Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 9h ngày 9/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 9h ngày 9/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 9h ngày 9/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16045.30 trên tổng giá trị $268,421,021,435

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $464.10 trên tổng giá trị $44,656,009,179

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1526.13 trên tổng giá trị $25,707,736,157

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.91 trên tổng giá trị $13,634,012,968

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.252319 trên tổng giá trị $9,774,622,289

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000021 trên tổng giá trị $1,918,828 đã biến động tăng 93.85% trong 1h qua

    + Đồng LEPEN LePen (LEPEN) đang có giá hiện tại $0.000117 trên tổng giá trị đã biến động tăng 46.79% trong 1h qua

    + Đồng TGT Target Coin (TGT) đang có giá hiện tại $0.030930 trên tổng giá trị $29,458,847 đã biến động tăng 46.68% trong 1h qua

    + Đồng BLU BlueCoin (BLU) đang có giá hiện tại $0.022754 trên tổng giá trị $13,076,467 đã biến động tăng 45.44% trong 1h qua

    + Đồng OS76 OsmiumCoin (OS76) đang có giá hiện tại $0.044459 trên tổng giá trị $39,747 đã biến động tăng 38.16% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000159 trên tổng giá trị đã biến động tăng 9399.53% trong 24h qua

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000159 trên tổng giá trị đã biến động tăng 8214.57% trong 24h qua

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000021 trên tổng giá trị $1,918,828 đã biến động tăng 1216.10% trong 24h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.139815 trên tổng giá trị $1,381,316 đã biến động tăng 847.92% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.008105 trên tổng giá trị $3,933 đã biến động tăng 355.20% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.351078 trên tổng giá trị $26,546,587 đã biến động tăng 1577.45% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000159 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1393.32% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.865357 trên tổng giá trị $40,554 đã biến động tăng 1017.84% trong 7 ngày qua

    + Đồng NYC NewYorkCoin (NYC) đang có giá hiện tại $0.000086 trên tổng giá trị $11,126,484 đã biến động tăng 582.14% trong 7 ngày qua

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000021 trên tổng giá trị $1,918,828 đã biến động tăng 561.37% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 9h ngày 9/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 MONK Monkey Project MONK $136,489 $1.29 105,797 $9,786 -1.92% -11.25% -75.04%
702 PRC PRCoin PRC $135,376 $0.008574 15,788,800 $653 -1.86% -14.13% -0.16%
703 SCORE Scorecoin SCORE $132,119 $0.004354 30,346,591 $1,706 -13.20% -14.95% -12.22%
704 CRDNC Credence Coin CRDNC $130,145 $0.037976 3,427,006 $781,027 -14.37% 5.52% -98.98%
705 HXX Hexx HXX $130,035 $0.087498 1,486,160 $777 -1.86% -4.04% 95.30%
706 CJ Cryptojacks CJ $129,391 $0.000318 406,568,581 $2,215 -1.71% -8.13% -18.26%
707 ACP AnarchistsPrime ACP $126,994 $0.028896 4,394,874 $23,573 -3.80% -5.52% -20.55%
708 VUC Virta Unique … VUC $125,239 $0.002036 61,502,800 $1,742 -4.05% -1.37% 53.52%
709 SGR Sugar Exchange SGR $122,743 $0.035069 3,500,000 $7,379 -1.75% 6.70% -8.65%
710 WOMEN WomenCoin WOMEN $119,363 $0.002699 44,220,400 $5,290 -1.86% -8.30% 36.80%
711 BAS BitAsean BAS $115,787 $0.023157 5,000,000 $2,231 5.34% 53.00% 1.86%
712 BITEUR bitEUR BITEUR $112,093 $1.33 84,197 $33,013 0.09% 11.26% 8.96%
713 TAJ TajCoin TAJ $111,689 $0.013849 8,064,794 $928 -4.08% -4.04% 47.75%
714 MAR Marijuanacoin MAR $111,685 $0.073516 1,519,197 $3,686 -1.53% -17.38% 10.82%
715 611 SixEleven 611 $103,791 $0.240565 431,445 $2,699 -0.12% -4.38% 52.58%
716 CMT Comet CMT $102,059 $0.116929 872,830 $3,451 -1.40% 7.83% 144.53%
717 CF Californium CF $102,011 $0.042395 2,406,241 $18,968 -1.81% -7.52% 50.15%
718 $$$ Money $$$ $101,309 $0.002208 45,887,218 $1,241 0.91% 16.63% 35.61%
719 FXE FuturXe FXE $100,741 $0.427919 235,421 $2,543 -1.83% -37.52% -73.31%
720 EAGLE EagleCoin EAGLE $99,741 $0.047645 2,093,421 $3,244 1.35% 51.71% 26.50%
721 MST MustangCoin MST $98,652 $0.156505 630,343 $912 -1.81% -7.84% 4.14%
722 BLRY BillaryCoin BLRY $98,515 $0.010956 8,991,971 $4,010 -1.69% -8.22% -47.02%
723 FLAX Flaxscript FLAX $84,800 $0.015183 5,585,186 $3,880 -21.65% -37.62% -34.98%
724 LTCR Litecred LTCR $83,941 $0.002777 30,227,750 $568 -1.82% 0.46% 124.19%
725 MAY Theresa May Coin MAY $82,021 $0.003267 25,108,000 $514 -0.56% -19.11% 5.09%
726 EOT EOT Token EOT $80,310 $0.009722 8,260,903 $6,361 -2.05% -30.83% -26.24%
727 POP PopularCoin POP $80,195 $0.000024 3,372,875,244 $529 4.32% -13.96% 11.61%
728 GLT GlobalToken GLT $79,336 $0.003025 26,223,500 $1,561 -1.88% 9.32% 15.83%
729 KRONE Kronecoin KRONE $77,670 $0.020822 3,730,217 $904 9.64% -13.55% 99.76%
730 CXT Coinonat CXT $77,628 $0.009002 8,623,200 $773 -1.22% -0.54% 55.70%
731 ERY Eryllium ERY $72,914 $0.013335 5,467,683 $3,616 3.04% 4.23% 165.99%
732 VRS Veros VRS $69,432 $0.000143 486,609,040 $877 0.50% 11.61% 105.67%
733 ITZ Interzone ITZ $58,822 $0.031709 1,855,089 $714 -1.86% 12.97% 127.98%
734 XCS CybCSec XCS $56,371 $0.004763 11,834,082 $2,325 -1.31% 5.81% 46.66%
735 RBT Rimbit RBT $56,283 $0.000487 115,499,623 $674 -1.38% 15.95% -27.76%
736 PONZI PonziCoin PONZI $55,921 $0.064941 861,099 $16,247 -15.18% -42.57%
737 CWXT CryptoWorldX … CWXT $53,519 $0.000898 59,630,200 $1,006 -1.86% -25.70% 10.06%
738 KURT Kurrent KURT $53,292 $0.005372 9,919,485 $835 -1.86% -23.96% 5.70%
739 GRIM Grimcoin GRIM $51,894 $0.002701 19,212,986 $1,023 -1.86% -5.39% 30.78%
740 ICE iDice ICE $48,908 $0.031132 1,571,013 $643 -1.80% -80.15% -79.28%
741 XBTS Beatcoin XBTS $45,038 $0.029539 1,524,686 $2,041 -1.86% -43.90% -2.15%
742 GSR GeyserCoin GSR $40,554 $0.865357 46,864 $16,426 1.55% 100.19% 1017.84%
743 LBTC LiteBitcoin LBTC $39,307 $0.012329 3,188,280 $19,366 -3.24% 6.13% 287.71%
744 CASH Cashcoin CASH $38,873 $0.000842 46,158,242 $5,931 -68.25% -65.26% -29.26%
745 WORM HealthyWormCoin WORM $35,405 $0.000318 111,490,813 $519 -1.86% -30.80%
746 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $31,682 $0.036512 867,702 $7,397 6.48% -36.46% 170.30%
747 MSCN Master Swiscoin MSCN $28,914 $0.000647 44,703,940 $1,038 -1.11% -21.27% -44.45%
748 CREVA CrevaCoin CREVA $28,705 $0.000789 36,390,750 $2,354 -1.91% 24.40% 17.56%
749 VPRC VapersCoin VPRC $25,410 $0.000033 780,124,964 $2,025 4.98% -48.78% 33.63%
750 XRC Rawcoin XRC $18,594 $0.026378 704,882 $869 -1.71% -7.00% 49.80%
751 LVPS LevoPlus LVPS $16,339 $0.010797 1,513,256 $3,338 -1.69% -13.93% 34.06%
752 HMC HarmonyCoin HMC $7,367 $0.013127 561,235 $2,586 -1.86% -9.81% 15.38%
753 XNG Enigma XNG $2,965 $0.178311 16,627 $740 -1.81% 1.69% 6.76%
754 BCAP BCAP BCAP $19,095,500 $1.91 10,000,000 LowVol 1.26% 35.15% 38.11%
755 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
756 ETT EncryptoTel [… ETT $12,723,474 $0.204784 62,131,190 LowVol -1.81% 7.51% 32.21%
757 XC XCurrency XC $7,752,862 $1.32 5,870,312 LowVol -0.78% 40.02%
758 ECN E-coin ECN $5,989,592 $1.27 4,712,281 LowVol -1.81% -36.25% -62.02%
759 ECOB Ecobit ECOB $5,937,244 $0.013359 444,444,444 LowVol -0.29% 13.07% 15.44%
760 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -12.61% 43.70%
761 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
762 FIMK FIMKrypto FIMK $3,661,014 $0.006345 577,004,618 LowVol -1.81% 40.30% 305.27%
763 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,740,915 $0.077644 35,300,866 LowVol -1.55% 6.90%
764 EMV Ethereum Movi… EMV $2,411,293 $0.367202 6,566,666 LowVol 1.26% 8.06% -1.03%
765 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,384,281 $0.000104 22,881,112,934 LowVol 5.25% 305.42% 47.71%
766 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,383,164 $0.079439 30,000,000 LowVol -0.34% -13.98% -23.49%
767 AHT Bowhead AHT $2,345,824 $0.293228 8,000,000 LowVol -0.91% 88.59%
768 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,192,754 $4.71 465,952 LowVol 1.22% 15.87% -5.62%
769 RC RussiaCoin RC $1,916,891 $0.228804 8,377,873 LowVol -1.81% -7.79% 35.46%
770 RMC Remicoin RMC $1,801,897 $0.910406 1,979,224 LowVol 8.10% 5.26% 9.86%
771 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 5.97% -34.06%
772 MBI Monster Byte MBI $1,728,267 $0.102734 16,822,736 LowVol -1.86% 22.05% 61.63%
773 RKC Royal Kingdom… RKC $1,666,397 $0.617184 2,700,000 LowVol 4.67% 14.90% -25.88%
774 SHORTY Shorty SHORTY $1,619,570 $0.016196 100,000,000 LowVol -1.81% -8.45% 38.64%
775 DCY Dinastycoin DCY $1,360,038 $0.000957 1,420,858,063 LowVol -0.86% 11.31% 78.81%
776 ORB Orbitcoin ORB $1,234,609 $0.399039 3,093,956 LowVol -1.25% -8.37% 40.68%
777 SDC ShadowCash SDC $1,221,453 $0.182439 6,695,133 LowVol -1.86% -8.33% 21.35%
778 MAC Machinecoin MAC $1,091,218 $0.053926 20,235,350 LowVol -1.85% -10.09% 61.76%
779 INPAY InPay INPAY $984,443 $0.098444 10,000,000 LowVol -1.81% -31.29% -27.52%
780 METAL MetalCoin METAL $977,147 $0.012703 76,925,527 LowVol -1.81% -9.85% 32.26%
781 CARBON Carboncoin CARBON $969,777 $0.000063 15,392,009,607 LowVol 0.84% 17.77% 30.44%
782 GOOD Goodomy GOOD $958,014 $0.002171 441,349,000 LowVol -1.35% 66.15% 29.01%
783 VAL Valorbit VAL $844,755 $0.000159 5,320,253,568 LowVol -1.81%
784 TALK BTCtalkcoin TALK $841,766 $0.012893 65,290,635 LowVol -1.56% 6.67% 61.18%
785 MAX MaxCoin MAX $825,283 $0.013496 61,148,381 LowVol -1.81% -3.77% -0.57%
786 BPC Bitpark Coin BPC $797,865 $0.010638 75,000,000 LowVol 1.66% -43.10% 17.53%
787 RIYA Etheriya RIYA $698,385 $0.441588 1,581,531 LowVol -5.70% -55.13% 43.87%
788 KOBO Kobocoin KOBO $651,568 $0.026379 24,700,248 LowVol -1.47% -39.68% -15.72%
789 XJO Joulecoin XJO $639,304 $0.018551 34,462,688 LowVol -2.48% -16.98% 102.41%
790 CHESS ChessCoin CHESS $635,339 $0.011758 54,032,769 LowVol -1.79% 33.44% 62.72%
791 NETKO Netko NETKO $626,327 $0.143497 4,364,740 LowVol 5.03% -14.97% 11.87%
792 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 1.68% -50.26%
793 TAG TagCoin TAG $586,463 $0.098412 5,959,266 LowVol -3.07% -16.60% 1.54%
794 UNIC UniCoin UNIC $585,138 $0.197098 2,968,766 LowVol 0.18% 37.08% 91.87%
795 CFT CryptoForecast CFT $579,554 $0.012599 46,000,000 LowVol -1.55% 37.29% 52.21%
796 DAXX DaxxCoin DAXX $568,824 $0.001142 498,142,390 LowVol -1.27% 26.14% 140.80%
797 PIGGY Piggycoin PIGGY $560,607 $0.001150 487,522,342 LowVol -1.45% 0.79% 51.71%
798 USC Ultimate Secu… USC $553,452 $0.053509 10,343,113 LowVol -1.86% -38.00% -19.89%
799 DGC Digitalcoin DGC $541,825 $0.019757 27,424,058 LowVol -2.20% -3.28% 75.23%
800 OTX Octanox OTX $539,855 $0.063512 8,500,001 LowVol 9.20% -2.74% 23.12%
801 SAC SACoin SAC $512,334 $0.073039 7,014,496 LowVol -1.81% -8.70% -4.12%
802 BITS Bitstar BITS $503,819 $0.021830 23,079,737 LowVol -1.78% -17.51% -15.82%
803 GUN Guncoin GUN $502,907 $0.002551 197,145,628 LowVol 1.18% 0.35% 36.60%
804 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
805 ITI iTicoin ITI $490,320 $15.32 32,000 LowVol -0.71% -11.36% -30.37%
806 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -13.80% -37.39%
807 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 9.88%
808 WAY WayGuide WAY $476,537 $0.004763 100,040,708 LowVol -1.86% 45.90%
809 8BIT 8Bit 8BIT $472,618 $0.321982 1,467,841 LowVol -0.36% -7.20% 38.88%
810 AU AurumCoin AU $465,829 $1.57 296,216 LowVol -1.79% -13.40% 13.70%
811 GLC GlobalCoin GLC $465,657 $0.007145 65,171,010 LowVol -1.81% -12.23% 56.35%
812 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $464,715 $0.085610 5,428,300 LowVol 1.04% 11.01% 30.12%
813 XGR GoldReserve XGR $450,405 $0.026230 17,171,382 LowVol 6.72% -0.87% -8.73%
814 STS Stress STS $448,663 $0.000794 565,134,332 LowVol -1.86% -9.24%
815 V Version V $448,173 $0.000955 469,123,497 LowVol -1.58% -15.32% -19.53%
816 888 OctoCoin 888 $446,982 $0.008865 50,419,940 LowVol -1.68% 23.86% 85.32%
817 FUNK The Cypherfunks FUNK $440,189 $0.000010 46,301,407,499 LowVol 4.02% 34.22% 77.79%
818 BUCKS SwagBucks BUCKS $434,192 $1.35 321,614 LowVol -1.86% -10.68% 22.06%
819 BERN BERNcash BERN $429,487 $0.006029 71,234,301 LowVol -1.81% -16.78% 58.98%
820 NYAN Nyancoin NYAN $405,082 $0.001271 318,788,653 LowVol -2.28% -5.22% 45.77%
821 UFR Upfiring UFR $390,018 $0.027085 14,400,000 LowVol 1.26% 10.47% -10.36%
822 CUBE DigiCube CUBE $385,699 $0.000159 2,429,126,009 LowVol -1.81% -8.43%
823 CORG CorgiCoin CORG $382,012 $0.000305 1,251,855,418 LowVol 17.98% 70.53% 177.80%
824 BXT BitTokens BXT $373,586 $0.664628 562,098 LowVol -16.95% -44.65% -23.70%
825 PR Prototanium PR $368,600 $1.88 195,926 LowVol -5.91% -4.12% 39.22%
826 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol -12.54%
827 CYP Cypher CYP $356,199 $0.055960 6,365,285 LowVol -0.35% -6.60%
828 LOT LottoCoin LOT $352,630 $0.000024 14,491,014,421 LowVol 7.20% 67.06% 23.99%
829 VIDZ PureVidz VIDZ $346,146 $0.002763 125,279,775 LowVol -1.26% -8.44% 32.83%
830 SHDW Shadow Token SHDW $345,666 $0.049381 7,000,000 LowVol -1.86% 13.31% -2.48%
831 FUCK FuckToken FUCK $342,091 $0.006656 51,392,878 LowVol 1.26% 10.47% -47.12%
832 BIGUP BigUp BIGUP $337,829 $0.000159 2,119,018,864 LowVol -1.04% -5.54% 15.23%
833 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol -8.14% 46.16%
834 TRI Triangles TRI $316,266 $4.34 72,891 LowVol -1.30% 2.54% 33.78%
835 FRC Freicoin FRC $314,544 $0.010638 29,567,127 LowVol -1.81% -11.96% 20.40%
836 SH Shilling SH $308,395 $0.007782 39,629,225 LowVol -1.86% 9.62% 24.76%
837 YAC Yacoin YAC $304,537 $0.002540 119,872,936 LowVol -1.81% -2.22% 83.60%
838 J Joincoin J $301,650 $0.123203 2,448,402 LowVol -2.16% -20.88% 37.16%
839 GAP Gapcoin GAP $301,595 $0.024982 12,072,307 LowVol -1.11% -14.90% 71.01%
840 HAL Halcyon HAL $296,806 $0.055891 5,310,459 LowVol -1.81% -12.05% 107.71%
841 WMC WMCoin WMC $287,364 $0.024929 11,527,489 LowVol -1.69% -8.30% 45.90%
842 Q2C QubitCoin Q2C $275,879 $0.001111 248,210,893 LowVol -1.81% -19.76% -21.44%
843 HODL HOdlcoin HODL $274,195 $0.001747 156,988,545 LowVol -1.86% -15.97% 43.89%
844 MRJA GanjaCoin MRJA $255,231 $0.057331 4,451,920 LowVol -5.40% 69.99%
845 WYV Wyvern WYV $253,661 $0.142903 1,775,055 LowVol -1.81% -18.53% 30.84%
846 EVIL Evil Coin EVIL $240,828 $0.011457 21,020,383 LowVol 1.34% -1.24% 49.14%
847 GAIA GAIA GAIA $240,159 $0.009965 24,101,381 LowVol 0.70% 0.78% -6.14%
848 GRT Grantcoin GRT $233,003 $0.005399 43,160,294 LowVol -1.81% -5.65% 20.99%
849 RBX Ripto Bux RBX $232,542 $0.000610 381,236,123 LowVol -1.05% 0.93% 38.79%
850 PASL Pascal Lite PASL $230,348 $0.053668 4,292,100 LowVol -1.86% -20.61% 25.48%
851 ARI Aricoin ARI $227,680 $0.001623 140,262,505 LowVol 1.28% 4.99% 38.56%
852 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $226,801 $0.285965 793,108 LowVol -1.86% -17.49% 156.86%
853 BUN BunnyCoin BUN $220,599 $0.000002 102,321,072,214 LowVol -6.61% 14.13% 2.23%
854 HMP HempCoin HMP $215,410 $0.000159 1,356,645,470 LowVol -1.69% -8.30%
855 I0C I0Coin I0C $212,191 $0.010111 20,985,345 LowVol -0.31% -35.06% 2.63%
856 ANTI AntiBitcoin ANTI $202,439 $0.011591 17,465,159 LowVol -1.81% -23.53% 21.03%
857 XRE RevolverCoin XRE $202,098 $0.009051 22,329,984 LowVol -1.81% -41.94% 39.16%
858 FIRE Firecoin FIRE $200,012 $2.03 98,412 LowVol -1.86% -8.33% 41.47%
859 OHM OHM OHM $198,727 $0.006669 29,799,498 LowVol -1.86% -25.15%
860 PX PX PX $197,874 $0.002064 95,862,092 LowVol -1.81% -0.69% 19.52%
861 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 84.48%
862 FRK Franko FRK $191,977 $0.206257 930,767 LowVol -1.81% -20.67% 51.23%
863 EUC Eurocoin EUC $191,704 $0.015439 12,416,554 LowVol -1.03% -11.58% 26.21%
864 BUMBA BumbaCoin BUMBA $189,089 $0.008415 22,469,402 LowVol -1.81% 21.50% 71.56%
865 JIN Jin Coin JIN $184,523 $0.018736 9,848,485 LowVol -1.86% 82.78% 192.75%
866 E4ROW E4ROW E4ROW $183,835 $0.031905 5,762,000 LowVol 1.26% 96.14% 27.36%
867 DLC Dollarcoin DLC $180,746 $0.019848 9,106,714 LowVol -1.69% -8.30% 45.90%
868 USDE USDe USDE $180,095 $0.000159 1,134,236,104 LowVol -50.90% -8.30% -17.61%
869 CNNC Cannation CNNC $176,484 $0.071252 2,476,893 LowVol -1.86% -22.68% 4.70%
870 VOT VoteCoin VOT $172,647 $0.010480 16,474,625 LowVol -1.86% -28.80% -29.12%
871 TEK TEKcoin TEK $171,538 $0.000121 1,414,054,562 LowVol 0.66% -17.85% 11.65%
872 KED Darsek KED $169,773 $0.011730 14,473,407 LowVol -0.91% -15.31% -18.09%
873 MNC Mincoin MNC $168,223 $0.041733 4,030,919 LowVol -1.19% 6.82% -27.68%
874 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol -12.42%
875 URC Unrealcoin URC $162,840 $0.023182 7,024,402 LowVol -1.86% -19.62% -7.21%
876 LEA LeaCoin LEA $161,297 $0.000512 314,762,891 LowVol 6.77% -21.84% -16.01%
877 XCT C-Bit XCT $159,652 $0.001015 157,223,250 LowVol -2.13% -10.80% 30.72%
878 SLING Sling SLING $156,903 $0.146079 1,074,095 LowVol -1.86%
879 ARCO AquariusCoin ARCO $155,095 $0.103815 1,493,957 LowVol -5.28% -13.99% 39.35%
880 QTL Quatloo QTL $150,280 $0.019469 7,718,883 LowVol -1.80% 32.55% 34.69%
881 PXI Prime-XI PXI $150,120 $0.008392 17,888,495 LowVol -8.66% 12.30% 38.24%
882 CAGE CageCoin CAGE $148,835 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 0.75% -1.33% 79.28%
883 PRX Printerium PRX $144,813 $0.012250 11,821,728 LowVol -1.81% 93.37% 462.80%
884 TSE Tattoocoin (S… TSE $143,556 $0.001588 90,421,856 LowVol 6.20% 1.84% 58.68%
885 CTO Crypto CTO $141,842 $0.011591 12,237,224 LowVol -1.81% -8.40% -1.42%
886 PHO Photon PHO $139,887 $0.000007 20,542,082,725 LowVol 5.80% 1.86% 46.57%
887 EMD Emerald Crypto EMD $134,630 $0.007042 19,117,129 LowVol 21.23% -31.51% -19.86%
888 EMP EMoneyPower EMP $134,393 $0.014608 9,200,000 LowVol -1.81% 25.21%
889 URO Uro URO $133,805 $0.110829 1,207,310 LowVol -1.86% 11.47% 101.03%
890 SOON SoonCoin SOON $130,603 $0.010480 12,462,620 LowVol -1.86% -38.74% 13.88%
891 IMS Independent M… IMS $130,169 $0.024245 5,368,934 LowVol -1.67% -19.80% 43.65%
892 BIP BipCoin BIP $127,381 $0.078279 1,627,261 LowVol 0.64% 6.12% 52.77%
893 NEVA NevaCoin NEVA $126,617 $0.051232 2,471,425 LowVol -0.84% -0.50% 17.98%
894 BTQ BitQuark BTQ $124,013 $0.013655 9,081,731 LowVol -1.81% -16.11% 35.77%
895 ALL Allion ALL $123,179 $0.019870 6,199,359 LowVol -1.99% -3.39% 59.78%
896 UNITS GameUnits UNITS $120,766 $0.034773 3,472,983 LowVol -1.86% -10.45% -12.24%
897 ARG Argentum ARG $118,913 $0.013849 8,586,409 LowVol -0.93% -7.34% 6.51%
898 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $110,563 $0.013769 8,030,000 LowVol -1.33% 56.22% -31.85%
899 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol -0.78% 59.74%
900 SCRT SecretCoin SCRT $109,075 $0.025794 4,228,672 LowVol -11.33%
901 CNC CHNCoin CNC $108,732 $0.002208 49,240,951 LowVol -8.94%
902 CRX Chronos CRX $105,868 $0.001436 73,729,962 LowVol -0.95% 0.96% 77.00%
903 GCC GuccioneCoin GCC $103,071 $0.005081 20,285,537 LowVol -1.81% -11.08% 47.55%
904 BITZ Bitz BITZ $102,738 $0.051604 1,990,891 LowVol -1.86% -8.89%
905 JET Jetcoin JET $99,875 $0.020498 4,872,509 LowVol -21.59% -34.89%
906 REE ReeCoin REE $99,469 $0.000039 2,560,000,000 LowVol -5.12% -19.14% -25.99%
907 ARB ARbit ARB $98,442 $0.012544 7,847,910 LowVol -1.86% 5.56% 60.11%
908 QCN QuazarCoin QCN $95,982 $0.015878 6,044,911 LowVol -47.14% -13.16% -40.18%
909 ZMC ZetaMicron ZMC $95,323 $0.000159 600,344,291 LowVol -1.69% -8.30% 45.76%
910 VEC2 VectorAI VEC2 $95,065 $0.005716 16,631,099 LowVol -1.81% -15.75% 18.91%
911 RPC RonPaulCoin RPC $93,189 $0.103843 897,407 LowVol -1.86% -8.41% 39.38%
912 WARP WARP WARP $91,124 $0.083201 1,095,224 LowVol -1.81% -8.30%
913 MND MindCoin MND $90,702 $0.005716 15,867,695 LowVol -1.81% -8.30% 45.90%
914 XCO X-Coin XCO $89,584 $0.007233 12,384,976 LowVol -1.69% -5.06% 29.75%
915 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $87,992 $0.001104 79,719,140 LowVol -8.22% -13.62%
916 RUPX Rupaya RUPX $87,131 $0.014272 6,104,869 LowVol -1.98% -42.30% -54.43%
917 ADCN Asiadigicoin ADCN $87,089 $0.003493 24,931,054 LowVol -1.86% -4.10% 9.09%
918 SOIL SOILcoin SOIL $85,476 $0.014990 5,702,048 LowVol -0.83% -3.09% 47.89%
919 JWL Jewels JWL $83,734 $0.004149 20,181,636 LowVol -11.28%
920 ATX Artex Coin ATX $82,196 $0.004376 18,781,750 LowVol -1.81% -13.40% 8.86%
921 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol -10.16% 0.30%
922 DRS Digital Rupees DRS $81,106 $0.000159 510,802,961 LowVol -1.81% -8.30% 45.90%
923 EXN ExchangeN EXN $76,786 $0.015056 5,100,000 LowVol -0.56% 18.85% 114.14%
924 AMMO Ammo Rewards AMMO $74,098 $0.000953 77,777,777 LowVol -1.86% -14.44% 25.06%
925 BRAIN Braincoin BRAIN $73,729 $0.007304 10,094,424 LowVol -1.69% -12.12% 24.47%
926 COXST CoExistCoin COXST $72,649 $0.002681 27,100,000 LowVol -0.35% -48.63%
927 BVC BeaverCoin BVC $71,256 $0.022873 3,115,258 LowVol -1.69% -24.45% -2.79%
928 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 0.20% 169.21%
929 DRM Dreamcoin DRM $68,456 $0.027946 2,449,632 LowVol -1.86% -48.93% -11.77%
930 SPT Spots SPT $67,354 $0.003006 22,406,021 LowVol 1.78% 8.47% -14.27%
931 EGO EGO EGO $66,688 $0.001111 60,000,001 LowVol -1.81% -9.49% 58.71%
932 EGAS ETHGAS EGAS $65,281 $0.006427 10,157,540 LowVol 1.26% -19.41% 39.77%
933 IMPS ImpulseCoin IMPS $64,292 $0.003176 20,245,510 LowVol -1.86% 1.89% 46.21%
934 ORLY Orlycoin ORLY $64,007 $0.001747 36,646,779 LowVol -1.81% 0.58% 45.90%
935 MCRN MACRON MCRN $63,738 $0.000159 401,421,401 LowVol -1.86% -30.00% -12.48%
936 VIP VIP Tokens VIP $63,714 $0.000763 83,450,403 LowVol -11.81% 73.90%
937 BENJI BenjiRolls BENJI $62,933 $0.003107 20,254,446 LowVol -0.03% -0.28% 44.70%
938 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol -1.50% -7.70% 54.92%
939 PULSE Pulse PULSE $61,301 $0.004287 14,298,972 LowVol -1.69% -20.13% 40.68%
940 BSC BowsCoin BSC $60,806 $0.010956 5,550,102 LowVol -1.69% -8.30% 9.42%
941 CRT CRTCoin CRT $60,416 $0.762149 79,270 LowVol -1.81% -8.33% 45.90%
942 SFC Solarflarecoin SFC $60,122 $0.004269 14,083,450 LowVol 0.39% 53.02% 27.92%
943 ICOB ICOBID ICOB $57,772 $0.000541 106,701,874 LowVol 0.70% -30.37% 1.29%
944 BRAT BRAT BRAT $57,326 $0.000358 160,000,000 LowVol -0.86% -9.82% 0.19%
945 CPN CompuCoin CPN $57,265 $0.002919 19,615,019 LowVol 1.46% -29.01% -13.97%
946 BLZ BlazeCoin BLZ $56,072 $0.000092 608,557,394 LowVol 7.46% 34.37% 36.49%
947 SLEVIN Slevin SLEVIN $55,573 $0.000794 70,000,000 LowVol -1.69% 14.62% 143.17%
948 DIBC DIBCOIN DIBC $55,520 $0.011104 5,000,000 LowVol 2.04% -5.86% -8.73%
949 GPL Gold Pressed … GPL $54,540 $0.212608 256,527 LowVol 5.13% -34.04% -9.44%
950 300 300 Token 300 $53,827 $179.42 300 LowVol -0.98% -23.24% -24.38%
951 BIOS BiosCrypto BIOS $52,898 $0.002540 20,821,709 LowVol -1.81% -18.93% 16.69%
952 G3N G3N G3N $52,830 $0.006986 7,561,891 LowVol -1.69% -8.30% 45.35%
953 IMX Impact IMX $52,153 $0.000476 109,509,099 LowVol -1.86% 42.74% 320.55%
954 PIE PIECoin PIE $51,548 $0.003811 13,526,916 LowVol -1.86% -31.23% -52.24%
955 RIDE Ride My Car RIDE $48,243 $0.000476 101,276,976 LowVol -1.86% -26.70% 118.11%
956 CESC CryptoEscudo CESC $45,762 $0.000318 144,105,100 LowVol -1.86% -8.43% -2.73%
957 TOR Torcoin TOR $45,233 $0.143062 316,179 LowVol -1.81% -4.58% -31.61%
958 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol -6.69% -4.98%
959 FUZZ FuzzBalls FUZZ $44,384 $0.009189 4,829,945 LowVol -0.70% -12.26% 32.31%
960 UET Useless Ether… UET $43,692 $0.011017 3,965,716 LowVol 1.26% 6.05% 17.89%
961 SONG SongCoin SONG $43,644 $0.001340 32,565,300 LowVol -0.91% -13.00% 23.12%
962 NTWK Network Token NTWK $43,538 $0.003730 11,671,310 LowVol 1.26% -22.12% -31.32%
963 VLTC Vault Coin VLTC $43,006 $0.001417 30,341,810 LowVol -7.44% -24.44% 7.05%
964 PEX PosEx PEX $42,458 $0.017307 2,453,240 LowVol -1.81% -8.30% 45.90%
965 AGLC AgrolifeCoin AGLC $40,797 $0.005399 7,556,942 LowVol -1.81% -8.30% -12.97%
966 LUNA Luna Coin LUNA $40,263 $0.024457 1,646,270 LowVol -1.39% -7.44% 24.33%
967 KNC KingN Coin KNC $39,826 $19.84 2,008 LowVol -6.52% 13.95%
968 FLVR FlavorCoin FLVR $39,819 $0.001905 20,898,106 LowVol -1.86%
969 OS76 OsmiumCoin OS76 $39,747 $0.044459 894,026 LowVol 38.16% -9.30% 48.45%
970 ICON Iconic ICON $39,256 $0.066212 592,894 LowVol -1.86% -27.31% 12.02%
971 PLACO PlayerCoin PLACO $39,035 $0.001111 35,120,000 LowVol -1.86% 28.38% 50.99%
972 HVCO High Voltage HVCO $38,908 $0.026040 1,494,171 LowVol -1.81% 55.37%
973 ZYD Zayedcoin ZYD $38,665 $0.006192 6,243,840 LowVol -1.69% -8.30% 21.07%
974 VTA Virtacoin VTA $38,419 $0.000007 5,201,310,113 LowVol 5.96% -43.81% -49.59%
975 BOAT BOAT BOAT $38,285 $0.002064 18,547,845 LowVol -1.69% -3.01% 30.88%
976 STEPS Steps STEPS $35,488 $0.001905 18,625,017 LowVol -1.81% -31.21% -24.82%
977 PLNC PLNcoin PLNC $35,275 $0.002064 17,089,600 LowVol -1.69% -9.67% 58.09%
978 LIR LetItRide LIR $34,575 $0.000953 36,292,035 LowVol -1.81% -8.30% 9.11%
979 WBB Wild Beast Block WBB $34,509 $0.205463 167,955 LowVol -1.86% -8.30% 32.65%
980 JOBS JobsCoin JOBS $33,668 $0.000318 106,019,270 LowVol -1.86% 45.90%
981 MILO MiloCoin MILO $32,552 $0.003017 10,789,954 LowVol -1.86% -3.80% -4.15%
982 BNX BnrtxCoin BNX $31,995 $0.001206 26,522,501 LowVol 1.15% -13.91% 23.16%
983 DLISK DAPPSTER DLISK $31,756 $0.000318 100,000,000 LowVol -1.81% -38.87% -2.95%
984 EREAL eREAL EREAL $31,412 $0.000459 68,427,562 LowVol 1.26% 8.30% -20.09%
985 XOC Xonecoin XOC $31,343 $0.074627 420,000 LowVol -1.86% 30.94%
986 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
987 IBANK iBank IBANK $30,185 $0.006669 4,526,324 LowVol -1.86% 6.98% 399.04%
988 ALTC Antilitecoin ALTC $30,022 $0.000953 31,512,613 LowVol -1.81% -8.33% 45.90%
989 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,796 LowVol -7.93% 46.50%
990 GEERT GeertCoin GEERT $29,269 $0.005749 5,091,200 LowVol -1.37% 49.44% 134.90%
991 DES Destiny DES $28,200 $0.017625 1,600,000 LowVol -1.81% -44.87% -30.48%
992 GBT GameBet Coin GBT $27,009 $0.001270 21,262,780 LowVol -1.69% -38.93% -26.44%
993 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $26,690 $0.035408 753,776 LowVol -1.86% -3.09% 1.18%
994 DIX Dix Asset DIX $26,130 $2.6e-07 100,000,000,000 LowVol -2.06% -2.20% -16.25%
995 BIOB BioBar BIOB $25,597 $0.028898 885,756 LowVol -1.86% 36.41% 29.53%
996 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol -12.39% -4.81%
997 SCS Speedcash SCS $25,318 $0.096698 261,831 LowVol -1.73% -21.35% 45.90%
998 CAB Cabbage CAB $23,341 $0.002223 10,499,996 LowVol -23.63% -1.28% -18.28%
999 ARGUS Argus ARGUS $22,700 $0.019768 1,148,324 LowVol -1.86% 56.43% 197.85%
1000 TRADE Tradecoin TRADE $21,945 $0.002809 7,812,379 LowVol -14.62% 3.31%
1001 ROOFS Roofs ROOFS $20,585 $0.000158 130,000,000 LowVol -1.73% -4.67% -30.44%
1002 ELS Elysium ELS $19,078 $0.004763 4,005,012 LowVol -5.02% -10.49% 25.06%
1003 JS JavaScript Token JS $18,627 $0.002331 7,991,996 LowVol 1.26% -39.79% 25.77%
1004 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $17,643 $0.001304 13,532,750 LowVol -1.70% -20.40% 57.30%
1005 TSTR Tristar Coin TSTR $17,563 $0.003493 5,027,857 LowVol -1.81% -8.30% -23.53%
1006 CRTM Corethum CRTM $17,218 $0.006887 2,500,000 LowVol 1.26% -46.54% 41.56%
1007 SLFI Selfiecoin SLFI $17,121 $0.000159 107,829,281 LowVol -1.86% -8.33% 45.90%
1008 QBK Qibuck Asset QBK $16,815 $0.010061 1,671,379 LowVol -1.04% -18.06% 35.62%
1009 RSGP RSGPcoin RSGP $15,908 $9.21 1,727 LowVol -1.86% -11.82% -4.69%
1010 FRAZ Frazcoin FRAZ $15,789 $0.001711 9,227,698 LowVol -2.83% -56.63% 283.58%
1011 SOCC SocialCoin SOCC $14,513 $0.010480 1,384,879 LowVol -1.86% -0.79% 49.32%
1012 VOLT Bitvolt VOLT $14,398 $0.000953 15,112,554 LowVol -1.86% 10.00% 53.68%
1013 GBC GBCGoldCoin GBC $12,873 $0.001133 11,361,817 LowVol -0.18% -5.91% -35.30%
1014 DAS DAS DAS $12,695 $0.004694 2,704,453 LowVol -64.67%
1015 MGM Magnum MGM $12,567 $0.003176 3,957,381 LowVol -1.86% -29.46% -25.50%
1016 SANDG Save and Gain SANDG $11,193 $0.003652 3,064,800 LowVol -1.86% -50.97%
1017 P7C P7Coin P7C $11,185 $0.000318 35,220,238 LowVol -1.86% -8.33%
1018 CCM100 CCMiner CCM100 $10,924 $0.003251 3,360,417 LowVol -1.01% -20.70% 16.11%
1019 NODC NodeCoin NODC $10,394 $0.006192 1,678,439 LowVol -1.86% -19.79% 49.74%
1020 ULA Ulatech ULA $7,923 $0.039695 199,586 LowVol -1.86% -32.81% 79.52%
1021 CONX Concoin CONX $6,972 $0.009368 744,266 LowVol -1.69% -29.74% 47.05%
1022 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,499 $0.030678 211,827 LowVol -1.04% -12.46% 48.79%
1023 WBC WalletBuilder… WBC $6,031 $0.320738 18,803 LowVol -1.86% -38.24%
1024 MRNG MorningStar MRNG $5,925 $0.000181 32,677,300 LowVol -55.70% -9.95%
1025 KIC KibiCoin KIC $5,090 $0.000346 14,701,000 LowVol 1.19% -90.32% -87.06%
1026 NANOX Project-X NANOX $4,474 $57161.20 0.078264 LowVol -21.31% -16.89% 7.85%
1027 SOJ Sojourn SOJ $3,933 $0.008105 485,214 LowVol -2.25% 355.20%
1028 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,719 $0.002699 1,377,917 LowVol -1.81% -8.30% 33.66%
1029 LEX Lex4All LEX $3,628 $0.003628 1,000,000 LowVol -1.01% -7.95% 118.88%
1030 TOKEN SwapToken TOKEN $2,584 $1.7e-07 15,320,585,365 LowVol 2.99% 55.66% 97.39%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $1,850 $0.000318 5,826,388 LowVol -1.69% -8.30% 45.58%
1032 EBT Ebittree Coin EBT $1,412 $0.001117 1,264,511 LowVol -1.86% -72.67% -37.85%
1033 ABN Abncoin ABN $836 $0.012343 67,700 LowVol -1.86% -29.58% -10.53%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 DMB Digital Money… DMB $468 $0.001111 421,300 LowVol -2.44% -23.49% 0.40%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -1.73%
1037 CALC CaliphCoin CALC $97 $0.001111 87,140 LowVol -1.81% 2.16%
1038 FDC Future Digita… FDC $74 $0.000027 2,753,201 LowVol 0.48%
1039 FAL Falcoin FAL $31 $0.000159 196,766 LowVol -1.73% -54.15% -42.95%
1040 APW AppleCoin APW $13 $0.000159 80,953 LowVol -1.81% -8.30% 45.90%
1041 ATMC ATMCoin ATMC $3.76 $10,161,100 0.00% -0.82% 26.90%
1042 BCD Bitcoin Diamo… BCD $34.51 $8,078,160 -0.87% 3.40% -31.11%
1043 ETN Electroneum ETN $0.126198 $7,617,310 -1.12% 39.86% 140.10%
1044 CMT CyberMiles CMT $0.162229 $6,766,300 -0.59% 15.86%
1045 ERO Eroscoin ERO $0.176921 $6,668,760 -0.35% -2.59%
1046 AI POLY AI AI $18.24 $3,291,550 2.52% -3.07% 12.71%
1047 NULS Nuls NULS $0.852349 $2,851,480 -7.97% 8.61% 62.43%
1048 FRGC Fargocoin FRGC $10.53 $2,281,440 -0.36% -3.76% 8.63%
1049 GRX GOLD Reward T… GRX $4.99 $2,212,330 -3.08% 17.37% 12.90%
1050 REC Regalcoin REC $32.68 $2,137,910 -0.71% 21.68% -33.53%
1051 ORME Ormeus Coin ORME $3.31 $2,105,380 -0.18% 3.40% 13.57%
1052 FRST FirstCoin FRST $15.82 $1,893,480 1.65% -0.54% -4.29%
1053 CLUB ClubCoin CLUB $3.51 $1,670,530 1.13% -4.39% -42.53%
1054 TSL Energo TSL $0.031748 $1,024,080 -1.90% -0.02% 2.37%
1055 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.77 $957,720 -1.96% -1.80% 56.33%
1056 BTE BitSerial BTE $6.96 $820,326 2.95% 10.27% 51.59%
1057 STC Santa Coin STC $0.755258 $789,301 5.57% 4.12%
1058 B2X SegWit2x [Fut… B2X $190.43 $740,728 -4.49% 0.92% -8.90%
1059 THS TechShares THS $0.809951 $408,509 -1.78% 0.72% -9.21%
1060 BOT Bodhi BOT $0.434973 $375,628 0.19% 5.52% -4.54%
1061 XIN Infinity Econ… XIN $0.029057 $343,066 -1.86% -5.10% -15.68%
1062 XYLO XYLO XYLO $0.936808 $301,202 -8.03% -84.15%
1063 RYZ ANRYZE RYZ $0.017983 $292,710 8.78% -17.26% -19.77%
1064 LLT LLToken LLT $0.375250 $279,407 -1.89% 9.40% 18.03%
1065 BSR BitSoar BSR $0.254050 $261,869 -1.60% 7.29% 23.64%
1066 BT1 BT1 [CST] BT1 $16270.60 $251,332 1.90% -14.78% 45.82%
1067 WC WINCOIN WC $0.767343 $238,074 -0.52% -8.13% -7.18%
1068 XCPO Copico XCPO $0.021365 $212,626 -9.80% -7.41% -6.61%
1069 BWK Bulwark BWK $3.11 $182,597 28.79%
1070 ADK Aidos Kuneen ADK $22.70 $163,334 13.15% 4.48% -27.31%
1071 XID Sphre AIR XID $0.189567 $154,691 0.17% -5.59% 17.22%
1072 BT2 BT2 [CST] BT2 $277.01 $144,654 -0.39% 59.46% 126.77%
1073 INF InfChain INF $0.012226 $144,276 -2.90% -6.81% 40.08%
1074 CAPP Cappasity CAPP $0.022723 $131,095 -1.31% -1.70%
1075 BTCM BTCMoon BTCM $0.037292 $119,159 6.75% 79.44% 275.03%
1076 UGT UG Token UGT $0.440975 $96,898 8.16% 11.37% -3.05%
1077 SBC StrikeBitClub SBC $0.633378 $90,350 8.44%
1078 QBT Qbao QBT $0.226117 $85,332 3.04% 10.95%
1079 ICX ICON ICX $1.77 $73,786 -0.40% 6.97% 14.00%
1080 DSR Desire DSR $0.317432 $58,298 -3.42% 18.36% 23.66%
1081 GBG Golos Gold GBG $0.146420 $49,152 -0.62% 3.30% -4.28%
1082 B3 B3Coin B3 $0.000105 $43,252 -1.81% 98.05% 69.99%
1083 EVR Everus EVR $1.57 $37,557 0.21% 10.40% -27.00%
1084 MKR Maker MKR $408.56 $36,915 1.26% 15.67% 5.85%
1085 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.013352 $27,723 -16.64% 146.40% 256.61%
1086 FOR FORCE FOR $0.012651 $27,595 -1.86% -14.72% 73.53%
1087 FLASH Flash FLASH $0.006349 $27,280 15.51% 17.64% 34.17%
1088 MSD MSD MSD $0.008099 $27,207 -1.84% -14.20% -36.78%
1089 VIU Viuly VIU $0.013567 $26,897 -0.98% 21.81% 78.29%
1090 SUR Suretly SUR $3.22 $23,176 2.79% 14.19% -6.03%
1091 SEND Social Send SEND $0.071452 $22,244 6.27% -30.43%
1092 VASH VPNCoin VASH $0.006034 $21,650 3.65% 1.23% 27.68%
1093 MAGE MagicCoin MAGE $15.07 $19,770 -1.55% -59.81%
1094 BIXC BIXC BIXC $6.85 $19,181 -1.81% 56.51%
1095 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.005992 $18,048 1.26% 10.17% 171.67%
1096 EFYT Ergo EFYT $15.22 $17,750 -0.25% 2.89% 46.53%
1097 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.088776 $17,466 -2.76% -18.58% -11.81%
1098 SNOV Snovio SNOV $0.002476 $17,400 3.55%
1099 HAT Hawala.Today HAT $0.272614 $16,951 9.76% 45.78% 60.21%
1100 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003174 $16,176 -1.86% -34.54% 76.07%
1101 BTU Bitcoin Unlim… BTU $97.86 $16,027 -2.88% -6.16% -28.83%
1102 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.094151 $15,275 -2.15% 26.95% 19.29%
1103 DEUS DeusCoin DEUS $0.268340 $13,620 -1.86% 27.76% -27.17%
1104 TER TerraNova TER $5.52 $12,923 -1.52% 36.59% 216.05%
1105 PLX PlexCoin PLX $0.028652 $12,621 -1.84% -39.97% -85.70%
1106 WISH MyWish WISH $0.149837 $12,416 0.98% 30.94% 1.88%
1107 BCDN BlockCDN BCDN $0.077581 $10,742 1.26% 21.93%
1108 MGC MergeCoin MGC $0.013179 $10,543 -1.86% -8.15% 1.70%
1109 MCR Macro MCR $1.63 $10,116 -1.90% -6.53% -24.91%
1110 SKR Sakuracoin SKR $0.007668 $9,881 0.73% -6.30% 450.94%
1111 MOTO Motocoin MOTO $0.005539 $8,949 -6.26% -66.12% 140.49%
1112 COR CORION COR $0.746259 $8,642 -1.85% -3.62% -18.35%
1113 BPL Blockpool BPL $0.219910 $8,267 -0.15% 6.13% 70.47%
1114 BLX Blockchain Index BLX $3.40 $7,226 1.26% 13.60% 23.13%
1115 BOS BOScoin BOS $1.17 $6,761 -6.46% 8.57% 7.65%
1116 AKY Akuya Coin AKY $0.102414 $6,280 -15.60% -38.12% -34.84%
1117 BON Bonpay BON $1.61 $6,249 -0.92% -32.43%
1118 FRD Farad FRD $0.089502 $5,957 3.90% -8.10% 2.72%
1119 ETT EncryptoTel [… ETT $0.089916 $5,881 14.30% -13.01% -36.91%
1120 TCOIN T-coin TCOIN $0.000318 $5,119 -1.86% 31.51% 46.45%
1121 NUKO Nekonium NUKO $0.052398 $4,736 0.89% -15.94%
1122 SND Sand Coin SND $0.725241 $4,616 -16.88% -25.47% 22.86%
1123 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003733 $4,543 1.47% -0.03% 58.08%
1124 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.050497 $3,752 -3.14% 13.62% -17.82%
1125 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002587 $3,512 -0.36% -26.97% -1.11%
1126 B2B B2B B2B $0.410859 $3,470 1.26% 17.70% -1.77%
1127 RCN Rcoin RCN $0.000159 $3,379 -1.81% -8.30% 45.90%
1128 SHND StrongHands SHND $2.2e-08 $3,377 -1.82% -13.04% -2.05%
1129 IBTC iBTC IBTC $0.007809 $3,330 -28.64% 44.50% 28.82%
1130 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.235050 $3,292 -2.50% -0.08% 12.12%
1131 WA WA Space WA $0.022864 $3,287 -1.86% -13.05% 13.57%
1132 PCN PeepCoin PCN $0.000159 $3,285 -1.73% 9399.53% 1393.32%
1133 DFS DFSCoin DFS $0.004859 $3,159 -10.69% -30.84% -49.54%
1134 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.40 $3,046 -1.81% -10.92% -16.02%
1135 TRIA Triaconta TRIA $8.91 $2,981 3.39% 12.79% -5.21%
1136 APC AlpaCoin APC $0.023500 $2,652 -8.02% -2.89% -19.51%
1137 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004605 $2,628 -1.69% -14.17% -21.09%
1138 HYTV Hyper TV HYTV $0.003594 $2,610 -11.42% -35.93% -29.35%
1139 ONG onG.social ONG $0.165262 $2,576 1.26% 17.31% -53.95%
1140 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.003334 $2,545 -1.86% 75.01% 82.90%
1141 BTBc Bitbase BTBc $0.003652 $2,509 -25.64% -27.27% -1.20%
1142 MINEX Minex MINEX $0.019874 $2,481 -1.85% -9.37% -16.75%
1143 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.154812 $2,377 13.54% -5.94% 69.73%
1144 CASH Cash Poker Pro CASH $0.060917 $2,371 1.26% 46.59% 56.41%
1145 ABC Alphabit ABC $25.35 $2,366 30.84% 42.24% 45.40%
1146 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.002223 $2,210 -1.86% -59.88% -42.86%
1147 OX OX Fina OX $0.000159 $2,198 -1.41% -8.78% 36.35%
1148 XOT Internet of T… XOT $2222.93 $2,159 -1.86% -14.30% 2.13%
1149 DMC DynamicCoin DMC $0.001968 $2,091 5.19% -28.28% -66.14%
1150 SISA SISA SISA $0.007947 $2,047 -11.35% -18.31% -32.95%
1151 OXY Oxycoin OXY $0.106946 $2,007 10.46% -4.61% -21.84%
1152 WILD Wild Crypto WILD $0.150462 $1,965 18.35% 21.98% 36.51%
1153 PEC Peacecoin PEC $0.058908 $1,961 -1.96% -25.11% 3.52%
1154 HNC Huncoin HNC $0.003176 $1,941 3.34% 0.58% 64.76%
1155 PRES President Trump PRES $0.005858 $1,882 -1.69% -2.24% 24.50%
1156 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000368 $1,853 1.26% -4.16%
1157 X2 X2 X2 $0.000318 $1,798 -1.81% 83.40% 191.80%
1158 PNX Phantomx PNX $0.016362 $1,752 -1.71% -10.83% -15.36%
1159 GARY President Joh… GARY $0.112258 $1,721 -1.86% -23.73% -46.78%
1160 TIE TIES Network TIE $0.100993 $1,712 1.26% 73.53% 14.14%
1161 ZBC Zilbercoin ZBC $0.032649 $1,658 -8.13% -1.51% -24.15%
1162 CME Cashme CME $0.000159 $1,380 -1.81% -8.30% 45.90%
1163 UR UR UR $0.000803 $1,348 -1.39% -37.43% 44.59%
1164 GLS GlassCoin GLS $0.873296 $1,338 -1.86% 7.66% -10.56%
1165 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.2e-07 $1,300 1.26% 120.88% 62.08%
1166 FRN Francs FRN $0.035967 $1,294 -0.05% -11.08% 34.41%
1167 CC CyberCoin CC $0.000159 $1,287 -1.69% -8.30% -27.05%
1168 ACC AdCoin ACC $0.085541 $1,260 -1.80% -32.32% -10.09%
1169 DGPT DigiPulse DGPT $1.07 $1,218 0.13% -22.68% -0.37%
1170 EBIT eBIT EBIT $0.003223 $1,176 1.26% 55.10% 148.03%
1171 DAY Chronologic DAY $3.44 $1,174 -1.06% 12.94% 7.55%
1172 WIC Wi Coin WIC $0.002557 $1,099 -1.83% -14.29% -18.82%
1173 STU bitJob STU $0.043432 $1,034 30.93% 123.21% 34.13%
1174 MCI Musiconomi MCI $0.033828 $999 1.27% -4.55% -23.89%
1175 BSN Bastonet BSN $0.000794 $940 -1.86% -40.67% 20.36%
1176 COUPE Coupecoin COUPE $0.000094 $910 -6.90% 1.20% 286.46%
1177 NAMO NamoCoin NAMO $0.000266 $862 -1.68% 58.16% 82.87%
1178 TELL Tellurion TELL $0.000162 $857 -1.83% -25.35% 30.14%
1179 VULC Vulcano VULC $0.008676 $840 -4.11% -24.22% -4.33%
1180 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000318 $834 -1.86% -39.97% -29.94%
1181 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005412 $787 -4.49% -17.57% -0.48%
1182 SFE SafeCoin SFE $0.000159 $753 -1.81% -6.93%
1183 9COIN 9COIN 9COIN $0.003970 $742 -1.86% -32.60% 54.29%
1184 BAT BatCoin BAT $0.000003 $698 -18.59% -13.01% 26.14%
1185 ACES Aces ACES $0.000163 $621 -1.86% -52.92% 49.73%
1186 MGC GulfCoin MGC $0.001911 $620 -6.91% -15.69% -18.35%
1187 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011345 $614 3.78% -29.06% 11.84%
1188 GAY GAY Money GAY $0.023726 $591 3.14% 1.00% 109.39%
1189 EGOLD eGold EGOLD $0.010309 $572 33.72% 45.93% -14.06%
1190 NBIT netBit NBIT $0.073855 $558 -1.81% 43.25% 65.70%
1191 BIRDS Birds BIRDS $0.000159 $553 -50.93% 45.89%
1192 HIGH High Gain HIGH $0.000635 $553 -1.86% 14.90% -16.53%
1193 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000763 $544 -0.35% 46.79% 48.77%
1194 SYNC Sync SYNC $762.15 $540 -1.81% 46.37%
1195 BEST BestChain BEST $0.001737 LowVol -1.46% 5.88% 32.32%
1196 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.005240 LowVol 4.47% -8.30%
1197 PLC PlusCoin PLC $0.000544 LowVol 1.26% -0.58% -27.82%
1198 CYDER Cyder CYDER $0.000318 LowVol -1.86% 83.40% 45.90%
1199 XDE2 XDE II XDE2 $2.30 LowVol -1.86% -9.02%
1200 PRN Protean PRN $0.000139 LowVol -2.19% 4.48% 159.15%
1201 EAG EA Coin EAG $2.06 LowVol -1.86% -50.33% -37.86%
1202 FFC FireFlyCoin FFC $0.000159 LowVol -1.86% -8.30% 45.90%
1203 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000476 LowVol -1.86% -14.70% 3.38%
1204 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 LowVol 6.06% 46.11% -95.43%
1205 XRY Royalties XRY $0.000138 LowVol -2.89% -17.55% -95.82%
1206 BET BetaCoin BET $0.001442 LowVol -1.86% -16.74% -41.68%
1207 LDCN LandCoin LDCN $0.001212 LowVol -21.41% -50.83% -46.81%
1208 FUDD DimonCoin FUDD $0.001377 LowVol 1.26% 7.96% -14.34%
1209 EDRC EDRCoin EDRC $0.062509 LowVol -2.21% -5.31% 18.14%
1210 ANI Animecoin ANI $0.000318 LowVol -1.81% 83.34% 133.37%
1211 QBT Cubits QBT $0.003341 LowVol 0.08% -7.83% -57.28%
1212 KASHH KashhCoin KASHH $0.000159 LowVol -1.86% 8214.57% 45.56%
1213 BXC Bitcedi BXC $0.005110 LowVol 0.79% 4.89% 79.44%
1214 RHFC RHFCoin RHFC $0.001111 LowVol -1.86% 60.47% 13.48%
1215 STARS StarCash Network STARS $0.322661 LowVol -1.86% -15.30% 118.07%
1216 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001339 LowVol -1.86% -4.83% 12.26%
1217 SAK Sharkcoin SAK $0.002144 LowVol 0.35% -7.44% -3.62%
1218 TODAY TodayCoin TODAY $0.001111 LowVol -1.69% -8.30% 13.48%
1219 BIT First Bitcoin BIT $0.009527 LowVol -1.81% -3.48% -27.04%
1220 KARMA Karmacoin KARMA $0.000159 LowVol -1.81% -8.33%
1221 PRIMU Primulon PRIMU $0.000159 LowVol -1.86% -8.30% -27.05%
1222 HDLB HODL Bucks HDLB $0.054303 LowVol -1.86% -0.12% -5.70%
1223 REGA Regacoin REGA $0.001588 LowVol -1.81% -8.30% -8.81%
1224 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.008098 LowVol -1.86% -7.76% 78.88%
1225 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.111147 LowVol -1.86% -12.99% 23.39%
1226 DASHS Dashs DASHS $0.059384 LowVol -1.73% -7.56% 66.87%
1227 TCR TheCreed TCR $0.000318 LowVol -1.81% -38.89% -11.68%
1228 SKC Skeincoin SKC $0.025405 LowVol -1.81% -16.62% 143.77%
1229 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003017 LowVol -1.69% 16.12% 76.06%
1230 DBG Digital Bulli… DBG $0.005557 LowVol -1.81% 5.51% -13.23%
1231 DISK DarkLisk DISK $0.001270 LowVol -1.69% 22.26% 23.54%
1232 HCC Happy Creator… HCC $0.000635 LowVol -1.69% -26.64% 45.90%
1233 EVC EventChain EVC $0.091812 LowVol 1.26% 47.29% -28.56%
1234 GRN Granite GRN $0.015878 LowVol -1.86% 16.04% 118.84%
1235 INDIA India Coin INDIA $0.000318 LowVol -1.86% -8.30% 45.90%
1236 STEX STEX STEX $1.33 LowVol -1.93% 1.20% 185.41%
1237 FUTC FutCoin FUTC $0.003970 LowVol -1.81% -8.33% 114.57%
1238 IQT iQuant IQT $0.180636 LowVol -1.73% -4.69% 9.64%
1239 WOW Wowcoin WOW $0.000159 LowVol -1.70% -6.77% 35.03%
1240 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005715 LowVol -1.70% -8.32% 41.93%
1241 XAU Xaucoin XAU $0.059860 LowVol -1.86% 29.82% 40.34%
1242 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000635 LowVol -1.69% -47.60% -27.05%
1243 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 2.17% 14.37% 25.03%
1244 BUB Bubble BUB $0.033979 LowVol -1.81% 85.13% 61.42%
1245 NTC Natcoin NTC $0.125278 LowVol -1.68% 11.39% -32.17%
1246 AIB Advanced Inte… AIB $0.011852 LowVol -1.99% -11.76% 162.11%
1247 ASN Aseancoin ASN $0.006351 LowVol -1.86% -12.67% -82.57%
1248 AXIOM Axiom AXIOM $0.023341 LowVol -1.81% -8.30% 39.97%
1249 MAGN Magnetcoin MAGN $0.641500 LowVol -1.76% -43.86% 47.33%
1250 PRM PrismChain PRM $0.002064 LowVol -1.69% -20.53% 72.32%
1251 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.052106 LowVol -1.04% -10.47% 51.75%
1252 ELC Elacoin ELC $0.099474 LowVol -1.51% -14.79% 4.23%
1253 LKC LinkedCoin LKC $0.000318 LowVol -1.81% -8.30%
1254 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000318 LowVol -1.69% -8.30% -2.73%
1255 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001270 LowVol -1.81% -67.01% 41.07%
1256 AV AvatarCoin AV $0.053033 LowVol -1.86% -8.33% 69.79%
1257 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000159 LowVol -1.81% -8.29% 44.79%
1258 WINK Wink WINK $0.000396 LowVol -1.69% 14.26% 77.57%
1259 XQN Quotient XQN $0.006669 LowVol -1.86% -6.09% 52.93%
1260 MAVRO Mavro MAVRO $0.028422 LowVol -1.69% -29.31% 110.61%
1261 EUSD eUSD EUSD $0.000115 LowVol 1.26% -42.53% -66.85%
1262 TEAM TeamUp TEAM $0.000318 LowVol -1.81% -9.30% -3.61%
1263 SJCX Storjcoin X SJCX $0.261168 LowVol -1.66% -40.88%
1264 UTA UtaCoin UTA $0.003017 LowVol -1.86% 45.14% 23.21%
1265 TOP TopCoin TOP $0.000567 LowVol 32.05% 9.38% 53.33%
1266 IRL IrishCoin IRL $0.002540 LowVol -1.81% -19.62% 22.56%
1267 SWP Swapcoin SWP $0.105579 LowVol 1.26% 10.47% -5.55%
1268 MBL MobileCash MBL $0.000476 LowVol -1.86% -8.30% 45.90%
1269 PDG PinkDog PDG $0.000318 LowVol -1.86% 197.39%
1270 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003334 LowVol -1.81% -8.15% 12.16%
1271 IFC Infinitecoin IFC $0.000015 LowVol 5.25% 27.46% -5.28%
1272 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 1.26% 10.47% 126.25%
1273 XID International… XID $0.010797 LowVol -1.69% -8.30% 48.65%
1274 YEL Yellow Token YEL $0.005247 LowVol 1.26% -64.24%
1275 CYC Cycling Coin CYC $0.001588 LowVol -1.81% -16.64% -47.88%
1276 LEPEN LePen LEPEN $0.000117 LowVol 46.79% 6.59% 7.61%
1277 SHA SHACoin SHA $0.000794 LowVol -1.81% -23.30% 29.21%
1278 PAYP PayPeer PAYP $0.000159 LowVol -1.81% -8.30% 47.28%
1279 MARX MarxCoin MARX $0.001430 LowVol -1.76% 13.23% 24.14%
1280 ACN Avoncoin ACN $0.000635 LowVol -1.86% 22.26% 42.22%
1281 BGR Bongger BGR $0.000178 LowVol -17.14% 13.17% 8.91%
1282 GAIN UGAIN GAIN $0.001905 LowVol -1.81% -8.30% 250.16%
1283 EGG EggCoin EGG $0.060019 LowVol -1.86% 45.14%
1284 QBC Quebecoin QBC $0.002699 LowVol -1.86% -8.33% 45.94%
1285 VOYA Voyacoin VOYA $2.86 LowVol -1.86% -9.01% 90.45%
1286 YES Yescoin YES $0.000148 LowVol -2.32% 108.44% 154.06%
1287 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000159 LowVol -1.86% -8.30% -27.05%
1288 OMC Omicron OMC $0.168308 LowVol -1.86% -8.43%
1289 SHELL ShellCoin SHELL $0.047475 LowVol -1.81% 43.08%
1290 GBRC Global Busine… GBRC $0.000318 LowVol -1.81% 83.40% 192.30%
1291 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003176 LowVol -1.61% -8.30% 2.39%
1292 UNC UNCoin UNC $0.000159 LowVol -1.69% -8.30% 45.90%
1293 CLINT Clinton CLINT $0.014290 LowVol -1.69% 0.54%
1294 TERA TeraCoin TERA $0.000159 LowVol -1.86% -8.30%
1295 POKE PokeCoin POKE $0.000159 LowVol -1.81% -8.30%
1296 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000183 LowVol 1.26% 46.55% 109.14%
1297 QORA Qora QORA $0.283678 LowVol -1.86% -9.92% 39.92%
1298 MEN PeopleCoin MEN $0.000159 LowVol -1.86% 45.81%
1299 FAP FAPcoin FAP $0.010104 LowVol 1.26% -5.63% 63.03%
1300 OP Operand OP $0.001429 LowVol -1.69% 3.16% 45.58%
1301 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -14.96% 455.81%
1302 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -11.22% 76.57%
1303 DON Donationcoin DON $0.000478 LowVol -1.50% -19.69% -14.16%
1304 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol -7.70%
1305 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -10.29%
1306 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013634 LowVol -12.60% 26.55%
1307 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol -6.06%
1308 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol -11.34%
1309 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.495554 LowVol -7.45% 47.15%
1310 MONETA Moneta MONETA $0.000472 LowVol -9.17% 44.56%
1311 OPES Opescoin OPES $0.002458 LowVol -11.29% 7.62%
1312 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004779 LowVol -1.36% -9.10% 28.85%
1313 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 7.23%
1314 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol
1315 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol -7.70% 39.16%
1316 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 17.16%
1317 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol -9.99% -8.74%
1318 LTH LAthaan LTH $0.001295 LowVol -6.52%
1319 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 40.84%
1320 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol -14.76% 36.71%
1321 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol
1322 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006413 LowVol -28.04% -7.64%
1323 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -77.97%
1324 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol -3.36% -20.84%
1325 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1326 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol -1.32% 45.52%
1327 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 46.59%
1328 ANTX Antimatter ANTX $0.000156 LowVol 33.85%
1329 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol
1330 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 49.66%
1331 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1332 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1333 FC Facecoin FC $0.003480 -16.66%
1334 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -25.03%
1335 10MT 10M Token 10MT $0.002238 9.92% 1.26%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654 -10.94%
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 8.20% -13.36%

Quay lại phần 1

Phản hồi