Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8h ngày 9/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 8h ngày 9/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8h ngày 9/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16484.10 trên tổng giá trị $275,760,646,197

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $458.92 trên tổng giá trị $44,157,350,390

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1457.60 trên tổng giá trị $24,553,290,220

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.92 trên tổng giá trị $13,681,431,754

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.253559 trên tổng giá trị $9,822,658,828

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.008302 trên tổng giá trị $4,028 đã biến động tăng 371.59% trong 1h qua

    + Đồng WORM HealthyWormCoin (WORM) đang có giá hiện tại $0.000323 trên tổng giá trị $36,063 đã biến động tăng 98.92% trong 1h qua

    + Đồng ECC ECC (ECC) đang có giá hiện tại $0.000323 trên tổng giá trị $8,086,650 đã biến động tăng 98.71% trong 1h qua

    + Đồng MNC Mincoin (MNC) đang có giá hiện tại $0.042346 trên tổng giá trị $170,692 đã biến động tăng 75.81% trong 1h qua

    + Đồng LTB LiteBar (LTB) đang có giá hiện tại $0.633137 trên tổng giá trị $513,690 đã biến động tăng 72.54% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000162 trên tổng giá trị đã biến động tăng 9921.56% trong 24h qua

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000162 trên tổng giá trị đã biến động tăng 8345.20% trong 24h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.142458 trên tổng giá trị $1,407,342 đã biến động tăng 851.34% trong 24h qua

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000011 trên tổng giá trị $994,899 đã biến động tăng 599.26% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.008302 trên tổng giá trị $4,028 đã biến động tăng 365.35% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.359232 trên tổng giá trị $27,163,148 đã biến động tăng 1663.83% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000162 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1425.77% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.847481 trên tổng giá trị $39,716 đã biến động tăng 1019.86% trong 7 ngày qua

    + Đồng NYC NewYorkCoin (NYC) đang có giá hiện tại $0.000089 trên tổng giá trị $11,548,395 đã biến động tăng 613.21% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.012477 trên tổng giá trị $147,504 đã biến động tăng 474.61% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8h ngày 9/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 SCORE Scorecoin SCORE $152,162 $0.005014 30,346,591 $1,949 -0.58% -3.39% 2.86%
702 MARS Marscoin MARS $146,246 $0.005172 28,279,074 $1,319 -0.20% -14.21% 33.37%
703 GP GoldPieces GP $141,840 $0.116247 1,220,161 $2,400 -4.76% -8.98% 7.78%
704 NRO Neuro NRO $141,521 $0.003720 38,044,786 $1,152 -0.43% -3.70% 111.80%
705 MONK Monkey Project MONK $139,112 $1.31 105,797 $8,693 -0.42% -9.12% -74.38%
706 GPU GPU Coin GPU $138,669 $0.003426 40,477,042 $1,273 1.99% -5.57% 45.23%
707 PRC PRCoin PRC $137,888 $0.008734 15,788,200 $19,228 -0.54% -12.68% -0.16%
708 CACH CacheCoin CACH $135,698 $0.032347 4,195,132 $2,329 -0.73% -27.42% -4.86%
709 HXX Hexx HXX $132,452 $0.089124 1,486,145 $792 -0.64% 3.28% 103.08%
710 ACP AnarchistsPrime ACP $132,197 $0.030080 4,394,874 $24,141 -2.34% -3.71% -14.26%
711 CJ Cryptojacks CJ $131,664 $0.000324 406,568,581 $2,632 -0.52% -7.02% -17.36%
712 VUC Virta Unique … VUC $129,889 $0.002112 61,502,800 $1,643 3.39% 2.13% 60.78%
713 EBCH eBitcoinCash EBCH $128,590 $0.013848 9,285,500 $1,904 -20.18% -10.49% -8.19%
714 ALL Allion ALL $125,635 $0.020266 6,199,359 $534 -0.56% -1.65% 63.28%
715 SGR Sugar Exchange SGR $124,900 $0.035686 3,500,000 $7,598 -0.41% 22.81% -6.52%
716 CASH Cashcoin CASH $122,458 $0.002653 46,158,242 $6,042 -0.54% 9.79% 123.62%
717 WOMEN WomenCoin WOMEN $121,582 $0.002749 44,220,400 $5,388 -0.43% -6.86% 41.21%
718 TAJ TajCoin TAJ $114,395 $0.014184 8,064,794 $1,019 -9.86% -2.21% 51.43%
719 MAR Marijuanacoin MAR $113,529 $0.074738 1,519,039 $3,749 -0.24% -15.01% 13.55%
720 BITEUR bitEUR BITEUR $111,889 $1.33 84,197 $32,515 2.04% 8.86% 8.95%
721 BAS BitAsean BAS $110,168 $0.022034 5,000,000 $2,414 0.21% 54.44% -3.93%
722 FLAX Flaxscript FLAX $108,242 $0.019380 5,585,185 $4,727 -0.41% -20.52% -17.38%
723 611 SixEleven 611 $103,934 $0.240900 431,442 $2,683 -0.54% -4.43% 53.31%
724 CF Californium CF $103,907 $0.043183 2,406,229 $19,476 -0.64% -7.40% 53.30%
725 CMT Comet CMT $103,527 $0.118611 872,830 $3,612 -0.45% 11.54% 148.62%
726 FXE FuturXe FXE $102,587 $0.435761 235,421 $2,590 -0.54% -39.52% -72.65%
727 MST MustangCoin MST $100,486 $0.159415 630,343 $929 -0.43% -6.30% 5.20%
728 BLRY BillaryCoin BLRY $100,347 $0.011160 8,991,970 $4,152 -0.64% -24.00% -45.90%
729 $$$ Money $$$ $99,924 $0.002178 45,887,218 $1,236 -1.08% 15.90% 33.97%
730 EAGLE EagleCoin EAGLE $98,537 $0.047070 2,093,421 $3,223 -0.86% 74.84% 24.91%
731 LTCR Litecred LTCR $85,520 $0.002829 30,227,750 $582 -8.05% 1.62% 123.59%
732 MAY Theresa May Coin MAY $82,589 $0.003290 25,105,600 $882 0.69% -16.02% 4.66%
733 EOT EOT Token EOT $82,071 $0.009935 8,260,903 $6,781 -1.14% -27.20% -24.57%
734 GLT GlobalToken GLT $80,783 $0.003081 26,222,700 $1,590 -0.96% 13.36% 18.23%
735 KRONE Kronecoin KRONE $79,069 $0.021197 3,730,217 $936 3.97% -14.02% 101.67%
736 CXT Coinonat CXT $78,478 $0.009101 8,623,200 $790 -0.51% 0.22% 57.65%
737 POP PopularCoin POP $76,389 $0.000023 3,372,875,244 $530 5.53% -14.73% 6.28%
738 ERY Eryllium ERY $70,724 $0.012936 5,467,170 $3,600 -0.75% 2.23% 159.38%
739 VRS Veros VRS $68,175 $0.000140 486,609,040 $931 -0.52% 16.32% 102.45%
740 ITZ Interzone ITZ $59,889 $0.032298 1,854,261 $728 -0.54% 14.89% 163.03%
741 XCS CybCSec XCS $57,419 $0.004852 11,834,082 $2,368 14.76% 7.60% 45.63%
742 RBT Rimbit RBT $57,137 $0.000495 115,499,623 $692 -0.75% 9.74% -25.09%
743 PONZI PonziCoin PONZI $56,264 $0.065340 861,099 $16,543 -19.12% -44.96%
744 CWXT CryptoWorldX … CWXT $54,514 $0.000914 59,630,200 $1,025 -0.31% -24.41% 12.35%
745 KURT Kurrent KURT $54,282 $0.005472 9,919,485 $851 -0.83% -22.91% 8.63%
746 GRIM Grimcoin GRIM $52,703 $0.002751 19,155,986 $1,042 33.19% -5.01% 37.17%
747 ICE iDice ICE $49,816 $0.031709 1,571,013 $647 -0.53% -73.84% -78.62%
748 XBTS Beatcoin XBTS $45,874 $0.030088 1,524,686 $2,079 -0.54% -43.33% 2.54%
749 LBTC LiteBitcoin LBTC $40,440 $0.012684 3,188,280 $18,415 2.01% 7.16% 300.34%
750 GSR GeyserCoin GSR $39,716 $0.847481 46,864 $16,098 -0.43% 95.72% 1019.86%
751 WORM HealthyWormCoin WORM $36,063 $0.000323 111,490,636 $522 98.92% -30.69%
752 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $29,461 $0.033953 867,702 $10,054 -19.76% -40.95% 151.72%
753 CREVA CrevaCoin CREVA $29,294 $0.000805 36,390,750 $3,379 -0.54% 17.29% 18.65%
754 MSCN Master Swiscoin MSCN $29,236 $0.000654 44,703,490 $1,046 -0.10% -23.56% -44.12%
755 VPRC VapersCoin VPRC $24,121 $0.000031 780,124,964 $1,919 1.63% -44.36% 23.41%
756 XRC Rawcoin XRC $18,922 $0.026844 704,882 $885 -0.47% -4.55% 51.51%
757 LVPS LevoPlus LVPS $16,642 $0.010998 1,513,256 $3,411 -0.43% -20.52% 37.31%
758 HMC HarmonyCoin HMC $7,504 $0.013371 561,235 $5,356 -6.04% -6.88% 16.74%
759 XNG Enigma XNG $3,020 $0.181626 16,627 $754 -0.64% -2.36% 7.84%
760 BCAP BCAP BCAP $18,881,500 $1.89 10,000,000 LowVol 0.20% 32.86% 35.98%
761 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
762 ETT EncryptoTel [… ETT $12,960,007 $0.208591 62,131,190 LowVol -0.43% 9.34% 35.84%
763 XC XCurrency XC $7,752,853 $1.32 5,870,305 LowVol 0.22%
764 ECN E-coin ECN $6,100,325 $1.29 4,711,767 LowVol -0.54% -35.16% -62.39%
765 ECOB Ecobit ECOB $5,952,044 $0.013392 444,444,444 LowVol -0.73% 23.46% 16.48%
766 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -12.75% 43.21%
767 FIMK FIMKrypto FIMK $3,729,077 $0.006463 577,004,618 LowVol -0.54% 45.18% 309.13%
768 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
769 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,772,463 $0.078538 35,300,866 LowVol -1.60% 3.77%
770 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,388,348 $0.079612 30,000,000 LowVol 0.92% -14.14% -23.65%
771 EMV Ethereum Movi… EMV $2,384,271 $0.363087 6,566,666 LowVol 0.20% 6.80% -1.93%
772 AHT Bowhead AHT $2,377,968 $0.297246 8,000,000 LowVol 3.73% 83.90%
773 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,263,161 $0.000099 22,880,942,934 LowVol -17.79% 276.11% 42.47%
774 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,164,583 $4.65 465,952 LowVol 0.54% 10.88% -6.81%
775 RC RussiaCoin RC $1,952,522 $0.233057 8,377,873 LowVol -0.54% -6.25% 37.04%
776 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 5.36% -30.85%
777 MBI Monster Byte MBI $1,760,398 $0.104644 16,822,736 LowVol -0.43% 19.07% 64.45%
778 SHORTY Shorty SHORTY $1,649,680 $0.016497 100,000,000 LowVol -0.54% -7.84% 41.20%
779 ORB Orbitcoin ORB $1,248,534 $0.403543 3,093,930 LowVol -0.75% -7.55% 42.56%
780 SDC ShadowCash SDC $1,244,163 $0.185831 6,695,133 LowVol -0.54% -6.74% 24.27%
781 MAC Machinecoin MAC $1,111,372 $0.054923 20,235,200 LowVol -11.39% -8.86% 65.20%
782 INPAY InPay INPAY $1,002,740 $0.100274 10,000,000 LowVol -0.43% -41.56% -26.00%
783 METAL MetalCoin METAL $995,309 $0.012939 76,925,527 LowVol -0.54% -7.93% 33.67%
784 GOOD Goodomy GOOD $970,668 $0.002199 441,349,000 LowVol -0.45% 74.25% 29.75%
785 CARBON Carboncoin CARBON $961,805 $0.000062 15,392,009,601 LowVol 34.13% 18.34% 31.83%
786 VAL Valorbit VAL $860,446 $0.000162 5,320,166,237 LowVol -0.64%
787 TALK BTCtalkcoin TALK $854,139 $0.013082 65,290,635 LowVol -0.84% 7.88% 63.88%
788 EBET EthBet EBET $848,703 $0.099818 8,502,500 LowVol 0.20% 19.45% 1.37%
789 MAX MaxCoin MAX $840,619 $0.013747 61,147,941 LowVol -0.54% -5.71% 1.59%
790 RIYA Etheriya RIYA $738,183 $0.466752 1,581,531 LowVol 3.41% -60.35% 51.02%
791 XJO Joulecoin XJO $657,883 $0.019090 34,462,372 LowVol -9.27% -14.72% 108.28%
792 CHESS ChessCoin CHESS $647,026 $0.011975 54,032,769 LowVol -0.44% 35.74% 63.97%
793 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 1.36% -50.34%
794 TAG TagCoin TAG $597,363 $0.100241 5,959,266 LowVol -7.30% -21.51% 5.06%
795 NETKO Netko NETKO $596,187 $0.136601 4,364,440 LowVol -0.55% -18.95% 5.66%
796 CFT CryptoForecast CFT $589,076 $0.012806 46,000,000 LowVol -0.58% 39.32% 55.97%
797 UNIC UniCoin UNIC $583,003 $0.196379 2,968,766 LowVol -0.50% 36.26% 90.60%
798 DAXX DaxxCoin DAXX $575,396 $0.001155 498,134,890 LowVol 0.00% 27.42% 140.79%
799 PIGGY Piggycoin PIGGY $574,638 $0.001179 487,522,309 LowVol -1.18% 4.85% 57.26%
800 USC Ultimate Secu… USC $563,741 $0.054504 10,343,113 LowVol -50.29% -36.95% -18.18%
801 DGC Digitalcoin DGC $554,884 $0.020234 27,423,603 LowVol -1.30% -1.07% 79.35%
802 SAC SACoin SAC $521,858 $0.074397 7,014,491 LowVol -0.43% -7.17% -2.11%
803 BITS Bitstar BITS $512,460 $0.022204 23,079,737 LowVol -0.70% -17.76% -14.03%
804 ITI iTicoin ITI $505,078 $15.78 32,000 LowVol 2.01% -9.01% -27.40%
805 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 1.76%
806 GUN Guncoin GUN $496,462 $0.002518 197,140,828 LowVol -3.60% -2.80% 35.12%
807 WAY WayGuide WAY $485,397 $0.004852 100,040,708 LowVol -0.54% 48.96%
808 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -16.69% -32.96%
809 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 6.56%
810 AU AurumCoin AU $474,431 $1.60 296,216 LowVol 5.12% -12.01% 16.29%
811 GLC GlobalCoin GLC $474,314 $0.007278 65,171,010 LowVol -0.54% -10.71% 59.64%
812 8BIT 8Bit 8BIT $473,929 $0.322875 1,467,841 LowVol -0.28% -7.00% 38.17%
813 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $460,830 $0.084894 5,428,300 LowVol 1.31% 6.78% 29.68%
814 STS Stress STS $457,004 $0.000809 565,134,332 LowVol -0.54% -6.96%
815 V Version V $455,231 $0.000970 469,117,747 LowVol -0.46% -20.07% -17.66%
816 888 OctoCoin 888 $455,179 $0.009028 50,419,940 LowVol -1.42% 14.89% 92.46%
817 BXT BitTokens BXT $446,725 $0.794746 562,098 LowVol -11.48% -5.56% -9.49%
818 BUCKS SwagBucks BUCKS $442,223 $1.38 321,584 LowVol -0.54% -9.29% 25.48%
819 BERN BERNcash BERN $437,472 $0.006141 71,234,301 LowVol -0.80% -22.08% 58.90%
820 XGR GoldReserve XGR $421,539 $0.024549 17,171,382 LowVol 0.54% -17.51% -15.75%
821 FUNK The Cypherfunks FUNK $421,043 $0.000009 46,301,407,499 LowVol 1.26% 23.29% 72.05%
822 NYAN Nyancoin NYAN $414,594 $0.001301 318,785,915 LowVol -0.60% -4.72% 49.47%
823 CUBE DigiCube CUBE $392,870 $0.000162 2,429,126,009 LowVol -0.54% -6.74%
824 UFR Upfiring UFR $385,646 $0.026781 14,400,000 LowVol 0.16% 8.60% -11.18%
825 PR Prototanium PR $383,525 $1.96 195,926 LowVol -4.47% -1.40% 45.46%
826 USDE USDe USDE $366,887 $0.000323 1,134,236,104 LowVol -0.54% 86.39% 60.70%
827 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol -12.71%
828 CYP Cypher CYP $356,199 $0.055960 6,365,285 LowVol -0.54% 5.17%
829 SHDW Shadow Token SHDW $352,093 $0.050299 7,000,000 LowVol -0.43% 12.45% 1.64%
830 VIDZ PureVidz VIDZ $349,594 $0.002791 125,279,775 LowVol -1.80% -7.68% 34.80%
831 BIGUP BigUp BIGUP $339,945 $0.000160 2,119,003,000 LowVol -1.40% -7.07% 13.84%
832 FUCK FuckToken FUCK $338,256 $0.006582 51,392,878 LowVol 0.16% 8.87% -48.86%
833 LOT LottoCoin LOT $328,445 $0.000023 14,491,014,421 LowVol 2.25% 43.70% 16.85%
834 CORG CorgiCoin CORG $320,802 $0.000256 1,251,855,418 LowVol -6.09% 44.07% 135.09%
835 FRC Freicoin FRC $320,390 $0.010836 29,566,926 LowVol -0.54% -13.23% 22.69%
836 TRI Triangles TRI $320,333 $4.39 72,891 LowVol -0.59% 3.62% 34.64%
837 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol -8.28% 46.51%
838 SH Shilling SH $314,114 $0.007927 39,627,375 LowVol 2.93% 11.40% 27.02%
839 YAC Yacoin YAC $310,198 $0.002588 119,872,491 LowVol -0.54% -0.53% 89.92%
840 J Joincoin J $306,797 $0.125305 2,448,402 LowVol 3.96% -12.12% 42.54%
841 GAP Gapcoin GAP $305,006 $0.025265 12,072,041 LowVol -4.06% -12.45% 73.68%
842 HAL Halcyon HAL $302,318 $0.056930 5,310,355 LowVol -1.13% -10.58% 110.35%
843 WMC WMCoin WMC $292,707 $0.025392 11,527,489 LowVol -0.64% -6.81% 48.96%
844 Q2C QubitCoin Q2C $281,007 $0.001132 248,210,779 LowVol -0.54% -18.46% -19.79%
845 HODL HOdlcoin HODL $279,267 $0.001779 156,974,630 LowVol -3.35% -14.52% 48.88%
846 WYV Wyvern WYV $258,357 $0.145560 1,774,917 LowVol -1.52% -17.15% 33.62%
847 MRJA GanjaCoin MRJA $255,231 $0.057331 4,451,920 LowVol 0.63% -14.88% 70.17%
848 EVIL Evil Coin EVIL $245,234 $0.011666 21,020,383 LowVol 7.11% 0.30% 51.03%
849 GRT Grantcoin GRT $237,332 $0.005499 43,159,694 LowVol -0.54% -3.98% 23.53%
850 GAIA GAIA GAIA $235,876 $0.009787 24,101,381 LowVol -3.11% -12.24% -6.73%
851 RBX Ripto Bux RBX $235,311 $0.000617 381,236,123 LowVol -1.16% 2.67% 42.82%
852 PASL Pascal Lite PASL $234,609 $0.054666 4,291,700 LowVol -0.54% -21.20% 28.12%
853 BUN BunnyCoin BUN $234,280 $0.000002 102,321,049,102 LowVol -3.61% 19.82% -1.05%
854 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $231,017 $0.291281 793,108 LowVol -0.64% -16.58% 162.25%
855 ARI Aricoin ARI $224,649 $0.001602 140,262,505 LowVol -0.14% 2.68% 37.55%
856 HMP HempCoin HMP $219,414 $0.000162 1,356,645,470 LowVol -0.64% -6.81%
857 I0C I0Coin I0C $212,537 $0.010128 20,985,343 LowVol -0.38% -30.14% 4.67%
858 ANTI AntiBitcoin ANTI $206,202 $0.011806 17,465,159 LowVol -0.54% -22.52% 23.57%
859 XRE RevolverCoin XRE $205,854 $0.009219 22,329,896 LowVol -0.54% -40.94% 44.82%
860 FIRE Firecoin FIRE $203,730 $2.07 98,412 LowVol -0.64% -6.74% 44.44%
861 OHM OHM OHM $202,422 $0.006793 29,799,498 LowVol -0.43% -13.09%
862 PX PX PX $201,551 $0.002103 95,861,224 LowVol -0.64% 1.03% 22.32%
863 FRK Franko FRK $195,546 $0.210091 930,767 LowVol -0.54% -19.29% 54.67%
864 QCN QuazarCoin QCN $195,532 $0.032347 6,044,911 LowVol 70.19% 52.54% 26.07%
865 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 85.17%
866 EUC Eurocoin EUC $193,527 $0.015586 12,416,554 LowVol -0.42% -10.87% 25.54%
867 BUMBA BumbaCoin BUMBA $192,603 $0.008572 22,469,266 LowVol -0.64% 23.48% 79.40%
868 JIN Jin Coin JIN $187,953 $0.019085 9,848,485 LowVol -0.43% 83.40% 199.19%
869 DLC Dollarcoin DLC $184,107 $0.020217 9,106,714 LowVol -0.54% -6.74% 48.96%
870 E4ROW E4ROW E4ROW $181,774 $0.031547 5,762,000 LowVol 0.24% 49.08% 31.40%
871 CNNC Cannation CNNC $179,763 $0.072576 2,476,893 LowVol -0.43% -18.10% 2.95%
872 VOT VoteCoin VOT $175,857 $0.010674 16,474,625 LowVol 0.99% -26.45% -27.66%
873 KED Darsek KED $170,936 $0.011818 14,464,563 LowVol -1.16% -14.82% -16.48%
874 MNC Mincoin MNC $170,692 $0.042346 4,030,919 LowVol 75.81% 8.74% -24.96%
875 TEK TEKcoin TEK $168,591 $0.000119 1,414,054,562 LowVol -3.07% -19.89% 9.85%
876 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol -12.59%
877 URC Unrealcoin URC $165,867 $0.023613 7,024,402 LowVol -0.64% -20.89% -5.19%
878 ARCO AquariusCoin ARCO $163,427 $0.109396 1,493,900 LowVol -1.49% -9.52% 46.95%
879 XCT C-Bit XCT $163,157 $0.001038 157,223,250 LowVol -0.43% -8.59% 34.83%
880 SLING Sling SLING $159,819 $0.148794 1,074,095 LowVol -0.54%
881 LEA LeaCoin LEA $157,813 $0.000501 314,752,291 LowVol 12.64% -23.76% -17.17%
882 PXI Prime-XI PXI $154,122 $0.008616 17,887,850 LowVol -0.36% 15.45% 42.35%
883 QTL Quatloo QTL $153,063 $0.019830 7,718,883 LowVol 11.23% 34.76% 37.34%
884 CAGE CageCoin CAGE $150,901 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 2.47% -0.16% 81.78%
885 PRX Printerium PRX $147,504 $0.012477 11,821,728 LowVol -0.43% 96.47% 474.61%
886 CTO Crypto CTO $144,472 $0.011806 12,236,660 LowVol -0.64% -6.74% -0.23%
887 EMP EMoneyPower EMP $136,890 $0.014879 9,200,000 LowVol -0.43% 61.56%
888 TSE Tattoocoin (S… TSE $136,478 $0.001509 90,421,856 LowVol 2.98% -3.28% 51.21%
889 URO Uro URO $136,293 $0.112890 1,207,310 LowVol -0.43% 13.40% 104.35%
890 SOON SoonCoin SOON $133,031 $0.010674 12,462,620 LowVol 1.77% -37.81% 16.77%
891 IMS Independent M… IMS $132,314 $0.024644 5,368,934 LowVol -0.01% -15.81% 52.08%
892 PHO Photon PHO $132,053 $0.000006 20,541,689,509 LowVol 2.14% -4.09% 41.63%
893 NEVA NevaCoin NEVA $127,702 $0.051675 2,471,250 LowVol -0.22% -0.51% 18.45%
894 BIP BipCoin BIP $126,591 $0.077794 1,627,261 LowVol -0.43% 5.30% 50.37%
895 BTQ BitQuark BTQ $126,318 $0.013909 9,081,731 LowVol -0.64% -14.74% 40.87%
896 UNITS GameUnits UNITS $123,011 $0.035419 3,472,983 LowVol -0.51% -8.95% -7.94%
897 ARG Argentum ARG $119,915 $0.013966 8,586,157 LowVol -0.87% -7.26% 7.43%
898 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $112,065 $0.013956 8,030,000 LowVol -6.00% 46.76% -31.75%
899 EMD Emerald Crypto EMD $110,903 $0.005801 19,117,129 LowVol 15.78% -43.30% -34.02%
900 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 0.22% 60.15%
901 SCRT SecretCoin SCRT $109,075 $0.025794 4,228,672 LowVol -11.53%
902 CNC CHNCoin CNC $108,729 $0.002208 49,239,279 LowVol -9.05%
903 CRX Chronos CRX $106,975 $0.001451 73,729,962 LowVol -0.75% 14.20% 79.22%
904 GCC GuccioneCoin GCC $104,987 $0.005175 20,285,537 LowVol -0.54% -9.63% 51.04%
905 REE ReeCoin REE $104,985 $0.000041 2,560,000,000 LowVol -0.24% -14.01% -25.15%
906 BITZ Bitz BITZ $104,648 $0.052563 1,990,891 LowVol -0.64% -7.38%
907 ARB ARbit ARB $100,268 $0.012777 7,847,600 LowVol -0.64% 9.63% 63.45%
908 JET Jetcoin JET $99,875 $0.020498 4,872,509 LowVol -21.72% -34.74%
909 ZMC ZetaMicron ZMC $97,095 $0.000162 600,344,291 LowVol -0.54% -6.74% 48.90%
910 VEC2 VectorAI VEC2 $96,832 $0.005822 16,630,946 LowVol 16.01% -12.03% 21.49%
911 RPC RonPaulCoin RPC $94,921 $0.105773 897,399 LowVol -0.64% -6.79% 42.56%
912 WARP WARP WARP $92,818 $0.084748 1,095,224 LowVol -0.54% -6.89%
913 MND MindCoin MND $92,388 $0.005822 15,867,695 LowVol -0.64% -6.81% 48.96%
914 XCO X-Coin XCO $91,249 $0.007368 12,384,976 LowVol -0.53% -4.26% 32.83%
915 RUPX Rupaya RUPX $88,859 $0.014556 6,104,831 LowVol -0.43% -41.37% -54.06%
916 ADCN Asiadigicoin ADCN $88,708 $0.003558 24,931,054 LowVol -0.64% -2.46% 11.29%
917 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $87,992 $0.001104 79,719,140 LowVol -8.23% -12.16%
918 SOIL SOILcoin SOIL $86,078 $0.015096 5,702,048 LowVol -0.58% -2.63% 49.28%
919 JWL Jewels JWL $83,734 $0.004149 20,181,636 LowVol -11.45%
920 ATX Artex Coin ATX $83,724 $0.004458 18,781,750 LowVol -0.43% -12.00% 13.20%
921 DRS Digital Rupees DRS $82,614 $0.000162 510,802,961 LowVol -0.43% -6.74% 48.96%
922 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol -10.33% 0.63%
923 EXN ExchangeN EXN $77,997 $0.015294 5,100,000 LowVol 2.66% 20.28% 118.02%
924 AMMO Ammo Rewards AMMO $75,475 $0.000970 77,777,777 LowVol -0.43% -6.74% 27.68%
925 BRAIN Braincoin BRAIN $75,100 $0.007440 10,094,424 LowVol -0.54% -10.65% 29.32%
926 COXST CoExistCoin COXST $73,481 $0.002711 27,100,000 LowVol 5.99% -45.90%
927 BVC BeaverCoin BVC $72,580 $0.023298 3,115,258 LowVol -0.54% -30.87% -0.57%
928 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 1.39% 165.07%
929 DRM Dreamcoin DRM $69,729 $0.028465 2,449,632 LowVol -17.52% -48.09% -10.14%
930 EGO EGO EGO $67,928 $0.001132 60,000,001 LowVol -0.54% -6.72% 61.24%
931 SPT Spots SPT $66,097 $0.002950 22,406,021 LowVol 0.64% 6.28% -16.18%
932 IMPS ImpulseCoin IMPS $65,487 $0.003235 20,245,510 LowVol -0.54% 3.62% 48.96%
933 ORLY Orlycoin ORLY $65,197 $0.001779 36,646,779 LowVol -0.64% 2.51% 48.96%
934 MCRN MACRON MCRN $64,923 $0.000162 401,421,401 LowVol -0.54% -29.53% -6.77%
935 EGAS ETHGAS EGAS $64,549 $0.006355 10,157,540 LowVol 0.20% -20.77% 41.68%
936 VIP VIP Tokens VIP $63,714 $0.000763 83,450,403 LowVol -11.95%
937 BENJI BenjiRolls BENJI $62,880 $0.003104 20,254,446 LowVol 1.34% -0.55% 39.68%
938 TAGR TAGRcoin TAGR $62,542 $0.001617 38,669,634 LowVol -0.43% -6.48% 58.51%
939 PULSE Pulse PULSE $62,441 $0.004367 14,298,972 LowVol -0.64% -18.83% 43.67%
940 BSC BowsCoin BSC $61,937 $0.011160 5,550,102 LowVol -0.54% -6.74% 11.73%
941 CRT CRTCoin CRT $61,539 $0.776319 79,270 LowVol -0.54% -6.74% 48.96%
942 SFC Solarflarecoin SFC $59,850 $0.004250 14,083,450 LowVol 2.41% 34.14% 28.15%
943 BRAT BRAT BRAT $57,835 $0.000361 160,000,000 LowVol 1.98% -7.40% 1.36%
944 ICOB ICOBID ICOB $56,742 $0.000532 106,701,874 LowVol -3.66% -31.72% -0.20%
945 SLEVIN Slevin SLEVIN $56,607 $0.000809 70,000,000 LowVol -0.54% 16.57% 148.27%
946 CPN CompuCoin CPN $55,152 $0.002812 19,615,019 LowVol -1.88% -34.08% -16.93%
947 300 300 Token 300 $54,342 $181.14 300 LowVol -0.54% -22.63% -22.27%
948 BLZ BlazeCoin BLZ $53,958 $0.000089 608,557,394 LowVol 13.13% 28.90% 32.09%
949 BIOS BiosCrypto BIOS $53,881 $0.002588 20,821,709 LowVol -0.43% -12.92% 19.20%
950 G3N G3N G3N $53,812 $0.007116 7,561,891 LowVol -0.54% -7.27% 48.01%
951 DIBC DIBCOIN DIBC $53,325 $0.010665 5,000,000 LowVol 9.17% -9.69% -11.54%
952 IMX Impact IMX $53,122 $0.000485 109,509,099 LowVol 49.36% 45.17% 298.21%
953 PIE PIECoin PIE $52,506 $0.003882 13,526,872 LowVol -0.54% -30.06% -47.46%
954 GPL Gold Pressed … GPL $51,861 $0.202166 256,527 LowVol -0.43% -39.44% -13.83%
955 RIDE Ride My Car RIDE $49,139 $0.000485 101,276,976 LowVol -0.54% -30.06% 114.02%
956 CESC CryptoEscudo CESC $46,613 $0.000323 144,105,100 LowVol -0.54% -6.81% -0.69%
957 VLTC Vault Coin VLTC $46,471 $0.001532 30,341,520 LowVol -0.43% -18.30% 16.72%
958 TOR Torcoin TOR $46,074 $0.145721 316,179 LowVol -0.43% -2.96% -29.75%
959 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol -6.90% -6.45%
960 FUZZ FuzzBalls FUZZ $44,708 $0.009256 4,829,945 LowVol -5.27% -21.30% 33.95%
961 SONG SongCoin SONG $43,994 $0.001351 32,565,300 LowVol -0.06% -12.91% 24.44%
962 PEX PosEx PEX $43,248 $0.017629 2,453,240 LowVol -0.53% -7.07% 48.96%
963 UET Useless Ether… UET $43,203 $0.010894 3,965,716 LowVol 0.16% 4.28% 17.54%
964 NTWK Network Token NTWK $43,050 $0.003689 11,671,310 LowVol 0.20% -21.11% -31.95%
965 AGLC AgrolifeCoin AGLC $41,555 $0.005499 7,556,852 LowVol -0.53% -6.81% -11.14%
966 LUNA Luna Coin LUNA $40,895 $0.024845 1,645,967 LowVol -0.55% -8.70% 26.68%
967 FLVR FlavorCoin FLVR $40,559 $0.001941 20,898,106 LowVol -0.43%
968 ICON Iconic ICON $39,986 $0.067443 592,894 LowVol -0.54% -26.11% 15.75%
969 KNC KingN Coin KNC $39,826 $19.84 2,008 LowVol -6.62% 14.20%
970 PLACO PlayerCoin PLACO $39,760 $0.001132 35,120,000 LowVol 39.40% 30.52% 48.70%
971 HVCO High Voltage HVCO $39,632 $0.026524 1,494,171 LowVol -0.43% -6.22% 58.64%
972 ZYD Zayedcoin ZYD $39,384 $0.006308 6,243,840 LowVol -0.43% -6.74% 23.61%
973 BOAT BOAT BOAT $38,997 $0.002103 18,547,845 LowVol -2.33% -0.97% 34.33%
974 VTA Virtacoin VTA $36,183 $0.000007 5,201,310,113 LowVol 2.36% 3.79% -50.26%
975 STEPS Steps STEPS $36,147 $0.001941 18,625,017 LowVol -0.54% -39.59% -24.03%
976 PLNC PLNcoin PLNC $35,931 $0.002103 17,089,600 LowVol -0.64% -10.44% 61.38%
977 LIR LetItRide LIR $35,218 $0.000970 36,291,950 LowVol -0.64% -6.81% 11.13%
978 WBB Wild Beast Block WBB $35,145 $0.209283 167,931 LowVol -0.53% -6.75% 35.43%
979 JOBS JobsCoin JOBS $34,294 $0.000323 106,019,270 LowVol -0.54% 48.96%
980 MILO MiloCoin MILO $33,157 $0.003073 10,789,954 LowVol -0.54% -2.17% -2.15%
981 DLISK DAPPSTER DLISK $32,347 $0.000323 100,000,000 LowVol -0.54% -37.87% -1.15%
982 XOC Xonecoin XOC $31,926 $0.076014 420,000 LowVol -0.64% 26.22%
983 BNX BnrtxCoin BNX $31,606 $0.001192 26,522,501 LowVol 0.41% -16.03% 21.95%
984 EREAL eREAL EREAL $31,060 $0.000454 68,427,562 LowVol 0.20% 6.47% -18.88%
985 IBANK iBank IBANK $30,746 $0.006793 4,526,324 LowVol 20.80% 8.80% 421.37%
986 ALTC Antilitecoin ALTC $30,580 $0.000970 31,512,613 LowVol -0.54% -7.56% 48.96%
987 CAB Cabbage CAB $30,567 $0.002911 10,499,996 LowVol -0.54% 29.12% 7.25%
988 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
989 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,796 LowVol -8.10% 46.68%
990 GEERT GeertCoin GEERT $29,666 $0.005827 5,091,200 LowVol -0.54% 47.97% 138.64%
991 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,774 $0.032185 894,026 LowVol -0.54% -33.93% 10.17%
992 DES Destiny DES $28,724 $0.017952 1,600,000 LowVol -0.54% -42.99% -29.03%
993 GBT GameBet Coin GBT $27,511 $0.001294 21,262,780 LowVol -0.64% -37.87% -25.52%
994 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $27,186 $0.036067 753,776 LowVol -0.43% -1.44% 3.31%
995 DIX Dix Asset DIX $26,671 $2.7e-07 100,000,000,000 LowVol 2.40% -1.46% -13.87%
996 BIOB BioBar BIOB $26,073 $0.029435 885,756 LowVol -0.64% 12.06% 31.97%
997 SCS Speedcash SCS $25,789 $0.098495 261,831 LowVol -0.43% -20.01% 48.96%
998 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol -12.55% -4.66%
999 ARGUS Argus ARGUS $23,122 $0.020136 1,148,324 LowVol -0.54% 59.15% 196.73%
1000 TRADE Tradecoin TRADE $21,941 $0.002809 7,811,004 LowVol -14.78% 3.55%
1001 ROOFS Roofs ROOFS $20,968 $0.000161 130,000,000 LowVol -0.42% -3.06% -29.00%
1002 ELS Elysium ELS $20,080 $0.005014 4,005,012 LowVol -0.43% 5.45% 31.94%
1003 JS JavaScript Token JS $18,418 $0.002305 7,991,996 LowVol 0.20% -44.87% 19.53%
1004 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $17,956 $0.001327 13,532,750 LowVol -2.39% -21.13% 60.04%
1005 TSTR Tristar Coin TSTR $17,890 $0.003558 5,027,857 LowVol -0.54% -6.74% -19.79%
1006 SLFI Selfiecoin SLFI $17,440 $0.000162 107,829,281 LowVol -0.54% -6.81% 49.00%
1007 CRTM Corethum CRTM $17,025 $0.006810 2,500,000 LowVol 0.20% -47.44% 40.78%
1008 QBK Qibuck Asset QBK $16,937 $0.010134 1,671,379 LowVol -0.89% -19.43% 36.64%
1009 RSGP RSGPcoin RSGP $16,203 $9.38 1,727 LowVol -0.54% -9.54% -2.93%
1010 FRAZ Frazcoin FRAZ $16,083 $0.001743 9,227,698 LowVol -2.89% -36.96% 248.32%
1011 SOCC SocialCoin SOCC $14,783 $0.010674 1,384,879 LowVol -0.43% 0.90% 50.40%
1012 VOLT Bitvolt VOLT $14,665 $0.000970 15,112,554 LowVol -0.43% 11.91% 58.02%
1013 GBC GBCGoldCoin GBC $12,898 $0.001135 11,361,817 LowVol -0.06% -5.72% -31.66%
1014 MGM Magnum MGM $12,801 $0.003235 3,957,381 LowVol -0.54% -28.27% -24.72%
1015 DAS DAS DAS $12,693 $0.004694 2,704,092 LowVol -62.29%
1016 SANDG Save and Gain SANDG $11,401 $0.003720 3,064,800 LowVol -0.54% -50.12%
1017 P7C P7Coin P7C $11,393 $0.000323 35,220,238 LowVol -0.64% -6.74%
1018 CCM100 CCMiner CCM100 $11,003 $0.003274 3,360,417 LowVol -0.96% -22.09% 16.99%
1019 NODC NodeCoin NODC $10,587 $0.006308 1,678,439 LowVol -0.43% -17.01% 52.88%
1020 ULA Ulatech ULA $8,070 $0.040433 199,586 LowVol -0.43% -29.44% 95.91%
1021 CONX Concoin CONX $7,102 $0.009542 744,266 LowVol -0.43% -28.54% 50.32%
1022 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,546 $0.030900 211,827 LowVol -0.96% -13.99% 49.91%
1023 WBC WalletBuilder… WBC $6,143 $0.326701 18,803 LowVol -0.43% -37.19%
1024 MRNG MorningStar MRNG $5,925 $0.000181 32,676,988 LowVol -55.76% -10.40%
1025 NANOX Project-X NANOX $5,683 $72618.10 0.078264 LowVol -0.43% 6.81% 44.37%
1026 KIC KibiCoin KIC $5,038 $0.000343 14,701,000 LowVol 0.22% -90.44% -87.48%
1027 SOJ Sojourn SOJ $4,028 $0.008302 485,214 LowVol 371.59% 365.35%
1028 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,789 $0.002749 1,377,917 LowVol -0.54% -6.74% 41.47%
1029 LEX Lex4All LEX $3,655 $0.003655 1,000,000 LowVol -0.96% -9.57% 120.53%
1030 TOKEN SwapToken TOKEN $2,969 $1.9e-07 15,320,585,365 LowVol 44.95% 77.83% 125.02%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $1,885 $0.000323 5,826,388 LowVol -0.43% -6.77%
1032 EBT Ebittree Coin EBT $1,438 $0.001137 1,264,511 LowVol -0.43% -72.67% -36.57%
1033 ABN Abncoin ABN $851 $0.012572 67,700 LowVol -21.91% -29.36% -9.82%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 DMB Digital Money… DMB $483 $0.001146 421,300 LowVol -1.15% -26.57% 5.57%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -1.39%
1037 CALC CaliphCoin CALC $99 $0.001132 87,140 LowVol -0.54% 6.23%
1038 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000027 2,753,201 LowVol -3.11%
1039 FAL Falcoin FAL $32 $0.000162 196,766 LowVol -0.43% -53.38% -41.78%
1040 APW AppleCoin APW $13 $0.000162 80,927 LowVol -0.43% -6.74% 48.96%
1041 ATMC ATMCoin ATMC $3.76 $10,161,200 0.18% 0.20% 27.65%
1042 BCD Bitcoin Diamo… BCD $34.73 $8,326,200 -1.80% 0.47% -30.95%
1043 ETN Electroneum ETN $0.127237 $7,485,670 -0.72% 40.28% 143.47%
1044 CMT CyberMiles CMT $0.163497 $6,953,170 0.43% 12.13%
1045 ERO Eroscoin ERO $0.177237 $6,792,250 -1.29% -2.41%
1046 AI POLY AI AI $17.79 $3,353,760 -4.75% -9.93% 9.94%
1047 NULS Nuls NULS $0.933387 $3,277,240 1.21% 14.82% 78.40%
1048 GRX GOLD Reward T… GRX $5.15 $2,312,040 -1.84% 20.73% 17.19%
1049 FRGC Fargocoin FRGC $10.57 $2,281,440 -0.11% -3.47% 8.77%
1050 REC Regalcoin REC $33.18 $2,222,300 -1.30% 22.62% -32.19%
1051 ORME Ormeus Coin ORME $3.30 $2,064,350 -3.05% -2.37% 13.62%
1052 FRST FirstCoin FRST $15.39 $1,874,860 -5.12% -5.08% -6.70%
1053 CLUB ClubCoin CLUB $3.49 $1,721,100 2.82% -8.26% -42.71%
1054 TSL Energo TSL $0.032466 $1,091,690 2.17% 1.41% 4.81%
1055 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.84 $968,924 0.45% 0.74% 59.72%
1056 BTE BitSerial BTE $6.74 $857,583 -3.43% 4.22% 47.52%
1057 STC Santa Coin STC $0.715183 $812,968 2.70% -3.39%
1058 B2X SegWit2x [Fut… B2X $200.82 $730,034 2.54% 5.61% -3.93%
1059 THS TechShares THS $0.824806 $418,005 -0.42% -2.26% -6.83%
1060 BOT Bodhi BOT $0.435595 $367,383 0.51% 5.52% -4.25%
1061 XIN Infinity Econ… XIN $0.029597 $359,552 -5.34% -1.67% -14.65%
1062 RYZ ANRYZE RYZ $0.016583 $306,979 2.55% -24.47% -25.85%
1063 XYLO XYLO XYLO $0.539121 $305,189 -76.26% -90.90%
1064 LLT LLToken LLT $0.385309 $274,358 1.00% 11.78% 21.37%
1065 BSR BitSoar BSR $0.257964 $266,948 4.25% 11.04% 27.51%
1066 BT1 BT1 [CST] BT1 $15940.90 $253,421 -0.61% -15.25% 42.90%
1067 XCPO Copico XCPO $0.023516 $221,978 30.69% 1.91% 2.35%
1068 WC WINCOIN WC $0.766561 $199,463 -1.07% -14.59% -7.36%
1069 ADK Aidos Kuneen ADK $20.06 $167,647 -1.62% -9.35% -36.84%
1070 INF InfChain INF $0.013262 $161,684 3.13% 2.10% 51.53%
1071 CAPP Cappasity CAPP $0.024201 $151,499 0.20% 7.52%
1072 XID Sphre AIR XID $0.189544 $150,530 0.36% -6.04% 17.49%
1073 BT2 BT2 [CST] BT2 $278.60 $146,065 -0.55% 73.66% 130.08%
1074 BWK Bulwark BWK $2.69 $143,950 19.52%
1075 BTCM BTCMoon BTCM $0.034118 $120,787 -2.61% 60.25% 242.16%
1076 QBT Qbao QBT $0.218493 $92,381 -1.20% 7.33%
1077 UGT UG Token UGT $0.408218 $88,322 -3.79% 2.29% -10.00%
1078 SBC StrikeBitClub SBC $0.586120 $83,543 -2.12%
1079 ICX ICON ICX $1.78 $69,800 -0.23% 2.98% 15.09%
1080 DSR Desire DSR $0.331385 $60,283 11.50% 26.35% 30.80%
1081 GBG Golos Gold GBG $0.149019 $50,106 1.38% 5.94% -5.24%
1082 B3 B3Coin B3 $0.000109 $43,388 6.45% 99.90% 71.26%
1083 EVR Everus EVR $1.56 $37,698 0.02% 10.32% -25.64%
1084 MKR Maker MKR $403.98 $36,501 0.16% 13.71% 4.96%
1085 SUR Suretly SUR $3.14 $32,735 3.03% 13.67% -8.40%
1086 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.016116 $32,266 8.57% 198.46% 331.10%
1087 MSD MSD MSD $0.008248 $28,419 0.22% -15.50% -35.65%
1088 VIU Viuly VIU $0.013703 $28,326 1.55% 20.87% 77.51%
1089 FOR FORCE FOR $0.012886 $28,108 -0.48% -9.33% 79.67%
1090 FLASH Flash FLASH $0.005497 $23,263 -13.18% -11.34% 14.07%
1091 VASH VPNCoin VASH $0.005822 $21,032 -5.87% -4.37% 23.28%
1092 SEND Social Send SEND $0.064693 $20,329 0.24% -38.17%
1093 MAGE MagicCoin MAGE $15.29 $20,323 -0.68% -62.57%
1094 BIXC BIXC BIXC $6.97 $19,537 -0.64% 59.41%
1095 EFYT Ergo EFYT $15.34 $17,868 4.94% -2.14% 48.86%
1096 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.005925 $17,846 -9.68% -7.85% 164.57%
1097 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.091678 $16,953 -0.54% -18.73% -8.21%
1098 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003233 $16,795 -10.13% -26.97% 78.90%
1099 BTU Bitcoin Unlim… BTU $99.13 $16,644 5.61% 8.10% -27.87%
1100 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.099781 $16,212 23.49% 29.73% 30.36%
1101 SNOV Snovio SNOV $0.002384 $15,801 -11.29%
1102 DEUS DeusCoin DEUS $0.273329 $14,862 -6.54% 29.97% -25.88%
1103 PLX PlexCoin PLX $0.029178 $14,185 -10.10% -40.60% -85.44%
1104 BPL Blockpool BPL $0.218338 $14,020 -0.43% 8.58% 68.46%
1105 BCDN BlockCDN BCDN $0.076712 $12,914 0.20% 18.94%
1106 TER TerraNova TER $5.61 $12,913 -0.59% 27.26% 218.05%
1107 WISH MyWish WISH $0.148561 $12,539 1.97% 27.53% 1.06%
1108 SKR Sakuracoin SKR $0.007599 $11,246 4.46% -4.09% 451.55%
1109 MGC MergeCoin MGC $0.013424 $10,739 -0.54% -8.92% 4.31%
1110 MCR Macro MCR $1.66 $10,304 7.46% -9.04% -23.24%
1111 COR CORION COR $0.760107 $8,802 -0.41% -1.99% -17.22%
1112 MOTO Motocoin MOTO $0.005442 $8,760 -16.54% -66.83% 136.75%
1113 BLX Blockchain Index BLX $3.36 $8,475 0.20% 11.90% 22.60%
1114 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003677 $7,548 -1.78% -2.09% 56.34%
1115 BON Bonpay BON $1.62 $7,524 2.87% -32.94%
1116 FRD Farad FRD $0.086139 $6,560 -0.32% -14.50% 1.23%
1117 HAT Hawala.Today HAT $0.248678 $6,418 0.20% 31.98% 43.76%
1118 BOS BOScoin BOS $1.20 $4,910 -0.43% 3.30% 11.29%
1119 AKY Akuya Coin AKY $0.121300 $4,789 -0.43% -28.79% -22.98%
1120 ETT EncryptoTel [… ETT $0.072702 $4,705 -0.64% -30.13% -49.85%
1121 TCOIN T-coin TCOIN $0.000323 $4,699 -0.43% 40.56% 45.95%
1122 SND Sand Coin SND $0.871467 $4,686 -11.60% -8.58% 49.43%
1123 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049931 $4,192 -5.52% 10.21% -19.71%
1124 RCN Rcoin RCN $0.000162 $3,442 -0.43% -6.74% 48.96%
1125 B2B B2B B2B $0.406254 $3,431 0.03% 15.71% -2.49%
1126 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002590 $3,358 0.44% -26.43% -0.11%
1127 WA WA Space WA $0.023290 $3,348 -0.43% -7.46% 15.95%
1128 PCN PeepCoin PCN $0.000162 $3,346 -0.43% 9921.56% 1425.77%
1129 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.240358 $3,305 -3.62% 2.35% 16.27%
1130 DFS DFSCoin DFS $0.005529 $3,264 0.48% -24.20% -42.72%
1131 SHND StrongHands SHND $2.2e-08 $3,176 -8.97% -14.78% -4.86%
1132 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.50 $3,103 -0.64% -9.46% -14.11%
1133 IBTC iBTC IBTC $0.010957 $2,888 0.20% 101.62% 76.70%
1134 NUKO Nekonium NUKO $0.051916 $2,737 -0.43% -19.21%
1135 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004690 $2,677 -0.64% -12.22% -19.34%
1136 APC AlpaCoin APC $0.025554 $2,668 -0.54% 1.07% -12.06%
1137 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.003396 $2,593 60.85% 78.03% 85.27%
1138 ONG onG.social ONG $0.163409 $2,547 0.20% 8.79% -53.86%
1139 BTBc Bitbase BTBc $0.005499 $2,537 -0.54% 9.33% 50.53%
1140 MINEX Minex MINEX $0.020243 $2,511 -4.56% -9.28% -15.33%
1141 TRIA Triaconta TRIA $8.62 $2,460 0.20% 8.60% -8.16%
1142 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.157690 $2,421 67.02% -7.21% 66.79%
1143 CASH Cash Poker Pro CASH $0.060234 $2,344 0.16% 44.06% 49.13%
1144 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.002264 $2,251 -0.43% -59.20% -42.97%
1145 HYTV Hyper TV HYTV $0.004063 $2,228 -15.57% -28.00% -19.11%
1146 XOT Internet of T… XOT $2264.26 $2,200 -0.64% -12.90% 4.27%
1147 ABC Alphabit ABC $16.17 $2,162 -0.43% -9.37% -7.02%
1148 OXY Oxycoin OXY $0.108748 $2,162 -4.89% -3.15% -20.15%
1149 OX OX Fina OX $0.000161 $2,146 -0.62% -11.37% 37.20%
1150 PEC Peacecoin PEC $0.060165 $2,129 -0.54% -23.65% 10.48%
1151 DMC DynamicCoin DMC $0.001862 $2,047 4.52% -33.99% -65.22%
1152 SISA SISA SISA $0.008006 $2,025 -22.77% -27.61% -33.50%
1153 WILD Wild Crypto WILD $0.127267 $1,971 0.12% 6.73% 13.89%
1154 PRES President Trump PRES $0.005967 $1,917 -0.51% -2.38% 29.21%
1155 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000364 $1,832 -2.12% -4.04%
1156 X2 X2 X2 $0.000323 $1,831 -0.54% 86.51% 197.93%
1157 PNX Phantomx PNX $0.016641 $1,820 8.28% -25.72% -14.07%
1158 ZBC Zilbercoin ZBC $0.035547 $1,787 -0.54% 6.04% -17.52%
1159 GARY President Joh… GARY $0.114345 $1,753 -0.54% -22.43% -29.72%
1160 DAY Chronologic DAY $3.48 $1,743 0.60% 19.38% 7.39%
1161 HNC Huncoin HNC $0.003235 $1,725 34.24% 8.71% 73.12%
1162 TIE TIES Network TIE $0.099861 $1,693 0.20% 70.59% 13.18%
1163 CME Cashme CME $0.000162 $1,406 -0.43% -6.74% 48.96%
1164 GLS GlassCoin GLS $0.889532 $1,370 -0.43% 3.77% -8.65%
1165 UR UR UR $0.000813 $1,339 -0.83% -36.67% 46.45%
1166 FRN Francs FRN $0.035951 $1,329 -0.13% -12.83% 34.15%
1167 CC CyberCoin CC $0.000162 $1,311 -0.43% -6.83% -25.52%
1168 ACC AdCoin ACC $0.087045 $1,291 -3.63% -34.60% -8.11%
1169 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.1e-07 $1,285 0.20% 117.12% 60.54%
1170 DGPT DigiPulse DGPT $1.07 $1,210 -4.36% -23.15% -0.69%
1171 EBIT eBIT EBIT $0.003186 $1,163 13.38% 52.47% 164.03%
1172 WIC Wi Coin WIC $0.002604 $1,119 -0.42% -12.85% -17.26%
1173 MCI Musiconomi MCI $0.033429 $990 0.92% -24.44% -26.84%
1174 BSN Bastonet BSN $0.000809 $957 -0.43% -41.72% 18.13%
1175 COUPE Coupecoin COUPE $0.000096 $916 -9.39% 22.39% 321.84%
1176 TELL Tellurion TELL $0.000165 $873 -0.66% -20.50% 34.01%
1177 NAMO NamoCoin NAMO $0.000271 $871 -0.16% 60.27% 98.25%
1178 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000323 $849 -25.32% -37.83% -28.79%
1179 VULC Vulcano VULC $0.009148 $828 0.05% -24.43% -0.39%
1180 9COIN 9COIN 9COIN $0.004043 $821 -0.43% -31.43% 63.54%
1181 SFE SafeCoin SFE $0.000162 $767 -0.64%
1182 STU bitJob STU $0.033165 $732 -10.58% 67.72% 4.28%
1183 SYNC Sync SYNC $776.32 $728 -0.54% 80.09%
1184 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005674 $682 4.38% -14.09% 0.60%
1185 ACES Aces ACES $0.000166 $632 2.15% -52.11% 52.98%
1186 BAT BatCoin BAT $0.000004 $598 0.41% 25.49% 79.91%
1187 GAY GAY Money GAY $0.022945 $592 2.64% 16.74% 102.75%
1188 NBIT netBit NBIT $0.075228 $569 -0.54% 43.19% 64.75%
1189 HIGH High Gain HIGH $0.000647 $561 32.61% 20.08% -14.38%
1190 XRY Royalties XRY $0.000142 $553 -6.17% -11.97% -95.94%
1191 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011434 $547 14.97% -28.68% 13.36%
1192 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000765 $547 -0.08% 47.09% 50.08%
1193 BIRDS Birds BIRDS $0.000323 $544 70.73% 197.93%
1194 INDIA India Coin INDIA $0.000323 $525 -0.43% 1.33% 48.96%
1195 MGC GulfCoin MGC $0.001947 $518 -14.60% -3.78% -16.61%
1196 BEST BestChain BEST $0.001763 $500 -0.36% 12.35% 34.24%
1197 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.005014 LowVol 28.47% -12.42%
1198 CYDER Cyder CYDER $0.000323 LowVol -0.43% 86.46% 48.96%
1199 PLC PlusCoin PLC $0.000537 LowVol -4.32% -4.05% -28.06%
1200 XDE2 XDE II XDE2 $2.35 LowVol -0.54% -7.88%
1201 SKC Skeincoin SKC $0.025877 LowVol -0.43% -32.59% 147.65%
1202 PRN Protean PRN $0.000142 LowVol -0.50% 7.74% 154.03%
1203 LDCN LandCoin LDCN $0.001544 LowVol -0.85% -39.53% -31.73%
1204 EAG EA Coin EAG $2.10 LowVol -0.54% -49.49% -36.56%
1205 FFC FireFlyCoin FFC $0.000162 LowVol -0.64% -6.81% 48.96%
1206 POKE PokeCoin POKE $0.000162 LowVol -0.43% -6.74%
1207 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000485 LowVol -0.54% -28.56% 4.86%
1208 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 LowVol 1.88% 36.60% -95.93%
1209 BET BetaCoin BET $0.001469 LowVol -0.64% -15.30% -42.47%
1210 KASHH KashhCoin KASHH $0.000162 LowVol -0.54% 8345.20% 48.65%
1211 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003396 LowVol -0.43% -7.05% 14.14%
1212 FUDD DimonCoin FUDD $0.001362 LowVol 0.20% 1.24% -13.28%
1213 EDRC EDRCoin EDRC $0.063902 LowVol 4.43% -3.31% 22.00%
1214 DBG Digital Bulli… DBG $0.005661 LowVol -0.43% 4.03% -12.23%
1215 QBT Cubits QBT $0.003334 LowVol -0.15% -10.37% -58.43%
1216 BXC Bitcedi BXC $0.005062 LowVol 0.10% 3.52% 79.43%
1217 RHFC RHFCoin RHFC $0.001132 LowVol -0.43% 63.20% 15.86%
1218 STARS StarCash Network STARS $0.328659 LowVol -1.52% -4.24% 122.26%
1219 HDLB HODL Bucks HDLB $0.055313 LowVol -0.43% -2.84% -6.48%
1220 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001364 LowVol -0.52% -3.24% 13.50%
1221 ANI Animecoin ANI $0.000323 LowVol -0.54% 86.51% 155.24%
1222 MAVRO Mavro MAVRO $0.028950 LowVol -0.54% -35.53% 115.04%
1223 TODAY TodayCoin TODAY $0.001132 LowVol -0.54% -6.74% 15.86%
1224 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.113213 LowVol -0.54% -13.00% 24.02%
1225 BIT First Bitcoin BIT $0.009704 LowVol -0.43% -1.90% -25.52%
1226 KARMA Karmacoin KARMA $0.000162 LowVol -0.54% -6.74%
1227 SAK Sharkcoin SAK $0.002136 LowVol 2.98% -10.66% -4.76%
1228 PRIMU Primulon PRIMU $0.000162 LowVol -0.54% -6.74% -25.52%
1229 REGA Regacoin REGA $0.001617 LowVol -0.54% -8.27% -6.90%
1230 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.008248 LowVol -0.43% -7.12% 76.67%
1231 NTC Natcoin NTC $0.127607 LowVol 0.62% -4.22% -30.55%
1232 EGOLD eGold EGOLD $0.007719 LowVol 0.20% 8.63% -37.31%
1233 DASHS Dashs DASHS $0.060488 LowVol 0.38% -5.92% 70.29%
1234 TCR TheCreed TCR $0.000323 LowVol -0.54% -37.83% -9.79%
1235 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003073 LowVol -0.54% 18.09% 80.70%
1236 DISK DarkLisk DISK $0.001294 LowVol -0.54% 24.34% 26.81%
1237 HCC Happy Creator… HCC $0.000647 LowVol -0.54% -25.40% 48.96%
1238 EVC EventChain EVC $0.090783 LowVol 0.20% 44.79% -28.10%
1239 GRN Granite GRN $0.016173 LowVol -0.54% 18.04% 124.67%
1240 STEX STEX STEX $1.36 LowVol 2.43% 1.66% 194.91%
1241 IQT iQuant IQT $0.183994 LowVol -0.43% -4.10% 14.84%
1242 FUTC FutCoin FUTC $0.004043 LowVol -0.64% -6.74% 119.06%
1243 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005821 LowVol -0.55% -6.76% 44.68%
1244 WOW Wowcoin WOW $0.000162 LowVol -0.56% -5.36% 39.65%
1245 XAU Xaucoin XAU $0.060973 LowVol -0.54% 32.14% 43.27%
1246 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000647 LowVol -0.54% -46.75% -25.52%
1247 BUB Bubble BUB $0.034611 LowVol -0.54% 88.22% 63.63%
1248 AIB Advanced Inte… AIB $0.012096 LowVol -5.82% -8.92% 168.06%
1249 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -17.48% 4.27% 21.22%
1250 ASN Aseancoin ASN $0.006469 LowVol -3.30% -11.19% -82.36%
1251 AXIOM Axiom AXIOM $0.023775 LowVol -0.54% -6.88% 42.76%
1252 MAGN Magnetcoin MAGN $0.652475 LowVol -0.41% -43.03% 50.20%
1253 PRM PrismChain PRM $0.002103 LowVol -0.54% -19.18% 76.05%
1254 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.052483 LowVol -0.96% -12.04% 52.19%
1255 ELC Elacoin ELC $0.100854 LowVol -0.87% -13.74% 5.17%
1256 LKC LinkedCoin LKC $0.000323 LowVol -0.54% -6.77% 53.76%
1257 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000323 LowVol -0.43% -6.74% -0.69%
1258 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001294 LowVol -0.64% -68.24% 38.13%
1259 AV AvatarCoin AV $0.054019 LowVol -0.43% -6.74% 73.36%
1260 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000162 LowVol -0.43% -6.76% 47.86%
1261 WINK Wink WINK $0.000403 LowVol -0.54% 16.20% 85.68%
1262 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004852 LowVol -0.54% -8.88% 30.81%
1263 XQN Quotient XQN $0.006793 LowVol -0.64% -4.53% 56.41%
1264 EUSD eUSD EUSD $0.000113 LowVol 0.20% -43.44% -67.08%
1265 TEAM TeamUp TEAM $0.000323 LowVol -0.54% -6.83%
1266 SJCX Storjcoin X SJCX $0.264174 LowVol -1.60% -40.23%
1267 UTA UtaCoin UTA $0.003073 LowVol -0.43% 47.65% 30.62%
1268 IRL IrishCoin IRL $0.002588 LowVol -0.64% -22.53% 24.60%
1269 SWP Swapcoin SWP $0.104396 LowVol 0.16% 8.74% -6.73%
1270 MBL MobileCash MBL $0.000485 LowVol -0.43% -6.74% 48.96%
1271 PDG PinkDog PDG $0.000323 LowVol 19.43% 204.04%
1272 SHA SHACoin SHA $0.000809 LowVol -0.64% -22.32% 30.01%
1273 DON Donationcoin DON $0.000485 LowVol -0.64% -25.46% -11.25%
1274 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 0.20% 8.60% 122.06%
1275 IFC Infinitecoin IFC $0.000014 LowVol 1.64% 20.34% -12.23%
1276 TOP TopCoin TOP $0.000398 LowVol -14.08% -21.10% 7.89%
1277 XID International… XID $0.010998 LowVol -0.54% -6.81% 50.10%
1278 CYC Cycling Coin CYC $0.001617 LowVol -0.53% -15.22% -46.80%
1279 YEL Yellow Token YEL $0.005188 LowVol 0.20% -64.80%
1280 PAYP PayPeer PAYP $0.000162 LowVol -0.43% -6.74% 50.70%
1281 MARX MarxCoin MARX $0.001456 LowVol -0.62% 15.09% 28.59%
1282 ACN Avoncoin ACN $0.000647 LowVol -0.54% 24.31% 45.20%
1283 LEPEN LePen LEPEN $0.000079 LowVol 1.24% -17.09% -26.73%
1284 GAIN UGAIN GAIN $0.001941 LowVol -0.54% -6.74% 257.51%
1285 EGG EggCoin EGG $0.061135 LowVol -0.54% 48.18%
1286 QBC Quebecoin QBC $0.002749 LowVol -0.64% -6.81% 49.04%
1287 VOYA Voyacoin VOYA $2.91 LowVol -0.64% -9.77% 94.41%
1288 YES Yescoin YES $0.000152 LowVol -0.70% 77.78% 144.53%
1289 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000162 LowVol -0.54% -6.74% -25.52%
1290 OMC Omicron OMC $0.171437 LowVol -0.43% -6.77%
1291 BGR Bongger BGR $0.000215 LowVol 2.31% 35.81% 35.58%
1292 SHELL ShellCoin SHELL $0.048358 LowVol -0.43% 46.07%
1293 GBRC Global Busine… GBRC $0.000323 LowVol -0.54% 86.51% 198.62%
1294 UNC UNCoin UNC $0.000162 LowVol -0.64% -6.74% 48.96%
1295 CLINT Clinton CLINT $0.014556 LowVol -0.54% 2.33%
1296 TERA TeraCoin TERA $0.000162 LowVol -0.54% -6.74%
1297 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003235 LowVol -6.74% 3.63%
1298 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000181 LowVol 0.20% 44.07% 89.50%
1299 QORA Qora QORA $0.288951 LowVol -0.64% -8.46% 42.85%
1300 MEN PeopleCoin MEN $0.000162 LowVol -0.43% 48.95%
1301 FAP FAPcoin FAP $0.009991 LowVol 0.16% -12.20% 61.36%
1302 OP Operand OP $0.001456 LowVol -0.54% 4.91% 48.29%
1303 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -14.98% 456.58%
1304 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -11.36% 76.99%
1305 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol -7.84%
1306 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -10.76%
1307 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013634 LowVol -12.65% 26.79%
1308 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol -6.24%
1309 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol -11.48%
1310 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.495554 LowVol -7.47% 47.47%
1311 MONETA Moneta MONETA $0.000472 LowVol -9.28% 44.94%
1312 OPES Opescoin OPES $0.002458 LowVol -11.46% 7.88%
1313 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 7.24%
1314 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol
1315 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol -7.84% 39.46%
1316 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 17.42%
1317 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol -10.13% -8.62%
1318 LTH LAthaan LTH $0.001295 LowVol -5.45%
1319 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 41.18%
1320 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol -14.91% 37.30%
1321 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol
1322 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006413 LowVol -28.16% -7.26%
1323 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -77.92%
1324 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol -3.50% -19.99%
1325 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1326 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol -0.91% 41.58%
1327 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 46.55%
1328 ANTX Antimatter ANTX $0.000156 LowVol 33.68% 47.40%
1329 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol
1330 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 50.01%
1331 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1332 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1333 FC Facecoin FC $0.003480 -16.62%
1334 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -25.23%
1335 10MT 10M Token 10MT $0.002238 9.29% -0.57%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654 -10.77%
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 7.57% -13.27%

Quay lại phần 1

Phản hồi