Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 6h ngày 9/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 6h ngày 9/12/2017 (GMT +7) của 1334 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 6h ngày 9/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16432.90 trên tổng giá trị $274,901,875,875

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $459.07 trên tổng giá trị $44,171,303,858

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1470.75 trên tổng giá trị $24,774,636,675

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.80 trên tổng giá trị $13,353,502,771

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.254037 trên tổng giá trị $9,841,176,139

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng SH Shilling (SH) đang có giá hiện tại $0.005901 trên tổng giá trị $233,839 đã biến động tăng 308.43% trong 1h qua

    + Đồng E4ROW E4ROW (E4ROW) đang có giá hiện tại $0.031565 trên tổng giá trị $138,822 đã biến động tăng 132.91% trong 1h qua

    + Đồng CON PayCon (CON) đang có giá hiện tại $0.026402 trên tổng giá trị $608,359 đã biến động tăng 109.01% trong 1h qua

    + Đồng QCN QuazarCoin (QCN) đang có giá hiện tại $0.032078 trên tổng giá trị $193,911 đã biến động tăng 100.20% trong 1h qua

    + Đồng MINT Mintcoin (MINT) đang có giá hiện tại $0.000318 trên tổng giá trị $7,933,878 đã biến động tăng 98.18% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000160 trên tổng giá trị đã biến động tăng 8207.98% trong 24h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.139207 trên tổng giá trị $1,374,996 đã biến động tăng 836.21% trong 24h qua

    + Đồng CON PayCon (CON) đang có giá hiện tại $0.026402 trên tổng giá trị $608,359 đã biến động tăng 410.38% trong 24h qua

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000009 trên tổng giá trị $822,698 đã biến động tăng 407.58% trong 24h qua

    + Đồng CV2 Colossuscoin V2 (CV2) đang có giá hiện tại $0.000120 trên tổng giá trị $2,753,500 đã biến động tăng 348.07% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000160 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1658.79% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.328766 trên tổng giá trị $24,859,477 đã biến động tăng 1572.24% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.866117 trên tổng giá trị $40,590 đã biến động tăng 1104.26% trong 7 ngày qua

    + Đồng NYC NewYorkCoin (NYC) đang có giá hiện tại $0.000085 trên tổng giá trị $10,967,425 đã biến động tăng 568.95% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.012374 trên tổng giá trị $146,281 đã biến động tăng 472.74% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 6h ngày 9/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CRDNC Credence Coin CRDNC $155,014 $0.045233 3,427,006 $806,112 8.83% 13.26% -98.82%
702 KAYI Kayicoin KAYI $153,092 $0.000539 284,250,223 $677 -4.19% -24.63% 35.87%
703 SCORE Scorecoin SCORE $151,008 $0.004976 30,346,591 $1,961 -0.11% -0.91% 7.12%
704 GP GoldPieces GP $147,131 $0.120583 1,220,161 $2,102 -4.88% -6.54% 12.11%
705 SPRTS Sprouts SPRTS $146,711 $1.1e-07 1,391,312,608,489 $593 -10.84% -19.89% -31.85%
706 BITGOLD bitGold BITGOLD $146,633 $1804.91 81.2409 $1,089 -1.69% 28.85% 20.53%
707 MARS Marscoin MARS $144,532 $0.005111 28,279,074 $1,298 0.29% -13.35% 31.94%
708 DRXNE DROXNE DRXNE $144,137 $0.002279 63,232,742 $2,513 -11.11% -5.12% 9.39%
709 TAJ TajCoin TAJ $140,376 $0.017409 8,063,303 $1,233 -3.09% 6.26% 88.14%
710 NRO Neuro NRO $140,313 $0.003689 38,035,377 $1,143 -0.09% -5.05% 115.79%
711 ACP AnarchistsPrime ACP $138,853 $0.031594 4,394,874 $24,260 0.50% 3.43% -1.95%
712 MONK Monkey Project MONK $137,941 $1.30 105,797 $8,240 0.15% -4.31% -74.29%
713 PRC PRCoin PRC $136,727 $0.008661 15,786,200 $18,992 -0.09% -16.30% -3.09%
714 CACH CacheCoin CACH $136,501 $0.032538 4,195,132 $2,179 6.74% -4.49% -2.31%
715 VUC Virta Unique … VUC $135,831 $0.002209 61,502,800 $2,170 -0.13% 7.56% 68.45%
716 GPU GPU Coin GPU $134,057 $0.003312 40,477,042 $1,027 -0.13% -16.07% 41.93%
717 HXX Hexx HXX $131,350 $0.088385 1,486,107 $785 0.24% -3.54% 110.36%
718 CJ Cryptojacks CJ $130,533 $0.000321 406,568,581 $2,621 -0.09% -7.09% -18.95%
719 ALL Allion ALL $124,438 $0.020073 6,199,359 $599 -0.15% 6.18% 62.53%
720 SGR Sugar Exchange SGR $123,043 $0.035155 3,500,000 $7,830 0.16% 38.40% -5.93%
721 CASH Cashcoin CASH $121,443 $0.002631 46,158,242 $5,991 0.62% 15.47% 123.04%
722 WOMEN WomenCoin WOMEN $120,574 $0.002727 44,220,400 $7,353 8.70% -5.24% 43.64%
723 BAS BitAsean BAS $115,078 $0.023016 5,000,000 $2,409 2.03% 53.06% -1.60%
724 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $114,126 $0.014212 8,030,000 $2,519 -0.29% -3.80% -31.83%
725 MAR Marijuanacoin MAR $112,104 $0.073814 1,518,734 $3,512 -0.08% -16.51% 13.90%
726 FLAX Flaxscript FLAX $107,324 $0.019216 5,585,183 $4,687 0.28% -19.25% -19.78%
727 LTCR Litecred LTCR $103,928 $0.003438 30,227,750 $780 6.38% 31.74% 166.22%
728 611 SixEleven 611 $103,071 $0.238903 431,433 $2,661 -0.09% -4.45% 52.84%
729 CF Californium CF $101,887 $0.042343 2,406,208 $19,312 -28.62% -7.60% 51.04%
730 FXE FuturXe FXE $101,723 $0.432088 235,421 $2,320 -0.09% -40.68% -72.54%
731 BITEUR bitEUR BITEUR $100,559 $1.21 83,197 $16,548 -3.17% -1.39% -0.44%
732 EAGLE EagleCoin EAGLE $99,681 $0.047616 2,093,421 $3,054 0.57% 77.28% 27.24%
733 MST MustangCoin MST $99,653 $0.158093 630,343 $921 0.10% -4.49% 4.22%
734 $$$ Money $$$ $98,906 $0.002155 45,887,218 $1,240 -0.22% 19.34% 33.68%
735 MNM Mineum MNM $94,143 $0.009977 9,436,367 $592 -3.51% -68.14% -31.42%
736 ERY Eryllium ERY $87,958 $0.016093 5,465,657 $4,415 2.14% 24.84% 227.86%
737 KRONE Kronecoin KRONE $84,970 $0.022803 3,726,317 $974 -0.16% -8.12% 114.13%
738 CMT Comet CMT $83,821 $0.096034 872,830 $2,888 -11.52% -13.21% 101.64%
739 BLRY BillaryCoin BLRY $83,650 $0.009303 8,991,969 $4,255 -0.09% -54.58% -54.68%
740 EOT EOT Token EOT $81,970 $0.009923 8,260,903 $7,421 0.09% -26.13% -24.42%
741 DRS Digital Rupees DRS $81,929 $0.000160 510,802,961 $3,168 -0.09% -5.05% 48.48%
742 GLT GlobalToken GLT $80,971 $0.003088 26,221,500 $842 -0.02% 20.36% 19.11%
743 MAY Theresa May Coin MAY $80,524 $0.003208 25,102,400 $864 0.10% -12.93% -0.77%
744 CXT Coinonat CXT $80,518 $0.009337 8,623,200 $694 -0.22% 4.53% 62.54%
745 KURT Kurrent KURT $72,591 $0.007318 9,919,485 $1,001 -1.25% 5.77% 42.17%
746 VRS Veros VRS $66,923 $0.000138 486,609,040 $934 -0.73% 14.84% 101.05%
747 PONZI PonziCoin PONZI $59,803 $0.069450 861,099 $12,281 14.49% -46.54%
748 ITZ Interzone ITZ $59,342 $0.032030 1,852,674 $936 17.58% -7.28% 254.64%
749 RBT Rimbit RBT $56,701 $0.000491 115,499,623 $728 0.02% -3.98% -21.08%
750 CWXT CryptoWorldX … CWXT $55,818 $0.000936 59,630,200 $981 -0.11% -20.61% 15.02%
751 GRIM Grimcoin GRIM $54,483 $0.002848 19,128,025 $1,212 28.54% 0.29% 50.74%
752 G3N G3N G3N $53,366 $0.007057 7,561,891 $1,154 -0.09% -6.47% 47.06%
753 ICE iDice ICE $49,401 $0.031446 1,571,013 $644 0.09% -74.38% -78.24%
754 XCS CybCSec XCS $49,350 $0.004170 11,834,082 $1,059 -0.09% -5.05% 21.10%
755 XBTS Beatcoin XBTS $45,493 $0.029838 1,524,686 $2,087 0.41% -47.93% 7.24%
756 NTWK Network Token NTWK $43,089 $0.003692 11,671,310 $572 0.56% 12.72% -31.12%
757 GSR GeyserCoin GSR $40,590 $0.866117 46,864 $19,048 3.32% 130.41% 1104.26%
758 LBTC LiteBitcoin LBTC $40,122 $0.012584 3,188,280 $18,900 2.00% 1.77% 295.90%
759 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $36,216 $0.041738 867,702 $11,402 -2.40% -21.78% 207.26%
760 MSCN Master Swiscoin MSCN $33,339 $0.000746 44,702,780 $1,241 -5.76% -17.61% -36.91%
761 CREVA CrevaCoin CREVA $29,052 $0.000798 36,390,750 $3,372 24.55% 17.75% 15.43%
762 VPRC VapersCoin VPRC $23,655 $0.000030 780,124,964 $1,883 0.33% -17.35% 15.43%
763 XRC Rawcoin XRC $21,624 $0.030678 704,882 $940 -0.09% 10.79% 70.56%
764 LVPS LevoPlus LVPS $16,505 $0.010907 1,513,256 $3,383 -0.09% -22.21% 40.01%
765 ULA Ulatech ULA $8,003 $0.040098 199,586 $1,427 -0.09% -15.80% 111.09%
766 HMC HarmonyCoin HMC $7,879 $0.014039 561,235 $5,294 0.10% -0.84% 20.81%
767 XNG Enigma XNG $2,909 $0.174988 16,627 $787 -0.09% -8.48% 2.24%
768 BCAP BCAP BCAP $18,898,800 $1.89 10,000,000 LowVol 0.57% 31.32% 35.50%
769 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
770 ETT EncryptoTel [… ETT $12,852,520 $0.206861 62,131,190 LowVol 0.84% 11.28% 36.62%
771 XC XCurrency XC $7,752,830 $1.32 5,870,287 LowVol 2.91% 45.48%
772 ECN E-coin ECN $6,048,380 $1.28 4,710,723 LowVol -0.09% -40.01% -64.04%
773 ECOB Ecobit ECOB $5,984,578 $0.013465 444,444,444 LowVol 7.41% 31.75% 17.72%
774 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -10.42% 42.27%
775 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
776 FIMK FIMKrypto FIMK $3,698,155 $0.006409 577,004,618 LowVol -0.09% 58.24% 311.30%
777 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,808,865 $0.079569 35,300,866 LowVol -6.36% -7.76%
778 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,753,500 $0.000120 22,880,622,934 LowVol -1.34% 348.07% 79.99%
779 EMV Ethereum Movi… EMV $2,386,458 $0.363420 6,566,666 LowVol 0.57% 5.87% -1.47%
780 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,312,694 $0.077090 30,000,000 LowVol -0.76% -14.90% -26.77%
781 AHT Bowhead AHT $2,258,768 $0.282346 8,000,000 LowVol -0.38% 68.87% 63.54%
782 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,090,324 $4.49 465,952 LowVol -3.83% 2.06% -9.86%
783 RC RussiaCoin RC $1,936,336 $0.231125 8,377,873 LowVol 0.10% -4.52% 38.72%
784 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 4.04% -25.39%
785 SHORTY Shorty SHORTY $1,636,000 $0.016360 100,000,000 LowVol -0.09% -7.76% 39.79%
786 REX REX REX $1,478,201 $0.170678 8,660,756 LowVol 0.57% 21.77% 10.19%
787 MAC Machinecoin MAC $1,276,339 $0.063076 20,235,100 LowVol 2.61% 6.61% 90.88%
788 ORB Orbitcoin ORB $1,237,062 $0.399843 3,093,868 LowVol -0.56% -6.60% 41.85%
789 SDC ShadowCash SDC $1,233,846 $0.184290 6,695,133 LowVol -0.09% -5.05% 23.98%
790 USC Ultimate Secu… USC $1,119,797 $0.108265 10,343,113 LowVol -3.52% 50.38% 63.74%
791 INPAY InPay INPAY $994,430 $0.099443 10,000,000 LowVol -0.09% -35.13% -26.24%
792 METAL MetalCoin METAL $987,062 $0.012831 76,925,527 LowVol -0.09% -6.22% 30.57%
793 KOBO Kobocoin KOBO $976,102 $0.039518 24,700,248 LowVol 0.04% -0.53% 23.28%
794 GOOD Goodomy GOOD $963,116 $0.002182 441,349,000 LowVol -0.21% 84.55% 27.04%
795 VAL Valorbit VAL $853,292 $0.000160 5,320,038,367 LowVol
796 MAX MaxCoin MAX $833,635 $0.013633 61,146,989 LowVol -0.09% -2.63% 1.59%
797 TALK BTCtalkcoin TALK $825,535 $0.012644 65,290,635 LowVol 0.18% 3.81% 59.71%
798 CFT CryptoForecast CFT $744,206 $0.016178 46,000,000 LowVol 17.64% 59.98% 97.99%
799 XJO Joulecoin XJO $715,149 $0.020752 34,461,692 LowVol -0.01% -2.97% 126.51%
800 RIYA Etheriya RIYA $705,081 $0.445822 1,581,531 LowVol -0.37% -57.78% 42.32%
801 EBET EthBet EBET $694,687 $0.081704 8,502,500 LowVol 0.49% -3.45% -17.18%
802 CHESS ChessCoin CHESS $641,639 $0.011875 54,032,769 LowVol -0.10% 38.40% 60.17%
803 CCN Cannacoin CCN $611,943 $0.130199 4,700,059 LowVol -5.02% 2.23% 171.32%
804 NETKO Netko NETKO $600,551 $0.137619 4,363,865 LowVol -0.45% -17.83% 7.08%
805 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -2.12% -50.46%
806 PIGGY Piggycoin PIGGY $596,883 $0.001224 487,522,279 LowVol 19.11% 17.86% 62.31%
807 UNIC UniCoin UNIC $579,993 $0.195365 2,968,766 LowVol 36.24% 36.63% 90.00%
808 BXT BitTokens BXT $570,979 $1.02 562,098 LowVol -0.09% 133.12% 13.90%
809 DAXX DaxxCoin DAXX $560,204 $0.001125 498,122,620 LowVol 11.67% 26.80% 134.95%
810 ITI iTicoin ITI $518,765 $16.21 32,000 LowVol -0.24% -4.28% -23.59%
811 SAC SACoin SAC $517,531 $0.073780 7,014,484 LowVol 0.10% -5.73% -2.43%
812 GUN Guncoin GUN $508,909 $0.002582 197,133,028 LowVol 0.20% -1.73% 38.97%
813 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 3.68%
814 BITS Bitstar BITS $500,493 $0.021685 23,079,737 LowVol 0.07% -19.38% -14.90%
815 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -24.11% -28.81%
816 WAY WayGuide WAY $481,372 $0.004812 100,040,708 LowVol -0.09% 48.48%
817 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -4.17%
818 GLC GlobalCoin GLC $470,381 $0.007218 65,171,010 LowVol 0.10% -9.09% 59.08%
819 8BIT 8Bit 8BIT $469,446 $0.319821 1,467,841 LowVol -0.29% -7.84% 35.06%
820 888 OctoCoin 888 $454,233 $0.009009 50,419,940 LowVol -0.43% -11.57% 99.85%
821 STS Stress STS $453,215 $0.000802 565,134,332 LowVol -0.09% -5.05%
822 V Version V $451,543 $0.000963 469,104,644 LowVol 0.09% -23.61% -20.28%
823 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $432,792 $0.079729 5,428,300 LowVol -1.95% -3.45% 24.57%
824 NYAN Nyancoin NYAN $410,542 $0.001288 318,780,606 LowVol 0.29% 2.94% 48.62%
825 XGR GoldReserve XGR $401,409 $0.023377 17,171,382 LowVol 0.12% -6.88% -21.84%
826 AU AurumCoin AU $395,007 $1.33 296,216 LowVol 0.01% -24.68% -2.37%
827 ENT Eternity ENT $394,348 $0.096235 4,097,752 LowVol -0.09% -14.53% 0.06%
828 PR Prototanium PR $393,816 $2.01 195,925 LowVol -0.28% 2.91% 50.80%
829 CUBE DigiCube CUBE $389,612 $0.000160 2,429,126,009 LowVol 0.29% -5.05%
830 UFR Upfiring UFR $385,999 $0.026805 14,400,000 LowVol 0.50% -5.74% -10.77%
831 USDE USDe USDE $363,845 $0.000321 1,134,236,104 LowVol 0.29% 70.89% 48.48%
832 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol -10.22%
833 VIDZ PureVidz VIDZ $356,401 $0.002845 125,279,775 LowVol -0.07% -3.39% 38.70%
834 SHDW Shadow Token SHDW $349,173 $0.049882 7,000,000 LowVol 6.68% 10.96% 4.41%
835 FUCK FuckToken FUCK $338,566 $0.006588 51,392,878 LowVol 0.50% 7.77% -50.95%
836 BIGUP BigUp BIGUP $336,445 $0.000159 2,118,962,245 LowVol -0.47% -5.63% 12.84%
837 LOT LottoCoin LOT $320,780 $0.000022 14,491,014,421 LowVol -1.98% 16.12% 16.59%
838 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol -5.84% 47.25%
839 FRC Freicoin FRC $317,731 $0.010746 29,566,590 LowVol 0.10% -12.86% 21.79%
840 TRI Triangles TRI $317,450 $4.36 72,891 LowVol -6.69% 5.47% 32.68%
841 GAP Gapcoin GAP $313,537 $0.025973 12,071,587 LowVol 0.28% -2.12% 80.31%
842 YAC Yacoin YAC $307,622 $0.002566 119,871,359 LowVol -0.09% 1.28% 94.35%
843 HAL Halcyon HAL $302,351 $0.056939 5,310,059 LowVol 5.39% 2.38% 108.08%
844 HODL HOdlcoin HODL $302,074 $0.001925 156,946,195 LowVol -0.09% -6.53% 59.42%
845 CORG CorgiCoin CORG $297,212 $0.000237 1,251,855,418 LowVol 7.04% 39.41% 102.41%
846 J Joincoin J $291,326 $0.118986 2,448,402 LowVol -0.03% 0.48% 41.53%
847 WMC WMCoin WMC $290,279 $0.025181 11,527,489 LowVol -0.09% -5.05% 48.48%
848 Q2C QubitCoin Q2C $278,676 $0.001123 248,210,525 LowVol 0.29% -16.92% -20.05%
849 WYV Wyvern WYV $259,025 $0.145957 1,774,664 LowVol -0.09% -14.71% 34.74%
850 MRJA GanjaCoin MRJA $249,918 $0.056137 4,451,920 LowVol 0.29% -34.10% 62.36%
851 RBX Ripto Bux RBX $236,511 $0.000620 381,236,123 LowVol -0.09% 7.07% 47.76%
852 BUN BunnyCoin BUN $234,163 $0.000002 102,320,974,120 LowVol 14.78% 17.35% -15.14%
853 SH Shilling SH $233,839 $0.005901 39,624,925 LowVol 308.43% -14.79% -5.50%
854 PASL Pascal Lite PASL $232,618 $0.054212 4,290,850 LowVol -0.09% -19.77% 27.66%
855 GAIA GAIA GAIA $232,456 $0.009645 24,101,381 LowVol -1.12% -34.68% -6.29%
856 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $229,102 $0.288866 793,108 LowVol -0.09% -17.55% 161.40%
857 EVIL Evil Coin EVIL $225,788 $0.010741 21,020,383 LowVol -0.20% -5.17% 37.96%
858 XRE RevolverCoin XRE $225,634 $0.010105 22,329,646 LowVol 0.10% -29.30% 60.21%
859 ARI Aricoin ARI $222,709 $0.001588 140,262,505 LowVol -8.69% -1.91% 37.20%
860 GRT Grantcoin GRT $221,513 $0.005133 43,158,595 LowVol 0.10% -6.80% 15.89%
861 HMP HempCoin HMP $217,595 $0.000160 1,356,645,470 LowVol 0.10% -4.97%
862 I0C I0Coin I0C $210,229 $0.010018 20,985,339 LowVol 0.14% -19.81% 9.85%
863 ANTI AntiBitcoin ANTI $204,493 $0.011709 17,465,159 LowVol 0.29% -20.66% 23.17%
864 FIRE Firecoin FIRE $202,042 $2.05 98,412 LowVol 0.29% -5.05% 43.88%
865 OHM OHM OHM $200,743 $0.006736 29,799,498 LowVol -0.09% -10.41%
866 PX PX PX $199,877 $0.002085 95,859,858 LowVol -0.09% 1.55% 22.10%
867 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 0.54% 86.04%
868 FRK Franko FRK $193,924 $0.208349 930,767 LowVol 0.10% -17.76% 54.07%
869 QCN QuazarCoin QCN $193,911 $0.032078 6,044,911 LowVol 100.20% 51.39% 26.00%
870 BUMBA BumbaCoin BUMBA $191,004 $0.008501 22,469,014 LowVol -0.09% 25.81% 87.45%
871 JIN Jin Coin JIN $186,395 $0.018926 9,848,485 LowVol -0.09% 86.73% 198.42%
872 DLC Dollarcoin DLC $182,581 $0.020049 9,106,714 LowVol -0.09% -5.05% 48.48%
873 EUC Eurocoin EUC $181,907 $0.014650 12,416,554 LowVol 0.24% -4.91% 16.57%
874 CNNC Cannation CNNC $178,271 $0.071973 2,476,893 LowVol -0.09% -13.77% -1.38%
875 VOT VoteCoin VOT $171,756 $0.010426 16,474,625 LowVol -0.60% -20.59% -28.86%
876 KED Darsek KED $168,849 $0.011687 14,446,954 LowVol -0.40% -13.53% -15.46%
877 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol -10.20%
878 URC Unrealcoin URC $164,492 $0.023417 7,024,402 LowVol 0.29% -19.40% -5.37%
879 ARCO AquariusCoin ARCO $163,539 $0.109480 1,493,781 LowVol -0.14% -7.11% 47.31%
880 XCT C-Bit XCT $161,805 $0.001029 157,223,250 LowVol 0.97% -9.54% 36.57%
881 SLING Sling SLING $158,495 $0.147561 1,074,095 LowVol 0.10% 54.97%
882 CAGE CageCoin CAGE $149,463 $0.000001 101,168,328,395 LowVol -10.17% 3.29% 81.08%
883 PRX Printerium PRX $146,281 $0.012374 11,821,728 LowVol -0.05% 100.04% 472.74%
884 CTO Crypto CTO $143,262 $0.011709 12,235,618 LowVol 0.10% -5.05% -2.76%
885 E4ROW E4ROW E4ROW $138,822 $0.031565 4,398,000 LowVol 132.91% 43.85%
886 LEA LeaCoin LEA $138,364 $0.000440 314,743,691 LowVol -0.08% -33.19% -25.95%
887 EMP EMoneyPower EMP $135,756 $0.014756 9,200,000 LowVol 0.10% 67.99%
888 URO Uro URO $135,163 $0.111954 1,207,310 LowVol 0.29% 11.67% 99.18%
889 TSE Tattoocoin (S… TSE $130,741 $0.001446 90,421,856 LowVol 0.07% -4.85% 45.57%
890 IMS Independent M… IMS $130,283 $0.024266 5,368,934 LowVol -0.16% -14.31% 61.20%
891 SOON SoonCoin SOON $130,182 $0.010446 12,462,620 LowVol 0.09% -24.04% 16.52%
892 PHO Photon PHO $129,241 $0.000006 20,540,116,644 LowVol 0.18% -6.88% 41.42%
893 CRX Chronos CRX $127,411 $0.001728 73,729,962 LowVol -4.01% 33.36% 115.81%
894 NEVA NevaCoin NEVA $125,749 $0.050891 2,470,930 LowVol 0.33% -0.68% 15.92%
895 BIP BipCoin BIP $125,541 $0.077148 1,627,261 LowVol 0.10% 4.89% 46.89%
896 BTQ BitQuark BTQ $125,271 $0.013794 9,081,731 LowVol -0.09% -13.13% 39.30%
897 PXI Prime-XI PXI $123,652 $0.006913 17,886,470 LowVol -0.94% -2.45% 14.83%
898 UNITS GameUnits UNITS $121,949 $0.035114 3,472,983 LowVol -0.08% -13.94% 2.47%
899 ARG Argentum ARG $119,234 $0.013888 8,585,671 LowVol -1.85% -1.60% 6.80%
900 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 2.91% 60.93%
901 SCRT SecretCoin SCRT $109,075 $0.025794 4,228,672 LowVol -9.11%
902 CNC CHNCoin CNC $108,720 $0.002208 49,235,231 LowVol -6.55% 317.45%
903 GCC GuccioneCoin GCC $104,116 $0.005133 20,285,537 LowVol 0.10% -7.93% 51.34%
904 REE ReeCoin REE $104,027 $0.000041 2,560,000,000 LowVol -1.57% -8.57% -30.08%
905 BITZ Bitz BITZ $103,780 $0.052127 1,990,891 LowVol -0.09% -5.55%
906 QTL Quatloo QTL $102,810 $0.013319 7,718,883 LowVol -0.89% -8.95% -7.38%
907 JET Jetcoin JET $99,875 $0.020498 4,872,509 LowVol -19.63% -34.39%
908 ARB ARbit ARB $99,430 $0.012671 7,847,040 LowVol 0.29% 15.51% 62.93%
909 ZMC ZetaMicron ZMC $96,290 $0.000160 600,344,291 LowVol -0.09% -5.05% 48.51%
910 RPC RonPaulCoin RPC $94,128 $0.104896 897,345 LowVol 0.29% -4.95% 39.89%
911 WARP WARP WARP $92,049 $0.084045 1,095,224 LowVol -0.09% -5.12%
912 MND MindCoin MND $91,622 $0.005774 15,867,695 LowVol -0.09% -5.05% 48.48%
913 XCO X-Coin XCO $90,636 $0.007318 12,384,976 LowVol 0.12% -3.38% 30.99%
914 MCRN MACRON MCRN $88,272 $0.000220 401,421,401 LowVol 5.58% 1.09% 39.72%
915 RUPX Rupaya RUPX $88,122 $0.014435 6,104,756 LowVol 0.10% -41.01% -55.45%
916 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $87,992 $0.001104 79,719,140 LowVol -5.80% -10.67%
917 ADCN Asiadigicoin ADCN $87,972 $0.003529 24,931,054 LowVol -0.09% -0.72% 10.40%
918 SOIL SOILcoin SOIL $85,210 $0.014944 5,702,048 LowVol 0.17% -2.33% 48.01%
919 JWL Jewels JWL $83,734 $0.004149 20,181,636 LowVol -9.03%
920 DRM Dreamcoin DRM $83,295 $0.034003 2,449,632 LowVol -27.43% -36.84% 7.14%
921 MNC Mincoin MNC $82,306 $0.020419 4,030,919 LowVol 0.22% -45.53% -61.85%
922 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol -7.88% 1.17%
923 VEC2 VectorAI VEC2 $80,022 $0.004812 16,630,592 LowVol 0.29% -23.01% 1.06%
924 TEK TEKcoin TEK $78,324 $0.000055 1,414,054,562 LowVol -55.58% -62.56% -48.67%
925 EXN ExchangeN EXN $75,122 $0.014730 5,100,000 LowVol 0.01% 16.90% 111.44%
926 AMMO Ammo Rewards AMMO $74,850 $0.000962 77,777,777 LowVol 0.10% -5.05% 25.08%
927 BRAIN Braincoin BRAIN $74,477 $0.007378 10,094,424 LowVol -0.09% -8.93% 28.87%
928 ATX Artex Coin ATX $73,040 $0.003889 18,781,750 LowVol 0.10% -21.81% 3.44%
929 BVC BeaverCoin BVC $71,978 $0.023105 3,115,258 LowVol -1.98% -32.22% 0.07%
930 POP PopularCoin POP $71,906 $0.000021 3,372,875,244 LowVol -0.02% -18.31% 1.53%
931 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 4.06% 146.19%
932 ICOB ICOBID ICOB $68,427 $0.000641 106,701,874 LowVol -0.14% -16.45% 18.37%
933 COXST CoExistCoin COXST $68,278 $0.002519 27,100,000 LowVol -0.54% -47.29%
934 EGO EGO EGO $67,364 $0.001123 60,000,001 LowVol -0.09% -5.05% 63.11%
935 SPT Spots SPT $65,157 $0.002908 22,406,021 LowVol 0.65% 7.68% -18.06%
936 IMPS ImpulseCoin IMPS $64,944 $0.003208 20,245,510 LowVol -0.09% 5.50% 48.48%
937 ORLY Orlycoin ORLY $64,656 $0.001764 36,646,779 LowVol -0.09% 4.44% 48.48%
938 EGAS ETHGAS EGAS $64,608 $0.006361 10,157,540 LowVol 0.57% -21.69% 48.47%
939 VIP VIP Tokens VIP $63,714 $0.000763 83,450,403 LowVol -9.61%
940 TAGR TAGRcoin TAGR $62,023 $0.001604 38,669,634 LowVol 0.29% -5.05% 60.97%
941 PULSE Pulse PULSE $61,923 $0.004331 14,298,972 LowVol -6.80% -17.30% 43.17%
942 BSC BowsCoin BSC $61,423 $0.011067 5,550,102 LowVol -0.51% -4.97% 11.36%
943 CRT CRTCoin CRT $61,029 $0.769882 79,270 LowVol 0.10% -5.05% 48.48%
944 BENJI BenjiRolls BENJI $60,757 $0.003000 20,254,396 LowVol -0.72% -1.33% 25.78%
945 SFC Solarflarecoin SFC $57,901 $0.004111 14,083,450 LowVol 7.82% 2.91% 25.41%
946 SLEVIN Slevin SLEVIN $56,137 $0.000802 70,000,000 LowVol -0.09% 18.69% 147.46%
947 DIBC DIBCOIN DIBC $55,335 $0.011067 5,000,000 LowVol -0.09% -3.79% -8.47%
948 CPN CompuCoin CPN $55,140 $0.002811 19,615,019 LowVol 0.03% -30.56% -16.50%
949 BRAT BRAT BRAT $54,855 $0.000343 160,000,000 LowVol 0.16% -12.15% -1.98%
950 300 300 Token 300 $53,892 $179.64 300 LowVol 0.29% -21.85% -20.00%
951 BIOS BiosCrypto BIOS $53,434 $0.002566 20,821,709 LowVol 0.10% -4.97%
952 PIE PIECoin PIE $52,070 $0.003849 13,526,760 LowVol -15.81% -28.79% -38.01%
953 GPL Gold Pressed … GPL $51,431 $0.200490 256,527 LowVol -0.09% -39.83% -15.12%
954 RIDE Ride My Car RIDE $48,732 $0.000481 101,276,976 LowVol -0.09% -28.79% 97.87%
955 BLZ BlazeCoin BLZ $47,014 $0.000077 608,557,394 LowVol -0.11% 11.31% 15.51%
956 FUZZ FuzzBalls FUZZ $46,602 $0.009649 4,829,945 LowVol 5.00% -25.25% 41.41%
957 CESC CryptoEscudo CESC $46,227 $0.000321 144,105,100 LowVol 0.29% -25.00% -1.02%
958 VLTC Vault Coin VLTC $46,086 $0.001519 30,341,170 LowVol -0.06% -16.54% 17.76%
959 TOR Torcoin TOR $45,692 $0.144513 316,179 LowVol -0.09% -1.16% -29.13%
960 UET Useless Ether… UET $45,044 $0.011358 3,965,716 LowVol 0.57% 7.34% 24.52%
961 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol -4.33% -8.24%
962 SONG SongCoin SONG $43,483 $0.001335 32,565,300 LowVol 0.18% -11.72% 23.64%
963 PEX PosEx PEX $42,889 $0.017483 2,453,240 LowVol 0.10% -5.89% 48.48%
964 AGLC AgrolifeCoin AGLC $41,208 $0.005453 7,556,440 LowVol -0.09% 40.78% -11.43%
965 LUNA Luna Coin LUNA $40,544 $0.024634 1,645,859 LowVol -0.05% -6.15% 27.19%
966 FLVR FlavorCoin FLVR $40,223 $0.001925 20,898,106 LowVol 0.29%
967 ICON Iconic ICON $39,655 $0.066883 592,894 LowVol -0.09% -47.12% 16.43%
968 KNC KingN Coin KNC $39,465 $19.66 2,008 LowVol 0.10% -3.63% 13.72%
969 BOAT BOAT BOAT $39,441 $0.002126 18,547,845 LowVol -0.09% 3.53% 37.91%
970 HVCO High Voltage HVCO $39,303 $0.026304 1,494,171 LowVol -0.09% -5.35% 58.12%
971 ZYD Zayedcoin ZYD $39,057 $0.006255 6,243,840 LowVol -0.09% -5.05% 23.20%
972 STEPS Steps STEPS $35,848 $0.001925 18,625,017 LowVol 0.10% -43.03% -25.20%
973 PLNC PLNcoin PLNC $35,634 $0.002085 17,089,600 LowVol -0.09% -11.76% 60.85%
974 VTA Virtacoin VTA $35,423 $0.000007 5,201,310,113 LowVol -80.70% 106.43% -30.68%
975 ALTC Antilitecoin ALTC $35,380 $0.001123 31,512,613 LowVol 16.78% 6.34% 72.81%
976 IMX Impact IMX $35,129 $0.000321 109,509,099 LowVol -0.09% 3.88% 131.05%
977 LIR LetItRide LIR $34,926 $0.000962 36,291,847 LowVol -0.09% -5.05% 9.89%
978 WBB Wild Beast Block WBB $34,848 $0.207547 167,904 LowVol 0.32% -5.11% 33.97%
979 CRTM Corethum CRTM $34,074 $0.013629 2,500,000 LowVol 0.57% 5.97% 199.41%
980 JOBS JobsCoin JOBS $34,009 $0.000321 106,019,270 LowVol -0.09% -3.45% 48.48%
981 MILO MiloCoin MILO $32,882 $0.003047 10,789,954 LowVol 59.39% -2.11% -2.44%
982 DLISK DAPPSTER DLISK $32,078 $0.000321 100,000,000 LowVol -0.09% -36.70% -2.08%
983 XOC Xonecoin XOC $31,661 $0.075384 420,000 LowVol -0.09% 26.66%
984 BNX BnrtxCoin BNX $31,255 $0.001178 26,522,501 LowVol -21.90% -15.75% 21.21%
985 EREAL eREAL EREAL $31,089 $0.000454 68,427,562 LowVol 0.57% 5.23% -15.57%
986 CAB Cabbage CAB $30,314 $0.002887 10,499,996 LowVol -0.09% 31.58% 6.91%
987 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
988 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,796 LowVol -5.62% 46.67%
989 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,536 $0.031918 894,026 LowVol -0.09% -17.69% 15.39%
990 DES Destiny DES $28,486 $0.017803 1,600,000 LowVol 0.10% -42.09% -29.26%
991 PLACO PlayerCoin PLACO $28,165 $0.000802 35,120,000 LowVol -0.09% -5.05% -1.15%
992 GBT GameBet Coin GBT $27,283 $0.001283 21,262,780 LowVol -0.09% -36.70% -25.76%
993 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $26,961 $0.035767 753,776 LowVol 0.10% 0.35% 2.93%
994 DIX Dix Asset DIX $26,515 $2.7e-07 100,000,000,000 LowVol -22.86% -10.98% -9.76%
995 BIOB BioBar BIOB $25,856 $0.029191 885,756 LowVol -0.09% -11.68% 30.83%
996 SCS Speedcash SCS $25,575 $0.097679 261,831 LowVol -0.09% -18.56% 48.48%
997 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol -10.19% -4.34%
998 ARGUS Argus ARGUS $23,023 $0.020049 1,148,324 LowVol 62.55% 171.52%
999 TRADE Tradecoin TRADE $21,933 $0.002809 7,808,179 LowVol -12.48% 9.63%
1000 IBANK iBank IBANK $21,054 $0.004651 4,526,324 LowVol -0.09% -22.63% 258.82%
1001 ROOFS Roofs ROOFS $20,792 $0.000160 130,000,000 LowVol -0.38% -2.32% -29.29%
1002 ELS Elysium ELS $19,914 $0.004972 4,005,012 LowVol -0.09% 4.74% 31.51%
1003 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $18,959 $0.001401 13,532,750 LowVol 0.30% -14.47% 64.87%
1004 JS JavaScript Token JS $18,435 $0.002307 7,991,996 LowVol 0.57% -45.50% 11.03%
1005 WORM HealthyWormCoin WORM $17,882 $0.000160 111,490,270 LowVol -0.09% -68.22%
1006 TSTR Tristar Coin TSTR $17,741 $0.003529 5,027,857 LowVol 0.10% -5.05% -17.91%
1007 SLFI Selfiecoin SLFI $17,295 $0.000160 107,829,281 LowVol 0.29% -5.05% 48.48%
1008 GEERT GeertCoin GEERT $17,292 $0.003396 5,091,200 LowVol -0.11% -14.55% 41.50%
1009 QBK Qibuck Asset QBK $17,200 $0.010291 1,671,379 LowVol 3.39% -22.21% 38.99%
1010 RSGP RSGPcoin RSGP $16,069 $9.30 1,727 LowVol -0.09% -7.90% -3.86%
1011 SOCC SocialCoin SOCC $14,660 $0.010586 1,384,879 LowVol -31.18% 2.73% 42.64%
1012 VOLT Bitvolt VOLT $14,544 $0.000962 15,112,554 LowVol -0.09% 13.94% 62.21%
1013 GBC GBCGoldCoin GBC $12,887 $0.001134 11,361,817 LowVol 0.03% -5.81% -23.60%
1014 MGM Magnum MGM $12,695 $0.003208 3,957,381 LowVol -0.09% -26.96% -26.48%
1015 DAS DAS DAS $12,689 $0.004694 2,703,112 LowVol -56.14%
1016 SANDG Save and Gain SANDG $11,306 $0.003689 3,064,800 LowVol 0.29% -49.21%
1017 P7C P7Coin P7C $11,298 $0.000321 35,220,238 LowVol -0.09% -5.05% 1.23%
1018 CCM100 CCMiner CCM100 $11,174 $0.003325 3,360,417 LowVol 3.39% -24.72% 19.04%
1019 NODC NodeCoin NODC $10,499 $0.006255 1,678,439 LowVol -0.09% -31.99% 52.38%
1020 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,321 $0.000793 9,227,698 LowVol 3.45% -16.61% 19.38%
1021 CONX Concoin CONX $7,043 $0.009463 744,266 LowVol -0.09% -17.80% 49.93%
1022 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,647 $0.031381 211,827 LowVol -1.46% -16.89% 52.54%
1023 WBC WalletBuilder… WBC $6,092 $0.323992 18,803 LowVol 0.10% -36.05%
1024 MRNG MorningStar MRNG $5,925 $0.000181 32,676,461 LowVol -54.43% -11.18%
1025 NANOX Project-X NANOX $5,636 $72016.00 0.078264 LowVol -0.09% 15.85% 60.37%
1026 KIC KibiCoin KIC $5,043 $0.000343 14,701,000 LowVol -16.59% -90.36% -88.07%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,757 $0.002727 1,377,917 LowVol -0.09% -5.05% 52.20%
1028 LEX Lex4All LEX $3,711 $0.003711 1,000,000 LowVol 3.39% -9.40% 124.41%
1029 TOKEN SwapToken TOKEN $2,045 $1.3e-07 15,320,585,365 LowVol 2.18% 21.29% 44.93%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $1,869 $0.000321 5,826,388 LowVol 0.10% -4.97%
1031 EBT Ebittree Coin EBT $1,426 $0.001128 1,264,511 LowVol -0.09% -72.18% -38.65%
1032 ABN Abncoin ABN $1,075 $0.015879 67,700 LowVol -0.09% -10.48% 11.94%
1033 SOJ Sojourn SOJ $816 $0.001682 485,214 LowVol -1.26% -3.59%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 DMB Digital Money… DMB $482 $0.001144 421,300 LowVol -0.09% -24.78% 5.87%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -0.62%
1037 CALC CaliphCoin CALC $98 $0.001123 87,140 LowVol -0.09% 10.82%
1038 FDC Future Digita… FDC $72 $0.000026 2,753,201 LowVol -1.25% -69.12%
1039 FAL Falcoin FAL $32 $0.000160 196,766 LowVol 0.29% -52.49% -40.91%
1040 APW AppleCoin APW $13 $0.000160 80,872 LowVol 0.10% -5.05% 48.48%
1041 ATMC ATMCoin ATMC $3.81 $10,134,900 0.00% 1.47% 30.82%
1042 BCD Bitcoin Diamo… BCD $35.01 $8,623,920 0.30% -3.76% -30.89%
1043 CMT CyberMiles CMT $0.162882 $7,181,160 0.32% -4.22%
1044 ERO Eroscoin ERO $0.176257 $6,757,610 2.17% -6.10%
1045 ETN Electroneum ETN $0.121682 $6,255,690 7.60% 34.48% 135.42%
1046 AI POLY AI AI $18.44 $3,344,240 4.63% -4.10% 14.10%
1047 NULS Nuls NULS $0.885473 $3,273,960 -3.86% -0.41% 70.37%
1048 GRX GOLD Reward T… GRX $5.12 $2,505,950 -2.16% 9.49% 16.70%
1049 REC Regalcoin REC $33.75 $2,371,730 -0.69% 3.28% -30.28%
1050 FRGC Fargocoin FRGC $10.55 $2,285,680 -1.26% -3.01% 8.47%
1051 ORME Ormeus Coin ORME $3.40 $2,174,190 -1.89% 0.91% 18.63%
1052 FRST FirstCoin FRST $16.03 $2,133,390 0.10% -5.32% -2.54%
1053 CLUB ClubCoin CLUB $3.52 $1,719,950 2.21% -8.16% -42.36%
1054 TSL Energo TSL $0.031820 $1,097,450 -2.50% -3.46% 2.86%
1055 BTE BitSerial BTE $6.84 $917,325 -1.74% -2.00% 51.43%
1056 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.69 $897,825 -1.43% -0.98% 54.27%
1057 STC Santa Coin STC $0.750314 $736,050 27.19% -1.34%
1058 B2X SegWit2x [Fut… B2X $200.85 $704,367 -1.59% 3.76% -3.51%
1059 XIN Infinity Econ… XIN $0.030956 $427,767 -0.09% 1.46% -11.76%
1060 THS TechShares THS $0.817890 $414,305 -6.50% -4.42% -6.03%
1061 BOT Bodhi BOT $0.434940 $371,421 2.51% 3.07% -4.06%
1062 WC WINCOIN WC $0.777890 $329,972 -1.48% -18.41% -6.04%
1063 RYZ ANRYZE RYZ $0.015946 $313,359 -1.00% -25.19% -28.43%
1064 XYLO XYLO XYLO $3.53 $285,723 19.07% -35.03%
1065 BT1 BT1 [CST] BT1 $15905.20 $278,118 -0.85% -17.75% 42.88%
1066 LLT LLToken LLT $0.389074 $276,934 7.83% 8.87% 23.11%
1067 BSR BitSoar BSR $0.264486 $272,991 18.52% 20.62% 34.97%
1068 ADK Aidos Kuneen ADK $20.37 $243,610 -11.25% -16.32% -37.78%
1069 XCPO Copico XCPO $0.025882 $222,546 -11.98% 17.17% 9.68%
1070 INF InfChain INF $0.012671 $216,230 0.29% -7.00% 43.42%
1071 BT2 BT2 [CST] BT2 $256.68 $176,361 1.18% 62.47% 116.36%
1072 CAPP Cappasity CAPP $0.023664 $165,186 1.82% 5.22%
1073 XID Sphre AIR XID $0.188699 $156,870 0.73% -6.04% 17.52%
1074 BTCM BTCMoon BTCM $0.035803 $118,400 -1.84% 56.83% 258.20%
1075 GBG Golos Gold GBG $0.139517 $113,354 -2.72% -0.09% -15.36%
1076 ICX ICON ICX $1.79 $89,430 0.05% -5.82% 16.90%
1077 QBT Qbao QBT $0.223814 $83,131 2.08% 6.78%
1078 DSR Desire DSR $0.271169 $58,368 9.71% 6.51% 9.04%
1079 UGT UG Token UGT $0.424834 $46,202 0.55% 5.89% -5.99%
1080 B3 B3Coin B3 $0.000103 $44,734 19.22% 73.89% 53.71%
1081 SUR Suretly SUR $2.43 $41,414 0.50% -8.09% -28.77%
1082 MSD MSD MSD $0.008028 $38,413 -0.74% -18.25% -37.37%
1083 FOR FORCE FOR $0.009624 $38,393 -0.09% -27.49% 42.60%
1084 EVR Everus EVR $1.54 $37,184 0.00% 5.58% -28.00%
1085 MKR Maker MKR $404.36 $36,535 0.57% 11.66% 5.64%
1086 BTU Bitcoin Unlim… BTU $101.37 $29,246 3.13% 23.65% -25.93%
1087 VIU Viuly VIU $0.012584 $28,747 -3.82% 16.49% 62.52%
1088 VASH VPNCoin VASH $0.005934 $25,350 -2.52% -4.98% 25.26%
1089 FLASH Flash FLASH $0.005452 $23,178 -17.14% 3.44% 9.23%
1090 SEND Social Send SEND $0.067846 $22,555 7.29% -36.43%
1091 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.011972 $22,430 -23.20% 128.82% 220.68%
1092 MAGE MagicCoin MAGE $15.14 $20,331 -2.70% -63.90%
1093 BIXC BIXC BIXC $6.92 $19,375 -0.09% 57.83%
1094 AIB Advanced Inte… AIB $0.012668 $18,422 0.09% 13.40% 187.55%
1095 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003526 $17,803 12.70% -2.66% 92.18%
1096 EFYT Ergo EFYT $14.43 $17,056 -0.46% -10.44% 46.81%
1097 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.090918 $16,812 -0.09% -18.71% -6.92%
1098 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.100235 $16,286 15.96% 30.17% 29.87%
1099 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.005035 $15,842 0.56% -29.81% 126.48%
1100 WISH MyWish WISH $0.128326 $14,859 1.46% 17.66% -12.05%
1101 DEUS DeusCoin DEUS $0.273308 $14,767 -15.04% 18.70% -25.68%
1102 BPL Blockpool BPL $0.216528 $13,917 0.10% 0.63% 65.70%
1103 BCDN BlockCDN BCDN $0.076782 $13,168 0.50% 16.08%
1104 TER TerraNova TER $5.55 $12,834 11.76% 25.25% 204.04%
1105 PLX PlexCoin PLX $0.026079 $12,711 -11.76% -46.54% -87.05%
1106 SKR Sakuracoin SKR $0.007142 $10,821 -0.73% -3.88% 423.96%
1107 MGC MergeCoin MGC $0.013312 $10,695 -0.09% -11.25% 5.45%
1108 MOTO Motocoin MOTO $0.006972 $10,530 -0.81% -61.34% 205.10%
1109 SYNC Sync SYNC $769.88 $10,458 -0.09% 6.45%
1110 MCR Macro MCR $1.65 $9,798 0.06% -3.20% -22.98%
1111 COR CORION COR $0.753637 $8,729 -0.09% 4.03% -17.89%
1112 BLX Blockchain Index BLX $3.36 $8,584 0.56% 10.59% 24.40%
1113 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003651 $8,312 -4.08% -1.83% 55.19%
1114 BON Bonpay BON $1.30 $6,593 -3.28% -33.11%
1115 BOS BOScoin BOS $1.28 $6,472 -4.85% 0.06% 22.43%
1116 FRD Farad FRD $0.089771 $6,440 0.19% -19.92% 9.77%
1117 HAT Hawala.Today HAT $0.248906 $6,424 0.57% 30.05% 42.37%
1118 AKY Akuya Coin AKY $0.120294 $5,389 0.10% -25.52% -24.35%
1119 SND Sand Coin SND $0.738037 $4,878 -9.57% -17.34% 26.45%
1120 TCOIN T-coin TCOIN $0.000183 $4,876 1.76% -17.06% -20.19%
1121 ETT EncryptoTel [… ETT $0.072128 $4,761 -12.42% -28.19% -49.46%
1122 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002760 $4,675 4.81% -14.41% 7.44%
1123 DFS DFSCoin DFS $0.005368 $4,099 -1.87% -27.24% -44.70%
1124 APC AlpaCoin APC $0.027432 $4,014 0.10% 2.14% -6.50%
1125 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049976 $3,931 0.57% 7.34% -20.50%
1126 NUKO Nekonium NUKO $0.063996 $3,589 23.03% -0.15%
1127 RCN Rcoin RCN $0.000160 $3,429 -0.09% -5.05% 48.48%
1128 WA WA Space WA $0.023096 $3,321 -0.09% -6.34% 15.57%
1129 PCN PeepCoin PCN $0.000160 $3,316 0.10% 308.43% 1658.79%
1130 B2B B2B B2B $0.377400 $3,310 1.76% 6.15% -8.98%
1131 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.249576 $3,119 -13.97% -8.90% 23.71%
1132 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.45 $3,077 0.10% -7.76% -14.09%
1133 IBTC iBTC IBTC $0.010967 $2,891 0.57% 99.29% 71.51%
1134 SHND StrongHands SHND $2.4e-08 $2,754 0.68% -10.16% 0.86%
1135 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004651 $2,655 28.48% -9.39% -19.32%
1136 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002085 $2,566 -0.09% 12.21% 20.57%
1137 ONG onG.social ONG $0.163559 $2,549 0.57% 7.04% -52.83%
1138 BTBc Bitbase BTBc $0.005453 $2,549 19.82% 9.87% 50.78%
1139 GLS GlassCoin GLS $0.882156 $2,499 -5.10% -9.77% -8.35%
1140 PNX Phantomx PNX $0.014996 $2,486 -18.56% -20.94% -23.37%
1141 CASH Cash Poker Pro CASH $0.060289 $2,346 0.57% 42.44% 36.16%
1142 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.002245 $2,232 0.10% -58.95% -45.60%
1143 OXY Oxycoin OXY $0.133493 $2,198 4.89% 21.59% -4.33%
1144 XOT Internet of T… XOT $2245.49 $2,181 -0.09% -11.26% 3.93%
1145 OX OX Fina OX $0.000160 $2,150 -0.09% -15.81% 35.67%
1146 ABC Alphabit ABC $16.04 $2,143 -0.09% -27.56% -7.36%
1147 PEC Peacecoin PEC $0.059666 $2,112 -0.09% -21.87% 17.21%
1148 DMC DynamicCoin DMC $0.001912 $2,094 2.15% -34.12% -56.53%
1149 DGPT DigiPulse DGPT $1.11 $2,027 -16.07% -37.00% 2.88%
1150 WILD Wild Crypto WILD $0.127241 $1,971 0.50% 10.59% 14.62%
1151 SISA SISA SISA $0.010332 $1,937 6.89% -19.34% -16.86%
1152 PRES President Trump PRES $0.005916 $1,905 -0.09% -1.97% 32.64%
1153 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000373 $1,898 0.56% -1.92%
1154 ACC AdCoin ACC $0.103974 $1,832 0.34% -20.53% 8.82%
1155 X2 X2 X2 $0.000321 $1,816 0.10% 89.90% 196.95%
1156 ZBC Zilbercoin ZBC $0.035254 $1,811 -0.08% 3.05% -18.25%
1157 UR UR UR $0.000948 $1,744 17.59% -27.18% 71.10%
1158 GARY President Joh… GARY $0.113397 $1,738 -0.09% -21.03% 7.08%
1159 MINEX Minex MINEX $0.021565 $1,703 -4.56% -3.47% -9.73%
1160 TIE TIES Network TIE $0.099953 $1,695 0.47% 68.62% 14.04%
1161 HYTV Hyper TV HYTV $0.003522 $1,650 -15.31% -38.36% -32.80%
1162 DAY Chronologic DAY $4.16 $1,509 3.61% 41.05% 26.29%
1163 FRN Francs FRN $0.035818 $1,464 -1.75% -12.54% 33.22%
1164 HNC Huncoin HNC $0.002245 $1,460 -16.03% -22.18% 22.28%
1165 SKC Skeincoin SKC $0.025663 $1,403 0.10% -42.28% 146.80%
1166 CME Cashme CME $0.000160 $1,394 -0.09% -5.05% 48.48%
1167 CC CyberCoin CC $0.000160 $1,300 0.29% -5.05% -25.76%
1168 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.1e-07 $1,273 0.57% 114.68% 65.23%
1169 TRIA Triaconta TRIA $7.22 $1,270 0.47% -10.17% -23.04%
1170 MCI Musiconomi MCI $0.033098 $1,197 -1.19% -37.47% -32.33%
1171 WIC Wi Coin WIC $0.002582 $1,115 -0.04% -12.47% -18.32%
1172 COUPE Coupecoin COUPE $0.000106 $1,073 0.18% 130.34% 441.35%
1173 NAMO NamoCoin NAMO $0.000267 $871 0.48% 59.10% 116.13%
1174 TELL Tellurion TELL $0.000165 $860 -0.76% -36.36% 35.93%
1175 VULC Vulcano VULC $0.009028 $826 -0.84% -29.93% -4.06%
1176 9COIN 9COIN 9COIN $0.004010 $817 -0.09% -30.18% 63.23%
1177 SFE SafeCoin SFE $0.000160 $760 -0.09%
1178 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.093027 $755 0.10% -44.71% -6.66%
1179 STU bitJob STU $0.040739 $719 12.86% 91.19% 32.34%
1180 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000321 $709 -0.09% -36.70% -31.70%
1181 NBIT netBit NBIT $0.065218 $693 -0.09% -10.13% 42.73%
1182 XRY Royalties XRY $0.000147 $689 1.98% 2.23% -97.16%
1183 GAY GAY Money GAY $0.021788 $659 -1.57% 53.71% 96.26%
1184 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005679 $623 0.47% -16.26% -10.88%
1185 ACES Aces ACES $0.000160 $610 -0.09% -52.53% 48.49%
1186 HIGH High Gain HIGH $0.000481 $565 -24.93% -5.05% -34.46%
1187 INDIA India Coin INDIA $0.000321 $553 0.29% 58.27% 48.48%
1188 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000764 $545 0.02% 34.71% 51.31%
1189 STARS StarCash Network STARS $0.359831 $521 -0.09% 14.00% 138.27%
1190 BIRDS Birds BIRDS $0.000160 $514 -0.09% 48.48%
1191 MGC GulfCoin MGC $0.002251 $514 0.11% 21.16% -4.48%
1192 BEST BestChain BEST $0.001747 LowVol 0.24% 14.42% 33.00%
1193 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol -0.29% -16.31% 33.49%
1194 PRN Protean PRN $0.000144 LowVol 0.06% 35.30% 135.72%
1195 BSN Bastonet BSN $0.000802 LowVol -16.42% -40.66% 11.94%
1196 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009762 LowVol -1.23% -37.39% -2.31%
1197 XDE2 XDE II XDE2 $2.33 LowVol -0.09% -6.42%
1198 CYDER Cyder CYDER $0.000321 LowVol -0.09% 89.90% 48.48%
1199 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003849 LowVol -0.09% -30.95%
1200 SAK Sharkcoin SAK $0.002051 LowVol -0.10% -15.74% -7.65%
1201 LDCN LandCoin LDCN $0.001543 LowVol -0.09% -41.02% -31.94%
1202 EAG EA Coin EAG $2.09 LowVol -0.09% -48.57% -37.27%
1203 MAGN Magnetcoin MAGN $0.643857 LowVol 0.09% -42.41% 48.97%
1204 FFC FireFlyCoin FFC $0.000160 LowVol 0.29% -5.05% 48.48%
1205 POKE PokeCoin POKE $0.000160 LowVol -0.09% -5.05%
1206 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000481 LowVol -0.09% -43.03% 7.54%
1207 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005774 LowVol 0.10% -4.98% 43.01%
1208 FUDD DimonCoin FUDD $0.001363 LowVol 0.24% -8.00% -9.04%
1209 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 LowVol 39.03% 31.69% -96.24%
1210 BET BetaCoin BET $0.001457 LowVol 0.23% -13.76% -48.05%
1211 RHFC RHFCoin RHFC $0.001283 LowVol 59.85% 89.90% 31.98%
1212 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003368 LowVol -0.09% 12.83%
1213 MAVRO Mavro MAVRO $0.028710 LowVol -0.09% -28.09% 114.33%
1214 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001368 LowVol 5.32% -0.40% 12.45%
1215 DBG Digital Bulli… DBG $0.005614 LowVol 0.10% 0.70% -14.95%
1216 QBT Cubits QBT $0.003296 LowVol -0.06% -11.85% -60.27%
1217 BXC Bitcedi BXC $0.004998 LowVol -0.01% 3.53% 78.45%
1218 HDLB HODL Bucks HDLB $0.054854 LowVol 0.10% -5.33% -13.56%
1219 REGA Regacoin REGA $0.001604 LowVol -0.09% -12.09% -6.37%
1220 EDRC EDRCoin EDRC $0.059462 LowVol 0.15% -14.35% 15.97%
1221 ANI Animecoin ANI $0.000321 LowVol 0.29% 90.06% 181.35%
1222 TODAY TodayCoin TODAY $0.001123 LowVol -0.09% -5.05% 15.48%
1223 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.112274 LowVol -0.09% -14.86% 19.87%
1224 BIT First Bitcoin BIT $0.009624 LowVol -0.09% -0.05% -25.55%
1225 KASHH KashhCoin KASHH $0.000160 LowVol -0.09% 8207.98% 48.23%
1226 PLC PlusCoin PLC $0.000563 LowVol 0.50% 3.64% -23.21%
1227 PRIMU Primulon PRIMU $0.000160 LowVol 0.29% -12.84% -25.04%
1228 NTC Natcoin NTC $0.125219 LowVol 17.15% -27.61% -27.33%
1229 DASHS Dashs DASHS $0.059987 LowVol -0.09% -4.05% 70.58%
1230 EGOLD eGold EGOLD $0.007726 LowVol 0.57% 7.37% -40.21%
1231 QBC Quebecoin QBC $0.002566 LowVol 0.29% -10.64% 39.87%
1232 TOP TopCoin TOP $0.000468 LowVol -0.22% -4.03% 27.55%
1233 TCR TheCreed TCR $0.000321 LowVol -0.09% -36.70% -13.81%
1234 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003047 LowVol -0.09% 20.27% 82.02%
1235 DISK DarkLisk DISK $0.001283 LowVol 0.10% 26.60% 28.66%
1236 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.008180 LowVol 0.10% -7.84% 65.28%
1237 EVC EventChain EVC $0.090866 LowVol 0.57% 43.12% -31.52%
1238 STEX STEX STEX $1.35 LowVol -1.98% 16.76% 201.45%
1239 KARMA Karmacoin KARMA $0.000160 LowVol 0.10% -5.05%
1240 IQT iQuant IQT $0.182469 LowVol -0.09% -2.23% 19.71%
1241 GRN Granite GRN $0.016039 LowVol 10.95% 20.19% 126.67%
1242 FUTC FutCoin FUTC $0.004010 LowVol 0.10% -4.95% 118.35%
1243 XAU Xaucoin XAU $0.060468 LowVol 0.29% 32.54% 42.80%
1244 WOW Wowcoin WOW $0.000160 LowVol -0.14% -3.72% 43.32%
1245 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003208 LowVol -0.09% -7.09% 2.40%
1246 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 0.97% 9.93% 45.85%
1247 BUB Bubble BUB $0.034324 LowVol 0.10% 90.42% 59.65%
1248 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001283 LowVol -27.34% -69.98% 23.10%
1249 AXIOM Axiom AXIOM $0.023578 LowVol 0.29% -6.07% 41.97%
1250 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.053300 LowVol 3.39% -15.00% 53.32%
1251 PRM PrismChain PRM $0.002085 LowVol -0.09% -17.71% 75.47%
1252 ELC Elacoin ELC $0.099941 LowVol -0.05% -12.15% 5.37%
1253 LKC LinkedCoin LKC $0.000321 LowVol 0.10% -5.05% 52.22%
1254 ASN Aseancoin ASN $0.006736 LowVol -0.09% -5.05% -81.91%
1255 AV AvatarCoin AV $0.053571 LowVol -0.09% -5.05% 72.84%
1256 IRL IrishCoin IRL $0.002566 LowVol 0.10% -27.66% 23.14%
1257 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004812 LowVol 0.10% -8.11% 29.56%
1258 MARX MarxCoin MARX $0.001444 LowVol 23.66% 16.87% 31.62%
1259 WINK Wink WINK $0.000321 LowVol 0.29% -5.05% 48.28%
1260 XQN Quotient XQN $0.006736 LowVol 0.10% -2.74% 57.50%
1261 DON Donationcoin DON $0.000481 LowVol -0.09% -21.28% -15.43%
1262 TEAM TeamUp TEAM $0.000321 LowVol -0.09% -5.05%
1263 SJCX Storjcoin X SJCX $0.267642 LowVol -6.36% -39.32%
1264 UTA UtaCoin UTA $0.003047 LowVol 0.10% 50.33% 41.05%
1265 SWP Swapcoin SWP $0.104492 LowVol 0.57% 8.19% -6.91%
1266 SHA SHACoin SHA $0.000802 LowVol 0.10% -19.84% 25.93%
1267 PDG PinkDog PDG $0.000160 LowVol -0.09% 51.47%
1268 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 0.50% 7.34% 109.25%
1269 IFC Infinitecoin IFC $0.000014 LowVol 0.29% 16.91% -17.31%
1270 XID International… XID $0.010907 LowVol -0.09% -5.05% 46.38%
1271 CYC Cycling Coin CYC $0.001604 LowVol 0.10% -13.68% -46.97%
1272 VOYA Voyacoin VOYA $2.89 LowVol -0.09% -12.39% 93.78%
1273 YEL Yellow Token YEL $0.005193 LowVol 0.57% -67.16%
1274 PAYP PayPeer PAYP $0.000160 LowVol -5.05% 50.45%
1275 ACN Avoncoin ACN $0.000642 LowVol -0.09% 26.60% 46.95%
1276 LTH LAthaan LTH $0.001283 LowVol 0.10% 15.64%
1277 MBL MobileCash MBL $0.000642 LowVol -0.09% 26.60% 97.97%
1278 GAIN UGAIN GAIN $0.001925 LowVol -0.09% -5.05% 256.35%
1279 LEPEN LePen LEPEN $0.000078 LowVol 0.10% -7.38% -27.84%
1280 EGG EggCoin EGG $0.060628 LowVol 0.10% 47.70%
1281 EUSD eUSD EUSD $0.000227 LowVol 0.57% 11.81% -33.44%
1282 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000642 LowVol -0.09% -45.74% -25.76%
1283 YES Yescoin YES $0.000151 LowVol -0.12% 36.13% 117.94%
1284 OMC Omicron OMC $0.170015 LowVol -0.09% -5.05%
1285 BGR Bongger BGR $0.000210 LowVol 0.18% 31.95% 42.60%
1286 HCC Happy Creator… HCC $0.000642 LowVol 0.10% -24.04% 48.48%
1287 SHELL ShellCoin SHELL $0.047957 LowVol 0.29% 45.56%
1288 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000160 LowVol -0.56% -5.05% -25.76%
1289 GBRC Global Busine… GBRC $0.000321 LowVol -0.09% 89.90% 197.82%
1290 UNC UNCoin UNC $0.000160 LowVol 0.29% -4.97% 48.48%
1291 FAP FAPcoin FAP $0.009352 LowVol 0.18% -18.73% 51.17%
1292 CLINT Clinton CLINT $0.014435 LowVol 0.10% 4.21%
1293 TERA TeraCoin TERA $0.000160 LowVol 0.10% -5.05%
1294 QORA Qora QORA $0.286556 LowVol 0.10% -6.73% 42.39%
1295 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000321 LowVol -0.09% -5.05% -1.02%
1296 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000136 LowVol 0.50% 7.34% 22.51%
1297 MEN PeopleCoin MEN $0.000160 LowVol 0.29% 48.50%
1298 OP Operand OP $0.001444 LowVol -0.09% 6.82% 46.91%
1299 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000168 LowVol 4.54% -0.63% 51.88%
1300 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -12.72% 457.44%
1301 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -9.00% 77.89%
1302 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol -0.06% -8.56%
1303 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -12.31%
1304 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013634 LowVol -10.32% 26.80%
1305 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol -3.68%
1306 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol -9.12%
1307 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.495554 LowVol -5.00% 48.22%
1308 MONETA Moneta MONETA $0.000472 LowVol -6.79% 46.64%
1309 OPES Opescoin OPES $0.002458 LowVol -9.04% 8.37%
1310 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 7.16%
1311 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol
1312 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol -0.45% -4.81% 40.17%
1313 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 17.73%
1314 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol -7.74% -8.31%
1315 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 41.71%
1316 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol -12.62% 38.17%
1317 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol
1318 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006413 LowVol -0.14% -26.79% -7.89%
1319 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -77.81%
1320 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol -0.90% -19.42%
1321 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1322 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol 1.73% 34.36%
1323 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 46.17%
1324 ANTX Antimatter ANTX $0.000156 LowVol 38.44% 47.63%
1325 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol
1326 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 50.77%
1327 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1328 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1329 FC Facecoin FC $0.003480 -16.45%
1330 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -27.20%
1331 10MT 10M Token 10MT $0.002238 7.92% -3.53%
1332 EBIT eBIT EBIT $0.002257 -0.15% 6.65% 91.97%
1333 FBL Faceblock FBL $0.001654 -10.47%
1334 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 6.23% -11.73%

Quay lại phần 1

Phản hồi