Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 5h ngày 9/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 5h ngày 9/12/2017 (GMT +7) của 1334 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 5h ngày 9/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16412.80 trên tổng giá trị $274,563,166,080

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $457.49 trên tổng giá trị $44,019,143,066

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1472.47 trên tổng giá trị $24,803,499,468

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.57 trên tổng giá trị $12,704,065,521

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.252603 trên tổng giá trị $9,785,624,206

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng TEK TEKcoin (TEK) đang có giá hiện tại $0.000124 trên tổng giá trị $175,579 đã biến động tăng 129.58% trong 1h qua

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000007 trên tổng giá trị $659,032 đã biến động tăng 81.46% trong 1h qua

    + Đồng X2 X2 (X2) đang có giá hiện tại $0.000321 trên tổng giá trị đã biến động tăng 79.18% trong 1h qua

    + Đồng TTC TittieCoin (TTC) đang có giá hiện tại $0.000274 trên tổng giá trị $345,619 đã biến động tăng 74.25% trong 1h qua

    + Đồng BPC Bitpark Coin (BPC) đang có giá hiện tại $0.015636 trên tổng giá trị $1,172,723 đã biến động tăng 56.46% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000161 trên tổng giá trị đã biến động tăng 8174.87% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000035 trên tổng giá trị $183,504 đã biến động tăng 974.61% trong 24h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.140256 trên tổng giá trị $1,385,190 đã biến động tăng 793.16% trong 24h qua

    + Đồng CV2 Colossuscoin V2 (CV2) đang có giá hiện tại $0.000124 trên tổng giá trị $2,832,045 đã biến động tăng 357.72% trong 24h qua

    + Đồng CTIC3 Coimatic 3.0 (CTIC3) đang có giá hiện tại $0.019592 trên tổng giá trị đã biến động tăng 284.83% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000161 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1843.30% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.345146 trên tổng giá trị $26,098,042 đã biến động tăng 1683.26% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.841758 trên tổng giá trị $39,448 đã biến động tăng 1094.14% trong 7 ngày qua

    + Đồng NYC NewYorkCoin (NYC) đang có giá hiện tại $0.000083 trên tổng giá trị $10,762,805 đã biến động tăng 548.14% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000770 trên tổng giá trị $1,213,069 đã biến động tăng 512.38% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 5h ngày 9/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 EBCH eBitcoinCash EBCH $160,168 $0.017249 9,285,500 $9,908 0.52% 21.85% 15.39%
702 XCXT CoinonatX XCXT $158,464 $0.009881 16,037,113 $752 -3.64% -28.04% 16.80%
703 GP GoldPieces GP $156,772 $0.128485 1,220,161 $2,325 -4.16% -6.12% 19.49%
704 SCORE Scorecoin SCORE $151,270 $0.004985 30,346,591 $1,956 4.63% 4.23% 10.31%
705 CRDNC Credence Coin CRDNC $151,096 $0.044090 3,427,006 $806,860 4.13% 12.86% -98.86%
706 BITGOLD bitGold BITGOLD $149,581 $1841.20 81.2409 $1,111 4.72% 32.54% 22.47%
707 TAJ TajCoin TAJ $146,671 $0.018190 8,063,303 $1,946 4.37% 16.70% 97.51%
708 CF Californium CF $146,496 $0.060883 2,406,185 $19,235 7.99% 36.61% 117.65%
709 MARS Marscoin MARS $144,757 $0.005119 28,279,074 $1,300 4.48% -11.43% 31.91%
710 NRO Neuro NRO $140,506 $0.003695 38,028,703 $1,144 38.32% -1.69% 121.00%
711 MONK Monkey Project MONK $138,087 $1.31 105,797 $8,341 -8.74% -18.55% -74.19%
712 ACP AnarchistsPrime ACP $136,951 $0.031162 4,394,874 $24,311 -1.38% 4.78% 0.33%
713 PRC PRCoin PRC $136,929 $0.008675 15,785,000 $19,164 4.62% -17.99% -3.43%
714 VUC Virta Unique … VUC $136,195 $0.002214 61,502,800 $2,229 18.51% 8.24% 69.06%
715 GPU GPU Coin GPU $134,289 $0.003318 40,477,042 $1,029 4.55% -15.62% 43.05%
716 HXX Hexx HXX $131,373 $0.088402 1,486,090 $817 8.01% -1.38% 115.17%
717 CJ Cryptojacks CJ $130,733 $0.000322 406,568,581 $2,625 4.54% -5.26% -19.33%
718 RED RedCoin RED $129,751 $0.001751 74,107,896 $806 2.58% -11.07% -13.30%
719 CACH CacheCoin CACH $129,728 $0.030923 4,195,132 $1,732 28.49% 1.01% -6.16%
720 ALL Allion ALL $124,693 $0.020114 6,199,359 $645 4.65% 12.17% 63.78%
721 SGR Sugar Exchange SGR $123,201 $0.035200 3,500,000 $7,845 3.94% 42.20% -3.90%
722 CASH Cashcoin CASH $121,004 $0.002622 46,158,242 $6,081 9.38% 19.49% 122.53%
723 BAS BitAsean BAS $114,662 $0.022932 5,000,000 $2,381 5.00% 52.98% -1.76%
724 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $114,509 $0.014260 8,030,000 $2,544 4.03% -13.37% -31.93%
725 MAR Marijuanacoin MAR $112,255 $0.073923 1,518,536 $3,650 1.79% -16.37% 15.03%
726 WOMEN WomenCoin WOMEN $111,203 $0.002515 44,220,400 $7,364 4.66% -9.89% 34.46%
727 FLAX Flaxscript FLAX $107,488 $0.019245 5,585,182 $4,695 4.43% -17.09% -21.01%
728 LTCR Litecred LTCR $104,350 $0.003452 30,227,750 $863 43.46% 29.96% 167.28%
729 BITEUR bitEUR BITEUR $104,079 $1.25 83,197 $11,814 2.77% 3.79% 3.05%
730 611 SixEleven 611 $103,229 $0.239274 431,427 $2,665 3.90% -3.67% 53.11%
731 FXE FuturXe FXE $101,876 $0.432739 235,421 $2,323 4.51% -39.86% -72.38%
732 CMT Comet CMT $101,261 $0.116015 872,830 $3,279 3.26% 0.71% 143.44%
733 MST MustangCoin MST $99,808 $0.158339 630,343 $922 4.56% -1.89% 5.21%
734 EAGLE EagleCoin EAGLE $99,359 $0.047463 2,093,421 $3,044 0.62% 75.70% 24.95%
735 $$$ Money $$$ $99,124 $0.002160 45,887,218 $1,243 1.60% 21.62% 35.04%
736 MNM Mineum MNM $97,659 $0.010349 9,436,367 $615 -56.39% -65.14% -30.15%
737 KRONE Kronecoin KRONE $85,218 $0.022869 3,726,317 $1,091 5.94% -5.29% 113.67%
738 ERY Eryllium ERY $84,242 $0.015415 5,465,017 $4,242 4.24% 18.62% 221.10%
739 BLRY BillaryCoin BLRY $83,780 $0.009317 8,991,968 $6,206 51.61% -52.52% -53.35%
740 DRS Digital Rupees DRS $82,056 $0.000161 510,802,961 $3,173 4.55% -2.37% 49.02%
741 EOT EOT Token EOT $81,885 $0.009912 8,260,903 $7,475 14.93% -27.75% -24.44%
742 GLT GlobalToken GLT $81,018 $0.003090 26,221,200 $860 4.52% 24.06% 19.43%
743 CXT Coinonat CXT $80,719 $0.009361 8,623,200 $698 3.89% 5.87% 63.73%
744 MAY Theresa May Coin MAY $80,632 $0.003213 25,097,000 $865 4.62% -10.42% -2.28%
745 KURT Kurrent KURT $73,452 $0.007405 9,919,485 $865 4.62% 9.71% 41.71%
746 VRS Veros VRS $67,461 $0.000139 486,609,040 $928 5.33% 18.82% 100.08%
747 RBT Rimbit RBT $56,792 $0.000492 115,499,623 $724 3.31% -3.86% -18.39%
748 CWXT CryptoWorldX … CWXT $55,918 $0.000938 59,630,200 $991 4.55% -18.42% 15.70%
749 GRIM Grimcoin GRIM $54,529 $0.002853 19,114,334 $1,212 5.28% -1.72% 56.59%
750 G3N G3N G3N $53,449 $0.007068 7,561,891 $1,189 4.62% -3.31% 48.16%
751 ICE iDice ICE $49,479 $0.031495 1,571,013 $644 4.53% -74.53% -77.90%
752 XCS CybCSec XCS $49,427 $0.004177 11,834,082 $1,061 4.62% -2.83% 19.53%
753 ITZ Interzone ITZ $49,074 $0.026506 1,851,455 $616 4.62% -31.68% 264.18%
754 PONZI PonziCoin PONZI $48,415 $0.056224 861,099 $12,287 -14.45% -56.42%
755 XBTS Beatcoin XBTS $45,336 $0.029735 1,524,686 $2,060 4.56% -50.44% 10.35%
756 BNX BnrtxCoin BNX $43,510 $0.001640 26,522,501 $623 -2.07% 19.63% 68.45%
757 NTWK Network Token NTWK $42,950 $0.003680 11,671,310 $570 0.62% 21.10% -30.82%
758 ICON Iconic ICON $39,716 $0.066987 592,894 $596 4.55% -56.92% 16.74%
759 GSR GeyserCoin GSR $39,448 $0.841758 46,864 $18,766 9.37% 136.04% 1094.14%
760 LBTC LiteBitcoin LBTC $39,198 $0.012294 3,188,280 $19,431 3.27% 3.36% 287.86%
761 MSCN Master Swiscoin MSCN $36,712 $0.000821 44,702,460 $1,266 2.43% -8.94% -31.03%
762 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $35,262 $0.040639 867,702 $12,298 -1.30% -21.37% 195.86%
763 VPRC VapersCoin VPRC $23,616 $0.000030 780,124,964 $1,881 -3.05% -13.85% 12.72%
764 CREVA CrevaCoin CREVA $23,383 $0.000643 36,390,750 $3,329 3.84% -2.56% -8.04%
765 XRC Rawcoin XRC $21,656 $0.030722 704,882 $948 4.31% 11.95% 72.06%
766 LVPS LevoPlus LVPS $16,530 $0.010924 1,513,256 $3,388 4.62% -20.02% 40.27%
767 ULA Ulatech ULA $8,015 $0.040160 199,586 $1,585 4.62% -9.33% 113.57%
768 HMC HarmonyCoin HMC $7,891 $0.014060 561,235 $5,303 11.97% 1.84% 21.95%
769 XNG Enigma XNG $2,914 $0.175259 16,627 $788 4.51% -7.25% 1.46%
770 BCAP BCAP BCAP $18,837,800 $1.88 10,000,000 LowVol 0.62% 29.97% 35.04%
771 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
772 ETT EncryptoTel [… ETT $12,634,502 $0.203352 62,131,190 LowVol 4.55% 12.19% 35.40%
773 XC XCurrency XC $7,752,810 $1.32 5,870,273 LowVol 5.65% 45.10%
774 ECN E-coin ECN $6,056,924 $1.29 4,710,077 LowVol 1.02% -46.50% -63.61%
775 ECOB Ecobit ECOB $5,558,533 $0.012507 444,444,444 LowVol -23.63% 28.03% 9.50%
776 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -8.03% 41.69%
777 FIMK FIMKrypto FIMK $3,703,897 $0.006419 577,004,618 LowVol 4.55% 65.47% 314.69%
778 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
779 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $3,018,281 $0.085502 35,300,866 LowVol 1.57% -4.47%
780 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,832,045 $0.000124 22,880,407,934 LowVol 1.51% 357.72% 87.82%
781 EMV Ethereum Movi… EMV $2,378,748 $0.362246 6,566,666 LowVol 0.62% 2.82% -1.58%
782 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,334,228 $0.077808 30,000,000 LowVol 5.47% -12.01% -26.57%
783 AHT Bowhead AHT $2,260,816 $0.282602 8,000,000 LowVol 4.88% 71.98% 58.41%
784 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,182,047 $4.68 465,952 LowVol 5.18% 6.23% -6.21%
785 RC RussiaCoin RC $1,939,344 $0.231484 8,377,873 LowVol 4.56% -1.83% 42.26%
786 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 3.26% -24.04%
787 SHORTY Shorty SHORTY $1,638,540 $0.016385 100,000,000 LowVol 4.62% -5.16% 39.75%
788 REX REX REX $1,473,428 $0.170127 8,660,756 LowVol 0.62% 20.93% 11.94%
789 ORB Orbitcoin ORB $1,249,784 $0.403961 3,093,823 LowVol 4.24% -3.62% 43.47%
790 MAC Machinecoin MAC $1,248,923 $0.061721 20,235,100 LowVol 0.11% 6.67% 87.29%
791 SDC ShadowCash SDC $1,235,761 $0.184576 6,695,133 LowVol 4.62% -2.37% 24.31%
792 USC Ultimate Secu… USC $1,161,407 $0.112288 10,343,113 LowVol 4.55% 70.53% 70.58%
793 INPAY InPay INPAY $995,973 $0.099597 10,000,000 LowVol 4.62% -17.22% -25.97%
794 METAL MetalCoin METAL $988,593 $0.012851 76,925,527 LowVol 4.55% -3.58% 29.64%
795 KOBO Kobocoin KOBO $978,604 $0.039619 24,700,248 LowVol 4.48% 0.76% 21.50%
796 GOOD Goodomy GOOD $964,409 $0.002185 441,349,000 LowVol 41.86% 89.71% 26.36%
797 VAL Valorbit VAL $844,989 $0.000159 5,319,751,168 LowVol 0.62%
798 MAX MaxCoin MAX $834,922 $0.013654 61,146,293 LowVol 4.55% 6.88% 2.24%
799 TALK BTCtalkcoin TALK $827,200 $0.012670 65,290,635 LowVol 4.39% 5.62% 60.96%
800 XJO Joulecoin XJO $716,511 $0.020792 34,461,228 LowVol 4.33% 0.92% 126.84%
801 RIYA Etheriya RIYA $708,572 $0.448029 1,581,531 LowVol 2.56% -41.10% 42.28%
802 EBET EthBet EBET $692,447 $0.081440 8,502,500 LowVol 5.24% -7.81% -17.42%
803 CHESS ChessCoin CHESS $642,655 $0.011894 54,032,769 LowVol 8.48% 37.17% 59.24%
804 CFT CryptoForecast CFT $632,978 $0.013760 46,000,000 LowVol 4.62% 26.01% 67.99%
805 NETKO Netko NETKO $604,281 $0.138485 4,363,515 LowVol 4.29% -15.98% 6.63%
806 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -0.74% -50.59%
807 BXT BitTokens BXT $571,849 $1.02 562,080 LowVol 16.48% 166.20% 13.06%
808 ITI iTicoin ITI $520,803 $16.28 32,000 LowVol 1.52% -1.27% -22.30%
809 SAC SACoin SAC $518,334 $0.073895 7,014,479 LowVol 4.55% -3.48% -2.07%
810 GUN Guncoin GUN $509,241 $0.002583 197,128,828 LowVol -0.73% 0.38% 39.32%
811 PIGGY Piggycoin PIGGY $502,548 $0.001031 487,522,278 LowVol 4.67% 12.58% 35.41%
812 DAXX DaxxCoin DAXX $502,384 $0.001009 498,114,970 LowVol 1.64% 16.07% 112.36%
813 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 6.45%
814 BITS Bitstar BITS $501,400 $0.021725 23,079,737 LowVol 4.53% -17.15% -13.81%
815 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -24.73% -28.26%
816 WAY WayGuide WAY $482,119 $0.004819 100,040,708 LowVol 4.55% 49.02%
817 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -6.09%
818 8BIT 8Bit 8BIT $471,127 $0.320966 1,467,841 LowVol 3.78% -7.84% 34.53%
819 GLC GlobalCoin GLC $471,111 $0.007229 65,171,010 LowVol 4.51% -6.53% 59.66%
820 888 OctoCoin 888 $456,833 $0.009061 50,419,940 LowVol -10.95% -11.16% 104.70%
821 STS Stress STS $453,918 $0.000803 565,134,332 LowVol 4.55% -2.37%
822 V Version V $452,274 $0.000964 469,096,859 LowVol 3.29% -20.01% -21.25%
823 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $443,145 $0.081636 5,428,300 LowVol 6.01% -0.20% 29.94%
824 UNIC UniCoin UNIC $426,045 $0.143509 2,968,766 LowVol 1.62% 1.95% 40.15%
825 NYAN Nyancoin NYAN $411,155 $0.001290 318,777,013 LowVol 4.42% 10.79% 49.09%
826 FUNK The Cypherfunks FUNK $409,466 $0.000009 46,301,407,499 LowVol -1.71% 28.53% 73.79%
827 XGR GoldReserve XGR $401,664 $0.023391 17,171,382 LowVol -13.84% -1.05% -22.99%
828 AU AurumCoin AU $395,783 $1.34 296,216 LowVol -8.72% -24.03% -1.83%
829 PR Prototanium PR $394,773 $2.01 195,925 LowVol 3.59% 3.88% 49.55%
830 CUBE DigiCube CUBE $390,217 $0.000161 2,429,126,009 LowVol 4.62% -2.25%
831 UFR Upfiring UFR $384,754 $0.026719 14,400,000 LowVol 0.62% -16.98% -10.88%
832 USDE USDe USDE $364,410 $0.000321 1,134,236,104 LowVol 4.56% 75.25% 49.02%
833 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol -7.88%
834 VIDZ PureVidz VIDZ $356,856 $0.002848 125,279,775 LowVol 4.61% -0.66% 39.47%
835 TRI Triangles TRI $350,429 $4.81 72,891 LowVol 4.50% 19.53% 43.53%
836 BIGUP BigUp BIGUP $337,608 $0.000159 2,118,934,271 LowVol 3.94% -1.99% 13.13%
837 FUCK FuckToken FUCK $337,473 $0.006567 51,392,878 LowVol 0.62% -52.18%
838 LOT LottoCoin LOT $327,078 $0.000023 14,491,014,421 LowVol -1.78% 16.10% 20.25%
839 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol -3.33% 47.58%
840 FRC Freicoin FRC $318,221 $0.010763 29,566,455 LowVol 4.51% -10.40% 21.97%
841 GAP Gapcoin GAP $313,908 $0.026005 12,071,211 LowVol 3.72% 1.36% 81.36%
842 YAC Yacoin YAC $308,097 $0.002570 119,870,615 LowVol 4.55% 3.20% 98.03%
843 HAL Halcyon HAL $302,806 $0.057028 5,309,826 LowVol 52.74% 5.11% 107.01%
844 SHDW Shadow Token SHDW $302,583 $0.043226 7,000,000 LowVol 5.07% -1.64% -7.08%
845 HODL HOdlcoin HODL $302,507 $0.001928 156,927,440 LowVol 4.62% -3.93% 58.74%
846 J Joincoin J $291,602 $0.119099 2,448,402 LowVol 4.59% 3.25% 45.16%
847 WMC WMCoin WMC $290,730 $0.025221 11,527,489 LowVol 4.55% -2.37% 49.02%
848 Q2C QubitCoin Q2C $279,110 $0.001124 248,210,356 LowVol 4.55% -14.47% -19.76%
849 WYV Wyvern WYV $259,401 $0.146183 1,774,492 LowVol 4.55% -12.35% 35.28%
850 MRJA GanjaCoin MRJA $250,306 $0.056224 4,451,920 LowVol 4.56% -35.49% 60.40%
851 ARI Aricoin ARI $245,304 $0.001749 140,262,505 LowVol 3.65% 7.72% 51.69%
852 RBX Ripto Bux RBX $236,880 $0.000621 381,236,123 LowVol 10.37% 10.24% 50.05%
853 GAIA GAIA GAIA $234,216 $0.009718 24,101,381 LowVol 2.55% -28.70% -5.37%
854 PASL Pascal Lite PASL $232,927 $0.054297 4,289,900 LowVol 4.62% -17.40% 28.10%
855 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $229,457 $0.289314 793,108 LowVol 4.62% -15.05% 149.35%
856 EVIL Evil Coin EVIL $226,146 $0.010758 21,020,383 LowVol 3.95% -2.14% 37.61%
857 XRE RevolverCoin XRE $225,983 $0.010120 22,329,482 LowVol 4.62% -19.38% 60.37%
858 GRT Grantcoin GRT $221,854 $0.005141 43,158,045 LowVol 4.62% -3.24% 16.32%
859 HMP HempCoin HMP $217,933 $0.000161 1,356,645,470 LowVol 4.56% -2.37%
860 I0C I0Coin I0C $210,540 $0.010033 20,985,336 LowVol 2.94% -17.64% 14.72%
861 ANTI AntiBitcoin ANTI $204,810 $0.011727 17,465,159 LowVol 4.56% -18.16% 23.62%
862 BUN BunnyCoin BUN $203,480 $0.000002 102,320,919,804 LowVol 0.26% 1.88% -34.60%
863 FIRE Firecoin FIRE $202,355 $2.06 98,412 LowVol 4.56% -2.37% 44.41%
864 OHM OHM OHM $201,055 $0.006747 29,799,498 LowVol 4.62% -5.63%
865 PX PX PX $200,185 $0.002088 95,858,813 LowVol 4.55% 3.29% 22.42%
866 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 2.02% 85.99%
867 FRK Franko FRK $194,226 $0.208673 930,767 LowVol 4.51% -15.51% 54.31%
868 BUMBA BumbaCoin BUMBA $191,299 $0.008514 22,468,852 LowVol 4.56% 29.36% 90.46%
869 JIN Jin Coin JIN $186,684 $0.018956 9,848,485 LowVol 4.55% 92.00% 199.33%
870 VTA Virtacoin VTA $183,504 $0.000035 5,201,310,113 LowVol -1.92% 974.61% 387.46%
871 DLC Dollarcoin DLC $182,864 $0.020080 9,106,714 LowVol 4.55% -2.37% 49.02%
872 EUC Eurocoin EUC $182,183 $0.014673 12,416,554 LowVol 3.96% 4.32% 17.01%
873 CNNC Cannation CNNC $178,549 $0.072086 2,476,893 LowVol 4.55% -12.90% -2.36%
874 TEK TEKcoin TEK $175,579 $0.000124 1,414,054,562 LowVol 129.58% -14.89% 15.38%
875 VOT VoteCoin VOT $172,023 $0.010442 16,474,625 LowVol 1.49% -16.07% -28.45%
876 KED Darsek KED $169,185 $0.011720 14,435,227 LowVol 3.97% -10.97% -14.22%
877 CAGE CageCoin CAGE $168,336 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 24.18% 20.19% 105.49%
878 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol -7.81%
879 URC Unrealcoin URC $164,748 $0.023454 7,024,402 LowVol 4.55% -17.03% -4.93%
880 ARCO AquariusCoin ARCO $163,813 $0.109669 1,493,701 LowVol 3.77% -4.51% 48.04%
881 XCT C-Bit XCT $160,665 $0.001022 157,223,250 LowVol 4.62% -11.22% 36.92%
882 KAYI Kayicoin KAYI $159,713 $0.000562 284,250,166 LowVol 4.74% -11.76% 38.83%
883 SLING Sling SLING $158,741 $0.147790 1,074,095 LowVol 4.62% 55.06%
884 PRX Printerium PRX $146,446 $0.012388 11,821,728 LowVol 3.74% 105.60% 474.59%
885 CTO Crypto CTO $143,477 $0.011727 12,234,959 LowVol 4.62% -2.37% -3.64%
886 LEA LeaCoin LEA $138,521 $0.000440 314,743,491 LowVol 0.10% -32.19% -25.07%
887 EMP EMoneyPower EMP $135,967 $0.014779 9,200,000 LowVol 4.55% 72.73%
888 URO Uro URO $135,372 $0.112127 1,207,310 LowVol 4.62% 8.89% 97.50%
889 CRX Chronos CRX $132,820 $0.001801 73,729,962 LowVol 5.96% 37.02% 122.99%
890 TSE Tattoocoin (S… TSE $130,967 $0.001448 90,421,856 LowVol 4.55% -2.15% 45.15%
891 IMS Independent M… IMS $130,527 $0.024311 5,368,934 LowVol 8.01% -14.04% 61.91%
892 SOON SoonCoin SOON $130,390 $0.010462 12,462,620 LowVol 3.72% -9.34% 18.69%
893 PHO Photon PHO $128,943 $0.000006 20,539,330,212 LowVol -11.13% -7.60% 42.16%
894 BIP BipCoin BIP $125,736 $0.077268 1,627,261 LowVol 0.53% 0.61% 47.18%
895 NEVA NevaCoin NEVA $125,572 $0.050823 2,470,770 LowVol 9.43% -1.86% 15.22%
896 BTQ BitQuark BTQ $125,465 $0.013815 9,081,731 LowVol 4.56% -10.68% 39.93%
897 PXI Prime-XI PXI $124,615 $0.006967 17,885,550 LowVol 3.74% 3.28% 16.11%
898 UNITS GameUnits UNITS $122,122 $0.035163 3,472,983 LowVol 4.57% -15.92% 10.58%
899 ARG Argentum ARG $121,790 $0.014186 8,585,383 LowVol 4.39% 5.26% 9.13%
900 DRM Dreamcoin DRM $115,299 $0.047068 2,449,632 LowVol 4.62% -17.66% 48.00%
901 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 5.65% 61.27%
902 SCRT SecretCoin SCRT $109,075 $0.025794 4,228,672 LowVol -6.69%
903 CNC CHNCoin CNC $108,716 $0.002208 49,233,383 LowVol -4.14% 317.02%
904 REE ReeCoin REE $105,772 $0.000041 2,560,000,000 LowVol 3.73% -4.42% -31.28%
905 QTL Quatloo QTL $105,221 $0.013632 7,718,883 LowVol 4.53% -15.26% -4.82%
906 GCC GuccioneCoin GCC $104,278 $0.005141 20,285,537 LowVol 4.55% -5.33% 51.90%
907 BITZ Bitz BITZ $103,941 $0.052208 1,990,891 LowVol 4.62% -2.97%
908 JET Jetcoin JET $99,875 $0.020498 4,872,509 LowVol 1.18% -17.49% -37.15%
909 ARB ARbit ARB $99,579 $0.012691 7,846,640 LowVol 4.56% 19.71% 63.51%
910 QCN QuazarCoin QCN $97,106 $0.016064 6,044,911 LowVol 4.55% -12.29% -36.79%
911 ZMC ZetaMicron ZMC $96,440 $0.000161 600,344,291 LowVol 4.55% -2.37% 49.02%
912 RPC RonPaulCoin RPC $94,266 $0.105059 897,269 LowVol 4.56% -2.35% 38.63%
913 WARP WARP WARP $92,191 $0.084176 1,095,224 LowVol 4.56% -2.37%
914 MND MindCoin MND $91,764 $0.005783 15,867,695 LowVol 4.62% -2.37% 49.02%
915 XCO X-Coin XCO $90,946 $0.007343 12,384,976 LowVol 4.05% 0.02% 30.82%
916 RUPX Rupaya RUPX $88,257 $0.014457 6,104,701 LowVol 4.55% -39.76% -55.94%
917 ADCN Asiadigicoin ADCN $88,109 $0.003534 24,931,054 LowVol 23.24% 0.38% 11.99%
918 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $87,992 $0.001104 79,719,140 LowVol 2.69% -5.11% -9.14%
919 SOIL SOILcoin SOIL $85,337 $0.014966 5,702,048 LowVol 5.31% -2.98% 48.33%
920 JWL Jewels JWL $83,734 $0.004149 20,181,636 LowVol -6.61%
921 MCRN MACRON MCRN $82,700 $0.000206 401,421,401 LowVol 5.97% -1.43% 38.55%
922 MNC Mincoin MNC $82,190 $0.020390 4,030,861 LowVol 0.18% -44.23% -60.69%
923 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol -5.43% 1.33%
924 VEC2 VectorAI VEC2 $80,146 $0.004819 16,630,373 LowVol 4.62% -20.74% 1.51%
925 EXN ExchangeN EXN $75,185 $0.014742 5,100,000 LowVol 3.97% 18.44% 112.21%
926 AMMO Ammo Rewards AMMO $74,966 $0.000964 77,777,777 LowVol 4.62% -2.37% 22.48%
927 BRAIN Braincoin BRAIN $74,593 $0.007389 10,094,424 LowVol 4.62% -7.99% 29.35%
928 BVC BeaverCoin BVC $73,619 $0.023632 3,115,258 LowVol 4.62% -28.75% 3.31%
929 ATX Artex Coin ATX $73,153 $0.003895 18,781,750 LowVol 4.57% -19.98% 6.12%
930 POP PopularCoin POP $71,850 $0.000021 3,372,875,244 LowVol -2.67% -18.11% 1.94%
931 PIE PIECoin PIE $71,707 $0.005301 13,526,682 LowVol 38.01% 0.68% -4.92%
932 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 6.83% 140.21%
933 ICOB ICOBID ICOB $68,563 $0.000643 106,701,874 LowVol 4.55% -14.98% 18.11%
934 COXST CoExistCoin COXST $68,315 $0.002521 27,100,000 LowVol 5.02% -45.93%
935 EGO EGO EGO $67,469 $0.001124 60,000,001 LowVol 4.55% -2.37% 65.87%
936 PULSE Pulse PULSE $66,613 $0.004659 14,298,972 LowVol 4.62% -8.67% 54.34%
937 IMPS ImpulseCoin IMPS $65,045 $0.003213 20,245,510 LowVol 4.62% 8.48% 49.02%
938 SPT Spots SPT $64,815 $0.002893 22,406,021 LowVol 11.92% 5.17% -18.74%
939 ORLY Orlycoin ORLY $64,757 $0.001767 36,646,779 LowVol 4.62% 7.39% 48.10%
940 EGAS ETHGAS EGAS $64,400 $0.006340 10,157,540 LowVol 0.59% -22.51% 52.10%
941 VIP VIP Tokens VIP $63,714 $0.000763 83,450,403 LowVol -7.20% 44.47%
942 BSC BowsCoin BSC $62,410 $0.011245 5,550,102 LowVol 4.56% -0.96% 13.38%
943 TAGR TAGRcoin TAGR $62,119 $0.001606 38,669,634 LowVol 4.55% -2.25% 63.06%
944 BENJI BenjiRolls BENJI $61,414 $0.003032 20,254,396 LowVol 4.48% 2.40% 25.05%
945 CRT CRTCoin CRT $61,123 $0.771076 79,270 LowVol 4.62% -2.37% 49.02%
946 E4ROW E4ROW E4ROW $59,751 $0.013586 4,398,000 LowVol 0.62% -34.77%
947 SH Shilling SH $57,286 $0.001446 39,623,225 LowVol 4.56% -78.57% -76.87%
948 SLEVIN Slevin SLEVIN $56,224 $0.000803 70,000,000 LowVol 4.62% 22.03% 148.37%
949 DIBC DIBCOIN DIBC $55,421 $0.011084 5,000,000 LowVol 4.62% -1.79% -8.17%
950 CPN CompuCoin CPN $55,186 $0.002813 19,615,019 LowVol 4.51% -26.64% -16.25%
951 BRAT BRAT BRAT $54,819 $0.000343 160,000,000 LowVol 4.30% -14.77% -1.02%
952 300 300 Token 300 $53,975 $179.92 300 LowVol -13.20% -20.69% -18.24%
953 SFC Solarflarecoin SFC $53,733 $0.003815 14,083,450 LowVol 20.70% -5.48% 16.90%
954 BIOS BiosCrypto BIOS $53,517 $0.002570 20,821,709 LowVol 4.55% -2.37%
955 GPL Gold Pressed … GPL $51,511 $0.200801 256,527 LowVol 4.62% -38.27% -15.78%
956 RIDE Ride My Car RIDE $48,808 $0.000482 101,276,976 LowVol 4.55% -26.78% 91.01%
957 BLZ BlazeCoin BLZ $47,062 $0.000077 608,557,394 LowVol -1.87% 10.96% 16.01%
958 CESC CryptoEscudo CESC $46,298 $0.000321 144,105,100 LowVol 4.55% -32.36% -0.65%
959 VLTC Vault Coin VLTC $46,117 $0.001520 30,340,930 LowVol 4.62% -14.20% 17.12%
960 TOR Torcoin TOR $45,763 $0.144737 316,179 LowVol 4.62% 1.74% -28.39%
961 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol -1.78% -8.67%
962 UET Useless Ether… UET $44,898 $0.011322 3,965,716 LowVol 0.62% 6.23% 25.17%
963 FUZZ FuzzBalls FUZZ $44,409 $0.009195 4,829,945 LowVol 5.05% -26.87% 35.67%
964 SONG SongCoin SONG $43,528 $0.001337 32,565,300 LowVol 2.36% -9.37% 24.02%
965 PEX PosEx PEX $42,956 $0.017510 2,453,240 LowVol 4.62% -3.26% 49.02%
966 AGLC AgrolifeCoin AGLC $41,270 $0.005462 7,556,046 LowVol 4.51% 166.51% -11.11%
967 LUNA Luna Coin LUNA $40,584 $0.024661 1,645,654 LowVol 7.23% -2.28% 28.13%
968 FLVR FlavorCoin FLVR $40,285 $0.001928 20,898,106 LowVol 4.56%
969 KNC KingN Coin KNC $39,526 $19.69 2,008 LowVol 4.55% -0.30% 14.14%
970 BOAT BOAT BOAT $39,502 $0.002130 18,547,845 LowVol -7.53% 5.34% 39.10%
971 HVCO High Voltage HVCO $39,364 $0.026345 1,494,171 LowVol 3.30% -2.96% 58.46%
972 ZYD Zayedcoin ZYD $39,118 $0.006265 6,243,840 LowVol 4.55% -2.37% 23.65%
973 DIX Dix Asset DIX $36,231 $3.6e-07 100,000,000,000 LowVol 31.87% 5.46% 27.32%
974 STEPS Steps STEPS $35,903 $0.001928 18,625,017 LowVol 4.62% -41.42% -25.21%
975 PLNC PLNcoin PLNC $35,689 $0.002088 17,089,600 LowVol 4.62% -9.35% 61.44%
976 IMX Impact IMX $35,183 $0.000321 109,509,099 LowVol 4.62% 11.24% 116.82%
977 LIR LetItRide LIR $34,980 $0.000964 36,291,754 LowVol 4.55% -2.32% 9.55%
978 WBB Wild Beast Block WBB $34,897 $0.207869 167,879 LowVol 4.63% -2.33% 33.73%
979 JOBS JobsCoin JOBS $34,062 $0.000321 106,019,270 LowVol 4.55% -1.61% 49.02%
980 CRTM Corethum CRTM $33,964 $0.013586 2,500,000 LowVol 0.62% 6.13% 213.36%
981 DLISK DAPPSTER DLISK $32,128 $0.000321 100,000,000 LowVol 4.55% -34.91% -2.04%
982 XOC Xonecoin XOC $31,711 $0.075501 420,000 LowVol 4.55% 36.07%
983 EREAL eREAL EREAL $30,988 $0.000453 68,427,562 LowVol 0.62% 4.15% -15.17%
984 ALTC Antilitecoin ALTC $30,373 $0.000964 31,512,613 LowVol 4.56% -5.51% 48.39%
985 CAB Cabbage CAB $30,361 $0.002892 10,499,996 LowVol 4.62% 35.18% 7.29%
986 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
987 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,795 LowVol -3.11% 46.64%
988 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,580 $0.031968 894,026 LowVol 4.62% -3.82% 19.33%
989 DES Destiny DES $28,530 $0.017831 1,600,000 LowVol 4.62% -40.46% -29.01%
990 PLACO PlayerCoin PLACO $28,209 $0.000803 35,120,000 LowVol 4.62% -2.37% -3.73%
991 GBT GameBet Coin GBT $27,325 $0.001285 21,262,780 LowVol 4.62% -34.91% -25.49%
992 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $27,002 $0.035823 753,776 LowVol 4.55% 3.18% 3.28%
993 BIOB BioBar BIOB $25,897 $0.029237 885,756 LowVol 4.55% -5.74% 30.99%
994 SCS Speedcash SCS $25,615 $0.097830 261,831 LowVol 4.62% -16.26% 49.02%
995 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol -7.80% -4.16%
996 TRADE Tradecoin TRADE $21,928 $0.002809 7,806,304 LowVol -10.15% 13.70%
997 SOCC SocialCoin SOCC $21,357 $0.015421 1,384,879 LowVol 4.55% 53.64% 97.96%
998 IBANK iBank IBANK $21,086 $0.004659 4,526,324 LowVol -13.36% -20.24% 260.13%
999 ROOFS Roofs ROOFS $20,883 $0.000161 130,000,000 LowVol 4.62% -1.84% -28.85%
1000 MILO MiloCoin MILO $20,642 $0.001913 10,789,954 LowVol 10.69% -37.99% -38.63%
1001 ELS Elysium ELS $19,944 $0.004980 4,005,012 LowVol 4.62% -5.00% 31.99%
1002 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $19,006 $0.001404 13,532,750 LowVol 5.22% -9.84% 62.87%
1003 JS JavaScript Token JS $18,375 $0.002299 7,991,996 LowVol 0.62% -46.07% 6.54%
1004 WORM HealthyWormCoin WORM $17,910 $0.000161 111,490,028 LowVol 4.55% -69.99%
1005 TSTR Tristar Coin TSTR $17,769 $0.003534 5,027,857 LowVol 44.02% -2.37% -12.88%
1006 SLFI Selfiecoin SLFI $17,322 $0.000161 107,829,281 LowVol 4.56% -2.37% 49.05%
1007 GEERT GeertCoin GEERT $17,320 $0.003402 5,091,200 LowVol 4.59% -13.40% 43.36%
1008 QBK Qibuck Asset QBK $16,561 $0.009909 1,671,379 LowVol 2.14% -23.97% 33.66%
1009 RSGP RSGPcoin RSGP $16,094 $9.32 1,727 LowVol 4.55% -5.30% -3.85%
1010 VOLT Bitvolt VOLT $14,566 $0.000964 15,112,554 LowVol 4.55% 17.15% 65.52%
1011 GBC GBCGoldCoin GBC $12,889 $0.001134 11,361,817 LowVol 0.47% -5.79% -18.57%
1012 MGM Magnum MGM $12,714 $0.003213 3,957,381 LowVol 4.62% -24.90% -27.02%
1013 ARGUS Argus ARGUS $12,694 $0.011055 1,148,324 LowVol -8.04% 44.33%
1014 DAS DAS DAS $12,687 $0.004694 2,702,801 LowVol -52.90%
1015 SANDG Save and Gain SANDG $11,324 $0.003695 3,064,800 LowVol 4.55% -47.72%
1016 P7C P7Coin P7C $11,316 $0.000321 35,220,238 LowVol 4.62% -2.37% 1.17%
1017 CCM100 CCMiner CCM100 $10,759 $0.003202 3,360,417 LowVol 2.17% -26.42% 14.65%
1018 NODC NodeCoin NODC $10,515 $0.006265 1,678,439 LowVol 4.62% -32.01% 52.86%
1019 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,090 $0.000768 9,227,698 LowVol 3.33% -33.84% 1.43%
1020 CONX Concoin CONX $7,054 $0.009478 744,266 LowVol 4.55% -5.95% 50.34%
1021 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,730 $0.031769 211,827 LowVol 2.17% -14.59% 54.47%
1022 WBC WalletBuilder… WBC $6,101 $0.324495 18,803 LowVol 4.62% -34.24%
1023 KIC KibiCoin KIC $6,038 $0.000411 14,701,000 LowVol -88.36% -88.34%
1024 MRNG MorningStar MRNG $5,925 $0.000181 32,676,309 LowVol -53.02% -11.64%
1025 NANOX Project-X NANOX $5,645 $72127.70 0.078264 LowVol 4.62% 19.12% 71.70%
1026 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,763 $0.002731 1,377,917 LowVol 4.56% -2.37% 59.69%
1027 LEX Lex4All LEX $3,574 $0.003574 1,000,000 LowVol 2.14% -4.43% 116.12%
1028 TOKEN SwapToken TOKEN $1,976 $1.3e-07 15,320,585,365 LowVol 0.01% 17.87% 33.88%
1029 DGCS Digital Credits DGCS $1,872 $0.000321 5,826,388 LowVol 4.62% -2.37%
1030 EBT Ebittree Coin EBT $1,429 $0.001130 1,264,511 LowVol -6.17% -71.39% -39.83%
1031 ABN Abncoin ABN $1,077 $0.015903 67,700 LowVol 2.54% -7.95% 11.40%
1032 SOJ Sojourn SOJ $822 $0.001694 485,214 LowVol 2.55% -0.36%
1033 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1034 DMB Digital Money… DMB $483 $0.001145 421,300 LowVol 4.55% -22.65% 6.26%
1035 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1036 CALC CaliphCoin CALC $98 $0.001124 87,140 LowVol 4.55% 14.16%
1037 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol 2.55% -68.76%
1038 FAL Falcoin FAL $32 $0.000161 196,766 LowVol 4.62% -51.19% -38.50%
1039 APW AppleCoin APW $13 $0.000161 80,834 LowVol 4.62% -2.37% 49.02%
1040 ATMC ATMCoin ATMC $3.81 $10,134,900 0.01% 1.46% 31.67%
1041 BCD Bitcoin Diamo… BCD $34.97 $8,615,700 2.92% -3.70% -31.19%
1042 CMT CyberMiles CMT $0.163260 $7,010,440 1.90% -6.47%
1043 ERO Eroscoin ERO $0.170646 $6,770,850 4.60% -0.49%
1044 ETN Electroneum ETN $0.111442 $5,348,360 8.03% 24.85% 117.51%
1045 AI POLY AI AI $17.66 $3,350,460 4.57% -0.66% 9.29%
1046 NULS Nuls NULS $0.882406 $3,321,310 1.11% -1.90% 70.05%
1047 GRX GOLD Reward T… GRX $5.23 $2,453,670 1.50% 8.07% 18.18%
1048 REC Regalcoin REC $34.28 $2,380,860 3.61% 1.16% -28.61%
1049 ORME Ormeus Coin ORME $3.48 $2,202,370 4.85% 5.70% 22.22%
1050 FRST FirstCoin FRST $16.05 $2,150,070 4.48% -5.26% -2.23%
1051 FRGC Fargocoin FRGC $10.69 $2,104,810 0.69% -1.73% 9.66%
1052 CLUB ClubCoin CLUB $3.40 $1,718,920 -1.16% -11.22% -44.29%
1053 TSL Energo TSL $0.032628 $1,134,440 2.91% -2.07% 5.93%
1054 BTE BitSerial BTE $6.91 $910,130 1.96% -2.40% 53.53%
1055 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.76 $864,523 3.80% 3.00% 57.63%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $204.22 $705,562 1.58% 5.26% -1.66%
1057 STC Santa Coin STC $0.483079 $555,733 -19.33% -36.49%
1058 XIN Infinity Econ… XIN $0.031004 $486,374 2.44% 0.43% -11.98%
1059 THS TechShares THS $0.892600 $452,236 -0.13% 5.30% 2.88%
1060 BOT Bodhi BOT $0.424940 $355,658 1.19% -0.39% -5.99%
1061 WC WINCOIN WC $0.802207 $343,262 11.38% -14.32% -3.35%
1062 RYZ ANRYZE RYZ $0.016136 $342,870 -3.56% -22.11% -27.29%
1063 XYLO XYLO XYLO $2.89 $286,171 -24.07% -42.14%
1064 BT1 BT1 [CST] BT1 $16047.60 $278,035 2.97% -15.90% 44.51%
1065 LLT LLToken LLT $0.358090 $276,857 -5.34% -1.04% 13.15%
1066 ADK Aidos Kuneen ADK $22.97 $263,263 4.62% -11.78% -30.93%
1067 INF InfChain INF $0.012691 $220,854 4.62% -6.49% 43.31%
1068 XCPO Copico XCPO $0.030428 $219,268 16.63% 41.67% 29.45%
1069 BT2 BT2 [CST] BT2 $253.81 $181,051 -0.47% 58.66% 116.09%
1070 CAPP Cappasity CAPP $0.023795 $180,223 8.72% 8.86%
1071 XID Sphre AIR XID $0.187386 $155,358 1.49% -6.12% 17.00%
1072 BTCM BTCMoon BTCM $0.036570 $119,270 7.57% 55.70% 266.41%
1073 GBG Golos Gold GBG $0.145067 $114,591 5.06% 5.25% -12.58%
1074 BSR BitSoar BSR $0.205620 $108,907 4.62% -3.86% 6.73%
1075 ICX ICON ICX $1.80 $91,564 4.09% -3.48% 17.91%
1076 QBT Qbao QBT $0.218515 $81,396 -0.16% 2.38%
1077 DSR Desire DSR $0.247048 $57,717 -3.67% 0.66% -0.06%
1078 MKR Maker MKR $403.05 $52,591 0.62% 9.49% 6.05%
1079 UGT UG Token UGT $0.423444 $46,084 0.64% 5.37% -6.10%
1080 B3 B3Coin B3 $0.000079 $45,699 7.66% 30.05% 15.28%
1081 SUR Suretly SUR $2.42 $43,972 0.73% -4.62% -28.92%
1082 FOR FORCE FOR $0.009639 $41,779 1.99% -29.89% 49.69%
1083 MSD MSD MSD $0.008040 $39,819 -3.18% -15.92% -37.32%
1084 EVR Everus EVR $1.54 $37,356 3.01% 1.11% -30.03%
1085 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.019592 $33,871 30.57% 284.83% 424.44%
1086 VIU Viuly VIU $0.013331 $27,660 4.89% 26.86% 74.67%
1087 FLASH Flash FLASH $0.006583 $27,601 6.28% 28.92% 29.41%
1088 BTU Bitcoin Unlim… BTU $92.14 $26,540 -11.49% 2.81% -32.33%
1089 VASH VPNCoin VASH $0.006104 $25,915 10.36% 0.32% 28.34%
1090 SEND Social Send SEND $0.061525 $20,823 -18.73% -39.43%
1091 MAGE MagicCoin MAGE $15.16 $20,658 -9.61% -60.65%
1092 BIXC BIXC BIXC $6.93 $19,405 4.62% 58.10%
1093 AIB Advanced Inte… AIB $0.012687 $18,451 6.81% 24.34% 191.61%
1094 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003212 $17,866 4.55% -5.55% 71.52%
1095 EFYT Ergo EFYT $14.44 $17,067 4.95% -8.61% 51.12%
1096 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.091059 $16,839 4.62% -16.41% -5.23%
1097 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.005019 $15,791 0.62% -29.87% 126.82%
1098 DEUS DeusCoin DEUS $0.321442 $14,937 2.68% 46.74% -12.39%
1099 WISH MyWish WISH $0.126802 $14,584 0.98% 23.97% -12.84%
1100 BPL Blockpool BPL $0.216864 $13,955 4.62% -0.88% 66.12%
1101 BCDN BlockCDN BCDN $0.076534 $13,125 0.62% 14.35%
1102 PLX PlexCoin PLX $0.025975 $12,058 -15.78% -47.02% -87.12%
1103 AERM Aerium AERM $0.239214 $11,888 -24.71% -40.59% -73.67%
1104 SKR Sakuracoin SKR $0.007143 $11,440 3.84% -6.83% 426.05%
1105 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.069085 $11,225 -12.73% -8.04% -10.49%
1106 TER TerraNova TER $4.87 $10,857 -10.88% 12.63% 161.81%
1107 MGC MergeCoin MGC $0.013333 $10,711 4.55% -8.95% 8.07%
1108 MOTO Motocoin MOTO $0.007019 $10,676 2.44% -62.69% 206.94%
1109 MCR Macro MCR $1.66 $10,564 4.59% -3.30% -22.65%
1110 SYNC Sync SYNC $771.08 $10,474 4.55%
1111 COR CORION COR $0.754810 $8,742 2.39% 5.96% -18.35%
1112 BLX Blockchain Index BLX $3.35 $8,556 0.62% 9.23% 24.93%
1113 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003649 $8,181 -3.70% 1.17% 55.01%
1114 HYTV Hyper TV HYTV $0.005434 $7,110 0.62% -5.57% 1.79%
1115 BOS BOScoin BOS $1.35 $7,043 5.88% 10.21% 30.95%
1116 BON Bonpay BON $1.31 $6,892 -40.18% -32.82%
1117 FRD Farad FRD $0.089815 $6,466 3.77% -29.14% 11.35%
1118 HAT Hawala.Today HAT $0.248103 $6,404 0.62% 28.94% 40.26%
1119 AKY Akuya Coin AKY $0.120481 $5,906 4.62% -23.19% -24.72%
1120 SND Sand Coin SND $0.817027 $4,979 -8.73% -12.39% 37.46%
1121 TCOIN T-coin TCOIN $0.000180 $4,776 4.73% -6.75% -20.83%
1122 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002641 $4,610 2.79% -15.34% 3.65%
1123 PNX Phantomx PNX $0.019349 $4,165 37.70% 30.27% -2.56%
1124 DFS DFSCoin DFS $0.005475 $4,107 4.64% -25.12% -43.94%
1125 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.292643 $4,088 20.53% 5.70% 45.03%
1126 APC AlpaCoin APC $0.027474 $4,020 4.53% 4.29% -6.90%
1127 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049815 $3,918 0.62% 6.23% -19.95%
1128 DGPT DigiPulse DGPT $1.33 $3,635 1.96% -35.08% 22.58%
1129 RCN Rcoin RCN $0.000161 $3,433 4.62% -2.37% 49.02%
1130 WA WA Space WA $0.023132 $3,381 4.55% -6.66% 15.99%
1131 B2B B2B B2B $0.371802 $3,342 0.62% 3.83% -10.71%
1132 PCN PeepCoin PCN $0.000161 $3,321 4.62% 203.08% 1843.30%
1133 NUKO Nekonium NUKO $0.052048 $3,270 -0.04% -16.82%
1134 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.46 $3,082 4.62% -5.16% -13.87%
1135 IBTC iBTC IBTC $0.010931 $2,882 0.62% 80.13% 69.93%
1136 SHND StrongHands SHND $2.2e-08 $2,663 7.63% -10.44% -3.18%
1137 AMS AmsterdamCoin AMS $0.003213 $2,654 4.56% -35.81% -43.89%
1138 BTBc Bitbase BTBc $0.004498 $2,600 33.15% -7.00% 24.93%
1139 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002088 $2,569 -39.87% 15.38% 25.21%
1140 ONG onG.social ONG $0.163031 $2,541 0.62% 5.94% -51.72%
1141 GLS GlassCoin GLS $0.930111 $2,518 9.53% -8.60% -3.01%
1142 CASH Cash Poker Pro CASH $0.060095 $2,339 0.62% 41.05% 26.31%
1143 PEC Peacecoin PEC $0.059758 $2,277 4.62% -22.86% 27.52%
1144 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.002249 $2,273 4.62% -58.26% -46.66%
1145 XOT Internet of T… XOT $2248.97 $2,185 4.55% -8.71% 4.31%
1146 OX OX Fina OX $0.000160 $2,170 1.68% -12.63% 33.60%
1147 ABC Alphabit ABC $16.06 $2,146 4.62% -35.71% -7.02%
1148 DMC DynamicCoin DMC $0.001847 $2,046 -12.32% -33.70% -53.31%
1149 DAY Chronologic DAY $4.02 $1,994 6.66% 35.90% 20.96%
1150 WILD Wild Crypto WILD $0.126903 $1,966 1.07% 9.83% 16.10%
1151 OXY Oxycoin OXY $0.118366 $1,937 6.30% 10.20% -14.60%
1152 PRES President Trump PRES $0.005925 $1,908 4.64% -1.31% 35.27%
1153 SISA SISA SISA $0.010276 $1,907 50.64% -12.96% -18.51%
1154 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000371 $1,892 0.62%
1155 ETT EncryptoTel [… ETT $0.093523 $1,880 3.29% -16.75% -32.91%
1156 ACC AdCoin ACC $0.103867 $1,850 3.22% -17.26% 6.79%
1157 ZBC Zilbercoin ZBC $0.035301 $1,822 4.58% -2.86% -18.34%
1158 X2 X2 X2 $0.000321 $1,819 79.18% 95.26% 198.04%
1159 GARY President Joh… GARY $0.113573 $1,741 4.62% -18.80% 7.13%
1160 TIE TIES Network TIE $0.099630 $1,689 0.62% 66.87% 14.33%
1161 HNC Huncoin HNC $0.002892 $1,552 4.62% -8.03% 58.10%
1162 UR UR UR $0.000806 $1,502 2.65% -43.11% 46.74%
1163 FRN Francs FRN $0.035831 $1,472 -7.49% -11.80% 32.83%
1164 SKC Skeincoin SKC $0.025702 $1,434 4.56% -29.16% 146.71%
1165 CME Cashme CME $0.000161 $1,396 4.62% -2.37% 49.02%
1166 MINEX Minex MINEX $0.023122 $1,310 4.38% 5.19% -1.86%
1167 CC CyberCoin CC $0.000161 $1,302 4.56% -2.32% -25.49%
1168 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.1e-07 $1,270 0.62% 112.46% 65.28%
1169 TRIA Triaconta TRIA $7.20 $1,266 0.62% -11.10% -23.28%
1170 MCI Musiconomi MCI $0.033551 $1,228 1.44% -34.21% -34.73%
1171 WIC Wi Coin WIC $0.002585 $1,208 4.52% -11.48% -18.96%
1172 COUPE Coupecoin COUPE $0.000106 $1,074 5.48% 165.99% 493.11%
1173 AXIOM Axiom AXIOM $0.023614 $966 4.62% -4.29% 42.32%
1174 TELL Tellurion TELL $0.000166 $910 4.44% -58.69% 34.98%
1175 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000161 $887 4.55% -2.35% 36.52%
1176 NAMO NamoCoin NAMO $0.000266 $862 4.48% 60.50% 109.54%
1177 VULC Vulcano VULC $0.009128 $824 -16.37% -28.01% -3.55%
1178 9COIN 9COIN 9COIN $0.004016 $811 4.62% -28.21% 63.66%
1179 SFE SafeCoin SFE $0.000161 $761 4.56%
1180 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.093172 $756 4.55% -43.15% -8.96%
1181 XRY Royalties XRY $0.000144 $711 1.87% 2.53% -97.85%
1182 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000321 $711 4.62% -34.91% -33.34%
1183 NBIT netBit NBIT $0.065319 $694 4.55% -20.29% 41.47%
1184 BUB Bubble BUB $0.034377 $664 4.56% 94.37% 57.97%
1185 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005661 $621 0.62% -17.98% -15.83%
1186 ACES Aces ACES $0.000161 $611 4.62% -51.19% 49.02%
1187 STU bitJob STU $0.032617 $559 -19.92% 27.77% 5.90%
1188 INDIA India Coin INDIA $0.000321 $554 4.62% 95.26% 49.02%
1189 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000764 $546 0.79% 26.48% 53.06%
1190 GAY GAY Money GAY $0.022758 $544 -1.35% 63.34% 106.96%
1191 MGC GulfCoin MGC $0.002255 $531 4.59% 24.56% -4.23%
1192 STARS StarCash Network STARS $0.360389 $522 4.62% 7.14% 135.31%
1193 HIGH High Gain HIGH $0.000643 $520 4.62% 30.17% -12.02%
1194 BIRDS Birds BIRDS $0.000161 $515 4.55% 49.02%
1195 BEST BestChain BEST $0.001744 $510 4.05% 16.94% 32.43%
1196 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol -2.25% -21.14% 34.34%
1197 PRN Protean PRN $0.000144 LowVol 3.47% 91.66% 125.24%
1198 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009930 LowVol 3.94% -34.48% -0.44%
1199 XDE2 XDE II XDE2 $2.33 LowVol 4.55% -3.78%
1200 CYDER Cyder CYDER $0.000321 LowVol 4.55% 95.37% 49.02%
1201 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003855 LowVol 4.55% -29.00%
1202 SAK Sharkcoin SAK $0.002054 LowVol 0.47% -13.71% -6.42%
1203 BSN Bastonet BSN $0.000964 LowVol 4.62% -24.23% 33.42%
1204 LDCN LandCoin LDCN $0.001545 LowVol -23.50% -44.49% -31.01%
1205 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005783 LowVol 4.62% -2.38% 42.72%
1206 EAG EA Coin EAG $2.09 LowVol 4.55% -47.12% -37.27%
1207 MAGN Magnetcoin MAGN $0.644884 LowVol 4.60% -40.82% 49.52%
1208 POKE PokeCoin POKE $0.000161 LowVol 4.55% -2.37%
1209 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000482 LowVol 4.62% -41.39% 9.09%
1210 FFC FireFlyCoin FFC $0.000161 LowVol 4.55% -2.37% 49.02%
1211 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 16.49% -7.96% -97.43%
1212 BET BetaCoin BET $0.001456 LowVol 4.51% -11.53% -50.15%
1213 FUDD DimonCoin FUDD $0.001363 LowVol 0.62% -8.64% -6.63%
1214 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003373 LowVol 4.56% 12.71%
1215 MAVRO Mavro MAVRO $0.028755 LowVol 4.55% -15.69% 115.12%
1216 DBG Digital Bulli… DBG $0.005622 LowVol 4.62% 1.08% -15.87%
1217 QBT Cubits QBT $0.003299 LowVol 2.74% -7.35% -60.65%
1218 BXC Bitcedi BXC $0.005001 LowVol 1.66% 4.95% 80.42%
1219 HDLB HODL Bucks HDLB $0.054939 LowVol 4.55% -2.66% -14.13%
1220 REGA Regacoin REGA $0.001606 LowVol 4.56% -11.25% -5.50%
1221 EDRC EDRCoin EDRC $0.059523 LowVol 6.21% -17.51% 17.38%
1222 ANI Animecoin ANI $0.000321 LowVol 4.51% 95.26% 165.10%
1223 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001300 LowVol 3.92% -4.21% 6.50%
1224 PRIMU Primulon PRIMU $0.000161 LowVol 4.55% -19.87% -23.45%
1225 TODAY TodayCoin TODAY $0.001124 LowVol 4.51% -2.37% 15.90%
1226 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.112449 LowVol 4.62% -13.16% 18.35%
1227 BIT First Bitcoin BIT $0.009638 LowVol 4.62% 2.77% -23.86%
1228 KASHH KashhCoin KASHH $0.000161 LowVol 4.62% 8174.87% 48.81%
1229 PLC PlusCoin PLC $0.000562 LowVol 0.62% 5.53% -23.44%
1230 DASHS Dashs DASHS $0.060080 LowVol 4.62% -1.32% 72.81%
1231 NTC Natcoin NTC $0.107154 LowVol 4.65% -38.24% -35.66%
1232 EGOLD eGold EGOLD $0.007701 LowVol 0.55% 6.26% -41.55%
1233 QBC Quebecoin QBC $0.002570 LowVol 4.62% -8.12% 40.33%
1234 TOP TopCoin TOP $0.000469 LowVol 4.33% -3.79% 25.06%
1235 TCR TheCreed TCR $0.000321 LowVol 4.55% -34.91% -15.69%
1236 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003052 LowVol 4.55% 23.66% 83.75%
1237 DISK DarkLisk DISK $0.001285 LowVol 4.62% 30.17% 30.41%
1238 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.008193 LowVol 4.62% 60.50%
1239 STEX STEX STEX $1.40 LowVol 1.93% 44.65% 216.32%
1240 EVC EventChain EVC $0.090573 LowVol 0.62% 41.64% -32.40%
1241 IQT iQuant IQT $0.182752 LowVol 4.62% 0.76% 21.03%
1242 FUTC FutCoin FUTC $0.004016 LowVol 4.56% -2.37% 119.15%
1243 XAU Xaucoin XAU $0.060562 LowVol 48.19% 35.08% 43.32%
1244 WOW Wowcoin WOW $0.000160 LowVol 4.45% -1.03% 46.09%
1245 RHFC RHFCoin RHFC $0.000803 LowVol 4.55% 22.03% -17.21%
1246 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003213 LowVol 4.55% -6.13% 2.77%
1247 GRN Granite GRN $0.012851 LowVol 4.55% -1.14% 78.64%
1248 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -1.55% 17.38% 47.42%
1249 MARX MarxCoin MARX $0.001169 LowVol 4.54% -3.09% 7.81%
1250 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001767 LowVol 4.56% -58.21% 61.33%
1251 PRM PrismChain PRM $0.002088 LowVol 4.62% -15.39% 76.11%
1252 ELC Elacoin ELC $0.100169 LowVol 8.66% -9.57% 6.87%
1253 LKC LinkedCoin LKC $0.000321 LowVol 4.62% -2.37% 52.14%
1254 ASN Aseancoin ASN $0.006747 LowVol 4.55% -2.37% -81.72%
1255 EBIT eBIT EBIT $0.002264 LowVol 0.62% 6.23% 82.73%
1256 AV AvatarCoin AV $0.053654 LowVol 4.62% -2.37% 73.58%
1257 DON Donationcoin DON $0.000482 LowVol 4.56% -10.09% -18.09%
1258 IRL IrishCoin IRL $0.002570 LowVol 4.62% -25.62% 23.06%
1259 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004819 LowVol 4.56% -5.52% 29.59%
1260 WINK Wink WINK $0.000321 LowVol 4.62% -2.37%
1261 XQN Quotient XQN $0.006747 LowVol 4.56% 0.01% 59.19%
1262 SJCX Storjcoin X SJCX $0.287596 LowVol -34.59%
1263 TEAM TeamUp TEAM $0.000321 LowVol 4.55% -2.37%
1264 GAIN UGAIN GAIN $0.001928 LowVol 4.56% -2.37% 257.65%
1265 UTA UtaCoin UTA $0.003052 LowVol 4.55% 54.58% 41.57%
1266 SWP Swapcoin SWP $0.104154 LowVol 0.62% 8.48% -7.34%
1267 KARMA Karmacoin KARMA $0.000161 LowVol 4.51% -2.37%
1268 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.051319 LowVol 2.17% -16.92% 46.86%
1269 SHA SHACoin SHA $0.000803 LowVol 4.55% -18.33% 24.48%
1270 PDG PinkDog PDG $0.000161 LowVol 4.62% 51.67%
1271 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 0.62% 6.23% 108.17%
1272 IFC Infinitecoin IFC $0.000014 LowVol -3.04% 16.12% -19.16%
1273 XID International… XID $0.010924 LowVol 4.62% -2.37% 45.20%
1274 CYC Cycling Coin CYC $0.001606 LowVol 4.62% -11.20% -46.77%
1275 VOYA Voyacoin VOYA $2.89 LowVol 4.56% -11.19% 94.49%
1276 YEL Yellow Token YEL $0.005176 LowVol 0.62% -67.06%
1277 ACN Avoncoin ACN $0.000643 LowVol 4.62% 30.17% 49.02%
1278 LTH LAthaan LTH $0.001285 LowVol 4.62% 30.17%
1279 MBL MobileCash MBL $0.000643 LowVol 4.62% 30.17% 98.69%
1280 LEPEN LePen LEPEN $0.000078 LowVol -2.72% -6.44% -27.69%
1281 EGG EggCoin EGG $0.060722 LowVol 4.55% 48.24%
1282 EUSD eUSD EUSD $0.000226 LowVol 0.62% 10.66% -32.95%
1283 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000643 LowVol 4.62% -44.21% -25.49%
1284 YES Yescoin YES $0.000151 LowVol 0.99% 41.50% 107.41%
1285 OMC Omicron OMC $0.170279 LowVol 4.62% -2.37%
1286 BGR Bongger BGR $0.000210 LowVol -3.77% 30.92% 48.17%
1287 SHELL ShellCoin SHELL $0.048032 LowVol 4.62% 46.09%
1288 HCC Happy Creator… HCC $0.000643 LowVol 4.62% -21.90% 49.02%
1289 GBRC Global Busine… GBRC $0.000321 LowVol 4.62% 95.26% 198.76%
1290 GML GameLeagueCoin GML $0.012369 LowVol 4.56% -8.55%
1291 UNC UNCoin UNC $0.000161 LowVol 4.62% -2.37% 49.02%
1292 RICHX RichCoin RICHX $0.008675 LowVol 4.62% -1.12% 41.18%
1293 FAP FAPcoin FAP $0.009348 LowVol 2.90% -17.93%
1294 CLINT Clinton CLINT $0.014458 LowVol 4.55% 7.15%
1295 TERA TeraCoin TERA $0.000161 LowVol 4.62% -2.37%
1296 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006426 LowVol 4.55% -25.25% -7.67%
1297 QORA Qora QORA $0.287000 LowVol 4.51% -4.10% 42.91%
1298 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000321 LowVol 4.62% -2.37% -0.65%
1299 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000136 LowVol 0.62% 6.23% 13.38%
1300 MEN PeopleCoin MEN $0.000161 LowVol 4.62% 49.02%
1301 OP Operand OP $0.001446 LowVol 4.62% 9.83% 46.98%
1302 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -10.40% 456.93%
1303 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -6.57% 78.26%
1304 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -12.71%
1305 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013634 LowVol -7.82% 26.79%
1306 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol -1.11%
1307 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol -6.70%
1308 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.495554 LowVol -2.47% 48.53%
1309 MONETA Moneta MONETA $0.000472 LowVol -4.39% 51.46%
1310 OPES Opescoin OPES $0.002458 LowVol -6.62% 8.60%
1311 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 7.09%
1312 PAYP PayPeer PAYP $0.000165 LowVol 0.32% 54.98%
1313 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol
1314 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 17.76%
1315 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol 1.50% -5.28%
1316 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 41.76%
1317 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol -10.24% 38.32%
1318 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol
1319 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -77.80%
1320 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol 1.73% -19.25%
1321 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1322 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol 4.44% 30.67%
1323 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 1.02% 45.74%
1324 ANTX Antimatter ANTX $0.000156 LowVol 43.26% 47.36%
1325 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol
1326 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 51.09%
1327 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1328 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000155 LowVol -5.93% -28.21%
1329 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1330 FC Facecoin FC $0.003480 -16.04%
1331 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -27.70%
1332 10MT 10M Token 10MT $0.002238 7.16% -4.28%
1333 FBL Faceblock FBL $0.001654 -10.28%
1334 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 5.47% -6.90%

Quay lại phần 1

Phản hồi