Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 4h ngày 9/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 4h ngày 9/12/2017 (GMT +7) của 1334 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 4h ngày 9/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15706.40 trên tổng giá trị $262,745,093,537

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $453.85 trên tổng giá trị $43,668,544,196

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1481.26 trên tổng giá trị $24,951,509,932

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.43 trên tổng giá trị $12,316,543,409

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.254850 trên tổng giá trị $9,872,671,064

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000007 trên tổng giá trị $614,528 đã biến động tăng 165.69% trong 1h qua

    + Đồng BON Bonpay (BON) đang có giá hiện tại $3.17 trên tổng giá trị đã biến động tăng 135.00% trong 1h qua

    + Đồng TSTR Tristar Coin (TSTR) đang có giá hiện tại $0.003358 trên tổng giá trị $16,883 đã biến động tăng 117.33% trong 1h qua

    + Đồng 1337 1337 (1337) đang có giá hiện tại $0.000111 trên tổng giá trị $2,636,071 đã biến động tăng 82.28% trong 1h qua

    + Đồng OPT Opus (OPT) đang có giá hiện tại $0.028673 trên tổng giá trị $4,016,586 đã biến động tăng 81.16% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000153 trên tổng giá trị đã biến động tăng 7775.93% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000036 trên tổng giá trị $186,477 đã biến động tăng 1005.86% trong 24h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.132894 trên tổng giá trị $1,312,363 đã biến động tăng 700.41% trong 24h qua

    + Đồng AGLC AgrolifeCoin (AGLC) đang có giá hiện tại $0.005189 trên tổng giá trị $39,211 đã biến động tăng 544.96% trong 24h qua

    + Đồng CV2 Colossuscoin V2 (CV2) đang có giá hiện tại $0.000122 trên tổng giá trị $2,783,506 đã biến động tăng 349.19% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000153 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1869.62% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.333573 trên tổng giá trị $25,222,956 đã biến động tăng 1641.45% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.764688 trên tổng giá trị $35,836 đã biến động tăng 1002.24% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000036 trên tổng giá trị $186,477 đã biến động tăng 610.92% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000830 trên tổng giá trị $1,307,517 đã biến động tăng 601.71% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 4h ngày 9/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 BITGOLD bitGold BITGOLD $157,629 $1752.03 89.9694 $1,346 -1.29% 27.49% 16.40%
702 MONK Monkey Project MONK $156,636 $1.48 105,797 $5,237 -0.33% -17.88% -70.51%
703 BOST BoostCoin BOST $155,620 $0.013126 11,855,487 $1,508 -1.18% 18.59% -12.69%
704 DRXNE DROXNE DRXNE $154,944 $0.002451 63,228,533 $2,509 4.55% 8.92% 17.41%
705 SCORE Scorecoin SCORE $143,711 $0.004736 30,346,591 $1,872 6.99% 3.61% 7.66%
706 TAJ TajCoin TAJ $139,714 $0.017327 8,063,303 $1,853 -0.85% 34.88% 89.14%
707 CF Californium CF $139,559 $0.058000 2,406,177 $18,178 22.17% 33.37% 107.95%
708 ACP AnarchistsPrime ACP $138,841 $0.031592 4,394,874 $22,968 3.84% 7.78% 4.23%
709 CRDNC Credence Coin CRDNC $138,543 $0.040427 3,427,006 $778,709 -8.08% 7.12% -98.96%
710 MARS Marscoin MARS $137,637 $0.004867 28,279,074 $1,234 -1.17% -14.20% 25.17%
711 PRC PRCoin PRC $130,092 $0.008242 15,783,800 $18,383 -1.21% -22.76% -8.56%
712 GPU GPU Coin GPU $127,690 $0.003155 40,477,042 $987 -1.23% -17.89% 36.88%
713 CJ Cryptojacks CJ $124,302 $0.000306 406,568,581 $2,496 -1.18% -14.77% -23.94%
714 RED RedCoin RED $123,816 $0.001671 74,107,896 $770 -22.93% -13.66% -17.25%
715 ALL Allion ALL $118,363 $0.019093 6,199,359 $610 -1.17% 8.15% 57.31%
716 SGR Sugar Exchange SGR $117,852 $0.033672 3,500,000 $7,451 -1.15% 39.20% -9.19%
717 VUC Virta Unique … VUC $114,240 $0.001857 61,502,800 $1,676 -1.35% -8.11% 42.35%
718 CASH Cashcoin CASH $109,851 $0.002380 46,158,242 $5,542 -1.25% 10.92% 102.31%
719 MAR Marijuanacoin MAR $109,553 $0.072149 1,518,431 $2,991 -6.60% -17.93% 13.65%
720 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $109,436 $0.013628 8,030,000 $2,426 4.13% -15.77% -35.12%
721 HXX Hexx HXX $109,126 $0.073432 1,486,081 $712 -16.15% -13.95% 82.70%
722 BAS BitAsean BAS $109,038 $0.021808 5,000,000 $2,363 -0.19% 39.87% -7.02%
723 WOMEN WomenCoin WOMEN $105,549 $0.002387 44,220,400 $7,105 -5.78% -12.21% 29.68%
724 FLAX Flaxscript FLAX $102,257 $0.018309 5,585,182 $4,467 25.28% -19.42% -25.89%
725 BITEUR bitEUR BITEUR $101,749 $1.21 83,746 $10,542 1.93% 1.19% 0.22%
726 CACH CacheCoin CACH $101,431 $0.024178 4,195,132 $1,210 0.87% -15.74% -26.44%
727 611 SixEleven 611 $98,709 $0.228796 431,426 $2,470 -1.21% -7.43% 46.54%
728 EAGLE EagleCoin EAGLE $98,601 $0.047100 2,093,421 $3,021 -2.69% 74.06% 23.68%
729 $$$ Money $$$ $97,068 $0.002115 45,887,218 $1,204 -3.27% 19.80% 33.35%
730 FXE FuturXe FXE $96,840 $0.411346 235,421 $2,209 -1.19% -39.73% -73.79%
731 CMT Comet CMT $96,758 $0.110855 872,830 $3,078 10.15% -1.59% 132.22%
732 MST MustangCoin MST $94,832 $0.150445 630,343 $876 -1.21% -4.69% 0.77%
733 NRO Neuro NRO $92,858 $0.002442 38,023,332 $1,084 -1.21% -32.66% 48.58%
734 XCO X-Coin XCO $86,831 $0.007011 12,384,976 $636 -1.10% -3.63% 25.97%
735 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $85,174 $0.001068 79,719,140 $502 -1.21% -7.56% -9.98%
736 ERY Eryllium ERY $80,295 $0.014693 5,465,004 $4,036 7.19% 10.93% 215.70%
737 KRONE Kronecoin KRONE $79,910 $0.021445 3,726,317 $1,151 -1.33% -9.06% 100.22%
738 DRS Digital Rupees DRS $77,965 $0.000153 510,802,961 $3,015 -1.21% -5.15% 42.02%
739 CXT Coinonat CXT $77,201 $0.008953 8,623,200 $697 -1.12% 1.94% 57.44%
740 GLT GlobalToken GLT $77,047 $0.002938 26,220,900 $817 -1.22% 21.15% 13.93%
741 MAY Theresa May Coin MAY $76,609 $0.003053 25,095,800 $825 -1.21% -12.93% -8.34%
742 POP PopularCoin POP $73,602 $0.000022 3,372,875,244 $510 -17.12% -14.97% 4.71%
743 LTCR Litecred LTCR $72,301 $0.002392 30,227,750 $794 50.25% -15.10% 82.10%
744 EOT EOT Token EOT $70,967 $0.008591 8,260,903 $7,296 -15.10% -36.09% -34.22%
745 KURT Kurrent KURT $69,790 $0.007036 9,919,485 $821 -7.51% 6.93% 33.15%
746 VRS Veros VRS $63,693 $0.000131 486,609,040 $889 -2.66% 24.40% 84.44%
747 SPT Spots SPT $58,430 $0.002608 22,406,021 $1,056 1.10% -4.31% -25.82%
748 PONZI PonziCoin PONZI $56,253 $0.065327 861,099 $11,653 15.40% -48.51%
749 BLRY BillaryCoin BLRY $54,899 $0.006105 8,991,968 $9,976 -1.21% -60.84% -68.67%
750 RBT Rimbit RBT $54,623 $0.000473 115,499,623 $674 -15.10% -2.47% -19.16%
751 CWXT CryptoWorldX … CWXT $53,131 $0.000891 59,630,200 $941 -1.19% -20.78% 10.25%
752 G3N G3N G3N $50,784 $0.006716 7,561,891 $1,129 -1.27% -5.40% 42.03%
753 ICE iDice ICE $47,023 $0.029932 1,571,013 $622 -0.40% -75.86% -78.68%
754 XCS CybCSec XCS $46,963 $0.003968 11,834,082 $1,010 -7.16% -10.75% 12.50%
755 ITZ Interzone ITZ $46,617 $0.025184 1,851,018 $581 1.87% -35.11% 336.29%
756 BNX BnrtxCoin BNX $44,193 $0.001666 26,522,501 $622 1.52% 23.78% 70.20%
757 XBTS Beatcoin XBTS $43,077 $0.028253 1,524,686 $1,958 73.89% -53.24% 8.07%
758 NTWK Network Token NTWK $42,623 $0.003652 11,671,310 $565 -0.14% 20.31% -31.03%
759 LBTC LiteBitcoin LBTC $38,547 $0.012090 3,188,280 $19,248 -1.46% 6.60% 283.86%
760 ICON Iconic ICON $37,736 $0.063648 592,894 $566 -1.21% -63.00% 11.17%
761 LUNA Luna Coin LUNA $37,617 $0.022858 1,645,652 $720 -1.24% -7.43% 18.79%
762 MSCN Master Swiscoin MSCN $36,173 $0.000809 44,702,400 $1,214 -4.21% -9.21% -32.22%
763 GSR GeyserCoin GSR $35,836 $0.764688 46,864 $17,828 3.48% 118.86% 1002.24%
764 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $35,165 $0.040527 867,702 $12,607 -7.23% -20.88% 192.65%
765 GRIM Grimcoin GRIM $27,810 $0.002694 10,324,802 $1,543 -1.19% -5.91% 50.40%
766 VPRC VapersCoin VPRC $24,233 $0.000031 780,124,964 $1,932 1.86% -11.53% 14.46%
767 CREVA CrevaCoin CREVA $22,372 $0.000615 36,390,750 $3,197 -1.21% -4.32% -12.67%
768 XRC Rawcoin XRC $20,649 $0.029294 704,882 $930 -1.07% 8.65% 65.99%
769 LVPS LevoPlus LVPS $15,706 $0.010379 1,513,256 $3,219 -1.21% -22.30% 34.28%
770 ULA Ulatech ULA $7,616 $0.038158 199,586 $1,528 -1.21% -14.35% 112.94%
771 HMC HarmonyCoin HMC $7,498 $0.013359 561,235 $5,038 10.83% -0.36% 17.03%
772 XNG Enigma XNG $2,769 $0.166522 16,627 $749 -1.21% -12.28% -4.21%
773 BCAP BCAP BCAP $18,694,400 $1.87 10,000,000 LowVol 22.16% 28.62% 34.13%
774 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
775 ETT EncryptoTel [… ETT $12,004,616 $0.193214 62,131,190 LowVol -1.21% 8.90% 29.80%
776 XC XCurrency XC $7,752,803 $1.32 5,870,267 LowVol 8.03% 45.23%
777 ECOB Ecobit ECOB $7,236,978 $0.016283 444,444,444 LowVol -43.64% 57.85% 42.88%
778 ECN E-coin ECN $5,955,881 $1.26 4,709,770 LowVol -1.21% -52.42% -63.85%
779 YASH YashCoin YASH $5,189,642 $0.518950 10,000,273 LowVol -1.21% 28.99% 23.78%
780 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -5.97% 41.46%
781 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 402.62%
782 FIMK FIMKrypto FIMK $3,519,243 $0.006099 577,004,618 LowVol -1.18% 56.55% 298.72%
783 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,943,598 $0.083386 35,300,866 LowVol -1.72% -6.68%
784 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,783,506 $0.000122 22,880,322,934 LowVol -0.40% 349.19% 86.60%
785 EMV Ethereum Movi… EMV $2,360,651 $0.359490 6,566,666 LowVol -0.15% 2.10% -2.05%
786 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,201,706 $0.073390 30,000,000 LowVol -1.35% -15.28% -31.05%
787 AHT Bowhead AHT $2,150,208 $0.268776 8,000,000 LowVol -2.13% 66.19% 47.01%
788 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,072,301 $4.45 465,952 LowVol -0.27% 0.61% -11.16%
789 RC RussiaCoin RC $1,842,655 $0.219943 8,377,873 LowVol -1.21% -5.50% 38.13%
790 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 3.02% -22.77%
791 SHORTY Shorty SHORTY $1,556,850 $0.015569 100,000,000 LowVol -1.21% -7.86% 32.82%
792 REX REX REX $1,462,221 $0.168833 8,660,756 LowVol -0.15% 19.68% 13.06%
793 MAC Machinecoin MAC $1,240,563 $0.061308 20,234,825 LowVol 0.13% 8.06% 86.69%
794 ORB Orbitcoin ORB $1,191,022 $0.384971 3,093,797 LowVol -1.43% -6.24% 37.02%
795 SDC ShadowCash SDC $1,174,159 $0.175375 6,695,133 LowVol -1.18% -5.15% 18.27%
796 INPAY InPay INPAY $946,320 $0.094632 10,000,000 LowVol -1.21% -2.90% -29.45%
797 METAL MetalCoin METAL $939,307 $0.012211 76,925,527 LowVol -1.18% -6.32% 22.42%
798 KOBO Kobocoin KOBO $930,804 $0.037684 24,700,248 LowVol -1.12% -3.22% 13.75%
799 VAL Valorbit VAL $844,987 $0.000159 5,319,737,942 LowVol 0.86%
800 MAX MaxCoin MAX $793,290 $0.012974 61,146,021 LowVol -0.04% 4.22% -2.33%
801 TALK BTCtalkcoin TALK $787,183 $0.012057 65,290,635 LowVol 25.56% 3.48% 54.11%
802 LNK Link Platform LNK $747,212 $15.73 47,503 LowVol -0.15% -44.97% -45.42%
803 RIYA Etheriya RIYA $687,101 $0.434453 1,581,531 LowVol -0.83% -28.47% 37.48%
804 XJO Joulecoin XJO $682,593 $0.019808 34,461,008 LowVol -1.44% -1.52% 116.44%
805 GOOD Goodomy GOOD $675,939 $0.001532 441,349,000 LowVol -2.00% 35.96% -11.83%
806 EBET EthBet EBET $649,338 $0.076370 8,502,500 LowVol -0.15% -15.62% -22.57%
807 CFT CryptoForecast CFT $601,427 $0.013074 46,000,000 LowVol -1.21% 14.45% 59.49%
808 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 3.06% -50.60%
809 CHESS ChessCoin CHESS $585,380 $0.010834 54,032,769 LowVol -12.78% 24.08% 44.52%
810 NETKO Netko NETKO $576,895 $0.132214 4,363,340 LowVol -1.34% -15.06% 0.74%
811 BBT BitBoost BBT $568,242 $0.116853 4,862,878 LowVol -0.15% 5.13% 0.81%
812 ITI iTicoin ITI $511,690 $15.99 32,000 LowVol -2.31% -1.07% -22.72%
813 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 8.92%
814 GUN Guncoin GUN $496,154 $0.002517 197,127,478 LowVol -4.75% -0.34% 36.19%
815 SAC SACoin SAC $492,493 $0.070211 7,014,477 LowVol -1.21% -6.25% -6.67%
816 DAXX DaxxCoin DAXX $491,489 $0.000987 498,111,100 LowVol 1.87% 15.88% 109.29%
817 BXT BitTokens BXT $487,961 $0.868163 562,062 LowVol -1.23% 159.40% -2.61%
818 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -23.05% -28.10%
819 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -7.57%
820 PIGGY Piggycoin PIGGY $477,110 $0.000979 487,522,277 LowVol -1.10% 25.70% 27.09%
821 BITS Bitstar BITS $476,504 $0.020646 23,079,737 LowVol -1.19% -19.41% -17.33%
822 XGR GoldReserve XGR $463,425 $0.026988 17,171,382 LowVol -0.71% 3.67% -10.52%
823 WAY WayGuide WAY $458,083 $0.004579 100,040,708 LowVol -1.21% 42.02%
824 8BIT 8Bit 8BIT $451,172 $0.307371 1,467,841 LowVol -0.89% -10.75% 28.17%
825 GLC GlobalCoin GLC $447,624 $0.006868 65,171,010 LowVol -1.61% -9.19% 52.16%
826 AU AurumCoin AU $442,407 $1.49 296,216 LowVol -0.94% -15.54% 9.94%
827 V Version V $434,983 $0.000927 469,093,249 LowVol -1.09% -25.87% -24.11%
828 STS Stress STS $431,289 $0.000763 565,134,332 LowVol -1.21% -5.02%
829 UNIC UniCoin UNIC $416,743 $0.140376 2,968,766 LowVol 0.38% 1.68% 37.24%
830 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $416,571 $0.076741 5,428,300 LowVol -1.29% -5.08% 24.24%
831 FUNK The Cypherfunks FUNK $414,659 $0.000009 46,301,407,499 LowVol 0.88% 30.76% 77.57%
832 NYAN Nyancoin NYAN $391,189 $0.001227 318,775,538 LowVol -1.12% 4.33% 41.05%
833 PR Prototanium PR $379,009 $1.93 195,925 LowVol -1.17% -1.29% 42.98%
834 ENT Eternity ENT $375,263 $0.091579 4,097,684 LowVol -1.21% -18.59% -0.36%
835 CUBE DigiCube CUBE $370,762 $0.000153 2,429,126,009 LowVol -1.21% -5.15%
836 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol -5.86%
837 VIDZ PureVidz VIDZ $339,076 $0.002707 125,279,775 LowVol -1.22% -4.43% 33.19%
838 FUCK FuckToken FUCK $334,906 $0.006517 51,392,878 LowVol 11.37% -52.50%
839 LOT LottoCoin LOT $334,431 $0.000023 14,491,014,421 LowVol 7.26% 19.88% 24.33%
840 TRI Triangles TRI $333,113 $4.57 72,891 LowVol -1.21% 16.28% 33.92%
841 BIGUP BigUp BIGUP $322,878 $0.000152 2,118,926,345 LowVol -1.63% -3.16% 8.12%
842 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol -1.01% 48.02%
843 FRC Freicoin FRC $302,357 $0.010226 29,566,321 LowVol -1.27% -12.95% 16.02%
844 GAP Gapcoin GAP $300,701 $0.024911 12,071,023 LowVol 3.50% -0.60% 74.72%
845 YAC Yacoin YAC $292,738 $0.002442 119,870,402 LowVol -1.21% -3.52% 89.39%
846 SHDW Shadow Token SHDW $287,879 $0.041126 7,000,000 LowVol -2.57% -3.84% -8.81%
847 HODL HOdlcoin HODL $287,409 $0.001832 156,917,760 LowVol -1.21% -6.70% 50.27%
848 J Joincoin J $277,154 $0.113198 2,448,402 LowVol -1.26% -1.48% 38.43%
849 WMC WMCoin WMC $276,237 $0.023963 11,527,489 LowVol -1.18% -5.08% 42.02%
850 Q2C QubitCoin Q2C $265,195 $0.001068 248,210,285 LowVol -1.18% -17.01% -23.53%
851 WYV Wyvern WYV $246,455 $0.138895 1,774,396 LowVol -1.21% -14.90% 28.94%
852 MRJA GanjaCoin MRJA $237,827 $0.053421 4,451,920 LowVol -1.27% -19.63% 55.74%
853 ARI Aricoin ARI $235,275 $0.001677 140,262,505 LowVol 1.96% 5.50% 46.13%
854 GAIA GAIA GAIA $227,009 $0.009419 24,101,381 LowVol -2.37% -20.15% -7.98%
855 PASL Pascal Lite PASL $221,291 $0.051590 4,289,450 LowVol -16.11% -17.72% 22.05%
856 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $218,018 $0.274891 793,108 LowVol -1.12% -16.23% 124.01%
857 EVIL Evil Coin EVIL $216,253 $0.010288 21,020,383 LowVol -7.15% -2.65% 31.36%
858 XRE RevolverCoin XRE $214,716 $0.009616 22,329,426 LowVol -1.21% -18.10% 52.70%
859 RBX Ripto Bux RBX $213,192 $0.000559 381,236,123 LowVol -1.20% 1.34% 35.35%
860 GRT Grantcoin GRT $210,792 $0.004884 43,157,765 LowVol -1.27% -5.15% 10.84%
861 HMP HempCoin HMP $207,068 $0.000153 1,356,645,470 LowVol -1.18% -5.15%
862 I0C I0Coin I0C $203,316 $0.009688 20,985,335 LowVol -0.67% -18.69% 9.55%
863 BUN BunnyCoin BUN $203,282 $0.000002 102,320,862,292 LowVol 0.66% 1.39% -39.34%
864 AMBER AmberCoin AMBER $200,099 $0.004579 43,699,481 LowVol -5.41% -46.24% -51.71%
865 TTC TittieCoin TTC $197,179 $0.000157 1,259,816,434 LowVol 0.28% -3.34% -12.97%
866 HAL Halcyon HAL $196,935 $0.037090 5,309,706 LowVol -1.18% -33.59% 34.01%
867 ANTI AntiBitcoin ANTI $194,600 $0.011142 17,465,159 LowVol -1.18% -20.42% 17.81%
868 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 4.32% 86.12%
869 FIRE Firecoin FIRE $192,266 $1.95 98,412 LowVol -1.18% -5.15% 37.62%
870 OHM OHM OHM $191,031 $0.006411 29,799,498 LowVol -1.21% -6.21%
871 PX PX PX $190,204 $0.001984 95,858,391 LowVol -1.21% 16.46%
872 VTA Virtacoin VTA $186,477 $0.000036 5,201,310,113 LowVol 0.62% 1005.86% 610.92%
873 FRK Franko FRK $184,542 $0.198269 930,767 LowVol -1.35% -17.92% 46.73%
874 BUMBA BumbaCoin BUMBA $181,761 $0.008090 22,468,744 LowVol -1.21% 25.67% 77.90%
875 JIN Jin Coin JIN $177,377 $0.018011 9,848,485 LowVol -1.21% 86.53% 184.83%
876 EUC Eurocoin EUC $174,141 $0.014025 12,416,554 LowVol 1.18% 3.11% 12.34%
877 DLC Dollarcoin DLC $173,747 $0.019079 9,106,714 LowVol -1.21% -5.59% 42.02%
878 CNNC Cannation CNNC $169,654 $0.068495 2,476,893 LowVol -1.21% -16.59% -7.97%
879 VOT VoteCoin VOT $168,476 $0.010226 16,474,625 LowVol -1.21% -20.28% -29.73%
880 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol -5.67%
881 KED Darsek KED $161,627 $0.011201 14,430,116 LowVol -1.47% -13.00% -17.14%
882 ARCO AquariusCoin ARCO $156,918 $0.105056 1,493,662 LowVol -1.81% -6.60% 43.23%
883 URC Unrealcoin URC $156,534 $0.022284 7,024,402 LowVol -1.21% -20.41% -9.35%
884 XCT C-Bit XCT $152,655 $0.000971 157,223,250 LowVol -1.18% -16.18% 31.26%
885 KAYI Kayicoin KAYI $151,894 $0.000534 284,250,144 LowVol -1.23% -10.76% 29.31%
886 SLING Sling SLING $150,827 $0.140422 1,074,095 LowVol -1.18% 47.56%
887 PRX Printerium PRX $140,203 $0.011860 11,821,728 LowVol -1.59% 101.26% 451.76%
888 CAGE CageCoin CAGE $137,661 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 0.35% 1.23% 68.73%
889 LEA LeaCoin LEA $137,606 $0.000437 314,734,091 LowVol 0.25% -31.50% -25.27%
890 CTO Crypto CTO $136,320 $0.011142 12,234,607 LowVol -1.21% -5.02% -9.04%
891 PHO Photon PHO $133,259 $0.000006 20,539,100,836 LowVol -15.36% -4.35% 48.08%
892 EMP EMoneyPower EMP $129,188 $0.014042 9,200,000 LowVol -1.21% 67.81%
893 URO Uro URO $128,623 $0.106537 1,207,310 LowVol -1.18% 1.02% 86.34%
894 SOON SoonCoin SOON $124,877 $0.010020 12,462,620 LowVol -1.21% -8.43% 15.03%
895 CRX Chronos CRX $124,624 $0.001690 73,729,962 LowVol -0.62% 34.12% 106.29%
896 TSE Tattoocoin (S… TSE $124,512 $0.001377 90,421,856 LowVol -1.24% -4.88% 37.29%
897 IMS Independent M… IMS $124,156 $0.023125 5,368,934 LowVol 4.37% -21.44% 52.29%
898 BIP BipCoin BIP $119,467 $0.073416 1,627,261 LowVol -17.79% -7.67% 40.27%
899 PXI Prime-XI PXI $119,348 $0.006673 17,885,090 LowVol -1.59% 1.45% 11.33%
900 BTQ BitQuark BTQ $119,210 $0.013126 9,081,731 LowVol -1.18% -13.23% 33.43%
901 UNITS GameUnits UNITS $116,013 $0.033404 3,472,983 LowVol -1.21% -19.90% 12.63%
902 ARG Argentum ARG $115,882 $0.013498 8,585,218 LowVol -1.35% 2.39% 3.78%
903 NEVA NevaCoin NEVA $114,569 $0.046370 2,470,770 LowVol 0.01% -11.54% 4.79%
904 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 8.03% 61.76%
905 DRM Dreamcoin DRM $109,551 $0.044721 2,449,632 LowVol -1.18% -31.50% 40.63%
906 SCRT SecretCoin SCRT $109,075 $0.025794 4,228,672 LowVol -4.59%
907 CNC CHNCoin CNC $108,714 $0.002208 49,232,679 LowVol -1.99% 317.69%
908 QTL Quatloo QTL $99,998 $0.012955 7,718,883 LowVol -1.19% -25.12% -9.09%
909 REE ReeCoin REE $99,969 $0.000039 2,560,000,000 LowVol -12.02% -8.13% -36.62%
910 GCC GuccioneCoin GCC $99,079 $0.004884 20,285,537 LowVol -1.21% -7.90% 44.77%
911 BITZ Bitz BITZ $98,759 $0.049605 1,990,891 LowVol -1.18% -5.73%
912 JET Jetcoin JET $98,567 $0.020229 4,872,509 LowVol -0.14% -16.74% -39.95%
913 ARB ARbit ARB $94,612 $0.012058 7,846,430 LowVol -1.21% 17.37% 55.86%
914 QCN QuazarCoin QCN $92,265 $0.015263 6,044,911 LowVol -1.18% -20.41% -39.24%
915 ZMC ZetaMicron ZMC $91,632 $0.000153 600,344,291 LowVol -1.21% -5.15% 42.02%
916 RPC RonPaulCoin RPC $89,566 $0.099821 897,259 LowVol -1.18% -5.12% 31.62%
917 WARP WARP WARP $87,595 $0.079979 1,095,224 LowVol -1.21% -5.15%
918 MND MindCoin MND $87,189 $0.005495 15,867,695 LowVol -1.18% -5.08% 42.02%
919 RUPX Rupaya RUPX $83,857 $0.013737 6,104,670 LowVol -1.21% -41.47% -58.56%
920 JWL Jewels JWL $83,734 $0.004149 20,181,636 LowVol -4.51%
921 MNC Mincoin MNC $83,328 $0.020673 4,030,767 LowVol 5.31% -42.37% -59.03%
922 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol -3.47% 1.49%
923 SOIL SOILcoin SOIL $80,583 $0.014132 5,702,048 LowVol -0.70% -10.65% 40.39%
924 MCRN MACRON MCRN $78,038 $0.000194 401,421,401 LowVol -0.24% -5.40% 37.77%
925 TEK TEKcoin TEK $76,264 $0.000054 1,414,054,562 LowVol -2.20% -62.45% -49.69%
926 VEC2 VectorAI VEC2 $76,149 $0.004579 16,630,256 LowVol -1.18% -24.36% -3.22%
927 EXN ExchangeN EXN $71,935 $0.014105 5,100,000 LowVol -2.86% 15.87% 102.94%
928 AMMO Ammo Rewards AMMO $71,228 $0.000916 77,777,777 LowVol -1.18% -5.15% 14.36%
929 BRAIN Braincoin BRAIN $70,874 $0.007021 10,094,424 LowVol -1.27% -8.24% 23.26%
930 BVC BeaverCoin BVC $69,948 $0.022454 3,115,258 LowVol -1.20% -30.53% -0.93%
931 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 9.23% 135.65%
932 ATX Artex Coin ATX $69,535 $0.003702 18,781,750 LowVol -1.21% -22.30% 3.14%
933 ADCN Asiadigicoin ADCN $68,495 $0.002747 24,931,054 LowVol -1.21% -21.28% -12.43%
934 ICOB ICOBID ICOB $65,145 $0.000611 106,701,874 LowVol -1.21% -17.98% 11.90%
935 COXST CoExistCoin COXST $65,008 $0.002399 27,100,000 LowVol -2.69% -47.39%
936 EGO EGO EGO $64,106 $0.001068 60,000,001 LowVol -1.21% -5.15% 60.61%
937 EGAS ETHGAS EGAS $63,924 $0.006293 10,157,540 LowVol -27.14% -23.37% 53.84%
938 VIP VIP Tokens VIP $63,714 $0.000763 83,450,403 LowVol -4.98% 44.68%
939 PULSE Pulse PULSE $63,292 $0.004426 14,298,972 LowVol -4.51% -11.15% 47.09%
940 300 300 Token 300 $61,811 $206.04 300 LowVol -1.22% -8.17% -4.61%
941 IMPS ImpulseCoin IMPS $61,802 $0.003053 20,245,510 LowVol -1.21% 5.39% 42.02%
942 ORLY Orlycoin ORLY $61,528 $0.001679 36,646,779 LowVol -1.21% 4.48% 40.71%
943 BSC BowsCoin BSC $59,299 $0.010684 5,550,102 LowVol -1.21% -3.64% 8.08%
944 E4ROW E4ROW E4ROW $59,296 $0.013483 4,398,000 LowVol -0.15% -32.11%
945 TAGR TAGRcoin TAGR $59,022 $0.001526 38,669,634 LowVol -1.29% -5.15% 56.68%
946 BENJI BenjiRolls BENJI $58,393 $0.002883 20,254,396 LowVol -1.72% -0.45% 19.89%
947 CRT CRTCoin CRT $58,076 $0.732635 79,270 LowVol -1.18% -5.15% 42.02%
948 SH Shilling SH $54,429 $0.001374 39,622,275 LowVol -75.84% -80.10% -78.02%
949 SLEVIN Slevin SLEVIN $53,421 $0.000763 70,000,000 LowVol 34.65% 18.56% 136.70%
950 DIBC DIBCOIN DIBC $52,658 $0.010532 5,000,000 LowVol -0.82% -5.21% -12.34%
951 CPN CompuCoin CPN $52,495 $0.002676 19,615,019 LowVol -1.33% -26.32% -20.08%
952 BRAT BRAT BRAT $52,261 $0.000327 160,000,000 LowVol -10.02% -18.35% -4.68%
953 PIE PIECoin PIE $51,615 $0.003816 13,526,650 LowVol -1.21% -25.90% -24.11%
954 BIOS BiosCrypto BIOS $50,849 $0.002442 20,821,709 LowVol -1.18% -4.95%
955 GPL Gold Pressed … GPL $48,943 $0.190790 256,527 LowVol -1.21% -39.97% -20.49%
956 BLZ BlazeCoin BLZ $47,807 $0.000079 608,557,394 LowVol 0.63% 13.05% 18.35%
957 RIDE Ride My Car RIDE $46,374 $0.000458 101,276,976 LowVol -1.21% -28.86% 76.32%
958 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 0.50% -8.22%
959 UET Useless Ether… UET $44,557 $0.011236 3,965,716 LowVol -0.15% 5.13% 24.60%
960 SFC Solarflarecoin SFC $44,541 $0.003163 14,083,450 LowVol -1.13% -20.51% -2.31%
961 CESC CryptoEscudo CESC $43,990 $0.000305 144,105,100 LowVol -1.18% -36.77% -5.32%
962 VLTC Vault Coin VLTC $43,818 $0.001444 30,340,930 LowVol -1.21% -16.58% 10.57%
963 TOR Torcoin TOR $43,481 $0.137522 316,179 LowVol -1.21% -0.91% -31.26%
964 BOAT BOAT BOAT $42,464 $0.002289 18,547,845 LowVol 4.91% 12.26% 50.62%
965 SONG SongCoin SONG $42,268 $0.001298 32,565,300 LowVol -0.50% -10.04% 20.30%
966 FUZZ FuzzBalls FUZZ $42,021 $0.008700 4,829,945 LowVol -1.21% -30.46% 29.18%
967 PEX PosEx PEX $40,814 $0.016637 2,453,240 LowVol -1.21% -5.99% 42.02%
968 AGLC AgrolifeCoin AGLC $39,211 $0.005189 7,555,840 LowVol -1.21% 544.96% -15.29%
969 FLVR FlavorCoin FLVR $38,277 $0.001832 20,898,106 LowVol -1.21%
970 HVCO High Voltage HVCO $37,858 $0.025337 1,494,171 LowVol -1.18% -4.58% 52.62%
971 KNC KingN Coin KNC $37,555 $18.70 2,008 LowVol -1.27% -3.14% 8.78%
972 ZYD Zayedcoin ZYD $37,167 $0.005953 6,243,840 LowVol -1.81% -5.15% 17.85%
973 STEPS Steps STEPS $34,113 $0.001832 18,625,017 LowVol -1.27% -43.09% -28.95%
974 PLNC PLNcoin PLNC $33,910 $0.001984 17,089,600 LowVol -1.21% -11.74% 53.91%
975 CRTM Corethum CRTM $33,705 $0.013482 2,500,000 LowVol -0.15% 5.13% 213.54%
976 IMX Impact IMX $33,429 $0.000305 109,509,099 LowVol -1.21% 9.85% 105.45%
977 LIR LetItRide LIR $33,236 $0.000916 36,291,718 LowVol -1.21% -5.15% 3.87%
978 WBB Wild Beast Block WBB $33,129 $0.197354 167,866 LowVol -1.21% -5.14% 26.76%
979 JOBS JobsCoin JOBS $32,364 $0.000305 106,019,270 LowVol -1.21% -5.15% 42.02%
980 EREAL eREAL EREAL $30,753 $0.000449 68,427,562 LowVol -0.15% 3.07% -15.14%
981 DLISK DAPPSTER DLISK $30,527 $0.000305 100,000,000 LowVol -1.21% -36.77% -6.86%
982 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
983 XOC Xonecoin XOC $30,130 $0.071737 420,000 LowVol -1.21% 33.57%
984 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,795 LowVol -0.93% 47.21%
985 ALTC Antilitecoin ALTC $28,859 $0.000916 31,512,613 LowVol -1.18% -5.15% 41.19%
986 CAB Cabbage CAB $28,847 $0.002747 10,499,996 LowVol -1.18% 31.33% 2.25%
987 DIX Dix Asset DIX $27,370 $2.7e-07 100,000,000,000 LowVol -1.47% -27.65% -1.11%
988 OS76 OsmiumCoin OS76 $27,155 $0.030374 894,026 LowVol -1.21% -6.56% 16.45%
989 DES Destiny DES $27,108 $0.016942 1,600,000 LowVol -2.53% -42.15% -32.34%
990 PLACO PlayerCoin PLACO $26,802 $0.000763 35,120,000 LowVol -25.89% -10.95% -8.24%
991 GBT GameBet Coin GBT $25,963 $0.001221 21,262,780 LowVol -8.82% -36.77% -28.99%
992 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,656 $0.034037 753,776 LowVol -1.21% 0.24% -1.59%
993 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol -5.73% -3.87%
994 BIOB BioBar BIOB $24,606 $0.027779 885,756 LowVol -1.21% -3.02% 24.58%
995 SCS Speedcash SCS $24,338 $0.092953 261,831 LowVol -1.21% -18.65% 42.02%
996 KIC KibiCoin KIC $22,101 $0.001503 14,701,000 LowVol -70.91% -56.78% -64.24%
997 TRADE Tradecoin TRADE $21,925 $0.002809 7,805,229 LowVol -8.13% 17.54%
998 SOCC SocialCoin SOCC $20,292 $0.014653 1,384,879 LowVol -1.21% 49.27% 80.30%
999 IBANK iBank IBANK $20,035 $0.004426 4,526,324 LowVol -26.54% -22.68% 243.21%
1000 ROOFS Roofs ROOFS $19,842 $0.000153 130,000,000 LowVol -1.21% -6.77% -32.66%
1001 ELS Elysium ELS $18,950 $0.004732 4,005,012 LowVol -1.21% -10.90% 25.79%
1002 MILO MiloCoin MILO $18,268 $0.001693 10,789,954 LowVol -1.21% -44.63% -45.51%
1003 JS JavaScript Token JS $18,235 $0.002282 7,991,996 LowVol -0.15% -46.62% 2.65%
1004 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $17,958 $0.001327 13,532,750 LowVol -0.93% -10.76% 52.17%
1005 WORM HealthyWormCoin WORM $17,017 $0.000153 111,489,921 LowVol -1.21% -71.73%
1006 TSTR Tristar Coin TSTR $16,883 $0.003358 5,027,857 LowVol 117.33% -5.15% -12.67%
1007 GEERT GeertCoin GEERT $16,461 $0.003233 5,091,200 LowVol -1.22% -16.00% 37.64%
1008 SLFI Selfiecoin SLFI $16,458 $0.000153 107,829,281 LowVol -1.21% -5.79% 42.02%
1009 QBK Qibuck Asset QBK $16,253 $0.009724 1,671,379 LowVol -0.99% -22.52% 31.27%
1010 RSGP RSGPcoin RSGP $15,292 $8.85 1,727 LowVol -1.18% -8.00% -8.59%
1011 VOLT Bitvolt VOLT $13,840 $0.000916 15,112,554 LowVol -1.21% 13.82% 60.01%
1012 GBC GBCGoldCoin GBC $12,821 $0.001128 11,361,817 LowVol -0.04% -8.47% -14.04%
1013 ARGUS Argus ARGUS $12,694 $0.011055 1,148,324 LowVol -5.95% 41.57%
1014 DAS DAS DAS $12,687 $0.004694 2,702,645 LowVol -48.89%
1015 MGM Magnum MGM $12,081 $0.003053 3,957,381 LowVol -1.21% -27.04% -31.09%
1016 SANDG Save and Gain SANDG $10,759 $0.003511 3,064,800 LowVol -1.18% -49.27%
1017 P7C P7Coin P7C $10,752 $0.000305 35,220,238 LowVol -1.21% -4.95% -3.75%
1018 CCM100 CCMiner CCM100 $10,559 $0.003142 3,360,417 LowVol -0.99% -25.02% 12.84%
1019 NODC NodeCoin NODC $9,991 $0.005953 1,678,439 LowVol -1.21% -33.95% 44.82%
1020 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,817 $0.000739 9,227,698 LowVol -1.21% -36.31% -11.45%
1021 CONX Concoin CONX $6,702 $0.009005 744,266 LowVol -1.21% -6.12% 43.03%
1022 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,604 $0.031179 211,827 LowVol -0.99% -12.78% 52.03%
1023 MRNG MorningStar MRNG $5,925 $0.000181 32,676,228 LowVol -51.79% -11.92%
1024 WBC WalletBuilder… WBC $5,797 $0.308317 18,803 LowVol -36.12%
1025 NANOX Project-X NANOX $5,364 $68531.90 0.078264 LowVol -1.21% 15.72% 65.92%
1026 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,575 $0.002595 1,377,917 LowVol -1.21% -5.15% 57.59%
1027 LEX Lex4All LEX $3,507 $0.003507 1,000,000 LowVol -0.99% 4.87% 112.70%
1028 TOKEN SwapToken TOKEN $1,994 $1.3e-07 15,320,585,365 LowVol -0.65% 20.45% 31.88%
1029 DGCS Digital Credits DGCS $1,779 $0.000305 5,826,388 LowVol -1.21% -15.49%
1030 EBT Ebittree Coin EBT $1,513 $0.001196 1,264,511 LowVol -1.21% -69.03% -37.31%
1031 ABN Abncoin ABN $1,044 $0.015416 67,700 LowVol -1.21% -8.77% 8.55%
1032 SOJ Sojourn SOJ $797 $0.001642 485,214 LowVol -2.20% -1.28%
1033 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1034 DMB Digital Money… DMB $459 $0.001088 421,300 LowVol -1.21% -28.32% 1.27%
1035 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1036 CALC CaliphCoin CALC $93 $0.001068 87,140 LowVol -1.21% 11.41%
1037 FDC Future Digita… FDC $70 $0.000026 2,753,201 LowVol -2.00% -69.76%
1038 FAL Falcoin FAL $30 $0.000153 196,766 LowVol -1.21% -52.58% -39.47%
1039 APW AppleCoin APW $12 $0.000153 80,819 LowVol -1.21% -5.15% 42.02%
1040 ATMC ATMCoin ATMC $3.81 $10,134,800 0.03% 1.85% 32.41%
1041 BCD Bitcoin Diamo… BCD $33.82 $8,262,940 -1.05% -5.68% -33.39%
1042 CMT CyberMiles CMT $0.159865 $6,609,580 -0.76% -8.75%
1043 ERO Eroscoin ERO $0.162155 $6,434,640 -1.50% 7.37%
1044 ETN Electroneum ETN $0.103915 $4,370,850 8.53% 18.74% 105.09%
1045 NULS Nuls NULS $0.895950 $3,350,580 -4.57% 1.36% 73.08%
1046 AI POLY AI AI $16.80 $3,190,350 -4.77% -3.46% 3.98%
1047 GRX GOLD Reward T… GRX $5.15 $2,326,750 1.18% 9.09% 15.74%
1048 REC Regalcoin REC $32.82 $2,266,320 -3.23% -0.15% -31.32%
1049 FRST FirstCoin FRST $15.26 $2,126,110 -1.06% -8.67% -6.83%
1050 FRGC Fargocoin FRGC $10.61 $2,105,640 -0.23% -2.57% 8.67%
1051 ORME Ormeus Coin ORME $3.22 $1,993,170 -2.83% 0.03% 14.31%
1052 CLUB ClubCoin CLUB $3.39 $1,695,240 0.77% -10.18% -44.31%
1053 TSL Energo TSL $0.031695 $1,096,030 -0.13% -5.00% 2.83%
1054 BTE BitSerial BTE $6.74 $851,098 -3.79% -3.11% 50.40%
1055 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.62 $816,089 -1.17% 1.15% 52.19%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $199.91 $685,103 1.24% 3.18% -3.65%
1057 STC Santa Coin STC $0.595266 $528,028 28.12% -19.95%
1058 THS TechShares THS $0.900121 $491,375 1.30% 10.23% 3.92%
1059 XIN Infinity Econ… XIN $0.030069 $457,089 1.19% -0.95% -14.88%
1060 BOT Bodhi BOT $0.418173 $352,660 0.06% -2.08% -7.23%
1061 RYZ ANRYZE RYZ $0.017284 $337,786 3.20% -13.63% -21.93%
1062 WC WINCOIN WC $0.713758 $298,909 -2.41% -22.02% -14.00%
1063 LLT LLToken LLT $0.378073 $277,524 -0.74% 4.93% 19.68%
1064 XYLO XYLO XYLO $3.59 $271,403 -15.98% -18.22%
1065 BT1 BT1 [CST] BT1 $15517.90 $268,532 0.10% -15.37% 40.64%
1066 ADK Aidos Kuneen ADK $21.82 $263,996 -1.21% -17.57% -34.96%
1067 INF InfChain INF $0.012058 $210,793 -1.21% -7.03% 36.12%
1068 XCPO Copico XCPO $0.027082 $207,993 -7.18% 29.02% 15.69%
1069 CAPP Cappasity CAPP $0.022755 $195,838 2.60% 1.22%
1070 BT2 BT2 [CST] BT2 $255.23 $178,290 0.70% 57.50% 118.78%
1071 XID Sphre AIR XID $0.184140 $156,310 0.11% -5.44% 15.30%
1072 BTCM BTCMoon BTCM $0.033502 $115,369 -15.96% 42.91% 236.83%
1073 GBG Golos Gold GBG $0.137219 $109,649 1.07% 1.92% -17.73%
1074 BSR BitSoar BSR $0.195369 $103,478 -1.21% -6.29% 3.04%
1075 ICX ICON ICX $1.72 $81,918 -1.46% -3.65% 13.51%
1076 QBT Qbao QBT $0.217368 $80,957 -2.83% 0.83%
1077 DSR Desire DSR $0.252492 $54,108 15.04% 9.12% 2.79%
1078 MKR Maker MKR $399.98 $52,289 -0.15% 7.53% 5.58%
1079 UGT UG Token UGT $0.420146 $45,724 -0.16% 4.53% -6.57%
1080 B3 B3Coin B3 $0.000071 $44,414 12.89% 20.49% 3.01%
1081 SUR Suretly SUR $2.40 $43,619 -0.25% -3.94% -29.52%
1082 FOR FORCE FOR $0.009160 $39,709 -7.09% -37.13% 48.51%
1083 MSD MSD MSD $0.008249 $37,314 -1.21% -12.71% -35.70%
1084 EVR Everus EVR $1.49 $35,642 -0.58% -1.39% -32.52%
1085 BTU Bitcoin Unlim… BTU $114.99 $31,384 13.29% 26.05% -15.36%
1086 AIB Advanced Inte… AIB $0.012056 $30,596 -2.41% 23.07% 178.96%
1087 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.015713 $26,780 27.34% 215.94% 320.94%
1088 VIU Viuly VIU $0.012391 $26,571 -4.27% 20.26% 56.27%
1089 FLASH Flash FLASH $0.006256 $26,228 3.85% 25.24% 21.15%
1090 VASH VPNCoin VASH $0.005495 $22,743 -11.09% -7.72% 15.57%
1091 MAGE MagicCoin MAGE $16.67 $22,639 -16.11% -58.36%
1092 SEND Social Send SEND $0.075248 $20,674 -4.24% -27.41%
1093 BIXC BIXC BIXC $6.58 $18,438 0.24% 51.33%
1094 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003051 $17,478 -8.75% -17.60% 61.35%
1095 COR CORION COR $0.732743 $16,306 -1.21% 2.38% -20.67%
1096 EFYT Ergo EFYT $13.73 $16,238 -1.59% -11.81% 47.70%
1097 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.086520 $15,999 -1.21% -18.79% -9.18%
1098 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004981 $15,671 -14.36% -29.77% 124.20%
1099 WISH MyWish WISH $0.125388 $14,901 -0.15% 26.43% -13.43%
1100 PLX PlexCoin PLX $0.030656 $14,281 11.99% -37.29% -84.66%
1101 DEUS DeusCoin DEUS $0.305112 $13,433 -1.21% 56.02% -16.80%
1102 BPL Blockpool BPL $0.206052 $13,189 -1.20% -4.66% 58.23%
1103 BCDN BlockCDN BCDN $0.075952 $13,026 -0.15% 13.25%
1104 TER TerraNova TER $5.43 $11,637 18.85% 31.75% 187.86%
1105 AERM Aerium AERM $0.315805 $11,384 -1.19% -22.18% -65.31%
1106 SKR Sakuracoin SKR $0.006935 $11,196 0.48% -9.92% 416.16%
1107 MCR Macro MCR $1.57 $10,662 -1.83% -9.54% -26.28%
1108 MOTO Motocoin MOTO $0.006895 $10,400 -13.87% -66.18% 201.16%
1109 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.063048 $10,244 -21.50% -14.46% -16.88%
1110 MGC MergeCoin MGC $0.012668 $10,177 -1.27% -11.55% 4.89%
1111 SYNC Sync SYNC $732.63 $9,952 -1.18%
1112 BLX Blockchain Index BLX $3.33 $8,491 -0.15% 8.05% 24.91%
1113 BON Bonpay BON $3.17 $8,170 135.00% 58.57%
1114 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003768 $7,644 -1.14% 7.02% 60.28%
1115 BOS BOScoin BOS $1.27 $7,292 -2.00% 8.40% 23.23%
1116 HYTV Hyper TV HYTV $0.005393 $7,056 -0.15% -6.55% -1.07%
1117 HAT Hawala.Today HAT $0.246215 $6,355 -0.15% 27.99% 36.87%
1118 FRD Farad FRD $0.086115 $6,182 3.72% -38.24% 7.36%
1119 AKY Akuya Coin AKY $0.114474 $5,629 -6.41% -24.72% -28.32%
1120 SND Sand Coin SND $0.930667 $4,676 6.41% 6.01% 52.06%
1121 TCOIN T-coin TCOIN $0.000171 $4,532 -35.15% 0.69% -24.09%
1122 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002515 $4,467 -1.80% -17.64% -0.28%
1123 PNX Phantomx PNX $0.013968 $3,951 -11.03% 5.11% -30.45%
1124 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049436 $3,888 -0.15% 5.13% -19.68%
1125 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.241653 $3,842 -21.86% -7.81% 19.59%
1126 DFS DFSCoin DFS $0.005198 $3,823 -3.79% -36.37% -46.83%
1127 APC AlpaCoin APC $0.026110 $3,820 -1.21% 0.89% -11.20%
1128 DGPT DigiPulse DGPT $1.30 $3,578 -0.01% -40.51% 15.96%
1129 B2B B2B B2B $0.368973 $3,354 -0.15% 2.76% -11.40%
1130 RCN Rcoin RCN $0.000153 $3,262 -1.21% -5.15% 42.02%
1131 WA WA Space WA $0.021979 $3,213 -1.21% -11.70% 10.54%
1132 PCN PeepCoin PCN $0.000153 $3,149 -1.21% 194.62% 1869.62%
1133 NUKO Nekonium NUKO $0.049453 $3,107 -19.78% -20.50%
1134 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.19 $2,928 -1.21% -7.86% -18.06%
1135 IBTC iBTC IBTC $0.010848 $2,860 -0.15% 64.29% 70.45%
1136 AMS AmsterdamCoin AMS $0.003053 $2,527 -11.76% -37.64% -46.30%
1137 ONG onG.social ONG $0.161791 $2,522 -0.15% 4.84% -51.43%
1138 GLS GlassCoin GLS $0.883741 $2,508 27.11% -14.99% -7.30%
1139 BTBc Bitbase BTBc $0.003358 $2,463 -1.21% -32.52% -6.45%
1140 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002595 $2,406 -36.67% 46.58% 60.79%
1141 CASH Cash Poker Pro CASH $0.059637 $2,321 32.50% 40.01% 21.10%
1142 SHND StrongHands SHND $2.1e-08 $2,281 -1.66% -12.01% -10.11%
1143 PEC Peacecoin PEC $0.056779 $2,166 -10.79% -27.96% 30.77%
1144 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.002137 $2,160 -1.21% -59.76% -49.91%
1145 OX OX Fina OX $0.000158 $2,117 -1.02% -11.17% 26.84%
1146 XOT Internet of T… XOT $2136.85 $2,076 -1.21% -11.36% -0.59%
1147 DAY Chronologic DAY $3.76 $2,072 8.13% 29.27% 12.42%
1148 MCI Musiconomi MCI $0.032951 $2,045 -0.35% -28.92% -39.15%
1149 ABC Alphabit ABC $15.26 $2,039 -1.27% -40.71% -11.39%
1150 WILD Wild Crypto WILD $0.125308 $1,943 -15.55% 8.37% 16.05%
1151 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000369 $1,879 -0.15%
1152 ZBC Zilbercoin ZBC $0.033554 $1,870 6.47% -10.94% -22.25%
1153 SISA SISA SISA $0.006796 $1,863 -39.50% -34.50% -46.57%
1154 PRES President Trump PRES $0.005628 $1,816 -1.27% -6.90% 30.60%
1155 OXY Oxycoin OXY $0.110697 $1,797 26.82% 5.06% -19.80%
1156 DMC DynamicCoin DMC $0.001666 $1,791 -32.43% -37.03% -53.46%
1157 ACC AdCoin ACC $0.107803 $1,783 25.19% -12.65% 9.37%
1158 X2 X2 X2 $0.000153 $1,698 -1.21% -5.02% 42.02%
1159 TIE TIES Network TIE $0.098872 $1,676 -0.15% 65.15% 13.86%
1160 GARY President Joh… GARY $0.107911 $1,654 -1.21% -21.11% 1.83%
1161 FRN Francs FRN $0.037311 $1,501 -1.70% -10.07% 38.04%
1162 HNC Huncoin HNC $0.002747 $1,497 27.01% -18.06% 51.34%
1163 UR UR UR $0.000772 $1,494 -16.78% -44.28% 41.02%
1164 SKC Skeincoin SKC $0.024421 $1,384 4.02% -23.31% 134.53%
1165 CME Cashme CME $0.000153 $1,326 -1.18% -5.15% 42.02%
1166 TRIA Triaconta TRIA $7.15 $1,256 -0.15% -12.02% -23.54%
1167 MINEX Minex MINEX $0.022007 $1,246 -0.32% 1.92% -6.00%
1168 CC CyberCoin CC $0.000153 $1,237 -1.21% -4.95% -28.99%
1169 EDOGE EtherDoge EDOGE $9e-07 $1,200 -0.15% 110.27% 58.15%
1170 WIC Wi Coin WIC $0.002457 $1,152 -6.57% -15.25% -23.31%
1171 COUPE Coupecoin COUPE $0.000100 $1,030 -0.99% 174.41% 507.95%
1172 AXIOM Axiom AXIOM $0.022437 $918 -1.27% -7.54% 35.50%
1173 TELL Tellurion TELL $0.000158 $864 -13.44% -69.73% 26.55%
1174 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005618 $844 -2.75% -20.61% -19.89%
1175 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000153 $843 -1.21% -5.12% 23.53%
1176 NAMO NamoCoin NAMO $0.000253 $826 -2.07% 55.82% 100.93%
1177 VULC Vulcano VULC $0.008673 $783 -30.31% -29.98% -7.93%
1178 9COIN 9COIN 9COIN $0.003816 $771 -1.21% -30.26% 55.70%
1179 XRY Royalties XRY $0.000141 $733 -1.34% -1.90% -98.33%
1180 SFE SafeCoin SFE $0.000153 $723 -1.21%
1181 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.088527 $718 -1.21% -44.77% -12.81%
1182 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000305 $661 -1.21% -36.77% -38.55%
1183 NBIT netBit NBIT $0.062063 $659 -1.21% -22.56% 33.31%
1184 BUB Bubble BUB $0.032663 $630 -1.21% 88.08% 51.53%
1185 ACES Aces ACES $0.000153 $580 -1.21% -52.58% 42.02%
1186 LDCN LandCoin LDCN $0.002007 $562 -6.76% -31.49% -8.36%
1187 STU bitJob STU $0.040519 $546 28.94% 39.71% 31.19%
1188 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000757 $538 -0.20% 21.60% 52.94%
1189 GAY GAY Money GAY $0.022946 $526 1.15% 67.33% 109.70%
1190 INDIA India Coin INDIA $0.000305 $524 -1.21% 89.69% 38.25%
1191 MGC GulfCoin MGC $0.002143 $504 -1.21% 13.28% -8.87%
1192 STARS StarCash Network STARS $0.342423 LowVol -1.64% 16.15% 121.24%
1193 HIGH High Gain HIGH $0.000611 LowVol -1.21% 26.46% -16.15%
1194 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol 0.35% -19.29% 37.71%
1195 BIRDS Birds BIRDS $0.000153 LowVol -1.21% 42.02%
1196 BEST BestChain BEST $0.001665 LowVol -3.66% 13.96% 25.63%
1197 PRN Protean PRN $0.000138 LowVol -1.31% 160.70% 112.61%
1198 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009493 LowVol -1.19% -35.92% -4.55%
1199 XDE2 XDE II XDE2 $2.22 LowVol -1.21% -6.52%
1200 CYDER Cyder CYDER $0.000305 LowVol -1.21% 89.69% 42.02%
1201 SAK Sharkcoin SAK $0.001998 LowVol -9.39% -19.16% -7.98%
1202 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003663 LowVol -1.21% -31.02%
1203 ANI Animecoin ANI $0.000305 LowVol -1.18% 89.69% 139.50%
1204 BSN Bastonet BSN $0.000916 LowVol -1.21% -31.62% 27.11%
1205 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005494 LowVol -1.21% -5.02% 35.40%
1206 EAG EA Coin EAG $1.98 LowVol -1.21% -48.63% -40.16%
1207 MAGN Magnetcoin MAGN $0.612826 LowVol -1.16% -40.49% 41.59%
1208 ETT EncryptoTel [… ETT $0.090002 LowVol -1.21% -29.22% -34.41%
1209 POKE PokeCoin POKE $0.000153 LowVol -1.21% -5.15%
1210 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000458 LowVol -1.21% -43.09% 6.46%
1211 FFC FireFlyCoin FFC $0.000153 LowVol -1.27% -5.02% 42.02%
1212 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -1.33% -22.95% -97.84%
1213 FUDD DimonCoin FUDD $0.001353 LowVol -0.15% -9.59% -7.73%
1214 BET BetaCoin BET $0.001383 LowVol -1.21% -14.05% -54.16%
1215 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003205 LowVol -1.21% 6.93%
1216 MAVRO Mavro MAVRO $0.027321 LowVol -1.21% -5.15% 105.01%
1217 EDRC EDRCoin EDRC $0.055654 LowVol 0.33% -29.14% 10.94%
1218 QBT Cubits QBT $0.003195 LowVol -1.64% -6.11% -62.16%
1219 DBG Digital Bulli… DBG $0.005342 LowVol -1.21% -10.25% -20.79%
1220 BXC Bitcedi BXC $0.004892 LowVol -8.76% 4.16% 79.24%
1221 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001242 LowVol -1.78% -9.30% 1.23%
1222 HDLB HODL Bucks HDLB $0.052200 LowVol -1.21% -5.43% -18.52%
1223 REGA Regacoin REGA $0.001526 LowVol -1.21% -13.78% -9.11%
1224 PRIMU Primulon PRIMU $0.000153 LowVol -1.21% -28.74% -26.95%
1225 TODAY TodayCoin TODAY $0.001068 LowVol -1.21% -5.15% 10.46%
1226 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.106843 LowVol -1.21% -15.64% 11.25%
1227 BIT First Bitcoin BIT $0.009158 LowVol -1.21% -0.16% -27.01%
1228 PLC PlusCoin PLC $0.000557 LowVol -0.15% 5.13% -23.15%
1229 KASHH KashhCoin KASHH $0.000153 LowVol -1.21% 7775.93% 41.85%
1230 DASHS Dashs DASHS $0.057085 LowVol -1.21% -4.13% 66.01%
1231 NTC Natcoin NTC $0.101779 LowVol -1.21% -40.15% -42.14%
1232 QBC Quebecoin QBC $0.002442 LowVol -1.21% -10.73% 33.67%
1233 EGOLD eGold EGOLD $0.007642 LowVol -0.15% 5.16% -42.36%
1234 TOP TopCoin TOP $0.000446 LowVol -1.50% -6.59% 16.34%
1235 TCR TheCreed TCR $0.000305 LowVol -1.21% -36.77% -21.40%
1236 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002900 LowVol 34.12% 20.14% 77.09%
1237 DISK DarkLisk DISK $0.001221 LowVol -1.18% 26.46% 25.35%
1238 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007784 LowVol -1.18% 48.62%
1239 EVC EventChain EVC $0.089884 LowVol -0.15% 40.18% -32.84%
1240 IQT iQuant IQT $0.173641 LowVol -1.21% -1.90% 15.54%
1241 FUTC FutCoin FUTC $0.003816 LowVol -1.18% -5.15% 108.85%
1242 WOW Wowcoin WOW $0.000153 LowVol -1.25% -3.75% 40.96%
1243 RHFC RHFCoin RHFC $0.000763 LowVol -1.21% 18.56% -21.10%
1244 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 0.29% 26.53% 48.82%
1245 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003053 LowVol -1.18% -9.67% -2.06%
1246 GRN Granite GRN $0.012211 LowVol -1.18% -3.79% 66.11%
1247 MARX MarxCoin MARX $0.001110 LowVol -1.22% -5.93% 3.92%
1248 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001679 LowVol -1.18% -59.43% 49.70%
1249 PRM PrismChain PRM $0.001984 LowVol -1.21% -17.80% 64.78%
1250 LKC LinkedCoin LKC $0.000305 LowVol -1.21% -1.18% 44.60%
1251 ELC Elacoin ELC $0.091579 LowVol -1.18% -15.57% -2.34%
1252 ASN Aseancoin ASN $0.006411 LowVol -1.21% -5.15% -82.64%
1253 EBIT eBIT EBIT $0.002247 LowVol -0.15% 5.13% 73.94%
1254 AV AvatarCoin AV $0.050979 LowVol -1.21% -5.15% 65.55%
1255 DON Donationcoin DON $0.000458 LowVol -1.21% -5.19% -21.92%
1256 IRL IrishCoin IRL $0.002442 LowVol -1.18% -27.63% 17.28%
1257 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004579 LowVol -1.21% -8.21% 23.21%
1258 WINK Wink WINK $0.000305 LowVol -1.21% -5.15%
1259 XQN Quotient XQN $0.006411 LowVol -0.02% -2.63% 52.56%
1260 TEAM TeamUp TEAM $0.000305 LowVol -1.21% -5.15%
1261 GAIN UGAIN GAIN $0.001832 LowVol -1.21% -5.15% 240.85%
1262 UTA UtaCoin UTA $0.002900 LowVol -1.21% 50.17% 34.92%
1263 SWP Swapcoin SWP $0.103362 LowVol -0.15% 21.88% -8.06%
1264 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.050365 LowVol -0.99% -15.34% 43.88%
1265 KARMA Karmacoin KARMA $0.000153 LowVol -1.18% -5.15%
1266 SHA SHACoin SHA $0.000763 LowVol -1.18% -20.96% 19.57%
1267 PDG PinkDog PDG $0.000153 LowVol -1.21% 44.21%
1268 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -0.14% 5.13% 97.60%
1269 IFC Infinitecoin IFC $0.000014 LowVol 1.91% 19.74% -18.13%
1270 XID International… XID $0.010379 LowVol -1.21% -5.15% 37.01%
1271 YEL Yellow Token YEL $0.005137 LowVol -0.15% -66.45%
1272 CYC Cycling Coin CYC $0.001526 LowVol -1.18% -13.78% -49.28%
1273 XAU Xaucoin XAU $0.040600 LowVol -1.18% -7.59% -3.60%
1274 ACN Avoncoin ACN $0.000611 LowVol -1.21% 26.46% 42.02%
1275 LTH LAthaan LTH $0.001221 LowVol -1.21% 26.46%
1276 MBL MobileCash MBL $0.000611 LowVol -1.21% 26.46% 89.36%
1277 VOYA Voyacoin VOYA $2.75 LowVol -1.21% -16.01% 85.38%
1278 LEPEN LePen LEPEN $0.000080 LowVol 1.48% -3.02% -25.81%
1279 EGG EggCoin EGG $0.057695 LowVol -1.18% 41.27%
1280 EUSD eUSD EUSD $0.000225 LowVol -0.15% 9.51% -32.94%
1281 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000611 LowVol -1.21% -45.72% -28.99%
1282 YES Yescoin YES $0.000148 LowVol -1.68% 45.38% 96.81%
1283 BGR Bongger BGR $0.000217 LowVol 1.73% 35.55% 58.88%
1284 OMC Omicron OMC $0.161790 LowVol -5.15%
1285 SHELL ShellCoin SHELL $0.045637 LowVol -1.21% 39.25%
1286 SPORT SportsCoin SPORT $0.001068 LowVol -1.21% -5.15%
1287 HCC Happy Creator… HCC $0.000611 LowVol -1.18% -24.12% 42.02%
1288 STEX STEX STEX $1.37 LowVol -1.47% 60.91% 212.89%
1289 GBRC Global Busine… GBRC $0.000305 LowVol -1.21% 89.69% 184.31%
1290 GML GameLeagueCoin GML $0.011753 LowVol -1.18% -13.06%
1291 UNC UNCoin UNC $0.000153 LowVol -1.18% -5.02% 42.02%
1292 RICHX RichCoin RICHX $0.008242 LowVol -1.21% -3.36% 34.54%
1293 FAP FAPcoin FAP $0.009048 LowVol -0.75% -19.73%
1294 CLINT Clinton CLINT $0.013737 LowVol -1.21% 4.25%
1295 TERA TeraCoin TERA $0.000153 LowVol -1.21% -5.15%
1296 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006105 LowVol -1.21% -27.80% -11.87%
1297 QORA Qora QORA $0.272692 LowVol -1.21% -6.83% 36.19%
1298 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000305 LowVol -1.21% -5.15% -5.32%
1299 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000135 LowVol -0.15% 5.13% 6.00%
1300 MEN PeopleCoin MEN $0.000153 LowVol -1.21% -2.98% 42.02%
1301 OP Operand OP $0.001374 LowVol -1.21% 6.70% 39.74%
1302 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -8.38% 456.51%
1303 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -0.47% -4.58% 78.80%
1304 SJCX Storjcoin X SJCX $0.281702 LowVol -35.75%
1305 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -12.98%
1306 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013634 LowVol -5.86% 26.94%
1307 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 1.33%
1308 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol -4.60%
1309 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.495554 LowVol -0.28% 49.00%
1310 MONETA Moneta MONETA $0.000472 LowVol -2.24% 55.98%
1311 OPES Opescoin OPES $0.002458 LowVol -4.52% 8.93%
1312 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 7.17%
1313 PAYP PayPeer PAYP $0.000165 LowVol 2.58% 55.17%
1314 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol
1315 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 17.92%
1316 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 41.96%
1317 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol -8.28% 38.51%
1318 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol
1319 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -77.77%
1320 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol 4.02% -19.01%
1321 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1322 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol 6.79% 27.83%
1323 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 1.53% 45.64%
1324 ANTX Antimatter ANTX $0.000156 LowVol 53.53% 47.41%
1325 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol
1326 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 51.54%
1327 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1328 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000155 LowVol 0.00% -3.82% -27.99%
1329 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1330 FC Facecoin FC $0.003480 -15.56%
1331 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -25.87%
1332 10MT 10M Token 10MT $0.002238 6.86% -4.22%
1333 FBL Faceblock FBL $0.001654 -10.02%
1334 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 -0.11% 5.18% -2.41%

Quay lại phần 1

Phản hồi