Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 3h ngày 9/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 3h ngày 9/12/2017 (GMT +7) của 1334 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 3h ngày 9/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15783.20 trên tổng giá trị $264,028,661,438

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $455.85 trên tổng giá trị $43,859,890,248

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1471.46 trên tổng giá trị $24,786,339,049

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.48 trên tổng giá trị $12,447,876,215

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.252168 trên tổng giá trị $9,768,772,678

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng 888 OctoCoin (888) đang có giá hiện tại $0.009911 trên tổng giá trị $499,694 đã biến động tăng 83.97% trong 1h qua

    + Đồng LAZ Lazaruscoin (LAZ) đang có giá hiện tại $0.003997 trên tổng giá trị đã biến động tăng 76.95% trong 1h qua

    + Đồng REGA Regacoin (REGA) đang có giá hiện tại $0.001537 trên tổng giá trị đã biến động tăng 66.44% trong 1h qua

    + Đồng CV2 Colossuscoin V2 (CV2) đang có giá hiện tại $0.000121 trên tổng giá trị $2,777,081 đã biến động tăng 66.23% trong 1h qua

    + Đồng EVO Evotion (EVO) đang có giá hiện tại $0.117319 trên tổng giá trị $371,918 đã biến động tăng 50.26% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000154 trên tổng giá trị đã biến động tăng 7900.46% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000036 trên tổng giá trị $186,738 đã biến động tăng 1014.90% trong 24h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.137341 trên tổng giá trị $1,356,109 đã biến động tăng 664.12% trong 24h qua

    + Đồng CV2 Colossuscoin V2 (CV2) đang có giá hiện tại $0.000121 trên tổng giá trị $2,777,081 đã biến động tăng 350.08% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000101 trên tổng giá trị đã biến động tăng 291.69% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.340447 trên tổng giá trị $25,742,730 đã biến động tăng 1692.89% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000154 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1692.32% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.725677 trên tổng giá trị $34,008 đã biến động tăng 964.36% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000036 trên tổng giá trị $186,738 đã biến động tăng 888.44% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000827 trên tổng giá trị $1,301,870 đã biến động tăng 649.00% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 3h ngày 9/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 EBCH eBitcoinCash EBCH $159,794 $0.017209 9,285,500 $9,615 -2.52% 21.60% 16.65%
702 BOST BoostCoin BOST $156,721 $0.013219 11,855,487 $1,557 -0.14% 17.07% -11.74%
703 MONK Monkey Project MONK $151,809 $1.43 105,797 $4,870 -3.87% -25.38% -71.18%
704 CRDNC Credence Coin CRDNC $147,841 $0.043140 3,427,006 $787,391 0.96% 15.44% -98.89%
705 DRXNE DROXNE DRXNE $147,329 $0.002330 63,226,901 $2,309 -4.51% 4.44% 11.04%
706 SCORE Scorecoin SCORE $142,066 $0.004681 30,346,591 $1,502 -0.04% 4.55% 11.14%
707 TAJ TajCoin TAJ $140,247 $0.017393 8,063,303 $1,864 4.49% 36.00% 90.89%
708 MARS Marscoin MARS $138,608 $0.004901 28,279,074 $1,242 -0.13% -10.66% 26.15%
709 ACP AnarchistsPrime ACP $133,070 $0.030278 4,394,874 $23,106 1.26% 0.06% 2.36%
710 PRC PRCoin PRC $131,005 $0.008300 15,782,800 $18,526 -1.95% -23.19% -8.37%
711 GPU GPU Coin GPU $128,570 $0.003176 40,477,042 $985 -0.16% -16.63% 38.34%
712 HXX Hexx HXX $127,875 $0.086049 1,486,066 $808 -3.22% 16.39% 118.69%
713 CJ Cryptojacks CJ $125,173 $0.000308 406,568,581 $2,516 -0.09% -23.37% -23.85%
714 XRA Ratecoin XRA $125,004 $0.001088 114,889,011 $1,833 -0.76% -38.45% -11.12%
715 ALL Allion ALL $119,141 $0.019218 6,199,359 $651 -0.21% 8.92% 61.57%
716 SGR Sugar Exchange SGR $118,600 $0.033886 3,500,000 $7,497 -0.29% 41.13% -10.07%
717 MAR Marijuanacoin MAR $116,729 $0.076883 1,518,265 $2,886 -0.84% -11.57% 22.53%
718 VUC Virta Unique … VUC $114,980 $0.001870 61,502,475 $1,718 -3.38% -6.00% 44.22%
719 CF Californium CF $114,656 $0.047651 2,406,161 $17,814 -11.34% 10.50% 71.35%
720 WOMEN WomenCoin WOMEN $113,399 $0.002564 44,220,400 $7,120 -2.00% -4.74% 41.23%
721 CASH Cashcoin CASH $110,599 $0.002396 46,158,242 $5,584 -5.40% 13.53% 103.78%
722 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $110,120 $0.013714 8,030,000 $2,442 17.57% -14.99% -35.50%
723 BAS BitAsean BAS $108,549 $0.021710 5,000,000 $2,352 -2.62% 25.08% -8.00%
724 CACH CacheCoin CACH $101,728 $0.024249 4,195,132 $1,213 -0.02% -7.54% -26.01%
725 EAGLE EagleCoin EAGLE $100,718 $0.048112 2,093,421 $2,658 -2.52% 78.36% 26.35%
726 $$$ Money $$$ $100,226 $0.002184 45,887,218 $1,106 6.91% 22.52% 38.83%
727 BITEUR bitEUR BITEUR $99,634 $1.19 83,746 $9,871 -0.13% -1.10% -2.09%
728 611 SixEleven 611 $99,406 $0.230415 431,420 $2,488 -0.14% -6.09% 47.37%
729 FXE FuturXe FXE $97,513 $0.414206 235,421 $2,222 7.66% -35.43% -73.75%
730 MST MustangCoin MST $95,503 $0.151510 630,343 $882 0.51% -2.87% 2.61%
731 NRO Neuro NRO $93,485 $0.002459 38,011,185 $1,137 -0.14% -30.62% 54.30%
732 CMT Comet CMT $87,482 $0.100228 872,830 $2,914 13.39% -15.37% 108.85%
733 XCO X-Coin XCO $87,344 $0.007052 12,384,976 $661 0.09% -7.06% 28.61%
734 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $85,777 $0.001076 79,719,140 $544 0.10% -7.67% -6.72%
735 EOT EOT Token EOT $83,282 $0.010082 8,260,903 $8,347 -0.59% -25.76% -22.90%
736 FLAX Flaxscript FLAX $82,111 $0.014701 5,585,181 $3,293 48.88% -34.81% -41.33%
737 KRONE Kronecoin KRONE $80,519 $0.021608 3,726,317 $1,185 -0.56% -7.77% 102.54%
738 DRS Digital Rupees DRS $78,517 $0.000154 510,802,961 $2,919 -0.14% -3.76% 43.45%
739 CXT Coinonat CXT $77,708 $0.009012 8,623,200 $702 0.00% 1.78% 58.19%
740 GLT GlobalToken GLT $77,584 $0.002959 26,220,900 $826 0.16% 23.30% 15.06%
741 MAY Theresa May Coin MAY $77,140 $0.003074 25,092,200 $819 -0.14% -11.62% -8.92%
742 KURT Kurrent KURT $74,894 $0.007550 9,919,485 $825 -0.61% 16.32% 40.88%
743 ERY Eryllium ERY $74,584 $0.013650 5,464,004 $3,678 7.69% 4.16% 203.66%
744 VRS Veros VRS $64,456 $0.000132 486,609,040 $880 -0.07% 42.78% 80.63%
745 SPT Spots SPT $57,487 $0.002566 22,406,021 $1,669 0.92% -10.51% -25.47%
746 BLRY BillaryCoin BLRY $55,287 $0.006149 8,991,967 $10,046 -0.14% -47.05% -67.56%
747 CWXT CryptoWorldX … CWXT $53,508 $0.000897 59,630,200 $948 0.58% -19.65% 11.25%
748 G3N G3N G3N $51,144 $0.006763 7,561,891 $1,137 -0.14% -3.76% 44.29%
749 XCS CybCSec XCS $50,933 $0.004304 11,834,082 $595 -0.14% -8.11% 21.19%
750 LTCR Litecred LTCR $47,993 $0.001588 30,227,750 $2,015 -6.66% -46.62% 19.29%
751 ICE iDice ICE $46,895 $0.029850 1,571,013 $618 -0.18% -75.85% -78.38%
752 PONZI PonziCoin PONZI $46,327 $0.053799 861,099 $11,690 -9.12% -56.95%
753 ITZ Interzone ITZ $45,501 $0.024594 1,850,075 $585 -0.14% -29.03% 358.04%
754 BNX BnrtxCoin BNX $44,235 $0.001668 26,522,501 $624 4.77% 26.10% 70.73%
755 NTWK Network Token NTWK $42,432 $0.003636 11,671,310 $563 -2.52% 20.13% -31.19%
756 LBTC LiteBitcoin LBTC $39,421 $0.012364 3,188,280 $19,981 4.07% 13.65% 293.68%
757 MSCN Master Swiscoin MSCN $38,754 $0.000867 44,702,210 $1,228 -5.08% -4.72% -27.24%
758 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $38,314 $0.044156 867,702 $13,585 0.39% -15.66% 213.78%
759 LUNA Luna Coin LUNA $37,904 $0.023038 1,645,300 $733 -0.13% -8.61% 19.62%
760 GSR GeyserCoin GSR $34,008 $0.725677 46,864 $17,866 -3.01% 115.44% 964.36%
761 GRIM Grimcoin GRIM $27,999 $0.002712 10,324,802 $1,733 -0.12% -9.50% 47.01%
762 XBTS Beatcoin XBTS $24,645 $0.016164 1,524,686 $1,946 -0.62% -73.04% -35.39%
763 VPRC VapersCoin VPRC $24,237 $0.000031 780,124,964 $1,932 5.02% -11.74% 11.89%
764 CREVA CrevaCoin CREVA $22,531 $0.000619 36,390,750 $3,214 0.09% -5.74% -12.88%
765 XRC Rawcoin XRC $20,788 $0.029491 704,882 $937 5.11% 9.79% 68.35%
766 LVPS LevoPlus LVPS $15,817 $0.010452 1,513,256 $3,237 -0.14% -21.15% 37.35%
767 ULA Ulatech ULA $7,670 $0.038428 199,586 $1,539 -0.14% -14.76% 126.68%
768 HMC HarmonyCoin HMC $6,726 $0.011985 561,235 $4,856 -0.14% -9.42% 6.12%
769 XNG Enigma XNG $2,788 $0.167700 16,627 $756 0.10% -14.80% -4.22%
770 BCAP BCAP BCAP $15,211,700 $1.52 10,000,000 LowVol -2.52% 4.98% 9.21%
771 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
772 ECOB Ecobit ECOB $13,135,244 $0.029554 444,444,444 LowVol 5.94% 159.47% 159.64%
773 ETT EncryptoTel [… ETT $12,089,549 $0.194581 62,131,190 LowVol -0.14% 10.46% 31.83%
774 XC XCurrency XC $7,752,785 $1.32 5,870,253 LowVol 8.85% 44.99%
775 ECN E-coin ECN $5,997,739 $1.27 4,709,539 LowVol -0.14% -54.01% -63.21%
776 YASH YashCoin YASH $5,226,372 $0.522623 10,000,273 LowVol -0.14% 30.89% 25.02%
777 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -5.15% 41.19%
778 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 399.75%
779 FIMK FIMKrypto FIMK $3,544,153 $0.006142 577,004,618 LowVol -0.14% 56.01% 302.56%
780 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $3,004,566 $0.085113 35,300,866 LowVol -0.77% -4.02%
781 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,777,081 $0.000121 22,880,172,934 LowVol 66.23% 350.08% 88.14%
782 EMV Ethereum Movi… EMV $2,350,072 $0.357879 6,566,666 LowVol -7.35% 1.78% -2.23%
783 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,234,868 $0.074496 30,000,000 LowVol -1.53% -13.24% -29.64%
784 AHT Bowhead AHT $2,200,696 $0.275087 8,000,000 LowVol -0.28% 71.38% 46.78%
785 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,086,051 $4.48 465,952 LowVol -4.77% 1.82% -10.85%
786 RC RussiaCoin RC $1,855,699 $0.221500 8,377,873 LowVol -12.18% -9.31% 42.48%
787 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 3.33% -21.36%
788 SHORTY Shorty SHORTY $1,567,870 $0.015679 100,000,000 LowVol -0.14% -6.51% 34.05%
789 REX REX REX $1,455,665 $0.168076 8,660,756 LowVol -2.52% 19.51% 14.73%
790 MAC Machinecoin MAC $1,245,019 $0.061529 20,234,575 LowVol 2.67% 9.21% 87.78%
791 ORB Orbitcoin ORB $1,202,465 $0.388673 3,093,771 LowVol -0.14% -4.65% 38.62%
792 SDC ShadowCash SDC $1,182,468 $0.176616 6,695,133 LowVol -0.14% -3.76% 19.13%
793 STRC StarCredits STRC $1,141,317 $0.253626 4,500,000 LowVol -0.14% -3.76% 1.42%
794 GIM Gimli GIM $1,109,384 $0.013867 80,000,000 LowVol 0.17% 103.36% 72.29%
795 ETBS Ethbits ETBS $1,024,084 $0.735902 1,391,604 LowVol -0.92% -14.30% -9.11%
796 INPAY InPay INPAY $953,018 $0.095302 10,000,000 LowVol -0.14% -1.37% -28.74%
797 METAL MetalCoin METAL $945,953 $0.012297 76,925,527 LowVol -2.57% -4.60% 22.41%
798 KOBO Kobocoin KOBO $936,211 $0.037903 24,700,248 LowVol -0.05% -2.89% 12.67%
799 VAL Valorbit VAL $844,972 $0.000159 5,319,642,547 LowVol -0.29%
800 MAX MaxCoin MAX $789,506 $0.012912 61,145,581 LowVol -0.14% -4.45% -2.42%
801 LNK Link Platform LNK $743,858 $15.66 47,503 LowVol -2.52% -45.04% -44.89%
802 XJO Joulecoin XJO $688,459 $0.019978 34,460,668 LowVol -0.03% 0.14% 119.00%
803 GOOD Goodomy GOOD $679,633 $0.001540 441,349,000 LowVol -0.77% 37.74% -11.55%
804 CARBON Carboncoin CARBON $649,518 $0.000042 15,392,009,571 LowVol -14.37% -13.98% -10.85%
805 EBET EthBet EBET $646,426 $0.076028 8,502,500 LowVol -2.52% -17.30% -22.97%
806 TALK BTCtalkcoin TALK $623,041 $0.009543 65,290,635 LowVol -37.41% -22.88% 22.59%
807 CFT CryptoForecast CFT $605,687 $0.013167 46,000,000 LowVol -0.14% 16.13% 60.36%
808 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 7.13% -50.47%
809 BBT BitBoost BBT $565,699 $0.116330 4,862,878 LowVol -2.52% 4.98% -3.34%
810 GUN Guncoin GUN $521,745 $0.002647 197,122,828 LowVol 7.32% 5.60% 43.33%
811 ITI iTicoin ITI $514,426 $16.08 32,000 LowVol -4.26% 0.01% -20.97%
812 DAXX DaxxCoin DAXX $507,817 $0.001020 498,103,570 LowVol 17.42% 20.97% 117.22%
813 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 9.67%
814 SAC SACoin SAC $495,978 $0.070708 7,014,473 LowVol -0.14% -4.59% -5.74%
815 BXT BitTokens BXT $491,407 $0.874308 562,053 LowVol -0.60% 203.85% 1.21%
816 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -22.47% -28.27%
817 BITS Bitstar BITS $479,858 $0.020791 23,079,737 LowVol -0.09% -18.30% -15.95%
818 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -9.19%
819 PIGGY Piggycoin PIGGY $479,568 $0.000984 487,522,257 LowVol -23.31% 34.20% 27.49%
820 XGR GoldReserve XGR $466,124 $0.027145 17,171,382 LowVol 0.73% -7.16% -9.07%
821 WAY WayGuide WAY $461,326 $0.004611 100,040,708 LowVol -0.14% 43.45%
822 8BIT 8Bit 8BIT $453,914 $0.309239 1,467,841 LowVol 0.57% -7.09% 28.23%
823 GLC GlobalCoin GLC $450,792 $0.006917 65,171,010 LowVol -2.31% -7.89% 53.69%
824 AU AurumCoin AU $444,451 $1.50 296,216 LowVol 0.19% -17.05% 10.98%
825 V Version V $437,517 $0.000933 469,086,112 LowVol -0.14% -29.96% -23.43%
826 STS Stress STS $434,341 $0.000769 565,134,332 LowVol -3.76%
827 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $424,196 $0.078145 5,428,300 LowVol -2.96% -2.40% 28.97%
828 UNIC UniCoin UNIC $418,382 $0.140928 2,968,766 LowVol 3.19% 2.62% 38.03%
829 FUNK The Cypherfunks FUNK $414,908 $0.000009 46,301,407,499 LowVol 3.43% 32.18% 79.07%
830 NYAN Nyancoin NYAN $393,841 $0.001235 318,773,432 LowVol 0.34% 1.71% 42.37%
831 PR Prototanium PR $380,454 $1.94 195,925 LowVol -0.29% -3.43% 43.54%
832 ENT Eternity ENT $377,916 $0.092228 4,097,650 LowVol -0.14% -17.39% 3.15%
833 CUBE DigiCube CUBE $373,388 $0.000154 2,429,126,009 LowVol 0.10% -3.76%
834 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol -5.19%
835 VIDZ PureVidz VIDZ $341,470 $0.002726 125,279,775 LowVol -1.76% -7.33% 34.83%
836 ICN iCoin ICN $336,834 $0.011528 29,217,756 LowVol -0.14% 46.18% 2.96%
837 TRI Triangles TRI $335,457 $4.60 72,891 LowVol -0.15% 17.93% 32.57%
838 BIGUP BigUp BIGUP $324,983 $0.000153 2,118,904,352 LowVol -0.36% -0.36% 8.51%
839 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol -0.41% 48.44%
840 LOT LottoCoin LOT $316,723 $0.000022 14,491,014,421 LowVol 5.56% 14.21% 19.14%
841 FRC Freicoin FRC $304,494 $0.010299 29,566,254 LowVol 0.10% -11.71% 16.57%
842 FUCK FuckToken FUCK $298,914 $0.005816 51,392,878 LowVol -2.52% -57.49%
843 SHDW Shadow Token SHDW $296,887 $0.042412 7,000,000 LowVol -0.35% 1.31% -1.51%
844 GAP Gapcoin GAP $290,029 $0.024027 12,070,802 LowVol -3.53% -3.61% 69.40%
845 HODL HOdlcoin HODL $289,417 $0.001845 156,903,845 LowVol 7.29% -3.76% 50.67%
846 J Joincoin J $279,252 $0.114055 2,448,402 LowVol 0.41% -2.38% 39.86%
847 WMC WMCoin WMC $278,192 $0.024133 11,527,489 LowVol -0.14% -3.76% 43.45%
848 Q2C QubitCoin Q2C $267,072 $0.001076 248,210,146 LowVol -0.14% -15.79% -22.76%
849 PASL Pascal Lite PASL $262,400 $0.061178 4,289,150 LowVol -0.14% 1.22% 45.13%
850 WYV Wyvern WYV $248,180 $0.139878 1,774,263 LowVol -0.14% -13.70% 30.26%
851 MRJA GanjaCoin MRJA $239,511 $0.053799 4,451,920 LowVol 0.10% 26.00% 65.43%
852 ARI Aricoin ARI $237,383 $0.001692 140,262,505 LowVol 9.01% 7.19% 48.01%
853 GAIA GAIA GAIA $228,249 $0.009470 24,101,381 LowVol -0.77% -4.69% -7.19%
854 SH Shilling SH $224,146 $0.005657 39,620,825 LowVol -0.14% -21.77% -9.46%
855 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $219,439 $0.276683 793,108 LowVol -0.14% -13.78% 112.63%
856 XRE RevolverCoin XRE $216,235 $0.009684 22,329,322 LowVol -0.14% -9.12% 54.24%
857 AMBER AmberCoin AMBER $214,949 $0.004919 43,699,481 LowVol 0.20% -41.89% -47.88%
858 RBX Ripto Bux RBX $214,665 $0.000563 381,236,123 LowVol -0.14% 1.82% 36.03%
859 GRT Grantcoin GRT $212,282 $0.004919 43,157,325 LowVol -0.14% -3.76% 11.96%
860 HMP HempCoin HMP $208,534 $0.000154 1,356,645,470 LowVol 0.10% -3.69%
861 I0C I0Coin I0C $204,434 $0.009742 20,985,333 LowVol 0.78% -17.63% 8.21%
862 BUN BunnyCoin BUN $201,050 $0.000002 102,320,831,450 LowVol 1.64% 0.90% -43.68%
863 HAL Halcyon HAL $198,324 $0.037352 5,309,569 LowVol 0.10% -38.70% 34.74%
864 ANTI AntiBitcoin ANTI $195,977 $0.011221 17,465,159 LowVol 0.10% -19.24% 18.99%
865 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 5.11% 85.98%
866 FIRE Firecoin FIRE $193,627 $1.97 98,412 LowVol -0.14% -3.65% 39.00%
867 OHM OHM OHM $192,383 $0.006456 29,799,498 LowVol -0.14% -3.76%
868 PX PX PX $191,549 $0.001998 95,857,805 LowVol -0.14% 17.30%
869 VTA Virtacoin VTA $186,738 $0.000036 5,201,310,113 LowVol 4.07% 1014.90% 888.44%
870 FRK Franko FRK $185,849 $0.199673 930,767 LowVol -16.71% 47.67%
871 BUMBA BumbaCoin BUMBA $183,047 $0.008147 22,468,630 LowVol 0.10% 27.52% 74.54%
872 JIN Jin Coin JIN $178,633 $0.018138 9,848,485 LowVol -0.14% 90.72% 187.03%
873 EUC Eurocoin EUC $175,273 $0.014116 12,416,554 LowVol 5.74% 4.59% 14.09%
874 DLC Dollarcoin DLC $174,977 $0.019214 9,106,714 LowVol -0.14% -4.20% 43.45%
875 CNNC Cannation CNNC $170,854 $0.068979 2,476,893 LowVol -0.15% -16.18% -8.17%
876 VOT VoteCoin VOT $169,667 $0.010299 16,474,625 LowVol -0.14% -17.59% -29.10%
877 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol -5.02%
878 SPRTS Sprouts SPRTS $166,524 $1.2e-07 1,389,961,584,597 LowVol 3.58% -4.86% -24.88%
879 KED Darsek KED $162,588 $0.011274 14,421,243 LowVol -1.99% -13.59% -16.45%
880 PHO Photon PHO $159,838 $0.000008 20,538,183,331 LowVol 5.59% 17.57% 79.31%
881 ARCO AquariusCoin ARCO $158,074 $0.105834 1,493,608 LowVol -1.17% -5.47% 45.25%
882 URC Unrealcoin URC $157,642 $0.022442 7,024,402 LowVol 0.20% -21.47% -8.35%
883 XCT C-Bit XCT $153,736 $0.000978 157,223,250 LowVol 0.20% -15.02% 35.17%
884 KAYI Kayicoin KAYI $152,225 $0.000536 284,250,060 LowVol -0.75% -9.62% 25.19%
885 SLING Sling SLING $151,894 $0.141416 1,074,095 LowVol -0.14% 48.35%
886 BIP BipCoin BIP $144,575 $0.088846 1,627,261 LowVol -0.14% 8.22% 70.25%
887 PRX Printerium PRX $141,738 $0.011990 11,821,728 LowVol -0.14% 105.01% 459.44%
888 LEA LeaCoin LEA $138,010 $0.000439 314,725,891 LowVol 2.15% -30.85% -24.53%
889 CAGE CageCoin CAGE $137,722 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 3.86% 3.86% 64.70%
890 CTO Crypto CTO $137,279 $0.011221 12,234,092 LowVol -0.14% -3.76% -9.15%
891 EMP EMoneyPower EMP $130,103 $0.014142 9,200,000 LowVol -0.14% 70.28%
892 URO Uro URO $129,534 $0.107291 1,207,310 LowVol 5.47% 0.42% 86.14%
893 SOON SoonCoin SOON $125,760 $0.010091 12,462,620 LowVol -0.29% -8.03% 18.17%
894 TSE Tattoocoin (S… TSE $125,387 $0.001387 90,421,856 LowVol -0.02% -3.45% 37.43%
895 CRX Chronos CRX $124,788 $0.001692 73,729,962 LowVol -0.07% 42.19% 102.92%
896 PXI Prime-XI PXI $120,110 $0.006716 17,884,400 LowVol -0.40% 2.73% 12.42%
897 BTQ BitQuark BTQ $120,054 $0.013219 9,081,731 LowVol 45.56% -11.95% 34.87%
898 IMS Independent M… IMS $118,285 $0.022031 5,368,934 LowVol 0.27% -29.98% 43.25%
899 UNITS GameUnits UNITS $116,834 $0.033641 3,472,983 LowVol -0.14% -18.77% 21.90%
900 ARG Argentum ARG $116,685 $0.013592 8,584,969 LowVol -0.18% 3.88% 4.35%
901 NEVA NevaCoin NEVA $113,958 $0.046127 2,470,525 LowVol 0.04% -13.96% 3.25%
902 DRM Dreamcoin DRM $110,326 $0.045038 2,449,632 LowVol -0.14% -34.11% 41.90%
903 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 8.85% 62.23%
904 SCRT SecretCoin SCRT $109,075 $0.025794 4,228,672 LowVol 0.61% -3.87%
905 CNC CHNCoin CNC $108,710 $0.002208 49,230,831 LowVol -1.29% 316.94%
906 REE ReeCoin REE $103,524 $0.000040 2,560,000,000 LowVol -16.89% -6.72% -35.42%
907 QTL Quatloo QTL $100,704 $0.013047 7,718,883 LowVol -0.14% -29.76% -7.95%
908 GCC GuccioneCoin GCC $99,780 $0.004919 20,285,537 LowVol -0.14% -6.67% 46.23%
909 BITZ Bitz BITZ $99,458 $0.049957 1,990,891 LowVol -0.14% -4.28%
910 JET Jetcoin JET $98,126 $0.020139 4,872,509 LowVol -2.52% -16.49% -42.28%
911 ARB ARbit ARB $95,278 $0.012143 7,846,145 LowVol -0.14% 19.39% 57.39%
912 QCN QuazarCoin QCN $92,918 $0.015371 6,044,911 LowVol -25.11% -23.01% -36.71%
913 ZMC ZetaMicron ZMC $92,281 $0.000154 600,344,291 LowVol -0.14% -3.76% 43.45%
914 RPC RonPaulCoin RPC $90,199 $0.100528 897,252 LowVol -0.14% -3.71% 33.13%
915 POP PopularCoin POP $89,506 $0.000027 3,372,875,244 LowVol 3.10% 4.25% 27.63%
916 WARP WARP WARP $88,215 $0.080545 1,095,224 LowVol -0.14% -3.76%
917 MND MindCoin MND $87,806 $0.005534 15,867,695 LowVol -0.14% -3.76% 43.45%
918 EGAS ETHGAS EGAS $87,205 $0.008585 10,157,540 LowVol -2.52% 5.20% 110.97%
919 RUPX Rupaya RUPX $84,450 $0.013834 6,104,625 LowVol -0.14% -40.12% -58.82%
920 JWL Jewels JWL $83,734 $0.004149 20,181,636 LowVol -3.78%
921 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol 1.34% -2.15% 1.68%
922 SOIL SOILcoin SOIL $80,954 $0.014197 5,702,048 LowVol 0.43% -13.33% 41.33%
923 MNC Mincoin MNC $80,318 $0.019927 4,030,657 LowVol 4.25% -44.41% -59.13%
924 KIC KibiCoin KIC $78,383 $0.005332 14,701,000 LowVol 4.94% 53.89% 15.37%
925 MCRN MACRON MCRN $77,823 $0.000194 401,421,401 LowVol -0.14% -5.03% 36.87%
926 TEK TEKcoin TEK $76,694 $0.000054 1,414,054,562 LowVol -56.06% -61.88% -49.21%
927 VEC2 VectorAI VEC2 $76,688 $0.004611 16,630,070 LowVol -0.14% -29.94% -2.24%
928 EXN ExchangeN EXN $73,666 $0.014444 5,100,000 LowVol -0.44% 19.82% 107.77%
929 AMMO Ammo Rewards AMMO $71,733 $0.000922 77,777,777 LowVol -0.14% -3.76% 12.98%
930 BRAIN Braincoin BRAIN $71,375 $0.007071 10,094,424 LowVol -0.14% -3.50% 24.50%
931 BVC BeaverCoin BVC $70,396 $0.022597 3,115,258 LowVol -0.14% -29.22% -0.31%
932 ATX Artex Coin ATX $70,027 $0.003728 18,781,750 LowVol -0.14% -21.16% 4.05%
933 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 10.06% 128.53%
934 ADCN Asiadigicoin ADCN $68,980 $0.002767 24,931,054 LowVol -0.14% -21.25% -11.64%
935 COXST CoExistCoin COXST $67,116 $0.002477 27,100,000 LowVol -0.36% -45.30%
936 PULSE Pulse PULSE $65,938 $0.004611 14,298,972 LowVol -0.14% -6.86% 53.69%
937 ICOB ICOBID ICOB $65,606 $0.000615 106,701,874 LowVol -0.14% -19.52% 12.08%
938 EGO EGO EGO $64,559 $0.001076 60,000,001 LowVol -0.14% -3.76% 64.86%
939 RBT Rimbit RBT $64,399 $0.000558 115,499,623 LowVol 2.68% 23.30% -1.53%
940 VIP VIP Tokens VIP $63,714 $0.000763 83,450,403 LowVol -4.39% 44.24%
941 300 300 Token 300 $62,249 $207.50 300 LowVol -0.14% -7.20% -2.11%
942 IMPS ImpulseCoin IMPS $62,240 $0.003074 20,245,510 LowVol -0.14% 6.94% 43.45%
943 ORLY Orlycoin ORLY $61,964 $0.001691 36,646,779 LowVol -0.14% 5.82% 42.12%
944 BRAT BRAT BRAT $60,491 $0.000378 160,000,000 LowVol 9.45% -0.48% 11.37%
945 BSC BowsCoin BSC $59,719 $0.010760 5,550,102 LowVol -0.14% -2.36% 9.14%
946 TAGR TAGRcoin TAGR $59,440 $0.001537 38,669,634 LowVol 0.20% -3.76% 59.38%
947 BENJI BenjiRolls BENJI $59,187 $0.002922 20,254,396 LowVol -0.16% 1.67% 21.48%
948 E4ROW E4ROW E4ROW $59,030 $0.013422 4,398,000 LowVol -2.52% -28.61%
949 CRT CRTCoin CRT $58,487 $0.737821 79,270 LowVol -0.14% -3.76% 43.45%
950 DIBC DIBCOIN DIBC $53,472 $0.010694 5,000,000 LowVol -0.10% -3.50% -10.23%
951 CPN CompuCoin CPN $52,804 $0.002692 19,615,019 LowVol -0.15% -21.97% -19.37%
952 PIE PIECoin PIE $51,980 $0.003843 13,526,607 LowVol -0.14% -19.01% -13.25%
953 BIOS BiosCrypto BIOS $51,209 $0.002459 20,821,709 LowVol -0.14% -3.69%
954 GPL Gold Pressed … GPL $49,289 $0.192141 256,527 LowVol -0.14% -38.97% -21.27%
955 BLZ BlazeCoin BLZ $47,857 $0.000079 608,557,394 LowVol 3.82% 14.06% 18.74%
956 RIDE Ride My Car RIDE $46,703 $0.000461 101,276,976 LowVol -0.14% -13.18% 72.11%
957 SFC Solarflarecoin SFC $45,073 $0.003200 14,083,450 LowVol 5.67% -19.23% -0.23%
958 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 1.19% -6.88%
959 UET Useless Ether… UET $44,357 $0.011185 3,965,716 LowVol -2.52% 5.44% 24.40%
960 CESC CryptoEscudo CESC $44,302 $0.000307 144,105,100 LowVol 0.10% -32.67% -4.37%
961 VLTC Vault Coin VLTC $44,128 $0.001454 30,340,690 LowVol -5.97% -15.32% 10.40%
962 TOR Torcoin TOR $43,789 $0.138495 316,179 LowVol -0.14% 0.36% -30.00%
963 BOAT BOAT BOAT $42,765 $0.002306 18,547,845 LowVol 13.44% 5.87% 52.84%
964 SONG SongCoin SONG $42,479 $0.001304 32,565,300 LowVol 1.22% -8.81% 19.76%
965 FUZZ FuzzBalls FUZZ $42,318 $0.008762 4,829,945 LowVol -0.14% -30.88% 31.00%
966 PEX PosEx PEX $41,103 $0.016755 2,453,240 LowVol -0.14% -4.31% 43.45%
967 AGLC AgrolifeCoin AGLC $39,483 $0.005226 7,554,856 LowVol -0.14% 159.71% -14.44%
968 FLVR FlavorCoin FLVR $38,548 $0.001845 20,898,106 LowVol -0.14%
969 HVCO High Voltage HVCO $38,126 $0.025516 1,494,171 LowVol -0.14% -3.17% 54.07%
970 ICON Iconic ICON $38,003 $0.064098 592,894 LowVol -0.14% -56.91% 12.19%
971 KNC KingN Coin KNC $37,821 $18.84 2,008 LowVol -0.14% -1.72% 9.87%
972 PLACO PlayerCoin PLACO $37,789 $0.001076 35,120,000 LowVol -0.14% 12.24% 31.04%
973 ZYD Zayedcoin ZYD $37,369 $0.005985 6,243,840 LowVol 0.47% -5.28% 18.83%
974 STEPS Steps STEPS $34,355 $0.001845 18,625,017 LowVol -0.14% -42.25% -28.49%
975 PLNC PLNcoin PLNC $34,149 $0.001998 17,089,600 LowVol -0.14% -9.91% 55.40%
976 IMX Impact IMX $33,666 $0.000307 109,509,099 LowVol -0.14% 11.47% 107.34%
977 CRTM Corethum CRTM $33,554 $0.013422 2,500,000 LowVol -2.52% 4.98% 199.58%
978 LIR LetItRide LIR $33,471 $0.000922 36,291,633 LowVol -0.14% -3.76% 4.13%
979 WBB Wild Beast Block WBB $33,360 $0.198750 167,850 LowVol 0.02% -4.00% 27.40%
980 JOBS JobsCoin JOBS $32,593 $0.000307 106,019,270 LowVol -0.14% -3.76% 43.45%
981 SLEVIN Slevin SLEVIN $32,280 $0.000461 70,000,000 LowVol -0.14% -27.82% 43.45%
982 DLISK DAPPSTER DLISK $30,743 $0.000307 100,000,000 LowVol 0.10% -35.84% -5.98%
983 EREAL eREAL EREAL $30,615 $0.000447 68,427,562 LowVol -2.52% 2.92% -14.99%
984 XOC Xonecoin XOC $30,343 $0.072245 420,000 LowVol -0.14%
985 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
986 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,795 LowVol -0.18% 47.82%
987 ALTC Antilitecoin ALTC $29,063 $0.000922 31,512,613 LowVol -0.14% -3.76% 42.75%
988 CAB Cabbage CAB $29,052 $0.002767 10,499,996 LowVol -13.05% 33.35% 3.28%
989 DIX Dix Asset DIX $27,675 $2.8e-07 100,000,000,000 LowVol -3.98% -33.77% 2.84%
990 OS76 OsmiumCoin OS76 $27,347 $0.030589 894,026 LowVol -0.14% -5.19% 20.89%
991 DES Destiny DES $27,299 $0.017062 1,600,000 LowVol -7.63% -41.33% -31.66%
992 IBANK iBank IBANK $27,134 $0.005995 4,526,324 LowVol -0.14% 4.51% 366.20%
993 GBT GameBet Coin GBT $26,147 $0.001230 21,262,780 LowVol -20.11% -35.84% -28.28%
994 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,838 $0.034278 753,776 LowVol -0.14% 1.72% -0.60%
995 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol -5.01% -3.59%
996 BIOB BioBar BIOB $24,780 $0.027976 885,756 LowVol -0.14% -1.59% 25.73%
997 SCS Speedcash SCS $24,510 $0.093611 261,831 LowVol -0.14% -14.90% 43.45%
998 TRADE Tradecoin TRADE $21,921 $0.002809 7,803,854 LowVol -7.43% 22.01%
999 SOCC SocialCoin SOCC $20,436 $0.014756 1,384,879 LowVol -0.14% 51.46% 73.65%
1000 ROOFS Roofs ROOFS $19,983 $0.000154 130,000,000 LowVol -0.14% -7.36% -34.57%
1001 ELS Elysium ELS $19,084 $0.004765 4,005,012 LowVol -0.14% -9.59% 27.05%
1002 MILO MiloCoin MILO $18,398 $0.001705 10,789,954 LowVol -0.14% -43.81% -44.96%
1003 JS JavaScript Token JS $18,154 $0.002271 7,991,996 LowVol -2.52% -46.70% -0.72%
1004 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $18,059 $0.001334 13,532,750 LowVol -3.19% -7.45% 51.09%
1005 WORM HealthyWormCoin WORM $17,137 $0.000154 111,489,662 LowVol -0.14% -71.46%
1006 GEERT GeertCoin GEERT $16,577 $0.003256 5,091,200 LowVol -0.15% -14.18% 39.98%
1007 SLFI Selfiecoin SLFI $16,575 $0.000154 107,829,281 LowVol -0.14% -3.79% 43.45%
1008 QBK Qibuck Asset QBK $16,383 $0.009802 1,671,379 LowVol -6.83% -18.56% 32.52%
1009 RSGP RSGPcoin RSGP $15,400 $8.92 1,727 LowVol -0.14% -6.65% -7.62%
1010 VOLT Bitvolt VOLT $13,938 $0.000922 15,112,554 LowVol -0.14% 14.20% 64.23%
1011 GBC GBCGoldCoin GBC $12,830 $0.001129 11,361,817 LowVol 0.46% -16.22% -7.82%
1012 ARGUS Argus ARGUS $12,694 $0.011055 1,148,324 LowVol 0.34% -5.48% 39.67%
1013 DAS DAS DAS $12,684 $0.004694 2,702,168 LowVol -43.68%
1014 MGM Magnum MGM $12,166 $0.003074 3,957,381 LowVol -0.14% -25.97% -31.10%
1015 SANDG Save and Gain SANDG $10,835 $0.003535 3,064,800 LowVol -0.14% -48.52%
1016 P7C P7Coin P7C $10,828 $0.000307 35,220,238 LowVol -0.14% -3.76% -3.23%
1017 CCM100 CCMiner CCM100 $10,643 $0.003167 3,360,417 LowVol -1.11% -21.56% 13.99%
1018 NODC NodeCoin NODC $10,062 $0.005995 1,678,439 LowVol -0.14% -32.97% 45.33%
1019 WBC WalletBuilder… WBC $9,397 $0.499778 18,803 LowVol 4.34%
1020 TSTR Tristar Coin TSTR $7,728 $0.001537 5,027,857 LowVol -0.14% -56.25% -57.48%
1021 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,865 $0.000744 9,227,698 LowVol -0.14% -21.21% -19.03%
1022 CONX Concoin CONX $6,750 $0.009069 744,266 LowVol -0.14% -11.25% 44.09%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,657 $0.031428 211,827 LowVol -1.11% -8.95% 53.58%
1024 MRNG MorningStar MRNG $5,924 $0.000181 32,676,041 LowVol -51.32% -12.25%
1025 NANOX Project-X NANOX $5,402 $69016.90 0.078264 LowVol -0.14% 17.43% 67.49%
1026 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,601 $0.002613 1,377,917 LowVol -0.14% -3.76% 62.74%
1027 LEX Lex4All LEX $3,535 $0.003535 1,000,000 LowVol -1.11% 14.93% 114.88%
1028 TOKEN SwapToken TOKEN $1,999 $1.3e-07 15,320,585,365 LowVol 1.77% 21.10% 28.82%
1029 DGCS Digital Credits DGCS $1,791 $0.000307 5,826,388 LowVol -0.14% -25.50%
1030 EBT Ebittree Coin EBT $1,523 $0.001205 1,264,511 LowVol -0.14% -68.57% -37.97%
1031 ABN Abncoin ABN $1,051 $0.015525 67,700 LowVol -0.14% -8.41% 9.91%
1032 SOJ Sojourn SOJ $803 $0.001654 485,214 LowVol -0.77% 0.21%
1033 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1034 DMB Digital Money… DMB $462 $0.001096 421,300 LowVol -20.84% -32.14% 2.27%
1035 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1036 CALC CaliphCoin CALC $94 $0.001076 87,140 LowVol -0.14% 15.59%
1037 FDC Future Digita… FDC $71 $0.000026 2,753,201 LowVol -0.77% -69.89%
1038 FAL Falcoin FAL $30 $0.000154 196,766 LowVol -0.14% -51.88% -36.57%
1039 APW AppleCoin APW $12 $0.000154 80,794 LowVol -0.14% -3.76% 43.45%
1040 ATMC ATMCoin ATMC $3.81 $10,138,900 -0.01% 2.68% 33.18%
1041 BCD Bitcoin Diamo… BCD $34.01 $8,288,140 -0.77% -4.13% -32.90%
1042 CMT CyberMiles CMT $0.160269 $6,540,110 -1.34% -9.16%
1043 ERO Eroscoin ERO $0.163306 $6,482,470 -3.87% 19.77%
1044 ETN Electroneum ETN $0.095425 $3,848,740 -2.22% 9.57% 90.64%
1045 NULS Nuls NULS $0.964480 $3,630,450 4.60% 11.43% 86.64%
1046 AI POLY AI AI $17.67 $3,210,370 -0.14% 0.78% 8.94%
1047 GRX GOLD Reward T… GRX $5.03 $2,317,180 -0.51% 12.35% 11.88%
1048 FRST FirstCoin FRST $15.34 $2,297,870 -0.17% -7.99% -6.16%
1049 REC Regalcoin REC $33.46 $2,277,980 2.75% 4.97% -29.55%
1050 FRGC Fargocoin FRGC $10.62 $2,106,170 0.15% -3.07% 8.69%
1051 ORME Ormeus Coin ORME $3.30 $2,015,210 4.38% 3.19% 17.80%
1052 CLUB ClubCoin CLUB $3.25 $1,742,700 -2.16% -12.66% -46.47%
1053 TSL Energo TSL $0.031719 $1,092,210 -2.01% -4.86% 2.70%
1054 BTE BitSerial BTE $6.81 $846,988 -2.74% -1.11% 52.74%
1055 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.67 $779,107 0.27% 3.78% 54.51%
1056 THS TechShares THS $0.891327 $732,342 -1.42% 12.46% 2.98%
1057 B2X SegWit2x [Fut… B2X $196.25 $697,512 1.50% 1.43% -5.32%
1058 STC Santa Coin STC $0.462229 $535,154 -6.25% -38.38%
1059 XIN Infinity Econ… XIN $0.029205 $462,216 -3.60% -2.60% -17.44%
1060 BOT Bodhi BOT $0.417617 $368,799 -0.89% -1.35% -7.05%
1061 RYZ ANRYZE RYZ $0.017452 $359,442 6.79% -14.11% -21.35%
1062 WC WINCOIN WC $0.727796 $303,788 -0.17% -19.64% -12.57%
1063 LLT LLToken LLT $0.381672 $281,820 -0.22% 5.38% 21.16%
1064 BT1 BT1 [CST] BT1 $15449.20 $267,185 -1.25% -12.45% 41.38%
1065 ADK Aidos Kuneen ADK $21.98 $265,433 5.02% -14.77% -34.81%
1066 XYLO XYLO XYLO $4.15 $261,606 6.42% 2.36%
1067 CAPP Cappasity CAPP $0.022407 $221,386 1.71% -11.59%
1068 INF InfChain INF $0.012143 $212,285 -0.14% -4.09% 37.20%
1069 XCPO Copico XCPO $0.028438 $207,098 8.08% 36.83% 21.57%
1070 BT2 BT2 [CST] BT2 $253.97 $179,815 -0.85% 54.81% 118.53%
1071 XID Sphre AIR XID $0.183560 $157,009 -0.73% -3.71% 15.27%
1072 BTCM BTCMoon BTCM $0.040384 $114,261 -2.35% 69.75% 309.42%
1073 GBG Golos Gold GBG $0.134801 $109,708 -0.74% 1.08% -18.93%
1074 BSR BitSoar BSR $0.196752 $104,210 -0.14% -8.25% 3.82%
1075 ICX ICON ICX $1.73 $91,172 -1.12% -0.85% 16.05%
1076 QBT Qbao QBT $0.224684 $76,593 0.48% 4.50%
1077 DSR Desire DSR $0.197389 $53,799 -0.27% -13.97% -19.07%
1078 MKR Maker MKR $398.19 $52,055 -2.52% 7.15% 5.42%
1079 UGT UG Token UGT $0.418299 $45,524 -3.01% 4.02% -6.73%
1080 SUR Suretly SUR $2.39 $43,441 -2.53% -3.82% -29.82%
1081 B3 B3Coin B3 $0.000059 $40,237 -16.55% -29.97% -15.08%
1082 MSD MSD MSD $0.008307 $37,657 -0.25% -12.42% -35.30%
1083 EVR Everus EVR $1.50 $35,838 -0.90% 4.14% -32.55%
1084 FOR FORCE FOR $0.009809 $35,570 -20.35% -33.62% 67.23%
1085 AIB Advanced Inte… AIB $0.012295 $30,796 -0.13% 25.21% 186.48%
1086 BTU Bitcoin Unlim… BTU $101.19 $28,100 -2.00% 9.99% -25.53%
1087 VIU Viuly VIU $0.012863 $27,556 -2.98% 25.48% 54.11%
1088 VASH VPNCoin VASH $0.006149 $25,248 2.76% 4.05% 29.65%
1089 FLASH Flash FLASH $0.005993 $24,500 1.58% 20.88% 14.18%
1090 MAGE MagicCoin MAGE $19.76 $24,350 5.04% -46.82%
1091 SEND Social Send SEND $0.081468 $22,589 -5.23% -25.16%
1092 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.012247 $21,035 -5.37% 148.42% 228.28%
1093 BIXC BIXC BIXC $6.63 $18,569 53.51%
1094 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003224 $17,860 -0.14% -17.69% 69.42%
1095 EFYT Ergo EFYT $14.12 $16,712 2.12% -8.04% 55.23%
1096 COR CORION COR $0.737934 $16,422 -0.14% -2.99% -19.95%
1097 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.087132 $16,112 -0.14% -17.60% -8.09%
1098 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.005781 $15,601 -17.99% -17.52% 157.30%
1099 MOTO Motocoin MOTO $0.008287 $15,199 -3.92% -60.29% 261.39%
1100 WISH MyWish WISH $0.124826 $14,835 -2.52% 28.02% -13.51%
1101 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.087918 $14,286 4.81% 19.95% 15.32%
1102 DEUS DeusCoin DEUS $0.307272 $13,528 2.45% 62.52% -16.20%
1103 BPL Blockpool BPL $0.207511 $13,282 -0.06% 0.50% 59.73%
1104 BCDN BlockCDN BCDN $0.075611 $12,967 -2.52% 13.32%
1105 PLX PlexCoin PLX $0.030890 $12,691 15.83% -35.50% -84.03%
1106 SKR Sakuracoin SKR $0.006758 $11,616 2.43% -16.05% 408.49%
1107 AERM Aerium AERM $0.318073 $11,495 38.71% -34.03% -65.15%
1108 MCR Macro MCR $1.60 $10,335 -0.14% -7.39% -25.16%
1109 MGC MergeCoin MGC $0.012758 $10,249 -0.14% -10.25% 5.69%
1110 SYNC Sync SYNC $737.82 $10,022 -0.14%
1111 BLX Blockchain Index BLX $3.31 $8,453 -2.52% 7.89% 24.74%
1112 TER TerraNova TER $4.31 $8,253 -15.11% 10.82% 125.38%
1113 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003792 $7,691 7.71% 8.10% 61.98%
1114 HYTV Hyper TV HYTV $0.005369 $7,025 -2.52% -6.69% -3.26%
1115 BOS BOScoin BOS $1.29 $6,922 -0.14% 18.40% 27.05%
1116 HAT Hawala.Today HAT $0.245111 $6,326 -2.52% 27.81% 33.76%
1117 FRD Farad FRD $0.082588 $6,174 -4.00% -43.38% 3.59%
1118 AKY Akuya Coin AKY $0.122970 $4,836 -0.14% -17.39% -22.63%
1119 BON Bonpay BON $1.28 $4,731 -10.13% -35.49%
1120 SND Sand Coin SND $0.893060 $4,567 17.36% 3.85% 41.43%
1121 TCOIN T-coin TCOIN $0.000307 $4,553 0.83% 92.40% 37.76%
1122 PNX Phantomx PNX $0.015619 $4,454 -0.18% 16.96% -23.20%
1123 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002549 $4,359 0.37% -13.65% 3.06%
1124 DFS DFSCoin DFS $0.005434 $3,978 -0.97% -43.03% -44.37%
1125 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049215 $3,871 -2.52% 4.98% -18.74%
1126 NUKO Nekonium NUKO $0.061331 $3,869 -0.14% -2.01%
1127 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.307631 $3,857 -0.36% 24.76% 52.13%
1128 APC AlpaCoin APC $0.026294 $3,847 -0.14% -2.40% -9.41%
1129 DGPT DigiPulse DGPT $1.29 $3,524 -3.33% -33.71% 11.88%
1130 B2B B2B B2B $0.367319 $3,339 -2.64% 2.60% -11.71%
1131 RCN Rcoin RCN $0.000154 $3,285 -0.14% -3.76% 43.45%
1132 WA WA Space WA $0.022135 $3,236 -0.14% -11.16% 11.65%
1133 PCN PeepCoin PCN $0.000154 $3,171 -0.14% 203.07% 1692.32%
1134 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.23 $2,949 -0.14% -6.50% -17.47%
1135 ONG onG.social ONG $0.161066 $2,922 -2.52% 4.69% -51.40%
1136 IBTC iBTC IBTC $0.010799 $2,847 37.41% 51.06% 71.04%
1137 AMS AmsterdamCoin AMS $0.003074 $2,544 -37.59% -36.20% -45.54%
1138 BTBc Bitbase BTBc $0.003382 $2,495 -0.14% -34.61% -5.52%
1139 GLS GlassCoin GLS $0.691707 $2,440 -18.24% -27.43% -27.19%
1140 SHND StrongHands SHND $2.1e-08 $2,313 -3.47% -11.92% -9.74%
1141 CASH Cash Poker Pro CASH $0.044741 $2,310 -2.52% 5.71% -12.45%
1142 MCI Musiconomi MCI $0.032790 $2,239 -2.56% -27.52% -42.51%
1143 ACC AdCoin ACC $0.084700 $2,228 -11.57% -31.70% -15.06%
1144 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.002152 $2,175 -0.14% -61.26% -50.55%
1145 OX OX Fina OX $0.000159 $2,131 0.25% -8.92% 27.07%
1146 PEC Peacecoin PEC $0.066404 $2,121 -0.14% -15.04% 38.54%
1147 XOT Internet of T… XOT $2151.97 $2,091 -0.14% -10.05% 0.41%
1148 ABC Alphabit ABC $15.37 $2,054 -0.14% -36.48% -10.48%
1149 DBG Digital Bulli… DBG $0.005380 $2,017 -0.14% -25.78% -21.05%
1150 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000367 $1,870 -2.52%
1151 UR UR UR $0.000924 $1,851 -13.70% -25.14% 68.95%
1152 PRES President Trump PRES $0.005668 $1,829 -0.14% -8.49% 33.87%
1153 ZBC Zilbercoin ZBC $0.031354 $1,729 -6.91% -23.09% -27.02%
1154 SISA SISA SISA $0.009782 $1,712 -17.51% 3.44% -23.74%
1155 X2 X2 X2 $0.000154 $1,710 -0.14% -3.65% 43.45%
1156 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.003997 $1,702 76.95% 127.48% 157.04%
1157 DAY Chronologic DAY $3.46 $1,676 -2.40% 20.33% 2.61%
1158 TIE TIES Network TIE $0.098429 $1,669 -2.52% 64.91% 13.75%
1159 GARY President Joh… GARY $0.108675 $1,666 -0.14% -19.95% 2.44%
1160 FRN Francs FRN $0.037460 $1,609 10.81% -13.82% 38.28%
1161 HNC Huncoin HNC $0.002152 $1,505 -0.14% -34.14% 19.48%
1162 DMC DynamicCoin DMC $0.002459 $1,486 -11.22% -9.70% -21.71%
1163 WILD Wild Crypto WILD $0.147512 $1,448 7.18% 24.80% 38.81%
1164 STEX STEX STEX $1.38 $1,403 -3.98% 81.13% 219.76%
1165 OXY Oxycoin OXY $0.086882 $1,402 -0.14% -16.99% -36.35%
1166 CME Cashme CME $0.000154 $1,359 0.10% -3.76% 43.45%
1167 MINEX Minex MINEX $0.021975 $1,296 -0.02% 2.79% -5.77%
1168 SKC Skeincoin SKC $0.023364 $1,293 -0.14% -26.39% 124.69%
1169 TRIA Triaconta TRIA $7.11 $1,250 -2.52% -12.15% -23.49%
1170 CC CyberCoin CC $0.000154 $1,246 -0.14% -3.76% -28.28%
1171 EDOGE EtherDoge EDOGE $8.9e-07 $1,194 -2.52% 109.96% 57.79%
1172 WIC Wi Coin WIC $0.002616 $1,154 -9.99% -8.71% -19.06%
1173 COUPE Coupecoin COUPE $0.000101 $1,042 -3.77% 291.69% 576.64%
1174 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000307 $975 -0.14% -35.84% -38.96%
1175 AXIOM Axiom AXIOM $0.022596 $925 -0.14% -6.31% 36.71%
1176 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005593 $868 -9.74% -21.57% -23.96%
1177 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000154 $863 -0.14% -3.72% 18.17%
1178 TELL Tellurion TELL $0.000159 $856 -24.21% -73.14% 24.99%
1179 NAMO NamoCoin NAMO $0.000258 $823 20.81% 60.01% 102.74%
1180 9COIN 9COIN 9COIN $0.003843 $776 -0.14% -29.17% 56.83%
1181 SFE SafeCoin SFE $0.000154 $729 -0.14%
1182 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.089153 $723 -0.08% -43.79% -12.90%
1183 XRY Royalties XRY $0.000143 $722 0.45% -3.06% -98.61%
1184 VULC Vulcano VULC $0.012376 $677 -0.26% 3.33% 33.33%
1185 NBIT netBit NBIT $0.062502 $664 -0.14% -21.42% 33.00%
1186 BUB Bubble BUB $0.032895 $635 -0.14% 81.31% 57.34%
1187 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000461 $632 -0.14% -38.08% 9.80%
1188 EDRC EDRCoin EDRC $0.055185 $616 -0.25% -27.71% 11.22%
1189 ACES Aces ACES $0.000154 $585 -0.14% -51.88% 43.45%
1190 BEST BestChain BEST $0.001718 $562 -0.44% 18.43% 28.70%
1191 LDCN LandCoin LDCN $0.002142 $558 0.79% -32.31% 0.05%
1192 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 $539 -0.02% 22.72% 54.38%
1193 STARS StarCash Network STARS $0.346059 $536 -3.70% 35.48% 120.96%
1194 GAY GAY Money GAY $0.022982 $529 3.79% 67.01% 111.04%
1195 INDIA India Coin INDIA $0.000307 $527 -0.14% 64.57% 34.22%
1196 MGC GulfCoin MGC $0.002158 $508 -0.15% -4.32% -8.31%
1197 HIGH High Gain HIGH $0.000615 LowVol -0.14% 28.32% -15.30%
1198 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol 3.24% -11.85% 38.77%
1199 BIRDS Birds BIRDS $0.000154 LowVol -0.14% 43.45%
1200 PRN Protean PRN $0.000139 LowVol 0.08% 245.31% 115.26%
1201 STU bitJob STU $0.020452 LowVol -51.93% -35.21% -34.04%
1202 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009555 LowVol -0.01% -34.98% -3.66%
1203 XDE2 XDE II XDE2 $2.23 LowVol -0.14% -5.15%
1204 SAK Sharkcoin SAK $0.002198 LowVol 0.36% -16.81% 0.66%
1205 CYDER Cyder CYDER $0.000307 LowVol -0.14% 92.49% 43.45%
1206 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003689 LowVol -0.14% -30.00%
1207 ANI Animecoin ANI $0.000307 LowVol -0.14% 92.49% 126.03%
1208 MAGN Magnetcoin MAGN $0.616999 LowVol -0.14% -36.87% 41.10%
1209 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005533 LowVol -0.14% -3.76% 35.86%
1210 EAG EA Coin EAG $2.00 LowVol -0.14% -47.87% -39.60%
1211 ETT EncryptoTel [… ETT $0.090639 LowVol -0.22% -37.71% -34.63%
1212 POKE PokeCoin POKE $0.000154 LowVol -0.14% -3.76%
1213 FFC FireFlyCoin FFC $0.000154 LowVol -0.14% -3.76% 43.45%
1214 FUDD DimonCoin FUDD $0.001347 LowVol -2.52% -5.24% -8.41%
1215 BET BetaCoin BET $0.001393 LowVol 2.47% -12.83% -55.44%
1216 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003228 LowVol -0.14% 7.54%
1217 QBT Cubits QBT $0.003237 LowVol 0.47% -4.14% -62.25%
1218 MAVRO Mavro MAVRO $0.027515 LowVol -0.14% -3.94% 107.07%
1219 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001258 LowVol -0.21% -10.55% 1.38%
1220 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 4.88% -23.01% -97.78%
1221 BSN Bastonet BSN $0.000922 LowVol -0.14% -35.83% 28.34%
1222 HDLB HODL Bucks HDLB $0.052570 LowVol -0.14% -3.06% -18.09%
1223 REGA Regacoin REGA $0.001537 LowVol 66.44% -12.51% -7.70%
1224 BXC Bitcedi BXC $0.005375 LowVol 1.65% 15.11% 100.32%
1225 PRIMU Primulon PRIMU $0.000154 LowVol -0.14% -29.26% -26.14%
1226 TODAY TodayCoin TODAY $0.001076 LowVol -0.14% -3.76% 11.57%
1227 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.107599 LowVol 0.12% -14.40% 11.11%
1228 BIT First Bitcoin BIT $0.009223 LowVol -0.14% 1.31% -26.27%
1229 KASHH KashhCoin KASHH $0.000154 LowVol -0.14% 7900.46% 43.31%
1230 PLC PlusCoin PLC $0.000555 LowVol -2.52% 4.98% -22.26%
1231 DASHS Dashs DASHS $0.057488 LowVol -0.14% -2.72% 69.17%
1232 QBC Quebecoin QBC $0.002459 LowVol -0.14% -9.42% 35.01%
1233 NTC Natcoin NTC $0.102495 LowVol -0.12% -39.30% -45.43%
1234 EGOLD eGold EGOLD $0.007608 LowVol -2.52% 5.01% -42.46%
1235 TOP TopCoin TOP $0.000449 LowVol -0.64% -7.88% 12.69%
1236 TCR TheCreed TCR $0.000307 LowVol -0.14% -35.84% -22.38%
1237 DISK DarkLisk DISK $0.001230 LowVol -0.14% 28.32% 27.51%
1238 EVC EventChain EVC $0.089481 LowVol -2.52% 39.97% -32.95%
1239 WOW Wowcoin WOW $0.000154 LowVol -0.16% -2.29% 44.12%
1240 IQT iQuant IQT $0.174870 LowVol -0.14% -0.35% 16.76%
1241 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007839 LowVol -0.14% 46.31%
1242 FUTC FutCoin FUTC $0.003843 LowVol -1.44% -3.76% 110.95%
1243 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002152 LowVol -0.14% -10.17% 33.27%
1244 RHFC RHFCoin RHFC $0.000769 LowVol -0.14% 20.30% -20.31%
1245 VOYA Voyacoin VOYA $2.77 LowVol 0.10% -17.41% 87.22%
1246 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 3.16% 34.41% 48.11%
1247 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003074 LowVol -0.14% -6.97% -1.07%
1248 GBRC Global Busine… GBRC $0.000307 LowVol -0.14% 92.49% 186.89%
1249 GRN Granite GRN $0.012297 LowVol -0.14% -0.24% 63.97%
1250 MARX MarxCoin MARX $0.001118 LowVol 0.42% -4.60% 6.74%
1251 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001691 LowVol -0.14% -57.62% 47.18%
1252 LKC LinkedCoin LKC $0.000307 LowVol -0.14% -5.40% 45.40%
1253 PRM PrismChain PRM $0.001998 LowVol -0.14% -16.59% 64.41%
1254 ELC Elacoin ELC $0.092228 LowVol 0.41% -14.36% -0.31%
1255 ASN Aseancoin ASN $0.006456 LowVol -0.14% -3.76% -82.27%
1256 EBIT eBIT EBIT $0.002237 LowVol -2.52% 4.98% 65.33%
1257 DON Donationcoin DON $0.000461 LowVol -0.14% -3.81% -21.12%
1258 IRL IrishCoin IRL $0.002459 LowVol 0.10% -26.67% 18.48%
1259 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004611 LowVol 0.10% -6.86% 24.38%
1260 WINK Wink WINK $0.000307 LowVol -0.14% -3.76%
1261 XQN Quotient XQN $0.006456 LowVol 2.54% -1.41% 55.08%
1262 AV AvatarCoin AV $0.051340 LowVol -0.14% -3.76% 67.27%
1263 TEAM TeamUp TEAM $0.000307 LowVol -0.14% -3.76%
1264 GAIN UGAIN GAIN $0.001845 LowVol -0.14% -3.76% 244.27%
1265 UTA UtaCoin UTA $0.002921 LowVol -0.14% 52.61% 36.27%
1266 SWP Swapcoin SWP $0.102898 LowVol -2.52% 21.60% -8.53%
1267 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.050767 LowVol -1.11% -11.44% 44.61%
1268 SHA SHACoin SHA $0.000769 LowVol -0.14% -19.80% 22.48%
1269 PDG PinkDog PDG $0.000154 LowVol -50.07% 45.12%
1270 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -2.52% 4.98% 86.72%
1271 IFC Infinitecoin IFC $0.000014 LowVol 5.12% 20.67% -19.55%
1272 XID International… XID $0.010452 LowVol -0.14% -3.76% 37.38%
1273 YEL Yellow Token YEL $0.005114 LowVol -2.52% -65.60%
1274 CYC Cycling Coin CYC $0.001537 LowVol -0.14% -12.51% -48.77%
1275 KARMA Karmacoin KARMA $0.000154 LowVol -0.14% -3.76%
1276 XAU Xaucoin XAU $0.040888 LowVol -0.14% -6.16% -2.03%
1277 ACN Avoncoin ACN $0.000615 LowVol -0.14% 28.32% 43.45%
1278 LTH LAthaan LTH $0.001230 LowVol -0.14% 28.32%
1279 MBL MobileCash MBL $0.000615 LowVol -0.14% 28.32% 91.26%
1280 LEPEN LePen LEPEN $0.000080 LowVol -27.84% -13.09% -25.56%
1281 YES Yescoin YES $0.000150 LowVol -0.26% 49.86% 92.09%
1282 EGG EggCoin EGG $0.058103 LowVol -0.14% 42.69%
1283 EUSD eUSD EUSD $0.000224 LowVol -2.52% 9.35% -33.17%
1284 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000615 LowVol -0.14% -45.00% -28.28%
1285 BGR Bongger BGR $0.000217 LowVol 5.59% 36.66% 65.48%
1286 SHELL ShellCoin SHELL $0.045960 LowVol -0.14% 40.62%
1287 SPORT SportsCoin SPORT $0.001076 LowVol -0.14% -3.76%
1288 HCC Happy Creator… HCC $0.000615 LowVol -0.14% -23.01% 43.45%
1289 GML GameLeagueCoin GML $0.011836 LowVol -0.14% -11.78%
1290 UNC UNCoin UNC $0.000154 LowVol -0.14% -3.76% 43.45%
1291 RICHX RichCoin RICHX $0.008300 LowVol -0.14% -1.94% 35.90%
1292 FAP FAPcoin FAP $0.009066 LowVol -1.20% -19.01%
1293 CLINT Clinton CLINT $0.013834 LowVol -0.14% 5.63%
1294 HYPER Hyper HYPER $0.038428 LowVol -0.14% -3.99% 79.31%
1295 TERA TeraCoin TERA $0.000154 LowVol -0.14% -3.76%
1296 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006149 LowVol -0.14% -26.74% -11.07%
1297 QORA Qora QORA $0.274622 LowVol -0.14% -5.46% 37.56%
1298 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000307 LowVol -0.14% -3.76% -4.37%
1299 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000134 LowVol -2.52% 4.53% -1.33%
1300 MEN PeopleCoin MEN $0.000154 LowVol -0.14% -3.85% 43.45%
1301 OP Operand OP $0.001383 LowVol 0.20% 8.66% 41.04%
1302 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -7.69% 454.92%
1303 SJCX Storjcoin X SJCX $0.281702 LowVol -35.52%
1304 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -13.35%
1305 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013634 LowVol -5.15% 27.23%
1306 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 1.88%
1307 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol -3.92%
1308 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.495554 LowVol 0.48% 49.42%
1309 MONETA Moneta MONETA $0.000472 LowVol -1.49% 59.99%
1310 OPES Opescoin OPES $0.002458 LowVol 0.32% -4.80% 9.25%
1311 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 7.37%
1312 PAYP PayPeer PAYP $0.000165 LowVol 3.35% 55.17%
1313 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol
1314 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 18.21%
1315 OMC Omicron OMC $0.166824 LowVol 2.25% -6.36%
1316 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 42.31%
1317 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol -7.58% 38.53%
1318 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol
1319 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -77.72%
1320 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol 4.81% -18.77%
1321 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1322 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol 7.60% 24.81%
1323 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 0.53% 46.65%
1324 ANTX Antimatter ANTX $0.000156 LowVol 1.10% 112.15% 47.19%
1325 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol
1326 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 0.34% 51.99%
1327 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1328 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000155 LowVol 0.56% -3.09% -27.78%
1329 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1330 FC Facecoin FC $0.003480 -15.09%
1331 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -26.98%
1332 10MT 10M Token 10MT $0.002238 7.19% -2.51%
1333 FBL Faceblock FBL $0.001654 -9.74%
1334 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 -2.04% 2.63% 3.42%

Quay lại phần 1

Phản hồi