Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 9/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 2h ngày 9/12/2017 (GMT +7) của 1334 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 9/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15714.80 trên tổng giá trị $262,881,684,548

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $464.31 trên tổng giá trị $44,673,985,175

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1477.48 trên tổng giá trị $24,887,688,888

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.45 trên tổng giá trị $12,368,631,806

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.253641 trên tổng giá trị $9,825,835,479

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng ANI Animecoin (ANI) đang có giá hiện tại $0.000307 trên tổng giá trị đã biến động tăng 100.79% trong 1h qua

    + Đồng MINT Mintcoin (MINT) đang có giá hiện tại $0.000305 trên tổng giá trị $7,620,989 đã biến động tăng 95.67% trong 1h qua

    + Đồng OPT Opus (OPT) đang có giá hiện tại $0.029873 trên tổng giá trị $4,184,598 đã biến động tăng 66.37% trong 1h qua

    + Đồng ANC Anoncoin (ANC) đang có giá hiện tại $1.84 trên tổng giá trị $3,873,212 đã biến động tăng 64.04% trong 1h qua

    + Đồng XBL Billionaire T… (XBL) đang có giá hiện tại $0.149491 trên tổng giá trị $495,618 đã biến động tăng 59.12% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000154 trên tổng giá trị đã biến động tăng 7990.40% trong 24h qua

    + Đồng CON PayCon (CON) đang có giá hiện tại $0.036556 trên tổng giá trị $842,355 đã biến động tăng 693.62% trong 24h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.124776 trên tổng giá trị $1,231,847 đã biến động tăng 577.79% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000104 trên tổng giá trị đã biến động tăng 492.22% trong 24h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000139 trên tổng giá trị đã biến động tăng 263.55% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.334805 trên tổng giá trị $25,316,113 đã biến động tăng 1693.52% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000154 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1580.84% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.723618 trên tổng giá trị $33,912 đã biến động tăng 981.65% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000864 trên tổng giá trị $1,360,146 đã biến động tăng 783.55% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000104 trên tổng giá trị đã biến động tăng 743.49% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 9/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 XPY PayCoin XPY $162,231 $0.013718 11,826,389 $1,475 0.40% 26.56% 18.75%
702 EMD Emerald Crypto EMD $162,024 $0.008475 19,117,129 $2,361 -1.78% -0.91% -11.18%
703 SPRTS Sprouts SPRTS $161,951 $1.2e-07 1,389,245,470,504 $503 -2.42% -7.36% -26.42%
704 RED RedCoin RED $159,290 $0.002149 74,107,896 $752 0.57% 1.18% 7.24%
705 MONK Monkey Project MONK $157,499 $1.49 105,797 $3,991 5.36% -22.59% -69.96%
706 BOST BoostCoin BOST $156,542 $0.013204 11,855,487 $2,025 0.40% 13.68% -11.47%
707 DRXNE DROXNE DRXNE $148,614 $0.002351 63,224,731 $2,284 0.62% 9.63% 11.36%
708 CRDNC Credence Coin CRDNC $146,027 $0.042611 3,427,000 $793,750 -3.90% 15.82% -98.90%
709 SCORE Scorecoin SCORE $141,694 $0.004669 30,346,591 $1,670 2.12% 2.95% 16.68%
710 MARS Marscoin MARS $138,441 $0.004896 28,279,074 $1,248 -1.64% -8.00% 26.48%
711 TAJ TajCoin TAJ $133,611 $0.016570 8,063,204 $1,771 -28.26% 30.50% 83.37%
712 PRC PRCoin PRC $133,268 $0.008445 15,781,600 $18,529 0.40% -22.56% -6.90%
713 HXX Hexx HXX $131,815 $0.088702 1,486,047 $570 0.41% 25.28% 127.80%
714 CF Californium CF $129,302 $0.053738 2,406,157 $17,768 -4.54% 25.11% 94.09%
715 GPU GPU Coin GPU $128,492 $0.003174 40,477,042 $985 0.32% -16.20% 35.32%
716 XRA Ratecoin XRA $125,647 $0.001094 114,886,861 $1,825 0.45% -36.48% -10.87%
717 TSE Tattoocoin (S… TSE $125,109 $0.001384 90,421,856 $771 0.42% -3.15% 36.51%
718 CJ Cryptojacks CJ $124,971 $0.000307 406,568,581 $2,512 0.44% -31.01% -21.82%
719 ACP AnarchistsPrime ACP $124,823 $0.028402 4,394,874 $23,462 -4.07% -6.85% -0.79%
720 VUC Virta Unique … VUC $120,765 $0.001964 61,502,475 $1,874 0.57% 0.70% 52.94%
721 ALL Allion ALL $119,094 $0.019211 6,199,359 $712 0.42% 17.09% 62.20%
722 SGR Sugar Exchange SGR $118,670 $0.033906 3,500,000 $7,505 43.59% 41.98% -11.04%
723 CASH Cashcoin CASH $116,613 $0.002526 46,158,242 $4,494 0.57% 24.08% 115.25%
724 MAR Marijuanacoin MAR $116,477 $0.076725 1,518,119 $2,861 0.39% -11.02% 23.76%
725 WOMEN WomenCoin WOMEN $115,421 $0.002610 44,220,400 $7,100 1.37% -2.56% 44.88%
726 BAS BitAsean BAS $111,492 $0.022298 5,000,000 $2,497 -1.08% 16.62% -5.98%
727 EAGLE EagleCoin EAGLE $103,341 $0.049365 2,093,421 $2,727 -0.83% 85.29% 28.68%
728 CACH CacheCoin CACH $101,011 $0.024078 4,195,132 $1,007 -0.63% -0.90% -26.19%
729 BITEUR bitEUR BITEUR $99,816 $1.19 83,746 $9,921 0.37% -0.59% -2.12%
730 611 SixEleven 611 $99,291 $0.230151 431,416 $2,485 0.40% -5.87% 47.28%
731 MST MustangCoin MST $94,470 $0.149870 630,343 $992 0.44% -2.94% 3.20%
732 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $93,466 $0.011640 8,030,000 $2,086 0.34% -27.99% -45.64%
733 NRO Neuro NRO $93,365 $0.002457 38,005,813 $1,173 0.40% -29.72% 58.36%
734 $$$ Money $$$ $92,741 $0.002021 45,887,218 $1,043 0.83% 12.66% 29.64%
735 XCO X-Coin XCO $87,249 $0.007045 12,384,976 $677 0.41% -12.43% 30.85%
736 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $85,679 $0.001075 79,719,140 $544 0.47% -7.37% -3.64%
737 EOT EOT Token EOT $83,754 $0.010139 8,260,903 $8,591 -8.42% -25.97% -22.84%
738 FXE FuturXe FXE $83,193 $0.353378 235,421 $1,894 -17.23% -41.02% -77.56%
739 KRONE Kronecoin KRONE $80,765 $0.021674 3,726,317 $1,101 -2.20% -9.82% 105.05%
740 DRS Digital Rupees DRS $78,427 $0.000154 510,802,961 $4,673 0.40% -3.48% 43.90%
741 CXT Coinonat CXT $77,569 $0.008995 8,623,200 $724 -1.65% 1.50% 55.98%
742 GLT GlobalToken GLT $77,354 $0.002950 26,220,700 $822 0.70% 23.75% 15.22%
743 MAY Theresa May Coin MAY $77,038 $0.003071 25,087,800 $825 0.40% -11.25% -8.57%
744 CMT Comet CMT $76,953 $0.088165 872,830 $2,762 -20.08% -26.54% 83.09%
745 KURT Kurrent KURT $75,161 $0.007577 9,919,485 $858 0.40% 18.31% 38.74%
746 ERY Eryllium ERY $68,538 $0.012544 5,463,904 $3,229 0.30% -4.79% 178.56%
747 VRS Veros VRS $64,320 $0.000132 486,609,040 $537 0.75% 67.42% 80.20%
748 SPT Spots SPT $56,835 $0.002537 22,406,021 $2,159 1.27% -15.81% -24.54%
749 BLRY BillaryCoin BLRY $55,224 $0.006141 8,991,966 $10,035 0.40% -27.06% -66.63%
750 FLAX Flaxscript FLAX $55,030 $0.009853 5,585,181 $2,167 -47.10% -56.08% -61.29%
751 CWXT CryptoWorldX … CWXT $53,032 $0.000889 59,630,200 $764 -0.23% -20.03% 10.72%
752 LTCR Litecred LTCR $51,462 $0.001702 30,227,750 $2,403 -22.47% -45.28% 28.65%
753 G3N G3N G3N $51,085 $0.006756 7,561,891 $1,136 0.40% -3.39% 45.36%
754 XCS CybCSec XCS $50,875 $0.004299 11,834,082 $595 0.40% -12.71% 21.86%
755 PONZI PonziCoin PONZI $48,918 $0.056809 861,099 $11,665 -1.98% -53.99%
756 ICE iDice ICE $46,865 $0.029831 1,571,013 $624 -15.15% -75.57% -78.43%
757 ITZ Interzone ITZ $45,432 $0.024566 1,849,408 $1,137 -2.65% -21.37% 329.11%
758 NTWK Network Token NTWK $43,538 $0.003730 11,671,310 $578 -0.39% 24.77% -29.23%
759 BNX BnrtxCoin BNX $42,129 $0.001588 26,522,501 $624 0.26% 22.70% 62.08%
760 MSCN Master Swiscoin MSCN $41,053 $0.000918 44,701,700 $1,444 3.49% -2.74% -22.19%
761 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $38,001 $0.043795 867,702 $13,672 -4.09% -15.72% 206.16%
762 LUNA Luna Coin LUNA $37,849 $0.023006 1,645,147 $730 2.57% -9.23% 18.28%
763 LBTC LiteBitcoin LBTC $37,786 $0.011851 3,188,280 $19,462 5.16% 10.11% 278.02%
764 GSR GeyserCoin GSR $33,912 $0.723618 46,864 $17,355 0.54% 131.86% 981.65%
765 GRIM Grimcoin GRIM $27,962 $0.002708 10,324,802 $1,869 4.48% -11.58% 40.12%
766 XBTS Beatcoin XBTS $24,750 $0.016233 1,524,686 $1,948 0.35% -72.72% -32.39%
767 VPRC VapersCoin VPRC $23,033 $0.000030 780,124,964 $1,838 0.25% -15.22% 3.92%
768 CREVA CrevaCoin CREVA $22,505 $0.000618 36,390,750 $3,212 34.07% -12.20% -13.73%
769 XRC Rawcoin XRC $19,729 $0.027990 704,882 $884 6.62% 5.72% 60.89%
770 LVPS LevoPlus LVPS $15,799 $0.010441 1,513,256 $3,234 0.40% -20.85% 39.80%
771 ULA Ulatech ULA $7,661 $0.038384 199,586 $1,537 0.40% -16.15% 140.09%
772 HMC HarmonyCoin HMC $6,719 $0.011971 561,235 $4,851 0.39% -8.70% 6.89%
773 XNG Enigma XNG $2,785 $0.167509 16,627 $755 3.07% -18.15% -4.88%
774 BCAP BCAP BCAP $15,608,200 $1.56 10,000,000 LowVol -0.39% 9.04% 12.14%
775 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
776 ECOB Ecobit ECOB $12,369,067 $0.027830 444,444,444 LowVol 2.55% 120.84% 143.01%
777 ETT EncryptoTel [… ETT $12,075,756 $0.194359 62,131,190 LowVol 0.40% 10.91% 32.51%
778 XC XCurrency XC $7,752,768 $1.32 5,870,241 LowVol 9.28% 45.33%
779 ECN E-coin ECN $5,990,612 $1.27 4,709,341 LowVol 0.40% -54.47% -62.80%
780 YASH YashCoin YASH $5,220,392 $0.522025 10,000,273 LowVol 0.40% 31.39% 25.42%
781 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -1.05% -4.72% 41.09%
782 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 400.25%
783 FIMK FIMKrypto FIMK $3,540,096 $0.006135 577,004,618 LowVol 0.40% 54.72% 303.50%
784 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $3,018,478 $0.085507 35,300,866 LowVol 1.30% -1.83%
785 EMV Ethereum Movi… EMV $2,562,050 $0.390160 6,566,666 LowVol -0.39% 12.62% 6.91%
786 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,274,420 $0.075814 30,000,000 LowVol 1.62% -11.16% -27.96%
787 AHT Bowhead AHT $2,213,568 $0.276696 8,000,000 LowVol 0.43% 73.29% 44.15%
788 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,198,648 $4.72 465,952 LowVol 0.74% 8.62% -6.20%
789 RC RussiaCoin RC $2,159,715 $0.257788 8,377,873 LowVol 17.06% 0.61% 70.37%
790 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 4.60% -19.88%
791 SHORTY Shorty SHORTY $1,566,070 $0.015661 100,000,000 LowVol 0.40% -6.12% 34.51%
792 REX REX REX $1,493,608 $0.172457 8,660,756 LowVol -0.39% 24.13% 20.07%
793 MAC Machinecoin MAC $1,213,541 $0.059974 20,234,525 LowVol 1.51% 6.89% 83.85%
794 ORB Orbitcoin ORB $1,201,211 $0.388271 3,093,744 LowVol 0.62% -4.23% 38.48%
795 SDC ShadowCash SDC $1,181,115 $0.176414 6,695,133 LowVol -6.75% -3.36% 19.21%
796 STRC StarCredits STRC $1,140,012 $0.253336 4,500,000 LowVol 0.40% -3.36% 1.89%
797 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,135,132 $0.000050 22,880,002,934 LowVol 12.60% 86.03% -22.12%
798 GIM Gimli GIM $1,101,576 $0.013770 80,000,000 LowVol -0.39% 104.41% 65.61%
799 TALK BTCtalkcoin TALK $1,079,907 $0.016540 65,290,635 LowVol 0.49% 20.91% 113.41%
800 ETBS Ethbits ETBS $1,031,870 $0.741497 1,391,604 LowVol -2.17% -10.41% -6.56%
801 METAL MetalCoin METAL $968,492 $0.012590 76,925,527 LowVol 0.40% -7.89% 24.58%
802 INPAY InPay INPAY $951,927 $0.095193 10,000,000 LowVol 0.40% -0.99% -28.51%
803 KOBO Kobocoin KOBO $934,423 $0.037831 24,700,248 LowVol 0.53% -2.00% 10.82%
804 VAL Valorbit VAL $844,958 $0.000159 5,319,554,847 LowVol -0.05%
805 GOOD Goodomy GOOD $690,323 $0.001564 441,349,000 LowVol 2.01% 40.64% -10.09%
806 XJO Joulecoin XJO $687,597 $0.019953 34,460,328 LowVol 0.65% 0.47% 119.72%
807 RIYA Etheriya RIYA $683,862 $0.432405 1,581,531 LowVol 0.55% -0.39% 37.25%
808 PIGGY Piggycoin PIGGY $672,644 $0.001380 487,522,209 LowVol -18.56% 94.12% 79.12%
809 EBET EthBet EBET $663,276 $0.078009 8,502,500 LowVol -0.39% -13.54% -20.99%
810 CFT CryptoForecast CFT $604,997 $0.013152 46,000,000 LowVol 0.40% 16.61% 60.09%
811 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 8.57% -50.10%
812 BBT BitBoost BBT $580,443 $0.119362 4,862,878 LowVol -0.39% 9.04% -0.01%
813 ITI iTicoin ITI $536,730 $16.77 32,000 LowVol 0.20% 4.67% -16.07%
814 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 10.24%
815 STS Stress STS $496,217 $0.000878 565,134,332 LowVol 10.39%
816 SAC SACoin SAC $495,410 $0.070627 7,014,469 LowVol 0.40% -3.81% -5.44%
817 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -22.05% -26.88%
818 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -10.72%
819 BITS Bitstar BITS $478,868 $0.020748 23,079,737 LowVol 0.42% -17.85% -15.25%
820 GUN Guncoin GUN $468,056 $0.002374 197,119,528 LowVol -0.36% -4.76% 29.31%
821 XGR GoldReserve XGR $461,606 $0.026882 17,171,382 LowVol 0.34% -11.72% -8.96%
822 WAY WayGuide WAY $460,798 $0.004606 100,040,708 LowVol 0.40% 43.90%
823 GLC GlobalCoin GLC $460,283 $0.007063 65,171,010 LowVol -1.74% -5.42% 57.65%
824 8BIT 8Bit 8BIT $451,213 $0.307399 1,467,841 LowVol 0.39% -4.75% 26.93%
825 AU AurumCoin AU $443,962 $1.50 296,216 LowVol 0.40% -17.95% 11.69%
826 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $437,183 $0.080538 5,428,300 LowVol -1.56% 2.00% 36.05%
827 V Version V $437,030 $0.000932 469,079,657 LowVol 0.16% -34.51% -23.17%
828 DAXX DaxxCoin DAXX $431,811 $0.000867 498,097,210 LowVol 0.53% 3.73% 85.65%
829 UNIC UniCoin UNIC $404,613 $0.136290 2,968,766 LowVol 0.39% -0.11% 33.93%
830 FUNK The Cypherfunks FUNK $401,839 $0.000009 46,301,407,499 LowVol 0.82% 29.84% 74.84%
831 NYAN Nyancoin NYAN $392,424 $0.001231 318,771,705 LowVol 0.50% -1.91% 42.41%
832 STV Sativacoin STV $385,305 $0.054370 7,086,679 LowVol 0.58% 5.74% 102.48%
833 PR Prototanium PR $381,498 $1.95 195,924 LowVol 0.77% -4.44% 44.11%
834 ENT Eternity ENT $377,480 $0.092122 4,097,610 LowVol 0.40% -18.03% 4.70%
835 CUBE DigiCube CUBE $372,961 $0.000154 2,429,126,009 LowVol 0.58% -3.48%
836 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol -4.65%
837 VIDZ PureVidz VIDZ $346,729 $0.002768 125,279,775 LowVol 4.20% -10.08% 37.86%
838 ICN iCoin ICN $336,450 $0.011515 29,217,619 LowVol 0.40% 55.13% 1.29%
839 TRI Triangles TRI $335,212 $4.60 72,891 LowVol 0.44% 18.46% 32.05%
840 BIGUP BigUp BIGUP $326,464 $0.000154 2,118,890,241 LowVol 10.12% 0.57% 10.35%
841 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol 0.12% 49.08%
842 FUCK FuckToken FUCK $306,706 $0.005968 51,392,878 LowVol -0.39% -56.25%
843 FRC Freicoin FRC $304,147 $0.010287 29,566,120 LowVol 0.50% -10.86% 15.26%
844 SHDW Shadow Token SHDW $299,562 $0.042795 7,000,000 LowVol 0.49% 0.35% 4.26%
845 LOT LottoCoin LOT $298,963 $0.000021 14,491,014,421 LowVol 9.07% 11.89% 13.98%
846 GAP Gapcoin GAP $287,675 $0.023833 12,070,614 LowVol -1.99% -12.80% 69.25%
847 J Joincoin J $278,919 $0.113919 2,448,402 LowVol 0.41% -4.50% 40.06%
848 WMC WMCoin WMC $277,874 $0.024105 11,527,489 LowVol 0.40% -3.39% 43.90%
849 Q2C QubitCoin Q2C $266,766 $0.001075 248,210,011 LowVol 0.40% -15.55% -22.49%
850 HODL HOdlcoin HODL $264,970 $0.001689 156,889,325 LowVol -3.82% -11.53% 37.54%
851 PASL Pascal Lite PASL $262,069 $0.061108 4,288,650 LowVol 0.40% 4.77% 45.32%
852 WYV Wyvern WYV $247,877 $0.139718 1,774,120 LowVol 0.40% -13.36% 30.69%
853 MRJA GanjaCoin MRJA $239,236 $0.053738 4,451,920 LowVol 0.40% 78.54% 74.91%
854 GAIA GAIA GAIA $231,839 $0.009619 24,101,381 LowVol 2.01% -2.31% -3.16%
855 SH Shilling SH $223,881 $0.005651 39,619,425 LowVol 0.40% -25.63% -9.43%
856 FRK Franko FRK $220,915 $0.237347 930,767 LowVol -0.47% 75.88%
857 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $219,188 $0.276366 793,108 LowVol 0.40% -13.09% 101.36%
858 ARI Aricoin ARI $217,790 $0.001553 140,262,505 LowVol 0.42% -1.66% 36.47%
859 XRE RevolverCoin XRE $215,986 $0.009673 22,329,202 LowVol -3.94% -6.64% 54.97%
860 AMBER AmberCoin AMBER $214,703 $0.004913 43,699,481 LowVol 0.40% -41.73% -47.61%
861 RBX Ripto Bux RBX $214,403 $0.000562 381,236,123 LowVol 0.40% 1.44% 35.76%
862 GRT Grantcoin GRT $212,037 $0.004913 43,156,865 LowVol 0.40% -3.91% 12.35%
863 HMP HempCoin HMP $208,295 $0.000154 1,356,645,470 LowVol 0.40% -3.36%
864 DBTC Debitcoin DBTC $207,271 $0.011515 17,999,629 LowVol 1.07% 10.04% 294.39%
865 I0C I0Coin I0C $202,532 $0.009651 20,985,332 LowVol 0.56% -17.97% 5.01%
866 BUN BunnyCoin BUN $198,550 $0.000002 102,320,780,342 LowVol -5.36% 1.18% -48.53%
867 HAL Halcyon HAL $198,091 $0.037309 5,309,402 LowVol 0.50% -39.38% 35.14%
868 ANTI AntiBitcoin ANTI $195,753 $0.011208 17,465,159 LowVol 0.40% -18.91% 19.37%
869 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 5.66% 86.35%
870 FIRE Firecoin FIRE $193,406 $1.97 98,412 LowVol 0.40% -3.53% 39.44%
871 OHM OHM OHM $192,163 $0.006449 29,799,498 LowVol 0.40% -3.39%
872 PX PX PX $191,329 $0.001996 95,857,157 LowVol 6.36% 17.38%
873 BUMBA BumbaCoin BUMBA $182,836 $0.008137 22,468,508 LowVol 0.40% 28.05% 73.09%
874 VTA Virtacoin VTA $179,584 $0.000035 5,201,310,113 LowVol 2.59% 75.52% 738.16%
875 JIN Jin Coin JIN $178,428 $0.018117 9,848,485 LowVol 0.50% 91.27% 187.79%
876 TEK TEKcoin TEK $175,887 $0.000124 1,414,054,562 LowVol 1.99% -11.92% 17.09%
877 DLC Dollarcoin DLC $174,777 $0.019192 9,106,714 LowVol 0.50% -3.93% 43.90%
878 CNNC Cannation CNNC $170,665 $0.068903 2,476,893 LowVol -12.73% -16.49% -8.99%
879 VOT VoteCoin VOT $169,474 $0.010287 16,474,625 LowVol 0.15% -19.44% -28.30%
880 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol -0.81% -4.52%
881 EUC Eurocoin EUC $165,012 $0.013290 12,416,554 LowVol -0.60% -1.84% 8.05%
882 ARCO AquariusCoin ARCO $159,829 $0.107013 1,493,546 LowVol 0.66% -4.22% 46.26%
883 URC Unrealcoin URC $157,462 $0.022416 7,024,402 LowVol -0.29% -24.61% -8.01%
884 XCT C-Bit XCT $153,560 $0.000977 157,223,250 LowVol 0.40% -14.69% 39.69%
885 KAYI Kayicoin KAYI $153,072 $0.000539 284,250,013 LowVol -1.36% -4.70% 23.74%
886 SLING Sling SLING $151,720 $0.141254 1,074,095 LowVol 0.40% 48.59%
887 PHO Photon PHO $151,016 $0.000007 20,537,626,275 LowVol 0.17% 17.96% 74.26%
888 BIP BipCoin BIP $144,410 $0.088744 1,627,261 LowVol 0.40% 8.73% 70.79%
889 PRX Printerium PRX $141,576 $0.011976 11,821,728 LowVol 0.40% 105.79% 461.20%
890 CTO Crypto CTO $137,116 $0.011208 12,233,551 LowVol 0.40% -3.36% -9.94%
891 LEA LeaCoin LEA $135,094 $0.000429 314,713,491 LowVol -0.61% -31.92% -25.41%
892 CAGE CageCoin CAGE $132,242 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 1.72% 2.29% 54.63%
893 EMP EMoneyPower EMP $129,954 $0.014125 9,200,000 LowVol 0.40% 70.98%
894 URO Uro URO $129,386 $0.107169 1,207,310 LowVol 22.51% 0.83% 84.73%
895 SOON SoonCoin SOON $125,811 $0.010095 12,462,620 LowVol 0.50% -8.00% 20.81%
896 CRX Chronos CRX $124,582 $0.001690 73,729,962 LowVol 0.42% 50.76% 99.53%
897 REE ReeCoin REE $124,417 $0.000049 2,560,000,000 LowVol 13.02% -2.10% -22.98%
898 PXI Prime-XI PXI $120,800 $0.006755 17,883,730 LowVol 1.48% 3.84% 13.64%
899 IMS Independent M… IMS $117,728 $0.021928 5,368,934 LowVol 0.02% -33.00% 41.07%
900 UNITS GameUnits UNITS $116,703 $0.033603 3,472,983 LowVol 0.40% -18.51% 25.45%
901 ARG Argentum ARG $116,697 $0.013593 8,584,750 LowVol 0.55% 4.45% 4.33%
902 NEVA NevaCoin NEVA $113,621 $0.045993 2,470,405 LowVol 0.73% -14.17% 3.09%
903 DRM Dreamcoin DRM $110,200 $0.044986 2,449,632 LowVol 0.40% -34.02% 42.33%
904 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 9.39% 62.93%
905 SCRT SecretCoin SCRT $109,075 $0.025794 4,228,672 LowVol 0.40% -3.39%
906 CNC CHNCoin CNC $108,705 $0.002208 49,228,455 LowVol -0.72% 318.83%
907 JET Jetcoin JET $100,683 $0.020664 4,872,509 LowVol -0.39% -13.86% -42.70%
908 QTL Quatloo QTL $100,606 $0.013034 7,718,883 LowVol 0.41% -28.50% -7.43%
909 GCC GuccioneCoin GCC $99,666 $0.004913 20,285,537 LowVol 0.58% -6.41% 46.71%
910 BITZ Bitz BITZ $99,344 $0.049899 1,990,891 LowVol 0.40% -3.98%
911 ARB ARbit ARB $95,166 $0.012129 7,845,880 LowVol 0.58% 19.80% 57.62%
912 QCN QuazarCoin QCN $92,812 $0.015354 6,044,911 LowVol 0.40% -27.46% -36.03%
913 ZMC ZetaMicron ZMC $92,175 $0.000154 600,344,291 LowVol 0.40% -3.39% 43.90%
914 RPC RonPaulCoin RPC $90,067 $0.100413 896,966 LowVol 0.50% -3.33% 33.80%
915 EGAS ETHGAS EGAS $89,478 $0.008809 10,157,540 LowVol -0.39% 9.41% 118.17%
916 WARP WARP WARP $88,114 $0.080453 1,095,224 LowVol 0.40% -3.36%
917 MND MindCoin MND $87,706 $0.005527 15,867,695 LowVol 0.58% -3.48% 43.90%
918 POP PopularCoin POP $86,858 $0.000026 3,372,875,244 LowVol 0.50% 2.29% 23.94%
919 RUPX Rupaya RUPX $84,352 $0.013818 6,104,580 LowVol 0.40% -38.61% -59.35%
920 JWL Jewels JWL $83,734 $0.004149 20,181,636 LowVol -3.40%
921 BTQ BitQuark BTQ $82,268 $0.009059 9,081,731 LowVol 0.40% -39.34% -7.05%
922 SOIL SOILcoin SOIL $80,429 $0.014105 5,702,048 LowVol 3.55% -12.44% 41.09%
923 SLM Slimcoin SLM $80,271 $0.005374 14,937,439 LowVol 0.58% -2.59% 0.73%
924 MCRN MACRON MCRN $77,734 $0.000194 401,421,401 LowVol 0.40% -4.45% 35.76%
925 MNC Mincoin MNC $76,925 $0.019085 4,030,525 LowVol 0.23% -46.61% -58.99%
926 VEC2 VectorAI VEC2 $76,599 $0.004606 16,629,902 LowVol 0.40% -39.22% -1.43%
927 KIC KibiCoin KIC $74,616 $0.005076 14,701,000 LowVol 0.57% 47.89% -1.69%
928 EXN ExchangeN EXN $73,834 $0.014477 5,100,000 LowVol 0.29% 21.04% 108.47%
929 AMMO Ammo Rewards AMMO $71,650 $0.000921 77,777,777 LowVol 0.40% -3.36% 10.92%
930 BRAIN Braincoin BRAIN $71,294 $0.007063 10,094,424 LowVol 0.58% -2.64% 24.89%
931 BVC BeaverCoin BVC $70,315 $0.022571 3,115,258 LowVol 0.20% -29.09% -0.65%
932 ATX Artex Coin ATX $69,947 $0.003724 18,781,750 LowVol 0.40% -20.83% 4.25%
933 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 10.65% 119.38%
934 ADCN Asiadigicoin ADCN $68,901 $0.002764 24,931,054 LowVol 0.40% -21.71% -12.03%
935 COXST CoExistCoin COXST $67,751 $0.002500 27,100,000 LowVol 0.45% -44.51%
936 PULSE Pulse PULSE $65,862 $0.004606 14,298,972 LowVol 0.40% -9.71% 54.18%
937 ICOB ICOBID ICOB $65,531 $0.000614 106,701,874 LowVol 0.40% -23.26% 11.51%
938 EGO EGO EGO $64,486 $0.001075 60,000,001 LowVol 0.40% -3.39% 65.15%
939 VIP VIP Tokens VIP $63,714 $0.000763 83,450,403 LowVol -3.89% 44.71%
940 RBT Rimbit RBT $63,219 $0.000547 115,499,623 LowVol 6.35% 28.34% -2.85%
941 300 300 Token 300 $62,182 $207.27 300 LowVol 0.40% -6.81% -0.03%
942 IMPS ImpulseCoin IMPS $62,168 $0.003071 20,245,510 LowVol 0.50% 7.24% 43.90%
943 ORLY Orlycoin ORLY $61,893 $0.001689 36,646,779 LowVol 0.40% 6.17% 42.56%
944 E4ROW E4ROW E4ROW $60,569 $0.013772 4,398,000 LowVol -0.39% -22.40%
945 BSC BowsCoin BSC $59,650 $0.010748 5,550,102 LowVol 0.40% -1.99% 9.49%
946 TAGR TAGRcoin TAGR $59,372 $0.001535 38,669,634 LowVol 0.40% -3.36% 59.89%
947 BENJI BenjiRolls BENJI $59,160 $0.002921 20,254,396 LowVol 1.74% 1.92% 21.52%
948 CRT CRTCoin CRT $58,420 $0.736976 79,270 LowVol 0.40% -3.36% 43.94%
949 BRAT BRAT BRAT $55,285 $0.000346 160,000,000 LowVol -15.80% -2.78% 2.83%
950 DIBC DIBCOIN DIBC $53,382 $0.010676 5,000,000 LowVol 0.43% -3.55% -9.92%
951 CPN CompuCoin CPN $52,828 $0.002693 19,615,019 LowVol 0.86% -20.04% -18.96%
952 PIE PIECoin PIE $51,921 $0.003838 13,526,572 LowVol 0.40% -8.76% 0.30%
953 BIOS BiosCrypto BIOS $51,150 $0.002457 20,821,709 LowVol 0.47% -3.36% 46.80%
954 GPL Gold Pressed … GPL $49,233 $0.191921 256,527 LowVol 0.40% -38.83% -22.23%
955 VLTC Vault Coin VLTC $46,812 $0.001543 30,340,540 LowVol -11.15% -9.01% 15.08%
956 RIDE Ride My Car RIDE $46,649 $0.000461 101,276,976 LowVol 0.40% 9.72% 66.92%
957 BLZ BlazeCoin BLZ $46,125 $0.000076 608,557,394 LowVol 0.69% 11.23% 14.95%
958 UET Useless Ether… UET $45,513 $0.011477 3,965,716 LowVol -0.39% 13.91% 28.04%
959 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 1.69% -5.40%
960 CESC CryptoEscudo CESC $44,251 $0.000307 144,105,100 LowVol -12.12% -23.60% -4.07%
961 TOR Torcoin TOR $43,739 $0.138337 316,179 LowVol 6.45% -3.10% -29.08%
962 SFC Solarflarecoin SFC $42,557 $0.003022 14,083,450 LowVol 0.43% -23.53% -4.79%
963 FUZZ FuzzBalls FUZZ $42,270 $0.008752 4,829,945 LowVol 0.40% -31.93% 32.00%
964 SONG SongCoin SONG $41,888 $0.001286 32,565,300 LowVol 0.43% -9.52% 15.82%
965 PEX PosEx PEX $41,056 $0.016736 2,453,240 LowVol 0.40% -3.63% 43.92%
966 AGLC AgrolifeCoin AGLC $39,428 $0.005220 7,552,948 LowVol 0.40% 72.05% -14.17%
967 FLVR FlavorCoin FLVR $38,504 $0.001842 20,898,106 LowVol 0.40%
968 HVCO High Voltage HVCO $38,082 $0.025487 1,494,171 LowVol 0.40% -2.77% 54.35%
969 ICON Iconic ICON $37,960 $0.064025 592,894 LowVol -18.34% -48.06% 12.46%
970 KNC KingN Coin KNC $37,778 $18.82 2,008 LowVol 0.40% -1.31% 10.22%
971 PLACO PlayerCoin PLACO $37,746 $0.001075 35,120,000 LowVol 0.40% 1.30% 34.27%
972 BOAT BOAT BOAT $37,605 $0.002027 18,547,845 LowVol 0.41% -17.90% 35.69%
973 ZYD Zayedcoin ZYD $37,369 $0.005985 6,243,840 LowVol 0.35% -3.95% 19.38%
974 CRTM Corethum CRTM $34,429 $0.013772 2,500,000 LowVol -0.39% 8.74% 194.63%
975 STEPS Steps STEPS $34,315 $0.001842 18,625,017 LowVol 0.40% -42.02% -28.52%
976 PLNC PLNcoin PLNC $34,110 $0.001996 17,089,600 LowVol 0.47% -7.43% 55.94%
977 IMX Impact IMX $33,627 $0.000307 109,509,099 LowVol 0.40% 10.39% 107.75%
978 LIR LetItRide LIR $33,433 $0.000921 36,291,566 LowVol 0.40% -3.39%
979 WBB Wild Beast Block WBB $33,344 $0.198676 167,829 LowVol 0.40% -3.61% 27.25%
980 GBT GameBet Coin GBT $32,646 $0.001535 21,262,780 LowVol 0.40% -19.47% -10.06%
981 JOBS JobsCoin JOBS $32,556 $0.000307 106,019,270 LowVol 0.40% -3.39% 43.90%
982 SLEVIN Slevin SLEVIN $32,243 $0.000461 70,000,000 LowVol 0.40% -23.93% 43.90%
983 CAB Cabbage CAB $32,243 $0.003071 10,499,996 LowVol 9.53% 48.68% 15.12%
984 EREAL eREAL EREAL $31,413 $0.000459 68,427,562 LowVol -0.39% 6.90% -13.10%
985 DLISK DAPPSTER DLISK $30,707 $0.000307 100,000,000 LowVol 0.40% -35.66% -5.70%
986 XOC Xonecoin XOC $30,308 $0.072162 420,000 LowVol 0.40%
987 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
988 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,795 LowVol 0.35% 48.71%
989 DES Destiny DES $29,479 $0.018424 1,600,000 LowVol 0.40% -36.28% -25.89%
990 ALTC Antilitecoin ALTC $29,030 $0.000921 31,512,613 LowVol 0.40% -3.36% 43.41%
991 DIX Dix Asset DIX $28,707 $2.9e-07 100,000,000,000 LowVol 1.61% -31.78% 10.48%
992 OS76 OsmiumCoin OS76 $27,316 $0.030554 894,026 LowVol 0.40% -12.20% 24.84%
993 IBANK iBank IBANK $27,103 $0.005988 4,526,324 LowVol 0.40% 4.66% 347.43%
994 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,808 $0.034239 753,776 LowVol 0.40% -0.01% -0.29%
995 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol -4.54% -3.14%
996 BIOB BioBar BIOB $24,751 $0.027944 885,756 LowVol 0.40% -1.22% 25.95%
997 SCS Speedcash SCS $24,482 $0.093504 261,831 LowVol 0.40% -10.33% 43.90%
998 TRADE Tradecoin TRADE $21,917 $0.002809 7,802,529 LowVol -7.06% 26.97%
999 SOCC SocialCoin SOCC $20,412 $0.014740 1,384,879 LowVol 0.40% 51.90% 66.78%
1000 ROOFS Roofs ROOFS $19,960 $0.000154 130,000,000 LowVol 0.40% -6.17% -36.76%
1001 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $19,273 $0.001424 13,532,750 LowVol 7.72% -0.43% 59.04%
1002 ELS Elysium ELS $19,062 $0.004760 4,005,012 LowVol 0.40% -9.24% 27.62%
1003 JS JavaScript Token JS $18,627 $0.002331 7,991,996 LowVol -0.39% -44.64% 2.17%
1004 QBK Qibuck Asset QBK $18,620 $0.011140 1,671,379 LowVol 0.76% -6.27% 50.97%
1005 MILO MiloCoin MILO $18,377 $0.001703 10,789,954 LowVol 0.40% -41.57% -44.78%
1006 WORM HealthyWormCoin WORM $17,118 $0.000154 111,489,417 LowVol 0.40% -71.41%
1007 GEERT GeertCoin GEERT $16,562 $0.003253 5,091,200 LowVol 0.03% -9.80% 41.75%
1008 SLFI Selfiecoin SLFI $16,556 $0.000154 107,829,281 LowVol 0.58% -2.25% 43.90%
1009 RSGP RSGPcoin RSGP $15,382 $8.91 1,727 LowVol 0.40% -6.29% -6.44%
1010 VOLT Bitvolt VOLT $13,922 $0.000921 15,112,554 LowVol 20.48% 7.29% 67.47%
1011 GBC GBCGoldCoin GBC $12,769 $0.001124 11,361,817 LowVol 0.03% -23.29% -1.19%
1012 ARGUS Argus ARGUS $12,694 $0.011055 1,148,324 LowVol 0.56% -5.89% 39.05%
1013 DAS DAS DAS $12,683 $0.004694 2,701,854 LowVol -36.79%
1014 MGM Magnum MGM $12,152 $0.003071 3,957,381 LowVol 0.40% -25.68% -31.57%
1015 SANDG Save and Gain SANDG $10,823 $0.003531 3,064,800 LowVol 0.40% -48.31%
1016 P7C P7Coin P7C $10,815 $0.000307 35,220,238 LowVol 0.50% -3.48% -3.03%
1017 CCM100 CCMiner CCM100 $10,768 $0.003204 3,360,417 LowVol 0.76% -19.58% 15.76%
1018 NODC NodeCoin NODC $10,050 $0.005988 1,678,439 LowVol 0.40% -32.72% 44.86%
1019 WBC WalletBuilder… WBC $9,397 $0.499778 18,803 LowVol 4.89%
1020 TSTR Tristar Coin TSTR $7,720 $0.001535 5,027,857 LowVol 0.40% -56.07% -54.58%
1021 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,857 $0.000743 9,227,698 LowVol 0.40% 1.98% -25.75%
1022 CONX Concoin CONX $6,742 $0.009059 744,266 LowVol 0.40% -17.01% 44.18%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,735 $0.031796 211,827 LowVol 0.76% -6.53% 55.96%
1024 MRNG MorningStar MRNG $5,924 $0.000181 32,675,808 LowVol -51.07% -12.47%
1025 NANOX Project-X NANOX $5,395 $68937.90 0.078264 LowVol 0.40% 17.91% 68.38%
1026 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,597 $0.002610 1,377,917 LowVol 0.40% -3.39% 66.99%
1027 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 LowVol 0.76% 17.99% 118.21%
1028 TOKEN SwapToken TOKEN $1,969 $1.3e-07 15,320,585,365 LowVol 1.75% 20.29% 27.28%
1029 DGCS Digital Credits DGCS $1,789 $0.000307 5,826,388 LowVol 0.40% -33.80%
1030 EBT Ebittree Coin EBT $1,521 $0.001203 1,264,511 LowVol 0.40% -68.45% -39.02%
1031 ABN Abncoin ABN $1,050 $0.015507 67,700 LowVol 0.40% -9.50% 10.52%
1032 SOJ Sojourn SOJ $815 $0.001680 485,214 LowVol -7.79% 2.81%
1033 DMB Digital Money… DMB $582 $0.001381 421,300 LowVol 0.40% -19.41% 29.42%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1036 CALC CaliphCoin CALC $94 $0.001075 87,140 LowVol 1.17% 19.47%
1037 FDC Future Digita… FDC $72 $0.000026 2,753,201 LowVol 2.01% -69.49%
1038 FAL Falcoin FAL $30 $0.000154 196,766 LowVol 0.40% -51.68% -33.89%
1039 APW AppleCoin APW $12 $0.000154 80,761 LowVol 0.40% -3.36% 43.90%
1040 ATMC ATMCoin ATMC $3.81 $10,152,600 0.00% 2.82% 34.01%
1041 BCD Bitcoin Diamo… BCD $34.26 $8,295,530 1.00% -2.98% -32.19%
1042 ERO Eroscoin ERO $0.167351 $6,475,190 1.16% 26.88%
1043 CMT CyberMiles CMT $0.162994 $6,415,110 1.47% -7.67%
1044 ETN Electroneum ETN $0.098768 $4,024,530 -1.16% 12.54% 99.81%
1045 NULS Nuls NULS $0.900017 $3,412,180 -2.95% 4.18% 74.45%
1046 AI POLY AI AI $17.65 $3,208,570 0.36% -0.50% 8.70%
1047 GRX GOLD Reward T… GRX $5.06 $2,333,820 2.23% 18.99% 12.35%
1048 FRST FirstCoin FRST $15.33 $2,315,970 0.33% -7.93% -5.85%
1049 REC Regalcoin REC $32.25 $2,279,150 -1.76% 0.80% -31.85%
1050 FRGC Fargocoin FRGC $10.60 $2,116,580 -0.10% -3.31% 8.33%
1051 ORME Ormeus Coin ORME $3.15 $1,803,340 -0.54% -1.18% 13.10%
1052 CLUB ClubCoin CLUB $3.34 $1,749,780 2.29% -8.97% -44.75%
1053 TSL Energo TSL $0.032693 $1,122,160 1.40% -2.07% 5.76%
1054 BTE BitSerial BTE $6.80 $824,028 -3.27% -0.45% 53.20%
1055 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.66 $753,258 0.16% 3.56% 54.94%
1056 THS TechShares THS $0.901891 $719,700 10.65% 13.00% 4.80%
1057 B2X SegWit2x [Fut… B2X $190.89 $663,004 3.52% -0.80% -7.79%
1058 STC Santa Coin STC $0.461700 $551,114 -14.23% -37.93%
1059 XIN Infinity Econ… XIN $0.030247 $447,962 0.82% 1.60% -14.14%
1060 RYZ ANRYZE RYZ $0.015964 $388,208 0.80% -22.21% -28.14%
1061 BOT Bodhi BOT $0.422900 $372,537 -0.12% 0.69% -5.66%
1062 WC WINCOIN WC $0.727209 $305,547 1.83% -20.46% -12.70%
1063 LLT LLToken LLT $0.382529 $284,592 1.65% 5.03% 21.60%
1064 ADK Aidos Kuneen ADK $21.95 $263,489 0.40% -8.30% -35.32%
1065 XYLO XYLO XYLO $3.36 $260,169 -0.40% -25.60%
1066 CAPP Cappasity CAPP $0.021967 $225,494 3.03% -17.43%
1067 INF InfChain INF $0.012129 $215,441 0.40% -4.70% 37.35%
1068 XCPO Copico XCPO $0.025034 $206,569 -20.68% 20.28% 7.36%
1069 BT2 BT2 [CST] BT2 $256.23 $177,400 1.21% 54.68% 120.49%
1070 XID Sphre AIR XID $0.184827 $157,550 -0.59% -0.69% 16.44%
1071 BT1 BT1 [CST] BT1 $15632.90 $124,560 -2.99% -12.24% 44.53%
1072 BTCM BTCMoon BTCM $0.041711 $108,360 12.85% 74.79% 324.90%
1073 GBG Golos Gold GBG $0.135360 $108,247 1.08% 0.89% -18.15%
1074 ICX ICON ICX $1.75 $105,640 0.07% 0.68% 18.04%
1075 BSR BitSoar BSR $0.196527 $104,094 -0.23% -11.24% 5.03%
1076 QBT Qbao QBT $0.225955 $73,764 -0.15% 6.54%
1077 MKR Maker MKR $408.57 $58,958 0.28% 11.25% 8.48%
1078 DSR Desire DSR $0.179217 $54,614 -24.49% -24.62% -26.62%
1079 UGT UG Token UGT $0.431369 $45,035 -0.39% 7.78% -3.53%
1080 SUR Suretly SUR $2.45 $41,334 -0.43% 0.17% -27.99%
1081 B3 B3Coin B3 $0.000070 $38,863 44.03% -12.29% 0.27%
1082 EVR Everus EVR $1.54 $38,250 2.57% 9.82% -30.18%
1083 MSD MSD MSD $0.008305 $37,781 1.52% -14.80% -35.35%
1084 FOR FORCE FOR $0.012285 $35,440 0.40% -19.58% 120.93%
1085 SEND Social Send SEND $0.085827 $32,648 -4.39% -24.36%
1086 AIB Advanced Inte… AIB $0.012280 $30,779 0.40% 20.99% 188.69%
1087 BTU Bitcoin Unlim… BTU $101.75 $28,231 -4.87% 9.92% -25.20%
1088 VIU Viuly VIU $0.013233 $28,045 5.34% 28.66% 56.01%
1089 VASH VPNCoin VASH $0.005988 $24,499 0.50% 2.16% 27.39%
1090 FLASH Flash FLASH $0.005986 $24,470 15.17% 21.38% 12.37%
1091 MAGE MagicCoin MAGE $19.76 $24,403 15.73% -54.47%
1092 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.013248 $20,846 -9.85% 170.17% 255.83%
1093 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003221 $18,120 -4.14% -18.19% 68.42%
1094 MOTO Motocoin MOTO $0.008920 $17,144 17.61% -58.22% 288.90%
1095 COR CORION COR $0.737098 $16,431 0.40% -5.57% -19.78%
1096 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.087032 $16,094 0.50% -17.36% -6.77%
1097 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.007051 $15,764 16.60% 1.56% 210.78%
1098 WISH MyWish WISH $0.128079 $15,537 -0.39% 28.75% -10.86%
1099 EFYT Ergo EFYT $13.90 $15,267 0.48% -9.67% 55.86%
1100 BCDN BlockCDN BCDN $0.077582 $14,026 -0.39% 17.96%
1101 DEUS DeusCoin DEUS $0.307073 $13,634 12.08% 39.48% -16.21%
1102 BPL Blockpool BPL $0.207120 $13,092 3.70% 6.46% 60.98%
1103 SKR Sakuracoin SKR $0.006586 $12,508 -7.55% -21.82% 395.95%
1104 AERM Aerium AERM $0.228769 $12,355 -27.34% -58.43% -75.09%
1105 MGC MergeCoin MGC $0.012743 $10,238 0.40% -11.23% 4.96%
1106 MCR Macro MCR $1.60 $10,112 0.35% -7.04% -25.52%
1107 SYNC Sync SYNC $736.98 $10,011 0.50%
1108 PLX PlexCoin PLX $0.026527 $9,971 -16.51% -42.09% -86.69%
1109 TER TerraNova TER $5.07 $9,869 0.73% 38.18% 161.44%
1110 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.056371 $9,159 -32.90% -22.75% -26.73%
1111 BLX Blockchain Index BLX $3.40 $8,674 0.29% 12.06% 28.37%
1112 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003512 $7,744 0.21% -0.48% 50.52%
1113 HYTV Hyper TV HYTV $0.005509 $7,208 -0.39% -2.19% -2.67%
1114 BOS BOScoin BOS $1.29 $6,914 0.40% 16.08% 28.74%
1115 HAT Hawala.Today HAT $0.251500 $6,491 -0.39% 32.75% 34.83%
1116 WILD Wild Crypto WILD $0.137628 $5,728 -0.34% 14.95% 31.00%
1117 FRD Farad FRD $0.087292 $5,703 0.10% -39.08% 9.81%
1118 AKY Akuya Coin AKY $0.122829 $4,842 -0.62% -17.42% -22.18%
1119 TCOIN T-coin TCOIN $0.000307 $4,548 6.58% 93.22% 39.00%
1120 SND Sand Coin SND $0.742235 $4,483 -15.04% -14.86% 14.35%
1121 PNX Phantomx PNX $0.015607 $4,434 0.45% 15.94% -23.43%
1122 DFS DFSCoin DFS $0.005503 $4,381 5.47% -50.46% -43.43%
1123 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002560 $4,318 -0.22% -9.99% 4.14%
1124 BON Bonpay BON $1.18 $4,077 4.94% -37.01%
1125 APC AlpaCoin APC $0.026264 $4,026 10.00% -7.58% -8.20%
1126 ONG onG.social ONG $0.165264 $4,010 -0.39% 8.73% -49.97%
1127 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.050497 $3,972 -0.39% 10.19% -15.33%
1128 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.308088 $3,907 1.54% 20.59% 52.55%
1129 NUKO Nekonium NUKO $0.061261 $3,749 24.92% -1.21%
1130 DGPT DigiPulse DGPT $1.33 $3,688 -1.83% -21.30% 12.54%
1131 B2B B2B B2B $0.377337 $3,426 -2.53% 7.06% -8.32%
1132 WA WA Space WA $0.022109 $3,234 0.40% -10.82% 12.01%
1133 PCN PeepCoin PCN $0.000154 $3,168 0.40% 186.41% 1580.84%
1134 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.22 $3,048 0.40% -6.15% -17.42%
1135 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004913 $2,639 0.58% 3.22% -12.23%
1136 BTBc Bitbase BTBc $0.003378 $2,526 0.40% -36.09% -5.32%
1137 CASH Cash Poker Pro CASH $0.045907 $2,370 -0.39% 10.14% -13.28%
1138 SHND StrongHands SHND $2.1e-08 $2,353 -5.61% -12.60% -8.00%
1139 MCI Musiconomi MCI $0.033624 $2,320 0.58% -12.49% -43.61%
1140 GLS GlassCoin GLS $0.875159 $2,265 -4.61% 0.71% -6.24%
1141 ACC AdCoin ACC $0.095605 $2,256 10.70% -22.78% -5.62%
1142 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.002150 $2,197 0.40% -63.62% -51.61%
1143 OX OX Fina OX $0.000158 $2,159 1.03% -9.69% 27.25%
1144 UR UR UR $0.001068 $2,122 -24.21% -12.69% 98.00%
1145 PEC Peacecoin PEC $0.066328 $2,101 0.40% -12.34% 23.26%
1146 XOT Internet of T… XOT $2149.51 $2,088 0.40% -9.68% 0.73%
1147 ABC Alphabit ABC $15.35 $2,051 0.40% -26.10% -10.18%
1148 DBG Digital Bulli… DBG $0.005374 $2,014 0.40% -36.38% -21.86%
1149 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000376 $1,964 -0.39%
1150 PRES President Trump PRES $0.005662 $1,827 29.21% -9.29% 36.31%
1151 ZBC Zilbercoin ZBC $0.033598 $1,815 8.04% -18.38% -21.69%
1152 DAY Chronologic DAY $3.55 $1,716 -0.28% 24.76% 4.48%
1153 TIE TIES Network TIE $0.100995 $1,712 -0.39% 71.28% 17.00%
1154 X2 X2 X2 $0.000154 $1,708 0.40% -3.53% 43.90%
1155 SISA SISA SISA $0.012784 $1,664 29.76% 30.78% -1.40%
1156 GARY President Joh… GARY $0.108550 $1,664 0.40% -19.64% 2.48%
1157 DMC DynamicCoin DMC $0.002843 $1,596 0.28% 0.02% 7.23%
1158 HNC Huncoin HNC $0.002150 $1,520 2.83% -32.48% 20.45%
1159 FRN Francs FRN $0.033723 $1,474 -1.22% -20.02% 24.54%
1160 STEX STEX STEX $1.43 $1,455 1.61% 76.67% 236.17%
1161 OXY Oxycoin OXY $0.086794 $1,401 -5.64% -16.65% -35.47%
1162 CME Cashme CME $0.000154 $1,373 -49.80% -3.39% 43.90%
1163 SKC Skeincoin SKC $0.023338 $1,332 0.50% -33.07% 126.52%
1164 MINEX Minex MINEX $0.021925 $1,294 0.72% 3.34% -5.03%
1165 TRIA Triaconta TRIA $7.30 $1,283 -0.39% -8.75% -21.12%
1166 WIC Wi Coin WIC $0.002899 $1,276 0.31% 2.11% -10.97%
1167 CC CyberCoin CC $0.000154 $1,245 0.40% -3.36% -28.05%
1168 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.2e-07 $1,225 8.66% 118.19% 62.28%
1169 COUPE Coupecoin COUPE $0.000104 $1,116 -31.63% 492.22% 743.49%
1170 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000307 $973 0.40% -35.57% -38.80%
1171 AXIOM Axiom AXIOM $0.022570 $924 0.40% -5.92% 36.99%
1172 IBTC iBTC IBTC $0.007671 $911 23.30% 7.24% 23.72%
1173 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006197 $885 -0.39% -13.41% -17.48%
1174 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000154 $862 0.40% -3.32% 12.84%
1175 9COIN 9COIN 9COIN $0.003838 $807 17.73% -27.76% 56.94%
1176 SFE SafeCoin SFE $0.000154 $728 0.40%
1177 XRY Royalties XRY $0.000143 $724 0.20% -2.73% -98.81%
1178 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.089051 $723 -30.26% -39.57% -15.18%
1179 EDRC EDRCoin EDRC $0.055181 $722 0.32% -24.60% 12.57%
1180 BUB Bubble BUB $0.032857 $684 0.40% 65.46% 64.21%
1181 VULC Vulcano VULC $0.012377 $681 0.40% 6.98% 35.63%
1182 NBIT netBit NBIT $0.062431 $663 0.40% -21.12% 31.81%
1183 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000461 $636 -24.70% -32.64% 10.23%
1184 ACES Aces ACES $0.000154 $584 0.40% -51.69% 43.90%
1185 BEST BestChain BEST $0.001721 $570 5.98% 19.26% 28.22%
1186 LDCN LandCoin LDCN $0.002139 $557 -23.55% -26.27% 2.10%
1187 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 $539 0.06% 27.51% 55.53%
1188 INDIA India Coin INDIA $0.000307 $533 0.40% 27.59% 29.66%
1189 GAY GAY Money GAY $0.022104 $523 0.26% 62.23% 104.33%
1190 MGC GulfCoin MGC $0.002156 $507 0.39% -17.74% -8.35%
1191 STARS StarCash Network STARS $0.358460 $501 0.40% 66.78% 126.94%
1192 HIGH High Gain HIGH $0.000614 LowVol 0.40% 28.85% -15.02%
1193 BIRDS Birds BIRDS $0.000154 LowVol 0.40% 43.90%
1194 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol 0.91% -12.01% 35.68%
1195 PRN Protean PRN $0.000139 LowVol 0.37% 263.55% 114.08%
1196 STU bitJob STU $0.042459 LowVol 1.31% 35.11% 35.52%
1197 NAMO NamoCoin NAMO $0.000215 LowVol 0.53% 34.76% 71.71%
1198 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009547 LowVol 0.63% -34.69% -3.22%
1199 XDE2 XDE II XDE2 $2.23 LowVol 0.36% -4.88%
1200 SAK Sharkcoin SAK $0.002186 LowVol 0.70% -21.77% -0.68%
1201 CYDER Cyder CYDER $0.000307 LowVol 0.40% 93.22% 43.90%
1202 ANI Animecoin ANI $0.000307 LowVol 100.79% 93.28% 112.25%
1203 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003685 LowVol 0.40% -29.74%
1204 MAGN Magnetcoin MAGN $0.616358 LowVol 0.41% -33.39% 39.75%
1205 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005527 LowVol 0.40% -3.36% 35.45%
1206 EAG EA Coin EAG $2.00 LowVol 0.40% -47.66% -39.58%
1207 ETT EncryptoTel [… ETT $0.090628 LowVol 0.40% -38.12% -34.02%
1208 POKE PokeCoin POKE $0.000154 LowVol 0.40% -3.39%
1209 FUDD DimonCoin FUDD $0.001382 LowVol -0.39% 3.73% -0.84%
1210 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003224 LowVol 0.40% 7.20%
1211 MAVRO Mavro MAVRO $0.027483 LowVol 0.40% -3.76% 107.72%
1212 RCN Rcoin RCN $0.000154 LowVol 0.40% -3.39% 43.94%
1213 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001257 LowVol 0.35% -12.09% 0.38%
1214 FFC FireFlyCoin FFC $0.000154 LowVol 0.58% -3.52% 41.06%
1215 LKC LinkedCoin LKC $0.000307 LowVol 0.40% -19.27% 45.49%
1216 BET BetaCoin BET $0.001356 LowVol -3.07% -21.51% -58.04%
1217 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 1.06% -27.62% -97.92%
1218 BSN Bastonet BSN $0.000921 LowVol 20.48% -37.96% 28.69%
1219 HDLB HODL Bucks HDLB $0.052510 LowVol 0.40% 1.60% -18.08%
1220 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.106917 LowVol 0.40% -14.49% 9.40%
1221 BXC Bitcedi BXC $0.005283 LowVol 2.25% 13.75% 100.71%
1222 PRIMU Primulon PRIMU $0.000154 LowVol 0.40% -28.14% -25.83%
1223 PLC PlusCoin PLC $0.000569 LowVol -0.39% 9.23% -18.87%
1224 TODAY TodayCoin TODAY $0.001075 LowVol 0.40% -3.39% 11.92%
1225 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000154 LowVol 0.40% -3.39% -28.05%
1226 BIT First Bitcoin BIT $0.009212 LowVol 0.40% -1.06% -26.03%
1227 DASHS Dashs DASHS $0.057423 LowVol 0.40% -2.35% 70.10%
1228 QBC Quebecoin QBC $0.002457 LowVol 0.40% -9.16% 35.43%
1229 QBT Cubits QBT $0.003210 LowVol 0.48% -4.49% -62.74%
1230 NTC Natcoin NTC $0.102356 LowVol 0.51% -31.85% -49.06%
1231 EGOLD eGold EGOLD $0.007806 LowVol -0.39% 9.13% -40.78%
1232 TCR TheCreed TCR $0.000307 LowVol 0.40% -35.57% -23.88%
1233 TOP TopCoin TOP $0.000452 LowVol 0.67% -9.10% 9.11%
1234 REGA Regacoin REGA $0.000921 LowVol 0.40% -47.30% -44.14%
1235 DISK DarkLisk DISK $0.001228 LowVol 0.40% 28.85% 27.91%
1236 EVC EventChain EVC $0.091813 LowVol -0.39% 45.38% -31.00%
1237 WOW Wowcoin WOW $0.000154 LowVol 0.42% -1.78% 46.30%
1238 IQT iQuant IQT $0.174670 LowVol -4.33% 0.09% 16.94%
1239 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007830 LowVol 0.73% 46.78%
1240 FUTC FutCoin FUTC $0.003838 LowVol -3.46% -3.48% 111.61%
1241 IPY Infinity Pay IPY $0.003213 LowVol -0.39% 3.17% 12.30%
1242 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003071 LowVol 0.40% -4.96% -0.76%
1243 GRN Granite GRN $0.012283 LowVol 0.82% 2.44% 63.07%
1244 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002150 LowVol 0.40% -9.83% 34.45%
1245 VOYA Voyacoin VOYA $2.76 LowVol 0.40% -18.87% 87.80%
1246 RHFC RHFCoin RHFC $0.000768 LowVol 0.40% 20.76% -20.06%
1247 MARX MarxCoin MARX $0.001111 LowVol 0.40% -4.84% 8.56%
1248 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 0.79% 31.57% 43.36%
1249 GBRC Global Busine… GBRC $0.000307 LowVol 20.57% 93.22% 187.79%
1250 TELL Tellurion TELL $0.000228 LowVol 31.88% -61.21% 75.54%
1251 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001689 LowVol 0.40% -55.69% 43.81%
1252 KASHH KashhCoin KASHH $0.000154 LowVol 0.40% 7990.40% 43.83%
1253 PRM PrismChain PRM $0.001996 LowVol 0.40% -16.24% 63.72%
1254 ELC Elacoin ELC $0.092122 LowVol 0.40% -13.97% 1.03%
1255 ASN Aseancoin ASN $0.006449 LowVol 0.40% -3.36% -82.52%
1256 ANTX Antimatter ANTX $0.000154 LowVol 0.40% 245.08% 45.47%
1257 EBIT eBIT EBIT $0.002295 LowVol -0.39% 9.09% 63.44%
1258 DON Donationcoin DON $0.000461 LowVol 0.40% -3.54% -22.52%
1259 IRL IrishCoin IRL $0.002457 LowVol 0.40% -26.37% 18.81%
1260 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004606 LowVol 0.40% -6.48% 24.77%
1261 WINK Wink WINK $0.000307 LowVol 0.40% -3.36%
1262 TEAM TeamUp TEAM $0.000307 LowVol 0.40% -3.39%
1263 GAIN UGAIN GAIN $0.001842 LowVol 0.40% -3.39% 245.46%
1264 UTA UtaCoin UTA $0.002917 LowVol 0.40% 52.75% 36.70%
1265 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.051362 LowVol -0.04% -9.05% 46.13%
1266 SWP Swapcoin SWP $0.105581 LowVol -0.39% 25.68% -6.18%
1267 SHA SHACoin SHA $0.000768 LowVol 0.50% -19.57% 24.62%
1268 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -0.39% 9.04% 82.41%
1269 IFC Infinitecoin IFC $0.000013 LowVol 0.31% 16.05% -24.31%
1270 KARMA Karmacoin KARMA $0.000154 LowVol 0.40% -3.39%
1271 YEL Yellow Token YEL $0.005247 LowVol -0.39% -63.61%
1272 XID International… XID $0.010441 LowVol 0.58% -3.48% 37.82%
1273 CYC Cycling Coin CYC $0.001535 LowVol 0.47% -12.26% -48.61%
1274 PDG PinkDog PDG $0.000307 LowVol 0.40% 190.37%
1275 XAU Xaucoin XAU $0.040841 LowVol 0.58% -5.96% -1.70%
1276 MBL MobileCash MBL $0.000614 LowVol 0.40% 28.81% 91.86%
1277 LEPEN LePen LEPEN $0.000111 LowVol 1.03% 10.21% 3.16%
1278 ACN Avoncoin ACN $0.000614 LowVol 0.40% 28.81% 43.90%
1279 LTH LAthaan LTH $0.001228 LowVol 0.50% 28.69%
1280 YES Yescoin YES $0.000150 LowVol 2.24% 48.15% 84.85%
1281 EUSD eUSD EUSD $0.000230 LowVol -0.39% 13.56% -31.35%
1282 CLINT Clinton CLINT $0.013818 LowVol 0.40% 6.04%
1283 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000614 LowVol 0.40% -44.78% -28.05%
1284 BGR Bongger BGR $0.000205 LowVol 0.17% 30.79% 59.97%
1285 SHELL ShellCoin SHELL $0.045907 LowVol 1.32% 41.09%
1286 AV AvatarCoin AV $0.051281 LowVol 0.40% -3.36% 67.90%
1287 SPORT SportsCoin SPORT $0.001075 LowVol 0.40% -3.36%
1288 HCC Happy Creator… HCC $0.000614 LowVol 0.40% -22.69% 43.64%
1289 GML GameLeagueCoin GML $0.011822 LowVol 0.50% -11.53%
1290 UNC UNCoin UNC $0.000154 LowVol 0.40% -3.36% 43.90%
1291 RICHX RichCoin RICHX $0.008291 LowVol 0.40% -1.57% 36.35%
1292 EGG EggCoin EGG $0.058037 LowVol 0.40% 43.14%
1293 OP Operand OP $0.001382 LowVol 0.40% 9.03% 41.36%
1294 FAP FAPcoin FAP $0.009165 LowVol 0.04% -17.16%
1295 HYPER Hyper HYPER $0.038384 LowVol 0.50% -3.85% 79.79%
1296 TERA TeraCoin TERA $0.000154 LowVol 0.40% -3.39%
1297 OPES Opescoin OPES $0.002457 LowVol 0.40% -6.42% 9.64%
1298 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006141 LowVol 0.40% -26.53% -10.91%
1299 OMC Omicron OMC $0.162749 LowVol 0.40% -14.23%
1300 QORA Qora QORA $0.274308 LowVol 0.40% -5.19% 38.03%
1301 XQN Quotient XQN $0.006295 LowVol 0.40% -3.52% 52.85%
1302 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000307 LowVol 0.40% -3.39% -4.07%
1303 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000138 LowVol -0.39% 7.92% -4.89%
1304 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002150 LowVol 0.40% 22.96% 43.85%
1305 MEN PeopleCoin MEN $0.000154 LowVol 0.40% -3.47% 43.90%
1306 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -7.20% 454.50%
1307 SJCX Storjcoin X SJCX $0.281702 LowVol -35.21%
1308 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -13.73%
1309 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013634 LowVol -4.68% 27.60%
1310 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 2.42%
1311 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol -3.37%
1312 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.495554 LowVol 0.98% 49.82%
1313 MONETA Moneta MONETA $0.000472 LowVol -1.10% 60.74%
1314 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 7.66%
1315 PAYP PayPeer PAYP $0.000165 LowVol 3.90% 55.45%
1316 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol
1317 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 18.56%
1318 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 42.74%
1319 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol -7.12% 38.78%
1320 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol
1321 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 3.27%
1322 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -77.65%
1323 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol 5.33% -18.42%
1324 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1325 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol 8.17% 22.10%
1326 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 0.84% 50.29%
1327 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol
1328 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 2.40% 52.64%
1329 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1330 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1331 FC Facecoin FC $0.003480 -14.58%
1332 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -27.01%
1333 10MT 10M Token 10MT $0.002238 8.50% -1.38%
1334 FBL Faceblock FBL $0.001654 -9.42%

Quay lại phần 1

Phản hồi