Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 8/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 23h ngày 8/12/2017 (GMT +7) của 1334 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 8/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16005.90 trên tổng giá trị $267,748,295,790

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $453.55 trên tổng giá trị $43,637,116,377

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1481.18 trên tổng giá trị $24,949,847,599

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.28 trên tổng giá trị $11,905,756,628

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.249466 trên tổng giá trị $9,664,099,549

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng INDIA India Coin (INDIA) đang có giá hiện tại $0.000315 trên tổng giá trị đã biến động tăng 94.68% trong 1h qua

    + Đồng DUTCH Dutch Coin (DUTCH) đang có giá hiện tại $0.000630 trên tổng giá trị đã biến động tăng 81.97% trong 1h qua

    + Đồng EOT EOT Token (EOT) đang có giá hiện tại $0.011202 trên tổng giá trị $92,537 đã biến động tăng 68.54% trong 1h qua

    + Đồng REE ReeCoin (REE) đang có giá hiện tại $0.000042 trên tổng giá trị $108,091 đã biến động tăng 62.08% trong 1h qua

    + Đồng ABC Alphabit (ABC) đang có giá hiện tại $25.18 trên tổng giá trị đã biến động tăng 51.49% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000157 trên tổng giá trị đã biến động tăng 701.00% trong 24h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.136288 trên tổng giá trị $1,345,018 đã biến động tăng 616.24% trong 24h qua

    + Đồng ANTX Antimatter (ANTX) đang có giá hiện tại $0.000157 trên tổng giá trị đã biến động tăng 530.93% trong 24h qua

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000074 trên tổng giá trị $2,523,241 đã biến động tăng 402.90% trong 24h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000143 trên tổng giá trị đã biến động tăng 261.15% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000157 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2618.23% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.321974 trên tổng giá trị $24,345,903 đã biến động tăng 1674.15% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000157 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1318.05% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000838 trên tổng giá trị $1,320,238 đã biến động tăng 883.50% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.448648 trên tổng giá trị $21,025 đã biến động tăng 615.90% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 8/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 EMD Emerald Crypto EMD $174,869 $0.009147 19,117,129 $2,529 -2.46% -2.56% -7.25%
702 XCXT CoinonatX XCXT $174,515 $0.010892 16,021,970 $838 -2.23% -10.35% 30.09%
703 LCP Litecoin Plus LCP $171,708 $0.231723 741,004 $4,126 -2.41% -0.95% 118.43%
704 XCT C-Bit XCT $169,439 $0.001078 157,223,250 $524 -0.46% -12.41% 70.14%
705 SPRTS Sprouts SPRTS $168,037 $1.2e-07 1,386,708,387,405 $718 -3.06% -4.97% -28.17%
706 EBCH eBitcoinCash EBCH $165,094 $0.017780 9,285,500 $8,557 1.10% 27.17% 24.07%
707 URC Unrealcoin URC $162,550 $0.023141 7,024,402 $668 -2.66% -26.59% -2.96%
708 BOST BoostCoin BOST $162,368 $0.013696 11,855,487 $1,596 -2.66% 4.75% -6.35%
709 MARS Marscoin MARS $159,518 $0.005641 28,279,074 $1,424 -2.31% 10.68% 48.05%
710 BITGOLD bitGold BITGOLD $158,521 $1761.94 89.9694 $1,364 0.00% 19.74% 18.38%
711 DRXNE DROXNE DRXNE $150,994 $0.002388 63,218,472 $2,455 -2.64% 30.67% 12.78%
712 KAYI Kayicoin KAYI $148,196 $0.000521 284,249,721 $1,113 -2.76% -26.93% 24.83%
713 FXE FuturXe FXE $145,701 $0.618894 235,421 $2,611 4.58% 4.94% -58.65%
714 MONK Monkey Project MONK $144,911 $1.37 105,797 $4,587 -2.54% -33.87% -71.61%
715 HONEY Honey HONEY $141,931 $0.418189 339,394 $949 1.91% -13.99% -0.49%
716 PRC PRCoin PRC $141,574 $0.008973 15,777,800 $18,804 -2.55% -19.10% 0.59%
717 CRDNC Credence Coin CRDNC $140,306 $0.040942 3,426,968 $830,892 -0.80% 0.07% -98.94%
718 ACP AnarchistsPrime ACP $136,283 $0.031009 4,394,874 $30,146 2.19% 0.47% 23.92%
719 HXX Hexx HXX $134,544 $0.090543 1,485,979 $553 -4.03% 29.53% 142.49%
720 GPU GPU Coin GPU $133,777 $0.003305 40,477,042 $617 -2.66% -6.46% 37.63%
721 SCORE Scorecoin SCORE $130,412 $0.004297 30,346,591 $995 3.80% -6.30% 22.65%
722 GP GoldPieces GP $130,036 $0.106573 1,220,161 $6,861 -8.52% -39.15% -1.38%
723 XRA Ratecoin XRA $128,742 $0.001121 114,881,728 $1,916 -2.62% -31.81% -9.85%
724 TSE Tattoocoin (S… TSE $128,218 $0.001418 90,421,856 $999 -2.67% -2.45% 42.00%
725 CJ Cryptojacks CJ $128,000 $0.000315 406,568,581 $731 -2.55% -32.20% -13.35%
726 VUC Virta Unique … VUC $123,419 $0.002007 61,502,475 $1,935 -4.93% 9.02% 57.55%
727 WOMEN WomenCoin WOMEN $122,835 $0.002778 44,220,400 $7,710 -2.68% 3.26% 48.72%
728 ALL Allion ALL $122,019 $0.019682 6,199,359 $783 -2.56% 143.83% 69.54%
729 MAR Marijuanacoin MAR $119,866 $0.078981 1,517,663 $2,930 -2.46% -10.97% 29.11%
730 CASH Cashcoin CASH $119,527 $0.002589 46,158,242 $4,612 -2.50% 49.24% 125.08%
731 TAJ TajCoin TAJ $110,140 $0.013661 8,062,309 $1,469 -1.84% 6.29% 56.41%
732 BAS BitAsean BAS $108,773 $0.021755 5,000,000 $2,370 -3.36% 7.78% -10.69%
733 CF Californium CF $108,328 $0.045022 2,406,109 $17,699 7.07% 4.65% 66.10%
734 REE ReeCoin REE $108,091 $0.000042 2,560,000,000 $890 62.08% -43.87% -33.27%
735 CACH CacheCoin CACH $107,853 $0.025709 4,195,132 $1,118 -1.52% 17.20% -18.94%
736 FLAX Flaxscript FLAX $106,817 $0.019125 5,585,181 $4,211 -2.58% -14.92% -26.21%
737 611 SixEleven 611 $101,799 $0.235973 431,403 $2,548 -2.65% -4.63% 52.41%
738 EAGLE EagleCoin EAGLE $101,353 $0.048415 2,093,421 $2,611 0.96% 81.92% 24.42%
739 BITEUR bitEUR BITEUR $100,477 $1.20 83,746 $9,942 -2.79% 3.44% -2.14%
740 MST MustangCoin MST $96,820 $0.153599 630,343 $1,022 -2.68% -0.05% 16.22%
741 NRO Neuro NRO $95,658 $0.002519 37,978,788 $1,163 -2.66% -32.81% 77.97%
742 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $95,432 $0.011884 8,030,000 $2,154 -2.29% -31.41% -44.75%
743 EOT EOT Token EOT $92,537 $0.011202 8,260,903 $10,241 68.54% -21.46% -15.44%
744 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $87,846 $0.001102 79,719,140 $557 -2.55% -5.45% 9.10%
745 $$$ Money $$$ $85,843 $0.001871 45,887,218 $827 -4.50% 3.79% 24.65%
746 SGR Sugar Exchange SGR $85,573 $0.024449 3,500,000 $7,742 -2.10% -3.20% -37.68%
747 XCO X-Coin XCO $85,365 $0.006893 12,384,976 $1,006 -2.66% -19.16% 34.49%
748 SOIL SOILcoin SOIL $85,178 $0.014938 5,702,048 $518 -4.04% 3.95% 52.86%
749 GLT GlobalToken GLT $83,057 $0.003168 26,218,700 $826 0.54% 27.80% 26.22%
750 CMT Comet CMT $82,943 $0.095028 872,830 $3,238 -1.53% -37.79% 99.71%
751 KRONE Kronecoin KRONE $82,661 $0.022200 3,723,417 $1,383 -0.52% -7.58% 113.51%
752 CXT Coinonat CXT $81,041 $0.009398 8,623,200 $656 -2.86% 10.07% 65.14%
753 DRS Digital Rupees DRS $80,411 $0.000157 510,802,961 $4,688 -2.66% -1.21% 50.51%
754 MAY Theresa May Coin MAY $78,958 $0.003148 25,078,600 $805 -2.66% -9.24% 2.75%
755 LTCR Litecred LTCR $76,633 $0.002535 30,227,750 $2,912 -9.85% -27.11% 115.38%
756 GPL Gold Pressed … GPL $71,800 $0.279893 256,527 $571 -2.55% -12.65% 12.06%
757 ERY Eryllium ERY $70,114 $0.012837 5,461,897 $3,505 -0.09% 20.97% 172.90%
758 VRS Veros VRS $65,920 $0.000135 486,609,040 $537 -2.86% 98.28% 94.56%
759 KURT Kurrent KURT $65,605 $0.006614 9,919,485 $851 -6.84% -30.14% 15.80%
760 ICE iDice ICE $57,081 $0.036334 1,571,013 $602 -89.04% -72.54% -72.48%
761 BLRY BillaryCoin BLRY $56,621 $0.006297 8,991,964 $10,289 -39.10% -25.44% -62.25%
762 SPT Spots SPT $56,434 $0.002519 22,406,021 $2,254 -2.66% -17.53% -22.15%
763 G3N G3N G3N $52,377 $0.006926 7,561,891 $1,208 -2.66% -1.21% 52.14%
764 XCS CybCSec XCS $52,162 $0.004408 11,834,082 $559 -9.15% -6.11% 31.52%
765 ICON Iconic ICON $46,667 $0.078710 592,894 $1,534 -2.55% -38.94% 36.59%
766 ITZ Interzone ITZ $46,513 $0.025187 1,846,694 $1,730 -7.42% -20.00% 183.70%
767 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $42,906 $0.049448 867,702 $20,707 19.29% -2.19% 235.99%
768 NTWK Network Token NTWK $42,513 $0.003642 11,671,310 $564 -17.00% 21.99% -30.26%
769 VLTC Vault Coin VLTC $42,299 $0.001394 30,340,010 $3,233 -2.55% 2.55% 1.96%
770 BNX BnrtxCoin BNX $40,269 $0.001518 26,522,501 $624 5.63% 13.61% 53.97%
771 LBTC LiteBitcoin LBTC $38,885 $0.012196 3,188,280 $20,701 -4.42% 14.38% 297.15%
772 LUNA Luna Coin LUNA $38,140 $0.023191 1,644,589 $553 -2.24% -6.89% 17.82%
773 IMX Impact IMX $32,450 $0.000296 109,509,099 $535 -3.70% -19.09% 83.40%
774 MSCN Master Swiscoin MSCN $28,267 $0.000632 44,701,060 $1,524 -15.96% -36.37% -43.33%
775 GRIM Grimcoin GRIM $27,649 $0.002678 10,324,802 $1,849 -8.42% -13.34% 29.37%
776 XBTS Beatcoin XBTS $25,834 $0.016944 1,524,686 $2,132 -47.51% -74.63% -22.97%
777 VPRC VapersCoin VPRC $21,694 $0.000028 780,124,964 $1,736 6.88% -21.65% -1.00%
778 ELS Elysium ELS $21,436 $0.005352 4,005,012 $817 0.80% 1.87% 47.42%
779 GSR GeyserCoin GSR $21,025 $0.448648 46,864 $17,059 -43.54% 48.71% 615.90%
780 XRC Rawcoin XRC $18,363 $0.026051 704,882 $768 -2.83% 3.91% 51.67%
781 CREVA CrevaCoin CREVA $17,318 $0.000476 36,390,750 $3,257 -3.63% -40.17% -34.91%
782 LVPS LevoPlus LVPS $16,200 $0.010705 1,513,256 $3,794 -2.66% -16.54% 53.27%
783 ULA Ulatech ULA $6,979 $0.034967 199,586 $1,581 -2.56% -24.37% 177.94%
784 HMC HarmonyCoin HMC $6,889 $0.012275 561,235 $4,979 -2.70% -7.13% 11.23%
785 XNG Enigma XNG $2,772 $0.166708 16,627 $727 -2.66% -18.38% -6.17%
786 BCAP BCAP BCAP $15,240,500 $1.52 10,000,000 LowVol 1.24% 6.59% 10.30%
787 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
788 ETT EncryptoTel [… ETT $12,381,193 $0.199275 62,131,190 LowVol -2.66% 13.47% 40.48%
789 ECOB Ecobit ECOB $11,640,400 $0.026191 444,444,444 LowVol 11.78% 104.45% 128.94%
790 XC XCurrency XC $7,752,713 $1.32 5,870,199 LowVol 9.10% 48.18%
791 ECN E-coin ECN $6,140,516 $1.30 4,708,082 LowVol -2.66% -53.40% -60.29%
792 PGL Prospectors Gold PGL $5,147,880 $0.079812 64,500,000 LowVol -2.66% -1.13% 47.65%
793 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 409.05%
794 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $3,084,794 $0.087386 35,300,866 LowVol -4.43% -0.60%
795 EMV Ethereum Movi… EMV $2,501,690 $0.380968 6,566,666 LowVol 1.24% 9.45% 5.92%
796 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,395,227 $0.079841 30,000,000 LowVol -2.60% -6.66% -24.55%
797 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,204,683 $4.73 465,952 LowVol 0.18% 12.26% -6.20%
798 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,966,222 $0.324128 6,066,189 LowVol -2.55% -27.56% 32.10%
799 RC RussiaCoin RC $1,899,138 $0.226685 8,377,873 LowVol -2.66% -18.36% 63.16%
800 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 -0.54% 4.73% -15.81%
801 SHORTY Shorty SHORTY $1,605,690 $0.016057 100,000,000 LowVol -2.66% -4.03%
802 REX REX REX $1,458,419 $0.168394 8,660,756 LowVol 1.01% 21.35% 25.32%
803 AHT Bowhead AHT $1,365,392 $0.170674 8,000,000 LowVol 6.58% -16.41%
804 SDC ShadowCash SDC $1,303,737 $0.194729 6,695,133 LowVol -2.66% 6.36% 33.85%
805 ORB Orbitcoin ORB $1,222,631 $0.395208 3,093,639 LowVol -2.67% -2.94% 41.91%
806 MAC Machinecoin MAC $1,198,372 $0.059226 20,234,050 LowVol -1.39% 5.55% 85.42%
807 STRC StarCredits STRC $1,168,844 $0.259743 4,500,000 LowVol -2.55% -1.25% 7.05%
808 UTC UltraCoin UTC $1,124,788 $0.025190 44,651,453 LowVol -0.90% 13.65% -13.16%
809 TALK BTCtalkcoin TALK $1,115,967 $0.017092 65,290,635 LowVol -1.42% 9.74% 125.06%
810 GIM Gimli GIM $1,075,624 $0.013445 80,000,000 LowVol 1.24% 99.84% 51.98%
811 METAL MetalCoin METAL $992,993 $0.012908 76,925,527 LowVol -2.66% -16.60% 30.00%
812 INPAY InPay INPAY $976,006 $0.097601 10,000,000 LowVol -2.66% 1.64% -25.38%
813 KOBO Kobocoin KOBO $946,721 $0.038328 24,700,248 LowVol -2.03% -1.84% 9.19%
814 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $894,219 $0.000039 22,879,527,934 LowVol 5.77% 46.32% -36.23%
815 VAL Valorbit VAL $844,936 $0.000159 5,319,413,389 LowVol -0.45%
816 TES TeslaCoin TES $777,737 $0.010588 73,456,626 LowVol -2.26% -9.32% 17.38%
817 LNK Link Platform LNK $745,269 $15.69 47,503 LowVol 1.24% -44.20% -41.40%
818 PIGGY Piggycoin PIGGY $699,204 $0.001434 487,522,115 LowVol -4.46% 109.94% 88.83%
819 GOOD Goodomy GOOD $689,745 $0.001563 441,349,000 LowVol 20.41% 38.43% -9.46%
820 RIYA Etheriya RIYA $685,284 $0.433304 1,581,531 LowVol -1.43% 4.52% 38.67%
821 CFT CryptoForecast CFT $620,292 $0.013485 46,000,000 LowVol -2.66% 19.20% 64.92%
822 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 12.68% -48.44%
823 BBT BitBoost BBT $566,768 $0.116550 4,862,878 LowVol 1.24% 6.60% 0.40%
824 ITI iTicoin ITI $525,069 $16.41 32,000 LowVol 0.35% 0.49% -12.71%
825 BITS Bitstar BITS $509,116 $0.022059 23,079,737 LowVol -9.16% -26.43% -6.41%
826 SAC SACoin SAC $507,940 $0.072413 7,014,457 LowVol -2.66% -5.23% -1.09%
827 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 9.92%
828 STS Stress STS $496,217 $0.000878 565,134,332 LowVol 10.30%
829 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -22.23% -24.16%
830 GLC GlobalCoin GLC $482,184 $0.007399 65,171,010 LowVol -2.66% -1.13% 68.43%
831 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -19.28%
832 8BIT 8Bit 8BIT $478,250 $0.325819 1,467,841 LowVol -1.07% 2.25% 36.92%
833 GUN Guncoin GUN $477,789 $0.002424 197,109,328 LowVol 0.37% -3.67% 34.49%
834 WAY WayGuide WAY $472,453 $0.004723 100,040,708 LowVol -2.46% 50.51%
835 AU AurumCoin AU $460,959 $1.56 296,216 LowVol -7.49% -14.79% 18.72%
836 V Version V $452,004 $0.000964 469,061,732 LowVol -2.56% -32.82% -19.48%
837 DAXX DaxxCoin DAXX $439,173 $0.000882 498,079,360 LowVol -2.20% 5.14% 91.06%
838 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $432,076 $0.079597 5,428,300 LowVol -2.46% 6.10% 41.31%
839 UNIC UniCoin UNIC $415,793 $0.140059 2,968,698 LowVol -2.53% 0.85% 40.24%
840 STV Sativacoin STV $395,051 $0.055746 7,086,672 LowVol -2.65% 9.38% 111.06%
841 PR Prototanium PR $389,525 $1.99 195,923 LowVol -2.76% 4.43% 50.06%
842 CUBE DigiCube CUBE $382,393 $0.000157 2,429,126,009 LowVol -2.66% -1.34%
843 FUNK The Cypherfunks FUNK $365,100 $0.000008 46,301,069,999 LowVol 5.91% 17.89% 63.30%
844 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol -4.93%
845 ICN iCoin ICN $344,954 $0.011806 29,217,256 LowVol -2.66% 46.87% 2.58%
846 VIDZ PureVidz VIDZ $342,505 $0.002734 125,279,775 LowVol -2.66% -14.46% 39.71%
847 XGR GoldReserve XGR $339,248 $0.019757 17,171,382 LowVol -1.14% -25.56% -28.62%
848 GAP Gapcoin GAP $324,909 $0.026919 12,069,774 LowVol -2.82% -26.89% 96.00%
849 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol -1.65% -0.09% 52.08%
850 BIGUP BigUp BIGUP $299,497 $0.000141 2,118,835,807 LowVol -5.74% -5.76% 9.43%
851 FUCK FuckToken FUCK $299,480 $0.005827 51,392,878 LowVol 1.24% -17.48% -56.63%
852 HODL HOdlcoin HODL $296,290 $0.001889 156,846,975 LowVol -2.66% 2.43% 53.61%
853 SHDW Shadow Token SHDW $294,417 $0.042060 7,000,000 LowVol -1.81% -5.48% 3.13%
854 WMC WMCoin WMC $284,902 $0.024715 11,527,489 LowVol -2.66% -1.21% 50.51%
855 XRE RevolverCoin XRE $281,200 $0.012594 22,328,814 LowVol -2.66% 18.34% 105.45%
856 J Joincoin J $278,709 $0.113833 2,448,402 LowVol -3.53% -4.87% 40.16%
857 Q2C QubitCoin Q2C $273,512 $0.001102 248,209,638 LowVol -2.66% -23.04% -18.96%
858 ARI Aricoin ARI $264,252 $0.001884 140,262,505 LowVol -0.71% 12.14% 70.21%
859 LOT LottoCoin LOT $255,777 $0.000018 14,491,014,421 LowVol 6.00% 5.63% 1.88%
860 WYV Wyvern WYV $254,094 $0.143252 1,773,753 LowVol -2.66% -11.43% 37.50%
861 MRJA GanjaCoin MRJA $245,288 $0.055097 4,451,920 LowVol -2.66% 19.23% 117.63%
862 PASL Pascal Lite PASL $235,821 $0.055097 4,280,100 LowVol -2.66% -15.67% 29.25%
863 GAIA GAIA GAIA $231,645 $0.009611 24,101,381 LowVol -3.02% -13.27% 3.30%
864 SH Shilling SH $229,929 $0.005804 39,615,825 LowVol -12.47% -25.15% -5.92%
865 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $224,733 $0.283357 793,108 LowVol -11.00% -11.13% 80.55%
866 AMBER AmberCoin AMBER $220,134 $0.005037 43,699,481 LowVol -2.26% -40.35% -44.95%
867 FRK Franko FRK $219,929 $0.236288 930,767 LowVol -2.55% -12.77% 77.62%
868 RBX Ripto Bux RBX $219,891 $0.000577 381,236,123 LowVol -3.67% 3.16% 37.77%
869 GRT Grantcoin GRT $217,392 $0.005037 43,155,245 LowVol -2.66% -3.70% 17.51%
870 HMP HempCoin HMP $213,563 $0.000157 1,356,645,470 LowVol -2.55% -1.13%
871 BUN BunnyCoin BUN $207,736 $0.000002 102,320,679,545 LowVol 3.06% 7.78% -58.45%
872 I0C I0Coin I0C $204,466 $0.009743 20,985,326 LowVol -1.68% -17.36% 2.44%
873 HAL Halcyon HAL $203,085 $0.038253 5,308,971 LowVol -2.66% -38.44% 42.02%
874 CNNC Cannation CNNC $201,233 $0.081244 2,476,893 LowVol -2.39% -3.13% 9.76%
875 ANTI AntiBitcoin ANTI $200,704 $0.011492 17,465,159 LowVol -2.65% -10.44% 24.89%
876 FIRE Firecoin FIRE $198,298 $2.01 98,412 LowVol -2.66% 45.85%
877 OHM OHM OHM $197,024 $0.006612 29,799,498 LowVol -2.65% -1.13%
878 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 5.35% 88.99%
879 BUMBA BumbaCoin BUMBA $187,458 $0.008343 22,468,162 LowVol -2.55% 28.63% 78.85%
880 PXI Prime-XI PXI $184,381 $0.010311 17,881,670 LowVol 4.21% 48.95% 77.43%
881 JIN Jin Coin JIN $182,942 $0.018576 9,848,485 LowVol -2.66% 92.13% 196.54%
882 PX PX PX $181,067 $0.001889 95,851,580 LowVol -2.55% 12.88%
883 DLC Dollarcoin DLC $179,197 $0.019678 9,106,714 LowVol -2.66% -1.21% 49.96%
884 ISL IslaCoin ISL $173,711 $0.114759 1,513,704 LowVol -2.66% -1.29%
885 EUC Eurocoin EUC $170,165 $0.013705 12,416,554 LowVol -4.09% -18.79% 19.15%
886 VTA Virtacoin VTA $168,979 $0.000032 5,201,310,113 LowVol 3.32% -23.07% 357.24%
887 ARCO AquariusCoin ARCO $165,391 $0.110750 1,493,372 LowVol -2.12% -0.24% 52.03%
888 CON PayCon CON $158,008 $0.006857 23,042,604 LowVol -2.55% 47.53% 34.34%
889 MNM Mineum MNM $156,863 $0.016623 9,436,367 LowVol -1.09% -47.38% 5.78%
890 SLING Sling SLING $155,558 $0.144827 1,074,095 LowVol -2.66% 55.52%
891 XPY PayCoin XPY $150,638 $0.012738 11,826,376 LowVol 5.51% 3.50% 11.97%
892 BIP BipCoin BIP $149,856 $0.092091 1,627,261 LowVol -2.66% 12.49% 85.47%
893 PRX Printerium PRX $145,157 $0.012279 11,821,728 LowVol -2.66% 114.55% 486.99%
894 PHO Photon PHO $140,864 $0.000007 20,535,922,338 LowVol -6.86% 7.51% 69.40%
895 CTO Crypto CTO $140,567 $0.011492 12,232,053 LowVol -2.55% -2.15% -3.15%
896 IMS Independent M… IMS $133,812 $0.024923 5,368,934 LowVol -13.37% 11.74% 48.84%
897 EMP EMoneyPower EMP $133,241 $0.014483 9,200,000 LowVol -2.66% 74.79%
898 LEA LeaCoin LEA $129,857 $0.000413 314,689,891 LowVol -0.36% -33.68% -25.90%
899 TEK TEKcoin TEK $129,358 $0.000091 1,414,054,562 LowVol -2.74% -36.19% -11.95%
900 SOON SoonCoin SOON $129,016 $0.010352 12,462,620 LowVol -2.66% -7.05% 33.69%
901 UNITS GameUnits UNITS $119,661 $0.034455 3,472,983 LowVol -2.80% -16.21% 42.77%
902 ARG Argentum ARG $119,363 $0.013905 8,584,027 LowVol -2.69% 6.63% 6.50%
903 CAGE CageCoin CAGE $118,044 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 6.12% -42.34% -69.95%
904 CRX Chronos CRX $116,236 $0.001577 73,729,962 LowVol -2.38% 46.42% 78.89%
905 NEVA NevaCoin NEVA $115,829 $0.046897 2,469,865 LowVol -1.73% -12.70% 7.04%
906 DRM Dreamcoin DRM $112,987 $0.046124 2,449,632 LowVol -9.65% -32.53% 59.73%
907 POP PopularCoin POP $111,951 $0.000033 3,372,875,244 LowVol 7.58% 33.10% 60.47%
908 SCRT SecretCoin SCRT $111,834 $0.026447 4,228,672 LowVol -2.66% -1.26%
909 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 9.10% 66.21%
910 URO Uro URO $108,712 $0.090044 1,207,310 LowVol -2.55% -17.71% 53.56%
911 CNC CHNCoin CNC $108,475 $0.002204 49,220,095 LowVol -2.66% -1.21% 328.29%
912 QTL Quatloo QTL $103,129 $0.013361 7,718,883 LowVol -2.67% -26.59% -2.03%
913 GCC GuccioneCoin GCC $102,187 $0.005037 20,285,537 LowVol -2.66% -1.63% 53.36%
914 BITZ Bitz BITZ $101,857 $0.051162 1,990,891 LowVol -2.55% -1.81%
915 JET Jetcoin JET $98,311 $0.020177 4,872,509 LowVol 1.24% -16.13% -48.77%
916 ARB ARbit ARB $97,562 $0.012436 7,845,020 LowVol -2.55% 101.15% 62.57%
917 QCN QuazarCoin QCN $95,159 $0.015742 6,044,911 LowVol -24.16% -27.37% -30.17%
918 ZMC ZetaMicron ZMC $94,506 $0.000157 600,344,291 LowVol -2.80% -1.21% 50.51%
919 RPC RonPaulCoin RPC $92,345 $0.102953 896,966 LowVol -2.66% -1.13% 43.17%
920 WARP WARP WARP $90,343 $0.082488 1,095,224 LowVol -2.66% -1.21%
921 RUPX Rupaya RUPX $90,327 $0.014797 6,104,462 LowVol -22.93% -51.41% -57.35%
922 MND MindCoin MND $89,924 $0.005667 15,867,695 LowVol -2.55% -1.21% 49.54%
923 PONZI PonziCoin PONZI $88,517 $0.102795 861,099 LowVol -2.66%
924 EGAS ETHGAS EGAS $87,370 $0.008601 10,157,540 LowVol 1.24% 5.55% 114.14%
925 BTQ BitQuark BTQ $84,349 $0.009288 9,081,731 LowVol -2.66% -36.63% -2.74%
926 JWL Jewels JWL $83,734 $0.004149 20,181,636 LowVol -3.56% 26.05%
927 SLM Slimcoin SLM $82,301 $0.005510 14,937,439 LowVol -2.55% 1.90%
928 PULSE Pulse PULSE $78,783 $0.005510 14,298,972 LowVol -2.80% -2.71% 88.14%
929 VEC2 VectorAI VEC2 $78,534 $0.004723 16,629,371 LowVol -2.55% -40.56% 4.93%
930 CPN CompuCoin CPN $77,842 $0.003968 19,615,019 LowVol -2.77% 27.71% 24.06%
931 MCRN MACRON MCRN $77,274 $0.000192 401,421,401 LowVol 4.42% -9.60% 29.95%
932 MNC Mincoin MNC $73,843 $0.018323 4,030,159 LowVol 4.19% -48.85% -53.98%
933 AMMO Ammo Rewards AMMO $73,463 $0.000945 77,777,777 LowVol -2.55% -1.13% 9.09%
934 BRAT BRAT BRAT $73,192 $0.000457 160,000,000 LowVol -0.50% 115.24% 40.10%
935 BRAIN Braincoin BRAIN $73,097 $0.007241 10,094,424 LowVol -2.55% -2.82% 30.63%
936 ATX Artex Coin ATX $72,550 $0.003863 18,781,750 LowVol -13.28% -17.81% 10.82%
937 BVC BeaverCoin BVC $72,334 $0.023219 3,115,258 LowVol -2.66% -29.06% 3.17%
938 EXN ExchangeN EXN $71,211 $0.013963 5,100,000 LowVol -1.80% 14.73% 103.43%
939 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 10.41% 97.77%
940 ICOB ICOBID ICOB $67,188 $0.000630 106,701,874 LowVol -26.32% -24.32% 13.41%
941 ADCN Asiadigicoin ADCN $66,719 $0.002676 24,931,054 LowVol -2.66% -29.74% -15.91%
942 COXST CoExistCoin COXST $66,505 $0.002454 27,100,000 LowVol -2.19% -45.83%
943 EGO EGO EGO $66,116 $0.001102 60,000,001 LowVol -2.55% -1.21% 74.74%
944 VIP VIP Tokens VIP $65,684 $0.000787 83,450,403 LowVol -2.66% -1.21% 52.66%
945 KIC KibiCoin KIC $64,939 $0.004417 14,701,000 LowVol 6.96% 57.09% -32.92%
946 300 300 Token 300 $63,755 $212.52 300 LowVol -2.66% 8.47% 10.55%
947 IMPS ImpulseCoin IMPS $63,741 $0.003148 20,245,510 LowVol 14.64% 9.77% 49.29%
948 ORLY Orlycoin ORLY $63,458 $0.001732 36,646,779 LowVol -2.66% 8.67% 49.08%
949 BENJI BenjiRolls BENJI $61,765 $0.003049 20,254,346 LowVol 4.46% 5.52% 27.85%
950 BSC BowsCoin BSC $61,159 $0.011019 5,550,102 LowVol -2.66% -0.07% 14.52%
951 TAGR TAGRcoin TAGR $60,874 $0.001574 38,669,634 LowVol -2.66% -1.21% 67.29%
952 RBT Rimbit RBT $60,069 $0.000520 115,499,623 LowVol 3.21% 6.91% -7.16%
953 CRT CRTCoin CRT $59,898 $0.755617 79,270 LowVol -2.66% -1.21% 50.51%
954 E4ROW E4ROW E4ROW $59,142 $0.013447 4,398,000 LowVol 1.24% -12.04%
955 CWXT CryptoWorldX … CWXT $56,183 $0.000942 59,630,200 LowVol -2.56% -15.58% 19.91%
956 DIBC DIBCOIN DIBC $54,638 $0.010928 5,000,000 LowVol -3.54% 0.67% -5.20%
957 PIE PIECoin PIE $53,346 $0.003936 13,555,092 LowVol -13.09% 7.39% 10.67%
958 BIOS BiosCrypto BIOS $52,444 $0.002519 20,821,709 LowVol -2.66% -1.21% 55.42%
959 BLZ BlazeCoin BLZ $49,690 $0.000082 608,557,394 LowVol 11.20% 17.38% 26.78%
960 SONG SongCoin SONG $49,167 $0.001510 32,565,300 LowVol -1.75% 6.43% 29.67%
961 RIDE Ride My Car RIDE $47,829 $0.000472 101,276,976 LowVol -2.66% 48.19% 59.24%
962 CESC CryptoEscudo CESC $45,370 $0.000315 144,105,100 LowVol -2.66% -9.86% 0.34%
963 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 1.43% -0.05%
964 UET Useless Ether… UET $44,441 $0.011206 3,965,716 LowVol 1.01% 15.86% 23.62%
965 FUZZ FuzzBalls FUZZ $43,339 $0.008973 4,829,945 LowVol -2.66% -31.13% 38.51%
966 HVCO High Voltage HVCO $42,627 $0.028529 1,494,171 LowVol 8.51% 74.07%
967 TOR Torcoin TOR $42,586 $0.134689 316,179 LowVol -4.82% -21.74% -25.01%
968 PEX PosEx PEX $42,095 $0.017159 2,453,240 LowVol -4.85% -1.21% 50.51%
969 AGLC AgrolifeCoin AGLC $40,419 $0.005352 7,551,630 LowVol -2.55% 46.04% -10.22%
970 OS76 OsmiumCoin OS76 $39,970 $0.044707 894,026 LowVol -2.55% 0.29% 88.05%
971 FLVR FlavorCoin FLVR $39,477 $0.001889 20,898,106 LowVol -2.55%
972 KNC KingN Coin KNC $38,733 $19.29 2,008 LowVol -2.66% 0.89% 15.28%
973 PLACO PlayerCoin PLACO $38,700 $0.001102 35,120,000 LowVol 36.27% 10.16% 51.82%
974 BOAT BOAT BOAT $38,553 $0.002079 18,547,845 LowVol 12.60% -19.03% 52.41%
975 ZYD Zayedcoin ZYD $38,333 $0.006139 6,243,840 LowVol -2.66% -0.38% 24.93%
976 SFC Solarflarecoin SFC $36,092 $0.002563 14,083,450 LowVol -2.57% -20.07% -16.21%
977 STEPS Steps STEPS $35,183 $0.001889 18,625,017 LowVol -2.66% -40.72% -26.04%
978 PLNC PLNcoin PLNC $34,973 $0.002046 17,089,600 LowVol -2.66% -1.21% 60.58%
979 LIR LetItRide LIR $34,278 $0.000945 36,291,343 LowVol -2.66% -1.21%
980 WBB Wild Beast Block WBB $34,178 $0.203702 167,783 LowVol -2.66% -1.51% 31.15%
981 GBT GameBet Coin GBT $33,472 $0.001574 21,262,780 LowVol -2.55% -17.61% -5.93%
982 JOBS JobsCoin JOBS $33,379 $0.000315 106,019,270 LowVol -2.66% -1.21% 50.51%
983 SLEVIN Slevin SLEVIN $33,058 $0.000472 70,000,000 LowVol -2.66% -1.13% 50.51%
984 DLISK DAPPSTER DLISK $31,484 $0.000315 100,000,000 LowVol -2.66% -34.08%
985 XOC Xonecoin XOC $31,075 $0.073987 420,000 LowVol -2.66%
986 EREAL eREAL EREAL $30,673 $0.000448 68,427,562 LowVol 1.24% 4.51% -11.72%
987 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
988 DES Destiny DES $30,225 $0.018890 1,600,000 LowVol -35.11% -34.95% -22.48%
989 SDP SydPak SDP $29,985 $0.187650 159,794 LowVol -1.42% -0.03% 53.00%
990 ALTC Antilitecoin ALTC $29,764 $0.000945 31,512,613 LowVol -2.66% -1.13% 51.04%
991 IBANK iBank IBANK $27,789 $0.006139 4,526,324 LowVol -2.66% 8.43% 305.68%
992 DIX Dix Asset DIX $27,151 $2.7e-07 100,000,000,000 LowVol -3.12% -36.47% 16.44%
993 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol -4.79% -1.21%
994 BIOB BioBar BIOB $25,377 $0.028650 885,756 LowVol -2.66% 1.01% 29.83%
995 SCS Speedcash SCS $25,101 $0.095869 261,831 LowVol -2.66% -10.93% 50.43%
996 TRADE Tradecoin TRADE $21,905 $0.002809 7,798,354 LowVol -7.14% 45.23%
997 MILO MiloCoin MILO $21,369 $0.001980 10,789,954 LowVol -2.66% -11.90% -31.43%
998 CAB Cabbage CAB $21,275 $0.002026 10,499,996 LowVol -2.18% -22.51%
999 SOCC SocialCoin SOCC $20,929 $0.015112 1,384,879 LowVol -2.66% 58.94% 58.54%
1000 SANDG Save and Gain SANDG $20,746 $0.006769 3,064,800 LowVol -2.80% -1.25%
1001 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $20,528 $0.027234 753,776 LowVol -2.66% -25.69% -19.09%
1002 ROOFS Roofs ROOFS $20,465 $0.000157 130,000,000 LowVol -2.55% -1.62% -38.93%
1003 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $18,508 $0.001368 13,532,750 LowVol -2.50% -7.84% 46.65%
1004 QBK Qibuck Asset QBK $18,444 $0.011035 1,671,379 LowVol -7.33% 50.65%
1005 JS JavaScript Token JS $18,188 $0.002276 7,991,996 LowVol 1.13% -45.88% 1.22%
1006 WORM HealthyWormCoin WORM $17,551 $0.000157 111,488,685 LowVol -49.99% -70.45%
1007 GEERT GeertCoin GEERT $17,040 $0.003347 5,091,200 LowVol -2.56% 0.21% 53.15%
1008 SLFI Selfiecoin SLFI $16,974 $0.000157 107,829,281 LowVol -2.55% 50.51%
1009 VOLT Bitvolt VOLT $16,653 $0.001102 15,112,554 LowVol 13.56% 15.26% 104.51%
1010 RSGP RSGPcoin RSGP $15,771 $9.13 1,727 LowVol -2.66% -4.17% 0.96%
1011 CRTM Corethum CRTM $14,569 $0.005828 2,500,000 LowVol 1.24% -55.29% 24.61%
1012 ARGUS Argus ARGUS $12,977 $0.011301 1,148,324 LowVol -2.66% -5.43% 36.97%
1013 GBC GBCGoldCoin GBC $12,796 $0.001126 11,361,817 LowVol -0.24% -27.29% 18.80%
1014 DAS DAS DAS $12,678 $0.004694 2,700,745 LowVol 0.22%
1015 MGM Magnum MGM $12,459 $0.003148 3,957,381 LowVol -2.66% -28.51% -28.65%
1016 TSTR Tristar Coin TSTR $11,872 $0.002361 5,027,857 LowVol -2.66% -55.87% -28.37%
1017 P7C P7Coin P7C $11,089 $0.000315 35,220,238 LowVol -2.66% -2.22% 1.36%
1018 CCM100 CCMiner CCM100 $10,666 $0.003174 3,360,417 LowVol -20.16% -17.19% 16.56%
1019 NODC NodeCoin NODC $10,305 $0.006139 1,678,439 LowVol -2.66% -31.20% 48.70%
1020 WBC WalletBuilder… WBC $9,397 $0.499778 18,803 LowVol 4.67% 146.02%
1021 CONX Concoin CONX $9,022 $0.012121 744,266 LowVol -2.66% 10.25% 96.43%
1022 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,032 $0.000762 9,227,698 LowVol -2.59% -39.85% -25.94%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,672 $0.031495 211,827 LowVol -7.33% 13.85% 57.04%
1024 MRNG MorningStar MRNG $5,924 $0.000181 32,675,220 LowVol -62.01% -12.41%
1025 NANOX Project-X NANOX $5,532 $70681.70 0.078264 LowVol -2.80% 20.37% 50.04%
1026 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,555 $0.003306 1,377,917 LowVol -2.66% 20.33% 127.08%
1027 LEX Lex4All LEX $3,543 $0.003543 1,000,000 LowVol -7.33% 21.33% 119.72%
1028 TOKEN SwapToken TOKEN $1,938 $1.3e-07 15,320,585,365 LowVol 1.46% 19.84% 26.78%
1029 DGCS Digital Credits DGCS $1,834 $0.000315 5,826,388 LowVol -2.55% -15.44%
1030 EBT Ebittree Coin EBT $1,560 $0.001234 1,264,511 LowVol -34.47% -67.74% -39.53%
1031 ABN Abncoin ABN $1,076 $0.015899 67,700 LowVol -2.66% -6.52% 16.40%
1032 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002042 485,214 LowVol -2.86% 28.00%
1033 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1034 DMB Digital Money… DMB $476 $0.001129 421,300 LowVol -2.65% -35.12% 9.82%
1035 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1036 CALC CaliphCoin CALC $78 $0.000891 87,140 LowVol 11.16%
1037 FDC Future Digita… FDC $72 $0.000026 2,753,201 LowVol -1.44% -69.14%
1038 FAL Falcoin FAL $31 $0.000157 196,766 LowVol -2.66% -50.60% -15.17%
1039 APW AppleCoin APW $13 $0.000157 80,690 LowVol -2.55% -1.13% 50.51%
1040 ATMC ATMCoin ATMC $3.80 $10,151,700 0.00% 4.48% 36.21%
1041 BCD Bitcoin Diamo… BCD $33.13 $8,767,040 -1.81% -8.87% -33.24%
1042 ERO Eroscoin ERO $0.167338 $6,641,490 -5.01% 25.03%
1043 CMT CyberMiles CMT $0.161599 $6,372,710 3.02% -8.35%
1044 ETN Electroneum ETN $0.103333 $4,593,690 3.88% 25.47% 118.22%
1045 NULS Nuls NULS $0.882175 $3,552,690 -9.97% -1.25% 74.51%
1046 AI POLY AI AI $18.12 $3,147,650 3.16% 0.41% 13.10%
1047 GRX GOLD Reward T… GRX $4.87 $2,940,500 -2.01% 9.75% 7.80%
1048 REC Regalcoin REC $33.81 $2,530,620 -6.26% -1.41% -27.17%
1049 FRST FirstCoin FRST $15.76 $2,519,780 -2.52% -7.27% -1.42%
1050 FRGC Fargocoin FRGC $10.67 $2,111,960 -0.45% -2.72% 8.37%
1051 CLUB ClubCoin CLUB $3.32 $1,894,370 -3.99% -16.10% -44.85%
1052 ORME Ormeus Coin ORME $3.09 $1,816,250 7.46% -7.65% 13.30%
1053 TSL Energo TSL $0.030871 $993,197 -0.07% -6.91% 0.15%
1054 BTE BitSerial BTE $7.32 $884,341 5.99% 4.33% 68.13%
1055 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.67 $748,547 -1.49% 1.41% 59.20%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $185.69 $661,003 0.93% -6.34% -9.75%
1057 STC Santa Coin STC $0.706817 $660,398 6.16% -7.10%
1058 THS TechShares THS $0.850077 $539,214 -2.42% 2.09% 1.43%
1059 XIN Infinity Econ… XIN $0.029438 $470,983 -1.19% -3.74% -16.75%
1060 RYZ ANRYZE RYZ $0.018341 $405,837 7.61% -12.36% -14.78%
1061 BOT Bodhi BOT $0.420960 $336,006 1.97% -1.35% -5.41%
1062 WC WINCOIN WC $0.818712 $328,115 6.07% -18.45% -1.03%
1063 LLT LLToken LLT $0.369963 $300,262 -1.40% 2.11% 17.98%
1064 CAPP Cappasity CAPP $0.023375 $287,179 5.03% -21.70%
1065 XYLO XYLO XYLO $3.35 $275,021 -2.88% -14.88%
1066 INF InfChain INF $0.012751 $257,370 -4.45% -5.68% 44.77%
1067 ADK Aidos Kuneen ADK $20.46 $243,387 -11.49% -22.64% -40.72%
1068 XCPO Copico XCPO $0.026888 $207,355 18.54% 26.00% 17.29%
1069 XID Sphre AIR XID $0.194992 $188,829 -0.95% 0.03% 24.66%
1070 BT2 BT2 [CST] BT2 $313.36 $176,220 -0.41% 100.51% 168.06%
1071 GBG Golos Gold GBG $0.136930 $128,642 -4.23% -6.78% -12.57%
1072 BT1 BT1 [CST] BT1 $16036.30 $120,460 -3.59% -7.19% 53.21%
1073 ICX ICON ICX $1.78 $112,522 -1.83% -1.00% 21.10%
1074 BSR BitSoar BSR $0.157420 $106,724 -9.68% -30.69% -14.79%
1075 B3 B3Coin B3 $0.000045 $101,389 -4.33% -26.96% -37.51%
1076 BTCM BTCMoon BTCM $0.031942 $98,637 -14.85% 15.81% 226.34%
1077 QBT Qbao QBT $0.215502 $78,112 -1.49% -0.41%
1078 MKR Maker MKR $393.98 $59,454 1.01% 7.39% 6.12%
1079 DSR Desire DSR $0.180599 $57,681 -18.56% -40.06% -25.11%
1080 MSD MSD MSD $0.008359 $47,022 -7.82% -20.72% -34.20%
1081 UGT UG Token UGT $0.420911 $44,045 0.43% 5.68% -4.63%
1082 EVR Everus EVR $1.62 $40,354 2.65% 0.72% -21.20%
1083 FRD Farad FRD $0.085510 $40,140 -3.65% -2.83% 9.33%
1084 FOR FORCE FOR $0.012596 $37,252 6.39% -21.24% 192.49%
1085 SUR Suretly SUR $2.94 $35,010 3.86% 13.34% -11.92%
1086 SEND Social Send SEND $0.078710 $32,641 -15.85% -30.54%
1087 AIB Advanced Inte… AIB $0.012590 $31,573 -2.80% 1.28% 203.94%
1088 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003146 $29,210 -10.14% -30.03% 62.79%
1089 SKR Sakuracoin SKR $0.008486 $26,904 -0.10% -35.74% 562.85%
1090 VASH VPNCoin VASH $0.005982 $25,857 -5.74% -4.22% 32.52%
1091 MAGE MagicCoin MAGE $19.21 $25,257 -15.82% -70.17%
1092 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.087488 $21,966 -2.55% -6.35% 0.49%
1093 EFYT Ergo EFYT $13.65 $20,853 8.64% -14.20% 57.96%
1094 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.017167 $20,787 -6.31% 250.18% 365.01%
1095 FLASH Flash FLASH $0.005508 $20,614 -2.66% 4.39% 5.32%
1096 VIU Viuly VIU $0.013519 $18,799 9.76% 24.48% 71.55%
1097 WISH MyWish WISH $0.125061 $17,418 2.71% 15.36% -11.47%
1098 BTU Bitcoin Unlim… BTU $110.29 $17,036 28.97% 17.10% -19.00%
1099 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.097915 $16,332 19.79% 22.74% 21.71%
1100 COR CORION COR $0.802681 $16,236 6.52% -11.96% -10.58%
1101 MOTO Motocoin MOTO $0.008009 $15,540 4.47% -56.70% 251.13%
1102 BCDN BlockCDN BCDN $0.075754 $14,635 7.61% 13.43%
1103 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004865 $13,721 -19.94% -38.06% 106.67%
1104 AERM Aerium AERM $0.349847 $11,212 45.30% -22.21% -64.48%
1105 HNC Huncoin HNC $0.002361 $11,034 -7.71% -45.78% 36.99%
1106 DEUS DeusCoin DEUS $0.225268 $10,869 -3.47% -10.46% -38.10%
1107 MGC MergeCoin MGC $0.014010 $10,825 -2.66% -4.27% 14.38%
1108 SYNC Sync SYNC $755.62 $10,264 -2.55%
1109 MCR Macro MCR $1.69 $9,453 -2.67% -2.07% -21.32%
1110 PLX PlexCoin PLX $0.028614 $9,297 -6.73% -39.46% -90.90%
1111 TER TerraNova TER $5.59 $9,123 -2.40% 49.56% 178.28%
1112 BPL Blockpool BPL $0.205589 $8,886 -2.66% 7.84% 63.13%
1113 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003577 $8,465 -5.95% -8.90% 59.26%
1114 BLX Blockchain Index BLX $3.18 $8,386 1.24% 5.12% 20.42%
1115 AKY Akuya Coin AKY $0.125936 $8,300 -2.66% -25.06% -18.50%
1116 BOS BOScoin BOS $1.26 $7,690 6.67% -0.66% 33.16%
1117 HYTV Hyper TV HYTV $0.005379 $7,038 1.01% 0.05% -16.77%
1118 HAT Hawala.Today HAT $0.245575 $6,338 1.01% 29.78% 32.44%
1119 WILD Wild Crypto WILD $0.135031 $5,551 0.99% 10.42% 27.29%
1120 SND Sand Coin SND $0.850488 $5,314 -6.58% -16.79% 21.45%
1121 STEX STEX STEX $1.36 $5,157 -3.12% 18.97% 226.26%
1122 DFS DFSCoin DFS $0.005801 $5,080 -22.90% -37.41% -39.45%
1123 PNX Phantomx PNX $0.015172 $4,896 11.54% -3.85% -27.85%
1124 TCOIN T-coin TCOIN $0.000297 $4,808 -2.79% 28.51% 36.92%
1125 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002699 $4,578 -1.72% -13.68% 15.56%
1126 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049308 $4,351 1.24% 17.26% -14.50%
1127 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.264171 $4,114 -15.73% -12.77% 38.44%
1128 DGPT DigiPulse DGPT $1.37 $4,006 -2.16% -5.79% 11.82%
1129 ONG onG.social ONG $0.161370 $3,915 1.01% 6.30% -50.27%
1130 BON Bonpay BON $1.10 $3,686 -1.80% -47.87%
1131 WA WA Space WA $0.022669 $3,316 -2.55% -8.81% 17.15%
1132 PCN PeepCoin PCN $0.000157 $3,215 -2.66% 135.75% 1318.05%
1133 APC AlpaCoin APC $0.022229 $3,153 -1.85% -19.27% -18.49%
1134 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.35 $3,125 -5.44% -4.03% -13.99%
1135 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.139474 $3,083 49.37% 8.23% 24.63%
1136 NUKO Nekonium NUKO $0.047226 $3,045 -2.55% -21.63%
1137 MCI Musiconomi MCI $0.037809 $2,984 0.48% -9.69% -43.06%
1138 BTBc Bitbase BTBc $0.003463 $2,956 -28.62% -29.81% -0.93%
1139 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005037 $2,782 -2.65% 3.84% -7.29%
1140 UR UR UR $0.001415 $2,780 -21.69% -20.03% 172.62%
1141 SHND StrongHands SHND $2.3e-08 $2,762 2.77% -1.96% 3.14%
1142 ACC AdCoin ACC $0.112382 $2,673 -2.33% -5.90% 7.40%
1143 SKC Skeincoin SKC $0.023928 $2,609 -2.66% -12.93% 139.37%
1144 OX OX Fina OX $0.000159 $2,540 0.88% -8.84% 32.69%
1145 GLS GlassCoin GLS $0.944364 $2,278 -2.66% -24.47% 5.88%
1146 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.001574 $2,220 -2.66% -75.30% -65.32%
1147 OXY Oxycoin OXY $0.094550 $2,198 -2.60% -0.03% -26.60%
1148 PEC Peacecoin PEC $0.068006 $2,179 -2.55% -15.41% 13.48%
1149 XOT Internet of T… XOT $2203.88 $2,141 -2.80% -7.67% 5.36%
1150 DBG Digital Bulli… DBG $0.005510 $2,132 12.66% -40.38% -21.30%
1151 ABC Alphabit ABC $25.18 $2,073 51.49% 4.12% 50.36%
1152 B2B B2B B2B $0.376531 $1,886 1.24% 10.55% -11.44%
1153 FRN Francs FRN $0.038602 $1,832 10.05% 5.55% 43.61%
1154 PRES President Trump PRES $0.004256 $1,788 -3.01% -23.10% 9.48%
1155 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000436 $1,780 1.12%
1156 ZBC Zilbercoin ZBC $0.033815 $1,736 -2.64% -6.98% -20.73%
1157 DAY Chronologic DAY $3.46 $1,729 0.91% -4.54% 1.12%
1158 GARY President Joh… GARY $0.111296 $1,706 -17.83% 6.70%
1159 BSN Bastonet BSN $0.000787 $1,654 -2.66% -1.21% 11.93%
1160 WIC Wi Coin WIC $0.002962 $1,635 -2.66% 4.44% -9.86%
1161 DMC DynamicCoin DMC $0.002875 $1,600 -2.33% -4.20% 59.65%
1162 MINEX Minex MINEX $0.022217 $1,498 -2.53% -8.35% -6.68%
1163 AXIOM Axiom AXIOM $0.023141 $1,421 -2.66% -5.05% 42.87%
1164 SISA SISA SISA $0.009760 $1,331 -26.90% -15.33% -26.28%
1165 ETT EncryptoTel [… ETT $0.092403 $1,275 -2.53% -6.94% -29.23%
1166 TRIA Triaconta TRIA $7.13 $1,253 1.24% -10.79% -21.33%
1167 CASH Cash Poker Pro CASH $0.044377 $1,198 1.24% 6.60% -16.91%
1168 EDRC EDRCoin EDRC $0.057106 $1,143 -1.48% -38.94% 12.75%
1169 CC CyberCoin CC $0.000157 $1,119 -2.66% -1.21% -24.74%
1170 TIE TIES Network TIE $0.098615 $1,080 6.09% 67.45% 24.18%
1171 INDIA India Coin INDIA $0.000315 $987 94.68% -1.21% 28.73%
1172 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000630 $978 81.97% 31.73% 27.63%
1173 HIGH High Gain HIGH $0.000630 $973 -2.66% 11.34% -9.70%
1174 XRY Royalties XRY $0.000152 $931 0.75% 1.92% -99.11%
1175 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.5e-07 $893 1.24% 6.59% -19.84%
1176 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000157 $883 -2.55% -1.17% 3.67%
1177 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006428 $858 1.53% -10.07% -22.60%
1178 IBTC iBTC IBTC $0.006049 $810 -19.43% -15.37% 3.40%
1179 BUB Bubble BUB $0.033688 $725 -2.55% 5.61% 89.54%
1180 VULC Vulcano VULC $0.012690 $698 49.97% 10.91% 44.77%
1181 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005667 $695 -2.66% -1.21% 41.11%
1182 NBIT netBit NBIT $0.064010 $680 -5.23% -19.97% 34.80%
1183 BEST BestChain BEST $0.001918 $616 -2.55% 25.54% 41.42%
1184 BAT BatCoin BAT $0.000003 $597 6.70% -8.46% 75.96%
1185 SAK Sharkcoin SAK $0.002219 $593 -2.33% -5.82% 0.81%
1186 NAMO NamoCoin NAMO $0.000199 $584 -3.01% 25.41% 64.23%
1187 STU bitJob STU $0.021383 $549 -15.25% -22.25% -36.02%
1188 LDCN LandCoin LDCN $0.002991 $545 -2.66% 77.74% 52.16%
1189 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000761 $543 -0.49% 55.93% 54.92%
1190 STARS StarCash Network STARS $0.367527 $514 -2.82% 65.66% 128.69%
1191 BIRDS Birds BIRDS $0.000157 $504 -2.66% 50.51%
1192 FFC FireFlyCoin FFC $0.000157 LowVol -2.66% -1.21% 47.47%
1193 PRN Protean PRN $0.000143 LowVol -2.99% 261.15% 120.02%
1194 MGC GulfCoin MGC $0.002053 LowVol -2.64% -2.04% -12.04%
1195 ACES Aces ACES $0.000157 LowVol -2.55% -32.67% 50.51%
1196 SFE SafeCoin SFE $0.000157 LowVol -2.66%
1197 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009712 LowVol -2.43% -33.76% -0.14%
1198 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000630 LowVol -2.66% -1.21% 57.04%
1199 XDE2 XDE II XDE2 $2.29 LowVol -2.55% -2.47%
1200 COUPE Coupecoin COUPE $0.000157 LowVol -2.58% 701.00% 2618.23%
1201 CYDER Cyder CYDER $0.000315 LowVol -2.66% 97.59% 50.51%
1202 GAY GAY Money GAY $0.014763 LowVol -1.32% -7.86% 39.29%
1203 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003778 LowVol -2.66% -28.15%
1204 MAGN Magnetcoin MAGN $0.631847 LowVol -2.56% -31.63% 40.80%
1205 9COIN 9COIN 9COIN $0.003936 LowVol -2.66% -22.10% 63.60%
1206 EAG EA Coin EAG $2.05 LowVol -2.66% -46.49% -36.96%
1207 POKE PokeCoin POKE $0.000157 LowVol -2.80% -1.21%
1208 LKC LinkedCoin LKC $0.000315 LowVol -2.66% -34.14% 51.68%
1209 EVC EventChain EVC $0.089650 LowVol 1.24% 24.69% -31.33%
1210 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003306 LowVol -2.66% 4.93%
1211 MAVRO Mavro MAVRO $0.028178 LowVol -2.66% -2.40% 117.05%
1212 FUDD DimonCoin FUDD $0.001347 LowVol 1.24% 6.78% 12.36%
1213 RCN Rcoin RCN $0.000157 LowVol -2.80% -1.21% 50.51%
1214 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001291 LowVol -2.76% -9.97% 0.93%
1215 BXC Bitcedi BXC $0.004924 LowVol 0.56% 6.29% 89.60%
1216 ANI Animecoin ANI $0.000157 LowVol -2.66% -1.13% -2.32%
1217 HDLB HODL Bucks HDLB $0.053838 LowVol -2.80% 11.97% -18.45%
1218 QBT Cubits QBT $0.004290 LowVol -2.43% 22.33% -48.67%
1219 DASHS Dashs DASHS $0.058245 LowVol -2.66% -15.87% 77.18%
1220 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109621 LowVol -2.75% -13.11% 7.74%
1221 BIT First Bitcoin BIT $0.009445 LowVol -2.55% -13.48% -21.49%
1222 TODAY TodayCoin TODAY $0.001102 LowVol -2.66% -1.21% 17.06%
1223 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000157 LowVol -2.66% -1.21% -24.74%
1224 PLC PlusCoin PLC $0.000556 LowVol 1.01% 7.39% -15.68%
1225 QBC Quebecoin QBC $0.002519 LowVol -8.39% -7.02% 41.66%
1226 NTC Natcoin NTC $0.122868 LowVol 15.75% 12.03% -42.53%
1227 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006746 LowVol -1.95% 151.43% 425.11%
1228 IQT iQuant IQT $0.190307 LowVol -1.46% 4.26% 30.08%
1229 EGOLD eGold EGOLD $0.007622 LowVol 1.13% 6.62% -41.32%
1230 PRIMU Primulon PRIMU $0.000157 LowVol -2.66% -26.73% -22.12%
1231 TCR TheCreed TCR $0.000315 LowVol -2.55% -34.23% -24.74%
1232 REGA Regacoin REGA $0.000945 LowVol -2.55% -46.11% -40.62%
1233 TOP TopCoin TOP $0.000471 LowVol -2.69% -8.38% 3.27%
1234 DISK DarkLisk DISK $0.001259 LowVol -2.55% 31.73% 33.79%
1235 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002204 LowVol -9.14% -7.79% 42.21%
1236 WOW Wowcoin WOW $0.000157 LowVol -2.66% -25.57% 56.00%
1237 FUTC FutCoin FUTC $0.004880 LowVol 20.70% 20.18% 174.46%
1238 KASHH KashhCoin KASHH $0.000157 LowVol -2.80% 190.02% 50.46%
1239 IPY Infinity Pay IPY $0.003138 LowVol 1.01% -1.71% 35.72%
1240 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003148 LowVol -2.55% -1.21% 3.80%
1241 BET BetaCoin BET $0.002400 LowVol -2.66% 7.57% -31.77%
1242 VOYA Voyacoin VOYA $2.83 LowVol -2.71% -17.43% 94.36%
1243 EUSD eUSD EUSD $0.000224 LowVol 1.24% 11.90% -32.32%
1244 MARX MarxCoin MARX $0.001139 LowVol -0.80% -7.86% 14.55%
1245 GRN Granite GRN $0.012436 LowVol -4.63% -0.60% 68.67%
1246 X2 X2 X2 $0.000157 LowVol -2.55% 27.00%
1247 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 7.52% 28.89% 37.10%
1248 RHFC RHFCoin RHFC $0.000630 LowVol -2.55% -1.48% -34.01%
1249 ASN Aseancoin ASN $0.006612 LowVol -2.55% -1.13% -81.84%
1250 GML GameLeagueCoin GML $0.012121 LowVol -2.66% -9.44%
1251 GBRC Global Busine… GBRC $0.000157 LowVol -2.66% -1.21% 50.51%
1252 AV AvatarCoin AV $0.052578 LowVol -2.55% 3.88% 75.92%
1253 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007871 LowVol -2.80% 50.47%
1254 TELL Tellurion TELL $0.000176 LowVol -2.70% -69.57% 30.66%
1255 PRM PrismChain PRM $0.002046 LowVol -2.55% -14.38% 67.61%
1256 ELC Elacoin ELC $0.094452 LowVol -2.66% -12.05% 7.30%
1257 ANTX Antimatter ANTX $0.000157 LowVol -2.66% 530.93% 51.63%
1258 CME Cashme CME $0.000157 LowVol -2.66% -1.21% 50.61%
1259 EBIT eBIT EBIT $0.002241 LowVol 1.24% 6.60% 58.91%
1260 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 LowVol -1.62% -7.43% -97.49%
1261 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004723 LowVol -2.55% -5.71% 40.02%
1262 DON Donationcoin DON $0.000472 LowVol -2.66% -1.25% -22.18%
1263 WINK Wink WINK $0.000315 LowVol -2.66% -1.21%
1264 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000630 LowVol -2.66% -42.79% -24.72%
1265 GAIN UGAIN GAIN $0.001889 LowVol -2.55% -1.21% 243.13%
1266 QORA Qora QORA $0.281246 LowVol -2.66% -6.58% 46.11%
1267 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.051285 LowVol -7.33% -5.74% 46.09%
1268 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 1.01% 6.60% 56.85%
1269 IRL IrishCoin IRL $0.003148 LowVol -2.66% 12.67% 55.28%
1270 SWP Swapcoin SWP $0.103093 LowVol 1.24% 22.58% -11.23%
1271 TEAM TeamUp TEAM $0.000315 LowVol -1.21%
1272 SHA SHACoin SHA $0.000787 LowVol -2.66% -17.67% 36.10%
1273 KARMA Karmacoin KARMA $0.000157 LowVol -2.66% -1.13%
1274 XID International… XID $0.010705 LowVol -2.66% -1.21% 44.15%
1275 CYC Cycling Coin CYC $0.001574 LowVol -2.66% -10.19% -48.90%
1276 YEL Yellow Token YEL $0.005124 LowVol 1.24% -20.97% -62.91%
1277 XAU Xaucoin XAU $0.041874 LowVol -2.66% -3.66% 3.43%
1278 LEPEN LePen LEPEN $0.000110 LowVol -1.13% 10.59% 1.00%
1279 HCC Happy Creator… HCC $0.000630 LowVol -2.66% -20.96% 48.18%
1280 XQN Quotient XQN $0.006454 LowVol -2.66% -2.31% 63.03%
1281 ACN Avoncoin ACN $0.000630 LowVol 13.70% 31.73% 50.51%
1282 LTH LAthaan LTH $0.001259 LowVol -2.55% 31.73%
1283 OMC Omicron OMC $0.166865 LowVol -2.55% -17.99%
1284 10MT 10M Token 10MT $0.002196 LowVol 1.01% 6.60% -6.22%
1285 CLINT Clinton CLINT $0.014168 LowVol -2.65% 8.43%
1286 BGR Bongger BGR $0.000191 LowVol 8.67% 22.02% 54.71%
1287 HYPER Hyper HYPER $0.039355 LowVol -2.66% -2.07% 87.60%
1288 SPORT SportsCoin SPORT $0.001102 LowVol -2.66% -1.21%
1289 YES Yescoin YES $0.000152 LowVol -3.02% 31.80% 80.76%
1290 OPES Opescoin OPES $0.002519 LowVol -2.55% -2.72% 14.67%
1291 IFC Infinitecoin IFC $0.000009 LowVol -25.71% -17.40% -42.64%
1292 UNC UNCoin UNC $0.000157 LowVol -2.66% -1.21% 50.51%
1293 RICHX RichCoin RICHX $0.008501 LowVol -2.66% 0.74% 42.59%
1294 EGG EggCoin EGG $0.059505 LowVol 49.72%
1295 UTA UtaCoin UTA $0.001889 LowVol -2.66% -14.14% -21.04%
1296 OP Operand OP $0.001417 LowVol -2.55%
1297 FAP FAPcoin FAP $0.009199 LowVol -0.04% -17.44%
1298 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006297 LowVol -12.08% -24.61% -10.20%
1299 MBL MobileCash MBL $0.000472 LowVol -2.80% -1.21% 50.51%
1300 MONETA Moneta MONETA $0.000472 LowVol -2.55% -16.06% 64.38%
1301 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000315 LowVol -2.55% -1.21% 0.34%
1302 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000134 LowVol 1.24% -20.72% -20.80%
1303 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002204 LowVol -2.66% 24.52% 64.46%
1304 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -7.47% 225.56%
1305 SJCX Storjcoin X SJCX $0.281702 LowVol -5.13% -35.38%
1306 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -16.16%
1307 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013634 LowVol -4.93% 28.46%
1308 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -26.72%
1309 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 0.31% 1.81%
1310 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol -3.79%
1311 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.495554 LowVol 2.23% 50.72%
1312 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 7.81%
1313 PAYP PayPeer PAYP $0.000165 LowVol 3.59% 57.82%
1314 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol
1315 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 22.34%
1316 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 43.89%
1317 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol -7.37% 41.12%
1318 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol
1319 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 17.14%
1320 TERA TeraCoin TERA $0.000151 LowVol -5.36%
1321 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 6.98%
1322 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -77.47%
1323 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol 5.06% -18.07%
1324 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1325 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol 7.85% 23.23%
1326 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 0.63% 57.40%
1327 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol
1328 MEN PeopleCoin MEN $0.000158 LowVol -0.91% 50.96%
1329 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 2.21% 55.72%
1330 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1331 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1332 FC Facecoin FC $0.003480 -12.30%
1333 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -26.72%
1334 FBL Faceblock FBL $0.001654 -7.91%

Quay lại phần 1

Phản hồi