Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 22h ngày 8/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 22h ngày 8/12/2017 (GMT +7) của 1334 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 22h ngày 8/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16467.30 trên tổng giá trị $275,465,817,765

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $449.07 trên tổng giá trị $43,205,600,847

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1454.73 trên tổng giá trị $24,504,272,222

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.16 trên tổng giá trị $11,572,296,380

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.248323 trên tổng giá trị $9,619,820,706

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng USDE USDe (USDE) đang có giá hiện tại $0.000324 trên tổng giá trị $366,955 đã biến động tăng 111.61% trong 1h qua

    + Đồng FLAX Flaxscript (FLAX) đang có giá hiện tại $0.019658 trên tổng giá trị $109,794 đã biến động tăng 81.00% trong 1h qua

    + Đồng TSTR Tristar Coin (TSTR) đang có giá hiện tại $0.002426 trên tổng giá trị $12,200 đã biến động tăng 58.62% trong 1h qua

    + Đồng CFT CryptoForecast (CFT) đang có giá hiện tại $0.013857 trên tổng giá trị $637,404 đã biến động tăng 57.14% trong 1h qua

    + Đồng BUMBA BumbaCoin (BUMBA) đang có giá hiện tại $0.008573 trên tổng giá trị $192,629 đã biến động tăng 55.77% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000161 trên tổng giá trị đã biến động tăng 752.42% trong 24h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.142133 trên tổng giá trị $1,402,621 đã biến động tăng 660.88% trong 24h qua

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000075 trên tổng giá trị $2,556,933 đã biến động tăng 571.01% trong 24h qua

    + Đồng ANTX Antimatter (ANTX) đang có giá hiện tại $0.000162 trên tổng giá trị đã biến động tăng 550.42% trong 24h qua

    + Đồng CTIC3 Coimatic 3.0 (CTIC3) đang có giá hiện tại $0.020306 trên tổng giá trị đã biến động tăng 322.62% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000161 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2728.51% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.357531 trên tổng giá trị $27,034,528 đã biến động tăng 1878.18% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000162 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1294.74% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.780993 trên tổng giá trị $36,600 đã biến động tăng 1176.04% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000831 trên tổng giá trị $1,309,059 đã biến động tăng 881.97% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 22h ngày 8/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CFD Confido CFD $179,061 $0.019896 9,000,000 $16,856 -11.98% 61.31% 160.26%
702 XCXT CoinonatX XCXT $178,082 $0.011115 16,021,490 $887 -12.47% 0.86% 33.52%
703 VOT VoteCoin VOT $175,890 $0.010676 16,474,625 $1,954 55.09% -8.93% -25.61%
704 LCP Litecoin Plus LCP $175,560 $0.236983 740,813 $4,488 5.80% 3.02% 126.42%
705 SPRTS Sprouts SPRTS $172,754 $1.2e-07 1,385,981,958,653 $638 5.94% -4.31% -26.44%
706 XCT C-Bit XCT $170,375 $0.001084 157,223,250 $530 5.28% -14.03% 73.04%
707 URC Unrealcoin URC $167,035 $0.023779 7,024,402 $686 5.80% -23.01% 0.48%
708 BOST BoostCoin BOST $166,847 $0.014073 11,855,487 $1,640 10.95% 8.49% -3.03%
709 MARS Marscoin MARS $163,511 $0.005782 28,279,074 $1,482 5.78% 17.03% 52.72%
710 EBCH eBitcoinCash EBCH $163,067 $0.017562 9,285,500 $8,353 -1.21% 24.63% 23.79%
711 BITGOLD bitGold BITGOLD $159,972 $1778.07 89.9694 $1,376 -1.08% 19.19% 19.57%
712 CRDNC Credence Coin CRDNC $155,627 $0.045413 3,426,960 $847,876 10.87% 10.81% -98.82%
713 DRXNE DROXNE DRXNE $155,039 $0.002453 63,216,077 $2,666 5.77% 41.16% 15.82%
714 KAYI Kayicoin KAYI $152,225 $0.000536 284,249,670 $1,143 10.54% -26.31% 29.42%
715 GP GoldPieces GP $150,697 $0.123506 1,220,161 $7,034 5.73% -28.09% 14.74%
716 MONK Monkey Project MONK $148,893 $1.41 105,797 $4,685 -0.73% -30.71% -70.47%
717 PRC PRCoin PRC $145,470 $0.009220 15,776,800 $19,241 5.85% -15.47% 4.01%
718 HXX Hexx HXX $140,238 $0.094376 1,485,953 $851 5.75% 39.65% 152.78%
719 HONEY Honey HONEY $139,049 $0.409729 339,367 $951 3.80% -14.09% -3.99%
720 FXE FuturXe FXE $139,021 $0.590520 235,421 $3,428 1.71% -1.36% -59.79%
721 GPU GPU Coin GPU $137,468 $0.003396 40,477,042 $647 7.38% 3.34% 42.97%
722 XRA Ratecoin XRA $132,219 $0.001151 114,880,028 $2,037 5.80% -29.12% -6.33%
723 TSE Tattoocoin (S… TSE $131,756 $0.001457 90,421,856 $1,027 5.75% -0.50% 45.76%
724 CJ Cryptojacks CJ $131,532 $0.000324 406,568,581 $751 5.74% -26.54% -8.37%
725 VUC Virta Unique … VUC $129,788 $0.002110 61,502,475 $2,030 -3.15% 16.48% 65.60%
726 ACP AnarchistsPrime ACP $128,670 $0.029277 4,394,874 $31,126 -15.26% -8.25% 27.61%
727 WOMEN WomenCoin WOMEN $126,258 $0.002855 44,220,400 $7,915 34.95% 8.17% 49.93%
728 SCORE Scorecoin SCORE $125,661 $0.004141 30,346,591 $958 5.76% -9.61% 22.88%
729 ALL Allion ALL $125,385 $0.020226 6,199,359 $805 5.80% 155.42% 75.55%
730 MAR Marijuanacoin MAR $122,897 $0.080985 1,517,532 $3,079 5.75% -10.04% 32.71%
731 CASH Cashcoin CASH $122,758 $0.002659 46,158,242 $4,743 5.85% 80.15% 133.02%
732 BAS BitAsean BAS $116,398 $0.023280 5,000,000 $1,762 2.33% 19.76% -5.22%
733 TAJ TajCoin TAJ $112,246 $0.013922 8,062,309 $1,488 4.60% 10.06% 61.47%
734 FLAX Flaxscript FLAX $109,794 $0.019658 5,585,181 $4,346 81.00% -11.68% -24.22%
735 CACH CacheCoin CACH $109,545 $0.026113 4,195,132 $1,163 6.25% 21.21% -16.67%
736 611 SixEleven 611 $104,606 $0.242483 431,396 $2,618 5.79% -3.90% 56.20%
737 BITEUR bitEUR BITEUR $103,547 $1.24 83,746 $10,051 -1.33% 5.93% 0.79%
738 CF Californium CF $101,197 $0.042058 2,406,099 $18,176 5.85% -0.21% 56.36%
739 EAGLE EagleCoin EAGLE $100,246 $0.047886 2,093,421 $2,544 -2.19% 78.77% 20.36%
740 MST MustangCoin MST $99,513 $0.157871 630,343 $1,048 13.51% 4.87% 22.45%
741 NRO Neuro NRO $98,279 $0.002588 37,971,912 $1,178 3.60% -27.76% 89.10%
742 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $97,688 $0.012165 8,030,000 $2,214 4.80% -31.16% -43.71%
743 BLRY BillaryCoin BLRY $93,092 $0.010353 8,991,964 $10,464 5.75% 24.42% -34.55%
744 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $90,269 $0.001132 79,719,140 $573 5.85% -4.36% 13.71%
745 $$$ Money $$$ $89,821 $0.001957 45,887,218 $556 5.16% 9.51% 32.94%
746 SOIL SOILcoin SOIL $88,696 $0.015555 5,702,048 $1,873 4.58% 10.60% 60.33%
747 XCO X-Coin XCO $87,720 $0.007083 12,384,976 $1,034 5.73% -15.39% 38.50%
748 SGR Sugar Exchange SGR $87,477 $0.024993 3,500,000 $7,984 4.70% -1.93% -34.70%
749 ATX Artex Coin ATX $86,939 $0.004629 18,781,750 $624 2.37% 1.36% 34.05%
750 CXT Coinonat CXT $86,605 $0.010043 8,623,200 $1,083 18.10% 34.59% 77.06%
751 LTCR Litecred LTCR $85,029 $0.002813 30,227,750 $3,340 5.22% -23.28% 148.10%
752 CMT Comet CMT $84,254 $0.096530 872,830 $3,012 6.10% -42.67% 105.06%
753 KRONE Kronecoin KRONE $83,041 $0.022302 3,723,456 $1,675 5.20% -2.80% 111.91%
754 DRS Digital Rupees DRS $82,629 $0.000162 510,802,961 $4,817 5.75% 3.49% 55.85%
755 GLT GlobalToken GLT $81,265 $0.003100 26,218,700 $820 -2.43% 24.66% 24.45%
756 MAY Theresa May Coin MAY $81,123 $0.003235 25,074,800 $828 5.75% -6.48% 9.48%
757 GPL Gold Pressed … GPL $73,781 $0.287615 256,527 $586 5.75% -8.53% 15.99%
758 KURT Kurrent KURT $71,232 $0.007181 9,919,485 $867 5.79% -27.62% 24.36%
759 ERY Eryllium ERY $70,195 $0.012852 5,461,761 $3,677 5.68% 23.11% 172.63%
760 VRS Veros VRS $67,881 $0.000139 486,609,040 $550 3.64% 114.73% 111.66%
761 SPT Spots SPT $57,991 $0.002588 22,406,021 $2,482 5.80% -21.33% -18.13%
762 XCS CybCSec XCS $57,429 $0.004853 11,834,082 $536 5.75% 12.12% 48.80%
763 G3N G3N G3N $53,822 $0.007118 7,561,891 $1,242 5.85% 3.49% 57.13%
764 ITZ Interzone ITZ $49,264 $0.026691 1,845,728 $1,963 5.75% -12.72% 164.87%
765 XBTS Beatcoin XBTS $49,195 $0.032266 1,524,686 $2,368 5.75% -47.60% 48.34%
766 ICON Iconic ICON $47,954 $0.080882 592,894 $3,832 5.75% -40.50% 39.59%
767 VLTC Vault Coin VLTC $43,464 $0.001433 30,339,840 $3,314 6.24% 9.93% 5.85%
768 NTWK Network Token NTWK $41,932 $0.003593 11,671,310 $556 -40.91% 19.37% -30.90%
769 LBTC LiteBitcoin LBTC $40,999 $0.012859 3,188,280 $19,888 4.12% 22.23% 321.47%
770 LUNA Luna Coin LUNA $39,112 $0.023784 1,644,487 $568 -1.27% -2.43% 20.77%
771 BNX BnrtxCoin BNX $38,426 $0.001449 26,522,501 $596 3.93% 6.30% 46.77%
772 GSR GeyserCoin GSR $36,600 $0.780993 46,864 $17,661 11.60% 165.03% 1176.04%
773 EOT EOT Token EOT $36,153 $0.004376 8,260,903 $3,372 43.33% -67.97% -66.42%
774 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $35,457 $0.040863 867,702 $19,318 12.79% -19.59% 177.96%
775 SLEVIN Slevin SLEVIN $33,970 $0.000485 70,000,000 $503 5.75% 3.08% 55.38%
776 IMX Impact IMX $33,741 $0.000308 109,509,099 $679 5.75% -25.70% 82.30%
777 MSCN Master Swiscoin MSCN $31,881 $0.000713 44,700,800 $1,833 -5.21% -27.75% -34.74%
778 GRIM Grimcoin GRIM $30,230 $0.002928 10,324,802 $1,802 12.59% -4.02% 38.13%
779 ELS Elysium ELS $22,027 $0.005500 4,005,012 $839 23.98% 6.63% 52.78%
780 VPRC VapersCoin VPRC $20,269 $0.000026 780,124,964 $1,616 3.30% -26.85% -7.21%
781 XRC Rawcoin XRC $18,834 $0.026719 704,882 $777 -0.63% 7.92% 55.19%
782 CREVA CrevaCoin CREVA $17,974 $0.000494 36,390,750 $3,388 5.75% -36.86% -32.27%
783 LVPS LevoPlus LVPS $16,646 $0.011000 1,513,256 $3,898 5.74% -17.25% 61.71%
784 ULA Ulatech ULA $7,172 $0.035933 199,586 $1,631 5.75% -20.62% 216.90%
785 HMC HarmonyCoin HMC $7,079 $0.012613 561,235 $5,116 5.68% -2.72% 15.00%
786 XNG Enigma XNG $2,848 $0.171307 16,627 $748 5.75% -9.42% -2.80%
787 BCAP BCAP BCAP $15,032,300 $1.50 10,000,000 LowVol -2.16% 4.36% 9.23%
788 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
789 ETT EncryptoTel [… ETT $12,722,728 $0.204772 62,131,190 LowVol 5.75% 18.94% 47.89%
790 ECOB Ecobit ECOB $10,399,689 $0.023399 444,444,444 LowVol 3.17% 86.38% 106.05%
791 XC XCurrency XC $7,752,699 $1.32 5,870,189 LowVol 11.37% 48.92%
792 ECN E-coin ECN $6,309,354 $1.34 4,707,665 LowVol 5.80% -51.59% -58.67%
793 PGL Prospectors Gold PGL $5,289,897 $0.082014 64,500,000 LowVol 5.80% 3.63% 52.86%
794 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 411.26%
795 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $3,267,709 $0.092567 35,300,866 LowVol 2.86% 1.20%
796 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,475,888 $0.082530 30,000,000 LowVol 2.30% -2.25% -21.47%
797 EMV Ethereum Movi… EMV $2,467,510 $0.375763 6,566,666 LowVol -2.20% 7.48% 5.15%
798 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,209,957 $4.74 465,952 LowVol -2.13% 10.62% -5.98%
799 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,020,463 $0.333070 6,066,182 LowVol 5.85% -18.30% 36.53%
800 RC RussiaCoin RC $1,951,533 $0.232939 8,377,873 LowVol 5.80% -15.78% 73.01%
801 ITT Intelligent T… ITT $1,776,085 $0.181272 9,797,899 LowVol -2.16% 4.31% -16.44%
802 SHORTY Shorty SHORTY $1,649,980 $0.016500 100,000,000 LowVol 5.75% 0.67%
803 REX REX REX $1,438,491 $0.166093 8,660,756 LowVol -2.20% 18.51% 26.73%
804 AHT Bowhead AHT $1,365,392 $0.170674 8,000,000 LowVol 8.80% -18.40%
805 SDC ShadowCash SDC $1,339,703 $0.200101 6,695,133 LowVol 5.85% 11.57% 38.60%
806 XFT Footy Cash XFT $1,285,018 $0.282241 4,552,912 LowVol 11.23% 9.53% 33.34%
807 ORB Orbitcoin ORB $1,256,374 $0.406118 3,093,617 LowVol 5.77% 1.41% 46.29%
808 MAC Machinecoin MAC $1,215,061 $0.060051 20,233,725 LowVol 4.96% 8.80% 89.49%
809 STRC StarCredits STRC $1,201,091 $0.266909 4,500,000 LowVol 5.75% 3.54% 11.01%
810 TALK BTCtalkcoin TALK $1,147,209 $0.017571 65,290,635 LowVol 7.92% 18.97% 133.18%
811 UTC UltraCoin UTC $1,134,916 $0.025417 44,651,161 LowVol 5.88% 6.13% -12.21%
812 GIM Gimli GIM $1,060,928 $0.013262 80,000,000 LowVol -4.31% 95.55% 48.38%
813 METAL MetalCoin METAL $1,020,386 $0.013265 76,925,527 LowVol 5.80% -12.51% 34.52%
814 INPAY InPay INPAY $1,002,930 $0.100293 10,000,000 LowVol 5.75% -10.53% -23.06%
815 VAL Valorbit VAL $844,910 $0.000159 5,319,249,622 LowVol 1.62%
816 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $843,403 $0.000037 22,879,392,934 LowVol 0.76% 36.57% -37.94%
817 EBET EthBet EBET $751,495 $0.088385 8,502,500 LowVol -2.20% 1.41% -9.81%
818 PIGGY Piggycoin PIGGY $737,275 $0.001512 487,522,096 LowVol 2.53% 125.29% 100.20%
819 LNK Link Platform LNK $735,084 $15.47 47,503 LowVol -2.16% -45.38% -41.23%
820 RIYA Etheriya RIYA $694,985 $0.439438 1,581,531 LowVol 5.43% 7.09% 39.03%
821 CFT CryptoForecast CFT $637,404 $0.013857 46,000,000 LowVol 57.14% 25.04% 68.28%
822 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 13.84% -47.81%
823 GOOD Goodomy GOOD $572,143 $0.001296 441,349,000 LowVol 5.75% 14.73% -24.71%
824 BITS Bitstar BITS $560,586 $0.024289 23,079,737 LowVol 4.97% -24.12% 4.41%
825 BBT BitBoost BBT $559,022 $0.114957 4,862,878 LowVol -2.20% 4.36% 0.05%
826 ITI iTicoin ITI $523,357 $16.35 32,000 LowVol 4.67% 1.53% -11.23%
827 SAC SACoin SAC $521,952 $0.074411 7,014,453 LowVol 5.80% -1.57% 2.42%
828 ICE iDice ICE $520,238 $0.331148 1,571,013 LowVol -2.16% 140.48% 155.83%
829 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 12.05%
830 AU AurumCoin AU $498,377 $1.68 296,216 LowVol 5.80% -6.03% 29.46%
831 STS Stress STS $496,217 $0.000878 565,134,332 LowVol 12.35%
832 GLC GlobalCoin GLC $495,487 $0.007603 65,171,010 LowVol 5.80% 3.49% 74.47%
833 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -20.81% -22.88%
834 8BIT 8Bit 8BIT $483,897 $0.329666 1,467,841 LowVol 7.20% 5.50% 40.44%
835 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -21.81%
836 GUN Guncoin GUN $475,897 $0.002414 197,107,828 LowVol 5.55% -2.53% 35.20%
837 V Version V $464,468 $0.000990 469,054,846 LowVol 5.80% -29.66% -17.84%
838 DAXX DaxxCoin DAXX $448,998 $0.000901 498,072,910 LowVol 3.12% 6.47% 89.09%
839 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $447,338 $0.082408 5,428,300 LowVol -0.51% 8.87% 46.99%
840 UNIC UniCoin UNIC $426,513 $0.143670 2,968,698 LowVol 4.58% 4.27% 44.95%
841 WAY WayGuide WAY $422,272 $0.004221 100,040,708 LowVol 35.56%
842 STV Sativacoin STV $405,949 $0.057284 7,086,669 LowVol 5.87% 14.64% 118.13%
843 PR Prototanium PR $400,492 $2.04 195,923 LowVol 5.89% 13.36% 55.06%
844 CUBE DigiCube CUBE $392,943 $0.000162 2,429,126,009 LowVol 5.85% 3.63%
845 AMBER AmberCoin AMBER $370,024 $0.008467 43,699,481 LowVol 2.35% -6.75%
846 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol -0.21% -2.40%
847 ICN iCoin ICN $354,469 $0.012132 29,217,175 LowVol 5.80% 25.83% 3.69%
848 VIDZ PureVidz VIDZ $351,955 $0.002809 125,279,775 LowVol 5.75% -11.05% 44.76%
849 FUNK The Cypherfunks FUNK $344,108 $0.000007 46,300,244,999 LowVol 3.41% 9.35% 55.51%
850 XGR GoldReserve XGR $343,414 $0.019999 17,171,382 LowVol 5.43% -12.49% -28.32%
851 GAP Gapcoin GAP $333,933 $0.027668 12,069,488 LowVol 5.75% -14.52% 103.20%
852 MAD SatoshiMadness MAD $323,637 $0.000162 2,000,683,485 LowVol 5.85% 3.63% 55.85%
853 BIGUP BigUp BIGUP $317,675 $0.000150 2,118,820,607 LowVol 5.69% 3.02% 19.43%
854 HODL HOdlcoin HODL $304,438 $0.001941 156,833,060 LowVol 5.79% 6.18% 54.81%
855 SHDW Shadow Token SHDW $296,116 $0.042302 7,000,000 LowVol -3.66% -5.54% 4.45%
856 FUCK FuckToken FUCK $295,388 $0.005748 51,392,878 LowVol -2.20% -18.47% -56.93%
857 WMC WMCoin WMC $292,761 $0.025397 11,527,489 LowVol 5.85% 3.49% 55.55%
858 J Joincoin J $288,975 $0.118026 2,448,402 LowVol 5.72% 0.68% 45.55%
859 XRE RevolverCoin XRE $288,958 $0.012941 22,328,698 LowVol 34.28% 15.21% 111.15%
860 Q2C QubitCoin Q2C $281,058 $0.001132 248,209,501 LowVol 5.85% -25.03% -16.05%
861 ARI Aricoin ARI $266,444 $0.001900 140,262,505 LowVol 5.56% 9.60% 72.35%
862 SH Shilling SH $262,736 $0.006632 39,614,675 LowVol 5.75% -13.41% 8.30%
863 WYV Wyvern WYV $261,089 $0.147204 1,773,651 LowVol 5.75% -7.09% 42.70%
864 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $256,848 $0.323850 793,108 LowVol 5.75% 3.45% 98.29%
865 MRJA GanjaCoin MRJA $252,055 $0.056617 4,451,920 LowVol 5.79% 25.07% 140.87%
866 PASL Pascal Lite PASL $242,327 $0.056617 4,280,100 LowVol 5.75% -10.42% 31.82%
867 LOT LottoCoin LOT $240,839 $0.000017 14,491,014,421 LowVol 3.51% -5.13% -3.29%
868 GAIA GAIA GAIA $238,183 $0.009883 24,101,381 LowVol 5.75% -17.29% 8.70%
869 RBX Ripto Bux RBX $228,593 $0.000600 381,236,123 LowVol 4.05% 9.55% 41.85%
870 FRK Franko FRK $225,996 $0.242806 930,767 LowVol 5.80% -13.53% 83.40%
871 GRT Grantcoin GRT $223,387 $0.005176 43,154,715 LowVol 5.85% 1.30% 21.68%
872 HMP HempCoin HMP $219,455 $0.000162 1,356,645,470 LowVol 5.80% 3.49%
873 HAL Halcyon HAL $208,682 $0.039308 5,308,839 LowVol -8.55% -35.58% 48.34%
874 I0C I0Coin I0C $207,916 $0.009908 20,985,323 LowVol 5.59% -14.41% 4.42%
875 CNNC Cannation CNNC $206,784 $0.083485 2,476,893 LowVol -1.05% 1.35% 13.64%
876 ANTI AntiBitcoin ANTI $206,241 $0.011809 17,465,159 LowVol 2.58% -1.49% 29.28%
877 FIRE Firecoin FIRE $203,769 $2.07 98,412 LowVol 5.75% 51.02%
878 OHM OHM OHM $202,459 $0.006794 29,799,498 LowVol 5.75% 3.63%
879 BUN BunnyCoin BUN $200,737 $0.000002 102,320,628,092 LowVol 3.74% 1.38% -62.33%
880 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 7.40% 89.79%
881 JIN Jin Coin JIN $187,989 $0.019088 9,848,485 LowVol 5.75% 97.17% 204.29%
882 PX PX PX $186,045 $0.001941 95,841,920 LowVol 5.80% 16.89%
883 DLC Dollarcoin DLC $184,141 $0.020220 9,106,714 LowVol 5.75% 3.49% 54.99%
884 ISL IslaCoin ISL $178,504 $0.117925 1,513,704 LowVol 5.75% 2.76%
885 EUC Eurocoin EUC $178,139 $0.014347 12,416,554 LowVol 7.05% -10.87% 28.52%
886 PXI Prime-XI PXI $176,676 $0.009881 17,881,050 LowVol 5.96% 45.84% 71.15%
887 ARCO AquariusCoin ARCO $169,148 $0.113270 1,493,316 LowVol 5.72% 4.56% 55.87%
888 VTA Virtacoin VTA $163,208 $0.000031 5,201,310,113 LowVol 4.72% -25.38% 332.39%
889 CON PayCon CON $162,365 $0.007046 23,042,604 LowVol 5.79% 53.62% 41.05%
890 SLING Sling SLING $159,849 $0.148822 1,074,095 LowVol 6.42% 60.63%
891 MNM Mineum MNM $156,463 $0.016581 9,436,367 LowVol 1.75% -46.54% 6.06%
892 IMS Independent M… IMS $154,484 $0.028774 5,368,934 LowVol 5.69% 46.40% 64.55%
893 BIP BipCoin BIP $153,990 $0.094631 1,627,261 LowVol 5.75% 17.60% 94.25%
894 PHO Photon PHO $150,985 $0.000007 20,535,496,354 LowVol 7.25% 8.81% 83.48%
895 PRX Printerium PRX $149,161 $0.012618 11,821,728 LowVol 5.80% 124.98% 507.81%
896 CTO Crypto CTO $144,439 $0.011809 12,231,556 LowVol 5.75% 3.49% -0.97%
897 XPY PayCoin XPY $142,803 $0.012075 11,826,372 LowVol -8.79% -4.15% 4.34%
898 EMP EMoneyPower EMP $136,916 $0.014882 9,200,000 LowVol 5.75% 83.35%
899 TEK TEKcoin TEK $132,706 $0.000094 1,414,054,562 LowVol 6.07% -38.79% -8.90%
900 SOON SoonCoin SOON $132,576 $0.010638 12,462,620 LowVol 5.72% -2.75% 41.24%
901 LEA LeaCoin LEA $130,627 $0.000415 314,689,891 LowVol -5.50% -30.92% -24.58%
902 DRM Dreamcoin DRM $125,218 $0.051117 2,449,632 LowVol 5.85% -23.77% 77.35%
903 UNITS GameUnits UNITS $122,962 $0.035405 3,472,983 LowVol 5.36% -12.04% 48.62%
904 ARG Argentum ARG $122,658 $0.014290 8,583,763 LowVol 5.81% 11.73% 9.67%
905 CRX Chronos CRX $119,094 $0.001615 73,729,962 LowVol 5.68% 52.32% 80.81%
906 NEVA NevaCoin NEVA $117,786 $0.047692 2,469,730 LowVol 5.80% -9.62% 9.71%
907 RUPX Rupaya RUPX $117,225 $0.019203 6,104,430 LowVol 5.75% -49.14% -44.65%
908 SCRT SecretCoin SCRT $114,919 $0.027176 4,228,672 LowVol 5.80% 3.63%
909 URO Uro URO $111,711 $0.092528 1,207,310 LowVol 5.75% -13.37% 57.39%
910 CNC CHNCoin CNC $111,459 $0.002265 49,216,223 LowVol 5.80% 3.63% 342.93%
911 CAGE CageCoin CAGE $111,192 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 3.88% -50.65% -82.15%
912 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 11.22% 67.49%
913 QTL Quatloo QTL $105,975 $0.013729 7,718,883 LowVol 5.75% -24.42% 1.99%
914 GCC GuccioneCoin GCC $105,006 $0.005176 20,285,537 LowVol 5.85% -1.65% 58.79%
915 BITZ Bitz BITZ $104,667 $0.052573 1,990,891 LowVol 5.80% 3.00%
916 POP PopularCoin POP $103,891 $0.000031 3,372,875,244 LowVol 3.69% 19.34% 49.43%
917 ARB ARbit ARB $100,250 $0.012779 7,844,725 LowVol 5.80% 205.93% 67.55%
918 QCN QuazarCoin QCN $97,784 $0.016176 6,044,911 LowVol 5.75% -4.32% -28.20%
919 ZMC ZetaMicron ZMC $97,113 $0.000162 600,344,291 LowVol 5.75% 3.49% 55.85%
920 JET Jetcoin JET $96,968 $0.019901 4,872,509 LowVol -2.20% -15.56% -51.14%
921 RPC RonPaulCoin RPC $94,893 $0.105793 896,966 LowVol 5.75% 3.57% 48.18%
922 WARP WARP WARP $92,835 $0.084764 1,095,224 LowVol 5.75% 3.54%
923 MND MindCoin MND $92,405 $0.005823 15,867,695 LowVol 5.80% 3.49% 54.50%
924 ICOB ICOBID ICOB $91,137 $0.000854 106,701,874 LowVol 17.49% 6.69% 51.98%
925 PONZI PonziCoin PONZI $90,959 $0.105631 861,099 LowVol 5.75%
926 BTQ BitQuark BTQ $86,676 $0.009544 9,081,731 LowVol 5.75% -26.83% 0.74%
927 EGAS ETHGAS EGAS $86,176 $0.008484 10,157,540 LowVol -2.20% 3.33% 112.71%
928 SLM Slimcoin SLM $84,571 $0.005662 14,937,439 LowVol 5.85% 4.41%
929 JWL Jewels JWL $83,734 $0.004149 20,181,636 LowVol -1.55% 26.37%
930 PULSE Pulse PULSE $80,957 $0.005662 14,298,972 LowVol 5.75% 6.03% 94.87%
931 VEC2 VectorAI VEC2 $80,700 $0.004853 16,629,209 LowVol 5.85% -32.06% 9.41%
932 CPN CompuCoin CPN $80,053 $0.004081 19,615,019 LowVol 5.74% 34.97% 28.11%
933 AMMO Ammo Rewards AMMO $75,489 $0.000971 77,777,777 LowVol 5.75% 3.49% 10.70%
934 BRAIN Braincoin BRAIN $75,114 $0.007441 10,094,424 LowVol 5.80% 3.63% 35.27%
935 BVC BeaverCoin BVC $74,330 $0.023860 3,115,258 LowVol 5.75% -24.81% 6.61%
936 MCRN MACRON MCRN $74,021 $0.000184 401,421,401 LowVol 5.71% -16.62% 23.80%
937 BRAT BRAT BRAT $72,696 $0.000454 160,000,000 LowVol -2.75% 159.77% 40.65%
938 EXN ExchangeN EXN $72,504 $0.014216 5,100,000 LowVol 3.81% 17.53% 108.30%
939 MNC Mincoin MNC $70,811 $0.017571 4,030,045 LowVol 4.09% -50.04% -55.07%
940 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 12.62% 91.69%
941 REE ReeCoin REE $68,618 $0.000027 2,560,000,000 LowVol -41.37% -63.60% -57.00%
942 ADCN Asiadigicoin ADCN $68,560 $0.002750 24,931,054 LowVol -8.09% -26.65% -12.66%
943 EGO EGO EGO $67,940 $0.001132 60,000,001 LowVol 5.75% 3.63% 86.85%
944 VIP VIP Tokens VIP $67,496 $0.000809 83,450,403 LowVol 5.85% 3.63% 57.70%
945 COXST CoExistCoin COXST $66,825 $0.002466 27,100,000 LowVol -4.18% -44.66%
946 300 300 Token 300 $65,514 $218.38 300 LowVol 5.75% 8.52% 14.54%
947 ORLY Orlycoin ORLY $65,209 $0.001779 36,646,779 LowVol 5.75% 13.89% 54.36%
948 BSC BowsCoin BSC $62,846 $0.011323 5,550,102 LowVol 5.85% 4.11% 18.58%
949 TAGR TAGRcoin TAGR $62,553 $0.001618 38,669,634 LowVol 5.79% 3.63% 72.84%
950 CRT CRTCoin CRT $61,550 $0.776463 79,270 LowVol 5.80% 3.63% 55.85%
951 PIE PIECoin PIE $61,396 $0.004529 13,555,041 LowVol 5.75% 25.99% 28.35%
952 KIC KibiCoin KIC $60,713 $0.004130 14,701,000 LowVol 9.43% 72.76% -41.51%
953 BENJI BenjiRolls BENJI $59,137 $0.002920 20,254,346 LowVol 5.75% 3.11% 25.44%
954 E4ROW E4ROW E4ROW $58,334 $0.013264 4,398,000 LowVol -2.20% -12.67%
955 RBT Rimbit RBT $58,172 $0.000504 115,499,623 LowVol 5.22% 0.03% -9.08%
956 CWXT CryptoWorldX … CWXT $57,738 $0.000968 59,630,200 LowVol 5.80% -11.45% 24.58%
957 IMPS ImpulseCoin IMPS $55,675 $0.002750 20,245,510 LowVol 5.75% -3.36% 30.80%
958 DIBC DIBCOIN DIBC $55,324 $0.011065 5,000,000 LowVol 8.13% 6.94% -3.28%
959 BIOS BiosCrypto BIOS $53,891 $0.002588 20,821,709 LowVol 5.80% 3.49% 60.45%
960 SONG SongCoin SONG $50,037 $0.001537 32,565,300 LowVol 12.91% 9.43% 30.11%
961 RIDE Ride My Car RIDE $49,149 $0.000485 101,276,976 LowVol 5.75% 55.23% 60.05%
962 CESC CryptoEscudo CESC $46,622 $0.000324 144,105,100 LowVol 5.80% -5.51% 3.90%
963 DES Destiny DES $46,588 $0.029117 1,600,000 LowVol 5.75% 2.35% 20.00%
964 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 3.40% 1.95%
965 TOR Torcoin TOR $44,881 $0.141949 316,179 LowVol 5.89% -14.17% -20.40%
966 BLZ BlazeCoin BLZ $44,603 $0.000073 608,557,394 LowVol 3.78% 1.69% 14.79%
967 FUZZ FuzzBalls FUZZ $44,535 $0.009220 4,829,945 LowVol 5.75% -28.41% 43.31%
968 PEX PosEx PEX $44,447 $0.018118 2,453,240 LowVol 5.79% 6.34% 60.14%
969 UET Useless Ether… UET $43,834 $0.011053 3,965,716 LowVol -2.20% 13.43% 21.71%
970 HVCO High Voltage HVCO $42,627 $0.028529 1,494,171 LowVol 10.77% 74.98%
971 AGLC AgrolifeCoin AGLC $41,531 $0.005500 7,551,160 LowVol 5.80% 53.20% -7.04%
972 OS76 OsmiumCoin OS76 $41,072 $0.045941 894,026 LowVol 5.75% 4.97% 93.22%
973 FLVR FlavorCoin FLVR $40,567 $0.001941 20,898,106 LowVol 5.75%
974 KNC KingN Coin KNC $39,802 $19.82 2,008 LowVol 5.75% -4.35% 19.37%
975 ZYD Zayedcoin ZYD $39,391 $0.006309 6,243,840 LowVol 5.80% 1.67% 29.58%
976 SFC Solarflarecoin SFC $37,107 $0.002635 14,083,450 LowVol 6.04% -24.68% -13.36%
977 STEPS Steps STEPS $36,154 $0.001941 18,625,017 LowVol 5.75% -37.96% -23.57%
978 WORM HealthyWormCoin WORM $36,030 $0.000323 111,488,467 LowVol 3.96% -38.99%
979 PLNC PLNcoin PLNC $35,938 $0.002103 17,089,600 LowVol 3.21% 3.63% 64.05%
980 LIR LetItRide LIR $35,224 $0.000971 36,291,285 LowVol 5.75% 3.04%
981 WBB Wild Beast Block WBB $35,117 $0.209322 167,765 LowVol 5.75% 3.17% 35.13%
982 GBT GameBet Coin GBT $34,395 $0.001618 21,262,780 LowVol 5.80% -13.76% -2.59%
983 JOBS JobsCoin JOBS $34,300 $0.000324 106,019,270 LowVol 5.75% 3.49% 55.85%
984 BOAT BOAT BOAT $34,280 $0.001848 18,547,845 LowVol 5.75% -30.49% 37.69%
985 DLISK DAPPSTER DLISK $32,353 $0.000324 100,000,000 LowVol 5.75% -35.50%
986 XOC Xonecoin XOC $31,932 $0.076029 420,000 LowVol 5.80%
987 ALTC Antilitecoin ALTC $30,585 $0.000971 31,512,613 LowVol 5.85% 3.63% 56.81%
988 SDP SydPak SDP $30,424 $0.190395 159,794 LowVol 5.80% 3.42% 56.95%
989 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
990 EREAL eREAL EREAL $30,254 $0.000442 68,427,562 LowVol -2.20% 2.27% -10.89%
991 IBANK iBank IBANK $28,555 $0.006309 4,526,324 LowVol 17.81% 14.67% 301.89%
992 PLACO PlayerCoin PLACO $28,406 $0.000809 35,120,000 LowVol 5.75% -13.76% 16.43%
993 DIX Dix Asset DIX $27,812 $2.8e-07 100,000,000,000 LowVol 6.92% -35.28% 24.51%
994 BIOB BioBar BIOB $26,077 $0.029441 885,756 LowVol 5.75% 5.96% 34.49%
995 SCS Speedcash SCS $25,794 $0.098514 261,831 LowVol -9.30% -10.76% 55.10%
996 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol -2.94% -0.37%
997 MILO MiloCoin MILO $21,959 $0.002035 10,789,954 LowVol -24.61% -15.87% -27.78%
998 TRADE Tradecoin TRADE $21,902 $0.002809 7,797,004 LowVol -5.29% 52.66%
999 SOCC SocialCoin SOCC $21,506 $0.015529 1,384,879 LowVol 5.75% 68.39% 61.35%
1000 SANDG Save and Gain SANDG $21,318 $0.006956 3,064,800 LowVol 5.80% 3.50%
1001 CAB Cabbage CAB $21,275 $0.002026 10,499,996 LowVol -0.15% -21.92%
1002 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $21,094 $0.027985 753,776 LowVol 5.75% -22.05% -16.22%
1003 ROOFS Roofs ROOFS $21,029 $0.000162 130,000,000 LowVol 5.75% 3.23% -37.76%
1004 QBK Qibuck Asset QBK $20,115 $0.012035 1,671,379 LowVol 6.17% 66.54%
1005 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $18,991 $0.001403 13,532,750 LowVol 1.93% -5.41% 48.03%
1006 JS JavaScript Token JS $17,939 $0.002245 7,991,996 LowVol -2.20% -47.04% 0.49%
1007 GEERT GeertCoin GEERT $17,510 $0.003439 5,091,200 LowVol 1.42% 5.11% 58.60%
1008 SLFI Selfiecoin SLFI $17,443 $0.000162 107,829,281 LowVol 5.75% 55.85%
1009 RSGP RSGPcoin RSGP $16,206 $9.38 1,727 LowVol 5.80% 0.52% 4.26%
1010 VOLT Bitvolt VOLT $14,668 $0.000971 15,112,554 LowVol 5.75% 3.49% 78.72%
1011 CRTM Corethum CRTM $14,370 $0.005748 2,500,000 LowVol -2.16% -56.25% 24.08%
1012 CCM100 CCMiner CCM100 $13,502 $0.004018 3,360,417 LowVol 6.09% 5.40% 48.44%
1013 ARGUS Argus ARGUS $13,335 $0.011613 1,148,324 LowVol 5.75% -1.04% 31.05%
1014 GBC GBCGoldCoin GBC $12,827 $0.001129 11,361,817 LowVol 0.48% -27.12% 19.09%
1015 MGM Magnum MGM $12,803 $0.003235 3,957,381 LowVol 5.75% -28.61% -26.16%
1016 DAS DAS DAS $12,676 $0.004694 2,700,325 LowVol 4.40%
1017 TSTR Tristar Coin TSTR $12,200 $0.002426 5,027,857 LowVol 58.62% -55.65% -30.07%
1018 P7C P7Coin P7C $11,395 $0.000324 35,220,238 LowVol 5.79% 0.44% 4.68%
1019 NODC NodeCoin NODC $10,589 $0.006309 1,678,439 LowVol -19.91% -27.93% 53.01%
1020 WBC WalletBuilder… WBC $9,397 $0.499778 18,803 LowVol 6.76% 149.74%
1021 CONX Concoin CONX $9,270 $0.012456 744,266 LowVol 5.75% 15.65% 103.40%
1022 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,276 $0.034348 211,827 LowVol 6.09% 60.23% 72.30%
1023 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,229 $0.000783 9,227,698 LowVol 5.74% -54.53% -23.70%
1024 MRNG MorningStar MRNG $5,924 $0.000181 32,674,594 LowVol -61.91% -11.70%
1025 NANOX Project-X NANOX $5,684 $72631.60 0.078264 LowVol 5.80% 26.44% 47.26%
1026 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,681 $0.003397 1,377,917 LowVol 5.75% 17.96% 139.93%
1027 LEX Lex4All LEX $3,864 $0.003864 1,000,000 LowVol 6.09% 33.69% 141.07%
1028 EBT Ebittree Coin EBT $3,075 $0.002432 1,264,511 LowVol 7.31% -35.18% 16.23%
1029 TOKEN SwapToken TOKEN $1,986 $1.3e-07 15,320,585,365 LowVol 22.13% 23.26% 29.02%
1030 DGCS Digital Credits DGCS $1,885 $0.000324 5,826,388 LowVol 5.80% 3.63%
1031 ABN Abncoin ABN $1,106 $0.016338 67,700 LowVol 5.75% 1.44% 20.81%
1032 SOJ Sojourn SOJ $1,019 $0.002100 485,214 LowVol 5.75% 34.09%
1033 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1034 DMB Digital Money… DMB $489 $0.001160 421,300 LowVol 5.81% -24.67% 14.73%
1035 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1036 CALC CaliphCoin CALC $78 $0.000891 87,140 LowVol 11.91%
1037 FDC Future Digita… FDC $75 $0.000027 2,753,201 LowVol 4.30% -67.51%
1038 FAL Falcoin FAL $32 $0.000162 196,766 LowVol 5.75% -48.26% -7.95%
1039 APW AppleCoin APW $13 $0.000162 80,660 LowVol 5.80% 3.63% 55.85%
1040 ATMC ATMCoin ATMC $3.80 $10,155,400 -0.41% 7.18% 36.29%
1041 BCD Bitcoin Diamo… BCD $33.84 $9,207,570 1.50% -6.99% -31.35%
1042 ERO Eroscoin ERO $0.175990 $6,810,670 -2.14% 31.33%
1043 CMT CyberMiles CMT $0.155865 $6,285,110 5.50% -13.91%
1044 ETN Electroneum ETN $0.098053 $4,402,290 -3.45% 19.00% 109.81%
1045 NULS Nuls NULS $0.989230 $4,260,110 1.51% 6.28% 97.30%
1046 GRX GOLD Reward T… GRX $4.86 $3,336,170 -3.71% 0.41% 7.58%
1047 AI POLY AI AI $17.56 $3,216,740 3.37% -1.77% 10.22%
1048 FRST FirstCoin FRST $16.18 $2,727,030 3.30% -3.07% 1.96%
1049 REC Regalcoin REC $35.76 $2,653,500 0.62% -2.58% -22.32%
1050 CLUB ClubCoin CLUB $3.47 $2,156,780 4.61% -12.31% -41.96%
1051 FRGC Fargocoin FRGC $10.72 $2,134,690 0.77% -2.03% 8.62%
1052 ORME Ormeus Coin ORME $2.82 $1,604,990 3.60% -16.34% 3.68%
1053 BTE BitSerial BTE $6.95 $991,725 -6.37% -2.80% 60.61%
1054 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.73 $753,917 3.22% 4.73% 63.05%
1055 B2X SegWit2x [Fut… B2X $182.65 $680,217 -0.91% -9.48% -11.01%
1056 STC Santa Coin STC $0.647053 $676,306 -2.51% -16.55%
1057 THS TechShares THS $0.873456 $491,546 8.12% 2.31% 4.90%
1058 XIN Infinity Econ… XIN $0.031867 $418,344 4.68% 2.35% -9.75%
1059 RYZ ANRYZE RYZ $0.016874 $410,449 -5.26% -19.37% -20.64%
1060 BOT Bodhi BOT $0.410212 $358,215 -1.72% -4.99% -7.40%
1061 TSL Energo TSL $0.030459 $353,515 -2.42% -7.98% -1.18%
1062 ADK Aidos Kuneen ADK $23.13 $345,387 3.56% -16.28% -32.93%
1063 LLT LLToken LLT $0.376750 $316,327 4.69% 2.96% 20.15%
1064 WC WINCOIN WC $0.767846 $308,913 -0.38% -24.69% -8.02%
1065 CAPP Cappasity CAPP $0.022482 $293,889 6.73% -28.60%
1066 XYLO XYLO XYLO $3.56 $285,490 -15.65% -23.04%
1067 INF InfChain INF $0.013265 $275,021 -3.30% -3.65% 51.27%
1068 XCPO Copico XCPO $0.022944 $199,961 12.71% 7.97% 0.63%
1069 XID Sphre AIR XID $0.196926 $190,086 2.21% -0.96% 26.64%
1070 BT2 BT2 [CST] BT2 $315.31 $179,895 0.22% 98.98% 168.84%
1071 BT1 BT1 [CST] BT1 $16640.10 $156,390 7.69% 3.78% 60.64%
1072 ICX ICON ICX $1.81 $146,517 0.70% -1.04% 23.47%
1073 GBG Golos Gold GBG $0.144807 $139,866 5.91% -1.85% -4.86%
1074 BSR BitSoar BSR $0.186836 $106,469 6.25% -15.97% 0.39%
1075 B3 B3Coin B3 $0.000046 $104,250 -21.96% -26.04% -35.68%
1076 BTCM BTCMoon BTCM $0.037502 $99,121 1.32% 25.51% 288.08%
1077 QBT Qbao QBT $0.220193 $82,312 -0.66% -2.84%
1078 DSR Desire DSR $0.209291 $58,859 1.81% -33.80% -12.82%
1079 MKR Maker MKR $388.59 $58,641 -2.20% 5.35% 5.35%
1080 FOR FORCE FOR $0.011360 $56,893 5.51% -24.75% 207.55%
1081 MSD MSD MSD $0.009071 $44,542 8.21% -12.99% -28.22%
1082 FRD Farad FRD $0.089016 $44,346 4.66% -3.28% 14.12%
1083 UGT UG Token UGT $0.418215 $41,350 -1.05% 3.66% -4.68%
1084 SEND Social Send SEND $0.100778 $41,155 9.80% -11.19%
1085 EVR Everus EVR $1.58 $40,031 0.13% -2.68% -24.28%
1086 SUR Suretly SUR $2.81 $39,522 -2.06% -0.24% -14.96%
1087 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003556 $39,107 14.40% -27.75% 83.38%
1088 MAGE MagicCoin MAGE $25.71 $36,868 -8.24% -42.26%
1089 AIB Advanced Inte… AIB $0.012937 $32,444 5.81% 6.04% 214.81%
1090 VASH VPNCoin VASH $0.006309 $31,845 5.85% 0.39% 40.78%
1091 SKR Sakuracoin SKR $0.008640 $29,780 7.99% -35.87% 586.05%
1092 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.089902 $22,600 -2.09% -2.72% 6.80%
1093 FLASH Flash FLASH $0.005660 $21,196 5.74% 10.54% 9.06%
1094 BPL Blockpool BPL $0.211262 $20,906 5.75% 9.55% 68.72%
1095 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.020306 $20,174 7.71% 322.62% 450.45%
1096 WISH MyWish WISH $0.121585 $18,170 -2.20% 13.64% -13.48%
1097 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.106764 $17,807 39.27% 27.21% 30.77%
1098 EFYT Ergo EFYT $12.41 $16,627 -3.83% -21.92% 45.24%
1099 COR CORION COR $0.753815 $15,263 8.44% -16.34% -15.41%
1100 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.006026 $15,208 6.90% -30.15% 150.87%
1101 VIU Viuly VIU $0.012407 $14,699 5.07% 21.11% 65.59%
1102 MOTO Motocoin MOTO $0.007660 $14,334 -3.75% -53.52% 236.80%
1103 BTU Bitcoin Unlim… BTU $85.52 $12,538 0.48% -8.83% -37.03%
1104 DEUS DeusCoin DEUS $0.233424 $11,572 6.12% -3.16% -35.63%
1105 HNC Huncoin HNC $0.002426 $11,445 -11.04% -47.76% 42.57%
1106 MGC MergeCoin MGC $0.014397 $11,231 -0.93% 4.52% 15.99%
1107 AERM Aerium AERM $0.240810 $11,023 11.78% -47.55% -76.64%
1108 BCDN BlockCDN BCDN $0.070298 $10,996 -2.20% 4.43%
1109 SYNC Sync SYNC $776.46 $10,547 5.75%
1110 MCR Macro MCR $1.74 $9,712 5.76% 1.41% -19.38%
1111 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003807 $9,038 12.84% -1.22% 71.20%
1112 TER TerraNova TER $5.74 $8,902 5.89% 55.62% 182.74%
1113 PLX PlexCoin PLX $0.028638 $8,772 -15.15% -34.42% -91.65%
1114 BLX Blockchain Index BLX $3.14 $8,272 -2.21% 2.86% 18.89%
1115 BOS BOScoin BOS $1.18 $8,084 -8.05% -10.43% 26.65%
1116 AKY Akuya Coin AKY $0.129411 $7,927 3.49% -22.43% -15.50%
1117 DFS DFSCoin DFS $0.007522 $7,756 9.83% 5.31% -20.93%
1118 HYTV Hyper TV HYTV $0.005306 $6,942 -2.20% -2.05% -21.91%
1119 HAT Hawala.Today HAT $0.242220 $6,252 -2.20% 27.00% 33.61%
1120 WILD Wild Crypto WILD $0.133536 $5,487 -1.73% 14.13% 26.12%
1121 SND Sand Coin SND $0.872434 $5,425 8.66% -12.75% 22.37%
1122 STEX STEX STEX $1.39 $5,283 6.92% 21.35% 236.88%
1123 TCOIN T-coin TCOIN $0.000306 $5,083 6.65% 10.14% 42.47%
1124 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002750 $4,840 7.90% -12.71% 20.40%
1125 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.300906 $4,734 -6.57% -1.84% 61.06%
1126 PNX Phantomx PNX $0.013606 $4,532 5.75% -2.43% -35.78%
1127 DGPT DigiPulse DGPT $1.40 $4,306 0.36% -8.48% 13.03%
1128 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.048634 $4,292 -2.20% 14.74% -14.31%
1129 ONG onG.social ONG $0.159165 $3,862 -2.20% 4.02% -50.57%
1130 UR UR UR $0.001805 $3,517 9.58% -12.26% 252.90%
1131 BON Bonpay BON $1.14 $3,480 -6.40% -48.76%
1132 WA WA Space WA $0.023294 $3,407 5.75% -4.34% 21.31%
1133 PCN PeepCoin PCN $0.000162 $3,260 5.75% 139.66% 1294.74%
1134 BTBc Bitbase BTBc $0.004853 $3,174 15.98% -2.86% 39.90%
1135 NUKO Nekonium NUKO $0.048529 $3,143 5.75% -18.69%
1136 APC AlpaCoin APC $0.022677 $3,116 13.82% -10.74% -16.13%
1137 MCI Musiconomi MCI $0.037607 $3,111 1.79% -18.37% -45.00%
1138 PEC Peacecoin PEC $0.069882 $3,050 5.79% -19.09% 17.32%
1139 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005176 $2,858 5.85% 7.90% -4.10%
1140 SKC Skeincoin SKC $0.024588 $2,854 5.80% 1.89% 148.16%
1141 SHND StrongHands SHND $2.2e-08 $2,840 8.24% -8.78% 3.14%
1142 ACC AdCoin ACC $0.115213 $2,794 4.78% -1.41% 10.05%
1143 SISA SISA SISA $0.013341 $2,736 12.97% 12.95% 1.66%
1144 OX OX Fina OX $0.000158 $2,502 4.31% -2.55% 33.20%
1145 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.093499 $2,488 5.80% -27.13% -17.11%
1146 OXY Oxycoin OXY $0.097093 $2,472 6.21% -13.84% -25.24%
1147 DMC DynamicCoin DMC $0.003068 $2,415 9.44% -0.38% 74.71%
1148 GLS GlassCoin GLS $0.970417 $2,341 33.59% -25.00% 10.79%
1149 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.001618 $2,281 5.75% -74.13% -64.13%
1150 DBG Digital Bulli… DBG $0.004691 $2,172 5.75% -48.18% -33.33%
1151 PRES President Trump PRES $0.004392 $1,951 -22.04% -8.47% 15.71%
1152 B2B B2B B2B $0.371386 $1,860 -2.20% 8.18% -13.96%
1153 ZBC Zilbercoin ZBC $0.034740 $1,787 5.72% 2.51% -18.47%
1154 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000430 $1,756 9.27%
1155 DAY Chronologic DAY $3.42 $1,713 -1.55% -15.06% 0.70%
1156 WIC Wi Coin WIC $0.003044 $1,709 23.34% 7.73% -7.28%
1157 BSN Bastonet BSN $0.000809 $1,700 5.75% 3.63% 15.81%
1158 FRN Francs FRN $0.035110 $1,684 5.35% -1.90% 31.39%
1159 ETT EncryptoTel [… ETT $0.094821 $1,627 5.74% 0.35% -25.25%
1160 MINEX Minex MINEX $0.022822 $1,556 5.59% -3.86% -3.72%
1161 AXIOM Axiom AXIOM $0.023779 $1,460 5.85% -0.43% 47.85%
1162 EDRC EDRCoin EDRC $0.057702 $1,411 6.67% -50.67% 12.13%
1163 TRIA Triaconta TRIA $7.03 $1,236 -2.20% -12.71% -20.99%
1164 CASH Cash Poker Pro CASH $0.043770 $1,181 -2.16% 4.31% -17.59%
1165 CC CyberCoin CC $0.000162 $1,150 5.80% 3.63% -22.08%
1166 XOT Internet of T… XOT $2264.68 $1,092 5.75% -3.28% 9.10%
1167 INDIA India Coin INDIA $0.000162 $1,037 -20.54% -48.18% -33.42%
1168 HIGH High Gain HIGH $0.000647 $1,019 5.75% -0.24% -6.47%
1169 XRY Royalties XRY $0.000151 $987 5.98% 2.55% -99.20%
1170 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000162 $909 5.74% 3.65% 3.78%
1171 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.4e-07 $890 -2.16% 4.31% -20.52%
1172 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000324 $827 -15.32% -31.01% -34.70%
1173 NBIT netBit NBIT $0.068175 $767 5.75% -14.49% 43.43%
1174 BUB Bubble BUB $0.034617 $745 5.75% 7.18% 96.61%
1175 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005823 $714 5.79% 3.40% 46.16%
1176 SAK Sharkcoin SAK $0.002273 $709 5.66% -2.42% 5.30%
1177 TIE TIES Network TIE $0.097268 $706 13.24% 63.86% 27.09%
1178 IBTC iBTC IBTC $0.007480 $669 -2.20% 3.82% 31.12%
1179 BEST BestChain BEST $0.001966 $631 5.74% 27.12% 45.35%
1180 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006322 $610 -2.16% -12.25% -25.72%
1181 9COIN 9COIN 9COIN $0.004044 $604 5.75% -14.84% 69.40%
1182 FFC FireFlyCoin FFC $0.000162 $569 5.80% 3.49% 52.68%
1183 LDCN LandCoin LDCN $0.003073 $553 43.51% 100.31% 57.48%
1184 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000765 $547 -3.17% 46.89% 55.36%
1185 NAMO NamoCoin NAMO $0.000205 $546 12.46% 31.11% 63.11%
1186 STARS StarCash Network STARS $0.377739 $538 19.73% 71.77% 127.38%
1187 STU bitJob STU $0.021679 $534 0.69% -27.74% -36.44%
1188 BAT BatCoin BAT $0.000003 $524 3.20% -14.25% 70.63%
1189 BIRDS Birds BIRDS $0.000162 $518 5.75% 55.85%
1190 PRN Protean PRN $0.000148 LowVol 5.44% 310.76% 125.46%
1191 MGC GulfCoin MGC $0.002109 LowVol 3.42% 31.33% -9.87%
1192 SFE SafeCoin SFE $0.000162 LowVol 5.79%
1193 ACES Aces ACES $0.000162 LowVol 5.75% -24.35% 55.85%
1194 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009951 LowVol 5.72% -30.72% 2.30%
1195 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000647 LowVol 5.75% 3.63% 68.07%
1196 XDE2 XDE II XDE2 $2.35 LowVol 5.75% 2.17%
1197 CYDER Cyder CYDER $0.000324 LowVol 5.75% 107.27% 55.85%
1198 COUPE Coupecoin COUPE $0.000161 LowVol 5.81% 752.42% 2728.51%
1199 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003882 LowVol 5.80% -24.73%
1200 GAY GAY Money GAY $0.014960 LowVol 5.35% -10.80% 41.51%
1201 MAGN Magnetcoin MAGN $0.649280 LowVol 5.79% -28.38% 44.00%
1202 DASHS Dashs DASHS $0.059852 LowVol 5.75% -21.29% 83.42%
1203 EAG EA Coin EAG $2.10 LowVol -42.68% -44.19% -34.85%
1204 POKE PokeCoin POKE $0.000162 LowVol 5.79% 3.63%
1205 LKC LinkedCoin LKC $0.000324 LowVol 5.75% -24.84% 56.59%
1206 VULC Vulcano VULC $0.008246 LowVol 5.80% -27.71% -5.48%
1207 MAVRO Mavro MAVRO $0.028956 LowVol 5.75% 1.48% 124.60%
1208 EVC EventChain EVC $0.088425 LowVol -2.20% 15.90% -30.36%
1209 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003397 LowVol 5.75% -1.14%
1210 RCN Rcoin RCN $0.000162 LowVol 5.75% 3.49% 55.85%
1211 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001328 LowVol 5.52% -5.59% 3.10%
1212 FUDD DimonCoin FUDD $0.001329 LowVol -2.16% 4.49% 14.92%
1213 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.112752 LowVol 5.75% -8.39% 11.21%
1214 BIT First Bitcoin BIT $0.009706 LowVol 5.75% -15.26% -17.25%
1215 ANI Animecoin ANI $0.000162 LowVol 5.80% 3.49% -3.67%
1216 HDLB HODL Bucks HDLB $0.055323 LowVol 20.62% 17.36% -15.49%
1217 BXC Bitcedi BXC $0.004893 LowVol 4.82% 6.66% 88.38%
1218 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000162 LowVol 5.75% 3.63% -22.08%
1219 MARX MarxCoin MARX $0.001148 LowVol 6.27% -7.66% 17.19%
1220 QBT Cubits QBT $0.004402 LowVol 5.46% 25.83% -47.27%
1221 QBC Quebecoin QBC $0.002750 LowVol 5.85% 3.63% 55.91%
1222 TODAY TodayCoin TODAY $0.001132 LowVol 5.75% 3.63% 21.22%
1223 PLC PlusCoin PLC $0.000548 LowVol -2.20% 5.08% -15.51%
1224 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006882 LowVol 5.75% 173.09% 427.58%
1225 IQT iQuant IQT $0.193081 LowVol 2.90% 4.69% 33.17%
1226 PRIMU Primulon PRIMU $0.000162 LowVol 5.75% -23.15% -19.21%
1227 TOP TopCoin TOP $0.000484 LowVol 5.85% -6.53% 2.88%
1228 TCR TheCreed TCR $0.000324 LowVol 5.80% -30.91% -22.08%
1229 EGOLD eGold EGOLD $0.007518 LowVol -2.20% 4.39% -41.74%
1230 REGA Regacoin REGA $0.000971 LowVol 5.75% -43.47% -38.16%
1231 DISK DarkLisk DISK $0.001294 LowVol 5.75% 38.18% 38.53%
1232 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.66 LowVol 5.85% 3.63% -8.32%
1233 WOW Wowcoin WOW $0.000162 LowVol 5.75% -37.49% 61.01%
1234 ASN Aseancoin ASN $0.006794 LowVol 5.75% 3.63% -81.64%
1235 NTC Natcoin NTC $0.106247 LowVol 21.36% -14.73% -49.85%
1236 KASHH KashhCoin KASHH $0.000162 LowVol 5.75% 22.64% 55.79%
1237 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003235 LowVol 5.80% 3.49% 7.48%
1238 BET BetaCoin BET $0.002466 LowVol 5.85% 12.83% -31.77%
1239 FUTC FutCoin FUTC $0.004044 LowVol 5.85% -6.15% 129.19%
1240 IPY Infinity Pay IPY $0.003095 LowVol -2.20% -3.82% 45.62%
1241 VOYA Voyacoin VOYA $2.91 LowVol 5.75% -13.33% 99.31%
1242 EUSD eUSD EUSD $0.000221 LowVol -2.20% 7.97% -31.10%
1243 RHFC RHFCoin RHFC $0.000647 LowVol 5.75% 2.99% -31.99%
1244 X2 X2 X2 $0.000162 LowVol 5.80% 23.11%
1245 GML GameLeagueCoin GML $0.012456 LowVol 5.85% -5.18%
1246 GBRC Global Busine… GBRC $0.000162 LowVol 5.75% 3.63% 55.85%
1247 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 8.28% 15.17% 30.33%
1248 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.008088 LowVol 5.75% 55.31%
1249 TELL Tellurion TELL $0.000181 LowVol 5.85% -64.26% 32.86%
1250 PRM PrismChain PRM $0.002103 LowVol 5.75% -10.31% 72.31%
1251 AV AvatarCoin AV $0.054029 LowVol 5.75% 82.26%
1252 ELC Elacoin ELC $0.097058 LowVol 5.80% -7.87% 9.83%
1253 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002426 LowVol 5.75% 3.63% 57.78%
1254 ANTX Antimatter ANTX $0.000162 LowVol 5.75% 550.42% 56.52%
1255 CME Cashme CME $0.000162 LowVol 5.85% 3.63% 55.85%
1256 EBIT eBIT EBIT $0.002211 LowVol -2.16% 4.31% 56.12%
1257 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 LowVol 7.00% -4.25% -97.36%
1258 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004853 LowVol 5.75% -4.57% 44.07%
1259 DON Donationcoin DON $0.000485 LowVol 5.80% 3.59% -20.60%
1260 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000647 LowVol 5.79% -22.08%
1261 GRN Granite GRN $0.013103 LowVol 5.79% -1.96% 76.49%
1262 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.055930 LowVol 6.17% 3.92% 60.01%
1263 GAIN UGAIN GAIN $0.001941 LowVol 5.85% 3.63% 244.76%
1264 ABC Alphabit ABC $16.64 LowVol 5.75% -33.35% 0.15%
1265 QORA Qora QORA $0.289005 LowVol 5.85% -4.74% 48.85%
1266 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -2.20% 4.31% 48.99%
1267 IRL IrishCoin IRL $0.003235 LowVol 5.80% 29.36% 60.76%
1268 HCC Happy Creator… HCC $0.000647 LowVol 5.75% -17.28% 52.74%
1269 SWP Swapcoin SWP $0.101685 LowVol -2.16% 19.95% -12.46%
1270 KARMA Karmacoin KARMA $0.000162 LowVol 5.75% 3.49%
1271 SHA SHACoin SHA $0.000809 LowVol 5.85% -13.64% 43.08%
1272 CYC Cycling Coin CYC $0.001618 LowVol -9.26% -5.79% -46.69%
1273 WINK Wink WINK $0.000324 LowVol 5.75% 3.30%
1274 XID International… XID $0.011000 LowVol 5.75% 3.49% 49.26%
1275 YEL Yellow Token YEL $0.005053 LowVol -2.20% -21.92% -63.15%
1276 XAU Xaucoin XAU $0.043029 LowVol 5.79% 0.84% 7.54%
1277 ACN Avoncoin ACN $0.000485 LowVol 5.75% 3.63% 16.89%
1278 XQN Quotient XQN $0.006632 LowVol 5.80% 1.50% 69.96%
1279 LEPEN LePen LEPEN $0.000111 LowVol 4.33% 5.55% 1.66%
1280 LTH LAthaan LTH $0.001294 LowVol 5.75% 37.99%
1281 OMC Omicron OMC $0.171469 LowVol 5.80% -14.16%
1282 10MT 10M Token 10MT $0.002166 LowVol -2.20% 4.31% -8.27%
1283 CLINT Clinton CLINT $0.014559 LowVol 5.75% 13.40%
1284 HYPER Hyper HYPER $0.040441 LowVol 5.80% 2.31% 94.10%
1285 BGR Bongger BGR $0.000175 LowVol 2.80% 10.21% 44.06%
1286 SPORT SportsCoin SPORT $0.001132 LowVol 5.75% 3.63%
1287 YES Yescoin YES $0.000157 LowVol 5.88% 40.22% 87.26%
1288 OPES Opescoin OPES $0.002588 LowVol 5.85% 3.63% 18.74%
1289 UNC UNCoin UNC $0.000162 LowVol 5.75% 3.49% 55.85%
1290 RICHX RichCoin RICHX $0.008735 LowVol 5.85% 5.49% 47.65%
1291 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.007854 LowVol 5.75% -3.95% 7.26%
1292 UTA UtaCoin UTA $0.001941 LowVol 5.75% -10.59% -21.58%
1293 OP Operand OP $0.001456 LowVol 5.75%
1294 FAP FAPcoin FAP $0.009153 LowVol 4.08% -21.85%
1295 MBL MobileCash MBL $0.000485 LowVol 5.80% 3.49% 55.85%
1296 MONETA Moneta MONETA $0.000485 LowVol 5.85% -19.96% 64.80%
1297 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000324 LowVol 5.75% 3.63% 3.90%
1298 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000133 LowVol -2.16% -21.67% -25.43%
1299 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002265 LowVol 5.75% 16.14% 71.38%
1300 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol 2.95% 6.09% -19.64%
1301 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -5.55% 152.19%
1302 SJCX Storjcoin X SJCX $0.281702 LowVol -8.44%
1303 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -17.63%
1304 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013634 LowVol -0.34% -5.28% 29.42%
1305 EGG EggCoin EGG $0.055943 LowVol 41.84%
1306 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -26.18%
1307 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 6.37% 1.86%
1308 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 0.46% -2.83%
1309 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.495554 LowVol 5.01% 15.26% 51.17%
1310 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 8.12%
1311 PAYP PayPeer PAYP $0.000165 LowVol 5.75% 59.03%
1312 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol
1313 GARY President Joh… GARY $0.134359 LowVol 1.13% 29.38%
1314 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 24.27%
1315 TEAM TeamUp TEAM $0.000349 LowVol 11.87%
1316 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 44.70%
1317 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol -5.44% 42.21%
1318 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol
1319 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 17.64%
1320 TERA TeraCoin TERA $0.000151 LowVol -3.93%
1321 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 7.56%
1322 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -77.36%
1323 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol 7.24% -18.09%
1324 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1325 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol 9.94% 24.18%
1326 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 2.64% 58.21%
1327 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol
1328 MEN PeopleCoin MEN $0.000158 LowVol 1.01% 52.12%
1329 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 4.34% 56.92%
1330 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1331 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1332 FC Facecoin FC $0.003480 -11.42%
1333 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -25.47%
1334 FBL Faceblock FBL $0.001654 -7.25%

Quay lại phần 1

Phản hồi