Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 21h ngày 8/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 21h ngày 8/12/2017 (GMT +7) của 1334 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 21h ngày 8/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15587.80 trên tổng giá trị $260,751,939,010

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $455.99 trên tổng giá trị $43,871,601,118

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1471.23 trên tổng giá trị $24,782,041,783

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.18 trên tổng giá trị $11,616,546,502

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.250314 trên tổng giá trị $9,696,950,344

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng CASH Cashcoin (CASH) đang có giá hiện tại $0.002491 trên tổng giá trị $114,964 đã biến động tăng 344.51% trong 1h qua

    + Đồng OPT Opus (OPT) đang có giá hiện tại $0.029546 trên tổng giá trị $4,138,764 đã biến động tăng 88.92% trong 1h qua

    + Đồng AERM Aerium (AERM) đang có giá hiện tại $0.185249 trên tổng giá trị đã biến động tăng 86.13% trong 1h qua

    + Đồng XCRE Creatio (XCRE) đang có giá hiện tại $0.015744 trên tổng giá trị $323,075 đã biến động tăng 72.65% trong 1h qua

    + Đồng MAGE MagicCoin (MAGE) đang có giá hiện tại $30.30 trên tổng giá trị đã biến động tăng 68.13% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.133261 trên tổng giá trị $1,314,975 đã biến động tăng 632.84% trong 24h qua

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000069 trên tổng giá trị $2,342,112 đã biến động tăng 581.58% trong 24h qua

    + Đồng ANTX Antimatter (ANTX) đang có giá hiện tại $0.000151 trên tổng giá trị đã biến động tăng 516.91% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000151 trên tổng giá trị đã biến động tăng 472.77% trong 24h qua

    + Đồng CTIC3 Coimatic 3.0 (CTIC3) đang có giá hiện tại $0.019530 trên tổng giá trị đã biến động tăng 317.94% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000151 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2586.31% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.298653 trên tổng giá trị $22,582,497 đã biến động tăng 1555.21% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000151 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1170.80% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.745195 trên tổng giá trị $34,923 đã biến động tăng 1149.96% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000722 trên tổng giá trị $1,136,410 đã biến động tăng 762.41% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 21h ngày 8/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 USDE USDe USDE $171,829 $0.000151 1,134,236,104 $979 -0.66% -0.25% -26.39%
702 EMD Emerald Crypto EMD $168,170 $0.008797 19,117,129 $2,432 -0.65% 3.35% -13.76%
703 EBCH eBitcoinCash EBCH $165,449 $0.017818 9,285,500 $8,810 2.25% 26.96% 26.14%
704 LCP Litecoin Plus LCP $164,345 $0.221937 740,505 $3,543 -0.59% -1.38% 114.04%
705 BITGOLD bitGold BITGOLD $160,724 $1786.43 89.9694 $1,384 1.12% 18.66% 20.61%
706 SPRTS Sprouts SPRTS $159,476 $1.2e-07 1,385,358,739,980 $556 11.14% -12.00% -30.23%
707 URC Unrealcoin URC $156,430 $0.022270 7,024,402 $623 -0.59% -22.12% -5.06%
708 MARS Marscoin MARS $153,169 $0.005416 28,279,074 $1,388 -0.67% 14.43% 44.06%
709 ACP AnarchistsPrime ACP $150,455 $0.034234 4,394,874 $29,460 3.34% 4.58% 52.72%
710 BOST BoostCoin BOST $149,070 $0.012574 11,855,487 $1,240 -0.66% -1.95% -14.13%
711 CRDNC Credence Coin CRDNC $148,633 $0.043372 3,426,940 $801,463 -7.52% 2.81% -98.85%
712 RED RedCoin RED $147,644 $0.001992 74,107,896 $1,173 -0.30% -3.76% 3.25%
713 DRXNE DROXNE DRXNE $144,970 $0.002293 63,211,078 $2,592 5.83% 25.03% 8.53%
714 GP GoldPieces GP $141,153 $0.115684 1,220,161 $6,565 -0.67% -30.80% 7.50%
715 MONK Monkey Project MONK $139,440 $1.32 105,797 $4,541 6.49% -31.15% -71.99%
716 KAYI Kayicoin KAYI $136,719 $0.000481 284,249,613 $892 -20.41% -32.08% 18.20%
717 PRC PRCoin PRC $136,212 $0.008635 15,774,200 $18,017 -0.66% -18.17% -1.85%
718 FXE FuturXe FXE $135,976 $0.577587 235,421 $3,262 0.29% 2.66% -59.81%
719 HONEY Honey HONEY $133,101 $0.392311 339,274 $851 1.13% -15.32% -6.82%
720 VUC Virta Unique … VUC $132,445 $0.002154 61,501,950 $2,028 2.58% 21.31% 68.63%
721 HXX Hexx HXX $131,362 $0.088404 1,485,920 $796 -0.28% 36.02% 137.33%
722 GPU GPU Coin GPU $126,777 $0.003132 40,477,042 $577 -0.67% 1.92% 34.21%
723 REE ReeCoin REE $126,223 $0.000049 2,560,000,000 $983 7.74% -31.68% -19.37%
724 XRA Ratecoin XRA $123,810 $0.001078 114,877,489 $1,907 -0.61% -32.28% -10.89%
725 TSE Tattoocoin (S… TSE $123,372 $0.001364 90,421,856 $961 -0.69% 36.35%
726 CJ Cryptojacks CJ $123,183 $0.000303 406,568,581 $1,621 -0.66% -22.25% -12.60%
727 BUMBA BumbaCoin BUMBA $122,534 $0.005454 22,467,874 $573 -33.90% -14.41% 16.32%
728 SCORE Scorecoin SCORE $117,645 $0.003877 30,346,591 $899 -0.62% -15.18% 19.37%
729 ALL Allion ALL $117,419 $0.018940 6,199,359 $754 -0.43% 146.21% 65.82%
730 MAR Marijuanacoin MAR $115,150 $0.075890 1,517,329 $2,876 -0.55% -15.85% 24.86%
731 CASH Cashcoin CASH $114,964 $0.002491 46,158,242 $4,442 344.51% 105.20% 120.04%
732 BAS BitAsean BAS $113,587 $0.022717 5,000,000 $1,754 2.67% 27.86% -7.77%
733 VOT VoteCoin VOT $112,311 $0.006817 16,474,625 $1,820 -25.04% -40.14% -52.59%
734 TAJ TajCoin TAJ $108,946 $0.013515 8,061,021 $1,408 7.42% 10.53% 58.80%
735 BITEUR bitEUR BITEUR $105,929 $1.26 83,746 $11,360 0.92% 7.77% 3.29%
736 CACH CacheCoin CACH $102,390 $0.024407 4,195,132 $1,050 -4.95% 15.58% -21.44%
737 EAGLE EagleCoin EAGLE $102,365 $0.048898 2,093,421 $2,598 1.12% 83.28% 19.96%
738 611 SixEleven 611 $97,964 $0.227088 431,392 $2,452 -0.66% -11.10% 46.07%
739 NRO Neuro NRO $97,775 $0.002575 37,965,112 $1,054 -0.84% -22.91% 94.78%
740 GLT GlobalToken GLT $95,286 $0.003634 26,218,700 $670 23.97% 46.66% 47.18%
741 CF Californium CF $94,771 $0.039388 2,406,077 $17,022 -0.66% -7.21% 47.76%
742 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $92,462 $0.011515 8,030,000 $2,088 -0.67% -33.85% -47.05%
743 WOMEN WomenCoin WOMEN $92,090 $0.002083 44,220,400 $7,409 -21.33% -18.76% 6.84%
744 BLRY BillaryCoin BLRY $87,182 $0.009696 8,991,963 $9,815 -0.84% 19.22% -33.98%
745 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $84,538 $0.001060 79,719,140 $536 -0.66% -11.40% 8.03%
746 $$$ Money $$$ $84,438 $0.001840 45,887,218 $523 -0.71% 5.91% 27.03%
747 SOIL SOILcoin SOIL $84,371 $0.014797 5,702,048 $1,852 0.49% 7.70% 53.77%
748 ATX Artex Coin ATX $84,107 $0.004478 18,781,750 $594 -0.85% 1.47% 29.72%
749 SGR Sugar Exchange SGR $82,837 $0.023668 3,500,000 $7,552 -0.54% -4.64% -37.45%
750 XCO X-Coin XCO $82,165 $0.006634 12,384,976 $959 -0.84% -19.81% 32.34%
751 LTCR Litecred LTCR $80,135 $0.002651 30,227,750 $3,176 0.46% -22.80% 146.02%
752 CMT Comet CMT $78,572 $0.090020 872,830 $3,309 -3.34% -44.92% 92.42%
753 KRONE Kronecoin KRONE $78,106 $0.020994 3,720,456 $1,560 -1.06% -3.73% 97.06%
754 DRS Digital Rupees DRS $77,383 $0.000151 510,802,961 $4,476 -0.59% -0.34% 47.22%
755 MAY Theresa May Coin MAY $75,959 $0.003030 25,070,200 $802 -11.46% -11.79% 6.72%
756 CXT Coinonat CXT $72,522 $0.008410 8,623,200 $886 1.73% 32.83% 48.60%
757 GPL Gold Pressed … GPL $69,097 $0.269355 256,527 $549 -0.59% -11.83% 9.16%
758 KURT Kurrent KURT $66,710 $0.006725 9,919,485 $812 -0.19% -30.05% 14.96%
759 ERY Eryllium ERY $65,769 $0.012044 5,460,761 $3,429 -0.82% 4.79% 151.72%
760 VRS Veros VRS $64,698 $0.000133 486,609,040 $504 -0.58% 120.05% 118.31%
761 SPT Spots SPT $54,310 $0.002424 22,406,021 $2,325 -0.66% -32.10% -21.60%
762 XCS CybCSec XCS $53,784 $0.004545 11,834,082 $1,323 -8.48% 12.70% 45.86%
763 G3N G3N G3N $50,405 $0.006666 7,561,891 $1,163 -0.59% -0.34% 48.14%
764 ITZ Interzone ITZ $46,118 $0.024996 1,844,969 $1,798 -0.79% -12.33% 120.28%
765 XBTS Beatcoin XBTS $46,062 $0.030211 1,524,686 $2,218 -0.67% -45.50% 39.09%
766 ICON Iconic ICON $44,910 $0.075747 592,894 $3,589 -0.66% -34.82% 30.03%
767 FLAX Flaxscript FLAX $42,900 $0.007681 5,585,181 $1,691 1.57% -65.62% -70.42%
768 VLTC Vault Coin VLTC $40,514 $0.001335 30,339,570 $3,069 -0.59% 5.51% 0.13%
769 LUNA Luna Coin LUNA $39,228 $0.023856 1,644,380 $588 -0.66% 0.65% 21.07%
770 LBTC LiteBitcoin LBTC $38,834 $0.012180 3,188,280 $20,175 1.46% 16.70% 305.17%
771 BNX BnrtxCoin BNX $36,791 $0.001387 26,522,501 $568 1.11% 3.10% 40.42%
772 MSCN Master Swiscoin MSCN $36,194 $0.000810 44,700,610 $1,915 -1.27% -18.96% -23.69%
773 GSR GeyserCoin GSR $34,923 $0.745195 46,864 $16,006 21.00% 162.97% 1149.96%
774 IMX Impact IMX $31,599 $0.000289 109,509,099 $636 -0.59% -36.73% 68.04%
775 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $31,194 $0.035950 867,702 $16,903 -8.40% -28.01% 143.66%
776 GRIM Grimcoin GRIM $26,590 $0.002575 10,324,802 $1,554 20.62% -14.07% 19.39%
777 EOT EOT Token EOT $25,047 $0.003032 8,260,903 $2,292 -60.24% -76.13% -76.10%
778 VPRC VapersCoin VPRC $19,554 $0.000025 780,124,964 $1,561 1.33% -29.17% -10.44%
779 ELS Elysium ELS $17,595 $0.004393 4,005,012 $740 -0.66% -12.33% 23.11%
780 CREVA CrevaCoin CREVA $16,833 $0.000463 36,390,750 $3,173 -0.62% -39.02% -36.02%
781 LVPS LevoPlus LVPS $15,590 $0.010302 1,513,256 $3,651 35.19% -22.17% 56.36%
782 ULA Ulatech ULA $6,716 $0.033652 199,586 $1,527 -0.59% -23.58% 236.05%
783 HMC HarmonyCoin HMC $6,637 $0.011826 561,235 $5,013 -0.66% -6.23% 7.90%
784 XNG Enigma XNG $2,667 $0.160431 16,627 $701 -0.66% -6.49% -8.15%
785 BCAP BCAP BCAP $15,351,000 $1.54 10,000,000 LowVol 1.15% 6.89% 12.71%
786 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
787 ETT EncryptoTel [… ETT $11,915,022 $0.191772 62,131,190 LowVol 12.96% 14.38% 42.32%
788 ECOB Ecobit ECOB $10,068,622 $0.022654 444,444,444 LowVol 1.64% 85.34% 101.16%
789 XC XCurrency XC $7,752,672 $1.32 5,870,168 LowVol 14.48% 49.89%
790 ECN E-coin ECN $5,908,119 $1.26 4,707,140 LowVol -0.05% -53.97% -60.73%
791 PGL Prospectors Gold PGL $4,954,052 $0.076807 64,500,000 LowVol -0.59% -0.24% 44.38%
792 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 413.88%
793 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $3,204,888 $0.090788 35,300,866 LowVol -3.89% -3.68%
794 EMV Ethereum Movi… EMV $2,519,820 $0.383729 6,566,666 LowVol 1.12% 10.82% 8.19%
795 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,398,848 $0.079962 30,000,000 LowVol -0.21% -11.86% -23.29%
796 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,262,954 $4.86 465,952 LowVol 1.52% 11.89% -3.49%
797 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,892,185 $0.311924 6,066,172 LowVol -0.66% -14.54% 28.45%
798 RC RussiaCoin RC $1,827,633 $0.218150 8,377,873 LowVol -0.66% -18.96% 67.81%
799 ITT Intelligent T… ITT $1,813,738 $0.185115 9,797,899 LowVol 1.12% 6.89% -17.61%
800 SHORTY Shorty SHORTY $1,545,230 $0.015452 100,000,000 LowVol -0.84% -3.09%
801 REX REX REX $1,468,985 $0.169614 8,660,756 LowVol 2.02% 7.33% 32.30%
802 AHT Bowhead AHT $1,365,392 $0.170674 8,000,000 LowVol 11.84% -18.91%
803 SDC ShadowCash SDC $1,254,648 $0.187397 6,695,133 LowVol -0.66% 7.29% 30.92%
804 ORB Orbitcoin ORB $1,176,600 $0.380337 3,093,573 LowVol -0.92% -2.70% 37.57%
805 MAC Machinecoin MAC $1,150,518 $0.056862 20,233,650 LowVol 0.10% 5.97% 81.00%
806 XFT Footy Cash XFT $1,121,978 $0.246432 4,552,890 LowVol -0.23% -12.82% 17.95%
807 GIM Gimli GIM $1,083,416 $0.013543 80,000,000 LowVol -10.80% 100.39% 48.80%
808 TALK BTCtalkcoin TALK $1,073,326 $0.016439 65,290,635 LowVol -0.92% 23.92% 120.62%
809 UTC UltraCoin UTC $1,061,445 $0.023772 44,650,678 LowVol -8.45% -6.27% -17.69%
810 METAL MetalCoin METAL $955,600 $0.012422 76,925,527 LowVol -0.84% -15.68% 27.14%
811 INPAY InPay INPAY $939,258 $0.093926 10,000,000 LowVol 0.54% -34.10% -27.76%
812 VAL Valorbit VAL $844,876 $0.000159 5,319,038,532 LowVol 4.60%
813 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $836,516 $0.000037 22,879,202,934 LowVol 1.52% 35.46% -33.78%
814 EBET EthBet EBET $767,427 $0.090259 8,502,500 LowVol 1.12% 5.28% -7.46%
815 LNK Link Platform LNK $750,670 $15.80 47,503 LowVol 1.12% -44.02% -39.55%
816 PIGGY Piggycoin PIGGY $726,071 $0.001489 487,522,054 LowVol 1.65% 128.27% 99.80%
817 RIYA Etheriya RIYA $652,276 $0.412433 1,581,531 LowVol -0.83% 2.34% 28.84%
818 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 16.94% -47.25%
819 BBT BitBoost BBT $570,873 $0.117394 4,862,878 LowVol 1.12% 6.89% 3.40%
820 GOOD Goodomy GOOD $532,293 $0.001206 441,349,000 LowVol -1.96% -29.55%
821 ICE iDice ICE $531,268 $0.338169 1,571,013 LowVol 1.10% 151.10% 166.92%
822 BITS Bitstar BITS $529,299 $0.022933 23,079,737 LowVol 2.66% -26.52% -0.07%
823 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 15.22%
824 STS Stress STS $496,217 $0.000878 565,134,332 LowVol 15.53%
825 ITI iTicoin ITI $496,096 $15.50 32,000 LowVol -1.34% -0.27% -14.81%
826 SAC SACoin SAC $488,815 $0.069687 7,014,447 LowVol -0.66% -9.08% -3.70%
827 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -3.40% -18.49% -23.58%
828 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -23.93%
829 AU AurumCoin AU $466,741 $1.58 296,216 LowVol -0.65% -9.49% 22.41%
830 GLC GlobalCoin GLC $464,029 $0.007120 65,171,010 LowVol 1.57% -0.34% 63.45%
831 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $447,799 $0.082493 5,428,300 LowVol 1.50% 7.43% 47.91%
832 GUN Guncoin GUN $446,765 $0.002267 197,101,078 LowVol -0.69% -5.33% 28.26%
833 V Version V $434,960 $0.000927 469,047,630 LowVol -0.60% -32.40% -23.60%
834 DAXX DaxxCoin DAXX $431,829 $0.000867 498,064,420 LowVol -2.37% -4.81% 76.93%
835 WAY WayGuide WAY $422,272 $0.004221 100,040,708 LowVol 36.73%
836 UNIC UniCoin UNIC $404,046 $0.136102 2,968,698 LowVol -0.23% 0.27% 38.58%
837 STV Sativacoin STV $380,114 $0.053638 7,086,665 LowVol -0.66% 10.55% 105.66%
838 PR Prototanium PR $374,251 $1.91 195,923 LowVol 4.42% 9.08% 45.30%
839 AMBER AmberCoin AMBER $370,024 $0.008467 43,699,481 LowVol 5.21% -5.92%
840 CFT CryptoForecast CFT $369,312 $0.008029 46,000,000 LowVol -0.61% -25.53% -2.87%
841 CUBE DigiCube CUBE $367,996 $0.000151 2,429,126,009 LowVol -0.66% -0.34%
842 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol -0.66% 1.93%
843 FUNK The Cypherfunks FUNK $330,708 $0.000007 46,300,244,999 LowVol 0.72% 4.79% 51.26%
844 VIDZ PureVidz VIDZ $329,577 $0.002631 125,279,775 LowVol -0.61% -15.14% 36.87%
845 XGR GoldReserve XGR $322,879 $0.018803 17,171,382 LowVol -0.39% -9.22% -32.96%
846 GAP Gapcoin GAP $312,719 $0.025911 12,069,158 LowVol -0.65% -2.50% 92.02%
847 SHDW Shadow Token SHDW $307,054 $0.043865 7,000,000 LowVol 2.32% -2.53% 8.64%
848 MAD SatoshiMadness MAD $303,090 $0.000151 2,000,683,485 LowVol -0.79% -0.25% 47.22%
849 FUCK FuckToken FUCK $301,650 $0.005869 51,392,878 LowVol 1.15% -16.35% -55.67%
850 BIGUP BigUp BIGUP $297,195 $0.000140 2,118,792,449 LowVol -0.86% 3.71% 15.25%
851 HODL HOdlcoin HODL $285,076 $0.001818 156,814,305 LowVol -0.59% 3.14% 41.16%
852 WMC WMCoin WMC $274,174 $0.023784 11,527,489 LowVol -0.79% -0.34% 46.07%
853 J Joincoin J $270,690 $0.110558 2,448,402 LowVol -12.99% -2.97% 36.62%
854 Q2C QubitCoin Q2C $263,214 $0.001060 248,209,338 LowVol -0.66% -30.10% -20.73%
855 ARI Aricoin ARI $250,132 $0.001783 140,262,505 LowVol 16.82% 8.18% 62.79%
856 SH Shilling SH $246,045 $0.006211 39,612,925 LowVol -0.66% -16.52% 2.01%
857 WYV Wyvern WYV $244,489 $0.137859 1,773,472 LowVol -0.66% -17.40% 32.54%
858 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $240,541 $0.303289 793,108 LowVol -0.84% -0.19% 78.36%
859 MRJA GanjaCoin MRJA $236,052 $0.053023 4,451,920 LowVol -0.66% 20.41% 145.83%
860 LOT LottoCoin LOT $231,213 $0.000016 14,491,014,421 LowVol 0.86% -10.84% -5.71%
861 LTB LiteBar LTB $227,609 $0.280676 810,932 LowVol -0.85% -32.84% -2.49%
862 PASL Pascal Lite PASL $226,942 $0.053023 4,280,100 LowVol -0.66% -6.80% 23.52%
863 HAL Halcyon HAL $225,986 $0.042570 5,308,632 LowVol -0.59% -28.19% 63.53%
864 GAIA GAIA GAIA $220,171 $0.009135 24,101,381 LowVol -2.46% -25.22% 3.09%
865 CNNC Cannation CNNC $218,099 $0.088054 2,476,893 LowVol -0.59% 9.58% 21.20%
866 RBX Ripto Bux RBX $217,563 $0.000571 381,236,123 LowVol -0.86% 7.63% 33.94%
867 XRE RevolverCoin XRE $213,105 $0.009544 22,328,530 LowVol -0.84% -16.20% 56.30%
868 FRK Franko FRK $211,648 $0.227391 930,767 LowVol -0.66% -16.78% 73.27%
869 GRT Grantcoin GRT $209,204 $0.004848 43,154,585 LowVol -0.84% -2.36% 14.91%
870 HMP HempCoin HMP $205,522 $0.000151 1,356,645,470 LowVol -0.84% -0.24%
871 I0C I0Coin I0C $195,041 $0.009294 20,985,321 LowVol -0.64% -17.37% -1.36%
872 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 10.65% 91.54%
873 ANTI AntiBitcoin ANTI $193,147 $0.011059 17,465,159 LowVol -16.65% -3.00% 22.13%
874 BUN BunnyCoin BUN $191,982 $0.000002 102,320,536,827 LowVol -0.82% -3.81% -65.87%
875 FIRE Firecoin FIRE $190,832 $1.94 98,412 LowVol -0.66% 42.66%
876 OHM OHM OHM $189,606 $0.006363 29,799,498 LowVol -35.93% -0.24%
877 JIN Jin Coin JIN $176,053 $0.017876 9,848,485 LowVol -0.66% 184.68%
878 PX PX PX $174,226 $0.001818 95,838,199 LowVol -0.66% 10.42%
879 DLC Dollarcoin DLC $172,450 $0.018937 9,106,714 LowVol -0.84% -0.24% 46.16%
880 ISL IslaCoin ISL $167,172 $0.110439 1,513,704 LowVol -0.66% -1.55%
881 EUC Eurocoin EUC $164,769 $0.013270 12,416,554 LowVol 3.81% -12.60% 23.76%
882 PXI Prime-XI PXI $163,900 $0.009167 17,880,130 LowVol -7.96% 51.43% 60.20%
883 XCT C-Bit XCT $160,600 $0.001021 157,223,250 LowVol -0.21% -17.21% 64.72%
884 ARCO AquariusCoin ARCO $158,337 $0.106036 1,493,239 LowVol -0.75% 0.64% 46.34%
885 XPY PayCoin XPY $155,054 $0.013111 11,826,368 LowVol -0.66% 7.11% 8.43%
886 VTA Virtacoin VTA $154,383 $0.000030 5,201,310,113 LowVol -0.36% -28.26% 300.07%
887 MNM Mineum MNM $152,681 $0.016180 9,436,367 LowVol -0.22% -46.34% 4.20%
888 SLING Sling SLING $152,254 $0.141751 1,074,095 LowVol 2.54% 54.02%
889 CON PayCon CON $152,114 $0.006601 23,042,604 LowVol -0.62% 47.05% 35.09%
890 PHO Photon PHO $146,664 $0.000007 20,534,513,314 LowVol 18.81% 5.13% 80.41%
891 IMS Independent M… IMS $144,750 $0.026961 5,368,934 LowVol -0.76% 61.73% 47.52%
892 BIP BipCoin BIP $144,214 $0.088623 1,627,261 LowVol -0.66% 18.86% 86.05%
893 LEA LeaCoin LEA $143,488 $0.000456 314,685,491 LowVol 0.60% -20.88% -15.29%
894 PRX Printerium PRX $139,691 $0.011817 11,821,728 LowVol -0.84% 116.59% 474.17%
895 CTO Crypto CTO $135,261 $0.011059 12,230,834 LowVol -0.66% -0.34% -7.72%
896 EMP EMoneyPower EMP $128,224 $0.013937 9,200,000 LowVol -0.66% 76.51%
897 SOON SoonCoin SOON $124,187 $0.009965 12,462,620 LowVol -0.67% -6.33% 35.72%
898 TEK TEKcoin TEK $123,097 $0.000087 1,414,054,562 LowVol -2.16% -46.87% -14.67%
899 DRM Dreamcoin DRM $117,268 $0.047872 2,449,632 LowVol -0.59% -26.59% 67.15%
900 UNITS GameUnits UNITS $115,177 $0.033164 3,472,983 LowVol -2.29% -15.81% 41.23%
901 ARG Argentum ARG $114,758 $0.013370 8,583,454 LowVol -0.75% 7.32% 3.02%
902 CRX Chronos CRX $111,604 $0.001514 73,729,962 LowVol -0.63% 44.34% 67.09%
903 NEVA NevaCoin NEVA $110,294 $0.044664 2,469,430 LowVol 0.17% -12.90% 3.88%
904 RUPX Rupaya RUPX $109,782 $0.017984 6,104,374 LowVol -0.59% -57.44% -47.90%
905 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 14.48% 68.94%
906 SCRT SecretCoin SCRT $107,624 $0.025451 4,228,672 LowVol -0.66% -0.15%
907 CAGE CageCoin CAGE $106,728 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 3.32% -53.21% -87.69%
908 URO Uro URO $104,618 $0.086654 1,207,310 LowVol -0.66% -14.94% 47.76%
909 CNC CHNCoin CNC $104,374 $0.002121 49,212,263 LowVol -0.59% -0.34% 317.76%
910 POP PopularCoin POP $100,322 $0.000030 3,372,875,244 LowVol 31.28% 10.57% 45.43%
911 QTL Quatloo QTL $99,235 $0.012856 7,718,883 LowVol -0.86% -27.78% -4.32%
912 JET Jetcoin JET $99,024 $0.020323 4,872,509 LowVol 1.12% -11.36% -51.81%
913 GCC GuccioneCoin GCC $98,340 $0.004848 20,285,537 LowVol -0.59% -12.32% 49.98%
914 BITZ Bitz BITZ $98,022 $0.049235 1,990,891 LowVol -0.59% -0.95%
915 ARB ARbit ARB $93,881 $0.011968 7,844,340 LowVol -0.59% 194.20% 57.13%
916 QCN QuazarCoin QCN $91,576 $0.015149 6,044,911 LowVol -13.13% -5.72% -32.43%
917 ZMC ZetaMicron ZMC $90,948 $0.000151 600,344,291 LowVol -0.84% -0.34% 47.22%
918 RPC RonPaulCoin RPC $88,868 $0.099076 896,966 LowVol -0.59% -0.27% 39.89%
919 EGAS ETHGAS EGAS $88,003 $0.008664 10,157,540 LowVol 1.12% 8.01% 114.96%
920 WARP WARP WARP $86,942 $0.079382 1,095,224 LowVol -0.66% -0.34%
921 MST MustangCoin MST $86,821 $0.137736 630,343 LowVol -8.33% -2.96% 10.00%
922 MND MindCoin MND $86,538 $0.005454 15,867,695 LowVol -0.66% -0.24% 45.60%
923 PONZI PonziCoin PONZI $85,184 $0.098925 861,099 LowVol -0.84%
924 JWL Jewels JWL $83,734 $0.004149 20,181,636 LowVol 0.89% 27.15%
925 BTQ BitQuark BTQ $81,173 $0.008938 9,081,731 LowVol -13.81% -24.12% -2.35%
926 SLM Slimcoin SLM $79,202 $0.005302 14,937,439 LowVol -0.59% -2.53%
927 ICOB ICOBID ICOB $77,063 $0.000722 106,701,874 LowVol -0.03% -5.03% 27.26%
928 PULSE Pulse PULSE $75,817 $0.005302 14,298,972 LowVol -0.66% 11.63% 84.03%
929 VEC2 VectorAI VEC2 $75,575 $0.004545 16,628,975 LowVol -0.84% -30.40% 4.36%
930 ADCN Asiadigicoin ADCN $75,538 $0.003030 24,931,054 LowVol -0.59% -17.18% -2.15%
931 CPN CompuCoin CPN $74,854 $0.003816 19,615,019 LowVol -0.89% 29.63% 21.47%
932 BRAT BRAT BRAT $74,588 $0.000466 160,000,000 LowVol 0.92% 198.70% 45.42%
933 NTWK Network Token NTWK $70,897 $0.006074 11,671,310 LowVol 1.05% 102.43% 17.47%
934 AMMO Ammo Rewards AMMO $70,697 $0.000909 77,777,777 LowVol -0.59% -0.24% 2.36%
935 BRAIN Braincoin BRAIN $70,345 $0.006969 10,094,424 LowVol -0.59% -0.25% 27.78%
936 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 15.76% 85.69%
937 BVC BeaverCoin BVC $69,611 $0.022345 3,115,258 LowVol -0.42% -27.58% 0.50%
938 COXST CoExistCoin COXST $69,574 $0.002567 27,100,000 LowVol -48.15% -35.42%
939 MCRN MACRON MCRN $69,349 $0.000173 401,421,401 LowVol -0.81% -22.37% 15.44%
940 EXN ExchangeN EXN $69,321 $0.013592 5,100,000 LowVol -0.32% 19.08% 102.17%
941 MNC Mincoin MNC $67,757 $0.016814 4,029,905 LowVol 0.84% -50.80% -56.44%
942 EGO EGO EGO $63,627 $0.001060 60,000,001 LowVol -0.66% -0.24% 79.77%
943 VIP VIP Tokens VIP $63,211 $0.000757 83,450,403 LowVol -0.59% -0.34% 48.72%
944 300 300 Token 300 $61,354 $204.51 300 LowVol -0.84% 1.15% 6.16%
945 ORLY Orlycoin ORLY $61,069 $0.001666 36,646,779 LowVol -0.59% 9.63% 45.80%
946 E4ROW E4ROW E4ROW $59,571 $0.013545 4,398,000 LowVol 1.15% -19.81%
947 BSC BowsCoin BSC $58,856 $0.010604 5,550,102 LowVol -0.66% -0.26% 12.02%
948 TAGR TAGRcoin TAGR $58,582 $0.001515 38,669,634 LowVol -0.66% -0.15% 62.30%
949 CRT CRTCoin CRT $57,643 $0.727167 79,270 LowVol -0.66% -0.25% 47.22%
950 PIE PIECoin PIE $57,498 $0.004242 13,554,987 LowVol -0.84% 21.56% 21.24%
951 BENJI BenjiRolls BENJI $55,360 $0.002733 20,254,346 LowVol -0.81% -0.83% 21.80%
952 RBT Rimbit RBT $54,811 $0.000475 115,499,623 LowVol 2.37% -9.34% -14.79%
953 CWXT CryptoWorldX … CWXT $54,044 $0.000906 59,630,200 LowVol -0.85% -14.81% 18.11%
954 IMPS ImpulseCoin IMPS $52,140 $0.002575 20,245,510 LowVol -0.59% -8.65% 22.74%
955 KIC KibiCoin KIC $52,140 $0.003547 14,701,000 LowVol 1.84% 72.39% -52.98%
956 BIOS BiosCrypto BIOS $50,470 $0.002424 20,821,709 LowVol -0.66% -0.25% 51.33%
957 DIBC DIBCOIN DIBC $49,549 $0.009910 5,000,000 LowVol -4.89% -4.06% -12.62%
958 RIDE Ride My Car RIDE $46,028 $0.000454 101,276,976 LowVol -0.59% 49.65% 47.22%
959 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 6.32% 4.21%
960 UET Useless Ether… UET $44,763 $0.011288 3,965,716 LowVol 1.05% 16.13% 24.11%
961 SONG SongCoin SONG $43,934 $0.001349 32,565,300 LowVol -0.66% -2.46% 12.66%
962 CESC CryptoEscudo CESC $43,662 $0.000303 144,105,100 LowVol -0.84% -12.14% -1.80%
963 DES Destiny DES $43,630 $0.027269 1,600,000 LowVol -0.59% -1.44% 12.68%
964 BLZ BlazeCoin BLZ $42,747 $0.000070 608,557,394 LowVol 0.69% -3.94% 11.23%
965 HVCO High Voltage HVCO $42,627 $0.028529 1,494,171 LowVol 13.86% 75.36%
966 TOR Torcoin TOR $42,032 $0.132937 316,179 LowVol 0.56% -19.46% -25.51%
967 FUZZ FuzzBalls FUZZ $41,707 $0.008635 4,829,945 LowVol -0.84% -31.15% 34.98%
968 PEX PosEx PEX $41,625 $0.016967 2,453,240 LowVol -0.59% 2.22% 50.77%
969 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,892 $0.005151 7,550,640 LowVol -0.66% 47.48% -12.18%
970 OS76 OsmiumCoin OS76 $38,465 $0.043024 894,026 LowVol -0.66% 1.08% 81.03%
971 FLVR FlavorCoin FLVR $37,991 $0.001818 20,898,106 LowVol -4.81% -23.16%
972 KNC KingN Coin KNC $37,275 $18.56 2,008 LowVol -0.66% -16.66% 12.76%
973 ZYD Zayedcoin ZYD $36,890 $0.005908 6,243,840 LowVol -0.66% -10.16% 22.63%
974 WORM HealthyWormCoin WORM $36,030 $0.000323 111,488,214 LowVol 6.50% -38.76%
975 SFC Solarflarecoin SFC $34,647 $0.002460 14,083,450 LowVol -0.93% -36.03% -20.26%
976 STEPS Steps STEPS $33,859 $0.001818 18,625,017 LowVol -0.66% -40.15% -27.20%
977 PLNC PLNcoin PLNC $33,656 $0.001969 17,089,600 LowVol -7.93% -0.15% 52.85%
978 LIR LetItRide LIR $32,987 $0.000909 36,291,214 LowVol -0.66% -5.94%
979 WBB Wild Beast Block WBB $32,883 $0.196032 167,742 LowVol -0.59% -4.17% 26.97%
980 GBT GameBet Coin GBT $32,212 $0.001515 21,262,780 LowVol -0.66% -16.86% -7.99%
981 JOBS JobsCoin JOBS $32,122 $0.000303 106,019,270 LowVol -0.84% -0.24% 47.22%
982 BOAT BOAT BOAT $32,104 $0.001731 18,547,845 LowVol -0.84% -38.48% 30.96%
983 SLEVIN Slevin SLEVIN $31,814 $0.000454 70,000,000 LowVol -25.44% -1.83% 45.91%
984 EREAL eREAL EREAL $30,895 $0.000451 68,427,562 LowVol 1.12% 4.80% -7.99%
985 DLISK DAPPSTER DLISK $30,299 $0.000303 100,000,000 LowVol -33.90% -44.00%
986 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
987 XOC Xonecoin XOC $29,905 $0.071202 420,000 LowVol -0.66%
988 MILO MiloCoin MILO $28,845 $0.002673 10,789,954 LowVol -0.59% 4.29% -2.94%
989 ALTC Antilitecoin ALTC $28,644 $0.000909 31,512,613 LowVol -0.66% -0.34% 48.59%
990 SDP SydPak SDP $28,492 $0.178307 159,794 LowVol -0.84% -0.57% 48.83%
991 SCS Speedcash SCS $28,163 $0.107560 261,831 LowVol -0.59% -0.34% 69.79%
992 PLACO PlayerCoin PLACO $26,602 $0.000757 35,120,000 LowVol -0.59% -16.86% 14.54%
993 DIX Dix Asset DIX $25,872 $2.6e-07 100,000,000,000 LowVol -0.01% -38.62% 21.97%
994 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol -0.09% 0.60%
995 BIOB BioBar BIOB $24,422 $0.027572 885,756 LowVol -0.59% 2.01% 39.86%
996 IBANK iBank IBANK $23,314 $0.005151 4,526,324 LowVol 24.86% -3.09% 216.20%
997 TRADE Tradecoin TRADE $21,897 $0.002809 7,795,204 LowVol -2.64% 61.53%
998 CAB Cabbage CAB $21,275 $0.002026 10,499,996 LowVol 2.73% -21.24%
999 SOCC SocialCoin SOCC $20,141 $0.014543 1,384,879 LowVol -0.84% 61.72% 49.65%
1000 SANDG Save and Gain SANDG $19,965 $0.006514 3,064,800 LowVol -0.59% -0.37%
1001 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,755 $0.026208 753,776 LowVol -0.84% -25.04% -20.87%
1002 ROOFS Roofs ROOFS $19,694 $0.000151 130,000,000 LowVol 2.13% -20.40% -43.23%
1003 XRC Rawcoin XRC $19,087 $0.027079 704,882 LowVol -3.39% 9.88% 57.61%
1004 QBK Qibuck Asset QBK $19,022 $0.011381 1,671,379 LowVol 0.28% 60.84%
1005 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $18,451 $0.001363 13,532,750 LowVol -0.84% -4.56% 42.29%
1006 JS JavaScript Token JS $18,320 $0.002292 7,991,996 LowVol 1.12% -45.73% 3.39%
1007 GEERT GeertCoin GEERT $17,095 $0.003358 5,091,200 LowVol 3.14% 5.68% 55.97%
1008 SLFI Selfiecoin SLFI $16,335 $0.000151 107,829,281 LowVol -0.59% 47.22%
1009 RSGP RSGPcoin RSGP $15,177 $8.79 1,727 LowVol -0.59% -3.23% -1.64%
1010 CRTM Corethum CRTM $14,675 $0.005870 2,500,000 LowVol 1.05% -55.17% 28.07%
1011 VOLT Bitvolt VOLT $13,737 $0.000909 15,112,554 LowVol 19.29% -0.24% 66.06%
1012 NODC NodeCoin NODC $13,731 $0.008181 1,678,439 LowVol -0.66% -3.80% 98.78%
1013 CCM100 CCMiner CCM100 $12,769 $0.003800 3,360,417 LowVol 0.28% 1.24% 41.47%
1014 GBC GBCGoldCoin GBC $12,756 $0.001123 11,361,817 LowVol -0.05% -27.52% 18.43%
1015 DAS DAS DAS $12,674 $0.004694 2,700,012 LowVol 7.35%
1016 ARGUS Argus ARGUS $12,488 $0.010875 1,148,324 LowVol -0.67% -4.68% 13.86%
1017 MGM Magnum MGM $11,990 $0.003030 3,957,381 LowVol -0.84% -33.49% -29.94%
1018 P7C P7Coin P7C $10,671 $0.000303 35,220,238 LowVol -0.59% -1.32%
1019 WBC WalletBuilder… WBC $9,397 $0.499778 18,803 LowVol 9.74% 152.59%
1020 CONX Concoin CONX $8,682 $0.011665 744,266 LowVol -0.66% 11.43% 92.14%
1021 TSTR Tristar Coin TSTR $7,617 $0.001515 5,027,857 LowVol -66.89% -71.50% -58.52%
1022 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,881 $0.032482 211,827 LowVol 0.16% 110.15% 64.21%
1023 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,770 $0.000734 9,227,698 LowVol -0.64% -56.29% -28.53%
1024 MRNG MorningStar MRNG $5,924 $0.000181 32,674,358 LowVol -60.82% -9.25%
1025 NANOX Project-X NANOX $5,324 $68020.40 0.078264 LowVol -0.59% 21.72% 31.68%
1026 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,384 $0.003181 1,377,917 LowVol -0.84% 1.89% 129.89%
1027 LEX Lex4All LEX $3,654 $0.003654 1,000,000 LowVol 0.16% 29.76% 129.75%
1028 EBT Ebittree Coin EBT $2,838 $0.002244 1,264,511 LowVol 4.86% -38.49% 4.58%
1029 DGCS Digital Credits DGCS $1,765 $0.000303 5,826,388 LowVol -0.59% -0.15%
1030 TOKEN SwapToken TOKEN $1,592 $1e-07 15,320,585,365 LowVol -1.86% 7.23% 3.41%
1031 ABN Abncoin ABN $1,036 $0.015301 67,700 LowVol -0.84% -0.02% 14.56%
1032 SOJ Sojourn SOJ $946 $0.001951 485,214 LowVol -1.93% 28.19%
1033 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1034 DMB Digital Money… DMB $457 $0.001085 421,300 LowVol -0.37% -18.42% 9.40%
1035 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1036 CALC CaliphCoin CALC $78 $0.000891 87,140 LowVol 0.27% 11.10%
1037 FDC Future Digita… FDC $75 $0.000027 2,753,201 LowVol 5.76% -67.34%
1038 FAL Falcoin FAL $30 $0.000151 196,766 LowVol -0.84% -50.12% -9.03%
1039 APW AppleCoin APW $12 $0.000151 80,626 LowVol -0.59% -0.24% 47.22%
1040 ATMC ATMCoin ATMC $3.80 $15,014,400 -3.75% 9.00% 36.56%
1041 BCD Bitcoin Diamo… BCD $33.22 $9,217,760 2.22% -8.27% -32.07%
1042 CMT CyberMiles CMT $0.146812 $5,886,820 -0.04% -21.08%
1043 ERO Eroscoin ERO $0.182257 $5,856,140 12.66% 24.25%
1044 ETN Electroneum ETN $0.100030 $4,487,500 -4.59% 20.26% 116.92%
1045 NULS Nuls NULS $0.980077 $4,284,340 3.61% 2.59% 96.76%
1046 GRX GOLD Reward T… GRX $4.98 $3,127,520 -2.35% -1.15% 9.84%
1047 AI POLY AI AI $16.83 $3,023,140 3.21% -2.90% 6.35%
1048 FRST FirstCoin FRST $15.74 $2,811,570 3.26% -1.56% -0.01%
1049 REC Regalcoin REC $35.60 $2,493,780 1.43% -4.28% -21.95%
1050 FRGC Fargocoin FRGC $10.63 $2,134,920 -0.08% -2.53% 7.41%
1051 CLUB ClubCoin CLUB $3.27 $2,103,190 -0.50% -14.65% -45.19%
1052 ORME Ormeus Coin ORME $2.70 $1,534,060 4.30% -19.31% -0.32%
1053 BTE BitSerial BTE $7.40 $918,357 1.41% 5.08% 72.03%
1054 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.57 $660,510 0.96% 3.18% 57.65%
1055 B2X SegWit2x [Fut… B2X $184.96 $656,220 0.63% -8.73% -9.55%
1056 STC Santa Coin STC $0.631727 $641,269 1.29% -17.12%
1057 XIN Infinity Econ… XIN $0.030147 $478,054 -0.79% -2.62% -13.93%
1058 THS TechShares THS $0.800155 $449,923 1.01% -5.75% -3.08%
1059 RYZ ANRYZE RYZ $0.017471 $404,052 -1.02% -17.14% -16.68%
1060 BOT Bodhi BOT $0.413668 $386,892 -0.26% -5.07% -6.17%
1061 ADK Aidos Kuneen ADK $23.04 $386,286 5.75% -17.34% -32.30%
1062 TSL Energo TSL $0.030723 $374,478 -1.56% -7.53% -0.37%
1063 LLT LLToken LLT $0.358070 $340,259 1.20% -2.43% 14.27%
1064 WC WINCOIN WC $0.764280 $313,421 2.49% -26.70% -9.03%
1065 XYLO XYLO XYLO $5.00 $294,825 43.58% -15.73%
1066 CAPP Cappasity CAPP $0.021213 $288,092 -3.28% -33.26%
1067 INF InfChain INF $0.013634 $284,943 2.83% -0.36% 55.88%
1068 XID Sphre AIR XID $0.191946 $189,694 0.23% -3.56% 24.32%
1069 BSR BitSoar BSR $0.174217 $187,031 -0.59% -18.81% -7.43%
1070 ICX ICON ICX $1.79 $185,083 4.00% -1.46% 23.42%
1071 EAG EA Coin EAG $3.63 $184,467 -0.59% -2.57% 13.12%
1072 XCPO Copico XCPO $0.020048 $184,432 -4.11% -5.94% -11.43%
1073 BT2 BT2 [CST] BT2 $312.99 $179,594 2.34% 87.70% 166.46%
1074 BT1 BT1 [CST] BT1 $15412.10 $144,925 0.82% 3.50% 50.45%
1075 GBG Golos Gold GBG $0.134362 $133,819 -0.64% -8.00% -8.78%
1076 B3 B3Coin B3 $0.000062 $103,365 8.36% -3.93% -14.70%
1077 BTCM BTCMoon BTCM $0.038539 $86,522 -3.90% 21.31% 305.76%
1078 QBT Qbao QBT $0.214539 $84,836 0.41% -7.41%
1079 MKR Maker MKR $396.83 $62,109 1.47% 8.71% 8.39%
1080 DSR Desire DSR $0.204609 $54,597 0.67% -36.12% -14.19%
1081 FOR FORCE FOR $0.009620 $53,283 1.13% -26.39% 184.34%
1082 MSD MSD MSD $0.008202 $43,126 -2.56% -19.74% -34.65%
1083 EVR Everus EVR $1.64 $42,927 10.83% 3.28% -22.10%
1084 FRD Farad FRD $0.084317 $42,500 4.85% -10.30% 9.32%
1085 MAGE MagicCoin MAGE $30.30 $40,839 68.13% 67.77%
1086 SUR Suretly SUR $2.87 $40,324 1.08% -5.29% -12.07%
1087 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003028 $37,943 -9.82% -41.76% 55.75%
1088 UGT UG Token UGT $0.422226 $37,728 0.00% 4.50% -3.13%
1089 SEND Social Send SEND $0.090896 $36,801 0.04% -17.55%
1090 BPL Blockpool BPL $0.197850 $30,972 -0.59% 3.55% 59.28%
1091 VASH VPNCoin VASH $0.005908 $30,937 1.76% -4.78% 32.90%
1092 AIB Advanced Inte… AIB $0.012115 $30,391 6.56% -1.57% 199.29%
1093 SKR Sakuracoin SKR $0.008151 $29,206 9.88% -34.46% 551.75%
1094 FLASH Flash FLASH $0.005300 $19,851 -0.84% 2.93% 3.02%
1095 WISH MyWish WISH $0.124162 $18,938 1.10% 17.18% -11.61%
1096 EFYT Ergo EFYT $12.86 $17,272 2.35% -18.60% 52.69%
1097 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.019530 $17,005 -23.74% 317.94% 438.11%
1098 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.100591 $16,779 18.91% 19.73% 20.93%
1099 VIU Viuly VIU $0.011656 $16,290 -4.57% 22.93% 66.20%
1100 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.090931 $16,055 -0.67% -0.21% 12.82%
1101 COR CORION COR $0.665708 $15,756 -0.59% -19.50% -24.67%
1102 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.005751 $15,205 24.77% -33.59% 137.80%
1103 MOTO Motocoin MOTO $0.007483 $13,516 -3.16% -51.76% 230.24%
1104 HNC Huncoin HNC $0.002727 $12,558 -5.82% -45.93% 62.51%
1105 BTU Bitcoin Unlim… BTU $85.04 $12,548 1.79% -9.17% -37.57%
1106 DEUS DeusCoin DEUS $0.220423 $12,547 2.90% -9.67% -38.97%
1107 EDRC EDRCoin EDRC $0.053746 $12,438 -9.30% -51.29% 2.27%
1108 BCDN BlockCDN BCDN $0.071788 $11,540 1.05% 6.44%
1109 MGC MergeCoin MGC $0.014392 $11,198 -0.66% 9.81% 14.38%
1110 BLX Blockchain Index BLX $3.21 $10,469 1.12% 5.41% 21.60%
1111 AERM Aerium AERM $0.185249 $10,264 86.13% -55.89% -82.56%
1112 SYNC Sync SYNC $727.17 $9,877 -0.66%
1113 MCR Macro MCR $1.63 $9,478 -0.81% -3.89% -24.51%
1114 TER TerraNova TER $5.36 $9,016 2.47% 49.45% 164.92%
1115 PLX PlexCoin PLX $0.030949 $8,948 -19.28% -26.01% -91.84%
1116 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003322 $8,807 -4.40% -8.86% 50.35%
1117 BOS BOScoin BOS $1.27 $7,635 -0.59% -1.81% 38.28%
1118 AKY Akuya Coin AKY $0.121649 $7,257 -4.87% -25.53% -19.96%
1119 DFS DFSCoin DFS $0.006741 $7,176 -4.74% 16.95% -28.71%
1120 HYTV Hyper TV HYTV $0.005418 $7,089 1.10% 0.33% -24.03%
1121 HAT Hawala.Today HAT $0.247355 $6,384 1.05% 30.13% 42.00%
1122 WILD Wild Crypto WILD $0.135656 $5,578 1.02% 22.24% 32.19%
1123 UR UR UR $0.001626 $5,464 21.54% -35.71% 224.71%
1124 TCOIN T-coin TCOIN $0.000282 $4,931 -3.11% -7.19% 36.51%
1125 STEX STEX STEX $1.29 $4,915 -0.12% 15.47% 216.79%
1126 SND Sand Coin SND $0.797256 $4,910 -6.85% -19.86% 10.92%
1127 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002667 $4,728 -6.88% -10.76% 20.95%
1128 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.301185 $4,518 0.86% -0.29% 63.01%
1129 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049665 $4,483 1.12% 17.58% -10.64%
1130 DGPT DigiPulse DGPT $1.39 $4,444 0.16% -12.84% 11.42%
1131 PNX Phantomx PNX $0.012742 $4,245 -12.56% -9.67% -40.02%
1132 BON Bonpay BON $1.34 $4,035 -1.13% -33.17%
1133 ONG onG.social ONG $0.162540 $3,944 1.05% 6.59% -49.44%
1134 OXY Oxycoin OXY $0.090677 $3,618 -0.32% -23.26% -31.53%
1135 WA WA Space WA $0.021815 $3,191 -0.84% -7.83% 14.60%
1136 SISA SISA SISA $0.011445 $3,106 11.02% -7.18% -11.83%
1137 MCI Musiconomi MCI $0.036760 $3,096 -4.40% -22.25% -47.81%
1138 PCN PeepCoin PCN $0.000151 $3,053 -0.59% 121.40% 1170.80%
1139 NUKO Nekonium NUKO $0.045448 $2,959 -0.59% -19.81%
1140 BTBc Bitbase BTBc $0.003333 $2,937 -3.52% -31.29% -3.17%
1141 PEC Peacecoin PEC $0.065445 $2,857 -0.84% -27.85% 12.12%
1142 APC AlpaCoin APC $0.019744 $2,847 -0.67% -24.96% -26.60%
1143 SHND StrongHands SHND $2e-08 $2,748 -4.64% -20.11% -2.72%
1144 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004848 $2,677 7.21% 3.87% -9.54%
1145 SKC Skeincoin SKC $0.023027 $2,672 -0.59% 4.16% 134.73%
1146 ACC AdCoin ACC $0.109007 $2,530 -1.41% -5.52% 4.20%
1147 OX OX Fina OX $0.000152 $2,385 0.05% -0.28% 30.01%
1148 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.087563 $2,330 -0.84% -29.93% -21.94%
1149 ZBC Zilbercoin ZBC $0.032562 $2,316 -0.66% -5.96% -23.44%
1150 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.001515 $2,137 -68.94% -75.09% -66.16%
1151 DMC DynamicCoin DMC $0.002761 $2,093 -3.25% -15.22% 61.90%
1152 GLS GlassCoin GLS $0.757466 $2,053 -9.70% -33.30% -11.65%
1153 DBG Digital Bulli… DBG $0.004393 $2,034 -0.84% -50.12% -37.87%
1154 B2B B2B B2B $0.379260 $1,900 1.10% 10.85% -13.02%
1155 PRES President Trump PRES $0.005582 $1,786 -0.67% 33.07% 50.69%
1156 DAY Chronologic DAY $3.47 $1,733 1.02% -13.55% 3.22%
1157 FRN Francs FRN $0.033090 $1,603 -0.18% -4.80% 23.32%
1158 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000384 $1,593 1.12%
1159 BSN Bastonet BSN $0.000757 $1,592 -0.59% -0.24% 10.70%
1160 ETT EncryptoTel [… ETT $0.088856 $1,536 -0.61% -3.33% -27.49%
1161 MINEX Minex MINEX $0.021405 $1,473 30.13% -6.55% -7.95%
1162 AXIOM Axiom AXIOM $0.022270 $1,379 -0.59% -4.06% 39.62%
1163 WIC Wi Coin WIC $0.002444 $1,365 -14.79% -11.68% -25.49%
1164 TRIA Triaconta TRIA $7.18 $1,262 -0.68% -10.55% -17.65%
1165 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000454 $1,209 49.11% -0.24% -6.81%
1166 CASH Cash Poker Pro CASH $0.044698 $1,206 1.12% 6.89% -15.31%
1167 HIGH High Gain HIGH $0.000606 $1,077 -0.59% -13.10% -11.13%
1168 CC CyberCoin CC $0.000151 $1,077 -0.66% -0.15% -26.39%
1169 XOT Internet of T… XOT $2120.90 $1,023 -0.84% -6.76% 3.06%
1170 INDIA India Coin INDIA $0.000303 $931 -0.59% -0.34% 25.62%
1171 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.5e-07 $888 1.12% 6.84% -18.34%
1172 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000151 $851 -0.66% -0.23% -2.82%
1173 XRY Royalties XRY $0.000141 $831 0.03% -1.96% -99.32%
1174 NBIT netBit NBIT $0.063847 $719 -0.66% -18.37% 34.10%
1175 BUB Bubble BUB $0.032419 $701 -0.66% 19.01% 84.50%
1176 IBTC iBTC IBTC $0.007639 $683 1.05% 6.39% 34.97%
1177 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005454 $668 -0.66% -0.34% 37.95%
1178 SAK Sharkcoin SAK $0.002131 $668 -0.55% -6.43% -0.13%
1179 TIE TIES Network TIE $0.085785 $642 1.05% 44.74% 16.86%
1180 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006456 $623 6.89% -10.09% -24.97%
1181 BEST BestChain BEST $0.001842 $592 -0.79% 21.72% 36.63%
1182 9COIN 9COIN 9COIN $0.003787 $568 -0.59% -16.01% 60.02%
1183 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000795 $559 -0.16% 43.73% 61.74%
1184 FFC FireFlyCoin FFC $0.000151 $553 -0.66% -0.34% 44.20%
1185 STU bitJob STU $0.021462 $514 0.58% -28.36% -38.30%
1186 BAT BatCoin BAT $0.000003 $506 2.88% -12.96% 66.71%
1187 MGC GulfCoin MGC $0.002121 LowVol -0.59% 23.17% -9.85%
1188 BIRDS Birds BIRDS $0.000151 LowVol -0.79% 47.23%
1189 PRN Protean PRN $0.000139 LowVol -0.73% 316.46% 110.69%
1190 NAMO NamoCoin NAMO $0.000167 LowVol 0.37% 9.53% 28.61%
1191 STARS StarCash Network STARS $0.359948 LowVol -0.59% 67.17% 99.99%
1192 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009306 LowVol -1.04% -33.34% -4.31%
1193 SFE SafeCoin SFE $0.000151 LowVol -0.66%
1194 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000606 LowVol -0.66% -0.24% 64.22%
1195 ACES Aces ACES $0.000151 LowVol -0.66% -25.90% 47.22%
1196 LDCN LandCoin LDCN $0.002121 LowVol -0.66% 47.37% 9.65%
1197 XDE2 XDE II XDE2 $2.20 LowVol -0.66% -1.41%
1198 CYDER Cyder CYDER $0.000303 LowVol -0.59% 75.17% 47.22%
1199 COUPE Coupecoin COUPE $0.000151 LowVol 66.76% 472.77% 2586.31%
1200 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003636 LowVol -0.66% -27.38%
1201 GAY GAY Money GAY $0.014089 LowVol 9.25% -13.82% 33.73%
1202 MAGN Magnetcoin MAGN $0.608012 LowVol -0.61% -30.97% 34.24%
1203 DASHS Dashs DASHS $0.056052 LowVol -0.77% -29.58% 73.19%
1204 DUB Dubstep DUB $0.002727 LowVol -0.59% -4.30%
1205 LKC LinkedCoin LKC $0.000303 LowVol -0.66% -17.15% 47.53%
1206 POKE PokeCoin POKE $0.000151 LowVol -0.59% -0.34%
1207 EVC EventChain EVC $0.090300 LowVol 18.88% 18.77% -27.07%
1208 VULC Vulcano VULC $0.007722 LowVol -0.51% -32.85% -11.06%
1209 MARX MarxCoin MARX $0.001070 LowVol -0.60% -12.19% 11.31%
1210 MAVRO Mavro MAVRO $0.027117 LowVol -0.66% -2.96% 110.87%
1211 FUDD DimonCoin FUDD $0.001357 LowVol 1.12% 7.07% 22.56%
1212 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001248 LowVol -36.43% -18.61% -3.80%
1213 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003181 LowVol -0.84%
1214 RCN Rcoin RCN $0.000151 LowVol -0.59% -0.24% 47.22%
1215 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.105593 LowVol -0.72% -11.07% 4.33%
1216 BIT First Bitcoin BIT $0.009090 LowVol -0.66% -23.24% -20.29%
1217 QBT Cubits QBT $0.004132 LowVol 29.27% 21.29% -50.66%
1218 BXC Bitcedi BXC $0.004636 LowVol 0.05% 2.66% 78.40%
1219 ANI Animecoin ANI $0.000151 LowVol -0.66% -0.15% -9.03%
1220 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000151 LowVol -0.84% -0.24% -26.39%
1221 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002121 LowVol -0.84% 0.03% 66.97%
1222 QBC Quebecoin QBC $0.002575 LowVol -0.59% -0.15% 47.22%
1223 TODAY TodayCoin TODAY $0.001060 LowVol -0.84% -5.28% 15.51%
1224 PLC PlusCoin PLC $0.000560 LowVol 1.12% 7.67% -10.94%
1225 EUSD eUSD EUSD $0.000226 LowVol 1.12% 8.21% -26.90%
1226 EGOLD eGold EGOLD $0.007678 LowVol 1.16% 6.92% -40.05%
1227 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006445 LowVol -0.84% 163.34% 401.53%
1228 IQT iQuant IQT $0.186387 LowVol 10.12% 1.43% 29.85%
1229 PRIMU Primulon PRIMU $0.000151 LowVol -0.79% -26.02% -23.47%
1230 TOP TopCoin TOP $0.000453 LowVol -0.62% -12.21% -4.56%
1231 TCR TheCreed TCR $0.000303 LowVol -0.66% -33.49% -26.35%
1232 REGA Regacoin REGA $0.000909 LowVol -0.59% -45.64% -41.22%
1233 NTC Natcoin NTC $0.086631 LowVol -0.82% -38.15% -59.66%
1234 HDLB HODL Bucks HDLB $0.045448 LowVol -0.59% -0.90% -29.31%
1235 DISK DarkLisk DISK $0.001212 LowVol -0.66% 33.02% 30.86%
1236 GRN Granite GRN $0.012271 LowVol -19.68% -13.41% 62.71%
1237 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.30 LowVol -0.66% -0.34% -13.38%
1238 WOW Wowcoin WOW $0.000151 LowVol -0.84% -48.79% 51.55%
1239 IPY Infinity Pay IPY $0.003161 LowVol 1.05% -1.44% 64.28%
1240 KASHH KashhCoin KASHH $0.000151 LowVol -0.66% 5.08% 47.17%
1241 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003030 LowVol -0.66% -3.04% 1.53%
1242 BET BetaCoin BET $0.002309 LowVol -8.24% 8.72% -37.85%
1243 FUTC FutCoin FUTC $0.003787 LowVol -0.66% -16.24% 116.56%
1244 VOYA Voyacoin VOYA $2.73 LowVol -0.59% -16.66% 86.34%
1245 RHFC RHFCoin RHFC $0.000606 LowVol -0.66% -0.92% -36.22%
1246 X2 X2 X2 $0.000151 LowVol -0.66% 2.36% 8.51%
1247 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 18.12% -2.40% 17.21%
1248 GML GameLeagueCoin GML $0.011665 LowVol -0.59% -9.80%
1249 GBRC Global Busine… GBRC $0.000151 LowVol -0.84% -0.15% 47.22%
1250 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007575 LowVol -0.79% 46.22%
1251 TELL Tellurion TELL $0.000169 LowVol -1.42% -53.39% 22.08%
1252 PRM PrismChain PRM $0.001969 LowVol -0.84% -13.54% 61.51%
1253 AV AvatarCoin AV $0.050599 LowVol -0.59% 72.28%
1254 ELC Elacoin ELC $0.090896 LowVol -0.66% -11.20% 2.56%
1255 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002272 LowVol -0.84% -6.87% 49.07%
1256 ANTX Antimatter ANTX $0.000151 LowVol -0.66% 516.91% 47.47%
1257 EBIT eBIT EBIT $0.002257 LowVol 1.05% 3.51% 58.83%
1258 CME Cashme CME $0.000151 LowVol -0.84% -0.15% 47.22%
1259 ASN Aseancoin ASN $0.006363 LowVol -0.66% -0.15% -82.99%
1260 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 2.12% -9.61% -97.21%
1261 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004545 LowVol -0.84% 35.85%
1262 DON Donationcoin DON $0.000454 LowVol -0.59% -1.27% -26.17%
1263 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000606 LowVol -0.59% -26.39%
1264 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.052892 LowVol 0.22% -0.35% 52.47%
1265 GAIN UGAIN GAIN $0.001818 LowVol -0.66% -0.24% 215.58%
1266 ABC Alphabit ABC $15.59 LowVol -0.66% -35.84% -5.32%
1267 QORA Qora QORA $0.270657 LowVol -0.66% -9.57% 39.87%
1268 SWP Swapcoin SWP $0.103840 LowVol 1.12% 22.92% -9.93%
1269 IRL IrishCoin IRL $0.003030 LowVol 10.37% 24.68% 52.28%
1270 HCC Happy Creator… HCC $0.000606 LowVol -0.66% -20.19% 43.25%
1271 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013634 LowVol -0.66% -7.93% 29.72%
1272 KARMA Karmacoin KARMA $0.000151 LowVol -0.84% -0.15%
1273 SHA SHACoin SHA $0.000757 LowVol -0.66% -16.79% 37.42%
1274 WINK Wink WINK $0.000303 LowVol -0.66% -1.49%
1275 YEL Yellow Token YEL $0.005161 LowVol 1.12% -19.88% -62.08%
1276 XID International… XID $0.010301 LowVol 28.56% -0.24% 41.00%
1277 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 1.12% 6.84% 52.74%
1278 XAU Xaucoin XAU $0.040297 LowVol -0.84% -2.66% 1.93%
1279 ACN Avoncoin ACN $0.000454 LowVol -0.66% -0.24% 10.42%
1280 XQN Quotient XQN $0.006211 LowVol -0.84% -2.63% 61.73%
1281 LEPEN LePen LEPEN $0.000103 LowVol 28.91% -2.11% -5.55%
1282 CLINT Clinton CLINT $0.013634 LowVol -0.59% 9.93%
1283 LTH LAthaan LTH $0.001212 LowVol -0.84% 33.02%
1284 OMC Omicron OMC $0.160583 LowVol -0.84% -17.18%
1285 10MT 10M Token 10MT $0.002212 LowVol 1.12% 6.89% -7.14%
1286 CYC Cycling Coin CYC $0.001818 LowVol -0.59% 8.72% -38.70%
1287 HYPER Hyper HYPER $0.037873 LowVol -0.66% -1.44% 83.19%
1288 BGR Bongger BGR $0.000170 LowVol 1.89% 6.36% 41.70%
1289 SPORT SportsCoin SPORT $0.001060 LowVol -0.66% -0.24% 10.49%
1290 YES Yescoin YES $0.000146 LowVol -0.75% 33.00% 76.14%
1291 OPES Opescoin OPES $0.002424 LowVol -0.59% -0.25% 12.17%
1292 UNC UNCoin UNC $0.000151 LowVol -0.84% -0.15% 47.22%
1293 RICHX RichCoin RICHX $0.008181 LowVol -0.59% 0.33% 39.75%
1294 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.007355 LowVol -0.59% -7.09% -3.79%
1295 UTA UtaCoin UTA $0.001818 LowVol -0.66% -14.49% -29.05%
1296 OP Operand OP $0.001363 LowVol -0.59%
1297 DCRE DeltaCredits DCRE $0.229209 LowVol -0.59% -2.51%
1298 FAP FAPcoin FAP $0.008724 LowVol -0.24% -25.57%
1299 MBL MobileCash MBL $0.000454 LowVol -0.84% -0.24% 47.22%
1300 MONETA Moneta MONETA $0.000454 LowVol -0.66% -25.26% 46.95%
1301 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000303 LowVol -0.79% -0.24% -1.85%
1302 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000135 LowVol 1.10% -19.63% -24.59%
1303 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.467811 LowVol -0.84% 25.43% 42.89%
1304 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol 1.80% 3.52% -18.44%
1305 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -3.74% 9.26% 103.44%
1306 SJCX Storjcoin X SJCX $0.281702 LowVol -11.26%
1307 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -19.50%
1308 EGG EggCoin EGG $0.055943 LowVol 0.00% 43.07%
1309 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -25.54%
1310 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol
1311 PAYP PayPeer PAYP $0.000165 LowVol 8.69% 60.42%
1312 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol
1313 GARY President Joh… GARY $0.134359 LowVol 3.97% 30.18%
1314 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 26.50%
1315 TEAM TeamUp TEAM $0.000349 LowVol 15.00%
1316 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 45.22%
1317 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol -2.71% 43.44%
1318 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol
1319 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 18.66%
1320 TERA TeraCoin TERA $0.000151 LowVol -1.12% -2.16%
1321 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 8.33%
1322 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -77.29%
1323 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol 10.24% -18.08%
1324 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1325 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol 13.17% 25.25%
1326 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 5.60% 59.38%
1327 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol
1328 MEN PeopleCoin MEN $0.000158 LowVol 3.98% 53.44%
1329 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 7.26% 58.28%
1330 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1331 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1332 FC Facecoin FC $0.003480 -11.01%
1333 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -23.76%
1334 FBL Faceblock FBL $0.001654 -6.48%

Quay lại phần 1

Phản hồi