Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 20h ngày 8/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 20h ngày 8/12/2017 (GMT +7) của 1334 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 20h ngày 8/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15568.90 trên tổng giá trị $260,434,613,088

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $452.88 trên tổng giá trị $43,572,248,644

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1463.00 trên tổng giá trị $24,643,375,488

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.14 trên tổng giá trị $11,503,280,643

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.247604 trên tổng giá trị $9,591,967,261

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000153 trên tổng giá trị đã biến động tăng 510.13% trong 1h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.163570 trên tổng giá trị $1,613,998 đã biến động tăng 271.49% trong 1h qua

    + Đồng JNS Janus (JNS) đang có giá hiện tại $0.136340 trên tổng giá trị $3,138,592 đã biến động tăng 100.74% trong 1h qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.044528 trên tổng giá trị đã biến động tăng 83.96% trong 1h qua

    + Đồng XID International… (XID) đang có giá hiện tại $0.010424 trên tổng giá trị đã biến động tăng 68.68% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.163570 trên tổng giá trị $1,613,998 đã biến động tăng 819.00% trong 24h qua

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000071 trên tổng giá trị $2,395,962 đã biến động tăng 673.19% trong 24h qua

    + Đồng CTIC3 Coimatic 3.0 (CTIC3) đang có giá hiện tại $0.026189 trên tổng giá trị đã biến động tăng 469.85% trong 24h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000141 trên tổng giá trị đã biến động tăng 298.47% trong 24h qua

    + Đồng ANTX Antimatter (ANTX) đang có giá hiện tại $0.000153 trên tổng giá trị đã biến động tăng 288.77% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000095 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1609.01% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.280090 trên tổng giá trị $21,178,865 đã biến động tăng 1458.85% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000153 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1151.14% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.619481 trên tổng giá trị $29,031 đã biến động tăng 943.79% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000669 trên tổng giá trị $1,054,066 đã biến động tăng 710.78% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 20h ngày 8/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CMPCO CampusCoin CMPCO $177,078 $0.000621 285,157,545 $4,410 0.90% -17.32% 42.97%
702 KED Darsek KED $175,886 $0.012247 14,361,007 $572 1.17% -8.97% -8.69%
703 ACOIN Acoin ACOIN $175,606 $0.143929 1,220,085 $1,007 1.17% -9.68% 21.64%
704 USDE USDe USDE $173,877 $0.000153 1,134,236,104 $991 1.16% 2.45% -24.90%
705 KAYI Kayicoin KAYI $172,348 $0.000606 284,249,581 $1,127 1.15% -13.13% 51.66%
706 EMD Emerald Crypto EMD $170,137 $0.008900 19,117,129 $2,533 1.70% 15.13% -13.29%
707 VOT VoteCoin VOT $166,685 $0.010118 16,474,625 $2,551 9.87% -10.01% -29.93%
708 LCP Litecoin Plus LCP $166,271 $0.224583 740,352 $3,608 1.16% 0.42% 118.59%
709 CRDNC Credence Coin CRDNC $165,661 $0.048341 3,426,932 $795,959 33.65% 16.15% -98.69%
710 EBCH eBitcoinCash EBCH $161,986 $0.017445 9,285,500 $9,262 -0.23% 25.78% 23.76%
711 XCT C-Bit XCT $161,685 $0.001028 157,223,250 $503 1.19% -15.43% 66.99%
712 BITGOLD bitGold BITGOLD $159,564 $1773.54 89.9694 $1,374 10.29% 19.70% 20.28%
713 URC Unrealcoin URC $158,294 $0.022535 7,024,402 $585 1.16% -16.78% -3.13%
714 MARS Marscoin MARS $155,002 $0.005481 28,279,074 $1,404 1.15% 17.04% 46.86%
715 ACP AnarchistsPrime ACP $152,248 $0.034642 4,394,874 $29,848 26.25% 2.32% 53.43%
716 BOST BoostCoin BOST $150,847 $0.012724 11,855,487 $1,268 1.70% -0.75% -13.80%
717 RED RedCoin RED $148,790 $0.002008 74,107,896 $1,183 1.57% -14.56% 4.83%
718 SPRTS Sprouts SPRTS $145,301 $1e-07 1,384,941,213,662 $574 3.92% -19.48% -34.89%
719 GP GoldPieces GP $142,843 $0.117069 1,220,161 $6,643 1.70% -28.94% 8.91%
720 DRXNE DROXNE DRXNE $137,847 $0.002181 63,210,056 $2,999 -27.47% 7.59% 3.88%
721 PRC PRCoin PRC $137,827 $0.008738 15,773,200 $18,243 -1.14% -17.20% 0.04%
722 FXE FuturXe FXE $136,019 $0.577768 235,421 $3,287 -6.93% 4.31% -59.98%
723 HONEY Honey HONEY $133,138 $0.392440 339,257 $853 3.39% -14.06% -2.72%
724 HXX Hexx HXX $132,426 $0.089122 1,485,905 $784 1.18% 39.41% 139.77%
725 MONK Monkey Project MONK $131,386 $1.24 105,797 $4,274 -10.81% -32.77% -73.55%
726 VUC Virta Unique … VUC $128,396 $0.002088 61,501,550 $2,102 -5.39% 18.39% 63.94%
727 GPU GPU Coin GPU $128,296 $0.003170 40,477,042 $584 1.17% 4.41% 38.30%
728 XRA Ratecoin XRA $125,305 $0.001091 114,876,689 $1,930 1.15% -29.43% -9.58%
729 TSE Tattoocoin (S… TSE $124,882 $0.001381 90,421,856 $973 1.18% 38.09%
730 CJ Cryptojacks CJ $124,651 $0.000307 406,568,581 $1,651 1.47% -13.44% -9.42%
731 SCORE Scorecoin SCORE $118,881 $0.003917 30,346,591 $923 -9.13% -18.08% 22.94%
732 ALL Allion ALL $118,545 $0.019122 6,199,359 $581 1.17% 152.20% 68.79%
733 WOMEN WomenCoin WOMEN $117,775 $0.002663 44,220,400 $4,117 3.39% 5.92% 33.95%
734 REE ReeCoin REE $117,499 $0.000046 2,560,000,000 $1,160 0.69% -36.10% -23.44%
735 MAR Marijuanacoin MAR $116,460 $0.076758 1,517,237 $2,909 -10.25% -13.99% 26.57%
736 BAS BitAsean BAS $110,748 $0.022149 5,000,000 $1,734 1.20% 30.00% -10.29%
737 CACH CacheCoin CACH $107,865 $0.025712 4,195,132 $1,171 -0.36% 21.32% -16.52%
738 BITEUR bitEUR BITEUR $104,461 $1.26 83,146 $10,999 4.09% 6.76% 2.68%
739 TAJ TajCoin TAJ $101,949 $0.012648 8,060,823 $1,337 1.22% 5.58% 50.65%
740 EAGLE EagleCoin EAGLE $101,341 $0.048409 2,093,421 $2,572 -0.45% 83.42% 16.40%
741 611 SixEleven 611 $99,131 $0.229795 431,390 $2,481 1.16% -10.78% 47.76%
742 NRO Neuro NRO $98,930 $0.002606 37,961,061 $1,066 1.47% -20.78% 95.17%
743 CF Californium CF $95,900 $0.039858 2,406,066 $17,293 1.16% -8.45% 50.88%
744 MST MustangCoin MST $95,027 $0.150755 630,343 $1,581 0.69% 15.09% 23.49%
745 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $93,323 $0.011622 8,030,000 $2,126 6.82% -31.95% -46.67%
746 BLRY BillaryCoin BLRY $88,221 $0.009811 8,991,962 $9,932 1.16% 22.23% -28.54%
747 $$$ Money $$$ $85,644 $0.001866 45,887,218 $530 1.71% 10.26% 30.63%
748 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $85,546 $0.001073 79,719,140 $543 1.70% -11.70% 10.91%
749 ATX Artex Coin ATX $85,119 $0.004532 18,781,750 $595 3.75% 3.36% 31.32%
750 SOIL SOILcoin SOIL $84,198 $0.014766 5,702,048 $1,853 -1.85% 8.96% 54.84%
751 SGR Sugar Exchange SGR $83,570 $0.023877 3,500,000 $7,629 -29.21% -2.31% -35.02%
752 XCO X-Coin XCO $83,144 $0.006713 12,384,976 $970 1.25% -31.36% 36.05%
753 CMT Comet CMT $81,723 $0.093630 872,830 $3,362 1.06% -41.22% 101.02%
754 LTCR Litecred LTCR $80,185 $0.002653 30,227,750 $3,260 0.21% -23.71% 157.65%
755 KRONE Kronecoin KRONE $79,230 $0.021296 3,720,456 $1,666 2.79% -0.72% 98.07%
756 DRS Digital Rupees DRS $78,306 $0.000153 510,802,961 $4,526 1.16% 2.42% 50.20%
757 GLT GlobalToken GLT $77,286 $0.002948 26,218,700 $573 -0.17% 18.53% 20.36%
758 MAY Theresa May Coin MAY $76,856 $0.003066 25,067,400 $763 -14.17% -11.07% 8.81%
759 CXT Coinonat CXT $71,657 $0.008310 8,623,200 $759 -0.36% 38.26% 47.05%
760 GPL Gold Pressed … GPL $69,920 $0.272565 256,527 $556 2.05% -9.35% 10.93%
761 KURT Kurrent KURT $67,181 $0.006773 9,919,485 $776 -5.31% -27.60% 16.39%
762 ERY Eryllium ERY $66,537 $0.012184 5,460,761 $3,497 2.77% -3.43% 159.68%
763 VRS Veros VRS $65,322 $0.000134 486,609,040 $504 1.38% 142.72% 137.04%
764 EOT EOT Token EOT $63,417 $0.007677 8,260,903 $5,123 -24.69% -36.67% -37.94%
765 XCS CybCSec XCS $59,867 $0.005059 11,834,082 $1,119 1.47% 30.12% 69.52%
766 SPT Spots SPT $54,957 $0.002453 22,406,021 $2,352 1.70% -32.93% -19.37%
767 RBT Rimbit RBT $53,732 $0.000465 115,499,623 $526 1.22% -14.49% -15.67%
768 G3N G3N G3N $51,006 $0.006745 7,561,891 $1,177 1.16% 2.42% 50.83%
769 ITZ Interzone ITZ $46,653 $0.025294 1,844,394 $1,814 0.55% -9.11% 104.01%
770 XBTS Beatcoin XBTS $46,630 $0.030583 1,524,686 $2,246 2.21% -38.15% 40.85%
771 ICON Iconic ICON $45,445 $0.076649 592,894 $3,631 1.47% -29.65% 31.10%
772 FLAX Flaxscript FLAX $42,165 $0.007549 5,585,181 $641 -62.78% -66.64% -71.05%
773 VLTC Vault Coin VLTC $40,996 $0.001351 30,339,500 $3,106 1.16% 8.37% 3.02%
774 LUNA Luna Coin LUNA $39,695 $0.024140 1,644,378 $595 1.70% 3.51% 22.19%
775 LBTC LiteBitcoin LBTC $38,371 $0.012035 3,188,280 $19,613 6.16% 15.98% 306.98%
776 MSCN Master Swiscoin MSCN $36,592 $0.000819 44,700,350 $1,886 33.22% -17.64% -20.97%
777 BNX BnrtxCoin BNX $36,518 $0.001377 26,522,501 $581 1.45% 8.71% 39.42%
778 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $34,165 $0.039374 867,702 $18,770 -3.49% -19.47% 167.74%
779 IMX Impact IMX $31,976 $0.000292 109,509,099 $644 2.05% -34.89% 71.71%
780 GSR GeyserCoin GSR $29,031 $0.619481 46,864 $14,823 1.73% 133.08% 943.79%
781 CASH Cashcoin CASH $25,950 $0.000562 46,158,242 $4,491 -1.51% -55.50% -49.93%
782 GRIM Grimcoin GRIM $22,159 $0.002146 10,324,802 $1,505 -16.61% -27.82% -1.52%
783 VPRC VapersCoin VPRC $19,358 $0.000025 780,124,964 $1,544 1.41% -35.59% -11.22%
784 ELS Elysium ELS $17,805 $0.004446 4,005,012 $749 1.16% -11.44% 25.60%
785 CREVA CrevaCoin CREVA $17,025 $0.000468 36,390,750 $3,208 2.39% -37.48% -34.73%
786 LVPS LevoPlus LVPS $11,600 $0.007666 1,513,256 $3,642 1.16% -41.60% 19.70%
787 ULA Ulatech ULA $6,797 $0.034053 199,586 $1,546 1.47% -21.56% 282.74%
788 HMC HarmonyCoin HMC $6,721 $0.011975 561,235 $5,212 1.11% -3.71% 9.40%
789 XNG Enigma XNG $2,699 $0.162344 16,627 $699 1.16% -1.84% -6.26%
790 BCAP BCAP BCAP $15,197,200 $1.52 10,000,000 LowVol -0.25% 6.92% 12.67%
791 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
792 ETT EncryptoTel [… ETT $10,477,120 $0.168629 62,131,190 LowVol 2.05% 2.24% 27.90%
793 ECOB Ecobit ECOB $9,925,911 $0.022333 444,444,444 LowVol 1.27% 85.75% 99.88%
794 XC XCurrency XC $7,752,659 $1.32 5,870,158 LowVol 16.18% 50.79%
795 ECN E-coin ECN $5,978,393 $1.27 4,707,025 LowVol -16.14% -52.97% -59.78%
796 PGL Prospectors Gold PGL $5,013,101 $0.077722 64,500,000 LowVol 1.16% 2.52% 47.24%
797 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 416.13%
798 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $3,356,293 $0.095077 35,300,866 LowVol 8.74% 1.05%
799 EMV Ethereum Movi… EMV $2,494,571 $0.379884 6,566,666 LowVol -0.17% 11.26% 7.73%
800 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,404,785 $0.080159 30,000,000 LowVol 0.32% -20.30% -22.44%
801 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,236,419 $4.80 465,952 LowVol 3.87% 10.08% -4.00%
802 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,914,738 $0.315642 6,066,169 LowVol 1.16% -4.97% 30.28%
803 RC RussiaCoin RC $1,849,415 $0.220750 8,377,873 LowVol 1.77% -16.73% 75.20%
804 HTC HitCoin HTC $1,825,708 $0.000166 10,996,318,099 LowVol 10.93%
805 ITT Intelligent T… ITT $1,795,563 $0.183260 9,797,899 LowVol -0.17% 6.92% -20.75%
806 SHORTY Shorty SHORTY $1,563,650 $0.015637 100,000,000 LowVol 1.70% -0.41%
807 REX REX REX $1,439,677 $0.166230 8,660,756 LowVol 0.26% -8.29% 30.55%
808 AHT Bowhead AHT $1,365,392 $0.170674 8,000,000 LowVol 13.57% -18.27%
809 SDC ShadowCash SDC $1,269,605 $0.189631 6,695,133 LowVol 1.16% 10.37% 33.57%
810 GIM Gimli GIM $1,215,056 $0.015188 80,000,000 LowVol -0.17% 111.25% 64.25%
811 ORB Orbitcoin ORB $1,193,868 $0.385922 3,093,548 LowVol 1.75% -0.31% 40.21%
812 UTC UltraCoin UTC $1,163,554 $0.026059 44,650,411 LowVol 1.73% 0.14% -10.17%
813 MAC Machinecoin MAC $1,154,243 $0.057046 20,233,650 LowVol 2.08% 7.98% 83.12%
814 TALK BTCtalkcoin TALK $1,089,981 $0.016694 65,290,635 LowVol 54.51% 35.61% 125.77%
815 METAL MetalCoin METAL $966,992 $0.012571 76,925,527 LowVol 1.16% -13.41% 29.64%
816 INPAY InPay INPAY $939,722 $0.093972 10,000,000 LowVol 1.16% -44.86% -27.59%
817 VAL Valorbit VAL $844,875 $0.000159 5,319,033,001 LowVol 6.13%
818 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $825,078 $0.000036 22,879,117,934 LowVol 15.04% 15.69% -29.82%
819 EBET EthBet EBET $759,737 $0.089355 8,502,500 LowVol -0.17% 7.34% -7.85%
820 LNK Link Platform LNK $743,146 $15.64 47,503 LowVol -0.17% -44.00% -39.88%
821 PIGGY Piggycoin PIGGY $714,639 $0.001466 487,522,052 LowVol -4.22% 128.76% 100.58%
822 RIYA Etheriya RIYA $660,324 $0.417522 1,581,531 LowVol 1.40% 4.74% 29.62%
823 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 19.17% -46.88%
824 BBT BitBoost BBT $565,154 $0.116218 4,862,878 LowVol -0.17% 6.92% 3.38%
825 GOOD Goodomy GOOD $545,790 $0.001237 441,349,000 LowVol 2.81% -27.13%
826 BITS Bitstar BITS $535,817 $0.023216 23,079,737 LowVol 29.72% -24.51% 2.43%
827 ICE iDice ICE $525,944 $0.334780 1,571,013 LowVol 1.24% 152.43% 169.38%
828 ITI iTicoin ITI $505,149 $15.79 32,000 LowVol 1.48% 3.90% -12.27%
829 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 17.06%
830 STS Stress STS $496,217 $0.000878 565,134,332 LowVol 17.44%
831 SAC SACoin SAC $494,641 $0.070517 7,014,445 LowVol 1.70% -9.90% -2.81%
832 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -24.09%
833 AU AurumCoin AU $472,227 $1.59 296,216 LowVol 1.70% -7.02% 24.96%
834 GLC GlobalCoin GLC $459,570 $0.007052 65,171,010 LowVol 1.70% 0.37% 58.37%
835 GUN Guncoin GUN $452,522 $0.002296 197,098,228 LowVol 1.42% -1.98% 31.15%
836 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $444,001 $0.081794 5,428,300 LowVol 2.82% 4.05% 47.43%
837 DAXX DaxxCoin DAXX $443,890 $0.000891 498,059,830 LowVol 1.31% -9.77% 80.82%
838 V Version V $440,168 $0.000938 469,042,826 LowVol 1.70% -30.63% -23.07%
839 WAY WayGuide WAY $422,272 $0.004221 100,040,708 LowVol 37.85%
840 UNIC UniCoin UNIC $406,572 $0.136953 2,968,698 LowVol 2.05% 1.26% 40.64%
841 STV Sativacoin STV $384,644 $0.054277 7,086,664 LowVol 2.07% 14.35% 109.48%
842 PR Prototanium PR $380,368 $1.94 195,922 LowVol 14.26% 12.41% 46.66%
843 CFT CryptoForecast CFT $373,770 $0.008125 46,000,000 LowVol 2.06% -21.76% -1.80%
844 CUBE DigiCube CUBE $372,383 $0.000153 2,429,126,009 LowVol 1.16% 2.42%
845 AMBER AmberCoin AMBER $370,024 $0.008467 43,699,481 LowVol 6.84% -5.26%
846 FLY Flycoin FLY $367,080 $1.74 210,806 LowVol 1.47% 6.08%
847 VIDZ PureVidz VIDZ $333,572 $0.002663 125,279,775 LowVol 2.31% -13.46% 39.74%
848 FUNK The Cypherfunks FUNK $329,701 $0.000007 46,300,244,999 LowVol -1.89% 5.21% 53.78%
849 XGR GoldReserve XGR $325,721 $0.018969 17,171,382 LowVol -1.32% -4.74% -33.77%
850 MAD SatoshiMadness MAD $306,703 $0.000153 2,000,683,485 LowVol 1.16% 2.52% 50.20%
851 BIGUP BigUp BIGUP $301,674 $0.000142 2,118,778,411 LowVol 1.68% 11.67% 20.34%
852 SHDW Shadow Token SHDW $299,270 $0.042753 7,000,000 LowVol 3.74% -4.80%
853 FUCK FuckToken FUCK $298,628 $0.005811 51,392,878 LowVol -0.17% -16.32% -55.84%
854 OHM OHM OHM $296,935 $0.009964 29,799,498 LowVol 2.05% 58.70%
855 HODL HOdlcoin HODL $288,456 $0.001840 156,804,625 LowVol -6.62% 6.50% 40.06%
856 WMC WMCoin WMC $277,442 $0.024068 11,527,489 LowVol 1.16% 2.42% 48.12%
857 J Joincoin J $274,001 $0.111910 2,448,402 LowVol -18.89% -0.41% 38.58%
858 Q2C QubitCoin Q2C $266,351 $0.001073 248,209,257 LowVol 1.70% -28.28% -19.13%
859 ARI Aricoin ARI $253,987 $0.001811 140,262,505 LowVol 32.16% 19.62% 66.44%
860 SH Shilling SH $248,972 $0.006285 39,612,075 LowVol 1.47% -14.30% 3.47%
861 WYV Wyvern WYV $247,390 $0.139502 1,773,379 LowVol 1.16% -21.31% 31.53%
862 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $243,408 $0.306904 793,108 LowVol 1.16% 2.48% 74.80%
863 MRJA GanjaCoin MRJA $238,866 $0.053655 4,451,920 LowVol 1.16% 23.62% 169.78%
864 ANTI AntiBitcoin ANTI $232,933 $0.013337 17,465,159 LowVol 1.70% 18.95% 48.49%
865 LOT LottoCoin LOT $230,346 $0.000016 14,491,014,421 LowVol 1.95% -11.90% -4.73%
866 LTB LiteBar LTB $230,319 $0.284027 810,906 LowVol 2.04% -32.41% -0.41%
867 PASL Pascal Lite PASL $229,647 $0.053655 4,280,100 LowVol 1.16% -1.42% 24.33%
868 HAL Halcyon HAL $228,675 $0.043077 5,308,528 LowVol 1.70% -26.18% 68.06%
869 GAIA GAIA GAIA $228,620 $0.009486 24,101,381 LowVol 2.78% -21.21% 9.51%
870 CNNC Cannation CNNC $220,692 $0.089100 2,476,893 LowVol 15.51% 11.20% 24.78%
871 RBX Ripto Bux RBX $220,191 $0.000578 381,236,123 LowVol 28.10% 10.99% 34.92%
872 XRE RevolverCoin XRE $215,644 $0.009658 22,328,454 LowVol 1.16% -13.88% 57.72%
873 FRK Franko FRK $214,171 $0.230102 930,767 LowVol 1.70% -14.52% 76.76%
874 GRT Grantcoin GRT $211,698 $0.004906 43,154,575 LowVol 1.16% 0.08% 17.23%
875 HMP HempCoin HMP $207,972 $0.000153 1,356,645,470 LowVol 1.16% 2.55%
876 I0C I0Coin I0C $197,406 $0.009407 20,985,319 LowVol -16.21% -15.03% 0.45%
877 BUN BunnyCoin BUN $194,710 $0.000002 102,320,533,036 LowVol 2.57% -3.09% -66.70%
878 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 12.16% 93.01%
879 FIRE Firecoin FIRE $193,107 $1.96 98,412 LowVol 1.16% 45.55%
880 PXI Prime-XI PXI $180,071 $0.010071 17,879,640 LowVol 4.52% 70.59% 77.51%
881 JIN Jin Coin JIN $178,152 $0.018089 9,848,485 LowVol 1.70% 188.08%
882 PX PX PX $176,301 $0.001840 95,837,014 LowVol 1.16% 12.65%
883 DLC Dollarcoin DLC $174,506 $0.019162 9,106,714 LowVol 1.16% 2.42% 48.79%
884 ISL IslaCoin ISL $169,164 $0.111755 1,513,704 LowVol 1.47% 0.77%
885 ARCO AquariusCoin ARCO $160,417 $0.107432 1,493,199 LowVol 1.26% 3.90% 48.73%
886 EUC Eurocoin EUC $159,674 $0.012860 12,416,554 LowVol 1.18% -13.73% 24.14%
887 XPY PayCoin XPY $156,903 $0.013267 11,826,365 LowVol 2.05% 10.01% 10.81%
888 VTA Virtacoin VTA $155,939 $0.000030 5,201,310,113 LowVol 2.29% -32.18% 296.97%
889 CON PayCon CON $153,823 $0.006676 23,042,604 LowVol 1.43% 50.88% 39.21%
890 MNM Mineum MNM $153,493 $0.016266 9,436,367 LowVol 1.19% -45.28% 6.27%
891 SLING Sling SLING $152,254 $0.141751 1,074,095 LowVol 2.91% 54.97%
892 IMS Independent M… IMS $146,677 $0.027320 5,368,934 LowVol 1.25% 65.53% 44.39%
893 BIP BipCoin BIP $145,933 $0.089680 1,627,261 LowVol 1.16% 29.01% 92.07%
894 LEA LeaCoin LEA $143,168 $0.000455 314,679,091 LowVol 1.52% -19.54% -13.47%
895 PRX Printerium PRX $141,356 $0.011957 11,821,728 LowVol 122.34% 483.50%
896 CTO Crypto CTO $136,869 $0.011191 12,230,501 LowVol 1.47% 2.52% -6.20%
897 COXST CoExistCoin COXST $134,883 $0.004977 27,100,000 LowVol 1.70% 40.99%
898 EMP EMoneyPower EMP $129,752 $0.014103 9,200,000 LowVol 1.70% 81.38%
899 TEK TEKcoin TEK $126,907 $0.000090 1,414,054,562 LowVol -23.05% -45.78% -11.24%
900 SOON SoonCoin SOON $125,673 $0.010084 12,462,620 LowVol 1.71% -3.62% 38.47%
901 PHO Photon PHO $123,638 $0.000006 20,534,251,170 LowVol 1.26% -14.93% 53.57%
902 DRM Dreamcoin DRM $118,666 $0.048442 2,449,632 LowVol 1.16% -24.55% 70.24%
903 UNITS GameUnits UNITS $118,484 $0.034116 3,472,983 LowVol 1.70% -12.01% 47.17%
904 ARG Argentum ARG $116,345 $0.013555 8,583,286 LowVol 8.66% 10.49% 3.90%
905 CRX Chronos CRX $112,903 $0.001531 73,729,962 LowVol 1.19% 46.44% 67.22%
906 RUPX Rupaya RUPX $111,090 $0.018198 6,104,351 LowVol 1.16% -53.82% -47.00%
907 NEVA NevaCoin NEVA $110,671 $0.044818 2,469,345 LowVol 1.38% -11.46% 5.13%
908 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 16.29% 70.36%
909 SCRT SecretCoin SCRT $108,906 $0.025754 4,228,672 LowVol 1.16% 2.52%
910 URO Uro URO $105,865 $0.087687 1,207,310 LowVol 1.70% -12.40% 50.46%
911 CNC CHNCoin CNC $105,616 $0.002146 49,211,031 LowVol 1.70% 2.45% 325.94%
912 CAGE CageCoin CAGE $103,100 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 1.43% -54.12% -90.48%
913 QTL Quatloo QTL $100,442 $0.013012 7,718,883 LowVol 1.72% -19.75% -2.69%
914 GCC GuccioneCoin GCC $99,512 $0.004906 20,285,537 LowVol 1.70% -16.04% 53.00%
915 BITZ Bitz BITZ $99,190 $0.049822 1,990,891 LowVol 1.16% 1.80%
916 JET Jetcoin JET $98,031 $0.020119 4,872,509 LowVol -0.36% -10.89% -53.61%
917 ARB ARbit ARB $94,997 $0.012111 7,844,140 LowVol 1.70% 202.65% 59.05%
918 BTQ BitQuark BTQ $94,671 $0.010424 9,081,731 LowVol 1.16% -13.06% 17.92%
919 QCN QuazarCoin QCN $92,668 $0.015330 6,044,911 LowVol -44.95% -2.77% -31.11%
920 ZMC ZetaMicron ZMC $92,032 $0.000153 600,344,291 LowVol 1.16% 2.42% 50.20%
921 RPC RonPaulCoin RPC $89,927 $0.100257 896,966 LowVol 2.05% 2.53% 42.64%
922 WARP WARP WARP $87,978 $0.080329 1,095,224 LowVol 2.05% 2.42%
923 MND MindCoin MND $87,570 $0.005519 15,867,695 LowVol 1.70% 2.42% 48.24%
924 EGAS ETHGAS EGAS $87,121 $0.008577 10,157,540 LowVol -0.28% 10.55% 110.29%
925 PONZI PonziCoin PONZI $86,199 $0.100104 861,099 LowVol 1.16%
926 JWL Jewels JWL $83,734 $0.004149 20,181,636 LowVol 1.41% 1.42% 27.97%
927 SLM Slimcoin SLM $80,146 $0.005365 14,937,439 LowVol 1.70% -1.55%
928 ICOB ICOBID ICOB $77,315 $0.000725 106,701,874 LowVol 1.57% -3.40% 28.16%
929 POP PopularCoin POP $76,731 $0.000023 3,372,875,244 LowVol 1.69% -19.00% 12.14%
930 PULSE Pulse PULSE $76,721 $0.005365 14,298,972 LowVol 1.70% 18.33% 87.75%
931 VEC2 VectorAI VEC2 $76,476 $0.004599 16,628,861 LowVol 1.70% -28.47% 7.41%
932 ADCN Asiadigicoin ADCN $76,438 $0.003066 24,931,054 LowVol 1.66% -15.23% 0.63%
933 CPN CompuCoin CPN $75,984 $0.003874 19,615,019 LowVol 1.36% 32.81% 25.52%
934 BRAT BRAT BRAT $74,033 $0.000463 160,000,000 LowVol 4.58% 209.44% 45.17%
935 AMMO Ammo Rewards AMMO $71,539 $0.000920 77,777,777 LowVol 1.16% 2.52% 2.58%
936 BRAIN Braincoin BRAIN $71,183 $0.007052 10,094,424 LowVol 1.16% 2.55% 30.39%
937 BVC BeaverCoin BVC $70,268 $0.022556 3,115,258 LowVol 0.78% -25.08% 2.20%
938 NTWK Network Token NTWK $70,187 $0.006014 11,671,310 LowVol 1.30% 102.57% 16.77%
939 MCRN MACRON MCRN $70,154 $0.000175 401,421,401 LowVol 2.04% -17.80% 16.54%
940 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 17.59% 83.31%
941 EXN ExchangeN EXN $69,750 $0.013676 5,100,000 LowVol 4.53% 24.59% 106.89%
942 MNC Mincoin MNC $67,418 $0.016730 4,029,813 LowVol -63.79% -50.23% -56.29%
943 EGO EGO EGO $64,385 $0.001073 60,000,001 LowVol 1.16% 2.42% 83.37%
944 VIP VIP Tokens VIP $63,964 $0.000766 83,450,403 LowVol 1.16% 2.42% 51.46%
945 300 300 Token 300 $62,086 $206.95 300 LowVol 1.47% 3.20% 6.61%
946 ORLY Orlycoin ORLY $61,797 $0.001686 36,646,779 LowVol 1.16% 12.77% 48.74%
947 BSC BowsCoin BSC $59,558 $0.010731 5,550,102 LowVol 1.16% 2.55% 14.28%
948 TAGR TAGRcoin TAGR $59,280 $0.001533 38,669,634 LowVol 1.70% 2.45% 64.58%
949 E4ROW E4ROW E4ROW $58,974 $0.013409 4,398,000 LowVol -0.36% -27.91%
950 CRT CRTCoin CRT $58,330 $0.735835 79,270 LowVol 1.70% 2.55% 50.20%
951 PIE PIECoin PIE $58,183 $0.004292 13,554,961 LowVol 2.05% 24.84% 23.69%
952 BENJI BenjiRolls BENJI $56,009 $0.002765 20,254,346 LowVol 1.21% -6.24% 28.11%
953 CWXT CryptoWorldX … CWXT $54,691 $0.000917 59,630,200 LowVol 1.14% -14.20% 21.26%
954 IMPS ImpulseCoin IMPS $52,761 $0.002606 20,245,510 LowVol 1.16% -7.66% 24.36%
955 DIBC DIBCOIN DIBC $52,400 $0.010480 5,000,000 LowVol 1.19% -1.92% -6.89%
956 KIC KibiCoin KIC $51,280 $0.003488 14,701,000 LowVol 1.30% 85.02% -55.67%
957 BIOS BiosCrypto BIOS $51,071 $0.002453 20,821,709 LowVol 2.05% 2.52% 54.15%
958 RIDE Ride My Car RIDE $46,577 $0.000460 101,276,976 LowVol 1.16% 53.64% 50.20%
959 DLISK DAPPSTER DLISK $45,990 $0.000460 100,000,000 LowVol 1.16% -20.78%
960 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 7.98% 6.28%
961 SONG SongCoin SONG $44,375 $0.001363 32,565,300 LowVol 1.46% -1.19% 12.79%
962 UET Useless Ether… UET $44,314 $0.011174 3,965,716 LowVol 18.75% 17.07% 22.92%
963 CESC CryptoEscudo CESC $44,182 $0.000307 144,105,100 LowVol 1.16% -15.05% 0.13%
964 DES Destiny DES $44,150 $0.027594 1,600,000 LowVol 1.16% 1.42% 14.26%
965 SLEVIN Slevin SLEVIN $42,924 $0.000613 70,000,000 LowVol 1.16% 33.80% 97.26%
966 BLZ BlazeCoin BLZ $42,671 $0.000070 608,557,394 LowVol 1.50% -2.79% 12.07%
967 HVCO High Voltage HVCO $42,627 $0.028529 1,494,171 LowVol 15.63% 75.61%
968 FUZZ FuzzBalls FUZZ $42,204 $0.008738 4,829,945 LowVol -1.12% -26.61% 36.68%
969 PEX PosEx PEX $42,121 $0.017170 2,453,240 LowVol 1.16% 4.66% 52.92%
970 TOR Torcoin TOR $41,937 $0.132638 316,179 LowVol 1.16% -24.30% -25.71%
971 AGLC AgrolifeCoin AGLC $39,354 $0.005212 7,550,432 LowVol 1.16% 43.61% -10.37%
972 OS76 OsmiumCoin OS76 $38,923 $0.043537 894,026 LowVol 1.16% 8.29% 83.41%
973 FLVR FlavorCoin FLVR $38,444 $0.001840 20,898,106 LowVol -6.62% -22.29%
974 KNC KingN Coin KNC $37,719 $18.79 2,008 LowVol 1.16% -21.16% 15.04%
975 ZYD Zayedcoin ZYD $37,330 $0.005979 6,243,840 LowVol 1.47% -13.04% 25.30%
976 PLNC PLNcoin PLNC $36,677 $0.002146 17,089,600 LowVol 2.05% 10.33% 66.00%
977 WORM HealthyWormCoin WORM $36,030 $0.000323 111,488,104 LowVol 8.06% -38.58%
978 SFC Solarflarecoin SFC $35,093 $0.002492 14,083,450 LowVol 1.50% -38.15% -18.94%
979 STEPS Steps STEPS $34,262 $0.001840 18,625,017 LowVol 1.16% -38.53% -25.27%
980 LIR LetItRide LIR $33,380 $0.000920 36,291,143 LowVol 1.16% -7.74%
981 WBB Wild Beast Block WBB $33,272 $0.198369 167,726 LowVol 1.70% -5.46% 28.95%
982 GBT GameBet Coin GBT $32,596 $0.001533 21,262,780 LowVol 1.16% -14.57% -6.13%
983 JOBS JobsCoin JOBS $32,505 $0.000307 106,019,270 LowVol 1.16% 2.42% 50.20%
984 BOAT BOAT BOAT $32,486 $0.001751 18,547,845 LowVol -34.76% -38.41% 34.15%
985 EREAL eREAL EREAL $30,585 $0.000447 68,427,562 LowVol -0.28% 4.82% -9.43%
986 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
987 XOC Xonecoin XOC $30,261 $0.072051 420,000 LowVol 1.16%
988 MILO MiloCoin MILO $29,189 $0.002705 10,789,954 LowVol 1.16% 0.41% 0.11%
989 ALTC Antilitecoin ALTC $28,985 $0.000920 31,512,613 LowVol 1.47% 2.52% 52.04%
990 SDP SydPak SDP $28,832 $0.180433 159,794 LowVol 2.05% 2.20% 51.95%
991 SCS Speedcash SCS $28,498 $0.108842 261,831 LowVol 2.05% 2.55% 72.15%
992 PLACO PlayerCoin PLACO $26,919 $0.000766 35,120,000 LowVol 1.70% -14.57% 21.12%
993 DIX Dix Asset DIX $25,480 $2.5e-07 100,000,000,000 LowVol 3.25% -37.71% 25.09%
994 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol 1.36% 1.50%
995 BIOB BioBar BIOB $24,713 $0.027900 885,756 LowVol 2.05% 4.85% 42.53%
996 TSTR Tristar Coin TSTR $23,123 $0.004599 5,027,857 LowVol 1.70% -12.13% 19.81%
997 TRADE Tradecoin TRADE $21,894 $0.002809 7,794,229 LowVol -1.13% 69.95%
998 CAB Cabbage CAB $21,275 $0.002026 10,499,996 LowVol 4.16% -20.59%
999 SOCC SocialCoin SOCC $20,381 $0.014717 1,384,879 LowVol 1.16% 45.85% 50.35%
1000 SANDG Save and Gain SANDG $20,203 $0.006592 3,064,800 LowVol 1.16% 2.42%
1001 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,991 $0.026521 753,776 LowVol 2.05% -23.98% -19.29%
1002 XRC Rawcoin XRC $19,849 $0.028160 704,882 LowVol 3.18% 13.45% 65.83%
1003 ROOFS Roofs ROOFS $19,393 $0.000149 130,000,000 LowVol 1.16% -36.32% -45.24%
1004 QBK Qibuck Asset QBK $19,118 $0.011438 1,671,379 LowVol 4.28% 64.93%
1005 IBANK iBank IBANK $18,735 $0.004139 4,526,324 LowVol 1.16% -20.91% 146.81%
1006 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $18,671 $0.001380 13,532,750 LowVol 2.05% 1.29% 42.96%
1007 JS JavaScript Token JS $18,136 $0.002269 7,991,996 LowVol -0.17% -45.72% 2.96%
1008 GEERT GeertCoin GEERT $16,632 $0.003267 5,091,200 LowVol 1.23% 4.46% 52.58%
1009 SLFI Selfiecoin SLFI $16,530 $0.000153 107,829,281 LowVol 1.70% 50.23%
1010 RSGP RSGPcoin RSGP $15,358 $8.89 1,727 LowVol 2.05% -0.53% 0.20%
1011 CRTM Corethum CRTM $14,528 $0.005811 2,500,000 LowVol -0.25% -55.00% 27.88%
1012 NODC NodeCoin NODC $13,894 $0.008278 1,678,439 LowVol 1.16% -1.23% 101.64%
1013 CCM100 CCMiner CCM100 $12,833 $0.003819 3,360,417 LowVol 3.07% 2.82% 43.23%
1014 GBC GBCGoldCoin GBC $12,768 $0.001124 11,361,817 LowVol 0.09% -27.45% 18.54%
1015 DAS DAS DAS $12,673 $0.004694 2,699,764 LowVol 9.86%
1016 ARGUS Argus ARGUS $12,638 $0.011005 1,148,324 LowVol 1.48% -10.33% 11.66%
1017 MGM Magnum MGM $12,133 $0.003066 3,957,381 LowVol 1.70% -31.64% -27.88%
1018 VOLT Bitvolt VOLT $11,584 $0.000766 15,112,554 LowVol -5.06% -14.57% 39.25%
1019 P7C P7Coin P7C $10,798 $0.000307 35,220,238 LowVol 1.16% 0.46%
1020 WBC WalletBuilder… WBC $9,397 $0.499778 18,803 LowVol 11.45% 154.83%
1021 CONX Concoin CONX $8,785 $0.011804 744,266 LowVol 1.70% 14.41% 96.02%
1022 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,915 $0.032646 211,827 LowVol 3.07% 115.40% 66.24%
1023 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,854 $0.000743 9,227,698 LowVol 1.70% -48.50% -28.26%
1024 MRNG MorningStar MRNG $5,924 $0.000181 32,674,251 LowVol -60.18% -7.03%
1025 NANOX Project-X NANOX $5,387 $68831.20 0.078264 LowVol 1.16% 25.09% 29.17%
1026 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,436 $0.003219 1,377,917 LowVol 1.16% -2.71% 131.85%
1027 LEX Lex4All LEX $3,672 $0.003672 1,000,000 LowVol 3.83% 33.10% 132.60%
1028 EBT Ebittree Coin EBT $2,872 $0.002271 1,264,511 LowVol 47.24% -36.72% 3.75%
1029 DGCS Digital Credits DGCS $1,786 $0.000307 5,826,388 LowVol -32.56% 2.42%
1030 TOKEN SwapToken TOKEN $1,638 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol 2.69% 16.54% 8.91%
1031 ABN Abncoin ABN $1,048 $0.015483 67,700 LowVol 1.16% 1.44% 17.70%
1032 SOJ Sojourn SOJ $973 $0.002006 485,214 LowVol 3.05% 33.84% 134.53%
1033 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1034 DMB Digital Money… DMB $461 $0.001095 421,300 LowVol 1.18% -16.44% 12.25%
1035 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1036 CALC CaliphCoin CALC $78 $0.000891 87,140 LowVol 0.33% 8.53%
1037 FDC Future Digita… FDC $75 $0.000027 2,753,201 LowVol 6.05% -67.19%
1038 FAL Falcoin FAL $30 $0.000153 196,766 LowVol 1.70% -41.26% -7.01%
1039 APW AppleCoin APW $12 $0.000153 80,605 LowVol 1.16% 2.52% 50.20%
1040 ATMC ATMCoin ATMC $3.95 $14,990,600 0.01% 13.03% 41.90%
1041 ERO Eroscoin ERO $0.160649 $9,662,380 1.98% 2.78%
1042 BCD Bitcoin Diamo… BCD $32.53 $9,138,380 -1.17% -9.27% -32.97%
1043 CMT CyberMiles CMT $0.147559 $5,823,560 0.45% -21.80%
1044 ETN Electroneum ETN $0.106872 $4,669,010 8.81% 27.28% 134.42%
1045 NULS Nuls NULS $0.974189 $4,344,330 -2.04% 0.92% 96.71%
1046 GRX GOLD Reward T… GRX $5.08 $3,119,000 -0.74% 2.21% 11.79%
1047 FRST FirstCoin FRST $15.29 $2,746,260 1.68% -2.60% -2.13%
1048 REC Regalcoin REC $35.36 $2,484,560 2.10% -1.76% -21.66%
1049 AI POLY AI AI $16.29 $2,245,790 1.67% -4.53% 3.61%
1050 CLUB ClubCoin CLUB $3.31 $2,196,210 -1.52% -10.63% -44.51%
1051 FRGC Fargocoin FRGC $10.64 $2,134,000 0.15% -2.15% 7.37%
1052 ORME Ormeus Coin ORME $2.65 $1,358,460 -2.73% -20.08% -1.95%
1053 BTE BitSerial BTE $7.43 $920,751 0.14% 11.89% 73.61%
1054 B2X SegWit2x [Fut… B2X $184.18 $662,781 0.95% -9.41% -9.59%
1055 STC Santa Coin STC $0.628526 $641,476 3.69% -16.69%
1056 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.55 $600,994 2.00% 5.86% 58.42%
1057 XIN Infinity Econ… XIN $0.030506 $474,251 5.75% -0.11% -11.61%
1058 THS TechShares THS $0.796203 $448,220 1.14% -6.52% -3.54%
1059 RYZ ANRYZE RYZ $0.018742 $404,730 12.67% -8.81% -9.56%
1060 BOT Bodhi BOT $0.415351 $388,468 0.02% -3.86% -5.45%
1061 TSL Energo TSL $0.031545 $386,596 2.41% -5.23% 2.24%
1062 ADK Aidos Kuneen ADK $21.91 $341,674 11.37% -20.64% -35.56%
1063 LLT LLToken LLT $0.352852 $337,206 -0.50% -1.99% 12.69%
1064 WC WINCOIN WC $0.748247 $321,074 -4.62% -29.17% -11.48%
1065 CAPP Cappasity CAPP $0.021460 $308,628 0.97% -32.29%
1066 XYLO XYLO XYLO $3.37 $286,854 -2.48% -55.88%
1067 INF InfChain INF $0.013337 $279,176 -4.46% -1.09% 52.82%
1068 ICX ICON ICX $1.73 $194,317 -1.43% -1.67% 19.02%
1069 BSR BitSoar BSR $0.176294 $189,425 1.47% -15.36% -7.43%
1070 XID Sphre AIR XID $0.191814 $188,880 0.69% -3.26% 24.98%
1071 BT2 BT2 [CST] BT2 $305.08 $187,707 2.46% 78.47% 159.39%
1072 XCPO Copico XCPO $0.020735 $186,804 -0.84% -1.43% -7.03%
1073 EAG EA Coin EAG $3.68 $186,666 2.05% 0.40% 15.47%
1074 BT1 BT1 [CST] BT1 $15307.70 $142,241 -0.75% 5.72% 50.85%
1075 GBG Golos Gold GBG $0.136008 $138,110 1.57% -6.19% -4.06%
1076 B3 B3Coin B3 $0.000056 $108,159 20.67% -10.84% -23.33%
1077 QBT Qbao QBT $0.213943 $93,255 0.21% -5.79%
1078 MKR Maker MKR $391.76 $63,581 0.23% 9.23% 8.05%
1079 BTCM BTCMoon BTCM $0.044528 $62,982 83.96% 36.94% 373.42%
1080 DSR Desire DSR $0.204541 $54,599 -0.81% -35.99% -13.44%
1081 FOR FORCE FOR $0.009569 $54,226 -5.50% -23.94% 188.25%
1082 UGT UG Token UGT $0.422738 $46,727 -0.24% 4.90% -2.45%
1083 SUR Suretly SUR $2.84 $44,861 13.17% -6.36% -11.81%
1084 MSD MSD MSD $0.008449 $44,030 2.64% -16.32% -32.13%
1085 FRD Farad FRD $0.080823 $43,816 0.95% -13.01% 5.84%
1086 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003370 $40,022 -0.87% -37.00% 73.41%
1087 EVR Everus EVR $1.49 $39,291 -9.65% -6.56% -29.38%
1088 SEND Social Send SEND $0.091213 $35,442 16.17% -14.23%
1089 BPL Blockpool BPL $0.200208 $33,023 1.70% 6.29% 62.43%
1090 AIB Advanced Inte… AIB $0.012260 $30,755 33.01% -3.84% 207.65%
1091 VASH VPNCoin VASH $0.005825 $30,593 -0.16% -5.78% 32.40%
1092 SKR Sakuracoin SKR $0.007961 $28,715 0.50% -33.08% 541.63%
1093 MAGE MagicCoin MAGE $19.55 $25,450 -1.24% 56.47%
1094 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.026189 $21,021 63.95% 469.85% 629.84%
1095 FLASH Flash FLASH $0.005364 $20,122 -1.12% 5.50% 5.10%
1096 WISH MyWish WISH $0.122918 $19,318 -0.36% 17.61% -12.37%
1097 EFYT Ergo EFYT $12.54 $16,830 3.60% -18.19% 49.23%
1098 VIU Viuly VIU $0.012247 $16,320 0.24% 44.50% 85.57%
1099 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.092015 $16,252 1.16% 2.46% 18.67%
1100 COR CORION COR $0.673635 $16,111 1.16% -11.68% -23.21%
1101 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004624 $14,997 -36.85% -46.65% 94.16%
1102 EDRC EDRCoin EDRC $0.054904 $13,789 -21.77% -42.28% 2.74%
1103 HNC Huncoin HNC $0.002913 $13,672 1.70% -40.09% 75.83%
1104 BCDN BlockCDN BCDN $0.071069 $13,513 -0.28% 4.63%
1105 MGC MergeCoin MGC $0.014563 $13,480 1.16% 12.35% 14.58%
1106 MOTO Motocoin MOTO $0.007578 $13,360 -9.66% -56.51% 235.51%
1107 DEUS DeusCoin DEUS $0.216151 $12,795 4.20% -9.81% -39.85%
1108 BTU Bitcoin Unlim… BTU $85.12 $12,588 5.89% -9.09% -37.85%
1109 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.072817 $12,146 -16.68% -14.82% -13.68%
1110 AERM Aerium AERM $0.052134 $11,661 -83.98% -87.70% -95.23%
1111 BLX Blockchain Index BLX $3.17 $10,364 -0.25% 5.43% 20.48%
1112 SYNC Sync SYNC $735.84 $9,995 1.70%
1113 PLX PlexCoin PLX $0.038370 $9,993 26.01% -2.24% -90.74%
1114 TER TerraNova TER $5.26 $9,140 1.28% 47.87% 159.86%
1115 MCR Macro MCR $1.65 $9,063 1.39% -2.45% -23.18%
1116 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003486 $8,819 -5.91% 0.57% 59.92%
1117 BOS BOScoin BOS $1.29 $7,712 9.84% 1.31% 41.51%
1118 AKY Akuya Coin AKY $0.136436 $7,543 12.36% -18.20% -9.50%
1119 DFS DFSCoin DFS $0.007109 $7,393 1.45% 24.40% -24.57%
1120 HYTV Hyper TV HYTV $0.005364 $7,018 -0.25% 0.35% -27.52%
1121 HAT Hawala.Today HAT $0.244876 $6,320 -0.17% 30.17% 44.46%
1122 SISA SISA SISA $0.010328 $5,774 0.67% -20.83% -21.21%
1123 WILD Wild Crypto WILD $0.134459 $5,528 -0.10% 29.11% 33.96%
1124 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002873 $5,322 0.94% 1.48% 33.34%
1125 SND Sand Coin SND $0.751679 $5,094 0.60% -24.53% 3.65%
1126 STEX STEX STEX $1.27 $4,840 4.53% 17.53% 216.31%
1127 TCOIN T-coin TCOIN $0.000307 $4,774 10.20% 2.52% 53.46%
1128 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049167 $4,568 -1.67% 17.61% -10.05%
1129 DGPT DigiPulse DGPT $1.39 $4,428 0.47% -18.82% 10.70%
1130 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.299941 $4,427 1.77% 1.02% 62.44%
1131 PNX Phantomx PNX $0.012894 $4,295 19.92% -33.10% -38.60%
1132 BON Bonpay BON $1.35 $4,271 -0.97% -26.18%
1133 UR UR UR $0.001290 $4,057 -20.35% -57.59% 162.48%
1134 ONG onG.social ONG $0.160911 $3,904 -0.36% 6.69% -49.43%
1135 OXY Oxycoin OXY $0.091428 $3,824 1.62% -20.65% -31.06%
1136 WA WA Space WA $0.022075 $3,229 1.47% -5.45% 16.91%
1137 NUKO Nekonium NUKO $0.045990 $3,150 1.47% -15.69%
1138 PCN PeepCoin PCN $0.000153 $2,936 510.13% 125.71% 1151.14%
1139 APC AlpaCoin APC $0.019976 $2,900 1.11% -26.26% -24.93%
1140 PEC Peacecoin PEC $0.066225 $2,899 1.16% -21.74% 15.88%
1141 BTBc Bitbase BTBc $0.003526 $2,885 -30.97% -26.31% 3.04%
1142 GLS GlassCoin GLS $0.843144 $2,813 4.65% -14.90% -0.28%
1143 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004906 $2,709 65.93% 6.74% -7.78%
1144 SKC Skeincoin SKC $0.023301 $2,704 1.16% 7.37% 139.49%
1145 SHND StrongHands SHND $2.3e-08 $2,591 10.22% -7.06% 11.79%
1146 MCI Musiconomi MCI $0.038610 $2,466 -6.90% -22.08% -46.46%
1147 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.088607 $2,358 1.70% -28.00% -20.52%
1148 ZBC Zilbercoin ZBC $0.032948 $2,349 16.20% -12.64% -22.34%
1149 ACC AdCoin ACC $0.111178 $2,308 1.70% -1.40% 6.47%
1150 OX OX Fina OX $0.000152 $2,303 1.55% 1.45% 32.25%
1151 DMC DynamicCoin DMC $0.002776 $2,230 5.24% -19.19% 71.40%
1152 DBG Digital Bulli… DBG $0.004446 $2,059 1.16% -48.79% -36.87%
1153 B2B B2B B2B $0.375459 $1,881 -0.25% 10.99% -14.80%
1154 PRES President Trump PRES $0.005649 $1,807 1.16% 39.91% 53.71%
1155 DAY Chronologic DAY $3.44 $1,719 -0.16% -13.21% 3.67%
1156 FRN Francs FRN $0.033306 $1,617 -2.11% -4.50% 23.76%
1157 BSN Bastonet BSN $0.000766 $1,611 1.16% 2.42% 17.03%
1158 WIC Wi Coin WIC $0.002885 $1,608 1.46% 5.76% -11.67%
1159 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000380 $1,577 6.07%
1160 ETT EncryptoTel [… ETT $0.089932 $1,558 1.16% -0.50% -25.12%
1161 AXIOM Axiom AXIOM $0.022535 $1,403 1.16% -1.59% 42.47%
1162 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000307 $1,306 1.47% -31.65% -36.93%
1163 TRIA Triaconta TRIA $7.26 $1,249 -7.28% -8.58% -15.52%
1164 CASH Cash Poker Pro CASH $0.044250 $1,194 -25.83% 6.60% -16.72%
1165 MINEX Minex MINEX $0.016542 $1,152 1.16% -26.18% -27.24%
1166 HIGH High Gain HIGH $0.000613 $1,121 1.47% -16.52% -10.36%
1167 CC CyberCoin CC $0.000153 $1,089 1.16% 2.42% -24.90%
1168 XOT Internet of T… XOT $2146.18 $1,035 1.70% -4.28% 5.14%
1169 INDIA India Coin INDIA $0.000307 $951 1.47% 2.52% 28.01%
1170 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.5e-07 $879 -0.36% 6.92% -18.78%
1171 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000153 $861 1.16% 2.48% -1.11%
1172 XRY Royalties XRY $0.000142 $822 1.00% -0.65% -99.36%
1173 MGC GulfCoin MGC $0.002146 $736 2.05% 8.30% -8.96%
1174 NBIT netBit NBIT $0.064608 $727 1.70% 35.70%
1175 SAK Sharkcoin SAK $0.002154 $721 1.19% -4.47% 1.46%
1176 BUB Bubble BUB $0.032806 $709 1.16% 34.51%
1177 FFC FireFlyCoin FFC $0.000153 $698 1.70% 2.45% 47.10%
1178 TIE TIES Network TIE $0.084925 $697 35.43% 44.47% 19.89%
1179 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006392 $682 9.81% -10.06% -26.34%
1180 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005519 $676 1.16% 2.42% 40.93%
1181 IBTC iBTC IBTC $0.007562 $676 -0.36% 6.41% 37.53%
1182 COUPE Coupecoin COUPE $0.000095 $620 8.97% 190.44% 1609.01%
1183 BEST BestChain BEST $0.001863 $598 4.59% 24.75% 38.02%
1184 9COIN 9COIN 9COIN $0.003832 $597 2.05% -11.92% 63.26%
1185 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000797 $560 14.91% 36.36% 62.87%
1186 STU bitJob STU $0.021383 $516 0.38% -27.79% -39.34%
1187 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol 1.10% -7.68% 63.19%
1188 PRN Protean PRN $0.000141 LowVol 7.54% 298.47% 112.73%
1189 NAMO NamoCoin NAMO $0.000169 LowVol 5.34% 12.44% 28.56%
1190 STARS StarCash Network STARS $0.364238 LowVol 1.70% 71.78% 90.33%
1191 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009444 LowVol 2.33% -31.62% -2.78%
1192 SFE SafeCoin SFE $0.000153 LowVol 1.47%
1193 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000613 LowVol 1.70% 2.55% 72.16%
1194 ACES Aces ACES $0.000153 LowVol 0.93% -19.89% 50.20%
1195 LDCN LandCoin LDCN $0.002146 LowVol 1.16% 54.34% 10.87%
1196 XDE2 XDE II XDE2 $2.23 LowVol 2.05% 1.28%
1197 BIRDS Birds BIRDS $0.000153 LowVol 1.70% 50.20%
1198 CYDER Cyder CYDER $0.000307 LowVol 1.47% 41.20% 50.20%
1199 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003679 LowVol 1.16% -25.51%
1200 MAGN Magnetcoin MAGN $0.615355 LowVol 2.06% -29.05% 35.73%
1201 DASHS Dashs DASHS $0.056721 LowVol 0.61% -27.46% 76.63%
1202 GAY GAY Money GAY $0.013053 LowVol -23.89% -29.39% 23.62%
1203 DUB Dubstep DUB $0.002759 LowVol 1.70% -2.85%
1204 VULC Vulcano VULC $0.007807 LowVol 1.16% -32.91% -9.64%
1205 POKE PokeCoin POKE $0.000153 LowVol 2.05% 2.55%
1206 LKC LinkedCoin LKC $0.000307 LowVol 1.16% -3.12% 50.20%
1207 MARX MarxCoin MARX $0.001083 LowVol 1.47% -9.49% 14.60%
1208 MAVRO Mavro MAVRO $0.027440 LowVol 1.16% -0.53% 113.17%
1209 RICHX RichCoin RICHX $0.008278 LowVol 1.16% 2.72% 42.67%
1210 FUDD DimonCoin FUDD $0.001343 LowVol -0.36% 7.16% 25.94%
1211 TODAY TodayCoin TODAY $0.001073 LowVol 1.16% -9.63% 17.46%
1212 IQT iQuant IQT $0.169778 LowVol 4.86% -6.92% 19.39%
1213 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003219 LowVol 1.16%
1214 RCN Rcoin RCN $0.000153 LowVol 1.16% 2.42% 50.20%
1215 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001951 LowVol -1.12% 3.64% 49.73%
1216 BIT First Bitcoin BIT $0.009198 LowVol 1.16% -22.44% -17.29%
1217 ANI Animecoin ANI $0.000153 LowVol 2.05% 2.55% -7.76%
1218 BXC Bitcedi BXC $0.004657 LowVol 1.12% 4.18% 79.35%
1219 EVC EventChain EVC $0.076042 LowVol -0.28% 1.05% -37.74%
1220 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004906 LowVol 1.16% -17.98% 10.37%
1221 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000153 LowVol 1.70% 2.52% -24.90%
1222 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002146 LowVol 1.16% -4.38% 75.23%
1223 QBT Cubits QBT $0.003216 LowVol 1.42% -3.06% -61.74%
1224 QBC Quebecoin QBC $0.002606 LowVol 1.70% 2.42% 50.20%
1225 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.106715 LowVol 1.16% -9.40% 5.52%
1226 PLC PlusCoin PLC $0.000554 LowVol -0.36% 7.70% -10.34%
1227 EUSD eUSD EUSD $0.000223 LowVol -0.36% 6.92% -25.24%
1228 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006522 LowVol 10.91% 167.47% 417.78%
1229 EGOLD eGold EGOLD $0.007601 LowVol -0.23% 6.95% -40.30%
1230 GRN Granite GRN $0.015330 LowVol 1.16% 7.81% 100.96%
1231 TOP TopCoin TOP $0.000458 LowVol 2.07% -11.09% -4.19%
1232 PRIMU Primulon PRIMU $0.000153 LowVol -31.24% -22.30% -21.73%
1233 TCR TheCreed TCR $0.000307 LowVol 1.16% -31.72% -24.90%
1234 REGA Regacoin REGA $0.000920 LowVol 1.16% -44.13% -39.56%
1235 NTC Natcoin NTC $0.087835 LowVol 1.87% -44.07% -60.04%
1236 HDLB HODL Bucks HDLB $0.045990 LowVol 1.70% 1.84% -27.31%
1237 DISK DarkLisk DISK $0.001226 LowVol 1.16% 30.02% 33.51%
1238 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.36 LowVol 1.16% 2.45% -11.65%
1239 WOW Wowcoin WOW $0.000153 LowVol 1.16% -47.34% 54.15%
1240 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003066 LowVol 1.16% -3.16% 3.58%
1241 VOYA Voyacoin VOYA $2.76 LowVol 1.16% -14.34% 88.40%
1242 KASHH KashhCoin KASHH $0.000153 LowVol 1.16% 6.82% 50.15%
1243 IPY Infinity Pay IPY $0.003129 LowVol -0.17% -1.42% 78.09%
1244 FUTC FutCoin FUTC $0.003832 LowVol 1.16% -15.59% 120.88%
1245 XQN Quotient XQN $0.006285 LowVol 1.16% -0.42% 65.24%
1246 GML GameLeagueCoin GML $0.011804 LowVol 1.16% -7.77%
1247 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002299 LowVol 1.70% -12.06% 52.09%
1248 RHFC RHFCoin RHFC $0.000613 LowVol 2.05% 2.01% -35.41%
1249 ACN Avoncoin ACN $0.000460 LowVol 1.47% 2.52% 12.65%
1250 X2 X2 X2 $0.000153 LowVol 1.47% 3.62% 5.23%
1251 GBRC Global Busine… GBRC $0.000153 LowVol 1.16% 2.45% 50.27%
1252 BET BetaCoin BET $0.002606 LowVol 1.70% 24.41% -29.69%
1253 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007665 LowVol 1.70% 48.74%
1254 TELL Tellurion TELL $0.000173 LowVol 1.67% -28.76% 22.40%
1255 PRM PrismChain PRM $0.001993 LowVol 1.16% -11.23% 63.69%
1256 AV AvatarCoin AV $0.051202 LowVol 1.16% 75.86%
1257 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 3.44% -18.67% 1.03%
1258 ELC Elacoin ELC $0.091979 LowVol 1.70% -8.80% 3.60%
1259 ANTX Antimatter ANTX $0.000153 LowVol 28.24% 288.77% 50.20%
1260 EBIT eBIT EBIT $0.002235 LowVol -0.17% -11.84% 56.68%
1261 CME Cashme CME $0.000153 LowVol 1.47% 2.45% 50.20%
1262 ASN Aseancoin ASN $0.006439 LowVol 1.47% 2.52% -82.95%
1263 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 4.08% -10.40% -97.01%
1264 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004599 LowVol 1.16% 38.45%
1265 DON Donationcoin DON $0.000460 LowVol 1.70% -8.39% -25.67%
1266 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000613 LowVol 1.16% -24.90%
1267 WINK Wink WINK $0.000307 LowVol 1.16% 0.76%
1268 GAIN UGAIN GAIN $0.001840 LowVol 1.16% 2.42% 213.71%
1269 ABC Alphabit ABC $15.77 LowVol 1.16% -34.13% -3.37%
1270 TERA TeraCoin TERA $0.000153 LowVol 2.05% 0.51%
1271 QORA Qora QORA $0.273883 LowVol 1.70% -7.16% 42.06%
1272 SWP Swapcoin SWP $0.102800 LowVol -0.28% 23.03% -10.31%
1273 HCC Happy Creator… HCC $0.000613 LowVol 1.47% -18.06% 45.02%
1274 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013797 LowVol 1.16% -9.95%
1275 KARMA Karmacoin KARMA $0.000153 LowVol 2.05% 2.55%
1276 SHA SHACoin SHA $0.000766 LowVol 1.16% -14.65% 42.23%
1277 XAU Xaucoin XAU $0.040778 LowVol 1.16% 0.05% 4.33%
1278 XID International… XID $0.010424 LowVol 68.68% 2.52% 44.71%
1279 YEL Yellow Token YEL $0.005109 LowVol -19.86% -61.98%
1280 CLINT Clinton CLINT $0.013797 LowVol 2.05% 13.46%
1281 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -0.17% 6.92% 52.09%
1282 IRL IrishCoin IRL $0.002759 LowVol 1.70% 15.23% 40.38%
1283 VGC VegasCoin VGC $0.000153 LowVol 1.70% 27.24% 82.69%
1284 CYC Cycling Coin CYC $0.001840 LowVol 2.05% 11.77% -36.69%
1285 LTH LAthaan LTH $0.001226 LowVol 1.16% 36.60%
1286 OMC Omicron OMC $0.162497 LowVol 1.16% -14.97%
1287 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000307 LowVol 1.70% 2.52% 0.13%
1288 LEPEN LePen LEPEN $0.000081 LowVol 1.43% -23.86% -26.48%
1289 10MT 10M Token 10MT $0.002190 LowVol -0.25% 6.92% -8.87%
1290 HYPER Hyper HYPER $0.038325 LowVol 1.16% 1.21% 86.75%
1291 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.053158 LowVol 3.83% 1.00% 55.10%
1292 BGR Bongger BGR $0.000168 LowVol 1.24% 5.10% 36.35%
1293 SPORT SportsCoin SPORT $0.001073 LowVol 1.16% 2.42% 12.51%
1294 YES Yescoin YES $0.000148 LowVol 1.55% 34.20% 79.45%
1295 OPES Opescoin OPES $0.002453 LowVol 1.16% 2.42% 14.44%
1296 UNC UNCoin UNC $0.000153 LowVol 1.16% 2.55% 50.20%
1297 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.007443 LowVol 1.47% -4.61% -5.87%
1298 UTA UtaCoin UTA $0.001840 LowVol 1.70% -12.13% -30.13%
1299 OP Operand OP $0.001380 LowVol 1.16%
1300 DCRE DeltaCredits DCRE $0.231941 LowVol 1.16% -0.75%
1301 FAP FAPcoin FAP $0.008789 LowVol 1.54% -24.57%
1302 MBL MobileCash MBL $0.000460 LowVol 1.16% 2.42% 50.20%
1303 MONETA Moneta MONETA $0.000460 LowVol 1.16% -23.11% 43.12%
1304 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000134 LowVol -0.17% -19.61% -25.26%
1305 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.473387 LowVol 1.16% 41.52% 44.65%
1306 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol 1.10% 2.44% -16.73%
1307 SJCX Storjcoin X SJCX $0.281702 LowVol -10.97%
1308 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -20.51%
1309 EGG EggCoin EGG $0.055943 LowVol 0.03% 44.24%
1310 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -24.93%
1311 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol
1312 PAYP PayPeer PAYP $0.000165 LowVol 10.32% 61.73%
1313 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol
1314 GARY President Joh… GARY $0.134359 LowVol 5.68% 31.25%
1315 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 28.67%
1316 TEAM TeamUp TEAM $0.000349 LowVol 16.82%
1317 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 45.64%
1318 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol 0.00% -1.39% 44.62%
1319 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol
1320 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 19.63%
1321 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 9.03%
1322 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -77.24%
1323 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol 11.95% -17.99%
1324 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1325 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol 14.82% 26.28%
1326 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 7.14% 60.45%
1327 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol
1328 MEN PeopleCoin MEN $0.000158 LowVol 5.62% 54.69%
1329 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 8.92% 59.57%
1330 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1331 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1332 FC Facecoin FC $0.003480 -10.65%
1333 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -22.65%
1334 FBL Faceblock FBL $0.001654 -5.88%

Quay lại phần 1

Phản hồi