Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 19h ngày 8/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 19h ngày 8/12/2017 (GMT +7) của 1334 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 19h ngày 8/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15455.60 trên tổng giá trị $258,537,598,367

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $449.17 trên tổng giá trị $43,214,625,195

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1495.97 trên tổng giá trị $25,198,660,969

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.03 trên tổng giá trị $11,202,591,057

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.245047 trên tổng giá trị $9,492,911,267

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000016 trên tổng giá trị đã biến động tăng 590.48% trong 1h qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000147 trên tổng giá trị đã biến động tăng 164.32% trong 1h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.025721 trên tổng giá trị $253,790 đã biến động tăng 96.35% trong 1h qua

    + Đồng MINT Mintcoin (MINT) đang có giá hiện tại $0.000301 trên tổng giá trị $7,514,140 đã biến động tăng 93.03% trong 1h qua

    + Đồng MNC Mincoin (MNC) đang có giá hiện tại $0.046242 trên tổng giá trị $186,343 đã biến động tăng 74.26% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000083 trên tổng giá trị $2,820,600 đã biến động tăng 858.38% trong 24h qua

    + Đồng CTIC3 Coimatic 3.0 (CTIC3) đang có giá hiện tại $0.015861 trên tổng giá trị đã biến động tăng 289.18% trong 24h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000139 trên tổng giá trị đã biến động tăng 258.45% trong 24h qua

    + Đồng CFD Confido (CFD) đang có giá hiện tại $0.038026 trên tổng giá trị $342,234 đã biến động tăng 216.66% trong 24h qua

    + Đồng ARB ARbit (ARB) đang có giá hiện tại $0.011945 trên tổng giá trị $93,692 đã biến động tăng 200.37% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000088 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1496.85% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.277151 trên tổng giá trị $20,956,634 đã biến động tăng 1447.02% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.610838 trên tổng giá trị $28,626 đã biến động tăng 923.62% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000674 trên tổng giá trị $1,060,955 đã biến động tăng 725.01% trong 7 ngày qua

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000083 trên tổng giá trị $2,820,600 đã biến động tăng 554.15% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 19h ngày 8/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 BUMBA BumbaCoin BUMBA $183,441 $0.008165 22,467,676 $831 -1.08% 31.25% 69.70%
702 XCXT CoinonatX XCXT $182,873 $0.011418 16,016,370 $842 -1.72% 16.97% 39.86%
703 XCRE Creatio XCRE $182,670 $0.008902 20,520,514 $3,641 -2.96% 47.21% 91.43%
704 EMB EmberCoin EMB $179,057 $0.000002 92,192,822,723 $4,032 0.54% 2.09% -49.50%
705 CMPCO CampusCoin CMPCO $175,510 $0.000616 285,087,045 $4,407 -18.19% -15.43% 41.55%
706 KED Darsek KED $173,354 $0.012079 14,352,269 $564 -1.08% -9.69% -10.14%
707 ACOIN Acoin ACOIN $173,196 $0.141954 1,220,085 $994 -16.09% -0.96% 21.95%
708 USDE USDe USDE $171,494 $0.000151 1,134,236,104 $977 -1.08% 1.70% -25.38%
709 KAYI Kayicoin KAYI $170,002 $0.000598 284,249,536 $1,110 23.01% -15.63% 54.55%
710 EMD Emerald Crypto EMD $167,805 $0.008778 19,117,129 $2,498 -1.13% 25.67% -13.75%
711 LCP Litecoin Plus LCP $163,943 $0.221504 740,135 $3,644 -1.08% -0.43% 117.47%
712 EBCH eBitcoinCash EBCH $162,224 $0.017471 9,285,500 $9,246 1.52% 27.05% 24.46%
713 URC Unrealcoin URC $156,124 $0.022226 7,024,402 $577 -1.61% -12.53% -3.83%
714 MARS Marscoin MARS $152,919 $0.005408 28,279,074 $1,383 -1.47% 15.77% 46.59%
715 VOT VoteCoin VOT $149,455 $0.009072 16,474,625 $3,059 -7.38% -19.09% -36.12%
716 BOST BoostCoin BOST $148,779 $0.012549 11,855,487 $1,251 20.66% -1.99% -15.85%
717 RED RedCoin RED $146,915 $0.001982 74,107,896 $1,174 -1.02% -21.26% 4.13%
718 FXE FuturXe FXE $146,186 $0.620957 235,421 $2,343 0.69% 12.04% -57.68%
719 SPRTS Sprouts SPRTS $141,288 $1e-07 1,384,730,213,856 $557 -6.48% -21.20% -36.24%
720 GP GoldPieces GP $140,883 $0.115463 1,220,161 $6,550 -1.08% -29.40% 7.39%
721 PRC PRCoin PRC $140,706 $0.008921 15,773,000 $18,052 -1.14% -14.77% 2.79%
722 MONK Monkey Project MONK $139,184 $1.32 105,797 $4,011 6.13% -26.73% -71.97%
723 SCORE Scorecoin SCORE $137,647 $0.004536 30,346,591 $1,061 -1.15% -9.05% 42.61%
724 VUC Virta Unique … VUC $135,814 $0.002208 61,501,125 $2,082 -0.62% 23.23% 75.63%
725 HXX Hexx HXX $130,595 $0.087890 1,485,882 $774 -2.09% 38.38% 136.57%
726 HONEY Honey HONEY $129,621 $0.382144 339,193 $934 -36.72% -15.73% -0.96%
727 MAR Marijuanacoin MAR $129,566 $0.085405 1,517,076 $3,208 11.14% -3.72% 41.39%
728 GPU GPU Coin GPU $126,533 $0.003126 40,477,042 $576 -1.17% 3.07% 37.23%
729 CRDNC Credence Coin CRDNC $125,229 $0.036543 3,426,921 $791,736 1.39% -14.23% -98.99%
730 XRA Ratecoin XRA $123,609 $0.001076 114,874,589 $1,904 -1.08% -28.72% -10.75%
731 TSE Tattoocoin (S… TSE $123,149 $0.001362 90,421,856 $960 -1.08% 35.95%
732 CJ Cryptojacks CJ $122,943 $0.000302 406,568,581 $1,628 -1.08% -9.28% -8.28%
733 ACP AnarchistsPrime ACP $118,273 $0.026912 4,394,874 $27,379 13.77% -20.35% 18.68%
734 SGR Sugar Exchange SGR $118,121 $0.033749 3,500,000 $7,528 -0.07% 19.87% -6.07%
735 ALL Allion ALL $116,911 $0.018859 6,199,359 $573 -0.40% 150.52% 67.69%
736 REE ReeCoin REE $116,558 $0.000046 2,560,000,000 $1,169 0.26% -38.73% -22.31%
737 WOMEN WomenCoin WOMEN $113,662 $0.002570 44,220,400 $4,008 -1.20% 3.16% 25.37%
738 BAS BitAsean BAS $109,143 $0.021829 5,000,000 $1,734 0.33% 25.68% -11.87%
739 CACH CacheCoin CACH $107,099 $0.025529 4,195,132 $1,174 -4.35% 18.82% -16.45%
740 EAGLE EagleCoin EAGLE $101,835 $0.048645 2,093,421 $2,529 3.70% 64.37% 14.11%
741 TAJ TajCoin TAJ $100,514 $0.012470 8,060,427 $1,311 -1.05% 5.23% 49.53%
742 BITEUR bitEUR BITEUR $100,124 $1.20 83,146 $9,839 -0.35% 3.92% -1.64%
743 611 SixEleven 611 $97,771 $0.226645 431,384 $2,447 -1.08% -11.47% 45.44%
744 NRO Neuro NRO $97,563 $0.002570 37,957,026 $1,052 -2.79% -25.01% 89.22%
745 CF Californium CF $94,586 $0.039311 2,406,058 $17,056 -1.08% -13.18% 49.81%
746 MST MustangCoin MST $94,259 $0.149536 630,343 $1,477 -1.11% 23.43% 25.51%
747 MAY Theresa May Coin MAY $89,810 $0.003583 25,065,200 $614 -1.26% 3.77% 25.06%
748 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $87,431 $0.010888 8,030,000 $2,069 -1.03% -35.57% -50.50%
749 BLRY BillaryCoin BLRY $87,012 $0.009677 8,991,962 $9,796 0.37% 23.35% -23.83%
750 EOT EOT Token EOT $84,716 $0.010255 8,260,903 $6,252 8.33% -14.08% -15.61%
751 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $84,373 $0.001058 79,719,140 $535 -1.08% -12.69% 12.90%
752 $$$ Money $$$ $84,125 $0.001833 45,887,218 $523 -2.03% 10.83% 30.70%
753 SOIL SOILcoin SOIL $83,090 $0.014572 5,702,048 $1,828 -11.81% 8.08% 54.56%
754 ATX Artex Coin ATX $82,291 $0.004381 18,781,750 $702 -1.08% -0.55% 26.79%
755 XCO X-Coin XCO $81,932 $0.006615 12,384,976 $1,007 -1.11% -41.54% 32.41%
756 CMT Comet CMT $80,684 $0.092440 872,830 $4,493 -7.19% -39.96% 99.08%
757 LTCR Litecred LTCR $79,881 $0.002643 30,227,750 $3,324 -0.53% -21.79% 169.94%
758 KRONE Kronecoin KRONE $77,454 $0.020818 3,720,456 $1,521 -1.39% -2.46% 93.89%
759 DRS Digital Rupees DRS $77,232 $0.000151 510,802,961 $4,517 -1.20% 1.75% 49.23%
760 CXT Coinonat CXT $71,758 $0.008321 8,623,200 $859 -1.37% 40.64% 47.30%
761 KURT Kurrent KURT $70,762 $0.007134 9,919,485 $596 -1.39% -15.16% 25.28%
762 GPL Gold Pressed … GPL $68,962 $0.268829 256,527 $556 -1.26% -9.96% 9.91%
763 ERY Eryllium ERY $64,938 $0.011893 5,460,260 $3,417 0.06% -10.48% 157.74%
764 XCS CybCSec XCS $59,046 $0.004990 11,834,082 $1,103 -1.08% 29.15% 75.39%
765 SPT Spots SPT $54,204 $0.002419 22,406,021 $2,320 -1.14% -33.53% -19.23%
766 RBT Rimbit RBT $52,993 $0.000459 115,499,623 $519 -0.71% -11.87% -15.96%
767 G3N G3N G3N $50,307 $0.006653 7,561,891 $1,161 -1.08% 1.75% 49.44%
768 ITZ Interzone ITZ $46,269 $0.025099 1,843,474 $1,995 -1.06% -9.48% 84.98%
769 XBTS Beatcoin XBTS $45,298 $0.029710 1,524,686 $2,245 -3.80% -41.48% 37.31%
770 ICON Iconic ICON $44,822 $0.075599 592,894 $3,582 -1.26% -30.13% 28.87%
771 VLTC Vault Coin VLTC $40,434 $0.001333 30,339,310 $3,063 -1.26% 6.89% 3.41%
772 LUNA Luna Coin LUNA $39,150 $0.023808 1,644,372 $589 -1.26% 3.04% 19.65%
773 BNX BnrtxCoin BNX $36,032 $0.001359 26,522,501 $573 0.34% 21.17% 37.40%
774 LBTC LiteBitcoin LBTC $35,972 $0.011283 3,188,280 $18,574 -7.00% 9.57% 288.44%
775 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $35,088 $0.040438 867,702 $19,361 -0.71% -15.17% 177.66%
776 IMX Impact IMX $31,537 $0.000288 109,509,099 $635 -1.08% -35.40% 70.86%
777 GSR GeyserCoin GSR $28,626 $0.610838 46,864 $12,442 -1.05% 144.18% 923.62%
778 MSCN Master Swiscoin MSCN $27,169 $0.000608 44,700,220 $1,625 1.15% -38.89% -40.01%
779 GRIM Grimcoin GRIM $26,594 $0.002576 10,324,802 $1,538 -1.26% -12.95% 16.45%
780 CASH Cashcoin CASH $26,430 $0.000573 46,158,242 $4,669 -1.26% -57.97% -48.62%
781 XRC Rawcoin XRC $19,207 $0.027248 704,882 $592 -2.05% 9.14% 62.71%
782 VPRC VapersCoin VPRC $19,097 $0.000024 780,124,964 $1,523 -0.17% -42.75% -11.97%
783 ELS Elysium ELS $17,561 $0.004385 4,005,012 $739 -1.26% -15.58% 24.81%
784 CREVA CrevaCoin CREVA $16,507 $0.000454 36,390,750 $3,129 -19.85% -38.95% -35.96%
785 LVPS LevoPlus LVPS $11,441 $0.007561 1,513,256 $3,662 -1.20% -35.42% 21.69%
786 ULA Ulatech ULA $6,703 $0.033586 199,586 $1,524 -1.24% -22.79% 317.63%
787 HMC HarmonyCoin HMC $6,632 $0.011816 561,235 $5,242 -0.93% -4.90% 7.89%
788 XNG Enigma XNG $2,662 $0.160118 16,627 $689 -1.08% -2.53% -6.82%
789 APW AppleCoin APW $12 $0.000151 80,582 $520 -1.20% 1.75% 49.23%
790 BCAP BCAP BCAP $15,210,400 $1.52 10,000,000 LowVol 1.59% 8.20% 13.82%
791 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
792 ETT EncryptoTel [… ETT $10,333,473 $0.166317 62,131,190 LowVol -1.14% 1.47% 29.49%
793 ECOB Ecobit ECOB $9,805,378 $0.022062 444,444,444 LowVol -0.10% 84.67% 99.61%
794 ECN E-coin ECN $8,193,417 $1.74 4,706,453 LowVol -1.08% -37.32% -44.28%
795 XC XCurrency XC $7,752,646 $1.32 5,870,148 LowVol 16.99% 51.47%
796 PGL Prospectors Gold PGL $4,944,389 $0.076657 64,500,000 LowVol -1.08% 1.75% 46.25%
797 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 417.60%
798 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $3,108,047 $0.088044 35,300,866 LowVol 0.19% -5.72%
799 EMV Ethereum Movi… EMV $2,496,745 $0.380215 6,566,666 LowVol 1.59% 11.10% 8.41%
800 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,156,722 $4.63 465,952 LowVol 4.02% 6.33% -6.85%
801 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,888,494 $0.311316 6,066,164 LowVol -1.14% -13.55% 28.78%
802 HTC HitCoin HTC $1,825,708 $0.000166 10,996,318,099 LowVol 11.73%
803 RC RussiaCoin RC $1,824,072 $0.217725 8,377,873 LowVol -0.66% -16.90% 78.67%
804 ITT Intelligent T… ITT $1,797,121 $0.183419 9,797,899 LowVol 1.59% 8.20% -23.08%
805 JNS Janus JNS $1,560,390 $0.067783 23,020,335 LowVol -1.26% 28.78% -22.21%
806 SHORTY Shorty SHORTY $1,542,220 $0.015422 100,000,000 LowVol -1.14% -1.16%
807 AHT Bowhead AHT $1,365,392 $0.170674 8,000,000 LowVol 14.28% -17.70%
808 SDC ShadowCash SDC $1,252,197 $0.187031 6,695,133 LowVol -1.08% 9.54% 32.71%
809 GIM Gimli GIM $1,216,112 $0.015201 80,000,000 LowVol 1.59% 113.56% 61.54%
810 ORB Orbitcoin ORB $1,177,074 $0.380497 3,093,518 LowVol -1.13% -1.47% 38.69%
811 UTC UltraCoin UTC $1,147,429 $0.025698 44,650,157 LowVol -1.26% -1.45% -12.33%
812 MAC Machinecoin MAC $1,135,810 $0.056135 20,233,650 LowVol -0.90% 7.60% 81.62%
813 METAL MetalCoin METAL $953,738 $0.012398 76,925,527 LowVol -1.08% -14.03% 28.81%
814 INPAY InPay INPAY $926,841 $0.092684 10,000,000 LowVol -1.26% -49.37% -28.46%
815 VAL Valorbit VAL $844,868 $0.000159 5,318,990,467 LowVol 6.90%
816 EBET EthBet EBET $760,407 $0.089433 8,502,500 LowVol 1.77% 11.09% -7.27%
817 PIGGY Piggycoin PIGGY $752,612 $0.001544 487,522,048 LowVol 35.56% 141.06% 116.82%
818 LNK Link Platform LNK $743,796 $15.66 47,503 LowVol 1.77% -43.34% -39.59%
819 RIYA Etheriya RIYA $650,145 $0.411086 1,581,531 LowVol -1.03% 3.83% 26.71%
820 TALK BTCtalkcoin TALK $618,535 $0.009474 65,290,635 LowVol -6.49% -30.99% 28.97%
821 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 21.67% -46.64%
822 BBT BitBoost BBT $565,645 $0.116319 4,862,878 LowVol 1.59% 8.20% 5.58%
823 GOOD Goodomy GOOD $534,487 $0.001211 441,349,000 LowVol -1.13% -28.04%
824 ICE iDice ICE $519,074 $0.330407 1,571,013 LowVol 1.59% 150.61% 171.18%
825 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 17.87%
826 ITI iTicoin ITI $500,013 $15.63 32,000 LowVol 0.21% 3.90% -12.22%
827 STS Stress STS $496,217 $0.000878 565,134,332 LowVol 18.18%
828 SAC SACoin SAC $487,861 $0.069551 7,014,442 LowVol -1.15% -12.53% -4.51%
829 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -24.34%
830 AU AurumCoin AU $465,758 $1.57 296,216 LowVol -1.08% -7.66% 24.29%
831 GLC GlobalCoin GLC $453,270 $0.006955 65,171,010 LowVol -1.14% -0.42% 52.61%
832 GUN Guncoin GUN $447,747 $0.002272 197,095,378 LowVol -1.00% -1.60% 30.94%
833 DAXX DaxxCoin DAXX $437,586 $0.000879 498,052,630 LowVol 8.60% -16.85% 79.36%
834 V Version V $434,123 $0.000926 469,036,321 LowVol -1.20% -31.18% -23.61%
835 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $433,958 $0.079944 5,428,300 LowVol -1.62% -0.67% 44.73%
836 WAY WayGuide WAY $422,272 $0.004221 100,040,708 LowVol 38.87%
837 BITS Bitstar BITS $412,149 $0.017858 23,079,737 LowVol -1.01% -40.82% -20.23%
838 UNIC UniCoin UNIC $397,801 $0.134000 2,968,661 LowVol 0.96% -1.21% 39.83%
839 STV Sativacoin STV $379,212 $0.053511 7,086,663 LowVol -1.14% 14.13% 107.73%
840 AMBER AmberCoin AMBER $370,024 $0.008467 43,699,481 LowVol 7.51% -4.74%
841 CFT CryptoForecast CFT $368,616 $0.008013 46,000,000 LowVol -1.08% -14.73% -3.24%
842 CUBE DigiCube CUBE $367,279 $0.000151 2,429,126,009 LowVol -1.08% 1.70%
843 FLY Flycoin FLY $362,048 $1.72 210,806 LowVol -1.20% 6.16%
844 J Joincoin J $337,108 $0.137685 2,448,402 LowVol -1.24% 23.38% 70.45%
845 PR Prototanium PR $334,320 $1.71 195,922 LowVol -1.26% -0.65% 27.69%
846 I0C I0Coin I0C $329,891 $0.015720 20,985,317 LowVol 42.83% 68.74%
847 VIDZ PureVidz VIDZ $325,563 $0.002599 125,279,775 LowVol -8.71% -12.80% 37.45%
848 FUNK The Cypherfunks FUNK $324,430 $0.000007 46,300,244,999 LowVol -10.21% 4.96% 55.24%
849 XGR GoldReserve XGR $321,307 $0.018712 17,171,382 LowVol -7.88% -5.35% -35.93%
850 MAD SatoshiMadness MAD $302,499 $0.000151 2,000,683,485 LowVol -1.20% 1.75% 49.23%
851 FUCK FuckToken FUCK $298,888 $0.005816 51,392,878 LowVol 1.46% -15.35% -55.55%
852 BIGUP BigUp BIGUP $298,431 $0.000141 2,118,758,476 LowVol -1.09% 17.09% 22.74%
853 OHM OHM OHM $292,865 $0.009828 29,799,498 LowVol -1.08% 57.47%
854 SHDW Shadow Token SHDW $288,553 $0.041222 7,000,000 LowVol -0.63% -8.32%
855 WMC WMCoin WMC $273,640 $0.023738 11,527,489 LowVol -1.08% 1.70% 46.39%
856 Q2C QubitCoin Q2C $262,700 $0.001058 248,209,130 LowVol -13.44% -28.81% -19.64%
857 XLC LeviarCoin XLC $253,790 $0.025721 9,866,928 LowVol 96.35% 22.29% -6.21%
858 SH Shilling SH $245,552 $0.006199 39,610,875 LowVol -1.26% -19.28% 2.29%
859 WYV Wyvern WYV $243,983 $0.137590 1,773,260 LowVol -1.14% -25.97% 26.80%
860 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $240,072 $0.302698 793,108 LowVol -1.03% 1.75% 66.51%
861 MRJA GanjaCoin MRJA $235,592 $0.052919 4,451,920 LowVol -1.26% 22.80% 203.13%
862 ANTI AntiBitcoin ANTI $229,740 $0.013154 17,465,159 LowVol -1.08% 18.03% 47.54%
863 LOT LottoCoin LOT $226,639 $0.000016 14,491,014,421 LowVol -3.80% -14.96% -4.74%
864 PASL Pascal Lite PASL $226,499 $0.052919 4,280,100 LowVol -1.08% -2.16% 21.72%
865 HAL Halcyon HAL $225,535 $0.042487 5,308,381 LowVol -1.08% -26.72% 68.31%
866 GAIA GAIA GAIA $222,392 $0.009227 24,101,381 LowVol -0.98% -23.56% 8.97%
867 XRE RevolverCoin XRE $212,688 $0.009525 22,328,360 LowVol -1.08% -9.19% 55.48%
868 FRK Franko FRK $211,236 $0.226948 930,767 LowVol -1.14% -15.15% 75.61%
869 GRT Grantcoin GRT $208,796 $0.004838 43,154,555 LowVol -1.26% -0.63% 16.47%
870 HMP HempCoin HMP $205,122 $0.000151 1,356,645,470 LowVol -1.14% 1.75%
871 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 12.97% 94.43%
872 ARI Aricoin ARI $192,597 $0.001373 140,262,505 LowVol -0.94% -4.62% 27.15%
873 CNNC Cannation CNNC $192,293 $0.077635 2,476,893 LowVol -1.14% -3.80% 10.50%
874 BUN BunnyCoin BUN $190,971 $0.000002 102,320,445,902 LowVol -0.34% -3.17% -69.14%
875 FIRE Firecoin FIRE $190,460 $1.94 98,412 LowVol -1.14% 44.61%
876 MNC Mincoin MNC $186,343 $0.046242 4,029,717 LowVol 74.26% 38.52% 21.72%
877 QCN QuazarCoin QCN $182,795 $0.030239 6,044,911 LowVol -1.14% 46.35% 36.59%
878 JIN Jin Coin JIN $175,710 $0.017841 9,848,485 LowVol -1.97% 183.67%
879 PX PX PX $173,881 $0.001814 95,835,533 LowVol -1.08% 11.92%
880 TEK TEKcoin TEK $173,837 $0.000123 1,414,054,562 LowVol -3.44% -30.82% 22.62%
881 PXI Prime-XI PXI $172,406 $0.009643 17,878,955 LowVol -10.73% 66.31% 71.26%
882 DLC Dollarcoin DLC $172,114 $0.018900 9,106,714 LowVol -1.08% 1.75% 47.55%
883 RBX Ripto Bux RBX $171,511 $0.000450 381,236,123 LowVol -1.26% -12.94% 4.79%
884 ISL IslaCoin ISL $166,845 $0.110223 1,513,704 LowVol -1.08% 0.10%
885 XCT C-Bit XCT $159,512 $0.001015 157,223,250 LowVol -0.89% -15.96% 65.62%
886 ARCO AquariusCoin ARCO $158,085 $0.105874 1,493,139 LowVol -1.03% 4.39% 46.84%
887 EUC Eurocoin EUC $157,464 $0.012682 12,416,554 LowVol -1.10% -15.87% 26.50%
888 XPY PayCoin XPY $154,751 $0.013085 11,826,333 LowVol -1.21% 9.22% 11.44%
889 VTA Virtacoin VTA $152,486 $0.000029 5,201,310,113 LowVol -0.66% -39.96% 279.00%
890 SLING Sling SLING $152,254 $0.141751 1,074,095 LowVol 3.30% 55.67%
891 CON PayCon CON $151,764 $0.006586 23,042,604 LowVol -1.21% 49.85% 40.79%
892 MNM Mineum MNM $151,442 $0.016049 9,436,367 LowVol 38.11% -45.02% 6.31%
893 IMS Independent M… IMS $144,558 $0.026925 5,368,934 LowVol -1.16% 63.90% 38.01%
894 BIP BipCoin BIP $143,932 $0.088451 1,627,261 LowVol -3.73% 37.88% 93.41%
895 BITGOLD bitGold BITGOLD $143,537 $1595.40 89.9694 LowVol -3.48% 12.56% 8.58%
896 LEA LeaCoin LEA $141,259 $0.000449 314,673,291 LowVol -0.44% -20.10% -12.58%
897 CTO Crypto CTO $134,987 $0.011037 12,229,964 LowVol -1.26% 1.75% -7.00%
898 COXST CoExistCoin COXST $133,035 $0.004909 27,100,000 LowVol -1.26% 33.88%
899 EMP EMoneyPower EMP $127,974 $0.013910 9,200,000 LowVol -1.08% 41.69%
900 SOON SoonCoin SOON $123,947 $0.009946 12,462,620 LowVol -1.14% -4.37% 40.46%
901 PHO Photon PHO $122,132 $0.000006 20,533,890,721 LowVol 0.02% -18.72% 55.08%
902 DRM Dreamcoin DRM $117,040 $0.047778 2,449,632 LowVol -1.14% -25.05% 68.40%
903 UNITS GameUnits UNITS $116,859 $0.033648 3,472,983 LowVol -4.32% -11.26% 47.07%
904 FLAX Flaxscript FLAX $113,618 $0.020343 5,585,181 LowVol -6.39% -11.47% -22.05%
905 CRX Chronos CRX $111,337 $0.001510 73,729,962 LowVol -1.21% 44.85% 62.85%
906 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 16.99% 71.58%
907 RUPX Rupaya RUPX $109,566 $0.017949 6,104,310 LowVol -3.17% -50.13% -47.51%
908 NEVA NevaCoin NEVA $108,865 $0.044090 2,469,135 LowVol -1.26% -12.31% 4.10%
909 SCRT SecretCoin SCRT $107,413 $0.025401 4,228,672 LowVol -1.08% 1.75%
910 ARG Argentum ARG $106,896 $0.012454 8,583,037 LowVol -3.94% 2.19% -4.09%
911 URO Uro URO $104,414 $0.086485 1,207,310 LowVol -1.14% -12.71% 49.54%
912 CNC CHNCoin CNC $104,162 $0.002117 49,208,215 LowVol -1.14% 1.70% 322.29%
913 CAGE CageCoin CAGE $101,717 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 0.02% -54.29% -92.60%
914 QTL Quatloo QTL $99,050 $0.012832 7,718,883 LowVol -1.15% -11.19% -2.66%
915 GCC GuccioneCoin GCC $98,148 $0.004838 20,285,537 LowVol -1.20% -18.60% 52.02%
916 JET Jetcoin JET $98,117 $0.020137 4,872,509 LowVol 1.77% -10.25% -54.91%
917 BITZ Bitz BITZ $97,831 $0.049139 1,990,891 LowVol -1.08% 1.13%
918 ARB ARbit ARB $93,692 $0.011945 7,843,845 LowVol -1.14% 200.37% 56.68%
919 BTQ BitQuark BTQ $93,373 $0.010281 9,081,731 LowVol -1.08% -22.96% 20.76%
920 ZMC ZetaMicron ZMC $90,771 $0.000151 600,344,291 LowVol -1.26% 1.75% 49.23%
921 RPC RonPaulCoin RPC $88,695 $0.098883 896,966 LowVol -1.14% 1.82% 42.38%
922 EGAS ETHGAS EGAS $87,197 $0.008584 10,157,540 LowVol 1.46% 14.80% 108.19%
923 WARP WARP WARP $86,772 $0.079228 1,095,224 LowVol -1.08% 1.75%
924 MND MindCoin MND $86,370 $0.005443 15,867,695 LowVol -1.08% 1.75% 46.95%
925 PONZI PonziCoin PONZI $85,018 $0.098732 861,099 LowVol -1.26% 1.49%
926 JWL Jewels JWL $82,388 $0.004082 20,181,636 LowVol -1.26% 0.05% 26.30%
927 SLM Slimcoin SLM $79,048 $0.005292 14,937,439 LowVol -1.20% -3.20%
928 GLT GlobalToken GLT $77,265 $0.002947 26,218,700 LowVol -1.26% 16.77% 21.21%
929 ICOB ICOBID ICOB $76,291 $0.000715 106,701,874 LowVol -0.77% -4.17% 28.21%
930 PULSE Pulse PULSE $75,669 $0.005292 14,298,972 LowVol -1.14% 22.80% 86.54%
931 POP PopularCoin POP $75,484 $0.000022 3,372,875,244 LowVol -0.22% -23.02% 10.99%
932 VEC2 VectorAI VEC2 $75,426 $0.004536 16,628,672 LowVol -4.35% -29.01% 7.77%
933 ADCN Asiadigicoin ADCN $75,390 $0.003024 24,931,054 LowVol -6.04% -15.89% 0.71%
934 CPN CompuCoin CPN $74,821 $0.003814 19,615,019 LowVol -1.27% 30.44% 25.75%
935 AMMO Ammo Rewards AMMO $70,559 $0.000907 77,777,777 LowVol -1.20% 1.75% -0.03%
936 NTWK Network Token NTWK $70,248 $0.006019 11,671,310 LowVol 9.78% 105.00% 16.97%
937 BRAIN Braincoin BRAIN $70,208 $0.006955 10,094,424 LowVol -1.08% 3.17% 29.57%
938 BRAT BRAT BRAT $70,081 $0.000438 160,000,000 LowVol 5.12% 135.48% 38.11%
939 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 18.29% 84.75%
940 BVC BeaverCoin BVC $69,305 $0.022247 3,115,258 LowVol -2.21% -23.46% 1.32%
941 MCRN MACRON MCRN $69,193 $0.000172 401,421,401 LowVol -1.24% -14.22% 14.82%
942 EXN ExchangeN EXN $69,053 $0.013540 5,100,000 LowVol 16.38% 12.08% 107.09%
943 VRS Veros VRS $64,274 $0.000132 486,609,040 LowVol -1.44% 163.11% 152.97%
944 EGO EGO EGO $63,503 $0.001058 60,000,001 LowVol -0.51% 1.75% 81.33%
945 VIP VIP Tokens VIP $63,088 $0.000756 83,450,403 LowVol -1.08% 6.47% 50.06%
946 300 300 Token 300 $61,235 $204.12 300 LowVol -1.20% 2.43% 4.10%
947 ORLY Orlycoin ORLY $60,950 $0.001663 36,646,779 LowVol -1.08% 11.93% 47.77%
948 E4ROW E4ROW E4ROW $59,025 $0.013421 4,398,000 LowVol 1.59% -34.54%
949 BSC BowsCoin BSC $58,741 $0.010584 5,550,102 LowVol -1.26% 1.42% 13.55%
950 TAGR TAGRcoin TAGR $58,468 $0.001512 38,669,634 LowVol -1.08% 1.75% 62.65%
951 CRT CRTCoin CRT $57,530 $0.725748 79,270 LowVol -1.08% 1.75% 49.23%
952 PIE PIECoin PIE $57,385 $0.004234 13,554,912 LowVol -13.55% 23.42% 22.90%
953 BENJI BenjiRolls BENJI $55,221 $0.002726 20,254,346 LowVol -1.05% -12.78% 32.28%
954 CWXT CryptoWorldX … CWXT $53,958 $0.000905 59,630,200 LowVol -1.27% -14.74% 22.05%
955 IMPS ImpulseCoin IMPS $52,038 $0.002570 20,245,510 LowVol -1.26% -10.28% 22.75%
956 DIBC DIBCOIN DIBC $51,672 $0.010334 5,000,000 LowVol 2.82% -4.58% -7.37%
957 KIC KibiCoin KIC $50,656 $0.003446 14,701,000 LowVol -1.92% 51.46% -58.22%
958 BIOS BiosCrypto BIOS $50,371 $0.002419 20,821,709 LowVol -1.14% 1.75% 52.64%
959 BOAT BOAT BOAT $49,578 $0.002673 18,547,845 LowVol -1.85% -5.32% 103.42%
960 PRX Printerium PRX $48,434 $0.004097 11,821,728 LowVol -23.52% 96.75%
961 RIDE Ride My Car RIDE $45,939 $0.000454 101,276,976 LowVol -1.08% 52.63% 49.23%
962 DLISK DAPPSTER DLISK $45,359 $0.000454 100,000,000 LowVol -1.14% -23.69%
963 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 8.76% 8.45%
964 SONG SongCoin SONG $43,767 $0.001344 32,565,300 LowVol -1.12% -2.35% 9.77%
965 CESC CryptoEscudo CESC $43,577 $0.000302 144,105,100 LowVol -1.08% -26.01% -0.51%
966 DES Destiny DES $43,545 $0.027216 1,600,000 LowVol -1.26% 0.63% 12.91%
967 HVCO High Voltage HVCO $42,627 $0.028529 1,494,171 LowVol 16.36% 75.32%
968 SLEVIN Slevin SLEVIN $42,335 $0.000605 70,000,000 LowVol -1.08% 94.94%
969 FUZZ FuzzBalls FUZZ $42,159 $0.008729 4,829,945 LowVol -9.29% -18.38% 36.14%
970 BLZ BlazeCoin BLZ $42,059 $0.000069 608,557,394 LowVol -0.31% -1.99% 11.57%
971 PEX PosEx PEX $41,543 $0.016934 2,453,240 LowVol -1.08% 3.63% 51.18%
972 TOR Torcoin TOR $41,362 $0.130820 316,179 LowVol -1.26% -30.26% -28.47%
973 FLVR FlavorCoin FLVR $41,077 $0.001966 20,898,106 LowVol -1.26% -17.27%
974 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,814 $0.005141 7,550,218 LowVol -1.14% 17.43% -10.98%
975 OS76 OsmiumCoin OS76 $38,390 $0.042940 894,026 LowVol -1.08% 19.99% 80.84%
976 UET Useless Ether… UET $37,257 $0.009395 3,965,716 LowVol 1.46% -2.62% 3.75%
977 KNC KingN Coin KNC $37,202 $18.53 2,008 LowVol -1.14% -21.75% 14.30%
978 ZYD Zayedcoin ZYD $36,818 $0.005897 6,243,840 LowVol -1.26% -18.64% 24.71%
979 PLNC PLNcoin PLNC $36,175 $0.002117 17,089,600 LowVol -1.26% 9.57% 62.80%
980 WORM HealthyWormCoin WORM $36,030 $0.000323 111,487,946 LowVol 8.74% -38.45%
981 SFC Solarflarecoin SFC $34,604 $0.002457 14,083,450 LowVol -1.04% -35.52% -19.85%
982 STEPS Steps STEPS $33,793 $0.001814 18,625,017 LowVol -1.08% -38.95% -25.38%
983 LIR LetItRide LIR $32,923 $0.000907 36,291,071 LowVol -1.08% -12.79%
984 WBB Wild Beast Block WBB $32,813 $0.195650 167,715 LowVol -1.08% -6.87% 27.80%
985 GBT GameBet Coin GBT $32,149 $0.001512 21,262,780 LowVol -1.08% -17.96% -6.73%
986 JOBS JobsCoin JOBS $32,060 $0.000302 106,019,270 LowVol -1.14% 1.75% 49.23%
987 EREAL eREAL EREAL $30,612 $0.000447 68,427,562 LowVol 1.59% 6.07% -9.67%
988 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
989 XOC Xonecoin XOC $29,846 $0.071063 420,000 LowVol -1.08%
990 MILO MiloCoin MILO $28,789 $0.002668 10,789,954 LowVol -1.14% -0.25% 0.71%
991 ALTC Antilitecoin ALTC $28,588 $0.000907 31,512,613 LowVol -1.08% 1.75% 51.40%
992 SDP SydPak SDP $28,437 $0.177960 159,794 LowVol -1.20% 1.41% 50.55%
993 SCS Speedcash SCS $28,108 $0.107350 261,831 LowVol 6.45% 1.75% 70.09%
994 PLACO PlayerCoin PLACO $26,550 $0.000756 35,120,000 LowVol -1.20% -15.21% 25.41%
995 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol 2.10% 2.34%
996 DIX Dix Asset DIX $24,976 $2.5e-07 100,000,000,000 LowVol -1.39% -36.82% 27.28%
997 BIOB BioBar BIOB $24,374 $0.027518 885,756 LowVol 5.09% 4.04% 40.10%
998 TSTR Tristar Coin TSTR $22,806 $0.004536 5,027,857 LowVol -1.08% -12.79% 11.83%
999 TRADE Tradecoin TRADE $21,890 $0.002809 7,792,854 LowVol -3.27% -0.27% 73.28%
1000 CAB Cabbage CAB $21,275 $0.002026 10,499,996 LowVol 4.89% -20.26%
1001 SOCC SocialCoin SOCC $20,102 $0.014515 1,384,879 LowVol -1.08% 19.63% 46.91%
1002 SANDG Save and Gain SANDG $19,926 $0.006502 3,064,800 LowVol -1.26% 1.75%
1003 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,717 $0.026157 753,776 LowVol -1.08% -26.26% -19.82%
1004 ROOFS Roofs ROOFS $19,127 $0.000147 130,000,000 LowVol -1.06% -48.25% -47.26%
1005 QBK Qibuck Asset QBK $18,602 $0.011130 1,671,379 LowVol -1.18% 63.73%
1006 IBANK iBank IBANK $18,478 $0.004082 4,526,324 LowVol 7.39% -21.51% 135.66%
1007 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $18,415 $0.001361 13,532,750 LowVol -1.20% -0.14% 42.62%
1008 JS JavaScript Token JS $18,152 $0.002271 7,991,996 LowVol 1.46% -45.08% 3.61%
1009 GEERT GeertCoin GEERT $16,400 $0.003221 5,091,200 LowVol -0.83% 3.72% 51.36%
1010 SLFI Selfiecoin SLFI $16,304 $0.000151 107,829,281 LowVol -1.08% 49.32%
1011 RSGP RSGPcoin RSGP $15,148 $8.77 1,727 LowVol -1.20% -1.31% -0.76%
1012 CRTM Corethum CRTM $14,540 $0.005816 2,500,000 LowVol 1.59% -54.30% 29.10%
1013 NODC NodeCoin NODC $13,704 $0.008165 1,678,439 LowVol -1.20% -1.89% 99.08%
1014 GBC GBCGoldCoin GBC $12,754 $0.001123 11,361,817 LowVol -0.10% -27.53% 12.50%
1015 DAS DAS DAS $12,672 $0.004694 2,699,420 LowVol 12.35%
1016 CCM100 CCMiner CCM100 $12,487 $0.003716 3,360,417 LowVol -1.72% 1.57% 40.31%
1017 ARGUS Argus ARGUS $12,464 $0.010854 1,148,324 LowVol -1.73% -26.60% 7.93%
1018 MGM Magnum MGM $11,967 $0.003024 3,957,381 LowVol -1.20% -32.17% -27.63%
1019 VOLT Bitvolt VOLT $11,425 $0.000756 15,112,554 LowVol -1.08% -15.21% 36.28%
1020 P7C P7Coin P7C $10,650 $0.000302 35,220,238 LowVol -1.14% -0.46%
1021 WBC WalletBuilder… WBC $9,397 $0.499778 18,802 LowVol 12.15% 155.34%
1022 CONX Concoin CONX $8,665 $0.011642 744,266 LowVol -1.08% 13.54% 94.76%
1023 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,760 $0.000733 9,227,698 LowVol -1.08% -21.98% -28.90%
1024 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,729 $0.031765 211,827 LowVol -1.72% 114.04% 62.86%
1025 MRNG MorningStar MRNG $5,924 $0.000181 32,674,093 LowVol -59.89% -4.67%
1026 NANOX Project-X NANOX $5,313 $67887.70 0.078264 LowVol 5.84% 21.88% 26.26%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,375 $0.003175 1,377,917 LowVol -1.26% -7.10% 127.37%
1028 LEX Lex4All LEX $3,573 $0.003573 1,000,000 LowVol -1.72% 32.17% 127.87%
1029 DGCS Digital Credits DGCS $2,643 $0.000454 5,826,388 LowVol -1.14% 52.62%
1030 EBT Ebittree Coin EBT $1,946 $0.001539 1,264,511 LowVol -1.26% -56.85% -30.92%
1031 TOKEN SwapToken TOKEN $1,596 $1e-07 15,320,585,365 LowVol -0.98% 21.09% 9.01%
1032 ABN Abncoin ABN $1,034 $0.015271 67,700 LowVol -1.26% -0.63% 17.69%
1033 SOJ Sojourn SOJ $952 $0.001961 485,214 LowVol -1.26% 31.60% 127.66%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 DMB Digital Money… DMB $455 $0.001080 421,300 LowVol -0.96% -27.56% 12.51%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1037 CALC CaliphCoin CALC $78 $0.000891 87,140 LowVol 0.00% 5.30%
1038 FDC Future Digita… FDC $75 $0.000027 2,753,201 LowVol 5.21% -67.09%
1039 FAL Falcoin FAL $30 $0.000151 196,766 LowVol -1.14% -27.29% -7.44%
1040 ATMC ATMCoin ATMC $3.95 $19,525,600 0.00% 12.85% 41.91%
1041 ERO Eroscoin ERO $0.155593 $12,379,200 -0.60% -3.46%
1042 BCD Bitcoin Diamo… BCD $32.69 $8,901,200 -1.42% -7.94% -32.20%
1043 CMT CyberMiles CMT $0.142393 $5,525,420 -2.78% -25.28%
1044 NULS Nuls NULS $1.01 $4,713,170 16.84% 4.14% 105.56%
1045 ETN Electroneum ETN $0.097932 $4,004,500 8.36% 13.18% 117.28%
1046 GRX GOLD Reward T… GRX $5.19 $3,048,320 0.89% 5.43% 14.47%
1047 FRST FirstCoin FRST $15.08 $2,727,350 -1.24% -3.34% -2.78%
1048 REC Regalcoin REC $34.98 $2,448,760 -0.22% -2.77% -21.57%
1049 CLUB ClubCoin CLUB $3.35 $2,374,660 1.97% -6.50% -43.74%
1050 AI POLY AI AI $16.07 $2,215,150 -2.20% -4.27% 2.77%
1051 FRGC Fargocoin FRGC $10.63 $2,135,020 -1.81% -2.54% 7.09%
1052 ORME Ormeus Coin ORME $2.72 $1,323,940 -0.59% -17.27% 0.90%
1053 BTE BitSerial BTE $7.43 $895,797 13.86% 15.81% 75.15%
1054 STC Santa Coin STC $0.604790 $685,873 -0.45% -18.97%
1055 B2X SegWit2x [Fut… B2X $181.27 $680,219 -0.43% -11.27% -10.81%
1056 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.50 $561,958 3.10% 6.00% 57.48%
1057 TSL Energo TSL $0.030845 $551,352 -0.29% -7.90% 0.06%
1058 XIN Infinity Econ… XIN $0.029483 $504,022 -0.08% -1.72% -12.80%
1059 THS TechShares THS $0.785470 $448,610 -7.03% -9.34% -5.00%
1060 BOT Bodhi BOT $0.415369 $432,940 1.22% -2.55% -5.14%
1061 RYZ ANRYZE RYZ $0.016619 $422,313 -6.09% -15.98% -17.91%
1062 LLT LLToken LLT $0.357358 $327,383 -2.82% -0.37% 14.09%
1063 WC WINCOIN WC $0.784635 $316,405 -5.09% -26.71% -7.89%
1064 CAPP Cappasity CAPP $0.021124 $316,360 -6.91% -34.85%
1065 ADK Aidos Kuneen ADK $21.49 $300,932 25.10% -21.23% -36.46%
1066 XYLO XYLO XYLO $3.78 $298,200 -30.15% -56.58%
1067 INF InfChain INF $0.014061 $295,108 3.18% 4.30% 62.56%
1068 BT2 BT2 [CST] BT2 $292.63 $199,311 14.47% 70.04% 148.98%
1069 ICX ICON ICX $1.75 $193,917 0.78% 2.00% 21.15%
1070 QBT Qbao QBT $0.209393 $193,403 2.10% -4.68%
1071 XID Sphre AIR XID $0.190234 $188,968 -0.21% -4.36% 24.67%
1072 BSR BitSoar BSR $0.173877 $186,853 -7.49% -15.32% -10.06%
1073 EAG EA Coin EAG $3.63 $184,107 -1.08% 2.26% 15.35%
1074 XCPO Copico XCPO $0.022329 $182,601 1.55% 4.60% 0.80%
1075 GBG Golos Gold GBG $0.135952 $141,941 2.09% -6.73% 0.55%
1076 BT1 BT1 [CST] BT1 $15253.30 $138,701 -3.74% 5.45% 51.84%
1077 B3 B3Coin B3 $0.000046 $114,514 -17.16% -25.67% -36.50%
1078 MKR Maker MKR $390.10 $94,435 1.46% 10.81% 8.66%
1079 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003324 $56,869 -0.52% -35.15% 70.71%
1080 DSR Desire DSR $0.205366 $54,126 4.62% -34.00% -12.27%
1081 FOR FORCE FOR $0.010763 $49,404 -18.53% -15.36% 225.64%
1082 EVR Everus EVR $1.65 $45,436 12.35% -0.75% -20.40%
1083 MSD MSD MSD $0.008334 $44,433 -1.34% -17.06% -32.54%
1084 SUR Suretly SUR $2.50 $44,211 1.46% -16.58% -21.25%
1085 UGT UG Token UGT $0.422947 $43,781 0.72% 5.80% -1.92%
1086 FRD Farad FRD $0.079896 $43,242 3.15% -15.40% 6.12%
1087 BTCM BTCMoon BTCM $0.024129 $38,826 5.85% -26.52% 157.90%
1088 VASH VPNCoin VASH $0.005897 $35,998 -1.14% -5.41% 35.55%
1089 BPL Blockpool BPL $0.197464 $32,570 -1.20% 5.46% 61.30%
1090 SEND Social Send SEND $0.073482 $31,658 -1.20% -30.53%
1091 SKR Sakuracoin SKR $0.007894 $31,489 7.59% -41.01% 550.26%
1092 AIB Advanced Inte… AIB $0.009224 $30,352 -1.08% -32.13% 132.92%
1093 MAGE MagicCoin MAGE $19.81 $26,370 -0.44% -6.24%
1094 HNC Huncoin HNC $0.002873 $21,910 -1.08% -35.84% 75.62%
1095 FLASH Flash FLASH $0.005441 $20,416 -1.08% 7.69% 7.41%
1096 WISH MyWish WISH $0.123025 $19,746 3.01% 18.77% -12.78%
1097 COR CORION COR $0.664395 $18,614 -1.26% -11.96% -24.34%
1098 VIU Viuly VIU $0.012201 $16,237 0.71% 53.17% 98.18%
1099 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.090754 $16,029 -1.20% 1.66% 22.38%
1100 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.093440 $15,586 40.57% 9.66% 10.06%
1101 AERM Aerium AERM $0.354836 $15,125 -2.00% -40.18% -68.71%
1102 EFYT Ergo EFYT $12.10 $13,957 -3.00% -17.50% 43.95%
1103 EDRC EDRCoin EDRC $0.070233 $13,598 16.21% 2.90% 28.80%
1104 BCDN BlockCDN BCDN $0.071131 $13,532 9.14% 3.67%
1105 MGC MergeCoin MGC $0.014364 $13,295 0.98% 11.14% 11.58%
1106 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.007307 $13,265 1.80% -15.72% 206.35%
1107 MOTO Motocoin MOTO $0.007382 $13,185 -42.12% -54.29% 226.37%
1108 BTU Bitcoin Unlim… BTU $80.41 $12,572 -0.17% -14.55% -41.64%
1109 DEUS DeusCoin DEUS $0.205175 $11,620 -1.17% -17.98% -42.67%
1110 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.015861 $10,896 15.15% 289.18% 348.03%
1111 BLX Blockchain Index BLX $3.18 $10,373 1.46% 6.87% 20.57%
1112 AKY Akuya Coin AKY $0.121260 $9,970 -10.86% -28.45% -18.41%
1113 SYNC Sync SYNC $725.75 $9,858 -1.14%
1114 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003707 $8,816 7.48% 4.37% 72.98%
1115 MCR Macro MCR $1.63 $8,692 -1.08% -3.59% -23.82%
1116 PLX PlexCoin PLX $0.030474 $7,811 -18.82% -19.37% -93.28%
1117 DFS DFSCoin DFS $0.007012 $7,457 -0.64% 20.98% -25.59%
1118 TER TerraNova TER $5.19 $7,263 1.65% 45.80% 157.18%
1119 UR UR UR $0.001614 $7,032 2.44% -61.37% 234.72%
1120 HYTV Hyper TV HYTV $0.005368 $7,028 1.46% 1.52% -25.90%
1121 HAT Hawala.Today HAT $0.245090 $6,326 7.74% 31.69% 47.10%
1122 SISA SISA SISA $0.010270 $5,755 0.36% -26.97% -23.54%
1123 BOS BOScoin BOS $1.15 $5,703 4.29% -10.65% 26.60%
1124 WILD Wild Crypto WILD $0.134466 $5,529 1.43% 26.71% 34.93%
1125 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002931 $5,132 2.60% 5.34% 39.67%
1126 PNX Phantomx PNX $0.010925 $5,123 0.41% -48.53% -47.11%
1127 SND Sand Coin SND $0.745569 $4,935 -24.99% -24.95% 1.41%
1128 TCOIN T-coin TCOIN $0.000278 $4,809 15.87% -14.05% 43.81%
1129 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.291430 $4,798 -3.26% -3.74% 57.80%
1130 STEX STEX STEX $1.25 $4,744 -0.44% 18.40% 214.71%
1131 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049210 $4,572 7.43% 19.02% -10.37%
1132 DGPT DigiPulse DGPT $1.38 $4,413 2.86% -33.06% 9.27%
1133 BON Bonpay BON $1.36 $4,270 25.48% -24.59%
1134 ONG onG.social ONG $0.161051 $3,908 1.69% 7.82% -49.00%
1135 OXY Oxycoin OXY $0.090405 $3,783 -8.73% -15.38% -31.25%
1136 MCI Musiconomi MCI $0.041396 $3,536 -0.54% -23.75% -44.10%
1137 APC AlpaCoin APC $0.019713 $3,281 -13.58% -28.13% -25.02%
1138 WA WA Space WA $0.021773 $3,185 -1.08% -6.08% 16.19%
1139 NUKO Nekonium NUKO $0.045359 $3,111 -13.98% -11.71%
1140 PEC Peacecoin PEC $0.065317 $2,890 -14.53% -17.82% 16.71%
1141 BTBc Bitbase BTBc $0.005141 $2,866 -1.20% 6.90% 50.97%
1142 SKC Skeincoin SKC $0.022982 $2,713 -1.08% 6.61% 138.91%
1143 GLS GlassCoin GLS $0.801347 $2,651 -4.80% -12.50% -4.05%
1144 ACC AdCoin ACC $0.110368 $2,547 -0.32% 0.81% 6.36%
1145 DMC DynamicCoin DMC $0.002646 $2,517 -7.50% -24.28% 67.37%
1146 SHND StrongHands SHND $2.2e-08 $2,478 2.99% -4.00% 10.03%
1147 AMS AmsterdamCoin AMS $0.003024 $2,371 9.91% -33.75% -42.75%
1148 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.087392 $2,326 -1.07% -28.54% -20.33%
1149 OX OX Fina OX $0.000150 $2,315 -3.87% 0.67% 24.35%
1150 DBG Digital Bulli… DBG $0.004385 $2,030 -1.08% -49.15% -37.34%
1151 ZBC Zilbercoin ZBC $0.028293 $1,998 -10.47% -29.20% -33.02%
1152 B2B B2B B2B $0.375786 $1,883 1.59% 12.76% -15.06%
1153 PRES President Trump PRES $0.005571 $1,793 -0.54% 36.27% 52.71%
1154 DAY Chronologic DAY $3.44 $1,718 0.09% -12.63% 4.99%
1155 FRN Francs FRN $0.033942 $1,690 -1.36% -4.82% 25.96%
1156 BSN Bastonet BSN $0.000756 $1,602 -17.56% 1.75% 19.45%
1157 WIC Wi Coin WIC $0.002846 $1,586 -1.93% 4.64% -12.19%
1158 ETT EncryptoTel [… ETT $0.088700 $1,537 -1.08% -1.32% -24.40%
1159 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000358 $1,522 1.59% -27.41%
1160 AXIOM Axiom AXIOM $0.022226 $1,384 -1.14% -2.24% 41.53%
1161 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000302 $1,290 -1.20% -32.17% -39.33%
1162 MINEX Minex MINEX $0.016319 $1,128 -7.35% -26.77% -26.12%
1163 HIGH High Gain HIGH $0.000605 $1,105 -1.08% -18.60% -12.05%
1164 CC CyberCoin CC $0.000151 $1,074 -1.08% 1.75% -25.38%
1165 XOT Internet of T… XOT $2116.77 $1,021 -1.20% -4.90% 4.50%
1166 MGC GulfCoin MGC $0.002117 $1,013 -1.14% -6.91% -10.43%
1167 INDIA India Coin INDIA $0.000302 $949 -1.20% 1.75% 27.05%
1168 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.5e-07 $880 1.77% 8.20% -17.41%
1169 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000151 $849 -1.14% 1.07% -3.86%
1170 XRY Royalties XRY $0.000140 $800 -0.97% -1.63% -99.41%
1171 TRIA Triaconta TRIA $7.36 $798 -12.05% -6.33% -13.39%
1172 FFC FireFlyCoin FFC $0.000151 $776 -1.08% 1.75% 46.12%
1173 SAK Sharkcoin SAK $0.002124 $751 -1.21% -5.26% -0.13%
1174 NBIT netBit NBIT $0.063722 $717 -1.20% 34.40%
1175 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005816 $705 1.77% -17.28% -31.86%
1176 BUB Bubble BUB $0.032356 $700 -1.14% 33.58%
1177 IBTC iBTC IBTC $0.007569 $677 1.46% 11.48% 41.20%
1178 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005443 $667 -1.20% 1.75% 40.38%
1179 9COIN 9COIN 9COIN $0.003780 $589 -24.09% -8.02% 62.21%
1180 BEST BestChain BEST $0.001745 $588 -1.05% 17.69% 28.91%
1181 COUPE Coupecoin COUPE $0.000088 $548 -1.83% 122.11% 1496.85%
1182 STU bitJob STU $0.021312 $512 -32.47% -28.41% -39.88%
1183 NAMO NamoCoin NAMO $0.000161 LowVol 0.71% 7.93% 19.79%
1184 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol -0.29% -4.26% 60.00%
1185 PRN Protean PRN $0.000139 LowVol 19.09% 258.45% 105.88%
1186 STARS StarCash Network STARS $0.359245 LowVol -1.08% 70.50% 77.16%
1187 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000622 LowVol -1.96% 5.65% 26.59%
1188 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009297 LowVol -1.03% -33.01% -4.34%
1189 SFE SafeCoin SFE $0.000151 LowVol -1.08%
1190 ACES Aces ACES $0.000151 LowVol -11.07% -12.03% 49.23%
1191 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000605 LowVol -1.20% 6.19% 73.38%
1192 CYDER Cyder CYDER $0.000302 LowVol -1.08% 12.74% 49.23%
1193 LDCN LandCoin LDCN $0.002117 LowVol -1.26% 49.70% 10.96%
1194 XDE2 XDE II XDE2 $2.20 LowVol -1.08% 0.52%
1195 BIRDS Birds BIRDS $0.000151 LowVol 49.24%
1196 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003629 LowVol -1.14% -26.00%
1197 GAY GAY Money GAY $0.017144 LowVol -3.13% -18.09% 60.17%
1198 MAGN Magnetcoin MAGN $0.606869 LowVol -1.08% -29.59% 34.75%
1199 PCN PeepCoin PCN $0.000016 LowVol 590.48% -79.90% 19.45%
1200 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001984 LowVol -2.48% -16.86% 51.30%
1201 DASHS Dashs DASHS $0.056548 LowVol -0.28% -27.34% 77.32%
1202 DUB Dubstep DUB $0.002722 LowVol -1.26% -3.61%
1203 VULC Vulcano VULC $0.007700 LowVol -1.20% -35.19% -10.55%
1204 POKE PokeCoin POKE $0.000151 LowVol -1.26% 1.75%
1205 LKC LinkedCoin LKC $0.000302 LowVol -1.14% 1.75% 49.23%
1206 MARX MarxCoin MARX $0.001068 LowVol -1.19% -10.18% 15.12%
1207 MAVRO Mavro MAVRO $0.027064 LowVol -1.26% -6.69% 109.67%
1208 RICHX RichCoin RICHX $0.008165 LowVol -1.26% 41.99%
1209 FUDD DimonCoin FUDD $0.001344 LowVol 1.59% 8.38% 31.37%
1210 TODAY TodayCoin TODAY $0.001058 LowVol -1.08% -17.71% 16.27%
1211 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003175 LowVol -1.08%
1212 RCN Rcoin RCN $0.000151 LowVol -1.08% 1.75% 49.23%
1213 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002117 LowVol -1.08% -5.03% 74.10%
1214 BIT First Bitcoin BIT $0.009072 LowVol -1.26% -22.60% -16.26%
1215 DISK DarkLisk DISK $0.001210 LowVol -1.08% 22.10% 32.65%
1216 ANI Animecoin ANI $0.000151 LowVol -1.14% 1.75% -8.61%
1217 EVC EventChain EVC $0.076108 LowVol 1.59% 2.26% -36.60%
1218 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004838 LowVol -1.20% -18.60% 9.53%
1219 QBT Cubits QBT $0.003165 LowVol -1.33% -3.84% -62.60%
1220 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000151 LowVol -1.08% 1.75% -25.38%
1221 BXC Bitcedi BXC $0.004603 LowVol 0.07% 3.69% 80.51%
1222 IQT iQuant IQT $0.161612 LowVol -0.23% -11.61% 14.63%
1223 QBC Quebecoin QBC $0.002570 LowVol -1.08% 1.70% 49.23%
1224 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.105252 LowVol -1.08% -10.00% 3.98%
1225 PLC PlusCoin PLC $0.000555 LowVol 1.59% 8.99% -8.48%
1226 EUSD eUSD EUSD $0.000224 LowVol 3.66% 8.20% -22.43%
1227 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006433 LowVol 28.70% 159.14% 428.99%
1228 HDLB HODL Bucks HDLB $0.045359 LowVol -1.20% 1.07% -26.97%
1229 GRN Granite GRN $0.015120 LowVol -1.08% 7.10% 95.36%
1230 PRIMU Primulon PRIMU $0.000151 LowVol -50.20% -22.46% -22.03%
1231 TOP TopCoin TOP $0.000452 LowVol -1.08% -12.83% -6.36%
1232 TCR TheCreed TCR $0.000302 LowVol -1.14% -32.17% -25.14%
1233 REGA Regacoin REGA $0.000907 LowVol -1.08% -44.50% -37.88%
1234 NTC Natcoin NTC $0.086517 LowVol -1.45% -44.70% -61.65%
1235 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.29 LowVol -1.08% 1.75% -12.22%
1236 WOW Wowcoin WOW $0.000151 LowVol -1.11% -38.47% 52.69%
1237 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003024 LowVol -1.08% -6.83% 2.92%
1238 CASH Cash Poker Pro CASH $0.059544 LowVol 1.46% 31.13% 8.73%
1239 VOYA Voyacoin VOYA $2.72 LowVol -1.08% -14.91% 85.35%
1240 IPY Infinity Pay IPY $0.003132 LowVol 1.46% -0.27% 98.64%
1241 KASHH KashhCoin KASHH $0.000151 LowVol -1.26% 4.96% 49.19%
1242 ANTX Antimatter ANTX $0.000096 LowVol -2.53% 100.75% -5.12%
1243 FUTC FutCoin FUTC $0.003780 LowVol -1.08% -10.23% 119.46%
1244 XQN Quotient XQN $0.006199 LowVol -1.26% -4.24% 59.79%
1245 GML GameLeagueCoin GML $0.011642 LowVol -1.08%
1246 RHFC RHFCoin RHFC $0.000605 LowVol -1.14% 1.41% -36.32%
1247 ACN Avoncoin ACN $0.000454 LowVol -1.08% 1.75% 11.96%
1248 X2 X2 X2 $0.000151 LowVol -1.08% 1.84% -1.15%
1249 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002268 LowVol -1.14% -20.93% 51.22%
1250 GBRC Global Busine… GBRC $0.000151 LowVol -1.26% 1.75% 49.27%
1251 BET BetaCoin BET $0.002570 LowVol -1.08% 23.56% -29.81%
1252 TIE TIES Network TIE $0.062653 LowVol 1.59% 7.51% -7.98%
1253 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007560 LowVol -1.08% 47.31%
1254 TELL Tellurion TELL $0.000169 LowVol -1.62% -19.78% 17.83%
1255 PRM PrismChain PRM $0.001966 LowVol -1.20% -11.81% 61.48%
1256 AV AvatarCoin AV $0.050500 LowVol -1.08% 1.11% 74.89%
1257 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -0.66% -18.97% -2.67%
1258 ELC Elacoin ELC $0.090718 LowVol -1.14% -9.42% 1.48%
1259 DON Donationcoin DON $0.000454 LowVol -1.08% -17.19% -26.40%
1260 EBIT eBIT EBIT $0.002237 LowVol 1.46% -23.42% 56.05%
1261 CME Cashme CME $0.000151 LowVol -1.26% 1.75% 49.23%
1262 ASN Aseancoin ASN $0.006350 LowVol -1.08% 1.75% -83.69%
1263 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -1.13% -13.21% -96.95%
1264 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004536 LowVol -1.26% -1.75% 36.91%
1265 EGOLD eGold EGOLD $0.007606 LowVol 1.46% 8.17% -39.88%
1266 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000605 LowVol -1.08% -24.64%
1267 WINK Wink WINK $0.000302 LowVol -1.20%
1268 GAIN UGAIN GAIN $0.001814 LowVol -1.08% 1.75% 202.78%
1269 ABC Alphabit ABC $15.56 LowVol -1.08% -34.56% -3.97%
1270 TERA TeraCoin TERA $0.000151 LowVol -1.08%
1271 QORA Qora QORA $0.270129 LowVol -1.26% -7.77% 40.46%
1272 SWP Swapcoin SWP $0.102889 LowVol 1.77% 24.42% -9.74%
1273 HCC Happy Creator… HCC $0.000605 LowVol -1.14% -18.60% 42.89%
1274 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013608 LowVol -1.20% -13.04%
1275 KARMA Karmacoin KARMA $0.000151 LowVol -1.14% 1.75%
1276 SHA SHACoin SHA $0.000756 LowVol -1.08% -15.21% 43.61%
1277 XAU Xaucoin XAU $0.040219 LowVol -1.26% -0.58% 4.05%
1278 CLINT Clinton CLINT $0.013608 LowVol -1.14% 13.06%
1279 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 1.77% 8.20% 53.05%
1280 IRL IrishCoin IRL $0.002722 LowVol -1.08% 14.47% 40.10%
1281 VGC VegasCoin VGC $0.000151 LowVol -1.08% 45.46% 56.12%
1282 CYC Cycling Coin CYC $0.001814 LowVol -1.08% 11.00% -36.22%
1283 LTH LAthaan LTH $0.001210 LowVol -1.08% 35.67%
1284 OMC Omicron OMC $0.160269 LowVol -1.14% -15.61%
1285 10MT 10M Token 10MT $0.002192 LowVol 1.46% 8.17% -9.91%
1286 LEPEN LePen LEPEN $0.000079 LowVol 1.25% -22.56% -27.84%
1287 XID International… XID $0.006199 LowVol -1.08% -38.96% -12.49%
1288 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000302 LowVol -1.14% 1.75% -0.51%
1289 HYPER Hyper HYPER $0.037799 LowVol -1.14% 0.41% 85.46%
1290 YES Yescoin YES $0.000147 LowVol 164.32% 18.39% 79.61%
1291 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.051724 LowVol -1.72% -0.97% 52.77%
1292 BGR Bongger BGR $0.000166 LowVol 0.14% 5.06% 31.23%
1293 SPORT SportsCoin SPORT $0.001058 LowVol -1.26% 1.75% 10.52%
1294 OPES Opescoin OPES $0.002419 LowVol -1.08% 1.70% 13.70%
1295 UNC UNCoin UNC $0.000151 LowVol -1.08% 1.75% 49.23%
1296 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.007341 LowVol -1.14% -5.59% -8.98%
1297 UTA UtaCoin UTA $0.001814 LowVol -1.08% -12.78% -30.90%
1298 OP Operand OP $0.001361 LowVol -1.14%
1299 DCRE DeltaCredits DCRE $0.228762 LowVol -1.08%
1300 FAP FAPcoin FAP $0.008694 LowVol -0.57% -26.02%
1301 MBL MobileCash MBL $0.000454 LowVol -1.14% 1.75% 49.23%
1302 MONETA Moneta MONETA $0.000454 LowVol -1.08% -23.69% 33.23%
1303 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000134 LowVol 1.59% -18.65% -25.18%
1304 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.466898 LowVol -1.14% 40.59% 42.52%
1305 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol -1.24% 2.37% -14.24%
1306 SJCX Storjcoin X SJCX $0.281702 LowVol -10.32%
1307 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -24.77%
1308 EGG EggCoin EGG $0.055943 LowVol -0.33% 45.34%
1309 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -24.34%
1310 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol
1311 PAYP PayPeer PAYP $0.000165 LowVol 11.09% 62.98%
1312 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol
1313 GARY President Joh… GARY $0.134359 LowVol 6.33% 32.22%
1314 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 30.53%
1315 TEAM TeamUp TEAM $0.000349 LowVol 17.52%
1316 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 45.81%
1317 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol -3.61% -0.41% 45.68%
1318 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol
1319 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 20.52%
1320 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 9.53%
1321 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -77.25%
1322 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol 12.65% -18.04%
1323 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1324 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol 15.65% 27.21%
1325 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 7.82% 61.13%
1326 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol
1327 MEN PeopleCoin MEN $0.000158 LowVol 6.25% 55.84%
1328 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 9.61% 60.75%
1329 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1330 YEL Yellow Token YEL $0.006395 LowVol 1.41% -49.94%
1331 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1332 FC Facecoin FC $0.003480 -10.39%
1333 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -21.45%
1334 FBL Faceblock FBL $0.001654 -5.30%

Quay lại phần 1

Phản hồi