Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 9/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 15h ngày 9/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 9/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15954.60 trên tổng giá trị $266,912,879,565

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $486.27 trên tổng giá trị $46,792,363,174

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1477.95 trên tổng giá trị $24,896,695,879

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $5.04 trên tổng giá trị $14,005,719,552

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.252780 trên tổng giá trị $9,792,481,034

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng GBT GameBet Coin (GBT) đang có giá hiện tại $0.003159 trên tổng giá trị $67,161 đã biến động tăng 108.70% trong 1h qua

    + Đồng GCC TheGCCcoin (GCC) đang có giá hiện tại $0.012477 trên tổng giá trị $6,216,963 đã biến động tăng 104.54% trong 1h qua

    + Đồng SUMO Sumokoin (SUMO) đang có giá hiện tại $1.25 trên tổng giá trị $3,079,060 đã biến động tăng 95.31% trong 1h qua

    + Đồng LCP Litecoin Plus (LCP) đang có giá hiện tại $0.407938 trên tổng giá trị $303,642 đã biến động tăng 75.99% trong 1h qua

    + Đồng CACH CacheCoin (CACH) đang có giá hiện tại $0.057390 trên tổng giá trị $240,758 đã biến động tăng 73.55% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000158 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5970.22% trong 24h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.091090 trên tổng giá trị $900,230 đã biến động tăng 566.84% trong 24h qua

    + Đồng CV2 Colossuscoin V2 (CV2) đang có giá hiện tại $0.000121 trên tổng giá trị $2,758,583 đã biến động tăng 360.42% trong 24h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003251 trên tổng giá trị $29,997 đã biến động tăng 308.41% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.008022 trên tổng giá trị $3,892 đã biến động tăng 299.57% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng STCN Stakecoin (STCN) đang có giá hiện tại $2.20 trên tổng giá trị $13,199,580 đã biến động tăng 3098.01% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.354618 trên tổng giá trị $26,814,263 đã biến động tăng 1380.63% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000158 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1100.27% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.695059 trên tổng giá trị $32,573 đã biến động tăng 744.54% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.010959 trên tổng giá trị đã biến động tăng 691.59% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 9/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 RED RedCoin RED $129,926 $0.001753 74,107,896 $544 -24.33% -17.45% -11.66%
702 HXX Hexx HXX $129,364 $0.087039 1,486,275 $763 0.86% -10.28% 86.16%
703 LTCR Litecred LTCR $127,596 $0.004221 30,227,750 $1,053 53.32% 44.39% 296.90%
704 ACP AnarchistsPrime ACP $124,930 $0.028426 4,394,874 $23,961 -2.24% 16.93% -25.76%
705 SGR Sugar Exchange SGR $122,435 $0.034981 3,500,000 $4,205 0.83% -1.16% -9.47%
706 BITEUR bitEUR BITEUR $121,609 $1.32 92,097 $36,496 -1.16% 8.28% 7.08%
707 TAJ TajCoin TAJ $120,182 $0.014900 8,065,987 $658 1.23% -15.77% 56.37%
708 MAR Marijuanacoin MAR $117,574 $0.077347 1,520,077 $1,466 -4.03% -5.52% 13.91%
709 WOMEN WomenCoin WOMEN $116,839 $0.002642 44,220,400 $5,108 8.56% -5.07% 14.92%
710 VUC Virta Unique … VUC $114,969 $0.001869 61,504,150 $1,207 0.47% -22.58% 46.65%
711 CF Californium CF $113,630 $0.047222 2,406,315 $1,465 1.13% 10.80% 66.03%
712 CMT Comet CMT $104,066 $0.119228 872,830 $3,792 13.44% -3.27% 152.33%
713 FXE FuturXe FXE $100,247 $0.425818 235,421 $2,244 0.96% -29.89% -71.30%
714 300 300 Token 300 $99,019 $330.06 300 $1,445 0.98% 49.91% 34.36%
715 MST MustangCoin MST $97,218 $0.154230 630,343 $877 0.98% -4.14% 9.47%
716 $$$ Money $$$ $89,282 $0.001946 45,887,218 $1,335 -1.97% -3.37% 21.15%
717 POP PopularCoin POP $87,316 $0.000026 3,372,875,244 $706 0.76% -3.20% 23.65%
718 EAGLE EagleCoin EAGLE $85,176 $0.040687 2,093,421 $701 0.01% -9.72% 9.90%
719 ERY Eryllium ERY $82,789 $0.015134 5,470,509 $4,120 8.69% 12.93% 177.46%
720 GLT GlobalToken GLT $78,954 $0.003010 26,229,500 $1,553 0.99% 13.74% 14.23%
721 EOT EOT Token EOT $71,244 $0.008624 8,260,903 $2,066 -13.93% 7.92% -35.30%
722 CJ Cryptojacks CJ $68,924 $0.000170 406,568,581 $1,581 -45.97% -48.03% -57.07%
723 KURT Kurrent KURT $68,198 $0.006875 9,919,485 $873 -2.26% -10.68% 29.64%
724 ICE iDice ICE $65,816 $0.041894 1,571,013 $539 1.00% -86.58% -73.45%
725 KRONE Kronecoin KRONE $62,580 $0.016743 3,737,767 $544 1.52% -25.24% 54.20%
726 VRS Veros VRS $61,496 $0.000126 486,609,040 $632 -2.11% -10.91% 77.51%
727 PONZI PonziCoin PONZI $60,518 $0.070280 861,099 $16,201 0.86% -34.01%
728 RBT Rimbit RBT $55,706 $0.000482 115,499,623 $698 0.87% 7.83% -27.96%
729 FLAX Flaxscript FLAX $54,799 $0.009812 5,585,219 $3,155 8.12% -57.49% -56.35%
730 CWXT CryptoWorldX … CWXT $52,839 $0.000886 59,630,200 $893 0.95% -20.58% 5.29%
731 XBTS Beatcoin XBTS $44,799 $0.029383 1,524,686 $1,945 0.98% -22.38% -4.42%
732 LBTC LiteBitcoin LBTC $36,841 $0.011555 3,188,280 $18,498 0.87% -7.79% 268.75%
733 XCS CybCSec XCS $35,511 $0.003001 11,834,082 $2,828 0.98% -39.43% -1.93%
734 MSCN Master Swiscoin MSCN $33,183 $0.000742 44,705,220 $1,149 0.06% 5.09% -32.56%
735 GSR GeyserCoin GSR $32,573 $0.695059 46,864 $18,848 -9.87% 7.83% 744.54%
736 ITZ Interzone ITZ $32,379 $0.017404 1,860,402 $1,419 -38.44% -35.17% -7.14%
737 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $26,363 $0.030382 867,702 $6,783 -13.30% -34.14% 120.08%
738 CASH Cashcoin CASH $24,936 $0.000540 46,158,242 $1,376 -1.55% -83.38%
739 XRC Rawcoin XRC $23,339 $0.033111 704,882 $1,287 3.10% 26.54% 95.28%
740 CREVA CrevaCoin CREVA $23,286 $0.000640 36,390,750 $2,484 1.00% -9.86% -10.48%
741 WORM HealthyWormCoin WORM $17,612 $0.000158 111,514,025 $3,040 0.98% -55.96%
742 HMC HarmonyCoin HMC $6,814 $0.012141 561,235 $9,455 1.12% -9.42% 13.42%
743 UNITY SuperNET UNITY $42,197,442 $51.71 816,061 LowVol -0.38% -26.51% -23.44%
744 BCAP BCAP BCAP $20,149,100 $2.01 10,000,000 LowVol 0.01% 40.17% 46.75%
745 ETT EncryptoTel [… ETT $13,982,065 $0.225041 62,131,190 LowVol 0.98% 25.56% 42.07%
746 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 3098.01%
747 XC XCurrency XC $7,752,928 $1.32 5,870,362 LowVol 38.89%
748 ECN E-coin ECN $7,122,995 $1.51 4,714,780 LowVol 0.98% -19.55% -43.96%
749 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -7.22% 35.89%
750 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
751 FIMK FIMKrypto FIMK $3,641,436 $0.006311 577,004,618 LowVol 0.86% 54.33% 310.41%
752 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,765,961 $0.078354 35,300,866 LowVol -1.30% -0.70%
753 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,758,583 $0.000121 22,881,977,934 LowVol 0.03% 360.42% 80.83%
754 EMV Ethereum Movi… EMV $2,544,347 $0.387464 6,566,666 LowVol 0.08% 7.83% 4.29%
755 AHT Bowhead AHT $2,509,368 $0.313671 8,000,000 LowVol 1.32% 107.46%
756 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,390,514 $0.079684 30,000,000 LowVol -0.54% 1.49% -19.85%
757 RC RussiaCoin RC $1,906,636 $0.227580 8,377,873 LowVol 0.86% -2.53% 39.85%
758 RMC Remicoin RMC $1,784,367 $0.901549 1,979,224 LowVol 6.42% 27.66% -0.14%
759 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 4.16% -39.26%
760 MBI Monster Byte MBI $1,719,132 $0.102191 16,822,736 LowVol 0.98% 28.91% 58.22%
761 SHORTY Shorty SHORTY $1,612,540 $0.016125 100,000,000 LowVol 1.08% -3.18% 37.23%
762 ORB Orbitcoin ORB $1,324,095 $0.427938 3,094,129 LowVol 0.89% 4.31% 49.69%
763 DCY Dinastycoin DCY $1,283,669 $0.000903 1,420,858,063 LowVol -0.56% -3.90% 60.28%
764 SDC ShadowCash SDC $1,214,926 $0.181464 6,695,133 LowVol 0.86% -5.75% 18.09%
765 BTSR BTSR BTSR $1,188,612 $0.361911 3,284,266 LowVol 0.12% 3.41% 79.86%
766 INPAY InPay INPAY $1,032,880 $0.103288 10,000,000 LowVol 0.98% 3.31% -24.45%
767 MAC Machinecoin MAC $996,752 $0.049257 20,235,775 LowVol -2.31% -13.53% 46.68%
768 BPC Bitpark Coin BPC $980,392 $0.013072 75,000,000 LowVol 1.74% 11.20% 54.37%
769 CARBON Carboncoin CARBON $974,893 $0.000063 15,392,009,636 LowVol 0.04% 23.58% 22.88%
770 METAL MetalCoin METAL $971,923 $0.012635 76,925,527 LowVol 0.98% -5.44% 36.97%
771 VAL Valorbit VAL $840,275 $0.000158 5,320,489,196 LowVol 0.98%
772 MAX MaxCoin MAX $820,906 $0.013424 61,151,181 LowVol 0.98% -0.48% -3.79%
773 RIYA Etheriya RIYA $805,349 $0.509221 1,581,531 LowVol 0.35% 16.43% 69.24%
774 TROLL Trollcoin TROLL $713,111 $0.001260 565,974,878 LowVol 0.87% 12.76% 25.75%
775 TAG TagCoin TAG $659,175 $0.110607 5,959,610 LowVol 0.86% 31.11% -3.41%
776 TALK BTCtalkcoin TALK $657,385 $0.010069 65,290,635 LowVol -22.94% -8.43% 24.98%
777 SLG Sterlingcoin SLG $638,920 $0.151873 4,206,938 LowVol 1.24% -4.72% 72.65%
778 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -50.10%
779 V Version V $596,134 $0.001271 469,160,549 LowVol -2.55% 27.27% 1.77%
780 XJO Joulecoin XJO $595,794 $0.017287 34,464,648 LowVol 0.79% -17.23% 87.20%
781 USC Ultimate Secu… USC $594,597 $0.057487 10,343,113 LowVol 0.98% 5.48% -7.81%
782 PIGGY Piggycoin PIGGY $572,220 $0.001174 487,522,463 LowVol 0.26% 10.86% 51.54%
783 CFT CryptoForecast CFT $571,973 $0.012434 46,000,000 LowVol 1.09% 43.85% 56.45%
784 KOBO Kobocoin KOBO $569,808 $0.023069 24,700,248 LowVol -13.41% -40.60% -27.04%
785 SAC SACoin SAC $553,909 $0.078966 7,014,520 LowVol 9.76% 5.26% 2.73%
786 OTX Octanox OTX $536,969 $0.063173 8,500,001 LowVol 0.92% 1.93% 22.08%
787 NETKO Netko NETKO $535,019 $0.122532 4,366,365 LowVol 0.98% -24.14% -2.19%
788 ITI iTicoin ITI $522,371 $16.32 32,000 LowVol 4.37% -0.55% -24.30%
789 BITS Bitstar BITS $521,865 $0.022611 23,079,737 LowVol 1.81% 15.19% -13.84%
790 XGR GoldReserve XGR $519,002 $0.030225 17,171,382 LowVol 0.57% 42.77% 20.77%
791 BXT BitTokens BXT $505,801 $0.899724 562,173 LowVol 35.01% -36.10% -8.44%
792 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
793 AU AurumCoin AU $493,406 $1.67 296,216 LowVol 0.85% -2.63% 18.42%
794 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $488,869 $0.090059 5,428,300 LowVol -0.29% 9.51% 42.11%
795 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -8.83% -62.49%
796 888 OctoCoin 888 $478,336 $0.009487 50,419,940 LowVol 0.86% 65.65% 95.41%
797 UNIC UniCoin UNIC $478,056 $0.161018 2,968,962 LowVol -2.17% 17.14% 62.78%
798 WAY WayGuide WAY $473,989 $0.004738 100,040,708 LowVol 0.98% 43.82%
799 GOOD Goodomy GOOD $468,293 $0.001061 441,349,000 LowVol 0.84% -18.36% -36.03%
800 GLC GlobalCoin GLC $463,166 $0.007107 65,171,010 LowVol 0.86% -5.18% 55.00%
801 STS Stress STS $446,264 $0.000790 565,134,332 LowVol 0.98%
802 BUCKS SwagBucks BUCKS $432,169 $1.34 321,803 LowVol 0.86% -5.68% 15.46%
803 ENT Eternity ENT $428,153 $0.104478 4,098,019 LowVol 11.06% -1.96% -4.43%
804 TYCHO Tychocoin TYCHO $408,657 $0.081335 5,024,368 LowVol 0.92% -41.33% 22.18%
805 BERN BERNcash BERN $402,408 $0.005649 71,234,301 LowVol 1.03% -13.00% 57.90%
806 XPTX PlatinumBAR XPTX $392,433 $0.925911 423,835 LowVol -0.21% -4.60% 23.15%
807 PR Prototanium PR $390,751 $1.99 195,928 LowVol 0.84% 8.52% 46.54%
808 CUBE DigiCube CUBE $383,637 $0.000158 2,429,126,009 LowVol 0.86% -3.16%
809 LOT LottoCoin LOT $374,158 $0.000026 14,491,014,421 LowVol 2.09% 61.52% 29.29%
810 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol -7.13%
811 FUCK FuckToken FUCK $360,966 $0.007024 51,392,878 LowVol 0.01% 48.80% -30.66%
812 USDE USDe USDE $358,264 $0.000316 1,134,236,104 LowVol 0.98% 93.85% 67.27%
813 CORG CorgiCoin CORG $357,482 $0.000286 1,251,855,418 LowVol 15.15% 69.20% 148.31%
814 CYP Cypher CYP $356,199 $0.055960 6,365,285 LowVol -0.95%
815 VIDZ PureVidz VIDZ $347,084 $0.002770 125,279,775 LowVol 1.27% -5.60% 28.35%
816 BIGUP BigUp BIGUP $346,536 $0.000164 2,119,113,376 LowVol 1.86% 6.23% 55.57%
817 SHDW Shadow Token SHDW $346,007 $0.049430 7,000,000 LowVol 21.40% -15.23%
818 DAXX DaxxCoin DAXX $345,744 $0.000694 498,175,360 LowVol 0.65% -19.82% 52.27%
819 C2 Coin2.1 C2 $335,498 $0.003356 99,976,323 LowVol -2.09% -24.42% 56.68%
820 ROC Rasputin Onli… ROC $320,190 $0.295478 1,083,633 LowVol 0.01% -31.84%
821 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol -2.47% 44.85%
822 Q2C QubitCoin Q2C $313,605 $0.001263 248,211,636 LowVol 0.86% -3.16% -10.45%
823 FRC Freicoin FRC $312,870 $0.010581 29,567,933 LowVol 0.86% -1.61% 18.95%
824 GAP Gapcoin GAP $309,929 $0.025670 12,073,828 LowVol 0.77% 4.54% 73.10%
825 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $309,683 $0.023374 13,249,280 LowVol 0.59% -4.06% 61.52%
826 YAC Yacoin YAC $302,916 $0.002527 119,875,902 LowVol 0.86% 14.19% 67.83%
827 SH Shilling SH $301,812 $0.007614 39,636,525 LowVol 0.98% 13.87% 25.93%
828 HAL Halcyon HAL $295,269 $0.055592 5,311,349 LowVol 0.79% 21.30% 109.19%
829 WMC WMCoin WMC $285,828 $0.024795 11,527,489 LowVol 0.98% -3.16% 44.20%
830 GAIA GAIA GAIA $285,478 $0.011845 24,101,381 LowVol 0.79% 20.18% 5.75%
831 4CHN ChanCoin 4CHN $273,249 $0.040746 6,706,081 LowVol 0.98% -1.66% 69.42%
832 HODL HOdlcoin HODL $272,875 $0.001737 157,073,245 LowVol 0.86% -11.23% 20.16%
833 XRE RevolverCoin XRE $262,654 $0.011762 22,330,698 LowVol 0.84% 14.47% 76.29%
834 TTC TittieCoin TTC $257,706 $0.000205 1,259,816,434 LowVol 14.74% 24.50% 43.21%
835 ARI Aricoin ARI $255,426 $0.001821 140,262,505 LowVol 1.23% 24.35% 45.23%
836 MRJA GanjaCoin MRJA $255,231 $0.057331 4,451,920 LowVol 0.43% 68.45%
837 WYV Wyvern WYV $252,398 $0.142139 1,775,711 LowVol 0.98% -13.73% 28.89%
838 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $250,514 $0.315864 793,108 LowVol 0.98% -3.21% 181.16%
839 SPACE SpaceCoin SPACE $244,106 $0.011629 20,990,596 LowVol 0.93% -25.19% 63.43%
840 EVIL Evil Coin EVIL $233,177 $0.011093 21,020,383 LowVol -0.71% 1.41% 41.37%
841 PXI Prime-XI PXI $232,624 $0.013001 17,892,610 LowVol 0.65% 23.34% 111.81%
842 GRT Grantcoin GRT $231,776 $0.005370 43,163,834 LowVol 0.79% 2.89% 19.26%
843 PASL Pascal Lite PASL $229,223 $0.053381 4,294,100 LowVol 0.98% -6.48% 23.89%
844 CNNC Cannation CNNC $223,364 $0.090179 2,476,893 LowVol 27.98% 1.93% 53.67%
845 I0C I0Coin I0C $220,101 $0.010488 20,985,356 LowVol 0.79% -33.01% -13.01%
846 PHS Philosopher S… PHS $214,667 $0.035693 6,014,340 LowVol 0.86% -8.93% 47.49%
847 HMP HempCoin HMP $214,258 $0.000158 1,356,645,470 LowVol 0.98% -3.16%
848 MNC Mincoin MNC $211,355 $0.052433 4,030,919 LowVol 0.86% 180.50% -7.04%
849 ANTI AntiBitcoin ANTI $201,356 $0.011529 17,465,159 LowVol 0.79% -18.75% 19.30%
850 RBX Ripto Bux RBX $200,680 $0.000526 381,236,123 LowVol 0.97% 9.99% 8.48%
851 FIRE Firecoin FIRE $198,943 $2.02 98,412 LowVol 0.86% -3.16% 40.28%
852 OHM OHM OHM $198,656 $0.006658 29,838,464 LowVol -37.20%
853 EUC Eurocoin EUC $197,113 $0.015875 12,416,554 LowVol 0.78% 5.19% 36.20%
854 PX PX PX $196,867 $0.002053 95,886,844 LowVol 0.98% 4.78% 42.72%
855 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 33.33%
856 E4ROW E4ROW E4ROW $193,978 $0.033665 5,762,000 LowVol 0.01% 165.42% 20.04%
857 FRK Franko FRK $190,951 $0.205154 930,767 LowVol 0.86% -16.12%
858 BUMBA BumbaCoin BUMBA $188,084 $0.008370 22,470,144 LowVol 0.86% -2.43% 55.87%
859 JIN Jin Coin JIN $183,536 $0.018636 9,848,485 LowVol 0.98% -4.08%
860 EMD Emerald Crypto EMD $182,350 $0.009539 19,117,129 LowVol 0.74% -0.71% 5.91%
861 TEK TEKcoin TEK $181,864 $0.000129 1,414,054,562 LowVol 54.50% -2.86% 18.95%
862 DLC Dollarcoin DLC $179,780 $0.019741 9,106,714 LowVol 0.98% -3.16% 43.82%
863 LEA LeaCoin LEA $175,044 $0.000556 314,809,091 LowVol 1.46% 21.16% -11.08%
864 KED Darsek KED $173,712 $0.011961 14,523,069 LowVol 1.05% -8.20% -16.44%
865 MCRN MACRON MCRN $172,133 $0.000429 401,421,401 LowVol 0.44% 101.87% 108.54%
866 DUO ParallelCoin DUO $168,822 $0.559345 301,820 LowVol 11.92% -29.45% 55.48%
867 CAGE CageCoin CAGE $168,758 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 0.34% 70.21% 93.09%
868 XCT C-Bit XCT $168,388 $0.001071 157,223,250 LowVol 0.86% -0.93% 50.58%
869 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol -6.90%
870 VOT VoteCoin VOT $163,918 $0.009950 16,474,625 LowVol 0.98% -4.68% -29.08%
871 PHO Photon PHO $163,424 $0.000008 20,544,474,791 LowVol 0.29% 28.81% 72.49%
872 URC Unrealcoin URC $163,079 $0.023216 7,024,402 LowVol 0.79% -5.21% -8.09%
873 ARCO AquariusCoin ARCO $158,709 $0.106209 1,494,312 LowVol -3.27% -6.67% 41.85%
874 SLING Sling SLING $156,063 $0.145297 1,074,095 LowVol 0.86% 45.58%
875 IMS Independent M… IMS $147,471 $0.027467 5,368,934 LowVol 42.46% -5.89% 43.02%
876 TSE Tattoocoin (S… TSE $147,424 $0.001630 90,421,856 LowVol 2.14% 10.99% 64.96%
877 CRX Chronos CRX $145,495 $0.001973 73,729,962 LowVol 0.67% 21.31% 126.61%
878 PRX Printerium PRX $144,214 $0.012199 11,821,728 LowVol 0.94% 171.25% 455.40%
879 ARG Argentum ARG $142,479 $0.016591 8,587,873 LowVol 0.76% 21.32% 28.06%
880 CTO Crypto CTO $141,118 $0.011529 12,240,265 LowVol 0.86% -3.16% 3.95%
881 REE ReeCoin REE $137,175 $0.000054 2,560,000,000 LowVol 12.63% 23.44% 22.27%
882 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol -2.83%
883 URO Uro URO $133,090 $0.110237 1,207,310 LowVol 0.86% 18.17% 98.39%
884 NEVA NevaCoin NEVA $130,989 $0.052983 2,472,300 LowVol 1.05% 12.24% 24.73%
885 MARS Marscoin MARS $130,834 $0.004627 28,279,074 LowVol 0.90% -20.85% 14.77%
886 SOON SoonCoin SOON $130,037 $0.010434 12,462,620 LowVol 0.90% -2.76% 12.06%
887 QTL Quatloo QTL $128,432 $0.016639 7,718,883 LowVol 0.89% 20.32% 14.35%
888 BIP BipCoin BIP $126,699 $0.077860 1,627,261 LowVol 0.98% -20.43% 62.71%
889 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $125,902 $0.001579 79,719,140 LowVol 0.86% 38.46% 17.12%
890 ALL Allion ALL $122,613 $0.019778 6,199,359 LowVol 1.00% -1.96% 59.17%
891 PRC PRCoin PRC $122,252 $0.007739 15,797,600 LowVol 0.98% -14.09% 1.96%
892 UNITS GameUnits UNITS $120,120 $0.034587 3,472,983 LowVol 0.98% -6.83% -13.64%
893 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 58.30%
894 SCRT SecretCoin SCRT $109,075 $0.025794 4,228,672 LowVol -5.86%
895 CNC CHNCoin CNC $108,775 $0.002208 49,260,311 LowVol -3.20%
896 MNM Mineum MNM $102,874 $0.010902 9,436,367 LowVol 0.55% -37.06% -11.46%
897 GCC GuccioneCoin GCC $102,519 $0.005054 20,285,537 LowVol 0.86% -3.16% 42.57%
898 BITZ Bitz BITZ $102,188 $0.051328 1,990,891 LowVol 0.98% -2.23%
899 JET Jetcoin JET $99,875 $0.020498 4,872,509 LowVol 1.37% -38.41%
900 BLRY BillaryCoin BLRY $97,988 $0.010897 8,991,975 LowVol 0.98% 0.93% -47.78%
901 ARB ARbit ARB $96,510 $0.012295 7,849,625 LowVol -4.57% 55.50%
902 QCN QuazarCoin QCN $95,468 $0.015793 6,044,911 LowVol -35.76% -33.79% -38.18%
903 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $95,167 $0.011851 8,030,000 LowVol 0.79% 1.28% -38.61%
904 ZMC ZetaMicron ZMC $94,814 $0.000158 600,344,291 LowVol 0.98% -3.16% 43.38%
905 EGAS ETHGAS EGAS $93,951 $0.009249 10,157,540 LowVol 0.01% 27.87% 85.95%
906 RPC RonPaulCoin RPC $92,851 $0.103445 897,592 LowVol 0.86% -2.93% 40.72%
907 SOIL SOILcoin SOIL $90,978 $0.015955 5,702,048 LowVol 0.82% 6.79% 54.27%
908 WARP WARP WARP $90,876 $0.082974 1,095,224 LowVol -2.82%
909 MND MindCoin MND $90,217 $0.005686 15,867,695 LowVol 0.86% -3.28% 43.82%
910 XCO X-Coin XCO $86,805 $0.007009 12,384,976 LowVol -3.13% -0.99% 31.99%
911 VEC2 VectorAI VEC2 $86,683 $0.005212 16,632,143 LowVol 0.98% -20.11% 7.87%
912 RUPX Rupaya RUPX $86,670 $0.014196 6,105,095 LowVol 0.98% -37.25% -52.71%
913 ADCN Asiadigicoin ADCN $86,623 $0.003475 24,931,054 LowVol 0.98% -3.42% 14.39%
914 BTQ BitQuark BTQ $86,058 $0.009476 9,081,731 LowVol 0.86% -29.17% -13.23%
915 611 SixEleven 611 $83,513 $0.193552 431,477 LowVol 0.86% -20.76% 21.76%
916 ATX Artex Coin ATX $82,085 $0.004370 18,781,750 LowVol 0.79% -8.05% 5.88%
917 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol -4.58% -1.18%
918 MAY Theresa May Coin MAY $81,028 $0.003225 25,124,000 LowVol 1.03% -18.52% 32.17%
919 DRS Digital Rupees DRS $80,672 $0.000158 510,802,961 LowVol 0.92% -3.16% 43.82%
920 COXST CoExistCoin COXST $80,009 $0.002952 27,100,000 LowVol 1.32% -43.49%
921 EXN ExchangeN EXN $76,865 $0.015072 5,100,000 LowVol 0.86% 22.25% 135.20%
922 JWL Jewels JWL $76,496 $0.003790 20,181,636 LowVol 0.98% -14.02%
923 GPL Gold Pressed … GPL $75,458 $0.294152 256,527 LowVol -0.31% 1.44% 20.74%
924 AMMO Ammo Rewards AMMO $73,598 $0.000946 77,777,777 LowVol 0.84% -7.16% 23.10%
925 SPT Spots SPT $73,533 $0.003282 22,406,021 LowVol 0.49% 25.88% -0.75%
926 BRAIN Braincoin BRAIN $70,146 $0.006949 10,094,424 LowVol 0.98% -4.24% 6.45%
927 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 166.79%
928 CXT Coinonat CXT $69,371 $0.008045 8,623,200 LowVol 3.88% -10.27% 33.43%
929 DRM Dreamcoin DRM $68,090 $0.027796 2,449,632 LowVol 0.86% -46.02% -12.72%
930 BVC BeaverCoin BVC $67,404 $0.021637 3,115,258 LowVol 0.86% -10.89% -12.89%
931 GBT GameBet Coin GBT $67,161 $0.003159 21,262,780 LowVol 108.70% 93.67% 151.50%
932 EGO EGO EGO $66,331 $0.001106 60,000,001 LowVol 0.98% 57.13%
933 BIOS BiosCrypto BIOS $65,768 $0.003159 20,821,709 LowVol 0.86% 21.04% 43.37%
934 ORLY Orlycoin ORLY $64,510 $0.001760 36,646,779 LowVol -1.88% 45.73%
935 IMPS ImpulseCoin IMPS $63,948 $0.003159 20,245,510 LowVol 0.98% 7.60% 47.84%
936 VIP VIP Tokens VIP $63,714 $0.000763 83,450,403 LowVol -6.37% 72.75%
937 BLZ BlazeCoin BLZ $62,779 $0.000103 608,557,394 LowVol 0.51% 50.45% 52.45%
938 BENJI BenjiRolls BENJI $62,555 $0.003088 20,254,546 LowVol 0.98% 5.08% 39.51%
939 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol -2.29% 53.59%
940 PULSE Pulse PULSE $60,973 $0.004264 14,298,972 LowVol 0.98% -15.66% 39.16%
941 SFC Solarflarecoin SFC $60,785 $0.004316 14,083,450 LowVol -0.31% 64.45% 24.85%
942 BSC BowsCoin BSC $60,481 $0.010897 5,550,102 LowVol 0.98% -3.86% 8.50%
943 CRT CRTCoin CRT $60,093 $0.758074 79,270 LowVol 0.98% -3.18% 43.81%
944 ICOB ICOBID ICOB $59,328 $0.000556 106,701,874 LowVol 2.14% -25.60% 1.25%
945 SLEVIN Slevin SLEVIN $55,276 $0.000790 70,000,000 LowVol 0.98% 21.04% 139.94%
946 CPN CompuCoin CPN $54,410 $0.002774 19,615,019 LowVol 1.17% -33.07% -18.23%
947 VPRC VapersCoin VPRC $53,023 $0.000068 780,124,964 LowVol -0.07% 181.95% 231.07%
948 G3N G3N G3N $52,548 $0.006949 7,561,891 LowVol 0.86% -3.16% 43.82%
949 GRIM Grimcoin GRIM $52,201 $0.002707 19,280,652 LowVol 0.98% 8.39% 16.39%
950 IMX Impact IMX $51,874 $0.000474 109,509,104 LowVol 0.98% 52.49% 331.35%
951 PIE PIECoin PIE $51,273 $0.003790 13,527,178 LowVol 0.98% -27.37% -64.48%
952 DIBC DIBCOIN DIBC $50,516 $0.010103 5,000,000 LowVol -7.65% -8.88% -16.91%
953 RIDE Ride My Car RIDE $48,674 $0.000481 101,276,976 LowVol -1.77% 85.68%
954 FUZZ FuzzBalls FUZZ $47,521 $0.009839 4,829,945 LowVol 0.98% -3.98% 42.65%
955 SONG SongCoin SONG $47,319 $0.001453 32,565,300 LowVol 0.61% 0.87% 32.09%
956 NTWK Network Token NTWK $46,358 $0.003972 11,671,310 LowVol 0.01% 23.44% -26.98%
957 CESC CryptoEscudo CESC $45,518 $0.000316 144,105,100 LowVol 0.86% -3.16% -16.88%
958 TOR Torcoin TOR $44,991 $0.142297 316,179 LowVol 0.98% 0.84% -33.24%
959 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 9.24%
960 UET Useless Ether… UET $44,182 $0.011141 3,965,716 LowVol -4.16% 25.48% 14.22%
961 BOAT BOAT BOAT $43,939 $0.002369 18,547,845 LowVol 0.98% 28.86% 34.15%
962 PEX PosEx PEX $42,232 $0.017215 2,453,240 LowVol 0.98% -5.76% 43.22%
963 LUNA Luna Coin LUNA $41,697 $0.025294 1,648,490 LowVol 1.25% -1.44% 28.30%
964 AGLC AgrolifeCoin AGLC $40,582 $0.005370 7,557,600 LowVol 0.98% -3.16% -14.22%
965 VLTC Vault Coin VLTC $40,455 $0.001333 30,343,040 LowVol 0.98% -29.68% -7.87%
966 EREAL eREAL EREAL $39,841 $0.000582 68,427,562 LowVol -0.08% 37.71% -2.97%
967 KNC KingN Coin KNC $39,826 $19.84 2,008 LowVol -0.75% 13.62%
968 FLVR FlavorCoin FLVR $39,606 $0.001895 20,898,106 LowVol 0.86% -10.41%
969 OS76 OsmiumCoin OS76 $39,535 $0.044221 894,026 LowVol 0.86% -4.53% 32.03%
970 PLACO PlayerCoin PLACO $38,826 $0.001106 35,120,000 LowVol 0.98% -0.87% 59.87%
971 HVCO High Voltage HVCO $38,700 $0.025901 1,494,171 LowVol 0.98% 53.15%
972 ZYD Zayedcoin ZYD $38,458 $0.006159 6,243,840 LowVol 0.98% -3.16% 19.67%
973 ICON Iconic ICON $37,736 $0.063647 592,894 LowVol 0.92% -21.95% 1.32%
974 STEPS Steps STEPS $35,449 $0.001903 18,625,017 LowVol -2.75% -24.64%
975 PLNC PLNcoin PLNC $35,087 $0.002053 17,089,600 LowVol 0.79% -10.00% 55.80%
976 BNX BnrtxCoin BNX $34,532 $0.001302 26,523,501 LowVol 0.38% -5.09% 31.71%
977 WBB Wild Beast Block WBB $34,319 $0.204206 168,063 LowVol 0.98% -3.24% 29.97%
978 LIR LetItRide LIR $34,140 $0.000941 36,292,275 LowVol -3.87% 8.12%
979 JOBS JobsCoin JOBS $33,488 $0.000316 106,019,270 LowVol 0.98% 70.67% 43.82%
980 MILO MiloCoin MILO $32,378 $0.003001 10,789,954 LowVol 0.98% 2.94% 3.47%
981 DLISK DAPPSTER DLISK $31,586 $0.000316 100,000,000 LowVol 0.98% -35.44% -4.12%
982 XOC Xonecoin XOC $31,176 $0.074228 420,000 LowVol 0.86% 36.37%
983 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
984 IBANK iBank IBANK $30,024 $0.006633 4,526,324 LowVol 0.98% 127.59% 308.33%
985 FRAZ Frazcoin FRAZ $29,997 $0.003251 9,227,698 LowVol 0.98% 308.41% 622.78%
986 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,797 LowVol -2.25% 45.18%
987 ALTC Antilitecoin ALTC $29,861 $0.000948 31,512,613 LowVol 0.86% -3.16% 43.82%
988 BRAT BRAT BRAT $29,320 $0.000183 160,000,000 LowVol 0.67% -55.63% -48.26%
989 DES Destiny DES $28,049 $0.017530 1,600,000 LowVol 0.98% -38.45% -31.20%
990 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $26,547 $0.035219 753,776 LowVol 0.98% 24.82% -0.12%
991 DIX Dix Asset DIX $26,190 $2.6e-07 100,000,000,000 LowVol -0.29% -2.14% -1.86%
992 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol -5.48%
993 BIOB BioBar BIOB $25,460 $0.028744 885,756 LowVol 0.98% 3.06% 28.89%
994 SCS Speedcash SCS $24,811 $0.094759 261,831 LowVol 0.92% -18.17% 41.72%
995 CAB Cabbage CAB $23,216 $0.002211 10,499,996 LowVol 0.86% 4.28% -18.00%
996 ARGUS Argus ARGUS $22,579 $0.019662 1,148,324 LowVol 0.86% 66.77% 202.94%
997 TRADE Tradecoin TRADE $21,969 $0.002809 7,821,079 LowVol -9.35% 2.99%
998 ROOFS Roofs ROOFS $20,453 $0.000157 130,000,000 LowVol 0.98% -0.54% -37.27%
999 JS JavaScript Token JS $19,654 $0.002459 7,991,996 LowVol 0.01% 14.57% 45.74%
1000 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $18,588 $0.001374 13,532,750 LowVol 1.10% -6.42% 66.31%
1001 ELS Elysium ELS $18,343 $0.004580 4,005,012 LowVol 0.98% -3.07% 19.16%
1002 CRTM Corethum CRTM $18,168 $0.007267 2,500,000 LowVol 0.01% -44.55% 43.14%
1003 GBC GBCGoldCoin GBC $17,599 $0.001549 11,361,817 LowVol 0.00% 37.10% -22.55%
1004 VTA Virtacoin VTA $17,310 $0.000003 5,201,310,113 LowVol 2.14% -90.77% -85.36%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $17,030 $0.000158 107,829,281 LowVol 0.98% -3.07% 43.81%
1006 GEERT GeertCoin GEERT $17,001 $0.003339 5,091,200 LowVol 0.98% -2.60% 38.45%
1007 QBK Qibuck Asset QBK $16,999 $0.010171 1,671,379 LowVol 0.75% -12.77% 37.46%
1008 TSTR Tristar Coin TSTR $16,675 $0.003317 5,027,857 LowVol 0.98% -32.22% -50.36%
1009 RSGP RSGPcoin RSGP $15,706 $9.09 1,727 LowVol -3.88% -4.56%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $14,435 $0.010424 1,384,879 LowVol 0.98% -33.43% 46.62%
1011 LVPS LevoPlus LVPS $13,145 $0.008686 1,513,256 LowVol 0.98% 1.61% 9.56%
1012 DAS DAS DAS $12,705 $0.004694 2,706,456 LowVol -68.77%
1013 MGM Magnum MGM $12,500 $0.003159 3,957,381 LowVol 0.98% -3.16% -26.25%
1014 VOLT Bitvolt VOLT $11,934 $0.000790 15,112,554 LowVol 0.79% -3.16% 31.81%
1015 SANDG Save and Gain SANDG $11,133 $0.003632 3,064,800 LowVol 0.86% -48.20%
1016 P7C P7Coin P7C $11,125 $0.000316 35,220,238 LowVol 0.86% -3.07%
1017 CCM100 CCMiner CCM100 $11,043 $0.003286 3,360,417 LowVol 0.75% -15.55% 19.41%
1018 NODC NodeCoin NODC $10,338 $0.006159 1,678,439 LowVol 0.98% -30.06% 47.60%
1019 ULA Ulatech ULA $7,880 $0.039483 199,586 LowVol 0.98% 9.03% 28.53%
1020 CONX Concoin CONX $6,935 $0.009318 744,266 LowVol 0.98% -25.80% 48.14%
1021 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,570 $0.031014 211,827 LowVol 0.75% -6.80% 50.80%
1022 WBC WalletBuilder… WBC $5,999 $0.319023 18,803 LowVol 0.98%
1023 MRNG MorningStar MRNG $5,925 $0.000181 32,678,559 LowVol -71.47% -8.79%
1024 KIC KibiCoin KIC $5,371 $0.000365 14,701,000 LowVol 0.01% -90.22% -84.40%
1025 NANOX Project-X NANOX $4,450 $56855.50 0.078264 LowVol 0.98% -2.89% -18.63%
1026 SOJ Sojourn SOJ $3,892 $0.008022 485,214 LowVol 0.80% 299.57% 347.69%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,699 $0.002685 1,377,917 LowVol 0.98% -21.61% 18.71%
1028 LEX Lex4All LEX $3,668 $0.003668 1,000,000 LowVol 0.75% -2.01% 121.85%
1029 XNG Enigma XNG $3,057 $0.183833 16,627 LowVol 1.29% 14.99% 11.60%
1030 TOKEN SwapToken TOKEN $2,692 $1.8e-07 15,320,585,365 LowVol 0.60% 60.83% 89.91%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $1,840 $0.000316 5,826,388 LowVol 0.98% -35.44% 43.17%
1032 EBT Ebittree Coin EBT $1,293 $0.001023 1,264,511 LowVol 0.92% -63.74% -18.62%
1033 ABN Abncoin ABN $848 $0.012527 67,700 LowVol 3.04% -23.95% -5.22%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 DMB Digital Money… DMB $465 $0.001104 421,300 LowVol 0.92% -21.67% -9.20%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -1.47%
1037 CALC CaliphCoin CALC $96 $0.001106 87,140 LowVol 0.98% -3.86%
1038 FDC Future Digita… FDC $76 $0.000028 2,753,201 LowVol 2.14%
1039 FAL Falcoin FAL $62 $0.000316 196,766 LowVol 0.92% 5.37% 25.22%
1040 APW AppleCoin APW $13 $0.000158 81,103 LowVol 0.98% -3.16% 43.82%
1041 CMT CyberMiles CMT $0.207398 $10,596,200 -2.87% 38.49%
1042 ETN Electroneum ETN $0.121000 $7,259,900 2.46% 30.32% 128.07%
1043 BCD Bitcoin Diamo… BCD $35.32 $6,587,740 2.50% 2.93% -27.48%
1044 AI POLY AI AI $17.71 $3,206,870 -0.89% 5.12% 9.88%
1045 NULS Nuls NULS $0.881195 $3,067,870 0.80% -2.12% 68.64%
1046 ERO Eroscoin ERO $0.158023 $2,500,110 -1.89% -11.11%
1047 REC Regalcoin REC $35.20 $2,310,710 1.05% 18.51% -30.67%
1048 FRGC Fargocoin FRGC $10.54 $2,241,120 0.17% -3.81% 8.06%
1049 GRX GOLD Reward T… GRX $5.18 $1,765,030 0.04% 9.97% 17.68%
1050 ORME Ormeus Coin ORME $3.27 $1,706,440 2.12% 16.01% 12.20%
1051 FRST FirstCoin FRST $15.72 $1,608,680 2.10% 4.94% -5.65%
1052 CLUB ClubCoin CLUB $3.71 $1,371,050 4.93% 5.13% -37.84%
1053 TSL Energo TSL $0.032470 $1,061,570 1.61% 2.33% 3.95%
1054 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.46 $1,014,660 -0.92% -3.83% 41.30%
1055 BTE BitSerial BTE $6.99 $697,403 0.96% 14.65% 46.46%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $191.44 $656,353 -1.49% 1.79% -8.81%
1057 STC Santa Coin STC $0.633307 $630,719 0.98% -3.62%
1058 ATMC ATMCoin ATMC $3.94 $513,692 0.00% -0.28% 33.08%
1059 BOT Bodhi BOT $0.440936 $409,113 2.65% 8.79% -3.09%
1060 XIN Infinity Econ… XIN $0.032534 $391,261 1.55% 9.72% -3.36%
1061 THS TechShares THS $0.768039 $389,073 -4.00% 5.32% -14.27%
1062 XYLO XYLO XYLO $0.758074 $281,625 -14.53% -86.40%
1063 WC WINCOIN WC $0.676488 $263,005 -2.23% -21.56% -17.19%
1064 LLT LLToken LLT $0.362603 $259,611 -2.05% 7.11% 13.18%
1065 BT1 BT1 [CST] BT1 $15427.50 $217,454 0.48% -8.58% 39.36%
1066 RYZ ANRYZE RYZ $0.018610 $206,875 1.14% -2.67% -16.69%
1067 XCPO Copico XCPO $0.021703 $197,085 3.96% -2.86% -3.61%
1068 BWK Bulwark BWK $2.82 $183,071 -1.18%
1069 UGT UG Token UGT $0.447956 $181,922 -0.10% 10.46% -1.76%
1070 BSR BitSoar BSR $0.248743 $179,669 0.85% 23.57% 15.08%
1071 XID Sphre AIR XID $0.190253 $162,988 0.25% -2.25% 17.17%
1072 BTCM BTCMoon BTCM $0.041411 $136,828 -3.30% 81.34% 294.20%
1073 CAPP Cappasity CAPP $0.024956 $119,727 -2.45% 14.26%
1074 ADK Aidos Kuneen ADK $22.58 $113,406 0.98% -1.76% -24.65%
1075 INF InfChain INF $0.012793 $107,123 -3.20% -0.65% 46.24%
1076 BT2 BT2 [CST] BT2 $285.06 $93,707 8.39% 42.66% 112.07%
1077 ICX ICON ICX $1.67 $76,478 -0.67% 5.41% 9.24%
1078 SBC StrikeBitClub SBC $0.426416 $71,816 -30.97%
1079 DSR Desire DSR $0.307942 $59,122 -0.28% 59.88% 15.40%
1080 GBG Golos Gold GBG $0.162561 $52,609 1.11% 19.37% 15.09%
1081 SUR Suretly SUR $2.57 $50,625 -6.95% 14.23% -26.16%
1082 QBT Qbao QBT $0.229806 $50,384 -0.27% 9.18%
1083 B3 B3Coin B3 $0.000122 $44,202 10.98% 117.74% 114.06%
1084 MKR Maker MKR $431.11 $36,471 0.01% 16.93% 8.54%
1085 SNOV Snovio SNOV $0.003602 $34,069 10.89%
1086 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.013008 $27,151 9.58% 40.26% 251.94%
1087 MSD MSD MSD $0.008836 $27,093 10.76% -0.39% -30.70%
1088 SEND Social Send SEND $0.079756 $23,808 12.89% -7.33%
1089 VIU Viuly VIU $0.013104 $21,999 -1.75% 5.54% 70.72%
1090 FOR FORCE FOR $0.012497 $20,568 16.58% -16.74% 96.57%
1091 VASH VPNCoin VASH $0.006001 $20,128 0.98% 3.34% 30.82%
1092 BIXC BIXC BIXC $6.81 $19,078 0.98% 54.75%
1093 HAT Hawala.Today HAT $0.290673 $18,974 0.01% 41.84% 78.03%
1094 EFYT Ergo EFYT $16.53 $18,509 1.37% 11.55% 55.68%
1095 SKR Sakuracoin SKR $0.010959 $16,124 36.57% 29.18% 691.59%
1096 BTU Bitcoin Unlim… BTU $97.43 $15,033 0.81% 20.00% -28.50%
1097 PLX PlexCoin PLX $0.032692 $13,824 8.01% -8.82% -82.73%
1098 MGC MergeCoin MGC $0.013582 $13,585 9.79% 5.92% 8.35%
1099 TER TerraNova TER $5.51 $13,332 -3.89% 49.30% 225.71%
1100 WISH MyWish WISH $0.145317 $13,288 0.01% 25.77% -1.56%
1101 DEUS DeusCoin DEUS $0.302282 $12,462 5.84% 56.31% -17.83%
1102 MAGE MagicCoin MAGE $15.59 $11,785 1.25% -30.35%
1103 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.087253 $11,465 1.00% -10.99% -17.30%
1104 EVR Everus EVR $1.36 $10,598 -2.40% -23.35% -37.41%
1105 MCR Macro MCR $1.62 $9,670 0.98% -7.94% -25.78%
1106 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.007498 $9,155 -5.85% 15.52% 209.84%
1107 BPL Blockpool BPL $0.213996 $8,438 0.98% 1.05% 73.27%
1108 ETT EncryptoTel [… ETT $0.103732 $7,474 15.68% 5.54% -20.77%
1109 BCDN BlockCDN BCDN $0.082346 $7,162 -0.19% 25.07%
1110 TCOIN T-coin TCOIN $0.000295 $7,006 -0.33% 22.04% 34.42%
1111 BOS BOScoin BOS $1.31 $6,795 0.98% 20.77% 14.72%
1112 COR CORION COR $0.650765 $6,224 1.00% -5.19% -27.54%
1113 SND Sand Coin SND $0.678631 $6,067 -0.55% -22.45% 4.06%
1114 AKY Akuya Coin AKY $0.130926 $6,013 7.17% 2.44% -12.05%
1115 MOTO Motocoin MOTO $0.006370 $5,981 1.40% -52.61% 175.10%
1116 FLASH Flash FLASH $0.006472 $5,805 0.97% 8.42% 48.15%
1117 FRD Farad FRD $0.086563 $5,740 -2.26% -1.96% -10.48%
1118 BON Bonpay BON $1.52 $5,504 -13.10% -6.24%
1119 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.054811 $5,415 -42.16% -19.96% -32.47%
1120 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002789 $5,372 16.54% -9.66% 3.98%
1121 TIE TIES Network TIE $0.093487 $4,335 1.05% 57.89% 4.93%
1122 IBTC iBTC IBTC $0.008342 $4,147 -0.74% 51.89% 43.76%
1123 ONG onG.social ONG $0.173412 $4,103 10.84% 36.72% -54.16%
1124 NUKO Nekonium NUKO $0.063173 $3,891 0.98% 5.97%
1125 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.292804 $3,823 1.23% 29.76% 48.67%
1126 DFS DFSCoin DFS $0.006632 $3,823 4.40% 8.16% -26.31%
1127 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.048439 $3,777 -7.69% 4.94% -16.42%
1128 TRIA Triaconta TRIA $9.69 $3,421 0.01% 20.60% 9.32%
1129 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $3,312 3.43% 20.55% 21.94%
1130 PCN PeepCoin PCN $0.000158 $3,283 0.92% 5970.22% 1100.27%
1131 GLS GlassCoin GLS $0.947592 $3,190 0.98% 6.70% -3.12%
1132 RCN Rcoin RCN $0.000158 $3,154 0.98% -3.16% 43.82%
1133 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002685 $3,138 -6.26% -31.82% 47.43%
1134 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.37 $3,030 0.86% -5.93% -17.36%
1135 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003601 $2,849 0.86% -2.45% 46.17%
1136 B2B B2B B2B $0.433529 $2,782 0.01% 22.07% 8.81%
1137 PEC Peacecoin PEC $0.078966 $2,778 0.98% 1.28% 16.85%
1138 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.126030 $2,767 0.98% 26.35% 50.02%
1139 HYTV Hyper TV HYTV $0.003793 $2,746 0.01% -33.55% -33.45%
1140 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002053 $2,543 0.98% 2.40% 16.20%
1141 CASH Cash Poker Pro CASH $0.062970 $2,503 0.01% 11.90% 111.21%
1142 DMC DynamicCoin DMC $0.002659 $2,484 -4.03% -20.96% -67.03%
1143 OXY Oxycoin OXY $0.103812 $2,452 0.76% -13.92% -25.17%
1144 ABC Alphabit ABC $24.87 $2,413 0.66% 48.23% 45.51%
1145 MINEX Minex MINEX $0.018661 $2,351 0.66% -9.18% -19.28%
1146 WILD Wild Crypto WILD $0.134004 $2,334 -15.39% 4.53% 24.49%
1147 OX OX Fina OX $0.000160 $2,285 -6.07% -3.73% 26.59%
1148 EGOLD eGold EGOLD $0.021798 $2,152 -4.23% 203.25% 119.05%
1149 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003159 $2,103 0.98% -39.48% -24.61%
1150 ACC AdCoin ACC $0.095497 $2,055 2.55% -18.86% -1.40%
1151 APC AlpaCoin APC $0.021952 $2,005 0.86% 1.65% -26.22%
1152 MCI Musiconomi MCI $0.034593 $1,936 -1.21% 0.71% -5.05%
1153 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.007024 $1,929 0.93% 27.79% 51.60%
1154 HNC Huncoin HNC $0.003159 $1,902 0.98% 9.76% 38.80%
1155 DAY Chronologic DAY $4.33 $1,870 1.53% 30.19% 41.06%
1156 GARY President Joh… GARY $0.110237 $1,869 0.86% -20.48% -47.89%
1157 X2 X2 X2 $0.000316 $1,788 0.98% 93.67% 187.63%
1158 XQN Quotient XQN $0.008844 $1,729 0.98% 32.26% 96.00%
1159 ZBC Zilbercoin ZBC $0.033060 $1,662 -4.46% 1.41% -22.63%
1160 PRES President Trump PRES $0.005659 $1,651 0.93% -5.07% 17.71%
1161 DGPT DigiPulse DGPT $1.05 $1,526 0.35% -21.62% 10.44%
1162 CME Cashme CME $0.000158 $1,463 0.86% -3.28% 43.82%
1163 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004896 $1,405 0.86% 20.09% -20.78%
1164 PNX Phantomx PNX $0.015951 $1,347 -11.25% 37.22% -15.83%
1165 SISA SISA SISA $0.012645 $1,281 0.32% 23.68% 9.05%
1166 FRN Francs FRN $0.035867 $1,245 0.92% -5.92% 34.68%
1167 EBIT eBIT EBIT $0.003197 $1,245 -0.08% 51.23% 219.14%
1168 STU bitJob STU $0.022177 $1,101 1.24% -31.74% -33.00%
1169 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.7e-07 $1,087 0.01% 129.14% 70.83%
1170 XOT Internet of T… XOT $2211.05 $1,082 0.98% -3.16% 0.67%
1171 XRY Royalties XRY $0.000165 $981 0.69% 12.24% -94.32%
1172 UR UR UR $0.000793 $974 -13.97% -16.99% 43.47%
1173 COUPE Coupecoin COUPE $0.000090 $919 0.87% -7.50% 252.93%
1174 BAT BatCoin BAT $0.000003 $891 0.58% 14.57% 63.71%
1175 BSN Bastonet BSN $0.000790 $891 0.98% -19.30% 19.85%
1176 TELL Tellurion TELL $0.000162 $887 0.95% -21.76% 30.99%
1177 ACES Aces ACES $0.000161 $791 0.98% -37.50% 46.28%
1178 NAMO NamoCoin NAMO $0.000286 $749 6.20% 83.71% 69.02%
1179 SFE SafeCoin SFE $0.000158 $711 0.98% -3.16% 42.96%
1180 VULC Vulcano VULC $0.009373 $673 0.98% 13.56% 16.00%
1181 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000453 $671 -0.35% 33.13%
1182 ELC Elacoin ELC $0.126587 $631 0.87% 29.48% 37.75%
1183 9COIN 9COIN 9COIN $0.003317 $630 0.98% -40.19% 21.60%
1184 MGC GulfCoin MGC $0.001897 $585 0.98% -5.71% -29.21%
1185 BIRDS Birds BIRDS $0.000158 $550 0.98% 44.60%
1186 CC CyberCoin CC $0.000158 $544 0.79% -3.16% -12.09%
1187 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000762 $543 0.17% 8.30% 51.53%
1188 GAY GAY Money GAY $0.015001 LowVol 0.91% -22.27% 40.13%
1189 NBIT netBit NBIT $0.074079 LowVol 0.98% 16.45% 130.93%
1190 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000316 LowVol 0.98% -51.58% -33.87%
1191 PLC PlusCoin PLC $0.000533 LowVol 0.01% 1.63% -26.22%
1192 CYDER Cyder CYDER $0.000316 LowVol 0.98% 93.67% 43.82%
1193 PRN Protean PRN $0.000154 LowVol 1.00% 13.18% 337.37%
1194 EAG EA Coin EAG $4.09 LowVol 0.98% 4.50% 24.91%
1195 FFC FireFlyCoin FFC $0.000158 LowVol 0.98% -3.16% 43.82%
1196 HIGH High Gain HIGH $0.000632 LowVol 0.98% -3.16% -10.79%
1197 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 LowVol -44.03% 3.98% -94.14%
1198 LDCN LandCoin LDCN $0.001271 LowVol 7.42% -44.33% -38.29%
1199 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000474 LowVol 0.98% -12.75% -4.64%
1200 BET BetaCoin BET $0.001434 LowVol 0.86% -11.97% -43.21%
1201 BTBc Bitbase BTBc $0.003948 LowVol 0.98% 1.11% 12.18%
1202 QBT Cubits QBT $0.003817 LowVol 0.98% 11.80% -41.66%
1203 KARMA Karmacoin KARMA $0.000158 LowVol 0.86% -3.07%
1204 KASHH KashhCoin KASHH $0.000158 LowVol 0.98% 43.58%
1205 ANI Animecoin ANI $0.000158 LowVol 0.86% -3.07% -15.22%
1206 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.002020 LowVol 1.17% -3.20% 77.25%
1207 BXC Bitcedi BXC $0.004522 LowVol -2.23% -3.42% 53.73%
1208 EVC EventChain EVC $0.091218 LowVol 0.01% 26.82% -24.75%
1209 RHFC RHFCoin RHFC $0.000948 LowVol 0.98% 45.25% -4.03%
1210 EDRC EDRCoin EDRC $0.054523 LowVol 1.96% -13.74% 0.16%
1211 PRIMU Primulon PRIMU $0.000158 LowVol 0.98% -12.46% -28.09%
1212 REGA Regacoin REGA $0.001579 LowVol 0.98% 10.48% -10.12%
1213 SAK Sharkcoin SAK $0.001934 LowVol 1.00% -15.36% -12.52%
1214 WIC Wi Coin WIC $0.002624 LowVol 0.90% 0.41% -22.81%
1215 GRN Granite GRN $0.018162 LowVol 0.98% 11.34% 144.47%
1216 STARS StarCash Network STARS $0.302995 LowVol 0.98% -14.29% 79.70%
1217 ZSE ZSEcoin ZSE $0.012408 LowVol 0.52% 24.21% 20.47%
1218 TCR TheCreed TCR $0.000316 LowVol 0.86% -35.77% -20.25%
1219 NTC Natcoin NTC $0.108183 LowVol 0.98% 13.49% -51.48%
1220 DBG Digital Bulli… DBG $0.005528 LowVol 0.98% 12.84% -13.73%
1221 DASHS Dashs DASHS $0.058593 LowVol 0.17% -3.16% 63.67%
1222 INDIA India Coin INDIA $0.000316 LowVol 0.98% -3.16% 22.40%
1223 HCC Happy Creator… HCC $0.000632 LowVol 0.98% -13.43% -0.95%
1224 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003001 LowVol 0.79% 22.66% 81.57%
1225 SKC Skeincoin SKC $0.025269 LowVol 0.98% -3.07% 149.53%
1226 STEX STEX STEX $1.34 LowVol -0.29% -0.69% 172.98%
1227 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 1.34% 40.35% 35.85%
1228 IQT iQuant IQT $0.179670 LowVol 0.98% 7.31% 9.31%
1229 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.008055 LowVol 0.92% -1.23% 121.92%
1230 BLX Blockchain Index BLX $3.58 LowVol 0.01% 19.41% 26.46%
1231 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.005212 LowVol 0.79% 33.15%
1232 XAU Xaucoin XAU $0.059540 LowVol 0.86% 36.99% 38.31%
1233 ASN Aseancoin ASN $0.010424 LowVol 0.98% 52.17% -69.85%
1234 AV AvatarCoin AV $0.056856 LowVol 0.98% 4.37% 80.40%
1235 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000632 LowVol 0.98% -5.09% -28.09%
1236 FUDD DimonCoin FUDD $0.001453 LowVol 0.01% 6.20% -8.12%
1237 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005684 LowVol 0.98% -3.10% 40.87%
1238 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.110552 LowVol 0.98% -6.75% 26.63%
1239 IFC Infinitecoin IFC $0.000017 LowVol 0.27% 48.52% 21.70%
1240 BEST BestChain BEST $0.001594 LowVol 1.11% -4.29% 20.91%
1241 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.052677 LowVol 0.75% -2.79% 50.64%
1242 PRM PrismChain PRM $0.002053 LowVol 0.98% -16.00% 62.43%
1243 AIB Advanced Inte… AIB $0.010812 LowVol 0.60% 1.06% 128.55%
1244 HDLB HODL Bucks HDLB $0.054013 LowVol 0.98% 10.22% 13.65%
1245 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000158 LowVol 0.98% -3.15% 42.10%
1246 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000316 LowVol 0.98% -3.16% -4.12%
1247 TOP TopCoin TOP $0.000542 LowVol 1.76% 11.30% 45.31%
1248 BIT First Bitcoin BIT $0.009476 LowVol 0.98% -3.28% -28.10%
1249 AXIOM Axiom AXIOM $0.023216 LowVol 0.79% -3.16% 38.18%
1250 FUTC FutCoin FUTC $0.003948 LowVol 0.98% -3.16% 114.13%
1251 TEAM TeamUp TEAM $0.000316 LowVol 0.98% -4.70%
1252 SJCX Storjcoin X SJCX $0.263554 LowVol -1.29% -41.45%
1253 WINK Wink WINK $0.000410 LowVol 0.98% 25.56% 50.18%
1254 MARX MarxCoin MARX $0.001455 LowVol 1.16% 26.74% 20.03%
1255 UTA UtaCoin UTA $0.003001 LowVol 0.98% 53.32% -0.67%
1256 SWP Swapcoin SWP $0.111405 LowVol 0.01% 14.57% -4.06%
1257 IRL IrishCoin IRL $0.002527 LowVol 0.86% -13.92% 25.03%
1258 EUSD eUSD EUSD $0.000121 LowVol 0.01% -41.58% -65.50%
1259 VOYA Voyacoin VOYA $2.84 LowVol 0.98% -3.13% 87.55%
1260 MBL MobileCash MBL $0.000474 LowVol 0.98% -3.16% 43.82%
1261 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001263 LowVol 0.98% -76.34% 43.82%
1262 PDG PinkDog PDG $0.000316 LowVol 0.98%
1263 LKC LinkedCoin LKC $0.000316 LowVol 0.98% -3.16%
1264 MAGN Magnetcoin MAGN $0.633465 LowVol 0.86% -20.36% 39.77%
1265 CBD CBD Crystals CBD $0.002685 LowVol 0.98% 74.63%
1266 EXRN EXRNchain EXRN $9.7e-07 LowVol -33.33% -23.62% 68.76%
1267 YES Yescoin YES $0.000145 LowVol 1.05% 131.23% 252.92%
1268 YEL Yellow Token YEL $0.005537 LowVol 0.01% -60.76%
1269 BGR Bongger BGR $0.000208 LowVol 0.29% 30.32% 25.95%
1270 LEPEN LePen LEPEN $0.000126 LowVol 1.26% -2.36% 15.17%
1271 MAVRO Mavro MAVRO $0.039483 LowVol 41.03% 35.25% 189.95%
1272 CYC Cycling Coin CYC $0.001579 LowVol 0.86% -18.56% -51.17%
1273 SHA SHACoin SHA $0.000790 LowVol 0.98% -19.32% 39.73%
1274 PAYP PayPeer PAYP $0.000158 LowVol 0.86% -3.65%
1275 ACN Avoncoin ACN $0.000632 LowVol 0.98% 29.11% 40.95%
1276 EGG EggCoin EGG $0.059698 LowVol 0.79% 43.98%
1277 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000158 LowVol 0.98% -3.16% -28.09%
1278 OMC Omicron OMC $0.167408 LowVol 0.98% -3.16%
1279 GOLF Golfcoin GOLF $0.000158 LowVol 0.98% 43.82%
1280 QBC Quebecoin QBC $0.002527 LowVol 0.86% -8.78% 35.29%
1281 SHELL ShellCoin SHELL $0.047222 LowVol 0.86% 41.89%
1282 XID International… XID $0.010739 LowVol 0.98% 47.00% 57.10%
1283 GBRC Global Busine… GBRC $0.000316 LowVol 0.98% 93.67% 186.95%
1284 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003159 LowVol 0.86% -3.16% 6.56%
1285 UNC UNCoin UNC $0.000158 LowVol 0.86% -3.16% 43.82%
1286 WOW Wowcoin WOW $0.000164 LowVol 2.04% 0.69% 38.06%
1287 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013424 LowVol 0.98% -8.46% 23.48%
1288 XDE2 XDE II XDE2 $2.29 LowVol 0.98% -3.32%
1289 TERA TeraCoin TERA $0.000158 LowVol 0.92% -3.16%
1290 POKE PokeCoin POKE $0.000158 LowVol 0.98% -3.28%
1291 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000193 LowVol 0.01% 52.00% 163.08%
1292 OP Operand OP $0.001579 LowVol 0.86% 19.83% 59.79%
1293 WA WA Space WA $0.022742 LowVol 0.98% -2.69% 12.62%
1294 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000158 LowVol 0.98%
1295 ANTX Antimatter ANTX $0.000158 LowVol 0.98% 46.52% 42.83%
1296 TURBO TurboCoin TURBO $0.000158 LowVol 0.98%
1297 MEN PeopleCoin MEN $0.000158 LowVol 0.79% 43.72%
1298 FAP FAPcoin FAP $0.010661 LowVol 0.01% 16.52% 70.42%
1299 QORA Qora QORA $0.282161 LowVol 0.98% -3.71% 38.01%
1300 DON Donationcoin DON $0.000832 LowVol 2.12% 70.04% 42.66%
1301 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -9.59% 345.92%
1302 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol -2.93%
1303 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -5.74% 75.04%
1304 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol -2.00%
1305 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -7.69%
1306 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol -2.72% 65.30%
1307 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol -0.23%
1308 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol -5.87%
1309 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.495554 LowVol -1.60% 46.09%
1310 MONETA Moneta MONETA $0.000472 LowVol -3.53% 43.27%
1311 OPES Opescoin OPES $0.002458 LowVol -5.79% 7.24%
1312 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004779 LowVol -2.32% 28.01%
1313 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 6.42%
1314 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol 0.64%
1315 DISK DarkLisk DISK $0.001251 LowVol 0.13% -4.15% 53.91%
1316 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol -2.60%
1317 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol -2.00% 30.04%
1318 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003353 LowVol -2.10% 13.08%
1319 GAIN UGAIN GAIN $0.001899 LowVol 1.04% -2.90% 245.77%
1320 TODAY TodayCoin TODAY $0.001120 LowVol -1.89% 13.98%
1321 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol -4.45% -9.68%
1322 LTH LAthaan LTH $0.001295 LowVol -0.75% 133.50%
1323 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol -9.50%
1324 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006413 LowVol -13.51% -6.26%
1325 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.17%
1326 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol -13.97%
1327 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1328 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol 68.65%
1329 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 45.89%
1330 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 48.49%
1331 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1332 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1333 FC Facecoin FC $0.003480 -16.75%
1334 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -12.85%
1335 10MT 10M Token 10MT $0.002238 8.05% 16.01%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654 -11.06%
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 6.35% -9.13%

Quay lại phần 1

Phản hồi