Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 14h ngày 9/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 14h ngày 9/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 14h ngày 9/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15779.70 trên tổng giá trị $263,985,102,536

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $486.14 trên tổng giá trị $46,778,853,446

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1474.06 trên tổng giá trị $24,831,001,344

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.90 trên tổng giá trị $13,621,310,514

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.253741 trên tổng giá trị $9,829,709,353

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng PND Pandacoin (PND) đang có giá hiện tại $0.000112 trên tổng giá trị $3,651,133 đã biến động tăng 224.53% trong 1h qua

    + Đồng LTB LiteBar (LTB) đang có giá hiện tại $0.693578 trên tổng giá trị $562,960 đã biến động tăng 84.05% trong 1h qua

    + Đồng MOJO MojoCoin (MOJO) đang có giá hiện tại $0.034362 trên tổng giá trị $417,037 đã biến động tăng 62.06% trong 1h qua

    + Đồng TEK TEKcoin (TEK) đang có giá hiện tại $0.000083 trên tổng giá trị $117,461 đã biến động tăng 47.43% trong 1h qua

    + Đồng UTC UltraCoin (UTC) đang có giá hiện tại $0.030856 trên tổng giá trị $1,377,897 đã biến động tăng 46.91% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000156 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5907.59% trong 24h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.090136 trên tổng giá trị $890,754 đã biến động tăng 569.28% trong 24h qua

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000010 trên tổng giá trị $915,151 đã biến động tăng 479.49% trong 24h qua

    + Đồng CV2 Colossuscoin V2 (CV2) đang có giá hiện tại $0.000120 trên tổng giá trị $2,744,084 đã biến động tăng 375.11% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.007951 trên tổng giá trị $3,858 đã biến động tăng 326.39% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng STCN Stakecoin (STCN) đang có giá hiện tại $2.20 trên tổng giá trị $13,199,580 đã biến động tăng 3110.60% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.352334 trên tổng giá trị $26,641,559 đã biến động tăng 1384.70% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000156 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1133.36% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.687636 trên tổng giá trị $32,225 đã biến động tăng 739.69% trong 7 ngày qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003216 trên tổng giá trị $29,677 đã biến động tăng 618.37% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 14h ngày 9/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 ACP AnarchistsPrime ACP $124,969 $0.028435 4,394,874 $23,849 -4.25% 17.18% -25.05%
702 MONK Monkey Project MONK $122,540 $1.16 105,797 $8,778 1.05% -10.58% -77.78%
703 SGR Sugar Exchange SGR $121,303 $0.034658 3,500,000 $4,143 1.02% -1.07% -10.55%
704 TAJ TajCoin TAJ $118,589 $0.014702 8,065,987 $680 1.79% -19.44% 54.37%
705 BITEUR bitEUR BITEUR $115,177 $1.33 86,597 $31,305 1.40% 10.29% 8.21%
706 VUC Virta Unique … VUC $113,678 $0.001848 61,504,150 $1,193 -0.09% -23.51% 44.48%
707 CF Californium CF $112,040 $0.046561 2,406,302 $1,446 -1.25% 10.27% 63.78%
708 WOMEN WomenCoin WOMEN $107,230 $0.002425 44,220,400 $5,028 -0.47% -12.06% 5.41%
709 MNM Mineum MNM $103,402 $0.010958 9,436,367 $526 0.64% -49.74% -11.54%
710 FXE FuturXe FXE $99,195 $0.421353 235,421 $2,220 1.01% -30.09% -71.15%
711 300 300 Token 300 $97,961 $326.54 300 $1,429 1.03% 49.88% 33.01%
712 BLRY BillaryCoin BLRY $96,942 $0.010781 8,991,974 $1,571 0.75% -2.10% -48.30%
713 MST MustangCoin MST $96,180 $0.152583 630,343 $867 1.03% -3.82% 8.40%
714 NRO Neuro NRO $95,240 $0.002500 38,096,889 $1,078 -11.82% -22.55% 46.97%
715 $$$ Money $$$ $92,193 $0.002009 45,887,218 $1,343 -0.86% 2.85% 24.02%
716 CMT Comet CMT $88,216 $0.101069 872,830 $3,442 7.90% -12.80% 114.20%
717 POP PopularCoin POP $86,423 $0.000026 3,372,875,244 $699 -5.80% -8.42% 21.76%
718 EAGLE EagleCoin EAGLE $85,542 $0.040862 2,093,421 $717 -0.16% -8.90% 10.42%
719 EOT EOT Token EOT $83,514 $0.010110 8,260,903 $5,753 4.28% 6.89% -24.37%
720 ERY Eryllium ERY $82,053 $0.015000 5,470,309 $4,083 16.75% 16.29% 177.38%
721 GLT GlobalToken GLT $78,102 $0.002978 26,229,400 $1,536 1.03% 13.72% 13.06%
722 KURT Kurrent KURT $69,701 $0.007027 9,919,485 $860 0.81% -7.78% 33.53%
723 ICE iDice ICE $65,096 $0.041436 1,571,013 $534 1.05% -86.66% -73.82%
724 KRONE Kronecoin KRONE $61,734 $0.016522 3,736,567 $622 2.32% -25.05% 51.44%
725 VRS Veros VRS $60,727 $0.000125 486,609,040 $627 -5.99% -10.59% 74.74%
726 PONZI PonziCoin PONZI $59,872 $0.069529 861,099 $16,028 1.25% -33.95%
727 RBT Rimbit RBT $55,100 $0.000477 115,499,623 $690 -0.12% 14.53% -29.07%
728 CWXT CryptoWorldX … CWXT $52,287 $0.000877 59,630,200 $887 1.03% -27.48% 4.72%
729 ITZ Interzone ITZ $50,844 $0.027343 1,859,482 $1,079 -11.56% 4.50% 47.45%
730 FLAX Flaxscript FLAX $50,567 $0.009054 5,585,197 $2,445 0.47% -60.33% -59.67%
731 XBTS Beatcoin XBTS $44,320 $0.029069 1,524,686 $1,924 0.83% -34.74% -6.71%
732 LBTC LiteBitcoin LBTC $37,172 $0.011659 3,188,280 $18,819 -2.06% -3.88% 267.75%
733 XCS CybCSec XCS $35,131 $0.002969 11,834,082 $2,902 1.03% -34.86% -4.35%
734 MSCN Master Swiscoin MSCN $33,774 $0.000755 44,705,090 $1,151 -11.87% 1.62% -32.09%
735 GSR GeyserCoin GSR $32,225 $0.687636 46,864 $19,292 -16.03% 29.45% 739.69%
736 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $30,249 $0.034861 867,702 $6,215 8.06% -26.04% 155.14%
737 CASH Cashcoin CASH $25,614 $0.000555 46,158,242 $1,361 -8.17% -82.68%
738 CREVA CrevaCoin CREVA $23,027 $0.000633 36,390,750 $2,542 2.29% -2.01% -10.28%
739 XRC Rawcoin XRC $22,126 $0.031389 704,882 $1,236 -1.12% 21.88% 83.12%
740 WORM HealthyWormCoin WORM $17,423 $0.000156 111,508,502 $3,008 1.03% -58.53%
741 LVPS LevoPlus LVPS $13,004 $0.008594 1,513,256 $1,333 1.03% -1.66% 8.27%
742 HMC HarmonyCoin HMC $6,714 $0.011963 561,235 $10,246 0.87% -12.24% 10.15%
743 UNITY SuperNET UNITY $42,232,777 $51.75 816,061 LowVol -1.71% -23.13% -23.22%
744 BCAP BCAP BCAP $20,235,800 $2.02 10,000,000 LowVol -0.16% 41.47% 47.31%
745 ETT EncryptoTel [… ETT $13,832,764 $0.222638 62,131,190 LowVol 1.03% 25.50% 40.63%
746 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 3110.60%
747 XC XCurrency XC $7,752,913 $1.32 5,870,350 LowVol 39.00%
748 ECN E-coin ECN $7,046,594 $1.49 4,714,545 LowVol 1.03% -19.56% -46.91%
749 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -6.23% 44.75%
750 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
751 FIMK FIMKrypto FIMK $3,602,551 $0.006244 577,004,618 LowVol 1.03% 52.51% 305.90%
752 SIFT Smart Investm… SIFT $3,267,189 $4.52 722,935 LowVol -0.16% 43.48% 49.85%
753 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,802,292 $0.079383 35,300,866 LowVol 2.07% 4.85%
754 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,744,084 $0.000120 22,881,857,934 LowVol -1.59% 375.11% 76.49%
755 EMV Ethereum Movi… EMV $2,555,287 $0.389130 6,566,666 LowVol -0.16% 8.83% 4.68%
756 AHT Bowhead AHT $2,478,992 $0.309874 8,000,000 LowVol 1.48% 104.57%
757 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,387,235 $0.079575 30,000,000 LowVol 0.36% -1.81% -20.69%
758 RC RussiaCoin RC $1,886,278 $0.225150 8,377,873 LowVol 1.03% -2.64% 37.69%
759 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 4.68% -39.29%
760 MBI Monster Byte MBI $1,700,779 $0.101100 16,822,736 LowVol 1.03% 28.92% 56.72%
761 RMC Remicoin RMC $1,676,462 $0.847030 1,979,224 LowVol 0.68% 13.51% -3.91%
762 SHORTY Shorty SHORTY $1,593,700 $0.015937 100,000,000 LowVol 0.83% -3.18% 35.72%
763 ORB Orbitcoin ORB $1,309,206 $0.423129 3,094,105 LowVol 0.23% 4.23% 48.10%
764 DCY Dinastycoin DCY $1,284,261 $0.000904 1,420,858,063 LowVol 1.34% 1.73% 61.52%
765 SDC ShadowCash SDC $1,201,950 $0.179526 6,695,133 LowVol 1.03% -3.01% 16.92%
766 BTSR BTSR BTSR $1,187,745 $0.361647 3,284,266 LowVol 2.85% 7.97% 78.99%
767 INPAY InPay INPAY $1,021,850 $0.102185 10,000,000 LowVol 1.03% 3.35% -25.30%
768 MAC Machinecoin MAC $1,019,223 $0.050367 20,235,775 LowVol 0.98% -10.54% 49.93%
769 CARBON Carboncoin CARBON $974,971 $0.000063 15,392,009,630 LowVol -0.01% 23.93% 22.21%
770 METAL MetalCoin METAL $961,538 $0.012500 76,925,527 LowVol 1.03% -5.48% 35.59%
771 TALK BTCtalkcoin TALK $852,141 $0.013052 65,290,635 LowVol 1.05% 19.90% 62.11%
772 VAL Valorbit VAL $831,303 $0.000156 5,320,477,684 LowVol 1.03%
773 MAX MaxCoin MAX $812,136 $0.013281 61,150,709 LowVol 1.03% -0.13% -4.49%
774 LNK Link Platform LNK $808,819 $17.03 47,503 LowVol -0.16% 14.51% -45.39%
775 RIYA Etheriya RIYA $799,230 $0.505352 1,581,531 LowVol -0.81% 16.75% 67.28%
776 TROLL Trollcoin TROLL $705,412 $0.001246 565,972,854 LowVol 32.98% 11.92% 23.46%
777 KOBO Kobocoin KOBO $672,304 $0.027218 24,700,248 LowVol 1.00% -28.41% -13.92%
778 TAG TagCoin TAG $652,130 $0.109425 5,959,610 LowVol -0.10% 46.66% -2.50%
779 SLG Sterlingcoin SLG $632,218 $0.150280 4,206,934 LowVol 4.49% 3.82% 70.59%
780 V Version V $620,410 $0.001322 469,154,454 LowVol 2.49% 33.86% 5.99%
781 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -50.17%
782 XJO Joulecoin XJO $589,415 $0.017102 34,464,304 LowVol 0.75% -16.72% 85.51%
783 USC Ultimate Secu… USC $588,248 $0.056873 10,343,113 LowVol 9.12% -6.15% -11.78%
784 PIGGY Piggycoin PIGGY $571,771 $0.001173 487,522,456 LowVol 0.89% 11.87% 52.13%
785 CFT CryptoForecast CFT $565,193 $0.012287 46,000,000 LowVol 1.04% 43.91% 52.65%
786 OTX Octanox OTX $531,235 $0.062498 8,500,001 LowVol 1.03% 1.91% 20.14%
787 NETKO Netko NETKO $529,275 $0.121224 4,366,090 LowVol 1.03% -24.15% -3.17%
788 BITS Bitstar BITS $515,140 $0.022320 23,079,737 LowVol 4.67% 5.99% -14.89%
789 XGR GoldReserve XGR $514,704 $0.029975 17,171,382 LowVol -0.38% 43.04% 17.65%
790 SAC SACoin SAC $504,154 $0.071873 7,014,516 LowVol 1.03% -3.18% -6.44%
791 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
792 ITI iTicoin ITI $499,600 $15.61 32,000 LowVol -0.31% -3.61% -28.07%
793 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $490,962 $0.090445 5,428,300 LowVol 2.93% 10.59% 40.20%
794 AU AurumCoin AU $488,146 $1.65 296,216 LowVol 1.03% -2.46% 17.21%
795 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -7.90% -60.15%
796 888 OctoCoin 888 $474,414 $0.009409 50,419,940 LowVol 8.74% 57.24% 92.64%
797 UNIC UniCoin UNIC $473,706 $0.159556 2,968,901 LowVol 1.15% 17.26% 59.95%
798 WAY WayGuide WAY $468,928 $0.004687 100,040,708 LowVol 0.83% 42.37%
799 GOOD Goodomy GOOD $464,489 $0.001052 441,349,000 LowVol -50.61% -18.14% -36.93%
800 GLC GlobalCoin GLC $458,221 $0.007031 65,171,010 LowVol 0.83% -5.18% 53.19%
801 NYAN Nyancoin NYAN $454,218 $0.001425 318,802,849 LowVol 0.10% -1.95% 66.59%
802 STS Stress STS $441,499 $0.000781 565,134,332 LowVol 1.03%
803 BUCKS SwagBucks BUCKS $427,536 $1.33 321,792 LowVol 0.84% -5.60% 15.06%
804 MOJO MojoCoin MOJO $417,037 $0.034362 12,136,492 LowVol 62.06% 8.36% 69.08%
805 TYCHO Tychocoin TYCHO $404,293 $0.080466 5,024,368 LowVol 1.03% -41.34% 23.50%
806 BERN BERNcash BERN $397,900 $0.005586 71,234,301 LowVol -6.35% -13.17% 56.11%
807 XPTX PlatinumBAR XPTX $390,791 $0.922154 423,781 LowVol -0.50% -3.97% 21.43%
808 PR Prototanium PR $386,511 $1.97 195,928 LowVol 0.24% 8.57% 44.38%
809 CUBE DigiCube CUBE $379,541 $0.000156 2,429,126,009 LowVol 1.03% -3.18%
810 BXT BitTokens BXT $374,252 $0.665738 562,161 LowVol 1.64% -51.57% -32.49%
811 LOT LottoCoin LOT $369,060 $0.000025 14,491,014,421 LowVol 4.06% 64.47% 27.23%
812 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol -5.96%
813 FUCK FuckToken FUCK $362,518 $0.007054 51,392,878 LowVol -0.16% 39.04% -33.01%
814 CYP Cypher CYP $356,199 $0.055960 6,365,285 LowVol 0.29%
815 USDE USDe USDE $354,439 $0.000312 1,134,236,104 LowVol 1.03% 93.98% 65.82%
816 SHDW Shadow Token SHDW $346,007 $0.049430 7,000,000 LowVol 22.47% -14.68%
817 DAXX DaxxCoin DAXX $342,515 $0.000688 498,170,470 LowVol -13.51% -20.03% 48.60%
818 VIDZ PureVidz VIDZ $342,318 $0.002732 125,279,775 LowVol 1.07% -3.65% 28.30%
819 BIGUP BigUp BIGUP $339,598 $0.000160 2,119,098,643 LowVol 1.16% 4.30% 44.76%
820 ROC Rasputin Onli… ROC $321,567 $0.296749 1,083,633 LowVol -0.16% -29.58%
821 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol -1.44% 44.94%
822 Q2C QubitCoin Q2C $310,254 $0.001250 248,211,523 LowVol 0.83% -3.08% -12.06%
823 CORG CorgiCoin CORG $309,943 $0.000248 1,251,855,418 LowVol 0.50% 48.46% 116.38%
824 FRC Freicoin FRC $309,528 $0.010468 29,567,799 LowVol 0.83% -1.61% 17.76%
825 GAP Gapcoin GAP $306,837 $0.025414 12,073,572 LowVol 0.91% 3.91% 71.48%
826 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $304,625 $0.022992 13,248,930 LowVol -1.97% -7.42% 58.92%
827 YAC Yacoin YAC $299,681 $0.002500 119,875,557 LowVol 0.83% 11.60% 68.19%
828 SH Shilling SH $298,581 $0.007533 39,635,525 LowVol 0.75% 13.85% 22.52%
829 HAL Halcyon HAL $292,108 $0.054998 5,311,211 LowVol 0.83% 17.71% 107.08%
830 WMC WMCoin WMC $282,775 $0.024531 11,527,489 LowVol 1.03% -3.18% 42.77%
831 GAIA GAIA GAIA $282,430 $0.011718 24,101,381 LowVol 1.03% 20.40% 4.68%
832 4CHN ChanCoin 4CHN $270,331 $0.040311 6,706,081 LowVol 1.03% -1.70% 69.80%
833 HODL HOdlcoin HODL $269,938 $0.001719 157,059,330 LowVol 1.03% -11.25% 22.06%
834 XRE RevolverCoin XRE $260,031 $0.011645 22,330,570 LowVol 0.71% 5.37% 74.62%
835 MRJA GanjaCoin MRJA $255,231 $0.057331 4,451,920 LowVol 1.68% 68.58%
836 ARI Aricoin ARI $251,644 $0.001794 140,262,505 LowVol 0.86% 23.97% 45.30%
837 WYV Wyvern WYV $249,685 $0.140621 1,775,590 LowVol 1.03% -13.98% 27.61%
838 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $247,839 $0.312491 793,108 LowVol 1.03% -3.16% 178.34%
839 SPACE SpaceCoin SPACE $241,317 $0.011497 20,990,276 LowVol 0.84% -25.57% 56.64%
840 EVIL Evil Coin EVIL $231,802 $0.011028 21,020,383 LowVol -1.69% 2.02% 41.25%
841 PXI Prime-XI PXI $230,643 $0.012891 17,891,890 LowVol 0.98% 35.41% 110.33%
842 GRT Grantcoin GRT $229,299 $0.005312 43,163,364 LowVol 1.03% 2.87% 18.06%
843 PASL Pascal Lite PASL $226,765 $0.052811 4,293,900 LowVol 1.03% -6.44% 22.59%
844 TTC TittieCoin TTC $223,834 $0.000178 1,259,816,434 LowVol 0.22% 9.41% 24.42%
845 I0C I0Coin I0C $217,838 $0.010381 20,985,354 LowVol 0.06% -32.65% -9.60%
846 PHS Philosopher S… PHS $212,375 $0.035312 6,014,340 LowVol 0.75% -10.24% 45.51%
847 HMP HempCoin HMP $211,970 $0.000156 1,356,645,470 LowVol 1.03% -3.01%
848 GTC Global Tour Coin GTC $210,140 $0.007031 29,887,402 LowVol -6.23% 7.04% 41.99%
849 MNC Mincoin MNC $209,098 $0.051874 4,030,919 LowVol 0.83% 180.70% -10.64%
850 ANTI AntiBitcoin ANTI $199,206 $0.011406 17,465,159 LowVol 1.03% -18.71% 18.10%
851 OHM OHM OHM $198,627 $0.006658 29,833,973 LowVol -36.53%
852 RBX Ripto Bux RBX $198,541 $0.000521 381,236,123 LowVol -5.46% 11.40% 8.91%
853 FIRE Firecoin FIRE $196,818 $2.00 98,412 LowVol 1.03% -3.08% 38.53%
854 EUC Eurocoin EUC $195,119 $0.015714 12,416,554 LowVol 0.38% -0.24% 35.19%
855 E4ROW E4ROW E4ROW $194,813 $0.033810 5,762,000 LowVol -0.16% 167.84% 20.67%
856 PX PX PX $194,763 $0.002031 95,885,973 LowVol 1.03% 4.96% 41.31%
857 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol
858 FRK Franko FRK $188,911 $0.202963 930,767 LowVol 0.83% -16.12%
859 QCN QuazarCoin QCN $188,898 $0.031249 6,044,911 LowVol 21.12% 26.25% 20.70%
860 BUMBA BumbaCoin BUMBA $186,074 $0.008281 22,470,024 LowVol 0.83% 6.74% 57.05%
861 JIN Jin Coin JIN $181,577 $0.018437 9,848,485 LowVol 1.03% 38.24% 184.16%
862 EMD Emerald Crypto EMD $180,447 $0.009439 19,117,129 LowVol 0.94% -2.74% 5.19%
863 DLC Dollarcoin DLC $177,861 $0.019531 9,106,714 LowVol 0.83% -3.18% 42.37%
864 CNNC Cannation CNNC $174,152 $0.070310 2,476,893 LowVol 1.03% -21.71% 16.49%
865 LEA LeaCoin LEA $172,137 $0.000547 314,801,291 LowVol 0.24% 14.05% -12.26%
866 KED Darsek KED $171,632 $0.011824 14,514,973 LowVol 2.90% -8.32% -17.62%
867 MCRN MACRON MCRN $170,751 $0.000425 401,421,401 LowVol -0.61% 104.05% 106.84%
868 CAGE CageCoin CAGE $168,093 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -1.60% 70.85% 99.22%
869 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol -6.00%
870 XCT C-Bit XCT $166,589 $0.001060 157,223,250 LowVol 0.75% -0.93% 44.71%
871 ARCO AquariusCoin ARCO $163,609 $0.109492 1,494,252 LowVol 1.15% -2.75% 47.02%
872 PHO Photon PHO $162,465 $0.000008 20,544,278,183 LowVol -1.71% 30.98% 68.40%
873 VOT VoteCoin VOT $162,167 $0.009843 16,474,625 LowVol 1.03% -4.69% -31.55%
874 URC Unrealcoin URC $161,337 $0.022968 7,024,402 LowVol 0.83% -5.12% -9.01%
875 SLING Sling SLING $154,397 $0.143746 1,074,095 LowVol 0.97% 44.25%
876 DUO ParallelCoin DUO $150,505 $0.498658 301,820 LowVol 1.03% -36.52% 34.86%
877 TSE Tattoocoin (S… TSE $144,116 $0.001594 90,421,856 LowVol 1.19% 9.66% 61.36%
878 CRX Chronos CRX $143,958 $0.001953 73,729,962 LowVol -0.57% 21.51% 126.06%
879 PRX Printerium PRX $142,675 $0.012069 11,821,728 LowVol 1.11% 144.56% 449.82%
880 ARG Argentum ARG $141,155 $0.016437 8,587,648 LowVol 0.18% 21.51% 26.67%
881 CTO Crypto CTO $139,606 $0.011406 12,239,773 LowVol 1.03% -3.12% 2.90%
882 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol -1.73%
883 URO Uro URO $131,668 $0.109059 1,207,310 LowVol 0.83% 18.36% 96.39%
884 NEVA NevaCoin NEVA $129,634 $0.052437 2,472,180 LowVol 1.92% 11.14% 23.01%
885 MARS Marscoin MARS $129,363 $0.004575 28,279,074 LowVol -7.30% -20.91% 15.18%
886 SOON SoonCoin SOON $128,642 $0.010322 12,462,620 LowVol 1.12% -2.63% 10.91%
887 QTL Quatloo QTL $127,114 $0.016468 7,718,883 LowVol 12.49% 20.24% 12.79%
888 BIP BipCoin BIP $125,346 $0.077029 1,627,261 LowVol 1.03% -20.45% 58.93%
889 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $124,558 $0.001562 79,719,140 LowVol 0.83% 38.66% 15.22%
890 REE ReeCoin REE $122,683 $0.000048 2,560,000,000 LowVol 3.32% 9.02% 7.54%
891 ALL Allion ALL $121,274 $0.019562 6,199,359 LowVol 1.03% -1.87% 57.06%
892 PRC PRCoin PRC $120,938 $0.007656 15,796,400 LowVol -0.98% -10.93% -0.92%
893 UNITS GameUnits UNITS $118,838 $0.034218 3,472,983 LowVol 1.03% -5.63% -15.08%
894 TEK TEKcoin TEK $117,461 $0.000083 1,414,054,562 LowVol 47.43% -38.15% -23.32%
895 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 58.40%
896 SCRT SecretCoin SCRT $109,075 $0.025794 4,228,672 LowVol -4.69%
897 CNC CHNCoin CNC $108,767 $0.002208 49,256,439 LowVol -2.16%
898 GCC GuccioneCoin GCC $101,425 $0.005000 20,285,537 LowVol 1.03% -3.08% 41.50%
899 BITZ Bitz BITZ $101,097 $0.050780 1,990,891 LowVol 0.75% -0.09%
900 JET Jetcoin JET $99,875 $0.020498 4,872,509 LowVol -5.24% -37.76%
901 IMS Independent M… IMS $97,036 $0.018074 5,368,934 LowVol 1.05% -38.33% -5.83%
902 ARB ARbit ARB $96,507 $0.012295 7,849,350 LowVol 0.84% -2.51% 55.60%
903 EGAS ETHGAS EGAS $94,356 $0.009289 10,157,540 LowVol 11.74% 28.25% 87.78%
904 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $94,340 $0.011748 8,030,000 LowVol 2.13% 6.52% -39.88%
905 ZMC ZetaMicron ZMC $93,801 $0.000156 600,344,291 LowVol 1.03% -3.18% 41.96%
906 RPC RonPaulCoin RPC $91,858 $0.102341 897,569 LowVol 0.83% -2.93% 39.10%
907 WARP WARP WARP $90,876 $0.082974 1,095,224 LowVol -1.77%
908 SOIL SOILcoin SOIL $90,022 $0.015788 5,702,048 LowVol 0.27% 6.67% 53.30%
909 XCO X-Coin XCO $89,519 $0.007228 12,384,976 LowVol 1.42% 2.82% 33.45%
910 MND MindCoin MND $89,253 $0.005625 15,867,695 LowVol 1.03% -3.18% 42.37%
911 VEC2 VectorAI VEC2 $85,756 $0.005156 16,631,975 LowVol 1.03% -20.13% 6.08%
912 RUPX Rupaya RUPX $85,742 $0.014044 6,105,062 LowVol 1.03% -38.66% -53.38%
913 ADCN Asiadigicoin ADCN $85,698 $0.003437 24,931,054 LowVol 1.03% -4.43% 11.49%
914 BTQ BitQuark BTQ $85,139 $0.009375 9,081,731 LowVol 1.03% -36.09% -13.67%
915 LTCR Litecred LTCR $83,127 $0.002750 30,227,750 LowVol 1.71% -3.73% 162.75%
916 611 SixEleven 611 $82,620 $0.191485 431,469 LowVol 1.03% -20.84% 20.64%
917 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol -3.40% -1.05%
918 ATX Artex Coin ATX $81,208 $0.004324 18,781,750 LowVol 1.03% -7.97% 5.21%
919 MAY Theresa May Coin MAY $80,095 $0.003188 25,122,200 LowVol -0.04% -17.86% 32.18%
920 DRS Digital Rupees DRS $79,811 $0.000156 510,802,961 LowVol 1.03% -3.18% 42.37%
921 COXST CoExistCoin COXST $79,001 $0.002915 27,100,000 LowVol 1.58% -43.54%
922 EXN ExchangeN EXN $76,183 $0.014938 5,100,000 LowVol 0.87% 22.10% 131.54%
923 JWL Jewels JWL $75,679 $0.003750 20,181,636 LowVol 0.80% -13.94%
924 GPL Gold Pressed … GPL $75,469 $0.294194 256,527 LowVol -0.14% 2.53% 24.81%
925 SPT Spots SPT $72,975 $0.003257 22,406,021 LowVol -0.84% 26.27% -4.78%
926 AMMO Ammo Rewards AMMO $72,915 $0.000937 77,777,777 LowVol 1.03% -11.64% 22.03%
927 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 166.96%
928 BRAIN Braincoin BRAIN $69,397 $0.006875 10,094,424 LowVol 1.03% -2.09% 7.04%
929 CXT Coinonat CXT $68,409 $0.007933 8,623,200 LowVol 5.72% -10.65% 33.14%
930 DRM Dreamcoin DRM $67,363 $0.027499 2,449,632 LowVol 1.03% -45.98% -13.59%
931 BVC BeaverCoin BVC $66,684 $0.021406 3,115,258 LowVol 1.03% -10.79% -11.99%
932 EGO EGO EGO $65,623 $0.001094 60,000,001 LowVol 1.03% 55.62%
933 BIOS BiosCrypto BIOS $65,066 $0.003125 20,821,709 LowVol 0.83% 19.85% 41.99%
934 ORLY Orlycoin ORLY $64,510 $0.001760 36,646,779 LowVol -0.84% 45.83%
935 VIP VIP Tokens VIP $63,714 $0.000763 83,450,403 LowVol -5.38% 72.88%
936 IMPS ImpulseCoin IMPS $63,265 $0.003125 20,245,510 LowVol 1.03% 7.58% 45.73%
937 BLZ BlazeCoin BLZ $62,000 $0.000102 608,557,394 LowVol -2.43% 50.53% 50.32%
938 BENJI BenjiRolls BENJI $61,886 $0.003055 20,254,546 LowVol 1.03% 5.06% 40.81%
939 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol -1.19% 53.68%
940 SFC Solarflarecoin SFC $60,811 $0.004318 14,083,450 LowVol -1.72% 66.23% 24.77%
941 PULSE Pulse PULSE $60,322 $0.004219 14,298,972 LowVol 0.83% -15.67% 37.47%
942 BSC BowsCoin BSC $59,835 $0.010781 5,550,102 LowVol 1.03% -3.44% 7.26%
943 CRT CRTCoin CRT $59,451 $0.749978 79,270 LowVol 1.03% -3.01% 42.37%
944 ICOB ICOBID ICOB $57,997 $0.000544 106,701,874 LowVol 1.19% -26.38% -0.96%
945 SLEVIN Slevin SLEVIN $54,686 $0.000781 70,000,000 LowVol 1.03% 21.02% 137.53%
946 DIBC DIBCOIN DIBC $54,647 $0.010929 5,000,000 LowVol 6.46% -0.74% -10.22%
947 CPN CompuCoin CPN $53,812 $0.002743 19,615,019 LowVol 1.86% -33.03% -20.14%
948 VPRC VapersCoin VPRC $53,013 $0.000068 780,124,964 LowVol 28.82% 183.81% 229.85%
949 G3N G3N G3N $51,986 $0.006875 7,561,891 LowVol 1.03% -3.18% 42.36%
950 GRIM Grimcoin GRIM $51,616 $0.002679 19,270,271 LowVol 1.03% 17.21% 18.31%
951 IMX Impact IMX $51,320 $0.000469 109,509,104 LowVol 1.03% 52.46% 327.01%
952 PIE PIECoin PIE $50,725 $0.003750 13,527,130 LowVol 1.03% -27.39% -64.98%
953 RIDE Ride My Car RIDE $48,674 $0.000481 101,276,976 LowVol -0.73% 92.66%
954 FUZZ FuzzBalls FUZZ $47,013 $0.009734 4,829,945 LowVol 2.23% -3.16% 40.73%
955 SONG SongCoin SONG $46,914 $0.001441 32,565,300 LowVol 2.37% 1.25% 31.06%
956 NTWK Network Token NTWK $46,558 $0.003989 11,671,310 LowVol -0.16% 24.59% -26.70%
957 UET Useless Ether… UET $46,301 $0.011675 3,965,716 LowVol -0.16% 24.22% 19.64%
958 CESC CryptoEscudo CESC $45,032 $0.000312 144,105,100 LowVol 0.83% -3.01% -13.51%
959 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 6.37%
960 TOR Torcoin TOR $44,511 $0.140777 316,179 LowVol 1.03% 0.80% -34.03%
961 BOAT BOAT BOAT $43,469 $0.002344 18,547,845 LowVol 1.03% 22.36% 44.94%
962 PEX PosEx PEX $41,781 $0.017031 2,453,240 LowVol 1.03% -4.94% 41.91%
963 LUNA Luna Coin LUNA $41,061 $0.024915 1,648,034 LowVol 1.88% -1.77% 26.47%
964 AGLC AgrolifeCoin AGLC $40,148 $0.005312 7,557,404 LowVol 0.83% -3.12% -15.08%
965 VLTC Vault Coin VLTC $40,022 $0.001319 30,342,620 LowVol -1.91% -28.77% -7.17%
966 EREAL eREAL EREAL $40,012 $0.000585 68,427,562 LowVol -0.16% 39.00% -0.82%
967 KNC KingN Coin KNC $39,826 $19.84 2,008 LowVol 0.30% 13.44%
968 FLVR FlavorCoin FLVR $39,183 $0.001875 20,898,106 LowVol 0.75%
969 OS76 OsmiumCoin OS76 $39,112 $0.043749 894,026 LowVol 0.83% -4.46% 30.70%
970 PLACO PlayerCoin PLACO $38,411 $0.001094 35,120,000 LowVol 1.03% -3.12% 56.53%
971 HVCO High Voltage HVCO $38,287 $0.025624 1,494,171 LowVol 1.03% 51.61%
972 ZYD Zayedcoin ZYD $38,047 $0.006094 6,243,840 LowVol 0.83% -3.08% 18.32%
973 ICON Iconic ICON $37,333 $0.062967 592,894 LowVol 1.03% -21.83% 0.30%
974 STEPS Steps STEPS $35,449 $0.001903 18,625,017 LowVol -1.65% -24.60%
975 PLNC PLNcoin PLNC $34,712 $0.002031 17,089,600 LowVol 0.83% -9.94% 54.23%
976 BNX BnrtxCoin BNX $34,264 $0.001292 26,522,501 LowVol -0.73% -4.97% 30.78%
977 LIR LetItRide LIR $34,140 $0.000941 36,292,240 LowVol -2.85% 7.17%
978 WBB Wild Beast Block WBB $33,948 $0.202025 168,040 LowVol 0.83% -3.22% 28.64%
979 JOBS JobsCoin JOBS $33,130 $0.000312 106,019,270 LowVol 1.03% 93.98% 42.37%
980 MILO MiloCoin MILO $32,032 $0.002969 10,789,954 LowVol 0.83% 2.92% 1.00%
981 DLISK DAPPSTER DLISK $31,249 $0.000312 100,000,000 LowVol 0.83% -35.45% -5.09%
982 XOC Xonecoin XOC $30,843 $0.073435 420,000 LowVol 1.03% 39.68%
983 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
984 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,797 LowVol -1.21% 45.27%
985 IBANK iBank IBANK $29,703 $0.006562 4,526,324 LowVol 1.03% 138.47% 316.01%
986 FRAZ Frazcoin FRAZ $29,677 $0.003216 9,227,698 LowVol 0.76% 310.41% 618.37%
987 ALTC Antilitecoin ALTC $29,542 $0.000937 31,512,613 LowVol 0.75% -3.18% 42.37%
988 BRAT BRAT BRAT $29,145 $0.000182 160,000,000 LowVol 0.64% -55.87% -48.51%
989 DES Destiny DES $27,749 $0.017343 1,600,000 LowVol 1.03% -31.98%
990 GBT GameBet Coin GBT $26,578 $0.001250 21,262,780 LowVol 0.75% -27.24% -6.58%
991 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $26,264 $0.034843 753,776 LowVol 1.03% 24.80% -1.15%
992 DIX Dix Asset DIX $26,212 $2.6e-07 100,000,000,000 LowVol 2.12% 2.12% -5.12%
993 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol 0.01% -5.42%
994 BIOB BioBar BIOB $25,188 $0.028437 885,756 LowVol 0.83% 15.45% 27.33%
995 SCS Speedcash SCS $24,546 $0.093747 261,831 LowVol -0.47% -18.18% 40.30%
996 CAB Cabbage CAB $22,968 $0.002187 10,499,996 LowVol 1.03% 4.27% -19.17%
997 ARGUS Argus ARGUS $22,338 $0.019452 1,148,324 LowVol 1.03% 66.36% 196.42%
998 TRADE Tradecoin TRADE $21,965 $0.002809 7,819,554 LowVol -8.39% 2.80%
999 ROOFS Roofs ROOFS $20,234 $0.000156 130,000,000 LowVol 1.28% -0.56% -35.56%
1000 JS JavaScript Token JS $19,739 $0.002470 7,991,996 LowVol -0.16% 15.64% 46.27%
1001 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $18,352 $0.001356 13,532,750 LowVol 1.23% -6.63% 63.57%
1002 CRTM Corethum CRTM $18,246 $0.007299 2,500,000 LowVol -0.16% -44.04% 44.25%
1003 ELS Elysium ELS $18,147 $0.004531 4,005,012 LowVol -2.06% -5.02% 17.96%
1004 GBC GBCGoldCoin GBC $17,599 $0.001549 11,361,817 LowVol 0.00% 37.24% -22.55%
1005 VTA Virtacoin VTA $16,921 $0.000003 5,201,310,113 LowVol -47.16% -91.47% -85.30%
1006 QBK Qibuck Asset QBK $16,894 $0.010108 1,671,379 LowVol 2.86% -12.93% 36.42%
1007 SLFI Selfiecoin SLFI $16,848 $0.000156 107,829,281 LowVol 1.03% -3.01% 42.37%
1008 GEERT GeertCoin GEERT $16,819 $0.003303 5,091,200 LowVol -38.83% -2.63% 36.21%
1009 TSTR Tristar Coin TSTR $16,497 $0.003281 5,027,857 LowVol 10.66% -32.23% -49.54%
1010 RSGP RSGPcoin RSGP $15,706 $9.09 1,727 LowVol 1.37% -5.81% -4.99%
1011 SOCC SocialCoin SOCC $14,281 $0.010312 1,384,879 LowVol 0.75% -25.42% 47.63%
1012 DAS DAS DAS $12,703 $0.004694 2,706,220 LowVol -68.72%
1013 MGM Magnum MGM $12,366 $0.003125 3,957,381 LowVol 1.03% -3.18% -26.99%
1014 VOLT Bitvolt VOLT $11,806 $0.000781 15,112,554 LowVol -15.81% -3.18% 28.51%
1015 SANDG Save and Gain SANDG $11,014 $0.003594 3,064,800 LowVol 1.03% -48.21%
1016 P7C P7Coin P7C $11,006 $0.000312 35,220,238 LowVol 1.03% -3.18%
1017 CCM100 CCMiner CCM100 $10,975 $0.003266 3,360,417 LowVol 2.81% -15.74% 17.86%
1018 NODC NodeCoin NODC $10,228 $0.006094 1,678,439 LowVol 0.83% -30.08% 46.11%
1019 ULA Ulatech ULA $7,796 $0.039061 199,586 LowVol 1.03% -1.95% 32.40%
1020 CONX Concoin CONX $6,861 $0.009218 744,266 LowVol 0.83% -25.81% 46.94%
1021 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,529 $0.030822 211,827 LowVol 2.86% -7.00% 49.66%
1022 WBC WalletBuilder… WBC $5,935 $0.315616 18,803 LowVol 1.03%
1023 MRNG MorningStar MRNG $5,925 $0.000181 32,678,374 LowVol -71.17% -8.90%
1024 KIC KibiCoin KIC $5,394 $0.000367 14,701,000 LowVol -0.17% -89.98% -84.56%
1025 NANOX Project-X NANOX $4,402 $56248.40 0.078264 LowVol 1.03% -2.91% -18.46%
1026 SOJ Sojourn SOJ $3,858 $0.007951 485,214 LowVol 1.00% 326.39% 431.86%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,660 $0.002656 1,377,917 LowVol 1.03% -20.35% 19.45%
1028 LEX Lex4All LEX $3,645 $0.003645 1,000,000 LowVol 2.81% -2.19% 120.17%
1029 XNG Enigma XNG $3,011 $0.181089 16,627 LowVol 1.03% 18.50% 10.00%
1030 TOKEN SwapToken TOKEN $2,696 $1.8e-07 15,320,585,365 LowVol -1.34% 64.59% 92.60%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $1,821 $0.000312 5,826,388 LowVol 1.03% -28.41% 41.78%
1032 EBT Ebittree Coin EBT $1,279 $0.001012 1,264,511 LowVol -4.61% -66.03% -26.78%
1033 ABN Abncoin ABN $822 $0.012146 67,700 LowVol 1.03% -25.48% -8.85%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 DMB Digital Money… DMB $460 $0.001092 421,300 LowVol 1.03% -24.74% -9.43%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -1.49%
1037 CALC CaliphCoin CALC $95 $0.001094 87,140 LowVol 1.03% -3.18%
1038 FDC Future Digita… FDC $75 $0.000027 2,753,201 LowVol 1.19%
1039 FAL Falcoin FAL $61 $0.000312 196,766 LowVol 1.03% -3.18% 19.60%
1040 APW AppleCoin APW $13 $0.000156 81,074 LowVol 1.03% -3.18% 42.37%
1041 CMT CyberMiles CMT $0.215767 $10,248,400 5.10% 43.98%
1042 ETN Electroneum ETN $0.118487 $7,152,460 0.71% 28.02% 123.17%
1043 BCD Bitcoin Diamo… BCD $34.62 $6,475,250 2.39% -0.70% -29.17%
1044 AI POLY AI AI $17.52 $3,176,530 -2.67% 5.92% 8.51%
1045 NULS Nuls NULS $0.856693 $2,955,770 -0.54% -5.41% 63.96%
1046 ERO Eroscoin ERO $0.162687 $2,868,330 -1.24% -10.10%
1047 FRGC Fargocoin FRGC $10.52 $2,241,130 0.30% -3.41% 8.21%
1048 REC Regalcoin REC $34.66 $2,209,060 -2.45% 17.72% -31.39%
1049 GRX GOLD Reward T… GRX $5.15 $1,750,590 2.29% 10.39% 16.74%
1050 ORME Ormeus Coin ORME $3.20 $1,660,720 0.99% 12.04% 9.10%
1051 FRST FirstCoin FRST $15.39 $1,641,000 2.18% 3.61% -7.57%
1052 CLUB ClubCoin CLUB $3.53 $1,341,980 -0.63% 0.61% -41.18%
1053 TSL Energo TSL $0.031700 $1,048,820 0.21% 0.85% 1.43%
1054 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.48 $999,166 -5.02% -2.09% 42.38%
1055 BTE BitSerial BTE $6.89 $710,514 -2.43% 14.40% 45.51%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $195.00 $637,024 0.70% 4.39% -7.09%
1057 STC Santa Coin STC $0.626545 $624,284 -1.31% -4.68%
1058 ATMC ATMCoin ATMC $3.94 $513,702 0.00% -0.29% 31.49%
1059 THS TechShares THS $0.799223 $405,259 -0.44% 5.03% -10.94%
1060 XIN Infinity Econ… XIN $0.032030 $395,100 6.76% 9.26% -5.28%
1061 BOT Bodhi BOT $0.429374 $386,880 -2.02% 6.19% -5.73%
1062 XYLO XYLO XYLO $0.781259 $287,402 -38.48% -84.88%
1063 WC WINCOIN WC $0.691199 $269,732 0.64% -22.06% -15.96%
1064 LLT LLToken LLT $0.371963 $264,703 -0.47% 10.47% 16.37%
1065 RYZ ANRYZE RYZ $0.018400 $249,668 1.26% -4.41% -17.37%
1066 BT1 BT1 [CST] BT1 $15317.10 $215,741 0.68% -8.59% 38.01%
1067 XCPO Copico XCPO $0.021008 $196,475 3.69% -4.64% -6.74%
1068 UGT UG Token UGT $0.450416 $191,301 -1.77% 12.55% -1.27%
1069 BWK Bulwark BWK $2.87 $187,494 14.31%
1070 BSR BitSoar BSR $0.246087 $178,425 0.26% 23.88% 14.44%
1071 XID Sphre AIR XID $0.190382 $159,859 0.62% -1.31% 17.16%
1072 BTCM BTCMoon BTCM $0.043701 $130,466 29.59% 89.51% 318.78%
1073 INF InfChain INF $0.013281 $120,584 3.66% 5.13% 52.45%
1074 CAPP Cappasity CAPP $0.024943 $118,400 -6.82% 12.12%
1075 ADK Aidos Kuneen ADK $22.34 $109,675 0.16% -1.81% -26.19%
1076 BT2 BT2 [CST] BT2 $261.21 $100,000 1.99% 40.67% 97.51%
1077 SBC StrikeBitClub SBC $0.592483 $93,052 -4.24%
1078 ICX ICON ICX $1.68 $68,090 2.28% 6.04% 9.55%
1079 DSR Desire DSR $0.304693 $59,142 -1.33% 49.38% 14.42%
1080 QBT Qbao QBT $0.230012 $55,797 -0.71% 10.38%
1081 SUR Suretly SUR $2.77 $49,587 7.66% 18.78% -20.30%
1082 GBG Golos Gold GBG $0.160814 $49,457 1.48% 18.00% 13.23%
1083 B3 B3Coin B3 $0.000110 $38,495 2.29% 87.37% 91.34%
1084 MKR Maker MKR $432.96 $38,468 -0.16% 18.02% 9.44%
1085 SNOV Snovio SNOV $0.003179 $25,840 5.99%
1086 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.011580 $24,307 5.18% 88.59% 211.34%
1087 MSD MSD MSD $0.007970 $22,134 -1.22% -9.11% -37.55%
1088 SEND Social Send SEND $0.073748 $21,638 1.24% -11.85%
1089 VIU Viuly VIU $0.013337 $21,638 2.13% 10.08% 71.42%
1090 FOR FORCE FOR $0.009391 $20,232 -18.78% -41.25% 45.25%
1091 VASH VPNCoin VASH $0.005937 $19,851 -3.21% 3.83% 28.92%
1092 HAT Hawala.Today HAT $0.291923 $19,055 -0.16% 39.44% 78.74%
1093 BIXC BIXC BIXC $6.74 $18,875 1.03% 53.19%
1094 EFYT Ergo EFYT $16.33 $18,279 1.58% 5.01% 52.88%
1095 BTU Bitcoin Unlim… BTU $96.58 $15,565 2.82% 19.27% -29.12%
1096 WISH MyWish WISH $0.145942 $15,128 -2.21% 27.08% -1.15%
1097 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.086305 $14,556 -0.80% -11.12% -17.59%
1098 PLX PlexCoin PLX $0.032343 $14,343 16.18% -2.28% -82.93%
1099 TER TerraNova TER $5.89 $13,563 4.07% 69.53% 247.63%
1100 DEUS DeusCoin DEUS $0.285304 $12,131 -7.76% 49.31% -22.55%
1101 MAGE MagicCoin MAGE $15.38 $11,734 1.87% -37.95%
1102 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.112165 $11,051 43.43% 63.86% 39.77%
1103 MGC MergeCoin MGC $0.012343 $10,076 -9.31% 2.07% -2.76%
1104 EVR Everus EVR $1.40 $9,831 1.67% -18.24% -37.08%
1105 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.008002 $9,767 2.02% 45.64% 237.16%
1106 MCR Macro MCR $1.60 $9,566 1.03% -4.25% -26.62%
1107 SKR Sakuracoin SKR $0.007838 $9,496 0.76% -13.81% 467.16%
1108 TCOIN T-coin TCOIN $0.000296 $8,581 0.83% 27.28% 35.02%
1109 BPL Blockpool BPL $0.211711 $8,348 1.03% 1.14% 67.65%
1110 MOTO Motocoin MOTO $0.006249 $7,904 -0.29% -56.04% 169.91%
1111 BCDN BlockCDN BCDN $0.082700 $7,194 0.14% 27.75%
1112 BOS BOScoin BOS $1.30 $6,693 2.25% 12.46% 14.08%
1113 BON Bonpay BON $1.75 $6,350 0.75% 8.32%
1114 COR CORION COR $0.643673 $6,212 1.18% -5.51% -28.81%
1115 AKY Akuya Coin AKY $0.129528 $6,015 19.64% -1.07% -13.67%
1116 ETT EncryptoTel [… ETT $0.089581 $5,895 0.94% -7.34% -31.26%
1117 SND Sand Coin SND $0.684714 $5,893 1.95% -21.15% 6.85%
1118 FLASH Flash FLASH $0.006403 $5,819 1.02% 9.90% 46.35%
1119 FRD Farad FRD $0.088610 $5,685 0.69% -0.20% -5.69%
1120 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002391 $4,626 8.29% -22.34% -10.10%
1121 TIE TIES Network TIE $0.092430 $4,328 -0.16% 56.88% 3.82%
1122 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.053512 $4,173 9.83% 20.39% -7.97%
1123 IBTC iBTC IBTC $0.008436 $4,150 0.81% 55.10% 42.94%
1124 ONG onG.social ONG $0.156619 $3,894 -50.53% 24.10% -58.40%
1125 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.289053 $3,848 9.48% 47.22% 47.35%
1126 NUKO Nekonium NUKO $0.062498 $3,825 -2.77% -1.04%
1127 DFS DFSCoin DFS $0.006301 $3,723 -0.88% 6.06% -30.92%
1128 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $3,692 6.97% 15.48% 19.63%
1129 TRIA Triaconta TRIA $9.73 $3,436 -0.16% 21.72% 8.98%
1130 RCN Rcoin RCN $0.000156 $3,325 0.83% -3.18% 42.37%
1131 PCN PeepCoin PCN $0.000156 $3,250 1.03% 5907.59% 1133.36%
1132 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002810 $3,187 -8.97% -30.93% 57.64%
1133 GLS GlassCoin GLS $0.937473 $3,156 -12.12% 9.94% -4.47%
1134 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.31 $2,998 0.75% -5.94% -18.16%
1135 B2B B2B B2B $0.435394 $2,916 -0.16% 23.21% 6.74%
1136 HYTV Hyper TV HYTV $0.003809 $2,757 -0.16% -32.93% -32.58%
1137 PEC Peacecoin PEC $0.078123 $2,748 1.03% 5.94% 20.24%
1138 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003569 $2,740 0.85% -0.46% 46.68%
1139 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.124684 $2,737 1.03% 7.35% 47.41%
1140 APC AlpaCoin APC $0.021718 $2,703 1.03% -2.87% -27.26%
1141 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004844 $2,587 1.03% 2.64% -21.14%
1142 DMC DynamicCoin DMC $0.002833 $2,557 1.27% -17.05% -64.07%
1143 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002031 $2,516 -6.34% 10.99% 13.89%
1144 CASH Cash Poker Pro CASH $0.063241 $2,514 -0.16% 12.94% 101.63%
1145 OXY Oxycoin OXY $0.103030 $2,435 0.76% -13.93% -25.74%
1146 ABC Alphabit ABC $24.61 $2,387 -0.33% 48.47% 42.51%
1147 MINEX Minex MINEX $0.018517 $2,344 0.94% -9.11% -20.95%
1148 OX OX Fina OX $0.000170 $2,269 0.31% 1.29% 36.88%
1149 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003125 $2,081 1.03% -39.49% -23.52%
1150 ACC AdCoin ACC $0.094472 $2,046 15.39% -19.67% -2.99%
1151 HNC Huncoin HNC $0.003125 $1,893 1.03% 22.96% 40.82%
1152 GARY President Joh… GARY $0.109059 $1,849 1.03% -20.50% -49.58%
1153 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006957 $1,832 -0.80% 27.25% 43.55%
1154 X2 X2 X2 $0.000312 $1,769 1.03% 93.85% 184.74%
1155 ZBC Zilbercoin ZBC $0.034568 $1,736 1.00% 7.15% -19.35%
1156 DAY Chronologic DAY $4.27 $1,728 0.39% 28.90% 39.85%
1157 XQN Quotient XQN $0.008750 $1,710 1.03% 32.33% 94.83%
1158 PRES President Trump PRES $0.005602 $1,627 1.03% -5.04% 16.79%
1159 DGPT DigiPulse DGPT $1.05 $1,530 0.20% -21.23% 9.23%
1160 CME Cashme CME $0.000156 $1,448 1.03% -3.12% 42.37%
1161 SISA SISA SISA $0.012638 $1,281 2.06% 31.35% 8.57%
1162 PNX Phantomx PNX $0.019046 $1,269 1.03% 64.49% -0.85%
1163 EBIT eBIT EBIT $0.003211 $1,246 -0.16% 52.64% 218.41%
1164 FRN Francs FRN $0.035460 $1,243 0.63% -9.31% 33.07%
1165 MCI Musiconomi MCI $0.035096 $1,145 -0.20% 3.02% -6.75%
1166 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.7e-07 $1,092 -0.16% 131.35% 71.49%
1167 XOT Internet of T… XOT $2187.44 $1,070 0.97% -3.18% -0.34%
1168 UR UR UR $0.000921 $1,042 0.61% -9.13% 66.56%
1169 STU bitJob STU $0.021937 $1,015 -32.01% -31.79% -34.35%
1170 WILD Wild Crypto WILD $0.159019 $1,002 -0.10% 24.72% 46.25%
1171 XRY Royalties XRY $0.000164 $974 23.78% 12.40% -94.56%
1172 COUPE Coupecoin COUPE $0.000089 $909 -3.28% -5.34% 241.22%
1173 TELL Tellurion TELL $0.000160 $883 1.03% -24.87% 29.32%
1174 BSN Bastonet BSN $0.000781 $881 1.03% -19.32% 18.64%
1175 BAT BatCoin BAT $0.000003 $854 -0.59% 11.04% 62.32%
1176 NAMO NamoCoin NAMO $0.000269 $833 1.59% 76.36% 56.79%
1177 ACES Aces ACES $0.000160 $783 0.83% -47.28% 44.88%
1178 SFE SafeCoin SFE $0.000156 $703 1.03% -3.18% 41.68%
1179 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000458 $674 2.69% 35.66%
1180 VULC Vulcano VULC $0.009273 $666 1.03% 13.43% 11.68%
1181 MGC GulfCoin MGC $0.001877 $642 1.03% -3.03% -29.20%
1182 EGOLD eGold EGOLD $0.023345 $629 -0.16% 226.52% 126.64%
1183 ELC Elacoin ELC $0.125223 $624 0.83% 29.47% 34.34%
1184 9COIN 9COIN 9COIN $0.003281 $623 1.03% -40.16% 18.97%
1185 BIRDS Birds BIRDS $0.000156 $544 1.03% 42.92%
1186 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000760 $541 0.17% 9.89% 48.80%
1187 CC CyberCoin CC $0.000156 $538 1.03% -3.08% -17.23%
1188 GAY GAY Money GAY $0.014832 LowVol -6.54% -25.82% 36.45%
1189 NBIT netBit NBIT $0.073288 LowVol 0.83% 22.81% 114.19%
1190 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000312 LowVol 1.03% -51.59% -34.43%
1191 PLC PlusCoin PLC $0.000535 LowVol -0.16% 2.58% -26.48%
1192 CYDER Cyder CYDER $0.000312 LowVol 1.03% 93.77% 42.37%
1193 PRN Protean PRN $0.000152 LowVol 1.06% 21.71% 283.21%
1194 EAG EA Coin EAG $4.05 LowVol 1.03% 4.48% 22.74%
1195 HIGH High Gain HIGH $0.000625 LowVol 1.03% -2.55% -12.82%
1196 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000003 LowVol -1.56% 86.36% -90.70%
1197 FFC FireFlyCoin FFC $0.000156 LowVol 1.03% -3.18% 42.37%
1198 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000469 LowVol 1.03% -3.18% -3.83%
1199 LDCN LandCoin LDCN $0.001182 LowVol 0.83% -47.68% -44.18%
1200 BET BetaCoin BET $0.001419 LowVol 0.83% -11.97% -43.78%
1201 BTBc Bitbase BTBc $0.003906 LowVol 1.03% 8.48% 9.31%
1202 BXC Bitcedi BXC $0.004717 LowVol 1.26% 2.28% 60.87%
1203 QBT Cubits QBT $0.003770 LowVol 8.52% 11.60% -42.88%
1204 KARMA Karmacoin KARMA $0.000156 LowVol 1.03% -3.01%
1205 KASHH KashhCoin KASHH $0.000156 LowVol 1.03% 42.09%
1206 RHFC RHFCoin RHFC $0.000937 LowVol 1.03% 45.23% -5.08%
1207 ANI Animecoin ANI $0.000156 LowVol 0.83% -3.01% -11.47%
1208 EVC EventChain EVC $0.091611 LowVol -0.16% 28.00% -25.21%
1209 EDRC EDRCoin EDRC $0.053215 LowVol 1.03% -13.27% -2.05%
1210 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001995 LowVol 38.71% -1.34% 73.91%
1211 PRIMU Primulon PRIMU $0.000156 LowVol 1.03% -3.12% -28.82%
1212 HDLB HODL Bucks HDLB $0.053436 LowVol 1.03% 10.08% 8.77%
1213 REGA Regacoin REGA $0.001562 LowVol 1.03% -2.26% -11.02%
1214 SAK Sharkcoin SAK $0.001911 LowVol -1.71% -15.49% -13.12%
1215 WIC Wi Coin WIC $0.002599 LowVol 0.93% -0.76% -22.49%
1216 GRN Granite GRN $0.017968 LowVol 1.03% 11.34% 143.99%
1217 STARS StarCash Network STARS $0.299759 LowVol 1.03% -14.32% 86.63%
1218 ZSE ZSEcoin ZSE $0.012304 LowVol -0.32% 24.52% 19.43%
1219 TCR TheCreed TCR $0.000312 LowVol 1.03% -34.96% -19.17%
1220 NTC Natcoin NTC $0.107028 LowVol -12.29% 12.10% -49.99%
1221 DBG Digital Bulli… DBG $0.005469 LowVol 1.03% 12.95% -14.72%
1222 INDIA India Coin INDIA $0.000312 LowVol 1.03% -3.18% 25.66%
1223 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002969 LowVol 1.03% 22.72% 77.76%
1224 HCC Happy Creator… HCC $0.000625 LowVol 1.03% -19.35% 5.46%
1225 DASHS Dashs DASHS $0.058436 LowVol 1.03% -2.40% 63.25%
1226 SKC Skeincoin SKC $0.024999 LowVol 1.03% -2.76% 146.56%
1227 XDE2 XDE II XDE2 $2.27 LowVol 1.03% -3.34%
1228 STEX STEX STEX $1.34 LowVol 2.12% 3.47% 173.87%
1229 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 3.94% 36.30% 35.21%
1230 IQT iQuant IQT $0.177752 LowVol 1.03% 7.19% 6.30%
1231 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007969 LowVol 1.03% -1.25% 110.63%
1232 BIT First Bitcoin BIT $0.009375 LowVol 1.03% -3.18% -28.82%
1233 BLX Blockchain Index BLX $3.60 LowVol -0.16% 20.51% 27.47%
1234 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.005156 LowVol 0.83% 33.12%
1235 XAU Xaucoin XAU $0.058905 LowVol 1.03% 37.02% 36.93%
1236 ASN Aseancoin ASN $0.010312 LowVol 1.03% 52.14% -70.22%
1237 AV AvatarCoin AV $0.056248 LowVol 1.03% 4.43% 78.58%
1238 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005624 LowVol 1.02% -3.21% 38.49%
1239 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000625 LowVol 1.03% -23.71% -28.82%
1240 AIB Advanced Inte… AIB $0.010766 LowVol 1.86% -5.72% 129.30%
1241 FUDD DimonCoin FUDD $0.001459 LowVol -0.16% 1.93% -11.25%
1242 IFC Infinitecoin IFC $0.000017 LowVol -1.42% 48.95% 22.56%
1243 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109372 LowVol 1.03% -7.38% 25.28%
1244 BEST BestChain BEST $0.001575 LowVol -2.66% -4.44% 19.55%
1245 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.052351 LowVol 2.80% -2.97% 50.27%
1246 PRM PrismChain PRM $0.002031 LowVol 1.03% -15.94% 61.98%
1247 MAGN Magnetcoin MAGN $0.626701 LowVol 1.03% -32.09% 39.78%
1248 LKC LinkedCoin LKC $0.000312 LowVol 1.03% -3.18%
1249 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000156 LowVol 1.03% -3.17% 40.84%
1250 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000312 LowVol 1.03% -3.18% -5.09%
1251 AXIOM Axiom AXIOM $0.022968 LowVol 0.83% -3.18% 36.79%
1252 TOP TopCoin TOP $0.000531 LowVol 1.14% 10.44% 43.26%
1253 MARX MarxCoin MARX $0.001435 LowVol 0.01% 26.74% 14.80%
1254 FUTC FutCoin FUTC $0.003906 LowVol 0.75% -3.12% 110.92%
1255 SJCX Storjcoin X SJCX $0.267016 LowVol 2.07% -40.45%
1256 TEAM TeamUp TEAM $0.000312 LowVol 0.83% -5.65%
1257 WINK Wink WINK $0.000405 LowVol 1.03% 25.53% 50.62%
1258 UTA UtaCoin UTA $0.002969 LowVol 1.03% 53.30% 1.42%
1259 SWP Swapcoin SWP $0.111884 LowVol -0.16% 15.64% -3.70%
1260 EUSD eUSD EUSD $0.000122 LowVol -0.16% -41.44% -65.30%
1261 IRL IrishCoin IRL $0.002500 LowVol 0.83% -13.94% 22.62%
1262 VOYA Voyacoin VOYA $2.81 LowVol 1.03% -3.24% 85.69%
1263 MBL MobileCash MBL $0.000469 LowVol 0.83% -3.12% 42.37%
1264 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001250 LowVol 1.03% -76.30% 42.37%
1265 PDG PinkDog PDG $0.000312 LowVol 1.03%
1266 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -0.16% 15.64% 154.12%
1267 CBD CBD Crystals CBD $0.002656 LowVol 0.83% 72.88%
1268 YEL Yellow Token YEL $0.005560 LowVol -0.16% -60.88%
1269 YES Yescoin YES $0.000144 LowVol 9.45% 131.50% 228.60%
1270 BGR Bongger BGR $0.000207 LowVol -1.71% 30.52% 25.25%
1271 LEPEN LePen LEPEN $0.000124 LowVol -0.19% -0.52% 13.40%
1272 CYC Cycling Coin CYC $0.001562 LowVol 0.83% -16.30% -51.75%
1273 SHA SHACoin SHA $0.000781 LowVol 1.03% -19.17% 36.11%
1274 PAYP PayPeer PAYP $0.000156 LowVol 1.03% -2.94%
1275 ACN Avoncoin ACN $0.000625 LowVol 1.03% 29.18% 39.53%
1276 MAVRO Mavro MAVRO $0.027968 LowVol 0.83% -3.18% 105.52%
1277 GAIN UGAIN GAIN $0.001875 LowVol 1.03% -3.18% 241.68%
1278 XID International… XID $0.010625 LowVol 1.03% 38.85% 53.53%
1279 EGG EggCoin EGG $0.059061 LowVol 0.83% 42.26%
1280 QBC Quebecoin QBC $0.002500 LowVol 1.03% -8.71% 33.94%
1281 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000156 LowVol 1.03% -3.08% -28.82%
1282 OMC Omicron OMC $0.165620 LowVol 1.03% -3.08%
1283 GOLF Golfcoin GOLF $0.000156 LowVol 1.03% 42.37%
1284 SHELL ShellCoin SHELL $0.046717 LowVol 1.03% 40.14%
1285 GBRC Global Busine… GBRC $0.000312 LowVol 1.03% 93.64% 183.85%
1286 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003125 LowVol 0.83% -3.18% 4.51%
1287 UNC UNCoin UNC $0.000156 LowVol 0.83% -3.18% 42.37%
1288 WOW Wowcoin WOW $0.000160 LowVol 1.19% -0.46% 34.00%
1289 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013281 LowVol 1.03% -8.56% 22.24%
1290 TERA TeraCoin TERA $0.000156 LowVol 1.03% -3.18%
1291 POKE PokeCoin POKE $0.000156 LowVol 1.03% -3.18%
1292 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000194 LowVol -0.16% 53.41% 157.55%
1293 OP Operand OP $0.001562 LowVol 12.25% 21.15% 58.19%
1294 QORA Qora QORA $0.279148 LowVol 1.03% -4.22% 36.60%
1295 WA WA Space WA $0.022499 LowVol 0.83% -5.86% 11.29%
1296 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000156 LowVol 1.03%
1297 ANTX Antimatter ANTX $0.000156 LowVol 1.03% 46.61% 41.80%
1298 TURBO TurboCoin TURBO $0.000156 LowVol 1.03%
1299 MEN PeopleCoin MEN $0.000156 LowVol 1.03% 42.10%
1300 FAP FAPcoin FAP $0.010707 LowVol -0.16% 18.36% 71.29%
1301 DON Donationcoin DON $0.000813 LowVol 1.19% 68.28% 39.40%
1302 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -8.47% 392.86%
1303 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol -1.88%
1304 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -4.68% 75.09%
1305 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol -0.90%
1306 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -8.18%
1307 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol -1.60% 61.41%
1308 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 1.01%
1309 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol -4.70%
1310 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.495554 LowVol -0.49% 45.89%
1311 MONETA Moneta MONETA $0.000472 LowVol -2.44% 43.35%
1312 OPES Opescoin OPES $0.002458 LowVol -4.79% 7.04%
1313 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004779 LowVol -1.28% 28.09%
1314 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 6.49%
1315 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol 0.71%
1316 DISK DarkLisk DISK $0.001251 LowVol 1.10% 1.09% 47.32%
1317 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol -1.50%
1318 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol -0.90% 32.23%
1319 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003353 LowVol -1.06% 13.15%
1320 TODAY TodayCoin TODAY $0.001120 LowVol -0.85% 13.86%
1321 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol -3.42% -9.57%
1322 LTH LAthaan LTH $0.001295 LowVol 0.30% 133.79%
1323 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol -8.54%
1324 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006413 LowVol -12.44% -7.06%
1325 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.16%
1326 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol -13.11%
1327 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1328 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol 68.47%
1329 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 45.98%
1330 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 48.44%
1331 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1332 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1333 FC Facecoin FC $0.003480 -16.79%
1334 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -15.10%
1335 10MT 10M Token 10MT $0.002238 8.62% 13.25%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654 -11.14%
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 6.92% -9.58%

Quay lại phần 1

Phản hồi