Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 13h ngày 9/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 13h ngày 9/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 13h ngày 9/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15662.20 trên tổng giá trị $262,019,005,071

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $486.86 trên tổng giá trị $46,848,105,204

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1472.69 trên tổng giá trị $24,807,868,040

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.86 trên tổng giá trị $13,500,984,648

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.254394 trên tổng giá trị $9,855,006,014

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng TSTR Tristar Coin (TSTR) đang có giá hiện tại $0.003268 trên tổng giá trị $16,432 đã biến động tăng 108.13% trong 1h qua

    + Đồng QCN QuazarCoin (QCN) đang có giá hiện tại $0.031126 trên tổng giá trị $188,156 đã biến động tăng 98.48% trong 1h qua

    + Đồng MCRN MACRON (MCRN) đang có giá hiện tại $0.000429 trên tổng giá trị $172,384 đã biến động tăng 78.26% trong 1h qua

    + Đồng OPT Opus (OPT) đang có giá hiện tại $0.028646 trên tổng giá trị $4,012,789 đã biến động tăng 69.07% trong 1h qua

    + Đồng PXI Prime-XI (PXI) đang có giá hiện tại $0.012862 trên tổng giá trị $230,117 đã biến động tăng 54.74% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000156 trên tổng giá trị đã biến động tăng 9765.55% trong 24h qua

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000156 trên tổng giá trị đã biến động tăng 8076.72% trong 24h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.089907 trên tổng giá trị $888,442 đã biến động tăng 570.79% trong 24h qua

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000008 trên tổng giá trị $773,337 đã biến động tăng 470.38% trong 24h qua

    + Đồng CV2 Colossuscoin V2 (CV2) đang có giá hiện tại $0.000122 trên tổng giá trị $2,795,962 đã biến động tăng 383.33% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.007935 trên tổng giá trị $3,850 đã biến động tăng 3750.12% trong 7 ngày qua

    + Đồng STCN Stakecoin (STCN) đang có giá hiện tại $2.20 trên tổng giá trị $13,199,580 đã biến động tăng 3133.85% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.338344 trên tổng giá trị $25,583,712 đã biến động tăng 1359.60% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000156 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1177.37% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.824072 trên tổng giá trị $38,619 đã biến động tăng 914.73% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 13h ngày 9/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CRDNC Credence Coin CRDNC $130,148 $0.037977 3,427,006 $777,217 -0.93% 6.25% -98.93%
702 HXX Hexx HXX $127,471 $0.085767 1,486,247 $755 -0.89% -10.25% 84.81%
703 ACP AnarchistsPrime ACP $127,212 $0.028946 4,394,874 $21,422 -0.22% 13.39% -22.92%
704 CJ Cryptojacks CJ $126,903 $0.000312 406,568,581 $2,221 -1.00% -2.69% -22.24%
705 MAR Marijuanacoin MAR $125,408 $0.082517 1,519,779 $1,550 -0.83% 2.50% 21.13%
706 MONK Monkey Project MONK $122,025 $1.15 105,797 $8,980 -0.88% -18.38% -77.86%
707 SGR Sugar Exchange SGR $120,833 $0.034524 3,500,000 $4,154 -0.77% -0.50% -9.81%
708 TAJ TajCoin TAJ $117,151 $0.014524 8,065,987 $1,019 -2.17% -16.48% 53.46%
709 VUC Virta Unique … VUC $114,407 $0.001860 61,503,675 $1,198 -0.33% -23.23% 43.67%
710 BITEUR bitEUR BITEUR $113,279 $1.31 86,597 $21,706 -0.82% 8.81% 6.55%
711 NRO Neuro NRO $112,621 $0.002957 38,086,209 $967 5.48% -7.81% 74.66%
712 CF Californium CF $112,349 $0.046690 2,406,295 $1,402 -8.19% 11.40% 64.28%
713 WOMEN WomenCoin WOMEN $108,421 $0.002452 44,220,400 $5,183 -1.12% -10.53% 6.78%
714 MNM Mineum MNM $103,341 $0.010951 9,436,367 $525 -0.49% -55.27% -12.10%
715 FXE FuturXe FXE $98,816 $0.419740 235,421 $2,212 -0.71% -30.12% -71.72%
716 300 300 Token 300 $97,577 $325.26 300 $1,424 -0.89% 50.23% 32.57%
717 BLRY BillaryCoin BLRY $96,561 $0.010739 8,991,973 $3,931 -0.76% -2.55% -48.47%
718 MST MustangCoin MST $95,802 $0.151984 630,343 $864 -0.76% -3.42% 5.77%
719 $$$ Money $$$ $93,573 $0.002039 45,887,218 $1,351 -0.69% 8.97% 24.95%
720 POP PopularCoin POP $91,899 $0.000027 3,372,875,244 $603 -0.71% -2.26% 28.96%
721 EAGLE EagleCoin EAGLE $85,831 $0.041000 2,093,421 $719 3.78% -6.94% 9.46%
722 CMT Comet CMT $84,065 $0.096313 872,830 $3,118 3.69% -11.59% 104.36%
723 EOT EOT Token EOT $80,578 $0.009754 8,260,903 $6,194 0.38% -6.77% -26.72%
724 GLT GlobalToken GLT $77,785 $0.002966 26,229,000 $1,530 -0.88% 14.04% 12.66%
725 ERY Eryllium ERY $70,551 $0.012900 5,469,209 $3,387 0.26% 1.21% 141.91%
726 KURT Kurrent KURT $69,437 $0.007000 9,919,485 $857 -1.09% -9.01% 34.28%
727 VRS Veros VRS $65,057 $0.000134 486,609,040 $574 -0.05% -3.69% 85.03%
728 ICE iDice ICE $64,832 $0.041268 1,571,013 $532 -0.97% -86.73% -73.80%
729 KRONE Kronecoin KRONE $60,829 $0.016286 3,735,067 $685 -16.93% -26.00% 48.12%
730 PONZI PonziCoin PONZI $59,637 $0.069256 861,099 $15,958 -31.41% -33.87%
731 ITZ Interzone ITZ $57,822 $0.031111 1,858,562 $946 -0.89% 19.89% 69.56%
732 RBT Rimbit RBT $55,620 $0.000482 115,499,623 $696 -1.15% 21.38% -28.12%
733 CWXT CryptoWorldX … CWXT $52,082 $0.000873 59,630,200 $884 -0.89% -31.71% 4.75%
734 FLAX Flaxscript FLAX $50,538 $0.009049 5,585,188 $2,438 -0.80% -60.16% -59.76%
735 XBTS Beatcoin XBTS $44,146 $0.028954 1,524,686 $1,916 -0.89% -43.88% -8.55%
736 GSR GeyserCoin GSR $38,619 $0.824072 46,864 $18,277 6.68% 82.05% 914.73%
737 MSCN Master Swiscoin MSCN $38,355 $0.000858 44,704,830 $1,269 -0.79% 9.89% -24.10%
738 LBTC LiteBitcoin LBTC $38,278 $0.012006 3,188,280 $19,066 0.91% 1.48% 275.54%
739 XCS CybCSec XCS $34,993 $0.002957 11,834,082 $2,891 -0.89% -29.87% -6.06%
740 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $28,138 $0.032429 867,702 $6,065 -1.55% -32.05% 140.63%
741 CASH Cashcoin CASH $25,646 $0.000556 46,158,242 $1,360 -18.09% -82.38% -53.81%
742 CREVA CrevaCoin CREVA $22,654 $0.000623 36,390,750 $2,480 -0.76% 9.69% -10.58%
743 XRC Rawcoin XRC $22,054 $0.031288 704,882 $1,090 1.67% 22.25% 80.35%
744 WORM HealthyWormCoin WORM $17,353 $0.000156 111,500,980 $2,995 -42.26% -60.58%
745 LVPS LevoPlus LVPS $12,953 $0.008560 1,513,256 $1,398 -0.89% -5.56% 7.54%
746 HMC HarmonyCoin HMC $6,700 $0.011938 561,235 $10,857 -0.79% -14.49% 8.70%
747 BCAP BCAP BCAP $20,304,200 $2.03 10,000,000 LowVol 3.65% 41.78% 47.78%
748 ETT EncryptoTel [… ETT $13,778,461 $0.221764 62,131,190 LowVol -0.89% 25.71% 40.42%
749 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 3133.85%
750 XC XCurrency XC $7,752,899 $1.32 5,870,340 LowVol 38.91%
751 ECN E-coin ECN $7,017,638 $1.49 4,713,684 LowVol -0.89% -19.37% -49.23%
752 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -5.64% 44.71%
753 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
754 FIMK FIMKrypto FIMK $3,588,409 $0.006219 577,004,618 LowVol -0.76% 50.40% 305.95%
755 SIFT Smart Investm… SIFT $3,278,228 $4.53 722,935 LowVol 3.78% 43.79% 50.30%
756 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,795,962 $0.000122 22,881,712,934 LowVol 1.97% 383.33% 76.79%
757 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,752,677 $0.077978 35,300,866 LowVol -2.84% 7.26%
758 EMV Ethereum Movi… EMV $2,563,922 $0.390445 6,566,666 LowVol 3.78% 9.07% 5.00%
759 AHT Bowhead AHT $2,426,776 $0.303347 8,000,000 LowVol -3.89% 99.88%
760 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,371,116 $0.079037 30,000,000 LowVol -0.75% -6.17% -21.95%
761 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,204,109 $4.73 465,952 LowVol -0.69% 13.02% -5.23%
762 RC RussiaCoin RC $1,878,872 $0.224266 8,377,873 LowVol -0.76% -2.41% 36.49%
763 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 4.55% -39.31%
764 MBI Monster Byte MBI $1,694,066 $0.100701 16,822,736 LowVol -0.89% 29.13% 56.83%
765 RMC Remicoin RMC $1,673,412 $0.845489 1,979,224 LowVol 0.47% 7.05% -1.74%
766 SHORTY Shorty SHORTY $1,587,450 $0.015874 100,000,000 LowVol -0.89% -2.95% 35.26%
767 ORB Orbitcoin ORB $1,310,799 $0.423648 3,094,076 LowVol -0.50% 4.90% 48.36%
768 DCY Dinastycoin DCY $1,288,247 $0.000907 1,420,858,063 LowVol 8.05% 7.86% 63.47%
769 SDC ShadowCash SDC $1,197,230 $0.178821 6,695,133 LowVol -0.89% -2.95% 16.39%
770 INPAY InPay INPAY $1,017,830 $0.101783 10,000,000 LowVol -0.76% 3.70% -25.57%
771 MAC Machinecoin MAC $1,015,553 $0.050186 20,235,750 LowVol -0.85% -10.65% 49.31%
772 CARBON Carboncoin CARBON $975,281 $0.000063 15,392,009,626 LowVol 0.36% 23.03% 21.57%
773 METAL MetalCoin METAL $957,769 $0.012451 76,925,527 LowVol -0.76% -5.32% 34.16%
774 GOOD Goodomy GOOD $945,802 $0.002143 441,349,000 LowVol -0.45% 68.13% 27.73%
775 TALK BTCtalkcoin TALK $847,610 $0.012982 65,290,635 LowVol -0.40% 19.96% 61.35%
776 VAL Valorbit VAL $828,014 $0.000156 5,320,335,682 LowVol -0.76%
777 LNK Link Platform LNK $811,550 $17.08 47,503 LowVol 3.78% 14.95% -45.14%
778 MAX MaxCoin MAX $808,938 $0.013229 61,150,229 LowVol -0.76% 1.14% -4.97%
779 RIYA Etheriya RIYA $808,804 $0.511406 1,581,531 LowVol -0.44% 18.91% 68.59%
780 KOBO Kobocoin KOBO $669,540 $0.027107 24,700,248 LowVol 3.35% -29.27% -14.06%
781 TAG TagCoin TAG $650,390 $0.109137 5,959,389 LowVol -0.89% 64.65% -1.15%
782 CHESS ChessCoin CHESS $623,246 $0.011535 54,032,769 LowVol -0.75% 30.29% 59.04%
783 V Version V $621,654 $0.001325 469,148,328 LowVol 7.63% 34.98% 6.27%
784 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -50.27%
785 XJO Joulecoin XJO $587,087 $0.017035 34,464,008 LowVol -1.11% -16.77% 84.99%
786 PIGGY Piggycoin PIGGY $567,622 $0.001164 487,522,456 LowVol -2.94% 10.93% 51.69%
787 CFT CryptoForecast CFT $562,304 $0.012224 46,000,000 LowVol -1.45% 43.83% 50.02%
788 USC Ultimate Secu… USC $542,476 $0.052448 10,343,113 LowVol -0.76% -22.67% -21.56%
789 TGC Tigercoin TGC $542,059 $0.012451 43,536,800 LowVol -0.89% -14.68% 95.73%
790 TROLL Trollcoin TROLL $533,241 $0.000942 565,970,790 LowVol -0.22% -15.10% -7.43%
791 OTX Octanox OTX $529,150 $0.062253 8,500,001 LowVol -0.89% 2.15% 19.74%
792 NETKO Netko NETKO $527,169 $0.120748 4,365,865 LowVol -12.88% -24.28% -3.71%
793 XGR GoldReserve XGR $518,976 $0.030223 17,171,382 LowVol -0.88% 44.96% 16.18%
794 SAC SACoin SAC $502,175 $0.071591 7,014,512 LowVol -0.76% -2.95% -6.76%
795 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
796 ITI iTicoin ITI $501,955 $15.69 32,000 LowVol -0.31% -2.46% -28.22%
797 BITS Bitstar BITS $493,943 $0.021402 23,079,737 LowVol -0.84% -6.08% -18.35%
798 AU AurumCoin AU $486,253 $1.64 296,216 LowVol -0.77% -2.38% 16.88%
799 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -7.37% -56.93%
800 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $471,129 $0.086791 5,428,300 LowVol -0.90% 7.23% 32.22%
801 UNIC UniCoin UNIC $467,366 $0.157424 2,968,836 LowVol -20.94% 16.41% 56.44%
802 WAY WayGuide WAY $467,087 $0.004669 100,040,708 LowVol -0.76% 41.89%
803 GLC GlobalCoin GLC $456,422 $0.007003 65,171,010 LowVol -0.76% -5.64% 52.58%
804 NYAN Nyancoin NYAN $456,225 $0.001431 318,800,069 LowVol 6.87% -1.00% 65.67%
805 STS Stress STS $439,765 $0.000778 565,134,332 LowVol -0.76%
806 888 OctoCoin 888 $438,142 $0.008690 50,419,940 LowVol -0.88% 38.06% 77.36%
807 BUCKS SwagBucks BUCKS $425,803 $1.32 321,776 LowVol -0.89% -5.46% 15.45%
808 TYCHO Tychocoin TYCHO $402,706 $0.080151 5,024,368 LowVol -0.89% -41.34% 26.64%
809 DAXX DaxxCoin DAXX $397,912 $0.000799 498,164,770 LowVol -1.01% -6.98% 69.64%
810 XPTX PlatinumBAR XPTX $394,367 $0.930772 423,699 LowVol -1.11% -2.89% 21.42%
811 PR Prototanium PR $386,595 $1.97 195,928 LowVol -0.71% 9.28% 44.07%
812 CUBE DigiCube CUBE $378,050 $0.000156 2,429,126,009 LowVol -0.89% -2.95%
813 BXT BitTokens BXT $369,789 $0.657810 562,152 LowVol -0.76% -51.70% -32.14%
814 FUCK FuckToken FUCK $363,743 $0.007078 51,392,878 LowVol 3.78% 27.40% -35.23%
815 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol -5.42%
816 CYP Cypher CYP $356,199 $0.055960 6,365,285 LowVol 0.85%
817 LOT LottoCoin LOT $354,969 $0.000024 14,491,014,421 LowVol -0.17% 63.19% 22.03%
818 USDE USDe USDE $353,047 $0.000311 1,134,236,104 LowVol -0.89% 94.09% 65.27%
819 SHDW Shadow Token SHDW $346,007 $0.049430 7,000,000 LowVol 22.15% -12.55%
820 VIDZ PureVidz VIDZ $339,918 $0.002713 125,279,775 LowVol -0.66% -2.92% 28.04%
821 BIGUP BigUp BIGUP $334,934 $0.000158 2,119,086,207 LowVol 0.19% 3.25% 35.76%
822 ROC Rasputin Onli… ROC $322,654 $0.297752 1,083,633 LowVol 3.78% -27.25%
823 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol -0.81% 45.02%
824 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $312,085 $0.023556 13,248,630 LowVol 0.52% -6.33% 62.80%
825 CORG CorgiCoin CORG $309,635 $0.000247 1,251,855,418 LowVol -0.82% 49.01% 116.90%
826 Q2C QubitCoin Q2C $309,038 $0.001245 248,211,402 LowVol 8.30% -2.95% -12.55%
827 FRC Freicoin FRC $308,314 $0.010427 29,567,665 LowVol -0.76% -1.48% 17.37%
828 GAP Gapcoin GAP $305,324 $0.025289 12,073,339 LowVol -0.49% -0.55% 70.73%
829 YAC Yacoin YAC $298,503 $0.002490 119,875,451 LowVol -0.89% 6.58% 69.70%
830 SH Shilling SH $297,401 $0.007504 39,634,475 LowVol -0.76% 14.12% 20.02%
831 HAL Halcyon HAL $290,949 $0.054782 5,310,988 LowVol -1.10% 7.66% 106.40%
832 WMC WMCoin WMC $281,666 $0.024434 11,527,489 LowVol -0.76% -2.95% 42.31%
833 GAIA GAIA GAIA $281,321 $0.011672 24,101,381 LowVol 0.26% 21.04% 4.33%
834 4CHN ChanCoin 4CHN $269,270 $0.040153 6,706,081 LowVol -0.88% -1.44% 69.81%
835 HODL HOdlcoin HODL $268,853 $0.001712 157,044,810 LowVol -0.76% -11.04% 24.90%
836 XRE RevolverCoin XRE $259,688 $0.011629 22,330,484 LowVol 17.42% -2.29% 74.32%
837 MRJA GanjaCoin MRJA $255,231 $0.057331 4,451,920 LowVol 2.14% 68.66%
838 ARI Aricoin ARI $252,092 $0.001797 140,262,505 LowVol 0.43% 24.73% 46.87%
839 WYV Wyvern WYV $248,689 $0.140069 1,775,477 LowVol -0.76% -13.78% 27.19%
840 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $246,866 $0.311264 793,108 LowVol -0.76% -3.00% 177.41%
841 SPACE SpaceCoin SPACE $240,191 $0.011443 20,989,806 LowVol 8.39% -33.34% 51.56%
842 EVIL Evil Coin EVIL $237,278 $0.011288 21,020,383 LowVol -0.76% 5.03% 45.30%
843 PXI Prime-XI PXI $230,117 $0.012862 17,891,220 LowVol 54.74% 54.39% 110.13%
844 GRT Grantcoin GRT $228,396 $0.005291 43,162,824 LowVol -0.76% 2.13% 17.67%
845 PASL Pascal Lite PASL $225,859 $0.052604 4,293,600 LowVol -0.76% -6.28% 22.13%
846 TTC TittieCoin TTC $223,696 $0.000178 1,259,816,434 LowVol 8.47% 9.86% 22.77%
847 I0C I0Coin I0C $218,350 $0.010405 20,985,352 LowVol -0.78% -32.91% -4.84%
848 RBX Ripto Bux RBX $211,250 $0.000554 381,236,123 LowVol 1.51% 20.49% 17.79%
849 HMP HempCoin HMP $211,137 $0.000156 1,356,645,470 LowVol -0.76% -2.95%
850 GTC Global Tour Coin GTC $209,315 $0.007003 29,887,402 LowVol -14.23% 5.58% 43.90%
851 MNC Mincoin MNC $208,277 $0.051670 4,030,919 LowVol 21.92% 142.70% -12.22%
852 OHM OHM OHM $198,593 $0.006658 29,828,898 LowVol -36.13%
853 ANTI AntiBitcoin ANTI $198,423 $0.011361 17,465,159 LowVol -0.76% -18.57% 17.71%
854 FIRE Firecoin FIRE $196,045 $1.99 98,412 LowVol -0.89% -2.95% 37.97%
855 E4ROW E4ROW E4ROW $195,471 $0.033924 5,762,000 LowVol 3.78% 168.47% 21.20%
856 EUC Eurocoin EUC $195,351 $0.015733 12,416,554 LowVol -0.79% -2.33% 35.01%
857 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol
858 PX PX PX $193,988 $0.002023 95,880,998 LowVol -0.89% 5.13% 40.47%
859 FRK Franko FRK $188,169 $0.202166 930,767 LowVol -0.89% -16.09%
860 QCN QuazarCoin QCN $188,156 $0.031126 6,044,911 LowVol 98.48% 41.86% 19.11%
861 BUMBA BumbaCoin BUMBA $185,343 $0.008249 22,469,900 LowVol -0.76% 18.66% 60.61%
862 JIN Jin Coin JIN $180,863 $0.018365 9,848,485 LowVol -0.76% 349.34% 183.91%
863 EMD Emerald Crypto EMD $179,459 $0.009387 19,117,129 LowVol -0.86% -4.80% 4.98%
864 DLC Dollarcoin DLC $177,162 $0.019454 9,106,714 LowVol -0.76% -2.95% 41.89%
865 CNNC Cannation CNNC $173,468 $0.070034 2,476,893 LowVol -0.89% -21.55% 12.93%
866 MCRN MACRON MCRN $172,384 $0.000429 401,421,401 LowVol 78.26% 108.04% 108.19%
867 LEA LeaCoin LEA $171,525 $0.000545 314,789,491 LowVol -0.71% 4.88% -12.26%
868 CAGE CageCoin CAGE $170,491 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -0.46% 73.61% 108.70%
869 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol -5.30%
870 KED Darsek KED $167,176 $0.011524 14,506,986 LowVol -0.48% -10.13% -19.89%
871 XCT C-Bit XCT $165,935 $0.001055 157,223,250 LowVol -0.76% -0.73% 40.03%
872 VOT VoteCoin VOT $161,531 $0.009805 16,474,625 LowVol -0.89% -7.91% -32.87%
873 ARCO AquariusCoin ARCO $161,421 $0.108032 1,494,192 LowVol 0.39% -3.44% 45.00%
874 URC Unrealcoin URC $160,704 $0.022878 7,024,402 LowVol -0.42% -4.90% -9.31%
875 SLING Sling SLING $153,791 $0.143182 1,074,095 LowVol -0.76%
876 DUO ParallelCoin DUO $149,850 $0.496488 301,820 LowVol -0.94% -37.40% 32.13%
877 CRX Chronos CRX $145,055 $0.001967 73,729,962 LowVol 0.96% 22.89% 129.65%
878 MARS Marscoin MARS $144,778 $0.005120 28,279,074 LowVol -0.70% -8.75% 29.42%
879 PRX Printerium PRX $142,003 $0.012012 11,821,728 LowVol -0.85% 117.34% 447.57%
880 TSE Tattoocoin (S… TSE $141,790 $0.001568 90,421,856 LowVol 0.13% 8.57% 58.85%
881 ARG Argentum ARG $141,434 $0.016470 8,587,402 LowVol 10.36% 22.18% 26.70%
882 CTO Crypto CTO $139,051 $0.011361 12,239,245 LowVol -0.89% -2.95% 0.29%
883 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol -1.18%
884 URO Uro URO $131,151 $0.108631 1,207,310 LowVol -0.89% 18.42% 95.73%
885 SOON SoonCoin SOON $128,012 $0.010272 12,462,620 LowVol -0.64% -3.60% 10.28%
886 NEVA NevaCoin NEVA $127,937 $0.051754 2,472,010 LowVol -1.18% 7.90% 20.89%
887 BIP BipCoin BIP $124,854 $0.076727 1,627,261 LowVol -0.89% -19.63% 56.34%
888 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $124,068 $0.001556 79,719,140 LowVol -0.31% 38.91% 14.89%
889 ALL Allion ALL $120,791 $0.019484 6,199,359 LowVol -0.87% -0.14% 56.07%
890 PRC PRCoin PRC $120,445 $0.007626 15,794,000 LowVol -6.61% -13.43% -3.55%
891 REE ReeCoin REE $119,341 $0.000047 2,560,000,000 LowVol 2.39% 5.46% 2.88%
892 UNITS GameUnits UNITS $118,371 $0.034083 3,472,983 LowVol -1.10% -5.27% -15.94%
893 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 58.50%
894 SCRT SecretCoin SCRT $109,075 $0.025794 4,228,672 LowVol -4.15%
895 CNC CHNCoin CNC $108,759 $0.002208 49,252,919 LowVol -1.65%
896 QTL Quatloo QTL $103,300 $0.013383 7,718,883 LowVol -0.89% -1.67% -8.29%
897 GCC GuccioneCoin GCC $101,027 $0.004980 20,285,537 LowVol -0.89% -3.11% 41.52%
898 BITZ Bitz BITZ $100,700 $0.050581 1,990,891 LowVol -0.76% -2.62%
899 JET Jetcoin JET $99,875 $0.020498 4,872,509 LowVol -12.56% -37.11%
900 ARB ARbit ARB $96,504 $0.012295 7,849,105 LowVol -0.76% 1.79% 55.69%
901 IMS Independent M… IMS $96,479 $0.017970 5,368,934 LowVol -0.70% -39.03% -6.32%
902 EGAS ETHGAS EGAS $94,674 $0.009321 10,157,540 LowVol 52.24% 18.90% 89.50%
903 ZMC ZetaMicron ZMC $93,433 $0.000156 600,344,291 LowVol -0.76% -2.95% 41.50%
904 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $92,847 $0.011562 8,030,000 LowVol -2.55% 13.98% -41.69%
905 RPC RonPaulCoin RPC $91,496 $0.101939 897,560 LowVol -0.76% -2.80% 38.41%
906 WARP WARP WARP $90,876 $0.082974 1,095,224 LowVol -1.26%
907 SOIL SOILcoin SOIL $90,161 $0.015812 5,702,048 LowVol -0.09% 7.30% 54.19%
908 MND MindCoin MND $88,903 $0.005603 15,867,695 LowVol -0.89% -2.95% 41.89%
909 XCO X-Coin XCO $88,851 $0.007174 12,384,976 LowVol 0.54% 2.15% 29.87%
910 VEC2 VectorAI VEC2 $85,419 $0.005136 16,631,804 LowVol -0.76% -19.94% 5.71%
911 RUPX Rupaya RUPX $85,405 $0.013989 6,105,027 LowVol -0.89% -39.65% -53.72%
912 ADCN Asiadigicoin ADCN $85,362 $0.003424 24,931,054 LowVol -0.76% -3.38% 10.05%
913 BTQ BitQuark BTQ $84,805 $0.009338 9,081,731 LowVol -0.76% -38.06% -13.62%
914 611 SixEleven 611 $82,295 $0.190734 431,463 LowVol -16.99% -19.63% 20.34%
915 LTCR Litecred LTCR $82,238 $0.002721 30,227,750 LowVol -0.27% -3.06% 154.04%
916 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol -2.96% -0.79%
917 ATX Artex Coin ATX $80,889 $0.004307 18,781,750 LowVol -0.76% -7.86% 5.24%
918 MAY Theresa May Coin MAY $80,620 $0.003210 25,118,400 LowVol -0.94% -17.45% 29.53%
919 DRS Digital Rupees DRS $79,497 $0.000156 510,802,961 LowVol -0.76% -2.95% 41.89%
920 TEK TEKcoin TEK $79,408 $0.000056 1,414,054,562 LowVol -49.18% -59.01% -48.26%
921 COXST CoExistCoin COXST $76,853 $0.002836 27,100,000 LowVol -4.89% -44.73%
922 EXN ExchangeN EXN $75,954 $0.014893 5,100,000 LowVol -0.35% 21.94% 125.63%
923 GPL Gold Pressed … GPL $75,933 $0.296004 256,527 LowVol -0.87% 3.81% 26.66%
924 JWL Jewels JWL $75,382 $0.003735 20,181,636 LowVol -13.74%
925 SPT Spots SPT $73,834 $0.003295 22,406,021 LowVol -0.89% 28.42% -5.98%
926 AMMO Ammo Rewards AMMO $72,628 $0.000934 77,777,777 LowVol -0.89% -28.16% 21.62%
927 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 167.11%
928 BRAIN Braincoin BRAIN $69,125 $0.006848 10,094,424 LowVol -1.51% -0.70% 8.38%
929 DRM Dreamcoin DRM $67,099 $0.027391 2,449,632 LowVol -0.76% -45.95% -13.89%
930 BVC BeaverCoin BVC $66,422 $0.021322 3,115,258 LowVol -0.76% -10.68% -10.46%
931 EGO EGO EGO $65,366 $0.001089 60,000,001 LowVol -0.76% 55.02%
932 CXT Coinonat CXT $64,877 $0.007524 8,623,200 LowVol 6.94% -11.72% 27.84%
933 BIOS BiosCrypto BIOS $64,810 $0.003113 20,821,709 LowVol -0.76% 13.09% 41.45%
934 ORLY Orlycoin ORLY $64,510 $0.001760 36,646,779 LowVol -0.21% 45.90%
935 VIP VIP Tokens VIP $63,714 $0.000763 83,450,403 LowVol -4.78% 72.77%
936 BLZ BlazeCoin BLZ $63,537 $0.000104 608,557,394 LowVol 6.51% 55.31% 53.68%
937 IMPS ImpulseCoin IMPS $63,017 $0.003113 20,245,510 LowVol -0.89% 7.83% 44.62%
938 SFC Solarflarecoin SFC $62,101 $0.004409 14,083,450 LowVol -0.64% 70.78% 27.57%
939 BENJI BenjiRolls BENJI $61,641 $0.003043 20,254,546 LowVol -0.69% 5.34% 43.32%
940 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol -0.63% 53.77%
941 PULSE Pulse PULSE $60,085 $0.004202 14,298,972 LowVol -0.76% -15.48% 36.99%
942 BSC BowsCoin BSC $59,600 $0.010739 5,550,102 LowVol -0.76% -2.95% 6.69%
943 CRT CRTCoin CRT $59,218 $0.747034 79,270 LowVol -0.89% -2.95% 41.89%
944 ICOB ICOBID ICOB $57,061 $0.000535 106,701,874 LowVol 0.07% -27.02% -2.50%
945 SLEVIN Slevin SLEVIN $54,471 $0.000778 70,000,000 LowVol -0.89% 21.31% 136.75%
946 CPN CompuCoin CPN $53,102 $0.002707 19,615,019 LowVol -0.45% -32.71% -22.17%
947 G3N G3N G3N $51,782 $0.006848 7,561,891 LowVol -0.76% -2.84% 41.85%
948 GRIM Grimcoin GRIM $51,383 $0.002668 19,258,745 LowVol -0.89% 13.61% 19.75%
949 IMX Impact IMX $51,118 $0.000467 109,509,104 LowVol -0.89% 52.23% 325.58%
950 DIBC DIBCOIN DIBC $50,556 $0.010111 5,000,000 LowVol 2.72% -7.52% -17.48%
951 PIE PIECoin PIE $50,526 $0.003735 13,527,082 LowVol -0.76% -27.22% -63.96%
952 RIDE Ride My Car RIDE $48,674 $0.000481 101,276,976 LowVol -0.11% 100.12%
953 FUZZ FuzzBalls FUZZ $46,829 $0.009695 4,829,945 LowVol 6.82% 1.65% 39.78%
954 NTWK Network Token NTWK $46,715 $0.004003 11,671,310 LowVol 3.65% 24.85% -26.48%
955 UET Useless Ether… UET $46,458 $0.011715 3,965,716 LowVol 3.78% 17.48% 20.44%
956 SONG SongCoin SONG $46,028 $0.001413 32,565,300 LowVol -0.59% -0.18% 28.68%
957 VPRC VapersCoin VPRC $45,166 $0.000058 780,124,964 LowVol 8.87% 144.87% 170.62%
958 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol -1.17% 3.56%
959 CESC CryptoEscudo CESC $44,855 $0.000311 144,105,100 LowVol -0.89% -3.04% -9.19%
960 TOR Torcoin TOR $44,336 $0.140225 316,179 LowVol -0.76% 1.02% -34.37%
961 BOAT BOAT BOAT $43,299 $0.002334 18,547,845 LowVol -0.89% 19.91% 50.55%
962 VTA Virtacoin VTA $43,253 $0.000008 5,201,310,113 LowVol -4.94% -80.12% -59.26%
963 PEX PosEx PEX $41,617 $0.016964 2,453,240 LowVol -0.89% -3.93% 41.53%
964 LUNA Luna Coin LUNA $41,113 $0.024950 1,647,779 LowVol -1.28% -1.11% 26.73%
965 VLTC Vault Coin VLTC $41,058 $0.001353 30,342,450 LowVol -6.20% -25.45% -3.02%
966 EREAL eREAL EREAL $40,148 $0.000587 68,427,562 LowVol 3.78% 39.30% 1.22%
967 AGLC AgrolifeCoin AGLC $39,989 $0.005291 7,557,322 LowVol -0.76% -2.95% -15.36%
968 KNC KingN Coin KNC $39,826 $19.84 2,008 LowVol 0.93% 13.43%
969 FLVR FlavorCoin FLVR $39,029 $0.001868 20,898,106 LowVol -0.76%
970 OS76 OsmiumCoin OS76 $38,959 $0.043577 894,026 LowVol -0.76% -4.19% 31.67%
971 PLACO PlayerCoin PLACO $38,261 $0.001089 35,120,000 LowVol 21.59% -2.95% 58.09%
972 HVCO High Voltage HVCO $38,137 $0.025524 1,494,171 LowVol -0.76% 51.11%
973 ZYD Zayedcoin ZYD $37,898 $0.006070 6,243,840 LowVol -0.76% -2.95% 17.88%
974 ICON Iconic ICON $37,186 $0.062720 592,894 LowVol -0.76% -21.78% 0.45%
975 STEPS Steps STEPS $35,449 $0.001903 18,625,017 LowVol -1.19% -24.55%
976 BNX BnrtxCoin BNX $34,652 $0.001307 26,522,501 LowVol -0.45% -3.54% 32.34%
977 PLNC PLNcoin PLNC $34,576 $0.002023 17,089,600 LowVol -0.76% -9.70% 53.72%
978 LIR LetItRide LIR $34,140 $0.000941 36,292,204 LowVol -0.48% -2.24% 7.21%
979 WBB Wild Beast Block WBB $33,812 $0.201232 168,027 LowVol -0.89% -2.97% 28.21%
980 JOBS JobsCoin JOBS $33,000 $0.000311 106,019,270 LowVol -0.76% 94.09% 41.89%
981 MILO MiloCoin MILO $31,906 $0.002957 10,789,954 LowVol -0.89% 3.01% -1.37%
982 DLISK DAPPSTER DLISK $31,126 $0.000311 100,000,000 LowVol -0.76% -35.30% -5.41%
983 XOC Xonecoin XOC $30,722 $0.073147 420,000 LowVol -0.76% 39.91%
984 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
985 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,797 LowVol -0.59% 45.35%
986 FRAZ Frazcoin FRAZ $29,639 $0.003212 9,227,698 LowVol 12.75% 316.21% 619.92%
987 IBANK iBank IBANK $29,587 $0.006537 4,526,324 LowVol -0.76% 132.51% 327.01%
988 ALTC Antilitecoin ALTC $29,426 $0.000934 31,512,613 LowVol -0.89% -2.95% 41.89%
989 BRAT BRAT BRAT $29,100 $0.000182 160,000,000 LowVol -49.29% -55.52% -48.48%
990 GEERT GeertCoin GEERT $27,668 $0.005434 5,091,200 LowVol -0.94% 60.19% 123.41%
991 DES Destiny DES $27,640 $0.017275 1,600,000 LowVol -0.76% -32.25%
992 GBT GameBet Coin GBT $26,473 $0.001245 21,262,780 LowVol -0.89% -31.59% -12.29%
993 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $26,161 $0.034706 753,776 LowVol -0.76% 18.50% -1.51%
994 DIX Dix Asset DIX $25,678 $2.6e-07 100,000,000,000 LowVol 0.53% 1.98% -9.92%
995 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol -5.13% -5.36%
996 BIOB BioBar BIOB $25,089 $0.028325 885,756 LowVol -0.76% 32.40% 26.64%
997 SCS Speedcash SCS $24,816 $0.094780 261,831 LowVol -0.89% -16.76% 41.93%
998 CAB Cabbage CAB $22,878 $0.002179 10,499,996 LowVol -0.76% 4.51% -19.78%
999 ARGUS Argus ARGUS $22,250 $0.019376 1,148,324 LowVol -0.89% 66.15% 192.07%
1000 TRADE Tradecoin TRADE $21,961 $0.002809 7,818,179 LowVol -7.81% 2.79%
1001 ROOFS Roofs ROOFS $20,105 $0.000155 130,000,000 LowVol -1.24% 0.43% -33.44%
1002 JS JavaScript Token JS $19,806 $0.002478 7,991,996 LowVol 3.78% 15.89% 46.69%
1003 ELS Elysium ELS $18,699 $0.004669 4,005,012 LowVol -0.89% -4.76% 21.62%
1004 CRTM Corethum CRTM $18,308 $0.007323 2,500,000 LowVol 3.78% -43.91% 45.24%
1005 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $18,249 $0.001349 13,532,750 LowVol -0.63% -6.57% 62.29%
1006 GBC GBCGoldCoin GBC $17,599 $0.001549 11,361,817 LowVol 0.00% 37.30% -22.55%
1007 SLFI Selfiecoin SLFI $16,782 $0.000156 107,829,281 LowVol -0.76% -2.95% 41.89%
1008 TSTR Tristar Coin TSTR $16,432 $0.003268 5,027,857 LowVol 108.13% -32.07% -47.10%
1009 QBK Qibuck Asset QBK $16,229 $0.009710 1,671,379 LowVol -4.34% -16.79% 30.79%
1010 RSGP RSGPcoin RSGP $15,592 $9.03 1,727 LowVol -0.89% -11.59% -6.11%
1011 SOCC SocialCoin SOCC $14,225 $0.010272 1,384,879 LowVol -0.89% -14.28% 49.69%
1012 VOLT Bitvolt VOLT $14,112 $0.000934 15,112,554 LowVol -0.89% 16.45% 51.42%
1013 DAS DAS DAS $12,702 $0.004694 2,705,858 LowVol -68.68%
1014 MGM Magnum MGM $12,318 $0.003113 3,957,381 LowVol -0.89% -2.95% -27.24%
1015 SANDG Save and Gain SANDG $10,971 $0.003580 3,064,800 LowVol -0.89% -48.09%
1016 P7C P7Coin P7C $10,963 $0.000311 35,220,238 LowVol -0.89% -3.04%
1017 CCM100 CCMiner CCM100 $10,543 $0.003137 3,360,417 LowVol -4.34% -19.47% 12.38%
1018 NODC NodeCoin NODC $10,188 $0.006070 1,678,439 LowVol -0.76% -29.91% 45.63%
1019 ULA Ulatech ULA $7,766 $0.038908 199,586 LowVol -0.89% -15.02% 38.71%
1020 CONX Concoin CONX $6,834 $0.009182 744,266 LowVol -0.89% -25.64% 45.95%
1021 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,272 $0.029609 211,827 LowVol -3.93% -11.09% 43.48%
1022 MRNG MorningStar MRNG $5,925 $0.000181 32,678,093 LowVol -68.53% -9.04%
1023 WBC WalletBuilder… WBC $5,911 $0.314377 18,803 LowVol -0.89%
1024 KIC KibiCoin KIC $5,412 $0.000368 14,701,000 LowVol 3.76% -89.66% -84.92%
1025 NANOX Project-X NANOX $4,385 $56027.60 0.078264 LowVol -0.76% -2.68% -15.18%
1026 SOJ Sojourn SOJ $3,850 $0.007935 485,214 LowVol -1.04% 356.29% 3750.12%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,646 $0.002646 1,377,917 LowVol -0.89% -14.71% 21.04%
1028 LEX Lex4All LEX $3,502 $0.003502 1,000,000 LowVol -3.93% -6.52% 111.08%
1029 XNG Enigma XNG $2,999 $0.180378 16,627 LowVol -0.76% 22.87% 9.63%
1030 TOKEN SwapToken TOKEN $2,680 $1.7e-07 15,320,585,365 LowVol 0.88% 65.80% 94.09%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $1,814 $0.000311 5,826,388 LowVol -0.76% -18.02% 41.20%
1032 EBT Ebittree Coin EBT $1,358 $0.001074 1,264,511 LowVol -0.89% -63.75% -28.61%
1033 ABN Abncoin ABN $819 $0.012098 67,700 LowVol -0.89% -25.31% -9.94%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 DMB Digital Money… DMB $458 $0.001088 421,300 LowVol -0.89% -18.94% -8.35%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -1.66%
1037 CALC CaliphCoin CALC $95 $0.001089 87,140 LowVol -0.76% -2.23%
1038 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000027 2,753,201 LowVol 0.07%
1039 FAL Falcoin FAL $61 $0.000311 196,766 LowVol -0.89% -2.95% 15.17%
1040 APW AppleCoin APW $13 $0.000156 81,054 LowVol -0.89% -2.95% 41.89%
1041 CMT CyberMiles CMT $0.199549 $8,999,880 3.43% 30.49%
1042 ETN Electroneum ETN $0.118507 $7,145,400 0.09% 28.87% 122.76%
1043 BCD Bitcoin Diamo… BCD $34.17 $6,545,270 2.87% -1.55% -30.49%
1044 AI POLY AI AI $18.12 $3,167,490 3.30% 12.79% 11.62%
1045 NULS Nuls NULS $0.858638 $2,990,060 -0.64% -2.05% 64.24%
1046 ERO Eroscoin ERO $0.168507 $2,966,520 1.65% -6.04%
1047 FRGC Fargocoin FRGC $10.49 $2,282,900 -0.08% -3.22% 8.05%
1048 REC Regalcoin REC $36.19 $2,178,170 4.88% 27.56% -27.99%
1049 GRX GOLD Reward T… GRX $5.08 $1,837,670 0.30% 11.26% 14.79%
1050 ORME Ormeus Coin ORME $3.20 $1,676,720 -1.41% 14.04% 8.51%
1051 FRST FirstCoin FRST $15.04 $1,622,900 -0.95% 1.74% -9.61%
1052 CLUB ClubCoin CLUB $3.54 $1,352,540 0.94% 2.88% -41.42%
1053 TSL Energo TSL $0.031646 $1,039,500 -1.36% 0.36% 1.23%
1054 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.65 $937,827 -2.13% 3.74% 49.59%
1055 BTE BitSerial BTE $7.10 $739,892 1.33% 18.09% 50.95%
1056 STC Santa Coin STC $0.639337 $645,987 -3.95% -2.53%
1057 B2X SegWit2x [Fut… B2X $194.23 $620,273 1.34% 5.50% -7.41%
1058 ATMC ATMCoin ATMC $3.94 $513,716 -0.02% -0.29% 31.48%
1059 THS TechShares THS $0.809592 $408,260 1.41% 6.47% -9.93%
1060 BOT Bodhi BOT $0.438355 $349,308 -0.43% 7.24% -3.92%
1061 XIN Infinity Econ… XIN $0.030193 $332,546 -0.38% 4.86% -10.94%
1062 XYLO XYLO XYLO $1.25 $286,415 -10.23% -73.46%
1063 WC WINCOIN WC $0.705619 $279,407 1.55% -22.26% -15.15%
1064 LLT LLToken LLT $0.370404 $267,589 -1.90% 9.87% 15.88%
1065 RYZ ANRYZE RYZ $0.018166 $253,235 -2.46% -9.99% -18.43%
1066 BT1 BT1 [CST] BT1 $15317.70 $215,968 -0.07% -9.06% 37.71%
1067 XCPO Copico XCPO $0.020157 $196,652 -3.69% -6.58% -10.89%
1068 UGT UG Token UGT $0.452300 $187,184 0.67% 13.67% -0.89%
1069 BSR BitSoar BSR $0.246988 $176,592 -1.10% 24.59% 14.69%
1070 BWK Bulwark BWK $2.59 $167,415 12.45%
1071 XID Sphre AIR XID $0.189701 $159,423 -0.65% -1.25% 16.73%
1072 ADK Aidos Kuneen ADK $22.44 $130,407 -0.89% -0.75% -25.81%
1073 CAPP Cappasity CAPP $0.026895 $126,903 0.55% 15.99%
1074 BTCM BTCMoon BTCM $0.032302 $120,456 -6.04% 38.78% 210.76%
1075 INF InfChain INF $0.012918 $109,925 -2.74% 4.36% 48.62%
1076 SBC StrikeBitClub SBC $0.645095 $101,677 -0.33%
1077 BT2 BT2 [CST] BT2 $260.31 $99,891 9.25% 39.85% 100.54%
1078 ICX ICON ICX $1.68 $69,353 4.52% 6.19% 9.60%
1079 DSR Desire DSR $0.312276 $57,855 -1.40% 37.78% 17.75%
1080 QBT Qbao QBT $0.231948 $55,098 2.29% 10.92%
1081 GBG Golos Gold GBG $0.159325 $42,751 -0.79% 14.48% 11.62%
1082 SUR Suretly SUR $2.58 $40,146 -6.95% 0.90% -25.96%
1083 MKR Maker MKR $434.42 $38,598 3.65% 18.28% 10.27%
1084 B3 B3Coin B3 $0.000110 $38,083 11.92% 91.53% 89.41%
1085 SNOV Snovio SNOV $0.003008 $24,797 6.78%
1086 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.011036 $23,155 -0.84% 109.53% 194.91%
1087 VIU Viuly VIU $0.013133 $22,440 -0.42% 12.95% 67.96%
1088 SEND Social Send SEND $0.073458 $22,335 4.62% -8.47%
1089 MSD MSD MSD $0.008093 $22,183 -0.90% -5.86% -36.72%
1090 VASH VPNCoin VASH $0.006225 $20,274 3.57% 8.85% 34.79%
1091 FOR FORCE FOR $0.011636 $19,993 8.20% -21.16% 77.78%
1092 HAT Hawala.Today HAT $0.292910 $19,120 3.78% 42.63% 79.33%
1093 BIXC BIXC BIXC $6.71 $18,800 -0.76% 52.68%
1094 EFYT Ergo EFYT $15.92 $17,818 -4.55% 2.29% 49.57%
1095 WISH MyWish WISH $0.146435 $16,794 4.85% 26.98% -0.68%
1096 BTU Bitcoin Unlim… BTU $96.34 $15,522 3.61% 19.30% -29.50%
1097 MAGE MagicCoin MAGE $15.16 $12,984 0.61% -46.68%
1098 TER TerraNova TER $5.66 $12,620 -4.99% 67.77% 233.46%
1099 DEUS DeusCoin DEUS $0.311264 $12,477 3.11% 63.86% -15.57%
1100 PLX PlexCoin PLX $0.028014 $12,465 -0.89% -14.30% -85.47%
1101 EVR Everus EVR $1.40 $11,607 0.54% -17.09% -37.37%
1102 MGC MergeCoin MGC $0.013696 $11,142 2.28% 20.29% 6.69%
1103 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.088452 $11,089 0.32% -8.40% -14.65%
1104 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.008030 $10,592 10.73% 72.89% 248.76%
1105 SKR Sakuracoin SKR $0.007825 $9,899 2.24% -15.99% 462.98%
1106 MCR Macro MCR $1.60 $9,529 -0.89% 16.75% -26.94%
1107 MOTO Motocoin MOTO $0.006317 $8,721 -8.99% -56.66% 172.81%
1108 TCOIN T-coin TCOIN $0.000295 $8,548 -6.02% 25.79% 35.33%
1109 BCDN BlockCDN BCDN $0.082492 $8,361 3.51% 27.74%
1110 BPL Blockpool BPL $0.210880 $8,316 -0.89% 1.31% 65.34%
1111 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.053886 $7,310 -35.17% -21.05% -32.60%
1112 BOS BOScoin BOS $1.29 $6,653 1.35% 12.14% 14.13%
1113 BON Bonpay BON $1.74 $6,337 -0.21% 16.53%
1114 COR CORION COR $0.641006 $6,242 -11.55% -3.50% -29.60%
1115 ETT EncryptoTel [… ETT $0.089325 $5,887 -1.05% -6.24% -31.68%
1116 FLASH Flash FLASH $0.006378 $5,796 3.85% 37.33% 43.11%
1117 AKY Akuya Coin AKY $0.108943 $5,689 -9.43% -10.70% -27.96%
1118 FRD Farad FRD $0.088444 $5,670 -1.13% 0.11% -4.31%
1119 SND Sand Coin SND $0.674931 $5,638 1.27% -24.09% 7.23%
1120 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002228 $4,578 -15.90% -28.01% -15.29%
1121 TIE TIES Network TIE $0.092742 $4,342 3.78% 57.22% 4.33%
1122 IBTC iBTC IBTC $0.008360 $4,070 3.20% 52.66% 39.69%
1123 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.048812 $3,917 3.78% 10.10% -16.23%
1124 NUKO Nekonium NUKO $0.062253 $3,795 -4.21% -3.18%
1125 DFS DFSCoin DFS $0.006580 $3,673 19.03% 5.78% -28.86%
1126 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003107 $3,663 -0.90% -26.21% 73.89%
1127 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.276841 $3,451 14.68% 42.58% 38.91%
1128 TRIA Triaconta TRIA $9.76 $3,448 3.78% 21.99% 8.55%
1129 RCN Rcoin RCN $0.000156 $3,312 -0.89% -2.95% 41.89%
1130 PCN PeepCoin PCN $0.000156 $3,237 -0.89% 9765.55% 1177.37%
1131 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.29 $2,986 -0.76% -5.72% -18.47%
1132 B2B B2B B2B $0.436865 $2,926 3.78% 23.47% 4.97%
1133 PEC Peacecoin PEC $0.077816 $2,834 -0.86% 8.79% 25.01%
1134 APC AlpaCoin APC $0.021633 $2,825 -2.39% -5.61% -28.01%
1135 SHND StrongHands SHND $2.4e-08 $2,822 6.38% 3.20% 8.83%
1136 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.124194 $2,790 -0.89% -6.98% 45.84%
1137 HYTV Hyper TV HYTV $0.003822 $2,767 3.78% -32.79% -31.50%
1138 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003559 $2,759 -3.81% -0.19% 47.05%
1139 DMC DynamicCoin DMC $0.002798 $2,586 7.43% -19.36% -63.30%
1140 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004825 $2,582 -0.98% -4.59% -20.97%
1141 CASH Cash Poker Pro CASH $0.063455 $2,523 1.67% 17.23% 92.85%
1142 PNX Phantomx PNX $0.018972 $2,507 10.45% 63.40% -2.82%
1143 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002023 $2,506 -37.58% 14.69% 11.79%
1144 OXY Oxycoin OXY $0.102784 $2,429 -0.38% -9.99% -25.64%
1145 GLS GlassCoin GLS $1.09 $2,424 17.76% 35.46% 11.58%
1146 ABC Alphabit ABC $24.85 $2,350 -0.76% 50.59% 42.47%
1147 MINEX Minex MINEX $0.018457 $2,336 -3.29% -6.40% -21.73%
1148 OX OX Fina OX $0.000170 $2,279 -0.67% 0.78% 38.62%
1149 ONG onG.social ONG $0.244059 $2,103 -35.06% 93.14% -34.87%
1150 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003113 $2,073 26.25% -39.35% -21.85%
1151 HNC Huncoin HNC $0.003113 $1,886 -0.89% 23.41% 43.91%
1152 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.007025 $1,854 21.43% 28.30% 41.65%
1153 GARY President Joh… GARY $0.108631 $1,841 -0.76% -20.31% -49.88%
1154 DAY Chronologic DAY $4.27 $1,767 -0.47% 28.65% 39.14%
1155 X2 X2 X2 $0.000311 $1,762 -0.76% 94.09% 183.78%
1156 ZBC Zilbercoin ZBC $0.034433 $1,729 -0.83% 8.65% -19.75%
1157 XQN Quotient XQN $0.008715 $1,704 -0.89% 32.55% 94.97%
1158 PRES President Trump PRES $0.005580 $1,621 -0.53% -4.82% 16.63%
1159 DGPT DigiPulse DGPT $1.05 $1,534 2.33% -20.97% 7.16%
1160 CME Cashme CME $0.000156 $1,442 -0.76% -2.84% 41.89%
1161 ACC AdCoin ACC $0.083158 $1,423 11.01% -29.08% -14.44%
1162 EBIT eBIT EBIT $0.003222 $1,251 3.78% 52.97% 197.56%
1163 SISA SISA SISA $0.012408 $1,244 2.18% 41.97% 11.22%
1164 FRN Francs FRN $0.035350 $1,242 -0.77% -9.91% 32.58%
1165 MCI Musiconomi MCI $0.035256 $1,148 2.48% 3.81% -9.43%
1166 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.8e-07 $1,128 3.78% 131.77% 72.02%
1167 UR UR UR $0.000918 $1,097 -0.65% -17.11% 66.01%
1168 XOT Internet of T… XOT $2178.85 $1,066 -0.89% -2.95% -0.68%
1169 WILD Wild Crypto WILD $0.159497 $1,005 3.59% 24.98% 46.92%
1170 STU bitJob STU $0.032715 $979 -25.92% 13.55% -2.06%
1171 COUPE Coupecoin COUPE $0.000093 $978 0.48% 2.24% 238.21%
1172 BAT BatCoin BAT $0.000003 $881 10.81% 8.44% 63.27%
1173 TELL Tellurion TELL $0.000159 $880 -0.71% -26.10% 28.58%
1174 BSN Bastonet BSN $0.000778 $878 -0.89% -19.13% 18.24%
1175 NAMO NamoCoin NAMO $0.000268 $830 0.65% 76.38% 50.05%
1176 ACES Aces ACES $0.000159 $780 -0.95% -50.45% 44.42%
1177 XRY Royalties XRY $0.000134 $747 1.05% -7.32% -95.66%
1178 SFE SafeCoin SFE $0.000156 $700 -0.76% -2.95% 40.97%
1179 EGOLD eGold EGOLD $0.023424 $673 3.78% 227.12% 120.00%
1180 MGC GulfCoin MGC $0.001869 $670 -0.87% -8.18% -28.19%
1181 VULC Vulcano VULC $0.009236 $663 0.79% 5.16% 8.46%
1182 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000478 $622 19.65% 41.78%
1183 ELC Elacoin ELC $0.124720 $621 -0.75% 29.62% 32.71%
1184 9COIN 9COIN 9COIN $0.003268 $621 -0.89% -40.06% 16.50%
1185 BIRDS Birds BIRDS $0.000156 $542 -0.89% 42.35%
1186 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000760 $541 -0.15% 12.18% 48.06%
1187 CC CyberCoin CC $0.000156 $536 -0.76% -3.04% -21.32%
1188 GAY GAY Money GAY $0.015937 $514 -30.43% -22.97% 44.56%
1189 NBIT netBit NBIT $0.073000 LowVol 0.08% 34.33% 100.88%
1190 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000311 LowVol -0.89% -50.06% -34.65%
1191 PLC PlusCoin PLC $0.000537 LowVol 3.78% 2.80% -26.79%
1192 CYDER Cyder CYDER $0.000311 LowVol -1.10% 94.09% 41.89%
1193 PRN Protean PRN $0.000151 LowVol 7.53% 29.65% 241.96%
1194 BTBc Bitbase BTBc $0.003891 LowVol -0.89% -0.73% 7.02%
1195 EAG EA Coin EAG $4.03 LowVol -0.89% 4.72% 21.67%
1196 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000003 LowVol -0.40% 88.50% -91.40%
1197 HIGH High Gain HIGH $0.000623 LowVol -0.89% 6.69% -14.21%
1198 FFC FireFlyCoin FFC $0.000156 LowVol -0.76% -2.95% 41.89%
1199 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000467 LowVol -0.89% -2.95% -2.33%
1200 LDCN LandCoin LDCN $0.001178 LowVol -1.75% -47.46% -45.92%
1201 BET BetaCoin BET $0.001414 LowVol -0.76% -11.86% -43.96%
1202 KARMA Karmacoin KARMA $0.000156 LowVol -0.89% -2.95%
1203 QBT Cubits QBT $0.003485 LowVol -0.81% 3.77% -49.19%
1204 BXC Bitcedi BXC $0.004658 LowVol -7.41% 1.56% 59.13%
1205 KASHH KashhCoin KASHH $0.000156 LowVol -0.89% 8076.72% 41.57%
1206 RHFC RHFCoin RHFC $0.000934 LowVol -0.89% 45.57% -5.41%
1207 ANI Animecoin ANI $0.000156 LowVol -0.76% -2.95% -7.21%
1208 EVC EventChain EVC $0.091920 LowVol 3.78% 30.42% -27.16%
1209 EDRC EDRCoin EDRC $0.052993 LowVol -2.52% -12.06% -2.25%
1210 PRIMU Primulon PRIMU $0.000156 LowVol -0.89% -2.95% -29.05%
1211 HDLB HODL Bucks HDLB $0.053226 LowVol -0.89% 10.26% 4.73%
1212 REGA Regacoin REGA $0.001556 LowVol -0.89% -2.95% -11.32%
1213 WIC Wi Coin WIC $0.002591 LowVol 0.32% -3.90% -21.67%
1214 GRN Granite GRN $0.017898 LowVol 2.41% 11.60% 144.29%
1215 STARS StarCash Network STARS $0.298582 LowVol -0.89% -14.11% 95.55%
1216 ZSE ZSEcoin ZSE $0.012399 LowVol 4.49% 26.71% 20.31%
1217 TCR TheCreed TCR $0.000311 LowVol -0.98% -35.30% -17.49%
1218 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001311 LowVol 0.38% -27.59% 13.44%
1219 SKC Skeincoin SKC $0.024901 LowVol -0.89% -3.64% 144.13%
1220 DBG Digital Bulli… DBG $0.005447 LowVol -0.76% 13.22% -15.13%
1221 DISK DarkLisk DISK $0.001245 LowVol -0.76% 11.70% 40.65%
1222 INDIA India Coin INDIA $0.000311 LowVol -0.89% -2.95% 30.03%
1223 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002957 LowVol -0.89% 22.92% 75.25%
1224 HCC Happy Creator… HCC $0.000623 LowVol -0.76% -22.36% 13.91%
1225 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 2.44% 28.21% 32.40%
1226 DASHS Dashs DASHS $0.058206 LowVol -0.76% -2.17% 62.62%
1227 XDE2 XDE II XDE2 $2.26 LowVol -0.76% -3.11%
1228 STEX STEX STEX $1.31 LowVol 0.30% 2.94% 169.25%
1229 FUTC FutCoin FUTC $0.003891 LowVol -0.89% -3.04% 109.17%
1230 IQT iQuant IQT $0.177054 LowVol -0.89% 7.16% 4.06%
1231 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007937 LowVol -0.89% -1.01% 101.66%
1232 BIT First Bitcoin BIT $0.009338 LowVol -0.76% -2.95% -29.05%
1233 BLX Blockchain Index BLX $3.61 LowVol 3.78% 20.72% 28.38%
1234 SAK Sharkcoin SAK $0.001928 LowVol -7.55% -13.10% -11.23%
1235 NTC Natcoin NTC $0.122794 LowVol 15.15% 27.27% -40.14%
1236 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005602 LowVol -0.98% -2.86% 38.03%
1237 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.005136 LowVol -0.76% 35.36%
1238 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000623 LowVol -0.76% -35.96% -29.05%
1239 XAU Xaucoin XAU $0.058673 LowVol -0.76% 37.03% 36.46%
1240 ASN Aseancoin ASN $0.010272 LowVol 49.80% 52.50% -70.39%
1241 AV AvatarCoin AV $0.056028 LowVol -0.89% 4.60% 77.98%
1242 FUDD DimonCoin FUDD $0.001464 LowVol 3.78% -0.67% -12.62%
1243 AIB Advanced Inte… AIB $0.010636 LowVol -0.37% -12.69% 128.36%
1244 IFC Infinitecoin IFC $0.000017 LowVol 0.37% 51.56% 24.81%
1245 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.108943 LowVol -0.89% -7.16% 24.77%
1246 BEST BestChain BEST $0.001626 LowVol -0.79% -0.79% 23.48%
1247 PRM PrismChain PRM $0.002023 LowVol -0.89% -15.89% 62.62%
1248 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.050289 LowVol -4.34% -7.27% 44.79%
1249 MAGN Magnetcoin MAGN $0.624241 LowVol -1.60% -40.98% 40.72%
1250 LKC LinkedCoin LKC $0.000311 LowVol -0.76% -2.95%
1251 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000156 LowVol -0.89% -2.95% 40.47%
1252 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000311 LowVol -0.89% -2.95% -5.41%
1253 AXIOM Axiom AXIOM $0.022878 LowVol -0.89% -2.95% 36.33%
1254 TOP TopCoin TOP $0.000525 LowVol -1.12% 9.46% 41.56%
1255 MARX MarxCoin MARX $0.001442 LowVol 0.22% 28.27% 13.51%
1256 EUSD eUSD EUSD $0.000122 LowVol 3.78% -41.70% -65.12%
1257 SJCX Storjcoin X SJCX $0.262289 LowVol -2.83% -41.30%
1258 TEAM TeamUp TEAM $0.000311 LowVol -0.76% -6.08%
1259 WINK Wink WINK $0.000404 LowVol -0.89% 25.83% 52.49%
1260 SWP Swapcoin SWP $0.112262 LowVol 3.78% 15.89% -3.14%
1261 UTA UtaCoin UTA $0.002957 LowVol -0.89% 53.66% 4.34%
1262 IRL IrishCoin IRL $0.002490 LowVol -0.89% -13.74% 21.18%
1263 VOYA Voyacoin VOYA $2.80 LowVol -0.76% -3.01% 85.10%
1264 MBL MobileCash MBL $0.000467 LowVol -0.76% -2.95% 41.89%
1265 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001245 LowVol -0.76% -75.93% 41.89%
1266 PDG PinkDog PDG $0.000311 LowVol -0.89%
1267 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 3.78% 15.89% 154.91%
1268 CBD CBD Crystals CBD $0.002646 LowVol 72.30%
1269 YEL Yellow Token YEL $0.005579 LowVol 3.78% -61.03%
1270 BGR Bongger BGR $0.000211 LowVol -0.82% 33.23% 27.80%
1271 CYC Cycling Coin CYC $0.001556 LowVol -1.10% -13.30% -51.77%
1272 LEPEN LePen LEPEN $0.000124 LowVol -0.05% 1.73% 13.24%
1273 SHA SHACoin SHA $0.000778 LowVol -0.89% -19.20% 33.53%
1274 PAYP PayPeer PAYP $0.000156 LowVol -0.76% -2.95%
1275 ACN Avoncoin ACN $0.000623 LowVol -0.89% 29.39% 39.06%
1276 MAVRO Mavro MAVRO $0.027858 LowVol -0.89% -3.04% 104.83%
1277 GAIN UGAIN GAIN $0.001868 LowVol -0.76% -2.95% 240.54%
1278 XID International… XID $0.010583 LowVol -0.76% 34.68% 51.35%
1279 EGG EggCoin EGG $0.058829 LowVol -1.10% 41.68%
1280 QBC Quebecoin QBC $0.002490 LowVol -0.76% -8.66% 33.50%
1281 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000156 LowVol -0.89% -2.95% -29.05%
1282 YES Yescoin YES $0.000129 LowVol -14.50% 109.86% 186.16%
1283 OMC Omicron OMC $0.164970 LowVol -0.76% -2.95%
1284 GOLF Golfcoin GOLF $0.000156 LowVol -0.76% 41.89%
1285 SHELL ShellCoin SHELL $0.046534 LowVol -0.76% 39.58%
1286 GBRC Global Busine… GBRC $0.000311 LowVol -0.89% 94.09% 183.47%
1287 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003113 LowVol -0.89% -2.84% 3.21%
1288 UNC UNCoin UNC $0.000156 LowVol -0.76% -2.95% 41.89%
1289 WOW Wowcoin WOW $0.000158 LowVol -0.06% -1.52% 31.44%
1290 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013229 LowVol -0.76% -8.35% 21.83%
1291 WA WA Space WA $0.022411 LowVol -0.89% -9.55% 10.85%
1292 TERA TeraCoin TERA $0.000156 LowVol -0.89% -2.95%
1293 POKE PokeCoin POKE $0.000156 LowVol -0.76% -2.95%
1294 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000194 LowVol 3.78% 53.74% 151.97%
1295 QORA Qora QORA $0.278052 LowVol -0.76% -4.67% 36.11%
1296 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000156 LowVol -0.89%
1297 ANTX Antimatter ANTX $0.000156 LowVol -0.89% 47.17%
1298 TURBO TurboCoin TURBO $0.000156 LowVol -0.89%
1299 MEN PeopleCoin MEN $0.000156 LowVol -0.89% 41.73%
1300 FAP FAPcoin FAP $0.010743 LowVol 3.78% 19.48% 71.95%
1301 OP Operand OP $0.001401 LowVol -0.76% 9.18% 41.89%
1302 DON Donationcoin DON $0.000800 LowVol 0.07% 66.31% 36.81%
1303 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -8.06% 448.99%
1304 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol -1.26%
1305 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -4.14% 75.20%
1306 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol -0.34%
1307 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -8.56%
1308 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol -1.16% 58.16%
1309 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 1.46%
1310 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol -4.36%
1311 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.495554 LowVol 0.07% 45.98%
1312 MONETA Moneta MONETA $0.000472 LowVol -1.90% 43.44%
1313 OPES Opescoin OPES $0.002458 LowVol -4.27% 7.04%
1314 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004779 LowVol -0.66% 28.16%
1315 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 6.55%
1316 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol 0.59%
1317 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol -0.94%
1318 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol -0.34% 34.37%
1319 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003353 LowVol -0.44% 13.22%
1320 TODAY TodayCoin TODAY $0.001120 LowVol -0.23% 13.86%
1321 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol -2.82% -9.53%
1322 LTH LAthaan LTH $0.001295 LowVol 0.93%
1323 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol -7.96%
1324 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006413 LowVol -15.19% -7.76%
1325 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.14%
1326 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol -17.19%
1327 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1328 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol 63.87%
1329 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 46.03%
1330 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 48.48%
1331 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1332 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1333 FC Facecoin FC $0.003480 -16.82%
1334 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -16.81%
1335 10MT 10M Token 10MT $0.002238 8.45% 10.57%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654 -11.11%
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 6.75% -10.01%

Quay lại phần 1

Phản hồi