Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 9/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 12h ngày 9/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 9/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15867.10 trên tổng giá trị $265,444,682,675

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $474.36 trên tổng giá trị $45,645,162,280

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1488.16 trên tổng giá trị $25,068,371,434

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $5.10 trên tổng giá trị $14,169,684,044

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.253023 trên tổng giá trị $9,801,894,647

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng ONG onG.social (ONG) đang có giá hiện tại $0.378047 trên tổng giá trị đã biến động tăng 127.14% trong 1h qua

    + Đồng USDE USDe (USDE) đang có giá hiện tại $0.000314 trên tổng giá trị $355,660 đã biến động tăng 97.28% trong 1h qua

    + Đồng EAG EA Coin (EAG) đang có giá hiện tại $4.06 trên tổng giá trị đã biến động tăng 96.52% trong 1h qua

    + Đồng BUN BunnyCoin (BUN) đang có giá hiện tại $0.000004 trên tổng giá trị $408,156 đã biến động tăng 93.59% trong 1h qua

    + Đồng BSR BitSoar (BSR) đang có giá hiện tại $0.248816 trên tổng giá trị đã biến động tăng 56.56% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000157 trên tổng giá trị đã biến động tăng 9611.41% trong 24h qua

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000157 trên tổng giá trị đã biến động tăng 8126.62% trong 24h qua

    + Đồng JIN Jin Coin (JIN) đang có giá hiện tại $0.018500 trên tổng giá trị $182,202 đã biến động tăng 1043.49% trong 24h qua

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000008 trên tổng giá trị $782,362 đã biến động tăng 564.55% trong 24h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.089766 trên tổng giá trị $887,006 đã biến động tăng 562.70% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.358796 trên tổng giá trị $27,130,180 đã biến động tăng 1485.80% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000157 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1240.10% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.738924 trên tổng giá trị $34,629 đã biến động tăng 821.46% trong 7 ngày qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.002689 trên tổng giá trị $24,818 đã biến động tăng 504.84% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.007743 trên tổng giá trị đã biến động tăng 456.09% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 9/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 GP GoldPieces GP $137,872 $0.112995 1,220,161 $3,404 8.72% -8.67% 4.32%
702 GPU GPU Coin GPU $135,700 $0.003353 40,477,042 $1,293 -0.68% -4.63% 44.48%
703 PRC PRCoin PRC $128,752 $0.008153 15,792,400 $522 -1.36% -9.50% 0.85%
704 HXX Hexx HXX $128,410 $0.086400 1,486,227 $761 -1.23% -10.14% 86.07%
705 CJ Cryptojacks CJ $128,133 $0.000315 406,568,581 $2,073 -1.03% -2.27% -20.53%
706 ACP AnarchistsPrime ACP $127,465 $0.029003 4,394,874 $21,571 -10.14% 11.28% -22.36%
707 MAR Marijuanacoin MAR $126,051 $0.082949 1,519,624 $1,565 2.51% 2.48% 22.07%
708 CRDNC Credence Coin CRDNC $124,704 $0.036389 3,427,006 $773,016 -1.24% 1.33% -98.99%
709 MONK Monkey Project MONK $122,929 $1.16 105,797 $8,966 -1.35% -29.72% -77.66%
710 CF Californium CF $122,235 $0.050798 2,406,286 $18,607 -1.25% 20.92% 78.96%
711 SGR Sugar Exchange SGR $121,748 $0.034785 3,500,000 $6,785 -0.74% 0.73% -8.57%
712 TAJ TajCoin TAJ $119,846 $0.014859 8,065,591 $1,034 2.60% 4.54% 57.56%
713 BAS BitAsean BAS $119,466 $0.023893 5,000,000 $2,348 5.36% 56.80% 4.38%
714 VUC Virta Unique … VUC $114,517 $0.001862 61,503,325 $1,143 -7.34% -24.27% 42.66%
715 BITEUR bitEUR BITEUR $113,723 $1.31 86,597 $22,087 -0.39% 9.29% 7.27%
716 WOMEN WomenCoin WOMEN $109,254 $0.002471 44,220,400 $5,236 -1.25% -10.32% 9.07%
717 MNM Mineum MNM $103,384 $0.010956 9,436,367 $533 0.12% -54.86% -12.51%
718 611 SixEleven 611 $102,308 $0.237123 431,457 $2,001 -1.45% 0.52% 49.51%
719 NRO Neuro NRO $101,495 $0.002665 38,079,539 $963 -1.25% -17.35% 55.19%
720 FXE FuturXe FXE $99,498 $0.422639 235,421 $2,227 -1.27% -30.46% -72.39%
721 300 300 Token 300 $98,299 $327.66 300 $1,434 -1.36% 50.53% 33.76%
722 BLRY BillaryCoin BLRY $97,276 $0.010818 8,991,973 $3,960 -1.36% 1.11% -48.01%
723 MST MustangCoin MST $96,511 $0.153109 630,343 $870 -1.03% -3.21% 4.76%
724 $$$ Money $$$ $93,512 $0.002038 45,887,218 $1,371 4.60% 12.78% 24.66%
725 PONZI PonziCoin PONZI $91,264 $0.105986 861,099 $16,054 -1.25% 0.57%
726 POP PopularCoin POP $90,148 $0.000027 3,372,875,244 $592 8.77% -4.53% 26.09%
727 EAGLE EagleCoin EAGLE $83,199 $0.039743 2,093,421 $697 1.04% -8.45% 6.26%
728 CMT Comet CMT $81,053 $0.092863 872,830 $3,049 -20.51% -14.00% 97.29%
729 EOT EOT Token EOT $79,905 $0.009673 8,260,903 $6,332 -1.45% -17.52% -27.42%
730 GLT GlobalToken GLT $78,348 $0.002987 26,228,900 $1,541 -1.35% 14.36% 13.66%
731 KRONE Kronecoin KRONE $73,091 $0.019575 3,733,867 $819 -2.08% -11.69% 78.71%
732 KURT Kurrent KURT $70,082 $0.007065 9,919,485 $869 -2.74% -7.58% 36.67%
733 ERY Eryllium ERY $70,060 $0.012810 5,469,009 $3,471 0.09% -0.53% 142.09%
734 ICE iDice ICE $65,358 $0.041603 1,571,013 $534 3.82% -86.69% -73.29%
735 VRS Veros VRS $64,970 $0.000134 486,609,040 $602 -1.41% -4.74% 82.77%
736 CXT Coinonat CXT $60,335 $0.006997 8,623,200 $582 -23.04% -16.23% 20.44%
737 ITZ Interzone ITZ $58,224 $0.031341 1,857,757 $970 -10.32% 20.13% 72.66%
738 RBT Rimbit RBT $56,033 $0.000485 115,499,623 $659 -0.26% 21.60% -27.81%
739 CWXT CryptoWorldX … CWXT $52,468 $0.000880 59,630,200 $890 -1.37% -31.35% 6.06%
740 FLAX Flaxscript FLAX $50,713 $0.009080 5,585,188 $2,453 0.13% -60.19% -59.86%
741 XBTS Beatcoin XBTS $44,472 $0.029168 1,524,686 $1,931 -1.25% -46.28% -8.77%
742 MSCN Master Swiscoin MSCN $38,656 $0.000865 44,704,770 $1,209 33.50% 7.92% -24.46%
743 LBTC LiteBitcoin LBTC $37,848 $0.011871 3,188,280 $19,540 0.24% 0.46% 268.51%
744 XCS CybCSec XCS $35,253 $0.002979 11,834,082 $2,912 -1.36% -28.94% -6.57%
745 WORM HealthyWormCoin WORM $34,960 $0.000314 111,491,324 $512 -1.36% -23.94%
746 GSR GeyserCoin GSR $34,629 $0.738924 46,864 $18,260 -14.03% 83.43% 821.46%
747 CASH Cashcoin CASH $31,444 $0.000681 46,158,242 $1,557 10.16% -73.97% -42.99%
748 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $28,518 $0.032866 867,702 $6,972 -2.41% -33.13% 145.66%
749 CREVA CrevaCoin CREVA $22,822 $0.000627 36,390,750 $2,498 -1.25% 28.12% -8.60%
750 XRC Rawcoin XRC $21,155 $0.030013 704,882 $926 13.73% 14.96% 71.51%
751 LVPS LevoPlus LVPS $13,049 $0.008623 1,513,256 $1,391 -17.94% -8.74% 7.64%
752 HMC HarmonyCoin HMC $6,743 $0.012014 561,235 $11,052 3.02% -14.08% 8.30%
753 BCAP BCAP BCAP $19,681,600 $1.97 10,000,000 LowVol 1.06% 36.76% 43.36%
754 ETT EncryptoTel [… ETT $13,880,418 $0.223405 62,131,190 LowVol 7.22% 25.88% 42.02%
755 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
756 XC XCurrency XC $7,752,891 $1.32 5,870,334 LowVol 38.71%
757 ECN E-coin ECN $7,069,262 $1.50 4,713,470 LowVol 10.79% -19.21% -50.72%
758 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -6.15% 44.82%
759 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
760 FIMK FIMKrypto FIMK $3,614,969 $0.006265 577,004,618 LowVol -1.32% 49.24% 307.97%
761 SIFT Smart Investm… SIFT $3,177,711 $4.40 722,935 LowVol 1.05% 42.60% 45.63%
762 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,856,903 $0.080930 35,300,866 LowVol 1.06% 14.83%
763 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,737,686 $0.000120 22,881,552,934 LowVol 9.92% 370.95% 70.19%
764 AHT Bowhead AHT $2,534,496 $0.316812 8,000,000 LowVol 2.15% 108.58%
765 EMV Ethereum Movi… EMV $2,485,306 $0.378473 6,566,666 LowVol 1.06% 5.21% 1.83%
766 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,386,539 $0.079551 30,000,000 LowVol -1.34% -8.42% -22.02%
767 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,213,769 $4.75 465,952 LowVol -0.90% 14.42% -4.90%
768 RC RussiaCoin RC $1,892,779 $0.225926 8,377,873 LowVol -1.25% -2.28% 36.72%
769 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 4.04% -39.14%
770 MBI Monster Byte MBI $1,706,667 $0.101450 16,822,736 LowVol -1.32% 29.39% 58.98%
771 RMC Remicoin RMC $1,666,366 $0.841929 1,979,224 LowVol -11.22% 4.42% -0.21%
772 SHORTY Shorty SHORTY $1,599,200 $0.015992 100,000,000 LowVol -1.25% -2.76% 36.41%
773 ORB Orbitcoin ORB $1,305,454 $0.421925 3,094,042 LowVol 1.11% 3.83% 47.98%
774 SDC ShadowCash SDC $1,206,095 $0.180145 6,695,133 LowVol -1.25% -2.76% 17.61%
775 DCY Dinastycoin DCY $1,185,209 $0.000834 1,420,858,063 LowVol 0.50% 1.47% 52.47%
776 INPAY InPay INPAY $1,025,370 $0.102537 10,000,000 LowVol -1.32% 4.03% -24.92%
777 MAC Machinecoin MAC $1,021,149 $0.050463 20,235,750 LowVol -1.42% -10.66% 50.28%
778 CARBON Carboncoin CARBON $972,275 $0.000063 15,392,009,621 LowVol 0.10% 18.51% 21.65%
779 METAL MetalCoin METAL $964,854 $0.012543 76,925,527 LowVol -1.25% -5.13% 33.85%
780 GOOD Goodomy GOOD $949,090 $0.002150 441,349,000 LowVol -1.06% 68.40% 28.19%
781 TALK BTCtalkcoin TALK $850,038 $0.013019 65,290,635 LowVol -1.25% 19.38% 62.07%
782 VAL Valorbit VAL $834,141 $0.000157 5,320,317,340 LowVol -1.25%
783 MAX MaxCoin MAX $814,926 $0.013327 61,149,853 LowVol -1.32% 1.77% -3.99%
784 RIYA Etheriya RIYA $799,690 $0.505643 1,581,531 LowVol 6.42% -12.83% 66.20%
785 LNK Link Platform LNK $786,668 $16.56 47,503 LowVol 1.05% 0.97% -46.80%
786 TAG TagCoin TAG $655,192 $0.109945 5,959,266 LowVol -1.32% 35.41% 3.80%
787 KOBO Kobocoin KOBO $646,272 $0.026165 24,700,248 LowVol -0.91% -34.43% -16.73%
788 CHESS ChessCoin CHESS $627,796 $0.011619 54,032,769 LowVol -1.25% 41.59% 61.55%
789 NETKO Netko NETKO $604,831 $0.138545 4,365,590 LowVol -1.25% -14.02% 10.27%
790 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -50.26%
791 PIGGY Piggycoin PIGGY $595,177 $0.001221 487,522,453 LowVol 5.83% 15.23% 57.03%
792 XJO Joulecoin XJO $590,786 $0.017142 34,463,652 LowVol -4.21% -17.50% 86.48%
793 V Version V $585,635 $0.001248 469,142,202 LowVol 10.84% 26.48% 0.28%
794 UNIC UniCoin UNIC $585,569 $0.197239 2,968,830 LowVol 1.91% 45.23% 94.54%
795 CFT CryptoForecast CFT $572,051 $0.012436 46,000,000 LowVol -1.20% 45.53% 50.95%
796 USC Ultimate Secu… USC $546,492 $0.052836 10,343,113 LowVol -1.36% -30.86% -22.26%
797 TGC Tigercoin TGC $546,069 $0.012543 43,536,800 LowVol -1.32% -9.62% 95.00%
798 OTX Octanox OTX $533,067 $0.062714 8,500,001 LowVol -1.32% 2.36% 20.22%
799 XGR GoldReserve XGR $515,404 $0.030015 17,171,382 LowVol 3.38% 43.29% 13.01%
800 SAC SACoin SAC $505,891 $0.072121 7,014,509 LowVol -1.36% -2.87% -5.92%
801 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
802 ITI iTicoin ITI $500,598 $15.64 32,000 LowVol 1.79% -3.26% -28.84%
803 BITS Bitstar BITS $497,066 $0.021537 23,079,737 LowVol -1.30% -11.21% -17.70%
804 AU AurumCoin AU $489,911 $1.65 296,216 LowVol -1.26% -2.19% 18.15%
805 FUNK The Cypherfunks FUNK $489,133 $0.000011 46,301,407,499 LowVol 8.01% 56.73% 87.77%
806 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -7.86% -53.18%
807 8BIT 8Bit 8BIT $478,416 $0.325932 1,467,841 LowVol 0.14% 0.79% 44.73%
808 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $473,520 $0.087232 5,428,300 LowVol -0.73% 9.22% 31.31%
809 WAY WayGuide WAY $470,543 $0.004704 100,040,708 LowVol -1.36% 43.17%
810 GLC GlobalCoin GLC $459,800 $0.007055 65,171,010 LowVol -1.32% -6.25% 53.92%
811 STS Stress STS $443,021 $0.000784 565,134,332 LowVol -1.25%
812 888 OctoCoin 888 $441,330 $0.008753 50,419,940 LowVol -1.32% 32.68% 79.00%
813 TYCHO Tychocoin TYCHO $405,687 $0.080744 5,024,368 LowVol -1.36% -42.07% 30.27%
814 NYAN Nyancoin NYAN $405,193 $0.001271 318,798,342 LowVol -0.18% -12.52% 45.83%
815 XPTX PlatinumBAR XPTX $397,677 $0.938776 423,612 LowVol -1.44% -2.35% 21.90%
816 DAXX DaxxCoin DAXX $397,183 $0.000797 498,159,400 LowVol -13.96% -7.54% 67.95%
817 PR Prototanium PR $383,086 $1.96 195,927 LowVol 3.50% 7.73% 42.73%
818 CUBE DigiCube CUBE $380,848 $0.000157 2,429,126,009 LowVol -1.25% -2.85%
819 BXT BitTokens BXT $372,526 $0.662679 562,152 LowVol -1.28% -51.61% -30.36%
820 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol -6.04%
821 CYP Cypher CYP $356,199 $0.055960 6,365,285 LowVol 0.15%
822 USDE USDe USDE $355,660 $0.000314 1,134,236,104 LowVol 97.28% 94.48% 66.80%
823 FUCK FuckToken FUCK $352,591 $0.006861 51,392,878 LowVol 1.05% 13.24% -39.36%
824 LOT LottoCoin LOT $346,721 $0.000024 14,491,014,421 LowVol 6.32% 64.41% 19.08%
825 SHDW Shadow Token SHDW $346,007 $0.049430 7,000,000 LowVol 0.23% 21.93% -10.24%
826 VIDZ PureVidz VIDZ $341,000 $0.002722 125,279,775 LowVol -1.09% -3.13% 28.90%
827 BIGUP BigUp BIGUP $332,796 $0.000157 2,119,071,413 LowVol -0.86% 6.67% 28.69%
828 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol -1.44% 45.27%
829 TRI Triangles TRI $316,237 $4.34 72,891 LowVol -0.37% 10.11% 35.71%
830 ROC Rasputin Onli… ROC $312,760 $0.288622 1,083,633 LowVol -28.57%
831 CORG CorgiCoin CORG $310,753 $0.000248 1,251,855,418 LowVol -3.61% 48.93% 119.12%
832 FRC Freicoin FRC $310,591 $0.010504 29,567,463 LowVol -1.36% -1.29% 18.42%
833 GAP Gapcoin GAP $305,851 $0.025333 12,073,072 LowVol 0.04% -4.87% 71.42%
834 YAC Yacoin YAC $300,710 $0.002509 119,873,885 LowVol -1.32% 3.63% 73.36%
835 SH Shilling SH $299,587 $0.007559 39,632,425 LowVol -1.25% 14.35% 21.10%
836 HAL Halcyon HAL $293,096 $0.055188 5,310,864 LowVol -1.25% -1.07% 108.27%
837 WMC WMCoin WMC $283,750 $0.024615 11,527,489 LowVol -1.25% -2.85% 43.54%
838 GAIA GAIA GAIA $279,624 $0.011602 24,101,381 LowVol 20.58% 5.63%
839 Q2C QubitCoin Q2C $272,409 $0.001097 248,211,260 LowVol -1.32% -14.92% -22.81%
840 HODL HOdlcoin HODL $270,820 $0.001725 157,030,895 LowVol -1.25% -10.95% 29.57%
841 MRJA GanjaCoin MRJA $255,231 $0.057331 4,451,920 LowVol 1.50% 68.93%
842 WYV Wyvern WYV $250,520 $0.141106 1,775,406 LowVol -1.36% -13.61% 28.35%
843 ARI Aricoin ARI $249,324 $0.001778 140,262,505 LowVol 0.87% 22.77% 47.28%
844 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $248,693 $0.313568 793,108 LowVol -1.36% -2.81% 179.90%
845 EVIL Evil Coin EVIL $239,035 $0.011372 21,020,383 LowVol -1.25% 5.21% 46.83%
846 GRT Grantcoin GRT $230,084 $0.005331 43,162,354 LowVol -1.25% 1.13% 18.74%
847 PASL Pascal Lite PASL $227,504 $0.052993 4,293,100 LowVol -1.25% -6.10% 23.18%
848 I0C I0Coin I0C $217,803 $0.010379 20,985,350 LowVol 1.68% -33.66% -0.07%
849 HMP HempCoin HMP $212,700 $0.000157 1,356,645,470 LowVol -1.25% -2.85%
850 RBX Ripto Bux RBX $208,036 $0.000546 381,236,123 LowVol -4.20% 10.82% 18.15%
851 TTC TittieCoin TTC $205,884 $0.000163 1,259,816,434 LowVol 1.36% -15.10% 12.12%
852 ANTI AntiBitcoin ANTI $199,892 $0.011445 17,465,159 LowVol -1.25% -18.41% 18.77%
853 XRE RevolverCoin XRE $199,559 $0.008937 22,330,334 LowVol -1.32% -32.17% 34.03%
854 OHM OHM OHM $198,544 $0.006658 29,821,549 LowVol -36.47%
855 FIRE Firecoin FIRE $197,497 $2.01 98,412 LowVol -1.32% -2.76% 39.26%
856 PX PX PX $195,398 $0.002038 95,868,455 LowVol -1.25% 5.34% 40.52%
857 EUC Eurocoin EUC $195,352 $0.015733 12,416,554 LowVol 1.13% -2.91% 34.04%
858 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol
859 FRK Franko FRK $189,563 $0.203663 930,767 LowVol -1.32% -15.92%
860 E4ROW E4ROW E4ROW $189,478 $0.032884 5,762,000 LowVol 1.09% 159.03% 17.75%
861 BUMBA BumbaCoin BUMBA $186,714 $0.008310 22,469,772 LowVol -1.25% 28.84% 63.73%
862 JIN Jin Coin JIN $182,202 $0.018500 9,848,485 LowVol -1.25% 1043.49% 187.60%
863 EMD Emerald Crypto EMD $179,348 $0.009382 19,117,129 LowVol 3.02% -6.07% 3.93%
864 DLC Dollarcoin DLC $178,473 $0.019598 9,106,714 LowVol -1.25% -2.85% 43.17%
865 CNNC Cannation CNNC $174,752 $0.070553 2,476,893 LowVol -1.25% -21.38% 11.09%
866 LEA LeaCoin LEA $170,942 $0.000543 314,786,291 LowVol 2.46% -8.67% -12.18%
867 TEK TEKcoin TEK $167,786 $0.000119 1,414,054,562 LowVol -0.65% -15.55% 9.23%
868 KED Darsek KED $167,413 $0.011546 14,499,292 LowVol -1.13% -10.47% -19.81%
869 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol -6.00%
870 XCT C-Bit XCT $167,163 $0.001063 157,223,250 LowVol -1.25% -0.48% 37.55%
871 CAGE CageCoin CAGE $166,727 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 9.32% 69.59% 103.22%
872 VOT VoteCoin VOT $162,726 $0.009877 16,474,625 LowVol -5.77% -16.77% -32.67%
873 URC Unrealcoin URC $160,792 $0.022891 7,024,402 LowVol -1.25% -5.36% -9.12%
874 ARCO AquariusCoin ARCO $156,320 $0.104622 1,494,138 LowVol 0.63% -6.98% 40.37%
875 SLING Sling SLING $154,929 $0.144241 1,074,095 LowVol -1.25%
876 DUO ParallelCoin DUO $151,000 $0.500298 301,820 LowVol -7.98% -38.54% 30.99%
877 MNC Mincoin MNC $150,011 $0.037215 4,030,919 LowVol -11.81% 35.52% -37.62%
878 PXI Prime-XI PXI $148,593 $0.008306 17,890,580 LowVol -1.21% 15.43% 35.70%
879 MARS Marscoin MARS $143,473 $0.005073 28,279,074 LowVol 2.66% 6.28% 28.89%
880 CRX Chronos CRX $143,186 $0.001942 73,729,962 LowVol 5.22% 20.77% 129.02%
881 PRX Printerium PRX $142,991 $0.012096 11,821,728 LowVol -1.25% 105.71% 452.24%
882 TSE Tattoocoin (S… TSE $140,393 $0.001553 90,421,856 LowVol -0.27% 6.84% 56.35%
883 CTO Crypto CTO $140,075 $0.011445 12,238,727 LowVol -1.25% -2.85% -1.17%
884 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol -1.71%
885 URO Uro URO $132,122 $0.109435 1,207,310 LowVol -1.25% 18.66% 97.51%
886 NEVA NevaCoin NEVA $129,566 $0.052414 2,471,975 LowVol -0.36% 5.93% 22.00%
887 SOON SoonCoin SOON $128,961 $0.010348 12,462,620 LowVol -1.25% -15.39% 11.19%
888 BIP BipCoin BIP $125,779 $0.077295 1,627,261 LowVol -1.25% -10.64% 55.73%
889 ARG Argentum ARG $123,880 $0.014426 8,587,147 LowVol 1.99% 5.93% 10.86%
890 ALL Allion ALL $121,652 $0.019623 6,199,359 LowVol -1.36% 1.79% 57.05%
891 UNITS GameUnits UNITS $119,247 $0.034336 3,472,983 LowVol -1.32% -5.04% -15.84%
892 REE ReeCoin REE $113,710 $0.000044 2,560,000,000 LowVol -1.01% 1.22% -3.65%
893 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 58.75%
894 SCRT SecretCoin SCRT $109,075 $0.025794 4,228,672 LowVol -4.78%
895 CNC CHNCoin CNC $108,750 $0.002208 49,249,135 LowVol -2.27%
896 QTL Quatloo QTL $104,064 $0.013482 7,718,883 LowVol -7.02% -1.47% -7.46%
897 GCC GuccioneCoin GCC $101,774 $0.005017 20,285,537 LowVol -1.25% -4.05% 43.54%
898 BITZ Bitz BITZ $101,445 $0.050955 1,990,891 LowVol -1.25% -3.81%
899 JET Jetcoin JET $99,875 $0.020498 4,872,509 LowVol -15.79% -36.39%
900 ARB ARbit ARB $97,214 $0.012386 7,848,770 LowVol -1.25% 6.05% 57.09%
901 IMS Independent M… IMS $96,769 $0.018024 5,368,934 LowVol -1.16% -39.57% -4.82%
902 QCN QuazarCoin QCN $94,775 $0.015678 6,044,911 LowVol -1.32% -12.44% -40.35%
903 ZMC ZetaMicron ZMC $94,124 $0.000157 600,344,291 LowVol -1.25% -2.76% 42.83%
904 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $93,424 $0.011634 8,030,000 LowVol -8.64% 25.30% -41.89%
905 RPC RonPaulCoin RPC $92,173 $0.102694 897,550 LowVol -1.24% -2.60% 39.13%
906 WARP WARP WARP $90,876 $0.082974 1,095,224 LowVol -1.79%
907 MND MindCoin MND $89,561 $0.005644 15,867,695 LowVol -1.25% -2.85% 43.17%
908 SOIL SOILcoin SOIL $89,434 $0.015685 5,702,048 LowVol 1.41% 5.94% 53.61%
909 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $87,992 $0.001104 79,719,140 LowVol -1.78% -18.37%
910 XCO X-Coin XCO $87,874 $0.007095 12,384,976 LowVol -1.25% 0.10% 26.40%
911 VEC2 VectorAI VEC2 $86,050 $0.005174 16,631,633 LowVol -1.25% -19.85% 6.75%
912 RUPX Rupaya RUPX $86,037 $0.014093 6,104,989 LowVol -1.36% -37.69% -53.49%
913 ADCN Asiadigicoin ADCN $85,993 $0.003449 24,931,054 LowVol -1.25% -1.74% 10.02%
914 BTQ BitQuark BTQ $85,432 $0.009407 9,081,731 LowVol -31.16% -37.93% -12.32%
915 JWL Jewels JWL $83,734 $0.004149 20,181,636 LowVol -4.70%
916 LTCR Litecred LTCR $82,456 $0.002728 30,227,750 LowVol -1.51% -4.17% 144.62%
917 ATX Artex Coin ATX $81,488 $0.004339 18,781,750 LowVol -0.85% -7.69% 6.58%
918 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol -3.49% -0.27%
919 COXST CoExistCoin COXST $81,284 $0.002999 27,100,000 LowVol 3.62% -41.86%
920 MAY Theresa May Coin MAY $81,248 $0.003235 25,114,000 LowVol -1.33% -18.03% 24.27%
921 DRS Digital Rupees DRS $80,086 $0.000157 510,802,961 LowVol -1.25% -2.76% 43.17%
922 EXN ExchangeN EXN $76,163 $0.014934 5,100,000 LowVol -1.07% 21.53% 121.67%
923 GPL Gold Pressed … GPL $75,599 $0.294704 256,527 LowVol 2.16% 2.80% 26.54%
924 AMMO Ammo Rewards AMMO $73,166 $0.000941 77,777,777 LowVol -1.36% -44.92% 22.72%
925 SPT Spots SPT $73,031 $0.003259 22,406,021 LowVol 5.60% 26.34% -5.77%
926 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 167.54%
927 BRAIN Braincoin BRAIN $69,636 $0.006899 10,094,424 LowVol -5.54% -3.39% 11.12%
928 DRM Dreamcoin DRM $67,595 $0.027594 2,449,632 LowVol -1.32% -45.84% -13.18%
929 BVC BeaverCoin BVC $66,914 $0.021479 3,115,258 LowVol -14.49% -10.37% -9.48%
930 EGO EGO EGO $65,849 $0.001097 60,000,001 LowVol -1.25% 56.48%
931 BIOS BiosCrypto BIOS $65,290 $0.003136 20,821,709 LowVol -1.36% 6.92% 42.50%
932 ORLY Orlycoin ORLY $64,510 $0.001760 36,646,779 LowVol -0.75% 46.13%
933 VIP VIP Tokens VIP $63,714 $0.000763 83,450,403 LowVol -5.30% 72.54%
934 IMPS ImpulseCoin IMPS $63,483 $0.003136 20,245,510 LowVol -1.25% 8.04% 45.29%
935 MCRN MACRON MCRN $62,936 $0.000157 401,421,401 LowVol -1.25% -24.45% -22.73%
936 EGAS ETHGAS EGAS $62,556 $0.006159 10,157,540 LowVol 1.06% -24.18% 26.55%
937 BENJI BenjiRolls BENJI $62,096 $0.003066 20,254,546 LowVol -0.76% 5.64% 47.91%
938 SFC Solarflarecoin SFC $61,872 $0.004393 14,083,450 LowVol 2.76% 69.16% 27.48%
939 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol -1.17% 54.06%
940 PULSE Pulse PULSE $60,530 $0.004233 14,298,972 LowVol -1.25% -15.31% 38.35%
941 BSC BowsCoin BSC $60,042 $0.010818 5,550,102 LowVol -1.25% -2.76% 7.49%
942 CRT CRTCoin CRT $59,656 $0.752564 79,270 LowVol -1.32% -2.85% 43.18%
943 BLZ BlazeCoin BLZ $58,584 $0.000096 608,557,394 LowVol 2.46% 42.93% 41.54%
944 BRAT BRAT BRAT $57,448 $0.000359 160,000,000 LowVol -0.52% -11.15% 2.05%
945 ICOB ICOBID ICOB $56,499 $0.000530 106,701,874 LowVol -0.64% -27.99% -3.31%
946 SLEVIN Slevin SLEVIN $54,874 $0.000784 70,000,000 LowVol -1.28% 21.55% 138.91%
947 CPN CompuCoin CPN $53,333 $0.002719 19,615,019 LowVol -4.38% -29.03% -22.45%
948 G3N G3N G3N $52,166 $0.006899 7,561,891 LowVol -1.25% -2.85% 42.94%
949 GRIM Grimcoin GRIM $51,724 $0.002688 19,244,405 LowVol -1.36% 3.41% 21.42%
950 IMX Impact IMX $51,497 $0.000470 109,509,099 LowVol -1.25% 51.93% 329.42%
951 PIE PIECoin PIE $50,900 $0.003763 13,527,044 LowVol -1.36% -27.07% -61.50%
952 RIDE Ride My Car RIDE $48,674 $0.000481 101,276,976 LowVol -0.64% 108.38%
953 DIBC DIBCOIN DIBC $48,585 $0.009717 5,000,000 LowVol -9.26% -11.54% -20.82%
954 SONG SongCoin SONG $45,780 $0.001406 32,565,300 LowVol 3.30% -1.15% 28.22%
955 NTWK Network Token NTWK $45,283 $0.003880 11,671,310 LowVol 1.98% 20.44% -28.70%
956 CESC CryptoEscudo CESC $45,187 $0.000314 144,105,100 LowVol -1.36% -2.76% -4.55%
957 UET Useless Ether… UET $45,033 $0.011356 3,965,716 LowVol 1.05% 7.31% 18.20%
958 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol -2.24% 1.21%
959 TOR Torcoin TOR $44,664 $0.141263 316,179 LowVol -1.25% 1.10% -33.77%
960 VLTC Vault Coin VLTC $44,377 $0.001463 30,342,150 LowVol 2.22% -16.45% 6.75%
961 FUZZ FuzzBalls FUZZ $43,826 $0.009074 4,829,945 LowVol -1.25% -0.05% 30.67%
962 VTA Virtacoin VTA $43,825 $0.000008 5,201,310,113 LowVol 13.05% -77.39% -54.51%
963 BOAT BOAT BOAT $43,620 $0.002352 18,547,845 LowVol 13.34% 18.59% 49.42%
964 PEX PosEx PEX $41,925 $0.017090 2,453,240 LowVol -1.25% -2.92% 42.90%
965 LUNA Luna Coin LUNA $41,630 $0.025269 1,647,476 LowVol 3.13% -0.52% 28.64%
966 VPRC VapersCoin VPRC $41,327 $0.000053 780,124,964 LowVol 0.41% 127.52% 138.85%
967 AGLC AgrolifeCoin AGLC $40,285 $0.005331 7,557,224 LowVol -1.25% -2.85% -14.60%
968 KNC KingN Coin KNC $39,826 $19.84 2,008 LowVol 0.39% 13.62%
969 FLVR FlavorCoin FLVR $39,318 $0.001881 20,898,106 LowVol -1.25%
970 OS76 OsmiumCoin OS76 $39,247 $0.043900 894,026 LowVol -1.36% -3.89% 35.78%
971 EREAL eREAL EREAL $38,917 $0.000569 68,427,562 LowVol 1.09% 34.06% -1.82%
972 PLACO PlayerCoin PLACO $38,544 $0.001097 35,120,000 LowVol 3.59% 4.03% 61.52%
973 HVCO High Voltage HVCO $38,419 $0.025713 1,494,171 LowVol -1.25% 52.47%
974 ZYD Zayedcoin ZYD $38,178 $0.006115 6,243,840 LowVol -1.25% -2.76% 18.91%
975 ICON Iconic ICON $37,461 $0.063184 592,894 LowVol -4.64% -21.63% 2.52%
976 STEPS Steps STEPS $35,449 $0.001903 18,625,017 LowVol -1.72% -24.43%
977 PLNC PLNcoin PLNC $34,832 $0.002038 17,089,600 LowVol -1.25% -7.19% 55.11%
978 BNX BnrtxCoin BNX $34,288 $0.001293 26,522,501 LowVol 4.72% -4.55% 31.16%
979 LIR LetItRide LIR $34,140 $0.000941 36,292,168 LowVol -1.32% -2.76% 7.24%
980 WBB Wild Beast Block WBB $34,059 $0.202722 168,009 LowVol -1.33% -2.85% 29.45%
981 JOBS JobsCoin JOBS $33,244 $0.000314 106,019,270 LowVol -1.25% 73.29% 43.17%
982 MILO MiloCoin MILO $32,142 $0.002979 10,789,954 LowVol 3.33% 2.74% -2.20%
983 DLISK DAPPSTER DLISK $31,357 $0.000314 100,000,000 LowVol -1.25% -35.17% -4.55%
984 XOC Xonecoin XOC $30,949 $0.073689 420,000 LowVol -1.25% 40.19%
985 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
986 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,797 LowVol -1.12% 45.60%
987 IBANK iBank IBANK $29,806 $0.006585 4,526,324 LowVol -1.25% 73.65% 344.08%
988 ALTC Antilitecoin ALTC $29,644 $0.000941 31,512,613 LowVol -1.25% -2.76% 43.17%
989 GEERT GeertCoin GEERT $27,913 $0.005483 5,091,200 LowVol -1.37% 58.35% 123.45%
990 DES Destiny DES $27,845 $0.017403 1,600,000 LowVol -1.32% -31.66%
991 GBT GameBet Coin GBT $26,669 $0.001254 21,262,780 LowVol -1.25% -35.23% -16.34%
992 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $26,354 $0.034963 753,776 LowVol -1.25% 10.83% -0.65%
993 DIX Dix Asset DIX $25,738 $2.6e-07 100,000,000,000 LowVol -1.66% 0.99% -12.12%
994 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol -6.86% -5.20%
995 BIOB BioBar BIOB $25,275 $0.028535 885,756 LowVol -1.25% 55.24% 27.52%
996 SCS Speedcash SCS $25,000 $0.095481 261,831 LowVol -1.36% -16.59% 43.21%
997 FRAZ Frazcoin FRAZ $24,818 $0.002689 9,227,698 LowVol -1.58% 107.37% 504.84%
998 CAB Cabbage CAB $23,047 $0.002195 10,499,996 LowVol -1.25% 4.72% -19.37%
999 ARGUS Argus ARGUS $22,414 $0.019519 1,148,324 LowVol -1.25% 66.09% 191.46%
1000 TRADE Tradecoin TRADE $21,957 $0.002809 7,816,754 LowVol -8.31% 2.98%
1001 ROOFS Roofs ROOFS $20,326 $0.000156 130,000,000 LowVol -1.36% 1.37% -29.88%
1002 JS JavaScript Token JS $19,198 $0.002402 7,991,996 LowVol 1.09% 11.78% 42.29%
1003 ELS Elysium ELS $18,838 $0.004704 4,005,012 LowVol -1.32% -7.66% 22.72%
1004 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $18,342 $0.001355 13,532,750 LowVol -0.65% -6.60% 62.93%
1005 CRTM Corethum CRTM $17,747 $0.007099 2,500,000 LowVol 1.06% -45.90% 42.95%
1006 GBC GBCGoldCoin GBC $17,599 $0.001549 11,361,817 LowVol 28.84% 35.34% -22.25%
1007 SLFI Selfiecoin SLFI $16,906 $0.000157 107,829,281 LowVol -1.36% -2.76% 43.17%
1008 QBK Qibuck Asset QBK $16,886 $0.010103 1,671,379 LowVol -1.33% -12.96% 36.10%
1009 RSGP RSGPcoin RSGP $15,708 $9.09 1,727 LowVol -1.28% -16.68% -5.75%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $14,330 $0.010348 1,384,879 LowVol -1.36% 2.20% 52.87%
1011 VOLT Bitvolt VOLT $14,216 $0.000941 15,112,554 LowVol -1.25% 16.69% 50.92%
1012 DAS DAS DAS $12,700 $0.004694 2,705,471 LowVol -68.59%
1013 MGM Magnum MGM $12,409 $0.003136 3,957,381 LowVol -1.32% -2.76% -26.58%
1014 SANDG Save and Gain SANDG $11,052 $0.003606 3,064,800 LowVol -1.25% -47.99%
1015 P7C P7Coin P7C $11,044 $0.000314 35,220,238 LowVol -1.25% -2.76%
1016 CCM100 CCMiner CCM100 $10,970 $0.003264 3,360,417 LowVol -1.31% -15.76% 16.52%
1017 NODC NodeCoin NODC $10,263 $0.006115 1,678,439 LowVol -1.25% -29.77% 46.94%
1018 TSTR Tristar Coin TSTR $7,883 $0.001568 5,027,857 LowVol -17.69% -60.87% -72.87%
1019 ULA Ulatech ULA $7,823 $0.039196 199,586 LowVol -1.25% -25.10% 47.47%
1020 CONX Concoin CONX $6,885 $0.009250 744,266 LowVol -1.32% -25.49% 45.13%
1021 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,526 $0.030808 211,827 LowVol -1.29% -7.01% 49.31%
1022 WBC WalletBuilder… WBC $5,955 $0.316704 18,803 LowVol -1.25%
1023 MRNG MorningStar MRNG $5,925 $0.000181 32,677,908 LowVol -63.32% -9.08%
1024 KIC KibiCoin KIC $5,246 $0.000357 14,701,000 LowVol 1.07% -89.75% -85.73%
1025 NANOX Project-X NANOX $4,417 $56442.30 0.078264 LowVol -1.36% -2.49% -9.60%
1026 SOJ Sojourn SOJ $3,889 $0.008015 485,214 LowVol -1.43% 381.01%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,673 $0.002665 1,377,917 LowVol -1.32% -8.05% 24.19%
1028 LEX Lex4All LEX $3,644 $0.003644 1,000,000 LowVol -1.31% -2.22% 119.66%
1029 XNG Enigma XNG $3,021 $0.181713 16,627 LowVol 0.31% 22.98% 10.62%
1030 TOKEN SwapToken TOKEN $2,608 $1.7e-07 15,320,585,365 LowVol 4.81% 61.65% 91.59%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $1,827 $0.000314 5,826,388 LowVol -1.25% -4.06% 42.18%
1032 EBT Ebittree Coin EBT $1,368 $0.001082 1,264,511 LowVol -1.25% -64.04% -33.52%
1033 ABN Abncoin ABN $825 $0.012187 67,700 LowVol -1.25% -25.16% -9.92%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 DMB Digital Money… DMB $462 $0.001096 421,300 LowVol -1.28% -12.06% -6.20%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -1.98%
1037 CALC CaliphCoin CALC $96 $0.001097 87,140 LowVol -1.36% -0.03%
1038 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol -0.57%
1039 FAL Falcoin FAL $62 $0.000314 196,766 LowVol -1.28% -2.76% 12.43%
1040 APW AppleCoin APW $13 $0.000157 81,034 LowVol -1.36% -2.76% 43.17%
1041 CMT CyberMiles CMT $0.193752 $8,377,160 11.18% 23.34%
1042 ETN Electroneum ETN $0.117539 $7,571,610 0.71% 28.48% 121.21%
1043 BCD Bitcoin Diamo… BCD $33.16 $7,012,670 -2.53% -3.75% -32.92%
1044 NULS Nuls NULS $0.855590 $2,973,540 -0.99% 1.94% 63.40%
1045 ERO Eroscoin ERO $0.167007 $2,961,340 -5.18% -6.16%
1046 AI POLY AI AI $17.38 $2,693,680 -3.38% 5.59% 7.11%
1047 FRGC Fargocoin FRGC $10.50 $2,282,080 -0.27% -3.16% 8.18%
1048 REC Regalcoin REC $33.74 $2,126,530 -5.41% 21.56% -32.51%
1049 GRX GOLD Reward T… GRX $5.04 $2,098,570 -1.17% 12.59% 13.67%
1050 ORME Ormeus Coin ORME $3.23 $1,858,520 -1.10% 17.34% 9.83%
1051 FRST FirstCoin FRST $15.42 $1,796,690 1.64% 3.56% -7.11%
1052 CLUB ClubCoin CLUB $3.51 $1,379,940 2.00% 4.24% -42.44%
1053 TSL Energo TSL $0.031511 $1,030,270 -0.54% -0.49% 1.01%
1054 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.73 $911,576 -1.07% 5.73% 53.15%
1055 BTE BitSerial BTE $7.01 $768,732 -2.97% 13.54% 50.46%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $191.81 $729,138 -1.01% 5.25% -8.50%
1057 STC Santa Coin STC $0.658493 $654,596 -1.38% -1.40%
1058 ATMC ATMCoin ATMC $3.94 $513,557 -0.01% -0.28% 31.50%
1059 THS TechShares THS $0.800869 $407,383 -1.63% 8.48% -10.91%
1060 BOT Bodhi BOT $0.440099 $345,255 0.42% 7.10% -3.61%
1061 XIN Infinity Econ… XIN $0.030259 $336,543 -1.32% 5.75% -11.03%
1062 XYLO XYLO XYLO $1.38 $288,602 28.29% -70.16%
1063 WC WINCOIN WC $0.709037 $282,185 -3.05% -19.99% -14.78%
1064 RYZ ANRYZE RYZ $0.018652 $272,642 0.61% -8.40% -16.58%
1065 LLT LLToken LLT $0.377579 $267,432 1.47% 12.04% 18.22%
1066 BSR BitSoar BSR $0.248816 $263,908 56.56% 16.48% 15.77%
1067 BT1 BT1 [CST] BT1 $15310.50 $216,408 -0.85% -10.07% 37.41%
1068 XCPO Copico XCPO $0.021235 $197,690 2.87% -0.62% -5.93%
1069 UGT UG Token UGT $0.449342 $176,954 1.10% 12.44% -1.49%
1070 XID Sphre AIR XID $0.191381 $161,997 0.25% -0.74% 17.86%
1071 BWK Bulwark BWK $2.21 $145,452 -0.97%
1072 INF InfChain INF $0.013483 $140,204 -0.50% 8.11% 55.47%
1073 ADK Aidos Kuneen ADK $22.61 $131,659 0.17% -4.44% -25.09%
1074 CAPP Cappasity CAPP $0.027106 $124,430 14.11% 10.77%
1075 BTCM BTCMoon BTCM $0.035091 $120,209 1.58% 47.26% 243.72%
1076 BT2 BT2 [CST] BT2 $238.44 $108,369 -14.32% 23.62% 87.03%
1077 ICX ICON ICX $1.61 $90,273 -11.05% 0.13% 4.77%
1078 SBC StrikeBitClub SBC $0.635289 $82,207 -6.70%
1079 QBT Qbao QBT $0.228507 $75,601 0.31% 9.93%
1080 DSR Desire DSR $0.315480 $57,698 -0.92% 24.44% 19.55%
1081 B3 B3Coin B3 $0.000098 $40,986 -4.43% 88.66% 67.30%
1082 GBG Golos Gold GBG $0.160151 $40,791 2.47% 11.29% 10.80%
1083 MKR Maker MKR $421.10 $38,048 1.09% 14.42% 7.42%
1084 SUR Suretly SUR $2.50 $30,601 -24.02% -11.27% -28.11%
1085 VIU Viuly VIU $0.013199 $23,595 -1.10% 18.65% 71.67%
1086 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.011111 $23,491 -1.72% 110.75% 195.48%
1087 MSD MSD MSD $0.008311 $22,395 3.96% -2.28% -35.07%
1088 VASH VPNCoin VASH $0.006115 $21,922 0.35% 7.99% 31.35%
1089 FOR FORCE FOR $0.011725 $21,846 -1.37% -7.47% 76.06%
1090 SNOV Snovio SNOV $0.002834 $21,565 1.25%
1091 SEND Social Send SEND $0.070083 $20,840 -1.36% -18.11%
1092 MAGE MagicCoin MAGE $14.88 $19,061 -1.25% -51.82%
1093 BIXC BIXC BIXC $6.76 $18,940 -1.32% 53.99%
1094 EFYT Ergo EFYT $16.76 $18,767 3.24% 10.36% 58.26%
1095 HAT Hawala.Today HAT $0.283929 $18,533 1.05% 43.45% 74.11%
1096 WISH MyWish WISH $0.140948 $16,262 3.80% 23.02% -4.38%
1097 BTU Bitcoin Unlim… BTU $92.87 $14,942 -1.02% 15.07% -32.32%
1098 TER TerraNova TER $5.91 $13,367 1.52% 77.19% 246.77%
1099 DEUS DeusCoin DEUS $0.297890 $12,899 7.34% 55.79% -19.18%
1100 PLX PlexCoin PLX $0.028221 $12,393 -1.36% -21.45% -85.53%
1101 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.087242 $11,139 -1.25% -10.06% -14.85%
1102 EVR Everus EVR $1.38 $10,991 -9.98% -17.52% -37.62%
1103 MGC MergeCoin MGC $0.013640 $10,961 2.68% 4.44% 5.68%
1104 MOTO Motocoin MOTO $0.007149 $10,367 33.37% -51.01% 209.10%
1105 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.076048 $10,278 -14.71% 11.97% -5.29%
1106 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.007286 $10,194 19.22% 72.14% 220.96%
1107 SKR Sakuracoin SKR $0.007743 $10,037 11.25% -19.43% 456.09%
1108 MCR Macro MCR $1.61 $9,899 -1.32% 50.03% -26.35%
1109 BPL Blockpool BPL $0.212441 $8,377 -1.25% 1.51% 65.91%
1110 TCOIN T-coin TCOIN $0.000314 $8,298 -1.36% 10.61% 45.57%
1111 BCDN BlockCDN BCDN $0.080436 $8,105 9.42% 25.02%
1112 COR CORION COR $0.736836 $7,454 -1.36% 7.89% -19.44%
1113 BOS BOScoin BOS $1.27 $6,676 6.41% 9.39% 12.65%
1114 BON Bonpay BON $1.74 $6,405 -1.49% 27.31%
1115 ETT EncryptoTel [… ETT $0.090132 $5,926 -1.25% -5.05% -31.83%
1116 FRD Farad FRD $0.089488 $5,658 -0.76% 0.64% -2.14%
1117 SND Sand Coin SND $0.667692 $5,601 -4.38% -23.82% 8.03%
1118 FLASH Flash FLASH $0.005954 $5,486 1.44% 77.30% 31.97%
1119 AKY Akuya Coin AKY $0.120097 $5,478 -9.29% -2.34% -21.19%
1120 TIE TIES Network TIE $0.089899 $4,209 1.05% 51.65% 1.31%
1121 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003130 $3,850 -1.37% -28.76% 74.99%
1122 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.047315 $3,797 -8.10% 5.35% -19.24%
1123 NUKO Nekonium NUKO $0.067731 $3,708 32.34% 6.68%
1124 IBTC iBTC IBTC $0.008149 $3,644 -30.36% 48.08% 35.27%
1125 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002658 $3,418 -0.57% -16.20% 1.31%
1126 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.241490 $3,402 -0.79% 25.48% 19.05%
1127 PEC Peacecoin PEC $0.078392 $3,385 32.99% 9.72% 31.79%
1128 TRIA Triaconta TRIA $9.46 $3,342 1.05% 17.67% 4.56%
1129 RCN Rcoin RCN $0.000157 $3,337 -1.25% -2.76% 43.17%
1130 DFS DFSCoin DFS $0.005521 $3,331 -1.00% -11.96% -41.94%
1131 PCN PeepCoin PCN $0.000157 $3,244 -1.36% 9611.41% 1240.10%
1132 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.33 $3,008 -1.25% -5.54% -17.87%
1133 SHND StrongHands SHND $2.2e-08 $2,932 -4.80% -9.95% -0.22%
1134 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003699 $2,872 -0.47% 3.49% 53.42%
1135 B2B B2B B2B $0.423470 $2,837 1.05% 19.10% 1.17%
1136 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.125114 $2,810 36.10% -14.64% 46.09%
1137 HYTV Hyper TV HYTV $0.003705 $2,682 1.06% -35.16% -31.61%
1138 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004860 $2,601 -1.25% -3.42% -19.80%
1139 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.003292 $2,513 -1.25% 85.64% 79.40%
1140 DMC DynamicCoin DMC $0.002750 $2,498 20.11% -13.76% -62.98%
1141 APC AlpaCoin APC $0.022107 $2,498 -5.92% -4.28% -26.31%
1142 OXY Oxycoin OXY $0.103145 $2,497 -0.84% -6.12% -25.74%
1143 CASH Cash Poker Pro CASH $0.062787 $2,475 1.05% 26.29% 82.48%
1144 MINEX Minex MINEX $0.019119 $2,391 -1.06% -2.94% -19.09%
1145 ABC Alphabit ABC $25.03 $2,336 -1.25% 50.88% 42.75%
1146 OX OX Fina OX $0.000170 $2,299 -44.95% 1.04% 46.96%
1147 HNC Huncoin HNC $0.003136 $2,126 -1.28% 13.62% 48.97%
1148 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.002195 $2,063 -1.36% -57.46% -43.80%
1149 ONG onG.social ONG $0.378047 $2,030 127.14% 197.72% 1.73%
1150 GARY President Joh… GARY $0.109435 $1,855 5.01% -20.15% -49.51%
1151 PNX Phantomx PNX $0.015694 $1,852 -17.28% 33.43% -20.61%
1152 X2 X2 X2 $0.000314 $1,775 -1.25% 94.48% 186.37%
1153 BLX Blockchain Index BLX $3.50 $1,767 1.05% 16.08% 25.02%
1154 ZBC Zilbercoin ZBC $0.034712 $1,765 -1.34% 10.53% -19.11%
1155 BTBc Bitbase BTBc $0.003920 $1,727 -8.59% -8.43% 6.11%
1156 XQN Quotient XQN $0.008780 $1,716 31.67% 32.81% 97.57%
1157 GLS GlassCoin GLS $0.909348 $1,713 9.60% 17.56% -6.48%
1158 PRES President Trump PRES $0.005621 $1,633 1.03% -4.52% 17.90%
1159 DAY Chronologic DAY $4.30 $1,535 -0.23% 28.87% 39.43%
1160 DGPT DigiPulse DGPT $1.03 $1,493 -0.67% -22.82% 2.70%
1161 CME Cashme CME $0.000157 $1,453 -1.25% -2.76% 43.17%
1162 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.5e-07 $1,339 1.09% 123.57% 66.82%
1163 WA WA Space WA $0.022577 $1,337 -1.25% -13.11% 11.81%
1164 FRN Francs FRN $0.035568 $1,249 0.93% -9.47% 33.41%
1165 ACC AdCoin ACC $0.074761 $1,248 -12.50% -35.87% -22.66%
1166 SISA SISA SISA $0.012187 $1,219 9.52% 38.86% 9.12%
1167 EBIT eBIT EBIT $0.003123 $1,212 1.05% 47.56% 173.75%
1168 UR UR UR $0.000921 $1,151 -1.08% -23.83% 66.26%
1169 MCI Musiconomi MCI $0.034423 $1,122 -0.24% 0.84% -14.31%
1170 STU bitJob STU $0.044062 $1,105 0.16% 82.66% 32.63%
1171 XOT Internet of T… XOT $2194.98 $1,074 -1.36% -2.76% 0.22%
1172 WILD Wild Crypto WILD $0.154925 $977 1.82% 20.66% 43.05%
1173 COUPE Coupecoin COUPE $0.000091 $915 -1.59% 3.16% 217.13%
1174 TELL Tellurion TELL $0.000160 $886 -49.51% -26.37% 29.17%
1175 BSN Bastonet BSN $0.000784 $884 -1.25% -18.97% 19.31%
1176 NAMO NamoCoin NAMO $0.000267 $874 -1.23% 72.12% 54.00%
1177 VULC Vulcano VULC $0.009149 $865 -1.36% -4.56% 5.26%
1178 ACES Aces ACES $0.000160 $785 -1.93% -50.35% 45.80%
1179 BAT BatCoin BAT $0.000003 $741 9.78% -5.14% 43.41%
1180 SFE SafeCoin SFE $0.000157 $706 -1.25% -2.76% 40.55%
1181 MGC GulfCoin MGC $0.001883 $691 -1.28% -13.46% -26.66%
1182 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005820 $674 1.05% 3.28% 15.45%
1183 EGOLD eGold EGOLD $0.022706 $652 12.43% 215.55% 106.73%
1184 ELC Elacoin ELC $0.125626 $626 -1.35% 29.40% 33.23%
1185 9COIN 9COIN 9COIN $0.003292 $625 -1.36% -39.94% 15.03%
1186 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000402 $596 1.05% 16.20%
1187 NBIT netBit NBIT $0.072926 $551 -1.36% 42.36% 89.83%
1188 BIRDS Birds BIRDS $0.000157 $546 -1.36% 43.58%
1189 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000761 $542 -0.24% 19.53% 47.69%
1190 CC CyberCoin CC $0.000157 $540 -1.36% -2.76% -24.12%
1191 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000314 $513 -1.32% -45.11% -33.64%
1192 GAY GAY Money GAY $0.029875 LowVol 21.76% 32.63% 167.82%
1193 PLC PlusCoin PLC $0.000520 LowVol 1.09% -0.59% -29.44%
1194 CYDER Cyder CYDER $0.000314 LowVol -1.25% 94.48% 43.17%
1195 HIGH High Gain HIGH $0.000627 LowVol -1.36% 17.99% -14.51%
1196 PRN Protean PRN $0.000139 LowVol -1.26% 21.12% 195.89%
1197 EAG EA Coin EAG $4.06 LowVol 96.52% 4.93% 22.39%
1198 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000003 LowVol 10.90% 78.96% -92.49%
1199 FFC FireFlyCoin FFC $0.000157 LowVol -1.25% -2.85% 43.20%
1200 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000470 LowVol -1.36% -2.76% 0.43%
1201 BET BetaCoin BET $0.001424 LowVol -1.25% -11.68% -43.39%
1202 LDCN LandCoin LDCN $0.001197 LowVol -1.25% -46.66% -46.59%
1203 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011754 LowVol 2.96% 7.25% 14.15%
1204 XRY Royalties XRY $0.000133 LowVol -2.77% -7.65% -95.74%
1205 KARMA Karmacoin KARMA $0.000157 LowVol -1.36% -2.76%
1206 XDE2 XDE II XDE2 $2.28 LowVol -1.25% -2.92%
1207 QBT Cubits QBT $0.003471 LowVol 2.58% 2.75% -50.80%
1208 KASHH KashhCoin KASHH $0.000157 LowVol -1.25% 8126.62% 42.82%
1209 BXC Bitcedi BXC $0.005293 LowVol 1.88% 14.86% 81.52%
1210 RHFC RHFCoin RHFC $0.000941 LowVol -15.36% 45.86% -4.55%
1211 ANI Animecoin ANI $0.000157 LowVol -50.68% -2.76% -1.01%
1212 EDRC EDRCoin EDRC $0.054341 LowVol 5.23% -11.38% 0.64%
1213 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001304 LowVol -1.25% -17.32% 12.12%
1214 EVC EventChain EVC $0.089102 LowVol 1.05% 31.06% -31.32%
1215 PRIMU Primulon PRIMU $0.000157 LowVol -1.36% -2.76% -28.41%
1216 HDLB HODL Bucks HDLB $0.053620 LowVol -1.36% 10.48% 2.14%
1217 REGA Regacoin REGA $0.001568 LowVol -1.25% -2.76% -10.52%
1218 WIC Wi Coin WIC $0.002602 LowVol 1.78% -9.71% -20.07%
1219 STARS StarCash Network STARS $0.300792 LowVol -1.36% -13.98% 98.99%
1220 TCR TheCreed TCR $0.000314 LowVol -1.32% -35.17% -14.69%
1221 SKC Skeincoin SKC $0.025086 LowVol -1.36% -4.46% 144.38%
1222 DBG Digital Bulli… DBG $0.005487 LowVol -1.25% 13.34% -14.48%
1223 DISK DarkLisk DISK $0.001254 LowVol -1.25% 23.78% 36.29%
1224 INDIA India Coin INDIA $0.000314 LowVol -1.32% -2.76% 36.41%
1225 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002979 LowVol -1.25% 23.09% 75.01%
1226 GRN Granite GRN $0.015992 LowVol -12.41% -0.82% 115.47%
1227 HCC Happy Creator… HCC $0.000627 LowVol -1.25% -22.21% 25.55%
1228 DASHS Dashs DASHS $0.058637 LowVol -1.32% -1.98% 64.00%
1229 STEX STEX STEX $1.31 LowVol -1.66% 2.60% 171.51%
1230 FUTC FutCoin FUTC $0.003920 LowVol -1.25% -2.76% 110.59%
1231 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 7.11% 19.43% 27.52%
1232 BIT First Bitcoin BIT $0.009407 LowVol -1.25% -13.25% -28.41%
1233 IQT iQuant IQT $0.178364 LowVol -1.25% 7.77% 3.16%
1234 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007996 LowVol -1.25% -0.82% 95.83%
1235 SAK Sharkcoin SAK $0.002073 LowVol 0.02% -5.35% -3.77%
1236 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.005174 LowVol -1.25% 25.91%
1237 WOW Wowcoin WOW $0.000157 LowVol -1.29% -2.23% 30.22%
1238 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005643 LowVol -1.28% -2.85% 39.29%
1239 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000627 LowVol -1.25% -44.49% -28.41%
1240 XAU Xaucoin XAU $0.059108 LowVol -1.25% 37.30% 37.70%
1241 NTC Natcoin NTC $0.106613 LowVol -1.25% 7.46% -45.80%
1242 AV AvatarCoin AV $0.056442 LowVol -1.25% 4.71% 79.60%
1243 AIB Advanced Inte… AIB $0.010651 LowVol -2.85% -13.06% 130.76%
1244 ASN Aseancoin ASN $0.006271 LowVol -1.32% -7.39% -82.10%
1245 FUDD DimonCoin FUDD $0.001419 LowVol 1.05% -4.18% -15.63%
1246 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109749 LowVol -1.32% -6.98% 25.73%
1247 BEST BestChain BEST $0.001635 LowVol -1.52% -0.75% 24.36%
1248 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.052326 LowVol -1.29% -3.32% 51.40%
1249 MAGN Magnetcoin MAGN $0.633180 LowVol -1.22% -40.47% 43.36%
1250 PRM PrismChain PRM $0.002038 LowVol -1.25% -15.73% 65.30%
1251 LKC LinkedCoin LKC $0.000314 LowVol -1.36% -2.76%
1252 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000157 LowVol -1.25% -2.75% 41.83%
1253 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000314 LowVol -1.32% -2.76% -4.55%
1254 TOP TopCoin TOP $0.000522 LowVol -6.23% 8.48% 41.08%
1255 AXIOM Axiom AXIOM $0.023047 LowVol -1.36% -2.76% 37.56%
1256 EUSD eUSD EUSD $0.000118 LowVol 1.06% -44.11% -66.10%
1257 SJCX Storjcoin X SJCX $0.272220 LowVol 1.00% -38.83%
1258 TEAM TeamUp TEAM $0.000314 LowVol -1.32% -5.50%
1259 WINK Wink WINK $0.000407 LowVol -1.36% 26.08% 56.95%
1260 UTA UtaCoin UTA $0.002979 LowVol -1.32% 53.96% 8.76%
1261 SWP Swapcoin SWP $0.108820 LowVol 1.06% 11.78% -4.48%
1262 IRL IrishCoin IRL $0.002509 LowVol -1.25% -13.64% 21.20%
1263 VOYA Voyacoin VOYA $2.82 LowVol -1.25% -2.89% 86.81%
1264 MBL MobileCash MBL $0.000470 LowVol -1.32% -2.76% 43.17%
1265 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001254 LowVol -1.25% -73.37% 43.17%
1266 PDG PinkDog PDG $0.000314 LowVol -1.32%
1267 IFC Infinitecoin IFC $0.000017 LowVol 10.24% 47.48% 18.42%
1268 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 1.06% 11.78% 147.19%
1269 YEL Yellow Token YEL $0.005408 LowVol 1.09% -62.46%
1270 CYC Cycling Coin CYC $0.001568 LowVol -1.25% -11.68% -51.20%
1271 LEPEN LePen LEPEN $0.000122 LowVol 3.72% 0.21% 11.64%
1272 SHA SHACoin SHA $0.000784 LowVol -1.32% -19.04% 32.58%
1273 PAYP PayPeer PAYP $0.000157 LowVol -1.25% -2.76%
1274 MARX MarxCoin MARX $0.001412 LowVol -1.24% 23.20% 13.65%
1275 ACN Avoncoin ACN $0.000627 LowVol -1.25% 29.53% 39.59%
1276 MAVRO Mavro MAVRO $0.028064 LowVol -1.32% -2.76% 106.67%
1277 GAIN UGAIN GAIN $0.001881 LowVol -1.25% -2.83% 243.61%
1278 XID International… XID $0.010661 LowVol -1.25% 30.62% 50.86%
1279 EGG EggCoin EGG $0.059264 LowVol -1.25% 42.94%
1280 QBC Quebecoin QBC $0.002509 LowVol -6.34% -8.57% 34.73%
1281 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000157 LowVol -1.36% -2.76% -28.41%
1282 OMC Omicron OMC $0.166191 LowVol -1.25% -2.85%
1283 GOLF Golfcoin GOLF $0.000157 LowVol -1.32% 43.17%
1284 YES Yescoin YES $0.000151 LowVol -0.13% 142.61% 219.36%
1285 SHELL ShellCoin SHELL $0.046878 LowVol -1.25% 40.87%
1286 BGR Bongger BGR $0.000207 LowVol 10.77% 30.35% 25.32%
1287 GBRC Global Busine… GBRC $0.000314 LowVol -1.28% 94.48% 186.94%
1288 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003136 LowVol -1.25% -2.76% 3.19%
1289 UNC UNCoin UNC $0.000157 LowVol -1.25% -2.76% 43.18%
1290 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013327 LowVol -1.25% -8.31% 22.92%
1291 TERA TeraCoin TERA $0.000157 LowVol -1.25% -2.76%
1292 POKE PokeCoin POKE $0.000157 LowVol -1.25% -2.85%
1293 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000188 LowVol 1.09% 48.30% 138.41%
1294 QORA Qora QORA $0.280110 LowVol -1.32% -4.48% 37.32%
1295 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000157 LowVol -1.25%
1296 ANTX Antimatter ANTX $0.000157 LowVol -1.25% 47.32%
1297 TURBO TurboCoin TURBO $0.000157 LowVol -1.25%
1298 MEN PeopleCoin MEN $0.000157 LowVol -1.25% 43.26%
1299 FAP FAPcoin FAP $0.010414 LowVol 1.05% 15.20% 66.77%
1300 OP Operand OP $0.001411 LowVol -1.25% 9.39% 43.19%
1301 DON Donationcoin DON $0.000792 LowVol -0.64% 63.79% 35.75%
1302 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -8.64% 454.16%
1303 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol -1.79%
1304 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -4.66% 75.49%
1305 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol -0.97%
1306 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -8.89%
1307 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol 0.00% 1.07% 57.32%
1308 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 0.83%
1309 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol -4.87%
1310 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.495554 LowVol -0.56% 46.22%
1311 MONETA Moneta MONETA $0.000472 LowVol -2.42% 43.67%
1312 OPES Opescoin OPES $0.002458 LowVol -4.79% 7.27%
1313 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004779 LowVol -1.19% 28.37%
1314 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 6.72%
1315 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol 0.34%
1316 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol -0.06% 0.83%
1317 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol -0.88% 36.79%
1318 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003353 LowVol -0.98% 13.41%
1319 TODAY TodayCoin TODAY $0.001120 LowVol -0.77% 14.00%
1320 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol -3.34% -9.48%
1321 LTH LAthaan LTH $0.001295 LowVol 0.39%
1322 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 39.97%
1323 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol -8.46% 36.45%
1324 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006413 LowVol -19.17% -8.19%
1325 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.11%
1326 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol 1.15% -20.81%
1327 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1328 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol 57.94%
1329 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 46.07%
1330 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 48.73%
1331 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1332 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1333 FC Facecoin FC $0.003480 -16.78%
1334 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -19.17%
1335 10MT 10M Token 10MT $0.002238 7.92% 8.07%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654 -10.97%
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 6.23% -10.36%

Quay lại phần 1

Phản hồi