Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 11h ngày 9/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 11h ngày 9/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 11h ngày 9/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16071.00 trên tổng giá trị $268,854,169,650

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $471.51 trên tổng giá trị $45,370,444,185

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1511.12 trên tổng giá trị $25,455,061,957

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $5.28 trên tổng giá trị $14,681,868,089

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.252637 trên tổng giá trị $9,786,941,337

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.002739 trên tổng giá trị $25,275 đã biến động tăng 260.80% trong 1h qua

    + Đồng EGOLD eGold (EGOLD) đang có giá hiện tại $0.022480 trên tổng giá trị đã biến động tăng 103.66% trong 1h qua

    + Đồng OX OX Fina (OX) đang có giá hiện tại $0.000308 trên tổng giá trị đã biến động tăng 93.74% trong 1h qua

    + Đồng VPRC VapersCoin (VPRC) đang có giá hiện tại $0.000053 trên tổng giá trị $41,587 đã biến động tăng 86.13% trong 1h qua

    + Đồng 300 300 Token (300) đang có giá hiện tại $332.16 trên tổng giá trị $99,649 đã biến động tăng 78.92% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000159 trên tổng giá trị đã biến động tăng 9578.67% trong 24h qua

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000159 trên tổng giá trị đã biến động tăng 8232.96% trong 24h qua

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000016 trên tổng giá trị $1,516,858 đã biến động tăng 1100.34% trong 24h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.150984 trên tổng giá trị $1,491,810 đã biến động tăng 970.61% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.008138 trên tổng giá trị $3,949 đã biến động tăng 373.43% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.359416 trên tổng giá trị $27,177,061 đã biến động tăng 1530.15% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000159 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1320.38% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.873996 trên tổng giá trị $40,959 đã biến động tăng 1006.07% trong 7 ngày qua

    + Đồng NYC NewYorkCoin (NYC) đang có giá hiện tại $0.000086 trên tổng giá trị $11,157,155 đã biến động tăng 565.41% trong 7 ngày qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.002739 trên tổng giá trị $25,275 đã biến động tăng 520.02% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 11h ngày 9/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CRDNC Credence Coin CRDNC $130,331 $0.038031 3,427,006 $793,620 -7.14% 7.02% -98.95%
702 HXX Hexx HXX $130,151 $0.087573 1,486,196 $770 -0.21% -11.08% 90.05%
703 CJ Cryptojacks CJ $129,610 $0.000319 406,568,581 $2,038 -0.07% -4.40% -18.67%
704 MAR Marijuanacoin MAR $126,667 $0.083365 1,519,434 $1,575 0.81% -2.20% 23.81%
705 MONK Monkey Project MONK $124,600 $1.18 105,797 $9,116 -0.23% -27.89% -77.30%
706 CF Californium CF $123,912 $0.051496 2,406,261 $18,862 7.95% 18.62% 81.80%
707 VUC Virta Unique … VUC $123,680 $0.002011 61,502,800 $875 -1.03% -14.70% 52.36%
708 SGR Sugar Exchange SGR $122,693 $0.035055 3,500,000 $7,140 -0.16% -1.65% -8.17%
709 TAJ TajCoin TAJ $116,902 $0.014495 8,064,794 $999 2.21% 4.50% 54.00%
710 BITEUR bitEUR BITEUR $114,077 $1.32 86,597 $23,784 -2.72% 10.27% 7.79%
711 BAS BitAsean BAS $113,451 $0.022690 5,000,000 $2,324 -3.09% 41.00% -0.53%
712 WOMEN WomenCoin WOMEN $110,754 $0.002505 44,220,400 $5,308 -7.39% -11.64% 16.39%
713 611 SixEleven 611 $103,928 $0.240879 431,453 $2,704 -0.07% -0.24% 51.78%
714 MNM Mineum MNM $103,312 $0.010948 9,436,367 $539 -48.95% -57.49% -13.12%
715 NRO Neuro NRO $102,856 $0.002702 38,067,573 $915 -26.16% -18.98% 55.00%
716 CMT Comet CMT $102,065 $0.116936 872,830 $3,302 -0.23% 5.87% 146.40%
717 FXE FuturXe FXE $100,856 $0.428406 235,421 $2,504 -0.09% -30.77% -73.40%
718 300 300 Token 300 $99,649 $332.16 300 $1,454 78.92% 47.48% 35.93%
719 BLRY BillaryCoin BLRY $98,612 $0.010967 8,991,972 $4,014 -0.15% 1.19% -47.17%
720 MST MustangCoin MST $97,507 $0.154689 630,343 $908 -1.35% -5.42% 4.68%
721 PONZI PonziCoin PONZI $92,518 $0.107442 861,099 $16,275 65.12% -1.32%
722 $$$ Money $$$ $87,922 $0.001916 45,887,218 $1,267 -14.23% 5.44% 17.40%
723 LTCR Litecred LTCR $83,916 $0.002776 30,227,750 $544 -0.20% 2.57% 139.11%
724 POP PopularCoin POP $82,515 $0.000024 3,372,875,244 $541 2.56% -13.96% 15.14%
725 EAGLE EagleCoin EAGLE $82,470 $0.039395 2,093,421 $691 -7.82% -5.23% 5.13%
726 EOT EOT Token EOT $81,101 $0.009817 8,260,903 $6,553 0.52% -24.47% -25.82%
727 GLT GlobalToken GLT $79,416 $0.003028 26,228,700 $1,562 -0.10% 12.37% 15.48%
728 CXT Coinonat CXT $78,359 $0.009087 8,623,200 $751 -0.14% 7.06% 57.17%
729 KRONE Kronecoin KRONE $74,073 $0.019844 3,732,767 $831 -5.16% -13.58% 84.73%
730 KURT Kurrent KURT $72,235 $0.007282 9,919,485 $859 38.85% -2.45% 41.67%
731 ERY Eryllium ERY $70,031 $0.012808 5,467,796 $3,399 -0.09% -2.86% 148.16%
732 VRS Veros VRS $65,922 $0.000135 486,609,040 $610 0.71% -4.91% 87.66%
733 ITZ Interzone ITZ $64,856 $0.034934 1,856,515 $884 34.97% 29.41% 104.80%
734 RBT Rimbit RBT $56,144 $0.000486 115,499,623 $659 -0.38% 19.47% -28.39%
735 CWXT CryptoWorldX … CWXT $53,188 $0.000892 59,630,200 $902 -0.81% -29.41% 8.19%
736 FLAX Flaxscript FLAX $50,672 $0.009073 5,585,186 $2,477 -1.01% -61.42% -60.38%
737 XBTS Beatcoin XBTS $45,082 $0.029568 1,524,686 $2,043 -0.10% -44.37% -6.22%
738 GSR GeyserCoin GSR $40,959 $0.873996 46,864 $18,059 3.35% 109.95% 1006.07%
739 LBTC LiteBitcoin LBTC $37,718 $0.011830 3,188,280 $19,619 -0.70% -1.03% 267.60%
740 XCS CybCSec XCS $35,737 $0.003020 11,834,082 $2,952 -36.80% -30.34% -6.53%
741 WORM HealthyWormCoin WORM $35,440 $0.000318 111,491,039 $519 -0.09% -26.26%
742 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $29,326 $0.033798 867,702 $7,360 -12.36% -36.13% 150.88%
743 MSCN Master Swiscoin MSCN $28,978 $0.000648 44,704,320 $1,040 0.01% -19.90% -43.75%
744 CASH Cashcoin CASH $27,186 $0.000589 46,158,242 $4,430 -30.26% -75.17% -50.71%
745 CREVA CrevaCoin CREVA $23,135 $0.000636 36,390,750 $2,213 -19.62% 25.79% -5.76%
746 XRC Rawcoin XRC $18,620 $0.026416 704,882 $838 -0.07% -3.09% 50.32%
747 LVPS LevoPlus LVPS $16,355 $0.010808 1,513,256 $1,874 -0.09% 8.58% 34.57%
748 HMC HarmonyCoin HMC $6,359 $0.011330 561,235 $11,183 -2.79% -22.07% 1.10%
749 BCAP BCAP BCAP $19,486,200 $1.95 10,000,000 LowVol 0.89% 36.36% 42.02%
750 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
751 ETT EncryptoTel [… ETT $12,735,962 $0.204985 62,131,190 LowVol -0.21% 11.76% 31.01%
752 XC XCurrency XC $7,752,880 $1.32 5,870,325 LowVol 39.35%
753 ECN E-coin ECN $5,996,272 $1.27 4,712,902 LowVol -0.21% -33.73% -59.66%
754 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -9.25% 44.80%
755 ECOB Ecobit ECOB $4,410,853 $0.009924 444,444,444 LowVol -10.37% -22.76% -15.23%
756 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
757 FIMK FIMKrypto FIMK $3,664,614 $0.006351 577,004,618 LowVol -0.09% 45.85% 310.35%
758 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,827,864 $0.080107 35,300,866 LowVol 3.31% 12.55%
759 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,481,210 $0.000108 22,881,367,934 LowVol 0.21% 329.87% 51.38%
760 AHT Bowhead AHT $2,468,912 $0.308614 8,000,000 LowVol 3.33% 103.15%
761 EMV Ethereum Movi… EMV $2,460,635 $0.374716 6,566,666 LowVol 0.67% 6.44% 0.95%
762 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,415,942 $0.080531 30,000,000 LowVol -0.74% -9.96% -21.55%
763 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,230,557 $4.79 465,952 LowVol -1.51% 17.02% -3.93%
764 RC RussiaCoin RC $1,918,776 $0.229029 8,377,873 LowVol -0.09% -4.15% 37.53%
765 RMC Remicoin RMC $1,877,369 $0.948538 1,979,224 LowVol 0.42% 13.79% 13.45%
766 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 4.78% -38.51%
767 RKC Royal Kingdom… RKC $1,747,548 $0.647240 2,700,000 LowVol 2.49% 22.30% -21.42%
768 MBI Monster Byte MBI $1,730,033 $0.102839 16,822,736 LowVol -0.09% 27.06% 61.88%
769 SHORTY Shorty SHORTY $1,621,160 $0.016212 100,000,000 LowVol -0.09% -4.68% 38.55%
770 ORB Orbitcoin ORB $1,288,864 $0.416569 3,093,999 LowVol -0.83% -0.72% 46.30%
771 SDC ShadowCash SDC $1,222,659 $0.182619 6,695,133 LowVol -0.09% -4.73% 20.06%
772 DCY Dinastycoin DCY $1,179,501 $0.000830 1,420,858,063 LowVol 0.36% -0.24% 55.68%
773 INPAY InPay INPAY $1,039,450 $0.103945 10,000,000 LowVol -0.09% 2.03% -23.76%
774 MAC Machinecoin MAC $1,036,914 $0.051243 20,235,425 LowVol -0.10% -11.71% 53.02%
775 METAL MetalCoin METAL $978,108 $0.012715 76,925,527 LowVol -0.09% -7.03% 34.55%
776 CARBON Carboncoin CARBON $971,401 $0.000063 15,392,009,615 LowVol 0.06% 14.45% 22.10%
777 GOOD Goodomy GOOD $960,018 $0.002175 441,349,000 LowVol -0.03% 66.24% 29.77%
778 TALK BTCtalkcoin TALK $860,818 $0.013184 65,290,635 LowVol -0.16% 14.92% 64.52%
779 VAL Valorbit VAL $845,593 $0.000159 5,320,300,843 LowVol -0.09%
780 MAX MaxCoin MAX $826,106 $0.013510 61,149,125 LowVol -0.09% -0.03% -1.70%
781 LNK Link Platform LNK $778,859 $16.40 47,503 LowVol 0.67% -20.35% -47.25%
782 RIYA Etheriya RIYA $737,017 $0.466015 1,581,531 LowVol 3.35% -40.61% 52.77%
783 TAG TagCoin TAG $664,190 $0.111455 5,959,266 LowVol 9.16% 22.21% 10.27%
784 CHESS ChessCoin CHESS $636,382 $0.011778 54,032,769 LowVol -0.10% 38.68% 64.06%
785 XJO Joulecoin XJO $617,911 $0.017930 34,463,200 LowVol -4.79% -17.06% 95.29%
786 NETKO Netko NETKO $613,081 $0.140447 4,365,215 LowVol -1.62% -15.84% 11.18%
787 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -50.21%
788 CFT CryptoForecast CFT $579,434 $0.012596 46,000,000 LowVol -0.13% 42.54% 51.23%
789 UNIC UniCoin UNIC $573,622 $0.193219 2,968,766 LowVol -0.26% 38.53% 89.27%
790 PIGGY Piggycoin PIGGY $562,479 $0.001154 487,522,410 LowVol -0.10% 4.83% 48.87%
791 USC Ultimate Secu… USC $553,997 $0.053562 10,343,113 LowVol -0.09% -35.55% -20.57%
792 OTX Octanox OTX $540,387 $0.063575 8,500,001 LowVol -0.17% 1.25% 21.70%
793 DGC Digitalcoin DGC $530,063 $0.019328 27,424,593 LowVol -0.98% -2.54% 71.77%
794 V Version V $528,432 $0.001126 469,133,218 LowVol -25.80% 10.37% -8.17%
795 SAC SACoin SAC $512,838 $0.073111 7,014,503 LowVol -0.09% -4.99% -4.39%
796 BITS Bitstar BITS $503,697 $0.021824 23,079,737 LowVol -0.14% -12.99% -16.40%
797 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
798 XGR GoldReserve XGR $497,900 $0.028996 17,171,382 LowVol 7.45% 34.73% 3.22%
799 AU AurumCoin AU $496,688 $1.68 296,216 LowVol -0.21% -4.11% 20.33%
800 ITI iTicoin ITI $491,219 $15.35 32,000 LowVol -0.82% -8.05% -30.56%
801 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -10.67% -44.38%
802 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 8.22%
803 GUN Guncoin GUN $478,952 $0.002429 197,149,828 LowVol -1.78% -1.29% 29.73%
804 8BIT 8Bit 8BIT $477,605 $0.325379 1,467,841 LowVol -0.12% -2.56% 43.04%
805 WAY WayGuide WAY $477,006 $0.004768 100,040,708 LowVol -0.09% 45.49%
806 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $475,509 $0.087598 5,428,300 LowVol -2.02% 11.97% 32.11%
807 GLC GlobalCoin GLC $466,115 $0.007152 65,171,010 LowVol -0.15% -8.74% 56.10%
808 DAXX DaxxCoin DAXX $460,689 $0.000925 498,151,330 LowVol -14.36% 4.92% 92.20%
809 FUNK The Cypherfunks FUNK $451,149 $0.000010 46,301,407,499 LowVol -0.26% 44.12% 76.14%
810 STS Stress STS $449,104 $0.000795 565,134,332 LowVol -0.09%
811 888 OctoCoin 888 $447,359 $0.008873 50,419,940 LowVol -0.15% 30.11% 82.35%
812 BUCKS SwagBucks BUCKS $434,760 $1.35 321,701 LowVol -0.09% -7.10% 20.13%
813 BERN BERNcash BERN $430,779 $0.006047 71,234,301 LowVol -0.03% -13.34% 65.48%
814 TYCHO Tychocoin TYCHO $411,258 $0.081853 5,024,368 LowVol -0.09% -36.54% 32.38%
815 NYAN Nyancoin NYAN $405,902 $0.001273 318,791,897 LowVol -0.03% -9.37% 45.64%
816 CUBE DigiCube CUBE $386,078 $0.000159 2,429,126,009 LowVol -0.09% -4.68%
817 BXT BitTokens BXT $377,624 $0.671779 562,125 LowVol 0.81% -53.13% -27.58%
818 PR Prototanium PR $368,164 $1.88 195,927 LowVol -1.35% 0.29% 38.03%
819 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol -9.14%
820 CYP Cypher CYP $356,199 $0.055960 6,365,285 LowVol -3.00%
821 FUCK FuckToken FUCK $349,090 $0.006793 51,392,878 LowVol 0.89% 11.45% -42.07%
822 SHDW Shadow Token SHDW $346,007 $0.049430 7,000,000 LowVol -0.15% 20.68% -7.52%
823 VIDZ PureVidz VIDZ $344,855 $0.002753 125,279,775 LowVol -0.25% -5.27% 31.06%
824 BIGUP BigUp BIGUP $335,490 $0.000158 2,119,046,243 LowVol -0.44% 4.18% 23.73%
825 LOT LottoCoin LOT $324,790 $0.000022 14,491,014,421 LowVol -0.49% 54.61% 11.75%
826 CORG CorgiCoin CORG $322,360 $0.000258 1,251,855,418 LowVol -0.30% 50.18% 129.80%
827 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol -4.60% 45.60%
828 TRI Triangles TRI $317,366 $4.35 72,891 LowVol -0.12% 6.80% 35.59%
829 FRC Freicoin FRC $314,857 $0.010649 29,567,396 LowVol -0.15% -3.29% 20.34%
830 J Joincoin J $312,560 $0.127659 2,448,402 LowVol 3.33% -16.61% 38.74%
831 KLC KiloCoin KLC $311,990 $0.001589 196,297,971 LowVol -0.09% 4.70% 37.57%
832 GAP Gapcoin GAP $305,874 $0.025336 12,072,717 LowVol 0.76% -10.59% 72.18%
833 YAC Yacoin YAC $304,839 $0.002543 119,873,661 LowVol -0.15% 1.62% 78.59%
834 SH Shilling SH $303,691 $0.007663 39,631,075 LowVol -0.09% 12.03% 23.08%
835 HAL Halcyon HAL $297,112 $0.055946 5,310,711 LowVol -0.21% -8.58% 110.42%
836 WMC WMCoin WMC $287,648 $0.024953 11,527,489 LowVol -0.09% -4.87% 45.58%
837 Q2C QubitCoin Q2C $276,150 $0.001113 248,211,094 LowVol -0.09% -16.60% -21.66%
838 HODL HOdlcoin HODL $274,506 $0.001748 157,012,140 LowVol -0.15% -12.62% 35.93%
839 MRJA GanjaCoin MRJA $255,231 $0.057331 4,451,920 LowVol -1.76% 69.34%
840 WYV Wyvern WYV $253,934 $0.143044 1,775,214 LowVol -0.09% -15.36% 30.43%
841 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $252,109 $0.317875 793,108 LowVol 10.89% -4.73% 184.43%
842 ARI Aricoin ARI $247,193 $0.001762 140,262,505 LowVol -0.18% 18.04% 47.65%
843 EVIL Evil Coin EVIL $242,319 $0.011528 21,020,383 LowVol 0.44% 3.19% 49.50%
844 GAIA GAIA GAIA $241,932 $0.010038 24,101,381 LowVol 1.64% 2.85% -7.46%
845 GRT Grantcoin GRT $233,239 $0.005404 43,161,484 LowVol -0.09% -1.79% 20.65%
846 PASL Pascal Lite PASL $230,607 $0.053721 4,292,700 LowVol -0.09% -10.15% 25.13%
847 RBX Ripto Bux RBX $217,157 $0.000570 381,236,123 LowVol -0.18% 3.82% 25.54%
848 HMP HempCoin HMP $215,621 $0.000159 1,356,645,470 LowVol -0.21% -4.68%
849 I0C I0Coin I0C $213,876 $0.010192 20,985,348 LowVol -0.19% -35.87% 0.06%
850 ANTI AntiBitcoin ANTI $202,638 $0.011602 17,465,159 LowVol -0.15% -20.02% 20.69%
851 XRE RevolverCoin XRE $202,299 $0.009059 22,330,208 LowVol -0.09% -36.35% 36.06%
852 TTC TittieCoin TTC $202,279 $0.000161 1,259,816,434 LowVol -0.47% -37.75% 12.09%
853 FIRE Firecoin FIRE $200,209 $2.03 98,412 LowVol -0.09% -4.73% 41.24%
854 OHM OHM OHM $198,506 $0.006658 29,815,884 LowVol 0.00% -38.40%
855 PX PX PX $198,071 $0.002066 95,863,297 LowVol -0.09% 3.26% 18.76%
856 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol
857 EUC Eurocoin EUC $193,230 $0.015562 12,416,554 LowVol 0.11% -7.44% 31.12%
858 FRK Franko FRK $192,166 $0.206460 930,767 LowVol -0.15% -17.55%
859 BUMBA BumbaCoin BUMBA $189,277 $0.008424 22,469,604 LowVol -0.21% 26.30% 68.00%
860 E4ROW E4ROW E4ROW $187,596 $0.032558 5,762,000 LowVol 0.89% 157.83% 20.56%
861 JIN Jin Coin JIN $184,704 $0.018755 9,848,485 LowVol -0.09% 305.92% 191.83%
862 DLC Dollarcoin DLC $180,925 $0.019867 9,106,714 LowVol -0.09% -4.68% 45.49%
863 USDE USDe USDE $180,272 $0.000159 1,134,236,104 LowVol -0.09% -4.73% -15.31%
864 CNNC Cannation CNNC $177,152 $0.071522 2,476,893 LowVol 0.19% -22.83% 10.05%
865 EMD Emerald Crypto EMD $173,887 $0.009096 19,117,129 LowVol 0.38% -12.00% 1.04%
866 VOT VoteCoin VOT $172,817 $0.010490 16,474,625 LowVol -0.15% -22.40% -28.84%
867 MNC Mincoin MNC $169,950 $0.042162 4,030,919 LowVol -0.12% 21.35% -29.57%
868 XCT C-Bit XCT $169,458 $0.001078 157,223,250 LowVol -0.09% -2.04% 37.78%
869 KED Darsek KED $169,074 $0.011670 14,487,557 LowVol -0.30% -12.50% -19.06%
870 TEK TEKcoin TEK $168,397 $0.000119 1,414,054,562 LowVol -0.74% -17.13% 9.59%
871 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol -9.02%
872 LEA LeaCoin LEA $166,523 $0.000529 314,776,491 LowVol 1.83% -17.80% -13.99%
873 URC Unrealcoin URC $163,000 $0.023205 7,024,402 LowVol -0.17% -8.75% -7.60%
874 SLING Sling SLING $157,056 $0.146222 1,074,095 LowVol -0.15%
875 ARCO AquariusCoin ARCO $155,333 $0.103967 1,494,058 LowVol -0.17% -10.58% 39.52%
876 CAGE CageCoin CAGE $151,617 $0.000001 101,168,328,395 LowVol -0.55% 29.27% 83.82%
877 PXI Prime-XI PXI $150,541 $0.008415 17,889,650 LowVol -0.13% 14.72% 37.94%
878 PHO Photon PHO $145,918 $0.000007 20,542,443,174 LowVol -0.14% 6.33% 49.95%
879 PRX Printerium PRX $144,954 $0.012262 11,821,728 LowVol -0.09% 101.41% 461.19%
880 CTO Crypto CTO $141,991 $0.011602 12,238,032 LowVol -0.09% -4.73% -1.56%
881 TSE Tattoocoin (S… TSE $140,879 $0.001558 90,421,856 LowVol -0.76% 3.78% 55.14%
882 MARS Marscoin MARS $139,093 $0.004919 28,279,074 LowVol -3.15% 12.24% 25.72%
883 CRX Chronos CRX $135,668 $0.001840 73,729,962 LowVol 12.49% 10.73% 120.24%
884 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol -4.96%
885 URO Uro URO $133,937 $0.110938 1,207,310 LowVol -0.21% 16.17% 100.69%
886 SOON SoonCoin SOON $130,732 $0.010490 12,462,620 LowVol -0.09% -28.57% 13.04%
887 NEVA NevaCoin NEVA $130,324 $0.052727 2,471,685 LowVol 1.40% 3.47% 22.40%
888 BIP BipCoin BIP $127,506 $0.078356 1,627,261 LowVol -0.09% -0.64% 55.99%
889 BTQ BitQuark BTQ $124,135 $0.013669 9,081,731 LowVol -0.09% -12.84% 28.38%
890 ALL Allion ALL $123,318 $0.019892 6,199,359 LowVol -0.08% 1.61% 59.50%
891 ARG Argentum ARG $121,396 $0.014138 8,586,799 LowVol 0.38% -0.17% 8.67%
892 UNITS GameUnits UNITS $120,885 $0.034807 3,472,983 LowVol -0.09% -6.91% -14.76%
893 REE ReeCoin REE $114,865 $0.000045 2,560,000,000 LowVol 13.07% 0.14% -6.92%
894 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 59.13%
895 SCRT SecretCoin SCRT $109,075 $0.025794 4,228,672 LowVol -8.05%
896 CNC CHNCoin CNC $108,741 $0.002208 49,244,999 LowVol -5.46%
897 QTL Quatloo QTL $105,492 $0.013667 7,718,883 LowVol -29.94% -3.47% -6.04%
898 GCC GuccioneCoin GCC $103,172 $0.005086 20,285,537 LowVol -0.21% -6.96% 46.43%
899 BITZ Bitz BITZ $102,839 $0.051655 1,990,891 LowVol -0.21% -5.26%
900 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $102,346 $0.012745 8,030,000 LowVol -7.55% 41.65% -36.60%
901 JET Jetcoin JET $99,875 $0.020498 4,872,509 LowVol -18.58% -35.53%
902 ARB ARbit ARB $98,544 $0.012556 7,848,385 LowVol -0.21% 7.58% 59.63%
903 IMS Independent M… IMS $97,964 $0.018246 5,368,934 LowVol -0.26% -40.49% 0.34%
904 QCN QuazarCoin QCN $96,076 $0.015894 6,044,911 LowVol -12.56% -9.53% -39.73%
905 ZMC ZetaMicron ZMC $95,417 $0.000159 600,344,291 LowVol -0.09% -4.68% 45.22%
906 RPC RonPaulCoin RPC $93,286 $0.103945 897,457 LowVol -0.17% -4.71% 38.47%
907 WARP WARP WARP $90,876 $0.082974 1,095,224 LowVol -5.03%
908 MND MindCoin MND $90,791 $0.005722 15,867,695 LowVol -0.09% -4.68% 45.49%
909 XCO X-Coin XCO $89,081 $0.007193 12,384,976 LowVol 1.04% -1.96% 26.89%
910 BVC BeaverCoin BVC $88,873 $0.028528 3,115,258 LowVol -0.09% 16.70% 20.70%
911 SOIL SOILcoin SOIL $88,165 $0.015462 5,702,048 LowVol -0.18% 2.33% 51.72%
912 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $87,992 $0.001104 79,719,140 LowVol -5.14% -17.32%
913 VEC2 VectorAI VEC2 $87,231 $0.005245 16,631,402 LowVol -0.15% -21.36% 8.54%
914 RUPX Rupaya RUPX $87,218 $0.014286 6,104,937 LowVol -0.09% -39.24% -53.32%
915 ADCN Asiadigicoin ADCN $87,174 $0.003497 24,931,054 LowVol -0.15% -1.53% 10.73%
916 JWL Jewels JWL $83,734 $0.004149 20,181,636 LowVol -7.84%
917 MAY Theresa May Coin MAY $82,332 $0.003279 25,111,800 LowVol -0.09% -18.78% 17.78%
918 ATX Artex Coin ATX $82,277 $0.004381 18,781,750 LowVol -0.09% -9.95% 8.29%
919 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol -6.67% -0.16%
920 DRS Digital Rupees DRS $81,185 $0.000159 510,802,961 LowVol -0.15% -4.68% 45.49%
921 COXST CoExistCoin COXST $78,076 $0.002881 27,100,000 LowVol 4.75% -45.95%
922 EXN ExchangeN EXN $77,011 $0.015100 5,100,000 LowVol 0.01% 21.05% 119.92%
923 AMMO Ammo Rewards AMMO $74,171 $0.000954 77,777,777 LowVol -0.09% -45.17% 24.70%
924 GPL Gold Pressed … GPL $74,082 $0.288789 256,527 LowVol 35.57% -2.59% 22.95%
925 BRAIN Braincoin BRAIN $73,801 $0.007311 10,094,424 LowVol -0.09% -4.89% 20.18%
926 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 168.18%
927 SPT Spots SPT $68,920 $0.003076 22,406,021 LowVol -0.08% 15.23% -10.72%
928 DRM Dreamcoin DRM $68,524 $0.027973 2,449,632 LowVol -0.09% -47.01% -11.82%
929 EGO EGO EGO $66,754 $0.001113 60,000,001 LowVol -0.17% 58.91%
930 BIOS BiosCrypto BIOS $66,187 $0.003179 20,821,709 LowVol -0.15% 0.34% 45.07%
931 ORLY Orlycoin ORLY $64,510 $0.001760 36,646,779 LowVol 0.59% -0.94% 46.49%
932 IMPS ImpulseCoin IMPS $64,355 $0.003179 20,245,510 LowVol -0.09% 5.91% 46.98%
933 MCRN MACRON MCRN $63,801 $0.000159 401,421,401 LowVol -0.21% -25.97% -19.18%
934 VIP VIP Tokens VIP $63,714 $0.000763 83,450,403 LowVol -8.42% 73.31%
935 BENJI BenjiRolls BENJI $62,588 $0.003090 20,254,546 LowVol -0.82% 3.03% 50.37%
936 EGAS ETHGAS EGAS $61,934 $0.006097 10,157,540 LowVol 0.89% -24.40% 28.32%
937 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol -4.43% 54.36%
938 PULSE Pulse PULSE $61,361 $0.004291 14,298,972 LowVol -0.09% -16.98% 40.37%
939 BSC BowsCoin BSC $60,866 $0.010967 5,550,102 LowVol -0.15% -4.73% 9.12%
940 CRT CRTCoin CRT $60,475 $0.762899 79,270 LowVol -0.09% -4.73% 45.49%
941 SFC Solarflarecoin SFC $60,175 $0.004273 14,083,450 LowVol -0.02% 59.12% 24.53%
942 ICE iDice ICE $59,600 $0.037937 1,571,013 LowVol 13.34% -86.43% -75.32%
943 BLZ BlazeCoin BLZ $58,465 $0.000096 608,557,394 LowVol 1.02% 41.30% 41.44%
944 BRAT BRAT BRAT $57,757 $0.000361 160,000,000 LowVol 0.06% -9.48% 3.06%
945 CPN CompuCoin CPN $56,992 $0.002906 19,615,019 LowVol -0.37% -21.94% -16.29%
946 ICOB ICOBID ICOB $56,695 $0.000531 106,701,874 LowVol -0.75% -29.60% -2.74%
947 SLEVIN Slevin SLEVIN $55,628 $0.000795 70,000,000 LowVol -0.09% 19.15% 142.57%
948 DIBC DIBCOIN DIBC $53,994 $0.010799 5,000,000 LowVol -2.94% -4.92% -12.19%
949 G3N G3N G3N $52,882 $0.006993 7,561,891 LowVol -0.21% -4.68% 45.22%
950 GRIM Grimcoin GRIM $52,398 $0.002725 19,231,066 LowVol 0.68% -1.03% 24.33%
951 IMX Impact IMX $52,204 $0.000477 109,509,099 LowVol -0.09% 48.38% 336.37%
952 PIE PIECoin PIE $51,599 $0.003814 13,526,999 LowVol -0.09% -28.55% -58.17%
953 RIDE Ride My Car RIDE $48,674 $0.000481 101,276,976 LowVol 0.87% -7.45% 118.42%
954 CESC CryptoEscudo CESC $45,807 $0.000318 144,105,100 LowVol -0.09% -4.73% -3.01%
955 TOR Torcoin TOR $45,277 $0.143202 316,179 LowVol -0.09% -0.81% -32.39%
956 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol -3.64% -1.34%
957 UET Useless Ether… UET $44,586 $0.011243 3,965,716 LowVol 0.89% 7.00% 18.37%
958 NTWK Network Token NTWK $44,429 $0.003807 11,671,310 LowVol 0.67% 7.93% -29.95%
959 FUZZ FuzzBalls FUZZ $44,428 $0.009198 4,829,945 LowVol -0.15% 3.00% 32.40%
960 SONG SongCoin SONG $44,276 $0.001360 32,565,300 LowVol -1.98% -7.43% 24.35%
961 VLTC Vault Coin VLTC $43,049 $0.001419 30,342,150 LowVol -0.09% -20.58% 4.10%
962 PEX PosEx PEX $42,500 $0.017324 2,453,240 LowVol -0.09% -4.68% 45.34%
963 VPRC VapersCoin VPRC $41,587 $0.000053 780,124,964 LowVol 86.13% 40.23% 131.79%
964 AGLC AgrolifeCoin AGLC $40,838 $0.005404 7,557,152 LowVol -0.09% -4.68% -13.22%
965 LUNA Luna Coin LUNA $40,324 $0.024485 1,646,873 LowVol -0.10% -4.72% 24.59%
966 FLVR FlavorCoin FLVR $39,858 $0.001907 20,898,106 LowVol -0.09%
967 KNC KingN Coin KNC $39,826 $19.84 2,008 LowVol -2.93% 13.68%
968 OS76 OsmiumCoin OS76 $39,786 $0.044502 894,026 LowVol -0.21% -5.69% 41.39%
969 ICON Iconic ICON $39,295 $0.066277 592,894 LowVol -0.09% -22.01% 9.18%
970 PLACO PlayerCoin PLACO $39,073 $0.001113 35,120,000 LowVol -0.09% 14.71% 62.02%
971 HVCO High Voltage HVCO $38,947 $0.026066 1,494,171 LowVol -0.09% 54.93%
972 ZYD Zayedcoin ZYD $38,703 $0.006199 6,243,840 LowVol -0.09% -4.68% 20.72%
973 VTA Virtacoin VTA $38,586 $0.000007 5,201,310,113 LowVol -0.07% -75.25% -55.25%
974 EREAL eREAL EREAL $38,530 $0.000563 68,427,562 LowVol 0.58% 32.72% -2.80%
975 BOAT BOAT BOAT $38,323 $0.002066 18,547,845 LowVol -0.09% 0.70% 29.35%
976 STEPS Steps STEPS $35,449 $0.001903 18,625,017 LowVol -4.88% -24.25%
977 PLNC PLNcoin PLNC $35,310 $0.002066 17,089,600 LowVol -0.15% -6.61% 57.61%
978 LIR LetItRide LIR $34,609 $0.000954 36,292,115 LowVol -0.09% -4.68% 8.97%
979 WBB Wild Beast Block WBB $34,549 $0.205665 167,987 LowVol -0.09% -4.68% 32.00%
980 JOBS JobsCoin JOBS $33,701 $0.000318 106,019,270 LowVol -0.09% 61.22% 45.49%
981 MILO MiloCoin MILO $32,584 $0.003020 10,789,954 LowVol -0.15% 0.24% -2.47%
982 BNX BnrtxCoin BNX $32,407 $0.001222 26,522,501 LowVol -2.28% -10.46% 24.26%
983 DLISK DAPPSTER DLISK $31,788 $0.000318 100,000,000 LowVol -0.09% -36.49% -3.02%
984 XOC Xonecoin XOC $31,374 $0.074701 420,000 LowVol -0.09% 37.42%
985 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
986 IBANK iBank IBANK $30,215 $0.006675 4,526,324 LowVol -0.09% 32.24% 367.04%
987 ALTC Antilitecoin ALTC $30,051 $0.000954 31,512,613 LowVol -0.21% -4.73% 45.49%
988 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,797 LowVol -4.52% 45.94%
989 GEERT GeertCoin GEERT $28,331 $0.005565 5,091,200 LowVol -3.50% 54.28% 127.12%
990 DES Destiny DES $28,227 $0.017642 1,600,000 LowVol -0.09% -30.68%
991 GBT GameBet Coin GBT $27,036 $0.001272 21,262,780 LowVol -0.09% -36.45% -19.82%
992 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $26,716 $0.035443 753,776 LowVol -0.09% 1.71% 0.93%
993 DIX Dix Asset DIX $26,233 $2.6e-07 100,000,000,000 LowVol -0.12% -1.20% -12.63%
994 BIOB BioBar BIOB $25,622 $0.028927 885,756 LowVol -0.21% 52.18% 29.30%
995 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol -9.02% -5.01%
996 SCS Speedcash SCS $25,343 $0.096793 261,831 LowVol -0.09% -18.24% 45.49%
997 FRAZ Frazcoin FRAZ $25,275 $0.002739 9,227,698 LowVol 260.80% 9.02% 520.02%
998 CAB Cabbage CAB $23,364 $0.002225 10,499,996 LowVol -0.15% 2.65% -18.39%
999 ARGUS Argus ARGUS $22,722 $0.019787 1,148,324 LowVol -0.15% 62.60% 193.27%
1000 TRADE Tradecoin TRADE $21,952 $0.002809 7,814,879 LowVol -11.34% 3.04%
1001 ROOFS Roofs ROOFS $20,605 $0.000159 130,000,000 LowVol -0.15% -0.27% -29.43%
1002 ELS Elysium ELS $19,096 $0.004768 4,005,012 LowVol -0.09% -10.64% 24.70%
1003 JS JavaScript Token JS $19,008 $0.002378 7,991,996 LowVol 0.89% -8.06% 39.50%
1004 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $18,469 $0.001365 13,532,750 LowVol -0.12% -9.06% 63.84%
1005 CRTM Corethum CRTM $17,571 $0.007028 2,500,000 LowVol 0.89% -46.06% 42.91%
1006 SLFI Selfiecoin SLFI $17,138 $0.000159 107,829,281 LowVol -0.09% -4.68% 45.49%
1007 QBK Qibuck Asset QBK $17,111 $0.010238 1,671,379 LowVol 0.68% -12.81% 38.05%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $15,923 $9.22 1,727 LowVol -0.09% -16.74% -4.76%
1009 SOCC SocialCoin SOCC $14,527 $0.010490 1,384,879 LowVol -0.09% 1.92% 52.95%
1010 VOLT Bitvolt VOLT $14,412 $0.000954 15,112,554 LowVol -0.09% 14.38% 53.32%
1011 GBC GBCGoldCoin GBC $12,874 $0.001133 11,361,817 LowVol -0.01% -3.33% -40.96%
1012 DAS DAS DAS $12,698 $0.004694 2,704,999 LowVol -68.48%
1013 MGM Magnum MGM $12,580 $0.003179 3,957,381 LowVol -0.09% -14.22% -25.39%
1014 SANDG Save and Gain SANDG $11,204 $0.003656 3,064,800 LowVol -0.09% -49.02%
1015 P7C P7Coin P7C $11,196 $0.000318 35,220,238 LowVol -0.15% -4.68%
1016 CCM100 CCMiner CCM100 $11,116 $0.003308 3,360,417 LowVol 0.68% -15.62% 18.19%
1017 NODC NodeCoin NODC $10,404 $0.006199 1,678,439 LowVol -0.09% -31.16% 49.32%
1018 TSTR Tristar Coin TSTR $7,991 $0.001589 5,027,857 LowVol -54.64% -56.78% -70.22%
1019 ULA Ulatech ULA $7,930 $0.039734 199,586 LowVol -0.09% -29.32% 59.26%
1020 CONX Concoin CONX $6,979 $0.009377 744,266 LowVol -0.09% -27.07% 46.72%
1021 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,613 $0.031218 211,827 LowVol 0.68% -6.85% 51.44%
1022 WBC WalletBuilder… WBC $6,037 $0.321053 18,803 LowVol -0.21% -37.48%
1023 MRNG MorningStar MRNG $5,925 $0.000181 32,677,709 LowVol -56.92% -9.07%
1024 KIC KibiCoin KIC $5,192 $0.000353 14,701,000 LowVol 0.57% -89.95% -86.23%
1025 NANOX Project-X NANOX $4,478 $57217.40 0.078264 LowVol -0.09% -7.08% -2.09%
1026 SOJ Sojourn SOJ $3,949 $0.008138 485,214 LowVol -0.01% 373.43%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,723 $0.002702 1,377,917 LowVol -0.09% -4.68% 28.58%
1028 LEX Lex4All LEX $3,692 $0.003692 1,000,000 LowVol 0.68% -2.15% 122.80%
1029 XNG Enigma XNG $2,968 $0.178487 16,627 LowVol -0.09% 16.52% 8.62%
1030 TOKEN SwapToken TOKEN $2,471 $1.6e-07 15,320,585,365 LowVol -1.68% 50.93% 83.97%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $1,852 $0.000318 5,826,388 LowVol -0.15% -4.73% 44.77%
1032 EBT Ebittree Coin EBT $1,387 $0.001097 1,264,511 LowVol -1.99% -67.59% -37.74%
1033 ABN Abncoin ABN $836 $0.012355 67,700 LowVol -0.09% -26.64% -9.33%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 DMB Digital Money… DMB $468 $0.001112 421,300 LowVol -0.10% -7.19% -2.99%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -1.98%
1037 CALC CaliphCoin CALC $97 $0.001113 87,140 LowVol -0.21% 2.08%
1038 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000027 2,753,201 LowVol -0.75%
1039 FAL Falcoin FAL $63 $0.000318 196,766 LowVol -0.09% -4.68% 13.88%
1040 APW AppleCoin APW $13 $0.000159 80,999 LowVol -0.09% -4.68% 45.49%
1041 ETN Electroneum ETN $0.117918 $7,516,050 -2.91% 30.44% 122.81%
1042 BCD Bitcoin Diamo… BCD $34.26 $7,260,230 -0.36% 2.97% -31.11%
1043 CMT CyberMiles CMT $0.169840 $6,967,140 3.45% 9.26%
1044 ERO Eroscoin ERO $0.176456 $6,645,570 0.38% -3.00%
1045 NULS Nuls NULS $0.875287 $2,938,060 -0.62% 9.27% 67.14%
1046 AI POLY AI AI $18.60 $2,738,450 1.69% 7.49% 14.79%
1047 FRGC Fargocoin FRGC $10.53 $2,281,180 -0.12% -3.26% 8.57%
1048 REC Regalcoin REC $35.56 $2,212,030 8.22% 29.14% -28.49%
1049 GRX GOLD Reward T… GRX $5.08 $2,143,640 -2.00% 16.93% 14.47%
1050 ORME Ormeus Coin ORME $3.26 $1,859,420 -0.23% 16.82% 11.17%
1051 FRST FirstCoin FRST $15.19 $1,788,790 -1.64% -1.03% -8.33%
1052 CLUB ClubCoin CLUB $3.42 $1,403,190 -2.01% 0.58% -43.96%
1053 TSL Energo TSL $0.031622 $1,028,890 -2.56% -0.57% 1.65%
1054 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.76 $970,029 -0.07% 2.26% 55.26%
1055 BTE BitSerial BTE $7.29 $807,661 0.14% 15.11% 57.37%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $192.44 $731,317 -4.91% 4.59% -8.01%
1057 STC Santa Coin STC $0.667695 $691,668 -7.19% -2.59%
1058 ATMC ATMCoin ATMC $3.94 $513,521 3.14% 0.58% 31.55%
1059 THS TechShares THS $0.815959 $411,397 0.44% 13.15% -8.84%
1060 BOT Bodhi BOT $0.438556 $356,824 -0.12% 5.97% -3.90%
1061 XIN Infinity Econ… XIN $0.030675 $342,754 2.55% 2.99% -9.99%
1062 XYLO XYLO XYLO $0.720034 $292,576 -50.87% -86.16%
1063 WC WINCOIN WC $0.742383 $286,464 -2.81% -11.52% -10.30%
1064 RYZ ANRYZE RYZ $0.018484 $282,045 1.13% -11.20% -17.50%
1065 LLT LLToken LLT $0.368386 $274,558 -2.51% 8.98% 15.61%
1066 BSR BitSoar BSR $0.159096 $260,523 -24.98% -28.94% -24.76%
1067 BT1 BT1 [CST] BT1 $15454.30 $218,786 -0.49% -13.40% 38.47%
1068 XCPO Copico XCPO $0.021530 $201,812 0.54% -2.58% -4.61%
1069 XID Sphre AIR XID $0.191511 $157,407 0.32% -2.44% 18.15%
1070 INF InfChain INF $0.013510 $141,797 4.62% 6.07% 55.66%
1071 BWK Bulwark BWK $2.32 $141,492 -3.50%
1072 ADK Aidos Kuneen ADK $22.57 $132,869 1.81% -4.55% -25.91%
1073 BTCM BTCMoon BTCM $0.035223 $119,962 -0.19% 51.34% 252.81%
1074 CAPP Cappasity CAPP $0.023702 $117,507 -2.62% -7.49%
1075 UGT UG Token UGT $0.457072 $112,681 8.58% 14.83% 0.36%
1076 BT2 BT2 [CST] BT2 $280.09 $112,526 3.72% 44.58% 123.86%
1077 SBC StrikeBitClub SBC $0.687404 $91,610 6.80%
1078 QBT Qbao QBT $0.228273 $76,842 2.42% 9.00%
1079 ICX ICON ICX $1.82 $76,734 1.92% 10.06% 17.73%
1080 DSR Desire DSR $0.320005 $58,646 0.96% 19.73% 22.24%
1081 B3 B3Coin B3 $0.000100 $40,440 -3.02% 103.30% 67.85%
1082 MKR Maker MKR $416.92 $37,670 0.67% 15.12% 7.04%
1083 EVR Everus EVR $1.53 $37,236 -0.10% -3.20% -31.23%
1084 GBG Golos Gold GBG $0.153492 $33,994 4.81% 4.32% 3.97%
1085 MSD MSD MSD $0.007951 $29,952 -4.20% -9.11% -37.89%
1086 FOR FORCE FOR $0.011887 $24,865 -5.24% -3.59% 71.20%
1087 VIU Viuly VIU $0.013287 $24,796 -2.60% 22.87% 79.41%
1088 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.011425 $24,038 -18.98% 113.09% 204.38%
1089 SUR Suretly SUR $3.29 $23,642 0.85% 11.12% -4.70%
1090 SEND Social Send SEND $0.071045 $21,631 -1.82% -25.10%
1091 SNOV Snovio SNOV $0.002800 $19,762 3.64%
1092 VASH VPNCoin VASH $0.005881 $19,529 -1.42% 2.61% 25.33%
1093 MAGE MagicCoin MAGE $15.07 $19,372 -0.26% -55.92%
1094 BIXC BIXC BIXC $6.85 $19,200 -0.09% 56.41%
1095 EFYT Ergo EFYT $16.21 $18,930 4.11% 10.96% 54.00%
1096 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.006114 $18,418 0.89% 44.34% 174.90%
1097 HAT Hawala.Today HAT $0.281110 $18,349 0.61% 48.63% 72.96%
1098 BTU Bitcoin Unlim… BTU $93.82 $15,095 -0.07% 4.43% -31.67%
1099 WISH MyWish WISH $0.135852 $13,677 -7.25% 19.71% -7.80%
1100 TER TerraNova TER $5.82 $13,430 -0.04% 72.76% 239.88%
1101 DEUS DeusCoin DEUS $0.277822 $13,296 0.72% 40.34% -24.60%
1102 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.096945 $13,042 5.16% 39.73% 20.95%
1103 PLX PlexCoin PLX $0.028609 $12,563 -0.18% -31.39% -85.42%
1104 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.088441 $11,245 -0.28% -11.77% -12.53%
1105 MGC MergeCoin MGC $0.013827 $11,072 8.67% 1.73% 6.03%
1106 MCR Macro MCR $1.63 $10,035 -0.21% 48.85% -25.19%
1107 SKR Sakuracoin SKR $0.006645 $9,537 -18.33% -27.38% 376.53%
1108 COR CORION COR $0.746979 $8,659 -0.10% 3.37% -18.48%
1109 BCDN BlockCDN BCDN $0.073547 $8,641 0.69% 15.16%
1110 BPL Blockpool BPL $0.215358 $8,492 -2.26% -0.58% 68.50%
1111 TCOIN T-coin TCOIN $0.000318 $8,443 -0.09% 2.79% 49.38%
1112 MOTO Motocoin MOTO $0.005368 $7,613 -9.33% -64.50% 132.48%
1113 BOS BOScoin BOS $1.18 $6,768 -0.09% 4.42% 5.26%
1114 BON Bonpay BON $1.77 $6,468 11.24% 16.28%
1115 AKY Akuya Coin AKY $0.132395 $6,304 -0.09% 0.12% -14.51%
1116 ETT EncryptoTel [… ETT $0.091368 $6,008 1.42% -7.20% -32.63%
1117 FRD Farad FRD $0.090182 $5,714 0.35% -1.45% 0.40%
1118 FLASH Flash FLASH $0.005874 $5,401 -8.09% 120.30% 28.84%
1119 SND Sand Coin SND $0.705583 $4,353 -2.41% -19.84% 16.59%
1120 TIE TIES Network TIE $0.089006 $4,167 0.89% 51.21% 0.48%
1121 OX OX Fina OX $0.000308 $4,130 93.74% 81.05% 168.79%
1122 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003173 $4,064 -16.77% -36.32% 77.01%
1123 BLX Blockchain Index BLX $3.47 $3,913 0.89% 15.17% 24.49%
1124 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.243529 $3,636 -0.02% 16.97% 18.42%
1125 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002675 $3,444 1.24% -19.86% 1.82%
1126 IBTC iBTC IBTC $0.011711 $3,411 47.82% 114.32% 92.12%
1127 RCN Rcoin RCN $0.000159 $3,382 -0.09% -4.68% 45.49%
1128 DFS DFSCoin DFS $0.005599 $3,323 3.07% -14.49% -42.28%
1129 SHND StrongHands SHND $2.3e-08 $3,319 6.26% -6.57% 6.41%
1130 TRIA Triaconta TRIA $9.37 $3,309 1.90% 17.32% 2.62%
1131 PCN PeepCoin PCN $0.000159 $3,288 -0.17% 9578.67% 1320.38%
1132 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.051530 $3,222 0.89% 13.44% -12.85%
1133 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.40 $3,049 -0.09% -7.45% -16.45%
1134 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003721 $3,033 -0.40% 1.52% 55.38%
1135 B2B B2B B2B $0.419266 $2,808 0.58% 18.75% 0.04%
1136 NUKO Nekonium NUKO $0.051178 $2,779 -2.63% -16.44%
1137 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.092025 $2,713 -10.31% -39.28% 6.77%
1138 HYTV Hyper TV HYTV $0.003668 $2,655 0.89% -35.36% -29.61%
1139 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004927 $2,637 -0.09% -4.73% -17.64%
1140 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.003338 $2,548 -0.09% 81.97% 82.90%
1141 APC AlpaCoin APC $0.023523 $2,528 -0.09% -0.80% -21.16%
1142 OXY Oxycoin OXY $0.104091 $2,518 -1.07% -3.78% -26.17%
1143 CASH Cash Poker Pro CASH $0.062163 $2,450 0.78% 40.13% 72.53%
1144 MINEX Minex MINEX $0.019328 $2,420 -0.30% -5.88% -18.32%
1145 ABC Alphabit ABC $25.38 $2,368 -0.09% 47.91% 45.06%
1146 HNC Huncoin HNC $0.003179 $2,129 -0.09% -0.12% 55.82%
1147 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.002225 $2,091 -0.21% -58.30% -42.71%
1148 DMC DynamicCoin DMC $0.002258 $2,063 -4.55% -22.28% -67.35%
1149 ONG onG.social ONG $0.166514 $1,985 -0.69% 32.06% -54.70%
1150 PEC Peacecoin PEC $0.058966 $1,963 -0.09% -20.90% 1.98%
1151 BTBc Bitbase BTBc $0.004291 $1,935 7.86% -9.81% 14.70%
1152 SISA SISA SISA $0.011131 $1,923 42.54% 25.27% -1.57%
1153 PNX Phantomx PNX $0.018993 $1,883 3.75% 55.98% -3.44%
1154 X2 X2 X2 $0.000318 $1,799 -0.09% 90.64% 190.97%
1155 ZBC Zilbercoin ZBC $0.035180 $1,789 -0.09% 10.00% -18.08%
1156 GARY President Joh… GARY $0.112369 $1,722 -0.09% -20.72% -47.96%
1157 GLS GlassCoin GLS $0.829653 $1,690 -33.09% 6.25% -14.68%
1158 DAY Chronologic DAY $4.31 $1,538 0.35% 30.19% 38.48%
1159 DGPT DigiPulse DGPT $1.04 $1,482 -3.33% -23.36% 0.47%
1160 CME Cashme CME $0.000159 $1,473 -0.09% -4.68% 45.49%
1161 WA WA Space WA $0.022887 $1,355 -0.09% -15.27% 13.40%
1162 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.4e-07 $1,326 0.78% 122.91% 65.33%
1163 UR UR UR $0.000931 $1,274 16.31% -22.89% 67.76%
1164 ACC AdCoin ACC $0.085509 $1,258 -0.21% -27.77% -10.76%
1165 EBIT eBIT EBIT $0.003092 $1,200 0.78% 47.12% 156.85%
1166 FRN Francs FRN $0.035135 $1,200 -3.29% -11.86% 31.77%
1167 XOT Internet of T… XOT $2225.12 $1,089 -0.09% -7.09% 1.84%
1168 WILD Wild Crypto WILD $0.152215 $1,088 -0.19% 18.88% 41.12%
1169 WIC Wi Coin WIC $0.002559 $1,071 -0.12% -14.99% -19.94%
1170 MCI Musiconomi MCI $0.034516 $1,018 0.63% -0.67% -17.36%
1171 STU bitJob STU $0.043987 $963 4.80% 122.54% 33.54%
1172 COUPE Coupecoin COUPE $0.000093 $926 -1.02% 1.04% 239.28%
1173 BSN Bastonet BSN $0.000795 $896 -0.09% -26.21% 21.24%
1174 TELL Tellurion TELL $0.000317 $896 -0.64% 42.37% 155.14%
1175 NAMO NamoCoin NAMO $0.000270 $883 1.22% 67.37% 65.69%
1176 VULC Vulcano VULC $0.009275 $877 6.59% -13.21% 4.95%
1177 SFE SafeCoin SFE $0.000159 $715 -0.21% -4.08%
1178 MGC GulfCoin MGC $0.001908 $700 -0.30% -23.74% -23.93%
1179 BAT BatCoin BAT $0.000003 $684 -0.15% -14.45% 26.91%
1180 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005762 $668 10.13% -4.22% 12.41%
1181 9COIN 9COIN 9COIN $0.003338 $648 -13.76% -41.16% 17.38%
1182 EGOLD eGold EGOLD $0.022480 $646 103.66% 214.62% 98.18%
1183 ELC Elacoin ELC $0.127342 $635 7.76% 21.02% 34.63%
1184 ACES Aces ACES $0.000163 $621 -0.09% -51.05% 49.13%
1185 GAY GAY Money GAY $0.024459 $595 -0.17% -0.84% 117.83%
1186 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000398 $585 1.55% 8.80%
1187 NBIT netBit NBIT $0.073927 $559 -0.09% 48.82% 81.79%
1188 BIRDS Birds BIRDS $0.000159 $554 -0.15% 45.62%
1189 CC CyberCoin CC $0.000159 $547 -0.09% -4.73% -26.48%
1190 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000763 $544 -0.02% 31.76% 47.53%
1191 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000318 $536 -0.15% -41.24% -31.11%
1192 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011406 LowVol 0.10% -13.70% 11.29%
1193 PLC PlusCoin PLC $0.000515 LowVol 0.89% -1.79% -30.73%
1194 CYDER Cyder CYDER $0.000318 LowVol -0.09% 90.64% 45.49%
1195 HIGH High Gain HIGH $0.000636 LowVol -0.09% 22.43% -14.30%
1196 PRN Protean PRN $0.000139 LowVol -0.19% 11.53% 182.15%
1197 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.005245 LowVol -0.09% 9.32%
1198 EAG EA Coin EAG $2.07 LowVol -0.17% -48.37% -37.78%
1199 ANI Animecoin ANI $0.000318 LowVol -0.09% 90.53% 106.71%
1200 FFC FireFlyCoin FFC $0.000159 LowVol -0.15% -4.81% 45.49%
1201 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 LowVol -0.01% 54.98% -94.28%
1202 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000477 LowVol -0.15% -4.68% 2.22%
1203 BET BetaCoin BET $0.001444 LowVol -0.09% -13.47% -42.25%
1204 LDCN LandCoin LDCN $0.001213 LowVol -0.09% -47.58% -47.02%
1205 EDRC EDRCoin EDRC $0.052004 LowVol -7.96% -18.66% -3.29%
1206 XRY Royalties XRY $0.000137 LowVol -2.11% -11.94% -95.62%
1207 XDE2 XDE II XDE2 $2.31 LowVol -0.15% -4.84%
1208 QBT Cubits QBT $0.003382 LowVol -0.05% -3.18% -53.91%
1209 BXC Bitcedi BXC $0.005189 LowVol -0.16% 9.74% 79.06%
1210 KASHH KashhCoin KASHH $0.000159 LowVol -0.15% 8232.96% 45.12%
1211 RHFC RHFCoin RHFC $0.001113 LowVol -0.21% 66.81% 13.16%
1212 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001322 LowVol -0.97% -3.82% 12.97%
1213 EVC EventChain EVC $0.088217 LowVol -0.43% 36.85% -32.21%
1214 KARMA Karmacoin KARMA $0.000159 LowVol -0.09% -4.73%
1215 PRIMU Primulon PRIMU $0.000159 LowVol -0.09% -4.68% -27.26%
1216 PRES President Trump PRES $0.005569 LowVol -5.12% -6.06% 17.35%
1217 HDLB HODL Bucks HDLB $0.054357 LowVol -0.09% 8.30% 0.27%
1218 REGA Regacoin REGA $0.001589 LowVol -0.09% -4.68% -9.07%
1219 STARS StarCash Network STARS $0.304923 LowVol -5.79% -16.14% 100.94%
1220 TCR TheCreed TCR $0.000318 LowVol -0.09% -36.54% -12.13%
1221 SKC Skeincoin SKC $0.025430 LowVol -0.09% -7.62% 146.10%
1222 DBG Digital Bulli… DBG $0.005563 LowVol -0.15% 11.21% -13.23%
1223 DISK DarkLisk DISK $0.001272 LowVol -0.09% 27.09% 32.69%
1224 GRN Granite GRN $0.018278 LowVol 14.89% 19.39% 148.09%
1225 INDIA India Coin INDIA $0.000318 LowVol -0.09% -4.68% 44.97%
1226 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003020 LowVol -0.09% 20.67% 76.83%
1227 HCC Happy Creator… HCC $0.000636 LowVol -0.09% -23.79% 41.73%
1228 DASHS Dashs DASHS $0.059443 LowVol -0.09% -3.96% 66.56%
1229 FUTC FutCoin FUTC $0.003973 LowVol -0.09% -4.68% 113.98%
1230 BIT First Bitcoin BIT $0.009536 LowVol -0.15% -13.22% -27.26%
1231 STEX STEX STEX $1.34 LowVol -0.12% 1.17% 179.71%
1232 IQT iQuant IQT $0.180814 LowVol -0.09% 4.30% 3.98%
1233 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.008106 LowVol -0.21% -2.89% 91.12%
1234 SAK Sharkcoin SAK $0.002071 LowVol -0.23% -6.76% -4.45%
1235 WOW Wowcoin WOW $0.000159 LowVol -0.19% -3.66% 31.89%
1236 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005721 LowVol -0.10% -4.70% 41.55%
1237 XAU Xaucoin XAU $0.059919 LowVol -0.21% 34.89% 39.92%
1238 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000636 LowVol -0.15% -45.53% -27.26%
1239 NTC Natcoin NTC $0.108077 LowVol -0.21% 3.41% -42.66%
1240 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -0.55% 10.78% 20.50%
1241 AV AvatarCoin AV $0.057217 LowVol -0.09% 2.74% 82.49%
1242 ASN Aseancoin ASN $0.006357 LowVol -0.21% -9.22% -82.24%
1243 AIB Advanced Inte… AIB $0.010972 LowVol -7.72% -13.44% 140.26%
1244 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.111256 LowVol -0.09% -8.81% 27.07%
1245 FUDD DimonCoin FUDD $0.001405 LowVol 0.58% -0.17% -15.37%
1246 BEST BestChain BEST $0.001661 LowVol -0.27% -2.24% 26.60%
1247 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.053022 LowVol 0.68% -3.84% 54.14%
1248 MAGN Magnetcoin MAGN $0.641611 LowVol -0.12% -41.69% 45.85%
1249 PRM PrismChain PRM $0.002066 LowVol -0.09% -17.44% 69.35%
1250 LKC LinkedCoin LKC $0.000318 LowVol -0.15% -4.68%
1251 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000159 LowVol -0.09% -4.67% 44.26%
1252 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000318 LowVol -0.09% -4.73% -3.01%
1253 AXIOM Axiom AXIOM $0.023364 LowVol -0.21% -4.68% 39.73%
1254 XQN Quotient XQN $0.006675 LowVol -0.09% -2.41% 51.29%
1255 EUSD eUSD EUSD $0.000117 LowVol 0.78% -43.53% -66.32%
1256 SJCX Storjcoin X SJCX $0.269453 LowVol 3.31% -39.16%
1257 TEAM TeamUp TEAM $0.000318 LowVol -0.09% -3.78%
1258 WINK Wink WINK $0.000412 LowVol -0.09% 23.59% 64.91%
1259 UTA UtaCoin UTA $0.003020 LowVol -0.17% 50.92% 14.70%
1260 IRL IrishCoin IRL $0.002543 LowVol -0.09% -15.39% 22.52%
1261 SWP Swapcoin SWP $0.107740 LowVol 0.89% 11.45% -3.53%
1262 VOYA Voyacoin VOYA $2.86 LowVol -0.09% -4.92% 89.84%
1263 MBL MobileCash MBL $0.000477 LowVol -0.09% -4.68% 45.49%
1264 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001272 LowVol -0.09% -69.06% 45.51%
1265 PDG PinkDog PDG $0.000318 LowVol -0.09%
1266 TOP TopCoin TOP $0.000557 LowVol -1.00% 11.64% 50.88%
1267 IFC Infinitecoin IFC $0.000015 LowVol -0.06% 32.63% 3.39%
1268 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 0.89% 11.45% 144.99%
1269 YEL Yellow Token YEL $0.005354 LowVol 0.58% -63.06%
1270 CYC Cycling Coin CYC $0.001589 LowVol -0.21% -13.35% -49.64%
1271 LEPEN LePen LEPEN $0.000117 LowVol -0.67% -5.45% 7.47%
1272 SHA SHACoin SHA $0.000795 LowVol -0.09% -20.57% 32.51%
1273 PAYP PayPeer PAYP $0.000159 LowVol -0.09% -4.73% 45.73%
1274 MARX MarxCoin MARX $0.001432 LowVol -0.15% 18.98% 18.80%
1275 ACN Avoncoin ACN $0.000636 LowVol -0.09% 27.09% 41.84%
1276 BGR Bongger BGR $0.000186 LowVol -0.01% 16.62% 12.90%
1277 MAVRO Mavro MAVRO $0.028450 LowVol -0.09% -4.68% 110.02%
1278 GAIN UGAIN GAIN $0.001907 LowVol -0.15% -4.68% 249.17%
1279 XID International… XID $0.010808 LowVol -0.09% 12.50% 51.48%
1280 EGG EggCoin EGG $0.060078 LowVol -0.21% 44.96%
1281 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000159 LowVol -0.21% -4.68% -27.26%
1282 OMC Omicron OMC $0.168474 LowVol -0.09% -4.68%
1283 YES Yescoin YES $0.000146 LowVol -0.33% 121.26% 184.91%
1284 SHELL ShellCoin SHELL $0.047522 LowVol -0.09% 42.86%
1285 QBC Quebecoin QBC $0.002702 LowVol -0.09% -4.87% 45.49%
1286 GBRC Global Busine… GBRC $0.000318 LowVol -0.09% 90.53% 191.27%
1287 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003179 LowVol -0.09% -4.81% 3.86%
1288 UNC UNCoin UNC $0.000159 LowVol -0.15% -4.73% 45.49%
1289 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013510 LowVol -0.21% -10.10% 24.91%
1290 TERA TeraCoin TERA $0.000159 LowVol -0.09% -4.68%
1291 POKE PokeCoin POKE $0.000159 LowVol -0.09% -4.73%
1292 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000186 LowVol 0.89% 47.86% 130.72%
1293 QORA Qora QORA $0.283957 LowVol -0.09% -6.37% 39.52%
1294 CLINT Clinton CLINT $0.014304 LowVol -0.09% 0.88%
1295 GOLF Golfcoin GOLF $0.000159 LowVol -0.09% 45.49%
1296 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000159 LowVol -0.09%
1297 ANTX Antimatter ANTX $0.000159 LowVol 43.30%
1298 TURBO TurboCoin TURBO $0.000159 LowVol -0.15%
1299 MEN PeopleCoin MEN $0.000159 LowVol -0.09% 45.40%
1300 FAP FAPcoin FAP $0.010311 LowVol 0.78% 10.33% 65.66%
1301 OP Operand OP $0.001430 LowVol -0.15% 7.23% 45.49%
1302 DON Donationcoin DON $0.000795 LowVol -0.75% 58.84% 37.97%
1303 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -11.57% 454.82%
1304 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol -1.92%
1305 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -7.80% 75.90%
1306 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol -4.15%
1307 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -9.48%
1308 BUB Bubble BUB $0.033923 LowVol -0.36% 18.99% 58.49%
1309 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol -2.41%
1310 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol -7.98%
1311 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.495554 LowVol -3.76% 46.56%
1312 MONETA Moneta MONETA $0.000472 LowVol -5.65% 44.02%
1313 OPES Opescoin OPES $0.002458 LowVol -7.85% 7.33%
1314 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004779 LowVol -4.45% 28.64%
1315 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 6.98%
1316 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol 0.79%
1317 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol -4.20% 38.77%
1318 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003353 LowVol 0.36% -4.25% 13.67%
1319 TODAY TodayCoin TODAY $0.001120 LowVol 0.58% -4.10% 14.05%
1320 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol -6.53% -9.16%
1321 LTH LAthaan LTH $0.001295 LowVol -2.93%
1322 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 40.31%
1323 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol -11.48% 35.96%
1324 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006413 LowVol -25.05% -8.30%
1325 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.06%
1326 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol -1.08% -22.38%
1327 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1328 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol 0.00% 52.95%
1329 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 46.36%
1330 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 49.09%
1331 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1332 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1333 FC Facecoin FC $0.003480 -16.67%
1334 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -23.23%
1335 10MT 10M Token 10MT $0.002238 8.68% 5.54%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654 -10.95%
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 6.98% -11.61%

Quay lại phần 1

Phản hồi