Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 10h ngày 9/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 10h ngày 9/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 10h ngày 9/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16235.90 trên tổng giá trị $271,611,588,793

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $470.37 trên tổng giá trị $45,260,495,052

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1507.43 trên tổng giá trị $25,392,865,622

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.99 trên tổng giá trị $13,865,103,115

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.251976 trên tổng giá trị $9,761,334,762

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng FAL Falcoin (FAL) đang có giá hiện tại $0.000320 trên tổng giá trị $63 đã biến động tăng 101.70% trong 1h qua

    + Đồng XYLO XYLO (XYLO) đang có giá hiện tại $1.49 trên tổng giá trị đã biến động tăng 82.21% trong 1h qua

    + Đồng DON Donationcoin (DON) đang có giá hiện tại $0.000811 trên tổng giá trị đã biến động tăng 69.68% trong 1h qua

    + Đồng TELL Tellurion (TELL) đang có giá hiện tại $0.000321 trên tổng giá trị đã biến động tăng 50.23% trong 1h qua

    + Đồng BTCR Bitcurrency (BTCR) đang có giá hiện tại $0.007850 trên tổng giá trị $1,331,319 đã biến động tăng 45.34% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000160 trên tổng giá trị đã biến động tăng 9479.38% trong 24h qua

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000160 trên tổng giá trị đã biến động tăng 8302.42% trong 24h qua

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000020 trên tổng giá trị $1,812,170 đã biến động tăng 1331.14% trong 24h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.145056 trên tổng giá trị $1,433,178 đã biến động tăng 904.90% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.008187 trên tổng giá trị $3,972 đã biến động tăng 366.98% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.359902 trên tổng giá trị $27,213,810 đã biến động tăng 1583.30% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000160 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1388.64% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.839457 trên tổng giá trị $39,340 đã biến động tăng 975.43% trong 7 ngày qua

    + Đồng NYC NewYorkCoin (NYC) đang có giá hiện tại $0.000087 trên tổng giá trị $11,269,297 đã biến động tăng 580.47% trong 7 ngày qua

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000020 trên tổng giá trị $1,812,170 đã biến động tăng 563.64% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 10h ngày 9/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 NRO Neuro NRO $140,241 $0.003685 38,060,877 $895 0.85% 6.86% 109.07%
702 GPU GPU Coin GPU $139,781 $0.003453 40,477,042 $1,277 1.25% -5.11% 48.51%
703 CRDNC Credence Coin CRDNC $135,461 $0.039527 3,427,006 $798,162 1.89% 12.40% -98.92%
704 SCORE Scorecoin SCORE $132,332 $0.004361 30,346,591 $1,502 -1.80% -11.85% -12.77%
705 PRC PRCoin PRC $131,538 $0.008330 15,790,000 $662 -2.89% -14.46% -1.13%
706 HXX Hexx HXX $131,185 $0.088270 1,486,180 $777 0.86% -7.45% 93.57%
707 CJ Cryptojacks CJ $130,594 $0.000321 406,568,581 $2,236 0.88% -5.66% -17.28%
708 ACP AnarchistsPrime ACP $130,241 $0.029635 4,394,874 $23,220 -0.75% 2.10% -21.38%
709 VUC Virta Unique … VUC $125,987 $0.002048 61,502,800 $1,774 -1.05% -7.60% 54.35%
710 MONK Monkey Project MONK $125,609 $1.19 105,797 $8,958 -8.01% -29.73% -77.08%
711 CF Californium CF $124,898 $0.051905 2,406,254 $19,196 22.38% 16.85% 83.50%
712 SGR Sugar Exchange SGR $123,607 $0.035316 3,500,000 $7,211 0.73% -0.54% -8.47%
713 WOMEN WomenCoin WOMEN $120,431 $0.002723 44,220,400 $5,318 0.85% -5.90% 33.55%
714 MAR Marijuanacoin MAR $118,691 $0.078120 1,519,344 $1,449 6.22% -10.48% 16.91%
715 BAS BitAsean BAS $118,200 $0.023640 5,000,000 $2,255 2.10% 52.26% 4.06%
716 TAJ TajCoin TAJ $117,569 $0.014578 8,064,794 $1,000 5.19% 2.67% 55.10%
717 BITEUR bitEUR BITEUR $115,224 $1.37 84,197 $24,361 2.88% 14.74% 12.00%
718 611 SixEleven 611 $104,720 $0.242717 431,449 $2,723 0.87% -1.80% 53.47%
719 $$$ Money $$$ $102,952 $0.002244 45,887,218 $1,256 1.80% 20.64% 37.61%
720 CMT Comet CMT $102,898 $0.117890 872,830 $3,402 0.92% 6.21% 146.79%
721 FXE FuturXe FXE $101,653 $0.431793 235,421 $2,550 0.86% -33.13% -73.18%
722 MST MustangCoin MST $99,535 $0.157906 630,343 $920 0.85% -5.42% 6.05%
723 BLRY BillaryCoin BLRY $99,396 $0.011054 8,991,971 $4,046 0.85% -0.17% -46.65%
724 LTCR Litecred LTCR $84,672 $0.002801 30,227,750 $568 0.82% 2.59% 135.06%
725 EAGLE EagleCoin EAGLE $82,548 $0.039432 2,093,421 $691 -17.22% 6.34% 4.94%
726 EOT EOT Token EOT $81,175 $0.009826 8,260,903 $6,460 1.06% -26.07% -25.45%
727 POP PopularCoin POP $80,265 $0.000024 3,372,875,244 $527 0.11% -17.19% 11.80%
728 GLT GlobalToken GLT $80,050 $0.003052 26,226,500 $1,575 0.85% 11.01% 16.61%
729 CXT Coinonat CXT $79,004 $0.009162 8,623,200 $758 1.80% 3.80% 58.38%
730 KRONE Kronecoin KRONE $78,681 $0.021093 3,730,267 $871 1.25% -10.13% 99.60%
731 ERY Eryllium ERY $70,535 $0.012900 5,467,696 $3,451 -1.90% 0.35% 155.29%
732 VRS Veros VRS $65,748 $0.000135 486,609,040 $568 -5.35% 0.85% 91.07%
733 XCS CybCSec XCS $56,875 $0.004806 11,834,082 $2,346 0.85% 8.58% 48.02%
734 RBT Rimbit RBT $56,585 $0.000490 115,499,623 $662 0.52% 19.20% -27.72%
735 PONZI PonziCoin PONZI $56,421 $0.065522 861,099 $16,393 0.85% -41.06%
736 SLEVIN Slevin SLEVIN $56,071 $0.000801 70,000,000 $501 0.85% 17.63% 144.83%
737 CWXT CryptoWorldX … CWXT $53,998 $0.000906 59,630,200 $1,015 0.85% -26.87% 10.40%
738 KURT Kurrent KURT $52,387 $0.005281 9,919,485 $740 -0.82% -26.56% 3.19%
739 GRIM Grimcoin GRIM $52,386 $0.002725 19,222,950 $1,032 0.85% -2.19% 27.48%
740 FLAX Flaxscript FLAX $51,167 $0.009161 5,585,186 $2,302 -46.52% -61.75% -60.36%
741 ITZ Interzone ITZ $47,577 $0.025632 1,856,124 $841 -16.80% -7.19% 64.91%
742 XBTS Beatcoin XBTS $45,441 $0.029804 1,524,686 $2,059 0.85% -43.01% -3.77%
743 GSR GeyserCoin GSR $39,340 $0.839457 46,864 $16,014 -3.04% 97.42% 975.43%
744 CASH Cashcoin CASH $39,209 $0.000849 46,158,242 $5,983 0.82% -60.26% -28.88%
745 LBTC LiteBitcoin LBTC $38,019 $0.011925 3,188,280 $19,597 -1.42% 0.56% 273.17%
746 WORM HealthyWormCoin WORM $35,722 $0.000320 111,490,929 $524 0.85% -28.34%
747 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $33,739 $0.038884 867,702 $7,577 6.78% -29.75% 187.61%
748 MSCN Master Swiscoin MSCN $29,127 $0.000652 44,704,060 $1,046 0.72% -19.46% -43.59%
749 CREVA CrevaCoin CREVA $28,950 $0.000796 36,390,750 $2,228 0.83% 41.34% 18.68%
750 VPRC VapersCoin VPRC $22,300 $0.000029 780,124,964 $1,803 -12.25% -46.09% 20.70%
751 XRC Rawcoin XRC $18,760 $0.026615 704,882 $844 0.85% -5.38% 51.34%
752 LVPS LevoPlus LVPS $16,485 $0.010894 1,513,256 $1,911 0.85% -1.91% 35.44%
753 HMC HarmonyCoin HMC $6,410 $0.011421 561,235 $11,279 -13.06% -21.53% 1.18%
754 BCAP BCAP BCAP $19,504,100 $1.95 10,000,000 LowVol 2.15% 36.99% 41.68%
755 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
756 ETT EncryptoTel [… ETT $12,837,298 $0.206616 62,131,190 LowVol 0.85% 10.25% 32.65%
757 XC XCurrency XC $7,752,872 $1.32 5,870,319 LowVol 40.12%
758 ECN E-coin ECN $6,043,873 $1.28 4,712,792 LowVol 0.85% -34.57% -60.50%
759 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -11.11% 44.26%
760 ECOB Ecobit ECOB $4,388,009 $0.009873 444,444,444 LowVol -26.13% -20.87% -15.22%
761 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
762 FIMK FIMKrypto FIMK $3,693,770 $0.006402 577,004,618 LowVol 0.85% 43.90% 313.07%
763 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,712,116 $0.076829 35,300,866 LowVol -1.52% 7.74%
764 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,474,493 $0.000108 22,881,252,934 LowVol 3.70% 326.24% 51.67%
765 EMV Ethereum Movi… EMV $2,462,887 $0.375059 6,566,666 LowVol 2.15% 8.01% 1.06%
766 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,443,266 $0.081442 30,000,000 LowVol 2.62% -10.49% -21.18%
767 AHT Bowhead AHT $2,393,928 $0.299241 8,000,000 LowVol 2.18% 96.99%
768 RC RussiaCoin RC $1,934,040 $0.230851 8,377,873 LowVol 0.85% -5.37% 37.66%
769 RMC Remicoin RMC $1,885,300 $0.952545 1,979,224 LowVol 5.84% 12.06% 14.40%
770 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 5.17% -36.92%
771 MBI Monster Byte MBI $1,743,744 $0.103654 16,822,736 LowVol 0.85% 25.34% 63.23%
772 RKC Royal Kingdom… RKC $1,713,569 $0.634655 2,700,000 LowVol 4.19% 20.21% -23.26%
773 SHORTY Shorty SHORTY $1,634,060 $0.016341 100,000,000 LowVol 0.85% -5.96% 39.83%
774 ORB Orbitcoin ORB $1,303,884 $0.421426 3,093,980 LowVol 5.62% -1.72% 48.27%
775 SDC ShadowCash SDC $1,232,387 $0.184072 6,695,133 LowVol 0.85% -5.90% 21.65%
776 DCY Dinastycoin DCY $1,181,010 $0.000831 1,420,858,063 LowVol -8.83% -1.67% 55.34%
777 INPAY InPay INPAY $1,047,720 $0.104772 10,000,000 LowVol 6.40% -7.57% -23.02%
778 MAC Machinecoin MAC $1,045,237 $0.051654 20,235,425 LowVol -4.28% -12.59% 54.57%
779 METAL MetalCoin METAL $985,885 $0.012816 76,925,527 LowVol 0.93% -7.84% 34.55%
780 CARBON Carboncoin CARBON $971,519 $0.000063 15,392,009,612 LowVol 0.18% 12.05% 24.11%
781 GOOD Goodomy GOOD $967,353 $0.002192 441,349,000 LowVol 0.97% 64.69% 30.78%
782 TALK BTCtalkcoin TALK $868,744 $0.013306 65,290,635 LowVol 3.21% 12.28% 66.33%
783 VAL Valorbit VAL $852,321 $0.000160 5,320,291,568 LowVol 0.85%
784 MAX MaxCoin MAX $832,669 $0.013617 61,148,789 LowVol 0.85% -1.39% -0.18%
785 BPC Bitpark Coin BPC $807,090 $0.010761 75,000,000 LowVol 1.12% -44.02% 22.37%
786 RIYA Etheriya RIYA $716,057 $0.452762 1,581,531 LowVol 2.52% -52.40% 47.99%
787 TAG TagCoin TAG $669,470 $0.112341 5,959,266 LowVol 14.13% 7.43% 13.86%
788 XJO Joulecoin XJO $653,277 $0.018956 34,462,992 LowVol 2.16% -14.17% 106.58%
789 CHESS ChessCoin CHESS $641,466 $0.011872 54,032,769 LowVol 0.92% 36.93% 65.77%
790 NETKO Netko NETKO $617,944 $0.141565 4,365,090 LowVol -1.45% -15.86% 11.27%
791 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -50.22%
792 CFT CryptoForecast CFT $584,467 $0.012706 46,000,000 LowVol 0.83% 40.83% 52.57%
793 UNIC UniCoin UNIC $577,749 $0.194609 2,968,766 LowVol -0.35% 37.13% 89.75%
794 PIGGY Piggycoin PIGGY $564,658 $0.001158 487,522,382 LowVol 0.83% 2.82% 51.11%
795 USC Ultimate Secu… USC $558,404 $0.053988 10,343,113 LowVol 0.87% -36.37% -19.42%
796 OTX Octanox OTX $544,686 $0.064081 8,500,001 LowVol 0.85% 3.28% 23.12%
797 DGC Digitalcoin DGC $538,915 $0.019651 27,424,468 LowVol 0.04% -2.72% 74.45%
798 V Version V $534,447 $0.001139 469,129,594 LowVol 19.25% 9.28% -5.67%
799 SAC SACoin SAC $516,918 $0.073693 7,014,500 LowVol 0.85% -6.27% -3.47%
800 BITS Bitstar BITS $508,084 $0.022014 23,079,737 LowVol 0.87% -13.97% -15.44%
801 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
802 AU AurumCoin AU $500,584 $1.69 296,216 LowVol 7.41% -5.48% 21.73%
803 ITI iTicoin ITI $497,418 $15.54 32,000 LowVol 1.42% -8.79% -29.92%
804 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $486,053 $0.089541 5,428,300 LowVol 4.87% 16.23% 35.39%
805 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -12.37% -41.32%
806 GUN Guncoin GUN $481,999 $0.002445 197,147,278 LowVol -4.18% -2.37% 30.72%
807 WAY WayGuide WAY $480,801 $0.004806 100,040,708 LowVol 0.85% 46.90%
808 8BIT 8Bit 8BIT $480,142 $0.327108 1,467,841 LowVol 1.55% -4.02% 42.46%
809 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 9.32%
810 GLC GlobalCoin GLC $469,823 $0.007209 65,171,010 LowVol 0.85% -9.96% 57.42%
811 XGR GoldReserve XGR $463,768 $0.027008 17,171,382 LowVol 4.58% 17.04% -4.78%
812 DAXX DaxxCoin DAXX $462,258 $0.000928 498,147,880 LowVol -19.12% 3.84% 95.48%
813 STS Stress STS $452,678 $0.000801 565,134,332 LowVol 0.85% -8.14%
814 FUNK The Cypherfunks FUNK $452,646 $0.000010 46,301,407,499 LowVol 4.40% 44.17% 79.53%
815 888 OctoCoin 888 $450,956 $0.008944 50,419,940 LowVol 0.85% 27.83% 85.05%
816 BUCKS SwagBucks BUCKS $438,126 $1.36 321,650 LowVol 0.85% -8.31% 22.05%
817 BERN BERNcash BERN $434,207 $0.006095 71,234,301 LowVol 1.13% -14.43% 63.99%
818 NYAN Nyancoin NYAN $408,865 $0.001283 318,790,970 LowVol 0.88% -6.61% 46.90%
819 UFR Upfiring UFR $398,363 $0.027664 14,400,000 LowVol 2.15% 12.36% -8.16%
820 CUBE DigiCube CUBE $389,151 $0.000160 2,429,126,009 LowVol 0.85% -5.96%
821 BXT BitTokens BXT $377,246 $0.671117 562,116 LowVol 1.27% -54.83% -25.56%
822 PR Prototanium PR $374,772 $1.91 195,927 LowVol 1.76% 0.29% 41.00%
823 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol -11.01%
824 CYP Cypher CYP $356,199 $0.055960 6,365,285 LowVol -5.06%
825 FUCK FuckToken FUCK $349,410 $0.006799 51,392,878 LowVol 2.15% 12.01% -43.70%
826 SHDW Shadow Token SHDW $348,759 $0.049823 7,000,000 LowVol 0.85% 18.98% -4.37%
827 VIDZ PureVidz VIDZ $348,602 $0.002783 125,279,775 LowVol 0.78% -6.34% 33.15%
828 BIGUP BigUp BIGUP $339,965 $0.000160 2,119,031,218 LowVol 0.86% 1.86% 20.24%
829 LOT LottoCoin LOT $327,046 $0.000023 14,491,014,421 LowVol -7.25% 55.26% 13.63%
830 CORG CorgiCoin CORG $324,692 $0.000259 1,251,855,418 LowVol -12.95% 47.99% 133.67%
831 TRI Triangles TRI $319,720 $4.39 72,891 LowVol 1.06% 5.36% 35.99%
832 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol -6.56% 45.85%
833 FRC Freicoin FRC $317,362 $0.010733 29,567,396 LowVol 0.87% -6.65% 21.45%
834 YAC Yacoin YAC $307,263 $0.002563 119,873,454 LowVol 0.85% 0.31% 82.46%
835 SH Shilling SH $306,101 $0.007724 39,630,325 LowVol -0.25% 10.66% 23.92%
836 GAP Gapcoin GAP $305,278 $0.025287 12,072,540 LowVol 1.19% -12.55% 72.44%
837 J Joincoin J $304,226 $0.124255 2,448,402 LowVol 0.81% -20.54% 36.67%
838 HAL Halcyon HAL $299,471 $0.056391 5,310,612 LowVol 0.85% -9.80% 110.83%
839 WMC WMCoin WMC $289,936 $0.025152 11,527,489 LowVol 0.85% -5.90% 46.90%
840 Q2C QubitCoin Q2C $278,346 $0.001121 248,211,016 LowVol 0.85% -17.66% -20.90%
841 HODL HOdlcoin HODL $276,673 $0.001762 157,002,460 LowVol 0.85% -13.79% 40.65%
842 WYV Wyvern WYV $255,942 $0.144182 1,775,130 LowVol 0.85% -16.39% 31.71%
843 MRJA GanjaCoin MRJA $255,231 $0.057331 4,451,920 LowVol -3.78% 69.63%
844 ARI Aricoin ARI $248,906 $0.001775 140,262,505 LowVol 9.32% 16.57% 50.03%
845 EVIL Evil Coin EVIL $242,968 $0.011559 21,020,383 LowVol 0.85% 1.38% 50.47%
846 GAIA GAIA GAIA $240,476 $0.009978 24,101,381 LowVol 0.56% 0.95% -7.02%
847 GRT Grantcoin GRT $235,092 $0.005447 43,161,004 LowVol 0.85% -3.11% 21.82%
848 PASL Pascal Lite PASL $232,423 $0.054148 4,292,350 LowVol 0.85% -15.17% 26.34%
849 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $228,830 $0.288523 793,108 LowVol 0.85% -15.30% 158.61%
850 RBX Ripto Bux RBX $219,094 $0.000575 381,236,123 LowVol -4.20% -2.80% 28.58%
851 HMP HempCoin HMP $217,337 $0.000160 1,356,645,470 LowVol 0.87% -5.90%
852 I0C I0Coin I0C $215,280 $0.010259 20,985,347 LowVol 1.48% -36.18% 2.31%
853 ANTI AntiBitcoin ANTI $204,250 $0.011695 17,465,159 LowVol 0.87% -21.36% 21.86%
854 XRE RevolverCoin XRE $203,907 $0.009132 22,330,110 LowVol 0.85% -39.57% 37.99%
855 FIRE Firecoin FIRE $201,802 $2.05 98,412 LowVol 0.85% -5.96% 42.46%
856 PX PX PX $199,646 $0.002083 95,862,731 LowVol 0.85% 1.88% 19.89%
857 OHM OHM OHM $198,489 $0.006658 29,813,333 LowVol -0.21% -33.72%
858 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol
859 EUC Eurocoin EUC $193,985 $0.015623 12,416,554 LowVol 1.19% -9.07% 30.05%
860 FRK Franko FRK $193,694 $0.208102 930,767 LowVol 0.87% -18.61% 50.95%
861 BUMBA BumbaCoin BUMBA $190,782 $0.008491 22,469,514 LowVol 0.87% 24.69% 71.04%
862 E4ROW E4ROW E4ROW $187,768 $0.032587 5,762,000 LowVol 2.15% 116.40% 25.04%
863 JIN Jin Coin JIN $186,174 $0.018904 9,848,485 LowVol 0.85% 158.85% 194.42%
864 DLC Dollarcoin DLC $182,364 $0.020025 9,106,714 LowVol 0.85% -6.03% 46.90%
865 USDE USDe USDE $181,707 $0.000160 1,134,236,104 LowVol 0.85% -5.96% -14.46%
866 CNNC Cannation CNNC $178,060 $0.071888 2,476,893 LowVol 0.87% -23.99% 8.55%
867 VOT VoteCoin VOT $174,191 $0.010573 16,474,625 LowVol 0.85% -26.93% -28.46%
868 EMD Emerald Crypto EMD $174,055 $0.009105 19,117,129 LowVol 29.27% -13.58% 3.00%
869 TEK TEKcoin TEK $171,786 $0.000121 1,414,054,562 LowVol 0.56% -16.69% 11.77%
870 KED Darsek KED $170,984 $0.011807 14,481,580 LowVol 0.76% -13.30% -18.25%
871 MNC Mincoin MNC $170,858 $0.042387 4,030,919 LowVol 1.53% 10.08% -28.10%
872 XCT C-Bit XCT $170,807 $0.001086 157,223,250 LowVol 5.88% -3.41% 38.70%
873 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol -10.89%
874 URC Unrealcoin URC $164,297 $0.023390 7,024,402 LowVol 0.85% -13.76% -6.64%
875 LEA LeaCoin LEA $164,183 $0.000522 314,773,091 LowVol 2.02% -21.45% -14.85%
876 SLING Sling SLING $158,307 $0.147386 1,074,095 LowVol 0.85%
877 ARCO AquariusCoin ARCO $156,510 $0.104758 1,494,019 LowVol 0.91% -11.74% 40.57%
878 PXI Prime-XI PXI $151,838 $0.008488 17,889,175 LowVol -2.92% 14.60% 39.44%
879 CAGE CageCoin CAGE $151,779 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 1.93% 13.99% 83.32%
880 QTL Quatloo QTL $151,622 $0.019643 7,718,883 LowVol 0.85% 35.91% 35.35%
881 PRX Printerium PRX $146,108 $0.012359 11,821,728 LowVol 0.87% 98.62% 466.63%
882 PHO Photon PHO $145,454 $0.000007 20,542,312,102 LowVol 3.88% 6.11% 49.82%
883 MARS Marscoin MARS $144,806 $0.005121 28,279,074 LowVol 0.72% 11.21% 31.24%
884 TSE Tattoocoin (S… TSE $143,746 $0.001590 90,421,856 LowVol 0.56% 3.73% 58.56%
885 CTO Crypto CTO $143,116 $0.011695 12,237,684 LowVol 0.85% -5.90% -0.65%
886 CRX Chronos CRX $136,409 $0.001850 73,729,962 LowVol 28.93% 19.18% 124.33%
887 URO Uro URO $135,003 $0.111821 1,207,310 LowVol 0.85% 14.49% 102.64%
888 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol -0.24% 6.17%
889 SOON SoonCoin SOON $131,771 $0.010573 12,462,620 LowVol 0.85% -36.15% 14.19%
890 NEVA NevaCoin NEVA $130,031 $0.052610 2,471,580 LowVol 2.59% 2.35% 21.69%
891 BIP BipCoin BIP $128,520 $0.078979 1,627,261 LowVol 0.87% 8.68% 55.74%
892 BTQ BitQuark BTQ $125,123 $0.013777 9,081,731 LowVol 0.85% -13.96% 33.99%
893 ALL Allion ALL $124,305 $0.020051 6,199,359 LowVol 0.84% -0.01% 60.98%
894 ARG Argentum ARG $122,144 $0.014225 8,586,643 LowVol 2.71% -2.51% 9.35%
895 UNITS GameUnits UNITS $121,847 $0.035084 3,472,983 LowVol 0.85% -8.10% -13.28%
896 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $111,232 $0.013852 8,030,000 LowVol 0.57% 55.33% -31.26%
897 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 59.41%
898 SCRT SecretCoin SCRT $109,075 $0.025794 4,228,672 LowVol -9.88%
899 CNC CHNCoin CNC $108,737 $0.002208 49,242,887 LowVol -7.41%
900 GCC GuccioneCoin GCC $103,993 $0.005126 20,285,537 LowVol 0.85% -8.75% 48.17%
901 BITZ Bitz BITZ $103,657 $0.052066 1,990,891 LowVol 0.87% -6.47%
902 REE ReeCoin REE $100,387 $0.000039 2,560,000,000 LowVol 0.88% -15.59% -22.19%
903 JET Jetcoin JET $99,875 $0.020498 4,872,509 LowVol -20.25% -34.99%
904 ARB ARbit ARB $99,326 $0.012656 7,848,205 LowVol 0.93% 6.20% 61.18%
905 IMS Independent M… IMS $98,905 $0.018422 5,368,934 LowVol -15.05% -40.09% 4.92%
906 QCN QuazarCoin QCN $96,841 $0.016020 6,044,911 LowVol -13.60% -8.63% -40.43%
907 ZMC ZetaMicron ZMC $96,176 $0.000160 600,344,291 LowVol 0.85% -5.90% 46.69%
908 RPC RonPaulCoin RPC $94,026 $0.104772 897,430 LowVol 0.85% -5.93% 39.99%
909 MND MindCoin MND $91,513 $0.005767 15,867,695 LowVol 0.85% -6.03% 46.90%
910 WARP WARP WARP $90,876 $0.082974 1,095,224 LowVol -0.32% -7.06%
911 BVC BeaverCoin BVC $89,580 $0.028755 3,115,258 LowVol 17.45% 6.85% 21.92%
912 SOIL SOILcoin SOIL $88,800 $0.015573 5,702,048 LowVol 3.88% 1.77% 53.18%
913 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $87,992 $0.001104 79,719,140 LowVol -6.91% -15.60%
914 VEC2 VectorAI VEC2 $87,924 $0.005287 16,631,291 LowVol -5.29% -22.36% 9.67%
915 RUPX Rupaya RUPX $87,911 $0.014400 6,104,910 LowVol 0.79% -40.39% -53.44%
916 ADCN Asiadigicoin ADCN $87,868 $0.003524 24,931,054 LowVol 0.85% -2.10% 10.89%
917 XCO X-Coin XCO $87,788 $0.007088 12,384,976 LowVol -2.05% -5.50% 25.29%
918 JWL Jewels JWL $83,734 $0.004149 20,181,636 LowVol -9.73%
919 MAY Theresa May Coin MAY $82,979 $0.003305 25,109,600 LowVol 1.11% -18.90% 11.78%
920 ATX Artex Coin ATX $82,932 $0.004416 18,781,750 LowVol 0.85% -11.13% 9.62%
921 DRS Digital Rupees DRS $81,832 $0.000160 510,802,961 LowVol 0.85% -6.03% 46.90%
922 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol -8.59% -0.05%
923 EXN ExchangeN EXN $77,568 $0.015209 5,100,000 LowVol 0.98% 20.78% 117.96%
924 AMMO Ammo Rewards AMMO $74,761 $0.000961 77,777,777 LowVol 0.85% -37.57% 25.91%
925 COXST CoExistCoin COXST $74,518 $0.002750 27,100,000 LowVol 2.71% -48.57%
926 BRAIN Braincoin BRAIN $74,389 $0.007369 10,094,424 LowVol 0.85% -9.12% 23.22%
927 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 168.64%
928 DRM Dreamcoin DRM $69,069 $0.028195 2,449,632 LowVol 0.85% -47.59% -11.00%
929 SPT Spots SPT $69,049 $0.003082 22,406,021 LowVol 2.46% 13.07% -11.42%
930 EGO EGO EGO $67,285 $0.001121 60,000,001 LowVol 0.85% 60.43%
931 BIOS BiosCrypto BIOS $66,713 $0.003204 20,821,709 LowVol 26.09% -0.94% 46.84%
932 IMPS ImpulseCoin IMPS $64,867 $0.003204 20,245,510 LowVol 0.85% 4.56% 47.82%
933 ORLY Orlycoin ORLY $64,580 $0.001762 36,646,779 LowVol 0.87% -0.01% 46.90%
934 MCRN MACRON MCRN $64,309 $0.000160 401,421,401 LowVol 0.85% -27.30% -15.39%
935 VIP VIP Tokens VIP $63,714 $0.000763 83,450,403 LowVol -10.30% 74.21%
936 BENJI BenjiRolls BENJI $63,587 $0.003139 20,254,446 LowVol 1.02% 2.45% 50.33%
937 EGAS ETHGAS EGAS $61,991 $0.006103 10,157,540 LowVol -5.03% -24.05% 30.64%
938 PULSE Pulse PULSE $61,849 $0.004325 14,298,972 LowVol 0.85% -18.04% 41.61%
939 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 0.00% -6.39% 54.61%
940 BSC BowsCoin BSC $61,350 $0.011054 5,550,102 LowVol 0.85% -5.96% 10.17%
941 CRT CRTCoin CRT $60,956 $0.768968 79,270 LowVol 0.85% -5.96% 46.90%
942 SFC Solarflarecoin SFC $60,396 $0.004288 14,083,450 LowVol 0.74% 56.39% 25.72%
943 ICE iDice ICE $60,080 $0.038243 1,571,013 LowVol 22.79% -82.50% -74.86%
944 BRAT BRAT BRAT $58,077 $0.000363 160,000,000 LowVol 1.28% -8.66% 3.95%
945 BLZ BlazeCoin BLZ $57,896 $0.000095 608,557,394 LowVol 3.55% 39.09% 40.28%
946 ICOB ICOBID ICOB $57,849 $0.000542 106,701,874 LowVol 0.56% -29.33% 0.27%
947 CPN CompuCoin CPN $57,620 $0.002938 19,615,019 LowVol 0.89% -24.21% -14.19%
948 DIBC DIBCOIN DIBC $56,015 $0.011203 5,000,000 LowVol 0.84% -3.37% -8.79%
949 GPL Gold Pressed … GPL $55,028 $0.214510 256,527 LowVol 0.85% -29.96% -8.66%
950 300 300 Token 300 $54,308 $181.03 300 LowVol 0.85% -21.23% -25.03%
951 G3N G3N G3N $53,303 $0.007049 7,561,891 LowVol 0.87% -5.90% 46.60%
952 IMX Impact IMX $52,619 $0.000481 109,509,099 LowVol 0.85% 46.38% 340.59%
953 PIE PIECoin PIE $52,009 $0.003845 13,526,969 LowVol 0.87% -29.42% -55.14%
954 RIDE Ride My Car RIDE $48,674 $0.000481 101,276,976 LowVol 0.85% -17.53% 120.34%
955 CESC CryptoEscudo CESC $46,172 $0.000320 144,105,100 LowVol 0.85% -6.03% -2.06%
956 TOR Torcoin TOR $45,638 $0.144342 316,179 LowVol 0.85% -2.08% -31.48%
957 SONG SongCoin SONG $45,329 $0.001392 32,565,300 LowVol 3.84% -7.48% 27.56%
958 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol -5.07% -3.24%
959 FUZZ FuzzBalls FUZZ $44,782 $0.009272 4,829,945 LowVol 0.85% 1.69% 33.35%
960 UET Useless Ether… UET $44,627 $0.011253 3,965,716 LowVol 2.15% 7.50% 19.39%
961 NTWK Network Token NTWK $44,469 $0.003810 11,671,310 LowVol 2.15% -7.91% -29.88%
962 VLTC Vault Coin VLTC $43,391 $0.001430 30,341,910 LowVol 0.85% -21.20% 6.58%
963 PEX PosEx PEX $42,838 $0.017462 2,453,240 LowVol 0.85% -5.90% 46.85%
964 AGLC AgrolifeCoin AGLC $41,162 $0.005447 7,557,085 LowVol 0.85% -5.90% -12.38%
965 LUNA Luna Coin LUNA $40,644 $0.024682 1,646,721 LowVol 0.92% -4.78% 25.51%
966 FLVR FlavorCoin FLVR $40,175 $0.001922 20,898,106 LowVol 0.87%
967 OS76 OsmiumCoin OS76 $40,103 $0.044857 894,026 LowVol 11.66% -6.89% 45.81%
968 KNC KingN Coin KNC $39,826 $19.84 2,008 LowVol -4.92% 13.74%
969 ICON Iconic ICON $39,608 $0.066804 592,894 LowVol 0.85% -24.18% 11.45%
970 PLACO PlayerCoin PLACO $39,384 $0.001121 35,120,000 LowVol 0.85% 26.22% 57.82%
971 HVCO High Voltage HVCO $39,256 $0.026273 1,494,171 LowVol 0.85% 56.45%
972 ZYD Zayedcoin ZYD $39,011 $0.006248 6,243,840 LowVol 0.85% -5.97% 21.89%
973 BOAT BOAT BOAT $38,628 $0.002083 18,547,845 LowVol 0.87% -0.53% 31.17%
974 EREAL eREAL EREAL $38,566 $0.000564 68,427,562 LowVol 22.79% 32.56% -2.82%
975 VTA Virtacoin VTA $38,351 $0.000007 5,201,310,113 LowVol 1.22% -62.31% -50.63%
976 PLNC PLNcoin PLNC $35,591 $0.002083 17,089,600 LowVol 0.85% -5.90% 59.14%
977 STEPS Steps STEPS $35,449 $0.001903 18,625,017 LowVol -0.15% -16.82% -24.26%
978 LIR LetItRide LIR $34,884 $0.000961 36,292,092 LowVol 0.85% -5.96% 10.03%
979 WBB Wild Beast Block WBB $34,821 $0.207301 167,973 LowVol 0.93% -5.87% 33.56%
980 JOBS JobsCoin JOBS $33,969 $0.000320 106,019,270 LowVol 0.85% 33.32% 46.90%
981 BNX BnrtxCoin BNX $33,054 $0.001246 26,522,501 LowVol 3.28% -9.87% 26.96%
982 MILO MiloCoin MILO $32,843 $0.003044 10,789,954 LowVol 0.85% -1.34% -3.05%
983 DLISK DAPPSTER DLISK $32,040 $0.000320 100,000,000 LowVol 0.85% -37.26% -2.12%
984 XOC Xonecoin XOC $31,624 $0.075295 420,000 LowVol 0.85% 35.67%
985 IBANK iBank IBANK $30,455 $0.006728 4,526,324 LowVol 0.87% 11.38% 385.91%
986 ALTC Antilitecoin ALTC $30,290 $0.000961 31,512,613 LowVol 0.85% -5.90% 46.90%
987 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
988 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,796 LowVol -6.35% 46.19%
989 GEERT GeertCoin GEERT $29,564 $0.005807 5,091,200 LowVol 0.96% 56.01% 137.20%
990 DES Destiny DES $28,452 $0.017782 1,600,000 LowVol 0.87% -30.02%
991 GBT GameBet Coin GBT $27,251 $0.001282 21,262,780 LowVol 0.85% -37.31% -22.74%
992 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $26,929 $0.035725 753,776 LowVol 0.85% -0.68% 1.88%
993 DIX Dix Asset DIX $26,281 $2.6e-07 100,000,000,000 LowVol 0.84% -1.22% -14.18%
994 BIOB BioBar BIOB $25,826 $0.029157 885,756 LowVol 0.85% 50.24% 30.42%
995 SCS Speedcash SCS $25,545 $0.097563 261,831 LowVol 0.85% -19.28% 46.90%
996 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol -10.88% -4.92%
997 CAB Cabbage CAB $23,550 $0.002243 10,499,996 LowVol -3.75% 1.34% -17.70%
998 ARGUS Argus ARGUS $22,903 $0.019945 1,148,324 LowVol 0.87% 60.43% 193.48%
999 TRADE Tradecoin TRADE $21,949 $0.002809 7,813,804 LowVol -13.21% 3.10%
1000 ROOFS Roofs ROOFS $20,769 $0.000160 130,000,000 LowVol 0.85% -2.31% -29.94%
1001 ELS Elysium ELS $19,248 $0.004806 4,005,012 LowVol 0.85% -11.78% 25.91%
1002 JS JavaScript Token JS $19,025 $0.002381 7,991,996 LowVol 2.15% -25.74% 34.06%
1003 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $18,616 $0.001376 13,532,750 LowVol 5.52% -12.54% 65.93%
1004 TSTR Tristar Coin TSTR $17,720 $0.003524 5,027,857 LowVol 0.85% 4.53% -29.05%
1005 CRTM Corethum CRTM $17,587 $0.007035 2,500,000 LowVol 2.15% -45.81% 43.97%
1006 SLFI Selfiecoin SLFI $17,274 $0.000160 107,829,281 LowVol 0.87% -5.97% 46.90%
1007 QBK Qibuck Asset QBK $17,164 $0.010269 1,671,379 LowVol 2.77% -13.84% 38.44%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $16,050 $9.29 1,727 LowVol 0.85% -14.00% -3.88%
1009 SOCC SocialCoin SOCC $14,643 $0.010573 1,384,879 LowVol 0.85% 1.82% 52.43%
1010 VOLT Bitvolt VOLT $14,526 $0.000961 15,112,554 LowVol 0.85% 12.93% 54.77%
1011 GBC GBCGoldCoin GBC $12,885 $0.001134 11,361,817 LowVol 0.09% -5.18% -38.32%
1012 DAS DAS DAS $12,696 $0.004694 2,704,732 LowVol -66.76%
1013 MGM Magnum MGM $12,680 $0.003204 3,957,381 LowVol 0.85% -21.95% -24.67%
1014 SANDG Save and Gain SANDG $11,293 $0.003685 3,064,800 LowVol 0.87% -49.70%
1015 P7C P7Coin P7C $11,285 $0.000320 35,220,238 LowVol 0.87% -5.96%
1016 CCM100 CCMiner CCM100 $11,150 $0.003318 3,360,417 LowVol 2.97% -16.61% 18.53%
1017 NODC NodeCoin NODC $10,487 $0.006248 1,678,439 LowVol 0.87% -26.47% 50.76%
1018 ULA Ulatech ULA $7,994 $0.040050 199,586 LowVol 0.85% -30.49% 69.81%
1019 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,054 $0.000764 9,227,698 LowVol -55.34% -78.45% 74.07%
1020 CONX Concoin CONX $7,035 $0.009452 744,266 LowVol 0.85% -27.94% 47.85%
1021 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,633 $0.031314 211,827 LowVol 2.77% -8.05% 51.88%
1022 WBC WalletBuilder… WBC $6,085 $0.323608 18,803 LowVol 0.85% -37.33%
1023 MRNG MorningStar MRNG $5,925 $0.000181 32,677,590 LowVol -54.91% -9.45%
1024 KIC KibiCoin KIC $5,198 $0.000354 14,701,000 LowVol 2.12% -90.03% -86.49%
1025 NANOX Project-X NANOX $4,514 $57672.60 0.078264 LowVol 0.85% -14.18% 3.53%
1026 SOJ Sojourn SOJ $3,972 $0.008187 485,214 LowVol 0.89% 366.98%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,753 $0.002723 1,377,917 LowVol 0.85% -5.97% 31.93%
1028 LEX Lex4All LEX $3,704 $0.003704 1,000,000 LowVol 2.77% -3.27% 123.43%
1029 XNG Enigma XNG $2,991 $0.179907 16,627 LowVol 0.85% 11.02% 8.66%
1030 TOKEN SwapToken TOKEN $2,507 $1.6e-07 15,320,585,365 LowVol -3.06% 51.14% 88.86%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $1,867 $0.000320 5,826,388 LowVol 0.93% -5.90% 46.57%
1032 EBT Ebittree Coin EBT $1,425 $0.001127 1,264,511 LowVol 0.85% -69.86% -37.43%
1033 ABN Abncoin ABN $843 $0.012453 67,700 LowVol 0.85% -27.63% -9.18%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 DMB Digital Money… DMB $472 $0.001120 421,300 LowVol 0.81% -15.51% -0.58%
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -1.87%
1037 CALC CaliphCoin CALC $98 $0.001121 87,140 LowVol 0.85% 2.48%
1038 FDC Future Digita… FDC $74 $0.000027 2,753,201 LowVol 0.86%
1039 FAL Falcoin FAL $63 $0.000320 196,766 LowVol 101.70% -5.90% 14.94%
1040 APW AppleCoin APW $13 $0.000160 80,982 LowVol 0.85% -5.96% 46.90%
1041 BCD Bitcoin Diamo… BCD $34.51 $7,689,780 -0.34% 4.39% -30.87%
1042 ETN Electroneum ETN $0.122085 $7,680,830 -1.94% 35.78% 131.20%
1043 CMT CyberMiles CMT $0.165690 $6,994,710 2.13% 12.26%
1044 ERO Eroscoin ERO $0.178513 $6,728,200 0.85% -1.49%
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.77 $6,211,210 0.16% -2.30% 26.36%
1046 AI POLY AI AI $18.42 $3,324,760 2.40% 1.82% 13.78%
1047 NULS Nuls NULS $0.862960 $2,934,500 0.05% 9.85% 64.51%
1048 FRGC Fargocoin FRGC $10.55 $2,281,440 0.17% -3.34% 8.93%
1049 GRX GOLD Reward T… GRX $5.24 $2,176,890 4.40% 21.32% 17.89%
1050 REC Regalcoin REC $33.09 $2,081,700 1.12% 18.31% -33.08%
1051 FRST FirstCoin FRST $15.81 $1,934,010 0.82% 0.93% -4.46%
1052 ORME Ormeus Coin ORME $3.29 $1,883,240 -0.53% 11.46% 12.66%
1053 CLUB ClubCoin CLUB $3.44 $1,559,070 -1.70% -1.92% -43.72%
1054 TSL Energo TSL $0.032607 $1,049,840 2.73% 3.16% 5.02%
1055 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.80 $986,470 0.96% 0.39% 57.12%
1056 BTE BitSerial BTE $7.36 $840,040 5.99% 15.04% 59.57%
1057 B2X SegWit2x [Fut… B2X $201.85 $760,853 4.68% 8.15% -3.44%
1058 STC Santa Coin STC $0.720908 $749,756 -3.79% 1.00%
1059 THS TechShares THS $0.817147 $412,104 0.84% 9.61% -8.55%
1060 BOT Bodhi BOT $0.440858 $366,018 1.70% 6.96% -3.27%
1061 XIN Infinity Econ… XIN $0.030919 $346,110 6.36% 1.67% -9.57%
1062 XYLO XYLO XYLO $1.49 $303,276 82.21% -73.54%
1063 WC WINCOIN WC $0.782299 $297,848 1.96% -4.05% -5.21%
1064 RYZ ANRYZE RYZ $0.018304 $285,382 1.83% -13.77% -18.25%
1065 LLT LLToken LLT $0.383780 $280,672 2.27% 12.95% 20.43%
1066 BSR BitSoar BSR $0.160362 $264,289 -36.25% -30.33% -23.12%
1067 BT1 BT1 [CST] BT1 $15549.40 $228,191 -4.53% -15.74% 39.34%
1068 XCPO Copico XCPO $0.021698 $211,493 0.31% -4.23% -4.61%
1069 XID Sphre AIR XID $0.192506 $158,502 1.54% -3.06% 18.89%
1070 INF InfChain INF $0.013137 $152,671 7.40% 1.90% 51.13%
1071 ADK Aidos Kuneen ADK $22.75 $151,883 0.86% 0.20% -25.74%
1072 BWK Bulwark BWK $2.44 $151,266 -18.54%
1073 CAPP Cappasity CAPP $0.024298 $122,272 2.72% -2.91%
1074 BTCM BTCMoon BTCM $0.035303 $120,524 -3.58% 61.67% 256.76%
1075 BT2 BT2 [CST] BT2 $259.55 $109,011 -7.34% 40.54% 109.80%
1076 SBC StrikeBitClub SBC $0.694635 $101,675 12.60%
1077 UGT UG Token UGT $0.423967 $99,259 -3.63% 6.67% -6.90%
1078 QBT Qbao QBT $0.220891 $78,200 -1.90% 6.92%
1079 ICX ICON ICX $1.80 $74,269 1.53% 8.41% 16.27%
1080 DSR Desire DSR $0.322815 $58,843 1.52% 20.56% 24.50%
1081 GBG Golos Gold GBG $0.147369 $47,961 1.18% 1.45% -1.98%
1082 B3 B3Coin B3 $0.000105 $43,463 0.01% 115.24% 72.70%
1083 MKR Maker MKR $417.31 $37,705 2.15% 16.57% 7.58%
1084 EVR Everus EVR $1.54 $37,474 -1.50% 3.32% -28.62%
1085 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.014426 $30,255 9.24% 167.67% 284.99%
1086 FOR FORCE FOR $0.012764 $27,842 0.85% -2.65% 76.81%
1087 MSD MSD MSD $0.008173 $27,486 0.86% -9.36% -36.18%
1088 VIU Viuly VIU $0.013732 $24,927 1.22% 25.27% 83.18%
1089 SUR Suretly SUR $3.29 $23,666 2.71% 9.99% -4.13%
1090 SEND Social Send SEND $0.071610 $22,386 0.29% -30.70%
1091 VASH VPNCoin VASH $0.005927 $21,222 -0.69% 3.16% 25.88%
1092 SNOV Snovio SNOV $0.002736 $20,759 9.77%
1093 MAGE MagicCoin MAGE $15.20 $19,764 0.86% -56.11%
1094 BIXC BIXC BIXC $6.91 $19,352 0.85% 57.86%
1095 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.006120 $18,435 2.15% 34.16% 178.12%
1096 HAT Hawala.Today HAT $0.281368 $18,366 4.57% 49.32% 70.34%
1097 EFYT Ergo EFYT $15.58 $18,173 2.45% 9.05% 49.30%
1098 BTU Bitcoin Unlim… BTU $94.38 $15,370 -3.57% -3.84% -31.31%
1099 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.112767 $15,106 27.90% 59.64% 41.93%
1100 WISH MyWish WISH $0.146148 $13,689 -2.45% 28.24% -0.72%
1101 DEUS DeusCoin DEUS $0.277630 $13,532 3.41% 35.84% -24.66%
1102 TER TerraNova TER $5.85 $13,494 5.90% 58.17% 240.10%
1103 PLX PlexCoin PLX $0.028841 $12,598 0.61% -35.68% -85.54%
1104 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.089306 $10,833 0.66% -13.97% -11.36%
1105 SKR Sakuracoin SKR $0.008167 $10,539 6.46% -7.07% 484.07%
1106 MCR Macro MCR $1.64 $10,207 0.85% 16.92% -24.50%
1107 MOTO Motocoin MOTO $0.006032 $9,973 6.07% -61.82% 161.54%
1108 BCDN BlockCDN BCDN $0.073615 $9,949 -5.10% 15.57%
1109 MGC MergeCoin MGC $0.012335 $9,908 -6.44% -11.77% -5.44%
1110 COR CORION COR $0.752930 $8,728 0.85% -1.10% -17.69%
1111 BPL Blockpool BPL $0.221877 $8,324 1.73% 4.59% 72.84%
1112 TCOIN T-coin TCOIN $0.000320 $7,493 0.85% 15.23% 51.16%
1113 BON Bonpay BON $1.78 $7,016 10.35% -5.20%
1114 BOS BOScoin BOS $1.19 $6,822 0.87% 8.96% 7.03%
1115 AKY Akuya Coin AKY $0.133448 $6,355 30.24% -13.22% -14.52%
1116 FRD Farad FRD $0.090555 $6,022 2.69% -2.65% 2.28%
1117 ETT EncryptoTel [… ETT $0.090727 $5,880 1.13% -10.29% -34.66%
1118 FLASH Flash FLASH $0.006398 $5,580 0.72% 61.65% 37.79%
1119 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003834 $5,025 9.77% -23.12% 113.28%
1120 NUKO Nekonium NUKO $0.052867 $4,484 1.31% -13.74%
1121 SND Sand Coin SND $0.726717 $4,390 -8.91% -18.71% 21.97%
1122 TIE TIES Network TIE $0.089088 $4,171 -11.78% 51.91% 0.60%
1123 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003763 $4,141 -0.16% 0.35% 57.68%
1124 BLX Blockchain Index BLX $3.47 $3,917 2.15% 15.26% 25.11%
1125 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.245041 $3,657 7.94% 11.13% 16.92%
1126 B2B B2B B2B $0.419650 $3,544 2.15% 19.31% 0.35%
1127 DFS DFSCoin DFS $0.005473 $3,415 11.35% -17.76% -43.26%
1128 RCN Rcoin RCN $0.000160 $3,409 0.85% -5.90% 46.90%
1129 IBTC iBTC IBTC $0.007976 $3,401 2.15% 46.51% 29.82%
1130 SHND StrongHands SHND $2.2e-08 $3,377 0.56% -12.68% -0.29%
1131 PCN PeepCoin PCN $0.000160 $3,314 0.85% 9479.38% 1388.64%
1132 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.051577 $3,303 2.15% 15.09% -14.62%
1133 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002698 $3,278 4.65% -21.87% 3.03%
1134 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.45 $3,074 0.87% -8.58% -15.57%
1135 TRIA Triaconta TRIA $9.38 $3,045 5.31% 17.87% 1.19%
1136 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.092757 $2,734 -40.11% -40.86% 5.52%
1137 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004966 $2,658 5.75% -5.90% -16.00%
1138 HYTV Hyper TV HYTV $0.003671 $2,658 2.15% -35.05% -28.60%
1139 ONG onG.social ONG $0.168798 $2,631 2.15% 26.55% -53.68%
1140 APC AlpaCoin APC $0.023710 $2,570 0.93% -1.19% -19.77%
1141 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.003364 $2,568 0.85% 79.54% 85.46%
1142 OXY Oxycoin OXY $0.104765 $2,534 -2.08% -5.04% -24.96%
1143 BTBc Bitbase BTBc $0.004325 $2,526 18.39% -11.56% 15.83%
1144 CASH Cash Poker Pro CASH $0.062220 $2,453 2.15% 48.59% 66.23%
1145 MINEX Minex MINEX $0.019470 $2,446 -2.08% -8.38% -18.21%
1146 ABC Alphabit ABC $25.58 $2,387 0.85% 46.02% 46.47%
1147 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.002243 $2,230 0.85% -58.83% -42.01%
1148 OX OX Fina OX $0.000160 $2,208 0.74% -6.42% 38.41%
1149 XOT Internet of T… XOT $2242.82 $2,179 0.85% -10.25% 2.83%
1150 DMC DynamicCoin DMC $0.002416 $2,177 27.67% -10.79% -62.09%
1151 HNC Huncoin HNC $0.003204 $2,146 0.85% -2.96% 61.33%
1152 WILD Wild Crypto WILD $0.153525 $2,005 2.04% 20.04% 41.94%
1153 PEC Peacecoin PEC $0.059435 $1,979 0.87% -22.48% 3.01%
1154 PNX Phantomx PNX $0.019474 $1,965 19.02% 38.03% -0.33%
1155 SISA SISA SISA $0.007876 $1,928 -0.10% -17.00% -31.39%
1156 PRES President Trump PRES $0.005911 $1,896 0.85% -1.08% 24.97%
1157 X2 X2 X2 $0.000320 $1,814 0.87% 88.21% 193.79%
1158 ZBC Zilbercoin ZBC $0.035455 $1,805 6.25% 8.75% -17.52%
1159 GARY President Joh… GARY $0.113263 $1,736 0.85% -21.78% -47.38%
1160 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000399 $1,694 8.40% 5.00%
1161 GLS GlassCoin GLS $1.25 $1,676 34.68% 57.63% 27.94%
1162 DAY Chronologic DAY $4.33 $1,545 25.52% 34.09% 37.25%
1163 CME Cashme CME $0.000160 $1,392 0.87% -5.90% 46.90%
1164 WA WA Space WA $0.023069 $1,366 0.87% -14.35% 14.36%
1165 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.4e-07 $1,327 2.15% 123.95% 65.51%
1166 CC CyberCoin CC $0.000160 $1,299 0.85% -5.97% -26.55%
1167 ACC AdCoin ACC $0.086255 $1,277 0.81% -28.12% -9.56%
1168 FRN Francs FRN $0.036472 $1,275 1.36% -9.02% 36.37%
1169 DGPT DigiPulse DGPT $1.09 $1,242 1.64% -20.80% 2.54%
1170 EBIT eBIT EBIT $0.003095 $1,201 -3.96% 47.81% 145.93%
1171 UR UR UR $0.000806 $1,128 0.40% -35.12% 45.12%
1172 WIC Wi Coin WIC $0.002580 $1,109 0.86% -15.19% -18.38%
1173 STU bitJob STU $0.043893 $1,081 1.03% 130.31% 34.21%
1174 MCI Musiconomi MCI $0.034563 $1,020 2.18% -1.70% -19.92%
1175 BSN Bastonet BSN $0.000801 $948 0.85% -33.75% 22.41%
1176 COUPE Coupecoin COUPE $0.000094 $924 0.37% -0.69% 264.54%
1177 TELL Tellurion TELL $0.000321 $892 50.23% 42.94% 157.96%
1178 NAMO NamoCoin NAMO $0.000269 $871 0.92% 61.81% 73.74%
1179 VULC Vulcano VULC $0.008752 $827 0.83% -20.99% -2.21%
1180 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005163 $804 -5.54% -18.72% -1.48%
1181 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000320 $767 0.85% -38.42% -29.49%
1182 SFE SafeCoin SFE $0.000160 $721 0.87% -4.60%
1183 ELC Elacoin ELC $0.128347 $707 29.12% 15.47% 35.16%
1184 BAT BatCoin BAT $0.000003 $682 1.21% -14.39% 25.82%
1185 9COIN 9COIN 9COIN $0.004005 $653 0.85% -30.81% 47.65%
1186 MGC GulfCoin MGC $0.001928 $641 0.85% -21.50% -20.22%
1187 ACES Aces ACES $0.000165 $626 0.85% -51.71% 50.65%
1188 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011468 $620 1.07% -24.26% 12.43%
1189 GAY GAY Money GAY $0.024463 $599 3.10% -4.40% 116.89%
1190 EGOLD eGold EGOLD $0.011113 $584 7.81% 56.11% -4.67%
1191 NBIT netBit NBIT $0.074515 $563 0.87% 47.01% 75.03%
1192 BIRDS Birds BIRDS $0.000160 $558 -29.47% 46.89%
1193 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000764 $545 0.15% 42.63% 47.89%
1194 PLC PlusCoin PLC $0.000516 LowVol -5.09% -3.78% -31.16%
1195 CYDER Cyder CYDER $0.000320 LowVol 0.85% 88.21% 46.90%
1196 HIGH High Gain HIGH $0.000641 LowVol 0.85% 17.80% -14.44%
1197 PRN Protean PRN $0.000140 LowVol 0.76% 8.16% 172.83%
1198 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.005287 LowVol 0.85% -3.38%
1199 EAG EA Coin EAG $2.08 LowVol 0.85% -49.03% -37.31%
1200 FFC FireFlyCoin FFC $0.000160 LowVol 0.85% -6.03% 46.90%
1201 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 LowVol 3.88% 52.13% -94.88%
1202 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000481 LowVol 0.85% -5.96% 3.90%
1203 XRY Royalties XRY $0.000141 LowVol 2.62% -13.36% -95.60%
1204 BET BetaCoin BET $0.001455 LowVol 0.85% -14.53% -41.52%
1205 LDCN LandCoin LDCN $0.001223 LowVol 0.85% -48.40% -46.70%
1206 ANI Animecoin ANI $0.000320 LowVol 0.85% 88.21% 120.70%
1207 FUDD DimonCoin FUDD $0.001407 LowVol 2.15% 5.08% -14.28%
1208 EDRC EDRCoin EDRC $0.052263 LowVol -16.50% -19.83% -2.17%
1209 XDE2 XDE II XDE2 $2.33 LowVol 0.85% -6.23%
1210 QBT Cubits QBT $0.003397 LowVol 1.66% -4.77% -55.15%
1211 BXC Bitcedi BXC $0.005212 LowVol 1.98% 8.55% 81.27%
1212 KASHH KashhCoin KASHH $0.000160 LowVol 0.85% 8302.42% 46.52%
1213 STARS StarCash Network STARS $0.325547 LowVol 0.85% -12.69% 117.09%
1214 RHFC RHFCoin RHFC $0.001121 LowVol 0.87% 64.68% 14.25%
1215 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001343 LowVol 0.28% -2.89% 13.69%
1216 TODAY TodayCoin TODAY $0.001121 LowVol 0.85% -5.96% 14.26%
1217 EVC EventChain EVC $0.088298 LowVol -3.82% 40.58% -31.94%
1218 KARMA Karmacoin KARMA $0.000160 LowVol 0.87% -5.90%
1219 BIT First Bitcoin BIT $0.009612 LowVol 0.85% -12.93% -26.55%
1220 PRIMU Primulon PRIMU $0.000160 LowVol 0.85% -5.90% -26.55%
1221 HDLB HODL Bucks HDLB $0.054789 LowVol 0.85% 6.92% -1.74%
1222 REGA Regacoin REGA $0.001602 LowVol 0.87% -5.96% -8.19%
1223 TCR TheCreed TCR $0.000320 LowVol 0.85% -37.30% -11.12%
1224 SKC Skeincoin SKC $0.025632 LowVol 0.85% -8.81% 146.85%
1225 DBG Digital Bulli… DBG $0.005607 LowVol 0.85% 9.63% -12.51%
1226 DISK DarkLisk DISK $0.001282 LowVol 0.87% 25.38% 29.40%
1227 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003044 LowVol 0.93% 19.20% 77.60%
1228 HCC Happy Creator… HCC $0.000641 LowVol 0.85% -24.77% 46.90%
1229 DASHS Dashs DASHS $0.059915 LowVol 0.85% -5.13% 68.10%
1230 GRN Granite GRN $0.016020 LowVol 0.87% 9.63% 118.98%
1231 INDIA India Coin INDIA $0.000320 LowVol 0.87% -5.90% 46.90%
1232 STEX STEX STEX $1.34 LowVol 0.84% 1.87% 183.10%
1233 FUTC FutCoin FUTC $0.004005 LowVol 0.87% -5.97% 116.02%
1234 IQT iQuant IQT $0.182252 LowVol 0.85% 0.64% 7.52%
1235 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.008170 LowVol 0.85% -4.81% 86.72%
1236 SAK Sharkcoin SAK $0.002090 LowVol -2.50% -7.83% -4.88%
1237 WOW Wowcoin WOW $0.000160 LowVol 0.83% -4.38% 33.99%
1238 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005766 LowVol 0.87% -5.91% 42.90%
1239 XAU Xaucoin XAU $0.060396 LowVol 0.87% 33.32% 41.28%
1240 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000641 LowVol 0.85% -46.27% -26.55%
1241 NTC Natcoin NTC $0.108937 LowVol -11.05% 0.85% -41.41%
1242 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -1.03% 11.25% 21.48%
1243 BUB Bubble BUB $0.034283 LowVol 0.87% 45.65% 61.33%
1244 AIB Advanced Inte… AIB $0.011958 LowVol 0.87% -7.62% 163.97%
1245 ASN Aseancoin ASN $0.006408 LowVol 0.85% -10.38% -82.19%
1246 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.112141 LowVol 0.87% -9.96% 26.31%
1247 BEST BestChain BEST $0.001677 LowVol -3.49% 0.10% 27.88%
1248 MAGN Magnetcoin MAGN $0.647036 LowVol 0.84% -42.40% 47.54%
1249 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.053186 LowVol 2.77% -5.55% 54.84%
1250 PRM PrismChain PRM $0.002083 LowVol 0.87% -18.50% 72.19%
1251 LKC LinkedCoin LKC $0.000320 LowVol 0.87% -5.96%
1252 AV AvatarCoin AV $0.057673 LowVol 8.70% 1.43% 84.26%
1253 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000160 LowVol 0.85% -5.88% 45.76%
1254 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000320 LowVol 0.85% -5.97% -2.07%
1255 AXIOM Axiom AXIOM $0.023550 LowVol 0.87% -5.90% 41.01%
1256 XQN Quotient XQN $0.006728 LowVol 0.87% -3.60% 53.28%
1257 EUSD eUSD EUSD $0.000117 LowVol 2.15% -42.52% -66.22%
1258 TEAM TeamUp TEAM $0.000320 LowVol 0.85% -8.26% -2.54%
1259 WINK Wink WINK $0.000415 LowVol 3.55% 22.02% 73.58%
1260 SJCX Storjcoin X SJCX $0.258424 LowVol -1.45% -41.55%
1261 UTA UtaCoin UTA $0.003044 LowVol 0.85% 48.90% 19.63%
1262 IRL IrishCoin IRL $0.002563 LowVol 0.85% -16.35% 23.70%
1263 TOP TopCoin TOP $0.000568 LowVol 0.56% 11.47% 54.27%
1264 SWP Swapcoin SWP $0.107838 LowVol 2.15% 11.97% -3.23%
1265 VOYA Voyacoin VOYA $2.88 LowVol 0.85% -6.03% 91.71%
1266 MBL MobileCash MBL $0.000481 LowVol 0.87% -5.90% 46.90%
1267 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001282 LowVol 0.87% -65.99% 46.90%
1268 PDG PinkDog PDG $0.000320 LowVol 0.85%
1269 IFC Infinitecoin IFC $0.000015 LowVol 3.76% 32.49% 0.72%
1270 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 2.15% 12.01% 145.24%
1271 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003364 LowVol 0.85% -5.90% 14.08%
1272 XID International… XID $0.010894 LowVol 0.85% 1.01% 51.35%
1273 YEL Yellow Token YEL $0.005359 LowVol 2.15% -63.25%
1274 CYC Cycling Coin CYC $0.001602 LowVol 0.87% -14.45% -47.54%
1275 LEPEN LePen LEPEN $0.000119 LowVol 1.46% -3.08% 8.82%
1276 SHA SHACoin SHA $0.000801 LowVol 0.85% -21.69% 32.03%
1277 PAYP PayPeer PAYP $0.000160 LowVol 0.85% -5.90% 47.46%
1278 MARX MarxCoin MARX $0.001443 LowVol 0.85% 16.19% 22.97%
1279 ACN Avoncoin ACN $0.000641 LowVol 0.87% 25.47% 43.20%
1280 BGR Bongger BGR $0.000186 LowVol -4.77% 18.06% 12.83%
1281 GAIN UGAIN GAIN $0.001922 LowVol 0.85% -5.90% 252.55%
1282 EGG EggCoin EGG $0.060556 LowVol 0.85% 46.19%
1283 QBC Quebecoin QBC $0.002723 LowVol 0.85% -6.03% 46.92%
1284 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000160 LowVol 0.85% -5.96% -26.55%
1285 OMC Omicron OMC $0.169814 LowVol 0.85% -5.90%
1286 YES Yescoin YES $0.000147 LowVol -0.75% 128.93% 169.40%
1287 SHELL ShellCoin SHELL $0.047900 LowVol 0.85% 44.09%
1288 GBRC Global Busine… GBRC $0.000320 LowVol 0.85% 88.21% 193.91%
1289 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003204 LowVol 0.87% -5.90% 4.00%
1290 UNC UNCoin UNC $0.000160 LowVol 0.85% -5.90% 46.90%
1291 MAVRO Mavro MAVRO $0.028676 LowVol 0.85% -17.04% 112.05%
1292 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013617 LowVol -11.12% 26.13%
1293 TERA TeraCoin TERA $0.000160 LowVol 0.85% -5.90%
1294 POKE PokeCoin POKE $0.000160 LowVol 0.85% -5.97%
1295 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000187 LowVol 2.15% 48.55% 129.83%
1296 QORA Qora QORA $0.286216 LowVol 0.85% -7.63% 40.87%
1297 CLINT Clinton CLINT $0.014418 LowVol 0.85% 2.59%
1298 GOLF Golfcoin GOLF $0.000160 LowVol 46.90%
1299 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000160 LowVol
1300 TURBO TurboCoin TURBO $0.000160 LowVol
1301 MEN PeopleCoin MEN $0.000160 LowVol 0.85% 46.72%
1302 FAP FAPcoin FAP $0.010320 LowVol 2.15% 3.74% 66.27%
1303 OP Operand OP $0.001442 LowVol 0.93% 5.87% 46.83%
1304 DON Donationcoin DON $0.000811 LowVol 69.68% 54.45% 43.04%
1305 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -13.44% 455.02%
1306 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol -0.32% 17.44%
1307 HYPER Hyper HYPER $0.038432 LowVol -9.76% 76.20%
1308 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol -6.12%
1309 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -9.91%
1310 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol -4.42%
1311 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol -9.89%
1312 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.495554 LowVol -5.73% 46.82%
1313 MONETA Moneta MONETA $0.000472 LowVol -7.58% 44.26%
1314 OPES Opescoin OPES $0.002458 LowVol -9.87% 7.40%
1315 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004779 LowVol -0.09% -6.51% 28.81%
1316 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 7.16%
1317 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol 1.59%
1318 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol -6.12% 38.84%
1319 SPORT SportsCoin SPORT $0.001091 LowVol -8.52% -8.89%
1320 LTH LAthaan LTH $0.001295 LowVol -4.92%
1321 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 40.55%
1322 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol -13.42% 36.04%
1323 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006413 LowVol -26.81% -7.99%
1324 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -78.02%
1325 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol -1.92% -21.66%
1326 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1327 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol -0.77% 49.65%
1328 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 46.55%
1329 ANTX Antimatter ANTX $0.000156 LowVol 36.67%
1330 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 49.34%
1331 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1332 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1333 FC Facecoin FC $0.003480 -16.66%
1334 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -24.17%
1335 10MT 10M Token 10MT $0.002238 9.09% 3.40%
1336 FBL Faceblock FBL $0.001654 -10.98%
1337 IPY Infinity Pay IPY $0.003147 7.38% -13.30%

Quay lại phần 1

Phản hồi