Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 9/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 9/12/2017 (GMT +7) của 1334 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 9/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15737.90 trên tổng giá trị $263,266,345,333

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $461.55 trên tổng giá trị $44,407,922,530

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1475.88 trên tổng giá trị $24,860,700,491

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.40 trên tổng giá trị $12,240,523,256

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.251898 trên tổng giá trị $9,758,313,149

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng FIMK FIMKrypto (FIMK) đang có giá hiện tại $0.006145 trên tổng giá trị $3,545,820 đã biến động tăng 90.31% trong 1h qua

    + Đồng BTWTY Bit20 (BTWTY) đang có giá hiện tại $675,036 trên tổng giá trị $685,837 đã biến động tăng 66.60% trong 1h qua

    + Đồng CFD Confido (CFD) đang có giá hiện tại $0.032648 trên tổng giá trị $293,836 đã biến động tăng 62.01% trong 1h qua

    + Đồng GAY GAY Money (GAY) đang có giá hiện tại $0.022817 trên tổng giá trị đã biến động tăng 54.05% trong 1h qua

    + Đồng HONEY Honey (HONEY) đang có giá hiện tại $0.726543 trên tổng giá trị $246,640 đã biến động tăng 53.93% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000154 trên tổng giá trị đã biến động tăng 8105.93% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000153 trên tổng giá trị đã biến động tăng 744.27% trong 24h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.128642 trên tổng giá trị $1,269,641 đã biến động tăng 573.77% trong 24h qua

    + Đồng ANTX Antimatter (ANTX) đang có giá hiện tại $0.000154 trên tổng giá trị đã biến động tăng 516.55% trong 24h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000139 trên tổng giá trị đã biến động tăng 246.59% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000153 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2411.43% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.325523 trên tổng giá trị $24,614,259 đã biến động tăng 1679.53% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000154 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1362.77% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.724788 trên tổng giá trị $33,966 đã biến động tăng 1030.41% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000838 trên tổng giá trị $1,318,902 đã biến động tăng 868.63% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 9/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 KED Darsek KED $168,083 $0.011676 14,395,498 $555 -7.45% -18.98% -13.33%
702 LCP Litecoin Plus LCP $166,994 $0.225295 741,224 $3,788 -3.08% -4.24% 110.95%
703 SPRTS Sprouts SPRTS $165,194 $1.2e-07 1,387,039,156,099 $659 -2.13% -5.00% -27.39%
704 EBCH eBitcoinCash EBCH $163,409 $0.017598 9,285,500 $9,833 -0.94% 27.05% 21.81%
705 COAL BitCoal COAL $161,763 $0.035947 4,500,000 $3,747 -16.13% 6.55% 16.81%
706 RED RedCoin RED $160,138 $0.002161 74,107,896 $746 -23.89% -1.09% 9.38%
707 BITGOLD bitGold BITGOLD $159,124 $1768.65 89.9694 $1,369 0.00% 21.01% 18.84%
708 URC Unrealcoin URC $158,796 $0.022606 7,024,402 $653 -2.61% -28.57% -5.92%
709 XPY PayCoin XPY $157,654 $0.013331 11,826,380 $567 18.42% 13.17% 16.47%
710 BOST BoostCoin BOST $156,795 $0.013225 11,855,487 $2,078 -3.74% 3.48% -10.22%
711 MARS Marscoin MARS $155,917 $0.005514 28,279,074 $1,390 -2.57% 5.77% 43.85%
712 CRDNC Credence Coin CRDNC $153,277 $0.044727 3,426,981 $802,222 13.70% 17.27% -98.85%
713 DRXNE DROXNE DRXNE $146,091 $0.002311 63,220,511 $2,270 -3.58% 21.77% 9.14%
714 KAYI Kayicoin KAYI $145,245 $0.000511 284,249,756 $1,089 -2.40% -20.76% 20.80%
715 MONK Monkey Project MONK $139,141 $1.32 105,797 $4,277 -4.18% -35.86% -73.11%
716 CF Californium CF $135,430 $0.056285 2,406,133 $17,614 27.11% 30.18% 106.01%
717 ACP AnarchistsPrime ACP $135,162 $0.030755 4,394,874 $28,928 -1.13% 0.96% 14.63%
718 PRC PRCoin PRC $133,458 $0.008458 15,778,600 $18,523 -5.93% -23.78% -5.78%
719 HXX Hexx HXX $131,994 $0.088825 1,485,999 $571 -2.10% 25.34% 136.09%
720 GPU GPU Coin GPU $129,866 $0.003208 40,477,042 $624 -3.12% -14.09% 32.24%
721 SCORE Scorecoin SCORE $128,078 $0.004221 30,346,591 $915 -0.46% -9.64% 15.88%
722 XRA Ratecoin XRA $125,777 $0.001095 114,883,553 $1,872 -2.51% -33.40% -11.61%
723 TSE Tattoocoin (S… TSE $125,297 $0.001386 90,421,856 $773 -2.59% -3.81% 37.09%
724 CJ Cryptojacks CJ $125,065 $0.000308 406,568,581 $2,552 -2.60% -33.42% -17.45%
725 EMB EmberCoin EMB $121,354 $0.000001 92,192,822,723 $2,205 -41.81% -29.84% -68.60%
726 VUC Virta Unique … VUC $120,645 $0.001962 61,502,475 $1,848 -2.59% 4.10% 53.45%
727 WOMEN WomenCoin WOMEN $120,075 $0.002715 44,220,400 $7,374 -2.45% 0.55% 48.18%
728 ALL Allion ALL $119,204 $0.019228 6,199,359 $765 -2.51% 88.44% 64.42%
729 CASH Cashcoin CASH $116,767 $0.002530 46,158,242 $4,505 -2.51% 31.70% 118.38%
730 MAR Marijuanacoin MAR $116,726 $0.076903 1,517,837 $2,867 -2.85% -11.57% 25.52%
731 BAS BitAsean BAS $111,024 $0.022205 5,000,000 $2,419 2.16% 10.92% -8.04%
732 REE ReeCoin REE $107,790 $0.000042 2,560,000,000 $883 18.51% -40.09% -34.19%
733 TAJ TajCoin TAJ $107,247 $0.013302 8,062,309 $1,342 -2.90% 3.64% 50.48%
734 FLAX Flaxscript FLAX $104,669 $0.018741 5,585,181 $4,162 -2.36% -17.06% -27.63%
735 EAGLE EagleCoin EAGLE $103,447 $0.049415 2,093,421 $2,665 2.15% 87.05% 27.68%
736 CACH CacheCoin CACH $103,288 $0.024621 4,195,132 $1,076 -4.64% 11.18% -23.35%
737 611 SixEleven 611 $99,450 $0.230523 431,409 $2,489 -2.62% -6.45% 48.59%
738 BITEUR bitEUR BITEUR $99,372 $1.19 83,746 $9,848 -1.27% 1.37% -3.00%
739 FXE FuturXe FXE $97,770 $0.415299 235,421 $2,773 -32.53% -30.00% -72.74%
740 MST MustangCoin MST $94,584 $0.150052 630,343 $999 -2.62% -2.84% 10.38%
741 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $93,594 $0.011656 8,030,000 $2,093 -2.16% -30.35% -45.88%
742 NRO Neuro NRO $93,472 $0.002461 37,988,287 $1,187 -2.51% -34.56% 68.37%
743 CMT Comet CMT $88,119 $0.100958 872,830 $3,036 5.91% -27.47% 109.90%
744 XCO X-Coin XCO $86,413 $0.006977 12,384,976 $933 0.90% -18.58% 34.49%
745 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $85,817 $0.001076 79,719,140 $545 -2.62% -7.78% 3.61%
746 SGR Sugar Exchange SGR $82,976 $0.023707 3,500,000 $7,514 -3.20% -4.03% -40.10%
747 $$$ Money $$$ $82,879 $0.001806 45,887,218 $805 -3.15% 0.20% 18.67%
748 GLT GlobalToken GLT $81,152 $0.003095 26,218,800 $808 -2.61% 26.81% 22.43%
749 KRONE Kronecoin KRONE $80,374 $0.021576 3,725,117 $1,097 -2.89% -13.30% 107.57%
750 LTCR Litecred LTCR $79,868 $0.002642 30,227,750 $2,547 2.65% -19.99% 114.95%
751 DRS Digital Rupees DRS $78,554 $0.000154 510,802,961 $4,579 -2.62% -3.96% 45.96%
752 CXT Coinonat CXT $78,165 $0.009064 8,623,200 $643 -3.48% 0.59% 58.46%
753 MAY Theresa May Coin MAY $77,143 $0.003076 25,081,400 $800 -2.51% -11.79% -2.52%
754 KURT Kurrent KURT $73,708 $0.007431 9,919,485 $908 12.00% -10.76% 31.61%
755 EOT EOT Token EOT $72,978 $0.008834 8,260,903 $6,833 -18.62% -38.02% -33.27%
756 GPL Gold Pressed … GPL $70,142 $0.273430 256,527 $558 -2.51% -14.73% 8.85%
757 ERY Eryllium ERY $68,809 $0.012596 5,462,634 $3,337 -1.88% 9.65% 169.96%
758 VRS Veros VRS $64,213 $0.000132 486,609,040 $526 -2.93% 89.33% 81.80%
759 ICE iDice ICE $55,584 $0.035381 1,571,013 $598 -2.85% -72.14% -73.71%
760 BLRY BillaryCoin BLRY $55,313 $0.006151 8,991,965 $10,051 -20.51% -27.52% -64.37%
761 SPT Spots SPT $55,131 $0.002461 22,406,021 $2,202 -2.62% -19.71% -24.93%
762 CWXT CryptoWorldX … CWXT $54,948 $0.000921 59,630,200 $626 -2.51% -17.85% 16.05%
763 G3N G3N G3N $51,168 $0.006767 7,561,891 $1,180 -2.51% -3.93% 47.73%
764 ITZ Interzone ITZ $46,881 $0.025375 1,847,545 $1,600 0.43% -18.49% 230.73%
765 BNX BnrtxCoin BNX $43,613 $0.001644 26,522,501 $644 8.73% 26.46% 66.99%
766 NTWK Network Token NTWK $43,392 $0.003718 11,671,310 $576 2.16% 25.53% -29.07%
767 VLTC Vault Coin VLTC $41,322 $0.001362 30,340,160 $3,158 -2.62% -7.58% -1.04%
768 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $40,097 $0.046210 867,702 $16,141 -5.65% -9.08% 214.21%
769 LUNA Luna Coin LUNA $37,249 $0.022648 1,644,691 $538 -2.65% -9.97% 15.14%
770 LBTC LiteBitcoin LBTC $36,585 $0.011475 3,188,280 $19,577 -7.47% 6.59% 269.64%
771 GSR GeyserCoin GSR $33,966 $0.724788 46,864 $16,970 24.10% 136.60% 1030.41%
772 MSCN Master Swiscoin MSCN $32,128 $0.000719 44,701,440 $1,468 9.71% -28.12% -36.80%
773 IMX Impact IMX $31,700 $0.000289 109,509,099 $523 -2.51% -6.25% 87.90%
774 XBTS Beatcoin XBTS $24,794 $0.016261 1,524,686 $2,040 -4.83% -74.07% -27.15%
775 VPRC VapersCoin VPRC $23,982 $0.000031 780,124,964 $1,912 8.77% -12.61% 8.97%
776 ELS Elysium ELS $20,941 $0.005229 4,005,012 $697 -2.62% -1.08% 42.64%
777 GRIM Grimcoin GRIM $20,912 $0.002025 10,324,802 $1,841 -26.10% -34.63% -0.43%
778 XRC Rawcoin XRC $18,024 $0.025571 704,882 $865 -2.13% 0.40% 48.81%
779 CREVA CrevaCoin CREVA $16,914 $0.000465 36,390,750 $3,179 -2.64% -41.63% -35.88%
780 LVPS LevoPlus LVPS $15,826 $0.010458 1,513,256 $3,303 -2.61% -17.64% 46.31%
781 ULA Ulatech ULA $6,875 $0.034448 199,586 $1,529 -1.80% -25.82% 149.21%
782 HMC HarmonyCoin HMC $6,730 $0.011991 561,235 $4,864 -2.62% -9.61% 8.09%
783 XNG Enigma XNG $2,708 $0.162858 16,627 $710 -2.62% -22.64% -8.18%
784 BCAP BCAP BCAP $15,555,800 $1.56 10,000,000 LowVol 2.16% 9.70% 12.25%
785 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
786 ECOB Ecobit ECOB $12,515,244 $0.028159 444,444,444 LowVol 6.15% 118.47% 144.42%
787 ETT EncryptoTel [… ETT $12,095,265 $0.194673 62,131,190 LowVol -2.51% 10.26% 34.32%
788 XC XCurrency XC $7,752,724 $1.32 5,870,207 LowVol 8.61% 47.32%
789 ECN E-coin ECN $5,999,287 $1.27 4,708,536 LowVol -2.62% -54.59% -61.68%
790 YASH YashCoin YASH $5,228,833 $0.522869 10,000,273 LowVol -2.62% 29.91% 27.22%
791 PGL Prospectors Gold PGL $5,029,001 $0.077969 64,500,000 LowVol -2.62% -4.48% 43.75%
792 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 406.71%
793 FIMK FIMKrypto FIMK $3,545,820 $0.006145 577,004,618 LowVol 90.31% 24.38% 314.17%
794 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,945,875 $0.083450 35,300,866 LowVol -3.70% -2.28%
795 EMV Ethereum Movi… EMV $2,553,442 $0.388849 6,566,666 LowVol 2.16% 12.19% 7.52%
796 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,204,100 $0.073470 30,000,000 LowVol -8.27% -14.30% -30.86%
797 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,145,782 $4.61 465,952 LowVol -2.20% 8.89% -8.64%
798 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,920,819 $0.316643 6,066,196 LowVol -2.62% -29.58% 28.39%
799 RC RussiaCoin RC $1,855,280 $0.221450 8,377,873 LowVol -2.61% -19.29% 54.83%
800 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 5.59% -16.73%
801 SHORTY Shorty SHORTY $1,568,610 $0.015686 100,000,000 LowVol -2.62% -6.71%
802 REX REX REX $1,488,585 $0.171877 8,660,756 LowVol 2.16% 24.88% 24.96%
803 AHT Bowhead AHT $1,365,392 $0.170674 8,000,000 LowVol 6.05% -14.73%
804 SDC ShadowCash SDC $1,273,629 $0.190232 6,695,133 LowVol -2.51% 3.43% 29.80%
805 MAC Machinecoin MAC $1,231,864 $0.060879 20,234,525 LowVol 1.49% 7.94% 89.17%
806 ORB Orbitcoin ORB $1,195,466 $0.386422 3,093,680 LowVol -2.51% -5.47% 38.25%
807 STRC StarCredits STRC $1,141,853 $0.253745 4,500,000 LowVol -2.51% -3.96% 3.66%
808 GIM Gimli GIM $1,097,872 $0.013723 80,000,000 LowVol 2.15% 105.65% 57.15%
809 TALK BTCtalkcoin TALK $1,080,534 $0.016550 65,290,635 LowVol -3.50% 6.21% 116.30%
810 UTC UltraCoin UTC $994,160 $0.022265 44,651,827 LowVol -11.93% 9.36% -23.31%
811 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $974,278 $0.000043 22,879,677,934 LowVol 8.23% 61.00% -30.47%
812 METAL MetalCoin METAL $970,062 $0.012610 76,925,527 LowVol -2.62% -18.71% 25.99%
813 INPAY InPay INPAY $953,467 $0.095347 10,000,000 LowVol -2.51% -1.35% -27.49%
814 KOBO Kobocoin KOBO $928,337 $0.037584 24,700,248 LowVol -1.88% -3.11% 7.84%
815 VAL Valorbit VAL $844,938 $0.000159 5,319,431,263 LowVol -0.83%
816 GOOD Goodomy GOOD $677,727 $0.001536 441,349,000 LowVol 0.58% 36.99% -11.32%
817 EBET EthBet EBET $661,046 $0.077747 8,502,500 LowVol -0.76% -12.19% -21.06%
818 PIGGY Piggycoin PIGGY $641,964 $0.001317 487,522,135 LowVol -8.90% 92.00% 72.79%
819 CFT CryptoForecast CFT $605,967 $0.013173 46,000,000 LowVol -2.51% 15.88% 60.75%
820 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 11.63% -49.06%
821 BBT BitBoost BBT $578,488 $0.118960 4,862,878 LowVol 2.16% 9.70% 1.51%
822 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 9.42%
823 BITS Bitstar BITS $498,123 $0.021583 23,079,737 LowVol -2.47% -22.43% -9.65%
824 STS Stress STS $496,217 $0.000878 565,134,332 LowVol 9.71%
825 SAC SACoin SAC $496,211 $0.070741 7,014,461 LowVol -2.62% -6.75% -4.08%
826 ITI iTicoin ITI $492,259 $15.38 32,000 LowVol -5.41% -5.55% -19.91%
827 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -22.67% -24.69%
828 GUN Guncoin GUN $480,389 $0.002437 197,112,628 LowVol 0.87% -3.47% 34.72%
829 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -17.83%
830 GLC GlobalCoin GLC $471,049 $0.007228 65,171,010 LowVol -2.62% -3.93% 63.41%
831 XGR GoldReserve XGR $466,567 $0.027171 17,171,382 LowVol 33.17% -6.83% -6.09%
832 WAY WayGuide WAY $461,543 $0.004614 100,040,708 LowVol -2.62% 45.96%
833 8BIT 8Bit 8BIT $453,553 $0.308993 1,467,841 LowVol -5.61% -3.50% 28.43%
834 AU AurumCoin AU $449,155 $1.52 296,216 LowVol -4.51% -17.46% 14.73%
835 V Version V $441,578 $0.000941 469,067,771 LowVol -2.62% -34.75% -21.32%
836 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $433,654 $0.079888 5,428,300 LowVol 0.00% 5.35% 40.91%
837 DAXX DaxxCoin DAXX $432,982 $0.000869 498,085,960 LowVol -1.68% 3.45% 86.29%
838 FUNK The Cypherfunks FUNK $411,326 $0.000009 46,301,407,499 LowVol 11.59% 33.90% 82.22%
839 UNIC UniCoin UNIC $410,458 $0.138262 2,968,699 LowVol -1.62% 0.15% 37.45%
840 STV Sativacoin STV $385,928 $0.054458 7,086,675 LowVol -2.51% 6.29% 104.94%
841 PR Prototanium PR $380,351 $1.94 195,924 LowVol -2.60% -1.81% 46.13%
842 CUBE DigiCube CUBE $373,563 $0.000154 2,429,126,009 LowVol -2.51% -3.96%
843 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol -5.36%
844 ICN iCoin ICN $336,990 $0.011534 29,217,325 LowVol -2.61% 50.06% 0.57%
845 VIDZ PureVidz VIDZ $334,610 $0.002671 125,279,775 LowVol -2.61% -16.82% 35.30%
846 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol -0.63% 50.98%
847 FUCK FuckToken FUCK $305,674 $0.005948 51,392,878 LowVol 2.15% -15.29% -55.99%
848 SHDW Shadow Token SHDW $296,330 $0.042333 7,000,000 LowVol 0.31% -4.79% 3.46%
849 GAP Gapcoin GAP $295,139 $0.024452 12,070,039 LowVol -9.46% -34.74% 76.66%
850 BIGUP BigUp BIGUP $292,722 $0.000138 2,118,853,978 LowVol -2.52% -9.60% 4.08%
851 HODL HOdlcoin HODL $289,475 $0.001845 156,861,495 LowVol -2.51% -0.41% 50.04%
852 LOT LottoCoin LOT $281,333 $0.000019 14,491,014,421 LowVol 8.71% 15.39% 10.31%
853 J Joincoin J $279,333 $0.114088 2,448,402 LowVol -0.22% -5.13% 40.34%
854 WMC WMCoin WMC $278,322 $0.024144 11,527,489 LowVol -2.51% -3.98% 45.99%
855 XRE RevolverCoin XRE $274,709 $0.012303 22,328,944 LowVol -2.51% 23.37% 99.12%
856 Q2C QubitCoin Q2C $267,195 $0.001076 248,209,762 LowVol -2.62% -19.75% -21.40%
857 PASL Pascal Lite PASL $262,416 $0.061206 4,287,400 LowVol 10.74% -3.81% 44.72%
858 ARI Aricoin ARI $255,951 $0.001825 140,262,505 LowVol -3.45% 13.49% 64.20%
859 WYV Wyvern WYV $248,243 $0.139944 1,773,877 LowVol -2.51% -13.90% 33.04%
860 MRJA GanjaCoin MRJA $239,623 $0.053825 4,451,920 LowVol -2.62% 15.95% 98.42%
861 GAIA GAIA GAIA $227,609 $0.009444 24,101,381 LowVol -2.33% -6.89% -0.63%
862 SH Shilling SH $224,231 $0.005660 39,617,125 LowVol -2.79% -26.89% -8.66%
863 FRK Franko FRK $220,915 $0.237347 930,767 LowVol 0.13% -7.73% 77.62%
864 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $219,542 $0.276813 793,108 LowVol -2.51% -13.58% 83.93%
865 BUN BunnyCoin BUN $215,178 $0.000002 102,320,715,635 LowVol 2.82% 12.41% -53.66%
866 AMBER AmberCoin AMBER $215,050 $0.004921 43,699,481 LowVol -2.62% -42.02% -46.66%
867 RBX Ripto Bux RBX $214,768 $0.000563 381,236,123 LowVol -2.53% 0.30% 35.93%
868 GRT Grantcoin GRT $212,375 $0.004921 43,155,875 LowVol -2.61% -6.12% 13.92%
869 HMP HempCoin HMP $208,632 $0.000154 1,356,645,470 LowVol -2.62% -3.98%
870 I0C I0Coin I0C $204,017 $0.009722 20,985,328 LowVol -0.68% -18.01% 2.71%
871 HAL Halcyon HAL $198,401 $0.037370 5,309,140 LowVol -2.61% -40.17% 37.14%
872 CNNC Cannation CNNC $196,654 $0.079395 2,476,893 LowVol -2.48% -5.73% 6.06%
873 ANTI AntiBitcoin ANTI $196,069 $0.011226 17,465,159 LowVol -2.51% -16.84% 21.08%
874 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 4.88% 88.21%
875 FIRE Firecoin FIRE $193,719 $1.97 98,412 LowVol -2.62% 41.44%
876 OHM OHM OHM $192,474 $0.006459 29,799,498 LowVol -2.62% -3.96%
877 BUMBA BumbaCoin BUMBA $183,130 $0.008151 22,468,280 LowVol -2.62% 26.91% 74.16%
878 VTA Virtacoin VTA $181,019 $0.000035 5,201,310,113 LowVol 5.99% -17.48% 450.59%
879 JIN Jin Coin JIN $178,717 $0.018147 9,848,485 LowVol -2.62% 88.82% 190.19%
880 PX PX PX $176,891 $0.001845 95,854,245 LowVol -2.51% 9.51%
881 DLC Dollarcoin DLC $175,059 $0.019223 9,106,714 LowVol -2.62% -3.96% 45.71%
882 TEK TEKcoin TEK $172,731 $0.000122 1,414,054,562 LowVol 14.57% -11.78% 16.63%
883 ISL IslaCoin ISL $169,700 $0.112109 1,513,704 LowVol -2.61% -3.98%
884 EUC Eurocoin EUC $168,480 $0.013569 12,416,554 LowVol -1.20% -15.96% 14.84%
885 ARCO AquariusCoin ARCO $161,206 $0.107943 1,493,435 LowVol -2.86% -3.77% 47.85%
886 MNM Mineum MNM $160,812 $0.017042 9,436,367 LowVol 2.05% -45.96% 7.82%
887 PHO Photon PHO $158,008 $0.000008 20,536,544,931 LowVol 10.72% 27.37% 88.17%
888 XCT C-Bit XCT $157,439 $0.001001 157,223,250 LowVol -7.24% -15.98% 54.55%
889 CON PayCon CON $154,337 $0.006698 23,042,604 LowVol -2.62% 44.26% 28.56%
890 SLING Sling SLING $151,965 $0.141482 1,074,095 LowVol -2.51% 51.01%
891 PRX Printerium PRX $141,804 $0.011995 11,821,728 LowVol -2.62% 107.12% 469.26%
892 LEA LeaCoin LEA $138,634 $0.000441 314,694,691 LowVol 5.86% -30.10% -21.81%
893 CTO Crypto CTO $137,326 $0.011226 12,232,563 LowVol -2.62% -4.94% -6.69%
894 CAGE CageCoin CAGE $133,867 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 12.11% -21.58% -17.87%
895 IMS Independent M… IMS $130,747 $0.024352 5,368,934 LowVol -2.60% -10.05% 52.24%
896 EMP EMoneyPower EMP $130,163 $0.014148 9,200,000 LowVol -2.62% 69.91%
897 SOON SoonCoin SOON $126,038 $0.010113 12,462,620 LowVol -2.62% -9.31% 27.27%
898 CRX Chronos CRX $125,008 $0.001695 73,729,962 LowVol 7.17% 55.12% 95.15%
899 BIP BipCoin BIP $120,119 $0.073817 1,627,261 LowVol -20.01% -10.15% 46.20%
900 PXI Prime-XI PXI $118,970 $0.006653 17,882,385 LowVol -35.46% -5.23% 13.62%
901 UNITS GameUnits UNITS $116,898 $0.033659 3,472,983 LowVol -2.62% -18.96% 34.98%
902 ARG Argentum ARG $116,660 $0.013590 8,584,255 LowVol -2.60% 3.63% 4.20%
903 NEVA NevaCoin NEVA $113,348 $0.045889 2,470,030 LowVol -2.24% -14.95% 4.04%
904 DRM Dreamcoin DRM $110,378 $0.045059 2,449,632 LowVol -2.62% -34.41% 55.79%
905 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 8.56% 65.00%
906 SCRT SecretCoin SCRT $109,252 $0.025836 4,228,672 LowVol -2.51% -3.93%
907 CNC CHNCoin CNC $108,695 $0.002208 49,224,143 LowVol -0.01% -1.50% 326.44%
908 URO Uro URO $106,201 $0.087965 1,207,310 LowVol -2.62% -19.54% 50.44%
909 QTL Quatloo QTL $100,753 $0.013053 7,718,883 LowVol -2.61% -27.66% -5.52%
910 JET Jetcoin JET $100,344 $0.020594 4,872,509 LowVol 2.16% -14.82% -46.18%
911 GCC GuccioneCoin GCC $99,828 $0.004921 20,285,537 LowVol -2.62% -5.22% 48.75%
912 BITZ Bitz BITZ $99,505 $0.049980 1,990,891 LowVol -2.62% -4.51%
913 ARB ARbit ARB $95,312 $0.012149 7,845,280 LowVol -2.62% 51.14% 58.44%
914 QCN QuazarCoin QCN $92,962 $0.015378 6,044,911 LowVol -2.62% -30.17% -33.58%
915 ZMC ZetaMicron ZMC $92,324 $0.000154 600,344,291 LowVol -2.62% -3.96% 45.96%
916 RPC RonPaulCoin RPC $90,212 $0.100575 896,966 LowVol -2.62% -3.91% 36.14%
917 POP PopularCoin POP $89,721 $0.000027 3,372,875,244 LowVol -20.72% 6.82% 28.32%
918 EGAS ETHGAS EGAS $89,177 $0.008779 10,157,540 LowVol 2.15% 9.14% 117.05%
919 WARP WARP WARP $88,257 $0.080583 1,095,224 LowVol -2.62% -3.96%
920 RUPX Rupaya RUPX $88,241 $0.014455 6,104,502 LowVol -6.14% -39.39% -58.26%
921 MND MindCoin MND $87,848 $0.005536 15,867,695 LowVol -2.51% -3.93% 45.35%
922 PONZI PonziCoin PONZI $86,473 $0.100422 861,099 LowVol -2.62%
923 JWL Jewels JWL $83,734 $0.004149 20,181,636 LowVol -4.04% 25.72%
924 BTQ BitQuark BTQ $82,401 $0.009073 9,081,731 LowVol -2.61% -39.73% -5.72%
925 SLM Slimcoin SLM $80,400 $0.005382 14,937,439 LowVol -2.51% -0.05%
926 MNC Mincoin MNC $79,603 $0.019751 4,030,279 LowVol 6.76% -45.18% -52.87%
927 SOIL SOILcoin SOIL $79,430 $0.013930 5,702,048 LowVol -6.80% -5.29% 41.39%
928 MCRN MACRON MCRN $77,859 $0.000194 401,421,401 LowVol 0.73% -5.86% 31.75%
929 KIC KibiCoin KIC $77,539 $0.005274 14,701,000 LowVol 18.18% 69.94% -13.36%
930 VEC2 VectorAI VEC2 $76,721 $0.004614 16,629,545 LowVol -2.61% -46.36% 1.15%
931 CPN CompuCoin CPN $76,094 $0.003879 19,615,019 LowVol -2.59% 20.55% 20.05%
932 BRAT BRAT BRAT $74,232 $0.000464 160,000,000 LowVol 1.45% 73.89% 40.71%
933 EXN ExchangeN EXN $73,905 $0.014491 5,100,000 LowVol 2.69% 19.27% 110.04%
934 AMMO Ammo Rewards AMMO $71,766 $0.000923 77,777,777 LowVol -2.51% -3.96% 7.96%
935 BRAIN Braincoin BRAIN $71,409 $0.007074 10,094,424 LowVol -2.62% -7.67% 26.69%
936 BVC BeaverCoin BVC $70,664 $0.022683 3,115,258 LowVol -2.62% -30.98% 0.40%
937 ATX Artex Coin ATX $70,060 $0.003730 18,781,750 LowVol -3.62% -21.34% 5.94%
938 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 9.78% 104.33%
939 COXST CoExistCoin COXST $67,019 $0.002473 27,100,000 LowVol 0.29% -45.57%
940 PULSE Pulse PULSE $65,969 $0.004614 14,298,972 LowVol -16.44% -20.30% 56.39%
941 ICOB ICOBID ICOB $65,637 $0.000615 106,701,874 LowVol -2.62% -27.82% 11.24%
942 ADCN Asiadigicoin ADCN $65,178 $0.002614 24,931,054 LowVol -2.51% -30.55% -17.49%
943 EGO EGO EGO $64,589 $0.001076 60,000,001 LowVol -2.62% -3.93% 65.57%
944 VIP VIP Tokens VIP $64,167 $0.000769 83,450,403 LowVol -2.61% -3.96% 48.18%
945 300 300 Token 300 $62,283 $207.61 300 LowVol -2.51% 2.76% 5.18%
946 IMPS ImpulseCoin IMPS $62,269 $0.003076 20,245,510 LowVol -2.62% 6.71% 45.46%
947 ORLY Orlycoin ORLY $61,993 $0.001692 36,646,779 LowVol -2.51% 5.68% 44.59%
948 E4ROW E4ROW E4ROW $60,366 $0.013726 4,398,000 LowVol 2.15% -12.11%
949 BENJI BenjiRolls BENJI $60,346 $0.002979 20,254,346 LowVol 0.32% 2.68% 24.56%
950 RBT Rimbit RBT $60,240 $0.000522 115,499,623 LowVol -0.69% 11.33% -9.31%
951 BSC BowsCoin BSC $59,746 $0.010765 5,550,102 LowVol -2.51% -2.53% 11.06%
952 TAGR TAGRcoin TAGR $59,468 $0.001538 38,669,634 LowVol -2.61% -3.98% 62.18%
953 CRT CRTCoin CRT $58,515 $0.738168 79,270 LowVol -2.62% -3.96% 45.96%
954 BLZ BlazeCoin BLZ $53,823 $0.000088 608,557,394 LowVol 7.47% 30.27% 36.16%
955 DIBC DIBCOIN DIBC $53,403 $0.010681 5,000,000 LowVol -2.56% -4.96% -8.31%
956 PIE PIECoin PIE $52,114 $0.003845 13,555,131 LowVol -2.62% 4.39% 7.33%
957 BIOS BiosCrypto BIOS $51,233 $0.002461 20,821,709 LowVol -2.51% -3.93% 50.88%
958 XCS CybCSec XCS $50,957 $0.004306 11,834,082 LowVol -2.62% -11.47% 26.75%
959 RIDE Ride My Car RIDE $46,725 $0.000461 101,276,976 LowVol -2.62% 44.05% 59.19%
960 SONG SongCoin SONG $46,351 $0.001423 32,565,300 LowVol -6.14% -0.06% 24.06%
961 ICON Iconic ICON $45,589 $0.076893 592,894 LowVol -2.62% -34.77% 34.21%
962 UET Useless Ether… UET $45,360 $0.011438 3,965,716 LowVol 2.16% 20.66% 26.71%
963 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 0.97% -1.96%
964 CESC CryptoEscudo CESC $44,322 $0.000308 144,105,100 LowVol -2.62% -6.51% -2.65%
965 FUZZ FuzzBalls FUZZ $42,338 $0.008766 4,829,945 LowVol -2.51% -32.70% 34.43%
966 TOR Torcoin TOR $41,602 $0.131579 316,179 LowVol -3.16% -21.63% -28.64%
967 PEX PosEx PEX $41,123 $0.016763 2,453,240 LowVol -2.62% -3.96% 45.96%
968 AGLC AgrolifeCoin AGLC $39,488 $0.005229 7,552,150 LowVol -2.62% 42.02% -12.93%
969 FLVR FlavorCoin FLVR $38,566 $0.001845 20,898,106 LowVol -2.62%
970 HVCO High Voltage HVCO $38,144 $0.025528 1,494,171 LowVol -3.34% 55.26%
971 KNC KingN Coin KNC $37,839 $18.85 2,008 LowVol -2.51% -1.93% 11.80%
972 PLACO PlayerCoin PLACO $37,806 $0.001076 35,120,000 LowVol -2.62% 2.01% 42.24%
973 BOAT BOAT BOAT $37,660 $0.002030 18,547,845 LowVol -2.64% -22.23% 43.50%
974 ZYD Zayedcoin ZYD $37,448 $0.005998 6,243,840 LowVol -2.62% -1.40% 21.12%
975 SFC Solarflarecoin SFC $35,711 $0.002536 14,083,450 LowVol -1.37% -25.40% -18.17%
976 STEPS Steps STEPS $34,371 $0.001845 18,625,017 LowVol -2.61% -42.38% -28.02%
977 PLNC PLNcoin PLNC $34,166 $0.001999 17,089,600 LowVol -2.61% -3.96% 57.79%
978 LIR LetItRide LIR $33,486 $0.000923 36,291,428 LowVol -2.51% -3.93%
979 WBB Wild Beast Block WBB $33,391 $0.198998 167,796 LowVol -2.62% -4.22% 27.81%
980 GBT GameBet Coin GBT $32,699 $0.001538 21,262,780 LowVol -2.62% -19.97% -8.77%
981 JOBS JobsCoin JOBS $32,608 $0.000308 106,019,270 LowVol -2.62% -3.96% 45.96%
982 SLEVIN Slevin SLEVIN $32,295 $0.000461 70,000,000 LowVol -2.62% -8.19% 45.96%
983 EREAL eREAL EREAL $31,307 $0.000458 68,427,562 LowVol 2.15% 7.55% -11.81%
984 DLISK DAPPSTER DLISK $30,757 $0.000308 100,000,000 LowVol -2.62% -35.98% -5.26%
985 XOC Xonecoin XOC $30,357 $0.072279 420,000 LowVol -2.62%
986 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
987 SDP SydPak SDP $29,985 $0.187650 159,795 LowVol -0.44% 51.41%
988 DES Destiny DES $29,527 $0.018454 1,600,000 LowVol -14.81% -36.65% -24.83%
989 ALTC Antilitecoin ALTC $29,077 $0.000923 31,512,613 LowVol -2.51% -3.93% 46.10%
990 CAB Cabbage CAB $29,065 $0.002768 10,499,996 LowVol 33.03% 5.09%
991 DIX Dix Asset DIX $27,548 $2.8e-07 100,000,000,000 LowVol 0.97% -34.75% 14.11%
992 OS76 OsmiumCoin OS76 $27,360 $0.030603 894,026 LowVol -31.69% -29.52% 28.53%
993 IBANK iBank IBANK $27,147 $0.005998 4,526,324 LowVol -2.51% 4.51% 311.83%
994 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol -5.22% -1.95%
995 BIOB BioBar BIOB $24,791 $0.027989 885,756 LowVol -2.62% -1.81% 26.47%
996 SCS Speedcash SCS $24,522 $0.093655 261,831 LowVol -2.62% -9.18% 45.96%
997 TRADE Tradecoin TRADE $21,909 $0.002809 7,799,654 LowVol -7.68% 38.52%
998 MILO MiloCoin MILO $20,876 $0.001935 10,789,954 LowVol -2.62% -19.27% -34.61%
999 SOCC SocialCoin SOCC $20,446 $0.014763 1,384,879 LowVol -2.62% 52.91% 56.44%
1000 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $20,054 $0.026605 753,776 LowVol -2.51% -27.11% -21.54%
1001 ROOFS Roofs ROOFS $19,992 $0.000154 130,000,000 LowVol -2.62% -4.37% -40.15%
1002 JS JavaScript Token JS $18,564 $0.002323 7,991,996 LowVol 2.16% -44.31% 2.75%
1003 QBK Qibuck Asset QBK $18,339 $0.010972 1,671,379 LowVol -1.84% 49.25%
1004 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $18,032 $0.001332 13,532,750 LowVol -2.86% -7.90% 45.05%
1005 WORM HealthyWormCoin WORM $17,145 $0.000154 111,489,027 LowVol -2.62% -51.93% -71.24%
1006 GEERT GeertCoin GEERT $16,648 $0.003270 5,091,200 LowVol -2.51% -2.58% 47.85%
1007 SLFI Selfiecoin SLFI $16,583 $0.000154 107,829,281 LowVol -2.62% 45.99%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $15,407 $8.92 1,727 LowVol -2.62% -6.85% -2.17%
1009 CRTM Corethum CRTM $14,871 $0.005948 2,500,000 LowVol 2.15% -53.59% 26.43%
1010 GBC GBCGoldCoin GBC $12,771 $0.001124 11,361,817 LowVol -0.22% -27.43% 16.21%
1011 ARGUS Argus ARGUS $12,694 $0.011054 1,148,324 LowVol -2.51% -7.88% 38.39%
1012 DAS DAS DAS $12,679 $0.004694 2,701,012 LowVol -16.20%
1013 MGM Magnum MGM $12,172 $0.003076 3,957,381 LowVol -2.62% -27.33% -30.77%
1014 VOLT Bitvolt VOLT $11,620 $0.000769 15,112,554 LowVol -27.47% -19.97% 43.89%
1015 SANDG Save and Gain SANDG $10,840 $0.003537 3,064,800 LowVol -47.56% -48.63%
1016 P7C P7Coin P7C $10,833 $0.000308 35,220,238 LowVol -2.51% -3.93% -1.56%
1017 CCM100 CCMiner CCM100 $10,605 $0.003156 3,360,417 LowVol -1.94% -18.43% 15.20%
1018 NODC NodeCoin NODC $10,067 $0.005998 1,678,439 LowVol -2.62% -33.12% 45.11%
1019 WBC WalletBuilder… WBC $9,397 $0.499778 18,803 LowVol 4.11%
1020 TSTR Tristar Coin TSTR $7,732 $0.001538 5,027,857 LowVol -35.08% -67.40% -52.89%
1021 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,868 $0.000744 9,227,698 LowVol -2.64% -26.30% -27.82%
1022 CONX Concoin CONX $6,753 $0.009073 744,266 LowVol -25.38% -17.90% 45.96%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,634 $0.031316 211,827 LowVol -1.94% -5.31% 55.21%
1024 MRNG MorningStar MRNG $5,924 $0.000181 32,675,395 LowVol -59.07% -12.49%
1025 NANOX Project-X NANOX $5,404 $69049.40 0.078264 LowVol -2.51% 17.17% 53.87%
1026 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,450 $0.003229 1,377,917 LowVol -2.62% 18.63% 116.56%
1027 LEX Lex4All LEX $3,523 $0.003523 1,000,000 LowVol -1.84% 19.52% 117.16%
1028 TOKEN SwapToken TOKEN $1,976 $1.3e-07 15,320,585,365 LowVol 1.45% 22.17% 30.24%
1029 DGCS Digital Credits DGCS $1,792 $0.000308 5,826,388 LowVol -2.51% -27.12%
1030 EBT Ebittree Coin EBT $1,524 $0.001205 1,264,511 LowVol 1.25% -68.64% -40.00%
1031 ABN Abncoin ABN $1,052 $0.015532 67,700 LowVol -2.51% -11.56% 12.62%
1032 SOJ Sojourn SOJ $972 $0.002002 485,214 LowVol -2.44% 24.13%
1033 DMB Digital Money… DMB $583 $0.001383 421,300 LowVol 22.15% -21.48% 32.39%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1036 CALC CaliphCoin CALC $78 $0.000891 87,140 LowVol 7.33%
1037 FDC Future Digita… FDC $70 $0.000026 2,753,201 LowVol -2.03% -4.69% -69.79%
1038 FAL Falcoin FAL $30 $0.000154 196,766 LowVol -2.51% -51.96% -21.59%
1039 APW AppleCoin APW $12 $0.000154 80,708 LowVol -2.51% -3.96% 45.96%
1040 ATMC ATMCoin ATMC $3.80 $10,151,900 0.00% 2.30% 35.38%
1041 BCD Bitcoin Diamo… BCD $34.34 $8,458,910 3.56% -4.64% -31.29%
1042 ERO Eroscoin ERO $0.164248 $6,459,860 -2.84% 24.06%
1043 CMT CyberMiles CMT $0.161501 $6,231,440 -0.35% -7.44%
1044 ETN Electroneum ETN $0.099872 $4,302,130 -2.27% 17.50% 108.12%
1045 NULS Nuls NULS $0.879771 $3,540,130 -7.15% 0.62% 72.66%
1046 AI POLY AI AI $17.68 $3,201,370 -0.75% -2.60% 9.94%
1047 GRX GOLD Reward T… GRX $4.97 $2,549,130 1.19% 19.22% 10.20%
1048 FRST FirstCoin FRST $15.36 $2,403,880 -2.82% -9.81% -4.56%
1049 REC Regalcoin REC $33.26 $2,358,640 -2.30% 1.97% -28.98%
1050 FRGC Fargocoin FRGC $10.61 $2,111,370 -0.55% -3.35% 7.96%
1051 ORME Ormeus Coin ORME $3.08 $1,785,670 -0.35% -6.25% 12.30%
1052 CLUB ClubCoin CLUB $3.22 $1,747,630 -3.39% -16.48% -46.48%
1053 TSL Energo TSL $0.033493 $1,143,130 6.80% 0.66% 8.49%
1054 BTE BitSerial BTE $6.87 $828,886 -3.78% 0.49% 57.03%
1055 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.66 $753,037 -0.97% 1.26% 57.37%
1056 THS TechShares THS $0.925232 $696,764 8.29% 11.23% 9.61%
1057 B2X SegWit2x [Fut… B2X $186.29 $651,921 0.74% -4.26% -9.62%
1058 STC Santa Coin STC $0.615124 $601,388 -4.66% -17.99%
1059 XIN Infinity Econ… XIN $0.028912 $460,755 0.71% -4.58% -17.92%
1060 RYZ ANRYZE RYZ $0.016710 $415,026 -5.86% -20.37% -23.16%
1061 BOT Bodhi BOT $0.431983 $327,379 2.21% 2.49% -3.36%
1062 WC WINCOIN WC $0.734342 $306,734 -9.33% -24.82% -11.54%
1063 LLT LLToken LLT $0.369639 $291,413 0.09% 3.20% 17.75%
1064 XYLO XYLO XYLO $3.08 $273,190 3.23% -35.69%
1065 CAPP Cappasity CAPP $0.023609 $259,507 3.26% -15.66%
1066 ADK Aidos Kuneen ADK $19.53 $242,675 -7.51% -21.02% -43.42%
1067 INF InfChain INF $0.012918 $227,243 -1.53% -2.45% 46.53%
1068 XCPO Copico XCPO $0.023740 $200,126 -13.24% 11.68% 3.04%
1069 BT2 BT2 [CST] BT2 $261.97 $171,996 -14.14% 66.30% 124.88%
1070 XID Sphre AIR XID $0.186749 $152,903 -4.37% -1.91% 18.77%
1071 GBG Golos Gold GBG $0.133791 $122,023 -2.59% -6.86% -16.98%
1072 BT1 BT1 [CST] BT1 $15554.50 $121,880 -2.88% -13.10% 46.98%
1073 ICX ICON ICX $1.75 $108,985 -1.64% 0.77% 18.67%
1074 BSR BitSoar BSR $0.198075 $104,267 25.57% -13.16% 8.33%
1075 BTCM BTCMoon BTCM $0.032675 $99,417 -1.18% 25.33% 233.64%
1076 B3 B3Coin B3 $0.000046 $93,006 1.43% -17.84% -35.88%
1077 QBT Qbao QBT $0.221650 $73,252 2.27% 5.80%
1078 DSR Desire DSR $0.173950 $55,503 -3.69% -38.90% -28.43%
1079 MKR Maker MKR $402.13 $54,286 2.15% 10.48% 7.73%
1080 UGT UG Token UGT $0.429966 $44,930 2.19% 8.41% -3.08%
1081 MSD MSD MSD $0.008019 $42,721 -3.60% -23.07% -37.17%
1082 FRD Farad FRD $0.083668 $39,190 -2.45% -19.90% 6.84%
1083 EVR Everus EVR $1.51 $38,552 -7.41% -1.83% -27.93%
1084 SEND Social Send SEND $0.087504 $36,360 10.94% -22.31%
1085 FOR FORCE FOR $0.012305 $36,131 -2.62% -24.23% 154.14%
1086 SUR Suretly SUR $2.99 $35,715 2.04% 23.66% -10.92%
1087 AIB Advanced Inte… AIB $0.012299 $30,844 -2.51% 2.27% 194.16%
1088 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003380 $27,521 5.57% -17.21% 75.64%
1089 VIU Viuly VIU $0.013361 $25,811 -1.04% 24.57% 67.26%
1090 VASH VPNCoin VASH $0.005690 $23,918 -6.59% -6.56% 24.36%
1091 MAGE MagicCoin MAGE $17.69 $23,065 -15.41% -74.30%
1092 BTU Bitcoin Unlim… BTU $99.50 $21,922 2.44% 6.31% -27.07%
1093 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.087102 $21,502 -0.75% -10.06% -2.43%
1094 EFYT Ergo EFYT $13.74 $20,999 1.97% -13.25% 56.96%
1095 SKR Sakuracoin SKR $0.007561 $20,825 -10.90% -34.71% 482.77%
1096 FLASH Flash FLASH $0.005073 $18,688 -7.64% -2.06% -3.69%
1097 WISH MyWish WISH $0.127649 $18,559 2.15% 19.18% -10.03%
1098 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.013895 $17,767 -11.88% 181.73% 276.42%
1099 MOTO Motocoin MOTO $0.007929 $15,121 -0.41% -60.63% 246.80%
1100 COR CORION COR $0.744292 $14,791 -7.46% -13.43% -17.67%
1101 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004895 $14,005 -9.00% -31.97% 110.81%
1102 BCDN BlockCDN BCDN $0.077321 $13,979 2.15% 17.85%
1103 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.084120 $13,661 -12.25% 9.35% 6.07%
1104 DEUS DeusCoin DEUS $0.322641 $13,534 32.60% 25.80% -11.67%
1105 MCR Macro MCR $1.66 $10,500 -2.65% -4.59% -22.99%
1106 MGC MergeCoin MGC $0.012764 $10,271 -9.08% -15.04% 4.43%
1107 SYNC Sync SYNC $738.17 $10,027 -2.62%
1108 AERM Aerium AERM $0.242048 $9,880 -19.36% -49.88% -74.06%
1109 PLX PlexCoin PLX $0.030798 $9,863 4.43% -34.68% -88.91%
1110 TER TerraNova TER $5.43 $9,472 -3.23% 46.34% 173.15%
1111 BLX Blockchain Index BLX $3.25 $8,560 2.16% 8.18% 22.91%
1112 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003807 $7,600 5.52% 1.30% 67.01%
1113 AKY Akuya Coin AKY $0.130563 $7,487 3.46% -20.13% -16.27%
1114 HYTV Hyper TV HYTV $0.005490 $7,184 2.15% 1.95% -11.15%
1115 BOS BOScoin BOS $1.25 $6,969 -3.70% 2.98% 29.18%
1116 BPL Blockpool BPL $0.200841 $6,804 -2.62% 7.57% 58.38%
1117 HAT Hawala.Today HAT $0.250655 $6,469 2.16% 33.55% 34.27%
1118 WILD Wild Crypto WILD $0.137206 $5,710 1.68% 13.11% 29.93%
1119 STEX STEX STEX $1.38 $5,233 0.65% 26.30% 228.93%
1120 SND Sand Coin SND $0.683134 $5,064 -14.97% -32.64% -0.10%
1121 DFS DFSCoin DFS $0.005681 $4,664 -8.30% -49.13% -41.06%
1122 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002413 $4,613 -11.77% -20.22% 1.28%
1123 TCOIN T-coin TCOIN $0.000290 $4,554 -2.84% 58.99% 32.81%
1124 PNX Phantomx PNX $0.015289 $4,454 2.58% -5.00% -26.71%
1125 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.050327 $4,441 2.16% 17.81% -13.43%
1126 DGPT DigiPulse DGPT $1.38 $4,045 0.15% -4.43% 12.88%
1127 ONG onG.social ONG $0.164708 $3,996 2.15% 9.40% -49.59%
1128 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.240656 $3,961 -11.15% -16.12% 23.59%
1129 APC AlpaCoin APC $0.023091 $3,841 3.67% -20.64% -16.59%
1130 BON Bonpay BON $1.13 $3,613 1.09% -42.54%
1131 OX OX Fina OX $0.000153 $3,606 -4.19% -15.48% 26.15%
1132 WA WA Space WA $0.022145 $3,239 -2.62% -11.35% 13.61%
1133 PCN PeepCoin PCN $0.000154 $3,141 -2.62% 141.15% 1362.77%
1134 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.23 $3,053 -2.51% -6.71% -16.52%
1135 MCI Musiconomi MCI $0.037875 $2,989 0.43% 1.50% -41.15%
1136 NUKO Nekonium NUKO $0.047673 $2,894 0.74% -20.80%
1137 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.136253 $2,650 -2.51% 5.46% 24.23%
1138 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004921 $2,644 -2.62% 1.94% -10.15%
1139 ACC AdCoin ACC $0.090165 $2,591 -19.42% -26.69% -13.76%
1140 BTBc Bitbase BTBc $0.003383 $2,531 -2.62% -32.05% -3.94%
1141 UR UR UR $0.001263 $2,384 -12.38% -22.17% 140.05%
1142 SKC Skeincoin SKC $0.023375 $2,364 -2.62% -27.00% 131.87%
1143 CASH Cash Poker Pro CASH $0.045753 $2,362 3.18% 10.81% -14.73%
1144 SHND StrongHands SHND $2.2e-08 $2,255 -2.49% -0.57% -1.86%
1145 GLS GlassCoin GLS $0.922556 $2,225 -2.62% -15.12% 1.76%
1146 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.001538 $2,169 -2.62% -75.99% -66.33%
1147 PEC Peacecoin PEC $0.066435 $2,129 -2.51% -10.31% 11.01%
1148 XOT Internet of T… XOT $2152.99 $2,092 -2.62% -10.25% 2.17%
1149 DBG Digital Bulli… DBG $0.005382 $2,083 -2.61% -42.06% -22.70%
1150 ABC Alphabit ABC $24.60 $2,010 -2.51% 14.93% 45.81%
1151 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000375 $1,967 -13.91%
1152 B2B B2B B2B $0.384319 $1,925 2.15% 12.64% -8.24%
1153 DAY Chronologic DAY $3.52 $1,748 1.88% 9.42% 2.90%
1154 PRES President Trump PRES $0.004155 $1,741 -2.57% -30.89% 4.44%
1155 FRN Francs FRN $0.034660 $1,691 -10.39% -7.14% 28.67%
1156 GARY President Joh… GARY $0.108726 $1,667 -2.62% -20.09% 3.73%
1157 BSN Bastonet BSN $0.000769 $1,612 -2.62% -21.05% 8.64%
1158 ZBC Zilbercoin ZBC $0.033040 $1,598 -2.59% -17.05% -22.77%
1159 WIC Wi Coin WIC $0.002894 $1,598 -2.60% 2.22% -12.01%
1160 DMC DynamicCoin DMC $0.002618 $1,508 -5.39% -10.71% 35.06%
1161 HNC Huncoin HNC $0.002461 $1,474 -4.34% -37.94% 41.00%
1162 SISA SISA SISA $0.009797 $1,456 0.75% -11.48% -26.80%
1163 AXIOM Axiom AXIOM $0.022606 $1,388 -2.51% -7.30% 38.66%
1164 MINEX Minex MINEX $0.022009 $1,367 -1.09% -5.59% -5.73%
1165 OXY Oxycoin OXY $0.092507 $1,319 -2.37% 0.75% -29.07%
1166 TRIA Triaconta TRIA $7.27 $1,279 2.16% -8.20% -20.41%
1167 CC CyberCoin CC $0.000154 $1,247 -2.62% -3.96% -27.02%
1168 TIE TIES Network TIE $0.100655 $1,103 2.16% 72.32% 22.41%
1169 ETT EncryptoTel [… ETT $0.089828 $1,088 -3.03% -21.80% -32.92%
1170 EDRC EDRCoin EDRC $0.055251 $1,060 -3.44% -30.70% 10.32%
1171 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000308 $977 -51.31% -35.98% -38.04%
1172 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 $911 2.16% 9.70% -18.54%
1173 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006177 $882 -3.70% -12.89% -23.02%
1174 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000154 $863 -2.62% -3.92% 4.80%
1175 IBTC iBTC IBTC $0.006176 $857 -9.30% -12.89% 3.28%
1176 XRY Royalties XRY $0.000146 $846 -4.77% -2.19% -99.06%
1177 9COIN 9COIN 9COIN $0.002768 $790 -29.81% -46.96% 14.23%
1178 BUB Bubble BUB $0.032910 $685 -2.62% 16.58% 84.35%
1179 VULC Vulcano VULC $0.012397 $682 6.95% 9.02% 40.53%
1180 NBIT netBit NBIT $0.062532 $664 -2.62% -21.59% 31.86%
1181 ACES Aces ACES $0.000154 $585 -2.62% -42.23% 45.96%
1182 HIGH High Gain HIGH $0.000615 $563 -2.51% 18.45% -12.46%
1183 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 $539 -0.45% 47.35% 54.63%
1184 SAK Sharkcoin SAK $0.002184 $535 -1.92% -13.41% -1.98%
1185 STU bitJob STU $0.021408 $532 0.06% -23.18% -34.44%
1186 LDCN LandCoin LDCN $0.002922 $531 -2.62% 49.61% 45.53%
1187 GAY GAY Money GAY $0.022817 $523 54.05% 52.07% 114.46%
1188 BEST BestChain BEST $0.001636 $522 -14.96% 9.68% 20.98%
1189 INDIA India Coin INDIA $0.000308 $511 13.65% -3.96% 24.98%
1190 MGC GulfCoin MGC $0.002159 $508 4.96% -13.66% -7.32%
1191 STARS StarCash Network STARS $0.359040 $502 -2.62% 63.08% 124.55%
1192 BIRDS Birds BIRDS $0.000154 LowVol -2.62% 45.97%
1193 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol -14.70% -25.83% 33.20%
1194 PRN Protean PRN $0.000139 LowVol -2.91% 246.59% 115.50%
1195 NAMO NamoCoin NAMO $0.000215 LowVol 4.47% 35.33% 84.50%
1196 SFE SafeCoin SFE $0.000154 LowVol -2.61%
1197 FFC FireFlyCoin FFC $0.000154 LowVol -2.62% -3.95% 43.04%
1198 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009550 LowVol -1.94% -35.18% -1.90%
1199 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000615 LowVol -2.62% -3.93% 48.65%
1200 XDE2 XDE II XDE2 $2.24 LowVol -2.62% -5.20%
1201 COUPE Coupecoin COUPE $0.000153 LowVol -2.51% 744.27% 2411.43%
1202 CYDER Cyder CYDER $0.000308 LowVol -2.62% 92.07% 45.96%
1203 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003691 LowVol -2.62% -30.13%
1204 MAGN Magnetcoin MAGN $0.617277 LowVol -2.61% -33.54% 38.25%
1205 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005536 LowVol -2.62% -3.99% 36.88%
1206 EAG EA Coin EAG $2.00 LowVol -2.62% -47.98% -38.83%
1207 POKE PokeCoin POKE $0.000154 LowVol -2.62% -3.93%
1208 FUDD DimonCoin FUDD $0.001377 LowVol 2.32% 10.07% 10.68%
1209 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003229 LowVol -2.51% 5.34%
1210 MAVRO Mavro MAVRO $0.027527 LowVol -2.62% -4.50% 110.63%
1211 RCN Rcoin RCN $0.000154 LowVol -2.51% -3.96% 45.96%
1212 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001261 LowVol -2.51% -12.45% -0.76%
1213 LKC LinkedCoin LKC $0.000308 LowVol -2.61% -35.98% 47.41%
1214 BIT First Bitcoin BIT $0.009227 LowVol -2.51% -10.38% -24.70%
1215 ANI Animecoin ANI $0.000154 LowVol -2.62% -3.96% -3.70%
1216 HDLB HODL Bucks HDLB $0.052594 LowVol -2.62% 8.76% -18.68%
1217 BXC Bitcedi BXC $0.004940 LowVol -0.77% 6.25% 89.70%
1218 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.107090 LowVol -2.62% -15.02% 6.74%
1219 TODAY TodayCoin TODAY $0.001076 LowVol -2.62% -3.96% 13.53%
1220 PLC PlusCoin PLC $0.000567 LowVol 2.16% 10.37% -16.03%
1221 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000154 LowVol -2.51% -3.96% -27.02%
1222 QBC Quebecoin QBC $0.002461 LowVol -4.33% -9.61% 37.38%
1223 BET BetaCoin BET $0.001856 LowVol -22.82% -14.46% -45.72%
1224 DASHS Dashs DASHS $0.056900 LowVol -2.51% -8.79% 71.86%
1225 EGOLD eGold EGOLD $0.007780 LowVol 2.15% 9.73% -40.44%
1226 NTC Natcoin NTC $0.119900 LowVol -2.62% 4.97% -44.41%
1227 EVC EventChain EVC $0.091505 LowVol 2.15% 35.89% -30.59%
1228 PRIMU Primulon PRIMU $0.000154 LowVol -2.51% -28.18% -24.58%
1229 TCR TheCreed TCR $0.000308 LowVol -2.62% -35.98% -26.10%
1230 IQT iQuant IQT $0.191532 LowVol -0.06% 7.29% 29.84%
1231 TOP TopCoin TOP $0.000452 LowVol -4.32% -11.38% 2.14%
1232 REGA Regacoin REGA $0.000923 LowVol -2.62% -47.60% -42.73%
1233 DISK DarkLisk DISK $0.001230 LowVol -2.51% 28.10% 29.75%
1234 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002153 LowVol -5.88% -10.33% 37.95%
1235 WOW Wowcoin WOW $0.000154 LowVol -2.61% -5.08% 50.38%
1236 FUTC FutCoin FUTC $0.003998 LowVol -18.23% -0.08% 123.24%
1237 IPY Infinity Pay IPY $0.003203 LowVol 2.15% 1.15% 28.29%
1238 KASHH KashhCoin KASHH $0.000154 LowVol -2.62% 8105.93% 45.91%
1239 QBT Cubits QBT $0.004112 LowVol -3.37% 19.85% -52.08%
1240 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003076 LowVol -2.62% -3.93% 0.68%
1241 VOYA Voyacoin VOYA $2.77 LowVol -2.51% -19.70% 89.98%
1242 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 5.28% 36.80% 46.47%
1243 MARX MarxCoin MARX $0.001113 LowVol -2.61% -7.78% 10.76%
1244 GRN Granite GRN $0.012149 LowVol -2.51% 2.57% 64.44%
1245 X2 X2 X2 $0.000154 LowVol -2.62% 32.07%
1246 RHFC RHFCoin RHFC $0.000615 LowVol -2.51% -4.03% -35.69%
1247 ASN Aseancoin ASN $0.006459 LowVol -2.62% -3.96% -82.26%
1248 GML GameLeagueCoin GML $0.011841 LowVol -2.61% -11.93%
1249 GBRC Global Busine… GBRC $0.000154 LowVol -2.62% -3.96% 45.96%
1250 AV AvatarCoin AV $0.051364 LowVol -2.62% -2.30% 70.50%
1251 TELL Tellurion TELL $0.000173 LowVol -2.40% -70.27% 29.31%
1252 PRM PrismChain PRM $0.001999 LowVol -2.51% -16.74% 63.72%
1253 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001692 LowVol -74.98% -43.92% 35.92%
1254 ELC Elacoin ELC $0.092271 LowVol -2.62% -14.51% 4.55%
1255 EUSD eUSD EUSD $0.000229 LowVol 2.16% 14.99% -31.18%
1256 ANTX Antimatter ANTX $0.000154 LowVol -2.51% 516.55% 47.37%
1257 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007689 LowVol -2.62% 45.96%
1258 EBIT eBIT EBIT $0.002288 LowVol 2.16% 9.70% 63.07%
1259 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -6.95% -13.93% -97.72%
1260 CME Cashme CME $0.000154 LowVol -2.51% -3.93% 45.96%
1261 DON Donationcoin DON $0.000461 LowVol -2.61% -4.03% -23.40%
1262 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004614 LowVol -2.51% -7.00% 32.64%
1263 IRL IrishCoin IRL $0.002461 LowVol -13.43% -19.89% 20.49%
1264 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 2.16% 9.70% 66.63%
1265 WINK Wink WINK $0.000308 LowVol -2.51% -3.93%
1266 GAIN UGAIN GAIN $0.001845 LowVol -2.51% -3.93% 243.13%
1267 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.050993 LowVol -1.84% -7.16% 44.83%
1268 SWP Swapcoin SWP $0.105226 LowVol 2.17% 26.15% -8.07%
1269 TEAM TeamUp TEAM $0.000308 LowVol -2.61% -3.96%
1270 SHA SHACoin SHA $0.000769 LowVol -2.62% -19.94% 30.06%
1271 KARMA Karmacoin KARMA $0.000154 LowVol -2.62% -3.96%
1272 YEL Yellow Token YEL $0.005229 LowVol 2.15% -18.87% -62.54%
1273 XID International… XID $0.010457 LowVol -2.61% -3.96% 39.80%
1274 CYC Cycling Coin CYC $0.001538 LowVol -2.62% -12.66% -47.87%
1275 LEPEN LePen LEPEN $0.000112 LowVol 0.75% 9.13% 2.89%
1276 XAU Xaucoin XAU $0.040907 LowVol -2.61% -6.43% -0.05%
1277 ACN Avoncoin ACN $0.000615 LowVol -2.62% 28.05% 45.96%
1278 LTH LAthaan LTH $0.001230 LowVol -2.51% 28.05%
1279 OMC Omicron OMC $0.163012 LowVol -2.62% -20.31%
1280 10MT 10M Token 10MT $0.002242 LowVol 2.15% 9.70% -3.36%
1281 CLINT Clinton CLINT $0.013841 LowVol -2.61% 5.38%
1282 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000615 LowVol -2.51% -44.26% -27.02%
1283 BGR Bongger BGR $0.000214 LowVol 10.89% 37.90% 71.37%
1284 SPORT SportsCoin SPORT $0.001076 LowVol -2.51% -3.93%
1285 HCC Happy Creator… HCC $0.000615 LowVol -2.51% -23.17% 44.40%
1286 YES Yescoin YES $0.000148 LowVol -2.98% 29.69% 73.94%
1287 IFC Infinitecoin IFC $0.000009 LowVol -0.03% -17.33% -44.26%
1288 XQN Quotient XQN $0.006305 LowVol -2.61% -4.34% 57.06%
1289 UNC UNCoin UNC $0.000154 LowVol -2.62% -3.96% 45.96%
1290 RICHX RichCoin RICHX $0.008304 LowVol -2.62% -2.15% 38.28%
1291 EGG EggCoin EGG $0.058131 LowVol -2.49% 45.20%
1292 UTA UtaCoin UTA $0.001845 LowVol -2.62% -17.43% -20.05%
1293 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol -2.62% -7.22% 11.21%
1294 OP Operand OP $0.001384 LowVol -2.62% 41.64%
1295 FAP FAPcoin FAP $0.009159 LowVol -0.52% -15.58%
1296 HYPER Hyper HYPER $0.038446 LowVol -2.51% -4.54% 82.11%
1297 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006151 LowVol -2.51% -26.90% -9.54%
1298 MBL MobileCash MBL $0.000461 LowVol -2.51% -3.96% 45.96%
1299 QORA Qora QORA $0.274751 LowVol -2.62% -6.91% 41.06%
1300 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000308 LowVol -2.62% -3.96% -2.69%
1301 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000137 LowVol 2.15% -18.62% -15.04%
1302 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002153 LowVol -2.62% 22.23% 57.20%
1303 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -7.93% 360.49%
1304 SJCX Storjcoin X SJCX $0.281702 LowVol -2.41% -35.35%
1305 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -15.23%
1306 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013634 LowVol -5.42% 28.04%
1307 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -27.24%
1308 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 1.61%
1309 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol -4.09%
1310 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.495554 LowVol 0.26% 50.36%
1311 MONETA Moneta MONETA $0.000472 LowVol -0.27% -8.34% 62.98%
1312 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 7.74%
1313 PAYP PayPeer PAYP $0.000165 LowVol 3.06% 56.90%
1314 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol
1315 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 20.54%
1316 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 43.37%
1317 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol -7.79% 40.10%
1318 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol
1319 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 16.60%
1320 TERA TeraCoin TERA $0.000151 LowVol -5.83%
1321 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 6.27%
1322 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -77.55%
1323 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol 4.54% -18.02%
1324 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1325 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol 7.32% 22.33%
1326 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 0.05% 56.31%
1327 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol
1328 MEN PeopleCoin MEN $0.000158 LowVol -1.40% 49.86%
1329 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 1.71% 54.59%
1330 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1331 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1332 FC Facecoin FC $0.003480 -13.15%
1333 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -28.50%
1334 FBL Faceblock FBL $0.001654 -8.47%

Quay lại phần 1

Phản hồi