Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 9/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 9/12/2017 (GMT +7) của 1334 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 9/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15742.60 trên tổng giá trị $263,345,156,666

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $463.46 trên tổng giá trị $44,591,544,611

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1474.44 trên tổng giá trị $24,836,444,177

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.42 trên tổng giá trị $12,286,496,686

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.252542 trên tổng giá trị $9,783,261,159

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng CRTM Corethum (CRTM) đang có giá hiện tại $0.013786 trên tổng giá trị $34,464 đã biến động tăng 136.99% trong 1h qua

    + Đồng QCN QuazarCoin (QCN) đang có giá hiện tại $0.030989 trên tổng giá trị $187,323 đã biến động tăng 95.37% trong 1h qua

    + Đồng ICON Iconic (ICON) đang có giá hiện tại $0.153239 trên tổng giá trị $90,854 đã biến động tăng 93.04% trong 1h qua

    + Đồng FIMK FIMKrypto (FIMK) đang có giá hiện tại $0.006191 trên tổng giá trị $3,572,518 đã biến động tăng 91.82% trong 1h qua

    + Đồng UTA UtaCoin (UTA) đang có giá hiện tại $0.002944 trên tổng giá trị đã biến động tăng 54.53% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000155 trên tổng giá trị đã biến động tăng 8149.78% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000154 trên tổng giá trị đã biến động tăng 856.43% trong 24h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.128754 trên tổng giá trị $1,270,810 đã biến động tăng 575.07% trong 24h qua

    + Đồng ANTX Antimatter (ANTX) đang có giá hiện tại $0.000155 trên tổng giá trị đã biến động tăng 520.40% trong 24h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000140 trên tổng giá trị đã biến động tăng 248.89% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000154 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1978.16% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.332105 trên tổng giá trị $25,111,954 đã biến động tăng 1708.25% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000155 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1419.60% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.728232 trên tổng giá trị $34,128 đã biến động tăng 1025.26% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000847 trên tổng giá trị $1,333,025 đã biến động tăng 864.99% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 9/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 XPY PayCoin XPY $163,716 $0.013843 11,826,382 $1,489 4.04% 20.24% 20.61%
702 COAL BitCoal COAL $162,045 $0.036010 4,500,000 $3,756 -18.36% 6.25% 17.06%
703 RED RedCoin RED $161,029 $0.002173 74,107,896 $751 -21.09% -2.54% 9.67%
704 BITGOLD bitGold BITGOLD $159,695 $1774.99 89.9694 $1,374 -0.10% 22.54% 19.12%
705 CRDNC Credence Coin CRDNC $158,937 $0.046378 3,426,982 $804,920 16.10% 23.82% -98.81%
706 BOST BoostCoin BOST $157,976 $0.013325 11,855,487 $1,845 -3.53% 5.18% -9.81%
707 MARS Marscoin MARS $157,084 $0.005555 28,279,074 $1,401 -2.29% 6.15% 44.58%
708 KAYI Kayicoin KAYI $154,776 $0.000545 284,249,940 $688 3.32% -12.33% 28.28%
709 VOT VoteCoin VOT $153,158 $0.009297 16,474,625 $1,590 -15.13% -26.57% -35.17%
710 MONK Monkey Project MONK $147,746 $1.40 105,797 $4,546 1.67% -30.84% -71.55%
711 DRXNE DROXNE DRXNE $147,089 $0.002327 63,221,201 $2,285 -3.47% 18.91% 9.90%
712 CF Californium CF $136,450 $0.056709 2,406,147 $17,802 25.01% 30.84% 106.91%
713 PRC PRCoin PRC $134,463 $0.008522 15,778,600 $18,662 -1.53% -23.22% -5.32%
714 HXX Hexx HXX $132,978 $0.089486 1,486,007 $575 -2.21% 25.65% 135.41%
715 GPU GPU Coin GPU $129,720 $0.003205 40,477,042 $966 -3.76% -16.25% 32.27%
716 SCORE Scorecoin SCORE $129,034 $0.004252 30,346,591 $922 -2.13% -9.50% 14.30%
717 XRA Ratecoin XRA $126,717 $0.001103 114,884,353 $1,886 -2.41% -33.80% -10.81%
718 TSE Tattoocoin (S… TSE $126,206 $0.001396 90,421,856 $778 -2.41% -3.32% 37.15%
719 CJ Cryptojacks CJ $125,983 $0.000310 406,568,581 $2,571 -2.50% -32.96% -17.74%
720 ACP AnarchistsPrime ACP $125,969 $0.028663 4,394,874 $29,140 -8.35% -7.27% 4.67%
721 VUC Virta Unique … VUC $125,350 $0.002038 61,502,475 $1,882 0.66% 7.02% 59.60%
722 EMB EmberCoin EMB $120,727 $0.000001 92,192,822,723 $2,187 -39.66% -30.08% -68.58%
723 ALL Allion ALL $120,098 $0.019373 6,199,359 $771 -2.41% 66.40% 65.15%
724 CASH Cashcoin CASH $117,674 $0.002549 46,158,242 $4,537 -2.47% 30.51% 119.31%
725 MAR Marijuanacoin MAR $117,565 $0.077453 1,517,883 $2,888 -2.88% -10.79% 26.19%
726 BAS BitAsean BAS $113,174 $0.022635 5,000,000 $2,453 4.24% 13.22% -5.92%
727 TAJ TajCoin TAJ $107,986 $0.013394 8,062,309 $1,322 -2.37% 4.27% 50.69%
728 FLAX Flaxscript FLAX $105,418 $0.018875 5,585,181 $4,192 -2.32% -16.57% -27.10%
729 EAGLE EagleCoin EAGLE $103,902 $0.049633 2,093,421 $2,676 2.70% 88.07% 28.63%
730 CACH CacheCoin CACH $103,343 $0.024634 4,195,132 $1,081 -5.33% 9.85% -23.64%
731 611 SixEleven 611 $100,199 $0.232259 431,410 $2,508 -2.40% -5.96% 49.31%
732 BITEUR bitEUR BITEUR $99,864 $1.19 83,746 $9,965 -1.28% 1.11% -2.43%
733 FXE FuturXe FXE $98,451 $0.418192 235,421 $2,792 -29.38% -29.93% -72.76%
734 WOMEN WomenCoin WOMEN $98,005 $0.002216 44,220,400 $7,332 -20.90% -18.10% 21.38%
735 MST MustangCoin MST $95,297 $0.151182 630,343 $1,006 -2.40% -2.33% 9.63%
736 NRO Neuro NRO $94,186 $0.002479 37,992,327 $1,203 -2.40% -33.52% 67.45%
737 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $94,177 $0.011728 8,030,000 $2,108 -1.98% -28.91% -45.62%
738 CMT Comet CMT $94,118 $0.107831 872,830 $3,170 12.50% -19.14% 123.84%
739 XCO X-Coin XCO $87,984 $0.007104 12,384,976 $782 -2.30% -16.78% 35.83%
740 $$$ Money $$$ $86,537 $0.001886 45,887,218 $904 3.30% 4.50% 23.28%
741 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $86,463 $0.001085 79,719,140 $549 -2.40% -7.35% 2.75%
742 SGR Sugar Exchange SGR $83,569 $0.023877 3,500,000 $7,569 -2.44% -2.32% -39.38%
743 KRONE Kronecoin KRONE $80,933 $0.021720 3,726,217 $1,071 -2.59% -13.07% 108.65%
744 CXT Coinonat CXT $80,281 $0.009310 8,623,200 $691 -0.42% 3.30% 62.35%
745 LTCR Litecred LTCR $79,569 $0.002632 30,227,750 $2,504 2.10% -15.51% 110.74%
746 DRS Digital Rupees DRS $79,145 $0.000155 510,802,961 $4,614 -2.40% -3.48% 46.62%
747 GLT GlobalToken GLT $77,796 $0.002967 26,218,800 $833 -7.14% 22.55% 17.01%
748 MAY Theresa May Coin MAY $77,726 $0.003099 25,082,000 $802 -2.40% -11.35% -2.96%
749 KURT Kurrent KURT $73,276 $0.007387 9,919,485 $834 0.36% -4.91% 31.47%
750 EOT EOT Token EOT $73,060 $0.008844 8,260,903 $6,755 -16.76% -37.61% -33.14%
751 GPL Gold Pressed … GPL $70,670 $0.275489 256,527 $562 -2.40% -14.02% 10.03%
752 ERY Eryllium ERY $69,257 $0.012678 5,462,703 $3,184 -2.21% 8.93% 173.59%
753 VRS Veros VRS $64,788 $0.000133 486,609,040 $531 -2.65% 86.47% 82.85%
754 PONZI PonziCoin PONZI $58,572 $0.068020 861,099 $11,571 -34.39%
755 ICE iDice ICE $56,015 $0.035655 1,571,013 $602 -2.78% -71.19% -73.68%
756 BLRY BillaryCoin BLRY $55,730 $0.006198 8,991,965 $10,127 -2.40% -27.15% -64.60%
757 SPT Spots SPT $55,691 $0.002486 22,406,021 $2,213 -2.06% -21.40% -24.41%
758 CWXT CryptoWorldX … CWXT $55,361 $0.000928 59,630,200 $631 -2.37% -17.43% 16.63%
759 G3N G3N G3N $51,553 $0.006817 7,561,891 $1,189 -2.31% -3.48% 48.33%
760 XCS CybCSec XCS $51,341 $0.004338 11,834,082 $503 -2.40% -11.94% 26.96%
761 ITZ Interzone ITZ $47,238 $0.025566 1,847,729 $1,613 0.65% -16.92% 256.43%
762 NTWK Network Token NTWK $43,583 $0.003734 11,671,310 $578 2.71% 26.26% -28.86%
763 BNX BnrtxCoin BNX $43,176 $0.001628 26,522,501 $640 2.37% 27.08% 65.41%
764 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $41,579 $0.047918 867,702 $16,304 -1.06% -6.03% 227.09%
765 VLTC Vault Coin VLTC $41,548 $0.001369 30,340,230 $2,294 -2.61% -11.23% -0.18%
766 LUNA Luna Coin LUNA $37,473 $0.022784 1,644,694 $559 -2.57% -10.01% 15.77%
767 LBTC LiteBitcoin LBTC $35,838 $0.011241 3,188,280 $20,316 -7.55% 3.79% 260.96%
768 GSR GeyserCoin GSR $34,128 $0.728232 46,864 $17,064 21.05% 136.41% 1025.26%
769 SLEVIN Slevin SLEVIN $32,538 $0.000465 70,000,000 $568 -2.40% -12.45% 46.62%
770 MSCN Master Swiscoin MSCN $32,297 $0.000722 44,701,502 $1,477 1.18% -27.90% -36.89%
771 IMX Impact IMX $31,939 $0.000292 109,509,099 $527 -2.40% -3.77% 93.22%
772 GRIM Grimcoin GRIM $28,841 $0.002793 10,324,802 $1,874 20.86% -10.06% 38.19%
773 XBTS Beatcoin XBTS $25,011 $0.016404 1,524,686 $2,059 -2.28% -73.22% -27.01%
774 VPRC VapersCoin VPRC $23,670 $0.000030 780,124,964 $1,887 1.67% -13.45% 7.37%
775 XRC Rawcoin XRC $18,151 $0.025750 704,882 $869 -2.08% -0.10% 49.67%
776 CREVA CrevaCoin CREVA $17,019 $0.000468 36,390,750 $3,191 -2.55% -41.29% -35.35%
777 LVPS LevoPlus LVPS $15,945 $0.010537 1,513,256 $3,264 -2.40% -16.57% 46.02%
778 ULA Ulatech ULA $7,731 $0.038736 199,586 $1,551 9.84% -16.78% 170.18%
779 HMC HarmonyCoin HMC $6,781 $0.012081 561,235 $4,900 -2.40% -9.05% 8.66%
780 XNG Enigma XNG $2,728 $0.164085 16,627 $716 -2.40% -22.16% -7.44%
781 BCAP BCAP BCAP $15,624,200 $1.56 10,000,000 LowVol 2.71% 10.33% 12.60%
782 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
783 ECOB Ecobit ECOB $12,327,511 $0.027737 444,444,444 LowVol 3.61% 114.64% 139.87%
784 ETT EncryptoTel [… ETT $12,186,349 $0.196139 62,131,190 LowVol -2.40% 10.77% 34.93%
785 XC XCurrency XC $7,752,730 $1.32 5,870,212 LowVol 8.30% 46.85%
786 ECN E-coin ECN $6,044,555 $1.28 4,708,624 LowVol -2.40% -54.32% -61.63%
787 YASH YashCoin YASH $5,268,204 $0.526806 10,000,273 LowVol -2.31% 31.27% 27.79%
788 PGL Prospectors Gold PGL $5,066,868 $0.078556 64,500,000 LowVol -2.40% -4.08% 44.71%
789 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 405.24%
790 FIMK FIMKrypto FIMK $3,572,518 $0.006191 577,004,618 LowVol 91.82% 35.39% 313.15%
791 AHT Bowhead AHT $3,444,952 $0.430619 8,000,000 LowVol 166.92% 116.82%
792 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,971,461 $0.084175 35,300,866 LowVol -2.96% -1.73%
793 EMV Ethereum Movi… EMV $2,564,664 $0.390558 6,566,666 LowVol 2.73% 12.71% 7.75%
794 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,221,746 $0.074058 30,000,000 LowVol -6.95% -13.84% -30.25%
795 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,154,257 $4.62 465,952 LowVol -0.29% 8.62% -8.27%
796 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,935,287 $0.319028 6,066,198 LowVol -2.37% -29.22% 29.08%
797 RC RussiaCoin RC $1,869,254 $0.223118 8,377,873 LowVol -2.40% -18.27% 53.90%
798 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 5.73% -17.24%
799 SHORTY Shorty SHORTY $1,580,420 $0.015804 100,000,000 LowVol -2.40% -6.24%
800 REX REX REX $1,495,132 $0.172633 8,660,756 LowVol 2.71% 25.60% 24.33%
801 SDC ShadowCash SDC $1,283,216 $0.191664 6,695,133 LowVol -2.31% 3.93% 30.39%
802 MAC Machinecoin MAC $1,223,228 $0.060452 20,234,525 LowVol -0.71% 6.92% 87.26%
803 ORB Orbitcoin ORB $1,204,258 $0.389262 3,093,695 LowVol -2.15% -4.98% 39.11%
804 STRC StarCredits STRC $1,150,452 $0.255656 4,500,000 LowVol -2.40% -3.48% 4.06%
805 GIM Gimli GIM $1,102,696 $0.013784 80,000,000 LowVol 2.71% 106.84% 59.02%
806 TALK BTCtalkcoin TALK $1,088,264 $0.016668 65,290,635 LowVol -3.24% 6.86% 117.18%
807 UTC UltraCoin UTC $1,000,190 $0.022400 44,651,926 LowVol -4.69% 10.54% -22.77%
808 METAL MetalCoin METAL $977,362 $0.012705 76,925,527 LowVol -2.40% -18.14% 26.56%
809 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $965,092 $0.000042 22,879,732,934 LowVol 3.69% 59.79% -31.72%
810 INPAY InPay INPAY $960,646 $0.096065 10,000,000 LowVol -2.40% -0.93% -27.16%
811 KOBO Kobocoin KOBO $941,922 $0.038134 24,700,248 LowVol -1.36% -1.48% 9.78%
812 VAL Valorbit VAL $844,938 $0.000159 5,319,431,263 LowVol -1.05%
813 XJO Joulecoin XJO $691,557 $0.020068 34,459,804 LowVol -2.26% -0.53% 123.09%
814 GOOD Goodomy GOOD $677,669 $0.001535 441,349,000 LowVol -3.02% 36.64% -11.44%
815 EBET EthBet EBET $663,953 $0.078089 8,502,500 LowVol 2.69% -12.07% -20.78%
816 PIGGY Piggycoin PIGGY $651,037 $0.001335 487,522,143 LowVol -8.08% 93.00% 74.52%
817 CFT CryptoForecast CFT $610,530 $0.013272 46,000,000 LowVol -2.40% 16.46% 61.82%
818 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 10.63% -49.32%
819 BBT BitBoost BBT $581,031 $0.119483 4,862,878 LowVol 2.71% 10.33% 1.56%
820 ITI iTicoin ITI $538,694 $16.83 32,000 LowVol 6.00% 3.53% -13.11%
821 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 9.15%
822 SAC SACoin SAC $499,947 $0.071274 7,014,462 LowVol -2.40% -5.75% -3.65%
823 STS Stress STS $496,217 $0.000878 565,134,332 LowVol 9.40%
824 BITS Bitstar BITS $485,427 $0.021033 23,079,737 LowVol -5.46% -21.84% -12.43%
825 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -22.85% -25.22%
826 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -17.21%
827 GUN Guncoin GUN $477,084 $0.002420 197,112,928 LowVol -1.70% -4.11% 33.33%
828 GLC GlobalCoin GLC $474,596 $0.007282 65,171,010 LowVol -2.40% -3.48% 64.08%
829 XGR GoldReserve XGR $467,888 $0.027248 17,171,382 LowVol 12.27% -9.10% -6.26%
830 WAY WayGuide WAY $465,018 $0.004648 100,040,708 LowVol -2.40% 46.62%
831 8BIT 8Bit 8BIT $456,104 $0.310731 1,467,841 LowVol -5.47% -3.25% 28.51%
832 AU AurumCoin AU $448,002 $1.51 296,216 LowVol -3.52% -17.88% 14.06%
833 V Version V $443,063 $0.000945 469,070,143 LowVol -2.81% -34.69% -21.30%
834 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $435,647 $0.080255 5,428,300 LowVol -0.08% 4.61% 40.76%
835 DAXX DaxxCoin DAXX $435,250 $0.000874 498,087,970 LowVol -2.06% 3.83% 86.91%
836 UNIC UniCoin UNIC $410,532 $0.138285 2,968,737 LowVol -2.60% 0.38% 37.12%
837 FUNK The Cypherfunks FUNK $407,222 $0.000009 46,301,407,499 LowVol 6.10% 32.70% 79.72%
838 STV Sativacoin STV $388,834 $0.054868 7,086,676 LowVol -2.40% 6.78% 106.00%
839 PR Prototanium PR $382,565 $1.95 195,924 LowVol -2.79% -3.21% 46.49%
840 CUBE DigiCube CUBE $376,376 $0.000155 2,429,126,009 LowVol -2.40% -3.48%
841 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol -5.63%
842 ICN iCoin ICN $339,526 $0.011621 29,217,331 LowVol -2.40% 51.70% 1.29%
843 TRI Triangles TRI $338,056 $4.64 72,891 LowVol -2.46% 9.21% 33.24%
844 VIDZ PureVidz VIDZ $337,109 $0.002691 125,279,775 LowVol -2.41% -16.54% 35.77%
845 FRC Freicoin FRC $329,835 $0.011156 29,565,985 LowVol -2.31% -1.21% 23.41%
846 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol -0.91% 50.52%
847 FUCK FuckToken FUCK $307,018 $0.005974 51,392,878 LowVol 2.71% -14.42% -55.90%
848 SHDW Shadow Token SHDW $297,606 $0.042515 7,000,000 LowVol -0.98% -4.08% 3.88%
849 GAP Gapcoin GAP $297,359 $0.024636 12,070,149 LowVol -5.37% -31.63% 77.36%
850 BIGUP BigUp BIGUP $294,744 $0.000139 2,118,856,658 LowVol -2.35% -9.71% 3.70%
851 HODL HOdlcoin HODL $291,664 $0.001859 156,865,730 LowVol -2.40% -0.27% 51.16%
852 J Joincoin J $281,351 $0.114912 2,448,402 LowVol -1.15% -4.68% 41.29%
853 WMC WMCoin WMC $280,418 $0.024326 11,527,489 LowVol -2.40% -3.48% 46.62%
854 LOT LottoCoin LOT $277,657 $0.000019 14,491,014,421 LowVol 3.79% 11.68% 8.21%
855 XRE RevolverCoin XRE $276,777 $0.012395 22,328,986 LowVol -2.40% 28.27% 100.20%
856 Q2C QubitCoin Q2C $269,208 $0.001085 248,209,796 LowVol -2.31% -16.65% -21.05%
857 PASL Pascal Lite PASL $264,405 $0.061667 4,287,600 LowVol 1.69% -0.81% 46.29%
858 WYV Wyvern WYV $250,120 $0.140998 1,773,929 LowVol -2.40% -13.46% 33.52%
859 MRJA GanjaCoin MRJA $241,428 $0.054230 4,451,920 LowVol -2.40% 25.80% 94.54%
860 GAIA GAIA GAIA $227,589 $0.009443 24,101,381 LowVol -3.02% -3.23% -1.30%
861 SH Shilling SH $225,922 $0.005703 39,617,575 LowVol -2.55% -26.29% -8.14%
862 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $221,195 $0.278897 793,108 LowVol -2.40% -13.17% 88.66%
863 FRK Franko FRK $220,915 $0.237347 930,767 LowVol -0.37% -5.57% 77.19%
864 ARI Aricoin ARI $219,873 $0.001568 140,262,505 LowVol -17.20% -2.28% 40.83%
865 AMBER AmberCoin AMBER $216,669 $0.004958 43,699,481 LowVol -2.40% -41.70% -46.46%
866 RBX Ripto Bux RBX $216,390 $0.000568 381,236,123 LowVol -2.41% 0.28% 37.01%
867 GRT Grantcoin GRT $213,975 $0.004958 43,156,005 LowVol -2.40% -5.38% 14.44%
868 BUN BunnyCoin BUN $213,469 $0.000002 102,320,731,505 LowVol -0.11% 11.41% -52.40%
869 HMP HempCoin HMP $210,203 $0.000155 1,356,645,470 LowVol -2.31% -3.48%
870 DBTC Debitcoin DBTC $209,168 $0.011621 17,999,629 LowVol -2.40% 11.87% 308.27%
871 I0C I0Coin I0C $204,601 $0.009750 20,985,328 LowVol -1.22% -17.97% 3.30%
872 HAL Halcyon HAL $199,896 $0.037651 5,309,168 LowVol -2.40% -39.86% 37.75%
873 CNNC Cannation CNNC $198,133 $0.079992 2,476,893 LowVol -2.38% -5.07% 5.71%
874 ANTI AntiBitcoin ANTI $197,545 $0.011311 17,465,159 LowVol -2.31% -18.39% 21.63%
875 FIRE Firecoin FIRE $195,177 $1.98 98,412 LowVol -2.40% -4.37% 42.08%
876 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 4.58% 87.65%
877 OHM OHM OHM $193,923 $0.006508 29,799,498 LowVol -2.40% -3.48%
878 QCN QuazarCoin QCN $187,323 $0.030989 6,044,911 LowVol 95.37% 42.24% 32.20%
879 BUMBA BumbaCoin BUMBA $184,509 $0.008212 22,468,312 LowVol -2.40% 27.91% 75.24%
880 JIN Jin Coin JIN $180,063 $0.018283 9,848,485 LowVol -2.40% 90.54% 192.58%
881 VTA Virtacoin VTA $179,075 $0.000034 5,201,310,113 LowVol 1.47% -18.04% 500.11%
882 PX PX PX $178,225 $0.001859 95,854,891 LowVol -2.40% 10.09%
883 DLC Dollarcoin DLC $176,378 $0.019368 9,106,714 LowVol -2.50% -3.48% 46.48%
884 TEK TEKcoin TEK $172,737 $0.000122 1,414,054,562 LowVol -4.01% -12.62% 16.25%
885 ISL IslaCoin ISL $170,977 $0.112953 1,513,704 LowVol -2.40% -3.48%
886 EUC Eurocoin EUC $167,878 $0.013520 12,416,554 LowVol -1.84% -13.04% 13.26%
887 ARCO AquariusCoin ARCO $161,243 $0.107967 1,493,449 LowVol -3.15% -4.11% 47.75%
888 URC Unrealcoin URC $159,992 $0.022777 7,024,402 LowVol -2.40% -28.04% -5.48%
889 XCT C-Bit XCT $157,756 $0.001003 157,223,250 LowVol -4.13% -14.27% 52.00%
890 PHO Photon PHO $155,675 $0.000008 20,536,741,539 LowVol 5.92% 27.71% 84.69%
891 CON PayCon CON $155,529 $0.006750 23,042,604 LowVol -2.39% 45.02% 28.42%
892 SLING Sling SLING $153,110 $0.142548 1,074,095 LowVol -2.40% 51.63%
893 BIP BipCoin BIP $145,733 $0.089557 1,627,261 LowVol -3.57% 8.76% 76.17%
894 PRX Printerium PRX $142,873 $0.012086 11,821,728 LowVol -2.40% 107.65% 471.82%
895 LEA LeaCoin LEA $139,390 $0.000443 314,698,091 LowVol 2.08% -30.07% -21.73%
896 CTO Crypto CTO $138,362 $0.011311 12,232,739 LowVol -2.50% -4.49% -6.71%
897 CAGE CageCoin CAGE $133,608 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 8.27% -16.14% 54.05%
898 IMS Independent M… IMS $131,698 $0.024530 5,368,934 LowVol -2.43% -13.81% 55.84%
899 EMP EMoneyPower EMP $131,144 $0.014255 9,200,000 LowVol -2.40% 70.77%
900 SOON SoonCoin SOON $126,985 $0.010189 12,462,620 LowVol -2.41% -8.65% 27.02%
901 CRX Chronos CRX $125,787 $0.001706 73,729,962 LowVol 2.29% 54.70% 97.49%
902 PXI Prime-XI PXI $120,045 $0.006713 17,882,605 LowVol -27.14% 2.26% 14.29%
903 UNITS GameUnits UNITS $117,777 $0.033912 3,472,983 LowVol -2.50% -18.98% 33.83%
904 ARG Argentum ARG $117,473 $0.013685 8,584,339 LowVol -2.45% 4.09% 4.96%
905 NEVA NevaCoin NEVA $114,203 $0.046235 2,470,065 LowVol -2.32% -14.57% 4.53%
906 DRM Dreamcoin DRM $111,209 $0.045398 2,449,632 LowVol -2.40% -34.08% 56.30%
907 REE ReeCoin REE $110,461 $0.000043 2,560,000,000 LowVol 2.03% -35.24% -32.41%
908 SCRT SecretCoin SCRT $110,074 $0.026030 4,228,672 LowVol -2.40% -3.48%
909 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 8.30% 64.51%
910 CNC CHNCoin CNC $108,697 $0.002208 49,225,023 LowVol 0.00% -1.73% 324.78%
911 URO Uro URO $107,001 $0.088627 1,207,310 LowVol -2.40% -18.58% 51.75%
912 QTL Quatloo QTL $101,504 $0.013150 7,718,883 LowVol -2.32% -27.26% -5.27%
913 JET Jetcoin JET $100,786 $0.020685 4,872,509 LowVol 2.64% -14.66% -45.28%
914 GCC GuccioneCoin GCC $100,579 $0.004958 20,285,537 LowVol -2.31% -5.27% 49.42%
915 BITZ Bitz BITZ $100,254 $0.050356 1,990,891 LowVol -2.31% -4.07%
916 ARB ARbit ARB $96,031 $0.012240 7,845,375 LowVol -2.40% 35.27% 59.55%
917 ZMC ZetaMicron ZMC $93,019 $0.000155 600,344,291 LowVol -2.40% -3.48% 46.62%
918 RPC RonPaulCoin RPC $90,892 $0.101333 896,966 LowVol -2.37% -3.40% 36.40%
919 ICON Iconic ICON $90,854 $0.153239 592,894 LowVol 93.04% 38.67% 168.12%
920 EGAS ETHGAS EGAS $89,569 $0.008818 10,157,540 LowVol 2.71% 10.09% 117.37%
921 WARP WARP WARP $88,921 $0.081190 1,095,224 LowVol -2.40% -3.48%
922 RUPX Rupaya RUPX $88,906 $0.014564 6,104,519 LowVol -2.40% -33.91% -57.80%
923 POP PopularCoin POP $88,644 $0.000026 3,372,875,244 LowVol -25.16% 5.39% 26.70%
924 MND MindCoin MND $88,509 $0.005578 15,867,695 LowVol -2.40% -3.48% 46.14%
925 JWL Jewels JWL $83,734 $0.004149 20,181,636 LowVol -4.27% 25.15%
926 BTQ BitQuark BTQ $83,022 $0.009142 9,081,731 LowVol -2.40% -39.41% -5.30%
927 SLM Slimcoin SLM $81,006 $0.005423 14,937,439 LowVol -2.50% 0.85%
928 MNC Mincoin MNC $78,858 $0.019566 4,030,321 LowVol 2.82% -45.82% -54.46%
929 SOIL SOILcoin SOIL $78,690 $0.013800 5,702,048 LowVol -6.72% -8.04% 39.49%
930 MCRN MACRON MCRN $78,445 $0.000195 401,421,401 LowVol 1.72% -4.99% 34.43%
931 VEC2 VectorAI VEC2 $77,299 $0.004648 16,629,608 LowVol -2.40% -47.35% 1.34%
932 KIC KibiCoin KIC $76,563 $0.005208 14,701,000 LowVol 12.20% 62.52% -11.61%
933 CPN CompuCoin CPN $75,821 $0.003865 19,615,019 LowVol -3.47% 18.34% 18.77%
934 EXN ExchangeN EXN $74,431 $0.014594 5,100,000 LowVol -1.84% 20.03% 111.12%
935 AMMO Ammo Rewards AMMO $72,307 $0.000930 77,777,777 LowVol -2.40% -3.48% 9.37%
936 BRAIN Braincoin BRAIN $71,947 $0.007127 10,094,424 LowVol -2.40% -6.52% 27.26%
937 BVC BeaverCoin BVC $71,196 $0.022854 3,115,258 LowVol -2.40% -30.44% 1.00%
938 ATX Artex Coin ATX $70,588 $0.003758 18,781,750 LowVol -2.59% -20.93% 6.29%
939 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 9.51% 107.17%
940 COXST CoExistCoin COXST $67,299 $0.002483 27,100,000 LowVol -0.92% -45.45%
941 PULSE Pulse PULSE $66,466 $0.004648 14,298,972 LowVol -16.43% -17.63% 57.09%
942 ICOB ICOBID ICOB $66,131 $0.000620 106,701,874 LowVol -2.40% -27.41% 12.18%
943 BRAT BRAT BRAT $65,791 $0.000411 160,000,000 LowVol -10.10% 42.00% 24.21%
944 ADCN Asiadigicoin ADCN $65,669 $0.002634 24,931,054 LowVol -2.40% -29.33% -16.62%
945 EGO EGO EGO $65,076 $0.001085 60,000,001 LowVol -2.31% -3.48% 66.91%
946 VIP VIP Tokens VIP $63,714 $0.000763 83,450,403 LowVol -3.82% -4.88% 46.58%
947 300 300 Token 300 $62,752 $209.17 300 LowVol -2.40% 2.22% 4.84%
948 IMPS ImpulseCoin IMPS $62,738 $0.003099 20,245,510 LowVol -2.40% 7.25% 46.44%
949 ORLY Orlycoin ORLY $62,460 $0.001704 36,646,779 LowVol -2.40% 6.17% 45.25%
950 E4ROW E4ROW E4ROW $60,631 $0.013786 4,398,000 LowVol 2.71% -14.16%
951 BSC BowsCoin BSC $60,196 $0.010846 5,550,102 LowVol -2.40% -2.08% 11.56%
952 TAGR TAGRcoin TAGR $59,916 $0.001549 38,669,634 LowVol -2.40% -3.48% 62.91%
953 RBT Rimbit RBT $59,890 $0.000519 115,499,623 LowVol -0.31% 13.11% -10.83%
954 CRT CRTCoin CRT $58,955 $0.743726 79,270 LowVol -2.40% -3.48% 46.62%
955 BENJI BenjiRolls BENJI $58,218 $0.002874 20,254,346 LowVol -6.55% -1.06% 20.03%
956 DIBC DIBCOIN DIBC $53,825 $0.010765 5,000,000 LowVol -2.30% -5.18% -7.90%
957 PIE PIECoin PIE $52,396 $0.003874 13,526,518 LowVol -2.40% 4.91% 7.81%
958 BIOS BiosCrypto BIOS $51,619 $0.002479 20,821,709 LowVol -2.31% -3.48% 51.27%
959 RIDE Ride My Car RIDE $47,076 $0.000465 101,276,976 LowVol -2.40% 44.80% 61.95%
960 BLZ BlazeCoin BLZ $46,899 $0.000077 608,557,394 LowVol -8.37% 14.03% 18.24%
961 UET Useless Ether… UET $45,560 $0.011488 3,965,716 LowVol 2.71% 20.50% 27.64%
962 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 0.69% -2.72%
963 CESC CryptoEscudo CESC $44,656 $0.000310 144,105,100 LowVol -2.40% -3.48% -2.25%
964 SFC Solarflarecoin SFC $42,923 $0.003048 14,083,450 LowVol 17.58% -14.51% -2.16%
965 FUZZ FuzzBalls FUZZ $42,657 $0.008832 4,829,945 LowVol -2.40% -32.25% 35.08%
966 SONG SongCoin SONG $42,421 $0.001303 32,565,300 LowVol -15.67% -8.71% 14.25%
967 TOR Torcoin TOR $41,915 $0.132569 316,179 LowVol -2.40% -18.93% -28.91%
968 PEX PosEx PEX $41,432 $0.016889 2,453,240 LowVol -2.40% -3.48% 46.62%
969 AGLC AgrolifeCoin AGLC $39,786 $0.005268 7,552,265 LowVol -2.40% 42.68% -12.54%
970 FLVR FlavorCoin FLVR $38,856 $0.001859 20,898,106 LowVol -2.40%
971 HVCO High Voltage HVCO $38,431 $0.025721 1,494,171 LowVol -2.89% 56.32%
972 KNC KingN Coin KNC $38,124 $18.99 2,008 LowVol -2.40% -1.43% 12.30%
973 PLACO PlayerCoin PLACO $38,091 $0.001085 35,120,000 LowVol -2.40% 0.17% 41.48%
974 BOAT BOAT BOAT $37,946 $0.002046 18,547,845 LowVol -2.49% -22.22% 42.43%
975 ZYD Zayedcoin ZYD $37,730 $0.006043 6,243,840 LowVol -2.40% -2.73% 21.66%
976 STEPS Steps STEPS $34,630 $0.001859 18,625,017 LowVol -2.40% -42.09% -27.58%
977 CRTM Corethum CRTM $34,464 $0.013786 2,500,000 LowVol 136.99% 8.23% 192.43%
978 PLNC PLNcoin PLNC $34,423 $0.002014 17,089,600 LowVol -2.31% -3.67% 58.84%
979 LIR LetItRide LIR $33,739 $0.000930 36,291,459 LowVol -2.40% -3.48%
980 WBB Wild Beast Block WBB $33,642 $0.200496 167,796 LowVol -2.40% -3.74% 28.65%
981 GBT GameBet Coin GBT $32,945 $0.001549 21,262,780 LowVol -2.40% -19.57% -8.36%
982 JOBS JobsCoin JOBS $32,854 $0.000310 106,019,270 LowVol -2.40% -3.48% 46.62%
983 EREAL eREAL EREAL $31,445 $0.000460 68,427,562 LowVol 2.71% 8.17% -12.20%
984 DLISK DAPPSTER DLISK $30,989 $0.000310 100,000,000 LowVol -2.40% -35.65% -4.44%
985 XOC Xonecoin XOC $30,586 $0.072823 420,000 LowVol -2.40%
986 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
987 SDP SydPak SDP $29,985 $0.187650 159,795 LowVol -0.68% 50.76%
988 DES Destiny DES $29,749 $0.018593 1,600,000 LowVol -2.40% -36.36% -24.49%
989 ALTC Antilitecoin ALTC $29,296 $0.000930 31,512,613 LowVol -2.40% -3.48% 46.60%
990 CAB Cabbage CAB $29,284 $0.002789 10,499,996 LowVol 33.64% 5.57%
991 DIX Dix Asset DIX $28,974 $2.9e-07 100,000,000,000 LowVol 1.28% -31.67% 18.26%
992 OS76 OsmiumCoin OS76 $27,566 $0.030834 894,026 LowVol -2.50% -25.60% 29.10%
993 IBANK iBank IBANK $27,352 $0.006043 4,526,324 LowVol -2.40% 4.56% 321.78%
994 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $26,045 $0.034552 753,776 LowVol 25.80% -4.42% 1.60%
995 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol -5.49% -2.24%
996 BIOB BioBar BIOB $24,978 $0.028200 885,756 LowVol -2.40% -1.31% 27.42%
997 SCS Speedcash SCS $24,706 $0.094360 261,831 LowVol -2.40% -6.57% 46.62%
998 TRADE Tradecoin TRADE $21,910 $0.002809 7,800,154 LowVol -7.90% 35.92%
999 MILO MiloCoin MILO $21,033 $0.001949 10,789,954 LowVol -2.40% -23.20% -34.77%
1000 SOCC SocialCoin SOCC $20,599 $0.014875 1,384,879 LowVol -2.40% 52.89% 59.19%
1001 ROOFS Roofs ROOFS $20,143 $0.000155 130,000,000 LowVol -2.40% -4.23% -39.04%
1002 ELS Elysium ELS $19,237 $0.004803 4,005,012 LowVol -11.10% -9.33% 30.51%
1003 JS JavaScript Token JS $18,646 $0.002333 7,991,996 LowVol 2.71% -43.98% 2.97%
1004 QBK Qibuck Asset QBK $18,319 $0.010960 1,671,379 LowVol -2.41% 48.97%
1005 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $18,147 $0.001341 13,532,750 LowVol -2.69% -7.18% 46.68%
1006 WORM HealthyWormCoin WORM $17,274 $0.000155 111,489,035 LowVol -2.40% -51.80% -71.04%
1007 GEERT GeertCoin GEERT $16,771 $0.003294 5,091,200 LowVol -2.41% -3.25% 47.52%
1008 SLFI Selfiecoin SLFI $16,707 $0.000155 107,829,281 LowVol -2.40% 46.62%
1009 RSGP RSGPcoin RSGP $15,523 $8.99 1,727 LowVol -2.40% -6.38% -2.46%
1010 ARGUS Argus ARGUS $12,789 $0.011137 1,148,324 LowVol -2.40% -7.39% 39.51%
1011 GBC GBCGoldCoin GBC $12,779 $0.001125 11,361,817 LowVol -0.21% -27.39% 13.10%
1012 DAS DAS DAS $12,680 $0.004694 2,701,132 LowVol -21.49%
1013 MGM Magnum MGM $12,263 $0.003099 3,957,381 LowVol -2.40% -25.75% -30.44%
1014 VOLT Bitvolt VOLT $11,708 $0.000775 15,112,554 LowVol -8.51% -18.42% 44.87%
1015 SANDG Save and Gain SANDG $10,922 $0.003564 3,064,800 LowVol -22.61% -48.37%
1016 P7C P7Coin P7C $10,914 $0.000310 35,220,238 LowVol -2.40% -3.48% -1.15%
1017 CCM100 CCMiner CCM100 $10,594 $0.003153 3,360,417 LowVol -2.41% -19.25% 14.78%
1018 NODC NodeCoin NODC $10,142 $0.006043 1,678,439 LowVol -2.40% -32.78% 46.14%
1019 WBC WalletBuilder… WBC $9,397 $0.499778 18,803 LowVol 3.81%
1020 TSTR Tristar Coin TSTR $7,790 $0.001549 5,027,857 LowVol -34.88% -64.89% -52.70%
1021 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,920 $0.000750 9,227,698 LowVol -2.43% -17.39% -27.37%
1022 CONX Concoin CONX $6,804 $0.009142 744,266 LowVol -7.13% -17.47% 46.62%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,626 $0.031282 211,827 LowVol -2.41% -6.23% 54.65%
1024 MRNG MorningStar MRNG $5,924 $0.000181 32,675,488 LowVol -57.68% -12.52%
1025 NANOX Project-X NANOX $5,445 $69569.40 0.078264 LowVol -2.40% 17.77% 58.30%
1026 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,483 $0.003254 1,377,917 LowVol -2.50% 19.25% 116.37%
1027 LEX Lex4All LEX $3,519 $0.003519 1,000,000 LowVol -2.41% 18.32% 116.37%
1028 TOKEN SwapToken TOKEN $1,974 $1.3e-07 15,320,585,365 LowVol 0.24% 21.64% 30.48%
1029 DGCS Digital Credits DGCS $1,806 $0.000310 5,826,388 LowVol -2.31% -31.14%
1030 EBT Ebittree Coin EBT $1,535 $0.001214 1,264,511 LowVol -2.40% -68.48% -39.42%
1031 ABN Abncoin ABN $1,059 $0.015649 67,700 LowVol -2.40% -11.38% 13.02%
1032 SOJ Sojourn SOJ $974 $0.002008 485,214 LowVol -2.79% 23.61%
1033 DMB Digital Money… DMB $587 $0.001394 421,300 LowVol 22.41% -21.08% 32.52%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1036 CALC CaliphCoin CALC $78 $0.000891 87,140 LowVol 5.42%
1037 FDC Future Digita… FDC $70 $0.000026 2,753,201 LowVol -2.73% -69.86%
1038 FAL Falcoin FAL $30 $0.000155 196,766 LowVol -2.40% -51.74% -24.02%
1039 APW AppleCoin APW $13 $0.000155 80,721 LowVol -2.40% -3.47% 46.62%
1040 ATMC ATMCoin ATMC $3.80 $10,151,900 0.00% 1.61% 35.02%
1041 BCD Bitcoin Diamo… BCD $34.47 $8,438,090 0.46% -3.99% -31.20%
1042 ERO Eroscoin ERO $0.165484 $6,508,640 -4.77% 25.59%
1043 CMT CyberMiles CMT $0.160983 $6,191,240 -1.81% -8.05%
1044 ETN Electroneum ETN $0.102155 $4,295,140 -0.70% 18.54% 111.55%
1045 NULS Nuls NULS $0.871200 $3,399,970 -5.39% -0.11% 70.38%
1046 AI POLY AI AI $17.82 $3,229,180 -1.46% -2.19% 10.67%
1047 GRX GOLD Reward T… GRX $4.95 $2,480,370 -0.55% 20.18% 9.53%
1048 FRST FirstCoin FRST $15.48 $2,358,510 -2.39% -8.58% -4.09%
1049 REC Regalcoin REC $32.81 $2,337,920 -4.40% 2.10% -30.17%
1050 FRGC Fargocoin FRGC $10.63 $2,116,420 -0.23% -3.18% 8.27%
1051 ORME Ormeus Coin ORME $3.23 $1,903,800 4.50% -1.81% 17.24%
1052 CLUB ClubCoin CLUB $3.33 $1,744,690 -0.10% -12.52% -44.77%
1053 TSL Energo TSL $0.033457 $1,145,020 2.36% -0.04% 8.26%
1054 BTE BitSerial BTE $7.08 $830,318 -0.68% 3.28% 61.23%
1055 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.68 $757,762 -1.53% 2.34% 57.91%
1056 THS TechShares THS $0.910680 $713,741 -1.87% 11.30% 7.39%
1057 B2X SegWit2x [Fut… B2X $185.10 $661,714 -0.73% -4.12% -10.30%
1058 STC Santa Coin STC $0.557795 $568,802 -1.06% -25.42%
1059 XIN Infinity Econ… XIN $0.029129 $453,072 -1.88% -2.87% -17.15%
1060 RYZ ANRYZE RYZ $0.017707 $416,757 4.48% -15.93% -18.83%
1061 WC WINCOIN WC $0.770130 $331,689 -2.73% -20.03% -7.33%
1062 BOT Bodhi BOT $0.437398 $327,852 3.67% 4.12% -2.34%
1063 LLT LLToken LLT $0.374099 $291,264 1.03% 3.87% 19.08%
1064 ADK Aidos Kuneen ADK $22.15 $263,677 -2.40% -8.28% -35.69%
1065 XYLO XYLO XYLO $3.10 $260,182 -8.15% -35.78%
1066 CAPP Cappasity CAPP $0.022690 $255,468 -3.59% -17.74%
1067 INF InfChain INF $0.012240 $218,652 -7.30% -6.72% 38.86%
1068 XCPO Copico XCPO $0.033114 $205,589 23.41% 56.57% 43.42%
1069 BT2 BT2 [CST] BT2 $254.37 $178,285 -4.99% 59.32% 118.55%
1070 XID Sphre AIR XID $0.185916 $153,068 -4.26% -1.48% 17.97%
1071 BT1 BT1 [CST] BT1 $15589.70 $122,126 -1.35% -12.90% 46.61%
1072 GBG Golos Gold GBG $0.137046 $120,739 -0.74% -3.17% -15.60%
1073 ICX ICON ICX $1.76 $109,641 -1.38% 1.55% 18.95%
1074 BSR BitSoar BSR $0.199567 $105,052 1.38% -12.70% 9.15%
1075 BTCM BTCMoon BTCM $0.037277 $101,757 4.62% 46.56% 280.10%
1076 QBT Qbao QBT $0.226081 $74,960 3.44% 8.46%
1077 MKR Maker MKR $404.87 $59,018 2.95% 11.38% 8.23%
1078 DSR Desire DSR $0.169837 $54,831 -5.49% -38.50% -30.22%
1079 B3 B3Coin B3 $0.000049 $49,437 20.82% -37.94% -31.24%
1080 UGT UG Token UGT $0.431855 $45,127 2.69% 9.03% -2.84%
1081 MSD MSD MSD $0.008080 $42,030 -2.95% -21.94% -36.80%
1082 FRD Farad FRD $0.084288 $39,482 -2.23% -26.02% 7.57%
1083 EVR Everus EVR $1.51 $38,705 -3.26% 0.99% -28.35%
1084 FOR FORCE FOR $0.012397 $36,403 -2.40% -21.37% 148.05%
1085 SUR Suretly SUR $3.27 $35,959 11.40% 35.06% -3.15%
1086 SEND Social Send SEND $0.083204 $34,502 4.05% -26.50%
1087 AIB Advanced Inte… AIB $0.012392 $31,076 -2.40% 6.13% 195.29%
1088 BTU Bitcoin Unlim… BTU $107.49 $30,130 13.55% 15.53% -21.27%
1089 VIU Viuly VIU $0.013515 $26,066 2.00% 26.28% 67.61%
1090 VASH VPNCoin VASH $0.006043 $25,404 2.18% 0.04% 31.26%
1091 FLASH Flash FLASH $0.006195 $24,964 40.88% 19.15% 17.24%
1092 MAGE MagicCoin MAGE $17.05 $22,188 -8.00% -72.35%
1093 EFYT Ergo EFYT $13.80 $21,088 -0.97% -12.68% 56.97%
1094 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003558 $19,531 1.97% -10.75% 85.20%
1095 WISH MyWish WISH $0.128210 $19,043 2.71% 21.61% -9.89%
1096 SKR Sakuracoin SKR $0.007724 $18,573 -10.94% -29.88% 491.98%
1097 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.014237 $18,307 12.69% 187.75% 284.99%
1098 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.087830 $16,241 -0.46% -11.56% -2.62%
1099 COR CORION COR $0.754997 $16,073 -4.30% -8.86% -16.72%
1100 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.007351 $14,694 52.45% 3.44% 218.65%
1101 MOTO Motocoin MOTO $0.007709 $14,255 -5.15% -62.85% 236.85%
1102 BCDN BlockCDN BCDN $0.077661 $14,040 2.71% 19.53%
1103 DEUS DeusCoin DEUS $0.325070 $13,628 10.79% 26.55% -11.11%
1104 MGC MergeCoin MGC $0.012860 $10,348 -9.99% -14.64% 5.31%
1105 MCR Macro MCR $1.67 $10,136 -2.42% -4.06% -22.38%
1106 SYNC Sync SYNC $743.73 $10,102 -2.37%
1107 AERM Aerium AERM $0.243871 $9,955 -30.49% -51.73% -73.40%
1108 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.060893 $9,889 -23.71% -18.84% -22.76%
1109 PLX PlexCoin PLX $0.031036 $9,668 -2.38% -34.04% -88.06%
1110 TER TerraNova TER $5.19 $9,297 -8.03% 40.67% 162.35%
1111 BLX Blockchain Index BLX $3.26 $8,597 2.71% 8.80% 23.46%
1112 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003547 $7,714 -4.59% -3.40% 54.77%
1113 HYTV Hyper TV HYTV $0.005514 $7,215 2.71% 1.72% -9.14%
1114 BOS BOScoin BOS $1.26 $7,022 -1.18% 6.82% 28.94%
1115 BPL Blockpool BPL $0.202353 $6,855 -2.40% 8.98% 59.17%
1116 HAT Hawala.Today HAT $0.251757 $6,498 2.71% 34.32% 34.48%
1117 AKY Akuya Coin AKY $0.131547 $6,095 0.51% -17.86% -15.99%
1118 WILD Wild Crypto WILD $0.137835 $5,737 2.28% 13.78% 30.73%
1119 STEX STEX STEX $1.45 $5,504 1.28% 40.52% 244.77%
1120 SND Sand Coin SND $0.682863 $5,005 -6.69% -31.81% 0.88%
1121 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002531 $4,677 -5.80% -14.76% 5.24%
1122 TCOIN T-coin TCOIN $0.000292 $4,588 -2.50% 81.83% 33.55%
1123 DFS DFSCoin DFS $0.005281 $4,542 -12.80% -54.93% -45.41%
1124 PNX Phantomx PNX $0.015404 $4,487 -2.36% -5.97% -25.96%
1125 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.050549 $4,461 2.71% 16.80% -13.40%
1126 DGPT DigiPulse DGPT $1.38 $4,066 0.49% -4.22% 14.12%
1127 ONG onG.social ONG $0.165432 $4,014 2.71% 10.03% -49.51%
1128 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.242356 $3,988 -26.60% -13.49% 23.44%
1129 APC AlpaCoin APC $0.024189 $3,918 8.12% -19.32% -13.22%
1130 BON Bonpay BON $1.13 $3,634 -0.90% -39.80%
1131 OX OX Fina OX $0.000154 $3,520 -1.81% -16.28% 25.80%
1132 WA WA Space WA $0.022312 $3,264 -2.40% -10.90% 14.13%
1133 PCN PeepCoin PCN $0.000155 $3,164 -2.40% 149.55% 1419.60%
1134 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.27 $3,076 -2.40% -6.23% -16.09%
1135 NUKO Nekonium NUKO $0.048032 $2,916 -19.10% -20.25%
1136 ACC AdCoin ACC $0.097140 $2,800 -12.15% -22.62% -6.68%
1137 MCI Musiconomi MCI $0.033584 $2,743 -11.77% -5.62% -47.09%
1138 UR UR UR $0.001405 $2,698 14.81% -7.27% 165.49%
1139 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.137279 $2,670 -2.40% 3.31% 26.23%
1140 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004958 $2,663 -2.50% 2.98% -9.92%
1141 BTBc Bitbase BTBc $0.003409 $2,550 -2.40% -32.50% -3.51%
1142 CASH Cash Poker Pro CASH $0.045954 $2,372 2.71% 11.45% -14.52%
1143 SHND StrongHands SHND $2.2e-08 $2,263 -1.78% -4.13% -2.39%
1144 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.002169 $2,218 36.63% -66.22% -52.53%
1145 PEC Peacecoin PEC $0.066935 $2,145 -2.40% -9.51% 11.85%
1146 GLS GlassCoin GLS $0.929503 $2,112 -2.40% -7.72% 1.79%
1147 XOT Internet of T… XOT $2169.20 $2,107 -2.40% -9.79% 2.64%
1148 DBG Digital Bulli… DBG $0.005423 $2,099 -2.40% -41.75% -21.94%
1149 ABC Alphabit ABC $15.49 $2,077 -38.99% -22.57% -8.44%
1150 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000377 $1,975 2.71%
1151 B2B B2B B2B $0.386009 $1,934 2.71% 12.67% -7.29%
1152 DAY Chronologic DAY $3.54 $1,757 2.33% 17.62% 3.51%
1153 PRES President Trump PRES $0.004186 $1,754 -2.47% -31.81% 4.24%
1154 FRN Francs FRN $0.034723 $1,698 -7.50% -10.38% 28.71%
1155 GARY President Joh… GARY $0.109545 $1,679 -2.40% -19.71% 4.24%
1156 HNC Huncoin HNC $0.002324 $1,643 -11.28% -38.46% 32.52%
1157 BSN Bastonet BSN $0.000775 $1,624 -2.40% -29.15% 9.16%
1158 WIC Wi Coin WIC $0.002916 $1,592 -2.39% 3.44% -11.24%
1159 ZBC Zilbercoin ZBC $0.033286 $1,557 -2.39% -20.09% -22.08%
1160 SISA SISA SISA $0.009801 $1,535 1.22% -9.66% -27.06%
1161 DMC DynamicCoin DMC $0.002633 $1,485 -4.68% -11.11% 25.85%
1162 AXIOM Axiom AXIOM $0.022777 $1,399 -2.40% -6.66% 39.35%
1163 SKC Skeincoin SKC $0.023551 $1,396 -2.31% -31.12% 132.81%
1164 MINEX Minex MINEX $0.022064 $1,323 -2.26% -3.36% -4.78%
1165 OXY Oxycoin OXY $0.093146 $1,317 -2.34% 1.37% -29.16%
1166 TRIA Triaconta TRIA $7.31 $1,284 2.71% -7.67% -20.29%
1167 CC CyberCoin CC $0.000155 $1,256 -2.50% -3.48% -26.69%
1168 TIE TIES Network TIE $0.101098 $1,107 2.71% 73.26% 21.23%
1169 EDRC EDRCoin EDRC $0.055677 $1,046 -2.61% -29.17% 11.77%
1170 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000310 $984 -51.20% -35.65% -37.74%
1171 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 $915 2.71% 10.33% -18.33%
1172 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006204 $886 -3.65% -12.38% -21.53%
1173 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000155 $869 -2.40% -3.43% 7.16%
1174 IBTC iBTC IBTC $0.006203 $861 2.73% -12.38% 2.82%
1175 9COIN 9COIN 9COIN $0.002789 $789 -32.86% -47.57% 14.80%
1176 XRY Royalties XRY $0.000145 $762 -6.76% -2.70% -99.02%
1177 BUB Bubble BUB $0.033158 $690 -2.40% 27.88% 85.65%
1178 VULC Vulcano VULC $0.012491 $687 -2.40% 9.58% 40.50%
1179 NBIT netBit NBIT $0.063002 $669 -2.40% -21.19% 32.90%
1180 HIGH High Gain HIGH $0.000620 $594 -2.40% 25.21% -11.83%
1181 ACES Aces ACES $0.000155 $589 -2.40% -45.04% 46.62%
1182 ETT EncryptoTel [… ETT $0.090790 $585 -2.41% -26.27% -32.90%
1183 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000759 $540 -0.42% 42.14% 54.96%
1184 SAK Sharkcoin SAK $0.002198 $538 -2.01% -15.56% -1.33%
1185 STU bitJob STU $0.021489 $532 0.18% -22.94% -33.43%
1186 LDCN LandCoin LDCN $0.002944 $530 -2.40% 34.59% 45.08%
1187 INDIA India Coin INDIA $0.000310 $529 -2.40% -3.48% 25.59%
1188 BEST BestChain BEST $0.001647 $524 -14.88% 11.86% 21.93%
1189 GAY GAY Money GAY $0.022619 $524 29.32% 56.09% 111.94%
1190 MGC GulfCoin MGC $0.002175 $512 5.08% -19.73% -7.01%
1191 STARS StarCash Network STARS $0.361743 $506 -2.40% 64.84% 126.72%
1192 BIRDS Birds BIRDS $0.000155 LowVol -2.40% 46.62%
1193 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol 9.95% -20.46% 39.16%
1194 PRN Protean PRN $0.000140 LowVol -2.84% 248.89% 117.77%
1195 NAMO NamoCoin NAMO $0.000216 LowVol -0.61% 35.66% 88.44%
1196 SFE SafeCoin SFE $0.000155 LowVol -2.40%
1197 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000620 LowVol -2.40% -3.48% 49.42%
1198 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009603 LowVol -2.22% -34.99% -1.49%
1199 CYDER Cyder CYDER $0.000310 LowVol -2.40% 93.04% 46.62%
1200 XDE2 XDE II XDE2 $2.25 LowVol -2.40% -4.72%
1201 COUPE Coupecoin COUPE $0.000154 LowVol -2.54% 856.43% 1978.16%
1202 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003719 LowVol -2.40% -29.80%
1203 FFC FireFlyCoin FFC $0.000155 LowVol -2.40% -3.48% 43.69%
1204 MAGN Magnetcoin MAGN $0.621897 LowVol -2.41% -33.21% 39.58%
1205 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005578 LowVol -2.41% -3.48% 37.51%
1206 EAG EA Coin EAG $2.01 LowVol -2.40% -47.72% -38.58%
1207 POKE PokeCoin POKE $0.000155 LowVol -2.40% -3.48%
1208 FUDD DimonCoin FUDD $0.001383 LowVol 2.88% 10.70% 8.89%
1209 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003254 LowVol -2.40% 6.87%
1210 MAVRO Mavro MAVRO $0.027735 LowVol -2.40% -4.02% 111.63%
1211 RCN Rcoin RCN $0.000155 LowVol -2.40% -3.48% 46.62%
1212 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001271 LowVol -2.40% -12.04% 0.25%
1213 LKC LinkedCoin LKC $0.000310 LowVol -2.40% -35.65% 48.10%
1214 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -15.43% -20.89% -97.91%
1215 ANI Animecoin ANI $0.000155 LowVol -2.40% -3.48% -1.04%
1216 HDLB HODL Bucks HDLB $0.052991 LowVol -2.40% 8.48% -17.36%
1217 BIT First Bitcoin BIT $0.009297 LowVol -13.86% -7.49% -24.43%
1218 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.107896 LowVol -2.40% -14.60% 8.24%
1219 BXC Bitcedi BXC $0.004933 LowVol -0.70% 5.73% 89.02%
1220 TODAY TodayCoin TODAY $0.001085 LowVol -2.40% -3.48% 14.04%
1221 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000155 LowVol -2.40% -3.48% -26.69%
1222 PLC PlusCoin PLC $0.000570 LowVol 2.71% 10.89% -16.31%
1223 QBC Quebecoin QBC $0.002479 LowVol -2.40% -9.16% 38.00%
1224 NTC Natcoin NTC $0.103193 LowVol -16.68% -15.85% -52.21%
1225 BET BetaCoin BET $0.001870 LowVol -22.71% -9.77% -44.67%
1226 DASHS Dashs DASHS $0.057329 LowVol -2.40% -4.64% 72.64%
1227 EGOLD eGold EGOLD $0.007814 LowVol 2.71% 10.36% -40.31%
1228 PRIMU Primulon PRIMU $0.000155 LowVol -2.40% -27.89% -24.28%
1229 TCR TheCreed TCR $0.000310 LowVol -2.40% -35.65% -25.09%
1230 IQT iQuant IQT $0.192749 LowVol -0.53% 9.33% 30.27%
1231 TOP TopCoin TOP $0.000455 LowVol -3.90% -10.90% 4.16%
1232 REGA Regacoin REGA $0.000930 LowVol -2.31% -47.35% -42.60%
1233 DISK DarkLisk DISK $0.001240 LowVol -2.40% 28.69% 30.33%
1234 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002169 LowVol -2.40% -9.91% 38.34%
1235 EVC EventChain EVC $0.091907 LowVol 2.71% 40.81% -30.44%
1236 WOW Wowcoin WOW $0.000155 LowVol -2.40% -1.91% 50.64%
1237 QBT Cubits QBT $0.004104 LowVol -2.50% 21.06% -52.46%
1238 FUTC FutCoin FUTC $0.004029 LowVol -18.15% 0.38% 124.34%
1239 IPY Infinity Pay IPY $0.003217 LowVol 2.71% 1.73% 25.03%
1240 KASHH KashhCoin KASHH $0.000155 LowVol -2.40% 8149.78% 46.57%
1241 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003099 LowVol -2.40% -3.48% 1.12%
1242 VOYA Voyacoin VOYA $2.79 LowVol -2.31% -19.32% 91.36%
1243 MARX MarxCoin MARX $0.001121 LowVol -2.41% -6.32% 11.15%
1244 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 2.23% 34.94% 45.06%
1245 GRN Granite GRN $0.012240 LowVol -2.40% 3.04% 64.42%
1246 X2 X2 X2 $0.000155 LowVol -2.40% -4.37% 36.72%
1247 RHFC RHFCoin RHFC $0.000620 LowVol -2.40% -3.49% -35.24%
1248 ASN Aseancoin ASN $0.006508 LowVol -2.40% -3.48% -82.23%
1249 GML GameLeagueCoin GML $0.011931 LowVol -2.40% -11.52%
1250 GBRC Global Busine… GBRC $0.000155 LowVol -2.40% -3.48% 46.62%
1251 AV AvatarCoin AV $0.051751 LowVol -2.40% -2.58% 71.23%
1252 TELL Tellurion TELL $0.000174 LowVol -2.60% -70.16% 30.58%
1253 PRM PrismChain PRM $0.002014 LowVol -2.40% -16.35% 64.94%
1254 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001704 LowVol -74.93% -46.49% 38.62%
1255 ELC Elacoin ELC $0.092966 LowVol -2.37% -14.06% 4.58%
1256 ANTX Antimatter ANTX $0.000155 LowVol -2.40% 520.40% 48.06%
1257 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007747 LowVol -2.40% 46.62%
1258 EBIT eBIT EBIT $0.002298 LowVol 2.71% 10.33% 64.16%
1259 CME Cashme CME $0.000155 LowVol -2.40% -3.47% 46.62%
1260 DON Donationcoin DON $0.000465 LowVol -2.40% -3.52% -22.59%
1261 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004648 LowVol -2.40% -6.56% 26.47%
1262 IRL IrishCoin IRL $0.002479 LowVol -2.40% -22.12% 21.04%
1263 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 2.71% 10.33% 70.25%
1264 WINK Wink WINK $0.000310 LowVol -2.40% -3.48%
1265 UTA UtaCoin UTA $0.002944 LowVol 54.53% 43.93% 29.49%
1266 GAIN UGAIN GAIN $0.001859 LowVol -2.31% -3.48% 249.14%
1267 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.050938 LowVol -2.41% -8.10% 44.67%
1268 SWP Swapcoin SWP $0.105688 LowVol 2.71% 26.88% -7.10%
1269 TEAM TeamUp TEAM $0.000310 LowVol -2.40% -3.48%
1270 SHA SHACoin SHA $0.000775 LowVol -2.31% -19.56% 29.87%
1271 KARMA Karmacoin KARMA $0.000155 LowVol -2.31% -3.47%
1272 XID International… XID $0.010536 LowVol -2.40% -3.48% 40.43%
1273 YEL Yellow Token YEL $0.005252 LowVol 2.71% -18.04% -62.54%
1274 CYC Cycling Coin CYC $0.001549 LowVol -2.40% -12.25% -47.64%
1275 PDG PinkDog PDG $0.000310 LowVol 195.19%
1276 XAU Xaucoin XAU $0.041215 LowVol -2.31% -5.95% 0.25%
1277 LEPEN LePen LEPEN $0.000111 LowVol -1.27% 4.27% 2.60%
1278 ACN Avoncoin ACN $0.000620 LowVol -2.50% 28.69% 46.62%
1279 LTH LAthaan LTH $0.001240 LowVol -2.40% 28.69%
1280 OMC Omicron OMC $0.164240 LowVol -2.40% -19.93%
1281 EUSD eUSD EUSD $0.000230 LowVol 2.71% 15.26% -30.99%
1282 CLINT Clinton CLINT $0.013945 LowVol -2.50% 5.94%
1283 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000620 LowVol -2.40% -44.26% -26.69%
1284 BGR Bongger BGR $0.000211 LowVol 4.92% 35.86% 68.03%
1285 SPORT SportsCoin SPORT $0.001085 LowVol -2.40% -3.48%
1286 HCC Happy Creator… HCC $0.000620 LowVol -2.31% -22.78% 45.40%
1287 YES Yescoin YES $0.000149 LowVol -2.64% 33.55% 74.86%
1288 XQN Quotient XQN $0.006353 LowVol -2.31% -3.48% 57.34%
1289 UNC UNCoin UNC $0.000155 LowVol -2.40% -3.48% 46.62%
1290 IFC Infinitecoin IFC $0.000009 LowVol -7.55% -22.98% -48.71%
1291 RICHX RichCoin RICHX $0.008367 LowVol -2.31% -1.64% 38.90%
1292 EGG EggCoin EGG $0.058568 LowVol -2.40% 45.85%
1293 OP Operand OP $0.001394 LowVol -2.40% 42.95%
1294 FAP FAPcoin FAP $0.009215 LowVol -0.25% -14.08%
1295 HYPER Hyper HYPER $0.038736 LowVol -2.40% -3.98% 82.96%
1296 OPES Opescoin OPES $0.002479 LowVol -2.50% -7.61% 11.71%
1297 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006198 LowVol -2.40% -26.53% -9.09%
1298 MBL MobileCash MBL $0.000465 LowVol -2.31% -3.48% 46.62%
1299 QORA Qora QORA $0.276820 LowVol -2.40% -5.18% 41.43%
1300 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000310 LowVol -2.40% -3.47% -2.25%
1301 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000138 LowVol 2.71% -17.78% -12.82%
1302 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002169 LowVol -2.40% 22.84% 55.40%
1303 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -8.14% 456.14%
1304 SJCX Storjcoin X SJCX $0.281702 LowVol -2.36% -35.20%
1305 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -14.68%
1306 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013634 LowVol -5.63% 27.99%
1307 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -27.48%
1308 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 1.38%
1309 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol -4.35%
1310 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.495554 LowVol -0.02% 50.27%
1311 MONETA Moneta MONETA $0.000472 LowVol -3.77% 62.44%
1312 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 7.82%
1313 PAYP PayPeer PAYP $0.000165 LowVol 2.83% 56.54%
1314 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol
1315 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 19.81%
1316 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 43.27%
1317 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol -8.05% 39.71%
1318 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol
1319 TERA TeraCoin TERA $0.000151 LowVol -6.06%
1320 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 5.79%
1321 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -77.57%
1322 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol 4.28% -18.00%
1323 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1324 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol 7.05% 21.96%
1325 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol -0.20% 55.53%
1326 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol
1327 MEN PeopleCoin MEN $0.000158 LowVol -1.64% 49.41%
1328 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 1.46% 54.12%
1329 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1330 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1331 FC Facecoin FC $0.003480 -13.49%
1332 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -29.33%
1333 10MT 10M Token 10MT $0.002238 2.10% 9.68% -3.13%
1334 FBL Faceblock FBL $0.001654 -8.70%

Quay lại phần 1

Phản hồi