Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 9/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 9/12/2017 (GMT +7) của 1334 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 9/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15663.50 trên tổng giá trị $262,021,769,113

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $460.70 trên tổng giá trị $44,325,659,623

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1462.16 trên tổng giá trị $24,629,591,721

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.49 trên tổng giá trị $12,493,238,149

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.251321 trên tổng giá trị $9,735,960,663

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng CRTM Corethum (CRTM) đang có giá hiện tại $0.013624 trên tổng giá trị $34,060 đã biến động tăng 133.97% trong 1h qua

    + Đồng QCN QuazarCoin (QCN) đang có giá hiện tại $0.030540 trên tổng giá trị $184,611 đã biến động tăng 92.80% trong 1h qua

    + Đồng FIMK FIMKrypto (FIMK) đang có giá hiện tại $0.006102 trên tổng giá trị $3,520,784 đã biến động tăng 88.37% trong 1h qua

    + Đồng BTWTY Bit20 (BTWTY) đang có giá hiện tại $671,291 trên tổng giá trị $682,032 đã biến động tăng 65.07% trong 1h qua

    + Đồng GAY GAY Money (GAY) đang có giá hiện tại $0.022582 trên tổng giá trị đã biến động tăng 51.68% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000153 trên tổng giá trị đã biến động tăng 8035.63% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000152 trên tổng giá trị đã biến động tăng 790.35% trong 24h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.127699 trên tổng giá trị $1,260,334 đã biến động tăng 568.85% trong 24h qua

    + Đồng ANTX Antimatter (ANTX) đang có giá hiện tại $0.000153 trên tổng giá trị đã biến động tăng 511.69% trong 24h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000138 trên tổng giá trị đã biến động tăng 243.84% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000152 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2100.96% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.327568 trên tổng giá trị $24,768,891 đã biến động tăng 1686.62% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000153 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1378.79% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.719672 trên tổng giá trị $33,727 đã biến động tăng 1016.06% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000837 trên tổng giá trị $1,317,399 đã biến động tăng 859.13% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 9/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 KED Darsek KED $166,943 $0.011597 14,395,498 $551 -8.36% -19.65% -13.96%
702 LCP Litecoin Plus LCP $165,815 $0.223704 741,224 $3,119 -3.95% -5.01% 109.49%
703 EBCH eBitcoinCash EBCH $162,204 $0.017469 9,285,500 $9,760 -1.67% 26.29% 20.67%
704 BITGOLD bitGold BITGOLD $162,081 $1801.51 89.9694 $1,394 1.70% 24.21% 20.96%
705 XPY PayCoin XPY $161,045 $0.013617 11,826,380 $1,333 3.08% 17.12% 18.74%
706 COAL BitCoal COAL $160,335 $0.035630 4,500,000 $3,715 -17.72% 5.22% 15.80%
707 RED RedCoin RED $158,911 $0.002144 74,107,896 $741 -24.75% -2.84% 8.35%
708 BOST BoostCoin BOST $155,687 $0.013132 11,855,487 $1,818 -4.81% 3.38% -11.02%
709 MARS Marscoin MARS $154,825 $0.005475 28,279,074 $1,381 -3.67% 4.72% 42.62%
710 KAYI Kayicoin KAYI $152,435 $0.000536 284,249,756 $684 1.87% -14.61% 26.52%
711 CRDNC Credence Coin CRDNC $152,037 $0.044365 3,426,981 $799,265 13.01% 17.89% -98.86%
712 DRXNE DROXNE DRXNE $145,485 $0.002301 63,220,511 $2,260 -4.40% 18.81% 8.69%
713 MONK Monkey Project MONK $138,158 $1.31 105,797 $4,234 -5.36% -35.96% -73.36%
714 CF Californium CF $134,474 $0.055888 2,406,133 $17,544 23.36% 29.09% 104.15%
715 ACP AnarchistsPrime ACP $134,208 $0.030537 4,394,874 $28,724 -2.24% -0.59% 12.42%
716 PRC PRCoin PRC $132,516 $0.008398 15,778,600 $18,392 -5.81% -24.32% -6.61%
717 HXX Hexx HXX $131,113 $0.088232 1,485,999 $567 -3.16% 24.05% 133.52%
718 GPU GPU Coin GPU $127,715 $0.003155 40,477,042 $818 -5.13% -16.72% 29.82%
719 SCORE Scorecoin SCORE $127,207 $0.004192 30,346,591 $909 -3.12% -10.69% 13.62%
720 XRA Ratecoin XRA $124,921 $0.001087 114,883,553 $1,859 -3.68% -34.21% -12.14%
721 TSE Tattoocoin (S… TSE $124,479 $0.001377 90,421,856 $768 -3.53% -4.58% 35.62%
722 CJ Cryptojacks CJ $124,175 $0.000305 406,568,581 $2,534 -3.59% -33.92% -18.58%
723 EMB EmberCoin EMB $121,465 $0.000001 92,192,822,723 $2,197 -42.46% -29.72% -68.46%
724 VUC Virta Unique … VUC $120,425 $0.001958 61,502,475 $1,845 -3.19% 3.32% 53.28%
725 ALL Allion ALL $118,379 $0.019095 6,199,359 $760 -3.59% 72.19% 62.97%
726 CASH Cashcoin CASH $115,970 $0.002512 46,158,242 $4,472 -3.69% 29.34% 116.38%
727 MAR Marijuanacoin MAR $115,889 $0.076351 1,517,837 $2,847 -3.98% -11.91% 24.56%
728 BAS BitAsean BAS $111,847 $0.022369 5,000,000 $2,425 2.90% 11.88% -7.16%
729 TAJ TajCoin TAJ $106,582 $0.013220 8,062,309 $1,304 -3.66% 2.97% 49.02%
730 WOMEN WomenCoin WOMEN $105,916 $0.002395 44,220,400 $7,325 -14.42% -11.42% 30.97%
731 FLAX Flaxscript FLAX $103,939 $0.018610 5,585,181 $4,133 -3.41% -17.71% -28.13%
732 EAGLE EagleCoin EAGLE $102,684 $0.049051 2,093,421 $2,645 1.39% 85.86% 26.96%
733 CACH CacheCoin CACH $102,453 $0.024422 4,195,132 $1,068 -5.95% 9.45% -24.20%
734 BITEUR bitEUR BITEUR $99,574 $1.19 83,746 $9,972 -1.28% 1.15% -2.75%
735 611 SixEleven 611 $98,748 $0.228896 431,409 $2,471 -3.61% -7.21% 47.31%
736 CMT Comet CMT $97,750 $0.111992 872,830 $3,373 17.11% -17.21% 132.56%
737 FXE FuturXe FXE $97,074 $0.412343 235,421 $2,753 -31.67% -30.93% -73.06%
738 MST MustangCoin MST $93,917 $0.148993 630,343 $992 -3.61% -3.66% 8.65%
739 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $93,052 $0.011588 8,030,000 $2,080 -2.97% -30.32% -46.24%
740 NRO Neuro NRO $92,813 $0.002443 37,988,287 $1,163 -3.61% -34.76% 65.86%
741 $$$ Money $$$ $86,435 $0.001884 45,887,218 $889 2.78% 4.40% 23.40%
742 XCO X-Coin XCO $85,803 $0.006928 12,384,976 $926 -1.37% -18.96% 32.93%
743 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $85,212 $0.001069 79,719,140 $541 -3.61% -8.57% 1.90%
744 REE ReeCoin REE $84,422 $0.000033 2,560,000,000 $684 -21.98% -51.66% -48.42%
745 SGR Sugar Exchange SGR $82,387 $0.023539 3,500,000 $7,461 -4.35% -4.03% -40.36%
746 GLT GlobalToken GLT $80,658 $0.003076 26,218,800 $802 -3.61% 26.71% 21.45%
747 KRONE Kronecoin KRONE $79,706 $0.021397 3,725,117 $1,040 -4.08% -14.52% 105.65%
748 CXT Coinonat CXT $79,394 $0.009207 8,623,200 $683 -1.68% 2.16% 60.70%
749 LTCR Litecred LTCR $78,460 $0.002596 30,227,750 $2,471 1.37% -18.66% 108.94%
750 DRS Digital Rupees DRS $77,999 $0.000153 510,802,961 $4,547 -3.61% -4.78% 44.66%
751 MAY Theresa May Coin MAY $76,598 $0.003054 25,081,400 $794 -3.61% -12.54% -3.99%
752 EOT EOT Token EOT $73,063 $0.008844 8,260,903 $6,728 -21.78% -37.73% -33.17%
753 KURT Kurrent KURT $72,215 $0.007280 9,919,485 $822 4.71% -8.67% 29.30%
754 GPL Gold Pressed … GPL $69,647 $0.271499 256,527 $554 -3.71% -15.29% 8.28%
755 ERY Eryllium ERY $68,323 $0.012507 5,462,634 $3,139 -3.23% 7.47% 169.14%
756 PONZI PonziCoin PONZI $65,745 $0.076350 861,099 $10,855 -26.19%
757 VRS Veros VRS $63,704 $0.000131 486,609,040 $523 -4.04% 85.59% 79.95%
758 ICE iDice ICE $55,193 $0.035132 1,571,013 $594 -3.97% -71.86% -74.00%
759 BLRY BillaryCoin BLRY $54,923 $0.006108 8,991,965 $9,980 -3.61% -28.14% -64.92%
760 SPT Spots SPT $54,895 $0.002450 22,406,021 $2,206 -3.34% -21.40% -25.36%
761 CWXT CryptoWorldX … CWXT $54,560 $0.000915 59,630,200 $622 -3.53% -18.55% 15.05%
762 G3N G3N G3N $50,807 $0.006719 7,561,891 $1,172 -3.61% -4.75% 46.38%
763 ITZ Interzone ITZ $46,550 $0.025195 1,847,545 $1,589 -0.59% -18.41% 241.69%
764 BNX BnrtxCoin BNX $43,113 $0.001626 26,522,501 $637 4.74% 26.26% 65.12%
765 NTWK Network Token NTWK $43,072 $0.003690 11,671,310 $571 1.39% 24.76% -29.66%
766 SLEVIN Slevin SLEVIN $42,756 $0.000611 70,000,000 $532 28.52% 17.14% 92.88%
767 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $41,203 $0.047486 867,702 $16,105 -1.74% -6.61% 223.39%
768 VLTC Vault Coin VLTC $40,992 $0.001351 30,340,160 $3,051 -3.69% -11.09% -1.67%
769 LUNA Luna Coin LUNA $36,916 $0.022446 1,644,691 $556 -3.82% -11.15% 14.05%
770 LBTC LiteBitcoin LBTC $35,621 $0.011173 3,188,280 $19,587 -8.49% 3.39% 259.18%
771 GSR GeyserCoin GSR $33,727 $0.719672 46,864 $16,834 43.00% 133.91% 1016.06%
772 MSCN Master Swiscoin MSCN $31,940 $0.000715 44,701,440 $1,459 3.60% -28.57% -37.42%
773 IMX Impact IMX $31,477 $0.000287 109,509,099 $519 -3.61% -5.83% 88.85%
774 GRIM Grimcoin GRIM $28,423 $0.002753 10,324,802 $1,847 9.39% -11.28% 35.83%
775 XBTS Beatcoin XBTS $24,670 $0.016180 1,524,686 $2,030 -3.50% -73.81% -27.81%
776 VPRC VapersCoin VPRC $23,693 $0.000030 780,124,964 $1,892 4.80% -13.46% 7.55%
777 XRC Rawcoin XRC $17,907 $0.025404 704,882 $859 -3.09% -1.03% 47.76%
778 CREVA CrevaCoin CREVA $16,773 $0.000461 36,390,750 $3,145 -3.85% -42.12% -36.34%
779 LVPS LevoPlus LVPS $15,714 $0.010384 1,513,256 $3,216 -3.72% -17.92% 44.44%
780 ULA Ulatech ULA $6,827 $0.034205 199,586 $1,519 -2.90% -26.45% 142.03%
781 HMC HarmonyCoin HMC $6,682 $0.011907 561,235 $4,830 -3.61% -10.31% 7.17%
782 XNG Enigma XNG $2,689 $0.161709 16,627 $705 -3.61% -23.25% -8.77%
783 BCAP BCAP BCAP $15,441,000 $1.54 10,000,000 LowVol 1.39% 9.03% 11.33%
784 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
785 ECOB Ecobit ECOB $12,336,000 $0.027756 444,444,444 LowVol 5.23% 115.00% 140.42%
786 ETT EncryptoTel [… ETT $12,009,897 $0.193299 62,131,190 LowVol -3.61% 9.28% 33.12%
787 XC XCurrency XC $7,752,724 $1.32 5,870,207 LowVol 8.42% 47.03%
788 ECN E-coin ECN $5,956,910 $1.27 4,708,536 LowVol -3.61% -54.96% -62.09%
789 YASH YashCoin YASH $5,191,922 $0.519178 10,000,273 LowVol -3.61% 29.52% 26.08%
790 PGL Prospectors Gold PGL $4,993,500 $0.077419 64,500,000 LowVol -3.71% -5.32% 42.65%
791 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 405.81%
792 FIMK FIMKrypto FIMK $3,520,784 $0.006102 577,004,618 LowVol 88.37% 28.49% 309.23%
793 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,954,139 $0.083685 35,300,866 LowVol -3.50% -2.17%
794 EMV Ethereum Movi… EMV $2,534,602 $0.385980 6,566,666 LowVol 1.40% 11.76% 6.58%
795 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,227,830 $0.074261 30,000,000 LowVol -7.50% -13.50% -30.11%
796 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,176,590 $4.67 465,952 LowVol 0.26% 10.06% -7.33%
797 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,907,261 $0.314408 6,066,196 LowVol -3.61% -30.18% 27.31%
798 RC RussiaCoin RC $1,842,185 $0.219887 8,377,873 LowVol -3.61% -19.54% 52.40%
799 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 5.72% -17.04%
800 SHORTY Shorty SHORTY $1,557,530 $0.015575 100,000,000 LowVol -3.71% -7.51%
801 REX REX REX $1,477,603 $0.170609 8,660,756 LowVol 1.39% 24.11% 23.33%
802 AHT Bowhead AHT $1,365,392 $0.170674 8,000,000 LowVol 5.89% -14.34%
803 SDC ShadowCash SDC $1,264,637 $0.188889 6,695,133 LowVol -3.61% 2.51% 28.64%
804 MAC Machinecoin MAC $1,219,594 $0.060273 20,234,525 LowVol 0.16% 6.71% 86.95%
805 ORB Orbitcoin ORB $1,188,017 $0.384014 3,093,680 LowVol -3.39% -6.20% 37.28%
806 STRC StarCredits STRC $1,133,793 $0.251954 4,500,000 LowVol -3.71% -4.78% 2.69%
807 GIM Gimli GIM $1,089,768 $0.013622 80,000,000 LowVol 1.40% 104.39% 56.68%
808 TALK BTCtalkcoin TALK $1,074,841 $0.016462 65,290,635 LowVol -4.31% 5.58% 114.75%
809 UTC UltraCoin UTC $993,668 $0.022254 44,651,827 LowVol -8.48% 9.98% -23.30%
810 METAL MetalCoin METAL $963,208 $0.012521 76,925,527 LowVol -3.71% -19.31% 24.86%
811 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $962,564 $0.000042 22,879,677,934 LowVol 5.46% 59.30% -31.64%
812 INPAY InPay INPAY $946,736 $0.094674 10,000,000 LowVol -3.61% -2.25% -28.13%
813 KOBO Kobocoin KOBO $928,744 $0.037601 24,700,248 LowVol -2.57% -2.99% 8.16%
814 VAL Valorbit VAL $844,938 $0.000159 5,319,431,263 LowVol -0.96%
815 GOOD Goodomy GOOD $695,469 $0.001576 441,349,000 LowVol -0.17% 40.37% -9.08%
816 EBET EthBet EBET $656,169 $0.077174 8,502,500 LowVol 1.38% -12.98% -21.68%
817 PIGGY Piggycoin PIGGY $654,684 $0.001343 487,522,135 LowVol -7.27% 94.77% 75.77%
818 CFT CryptoForecast CFT $601,703 $0.013081 46,000,000 LowVol -3.71% 14.89% 59.52%
819 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 11.11% -49.25%
820 BBT BitBoost BBT $574,223 $0.118083 4,862,878 LowVol 1.40% 9.03% 0.52%
821 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 9.26%
822 STS Stress STS $496,217 $0.000878 565,134,332 LowVol 9.50%
823 SAC SACoin SAC $492,708 $0.070242 7,014,461 LowVol -3.71% -7.22% -4.94%
824 ITI iTicoin ITI $488,784 $15.27 32,000 LowVol -4.75% -6.11% -20.89%
825 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -22.78% -24.96%
826 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -17.46%
827 BITS Bitstar BITS $478,660 $0.020739 23,079,737 LowVol -6.62% -23.90% -13.47%
828 GUN Guncoin GUN $476,902 $0.002419 197,112,628 LowVol -1.18% -4.19% 33.46%
829 GLC GlobalCoin GLC $467,724 $0.007177 65,171,010 LowVol -3.61% -4.75% 61.95%
830 XGR GoldReserve XGR $462,604 $0.026940 17,171,382 LowVol 21.09% -9.26% -7.15%
831 WAY WayGuide WAY $458,284 $0.004581 100,040,708 LowVol -3.60% 44.66%
832 8BIT 8Bit 8BIT $450,179 $0.306695 1,467,841 LowVol -6.77% -4.41% 26.97%
833 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $442,198 $0.081462 5,428,300 LowVol 1.69% 6.67% 43.45%
834 AU AurumCoin AU $441,563 $1.49 296,216 LowVol -4.70% -18.97% 12.56%
835 V Version V $438,499 $0.000935 469,067,771 LowVol -3.70% -35.30% -22.02%
836 DAXX DaxxCoin DAXX $431,094 $0.000866 498,085,960 LowVol -2.72% 2.89% 84.97%
837 FUNK The Cypherfunks FUNK $411,117 $0.000009 46,301,407,499 LowVol 10.35% 33.88% 81.71%
838 UNIC UniCoin UNIC $407,216 $0.137170 2,968,699 LowVol -3.10% -0.55% 36.11%
839 STV Sativacoin STV $383,203 $0.054074 7,086,675 LowVol -3.61% 5.36% 103.25%
840 PR Prototanium PR $380,592 $1.94 195,924 LowVol -2.96% -2.75% 45.95%
841 CUBE DigiCube CUBE $370,925 $0.000153 2,429,126,009 LowVol -3.71% -4.78%
842 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol -5.54%
843 ICN iCoin ICN $334,608 $0.011452 29,217,325 LowVol -3.61% 49.19% -0.17%
844 TRI Triangles TRI $333,494 $4.58 72,891 LowVol -3.57% 6.38% 31.36%
845 VIDZ PureVidz VIDZ $332,337 $0.002653 125,279,775 LowVol -3.57% -17.55% 34.05%
846 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol -0.82% 50.69%
847 FUCK FuckToken FUCK $303,419 $0.005904 51,392,878 LowVol 1.39% -15.59% -56.37%
848 SHDW Shadow Token SHDW $297,504 $0.042501 7,000,000 LowVol -0.46% -4.38% 3.84%
849 GAP Gapcoin GAP $293,057 $0.024280 12,070,039 LowVol -8.53% -33.96% 75.01%
850 BIGUP BigUp BIGUP $291,512 $0.000138 2,118,853,978 LowVol -3.41% -10.45% 2.98%
851 HODL HOdlcoin HODL $287,431 $0.001832 156,861,495 LowVol -3.71% -1.38% 48.96%
852 LOT LottoCoin LOT $278,817 $0.000019 14,491,014,421 LowVol 6.05% 13.03% 8.92%
853 J Joincoin J $277,379 $0.113290 2,448,402 LowVol -1.10% -5.94% 39.31%
854 WMC WMCoin WMC $276,358 $0.023974 11,527,489 LowVol -3.71% -4.78% 44.66%
855 XRE RevolverCoin XRE $272,768 $0.012216 22,328,944 LowVol -3.61% 25.62% 97.45%
856 Q2C QubitCoin Q2C $265,311 $0.001069 248,209,762 LowVol -3.61% -18.38% -22.11%
857 PASL Pascal Lite PASL $260,564 $0.060774 4,287,400 LowVol 4.69% -2.83% 43.97%
858 WYV Wyvern WYV $246,491 $0.138956 1,773,877 LowVol -3.71% -14.63% 31.78%
859 MRJA GanjaCoin MRJA $237,932 $0.053445 4,451,920 LowVol -3.61% 21.62% 93.79%
860 GAIA GAIA GAIA $233,567 $0.009691 24,101,381 LowVol 0.19% -2.20% 1.48%
861 SH Shilling SH $222,647 $0.005620 39,617,125 LowVol -3.78% -27.39% -9.41%
862 FRK Franko FRK $220,915 $0.237347 930,767 LowVol -0.18% -6.43% 77.35%
863 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $217,993 $0.274859 793,108 LowVol -3.61% -14.35% 84.57%
864 ARI Aricoin ARI $217,623 $0.001552 140,262,505 LowVol -18.18% -3.21% 39.47%
865 BUN BunnyCoin BUN $216,215 $0.000002 102,320,715,635 LowVol 2.17% 12.78% -52.47%
866 AMBER AmberCoin AMBER $213,532 $0.004886 43,699,481 LowVol -3.61% -42.51% -47.16%
867 RBX Ripto Bux RBX $213,236 $0.000559 381,236,123 LowVol -3.63% -0.83% 35.03%
868 GRT Grantcoin GRT $210,876 $0.004886 43,155,875 LowVol -3.71% -6.75% 12.95%
869 HMP HempCoin HMP $207,158 $0.000153 1,356,645,470 LowVol -3.61% -4.76%
870 I0C I0Coin I0C $202,936 $0.009670 20,985,328 LowVol -1.55% -18.55% 2.27%
871 HAL Halcyon HAL $197,000 $0.037106 5,309,140 LowVol -3.61% -40.67% 36.03%
872 CNNC Cannation CNNC $195,274 $0.078838 2,476,893 LowVol -3.57% -6.48% 4.63%
873 ANTI AntiBitcoin ANTI $194,686 $0.011147 17,465,159 LowVol -3.61% -18.82% 20.00%
874 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 4.70% 87.83%
875 FIRE Firecoin FIRE $192,351 $1.95 98,412 LowVol -3.61% -5.38% 40.18%
876 OHM OHM OHM $191,115 $0.006413 29,799,498 LowVol -3.71% -4.78%
877 QCN QuazarCoin QCN $184,611 $0.030540 6,044,911 LowVol 92.80% 38.55% 30.83%
878 BUMBA BumbaCoin BUMBA $181,837 $0.008093 22,468,280 LowVol -3.61% 26.21% 72.89%
879 VTA Virtacoin VTA $180,927 $0.000035 5,201,310,113 LowVol 4.87% -17.31% 482.57%
880 JIN Jin Coin JIN $177,455 $0.018018 9,848,485 LowVol -3.71% 87.26% 188.24%
881 TEK TEKcoin TEK $177,164 $0.000125 1,414,054,562 LowVol 2.85% -10.04% 19.38%
882 PX PX PX $175,642 $0.001832 95,854,245 LowVol -3.71% 8.59%
883 DLC Dollarcoin DLC $173,823 $0.019087 9,106,714 LowVol -3.71% -4.78% 44.48%
884 ISL IslaCoin ISL $168,503 $0.111318 1,513,704 LowVol -3.60% -4.77%
885 EUC Eurocoin EUC $165,616 $0.013338 12,416,554 LowVol -2.66% -15.52% 12.35%
886 XCT C-Bit XCT $162,897 $0.001036 157,223,250 LowVol -2.34% -12.03% 57.94%
887 ARCO AquariusCoin ARCO $161,355 $0.108043 1,493,435 LowVol -3.17% -3.96% 47.90%
888 MNM Mineum MNM $159,271 $0.016878 9,436,367 LowVol 0.08% -46.48% 7.04%
889 URC Unrealcoin URC $157,675 $0.022447 7,024,402 LowVol -3.61% -29.08% -6.77%
890 PHO Photon PHO $155,829 $0.000008 20,536,544,931 LowVol 7.73% 27.29% 85.16%
891 CON PayCon CON $153,160 $0.006647 23,042,604 LowVol -3.67% 42.95% 26.92%
892 SLING Sling SLING $150,892 $0.140483 1,074,095 LowVol -3.61% 49.73%
893 BIP BipCoin BIP $143,622 $0.088260 1,627,261 LowVol -4.76% 7.30% 74.08%
894 PRX Printerium PRX $140,803 $0.011910 11,821,728 LowVol -3.61% 104.98% 464.17%
895 LEA LeaCoin LEA $139,037 $0.000442 314,694,691 LowVol 4.85% -30.19% -21.79%
896 CTO Crypto CTO $136,358 $0.011147 12,232,563 LowVol -3.60% -5.74% -7.79%
897 CAGE CageCoin CAGE $135,327 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 12.09% -16.69% 27.60%
898 IMS Independent M… IMS $129,976 $0.024209 5,368,934 LowVol -3.59% -13.32% 53.11%
899 EMP EMoneyPower EMP $129,244 $0.014048 9,200,000 LowVol -3.61% 68.46%
900 SOON SoonCoin SOON $125,157 $0.010043 12,462,620 LowVol -3.60% -9.95% 25.57%
901 CRX Chronos CRX $124,158 $0.001684 73,729,962 LowVol 4.65% 53.20% 94.50%
902 PXI Prime-XI PXI $119,606 $0.006689 17,882,385 LowVol -33.58% 0.23% 14.00%
903 ARG Argentum ARG $116,138 $0.013529 8,584,255 LowVol -3.31% 3.03% 3.73%
904 UNITS GameUnits UNITS $116,078 $0.033423 3,472,983 LowVol -3.60% -19.93% 32.73%
905 NEVA NevaCoin NEVA $112,548 $0.045566 2,470,030 LowVol -3.47% -15.74% 3.13%
906 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 8.44% 64.69%
907 DRM Dreamcoin DRM $109,599 $0.044741 2,449,632 LowVol -3.60% -34.97% 54.28%
908 CNC CHNCoin CNC $108,695 $0.002208 49,224,143 LowVol 0.15% -1.63% 325.43%
909 SCRT SecretCoin SCRT $108,480 $0.025653 4,228,672 LowVol -3.61% -4.78%
910 URO Uro URO $105,451 $0.087344 1,207,310 LowVol -3.71% -19.89% 49.47%
911 QTL Quatloo QTL $100,075 $0.012965 7,718,883 LowVol -3.57% -28.17% -6.43%
912 JET Jetcoin JET $99,604 $0.020442 4,872,509 LowVol 1.39% -15.58% -46.19%
913 GCC GuccioneCoin GCC $99,123 $0.004886 20,285,537 LowVol -3.61% -6.39% 47.42%
914 BITZ Bitz BITZ $98,803 $0.049627 1,990,891 LowVol -3.61% -5.35%
915 ARB ARbit ARB $94,639 $0.012063 7,845,280 LowVol -3.72% 38.47% 57.25%
916 ZMC ZetaMicron ZMC $91,672 $0.000153 600,344,291 LowVol -3.71% -4.78% 44.66%
917 RPC RonPaulCoin RPC $89,576 $0.099865 896,966 LowVol -3.61% -4.71% 34.59%
918 POP PopularCoin POP $89,175 $0.000026 3,372,875,244 LowVol -22.33% 6.07% 27.49%
919 EGAS ETHGAS EGAS $88,519 $0.008715 10,157,540 LowVol 1.40% 8.66% 115.06%
920 WARP WARP WARP $87,634 $0.080014 1,095,224 LowVol -3.60% -4.77%
921 RUPX Rupaya RUPX $87,619 $0.014353 6,104,502 LowVol -3.61% -34.80% -58.47%
922 MND MindCoin MND $87,228 $0.005497 15,867,695 LowVol -3.61% -4.78% 44.13%
923 JWL Jewels JWL $83,734 $0.004149 20,181,636 LowVol -4.18% 25.37%
924 BTQ BitQuark BTQ $81,820 $0.009009 9,081,731 LowVol -3.61% -40.24% -6.57%
925 SLM Slimcoin SLM $79,833 $0.005344 14,937,439 LowVol -3.61% -0.68%
926 SOIL SOILcoin SOIL $79,062 $0.013865 5,702,048 LowVol -7.27% -7.05% 40.32%
927 MNC Mincoin MNC $78,633 $0.019511 4,030,279 LowVol 4.39% -45.92% -54.12%
928 MCRN MACRON MCRN $77,310 $0.000193 401,421,401 LowVol 0.16% -6.42% 31.70%
929 KIC KibiCoin KIC $76,965 $0.005235 14,701,000 LowVol 16.04% 65.26% -12.26%
930 VEC2 VectorAI VEC2 $76,180 $0.004581 16,629,545 LowVol -3.61% -47.75% 0.08%
931 CPN CompuCoin CPN $75,261 $0.003837 19,615,019 LowVol -3.97% 17.99% 18.23%
932 EXN ExchangeN EXN $73,380 $0.014388 5,100,000 LowVol -0.77% 18.40% 108.26%
933 AMMO Ammo Rewards AMMO $71,260 $0.000916 77,777,777 LowVol -3.71% -4.78% 7.54%
934 BRAIN Braincoin BRAIN $70,905 $0.007024 10,094,424 LowVol -3.71% -8.06% 25.61%
935 BVC BeaverCoin BVC $70,165 $0.022523 3,115,258 LowVol -3.61% -31.45% -0.41%
936 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 9.61% 106.00%
937 ATX Artex Coin ATX $69,566 $0.003704 18,781,750 LowVol -4.34% -22.00% 4.92%
938 COXST CoExistCoin COXST $67,314 $0.002484 27,100,000 LowVol 0.19% -45.39%
939 PULSE Pulse PULSE $65,503 $0.004581 14,298,972 LowVol -17.38% -19.52% 54.99%
940 ICOB ICOBID ICOB $65,173 $0.000611 106,701,874 LowVol -3.61% -28.41% 10.53%
941 BRAT BRAT BRAT $64,964 $0.000406 160,000,000 LowVol -11.29% 44.18% 22.84%
942 ADCN Asiadigicoin ADCN $64,718 $0.002596 24,931,054 LowVol -3.61% -30.53% -17.81%
943 EGO EGO EGO $64,134 $0.001069 60,000,001 LowVol -3.61% -4.76% 64.43%
944 VIP VIP Tokens VIP $63,714 $0.000763 83,450,403 LowVol -3.61% -4.78% 46.80%
945 300 300 Token 300 $61,843 $206.14 300 LowVol -3.61% 1.28% 3.75%
946 IMPS ImpulseCoin IMPS $61,830 $0.003054 20,245,510 LowVol -3.61% 5.79% 44.36%
947 ORLY Orlycoin ORLY $61,555 $0.001680 36,646,779 LowVol -3.61% 4.74% 43.30%
948 RBT Rimbit RBT $59,935 $0.000519 115,499,623 LowVol -2.15% 12.26% -10.55%
949 E4ROW E4ROW E4ROW $59,920 $0.013624 4,398,000 LowVol 1.40% -14.22%
950 BSC BowsCoin BSC $59,325 $0.010689 5,550,102 LowVol -3.61% -3.40% 10.07%
951 TAGR TAGRcoin TAGR $59,048 $0.001527 38,669,634 LowVol -3.71% -4.78% 60.73%
952 CRT CRTCoin CRT $58,102 $0.732957 79,270 LowVol -3.61% -4.76% 44.66%
953 BENJI BenjiRolls BENJI $58,003 $0.002864 20,254,346 LowVol -6.69% -1.40% 19.63%
954 DIBC DIBCOIN DIBC $53,063 $0.010613 5,000,000 LowVol -3.58% -6.22% -9.07%
955 PIE PIECoin PIE $51,746 $0.003817 13,555,131 LowVol -3.61% 3.49% 6.37%
956 BIOS BiosCrypto BIOS $50,871 $0.002443 20,821,709 LowVol -3.61% -4.75% 49.37%
957 XCS CybCSec XCS $50,598 $0.004276 11,834,082 LowVol -3.71% -12.82% 25.56%
958 BLZ BlazeCoin BLZ $47,268 $0.000078 608,557,394 LowVol -6.67% 14.95% 19.34%
959 RIDE Ride My Car RIDE $46,395 $0.000458 101,276,976 LowVol -3.61% 42.82% 58.97%
960 ICON Iconic ICON $45,267 $0.076350 592,894 LowVol -3.61% -31.80% 33.44%
961 UET Useless Ether… UET $45,026 $0.011354 3,965,716 LowVol 1.40% 19.66% 25.99%
962 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 0.82% -2.42%
963 CESC CryptoEscudo CESC $44,010 $0.000305 144,105,100 LowVol -3.60% -4.76% -3.56%
964 SFC Solarflarecoin SFC $42,336 $0.003006 14,083,450 LowVol 16.59% -14.35% -3.30%
965 SONG SongCoin SONG $42,068 $0.001292 32,565,300 LowVol -15.62% -9.42% 13.01%
966 FUZZ FuzzBalls FUZZ $42,039 $0.008704 4,829,945 LowVol -3.61% -33.20% 33.26%
967 TOR Torcoin TOR $41,309 $0.130650 316,179 LowVol -3.61% -21.31% -29.62%
968 PEX PosEx PEX $40,832 $0.016644 2,453,240 LowVol -3.61% -4.78% 44.66%
969 AGLC AgrolifeCoin AGLC $39,209 $0.005192 7,552,150 LowVol -3.61% 40.75% -13.71%
970 FLVR FlavorCoin FLVR $38,293 $0.001832 20,898,106 LowVol -3.61%
971 HVCO High Voltage HVCO $37,874 $0.025348 1,494,171 LowVol -4.21% 54.08%
972 KNC KingN Coin KNC $37,572 $18.71 2,008 LowVol -3.61% -2.77% 10.80%
973 PLACO PlayerCoin PLACO $37,540 $0.001069 35,120,000 LowVol -3.71% -0.37% 40.08%
974 BOAT BOAT BOAT $37,397 $0.002016 18,547,845 LowVol -3.61% -23.28% 41.20%
975 ZYD Zayedcoin ZYD $37,184 $0.005955 6,243,840 LowVol -3.61% -2.85% 20.04%
976 STEPS Steps STEPS $34,128 $0.001832 18,625,017 LowVol -3.61% -42.86% -28.56%
977 CRTM Corethum CRTM $34,060 $0.013624 2,500,000 LowVol 133.97% 6.75% 189.22%
978 PLNC PLNcoin PLNC $33,924 $0.001985 17,089,600 LowVol -3.60% -4.75% 56.72%
979 LIR LetItRide LIR $33,250 $0.000916 36,291,428 LowVol -3.61% -4.75%
980 WBB Wild Beast Block WBB $33,155 $0.197593 167,796 LowVol -3.60% -5.04% 26.82%
981 GBT GameBet Coin GBT $32,468 $0.001527 21,262,780 LowVol -3.61% -20.64% -9.59%
982 JOBS JobsCoin JOBS $32,378 $0.000305 106,019,270 LowVol -3.61% -4.78% 44.66%
983 EREAL eREAL EREAL $31,076 $0.000454 68,427,562 LowVol 1.40% 6.89% -12.92%
984 DLISK DAPPSTER DLISK $30,540 $0.000305 100,000,000 LowVol -3.61% -36.52% -5.91%
985 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
986 XOC Xonecoin XOC $30,143 $0.071769 420,000 LowVol -3.61%
987 SDP SydPak SDP $29,985 $0.187650 159,795 LowVol -0.59% 51.09%
988 DES Destiny DES $29,318 $0.018324 1,600,000 LowVol -3.60% -37.22% -25.50%
989 ALTC Antilitecoin ALTC $28,872 $0.000916 31,512,613 LowVol -3.61% -4.78% 44.70%
990 CAB Cabbage CAB $28,860 $0.002749 10,499,996 LowVol 31.89% 4.15%
991 DIX Dix Asset DIX $28,317 $2.8e-07 100,000,000,000 LowVol 1.59% -33.13% 16.24%
992 OS76 OsmiumCoin OS76 $27,167 $0.030387 894,026 LowVol -18.45% -27.94% 27.43%
993 IBANK iBank IBANK $26,955 $0.005955 4,526,324 LowVol -3.61% 3.31% 312.90%
994 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol -5.40% -2.13%
995 BIOB BioBar BIOB $24,616 $0.027791 885,756 LowVol -3.61% -2.65% 25.56%
996 SCS Speedcash SCS $24,349 $0.092994 261,831 LowVol -3.61% -8.59% 44.66%
997 TRADE Tradecoin TRADE $21,909 $0.002809 7,799,654 LowVol -7.81% 36.93%
998 ELS Elysium ELS $20,793 $0.005192 4,005,012 LowVol -3.61% -1.90% 41.28%
999 MILO MiloCoin MILO $20,728 $0.001921 10,789,954 LowVol -3.61% -22.88% -35.46%
1000 SOCC SocialCoin SOCC $20,301 $0.014659 1,384,879 LowVol -3.71% 51.10% 56.01%
1001 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,913 $0.026417 753,776 LowVol -3.61% -27.20% -22.24%
1002 ROOFS Roofs ROOFS $19,851 $0.000153 130,000,000 LowVol -3.71% -5.30% -40.19%
1003 QBK Qibuck Asset QBK $18,448 $0.011037 1,671,379 LowVol -1.33% 50.04%
1004 JS JavaScript Token JS $18,427 $0.002306 7,991,996 LowVol 1.40% -44.66% 1.85%
1005 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $17,905 $0.001323 13,532,750 LowVol -3.82% -8.44% 44.43%
1006 WORM HealthyWormCoin WORM $17,024 $0.000153 111,489,027 LowVol -3.61% -52.36% -71.46%
1007 GEERT GeertCoin GEERT $16,538 $0.003248 5,091,200 LowVol -3.56% -3.75% 46.09%
1008 SLFI Selfiecoin SLFI $16,465 $0.000153 107,829,281 LowVol -3.71% 44.66%
1009 RSGP RSGPcoin RSGP $15,298 $8.86 1,727 LowVol -3.71% -7.64% -3.50%
1010 GBC GBCGoldCoin GBC $12,764 $0.001123 11,361,817 LowVol -0.32% -27.48% 14.44%
1011 DAS DAS DAS $12,679 $0.004694 2,701,012 LowVol -19.47%
1012 ARGUS Argus ARGUS $12,604 $0.010976 1,148,324 LowVol -3.55% -8.65% 37.45%
1013 MGM Magnum MGM $12,086 $0.003054 3,957,381 LowVol -3.61% -26.76% -31.38%
1014 VOLT Bitvolt VOLT $11,538 $0.000763 15,112,554 LowVol -19.63% -20.28% 42.96%
1015 SANDG Save and Gain SANDG $10,764 $0.003512 3,064,800 LowVol -39.56% -49.06%
1016 P7C P7Coin P7C $10,756 $0.000305 35,220,238 LowVol -3.71% -4.78% -2.39%
1017 CCM100 CCMiner CCM100 $10,668 $0.003175 3,360,417 LowVol -1.33% -18.33% 15.67%
1018 NODC NodeCoin NODC $9,996 $0.005955 1,678,439 LowVol -3.61% -33.69% 44.04%
1019 WBC WalletBuilder… WBC $9,397 $0.499778 18,803 LowVol 3.91%
1020 TSTR Tristar Coin TSTR $7,677 $0.001527 5,027,857 LowVol -35.74% -66.46% -53.34%
1021 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,820 $0.000739 9,227,698 LowVol -3.73% -21.73% -28.39%
1022 CONX Concoin CONX $6,705 $0.009009 744,266 LowVol -16.41% -18.58% 44.66%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,673 $0.031502 211,827 LowVol -1.14% -5.04% 55.85%
1024 MRNG MorningStar MRNG $5,924 $0.000181 32,675,395 LowVol -58.11% -12.52%
1025 NANOX Project-X NANOX $5,366 $68562.00 0.078264 LowVol -3.71% 16.19% 54.69%
1026 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,419 $0.003207 1,377,917 LowVol -3.60% 17.65% 113.92%
1027 LEX Lex4All LEX $3,543 $0.003543 1,000,000 LowVol -1.14% 19.67% 118.05%
1028 TOKEN SwapToken TOKEN $2,007 $1.3e-07 15,320,585,365 LowVol 2.99% 23.76% 32.50%
1029 DGCS Digital Credits DGCS $1,779 $0.000305 5,826,388 LowVol -3.60% -30.17%
1030 EBT Ebittree Coin EBT $1,513 $0.001197 1,264,511 LowVol -3.71% -68.91% -40.36%
1031 ABN Abncoin ABN $1,044 $0.015423 67,700 LowVol -3.61% -12.58% 11.55%
1032 SOJ Sojourn SOJ $985 $0.002030 485,214 LowVol -1.59% 25.30%
1033 DMB Digital Money… DMB $579 $0.001373 421,300 LowVol 20.91% -22.15% 30.93%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1036 CALC CaliphCoin CALC $78 $0.000891 87,140 LowVol 6.16%
1037 FDC Future Digita… FDC $72 $0.000026 2,753,201 LowVol -0.17% -2.07% -69.04%
1038 FAL Falcoin FAL $30 $0.000153 196,766 LowVol -3.61% -52.39% -23.97%
1039 APW AppleCoin APW $12 $0.000153 80,708 LowVol -3.71% -4.78% 44.66%
1040 ATMC ATMCoin ATMC $3.80 $10,151,800 0.00% 1.78% 35.16%
1041 BCD Bitcoin Diamo… BCD $34.02 $8,330,910 -0.17% -5.32% -32.04%
1042 ERO Eroscoin ERO $0.163089 $6,414,220 -4.30% 23.82%
1043 CMT CyberMiles CMT $0.159958 $6,130,910 -2.35% -8.49%
1044 ETN Electroneum ETN $0.100232 $4,218,100 -2.89% 16.75% 108.10%
1045 NULS Nuls NULS $0.914215 $3,604,080 -0.11% 4.47% 79.01%
1046 AI POLY AI AI $17.56 $3,178,620 -0.94% -3.50% 9.10%
1047 GRX GOLD Reward T… GRX $4.94 $2,473,770 -0.74% 19.98% 9.37%
1048 FRST FirstCoin FRST $15.27 $2,331,430 -3.63% -10.00% -5.27%
1049 REC Regalcoin REC $32.61 $2,319,980 -4.64% 1.31% -30.50%
1050 FRGC Fargocoin FRGC $10.61 $2,116,000 -0.46% -3.35% 8.03%
1051 ORME Ormeus Coin ORME $3.18 $1,856,790 2.68% -3.18% 15.69%
1052 CLUB ClubCoin CLUB $3.20 $1,722,600 -3.64% -16.22% -46.86%
1053 TSL Energo TSL $0.033531 $1,147,980 4.44% 0.50% 8.54%
1054 BTE BitSerial BTE $6.92 $815,082 -2.56% 1.21% 57.90%
1055 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.63 $752,160 -2.46% 0.78% 55.99%
1056 THS TechShares THS $0.900592 $687,896 0.02% 9.28% 6.40%
1057 B2X SegWit2x [Fut… B2X $184.86 $655,759 -0.53% -4.70% -10.38%
1058 STC Santa Coin STC $0.610751 $560,625 2.47% -18.35%
1059 XIN Infinity Econ… XIN $0.028708 $445,348 -2.05% -4.67% -18.43%
1060 RYZ ANRYZE RYZ $0.017345 $414,580 2.56% -17.68% -20.40%
1061 BOT Bodhi BOT $0.432912 $326,286 2.31% 2.94% -3.26%
1062 WC WINCOIN WC $0.716235 $307,360 -11.73% -26.01% -13.83%
1063 LLT LLToken LLT $0.369281 $291,171 -0.66% 2.87% 17.57%
1064 XYLO XYLO XYLO $3.06 $275,236 -9.38% -36.72%
1065 ADK Aidos Kuneen ADK $21.83 $259,046 -1.06% -10.32% -36.75%
1066 CAPP Cappasity CAPP $0.022225 $250,550 -5.88% -19.63%
1067 INF InfChain INF $0.012063 $217,306 -9.50% -8.29% 36.83%
1068 XCPO Copico XCPO $0.025191 $195,894 -7.97% 19.16% 9.25%
1069 BT2 BT2 [CST] BT2 $254.67 $177,669 -8.91% 60.67% 118.70%
1070 XID Sphre AIR XID $0.185147 $153,244 -5.33% -2.16% 17.59%
1071 BT1 BT1 [CST] BT1 $15522.30 $121,606 -2.19% -13.28% 46.24%
1072 GBG Golos Gold GBG $0.134585 $121,158 -2.33% -5.33% -16.89%
1073 ICX ICON ICX $1.74 $108,257 -2.63% 0.29% 17.58%
1074 BSR BitSoar BSR $0.196677 $103,531 10.46% -13.90% 7.68%
1075 BTCM BTCMoon BTCM $0.037327 $98,967 6.30% 45.59% 280.82%
1076 QBT Qbao QBT $0.225565 $74,799 3.34% 7.98%
1077 MKR Maker MKR $400.13 $58,326 1.63% 10.07% 7.05%
1078 DSR Desire DSR $0.167375 $54,001 -7.10% -39.95% -31.19%
1079 B3 B3Coin B3 $0.000058 $49,258 44.11% -22.81% -18.04%
1080 UGT UG Token UGT $0.426796 $44,598 1.38% 7.75% -3.91%
1081 MSD MSD MSD $0.007963 $41,938 -4.84% -23.46% -37.67%
1082 FRD Farad FRD $0.083076 $38,913 -3.53% -24.70% 6.05%
1083 EVR Everus EVR $1.50 $38,231 -6.12% -1.03% -28.92%
1084 FOR FORCE FOR $0.012218 $35,876 -3.71% -23.39% 147.53%
1085 SUR Suretly SUR $2.97 $35,452 1.26% 22.89% -11.76%
1086 SEND Social Send SEND $0.082000 $34,002 2.66% -27.33%
1087 AIB Advanced Inte… AIB $0.012212 $30,626 -3.71% 3.67% 191.39%
1088 VIU Viuly VIU $0.013332 $25,690 -0.06% 24.45% 66.38%
1089 VASH VPNCoin VASH $0.005955 $25,036 0.06% -1.75% 29.77%
1090 FLASH Flash FLASH $0.006105 $24,603 18.48% 17.54% 15.67%
1091 BTU Bitcoin Unlim… BTU $86.47 $21,987 -11.64% -7.30% -36.65%
1092 MAGE MagicCoin MAGE $16.80 $21,879 -17.95% -74.56%
1093 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.086487 $21,350 -1.87% -12.11% -3.72%
1094 EFYT Ergo EFYT $13.80 $21,086 -0.22% -12.82% 57.18%
1095 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003507 $19,897 4.76% -12.74% 82.46%
1096 SKR Sakuracoin SKR $0.007626 $19,462 -11.39% -31.91% 485.77%
1097 WISH MyWish WISH $0.126707 $18,820 1.40% 19.38% -10.85%
1098 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.012051 $15,530 -15.65% 143.89% 226.19%
1099 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.093605 $15,202 8.64% 23.07% 18.33%
1100 MOTO Motocoin MOTO $0.007926 $14,904 -1.97% -61.34% 246.46%
1101 COR CORION COR $0.739051 $14,686 -7.82% -11.74% -18.40%
1102 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.007265 $14,521 49.37% 1.79% 214.07%
1103 BCDN BlockCDN BCDN $0.076751 $13,876 1.40% 17.77%
1104 DEUS DeusCoin DEUS $0.320363 $13,431 15.81% 24.65% -12.37%
1105 MGC MergeCoin MGC $0.012674 $10,198 -10.39% -16.09% 3.74%
1106 MCR Macro MCR $1.64 $9,990 -3.74% -5.38% -23.52%
1107 SYNC Sync SYNC $732.96 $9,956 -3.71%
1108 AERM Aerium AERM $0.240340 $9,811 -31.65% -51.57% -73.90%
1109 PLX PlexCoin PLX $0.030586 $9,528 -3.68% -35.18% -88.56%
1110 TER TerraNova TER $5.13 $9,177 -9.04% 38.60% 158.50%
1111 BLX Blockchain Index BLX $3.22 $8,497 1.39% 7.51% 22.00%
1112 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003497 $7,604 -3.13% -5.56% 52.88%
1113 HYTV Hyper TV HYTV $0.005450 $7,131 1.40% 0.83% -10.85%
1114 BOS BOScoin BOS $1.24 $6,920 -2.50% 4.03% 27.50%
1115 BPL Blockpool BPL $0.199423 $6,756 -3.71% 7.24% 57.01%
1116 HAT Hawala.Today HAT $0.248806 $6,422 1.40% 32.73% 33.05%
1117 AKY Akuya Coin AKY $0.129642 $6,023 1.41% -19.69% -17.06%
1118 WILD Wild Crypto WILD $0.136196 $5,668 0.91% 12.41% 29.09%
1119 STEX STEX STEX $1.41 $5,379 1.15% 34.15% 237.34%
1120 SND Sand Coin SND $0.678299 $5,028 -6.99% -32.61% -0.21%
1121 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002407 $4,550 -12.23% -19.60% 0.46%
1122 TCOIN T-coin TCOIN $0.000288 $4,521 -3.76% 74.56% 31.71%
1123 PNX Phantomx PNX $0.015181 $4,422 -2.84% -6.91% -27.11%
1124 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049956 $4,409 1.39% 16.05% -14.33%
1125 DFS DFSCoin DFS $0.005156 $4,300 -18.36% -55.62% -46.63%
1126 DGPT DigiPulse DGPT $1.37 $4,015 -0.80% -5.23% 12.42%
1127 ONG onG.social ONG $0.163493 $3,967 1.40% 8.72% -50.05%
1128 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.238946 $3,932 -20.95% -15.04% 22.09%
1129 APC AlpaCoin APC $0.023841 $3,861 6.47% -19.69% -14.27%
1130 BON Bonpay BON $1.12 $3,586 -1.91% -41.43%
1131 OX OX Fina OX $0.000152 $3,482 -4.03% -17.12% 24.69%
1132 WA WA Space WA $0.021989 $3,216 -3.61% -12.07% 12.60%
1133 PCN PeepCoin PCN $0.000153 $3,118 -3.71% 143.29% 1378.79%
1134 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.19 $3,031 -3.61% -7.50% -17.23%
1135 NUKO Nekonium NUKO $0.047337 $2,874 -12.88% -21.19%
1136 ACC AdCoin ACC $0.095737 $2,760 -13.69% -23.16% -8.22%
1137 MCI Musiconomi MCI $0.033209 $2,710 -12.57% -8.11% -47.97%
1138 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.135292 $2,632 -3.71% 3.12% 23.97%
1139 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004886 $2,625 -3.60% 1.36% -11.06%
1140 BTBc Bitbase BTBc $0.003359 $2,514 -3.61% -33.41% -4.80%
1141 UR UR UR $0.001254 $2,369 -2.64% -19.50% 137.60%
1142 SKC Skeincoin SKC $0.023210 $2,348 -3.61% -30.74% 129.73%
1143 CASH Cash Poker Pro CASH $0.045415 $2,344 1.74% 10.13% -15.46%
1144 SHND StrongHands SHND $2.3e-08 $2,323 0.84% 0.06% 0.37%
1145 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.002138 $2,186 34.95% -66.67% -53.27%
1146 PEC Peacecoin PEC $0.065966 $2,114 -3.71% -10.86% 10.15%
1147 GLS GlassCoin GLS $0.916043 $2,081 -3.61% -11.60% 0.59%
1148 XOT Internet of T… XOT $2137.79 $2,077 -3.61% -11.01% 1.26%
1149 DBG Digital Bulli… DBG $0.005344 $2,068 -3.61% -42.54% -23.15%
1150 ABC Alphabit ABC $24.43 $1,995 -3.61% 19.10% 44.50%
1151 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000372 $1,952 -4.55%
1152 B2B B2B B2B $0.381484 $1,911 1.40% 11.57% -8.60%
1153 DAY Chronologic DAY $3.50 $1,736 1.05% 13.46% 2.22%
1154 PRES President Trump PRES $0.004126 $1,729 -3.67% -32.33% 3.11%
1155 FRN Francs FRN $0.034355 $1,677 -10.81% -9.92% 27.47%
1156 GARY President Joh… GARY $0.107958 $1,655 -3.61% -20.79% 2.83%
1157 BSN Bastonet BSN $0.000763 $1,601 -3.71% -27.12% 7.69%
1158 WIC Wi Coin WIC $0.002874 $1,587 -3.68% 1.97% -12.61%
1159 ZBC Zilbercoin ZBC $0.032809 $1,534 -3.58% -20.03% -23.25%
1160 DMC DynamicCoin DMC $0.002610 $1,473 -5.27% -11.64% 28.53%
1161 HNC Huncoin HNC $0.002443 $1,456 -7.73% -36.30% 39.57%
1162 SISA SISA SISA $0.009726 $1,446 0.30% -10.85% -27.54%
1163 AXIOM Axiom AXIOM $0.022447 $1,378 -3.71% -7.99% 37.46%
1164 MINEX Minex MINEX $0.021851 $1,358 -2.42% -4.99% -5.95%
1165 OXY Oxycoin OXY $0.091839 $1,298 -3.59% -0.02% -29.81%
1166 TRIA Triaconta TRIA $7.22 $1,269 1.40% -8.76% -21.13%
1167 CC CyberCoin CC $0.000153 $1,238 -3.61% -4.75% -27.67%
1168 TIE TIES Network TIE $0.099912 $1,095 1.40% 71.27% 20.48%
1169 ETT EncryptoTel [… ETT $0.089193 $1,080 -4.03% -25.69% -33.83%
1170 EDRC EDRCoin EDRC $0.054872 $1,031 -4.20% -30.99% 9.89%
1171 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000305 $970 -51.85% -36.52% -38.58%
1172 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.5e-07 $905 1.40% 9.03% -19.23%
1173 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006131 $876 -4.81% -13.42% -22.91%
1174 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000153 $857 -3.71% -4.74% 4.97%
1175 IBTC iBTC IBTC $0.006131 $851 1.43% -13.42% 1.97%
1176 XRY Royalties XRY $0.000144 $838 -6.32% -3.08% -99.04%
1177 9COIN 9COIN 9COIN $0.002749 $785 -33.76% -48.06% 13.23%
1178 BUB Bubble BUB $0.032678 $680 -3.61% 22.66% 82.97%
1179 VULC Vulcano VULC $0.012310 $677 -3.71% 8.09% 38.88%
1180 NBIT netBit NBIT $0.062090 $660 -3.61% -22.26% 30.96%
1181 ACES Aces ACES $0.000153 $581 -3.71% -44.40% 44.66%
1182 HIGH High Gain HIGH $0.000611 $559 -3.71% 21.34% -13.00%
1183 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 $538 -0.62% 43.83% 54.53%
1184 SAK Sharkcoin SAK $0.002168 $531 -3.11% -15.72% -2.67%
1185 STU bitJob STU $0.021277 $525 -0.77% -23.59% -34.39%
1186 LDCN LandCoin LDCN $0.002901 $525 -3.61% 38.36% 43.57%
1187 INDIA India Coin INDIA $0.000305 $521 -3.61% -4.78% 23.89%
1188 GAY GAY Money GAY $0.022582 $519 51.68% 53.23% 111.86%
1189 BEST BestChain BEST $0.001625 $518 -15.82% 9.85% 20.20%
1190 MGC GulfCoin MGC $0.002144 $504 3.79% -17.80% -8.20%
1191 STARS StarCash Network STARS $0.356505 LowVol -3.71% 62.39% 123.22%
1192 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol 1.36% -20.49% 40.74%
1193 BIRDS Birds BIRDS $0.000153 LowVol -3.61% 44.66%
1194 PRN Protean PRN $0.000138 LowVol -4.04% 243.84% 114.31%
1195 NAMO NamoCoin NAMO $0.000214 LowVol 0.38% 34.59% 85.49%
1196 SFE SafeCoin SFE $0.000153 LowVol -3.61%
1197 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009527 LowVol -2.66% -35.44% -2.22%
1198 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000611 LowVol -3.61% -4.78% 47.38%
1199 XDE2 XDE II XDE2 $2.22 LowVol -3.60% -6.01%
1200 COUPE Coupecoin COUPE $0.000152 LowVol -3.74% 790.35% 2100.96%
1201 CYDER Cyder CYDER $0.000305 LowVol -3.61% 90.43% 44.66%
1202 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003665 LowVol -3.60% -30.72%
1203 FFC FireFlyCoin FFC $0.000153 LowVol -3.60% -4.76% 41.76%
1204 MAGN Magnetcoin MAGN $0.613048 LowVol -3.69% -34.09% 37.46%
1205 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005497 LowVol -3.61% -4.79% 35.67%
1206 EAG EA Coin EAG $1.99 LowVol -3.71% -48.43% -39.40%
1207 POKE PokeCoin POKE $0.000153 LowVol -3.61% -4.78%
1208 FUDD DimonCoin FUDD $0.001367 LowVol 1.57% 9.39% 8.50%
1209 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003207 LowVol -3.61% 5.04%
1210 MAVRO Mavro MAVRO $0.027333 LowVol -3.61% -5.31% 108.78%
1211 RCN Rcoin RCN $0.000153 LowVol -3.61% -4.78% 44.66%
1212 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001252 LowVol -3.60% -13.23% -1.31%
1213 LKC LinkedCoin LKC $0.000305 LowVol -3.71% -36.52% 46.12%
1214 ANI Animecoin ANI $0.000153 LowVol -3.61% -4.76% -3.25%
1215 HDLB HODL Bucks HDLB $0.052223 LowVol -3.71% 7.83% -18.85%
1216 BIT First Bitcoin BIT $0.009162 LowVol -9.72% -9.39% -25.42%
1217 BXC Bitcedi BXC $0.004912 LowVol -0.68% 5.42% 88.30%
1218 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.106334 LowVol -3.61% -15.75% 6.40%
1219 TODAY TodayCoin TODAY $0.001069 LowVol -3.61% -4.78% 12.51%
1220 PLC PlusCoin PLC $0.000563 LowVol 1.40% 9.62% -17.04%
1221 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000153 LowVol -3.61% -4.78% -27.67%
1222 QBC Quebecoin QBC $0.002443 LowVol -3.61% -10.37% 36.15%
1223 NTC Natcoin NTC $0.101696 LowVol -17.73% -14.75% -52.95%
1224 BET BetaCoin BET $0.001843 LowVol -23.69% -13.02% -45.70%
1225 DASHS Dashs DASHS $0.056499 LowVol -3.60% -6.53% 70.33%
1226 EGOLD eGold EGOLD $0.007723 LowVol 1.40% 9.06% -40.96%
1227 PRIMU Primulon PRIMU $0.000153 LowVol -3.60% -28.83% -25.28%
1228 TCR TheCreed TCR $0.000305 LowVol -3.61% -36.52% -26.36%
1229 IQT iQuant IQT $0.190157 LowVol -1.53% 7.41% 28.66%
1230 TOP TopCoin TOP $0.000450 LowVol -4.98% -11.81% 2.52%
1231 REGA Regacoin REGA $0.000916 LowVol -3.61% -48.06% -43.32%
1232 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -12.74% -18.73% -97.86%
1233 DISK DarkLisk DISK $0.001222 LowVol -3.71% 26.98% 28.59%
1234 EVC EventChain EVC $0.090829 LowVol 1.40% 37.66% -31.20%
1235 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002138 LowVol -3.71% -11.13% 36.63%
1236 WOW Wowcoin WOW $0.000153 LowVol -3.60% -3.27% 48.80%
1237 QBT Cubits QBT $0.004071 LowVol -2.95% 19.61% -52.90%
1238 FUTC FutCoin FUTC $0.003970 LowVol -19.15% -0.94% 121.24%
1239 IPY Infinity Pay IPY $0.003179 LowVol 1.40% 0.52% 25.05%
1240 KASHH KashhCoin KASHH $0.000153 LowVol -3.61% 8035.63% 44.61%
1241 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003054 LowVol -3.60% -4.78% -0.24%
1242 VOYA Voyacoin VOYA $2.75 LowVol -3.71% -20.42% 88.58%
1243 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 4.34% 36.53% 46.61%
1244 MARX MarxCoin MARX $0.001105 LowVol -3.59% -7.89% 9.73%
1245 GRN Granite GRN $0.012063 LowVol -3.61% 1.69% 62.52%
1246 X2 X2 X2 $0.000153 LowVol -3.71% -5.38% 33.26%
1247 RHFC RHFCoin RHFC $0.000611 LowVol -3.61% -4.82% -36.17%
1248 ASN Aseancoin ASN $0.006413 LowVol -3.71% -4.78% -82.44%
1249 GML GameLeagueCoin GML $0.011758 LowVol -3.61% -12.70%
1250 GBRC Global Busine… GBRC $0.000153 LowVol -3.61% -4.75% 44.66%
1251 AV AvatarCoin AV $0.051002 LowVol -3.71% -3.74% 68.95%
1252 TELL Tellurion TELL $0.000173 LowVol -2.63% -70.19% 30.12%
1253 PRM PrismChain PRM $0.001985 LowVol -3.61% -17.48% 62.54%
1254 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001680 LowVol -75.29% -46.50% 36.04%
1255 ELC Elacoin ELC $0.091620 LowVol -3.61% -15.20% 3.35%
1256 ANTX Antimatter ANTX $0.000153 LowVol -3.61% 511.69% 46.07%
1257 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007635 LowVol -3.71% 44.66%
1258 EBIT eBIT EBIT $0.002271 LowVol 1.40% 9.03% 62.08%
1259 CME Cashme CME $0.000153 LowVol -3.60% -4.78% 44.66%
1260 DON Donationcoin DON $0.000458 LowVol -3.61% -4.83% -23.81%
1261 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004581 LowVol -3.61% -7.82% 27.23%
1262 IRL IrishCoin IRL $0.002443 LowVol -3.71% -22.07% 19.48%
1263 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 1.40% 9.03% 67.10%
1264 WINK Wink WINK $0.000305 LowVol -3.61% -4.78%
1265 GAIN UGAIN GAIN $0.001832 LowVol -3.71% -4.78% 242.69%
1266 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.051295 LowVol -1.14% -6.89% 45.60%
1267 SWP Swapcoin SWP $0.104449 LowVol 1.39% 25.37% -8.42%
1268 TEAM TeamUp TEAM $0.000305 LowVol -3.61% -4.76%
1269 SHA SHACoin SHA $0.000763 LowVol -3.61% -20.64% 28.43%
1270 KARMA Karmacoin KARMA $0.000153 LowVol -3.61% -4.78%
1271 YEL Yellow Token YEL $0.005191 LowVol 1.40% -19.19% -62.91%
1272 XID International… XID $0.010384 LowVol -3.61% -4.75% 38.61%
1273 CYC Cycling Coin CYC $0.001527 LowVol -3.71% -13.44% -48.34%
1274 LEPEN LePen LEPEN $0.000113 LowVol 1.65% 8.10% 4.51%
1275 PDG PinkDog PDG $0.000305 LowVol 191.19%
1276 XAU Xaucoin XAU $0.040618 LowVol -3.61% -7.21% -1.03%
1277 ACN Avoncoin ACN $0.000611 LowVol -3.61% 26.95% 44.66%
1278 LTH LAthaan LTH $0.001222 LowVol -3.61% 26.95%
1279 OMC Omicron OMC $0.161861 LowVol -3.61% -20.99%
1280 10MT 10M Token 10MT $0.002225 LowVol 1.34% 9.03% -3.85%
1281 EUSD eUSD EUSD $0.000227 LowVol 1.39% 14.03% -31.76%
1282 CLINT Clinton CLINT $0.013743 LowVol -3.72% 4.50%
1283 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000611 LowVol -3.61% -44.95% -27.66%
1284 BGR Bongger BGR $0.000211 LowVol 8.24% 36.01% 68.52%
1285 SPORT SportsCoin SPORT $0.001069 LowVol -3.61% -4.76%
1286 HCC Happy Creator… HCC $0.000611 LowVol -3.61% -23.81% 43.32%
1287 YES Yescoin YES $0.000147 LowVol -4.01% 30.54% 72.41%
1288 IFC Infinitecoin IFC $0.000009 LowVol -4.69% -20.90% -47.05%
1289 XQN Quotient XQN $0.006261 LowVol -3.61% -4.95% 55.40%
1290 UNC UNCoin UNC $0.000153 LowVol -3.61% -4.78% 44.72%
1291 RICHX RichCoin RICHX $0.008246 LowVol -3.61% -2.99% 37.05%
1292 EGG EggCoin EGG $0.057720 LowVol -3.71% 43.90%
1293 UTA UtaCoin UTA $0.001832 LowVol -3.61% -18.05% -19.90%
1294 OP Operand OP $0.001374 LowVol -3.61% 40.71%
1295 FAP FAPcoin FAP $0.009093 LowVol -1.54% -15.51%
1296 HYPER Hyper HYPER $0.038175 LowVol -3.71% -5.31% 80.49%
1297 OPES Opescoin OPES $0.002443 LowVol -3.71% -8.44% 10.24%
1298 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006108 LowVol -3.71% -27.52% -10.32%
1299 MBL MobileCash MBL $0.000458 LowVol -3.61% -4.77% 44.66%
1300 QORA Qora QORA $0.272812 LowVol -3.61% -7.07% 39.64%
1301 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000305 LowVol -3.61% -4.78% -3.56%
1302 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000136 LowVol 1.40% -18.93% -14.59%
1303 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002138 LowVol -3.61% 21.18% 54.30%
1304 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -8.03% 413.44%
1305 SJCX Storjcoin X SJCX $0.281702 LowVol -2.30% -35.23%
1306 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -14.84%
1307 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013634 LowVol -5.52% 27.99%
1308 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -27.41%
1309 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 1.46%
1310 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol -4.27%
1311 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.495554 LowVol 0.08% 50.30%
1312 MONETA Moneta MONETA $0.000472 LowVol -0.03% -6.09% 62.64%
1313 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 7.76%
1314 PAYP PayPeer PAYP $0.000165 LowVol 2.93% 56.68%
1315 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol
1316 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 20.08%
1317 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 43.30%
1318 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol -7.96% 39.83%
1319 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol
1320 TERA TeraCoin TERA $0.000151 LowVol -5.97%
1321 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 6.01%
1322 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -77.56%
1323 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol 4.38% -18.02%
1324 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1325 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol 7.16% 22.10%
1326 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol -0.08% 55.84%
1327 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol
1328 MEN PeopleCoin MEN $0.000158 LowVol -1.55% 49.58%
1329 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 1.56% 54.29%
1330 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1331 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1332 FC Facecoin FC $0.003480 -13.36%
1333 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -29.23%
1334 FBL Faceblock FBL $0.001654 -8.61%

Quay lại phần 1

Phản hồi