Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 9/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 9/12/2017 (GMT +7) của 1334 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 9/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15625.30 trên tổng giá trị $261,382,752,828

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $462.35 trên tổng giá trị $44,484,412,602

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1474.34 trên tổng giá trị $24,834,759,710

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.45 trên tổng giá trị $12,356,068,329

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.250349 trên tổng giá trị $9,698,306,214

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng CRTM Corethum (CRTM) đang có giá hiện tại $0.013725 trên tổng giá trị $34,312 đã biến động tăng 135.46% trong 1h qua

    + Đồng QCN QuazarCoin (QCN) đang có giá hiện tại $0.030940 trên tổng giá trị $187,027 đã biến động tăng 95.32% trong 1h qua

    + Đồng FIMK FIMKrypto (FIMK) đang có giá hiện tại $0.006182 trên tổng giá trị $3,566,858 đã biến động tăng 91.01% trong 1h qua

    + Đồng BTWTY Bit20 (BTWTY) đang có giá hiện tại $679,584 trên tổng giá trị $690,457 đã biến động tăng 67.41% trong 1h qua

    + Đồng GAY GAY Money (GAY) đang có giá hiện tại $0.022794 trên tổng giá trị đã biến động tăng 53.23% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000155 trên tổng giá trị đã biến động tăng 8150.73% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000154 trên tổng giá trị đã biến động tăng 780.62% trong 24h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.129400 trên tổng giá trị $1,277,122 đã biến động tăng 577.47% trong 24h qua

    + Đồng ANTX Antimatter (ANTX) đang có giá hiện tại $0.000155 trên tổng giá trị đã biến động tăng 519.90% trong 24h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000140 trên tổng giá trị đã biến động tăng 248.82% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000154 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2219.42% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.332130 trên tổng giá trị $25,113,844 đã biến động tăng 1712.59% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000155 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1388.98% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.729090 trên tổng giá trị $34,168 đã biến động tăng 1032.78% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000843 trên tổng giá trị $1,327,208 đã biến động tăng 869.06% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 9/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 LCP Litecoin Plus LCP $167,985 $0.226632 741,224 $3,159 -2.67% -3.73% 112.09%
702 SPRTS Sprouts SPRTS $167,006 $1.2e-07 1,387,039,156,099 $666 -1.29% -3.98% -25.95%
703 EBCH eBitcoinCash EBCH $163,405 $0.017598 9,285,500 $9,832 -1.00% 27.26% 21.64%
704 BITGOLD bitGold BITGOLD $162,568 $1806.93 89.9694 $1,398 2.12% 24.41% 21.36%
705 XPY PayCoin XPY $162,445 $0.013736 11,826,380 $1,114 3.98% 18.13% 19.83%
706 COAL BitCoal COAL $162,297 $0.036066 4,500,000 $3,761 -16.43% 6.69% 17.21%
707 RED RedCoin RED $160,945 $0.002172 74,107,896 $750 -23.70% -1.56% 9.80%
708 URC Unrealcoin URC $159,738 $0.022741 7,024,402 $656 -2.34% -28.15% -5.49%
709 BOST BoostCoin BOST $157,725 $0.013304 11,855,487 $1,842 -3.46% 4.52% -9.80%
710 MARS Marscoin MARS $156,841 $0.005546 28,279,074 $1,399 -2.02% 6.19% 44.63%
711 CRDNC Credence Coin CRDNC $153,857 $0.044896 3,426,981 $811,646 12.95% 18.68% -98.84%
712 DRXNE DROXNE DRXNE $147,017 $0.002325 63,220,511 $2,284 -3.17% 20.67% 9.83%
713 KAYI Kayicoin KAYI $146,220 $0.000514 284,249,756 $1,087 -2.03% -19.40% 21.44%
714 MONK Monkey Project MONK $139,966 $1.32 105,797 $4,303 -3.93% -35.35% -73.00%
715 CF Californium CF $136,978 $0.056929 2,406,133 $17,724 25.76% 31.58% 108.13%
716 ACP AnarchistsPrime ACP $135,965 $0.030937 4,394,874 $29,100 -0.58% 1.26% 14.36%
717 PRC PRCoin PRC $134,250 $0.008508 15,778,600 $18,633 -5.69% -23.33% -5.33%
718 HXX Hexx HXX $132,785 $0.089357 1,485,999 $574 -1.84% 25.78% 136.51%
719 GPU GPU Coin GPU $129,246 $0.003193 40,477,042 $828 -3.73% -15.67% 31.45%
720 SCORE Scorecoin SCORE $128,843 $0.004246 30,346,591 $921 -1.74% -9.36% 15.57%
721 XRA Ratecoin XRA $126,528 $0.001101 114,883,553 $1,883 -2.07% -33.19% -11.03%
722 TSE Tattoocoin (S… TSE $126,050 $0.001394 90,421,856 $778 -2.23% -3.32% 37.52%
723 CJ Cryptojacks CJ $125,797 $0.000309 406,568,581 $2,567 -2.25% -33.01% -17.34%
724 EMB EmberCoin EMB $122,042 $0.000001 92,192,822,723 $2,211 -41.87% -29.38% -68.35%
725 VUC Virta Unique … VUC $121,458 $0.001975 61,502,475 $1,860 -2.13% 4.51% 54.54%
726 WOMEN WomenCoin WOMEN $120,788 $0.002731 44,220,400 $7,418 -2.21% 1.09% 49.28%
727 ALL Allion ALL $119,914 $0.019343 6,199,359 $770 -2.26% 83.51% 65.18%
728 CASH Cashcoin CASH $117,487 $0.002545 46,158,242 $4,530 -2.05% 31.41% 119.44%
729 MAR Marijuanacoin MAR $117,399 $0.077346 1,517,837 $2,884 -2.63% -10.71% 26.20%
730 BAS BitAsean BAS $112,676 $0.022535 5,000,000 $2,442 3.57% 12.68% -6.54%
731 TAJ TajCoin TAJ $107,905 $0.013384 8,062,309 $1,320 -2.49% 4.26% 51.02%
732 FLAX Flaxscript FLAX $105,277 $0.018849 5,585,181 $4,186 -2.05% -16.63% -27.21%
733 CACH CacheCoin CACH $103,743 $0.024729 4,195,132 $1,082 -4.49% 11.33% -23.15%
734 EAGLE EagleCoin EAGLE $103,445 $0.049415 2,093,421 $2,665 2.09% 87.16% 27.82%
735 611 SixEleven 611 $100,040 $0.231891 431,409 $2,504 -2.26% -5.94% 49.29%
736 BITEUR bitEUR BITEUR $100,039 $1.19 83,746 $9,974 -0.61% 1.92% -2.32%
737 FXE FuturXe FXE $98,246 $0.417319 235,421 $2,785 -31.66% -29.70% -72.69%
738 MST MustangCoin MST $95,146 $0.150943 630,343 $1,005 -2.26% -2.33% 10.39%
739 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $94,051 $0.011713 8,030,000 $2,105 -1.86% -29.80% -45.65%
740 NRO Neuro NRO $94,027 $0.002475 37,988,287 $1,178 -2.26% -34.33% 68.47%
741 CMT Comet CMT $88,831 $0.101773 872,830 $3,054 6.43% -25.87% 111.42%
742 $$$ Money $$$ $88,595 $0.001931 45,887,218 $856 4.95% 7.04% 26.57%
743 XCO X-Coin XCO $86,926 $0.007019 12,384,976 $938 1.45% -17.97% 35.01%
744 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $86,326 $0.001083 79,719,140 $548 -2.26% -7.37% 3.56%
745 REE ReeCoin REE $84,691 $0.000033 2,560,000,000 $687 -17.34% -52.39% -48.27%
746 SGR Sugar Exchange SGR $83,409 $0.023831 3,500,000 $7,555 -2.99% -3.16% -39.68%
747 GLT GlobalToken GLT $81,646 $0.003114 26,218,800 $813 -2.23% 27.89% 23.01%
748 KRONE Kronecoin KRONE $80,749 $0.021677 3,725,117 $1,053 -2.82% -13.37% 108.40%
749 CXT Coinonat CXT $80,266 $0.009308 8,623,200 $691 -0.69% 3.30% 62.55%
750 LTCR Litecred LTCR $79,486 $0.002630 30,227,750 $2,503 2.44% -18.34% 112.41%
751 DRS Digital Rupees DRS $79,020 $0.000155 510,802,961 $4,607 -2.26% -3.46% 46.64%
752 MAY Theresa May Coin MAY $77,601 $0.003094 25,081,400 $804 -2.07% -11.33% -2.53%
753 EOT EOT Token EOT $73,294 $0.008872 8,260,903 $6,768 -21.37% -37.65% -32.97%
754 KURT Kurrent KURT $73,160 $0.007375 9,919,485 $833 8.48% -9.78% 30.87%
755 GPL Gold Pressed … GPL $70,558 $0.275052 256,527 $561 -2.26% -14.21% 9.63%
756 ERY Eryllium ERY $69,189 $0.012666 5,462,634 $3,180 -1.90% 9.27% 172.17%
757 VRS Veros VRS $64,642 $0.000133 486,609,040 $529 -2.62% 89.62% 82.69%
758 ICE iDice ICE $55,937 $0.035606 1,571,013 $600 -2.58% -71.72% -73.61%
759 BLRY BillaryCoin BLRY $55,641 $0.006188 8,991,965 $10,111 -2.34% -27.17% -64.36%
760 SPT Spots SPT $55,458 $0.002475 22,406,021 $2,215 -2.26% -20.17% -24.56%
761 CWXT CryptoWorldX … CWXT $55,274 $0.000927 59,630,200 $630 -2.25% -17.41% 16.61%
762 G3N G3N G3N $51,471 $0.006807 7,561,891 $1,187 -2.26% -3.50% 48.40%
763 ITZ Interzone ITZ $47,159 $0.025525 1,847,545 $1,610 0.79% -17.75% 241.53%
764 PONZI PonziCoin PONZI $44,492 $0.051669 861,099 $10,539 -50.01%
765 BNX BnrtxCoin BNX $43,535 $0.001641 26,522,501 $644 6.63% 26.85% 66.72%
766 NTWK Network Token NTWK $43,391 $0.003718 11,671,310 $576 2.04% 25.66% -29.11%
767 SLEVIN Slevin SLEVIN $43,315 $0.000619 70,000,000 $539 30.32% 20.64% 95.52%
768 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $41,685 $0.048040 867,702 $16,303 -1.07% -5.48% 226.81%
769 VLTC Vault Coin VLTC $41,549 $0.001369 30,340,160 $3,184 -2.30% -8.52% -0.39%
770 LUNA Luna Coin LUNA $37,470 $0.022783 1,644,691 $541 -2.37% -9.73% 15.78%
771 LBTC LiteBitcoin LBTC $36,795 $0.011541 3,188,280 $19,701 -5.47% 6.90% 271.23%
772 GSR GeyserCoin GSR $34,168 $0.729090 46,864 $17,068 47.68% 137.49% 1032.78%
773 MSCN Master Swiscoin MSCN $32,228 $0.000721 44,701,440 $1,474 6.26% -27.87% -36.78%
774 IMX Impact IMX $31,888 $0.000291 109,509,099 $526 -2.26% -5.28% 90.54%
775 GRIM Grimcoin GRIM $28,795 $0.002789 10,324,802 $1,871 6.18% -10.09% 37.44%
776 XBTS Beatcoin XBTS $24,978 $0.016383 1,524,686 $2,056 -3.01% -73.69% -26.81%
777 VPRC VapersCoin VPRC $23,909 $0.000031 780,124,964 $1,907 6.92% -12.72% 8.56%
778 XRC Rawcoin XRC $18,123 $0.025711 704,882 $870 -1.79% 0.65% 49.61%
779 CREVA CrevaCoin CREVA $16,993 $0.000467 36,390,750 $3,186 -2.41% -41.35% -35.54%
780 LVPS LevoPlus LVPS $15,920 $0.010520 1,513,256 $3,323 -2.26% -16.77% 46.61%
781 ULA Ulatech ULA $6,916 $0.034652 199,586 $1,538 -1.44% -25.43% 147.00%
782 HMC HarmonyCoin HMC $6,770 $0.012062 561,235 $4,893 -2.26% -9.11% 8.62%
783 XNG Enigma XNG $2,724 $0.163825 16,627 $714 -2.26% -22.21% -7.60%
784 BCAP BCAP BCAP $15,555,500 $1.56 10,000,000 LowVol 2.04% 9.86% 12.18%
785 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
786 ECOB Ecobit ECOB $12,460,933 $0.028037 444,444,444 LowVol 6.23% 117.36% 143.06%
787 ETT EncryptoTel [… ETT $12,167,027 $0.195828 62,131,190 LowVol -2.26% 10.79% 34.94%
788 XC XCurrency XC $7,752,724 $1.32 5,870,207 LowVol 8.44% 47.13%
789 ECN E-coin ECN $6,034,883 $1.28 4,708,536 LowVol -2.26% -54.34% -61.55%
790 YASH YashCoin YASH $5,259,863 $0.525972 10,000,273 LowVol -2.26% 31.30% 27.81%
791 PGL Prospectors Gold PGL $5,058,845 $0.078432 64,500,000 LowVol -2.26% -4.00% 44.54%
792 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 406.10%
793 FIMK FIMKrypto FIMK $3,566,858 $0.006182 577,004,618 LowVol 91.01% 29.61% 315.66%
794 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,977,289 $0.084340 35,300,866 LowVol -2.77% -1.36%
795 EMV Ethereum Movi… EMV $2,553,389 $0.388841 6,566,666 LowVol 2.04% 12.50% 7.41%
796 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,239,776 $0.074659 30,000,000 LowVol -6.96% -12.99% -29.76%
797 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,181,185 $4.68 465,952 LowVol 0.22% 10.56% -7.13%
798 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,932,217 $0.318522 6,066,196 LowVol -2.34% -29.21% 29.03%
799 RC RussiaCoin RC $1,866,297 $0.222765 8,377,873 LowVol -2.26% -18.58% 54.78%
800 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 5.69% -16.94%
801 SHORTY Shorty SHORTY $1,577,920 $0.015779 100,000,000 LowVol -2.26% -6.22%
802 REX REX REX $1,488,550 $0.171873 8,660,756 LowVol 2.04% 24.97% 24.48%
803 AHT Bowhead AHT $1,365,392 $0.170674 8,000,000 LowVol 5.93% -14.48%
804 SDC ShadowCash SDC $1,281,187 $0.191361 6,695,133 LowVol -2.26% 3.93% 30.41%
805 MAC Machinecoin MAC $1,233,808 $0.060975 20,234,525 LowVol 1.52% 8.05% 89.30%
806 ORB Orbitcoin ORB $1,202,708 $0.388763 3,093,680 LowVol -2.18% -5.01% 39.02%
807 STRC StarCredits STRC $1,148,630 $0.255251 4,500,000 LowVol -2.26% -3.50% 4.11%
808 GIM Gimli GIM $1,097,848 $0.013723 80,000,000 LowVol 2.04% 105.80% 57.60%
809 TALK BTCtalkcoin TALK $1,087,291 $0.016653 65,290,635 LowVol -3.18% 6.85% 117.37%
810 UTC UltraCoin UTC $1,001,040 $0.022419 44,651,827 LowVol -8.98% 10.84% -22.75%
811 METAL MetalCoin METAL $975,816 $0.012685 76,925,527 LowVol -2.07% -18.25% 26.63%
812 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $971,370 $0.000042 22,879,677,934 LowVol 7.53% 60.69% -30.91%
813 INPAY InPay INPAY $959,125 $0.095912 10,000,000 LowVol -2.26% -0.86% -27.15%
814 KOBO Kobocoin KOBO $933,847 $0.037807 24,700,248 LowVol -2.01% -2.42% 8.66%
815 VAL Valorbit VAL $844,938 $0.000159 5,319,431,263 LowVol -0.92%
816 GOOD Goodomy GOOD $685,190 $0.001552 441,349,000 LowVol -1.29% 38.38% -10.40%
817 EBET EthBet EBET $661,033 $0.077746 8,502,500 LowVol 2.03% -12.23% -21.09%
818 PIGGY Piggycoin PIGGY $652,085 $0.001338 487,522,135 LowVol -7.39% 94.58% 75.21%
819 CFT CryptoForecast CFT $609,569 $0.013251 46,000,000 LowVol -2.07% 16.48% 61.64%
820 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 11.47% -49.19%
821 BBT BitBoost BBT $578,478 $0.118958 4,862,878 LowVol 2.04% 9.78% 1.34%
822 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 9.30%
823 BITS Bitstar BITS $501,112 $0.021712 23,079,737 LowVol -2.22% -20.90% -9.31%
824 SAC SACoin SAC $499,155 $0.071161 7,014,461 LowVol -2.34% -6.07% -3.64%
825 STS Stress STS $496,217 $0.000878 565,134,332 LowVol 9.55%
826 ITI iTicoin ITI $495,181 $15.47 32,000 LowVol -3.98% -4.89% -19.72%
827 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -22.75% -24.85%
828 GUN Guncoin GUN $482,238 $0.002447 197,112,628 LowVol 0.11% -3.10% 35.04%
829 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -17.59%
830 GLC GlobalCoin GLC $473,845 $0.007271 65,171,010 LowVol -2.34% -3.50% 64.10%
831 XGR GoldReserve XGR $468,339 $0.027274 17,171,382 LowVol 28.78% -7.25% -5.91%
832 WAY WayGuide WAY $464,282 $0.004641 100,040,708 LowVol -2.26% 46.64%
833 8BIT 8Bit 8BIT $455,873 $0.310574 1,467,841 LowVol -5.24% -3.12% 28.65%
834 AU AurumCoin AU $450,894 $1.52 296,216 LowVol -2.71% -17.22% 15.01%
835 V Version V $444,204 $0.000947 469,067,771 LowVol -2.26% -34.41% -20.96%
836 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $443,602 $0.081720 5,428,300 LowVol 2.20% 7.38% 43.99%
837 DAXX DaxxCoin DAXX $435,438 $0.000874 498,085,960 LowVol -1.48% 3.99% 87.00%
838 FUNK The Cypherfunks FUNK $411,669 $0.000009 46,301,407,499 LowVol 11.52% 34.06% 82.09%
839 UNIC UniCoin UNIC $411,658 $0.138666 2,968,699 LowVol -1.89% 0.55% 37.68%
840 STV Sativacoin STV $388,218 $0.054781 7,086,675 LowVol -2.07% 6.80% 105.94%
841 PR Prototanium PR $383,045 $1.96 195,924 LowVol -2.28% -2.00% 47.04%
842 CUBE DigiCube CUBE $375,781 $0.000155 2,429,126,009 LowVol -2.26% -3.50%
843 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol -5.50%
844 ICN iCoin ICN $338,988 $0.011602 29,217,325 LowVol -2.34% 51.12% 1.14%
845 TRI Triangles TRI $337,621 $4.63 72,891 LowVol -2.36% 7.45% 32.83%
846 VIDZ PureVidz VIDZ $336,609 $0.002687 125,279,775 LowVol -2.25% -16.38% 35.88%
847 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol -0.77% 50.81%
848 FUCK FuckToken FUCK $305,668 $0.005948 51,392,878 LowVol 2.04% -15.06% -56.03%
849 SHDW Shadow Token SHDW $298,523 $0.042646 7,000,000 LowVol 0.42% -4.24% 4.21%
850 GAP Gapcoin GAP $296,890 $0.024597 12,070,039 LowVol -8.19% -34.12% 77.50%
851 BIGUP BigUp BIGUP $294,584 $0.000139 2,118,853,978 LowVol -2.18% -9.36% 4.28%
852 HODL HOdlcoin HODL $291,193 $0.001856 156,861,495 LowVol -2.26% 0.18% 50.92%
853 J Joincoin J $281,010 $0.114773 2,448,402 LowVol 0.28% -4.67% 41.14%
854 LOT LottoCoin LOT $280,674 $0.000019 14,491,014,421 LowVol 8.25% 14.23% 9.83%
855 WMC WMCoin WMC $279,974 $0.024288 11,527,489 LowVol -2.26% -3.46% 46.64%
856 XRE RevolverCoin XRE $276,339 $0.012376 22,328,944 LowVol -2.26% 25.64% 100.12%
857 Q2C QubitCoin Q2C $268,781 $0.001083 248,209,762 LowVol -2.26% -18.36% -21.04%
858 PASL Pascal Lite PASL $263,974 $0.061570 4,287,400 LowVol 8.99% -2.51% 45.76%
859 WYV Wyvern WYV $249,718 $0.140775 1,773,877 LowVol -2.26% -13.45% 33.61%
860 MRJA GanjaCoin MRJA $241,046 $0.054144 4,451,920 LowVol -2.26% 20.93% 97.41%
861 GAIA GAIA GAIA $230,116 $0.009548 24,101,381 LowVol -1.30% -4.41% 0.14%
862 SH Shilling SH $225,561 $0.005694 39,617,125 LowVol -2.43% -26.42% -8.20%
863 FRK Franko FRK $220,915 $0.237347 930,767 LowVol -0.18% -6.55% 77.35%
864 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $220,846 $0.278456 793,108 LowVol -2.26% -13.16% 86.32%
865 ARI Aricoin ARI $219,947 $0.001568 140,262,505 LowVol -17.24% -2.15% 41.01%
866 AMBER AmberCoin AMBER $216,326 $0.004950 43,699,481 LowVol -2.26% -41.71% -46.43%
867 RBX Ripto Bux RBX $216,040 $0.000567 381,236,123 LowVol -2.28% 0.62% 36.82%
868 BUN BunnyCoin BUN $215,807 $0.000002 102,320,715,635 LowVol 2.74% 12.77% -52.98%
869 GRT Grantcoin GRT $213,635 $0.004950 43,155,875 LowVol -2.26% -5.56% 14.45%
870 HMP HempCoin HMP $209,870 $0.000155 1,356,645,470 LowVol -2.26% -3.46%
871 I0C I0Coin I0C $204,946 $0.009766 20,985,328 LowVol -0.58% -17.73% 3.27%
872 HAL Halcyon HAL $199,579 $0.037591 5,309,140 LowVol -2.07% -39.85% 37.77%
873 CNNC Cannation CNNC $197,822 $0.079867 2,476,893 LowVol -2.23% -5.24% 6.22%
874 ANTI AntiBitcoin ANTI $197,232 $0.011293 17,465,159 LowVol -2.07% -17.10% 21.64%
875 FIRE Firecoin FIRE $194,868 $1.98 98,412 LowVol -2.34% 42.10%
876 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 4.72% 87.92%
877 OHM OHM OHM $193,616 $0.006497 29,799,498 LowVol -2.26% -3.46%
878 QCN QuazarCoin QCN $187,027 $0.030940 6,044,911 LowVol 95.32% 40.38% 32.61%
879 BUMBA BumbaCoin BUMBA $184,217 $0.008199 22,468,280 LowVol -2.26% 27.92% 75.09%
880 VTA Virtacoin VTA $181,154 $0.000035 5,201,310,113 LowVol 5.55% -17.31% 472.15%
881 JIN Jin Coin JIN $179,777 $0.018254 9,848,485 LowVol -2.07% 89.86% 191.97%
882 PX PX PX $177,941 $0.001856 95,854,245 LowVol -2.34% 10.06%
883 DLC Dollarcoin DLC $176,098 $0.019337 9,106,714 LowVol -2.26% -3.50% 46.43%
884 TEK TEKcoin TEK $174,619 $0.000123 1,414,054,562 LowVol 5.99% -11.16% 17.74%
885 ISL IslaCoin ISL $170,708 $0.112775 1,513,704 LowVol -2.26% -3.46%
886 EUC Eurocoin EUC $167,697 $0.013506 12,416,554 LowVol -1.12% -15.09% 13.83%
887 XCT C-Bit XCT $165,029 $0.001050 157,223,250 LowVol -1.77% -11.19% 60.52%
888 ARCO AquariusCoin ARCO $162,205 $0.108612 1,493,435 LowVol -2.33% -3.33% 48.70%
889 MNM Mineum MNM $161,162 $0.017079 9,436,367 LowVol 1.72% -45.85% 8.22%
890 PHO Photon PHO $157,359 $0.000008 20,536,544,931 LowVol 9.42% 27.99% 87.11%
891 CON PayCon CON $155,235 $0.006737 23,042,604 LowVol -2.28% 45.00% 28.88%
892 SLING Sling SLING $152,867 $0.142322 1,074,095 LowVol -2.07% 51.69%
893 BIP BipCoin BIP $145,502 $0.089415 1,627,261 LowVol -3.51% 8.77% 76.60%
894 PRX Printerium PRX $142,646 $0.012066 11,821,728 LowVol -2.34% 108.01% 471.90%
895 LEA LeaCoin LEA $140,156 $0.000445 314,694,691 LowVol 5.69% -29.56% -21.09%
896 CTO Crypto CTO $138,141 $0.011293 12,232,563 LowVol -2.07% -4.52% -6.43%
897 CAGE CageCoin CAGE $133,765 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 11.38% -18.84% 6.84%
898 IMS Independent M… IMS $131,546 $0.024501 5,368,934 LowVol -2.31% -10.58% 54.35%
899 EMP EMoneyPower EMP $130,936 $0.014232 9,200,000 LowVol -2.26% 70.80%
900 SOON SoonCoin SOON $126,787 $0.010173 12,462,620 LowVol -2.34% -8.79% 27.48%
901 CRX Chronos CRX $125,695 $0.001705 73,729,962 LowVol 7.50% 55.41% 96.67%
902 PXI Prime-XI PXI $119,898 $0.006705 17,882,385 LowVol -33.70% -1.22% 14.35%
903 UNITS GameUnits UNITS $117,592 $0.033859 3,472,983 LowVol -2.26% -18.68% 34.89%
904 ARG Argentum ARG $117,397 $0.013676 8,584,255 LowVol -2.19% 4.17% 4.85%
905 NEVA NevaCoin NEVA $114,021 $0.046162 2,470,030 LowVol -1.91% -14.56% 4.53%
906 DRM Dreamcoin DRM $111,033 $0.045326 2,449,632 LowVol -2.26% -34.09% 56.41%
907 SCRT SecretCoin SCRT $109,900 $0.025989 4,228,672 LowVol -2.26% -3.46%
908 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 8.48% 64.79%
909 CNC CHNCoin CNC $108,695 $0.002208 49,224,143 LowVol 0.15% -1.61% 325.43%
910 URO Uro URO $106,831 $0.088487 1,207,310 LowVol -2.34% -18.92% 51.39%
911 QTL Quatloo QTL $101,356 $0.013131 7,718,883 LowVol -2.25% -27.27% -5.14%
912 GCC GuccioneCoin GCC $100,420 $0.004950 20,285,537 LowVol -2.26% -5.05% 49.44%
913 JET Jetcoin JET $100,343 $0.020594 4,872,509 LowVol 2.04% -14.88% -45.92%
914 BITZ Bitz BITZ $100,095 $0.050277 1,990,891 LowVol -2.34% -4.09%
915 ARB ARbit ARB $95,878 $0.012221 7,845,280 LowVol -2.26% 45.90% 59.33%
916 ZMC ZetaMicron ZMC $92,872 $0.000155 600,344,291 LowVol -2.26% -3.46% 46.64%
917 RPC RonPaulCoin RPC $90,748 $0.101172 896,966 LowVol -2.26% -3.39% 36.44%
918 POP PopularCoin POP $89,609 $0.000027 3,372,875,244 LowVol -21.58% 6.66% 28.13%
919 EGAS ETHGAS EGAS $89,175 $0.008779 10,157,540 LowVol 2.04% 9.32% 116.78%
920 WARP WARP WARP $88,781 $0.081061 1,095,224 LowVol -2.34% -3.50%
921 RUPX Rupaya RUPX $88,765 $0.014541 6,104,502 LowVol -2.26% -35.73% -57.96%
922 MND MindCoin MND $88,369 $0.005569 15,867,695 LowVol -2.26% -3.46% 46.08%
923 JWL Jewels JWL $83,734 $0.004149 20,181,636 LowVol -4.10% 25.47%
924 BTQ BitQuark BTQ $82,890 $0.009127 9,081,731 LowVol -2.07% -39.41% -5.28%
925 SLM Slimcoin SLM $80,878 $0.005414 14,937,439 LowVol -2.13% 0.59%
926 SOIL SOILcoin SOIL $79,930 $0.014018 5,702,048 LowVol -6.04% -5.31% 41.95%
927 MNC Mincoin MNC $79,467 $0.019717 4,030,279 LowVol 5.94% -45.34% -53.41%
928 MCRN MACRON MCRN $78,321 $0.000195 401,421,401 LowVol 1.52% -5.26% 33.12%
929 VEC2 VectorAI VEC2 $77,177 $0.004641 16,629,545 LowVol -2.26% -46.74% 1.50%
930 KIC KibiCoin KIC $76,896 $0.005231 14,701,000 LowVol 16.55% 67.08% -12.88%
931 CPN CompuCoin CPN $75,864 $0.003868 19,615,019 LowVol -3.15% 19.50% 19.41%
932 EXN ExchangeN EXN $74,286 $0.014566 5,100,000 LowVol 1.32% 19.89% 110.93%
933 AMMO Ammo Rewards AMMO $72,192 $0.000928 77,777,777 LowVol -2.34% -3.46% 8.83%
934 BRAIN Braincoin BRAIN $71,833 $0.007116 10,094,424 LowVol -2.26% -7.00% 27.27%
935 BVC BeaverCoin BVC $71,083 $0.022818 3,115,258 LowVol -2.34% -30.56% 0.92%
936 ATX Artex Coin ATX $70,476 $0.003752 18,781,750 LowVol -3.01% -20.92% 6.38%
937 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 9.70% 105.44%
938 COXST CoExistCoin COXST $67,519 $0.002491 27,100,000 LowVol 0.53% -45.19%
939 PULSE Pulse PULSE $66,361 $0.004641 14,298,972 LowVol -16.22% -18.81% 57.11%
940 ICOB ICOBID ICOB $66,026 $0.000619 106,701,874 LowVol -2.26% -27.42% 11.97%
941 ADCN Asiadigicoin ADCN $65,565 $0.002630 24,931,054 LowVol -2.26% -29.85% -16.82%
942 BRAT BRAT BRAT $65,560 $0.000410 160,000,000 LowVol -10.50% 47.75% 24.07%
943 EGO EGO EGO $64,973 $0.001083 60,000,001 LowVol -2.26% -3.46% 66.58%
944 VIP VIP Tokens VIP $64,548 $0.000773 83,450,403 LowVol -2.13% -3.50% 48.83%
945 300 300 Token 300 $62,652 $208.84 300 LowVol -2.26% 3.15% 5.34%
946 IMPS ImpulseCoin IMPS $62,639 $0.003094 20,245,510 LowVol -2.26% 7.26% 46.27%
947 ORLY Orlycoin ORLY $62,361 $0.001702 36,646,779 LowVol -2.34% 6.15% 45.26%
948 E4ROW E4ROW E4ROW $60,364 $0.013725 4,398,000 LowVol 2.04% -13.10%
949 RBT Rimbit RBT $60,320 $0.000522 115,499,623 LowVol -1.12% 12.35% -9.72%
950 BSC BowsCoin BSC $60,101 $0.010829 5,550,102 LowVol -2.26% -2.06% 11.57%
951 TAGR TAGRcoin TAGR $59,821 $0.001547 38,669,634 LowVol -2.34% -3.50% 62.93%
952 CRT CRTCoin CRT $58,862 $0.742548 79,270 LowVol -2.26% -3.46% 46.64%
953 BENJI BenjiRolls BENJI $58,674 $0.002897 20,254,346 LowVol -4.59% -0.22% 21.05%
954 DIBC DIBCOIN DIBC $53,735 $0.010747 5,000,000 LowVol -2.17% -4.94% -7.84%
955 PIE PIECoin PIE $52,424 $0.003867 13,555,131 LowVol -2.26% 4.93% 7.82%
956 BIOS BiosCrypto BIOS $51,537 $0.002475 20,821,709 LowVol -2.34% -3.50% 51.61%
957 XCS CybCSec XCS $51,260 $0.004332 11,834,082 LowVol -2.26% -11.29% 27.30%
958 BLZ BlazeCoin BLZ $47,072 $0.000077 608,557,394 LowVol -6.54% 14.55% 18.92%
959 RIDE Ride My Car RIDE $47,002 $0.000464 101,276,976 LowVol -2.26% 44.81% 60.74%
960 ICON Iconic ICON $45,860 $0.077349 592,894 LowVol -2.26% -32.74% 35.13%
961 UET Useless Ether… UET $45,359 $0.011438 3,965,716 LowVol 2.09% 20.74% 26.85%
962 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 0.85% -2.27%
963 CESC CryptoEscudo CESC $44,585 $0.000309 144,105,100 LowVol -2.34% -3.50% -2.24%
964 SFC Solarflarecoin SFC $42,866 $0.003044 14,083,450 LowVol 18.10% -11.91% -1.99%
965 FUZZ FuzzBalls FUZZ $42,589 $0.008818 4,829,945 LowVol -2.34% -32.32% 35.07%
966 SONG SongCoin SONG $42,514 $0.001306 32,565,300 LowVol -14.35% -8.42% 14.06%
967 TOR Torcoin TOR $41,849 $0.132360 316,179 LowVol -2.44% -20.66% -28.53%
968 PEX PosEx PEX $41,367 $0.016862 2,453,240 LowVol -2.26% -3.46% 46.64%
969 AGLC AgrolifeCoin AGLC $39,722 $0.005260 7,552,150 LowVol -2.34% 42.71% -12.53%
970 FLVR FlavorCoin FLVR $38,795 $0.001856 20,898,106 LowVol -2.26%
971 HVCO High Voltage HVCO $38,370 $0.025680 1,494,171 LowVol -2.88% 56.15%
972 KNC KingN Coin KNC $38,064 $18.96 2,008 LowVol -2.26% -1.42% 12.32%
973 PLACO PlayerCoin PLACO $38,031 $0.001083 35,120,000 LowVol -2.26% 1.86% 42.25%
974 BOAT BOAT BOAT $37,886 $0.002043 18,547,845 LowVol -2.34% -22.41% 43.48%
975 ZYD Zayedcoin ZYD $37,670 $0.006033 6,243,840 LowVol -2.26% -0.92% 21.68%
976 STEPS Steps STEPS $34,575 $0.001856 18,625,017 LowVol -2.26% -42.08% -27.64%
977 PLNC PLNcoin PLNC $34,368 $0.002011 17,089,600 LowVol -2.34% -3.50% 58.77%
978 CRTM Corethum CRTM $34,312 $0.013725 2,500,000 LowVol 135.46% 7.32% 191.47%
979 LIR LetItRide LIR $33,685 $0.000928 36,291,428 LowVol -2.26% -3.46%
980 WBB Wild Beast Block WBB $33,589 $0.200179 167,796 LowVol -2.26% -3.76% 28.51%
981 GBT GameBet Coin GBT $32,893 $0.001547 21,262,780 LowVol -2.26% -19.55% -8.35%
982 JOBS JobsCoin JOBS $32,802 $0.000309 106,019,270 LowVol -2.26% -3.46% 46.71%
983 EREAL eREAL EREAL $31,307 $0.000458 68,427,562 LowVol 2.04% 7.62% -12.13%
984 DLISK DAPPSTER DLISK $30,940 $0.000309 100,000,000 LowVol -2.34% -35.64% -4.68%
985 XOC Xonecoin XOC $30,537 $0.072708 420,000 LowVol -2.07%
986 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
987 SDP SydPak SDP $29,985 $0.187650 159,795 LowVol -0.51% 51.13%
988 DES Destiny DES $29,702 $0.018564 1,600,000 LowVol -2.07% -36.35% -24.48%
989 ALTC Antilitecoin ALTC $29,250 $0.000928 31,512,613 LowVol -2.13% -3.46% 46.71%
990 CAB Cabbage CAB $29,238 $0.002785 10,499,996 LowVol 33.67% 5.58%
991 DIX Dix Asset DIX $28,292 $2.8e-07 100,000,000,000 LowVol 2.21% -33.09% 16.48%
992 OS76 OsmiumCoin OS76 $27,522 $0.030785 894,026 LowVol -19.45% -27.45% 29.12%
993 IBANK iBank IBANK $27,308 $0.006033 4,526,324 LowVol -2.26% 4.90% 316.94%
994 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol -5.32% -2.08%
995 BIOB BioBar BIOB $24,938 $0.028155 885,756 LowVol -2.26% -1.29% 27.21%
996 SCS Speedcash SCS $24,667 $0.094211 261,831 LowVol -2.26% -7.78% 46.64%
997 TRADE Tradecoin TRADE $21,909 $0.002809 7,799,654 LowVol -7.74% 37.46%
998 ELS Elysium ELS $21,065 $0.005260 4,005,012 LowVol -2.26% -0.54% 43.24%
999 MILO MiloCoin MILO $21,000 $0.001946 10,789,954 LowVol -2.26% -20.56% -34.49%
1000 SOCC SocialCoin SOCC $20,567 $0.014851 1,384,879 LowVol -2.34% 53.28% 57.62%
1001 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $20,173 $0.026763 753,776 LowVol -2.26% -26.51% -21.17%
1002 ROOFS Roofs ROOFS $20,111 $0.000155 130,000,000 LowVol -2.26% -3.91% -39.54%
1003 JS JavaScript Token JS $18,564 $0.002323 7,991,996 LowVol 2.04% -44.24% 2.65%
1004 QBK Qibuck Asset QBK $18,498 $0.011067 1,671,379 LowVol -0.86% 50.46%
1005 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $18,139 $0.001340 13,532,750 LowVol -2.48% -7.31% 46.18%
1006 WORM HealthyWormCoin WORM $17,247 $0.000155 111,489,027 LowVol -2.34% -51.67% -71.08%
1007 GEERT GeertCoin GEERT $16,748 $0.003290 5,091,200 LowVol -2.25% -2.07% 48.27%
1008 SLFI Selfiecoin SLFI $16,681 $0.000155 107,829,281 LowVol -2.26% 46.64%
1009 RSGP RSGPcoin RSGP $15,498 $8.97 1,727 LowVol -2.26% -6.36% -2.03%
1010 GBC GBCGoldCoin GBC $12,777 $0.001125 11,361,817 LowVol -0.20% -27.40% 15.13%
1011 ARGUS Argus ARGUS $12,769 $0.011120 1,148,324 LowVol -2.19% -7.38% 39.24%
1012 DAS DAS DAS $12,679 $0.004694 2,701,012 LowVol -18.41%
1013 MGM Magnum MGM $12,244 $0.003094 3,957,381 LowVol -2.26% -26.37% -30.44%
1014 VOLT Bitvolt VOLT $11,689 $0.000773 15,112,554 LowVol -22.20% -19.55% 44.93%
1015 SANDG Save and Gain SANDG $10,905 $0.003558 3,064,800 LowVol -43.14% -48.36%
1016 P7C P7Coin P7C $10,897 $0.000309 35,220,238 LowVol -2.07% -3.46% -1.05%
1017 CCM100 CCMiner CCM100 $10,697 $0.003183 3,360,417 LowVol -0.74% -17.84% 16.05%
1018 NODC NodeCoin NODC $10,126 $0.006033 1,678,439 LowVol -2.07% -32.77% 45.94%
1019 WBC WalletBuilder… WBC $9,397 $0.499778 18,803 LowVol 3.95%
1020 TSTR Tristar Coin TSTR $7,778 $0.001547 5,027,857 LowVol -34.89% -66.43% -52.69%
1021 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,909 $0.000749 9,227,698 LowVol -2.29% -23.67% -27.43%
1022 CONX Concoin CONX $6,793 $0.009127 744,266 LowVol -21.90% -17.45% 46.64%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,691 $0.031587 211,827 LowVol -0.74% -4.63% 56.35%
1024 MRNG MorningStar MRNG $5,924 $0.000181 32,675,395 LowVol -58.53% -12.51%
1025 NANOX Project-X NANOX $5,436 $69459.20 0.078264 LowVol -2.26% 17.79% 56.06%
1026 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,476 $0.003249 1,377,917 LowVol -2.26% 19.26% 117.09%
1027 LEX Lex4All LEX $3,553 $0.003553 1,000,000 LowVol -0.74% 20.38% 118.76%
1028 TOKEN SwapToken TOKEN $1,982 $1.3e-07 15,320,585,365 LowVol 1.70% 22.35% 30.78%
1029 DGCS Digital Credits DGCS $1,803 $0.000309 5,826,388 LowVol -2.26% -28.29%
1030 EBT Ebittree Coin EBT $1,533 $0.001212 1,264,511 LowVol -1.01% -68.48% -39.60%
1031 ABN Abncoin ABN $1,058 $0.015624 67,700 LowVol -2.34% -11.36% 13.10%
1032 SOJ Sojourn SOJ $980 $0.002021 485,214 LowVol -1.69% 24.89%
1033 DMB Digital Money… DMB $586 $0.001391 421,300 LowVol 22.59% -21.07% 32.82%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1036 CALC CaliphCoin CALC $78 $0.000891 87,140 LowVol 6.54%
1037 FDC Future Digita… FDC $71 $0.000026 2,753,201 LowVol -1.34% -3.52% -69.49%
1038 FAL Falcoin FAL $30 $0.000155 196,766 LowVol -2.26% -51.73% -22.37%
1039 APW AppleCoin APW $12 $0.000155 80,708 LowVol -2.26% -3.46% 46.64%
1040 ATMC ATMCoin ATMC $3.80 $10,151,900 0.00% 1.79% 35.24%
1041 BCD Bitcoin Diamo… BCD $34.67 $8,487,040 2.74% -3.55% -30.70%
1042 ERO Eroscoin ERO $0.165221 $6,498,190 -1.91% 25.21%
1043 CMT CyberMiles CMT $0.161479 $6,219,790 -0.96% -7.53%
1044 ETN Electroneum ETN $0.101014 $4,303,250 -2.20% 18.01% 110.00%
1045 NULS Nuls NULS $0.915327 $3,678,640 -0.35% 4.60% 79.37%
1046 AI POLY AI AI $17.79 $3,220,530 0.11% -2.17% 10.56%
1047 GRX GOLD Reward T… GRX $5.00 $2,530,510 0.94% 20.75% 10.79%
1048 FRST FirstCoin FRST $15.45 $2,392,630 -2.45% -9.05% -4.13%
1049 REC Regalcoin REC $32.95 $2,351,120 -3.43% 1.80% -29.73%
1050 FRGC Fargocoin FRGC $10.62 $2,111,370 -0.43% -3.28% 8.08%
1051 ORME Ormeus Coin ORME $3.09 $1,790,430 -0.17% -5.97% 12.46%
1052 CLUB ClubCoin CLUB $3.32 $1,744,140 0.28% -13.46% -44.83%
1053 TSL Energo TSL $0.033540 $1,147,090 5.46% 0.61% 8.59%
1054 BTE BitSerial BTE $7.01 $823,562 -1.88% 2.41% 59.93%
1055 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.67 $756,987 -1.21% 1.57% 57.45%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $185.51 $664,965 0.01% -4.45% -10.04%
1057 THS TechShares THS $0.867873 $653,802 -1.29% 4.88% 2.63%
1058 STC Santa Coin STC $0.618744 $575,958 -2.40% -17.49%
1059 XIN Infinity Econ… XIN $0.029083 $454,041 -0.68% -3.67% -17.41%
1060 RYZ ANRYZE RYZ $0.017493 $418,127 2.40% -16.89% -19.67%
1061 BOT Bodhi BOT $0.434506 $327,947 2.59% 3.25% -2.87%
1062 WC WINCOIN WC $0.762084 $326,184 -6.45% -21.59% -8.32%
1063 LLT LLToken LLT $0.368963 $292,063 -0.65% 3.02% 17.48%
1064 XYLO XYLO XYLO $3.09 $276,068 -6.95% -36.35%
1065 ADK Aidos Kuneen ADK $22.12 $262,414 1.67% -9.89% -35.98%
1066 CAPP Cappasity CAPP $0.023706 $255,275 1.00% -14.62%
1067 INF InfChain INF $0.012221 $220,150 -7.92% -7.39% 38.62%
1068 XCPO Copico XCPO $0.025521 $198,457 -7.65% 20.59% 10.71%
1069 BT2 BT2 [CST] BT2 $254.41 $178,217 -11.01% 61.34% 118.43%
1070 XID Sphre AIR XID $0.186166 $154,522 -4.81% -1.92% 18.29%
1071 GBG Golos Gold GBG $0.136309 $122,717 -1.00% -4.59% -15.71%
1072 BT1 BT1 [CST] BT1 $15581.80 $122,110 -2.11% -12.94% 46.95%
1073 ICX ICON ICX $1.76 $109,380 -1.52% 1.37% 18.92%
1074 BSR BitSoar BSR $0.199251 $104,886 16.25% -12.72% 9.15%
1075 BTCM BTCMoon BTCM $0.037149 $99,269 9.18% 43.56% 279.18%
1076 QBT Qbao QBT $0.226410 $74,862 3.94% 8.30%
1077 B3 B3Coin B3 $0.000053 $63,090 30.53% -23.97% -25.23%
1078 DSR Desire DSR $0.170162 $55,235 -5.61% -39.52% -30.03%
1079 MKR Maker MKR $399.00 $54,756 1.25% 9.73% 6.79%
1080 UGT UG Token UGT $0.429958 $44,929 2.05% 8.53% -3.16%
1081 MSD MSD MSD $0.008066 $42,485 -3.51% -22.57% -36.84%
1082 FRD Farad FRD $0.084145 $39,417 -2.11% -22.07% 7.42%
1083 EVR Everus EVR $1.52 $38,713 -5.70% -0.02% -27.90%
1084 FOR FORCE FOR $0.012378 $36,345 -2.26% -23.13% 152.37%
1085 SUR Suretly SUR $2.99 $35,717 1.93% 23.79% -11.03%
1086 SEND Social Send SEND $0.083382 $34,528 4.70% -26.27%
1087 AIB Advanced Inte… AIB $0.012372 $31,027 -2.34% 4.47% 195.43%
1088 VIU Viuly VIU $0.013480 $25,971 0.84% 25.70% 68.40%
1089 VASH VPNCoin VASH $0.006033 $25,364 1.08% -0.68% 31.52%
1090 FLASH Flash FLASH $0.006185 $24,925 13.54% 19.17% 17.25%
1091 MAGE MagicCoin MAGE $17.80 $23,200 -12.74% -73.37%
1092 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.087619 $21,630 -0.39% -10.15% -2.26%
1093 EFYT Ergo EFYT $13.84 $21,155 0.44% -12.60% 57.84%
1094 BTU Bitcoin Unlim… BTU $86.21 $20,890 -12.79% -7.74% -36.83%
1095 SKR Sakuracoin SKR $0.007593 $20,681 -11.40% -33.10% 483.89%
1096 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003552 $20,207 7.67% -11.82% 84.76%
1097 WISH MyWish WISH $0.127646 $18,717 2.04% 19.85% -10.13%
1098 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.014219 $18,138 -4.08% 187.99% 285.09%
1099 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.097924 $15,903 5.05% 27.57% 23.44%
1100 MOTO Motocoin MOTO $0.007962 $15,195 -0.81% -60.80% 248.07%
1101 COR CORION COR $0.748711 $14,878 -7.30% -11.07% -17.28%
1102 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.007318 $14,629 50.47% 2.33% 215.97%
1103 BCDN BlockCDN BCDN $0.077320 $13,978 2.04% 18.27%
1104 DEUS DeusCoin DEUS $0.324556 $13,607 23.87% 26.16% -11.20%
1105 MCR Macro MCR $1.67 $10,562 -2.30% -4.12% -22.53%
1106 MGC MergeCoin MGC $0.012840 $10,332 -8.85% -14.78% 5.08%
1107 SYNC Sync SYNC $742.55 $10,086 -2.26%
1108 AERM Aerium AERM $0.243485 $9,939 -30.74% -50.50% -73.68%
1109 PLX PlexCoin PLX $0.030984 $9,752 0.54% -34.29% -88.55%
1110 TER TerraNova TER $5.19 $9,303 -7.73% 40.05% 161.44%
1111 BLX Blockchain Index BLX $3.25 $8,560 2.09% 8.30% 22.91%
1112 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003541 $7,700 -1.64% -5.15% 54.99%
1113 HYTV Hyper TV HYTV $0.005490 $7,183 2.09% 1.72% -10.52%
1114 BOS BOScoin BOS $1.25 $7,011 -1.74% 4.37% 29.42%
1115 BPL Blockpool BPL $0.202033 $6,844 -2.26% 8.47% 59.14%
1116 HAT Hawala.Today HAT $0.250650 $6,469 2.04% 33.65% 34.11%
1117 AKY Akuya Coin AKY $0.131338 $6,102 3.73% -19.28% -15.91%
1118 WILD Wild Crypto WILD $0.137252 $5,712 1.59% 13.26% 30.05%
1119 STEX STEX STEX $1.41 $5,374 2.21% 31.17% 237.28%
1120 SND Sand Coin SND $0.686962 $5,091 -6.25% -31.93% 0.86%
1121 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002434 $4,605 -11.43% -19.22% 1.79%
1122 TCOIN T-coin TCOIN $0.000291 $4,581 -2.44% 67.93% 33.49%
1123 PNX Phantomx PNX $0.015380 $4,480 -0.64% -4.88% -26.20%
1124 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.050327 $4,441 2.04% 17.26% -13.61%
1125 DFS DFSCoin DFS $0.005223 $4,356 -16.17% -54.21% -45.90%
1126 DGPT DigiPulse DGPT $1.38 $4,051 0.19% -4.11% 13.39%
1127 ONG onG.social ONG $0.164705 $3,996 2.04% 9.47% -49.65%
1128 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.241871 $3,980 -15.03% -14.56% 23.79%
1129 APC AlpaCoin APC $0.024151 $3,912 7.98% -18.13% -12.95%
1130 BON Bonpay BON $1.13 $3,629 0.15% -41.51%
1131 OX OX Fina OX $0.000154 $3,614 -3.49% -15.64% 26.35%
1132 WA WA Space WA $0.022277 $3,258 -2.26% -10.89% 14.14%
1133 PCN PeepCoin PCN $0.000155 $3,159 -2.34% 145.09% 1388.98%
1134 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.26 $3,071 -2.26% -6.22% -16.07%
1135 NUKO Nekonium NUKO $0.047956 $2,911 -6.62% -20.20%
1136 MCI Musiconomi MCI $0.033503 $2,734 -11.66% -8.40% -47.66%
1137 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.137062 $2,666 -2.34% 5.14% 25.38%
1138 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004950 $2,659 -2.07% 2.61% -9.80%
1139 ACC AdCoin ACC $0.090215 $2,612 -19.02% -27.05% -13.60%
1140 BTBc Bitbase BTBc $0.003403 $2,546 -2.26% -32.20% -3.49%
1141 UR UR UR $0.001269 $2,397 -4.73% -20.77% 140.65%
1142 SKC Skeincoin SKC $0.023514 $2,379 -2.26% -28.25% 132.90%
1143 CASH Cash Poker Pro CASH $0.045752 $2,362 2.63% 10.89% -14.80%
1144 SHND StrongHands SHND $2.3e-08 $2,288 -0.80% -0.19% -1.08%
1145 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.002166 $2,214 36.84% -66.23% -52.63%
1146 PEC Peacecoin PEC $0.066829 $2,141 -2.26% -9.76% 11.56%
1147 GLS GlassCoin GLS $0.928031 $2,108 -2.26% -12.90% 2.06%
1148 XOT Internet of T… XOT $2165.76 $2,104 -2.26% -9.78% 2.65%
1149 DBG Digital Bulli… DBG $0.005414 $2,095 -2.26% -41.77% -22.22%
1150 ABC Alphabit ABC $24.75 $2,022 -2.34% 19.95% 46.48%
1151 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000375 $1,966 -7.80%
1152 B2B B2B B2B $0.384311 $1,925 2.04% 12.49% -8.03%
1153 PRES President Trump PRES $0.004180 $1,751 -2.40% -31.11% 4.65%
1154 DAY Chronologic DAY $3.52 $1,749 1.77% 11.96% 2.99%
1155 FRN Francs FRN $0.034776 $1,698 -9.83% -7.64% 29.01%
1156 GARY President Joh… GARY $0.109371 $1,676 -2.34% -19.70% 4.23%
1157 BSN Bastonet BSN $0.000773 $1,622 -2.26% -22.81% 9.15%
1158 WIC Wi Coin WIC $0.002911 $1,607 -2.24% 3.02% -11.51%
1159 ZBC Zilbercoin ZBC $0.033233 $1,554 -2.24% -17.76% -22.28%
1160 DMC DynamicCoin DMC $0.002631 $1,475 -5.02% -10.54% 31.56%
1161 HNC Huncoin HNC $0.002475 $1,475 -5.64% -36.74% 41.54%
1162 SISA SISA SISA $0.009808 $1,458 0.98% -10.62% -26.86%
1163 AXIOM Axiom AXIOM $0.022741 $1,396 -2.07% -6.78% 39.34%
1164 MINEX Minex MINEX $0.022135 $1,375 -0.94% -4.26% -4.88%
1165 OXY Oxycoin OXY $0.093002 $1,315 -2.18% 1.25% -28.85%
1166 TRIA Triaconta TRIA $7.27 $1,279 2.04% -8.14% -20.50%
1167 CC CyberCoin CC $0.000155 $1,254 -2.34% -3.50% -26.67%
1168 TIE TIES Network TIE $0.100653 $1,103 2.04% 72.44% 21.71%
1169 ETT EncryptoTel [… ETT $0.090361 $1,095 -2.63% -22.73% -32.81%
1170 EDRC EDRCoin EDRC $0.055590 $1,045 -2.79% -30.52% 11.21%
1171 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000309 $982 -51.13% -35.67% -37.74%
1172 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 $911 2.04% 9.81% -18.60%
1173 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006176 $882 -4.07% -12.83% -22.57%
1174 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000155 $868 -2.26% -3.41% 6.04%
1175 IBTC iBTC IBTC $0.006176 $857 -1.50% -12.80% 2.91%
1176 XRY Royalties XRY $0.000146 $849 -4.77% -1.86% -99.04%
1177 9COIN 9COIN 9COIN $0.002785 $795 -29.63% -46.99% 14.76%
1178 BUB Bubble BUB $0.033105 $689 -2.34% 22.44% 85.39%
1179 VULC Vulcano VULC $0.012471 $686 -2.26% 9.55% 40.91%
1180 NBIT netBit NBIT $0.062903 $668 -2.34% -21.17% 32.66%
1181 ACES Aces ACES $0.000155 $588 -2.34% -43.08% 46.64%
1182 HIGH High Gain HIGH $0.000619 $566 -2.26% 20.89% -11.89%
1183 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000759 $540 -0.40% 45.99% 54.83%
1184 SAK Sharkcoin SAK $0.002196 $538 -1.64% -14.13% -1.45%
1185 STU bitJob STU $0.021445 $534 0.06% -22.87% -34.03%
1186 LDCN LandCoin LDCN $0.002939 $532 -2.26% 46.43% 45.76%
1187 GAY GAY Money GAY $0.022794 $525 53.23% 53.43% 113.98%
1188 BEST BestChain BEST $0.001645 $524 -14.67% 11.00% 21.71%
1189 INDIA India Coin INDIA $0.000309 $514 -2.26% -3.46% 25.58%
1190 MGC GulfCoin MGC $0.002166 $511 4.95% -15.49% -7.17%
1191 STARS StarCash Network STARS $0.361171 $505 -2.26% 64.23% 126.05%
1192 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol -2.93% -20.78% 40.99%
1193 BIRDS Birds BIRDS $0.000155 LowVol -2.26% 46.64%
1194 PRN Protean PRN $0.000140 LowVol -2.63% 248.82% 117.10%
1195 NAMO NamoCoin NAMO $0.000216 LowVol 2.63% 36.07% 86.71%
1196 SFE SafeCoin SFE $0.000155 LowVol -2.26%
1197 FFC FireFlyCoin FFC $0.000155 LowVol -2.07% -3.46% 43.71%
1198 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009610 LowVol -1.67% -34.82% -1.35%
1199 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000619 LowVol -2.26% -3.46% 49.38%
1200 XDE2 XDE II XDE2 $2.25 LowVol -2.26% -4.70%
1201 COUPE Coupecoin COUPE $0.000154 LowVol -2.39% 780.62% 2219.42%
1202 CYDER Cyder CYDER $0.000309 LowVol -2.34% 93.00% 46.64%
1203 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003713 LowVol -2.26% -29.79%
1204 MAGN Magnetcoin MAGN $0.620959 LowVol -2.25% -33.21% 39.18%
1205 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005569 LowVol -2.26% -3.46% 37.51%
1206 EAG EA Coin EAG $2.01 LowVol -2.26% -47.73% -38.57%
1207 POKE PokeCoin POKE $0.000155 LowVol -2.34% -3.50%
1208 FUDD DimonCoin FUDD $0.001377 LowVol 2.21% 10.17% 9.75%
1209 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003249 LowVol -2.26% 6.27%
1210 MAVRO Mavro MAVRO $0.027691 LowVol -2.26% -4.00% 111.63%
1211 RCN Rcoin RCN $0.000155 LowVol -2.26% -3.46% 46.64%
1212 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001269 LowVol -2.26% -12.03% -0.07%
1213 LKC LinkedCoin LKC $0.000309 LowVol -2.26% -35.64% 48.11%
1214 ANI Animecoin ANI $0.000155 LowVol -2.34% -3.46% -2.37%
1215 HDLB HODL Bucks HDLB $0.052907 LowVol -2.26% 9.32% -17.93%
1216 BIT First Bitcoin BIT $0.009282 LowVol -2.07% -8.78% -24.38%
1217 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.107725 LowVol -2.26% -14.58% 7.66%
1218 BXC Bitcedi BXC $0.004954 LowVol 0.04% 6.43% 89.97%
1219 TODAY TodayCoin TODAY $0.001083 LowVol -2.26% -3.46% 14.05%
1220 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000155 LowVol -2.26% -3.50% -26.68%
1221 PLC PlusCoin PLC $0.000567 LowVol 2.04% 10.45% -16.30%
1222 QBC Quebecoin QBC $0.002475 LowVol -2.26% -9.14% 38.01%
1223 BET BetaCoin BET $0.001867 LowVol -22.62% -12.03% -45.12%
1224 DASHS Dashs DASHS $0.057238 LowVol -2.26% -6.54% 72.66%
1225 EGOLD eGold EGOLD $0.007780 LowVol 2.04% 9.84% -40.49%
1226 NTC Natcoin NTC $0.120619 LowVol -2.43% 2.53% -44.16%
1227 PRIMU Primulon PRIMU $0.000155 LowVol -2.26% -27.80% -24.24%
1228 TCR TheCreed TCR $0.000309 LowVol -2.26% -35.64% -25.48%
1229 IQT iQuant IQT $0.192242 LowVol -0.23% 8.12% 30.15%
1230 TOP TopCoin TOP $0.000454 LowVol -3.91% -10.92% 3.31%
1231 REGA Regacoin REGA $0.000928 LowVol -2.26% -47.34% -42.51%
1232 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -12.38% -18.80% -97.86%
1233 DISK DarkLisk DISK $0.001238 LowVol -2.26% 28.72% 30.35%
1234 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002166 LowVol -3.24% -9.94% 38.52%
1235 EVC EventChain EVC $0.091503 LowVol 2.04% 37.39% -30.65%
1236 WOW Wowcoin WOW $0.000155 LowVol -2.26% -1.96% 50.91%
1237 FUTC FutCoin FUTC $0.004022 LowVol -17.87% 0.40% 124.27%
1238 IPY Infinity Pay IPY $0.003203 LowVol 2.04% 1.24% 26.74%
1239 KASHH KashhCoin KASHH $0.000155 LowVol -2.26% 8150.73% 46.59%
1240 QBT Cubits QBT $0.004133 LowVol -2.07% 20.95% -52.06%
1241 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003094 LowVol -2.26% -3.46% 1.15%
1242 VOYA Voyacoin VOYA $2.78 LowVol -2.26% -19.32% 91.08%
1243 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 4.86% 36.74% 46.75%
1244 MARX MarxCoin MARX $0.001119 LowVol -2.26% -6.94% 11.24%
1245 GRN Granite GRN $0.012221 LowVol -2.26% 3.06% 64.90%
1246 X2 X2 X2 $0.000155 LowVol -2.26% 34.27%
1247 RHFC RHFCoin RHFC $0.000619 LowVol -2.34% -3.57% -35.32%
1248 ASN Aseancoin ASN $0.006497 LowVol -2.26% -3.46% -82.18%
1249 GML GameLeagueCoin GML $0.011912 LowVol -2.26% -11.54%
1250 GBRC Global Busine… GBRC $0.000155 LowVol -2.26% -3.46% 46.64%
1251 AV AvatarCoin AV $0.051669 LowVol -2.26% -2.37% 71.28%
1252 TELL Tellurion TELL $0.000174 LowVol -1.96% -70.02% 30.51%
1253 PRM PrismChain PRM $0.002011 LowVol -2.34% -16.33% 64.67%
1254 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001702 LowVol -74.91% -45.27% 37.54%
1255 ELC Elacoin ELC $0.092819 LowVol -2.26% -14.10% 4.86%
1256 ANTX Antimatter ANTX $0.000155 LowVol -2.34% 519.90% 48.07%
1257 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007735 LowVol -2.26% 46.64%
1258 EBIT eBIT EBIT $0.002288 LowVol 2.09% 9.83% 63.20%
1259 CME Cashme CME $0.000155 LowVol -2.26% -3.50% 46.67%
1260 DON Donationcoin DON $0.000464 LowVol -2.26% -3.50% -22.86%
1261 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004641 LowVol -2.26% -6.56% 30.31%
1262 IRL IrishCoin IRL $0.002475 LowVol -6.22% -20.64% 21.05%
1263 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 2.04% 9.78% 67.76%
1264 WINK Wink WINK $0.000309 LowVol -2.26% -3.46%
1265 GAIN UGAIN GAIN $0.001856 LowVol -2.26% -3.46% 246.49%
1266 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.051434 LowVol -0.74% -6.50% 45.97%
1267 SWP Swapcoin SWP $0.105224 LowVol 2.04% 26.24% -7.85%
1268 TEAM TeamUp TEAM $0.000309 LowVol -2.26% -3.46%
1269 SHA SHACoin SHA $0.000773 LowVol -2.26% -19.55% 30.35%
1270 KARMA Karmacoin KARMA $0.000155 LowVol -2.26% -3.50%
1271 XID International… XID $0.010519 LowVol -2.34% -3.50% 40.44%
1272 YEL Yellow Token YEL $0.005229 LowVol 2.04% -18.66% -62.61%
1273 CYC Cycling Coin CYC $0.001547 LowVol -2.34% -12.27% -47.63%
1274 LEPEN LePen LEPEN $0.000112 LowVol 1.20% 8.03% 3.63%
1275 XAU Xaucoin XAU $0.041150 LowVol -2.07% -5.98% 0.38%
1276 ACN Avoncoin ACN $0.000619 LowVol -2.26% 28.72% 46.64%
1277 LTH LAthaan LTH $0.001238 LowVol -2.26% 28.72%
1278 OMC Omicron OMC $0.163979 LowVol -2.26% -19.93%
1279 10MT 10M Token 10MT $0.002242 LowVol 2.04% 9.78% -3.21%
1280 EUSD eUSD EUSD $0.000229 LowVol 2.04% 14.93% -31.23%
1281 CLINT Clinton CLINT $0.013923 LowVol -2.26% 5.96%
1282 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000619 LowVol -2.26% -44.11% -26.68%
1283 BGR Bongger BGR $0.000213 LowVol 9.42% 37.37% 70.33%
1284 SPORT SportsCoin SPORT $0.001083 LowVol -2.34% -3.50%
1285 HCC Happy Creator… HCC $0.000619 LowVol -2.34% -22.77% 45.22%
1286 YES Yescoin YES $0.000148 LowVol -2.67% 31.39% 74.80%
1287 XQN Quotient XQN $0.006343 LowVol -2.34% -3.69% 57.62%
1288 UNC UNCoin UNC $0.000155 LowVol -2.26% -3.46% 46.64%
1289 IFC Infinitecoin IFC $0.000009 LowVol -5.73% -22.02% -47.67%
1290 RICHX RichCoin RICHX $0.008354 LowVol -2.34% -1.68% 38.92%
1291 EGG EggCoin EGG $0.058476 LowVol -2.26% 45.87%
1292 UTA UtaCoin UTA $0.001856 LowVol -2.26% -16.88% -19.10%
1293 OP Operand OP $0.001392 LowVol -2.34% 42.56%
1294 FAP FAPcoin FAP $0.009189 LowVol -0.43% -15.00%
1295 HYPER Hyper HYPER $0.038674 LowVol -2.26% -4.04% 82.95%
1296 OPES Opescoin OPES $0.002475 LowVol -2.26% -6.98% 11.73%
1297 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006188 LowVol -2.26% -26.52% -9.10%
1298 MBL MobileCash MBL $0.000464 LowVol -2.26% -3.46% 46.64%
1299 QORA Qora QORA $0.276382 LowVol -2.26% -5.85% 41.61%
1300 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000309 LowVol -2.26% -3.46% -2.24%
1301 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000137 LowVol 2.04% -18.40% -14.32%
1302 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002166 LowVol -2.26% 22.87% 56.92%
1303 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -8.03% 394.53%
1304 SJCX Storjcoin X SJCX $0.281702 LowVol -2.27% -35.27%
1305 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -14.92%
1306 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013634 LowVol -5.46% 28.01%
1307 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -27.37%
1308 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 1.50%
1309 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol -4.19%
1310 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.495554 LowVol 0.11% 50.32%
1311 MONETA Moneta MONETA $0.000472 LowVol -0.05% -6.98% 62.75%
1312 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 7.76%
1313 PAYP PayPeer PAYP $0.000165 LowVol 2.97% 56.75%
1314 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol
1315 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 20.23%
1316 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 43.32%
1317 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol -7.89% 39.92%
1318 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol
1319 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 16.48%
1320 TERA TeraCoin TERA $0.000151 LowVol -5.90%
1321 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 6.10%
1322 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -77.56%
1323 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol 4.46% -18.02%
1324 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1325 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol 7.20% 22.17%
1326 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol -0.02% 55.99%
1327 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol
1328 MEN PeopleCoin MEN $0.000158 LowVol -1.47% 49.67%
1329 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 1.64% 54.39%
1330 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1331 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1332 FC Facecoin FC $0.003480 -13.29%
1333 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -28.90%
1334 FBL Faceblock FBL $0.001654 -8.57%

Quay lại phần 1

Phản hồi