Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 9/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 9/12/2017 (GMT +7) của 1334 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 9/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15756.10 trên tổng giá trị $263,570,798,118

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $461.92 trên tổng giá trị $44,443,425,469

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1468.64 trên tổng giá trị $24,738,745,134

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.46 trên tổng giá trị $12,384,002,609

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.250655 trên tổng giá trị $9,710,160,392

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng FIMK FIMKrypto (FIMK) đang có giá hiện tại $0.006163 trên tổng giá trị $3,556,172 đã biến động tăng 90.70% trong 1h qua

    + Đồng BTWTY Bit20 (BTWTY) đang có giá hiện tại $677,286 trên tổng giá trị $688,123 đã biến động tăng 66.98% trong 1h qua

    + Đồng CFD Confido (CFD) đang có giá hiện tại $0.032666 trên tổng giá trị $293,990 đã biến động tăng 61.94% trong 1h qua

    + Đồng GAY GAY Money (GAY) đang có giá hiện tại $0.022347 trên tổng giá trị đã biến động tăng 50.51% trong 1h qua

    + Đồng HONEY Honey (HONEY) đang có giá hiện tại $0.713300 trên tổng giá trị $242,144 đã biến động tăng 43.21% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000154 trên tổng giá trị đã biến động tăng 8129.90% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000154 trên tổng giá trị đã biến động tăng 761.35% trong 24h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.128997 trên tổng giá trị $1,273,144 đã biến động tăng 575.54% trong 24h qua

    + Đồng ANTX Antimatter (ANTX) đang có giá hiện tại $0.000154 trên tổng giá trị đã biến động tăng 518.37% trong 24h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000140 trên tổng giá trị đã biến động tăng 247.49% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000154 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2310.22% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.328138 trên tổng giá trị $24,811,991 đã biến động tăng 1692.26% trong 7 ngày qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000154 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1375.57% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.726905 trên tổng giá trị $34,066 đã biến động tăng 1031.51% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000838 trên tổng giá trị $1,319,600 đã biến động tăng 866.30% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 9/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 SPRTS Sprouts SPRTS $168,932 $1.2e-07 1,387,039,156,099 $674 -0.19% -2.96% -25.42%
702 KED Darsek KED $168,602 $0.011712 14,395,498 $557 -7.24% -18.75% -13.08%
703 LCP Litecoin Plus LCP $167,482 $0.225953 741,224 $3,150 -2.88% -3.98% 111.50%
704 EBCH eBitcoinCash EBCH $163,495 $0.017608 9,285,500 $9,838 -0.94% 27.22% 21.79%
705 XPY PayCoin XPY $160,871 $0.013603 11,826,380 $874 11.69% 16.13% 18.79%
706 BITGOLD bitGold BITGOLD $160,829 $1787.60 89.9694 $1,384 1.06% 22.55% 20.10%
707 COAL BitCoal COAL $160,794 $0.035732 4,500,000 $3,729 -16.94% 5.80% 16.11%
708 RED RedCoin RED $160,123 $0.002161 74,107,896 $746 -23.97% -1.37% 9.36%
709 URC Unrealcoin URC $159,260 $0.022672 7,024,402 $654 -2.42% -28.36% -5.71%
710 BOST BoostCoin BOST $157,252 $0.013264 11,855,487 $2,084 -3.54% 3.78% -10.02%
711 MARS Marscoin MARS $156,370 $0.005530 28,279,074 $1,394 -2.37% 5.86% 44.19%
712 CRDNC Credence Coin CRDNC $155,137 $0.045269 3,426,981 $807,809 14.81% 19.25% -98.83%
713 DRXNE DROXNE DRXNE $146,755 $0.002321 63,220,511 $2,280 -3.23% 21.68% 9.63%
714 KAYI Kayicoin KAYI $145,811 $0.000513 284,249,756 $1,084 -2.14% -20.45% 21.18%
715 MONK Monkey Project MONK $139,547 $1.32 105,797 $4,290 -4.09% -35.65% -73.06%
716 CF Californium CF $135,825 $0.056450 2,406,133 $17,665 24.94% 30.47% 106.47%
717 ACP AnarchistsPrime ACP $135,557 $0.030844 4,394,874 $29,012 -0.93% 1.25% 14.49%
718 PRC PRCoin PRC $133,848 $0.008483 15,778,600 $18,577 -5.84% -23.55% -5.57%
719 HXX Hexx HXX $132,409 $0.089104 1,485,999 $572 -1.99% 25.61% 136.33%
720 GPU GPU Coin GPU $129,323 $0.003195 40,477,042 $756 -3.72% -14.87% 31.60%
721 SCORE Scorecoin SCORE $128,470 $0.004233 30,346,591 $918 -1.08% -9.48% 15.73%
722 XRA Ratecoin XRA $126,163 $0.001098 114,883,553 $1,877 -2.35% -33.39% -11.34%
723 TSE Tattoocoin (S… TSE $125,702 $0.001390 90,421,856 $776 -2.27% -3.54% 37.33%
724 CJ Cryptojacks CJ $125,394 $0.000308 406,568,581 $2,559 -2.38% -33.25% -17.42%
725 VUC Virta Unique … VUC $121,355 $0.001973 61,502,475 $1,860 -2.11% 4.63% 54.35%
726 WOMEN WomenCoin WOMEN $120,426 $0.002723 44,220,400 $7,396 -2.36% 0.83% 48.72%
727 ALL Allion ALL $119,561 $0.019286 6,199,359 $768 -2.36% 87.91% 64.80%
728 EMB EmberCoin EMB $118,643 $0.000001 92,192,822,723 $2,149 -43.24% -31.38% -69.26%
729 CASH Cashcoin CASH $117,108 $0.002537 46,158,242 $4,518 -2.37% 31.34% 118.77%
730 MAR Marijuanacoin MAR $117,000 $0.077083 1,517,837 $2,874 -2.82% -10.97% 25.79%
731 BAS BitAsean BAS $112,738 $0.022548 5,000,000 $2,444 3.68% 12.70% -6.55%
732 REE ReeCoin REE $107,951 $0.000042 2,560,000,000 $864 6.40% -39.86% -34.08%
733 TAJ TajCoin TAJ $107,407 $0.013322 8,062,309 $1,345 -2.81% 3.80% 50.48%
734 PONZI PonziCoin PONZI $106,116 $0.123233 861,099 $769 19.46%
735 FLAX Flaxscript FLAX $104,933 $0.018788 5,585,181 $4,172 -2.22% -16.88% -27.45%
736 EAGLE EagleCoin EAGLE $103,502 $0.049441 2,093,421 $2,666 2.15% 87.25% 27.82%
737 CACH CacheCoin CACH $103,052 $0.024565 4,195,132 $1,078 -4.96% 10.89% -23.57%
738 BITEUR bitEUR BITEUR $99,865 $1.19 83,746 $9,969 -0.79% 1.74% -2.50%
739 611 SixEleven 611 $99,740 $0.231197 431,409 $2,496 -2.37% -6.18% 48.91%
740 FXE FuturXe FXE $98,014 $0.416333 235,421 $2,779 -32.22% -29.84% -72.72%
741 MST MustangCoin MST $94,861 $0.150491 630,343 $1,002 -2.42% -2.57% 10.57%
742 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $93,820 $0.011684 8,030,000 $2,099 -1.94% -30.09% -45.76%
743 NRO Neuro NRO $93,746 $0.002468 37,988,287 $1,190 -2.33% -34.49% 68.41%
744 CMT Comet CMT $88,383 $0.101260 872,830 $3,046 6.18% -26.25% 110.44%
745 $$$ Money $$$ $88,365 $0.001926 45,887,218 $854 3.26% 6.85% 26.37%
746 XCO X-Coin XCO $86,666 $0.006998 12,384,976 $935 1.10% -18.34% 34.65%
747 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $86,068 $0.001080 79,719,140 $546 -2.42% -7.57% 3.58%
748 SGR Sugar Exchange SGR $83,194 $0.023770 3,500,000 $7,535 -3.12% -3.63% -39.89%
749 GLT GlobalToken GLT $81,436 $0.003106 26,218,800 $810 -2.31% 27.40% 22.77%
750 KRONE Kronecoin KRONE $80,483 $0.021605 3,725,117 $1,039 -3.04% -13.39% 107.78%
751 LTCR Litecred LTCR $80,146 $0.002651 30,227,750 $2,557 2.81% -19.01% 114.93%
752 CXT Coinonat CXT $80,013 $0.009279 8,623,200 $689 -1.08% 2.95% 62.12%
753 DRS Digital Rupees DRS $78,783 $0.000154 510,802,961 $4,593 -2.37% -3.70% 46.29%
754 MAY Theresa May Coin MAY $77,368 $0.003085 25,081,400 $802 -2.33% -11.55% -2.53%
755 KURT Kurrent KURT $73,820 $0.007442 9,919,485 $901 12.26% -10.08% 31.92%
756 EOT EOT Token EOT $73,365 $0.008881 8,260,903 $6,865 -21.15% -37.65% -32.91%
757 GPL Gold Pressed … GPL $70,347 $0.274228 256,527 $559 -2.42% -14.48% 9.23%
758 ERY Eryllium ERY $68,934 $0.012619 5,462,634 $3,346 -2.13% 9.62% 170.80%
759 VRS Veros VRS $64,424 $0.000132 486,609,040 $528 -2.71% 89.55% 82.22%
760 ICE iDice ICE $55,756 $0.035490 1,571,013 $599 -2.75% -71.94% -73.66%
761 BLRY BillaryCoin BLRY $55,475 $0.006169 8,991,965 $10,080 -18.19% -27.32% -64.37%
762 SPT Spots SPT $55,292 $0.002468 22,406,021 $2,209 -2.42% -19.95% -24.75%
763 CWXT CryptoWorldX … CWXT $55,108 $0.000924 59,630,200 $628 -2.31% -17.62% 16.32%
764 G3N G3N G3N $51,317 $0.006786 7,561,891 $1,184 -2.42% -3.70% 48.05%
765 ITZ Interzone ITZ $47,017 $0.025449 1,847,545 $1,605 0.72% -18.20% 236.02%
766 NTWK Network Token NTWK $43,415 $0.003720 11,671,310 $576 2.15% 25.68% -29.06%
767 BNX BnrtxCoin BNX $42,592 $0.001606 26,522,501 $633 5.11% 23.79% 63.09%
768 VLTC Vault Coin VLTC $41,443 $0.001366 30,340,160 $3,167 -2.42% -8.04% -0.70%
769 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $41,271 $0.047563 867,702 $16,137 -2.33% -6.47% 223.47%
770 LUNA Luna Coin LUNA $37,358 $0.022714 1,644,691 $540 -2.40% -9.81% 15.45%
771 LBTC LiteBitcoin LBTC $36,670 $0.011501 3,188,280 $19,624 -6.41% 6.78% 270.23%
772 GSR GeyserCoin GSR $34,066 $0.726905 46,864 $17,017 40.49% 137.17% 1031.51%
773 MSCN Master Swiscoin MSCN $32,182 $0.000720 44,701,440 $1,471 7.99% -27.97% -36.78%
774 IMX Impact IMX $31,793 $0.000290 109,509,099 $524 -2.42% -5.90% 89.20%
775 GRIM Grimcoin GRIM $28,709 $0.002781 10,324,802 $1,865 1.55% -10.28% 36.85%
776 XBTS Beatcoin XBTS $24,911 $0.016338 1,524,686 $2,048 -3.81% -73.87% -26.91%
777 VPRC VapersCoin VPRC $23,315 $0.000030 780,124,964 $1,861 5.88% -15.01% 5.90%
778 XRC Rawcoin XRC $18,073 $0.025640 704,882 $867 -1.94% 0.62% 49.20%
779 CREVA CrevaCoin CREVA $16,963 $0.000466 36,390,750 $3,189 -2.44% -41.45% -35.68%
780 LVPS LevoPlus LVPS $15,872 $0.010489 1,513,256 $3,313 -2.33% -17.33% 46.45%
781 ULA Ulatech ULA $6,895 $0.034548 199,586 $1,534 -1.60% -25.62% 148.09%
782 HMC HarmonyCoin HMC $6,749 $0.012026 561,235 $4,878 -2.42% -9.35% 8.35%
783 XNG Enigma XNG $2,716 $0.163334 16,627 $712 -2.37% -22.43% -7.90%
784 BCAP BCAP BCAP $15,564,000 $1.56 10,000,000 LowVol 2.15% 9.82% 12.27%
785 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
786 ETT EncryptoTel [… ETT $12,130,618 $0.195242 62,131,190 LowVol -2.42% 10.52% 34.62%
787 ECOB Ecobit ECOB $12,110,356 $0.027248 444,444,444 LowVol 3.27% 111.35% 136.36%
788 XC XCurrency XC $7,752,724 $1.32 5,870,207 LowVol 8.54% 47.32%
789 ECN E-coin ECN $6,016,802 $1.28 4,708,536 LowVol -2.42% -54.47% -61.62%
790 YASH YashCoin YASH $5,244,103 $0.524396 10,000,273 LowVol -2.42% 30.96% 27.50%
791 PGL Prospectors Gold PGL $5,043,687 $0.078197 64,500,000 LowVol -2.42% -4.26% 44.14%
792 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 406.40%
793 FIMK FIMKrypto FIMK $3,556,172 $0.006163 577,004,618 LowVol 90.70% 25.74% 315.08%
794 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,997,478 $0.084912 35,300,866 LowVol -2.06% -0.45%
795 EMV Ethereum Movi… EMV $2,554,788 $0.389054 6,566,666 LowVol 2.15% 12.19% 7.52%
796 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,221,242 $0.074041 30,000,000 LowVol -7.56% -13.68% -30.33%
797 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,164,853 $4.65 465,952 LowVol -0.90% 9.83% -7.84%
798 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,926,430 $0.317568 6,066,196 LowVol -2.42% -29.39% 28.70%
799 RC RussiaCoin RC $1,860,700 $0.222097 8,377,873 LowVol -2.37% -18.99% 54.70%
800 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 5.65% -16.84%
801 SHORTY Shorty SHORTY $1,573,190 $0.015732 100,000,000 LowVol -2.42% -6.46%
802 REX REX REX $1,489,373 $0.171968 8,660,756 LowVol 2.15% 25.02% 24.79%
803 AHT Bowhead AHT $1,365,392 $0.170674 8,000,000 LowVol 6.03% -14.60%
804 SDC ShadowCash SDC $1,277,351 $0.190788 6,695,133 LowVol -2.42% 3.62% 30.10%
805 MAC Machinecoin MAC $1,217,198 $0.060154 20,234,525 LowVol 0.43% 6.59% 86.79%
806 ORB Orbitcoin ORB $1,199,534 $0.387737 3,093,680 LowVol -2.26% -5.17% 38.72%
807 STRC StarCredits STRC $1,145,187 $0.254486 4,500,000 LowVol -2.33% -3.70% 3.88%
808 GIM Gimli GIM $1,098,448 $0.013731 80,000,000 LowVol 2.15% 105.89% 57.46%
809 TALK BTCtalkcoin TALK $1,084,850 $0.016616 65,290,635 LowVol -3.20% 6.64% 117.02%
810 UTC UltraCoin UTC $1,000,902 $0.022416 44,651,827 LowVol -10.18% 10.90% -22.77%
811 METAL MetalCoin METAL $972,893 $0.012647 76,925,527 LowVol -2.42% -18.49% 26.27%
812 INPAY InPay INPAY $956,251 $0.095625 10,000,000 LowVol -2.42% -1.10% -27.32%
813 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $952,245 $0.000042 22,879,677,934 LowVol 5.68% 57.43% -32.20%
814 KOBO Kobocoin KOBO $931,054 $0.037694 24,700,248 LowVol -1.91% -2.85% 8.25%
815 VAL Valorbit VAL $844,938 $0.000159 5,319,431,263 LowVol -0.83%
816 GOOD Goodomy GOOD $693,064 $0.001570 441,349,000 LowVol -0.20% 40.03% -9.34%
817 EBET EthBet EBET $661,395 $0.077788 8,502,500 LowVol 2.14% -12.15% -21.03%
818 PIGGY Piggycoin PIGGY $653,363 $0.001340 487,522,135 LowVol -7.19% 94.97% 75.70%
819 CFT CryptoForecast CFT $607,747 $0.013212 46,000,000 LowVol -2.42% 16.19% 61.19%
820 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 11.62% -49.13%
821 BBT BitBoost BBT $578,794 $0.119023 4,862,878 LowVol 2.15% 9.82% 1.48%
822 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 9.35%
823 BITS Bitstar BITS $499,711 $0.021652 23,079,737 LowVol -2.26% -21.81% -9.46%
824 SAC SACoin SAC $497,660 $0.070948 7,014,461 LowVol -2.42% -6.47% -3.87%
825 STS Stress STS $496,217 $0.000878 565,134,332 LowVol 9.64%
826 ITI iTicoin ITI $493,696 $15.43 32,000 LowVol -4.67% -5.25% -19.82%
827 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -22.68% -24.74%
828 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -17.71%
829 GUN Guncoin GUN $478,444 $0.002427 197,112,628 LowVol -0.07% -3.89% 34.08%
830 GLC GlobalCoin GLC $472,425 $0.007249 65,171,010 LowVol -2.42% -3.75% 63.79%
831 XGR GoldReserve XGR $464,558 $0.027054 17,171,382 LowVol 28.82% -7.69% -6.59%
832 WAY WayGuide WAY $462,890 $0.004627 100,040,708 LowVol -2.37% 46.29%
833 8BIT 8Bit 8BIT $453,632 $0.309047 1,467,841 LowVol -5.71% -3.55% 28.18%
834 AU AurumCoin AU $450,476 $1.52 296,216 LowVol -4.04% -17.22% 15.05%
835 V Version V $442,890 $0.000944 469,067,771 LowVol -2.41% -34.57% -21.14%
836 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $438,713 $0.080820 5,428,300 LowVol 1.19% 6.49% 42.50%
837 DAXX DaxxCoin DAXX $433,984 $0.000871 498,085,960 LowVol -1.67% 3.68% 86.55%
838 UNIC UniCoin UNIC $407,510 $0.137269 2,968,699 LowVol -2.56% -0.56% 36.41%
839 FUNK The Cypherfunks FUNK $405,784 $0.000009 46,301,407,499 LowVol 9.85% 32.13% 79.63%
840 STV Sativacoin STV $387,055 $0.054617 7,086,675 LowVol -2.33% 6.53% 105.50%
841 PR Prototanium PR $383,178 $1.96 195,924 LowVol -2.03% -1.57% 47.18%
842 CUBE DigiCube CUBE $374,654 $0.000154 2,429,126,009 LowVol -2.42% -3.70%
843 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol -5.42%
844 ICN iCoin ICN $337,974 $0.011568 29,217,325 LowVol -2.37% 50.56% 0.85%
845 VIDZ PureVidz VIDZ $335,640 $0.002679 125,279,775 LowVol -2.35% -16.62% 35.59%
846 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol -0.73% 50.95%
847 FUCK FuckToken FUCK $305,836 $0.005951 51,392,878 LowVol 2.15% -15.15% -55.98%
848 SHDW Shadow Token SHDW $297,886 $0.042555 7,000,000 LowVol 0.44% -4.38% 3.99%
849 GAP Gapcoin GAP $296,002 $0.024524 12,070,039 LowVol -9.22% -34.55% 77.01%
850 BIGUP BigUp BIGUP $294,074 $0.000139 2,118,853,978 LowVol -2.25% -9.35% 4.32%
851 HODL HOdlcoin HODL $290,321 $0.001851 156,861,495 LowVol -2.42% -0.32% 50.47%
852 J Joincoin J $280,168 $0.114429 2,448,402 LowVol 0.17% -4.87% 40.73%
853 WMC WMCoin WMC $279,136 $0.024215 11,527,489 LowVol -2.33% -3.70% 46.36%
854 XRE RevolverCoin XRE $275,510 $0.012339 22,328,944 LowVol -2.42% 24.48% 99.60%
855 LOT LottoCoin LOT $274,309 $0.000019 14,491,014,421 LowVol 5.74% 12.07% 7.42%
856 Q2C QubitCoin Q2C $267,977 $0.001080 248,209,762 LowVol -2.42% -19.10% -21.19%
857 PASL Pascal Lite PASL $263,183 $0.061385 4,287,400 LowVol 11.07% -3.26% 45.23%
858 WYV Wyvern WYV $248,969 $0.140353 1,773,877 LowVol -2.42% -13.67% 33.32%
859 MRJA GanjaCoin MRJA $240,323 $0.053982 4,451,920 LowVol -2.42% 18.29% 98.68%
860 GAIA GAIA GAIA $232,760 $0.009658 24,101,381 LowVol -0.21% -4.06% 1.45%
861 SH Shilling SH $224,885 $0.005676 39,617,125 LowVol -2.54% -26.68% -8.43%
862 FRK Franko FRK $220,915 $0.237347 930,767 LowVol 0.04% -7.32% 77.53%
863 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $220,183 $0.277621 793,108 LowVol -2.37% -13.42% 85.11%
864 ARI Aricoin ARI $219,076 $0.001562 140,262,505 LowVol -17.41% -2.50% 40.57%
865 AMBER AmberCoin AMBER $215,678 $0.004935 43,699,481 LowVol -2.42% -41.86% -46.55%
866 RBX Ripto Bux RBX $215,392 $0.000565 381,236,123 LowVol -2.35% 0.45% 36.43%
867 BUN BunnyCoin BUN $213,809 $0.000002 102,320,715,635 LowVol 2.14% 11.76% -53.64%
868 GRT Grantcoin GRT $212,995 $0.004935 43,155,875 LowVol -2.37% -5.84% 14.18%
869 HMP HempCoin HMP $209,241 $0.000154 1,356,645,470 LowVol -2.37% -3.75%
870 I0C I0Coin I0C $203,723 $0.009708 20,985,328 LowVol -0.93% -18.18% 2.60%
871 HAL Halcyon HAL $198,981 $0.037479 5,309,140 LowVol -2.42% -40.00% 37.44%
872 CNNC Cannation CNNC $197,233 $0.079629 2,476,893 LowVol -2.38% -5.47% 6.14%
873 ANTI AntiBitcoin ANTI $196,642 $0.011259 17,465,159 LowVol -2.42% -16.98% 21.36%
874 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 4.81% 88.01%
875 FIRE Firecoin FIRE $194,285 $1.97 98,412 LowVol -2.42% 41.76%
876 OHM OHM OHM $193,036 $0.006478 29,799,498 LowVol -2.42% -3.70%
877 BUMBA BumbaCoin BUMBA $183,665 $0.008174 22,468,280 LowVol -2.37% 27.53% 74.61%
878 JIN Jin Coin JIN $179,238 $0.018200 9,848,485 LowVol -2.37% 89.37% 191.05%
879 VTA Virtacoin VTA $178,395 $0.000034 5,201,310,113 LowVol 4.24% -18.66% 452.88%
880 PX PX PX $177,408 $0.001851 95,854,245 LowVol -2.42% 9.78%
881 TEK TEKcoin TEK $176,587 $0.000125 1,414,054,562 LowVol 11.83% -9.81% 19.15%
882 DLC Dollarcoin DLC $175,571 $0.019279 9,106,714 LowVol -2.42% -3.70% 46.06%
883 ISL IslaCoin ISL $170,196 $0.112437 1,513,704 LowVol -2.42% -3.70%
884 EUC Eurocoin EUC $167,123 $0.013460 12,416,554 LowVol -1.22% -16.13% 13.85%
885 ARCO AquariusCoin ARCO $161,941 $0.108435 1,493,435 LowVol -2.53% -3.38% 48.49%
886 MNM Mineum MNM $159,224 $0.016873 9,436,367 LowVol 0.74% -46.50% 6.83%
887 XCT C-Bit XCT $157,898 $0.001004 157,223,250 LowVol -6.76% -15.54% 54.49%
888 CON PayCon CON $154,727 $0.006715 23,042,604 LowVol -2.41% 44.60% 28.67%
889 PHO Photon PHO $152,996 $0.000007 20,536,544,931 LowVol 6.91% 24.44% 82.06%
890 SLING Sling SLING $152,409 $0.141895 1,074,095 LowVol -2.33% 51.34%
891 BIP BipCoin BIP $145,066 $0.089147 1,627,261 LowVol -3.59% 8.50% 76.31%
892 PRX Printerium PRX $142,219 $0.012030 11,821,728 LowVol -2.42% 107.64% 470.54%
893 LEA LeaCoin LEA $138,465 $0.000440 314,694,691 LowVol 5.25% -30.34% -21.98%
894 CTO Crypto CTO $137,728 $0.011259 12,232,563 LowVol -2.42% -4.72% -6.57%
895 CAGE CageCoin CAGE $134,519 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 12.46% -20.65% -6.74%
896 IMS Independent M… IMS $131,218 $0.024440 5,368,934 LowVol -2.34% -9.95% 53.37%
897 EMP EMoneyPower EMP $130,543 $0.014190 9,200,000 LowVol -2.33% 70.37%
898 SOON SoonCoin SOON $126,412 $0.010143 12,462,620 LowVol -2.41% -9.06% 27.65%
899 CRX Chronos CRX $125,194 $0.001698 73,729,962 LowVol 7.23% 55.24% 95.66%
900 PXI Prime-XI PXI $120,186 $0.006721 17,882,385 LowVol -34.36% -2.59% 14.70%
901 UNITS GameUnits UNITS $117,243 $0.033758 3,472,983 LowVol -2.42% -18.81% 34.93%
902 ARG Argentum ARG $117,177 $0.013650 8,584,255 LowVol -2.25% 4.02% 4.66%
903 NEVA NevaCoin NEVA $113,679 $0.046024 2,470,030 LowVol -2.26% -14.77% 4.28%
904 DRM Dreamcoin DRM $110,700 $0.045191 2,449,632 LowVol -2.37% -34.26% 56.06%
905 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 8.54% 64.89%
906 SCRT SecretCoin SCRT $109,570 $0.025911 4,228,672 LowVol -2.42% -3.70%
907 CNC CHNCoin CNC $108,695 $0.002208 49,224,143 LowVol 0.01% -1.57% 326.12%
908 URO Uro URO $106,511 $0.088222 1,207,310 LowVol -2.33% -19.29% 50.95%
909 QTL Quatloo QTL $101,066 $0.013093 7,718,883 LowVol -2.40% -27.40% -5.32%
910 JET Jetcoin JET $100,398 $0.020605 4,872,509 LowVol 2.15% -14.79% -46.02%
911 GCC GuccioneCoin GCC $100,119 $0.004935 20,285,537 LowVol -2.42% -5.09% 49.08%
912 BITZ Bitz BITZ $99,796 $0.050126 1,990,891 LowVol -2.37% -4.34%
913 ARB ARbit ARB $95,591 $0.012184 7,845,280 LowVol -2.37% 48.45% 58.88%
914 QCN QuazarCoin QCN $93,233 $0.015423 6,044,911 LowVol -2.42% -30.50% -33.64%
915 ZMC ZetaMicron ZMC $92,594 $0.000154 600,344,291 LowVol -2.37% -3.70% 46.29%
916 RPC RonPaulCoin RPC $90,476 $0.100869 896,966 LowVol -2.42% -3.63% 36.24%
917 EGAS ETHGAS EGAS $89,224 $0.008784 10,157,540 LowVol 2.15% 9.28% 117.03%
918 WARP WARP WARP $88,515 $0.080819 1,095,224 LowVol -2.42% -3.70%
919 RUPX Rupaya RUPX $88,499 $0.014497 6,104,502 LowVol -2.42% -37.62% -58.11%
920 MND MindCoin MND $88,104 $0.005552 15,867,695 LowVol -2.33% -3.70% 45.70%
921 POP PopularCoin POP $87,828 $0.000026 3,372,875,244 LowVol -22.67% 4.57% 25.60%
922 JWL Jewels JWL $83,734 $0.004149 20,181,636 LowVol -4.06% 25.58%
923 BTQ BitQuark BTQ $82,642 $0.009100 9,081,731 LowVol -2.42% -39.56% -5.51%
924 SLM Slimcoin SLM $80,635 $0.005398 14,937,439 LowVol -2.42% 0.26%
925 SOIL SOILcoin SOIL $79,775 $0.013990 5,702,048 LowVol -6.22% -5.34% 41.91%
926 MCRN MACRON MCRN $78,086 $0.000195 401,421,401 LowVol 1.09% -5.57% 32.42%
927 MNC Mincoin MNC $77,756 $0.019293 4,030,279 LowVol 4.05% -46.49% -54.19%
928 VEC2 VectorAI VEC2 $76,945 $0.004627 16,629,545 LowVol -2.42% -46.50% 1.33%
929 CPN CompuCoin CPN $76,510 $0.003901 19,615,019 LowVol -2.02% 20.82% 20.54%
930 KIC KibiCoin KIC $76,053 $0.005173 14,701,000 LowVol 15.73% 66.23% -14.43%
931 BRAT BRAT BRAT $74,295 $0.000464 160,000,000 LowVol 1.47% 72.73% 40.71%
932 EXN ExchangeN EXN $74,097 $0.014529 5,100,000 LowVol 2.03% 19.60% 110.48%
933 AMMO Ammo Rewards AMMO $71,976 $0.000925 77,777,777 LowVol -2.42% -3.70% 8.39%
934 BRAIN Braincoin BRAIN $71,618 $0.007095 10,094,424 LowVol -2.42% -7.35% 26.97%
935 BVC BeaverCoin BVC $70,870 $0.022749 3,115,258 LowVol -2.37% -30.76% 0.65%
936 ATX Artex Coin ATX $70,265 $0.003741 18,781,750 LowVol -3.28% -21.11% 6.15%
937 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 9.75% 104.87%
938 COXST CoExistCoin COXST $67,377 $0.002486 27,100,000 LowVol 0.51% -45.28%
939 PULSE Pulse PULSE $66,162 $0.004627 14,298,972 LowVol -16.31% -19.74% 56.74%
940 ICOB ICOBID ICOB $65,828 $0.000617 106,701,874 LowVol -2.42% -27.61% 11.60%
941 ADCN Asiadigicoin ADCN $65,369 $0.002622 24,931,054 LowVol -2.42% -30.13% -17.14%
942 EGO EGO EGO $64,778 $0.001080 60,000,001 LowVol -2.37% -3.70% 66.07%
943 VIP VIP Tokens VIP $64,355 $0.000771 83,450,403 LowVol -2.33% -3.70% 48.49%
944 300 300 Token 300 $62,465 $208.22 300 LowVol -2.33% 3.12% 5.25%
945 IMPS ImpulseCoin IMPS $62,451 $0.003085 20,245,510 LowVol -2.37% 6.95% 45.86%
946 ORLY Orlycoin ORLY $62,174 $0.001697 36,646,779 LowVol -2.37% 5.93% 44.92%
947 BENJI BenjiRolls BENJI $60,550 $0.002989 20,254,346 LowVol -0.43% 2.99% 24.95%
948 E4ROW E4ROW E4ROW $60,397 $0.013733 4,398,000 LowVol 2.15% -12.56%
949 BSC BowsCoin BSC $59,921 $0.010796 5,550,102 LowVol -2.37% -2.36% 11.31%
950 TAGR TAGRcoin TAGR $59,642 $0.001542 38,669,634 LowVol -2.42% -3.75% 62.55%
951 RBT Rimbit RBT $59,501 $0.000515 115,499,623 LowVol -2.20% 10.08% -10.52%
952 CRT CRTCoin CRT $58,686 $0.740324 79,270 LowVol -2.37% -3.75% 46.29%
953 DIBC DIBCOIN DIBC $53,577 $0.010715 5,000,000 LowVol -2.33% -4.86% -8.07%
954 PIE PIECoin PIE $52,267 $0.003856 13,555,131 LowVol -2.42% 4.67% 7.57%
955 BIOS BiosCrypto BIOS $51,383 $0.002468 20,821,709 LowVol -2.42% -3.70% 51.16%
956 XCS CybCSec XCS $51,106 $0.004319 11,834,082 LowVol -2.42% -11.34% 27.02%
957 RIDE Ride My Car RIDE $46,861 $0.000463 101,276,976 LowVol -2.42% 44.44% 59.95%
958 BLZ BlazeCoin BLZ $46,316 $0.000076 608,557,394 LowVol -7.87% 12.29% 17.09%
959 ICON Iconic ICON $45,722 $0.077117 592,894 LowVol -2.33% -33.82% 34.66%
960 UET Useless Ether… UET $45,384 $0.011444 3,965,716 LowVol 2.09% 20.84% 26.84%
961 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 0.90% -2.12%
962 CESC CryptoEscudo CESC $44,452 $0.000308 144,105,100 LowVol -2.42% -5.02% -2.43%
963 FUZZ FuzzBalls FUZZ $42,462 $0.008791 4,829,945 LowVol -2.42% -32.50% 34.80%
964 SONG SongCoin SONG $42,162 $0.001295 32,565,300 LowVol -14.70% -9.11% 12.98%
965 TOR Torcoin TOR $41,724 $0.131963 316,179 LowVol -2.58% -21.36% -28.59%
966 PEX PosEx PEX $41,243 $0.016812 2,453,240 LowVol -2.33% -3.70% 46.29%
967 AGLC AgrolifeCoin AGLC $39,603 $0.005244 7,552,150 LowVol -2.42% 42.35% -12.74%
968 FLVR FlavorCoin FLVR $38,678 $0.001851 20,898,106 LowVol -2.33%
969 HVCO High Voltage HVCO $38,255 $0.025603 1,494,171 LowVol -3.12% 55.68%
970 KNC KingN Coin KNC $37,950 $18.90 2,008 LowVol -2.42% -1.66% 12.05%
971 PLACO PlayerCoin PLACO $37,917 $0.001080 35,120,000 LowVol -2.33% 2.04% 42.17%
972 BOAT BOAT BOAT $37,773 $0.002036 18,547,845 LowVol -2.43% -22.27% 43.49%
973 ZYD Zayedcoin ZYD $37,558 $0.006015 6,243,840 LowVol -2.42% -1.17% 21.39%
974 SFC Solarflarecoin SFC $35,883 $0.002548 14,083,450 LowVol -0.93% -25.66% -17.87%
975 STEPS Steps STEPS $34,471 $0.001851 18,625,017 LowVol -2.25% -42.22% -27.83%
976 PLNC PLNcoin PLNC $34,265 $0.002005 17,089,600 LowVol -2.37% -3.71% 58.31%
977 LIR LetItRide LIR $33,584 $0.000925 36,291,428 LowVol -2.42% -3.70%
978 WBB Wild Beast Block WBB $33,489 $0.199579 167,796 LowVol -2.37% -4.04% 28.15%
979 GBT GameBet Coin GBT $32,794 $0.001542 21,262,780 LowVol -2.42% -19.75% -8.57%
980 JOBS JobsCoin JOBS $32,704 $0.000308 106,019,270 LowVol -2.25% -3.75% 46.29%
981 SLEVIN Slevin SLEVIN $32,389 $0.000463 70,000,000 LowVol -2.42% -8.79% 46.29%
982 EREAL eREAL EREAL $31,324 $0.000458 68,427,562 LowVol 2.15% 7.67% -11.92%
983 DLISK DAPPSTER DLISK $30,847 $0.000308 100,000,000 LowVol -2.42% -35.80% -4.98%
984 XOC Xonecoin XOC $30,446 $0.072490 420,000 LowVol -2.37%
985 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
986 SDP SydPak SDP $29,985 $0.187650 159,795 LowVol -0.51% 51.27%
987 DES Destiny DES $29,613 $0.018508 1,600,000 LowVol -8.94% -36.51% -24.66%
988 ALTC Antilitecoin ALTC $29,162 $0.000925 31,512,613 LowVol -2.33% -3.75% 46.39%
989 CAB Cabbage CAB $29,150 $0.002776 10,499,996 LowVol 33.27% 5.33%
990 DIX Dix Asset DIX $27,794 $2.8e-07 100,000,000,000 LowVol 0.87% -34.17% 14.78%
991 OS76 OsmiumCoin OS76 $27,440 $0.030693 894,026 LowVol -23.96% -28.24% 28.81%
992 IBANK iBank IBANK $27,226 $0.006015 4,526,324 LowVol -2.42% 4.72% 314.34%
993 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol -5.28% -2.02%
994 BIOB BioBar BIOB $24,864 $0.028071 885,756 LowVol -2.33% -1.54% 26.83%
995 SCS Speedcash SCS $24,593 $0.093929 261,831 LowVol -2.42% -8.68% 46.29%
996 TRADE Tradecoin TRADE $21,909 $0.002809 7,799,654 LowVol -7.70% 37.98%
997 ELS Elysium ELS $21,002 $0.005244 4,005,012 LowVol -2.42% -0.79% 42.93%
998 MILO MiloCoin MILO $20,937 $0.001940 10,789,954 LowVol -2.37% -19.84% -34.55%
999 SOCC SocialCoin SOCC $20,505 $0.014807 1,384,879 LowVol -2.42% 53.23% 57.02%
1000 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $20,113 $0.026683 753,776 LowVol -2.42% -26.89% -21.36%
1001 ROOFS Roofs ROOFS $20,050 $0.000154 130,000,000 LowVol -2.42% -4.11% -39.85%
1002 JS JavaScript Token JS $18,574 $0.002324 7,991,996 LowVol 2.15% -44.24% 2.75%
1003 QBK Qibuck Asset QBK $18,560 $0.011105 1,671,379 LowVol -0.58% 51.00%
1004 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $18,085 $0.001336 13,532,750 LowVol -2.65% -7.60% 45.60%
1005 WORM HealthyWormCoin WORM $17,195 $0.000154 111,489,027 LowVol -2.42% -51.83% -71.16%
1006 GEERT GeertCoin GEERT $16,701 $0.003280 5,091,200 LowVol -2.34% -2.29% 48.18%
1007 SLFI Selfiecoin SLFI $16,631 $0.000154 107,829,281 LowVol -2.37% 46.36%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $15,452 $8.95 1,727 LowVol -2.37% -6.59% -2.11%
1009 CRTM Corethum CRTM $14,879 $0.005951 2,500,000 LowVol 2.09% -53.53% 26.44%
1010 GBC GBCGoldCoin GBC $12,774 $0.001124 11,361,817 LowVol -0.20% -27.42% 15.67%
1011 ARGUS Argus ARGUS $12,731 $0.011086 1,148,324 LowVol -2.28% -7.62% 38.80%
1012 DAS DAS DAS $12,679 $0.004694 2,701,012 LowVol -17.32%
1013 MGM Magnum MGM $12,207 $0.003085 3,957,381 LowVol -2.42% -26.86% -30.61%
1014 VOLT Bitvolt VOLT $11,654 $0.000771 15,112,554 LowVol -26.74% -19.75% 44.40%
1015 SANDG Save and Gain SANDG $10,872 $0.003547 3,064,800 LowVol -46.95% -48.49%
1016 P7C P7Coin P7C $10,864 $0.000308 35,220,238 LowVol -2.42% -3.70% -1.28%
1017 CCM100 CCMiner CCM100 $10,733 $0.003194 3,360,417 LowVol -0.53% -17.45% 16.51%
1018 NODC NodeCoin NODC $10,096 $0.006015 1,678,439 LowVol -2.42% -32.94% 45.52%
1019 WBC WalletBuilder… WBC $9,397 $0.499778 18,803 LowVol 4.05%
1020 TSTR Tristar Coin TSTR $7,755 $0.001542 5,027,857 LowVol -34.95% -67.14% -52.79%
1021 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,888 $0.000746 9,227,698 LowVol -2.45% -25.29% -27.63%
1022 CONX Concoin CONX $6,773 $0.009100 744,266 LowVol -22.63% -17.66% 46.29%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,714 $0.031694 211,827 LowVol -0.58% -4.18% 56.98%
1024 MRNG MorningStar MRNG $5,924 $0.000181 32,675,395 LowVol -58.97% -12.50%
1025 NANOX Project-X NANOX $5,420 $69251.10 0.078264 LowVol -2.42% 17.49% 54.95%
1026 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,463 $0.003239 1,377,917 LowVol -2.33% 18.95% 116.81%
1027 LEX Lex4All LEX $3,565 $0.003565 1,000,000 LowVol -0.53% 20.95% 119.64%
1028 TOKEN SwapToken TOKEN $1,996 $1.3e-07 15,320,585,365 LowVol 2.44% 23.24% 31.64%
1029 DGCS Digital Credits DGCS $1,797 $0.000308 5,826,388 LowVol -2.33% -27.72%
1030 EBT Ebittree Coin EBT $1,528 $0.001209 1,264,511 LowVol 0.13% -68.56% -39.81%
1031 ABN Abncoin ABN $1,055 $0.015578 67,700 LowVol -2.37% -11.58% 12.85%
1032 SOJ Sojourn SOJ $986 $0.002033 485,214 LowVol -0.80% 25.98%
1033 DMB Digital Money… DMB $584 $0.001387 421,300 LowVol 22.39% -21.26% 32.59%
1034 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1035 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1036 CALC CaliphCoin CALC $78 $0.000891 87,140 LowVol 6.93%
1037 FDC Future Digita… FDC $72 $0.000026 2,753,201 LowVol 0.18% -2.72% -69.12%
1038 FAL Falcoin FAL $30 $0.000154 196,766 LowVol -2.42% -51.85% -21.99%
1039 APW AppleCoin APW $12 $0.000154 80,708 LowVol -2.42% -3.70% 46.29%
1040 ATMC ATMCoin ATMC $3.80 $10,151,900 0.00% 2.14% 35.31%
1041 BCD Bitcoin Diamo… BCD $34.44 $8,458,230 2.72% -4.33% -31.14%
1042 ERO Eroscoin ERO $0.164727 $6,478,730 -2.60% 24.68%
1043 CMT CyberMiles CMT $0.161272 $6,231,820 -0.77% -7.53%
1044 ETN Electroneum ETN $0.099972 $4,281,630 -2.49% 17.53% 108.07%
1045 NULS Nuls NULS $0.872663 $3,500,760 -7.26% -0.24% 71.13%
1046 AI POLY AI AI $17.74 $3,213,410 0.46% -2.33% 10.27%
1047 GRX GOLD Reward T… GRX $4.97 $2,541,460 0.64% 19.68% 10.17%
1048 FRST FirstCoin FRST $15.40 $2,385,700 -2.52% -9.50% -4.36%
1049 REC Regalcoin REC $33.35 $2,358,800 -2.16% 2.69% -28.83%
1050 FRGC Fargocoin FRGC $10.62 $2,111,370 -0.46% -3.31% 8.02%
1051 ORME Ormeus Coin ORME $3.08 $1,781,750 -0.80% -6.46% 11.95%
1052 CLUB ClubCoin CLUB $3.24 $1,748,540 -2.60% -15.97% -46.27%
1053 TSL Energo TSL $0.033495 $1,143,890 6.58% 0.63% 8.47%
1054 BTE BitSerial BTE $6.99 $831,821 -2.25% 2.20% 59.52%
1055 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.66 $754,983 -0.89% 1.38% 57.44%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $186.52 $665,923 0.64% -4.05% -9.53%
1057 THS TechShares THS $0.865302 $651,865 -1.59% 4.25% 2.43%
1058 STC Santa Coin STC $0.616921 $580,000 -2.90% -17.65%
1059 XIN Infinity Econ… XIN $0.028996 $456,571 -0.22% -4.17% -17.67%
1060 RYZ ANRYZE RYZ $0.016826 $416,341 -3.87% -19.88% -22.67%
1061 WC WINCOIN WC $0.771121 $329,534 -5.28% -21.00% -7.19%
1062 BOT Bodhi BOT $0.432355 $325,781 2.16% 2.63% -3.31%
1063 LLT LLToken LLT $0.373540 $291,533 0.67% 4.36% 18.96%
1064 XYLO XYLO XYLO $3.08 $275,241 -2.94% -35.92%
1065 CAPP Cappasity CAPP $0.022639 $255,224 -3.12% -18.93%
1066 ADK Aidos Kuneen ADK $19.59 $243,383 -8.59% -20.55% -43.28%
1067 INF InfChain INF $0.012956 $227,389 -2.37% -2.01% 46.95%
1068 XCPO Copico XCPO $0.024404 $198,757 -14.84% 14.89% 5.86%
1069 BT2 BT2 [CST] BT2 $255.52 $178,093 -13.80% 62.29% 119.36%
1070 XID Sphre AIR XID $0.186199 $153,328 -4.72% -2.06% 18.36%
1071 GBG Golos Gold GBG $0.134240 $122,420 -2.27% -6.33% -16.85%
1072 BT1 BT1 [CST] BT1 $15567.90 $121,993 -2.49% -13.03% 46.97%
1073 ICX ICON ICX $1.75 $109,198 -1.59% 1.26% 18.81%
1074 BSR BitSoar BSR $0.198654 $104,571 20.69% -12.95% 8.73%
1075 BTCM BTCMoon BTCM $0.036080 $100,103 7.50% 38.70% 268.33%
1076 B3 B3Coin B3 $0.000048 $81,562 11.87% -13.43% -32.72%
1077 QBT Qbao QBT $0.222429 $73,517 2.19% 6.29%
1078 DSR Desire DSR $0.174458 $55,665 -3.30% -38.59% -28.25%
1079 MKR Maker MKR $402.34 $54,314 2.15% 10.60% 7.74%
1080 UGT UG Token UGT $0.430193 $44,953 2.18% 8.55% -3.07%
1081 MSD MSD MSD $0.008042 $42,845 -3.67% -22.80% -37.01%
1082 FRD Farad FRD $0.083905 $39,302 -2.26% -20.05% 7.13%
1083 EVR Everus EVR $1.50 $38,468 -6.70% -1.70% -28.30%
1084 FOR FORCE FOR $0.012341 $36,236 -2.42% -24.10% 153.23%
1085 SUR Suretly SUR $2.99 $35,735 2.00% 23.81% -10.93%
1086 SEND Social Send SEND $0.083132 $34,530 4.53% -26.11%
1087 AIB Advanced Inte… AIB $0.012335 $30,934 -2.33% 3.08% 194.95%
1088 VIU Viuly VIU $0.013389 $25,891 0.25% 24.78% 67.43%
1089 VASH VPNCoin VASH $0.006015 $25,288 -0.63% -1.07% 31.29%
1090 FLASH Flash FLASH $0.006166 $24,828 12.88% 18.87% 16.97%
1091 BTU Bitcoin Unlim… BTU $100.41 $23,369 3.37% 7.31% -26.41%
1092 MAGE MagicCoin MAGE $17.74 $23,130 -12.89% -74.36%
1093 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.087356 $21,565 -0.50% -10.38% -2.35%
1094 EFYT Ergo EFYT $13.81 $21,110 0.46% -12.80% 57.65%
1095 SKR Sakuracoin SKR $0.007540 $20,598 -11.55% -34.25% 480.45%
1096 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003389 $20,144 4.28% -16.41% 76.16%
1097 WISH MyWish WISH $0.127716 $18,568 2.15% 19.28% -10.03%
1098 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.013937 $17,823 -7.40% 182.53% 277.49%
1099 MOTO Motocoin MOTO $0.007904 $15,111 -1.09% -60.76% 245.62%
1100 COR CORION COR $0.746474 $14,834 -7.33% -12.55% -17.48%
1101 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004898 $14,013 -5.08% -31.76% 111.20%
1102 BCDN BlockCDN BCDN $0.077362 $13,986 2.15% 18.12%
1103 DEUS DeusCoin DEUS $0.323583 $13,574 28.11% 25.73% -11.44%
1104 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.076654 $12,449 -16.80% -0.36% -3.41%
1105 MCR Macro MCR $1.66 $10,531 -2.46% -4.32% -22.76%
1106 MGC MergeCoin MGC $0.012801 $10,301 -9.00% -14.92% 4.75%
1107 SYNC Sync SYNC $740.32 $10,056 -2.42%
1108 PLX PlexCoin PLX $0.030886 $9,995 1.89% -34.62% -88.74%
1109 AERM Aerium AERM $0.242755 $9,909 -26.32% -49.74% -73.87%
1110 TER TerraNova TER $5.43 $9,368 -3.26% 46.49% 173.52%
1111 BLX Blockchain Index BLX $3.25 $8,564 2.15% 8.30% 22.98%
1112 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003818 $7,668 6.25% 1.85% 67.29%
1113 AKY Akuya Coin AKY $0.130945 $7,509 3.56% -19.83% -16.10%
1114 HYTV Hyper TV HYTV $0.005493 $7,187 2.15% 2.04% -10.79%
1115 BOS BOScoin BOS $1.25 $6,990 -2.59% 3.62% 29.29%
1116 BPL Blockpool BPL $0.201428 $6,823 -2.42% 8.07% 58.75%
1117 HAT Hawala.Today HAT $0.250787 $6,473 2.09% 33.71% 34.26%
1118 WILD Wild Crypto WILD $0.137298 $5,714 1.68% 13.25% 30.06%
1119 STEX STEX STEX $1.39 $5,280 0.87% 27.54% 231.62%
1120 SND Sand Coin SND $0.685038 $5,078 -11.01% -32.47% 0.38%
1121 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002424 $4,622 -11.94% -19.97% 1.56%
1122 TCOIN T-coin TCOIN $0.000291 $4,567 -2.62% 63.32% 33.14%
1123 PNX Phantomx PNX $0.015334 $4,467 -0.37% -5.33% -26.46%
1124 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.050354 $4,444 2.15% 17.86% -13.48%
1125 DFS DFSCoin DFS $0.005038 $4,341 -18.36% -55.39% -47.77%
1126 DGPT DigiPulse DGPT $1.38 $4,049 0.19% -4.18% 13.17%
1127 ONG onG.social ONG $0.164795 $3,999 2.15% 9.52% -49.59%
1128 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.241273 $3,971 -11.32% -15.44% 23.69%
1129 APC AlpaCoin APC $0.023158 $3,852 3.76% -20.83% -16.40%
1130 BON Bonpay BON $1.13 $3,615 0.24% -42.27%
1131 OX OX Fina OX $0.000153 $3,589 -4.71% -16.10% 25.45%
1132 WA WA Space WA $0.022210 $3,249 -2.37% -11.11% 13.87%
1133 PCN PeepCoin PCN $0.000154 $3,150 -2.42% 141.79% 1375.57%
1134 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.24 $3,062 -2.37% -6.45% -16.32%
1135 NUKO Nekonium NUKO $0.047813 $2,902 -3.11% -20.45%
1136 MCI Musiconomi MCI $0.033409 $2,731 -11.70% -9.66% -47.95%
1137 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.136651 $2,658 -2.42% 5.81% 24.79%
1138 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004935 $2,651 -2.42% 2.26% -9.93%
1139 ACC AdCoin ACC $0.090431 $2,599 -18.98% -26.59% -13.48%
1140 BTBc Bitbase BTBc $0.003393 $2,539 -2.42% -31.93% -3.72%
1141 UR UR UR $0.001262 $2,387 -8.69% -22.25% 139.63%
1142 SKC Skeincoin SKC $0.023444 $2,371 -2.42% -28.04% 132.37%
1143 CASH Cash Poker Pro CASH $0.045777 $2,363 2.89% 10.94% -14.72%
1144 SHND StrongHands SHND $2.3e-08 $2,306 -0.23% 0.96% 0.26%
1145 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.001542 $2,175 -2.37% -75.93% -66.25%
1146 PEC Peacecoin PEC $0.066629 $2,135 -2.42% -10.05% 11.19%
1147 GLS GlassCoin GLS $0.925250 $2,102 -2.33% -14.33% 1.90%
1148 XOT Internet of T… XOT $2159.28 $2,098 -2.42% -10.00% 2.40%
1149 DBG Digital Bulli… DBG $0.005398 $2,089 -2.25% -41.89% -22.44%
1150 ABC Alphabit ABC $24.67 $2,016 -2.37% 16.65% 46.13%
1151 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000375 $1,968 -9.87%
1152 B2B B2B B2B $0.384522 $1,926 2.12% 12.73% -8.09%
1153 DAY Chronologic DAY $3.52 $1,750 1.87% 10.40% 2.99%
1154 PRES President Trump PRES $0.004167 $1,746 -2.48% -30.94% 4.54%
1155 FRN Francs FRN $0.034456 $1,687 -10.62% -8.38% 27.86%
1156 GARY President Joh… GARY $0.109044 $1,671 -2.42% -19.90% 3.97%
1157 BSN Bastonet BSN $0.000771 $1,617 -2.42% -21.23% 8.89%
1158 WIC Wi Coin WIC $0.002903 $1,603 -2.40% 2.59% -11.77%
1159 ZBC Zilbercoin ZBC $0.033136 $1,600 -2.40% -17.36% -22.53%
1160 DMC DynamicCoin DMC $0.002626 $1,474 -5.00% -10.43% 32.38%
1161 HNC Huncoin HNC $0.002468 $1,471 -4.98% -37.55% 41.26%
1162 SISA SISA SISA $0.009807 $1,458 0.93% -11.04% -26.80%
1163 AXIOM Axiom AXIOM $0.022672 $1,392 -2.42% -7.05% 38.98%
1164 MINEX Minex MINEX $0.022059 $1,371 -0.98% -5.08% -5.37%
1165 OXY Oxycoin OXY $0.092733 $1,311 -2.24% 0.97% -28.98%
1166 TRIA Triaconta TRIA $7.28 $1,279 2.15% -8.09% -20.41%
1167 CC CyberCoin CC $0.000154 $1,250 -2.42% -3.70% -26.84%
1168 TIE TIES Network TIE $0.100708 $1,103 2.09% 72.52% 22.12%
1169 ETT EncryptoTel [… ETT $0.090090 $1,091 -2.81% -21.92% -32.87%
1170 EDRC EDRCoin EDRC $0.055423 $1,041 -3.16% -30.75% 10.76%
1171 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000308 $979 -51.21% -35.80% -37.90%
1172 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 $912 2.15% 9.82% -18.53%
1173 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006180 $883 -3.87% -12.79% -22.75%
1174 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000154 $865 -2.37% -3.66% 5.41%
1175 IBTC iBTC IBTC $0.006179 $858 -4.72% -12.79% 3.15%
1176 XRY Royalties XRY $0.000145 $840 -5.35% -2.67% -99.05%
1177 9COIN 9COIN 9COIN $0.002776 $793 -29.74% -46.94% 14.49%
1178 BUB Bubble BUB $0.033006 $687 -2.42% 18.57% 84.85%
1179 VULC Vulcano VULC $0.012433 $684 -2.37% 9.32% 40.71%
1180 NBIT netBit NBIT $0.062714 $666 -2.42% -21.37% 32.25%
1181 ACES Aces ACES $0.000154 $587 -2.42% -42.34% 46.29%
1182 HIGH High Gain HIGH $0.000617 $565 -2.37% 19.54% -12.19%
1183 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000759 $540 -0.42% 47.21% 54.73%
1184 SAK Sharkcoin SAK $0.002187 $536 -1.92% -13.48% -1.90%
1185 LDCN LandCoin LDCN $0.002930 $533 -2.37% 49.36% 45.63%
1186 STU bitJob STU $0.021432 $533 0.09% -22.85% -34.22%
1187 BEST BestChain BEST $0.001638 $523 -14.93% 10.03% 21.15%
1188 GAY GAY Money GAY $0.022347 $521 50.51% 49.50% 109.90%
1189 INDIA India Coin INDIA $0.000308 $513 -2.37% -3.70% 25.27%
1190 MGC GulfCoin MGC $0.002159 $509 4.78% -14.51% -7.36%
1191 STARS StarCash Network STARS $0.360088 $504 -2.42% 63.66% 125.28%
1192 BIRDS Birds BIRDS $0.000154 LowVol -2.33% 46.29%
1193 PRN Protean PRN $0.000140 LowVol -2.81% 247.49% 116.27%
1194 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol -12.01% -27.02% 30.49%
1195 NAMO NamoCoin NAMO $0.000215 LowVol 4.16% 35.53% 85.35%
1196 SFE SafeCoin SFE $0.000154 LowVol -2.42%
1197 FFC FireFlyCoin FFC $0.000154 LowVol -2.33% -3.70% 43.36%
1198 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009593 LowVol -1.72% -34.91% -1.50%
1199 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000617 LowVol -2.42% -3.70% 49.00%
1200 XDE2 XDE II XDE2 $2.24 LowVol -2.42% -4.94%
1201 COUPE Coupecoin COUPE $0.000154 LowVol -2.50% 761.35% 2310.22%
1202 CYDER Cyder CYDER $0.000308 LowVol -2.42% 92.59% 46.29%
1203 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003702 LowVol -2.37% -29.97%
1204 MAGN Magnetcoin MAGN $0.619155 LowVol -2.41% -33.35% 38.72%
1205 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005552 LowVol -2.33% -3.71% 37.28%
1206 EAG EA Coin EAG $2.01 LowVol -2.42% -47.84% -38.71%
1207 POKE PokeCoin POKE $0.000154 LowVol -2.42% -3.70%
1208 FUDD DimonCoin FUDD $0.001378 LowVol 2.32% 10.19% 10.27%
1209 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003239 LowVol -2.37% 5.81%
1210 MAVRO Mavro MAVRO $0.027608 LowVol -2.42% -4.24% 111.11%
1211 RCN Rcoin RCN $0.000154 LowVol -2.42% -3.70% 46.29%
1212 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001265 LowVol -2.33% -12.25% -0.42%
1213 LKC LinkedCoin LKC $0.000308 LowVol -2.42% -35.80% 47.84%
1214 BIT First Bitcoin BIT $0.009254 LowVol -2.37% -9.72% -24.55%
1215 ANI Animecoin ANI $0.000154 LowVol -2.42% -3.75% -3.05%
1216 HDLB HODL Bucks HDLB $0.052748 LowVol -2.33% 9.05% -18.31%
1217 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.107403 LowVol -2.33% -14.79% 7.19%
1218 BXC Bitcedi BXC $0.004905 LowVol -0.96% 5.43% 88.06%
1219 TODAY TodayCoin TODAY $0.001080 LowVol -2.37% -3.70% 13.78%
1220 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000154 LowVol -2.33% -3.70% -26.85%
1221 PLC PlusCoin PLC $0.000568 LowVol 2.15% 10.49% -16.12%
1222 QBC Quebecoin QBC $0.002468 LowVol -3.29% -9.37% 37.75%
1223 BET BetaCoin BET $0.001861 LowVol -22.75% -12.97% -45.42%
1224 DASHS Dashs DASHS $0.057067 LowVol -2.42% -7.74% 72.24%
1225 EGOLD eGold EGOLD $0.007784 LowVol 2.15% 9.86% -40.43%
1226 NTC Natcoin NTC $0.120254 LowVol -2.52% 5.20% -44.29%
1227 EVC EventChain EVC $0.091553 LowVol 2.15% 36.49% -30.58%
1228 PRIMU Primulon PRIMU $0.000154 LowVol -2.42% -27.97% -24.42%
1229 TCR TheCreed TCR $0.000308 LowVol -2.42% -35.80% -25.80%
1230 IQT iQuant IQT $0.191920 LowVol -0.11% 7.71% 30.01%
1231 TOP TopCoin TOP $0.000454 LowVol -3.86% -11.00% 2.88%
1232 REGA Regacoin REGA $0.000925 LowVol -2.37% -47.48% -42.62%
1233 DISK DarkLisk DISK $0.001234 LowVol -2.37% 28.39% 30.04%
1234 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002159 LowVol -4.37% -10.16% 38.21%
1235 WOW Wowcoin WOW $0.000154 LowVol -2.41% -4.80% 50.64%
1236 FUTC FutCoin FUTC $0.004010 LowVol -18.01% 0.10% 123.74%
1237 IPY Infinity Pay IPY $0.003204 LowVol 2.15% 1.26% 27.58%
1238 KASHH KashhCoin KASHH $0.000154 LowVol -2.37% 8129.90% 46.24%
1239 QBT Cubits QBT $0.004116 LowVol -2.45% 20.19% -52.16%
1240 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003085 LowVol -2.37% -3.70% 0.89%
1241 VOYA Voyacoin VOYA $2.78 LowVol -2.33% -19.52% 90.47%
1242 MARX MarxCoin MARX $0.001116 LowVol -2.41% -7.32% 11.00%
1243 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 3.80% 34.86% 44.86%
1244 GRN Granite GRN $0.012184 LowVol -2.37% 2.75% 64.66%
1245 X2 X2 X2 $0.000154 LowVol -2.42% 33.16%
1246 RHFC RHFCoin RHFC $0.000617 LowVol -2.42% -3.79% -35.51%
1247 ASN Aseancoin ASN $0.006478 LowVol -2.42% -3.70% -82.22%
1248 GML GameLeagueCoin GML $0.011876 LowVol -2.42% -11.73%
1249 GBRC Global Busine… GBRC $0.000154 LowVol -2.42% -3.70% 46.29%
1250 AV AvatarCoin AV $0.051514 LowVol -2.37% -2.26% 70.91%
1251 TELL Tellurion TELL $0.000174 LowVol -1.72% -69.99% 30.61%
1252 PRM PrismChain PRM $0.002005 LowVol -2.42% -16.54% 64.18%
1253 GMX GoldMaxCoin GMX $0.001697 LowVol -74.94% -44.66% 36.75%
1254 ELC Elacoin ELC $0.092540 LowVol -2.42% -14.32% 4.70%
1255 EUSD eUSD EUSD $0.000229 LowVol 2.12% 15.07% -31.17%
1256 ANTX Antimatter ANTX $0.000154 LowVol -2.42% 518.37% 47.71%
1257 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007712 LowVol -2.33% 46.29%
1258 EBIT eBIT EBIT $0.002289 LowVol 2.15% 9.82% 63.22%
1259 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -5.29% -12.28% -97.68%
1260 CME Cashme CME $0.000154 LowVol -2.37% -3.71% 46.29%
1261 DON Donationcoin DON $0.000463 LowVol -2.42% -3.75% -23.14%
1262 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004627 LowVol -2.42% -6.84% 31.39%
1263 IRL IrishCoin IRL $0.002468 LowVol -11.85% -19.65% 20.76%
1264 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 2.15% 9.82% 67.28%
1265 WINK Wink WINK $0.000308 LowVol -2.42% -3.70%
1266 GAIN UGAIN GAIN $0.001851 LowVol -2.37% -3.70% 244.78%
1267 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.051608 LowVol -0.58% -6.05% 46.52%
1268 SWP Swapcoin SWP $0.105281 LowVol 2.15% 26.29% -7.91%
1269 TEAM TeamUp TEAM $0.000308 LowVol -2.33% -3.70%
1270 SHA SHACoin SHA $0.000771 LowVol -2.42% -19.75% 30.35%
1271 KARMA Karmacoin KARMA $0.000154 LowVol -2.42% -3.70%
1272 XID International… XID $0.010488 LowVol -2.33% -3.70% 40.18%
1273 YEL Yellow Token YEL $0.005232 LowVol 2.15% -18.74% -62.55%
1274 CYC Cycling Coin CYC $0.001542 LowVol -2.42% -12.46% -47.75%
1275 XAU Xaucoin XAU $0.041026 LowVol -2.33% -6.17% 0.14%
1276 LEPEN LePen LEPEN $0.000112 LowVol 1.75% 9.93% 3.70%
1277 ACN Avoncoin ACN $0.000617 LowVol -2.42% 28.39% 46.29%
1278 LTH LAthaan LTH $0.001234 LowVol -2.42% 28.39%
1279 OMC Omicron OMC $0.163488 LowVol -2.25% -20.13%
1280 10MT 10M Token 10MT $0.002243 LowVol 2.15% 9.82% -3.24%
1281 CLINT Clinton CLINT $0.013881 LowVol -2.37% 5.69%
1282 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000617 LowVol -2.33% -44.19% -26.85%
1283 BGR Bongger BGR $0.000207 LowVol 6.91% 33.57% 65.77%
1284 SPORT SportsCoin SPORT $0.001080 LowVol -2.33% -3.70%
1285 HCC Happy Creator… HCC $0.000617 LowVol -2.42% -22.96% 44.80%
1286 YES Yescoin YES $0.000148 LowVol -2.75% 30.67% 74.55%
1287 IFC Infinitecoin IFC $0.000009 LowVol 1.01% -16.43% -43.79%
1288 XQN Quotient XQN $0.006324 LowVol -2.33% -4.03% 57.33%
1289 UNC UNCoin UNC $0.000154 LowVol -2.42% -3.70% 46.29%
1290 RICHX RichCoin RICHX $0.008329 LowVol -2.42% -1.89% 38.59%
1291 EGG EggCoin EGG $0.058300 LowVol -2.37% 45.52%
1292 UTA UtaCoin UTA $0.001851 LowVol -2.42% -17.25% -19.59%
1293 OPES Opescoin OPES $0.002468 LowVol -2.42% -7.05% 11.46%
1294 OP Operand OP $0.001388 LowVol -2.42% 42.09%
1295 FAP FAPcoin FAP $0.009176 LowVol -0.47% -15.19%
1296 HYPER Hyper HYPER $0.038559 LowVol -2.42% -4.34% 82.50%
1297 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006169 LowVol -2.42% -26.70% -9.33%
1298 MBL MobileCash MBL $0.000463 LowVol -2.37% -3.70% 46.29%
1299 QORA Qora QORA $0.275554 LowVol -2.42% -6.48% 41.32%
1300 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000308 LowVol -2.42% -3.70% -2.47%
1301 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000137 LowVol 2.12% -18.48% -14.64%
1302 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002159 LowVol -2.37% 22.50% 57.05%
1303 VGC VegasCoin VGC $0.000147 LowVol -7.99% 376.99%
1304 SJCX Storjcoin X SJCX $0.281702 LowVol -2.27% -35.35%
1305 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -15.02%
1306 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013634 LowVol -5.42% 28.02%
1307 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -27.32%
1308 DUB Dubstep DUB $0.002929 LowVol 1.59%
1309 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol -4.19%
1310 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.495554 LowVol 0.19% 50.34%
1311 MONETA Moneta MONETA $0.000472 LowVol -0.24% -7.74% 62.86%
1312 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 7.74%
1313 PAYP PayPeer PAYP $0.000165 LowVol 3.01% 56.82%
1314 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol
1315 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 20.38%
1316 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 43.34%
1317 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000148 LowVol -7.84% 40.00%
1318 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol
1319 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 16.54%
1320 TERA TeraCoin TERA $0.000151 LowVol -5.85%
1321 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 6.18%
1322 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -77.56%
1323 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol 4.51% -18.03%
1324 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1325 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol 7.29% 22.25%
1326 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 0.03% 56.14%
1327 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol
1328 MEN PeopleCoin MEN $0.000158 LowVol -1.42% 49.76%
1329 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 1.69% 54.48%
1330 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1331 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1332 FC Facecoin FC $0.003480 -13.22%
1333 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -28.56%
1334 FBL Faceblock FBL $0.001654 -8.52%

Quay lại phần 1

Phản hồi