Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 4h ngày 8/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 4h ngày 8/12/2017 (GMT +7) của 1334 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 4h ngày 8/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16452.80 trên tổng giá trị $275,198,581,840

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $440.11 trên tổng giá trị $42,337,195,158

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1354.93 trên tổng giá trị $22,820,645,638

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.18 trên tổng giá trị $11,610,181,378

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.228872 trên tổng giá trị $8,866,305,596

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng MRJA GanjaCoin (MRJA) đang có giá hiện tại $0.084532 trên tổng giá trị $376,331 đã biến động tăng 432.03% trong 1h qua

    + Đồng BLRY BillaryCoin (BLRY) đang có giá hiện tại $0.025374 trên tổng giá trị $228,163 đã biến động tăng 202.08% trong 1h qua

    + Đồng USC Ultimate Secu… (USC) đang có giá hiện tại $0.121840 trên tổng giá trị $1,260,205 đã biến động tăng 156.22% trong 1h qua

    + Đồng DNA EncrypGen (DNA) đang có giá hiện tại $0.256782 trên tổng giá trị $9,258,852 đã biến động tăng 81.04% trong 1h qua

    + Đồng LINDA Linda (LINDA) đang có giá hiện tại $0.000316 trên tổng giá trị $1,894,472 đã biến động tăng 66.19% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ULA Ulatech (ULA) đang có giá hiện tại $0.043480 trên tổng giá trị $8,677 đã biến động tăng 816.95% trong 24h qua

    + Đồng NBIT netBit (NBIT) đang có giá hiện tại $0.079473 trên tổng giá trị đã biến động tăng 443.92% trong 24h qua

    + Đồng TELL Tellurion (TELL) đang có giá hiện tại $0.000595 trên tổng giá trị đã biến động tăng 314.94% trong 24h qua

    + Đồng BLRY BillaryCoin (BLRY) đang có giá hiện tại $0.025374 trên tổng giá trị $228,163 đã biến động tăng 285.05% trong 24h qua

    + Đồng XBTS Beatcoin (XBTS) đang có giá hiện tại $0.060995 trên tổng giá trị $92,998 đã biến động tăng 256.70% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.001016 trên tổng giá trị $1,599,417 đã biến động tăng 1348.78% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.215323 trên tổng giá trị $16,281,541 đã biến động tăng 1240.08% trong 7 ngày qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000102 trên tổng giá trị đã biến động tăng 812.82% trong 7 ngày qua

    + Đồng VRS Veros (VRS) đang có giá hiện tại $0.000110 trên tổng giá trị $53,472 đã biến động tăng 715.36% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000037 trên tổng giá trị đã biến động tăng 672.82% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 4h ngày 8/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 MOJO MojoCoin MOJO $220,083 $0.018135 12,135,876 $1,520 -8.17% 24.72% 20.79%
702 XCXT CoinonatX XCXT $217,364 $0.013614 15,965,858 $1,364 0.74% 50.56% 76.05%
703 ICN iCoin ICN $214,464 $0.007341 29,214,844 $2,482 0.74% -48.90% -39.96%
704 FUNC FUNCoin FUNC $213,769 $0.036550 5,848,581 $2,953 0.88% 51.23% 93.50%
705 ACOIN Acoin ACOIN $213,275 $0.174803 1,220,085 $982 2.00% -19.36% 57.98%
706 MEOW Kittehcoin MEOW $211,172 $0.000009 23,905,669,976 $2,797 -7.19% -40.18% 6.97%
707 RBX Ripto Bux RBX $209,142 $0.000549 381,236,123 $1,053 0.69% -1.37% 53.19%
708 MONK Monkey Project MONK $202,941 $1.92 105,797 $8,000 0.49% 17.43% -60.56%
709 TTC TittieCoin TTC $202,184 $0.000160 1,259,816,434 $1,194 0.04% 12.49% 0.46%
710 SRC SecureCoin SRC $200,758 $0.024346 8,245,951 $7,906 -32.57% -29.97% 127.66%
711 LEA LeaCoin LEA $200,360 $0.000637 314,531,491 $1,812 1.15% 17.68% 37.98%
712 BUN BunnyCoin BUN $196,386 $0.000002 102,318,635,436 $1,545 -0.85% -2.95% -46.23%
713 VOT VoteCoin VOT $189,295 $0.011490 16,474,625 $12,021 -8.19% 3.15% 45.29%
714 GP GoldPieces GP $182,770 $0.149792 1,220,161 $2,729 -0.59% 22.58% 57.68%
715 KED Darsek KED $181,618 $0.012767 14,225,801 $604 0.74% 6.68% 7.50%
716 USDE USDe USDE $181,007 $0.000160 1,134,236,104 $666 1.12% 21.08% -11.08%
717 HONEY Honey HONEY $178,967 $0.528908 338,371 $1,618 1.15% -17.16% 24.13%
718 XLC LeviarCoin XLC $177,539 $0.018004 9,861,326 $3,207 0.39% -35.62% 17.09%
719 EMB EmberCoin EMB $176,120 $0.000002 92,192,822,723 $8,816 0.70% -11.90% -47.47%
720 SPRTS Sprouts SPRTS $173,735 $1.3e-07 1,373,778,573,328 $630 1.72% -5.83% -26.24%
721 LCP Litecoin Plus LCP $172,930 $0.234590 737,158 $5,186 -0.11% 40.46% 125.21%
722 DBTC Debitcoin DBTC $169,476 $0.009416 17,999,629 $2,635 -4.37% -13.66% 256.20%
723 KAYI Kayicoin KAYI $168,531 $0.000593 284,248,456 $1,276 -0.40% -7.15% 66.72%
724 PRC PRCoin PRC $168,503 $0.010692 15,759,400 $18,503 0.24% 6.43% 26.91%
725 EUC Eurocoin EUC $167,373 $0.013480 12,416,554 $552 0.63% 12.57% 37.40%
726 FXE FuturXe FXE $167,351 $0.710859 235,421 $2,537 16.26% 9.52% -53.78%
727 BTPL Bitcoin Planet BTPL $161,390 $0.028885 5,587,363 $1,048 0.74% -14.06% 57.71%
728 BXT BitTokens BXT $160,047 $0.284963 561,642 $2,450 0.69% -52.95% -65.07%
729 GPU GPU Coin GPU $154,205 $0.003810 40,477,042 $880 0.85% 12.75% 65.06%
730 COAL BitCoal COAL $151,788 $0.033731 4,500,000 $16,285 0.81% -29.73% -16.22%
731 RUPX Rupaya RUPX $142,058 $0.023274 6,103,667 $556 0.74% -17.92% -11.88%
732 RED RedCoin RED $141,681 $0.001912 74,107,896 $871 0.79% -7.48% 4.85%
733 DRXNE DROXNE DRXNE $141,111 $0.002234 63,177,474 $1,174 1.00% -1.40% 11.50%
734 NRO Neuro NRO $138,964 $0.003670 37,860,166 $1,851 5.27% -3.92% 251.13%
735 CJ Cryptojacks CJ $134,164 $0.000330 406,568,581 $1,373 -21.85% -1.67% 8.14%
736 EBCH eBitcoinCash EBCH $132,978 $0.014321 9,285,500 $1,692 1.13% -12.93% 7.64%
737 SCORE Scorecoin SCORE $132,272 $0.004359 30,346,591 $508 0.95% -7.40% 32.54%
738 MAR Marijuanacoin MAR $132,031 $0.087158 1,514,852 $1,854 1.31% -10.29% 48.13%
739 BOST BoostCoin BOST $130,546 $0.011011 11,855,487 $1,565 1.97% 1.94% -30.99%
740 TSE Tattoocoin (S… TSE $129,807 $0.001436 90,421,856 $656 0.74% 4.97% 48.33%
741 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $129,250 $0.016096 8,030,000 $1,196 0.40% 7.51% -2.95%
742 EMD Emerald Crypto EMD $128,218 $0.006707 19,117,129 $2,013 -0.86% -28.39% -29.22%
743 CRDNC Credence Coin CRDNC $127,237 $0.037130 3,426,741 $855,583 -8.39% -32.62% -98.64%
744 ACP AnarchistsPrime ACP $126,295 $0.028737 4,394,874 $202,966 -0.91% 13.17% -9.81%
745 VUC Virta Unique … VUC $125,051 $0.002034 61,492,325 $1,098 4.47% 6.51% 86.91%
746 BITGOLD bitGold BITGOLD $124,875 $1387.97 89.9694 $3,191 2.81% -14.33% -25.58%
747 CACH CacheCoin CACH $120,516 $0.028727 4,195,132 $1,223 3.92% 15.65% -0.90%
748 WOMEN WomenCoin WOMEN $118,956 $0.002690 44,220,400 $3,569 0.70% 2.87% 15.71%
749 JET Jetcoin JET $117,403 $0.024095 4,872,509 $2,445 0.74% -57.34% -46.69%
750 PXI Prime-XI PXI $116,726 $0.006532 17,868,675 $2,527 1.15% -15.90% 16.86%
751 ARG Argentum ARG $112,183 $0.013076 8,579,482 $518 1.14% -6.33% 40.00%
752 EOT EOT Token EOT $110,514 $0.013378 8,260,903 $4,493 2.06% 19.88% 40.46%
753 REE ReeCoin REE $109,621 $0.000043 2,560,000,000 $1,150 1.09% -34.65% -8.02%
754 ALL Allion ALL $107,542 $0.017347 6,199,359 $3,493 -1.94% 6.21% 57.61%
755 CMT Comet CMT $103,734 $0.118848 872,830 $15,407 18.83% -12.43% 166.92%
756 TAJ TajCoin TAJ $102,793 $0.012773 8,047,514 $811 0.55% 2.66% 57.63%
757 ICON Iconic ICON $101,146 $0.170597 592,894 $3,824 0.74% 32.22% 207.87%
758 BITEUR bitEUR BITEUR $99,329 $1.21 81,898 $11,157 0.22% -5.97% -0.31%
759 MST MustangCoin MST $98,664 $0.156525 630,343 $1,730 0.69% 1.50% -14.19%
760 CASH Cashcoin CASH $98,213 $0.002128 46,158,242 $1,075 1.14% 55.04% 99.84%
761 QCN QuazarCoin QCN $96,468 $0.015959 6,044,911 $1,291 -39.46% -39.42% -26.29%
762 CRX Chronos CRX $95,725 $0.001298 73,729,962 $934 17.20% -1.47% 43.98%
763 XBTS Beatcoin XBTS $92,998 $0.060995 1,524,686 $867 1.95% 256.70% 216.31%
764 WARP WARP WARP $91,586 $0.083623 1,095,224 $545 0.74% 21.08%
765 ATX Artex Coin ATX $88,748 $0.004725 18,781,750 $934 0.74% 19.78% 32.07%
766 XCO X-Coin XCO $88,319 $0.007131 12,384,976 $4,787 -3.90% 2.21% 32.96%
767 MAY Theresa May Coin MAY $86,954 $0.003476 25,016,000 $526 0.74% 3.09% -5.03%
768 KRONE Kronecoin KRONE $86,330 $0.023283 3,707,906 $3,742 0.74% 58.36% 134.30%
769 SOIL SOILcoin SOIL $85,187 $0.014940 5,702,048 $1,973 -10.39% 27.61% 63.69%
770 SGR Sugar Exchange SGR $83,981 $0.023995 3,500,000 $730 0.75% -18.03% -24.58%
771 DRS Digital Rupees DRS $81,516 $0.000160 510,802,961 $4,060 0.74% 17.94% -2.75%
772 $$$ Money $$$ $79,192 $0.001726 45,887,218 $1,321 -3.11% -6.59% 31.51%
773 LTCR Litecred LTCR $77,168 $0.002553 30,227,750 $7,849 -9.62% -18.39% 176.46%
774 CXT Coinonat CXT $76,741 $0.008899 8,623,200 $996 0.59% 50.06% 58.08%
775 ERY Eryllium ERY $72,826 $0.013369 5,447,439 $6,752 -1.25% 34.81% 156.31%
776 ITZ Interzone ITZ $72,440 $0.039579 1,830,295 $3,061 0.74% 41.29% 62.92%
777 PULSE Pulse PULSE $70,739 $0.004947 14,298,972 $3,514 0.69% 11.94% 81.61%
778 SPT Spots SPT $67,749 $0.003024 22,406,021 $1,909 15.46% -24.47% 14.51%
779 KURT Kurrent KURT $65,063 $0.006559 9,919,485 $928 1.54% -9.70% 31.46%
780 BSC BowsCoin BSC $61,114 $0.011011 5,550,102 $5,479 0.74% -7.13% 24.10%
781 BENJI BenjiRolls BENJI $58,168 $0.002872 20,254,296 $526 0.74% 15.34% 64.05%
782 IMPS ImpulseCoin IMPS $58,156 $0.002873 20,245,510 $870 0.74% 14.78%
783 RBT Rimbit RBT $57,840 $0.000501 115,499,623 $1,331 18.38% -12.60% -4.89%
784 DIBC DIBCOIN DIBC $57,534 $0.011507 5,000,000 $963 4.44% 5.93% 5.89%
785 EAGLE EagleCoin EAGLE $57,115 $0.027283 2,093,421 $1,589 1.12% -20.76% -55.19%
786 SFC Solarflarecoin SFC $55,462 $0.003938 14,083,450 $551 0.03% 14.93% 27.14%
787 VLTC Vault Coin VLTC $52,097 $0.001717 30,336,360 $2,997 0.83% 61.43% 49.09%
788 XCS CybCSec XCS $49,102 $0.004149 11,834,082 $1,165 -15.51% 16.67% 39.62%
789 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $44,793 $0.051753 865,502 $24,052 -2.80% 58.73% 355.95%
790 DIX Dix Asset DIX $40,854 $4.1e-07 100,000,000,000 $688 0.76% 57.49% 195.66%
791 MSCN Master Swiscoin MSCN $40,070 $0.000897 44,696,130 $1,911 1.90% -13.36% -12.97%
792 LBTC LiteBitcoin LBTC $37,301 $0.011699 3,188,280 $64,921 8.86% 17.24% 336.57%
793 GRIM Grimcoin GRIM $31,276 $0.003029 10,324,802 $3,916 0.11% 10.13% 88.16%
794 CREVA CrevaCoin CREVA $23,049 $0.000633 36,390,750 $2,460 1.12% -16.13% -5.31%
795 CAB Cabbage CAB $21,783 $0.002075 10,499,996 $705 0.74% -25.04%
796 ELS Elysium ELS $21,092 $0.005266 4,005,012 $859 0.74% 2.52% 27.52%
797 LVPS LevoPlus LVPS $20,044 $0.013246 1,513,256 $3,591 0.74% 6.98% 164.23%
798 XRC Rawcoin XRC $18,722 $0.026561 704,882 $916 0.13% 1.12% 64.56%
799 GSR GeyserCoin GSR $18,697 $0.398963 46,864 $2,663 24.70% 89.90% 665.25%
800 HMC HarmonyCoin HMC $7,515 $0.013390 561,235 $10,073 2.41% 14.18% 21.59%
801 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,741 $0.000732 9,213,823 $654 0.73% -3.78% -5.71%
802 NANOX Project-X NANOX $4,596 $58727.40 0.078264 $662 0.74% -9.01% -3.93%
803 DMB Digital Money… DMB $605 $0.001436 421,300 $1,429 -15.01% 36.30% 40.61%
804 UNITY SuperNET UNITY $50,487,232 $61.87 816,061 LowVol -12.67% 25.03% 13.42%
805 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
806 ECN E-coin ECN $12,819,006 $2.73 4,700,548 LowVol -2.06% 6.96% 113.00%
807 ETT EncryptoTel [… ETT $10,936,518 $0.176023 62,131,190 LowVol 0.74% 15.49% 42.84%
808 PGL Prospectors Gold PGL $5,218,676 $0.080910 64,500,000 LowVol 0.74% 21.16% 48.62%
809 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -0.18% 430.89%
810 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $3,096,744 $0.087724 35,300,866 LowVol -0.32% -9.19% 11.98%
811 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,718,301 $0.448115 6,066,078 LowVol 0.74% 10.07% 99.83%
812 RC RussiaCoin RC $1,915,902 $0.228686 8,377,873 LowVol 0.74% 40.15% 67.32%
813 HTC HitCoin HTC $1,754,847 $0.000160 10,996,318,099 LowVol 0.74% 19.69%
814 ITT Intelligent T… ITT $1,732,533 $0.176827 9,797,899 LowVol 1.13% 0.77% -24.29%
815 LNK Link Platform LNK $1,369,524 $28.83 47,503 LowVol 1.13% 3.44% 21.04%
816 AHT Bowhead AHT $1,283,064 $0.160383 8,000,000 LowVol 0.74% 19.45%
817 SDC ShadowCash SDC $1,227,640 $0.183363 6,695,133 LowVol 0.74% 21.03% 45.84%
818 MAC Machinecoin MAC $1,140,288 $0.056361 20,231,975 LowVol 1.37% 30.65% 87.27%
819 MAO Mao Zedong MAO $1,114,031 $0.178895 6,227,291 LowVol 0.74% 11.95% 69.50%
820 RIYA Etheriya RIYA $1,080,766 $0.683367 1,581,531 LowVol 52.17% 90.59% 114.84%
821 METAL MetalCoin METAL $994,370 $0.012926 76,925,527 LowVol 0.74% 1.17% 40.53%
822 VAL Valorbit VAL $844,750 $0.000159 5,318,247,299 LowVol 0.22% 20.59% 70.82%
823 CARBON Carboncoin CARBON $815,695 $0.000053 15,392,009,462 LowVol 0.77% -18.51% 32.72%
824 TALK BTCtalkcoin TALK $757,952 $0.011609 65,290,635 LowVol 1.33% -5.92% 68.87%
825 CASINO Casino CASINO $567,916 $0.567916 1,000,000 LowVol 3.01% 21.52% -47.32%
826 GIM Gimli GIM $552,045 $0.006901 80,000,000 LowVol 1.13% 0.77% -28.94%
827 BBT BitBoost BBT $545,313 $0.112138 4,862,878 LowVol 1.13% 0.77% 23.70%
828 AU AurumCoin AU $542,433 $1.83 296,216 LowVol 0.71% 20.66% 51.65%
829 V Version V $536,531 $0.001144 468,938,155 LowVol -19.76% 19.23% -0.80%
830 CFT CryptoForecast CFT $521,129 $0.011329 46,000,000 LowVol 0.74% 15.13% 43.02%
831 ITI iTicoin ITI $512,928 $16.03 32,000 LowVol 0.30% 17.55% -17.05%
832 GOOD Goodomy GOOD $493,031 $0.001117 441,349,000 LowVol 0.74% -22.90% -10.16%
833 GLC GlobalCoin GLC $488,816 $0.007501 65,171,010 LowVol 1.12% 26.47% 51.69%
834 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -7.63%
835 OTX Octanox OTX $474,766 $0.055855 8,500,001 LowVol 0.74% 11.59% 58.96%
836 SLG Sterlingcoin SLG $460,401 $0.109443 4,206,768 LowVol 0.79% 2.50% 31.54%
837 SPEX SproutsExtreme SPEX $457,468 $0.000160 2,866,607,586 LowVol 0.74%
838 STS Stress STS $450,935 $0.000798 565,134,332 LowVol 1.12% -13.46% 39.71%
839 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $442,252 $0.081472 5,428,300 LowVol 2.11% 0.15% 52.68%
840 WAY WayGuide WAY $422,272 $0.004221 100,040,708 LowVol 0.41% 45.32%
841 CUBE DigiCube CUBE $387,652 $0.000160 2,429,126,009 LowVol 1.12% 21.16% 64.85%
842 STV Sativacoin STV $387,579 $0.054691 7,086,638 LowVol 6.10% 27.75% 118.43%
843 FLY Flycoin FLY $382,134 $1.81 210,806 LowVol 0.69%
844 MRJA GanjaCoin MRJA $376,331 $0.084532 4,451,920 LowVol 432.03% -19.77% 423.50%
845 AMBER AmberCoin AMBER $369,611 $0.008458 43,699,481 LowVol 0.69% 31.78% -2.85%
846 PR Prototanium PR $363,492 $1.86 195,918 LowVol -8.29% 9.56% 50.76%
847 FUCK FuckToken FUCK $357,966 $0.006965 51,392,878 LowVol -2.02% -36.60%
848 BIGUP BigUp BIGUP $337,614 $0.000159 2,118,639,312 LowVol 5.77% 24.38% 42.54%
849 FUNK The Cypherfunks FUNK $322,316 $0.000007 46,296,007,499 LowVol 3.11% -11.40% 67.02%
850 MAD SatoshiMadness MAD $319,279 $0.000160 2,000,683,485 LowVol 0.74% 61.43%
851 Q2C QubitCoin Q2C $316,882 $0.001277 248,207,904 LowVol 0.74% 61.45% 7.33%
852 HAL Halcyon HAL $316,692 $0.059685 5,306,061 LowVol -0.97% 80.41% 152.42%
853 EVO Evotion EVO $299,697 $0.094556 3,169,510 LowVol 0.65% 5.82% 66.62%
854 SHDW Shadow Token SHDW $297,009 $0.042430 7,000,000 LowVol 2.49% 82.95%
855 WMC WMCoin WMC $288,820 $0.025055 11,527,489 LowVol 1.12%
856 WYV Wyvern WYV $286,939 $0.161979 1,771,457 LowVol 0.74% 21.58% 42.47%
857 LOT LottoCoin LOT $281,040 $0.000019 14,491,014,421 LowVol 2.32% -5.93% 23.07%
858 J Joincoin J $273,900 $0.111869 2,448,402 LowVol -5.97% -7.64% 37.26%
859 SPACE SpaceCoin SPACE $269,408 $0.012844 20,975,876 LowVol 1.87% 17.96% 96.43%
860 SH Shilling SH $259,052 $0.006543 39,592,225 LowVol -13.95% -20.27% 149.21%
861 I0C I0Coin I0C $248,008 $0.011818 20,985,289 LowVol 0.74% -9.09% 40.08%
862 ANTI AntiBitcoin ANTI $242,485 $0.013884 17,465,159 LowVol 0.74% 38.69% 77.46%
863 GAIA GAIA GAIA $240,504 $0.009979 24,101,381 LowVol 2.20% -8.72% 17.78%
864 PHS Philosopher S… PHS $239,299 $0.039788 6,014,340 LowVol -0.38% 19.47% 42.88%
865 MNM Mineum MNM $228,041 $0.024166 9,436,367 LowVol -2.65% 6.27% 150.70%
866 FRK Franko FRK $222,953 $0.239537 930,767 LowVol 1.12% -8.37% 90.56%
867 ARI Aricoin ARI $221,857 $0.001582 140,262,505 LowVol 1.55% 18.59% 64.95%
868 GRT Grantcoin GRT $220,365 $0.005107 43,151,786 LowVol 1.12% 10.82% 29.51%
869 HMP HempCoin HMP $216,500 $0.000160 1,356,645,470 LowVol 0.74% 21.16% 64.91%
870 XRE RevolverCoin XRE $213,779 $0.009575 22,326,562 LowVol -19.11% 24.18% 51.65%
871 CORG CorgiCoin CORG $209,355 $0.000167 1,251,855,418 LowVol 0.48% -35.48% 57.43%
872 CNNC Cannation CNNC $203,624 $0.082210 2,476,893 LowVol 0.84% 11.51% 78.67%
873 TEK TEKcoin TEK $203,402 $0.000144 1,414,054,562 LowVol 1.74% 9.46% 50.06%
874 XRA Ratecoin XRA $201,537 $0.001755 114,848,167 LowVol -0.21% 20.39% 49.72%
875 FIRE Firecoin FIRE $201,025 $2.04 98,412 LowVol 0.74%
876 OHM OHM OHM $199,720 $0.006703 29,797,422 LowVol 0.74% 21.16%
877 ICE iDice ICE $196,491 $0.125073 1,571,013 LowVol 1.13% -16.58% 125.20%
878 CYP Cypher CYP $196,050 $0.030800 6,365,285 LowVol 0.69% -13.13%
879 URC Unrealcoin URC $192,811 $0.027449 7,024,402 LowVol -3.74% 14.88% 22.94%
880 VC VirtualCoin VC $184,703 $0.018352 10,064,287 LowVol 0.74% 18.96% 62.17%
881 DLC Dollarcoin DLC $181,663 $0.019948 9,106,714 LowVol -1.62% 18.25% 60.96%
882 XCT C-Bit XCT $181,412 $0.001154 157,223,250 LowVol 1.36% -0.93% 75.47%
883 ISL IslaCoin ISL $176,101 $0.116338 1,513,704 LowVol 0.74% 17.32%
884 DRM Dreamcoin DRM $168,057 $0.068605 2,449,632 LowVol 0.95% 20.69% 144.33%
885 ARCO AquariusCoin ARCO $166,304 $0.111445 1,492,250 LowVol 0.48% 19.90% 52.47%
886 MARS Marscoin MARS $159,817 $0.005651 28,279,074 LowVol 1.09% 24.28% 57.16%
887 PX PX PX $158,561 $0.001655 95,820,022 LowVol 16.07%
888 SLING Sling SLING $152,254 $0.141751 1,074,095 LowVol 16.47% 61.15%
889 QTL Quatloo QTL $144,135 $0.018673 7,718,883 LowVol 2.22% 64.73% 67.83%
890 UNITS GameUnits UNITS $143,609 $0.041350 3,472,983 LowVol 0.66% 34.33% 57.30%
891 BUMBA BumbaCoin BUMBA $143,409 $0.006383 22,465,886 LowVol 0.74% 0.90% 60.95%
892 MNC Mincoin MNC $142,702 $0.035428 4,027,963 LowVol -0.23% -20.94% -22.27%
893 CTO Crypto CTO $142,385 $0.011650 12,222,236 LowVol 1.12% 21.16% -0.06%
894 IMS Independent M… IMS $142,082 $0.026464 5,368,934 LowVol -18.28% 65.52% 118.87%
895 PHO Photon PHO $141,513 $0.000007 20,523,962,013 LowVol 2.55% -6.43% 105.45%
896 SOON SoonCoin SOON $137,196 $0.011009 12,462,620 LowVol 1.12% 19.40% 69.27%
897 CAGE CageCoin CAGE $136,785 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 4.19% 1.44% -96.87%
898 BTQ BitQuark BTQ $136,235 $0.015001 9,081,731 LowVol 1.12% 66.93% 84.86%
899 BIP BipCoin BIP $133,739 $0.082186 1,627,261 LowVol 0.74% -0.80% 104.96%
900 NEVA NevaCoin NEVA $131,493 $0.053310 2,466,575 LowVol -0.12% 21.11% 32.88%
901 XCRE Creatio XCRE $130,193 $0.006345 20,520,514 LowVol 0.74% -13.19% 40.47%
902 URO Uro URO $128,896 $0.106763 1,207,310 LowVol 1.12% 39.66% 90.44%
903 XPY PayCoin XPY $128,699 $0.010883 11,826,102 LowVol 0.74% -15.98% 14.31%
904 FLAX Flaxscript FLAX $125,956 $0.022552 5,585,055 LowVol 0.82% 1.02% -0.96%
905 COXST CoExistCoin COXST $122,691 $0.004527 27,100,000 LowVol 1.19% 4.16% 212.84%
906 SCRT SecretCoin SCRT $113,372 $0.026810 4,228,672 LowVol 0.74% 21.03%
907 CNC CHNCoin CNC $109,802 $0.002234 49,146,351 LowVol 1.12% 21.08% 387.05%
908 PONZI PonziCoin PONZI $107,736 $0.125115 861,099 LowVol 1.03% 45.39%
909 GCC GuccioneCoin GCC $106,830 $0.005266 20,285,537 LowVol 1.12% 19.21% 71.12%
910 CON PayCon CON $106,617 $0.004627 23,042,604 LowVol 1.12% 14.12% 0.31%
911 HXX Hexx HXX $106,042 $0.071387 1,485,458 LowVol 1.02% 12.93% 88.94%
912 611 SixEleven 611 $105,693 $0.245049 431,312 LowVol 0.74% 5.82% 60.43%
913 BITZ Bitz BITZ $103,893 $0.052184 1,990,891 LowVol 0.74% -13.21% 43.10%
914 CF Californium CF $103,665 $0.043088 2,405,884 LowVol 0.69% 8.92% 71.52%
915 BSTAR Blackstar BSTAR $100,666 $0.000160 630,795,971 LowVol 0.74% 61.98%
916 BVC BeaverCoin BVC $100,228 $0.032173 3,115,258 LowVol 2.06% 26.34% 57.18%
917 VEC2 VectorAI VEC2 $98,171 $0.005905 16,626,101 LowVol -5.64% 20.39% 62.62%
918 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 -16.51%
919 ZMC ZetaMicron ZMC $95,806 $0.000160 600,344,291 LowVol 0.74% 21.16% 64.82%
920 JIN Jin Coin JIN $94,300 $0.009575 9,848,485 LowVol 1.12% -44.08% -22.87%
921 RPC RonPaulCoin RPC $93,550 $0.104313 896,822 LowVol 1.12% 22.30% 63.18%
922 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $92,901 $0.001165 79,719,140 LowVol 1.25% -0.61% 24.08%
923 ADCN Asiadigicoin ADCN $87,946 $0.003528 24,931,054 LowVol 1.38% 21.12% 45.45%
924 JWL Jewels JWL $86,959 $0.004309 20,181,636 LowVol 0.74% 14.04% 34.85%
925 POP PopularCoin POP $86,943 $0.000026 3,372,875,244 LowVol 2.27% -10.22% 33.76%
926 EGAS ETHGAS EGAS $84,063 $0.008276 10,157,540 LowVol 0.58% -1.21% 119.33%
927 SLM Slimcoin SLM $83,433 $0.005585 14,937,439 LowVol 0.74% -15.19% 1.23%
928 BRAIN Braincoin BRAIN $82,157 $0.008139 10,094,424 LowVol 19.43% 40.28% 36.91%
929 MCRN MACRON MCRN $81,916 $0.000204 401,421,401 LowVol 0.23% 31.96% 13.09%
930 GPL Gold Pressed … GPL $81,220 $0.316615 256,527 LowVol 1.58% 1.66% 40.09%
931 ARB ARbit ARB $79,633 $0.010158 7,839,485 LowVol 1.14% 33.95%
932 ICOB ICOBID ICOB $79,186 $0.000742 106,701,874 LowVol 1.20% 7.67% 37.00%
933 EMP EMoneyPower EMP $76,346 $0.008298 9,200,000 LowVol 0.74% -32.98%
934 BAS BitAsean BAS $75,475 $0.015095 5,000,000 LowVol -4.76% -25.75% -12.22%
935 AMMO Ammo Rewards AMMO $74,473 $0.000958 77,777,777 LowVol 0.74% 3.79% 48.10%
936 MND MindCoin MND $72,081 $0.005745 12,546,625 LowVol 0.74% 11.77% 60.95%
937 PIE PIECoin PIE $69,258 $0.005107 13,562,093 LowVol 0.74% 14.03% 116.97%
938 PRX Printerium PRX $69,082 $0.005844 11,821,728 LowVol 0.74% -30.85% 201.77%
939 CESC CryptoEscudo CESC $68,991 $0.000479 144,105,100 LowVol 0.74% 57.50% 32.20%
940 EGO EGO EGO $67,026 $0.001117 60,000,001 LowVol 0.74% 37.49% 92.29%
941 300 300 Token 300 $67,025 $223.42 300 LowVol 0.74% 22.53% 3.47%
942 CPN CompuCoin CPN $66,640 $0.003397 19,615,019 LowVol 0.94% 4.47% 5.12%
943 VIP VIP Tokens VIP $66,587 $0.000798 83,450,403 LowVol 0.74% 21.16% 63.89%
944 CWXT CryptoWorldX … CWXT $66,510 $0.001115 59,630,200 LowVol 0.73% 18.87% 49.89%
945 BRAT BRAT BRAT $65,337 $0.000408 160,000,000 LowVol 5.11% 55.07% 95.42%
946 RIDE Ride My Car RIDE $64,649 $0.000638 101,276,976 LowVol 0.74% 61.54% 212.16%
947 DPAY DPAY DPAY $63,468 $0.000798 79,541,001 LowVol 0.74% 21.16% 73.67%
948 GLT GlobalToken GLT $63,203 $0.002411 26,210,100 LowVol 1.48% 1.38% 2.62%
949 EXN ExchangeN EXN $63,057 $0.012364 5,100,000 LowVol 5.34% -6.13% 105.57%
950 TAGR TAGRcoin TAGR $61,711 $0.001596 38,669,634 LowVol 1.12% 87.60%
951 CRT CRTCoin CRT $60,722 $0.766009 79,270 LowVol 0.74% 21.08% 64.85%
952 STEPS Steps STEPS $59,445 $0.003192 18,625,017 LowVol 1.12% -13.46% 35.60%
953 FUZZ FuzzBalls FUZZ $58,850 $0.012184 4,829,945 LowVol -5.08% 53.90% 90.86%
954 ORLY Orlycoin ORLY $58,483 $0.001596 36,646,779 LowVol 0.74% 0.96% 48.91%
955 VRS Veros VRS $53,472 $0.000110 486,609,040 LowVol 36.63% 1.48% 715.36%
956 BIOS BiosCrypto BIOS $53,165 $0.002553 20,821,709 LowVol 0.74% 21.08% 64.82%
957 G3N G3N G3N $53,098 $0.007022 7,561,891 LowVol 1.14% 15.89% 63.33%
958 KIC KibiCoin KIC $51,677 $0.003515 14,701,000 LowVol 1.82% 6.21% -54.31%
959 FLVR FlavorCoin FLVR $49,786 $0.002382 20,898,106 LowVol 12.97%
960 DLISK DAPPSTER DLISK $47,876 $0.000479 100,000,000 LowVol 0.69% 21.16%
961 SONG SongCoin SONG $46,662 $0.001433 32,565,300 LowVol 1.36% 0.14% 21.66%
962 DES Destiny DES $46,471 $0.029045 1,600,000 LowVol 0.74% 68.11% 113.08%
963 SLEVIN Slevin SLEVIN $44,684 $0.000638 70,000,000 LowVol 0.74% -3.07% 35.48%
964 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,358 $0.016916 2,622,273 LowVol 0.74% 22.79%
965 TOR Torcoin TOR $43,549 $0.137736 316,179 LowVol 0.74% 28.15% -27.93%
966 PEX PosEx PEX $43,065 $0.017554 2,453,240 LowVol 0.69% 22.27% 73.07%
967 BLZ BlazeCoin BLZ $42,885 $0.000070 608,557,394 LowVol 2.33% -16.98% 21.20%
968 UET Useless Ether… UET $42,759 $0.010782 3,965,716 LowVol 1.13% -1.31% 24.54%
969 LUNA Luna Coin LUNA $41,739 $0.025486 1,637,720 LowVol 0.75% 28.26% 19.94%
970 GBT GameBet Coin GBT $40,719 $0.001915 21,262,780 LowVol 0.74% -9.13% 18.21%
971 HVCO High Voltage HVCO $39,344 $0.026332 1,494,171 LowVol 0.74% 69.97%
972 ZYD Zayedcoin ZYD $38,861 $0.006224 6,243,840 LowVol 0.74% -1.56% 39.88%
973 KNC KingN Coin KNC $38,452 $19.15 2,008 LowVol 0.69% 21.15% 10.94%
974 PLNC PLNcoin PLNC $38,181 $0.002234 17,089,600 LowVol 0.74% 66.22%
975 WORM HealthyWormCoin WORM $36,029 $0.000323 111,485,101 LowVol 22.68% -42.89%
976 BOAT BOAT BOAT $35,994 $0.001941 18,547,845 LowVol -6.50% -18.60% 29.03%
977 NTWK Network Token NTWK $35,744 $0.003063 11,671,310 LowVol 1.13% 1.79% -40.84%
978 BNX BnrtxCoin BNX $35,520 $0.001339 26,522,501 LowVol 1.06% 27.19% 44.08%
979 LIR LetItRide LIR $34,748 $0.000958 36,290,019 LowVol 0.74% 3.79% 43.12%
980 WBB Wild Beast Block WBB $34,620 $0.206663 167,518 LowVol 0.59% 11.73% 56.42%
981 JS JavaScript Token JS $34,468 $0.004313 7,991,996 LowVol 1.13% -22.41% 189.13%
982 JOBS JobsCoin JOBS $33,838 $0.000319 106,019,270 LowVol 0.74% 21.16% 64.82%
983 MILO MiloCoin MILO $32,716 $0.003032 10,789,954 LowVol 1.12% 38.85% 32.85%
984 CRTM Corethum CRTM $32,346 $0.012939 2,500,000 LowVol 1.16% -8.68% 225.27%
985 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
986 IMX Impact IMX $30,177 $0.000276 109,509,099 LowVol 0.74% -30.31% 73.59%
987 ALTC Antilitecoin ALTC $30,174 $0.000958 31,512,613 LowVol 0.74% -1.69% 64.82%
988 EREAL eREAL EREAL $30,102 $0.000440 68,427,562 LowVol 1.13% 0.77% -13.83%
989 SDP SydPak SDP $30,014 $0.187832 159,790 LowVol 1.14% 19.83% 64.68%
990 SCS Speedcash SCS $29,667 $0.113306 261,831 LowVol 0.74%
991 OS76 OsmiumCoin OS76 $28,820 $0.032236 894,026 LowVol 0.74% -9.41% 22.40%
992 PLACO PlayerCoin PLACO $28,023 $0.000798 35,120,000 LowVol -16.07% -12.69% 47.84%
993 VPRC VapersCoin VPRC $27,641 $0.000035 780,124,964 LowVol 1.08% -53.67% 70.41%
994 ZNE Zonecoin ZNE $26,783 $0.010373 2,581,970 LowVol 0.74% -17.10% 11.26%
995 IBANK iBank IBANK $26,004 $0.005745 4,526,324 LowVol 0.74% -10.63% 196.58%
996 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,382 $0.033673 753,776 LowVol 0.74% -4.48% 14.86%
997 BIOB BioBar BIOB $25,161 $0.028406 885,756 LowVol 0.74% 21.70% 43.11%
998 TRADE Tradecoin TRADE $23,568 $0.003032 7,772,754 LowVol 0.74% 21.16% 95.72%
999 ROOFS Roofs ROOFS $21,725 $0.000167 130,000,000 LowVol 0.73% 26.87% -23.44%
1000 SANDG Save and Gain SANDG $21,031 $0.006862 3,064,800 LowVol 0.74% 21.03% 91.55%
1001 QBK Qibuck Asset QBK $20,527 $0.012281 1,671,379 LowVol 3.01% 84.56%
1002 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $19,437 $0.001436 13,532,750 LowVol 0.74% -27.63% 76.97%
1003 GEERT GeertCoin GEERT $19,435 $0.003817 5,091,200 LowVol 0.74% 30.03% 101.02%
1004 XOC Xonecoin XOC $18,917 $0.045041 420,000 LowVol 8.56%
1005 TSTR Tristar Coin TSTR $17,652 $0.003511 5,027,857 LowVol 0.74% -19.28% -43.77%
1006 SLFI Selfiecoin SLFI $17,208 $0.000160 107,829,281 LowVol 21.16% 64.82%
1007 VTA Virtacoin VTA $16,900 $0.000003 5,201,310,113 LowVol 1.68% -93.99% 18.38%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $16,483 $9.54 1,727 LowVol 0.74% 3.82% 10.74%
1009 MGM Magnum MGM $16,417 $0.004149 3,956,661 LowVol 0.74% 5.00% 9.88%
1010 NODC NodeCoin NODC $15,000 $0.008937 1,678,439 LowVol 0.74% 25.61% 122.54%
1011 CCM100 CCMiner CCM100 $13,779 $0.004100 3,360,417 LowVol 3.01% 150.43% 63.00%
1012 GBC GBCGoldCoin GBC $13,681 $0.001204 11,361,817 LowVol 0.00% 5.83% -6.81%
1013 SOCC SocialCoin SOCC $13,481 $0.009735 1,384,879 LowVol 0.74% 21.21%
1014 ARGUS Argus ARGUS $13,360 $0.011634 1,148,324 LowVol 0.74% -26.62% 12.81%
1015 DAS DAS DAS $12,645 $0.004694 2,693,688 LowVol 31.23%
1016 MRNG MorningStar MRNG $12,159 $0.000372 32,669,259 LowVol 0.75% 141.10% 154.49%
1017 VOLT Bitvolt VOLT $12,059 $0.000798 15,112,554 LowVol 0.69% -4.37% 41.29%
1018 P7C P7Coin P7C $11,241 $0.000319 35,220,238 LowVol 0.74% -19.23% 9.89%
1019 WBC WalletBuilder… WBC $8,999 $0.478596 18,802 LowVol 0.74% 135.35%
1020 ULA Ulatech ULA $8,677 $0.043480 199,561 LowVol -4.39% 816.95% 101.34%
1021 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,425 $0.035052 211,827 LowVol 2.96% 148.18% 89.25%
1022 CONX Concoin CONX $6,889 $0.009256 744,266 LowVol -14.90% 2.25% 29.14%
1023 AGLC AgrolifeCoin AGLC $6,020 $0.000798 7,544,949 LowVol 0.74% -84.06% -85.25%
1024 EBT Ebittree Coin EBT $4,843 $0.003830 1,264,511 LowVol 0.74% 53.04% 62.11%
1025 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,738 $0.002713 1,377,917 LowVol 0.74% 5.45% 86.80%
1026 LEX Lex4All LEX $3,124 $0.003124 1,000,000 LowVol 3.01% 21.41% 107.59%
1027 XNG Enigma XNG $3,051 $0.183523 16,627 LowVol -7.62% 7.02% 24.89%
1028 DGCS Digital Credits DGCS $1,860 $0.000319 5,826,388 LowVol -32.84% -19.23% 64.82%
1029 TOKEN SwapToken TOKEN $1,659 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol 1.68% 29.10% 9.11%
1030 ABN Abncoin ABN $1,134 $0.016756 67,700 LowVol 0.74% 20.35% 47.78%
1031 SOJ Sojourn SOJ $801 $0.001650 485,214 LowVol 0.76% 1.49% -38.91%
1032 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1033 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol 0.72%
1034 CALC CaliphCoin CALC $78 $0.000891 87,140 LowVol -25.38% -14.13%
1035 FDC Future Digita… FDC $75 $0.000027 2,753,201 LowVol 7.85% -66.00%
1036 FAL Falcoin FAL $63 $0.000319 196,766 LowVol 0.74% 15.29%
1037 APW AppleCoin APW $13 $0.000160 80,186 LowVol 0.69% 21.16% 64.82%
1038 ATMC ATMCoin ATMC $3.75 $9,418,930 -0.04% 8.39% 68.22%
1039 BCD Bitcoin Diamo… BCD $35.60 $8,016,250 0.50% -9.68% -24.14%
1040 CMT CyberMiles CMT $0.175887 $7,286,610 -0.44% -1.85%
1041 NULS Nuls NULS $0.921433 $6,984,370 10.02% 3.37% 99.44%
1042 AI POLY AI AI $16.89 $4,409,890 -4.65% -0.21% 12.94%
1043 ETN Electroneum ETN $0.087734 $4,070,380 2.39% 0.88% 110.42%
1044 ORME Ormeus Coin ORME $3.19 $3,891,020 0.36% 21.97% 17.94%
1045 CLUB ClubCoin CLUB $3.93 $3,827,720 9.14% 17.18% -32.88%
1046 GRX GOLD Reward T… GRX $4.80 $3,550,700 10.50% -16.14% 35.77%
1047 REC Regalcoin REC $31.56 $3,474,730 0.79% -32.71% -17.68%
1048 FRGC Fargocoin FRGC $10.97 $2,868,330 0.10% 6.51% 12.40%
1049 FRST FirstCoin FRST $16.48 $2,191,340 -1.00% 4.23% 10.68%
1050 BTE BitSerial BTE $7.16 $1,292,500 4.42% -8.51% 81.65%
1051 TSL Energo TSL $0.033817 $1,031,780 2.76% 5.61% 12.17%
1052 WC WINCOIN WC $0.901771 $748,859 0.18% -21.04% -1.58%
1053 LEND EthLend LEND $0.023566 $724,478 2.26% 8.73% 34.53%
1054 XIN Infinity Econ… XIN $0.030800 $696,055 2.96% -1.81% -13.31%
1055 STC Santa Coin STC $0.750051 $694,537 0.74% 15.23%
1056 BOT Bodhi BOT $0.429839 $679,118 1.09% -0.62% -0.36%
1057 LLT LLToken LLT $0.357595 $612,551 0.91% -18.61% 19.56%
1058 B2X SegWit2x [Fut… B2X $191.17 $611,148 -1.93% -6.77% -5.41%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.57 $523,112 2.18% -0.15% 71.56%
1060 CAPP Cappasity CAPP $0.025249 $491,728 -5.36% -31.20%
1061 ADK Aidos Kuneen ADK $28.69 $488,269 11.52% 12.67% -13.54%
1062 XYLO XYLO XYLO $5.11 $424,005 39.08% -57.51%
1063 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003669 $330,165 -14.20% 50.20% 86.53%
1064 RYZ ANRYZE RYZ $0.021051 $272,855 12.06% 11.58% 11.03%
1065 INF InfChain INF $0.012448 $263,783 0.74% -21.66% 64.60%
1066 THS TechShares THS $0.843785 $262,328 9.98% 3.02% 0.80%
1067 QBT Qbao QBT $0.217124 $239,974 0.22% -5.47%
1068 XID Sphre AIR XID $0.197850 $195,518 6.35% 2.72% 34.95%
1069 EAG EA Coin EAG $3.83 $194,055 0.74% 13.14% 15.86%
1070 ICX ICON ICX $1.66 $193,376 -5.59% -3.25% 26.58%
1071 XCPO Copico XCPO $0.021067 $189,914 0.20% -14.29% 3.82%
1072 BSR BitSoar BSR $0.203312 $184,658 -2.95% 4.37% 22.91%
1073 SUR Suretly SUR $2.52 $160,024 1.13% -23.60% -18.35%
1074 B3 B3Coin B3 $0.000060 $134,904 -0.19% -18.19% -33.34%
1075 MSD MSD MSD $0.009262 $101,206 -0.93% -11.69% -18.19%
1076 FOR FORCE FOR $0.012812 $96,417 -18.74% 5.06% 267.58%
1077 GBG Golos Gold GBG $0.131291 $96,001 1.41% -8.72% 36.60%
1078 BT2 BT2 [CST] BT2 $160.27 $95,306 -3.20% 5.29% 30.29%
1079 SKR Sakuracoin SKR $0.008118 $92,662 1.16% -47.77% 470.43%
1080 FRD Farad FRD $0.143242 $84,243 0.73% 30.15% 125.73%
1081 MKR Maker MKR $376.08 $83,463 1.13% 3.41% 8.51%
1082 DSR Desire DSR $0.240491 $67,808 13.15% -16.41% 8.78%
1083 BTCM BTCMoon BTCM $0.024823 $65,729 7.25% -33.22% 285.05%
1084 SEND Social Send SEND $0.105486 $65,046 -9.33% 32.79%
1085 UGT UG Token UGT $0.404809 $56,375 1.11% 0.66% -2.96%
1086 EVR Everus EVR $1.57 $54,450 19.90% 55.82% -26.96%
1087 AERM Aerium AERM $0.325477 $51,387 -24.65% -36.38% -77.63%
1088 BPL Blockpool BPL $0.215280 $44,944 0.69% 22.08% 90.50%
1089 BT1 BT1 [CST] BT1 $17026.20 $42,719 -4.41% 30.05% 80.04%
1090 SPANK SpankChain SPANK $0.047441 $34,876 1.13% 9.73% 56.67%
1091 BOS BOScoin BOS $1.09 $34,676 0.74% -24.34% -4.04%
1092 HNC Huncoin HNC $0.003511 $30,677 0.74% 48.08% 102.13%
1093 VASH VPNCoin VASH $0.005905 $28,990 0.74% -3.75% 32.69%
1094 AKY Akuya Coin AKY $0.151606 $28,610 3.82% -6.89% 9.62%
1095 MAGE MagicCoin MAGE $43.11 $26,276 -12.93% -62.59%
1096 STEX STEX STEX $0.892313 $24,620 25.95% -6.44% 166.48%
1097 ERO Eroscoin ERO $0.135403 $23,358 0.62% 20.65%
1098 GLS GlassCoin GLS $1.04 $21,592 0.74% -14.80% 26.74%
1099 UR UR UR $0.001434 $18,431 29.47% 13.83% 184.11%
1100 DEUS DeusCoin DEUS $0.165649 $18,103 0.74% -39.24% -51.78%
1101 BCDN BlockCDN BCDN $0.067712 $18,080 1.24% -12.26%
1102 MOTO Motocoin MOTO $0.015400 $17,565 -33.38% 238.00% 547.40%
1103 TCOIN T-coin TCOIN $0.000160 $16,828 0.69% -54.29% -17.59%
1104 COR CORION COR $0.743677 $15,953 0.74% -1.33% -11.13%
1105 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.105654 $15,616 0.74% 20.26% 69.38%
1106 EDRC EDRCoin EDRC $0.074606 $15,302 -17.90% 42.28% 43.40%
1107 WISH MyWish WISH $0.099200 $14,086 1.13% -7.40% -39.78%
1108 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.075607 $14,042 3.94% -3.76% -15.69%
1109 EFYT Ergo EFYT $15.57 $13,663 2.39% 27.46% 99.55%
1110 VIU Viuly VIU $0.010281 $12,939 1.38% 7.97% 185.34%
1111 PLX PlexCoin PLX $0.048264 $12,192 0.37% 27.98% -71.03%
1112 OXY Oxycoin OXY $0.104637 $11,328 0.75% -21.21% -30.79%
1113 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003509 $10,702 0.52% 19.12% 70.65%
1114 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.007116 $10,643 1.13% 1.64% 216.88%
1115 LKC LinkedCoin LKC $0.000319 $10,606 0.74% 21.16% 62.55%
1116 ETT EncryptoTel [… ETT $0.150247 $9,187 0.74% 36.08% 50.85%
1117 MCR Macro MCR $1.73 $8,852 0.74% 7.69% -12.41%
1118 BLX Blockchain Index BLX $3.11 $8,677 1.13% 0.55% 26.51%
1119 NUKO Nekonium NUKO $0.062238 $8,013 0.48%
1120 DGPT DigiPulse DGPT $2.16 $7,825 0.45% 61.16% 73.77%
1121 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006905 $7,691 -4.76% -7.94% 53.05%
1122 DFS DFSCoin DFS $0.007112 $7,418 -30.47% 2.37% -13.02%
1123 TER TerraNova TER $4.19 $7,291 7.95% 21.70% 122.52%
1124 PEC Peacecoin PEC $0.087453 $7,151 3.76% -10.48% 222.48%
1125 NEOG NEO GOLD NEOG $0.003147 $6,828 7.17% 8.52% 72.77%
1126 SISA SISA SISA $0.008609 $6,728 1.13% -36.60% -47.27%
1127 BON Bonpay BON $2.34 $6,701 9.52%
1128 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.047441 $6,685 1.13% 10.85% 90.87%
1129 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.245330 $6,259 1.43% -23.49% 33.72%
1130 SND Sand Coin SND $0.893059 $6,196 17.82% -3.51% 44.93%
1131 PNX Phantomx PNX $0.012995 $5,999 -3.17% -38.00% -30.40%
1132 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.158947 $5,736 0.74% 36.76% 117.04%
1133 ONG onG.social ONG $0.155694 $5,601 1.13% 0.65%
1134 MGC MergeCoin MGC $0.014203 $5,363 0.74% 7.76% 12.67%
1135 XRY Royalties XRY $0.000148 $5,300 1.01% 12.31% -99.44%
1136 BTU Bitcoin Unlim… BTU $89.48 $5,246 -3.81% -13.89% -36.77%
1137 WILD Wild Crypto WILD $0.116496 $4,951 1.10% 0.27% 11.11%
1138 DMC DynamicCoin DMC $0.002695 $4,656 2.45% -14.12% 95.57%
1139 WA WA Space WA $0.024895 $4,132 0.74% 12.38% 42.32%
1140 OX OX Fina OX $0.000174 $3,901 1.14% 3.81% 32.16%
1141 AIB Advanced Inte… AIB $0.009728 $3,760 0.69% -36.17% 149.95%
1142 ACC AdCoin ACC $0.127184 $3,370 9.36% 30.20% 49.18%
1143 ZBC Zilbercoin ZBC $0.041334 $3,195 0.73% 7.36% 21.91%
1144 SKC Skeincoin SKC $0.028247 $3,021 1.12% 44.45% 226.70%
1145 HYTV Hyper TV HYTV $0.005822 $2,998 1.13% 0.77% -1.60%
1146 IQT iQuant IQT $0.175352 $2,760 0.75% -3.09% 8.27%
1147 APC AlpaCoin APC $0.025701 $2,628 0.74% 3.93% -7.21%
1148 FLASH Flash FLASH $0.004954 $2,557 0.70% 12.17% 5.05%
1149 MCI Musiconomi MCI $0.058759 $2,547 28.55% 81.42% 29.25%
1150 ABC Alphabit ABC $25.53 $2,506 0.74% 21.14% 64.92%
1151 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.58 $2,435 1.14% 21.15% 5.68%
1152 XOT Internet of T… XOT $2390.58 $2,278 0.69% 13.43% 9.81%
1153 SHND StrongHands SHND $2.2e-08 $2,244 1.82% -12.21% -4.79%
1154 KARMA Karmacoin KARMA $0.000160 $2,133 1.12% 22.38% 66.71%
1155 EUSD eUSD EUSD $0.000207 $2,031 1.13% 7.49% 3.57%
1156 STU bitJob STU $0.031559 $1,975 0.78% 12.07% 4.44%
1157 DBG Digital Bulli… DBG $0.005266 $1,970 -12.51% -31.07% -3.02%
1158 FRN Francs FRN $0.041260 $1,836 -3.45% -10.82% 42.98%
1159 MINEX Minex MINEX $0.021436 $1,803 -0.28% -0.62% 29.06%
1160 BSN Bastonet BSN $0.000958 $1,748 -39.56% 21.08% 67.39%
1161 IBTC iBTC IBTC $0.007331 $1,679 1.16% 10.54% 27.44%
1162 HIGH High Gain HIGH $0.000479 $1,651 0.74% -34.60% -20.94%
1163 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000479 $1,633 0.74% 21.16% -5.06%
1164 GARY President Joh… GARY $0.135647 $1,622 0.74% -34.07% 2.14%
1165 VULC Vulcano VULC $0.012421 $1,494 0.74% 24.05% 46.53%
1166 MGC GulfCoin MGC $0.001755 $1,452 -8.88% -36.58% -34.35%
1167 BTBc Bitbase BTBc $0.004628 $1,379 -14.93% -23.62% 34.58%
1168 WIC Wi Coin WIC $0.002876 $1,364 1.12% 9.48% -10.79%
1169 ELC Elacoin ELC $0.107560 $1,183 1.12% 8.81% 42.71%
1170 DAY Chronologic DAY $2.91 $1,102 1.11% -28.78% -8.12%
1171 ASN Aseancoin ASN $0.006703 $1,050 0.74% -27.21% -59.14%
1172 BAT BatCoin BAT $0.000004 $1,033 24.31% 17.48% 113.89%
1173 TRIA Triaconta TRIA $8.19 $961 1.13% 0.92% 4.82%
1174 NAMO NamoCoin NAMO $0.000162 $884 1.03% 20.83% -0.33%
1175 FFC FireFlyCoin FFC $0.000160 $827 1.12% 21.16% 50.55%
1176 PAYP PayPeer PAYP $0.000160 $815 0.74% 21.16% 64.82%
1177 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001297 $815 -9.03% 3.00% 8.65%
1178 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004928 $778 0.76% 12.71% 53.98%
1179 BEST BestChain BEST $0.001449 $772 0.67% 24.80% 23.03%
1180 IRL IrishCoin IRL $0.003351 $765 0.69% 38.34% 73.67%
1181 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004854 $737 0.74% 8.64% -4.08%
1182 MAVRO Mavro MAVRO $0.028566 $720 0.74% -21.63% 73.42%
1183 INDIA India Coin INDIA $0.000160 $717 0.74% -59.61% -22.99%
1184 CASH Cash Poker Pro CASH $0.043129 $703 2.15% -24.85% 5.50%
1185 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005745 $671 1.14% 21.30% 53.31%
1186 SAK Sharkcoin SAK $0.002344 $640 -15.93% 4.56% 8.35%
1187 AXIOM Axiom AXIOM $0.024097 $553 0.74% 19.52% 61.14%
1188 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000798 $543 0.74% 51.45% 123.47%
1189 QBT Cubits QBT $0.003353 $541 0.35% 14.31% -39.50%
1190 9COIN 9COIN 9COIN $0.005426 $519 0.74% 78.99% 129.67%
1191 FAP FAPcoin FAP $0.011266 LowVol 0.97% -34.66% 76.98%
1192 DASHS Dashs DASHS $0.059047 LowVol 0.74% 0.96% 108.85%
1193 GMX GoldMaxCoin GMX $0.004104 LowVol 0.74% -61.96% 359.76%
1194 COUPE Coupecoin COUPE $0.000037 LowVol 0.87% 41.25% 672.82%
1195 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000618 LowVol 0.57% 1.56% 25.95%
1196 LDCN LandCoin LDCN $0.003211 LowVol 1.39% 125.76% 28.37%
1197 STARS StarCash Network STARS $0.326233 LowVol 54.54% 60.42% 75.04%
1198 MARX MarxCoin MARX $0.001170 LowVol 0.74% 10.81% 45.58%
1199 ZSE ZSEcoin ZSE $0.014682 LowVol 0.72% -5.42% 54.27%
1200 B2B B2B B2B $0.362279 LowVol 1.13% -13.62% -2.95%
1201 PRES President Trump PRES $0.006269 LowVol 0.78% 14.97% 95.42%
1202 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000160 LowVol 0.74% 21.16% -21.77%
1203 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000160 LowVol 0.75% 16.00% -9.05%
1204 NTC Natcoin NTC $0.168912 LowVol 0.78% 27.40% -23.76%
1205 PRN Protean PRN $0.000038 LowVol 0.57% -62.82% -18.43%
1206 DUB Dubstep DUB $0.002873 LowVol 0.74% 14.78%
1207 BXC Bitcedi BXC $0.004708 LowVol 1.42% 19.47% 111.77%
1208 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.3e-07 LowVol 1.13% 0.77% -14.86%
1209 POKE PokeCoin POKE $0.000160 LowVol 0.74% 65.90%
1210 RICHX RichCoin RICHX $0.008458 LowVol 0.74% 12.66% 52.56%
1211 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001755 LowVol 0.74% -11.19% 37.26%
1212 GRN Granite GRN $0.012607 LowVol 0.74% -25.29% 65.43%
1213 RCN Rcoin RCN $0.000160 LowVol 0.74% 20.61% 64.82%
1214 HAT Hawala.Today HAT $0.194078 LowVol 1.13% 9.17% 13.55%
1215 CYDER Cyder CYDER $0.000160 LowVol 0.74% -39.42% -17.59%
1216 GAIN UGAIN GAIN $0.001915 LowVol 0.69% 12.16% 320.21%
1217 WOW Wowcoin WOW $0.000157 LowVol 0.94% -40.12% 33.55%
1218 MAGN Magnetcoin MAGN $1.06 LowVol 15.02% 38.33% 142.14%
1219 EVC EventChain EVC $0.064693 LowVol 1.13% 0.77% -43.16%
1220 VOYA Voyacoin VOYA $3.11 LowVol -7.18% 9.52% 106.91%
1221 TODAY TodayCoin TODAY $0.001117 LowVol 0.74% -14.72%
1222 XQN Quotient XQN $0.006543 LowVol 1.12% 12.86% 36.15%
1223 HDLB HODL Bucks HDLB $0.054738 LowVol 0.74% 14.17% 29.20%
1224 EGOLD eGold EGOLD $0.007332 LowVol 1.13% -14.44%
1225 PLC PlusCoin PLC $0.000535 LowVol 1.13% 1.60% -15.90%
1226 FUDD DimonCoin FUDD $0.001509 LowVol 1.13% 17.57% 66.79%
1227 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002394 LowVol 1.12% 29.81% 64.42%
1228 BUB Bubble BUB $0.017235 LowVol 0.74% -19.77% 74.15%
1229 BIT First Bitcoin BIT $0.009096 LowVol 0.74% -23.27% -19.89%
1230 ANI Animecoin ANI $0.000160 LowVol 1.14% -28.79% -3.53%
1231 DON Donationcoin DON $0.000479 LowVol 0.68% -27.29% -23.08%
1232 GBRC Global Busine… GBRC $0.000160 LowVol 0.74% -28.62% 61.74%
1233 ANTX Antimatter ANTX $0.000104 LowVol 0.29% 7.54%
1234 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 1.57% -5.53% 2.94%
1235 NBIT netBit NBIT $0.079473 LowVol 0.74% 443.92% 72.15%
1236 IPY Infinity Pay IPY $0.003019 LowVol 1.13% 41.11% -4.98%
1237 TCR TheCreed TCR $0.000479 LowVol 1.12% -9.13% 64.82%
1238 GAY GAY Money GAY $0.013847 LowVol 1.16% -24.02% 22.61%
1239 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 1.13% 0.77% 52.34%
1240 ACN Avoncoin ACN $0.000479 LowVol 0.74% 21.16% 23.62%
1241 HYPER Hyper HYPER $0.039896 LowVol 0.34% 18.41% 101.00%
1242 DISK DarkLisk DISK $0.000958 LowVol 0.74% 3.85% 39.33%
1243 X2 X2 X2 $0.000160 LowVol 0.74% 21.16% 13.41%
1244 GML GameLeagueCoin GML $0.013405 LowVol 1.12%
1245 BET BetaCoin BET $0.001596 LowVol 1.12% -31.46% -56.22%
1246 GUC GoldUnionCoin GUC $0.082984 LowVol 0.69% 20.00% -22.08%
1247 MONETA Moneta MONETA $0.000479 LowVol 0.69% -27.31% -17.57%
1248 PRIMU Primulon PRIMU $0.000217 LowVol 0.74% 10.16% 14.38%
1249 TEAM TeamUp TEAM $0.000319 LowVol 0.74% 66.68%
1250 EBIT eBIT EBIT $0.002156 LowVol 1.13% -36.22% 48.17%
1251 TIE TIES Network TIE $0.060401 LowVol 1.13% 0.09% -19.08%
1252 AV AvatarCoin AV $0.053302 LowVol 0.69% 21.16% 93.16%
1253 MBL MobileCash MBL $0.000479 LowVol 0.74% 11.99% 47.82%
1254 CYC Cycling Coin CYC $0.001755 LowVol 0.74% 10.94% -38.19%
1255 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005266 LowVol 0.74% -4.80% 23.62%
1256 PCN PeepCoin PCN $0.000051 LowVol 0.56% -52.84% -32.89%
1257 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000319 LowVol 0.74% 21.16% 9.88%
1258 FUTC FutCoin FUTC $0.003990 LowVol 0.74% 26.21% 142.41%
1259 PRM PrismChain PRM $0.002394 LowVol 1.12% 21.16% 106.03%
1260 QBC Quebecoin QBC $0.002713 LowVol 0.69% 21.16% 60.25%
1261 CME Cashme CME $0.000160 LowVol 0.74% 21.16% 64.82%
1262 UNC UNCoin UNC $0.000160 LowVol 1.12% 21.16% 64.85%
1263 FONZ Fonziecoin FONZ $0.001117 LowVol 0.74% 69.62% 64.66%
1264 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003351 LowVol 0.74% 11.32% 19.35%
1265 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.125594 LowVol 0.74% 21.16% 34.77%
1266 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 LowVol -7.28% -9.22% -97.25%
1267 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008386 LowVol 0.74% 2.06% 9.01%
1268 OPES Opescoin OPES $0.002553 LowVol 1.12% 46.51%
1269 TERA TeraCoin TERA $0.000160 LowVol 0.74%
1270 PI PiCoin PI $0.002394 LowVol 1.14% 23.62%
1271 TRICK TrickyCoin TRICK $0.014363 LowVol 1.14% 7.96% 55.61%
1272 QORA Qora QORA $0.290247 LowVol 0.69% 11.80% 62.52%
1273 RHFC RHFCoin RHFC $0.000638 LowVol 0.74% 21.01% -23.72%
1274 YES Yescoin YES $0.000102 LowVol 4.46% -12.05% 812.82%
1275 SHA SHACoin SHA $0.000958 LowVol 1.12% 20.48% 94.55%
1276 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.492799 LowVol 0.74% 53.11%
1277 TOP TopCoin TOP $0.000474 LowVol 3.96% 19.85% 25.86%
1278 HCC Happy Creator… HCC $0.000798 LowVol 0.74% 21.16% 113.92%
1279 VGC VegasCoin VGC $0.000159 LowVol 1.12% -11.95%
1280 CLINT Clinton CLINT $0.013086 LowVol 0.74% 22.65%
1281 XAU Xaucoin XAU $0.043567 LowVol 1.12% 22.05% 20.07%
1282 LEPEN LePen LEPEN $0.000082 LowVol 2.20% -23.16% -29.92%
1283 OMC Omicron OMC $0.169160 LowVol 0.74% 0.49%
1284 REGA Regacoin REGA $0.001755 LowVol 0.74% -21.69% 101.45%
1285 CC CyberCoin CC $0.000160 LowVol 0.74% 24.35%
1286 10MT 10M Token 10MT $0.002113 LowVol 1.13% 0.34% -67.17%
1287 WINK Wink WINK $0.000319 LowVol 0.74% -19.23%
1288 LTH LAthaan LTH $0.000958 LowVol 0.74% -9.19%
1289 ACES Aces ACES $0.000319 LowVol 1.12% 142.31% 229.64%
1290 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.058211 LowVol 3.01% 12.33% 77.29%
1291 BGR Bongger BGR $0.000163 LowVol 2.55% 8.90% 41.08%
1292 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.005266 LowVol 0.74% 19.43%
1293 SPORT SportsCoin SPORT $0.001117 LowVol 0.74% 15.37%
1294 XID International… XID $0.010852 LowVol 0.74% 19.27% 77.90%
1295 XDE2 XDE II XDE2 $2.35 LowVol 0.74% 21.90%
1296 UTA UtaCoin UTA $0.001915 LowVol 0.74% 3.85% 28.83%
1297 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004947 LowVol 0.74% 21.08% 50.28%
1298 DCRE DeltaCredits DCRE $0.241452 LowVol 0.74%
1299 OP Operand OP $0.001277 LowVol 0.74%
1300 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000129 LowVol 1.13% -24.21% -26.58%
1301 TELL Tellurion TELL $0.000595 LowVol 1.68% 314.94% 273.50%
1302 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000160 LowVol 0.74% 64.82%
1303 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol 2.73% -0.33% 6.69%
1304 KASHH KashhCoin KASHH $0.000002 LowVol 2.55% -98.50% -97.01%
1305 SYNC Sync SYNC $682.43 LowVol 7.87%
1306 SJCX Storjcoin X SJCX $0.281702 LowVol -13.31%
1307 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -59.64%
1308 EGG EggCoin EGG $0.055943 LowVol 12.24% 50.71%
1309 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -20.59%
1310 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol
1311 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol
1312 SFE SafeCoin SFE $0.000147 LowVol 11.75% 52.02%
1313 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003004 LowVol 8.49% -8.64%
1314 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 31.66%
1315 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 8.55%
1316 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol 36.02%
1317 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol -22.02%
1318 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 13.21%
1319 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -74.29%
1320 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1321 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 1.14% 248.11% 65.46%
1322 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 22.83%
1323 MEN PeopleCoin MEN $0.000158 LowVol -0.38% 19.87% 63.07%
1324 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 7.44%
1325 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 23.65% 68.21%
1326 FID BITFID FID $0.142654 LowVol 8.30% 53.42%
1327 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006202 LowVol 25.59%
1328 YEL Yellow Token YEL $0.006395 LowVol -2.02% 0.52%
1329 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00% 0.00%
1330 FC Facecoin FC $0.003480 -7.61%
1331 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -12.67%
1332 SWP Swapcoin SWP $0.085084 -0.22% -0.60% -10.03%
1333 FBL Faceblock FBL $0.001654 -2.97%
1334 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000493 -4.02% -98.58%

Quay lại phần 1

Phản hồi