Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 8/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 2h ngày 8/12/2017 (GMT +7) của 1334 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 8/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16738.50 trên tổng giá trị $279,973,791,875

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $430.98 trên tổng giá trị $41,457,526,724

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1348.29 trên tổng giá trị $22,708,658,593

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $3.75 trên tổng giá trị $10,409,591,068

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.227318 trên tổng giá trị $8,806,104,965

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng B3 B3Coin (B3) đang có giá hiện tại $0.000188 trên tổng giá trị đã biến động tăng 348.09% trong 1h qua

    + Đồng XP XP (XP) đang có giá hiện tại $0.000021 trên tổng giá trị $3,634,855 đã biến động tăng 119.36% trong 1h qua

    + Đồng VSX Vsync (VSX) đang có giá hiện tại $0.011423 trên tổng giá trị $1,130,499 đã biến động tăng 82.42% trong 1h qua

    + Đồng SWING Swing (SWING) đang có giá hiện tại $0.174565 trên tổng giá trị $483,775 đã biến động tăng 68.56% trong 1h qua

    + Đồng NTC Natcoin (NTC) đang có giá hiện tại $0.171716 trên tổng giá trị đã biến động tăng 54.03% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ULA Ulatech (ULA) đang có giá hiện tại $0.047232 trên tổng giá trị $9,426 đã biến động tăng 920.29% trong 24h qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000163 trên tổng giá trị đã biến động tăng 497.13% trong 24h qua

    + Đồng NBIT netBit (NBIT) đang có giá hiện tại $0.081109 trên tổng giá trị đã biến động tăng 468.95% trong 24h qua

    + Đồng MOTO Motocoin (MOTO) đang có giá hiện tại $0.023732 trên tổng giá trị đã biến động tăng 462.89% trong 24h qua

    + Đồng TELL Tellurion (TELL) đang có giá hiện tại $0.000598 trên tổng giá trị đã biến động tăng 343.89% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000042 trên tổng giá trị $217,703 đã biến động tăng 1443.87% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.001014 trên tổng giá trị $1,596,205 đã biến động tăng 1371.60% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.226725 trên tổng giá trị $17,143,698 đã biến động tăng 1316.36% trong 7 ngày qua

    + Đồng MOTO Motocoin (MOTO) đang có giá hiện tại $0.023732 trên tổng giá trị đã biến động tăng 900.74% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.011062 trên tổng giá trị đã biến động tăng 616.69% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 8/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 MEOW Kittehcoin MEOW $203,073 $0.000008 23,905,669,976 $3,146 0.08% -44.30% 6.02%
702 LEA LeaCoin LEA $201,906 $0.000642 314,509,891 $1,813 3.22% 21.97% 38.42%
703 BUN BunnyCoin BUN $199,250 $0.000002 102,318,618,406 $1,571 5.65% -2.76% -33.06%
704 CMPCO CampusCoin CMPCO $196,921 $0.000694 283,702,545 $3,213 3.43% -1.72% 47.61%
705 CJ Cryptojacks CJ $192,920 $0.000475 406,568,581 $1,403 5.31% 41.81% 60.92%
706 GP GoldPieces GP $188,018 $0.154093 1,220,161 $2,530 -10.75% 29.34% 70.77%
707 XLC LeviarCoin XLC $185,372 $0.018799 9,860,630 $3,178 1.00% -13.99% 28.25%
708 USDE USDe USDE $184,732 $0.000163 1,134,236,104 $610 3.34% 14.01% -8.21%
709 XCT C-Bit XCT $183,610 $0.001168 157,223,250 $504 2.90% 11.13% 83.32%
710 EMD Emerald Crypto EMD $183,576 $0.009603 19,117,129 $2,520 3.54% 5.60% -0.28%
711 HONEY Honey HONEY $180,137 $0.532568 338,242 $1,643 9.76% -15.09% 25.89%
712 PRC PRCoin PRC $177,067 $0.011238 15,756,200 $19,006 3.78% 10.79% 33.77%
713 LCP Litecoin Plus LCP $176,227 $0.239254 736,568 $5,174 3.28% 48.40% 135.16%
714 DBTC Debitcoin DBTC $175,895 $0.009772 17,999,629 $2,786 5.54% -5.87% 250.01%
715 KAYI Kayicoin KAYI $174,933 $0.000615 284,247,714 $1,492 18.69% -18.65% 86.81%
716 SPRTS Sprouts SPRTS $174,670 $1.3e-07 1,372,317,360,521 $527 0.77% -6.87% -28.24%
717 EMB EmberCoin EMB $171,689 $0.000002 92,192,822,723 $8,976 -0.77% -21.09% -48.22%
718 RED RedCoin RED $167,978 $0.002267 74,107,896 $1,006 3.01% 4.62% 25.67%
719 BTPL Bitcoin Planet BTPL $164,702 $0.029479 5,587,056 $1,117 3.78% -12.93% 64.33%
720 BXT BitTokens BXT $161,262 $0.287136 561,624 $2,459 3.59% -51.46% -64.69%
721 GPU GPU Coin GPU $157,087 $0.003881 40,477,042 $921 3.27% 18.26% 69.94%
722 COAL BitCoal COAL $154,366 $0.034304 4,500,000 $16,632 3.58% -24.22% -7.26%
723 CFD Confido CFD $150,704 $0.016745 9,000,000 $4,356 17.68% 33.01% 176.40%
724 ACP AnarchistsPrime ACP $146,762 $0.033394 4,394,874 $206,698 17.61% 30.43% 7.87%
725 BOST BoostCoin BOST $146,747 $0.012378 11,855,487 $1,117 3.54% 23.65% -21.34%
726 DRXNE DROXNE DRXNE $143,643 $0.002274 63,173,457 $1,380 20.69% 9.47% 13.97%
727 FXE FuturXe FXE $141,216 $0.599844 235,421 $2,820 2.81% 15.68% -63.81%
728 RUPX Rupaya RUPX $136,505 $0.022365 6,103,578 $568 3.78% -26.54% -5.90%
729 NRO Neuro NRO $135,604 $0.003583 37,845,260 $2,306 3.78% -3.54% 263.56%
730 MAR Marijuanacoin MAR $134,271 $0.088656 1,514,517 $2,035 4.45% -10.58% 48.84%
731 EBCH eBitcoinCash EBCH $130,069 $0.014008 9,285,500 $1,655 1.77% -16.44% 3.40%
732 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $127,551 $0.015884 8,030,000 $2,927 -1.68% 8.52% 8.81%
733 CRDNC Credence Coin CRDNC $125,694 $0.036681 3,426,705 $890,686 2.25% -34.01% -98.62%
734 VUC Virta Unique … VUC $121,947 $0.001983 61,490,825 $1,345 2.96% 9.14% 82.25%
735 WOMEN WomenCoin WOMEN $121,400 $0.002745 44,220,400 $3,630 3.78% 6.47% 25.24%
736 BITGOLD bitGold BITGOLD $120,512 $1339.48 89.9694 $3,079 -10.66% -17.24% -28.13%
737 JET Jetcoin JET $119,816 $0.024590 4,872,509 $2,496 3.78% -55.42% -51.61%
738 PXI Prime-XI PXI $119,104 $0.006666 17,867,080 $2,579 3.34% -11.87% 24.84%
739 EOT EOT Token EOT $117,226 $0.014190 8,260,903 $4,492 3.54% 38.36% 52.01%
740 CMT Comet CMT $116,879 $0.133908 872,830 $18,243 11.76% -10.49% 205.05%
741 ARG Argentum ARG $114,446 $0.013340 8,578,897 $538 3.55% -1.04% 57.44%
742 ALL Allion ALL $112,065 $0.018077 6,199,359 $3,562 41.93% 13.37% 64.14%
743 REE ReeCoin REE $110,219 $0.000043 2,560,000,000 $1,167 -27.86% -23.54% -1.48%
744 TAJ TajCoin TAJ $105,091 $0.013061 8,046,120 $1,164 4.97% 13.00% 60.36%
745 XCO X-Coin XCO $103,234 $0.008335 12,384,976 $4,912 -0.95% 26.16% 64.18%
746 CACH CacheCoin CACH $101,359 $0.024161 4,195,132 $1,093 11.37% -1.51% -16.10%
747 MST MustangCoin MST $98,933 $0.156951 630,343 $1,653 3.70% 15.44% -12.56%
748 QCN QuazarCoin QCN $98,453 $0.016287 6,044,911 $1,299 -9.27% -36.71% -24.34%
749 BITEUR bitEUR BITEUR $98,185 $1.20 81,899 $10,980 0.56% -3.81% -0.51%
750 ZMC ZetaMicron ZMC $97,777 $0.000163 600,344,291 $509 3.78% -16.89% 69.36%
751 CASH Cashcoin CASH $97,730 $0.002117 46,158,242 $1,089 11.95% 64.55% 100.16%
752 SOIL SOILcoin SOIL $96,474 $0.016919 5,702,048 $2,195 16.07% 47.40% 86.96%
753 WARP WARP WARP $93,470 $0.085343 1,095,224 $604 3.78% 26.66%
754 XBTS Beatcoin XBTS $90,971 $0.059665 1,524,686 $867 0.38% 128.99% 230.98%
755 ATX Artex Coin ATX $90,574 $0.004822 18,781,750 $953 3.78% 25.22% 35.83%
756 MAY Theresa May Coin MAY $88,705 $0.003547 25,009,400 $529 3.78% 8.68% -4.76%
757 KRONE Kronecoin KRONE $88,057 $0.023762 3,705,856 $3,835 -4.90% 65.29% 141.08%
758 LTCR Litecred LTCR $87,656 $0.002900 30,227,750 $6,325 -1.62% -10.26% 236.00%
759 SGR Sugar Exchange SGR $85,657 $0.024473 3,500,000 $749 3.75% -29.55% -22.50%
760 CRX Chronos CRX $84,403 $0.001145 73,729,962 $814 3.86% -10.83% 29.14%
761 $$$ Money $$$ $84,148 $0.001834 45,887,218 $1,479 3.04% 1.70% 39.06%
762 DRS Digital Rupees DRS $83,194 $0.000163 510,802,961 $2,267 3.78% -26.27% -9.40%
763 CXT Coinonat CXT $78,307 $0.009081 8,623,200 $987 3.99% 55.87% 62.49%
764 SPT Spots SPT $77,810 $0.003473 22,406,021 $633 3.11% -7.79% 36.68%
765 PULSE Pulse PULSE $72,195 $0.005049 14,298,972 $3,965 -10.61% 63.60% 86.78%
766 ICON Iconic ICON $67,209 $0.113357 592,894 $3,921 16.90% 3.73% 111.32%
767 KURT Kurrent KURT $64,830 $0.006536 9,919,485 $899 3.78% -9.62% 21.66%
768 BSC BowsCoin BSC $62,371 $0.011238 5,550,102 $7,968 3.34% -5.78% 27.26%
769 XCS CybCSec XCS $59,749 $0.005049 11,834,082 $1,167 3.59% 45.33% 68.05%
770 BENJI BenjiRolls BENJI $59,365 $0.002931 20,254,296 $543 2.95% 21.85% 72.81%
771 IMPS ImpulseCoin IMPS $59,353 $0.002932 20,245,510 $888 3.59% 19.99%
772 SFC Solarflarecoin SFC $57,050 $0.004051 14,083,450 $1,432 3.78% 9.55% 31.66%
773 EAGLE EagleCoin EAGLE $55,960 $0.026731 2,093,421 $1,555 1.85% -25.90% -62.14%
774 DIBC DIBCOIN DIBC $55,471 $0.011094 5,000,000 $882 -1.06% -10.12% 2.31%
775 ITZ Interzone ITZ $53,858 $0.029461 1,828,133 $2,532 -1.69% 42.40% 22.11%
776 VLTC Vault Coin VLTC $53,121 $0.001751 30,335,990 $3,064 7.18% 62.96% 52.82%
777 ERY Eryllium ERY $51,908 $0.009534 5,444,286 $4,962 -29.19% -7.67% 85.79%
778 RBT Rimbit RBT $48,456 $0.000420 115,499,623 $1,175 0.30% -28.22% -22.65%
779 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $46,357 $0.053561 865,502 $23,701 7.29% 70.55% 380.71%
780 MSCN Master Swiscoin MSCN $45,907 $0.001027 44,695,810 $1,849 4.09% -3.54% -9.69%
781 DIX Dix Asset DIX $43,183 $4.3e-07 100,000,000,000 $724 4.23% 63.46% 207.28%
782 LBTC LiteBitcoin LBTC $35,721 $0.011204 3,188,280 $68,157 4.88% 1.97% 313.14%
783 GRIM Grimcoin GRIM $32,537 $0.003151 10,324,802 $3,669 3.78% 14.51% 92.90%
784 CREVA CrevaCoin CREVA $29,266 $0.000804 36,390,750 $2,509 3.34% 4.01% 19.45%
785 CAB Cabbage CAB $22,232 $0.002117 10,499,996 $720 3.78% -21.64%
786 ELS Elysium ELS $21,526 $0.005375 4,005,012 $877 3.78% 7.17% 31.40%
787 LVPS LevoPlus LVPS $20,457 $0.013518 1,513,256 $3,729 3.78% 11.10% 181.15%
788 XRC Rawcoin XRC $19,318 $0.027405 704,882 $979 9.18% 7.07% 71.14%
789 TSTR Tristar Coin TSTR $18,015 $0.003583 5,027,857 $541 3.78% -15.56% -43.58%
790 GSR GeyserCoin GSR $14,128 $0.301470 46,864 $1,902 -1.49% 46.99% 493.42%
791 HMC HarmonyCoin HMC $7,545 $0.013443 561,235 $10,274 3.79% 17.03% 24.09%
792 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,878 $0.000747 9,210,573 $683 3.78% -0.19% 11.41%
793 NANOX Project-X NANOX $4,691 $59935.70 0.078264 $768 3.78% 0.55% -4.11%
794 XNG Enigma XNG $3,537 $0.212707 16,627 $547 2.99% 39.02% 47.44%
795 DMB Digital Money… DMB $755 $0.001792 421,300 $1,493 3.78% 74.17% 70.51%
796 UNITY SuperNET UNITY $56,699,168 $69.48 816,061 LowVol 4.23% 37.97% 37.87%
797 ECN E-coin ECN $13,325,180 $2.84 4,699,593 LowVol 2.26% 13.72% 163.32%
798 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
799 ETT EncryptoTel [… ETT $11,161,495 $0.179644 62,131,190 LowVol 3.78% 19.48% 51.04%
800 NVST NVO NVST $6,667,560 $0.444504 15,000,000 LowVol 5.56% -23.39% 38.69%
801 PGL Prospectors Gold PGL $5,326,049 $0.082574 64,500,000 LowVol 26.66% 42.66%
802 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -1.51% 429.83%
803 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $3,119,368 $0.088365 35,300,866 LowVol 5.56% -8.88% 9.40%
804 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,774,224 $0.457335 6,066,064 LowVol 3.54% 2.83% 105.30%
805 ESP Espers ESP $2,575,201 $0.000124 20,806,843,384 LowVol 8.17% 51.61% 36.17%
806 HTC HitCoin HTC $1,790,959 $0.000163 10,996,318,099 LowVol 3.78%
807 ITT Intelligent T… ITT $1,694,635 $0.172959 9,797,899 LowVol 1.77% -2.82% -25.42%
808 LNK Link Platform LNK $1,340,276 $28.21 47,503 LowVol 1.80% -0.96% 21.50%
809 AHT Bowhead AHT $1,309,464 $0.163683 8,000,000 LowVol 3.78% -15.63% 8.75%
810 SDC ShadowCash SDC $1,252,900 $0.187136 6,695,133 LowVol 3.59% 26.58% 53.73%
811 METAL MetalCoin METAL $1,194,200 $0.015524 76,925,527 LowVol 1.75% 28.46% 69.90%
812 MAO Mao Zedong MAO $1,136,950 $0.182576 6,227,270 LowVol 3.78% 16.96% 81.63%
813 TALK BTCtalkcoin TALK $1,036,868 $0.015881 65,290,635 LowVol 3.64% 20.82% 132.59%
814 HBN HoboNickels HBN $933,376 $0.015635 59,696,358 LowVol 3.54% 26.53% 40.63%
815 VAL Valorbit VAL $866,150 $0.000163 5,318,078,342 LowVol 3.54% 26.58% 73.79%
816 V Version V $687,481 $0.001466 468,924,296 LowVol 3.62% 21.41% 31.77%
817 RIYA Etheriya RIYA $668,637 $0.422778 1,581,531 LowVol 3.22% 2.67% 41.08%
818 CARBON Carboncoin CARBON $650,706 $0.000042 15,392,009,451 LowVol 6.25% -39.81% 12.50%
819 OTX Octanox OTX $595,285 $0.070033 8,500,001 LowVol 3.78% 43.32% 107.65%
820 CASINO Casino CASINO $576,170 $0.576170 1,000,000 LowVol 7.81% 20.91% -46.13%
821 AU AurumCoin AU $553,746 $1.87 296,216 LowVol 3.78% 26.18% 55.62%
822 GIM Gimli GIM $539,969 $0.006750 80,000,000 LowVol 1.77% -2.82% -28.34%
823 BBT BitBoost BBT $533,385 $0.109685 4,862,878 LowVol 1.77% -2.82% 15.59%
824 CFT CryptoForecast CFT $531,880 $0.011563 46,000,000 LowVol 3.78% 25.05% 47.40%
825 ITI iTicoin ITI $524,813 $16.40 32,000 LowVol 3.52% 16.05% -12.42%
826 GOOD Goodomy GOOD $503,173 $0.001140 441,349,000 LowVol 3.78% -19.40% -6.44%
827 GLC GlobalCoin GLC $498,873 $0.007655 65,171,010 LowVol 3.54% 32.20% 64.59%
828 CHESS ChessCoin CHESS $482,322 $0.008926 54,032,769 LowVol 3.68% 12.85% 12.75%
829 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 7.28%
830 SLG Sterlingcoin SLG $469,126 $0.111518 4,206,730 LowVol -3.98% 8.02% 37.34%
831 SPEX SproutsExtreme SPEX $466,882 $0.000163 2,866,607,586 LowVol 3.59%
832 STS Stress STS $460,214 $0.000814 565,134,332 LowVol 3.54% -10.83% 43.04%
833 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $430,013 $0.079217 5,428,300 LowVol 1.95% -1.41% 48.39%
834 WAY WayGuide WAY $422,272 $0.004221 100,040,708 LowVol 2.58% 46.31%
835 NYAN Nyancoin NYAN $411,814 $0.001292 318,712,181 LowVol 3.57% -1.74% 67.66%
836 PR Prototanium PR $408,929 $2.09 195,917 LowVol 3.82% 39.70% 73.38%
837 CUBE DigiCube CUBE $395,629 $0.000163 2,429,126,009 LowVol 3.78% 25.15% 69.40%
838 FLY Flycoin FLY $389,997 $1.85 210,806 LowVol 3.78%
839 AMBER AmberCoin AMBER $377,216 $0.008632 43,699,481 LowVol 3.34% 24.18% -0.57%
840 STV Sativacoin STV $369,399 $0.052126 7,086,634 LowVol 3.55% 13.83% 107.15%
841 FUCK FuckToken FUCK $357,966 $0.006965 51,392,878 LowVol -3.41% -30.44%
842 HAL Halcyon HAL $337,009 $0.063519 5,305,654 LowVol 3.78% 102.31% 171.49%
843 888 OctoCoin 888 $335,663 $0.006657 50,419,940 LowVol -18.30% 14.94% 59.19%
844 YAC Yacoin YAC $331,811 $0.002769 119,840,543 LowVol 3.54% 34.49% 91.91%
845 BIGUP BigUp BIGUP $328,105 $0.000155 2,118,639,312 LowVol 0.71% 3.96% 36.31%
846 MAD SatoshiMadness MAD $325,849 $0.000163 2,000,683,485 LowVol 3.78% 62.93%
847 Q2C QubitCoin Q2C $323,402 $0.001303 248,207,904 LowVol 3.54% 68.77% 11.87%
848 SH Shilling SH $309,502 $0.007818 39,589,925 LowVol 3.34% -6.46% 255.96%
849 FUNK The Cypherfunks FUNK $308,439 $0.000007 46,294,744,999 LowVol 0.51% -10.16% 61.23%
850 MNM Mineum MNM $299,935 $0.031785 9,436,367 LowVol 3.64% 44.95% 235.21%
851 J Joincoin J $299,474 $0.122314 2,448,402 LowVol 3.59% 2.56% 50.97%
852 SHDW Shadow Token SHDW $294,770 $0.042110 7,000,000 LowVol -5.87% 86.27% 11.70%
853 WMC WMCoin WMC $294,763 $0.025570 11,527,489 LowVol 3.78%
854 WYV Wyvern WYV $292,796 $0.165312 1,771,173 LowVol 3.78% 27.22% 56.98%
855 LOT LottoCoin LOT $277,452 $0.000019 14,491,014,421 LowVol 15.45% 1.81% 23.94%
856 EVO Evotion EVO $275,930 $0.087059 3,169,448 LowVol 3.54% -0.14% 54.09%
857 SPACE SpaceCoin SPACE $272,865 $0.013009 20,974,937 LowVol 6.10% 19.86% 105.24%
858 I0C I0Coin I0C $253,097 $0.012061 20,985,285 LowVol 3.55% -1.71% 44.68%
859 ANTI AntiBitcoin ANTI $247,474 $0.014170 17,465,159 LowVol 3.34% 44.90% 87.59%
860 PHS Philosopher S… PHS $246,846 $0.041043 6,014,340 LowVol 3.54% 26.49% 54.43%
861 GAIA GAIA GAIA $241,734 $0.010030 24,101,381 LowVol 5.24% -6.12% 11.49%
862 CORG CorgiCoin CORG $235,022 $0.000188 1,251,855,418 LowVol 3.33% -26.44% 58.09%
863 ARI Aricoin ARI $227,859 $0.001625 140,262,505 LowVol 3.13% 21.03% 71.09%
864 FRK Franko FRK $227,541 $0.244466 930,767 LowVol 3.54% -29.11% 93.77%
865 GRT Grantcoin GRT $224,894 $0.005212 43,151,016 LowVol 1.24% 9.03% 34.13%
866 HMP HempCoin HMP $220,955 $0.000163 1,356,645,470 LowVol 3.78% 26.66% 69.36%
867 XRE RevolverCoin XRE $218,175 $0.009772 22,326,316 LowVol 3.34% 18.85% 58.06%
868 VTA Virtacoin VTA $217,703 $0.000042 5,201,310,113 LowVol 0.70% -34.33% 1443.87%
869 KED Darsek KED $208,227 $0.014658 14,205,488 LowVol 3.78% 25.20% 23.17%
870 XRA Ratecoin XRA $207,470 $0.001807 114,844,548 LowVol 11.87% 16.92% 52.47%
871 CNNC Cannation CNNC $207,169 $0.083641 2,476,893 LowVol 1.20% 20.13% 92.54%
872 FIRE Firecoin FIRE $205,161 $2.08 98,412 LowVol
873 OHM OHM OHM $203,827 $0.006840 29,797,129 LowVol 3.78% 26.66%
874 TEK TEKcoin TEK $202,258 $0.000143 1,414,054,562 LowVol 1.82% 11.39% 50.08%
875 CYP Cypher CYP $200,084 $0.031434 6,365,285 LowVol 3.78% -9.80%
876 ICE iDice ICE $192,193 $0.122337 1,571,013 LowVol 1.77% -16.53% 152.66%
877 VC VirtualCoin VC $188,503 $0.018730 10,064,287 LowVol 3.78% 24.41% 54.28%
878 IMS Independent M… IMS $185,514 $0.034553 5,368,934 LowVol 9.10% 128.62% 231.42%
879 DLC Dollarcoin DLC $185,400 $0.020359 9,106,714 LowVol 3.78% 23.69% 65.92%
880 ISL IslaCoin ISL $179,724 $0.118731 1,513,704 LowVol 3.78% 25.74%
881 DRM Dreamcoin DRM $171,158 $0.069871 2,449,632 LowVol 3.34% 25.07% 150.54%
882 EUC Eurocoin EUC $171,110 $0.013781 12,416,554 LowVol 3.40% 18.57% 39.34%
883 ARCO AquariusCoin ARCO $171,053 $0.114638 1,492,114 LowVol 3.34% 26.85% 59.00%
884 PX PX PX $158,552 $0.001655 95,814,721 LowVol 22.16%
885 SLING Sling SLING $152,254 $0.141751 1,074,095 LowVol 19.35% 61.21%
886 MARS Marscoin MARS $150,302 $0.005315 28,279,074 LowVol 2.85% 19.65% 48.23%
887 VEC2 VectorAI VEC2 $148,929 $0.008958 16,625,702 LowVol 3.78% 83.73% 151.65%
888 MNC Mincoin MNC $147,595 $0.036645 4,027,669 LowVol 3.54% -16.24% -20.66%
889 UNITS GameUnits UNITS $146,801 $0.042269 3,472,983 LowVol 3.79% 35.46% 48.54%
890 BUMBA BumbaCoin BUMBA $146,358 $0.006515 22,465,626 LowVol 3.78% 5.44% 64.03%
891 SCORE Scorecoin SCORE $145,542 $0.004796 30,346,591 LowVol 3.15% -0.43% 44.59%
892 CTO Crypto CTO $145,301 $0.011889 12,221,020 LowVol 3.54% 26.66% 1.53%
893 QTL Quatloo QTL $144,565 $0.018729 7,718,883 LowVol 6.93% 67.06% 82.95%
894 SOON SoonCoin SOON $140,013 $0.011235 12,462,620 LowVol 3.78% 24.81% 74.04%
895 BTQ BitQuark BTQ $139,039 $0.015310 9,081,731 LowVol 3.34% 73.19% 88.36%
896 BIP BipCoin BIP $135,927 $0.083531 1,627,261 LowVol 3.71% -1.16% 109.57%
897 PHO Photon PHO $135,754 $0.000007 20,522,520,220 LowVol 16.66% 0.65% 98.75%
898 NEVA NevaCoin NEVA $135,041 $0.054758 2,466,125 LowVol 3.39% 27.95% 39.81%
899 XCRE Creatio XCRE $132,401 $0.006452 20,520,514 LowVol 4.24% -10.30% 42.46%
900 TSE Tattoocoin (S… TSE $132,340 $0.001464 90,421,856 LowVol 3.78% 12.99% 51.95%
901 URO Uro URO $131,547 $0.108959 1,207,310 LowVol 3.78% 46.00% 94.12%
902 XPY PayCoin XPY $131,346 $0.011107 11,826,066 LowVol 3.62% -12.13% 14.10%
903 CAGE CageCoin CAGE $129,655 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 2.63% -10.46% -97.04%
904 FLAX Flaxscript FLAX $128,300 $0.022972 5,585,040 LowVol 3.29% 5.23% 0.96%
905 COXST CoExistCoin COXST $125,064 $0.004615 27,100,000 LowVol 3.55% 8.68% 219.47%
906 SCRT SecretCoin SCRT $115,704 $0.027362 4,228,672 LowVol 3.34% 25.06%
907 CNC CHNCoin CNC $112,022 $0.002280 49,129,191 LowVol 3.54% 15.92% 416.77%
908 SLM Slimcoin SLM $109,242 $0.007313 14,937,439 LowVol 13.67% 33.40%
909 GCC GuccioneCoin GCC $109,028 $0.005375 20,285,537 LowVol 3.34% 9.26% 76.41%
910 CON PayCon CON $108,810 $0.004722 23,042,604 LowVol 3.34% 19.94% 0.06%
911 611 SixEleven 611 $108,115 $0.250670 431,303 LowVol 3.82% 11.10% 65.43%
912 HXX Hexx HXX $107,908 $0.072645 1,485,414 LowVol 4.08% 16.11% 87.03%
913 BITZ Bitz BITZ $106,031 $0.053258 1,990,891 LowVol 3.54% -9.17% 46.41%
914 CF Californium CF $105,796 $0.043975 2,405,845 LowVol 3.78% 13.99% 76.19%
915 BSTAR Blackstar BSTAR $102,737 $0.000163 630,795,971 LowVol 3.78% 62.28%
916 BAS BitAsean BAS $101,244 $0.020249 5,000,000 LowVol 1.77% -3.46% 24.91%
917 BVC BeaverCoin BVC $100,968 $0.032411 3,115,258 LowVol 1.57% 29.28% 61.94%
918 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 -0.50%
919 RPC RonPaulCoin RPC $95,475 $0.106459 896,822 LowVol 3.55% 20.69% 67.65%
920 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $94,686 $0.001188 79,719,140 LowVol 3.78% 3.65% 33.17%
921 ICOB ICOBID ICOB $92,222 $0.000864 106,701,874 LowVol 3.03% 27.99% 57.66%
922 ADCN Asiadigicoin ADCN $88,900 $0.003566 24,931,054 LowVol 0.00% 16.04% 51.09%
923 JWL Jewels JWL $88,748 $0.004397 20,181,636 LowVol 3.78% 18.19% 38.57%
924 POP PopularCoin POP $85,962 $0.000025 3,372,875,244 LowVol 3.44% -0.55% 34.19%
925 PONZI PonziCoin PONZI $83,865 $0.097393 861,099 LowVol 15.99%
926 JIN Jin Coin JIN $83,408 $0.008469 9,848,485 LowVol -10.06% -49.37% -34.76%
927 MCRN MACRON MCRN $83,077 $0.000207 401,421,401 LowVol 3.76% 35.55% 7.29%
928 GPL Gold Pressed … GPL $82,165 $0.320299 256,527 LowVol 2.24% 3.48% 46.13%
929 EGAS ETHGAS EGAS $81,414 $0.008015 10,157,540 LowVol 1.10% -5.51% 107.87%
930 ARB ARbit ARB $81,264 $0.010367 7,838,825 LowVol 3.82% 37.22%
931 EMP EMoneyPower EMP $77,916 $0.008469 9,200,000 LowVol 3.78% -29.93%
932 BLRY BillaryCoin BLRY $77,619 $0.008632 8,991,952 LowVol 3.78% 21.26% 11.28%
933 AMMO Ammo Rewards AMMO $76,005 $0.000977 77,777,777 LowVol 3.78% 8.56% 65.17%
934 MND MindCoin MND $73,564 $0.005863 12,546,625 LowVol 3.78% 6.88% 65.42%
935 MRJA GanjaCoin MRJA $72,725 $0.016336 4,451,920 LowVol -64.26% -84.12% -16.85%
936 BRAIN Braincoin BRAIN $70,695 $0.007003 10,094,424 LowVol -15.80% 23.78% 22.02%
937 PRX Printerium PRX $70,503 $0.005964 11,821,728 LowVol 3.78% -25.91% 210.08%
938 EGO EGO EGO $68,405 $0.001140 60,000,001 LowVol 3.78% 47.77% 97.59%
939 300 300 Token 300 $68,404 $228.01 300 LowVol 3.78% 26.55% 6.45%
940 CWXT CryptoWorldX … CWXT $68,019 $0.001141 59,630,200 LowVol 3.76% 26.59% 56.80%
941 VIP VIP Tokens VIP $67,957 $0.000814 83,450,403 LowVol 3.54% 26.58% 67.47%
942 CPN CompuCoin CPN $67,475 $0.003440 19,615,019 LowVol 3.38% -1.11% 6.30%
943 DPAY DPAY DPAY $64,774 $0.000814 79,541,001 LowVol 3.78% 42.32% 85.29%
944 GLT GlobalToken GLT $64,032 $0.002443 26,210,100 LowVol 3.78% 5.19% 4.75%
945 FUZZ FuzzBalls FUZZ $63,745 $0.013198 4,829,945 LowVol 3.78% 69.47% 110.32%
946 TAGR TAGRcoin TAGR $62,981 $0.001629 38,669,634 LowVol 3.78% 91.75%
947 EXN ExchangeN EXN $62,825 $0.012319 5,100,000 LowVol 2.72% -4.20% 89.39%
948 CRT CRTCoin CRT $61,971 $0.781770 79,270 LowVol 3.54% 26.58% 69.36%
949 STEPS Steps STEPS $60,669 $0.003257 18,625,017 LowVol 3.78% -9.59% 38.35%
950 ORLY Orlycoin ORLY $59,686 $0.001629 36,646,779 LowVol 3.78% 5.55%
951 BRAT BRAT BRAT $55,818 $0.000349 160,000,000 LowVol 4.37% 46.98% 66.76%
952 BIOS BiosCrypto BIOS $54,259 $0.002606 20,821,709 LowVol 3.59% 26.66% 67.62%
953 G3N G3N G3N $54,190 $0.007166 7,561,891 LowVol 3.54% 19.41% 66.48%
954 KIC KibiCoin KIC $50,871 $0.003460 14,701,000 LowVol 1.72% 6.74% -46.57%
955 PIE PIECoin PIE $50,803 $0.003746 13,561,936 LowVol 3.78% -14.32% 69.26%
956 FLVR FlavorCoin FLVR $49,786 $0.002382 20,898,106 LowVol 15.79% 68.16%
957 DLISK DAPPSTER DLISK $48,861 $0.000489 100,000,000 LowVol 3.78% 26.53%
958 DES Destiny DES $47,427 $0.029642 1,600,000 LowVol 3.78% 38.01% 117.31%
959 SONG SongCoin SONG $47,425 $0.001456 32,565,300 LowVol 3.75% 3.80% 28.28%
960 CESC CryptoEscudo CESC $46,940 $0.000326 144,105,100 LowVol 3.78% 21.55% -13.55%
961 SLEVIN Slevin SLEVIN $45,603 $0.000651 70,000,000 LowVol 31.04% 1.33% 38.35%
962 BOAT BOAT BOAT $45,312 $0.002443 18,547,845 LowVol -12.63% 42.42% 61.11%
963 OFF Cthulhu Offer… OFF $45,271 $0.017264 2,622,273 LowVol 3.34% 29.20%
964 TOR Torcoin TOR $44,445 $0.140570 316,179 LowVol -9.39% 13.64% -25.99%
965 PEX PosEx PEX $43,552 $0.017753 2,453,240 LowVol 3.59% 26.58% 73.71%
966 LUNA Luna Coin LUNA $42,565 $0.025997 1,637,292 LowVol 3.59% 35.33% 21.99%
967 UET Useless Ether… UET $41,824 $0.010546 3,965,716 LowVol 10.62% -6.29% 25.84%
968 GBT GameBet Coin GBT $41,556 $0.001954 21,262,780 LowVol 3.78% -11.12% 19.01%
969 BLZ BlazeCoin BLZ $41,405 $0.000068 608,557,394 LowVol 0.76% -7.17% 17.41%
970 VRS Veros VRS $40,460 $0.000083 486,609,040 LowVol 21.40% -22.51% 532.15%
971 HVCO High Voltage HVCO $40,153 $0.026873 1,494,171 LowVol 3.78% 28.85% 74.66%
972 PLACO PlayerCoin PLACO $40,040 $0.001140 35,120,000 LowVol 3.78% 18.99% 105.73%
973 ZYD Zayedcoin ZYD $39,660 $0.006352 6,243,840 LowVol 6.51% 2.91% 49.62%
974 KNC KingN Coin KNC $39,243 $19.54 2,008 LowVol 3.78% 26.65% 10.48%
975 PLNC PLNcoin PLNC $38,967 $0.002280 17,089,600 LowVol 11.51% 70.78%
976 WORM HealthyWormCoin WORM $36,029 $0.000323 111,484,578 LowVol 25.66% -42.88%
977 LIR LetItRide LIR $35,463 $0.000977 36,289,827 LowVol 3.59% 8.49% 46.56%
978 WBB Wild Beast Block WBB $35,385 $0.211241 167,510 LowVol 3.46% 15.86% 64.44%
979 NTWK Network Token NTWK $34,962 $0.002996 11,671,310 LowVol 1.77% 9.53% -42.69%
980 BNX BnrtxCoin BNX $34,542 $0.001302 26,522,501 LowVol 4.01% 26.63% 43.69%
981 JOBS JobsCoin JOBS $34,534 $0.000326 106,019,270 LowVol 3.78% 26.66% 57.58%
982 JS JavaScript Token JS $33,714 $0.004219 7,991,996 LowVol 1.77% -11.66% 220.01%
983 MILO MiloCoin MILO $33,390 $0.003095 10,789,954 LowVol 19.30% 38.84% 36.54%
984 RIDE Ride My Car RIDE $32,990 $0.000326 101,276,976 LowVol 3.78% -15.56% 69.40%
985 CRTM Corethum CRTM $31,639 $0.012656 2,500,000 LowVol 1.22% -3.87% 195.69%
986 IMX Impact IMX $30,798 $0.000281 109,509,099 LowVol 1.84% -27.14% 77.87%
987 ALTC Antilitecoin ALTC $30,795 $0.000977 31,512,613 LowVol 3.59% 2.48% 69.36%
988 SDP SydPak SDP $30,630 $0.191696 159,785 LowVol 3.78% 25.80% 69.22%
989 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
990 EREAL eREAL EREAL $29,444 $0.000430 68,427,562 LowVol 1.77% -2.82% -14.40%
991 OS76 OsmiumCoin OS76 $29,413 $0.032899 894,026 LowVol -21.77% -5.34% 20.15%
992 AGLC AgrolifeCoin AGLC $28,244 $0.003746 7,539,825 LowVol 3.54% -23.42% -29.41%
993 VPRC VapersCoin VPRC $27,735 $0.000036 780,124,964 LowVol 4.39% -54.59% 52.92%
994 ZNE Zonecoin ZNE $27,334 $0.010587 2,581,970 LowVol 3.34% -13.43% 13.44%
995 IBANK iBank IBANK $26,539 $0.005863 4,526,324 LowVol 3.78% -12.30% 173.74%
996 SCS Speedcash SCS $26,269 $0.100327 261,831 LowVol 3.78%
997 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,904 $0.034365 753,776 LowVol -4.79% -5.90% 18.21%
998 BIOB BioBar BIOB $25,679 $0.028991 885,756 LowVol 3.78% 26.09% 47.06%
999 TRADE Tradecoin TRADE $24,043 $0.003095 7,769,429 LowVol 3.78% 26.66% 101.12%
1000 ROOFS Roofs ROOFS $22,176 $0.000171 130,000,000 LowVol 8.24% -15.91% -14.69%
1001 SANDG Save and Gain SANDG $21,464 $0.007003 3,064,800 LowVol 3.78% 26.66% 96.83%
1002 GEERT GeertCoin GEERT $19,840 $0.003897 5,091,200 LowVol 18.47% 42.46% 108.17%
1003 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $19,837 $0.001466 13,532,750 LowVol 3.78% -24.24% 79.44%
1004 XOC Xonecoin XOC $18,917 $0.045041 420,000 LowVol 11.12%
1005 GBC GBCGoldCoin GBC $17,599 $0.001549 11,361,817 LowVol 0.00% 36.14% 26.85%
1006 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 56.71%
1007 RSGP RSGPcoin RSGP $16,822 $9.74 1,727 LowVol 3.78% 13.69%
1008 MGM Magnum MGM $16,754 $0.004235 3,956,451 LowVol 3.78% 9.70% 12.91%
1009 NODC NodeCoin NODC $15,308 $0.009121 1,678,439 LowVol 3.78% 36.40% 127.09%
1010 SLFI Selfiecoin SLFI $14,783 $0.000137 107,829,281 LowVol 6.55% 42.57%
1011 ARGUS Argus ARGUS $14,011 $0.012201 1,148,324 LowVol 3.79% -20.84% 27.16%
1012 CCM100 CCMiner CCM100 $13,979 $0.004160 3,360,417 LowVol 6.95% 149.43% 65.92%
1013 SOCC SocialCoin SOCC $13,759 $0.009935 1,384,879 LowVol 3.78% 6.38%
1014 DAS DAS DAS $12,641 $0.004694 2,692,808 LowVol 33.72%
1015 MRNG MorningStar MRNG $12,407 $0.000380 32,667,713 LowVol 3.77% 200.43% 164.84%
1016 VOLT Bitvolt VOLT $12,307 $0.000814 15,112,554 LowVol -13.52% -4.94% 45.22%
1017 P7C P7Coin P7C $11,473 $0.000326 35,220,238 LowVol 3.59% -15.65% 12.91%
1018 ULA Ulatech ULA $9,426 $0.047232 199,561 LowVol 3.78% 920.29% 119.68%
1019 WBC WalletBuilder… WBC $9,184 $0.488443 18,802 LowVol 3.78% 126.06%
1020 CONX Concoin CONX $8,364 $0.011238 744,266 LowVol 3.78% 33.89% 57.65%
1021 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,533 $0.035561 211,827 LowVol 7.81% 45.98% 93.37%
1022 EBT Ebittree Coin EBT $4,943 $0.003909 1,264,511 LowVol 3.78% 59.99% 67.47%
1023 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,815 $0.002769 1,377,917 LowVol 3.78% 23.57% 91.94%
1024 LEX Lex4All LEX $3,169 $0.003169 1,000,000 LowVol 7.81% 20.91% 108.58%
1025 DGCS Digital Credits DGCS $2,847 $0.000489 5,826,388 LowVol 3.54% 26.66% 154.00%
1026 TOKEN SwapToken TOKEN $1,668 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol 4.10% 31.91% 15.66%
1027 ABN Abncoin ABN $1,213 $0.017916 67,700 LowVol 3.78% 31.31% 62.12%
1028 SOJ Sojourn SOJ $817 $0.001683 485,214 LowVol 5.98% -51.13% -36.45%
1029 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1030 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -0.74%
1031 CALC CaliphCoin CALC $78 $0.000891 87,140 LowVol -23.64% -13.54%
1032 FDC Future Digita… FDC $75 $0.000027 2,753,201 LowVol 9.69% -65.78%
1033 FAL Falcoin FAL $64 $0.000326 196,766 LowVol 3.78% 12.93%
1034 APW AppleCoin APW $13 $0.000163 80,127 LowVol 3.78% 26.66% 69.36%
1035 ATMC ATMCoin ATMC $3.74 $10,165,200 -0.03% 14.08% 70.47%
1036 BCD Bitcoin Diamo… BCD $35.72 $8,340,070 0.85% -13.99% -22.97%
1037 CMT CyberMiles CMT $0.178324 $7,607,570 1.21% -1.63%
1038 NULS Nuls NULS $0.849380 $6,466,320 -4.26% -1.05% 87.45%
1039 ETN Electroneum ETN $0.086588 $4,560,320 -3.14% -5.99% 110.72%
1040 AI POLY AI AI $18.68 $4,527,250 6.15% 12.05% 26.00%
1041 ORME Ormeus Coin ORME $3.27 $4,287,090 3.88% 27.64% 20.29%
1042 CLUB ClubCoin CLUB $3.74 $3,989,310 1.21% 4.00% -36.11%
1043 REC Regalcoin REC $32.75 $3,732,700 0.02% -29.62% -13.86%
1044 GRX GOLD Reward T… GRX $4.32 $3,668,810 5.06% -24.82% 24.13%
1045 FRGC Fargocoin FRGC $11.01 $2,857,230 0.54% 7.19% 12.63%
1046 FRST FirstCoin FRST $16.96 $2,102,780 3.16% 9.25% 14.66%
1047 BTE BitSerial BTE $6.79 $1,375,000 -2.92% -11.34% 72.14%
1048 TSL Energo TSL $0.033822 $1,056,490 1.54% 3.98% 12.32%
1049 WC WINCOIN WC $0.920229 $873,438 -3.04% -17.21% 1.11%
1050 XIN Infinity Econ… XIN $0.030294 $709,440 1.06% -0.34% -17.02%
1051 LEND EthLend LEND $0.023078 $702,784 1.12% 2.92% 34.64%
1052 STC Santa Coin STC $0.765483 $687,771 8.68%
1053 BOT Bodhi BOT $0.418125 $661,457 -0.33% -4.39% -2.58%
1054 B2X SegWit2x [Fut… B2X $195.02 $620,140 3.37% -4.51% -2.52%
1055 CAPP Cappasity CAPP $0.030265 $614,096 18.97%
1056 LLT LLToken LLT $0.375843 $608,425 6.31% -17.01% 26.19%
1057 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.52 $601,813 -1.40% 6.27% 70.80%
1058 ADK Aidos Kuneen ADK $23.63 $455,854 3.78% -8.10% -27.92%
1059 AION Aion AION $2.06 $451,237 -0.75% 14.40% 26.42%
1060 XYLO XYLO XYLO $4.07 $450,419 -27.06%
1061 THS TechShares THS $0.776311 $409,678 -10.98% 20.21% -7.07%
1062 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.004072 $336,652 10.31% 67.56% 103.42%
1063 INF InfChain INF $0.013518 $284,208 5.50% -12.44% 80.22%
1064 QBT Qbao QBT $0.211939 $235,242 1.42% -8.69%
1065 RYZ ANRYZE RYZ $0.021280 $214,451 1.65% 11.93% 6.38%
1066 VEE BLOCKv VEE $0.027420 $212,518 1.15% 25.30% 64.22%
1067 EAG EA Coin EAG $3.91 $198,048 3.78% 16.26% 17.79%
1068 XCPO Copico XCPO $0.020943 $194,879 -0.33% -15.21% 4.41%
1069 ICX ICON ICX $1.75 $191,495 3.33% 1.45% 34.24%
1070 BSR BitSoar BSR $0.231111 $188,471 3.34% 12.44% 43.83%
1071 XID Sphre AIR XID $0.187709 $159,843 1.36% -1.39% 29.11%
1072 SUR Suretly SUR $2.45 $156,696 1.87% -23.11% -18.66%
1073 FOR FORCE FOR $0.015751 $145,027 -4.06% 22.80% 368.17%
1074 SKR Sakuracoin SKR $0.011062 $144,724 17.13% -16.68% 616.69%
1075 MSD MSD MSD $0.009805 $105,636 -1.17% -7.27% -12.89%
1076 BT2 BT2 [CST] BT2 $165.90 $100,249 0.90% 7.84% 39.96%
1077 GBG Golos Gold GBG $0.136543 $98,926 -0.17% -1.64% 43.61%
1078 MKR Maker MKR $367.85 $94,237 1.63% -0.31% 7.79%
1079 FRD Farad FRD $0.152344 $85,867 6.27% 39.93% 141.49%
1080 DSR Desire DSR $0.250610 $71,200 0.08% -10.77% 14.83%
1081 BTCM BTCMoon BTCM $0.024585 $65,990 -1.56% -34.46% 282.17%
1082 BT1 BT1 [CST] BT1 $17862.60 $63,877 0.31% 40.38% 89.82%
1083 SEND Social Send SEND $0.125246 $61,462 12.86%
1084 UGT UG Token UGT $0.404173 $56,288 1.29% -1.25% -2.06%
1085 AERM Aerium AERM $0.646068 $52,925 18.42% 35.43% -56.15%
1086 EVR Everus EVR $1.38 $46,136 -5.53% 29.56% -38.27%
1087 BTU Bitcoin Unlim… BTU $90.43 $40,867 -2.96% -1.50% -34.81%
1088 BPL Blockpool BPL $0.187299 $39,101 3.78% 2.65% 65.53%
1089 AKY Akuya Coin AKY $0.146582 $36,584 -5.15% 3.07% 7.58%
1090 BOS BOScoin BOS $1.11 $35,395 0.58% -23.19% -3.12%
1091 STEX STEX STEX $0.694791 $34,286 -37.15% -28.37% 109.86%
1092 SPANK SpankChain SPANK $0.046192 $32,445 10.23% 2.44% 58.39%
1093 HNC Huncoin HNC $0.003746 $31,340 8.66% 77.58% 109.07%
1094 VASH VPNCoin VASH $0.006026 $30,826 4.77% -5.40% 36.23%
1095 B3 B3Coin B3 $0.000188 $27,143 348.09% 178.91% 103.69%
1096 GLS GlassCoin GLS $0.820858 $25,703 3.78% -35.77% 1.64%
1097 ERO Eroscoin ERO $0.130989 $23,525 0.88%
1098 COR CORION COR $0.830356 $18,358 5.83% 15.20% 1.40%
1099 DEUS DeusCoin DEUS $0.232902 $18,269 -17.37% -15.03% -31.41%
1100 TCOIN T-coin TCOIN $0.000163 $17,571 3.78% -43.87% -17.22%
1101 BCDN BlockCDN BCDN $0.065809 $17,022 1.77%
1102 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.107828 $15,937 3.78% 25.64% 72.70%
1103 EDRC EDRCoin EDRC $0.063479 $15,352 -1.83% 23.12% 28.34%
1104 NUKO Nekonium NUKO $0.063682 $14,603 3.65%
1105 UR UR UR $0.001139 $14,497 -22.60% -1.87% 113.95%
1106 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.006872 $14,470 -0.23% -15.56% 202.28%
1107 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.074845 $13,902 3.22% -7.03% -15.90%
1108 EFYT Ergo EFYT $15.48 $13,559 -1.63% 27.66% 105.51%
1109 MOTO Motocoin MOTO $0.023732 $13,270 18.26% 462.89% 900.74%
1110 WISH MyWish WISH $0.094469 $13,066 -10.64% -13.06% -43.58%
1111 PLX PlexCoin PLX $0.043973 $12,441 3.72% 14.41% -68.05%
1112 VIU Viuly VIU $0.010490 $12,243 0.98% 12.59% 196.79%
1113 OXY Oxycoin OXY $0.106611 $11,734 3.68% -11.87% -28.02%
1114 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003592 $10,998 0.41% 21.36% 74.51%
1115 LKC LinkedCoin LKC $0.000489 $10,668 3.78% 89.86% 148.54%
1116 MAGE MagicCoin MAGE $16.32 $10,422 -73.81%
1117 MCR Macro MCR $1.76 $9,953 3.89% 30.22% -9.33%
1118 DFS DFSCoin DFS $0.011126 $9,889 -5.71% 56.92% 43.92%
1119 ETT EncryptoTel [… ETT $0.153161 $9,515 8.41% 39.48% 61.39%
1120 TER TerraNova TER $3.65 $9,350 3.74% -2.90% 97.27%
1121 BLX Blockchain Index BLX $3.04 $8,487 1.77% -5.13% 24.63%
1122 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.007171 $7,704 1.77% -9.24% 53.09%
1123 PEC Peacecoin PEC $0.073617 $7,378 1.10% 1.08% 170.56%
1124 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002824 $7,247 1.99% -4.71% 55.02%
1125 SISA SISA SISA $0.010940 $6,909 3.28% -17.69% -33.51%
1126 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.273792 $6,786 3.34% -14.27% 44.80%
1127 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.046404 $6,539 4.94% 6.89% 85.38%
1128 SND Sand Coin SND $0.927104 $6,165 -11.61% 4.37% 44.02%
1129 PNX Phantomx PNX $0.013798 $6,060 3.88% -32.33% -25.00%
1130 DGPT DigiPulse DGPT $1.48 $5,998 3.79% 10.80% 20.08%
1131 DMC DynamicCoin DMC $0.003027 $5,933 3.12% -7.62% 119.79%
1132 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.162217 $5,854 31.18% 38.93% 141.56%
1133 ONG onG.social ONG $0.152288 $5,479 1.77% -3.09%
1134 MGC MergeCoin MGC $0.014495 $5,473 -2.59% 12.72% 15.95%
1135 XRY Royalties XRY $0.000150 $5,435 3.51% 16.93% -99.42%
1136 PFR Payfair PFR $0.011137 $5,056 -7.68% -3.01%
1137 AIB Advanced Inte… AIB $0.010189 $4,643 -6.65% -28.90% 165.93%
1138 MCI Musiconomi MCI $0.035191 $4,540 2.40% 9.27% -19.69%
1139 WILD Wild Crypto WILD $0.122703 $4,494 1.79% 4.30% 14.69%
1140 BON Bonpay BON $1.82 $4,417 4.17%
1141 SKC Skeincoin SKC $0.038926 $4,236 2.91% 103.49% 353.97%
1142 WA WA Space WA $0.025407 $4,217 3.78% 17.07% 50.03%
1143 OX OX Fina OX $0.000178 $4,203 0.15% -11.95% 29.97%
1144 ZBC Zilbercoin ZBC $0.042176 $3,309 3.74% 10.35% 25.93%
1145 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $3,117 16.19% 0.51% 16.00%
1146 HYTV Hyper TV HYTV $0.005695 $2,932 5.66% -2.82% -0.09%
1147 MINEX Minex MINEX $0.021644 $2,926 3.49% 4.39% 6.18%
1148 IQT iQuant IQT $0.178841 $2,816 3.75% -1.33% 17.54%
1149 ABC Alphabit ABC $16.29 $2,550 3.59% -20.89% 6.01%
1150 APC AlpaCoin APC $0.031105 $2,455 3.33% 25.87% 13.65%
1151 FLASH Flash FLASH $0.005054 $2,426 3.86% 19.10% 10.15%
1152 ACC AdCoin ACC $0.134042 $2,388 9.88% 61.87% 53.96%
1153 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.70 $2,377 3.78% 26.66% 8.78%
1154 XOT Internet of T… XOT $2439.77 $2,325 3.78% 18.58% 6.17%
1155 KARMA Karmacoin KARMA $0.000163 $2,173 3.54% 26.86% 70.68%
1156 FRN Francs FRN $0.046803 $2,151 28.34% 3.46% 63.53%
1157 STU bitJob STU $0.031917 $2,009 2.24% 4.11% 11.79%
1158 EUSD eUSD EUSD $0.000202 $1,986 1.74% 3.65% 2.01%
1159 BSN Bastonet BSN $0.001629 $1,786 37.86% 111.09% 191.56%
1160 HIGH High Gain HIGH $0.000489 $1,764 3.78% -29.81% -16.43%
1161 GARY President Joh… GARY $0.138438 $1,660 3.78% -32.56% -6.84%
1162 IBTC iBTC IBTC $0.007171 $1,642 1.77% 6.16% 22.74%
1163 VULC Vulcano VULC $0.011562 $1,520 3.78% 18.32% 45.57%
1164 ASN Aseancoin ASN $0.006840 $1,514 3.78% -36.14% -55.26%
1165 MGC GulfCoin MGC $0.002932 $1,482 3.78% 8.56% 8.50%
1166 WIC Wi Coin WIC $0.002932 $1,393 2.26% 6.87% -5.03%
1167 BTBc Bitbase BTBc $0.005538 $1,356 14.97% -6.38% 61.31%
1168 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000489 $1,340 3.78% 26.66% -0.30%
1169 ELC Elacoin ELC $0.109774 $1,208 3.54% 13.75% 53.08%
1170 DAY Chronologic DAY $2.85 $1,080 1.99% -31.21% -11.28%
1171 TRIA Triaconta TRIA $8.02 $940 1.77% -2.82% 5.11%
1172 FFC FireFlyCoin FFC $0.000163 $864 3.59% 26.66% 54.49%
1173 NAMO NamoCoin NAMO $0.000164 $860 5.20% 26.04% 0.08%
1174 BAT BatCoin BAT $0.000003 $851 -11.66% -23.56% 60.18%
1175 IRL IrishCoin IRL $0.003420 $841 3.34% 31.21% 77.83%
1176 PAYP PayPeer PAYP $0.000163 $832 3.78% 26.58% 69.33%
1177 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001466 $812 3.78% 17.09% 22.88%
1178 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.005025 $810 3.86% 15.65% 57.72%
1179 MAVRO Mavro MAVRO $0.029316 $732 3.78% -20.56% 79.01%
1180 INDIA India Coin INDIA $0.000326 $726 3.78% -7.98% 46.56%
1181 BEST BestChain BEST $0.001478 $704 3.81% 28.46% 29.56%
1182 SAK Sharkcoin SAK $0.002914 $683 3.94% 33.57% 29.67%
1183 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005863 $648 3.78% 26.79% 57.51%
1184 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004834 $646 3.78% -5.22% -3.79%
1185 CASH Cash Poker Pro CASH $0.041763 $633 1.77% 10.14% 1.84%
1186 AXIOM Axiom AXIOM $0.024593 $565 3.78% 25.00% 65.76%
1187 QBT Cubits QBT $0.003443 $527 3.88% 20.43% -30.80%
1188 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000628 $521 19.59% -8.29% 30.33%
1189 9COIN 9COIN 9COIN $0.005538 LowVol 10.19% 75.49% 129.51%
1190 DASHS Dashs DASHS $0.060261 LowVol 3.78% -6.64% 112.03%
1191 FAP FAPcoin FAP $0.011226 LowVol 2.65% -35.75% 76.35%
1192 GMX GoldMaxCoin GMX $0.003719 LowVol 3.78% -64.67% 339.17%
1193 LDCN LandCoin LDCN $0.003270 LowVol 44.36% 112.48% 25.42%
1194 STARS StarCash Network STARS $0.221675 LowVol 3.78% 7.17% 20.85%
1195 MARX MarxCoin MARX $0.001197 LowVol 3.79% 16.23% 48.63%
1196 BXC Bitcedi BXC $0.004739 LowVol 2.74% 21.52% 99.46%
1197 PRES President Trump PRES $0.006400 LowVol 3.34% 22.32% 105.38%
1198 ZSE ZSEcoin ZSE $0.014986 LowVol 3.78% -2.07% 57.71%
1199 B2B B2B B2B $0.354355 LowVol 2.38% -16.71% -6.31%
1200 NTC Natcoin NTC $0.171716 LowVol 54.03% 32.74% -19.86%
1201 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 LowVol -50.18% -37.81% 59.04%
1202 DUB Dubstep DUB $0.002932 LowVol 3.78% 19.99%
1203 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000163 LowVol 3.77% 25.86% -8.60%
1204 PRN Protean PRN $0.000039 LowVol -0.60% -60.70% 13.57%
1205 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.2e-07 LowVol 1.77% -2.82% -25.84%
1206 HAT Hawala.Today HAT $0.189832 LowVol 1.77% 13.55% 11.83%
1207 POKE PokeCoin POKE $0.000163 LowVol 3.78% 69.99%
1208 RICHX RichCoin RICHX $0.008632 LowVol 3.78% 17.77% 53.59%
1209 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001792 LowVol 3.78% -7.12% 44.67%
1210 RCN Rcoin RCN $0.000163 LowVol 3.78% 27.98% 69.36%
1211 GRN Granite GRN $0.012052 LowVol 3.34% -27.98% 60.53%
1212 CYDER Cyder CYDER $0.000163 LowVol 3.78% -36.67% -15.32%
1213 GAIN UGAIN GAIN $0.001954 LowVol 3.78% 16.91% 394.51%
1214 GAY GAY Money GAY $0.013905 LowVol 3.83% -3.25% 23.84%
1215 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000163 LowVol 3.78% 26.66% -25.63%
1216 WOW Wowcoin WOW $0.000160 LowVol 3.74% -31.95% 36.57%
1217 EVC EventChain EVC $0.063278 LowVol 1.77% -2.82% -49.25%
1218 DON Donationcoin DON $0.000489 LowVol 3.34% -14.38% -22.72%
1219 HDLB HODL Bucks HDLB $0.055864 LowVol 17.87% 13.92% 35.50%
1220 TODAY TodayCoin TODAY $0.001140 LowVol 3.34% -4.47%
1221 XQN Quotient XQN $0.006678 LowVol 3.54% 26.66% 44.59%
1222 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000651 LowVol 3.78% 26.66% 72.23%
1223 EBIT eBIT EBIT $0.002109 LowVol 1.77% -38.50% 43.29%
1224 IPY Infinity Pay IPY $0.003203 LowVol 1.77% 47.58% 1.57%
1225 EGOLD eGold EGOLD $0.007171 LowVol 1.77% -14.96%
1226 PLC PlusCoin PLC $0.000523 LowVol 2.30% -1.75% -18.26%
1227 ANI Animecoin ANI $0.000163 LowVol 3.34% -36.67% -9.81%
1228 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002443 LowVol 3.78% 35.56% 68.60%
1229 VOYA Voyacoin VOYA $3.51 LowVol 3.78% 26.43% 134.69%
1230 FUDD DimonCoin FUDD $0.001266 LowVol 1.77% -2.82% 40.03%
1231 BIT First Bitcoin BIT $0.009284 LowVol -7.57% -19.78% -16.69%
1232 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 4.32% -5.58% 3.81%
1233 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 1.77% -2.82% 50.07%
1234 TCR TheCreed TCR $0.000489 LowVol 3.78% -5.01% 69.36%
1235 NBIT netBit NBIT $0.081109 LowVol 3.78% 468.95% 72.65%
1236 ACN Avoncoin ACN $0.000489 LowVol 3.78% 26.66% 29.28%
1237 DISK DarkLisk DISK $0.000977 LowVol 3.78% 8.56% 45.17%
1238 HYPER Hyper HYPER $0.040880 LowVol 3.78% 23.30% 106.38%
1239 DBG Digital Bulli… DBG $0.009446 LowVol 3.78% 26.58% 73.65%
1240 X2 X2 X2 $0.000163 LowVol 26.66% 32.34%
1241 GML GameLeagueCoin GML $0.013681 LowVol 3.34%
1242 BET BetaCoin BET $0.001629 LowVol -22.45% -27.87% -55.62%
1243 GUC GoldUnionCoin GUC $0.084692 LowVol 3.78% 25.45% -19.94%
1244 MONETA Moneta MONETA $0.000489 LowVol 3.59% -22.82% -14.71%
1245 PRIMU Primulon PRIMU $0.000222 LowVol 7.20% 30.17% 17.07%
1246 TEAM TeamUp TEAM $0.000326 LowVol 3.78% 70.73%
1247 MBL MobileCash MBL $0.000489 LowVol 3.59% 64.43% 44.46%
1248 AV AvatarCoin AV $0.054398 LowVol 3.78% 26.58% 98.48%
1249 TIE TIES Network TIE $0.059080 LowVol 1.77% -3.48% -21.50%
1250 CYC Cycling Coin CYC $0.001792 LowVol 3.78% 16.03% -27.54%
1251 FUTC FutCoin FUTC $0.004072 LowVol 3.54% 31.93% 149.06%
1252 PCN PeepCoin PCN $0.000051 LowVol -20.27% -57.69% -32.41%
1253 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000326 LowVol 3.78% 26.66% 12.91%
1254 PRM PrismChain PRM $0.002443 LowVol 3.78% 26.43% 111.70%
1255 UNC UNCoin UNC $0.000163 LowVol 3.54% 26.66% 69.36%
1256 FONZ Fonziecoin FONZ $0.001140 LowVol 3.78% 77.32% 65.69%
1257 MAGN Magnetcoin MAGN $0.944638 LowVol 3.78% 26.66% 113.35%
1258 BUB Bubble BUB $0.022964 LowVol 3.34% 7.26% 132.76%
1259 SWP Swapcoin SWP $0.084370 LowVol 1.77% -2.82% -3.44%
1260 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.128178 LowVol 3.78% 26.66% 36.95%
1261 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 LowVol 0.12% -12.92% -98.17%
1262 RHFC RHFCoin RHFC $0.000651 LowVol 3.78% 18.38% -22.72%
1263 LEPEN LePen LEPEN $0.000133 LowVol 37.05% 30.02% 14.41%
1264 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008558 LowVol 3.78% 6.69% 22.32%
1265 QBC Quebecoin QBC $0.002769 LowVol 3.34% 26.53% 63.05%
1266 TERA TeraCoin TERA $0.000163 LowVol 3.78%
1267 PI PiCoin PI $0.002443 LowVol 3.78% 27.07%
1268 ANTX Antimatter ANTX $0.000025 LowVol 2.28% -73.76%
1269 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003257 LowVol 3.59% 10.10% 16.55%
1270 OPES Opescoin OPES $0.002769 LowVol 3.78% 59.95%
1271 TRICK TrickyCoin TRICK $0.014658 LowVol 3.78% 12.79% 57.80%
1272 QORA Qora QORA $0.296219 LowVol 3.54% 16.80% 66.26%
1273 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.006515 LowVol 3.78% 20.63% 57.03%
1274 TOP TopCoin TOP $0.000522 LowVol 3.63% 33.71% 35.68%
1275 SHA SHACoin SHA $0.000977 LowVol 3.78% 26.58% 100.25%
1276 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.502939 LowVol 3.59% 73.56%
1277 GBRC Global Busine… GBRC $0.000163 LowVol 3.78% 23.17% 64.24%
1278 YES Yescoin YES $0.000102 LowVol -7.83% 6.06% 544.19%
1279 HCC Happy Creator… HCC $0.000814 LowVol 3.78% 26.66% 117.31%
1280 VGC VegasCoin VGC $0.000162 LowVol 3.55% -9.61%
1281 XAU Xaucoin XAU $0.044463 LowVol 3.59% 27.51% 24.75%
1282 OMC Omicron OMC $0.208146 LowVol 3.78% 25.39%
1283 REGA Regacoin REGA $0.001792 LowVol 3.78% -4.99% 107.04%
1284 CC CyberCoin CC $0.000163 LowVol 3.78% 22.46%
1285 WINK Wink WINK $0.000326 LowVol 3.78% -15.56%
1286 10MT 10M Token 10MT $0.002067 LowVol 1.77% -4.49% -70.75%
1287 LTH LAthaan LTH $0.000977 LowVol 3.78% -5.01%
1288 ACES Aces ACES $0.000326 LowVol 3.78% 153.31% 238.95%
1289 XID International… XID $0.011075 LowVol 3.78% 22.89% 82.80%
1290 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.005375 LowVol 3.78%
1291 SPORT SportsCoin SPORT $0.001140 LowVol 3.78% 18.55%
1292 BGR Bongger BGR $0.000156 LowVol 0.21% 9.81% 42.59%
1293 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 3.78% 26.66% 69.36%
1294 XDE2 XDE II XDE2 $2.40 LowVol 3.78% 23.99%
1295 CME Cashme CME $0.000163 LowVol 3.59% 26.58% 69.36%
1296 CLINT Clinton CLINT $0.013355 LowVol 3.78% 28.22%
1297 BITOK Bitok BITOK $0.000163 LowVol 3.78% 497.13% 69.36%
1298 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.059057 LowVol 7.81% 11.65% 79.93%
1299 UTA UtaCoin UTA $0.001954 LowVol 8.56% 46.61%
1300 BAC BitAlphaCoin BAC $0.005049 LowVol 3.78% 26.66% 54.39%
1301 DCRE DeltaCredits DCRE $0.246420 LowVol 3.54%
1302 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000163 LowVol 3.78% 69.36%
1303 MEN PeopleCoin MEN $0.000163 LowVol 3.78% 26.66% 69.36%
1304 TELL Tellurion TELL $0.000598 LowVol 4.10% 343.89% 306.63%
1305 IFC Infinitecoin IFC $0.000011 LowVol 0.08% -5.74% 2.34%
1306 KASHH KashhCoin KASHH $0.000002 LowVol 0.21% -98.52% -96.71%
1307 SYNC Sync SYNC $682.43 LowVol 10.49%
1308 SJCX Storjcoin X SJCX $0.281702 LowVol -13.62%
1309 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -59.60%
1310 EGG EggCoin EGG $0.055943 LowVol 14.98% 50.78%
1311 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -20.07%
1312 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 24.00%
1313 OP Operand OP $0.001151 LowVol
1314 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol
1315 SFE SafeCoin SFE $0.000147 LowVol 14.39% 53.06%
1316 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003004 LowVol 11.25% -8.12%
1317 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 32.59%
1318 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 11.25%
1319 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol 35.71%
1320 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol -38.97%
1321 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 13.38%
1322 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol -0.05% -74.40%
1323 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1324 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 22.31%
1325 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol -1.48%
1326 FID BITFID FID $0.142654 LowVol 10.94% 52.22%
1327 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006202 LowVol 26.21%
1328 YEL Yellow Token YEL $0.006395 LowVol -3.41% 6.45%
1329 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00% 0.00%
1330 FC Facecoin FC $0.003480 -0.19% -6.95%
1331 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000167 -3.41% -4.23%
1332 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -10.75%
1333 FBL Faceblock FBL $0.001654 -2.28%
1334 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000493 -5.38% -98.58%

Quay lại phần 1

Phản hồi