Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 17h ngày 7/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 17h ngày 7/12/2017 (GMT +7) của 1334 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 17h ngày 7/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15244.40 trên tổng giá trị $254,974,785,520

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $426.43 trên tổng giá trị $41,017,523,241

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1351.15 trên tổng giá trị $22,756,507,424

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $3.57 trên tổng giá trị $9,916,530,191

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.225438 trên tổng giá trị $8,733,275,373

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng MRNG MorningStar (MRNG) đang có giá hiện tại $0.000447 trên tổng giá trị $14,615 đã biến động tăng 244.25% trong 1h qua

    + Đồng LKC LinkedCoin (LKC) đang có giá hiện tại $0.000442 trên tổng giá trị đã biến động tăng 201.68% trong 1h qua

    + Đồng ANC Anoncoin (ANC) đang có giá hiện tại $4.00 trên tổng giá trị $8,451,819 đã biến động tăng 106.92% trong 1h qua

    + Đồng BON Bonpay (BON) đang có giá hiện tại $2.45 trên tổng giá trị đã biến động tăng 81.10% trong 1h qua

    + Đồng RED RedCoin (RED) đang có giá hiện tại $0.002752 trên tổng giá trị $203,978 đã biến động tăng 67.99% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ULA Ulatech (ULA) đang có giá hiện tại $0.043782 trên tổng giá trị $8,736 đã biến động tăng 502.66% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000037 trên tổng giá trị đã biến động tăng 500.74% trong 24h qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000147 trên tổng giá trị đã biến động tăng 388.01% trong 24h qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.017066 trên tổng giá trị đã biến động tăng 362.75% trong 24h qua

    + Đồng UR UR (UR) đang có giá hiện tại $0.004057 trên tổng giá trị đã biến động tăng 342.27% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000053 trên tổng giá trị $278,080 đã biến động tăng 1303.63% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.001014 trên tổng giá trị $1,597,055 đã biến động tăng 1234.83% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.017066 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1037.46% trong 7 ngày qua

    + Đồng ANC Anoncoin (ANC) đang có giá hiện tại $4.00 trên tổng giá trị $8,451,819 đã biến động tăng 933.44% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.154549 trên tổng giá trị $11,686,145 đã biến động tăng 744.85% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 17h ngày 7/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 PRC PRCoin PRC $164,818 $0.010467 15,747,200 $17,162 0.09% 2.42% 19.30%
702 LCP Litecoin Plus LCP $159,149 $0.216552 734,924 $4,067 0.49% 39.94% 118.01%
703 PHO Photon PHO $158,912 $0.000008 20,517,473,946 $597 -0.78% 16.49% 106.42%
704 SCORE Scorecoin SCORE $154,883 $0.005104 30,346,591 $658 -0.57% -5.73% 39.41%
705 HONEY Honey HONEY $154,309 $0.456836 337,778 $1,299 0.56% -30.22% -8.29%
706 ACOIN Acoin ACOIN $152,853 $0.125281 1,220,085 $686 0.55% -5.01% -4.13%
707 BTPL Bitcoin Planet BTPL $152,292 $0.027272 5,584,253 $1,246 -26.76% 0.78% 73.53%
708 BIP BipCoin BIP $151,645 $0.093190 1,627,261 $561 0.32% 14.79% 129.75%
709 CRDNC Credence Coin CRDNC $149,774 $0.043711 3,426,470 $989,793 -9.34% -54.24% -98.48%
710 DRXNE DROXNE DRXNE $148,480 $0.002351 63,157,480 $714 0.58% 3.90% 11.88%
711 BOST BoostCoin BOST $141,562 $0.011941 11,855,487 $841 0.56% 3.21% -21.49%
712 ACP AnarchistsPrime ACP $140,601 $0.031992 4,394,874 $158,583 -6.73% 22.81% 21.12%
713 FXE FuturXe FXE $138,826 $0.589692 235,421 $551 0.56% -22.11% -70.14%
714 CJ Cryptojacks CJ $134,559 $0.000331 406,568,581 $1,047 -14.59% 12.20% 16.79%
715 BITGOLD bitGold BITGOLD $133,000 $1478.28 89.9694 $4,064 -0.22% -2.08% 1.19%
716 CMT Comet CMT $132,295 $0.151570 872,830 $26,317 -1.95% -56.03% 245.81%
717 EBCH eBitcoinCash EBCH $130,442 $0.014048 9,285,500 $1,042 -0.44% -3.16% -2.75%
718 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $128,806 $0.016041 8,030,000 $20,863 -2.96% 8.60% 13.97%
719 NRO Neuro NRO $128,208 $0.003391 37,813,626 $6,420 0.56% -16.13% 175.33%
720 GPU GPU Coin GPU $123,472 $0.003050 40,477,042 $755 0.54% -10.13% 24.40%
721 SGR Sugar Exchange SGR $123,260 $0.035217 3,500,000 $1,152 37.58% 17.50% 4.91%
722 MAR Marijuanacoin MAR $121,330 $0.080182 1,513,183 $1,871 0.52% -14.15% 35.07%
723 VUC Virta Unique … VUC $112,456 $0.001829 61,486,150 $2,703 -3.58% 6.45% 62.77%
724 WOMEN WomenCoin WOMEN $110,028 $0.002488 44,220,400 $4,392 -0.16% -1.56% 12.42%
725 JET Jetcoin JET $108,451 $0.022258 4,872,509 $2,404 0.56% 2.14% -82.89%
726 VEC2 VectorAI VEC2 $105,378 $0.006339 16,624,184 $850 0.56% 27.27% 61.57%
727 ARG Argentum ARG $104,059 $0.012133 8,576,845 $540 0.58% -8.39% 68.83%
728 PXI Prime-XI PXI $102,824 $0.005757 17,861,205 $2,434 0.56% -17.64% 0.61%
729 LTCR Litecred LTCR $101,942 $0.003372 30,227,750 $8,112 -7.50% -13.85% 295.49%
730 EOT EOT Token EOT $97,864 $0.011847 8,260,903 $12,463 0.46% -14.08% 27.29%
731 TAJ TajCoin TAJ $96,470 $0.012001 8,038,236 $942 -0.64% 5.04% 37.33%
732 BITEUR bitEUR BITEUR $95,643 $1.15 82,844 $8,023 0.22% -8.28% -2.92%
733 CACH CacheCoin CACH $90,498 $0.021572 4,195,132 $1,028 1.78% 0.94% -34.19%
734 ZMC ZetaMicron ZMC $88,500 $0.000147 600,344,291 $1,299 0.56% 5.59% 47.84%
735 MAY Theresa May Coin MAY $86,451 $0.003460 24,988,600 $702 0.04% 1.44% -12.62%
736 WARP WARP WARP $84,601 $0.077245 1,095,224 $542 0.56% 14.52%
737 XBTS Beatcoin XBTS $79,507 $0.052146 1,524,686 $1,042 1.07% -43.79% 239.70%
738 KRONE Kronecoin KRONE $78,164 $0.021150 3,695,656 $2,530 0.68% 55.34% 115.11%
739 EAGLE EagleCoin EAGLE $77,079 $0.036820 2,093,421 $1,490 -0.11% -76.26% -65.32%
740 EGAS ETHGAS EGAS $76,790 $0.007560 10,157,540 $635 -0.39% -9.35% 71.77%
741 DRS Digital Rupees DRS $75,300 $0.000147 510,802,961 $1,839 0.56% 16.92% -26.08%
742 CRX Chronos CRX $75,081 $0.001018 73,729,962 $674 -0.38% -6.42% 13.69%
743 $$$ Money $$$ $74,396 $0.001621 45,887,218 $2,322 0.46% -9.39% 13.24%
744 CASH Cashcoin CASH $68,044 $0.001474 46,158,242 $747 0.59% -76.83% 34.35%
745 GLT GlobalToken GLT $65,804 $0.002512 26,196,500 $779 0.56% -20.66% 5.35%
746 KURT Kurrent KURT $65,650 $0.006618 9,919,485 $786 0.56% -30.55% 8.66%
747 BSC BowsCoin BSC $64,635 $0.011646 5,550,102 $2,253 0.56% -14.47% 39.23%
748 ICON Iconic ICON $63,715 $0.107465 592,894 $671 -19.64% -22.52% 97.12%
749 PULSE Pulse PULSE $61,128 $0.004275 14,298,972 $3,536 0.56% 41.28% 53.04%
750 CPN CompuCoin CPN $58,301 $0.002972 19,615,019 $540 0.26% -6.93% -10.55%
751 DIBC DIBCOIN DIBC $56,127 $0.011225 5,000,000 $755 8.09% -17.36% -0.64%
752 ERY Eryllium ERY $54,747 $0.010064 5,439,680 $4,245 -25.60% 14.64% 64.52%
753 RBT Rimbit RBT $50,457 $0.000437 115,499,623 $532 0.65% -26.25% -32.95%
754 CXT Coinonat CXT $49,943 $0.005792 8,623,200 $682 0.54% -4.72% 4.60%
755 ITZ Interzone ITZ $48,730 $0.026767 1,820,520 $1,372 -5.61% 15.54% 5.51%
756 MSCN Master Swiscoin MSCN $47,881 $0.001071 44,692,930 $2,378 11.90% -0.26% -5.60%
757 ALL Allion ALL $46,295 $0.007468 6,199,359 $1,441 0.56% -52.24% -36.14%
758 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $40,249 $0.046503 865,502 $15,558 -9.30% 36.72% 327.43%
759 SFC Solarflarecoin SFC $39,623 $0.002813 14,083,450 $837 -2.43% -18.90% -8.17%
760 ROOFS Roofs ROOFS $38,328 $0.000295 130,000,000 $4,188 0.59% 25.45% 30.37%
761 BNX BnrtxCoin BNX $31,250 $0.001178 26,522,501 $717 0.56% 16.70% 27.62%
762 LBTC LiteBitcoin LBTC $30,398 $0.009534 3,188,280 $73,453 -0.90% -33.93% 223.79%
763 GRIM Grimcoin GRIM $30,326 $0.002937 10,324,802 $3,298 0.42% 14.32% 79.99%
764 CREVA CrevaCoin CREVA $26,823 $0.000737 36,390,750 $2,326 0.56% 6.94% 15.54%
765 TSTR Tristar Coin TSTR $25,941 $0.005160 5,027,857 $1,050 0.56% 10.60% -22.13%
766 PLACO PlayerCoin PLACO $25,886 $0.000737 35,120,000 $731 0.56% -18.69% 4.04%
767 ELS Elysium ELS $21,845 $0.005454 4,005,012 $617 12.75% 27.20% 42.49%
768 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $21,174 $0.001566 13,520,750 $760 1.41% -46.24% 94.99%
769 CAB Cabbage CAB $20,122 $0.001916 10,499,996 $651 63.41% -27.62%
770 VRS Veros VRS $18,934 $0.000039 486,609,040 $677 5.18% -65.37% 182.31%
771 XRC Rawcoin XRC $17,236 $0.024453 704,882 $1,138 2.59% -17.49% 57.20%
772 LVPS LevoPlus LVPS $16,061 $0.010614 1,513,256 $1,309 0.56% -0.18% 109.33%
773 GSR GeyserCoin GSR $11,053 $0.235863 46,864 $6,532 0.56% 32.94% 310.38%
774 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,130 $0.000775 9,197,073 $844 0.59% -24.84% 88.56%
775 HMC HarmonyCoin HMC $7,094 $0.012639 561,235 $7,625 0.19% 12.24% 12.16%
776 NANOX Project-X NANOX $5,192 $66336.50 0.078264 $607 0.56% 5.23% 2.35%
777 XNG Enigma XNG $2,721 $0.163630 16,627 $744 0.56% 16.62% -0.57%
778 DMB Digital Money… DMB $497 $0.001179 421,300 $1,363 0.56% 14.31% 6.46%
779 UNITY SuperNET UNITY $48,196,386 $59.06 816,061 LowVol -1.34% 43.92% 26.27%
780 ECN E-coin ECN $14,181,119 $3.02 4,695,128 LowVol 0.38% 24.86% 48.82%
781 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
782 ETT EncryptoTel [… ETT $10,102,407 $0.162598 62,131,190 LowVol 0.56% 16.41% 51.50%
783 PGL Prospectors Gold PGL $4,820,678 $0.074739 64,500,000 LowVol 0.56% 16.92% 6.63%
784 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -4.74% 405.58%
785 FIMK FIMKrypto FIMK $3,522,844 $0.006105 577,004,618 LowVol 0.56% 33.49% 323.88%
786 ESP Espers ESP $2,679,888 $0.000129 20,806,098,384 LowVol 15.08% 84.07% 34.76%
787 SIFT Smart Investm… SIFT $2,273,276 $3.14 722,935 LowVol -0.39% -6.36% 14.59%
788 RC RussiaCoin RC $2,049,194 $0.244596 8,377,873 LowVol 16.58% 61.67% 49.34%
789 REX REX REX $1,892,306 $0.218492 8,660,756 LowVol -3.07% 10.58% 53.16%
790 ITT Intelligent T… ITT $1,687,179 $0.172198 9,797,899 LowVol -0.39% -6.35% -27.67%
791 CARBON Carboncoin CARBON $1,682,131 $0.000109 15,392,009,414 LowVol 0.58% 42.31% 161.98%
792 HTC HitCoin HTC $1,621,022 $0.000147 10,996,318,099 LowVol 0.56% 16.92%
793 SHORTY Shorty SHORTY $1,547,850 $0.015478 100,000,000 LowVol 0.56% 15.81% 52.13%
794 NKA IncaKoin NKA $1,522,960 $0.000134 11,383,043,511 LowVol 0.46% 17.76% -0.93%
795 LNK Link Platform LNK $1,334,732 $28.10 47,503 LowVol -0.08% -2.60% -2.91%
796 CNO Coin(O) CNO $1,286,083 $0.012229 105,166,635 LowVol 0.56% -10.04% 29.16%
797 RMC Remicoin RMC $1,270,515 $0.641926 1,979,224 LowVol 0.52% 2.22% -11.85%
798 SDC ShadowCash SDC $1,134,015 $0.169379 6,695,133 LowVol 0.56% 11.72%
799 TALK BTCtalkcoin TALK $1,125,069 $0.017232 65,290,635 LowVol 0.57% 48.32% 144.00%
800 METAL MetalCoin METAL $1,099,974 $0.014299 76,925,527 LowVol 0.56% 20.55% 50.81%
801 MAO Mao Zedong MAO $1,053,841 $0.169232 6,227,195 LowVol 0.56% -2.29% 55.19%
802 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $930,146 $0.000041 22,874,947,934 LowVol -0.68% -50.29% 0.64%
803 OPAL Opal OPAL $911,985 $0.060222 15,143,748 LowVol 0.56% -5.23% 113.15%
804 HBN HoboNickels HBN $844,811 $0.014152 59,696,358 LowVol 0.59% 16.92% 26.44%
805 VAL Valorbit VAL $781,909 $0.000147 5,304,133,232 LowVol 0.56% 16.92% 47.84%
806 GOOD Goodomy GOOD $672,656 $0.001524 441,349,000 LowVol 9.90% 48.52%
807 RIYA Etheriya RIYA $619,089 $0.391449 1,581,531 LowVol 0.59% 8.94% 31.20%
808 TROLL Trollcoin TROLL $583,900 $0.001032 565,882,556 LowVol 0.56% 15.52% 9.33%
809 VLT Veltor VLT $564,787 $1.02 554,855 LowVol 0.56% 17.62% -5.28%
810 GIM Gimli GIM $537,595 $0.006720 80,000,000 LowVol -0.39% -6.39% -22.67%
811 BBT BitBoost BBT $531,041 $0.109203 4,862,878 LowVol -0.39% -6.35% 11.04%
812 FNC FinCoin FNC $513,858 $0.039900 12,878,667 LowVol 0.54% 18.38% 1.50%
813 OTX Octanox OTX $501,209 $0.058966 8,500,001 LowVol 0.56% 37.55% 64.66%
814 AU AurumCoin AU $500,507 $1.69 296,216 LowVol 0.39% -6.85% 35.49%
815 SLG Sterlingcoin SLG $490,626 $0.116630 4,206,688 LowVol 0.59% 19.21% 38.21%
816 CASINO Casino CASINO $483,373 $0.483373 1,000,000 LowVol -0.34% 1.55% -55.88%
817 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 55.55%
818 GUN Guncoin GUN $451,592 $0.002292 196,995,478 LowVol -1.91% 13.98% 33.33%
819 GLC GlobalCoin GLC $451,536 $0.006928 65,171,010 LowVol 0.59% 19.46% 65.04%
820 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $449,859 $0.082873 5,428,300 LowVol -2.45% -4.65% 53.41%
821 SPEX SproutsExtreme SPEX $422,581 $0.000147 2,866,607,586 LowVol 0.56%
822 WAY WayGuide WAY $422,272 $0.004221 100,040,708 LowVol 4.62% 41.46%
823 NYAN Nyancoin NYAN $420,848 $0.001321 318,688,673 LowVol -24.34% 1.54% 61.17%
824 BERN BERNcash BERN $418,774 $0.005879 71,234,301 LowVol 0.56% 2.63% 42.65%
825 STS Stress STS $416,545 $0.000737 565,134,332 LowVol 0.56% 23.09%
826 CORG CorgiCoin CORG $410,480 $0.000328 1,251,855,418 LowVol 11.06% 33.67% 95.36%
827 888 OctoCoin 888 $405,824 $0.008049 50,419,940 LowVol 26.32% 23.87% 76.36%
828 C2 Coin2.1 C2 $398,404 $0.003985 99,976,323 LowVol 0.56% 0.03% 149.11%
829 ECA Electra ECA $390,596 $0.000018 21,925,743,838 LowVol 0.58% 322.05% 383.47%
830 LANA LanaCoin LANA $362,244 $0.000431 840,400,606 LowVol 0.69% 5.22% 47.12%
831 CFT CryptoForecast CFT $359,423 $0.007814 46,000,000 LowVol 0.54% -13.15% -3.32%
832 CUBE DigiCube CUBE $358,090 $0.000147 2,429,126,009 LowVol 0.56% 47.84%
833 AMBER AmberCoin AMBER $341,423 $0.007813 43,699,481 LowVol 0.56% 21.88% -18.35%
834 FLY Flycoin FLY $338,322 $1.60 210,806 LowVol 0.56% 16.65% 40.79%
835 SH Shilling SH $332,563 $0.008403 39,578,425 LowVol -7.55% -9.94% 165.58%
836 SHDW Shadow Token SHDW $330,894 $0.047271 7,000,000 LowVol -2.24% 117.60% 17.36%
837 PR Prototanium PR $329,404 $1.68 195,913 LowVol 0.56% 20.60% 23.86%
838 TEK TEKcoin TEK $329,092 $0.000233 1,414,054,562 LowVol 64.38% 21.02% 138.85%
839 STV Sativacoin STV $328,444 $0.046347 7,086,616 LowVol 0.81% 1.44% 64.04%
840 J Joincoin J $326,480 $0.133344 2,448,402 LowVol 0.54% 21.48% 58.40%
841 RBIES Rubies RBIES $322,182 $0.030934 10,415,252 LowVol 2.55% 23.88% 47.34%
842 TRI Triangles TRI $313,590 $4.30 72,891 LowVol 0.22% 19.08% 12.81%
843 FUNK The Cypherfunks FUNK $313,098 $0.000007 46,292,332,499 LowVol -13.10% -16.33% 40.93%
844 HAL Halcyon HAL $304,960 $0.057492 5,304,425 LowVol 0.59% 50.71% 141.49%
845 USC Ultimate Secu… USC $303,420 $0.029336 10,343,113 LowVol -57.43% -74.09% -57.88%
846 FRC Freicoin FRC $300,626 $0.010172 29,555,439 LowVol 0.59% 22.23% 5.47%
847 TRK Truckcoin TRK $297,011 $0.001892 156,947,864 LowVol -5.43% 31.94% 16.30%
848 LTB LiteBar LTB $295,135 $0.364434 809,844 LowVol 0.59% 11.81% 30.98%
849 MAD SatoshiMadness MAD $294,931 $0.000147 2,000,683,485 LowVol 0.56% 16.89% 45.00%
850 GAIA GAIA GAIA $294,659 $0.012226 24,101,381 LowVol 0.56% 25.33% 11.26%
851 LOT LottoCoin LOT $292,582 $0.000020 14,491,014,421 LowVol 0.17% -3.43% 37.20%
852 VTA Virtacoin VTA $278,080 $0.000053 5,201,310,113 LowVol 0.48% -17.75% 1303.63%
853 HODL HOdlcoin HODL $276,707 $0.001769 156,422,870 LowVol 0.56% 0.61% 4.36%
854 WMC WMCoin WMC $266,793 $0.023144 11,527,489 LowVol 0.56%
855 EVIL Evil Coin EVIL $265,235 $0.012618 21,020,383 LowVol 0.37% 17.86% 68.81%
856 MNM Mineum MNM $264,886 $0.028071 9,436,367 LowVol 0.80% 16.69% 171.57%
857 WYV Wyvern WYV $264,856 $0.149626 1,770,120 LowVol 0.43% 17.97% 46.01%
858 EVO Evotion EVO $259,972 $0.082031 3,169,203 LowVol 0.55% -2.89% 17.16%
859 BIGUP BigUp BIGUP $253,900 $0.000120 2,118,534,820 LowVol -7.87% -21.93% 26.04%
860 XVP Virtacoinplus XVP $244,319 $0.022356 10,928,643 LowVol 0.76% 6.51% 9.37%
861 SPACE SpaceCoin SPACE $243,292 $0.011601 20,971,497 LowVol -0.21% 6.55% 93.68%
862 I0C I0Coin I0C $229,155 $0.010920 20,985,269 LowVol 0.59% -9.29% 32.02%
863 PHS Philosopher S… PHS $223,424 $0.037149 6,014,340 LowVol 0.56% 17.39% 50.92%
864 CAGE CageCoin CAGE $213,950 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -0.27% 112.77% -91.19%
865 GRT Grantcoin GRT $208,503 $0.004832 43,147,887 LowVol 0.53% 6.46% 23.68%
866 ICE iDice ICE $205,510 $0.130814 1,571,013 LowVol 0.55% -18.10% 119.18%
867 CNNC Cannation CNNC $201,448 $0.081331 2,476,893 LowVol 0.55% 28.64% 86.79%
868 HMP HempCoin HMP $199,990 $0.000147 1,356,645,470 LowVol 0.56% 16.92% 47.84%
869 ANTI AntiBitcoin ANTI $193,097 $0.011056 17,465,159 LowVol 0.56% 15.38% 45.24%
870 XRE RevolverCoin XRE $190,882 $0.008550 22,325,262 LowVol 0.56% 15.05% 38.03%
871 ARI Aricoin ARI $189,544 $0.001351 140,262,505 LowVol -2.25% 12.60% 33.93%
872 JIN Jin Coin JIN $188,735 $0.019164 9,848,485 LowVol 0.56% 5.10% 42.36%
873 XCT C-Bit XCT $188,298 $0.001198 157,223,250 LowVol 4.57% 33.84% 96.91%
874 EUC Eurocoin EUC $188,113 $0.015150 12,416,554 LowVol -0.69% 23.68% 49.83%
875 KED Darsek KED $187,486 $0.013267 14,131,458 LowVol 0.56% -25.70% -7.26%
876 OHM OHM OHM $184,478 $0.006191 29,795,840 LowVol 0.59% 16.89% -40.73%
877 CYP Cypher CYP $181,099 $0.028451 6,365,285 LowVol 0.56% -16.11%
878 SPRTS Sprouts SPRTS $172,176 $1.3e-07 1,364,188,609,553 LowVol 0.49% -8.94% -32.82%
879 VC VirtualCoin VC $170,617 $0.016953 10,064,287 LowVol 0.59% 14.92% 17.25%
880 XRA Ratecoin XRA $169,215 $0.001474 114,827,574 LowVol 0.65% 15.42% 8.13%
881 DLC Dollarcoin DLC $167,808 $0.018427 9,106,714 LowVol 0.56% 15.62% 47.39%
882 ISL IslaCoin ISL $165,348 $0.109234 1,513,704 LowVol 0.56% 16.57%
883 PX PX PX $158,521 $0.001655 95,795,630 LowVol 0.96% 45.00%
884 DRM Dreamcoin DRM $154,917 $0.063241 2,449,632 LowVol 0.56% 15.54% 115.42%
885 FIRE Firecoin FIRE $154,844 $1.57 98,412 LowVol 18.65%
886 BUMBA BumbaCoin BUMBA $147,834 $0.006581 22,464,460 LowVol 8.74% 43.47%
887 SLING Sling SLING $146,146 $0.136064 1,074,095 LowVol 0.63% 48.68%
888 XPY PayCoin XPY $143,047 $0.012096 11,826,007 LowVol 0.56% 3.86% 31.13%
889 TSE Tattoocoin (S… TSE $142,554 $0.001577 90,421,856 LowVol 25.47% 55.21%
890 DUO ParallelCoin DUO $138,000 $0.457291 301,778 LowVol -0.13% 0.00% 28.07%
891 ARCO AquariusCoin ARCO $136,045 $0.091207 1,491,610 LowVol -10.97% -3.37% 21.53%
892 MARS Marscoin MARS $132,653 $0.004691 28,279,074 LowVol 7.06% 3.57% 27.77%
893 COXST CoExistCoin COXST $132,418 $0.004886 27,100,000 LowVol 0.33% 17.44% 221.60%
894 CTO Crypto CTO $131,466 $0.010761 12,216,561 LowVol 0.56% 18.55% -14.14%
895 MNC Mincoin MNC $130,589 $0.032431 4,026,655 LowVol 0.59% -23.22% -21.97%
896 UNITS GameUnits UNITS $129,034 $0.037154 3,472,983 LowVol 0.59% 16.86% -12.48%
897 SOON SoonCoin SOON $128,581 $0.010317 12,462,620 LowVol 0.65% 16.85% 42.85%
898 BTQ BitQuark BTQ $128,523 $0.014152 9,081,731 LowVol 5.72% 49.65% 53.30%
899 EMP EMoneyPower EMP $127,484 $0.013857 9,200,000 LowVol 0.59% 15.66%
900 FLAX Flaxscript FLAX $127,336 $0.022800 5,584,933 LowVol 0.56% -13.45% -3.34%
901 XCRE Creatio XCRE $124,026 $0.006044 20,520,514 LowVol 0.56% -14.40% 49.62%
902 NEVA NevaCoin NEVA $123,189 $0.049983 2,464,600 LowVol 0.45% 21.06% 35.82%
903 GCC GuccioneCoin GCC $119,615 $0.005897 20,285,537 LowVol 0.56% 18.99% 90.76%
904 URO Uro URO $115,506 $0.095672 1,207,310 LowVol 0.56% 32.66% 64.56%
905 CFD Confido CFD $109,619 $0.012180 9,000,000 LowVol -0.35% -7.75% 129.65%
906 611 SixEleven 611 $109,553 $0.254031 431,258 LowVol 0.56% 14.58% 62.12%
907 SLM Slimcoin SLM $109,242 $0.007313 14,937,439 LowVol 15.95% 25.07%
908 SCRT SecretCoin SCRT $104,726 $0.024766 4,228,672 LowVol 0.65% 46.02%
909 POP PopularCoin POP $103,225 $0.000031 3,372,875,244 LowVol 0.15% 33.28% 61.42%
910 CNC CHNCoin CNC $101,274 $0.002064 49,071,815 LowVol 0.59% 0.95% 336.61%
911 CON PayCon CON $100,073 $0.004343 23,042,604 LowVol 0.54% 14.90% -12.09%
912 CF Californium CF $99,299 $0.041276 2,405,729 LowVol -6.14% 5.95% 60.12%
913 QTL Quatloo QTL $97,743 $0.012663 7,718,883 LowVol 0.55% -15.31% 27.26%
914 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 68.61%
915 BITZ Bitz BITZ $95,970 $0.048204 1,990,891 LowVol 0.65% -16.18% 26.17%
916 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $95,825 $0.001202 79,719,140 LowVol 12.48% 20.92% 76.47%
917 BSTAR Blackstar BSTAR $92,989 $0.000147 630,795,971 LowVol 0.56%
918 HXX Hexx HXX $91,633 $0.061696 1,485,253 LowVol 2.15% -0.58% 56.56%
919 BLRY BillaryCoin BLRY $90,137 $0.010024 8,991,947 LowVol 0.63% 13.55% 5.75%
920 ADCN Asiadigicoin ADCN $89,127 $0.003575 24,931,054 LowVol 9.83% 35.02% 33.16%
921 IMS Independent M… IMS $87,668 $0.016329 5,368,934 LowVol 0.55% -25.58% 63.49%
922 RPC RonPaulCoin RPC $86,372 $0.096341 896,530 LowVol 0.60% -20.21% 44.11%
923 BVC BeaverCoin BVC $86,295 $0.027701 3,115,258 LowVol 0.20% 12.05% 42.08%
924 PONZI PonziCoin PONZI $82,891 $0.096262 861,099 LowVol 0.56% 16.92% 185.62%
925 ATX Artex Coin ATX $82,643 $0.004400 18,781,750 LowVol 0.56% 16.33% 21.15%
926 SPT Spots SPT $81,066 $0.003618 22,406,021 LowVol 0.59% 6.57% 57.07%
927 AMMO Ammo Rewards AMMO $80,259 $0.001032 77,777,777 LowVol -18.84% -34.19% 28.01%
928 ICOB ICOBID ICOB $78,942 $0.000740 106,701,874 LowVol 0.71% 14.69% 36.89%
929 MCRN MACRON MCRN $77,736 $0.000194 401,421,401 LowVol 17.79% 48.45% -23.91%
930 BAS BitAsean BAS $77,700 $0.015540 5,000,000 LowVol -24.78% -27.14% -60.55%
931 SOIL SOILcoin SOIL $76,860 $0.013479 5,702,048 LowVol 0.53% 11.52% 46.40%
932 JWL Jewels JWL $76,689 $0.003800 20,181,636 LowVol 3.93% -5.22%
933 GPL Gold Pressed … GPL $75,950 $0.296070 256,527 LowVol 0.63% -8.50% 46.28%
934 EXN ExchangeN EXN $75,182 $0.014741 5,100,000 LowVol 0.56% 16.92% 105.11%
935 MST MustangCoin MST $74,542 $0.118256 630,343 LowVol -16.22% -21.33% -8.28%
936 BENJI BenjiRolls BENJI $71,083 $0.003510 20,254,296 LowVol 0.63% 44.12% 92.68%
937 MND MindCoin MND $66,584 $0.005307 12,546,625 LowVol 0.56% -10.44% 44.21%
938 BRAIN Braincoin BRAIN $65,475 $0.006486 10,094,424 LowVol 0.65% 16.89% 21.90%
939 CESC CryptoEscudo CESC $63,730 $0.000442 144,105,100 LowVol 0.56% 16.92% 49.18%
940 PRX Printerium PRX $63,059 $0.005334 11,821,728 LowVol 0.29% -37.99% 99.04%
941 EGO EGO EGO $61,914 $0.001032 60,000,001 LowVol 0.65% 36.37% 72.49%
942 CWXT CryptoWorldX … CWXT $61,502 $0.001031 59,630,200 LowVol 0.56% 2.23% 27.15%
943 TOR Torcoin TOR $60,685 $0.191934 316,179 LowVol 0.56% 30.00% 9.10%
944 IMPS ImpulseCoin IMPS $59,690 $0.002948 20,245,510 LowVol 0.56% 23.04%
945 300 300 Token 300 $59,307 $197.69 300 LowVol 0.56% 11.91% -10.87%
946 DLISK DAPPSTER DLISK $58,966 $0.000590 100,000,000 LowVol 0.56% 16.92%
947 DPAY DPAY DPAY $58,628 $0.000737 79,541,001 LowVol 0.56% 84.80%
948 TAGR TAGRcoin TAGR $57,005 $0.001474 38,669,634 LowVol 0.56% 64.12%
949 CRT CRTCoin CRT $56,091 $0.707590 79,270 LowVol 0.56% 16.92% 47.84%
950 STEPS Steps STEPS $54,912 $0.002948 18,625,017 LowVol 0.56% -14.37% 23.83%
951 ORLY Orlycoin ORLY $54,023 $0.001474 36,646,779 LowVol -8.58% -2.57% 30.31%
952 PIE PIECoin PIE $52,083 $0.003833 13,588,872 LowVol 0.56% -49.34% 35.48%
953 BOAT BOAT BOAT $51,949 $0.002801 18,547,845 LowVol 0.56% 70.88% 81.72%
954 SLEVIN Slevin SLEVIN $51,595 $0.000737 70,000,000 LowVol 0.56% 16.13% 47.84%
955 KIC KibiCoin KIC $50,869 $0.003460 14,701,000 LowVol 0.47% -23.15% 72.48%
956 FLVR FlavorCoin FLVR $49,291 $0.002359 20,898,106 LowVol 0.56% 16.92% 56.26%
957 VIP VIP Tokens VIP $49,207 $0.000590 83,450,403 LowVol 0.65% -6.49%
958 BIOS BiosCrypto BIOS $49,111 $0.002359 20,821,709 LowVol 0.56% -2.79% 33.59%
959 G3N G3N G3N $49,048 $0.006486 7,561,891 LowVol 0.59% 41.41%
960 IMX Impact IMX $48,430 $0.000442 109,509,099 LowVol 0.56% 44.02% 135.24%
961 BRAT BRAT BRAT $47,173 $0.000295 160,000,000 LowVol 0.56% 16.61% 34.09%
962 KNC KingN Coin KNC $47,163 $23.49 2,008 LowVol 0.56% 55.24% 24.05%
963 XCS CybCSec XCS $45,357 $0.003833 11,834,082 LowVol 0.56% 12.59% 28.09%
964 SONG SongCoin SONG $45,277 $0.001390 32,565,300 LowVol 0.31% -1.08% 26.37%
965 ZYD Zayedcoin ZYD $45,101 $0.007223 6,243,840 LowVol 0.56% 42.94% 110.86%
966 GBT GameBet Coin GBT $43,882 $0.002064 21,262,780 LowVol 0.56% -9.06% 14.92%
967 BLZ BlazeCoin BLZ $43,103 $0.000071 608,557,394 LowVol -0.55% -5.62% 14.53%
968 DES Destiny DES $42,927 $0.026829 1,600,000 LowVol 0.56% 93.45% 84.43%
969 PLNC PLNcoin PLNC $42,827 $0.002506 17,089,600 LowVol 0.59% 80.65% 79.52%
970 FUZZ FuzzBalls FUZZ $42,236 $0.008745 4,829,945 LowVol -0.06% -9.93% 28.44%
971 AGLC AgrolifeCoin AGLC $42,187 $0.005602 7,530,982 LowVol 0.63% 16.89% 6.00%
972 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,975 $0.015626 2,622,273 LowVol 0.65% -1.43%
973 PEX PosEx PEX $39,781 $0.016216 2,453,240 LowVol 0.56% 17.99% 49.12%
974 VLTC Vault Coin VLTC $38,370 $0.001265 30,334,620 LowVol 0.56% 10.35% 25.25%
975 LIR LetItRide LIR $37,447 $0.001032 36,289,167 LowVol 0.56% 16.92% 47.76%
976 VPRC VapersCoin VPRC $37,278 $0.000048 780,124,964 LowVol -2.29% -51.20% 82.34%
977 LUNA Luna Coin LUNA $37,129 $0.022704 1,635,309 LowVol -16.95% 15.96% -9.95%
978 HVCO High Voltage HVCO $36,343 $0.024323 1,494,171 LowVol 0.56% 17.63% 52.46%
979 NTWK Network Token NTWK $34,808 $0.002982 11,671,310 LowVol -0.39% -0.84% -47.80%
980 JS JavaScript Token JS $33,566 $0.004200 7,991,996 LowVol -0.25% -14.38% 255.17%
981 UET Useless Ether… UET $33,312 $0.008400 3,965,716 LowVol -0.39% -27.62% 7.80%
982 WORM HealthyWormCoin WORM $32,868 $0.000295 111,482,451 LowVol 0.56% -50.72%
983 CRTM Corethum CRTM $32,550 $0.013020 2,500,000 LowVol -0.39% -5.51% 123.74%
984 WBB Wild Beast Block WBB $32,060 $0.191491 167,425 LowVol 0.56% 9.46% 51.65%
985 JOBS JobsCoin JOBS $31,258 $0.000295 106,019,270 LowVol 0.63% 46.91% 2.08%
986 ARB ARbit ARB $30,914 $0.003945 7,836,295 LowVol 0.56% -49.92%
987 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
988 RIDE Ride My Car RIDE $29,859 $0.000295 101,276,976 LowVol -32.96% -41.54% 47.84%
989 EREAL eREAL EREAL $29,314 $0.000428 68,427,562 LowVol -0.39% -20.37% -17.97%
990 ALTC Antilitecoin ALTC $27,872 $0.000884 31,512,613 LowVol 0.56% 15.37% 47.78%
991 SDP SydPak SDP $27,818 $0.174097 159,783 LowVol 0.65% 17.29% 48.21%
992 SCS Speedcash SCS $27,404 $0.104664 261,831 LowVol 0.56% 66.38%
993 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $27,335 $0.036264 753,776 LowVol 0.65% 1.25% 15.16%
994 OS76 OsmiumCoin OS76 $26,622 $0.029778 894,026 LowVol 0.56% -7.26%
995 ZNE Zonecoin ZNE $24,740 $0.009582 2,581,970 LowVol 0.65% -20.02%
996 IBANK iBank IBANK $23,354 $0.005160 4,526,324 LowVol 0.56% 3.15% 59.33%
997 BIOB BioBar BIOB $23,242 $0.026240 885,756 LowVol -0.05% 16.26% 31.35%
998 DIX Dix Asset DIX $22,451 $2.2e-07 100,000,000,000 LowVol -1.34% 10.87% 41.69%
999 TRADE Tradecoin TRADE $21,072 $0.002716 7,757,354 LowVol 13.36% 64.63%
1000 ARGUS Argus ARGUS $20,925 $0.018223 1,148,324 LowVol 1.75% 19.24% 103.61%
1001 MILO MiloCoin MILO $20,678 $0.001916 10,789,954 LowVol -27.37% -17.96% -20.86%
1002 SOCC SocialCoin SOCC $20,415 $0.014741 1,384,879 LowVol 0.56% 112.58% 42.45%
1003 SANDG Save and Gain SANDG $19,427 $0.006339 3,064,800 LowVol 0.56% 21.23% 71.81%
1004 XOC Xonecoin XOC $18,917 $0.045041 420,000 LowVol 13.41%
1005 GBC GBCGoldCoin GBC $17,599 $0.001549 11,361,817 LowVol 0.00% 36.14% 12.78%
1006 MGM Magnum MGM $17,493 $0.004422 3,955,611 LowVol 0.56% 16.92% 0.41%
1007 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 52.97%
1008 GEERT GeertCoin GEERT $15,666 $0.003077 5,091,200 LowVol 0.56% 1.44% 76.97%
1009 RSGP RSGPcoin RSGP $15,226 $8.81 1,727 LowVol 0.56% 2.40%
1010 SLFI Selfiecoin SLFI $14,783 $0.000137 107,829,281 LowVol 8.71% 37.49%
1011 MRNG MorningStar MRNG $14,615 $0.000447 32,664,468 LowVol 244.25% 49.91% 225.29%
1012 P7C P7Coin P7C $14,602 $0.000415 35,220,238 LowVol 9.61% 45.10%
1013 NODC NodeCoin NODC $13,856 $0.008255 1,678,439 LowVol 0.59% 53.47% 57.63%
1014 VOLT Bitvolt VOLT $13,367 $0.000884 15,112,554 LowVol 0.56% 7.65% 47.84%
1015 DAS DAS DAS $12,640 $0.004694 2,692,755 LowVol 0.62% 27.23%
1016 CCM100 CCMiner CCM100 $12,089 $0.003598 3,360,417 LowVol -0.34% 115.74% 37.28%
1017 ULA Ulatech ULA $8,736 $0.043782 199,536 LowVol 10.42% 502.66% 113.99%
1018 WBC WalletBuilder… WBC $8,312 $0.442096 18,802 LowVol 0.56% 50.59%
1019 CONX Concoin CONX $7,570 $0.010172 744,266 LowVol 0.65% 12.05% 72.90%
1020 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,672 $0.003391 1,377,917 LowVol 0.56% 58.15% 119.71%
1021 EBT Ebittree Coin EBT $3,542 $0.002801 1,264,511 LowVol 0.56% 15.97% 20.54%
1022 OCEAN BurstOcean OCEAN $3,091 $0.014594 211,827 LowVol -0.34% -50.37% -22.74%
1023 LEX Lex4All LEX $2,659 $0.002659 1,000,000 LowVol -0.34% -35.75% 59.21%
1024 DGCS Digital Credits DGCS $1,718 $0.000295 5,826,388 LowVol 0.56% -22.05% 47.84%
1025 TOKEN SwapToken TOKEN $1,361 $8.9e-08 15,320,585,365 LowVol 0.96% -39.69% 60.00%
1026 ABN Abncoin ABN $1,038 $0.015331 67,700 LowVol 0.56% 20.36% 32.07%
1027 SOJ Sojourn SOJ $715 $0.001474 485,214 LowVol 0.59% -79.91% -43.29%
1028 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1029 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -2.08%
1030 CALC CaliphCoin CALC $77 $0.000884 87,140 LowVol 0.56% -23.36% -15.94%
1031 FDC Future Digita… FDC $74 $0.000027 2,753,201 LowVol 0.48% -67.71%
1032 FAL Falcoin FAL $29 $0.000147 196,766 LowVol 0.56% -57.62%
1033 APW AppleCoin APW $12 $0.000147 79,903 LowVol 0.56% 16.92% 47.84%
1034 ERO Eroscoin ERO $0.144334 $15,277,300 -6.09%
1035 CMT CyberMiles CMT $0.191877 $14,438,400 2.58% -48.37%
1036 ATMC ATMCoin ATMC $3.50 $11,865,100 0.00% 14.89% 37.01%
1037 BCD Bitcoin Diamo… BCD $35.11 $10,270,000 0.96% -5.31% -27.55%
1038 NULS Nuls NULS $1.12 $7,917,570 -2.26% 33.94% 144.42%
1039 ORME Ormeus Coin ORME $3.29 $4,955,690 0.15% 26.59% 19.01%
1040 CLUB ClubCoin CLUB $4.18 $4,756,970 14.59% 29.68% -25.63%
1041 ETN Electroneum ETN $0.096324 $4,544,660 0.28% -2.37% 125.11%
1042 AI POLY AI AI $19.26 $4,117,850 7.16% 11.09% 28.78%
1043 REC Regalcoin REC $40.01 $3,781,650 -6.05% -17.01% 4.07%
1044 GRX GOLD Reward T… GRX $4.79 $2,958,040 6.17% -18.03% 34.74%
1045 FRGC Fargocoin FRGC $11.06 $2,819,270 2.90% 5.58% 12.47%
1046 FRST FirstCoin FRST $15.47 $1,736,070 -1.23% -1.05% 1.43%
1047 BTE BitSerial BTE $6.38 $1,489,610 -4.08% -22.00% 50.05%
1048 WC WINCOIN WC $1.08 $1,061,270 -2.97% -4.69% 6.65%
1049 TSL Energo TSL $0.033811 $887,823 0.45% 5.42% 10.30%
1050 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.29 $691,705 0.85% 9.27% 55.99%
1051 B2X SegWit2x [Fut… B2X $205.24 $656,924 -0.71% -4.45% 2.28%
1052 LEND EthLend LEND $0.022640 $634,813 1.24% -7.04% 37.21%
1053 THS TechShares THS $0.788712 $634,748 0.82% 38.99% -9.93%
1054 BOT Bodhi BOT $0.423483 $595,399 -0.04% -2.88% -3.21%
1055 LLT LLToken LLT $0.368377 $585,931 -1.02% -20.45% 22.46%
1056 AION Aion AION $2.26 $574,962 -0.37% 27.75% 34.09%
1057 CAPP Cappasity CAPP $0.035176 $567,131 4.08%
1058 XIN Infinity Econ… XIN $0.032431 $561,413 25.83% 5.66% -18.51%
1059 STC Santa Coin STC $0.819477 $540,435 14.39%
1060 XYLO XYLO XYLO $7.83 $516,501 -24.24%
1061 ADK Aidos Kuneen ADK $29.48 $456,980 4.20% 0.53% -2.73%
1062 SKR Sakuracoin SKR $0.017066 $348,717 3.20% 362.75% 1037.46%
1063 EAG EA Coin EAG $3.69 $231,609 8.56% 15.41% 9.49%
1064 INF InfChain INF $0.013709 $229,767 -1.56% -11.16% 74.48%
1065 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.007076 $225,140 -7.42% 230.14% 245.32%
1066 VEE BLOCKv VEE $0.027716 $203,697 -0.94% 24.95% 53.18%
1067 XCPO Copico XCPO $0.023077 $194,796 5.84% 6.94% 6.73%
1068 RYZ ANRYZE RYZ $0.021334 $180,823 -0.85% 2.04% -6.94%
1069 ICX ICON ICX $1.73 $174,696 -2.44% -0.50% 26.43%
1070 XID Sphre AIR XID $0.207486 $169,700 -0.31% -1.02% 44.67%
1071 FOR FORCE FOR $0.014746 $168,400 -6.48% 13.59% 283.91%
1072 BSR BitSoar BSR $0.204906 $161,185 0.23% -1.71% 2.73%
1073 SUR Suretly SUR $3.04 $148,111 -0.49% -2.83% -3.20%
1074 QBT Qbao QBT $0.223688 $131,524 0.63% -2.41%
1075 GBG Golos Gold GBG $0.148113 $121,346 -4.33% 5.15% 49.10%
1076 B3 B3Coin B3 $0.000063 $102,174 -14.15% -23.93% -40.83%
1077 BT2 BT2 [CST] BT2 $158.12 $96,911 4.61% 20.36% 36.80%
1078 MSD MSD MSD $0.009287 $92,769 -1.50% -13.50% -21.11%
1079 UGT UG Token UGT $0.399874 $77,424 -1.36% -8.39% -4.84%
1080 BTCM BTCMoon BTCM $0.034019 $73,792 0.43% -14.78% 428.88%
1081 EVR Everus EVR $1.92 $69,707 25.90% 38.60% -44.84%
1082 DSR Desire DSR $0.303162 $63,085 -2.22% 11.85% 34.71%
1083 BTU Bitcoin Unlim… BTU $94.92 $61,215 0.18% -17.03% -29.20%
1084 SEND Social Send SEND $0.109234 $57,375 0.58%
1085 TCOIN T-coin TCOIN $0.000394 $52,455 0.55% 137.02% 93.16%
1086 MKR Maker MKR $357.00 $50,555 -0.39% -7.78% 6.14%
1087 STEX STEX STEX $0.979409 $45,753 -1.34% 19.73% 187.67%
1088 AERM Aerium AERM $0.658558 $42,665 -0.67% -21.72% -60.42%
1089 AKY Akuya Coin AKY $0.191491 $33,990 -7.29% 35.30% 34.66%
1090 SPANK SpankChain SPANK $0.044147 $32,375 0.26% -3.10% 53.83%
1091 BOS BOScoin BOS $1.40 $32,046 0.56% 0.60% 13.85%
1092 GLS GlassCoin GLS $0.900998 $31,022 -15.03% -27.48% 10.14%
1093 MAGE MagicCoin MAGE $44.21 $29,244 -5.80%
1094 PEC Peacecoin PEC $0.074444 $28,820 -27.55% -16.28% 143.87%
1095 FRD Farad FRD $0.102726 $27,191 9.78% -8.51% 54.52%
1096 VASH VPNCoin VASH $0.006191 $27,016 -3.98% 2.23% 36.48%
1097 BT1 BT1 [CST] BT1 $15079.60 $25,935 4.29% 21.16% 53.45%
1098 BCDN BlockCDN BCDN $0.067199 $21,946 -6.15%
1099 BPL Blockpool BPL $0.185742 $19,219 -10.07% 6.54% 49.26%
1100 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.99 $18,942 0.56% 11.44% -14.75%
1101 UR UR UR $0.004057 $18,577 47.97% 342.27% 680.60%
1102 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.006955 $16,703 -0.33% -54.55% 160.03%
1103 NUKO Nekonium NUKO $0.058966 $14,712 -19.09%
1104 DEUS DeusCoin DEUS $0.222596 $14,481 -19.02% -25.69% -37.75%
1105 SISA SISA SISA $0.014498 $14,200 0.47% -1.60% -7.31%
1106 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003534 $11,346 -4.33% 20.84% 68.52%
1107 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.074791 $11,236 7.84% 4.11% -20.67%
1108 OXY Oxycoin OXY $0.105493 $10,899 -9.93% -24.96% -31.63%
1109 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.339159 $10,343 5.60% -3.65% 83.94%
1110 PLX PlexCoin PLX $0.034716 $10,311 -14.48% -28.81% -63.31%
1111 EFYT Ergo EFYT $14.33 $10,268 -4.67% 23.49% 66.96%
1112 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.007476 $9,980 -0.39% 11.89% 29.16%
1113 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042000 $9,890 -0.39% -15.48% 66.67%
1114 MCR Macro MCR $1.68 $9,659 0.19% 4.45% -16.04%
1115 BON Bonpay BON $2.45 $9,649 81.10%
1116 HNC Huncoin HNC $0.003685 $9,478 23.63% 75.38% 114.46%
1117 WISH MyWish WISH $0.105981 $9,469 3.85% -7.57% -40.25%
1118 LKC LinkedCoin LKC $0.000442 $9,447 201.68% 26.07%
1119 XRY Royalties XRY $0.000142 $9,344 0.65% 13.15% -99.49%
1120 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.089923 $9,318 -13.60% 6.90% 21.09%
1121 VIU Viuly VIU $0.007780 $8,953 -3.89% -11.97% 125.78%
1122 DGPT DigiPulse DGPT $2.63 $8,363 52.17% 109.72% 106.63%
1123 TER TerraNova TER $2.86 $7,043 -0.64% 24.69% 57.68%
1124 COR CORION COR $0.752198 $6,772 0.56% -4.81% -8.30%
1125 AIB Advanced Inte… AIB $0.014485 $6,298 0.21% -13.67% 297.05%
1126 SND Sand Coin SND $0.984954 $6,126 4.39% 18.44% 69.26%
1127 BLX Blockchain Index BLX $2.98 $5,922 -0.35% 2.29% 19.91%
1128 ONG onG.social ONG $0.152039 $5,552 -0.39% -12.25%
1129 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002946 $5,517 -2.51% 7.39% 49.66%
1130 ETT EncryptoTel [… ETT $0.103255 $5,376 0.56% -6.21% 67.34%
1131 ACC AdCoin ACC $0.103548 $5,280 1.96% 10.89% 14.49%
1132 MINEX Minex MINEX $0.022530 $4,915 0.30% 15.24% -51.50%
1133 MGC MergeCoin MGC $0.012825 $4,874 -4.39% -1.41% 1.04%
1134 DMC DynamicCoin DMC $0.003503 $4,832 4.66% -11.78% 114.99%
1135 OX OX Fina OX $0.000149 $4,293 0.53% -18.86% -12.20%
1136 WA WA Space WA $0.024618 $3,815 0.65% 15.51% 46.67%
1137 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000504 $3,761 -0.39% -7.07% -98.58%
1138 PFR Payfair PFR $0.012474 $3,686 -0.39% -9.18%
1139 SHND StrongHands SHND $2e-08 $3,340 -15.51% -26.61% -15.66%
1140 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.121322 $3,116 0.15% 4.70% 80.63%
1141 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.16 $2,845 0.56% 53.25% -13.81%
1142 IQT iQuant IQT $0.181682 $2,811 0.70% -2.49% 25.26%
1143 STU bitJob STU $0.030551 $2,478 -2.09% -7.91% 40.82%
1144 WIC Wi Coin WIC $0.002709 $2,460 5.09% -38.59% -4.23%
1145 WILD Wild Crypto WILD $0.121852 $2,432 -0.33% 4.26% 10.14%
1146 FRN Francs FRN $0.036544 $2,386 0.54% -28.74% 8.96%
1147 PNX Phantomx PNX $0.012253 $2,314 0.74% -29.09% -35.78%
1148 ABC Alphabit ABC $23.58 $2,293 0.56% 16.92% 47.87%
1149 APC AlpaCoin APC $0.025360 $2,248 0.56% 5.56% -8.49%
1150 FLASH Flash FLASH $0.005012 $2,220 0.56% -8.53% 5.27%
1151 XOT Internet of T… XOT $2208.26 $2,112 0.56% 9.46% -21.07%
1152 FAP FAPcoin FAP $0.012007 $2,094 -0.92% 40.39% 79.00%
1153 TRIA Triaconta TRIA $7.98 $2,029 -0.39% -1.70% 6.68%
1154 B2B B2B B2B $0.335997 $1,993 -0.39% -18.23% -39.51%
1155 HIGH High Gain HIGH $0.000737 $1,848 0.56% -2.57% 25.72%
1156 IBTC iBTC IBTC $0.005414 $1,840 -0.39% -11.55% -21.54%
1157 DAY Chronologic DAY $3.92 $1,778 0.31% -12.20% 14.19%
1158 MOTO Motocoin MOTO $0.004297 $1,714 0.56% -46.46% 72.34%
1159 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000442 $1,668 0.59% -18.85% -5.88%
1160 DFS DFSCoin DFS $0.005844 $1,599 1.71% -20.62% -23.76%
1161 GARY President Joh… GARY $0.236799 $1,491 0.56% 17.39% 20.50%
1162 BAT BatCoin BAT $0.000004 $1,484 9.13% 26.07% 98.29%
1163 PLC PlusCoin PLC $0.000517 $1,436 -0.39% -12.48% -21.69%
1164 VULC Vulcano VULC $0.011351 $1,426 0.56% 28.95% 94.15%
1165 BTBc Bitbase BTBc $0.004865 $1,405 -3.19% -16.51% 40.59%
1166 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000748 $1,405 23.29% 49.78% 69.37%
1167 MCI Musiconomi MCI $0.060058 $1,395 0.62% 76.10% 34.09%
1168 NTC Natcoin NTC $0.158471 $1,371 0.56% 8.00% -30.72%
1169 EDRC EDRCoin EDRC $0.067723 $1,197 0.56% 22.46% 49.38%
1170 MARX MarxCoin MARX $0.001180 $1,188 0.56% -6.47% 45.40%
1171 EUSD eUSD EUSD $0.000210 $1,151 -0.39% 31.90% 1.78%
1172 ZBC Zilbercoin ZBC $0.042389 $1,108 2.19% 3.48% 28.44%
1173 ELC Elacoin ELC $0.099357 $1,093 0.59% 5.07% 45.24%
1174 SKC Skeincoin SKC $0.021375 $1,023 0.59% 13.41% 137.06%
1175 MAVRO Mavro MAVRO $0.041276 $1,003 0.56% 40.15% 193.35%
1176 HYTV Hyper TV HYTV $0.005370 $944 -5.62% 5.24% -24.35%
1177 ASN Aseancoin ASN $0.008697 $791 0.56% -34.35% -35.94%
1178 PAYP PayPeer PAYP $0.000147 $790 0.56% 16.92% 47.84%
1179 MGC GulfCoin MGC $0.002359 $781 0.59% -13.68% -19.92%
1180 KARMA Karmacoin KARMA $0.000147 $764 0.63% 16.92% 47.78%
1181 QBT Cubits QBT $0.003281 $754 0.57% 6.94% -49.74%
1182 NAMO NamoCoin NAMO $0.000148 $753 0.62% 15.70% -8.10%
1183 GRN Granite GRN $0.018427 $692 23.27% -3.21% 104.14%
1184 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 $581 13.45% -12.78% -98.31%
1185 IRL IrishCoin IRL $0.002359 $574 0.56% -14.97% 21.09%
1186 QORA Qora QORA $0.290554 $530 0.59% 18.14% 67.11%
1187 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004528 $521 3.36% -3.91% -13.84%
1188 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.2e-07 $507 -0.39% -6.35% -49.51%
1189 FUTC FutCoin FUTC $0.004570 LowVol 0.56% 77.86% 169.59%
1190 XQN Quotient XQN $0.006781 LowVol 0.63% 16.69% 69.95%
1191 RHFC RHFCoin RHFC $0.000590 LowVol 0.57% -44.09% -34.21%
1192 PRN Protean PRN $0.000029 LowVol -40.06% -76.82% 151.55%
1193 FFC FireFlyCoin FFC $0.000147 LowVol 0.56% -21.60% 47.84%
1194 LDCN LandCoin LDCN $0.001916 LowVol 60.86% -4.98% -29.78%
1195 GAY GAY Money GAY $0.024930 LowVol -0.73% 69.59% 119.75%
1196 ZSE ZSEcoin ZSE $0.014008 LowVol 0.56% 37.55%
1197 GMX GoldMaxCoin GMX $0.003943 LowVol -15.04% -45.18% 412.12%
1198 BXC Bitcedi BXC $0.004472 LowVol -4.88% 22.84% 71.77%
1199 HDLB HODL Bucks HDLB $0.044519 LowVol 0.56% -11.95% 47.20%
1200 HAT Hawala.Today HAT $0.188998 LowVol -0.39% 1.37% 8.75%
1201 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000150 LowVol 0.55% 16.18% -12.70%
1202 VOYA Voyacoin VOYA $3.18 LowVol 0.56% -0.84% 104.79%
1203 DASHS Dashs DASHS $0.077835 LowVol 0.56% 20.16% 140.01%
1204 POKE PokeCoin POKE $0.000147 LowVol 0.56% 47.76%
1205 STARS StarCash Network STARS $0.201998 LowVol 0.39% -2.22% -6.24%
1206 BSN Bastonet BSN $0.000737 LowVol 0.59% 16.92% 13.32%
1207 RCN Rcoin RCN $0.000147 LowVol 0.56% 16.92% 47.84%
1208 WOW Wowcoin WOW $0.000145 LowVol -47.24% 15.21% 47.13%
1209 DON Donationcoin DON $0.000590 LowVol 0.56% -19.43% -9.90%
1210 ANI Animecoin ANI $0.000147 LowVol 0.56% -4.00% -26.15%
1211 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000295 LowVol 0.56% -22.05% -1.44%
1212 SAK Sharkcoin SAK $0.002260 LowVol 1.16% 8.07% 3.69%
1213 GAIN UGAIN GAIN $0.001769 LowVol 0.56% 7.93% 32.03%
1214 9COIN 9COIN 9COIN $0.004422 LowVol 0.56% 29.91% 60.75%
1215 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005454 LowVol 0.65% 20.11% 47.02%
1216 CASH Cash Poker Pro CASH $0.056070 LowVol -0.35% 43.70% 12.41%
1217 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.001810 LowVol -34.03% -53.92% -45.89%
1218 PRIMU Primulon PRIMU $0.000212 LowVol 0.56% 68.39% 6.46%
1219 COUPE Coupecoin COUPE $0.000037 LowVol 1.75% 500.74% 446.37%
1220 TCR TheCreed TCR $0.000442 LowVol 0.56% -12.31% 47.76%
1221 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -1.97% 17.81% 11.38%
1222 IPY Infinity Pay IPY $0.003189 LowVol 28.36% 68.81% 18.89%
1223 BEST BestChain BEST $0.001482 LowVol 0.37% -2.03% 21.89%
1224 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000147 LowVol 0.59% 16.92% -50.72%
1225 FUDD DimonCoin FUDD $0.001260 LowVol -0.35% -6.35% 19.87%
1226 INDIA India Coin INDIA $0.000442 LowVol 0.56% 49.34% 92.83%
1227 MBL MobileCash MBL $0.000442 LowVol 0.56% 16.92% 26.96%
1228 PRES President Trump PRES $0.004281 LowVol 0.51% -15.33% 19.76%
1229 GUC GoldUnionCoin GUC $0.076656 LowVol 0.56% 15.80% -30.76%
1230 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000442 LowVol 0.56% -12.31% 10.88%
1231 CYDER Cyder CYDER $0.000295 LowVol 0.56% 16.92% 47.84%
1232 CYC Cycling Coin CYC $0.001622 LowVol 0.59% -8.16% -1.78%
1233 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002211 LowVol 0.56% 16.92% 121.76%
1234 BUB Bubble BUB $0.024029 LowVol 0.56% 8.87% 131.62%
1235 MONETA Moneta MONETA $0.000590 LowVol 0.56% -3.89% 7.66%
1236 DBG Digital Bulli… DBG $0.008550 LowVol 0.56% 16.59% 47.76%
1237 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol -0.74% 0.46% -1.63%
1238 TODAY TodayCoin TODAY $0.001327 LowVol 0.56% 5.20%
1239 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -0.39% -6.35% 56.62%
1240 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001268 LowVol -10.23% 6.94% 8.71%
1241 UTA UtaCoin UTA $0.002064 LowVol 0.56% 16.92% 105.00%
1242 GBRC Global Busine… GBRC $0.000147 LowVol 0.56% 16.92%
1243 EGOLD eGold EGOLD $0.007140 LowVol -0.39% 5.41% -17.54%
1244 EGG EggCoin EGG $0.055723 LowVol 0.56%
1245 TEAM TeamUp TEAM $0.000295 LowVol 0.56% 16.92% 47.84%
1246 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002948 LowVol 34.08% 67.03% 168.16%
1247 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.007736 LowVol -0.43% -29.57% 41.60%
1248 LEPEN LePen LEPEN $0.000096 LowVol 0.31% -21.84% -0.99%
1249 MAGN Magnetcoin MAGN $0.855004 LowVol 0.65% 16.92% 79.38%
1250 PCN PeepCoin PCN $0.000090 LowVol 0.59% -28.70% 18.55%
1251 CLINT Clinton CLINT $0.011941 LowVol 0.56% 13.61%
1252 EBIT eBIT EBIT $0.003318 LowVol -0.39% -6.35% 105.48%
1253 PRM PrismChain PRM $0.002211 LowVol 0.56% 12.47% 86.23%
1254 SWP Swapcoin SWP $0.083999 LowVol -0.39% -6.35% 10.68%
1255 UNC UNCoin UNC $0.000147 LowVol 0.56% 16.92% 47.84%
1256 TOP TopCoin TOP $0.000529 LowVol 9.22% 37.17% 28.57%
1257 BIT First Bitcoin BIT $0.011351 LowVol 0.56% -6.00% -1.06%
1258 CME Cashme CME $0.000147 LowVol 0.56% 57.30%
1259 XAU Xaucoin XAU $0.040097 LowVol 0.56% -10.65% 14.00%
1260 AXIOM Axiom AXIOM $0.022554 LowVol 0.56% 16.92% 46.88%
1261 HYPER Hyper HYPER $0.037443 LowVol 0.63% 12.09% 80.53%
1262 PI PiCoin PI $0.002948 LowVol 0.56% 59.13%
1263 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005897 LowVol -2.69% -2.61% 53.12%
1264 TIE TIES Network TIE $0.059220 LowVol -0.39% -6.35% -24.00%
1265 YEL Yellow Token YEL $0.006405 LowVol -0.39% -6.39% 95.94%
1266 YES Yescoin YES $0.000147 LowVol 0.56% 39.67% 128.34%
1267 OPES Opescoin OPES $0.002359 LowVol 0.56% 28.21%
1268 AV AvatarCoin AV $0.049236 LowVol 0.56% 16.92% 74.31%
1269 SHA SHACoin SHA $0.000884 LowVol 0.56% 16.92% 103.31%
1270 ACES Aces ACES $0.000147 LowVol 0.56% -22.54% 1.63%
1271 TELL Tellurion TELL $0.000260 LowVol 0.48% 103.95% 59.29%
1272 LTH LAthaan LTH $0.000884 LowVol 0.56% -22.05%
1273 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.329471 LowVol 0.56% 16.04% 45.36%
1274 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000168 LowVol -0.25% -6.34% 32.36%
1275 DUB Dubstep DUB $0.002801 LowVol 0.56% 16.89%
1276 X2 X2 X2 $0.000147 LowVol 0.59% 57.30%
1277 EVC EventChain EVC $0.075599 LowVol -0.39% 12.38% -53.11%
1278 XDE2 XDE II XDE2 $2.17 LowVol 0.56% 18.70% -19.53%
1279 REGA Regacoin REGA $0.001622 LowVol 0.56% 7.17% 5.41%
1280 10MT 10M Token 10MT $0.002058 LowVol -0.39% -8.10% -70.18%
1281 CC CyberCoin CC $0.000147 LowVol 0.56% -21.32%
1282 BGR Bongger BGR $0.000160 LowVol -0.78% 22.69% 17.17%
1283 ACN Avoncoin ACN $0.000442 LowVol 0.65% -0.61% 8.62%
1284 QBC Quebecoin QBC $0.002506 LowVol 0.56% 16.92% 39.50%
1285 MEN PeopleCoin MEN $0.000147 LowVol 0.56% 16.92% 49.23%
1286 XTD XTD Coin XTD $0.000147 LowVol 0.59% 16.92% 47.84%
1287 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004865 LowVol 0.56% 7.17% 51.32%
1288 SPORT SportsCoin SPORT $0.001032 LowVol 0.56% 3.49%
1289 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003243 LowVol 0.56% 5.91% 11.59%
1290 TRICK TrickyCoin TRICK $0.014889 LowVol 0.56% 11.16% 50.59%
1291 BITOK Bitok BITOK $0.000147 LowVol 1.57% 388.01% 47.84%
1292 SJCX Storjcoin X SJCX $0.308949 LowVol -4.52% -12.11%
1293 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.051479 LowVol -0.28% -2.80% 53.10%
1294 BET BetaCoin BET $0.002064 LowVol 0.56% -4.92% -34.31%
1295 HCC Happy Creator… HCC $0.000737 LowVol 0.56% -2.57% 84.80%
1296 KASHH KashhCoin KASHH $0.000143 LowVol 0.60% 17.46% 176.25%
1297 DISK DarkLisk DISK $0.001032 LowVol 0.56% -18.16% 28.18%
1298 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.116015 LowVol 0.56% 16.77% 16.35%
1299 XID International… XID $0.010172 LowVol 0.59% 16.92% 65.74%
1300 OMC Omicron OMC $0.188396 LowVol 0.56% 60.79%
1301 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004570 LowVol 0.56% 15.94% 41.26%
1302 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1303 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -42.10%
1304 SYNC Sync SYNC $682.43 LowVol 12.76%
1305 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 9.53%
1306 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -61.82%
1307 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -22.90%
1308 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol
1309 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000714 LowVol 13.30% 0.16%
1310 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 16.49%
1311 OP Operand OP $0.001151 LowVol 1.38%
1312 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -2.90%
1313 SFE SafeCoin SFE $0.000147 LowVol 0.41% 16.63% 47.62%
1314 RICHX RichCoin RICHX $0.008337 LowVol 16.00%
1315 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003004 LowVol 13.47% -11.47%
1316 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 1.11% 27.85%
1317 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 13.44%
1318 NBIT netBit NBIT $0.012167 LowVol -0.12% -46.00% -73.76%
1319 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000127 LowVol 0.85% 27.56%
1320 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol 0.91% 27.59%
1321 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol -59.18%
1322 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1323 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 6.31%
1324 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol 0.77% -57.15%
1325 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1326 ANTX Antimatter ANTX $0.000126 LowVol 0.65% 26.65%
1327 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 14.82%
1328 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol -21.43%
1329 WINK Wink WINK $0.000440 LowVol -0.05% 16.26%
1330 FID BITFID FID $0.142654 LowVol 13.14% 43.06%
1331 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006202 LowVol 18.43%
1332 FC Facecoin FC $0.003480 -3.00% -9.36%
1333 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -12.39%
1334 FBL Faceblock FBL $0.001654 -44.71%

Quay lại phần 1

Phản hồi