Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 16h ngày 8/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 16h ngày 8/12/2017 (GMT +7) của 1334 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 16h ngày 8/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16542.90 trên tổng giá trị $276,721,144,692

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $439.85 trên tổng giá trị $42,316,421,128

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1606.16 trên tổng giá trị $27,054,038,578

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.31 trên tổng giá trị $11,968,990,942

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.251542 trên tổng giá trị $9,744,522,014

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng CTIC3 Coimatic 3.0 (CTIC3) đang có giá hiện tại $0.016029 trên tổng giá trị đã biến động tăng 191.91% trong 1h qua

    + Đồng ART Maecenas (ART) đang có giá hiện tại $0.552736 trên tổng giá trị $16,665,073 đã biến động tăng 64.01% trong 1h qua

    + Đồng BUZZ BuzzCoin (BUZZ) đang có giá hiện tại $0.000492 trên tổng giá trị $2,543,559 đã biến động tăng 41.32% trong 1h qua

    + Đồng FC2 FuelCoin (FC2) đang có giá hiện tại $0.012593 trên tổng giá trị $1,279,834 đã biến động tăng 40.16% trong 1h qua

    + Đồng ELITE Ethereum Lite (ELITE) đang có giá hiện tại $0.273966 trên tổng giá trị đã biến động tăng 36.92% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000095 trên tổng giá trị $3,227,390 đã biến động tăng 941.49% trong 24h qua

    + Đồng CTIC3 Coimatic 3.0 (CTIC3) đang có giá hiện tại $0.016029 trên tổng giá trị đã biến động tăng 556.98% trong 24h qua

    + Đồng NBIT netBit (NBIT) đang có giá hiện tại $0.068924 trên tổng giá trị đã biến động tăng 474.19% trong 24h qua

    + Đồng VRS Veros (VRS) đang có giá hiện tại $0.000142 trên tổng giá trị $69,335 đã biến động tăng 282.98% trong 24h qua

    + Đồng MRNG MorningStar (MRNG) đang có giá hiện tại $0.000637 trên tổng giá trị $20,823 đã biến động tăng 231.63% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000097 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1732.49% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.249905 trên tổng giá trị $18,896,442 đã biến động tăng 1319.75% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.744114 trên tổng giá trị $34,872 đã biến động tăng 1169.51% trong 7 ngày qua

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000095 trên tổng giá trị $3,227,390 đã biến động tăng 692.90% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000598 trên tổng giá trị $940,966 đã biến động tăng 644.38% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 16h ngày 8/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 BUMBA BumbaCoin BUMBA $198,414 $0.008831 22,467,292 $970 -0.20% 84.78%
702 ZCG ZCash Gold ZCG $194,532 $0.096897 2,007,615 $11,075 0.51% -35.26% -65.80%
703 CFD Confido CFD $193,127 $0.021459 9,000,000 $6,422 2.39% 75.08% 294.34%
704 GTC Global Tour Coin GTC $190,625 $0.006378 29,887,402 $905 -0.20% 2.42% 60.67%
705 KED Darsek KED $187,179 $0.013068 14,323,495 $609 -0.19% -0.35% -3.63%
706 USDE USDe USDE $185,495 $0.000164 1,134,236,104 $1,105 -0.20% 12.19% -17.63%
707 EMD Emerald Crypto EMD $181,389 $0.009488 19,117,129 $2,720 -0.11% 1.80% -4.19%
708 EMB EmberCoin EMB $177,565 $0.000002 92,192,822,723 $4,144 3.18% -0.96% -49.01%
709 LCP Litecoin Plus LCP $177,280 $0.239752 739,429 $5,477 -1.41% 11.86% 139.54%
710 SPRTS Sprouts SPRTS $176,516 $1.3e-07 1,383,158,552,852 $550 15.22% 2.97% -20.63%
711 HONEY Honey HONEY $174,426 $0.514535 338,998 $932 1.12% 2.74% 36.17%
712 DBTC Debitcoin DBTC $173,678 $0.009649 17,999,629 $1,713 -0.20% -15.37% 291.36%
713 VOT VoteCoin VOT $172,435 $0.010467 16,474,625 $5,598 -0.20% -6.15% -18.29%
714 URC Unrealcoin URC $172,317 $0.024531 7,024,402 $634 0.06% -14.39% 8.20%
715 XCT C-Bit XCT $170,699 $0.001086 157,223,250 $511 0.10% -5.84% 78.93%
716 MARS Marscoin MARS $165,911 $0.005867 28,279,074 $1,520 -0.19% 31.25% 63.76%
717 RED RedCoin RED $157,883 $0.002130 74,107,896 $1,267 -0.17% -5.70% 15.65%
718 EBCH eBitcoinCash EBCH $155,253 $0.016720 9,285,500 $9,295 2.31% 18.15% 20.34%
719 DRXNE DROXNE DRXNE $155,208 $0.002456 63,201,068 $1,903 -0.18% 6.03% 19.41%
720 GP GoldPieces GP $152,331 $0.124845 1,220,161 $7,081 -3.69% -10.86% 16.39%
721 PRC PRCoin PRC $152,185 $0.009649 15,772,200 $19,599 9.38% -7.29% 13.10%
722 CASH Cashcoin CASH $150,486 $0.003260 46,158,242 $5,041 -0.12% 123.54% 198.56%
723 KAYI Kayicoin KAYI $148,551 $0.000523 284,249,368 $973 0.17% -25.20% 47.75%
724 SCORE Scorecoin SCORE $147,171 $0.004850 30,346,591 $1,093 0.16% -4.81% 53.05%
725 BITGOLD bitGold BITGOLD $145,592 $1618.24 89.9694 $1,887 14.12% 9.67% 11.08%
726 HXX Hexx HXX $144,580 $0.097307 1,485,806 $573 0.14% 61.08% 158.31%
727 VUC Virta Unique … VUC $144,458 $0.002349 61,499,300 $2,578 -3.80% 26.14% 94.12%
728 FXE FuturXe FXE $144,280 $0.612858 235,421 $2,687 1.14% 5.15% -57.87%
729 ICN iCoin ICN $138,565 $0.004743 29,216,388 $504 0.11% -59.35% -62.73%
730 GPU GPU Coin GPU $137,195 $0.003389 40,477,042 $622 -0.12% 12.44% 45.79%
731 MONK Monkey Project MONK $136,324 $1.29 105,797 $3,306 1.40% -26.84% -72.97%
732 XLC LeviarCoin XLC $135,969 $0.013782 9,865,760 $2,397 0.38% -58.43% -38.74%
733 CRDNC Credence Coin CRDNC $135,297 $0.039481 3,426,890 $827,851 7.21% -16.28% -98.89%
734 TSE Tattoocoin (S… TSE $133,229 $0.001473 90,421,856 $1,038 0.14% 48.43%
735 CJ Cryptojacks CJ $132,979 $0.000327 406,568,581 $1,754 -0.20% -11.98% 7.46%
736 BOST BoostCoin BOST $131,843 $0.011121 11,855,487 $1,248 0.11% -5.82% -26.71%
737 CACH CacheCoin CACH $130,029 $0.030995 4,195,132 $1,766 -0.63% 46.31% 3.89%
738 MAR Marijuanacoin MAR $124,504 $0.082096 1,516,570 $3,040 -0.12% 2.70% 37.54%
739 SGR Sugar Exchange SGR $124,368 $0.035534 3,500,000 $3,934 0.07% 28.97% 0.13%
740 NRO Neuro NRO $124,085 $0.003271 37,936,802 $775 -0.20% -3.31% 147.86%
741 WOMEN WomenCoin WOMEN $122,942 $0.002780 44,220,400 $4,010 0.11% 12.46% 22.60%
742 REE ReeCoin REE $114,904 $0.000045 2,560,000,000 $1,301 -0.41% -44.64% -17.77%
743 CMT Comet CMT $110,590 $0.126703 872,830 $9,444 -0.07% -16.50% 175.85%
744 TAJ TajCoin TAJ $109,101 $0.013541 8,057,247 $1,391 -19.31% 12.87% 66.68%
745 MAY Theresa May Coin MAY $106,536 $0.004252 25,055,000 $665 11.11% 23.38% 40.36%
746 611 SixEleven 611 $105,748 $0.245148 431,366 $2,647 -0.20% -2.36% 57.63%
747 BITEUR bitEUR BITEUR $105,218 $1.27 83,146 $13,522 6.91% 10.26% 3.09%
748 ACP AnarchistsPrime ACP $104,218 $0.023714 4,394,874 $42,611 1.18% -32.33% -0.84%
749 CF Californium CF $102,306 $0.042521 2,406,030 $18,552 -0.21% -0.11% 65.43%
750 MST MustangCoin MST $101,898 $0.161654 630,343 $1,607 0.16% 15.22% 38.69%
751 EAGLE EagleCoin EAGLE $95,729 $0.045728 2,093,421 $2,672 2.29% 23.97% 3.61%
752 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $94,210 $0.011732 8,030,000 $2,294 -0.07% -27.75% -48.11%
753 LTCR Litecred LTCR $93,863 $0.003105 30,227,750 $3,782 8.38% -12.40% 237.92%
754 BLRY BillaryCoin BLRY $92,645 $0.010303 8,991,960 $10,597 -1.50% 3.93% -1.88%
755 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $91,262 $0.001145 79,719,140 $579 -0.20% 1.45% 24.70%
756 ATX Artex Coin ATX $89,519 $0.004766 18,781,750 $906 -0.12% 9.53% 37.31%
757 XCO X-Coin XCO $88,129 $0.007116 12,384,976 $1,892 0.00% -40.68% 39.22%
758 SOIL SOILcoin SOIL $85,858 $0.015057 5,702,048 $1,893 0.62% 13.01% 63.79%
759 KRONE Kronecoin KRONE $84,209 $0.022634 3,720,456 $2,801 1.99% 4.93% 109.33%
760 DRS Digital Rupees DRS $83,538 $0.000164 510,802,961 $4,923 -0.12% 12.18% 64.72%
761 ERY Eryllium ERY $77,743 $0.014245 5,457,675 $4,203 10.00% 12.93% 188.79%
762 CXT Coinonat CXT $77,614 $0.009001 8,623,200 $934 0.12% 56.28% 59.71%
763 KURT Kurrent KURT $76,764 $0.007739 9,919,485 $776 0.49% 18.30% 47.97%
764 AMMO Ammo Rewards AMMO $76,319 $0.000981 77,777,777 $552 -0.20% -25.09% 9.81%
765 GPL Gold Pressed … GPL $74,592 $0.290777 256,527 $602 -0.12% -0.71% 26.74%
766 VRS Veros VRS $69,335 $0.000142 486,609,040 $503 0.23% 282.98% 306.12%
767 XCS CybCSec XCS $63,867 $0.005397 11,834,082 $1,406 5.84% 42.46% 112.54%
768 BSC BowsCoin BSC $63,537 $0.011448 5,550,102 $5,507 0.35% -4.13% 25.33%
769 IMPS ImpulseCoin IMPS $59,598 $0.002944 20,245,510 $890 0.06% 0.96% 41.89%
770 EOT EOT Token EOT $58,813 $0.007119 8,260,903 $5,379 -17.88% -43.24% -37.11%
771 SPT Spots SPT $58,629 $0.002617 22,406,021 $2,570 0.11% -29.96% -8.57%
772 VLTC Vault Coin VLTC $57,676 $0.001901 30,338,570 $3,273 -0.20% 51.98% 53.69%
773 RBT Rimbit RBT $56,414 $0.000488 115,499,623 $817 6.86% 12.83% -7.88%
774 G3N G3N G3N $54,414 $0.007196 7,561,891 $1,255 -0.20% 12.24% 64.79%
775 XBTS Beatcoin XBTS $52,883 $0.034685 1,524,686 $513 0.04% -32.18% 59.39%
776 ITZ Interzone ITZ $49,654 $0.026984 1,840,116 $2,204 1.84% -2.35% 51.79%
777 FUZZ FuzzBalls FUZZ $49,625 $0.010275 4,829,945 $545 -0.12% 18.30% 58.37%
778 ICON Iconic ICON $48,481 $0.081771 592,894 $4,025 0.11% -27.43% 42.24%
779 LUNA Luna Coin LUNA $42,293 $0.025736 1,643,356 $628 -0.12% -0.18% 26.99%
780 LBTC LiteBitcoin LBTC $40,381 $0.012666 3,188,280 $21,279 -0.01% 30.87% 352.97%
781 NTWK Network Token NTWK $38,123 $0.003266 11,671,310 $546 2.40% 8.84% -36.95%
782 BNX BnrtxCoin BNX $36,680 $0.001383 26,522,501 $640 0.73% 22.10% 40.72%
783 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $36,329 $0.041873 867,602 $19,765 -10.34% -13.85% 202.85%
784 GSR GeyserCoin GSR $34,872 $0.744114 46,864 $13,490 26.54% 219.01% 1169.51%
785 IMX Impact IMX $34,112 $0.000311 109,509,099 $687 0.11% -28.78% 80.54%
786 MSCN Master Swiscoin MSCN $31,377 $0.000702 44,699,390 $1,526 -1.28% -27.27% -24.97%
787 GRIM Grimcoin GRIM $28,821 $0.002791 10,324,802 $1,724 14.03% -5.04% 28.62%
788 CREVA CrevaCoin CREVA $24,001 $0.000660 36,390,750 $2,056 -15.93% -9.47% -2.32%
789 VPRC VapersCoin VPRC $19,050 $0.000024 780,124,964 $1,520 1.42% -49.36% -1.57%
790 ELS Elysium ELS $18,995 $0.004743 4,005,012 $839 -0.20% -5.39% 37.78%
791 XRC Rawcoin XRC $18,638 $0.026441 704,882 $843 1.23% 10.30% 59.67%
792 LVPS LevoPlus LVPS $12,622 $0.008341 1,513,256 $5,638 -0.20% -21.21% 43.77%
793 HMC HarmonyCoin HMC $7,286 $0.012982 561,235 $9,043 0.15% 2.64% 17.45%
794 ULA Ulatech ULA $7,252 $0.036341 199,561 $1,718 0.06% -11.05% 579.12%
795 XNG Enigma XNG $2,768 $0.166485 16,627 $910 -0.20% 2.81% -1.02%
796 DMB Digital Money… DMB $620 $0.001472 421,300 $542 -0.20% 26.20% 61.28%
797 APW AppleCoin APW $13 $0.000164 80,497 $559 -0.20% 12.18% 64.72%
798 UNITY SuperNET UNITY $60,856,590 $74.57 816,061 LowVol 5.29% 23.34% 32.86%
799 BCAP BCAP BCAP $14,591,800 $1.46 10,000,000 LowVol 2.39% 1.55% 10.73%
800 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
801 ETT EncryptoTel [… ETT $11,177,152 $0.179896 62,131,190 LowVol 0.11% 11.88% 46.98%
802 ECN E-coin ECN $8,858,798 $1.88 4,704,569 LowVol 0.11% -35.89% -33.60%
803 ECOB Ecobit ECOB $8,641,200 $0.019443 444,444,444 LowVol 0.02% 66.52% 83.17%
804 XC XCurrency XC $7,752,594 $1.32 5,870,109 LowVol 19.20% 54.57%
805 PGL Prospectors Gold PGL $5,348,056 $0.082916 64,500,000 LowVol 0.11% 12.18% 61.97%
806 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 420.41%
807 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,790,057 $0.079036 35,300,866 LowVol 0.63% -16.97%
808 EMV Ethereum Movi… EMV $2,395,205 $0.364752 6,566,666 LowVol 2.39% 5.53% 6.74%
809 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,042,666 $0.336732 6,066,146 LowVol -0.12% -22.88% 42.03%
810 RC RussiaCoin RC $1,963,396 $0.234355 8,377,873 LowVol -0.20% 8.85% 96.69%
811 HTC HitCoin HTC $1,825,708 $0.000166 10,996,318,099 LowVol 13.84%
812 ITT Intelligent T… ITT $1,724,038 $0.175960 9,797,899 LowVol 2.33% 1.55% -26.15%
813 JNS Janus JNS $1,689,541 $0.073393 23,020,335 LowVol -0.02% 45.19% -14.07%
814 SHORTY Shorty SHORTY $1,668,120 $0.016681 100,000,000 LowVol -0.20% 8.98%
815 HBT Hubii Network HBT $1,602,035 $0.122314 13,097,723 LowVol 1.96% 4.48% -7.75%
816 AHT Bowhead AHT $1,365,392 $0.170674 8,000,000 LowVol 16.49% -15.96%
817 SDC ShadowCash SDC $1,354,432 $0.202301 6,695,133 LowVol 7.78% 20.72% 46.48%
818 FC2 FuelCoin FC2 $1,279,834 $0.012593 101,633,013 LowVol 40.16% 15.57% 205.51%
819 GIM Gimli GIM $1,166,656 $0.014583 80,000,000 LowVol 2.40% 115.59% 46.82%
820 MAC Machinecoin MAC $1,166,142 $0.057635 20,233,375 LowVol 1.41% 11.30% 90.72%
821 METAL MetalCoin METAL $1,031,602 $0.013410 76,925,527 LowVol -0.12% -5.21% 42.24%
822 INPAY InPay INPAY $1,002,510 $0.100251 10,000,000 LowVol -0.20% -44.18% -21.61%
823 VAL Valorbit VAL $844,835 $0.000159 5,318,781,358 LowVol 8.91%
824 EBET EthBet EBET $729,483 $0.085796 8,502,500 LowVol 2.32% 5.73% -9.96%
825 TALK BTCtalkcoin TALK $728,950 $0.011165 65,290,635 LowVol 1.71% -34.48% 55.04%
826 LNK Link Platform LNK $720,577 $15.17 47,503 LowVol 2.32% -46.22% -41.01%
827 RIYA Etheriya RIYA $696,494 $0.440392 1,581,531 LowVol 0.59% 13.77% 32.87%
828 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 22.81% -46.35%
829 GOOD Goodomy GOOD $582,854 $0.001321 441,349,000 LowVol 1.50% -14.94%
830 BBT BitBoost BBT $542,644 $0.111589 4,862,878 LowVol 2.33% 1.55% 29.74%
831 ITI iTicoin ITI $528,810 $16.53 32,000 LowVol 0.68% 11.72% -6.99%
832 PIGGY Piggycoin PIGGY $520,035 $0.001067 487,521,917 LowVol 1.09% 58.84% 64.82%
833 AU AurumCoin AU $508,093 $1.72 296,216 LowVol -0.20% 2.52% 39.37%
834 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 20.14%
835 ICE iDice ICE $497,964 $0.316970 1,571,013 LowVol 2.39% 144.40% 176.60%
836 STS Stress STS $496,217 $0.000878 565,134,332 LowVol 20.41%
837 GLC GlobalCoin GLC $490,276 $0.007523 65,171,010 LowVol -0.12% 9.81% 53.61%
838 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -29.41%
839 V Version V $469,564 $0.001001 469,015,102 LowVol -0.12% -24.16% -15.67%
840 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $466,414 $0.085923 5,428,300 LowVol 5.78% 2.05% 57.47%
841 BITS Bitstar BITS $439,461 $0.019041 23,079,737 LowVol 0.39% -36.46% -13.06%
842 DAXX DaxxCoin DAXX $436,681 $0.000877 498,027,730 LowVol 1.42% -10.69% 81.93%
843 WAY WayGuide WAY $422,272 $0.004221 100,040,708 LowVol 41.71%
844 UNIC UniCoin UNIC $412,418 $0.138932 2,968,485 LowVol 0.74% 1.03% 49.60%
845 FUNK The Cypherfunks FUNK $399,913 $0.000009 46,299,769,999 LowVol 1.56% 16.27% 95.22%
846 CFT CryptoForecast CFT $398,734 $0.008668 46,000,000 LowVol 0.12% 12.12% 6.61%
847 CUBE DigiCube CUBE $397,264 $0.000164 2,429,126,009 LowVol -0.12% 12.19% 67.06%
848 FLY Flycoin FLY $391,607 $1.86 210,806 LowVol -0.12% 17.06%
849 VIDZ PureVidz VIDZ $383,346 $0.003060 125,279,775 LowVol 7.48% 11.20% 64.54%
850 AMBER AmberCoin AMBER $370,024 $0.008467 43,699,481 LowVol 9.60% -3.33%
851 J Joincoin J $366,795 $0.149810 2,448,402 LowVol 0.08% 16.32% 84.71%
852 XGR GoldReserve XGR $365,065 $0.021260 17,171,382 LowVol 0.39% 2.39% -33.70%
853 PR Prototanium PR $362,630 $1.85 195,921 LowVol 0.56% 11.22% 38.50%
854 STV Sativacoin STV $339,757 $0.047943 7,086,657 LowVol 0.14% 4.90% 88.40%
855 I0C I0Coin I0C $329,891 $0.015720 20,985,311 LowVol 45.51% 72.54%
856 MAD SatoshiMadness MAD $327,196 $0.000164 2,000,683,485 LowVol -0.12% 12.13% 64.72%
857 Q2C QubitCoin Q2C $324,739 $0.001308 248,208,693 LowVol -0.12% 4.76% 1.38%
858 BIGUP BigUp BIGUP $323,241 $0.000153 2,118,694,384 LowVol -2.86% 21.18% 46.93%
859 OHM OHM OHM $316,775 $0.010630 29,799,498 LowVol -0.20% 73.61%
860 WMC WMCoin WMC $295,980 $0.025676 11,527,489 LowVol -0.20% 12.18% 60.41%
861 WYV Wyvern WYV $293,708 $0.165668 1,772,872 LowVol -0.12% 11.84% 42.21%
862 SHDW Shadow Token SHDW $291,494 $0.041642 7,000,000 LowVol 3.44% -12.43%
863 BLC Blakecoin BLC $274,624 $0.018160 15,122,697 LowVol -2.57% 3.83% 93.50%
864 SH Shilling SH $265,567 $0.006705 39,606,175 LowVol 0.11% -24.72% 12.94%
865 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $259,542 $0.327247 793,108 LowVol -0.20% 1.73% 73.80%
866 MRJA GanjaCoin MRJA $254,826 $0.057239 4,451,920 LowVol 0.11% 35.33% 359.08%
867 ANTI AntiBitcoin ANTI $248,496 $0.014228 17,465,159 LowVol 0.11% 30.07% 62.85%
868 FUCK FuckToken FUCK $245,068 $0.004769 51,392,878 LowVol 2.40% -32.07% -63.09%
869 PASL Pascal Lite PASL $244,991 $0.057239 4,280,100 LowVol -0.20% 8.31% 28.39%
870 GAIA GAIA GAIA $244,451 $0.010143 24,101,381 LowVol 2.21% -16.15% 33.53%
871 HAL Halcyon HAL $243,925 $0.045955 5,307,888 LowVol -0.12% -19.21% 90.09%
872 LOT LottoCoin LOT $235,311 $0.000016 14,491,014,421 LowVol 1.76% -18.62% 3.45%
873 XRE RevolverCoin XRE $230,047 $0.010303 22,327,958 LowVol 0.11% 21.85% 69.93%
874 FRK Franko FRK $228,481 $0.245476 930,767 LowVol -0.12% 3.01% 93.79%
875 GRT Grantcoin GRT $225,842 $0.005233 43,154,465 LowVol -0.20% 9.44% 28.62%
876 HMP HempCoin HMP $221,869 $0.000164 1,356,645,470 LowVol -0.12% 12.24%
877 ARI Aricoin ARI $206,106 $0.001469 140,262,505 LowVol 0.20% 5.65% 41.26%
878 FIRE Firecoin FIRE $206,009 $2.09 98,412 LowVol -0.12% 58.93%
879 CNNC Cannation CNNC $204,007 $0.082364 2,476,893 LowVol -9.60% 2.40% 22.62%
880 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 15.10% 98.41%
881 JIN Jin Coin JIN $191,665 $0.019461 9,848,485 LowVol 0.11% 2.69% 206.95%
882 VTA Virtacoin VTA $190,881 $0.000037 5,201,310,113 LowVol 1.71% -29.75% 421.05%
883 PXI Prime-XI PXI $190,147 $0.010637 17,876,710 LowVol -1.38% 86.83% 93.11%
884 PX PX PX $188,066 $0.001962 95,830,021 LowVol -0.20% 23.59%
885 TEK TEKcoin TEK $187,870 $0.000133 1,414,054,562 LowVol 0.59% -15.93% 35.47%
886 DLC Dollarcoin DLC $186,166 $0.020443 9,106,714 LowVol -0.20% 11.36% 61.85%
887 RBX Ripto Bux RBX $186,045 $0.000488 381,236,123 LowVol 1.47% -9.86% 16.89%
888 ISL IslaCoin ISL $180,467 $0.119222 1,513,704 LowVol -0.12% 10.36%
889 ARCO AquariusCoin ARCO $170,405 $0.114140 1,492,944 LowVol 0.15% 14.39% 54.44%
890 EUC Eurocoin EUC $170,335 $0.013718 12,416,554 LowVol -11.68% -9.24% 43.44%
891 CON PayCon CON $163,454 $0.007094 23,042,604 LowVol 0.04% 65.09% 59.96%
892 BIP BipCoin BIP $159,675 $0.098125 1,627,261 LowVol -0.20% 9.35% 129.14%
893 XRA Ratecoin XRA $158,103 $0.001376 114,868,881 LowVol -19.02% -6.06% 15.26%
894 IMS Independent M… IMS $156,497 $0.029149 5,368,934 LowVol 0.00% 77.05% 44.69%
895 SLING Sling SLING $152,254 $0.141751 1,074,095 LowVol 5.30% 58.65%
896 CTO Crypto CTO $145,987 $0.011938 12,228,262 LowVol -0.12% 12.24% 2.00%
897 LEA LeaCoin LEA $145,595 $0.000463 314,649,091 LowVol 1.10% -16.80% -4.28%
898 COXST CoExistCoin COXST $141,788 $0.005232 27,100,000 LowVol -0.14% 8.12%
899 PHO Photon PHO $139,270 $0.000007 20,531,728,032 LowVol 18.42% -13.02% 93.03%
900 EMP EMoneyPower EMP $138,421 $0.015046 9,200,000 LowVol 0.11% 9.79%
901 SOON SoonCoin SOON $134,094 $0.010760 12,462,620 LowVol -0.20% 5.59% 58.62%
902 UNITS GameUnits UNITS $132,443 $0.038135 3,472,983 LowVol 3.58% 3.88% 72.93%
903 RUPX Rupaya RUPX $130,485 $0.021376 6,104,172 LowVol 0.11% -30.01% -36.80%
904 FLAX Flaxscript FLAX $129,384 $0.023165 5,585,181 LowVol 0.25% 2.77% -9.06%
905 DRM Dreamcoin DRM $126,595 $0.051679 2,449,632 LowVol -0.20% -17.32% 82.20%
906 ALL Allion ALL $125,526 $0.020248 6,199,359 LowVol 0.08% 174.32% 83.73%
907 CRX Chronos CRX $120,311 $0.001632 73,729,962 LowVol 0.15% 60.78% 73.90%
908 ARG Argentum ARG $118,486 $0.013806 8,582,263 LowVol 0.43% 15.08% 8.43%
909 NEVA NevaCoin NEVA $116,368 $0.047140 2,468,575 LowVol -0.12% -4.67% 13.43%
910 SCRT SecretCoin SCRT $116,183 $0.027475 4,228,672 LowVol -0.12% 12.24%
911 MNM Mineum MNM $115,282 $0.012217 9,436,367 LowVol -21.57% -55.65% -15.24%
912 URO Uro URO $112,939 $0.093546 1,207,310 LowVol 0.11% -1.13% 65.01%
913 CNC CHNCoin CNC $112,629 $0.002290 49,191,935 LowVol -0.12% 12.19% 367.24%
914 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 19.25% 75.17%
915 VEC2 VectorAI VEC2 $108,775 $0.006542 16,628,096 LowVol 0.06% 5.21% 62.70%
916 XPY PayCoin XPY $108,439 $0.009169 11,826,323 LowVol -0.34% -22.33% -17.08%
917 QTL Quatloo QTL $107,157 $0.013883 7,718,883 LowVol -0.11% 10.93% 9.17%
918 GCC GuccioneCoin GCC $106,161 $0.005233 20,285,537 LowVol 0.11% -10.25% 68.72%
919 BITZ Bitz BITZ $105,818 $0.053151 1,990,891 LowVol 11.45%
920 ARB ARbit ARB $101,328 $0.012920 7,842,860 LowVol 0.06% 231.35% 68.46%
921 BTQ BitQuark BTQ $100,996 $0.011121 9,081,731 LowVol -27.81% -8.39% 32.12%
922 CAGE CageCoin CAGE $100,530 $9.9e-07 101,168,328,395 LowVol 1.61% -52.19% -95.48%
923 QCN QuazarCoin QCN $98,860 $0.016354 6,044,911 LowVol -39.89% -24.59% -26.37%
924 ZMC ZetaMicron ZMC $98,182 $0.000164 600,344,291 LowVol -0.20% 12.18% 64.72%
925 RPC RonPaulCoin RPC $95,936 $0.106956 896,966 LowVol 0.06% 12.28% 63.29%
926 JET Jetcoin JET $94,126 $0.019318 4,872,509 LowVol 2.40% -12.24% -58.35%
927 WARP WARP WARP $93,856 $0.085696 1,095,224 LowVol -0.20% 12.24%
928 $$$ Money $$$ $93,629 $0.002040 45,887,218 LowVol 1.92% 23.00% 50.16%
929 MND MindCoin MND $93,421 $0.005887 15,867,695 LowVol 0.11% 12.19% 61.04%
930 PONZI PonziCoin PONZI $91,959 $0.106793 861,099 LowVol 0.06% 12.18%
931 ADCN Asiadigicoin ADCN $90,699 $0.003638 24,931,054 LowVol 0.05% 9.87% 27.10%
932 JWL Jewels JWL $89,114 $0.004416 20,181,636 LowVol 0.11% 36.70%
933 MCRN MACRON MCRN $86,649 $0.000216 401,421,401 LowVol 2.35% 29.29% 38.63%
934 SLM Slimcoin SLM $85,501 $0.005724 14,937,439 LowVol -0.20% -20.44% 3.26%
935 EGAS ETHGAS EGAS $83,651 $0.008235 10,157,540 LowVol 30.99% 8.26% 97.03%
936 CPN CompuCoin CPN $82,013 $0.004181 19,615,019 LowVol 0.27% 41.68% 41.83%
937 POP PopularCoin POP $81,605 $0.000024 3,372,875,244 LowVol -14.19% -19.74% 22.29%
938 ICOB ICOBID ICOB $80,326 $0.000753 106,701,874 LowVol 0.42% 3.07% 39.01%
939 BAS BitAsean BAS $77,251 $0.015450 5,000,000 LowVol 2.39% -18.85% -37.61%
940 BRAIN Braincoin BRAIN $75,939 $0.007523 10,094,424 LowVol 4.75% 15.41% 39.01%
941 MNC Mincoin MNC $75,920 $0.018842 4,029,337 LowVol 0.56% -41.10% -50.61%
942 BVC BeaverCoin BVC $75,835 $0.024343 3,115,258 LowVol 0.11% -11.46% 10.61%
943 EGO EGO EGO $73,830 $0.001231 60,000,001 LowVol 20.58% 110.42%
944 PULSE Pulse PULSE $72,493 $0.005070 14,298,972 LowVol -0.20% 18.31% 82.37%
945 PIE PIECoin PIE $70,936 $0.005233 13,554,739 LowVol -0.20% 38.07% 55.03%
946 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 20.65% 78.65%
947 GLT GlobalToken GLT $69,810 $0.002663 26,210,500 LowVol 0.49% 7.23% 11.78%
948 VIP VIP Tokens VIP $68,238 $0.000818 83,450,403 LowVol -0.12% 40.30% 64.72%
949 300 300 Token 300 $66,234 $220.78 300 LowVol 0.11% 12.93% 8.88%
950 BRAT BRAT BRAT $65,934 $0.000412 160,000,000 LowVol -0.33% 41.34% 31.44%
951 ORLY Orlycoin ORLY $65,926 $0.001799 36,646,779 LowVol 0.11% 13.70% 64.72%
952 EXN ExchangeN EXN $63,427 $0.012437 5,100,000 LowVol 1.20% -14.69% 96.83%
953 TAGR TAGRcoin TAGR $63,241 $0.001635 38,669,634 LowVol 0.06% 12.19% 78.23%
954 CRT CRTCoin CRT $62,227 $0.784999 79,270 LowVol -0.12% 12.18% 64.72%
955 BENJI BenjiRolls BENJI $59,718 $0.002948 20,254,296 LowVol -0.17% -15.00% 51.69%
956 CWXT CryptoWorldX … CWXT $58,352 $0.000979 59,630,200 LowVol -10.57% -4.01% 38.06%
957 E4ROW E4ROW E4ROW $56,625 $0.012875 4,398,000 LowVol 2.39% -51.43%
958 KIC KibiCoin KIC $55,067 $0.003746 14,701,000 LowVol 0.15% 9.31% -55.17%
959 DIBC DIBCOIN DIBC $55,042 $0.011008 5,000,000 LowVol -1.33% 3.23% 1.17%
960 BIOS BiosCrypto BIOS $54,483 $0.002617 20,821,709 LowVol -0.20% 6.26% 65.73%
961 DES Destiny DES $51,093 $0.031933 1,600,000 LowVol 20.42% 34.18%
962 RIDE Ride My Car RIDE $49,689 $0.000491 101,276,976 LowVol 0.11% 20.31% 64.72%
963 DLISK DAPPSTER DLISK $49,062 $0.000491 100,000,000 LowVol -0.12% -15.90%
964 PRX Printerium PRX $48,434 $0.004097 11,821,728 LowVol 0.32% -22.76% 100.66%
965 FLVR FlavorCoin FLVR $47,848 $0.002290 20,898,106 LowVol -1.88%
966 CESC CryptoEscudo CESC $47,134 $0.000327 144,105,100 LowVol -0.12% -25.20% 9.88%
967 SONG SongCoin SONG $47,046 $0.001445 32,565,300 LowVol 0.11% 4.83% 13.81%
968 SLEVIN Slevin SLEVIN $45,792 $0.000654 70,000,000 LowVol -0.20% -10.10% 113.69%
969 PEX PosEx PEX $44,935 $0.018317 2,453,240 LowVol 0.11% 14.22% 65.76%
970 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 10.81% 15.04%
971 TOR Torcoin TOR $44,739 $0.141500 316,179 LowVol -0.20% -25.45% -26.49%
972 HVCO High Voltage HVCO $42,627 $0.028529 1,494,171 LowVol 18.55% 82.12%
973 BLZ BlazeCoin BLZ $42,564 $0.000070 608,557,394 LowVol 2.45% -1.40% 15.91%
974 AGLC AgrolifeCoin AGLC $41,979 $0.005560 7,549,635 LowVol 0.06% 0.37% -1.75%
975 OS76 OsmiumCoin OS76 $41,524 $0.046446 894,026 LowVol -0.12% 57.72% 94.84%
976 KNC KingN Coin KNC $40,240 $20.04 2,008 LowVol 0.11% -13.73% 26.16%
977 PLACO PlayerCoin PLACO $40,205 $0.001145 35,120,000 LowVol 0.11% 55.24% 123.94%
978 ZYD Zayedcoin ZYD $39,824 $0.006378 6,243,840 LowVol -0.20% -10.66% 38.43%
979 PLNC PLNcoin PLNC $39,128 $0.002290 17,089,600 LowVol 0.11% -7.04% 72.73%
980 SFC Solarflarecoin SFC $37,085 $0.002633 14,083,450 LowVol -0.15% -8.79% -13.61%
981 STEPS Steps STEPS $36,552 $0.001962 18,625,017 LowVol 0.11% -32.69% -17.64%
982 WORM HealthyWormCoin WORM $36,030 $0.000323 111,487,041 LowVol 10.90%
983 UET Useless Ether… UET $35,741 $0.009013 3,965,716 LowVol 2.32% 3.71% 1.67%
984 LIR LetItRide LIR $35,610 $0.000981 36,290,808 LowVol 0.11% -3.84%
985 WBB Wild Beast Block WBB $35,480 $0.211623 167,656 LowVol 0.11% 11.75% 41.06%
986 GBT GameBet Coin GBT $34,774 $0.001635 21,262,780 LowVol 0.11% -19.90% 2.95%
987 CRTM Corethum CRTM $33,261 $0.013304 2,500,000 LowVol 2.32% 1.55% 214.41%
988 BOAT BOAT BOAT $31,899 $0.001720 18,547,845 LowVol -11.94% -36.79% 27.41%
989 MILO MiloCoin MILO $31,538 $0.002923 10,789,954 LowVol -0.20% 21.93% 17.25%
990 ALTC Antilitecoin ALTC $30,922 $0.000981 31,512,613 LowVol 0.11% 12.18% 64.72%
991 SDP SydPak SDP $30,758 $0.192488 159,792 LowVol -0.20% 11.52% 64.58%
992 SCS Speedcash SCS $30,402 $0.116114 261,831 LowVol 0.06% 12.18% 86.34%
993 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
994 EREAL eREAL EREAL $29,367 $0.000429 68,427,562 LowVol 2.32% -0.44% -15.34%
995 DIX Dix Asset DIX $28,562 $2.9e-07 100,000,000,000 LowVol 5.29% 17.40% 65.26%
996 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol 4.06% 4.60%
997 BIOB BioBar BIOB $24,771 $0.027966 885,756 LowVol -0.12% 7.12% 40.81%
998 TSTR Tristar Coin TSTR $24,668 $0.004906 5,027,857 LowVol -0.20% -3.84% 3.36%
999 TRADE Tradecoin TRADE $24,200 $0.003107 7,788,229 LowVol 0.11% 95.60%
1000 XOC Xonecoin XOC $22,392 $0.053315 420,000 LowVol 0.11%
1001 CAB Cabbage CAB $22,323 $0.002126 10,499,996 LowVol -0.20% 67.61% -15.06%
1002 SOCC SocialCoin SOCC $21,743 $0.015700 1,384,879 LowVol -0.20% 7.75% 58.25%
1003 SANDG Save and Gain SANDG $21,553 $0.007032 3,064,800 LowVol 0.11% 12.13% 94.31%
1004 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $21,326 $0.028293 753,776 LowVol -0.20% -21.11% -11.50%
1005 MRNG MorningStar MRNG $20,823 $0.000637 32,673,147 LowVol -0.20% 231.63% 262.40%
1006 ROOFS Roofs ROOFS $20,620 $0.000159 130,000,000 LowVol 0.11% -45.60% -46.74%
1007 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $19,918 $0.001472 13,532,750 LowVol 0.11% -3.32% 62.18%
1008 QBK Qibuck Asset QBK $19,533 $0.011687 1,671,379 LowVol 1.76% 73.23%
1009 SLFI Selfiecoin SLFI $17,635 $0.000164 107,829,281 LowVol -0.12% 64.79%
1010 GEERT GeertCoin GEERT $17,511 $0.003440 5,091,200 LowVol -0.16% 13.03% 65.51%
1011 JS JavaScript Token JS $17,414 $0.002179 7,991,996 LowVol 2.40% -48.44% 0.59%
1012 JOBS JobsCoin JOBS $17,339 $0.000164 106,019,270 LowVol -0.20% -43.88% -17.60%
1013 RSGP RSGPcoin RSGP $16,384 $9.49 1,727 LowVol -0.20% 8.82% 7.80%
1014 NODC NodeCoin NODC $14,823 $0.008831 1,678,439 LowVol 0.11% 8.17% 116.95%
1015 ARGUS Argus ARGUS $13,554 $0.011804 1,148,324 LowVol 0.07% -30.30% 7.92%
1016 CCM100 CCMiner CCM100 $13,112 $0.003902 3,360,417 LowVol 1.33% 7.63% 49.98%
1017 MGM Magnum MGM $12,944 $0.003271 3,957,381 LowVol -0.12% -25.28% -17.48%
1018 GBC GBCGoldCoin GBC $12,840 $0.001130 11,361,817 LowVol 0.01% -27.04% -3.27%
1019 DAS DAS DAS $12,666 $0.004694 2,698,329 LowVol 17.93%
1020 VOLT Bitvolt VOLT $12,358 $0.000818 15,112,554 LowVol -0.20% -6.52% 43.54%
1021 IBANK iBank IBANK $11,844 $0.002617 4,526,324 LowVol -6.07% -52.59% 37.08%
1022 P7C P7Coin P7C $11,520 $0.000327 35,220,238 LowVol -0.12% 9.81%
1023 WBC WalletBuilder… WBC $9,397 $0.499778 18,802 LowVol 14.31% 154.38%
1024 CONX Concoin CONX $9,372 $0.012593 744,266 LowVol 0.11% 25.19% 114.97%
1025 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,310 $0.000792 9,227,698 LowVol -1.05% 3.41% -21.42%
1026 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,066 $0.033355 211,827 LowVol 1.30% 126.78% 74.09%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,732 $0.003434 1,377,917 LowVol -0.12% 2.38% 140.69%
1028 NANOX Project-X NANOX $4,595 $58711.40 0.078264 LowVol -0.20% -10.46% 7.24%
1029 EBT Ebittree Coin EBT $3,819 $0.003020 1,264,511 LowVol -0.20% 8.20% 32.32%
1030 LEX Lex4All LEX $3,752 $0.003752 1,000,000 LowVol 1.30% 40.03% 143.59%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $2,859 $0.000491 5,826,388 LowVol 0.11% 59.34% 151.09%
1032 TOKEN SwapToken TOKEN $1,743 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol 5.40% 30.98% 34.05%
1033 ABN Abncoin ABN $1,118 $0.016518 67,700 LowVol -0.20% 4.36% 33.09%
1034 SOJ Sojourn SOJ $1,012 $0.002086 485,214 LowVol 1.41% 43.08% 22.51%
1035 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1037 CALC CaliphCoin CALC $78 $0.000891 87,140 LowVol 1.84% -4.11%
1038 FDC Future Digita… FDC $75 $0.000027 2,753,201 LowVol 4.17% -66.83%
1039 FAL Falcoin FAL $64 $0.000327 196,766 LowVol 0.11% 123.27% 105.31%
1040 ATMC ATMCoin ATMC $3.95 $19,525,400 0.00% 12.85% 42.98%
1041 ERO Eroscoin ERO $0.164080 $13,280,200 -12.13% 12.42%
1042 BCD Bitcoin Diamo… BCD $34.47 $8,822,030 -0.26% -1.45% -27.80%
1043 CMT CyberMiles CMT $0.151571 $5,844,210 1.45% -18.20%
1044 NULS Nuls NULS $0.879042 $4,507,310 -0.62% -24.23% 80.54%
1045 ETN Electroneum ETN $0.093914 $3,736,670 -0.61% -3.07% 113.48%
1046 CLUB ClubCoin CLUB $3.47 $3,281,650 -0.67% -4.74% -41.27%
1047 GRX GOLD Reward T… GRX $4.74 $3,117,720 2.45% -0.85% 6.50%
1048 REC Regalcoin REC $29.71 $2,824,440 2.47% -25.01% -31.12%
1049 AI POLY AI AI $16.75 $2,740,150 -5.13% -4.54% 8.96%
1050 FRGC Fargocoin FRGC $11.01 $2,684,300 0.77% 2.78% 11.84%
1051 FRST FirstCoin FRST $15.00 $2,107,220 0.02% -3.69% -1.64%
1052 ORME Ormeus Coin ORME $2.72 $1,488,740 -6.44% -20.08% 1.52%
1053 BTE BitSerial BTE $6.19 $907,735 3.91% -6.85% 49.31%
1054 TSL Energo TSL $0.031923 $772,796 0.40% -5.61% 3.64%
1055 STC Santa Coin STC $0.654166 $717,871 1.09% -17.10%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $187.95 $707,808 0.31% -8.85% -7.66%
1057 XIN Infinity Econ… XIN $0.028293 $538,027 -7.39% 5.16% -14.38%
1058 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.60 $536,791 -0.90% 10.42% 65.85%
1059 BOT Bodhi BOT $0.405064 $488,746 0.60% -4.66% -6.61%
1060 RYZ ANRYZE RYZ $0.019593 $448,040 16.67% -7.71% 0.42%
1061 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003761 $353,793 -6.41% -28.75% 99.25%
1062 CAPP Cappasity CAPP $0.021555 $349,024 -0.47% -37.08%
1063 WC WINCOIN WC $0.836799 $342,439 4.03% -21.99% -4.38%
1064 ADK Aidos Kuneen ADK $23.45 $341,221 -0.21% -13.54% -29.22%
1065 XYLO XYLO XYLO $5.56 $333,263 2.51% -39.14%
1066 LLT LLToken LLT $0.338889 $311,426 0.89% -9.03% 8.22%
1067 INF InfChain INF $0.013247 $300,447 1.36% -4.59% 56.91%
1068 THS TechShares THS $0.664987 $237,236 -6.90% -20.83% -19.32%
1069 ICX ICON ICX $1.54 $212,737 -4.74% -12.47% 7.78%
1070 BSR BitSoar BSR $0.214239 $199,779 -0.65% 6.93% 5.76%
1071 EAG EA Coin EAG $3.93 $198,866 -0.12% 15.63% 24.69%
1072 XCPO Copico XCPO $0.022736 $195,232 1.18% 4.27% 2.46%
1073 QBT Qbao QBT $0.213202 $185,182 1.99% -2.62%
1074 XID Sphre AIR XID $0.195535 $182,114 0.32% -5.87% 30.22%
1075 GBG Golos Gold GBG $0.135532 $167,795 -0.61% -11.41% 14.74%
1076 BT2 BT2 [CST] BT2 $200.93 $152,443 7.56% 30.49% 67.19%
1077 B3 B3Coin B3 $0.000059 $124,792 8.09% -28.29% -20.62%
1078 BT1 BT1 [CST] BT1 $17159.90 $118,041 2.18% 18.66% 75.50%
1079 FRD Farad FRD $0.089872 $75,500 0.07% -6.88% 25.92%
1080 MKR Maker MKR $374.24 $69,752 2.39% 4.18% 5.90%
1081 DSR Desire DSR $0.204528 $61,938 0.63% -34.86% -11.32%
1082 EVR Everus EVR $1.87 $61,179 -0.65% 7.25% -3.04%
1083 MSD MSD MSD $0.009025 $60,556 0.84% -2.09% -24.88%
1084 FOR FORCE FOR $0.011763 $53,054 -27.52% -12.91% 235.06%
1085 SUR Suretly SUR $2.27 $52,947 2.39% -25.59% -26.57%
1086 UGT UG Token UGT $0.413741 $51,723 2.24% 1.97% -3.08%
1087 BTCM BTCMoon BTCM $0.021639 $47,069 -6.47% -37.30% 139.78%
1088 BPL Blockpool BPL $0.212277 $38,277 -0.20% 7.22% 79.80%
1089 SKR Sakuracoin SKR $0.007574 $36,964 -9.96% -56.74% 555.48%
1090 AIB Advanced Inte… AIB $0.009979 $33,031 0.06% -28.79% 152.11%
1091 SEND Social Send SEND $0.067052 $32,948 -21.93% -34.32%
1092 VASH VPNCoin VASH $0.006051 $32,020 8.95% -4.98% 42.74%
1093 AERM Aerium AERM $0.396995 $29,173 6.26% -46.53% -69.03%
1094 HNC Huncoin HNC $0.003107 $29,143 -0.20% -2.55% 95.60%
1095 MAGE MagicCoin MAGE $21.27 $24,592 -8.18% -58.85%
1096 MOTO Motocoin MOTO $0.012185 $23,667 -4.40% 186.60% 442.35%
1097 FLASH Flash FLASH $0.005885 $22,080 -0.12% 18.73% 20.96%
1098 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.098156 $21,126 -0.34% -2.38% 52.54%
1099 COR CORION COR $0.718621 $19,514 4.71% -3.01% -16.80%
1100 WISH MyWish WISH $0.118022 $19,287 3.00% 12.72% -18.76%
1101 VIU Viuly VIU $0.012448 $18,595 0.44% 55.10% 157.26%
1102 EFYT Ergo EFYT $13.37 $15,146 -14.15% -8.31% 57.12%
1103 EDRC EDRCoin EDRC $0.064652 $14,703 0.12% -3.18% 11.65%
1104 BCDN BlockCDN BCDN $0.067380 $14,215 5.09% -5.65%
1105 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.007103 $13,620 5.13% 0.38% 201.32%
1106 DEUS DeusCoin DEUS $0.194451 $13,512 -0.20% -27.96% -45.06%
1107 BTU Bitcoin Unlim… BTU $81.34 $13,371 -0.03% -14.05% -42.30%
1108 TCOIN T-coin TCOIN $0.000223 $12,999 -31.80% -44.47% 18.12%
1109 UR UR UR $0.000982 $12,140 -0.09% -67.83% 116.56%
1110 AKY Akuya Coin AKY $0.114479 $10,886 -17.75% -39.24% -20.89%
1111 LKC LinkedCoin LKC $0.000327 $10,885 -0.20% 70.41% 64.79%
1112 SYNC Sync SYNC $785.00 $10,663 -0.12%
1113 BLX Blockchain Index BLX $3.05 $10,620 2.32% 1.55% 16.43%
1114 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003963 $10,389 12.10% 16.59% 89.09%
1115 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.016029 $10,021 191.91% 556.98% 373.92%
1116 MCR Macro MCR $1.76 $9,677 -0.20% 5.51% -16.44%
1117 PNX Phantomx PNX $0.011629 $8,917 -0.39% -3.85% -41.39%
1118 PLX PlexCoin PLX $0.037749 $8,713 0.08% -6.67% -92.80%
1119 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.071708 $7,911 4.94% -9.79% -19.79%
1120 DFS DFSCoin DFS $0.006426 $7,315 7.52% 12.11% -31.49%
1121 NEOG NEO GOLD NEOG $0.003112 $6,941 3.34% 3.46% 58.11%
1122 DGPT DigiPulse DGPT $1.35 $6,797 0.85% -31.05% 5.27%
1123 BOS BOScoin BOS $0.932187 $5,746 -19.82% -29.22% -0.10%
1124 SISA SISA SISA $0.010453 $5,696 1.30% -27.21% -22.45%
1125 NUKO Nekonium NUKO $0.058548 $5,686 0.11% -8.86%
1126 MGC MergeCoin MGC $0.015046 $5,657 -0.92% 12.69% 11.03%
1127 BON Bonpay BON $1.60 $5,518 -1.81% -7.73%
1128 STEX STEX STEX $1.43 $5,426 5.28% 43.04% 277.98%
1129 SND Sand Coin SND $0.919075 $5,403 9.38% -6.47% 26.03%
1130 WILD Wild Crypto WILD $0.130000 $5,338 2.15% 5.83% 32.38%
1131 OXY Oxycoin OXY $0.121030 $4,582 -0.02% 1.08% -11.01%
1132 DMC DynamicCoin DMC $0.003503 $4,195 6.58% 3.43% 143.09%
1133 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.273966 $4,138 36.92% -15.31% 50.58%
1134 GLS GlassCoin GLS $0.899478 $4,110 -0.20% -6.95% 12.20%
1135 HAT Hawala.Today HAT $0.199565 $4,005 -3.39% 4.90% 21.63%
1136 PEC Peacecoin PEC $0.081771 $3,781 6.25% -15.84% 56.71%
1137 ONG onG.social ONG $0.128751 $3,567 2.32% -15.84% -59.76%
1138 WA WA Space WA $0.023550 $3,447 0.81% -3.31% 28.23%
1139 BTBc Bitbase BTBc $0.003598 $3,209 -0.12% -36.96% 5.91%
1140 APC AlpaCoin APC $0.020497 $3,154 -3.85% -18.31% -20.36%
1141 SKC Skeincoin SKC $0.026167 $3,100 -0.20% 23.80% 184.41%
1142 HYTV Hyper TV HYTV $0.005794 $2,983 2.32% 2.47% -18.14%
1143 ACC AdCoin ACC $0.116866 $2,969 0.54% 13.37% 22.00%
1144 MCI Musiconomi MCI $0.034608 $2,894 0.96% -37.30% -54.14%
1145 OX OX Fina OX $0.000164 $2,595 -1.49% 11.37% 20.94%
1146 AMS AmsterdamCoin AMS $0.003107 $2,523 -22.00% -29.03% -40.01%
1147 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.094036 $2,514 -0.20% -22.46% -13.14%
1148 TER TerraNova TER $4.07 $2,506 14.33% 31.11% 107.46%
1149 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.047209 $2,331 2.32% 11.70% -8.90%
1150 ZBC Zilbercoin ZBC $0.032698 $2,199 0.14% -18.63% -18.33%
1151 DBG Digital Bulli… DBG $0.004906 $2,092 -0.12% -41.94% -28.83%
1152 PRES President Trump PRES $0.005978 $2,065 -0.12% 41.08% 67.24%
1153 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $2,001 5.06% 11.73% 20.15%
1154 FRN Francs FRN $0.035905 $1,896 -10.57% -0.70% 31.94%
1155 B2B B2B B2B $0.360504 $1,891 2.40% 6.59% -18.83%
1156 ETT EncryptoTel [… ETT $0.098684 $1,724 -0.05% -3.44% -12.53%
1157 BSN Bastonet BSN $0.000981 $1,689 0.06% 34.62% 61.05%
1158 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000348 $1,587 3.60% -31.37%
1159 DAY Chronologic DAY $3.37 $1,580 2.11% -13.56% 6.57%
1160 AXIOM Axiom AXIOM $0.024041 $1,514 0.11% 7.74% 56.22%
1161 IBTC iBTC IBTC $0.005493 $1,443 2.25% 0.83% 3.97%
1162 WIC Wi Coin WIC $0.002616 $1,410 -0.14% 1.01% -17.94%
1163 STU bitJob STU $0.032617 $1,400 -0.01% 5.03% -7.06%
1164 KARMA Karmacoin KARMA $0.000164 $1,356 0.11% 11.15%
1165 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000654 $1,351 0.11% 49.58% 30.25%
1166 BEST BestChain BEST $0.001669 $1,268 0.14% 13.74% 23.12%
1167 MINEX Minex MINEX $0.019040 $1,221 -11.86% -15.09% -4.72%
1168 MGC GulfCoin MGC $0.001799 $1,210 -11.00% -26.25% -24.64%
1169 INDIA India Coin INDIA $0.000327 $1,174 0.11% -24.48% 43.86%
1170 CC CyberCoin CC $0.000164 $1,164 0.06% 12.19% -17.64%
1171 XOT Internet of T… XOT $2289.58 $1,104 -0.12% 4.84% 15.30%
1172 HIGH High Gain HIGH $0.000654 $1,071 0.06% -6.59% -4.42%
1173 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.002202 $979 7.13% 46.29% 70.51%
1174 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000164 $961 -0.20% 10.36% 3.36%
1175 XRY Royalties XRY $0.000147 $937 -0.51% 4.20% -99.42%
1176 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005887 $862 -0.20% 9.05% 57.58%
1177 SAK Sharkcoin SAK $0.002292 $856 -0.09% 1.24% 5.58%
1178 FFC FireFlyCoin FFC $0.000164 $835 -0.12% 12.24% 61.31%
1179 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.3e-07 $819 2.32% 1.55% -20.63%
1180 TRIA Triaconta TRIA $8.15 $815 2.33% 1.55% 0.00%
1181 NBIT netBit NBIT $0.068924 $776 14.27% 474.19% 49.75%
1182 ASN Aseancoin ASN $0.006869 $759 -0.20% -20.10% -82.16%
1183 BUB Bubble BUB $0.034998 $757 -0.12% 47.36%
1184 NAMO NamoCoin NAMO $0.000155 $739 0.70% 5.93% 7.36%
1185 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005579 $671 2.32% -25.74% -30.10%
1186 9COIN 9COIN 9COIN $0.005560 $624 -0.12% 30.70% 143.50%
1187 STARS StarCash Network STARS $0.354527 $618 0.11% 77.38% 49.58%
1188 COUPE Coupecoin COUPE $0.000097 $577 -1.53% 166.29% 1732.49%
1189 CASH Cash Poker Pro CASH $0.057123 $556 2.32% 1.24% 13.72%
1190 MAVRO Mavro MAVRO $0.029274 $519 -0.20% -28.22% 117.07%
1191 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000654 LowVol 33.06% 49.58% 119.63%
1192 LDCN LandCoin LDCN $0.002290 LowVol -0.20% 59.87% 22.75%
1193 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010054 LowVol 0.16% -27.42% 4.14%
1194 XDE2 XDE II XDE2 $2.38 LowVol -0.20% 10.91%
1195 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003925 LowVol -0.20% -18.37%
1196 MAGN Magnetcoin MAGN $0.656479 LowVol 0.12% -22.36% 47.44%
1197 VULC Vulcano VULC $0.008302 LowVol 0.70% -26.67% -4.37%
1198 GAY GAY Money GAY $0.017886 LowVol -11.32% -25.55% 66.64%
1199 DASHS Dashs DASHS $0.060674 LowVol 0.06% -21.18% 90.31%
1200 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol 1.67% -21.56% 51.04%
1201 DUB Dubstep DUB $0.002944 LowVol -0.12% 6.33%
1202 POKE PokeCoin POKE $0.000164 LowVol 0.11% 12.18%
1203 MARX MarxCoin MARX $0.001155 LowVol 0.11% -1.01% 33.47%
1204 PCN PeepCoin PCN $0.000003 LowVol -1.29% -97.51% -90.26%
1205 RICHX RichCoin RICHX $0.008831 LowVol -0.12% 7.55% 57.40%
1206 WOW Wowcoin WOW $0.000164 LowVol 0.11% -34.93% 66.84%
1207 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002290 LowVol 27.12% 4.70% 92.17%
1208 TODAY TodayCoin TODAY $0.001145 LowVol 0.11% -12.79% 28.23%
1209 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003434 LowVol -0.12% 14.23%
1210 RCN Rcoin RCN $0.000164 LowVol 0.11% 12.13% 64.72%
1211 PRN Protean PRN $0.000138 LowVol -0.58% 227.27% 91.62%
1212 FUDD DimonCoin FUDD $0.001290 LowVol -5.45% 1.72% 35.35%
1213 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000713 LowVol 0.86% 13.31% 44.04%
1214 QBT Cubits QBT $0.003435 LowVol 0.09% 5.91% -57.92%
1215 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000164 LowVol 0.11% 12.18% -17.64%
1216 GMX GoldMaxCoin GMX $0.005348 LowVol 0.06% 25.18% 378.04%
1217 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005233 LowVol 0.11% -12.61% 19.97%
1218 BIT First Bitcoin BIT $0.009812 LowVol 0.06% -16.34% -10.53%
1219 DISK DarkLisk DISK $0.001308 LowVol -0.12% 28.21% 46.42%
1220 ANI Animecoin ANI $0.000164 LowVol -0.12% 12.18% 9.95%
1221 BXC Bitcedi BXC $0.004720 LowVol 0.51% 2.60% 92.50%
1222 IQT iQuant IQT $0.168427 LowVol 0.70% -6.20% 16.80%
1223 QBC Quebecoin QBC $0.002780 LowVol -0.12% 12.18% 64.72%
1224 EVC EventChain EVC $0.073013 LowVol 2.32% -4.02% -38.37%
1225 GRN Granite GRN $0.016354 LowVol 0.11% 4.17% 120.17%
1226 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.119669 LowVol 0.11% 4.30% 18.16%
1227 PLC PlusCoin PLC $0.000532 LowVol 2.32% 2.29% -10.57%
1228 HDLB HODL Bucks HDLB $0.049063 LowVol -0.31% 11.44% -13.93%
1229 TOP TopCoin TOP $0.000489 LowVol -0.08% -0.52% 1.33%
1230 CYDER Cyder CYDER $0.000164 LowVol 0.11% -43.91% -17.64%
1231 EUSD eUSD EUSD $0.000210 LowVol 2.39% -0.48% -18.08%
1232 NTC Natcoin NTC $0.094855 LowVol -0.30% -35.78% -54.22%
1233 REGA Regacoin REGA $0.001145 LowVol -29.92% -28.61% -11.01%
1234 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.72 LowVol 0.06% 12.18% -3.11%
1235 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003271 LowVol 0.11% 1.98% 13.60%
1236 VOYA Voyacoin VOYA $2.95 LowVol 0.06% -6.19% 98.31%
1237 RHFC RHFCoin RHFC $0.000654 LowVol 0.11% 12.05% -31.00%
1238 EGOLD eGold EGOLD $0.007296 LowVol 2.40% 1.52% -41.42%
1239 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002453 LowVol 0.11% -9.43% 65.46%
1240 PRIMU Primulon PRIMU $0.000164 LowVol 0.06% -22.11% -16.29%
1241 ACES Aces ACES $0.000182 LowVol -40.81% 24.56% 82.89%
1242 FUTC FutCoin FUTC $0.004089 LowVol -0.12% -5.09% 142.23%
1243 ANTX Antimatter ANTX $0.000108 LowVol -0.23% 8.60%
1244 XQN Quotient XQN $0.006705 LowVol 0.11% -0.01% 67.74%
1245 IPY Infinity Pay IPY $0.003004 LowVol 2.32% 15.02% 100.26%
1246 GML GameLeagueCoin GML $0.012593 LowVol -0.12%
1247 ACN Avoncoin ACN $0.000491 LowVol -0.20% 12.18% 23.54%
1248 X2 X2 X2 $0.000164 LowVol -0.12% 12.13% -7.10%
1249 GBRC Global Busine… GBRC $0.000164 LowVol -0.20% 12.18% 64.79%
1250 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.008177 LowVol 0.06% 61.34%
1251 BET BetaCoin BET $0.001635 LowVol 0.11% -20.68% -54.12%
1252 TELL Tellurion TELL $0.000211 LowVol 1.01% -14.85% 42.34%
1253 AV AvatarCoin AV $0.054623 LowVol 0.11% 12.24% 93.04%
1254 TIE TIES Network TIE $0.060105 LowVol 2.40% 0.86% 0.34%
1255 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 2.72% -11.01% 2.00%
1256 ELC Elacoin ELC $0.098125 LowVol -0.12% -0.12% 7.16%
1257 DON Donationcoin DON $0.000491 LowVol -0.12% -15.88% -18.33%
1258 CME Cashme CME $0.000164 LowVol -0.12% 12.13% 64.74%
1259 PRM PrismChain PRM $0.002453 LowVol 0.06% 12.18% 105.48%
1260 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000327 LowVol 0.11% 12.18% 9.81%
1261 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 2.25% 3.62% -96.21%
1262 EBIT eBIT EBIT $0.002146 LowVol 2.32% -35.73% 58.34%
1263 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004906 LowVol 0.11% 8.57% 47.92%
1264 HYPER Hyper HYPER $0.040885 LowVol -0.12% 10.47% 104.10%
1265 SFE SafeCoin SFE $0.000164 LowVol -0.12% 12.52% 66.99%
1266 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000654 LowVol -0.20% -14.05%
1267 GAIN UGAIN GAIN $0.001962 LowVol -0.12% 12.18% 207.22%
1268 ABC Alphabit ABC $16.83 LowVol 0.06% -27.85% 6.00%
1269 TERA TeraCoin TERA $0.000164 LowVol -0.12%
1270 QORA Qora QORA $0.292183 LowVol -0.20% 1.64% 54.56%
1271 TRICK TrickyCoin TRICK $0.014719 LowVol -0.20% -0.08%
1272 SWP Swapcoin SWP $0.098705 LowVol 2.32% 16.78% -12.37%
1273 HCC Happy Creator… HCC $0.000654 LowVol -12.59% -10.21% 53.58%
1274 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 2.33% 1.55% 48.60%
1275 XAU Xaucoin XAU $0.043502 LowVol -0.39% 9.77% 16.31%
1276 XID International… XID $0.006705 LowVol -10.38% -33.34% -0.46%
1277 CLINT Clinton CLINT $0.014719 LowVol -0.20% 24.71%
1278 WINK Wink WINK $0.000327 LowVol 0.11% -24.61%
1279 IRL IrishCoin IRL $0.002944 LowVol 0.11% 26.15% 56.05%
1280 VGC VegasCoin VGC $0.000163 LowVol -0.12% 56.35% 18.60%
1281 CYC Cycling Coin CYC $0.001962 LowVol 0.06% 22.33% -26.29%
1282 YES Yescoin YES $0.000063 LowVol -1.21% -57.01% -19.40%
1283 GARY President Joh… GARY $0.139010 LowVol -0.12% -39.81% 39.66%
1284 LTH LAthaan LTH $0.001308 LowVol -0.20% 49.66%
1285 OMC Omicron OMC $0.173354 LowVol 0.11% -6.99%
1286 10MT 10M Token 10MT $0.002103 LowVol 2.40% 1.55% -16.79%
1287 SHA SHACoin SHA $0.000981 LowVol -0.12% 12.24% 97.69%
1288 LEPEN LePen LEPEN $0.000136 LowVol 7.01% 36.55% 21.90%
1289 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.007435 LowVol 0.11% -3.44% -13.85%
1290 SPORT SportsCoin SPORT $0.001145 LowVol -0.20% 12.24% 18.17%
1291 BGR Bongger BGR $0.000162 LowVol 1.53% 0.53% 17.74%
1292 OPES Opescoin OPES $0.002617 LowVol -0.12% 9.24% 29.69%
1293 FAP FAPcoin FAP $0.009180 LowVol 0.00% -24.06%
1294 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.054313 LowVol 1.33% 4.69% 66.17%
1295 UNC UNCoin UNC $0.000164 LowVol -0.12% 12.13% 64.79%
1296 UTA UtaCoin UTA $0.001962 LowVol -0.12% -3.84% -23.94%
1297 DCRE DeltaCredits DCRE $0.247438 LowVol -0.20%
1298 OP Operand OP $0.001308 LowVol -0.20%
1299 MBL MobileCash MBL $0.000491 LowVol -0.20% 27.33% 64.72%
1300 MONETA Moneta MONETA $0.000491 LowVol -0.20% -15.86% 13.62%
1301 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000129 LowVol 2.32% -23.65% -28.38%
1302 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol 0.11% 64.72%
1303 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.505016 LowVol 0.11% 54.93% 53.42%
1304 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol 1.50% -0.60% -3.31%
1305 SJCX Storjcoin X SJCX $0.281702 LowVol -11.91%
1306 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1307 EGG EggCoin EGG $0.055943 LowVol 1.48% 48.28%
1308 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -22.76%
1309 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol
1310 PAYP PayPeer PAYP $0.000165 LowVol 0.81% 13.23% 66.26%
1311 TCR TheCreed TCR $0.000498 LowVol 13.95% 34.37%
1312 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol
1313 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 30.49%
1314 TEAM TeamUp TEAM $0.000349 LowVol 19.85%
1315 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol -0.03%
1316 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol
1317 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 22.98%
1318 KASHH KashhCoin KASHH $0.000002 LowVol -98.64% -98.07%
1319 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 10.88%
1320 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol
1321 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol 14.89% -18.40%
1322 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1323 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol -10.27% 31.72%
1324 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 10.65% 61.87%
1325 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol
1326 MEN PeopleCoin MEN $0.000158 LowVol 8.30% 59.03%
1327 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 22.86%
1328 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 11.72% 64.04%
1329 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1330 YEL Yellow Token YEL $0.006395 LowVol -0.78% -42.26%
1331 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00% 0.00%
1332 FC Facecoin FC $0.003480 -9.43%
1333 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -17.75%
1334 FBL Faceblock FBL $0.001654 -4.10%

Quay lại phần 1

Phản hồi