Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 8/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 15h ngày 8/12/2017 (GMT +7) của 1334 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 8/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16826.20 trên tổng giá trị $281,458,577,880

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $427.97 trên tổng giá trị $41,173,048,851

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1529.09 trên tổng giá trị $25,755,724,369

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.07 trên tổng giá trị $11,307,712,893

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.246407 trên tổng giá trị $9,545,596,504

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng MGC MergeCoin (MGC) đang có giá hiện tại $0.015101 trên tổng giá trị đã biến động tăng 236.38% trong 1h qua

    + Đồng TAG TagCoin (TAG) đang có giá hiện tại $0.108764 trên tổng giá trị $648,047 đã biến động tăng 154.90% trong 1h qua

    + Đồng OPT Opus (OPT) đang có giá hiện tại $0.031491 trên tổng giá trị $4,411,305 đã biến động tăng 90.96% trong 1h qua

    + Đồng TCOIN T-coin (TCOIN) đang có giá hiện tại $0.000325 trên tổng giá trị đã biến động tăng 72.25% trong 1h qua

    + Đồng CHESS ChessCoin (CHESS) đang có giá hiện tại $0.013255 trên tổng giá trị $716,226 đã biến động tăng 61.66% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000094 trên tổng giá trị $3,188,564 đã biến động tăng 887.62% trong 24h qua

    + Đồng MRNG MorningStar (MRNG) đang có giá hiện tại $0.000633 trên tổng giá trị $20,675 đã biến động tăng 397.85% trong 24h qua

    + Đồng NBIT netBit (NBIT) đang có giá hiện tại $0.058393 trên tổng giá trị đã biến động tăng 375.20% trong 24h qua

    + Đồng VRS Veros (VRS) đang có giá hiện tại $0.000141 trên tổng giá trị $68,450 đã biến động tăng 306.34% trong 24h qua

    + Đồng ARB ARbit (ARB) đang có giá hiện tại $0.012828 trên tổng giá trị $100,604 đã biến động tăng 232.39% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000098 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1747.75% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.243368 trên tổng giá trị $18,402,150 đã biến động tăng 1296.61% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000912 trên tổng giá trị $1,436,206 đã biến động tăng 1046.39% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.570435 trên tổng giá trị $26,733 đã biến động tăng 880.09% trong 7 ngày qua

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000094 trên tổng giá trị $3,188,564 đã biến động tăng 694.33% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 8/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CORG CorgiCoin CORG $210,719 $0.000168 1,251,855,418 $546 0.03% -40.99% 39.62%
702 FUNC FUNCoin FUNC $208,891 $0.035717 5,848,581 $3,193 -0.41% 49.14% 77.63%
703 COAL BitCoal COAL $207,099 $0.046022 4,500,000 $17,386 -0.20% -10.60% 35.18%
704 TTC TittieCoin TTC $206,194 $0.000164 1,259,816,434 $1,553 -0.09% -40.51% 6.23%
705 MEOW Kittehcoin MEOW $205,288 $0.000009 23,905,669,976 $2,413 0.89% -35.60% 5.44%
706 EUC Eurocoin EUC $203,321 $0.016375 12,416,554 $508 0.16% 8.82% 73.72%
707 BUN BunnyCoin BUN $198,891 $0.000002 102,319,174,765 $649 2.31% -2.80% -70.49%
708 BUMBA BumbaCoin BUMBA $197,002 $0.008768 22,467,182 $963 12.64% 89.97%
709 ZCG ZCash Gold ZCG $192,312 $0.095792 2,007,615 $12,366 0.05% -41.72% -67.49%
710 GTC Global Tour Coin GTC $189,270 $0.006333 29,887,402 $1,045 -0.31% -6.12% 60.68%
711 CFD Confido CFD $188,718 $0.020969 9,000,000 $6,275 0.37% 69.82% 301.30%
712 KED Darsek KED $185,745 $0.012975 14,315,486 $605 -0.29% -0.03% -3.85%
713 RBX Ripto Bux RBX $185,359 $0.000486 381,236,123 $1,260 3.94% -17.01% 17.55%
714 USDE USDe USDE $184,175 $0.000162 1,134,236,104 $1,097 -0.12% 12.59% -17.60%
715 EMD Emerald Crypto EMD $180,091 $0.009420 19,117,129 $2,700 -6.59% 8.50% -3.92%
716 LCP Litecoin Plus LCP $180,060 $0.243568 739,259 $5,591 -4.96% 19.58% 144.42%
717 DBTC Debitcoin DBTC $172,442 $0.009580 17,999,629 $1,701 -0.44% -14.83% 299.78%
718 EMB EmberCoin EMB $172,375 $0.000002 92,192,822,723 $3,995 0.95% -4.40% -51.20%
719 HONEY Honey HONEY $171,584 $0.506222 338,950 $964 0.12% -10.22% 35.06%
720 VOT VoteCoin VOT $171,208 $0.010392 16,474,625 $6,223 -0.44% -4.78% -15.02%
721 URC Unrealcoin URC $171,092 $0.024357 7,024,402 $629 -0.12% -17.73% 8.27%
722 XCT C-Bit XCT $169,303 $0.001077 157,223,250 $507 -0.13% -4.24% 76.61%
723 MARS Marscoin MARS $164,728 $0.005825 28,279,074 $1,529 -0.13% 33.80% 63.95%
724 GP GoldPieces GP $157,226 $0.128857 1,220,161 $8,247 0.81% 6.42% 20.82%
725 RED RedCoin RED $156,874 $0.002117 74,107,896 $1,576 -0.29% -6.94% 15.78%
726 SPRTS Sprouts SPRTS $156,724 $1.1e-07 1,381,730,978,130 $530 -2.72% -7.67% -27.50%
727 DRXNE DROXNE DRXNE $154,098 $0.002438 63,199,148 $1,889 -0.08% 11.10% 19.48%
728 EBCH eBitcoinCash EBCH $151,846 $0.016353 9,285,500 $9,083 0.05% 14.57% 18.81%
729 CASH Cashcoin CASH $149,417 $0.003237 46,158,242 $5,005 -0.31% 124.46% 198.66%
730 VUC Virta Unique … VUC $148,965 $0.002422 61,498,700 $2,604 0.05% 29.40% 102.42%
731 KAYI Kayicoin KAYI $147,277 $0.000518 284,249,317 $968 0.00% -27.96% 50.31%
732 SCORE Scorecoin SCORE $146,127 $0.004815 30,346,591 $1,085 -0.06% -4.62% 52.38%
733 HXX Hexx HXX $143,551 $0.096616 1,485,784 $569 -0.08% 62.72% 155.96%
734 FXE FuturXe FXE $142,062 $0.603436 235,421 $2,659 0.00% 4.60% -57.35%
735 PRC PRCoin PRC $138,298 $0.008768 15,772,200 $19,397 2.39% -15.32% 3.55%
736 ICN iCoin ICN $137,578 $0.004709 29,216,250 $501 -0.26% -59.18% -62.97%
737 GPU GPU Coin GPU $136,219 $0.003365 40,477,042 $618 -1.14% 12.79% 43.61%
738 XLC LeviarCoin XLC $134,952 $0.013680 9,865,261 $2,399 1.13% -67.22% -35.05%
739 MONK Monkey Project MONK $133,637 $1.26 105,797 $3,178 -0.44% -27.97% -73.53%
740 TSE Tattoocoin (S… TSE $132,284 $0.001463 90,421,856 $1,031 -0.40% 48.52%
741 CJ Cryptojacks CJ $132,034 $0.000325 406,568,581 $1,742 -0.13% -14.64% 9.26%
742 BOST BoostCoin BOST $130,905 $0.011042 11,855,487 $1,239 -0.12% -5.44% -27.12%
743 CACH CacheCoin CACH $130,112 $0.031015 4,195,132 $1,736 -21.92% 49.10% 4.93%
744 BITGOLD bitGold BITGOLD $124,249 $1381.01 89.9694 $1,761 -2.52% -7.86% -5.02%
745 MAR Marijuanacoin MAR $123,604 $0.081510 1,516,429 $3,016 -0.31% 4.03% 37.54%
746 SGR Sugar Exchange SGR $123,271 $0.035220 3,500,000 $3,897 -0.35% 30.18% 0.51%
747 NRO Neuro NRO $123,189 $0.003248 37,932,795 $587 -0.12% -2.53% 149.48%
748 WOMEN WomenCoin WOMEN $122,067 $0.002760 44,220,400 $4,090 -0.12% 12.65% 18.04%
749 CRDNC Credence Coin CRDNC $119,381 $0.034837 3,426,873 $821,346 -2.79% -23.60% -99.01%
750 REE ReeCoin REE $115,058 $0.000045 2,560,000,000 $1,232 0.03% -45.14% -16.44%
751 CMT Comet CMT $109,742 $0.125731 872,830 $10,826 13.89% -15.23% 176.55%
752 TAJ TajCoin TAJ $108,277 $0.013439 8,057,247 $1,417 -42.51% 11.91% 67.00%
753 611 SixEleven 611 $104,996 $0.243405 431,364 $2,628 -0.26% -2.05% 57.00%
754 CF Californium CF $101,578 $0.042218 2,406,003 $18,420 -1.58% -1.86% 65.43%
755 MST MustangCoin MST $101,229 $0.160594 630,343 $1,621 0.66% 7.30% 38.51%
756 ACP AnarchistsPrime ACP $99,909 $0.022733 4,394,874 $45,730 -8.05% -33.32% -6.18%
757 BITEUR bitEUR BITEUR $97,724 $1.18 83,146 $12,725 -3.50% 2.81% -4.32%
758 MAY Theresa May Coin MAY $95,383 $0.003808 25,051,000 $659 0.54% 9.75% 23.20%
759 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $93,571 $0.011653 8,030,000 $2,306 -0.19% -27.93% -48.87%
760 EAGLE EagleCoin EAGLE $93,545 $0.044685 2,093,421 $2,611 0.28% 20.75% 0.60%
761 BLRY BillaryCoin BLRY $93,446 $0.010392 8,991,959 $10,513 -17.31% 6.01% 4.31%
762 $$$ Money $$$ $92,779 $0.002022 45,887,218 $513 2.11% 19.58% 50.95%
763 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $90,613 $0.001137 79,719,140 $575 -0.12% -0.62% 23.77%
764 ATX Artex Coin ATX $88,882 $0.004732 18,781,750 $900 -0.26% 9.91% 36.32%
765 XCO X-Coin XCO $87,396 $0.007057 12,384,976 $2,249 -0.15% -41.64% 36.79%
766 LTCR Litecred LTCR $86,395 $0.002858 30,227,750 $3,764 0.83% -21.76% 209.30%
767 SOIL SOILcoin SOIL $84,935 $0.014896 5,702,048 $1,902 0.22% 12.78% 63.24%
768 MCRN MACRON MCRN $83,894 $0.000209 401,421,401 $550 -0.43% 37.60% 39.86%
769 DRS Digital Rupees DRS $82,943 $0.000162 510,802,961 $4,888 -0.12% 12.64% 64.80%
770 KRONE Kronecoin KRONE $81,920 $0.022026 3,719,256 $3,302 -1.16% 12.87% 104.72%
771 CXT Coinonat CXT $77,001 $0.008930 8,623,200 $949 -0.15% 55.51% 60.19%
772 AMMO Ammo Rewards AMMO $75,777 $0.000974 77,777,777 $735 -14.39% -24.51% 9.86%
773 KURT Kurrent KURT $75,690 $0.007630 9,919,485 $520 -0.29% 17.89% 49.92%
774 GPL Gold Pressed … GPL $74,062 $0.288709 256,527 $597 -0.12% -4.17% 28.37%
775 ERY Eryllium ERY $70,042 $0.012834 5,457,556 $5,494 -0.74% 22.77% 153.04%
776 EOT EOT Token EOT $69,681 $0.008435 8,260,903 $6,738 -17.96% -35.86% -23.88%
777 BSC BowsCoin BSC $63,085 $0.011366 5,550,102 $5,578 1.18% -7.45% 25.39%
778 XCS CybCSec XCS $59,570 $0.005034 11,834,082 $1,278 18.71% 34.25% 102.52%
779 IMPS ImpulseCoin IMPS $59,174 $0.002923 20,245,510 $884 -0.12% 1.38% 42.44%
780 SPT Spots SPT $58,212 $0.002598 22,406,021 $2,559 -0.12% -32.46% -8.09%
781 VLTC Vault Coin VLTC $57,265 $0.001888 30,338,300 $3,250 -0.45% 51.98% 53.61%
782 RBT Rimbit RBT $55,905 $0.000484 115,499,623 $809 21.36% 12.16% -7.76%
783 G3N G3N G3N $54,027 $0.007145 7,561,891 $1,246 -0.12% 12.64% 64.89%
784 XBTS Beatcoin XBTS $52,511 $0.034440 1,524,686 $510 -29.12% -26.97% 56.33%
785 FUZZ FuzzBalls FUZZ $49,272 $0.010201 4,829,945 $541 -0.12% 18.53% 56.80%
786 ITZ Interzone ITZ $48,443 $0.026338 1,839,311 $2,140 -0.44% -6.24% 36.00%
787 ICON Iconic ICON $48,137 $0.081189 592,894 $4,019 -0.12% -26.44% 42.39%
788 LUNA Luna Coin LUNA $41,977 $0.025552 1,642,805 $626 -0.11% -6.43% 26.32%
789 LBTC LiteBitcoin LBTC $40,601 $0.012734 3,188,280 $21,241 2.36% 37.52% 361.46%
790 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $38,436 $0.044301 867,602 $22,672 -10.56% -8.83% 228.86%
791 NTWK Network Token NTWK $37,253 $0.003192 11,671,310 $533 0.37% 5.54% -38.17%
792 BNX BnrtxCoin BNX $36,285 $0.001368 26,522,501 $633 0.39% 18.69% 39.04%
793 IMX Impact IMX $33,870 $0.000309 109,509,099 $682 -0.31% -28.51% 71.92%
794 MSCN Master Swiscoin MSCN $31,540 $0.000706 44,699,070 $1,366 -2.81% -27.82% -22.99%
795 CREVA CrevaCoin CREVA $29,545 $0.000812 36,390,750 $1,358 14.77% 12.64% 22.42%
796 GSR GeyserCoin GSR $26,733 $0.570435 46,864 $9,197 1.91% 147.31% 880.09%
797 GRIM Grimcoin GRIM $21,387 $0.002071 10,324,802 $1,976 -6.59% -22.76% 0.47%
798 ELS Elysium ELS $18,859 $0.004709 4,005,012 $833 -0.12% -1.01% 37.86%
799 VPRC VapersCoin VPRC $18,803 $0.000024 780,124,964 $1,499 0.97% -49.24% -1.26%
800 XRC Rawcoin XRC $18,325 $0.025997 704,882 $815 0.49% 7.98% 57.74%
801 LVPS LevoPlus LVPS $12,532 $0.008282 1,513,256 $5,598 -5.95% -23.51% 43.37%
802 HMC HarmonyCoin HMC $7,215 $0.012855 561,235 $8,882 -12.69% 1.22% 16.06%
803 ULA Ulatech ULA $7,201 $0.036083 199,561 $1,710 -0.50% 24.55% 623.65%
804 XNG Enigma XNG $2,748 $0.165301 16,627 $966 10.89% 3.13% -0.98%
805 DMB Digital Money… DMB $616 $0.001461 421,300 $538 -0.12% 19.30% 62.32%
806 APW AppleCoin APW $13 $0.000162 80,474 $555 -0.12% 12.59% 64.80%
807 UNITY SuperNET UNITY $57,399,022 $70.34 816,061 LowVol 4.80% 16.18% 24.54%
808 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
809 ETT EncryptoTel [… ETT $11,097,625 $0.178616 62,131,190 LowVol -0.12% 12.33% 47.52%
810 ECN E-coin ECN $8,795,126 $1.87 4,704,207 LowVol -0.12% -34.25% -31.55%
811 ECOB Ecobit ECOB $8,530,578 $0.019194 444,444,444 LowVol -1.77% 66.32% 83.97%
812 XC XCurrency XC $7,752,576 $1.32 5,870,095 LowVol 20.59% 55.75%
813 PGL Prospectors Gold PGL $5,310,021 $0.082326 64,500,000 LowVol -0.44% 12.60% 63.22%
814 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -0.37% 423.10%
815 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,762,865 $0.078266 35,300,866 LowVol -0.44% -17.75%
816 EMV Ethereum Movi… EMV $2,340,537 $0.356427 6,566,666 LowVol 0.15% 0.67% 5.45%
817 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,028,135 $0.334337 6,066,139 LowVol -0.12% -20.69% 43.17%
818 RC RussiaCoin RC $1,949,430 $0.232688 8,377,873 LowVol -0.31% 12.73% 96.78%
819 HTC HitCoin HTC $1,825,708 $0.000166 10,996,318,099 LowVol 2.12% 15.17%
820 ITT Intelligent T… ITT $1,684,690 $0.171944 9,797,899 LowVol 0.37% -1.48% -27.46%
821 JNS Janus JNS $1,675,906 $0.072801 23,020,335 LowVol -0.05% 44.66% -14.12%
822 SHORTY Shorty SHORTY $1,656,260 $0.016563 100,000,000 LowVol -0.12% 9.42%
823 HBT Hubii Network HBT $1,514,162 $0.115605 13,097,723 LowVol -1.98% -12.12%
824 AHT Bowhead AHT $1,365,392 $0.170674 8,000,000 LowVol 17.76% -15.31%
825 SDC ShadowCash SDC $1,249,131 $0.186573 6,695,133 LowVol -0.12% 12.64% 36.21%
826 MAC Machinecoin MAC $1,144,302 $0.056556 20,232,975 LowVol -0.59% 13.43% 88.67%
827 GIM Gimli GIM $1,140,032 $0.014250 80,000,000 LowVol 0.37% 109.24% 43.95%
828 METAL MetalCoin METAL $1,024,263 $0.013315 76,925,527 LowVol -0.12% -4.82% 42.25%
829 INPAY InPay INPAY $995,380 $0.099538 10,000,000 LowVol -0.31% -43.98% -21.33%
830 VAL Valorbit VAL $844,818 $0.000159 5,318,671,925 LowVol 10.18%
831 TALK BTCtalkcoin TALK $724,112 $0.011091 65,290,635 LowVol 0.98% -34.19% 55.48%
832 EBET EthBet EBET $712,832 $0.083838 8,502,500 LowVol 0.37% 1.19% -11.56%
833 LNK Link Platform LNK $704,483 $14.83 47,503 LowVol 0.28% -47.74% -42.11%
834 RIYA Etheriya RIYA $691,162 $0.437021 1,581,531 LowVol 0.47% 14.19% 30.95%
835 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 22.78% -46.07%
836 GOOD Goodomy GOOD $578,913 $0.001312 441,349,000 LowVol 1.87% -13.27%
837 BBT BitBoost BBT $530,258 $0.109042 4,862,878 LowVol 0.37% -1.51% 36.40%
838 ITI iTicoin ITI $521,750 $16.30 32,000 LowVol -0.08% 14.34% -8.76%
839 PIGGY Piggycoin PIGGY $506,023 $0.001038 487,521,896 LowVol -2.20% 55.96% 64.59%
840 AU AurumCoin AU $504,482 $1.70 296,216 LowVol -0.11% 2.76% 39.50%
841 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 21.50%
842 STS Stress STS $496,217 $0.000878 565,134,332 LowVol 21.77%
843 GLC GlobalCoin GLC $486,789 $0.007469 65,171,010 LowVol -0.12% 10.20% 49.29%
844 ICE iDice ICE $486,598 $0.309735 1,571,013 LowVol 0.15% 134.46% 176.22%
845 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -31.34%
846 V Version V $466,219 $0.000994 469,008,491 LowVol -0.11% -23.85% -15.62%
847 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $436,518 $0.080415 5,428,300 LowVol -2.98% -4.56% 48.13%
848 BITS Bitstar BITS $435,367 $0.018864 23,079,737 LowVol -10.73% -36.17% -13.03%
849 DAXX DaxxCoin DAXX $427,969 $0.000859 498,019,870 LowVol -1.01% -15.02% 81.06%
850 WAY WayGuide WAY $422,272 $0.004221 100,040,708 LowVol 42.80%
851 CFT CryptoForecast CFT $395,899 $0.008607 46,000,000 LowVol -0.25% 12.48% 6.63%
852 CUBE DigiCube CUBE $394,437 $0.000162 2,429,126,009 LowVol -0.12% 12.59% 66.10%
853 FUNK The Cypherfunks FUNK $394,325 $0.000009 46,299,769,999 LowVol 0.92% 8.52% 93.84%
854 FLY Flycoin FLY $388,822 $1.84 210,806 LowVol -0.44% 17.48%
855 AMBER AmberCoin AMBER $370,024 $0.008467 43,699,481 LowVol 10.83% -2.82%
856 J Joincoin J $364,288 $0.148786 2,448,402 LowVol -0.08% 14.04% 83.30%
857 XGR GoldReserve XGR $361,889 $0.021075 17,171,382 LowVol 0.06% -1.59% -36.31%
858 PR Prototanium PR $360,095 $1.84 195,921 LowVol 0.52% 11.76% 37.19%
859 STV Sativacoin STV $337,277 $0.047593 7,086,655 LowVol -0.11% 5.59% 87.81%
860 BIGUP BigUp BIGUP $332,393 $0.000157 2,118,680,416 LowVol 1.00% 22.74% 57.61%
861 I0C I0Coin I0C $329,891 $0.015720 20,985,310 LowVol 0.00% 47.16% 75.33%
862 MAD SatoshiMadness MAD $324,867 $0.000162 2,000,683,485 LowVol -0.12% 12.64% 64.80%
863 Q2C QubitCoin Q2C $322,430 $0.001299 248,208,583 LowVol -0.26% 12.64% 1.47%
864 OHM OHM OHM $314,522 $0.010555 29,799,498 LowVol -0.31% 74.25%
865 WMC WMCoin WMC $293,875 $0.025493 11,527,489 LowVol -0.31% 12.60% 60.84%
866 WYV Wyvern WYV $291,597 $0.164489 1,772,742 LowVol -0.31% 12.22% 38.15%
867 SHDW Shadow Token SHDW $281,306 $0.040186 7,000,000 LowVol -0.41% -14.64%
868 SH Shilling SH $263,669 $0.006658 39,604,625 LowVol -0.12% -25.51% 14.02%
869 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $257,696 $0.324919 793,108 LowVol -0.44% 8.42% 73.85%
870 MRJA GanjaCoin MRJA $253,014 $0.056833 4,451,920 LowVol -0.12% 3.06% 359.29%
871 ANTI AntiBitcoin ANTI $246,729 $0.014127 17,465,159 LowVol -0.44% 30.61% 62.92%
872 PASL Pascal Lite PASL $243,246 $0.056833 4,280,050 LowVol -0.12% 8.97% 26.56%
873 GAIA GAIA GAIA $242,879 $0.010077 24,101,381 LowVol 3.84% -15.71% 38.29%
874 HAL Halcyon HAL $242,186 $0.045628 5,307,795 LowVol -0.12% -18.93% 91.01%
875 FUCK FuckToken FUCK $239,474 $0.004660 51,392,878 LowVol 0.15% -34.12% -63.59%
876 LOT LottoCoin LOT $232,297 $0.000016 14,491,014,421 LowVol 1.46% -18.71% 3.29%
877 XRE RevolverCoin XRE $228,409 $0.010230 22,327,848 LowVol -0.44% 22.30% 68.65%
878 FRK Franko FRK $226,856 $0.243730 930,767 LowVol -0.12% 15.16% 93.86%
879 GRT Grantcoin GRT $224,235 $0.005196 43,154,445 LowVol -0.12% 9.81% 28.62%
880 CNNC Cannation CNNC $223,770 $0.090343 2,476,893 LowVol -0.36% 13.11% 36.49%
881 HMP HempCoin HMP $220,289 $0.000162 1,356,645,470 LowVol -0.44% 12.60% 65.74%
882 ARI Aricoin ARI $204,546 $0.001458 140,262,505 LowVol -0.17% 2.71% 42.01%
883 FIRE Firecoin FIRE $204,543 $2.08 98,412 LowVol -0.12% 59.11%
884 QCN QuazarCoin QCN $196,313 $0.032476 6,044,911 LowVol 19.61% 61.96% 49.29%
885 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 16.41% 99.93%
886 PXI Prime-XI PXI $194,117 $0.010859 17,876,015 LowVol 1.55% 92.82% 95.34%
887 JIN Jin Coin JIN $190,302 $0.019323 9,848,485 LowVol 3.07% 204.25%
888 VTA Virtacoin VTA $188,762 $0.000036 5,201,310,113 LowVol 1.94% -30.19% 445.98%
889 PX PX PX $186,728 $0.001949 95,829,558 LowVol -0.44% 23.60%
890 TEK TEKcoin TEK $185,852 $0.000131 1,414,054,562 LowVol 0.06% -6.20% 35.03%
891 DLC Dollarcoin DLC $184,842 $0.020297 9,106,714 LowVol -0.44% 10.91% 61.59%
892 ISL IslaCoin ISL $179,183 $0.118374 1,513,704 LowVol -0.12% 10.81%
893 ARCO AquariusCoin ARCO $169,183 $0.113326 1,492,888 LowVol -0.20% 12.29% 52.31%
894 CON PayCon CON $162,289 $0.007043 23,042,604 LowVol -0.23% 65.93% 61.32%
895 BIP BipCoin BIP $158,539 $0.097427 1,627,261 LowVol -0.12% 6.59% 132.43%
896 IMS Independent M… IMS $155,837 $0.029026 5,368,934 LowVol -1.92% 76.57% 45.11%
897 SLING Sling SLING $152,254 $0.141751 1,074,095 LowVol 6.53% 59.85%
898 CTO Crypto CTO $144,943 $0.011854 12,227,747 LowVol -0.12% 0.38% 1.79%
899 LEA LeaCoin LEA $143,920 $0.000457 314,630,891 LowVol -0.55% -16.97% -3.32%
900 COXST CoExistCoin COXST $140,800 $0.005196 27,100,000 LowVol -0.44% 8.46%
901 BTQ BitQuark BTQ $138,620 $0.015264 9,081,731 LowVol -0.12% 44.00% 82.75%
902 EMP EMoneyPower EMP $137,437 $0.014939 9,200,000 LowVol -0.44% 10.24%
903 SOON SoonCoin SOON $133,141 $0.010683 12,462,620 LowVol -0.34% 6.39% 58.79%
904 RUPX Rupaya RUPX $129,555 $0.021224 6,104,136 LowVol -12.79% -19.39% -36.80%
905 FLAX Flaxscript FLAX $128,377 $0.022985 5,585,181 LowVol -0.02% 3.06% -9.01%
906 UNITS GameUnits UNITS $127,042 $0.036580 3,472,983 LowVol 0.01% -0.27% 66.58%
907 DRM Dreamcoin DRM $125,695 $0.051312 2,449,632 LowVol -0.12% -17.03% 80.96%
908 ALL Allion ALL $124,634 $0.020104 6,199,359 LowVol 0.18% 92.24% 83.90%
909 CRX Chronos CRX $119,474 $0.001620 73,729,962 LowVol -0.04% 60.85% 74.02%
910 ARG Argentum ARG $117,635 $0.013707 8,582,020 LowVol 0.60% 15.45% 8.58%
911 PHO Photon PHO $117,616 $0.000006 20,530,908,832 LowVol 0.76% -25.61% 67.19%
912 NEVA NevaCoin NEVA $115,534 $0.046805 2,468,430 LowVol -2.15% -4.18% 13.90%
913 SCRT SecretCoin SCRT $115,356 $0.027280 4,228,672 LowVol -0.31% 12.60%
914 URO Uro URO $112,136 $0.092881 1,207,310 LowVol -0.12% -0.72% 65.09%
915 CNC CHNCoin CNC $111,819 $0.002273 49,188,151 LowVol -0.26% 12.60% 368.15%
916 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 20.59% 76.43%
917 VEC2 VectorAI VEC2 $108,001 $0.006495 16,627,922 LowVol -0.44% -0.31% 62.71%
918 XPY PayCoin XPY $107,668 $0.009104 11,826,319 LowVol -1.31% -25.28% -15.90%
919 QTL Quatloo QTL $106,399 $0.013784 7,718,883 LowVol -0.09% 11.32% 9.51%
920 GCC GuccioneCoin GCC $105,406 $0.005196 20,285,537 LowVol -0.31% -9.89% 69.09%
921 MNM Mineum MNM $105,088 $0.011137 9,436,367 LowVol -56.69% -58.85% -19.39%
922 BITZ Bitz BITZ $101,914 $0.051190 1,990,891 LowVol 8.59%
923 ARB ARbit ARB $100,604 $0.012828 7,842,585 LowVol -0.12% 232.39% 67.14%
924 CAGE CageCoin CAGE $99,143 $9.8e-07 101,168,328,395 LowVol 1.08% -51.41% -96.04%
925 ZMC ZetaMicron ZMC $97,483 $0.000162 600,344,291 LowVol -0.12% 12.64% 64.80%
926 POP PopularCoin POP $95,471 $0.000028 3,372,875,244 LowVol 1.31% -5.47% 44.42%
927 RPC RonPaulCoin RPC $95,254 $0.106196 896,966 LowVol -0.26% 12.75% 63.38%
928 WARP WARP WARP $93,189 $0.085086 1,095,224 LowVol -0.44% 12.60%
929 MND MindCoin MND $92,757 $0.005846 15,867,695 LowVol -0.12% 12.64% 60.73%
930 JET Jetcoin JET $91,978 $0.018877 4,872,509 LowVol -22.05% -19.61% -59.37%
931 PONZI PonziCoin PONZI $91,305 $0.106033 861,099 LowVol -0.31% 12.60%
932 ADCN Asiadigicoin ADCN $90,143 $0.003616 24,931,054 LowVol -0.38% 16.71% 29.62%
933 JWL Jewels JWL $88,481 $0.004384 20,181,636 LowVol -0.12% 35.79%
934 SLM Slimcoin SLM $84,893 $0.005683 14,937,439 LowVol -0.44% -20.73% 2.21%
935 CPN CompuCoin CPN $81,601 $0.004160 19,615,019 LowVol 1.25% 41.99% 41.88%
936 ICOB ICOBID ICOB $79,610 $0.000746 106,701,874 LowVol 0.67% 2.99% 39.30%
937 BAS BitAsean BAS $75,488 $0.015097 5,000,000 LowVol 0.37% -27.66% -38.63%
938 BVC BeaverCoin BVC $75,296 $0.024170 3,115,258 LowVol -0.12% -11.35% 11.07%
939 MNC Mincoin MNC $75,112 $0.018642 4,029,197 LowVol 0.37% -44.38% -51.04%
940 EGO EGO EGO $73,830 $0.001231 60,000,001 LowVol 21.89% 110.41%
941 PULSE Pulse PULSE $71,977 $0.005034 14,298,972 LowVol -0.44% 2.00% 82.45%
942 BRAIN Braincoin BRAIN $70,482 $0.006982 10,094,424 LowVol -0.12% 1.50% 28.05%
943 PIE PIECoin PIE $70,432 $0.005196 13,554,694 LowVol -0.12% 41.65% 55.10%
944 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 21.94% 78.41%
945 GLT GlobalToken GLT $69,320 $0.002645 26,210,400 LowVol 0.25% 7.64% 11.84%
946 VRS Veros VRS $68,450 $0.000141 486,609,040 LowVol -0.29% 306.34% 388.47%
947 VIP VIP Tokens VIP $67,753 $0.000812 83,450,403 LowVol -0.26% 40.74% 64.89%
948 CWXT CryptoWorldX … CWXT $67,414 $0.001131 59,630,200 LowVol -12.84% 7.03% 60.21%
949 BRAT BRAT BRAT $66,018 $0.000413 160,000,000 LowVol 0.10% 43.05% 33.70%
950 300 300 Token 300 $65,763 $219.21 300 LowVol -0.12% 13.35% 7.06%
951 ORLY Orlycoin ORLY $65,457 $0.001786 36,646,779 LowVol -0.12% 12.64% 64.79%
952 EGAS ETHGAS EGAS $63,906 $0.006291 10,157,540 LowVol -21.59% -17.91% 51.22%
953 TAGR TAGRcoin TAGR $62,791 $0.001624 38,669,634 LowVol -0.12% 12.59% 78.71%
954 EXN ExchangeN EXN $62,477 $0.012250 5,100,000 LowVol -0.05% -15.05% 99.11%
955 CRT CRTCoin CRT $61,785 $0.779417 79,270 LowVol -0.12% 12.64% 64.80%
956 BENJI BenjiRolls BENJI $59,294 $0.002927 20,254,296 LowVol -0.25% -14.73% 51.78%
957 DIBC DIBCOIN DIBC $55,452 $0.011090 5,000,000 LowVol -0.04% 6.64% 2.21%
958 E4ROW E4ROW E4ROW $55,332 $0.012581 4,398,000 LowVol 0.15% -55.74%
959 KIC KibiCoin KIC $54,662 $0.003718 14,701,000 LowVol -0.40% 9.41% -54.61%
960 BIOS BiosCrypto BIOS $54,096 $0.002598 20,821,709 LowVol -0.12% 0.67% 64.89%
961 DES Destiny DES $51,093 $0.031933 1,600,000 LowVol 21.66% 35.56%
962 FLVR FlavorCoin FLVR $49,786 $0.002382 20,898,106 LowVol 3.29%
963 RIDE Ride My Car RIDE $49,336 $0.000487 101,276,976 LowVol -0.44% 12.64% 64.80%
964 DLISK DAPPSTER DLISK $48,714 $0.000487 100,000,000 LowVol -0.26% -15.55%
965 PRX Printerium PRX $47,990 $0.004059 11,821,728 LowVol -27.59% -28.07% 100.37%
966 CESC CryptoEscudo CESC $46,799 $0.000325 144,105,100 LowVol -0.26% -24.91% 9.87%
967 SONG SongCoin SONG $46,739 $0.001435 32,565,300 LowVol -0.07% 4.45% 13.06%
968 SLEVIN Slevin SLEVIN $45,466 $0.000650 70,000,000 LowVol -0.12% -9.92% 114.19%
969 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 12.11% 15.91%
970 PEX PosEx PEX $44,616 $0.018186 2,453,240 LowVol -0.12% 14.64% 66.12%
971 TOR Torcoin TOR $44,421 $0.140494 316,179 LowVol -0.44% -25.18% -27.72%
972 HVCO High Voltage HVCO $42,627 $0.028529 1,494,171 LowVol 19.89% 82.70%
973 BLZ BlazeCoin BLZ $41,979 $0.000069 608,557,394 LowVol 2.23% -3.35% 15.37%
974 AGLC AgrolifeCoin AGLC $41,680 $0.005521 7,549,467 LowVol -0.12% 0.74% -1.70%
975 OS76 OsmiumCoin OS76 $41,228 $0.046115 894,026 LowVol -0.12% 58.36% 93.36%
976 KNC KingN Coin KNC $39,953 $19.90 2,008 LowVol -0.44% -13.37% 26.22%
977 PLACO PlayerCoin PLACO $39,919 $0.001137 35,120,000 LowVol -0.44% 57.63% 130.72%
978 ZYD Zayedcoin ZYD $39,541 $0.006333 6,243,840 LowVol -0.12% -10.35% 38.75%
979 PLNC PLNcoin PLNC $38,850 $0.002273 17,089,600 LowVol -0.26% -7.27% 70.54%
980 BOAT BOAT BOAT $37,080 $0.001999 18,547,845 LowVol 8.08% -21.55% 47.74%
981 SFC Solarflarecoin SFC $36,819 $0.002614 14,083,450 LowVol -0.04% -26.67% -14.25%
982 STEPS Steps STEPS $36,292 $0.001949 18,625,017 LowVol -0.31% -32.44% -17.55%
983 WORM HealthyWormCoin WORM $36,030 $0.000323 111,486,910 LowVol 12.05%
984 LIR LetItRide LIR $35,357 $0.000974 36,290,723 LowVol -0.44% -3.49%
985 WBB Wild Beast Block WBB $35,224 $0.210118 167,639 LowVol -0.06% 12.21% 41.13%
986 UET Useless Ether… UET $34,926 $0.008807 3,965,716 LowVol 0.15% 3.39% -0.13%
987 GBT GameBet Coin GBT $34,526 $0.001624 21,262,780 LowVol -0.12% -19.57% 3.06%
988 CRTM Corethum CRTM $32,502 $0.013001 2,500,000 LowVol 0.15% -1.51% 226.17%
989 MILO MiloCoin MILO $31,314 $0.002902 10,789,954 LowVol -0.44% 11.80% 18.96%
990 ALTC Antilitecoin ALTC $30,702 $0.000974 31,512,613 LowVol -0.12% 7.67% 64.89%
991 SDP SydPak SDP $30,539 $0.191119 159,792 LowVol -0.12% 11.67% 64.66%
992 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
993 SCS Speedcash SCS $30,186 $0.115289 261,831 LowVol -0.44% 12.64% 87.03%
994 EREAL eREAL EREAL $28,697 $0.000419 68,427,562 LowVol 0.15% -3.44% -18.25%
995 DIX Dix Asset DIX $26,939 $2.7e-07 100,000,000,000 LowVol 6.05% 12.06% 62.66%
996 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol 5.20% 5.35%
997 BIOB BioBar BIOB $24,595 $0.027767 885,756 LowVol -0.12% 7.14% 39.69%
998 TSTR Tristar Coin TSTR $24,492 $0.004871 5,027,857 LowVol -0.12% -0.63% -1.92%
999 TRADE Tradecoin TRADE $24,024 $0.003085 7,786,929 LowVol -0.31% 13.68% 95.70%
1000 XOC Xonecoin XOC $22,233 $0.052935 420,000 LowVol -0.12%
1001 CAB Cabbage CAB $22,165 $0.002111 10,499,996 LowVol -0.26% 82.97% -14.91%
1002 SOCC SocialCoin SOCC $21,588 $0.015588 1,384,879 LowVol -0.12% 8.13% 58.15%
1003 SANDG Save and Gain SANDG $21,399 $0.006982 3,064,800 LowVol -0.12% 12.64% 93.41%
1004 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $21,175 $0.028091 753,776 LowVol -0.12% -20.79% -11.41%
1005 MRNG MorningStar MRNG $20,675 $0.000633 32,672,958 LowVol -0.44% 397.85% 270.04%
1006 ROOFS Roofs ROOFS $20,473 $0.000157 130,000,000 LowVol -0.31% -45.40% -46.72%
1007 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $19,777 $0.001461 13,532,750 LowVol -0.26% -2.34% 64.00%
1008 QBK Qibuck Asset QBK $18,945 $0.011335 1,671,379 LowVol -2.38% 67.96%
1009 SLFI Selfiecoin SLFI $17,509 $0.000162 107,829,281 LowVol -0.44% 64.89%
1010 GEERT GeertCoin GEERT $17,387 $0.003415 5,091,200 LowVol -0.06% 13.54% 66.22%
1011 JOBS JobsCoin JOBS $17,215 $0.000162 106,019,270 LowVol -0.12% -43.70% -17.60%
1012 JS JavaScript Token JS $17,016 $0.002129 7,991,996 LowVol 0.37% -49.99% -1.20%
1013 RSGP RSGPcoin RSGP $16,268 $9.42 1,727 LowVol -0.26% 5.93% 7.40%
1014 NODC NodeCoin NODC $14,717 $0.008768 1,678,439 LowVol -0.44% 8.57% 117.05%
1015 ARGUS Argus ARGUS $13,458 $0.011720 1,148,324 LowVol -0.62% -28.89% 3.76%
1016 MGM Magnum MGM $12,852 $0.003248 3,957,381 LowVol -0.44% -25.00% -16.51%
1017 GBC GBCGoldCoin GBC $12,831 $0.001129 11,361,817 LowVol -0.01% -27.09% -7.75%
1018 CCM100 CCMiner CCM100 $12,717 $0.003785 3,360,417 LowVol -2.40% 4.41% 46.45%
1019 DAS DAS DAS $12,665 $0.004694 2,698,071 LowVol 20.22%
1020 IBANK iBank IBANK $12,495 $0.002760 4,526,324 LowVol -0.44% -52.39% 40.50%
1021 VOLT Bitvolt VOLT $12,270 $0.000812 15,112,554 LowVol -0.12% -6.13% 41.44%
1022 P7C P7Coin P7C $11,438 $0.000325 35,220,238 LowVol -0.12% 9.86%
1023 WBC WalletBuilder… WBC $9,397 $0.499778 18,802 LowVol 15.56% 154.33%
1024 CONX Concoin CONX $9,306 $0.012503 744,266 LowVol -0.12% 25.70% 115.08%
1025 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,339 $0.000795 9,227,698 LowVol 0.43% 5.49% -20.49%
1026 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,853 $0.032352 211,827 LowVol -2.38% 119.94% 69.98%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,699 $0.003410 1,377,917 LowVol -0.31% 2.80% 137.61%
1028 NANOX Project-X NANOX $4,562 $58293.90 0.078264 LowVol -0.12% -10.14% 9.01%
1029 EBT Ebittree Coin EBT $3,792 $0.002998 1,264,511 LowVol -0.12% 9.47% 30.48%
1030 LEX Lex4All LEX $3,639 $0.003639 1,000,000 LowVol -2.38% 35.81% 137.84%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $2,838 $0.000487 5,826,388 LowVol -0.44% 38.44% 149.64%
1032 TOKEN SwapToken TOKEN $1,690 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol 3.84% 27.77% 33.58%
1033 ABN Abncoin ABN $1,110 $0.016400 67,700 LowVol -0.12% 1.91% 33.91%
1034 SOJ Sojourn SOJ $1,005 $0.002072 485,214 LowVol 11.86% 43.60% 9.50%
1035 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol
1037 CALC CaliphCoin CALC $78 $0.000891 87,140 LowVol 2.95% -6.82%
1038 FDC Future Digita… FDC $75 $0.000027 2,753,201 LowVol 4.80% -66.62%
1039 FAL Falcoin FAL $64 $0.000325 196,766 LowVol -0.12% 122.79% 105.79%
1040 ATMC ATMCoin ATMC $3.95 $19,525,300 0.00% 12.85% 44.87%
1041 ERO Eroscoin ERO $0.185348 $13,060,300 1.60% 19.20%
1042 BCD Bitcoin Diamo… BCD $34.13 $8,742,360 0.41% -3.00% -28.28%
1043 CMT CyberMiles CMT $0.148024 $6,058,510 0.15% -16.97%
1044 NULS Nuls NULS $0.892734 $4,789,690 -6.89% -24.22% 84.30%
1045 ETN Electroneum ETN $0.092659 $3,716,480 2.06% -5.04% 112.35%
1046 CLUB ClubCoin CLUB $3.52 $3,400,710 -2.84% 1.19% -40.11%
1047 GRX GOLD Reward T… GRX $4.57 $3,363,300 -0.74% -5.49% 4.86%
1048 FRGC Fargocoin FRGC $10.94 $3,222,700 0.57% 3.38% 11.21%
1049 REC Regalcoin REC $29.48 $2,925,000 0.62% -24.93% -30.71%
1050 AI POLY AI AI $17.55 $2,722,840 9.22% 2.73% 15.64%
1051 FRST FirstCoin FRST $14.91 $2,113,070 -0.30% -4.32% -1.45%
1052 ORME Ormeus Coin ORME $2.90 $1,758,640 0.66% -10.61% 8.55%
1053 BTE BitSerial BTE $5.89 $907,750 -3.29% -14.29% 43.45%
1054 TSL Energo TSL $0.031948 $796,538 1.98% -4.64% 3.93%
1055 B2X SegWit2x [Fut… B2X $186.92 $734,601 -0.70% -9.68% -8.07%
1056 STC Santa Coin STC $0.634900 $685,856 -5.05% -16.42%
1057 XIN Infinity Econ… XIN $0.030202 $543,305 -0.31% 10.67% -7.59%
1058 BOT Bodhi BOT $0.405438 $532,807 -0.29% -4.46% -6.11%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.65 $530,700 1.86% 12.75% 69.49%
1060 RYZ ANRYZE RYZ $0.017775 $420,489 -13.76% -15.79% -4.99%
1061 LLT LLToken LLT $0.335318 $379,374 -0.47% -10.59% 7.19%
1062 XYLO XYLO XYLO $5.52 $355,806 10.31% -39.09%
1063 ADK Aidos Kuneen ADK $23.28 $351,777 -0.31% -6.12% -29.51%
1064 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.004057 $351,665 -6.08% -2.26% 115.78%
1065 CAPP Cappasity CAPP $0.021071 $351,300 -1.58% -37.72%
1066 WC WINCOIN WC $0.811615 $329,229 -12.89% -23.05% -7.96%
1067 INF InfChain INF $0.013153 $313,480 6.20% -6.45% 57.25%
1068 THS TechShares THS $0.680844 $241,918 -10.47% -17.53% -17.05%
1069 ICX ICON ICX $1.61 $218,099 1.67% -9.03% 13.24%
1070 BSR BitSoar BSR $0.214664 $207,734 31.79% 9.77% 5.55%
1071 EAG EA Coin EAG $3.90 $197,451 -0.31% 15.62% 23.08%
1072 XCPO Copico XCPO $0.022575 $193,335 -1.92% 3.77% 1.58%
1073 QBT Qbao QBT $0.208026 $184,789 -2.03% -4.59%
1074 XID Sphre AIR XID $0.194560 $177,952 0.54% -6.49% 30.33%
1075 GBG Golos Gold GBG $0.135236 $168,724 -2.17% -12.89% 18.35%
1076 BT2 BT2 [CST] BT2 $175.24 $154,748 -1.28% 14.80% 45.62%
1077 B3 B3Coin B3 $0.000046 $125,789 -22.99% -41.27% -39.56%
1078 BT1 BT1 [CST] BT1 $16750.60 $111,420 -0.10% 16.47% 71.96%
1079 FOR FORCE FOR $0.016133 $93,235 -0.26% 27.95% 357.26%
1080 FRD Farad FRD $0.089229 $74,868 -0.44% -7.01% 27.57%
1081 MKR Maker MKR $365.69 $68,160 0.15% 1.01% 3.98%
1082 MSD MSD MSD $0.009115 $65,025 4.23% 0.77% -23.32%
1083 DSR Desire DSR $0.217662 $62,097 22.86% -31.61% -5.23%
1084 SUR Suretly SUR $2.22 $60,434 -1.54% -27.84% -28.43%
1085 EVR Everus EVR $1.87 $59,479 3.13% 5.79% -0.53%
1086 UGT UG Token UGT $0.404609 $51,221 2.86% -1.30% -4.83%
1087 BTCM BTCMoon BTCM $0.022822 $49,730 -1.07% -34.91% 161.09%
1088 SKR Sakuracoin SKR $0.008216 $46,188 -1.91% -55.90% 621.62%
1089 BPL Blockpool BPL $0.210767 $38,004 -0.44% 6.14% 80.84%
1090 SEND Social Send SEND $0.082164 $37,223 -0.31% -11.82%
1091 AERM Aerium AERM $0.407396 $35,026 2.60% -50.25% -69.29%
1092 AIB Advanced Inte… AIB $0.009908 $32,802 -19.79% -22.77% 150.60%
1093 HNC Huncoin HNC $0.003085 $30,286 45.70% 20.28% 95.70%
1094 VASH VPNCoin VASH $0.005521 $28,525 -4.34% -12.14% 30.68%
1095 MOTO Motocoin MOTO $0.012460 $26,954 -15.93% 196.48% 459.67%
1096 MAGE MagicCoin MAGE $23.01 $26,778 3.36% -67.58%
1097 FLASH Flash FLASH $0.005843 $21,923 -5.38% 20.38% 22.06%
1098 BCDN BlockCDN BCDN $0.063326 $21,073 -3.47% -14.77%
1099 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.097458 $20,976 -0.45% -4.78% 57.30%
1100 WISH MyWish WISH $0.112695 $18,847 -3.53% 7.42% -23.26%
1101 COR CORION COR $0.682182 $18,706 -0.44% -6.29% -20.37%
1102 VIU Viuly VIU $0.012135 $18,282 -2.51% 41.41% 192.57%
1103 EDRC EDRCoin EDRC $0.064191 $14,599 6.27% -2.47% 9.19%
1104 BTU Bitcoin Unlim… BTU $81.25 $13,358 0.50% -13.90% -42.69%
1105 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.006920 $13,322 36.52% -4.35% 197.20%
1106 DEUS DeusCoin DEUS $0.193068 $12,790 0.64% -30.84% -45.17%
1107 UR UR UR $0.000975 $12,604 15.95% -57.80% 120.67%
1108 EFYT Ergo EFYT $15.53 $11,658 -0.63% 7.71% 82.93%
1109 TCOIN T-coin TCOIN $0.000325 $11,483 72.25% -18.04% 72.32%
1110 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003515 $11,147 -3.93% 8.23% 68.77%
1111 LKC LinkedCoin LKC $0.000325 $10,808 -0.44% 62.59% 64.80%
1112 AKY Akuya Coin AKY $0.138022 $10,695 4.68% -31.87% -4.24%
1113 SYNC Sync SYNC $779.42 $10,587 -0.12%
1114 BLX Blockchain Index BLX $2.98 $10,378 0.37% -1.51% 14.37%
1115 MCR Macro MCR $1.75 $9,442 -0.44% 6.69% -16.11%
1116 PLX PlexCoin PLX $0.037473 $9,105 15.67% -10.10% -93.01%
1117 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.071194 $8,854 4.18% -6.12% -21.24%
1118 PNX Phantomx PNX $0.011547 $8,842 -0.99% -3.09% -40.91%
1119 DFS DFSCoin DFS $0.005940 $7,127 -0.12% 4.53% -36.56%
1120 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002989 $7,023 -4.09% 0.15% 54.53%
1121 DGPT DigiPulse DGPT $1.34 $6,683 -0.02% -21.72% 4.44%
1122 NUKO Nekonium NUKO $0.058132 $6,527 -4.48% -7.70%
1123 MGC MergeCoin MGC $0.015101 $5,882 236.38% 10.58% 12.43%
1124 BOS BOScoin BOS $1.15 $5,709 -1.28% -5.96% 22.22%
1125 BON Bonpay BON $1.62 $5,632 -0.88% 13.81%
1126 SISA SISA SISA $0.010322 $5,524 2.22% -27.54% -25.13%
1127 SND Sand Coin SND $0.834916 $5,264 -0.12% -15.45% 17.79%
1128 WILD Wild Crypto WILD $0.127188 $5,221 0.30% 3.64% 29.26%
1129 STEX STEX STEX $1.35 $5,117 4.60% 32.95% 261.97%
1130 OXY Oxycoin OXY $0.120031 $4,535 -0.39% 2.07% -13.60%
1131 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.199184 $4,243 0.96% -40.11% 10.19%
1132 GLS GlassCoin GLS $0.893081 $4,158 2.64% -7.54% 13.26%
1133 DMC DynamicCoin DMC $0.003184 $3,973 -8.12% -4.74% 121.52%
1134 ONG onG.social ONG $0.125812 $3,486 0.37% -18.38% -60.41%
1135 WA WA Space WA $0.023220 $3,421 -0.12% -3.55% 27.53%
1136 BTBc Bitbase BTBc $0.003572 $3,404 -0.44% -43.51% 5.26%
1137 PEC Peacecoin PEC $0.076318 $3,356 2.82% -30.13% 66.93%
1138 APC AlpaCoin APC $0.020353 $3,132 -12.11% -19.61% -21.52%
1139 ACC AdCoin ACC $0.115014 $3,093 -4.77% 12.11% 23.44%
1140 SKC Skeincoin SKC $0.025981 $3,078 -0.12% 24.29% 186.10%
1141 HYTV Hyper TV HYTV $0.005662 $2,915 0.37% -1.54% -18.98%
1142 MCI Musiconomi MCI $0.034159 $2,855 -0.02% -26.66% -53.58%
1143 OX OX Fina OX $0.000168 $2,562 -1.38% 15.08% 25.38%
1144 TER TerraNova TER $3.57 $2,509 3.54% 6.45% 82.69%
1145 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.093368 $2,496 -16.48% -22.82% -13.51%
1146 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.046131 $2,278 2.15% 10.45% -6.56%
1147 ZBC Zilbercoin ZBC $0.032457 $2,231 -0.12% -15.43% -17.60%
1148 KARMA Karmacoin KARMA $0.000162 $2,188 -0.12% 10.92%
1149 DBG Digital Bulli… DBG $0.004871 $2,077 -0.12% -41.74% -28.67%
1150 HAT Hawala.Today HAT $0.213881 $2,053 0.37% 12.36% 32.60%
1151 PRES President Trump PRES $0.005935 $2,050 -0.12% 41.54% 67.32%
1152 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $2,013 12.29% 10.92% 19.75%
1153 B2B B2B B2B $0.352275 $1,848 0.37% 3.42% -20.37%
1154 BSN Bastonet BSN $0.000974 $1,744 -0.31% 35.11% 58.97%
1155 ETT EncryptoTel [… ETT $0.097832 $1,704 -0.33% -3.32% -9.75%
1156 DAY Chronologic DAY $3.30 $1,547 -0.28% -14.90% 5.67%
1157 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004547 $1,518 -12.89% 5.63% -11.46%
1158 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000336 $1,508 0.30% -34.26%
1159 AXIOM Axiom AXIOM $0.023870 $1,503 -0.12% 8.22% 56.29%
1160 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.005353 $1,456 0.10% 94.00% 60.70%
1161 WIC Wi Coin WIC $0.002596 $1,400 -0.76% 2.30% -18.30%
1162 STU bitJob STU $0.032360 $1,389 -0.23% 3.90% -7.10%
1163 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000650 $1,342 -0.31% 46.13% 27.65%
1164 MGC GulfCoin MGC $0.001949 $1,315 -5.40% -21.00% -18.33%
1165 BEST BestChain BEST $0.001657 $1,259 -0.62% 13.81% 22.98%
1166 INDIA India Coin INDIA $0.000325 $1,166 -0.44% -24.94% 49.66%
1167 XOT Internet of T… XOT $2273.30 $1,096 -0.31% 5.27% 15.36%
1168 HIGH High Gain HIGH $0.000650 $1,087 -0.44% 0.88% -4.36%
1169 XRY Royalties XRY $0.000147 $1,006 -1.09% 5.22% -99.42%
1170 FRN Francs FRN $0.039953 $972 0.69% 11.85% 46.10%
1171 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000162 $955 -0.12% 10.92% 3.60%
1172 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.002037 $927 -0.39% 43.90% 59.89%
1173 SAK Sharkcoin SAK $0.002275 $898 -0.11% 1.49% 5.88%
1174 IBTC iBTC IBTC $0.005317 $871 -2.20% -3.13% 1.00%
1175 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005846 $851 -0.31% 7.53% 58.78%
1176 FFC FireFlyCoin FFC $0.000162 $838 -0.44% 12.60% 62.43%
1177 MINEX Minex MINEX $0.021416 $833 8.20% -8.77% 11.18%
1178 CC CyberCoin CC $0.000162 $818 -0.44% 12.60% -14.67%
1179 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.2e-07 $801 0.37% -1.51% -22.12%
1180 TRIA Triaconta TRIA $7.97 $797 0.30% -1.51% -1.99%
1181 ASN Aseancoin ASN $0.006820 $753 -0.44% -19.85% -81.59%
1182 BUB Bubble BUB $0.034749 $751 -0.12% 47.88%
1183 9COIN 9COIN 9COIN $0.005521 $678 -0.12% 34.47% 143.61%
1184 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005452 $655 0.37% -27.18% -29.02%
1185 NAMO NamoCoin NAMO $0.000153 $638 -0.43% -13.88% 3.93%
1186 VULC Vulcano VULC $0.008191 $628 -0.49% -24.01% -6.43%
1187 STARS StarCash Network STARS $0.352005 $614 -0.44% 79.72% 43.22%
1188 COUPE Coupecoin COUPE $0.000098 $565 0.03% 173.08% 1747.75%
1189 MAVRO Mavro MAVRO $0.029066 $562 -0.44% -27.99% 111.14%
1190 CASH Cash Poker Pro CASH $0.055819 $544 0.30% -1.80% 16.23%
1191 LDCN LandCoin LDCN $0.002273 LowVol -0.12% 97.28% 22.11%
1192 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000487 LowVol -0.31% 12.60% 64.80%
1193 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009982 LowVol 0.25% -27.97% 3.82%
1194 XDE2 XDE II XDE2 $2.36 LowVol -0.12% 11.26%
1195 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003897 LowVol -0.12% -18.08%
1196 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol -8.54% -23.68% 49.76%
1197 MAGN Magnetcoin MAGN $0.651839 LowVol -39.20% -22.07% 48.50%
1198 DASHS Dashs DASHS $0.060242 LowVol -0.44% -19.74% 90.27%
1199 DUB Dubstep DUB $0.002923 LowVol -0.12% 6.71%
1200 POKE PokeCoin POKE $0.000162 LowVol -0.44% 12.60%
1201 MARX MarxCoin MARX $0.001147 LowVol 0.75% -0.65% 34.97%
1202 NBIT netBit NBIT $0.058393 LowVol -0.12% 375.20% 28.68%
1203 PCN PeepCoin PCN $0.000003 LowVol -97.87% -91.42%
1204 GAY GAY Money GAY $0.020110 LowVol 0.46% -14.20% 88.56%
1205 RICHX RichCoin RICHX $0.008768 LowVol -0.12% 7.21% 57.72%
1206 WOW Wowcoin WOW $0.000162 LowVol -0.12% -40.07% 66.38%
1207 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001786 LowVol -0.12% -17.40% 51.15%
1208 TODAY TodayCoin TODAY $0.001137 LowVol -0.26% -12.43% 28.84%
1209 RCN Rcoin RCN $0.000162 LowVol -0.12% 12.64% 64.80%
1210 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000704 LowVol 1.75% 8.90% 42.30%
1211 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003410 LowVol -0.44% 13.72%
1212 QBT Cubits QBT $0.003410 LowVol 0.35% 6.38% -57.13%
1213 PRN Protean PRN $0.000138 LowVol 2.89% 195.75% 86.70%
1214 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000162 LowVol -0.31% 12.59% -17.60%
1215 GMX GoldMaxCoin GMX $0.005310 LowVol -0.26% 16.31% 381.67%
1216 FUDD DimonCoin FUDD $0.001468 LowVol 0.30% 14.91% 57.46%
1217 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005196 LowVol -0.44% -13.65% 19.85%
1218 DISK DarkLisk DISK $0.001299 LowVol -0.26% 28.68% 47.84%
1219 ANI Animecoin ANI $0.000162 LowVol -0.12% 12.64% 17.39%
1220 BXC Bitcedi BXC $0.004675 LowVol 1.25% 0.35% 92.71%
1221 IQT iQuant IQT $0.166508 LowVol -0.23% -6.25% 12.81%
1222 QBC Quebecoin QBC $0.002760 LowVol -0.12% 12.64% 64.89%
1223 VOYA Voyacoin VOYA $2.92 LowVol -0.12% -5.92% 96.40%
1224 EVC EventChain EVC $0.071346 LowVol 0.15% -6.91% -37.65%
1225 BIT First Bitcoin BIT $0.009743 LowVol -0.12% -20.33% -10.73%
1226 GRN Granite GRN $0.016238 LowVol -0.12% 9.73% 122.90%
1227 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.118817 LowVol -0.12% 4.73%
1228 PLC PlusCoin PLC $0.000520 LowVol 0.37% -0.79% -12.25%
1229 TOP TopCoin TOP $0.000485 LowVol -0.38% 2.64% 4.99%
1230 CYDER Cyder CYDER $0.000162 LowVol -0.31% -43.70% -17.60%
1231 NTC Natcoin NTC $0.094501 LowVol -1.87% -29.82% -51.58%
1232 EUSD eUSD EUSD $0.000205 LowVol 0.37% -3.51% -16.33%
1233 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002436 LowVol -0.12% 13.08% 64.89%
1234 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.68 LowVol -0.12% 12.59% -3.06%
1235 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003248 LowVol -0.12% 2.40% 13.65%
1236 RHFC RHFCoin RHFC $0.000650 LowVol -0.12% 12.52% -30.77%
1237 EGOLD eGold EGOLD $0.007130 LowVol 0.37% -1.46% -41.21%
1238 PRIMU Primulon PRIMU $0.000162 LowVol -0.44% -21.88% -16.15%
1239 ANTX Antimatter ANTX $0.000107 LowVol -0.35% 8.87%
1240 FUTC FutCoin FUTC $0.004059 LowVol -0.12% 1.89% 142.35%
1241 XQN Quotient XQN $0.006658 LowVol -0.12% 0.36% 63.30%
1242 IPY Infinity Pay IPY $0.002936 LowVol 0.30% 28.87% 76.98%
1243 GML GameLeagueCoin GML $0.012503 LowVol -0.12%
1244 ACN Avoncoin ACN $0.000487 LowVol -0.12% 12.64% 23.60%
1245 X2 X2 X2 $0.000162 LowVol -0.31% 12.64% -11.46%
1246 GBRC Global Busine… GBRC $0.000162 LowVol -0.12% 12.64% 64.80%
1247 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.008119 LowVol -0.44% 61.13%
1248 BET BetaCoin BET $0.001624 LowVol -0.26% -25.59% -54.11%
1249 TELL Tellurion TELL $0.000210 LowVol -4.44% -7.17% 39.44%
1250 AV AvatarCoin AV $0.054234 LowVol -0.12% 12.60% 93.13%
1251 TIE TIES Network TIE $0.058734 LowVol 0.37% -2.17% 0.41%
1252 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 2.40% -10.23% 1.01%
1253 ELC Elacoin ELC $0.097427 LowVol -0.26% -0.10% 6.21%
1254 DON Donationcoin DON $0.000487 LowVol -0.26% -8.87% -18.33%
1255 CME Cashme CME $0.000162 LowVol -0.12% 12.64% 64.80%
1256 HDLB HODL Bucks HDLB $0.048876 LowVol -0.26% 12.22% -11.56%
1257 PRM PrismChain PRM $0.002436 LowVol -0.12% 12.64% 106.00%
1258 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000325 LowVol -0.26% 12.60% 9.86%
1259 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 5.60% 0.78% -95.21%
1260 EBIT eBIT EBIT $0.002097 LowVol 0.30% -37.68% 55.88%
1261 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004871 LowVol -0.12% 9.01% 46.88%
1262 HYPER Hyper HYPER $0.040595 LowVol -0.26% 10.82% 104.02%
1263 SFE SafeCoin SFE $0.000162 LowVol -0.12% 12.59% 66.09%
1264 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000650 LowVol -0.12% -9.31% -13.05%
1265 GAIN UGAIN GAIN $0.001949 LowVol -0.12% 12.64% 199.20%
1266 ABC Alphabit ABC $16.71 LowVol -0.44% -27.59% 6.02%
1267 TERA TeraCoin TERA $0.000162 LowVol -0.31%
1268 REGA Regacoin REGA $0.001624 LowVol -0.12% 2.40% 32.68%
1269 QORA Qora QORA $0.290337 LowVol -1.81% 2.18% 54.89%
1270 TRICK TrickyCoin TRICK $0.014614 LowVol -0.12% 0.37%
1271 SWP Swapcoin SWP $0.096452 LowVol 0.15% 13.26% -13.93%
1272 IRL IrishCoin IRL $0.002923 LowVol -0.12% 26.72% 56.04%
1273 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 0.30% -1.51% 45.96%
1274 HCC Happy Creator… HCC $0.000812 LowVol -0.44% 12.60%
1275 XAU Xaucoin XAU $0.043355 LowVol -0.12% 10.57% 16.33%
1276 CLINT Clinton CLINT $0.014614 LowVol -0.12% 25.15%
1277 WINK Wink WINK $0.000325 LowVol -0.12% -24.77%
1278 VGC VegasCoin VGC $0.000162 LowVol -0.11% 7.11%
1279 PAYP PayPeer PAYP $0.000162 LowVol -0.44% 12.59% 64.80%
1280 XID International… XID $0.007957 LowVol -0.12% -20.01% 20.14%
1281 CYC Cycling Coin CYC $0.001949 LowVol 2.38% 22.83% -27.12%
1282 YES Yescoin YES $0.000062 LowVol -1.16% -56.68% -13.22%
1283 GARY President Joh… GARY $0.138022 LowVol -0.12% -40.37% 39.74%
1284 LTH LAthaan LTH $0.001299 LowVol -0.44% 50.13%
1285 LEPEN LePen LEPEN $0.000129 LowVol 5.51% 19.30% 15.69%
1286 OMC Omicron OMC $0.172121 LowVol -0.12% -6.57%
1287 OPES Opescoin OPES $0.002598 LowVol -0.12% 7.53% 31.38%
1288 10MT 10M Token 10MT $0.002055 LowVol 0.37% -1.51% -27.83%
1289 ACES Aces ACES $0.000325 LowVol -0.12% 125.28% 229.59%
1290 SHA SHACoin SHA $0.000974 LowVol -0.12% 12.64% 97.60%
1291 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.007382 LowVol -0.12% -3.06% -16.27%
1292 SPORT SportsCoin SPORT $0.001137 LowVol -0.12% 12.64% 17.23%
1293 BGR Bongger BGR $0.000159 LowVol 0.76% -1.73% 12.92%
1294 FAP FAPcoin FAP $0.009106 LowVol -0.32% -24.99%
1295 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.052679 LowVol -2.38% 1.53% 63.21%
1296 UNC UNCoin UNC $0.000162 LowVol -0.44% 12.59% 64.80%
1297 MBL MobileCash MBL $0.000487 LowVol -0.12% 46.26% 64.80%
1298 UTA UtaCoin UTA $0.001949 LowVol -0.12% -3.45% -23.70%
1299 DCRE DeltaCredits DCRE $0.245679 LowVol -0.12%
1300 OP Operand OP $0.001299 LowVol -0.44%
1301 MONETA Moneta MONETA $0.000487 LowVol -0.12% -15.52% 6.30%
1302 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000126 LowVol 0.15% -25.94% -29.66%
1303 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000162 LowVol -0.12% 64.80%
1304 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.501425 LowVol -0.12% 55.63% 53.07%
1305 IFC Infinitecoin IFC $0.000011 LowVol 0.76% -2.88% -0.41%
1306 SJCX Storjcoin X SJCX $0.281702 LowVol -12.02%
1307 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1308 EGG EggCoin EGG $0.055943 LowVol 2.66% 49.41%
1309 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -22.10%
1310 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol
1311 TCR TheCreed TCR $0.000498 LowVol 1.93% 15.13% 38.53%
1312 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol
1313 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 30.53%
1314 TEAM TeamUp TEAM $0.000349 LowVol 21.09%
1315 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 0.12%
1316 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol
1317 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 23.93%
1318 KASHH KashhCoin KASHH $0.000002 LowVol -98.63% -98.06%
1319 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 11.72%
1320 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol
1321 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol 16.12% -18.45%
1322 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1323 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol -10.59% 32.74%
1324 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 12.39% 62.60%
1325 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol
1326 MEN PeopleCoin MEN $0.000158 LowVol 9.52% 60.24%
1327 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 23.80%
1328 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 12.94% 65.30%
1329 FID BITFID FID $0.142654 LowVol -0.45%
1330 YEL Yellow Token YEL $0.006395 LowVol -1.55% -40.22%
1331 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00% 0.00%
1332 FC Facecoin FC $0.003480 -8.96%
1333 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -17.36%
1334 FBL Faceblock FBL $0.001654 -3.64%

Quay lại phần 1

Phản hồi