Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 14h ngày 8/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 14h ngày 8/12/2017 (GMT +7) của 1334 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 14h ngày 8/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16909.40 trên tổng giá trị $282,849,655,003

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $426.87 trên tổng giá trị $41,067,267,450

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1465.80 trên tổng giá trị $24,689,422,170

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.11 trên tổng giá trị $11,420,422,846

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.244106 trên tổng giá trị $9,456,457,732

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng QCN QuazarCoin (QCN) đang có giá hiện tại $0.032737 trên tổng giá trị $197,893 đã biến động tăng 108.69% trong 1h qua

    + Đồng VIVO VIVO (VIVO) đang có giá hiện tại $6.22 trên tổng giá trị $5,010,512 đã biến động tăng 108.36% trong 1h qua

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000080 trên tổng giá trị $2,702,397 đã biến động tăng 85.13% trong 1h qua

    + Đồng TAJ TajCoin (TAJ) đang có giá hiện tại $0.023488 trên tổng giá trị $189,230 đã biến động tăng 80.10% trong 1h qua

    + Đồng CREVA CrevaCoin (CREVA) đang có giá hiện tại $0.000818 trên tổng giá trị $29,783 đã biến động tăng 72.00% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000080 trên tổng giá trị $2,702,397 đã biến động tăng 709.61% trong 24h qua

    + Đồng NBIT netBit (NBIT) đang có giá hiện tại $0.058863 trên tổng giá trị đã biến động tăng 358.89% trong 24h qua

    + Đồng VRS Veros (VRS) đang có giá hiện tại $0.000142 trên tổng giá trị $69,172 đã biến động tăng 328.88% trong 24h qua

    + Đồng MRNG MorningStar (MRNG) đang có giá hiện tại $0.000638 trên tổng giá trị $20,841 đã biến động tăng 291.20% trong 24h qua

    + Đồng MOTO Motocoin (MOTO) đang có giá hiện tại $0.015049 trên tổng giá trị đã biến động tăng 260.90% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000098 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1759.84% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.229468 trên tổng giá trị $17,351,108 đã biến động tăng 1225.46% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000907 trên tổng giá trị $1,428,966 đã biến động tăng 1047.98% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.563568 trên tổng giá trị $26,411 đã biến động tăng 872.47% trong 7 ngày qua

    + Đồng ULA Ulatech (ULA) đang có giá hiện tại $0.036395 trên tổng giá trị $7,263 đã biến động tăng 696.85% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 14h ngày 8/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 COAL BitCoal COAL $208,638 $0.046364 4,500,000 $17,677 3.86% -12.70% 31.54%
702 TTC TittieCoin TTC $207,788 $0.000165 1,259,816,434 $1,444 4.29% -39.57% 12.95%
703 EUC Eurocoin EUC $203,990 $0.016429 12,416,554 $529 4.35% 9.70% 76.22%
704 MEOW Kittehcoin MEOW $203,705 $0.000009 23,905,669,976 $2,394 -5.57% -37.75% 2.76%
705 LCP Litecoin Plus LCP $199,615 $0.270081 739,095 $6,680 14.44% 36.94% 171.54%
706 BUMBA BumbaCoin BUMBA $198,587 $0.008839 22,467,098 $971 40.87% 95.24%
707 BUN BunnyCoin BUN $196,283 $0.000002 102,318,994,176 $646 2.75% -6.07% -70.81%
708 EMD Emerald Crypto EMD $193,840 $0.010140 19,117,129 $2,851 4.35% 30.53% 5.14%
709 ZCG ZCash Gold ZCG $193,614 $0.096440 2,007,615 $12,456 3.58% -44.64% -68.43%
710 GTC Global Tour Coin GTC $190,793 $0.006384 29,887,402 $1,054 -7.91% -11.93% 62.76%
711 TAJ TajCoin TAJ $189,230 $0.023488 8,056,352 $2,354 80.10% 95.76% 193.53%
712 CFD Confido CFD $187,766 $0.020863 9,000,000 $6,243 -1.70% 67.98% 305.58%
713 KED Darsek KED $187,134 $0.013077 14,309,754 $610 4.27% 1.59% -2.58%
714 USDE USDe USDE $185,657 $0.000164 1,134,236,104 $1,128 4.35% 14.44% -16.52%
715 RBX Ripto Bux RBX $179,007 $0.000470 381,236,123 $1,364 4.53% -25.71% 14.91%
716 DBTC Debitcoin DBTC $173,830 $0.009657 17,999,629 $1,651 4.34% -14.44% 313.14%
717 VOT VoteCoin VOT $172,587 $0.010476 16,474,625 $7,167 4.40% -2.19% -11.18%
718 URC Unrealcoin URC $172,469 $0.024553 7,024,402 $652 4.34% -17.04% 9.56%
719 HONEY Honey HONEY $171,941 $0.507353 338,898 $969 2.62% -19.33% 35.99%
720 EMB EmberCoin EMB $171,173 $0.000002 92,192,822,723 $4,205 52.54% -5.54% -52.36%
721 XCT C-Bit XCT $170,067 $0.001082 157,223,250 $518 3.73% -2.16% 75.61%
722 CACH CacheCoin CACH $167,734 $0.039983 4,195,132 $2,154 4.18% 92.38% 35.95%
723 SPRTS Sprouts SPRTS $166,571 $1.2e-07 1,381,187,784,743 $520 14.04% -2.60% -23.56%
724 MARS Marscoin MARS $166,053 $0.005872 28,279,074 $1,541 4.30% 35.26% 65.92%
725 RED RedCoin RED $158,150 $0.002134 74,107,896 $1,599 4.21% -10.51% 17.20%
726 GP GoldPieces GP $157,030 $0.128696 1,220,161 $8,299 4.35% 23.51% 20.71%
727 DRXNE DROXNE DRXNE $155,288 $0.002457 63,198,230 $1,927 4.48% 17.62% 20.97%
728 EBCH eBitcoinCash EBCH $151,456 $0.016311 9,285,500 $8,936 -1.81% 13.51% 19.44%
729 CASH Cashcoin CASH $150,619 $0.003263 46,158,242 $5,046 5.67% 117.32% 202.52%
730 VUC Virta Unique … VUC $149,976 $0.002439 61,498,350 $2,617 4.55% 29.90% 105.33%
731 KAYI Kayicoin KAYI $147,995 $0.000521 284,249,285 $983 -30.96% -29.33% 51.82%
732 SCORE Scorecoin SCORE $147,237 $0.004852 30,346,591 $1,093 3.79% -3.18% 53.19%
733 LEA LeaCoin LEA $145,583 $0.000463 314,626,291 $509 -12.42% -15.10% -0.62%
734 HXX Hexx HXX $144,662 $0.097366 1,485,763 $574 4.14% 65.23% 157.97%
735 FXE FuturXe FXE $142,248 $0.604226 235,421 $2,673 1.04% 5.61% -56.58%
736 PRC PRCoin PRC $139,410 $0.008839 15,772,200 $19,572 8.36% -14.41% 4.78%
737 GPU GPU Coin GPU $138,727 $0.003427 40,477,042 $601 3.80% 15.72% 48.73%
738 ICN iCoin ICN $138,685 $0.004747 29,216,175 $505 4.40% -58.52% -62.72%
739 MONK Monkey Project MONK $134,713 $1.27 105,797 $3,344 9.70% -26.81% -73.20%
740 XLC LeviarCoin XLC $133,804 $0.013563 9,864,987 $2,835 3.83% -72.65% -32.51%
741 TSE Tattoocoin (S… TSE $133,304 $0.001474 90,421,856 $1,039 4.41% -6.09% 50.40%
742 CJ Cryptojacks CJ $133,104 $0.000327 406,568,581 $1,756 4.40% -13.30% 7.66%
743 BOST BoostCoin BOST $131,959 $0.011131 11,855,487 $1,249 4.34% -3.98% -26.73%
744 BITGOLD bitGold BITGOLD $128,738 $1430.91 89.9694 $1,825 3.58% -5.47% -1.34%
745 MAR Marijuanacoin MAR $124,584 $0.082162 1,516,327 $3,040 4.38% 5.95% 39.28%
746 NRO Neuro NRO $124,168 $0.003274 37,928,725 $1,087 4.35% -2.05% 151.61%
747 SGR Sugar Exchange SGR $124,096 $0.035456 3,500,000 $3,921 3.71% 28.81% 2.66%
748 WOMEN WomenCoin WOMEN $123,050 $0.002783 44,220,400 $4,085 1.93% 14.00% 16.29%
749 CRDNC Credence Coin CRDNC $119,108 $0.034757 3,426,866 $820,005 -5.43% -21.03% -98.99%
750 BLRY BillaryCoin BLRY $117,748 $0.013095 8,991,959 $10,472 28.42% 34.56% 38.28%
751 ACP AnarchistsPrime ACP $117,237 $0.026676 4,394,874 $53,392 10.60% -12.28% 8.31%
752 REE ReeCoin REE $115,122 $0.000045 2,560,000,000 $1,208 1.01% -45.17% -16.27%
753 611 SixEleven 611 $105,840 $0.245364 431,361 $2,649 4.40% -0.51% 58.27%
754 CF Californium CF $103,576 $0.043049 2,405,989 $18,545 5.37% 0.27% 69.51%
755 MST MustangCoin MST $101,250 $0.160626 630,343 $1,789 4.40% 3.81% 38.79%
756 BITEUR bitEUR BITEUR $100,480 $1.23 81,898 $12,719 0.54% 5.81% -0.04%
757 MAY Theresa May Coin MAY $95,612 $0.003817 25,049,600 $684 -3.16% 15.94% 21.66%
758 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $94,181 $0.011729 8,030,000 $2,352 28.23% -26.50% -48.32%
759 CMT Comet CMT $94,085 $0.107793 872,830 $9,186 3.71% -24.59% 138.58%
760 EAGLE EagleCoin EAGLE $93,153 $0.044498 2,093,421 $2,588 -1.70% 19.41% 0.69%
761 $$$ Money $$$ $91,846 $0.002002 45,887,218 $517 8.17% 16.18% 51.11%
762 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $91,342 $0.001146 79,719,140 $580 4.81% -3.78% 24.50%
763 ATX Artex Coin ATX $89,598 $0.004770 18,781,750 $907 4.34% 11.59% 37.11%
764 AMMO Ammo Rewards AMMO $89,118 $0.001146 77,777,777 $740 4.34% -4.22% 29.83%
765 XCO X-Coin XCO $87,929 $0.007100 12,384,976 $3,037 2.86% -35.48% 35.85%
766 LTCR Litecred LTCR $85,313 $0.002822 30,227,750 $3,916 1.89% -23.97% 199.59%
767 SOIL SOILcoin SOIL $85,052 $0.014916 5,702,048 $1,905 2.68% 13.20% 64.13%
768 EOT EOT Token EOT $84,607 $0.010242 8,260,903 $5,597 -0.80% -25.08% -5.80%
769 MCRN MACRON MCRN $84,563 $0.000211 401,421,401 $555 4.32% 44.79% 46.28%
770 DRS Digital Rupees DRS $83,611 $0.000164 510,802,961 $4,927 4.40% 14.44% 66.92%
771 KRONE Kronecoin KRONE $83,415 $0.022435 3,718,006 $4,009 4.39% 27.17% 109.15%
772 CXT Coinonat CXT $77,612 $0.009000 8,623,200 $954 4.33% 56.90% 63.88%
773 KURT Kurrent KURT $76,427 $0.007705 9,919,485 $538 3.71% 19.87% 54.12%
774 GPL Gold Pressed … GPL $74,658 $0.291032 256,527 $640 4.40% -6.92% 27.99%
775 ERY Eryllium ERY $70,818 $0.012976 5,457,471 $6,103 3.67% 54.17% 152.80%
776 VRS Veros VRS $69,172 $0.000142 486,609,040 $504 5.45% 328.88% 472.60%
777 BSC BowsCoin BSC $62,685 $0.011294 5,550,102 $5,620 4.34% -10.71% 25.19%
778 IMPS ImpulseCoin IMPS $59,650 $0.002946 20,245,510 $891 4.40% 3.00% 45.45%
779 SPT Spots SPT $58,680 $0.002619 22,406,021 $2,579 4.34% -33.64% -6.61%
780 VLTC Vault Coin VLTC $57,726 $0.001903 30,338,290 $3,276 11.86% 54.61% 57.29%
781 G3N G3N G3N $54,462 $0.007202 7,561,891 $1,256 4.40% 14.44% 66.92%
782 XBTS Beatcoin XBTS $52,789 $0.034623 1,524,686 $513 -37.46% -16.68% 59.33%
783 XCS CybCSec XCS $50,364 $0.004256 11,834,082 $1,179 4.34% 14.44% 71.43%
784 FUZZ FuzzBalls FUZZ $49,669 $0.010283 4,829,945 $546 4.40% 20.42% 57.26%
785 ITZ Interzone ITZ $48,822 $0.026550 1,838,874 $2,157 4.44% -14.34% 29.69%
786 ICON Iconic ICON $48,524 $0.081843 592,894 $4,051 4.40% -19.18% 44.15%
787 RBT Rimbit RBT $45,938 $0.000398 115,499,623 $825 1.12% -7.95% -22.94%
788 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $43,029 $0.049624 867,102 $26,561 11.64% 4.56% 276.32%
789 LUNA Luna Coin LUNA $42,301 $0.025755 1,642,427 $639 4.42% -4.59% 28.14%
790 LBTC LiteBitcoin LBTC $39,754 $0.012469 3,188,280 $22,236 10.69% 39.65% 357.54%
791 NTWK Network Token NTWK $37,065 $0.003176 11,671,310 $531 -1.81% 4.44% -38.33%
792 BNX BnrtxCoin BNX $36,273 $0.001368 26,522,501 $633 2.23% 19.63% 39.57%
793 IMX Impact IMX $34,142 $0.000312 109,509,099 $687 4.34% -27.34% 66.78%
794 MSCN Master Swiscoin MSCN $31,746 $0.000710 44,699,010 $1,379 -10.23% -28.96% -21.43%
795 CREVA CrevaCoin CREVA $29,783 $0.000818 36,390,750 $1,343 72.00% 14.96% 23.96%
796 GSR GeyserCoin GSR $26,411 $0.563568 46,864 $8,994 43.78% 146.26% 872.47%
797 DIX Dix Asset DIX $25,813 $2.6e-07 100,000,000,000 $672 6.63% 3.64% 61.63%
798 GRIM Grimcoin GRIM $23,008 $0.002228 10,324,802 $2,382 4.85% -5.51% 13.33%
799 ELS Elysium ELS $19,011 $0.004747 4,005,012 $823 -2.87% 0.51% 39.44%
800 VPRC VapersCoin VPRC $18,643 $0.000024 780,124,964 $1,316 0.41% -48.54% 2.11%
801 XRC Rawcoin XRC $18,285 $0.025941 704,882 $911 3.08% 6.93% 58.05%
802 LVPS LevoPlus LVPS $13,376 $0.008839 1,513,256 $4,876 -2.85% -23.40% 53.57%
803 HMC HarmonyCoin HMC $8,435 $0.015029 561,235 $9,075 17.27% 20.22% 35.26%
804 ULA Ulatech ULA $7,263 $0.036395 199,561 $1,865 -27.63% 110.75% 696.85%
805 XNG Enigma XNG $2,487 $0.149608 16,627 $901 4.12% -5.99% -9.15%
806 DMB Digital Money… DMB $621 $0.001473 421,300 $542 4.34% 15.76% 65.09%
807 APW AppleCoin APW $13 $0.000164 80,457 $560 4.40% 14.44% 66.93%
808 UNITY SuperNET UNITY $55,653,795 $68.20 816,061 LowVol 6.63% 15.55% 20.13%
809 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
810 ETT EncryptoTel [… ETT $11,186,969 $0.180054 62,131,190 LowVol 4.40% 14.13% 50.35%
811 ECN E-coin ECN $8,865,517 $1.88 4,704,016 LowVol 4.35% -32.54% -28.60%
812 ECOB Ecobit ECOB $8,704,267 $0.019585 444,444,444 LowVol 62.65% 71.11% 90.33%
813 XC XCurrency XC $7,752,563 $1.32 5,870,086 LowVol 21.54% 56.49%
814 PGL Prospectors Gold PGL $5,352,752 $0.082988 64,500,000 LowVol 4.34% 14.44% 66.51%
815 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -0.52% 425.07%
816 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,748,190 $0.077851 35,300,866 LowVol 13.32% -17.26%
817 EMV Ethereum Movi… EMV $2,328,717 $0.354627 6,566,666 LowVol -1.81% -1.21% 5.81%
818 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,044,458 $0.337028 6,066,135 LowVol 5.04% -18.43% 45.85%
819 RC RussiaCoin RC $1,965,122 $0.234561 8,377,873 LowVol 4.34% 14.52% 99.38%
820 HTC HitCoin HTC $1,799,932 $0.000164 10,996,318,099 LowVol 4.35% 14.38%
821 JNS Janus JNS $1,688,318 $0.073340 23,020,335 LowVol 4.18% 7.76% -13.07%
822 ITT Intelligent T… ITT $1,676,185 $0.171076 9,797,899 LowVol -1.70% -2.57% -27.56%
823 SHORTY Shorty SHORTY $1,669,590 $0.016696 100,000,000 LowVol 4.35% 11.11%
824 HBT Hubii Network HBT $1,514,162 $0.115605 13,097,723 LowVol -2.55% -10.27%
825 AHT Bowhead AHT $1,365,392 $0.170674 8,000,000 LowVol 18.73% -14.37%
826 SDC ShadowCash SDC $1,259,180 $0.188074 6,695,133 LowVol 4.35% 14.38% 37.89%
827 MAC Machinecoin MAC $1,155,860 $0.057128 20,232,950 LowVol 3.53% 21.50% 91.59%
828 GIM Gimli GIM $1,134,272 $0.014178 80,000,000 LowVol -1.70% 106.94% 43.47%
829 METAL MetalCoin METAL $1,032,510 $0.013422 76,925,527 LowVol 3.80% -3.31% 44.09%
830 INPAY InPay INPAY $1,003,390 $0.100339 10,000,000 LowVol 4.62% -43.06% -19.81%
831 VAL Valorbit VAL $844,817 $0.000159 5,318,666,233 LowVol 11.05%
832 TALK BTCtalkcoin TALK $725,098 $0.011106 65,290,635 LowVol 5.29% -33.56% 56.94%
833 EBET EthBet EBET $709,233 $0.083415 8,502,500 LowVol -1.70% -0.65% -11.68%
834 LNK Link Platform LNK $701,224 $14.76 47,503 LowVol -1.52% -48.23% -42.23%
835 RIYA Etheriya RIYA $693,329 $0.438391 1,581,531 LowVol 4.07% 15.44% 29.55%
836 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 21.14% -45.85%
837 GOOD Goodomy GOOD $575,594 $0.001304 441,349,000 LowVol 5.01% -11.94%
838 BBT BitBoost BBT $527,578 $0.108491 4,862,878 LowVol -1.70% -2.57% 36.50%
839 ITI iTicoin ITI $524,611 $16.39 32,000 LowVol 4.19% 18.49% -8.88%
840 PIGGY Piggycoin PIGGY $520,074 $0.001067 487,521,856 LowVol 4.00% 61.31% 72.52%
841 AU AurumCoin AU $508,510 $1.72 296,216 LowVol 3.81% 4.26% 41.25%
842 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 22.35%
843 STS Stress STS $496,217 $0.000878 565,134,332 LowVol 22.78%
844 GLC GlobalCoin GLC $490,706 $0.007530 65,171,010 LowVol 4.34% 11.94% 48.43%
845 ICE iDice ICE $484,141 $0.308171 1,571,013 LowVol -1.81% 128.02% 184.20%
846 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -33.08%
847 V Version V $469,933 $0.001002 469,004,390 LowVol 4.40% -22.64% -14.54%
848 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $454,394 $0.083708 5,428,300 LowVol 3.61% -0.42% 54.97%
849 BITS Bitstar BITS $452,601 $0.019610 23,079,737 LowVol -16.96% -33.31% -8.94%
850 DAXX DaxxCoin DAXX $433,583 $0.000871 498,014,080 LowVol 2.84% -17.54% 83.86%
851 WAY WayGuide WAY $422,272 $0.004221 100,040,708 LowVol 43.49%
852 CFT CryptoForecast CFT $399,050 $0.008675 46,000,000 LowVol 4.35% 14.22% 7.98%
853 CUBE DigiCube CUBE $397,611 $0.000164 2,429,126,009 LowVol 4.35% 14.44% 67.23%
854 FLY Flycoin FLY $391,951 $1.86 210,806 LowVol 4.34% 19.40%
855 FUNK The Cypherfunks FUNK $391,439 $0.000008 46,299,094,999 LowVol 26.18% 7.05% 93.44%
856 AMBER AmberCoin AMBER $370,024 $0.008467 43,699,481 LowVol 11.70% -2.53%
857 J Joincoin J $366,944 $0.149871 2,448,402 LowVol 4.30% 15.68% 84.41%
858 XGR GoldReserve XGR $363,669 $0.021179 17,171,382 LowVol 3.45% -1.29% -36.16%
859 PR Prototanium PR $361,352 $1.84 195,921 LowVol 4.48% 13.01% 37.29%
860 STV Sativacoin STV $339,887 $0.047961 7,086,654 LowVol 4.23% 7.50% 89.69%
861 BIGUP BigUp BIGUP $330,963 $0.000156 2,118,665,592 LowVol 4.36% 23.16% 58.93%
862 I0C I0Coin I0C $329,891 $0.015720 20,985,309 LowVol 2.87% 48.30% 78.06%
863 MAD SatoshiMadness MAD $327,482 $0.000164 2,000,683,485 LowVol 4.40% 14.32% 66.92%
864 Q2C QubitCoin Q2C $325,024 $0.001309 248,208,506 LowVol 4.35% 11.75% 2.73%
865 OHM OHM OHM $317,052 $0.010639 29,799,498 LowVol 4.34% 77.11%
866 WMC WMCoin WMC $296,240 $0.025699 11,527,489 LowVol 4.34% 14.24% 63.58%
867 WYV Wyvern WYV $293,930 $0.165813 1,772,659 LowVol 4.40% 13.93% 36.48%
868 SHDW Shadow Token SHDW $280,386 $0.040055 7,000,000 LowVol -2.04% -10.42%
869 SH Shilling SH $265,785 $0.006711 39,603,825 LowVol 4.40% -24.32% 16.37%
870 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $259,770 $0.327534 793,108 LowVol 4.34% 15.88% 76.07%
871 XRA Ratecoin XRA $256,915 $0.002237 114,866,139 LowVol 4.30% 53.81% 90.12%
872 MRJA GanjaCoin MRJA $255,050 $0.057290 4,451,920 LowVol 4.40% -16.06% 365.10%
873 ANTI AntiBitcoin ANTI $248,714 $0.014241 17,465,159 LowVol 4.40% 32.63% 65.03%
874 PASL Pascal Lite PASL $245,203 $0.057290 4,280,050 LowVol 4.34% 10.82% 26.70%
875 HAL Halcyon HAL $244,130 $0.045996 5,307,687 LowVol -0.52% -17.81% 93.06%
876 MNM Mineum MNM $243,526 $0.025807 9,436,367 LowVol 3.95% -3.17% 94.17%
877 GAIA GAIA GAIA $238,343 $0.009889 24,101,381 LowVol 5.16% -16.71% 36.28%
878 FUCK FuckToken FUCK $238,265 $0.004636 51,392,878 LowVol -24.68% -34.83% -63.47%
879 XRE RevolverCoin XRE $230,248 $0.010312 22,327,762 LowVol -18.26% 24.20% 68.03%
880 LOT LottoCoin LOT $230,027 $0.000016 14,491,014,421 LowVol 11.55% -16.69% 2.78%
881 FRK Franko FRK $228,682 $0.245692 930,767 LowVol 4.34% 30.82% 96.35%
882 GRT Grantcoin GRT $226,040 $0.005238 43,154,445 LowVol 4.40% 11.51% 30.31%
883 CNNC Cannation CNNC $225,338 $0.090976 2,476,893 LowVol 4.03% 14.24% 42.50%
884 HMP HempCoin HMP $222,063 $0.000164 1,356,645,470 LowVol 4.35% 14.44% 66.67%
885 BTPL Bitcoin Planet BTPL $213,170 $0.038139 5,589,342 LowVol 4.40% 4.78% 79.47%
886 FIRE Firecoin FIRE $206,190 $2.10 98,412 LowVol 4.34% 61.61%
887 ARI Aricoin ARI $205,922 $0.001468 140,262,505 LowVol 3.98% 2.50% 44.40%
888 QCN QuazarCoin QCN $197,893 $0.032737 6,044,911 LowVol 108.69% 58.37% 52.12%
889 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 17.37% 100.94%
890 PXI Prime-XI PXI $193,558 $0.010828 17,875,525 LowVol 57.94% 93.20% 92.24%
891 PX PX PX $188,230 $0.001964 95,829,318 LowVol 4.40% 25.19%
892 VTA Virtacoin VTA $186,550 $0.000036 5,201,310,113 LowVol -4.39% -30.61% 483.16%
893 TEK TEKcoin TEK $186,355 $0.000132 1,414,054,562 LowVol -4.42% -5.60% 36.11%
894 DLC Dollarcoin DLC $186,330 $0.020461 9,106,714 LowVol 4.40% 11.83% 63.36%
895 ISL IslaCoin ISL $180,626 $0.119327 1,513,704 LowVol 4.34% 12.52%
896 ARCO AquariusCoin ARCO $170,462 $0.114186 1,492,847 LowVol 3.81% 13.91% 53.83%
897 CON PayCon CON $163,700 $0.007104 23,042,604 LowVol 4.35% 68.79% 64.72%
898 BIP BipCoin BIP $159,815 $0.098211 1,627,261 LowVol 4.34% 11.22% 138.78%
899 RUPX Rupaya RUPX $158,875 $0.026028 6,104,107 LowVol 18.35% 5.60% -22.16%
900 IMS Independent M… IMS $156,584 $0.029165 5,368,934 LowVol -0.10% 78.55% 47.62%
901 SLING Sling SLING $152,254 $0.141751 1,074,095 LowVol 7.31% 60.62%
902 CTO Crypto CTO $146,105 $0.011949 12,227,413 LowVol 4.34% -6.96% 2.65%
903 COXST CoExistCoin COXST $141,943 $0.005238 27,100,000 LowVol 4.43% 10.18%
904 BTQ BitQuark BTQ $139,735 $0.015386 9,081,731 LowVol 4.40% 58.20% 85.03%
905 EMP EMoneyPower EMP $138,543 $0.015059 9,200,000 LowVol 4.34% 12.01%
906 SOON SoonCoin SOON $134,249 $0.010772 12,462,620 LowVol 3.80% 8.46% 61.06%
907 FLAX Flaxscript FLAX $129,214 $0.023135 5,585,181 LowVol 4.00% 4.53% -7.60%
908 UNITS GameUnits UNITS $127,485 $0.036708 3,472,983 LowVol 3.80% -0.10% 62.80%
909 DRM Dreamcoin DRM $126,706 $0.051724 2,449,632 LowVol 4.34% -15.75% 82.35%
910 ALL Allion ALL $125,253 $0.020204 6,199,359 LowVol 4.47% 49.07% 85.35%
911 CRX Chronos CRX $120,352 $0.001632 73,729,962 LowVol 4.37% 63.17% 75.59%
912 NEVA NevaCoin NEVA $118,692 $0.048086 2,468,315 LowVol 3.01% -0.47% 17.54%
913 JET Jetcoin JET $118,016 $0.024221 4,872,509 LowVol 2.27% -14.97% -48.00%
914 ARG Argentum ARG $117,789 $0.013725 8,581,846 LowVol 4.41% 16.47% 9.66%
915 PHO Photon PHO $116,775 $0.000006 20,530,613,920 LowVol -12.50% -23.73% 66.87%
916 SCRT SecretCoin SCRT $116,285 $0.027499 4,228,672 LowVol 4.34% 14.38%
917 URO Uro URO $113,038 $0.093628 1,207,310 LowVol 4.34% 0.81% 67.21%
918 CNC CHNCoin CNC $112,710 $0.002292 49,184,279 LowVol 4.35% 14.38% 374.71%
919 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 21.54% 77.28%
920 XPY PayCoin XPY $109,487 $0.009258 11,826,289 LowVol 4.60% -26.44% -12.93%
921 VEC2 VectorAI VEC2 $108,869 $0.006547 16,627,814 LowVol 4.34% -9.07% 64.84%
922 QTL Quatloo QTL $107,230 $0.013892 7,718,883 LowVol 4.41% 13.06% 9.63%
923 GCC GuccioneCoin GCC $106,254 $0.005238 20,285,537 LowVol 4.35% -8.45% 71.26%
924 BITZ Bitz BITZ $101,914 $0.051190 1,990,891 LowVol 0.93% 2.84%
925 ARB ARbit ARB $101,411 $0.012931 7,842,385 LowVol 3.80% 237.54%
926 CAGE CageCoin CAGE $98,311 $9.7e-07 101,168,328,395 LowVol 0.52% -46.01% -96.44%
927 ZMC ZetaMicron ZMC $98,267 $0.000164 600,344,291 LowVol 4.35% 14.38% 66.93%
928 RPC RonPaulCoin RPC $96,020 $0.107050 896,966 LowVol 4.35% 10.57% 65.48%
929 POP PopularCoin POP $94,608 $0.000028 3,372,875,244 LowVol 1.38% -5.87% 43.80%
930 WARP WARP WARP $93,939 $0.085771 1,095,224 LowVol 4.40% 14.44%
931 MND MindCoin MND $93,503 $0.005893 15,867,695 LowVol 4.40% 14.44% 62.44%
932 PONZI PonziCoin PONZI $92,039 $0.106886 861,099 LowVol 4.40% 14.44%
933 ADCN Asiadigicoin ADCN $90,768 $0.003641 24,931,054 LowVol 3.76% 20.67% 34.63%
934 JWL Jewels JWL $89,193 $0.004419 20,181,636 LowVol 4.40% 36.84%
935 SLM Slimcoin SLM $85,576 $0.005729 14,937,439 LowVol 4.34% -19.89% 2.49%
936 EGAS ETHGAS EGAS $81,329 $0.008007 10,157,540 LowVol -1.70% 3.87% 95.11%
937 CPN CompuCoin CPN $81,210 $0.004140 19,615,019 LowVol 4.36% 42.00% 41.32%
938 ICOB ICOBID ICOB $79,506 $0.000745 106,701,874 LowVol 3.43% 1.08% 40.00%
939 CWXT CryptoWorldX … CWXT $77,869 $0.001306 59,630,200 LowVol 4.36% 15.33% 85.30%
940 BVC BeaverCoin BVC $75,902 $0.024365 3,115,258 LowVol 4.34% -10.05% 13.27%
941 MNC Mincoin MNC $75,263 $0.018680 4,029,129 LowVol 3.21% -49.26% -50.95%
942 BAS BitAsean BAS $75,107 $0.015021 5,000,000 LowVol -1.81% -28.42% -37.93%
943 EGO EGO EGO $73,830 $0.001231 60,000,001 LowVol 22.83% 110.25%
944 PULSE Pulse PULSE $72,556 $0.005074 14,298,972 LowVol 4.34% -2.43% 84.81%
945 BRAIN Braincoin BRAIN $71,049 $0.007038 10,094,424 LowVol 4.34% -2.24% 27.91%
946 PIE PIECoin PIE $70,998 $0.005238 13,554,660 LowVol 4.40% 24.93% 59.63%
947 PRX Printerium PRX $70,437 $0.005958 11,821,728 LowVol 4.40% -2.89% 195.37%
948 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 22.90% 79.32%
949 GLT GlobalToken GLT $69,613 $0.002656 26,210,400 LowVol 4.56% 8.92% 12.86%
950 VIP VIP Tokens VIP $68,298 $0.000818 83,450,403 LowVol 4.34% 42.97% 66.93%
951 300 300 Token 300 $66,293 $220.97 300 LowVol 4.34% 15.20% 6.75%
952 ORLY Orlycoin ORLY $65,984 $0.001801 36,646,779 LowVol 4.34% 14.38% 66.95%
953 BRAT BRAT BRAT $65,965 $0.000412 160,000,000 LowVol 0.12% 44.12% 35.60%
954 TAGR TAGRcoin TAGR $63,296 $0.001637 38,669,634 LowVol 4.35% 14.44% 81.76%
955 EXN ExchangeN EXN $62,579 $0.012270 5,100,000 LowVol 1.23% -14.21% 104.12%
956 CRT CRTCoin CRT $62,282 $0.785689 79,270 LowVol 4.34% 14.44% 66.96%
957 BENJI BenjiRolls BENJI $59,746 $0.002950 20,254,296 LowVol 4.42% -13.42% 53.69%
958 DIBC DIBCOIN DIBC $55,892 $0.011178 5,000,000 LowVol 4.57% 3.30% 3.07%
959 KIC KibiCoin KIC $55,077 $0.003746 14,701,000 LowVol 8.91% 9.34% -53.59%
960 E4ROW E4ROW E4ROW $55,053 $0.012518 4,398,000 LowVol -1.70% -58.24%
961 BIOS BiosCrypto BIOS $54,531 $0.002619 20,821,709 LowVol 4.34% -2.77% 66.92%
962 DES Destiny DES $51,093 $0.031933 1,600,000 LowVol 22.67% 36.90%
963 FLVR FlavorCoin FLVR $49,786 $0.002382 20,898,106 LowVol 4.10%
964 RIDE Ride My Car RIDE $49,733 $0.000491 101,276,976 LowVol 4.34% 14.44% 70.16%
965 DLISK DAPPSTER DLISK $49,106 $0.000491 100,000,000 LowVol 4.34% -14.22%
966 CESC CryptoEscudo CESC $47,176 $0.000327 144,105,100 LowVol 4.35% -23.71% 11.28%
967 SONG SongCoin SONG $47,076 $0.001446 32,565,300 LowVol 4.33% 5.69% 14.44%
968 SLEVIN Slevin SLEVIN $45,832 $0.000655 70,000,000 LowVol 4.34% -8.45% 118.02%
969 PEX PosEx PEX $44,975 $0.018333 2,453,240 LowVol 7.27% 16.52% 68.83%
970 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 12.99% 16.46%
971 TOR Torcoin TOR $44,779 $0.141625 316,179 LowVol 4.27% -24.08% -27.62%
972 HVCO High Voltage HVCO $42,627 $0.028529 1,494,171 LowVol 20.82% 82.20%
973 AGLC AgrolifeCoin AGLC $42,015 $0.005565 7,549,410 LowVol 4.34% 2.34% -0.43%
974 OS76 OsmiumCoin OS76 $41,560 $0.046487 894,026 LowVol 3.80% 44.52% 94.47%
975 BLZ BlazeCoin BLZ $41,441 $0.000068 608,557,394 LowVol 2.42% -4.98% 14.54%
976 KNC KingN Coin KNC $40,275 $20.06 2,008 LowVol 4.34% -12.04% 27.86%
977 PLACO PlayerCoin PLACO $40,240 $0.001146 35,120,000 LowVol 4.34% 44.23% 133.70%
978 ZYD Zayedcoin ZYD $39,859 $0.006384 6,243,840 LowVol 4.40% -8.97% 40.84%
979 PLNC PLNcoin PLNC $39,162 $0.002292 17,089,600 LowVol 4.40% -5.75% 70.86%
980 SFC Solarflarecoin SFC $37,088 $0.002633 14,083,450 LowVol 4.21% -35.94% -13.81%
981 STEPS Steps STEPS $36,584 $0.001964 18,625,017 LowVol 4.35% -33.63% -16.54%
982 WORM HealthyWormCoin WORM $36,030 $0.000323 111,486,764 LowVol 12.91%
983 LIR LetItRide LIR $35,641 $0.000982 36,290,665 LowVol 4.34% -1.96%
984 WBB Wild Beast Block WBB $35,479 $0.211645 167,635 LowVol 4.40% 13.85% 42.84%
985 GBT GameBet Coin GBT $34,804 $0.001637 21,262,780 LowVol -13.50% -18.33% 4.33%
986 UET Useless Ether… UET $34,749 $0.008762 3,965,716 LowVol -17.52% -1.53% -0.26%
987 CRTM Corethum CRTM $32,338 $0.012935 2,500,000 LowVol -1.81% -2.57% 243.45%
988 BOAT BOAT BOAT $31,779 $0.001713 18,547,845 LowVol -11.15% -28.50% 25.99%
989 MILO MiloCoin MILO $31,566 $0.002926 10,789,954 LowVol 4.40% 13.63% 22.07%
990 ALTC Antilitecoin ALTC $30,949 $0.000982 31,512,613 LowVol 4.34% -0.02% 66.93%
991 SDP SydPak SDP $30,785 $0.192658 159,792 LowVol 4.34% 13.15% 66.79%
992 SCS Speedcash SCS $30,429 $0.116217 261,831 LowVol 4.40% 14.44% 90.61%
993 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
994 EREAL eREAL EREAL $28,552 $0.000417 68,427,562 LowVol -1.70% -4.48% -18.39%
995 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol 2.16% 5.89%
996 BIOB BioBar BIOB $24,792 $0.027990 885,756 LowVol 56.60% 8.72% 40.59%
997 TSTR Tristar Coin TSTR $24,690 $0.004911 5,027,857 LowVol 4.34% 2.63% -5.15%
998 TRADE Tradecoin TRADE $24,214 $0.003110 7,785,904 LowVol 4.40% 14.64% 98.23%
999 XOC Xonecoin XOC $22,412 $0.053361 420,000 LowVol 4.40% 18.88%
1000 CAB Cabbage CAB $22,343 $0.002128 10,499,996 LowVol 4.40% 85.97% -13.56%
1001 SOCC SocialCoin SOCC $21,762 $0.015714 1,384,879 LowVol 56.52% 9.80% 60.25%
1002 SANDG Save and Gain SANDG $21,572 $0.007038 3,064,800 LowVol 4.34% 14.38% 94.50%
1003 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $21,345 $0.028318 753,776 LowVol 3.80% -19.56% -10.31%
1004 MRNG MorningStar MRNG $20,841 $0.000638 32,672,823 LowVol 4.34% 291.20% 282.07%
1005 ROOFS Roofs ROOFS $20,638 $0.000159 130,000,000 LowVol 4.34% -42.10% -46.03%
1006 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $19,936 $0.001473 13,532,750 LowVol 4.40% -9.04% 67.78%
1007 QBK Qibuck Asset QBK $19,564 $0.011706 1,671,379 LowVol 1.94% 73.24%
1008 SLFI Selfiecoin SLFI $17,650 $0.000164 107,829,281 LowVol 4.40% 66.92%
1009 GEERT GeertCoin GEERT $17,519 $0.003441 5,091,200 LowVol 4.35% 15.16% 68.68%
1010 JOBS JobsCoin JOBS $17,354 $0.000164 106,019,270 LowVol 4.40% -42.78% -16.54%
1011 JS JavaScript Token JS $16,930 $0.002118 7,991,996 LowVol -1.70% -50.53% -1.32%
1012 RSGP RSGPcoin RSGP $16,399 $9.49 1,727 LowVol -7.62% 2.33% 8.79%
1013 JIN Jin Coin JIN $15,775 $0.001602 9,848,485 LowVol -0.62% -91.36% -78.41%
1014 NODC NodeCoin NODC $14,836 $0.008839 1,678,439 LowVol 4.40% 10.35% 119.86%
1015 ARGUS Argus ARGUS $13,635 $0.011874 1,148,324 LowVol 4.17% -24.07% 1.57%
1016 CCM100 CCMiner CCM100 $13,133 $0.003908 3,360,417 LowVol 1.75% 6.34% 51.85%
1017 MGM Magnum MGM $12,955 $0.003274 3,957,381 LowVol 4.35% -23.82% -14.55%
1018 GBC GBCGoldCoin GBC $12,841 $0.001130 11,361,817 LowVol 0.38% -27.04% -10.97%
1019 DAS DAS DAS $12,664 $0.004694 2,697,814 LowVol 21.09%
1020 IBANK iBank IBANK $12,595 $0.002783 4,526,324 LowVol 4.35% -53.70% 41.89%
1021 VOLT Bitvolt VOLT $12,369 $0.000818 15,112,554 LowVol 4.34% -4.63% 41.31%
1022 P7C P7Coin P7C $11,530 $0.000327 35,220,238 LowVol 4.40% 11.32%
1023 WBC WalletBuilder… WBC $9,397 $0.499778 18,802 LowVol 16.51% 154.08%
1024 CONX Concoin CONX $9,381 $0.012604 744,266 LowVol 4.40% 27.64% 117.86%
1025 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,398 $0.000802 9,227,698 LowVol 7.23% -33.01% -19.48%
1026 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,077 $0.033409 211,827 LowVol 1.94% 124.02% 76.26%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,736 $0.003437 1,377,917 LowVol 7.71% 4.49% 137.74%
1028 NANOX Project-X NANOX $4,599 $58763.00 0.078264 LowVol 4.40% -8.70% 11.05%
1029 EBT Ebittree Coin EBT $3,822 $0.003023 1,264,511 LowVol 4.60% 11.22% 30.45%
1030 LEX Lex4All LEX $3,758 $0.003758 1,000,000 LowVol 1.75% 38.33% 146.61%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $2,861 $0.000491 5,826,388 LowVol 56.60% 24.54% 151.14%
1032 TOKEN SwapToken TOKEN $1,658 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol 5.63% 26.06% 28.87%
1033 ABN Abncoin ABN $1,119 $0.016532 67,700 LowVol 4.40% 4.34% 36.30%
1034 SOJ Sojourn SOJ $996 $0.002052 485,214 LowVol 26.65% 40.83% 1.56%
1035 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -0.05%
1037 CALC CaliphCoin CALC $78 $0.000891 87,140 LowVol 3.74% -9.34%
1038 FDC Future Digita… FDC $75 $0.000027 2,753,201 LowVol 5.29% -66.49%
1039 FAL Falcoin FAL $64 $0.000327 196,766 LowVol 4.40% 126.78% 105.13%
1040 ATMC ATMCoin ATMC $3.95 $19,525,300 0.00% 12.85% 46.65%
1041 ERO Eroscoin ERO $0.181386 $12,934,200 4.73% 9.47%
1042 BCD Bitcoin Diamo… BCD $34.07 $8,784,550 -5.01% -4.05% -28.30%
1043 CMT CyberMiles CMT $0.146686 $6,184,900 -3.06% -15.27%
1044 NULS Nuls NULS $0.978975 $5,749,950 8.35% -16.44% 102.57%
1045 ETN Electroneum ETN $0.090982 $3,664,660 1.01% -7.12% 109.56%
1046 CLUB ClubCoin CLUB $3.69 $3,485,980 8.31% 9.32% -37.07%
1047 GRX GOLD Reward T… GRX $4.59 $3,421,980 -2.32% -8.13% 7.21%
1048 FRGC Fargocoin FRGC $10.89 $3,366,600 0.66% 3.79% 10.81%
1049 REC Regalcoin REC $29.12 $3,069,940 -0.58% -27.16% -30.50%
1050 AI POLY AI AI $16.17 $2,742,070 0.69% -4.37% 7.38%
1051 FRST FirstCoin FRST $14.97 $2,050,890 2.90% -3.74% -0.65%
1052 ORME Ormeus Coin ORME $2.88 $1,886,950 2.40% -2.08% 7.95%
1053 BTE BitSerial BTE $6.06 $988,593 -0.19% -13.43% 48.72%
1054 STC Santa Coin STC $0.674383 $882,271 2.36% -10.03%
1055 TSL Energo TSL $0.031025 $798,016 -0.82% -5.59% 1.19%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $188.68 $745,617 3.12% -8.94% -7.19%
1057 XIN Infinity Econ… XIN $0.030773 $672,530 9.22% 7.12% -5.59%
1058 BOT Bodhi BOT $0.406845 $569,046 0.31% -4.21% -5.56%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.66 $533,308 7.08% 13.77% 70.86%
1060 LLT LLToken LLT $0.335820 $422,369 -0.42% -11.93% 7.93%
1061 RYZ ANRYZE RYZ $0.021108 $391,425 6.00% 1.21% 16.86%
1062 CAPP Cappasity CAPP $0.021169 $359,225 -8.97% -37.68%
1063 WC WINCOIN WC $0.894228 $357,133 -1.55% -15.31% 0.52%
1064 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.004417 $354,446 12.68% 44.98% 135.19%
1065 XYLO XYLO XYLO $5.40 $350,352 19.85% -37.66%
1066 ADK Aidos Kuneen ADK $23.48 $336,140 4.39% 5.61% -28.69%
1067 INF InfChain INF $0.012931 $296,820 4.19% -8.57% 56.17%
1068 THS TechShares THS $0.767260 $272,199 -10.50% -6.71% -6.49%
1069 ICX ICON ICX $1.62 $219,238 4.30% -8.35% 14.79%
1070 BSR BitSoar BSR $0.163685 $208,701 -21.68% -14.19% -19.97%
1071 EAG EA Coin EAG $3.93 $199,040 4.34% 15.24% 24.06%
1072 QBT Qbao QBT $0.211820 $197,833 3.61% -1.85%
1073 XCPO Copico XCPO $0.023069 $194,629 10.90% 6.33% 4.83%
1074 XID Sphre AIR XID $0.194017 $180,641 2.26% -6.74% 30.47%
1075 GBG Golos Gold GBG $0.140531 $171,680 4.17% -9.10% 26.78%
1076 BT2 BT2 [CST] BT2 $178.68 $150,220 -7.32% 17.29% 47.14%
1077 B3 B3Coin B3 $0.000054 $128,805 -10.43% -27.02% -29.22%
1078 BT1 BT1 [CST] BT1 $16791.60 $111,713 1.27% 17.12% 72.74%
1079 FOR FORCE FOR $0.016263 $94,816 4.47% 37.90% 359.68%
1080 FRD Farad FRD $0.089944 $75,370 3.96% -5.46% 30.82%
1081 MSD MSD MSD $0.008803 $68,957 2.43% -1.25% -25.27%
1082 MKR Maker MKR $363.85 $67,816 -1.81% -0.05% 3.82%
1083 EVR Everus EVR $1.95 $67,421 18.98% 5.45% 3.97%
1084 SUR Suretly SUR $2.25 $65,024 -12.50% -27.80% -27.38%
1085 DSR Desire DSR $0.181960 $61,292 -19.96% -43.12% -19.81%
1086 BTCM BTCMoon BTCM $0.023503 $51,021 4.55% -34.52% 176.40%
1087 SKR Sakuracoin SKR $0.007320 $44,251 -23.86% -61.32% 561.55%
1088 UGT UG Token UGT $0.392728 $41,791 -1.80% -4.39% -7.31%
1089 SEND Social Send SEND $0.082825 $38,712 11.47% -3.45%
1090 BPL Blockpool BPL $0.212463 $38,310 3.80% 11.07% 82.98%
1091 AERM Aerium AERM $0.398486 $34,201 34.17% -56.47% -70.32%
1092 AIB Advanced Inte… AIB $0.012436 $33,087 4.34% 6.72% 214.07%
1093 MOTO Motocoin MOTO $0.015049 $32,348 0.17% 260.90% 580.45%
1094 VASH VPNCoin VASH $0.005893 $32,272 3.01% -4.86% 39.23%
1095 HNC Huncoin HNC $0.002128 $30,623 4.34% -10.03% 35.62%
1096 MAGE MagicCoin MAGE $23.20 $27,129 -17.88% -73.89%
1097 FLASH Flash FLASH $0.006218 $23,601 4.34% 29.52% 31.56%
1098 BCDN BlockCDN BCDN $0.065509 $21,817 2.20% -12.66%
1099 COR CORION COR $0.687664 $20,861 2.43% -4.12% -19.25%
1100 VIU Viuly VIU $0.012561 $18,438 10.13% 38.19% 229.58%
1101 WISH MyWish WISH $0.116822 $17,901 1.29% 10.11% -21.15%
1102 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.098564 $17,598 4.34% -3.00% 61.35%
1103 EDRC EDRCoin EDRC $0.060639 $14,709 4.46% -6.26% 1.56%
1104 DEUS DeusCoin DEUS $0.193149 $13,226 3.90% -31.62% -44.86%
1105 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.006392 $12,842 50.58% -8.95% 175.48%
1106 BTU Bitcoin Unlim… BTU $80.88 $12,738 0.42% -14.12% -43.20%
1107 AKY Akuya Coin AKY $0.130948 $12,577 4.35% -37.31% -9.23%
1108 EFYT Ergo EFYT $15.52 $11,644 -0.43% 11.03% 82.51%
1109 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003670 $11,335 3.88% 20.48% 77.66%
1110 LKC LinkedCoin LKC $0.000327 $10,903 4.35% 32.98% 66.93%
1111 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.071449 $10,875 5.81% -9.09% -21.49%
1112 SYNC Sync SYNC $785.69 $10,672 4.40%
1113 UR UR UR $0.000819 $10,665 -34.53% -61.07% 87.35%
1114 STEX STEX STEX $1.30 $10,625 6.63% 26.66% 256.29%
1115 BLX Blockchain Index BLX $2.96 $10,326 -1.83% -2.57% 14.23%
1116 MCR Macro MCR $1.77 $10,153 13.74% 12.21% -14.51%
1117 TCOIN T-coin TCOIN $0.000189 $9,859 4.41% -48.23% 0.06%
1118 PNX Phantomx PNX $0.011705 $8,905 2.09% -13.47% -39.94%
1119 DFS DFSCoin DFS $0.005970 $7,182 2.48% 3.67% -36.29%
1120 NEOG NEO GOLD NEOG $0.003128 $6,979 2.74% 5.11% 64.43%
1121 DGPT DigiPulse DGPT $1.34 $6,686 1.13% -20.98% 5.21%
1122 NUKO Nekonium NUKO $0.058599 $6,589 -15.69% -12.84%
1123 SISA SISA SISA $0.010114 $6,005 30.87% -28.83% -26.68%
1124 BON Bonpay BON $1.64 $5,810 4.25% 15.73%
1125 BOS BOScoin BOS $1.18 $5,755 4.40% 2.17% 22.86%
1126 SND Sand Coin SND $0.815652 $5,402 -11.13% -21.86% 17.87%
1127 WILD Wild Crypto WILD $0.126678 $5,199 -1.26% 4.66% 28.45%
1128 PLX PlexCoin PLX $0.021230 $4,621 -23.19% -47.84% -96.02%
1129 OXY Oxycoin OXY $0.120886 $4,562 -0.26% 2.16% -15.10%
1130 DMC DynamicCoin DMC $0.003314 $4,331 -7.54% -0.80% 131.00%
1131 GLS GlassCoin GLS $0.900269 $4,279 12.86% -3.34% 15.13%
1132 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.197365 $4,229 4.01% -42.20% 9.93%
1133 ONG onG.social ONG $0.125177 $3,555 -1.70% -19.26% -60.26%
1134 WA WA Space WA $0.023407 $3,449 -7.89% -2.06% 28.44%
1135 BTBc Bitbase BTBc $0.003601 $3,431 4.34% -43.98% 6.50%
1136 PEC Peacecoin PEC $0.076932 $3,383 11.46% -21.53% 97.05%
1137 ACC AdCoin ACC $0.117467 $3,178 4.08% 15.90% 29.69%
1138 SKC Skeincoin SKC $0.026190 $3,103 5.67% 26.28% 189.95%
1139 HYTV Hyper TV HYTV $0.005633 $2,900 -1.81% -2.57% -19.12%
1140 APC AlpaCoin APC $0.023282 $2,873 3.56% -7.43% -11.04%
1141 MCI Musiconomi MCI $0.034243 $2,859 1.84% -9.93% -51.67%
1142 TER TerraNova TER $3.49 $2,671 4.87% -2.31% 79.60%
1143 OX OX Fina OX $0.000168 $2,573 0.68% 15.51% 26.59%
1144 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.094119 $2,516 -33.96% -22.19% -11.54%
1145 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.045898 $2,275 8.13% 13.98% -2.82%
1146 ZBC Zilbercoin ZBC $0.032716 $2,273 4.29% -12.31% -15.69%
1147 KARMA Karmacoin KARMA $0.000164 $2,205 4.35%
1148 DBG Digital Bulli… DBG $0.004911 $2,094 3.80% -40.84% -27.62%
1149 PRES President Trump PRES $0.005983 $2,067 4.34% 46.17% 69.48%
1150 HAT Hawala.Today HAT $0.212801 $2,042 -0.03% 13.23% 33.89%
1151 BSN Bastonet BSN $0.000982 $1,758 4.34% 35.79% 61.00%
1152 B2B B2B B2B $0.350496 $1,733 -1.81% 2.30% -19.90%
1153 ETT EncryptoTel [… ETT $0.098508 $1,714 5.95% -1.94% -8.10%
1154 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005424 $1,618 -1.70% -26.93% -26.49%
1155 AXIOM Axiom AXIOM $0.024062 $1,527 4.40% 9.95% 58.30%
1156 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000334 $1,501 -1.70% -34.97%
1157 SHND StrongHands SHND $2.2e-08 $1,477 -5.62% -0.83% 6.42%
1158 DAY Chronologic DAY $3.30 $1,464 -1.20% -14.39% 6.95%
1159 WIC Wi Coin WIC $0.002616 $1,411 0.23% 3.52% -17.63%
1160 STU bitJob STU $0.032536 $1,379 3.73% 5.73% -5.41%
1161 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000655 $1,353 4.34% 45.81% 25.45%
1162 BEST BestChain BEST $0.001673 $1,271 4.31% 15.57% 24.74%
1163 MGC GulfCoin MGC $0.002128 $1,244 23.32% -16.96% -11.80%
1164 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.005393 $1,199 4.57% 88.43% 63.86%
1165 INDIA India Coin INDIA $0.000327 $1,175 4.35% -23.71% 57.34%
1166 ELC Elacoin ELC $0.098211 $1,132 4.34% 1.54% 6.69%
1167 MGC MergeCoin MGC $0.003601 $1,105 -71.64% -73.83% -72.87%
1168 XOT Internet of T… XOT $2291.59 $1,105 4.34% 5.97% 16.84%
1169 XRY Royalties XRY $0.000149 $1,100 4.96% 7.44% -99.42%
1170 HIGH High Gain HIGH $0.000655 $1,096 4.34% 10.57% -3.12%
1171 FRN Francs FRN $0.039903 $975 3.08% 12.58% 44.39%
1172 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000164 $962 4.34% 12.77% 4.92%
1173 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.002052 $936 4.55% 45.28% 62.81%
1174 MINEX Minex MINEX $0.019922 $931 4.14% -19.42% 6.83%
1175 SAK Sharkcoin SAK $0.002293 $905 4.26% 2.71% 6.84%
1176 VULC Vulcano VULC $0.008236 $887 3.00% -20.94% -6.90%
1177 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005893 $861 3.80% 9.93% 61.88%
1178 FFC FireFlyCoin FFC $0.000164 $853 4.35% 14.44% 66.92%
1179 CC CyberCoin CC $0.000164 $824 4.35% 14.44% -9.99%
1180 IBTC iBTC IBTC $0.005425 $821 -1.70% -1.17% 2.41%
1181 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.2e-07 $797 -1.81% -2.57% -22.28%
1182 TRIA Triaconta TRIA $7.93 $793 -1.70% -2.57% -2.32%
1183 ASN Aseancoin ASN $0.006875 $759 4.35% -18.53% -80.51%
1184 BUB Bubble BUB $0.035029 $758 4.40% 50.25%
1185 9COIN 9COIN 9COIN $0.005565 $683 4.40% 38.96% 146.76%
1186 NAMO NamoCoin NAMO $0.000154 $674 3.45% -29.71% 3.05%
1187 STARS StarCash Network STARS $0.354838 $619 4.34% 84.02% 45.26%
1188 COUPE Coupecoin COUPE $0.000098 $573 15.20% 178.33% 1759.84%
1189 MAVRO Mavro MAVRO $0.029300 $566 4.40% -26.84% 108.50%
1190 CASH Cash Poker Pro CASH $0.055537 $541 -1.70% -2.86% 20.57%
1191 MAGN Magnetcoin MAGN $1.08 $531 4.35% 30.11% 148.60%
1192 LDCN LandCoin LDCN $0.002292 LowVol 4.35% 107.13% 22.78%
1193 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000491 LowVol 4.34% 14.44% 66.95%
1194 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010023 LowVol 4.56% -35.32% 4.28%
1195 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol 1.76% -18.90% 65.38%
1196 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003928 LowVol 4.40% -16.82%
1197 DASHS Dashs DASHS $0.060727 LowVol 4.34% -17.16% 94.13%
1198 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000694 LowVol 2.55% 8.76% 40.43%
1199 XDE2 XDE II XDE2 $2.38 LowVol 4.40% 13.16%
1200 DUB Dubstep DUB $0.002946 LowVol 4.40% 8.42%
1201 MARX MarxCoin MARX $0.001146 LowVol 4.35% -0.02% 36.73%
1202 POKE PokeCoin POKE $0.000164 LowVol 4.40% 14.38%
1203 NBIT netBit NBIT $0.058863 LowVol 4.34% 358.89% 31.13%
1204 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005238 LowVol 6.03% 22.64% 2.63%
1205 GAY GAY Money GAY $0.020073 LowVol 1.48% -12.27% 88.95%
1206 RICHX RichCoin RICHX $0.008839 LowVol 4.40% 8.42% 59.97%
1207 WOW Wowcoin WOW $0.000164 LowVol 3.80% -39.14% 66.43%
1208 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001801 LowVol 4.40% -16.08% 53.02%
1209 TODAY TodayCoin TODAY $0.001146 LowVol 3.80% -11.04% 31.39%
1210 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003437 LowVol 4.34% 14.61% 2.61%
1211 QBT Cubits QBT $0.003426 LowVol 4.39% 7.63% -56.14%
1212 PRN Protean PRN $0.000139 LowVol 34.00% 195.23% 82.68%
1213 FUDD DimonCoin FUDD $0.001460 LowVol -1.70% 13.67% 58.89%
1214 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol -21.69% -99.00% -96.97%
1215 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000164 LowVol 4.35% 14.44% -16.54%
1216 GMX GoldMaxCoin GMX $0.005353 LowVol 4.40% 18.22% 391.57%
1217 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005238 LowVol 4.35% -12.81% 21.40%
1218 DISK DarkLisk DISK $0.001309 LowVol 21.51% 30.79% 52.38%
1219 ANI Animecoin ANI $0.000164 LowVol 4.35% 14.44% 25.97%
1220 IQT iQuant IQT $0.167271 LowVol 2.25% -5.11% 10.68%
1221 VOYA Voyacoin VOYA $2.95 LowVol 4.40% -4.47% 97.13%
1222 QBC Quebecoin QBC $0.002783 LowVol 4.40% 14.44% 66.96%
1223 EVC EventChain EVC $0.070986 LowVol -1.70% -4.82% -35.95%
1224 BIT First Bitcoin BIT $0.009821 LowVol 4.34% -22.33% -9.72%
1225 GRN Granite GRN $0.016369 LowVol 4.35% 7.31% 122.03%
1226 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.119774 LowVol 4.35% 6.34%
1227 NTC Natcoin NTC $0.096785 LowVol 2.62% -22.68% -48.60%
1228 PLC PlusCoin PLC $0.000517 LowVol -1.70% -1.86% -12.45%
1229 TOP TopCoin TOP $0.000489 LowVol 4.36% 4.89% 8.58%
1230 BXC Bitcedi BXC $0.004644 LowVol 3.22% -0.23% 92.59%
1231 CYDER Cyder CYDER $0.000164 LowVol 4.35% -42.78% -16.54%
1232 EUSD eUSD EUSD $0.000204 LowVol -3.67% -4.52% -13.13%
1233 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003274 LowVol 4.40% 4.04% 15.12%
1234 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002455 LowVol 4.40% 22.83% 66.92%
1235 FUTC FutCoin FUTC $0.004092 LowVol 4.34% 12.77% 145.47%
1236 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.73 LowVol 4.34% 14.37% -1.81%
1237 PRIMU Primulon PRIMU $0.000164 LowVol 4.40% -20.78% -14.97%
1238 EGOLD eGold EGOLD $0.007094 LowVol -1.74% -2.55% -39.83%
1239 RHFC RHFCoin RHFC $0.000655 LowVol 4.40% 14.32% -28.63%
1240 ANTX Antimatter ANTX $0.000109 LowVol 5.54% 10.70%
1241 XQN Quotient XQN $0.006711 LowVol 4.40% 2.00% 61.41%
1242 IPY Infinity Pay IPY $0.002921 LowVol -1.70% 36.43% 61.74%
1243 GML GameLeagueCoin GML $0.012604 LowVol 4.34%
1244 ACN Avoncoin ACN $0.000491 LowVol 4.34% 14.38% 25.20%
1245 X2 X2 X2 $0.000164 LowVol 3.80% 14.34% -14.04%
1246 GBRC Global Busine… GBRC $0.000164 LowVol 4.35% 14.38% 66.93%
1247 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.008184 LowVol 4.34% 62.95%
1248 BET BetaCoin BET $0.001637 LowVol 4.35% -29.87% -53.66%
1249 AV AvatarCoin AV $0.054671 LowVol 4.34% 14.38% 95.63%
1250 TIE TIES Network TIE $0.058437 LowVol -1.81% -3.23% 1.57%
1251 DON Donationcoin DON $0.000491 LowVol 4.34% 1.24% -17.00%
1252 TELL Tellurion TELL $0.000222 LowVol 4.96% 8.32% 45.76%
1253 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -3.61% -11.30% -1.01%
1254 CME Cashme CME $0.000164 LowVol 4.40% 14.44% 66.96%
1255 HDLB HODL Bucks HDLB $0.049269 LowVol 4.40% 14.06% -8.40%
1256 PRM PrismChain PRM $0.002455 LowVol 4.34% 14.38% 108.65%
1257 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 1.81% -8.82% -93.89%
1258 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000327 LowVol 4.40% 14.44% 11.28%
1259 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004911 LowVol 4.34% 10.75% 47.96%
1260 EBIT eBIT EBIT $0.002086 LowVol -1.70% -38.34% 55.82%
1261 HYPER Hyper HYPER $0.040921 LowVol 4.40% 12.64% 106.64%
1262 SFE SafeCoin SFE $0.000164 LowVol 4.35% 14.38% 67.24%
1263 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000655 LowVol -40.34% -8.39% -10.97%
1264 ABC Alphabit ABC $16.84 LowVol 4.40% -22.59% 7.37%
1265 TERA TeraCoin TERA $0.000164 LowVol 4.40%
1266 REGA Regacoin REGA $0.001637 LowVol 4.40% 3.98% 39.39%
1267 TRICK TrickyCoin TRICK $0.014732 LowVol 4.34% 1.92%
1268 QORA Qora QORA $0.297704 LowVol 4.35% 5.54% 59.67%
1269 RCN Rcoin RCN $0.000164 LowVol 4.40% 14.38% 66.97%
1270 SWP Swapcoin SWP $0.095965 LowVol -1.81% 12.04% -14.04%
1271 IRL IrishCoin IRL $0.002946 LowVol 4.34% 28.63% 57.34%
1272 GAIN UGAIN GAIN $0.001964 LowVol 4.40% 14.44% 203.86%
1273 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -1.70% -2.57% 45.77%
1274 HCC Happy Creator… HCC $0.000818 LowVol 4.40% 14.44%
1275 XAU Xaucoin XAU $0.043704 LowVol 4.34% 12.34% 18.30%
1276 CLINT Clinton CLINT $0.014732 LowVol 4.34% 27.09%
1277 WINK Wink WINK $0.000327 LowVol 4.35% -23.71%
1278 LEPEN LePen LEPEN $0.000124 LowVol 4.87% 7.26% 11.81%
1279 FAP FAPcoin FAP $0.009167 LowVol 4.10% -24.64%
1280 VGC VegasCoin VGC $0.000163 LowVol 4.35% 0.62%
1281 PAYP PayPeer PAYP $0.000164 LowVol 4.40% 14.44% 66.93%
1282 XID International… XID $0.008021 LowVol 4.40% -18.73% 22.97%
1283 CYC Cycling Coin CYC $0.001964 LowVol 13.83% 24.84% -29.34%
1284 YES Yescoin YES $0.000064 LowVol 6.96% -55.58% -4.35%
1285 GARY President Joh… GARY $0.139132 LowVol 4.34% -39.34% 41.46%
1286 LTH LAthaan LTH $0.001309 LowVol 3.80% 39.94%
1287 OMC Omicron OMC $0.173506 LowVol 3.80% -5.16%
1288 OPES Opescoin OPES $0.002619 LowVol 4.40% 7.71% 34.73%
1289 10MT 10M Token 10MT $0.002045 LowVol -1.70% -2.57% -34.85%
1290 ACES Aces ACES $0.000327 LowVol 4.35% 128.75% 233.84%
1291 SHA SHACoin SHA $0.000982 LowVol 4.34% 14.44% 97.03%
1292 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.007441 LowVol 4.40% -1.33% -17.06%
1293 SPORT SportsCoin SPORT $0.001146 LowVol 3.80% 14.34% 17.98%
1294 BGR Bongger BGR $0.000158 LowVol -0.01% -3.04% 11.60%
1295 TCR TheCreed TCR $0.000491 LowVol 3.80% 14.34% 40.24%
1296 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.054400 LowVol 1.94% 3.45% 69.48%
1297 UNC UNCoin UNC $0.000164 LowVol 3.80% 14.34% 66.93%
1298 MBL MobileCash MBL $0.000491 LowVol 4.40% 71.66% 66.92%
1299 UTA UtaCoin UTA $0.001964 LowVol 4.35% -1.91% -22.41%
1300 DCRE DeltaCredits DCRE $0.247656 LowVol 4.40%
1301 OP Operand OP $0.001309 LowVol 4.35%
1302 MONETA Moneta MONETA $0.000491 LowVol 4.34% -14.22% 2.18%
1303 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000125 LowVol -1.81% -26.74% -29.75%
1304 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol 4.40% 66.93%
1305 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.505460 LowVol 4.40% 51.67%
1306 IFC Infinitecoin IFC $0.000011 LowVol 0.00% -4.20% 2.33%
1307 SJCX Storjcoin X SJCX $0.281702 LowVol -11.15%
1308 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1309 EGG EggCoin EGG $0.055943 LowVol 3.47% 50.13%
1310 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -21.75%
1311 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol
1312 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol
1313 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 30.46%
1314 TEAM TeamUp TEAM $0.000349 LowVol 22.02%
1315 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 0.17%
1316 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol
1317 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 24.53%
1318 KASHH KashhCoin KASHH $0.000002 LowVol -98.62% -98.05%
1319 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 12.27%
1320 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol
1321 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol 17.04% -18.66%
1322 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1323 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol -9.89% 33.40%
1324 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 13.41% 63.38%
1325 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol
1326 MEN PeopleCoin MEN $0.000158 LowVol 10.39% 61.02%
1327 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 24.40%
1328 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 13.87% 66.09%
1329 FID BITFID FID $0.142654 LowVol -0.20%
1330 YEL Yellow Token YEL $0.006395 LowVol -2.09% -38.27%
1331 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00% 0.00%
1332 FC Facecoin FC $0.003480 -8.62%
1333 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -16.60%
1334 FBL Faceblock FBL $0.001654 -3.33%

Quay lại phần 1

Phản hồi