Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 13h ngày 8/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 13h ngày 8/12/2017 (GMT +7) của 1334 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 13h ngày 8/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16638.30 trên tổng giá trị $278,313,835,590

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $430.51 trên tổng giá trị $41,416,868,758

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1463.14 trên tổng giá trị $24,644,362,012

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $3.82 trên tổng giá trị $10,618,611,745

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.243900 trên tổng giá trị $9,448,477,468

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng FLASH Flash (FLASH) đang có giá hiện tại $0.005946 trên tổng giá trị đã biến động tăng 156.91% trong 1h qua

    + Đồng MCR Macro (MCR) đang có giá hiện tại $1.69 trên tổng giá trị đã biến động tăng 97.10% trong 1h qua

    + Đồng BUZZ BuzzCoin (BUZZ) đang có giá hiện tại $0.000450 trên tổng giá trị $2,327,994 đã biến động tăng 71.19% trong 1h qua

    + Đồng STU bitJob (STU) đang có giá hiện tại $0.031321 trên tổng giá trị đã biến động tăng 53.49% trong 1h qua

    + Đồng BLAZR BlazerCoin (BLAZR) đang có giá hiện tại $0.001959 trên tổng giá trị đã biến động tăng 49.15% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ULA Ulatech (ULA) đang có giá hiện tại $0.052757 trên tổng giá trị $10,528 đã biến động tăng 766.83% trong 24h qua

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000043 trên tổng giá trị $1,457,769 đã biến động tăng 325.45% trong 24h qua

    + Đồng NBIT netBit (NBIT) đang có giá hiện tại $0.056295 trên tổng giá trị đã biến động tăng 317.57% trong 24h qua

    + Đồng MOTO Motocoin (MOTO) đang có giá hiện tại $0.015453 trên tổng giá trị đã biến động tăng 272.01% trong 24h qua

    + Đồng ARB ARbit (ARB) đang có giá hiện tại $0.012367 trên tổng giá trị $96,983 đã biến động tăng 224.21% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000085 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1505.59% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.212390 trên tổng giá trị $16,059,764 đã biến động tăng 1126.37% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000965 trên tổng giá trị $1,519,104 đã biến động tăng 1119.56% trong 7 ngày qua

    + Đồng ULA Ulatech (ULA) đang có giá hiện tại $0.052757 trên tổng giá trị $10,528 đã biến động tăng 877.92% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009953 trên tổng giá trị đã biến động tăng 812.92% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 13h ngày 8/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 COAL BitCoal COAL $200,467 $0.044548 4,500,000 $17,678 -3.02% -16.00% 21.59%
702 TTC TittieCoin TTC $198,902 $0.000158 1,259,816,434 $1,384 -3.34% -39.49% 14.57%
703 EUC Eurocoin EUC $195,085 $0.015712 12,416,554 $506 -3.18% 5.67% 68.96%
704 CFD Confido CFD $192,027 $0.021336 9,000,000 $6,385 1.33% 71.05% 312.52%
705 BUN BunnyCoin BUN $190,577 $0.000002 102,318,900,818 $613 -1.75% -9.59% -71.59%
706 ZCG ZCash Gold ZCG $186,694 $0.092993 2,007,615 $12,002 -2.65% -44.72% -69.91%
707 EMD Emerald Crypto EMD $185,382 $0.009697 19,117,129 $2,734 -3.21% 42.33% 2.85%
708 GTC Global Tour Coin GTC $182,469 $0.006105 29,887,402 $1,008 -7.82% -16.60% 55.88%
709 KED Darsek KED $179,086 $0.012522 14,301,446 $579 -3.21% -2.39% -5.56%
710 USDE USDe USDE $177,558 $0.000157 1,134,236,104 $1,392 -3.21% 9.87% -20.08%
711 LCP Litecoin Plus LCP $173,959 $0.235442 738,862 $5,824 -20.02% 22.48% 137.09%
712 RBX Ripto Bux RBX $170,924 $0.000448 381,236,123 $1,291 -3.23% -30.86% 11.76%
713 HONEY Honey HONEY $167,281 $0.493638 338,873 $933 5.48% -25.92% 32.32%
714 DBTC Debitcoin DBTC $166,247 $0.009236 17,999,629 $1,657 -23.86% -18.52% 298.73%
715 VOT VoteCoin VOT $165,056 $0.010019 16,474,625 $7,317 -13.11% -0.70% -11.14%
716 URC Unrealcoin URC $164,944 $0.023482 7,024,402 $626 -3.10% -20.90% 4.90%
717 CACH CacheCoin CACH $160,682 $0.038302 4,195,132 $2,125 -3.88% 82.66% 30.45%
718 MARS Marscoin MARS $158,874 $0.005618 28,279,074 $1,474 -3.19% 29.06% 58.59%
719 EBCH eBitcoinCash EBCH $154,893 $0.016681 9,285,500 $9,139 1.27% 15.56% 23.51%
720 RED RedCoin RED $151,523 $0.002045 74,107,896 $1,538 -3.12% -10.83% 12.16%
721 GP GoldPieces GP $150,177 $0.123080 1,220,161 $7,937 -3.10% 18.74% 15.17%
722 DRXNE DROXNE DRXNE $148,315 $0.002347 63,196,251 $1,832 -3.46% 17.44% 16.11%
723 CASH Cashcoin CASH $144,130 $0.003123 46,158,242 $4,822 -0.13% 91.31% 189.91%
724 VUC Virta Unique … VUC $143,220 $0.002329 61,497,700 $2,517 -7.72% 22.27% 97.31%
725 SCORE Scorecoin SCORE $141,632 $0.004667 30,346,591 $1,056 -2.94% -6.62% 47.07%
726 FXE FuturXe FXE $140,995 $0.598907 235,421 $2,594 -0.45% 5.04% -56.89%
727 BUMBA BumbaCoin BUMBA $140,682 $0.006262 22,466,842 $671 -3.10% 39.01%
728 HXX Hexx HXX $138,692 $0.093348 1,485,742 $545 -3.21% 58.79% 146.58%
729 RUPX Rupaya RUPX $134,028 $0.021957 6,104,062 $514 -3.21% -10.07% -34.27%
730 GPU GPU Coin GPU $132,672 $0.003278 40,477,042 $575 -8.45% 11.31% 44.22%
731 PRC PRCoin PRC $128,389 $0.008140 15,772,000 $18,716 -14.59% -21.20% -3.47%
732 XLC LeviarCoin XLC $127,958 $0.012971 9,864,617 $2,711 -4.78% -76.26% -33.39%
733 TSE Tattoocoin (S… TSE $127,467 $0.001410 90,421,856 $993 -3.10% -9.96% 44.04%
734 CJ Cryptojacks CJ $127,296 $0.000313 406,568,581 $1,706 -3.09% -16.09% 1.07%
735 BOST BoostCoin BOST $126,202 $0.010645 11,855,487 $1,188 -3.21% -7.75% -31.06%
736 CRDNC Credence Coin CRDNC $124,957 $0.036464 3,426,855 $806,814 6.36% -14.55% -98.92%
737 BITGOLD bitGold BITGOLD $124,636 $1385.32 89.9694 $1,767 2.35% -9.03% -4.72%
738 MONK Monkey Project MONK $122,608 $1.16 105,797 $2,882 -31.57% -33.16% -75.58%
739 WOMEN WomenCoin WOMEN $120,496 $0.002725 44,220,400 $3,745 -0.90% 11.57% 11.70%
740 SGR Sugar Exchange SGR $119,561 $0.034160 3,500,000 $3,760 -1.27% 24.53% 1.92%
741 MAR Marijuanacoin MAR $119,154 $0.078589 1,516,173 $2,917 -3.09% 1.96% 33.28%
742 NRO Neuro NRO $118,746 $0.003131 37,927,324 $1,282 -3.21% -2.17% 136.42%
743 JET Jetcoin JET $115,165 $0.023636 4,872,509 $2,269 -3.10% -16.29% -49.56%
744 REE ReeCoin REE $114,268 $0.000045 2,560,000,000 $1,223 3.84% -45.49% -16.98%
745 TAJ TajCoin TAJ $104,890 $0.013021 8,055,754 $1,049 -3.76% 8.68% 63.28%
746 611 SixEleven 611 $101,222 $0.234659 431,359 $2,534 2.34% -4.66% 50.70%
747 ACP AnarchistsPrime ACP $101,138 $0.023013 4,394,874 $195,127 -17.65% -14.95% -7.50%
748 BITEUR bitEUR BITEUR $100,011 $1.22 81,898 $12,633 3.11% 3.56% -0.51%
749 MAY Theresa May Coin MAY $98,503 $0.003933 25,044,600 $517 -2.77% 25.72% 22.59%
750 CF Californium CF $97,927 $0.040702 2,405,982 $17,732 -3.54% -4.82% 60.47%
751 EMB EmberCoin EMB $97,072 $0.000001 92,192,822,723 $2,260 -8.24% -46.71% -73.30%
752 MST MustangCoin MST $96,832 $0.153618 630,343 $1,711 -3.10% -3.10% 31.80%
753 EAGLE EagleCoin EAGLE $95,262 $0.045505 2,093,421 $2,647 7.43% 16.93% 3.09%
754 BLRY BillaryCoin BLRY $91,497 $0.010175 8,991,958 $6,330 -3.21% 5.04% 13.38%
755 CMT Comet CMT $90,045 $0.103164 872,830 $9,163 -3.13% -20.89% 128.74%
756 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $86,966 $0.001091 79,719,140 $563 -3.10% -10.65% 18.12%
757 ATX Artex Coin ATX $85,689 $0.004562 18,781,750 $867 -3.10% 7.09% 30.27%
758 XCO X-Coin XCO $85,307 $0.006888 12,384,976 $5,097 -3.21% -34.80% 29.78%
759 AMMO Ammo Rewards AMMO $85,230 $0.001096 77,777,777 $708 -38.60% 9.83% 25.54%
760 EOT EOT Token EOT $85,083 $0.010299 8,260,903 $4,970 -11.66% -24.82% -3.12%
761 XBTS Beatcoin XBTS $84,323 $0.055305 1,524,686 $767 -1.21% 52.36% 157.53%
762 LTCR Litecred LTCR $84,120 $0.002783 30,227,750 $3,878 -1.59% -29.04% 194.11%
763 SOIL SOILcoin SOIL $82,703 $0.014504 5,702,048 $2,023 -2.46% 9.83% 59.69%
764 MCRN MACRON MCRN $80,891 $0.000202 401,421,401 $531 -3.09% 41.37% 45.50%
765 DRS Digital Rupees DRS $79,963 $0.000157 510,802,961 $4,712 -3.10% 9.83% 59.88%
766 KRONE Kronecoin KRONE $79,654 $0.021431 3,716,806 $3,745 -3.63% 39.81% 100.57%
767 CXT Coinonat CXT $74,190 $0.008604 8,623,200 $936 8.70% 50.13% 56.59%
768 KURT Kurrent KURT $73,575 $0.007417 9,919,485 $773 -7.00% 15.64% 50.92%
769 GPL Gold Pressed … GPL $71,401 $0.278336 256,527 $612 -3.21% -14.70% 21.54%
770 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $69,819 $0.008695 8,030,000 $1,894 -2.75% -45.40% -62.07%
771 ERY Eryllium ERY $67,821 $0.012430 5,456,395 $6,017 -3.78% 74.26% 140.24%
772 BSC BowsCoin BSC $59,950 $0.010802 5,550,102 $5,375 -3.10% -14.85% 19.91%
773 IMPS ImpulseCoin IMPS $57,048 $0.002818 20,245,510 $852 -3.54% -1.16% 41.31%
774 SPT Spots SPT $56,121 $0.002505 22,406,021 $2,467 -3.21% -38.70% -10.55%
775 DIBC DIBCOIN DIBC $53,340 $0.010668 5,000,000 $766 -3.19% -4.97% -1.61%
776 G3N G3N G3N $52,086 $0.006888 7,561,891 $1,202 -3.21% 9.88% 59.85%
777 VLTC Vault Coin VLTC $50,765 $0.001673 30,338,290 $3,154 -6.63% 37.07% 40.22%
778 XCS CybCSec XCS $48,166 $0.004070 11,834,082 $1,128 -3.10% 9.83% 60.92%
779 FUZZ FuzzBalls FUZZ $47,502 $0.009835 4,829,945 $522 13.54% 15.63% 49.14%
780 ITZ Interzone ITZ $46,666 $0.025392 1,837,862 $2,073 -2.55% -26.09% 19.51%
781 ICON Iconic ICON $46,407 $0.078272 592,894 $3,875 -3.54% -22.44% 38.06%
782 RBT Rimbit RBT $45,223 $0.000392 115,499,623 $845 -2.21% -9.85% -21.35%
783 LUNA Luna Coin LUNA $40,431 $0.024626 1,641,773 $604 -3.55% -3.54% 23.02%
784 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $38,464 $0.044360 867,102 $25,112 -6.98% -3.61% 241.68%
785 NTWK Network Token NTWK $37,906 $0.003248 11,671,310 $543 1.33% 2.10% -36.89%
786 MSCN Master Swiscoin MSCN $37,743 $0.000844 44,698,500 $1,718 2.04% -17.42% -5.93%
787 LBTC LiteBitcoin LBTC $36,667 $0.011501 3,188,280 $21,303 -0.03% 24.44% 326.53%
788 BNX BnrtxCoin BNX $35,424 $0.001336 26,522,501 $617 -2.07% 17.23% 36.52%
789 IMX Impact IMX $32,653 $0.000298 109,509,099 $657 -4.21% -30.27% 59.63%
790 DIX Dix Asset DIX $24,769 $2.5e-07 100,000,000,000 $645 -5.42% -3.77% 59.76%
791 GRIM Grimcoin GRIM $21,898 $0.002121 10,324,802 $2,350 -26.50% -11.19% 11.08%
792 ELS Elysium ELS $20,063 $0.005009 4,005,012 $650 -3.21% 6.50% 45.58%
793 VPRC VapersCoin VPRC $18,554 $0.000024 780,124,964 $1,301 2.62% -48.29% 5.80%
794 GSR GeyserCoin GSR $18,341 $0.391360 46,864 $8,133 -3.10% 71.60% 575.91%
795 XRC Rawcoin XRC $17,693 $0.025100 704,882 $878 -2.59% 2.31% 53.80%
796 CREVA CrevaCoin CREVA $17,280 $0.000475 36,390,750 $1,220 -3.08% -28.56% -28.02%
797 LVPS LevoPlus LVPS $13,740 $0.009080 1,513,256 $5,384 -3.10% -26.67% 60.20%
798 ULA Ulatech ULA $10,528 $0.052757 199,561 $1,592 -3.54% 766.83% 877.92%
799 HMC HarmonyCoin HMC $6,945 $0.012374 561,235 $8,658 -12.25% 0.60% 10.74%
800 XNG Enigma XNG $2,384 $0.143394 16,627 $1,001 -3.13% -9.53% -11.92%
801 DMB Digital Money… DMB $594 $0.001409 421,300 $521 22.47% 10.79% 58.23%
802 APW AppleCoin APW $13 $0.000157 80,431 $538 -3.21% 9.83% 59.88%
803 UNITY SuperNET UNITY $53,403,670 $65.44 816,061 LowVol -5.63% 14.68% 14.21%
804 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
805 ETT EncryptoTel [… ETT $10,698,929 $0.172199 62,131,190 LowVol -3.54% 9.53% 45.30%
806 ECN E-coin ECN $8,478,403 $1.80 4,703,822 LowVol -3.10% -35.50% -29.42%
807 XC XCurrency XC $7,752,548 $1.32 5,870,074 LowVol 22.03% 56.72%
808 ECOB Ecobit ECOB $5,340,667 $0.012016 444,444,444 LowVol -3.10% 5.36% 17.73%
809 PGL Prospectors Gold PGL $5,119,230 $0.079368 64,500,000 LowVol -3.10% 9.83% 60.78%
810 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -0.77% 425.64%
811 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,468,173 $0.069918 35,300,866 LowVol 0.28% -24.56%
812 EMV Ethereum Movi… EMV $2,381,566 $0.362675 6,566,666 LowVol 1.27% -0.56% 8.90%
813 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,932,469 $0.318567 6,066,130 LowVol -3.21% -21.54% 38.38%
814 RC RussiaCoin RC $1,879,391 $0.224328 8,377,873 LowVol -3.21% 10.01% 90.88%
815 HTC HitCoin HTC $1,721,408 $0.000157 10,996,318,099 LowVol -3.47% 9.83%
816 ITT Intelligent T… ITT $1,714,221 $0.174958 9,797,899 LowVol 1.33% -0.79% -25.83%
817 SHORTY Shorty SHORTY $1,596,750 $0.015967 100,000,000 LowVol -3.21% 6.69%
818 HBT Hubii Network HBT $1,514,162 $0.115605 13,097,723 LowVol -3.00% -8.45%
819 AHT Bowhead AHT $1,365,392 $0.170674 8,000,000 LowVol 19.16% -13.21%
820 SDC ShadowCash SDC $1,204,247 $0.179869 6,695,133 LowVol -3.21% 9.87% 32.06%
821 GIM Gimli GIM $1,160,016 $0.014500 80,000,000 LowVol 1.33% 110.69% 45.90%
822 NKA IncaKoin NKA $1,121,979 $0.000098 11,407,393,937 LowVol -2.17% -24.40% -45.89%
823 MAC Machinecoin MAC $1,114,715 $0.055094 20,232,850 LowVol -2.65% 23.55% 84.22%
824 METAL MetalCoin METAL $987,462 $0.012837 76,925,527 LowVol -3.21% -7.16% 37.98%
825 INPAY InPay INPAY $956,485 $0.095648 10,000,000 LowVol -3.21% -45.51% -22.73%
826 VAL Valorbit VAL $844,813 $0.000159 5,318,643,232 LowVol 11.45%
827 EBET EthBet EBET $725,329 $0.085308 8,502,500 LowVol 1.27% 2.24% -9.57%
828 LNK Link Platform LNK $715,670 $15.07 47,503 LowVol 1.60% -47.36% -40.98%
829 TALK BTCtalkcoin TALK $684,931 $0.010490 65,290,635 LowVol -3.10% -36.97% 48.98%
830 RIYA Etheriya RIYA $664,393 $0.420095 1,581,531 LowVol -2.96% 10.94% 21.94%
831 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 24.02% -45.72%
832 GOOD Goodomy GOOD $546,628 $0.001239 441,349,000 LowVol -3.10% -14.68%
833 BITS Bitstar BITS $543,890 $0.023566 23,079,737 LowVol -3.15% -20.00% 10.20%
834 BBT BitBoost BBT $539,551 $0.110953 4,862,878 LowVol 1.33% -0.82% 40.13%
835 ITI iTicoin ITI $502,771 $15.71 32,000 LowVol -3.17% 15.31% -13.51%
836 PIGGY Piggycoin PIGGY $502,313 $0.001030 487,521,847 LowVol -3.09% 56.12% 69.47%
837 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 22.92%
838 STS Stress STS $496,217 $0.000878 565,134,332 LowVol 23.20%
839 ICE iDice ICE $495,128 $0.315165 1,571,013 LowVol 1.27% 124.96% 208.32%
840 AU AurumCoin AU $486,312 $1.64 296,216 LowVol -3.21% 0.19% 35.18%
841 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -31.24%
842 GLC GlobalCoin GLC $469,298 $0.007201 65,171,010 LowVol -5.27% 7.53% 40.64%
843 SLG Sterlingcoin SLG $460,009 $0.109349 4,206,796 LowVol -2.80% -2.88% 21.48%
844 V Version V $449,409 $0.000958 468,997,467 LowVol -3.10% -25.79% -18.15%
845 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $440,756 $0.081196 5,428,300 LowVol 2.37% -3.23% 50.98%
846 WAY WayGuide WAY $422,272 $0.004221 100,040,708 LowVol 43.70%
847 DAXX DaxxCoin DAXX $421,026 $0.000845 498,007,180 LowVol -2.10% -19.31% 78.20%
848 CFT CryptoForecast CFT $381,623 $0.008296 46,000,000 LowVol -3.10% 7.34% 3.41%
849 CUBE DigiCube CUBE $380,265 $0.000157 2,429,126,009 LowVol -3.54% 9.87% 59.21%
850 FLY Flycoin FLY $374,852 $1.78 210,806 LowVol -3.21% 14.63%
851 AMBER AmberCoin AMBER $370,024 $0.008467 43,699,481 LowVol -1.48% 15.45% -2.57%
852 J Joincoin J $351,228 $0.143452 2,448,402 LowVol -3.15% 11.14% 76.34%
853 XGR GoldReserve XGR $351,052 $0.020444 17,171,382 LowVol -2.72% -4.33% -38.15%
854 PR Prototanium PR $344,804 $1.76 195,920 LowVol -3.16% 8.25% 29.22%
855 STV Sativacoin STV $325,412 $0.045919 7,086,653 LowVol -3.16% 3.31% 81.54%
856 I0C I0Coin I0C $318,194 $0.015163 20,985,307 LowVol -2.79% 43.67% 73.22%
857 FUCK FuckToken FUCK $317,995 $0.006188 51,392,878 LowVol 1.27% -13.40% -50.95%
858 BIGUP BigUp BIGUP $316,411 $0.000149 2,118,645,472 LowVol -3.10% 20.87% 52.13%
859 MAD SatoshiMadness MAD $313,195 $0.000157 2,000,683,485 LowVol -3.21% 9.55% 59.85%
860 Q2C QubitCoin Q2C $310,844 $0.001252 248,208,353 LowVol -3.21% 5.93% -1.61%
861 FUNK The Cypherfunks FUNK $309,789 $0.000007 46,298,744,999 LowVol -1.19% -15.72% 53.37%
862 OHM OHM OHM $303,222 $0.010175 29,799,498 LowVol -3.54% 69.97%
863 SHDW Shadow Token SHDW $289,324 $0.041332 7,000,000 LowVol 1.19% 1.71%
864 WMC WMCoin WMC $283,316 $0.024577 11,527,489 LowVol -3.21% 9.53% 57.55%
865 WYV Wyvern WYV $281,089 $0.158579 1,772,550 LowVol -3.54% 9.40% 27.06%
866 XRE RevolverCoin XRE $279,621 $0.012523 22,327,664 LowVol -3.21% 47.70% 99.68%
867 SH Shilling SH $254,182 $0.006418 39,602,625 LowVol -3.10% -27.37% 13.05%
868 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $248,437 $0.313245 793,108 LowVol -3.10% 23.72% 68.61%
869 XRA Ratecoin XRA $245,761 $0.002140 114,863,983 LowVol -3.01% 47.50% 83.62%
870 MRJA GanjaCoin MRJA $243,923 $0.054790 4,451,920 LowVol -3.54% -32.11% 345.38%
871 ANTI AntiBitcoin ANTI $237,863 $0.013619 17,465,159 LowVol -3.54% 26.85% 58.03%
872 PASL Pascal Lite PASL $234,506 $0.054790 4,280,050 LowVol -3.54% 6.48% 19.96%
873 MNM Mineum MNM $233,917 $0.024789 9,436,367 LowVol 5.30% -6.12% 93.14%
874 HAL Halcyon HAL $233,474 $0.043989 5,307,557 LowVol -26.14% -21.18% 84.56%
875 GAIA GAIA GAIA $224,746 $0.009325 24,101,381 LowVol -2.79% -21.08% 28.69%
876 FRK Franko FRK $218,705 $0.234973 930,767 LowVol -3.21% 28.43% 88.04%
877 CNNC Cannation CNNC $216,184 $0.087280 2,476,893 LowVol -2.94% 9.84% 42.81%
878 GRT Grantcoin GRT $216,177 $0.005009 43,154,165 LowVol -6.03% 7.03% 24.76%
879 HMP HempCoin HMP $212,375 $0.000157 1,356,645,470 LowVol -3.21% 9.87% 57.83%
880 LOT LottoCoin LOT $205,861 $0.000014 14,491,014,421 LowVol -1.53% -27.70% -7.92%
881 BTPL Bitcoin Planet BTPL $203,831 $0.036475 5,588,256 LowVol -3.21% 0.48% 75.30%
882 ARI Aricoin ARI $197,623 $0.001409 140,262,505 LowVol -2.99% -1.53% 39.60%
883 FIRE Firecoin FIRE $197,195 $2.00 98,412 LowVol -3.21% 55.42%
884 TEK TEKcoin TEK $194,663 $0.000138 1,414,054,562 LowVol -2.23% -1.64% 42.45%
885 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 17.77% 101.19%
886 PX PX PX $180,017 $0.001879 95,828,775 LowVol -3.21% 19.91%
887 DLC Dollarcoin DLC $178,200 $0.019568 9,106,714 LowVol -3.10% 7.25% 56.15%
888 ISL IslaCoin ISL $172,745 $0.114121 1,513,704 LowVol -3.54% 8.09%
889 LEA LeaCoin LEA $165,893 $0.000527 314,610,291 LowVol -8.10% -1.99% 14.98%
890 XCT C-Bit XCT $163,646 $0.001041 157,223,250 LowVol -2.80% -3.84% 66.31%
891 ARCO AquariusCoin ARCO $163,014 $0.109201 1,492,789 LowVol -3.09% 9.32% 47.18%
892 XCRE Creatio XCRE $156,962 $0.007649 20,520,514 LowVol -3.10% 30.88% 80.81%
893 CON PayCon CON $156,630 $0.006797 23,042,604 LowVol -0.13% 56.83% 59.07%
894 IMS Independent M… IMS $156,364 $0.029124 5,368,934 LowVol -2.22% 80.12% 49.58%
895 BIP BipCoin BIP $152,843 $0.093926 1,627,261 LowVol -3.10% 6.75% 130.19%
896 SLING Sling SLING $152,254 $0.141751 1,074,095 LowVol 7.80% 60.87%
897 VTA Virtacoin VTA $149,220 $0.000029 5,201,310,113 LowVol -39.08% -44.98% 434.67%
898 SPRTS Sprouts SPRTS $144,860 $1e-07 1,380,523,142,374 LowVol -13.08% -17.99% -33.67%
899 CTO Crypto CTO $139,725 $0.011428 12,226,880 LowVol -3.21% -18.60% -2.36%
900 PHO Photon PHO $136,158 $0.000007 20,529,991,328 LowVol -0.83% -7.34% 94.89%
901 COXST CoExistCoin COXST $135,706 $0.005008 27,100,000 LowVol -3.23% 5.77% 238.06%
902 BTQ BitQuark BTQ $133,639 $0.014715 9,081,731 LowVol -3.21% 51.87% 77.16%
903 ICN iCoin ICN $132,634 $0.004540 29,216,038 LowVol -3.10% -60.17% -64.59%
904 EMP EMoneyPower EMP $132,499 $0.014402 9,200,000 LowVol -3.21% 7.49%
905 SOON SoonCoin SOON $128,389 $0.010302 12,462,620 LowVol -3.23% 4.18% 54.44%
906 FLAX Flaxscript FLAX $124,054 $0.022211 5,585,181 LowVol -2.91% 0.72% -10.69%
907 UNITS GameUnits UNITS $121,921 $0.035106 3,472,983 LowVol -3.10% -5.09% 50.39%
908 PXI Prime-XI PXI $121,649 $0.006806 17,874,875 LowVol -4.74% 20.56% 21.05%
909 DRM Dreamcoin DRM $121,178 $0.049468 2,449,632 LowVol -3.54% -19.06% 74.20%
910 ALL Allion ALL $119,788 $0.019323 6,199,359 LowVol 1.50% 15.94% 77.25%
911 NEVA NevaCoin NEVA $115,477 $0.046788 2,468,105 LowVol -6.96% -2.42% 14.36%
912 CRX Chronos CRX $115,132 $0.001562 73,729,962 LowVol -3.07% 57.68% 67.37%
913 ARG Argentum ARG $112,441 $0.013102 8,581,621 LowVol -4.01% 9.70% 5.50%
914 SCRT SecretCoin SCRT $111,212 $0.026299 4,228,672 LowVol -3.21% 9.88%
915 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 21.96% 77.60%
916 URO Uro URO $108,107 $0.089543 1,207,310 LowVol -3.10% -1.33% 60.13%
917 CNC CHNCoin CNC $107,783 $0.002192 49,179,527 LowVol -3.21% 9.87% 354.83%
918 XPY PayCoin XPY $104,710 $0.008854 11,826,281 LowVol -1.79% -33.51% -15.38%
919 VEC2 VectorAI VEC2 $104,118 $0.006262 16,627,640 LowVol -3.21% -21.75% 59.60%
920 QTL Quatloo QTL $102,540 $0.013284 7,718,883 LowVol -3.53% 8.51% 4.39%
921 BITZ Bitz BITZ $101,914 $0.051190 1,990,891 LowVol -3.10% -7.38%
922 GCC GuccioneCoin GCC $101,619 $0.005009 20,285,537 LowVol -3.10% -12.13% 64.00%
923 CAGE CageCoin CAGE $97,689 $9.7e-07 101,168,328,395 LowVol -0.97% -39.90% -96.60%
924 ARB ARbit ARB $96,983 $0.012367 7,842,090 LowVol 9.36% 224.21%
925 QCN QuazarCoin QCN $94,629 $0.015654 6,044,911 LowVol -15.39% -26.11% -26.91%
926 ZMC ZetaMicron ZMC $93,980 $0.000157 600,344,291 LowVol -3.10% 9.83% 59.88%
927 POP PopularCoin POP $93,190 $0.000028 3,372,875,244 LowVol -0.99% -5.81% 41.93%
928 RPC RonPaulCoin RPC $91,831 $0.102380 896,966 LowVol -3.18% -0.92% 58.47%
929 WARP WARP WARP $89,840 $0.082029 1,095,224 LowVol -3.10% 9.83%
930 MND MindCoin MND $89,424 $0.005636 15,867,695 LowVol -3.21% 9.83% 55.56%
931 $$$ Money $$$ $88,391 $0.001926 45,887,218 LowVol 9.26% 11.71% 46.57%
932 PONZI PonziCoin PONZI $88,024 $0.102223 861,099 LowVol -3.10% 9.84%
933 ADCN Asiadigicoin ADCN $87,363 $0.003504 24,931,054 LowVol 0.80% 16.67% 33.28%
934 JWL Jewels JWL $85,302 $0.004227 20,181,636 LowVol -3.54% 30.81%
935 EGAS ETHGAS EGAS $83,175 $0.008188 10,157,540 LowVol 1.33% 5.76% 102.67%
936 SLM Slimcoin SLM $81,843 $0.005479 14,937,439 LowVol -3.54% -23.09% -1.85%
937 CPN CompuCoin CPN $77,678 $0.003960 19,615,019 LowVol -3.03% 36.03% 34.28%
938 ICOB ICOBID ICOB $76,813 $0.000720 106,701,874 LowVol -2.28% -7.46% 35.40%
939 BAS BitAsean BAS $76,811 $0.015362 5,000,000 LowVol 1.33% -27.11% -34.35%
940 CWXT CryptoWorldX … CWXT $74,462 $0.001249 59,630,200 LowVol -3.48% 2.49% 76.80%
941 EGO EGO EGO $73,830 $0.001231 60,000,001 LowVol 23.32% 109.75%
942 MNC Mincoin MNC $72,798 $0.018068 4,029,015 LowVol -30.56% -55.39% -52.64%
943 BVC BeaverCoin BVC $72,590 $0.023302 3,115,258 LowVol -3.10% -13.67% 8.99%
944 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 23.33% 79.53%
945 PULSE Pulse PULSE $69,391 $0.004853 14,298,972 LowVol -3.10% -8.30% 77.01%
946 BRAIN Braincoin BRAIN $67,950 $0.006731 10,094,424 LowVol -3.10% -10.90% 20.66%
947 PIE PIECoin PIE $67,900 $0.005009 13,554,581 LowVol -3.10% -8.14% 57.60%
948 PRX Printerium PRX $67,364 $0.005698 11,821,728 LowVol -3.36% -27.06% 182.89%
949 GLT GlobalToken GLT $66,449 $0.002535 26,210,400 LowVol -3.42% 4.42% 7.88%
950 BRAT BRAT BRAT $66,091 $0.000413 160,000,000 LowVol 2.45% 44.90% 39.94%
951 VRS Veros VRS $65,490 $0.000135 486,609,040 LowVol -4.58% 206.80% 545.88%
952 VIP VIP Tokens VIP $65,318 $0.000783 83,450,403 LowVol -3.21% 37.28% 59.88%
953 300 300 Token 300 $63,400 $211.33 300 LowVol -3.10% 10.56% 0.54%
954 ORLY Orlycoin ORLY $63,105 $0.001722 36,646,779 LowVol -3.21% 9.83% 60.29%
955 EXN ExchangeN EXN $61,924 $0.012142 5,100,000 LowVol -1.17% -14.82% 106.52%
956 TAGR TAGRcoin TAGR $60,535 $0.001565 38,669,634 LowVol -3.54% 9.83% 75.07%
957 CRT CRTCoin CRT $59,565 $0.751412 79,270 LowVol -3.54% 9.88% 59.85%
958 BENJI BenjiRolls BENJI $57,128 $0.002821 20,254,296 LowVol -3.37% -16.71% 47.18%
959 E4ROW E4ROW E4ROW $56,302 $0.012802 4,398,000 LowVol 1.33% -58.66%
960 BIOS BiosCrypto BIOS $52,152 $0.002505 20,821,709 LowVol -18.40% -7.52% 59.88%
961 DES Destiny DES $51,093 $0.031933 1,600,000 LowVol 23.14% 37.88%
962 KIC KibiCoin KIC $50,069 $0.003406 14,701,000 LowVol -1.87% -2.06% -57.58%
963 FLVR FlavorCoin FLVR $49,786 $0.002382 20,898,106 LowVol 4.46%
964 RIDE Ride My Car RIDE $47,563 $0.000470 101,276,976 LowVol -3.21% 9.84% 67.76%
965 DLISK DAPPSTER DLISK $46,963 $0.000470 100,000,000 LowVol -3.10% -17.63%
966 CESC CryptoEscudo CESC $45,118 $0.000313 144,105,100 LowVol -3.10% -26.78% 4.85%
967 SONG SongCoin SONG $45,032 $0.001383 32,565,300 LowVol -3.38% 0.96% 9.71%
968 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol -0.73% 13.16% 16.62%
969 SLEVIN Slevin SLEVIN $43,832 $0.000626 70,000,000 LowVol -3.21% -12.14% 109.95%
970 TOR Torcoin TOR $42,856 $0.135545 316,179 LowVol -3.21% -27.14% -32.24%
971 HVCO High Voltage HVCO $42,627 $0.028529 1,494,171 LowVol 21.36% 81.03%
972 UET Useless Ether… UET $42,307 $0.010668 3,965,716 LowVol 1.27% 8.18% 21.59%
973 PEX PosEx PEX $41,860 $0.017063 2,453,240 LowVol -3.10% 8.83% 58.16%
974 BLZ BlazeCoin BLZ $40,303 $0.000066 608,557,394 LowVol -1.07% -8.06% 11.51%
975 AGLC AgrolifeCoin AGLC $40,181 $0.005322 7,549,306 LowVol -3.47% -1.74% -4.63%
976 GBT GameBet Coin GBT $39,943 $0.001879 21,262,780 LowVol -3.21% -5.86% 19.91%
977 OS76 OsmiumCoin OS76 $39,747 $0.044459 894,026 LowVol -3.20% 23.99% 84.77%
978 KNC KingN Coin KNC $38,518 $19.18 2,008 LowVol -3.21% -15.54% 22.46%
979 PLACO PlayerCoin PLACO $38,485 $0.001096 35,120,000 LowVol -3.47% 24.71% 123.83%
980 ZYD Zayedcoin ZYD $38,120 $0.006105 6,243,840 LowVol -3.10% -12.59% 35.07%
981 PLNC PLNcoin PLNC $37,454 $0.002192 17,089,600 LowVol -3.10% -9.52% 62.15%
982 WORM HealthyWormCoin WORM $36,030 $0.000323 111,486,628 LowVol 13.41%
983 BOAT BOAT BOAT $35,710 $0.001925 18,547,845 LowVol -3.21% -15.55% 39.06%
984 SFC Solarflarecoin SFC $35,514 $0.002522 14,083,450 LowVol -3.08% -45.84% -17.98%
985 STEPS Steps STEPS $34,988 $0.001879 18,625,017 LowVol -3.10% -43.02% -20.06%
986 LIR LetItRide LIR $34,086 $0.000939 36,290,594 LowVol -3.21% -5.83%
987 WBB Wild Beast Block WBB $33,925 $0.202412 167,603 LowVol -3.10% 9.33% 36.81%
988 CRTM Corethum CRTM $33,071 $0.013229 2,500,000 LowVol 1.33% -0.82% 257.36%
989 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
990 MILO MiloCoin MILO $30,189 $0.002798 10,789,954 LowVol -3.31% 9.22% 16.72%
991 ALTC Antilitecoin ALTC $29,599 $0.000939 31,512,613 LowVol -3.21% -12.27% 59.88%
992 SDP SydPak SDP $29,442 $0.184253 159,792 LowVol -3.10% 8.67% 59.74%
993 EREAL eREAL EREAL $29,200 $0.000427 68,427,562 LowVol 1.33% -2.74% -16.55%
994 SCS Speedcash SCS $29,101 $0.111146 261,831 LowVol -3.21% 9.83% 83.90%
995 ZNE Zonecoin ZNE $25,461 $0.009861 2,581,970 LowVol -6.45% -9.71% 6.01%
996 TSTR Tristar Coin TSTR $23,612 $0.004696 5,027,857 LowVol -3.21% 0.52% -13.40%
997 TRADE Tradecoin TRADE $23,153 $0.002974 7,784,354 LowVol -3.10% 9.84% 89.86%
998 XOC Xonecoin XOC $21,434 $0.051033 420,000 LowVol -3.54% 14.03%
999 CAB Cabbage CAB $21,368 $0.002035 10,499,996 LowVol -3.10% 78.49% -16.78%
1000 SANDG Save and Gain SANDG $20,630 $0.006731 3,064,800 LowVol -3.10% 9.83% 84.77%
1001 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $20,414 $0.027082 753,776 LowVol -20.55% -22.76% -14.08%
1002 MRNG MorningStar MRNG $19,932 $0.000610 32,672,487 LowVol 35.05% 169.47% 273.77%
1003 ROOFS Roofs ROOFS $19,737 $0.000152 130,000,000 LowVol 0.15% -33.95% -48.31%
1004 QBK Qibuck Asset QBK $19,314 $0.011556 1,671,379 LowVol -2.64% 70.70%
1005 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $19,066 $0.001409 13,532,750 LowVol -3.21% -24.13% 62.49%
1006 RSGP RSGPcoin RSGP $18,778 $10.87 1,727 LowVol -3.10% 12.46% 24.75%
1007 JS JavaScript Token JS $17,315 $0.002166 7,991,996 LowVol 1.27% -49.63% 1.03%
1008 SLFI Selfiecoin SLFI $16,880 $0.000157 107,829,281 LowVol -3.54% 59.88%
1009 GEERT GeertCoin GEERT $16,751 $0.003290 5,091,200 LowVol -4.53% 10.30% 61.94%
1010 JOBS JobsCoin JOBS $16,597 $0.000157 106,019,270 LowVol -3.54% -45.07% -20.06%
1011 BIOB BioBar BIOB $15,807 $0.017846 885,756 LowVol -3.54% -30.44% -10.69%
1012 JIN Jin Coin JIN $15,417 $0.001565 9,848,485 LowVol -3.10% -91.55% -79.05%
1013 NODC NodeCoin NODC $14,188 $0.008453 1,678,439 LowVol -3.10% 5.90% 110.57%
1014 SOCC SocialCoin SOCC $13,875 $0.010019 1,384,879 LowVol -3.10% -29.62% 2.56%
1015 ARGUS Argus ARGUS $13,040 $0.011355 1,148,324 LowVol -3.69% -25.11% -6.62%
1016 CCM100 CCMiner CCM100 $12,965 $0.003858 3,360,417 LowVol -2.64% 7.48% 50.29%
1017 GBC GBCGoldCoin GBC $12,790 $0.001126 11,361,817 LowVol -0.29% -27.33% -15.09%
1018 DAS DAS DAS $12,662 $0.004694 2,697,471 LowVol 21.27%
1019 MGM Magnum MGM $12,390 $0.003131 3,957,381 LowVol -3.10% -26.78% -18.01%
1020 IBANK iBank IBANK $12,046 $0.002661 4,526,324 LowVol -10.74% -55.55% 35.90%
1021 VOLT Bitvolt VOLT $11,829 $0.000783 15,112,554 LowVol -3.21% -9.72% 33.39%
1022 P7C P7Coin P7C $11,027 $0.000313 35,220,238 LowVol -3.10% 6.59%
1023 WBC WalletBuilder… WBC $9,397 $0.499778 18,802 LowVol 16.91% 153.36%
1024 CONX Concoin CONX $8,971 $0.012054 744,266 LowVol -3.21% 22.60% 106.84%
1025 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,986 $0.032981 211,827 LowVol -2.75% 125.91% 74.44%
1026 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,865 $0.000744 9,227,698 LowVol -3.89% -65.22% -25.20%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,530 $0.003287 1,377,917 LowVol 19.56% 0.28% 124.67%
1028 NANOX Project-X NANOX $4,398 $56199.40 0.078264 LowVol -3.21% -12.38% 5.71%
1029 LEX Lex4All LEX $3,710 $0.003710 1,000,000 LowVol -2.64% 39.52% 144.06%
1030 EBT Ebittree Coin EBT $3,646 $0.002883 1,264,511 LowVol -3.10% 6.47% 22.80%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $1,824 $0.000313 5,826,388 LowVol -3.10% -26.78% 59.17%
1032 TOKEN SwapToken TOKEN $1,564 $1e-07 15,320,585,365 LowVol -2.92% 17.82% 15.69%
1033 ABN Abncoin ABN $1,070 $0.015811 67,700 LowVol -3.21% 4.75% 31.31%
1034 SOJ Sojourn SOJ $785 $0.001617 485,214 LowVol -3.17% 1.01% -24.20%
1035 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1036 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -0.25%
1037 CALC CaliphCoin CALC $78 $0.000891 87,140 LowVol 4.17% -12.22%
1038 FDC Future Digita… FDC $75 $0.000027 2,753,201 LowVol 4.53% -66.45%
1039 FAL Falcoin FAL $62 $0.000313 196,766 LowVol -3.21% 79.20%
1040 ATMC ATMCoin ATMC $3.95 $19,526,700 0.00% 12.86% 48.74%
1041 ERO Eroscoin ERO $0.170660 $12,287,000 -5.11% 5.81%
1042 BCD Bitcoin Diamo… BCD $34.84 $8,616,650 3.36% -2.18% -26.58%
1043 CMT CyberMiles CMT $0.151601 $6,352,370 -5.51% -12.09%
1044 NULS Nuls NULS $0.889133 $5,280,550 10.38% -21.85% 84.04%
1045 ETN Electroneum ETN $0.090086 $3,624,540 0.75% -7.25% 107.90%
1046 AI POLY AI AI $16.86 $3,438,510 5.80% -2.25% 11.24%
1047 CLUB ClubCoin CLUB $3.39 $3,373,080 1.91% 3.68% -42.21%
1048 FRGC Fargocoin FRGC $10.82 $3,367,590 -0.18% 3.49% 10.22%
1049 GRX GOLD Reward T… GRX $4.24 $3,231,550 -1.43% -17.03% 0.64%
1050 REC Regalcoin REC $30.44 $2,961,200 16.37% -27.92% -26.24%
1051 FRST FirstCoin FRST $14.56 $2,110,110 -2.57% -6.15% -3.33%
1052 ORME Ormeus Coin ORME $2.73 $2,059,410 2.25% 5.69% 2.21%
1053 BTE BitSerial BTE $6.01 $1,042,110 0.21% -15.57% 48.03%
1054 TSL Energo TSL $0.031020 $844,985 -3.35% -3.24% 1.17%
1055 STC Santa Coin STC $0.657486 $821,548 -2.09% -8.34%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $183.90 $724,365 2.46% -11.54% -9.68%
1057 XIN Infinity Econ… XIN $0.027865 $642,138 -1.03% -8.26% -14.73%
1058 BOT Bodhi BOT $0.404373 $605,629 -3.28% -5.23% -6.01%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.45 $547,633 -4.09% 7.57% 61.24%
1060 LLT LLToken LLT $0.337476 $461,932 -0.92% -13.41% 9.23%
1061 ADK Aidos Kuneen ADK $22.46 $378,312 -8.94% 11.03% -32.08%
1062 RYZ ANRYZE RYZ $0.019643 $371,129 -3.15% -5.15% 7.94%
1063 XYLO XYLO XYLO $4.85 $356,093 9.93% -45.80%
1064 CAPP Cappasity CAPP $0.024192 $355,410 -3.34% -27.00%
1065 WC WINCOIN WC $0.854056 $342,100 -2.79% -20.57% -5.23%
1066 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.004068 $338,646 -8.74% 29.72% 116.10%
1067 THS TechShares THS $0.887641 $314,261 29.52% 12.38% 7.74%
1068 INF InfChain INF $0.012367 $285,345 -0.36% -13.37% 50.96%
1069 ICX ICON ICX $1.53 $212,653 -5.34% -13.16% 9.90%
1070 QBT Qbao QBT $0.202837 $207,773 -5.76% -6.22%
1071 BSR BitSoar BSR $0.207421 $200,896 -3.75% 4.69% 0.96%
1072 EAG EA Coin EAG $3.76 $190,357 -3.54% 7.42% 17.49%
1073 XCPO Copico XCPO $0.020570 $186,545 -3.02% -7.00% -5.76%
1074 XID Sphre AIR XID $0.190201 $178,546 -1.56% -8.55% 28.11%
1075 GBG Golos Gold GBG $0.134604 $164,240 -7.96% -11.75% 24.72%
1076 BT2 BT2 [CST] BT2 $204.93 $154,424 10.96% 38.00% 66.54%
1077 B3 B3Coin B3 $0.000056 $123,710 13.07% -25.74% -29.10%
1078 BT1 BT1 [CST] BT1 $16572.20 $110,108 -4.02% 11.98% 70.47%
1079 FOR FORCE FOR $0.015528 $90,398 21.63% 25.31% 330.72%
1080 SUR Suretly SUR $2.13 $86,000 -23.55% -30.81% -31.34%
1081 FRD Farad FRD $0.086357 $77,554 -3.08% -8.89% 27.52%
1082 MSD MSD MSD $0.008581 $71,093 -0.11% -2.63% -26.64%
1083 SKR Sakuracoin SKR $0.009953 $68,392 6.89% -42.12% 812.92%
1084 MKR Maker MKR $372.11 $67,742 1.27% 1.78% 5.70%
1085 DSR Desire DSR $0.228036 $59,863 -16.25% -27.91% 0.69%
1086 EVR Everus EVR $1.46 $55,963 -20.83% -20.11% -23.54%
1087 BTCM BTCMoon BTCM $0.023134 $50,799 -3.47% -36.32% 181.66%
1088 UGT UG Token UGT $0.401543 $47,671 0.77% -2.12% -5.09%
1089 BPL Blockpool BPL $0.203194 $36,753 -3.21% 10.36% 75.65%
1090 MAGE MagicCoin MAGE $33.66 $36,297 -5.25% -65.89%
1091 AIB Advanced Inte… AIB $0.011893 $34,766 -3.10% 10.24% 199.26%
1092 AERM Aerium AERM $0.282773 $32,677 -28.22% -71.20% -79.49%
1093 VASH VPNCoin VASH $0.005636 $31,996 0.19% -8.18% 32.00%
1094 SEND Social Send SEND $0.070445 $31,830 -10.37% -13.74%
1095 HNC Huncoin HNC $0.002035 $29,802 -33.70% -9.19% 29.90%
1096 MOTO Motocoin MOTO $0.015453 $29,566 9.83% 272.01% 603.10%
1097 FLASH Flash FLASH $0.005946 $22,573 156.91% 25.77% 27.13%
1098 BCDN BlockCDN BCDN $0.064436 $22,055 1.33% -15.76%
1099 COR CORION COR $0.673010 $20,426 6.68% -5.80% -21.29%
1100 VIU Viuly VIU $0.011031 $16,964 2.38% 15.27% 190.57%
1101 WISH MyWish WISH $0.116107 $16,895 2.11% 8.45% -22.58%
1102 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.094264 $16,830 -3.10% -6.84% 54.73%
1103 UR UR UR $0.001248 $16,113 -4.29% -37.27% 188.37%
1104 EFYT Ergo EFYT $15.78 $15,007 0.54% 14.35% 85.39%
1105 EDRC EDRCoin EDRC $0.057958 $14,177 -6.16% -9.39% -3.17%
1106 AKY Akuya Coin AKY $0.125235 $14,000 19.68% -39.39% -13.09%
1107 DEUS DeusCoin DEUS $0.185505 $13,039 -3.42% -33.32% -47.00%
1108 BTU Bitcoin Unlim… BTU $80.53 $12,688 -0.26% -14.32% -43.33%
1109 OXY Oxycoin OXY $0.121027 $11,060 14.79% -4.31% -17.48%
1110 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003530 $10,866 0.39% 17.62% 70.43%
1111 BLX Blockchain Index BLX $3.03 $10,560 1.21% -0.79% 17.25%
1112 LKC LinkedCoin LKC $0.000313 $10,402 -3.10% 9.83% 59.85%
1113 MCR Macro MCR $1.69 $10,400 97.10% 13.35% -17.60%
1114 SYNC Sync SYNC $751.41 $10,207 -3.54%
1115 STEX STEX STEX $1.25 $10,195 -6.16% 19.33% 246.08%
1116 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004267 $9,753 1.27% -32.23% 82.48%
1117 TCOIN T-coin TCOIN $0.000181 $9,439 -44.00% -44.73% -5.03%
1118 NUKO Nekonium NUKO $0.070445 $9,018 10.99% -3.45%
1119 PNX Phantomx PNX $0.011447 $7,268 -3.21% -25.81% -40.38%
1120 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.062374 $7,140 -11.86% -22.91% -31.33%
1121 DFS DFSCoin DFS $0.005781 $6,909 -15.44% -1.54% -38.65%
1122 NEOG NEO GOLD NEOG $0.003040 $6,827 -2.60% 4.10% 60.77%
1123 DGPT DigiPulse DGPT $1.33 $6,077 -0.16% -21.57% 4.95%
1124 SISA SISA SISA $0.007280 $5,978 -3.44% -48.85% -47.05%
1125 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.185854 $5,581 -4.42% -45.22% 3.92%
1126 BON Bonpay BON $1.57 $5,565 27.81% 18.51%
1127 BOS BOScoin BOS $1.13 $5,535 -3.10% -6.33% 15.27%
1128 SND Sand Coin SND $0.967069 $5,438 -9.80% -5.59% 41.94%
1129 WILD Wild Crypto WILD $0.128908 $5,297 0.95% 8.42% 30.27%
1130 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.142299 $5,075 -3.10% 24.45% 35.38%
1131 DMC DynamicCoin DMC $0.003724 $5,051 10.58% 10.57% 159.78%
1132 GLS GlassCoin GLS $0.782721 $4,393 2.96% -20.73% 0.50%
1133 PLX PlexCoin PLX $0.019230 $4,025 -52.47% -50.89% -96.15%
1134 MGC MergeCoin MGC $0.012680 $3,892 -3.10% -8.39% -3.60%
1135 ONG onG.social ONG $0.128018 $3,635 1.27% -17.78% -59.00%
1136 OX OX Fina OX $0.000166 $3,415 -2.41% 13.98% 22.52%
1137 BTBc Bitbase BTBc $0.003444 $3,328 -24.73% -47.09% 0.40%
1138 WA WA Space WA $0.025360 $3,297 -3.10% 6.54% 38.47%
1139 PEC Peacecoin PEC $0.068879 $3,262 -3.10% -16.88% 114.97%
1140 ACC AdCoin ACC $0.112640 $3,034 -3.10% 11.00% 28.13%
1141 HYTV Hyper TV HYTV $0.005761 $2,966 1.48% -0.79% -15.66%
1142 SKC Skeincoin SKC $0.024734 $2,918 -7.32% 19.72% 174.76%
1143 MCI Musiconomi MCI $0.033643 $2,827 -1.44% -0.72% -50.39%
1144 APC AlpaCoin APC $0.022435 $2,636 -3.06% -10.18% -15.32%
1145 TER TerraNova TER $3.31 $2,597 -0.29% -7.58% 71.01%
1146 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.48 $2,389 -3.10% 9.82% -5.95%
1147 XOT Internet of T… XOT $2191.62 $2,187 -3.21% -0.35% 11.91%
1148 ZBC Zilbercoin ZBC $0.031306 $2,176 1.09% -15.74% -18.62%
1149 KARMA Karmacoin KARMA $0.000157 $2,109 -3.21%
1150 HAT Hawala.Today HAT $0.213989 $2,089 12.85% 15.48% 34.93%
1151 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042673 $2,017 -7.89% 9.90% -5.23%
1152 DBG Digital Bulli… DBG $0.004696 $2,002 -3.21% -43.16% -30.34%
1153 PRES President Trump PRES $0.005722 $1,976 -3.21% 43.77% 62.30%
1154 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005547 $1,904 1.27% -25.62% -20.74%
1155 B2B B2B B2B $0.358450 $1,773 1.27% 4.17% -16.47%
1156 BSN Bastonet BSN $0.000939 $1,681 -3.21% 22.95% 54.19%
1157 ETT EncryptoTel [… ETT $0.091761 $1,600 -3.10% -8.31% -14.33%
1158 GARY President Joh… GARY $0.133063 $1,584 -3.10% -41.21% 35.49%
1159 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000342 $1,535 1.27% -33.78%
1160 DAY Chronologic DAY $3.35 $1,522 0.82% -15.65% 9.62%
1161 AXIOM Axiom AXIOM $0.023012 $1,460 -3.21% 5.53% 51.63%
1162 WIC Wi Coin WIC $0.002605 $1,433 -6.13% 2.10% -18.26%
1163 SHND StrongHands SHND $2.3e-08 $1,371 -6.73% 1.21% 11.40%
1164 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000626 $1,349 1.18% 39.91% 16.38%
1165 STU bitJob STU $0.031321 $1,328 53.49% -2.05% -6.73%
1166 MGC GulfCoin MGC $0.001722 $1,315 -29.02% -35.84% -29.65%
1167 BEST BestChain BEST $0.001601 $1,216 -3.02% 10.88% 19.43%
1168 INDIA India Coin INDIA $0.000313 $1,124 -3.10% -26.78% 57.10%
1169 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.005157 $1,117 -3.48% 80.81% 57.96%
1170 IBTC iBTC IBTC $0.005548 $1,087 1.33% 1.33% 5.79%
1171 ELC Elacoin ELC $0.093926 $1,082 -3.21% -2.26% 1.33%
1172 HIGH High Gain HIGH $0.000626 $1,048 29.05% 9.83% -8.27%
1173 XRY Royalties XRY $0.000139 $1,038 -3.40% 0.82% -99.46%
1174 FRN Francs FRN $0.038481 $937 -2.25% 1.26% 37.80%
1175 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000157 $920 -3.09% 8.21% 0.32%
1176 MINEX Minex MINEX $0.019091 $891 -3.36% -27.14% 6.39%
1177 VULC Vulcano VULC $0.007983 $885 -22.89% -18.54% -11.71%
1178 SAK Sharkcoin SAK $0.002195 $870 2.07% 0.06% 2.23%
1179 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005636 $862 -3.21% 6.53% 55.38%
1180 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001959 $849 49.15% 42.16% 56.20%
1181 FFC FireFlyCoin FFC $0.000157 $822 -3.54% 9.83% 59.90%
1182 TRIA Triaconta TRIA $8.11 $811 1.27% -0.79% -0.77%
1183 CC CyberCoin CC $0.000157 $788 -3.21% 9.83% -9.53%
1184 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.3e-07 $787 1.33% -0.79% -25.49%
1185 ASN Aseancoin ASN $0.006575 $726 -3.21% -22.18% -80.59%
1186 BUB Bubble BUB $0.033501 $724 -3.10% 44.19%
1187 NAMO NamoCoin NAMO $0.000148 $704 -3.30% -42.85% -4.28%
1188 9COIN 9COIN 9COIN $0.005322 $654 -3.10% 38.12% 136.34%
1189 STARS StarCash Network STARS $0.339358 $592 -3.10% 77.52% 39.53%
1190 CASH Cash Poker Pro CASH $0.056797 $553 13.39% -1.09% 26.56%
1191 MAVRO Mavro MAVRO $0.028021 $542 -3.10% -29.79% 94.34%
1192 MAGN Magnetcoin MAGN $1.03 $508 -3.29% 24.88% 139.71%
1193 COUPE Coupecoin COUPE $0.000085 LowVol -3.05% 145.14% 1505.59%
1194 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009567 LowVol -2.08% -44.48% -0.74%
1195 LDCN LandCoin LDCN $0.002192 LowVol -2.22% 86.68% 16.17%
1196 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000470 LowVol -3.10% 9.83% 60.25%
1197 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol -1.86% -22.90% 61.99%
1198 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003757 LowVol 1.16% -20.13%
1199 DASHS Dashs DASHS $0.058078 LowVol -3.21% -19.29% 87.01%
1200 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000676 LowVol -1.92% 8.50% 36.79%
1201 DUB Dubstep DUB $0.002818 LowVol -3.10% 4.05%
1202 XDE2 XDE II XDE2 $2.28 LowVol -3.10% 8.77%
1203 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005009 LowVol 0.03% 17.70% -1.62%
1204 MARX MarxCoin MARX $0.001096 LowVol -3.10% -4.04% 32.21%
1205 POKE PokeCoin POKE $0.000157 LowVol -3.21% 9.83%
1206 NBIT netBit NBIT $0.056295 LowVol 17.04% 317.57% 25.75%
1207 PRN Protean PRN $0.000104 LowVol -11.51% 91.65% 35.05%
1208 GAY GAY Money GAY $0.019757 LowVol -7.86% -12.22% 86.06%
1209 RICHX RichCoin RICHX $0.008453 LowVol -3.21% 4.06% 53.45%
1210 WOW Wowcoin WOW $0.000157 LowVol -3.09% -41.53% 55.26%
1211 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001722 LowVol -3.47% -19.46% 46.55%
1212 TODAY TodayCoin TODAY $0.001096 LowVol -3.21% -14.58% 27.19%
1213 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003287 LowVol -3.21% 9.84% -2.98%
1214 FUDD DimonCoin FUDD $0.001494 LowVol 1.33% 15.74% 63.20%
1215 QBT Cubits QBT $0.003272 LowVol -3.38% 2.87% -57.21%
1216 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol -21.69% -99.00% -96.97%
1217 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000157 LowVol -3.10% 9.83% -20.06%
1218 GMX GoldMaxCoin GMX $0.005119 LowVol -3.21% 12.46% 377.42%
1219 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005009 LowVol -3.54% -16.32% 16.27%
1220 ANI Animecoin ANI $0.000157 LowVol -3.21% 9.84% 28.28%
1221 EVC EventChain EVC $0.072597 LowVol 6.73% 2.31% -32.30%
1222 IQT iQuant IQT $0.162983 LowVol -1.88% -7.19% 4.68%
1223 NTC Natcoin NTC $0.094068 LowVol -4.80% -25.95% -47.55%
1224 VOYA Voyacoin VOYA $2.82 LowVol -3.10% -8.34% 86.83%
1225 QBC Quebecoin QBC $0.002661 LowVol -3.21% 9.83% 59.85%
1226 BIT First Bitcoin BIT $0.009393 LowVol -3.21% -26.74% -13.84%
1227 GRN Granite GRN $0.015654 LowVol -3.21% -4.94% 108.86%
1228 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.114548 LowVol -3.21% 2.11%
1229 PLC PlusCoin PLC $0.000529 LowVol 1.27% -0.07% -11.03%
1230 BXC Bitcedi BXC $0.004490 LowVol -3.07% -3.52% 89.97%
1231 TOP TopCoin TOP $0.000467 LowVol -3.53% 1.07% 6.01%
1232 EUSD eUSD EUSD $0.000213 LowVol 1.27% -0.79% -5.17%
1233 CYDER Cyder CYDER $0.000157 LowVol -3.10% -45.09% -20.06%
1234 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003131 LowVol -3.10% -0.16% 10.26%
1235 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002348 LowVol -3.54% 17.74% 59.88%
1236 PRIMU Primulon PRIMU $0.000157 LowVol -3.54% -24.14% -18.46%
1237 ANTX Antimatter ANTX $0.000103 LowVol -3.79% 4.85%
1238 IPY Infinity Pay IPY $0.002987 LowVol 1.33% 38.92% 51.34%
1239 RHFC RHFCoin RHFC $0.000626 LowVol -3.21% 9.71%
1240 XQN Quotient XQN $0.006418 LowVol -3.54% -2.06% 50.19%
1241 GML GameLeagueCoin GML $0.012054 LowVol -3.54%
1242 ACN Avoncoin ACN $0.000470 LowVol -3.21% 9.83% 19.91%
1243 DISK DarkLisk DISK $0.000939 LowVol -3.21% -5.83% 11.63%
1244 X2 X2 X2 $0.000157 LowVol -3.21% 9.87% -20.06%
1245 BET BetaCoin BET $0.001565 LowVol -3.54% -37.13% -55.78%
1246 GBRC Global Busine… GBRC $0.000157 LowVol -3.47% -1.05% 59.88%
1247 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.007827 LowVol -3.21% 55.81%
1248 EGOLD eGold EGOLD $0.007254 LowVol 1.27% -0.58% -36.66%
1249 TIE TIES Network TIE $0.059763 LowVol 1.27% -1.46% 3.54%
1250 AV AvatarCoin AV $0.052286 LowVol -3.10% 9.87% 87.37%
1251 DON Donationcoin DON $0.000470 LowVol -3.21% -1.66% -20.99%
1252 TELL Tellurion TELL $0.000211 LowVol -3.10% 12.76% 35.70%
1253 CME Cashme CME $0.000157 LowVol -3.21% 9.87% 59.85%
1254 HDLB HODL Bucks HDLB $0.047120 LowVol -3.21% 9.46% -9.69%
1255 FUTC FutCoin FUTC $0.003914 LowVol -3.10% 14.44% 135.12%
1256 PRM PrismChain PRM $0.002348 LowVol -3.10% 9.88% 99.85%
1257 FONZ Fonziecoin FONZ $0.001096 LowVol -3.21% 53.72% 50.93%
1258 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -10.28% -20.55% -92.08%
1259 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000313 LowVol -3.21% 9.83% 6.59%
1260 EBIT eBIT EBIT $0.002134 LowVol 1.33% -37.21% 59.61%
1261 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -2.37% -12.17% 1.83%
1262 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004696 LowVol -3.21% 6.34% 41.17%
1263 HYPER Hyper HYPER $0.039136 LowVol -3.21% 8.10% 97.87%
1264 SFE SafeCoin SFE $0.000157 LowVol -3.21% 9.83% 59.15%
1265 ABC Alphabit ABC $16.11 LowVol -3.21% -15.56% 2.82%
1266 TERA TeraCoin TERA $0.000157 LowVol -3.47%
1267 REGA Regacoin REGA $0.001565 LowVol -3.10% -0.16% 39.83%
1268 TRICK TrickyCoin TRICK $0.014089 LowVol -3.21% -2.08%
1269 QORA Qora QORA $0.284716 LowVol -3.21% 1.34% 52.55%
1270 SWP Swapcoin SWP $0.098143 LowVol 1.33% 14.09% -12.10%
1271 RCN Rcoin RCN $0.000157 LowVol -3.21% 9.83% 59.88%
1272 IRL IrishCoin IRL $0.002818 LowVol -3.21% 23.60% 49.95%
1273 LTH LAthaan LTH $0.001252 LowVol -3.21% 22.63%
1274 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 1.33% -0.79% 49.24%
1275 GAIN UGAIN GAIN $0.001879 LowVol -3.10% 9.83% 195.18%
1276 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.483408 LowVol -3.21% 29.74%
1277 HCC Happy Creator… HCC $0.000783 LowVol -3.10% 9.83%
1278 XAU Xaucoin XAU $0.041797 LowVol -3.10% 7.81% 13.66%
1279 LEPEN LePen LEPEN $0.000118 LowVol -3.03% -4.25% 6.00%
1280 CLINT Clinton CLINT $0.014089 LowVol -3.10% 22.03%
1281 WINK Wink WINK $0.000313 LowVol -3.10% -26.78%
1282 FAP FAPcoin FAP $0.008791 LowVol -2.92% -27.88%
1283 VGC VegasCoin VGC $0.000156 LowVol -3.21% -11.05%
1284 PAYP PayPeer PAYP $0.000157 LowVol -3.21% 9.88% 59.85%
1285 XID International… XID $0.007671 LowVol -3.10% -21.98% 18.88%
1286 YES Yescoin YES $0.000059 LowVol -4.92% -58.46% -2.81%
1287 CYC Cycling Coin CYC $0.001722 LowVol -3.21% 9.88% -39.34%
1288 OMC Omicron OMC $0.165937 LowVol -3.10% -8.91%
1289 OPES Opescoin OPES $0.002505 LowVol -3.21% 3.40% 30.71%
1290 10MT 10M Token 10MT $0.002091 LowVol 1.27% -0.79% -38.70%
1291 ACES Aces ACES $0.000313 LowVol -3.21% 119.65% 219.76%
1292 SHA SHACoin SHA $0.000939 LowVol -3.10% 9.84% 88.69%
1293 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.007117 LowVol -14.51% -9.43% -21.73%
1294 SPORT SportsCoin SPORT $0.001096 LowVol -3.10% 9.58% 12.42%
1295 BGR Bongger BGR $0.000158 LowVol -0.83% -3.62% 11.48%
1296 TCR TheCreed TCR $0.000470 LowVol -3.10% 9.88% 37.63%
1297 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.053703 LowVol -3.41% 4.30% 67.71%
1298 UNC UNCoin UNC $0.000157 LowVol -3.54% 9.88% 59.85%
1299 MBL MobileCash MBL $0.000470 LowVol -3.10% 64.80% 59.88%
1300 UTA UtaCoin UTA $0.001879 LowVol -3.10% -5.86% -22.05%
1301 DCRE DeltaCredits DCRE $0.236851 LowVol -3.10%
1302 OP Operand OP $0.001252 LowVol -3.10%
1303 MONETA Moneta MONETA $0.000470 LowVol -3.10% -17.63% -6.82%
1304 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000128 LowVol 1.45% -25.41% -28.08%
1305 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000157 LowVol -3.10% 59.88%
1306 IFC Infinitecoin IFC $0.000011 LowVol -0.90% -4.76% 2.43%
1307 SJCX Storjcoin X SJCX $0.281702 LowVol -9.64%
1308 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1309 EGG EggCoin EGG $0.055943 LowVol 3.88% 50.33%
1310 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -21.62%
1311 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol
1312 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol
1313 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 30.20%
1314 TEAM TeamUp TEAM $0.000349 LowVol 22.51%
1315 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 0.37%
1316 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol
1317 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 24.71%
1318 KASHH KashhCoin KASHH $0.000002 LowVol 0.35% -98.62% -98.05%
1319 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 12.43%
1320 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol
1321 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol 17.44% -19.18%
1322 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1323 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol -9.58% 33.59%
1324 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 13.81% 63.62%
1325 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol
1326 MEN PeopleCoin MEN $0.000158 LowVol 10.77% 61.25%
1327 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 24.58%
1328 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 14.26% 66.34%
1329 FID BITFID FID $0.142654 LowVol 0.06%
1330 YEL Yellow Token YEL $0.006395 LowVol -2.53% -35.28%
1331 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00% 0.00%
1332 FC Facecoin FC $0.003480 -8.52%
1333 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -14.84%
1334 FBL Faceblock FBL $0.001654 -3.28%

Quay lại phần 1

Phản hồi