Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 8/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 12h ngày 8/12/2017 (GMT +7) của 1334 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 8/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16623.30 trên tổng giá trị $278,061,878,822

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $432.64 trên tổng giá trị $41,621,782,239

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1534.98 trên tổng giá trị $25,854,051,885

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $3.78 trên tổng giá trị $10,502,733,127

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.254071 trên tổng giá trị $9,842,493,312

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng CASH Cashcoin (CASH) đang có giá hiện tại $0.003142 trên tổng giá trị $145,044 đã biến động tăng 219.31% trong 1h qua

    + Đồng NEWB Newbium (NEWB) đang có giá hiện tại $0.022759 trên tổng giá trị $1,137,940 đã biến động tăng 95.22% trong 1h qua

    + Đồng MARS Marscoin (MARS) đang có giá hiện tại $0.005833 trên tổng giá trị $164,939 đã biến động tăng 73.79% trong 1h qua

    + Đồng TSTR Tristar Coin (TSTR) đang có giá hiện tại $0.004877 trên tổng giá trị $24,520 đã biến động tăng 61.71% trong 1h qua

    + Đồng ANC Anoncoin (ANC) đang có giá hiện tại $2.07 trên tổng giá trị $4,365,359 đã biến động tăng 57.06% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ULA Ulatech (ULA) đang có giá hiện tại $0.054786 trên tổng giá trị $10,933 đã biến động tăng 976.64% trong 24h qua

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000045 trên tổng giá trị $1,528,300 đã biến động tăng 350.76% trong 24h qua

    + Đồng NBIT netBit (NBIT) đang có giá hiện tại $0.048403 trên tổng giá trị đã biến động tăng 248.07% trong 24h qua

    + Đồng MOTO Motocoin (MOTO) đang có giá hiện tại $0.014087 trên tổng giá trị đã biến động tăng 241.86% trong 24h qua

    + Đồng ARB ARbit (ARB) đang có giá hiện tại $0.011379 trên tổng giá trị $89,235 đã biến động tăng 200.73% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000088 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1562.47% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.225537 trên tổng giá trị $17,053,867 đã biến động tăng 1200.40% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000957 trên tổng giá trị $1,507,641 đã biến động tăng 1129.89% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009435 trên tổng giá trị đã biến động tăng 761.56% trong 7 ngày qua

    + Đồng VRS Veros (VRS) đang có giá hiện tại $0.000142 trên tổng giá trị $69,201 đã biến động tăng 739.27% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 8/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 TTC TittieCoin TTC $206,394 $0.000164 1,259,816,434 $1,501 -44.35% -24.94% 24.39%
702 MONK Monkey Project MONK $206,195 $1.95 105,797 $4,866 -2.03% 12.64% -59.05%
703 EUC Eurocoin EUC $202,582 $0.016316 12,416,554 $525 -2.87% 10.80% 75.26%
704 GTC Global Tour Coin GTC $199,202 $0.006665 29,887,402 $578 -2.03% -2.89% 70.06%
705 BUN BunnyCoin BUN $194,209 $0.000002 102,318,845,462 $625 -0.80% -6.47% -71.11%
706 CMPCO CampusCoin CMPCO $192,869 $0.000678 284,535,045 $3,497 -1.68% -4.66% 33.91%
707 ZCG ZCash Gold ZCG $192,762 $0.096015 2,007,615 $12,573 -41.18% -38.27% -68.54%
708 EMD Emerald Crypto EMD $192,508 $0.010070 19,117,129 $2,839 -2.03% 61.90% 8.53%
709 CFD Confido CFD $189,770 $0.021086 9,000,000 $6,310 -0.88% 68.19% 304.59%
710 KED Darsek KED $185,859 $0.013004 14,292,747 $601 -2.03% 2.27% -0.88%
711 USDE USDe USDE $184,385 $0.000163 1,134,236,104 $1,429 -2.39% 14.97% -17.05%
712 RBX Ripto Bux RBX $177,767 $0.000466 381,236,123 $1,332 -20.43% -29.23% 18.25%
713 AMMO Ammo Rewards AMMO $177,014 $0.002276 77,777,777 $730 -2.03% 130.02% 168.23%
714 VOT VoteCoin VOT $171,402 $0.010404 16,474,625 $7,819 -26.51% 4.41% -3.34%
715 URC Unrealcoin URC $171,287 $0.024384 7,024,402 $650 -2.31% -17.09% 8.75%
716 LEA LeaCoin LEA $170,898 $0.000543 314,607,091 $500 -20.57% 0.84% 20.01%
717 XCT C-Bit XCT $169,260 $0.001077 157,223,250 $515 -1.71% 1.84% 69.35%
718 CACH CacheCoin CACH $167,443 $0.039914 4,195,132 $2,116 -1.95% 88.76% 35.87%
719 MARS Marscoin MARS $164,939 $0.005833 28,279,074 $1,530 73.79% 34.14% 64.39%
720 HONEY Honey HONEY $159,256 $0.470063 338,797 $1,975 -1.54% -32.87% 20.38%
721 RED RedCoin RED $157,163 $0.002121 74,107,896 $1,595 -2.21% -4.29% 16.12%
722 GP GoldPieces GP $155,951 $0.127812 1,220,161 $8,242 5.21% 23.85% 19.02%
723 VUC Virta Unique … VUC $155,826 $0.002534 61,497,025 $2,797 -2.19% 28.97% 116.48%
724 DRXNE DROXNE DRXNE $154,008 $0.002437 63,194,844 $1,928 32.94% 22.91% 20.98%
725 EBCH eBitcoinCash EBCH $153,072 $0.016485 9,285,500 $9,032 -0.88% 13.44% 23.10%
726 PRC PRCoin PRC $151,250 $0.009591 15,769,600 $19,414 8.69% -7.34% 13.54%
727 SCORE Scorecoin SCORE $146,793 $0.004837 30,346,591 $1,120 -1.98% -2.60% 51.11%
728 BUMBA BumbaCoin BUMBA $146,091 $0.006503 22,466,842 $697 -2.07% 44.80%
729 CASH Cashcoin CASH $145,044 $0.003142 46,158,242 $4,813 219.31% 78.05% 191.53%
730 HXX Hexx HXX $144,008 $0.096929 1,485,707 $566 -2.39% 65.89% 154.95%
731 FXE FuturXe FXE $142,174 $0.603914 235,421 $2,701 -3.09% 6.81% -57.50%
732 RUPX Rupaya RUPX $139,180 $0.022801 6,104,025 $534 -2.03% -14.79% -31.82%
733 ICN iCoin ICN $137,734 $0.004714 29,215,925 $501 -2.03% -58.29% -63.86%
734 XLC LeviarCoin XLC $135,224 $0.013709 9,864,256 $2,819 -2.03% -73.01% -27.65%
735 TSE Tattoocoin (S… TSE $132,354 $0.001464 90,421,856 $1,031 -2.03% -5.75% 49.48%
736 CJ Cryptojacks CJ $132,184 $0.000325 406,568,581 $1,769 -2.31% -10.84% 2.85%
737 BOST BoostCoin BOST $131,054 $0.011054 11,855,487 $1,233 -2.72% -3.45% -29.50%
738 PXI Prime-XI PXI $127,525 $0.007135 17,874,185 $593 -2.02% 25.78% 26.84%
739 MAR Marijuanacoin MAR $123,713 $0.081602 1,516,048 $3,031 -2.38% 6.92% 38.24%
740 ACP AnarchistsPrime ACP $123,588 $0.028121 4,394,874 $206,713 1.45% 14.81% 11.74%
741 NRO Neuro NRO $123,294 $0.003251 37,921,961 $1,387 -2.03% 5.75% 146.36%
742 WOMEN WomenCoin WOMEN $122,206 $0.002764 44,220,400 $3,990 -2.03% 13.61% 10.70%
743 BITGOLD bitGold BITGOLD $121,718 $1352.88 89.9694 $1,726 -2.44% -11.03% -11.25%
744 SGR Sugar Exchange SGR $120,230 $0.034351 3,500,000 $948 -1.66% 26.34% 5.13%
745 JET Jetcoin JET $119,592 $0.024544 4,872,509 $2,481 -2.03% -6.01% -48.00%
746 CRDNC Credence Coin CRDNC $109,221 $0.031872 3,426,841 $835,355 -11.73% -27.29% -99.03%
747 TAJ TajCoin TAJ $109,148 $0.013550 8,055,059 $1,055 -1.84% 12.99% 69.89%
748 REE ReeCoin REE $107,116 $0.000042 2,560,000,000 $788 -4.93% -47.74% -22.12%
749 EMB EmberCoin EMB $105,855 $0.000001 92,192,822,723 $2,260 -0.29% -41.83% -71.20%
750 MAY Theresa May Coin MAY $102,638 $0.004099 25,041,000 $522 3.08% 31.48% 25.85%
751 CF Californium CF $101,692 $0.042266 2,405,969 $18,413 -2.07% -0.33% 66.55%
752 MST MustangCoin MST $100,556 $0.159525 630,343 $1,776 -1.97% -0.08% 34.03%
753 611 SixEleven 611 $99,153 $0.229864 431,354 $640 -4.66% -6.47% 47.19%
754 BITEUR bitEUR BITEUR $96,695 $1.18 81,898 $11,525 -2.97% -0.36% -3.85%
755 BLRY BillaryCoin BLRY $95,014 $0.010567 8,991,957 $6,573 -2.03% 9.93% 24.19%
756 CMT Comet CMT $93,528 $0.107155 872,830 $9,572 -5.11% -16.55% 137.44%
757 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $90,309 $0.001133 79,719,140 $585 -2.03% -8.21% 21.95%
758 ATX Artex Coin ATX $88,984 $0.004738 18,781,750 $901 -2.09% 12.11% 33.61%
759 EAGLE EagleCoin EAGLE $88,742 $0.042391 2,093,421 $3,585 -0.87% 6.43% -3.95%
760 XCO X-Coin XCO $88,587 $0.007153 12,384,976 $5,293 -2.07% -27.97% 32.74%
761 EOT EOT Token EOT $87,989 $0.010651 8,260,903 $4,573 -19.98% -21.86% 2.78%
762 LTCR Litecred LTCR $86,036 $0.002846 30,227,750 $4,043 -4.48% -26.26% 200.61%
763 XBTS Beatcoin XBTS $85,435 $0.056034 1,524,686 $788 10.70% 71.54% 166.01%
764 SOIL SOILcoin SOIL $84,907 $0.014891 5,702,048 $2,062 -1.23% 12.79% 63.68%
765 MCRN MACRON MCRN $83,990 $0.000209 401,421,401 $551 -2.02% 48.02% 56.80%
766 KRONE Kronecoin KRONE $83,125 $0.022380 3,714,206 $3,883 -2.12% 47.62% 110.12%
767 DRS Digital Rupees DRS $83,038 $0.000163 510,802,961 $4,894 -2.03% 15.01% 60.28%
768 KURT Kurrent KURT $79,511 $0.008016 9,919,485 $872 8.56% 18.87% 65.31%
769 GPL Gold Pressed … GPL $74,146 $0.289037 256,527 $636 -2.03% -12.41% 25.56%
770 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $72,194 $0.008991 8,030,000 $1,965 -1.71% -43.56% -60.99%
771 ERY Eryllium ERY $70,863 $0.012990 5,455,382 $6,155 -2.67% 73.94% 152.78%
772 CXT Coinonat CXT $68,584 $0.007953 8,623,200 $540 -8.06% 36.20% 44.19%
773 BSC BowsCoin BSC $62,255 $0.011217 5,550,102 $5,581 -2.31% -10.87% 24.43%
774 IMPS ImpulseCoin IMPS $59,241 $0.002926 20,245,510 $885 -2.03% 3.47%
775 SPT Spots SPT $58,278 $0.002601 22,406,021 $2,758 -2.03% -39.49% -7.20%
776 VLTC Vault Coin VLTC $57,299 $0.001889 30,337,940 $3,200 9.86% 57.14% 59.95%
777 DIBC DIBCOIN DIBC $55,375 $0.011075 5,000,000 $817 -2.37% -5.42% 2.05%
778 G3N G3N G3N $54,089 $0.007153 7,561,891 $1,248 -2.03% 15.01% 65.91%
779 XCS CybCSec XCS $50,018 $0.004227 11,834,082 $1,171 -2.03% 15.07% 64.41%
780 ICON Iconic ICON $48,191 $0.081282 592,894 $4,024 -2.07% -18.78% 43.27%
781 ITZ Interzone ITZ $48,115 $0.026189 1,837,218 $2,354 -2.65% -25.92% 20.09%
782 RBT Rimbit RBT $46,397 $0.000402 115,499,623 $870 -0.92% -7.06% -17.85%
783 LUNA Luna Coin LUNA $41,981 $0.025576 1,641,392 $632 -3.25% 8.83% 27.73%
784 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $41,177 $0.047531 866,302 $24,797 -11.46% 5.82% 270.79%
785 MSCN Master Swiscoin MSCN $38,953 $0.000871 44,698,370 $1,805 10.30% -10.64% -3.01%
786 NTWK Network Token NTWK $37,461 $0.003210 11,671,310 $536 -0.88% -13.94% -37.70%
787 BNX BnrtxCoin BNX $36,264 $0.001367 26,522,501 $633 0.17% 21.02% 39.68%
788 LBTC LiteBitcoin LBTC $36,192 $0.011352 3,188,280 $41,467 -7.62% 8.87% 324.66%
789 IMX Impact IMX $34,301 $0.000313 109,509,099 $666 -2.03% -26.09% 74.72%
790 GRIM Grimcoin GRIM $29,982 $0.002904 10,324,802 $2,441 -2.03% 12.58% 57.74%
791 DIX Dix Asset DIX $26,858 $2.7e-07 100,000,000,000 $700 1.39% 4.01% 78.32%
792 ELS Elysium ELS $20,834 $0.005202 4,005,012 $675 -2.03% 11.49% 46.46%
793 GSR GeyserCoin GSR $19,046 $0.406408 46,864 $8,338 -1.84% 79.70% 601.00%
794 XRC Rawcoin XRC $18,247 $0.025887 704,882 $870 -6.47% 6.17% 58.61%
795 CREVA CrevaCoin CREVA $17,942 $0.000493 36,390,750 $1,286 -2.07% -20.04% -25.38%
796 VPRC VapersCoin VPRC $17,735 $0.000023 780,124,964 $1,301 0.36% -50.99% 5.45%
797 LVPS LevoPlus LVPS $14,269 $0.009429 1,513,256 $5,591 -6.07% -27.09% 68.71%
798 ULA Ulatech ULA $10,933 $0.054786 199,561 $1,653 -1.98% 976.64% 526.05%
799 HMC HarmonyCoin HMC $7,964 $0.014190 561,235 $10,111 -2.11% 16.81% 26.14%
800 XNG Enigma XNG $2,476 $0.148908 16,627 $1,039 -2.14% -5.21% -7.68%
801 DMB Digital Money… DMB $488 $0.001158 421,300 $536 -2.57% -4.50% 28.07%
802 APW AppleCoin APW $13 $0.000163 80,401 $573 -2.03% 15.07% 65.91%
803 UNITY SuperNET UNITY $57,907,183 $70.96 816,061 LowVol 3.53% 29.28% 22.58%
804 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
805 ETT EncryptoTel [… ETT $11,110,299 $0.178820 62,131,190 LowVol -2.03% 14.70% 52.08%
806 ECN E-coin ECN $8,804,117 $1.87 4,703,682 LowVol -2.03% -33.36% -24.34%
807 XC XCurrency XC $7,752,533 $1.32 5,870,063 LowVol 22.99% 56.62%
808 ECOB Ecobit ECOB $5,546,444 $0.012479 444,444,444 LowVol -2.32% 10.34% 22.75%
809 PGL Prospectors Gold PGL $5,316,064 $0.082420 64,500,000 LowVol -2.03% 15.01% 68.18%
810 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -1.14% 425.07%
811 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,446,788 $0.069312 35,300,866 LowVol -2.46% -24.35%
812 EMV Ethereum Movi… EMV $2,353,578 $0.358413 6,566,666 LowVol -0.89% -2.46% 8.09%
813 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,006,771 $0.330816 6,066,125 LowVol -2.03% -12.30% 43.85%
814 RC RussiaCoin RC $1,951,651 $0.232953 8,377,873 LowVol -2.31% 15.14% 97.84%
815 HTC HitCoin HTC $1,787,594 $0.000163 10,996,318,099 LowVol -2.03% 15.07%
816 ITT Intelligent T… ITT $1,694,076 $0.172902 9,797,899 LowVol -0.88% -2.43% -26.78%
817 SHORTY Shorty SHORTY $1,658,140 $0.016581 100,000,000 LowVol -2.39% 11.68%
818 HBT Hubii Network HBT $1,514,162 $0.115605 13,097,723 LowVol -5.40% -6.80%
819 AHT Bowhead AHT $1,365,392 $0.170674 8,000,000 LowVol 20.15% -12.32%
820 SDC ShadowCash SDC $1,250,550 $0.186785 6,695,133 LowVol -2.03% 15.01% 37.04%
821 NKA IncaKoin NKA $1,151,177 $0.000101 11,407,393,173 LowVol -1.88% -21.91% -44.73%
822 MAC Machinecoin MAC $1,150,863 $0.056881 20,232,850 LowVol -1.49% 29.17% 88.70%
823 GIM Gimli GIM $1,146,384 $0.014330 80,000,000 LowVol 6.82% 107.21% 43.34%
824 METAL MetalCoin METAL $1,025,433 $0.013330 76,925,527 LowVol -2.39% -2.81% 43.20%
825 INPAY InPay INPAY $993,261 $0.099326 10,000,000 LowVol -2.31% -42.96% -19.54%
826 VAL Valorbit VAL $844,812 $0.000159 5,318,633,208 LowVol 12.37%
827 EBET EthBet EBET $716,831 $0.084308 8,502,500 LowVol -0.88% 2.12% -10.73%
828 TALK BTCtalkcoin TALK $709,069 $0.010860 65,290,635 LowVol -3.82% -34.18% 54.68%
829 RIYA Etheriya RIYA $687,435 $0.434664 1,581,531 LowVol -53.64% 15.67% 24.16%
830 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 27.98% -45.66%
831 GOOD Goodomy GOOD $565,139 $0.001280 441,349,000 LowVol -1.80% -10.16%
832 BITS Bitstar BITS $564,747 $0.024469 23,079,737 LowVol -1.88% -16.70% 14.87%
833 BBT BitBoost BBT $533,210 $0.109649 4,862,878 LowVol -0.88% -2.43% 38.79%
834 ITI iTicoin ITI $522,205 $16.32 32,000 LowVol -1.86% 19.68% -11.14%
835 PIGGY Piggycoin PIGGY $516,812 $0.001060 487,521,841 LowVol -3.34% 61.63% 76.60%
836 AU AurumCoin AU $505,000 $1.70 296,216 LowVol -2.03% 4.92% 40.22%
837 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 23.91%
838 GLC GlobalCoin GLC $497,937 $0.007640 65,171,010 LowVol -2.31% 7.02% 47.49%
839 STS Stress STS $496,217 $0.000878 565,134,332 LowVol 24.20%
840 ICE iDice ICE $489,309 $0.311461 1,571,013 LowVol -0.88% 120.42% 222.13%
841 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -30.15%
842 SLG Sterlingcoin SLG $477,635 $0.113539 4,206,793 LowVol 0.92% 0.90% 26.23%
843 GUN Guncoin GUN $474,460 $0.002408 197,072,578 LowVol -1.72% 0.33% 44.56%
844 V Version V $466,672 $0.000995 468,990,734 LowVol -2.03% -22.33% -15.06%
845 DAXX DaxxCoin DAXX $431,674 $0.000867 498,000,280 LowVol -1.24% -12.92% 81.26%
846 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $430,469 $0.079301 5,428,300 LowVol -0.18% -5.05% 47.89%
847 WAY WayGuide WAY $422,272 $0.004221 100,040,708 LowVol 43.59%
848 CFT CryptoForecast CFT $396,285 $0.008615 46,000,000 LowVol -2.40% -0.48% 7.31%
849 CUBE DigiCube CUBE $394,886 $0.000163 2,429,126,009 LowVol -2.03% 15.07% 64.81%
850 FLY Flycoin FLY $389,265 $1.85 210,806 LowVol -2.03% 20.06%
851 AMBER AmberCoin AMBER $376,508 $0.008616 43,699,481 LowVol -2.03% 25.12% -1.13%
852 J Joincoin J $364,951 $0.149057 2,448,402 LowVol -2.38% 16.39% 82.70%
853 XGR GoldReserve XGR $362,351 $0.021102 17,171,382 LowVol -1.54% -0.47% -36.10%
854 PR Prototanium PR $357,556 $1.83 195,920 LowVol -1.98% 13.13% 32.09%
855 STV Sativacoin STV $337,682 $0.047650 7,086,651 LowVol 7.16% 8.07% 88.13%
856 BIGUP BigUp BIGUP $328,508 $0.000155 2,118,639,312 LowVol 17.26% 30.14% 55.68%
857 I0C I0Coin I0C $327,442 $0.015603 20,985,305 LowVol -1.70% 49.11% 79.41%
858 MAD SatoshiMadness MAD $325,237 $0.000163 2,000,683,485 LowVol -2.03% 13.09% 66.06%
859 Q2C QubitCoin Q2C $322,797 $0.001301 248,208,075 LowVol -2.03% 10.85% 2.09%
860 HAL Halcyon HAL $316,645 $0.059661 5,307,432 LowVol -2.07% 7.73% 149.73%
861 OHM OHM OHM $314,879 $0.010567 29,799,498 LowVol -2.03% 77.99%
862 FUCK FuckToken FUCK $314,258 $0.006115 51,392,878 LowVol -0.88% -14.83% -51.35%
863 FUNK The Cypherfunks FUNK $313,281 $0.000007 46,298,544,999 LowVol 0.21% -14.93% 54.95%
864 WMC WMCoin WMC $294,209 $0.025522 11,527,489 LowVol -2.03% 13.09% 63.56%
865 WYV Wyvern WYV $291,878 $0.164677 1,772,429 LowVol -2.03% 14.60% 30.46%
866 XRE RevolverCoin XRE $290,372 $0.013005 22,327,532 LowVol -9.54% 46.81% 102.97%
867 SHDW Shadow Token SHDW $283,188 $0.040455 7,000,000 LowVol 0.56% 14.77%
868 SH Shilling SH $263,948 $0.006665 39,601,625 LowVol -2.03% -23.95% 31.02%
869 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $257,989 $0.325289 793,108 LowVol -2.03% 29.53% 74.93%
870 XRA Ratecoin XRA $254,001 $0.002211 114,861,983 LowVol -1.85% 53.81% 90.82%
871 MRJA GanjaCoin MRJA $253,301 $0.056897 4,451,920 LowVol -2.31% -20.48% 362.12%
872 ANTI AntiBitcoin ANTI $247,010 $0.014143 17,465,159 LowVol -2.03% 32.24% 64.01%
873 PASL Pascal Lite PASL $243,522 $0.056897 4,280,050 LowVol -2.03% 11.50% 24.49%
874 GRT Grantcoin GRT $231,503 $0.005365 43,153,905 LowVol -2.03% 15.54% 33.53%
875 GAIA GAIA GAIA $231,279 $0.009596 24,101,381 LowVol -1.70% -18.11% 32.34%
876 FRK Franko FRK $227,114 $0.244007 930,767 LowVol -2.31% 34.45% 95.15%
877 CNNC Cannation CNNC $224,035 $0.090450 2,476,893 LowVol -1.87% 14.74% 49.16%
878 MNM Mineum MNM $223,360 $0.023670 9,436,367 LowVol -1.60% -5.89% 91.40%
879 HMP HempCoin HMP $220,540 $0.000163 1,356,645,470 LowVol -2.07% 14.97% 63.37%
880 BTPL Bitcoin Planet BTPL $211,667 $0.037877 5,588,256 LowVol -2.31% 11.08% 85.39%
881 LOT LottoCoin LOT $209,140 $0.000014 14,491,014,421 LowVol -0.27% -30.14% -6.53%
882 FIRE Firecoin FIRE $204,777 $2.08 98,412 LowVol -2.03% 61.94%
883 ARI Aricoin ARI $204,657 $0.001459 140,262,505 LowVol -1.82% 2.48% 45.15%
884 TEK TEKcoin TEK $199,710 $0.000141 1,414,054,562 LowVol -1.31% 1.20% 45.98%
885 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 18.83% 101.04%
886 PX PX PX $186,938 $0.001951 95,828,481 LowVol -2.03% 24.43%
887 DLC Dollarcoin DLC $185,052 $0.020320 9,106,714 LowVol -2.39% 12.28% 62.02%
888 ISL IslaCoin ISL $179,388 $0.118509 1,513,704 LowVol -2.07% 13.15%
889 ARCO AquariusCoin ARCO $169,239 $0.113375 1,492,732 LowVol -2.30% 14.38% 52.51%
890 SPRTS Sprouts SPRTS $166,679 $1.2e-07 1,380,157,364,924 LowVol -1.57% -8.22% -22.80%
891 XCRE Creatio XCRE $162,997 $0.007943 20,520,514 LowVol -2.03% 37.01% 87.62%
892 CON PayCon CON $162,706 $0.007061 23,042,604 LowVol 10.72% 51.07% 65.95%
893 IMS Independent M… IMS $160,421 $0.029879 5,368,934 LowVol -2.00% 86.47% 59.18%
894 BIP BipCoin BIP $158,720 $0.097538 1,627,261 LowVol 37.98% 11.87% 139.78%
895 SLING Sling SLING $152,254 $0.141751 1,074,095 LowVol 8.71% 60.74%
896 GPU GPU Coin GPU $145,772 $0.003601 40,477,042 LowVol -2.14% 23.55% 59.18%
897 CTO Crypto CTO $145,092 $0.011867 12,226,401 LowVol -2.03% -14.73% 0.15%
898 COXST CoExistCoin COXST $140,956 $0.005201 27,100,000 LowVol -2.41% 10.76% 249.76%
899 BTQ BitQuark BTQ $138,777 $0.015281 9,081,731 LowVol -2.03% 53.91% 83.86%
900 EMP EMoneyPower EMP $137,593 $0.014956 9,200,000 LowVol -2.03% 12.56%
901 PHO Photon PHO $137,455 $0.000007 20,529,204,895 LowVol 0.44% -2.88% 96.66%
902 SOON SoonCoin SOON $133,343 $0.010699 12,462,620 LowVol -32.14% 8.61% 60.59%
903 FLAX Flaxscript FLAX $128,483 $0.023004 5,585,180 LowVol -1.80% 2.60% -7.04%
904 NEVA NevaCoin NEVA $127,502 $0.051664 2,467,900 LowVol -1.58% 8.82% 26.16%
905 UNITS GameUnits UNITS $126,609 $0.036455 3,472,983 LowVol -2.03% -0.91% 50.73%
906 DRM Dreamcoin DRM $125,838 $0.051370 2,449,632 LowVol -2.31% -15.29% 80.77%
907 CRX Chronos CRX $119,497 $0.001621 73,729,962 LowVol -2.05% 67.25% 73.67%
908 ALL Allion ALL $118,763 $0.019157 6,199,359 LowVol -1.47% 29.96% 75.34%
909 VTA Virtacoin VTA $118,739 $0.000023 5,201,310,113 LowVol -1.64% -56.47% 482.64%
910 ARG Argentum ARG $118,284 $0.013784 8,581,378 LowVol -2.20% 12.94% 11.88%
911 SCRT SecretCoin SCRT $115,488 $0.027311 4,228,672 LowVol -2.03% 15.07%
912 URO Uro URO $112,263 $0.092986 1,207,310 LowVol -2.31% 6.55% 66.19%
913 CNC CHNCoin CNC $111,916 $0.002276 49,174,687 LowVol -2.31% 15.01% 372.17%
914 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 23.06% 77.84%
915 VEC2 VectorAI VEC2 $108,121 $0.006503 16,627,469 LowVol -2.39% -22.05% 67.35%
916 XPY PayCoin XPY $106,799 $0.009031 11,826,277 LowVol -2.03% -32.58% -12.52%
917 QTL Quatloo QTL $106,474 $0.013794 7,718,883 LowVol -2.31% 13.55% 8.17%
918 BITZ Bitz BITZ $105,832 $0.053158 1,990,891 LowVol -2.39% -12.79%
919 GCC GuccioneCoin GCC $105,526 $0.005202 20,285,537 LowVol -5.04% -8.02% 69.72%
920 CAGE CageCoin CAGE $98,690 $9.8e-07 101,168,328,395 LowVol 0.25% -29.59% -96.72%
921 QCN QuazarCoin QCN $98,268 $0.016256 6,044,911 LowVol -2.03% -20.58% -26.96%
922 ZMC ZetaMicron ZMC $97,594 $0.000163 600,344,291 LowVol -2.07% 14.97% 65.91%
923 RPC RonPaulCoin RPC $95,334 $0.106285 896,966 LowVol -2.31% -2.38% 64.44%
924 POP PopularCoin POP $94,156 $0.000028 3,372,875,244 LowVol -1.04% -3.12% 43.35%
925 WARP WARP WARP $93,295 $0.085183 1,095,224 LowVol -2.03% 15.07%
926 MND MindCoin MND $92,862 $0.005852 15,867,695 LowVol -2.03% 15.01% 61.42%
927 PONZI PonziCoin PONZI $91,409 $0.106154 861,099 LowVol -2.03% 15.01%
928 ARB ARbit ARB $89,235 $0.011379 7,841,810 LowVol -2.39% 200.73% 44.43%
929 JWL Jewels JWL $88,581 $0.004389 20,181,636 LowVol -2.03% 35.74%
930 ADCN Asiadigicoin ADCN $86,527 $0.003471 24,931,054 LowVol -1.73% 16.45% 35.06%
931 SLM Slimcoin SLM $84,990 $0.005690 14,937,439 LowVol -2.03% -19.49% 1.87%
932 EGAS ETHGAS EGAS $82,197 $0.008092 10,157,540 LowVol -0.88% 4.00% 100.11%
933 $$$ Money $$$ $81,038 $0.001766 45,887,218 LowVol -2.45% -0.63% 35.12%
934 CPN CompuCoin CPN $80,529 $0.004105 19,615,019 LowVol 14.69% 41.86% 37.17%
935 ICOB ICOBID ICOB $78,978 $0.000740 106,701,874 LowVol -1.50% -9.49% 39.12%
936 CWXT CryptoWorldX … CWXT $77,333 $0.001297 59,630,200 LowVol -2.04% 2.05% 83.03%
937 BAS BitAsean BAS $75,908 $0.015182 5,000,000 LowVol -0.88% -28.32% -32.93%
938 BVC BeaverCoin BVC $75,382 $0.024198 3,115,258 LowVol -2.07% -9.63% 13.67%
939 EGO EGO EGO $73,830 $0.001231 60,000,001 LowVol 24.36% 109.32%
940 PULSE Pulse PULSE $72,059 $0.005039 14,298,972 LowVol -2.03% 6.97% 83.68%
941 MNC Mincoin MNC $70,738 $0.017558 4,028,899 LowVol -53.31% -61.37% -53.92%
942 BRAIN Braincoin BRAIN $70,562 $0.006990 10,094,424 LowVol -12.27% -6.69% 23.38%
943 PIE PIECoin PIE $70,511 $0.005202 13,554,514 LowVol -2.03% -22.75% 68.07%
944 PRX Printerium PRX $70,179 $0.005936 11,821,728 LowVol -2.03% -38.97% 194.50%
945 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 24.36% 79.40%
946 VRS Veros VRS $69,201 $0.000142 486,609,040 LowVol -2.67% 96.33% 739.27%
947 GLT GlobalToken GLT $68,921 $0.002630 26,210,400 LowVol -1.97% 9.17% 11.81%
948 VIP VIP Tokens VIP $67,830 $0.000813 83,450,403 LowVol -2.03% 43.71% 65.91%
949 300 300 Token 300 $65,838 $219.46 300 LowVol -2.03% 15.78% 2.66%
950 ORLY Orlycoin ORLY $65,532 $0.001788 36,646,779 LowVol -2.03% 12.83% 66.77%
951 BIOS BiosCrypto BIOS $64,312 $0.003089 20,821,709 LowVol -2.03% 15.07% 97.01%
952 BRAT BRAT BRAT $63,072 $0.000394 160,000,000 LowVol -1.19% 39.44% 38.33%
953 TAGR TAGRcoin TAGR $62,863 $0.001626 38,669,634 LowVol -2.03% 15.07% 81.74%
954 EXN ExchangeN EXN $62,860 $0.012325 5,100,000 LowVol -1.48% -12.80% 113.82%
955 CRT CRTCoin CRT $61,855 $0.780303 79,270 LowVol -2.03% 15.01% 65.90%
956 BENJI BenjiRolls BENJI $59,307 $0.002928 20,254,296 LowVol -1.83% -12.66% 52.70%
957 E4ROW E4ROW E4ROW $55,640 $0.012651 4,398,000 LowVol -0.88% -61.06%
958 KIC KibiCoin KIC $51,148 $0.003479 14,701,000 LowVol -0.65% -1.02% -56.47%
959 DES Destiny DES $51,093 $0.031933 1,600,000 LowVol 24.13% 37.80%
960 FLVR FlavorCoin FLVR $49,786 $0.002382 20,898,106 LowVol 5.30%
961 RIDE Ride My Car RIDE $49,392 $0.000488 101,276,976 LowVol -2.03% 15.01% 79.43%
962 DLISK DAPPSTER DLISK $48,769 $0.000488 100,000,000 LowVol -2.39% -13.77%
963 CESC CryptoEscudo CESC $46,852 $0.000325 144,105,100 LowVol -2.31% -23.29% 5.64%
964 SONG SongCoin SONG $46,682 $0.001433 32,565,300 LowVol -2.17% 4.90% 13.79%
965 SLEVIN Slevin SLEVIN $45,518 $0.000650 70,000,000 LowVol -2.03% -7.99% 117.87%
966 OFF Cthulhu Offer… OFF $45,186 $0.017232 2,622,273 LowVol -2.39% 13.73% 17.24%
967 TOR Torcoin TOR $44,504 $0.140756 316,179 LowVol -2.03% 8.88% -31.09%
968 PEX PosEx PEX $43,470 $0.017719 2,453,240 LowVol -2.03% 14.03% 64.47%
969 HVCO High Voltage HVCO $42,627 $0.028529 1,494,171 LowVol 22.32% 80.36%
970 FUZZ FuzzBalls FUZZ $42,051 $0.008706 4,829,945 LowVol -2.03% 3.13% 31.73%
971 UET Useless Ether… UET $41,810 $0.010543 3,965,716 LowVol -0.85% -3.60% 20.02%
972 AGLC AgrolifeCoin AGLC $41,725 $0.005527 7,549,075 LowVol -2.03% 2.87% -1.04%
973 GBT GameBet Coin GBT $41,479 $0.001951 21,262,780 LowVol -2.03% -1.37% 24.43%
974 OS76 OsmiumCoin OS76 $41,130 $0.046005 894,026 LowVol -2.31% 17.26% 89.68%
975 BLZ BlazeCoin BLZ $40,572 $0.000067 608,557,394 LowVol -2.35% -15.86% 12.12%
976 KNC KingN Coin KNC $39,999 $19.92 2,008 LowVol -2.03% -11.55% 27.07%
977 PLACO PlayerCoin PLACO $39,964 $0.001138 35,120,000 LowVol 37.15% 16.96% 132.27%
978 ZYD Zayedcoin ZYD $39,586 $0.006340 6,243,840 LowVol -2.03% -8.41% 40.45%
979 PLNC PLNcoin PLNC $38,894 $0.002276 17,089,600 LowVol 5.50% -5.24% 66.75%
980 BOAT BOAT BOAT $37,083 $0.001999 18,547,845 LowVol -2.03% -11.59% 40.62%
981 SFC Solarflarecoin SFC $36,868 $0.002618 14,083,450 LowVol -2.41% -43.14% -15.54%
982 STEPS Steps STEPS $36,333 $0.001951 18,625,017 LowVol -2.07% -46.48% -17.05%
983 WORM HealthyWormCoin WORM $36,030 $0.000323 111,486,523 LowVol 14.38%
984 LIR LetItRide LIR $35,397 $0.000975 36,290,531 LowVol -2.03% -1.42%
985 WBB Wild Beast Block WBB $35,229 $0.210194 167,603 LowVol -2.03% 12.39% 42.26%
986 CRTM Corethum CRTM $32,683 $0.013073 2,500,000 LowVol -0.88% -2.43% 227.00%
987 MILO MiloCoin MILO $31,350 $0.002905 10,789,954 LowVol -3.32% 16.61% 23.25%
988 ALTC Antilitecoin ALTC $30,737 $0.000975 31,512,613 LowVol -2.03% -13.77% 65.91%
989 SDP SydPak SDP $30,574 $0.191337 159,791 LowVol -2.03% 13.81% 65.76%
990 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
991 SCS Speedcash SCS $30,220 $0.115420 261,831 LowVol -2.03% 15.07% 91.15%
992 EREAL eREAL EREAL $28,857 $0.000422 68,427,562 LowVol -1.53% -4.35% -17.68%
993 ZNE Zonecoin ZNE $27,283 $0.010567 2,581,970 LowVol -2.39% -13.67% 13.52%
994 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,855 $0.034301 753,776 LowVol -2.03% -1.35% 8.78%
995 TSTR Tristar Coin TSTR $24,520 $0.004877 5,027,857 LowVol 61.71% 4.55% -14.11%
996 TRADE Tradecoin TRADE $24,039 $0.003089 7,783,029 LowVol -2.03% 15.07% 97.02%
997 XOC Xonecoin XOC $22,258 $0.052996 420,000 LowVol -2.31% 19.33%
998 CAB Cabbage CAB $22,190 $0.002113 10,499,996 LowVol -2.03% 48.81% -13.27%
999 SANDG Save and Gain SANDG $21,424 $0.006990 3,064,800 LowVol -2.39% 14.97% 91.16%
1000 QBK Qibuck Asset QBK $20,280 $0.012133 1,671,379 LowVol 5.94% 79.09%
1001 ROOFS Roofs ROOFS $19,832 $0.000153 130,000,000 LowVol -4.16% -15.26% -46.58%
1002 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $19,799 $0.001463 13,532,750 LowVol -2.03% -30.62% 70.52%
1003 RSGP RSGPcoin RSGP $19,500 $11.29 1,727 LowVol -2.03% 15.11% 29.46%
1004 SLFI Selfiecoin SLFI $17,529 $0.000163 107,829,281 LowVol -2.03% 65.91%
1005 GEERT GeertCoin GEERT $17,393 $0.003416 5,091,200 LowVol -6.55% 15.13% 68.84%
1006 JOBS JobsCoin JOBS $17,235 $0.000163 106,019,270 LowVol -45.54% -42.50% -17.05%
1007 JS JavaScript Token JS $17,111 $0.002141 7,991,996 LowVol -0.87% -50.47% -0.27%
1008 BIOB BioBar BIOB $16,415 $0.018532 885,756 LowVol -2.03% -27.16% -7.53%
1009 JIN Jin Coin JIN $16,010 $0.001626 9,848,485 LowVol -2.39% -91.16% -79.86%
1010 NODC NodeCoin NODC $14,734 $0.008778 1,678,439 LowVol -2.03% 10.90% 118.51%
1011 SOCC SocialCoin SOCC $14,408 $0.010404 1,384,879 LowVol 2.78% -12.53% 6.75%
1012 ARGUS Argus ARGUS $13,624 $0.011864 1,148,324 LowVol -2.03% -16.97% -6.25%
1013 CCM100 CCMiner CCM100 $13,613 $0.004051 3,360,417 LowVol 5.94% 16.60% 57.98%
1014 IBANK iBank IBANK $13,245 $0.002926 4,526,324 LowVol -51.02% -50.71% 49.32%
1015 MGM Magnum MGM $12,866 $0.003251 3,957,381 LowVol -2.03% -23.33% -14.92%
1016 GBC GBCGoldCoin GBC $12,833 $0.001129 11,361,817 LowVol -5.26% -27.08% -18.04%
1017 DAS DAS DAS $12,661 $0.004694 2,697,147 LowVol 21.21%
1018 MRNG MorningStar MRNG $12,537 $0.000384 32,672,314 LowVol -2.40% 34.39% 139.92%
1019 VOLT Bitvolt VOLT $12,284 $0.000813 15,112,554 LowVol -2.39% -10.34% 38.26%
1020 P7C P7Coin P7C $11,451 $0.000325 35,220,238 LowVol -2.39% -21.97% 10.61%
1021 WBC WalletBuilder… WBC $9,397 $0.499778 18,802 LowVol 17.86% 152.78%
1022 CONX Concoin CONX $9,316 $0.012517 744,266 LowVol -2.03% 28.34% 108.11%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,336 $0.034630 211,827 LowVol 5.44% 144.98% 83.37%
1024 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,155 $0.000775 9,227,698 LowVol -73.22% -72.57% -22.04%
1025 NANOX Project-X NANOX $4,568 $58360.20 0.078264 LowVol -2.03% -8.25% 9.01%
1026 LEX Lex4All LEX $3,895 $0.003895 1,000,000 LowVol 5.44% 51.48% 156.56%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,808 $0.002764 1,377,917 LowVol -2.03% -14.99% 88.43%
1028 EBT Ebittree Coin EBT $3,786 $0.002994 1,264,511 LowVol -5.30% 11.45% 25.18%
1029 DGCS Digital Credits DGCS $1,894 $0.000325 5,826,388 LowVol -2.03% -23.33% 64.70%
1030 TOKEN SwapToken TOKEN $1,609 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol -1.54% 20.59% 14.19%
1031 ABN Abncoin ABN $1,112 $0.016419 67,700 LowVol -2.03% 14.97% 35.68%
1032 SOJ Sojourn SOJ $814 $0.001677 485,214 LowVol -1.97% -1.18% -24.47%
1033 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1034 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -0.09%
1035 CALC CaliphCoin CALC $78 $0.000891 87,140 LowVol 1.09% -15.05%
1036 FDC Future Digita… FDC $75 $0.000027 2,753,201 LowVol 3.88% -66.46%
1037 FAL Falcoin FAL $64 $0.000325 196,766 LowVol -2.03% 69.81%
1038 ERO Eroscoin ERO $0.172316 $20,169,600 -3.12% 15.97%
1039 ATMC ATMCoin ATMC $3.95 $19,526,700 0.00% 12.87% 51.12%
1040 BCD Bitcoin Diamo… BCD $33.49 $7,694,170 0.14% -5.62% -29.41%
1041 CMT CyberMiles CMT $0.160697 $6,707,950 -0.49% -7.46%
1042 NULS Nuls NULS $0.801873 $4,910,300 -1.49% -27.64% 65.69%
1043 AI POLY AI AI $15.85 $3,578,700 -8.70% -9.09% 3.87%
1044 CLUB ClubCoin CLUB $3.31 $3,454,670 -2.18% 4.34% -43.44%
1045 ETN Electroneum ETN $0.088841 $3,238,450 -1.60% -6.65% 105.11%
1046 GRX GOLD Reward T… GRX $4.32 $3,130,360 -1.70% -17.87% 4.31%
1047 REC Regalcoin REC $26.29 $3,060,820 -6.98% -39.97% -35.66%
1048 FRGC Fargocoin FRGC $10.84 $2,873,900 -0.36% 4.09% 10.59%
1049 FRST FirstCoin FRST $14.96 $2,157,070 -2.42% -3.08% -0.72%
1050 ORME Ormeus Coin ORME $2.67 $1,912,910 -2.90% 11.10% -0.51%
1051 BTE BitSerial BTE $5.93 $1,044,770 -11.31% -16.74% 46.62%
1052 TSL Energo TSL $0.031941 $899,554 0.35% 1.33% 4.10%
1053 STC Santa Coin STC $0.682765 $835,331 -2.68% -5.41%
1054 XIN Infinity Econ… XIN $0.028936 $732,240 -1.76% -6.53% -11.73%
1055 LEND EthLend LEND $0.022554 $667,806 2.44% 3.53% 4.56%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $177.73 $630,593 -2.79% -14.34% -13.10%
1057 BOT Bodhi BOT $0.419605 $616,381 2.21% -1.76% -2.55%
1058 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.60 $539,550 0.03% 13.20% 68.29%
1059 ADK Aidos Kuneen ADK $24.79 $500,217 -2.33% 27.24% -25.18%
1060 LLT LLToken LLT $0.342942 $487,422 1.57% -15.40% 11.21%
1061 XYLO XYLO XYLO $4.42 $386,899 -13.69% -55.16%
1062 CAPP Cappasity CAPP $0.024611 $369,831 -3.99% -24.66%
1063 RYZ ANRYZE RYZ $0.020363 $366,178 -1.65% -0.38% 11.28%
1064 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.004386 $351,181 -7.50% 41.06% 132.24%
1065 WC WINCOIN WC $0.854414 $337,192 -1.52% -22.17% -6.44%
1066 INF InfChain INF $0.012355 $261,226 -4.14% -13.72% 52.39%
1067 THS TechShares THS $0.684105 $239,124 -1.96% -14.37% -17.66%
1068 ICX ICON ICX $1.64 $199,848 -1.61% -8.92% 17.97%
1069 EAG EA Coin EAG $3.90 $197,676 -2.07% 9.85% 21.26%
1070 XCPO Copico XCPO $0.021052 $193,030 -4.51% -5.90% -3.07%
1071 QBT Qbao QBT $0.216076 $189,452 3.26% -0.57%
1072 XID Sphre AIR XID $0.193921 $175,945 -1.02% -6.54% 30.58%
1073 GBG Golos Gold GBG $0.143898 $171,860 -3.71% -2.93% 36.18%
1074 BT2 BT2 [CST] BT2 $185.03 $137,931 -3.24% 27.57% 48.30%
1075 B3 B3Coin B3 $0.000045 $126,158 4.47% -39.64% -43.88%
1076 BSR BitSoar BSR $0.216859 $120,776 -2.93% 4.79% 7.59%
1077 SUR Suretly SUR $3.00 $117,138 -1.07% -0.29% -3.68%
1078 BT1 BT1 [CST] BT1 $17206.20 $112,584 -0.13% 15.27% 76.63%
1079 FOR FORCE FOR $0.014069 $92,008 40.90% 12.66% 279.82%
1080 FRD Farad FRD $0.089659 $80,289 -2.39% -5.77% 34.11%
1081 MSD MSD MSD $0.008429 $78,736 -0.77% -1.22% -27.57%
1082 SKR Sakuracoin SKR $0.009435 $76,174 -8.12% -31.22% 761.56%
1083 EVR Everus EVR $1.94 $76,033 26.14% 14.57% -1.33%
1084 MKR Maker MKR $367.73 $65,591 -0.03% 0.09% 3.93%
1085 DSR Desire DSR $0.287640 $63,334 8.88% -7.86% 26.57%
1086 BTCM BTCMoon BTCM $0.023928 $52,122 -5.08% -34.13% 203.33%
1087 UGT UG Token UGT $0.399309 $44,250 -0.87% -2.76% -5.64%
1088 BPL Blockpool BPL $0.211007 $38,166 -2.03% 13.76% 83.67%
1089 SEND Social Send SEND $0.081282 $37,237 -20.28% 2.48%
1090 AIB Advanced Inte… AIB $0.012351 $36,111 -2.04% 9.90% 209.25%
1091 AERM Aerium AERM $0.395936 $35,487 -3.82% -60.75% -71.67%
1092 HNC Huncoin HNC $0.003089 $30,789 -2.03% 41.49% 97.02%
1093 VASH VPNCoin VASH $0.005527 $30,158 0.94% -9.33% 28.23%
1094 SPANK SpankChain SPANK $0.046388 $25,883 -0.88% 2.98% 40.56%
1095 MOTO Motocoin MOTO $0.014087 $25,600 -6.55% 241.86% 543.37%
1096 MAGE MagicCoin MAGE $38.05 $25,113 54.10% -62.24%
1097 BCDN BlockCDN BCDN $0.063678 $22,011 -2.17% -16.25%
1098 COR CORION COR $0.634043 $18,953 -14.87% -11.02% -25.99%
1099 AKY Akuya Coin AKY $0.098838 $17,666 -28.68% -43.88% -31.28%
1100 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.097888 $17,477 -2.07% 0.52% 60.13%
1101 UR UR UR $0.001346 $17,190 10.70% -30.13% 215.37%
1102 WISH MyWish WISH $0.113863 $16,500 -0.88% 7.29% -25.18%
1103 EDRC EDRCoin EDRC $0.062148 $15,058 -3.23% 1.53% 3.94%
1104 EFYT Ergo EFYT $15.58 $14,808 12.15% 15.25% 83.62%
1105 DEUS DeusCoin DEUS $0.193288 $13,549 -1.98% -29.06% -44.91%
1106 BTU Bitcoin Unlim… BTU $80.76 $13,226 -0.13% -16.80% -43.19%
1107 VIU Viuly VIU $0.010811 $12,103 -1.85% 11.00% 180.47%
1108 GLS GlassCoin GLS $0.764047 $11,365 -2.03% -31.16% -1.83%
1109 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.074859 $11,244 7.97% -9.77% -17.67%
1110 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003533 $11,079 -5.20% 19.30% 69.08%
1111 STEX STEX STEX $1.36 $11,067 3.88% 28.58% 279.42%
1112 LKC LinkedCoin LKC $0.000325 $10,801 -2.03% 15.01% 65.91%
1113 SYNC Sync SYNC $780.30 $10,599 -2.31%
1114 TCOIN T-coin TCOIN $0.000325 $9,920 -2.03% 8.18% 69.08%
1115 OXY Oxycoin OXY $0.105615 $9,801 -1.97% -20.59% -29.86%
1116 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004217 $9,639 -0.88% -23.36% 80.61%
1117 BLX Blockchain Index BLX $3.00 $8,939 -2.19% -2.38% 16.51%
1118 FLASH Flash FLASH $0.002281 $8,712 -2.30% -53.21% -50.89%
1119 PLX PlexCoin PLX $0.040718 $8,578 -2.01% 6.12% -91.09%
1120 NUKO Nekonium NUKO $0.065025 $8,402 8.85% -22.79%
1121 DFS DFSCoin DFS $0.006869 $7,982 12.60% 14.93% -27.49%
1122 PNX Phantomx PNX $0.011887 $7,547 -2.03% -31.35% -37.68%
1123 NEOG NEO GOLD NEOG $0.003136 $7,125 -6.91% 6.94% 66.12%
1124 DGPT DigiPulse DGPT $1.34 $6,864 -1.57% -21.46% 5.06%
1125 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.046388 $6,356 -0.86% 21.50% 8.99%
1126 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.195086 $6,319 2.96% -39.99% 9.51%
1127 SISA SISA SISA $0.007553 $6,049 -29.30% -46.55% -47.20%
1128 SND Sand Coin SND $1.08 $5,786 33.87% 5.78% 58.78%
1129 BOS BOScoin BOS $1.17 $5,749 -2.07% -6.05% 17.13%
1130 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.147770 $5,271 -2.39% 51.45% 42.00%
1131 WILD Wild Crypto WILD $0.127853 $5,249 -1.31% 8.87% 29.09%
1132 MCR Macro MCR $0.861748 $5,143 -2.39% -38.72% -57.81%
1133 DMC DynamicCoin DMC $0.003385 $4,405 28.11% 1.40% 137.39%
1134 BON Bonpay BON $1.23 $4,363 -1.91% -6.64%
1135 MGC MergeCoin MGC $0.013168 $4,265 -2.39% -8.14% 0.80%
1136 OX OX Fina OX $0.000171 $3,630 1.85% 16.12% 19.49%
1137 ONG onG.social ONG $0.126513 $3,593 -0.88% -19.16% -59.22%
1138 XOT Internet of T… XOT $2275.88 $3,418 -2.31% 2.08% 16.14%
1139 SKC Skeincoin SKC $0.026823 $3,166 -2.39% 30.83% 200.61%
1140 ACC AdCoin ACC $0.116807 $3,147 -1.20% 16.25% 35.57%
1141 TER TerraNova TER $3.33 $3,100 -0.74% -6.54% 72.27%
1142 HYTV Hyper TV HYTV $0.005693 $2,931 -0.88% -2.43% -14.23%
1143 MCI Musiconomi MCI $0.034265 $2,867 -1.45% 1.37% -47.65%
1144 PEC Peacecoin PEC $0.071528 $2,798 -4.42% 8.27% 137.15%
1145 APC AlpaCoin APC $0.023287 $2,737 -1.79% -1.89% -13.09%
1146 ABC Alphabit ABC $16.73 $2,504 -2.03% 2.50% 6.68%
1147 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.69 $2,481 -2.03% 15.07% -2.41%
1148 KARMA Karmacoin KARMA $0.000163 $2,190 -2.31% 64.37%
1149 ZBC Zilbercoin ZBC $0.031160 $2,151 -2.00% -15.67% -17.88%
1150 DBG Digital Bulli… DBG $0.004877 $2,079 -2.39% -40.53% -27.41%
1151 PRES President Trump PRES $0.005942 $2,052 -2.03% 53.71% 68.45%
1152 WA WA Space WA $0.026335 $2,041 -2.03% 11.56% 42.72%
1153 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005482 $2,027 -7.52% -27.90% -16.61%
1154 BTBc Bitbase BTBc $0.004552 $2,021 -2.03% -27.01% 32.42%
1155 BSN Bastonet BSN $0.000975 $1,795 -2.03% 21.08% 60.01%
1156 B2B B2B B2B $0.354238 $1,752 -0.88% 2.45% -15.99%
1157 ETT EncryptoTel [… ETT $0.095297 $1,663 -2.39% -2.72% -11.28%
1158 GARY President Joh… GARY $0.138179 $1,645 -2.03% -37.71% 40.60%
1159 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000338 $1,517 -6.66% -34.87%
1160 AXIOM Axiom AXIOM $0.023897 $1,516 -2.03% 10.50% 57.34%
1161 DAY Chronologic DAY $3.33 $1,513 -1.01% -18.86% 9.78%
1162 WIC Wi Coin WIC $0.002702 $1,487 -16.30% 4.43% -15.55%
1163 MGC GulfCoin MGC $0.002438 $1,366 -2.03% -12.08% -2.40%
1164 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000650 $1,327 30.62% 47.92% 19.24%
1165 BEST BestChain BEST $0.001661 $1,268 -2.01% 15.88% 23.71%
1166 STU bitJob STU $0.018199 $1,252 -1.40% -45.43% -44.43%
1167 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $1,190 -2.13% 9.08% 18.16%
1168 VULC Vulcano VULC $0.010436 $1,177 -2.03% 12.63% 13.92%
1169 INDIA India Coin INDIA $0.000325 $1,167 -2.03% -23.33% 65.91%
1170 ELC Elacoin ELC $0.097538 $1,124 -2.31% 4.34%
1171 HAT Hawala.Today HAT $0.189770 $1,111 -0.86% 3.84% 17.88%
1172 FRN Francs FRN $0.039543 $1,097 -1.56% -3.38% 40.00%
1173 XRY Royalties XRY $0.000145 $1,096 -0.78% 5.51% -99.45%
1174 IBTC iBTC IBTC $0.005483 $1,075 -0.86% 0.42% 4.98%
1175 HIGH High Gain HIGH $0.000488 $986 -2.03% -13.74% -28.02%
1176 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000163 $956 -2.03% 13.31% 3.90%
1177 MINEX Minex MINEX $0.019859 $953 -2.08% -25.20% 16.01%
1178 SAK Sharkcoin SAK $0.002161 $899 -1.98% -0.75% 0.33%
1179 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005852 $880 -2.07% 14.48% 61.42%
1180 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.005352 $862 0.78% 89.22% 64.65%
1181 FFC FireFlyCoin FFC $0.000163 $852 -2.31% 15.03% 65.90%
1182 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001321 $837 -2.03% -2.83% 5.71%
1183 ASN Aseancoin ASN $0.006828 $827 -2.03% -20.54% -78.82%
1184 CC CyberCoin CC $0.000163 $819 -2.03% 15.01% -1.48%
1185 TRIA Triaconta TRIA $8.01 $801 -0.88% -2.43% -3.33%
1186 BUB Bubble BUB $0.034788 $752 -2.39% 50.94%
1187 9COIN 9COIN 9COIN $0.005527 $692 -2.03% 54.42% 145.25%
1188 NAMO NamoCoin NAMO $0.000154 $686 -2.85% -44.16% -2.23%
1189 STARS StarCash Network STARS $0.352406 $615 -2.31% 81.77% 45.32%
1190 MAVRO Mavro MAVRO $0.029099 $562 -2.03% -26.50% 96.53%
1191 QBT Cubits QBT $0.003406 $562 -2.01% 7.65% -54.82%
1192 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.2e-07 $558 -0.88% -2.45% -30.83%
1193 CASH Cash Poker Pro CASH $0.056130 $547 31.93% -2.74% 24.95%
1194 MAGN Magnetcoin MAGN $1.07 $526 -2.03% 30.85% 150.60%
1195 COUPE Coupecoin COUPE $0.000088 $509 -2.64% 157.49% 1562.47%
1196 LDCN LandCoin LDCN $0.002252 LowVol -2.03% 71.17% 14.84%
1197 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000488 LowVol -2.03% 15.01% 66.70%
1198 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol -0.58% -21.92% 64.66%
1199 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009830 LowVol -35.16% -48.46% 2.04%
1200 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003576 LowVol -34.69% -23.33%
1201 DASHS Dashs DASHS $0.060311 LowVol -2.07% -15.20% 95.39%
1202 GAY GAY Money GAY $0.021182 LowVol -17.13% -5.12% 99.11%
1203 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000692 LowVol 19.56% 22.60% 39.88%
1204 DUB Dubstep DUB $0.002926 LowVol -2.39% 8.92%
1205 MARX MarxCoin MARX $0.001138 LowVol -6.01% 0.47% 38.51%
1206 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005039 LowVol -2.31% 19.26% -1.02%
1207 POKE PokeCoin POKE $0.000163 LowVol -2.03% 15.07% 62.36%
1208 XDE2 XDE II XDE2 $2.36 LowVol -2.31% 14.06%
1209 RICHX RichCoin RICHX $0.008778 LowVol -2.39% 9.02% 59.49%
1210 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001788 LowVol -2.03% -15.66% 51.81%
1211 PRN Protean PRN $0.000121 LowVol -3.14% 81.78% 59.69%
1212 TODAY TodayCoin TODAY $0.001138 LowVol -2.31% -10.58% 33.62%
1213 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003414 LowVol -2.03% 15.01% 0.58%
1214 FUDD DimonCoin FUDD $0.001476 LowVol -0.88% 13.83% 61.43%
1215 NBIT netBit NBIT $0.048403 LowVol -2.39% 248.07% 8.21%
1216 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000163 LowVol -2.03% 15.01% -17.05%
1217 GMX GoldMaxCoin GMX $0.005316 LowVol 37.90% -6.24% 407.67%
1218 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005202 LowVol -2.07% -12.37% 20.66%
1219 ANI Animecoin ANI $0.000163 LowVol -2.31% 15.01% 37.16%
1220 WOW Wowcoin WOW $0.000163 LowVol -0.51% -39.97% 57.03%
1221 EVC EventChain EVC $0.071744 LowVol 12.42% 7.19% -31.00%
1222 IQT iQuant IQT $0.166895 LowVol -0.37% -3.99% 3.84%
1223 GRN Granite GRN $0.016256 LowVol -2.03% -4.90% 115.31%
1224 NTC Natcoin NTC $0.098024 LowVol -6.48% -26.73% -46.58%
1225 VOYA Voyacoin VOYA $2.93 LowVol -2.03% -4.02% 92.66%
1226 QBC Quebecoin QBC $0.002764 LowVol -2.03% 15.07% 65.90%
1227 BIT First Bitcoin BIT $0.009754 LowVol -39.62% -23.35% -10.64%
1228 PCN PeepCoin PCN $0.000002 LowVol -2.10% -98.71% -96.43%
1229 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.118953 LowVol -2.03% 6.93%
1230 PLC PlusCoin PLC $0.000523 LowVol -0.07% -1.72% -13.16%
1231 TOP TopCoin TOP $0.000485 LowVol -2.36% 8.84% 12.04%
1232 CYDER Cyder CYDER $0.000163 LowVol -2.03% -42.50% -17.05%
1233 BXC Bitcedi BXC $0.004651 LowVol -1.18% 0.73% 101.41%
1234 DON Donationcoin DON $0.000488 LowVol -2.03% -3.94% -18.44%
1235 EUSD eUSD EUSD $0.000211 LowVol -0.88% -2.45% -2.06%
1236 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003251 LowVol -2.03% 4.55% 14.42%
1237 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002438 LowVol -2.39% 23.18% 65.91%
1238 PRIMU Primulon PRIMU $0.000163 LowVol -2.03% -20.67% -15.28%
1239 ANTX Antimatter ANTX $0.000107 LowVol -2.65% 9.58%
1240 RHFC RHFCoin RHFC $0.000650 LowVol -2.03% 14.89%
1241 XQN Quotient XQN $0.006665 LowVol -2.03% 2.56% 51.71%
1242 IPY Infinity Pay IPY $0.002952 LowVol -0.88% 36.62% 37.58%
1243 GML GameLeagueCoin GML $0.012517 LowVol -2.31%
1244 ACN Avoncoin ACN $0.000488 LowVol -2.03% 14.97% 24.43%
1245 DISK DarkLisk DISK $0.000975 LowVol -2.39% -1.45% 18.18%
1246 X2 X2 X2 $0.000163 LowVol -2.39% 15.01% -17.05%
1247 BET BetaCoin BET $0.001626 LowVol -2.39% -35.24% -54.25%
1248 GBRC Global Busine… GBRC $0.000163 LowVol -2.03% -20.11% 65.91%
1249 AV AvatarCoin AV $0.054296 LowVol -2.03% 15.01% 94.43%
1250 EGOLD eGold EGOLD $0.007169 LowVol -0.86% -1.96% -35.66%
1251 TIE TIES Network TIE $0.059061 LowVol -0.88% -3.09% -0.82%
1252 TELL Tellurion TELL $0.000218 LowVol -1.80% 22.31% 37.73%
1253 FUTC FutCoin FUTC $0.004064 LowVol -2.31% 19.80% 143.98%
1254 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.008128 LowVol -2.03% 61.42%
1255 CME Cashme CME $0.000163 LowVol -2.03% 15.01% 65.91%
1256 HDLB HODL Bucks HDLB $0.048932 LowVol -2.03% 14.69% -1.84%
1257 PRM PrismChain PRM $0.002438 LowVol -2.03% 15.01% 107.37%
1258 FONZ Fonziecoin FONZ $0.001138 LowVol -2.03% 61.01% 58.44%
1259 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000325 LowVol -2.03% 15.01% 10.61%
1260 EBIT eBIT EBIT $0.002109 LowVol -0.88% -38.26% 57.12%
1261 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004877 LowVol -2.39% 11.26% 46.39%
1262 HYPER Hyper HYPER $0.040641 LowVol -2.39% 13.16% 105.66%
1263 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -0.13% -12.58% 3.81%
1264 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 LowVol -1.67% -12.60% -83.91%
1265 SFE SafeCoin SFE $0.000163 LowVol -2.03% 15.01% 64.82%
1266 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008367 LowVol -2.03% 1.82% -8.63%
1267 TERA TeraCoin TERA $0.000163 LowVol -2.03%
1268 REGA Regacoin REGA $0.001626 LowVol -2.03% 4.55% 51.49%
1269 TRICK TrickyCoin TRICK $0.014631 LowVol -2.03% 2.54%
1270 QORA Qora QORA $0.295663 LowVol -2.39% 6.09% 57.71%
1271 RCN Rcoin RCN $0.000163 LowVol -2.39% 14.97% 65.91%
1272 SWP Swapcoin SWP $0.096989 LowVol -0.88% 12.20% -13.51%
1273 IRL IrishCoin IRL $0.002926 LowVol -2.07% 29.41% 54.99%
1274 LTH LAthaan LTH $0.001301 LowVol -2.03% 17.43%
1275 GAIN UGAIN GAIN $0.001951 LowVol -2.39% 14.97% 215.97%
1276 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -0.88% -2.43% 47.33%
1277 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.501995 LowVol -2.03% 23.22%
1278 HCC Happy Creator… HCC $0.000813 LowVol -2.03% 15.07%
1279 XAU Xaucoin XAU $0.043404 LowVol -2.09% 9.14% 18.13%
1280 CLINT Clinton CLINT $0.014631 LowVol 7.52% 27.86%
1281 WINK Wink WINK $0.000325 LowVol -2.39% -23.29%
1282 LEPEN LePen LEPEN $0.000121 LowVol -1.74% -1.39% 9.09%
1283 FAP FAPcoin FAP $0.009110 LowVol -2.34% -25.46%
1284 VGC VegasCoin VGC $0.000162 LowVol -2.03% -11.57%
1285 SPORT SportsCoin SPORT $0.001138 LowVol -2.03% 13.63% 16.40%
1286 PAYP PayPeer PAYP $0.000163 LowVol -2.03% 15.07% 65.91%
1287 XID International… XID $0.007966 LowVol -7.97% -18.33% 24.67%
1288 YES Yescoin YES $0.000063 LowVol -4.52% -55.78% 11.85%
1289 CYC Cycling Coin CYC $0.001788 LowVol -2.39% 14.40% -38.22%
1290 OMC Omicron OMC $0.172317 LowVol -2.03% -4.61%
1291 OPES Opescoin OPES $0.002601 LowVol -2.31% 8.21% 37.37%
1292 10MT 10M Token 10MT $0.002066 LowVol -0.85% -2.43% -44.02%
1293 ACES Aces ACES $0.000325 LowVol -2.03% 129.94% 231.82%
1294 SHA SHACoin SHA $0.000975 LowVol -2.03% 15.07% 95.83%
1295 BGR Bongger BGR $0.000160 LowVol -2.83% 12.25%
1296 TCR TheCreed TCR $0.000488 LowVol -2.03% 15.01% 46.38%
1297 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.056389 LowVol 4.56% 13.43% 76.10%
1298 UNC UNCoin UNC $0.000163 LowVol -2.03% 15.03% 65.91%
1299 MBL MobileCash MBL $0.000488 LowVol -2.39% 72.51% 65.91%
1300 UTA UtaCoin UTA $0.001951 LowVol -2.03% -1.42% -15.01%
1301 DCRE DeltaCredits DCRE $0.245958 LowVol -2.03%
1302 OP Operand OP $0.001301 LowVol -2.31%
1303 MONETA Moneta MONETA $0.000488 LowVol -2.03% -13.74% -7.85%
1304 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000127 LowVol -0.88% -26.64% -29.00%
1305 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000163 LowVol -2.03% 65.91%
1306 IFC Infinitecoin IFC $0.000011 LowVol 0.39% -4.00% 3.34%
1307 SJCX Storjcoin X SJCX $0.281702 LowVol -8.59%
1308 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol
1309 EGG EggCoin EGG $0.055943 LowVol 4.70% 50.25%
1310 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -21.65%
1311 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol
1312 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol
1313 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 30.10%
1314 TEAM TeamUp TEAM $0.000349 LowVol 23.50%
1315 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 1.23%
1316 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol
1317 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 24.62%
1318 KASHH KashhCoin KASHH $0.000002 LowVol 0.41% -98.62% -98.05%
1319 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 12.35%
1320 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol
1321 GUC GoldUnionCoin GUC $0.087047 LowVol 1.07% 18.28% -19.24%
1322 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1323 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol -8.77% 33.50%
1324 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 14.78% 63.51%
1325 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol
1326 MEN PeopleCoin MEN $0.000158 LowVol 11.76% 61.14%
1327 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 24.49%
1328 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 15.22% 66.22%
1329 FID BITFID FID $0.142654 LowVol 0.92%
1330 YEL Yellow Token YEL $0.006395 LowVol -3.00% -30.76%
1331 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00% 0.00%
1332 FC Facecoin FC $0.003480 -8.62%
1333 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -14.91%
1334 FBL Faceblock FBL $0.001654 -3.47%

Quay lại phần 1

Phản hồi