Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 11h ngày 8/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 11h ngày 8/12/2017 (GMT +7) của 1334 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 11h ngày 8/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16949.70 trên tổng giá trị $283,520,801,494

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $435.77 trên tổng giá trị $41,922,310,381

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1434.52 trên tổng giá trị $24,161,763,812

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $3.78 trên tổng giá trị $10,512,211,326

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.258806 trên tổng giá trị $10,025,923,163

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng AMMO Ammo Rewards (AMMO) đang có giá hiện tại $0.002327 trên tổng giá trị $181,004 đã biến động tăng 125.51% trong 1h qua

    + Đồng BUB Bubble (BUB) đang có giá hiện tại $0.035573 trên tổng giá trị đã biến động tăng 95.06% trong 1h qua

    + Đồng ECC ECC (ECC) đang có giá hiện tại $0.000332 trên tổng giá trị $8,311,425 đã biến động tăng 93.16% trong 1h qua

    + Đồng TYCHO Tychocoin (TYCHO) đang có giá hiện tại $0.147278 trên tổng giá trị $739,979 đã biến động tăng 67.53% trong 1h qua

    + Đồng BIT First Bitcoin (BIT) đang có giá hiện tại $0.016124 trên tổng giá trị đã biến động tăng 64.47% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ULA Ulatech (ULA) đang có giá hiện tại $0.055990 trên tổng giá trị $11,173 đã biến động tăng 1013.45% trong 24h qua

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000046 trên tổng giá trị $1,572,792 đã biến động tăng 380.23% trong 24h qua

    + Đồng MOTO Motocoin (MOTO) đang có giá hiện tại $0.016085 trên tổng giá trị đã biến động tăng 295.01% trong 24h qua

    + Đồng NBIT netBit (NBIT) đang có giá hiện tại $0.049494 trên tổng giá trị đã biến động tăng 249.22% trong 24h qua

    + Đồng ARB ARbit (ARB) đang có giá hiện tại $0.011636 trên tổng giá trị $91,243 đã biến động tăng 211.29% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000090 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1613.48% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000991 trên tổng giá trị $1,559,954 đã biến động tăng 1196.87% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.202062 trên tổng giá trị $15,278,817 đã biến động tăng 1071.72% trong 7 ngày qua

    + Đồng VRS Veros (VRS) đang có giá hiện tại $0.000146 trên tổng giá trị $71,011 đã biến động tăng 868.57% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.010240 trên tổng giá trị đã biến động tăng 816.22% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 11h ngày 8/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 LEA LeaCoin LEA $215,162 $0.000684 314,596,691 $1,514 5.34% 25.64% 53.62%
702 CORG CorgiCoin CORG $213,668 $0.000171 1,251,855,418 $563 -3.03% -38.12% 47.98%
703 FUNC FUNCoin FUNC $212,894 $0.036401 5,848,581 $3,119 2.68% 51.34% 99.33%
704 COAL BitCoal COAL $212,432 $0.047207 4,500,000 $19,048 -2.67% -7.54% 17.05%
705 MONK Monkey Project MONK $210,844 $1.99 105,797 $5,297 57.07% 9.35% -58.43%
706 EUC Eurocoin EUC $208,074 $0.016758 12,416,554 $521 -3.44% 15.37% 80.04%
707 GTC Global Tour Coin GTC $203,694 $0.006815 29,887,402 $621 -11.91% -0.39% 74.05%
708 EMD Emerald Crypto EMD $196,847 $0.010297 19,117,129 $2,903 -3.39% 68.84% 10.76%
709 CMPCO CampusCoin CMPCO $196,307 $0.000690 284,416,545 $3,611 -5.67% -1.86% 36.47%
710 BUN BunnyCoin BUN $195,564 $0.000002 102,318,792,481 $624 2.13% -3.64% -70.62%
711 CFD Confido CFD $192,389 $0.021376 9,000,000 $6,397 3.20% 70.23% 307.40%
712 KED Darsek KED $189,894 $0.013297 14,281,177 $614 -3.35% 5.74% 4.64%
713 USDE USDe USDE $188,542 $0.000166 1,134,236,104 $1,457 -3.35% 19.01% -15.09%
714 LCP Litecoin Plus LCP $184,119 $0.249343 738,418 $6,200 -2.45% 38.21% 149.19%
715 AMMO Ammo Rewards AMMO $181,004 $0.002327 77,777,777 $746 125.51% 138.01% 183.46%
716 DBTC Debitcoin DBTC $179,523 $0.009974 17,999,629 $1,701 -1.71% -9.96% 329.55%
717 URC Unrealcoin URC $175,149 $0.024934 7,024,402 $664 -5.67% -14.13% 10.82%
718 XCT C-Bit XCT $172,428 $0.001097 157,223,250 $525 -3.10% 5.30% 69.11%
719 CACH CacheCoin CACH $171,089 $0.040783 4,195,132 $2,163 -9.84% 93.94% 38.97%
720 SPRTS Sprouts SPRTS $169,118 $1.2e-07 1,378,899,506,399 $502 6.34% -8.28% -21.55%
721 HONEY Honey HONEY $161,887 $0.477897 338,749 $2,016 -2.38% -33.99% 13.95%
722 RED RedCoin RED $160,529 $0.002166 74,107,896 $1,630 -3.25% -1.10% 18.16%
723 VUC Virta Unique … VUC $159,614 $0.002596 61,496,275 $2,866 26.63% 29.44% 125.01%
724 EBCH eBitcoinCash EBCH $155,185 $0.016713 9,285,500 $9,156 3.15% 15.34% 25.47%
725 SCORE Scorecoin SCORE $149,960 $0.004942 30,346,591 $1,155 -2.05% 0.45% 53.05%
726 BUMBA BumbaCoin BUMBA $149,384 $0.006649 22,466,698 $713 -3.38% 49.07%
727 GP GoldPieces GP $148,485 $0.121693 1,220,161 $7,868 -3.39% 18.68% 12.63%
728 HXX Hexx HXX $147,242 $0.099108 1,485,676 $578 -3.45% 70.41% 159.88%
729 FXE FuturXe FXE $147,129 $0.624962 235,421 $2,535 -0.22% 11.85% -57.67%
730 RUPX Rupaya RUPX $142,317 $0.023315 6,103,968 $546 -5.31% -11.84% -30.26%
731 ICN iCoin ICN $140,838 $0.004821 29,215,694 $513 -3.42% -56.79% -63.47%
732 XLC LeviarCoin XLC $138,263 $0.014017 9,863,672 $2,883 -4.16% -69.10% -23.90%
733 PRC PRCoin PRC $136,286 $0.008644 15,766,800 $19,748 -13.35% -17.68% 2.31%
734 TSE Tattoocoin (S… TSE $135,328 $0.001497 90,421,856 $1,055 -3.33% -2.63% 52.99%
735 CJ Cryptojacks CJ $135,164 $0.000332 406,568,581 $1,809 -3.38% -6.06% 3.26%
736 BOST BoostCoin BOST $134,008 $0.011303 11,855,487 $1,261 -4.75% 1.65% -29.39%
737 PXI Prime-XI PXI $130,376 $0.007294 17,873,270 $606 -3.31% 28.60% 29.62%
738 MAR Marijuanacoin MAR $126,472 $0.083433 1,515,852 $3,099 -10.92% 6.97% 41.00%
739 NRO Neuro NRO $126,056 $0.003325 37,916,587 $1,418 -3.35% 17.38% 157.34%
740 WOMEN WomenCoin WOMEN $124,962 $0.002826 44,220,400 $4,092 -3.38% 18.15% 12.82%
741 BITGOLD bitGold BITGOLD $124,598 $1384.89 89.9694 $1,842 4.07% -8.22% -12.97%
742 SGR Sugar Exchange SGR $122,583 $0.035024 3,500,000 $959 -7.40% 30.37% 8.70%
743 JET Jetcoin JET $122,288 $0.025097 4,872,509 $2,537 -3.35% 22.27% -46.83%
744 ACP AnarchistsPrime ACP $122,036 $0.027768 4,394,874 $212,200 -6.55% 8.59% 9.24%
745 DRXNE DROXNE DRXNE $115,620 $0.001830 63,192,078 $1,441 -16.29% -6.66% -8.69%
746 REE ReeCoin REE $112,869 $0.000044 2,560,000,000 $803 -7.15% -43.62% -16.84%
747 TAJ TajCoin TAJ $111,333 $0.013824 8,053,862 $1,092 -3.28% 15.22% 73.38%
748 EOT EOT Token EOT $110,064 $0.013324 8,260,903 $5,637 -3.50% 1.09% 32.12%
749 CRDNC Credence Coin CRDNC $110,057 $0.032116 3,426,820 $847,686 -9.22% -29.65% -99.00%
750 EMB EmberCoin EMB $105,927 $0.000001 92,192,822,723 $2,286 -31.16% -38.36% -71.48%
751 CF Californium CF $103,984 $0.043219 2,405,956 $539 -3.38% 3.14% 70.46%
752 MST MustangCoin MST $102,758 $0.163019 630,343 $1,786 -3.38% -0.04% 34.32%
753 MAY Theresa May Coin MAY $99,721 $0.003983 25,035,600 $948 -3.35% 19.38% 19.89%
754 BITEUR bitEUR BITEUR $99,383 $1.21 81,898 $10,369 1.96% 1.58% -0.96%
755 BLRY BillaryCoin BLRY $97,156 $0.010805 8,991,957 $6,721 -3.38% 13.76% 35.24%
756 LTCR Litecred LTCR $96,175 $0.003182 30,227,750 $4,305 52.83% -14.06% 236.33%
757 CMT Comet CMT $95,976 $0.109960 872,830 $10,362 1.60% -13.46% 143.86%
758 MARS Marscoin MARS $95,032 $0.003360 28,279,074 $875 -24.81% -22.28% -5.18%
759 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $92,345 $0.001158 79,719,140 $598 -3.38% -6.20% 24.12%
760 ATX Artex Coin ATX $91,050 $0.004848 18,781,750 $922 -3.47% 16.04% 35.20%
761 XCO X-Coin XCO $90,584 $0.007314 12,384,976 $5,412 -3.35% -24.40% 35.33%
762 EAGLE EagleCoin EAGLE $89,967 $0.042976 2,093,421 $3,634 7.25% 9.71% -2.81%
763 MCRN MACRON MCRN $85,872 $0.000214 401,421,401 $563 -3.34% 53.10% 54.26%
764 SOIL SOILcoin SOIL $85,824 $0.015052 5,702,048 $2,146 -2.33% 15.72% 65.10%
765 KRONE Kronecoin KRONE $85,063 $0.022902 3,714,206 $4,027 -3.09% 52.59% 117.17%
766 DRS Digital Rupees DRS $84,910 $0.000166 510,802,961 $5,004 -3.35% 19.01% 50.81%
767 $$$ Money $$$ $83,156 $0.001812 45,887,218 $1,219 -3.90% -2.04% 39.54%
768 XBTS Beatcoin XBTS $77,015 $0.050512 1,524,686 $708 -3.74% 71.50% 149.19%
769 GPL Gold Pressed … GPL $75,818 $0.295554 256,527 $650 -3.35% -9.37% 28.05%
770 CXT Coinonat CXT $74,723 $0.008665 8,623,200 $954 -3.44% 44.62% 56.46%
771 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $73,544 $0.009159 8,030,000 $1,990 4.27% -42.29% -59.69%
772 ERY Eryllium ERY $72,909 $0.013369 5,453,657 $6,555 -0.09% 70.32% 159.78%
773 KURT Kurrent KURT $65,249 $0.006578 9,919,485 $985 -5.64% -9.58% 38.43%
774 BSC BowsCoin BSC $63,659 $0.011470 5,550,102 $5,707 -3.38% -7.77% 27.35%
775 IMPS ImpulseCoin IMPS $60,577 $0.002992 20,245,510 $905 -3.35% 7.07%
776 SPT Spots SPT $59,592 $0.002660 22,406,021 $2,820 -3.35% -40.72% -5.12%
777 DIBC DIBCOIN DIBC $56,612 $0.011322 5,000,000 $871 -3.33% -2.42% 4.24%
778 G3N G3N G3N $55,308 $0.007314 7,561,891 $1,255 -3.38% 18.97% 69.80%
779 VLTC Vault Coin VLTC $54,713 $0.001803 30,337,660 $3,069 -3.33% 55.91% 54.20%
780 XCS CybCSec XCS $51,146 $0.004322 11,834,082 $1,198 -3.35% 19.01% 66.45%
781 ITZ Interzone ITZ $49,469 $0.026947 1,835,815 $2,901 -3.35% -16.29% 21.18%
782 ICON Iconic ICON $49,278 $0.083114 592,894 $4,114 -8.16% -15.98% 46.64%
783 RBT Rimbit RBT $46,783 $0.000405 115,499,623 $894 -2.32% -6.64% -16.80%
784 SLEVIN Slevin SLEVIN $46,544 $0.000665 70,000,000 $506 -3.38% -4.80% 122.07%
785 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $46,132 $0.053251 866,302 $27,071 -3.54% 21.11% 321.95%
786 LUNA Luna Coin LUNA $43,443 $0.026483 1,640,440 $639 3.94% 19.98% 28.34%
787 LBTC LiteBitcoin LBTC $39,327 $0.012335 3,188,280 $47,382 6.48% 8.70% 366.37%
788 NTWK Network Token NTWK $37,978 $0.003254 11,671,310 $544 -22.03% -23.79% -36.86%
789 BNX BnrtxCoin BNX $36,577 $0.001379 26,522,501 $639 0.99% 23.51% 41.04%
790 FRAZ Frazcoin FRAZ $36,498 $0.003956 9,225,948 $568 -4.23% 68.67% 301.09%
791 MSCN Master Swiscoin MSCN $35,365 $0.000791 44,698,110 $1,608 -2.74% -18.49% -12.68%
792 IMX Impact IMX $35,074 $0.000320 109,509,099 $681 -3.38% -23.59% 88.17%
793 GRIM Grimcoin GRIM $30,655 $0.002969 10,324,802 $2,556 22.25% 6.63% 65.89%
794 DIX Dix Asset DIX $26,176 $2.6e-07 100,000,000,000 $679 -2.53% 2.70% 80.07%
795 CASH Cashcoin CASH $24,714 $0.000535 46,158,242 $1,939 -77.80% -70.50% -50.28%
796 ELS Elysium ELS $21,304 $0.005319 4,005,012 $690 -3.35% 15.36% 45.16%
797 XRC Rawcoin XRC $19,536 $0.027716 704,882 $913 -2.16% 13.01% 69.60%
798 GSR GeyserCoin GSR $19,436 $0.414740 46,864 $7,752 -3.35% 85.64% 615.58%
799 CREVA CrevaCoin CREVA $18,346 $0.000504 36,390,750 $1,315 -3.31% -10.54% -23.37%
800 VPRC VapersCoin VPRC $17,625 $0.000023 780,124,964 $1,294 -65.29% -49.71% 10.08%
801 LVPS LevoPlus LVPS $15,345 $0.010140 1,513,256 $5,287 -3.35% -22.48% 84.55%
802 VOLT Bitvolt VOLT $12,561 $0.000831 15,112,554 $548 -3.35% -12.23% 43.68%
803 ULA Ulatech ULA $11,173 $0.055990 199,561 $1,592 -3.86% 1013.45% 352.82%
804 HMC HarmonyCoin HMC $8,152 $0.014524 561,235 $11,311 -2.73% 18.98% 28.39%
805 XNG Enigma XNG $2,534 $0.152431 16,627 $1,060 -3.35% -1.86% -4.32%
806 APW AppleCoin APW $13 $0.000166 80,369 $586 -3.35% 19.01% 69.80%
807 UNITY SuperNET UNITY $55,080,920 $67.50 816,061 LowVol -2.53% 24.30% 16.06%
808 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
809 ETT EncryptoTel [… ETT $11,360,750 $0.182851 62,131,190 LowVol -3.38% 18.64% 52.26%
810 ECN E-coin ECN $9,001,206 $1.91 4,702,947 LowVol -3.35% -30.55% -16.36%
811 XC XCurrency XC $7,752,516 $1.32 5,870,050 LowVol 24.42% 56.76%
812 ECOB Ecobit ECOB $5,671,822 $0.012762 444,444,444 LowVol -4.60% 14.18% 26.27%
813 PGL Prospectors Gold PGL $5,435,918 $0.084278 64,500,000 LowVol -3.35% 19.01% 72.45%
814 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -1.36% 424.88%
815 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,478,806 $0.070219 35,300,866 LowVol -2.41% -22.85%
816 EMV Ethereum Movi… EMV $2,386,326 $0.363400 6,566,666 LowVol 7.73% -1.27% 10.20%
817 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,052,015 $0.338275 6,066,116 LowVol -3.35% 2.66% 47.63%
818 RC RussiaCoin RC $1,995,651 $0.238205 8,377,873 LowVol -3.42% 19.14% 99.26%
819 HTC HitCoin HTC $1,827,896 $0.000166 10,996,318,099 LowVol -3.35% 19.01%
820 ITT Intelligent T… ITT $1,717,444 $0.175287 9,797,899 LowVol 3.20% -1.27% -25.80%
821 SHORTY Shorty SHORTY $1,695,530 $0.016955 100,000,000 LowVol -3.38% 15.93%
822 HBT Hubii Network HBT $1,514,162 $0.115605 13,097,723 LowVol -9.32% -4.85%
823 AHT Bowhead AHT $1,365,392 $0.170674 8,000,000 LowVol 21.58%
824 NDC NEVERDIE NDC $1,314,787 $0.032065 41,004,200 LowVol 3.20% -11.23% -14.93%
825 SDC ShadowCash SDC $1,278,744 $0.190996 6,695,133 LowVol -3.35% 19.01% 40.50%
826 NKA IncaKoin NKA $1,171,607 $0.000103 11,407,388,841 LowVol -2.80% -19.69% -43.97%
827 GIM Gimli GIM $1,162,200 $0.014528 80,000,000 LowVol 44.74% 109.68% 44.31%
828 METAL MetalCoin METAL $1,048,549 $0.013631 76,925,527 LowVol -3.42% 0.60% 46.58%
829 INPAY InPay INPAY $1,015,660 $0.101566 10,000,000 LowVol -3.35% -39.02%
830 VAL Valorbit VAL $844,809 $0.000159 5,318,618,291 LowVol 13.72%
831 TALK BTCtalkcoin TALK $738,796 $0.011315 65,290,635 LowVol -5.99% -30.41% 61.95%
832 EBET EthBet EBET $726,721 $0.085472 8,502,500 LowVol 3.20% 4.50% -9.53%
833 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 33.98% -45.50%
834 BITS Bitstar BITS $576,569 $0.024982 23,079,737 LowVol -3.38% -14.09% 17.64%
835 GOOD Goodomy GOOD $575,885 $0.001305 441,349,000 LowVol -2.32% -13.86% -6.44%
836 BBT BitBoost BBT $540,567 $0.111162 4,862,878 LowVol 3.20% -1.27% 38.23%
837 ITI iTicoin ITI $532,947 $16.65 32,000 LowVol -3.06% 23.10% -10.19%
838 PIGGY Piggycoin PIGGY $530,936 $0.001089 487,521,837 LowVol -4.38% 67.58% 84.45%
839 AU AurumCoin AU $516,381 $1.74 296,216 LowVol -3.39% 8.48% 43.43%
840 GLC GlobalCoin GLC $509,164 $0.007813 65,171,010 LowVol -3.35% 2.21% 49.16%
841 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 25.39%
842 STS Stress STS $496,217 $0.000878 565,134,332 LowVol 25.68%
843 ICE iDice ICE $496,060 $0.315758 1,571,013 LowVol 57.98% 117.00% 247.02%
844 GUN Guncoin GUN $483,318 $0.002453 197,067,478 LowVol -2.82% 2.77% 48.17%
845 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -28.28%
846 V Version V $477,176 $0.001017 468,982,658 LowVol -3.35% -19.66% -13.37%
847 SLG Sterlingcoin SLG $472,376 $0.112289 4,206,790 LowVol -3.60% -0.87% 25.19%
848 DAXX DaxxCoin DAXX $437,337 $0.000878 497,989,810 LowVol -2.33% 0.46% 81.22%
849 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $430,617 $0.079328 5,428,300 LowVol 3.35% -4.54% 48.76%
850 WAY WayGuide WAY $422,272 $0.004221 100,040,708 LowVol 43.73%
851 CFT CryptoForecast CFT $405,254 $0.008810 46,000,000 LowVol -3.35% -8.53% 9.86%
852 CUBE DigiCube CUBE $403,789 $0.000166 2,429,126,009 LowVol -3.38% 19.01% 68.59%
853 FLY Flycoin FLY $398,041 $1.89 210,806 LowVol -3.47% 24.23%
854 AMBER AmberCoin AMBER $384,997 $0.008810 43,699,481 LowVol -3.38% 37.46% 1.12%
855 J Joincoin J $373,014 $0.152350 2,448,402 LowVol -3.42% 20.40% 86.59%
856 XGR GoldReserve XGR $368,400 $0.021454 17,171,382 LowVol -2.79% 3.27% -34.47%
857 PR Prototanium PR $365,216 $1.86 195,920 LowVol -3.10% 16.88% 33.30%
858 XRE RevolverCoin XRE $334,031 $0.014961 22,327,356 LowVol -3.35% 64.21% 130.98%
859 MAD SatoshiMadness MAD $332,570 $0.000166 2,000,683,485 LowVol -3.38% 70.08%
860 I0C I0Coin I0C $332,432 $0.015841 20,985,302 LowVol -1.13% 53.10% 83.75%
861 Q2C QubitCoin Q2C $330,074 $0.001330 248,207,917 LowVol -3.35% 17.38% 4.50%
862 HAL Halcyon HAL $323,766 $0.061006 5,307,139 LowVol -3.35% 20.24% 155.16%
863 OHM OHM OHM $321,978 $0.010805 29,799,498 LowVol -3.38% 84.18%
864 FUCK FuckToken FUCK $318,594 $0.006199 51,392,878 LowVol 3.20% -13.82% -50.44%
865 STV Sativacoin STV $315,615 $0.044537 7,086,649 LowVol -3.31% 2.11% 76.04%
866 FUNK The Cypherfunks FUNK $311,934 $0.000007 46,298,294,999 LowVol -0.32% -14.97% 54.49%
867 WMC WMCoin WMC $300,843 $0.026098 11,527,489 LowVol -3.35% 67.34%
868 WYV Wyvern WYV $298,430 $0.168389 1,772,263 LowVol -3.38% 18.58% 29.43%
869 SHDW Shadow Token SHDW $278,220 $0.039746 7,000,000 LowVol -4.46% 33.14%
870 SH Shilling SH $269,887 $0.006815 39,599,775 LowVol -3.42% -21.30% 53.43%
871 BIGUP BigUp BIGUP $269,347 $0.000127 2,118,639,312 LowVol -25.54% 11.51% 25.54%
872 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $263,806 $0.332623 793,108 LowVol -3.35% 34.01% 79.01%
873 XRA Ratecoin XRA $259,577 $0.002260 114,859,562 LowVol -1.62% 58.98% 96.74%
874 MRJA GanjaCoin MRJA $259,013 $0.058180 4,451,920 LowVol -3.35% 4.58% 372.96%
875 ANTI AntiBitcoin ANTI $252,579 $0.014462 17,465,159 LowVol -3.38% 36.18% 67.88%
876 PASL Pascal Lite PASL $249,013 $0.058180 4,280,050 LowVol -9.82% 15.38% 27.41%
877 GRT Grantcoin GRT $236,721 $0.005486 43,153,655 LowVol -3.38% 19.50% 36.67%
878 GAIA GAIA GAIA $234,803 $0.009742 24,101,381 LowVol -1.09% -15.95% 34.48%
879 FRK Franko FRK $232,235 $0.249509 930,767 LowVol -3.35% 39.12% 99.76%
880 CNNC Cannation CNNC $228,653 $0.092314 2,476,893 LowVol -3.54% 18.46% 55.77%
881 MNM Mineum MNM $227,307 $0.024088 9,436,367 LowVol -21.66% 3.81% 99.40%
882 HMP HempCoin HMP $225,512 $0.000166 1,356,645,470 LowVol -3.35% 19.01% 67.54%
883 BTPL Bitcoin Planet BTPL $216,440 $0.038731 5,588,256 LowVol -3.35% 15.02% 93.20%
884 FIRE Firecoin FIRE $209,393 $2.13 98,412 LowVol -3.42% 66.55%
885 LOT LottoCoin LOT $209,246 $0.000014 14,491,014,421 LowVol -0.61% -34.74% -6.34%
886 ARI Aricoin ARI $208,741 $0.001488 140,262,505 LowVol -3.17% 5.44% 48.93%
887 SOON SoonCoin SOON $204,469 $0.016407 12,462,620 LowVol -3.39% 67.92% 147.15%
888 TEK TEKcoin TEK $202,445 $0.000143 1,414,054,562 LowVol -2.25% 3.26% 48.06%
889 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 20.25% 101.25%
890 PX PX PX $191,148 $0.001995 95,825,991 LowVol -3.47% 28.47%
891 DLC Dollarcoin DLC $189,225 $0.020779 9,106,714 LowVol -3.38% 16.18% 65.82%
892 ISL IslaCoin ISL $183,432 $0.121181 1,513,704 LowVol -3.38% 17.00%
893 ARCO AquariusCoin ARCO $173,014 $0.115910 1,492,656 LowVol -3.35% 18.23% 55.85%
894 XCRE Creatio XCRE $166,672 $0.008122 20,520,514 LowVol -3.38% 41.82% 87.56%
895 IMS Independent M… IMS $163,968 $0.030540 5,368,934 LowVol -3.23% 92.93% 71.34%
896 SLING Sling SLING $152,254 $0.141751 1,074,095 LowVol 9.95% 60.89%
897 MNC Mincoin MNC $151,343 $0.037566 4,028,701 LowVol -3.35% -19.06% -1.10%
898 GPU GPU Coin GPU $149,213 $0.003686 40,477,042 LowVol -2.10% 25.95% 60.19%
899 CTO Crypto CTO $148,355 $0.012135 12,225,678 LowVol -3.38% -2.26% 1.74%
900 CON PayCon CON $147,216 $0.006389 23,042,604 LowVol -5.07% 27.16% 50.08%
901 COXST CoExistCoin COXST $144,171 $0.005320 27,100,000 LowVol -3.38% 14.66% 257.49%
902 BTQ BitQuark BTQ $141,907 $0.015626 9,081,731 LowVol -3.35% 59.01% 88.18%
903 EMP EMoneyPower EMP $140,696 $0.015293 9,200,000 LowVol -3.35% 16.43%
904 PHO Photon PHO $136,616 $0.000007 20,528,352,927 LowVol -0.35% 2.06% 95.89%
905 FLAX Flaxscript FLAX $130,688 $0.023399 5,585,180 LowVol -3.26% 2.26% -4.84%
906 NEVA NevaCoin NEVA $129,737 $0.052575 2,467,660 LowVol 3.58% 12.03% 27.83%
907 UNITS GameUnits UNITS $129,462 $0.037277 3,472,983 LowVol -3.38% 2.45% 48.83%
908 DRM Dreamcoin DRM $128,675 $0.052528 2,449,632 LowVol -3.38% -12.34% 85.03%
909 CRX Chronos CRX $122,148 $0.001657 73,729,962 LowVol -3.31% 75.43% 78.19%
910 ARG Argentum ARG $120,789 $0.014076 8,581,057 LowVol -3.99% 13.10% 15.92%
911 ALL Allion ALL $120,603 $0.019454 6,199,359 LowVol -3.41% 89.52% 77.93%
912 VTA Virtacoin VTA $120,455 $0.000023 5,201,310,113 LowVol -1.23% -55.93% 644.14%
913 SCRT SecretCoin SCRT $118,092 $0.027926 4,228,672 LowVol -3.38% 19.01%
914 BIP BipCoin BIP $115,232 $0.070813 1,627,261 LowVol -3.38% -20.09% 74.93%
915 URO Uro URO $114,794 $0.095083 1,207,310 LowVol -3.72% 14.21% 70.10%
916 CNC CHNCoin CNC $114,432 $0.002327 49,171,431 LowVol -3.35% 19.01% 383.36%
917 GCC GuccioneCoin GCC $111,277 $0.005486 20,285,537 LowVol -3.35% -1.85% 78.60%
918 VEC2 VectorAI VEC2 $110,557 $0.006649 16,627,256 LowVol -3.38% -9.11% 73.27%
919 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 24.46% 78.17%
920 XPY PayCoin XPY $109,206 $0.009234 11,826,154 LowVol -8.42% -31.06% -9.29%
921 QTL Quatloo QTL $108,869 $0.014104 7,718,883 LowVol -3.49% 17.46% 10.66%
922 BITZ Bitz BITZ $108,218 $0.054357 1,990,891 LowVol -3.35% -14.66%
923 611 SixEleven 611 $104,183 $0.241530 431,346 LowVol -3.35% -1.28% 55.01%
924 QCN QuazarCoin QCN $100,483 $0.016623 6,044,911 LowVol -3.35% -16.03% -26.21%
925 ZMC ZetaMicron ZMC $99,794 $0.000166 600,344,291 LowVol -3.35% 19.01% 69.80%
926 CAGE CageCoin CAGE $98,288 $9.7e-07 101,168,328,395 LowVol -33.89% -28.86% -96.94%
927 RPC RonPaulCoin RPC $97,483 $0.108681 896,966 LowVol -3.36% -0.53% 68.32%
928 WARP WARP WARP $95,398 $0.087104 1,095,224 LowVol -3.38% 19.01%
929 POP PopularCoin POP $94,053 $0.000028 3,372,875,244 LowVol -3.86% -2.70% 43.15%
930 PONZI PonziCoin PONZI $93,470 $0.108547 861,099 LowVol -3.35% 18.97%
931 ARB ARbit ARB $91,243 $0.011636 7,841,420 LowVol -3.35% 211.29% 48.96%
932 JWL Jewels JWL $90,579 $0.004488 20,181,636 LowVol -3.35% 38.93%
933 ADCN Asiadigicoin ADCN $88,185 $0.003537 24,931,054 LowVol -2.34% 20.05% 41.80%
934 SLM Slimcoin SLM $86,906 $0.005818 14,937,439 LowVol -3.47% -16.70% 4.28%
935 EGAS ETHGAS EGAS $83,331 $0.008204 10,157,540 LowVol 3.20% 5.25% 102.83%
936 BRAIN Braincoin BRAIN $80,543 $0.007979 10,094,424 LowVol -3.35% 7.78% 38.77%
937 ICOB ICOBID ICOB $80,265 $0.000752 106,701,874 LowVol -2.75% -10.36% 42.02%
938 CWXT CryptoWorldX … CWXT $79,078 $0.001326 59,630,200 LowVol 10.56% 5.60% 85.89%
939 BVC BeaverCoin BVC $77,081 $0.024743 3,115,258 LowVol 0.19% -6.44% 16.97%
940 BAS BitAsean BAS $76,956 $0.015391 5,000,000 LowVol -13.07% -20.07% -29.41%
941 MND MindCoin MND $75,082 $0.005984 12,546,625 LowVol -3.35% 19.01% 65.22%
942 EGO EGO EGO $73,830 $0.001231 60,000,001 LowVol 25.85% 109.50%
943 PULSE Pulse PULSE $73,684 $0.005153 14,298,972 LowVol -3.38% 14.89% 88.00%
944 PIE PIECoin PIE $72,100 $0.005319 13,554,448 LowVol -3.35% -29.48% 77.64%
945 PRX Printerium PRX $71,761 $0.006070 11,821,728 LowVol -3.35% -45.42% 201.41%
946 VRS Veros VRS $71,011 $0.000146 486,609,040 LowVol -0.41% 44.92% 868.57%
947 GLT GlobalToken GLT $70,410 $0.002686 26,210,400 LowVol -3.11% 12.81% 14.32%
948 CPN CompuCoin CPN $70,295 $0.003584 19,615,019 LowVol -2.82% 25.22% 18.11%
949 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 25.85% 79.57%
950 VIP VIP Tokens VIP $69,359 $0.000831 83,450,403 LowVol -3.38% 48.71% 69.80%
951 300 300 Token 300 $67,322 $224.41 300 LowVol -3.35% 19.80% 3.33%
952 ORLY Orlycoin ORLY $67,009 $0.001829 36,646,779 LowVol 6.28% 13.22% 71.00%
953 BIOS BiosCrypto BIOS $65,762 $0.003158 20,821,709 LowVol -3.38% 18.97% 101.64%
954 TAGR TAGRcoin TAGR $64,280 $0.001662 38,669,634 LowVol -3.35% 19.01% 85.93%
955 BRAT BRAT BRAT $64,087 $0.000401 160,000,000 LowVol 1.25% 43.38% 46.40%
956 EXN ExchangeN EXN $64,010 $0.012551 5,100,000 LowVol -0.41% -10.15% 123.95%
957 CRT CRTCoin CRT $63,250 $0.797897 79,270 LowVol -3.35% 19.01% 69.80%
958 BENJI BenjiRolls BENJI $60,517 $0.002988 20,254,296 LowVol -3.45% -9.35% 56.74%
959 E4ROW E4ROW E4ROW $56,408 $0.012826 4,398,000 LowVol 3.20% -63.45%
960 KIC KibiCoin KIC $51,474 $0.003501 14,701,000 LowVol -1.74% 0.17% -55.56%
961 DES Destiny DES $51,093 $0.031933 1,600,000 LowVol 25.57% 37.38%
962 RIDE Ride My Car RIDE $50,505 $0.000499 101,276,976 LowVol -8.43% 18.97% 89.87%
963 DLISK DAPPSTER DLISK $49,869 $0.000499 100,000,000 LowVol -3.38% -10.75%
964 FLVR FlavorCoin FLVR $49,786 $0.002382 20,898,106 LowVol 6.60%
965 CESC CryptoEscudo CESC $47,909 $0.000332 144,105,100 LowVol -3.35% -20.62% 5.11%
966 SONG SongCoin SONG $47,659 $0.001463 32,565,300 LowVol -3.30% 7.50% 16.58%
967 OFF Cthulhu Offer… OFF $46,205 $0.017620 2,622,273 LowVol -3.38% 16.34% 20.01%
968 TOR Torcoin TOR $45,508 $0.143930 316,179 LowVol -3.42% 27.29% -30.77%
969 PEX PosEx PEX $44,450 $0.018119 2,453,240 LowVol -3.38% 17.92% 68.92%
970 FUZZ FuzzBalls FUZZ $42,999 $0.008903 4,829,945 LowVol -3.42% 6.75% 34.80%
971 AGLC AgrolifeCoin AGLC $42,665 $0.005652 7,548,889 LowVol -3.35% 6.48% 1.29%
972 HVCO High Voltage HVCO $42,627 $0.028529 1,494,171 LowVol 23.78% 80.51%
973 GBT GameBet Coin GBT $42,414 $0.001995 21,262,780 LowVol -3.42% 2.00% 27.35%
974 UET Useless Ether… UET $42,386 $0.010688 3,965,716 LowVol 3.20% -8.58% 22.47%
975 OS76 OsmiumCoin OS76 $42,057 $0.047043 894,026 LowVol -3.35% 19.39% 93.77%
976 BLZ BlazeCoin BLZ $41,484 $0.000068 608,557,394 LowVol -0.42% -21.99% 14.79%
977 KNC KingN Coin KNC $40,901 $20.37 2,008 LowVol -3.38% -8.51% 30.06%
978 ZYD Zayedcoin ZYD $40,478 $0.006483 6,243,840 LowVol -3.35% -5.28% 43.96%
979 BOAT BOAT BOAT $37,919 $0.002044 18,547,845 LowVol -3.35% -8.52% 40.42%
980 SFC Solarflarecoin SFC $37,704 $0.002677 14,083,450 LowVol -3.32% -41.08% -14.24%
981 STEPS Steps STEPS $37,152 $0.001995 18,625,017 LowVol -3.38% -49.00% -15.10%
982 PLNC PLNcoin PLNC $36,930 $0.002161 17,089,600 LowVol -3.42% -9.00% 58.53%
983 LIR LetItRide LIR $36,195 $0.000997 36,290,438 LowVol -3.35% 2.00% 45.10%
984 WORM HealthyWormCoin WORM $36,030 $0.000323 111,486,334 LowVol 15.64%
985 WBB Wild Beast Block WBB $36,021 $0.214933 167,592 LowVol -3.45% 14.04% 47.07%
986 JOBS JobsCoin JOBS $35,247 $0.000332 106,019,270 LowVol 19.01% 69.80%
987 CRTM Corethum CRTM $33,134 $0.013253 2,500,000 LowVol 3.20% -1.27% 229.48%
988 MILO MiloCoin MILO $32,484 $0.003011 10,789,954 LowVol -3.38% 24.67% 30.10%
989 ALTC Antilitecoin ALTC $31,430 $0.000997 31,512,613 LowVol -3.35% -10.75% 69.83%
990 SDP SydPak SDP $31,263 $0.195651 159,791 LowVol -3.38% 17.71% 69.66%
991 SCS Speedcash SCS $30,902 $0.118022 261,831 LowVol -3.35% 18.97%
992 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
993 EREAL eREAL EREAL $29,255 $0.000428 68,427,562 LowVol 1.17% -3.21% -16.59%
994 PLACO PlayerCoin PLACO $29,190 $0.000831 35,120,000 LowVol -3.35% -15.00% 69.57%
995 ZNE Zonecoin ZNE $27,898 $0.010805 2,581,970 LowVol -3.35% -18.58% 16.19%
996 IBANK iBank IBANK $27,087 $0.005984 4,526,324 LowVol -3.35% 1.97% 205.65%
997 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $26,438 $0.035074 753,776 LowVol -3.38% 2.04% 11.36%
998 TRADE Tradecoin TRADE $24,576 $0.003158 7,781,454 LowVol -3.35% 19.01% 101.64%
999 XOC Xonecoin XOC $22,760 $0.054191 420,000 LowVol -3.35% 23.16%
1000 CAB Cabbage CAB $22,690 $0.002161 10,499,996 LowVol -3.38% -0.08% -10.70%
1001 SANDG Save and Gain SANDG $21,907 $0.007148 3,064,800 LowVol -3.35% 19.01% 95.63%
1002 ROOFS Roofs ROOFS $20,730 $0.000159 130,000,000 LowVol -3.35% 14.16% -42.31%
1003 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $20,246 $0.001496 13,532,750 LowVol -3.35% -32.41% 77.44%
1004 RSGP RSGPcoin RSGP $19,939 $11.54 1,727 LowVol 12.21% 19.01% 32.50%
1005 QBK Qibuck Asset QBK $19,073 $0.011412 1,671,379 LowVol -4.05% 68.53%
1006 GEERT GeertCoin GEERT $18,575 $0.003649 5,091,200 LowVol -3.83% 24.21% 81.28%
1007 TSTR Tristar Coin TSTR $18,387 $0.003657 5,027,857 LowVol -3.38% -20.69% -37.68%
1008 SLFI Selfiecoin SLFI $17,924 $0.000166 107,829,281 LowVol -3.47% 69.80%
1009 JS JavaScript Token JS $17,354 $0.002171 7,991,996 LowVol -43.62% -49.85% 4.84%
1010 BIOB BioBar BIOB $16,785 $0.018950 885,756 LowVol -3.38% -24.66% -5.51%
1011 JIN Jin Coin JIN $16,371 $0.001662 9,848,485 LowVol -83.90% -90.85% -80.85%
1012 NODC NodeCoin NODC $15,066 $0.008976 1,678,439 LowVol -3.35% 14.76% 123.64%
1013 SOCC SocialCoin SOCC $14,043 $0.010140 1,384,879 LowVol -3.38% 4.39% 4.45%
1014 ARGUS Argus ARGUS $13,931 $0.012132 1,148,324 LowVol -3.47% -11.42% -4.35%
1015 GBC GBCGoldCoin GBC $13,681 $0.001204 11,361,817 LowVol 0.00% -22.27% -16.21%
1016 MGM Magnum MGM $13,157 $0.003325 3,957,381 LowVol -25.68% -20.69% -12.92%
1017 MRNG MorningStar MRNG $12,823 $0.000392 32,671,890 LowVol -3.44% 49.20% 150.48%
1018 CCM100 CCMiner CCM100 $12,803 $0.003810 3,360,417 LowVol -4.28% 14.56% 49.02%
1019 DAS DAS DAS $12,659 $0.004694 2,696,766 LowVol 21.36%
1020 P7C P7Coin P7C $11,709 $0.000332 35,220,238 LowVol -3.38% -19.96% 13.20%
1021 CONX Concoin CONX $9,526 $0.012800 744,266 LowVol -3.35% 32.80% 105.70%
1022 WBC WalletBuilder… WBC $9,397 $0.499778 18,802 LowVol -3.11% 18.59% 152.74%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,899 $0.032570 211,827 LowVol -4.17% 141.41% 72.97%
1024 NANOX Project-X NANOX $4,670 $59676.00 0.078264 LowVol -9.78% -5.06% 10.84%
1025 EBT Ebittree Coin EBT $3,994 $0.003158 1,264,511 LowVol -23.49% 19.01% 31.02%
1026 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,894 $0.002826 1,377,917 LowVol -3.35% -12.04% 92.56%
1027 LEX Lex4All LEX $3,664 $0.003664 1,000,000 LowVol -4.17% 49.07% 142.01%
1028 DGCS Digital Credits DGCS $1,937 $0.000332 5,826,388 LowVol -3.38% -20.69% 68.53%
1029 TOKEN SwapToken TOKEN $1,634 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol -1.21% 22.18% 13.12%
1030 ABN Abncoin ABN $1,137 $0.016789 67,700 LowVol -3.38% 19.01% 38.59%
1031 SOJ Sojourn SOJ $832 $0.001714 485,214 LowVol -3.12% 1.31% -25.09%
1032 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1033 DMB Digital Money… DMB $500 $0.001186 421,300 LowVol -3.35% 6.10% 29.28%
1034 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol 0.31%
1035 CALC CaliphCoin CALC $78 $0.000891 87,140 LowVol -7.69% -16.94%
1036 FDC Future Digita… FDC $75 $0.000027 2,753,201 LowVol 3.65% -66.42%
1037 FAL Falcoin FAL $65 $0.000332 196,766 LowVol -3.35% 58.97%
1038 ATMC ATMCoin ATMC $3.95 $19,526,800 3.03% 12.87% 53.78%
1039 ERO Eroscoin ERO $0.179520 $16,793,300 -4.36% 38.02%
1040 BCD Bitcoin Diamo… BCD $33.77 $7,669,040 4.33% -4.33% -28.81%
1041 CMT CyberMiles CMT $0.162009 $6,881,700 12.76% -7.43%
1042 NULS Nuls NULS $0.802768 $5,009,250 4.94% -25.97% 66.22%
1043 AI POLY AI AI $17.41 $3,675,330 -5.50% 2.69% 14.61%
1044 CLUB ClubCoin CLUB $3.39 $3,554,310 -2.51% 10.27% -42.17%
1045 ETN Electroneum ETN $0.090408 $3,334,780 0.69% 0.68% 109.16%
1046 GRX GOLD Reward T… GRX $4.45 $3,233,300 2.46% -16.75% 9.84%
1047 REC Regalcoin REC $28.52 $3,150,540 0.56% -34.42% -29.52%
1048 FRGC Fargocoin FRGC $10.88 $2,873,900 -0.53% 4.77% 11.15%
1049 FRST FirstCoin FRST $15.36 $2,206,770 -2.77% 0.41% 2.05%
1050 ORME Ormeus Coin ORME $2.75 $1,970,840 -6.14% 16.89% 2.37%
1051 BTE BitSerial BTE $6.88 $1,056,440 6.72% -2.55% 71.48%
1052 TSL Energo TSL $0.031959 $912,403 0.81% 1.83% 4.27%
1053 STC Santa Coin STC $0.713286 $828,954 2.21% -2.22%
1054 XIN Infinity Econ… XIN $0.029422 $747,087 -5.69% -6.09% -10.52%
1055 LEND EthLend LEND $0.021967 $688,229 0.51% 2.51% 3.83%
1056 B2X SegWit2x [Fut… B2X $184.06 $634,223 -2.05% -11.29% -10.14%
1057 BOT Bodhi BOT $0.408127 $612,233 -1.71% -3.75% -5.33%
1058 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.67 $500,434 -4.83% 15.99% 71.32%
1059 LLT LLToken LLT $0.337703 $500,405 -0.19% -18.79% 9.82%
1060 ADK Aidos Kuneen ADK $25.43 $497,274 14.60% 31.74% -23.24%
1061 XYLO XYLO XYLO $4.52 $430,822 -23.59% -58.68%
1062 CAPP Cappasity CAPP $0.026886 $383,866 1.89% -16.27%
1063 RYZ ANRYZE RYZ $0.020459 $359,503 -4.93% 1.87% 11.42%
1064 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.005149 $358,982 -4.63% 67.56% 173.00%
1065 WC WINCOIN WC $0.878875 $342,910 14.75% -19.82% -4.83%
1066 INF InfChain INF $0.012966 $268,246 -1.37% -9.58% 62.06%
1067 THS TechShares THS $0.699022 $244,410 -5.17% -12.20% -16.27%
1068 ICX ICON ICX $1.67 $204,218 1.66% -8.87% 20.53%
1069 EAG EA Coin EAG $3.99 $202,133 -3.35% 11.87% 23.48%
1070 XCPO Copico XCPO $0.022112 $195,548 -3.35% -1.82% 2.66%
1071 QBT Qbao QBT $0.209642 $193,421 1.10% -4.70%
1072 XID Sphre AIR XID $0.195877 $176,773 -1.77% -5.20% 31.97%
1073 GBG Golos Gold GBG $0.144976 $175,567 0.71% 0.85% 39.41%
1074 SUR Suretly SUR $3.05 $145,131 2.74% 1.02% -2.33%
1075 BT2 BT2 [CST] BT2 $191.15 $143,563 -2.81% 32.86% 51.47%
1076 B3 B3Coin B3 $0.000043 $131,071 -17.01% -39.22% -47.48%
1077 BSR BitSoar BSR $0.223577 $124,013 -3.71% 2.78% 13.45%
1078 BT1 BT1 [CST] BT1 $17237.80 $113,352 -11.85% 15.84% 77.27%
1079 FOR FORCE FOR $0.010002 $93,828 -32.60% -18.38% 164.34%
1080 FRD Farad FRD $0.091683 $82,108 -1.85% -3.71% 39.19%
1081 SKR Sakuracoin SKR $0.010240 $81,889 28.48% -8.19% 816.22%
1082 MSD MSD MSD $0.008455 $75,763 -8.12% 3.93% -26.97%
1083 MKR Maker MKR $372.81 $66,495 5.87% 1.29% 4.74%
1084 DSR Desire DSR $0.259623 $65,459 -3.97% -15.97% 13.99%
1085 BTCM BTCMoon BTCM $0.024965 $55,607 22.12% -29.38% 229.19%
1086 UGT UG Token UGT $0.404731 $45,792 2.98% -1.46% -4.35%
1087 SEND Social Send SEND $0.102563 $44,675 -2.43% 30.54%
1088 BPL Blockpool BPL $0.215765 $39,100 -3.61% 13.54% 89.69%
1089 EVR Everus EVR $1.36 $38,350 -2.84% -5.98% -31.72%
1090 AIB Advanced Inte… AIB $0.012630 $36,967 -3.38% 5.74% 215.16%
1091 AERM Aerium AERM $0.412405 $36,444 11.46% -59.62% -70.51%
1092 SPANK SpankChain SPANK $0.047028 $32,516 3.20% 4.23% 44.55%
1093 HNC Huncoin HNC $0.003158 $32,373 -4.07% 50.66% 101.64%
1094 VASH VPNCoin VASH $0.005486 $29,449 -9.76% -9.35% 26.32%
1095 MOTO Motocoin MOTO $0.016085 $26,475 -0.50% 295.01% 640.04%
1096 COR CORION COR $0.743377 $22,989 -3.35% 5.12% -13.05%
1097 BCDN BlockCDN BCDN $0.065412 $21,643 4.56% -13.92%
1098 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.099769 $21,234 -3.35% 6.09% 62.89%
1099 AKY Akuya Coin AKY $0.133315 $19,094 -11.14% -13.38% -6.54%
1100 WISH MyWish WISH $0.115433 $16,727 3.20% 10.94% -25.28%
1101 DEUS DeusCoin DEUS $0.196981 $16,627 -3.62% -26.01% -43.84%
1102 EDRC EDRCoin EDRC $0.064435 $15,970 -1.64% 10.60% 7.73%
1103 UR UR UR $0.001218 $15,306 16.65% -34.69% 186.06%
1104 MAGE MagicCoin MAGE $22.12 $14,531 -32.43%
1105 BTU Bitcoin Unlim… BTU $80.88 $14,301 -25.02% -19.42% -43.70%
1106 GLS GlassCoin GLS $0.781274 $13,090 -2.16% -36.81% 0.68%
1107 VIU Viuly VIU $0.011037 $12,335 10.04% 13.94% 186.52%
1108 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.079484 $11,940 15.59% -3.82% -12.44%
1109 EFYT Ergo EFYT $13.47 $11,798 -3.37% 2.47% 59.35%
1110 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003735 $11,189 -2.32% 25.53% 77.81%
1111 LKC LinkedCoin LKC $0.000332 $11,044 -3.35% 18.97% 69.80%
1112 SYNC Sync SYNC $797.90 $10,838 -3.35%
1113 STEX STEX STEX $1.29 $10,527 -2.53% 23.99% 266.41%
1114 PLX PlexCoin PLX $0.041627 $10,229 -3.34% 3.26% -89.92%
1115 TCOIN T-coin TCOIN $0.000332 $10,110 30.48% 3.05% 71.57%
1116 OXY Oxycoin OXY $0.107939 $10,013 -3.06% -18.42% -29.26%
1117 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004275 $9,772 1.08% -13.75% 82.11%
1118 FLASH Flash FLASH $0.002332 $8,939 -18.27% -53.52% -49.75%
1119 NUKO Nekonium NUKO $0.059842 $7,934 -3.35% -19.62%
1120 PNX Phantomx PNX $0.012155 $7,663 -2.75% -30.96% -35.75%
1121 NEOG NEO GOLD NEOG $0.003374 $7,397 -2.24% 13.99% 79.31%
1122 BLX Blockchain Index BLX $3.08 $7,088 3.20% 0.12% 20.43%
1123 DGPT DigiPulse DGPT $1.36 $6,983 -0.93% -19.77% 7.15%
1124 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.047028 $6,934 8.85% 21.03% 18.86%
1125 DFS DFSCoin DFS $0.006102 $6,840 -8.12% 2.55% -35.61%
1126 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.182623 $6,435 -22.11% -41.38% 3.10%
1127 SISA SISA SISA $0.010712 $6,116 24.53% -22.95% -28.51%
1128 SND Sand Coin SND $0.773846 $6,094 -12.15% -20.38% 14.34%
1129 BOS BOScoin BOS $1.20 $5,880 15.94% -5.48% 17.03%
1130 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.151102 $5,663 -3.35% 82.70% 49.59%
1131 MCR Macro MCR $0.881177 $5,259 -48.89% -37.71% -56.42%
1132 WILD Wild Crypto WILD $0.130161 $5,222 2.70% 10.79% 31.38%
1133 MGC MergeCoin MGC $0.013465 $4,870 -5.68% -8.98% 4.02%
1134 BON Bonpay BON $1.26 $4,475 -44.86% -3.92%
1135 DMC DynamicCoin DMC $0.002633 $4,365 -3.90% -18.77% 84.32%
1136 OX OX Fina OX $0.000168 $4,079 -2.65% 12.77% 11.94%
1137 ONG onG.social ONG $0.128259 $3,642 3.20% -18.18% -58.16%
1138 TER TerraNova TER $3.33 $3,639 -2.30% -6.07% 73.23%
1139 XOT Internet of T… XOT $2327.20 $3,495 -9.70% 4.10% 18.86%
1140 SKC Skeincoin SKC $0.027428 $3,238 -3.35% 35.42% 211.42%
1141 ACC AdCoin ACC $0.119284 $3,215 -1.04% 20.15% 39.82%
1142 HYTV Hyper TV HYTV $0.005772 $2,972 3.20% -1.27% -10.19%
1143 MCI Musiconomi MCI $0.034857 $2,917 -1.17% 3.70% -44.54%
1144 APC AlpaCoin APC $0.023807 $2,807 -1.45% -0.37% -12.14%
1145 PEC Peacecoin PEC $0.074969 $2,596 -3.35% 8.49% 159.93%
1146 ABC Alphabit ABC $17.10 $2,560 -3.38% 18.99% 9.19%
1147 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.82 $2,537 -3.38% 18.96% 4.61%
1148 KARMA Karmacoin KARMA $0.000166 $2,223 -3.35% 69.08%
1149 ZBC Zilbercoin ZBC $0.031849 $2,200 -3.30% -13.05% -14.89%
1150 DBG Digital Bulli… DBG $0.004987 $2,126 -3.35% -38.45% -25.31%
1151 PRES President Trump PRES $0.006076 $2,099 4.30% 60.40% 72.42%
1152 WA WA Space WA $0.026929 $2,087 -3.38% 15.40% 45.15%
1153 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005557 $2,056 -15.16% -28.46% -9.35%
1154 BTBc Bitbase BTBc $0.004654 $1,897 -6.69% -26.73% 35.28%
1155 BSN Bastonet BSN $0.000997 $1,835 -24.84% 19.01% 63.77%
1156 B2B B2B B2B $0.359125 $1,776 3.20% 3.67% -12.82%
1157 ETT EncryptoTel [… ETT $0.097446 $1,700 -5.20% 3.39% -8.64%
1158 GARY President Joh… GARY $0.141294 $1,682 -3.38% -34.81% 43.90%
1159 AXIOM Axiom AXIOM $0.024436 $1,551 -3.38% 14.34% 61.04%
1160 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000342 $1,538 -12.91% -34.10%
1161 DAY Chronologic DAY $3.38 $1,535 4.38% -19.98% 11.69%
1162 IQT iQuant IQT $0.166874 $1,432 -12.27% -5.86% 1.11%
1163 MGC GulfCoin MGC $0.002493 $1,396 -5.15% -7.95% -1.63%
1164 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000499 $1,340 -11.76% 19.01% -8.49%
1165 BEST BestChain BEST $0.001698 $1,296 -3.34% 19.78% 26.50%
1166 STU bitJob STU $0.018480 $1,278 -4.43% -46.06% -42.85%
1167 VULC Vulcano VULC $0.010671 $1,203 -3.35% 21.95% 18.04%
1168 INDIA India Coin INDIA $0.000332 $1,193 -3.35% -20.66% 69.80%
1169 FRN Francs FRN $0.040255 $1,173 0.32% -8.94% 41.18%
1170 XRY Royalties XRY $0.000146 $1,160 -17.19% 6.69% -99.46%
1171 ELC Elacoin ELC $0.099737 $1,149 -13.96% 7.46%
1172 IBTC iBTC IBTC $0.005558 $1,089 3.20% 1.87% 5.56%
1173 MINEX Minex MINEX $0.020326 $995 -5.06% -20.33% 27.03%
1174 HIGH High Gain HIGH $0.000499 $992 -11.72% -10.75% -25.35%
1175 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000166 $977 -3.35% 17.20% 6.10%
1176 SAK Sharkcoin SAK $0.002208 $918 -3.29% 3.47% 1.09%
1177 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005984 $900 -3.38% 19.01% 63.98%
1178 FFC FireFlyCoin FFC $0.000166 $871 -3.38% 18.97% 69.80%
1179 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001351 $856 -3.32% -4.94% 8.66%
1180 NAMO NamoCoin NAMO $0.000159 $850 -5.40% -41.46% 0.80%
1181 ASN Aseancoin ASN $0.006982 $846 -3.35% -24.70% -76.43%
1182 CC CyberCoin CC $0.000166 $837 -3.35% 19.01% 6.87%
1183 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $818 -1.22% 12.23% 19.52%
1184 TRIA Triaconta TRIA $8.12 $812 3.12% -1.30% -1.89%
1185 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.005290 $778 -1.74% 67.28% 64.61%
1186 BUB Bubble BUB $0.035573 $769 95.06% 55.95%
1187 WIC Wi Coin WIC $0.003234 $709 9.10% 24.22% 0.07%
1188 9COIN 9COIN 9COIN $0.005652 $693 -3.38% 71.62% 151.01%
1189 STARS StarCash Network STARS $0.360351 $629 -4.76% 64.45% 49.23%
1190 MAVRO Mavro MAVRO $0.029755 $575 -3.35% -23.89% 95.82%
1191 QBT Cubits QBT $0.003482 $574 -3.29% 11.16% -53.93%
1192 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.3e-07 $566 3.20% -1.27% -30.59%
1193 MAGN Magnetcoin MAGN $1.10 $538 -3.38% 35.35% 158.35%
1194 CASH Cash Poker Pro CASH $0.042753 $526 3.20% -26.04% -4.86%
1195 COUPE Coupecoin COUPE $0.000090 $519 -6.68% 166.88% 1613.48%
1196 LDCN LandCoin LDCN $0.002302 LowVol -3.38% 58.59% 12.29%
1197 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000499 LowVol -3.35% 18.97% 70.88%
1198 MARX MarxCoin MARX $0.001213 LowVol -3.35% 8.31% 49.20%
1199 GMX GoldMaxCoin GMX $0.003419 LowVol -3.38% -54.82% 235.57%
1200 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol -0.08% -17.65% 65.33%
1201 DASHS Dashs DASHS $0.061671 LowVol -3.35% -10.94% 102.20%
1202 DUB Dubstep DUB $0.002992 LowVol -3.38% 12.74%
1203 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005153 LowVol -3.35% 23.44% 1.23%
1204 NTC Natcoin NTC $0.105014 LowVol -3.61% -23.36% -45.63%
1205 FUDD DimonCoin FUDD $0.001496 LowVol 20.39% 15.19% 63.95%
1206 ZSE ZSEcoin ZSE $0.015186 LowVol -4.70% -19.38% 58.39%
1207 POKE PokeCoin POKE $0.000166 LowVol -3.47% 19.01% 67.57%
1208 RICHX RichCoin RICHX $0.008976 LowVol -3.35% 12.74% 63.57%
1209 BIT First Bitcoin BIT $0.016124 LowVol 64.47% 28.26% 46.32%
1210 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001829 LowVol -3.35% -12.73% 52.20%
1211 PRN Protean PRN $0.000126 LowVol -4.71% 65.09% 72.65%
1212 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000595 LowVol 15.09% 8.07% 20.21%
1213 TODAY TodayCoin TODAY $0.001164 LowVol -3.38% -5.46% 40.18%
1214 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003491 LowVol -3.35% 19.01% 3.29%
1215 NBIT netBit NBIT $0.049494 LowVol -3.38% 249.22% 11.12%
1216 XDE2 XDE II XDE2 $2.42 LowVol -3.42% 18.20%
1217 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000166 LowVol -3.38% 18.97% -15.10%
1218 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005319 LowVol -3.35% -9.33% 23.49%
1219 WOW Wowcoin WOW $0.000164 LowVol -3.34% -40.11% 54.19%
1220 GAY GAY Money GAY $0.025539 LowVol -0.24% 12.89% 140.06%
1221 GRN Granite GRN $0.016623 LowVol 22.34% 2.76% 118.05%
1222 QBC Quebecoin QBC $0.002826 LowVol -3.35% 19.01% 69.82%
1223 VOYA Voyacoin VOYA $2.99 LowVol -3.38% -0.71% 96.78%
1224 EVC EventChain EVC $0.064130 LowVol 3.20% -1.27% -37.42%
1225 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.005486 LowVol -3.35% 19.07%
1226 PCN PeepCoin PCN $0.000002 LowVol -1.13% -98.62% -96.77%
1227 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.121635 LowVol -3.35% 10.65%
1228 ANI Animecoin ANI $0.000166 LowVol -3.35% 19.01% 40.49%
1229 HAT Hawala.Today HAT $0.192388 LowVol 3.20% 5.51% 17.72%
1230 PLC PlusCoin PLC $0.000526 LowVol -0.61% -1.35% -13.26%
1231 TOP TopCoin TOP $0.000496 LowVol -3.74% 16.69% 17.10%
1232 BXC Bitcedi BXC $0.004710 LowVol -2.61% 2.74% 109.68%
1233 CYDER Cyder CYDER $0.000166 LowVol -3.35% -40.50% -15.10%
1234 DON Donationcoin DON $0.000499 LowVol -3.35% -9.53% -17.05%
1235 EUSD eUSD EUSD $0.000214 LowVol 7.50% -1.27% 4.47%
1236 EGOLD eGold EGOLD $0.007268 LowVol 3.20% -0.80% -32.70%
1237 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003325 LowVol -3.38% 8.25% 17.11%
1238 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002493 LowVol -3.38% 27.51% 69.80%
1239 PRIMU Primulon PRIMU $0.000166 LowVol -3.38% -26.40% -13.18%
1240 GBRC Global Busine… GBRC $0.000166 LowVol -3.35% -34.14% 69.80%
1241 ANTX Antimatter ANTX $0.000111 LowVol -4.10% 12.96%
1242 RHFC RHFCoin RHFC $0.000665 LowVol -3.35% 18.88%
1243 IPY Infinity Pay IPY $0.002993 LowVol 3.20% 38.25% 28.48%
1244 XQN Quotient XQN $0.006815 LowVol -3.35% 6.13% 50.83%
1245 GML GameLeagueCoin GML $0.012800 LowVol -3.35%
1246 ACN Avoncoin ACN $0.000499 LowVol -3.38% 18.97% 27.35%
1247 DISK DarkLisk DISK $0.000997 LowVol -3.38% 2.00% 23.63%
1248 X2 X2 X2 $0.000166 LowVol -3.38% 19.01% -15.09%
1249 BET BetaCoin BET $0.001662 LowVol -3.35% -32.96% -53.36%
1250 GUC GoldUnionCoin GUC $0.086439 LowVol -3.35% 18.37% -19.73%
1251 AV AvatarCoin AV $0.055520 LowVol -3.35% 19.01% 99.00%
1252 TIE TIES Network TIE $0.059876 LowVol 3.20% -1.93% -3.01%
1253 TELL Tellurion TELL $0.000222 LowVol -2.37% 31.22% 37.71%
1254 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000332 LowVol -3.35% 19.01% 13.20%
1255 FUTC FutCoin FUTC $0.004156 LowVol -3.42% 23.96% 149.71%
1256 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.008311 LowVol -3.38% 65.00%
1257 CME Cashme CME $0.000166 LowVol -3.38% 19.01% 69.80%
1258 HDLB HODL Bucks HDLB $0.050035 LowVol -3.35% 18.61% 7.23%
1259 PRM PrismChain PRM $0.002493 LowVol -3.35% 19.01% 112.26%
1260 FONZ Fonziecoin FONZ $0.001164 LowVol -3.35% 66.65% 64.16%
1261 EBIT eBIT EBIT $0.002138 LowVol 3.20% -37.51% 58.76%
1262 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004987 LowVol -3.38% 15.17% 49.83%
1263 HYPER Hyper HYPER $0.041557 LowVol -3.35% 17.13% 110.66%
1264 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 LowVol -1.08% -11.21% -38.85%
1265 SFE SafeCoin SFE $0.000166 LowVol -3.42% 18.97% 68.59%
1266 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008556 LowVol -3.35% -0.03% -6.59%
1267 TERA TeraCoin TERA $0.000166 LowVol -3.38%
1268 REGA Regacoin REGA $0.001662 LowVol -3.47% 8.19% 63.22%
1269 TRICK TrickyCoin TRICK $0.014961 LowVol -3.35% 6.04%
1270 QORA Qora QORA $0.302330 LowVol -3.35% 9.81% 60.82%
1271 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -0.34% -12.76% 3.37%
1272 RCN Rcoin RCN $0.000166 LowVol -3.35% 19.01% 69.80%
1273 SWP Swapcoin SWP $0.098328 LowVol 3.20% 13.54% -12.39%
1274 IRL IrishCoin IRL $0.002992 LowVol -3.35% 33.84% 57.89%
1275 LTH LAthaan LTH $0.001330 LowVol -3.35% 19.01%
1276 GAIN UGAIN GAIN $0.001995 LowVol -3.38% 18.92% 238.03%
1277 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.513313 LowVol -3.38% 18.77%
1278 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 3.20% -1.27% 49.31%
1279 HCC Happy Creator… HCC $0.000831 LowVol -3.38% 19.01%
1280 WINK Wink WINK $0.000332 LowVol -3.38% -20.69%
1281 LEPEN LePen LEPEN $0.000124 LowVol -1.64% 0.72% 11.11%
1282 FAP FAPcoin FAP $0.009312 LowVol -3.41% -23.78%
1283 VGC VegasCoin VGC $0.000166 LowVol -3.38% -9.46%
1284 SPORT SportsCoin SPORT $0.001164 LowVol -3.38% 18.94%
1285 PAYP PayPeer PAYP $0.000166 LowVol -3.38% 18.97% 69.80%
1286 XID International… XID $0.008145 LowVol -30.38% -15.52% 29.02%
1287 CLINT Clinton CLINT $0.013631 LowVol -3.38% 20.47%
1288 XAU Xaucoin XAU $0.044217 LowVol -3.38% -2.52% 20.46%
1289 YES Yescoin YES $0.000066 LowVol -4.98% -52.43% 32.66%
1290 CYC Cycling Coin CYC $0.001829 LowVol -3.38% 14.48% -37.36%
1291 OMC Omicron OMC $0.176202 LowVol -3.38% -1.29%
1292 OPES Opescoin OPES $0.002660 LowVol -3.38% 12.01% 42.62%
1293 10MT 10M Token 10MT $0.002095 LowVol 3.20% -1.27% -47.30%
1294 ACES Aces ACES $0.000332 LowVol -3.35% 137.93% 239.61%
1295 SHA SHACoin SHA $0.000997 LowVol -3.35% 19.01% 100.41%
1296 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.054089 LowVol -4.17% 13.76% 68.34%
1297 TCR TheCreed TCR $0.000499 LowVol -3.42% 19.01% 53.95%
1298 UNC UNCoin UNC $0.000166 LowVol -3.38% 19.01% 69.84%
1299 MBL MobileCash MBL $0.000499 LowVol -3.38% 78.45% 69.80%
1300 UTA UtaCoin UTA $0.001995 LowVol -3.42% 2.00% -8.00%
1301 DCRE DeltaCredits DCRE $0.251504 LowVol -3.38%
1302 OP Operand OP $0.001330 LowVol -3.38%
1303 MONETA Moneta MONETA $0.000499 LowVol -3.38% -10.70% -10.53%
1304 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000128 LowVol 3.20% -25.77% -28.05%
1305 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000166 LowVol -3.38% 69.82%
1306 IFC Infinitecoin IFC $0.000011 LowVol -0.35% -4.20% 2.89%
1307 KASHH KashhCoin KASHH $0.000002 LowVol -0.38% -98.63% -98.06%
1308 SJCX Storjcoin X SJCX $0.281702 LowVol -7.99%
1309 BGR Bongger BGR $0.000157 LowVol -4.17% 10.30%
1310 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -61.13%
1311 EGG EggCoin EGG $0.055943 LowVol 5.92% 50.39%
1312 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -21.55%
1313 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol
1314 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol
1315 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 30.22%
1316 TEAM TeamUp TEAM $0.000349 LowVol 25.02% 77.44%
1317 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 2.38%
1318 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol
1319 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 24.73%
1320 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 12.45%
1321 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol
1322 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1323 PI PiCoin PI $0.002578 LowVol -7.79% 33.62%
1324 BITOK Bitok BITOK $0.000160 LowVol 16.13% 63.66%
1325 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol
1326 MEN PeopleCoin MEN $0.000158 LowVol 13.00% 61.29%
1327 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 24.61%
1328 XTD XTD Coin XTD $0.000163 LowVol 16.60% 66.37%
1329 FID BITFID FID $0.142654 LowVol 2.13%
1330 YEL Yellow Token YEL $0.006395 LowVol -3.17% -25.05%
1331 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00% 0.00%
1332 FC Facecoin FC $0.003480 -8.65%
1333 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -13.19%
1334 FBL Faceblock FBL $0.001654 -3.67%

Quay lại phần 1

Phản hồi