Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 9h ngày 7/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 9h ngày 7/12/2017 (GMT +7) của 1335 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 9h ngày 7/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $14576.30 trên tổng giá trị $243,790,439,538

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $427.97 trên tổng giá trị $41,162,504,172

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1400.58 trên tổng giá trị $23,588,515,838

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $3.94 trên tổng giá trị $10,943,427,654

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.229203 trên tổng giá trị $8,879,128,253

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng PUT PutinCoin (PUT) đang có giá hiện tại $0.061168 trên tổng giá trị $19,340,764 đã biến động tăng 169.74% trong 1h qua

    + Đồng PIE PIECoin (PIE) đang có giá hiện tại $0.007620 trên tổng giá trị $103,692 đã biến động tăng 157.68% trong 1h qua

    + Đồng CCM100 CCMiner (CCM100) đang có giá hiện tại $0.003466 trên tổng giá trị $11,648 đã biến động tăng 119.22% trong 1h qua

    + Đồng ANC Anoncoin (ANC) đang có giá hiện tại $4.61 trên tổng giá trị $9,729,046 đã biến động tăng 114.27% trong 1h qua

    + Đồng PNX Phantomx (PNX) đang có giá hiện tại $0.016886 trên tổng giá trị đã biến động tăng 69.82% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ANC Anoncoin (ANC) đang có giá hiện tại $4.61 trên tổng giá trị $9,729,046 đã biến động tăng 542.25% trong 24h qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.014139 trên tổng giá trị đã biến động tăng 485.82% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000035 trên tổng giá trị đã biến động tăng 285.97% trong 24h qua

    + Đồng PUT PutinCoin (PUT) đang có giá hiện tại $0.061168 trên tổng giá trị $19,340,764 đã biến động tăng 254.11% trong 24h qua

    + Đồng BRIT BritCoin (BRIT) đang có giá hiện tại $0.031522 trên tổng giá trị $670,406 đã biến động tăng 246.89% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.340180 trên tổng giá trị $25,722,541 đã biến động tăng 1649.36% trong 7 ngày qua

    + Đồng ANC Anoncoin (ANC) đang có giá hiện tại $4.61 trên tổng giá trị $9,729,046 đã biến động tăng 1097.63% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.014139 trên tổng giá trị đã biến động tăng 940.59% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000053 trên tổng giá trị $275,884 đã biến động tăng 824.62% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.335067 trên tổng giá trị $4,823,985 đã biến động tăng 557.14% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 9h ngày 7/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 EBCH eBitcoinCash EBCH $130,330 $0.014036 9,285,500 $3,179 -10.83% -2.93% -4.39%
702 LCP Litecoin Plus LCP $129,864 $0.177091 733,320 $1,847 -0.42% 5.21% 61.18%
703 BITGOLD bitGold BITGOLD $129,830 $1443.05 89.9694 $6,421 5.48% 1.78% -5.48%
704 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $128,671 $0.016024 8,030,000 $20,597 3.10% 14.97% -29.11%
705 VUC Virta Unique … VUC $126,130 $0.002051 61,486,150 $5,684 -7.85% 16.05% 71.83%
706 DRXNE DROXNE DRXNE $124,927 $0.001979 63,142,132 $916 0.27% -6.21% -9.14%
707 ACP AnarchistsPrime ACP $122,959 $0.027978 4,394,874 $10,892 13.23% 19.14% 5.53%
708 XCO X-Coin XCO $120,995 $0.009769 12,384,976 $1,145 29.98% 16.36% 55.92%
709 EMD Emerald Crypto EMD $116,161 $0.006076 19,117,129 $1,531 0.30% -15.22% -46.09%
710 NRO Neuro NRO $112,008 $0.002963 37,798,635 $11,180 0.21% -21.18% 132.90%
711 CFD Confido CFD $110,672 $0.012297 9,000,000 $1,325 1.20% -19.22% 34.27%
712 MST MustangCoin MST $108,618 $0.172316 630,343 $513 1.84% -0.84% 24.28%
713 SGR Sugar Exchange SGR $105,582 $0.030166 3,500,000 $1,975 -0.07% -7.52% -15.13%
714 WOMEN WomenCoin WOMEN $105,325 $0.002382 44,220,400 $4,579 0.41% -8.74% 15.96%
715 CMT Comet CMT $104,781 $0.120048 872,830 $24,356 -21.62% -62.51% 166.71%
716 PXI Prime-XI PXI $102,558 $0.005744 17,855,720 $2,176 -26.08% -13.16% -4.73%
717 LTCR Litecred LTCR $102,339 $0.003386 30,227,750 $15,483 0.38% -35.58% 283.90%
718 BITEUR bitEUR BITEUR $100,536 $1.22 82,110 $9,060 6.01% -0.24% -2.93%
719 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $100,186 $0.001257 79,719,140 $1,586 0.32% 31.31% 83.43%
720 TAJ TajCoin TAJ $98,451 $0.012260 8,030,561 $939 -1.61% 10.83% 36.55%
721 EOT EOT Token EOT $97,377 $0.011788 8,260,903 $12,970 0.04% 3.57% 21.09%
722 $$$ Money $$$ $90,711 $0.001977 45,887,218 $1,959 0.34% 18.16% 32.16%
723 CACH CacheCoin CACH $89,033 $0.021223 4,195,132 $1,176 0.31% -10.11% -42.34%
724 VEC2 VectorAI VEC2 $86,788 $0.005221 16,622,792 $715 0.28% 9.10% 24.20%
725 ZMC ZetaMicron ZMC $84,713 $0.000141 600,344,291 $3,433 0.21% 17.95% 38.82%
726 CASH Cashcoin CASH $84,673 $0.001834 46,158,242 $720 0.21% 53.33% 103.06%
727 EBTC eBTC [OLD] EBTC $83,456 $0.004058 20,564,300 $2,595 24.11% 4.03% 52.52%
728 WARP WARP WARP $80,982 $0.073941 1,095,224 $520 0.21% 15.52% 42.66%
729 EGAS ETHGAS EGAS $77,528 $0.007633 10,157,540 $983 -1.00% -14.18% 60.22%
730 DRS Digital Rupees DRS $72,078 $0.000141 510,802,961 $1,760 0.28% 17.95% -30.62%
731 EAGLE EagleCoin EAGLE $70,802 $0.033821 2,093,421 $894 1.00% -78.15% -63.72%
732 BSC BowsCoin BSC $69,702 $0.012559 5,550,102 $2,239 0.29% 9.42%
733 PULSE Pulse PULSE $68,602 $0.004798 14,298,972 $3,300 -26.41% 67.19% 68.57%
734 SFC Solarflarecoin SFC $64,682 $0.004593 14,083,450 $1,420 0.29% 18.09% 37.11%
735 GLT GlobalToken GLT $62,941 $0.002405 26,172,800 $777 -4.54% 4.23% 7.92%
736 ICON Iconic ICON $59,233 $0.099904 592,894 $4,111 0.21% 54.64% 70.64%
737 VRS Veros VRS $56,478 $0.000116 486,609,040 $3,638 -0.04% 114.88% 549.74%
738 DLISK DAPPSTER DLISK $56,443 $0.000564 100,000,000 $548 0.28% 36.16%
739 CPN CompuCoin CPN $56,075 $0.002859 19,615,019 $596 -7.94% -15.12% -14.58%
740 CRT CRTCoin CRT $53,691 $0.677318 79,270 $536 0.29% 18.02% 38.82%
741 NTWK Network Token NTWK $52,558 $0.004503 11,671,310 $1,160 1.01% 50.19% -19.40%
742 ITZ Interzone ITZ $51,105 $0.028181 1,813,436 $1,292 -24.81% -4.04% 11.11%
743 RBT Rimbit RBT $50,854 $0.000440 115,499,623 $574 -10.96% -27.79% -31.60%
744 ICN iCoin ICN $49,466 $0.001693 29,212,613 $2,557 0.29% -88.69% -85.39%
745 ERY Eryllium ERY $46,265 $0.008513 5,434,376 $1,019 0.24% 9.19% 24.31%
746 XCS CybCSec XCS $43,417 $0.003669 11,834,082 $617 0.18% 7.21% 33.97%
747 MRJA GanjaCoin MRJA $41,461 $0.009313 4,451,920 $2,760 0.28% 2.57% -74.18%
748 LBTC LiteBitcoin LBTC $39,347 $0.012341 3,188,280 $72,588 30.72% -30.12% 298.24%
749 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $39,121 $0.045295 863,702 $11,261 6.55% 20.71% 237.35%
750 MSCN Master Swiscoin MSCN $35,522 $0.000795 44,690,820 $1,564 -21.34% -21.58% -19.81%
751 PLACO PlayerCoin PLACO $34,690 $0.000988 35,120,000 $1,138 40.25% 15.23% 22.99%
752 XBTS Beatcoin XBTS $31,669 $0.020771 1,524,686 $595 0.26% -78.15% 46.12%
753 ALL Allion ALL $30,617 $0.004939 6,199,359 $935 0.21% -67.19% -59.33%
754 BNX BnrtxCoin BNX $29,917 $0.001128 26,522,501 $711 0.18% 10.87% 16.21%
755 GRIM Grimcoin GRIM $29,017 $0.002810 10,324,802 $2,946 0.65% 1.56% 87.46%
756 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $28,753 $0.002127 13,520,750 $1,432 0.21% 80.64% 176.19%
757 CREVA CrevaCoin CREVA $25,675 $0.000706 36,390,750 $2,250 0.29% -2.67% -2.37%
758 TSTR Tristar Coin TSTR $23,413 $0.004657 5,027,857 $1,039 -8.14% 25.56% -25.49%
759 ELS Elysium ELS $18,650 $0.004657 4,005,012 $623 0.21% 16.82% -1.53%
760 XRC Rawcoin XRC $18,360 $0.026046 704,882 $1,710 0.13% 50.63% 64.57%
761 ROOFS Roofs ROOFS $18,344 $0.000141 130,000,000 $4,135 0.18% -41.02% -52.51%
762 ARGUS Argus ARGUS $16,068 $0.013993 1,148,324 $695 -10.25% -4.38% 65.20%
763 SOCC SocialCoin SOCC $10,943 $0.007902 1,384,879 $545 0.18% -3.85% -20.74%
764 GSR GeyserCoin GSR $10,548 $0.225067 46,864 $6,278 0.21% 29.63% 272.76%
765 HMC HarmonyCoin HMC $7,116 $0.012680 561,235 $8,429 0.29% 11.83% 10.02%
766 NANOX Project-X NANOX $4,970 $63498.60 0.078264 $637 -4.00% 17.95% -1.06%
767 XNG Enigma XNG $2,609 $0.156912 16,627 $548 0.21% 16.14% -9.30%
768 DMB Digital Money… DMB $476 $0.001129 421,300 $1,326 -19.88% 13.13% 19.19%
769 XPA XPlay XPA $29,652,500 $0.029652 1,000,000,000 LowVol 1.20% -4.07%
770 BCAP BCAP BCAP $17,941,700 $1.79 10,000,000 LowVol 1.28% -5.86% 53.77%
771 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
772 ECN E-coin ECN $12,729,948 $2.71 4,691,512 LowVol 0.28% -13.76% -6.18%
773 ETT EncryptoTel [… ETT $9,670,223 $0.155642 62,131,190 LowVol -3.26% 7.55% 40.79%
774 PGL Prospectors Gold PGL $4,614,446 $0.071542 64,500,000 LowVol 0.18% 17.95% -8.48%
775 IXC Ixcoin IXC $4,034,072 $0.192107 20,999,088 LowVol 0.22% -2.96% 28.38%
776 ARC Arcade Token ARC $3,670,443 $2.24 1,636,312 LowVol 1.28% -6.59% 391.03%
777 FIMK FIMKrypto FIMK $3,256,793 $0.005644 577,004,618 LowVol 0.29% 60.92% 270.22%
778 JNS Janus JNS $3,169,739 $0.137693 23,020,335 LowVol 8.11% 61.90% 72.03%
779 YASH YashCoin YASH $2,963,350 $0.296327 10,000,271 LowVol 0.18% -29.23% -27.36%
780 SMART SmartBillions SMART $2,389,209 $0.381628 6,260,570 LowVol 1.20% -4.12% -3.74%
781 EMV Ethereum Movi… EMV $2,366,797 $0.360426 6,566,666 LowVol 1.20% -77.28% -47.58%
782 SIFT Smart Investm… SIFT $2,295,116 $3.17 722,935 LowVol 1.20% -6.57% 12.68%
783 ESP Espers ESP $2,168,195 $0.000104 20,805,413,384 LowVol 17.24% 47.41% 4.93%
784 ADST AdShares ADST $1,995,780 $0.165701 12,044,466 LowVol -3.81% -15.37% -18.55%
785 REX REX REX $1,964,251 $0.226799 8,660,756 LowVol 1.20% 6.23% 36.48%
786 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,708,489 $0.281652 6,065,957 LowVol 0.21% -47.07% 19.41%
787 ITT Intelligent T… ITT $1,703,394 $0.173853 9,797,899 LowVol 1.20% -6.56% -11.12%
788 RC RussiaCoin RC $1,692,330 $0.202000 8,377,873 LowVol 0.29% 40.70% 22.25%
789 HTC HitCoin HTC $1,551,668 $0.000141 10,996,318,099 LowVol 0.21% 17.95%
790 CARBON Carboncoin CARBON $1,518,660 $0.000099 15,392,009,384 LowVol -0.64% 34.73% 190.92%
791 SHORTY Shorty SHORTY $1,439,300 $0.014393 100,000,000 LowVol 0.21% 13.50% 38.82%
792 LNK Link Platform LNK $1,321,807 $27.83 47,503 LowVol 0.97% -7.75% -15.58%
793 CNO Coin(O) CNO $1,231,468 $0.011710 105,166,510 LowVol 0.29% -2.23% 24.07%
794 NDC NEVERDIE NDC $1,217,095 $0.029682 41,004,200 LowVol 3.56% -2.37% -22.21%
795 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,105,918 $0.000048 22,873,747,934 LowVol 1.26% -36.03% 6.36%
796 SDC ShadowCash SDC $1,085,502 $0.162133 6,695,133 LowVol 0.29% 8.57% 55.49%
797 TALK BTCtalkcoin TALK $1,068,710 $0.016369 65,290,635 LowVol 26.72% 37.92% 126.85%
798 METAL MetalCoin METAL $1,052,918 $0.013688 76,925,527 LowVol 0.28% 18.30% 42.55%
799 HBN HoboNickels HBN $808,671 $0.013546 59,696,358 LowVol 0.29% 11.01% 16.34%
800 VAL Valorbit VAL $745,468 $0.000141 5,282,960,611 LowVol 0.21% 17.95% 38.82%
801 USC Ultimate Secu… USC $731,207 $0.070695 10,343,113 LowVol 0.28% -26.18% -19.09%
802 OPAL Opal OPAL $715,107 $0.047221 15,143,739 LowVol -22.26% -18.59% 61.84%
803 GOOD Goodomy GOOD $685,058 $0.001552 441,349,000 LowVol 0.21% 1.81% 34.39%
804 BITS Bitstar BITS $676,142 $0.029296 23,079,737 LowVol 0.20% 18.10% 41.82%
805 XGR GoldReserve XGR $639,677 $0.037253 17,171,382 LowVol 19.81% 35.38% 26.39%
806 RIYA Etheriya RIYA $593,715 $0.375405 1,581,531 LowVol 0.15% 12.66% 16.58%
807 TROLL Trollcoin TROLL $559,910 $0.000989 565,865,847 LowVol 0.23% 6.09% 8.24%
808 GIM Gimli GIM $542,760 $0.006784 80,000,000 LowVol 1.20% -6.56% -32.93%
809 GLC GlobalCoin GLC $542,573 $0.008325 65,171,010 LowVol 0.29% 51.28% 95.01%
810 VLT Veltor VLT $540,624 $0.974351 554,855 LowVol 0.32% 19.01% -8.02%
811 BBT BitBoost BBT $536,142 $0.110252 4,862,878 LowVol 1.20% -6.56% 11.95%
812 SLG Sterlingcoin SLG $494,241 $0.117490 4,206,661 LowVol 1.54% 26.49% 33.79%
813 FNC FinCoin FNC $492,847 $0.038268 12,878,667 LowVol 0.26% 13.64% 8.60%
814 CFT CryptoForecast CFT $486,616 $0.010579 46,000,000 LowVol 0.20% 22.44% 33.97%
815 BERN BERNcash BERN $486,346 $0.006827 71,234,301 LowVol 0.30% 50.54% 64.34%
816 XLC LeviarCoin XLC $484,581 $0.049173 9,854,572 LowVol 16.92% 226.31% 54.63%
817 AU AurumCoin AU $481,069 $1.62 296,216 LowVol 0.21% -5.78% 25.94%
818 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 48.09%
819 CASINO Casino CASINO $465,748 $0.465748 1,000,000 LowVol 3.10% -3.12% -58.01%
820 OTX Octanox OTX $455,779 $0.053621 8,500,001 LowVol 0.28% 19.77% 37.60%
821 BUCKS SwagBucks BUCKS $455,310 $1.42 320,226 LowVol 0.20% 17.01% 38.04%
822 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $445,332 $0.082039 5,428,300 LowVol 1.66% 1.91%
823 WAY WayGuide WAY $422,272 $0.004221 100,040,708 LowVol 10.26% 38.42%
824 SPEX SproutsExtreme SPEX $404,501 $0.000141 2,866,607,586 LowVol 0.29% 17.95%
825 STS Stress STS $398,725 $0.000706 565,134,332 LowVol -16.43% 15.64%
826 PR Prototanium PR $375,406 $1.92 195,911 LowVol 3.08% 34.24% 33.76%
827 CORG CorgiCoin CORG $372,987 $0.000298 1,251,855,418 LowVol 0.28% 17.33% 73.68%
828 ECA Electra ECA $371,747 $0.000017 21,919,976,444 LowVol 0.47% 217.38% 364.18%
829 FUNK The Cypherfunks FUNK $364,877 $0.000008 46,290,694,999 LowVol 1.17% -2.63% 48.68%
830 BXT BitTokens BXT $363,254 $0.647220 561,252 LowVol 0.29% -25.74% -24.35%
831 SAC SACoin SAC $349,389 $0.049811 7,014,280 LowVol 0.21% -6.92% -35.85%
832 SH Shilling SH $346,164 $0.008749 39,567,525 LowVol 0.29% -1.18% 166.39%
833 TGC Tigercoin TGC $344,030 $0.007902 43,536,800 LowVol 0.28% -21.37% 5.16%
834 CUBE DigiCube CUBE $342,769 $0.000141 2,429,126,009 LowVol 0.29% 38.82%
835 LOT LottoCoin LOT $326,985 $0.000023 14,491,014,421 LowVol -0.24% 10.21% 48.50%
836 FLY Flycoin FLY $323,848 $1.54 210,806 LowVol 0.29% 17.75% 37.93%
837 RBIES Rubies RBIES $321,857 $0.030902 10,415,252 LowVol 0.22% 28.05% 45.25%
838 J Joincoin J $313,072 $0.127868 2,448,402 LowVol 0.27% 26.70% 43.52%
839 STV Sativacoin STV $311,969 $0.044022 7,086,601 LowVol 6.58% -0.03% 44.77%
840 888 OctoCoin 888 $305,932 $0.006068 50,419,940 LowVol 0.19% 0.09% 33.72%
841 EVO Evotion EVO $299,553 $0.094525 3,169,021 LowVol 0.30% 16.60% 2.84%
842 FRC Freicoin FRC $287,694 $0.009736 29,548,183 LowVol 0.29% 23.31% 4.03%
843 LTB LiteBar LTB $282,376 $0.348819 809,520 LowVol 0.21% 2.46% 30.87%
844 Q2C QubitCoin Q2C $280,192 $0.001129 248,207,506 LowVol 0.21% 12.15% -10.81%
845 AMBER AmberCoin AMBER $277,486 $0.006350 43,699,481 LowVol 0.21% 4.13% -38.47%
846 TRI Triangles TRI $277,399 $3.81 72,891 LowVol -9.30% 17.89% -1.68%
847 VTA Virtacoin VTA $275,884 $0.000053 5,201,310,113 LowVol -0.71% -18.83% 824.62%
848 EVIL Evil Coin EVIL $260,682 $0.012401 21,020,383 LowVol 2.65% 18.86% 62.12%
849 MAD SatoshiMadness MAD $254,851 $0.000127 2,000,683,485 LowVol 6.47% 25.32%
850 LANA LanaCoin LANA $243,384 $0.000290 840,313,197 LowVol 0.15% -19.13% 12.95%
851 BIGUP BigUp BIGUP $243,070 $0.000115 2,118,390,430 LowVol 0.00% -6.65% 17.83%
852 I0C I0Coin I0C $219,348 $0.010452 20,985,254 LowVol -18.44% -7.21% 29.12%
853 WMC WMCoin WMC $214,665 $0.018622 11,527,489 LowVol 0.23%
854 PHS Philosopher S… PHS $213,865 $0.035559 6,014,340 LowVol 0.29% 21.75% 47.55%
855 HAL Halcyon HAL $212,528 $0.040075 5,303,308 LowVol 0.21% 24.00% 65.60%
856 SPRTS Sprouts SPRTS $209,019 $1.5e-07 1,356,397,163,034 LowVol 12.35% 4.73% -25.56%
857 MNM Mineum MNM $202,313 $0.021440 9,436,367 LowVol 0.21% -10.40% 63.97%
858 GRT Grantcoin GRT $199,415 $0.004622 43,144,637 LowVol 0.25% 4.04% 16.07%
859 ARI Aricoin ARI $198,880 $0.001418 140,262,505 LowVol 0.59% 20.78% 39.81%
860 TEK TEKcoin TEK $197,884 $0.000140 1,414,054,562 LowVol 0.31% -5.53% 38.29%
861 CNNC Cannation CNNC $194,881 $0.078680 2,476,893 LowVol 0.33% 31.62% 92.78%
862 HMP HempCoin HMP $191,434 $0.000141 1,356,645,470 LowVol 0.28% 17.95% 38.82%
863 MNC Mincoin MNC $190,299 $0.047271 4,025,689 LowVol 0.29% 5.09% 13.32%
864 ANTI AntiBitcoin ANTI $187,300 $0.010724 17,465,159 LowVol 0.29% 17.95% 29.88%
865 SHDW Shadow Token SHDW $183,873 $0.026268 7,000,000 LowVol -0.25% -1.98% -36.52%
866 EUC Eurocoin EUC $182,799 $0.014722 12,416,554 LowVol 1.27% 29.50% 44.07%
867 XRE RevolverCoin XRE $179,558 $0.008043 22,324,334 LowVol 0.21% 6.78% 20.10%
868 TTC TittieCoin TTC $179,298 $0.000142 1,259,816,434 LowVol 0.19% 9.47% -28.41%
869 KED Darsek KED $178,607 $0.012700 14,063,899 LowVol 0.21% -26.98% -5.47%
870 CYP Cypher CYP $177,842 $0.027939 6,365,285 LowVol 0.28% -13.18%
871 QCN QuazarCoin QCN $170,597 $0.028222 6,044,911 LowVol 0.29% 0.31% 28.74%
872 OHM OHM OHM $170,418 $0.005720 29,794,378 LowVol 13.90% -42.66%
873 XCT C-Bit XCT $165,254 $0.001051 157,223,250 LowVol -0.48% -1.57% 52.57%
874 XRA Ratecoin XRA $164,875 $0.001436 114,811,929 LowVol 0.19% 1.72% 2.99%
875 DLC Dollarcoin DLC $164,484 $0.018062 9,106,714 LowVol 0.18% 17.95% 42.09%
876 XPY PayCoin XPY $163,704 $0.013843 11,825,949 LowVol 0.32% -13.99% 68.34%
877 VC VirtualCoin VC $163,317 $0.016227 10,064,287 LowVol 0.21% 16.00% 10.10%
878 RUPX Rupaya RUPX $163,073 $0.026720 6,102,928 LowVol 0.18% -34.96% 40.87%
879 USDE USDe USDE $160,050 $0.000141 1,134,236,104 LowVol 0.28% -41.06% -34.08%
880 ISL IslaCoin ISL $158,701 $0.104843 1,513,704 LowVol 0.28% 17.89%
881 PX PX PX $158,494 $0.001655 95,779,504 LowVol 6.46% 48.00%
882 FIRE Firecoin FIRE $154,844 $1.57 98,412 LowVol 2.73% 20.93%
883 ARCO AquariusCoin ARCO $148,601 $0.099656 1,491,139 LowVol 0.17% 13.76% 24.32%
884 DRM Dreamcoin DRM $148,289 $0.060535 2,449,632 LowVol 0.29% 16.59% 104.31%
885 BUMBA BumbaCoin BUMBA $147,827 $0.006581 22,463,336 LowVol 14.60% 26.99%
886 DUO ParallelCoin DUO $144,931 $0.480343 301,724 LowVol 0.37% 11.19% 3.01%
887 TSE Tattoocoin (S… TSE $140,352 $0.001552 90,421,856 LowVol 5.56% 63.67% 49.29%
888 SLING Sling SLING $139,893 $0.130243 1,074,095 LowVol 0.29% 44.62%
889 GPU GPU Coin GPU $138,219 $0.003415 40,477,042 LowVol -0.50% 6.14% 35.15%
890 CAGE CageCoin CAGE $135,077 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 0.09% -27.55% -95.55%
891 FLAX Flaxscript FLAX $133,406 $0.023887 5,584,771 LowVol 0.29% 20.06% -2.30%
892 SOON SoonCoin SOON $131,856 $0.010580 12,462,620 LowVol -2.38% 26.26% 29.62%
893 BITZ Bitz BITZ $128,104 $0.064345 1,990,891 LowVol 0.21% 17.95% 64.54%
894 PRX Printerium PRX $127,634 $0.010797 11,821,728 LowVol 20.41% 44.31% 323.97%
895 UNITS GameUnits UNITS $127,616 $0.036745 3,472,983 LowVol 0.17% 27.66% -25.64%
896 COXST CoExistCoin COXST $127,332 $0.004699 27,100,000 LowVol 1.19% 18.95% 196.38%
897 CTO Crypto CTO $125,799 $0.010301 12,212,450 LowVol 0.18% 19.41% -8.82%
898 MARS Marscoin MARS $122,710 $0.004339 28,279,074 LowVol -8.90% 3.05% 14.04%
899 EMP EMoneyPower EMP $122,031 $0.013264 9,200,000 LowVol 0.28%
900 CON PayCon CON $121,909 $0.005291 23,042,604 LowVol 0.44% 45.15% 10.88%
901 PHO Photon PHO $121,439 $0.000006 20,512,362,136 LowVol 1.26% -3.08% 46.62%
902 XCRE Creatio XCRE $118,720 $0.005785 20,520,514 LowVol -13.65% 49.57%
903 NEVA NevaCoin NEVA $116,735 $0.047392 2,463,200 LowVol -0.17% 12.48% 31.71%
904 GCC GuccioneCoin GCC $114,498 $0.005644 20,285,537 LowVol 21.46% 24.62% 79.12%
905 ARG Argentum ARG $108,618 $0.012667 8,575,123 LowVol 0.09% -10.55% 48.09%
906 611 SixEleven 611 $107,230 $0.248662 431,230 LowVol 0.25% 28.97% 50.27%
907 SLM Slimcoin SLM $105,390 $0.007055 14,937,439 LowVol 0.29% 15.08%
908 SPT Spots SPT $103,731 $0.004630 22,406,021 LowVol 0.29% 41.56% 104.26%
909 PIE PIECoin PIE $103,692 $0.007620 13,608,234 LowVol 157.68% -4.13% 130.79%
910 POP PopularCoin POP $103,372 $0.000031 3,372,875,244 LowVol 0.39% 18.34% 56.76%
911 CF Californium CF $101,836 $0.042332 2,405,626 LowVol 0.28% 17.56% 61.84%
912 JET Jetcoin JET $101,024 $0.020733 4,872,509 LowVol 0.30% -36.13% -80.22%
913 CRX Chronos CRX $100,704 $0.001366 73,729,962 LowVol 0.25% 35.06% 54.14%
914 SCRT SecretCoin SCRT $100,245 $0.023706 4,228,672 LowVol 0.29% 40.49%
915 URO Uro URO $98,809 $0.081843 1,207,310 LowVol 0.21% 24.61% 41.01%
916 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 -0.57% -57.14%
917 CNC CHNCoin CNC $96,847 $0.001976 49,023,943 LowVol 0.29% -2.87% 288.70%
918 QTL Quatloo QTL $93,653 $0.012133 7,718,883 LowVol 0.28% 1.41% 14.97%
919 HXX Hexx HXX $91,458 $0.061586 1,485,045 LowVol 21.72% 30.34% 76.53%
920 ICOB ICOBID ICOB $90,454 $0.000848 106,701,874 LowVol 17.39% 36.33% 56.94%
921 MAY Theresa May Coin MAY $89,719 $0.003593 24,969,000 LowVol 0.12% 11.40% -11.91%
922 BSTAR Blackstar BSTAR $89,010 $0.000141 630,795,971 LowVol
923 BTQ BitQuark BTQ $87,142 $0.009595 9,081,731 LowVol 0.29% 9.87% -6.42%
924 BLRY BillaryCoin BLRY $86,281 $0.009595 8,991,943 LowVol -1.24% 14.58% -4.25%
925 IMS Independent M… IMS $85,872 $0.015994 5,368,934 LowVol 0.29% -26.18% 19.13%
926 GPL Gold Pressed … GPL $84,497 $0.329387 256,527 LowVol 0.19% 2.57% 42.95%
927 BVC BeaverCoin BVC $83,277 $0.026732 3,115,258 LowVol 0.19% 4.52% 30.90%
928 RPC RonPaulCoin RPC $81,900 $0.091371 896,346 LowVol 0.29% -9.23% 34.89%
929 KURT Kurrent KURT $80,435 $0.008109 9,919,485 LowVol 16.89% -27.62% 24.98%
930 PONZI PonziCoin PONZI $79,345 $0.092144 861,099 LowVol 0.28% 177.22%
931 ATX Artex Coin ATX $79,231 $0.004219 18,781,750 LowVol 0.75% 8.31% 16.44%
932 AMMO Ammo Rewards AMMO $76,825 $0.000988 77,777,777 LowVol 0.21% -31.20% 7.97%
933 JWL Jewels JWL $76,689 $0.003800 20,181,636 LowVol 9.53% -12.14%
934 CWXT CryptoWorldX … CWXT $75,647 $0.001269 59,630,200 LowVol 17.65% 28.18% 38.98%
935 BRAIN Braincoin BRAIN $75,493 $0.007479 10,094,424 LowVol 16.83% 42.07% 37.27%
936 SOIL SOILcoin SOIL $74,318 $0.013033 5,702,048 LowVol 0.46% 11.06% 39.06%
937 ADCN Asiadigicoin ADCN $74,234 $0.002978 24,931,054 LowVol 0.28% 24.44% 6.35%
938 BAS BitAsean BAS $74,206 $0.014841 5,000,000 LowVol -5.28% -28.90% -57.85%
939 STEPS Steps STEPS $73,588 $0.003951 18,625,017 LowVol 0.21% 22.32% 69.00%
940 EXN ExchangeN EXN $71,965 $0.014111 5,100,000 LowVol 0.28% 17.95% 100.32%
941 BENJI BenjiRolls BENJI $66,810 $0.003299 20,254,296 LowVol 1.88% 53.96% 78.92%
942 MND MindCoin MND $63,735 $0.005080 12,546,625 LowVol -7.43% -9.66% 35.32%
943 ORLY Orlycoin ORLY $62,054 $0.001693 36,646,779 LowVol 0.28% 17.95% 51.38%
944 CESC CryptoEscudo CESC $61,003 $0.000423 144,105,100 LowVol 10.86% 28.60%
945 EGO EGO EGO $59,265 $0.000988 60,000,001 LowVol 0.21% 37.60% 61.96%
946 BLZ BlazeCoin BLZ $58,167 $0.000096 608,557,394 LowVol 1.04% 29.89% 49.60%
947 DIBC DIBCOIN DIBC $58,125 $0.011625 5,000,000 LowVol 1.43% -13.64% 0.53%
948 IMPS ImpulseCoin IMPS $57,136 $0.002822 20,245,510 LowVol 2.49% 24.23% 51.71%
949 300 300 Token 300 $56,770 $189.23 300 LowVol 0.28% 12.98% -16.35%
950 MCRN MACRON MCRN $56,644 $0.000141 401,421,401 LowVol -15.89% 15.64% -49.09%
951 DPAY DPAY DPAY $56,119 $0.000706 79,541,001 LowVol 0.21% 96.58% 73.53%
952 BIOS BiosCrypto BIOS $55,824 $0.002681 20,821,709 LowVol 2.91% 19.49% 46.53%
953 KRONE Kronecoin KRONE $54,943 $0.014904 3,686,505 LowVol 0.12% 16.54% 49.60%
954 CXT Coinonat CXT $54,705 $0.006344 8,623,200 LowVol 0.26% 21.49% 13.05%
955 TAGR TAGRcoin TAGR $54,566 $0.001411 38,669,634 LowVol 0.28% 54.18%
956 KIC KibiCoin KIC $51,849 $0.003527 14,701,000 LowVol 0.25% -19.30% 20.79%
957 SLEVIN Slevin SLEVIN $49,388 $0.000706 70,000,000 LowVol 0.28% 18.02% 38.76%
958 FLVR FlavorCoin FLVR $47,182 $0.002258 20,898,106 LowVol 0.29% 17.95% 48.08%
959 VIP VIP Tokens VIP $47,102 $0.000564 83,450,403 LowVol -19.77% -5.69%
960 G3N G3N G3N $46,950 $0.006209 7,561,891 LowVol -1.29% 18.02% 34.33%
961 IMX Impact IMX $46,358 $0.000423 109,509,099 LowVol 0.21% 76.92% 108.23%
962 UET Useless Ether… UET $45,403 $0.011449 3,965,716 LowVol 1.01% -2.35% 44.01%
963 BRAT BRAT BRAT $45,155 $0.000282 160,000,000 LowVol 0.21% 17.36% 38.05%
964 KNC KingN Coin KNC $45,145 $22.48 2,008 LowVol 0.18% 56.62% 14.57%
965 SONG SongCoin SONG $44,467 $0.001365 32,565,300 LowVol 0.44% 2.90% 34.28%
966 LUNA Luna Coin LUNA $43,661 $0.026726 1,633,657 LowVol 0.21% 48.70% 3.38%
967 ZYD Zayedcoin ZYD $43,172 $0.006914 6,243,840 LowVol 0.21% 56.29% 82.21%
968 RIDE Ride My Car RIDE $42,873 $0.000423 101,276,976 LowVol 0.28% -11.53% 107.19%
969 GBT GameBet Coin GBT $42,005 $0.001976 21,262,780 LowVol 0.28% 27.02% 7.98%
970 BOAT BOAT BOAT $41,875 $0.002258 18,547,845 LowVol -19.83% -5.19% 41.02%
971 DES Destiny DES $41,091 $0.025682 1,600,000 LowVol 0.28% 95.05% 74.17%
972 PLNC PLNcoin PLNC $40,995 $0.002399 17,089,600 LowVol 0.29% 82.39% 68.50%
973 FUZZ FuzzBalls FUZZ $40,691 $0.008425 4,829,945 LowVol 0.28% -8.55% 18.41%
974 AGLC AgrolifeCoin AGLC $40,335 $0.005362 7,522,319 LowVol 0.28% 18.02% -0.51%
975 PEX PosEx PEX $38,079 $0.015522 2,453,240 LowVol 0.28% 18.56% 40.09%
976 OFF Cthulhu Offer… OFF $37,483 $0.014294 2,622,273 LowVol 3.90% -23.16%
977 TOR Torcoin TOR $36,406 $0.115144 316,179 LowVol 0.29% -19.80% -35.86%
978 LIR LetItRide LIR $35,844 $0.000988 36,288,181 LowVol 0.21% 34.01% 43.05%
979 OS76 OsmiumCoin OS76 $35,576 $0.039793 894,026 LowVol 0.28% 23.19% 31.30%
980 ALTC Antilitecoin ALTC $35,573 $0.001129 31,512,613 LowVol 0.21% 18.57% 85.09%
981 HVCO High Voltage HVCO $34,788 $0.023283 1,494,171 LowVol 0.28% 18.60% 46.41%
982 ZNE Zonecoin ZNE $34,612 $0.013405 2,581,970 LowVol 0.28% 17.89%
983 CAB Cabbage CAB $34,078 $0.003245 10,499,996 LowVol 0.29% 35.45% 31.27%
984 JS JavaScript Token JS $33,889 $0.004240 7,991,996 LowVol -29.76% 86.59% 173.55%
985 VLTC Vault Coin VLTC $33,441 $0.001102 30,333,740 LowVol -4.26% -8.02% -0.23%
986 CRTM Corethum CRTM $32,863 $0.013145 2,500,000 LowVol 1.20% -5.19% 88.46%
987 WBB Wild Beast Block WBB $32,438 $0.193882 167,309 LowVol -0.68% 1.55% 49.40%
988 WORM HealthyWormCoin WORM $31,462 $0.000282 111,480,777 LowVol 0.18% -53.75%
989 VPRC VapersCoin VPRC $31,145 $0.000040 780,124,964 LowVol -5.02% -65.92% 85.68%
990 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
991 JOBS JobsCoin JOBS $29,920 $0.000282 106,019,270 LowVol 0.29% 10.59% -7.49%
992 EREAL eREAL EREAL $29,596 $0.000433 68,427,562 LowVol 1.01% -20.51% -27.83%
993 ARB ARbit ARB $29,582 $0.003776 7,833,970 LowVol -52.15%
994 SDP SydPak SDP $26,830 $0.167919 159,781 LowVol 0.21% 19.32% 40.24%
995 IBANK iBank IBANK $26,825 $0.005927 4,526,324 LowVol -13.79% 87.01% 94.40%
996 SCS Speedcash SCS $26,232 $0.100187 261,831 LowVol 0.21% 38.30% 61.84%
997 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $26,166 $0.034713 753,776 LowVol 0.28% 2.11% 6.67%
998 MILO MiloCoin MILO $25,883 $0.002399 10,789,954 LowVol 0.21% 56.29% -2.22%
999 DIX Dix Asset DIX $23,033 $2.3e-07 100,000,000,000 LowVol -4.22% 15.77% 38.57%
1000 BIOB BioBar BIOB $22,498 $0.025399 885,756 LowVol 0.21% 18.61% 26.66%
1001 TRADE Tradecoin TRADE $20,769 $0.002681 7,746,629 LowVol 0.28% 57.66%
1002 LVPS LevoPlus LVPS $20,072 $0.013264 1,513,256 LowVol 0.21% 12.06% 144.35%
1003 XOC Xonecoin XOC $18,669 $0.044449 420,000 LowVol 0.21% 16.92%
1004 SANDG Save and Gain SANDG $18,596 $0.006068 3,064,800 LowVol 0.29% 37.15% 61.33%
1005 GBC GBCGoldCoin GBC $17,599 $0.001549 11,361,817 LowVol 0.00% 36.14% 8.52%
1006 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 51.03%
1007 RSGP RSGPcoin RSGP $16,920 $9.80 1,727 LowVol 0.18% 41.00% 13.36%
1008 MGM Magnum MGM $16,742 $0.004233 3,954,851 LowVol 0.21% 17.95% -13.24%
1009 GEERT GeertCoin GEERT $15,107 $0.002967 5,091,200 LowVol 0.21% 17.99% 52.27%
1010 VOLT Bitvolt VOLT $14,928 $0.000988 15,112,554 LowVol 0.21% 37.60% 64.62%
1011 P7C P7Coin P7C $14,910 $0.000423 35,220,238 LowVol 0.21% 17.95% 44.96%
1012 SLFI Selfiecoin SLFI $14,783 $0.000137 107,829,281 LowVol 14.60% 32.62%
1013 NODC NodeCoin NODC $13,263 $0.007902 1,678,439 LowVol 0.21% 65.13% 52.43%
1014 DAS DAS DAS $12,640 $0.004694 2,692,755 LowVol 6.05% 24.30%
1015 CCM100 CCMiner CCM100 $11,648 $0.003466 3,360,417 LowVol 119.22% 44.80% 30.58%
1016 CONX Concoin CONX $7,247 $0.009736 744,266 LowVol 0.21% 9.09% 61.10%
1017 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,219 $0.000785 9,197,073 LowVol -1.42% 21.31% 20.76%
1018 MRNG MorningStar MRNG $5,017 $0.000154 32,662,599 LowVol 1.10% -39.22%
1019 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,801 LowVol -25.74%
1020 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,889 $0.002822 1,377,917 LowVol 0.29% 38.76% 73.53%
1021 EBT Ebittree Coin EBT $3,390 $0.002681 1,264,511 LowVol 0.21% 40.78% -10.10%
1022 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,979 $0.014062 211,827 LowVol 3.21% -52.65% -24.74%
1023 LEX Lex4All LEX $2,562 $0.002562 1,000,000 LowVol 3.10% -38.84% 51.52%
1024 DGCS Digital Credits DGCS $2,466 $0.000423 5,826,388 LowVol 0.21% 76.92% 108.23%
1025 TOKEN SwapToken TOKEN $1,350 $8.8e-08 15,320,585,365 LowVol -0.44% -53.05% 28.23%
1026 ULA Ulatech ULA $1,013 $0.005080 199,511 LowVol 0.18% -53.95% -77.11%
1027 ABN Abncoin ABN $965 $0.014252 67,700 LowVol -15.22% 15.97% 2.07%
1028 SOJ Sojourn SOJ $829 $0.001709 485,214 LowVol -0.72% -77.31% 20.57%
1029 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1030 ENV Environ ENV $131 $9.9e-07 132,717,518 LowVol 1.25% -3.08% -43.49%
1031 CALC CaliphCoin CALC $96 $0.001103 87,140 LowVol 0.21% 35.17% 36.71%
1032 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000027 2,753,201 LowVol -0.71% -69.09%
1033 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol -70.42%
1034 APW AppleCoin APW $11 $0.000141 79,697 LowVol 0.28% 17.95% 38.76%
1035 CMT CyberMiles CMT $0.176815 $13,078,800 3.89% -52.18%
1036 ATMC ATMCoin ATMC $3.50 $11,874,400 0.00% 14.87% 26.15%
1037 BCD Bitcoin Diamo… BCD $35.66 $11,842,500 -1.21% -14.57% -26.89%
1038 ERO Eroscoin ERO $0.119073 $8,688,770 -20.53%
1039 CLUB ClubCoin CLUB $2.85 $5,461,580 0.96% -23.05% -44.44%
1040 NULS Nuls NULS $1.03 $4,867,030 7.29% 41.17% 112.85%
1041 ETN Electroneum ETN $0.083761 $4,392,680 -0.33% -17.97% 95.92%
1042 AI POLY AI AI $14.81 $4,117,850 -7.77% -8.30% -6.45%
1043 ORME Ormeus Coin ORME $2.49 $3,842,760 7.45% -2.16% -8.04%
1044 REC Regalcoin REC $43.72 $3,789,930 0.31% -10.06% 17.85%
1045 GRX GOLD Reward T… GRX $5.47 $3,544,230 11.03% -14.92% 50.64%
1046 BTE BitSerial BTE $7.31 $1,758,990 12.58% -13.41% 70.54%
1047 FRGC Fargocoin FRGC $10.39 $1,610,970 0.02% 0.80% 7.47%
1048 FRST FirstCoin FRST $15.61 $1,588,470 0.88% -2.23% 0.79%
1049 WC WINCOIN WC $1.10 $1,048,880 -8.97% -2.58% -0.44%
1050 TSL Energo TSL $0.030959 $801,246 -0.52% -5.92% 0.31%
1051 CAPP Cappasity CAPP $0.032597 $743,368 5.49%
1052 B2X SegWit2x [Fut… B2X $206.37 $729,277 0.31% -7.85% 1.98%
1053 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.19 $681,038 -3.08% 11.34% 48.57%
1054 THS TechShares THS $0.790668 $653,398 0.29% 23.99% -12.38%
1055 BOT Bodhi BOT $0.411295 $586,991 -0.42% -5.72% -10.00%
1056 STC Santa Coin STC $0.732350 $586,465 2.77%
1057 LEND EthLend LEND $0.019881 $550,566 3.72% -23.76% 28.63%
1058 LLT LLToken LLT $0.378822 $531,530 -1.61% -28.93% 26.19%
1059 XYLO XYLO XYLO $9.17 $419,510 -27.65%
1060 AION Aion AION $2.33 $408,956 1.23% 30.67% 32.18%
1061 INF InfChain INF $0.015240 $368,423 9.13% -4.41% 82.33%
1062 XIN Infinity Econ… XIN $0.031185 $365,294 0.28% 6.74% -23.30%
1063 ADK Aidos Kuneen ADK $18.34 $264,860 -28.81% -45.59% -38.30%
1064 EAG EA Coin EAG $3.63 $262,013 -1.78% 15.37% 9.96%
1065 SKR Sakuracoin SKR $0.014139 $249,415 -4.15% 485.82% 940.59%
1066 ICX ICON ICX $1.77 $205,778 2.42% 8.03% 38.12%
1067 XCPO Copico XCPO $0.019019 $186,497 -13.40% -19.56% -14.11%
1068 XID Sphre AIR XID $0.206067 $181,153 0.29% -3.89% 41.19%
1069 RYZ ANRYZE RYZ $0.020069 $169,888 -0.37% 1.06% -21.13%
1070 BT2 BT2 [CST] BT2 $142.50 $165,841 -5.35% 14.80% 10.85%
1071 BSR BitSoar BSR $0.228595 $148,375 0.21% 25.65% 7.43%
1072 FOR FORCE FOR $0.011444 $147,948 -0.28% 2.69% 212.15%
1073 GBG Golos Gold GBG $0.143727 $142,162 0.17% -2.52% 36.38%
1074 QBT Qbao QBT $0.215391 $127,764 3.27% -11.89%
1075 VEE BLOCKv VEE $0.023832 $113,762 2.27% -0.94% 23.97%
1076 UGT UG Token UGT $0.404520 $112,482 1.18% -8.38% -5.55%
1077 B3 B3Coin B3 $0.000068 $105,107 10.00% 12.97% -49.81%
1078 BTCM BTCMoon BTCM $0.038889 $104,682 0.42% -7.87% 501.41%
1079 MSD MSD MSD $0.008467 $93,237 -3.57% -28.28% -29.19%
1080 BTU Bitcoin Unlim… BTU $103.94 $65,811 -2.19% -19.09% -22.56%
1081 DSR Desire DSR $0.316496 $56,520 3.55% 22.29% 36.31%
1082 MKR Maker MKR $360.43 $55,582 1.28% -8.70% 4.36%
1083 STEX STEX STEX $0.941266 $52,470 5.87% 21.49% 171.00%
1084 TCOIN T-coin TCOIN $0.000326 $48,373 7.86% 148.15% 56.62%
1085 SEND Social Send SEND $0.071965 $46,841 -20.66%
1086 VASH VPNCoin VASH $0.005927 $37,597 -6.10% -9.12% 33.06%
1087 AERM Aerium AERM $1.02 $37,032 23.03% 6.02% -37.63%
1088 BOS BOScoin BOS $1.61 $36,884 0.18% 24.08% 40.85%
1089 AKY Akuya Coin AKY $0.149998 $32,063 -14.81% -3.45% -5.45%
1090 BT1 BT1 [CST] BT1 $14269.60 $31,915 0.09% 20.52% 44.73%
1091 BCDN BlockCDN BCDN $0.071237 $30,897 1.08%
1092 PEC Peacecoin PEC $0.125445 $28,850 0.21% 127.65% 282.70%
1093 GLS GlassCoin GLS $1.40 $24,670 11.55% 57.29% 68.53%
1094 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.006727 $24,324 1.20% -56.81% 163.89%
1095 FRD Farad FRD $0.090264 $23,642 -17.04% -24.80% 12.36%
1096 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.94 $23,467 -2.05% 7.73% -7.70%
1097 EVR Everus EVR $1.15 $23,059 0.55% -20.81% -77.64%
1098 SPANK SpankChain SPANK $0.044183 $18,255 1.01% -4.19% 51.31%
1099 MGC MergeCoin MGC $0.015381 $17,768 9.20% 8.52% 21.66%
1100 BPL Blockpool BPL $0.177796 $16,510 0.21% 12.77% 46.55%
1101 PLX PlexCoin PLX $0.049307 $14,421 22.63% 45.77% -39.93%
1102 SISA SISA SISA $0.013861 $14,249 0.24% -14.92% -18.56%
1103 COR CORION COR $0.720225 $13,362 -16.80% -12.70% -14.89%
1104 WISH MyWish WISH $0.099665 $12,975 0.77% -19.55% -45.16%
1105 XRY Royalties XRY $0.000142 $12,166 0.33% 12.47% -99.52%
1106 SUR Suretly SUR $3.13 $11,513 1.09% -8.01% -1.52%
1107 NUKO Nekonium NUKO $0.056443 $10,923 -25.99%
1108 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042403 $10,779 1.01% -20.70% 54.17%
1109 DEUS DeusCoin DEUS $0.268952 $10,721 -2.87% -21.91% -25.06%
1110 VIU Viuly VIU $0.009645 $9,841 2.15% -1.09% 197.96%
1111 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003055 $9,699 -11.82% 5.55% 46.69%
1112 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.336025 $9,317 0.54% -4.72% 100.22%
1113 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.007628 $9,049 1.20% 73.28% 84.02%
1114 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.075737 $8,836 -8.70% -9.32% -24.59%
1115 MCR Macro MCR $1.64 $8,654 0.18% -1.71% -20.93%
1116 ACC AdCoin ACC $0.100235 $8,246 1.07% 46.68% 14.32%
1117 DMC DynamicCoin DMC $0.003054 $8,070 0.87% -27.82% 64.23%
1118 PFR Payfair PFR $0.012594 $7,477 1.01% -12.26%
1119 OXY Oxycoin OXY $0.125852 $7,386 0.07% -8.96% -21.58%
1120 TER TerraNova TER $3.65 $7,216 -2.21% 100.65% 66.31%
1121 ETT EncryptoTel [… ETT $0.091361 $6,277 -0.04% -14.73% 67.07%
1122 MINEX Minex MINEX $0.022836 $6,197 0.31% 38.37% -59.47%
1123 BLX Blockchain Index BLX $3.01 $5,979 3.93% 2.07% 18.45%
1124 NEOG NEO GOLD NEOG $0.003169 $5,730 -4.34% 14.92% 60.27%
1125 ONG onG.social ONG $0.153499 $5,517 1.15% -15.39%
1126 SND Sand Coin SND $1.00 $5,415 -10.00% 26.96% 56.94%
1127 DFS DFSCoin DFS $0.006030 $4,813 -10.83% -20.58% -20.99%
1128 SHND StrongHands SHND $2.1e-08 $4,509 -7.85% -23.71% -6.70%
1129 EFYT Ergo EFYT $12.87 $4,135 -2.34% -5.65% 36.73%
1130 AIB Advanced Inte… AIB $0.012963 $3,902 -8.10% 72.98% 260.61%
1131 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000509 $3,797 1.20% -13.89% -98.57%
1132 BAT BatCoin BAT $0.000004 $3,772 4.18% 177.60% 82.98%
1133 WA WA Space WA $0.023565 $3,651 0.21% 16.55% 44.18%
1134 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.094260 $3,490 0.21% 12.73% 19.49%
1135 WILD Wild Crypto WILD $0.115370 $3,485 0.98% -12.45% 8.90%
1136 DGPT DigiPulse DGPT $1.72 $3,468 0.27% 36.11% 31.95%
1137 OX OX Fina OX $0.000155 $3,179 -0.31% -9.85% -22.26%
1138 NTC Natcoin NTC $0.141108 $3,097 -0.42% -22.53% -52.15%
1139 WIC Wi Coin WIC $0.002651 $2,871 0.14% -6.39% -3.98%
1140 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.94 $2,793 0.21% 82.79% -18.85%
1141 SAK Sharkcoin SAK $0.002124 $2,773 -11.07% -3.21% 19.52%
1142 DAY Chronologic DAY $4.26 $2,590 -0.75% -1.82% 29.30%
1143 XOT Internet of T… XOT $2257.72 $2,482 0.21% -0.09% -20.67%
1144 PNX Phantomx PNX $0.016886 $2,378 69.82% 6.20% -18.14%
1145 FRN Francs FRN $0.046216 $2,353 3.09% 7.99% 47.74%
1146 STARS StarCash Network STARS $0.217856 $2,243 0.18% -43.67% -11.69%
1147 B2B B2B B2B $0.339225 $2,169 1.28% -24.04% -44.03%
1148 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.123611 $2,096 0.21% 28.45% 78.31%
1149 TRIA Triaconta TRIA $8.06 $2,049 1.20% -1.91% -3.75%
1150 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000423 $1,990 0.21% -22.93% -14.92%
1151 APC AlpaCoin APC $0.024699 $1,984 -0.92% 4.28% -8.75%
1152 PLC PlusCoin PLC $0.000522 $1,856 1.20% -18.78% -14.42%
1153 UR UR UR $0.001971 $1,804 -6.70% 124.89% 228.68%
1154 HNC Huncoin HNC $0.002117 $1,792 0.28% 1.68% 19.70%
1155 PRES President Trump PRES $0.003827 $1,718 0.24% 13.18% 0.65%
1156 FAP FAPcoin FAP $0.017196 $1,680 1.01% 114.27% 151.91%
1157 MOTO Motocoin MOTO $0.004113 $1,653 -4.11% -34.95% 61.93%
1158 ASN Aseancoin ASN $0.010583 $1,582 0.28% -34.96% 37.54%
1159 ABC Alphabit ABC $14.52 $1,528 0.18% 21.33% -10.62%
1160 STU bitJob STU $0.031311 $1,434 0.29% 1.50% 40.30%
1161 GARY President Joh… GARY $0.218772 $1,429 0.29% 9.25%
1162 NAMO NamoCoin NAMO $0.000274 $1,312 -0.89% 98.62% 47.87%
1163 BTBc Bitbase BTBc $0.005785 $1,295 0.18% 4.03% 69.13%
1164 FLASH Flash FLASH $0.004939 $1,294 0.21% -3.94% 2.48%
1165 HIGH High Gain HIGH $0.000564 $1,205 0.18% -21.37% -8.83%
1166 EUSD eUSD EUSD $0.000212 $1,162 4.32% -4.65% 1.95%
1167 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000555 $1,075 -5.46% 14.20% 27.87%
1168 SKC Skeincoin SKC $0.020461 $1,064 0.28% 26.68% 129.04%
1169 VULC Vulcano VULC $0.008737 $1,014 -20.03% 32.79% 43.96%
1170 MARX MarxCoin MARX $0.001131 $1,011 0.18% -8.14% 38.47%
1171 MAVRO Mavro MAVRO $0.039369 $962 -0.18% 18.37% 212.35%
1172 IBTC iBTC IBTC $0.005343 $959 1.20% -14.00% -23.75%
1173 ZBC Zilbercoin ZBC $0.036829 $930 0.20% -1.83% 4.18%
1174 MCI Musiconomi MCI $0.033447 $892 0.65% -1.95% -26.29%
1175 WOW Wowcoin WOW $0.000282 $871 0.21% 133.32% 184.03%
1176 EDRC EDRCoin EDRC $0.056401 $867 0.21% 14.67% 22.27%
1177 NBIT netBit NBIT $0.015644 $770 0.21% -74.18% -70.48%
1178 PAYP PayPeer PAYP $0.000141 $748 0.18% 15.89% 38.82%
1179 QORA Qora QORA $0.278124 $722 0.29% 41.27%
1180 GRN Granite GRN $0.014111 $695 -7.04% -21.83% 27.81%
1181 PRN Protean PRN $0.000082 $654 -0.21% 26.25% 171.87%
1182 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003104 $645 3.34% 28.98% 93.45%
1183 MGC GulfCoin MGC $0.002963 $593 0.28% 17.95% -3.99%
1184 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 $588 0.49% -18.33% -98.21%
1185 HYTV Hyper TV HYTV $0.005724 $577 1.20% -0.31% -25.50%
1186 IRL IrishCoin IRL $0.002258 $543 0.28% -14.17% 12.56%
1187 VOYA Voyacoin VOYA $3.05 $534 0.29% 0.81% 92.61%
1188 GAY GAY Money GAY $0.022356 $519 10.38% 34.67% 80.24%
1189 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.2e-07 $512 1.20% -6.56% -35.72%
1190 RHFC RHFCoin RHFC $0.000565 $512 0.21% -38.24%
1191 QBT Cubits QBT $0.003163 LowVol 0.25% 5.79% -67.31%
1192 CLINT Clinton CLINT $0.011430 LowVol 0.21% 7.41%
1193 IQT iQuant IQT $0.192113 LowVol 0.27% 14.82% 21.98%
1194 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004217 LowVol 0.24% 15.98% -23.31%
1195 SFE SafeCoin SFE $0.000141 LowVol 0.21% 38.82%
1196 FUTC FutCoin FUTC $0.003387 LowVol 0.29% 76.92% 95.98%
1197 FFC FireFlyCoin FFC $0.000141 LowVol -49.72% -20.91% 15.88%
1198 DBG Digital Bulli… DBG $0.008184 LowVol 0.21% 18.02% 38.82%
1199 XQN Quotient XQN $0.006491 LowVol 0.28% 6.33% 36.35%
1200 HDLB HODL Bucks HDLB $0.042615 LowVol -16.88% -1.87% 24.76%
1201 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000143 LowVol 0.19% 1.23% 25.35%
1202 9COIN 9COIN 9COIN $0.003245 LowVol 0.21% 0.53% 18.02%
1203 BXC Bitcedi BXC $0.004626 LowVol 10.49% 32.87% 98.32%
1204 ANI Animecoin ANI $0.000141 LowVol 0.29% -33.73% -30.59%
1205 HAT Hawala.Today HAT $0.178093 LowVol 1.20% -4.30% -3.94%
1206 POKE PokeCoin POKE $0.000141 LowVol 0.21% 38.82%
1207 LDCN LandCoin LDCN $0.001493 LowVol -0.47% -41.39% -54.65%
1208 DASHS Dashs DASHS $0.058278 LowVol 0.18% -7.71% 85.84%
1209 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000282 LowVol 0.21% -21.37% -7.45%
1210 RCN Rcoin RCN $0.000141 LowVol 0.21% 17.95% 38.82%
1211 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004513 LowVol 35.24% 12.95% 35.05%
1212 EVC EventChain EVC $0.063605 LowVol 1.20% -6.56% -61.57%
1213 ZSE ZSEcoin ZSE $0.018909 LowVol 0.18% 71.80% 73.35%
1214 CASH Cash Poker Pro CASH $0.056608 LowVol 1.28% 43.39% 0.01%
1215 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -0.16% -1.40% 0.60%
1216 AV AvatarCoin AV $0.047130 LowVol 0.29% 28.84% 66.42%
1217 INDIA India Coin INDIA $0.000423 LowVol 0.18% 76.92% 53.16%
1218 COUPE Coupecoin COUPE $0.000035 LowVol -0.56% 285.97% 252.31%
1219 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002117 LowVol 0.21% 17.95% 87.01%
1220 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005080 LowVol 0.29% 17.98% 34.39%
1221 TOP TopCoin TOP $0.000421 LowVol 0.22% -4.06% -14.56%
1222 BIT First Bitcoin BIT $0.012700 LowVol 0.21% 7.52% 8.24%
1223 MONETA Moneta MONETA $0.000564 LowVol 0.21% 17.95% 7.34%
1224 PCN PeepCoin PCN $0.000118 LowVol -0.69% 0.37% 78.85%
1225 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003104 LowVol 0.29% -0.20% 5.31%
1226 JIYO Jiyo JIYO $0.011994 LowVol 0.18%
1227 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000141 LowVol 0.18% 17.95% -53.73%
1228 BEST BestChain BEST $0.001428 LowVol 0.24% -0.56% 17.50%
1229 PRIMU Primulon PRIMU $0.000282 LowVol 39.35% 136.03% 38.82%
1230 BSN Bastonet BSN $0.000847 LowVol 0.18% 41.54% 6.30%
1231 GMX GoldMaxCoin GMX $0.010137 LowVol -7.82% 244.51%
1232 DON Donationcoin DON $0.000565 LowVol 0.29% -5.31% -26.72%
1233 10MT 10M Token 10MT $0.002078 LowVol 1.28% 128.94% -32.59%
1234 TCR TheCreed TCR $0.000423 LowVol -24.84% -11.54% 38.82%
1235 MBL MobileCash MBL $0.000282 LowVol 0.21% -19.22% -7.45%
1236 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001976 LowVol 0.28% -7.79% 41.87%
1237 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol 1.26% 30.37% -5.09%
1238 BUB Bubble BUB $0.023142 LowVol 0.47% 11.23% 107.39%
1239 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005927 LowVol 0.18% 14.81% 53.43%
1240 TELL Tellurion TELL $0.000167 LowVol -0.12% 28.33% 22.29%
1241 IPY Infinity Pay IPY $0.002120 LowVol 1.20% 25.03% 2.16%
1242 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001658 LowVol 24.08% 37.59% 47.33%
1243 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000423 LowVol -39.88% -11.49% 4.12%
1244 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 1.01% -6.56% 50.77%
1245 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002963 LowVol 0.28% 23.84% -16.10%
1246 DISK DarkLisk DISK $0.000988 LowVol 0.21% 37.60% 20.32%
1247 UTA UtaCoin UTA $0.001976 LowVol 0.21% -12.95% 129.56%
1248 EGG EggCoin EGG $0.053339 LowVol 0.21%
1249 LEPEN LePen LEPEN $0.000124 LowVol -0.31% 3.75% 35.35%
1250 TEAM TeamUp TEAM $0.000282 LowVol 17.95% 38.83%
1251 DUB Dubstep DUB $0.002681 LowVol 0.21% 12.05%
1252 CYC Cycling Coin CYC $0.001693 LowVol 0.29% 1.16% 0.34%
1253 GBRC Global Busine… GBRC $0.000282 LowVol 0.21% 135.89%
1254 EBIT eBIT EBIT $0.003350 LowVol 1.20% -1.57% 117.16%
1255 GUC GoldUnionCoin GUC $0.074082 LowVol 0.28% -24.44% -39.13%
1256 SWP Swapcoin SWP $0.084806 LowVol 1.20% -6.56% -24.85%
1257 UNC UNCoin UNC $0.000141 LowVol 0.21% 18.02% 38.82%
1258 PRM PrismChain PRM $0.002117 LowVol 0.21% 14.19% 74.99%
1259 CME Cashme CME $0.000141 LowVol 0.18% 44.40%
1260 HYPER Hyper HYPER $0.035841 LowVol 0.29% 1.90% 67.76%
1261 TODAY TodayCoin TODAY $0.001129 LowVol 0.18% -5.64%
1262 MAGN Magnetcoin MAGN $0.818426 LowVol 0.21% 16.13% 67.74%
1263 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008680 LowVol -1.21% -18.89% 56.94%
1264 REGA Regacoin REGA $0.001552 LowVol -35.16% -0.20% -21.00%
1265 TIE TIES Network TIE $0.059788 LowVol 1.28% -6.56% -24.83%
1266 CYDER Cyder CYDER $0.000282 LowVol 0.28% 17.95% 23.35%
1267 XAU Xaucoin XAU $0.038240 LowVol 0.28% -17.87% 11.79%
1268 YEL Yellow Token YEL $0.006466 LowVol 1.20% -6.56% 141.93%
1269 AXIOM Axiom AXIOM $0.021590 LowVol 0.21% 17.95% 37.93%
1270 YES Yescoin YES $0.000141 LowVol 0.21% 50.29% 98.47%
1271 ACN Avoncoin ACN $0.000423 LowVol 0.28% 17.95% -16.49%
1272 WINK Wink WINK $0.000423 LowVol 0.18% 17.95% 42.91%
1273 FUDD DimonCoin FUDD $0.001272 LowVol 1.20% -6.56% -11.17%
1274 SHA SHACoin SHA $0.000847 LowVol 0.28% 17.95% 83.52%
1275 OPES Opescoin OPES $0.002399 LowVol 1.14% 24.16%
1276 ACES Aces ACES $0.000141 LowVol 0.21% -43.48% -30.49%
1277 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000169 LowVol 1.01% -6.56% 50.51%
1278 ELC Elacoin ELC $0.105831 LowVol 0.29% 13.29% 47.28%
1279 BET BetaCoin BET $0.002505 LowVol 0.28% 24.49% -5.08%
1280 X2 X2 X2 $0.000141 LowVol 0.21% 17.95%
1281 BITOK Bitok BITOK $0.000070 LowVol -0.22% -31.25% -31.21%
1282 XDE2 XDE II XDE2 $2.07 LowVol 0.21% 19.13% -22.22%
1283 TRICK TrickyCoin TRICK $0.014252 LowVol 0.29% 41.63%
1284 QBC Quebecoin QBC $0.002399 LowVol 0.29% 17.95% 8.67%
1285 LTH LAthaan LTH $0.001129 LowVol 0.21% 4.84% 131.31%
1286 CC CyberCoin CC $0.000141 LowVol 0.29% -25.95%
1287 MEN PeopleCoin MEN $0.000141 LowVol 0.21% 17.95% 38.84%
1288 XTD XTD Coin XTD $0.000141 LowVol 0.28% 17.95% 29.27%
1289 LKC LinkedCoin LKC $0.000282 LowVol 0.21% 135.89% 44.47%
1290 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004657 LowVol 0.28% 8.06% 47.72%
1291 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000706 LowVol 0.29% 18.02% -2.25%
1292 SJCX Storjcoin X SJCX $0.308539 LowVol 1.99% -16.47%
1293 BGR Bongger BGR $0.000162 LowVol 9.97% 0.61% 7.02%
1294 RICHX RichCoin RICHX $0.008043 LowVol 0.21% 20.12%
1295 HCC Happy Creator… HCC $0.000706 LowVol 0.29% -1.94% 73.53%
1296 CBD CBD Crystals CBD $0.002117 LowVol 0.21% 20.74% 53.29%
1297 KASHH KashhCoin KASHH $0.000141 LowVol 0.21% 18.82% 143.85%
1298 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.049602 LowVol 3.10% -7.04% 47.92%
1299 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.111052 LowVol 0.21% 17.58% 9.25%
1300 XID International… XID $0.009736 LowVol 0.21% 17.95%
1301 OMC Omicron OMC $0.180336 LowVol 0.21% 34.71% 56.59%
1302 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004374 LowVol 0.21% 32.02%
1303 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.436588 LowVol 0.21% 54.36% 93.04%
1304 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1305 FID BITFID FID $0.141108 LowVol 0.21% 38.82%
1306 KARMA Karmacoin KARMA $0.000131 LowVol 9.68% 27.90%
1307 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -47.77%
1308 SYNC Sync SYNC $682.43 LowVol 1.05% 17.84%
1309 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 11.40%
1310 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -63.03%
1311 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -26.09%
1312 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol
1313 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 14.97%
1314 OP Operand OP $0.001151 LowVol 6.87%
1315 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -1.64%
1316 GAIN UGAIN GAIN $0.001713 LowVol 10.22% 29.65%
1317 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 6.62% 25.41%
1318 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol 19.61%
1319 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000127 LowVol 6.32% 25.13%
1320 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol 6.34% 25.16%
1321 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 2.12% -59.96%
1322 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1323 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 8.30%
1324 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol 6.20% -10.14%
1325 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1326 PI PiCoin PI $0.002738 LowVol 4.08%
1327 ANTX Antimatter ANTX $0.000126 LowVol 5.56% 24.29%
1328 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 12.64%
1329 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 2.02% -24.53%
1330 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006202 LowVol 6.00%
1331 FC Facecoin FC $0.003480 -4.13% -11.16%
1332 SIC Swisscoin SIC $0.000123 2.73% -8.72%
1333 EGOLD eGold EGOLD $0.006722 -1.91% -23.92%
1334 FBL Faceblock FBL $0.001654 -64.99%
1335 IOT IoT Chain IOT

Quay lại phần 1

Phản hồi