Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 7h ngày 7/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 7h ngày 7/12/2017 (GMT +7) của 1335 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 7h ngày 7/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $14291.50 trên tổng giá trị $239,024,437,136

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $428.59 trên tổng giá trị $41,220,997,942

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1430.10 trên tổng giá trị $24,085,547,561

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.36 trên tổng giá trị $12,106,633,282

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.232544 trên tổng giá trị $9,008,555,737

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng AERM Aerium (AERM) đang có giá hiện tại $1.03 trên tổng giá trị đã biến động tăng 75.11% trong 1h qua

    + Đồng ATOM Atomic Coin (ATOM) đang có giá hiện tại $0.049352 trên tổng giá trị $653,874 đã biến động tăng 61.07% trong 1h qua

    + Đồng LINDA Linda (LINDA) đang có giá hiện tại $0.000243 trên tổng giá trị $1,459,326 đã biến động tăng 46.83% trong 1h qua

    + Đồng LTCU LiteCoin Ultra (LTCU) đang có giá hiện tại $0.042904 trên tổng giá trị $37,001 đã biến động tăng 44.83% trong 1h qua

    + Đồng BPC Bitpark Coin (BPC) đang có giá hiện tại $0.014838 trên tổng giá trị $1,112,865 đã biến động tăng 43.05% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.010084 trên tổng giá trị đã biến động tăng 825.46% trong 24h qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.013515 trên tổng giá trị đã biến động tăng 552.65% trong 24h qua

    + Đồng MRJA GanjaCoin (MRJA) đang có giá hiện tại $0.092121 trên tổng giá trị $410,117 đã biến động tăng 369.02% trong 24h qua

    + Đồng PULSE Pulse (PULSE) đang có giá hiện tại $0.011008 trên tổng giá trị $157,397 đã biến động tăng 302.10% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000033 trên tổng giá trị đã biến động tăng 286.26% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.416304 trên tổng giá trị $31,478,619 đã biến động tăng 2029.31% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.013515 trên tổng giá trị đã biến động tăng 903.15% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000051 trên tổng giá trị $265,304 đã biến động tăng 774.34% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.341363 trên tổng giá trị $4,914,629 đã biến động tăng 576.74% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000557 trên tổng giá trị $876,942 đã biến động tăng 564.96% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 7h ngày 7/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 VUC Virta Unique … VUC $131,808 $0.002144 61,486,150 $6,036 1.03% 35.72% 77.06%
702 CMT Comet CMT $130,656 $0.149692 872,830 $34,859 24.34% -52.73% 229.07%
703 FUNC FUNCoin FUNC $130,125 $0.022249 5,848,581 $1,768 -5.38% 2.75% -26.99%
704 BITGOLD bitGold BITGOLD $129,381 $1438.06 89.9694 $5,731 -7.89% -0.22% -4.87%
705 LCP Litecoin Plus LCP $126,561 $0.172682 732,913 $2,931 0.77% -1.45% 56.31%
706 NRO Neuro NRO $119,621 $0.003165 37,798,635 $14,543 -22.78% 3.51% 162.54%
707 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $115,732 $0.014412 8,030,000 $18,155 0.65% 13.33% -40.03%
708 BIP BipCoin BIP $113,144 $0.069530 1,627,261 $1,218 0.78% 38.91% 69.40%
709 CFD Confido CFD $110,906 $0.012323 9,000,000 $1,327 1.31% -19.35% 23.96%
710 EMD Emerald Crypto EMD $107,872 $0.005643 19,117,129 $1,378 -41.81% -30.48% -49.93%
711 WOMEN WomenCoin WOMEN $105,323 $0.002382 44,220,400 $3,627 -3.24% 8.99% 21.94%
712 EOT EOT Token EOT $105,099 $0.012722 8,260,903 $13,976 0.96% 0.78% 30.79%
713 ACP AnarchistsPrime ACP $104,996 $0.023891 4,394,874 $10,767 -8.22% 3.24% -13.37%
714 MST MustangCoin MST $104,297 $0.165460 630,343 $519 0.77% -4.45% 19.82%
715 SGR Sugar Exchange SGR $103,336 $0.029525 3,500,000 $1,905 0.74% -20.65% -21.34%
716 BITEUR bitEUR BITEUR $102,356 $1.16 88,003 $2,835 -1.37% -5.17% -7.98%
717 TAJ TajCoin TAJ $100,185 $0.012478 8,028,757 $627 -22.95% 13.57% 37.34%
718 LTCR Litecred LTCR $99,633 $0.003296 30,227,750 $16,132 -9.90% -38.02% 270.04%
719 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $97,662 $0.001225 79,719,140 $1,535 0.77% 30.03% 73.49%
720 XCO X-Coin XCO $92,526 $0.007471 12,384,976 $760 0.77% -9.38% 10.79%
721 GCC GuccioneCoin GCC $92,109 $0.004541 20,285,537 $501 1.75% 16.61% 44.03%
722 $$$ Money $$$ $88,596 $0.001931 45,887,218 $1,963 0.86% 13.81% 28.74%
723 MAY Theresa May Coin MAY $87,518 $0.003506 24,960,600 $500 0.77% 10.47% -13.52%
724 CACH CacheCoin CACH $86,853 $0.020703 4,195,132 $1,147 0.79% -11.02% -44.09%
725 EGAS ETHGAS EGAS $86,324 $0.008499 10,157,540 $970 2.39% -4.98% 77.67%
726 VEC2 VectorAI VEC2 $84,626 $0.005091 16,622,447 $697 0.77% 8.07% 14.49%
727 EBTC eBTC [OLD] EBTC $84,267 $0.004098 20,564,300 $2,389 17.65% -11.31% 63.15%
728 ZMC ZetaMicron ZMC $82,604 $0.000138 600,344,291 $3,348 0.77% 16.83% 35.34%
729 CASH Cashcoin CASH $82,565 $0.001789 46,158,242 $702 19.09% 51.88% 127.75%
730 BVC BeaverCoin BVC $81,768 $0.026248 3,115,258 $862 -1.92% -6.20% 26.48%
731 EAGLE EagleCoin EAGLE $70,921 $0.033878 2,093,421 $890 1.33% -78.97% -61.92%
732 DRS Digital Rupees DRS $70,284 $0.000138 510,802,961 $1,716 0.72% -18.40% -28.48%
733 BSC BowsCoin BSC $67,967 $0.012246 5,550,102 $2,183 0.72% 15.53%
734 CPN CompuCoin CPN $66,964 $0.003414 19,615,019 $511 4.85% -3.41% 1.91%
735 ITZ Interzone ITZ $66,413 $0.036656 1,811,803 $1,397 0.73% 83.32% 44.35%
736 GLT GlobalToken GLT $64,991 $0.002484 26,164,200 $557 0.75% 9.30% 12.87%
737 SFC Solarflarecoin SFC $63,072 $0.004478 14,083,450 $1,385 24.42% 9.40% 35.45%
738 ICON Iconic ICON $57,758 $0.097417 592,894 $4,008 0.72% 53.27% 66.35%
739 VRS Veros VRS $55,489 $0.000114 486,609,040 $3,437 0.88% 114.54% 511.27%
740 NTWK Network Token NTWK $52,669 $0.004513 11,671,310 $1,163 1.21% 28.17% -20.32%
741 CRT CRTCoin CRT $52,355 $0.660457 79,270 $522 0.77% 16.83% 35.34%
742 ICN iCoin ICN $52,253 $0.001789 29,212,344 $2,444 -87.99% -87.95% -84.57%
743 ERY Eryllium ERY $45,129 $0.008307 5,432,873 $1,022 -8.90% -15.73% 23.84%
744 XCS CybCSec XCS $42,336 $0.003577 11,834,082 $862 -2.45% -4.67% 33.73%
745 MSCN Master Swiscoin MSCN $39,521 $0.000884 44,690,370 $1,756 0.61% -11.04% -13.64%
746 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $37,001 $0.042904 862,402 $12,807 44.83% 14.96% 202.25%
747 LBTC LiteBitcoin LBTC $32,243 $0.010113 3,188,280 $73,695 1.73% -43.20% 218.80%
748 XBTS Beatcoin XBTS $30,935 $0.020290 1,524,686 $580 0.84% -78.33% 33.71%
749 ALL Allion ALL $29,855 $0.004816 6,199,359 $912 -71.56% -60.65%
750 GRIM Grimcoin GRIM $29,212 $0.002829 10,324,802 $2,459 0.06% 3.55% 80.33%
751 JOBS JobsCoin JOBS $29,176 $0.000275 106,019,270 $1,142 0.77% -16.02% -9.78%
752 BNX BnrtxCoin BNX $29,171 $0.001100 26,522,501 $693 0.72% 4.73% 16.30%
753 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $28,037 $0.002074 13,520,750 $1,396 0.73% 78.47% 149.96%
754 DLISK DAPPSTER DLISK $27,519 $0.000275 100,000,000 $533 -32.85% -22.11%
755 CREVA CrevaCoin CREVA $25,271 $0.000694 36,390,750 $2,554 25.18% -4.64% -8.13%
756 PLACO PlayerCoin PLACO $24,162 $0.000688 35,120,000 $1,217 0.72% -16.87% -9.13%
757 TSTR Tristar Coin TSTR $22,830 $0.004541 5,027,857 $936 0.72% 24.37% -27.68%
758 ARGUS Argus ARGUS $18,849 $0.016414 1,148,324 $1,037 1.65% 17.78% 90.25%
759 ELS Elysium ELS $18,185 $0.004541 4,005,012 $608 -11.51% 16.83% -5.42%
760 XRC Rawcoin XRC $18,136 $0.025729 704,882 $1,690 0.47% 49.45% 59.40%
761 ROOFS Roofs ROOFS $17,888 $0.000138 130,000,000 $4,032 0.77% -41.32% -53.70%
762 SOCC SocialCoin SOCC $10,671 $0.007705 1,384,879 $531 0.77% -3.78% -20.92%
763 GSR GeyserCoin GSR $10,285 $0.219464 46,864 $6,176 0.77% 19.39% 263.40%
764 HMC HarmonyCoin HMC $6,939 $0.012364 561,235 $8,224 1.84% 9.59% 7.85%
765 DMB Digital Money… DMB $580 $0.001376 421,300 $518 0.77% 31.88% 49.17%
766 XPA XPlay XPA $29,715,200 $0.029715 1,000,000,000 LowVol 1.31% -4.88%
767 BCAP BCAP BCAP $17,979,600 $1.80 10,000,000 LowVol 1.21% -6.20% 57.84%
768 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
769 ECN E-coin ECN $12,422,417 $2.65 4,690,678 LowVol 0.71% -15.27% -8.69%
770 ETT EncryptoTel [… ETT $10,267,303 $0.165252 62,131,190 LowVol 0.77% 13.88% 47.90%
771 PGL Prospectors Gold PGL $4,499,572 $0.069761 64,500,000 LowVol 0.72% 16.83% -12.66%
772 IXC Ixcoin IXC $3,951,419 $0.188171 20,999,088 LowVol 0.35% -3.25% 30.38%
773 ARC Arcade Token ARC $3,678,199 $2.25 1,636,312 LowVol 1.21% -6.89% 386.82%
774 FIMK FIMKrypto FIMK $3,175,724 $0.005504 577,004,618 LowVol 0.77% 61.15% 252.84%
775 YASH YashCoin YASH $2,889,578 $0.288950 10,000,271 LowVol 0.77% -29.90% -29.23%
776 EMV Ethereum Movi… EMV $2,371,801 $0.361188 6,566,666 LowVol 1.21% -77.42% -46.72%
777 SIFT Smart Investm… SIFT $2,299,967 $3.18 722,935 LowVol 1.31% -6.90% 13.77%
778 REX REX REX $1,976,298 $0.228190 8,660,756 LowVol 1.21% 5.54% 27.23%
779 ITT Intelligent T… ITT $1,706,990 $0.174220 9,797,899 LowVol 1.31% -6.89% -7.79%
780 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,665,951 $0.274640 6,065,943 LowVol 0.77% -47.58% 16.34%
781 RC RussiaCoin RC $1,650,139 $0.196964 8,377,873 LowVol 0.72% 39.37% 13.48%
782 HTC HitCoin HTC $1,513,038 $0.000138 10,996,318,099 LowVol 0.70% 16.84% 29.27%
783 CARBON Carboncoin CARBON $1,507,363 $0.000098 15,392,009,380 LowVol -2.38% 35.93% 210.00%
784 NKA IncaKoin NKA $1,445,787 $0.000127 11,382,803,306 LowVol 7.45% 13.34% 7.29%
785 SHORTY Shorty SHORTY $1,348,590 $0.013486 100,000,000 LowVol 8.03% 30.04%
786 LNK Link Platform LNK $1,319,018 $27.77 47,503 LowVol 1.15% -8.39% -6.25%
787 CNO Coin(O) CNO $1,200,812 $0.011418 105,166,487 LowVol 0.70% -3.04% 27.81%
788 NDC NEVERDIE NDC $1,149,971 $0.028045 41,004,200 LowVol 3.91% -8.28% -27.06%
789 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,109,765 $0.000049 22,873,447,934 LowVol 2.25% -34.91% 5.52%
790 SDC ShadowCash SDC $1,058,480 $0.158097 6,695,133 LowVol 0.77% 7.48% 49.88%
791 TALK BTCtalkcoin TALK $1,042,110 $0.015961 65,290,635 LowVol 6.26% 51.45% 121.11%
792 METAL MetalCoin METAL $1,026,702 $0.013347 76,925,527 LowVol 0.77% 18.05% 41.13%
793 OPAL Opal OPAL $899,579 $0.059403 15,143,737 LowVol -3.33% 4.59% 102.63%
794 SMC SmartCoin SMC $840,817 $0.035652 23,583,945 LowVol -3.70% 27.82% 29.01%
795 HBN HoboNickels HBN $788,535 $0.013209 59,696,358 LowVol 0.92% 11.20% 12.70%
796 VAL Valorbit VAL $726,685 $0.000138 5,281,336,507 LowVol 0.77% 16.83% 35.30%
797 USC Ultimate Secu… USC $713,005 $0.068935 10,343,113 LowVol 0.77% -23.59% -25.46%
798 GOOD Goodomy GOOD $668,004 $0.001514 441,349,000 LowVol 0.77% 4.15% 25.01%
799 BITS Bitstar BITS $657,821 $0.028502 23,079,737 LowVol 1.17% 16.65% 37.02%
800 NOBL NobleCoin NOBL $638,553 $0.000276 2,315,277,297 LowVol -5.37% -21.65% -8.01%
801 TROLL Trollcoin TROLL $616,817 $0.001090 565,861,555 LowVol 0.61% 15.35% 19.20%
802 RIYA Etheriya RIYA $587,985 $0.371782 1,581,531 LowVol 0.77% 13.02% 17.21%
803 GIM Gimli GIM $543,907 $0.006799 80,000,000 LowVol 1.21% -6.89% -35.74%
804 BBT BitBoost BBT $537,275 $0.110485 4,862,878 LowVol 1.21% -7.10% 5.12%
805 VLT Veltor VLT $526,860 $0.949545 554,855 LowVol 0.72% 18.81% -10.09%
806 XGR GoldReserve XGR $522,158 $0.030409 17,171,382 LowVol 0.77% 12.26% -0.89%
807 FNC FinCoin FNC $481,308 $0.037373 12,878,667 LowVol -6.52% 17.50% 9.68%
808 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 43.74%
809 CFT CryptoForecast CFT $474,541 $0.010316 46,000,000 LowVol 0.76% 20.04% 31.93%
810 BERN BERNcash BERN $474,489 $0.006661 71,234,301 LowVol 12.21% 50.91% 60.93%
811 SLG Sterlingcoin SLG $471,587 $0.112105 4,206,655 LowVol 1.45% 17.50% 28.57%
812 AU AurumCoin AU $469,300 $1.58 296,216 LowVol 0.77% -4.55% 22.08%
813 STS Stress STS $466,559 $0.000826 565,134,332 LowVol -13.69% 35.34%
814 CASINO Casino CASINO $446,924 $0.446924 1,000,000 LowVol -2.12% -8.19% -59.81%
815 BUCKS SwagBucks BUCKS $444,031 $1.39 320,140 LowVol 0.67% 15.99% 33.88%
816 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $439,559 $0.080975 5,428,300 LowVol 0.46% -0.84%
817 WAY WayGuide WAY $422,272 $0.004221 100,040,708 LowVol 12.00% 38.36%
818 8BIT 8Bit 8BIT $403,737 $0.275055 1,467,841 LowVol 0.82% 7.62% 32.86%
819 GLC GlobalCoin GLC $403,525 $0.006192 65,171,010 LowVol 0.72% 14.29% 44.97%
820 FUNK The Cypherfunks FUNK $365,460 $0.000008 46,290,694,999 LowVol 2.14% 6.44% 47.67%
821 CORG CorgiCoin CORG $363,578 $0.000290 1,251,855,418 LowVol 0.71% 12.67% 60.37%
822 SPEX SproutsExtreme SPEX $357,647 $0.000125 2,866,607,586 LowVol 5.96%
823 BXT BitTokens BXT $354,169 $0.631108 561,186 LowVol 0.61% -23.81% -26.61%
824 PR Prototanium PR $352,440 $1.80 195,910 LowVol 0.79% 2.85% 22.47%
825 SAC SACoin SAC $340,691 $0.048571 7,014,271 LowVol 0.39% -32.11% -38.52%
826 SH Shilling SH $337,527 $0.008531 39,565,175 LowVol 0.72% -2.11% 148.59%
827 TGC Tigercoin TGC $335,465 $0.007705 43,536,800 LowVol 0.77% -22.11% 3.52%
828 CUBE DigiCube CUBE $334,236 $0.000138 2,429,126,009 LowVol 0.77% 35.34%
829 I0C I0Coin I0C $322,247 $0.015356 20,985,250 LowVol -1.08% 37.82% 92.94%
830 LOT LottoCoin LOT $314,446 $0.000022 14,491,014,421 LowVol -1.00% 6.57% 41.55%
831 RBIES Rubies RBIES $313,893 $0.030138 10,415,252 LowVol 0.76% 14.02% 41.29%
832 SWING Swing SWING $311,715 $0.112611 2,768,070 LowVol 0.58% 19.39% 29.35%
833 J Joincoin J $308,021 $0.125805 2,448,402 LowVol 0.63% 27.08% 39.43%
834 TRI Triangles TRI $299,465 $4.11 72,891 LowVol 0.81% 29.29% 9.29%
835 888 OctoCoin 888 $298,901 $0.005928 50,419,700 LowVol 0.69% 7.81% 36.51%
836 FLY Flycoin FLY $293,233 $1.39 210,806 LowVol 8.24% 24.83%
837 EVO Evotion EVO $292,115 $0.092179 3,168,976 LowVol 0.77% 15.84% -1.38%
838 LTB LiteBar LTB $287,915 $0.355684 809,468 LowVol 0.72% 3.42% 28.54%
839 STV Sativacoin STV $287,225 $0.040531 7,086,597 LowVol -2.58% -9.19% 33.89%
840 FRC Freicoin FRC $280,528 $0.009494 29,547,712 LowVol 0.77% 22.14% 5.00%
841 GAIA GAIA GAIA $275,247 $0.011420 24,101,381 LowVol 0.70% 10.18% -0.66%
842 AMBER AmberCoin AMBER $270,578 $0.006192 43,699,481 LowVol 0.72% 3.69% -39.92%
843 VTA Virtacoin VTA $265,304 $0.000051 5,201,310,113 LowVol -1.00% -21.92% 774.34%
844 MAD SatoshiMadness MAD $254,851 $0.000127 2,000,683,485 LowVol 8.17% 25.29%
845 ACOIN Acoin ACOIN $251,705 $0.206301 1,220,085 LowVol -5.78% 59.53% 38.31%
846 EVIL Evil Coin EVIL $250,307 $0.011908 21,020,383 LowVol 0.95% 20.82% 54.47%
847 LANA LanaCoin LANA $237,080 $0.000282 840,206,058 LowVol 0.17% -26.47% 12.93%
848 BIGUP BigUp BIGUP $235,773 $0.000111 2,118,390,430 LowVol 0.09% -13.05% 11.20%
849 REE ReeCoin REE $229,591 $0.000090 2,560,000,000 LowVol 37.77% 84.44% 117.32%
850 WMC WMCoin WMC $214,665 $0.018622 11,527,489 LowVol 0.71%
851 PHS Philosopher S… PHS $208,541 $0.034674 6,014,340 LowVol 0.70% 20.66% 43.90%
852 Q2C QubitCoin Q2C $204,913 $0.000826 248,207,161 LowVol 0.72% -10.82% -34.80%
853 MNM Mineum MNM $197,277 $0.020906 9,436,367 LowVol -5.01% -11.24% 55.29%
854 GRT Grantcoin GRT $195,065 $0.004521 43,143,797 LowVol -1.31% 1.05% 13.52%
855 TEK TEKcoin TEK $192,935 $0.000136 1,414,054,562 LowVol 0.28% -0.04% 34.02%
856 ARI Aricoin ARI $191,032 $0.001362 140,262,505 LowVol 1.30% 11.43% 33.26%
857 CNNC Cannation CNNC $189,529 $0.076519 2,476,893 LowVol 0.79% 29.17% 93.33%
858 HMP HempCoin HMP $186,668 $0.000138 1,356,645,470 LowVol 0.77% 16.83% 35.34%
859 MNC Mincoin MNC $185,552 $0.046094 4,025,487 LowVol -0.76% 4.09% -0.19%
860 SPRTS Sprouts SPRTS $183,874 $1.4e-07 1,354,762,320,887 LowVol -2.36% -11.70% -35.31%
861 ANTI AntiBitcoin ANTI $182,637 $0.010457 17,465,159 LowVol 0.77% 16.83% 23.73%
862 SHDW Shadow Token SHDW $181,497 $0.025928 7,000,000 LowVol 2.14% -1.71% -37.96%
863 EUC Eurocoin EUC $176,493 $0.014214 12,416,554 LowVol 0.72% 25.80% 38.30%
864 TTC TittieCoin TTC $176,183 $0.000140 1,259,816,434 LowVol -5.26% 9.08% -26.80%
865 XRE RevolverCoin XRE $175,086 $0.007843 22,324,078 LowVol 0.77% 5.71% 16.15%
866 LEA LeaCoin LEA $174,241 $0.000554 314,352,891 LowVol -0.71% 19.04% -7.14%
867 KED Darsek KED $173,964 $0.012384 14,047,903 LowVol 0.77% -29.08% -6.32%
868 CYP Cypher CYP $173,415 $0.027244 6,365,285 LowVol -25.83% -14.00% 33.70%
869 OHM OHM OHM $170,415 $0.005720 29,793,885 LowVol -0.26% 15.64% -42.80%
870 QCN QuazarCoin QCN $166,351 $0.027519 6,044,911 LowVol 0.77% -8.99% 27.56%
871 XCT C-Bit XCT $162,250 $0.001032 157,223,250 LowVol -16.06% -2.43% 44.23%
872 XRA Ratecoin XRA $160,789 $0.001401 114,808,525 LowVol 1.55% 0.72% 3.31%
873 DLC Dollarcoin DLC $160,389 $0.017612 9,106,714 LowVol 0.72% 16.83% 38.58%
874 XPY PayCoin XPY $159,591 $0.013495 11,825,910 LowVol 0.87% -15.68% 59.60%
875 VC VirtualCoin VC $159,252 $0.015824 10,064,287 LowVol -0.95% 14.84% 11.22%
876 RUPX Rupaya RUPX $159,011 $0.026055 6,102,862 LowVol -4.71% -32.66% 18.96%
877 PX PX PX $158,478 $0.001655 95,769,762 LowVol 8.08% 46.42%
878 USDE USDe USDE $156,065 $0.000138 1,134,236,104 LowVol 0.77% -41.58% -33.06%
879 FIRE Firecoin FIRE $154,844 $1.57 98,412 LowVol 4.36% 20.88%
880 ISL IslaCoin ISL $154,751 $0.102233 1,513,704 LowVol 0.72% 16.83%
881 XCRE Creatio XCRE $149,842 $0.007302 20,520,514 LowVol 10.72% 88.29%
882 BUMBA BumbaCoin BUMBA $147,825 $0.006581 22,463,074 LowVol 0.39% 16.43% 29.14%
883 ARCO AquariusCoin ARCO $144,811 $0.097122 1,491,017 LowVol 0.70% 13.74% 20.77%
884 DRM Dreamcoin DRM $144,598 $0.059028 2,449,632 LowVol 0.72% 15.49% 100.10%
885 GPU GPU Coin GPU $143,466 $0.003544 40,477,042 LowVol 0.60% 14.53% 39.94%
886 DUO ParallelCoin DUO $141,673 $0.469545 301,724 LowVol -0.27% 10.41% -4.97%
887 SLING Sling SLING $136,410 $0.127000 1,074,095 LowVol 0.72% 40.95%
888 MARS Marscoin MARS $134,858 $0.004769 28,279,074 LowVol 0.64% 13.97% 19.24%
889 CAGE CageCoin CAGE $132,502 $0.000001 101,168,328,395 LowVol -1.56% -32.07% -95.45%
890 FLAX Flaxscript FLAX $130,127 $0.023300 5,584,722 LowVol 0.73% 6.55% -7.90%
891 TSE Tattoocoin (S… TSE $129,862 $0.001436 90,421,856 LowVol 0.72% 71.55% 38.22%
892 ECA Electra ECA $125,560 $0.000006 21,918,684,519 LowVol 1.19% 6.86% 51.62%
893 BITZ Bitz BITZ $124,915 $0.062743 1,990,891 LowVol 0.63% 16.83% 60.40%
894 ARG Argentum ARG $124,633 $0.014535 8,574,655 LowVol 0.61% 15.92% 54.25%
895 UNITS GameUnits UNITS $124,378 $0.035813 3,472,983 LowVol 7.19% 26.18% -25.60%
896 COXST CoExistCoin COXST $123,051 $0.004541 27,100,000 LowVol 0.72% 16.83% 183.23%
897 CTO Crypto CTO $122,658 $0.010044 12,211,438 LowVol 0.77% 16.15% -9.89%
898 SOON SoonCoin SOON $120,036 $0.009632 12,462,620 LowVol 0.70% 16.72% 21.09%
899 EMP EMoneyPower EMP $118,993 $0.012934 9,200,000 LowVol 0.77%
900 NEVA NevaCoin NEVA $114,338 $0.046425 2,462,865 LowVol 0.69% 5.72% 28.75%
901 611 SixEleven 611 $104,380 $0.242056 431,225 LowVol 0.80% 21.71% 44.76%
902 PRX Printerium PRX $103,577 $0.008762 11,821,728 LowVol 0.77% 18.53% 266.81%
903 SLM Slimcoin SLM $102,766 $0.006880 14,937,439 LowVol 0.77% 11.53%
904 POP PopularCoin POP $101,227 $0.000030 3,372,875,244 LowVol 0.51% 16.06% 50.31%
905 SPT Spots SPT $101,148 $0.004514 22,406,021 LowVol 1.28% 40.11% 94.21%
906 CF Californium CF $99,300 $0.041279 2,405,610 LowVol 0.70% 16.44% 57.76%
907 JET Jetcoin JET $98,522 $0.020220 4,872,509 LowVol -20.80% -23.87% -78.45%
908 CON PayCon CON $98,134 $0.004259 23,042,604 LowVol 1.11% 5.70% -8.26%
909 CRX Chronos CRX $98,028 $0.001330 73,729,962 LowVol -1.80% 34.65% 49.51%
910 SCRT SecretCoin SCRT $97,750 $0.023116 4,228,672 LowVol 0.70% 36.97%
911 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 -1.13% -64.13%
912 URO Uro URO $96,350 $0.079805 1,207,310 LowVol 0.72% 23.43% 37.44%
913 CNC CHNCoin CNC $94,410 $0.001926 49,010,303 LowVol 0.77% -3.78% 278.85%
914 IMS Independent M… IMS $92,582 $0.017244 5,368,934 LowVol 0.70% -19.30% 21.46%
915 QTL Quatloo QTL $91,300 $0.011828 7,718,883 LowVol 0.74% -0.99% 12.48%
916 BAS BitAsean BAS $87,110 $0.017422 5,000,000 LowVol 8.81% -16.98% -42.81%
917 BLRY BillaryCoin BLRY $85,370 $0.009494 8,991,942 LowVol 39.06% 15.16% -5.27%
918 BTQ BitQuark BTQ $84,973 $0.009356 9,081,731 LowVol 0.14% 8.84% -9.50%
919 GPL Gold Pressed … GPL $82,417 $0.321282 256,527 LowVol 0.90% 1.53% 31.64%
920 RPC RonPaulCoin RPC $79,833 $0.089074 896,248 LowVol 0.55% -10.49% 31.98%
921 WARP WARP WARP $78,966 $0.072100 1,095,224 LowVol 0.72% 14.44% 36.27%
922 PONZI PonziCoin PONZI $77,369 $0.089850 861,099 LowVol 0.77% 170.19%
923 ATX Artex Coin ATX $76,898 $0.004094 18,781,750 LowVol 0.05% 13.40% 13.96%
924 JWL Jewels JWL $76,689 $0.003800 20,181,636 LowVol 11.27% -11.82%
925 ICOB ICOBID ICOB $76,049 $0.000713 106,701,874 LowVol 0.59% 18.29% 32.71%
926 VPRC VapersCoin VPRC $75,029 $0.000096 780,124,964 LowVol -6.27% -16.58% 260.56%
927 AMMO Ammo Rewards AMMO $74,913 $0.000963 77,777,777 LowVol 0.77% -23.60% 5.26%
928 HXX Hexx HXX $73,403 $0.049430 1,484,996 LowVol -23.93% 16.75% 43.48%
929 ADCN Asiadigicoin ADCN $72,407 $0.002904 24,931,054 LowVol 0.76% 23.30% 5.66%
930 SOIL SOILcoin SOIL $72,330 $0.012685 5,702,048 LowVol 5.03% 4.93% 35.43%
931 ARB ARbit ARB $71,905 $0.009179 7,833,400 LowVol 0.12% 18.30%
932 STEPS Steps STEPS $71,756 $0.003853 18,625,017 LowVol 0.70% 21.16% 64.77%
933 KURT Kurrent KURT $70,204 $0.007077 9,919,485 LowVol -7.58% -35.91% 8.51%
934 EXN ExchangeN EXN $70,173 $0.013759 5,100,000 LowVol 0.77% 16.83% 90.13%
935 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
936 MND MindCoin MND $67,328 $0.005366 12,546,625 LowVol 0.77% -3.05% 42.73%
937 MCRN MACRON MCRN $66,217 $0.000165 401,421,401 LowVol 1.36% 39.95% -41.74%
938 BRAIN Braincoin BRAIN $61,114 $0.006054 10,094,424 LowVol 0.72% 16.83% 8.83%
939 BENJI BenjiRolls BENJI $60,615 $0.002993 20,254,246 LowVol 17.63% 41.77% 62.68%
940 ORLY Orlycoin ORLY $60,509 $0.001651 36,646,779 LowVol 0.77% 16.83% 47.64%
941 RBT Rimbit RBT $60,425 $0.000523 115,499,623 LowVol 1.11% -11.90% -16.21%
942 BLZ BlazeCoin BLZ $58,184 $0.000096 608,557,394 LowVol 1.83% 30.00% 47.72%
943 EGO EGO EGO $57,790 $0.000963 60,000,001 LowVol 0.70% 36.31% 57.89%
944 VIP VIP Tokens VIP $57,412 $0.000688 83,450,403 LowVol 0.77% 16.83%
945 CWXT CryptoWorldX … CWXT $57,407 $0.000963 59,630,200 LowVol 0.74% -0.32% 3.80%
946 300 300 Token 300 $55,357 $184.52 300 LowVol 0.77% 11.91% -18.41%
947 DIBC DIBCOIN DIBC $55,346 $0.011069 5,000,000 LowVol 0.37% -16.91% -3.93%
948 DPAY DPAY DPAY $54,722 $0.000688 79,541,001 LowVol 0.77% 94.73% 69.17%
949 KRONE Kronecoin KRONE $53,610 $0.014542 3,686,505 LowVol -14.18% 19.06% 44.60%
950 CXT Coinonat CXT $53,283 $0.006179 8,623,200 LowVol 0.76% 19.82% 9.60%
951 IMPS ImpulseCoin IMPS $52,928 $0.002614 20,245,510 LowVol 0.72% 16.83% 36.53%
952 BOAT BOAT BOAT $51,039 $0.002752 18,547,845 LowVol 0.77% 17.45% 69.96%
953 KIC KibiCoin KIC $50,660 $0.003446 14,701,000 LowVol 0.87% -20.10% 8.85%
954 JS JavaScript Token JS $48,930 $0.006122 7,991,996 LowVol 1.21% 167.88% 284.71%
955 SLEVIN Slevin SLEVIN $48,158 $0.000688 70,000,000 LowVol 0.77% 16.83% 37.92%
956 G3N G3N G3N $47,862 $0.006329 7,561,891 LowVol 0.72% 22.14% 37.40%
957 SONG SongCoin SONG $46,980 $0.001443 32,565,300 LowVol 0.71% 9.13% 33.18%
958 GBT GameBet Coin GBT $46,810 $0.002202 21,262,780 LowVol 0.77% 43.79% 20.30%
959 FLVR FlavorCoin FLVR $46,008 $0.002202 20,898,106 LowVol 0.72% 16.83% 44.36%
960 BIOS BiosCrypto BIOS $45,839 $0.002202 20,821,709 LowVol 0.77% 20.26% 20.27%
961 UET Useless Ether… UET $45,499 $0.011473 3,965,716 LowVol 1.31% -3.31% 42.82%
962 IMX Impact IMX $45,204 $0.000413 109,509,099 LowVol 0.77% 75.25% 112.98%
963 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 27.02%
964 BRAT BRAT BRAT $43,734 $0.000273 160,000,000 LowVol 0.82% 15.37% 25.46%
965 RIDE Ride My Car RIDE $41,806 $0.000413 101,276,976 LowVol 0.72% -1.02% 102.03%
966 DES Destiny DES $40,068 $0.025042 1,600,000 LowVol 0.77% 94.78% 69.87%
967 PLNC PLNcoin PLNC $39,975 $0.002339 17,089,600 LowVol 80.56% 64.34%
968 CESC CryptoEscudo CESC $39,656 $0.000275 144,105,100 LowVol 0.77% 10.64% -12.29%
969 FUZZ FuzzBalls FUZZ $39,403 $0.008158 4,829,945 LowVol 0.77% -10.04% 11.93%
970 AGLC AgrolifeCoin AGLC $39,329 $0.005229 7,521,939 LowVol 0.77% 16.83% -2.97%
971 PIE PIECoin PIE $39,321 $0.002890 13,608,129 LowVol -36.24% -64.95% -5.67%
972 OFF Cthulhu Offer… OFF $37,483 $0.014294 2,622,273 LowVol 5.54% -23.18%
973 PEX PosEx PEX $37,131 $0.015135 2,453,240 LowVol 1.31% 16.84% 36.58%
974 VLTC Vault Coin VLTC $35,648 $0.001175 30,333,740 LowVol 0.78% -0.43% 3.52%
975 TOR Torcoin TOR $35,500 $0.112278 316,179 LowVol 0.77% -20.54% -40.68%
976 ZYD Zayedcoin ZYD $35,224 $0.005641 6,243,840 LowVol -13.96% 29.46% 38.41%
977 LIR LetItRide LIR $34,951 $0.000963 36,288,070 LowVol 0.77% 21.55% 42.15%
978 LUNA Luna Coin LUNA $34,845 $0.021335 1,633,273 LowVol 1.27% 19.41% -11.39%
979 ALTC Antilitecoin ALTC $34,688 $0.001101 31,512,613 LowVol 15.11% 55.78% 80.41%
980 ZNE Zonecoin ZNE $33,750 $0.013072 2,581,970 LowVol 0.72% 16.83% 32.34%
981 OS76 OsmiumCoin OS76 $33,214 $0.037151 894,026 LowVol 0.77% 16.85% 28.00%
982 KNC KingN Coin KNC $33,154 $16.51 2,008 LowVol 0.77% 16.84%
983 CRTM Corethum CRTM $32,932 $0.013173 2,500,000 LowVol -6.53% -13.85% 80.52%
984 WBB Wild Beast Block WBB $32,084 $0.191808 167,272 LowVol 0.77% 2.11% 47.39%
985 HVCO High Voltage HVCO $31,205 $0.020885 1,494,171 LowVol 8.13% 32.20%
986 IBANK iBank IBANK $31,140 $0.006880 4,526,324 LowVol 1.40% 139.87% 141.88%
987 WORM HealthyWormCoin WORM $30,678 $0.000275 111,480,310 LowVol 0.77% -54.06%
988 CAB Cabbage CAB $30,340 $0.002890 10,499,996 LowVol 0.72% 22.67% 15.46%
989 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
990 EREAL eREAL EREAL $29,658 $0.000433 68,427,562 LowVol 1.31% -20.79% -31.21%
991 BIOB BioBar BIOB $27,788 $0.031372 885,756 LowVol 48.82% 50.76%
992 SDP SydPak SDP $26,162 $0.163738 159,781 LowVol 0.70% 18.12% 36.71%
993 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,514 $0.033848 753,776 LowVol 0.77% -0.29% 4.04%
994 MILO MiloCoin MILO $25,239 $0.002339 10,789,954 LowVol 22.36% 56.71% -4.76%
995 DIX Dix Asset DIX $25,150 $2.5e-07 100,000,000,000 LowVol 3.96% 20.56% 60.27%
996 TRADE Tradecoin TRADE $20,245 $0.002614 7,743,829 LowVol 0.77% 102.28% 55.32%
997 LVPS LevoPlus LVPS $19,572 $0.012934 1,513,256 LowVol 0.77% 10.94% 137.02%
998 SCS Speedcash SCS $19,319 $0.073783 261,831 LowVol 2.88% 19.16%
999 XOC Xonecoin XOC $18,204 $0.043342 420,000 LowVol 0.77% 15.01% 13.15%
1000 SANDG Save and Gain SANDG $18,133 $0.005917 3,064,800 LowVol 0.77% 35.78% 57.25%
1001 GBC GBCGoldCoin GBC $17,599 $0.001549 11,361,817 LowVol 0.00% 33.53% 19.00%
1002 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 50.71%
1003 RSGP RSGPcoin RSGP $16,499 $9.55 1,727 LowVol 0.72% 39.67% 10.52%
1004 MGM Magnum MGM $16,324 $0.004128 3,954,706 LowVol 0.77% 16.83% -14.02%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $14,783 $0.000137 107,829,281 LowVol 0.39% 16.41% 32.00%
1006 GEERT GeertCoin GEERT $14,731 $0.002893 5,091,200 LowVol 2.79% 16.90% 41.59%
1007 VOLT Bitvolt VOLT $14,556 $0.000963 15,112,554 LowVol 17.56% 36.31% 56.26%
1008 P7C P7Coin P7C $14,538 $0.000413 35,220,238 LowVol 0.72% 16.83% 36.21%
1009 NODC NodeCoin NODC $12,933 $0.007705 1,678,439 LowVol 0.77% 63.57% 48.57%
1010 DAS DAS DAS $12,640 $0.004694 2,692,755 LowVol 7.73% 23.28%
1011 FRAZ Frazcoin FRAZ $10,993 $0.001196 9,191,573 LowVol 0.65% 90.77% 58.88%
1012 CONX Concoin CONX $7,066 $0.009494 744,266 LowVol 0.77% 12.92% 57.90%
1013 NANOX Project-X NANOX $5,277 $67421.70 0.078264 LowVol 0.77% 27.22% 12.27%
1014 CCM100 CCMiner CCM100 $5,257 $0.001564 3,360,417 LowVol -2.55% -51.83% -41.22%
1015 MRNG MorningStar MRNG $5,017 $0.000154 32,662,087 LowVol 1.26% -38.25% -12.98%
1016 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,801 LowVol -25.22%
1017 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,792 $0.002752 1,377,917 LowVol 0.72% 37.45% 69.17%
1018 EBT Ebittree Coin EBT $3,306 $0.002614 1,264,511 LowVol 0.72% 39.09% -17.07%
1019 XNG Enigma XNG $3,011 $0.181075 16,627 LowVol 0.77% 39.27% 4.63%
1020 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,858 $0.013494 211,827 LowVol -2.55% -54.96% -25.54%
1021 LEX Lex4All LEX $2,458 $0.002458 1,000,000 LowVol -2.55% -41.75% 45.02%
1022 DGCS Digital Credits DGCS $2,405 $0.000413 5,826,388 LowVol 0.70% 75.25% 102.96%
1023 TOKEN SwapToken TOKEN $1,298 $8.5e-08 15,320,585,365 LowVol -1.00% -54.10% 16.86%
1024 ABN Abncoin ABN $1,146 $0.016924 67,700 LowVol 18.04% 31.66% 21.56%
1025 ULA Ulatech ULA $988 $0.004953 199,511 LowVol 0.77% -54.39% -78.40%
1026 SOJ Sojourn SOJ $797 $0.001643 485,214 LowVol -1.00% -76.13% 39.14%
1027 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1028 ENV Environ ENV $131 $9.9e-07 132,717,518 LowVol 2.22% -2.27% -44.63%
1029 CALC CaliphCoin CALC $94 $0.001075 87,140 LowVol -13.12% 40.20% 45.35%
1030 FDC Future Digita… FDC $70 $0.000026 2,753,201 LowVol -1.08% -70.52%
1031 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol -70.55%
1032 APW AppleCoin APW $11 $0.000138 79,647 LowVol 0.77% 16.83% 35.34%
1033 CMT CyberMiles CMT $0.180608 $12,580,000 3.97%
1034 BCD Bitcoin Diamo… BCD $38.16 $11,912,000 2.00% -11.50% -21.53%
1035 ATMC ATMCoin ATMC $3.48 $11,872,600 0.00% 14.18% 25.37%
1036 ERO Eroscoin ERO $0.146918 $8,548,340 19.39%
1037 CLUB ClubCoin CLUB $3.15 $5,496,810 0.25% -17.93% -38.75%
1038 NULS Nuls NULS $0.968369 $4,176,740 -2.22% 31.76% 95.86%
1039 ETN Electroneum ETN $0.084295 $4,169,950 -6.34% -21.08% 96.87%
1040 AI POLY AI AI $14.57 $4,006,120 -13.89% -9.97% -8.99%
1041 ORME Ormeus Coin ORME $2.60 $3,922,940 0.57% 2.32% -3.41%
1042 REC Regalcoin REC $45.88 $3,690,390 -0.22% -6.65% 23.91%
1043 GRX GOLD Reward T… GRX $5.51 $3,274,600 -1.64% -12.58% 51.36%
1044 FRGC Fargocoin FRGC $10.36 $1,609,240 0.06% 0.62% 7.42%
1045 BTE BitSerial BTE $7.56 $1,566,410 -3.56% -9.02% 77.71%
1046 FRST FirstCoin FRST $15.13 $1,498,100 -6.26% -4.17% -2.03%
1047 CAPP Cappasity CAPP $0.033150 $887,638 -15.19%
1048 TSL Energo TSL $0.030991 $728,687 -2.36% -7.53% -0.18%
1049 B2X SegWit2x [Fut… B2X $201.44 $718,873 0.72% -10.44% -1.08%
1050 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.31 $708,488 -1.96% 17.94% 53.95%
1051 WC WINCOIN WC $1.19 $665,262 1.79% 10.40% 7.43%
1052 THS TechShares THS $0.772404 $638,282 0.71% 21.86% -13.89%
1053 BOT Bodhi BOT $0.425851 $565,146 1.24% -2.32% -8.07%
1054 LEND EthLend LEND $0.020485 $557,833 -4.18% -22.48%
1055 STC Santa Coin STC $0.758136 $554,220 4.70%
1056 AION Aion AION $2.27 $497,558 0.38% 37.43% 27.36%
1057 LLT LLToken LLT $0.427560 $476,729 -0.05% -20.31% 41.54%
1058 XYLO XYLO XYLO $8.53 $392,570 -36.89%
1059 ADK Aidos Kuneen ADK $26.14 $392,275 10.66% -17.63% -11.79%
1060 INF InfChain INF $0.015135 $348,560 -4.07% -6.70% 79.23%
1061 BT1 BT1 [CST] BT1 $13659.80 $340,972 0.68% 17.11% 36.39%
1062 XIN Infinity Econ… XIN $0.030409 $323,425 -2.94% 0.97% -24.69%
1063 EAG EA Coin EAG $3.54 $258,900 0.72% 11.68% 6.42%
1064 SKR Sakuracoin SKR $0.013515 $231,221 -18.14% 552.65% 903.15%
1065 ICX ICON ICX $1.75 $216,482 3.06% 7.92% 39.07%
1066 BT2 BT2 [CST] BT2 $152.70 $187,022 2.01% 27.77% 15.42%
1067 XCPO Copico XCPO $0.024391 $182,712 14.43% 5.58% 10.19%
1068 XID Sphre AIR XID $0.201999 $174,516 0.92% -6.10% 34.84%
1069 RYZ ANRYZE RYZ $0.019862 $169,284 12.04% -1.21% -23.91%
1070 GBG Golos Gold GBG $0.140344 $151,247 -0.10% -5.41% 31.35%
1071 FOR FORCE FOR $0.014376 $144,366 -2.55% 27.92% 289.45%
1072 BSR BitSoar BSR $0.173920 $142,906 -23.40% -1.55% -14.76%
1073 QBT Qbao QBT $0.217028 $131,398 -2.94% -13.36%
1074 B3 B3Coin B3 $0.000060 $130,837 -13.10% -0.58% -57.20%
1075 UGT UG Token UGT $0.399432 $125,686 1.22% -9.86% -7.66%
1076 BTCM BTCMoon BTCM $0.041013 $104,232 6.00% -7.98% 535.87%
1077 VEE BLOCKv VEE $0.023160 $97,222 -1.70% -3.18% 19.00%
1078 RMC Russian Minin… RMC $21230.70 $92,690 0.06% -15.77% 66.18%
1079 MSD MSD MSD $0.009087 $80,532 -5.03% -22.74% -24.06%
1080 BTU Bitcoin Unlim… BTU $105.86 $66,200 9.21% -10.31% -20.87%
1081 MKR Maker MKR $361.19 $53,172 1.31% -9.03% 2.49%
1082 DSR Desire DSR $0.292416 $53,124 -0.76% 12.13% 24.84%
1083 STEX STEX STEX $0.931441 $51,922 3.96% 14.62% 164.87%
1084 SEND Social Send SEND $0.083795 $51,372 8.01%
1085 TCOIN T-coin TCOIN $0.000316 $46,134 15.72% 143.59% 44.76%
1086 VASH VPNCoin VASH $0.006742 $45,230 1.41% 2.76% 52.36%
1087 PRE Presearch PRE $0.209145 $40,214 -5.78% -5.35%
1088 BOS BOScoin BOS $1.14 $35,972 -27.30% -6.77% 3.55%
1089 BCDN BlockCDN BCDN $0.076062 $31,955 1.49%
1090 AERM Aerium AERM $1.03 $31,410 75.11% 10.45% -37.10%
1091 PEC Peacecoin PEC $0.122322 $28,145 0.77% 130.81% 249.86%
1092 AKY Akuya Coin AKY $0.172269 $24,971 -1.55% 13.49% 7.12%
1093 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004449 $24,380 -31.57% -71.42% 76.48%
1094 FRD Farad FRD $0.088120 $23,151 -7.78% -26.39% 4.12%
1095 EVR Everus EVR $1.23 $21,369 19.94% -12.03% -76.54%
1096 WISH MyWish WISH $0.106361 $19,799 1.21% -21.45% -42.06%
1097 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.93 $19,363 0.75% 7.93% -6.43%
1098 GLS GlassCoin GLS $1.24 $19,260 -7.00% 13.81% 55.27%
1099 SPANK SpankChain SPANK $0.044277 $18,710 1.31% -1.20% 48.41%
1100 PLX PlexCoin PLX $0.048782 $18,333 5.23% 48.14% -38.93%
1101 COR CORION COR $0.845913 $15,650 8.96% 5.80% 1.37%
1102 MGC MergeCoin MGC $0.013759 $15,531 0.77% -1.82% 8.81%
1103 BPL Blockpool BPL $0.173508 $14,466 1.66% 14.15% 45.53%
1104 SISA SISA SISA $0.013701 $13,544 2.30% -18.35% -21.27%
1105 XRY Royalties XRY $0.000138 $12,578 1.64% -12.74% -99.53%
1106 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.101272 $11,808 23.53% 14.48% 0.07%
1107 SUR Suretly SUR $3.31 $11,494 -1.01% -3.43% 2.87%
1108 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042493 $11,382 1.31% -16.58% 51.65%
1109 NUKO Nekonium NUKO $0.055038 $10,622 -19.88%
1110 DEUS DeusCoin DEUS $0.275191 $10,090 -3.57% -23.32% -23.01%
1111 NEOG NEO GOLD NEOG $0.003224 $10,044 11.37% 18.43% 68.08%
1112 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.330863 $10,015 4.27% -4.61% 96.26%
1113 MCR Macro MCR $1.75 $9,474 0.72% 11.63% -16.36%
1114 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.007649 $9,182 1.21% 77.04% 91.94%
1115 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003269 $9,013 10.15% 10.81% 56.61%
1116 PFR Payfair PFR $0.011218 $8,517 0.54% -22.76%
1117 OXY Oxycoin OXY $0.123835 $8,486 0.77% -8.24% -22.87%
1118 DMC DynamicCoin DMC $0.002963 $8,040 -10.35% -28.41% 57.31%
1119 ACC AdCoin ACC $0.096887 $7,894 -8.07% 43.91% 9.42%
1120 EFYT Ergo EFYT $13.19 $7,402 5.25% -1.62% 39.92%
1121 MINEX Minex MINEX $0.022254 $6,276 -0.11% 38.34% -62.40%
1122 VIU Viuly VIU $0.010014 $5,539 2.29% 7.48% 203.03%
1123 SND Sand Coin SND $1.21 $5,257 24.76% 75.77% 79.05%
1124 TER TerraNova TER $3.67 $4,758 1.37% 133.11% 60.97%
1125 BLX Blockchain Index BLX $2.93 $4,568 0.80% -1.16% 13.93%
1126 DFS DFSCoin DFS $0.006612 $4,387 0.74% -14.64% -13.28%
1127 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000510 $3,805 1.31% -15.40% -98.57%
1128 AIB Advanced Inte… AIB $0.015512 $3,784 0.63% 112.49% 323.34%
1129 WA WA Space WA $0.022978 $3,560 2.57% 15.45% 40.64%
1130 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.091776 $3,517 0.72% 9.60% 16.22%
1131 WILD Wild Crypto WILD $0.115524 $3,491 1.29% -12.82% 8.69%
1132 BAT BatCoin BAT $0.000003 $3,434 -8.84% 53.81% 39.53%
1133 SHND StrongHands SHND $2.2e-08 $3,388 -3.38% -18.62% -3.33%
1134 DGPT DigiPulse DGPT $1.76 $3,362 25.38% 67.23% 35.94%
1135 SAK Sharkcoin SAK $0.002336 $3,036 0.59% 3.88% 30.58%
1136 NTC Natcoin NTC $0.138421 $2,925 0.77% -29.19% -54.02%
1137 ETT EncryptoTel [… ETT $0.118697 $2,849 3.36% 7.22% 113.97%
1138 WIC Wi Coin WIC $0.002587 $2,782 -2.51% -16.11% -5.70%
1139 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.82 $2,751 0.77% 27.05% -20.89%
1140 FRN Francs FRN $0.047024 $2,751 1.96% 1.11% 55.91%
1141 OX OX Fina OX $0.000152 $2,725 -0.05% -7.67% -20.03%
1142 DAY Chronologic DAY $4.22 $2,696 0.83% -2.34% 28.78%
1143 XOT Internet of T… XOT $2201.52 $2,420 0.72% -1.09% -22.67%
1144 PNX Phantomx PNX $0.009714 $2,315 -49.04% -35.66% -52.22%
1145 B2B B2B B2B $0.416429 $2,272 1.31% -7.53% -32.39%
1146 STARS StarCash Network STARS $0.212433 $2,187 0.72% -16.13% -16.30%
1147 TRIA Triaconta TRIA $8.07 $2,166 3.84% -1.96% -5.44%
1148 APC AlpaCoin APC $0.025872 $2,080 0.77% 13.90% -1.44%
1149 HNC Huncoin HNC $0.002477 $2,052 0.77% 41.43% 35.61%
1150 MOTO Motocoin MOTO $0.004986 $1,984 -1.55% -19.08% 92.08%
1151 PLC PlusCoin PLC $0.000523 $1,859 1.21% -17.78% -13.93%
1152 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.070999 $1,792 0.77% -37.13% 2.43%
1153 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000413 $1,711 0.72% -24.61% -20.55%
1154 SJCX Storjcoin X SJCX $0.306171 $1,687 -3.22% -15.29%
1155 FAP FAPcoin FAP $0.017153 $1,660 1.21% 116.79% 150.38%
1156 PRES President Trump PRES $0.005711 $1,649 0.72% 67.25% 50.24%
1157 ASN Aseancoin ASN $0.010320 $1,542 0.77% -35.93% 35.15%
1158 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000807 $1,525 7.36% 77.46% 76.09%
1159 UR UR UR $0.001771 $1,488 -2.92% 97.51% 184.89%
1160 ABC Alphabit ABC $22.01 $1,484 0.77% 86.90% 37.61%
1161 GARY President Joh… GARY $0.213329 $1,387 0.77% 6.51%
1162 STU bitJob STU $0.031101 $1,353 -10.20% -2.29% 35.78%
1163 BTBc Bitbase BTBc $0.005641 $1,309 -8.57% 10.84% 56.26%
1164 FLASH Flash FLASH $0.004816 $1,262 7.35% -0.27% 0.18%
1165 HIGH High Gain HIGH $0.000550 $1,053 -32.85% -18.06% -12.43%
1166 EUSD eUSD EUSD $0.000191 $1,006 1.31% -4.88% -8.69%
1167 MARX MarxCoin MARX $0.001103 $986 0.70% -7.53% 34.25%
1168 ZBC Zilbercoin ZBC $0.036002 $938 -3.34% -5.94% 3.01%
1169 IBTC iBTC IBTC $0.005476 $897 1.31% -12.39% -21.35%
1170 MCI Musiconomi MCI $0.033048 $882 0.99% -27.81%
1171 WOW Wowcoin WOW $0.000275 $849 0.77% 130.92% 174.92%
1172 EDRC EDRCoin EDRC $0.054730 $833 0.77% 16.92% 19.00%
1173 SKC Skeincoin SKC $0.019951 $800 0.77% 24.00% 129.81%
1174 VULC Vulcano VULC $0.010777 $790 5.47% 65.99% 66.80%
1175 GRN Granite GRN $0.015273 $758 -9.06% -20.75% 32.78%
1176 NBIT netBit NBIT $0.015254 $751 0.77% -71.22%
1177 PAYP PayPeer PAYP $0.000138 $729 0.72% 35.30%
1178 NAMO NamoCoin NAMO $0.000144 $716 2.10% 6.26% -27.24%
1179 QORA Qora QORA $0.271200 $704 0.77% 37.64%
1180 MAVRO Mavro MAVRO $0.038802 $701 0.72% 18.78% 207.78%
1181 HYTV Hyper TV HYTV $0.005737 $671 1.21% 20.70% -29.93%
1182 GAY GAY Money GAY $0.020210 $641 5.78% 31.79% 63.86%
1183 PRN Protean PRN $0.000080 $641 0.60% 25.47% 84.29%
1184 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002477 $629 0.77% -3.78% 58.09%
1185 MGC GulfCoin MGC $0.002890 $578 0.77% 16.83% -7.55%
1186 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 $575 0.64% -89.66% -98.11%
1187 VOYA Voyacoin VOYA $2.97 $531 0.72% -7.73% 87.51%
1188 IRL IrishCoin IRL $0.002202 $522 0.70% -15.03% 7.09%
1189 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.2e-07 $513 1.21% -6.89% -31.18%
1190 RHFC RHFCoin RHFC $0.000551 LowVol 0.70% -39.79%
1191 QBT Cubits QBT $0.003079 LowVol 0.79% 5.40% -69.16%
1192 CLINT Clinton CLINT $0.011145 LowVol 0.70% 6.34%
1193 IQT iQuant IQT $0.187789 LowVol 0.70% 15.25% 17.75%
1194 SFE SafeCoin SFE $0.000138 LowVol 0.72% 35.34%
1195 FUTC FutCoin FUTC $0.003302 LowVol 0.77% 75.25% 91.08%
1196 FFC FireFlyCoin FFC $0.000138 LowVol 0.72% 6.34% 5.45%
1197 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001926 LowVol 0.77% -5.44% 25.44%
1198 ONG onG.social ONG $0.153399 LowVol 1.31% -15.92%
1199 XQN Quotient XQN $0.006329 LowVol 0.70% 5.38% 25.38%
1200 DBG Digital Bulli… DBG $0.007981 LowVol 0.72% 16.83% 35.34%
1201 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000140 LowVol 0.02% -13.36% 34.48%
1202 9COIN 9COIN 9COIN $0.003165 LowVol 0.72% 7.24% 16.49%
1203 ANI Animecoin ANI $0.000138 LowVol 0.72% -41.58% -32.35%
1204 HDLB HODL Bucks HDLB $0.050085 LowVol 0.72% 17.15% 34.81%
1205 HAT Hawala.Today HAT $0.178469 LowVol 1.21% -10.31% -5.86%
1206 TOP TopCoin TOP $0.000411 LowVol 0.57% -13.14% -12.07%
1207 LDCN LandCoin LDCN $0.001498 LowVol 0.57% -40.49% -63.61%
1208 DASHS Dashs DASHS $0.060679 LowVol 0.77% 5.14% 97.55%
1209 POKE PokeCoin POKE $0.000138 LowVol 0.68% 35.34%
1210 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000275 LowVol 0.77% -22.11% -12.17%
1211 EVC EventChain EVC $0.063739 LowVol 1.31% -6.89% -61.38%
1212 RCN Rcoin RCN $0.000138 LowVol 0.77% 16.84% 35.30%
1213 CASH Cash Poker Pro CASH $0.056728 LowVol 1.21% 42.88% -4.35%
1214 ZSE ZSEcoin ZSE $0.018439 LowVol 4.73% 70.22% 64.93%
1215 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000138 LowVol 0.72% -24.11% -54.89%
1216 AV AvatarCoin AV $0.045957 LowVol 0.77% 32.57% 62.60%
1217 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -0.52% -21.42% -12.36%
1218 COUPE Coupecoin COUPE $0.000033 LowVol -18.36% 286.26% 215.86%
1219 INDIA India Coin INDIA $0.000413 LowVol 0.77% 68.43% 41.80%
1220 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002064 LowVol 0.72% 16.83% 84.85%
1221 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003255 LowVol -26.39% -16.59% -2.13%
1222 PCN PeepCoin PCN $0.000108 LowVol 1.65% -7.68% 68.09%
1223 BIT First Bitcoin BIT $0.012384 LowVol 0.72% -1.89% 4.44%
1224 GMX GoldMaxCoin GMX $0.010084 LowVol -9.82% 825.46%
1225 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003027 LowVol 0.77% -1.14% 2.67%
1226 MONETA Moneta MONETA $0.000550 LowVol 0.70% 16.84% 7.03%
1227 BXC Bitcedi BXC $0.004071 LowVol 0.90% 18.59% 75.70%
1228 JIYO Jiyo JIYO $0.011696 LowVol 0.72%
1229 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005779 LowVol 0.77% 16.53% 49.10%
1230 BEST BestChain BEST $0.001396 LowVol 5.60% 1.51% 14.85%
1231 BSN Bastonet BSN $0.000826 LowVol 0.77% 40.21% 2.06%
1232 PRIMU Primulon PRIMU $0.000198 LowVol 0.77% 68.03% -2.68%
1233 DON Donationcoin DON $0.000551 LowVol -19.36% -6.20% -30.78%
1234 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004953 LowVol 0.97% 16.85% 31.40%
1235 MBL MobileCash MBL $0.000275 LowVol 0.77% 2.85% -9.78%
1236 10MT 10M Token 10MT $0.002082 LowVol 1.21% 128.13% -14.53%
1237 DISK DarkLisk DISK $0.000963 LowVol 0.63% 36.31% 18.42%
1238 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol 2.22% 39.72% -4.80%
1239 TELL Tellurion TELL $0.000162 LowVol 0.09% 26.25% 22.91%
1240 IPY Infinity Pay IPY $0.002124 LowVol 1.21% 24.59% -8.66%
1241 BUB Bubble BUB $0.022428 LowVol 0.70% 9.45% 69.86%
1242 TCR TheCreed TCR $0.000550 LowVol 0.77% 69.35% 80.41%
1243 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002890 LowVol 0.77% 22.67% -18.84%
1244 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008583 LowVol 0.70% -18.68% 55.49%
1245 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001311 LowVol 0.72% 10.23% 14.60%
1246 UTA UtaCoin UTA $0.001926 LowVol 0.72% -13.91% 151.68%
1247 EGG EggCoin EGG $0.052011 LowVol 0.77%
1248 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.108287 LowVol 0.72% 15.98% 6.51%
1249 LEPEN LePen LEPEN $0.000120 LowVol -0.31% 1.79% 30.10%
1250 DUB Dubstep DUB $0.002614 LowVol 0.77% 10.99%
1251 CYC Cycling Coin CYC $0.001651 LowVol 0.70% 0.15% -4.84%
1252 GBRC Global Busine… GBRC $0.000275 LowVol 0.72% 133.47% 160.01%
1253 EBIT eBIT EBIT $0.003357 LowVol 1.31% -7.25% 115.23%
1254 SWP Swapcoin SWP $0.084985 LowVol 1.31% -6.89% -30.30%
1255 GUC GoldUnionCoin GUC $0.072237 LowVol 0.72% -40.16% -40.79%
1256 SYNC Sync SYNC $660.46 LowVol 0.77%
1257 AMS AmsterdamCoin AMS $0.003990 LowVol 0.72% 11.77% -27.79%
1258 PRM PrismChain PRM $0.002064 LowVol 0.72% 29.40% 70.61%
1259 CME Cashme CME $0.000138 LowVol 0.77% 36.16%
1260 TODAY TodayCoin TODAY $0.001101 LowVol -7.01% -6.52% -5.45%
1261 MAGN Magnetcoin MAGN $0.798052 LowVol 0.72% 13.98% 63.53%
1262 TIE TIES Network TIE $0.059915 LowVol 1.21% -6.89% -24.86%
1263 CYDER Cyder CYDER $0.000275 LowVol 0.77% 16.84% 12.32%
1264 YEL Yellow Token YEL $0.006480 LowVol 1.21% -6.89% 140.56%
1265 XAU Xaucoin XAU $0.037288 LowVol 0.70% -18.60% 11.35%
1266 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 1.21% -6.89% 42.82%
1267 ACN Avoncoin ACN $0.000413 LowVol 0.77% 16.83% -15.88%
1268 AXIOM Axiom AXIOM $0.021052 LowVol 0.77% 16.83% 34.43%
1269 WINK Wink WINK $0.000413 LowVol 0.70% 16.84% 37.97%
1270 FUDD DimonCoin FUDD $0.001275 LowVol 1.21% -6.89% -10.81%
1271 SHA SHACoin SHA $0.000826 LowVol -8.00% 16.83% 75.15%
1272 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000170 LowVol 1.21% -6.89% 42.42%
1273 ACES Aces ACES $0.000138 LowVol 0.72% -43.18% -31.96%
1274 REGA Regacoin REGA $0.002339 LowVol 0.77% 52.79% 19.18%
1275 ELC Elacoin ELC $0.103196 LowVol 0.77% 9.47% 40.33%
1276 UNC UNCoin UNC $0.000138 LowVol 0.77% 16.83% 35.35%
1277 BITOK Bitok BITOK $0.000067 LowVol 0.14% -42.70% -33.63%
1278 BET BetaCoin BET $0.002443 LowVol 0.77% 23.40% -4.22%
1279 X2 X2 X2 $0.000138 LowVol 0.70% 16.86%
1280 LTH LAthaan LTH $0.001101 LowVol 0.72% 8.40% 118.28%
1281 YES Yescoin YES $0.000138 LowVol 0.77% 48.76% 97.46%
1282 XDE2 XDE II XDE2 $2.01 LowVol 0.77% 18.01% -24.17%
1283 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013897 LowVol 0.72% 38.04%
1284 QBC Quebecoin QBC $0.002339 LowVol 0.77% 16.83% 4.35%
1285 HCC Happy Creator… HCC $0.000688 LowVol 0.77% -3.26% 69.13%
1286 CC CyberCoin CC $0.000138 LowVol 17.08% -21.01%
1287 MEN PeopleCoin MEN $0.000138 LowVol 0.72% 16.83% 35.34%
1288 XTD XTD Coin XTD $0.000138 LowVol 0.77% 16.83% 13.08%
1289 LKC LinkedCoin LKC $0.000275 LowVol 0.77% 133.67% 36.53%
1290 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004541 LowVol 0.72% 7.10% 44.07%
1291 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000550 LowVol 0.72% 16.83% 35.34%
1292 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000688 LowVol 0.77% 16.84% -5.24%
1293 CBD CBD Crystals CBD $0.002064 LowVol 0.72% 25.18% 47.29%
1294 RICHX RichCoin RICHX $0.007843 LowVol 0.77% 18.92%
1295 BGR Bongger BGR $0.000150 LowVol 2.22% -10.57% -1.66%
1296 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.425720 LowVol 0.72% 24.17% 88.16%
1297 HYPER Hyper HYPER $0.035087 LowVol 0.70% 1.34% 59.76%
1298 KASHH KashhCoin KASHH $0.000138 LowVol 0.72% 17.71% 109.21%
1299 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.047597 LowVol -2.55% -11.47% 41.49%
1300 XID International… XID $0.009494 LowVol 0.77% 16.84%
1301 OMC Omicron OMC $0.175847 LowVol 0.77% 32.02% 52.66%
1302 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004265 LowVol 0.72% 13.37% 25.72%
1303 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1304 FID BITFID FID $0.137595 LowVol 0.77% 35.34%
1305 KARMA Karmacoin KARMA $0.000131 LowVol 11.41% 27.69%
1306 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -48.42%
1307 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 11.35%
1308 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -63.36%
1309 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -27.07%
1310 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol
1311 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol 27.43%
1312 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 14.95%
1313 OP Operand OP $0.001151 LowVol 8.56%
1314 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -1.66%
1315 GAIN UGAIN GAIN $0.001713 LowVol 11.90% 29.62%
1316 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 8.26% 25.39%
1317 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol 19.59%
1318 TEAM TeamUp TEAM $0.000255 LowVol 8.32% 25.47%
1319 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000127 LowVol 8.02% 25.10%
1320 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol 8.03% 25.11%
1321 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 3.68% -59.98%
1322 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1323 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 8.28%
1324 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol 7.88% -10.16%
1325 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1326 PI PiCoin PI $0.002738 LowVol 5.67%
1327 ANTX Antimatter ANTX $0.000126 LowVol 7.23% 24.31%
1328 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 12.61%
1329 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 3.57% -25.84%
1330 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006202 LowVol 5.60%
1331 FC Facecoin FC $0.003480 -4.65% -12.08%
1332 SIC Swisscoin SIC $0.000123 4.36% -4.33%
1333 EGOLD eGold EGOLD $0.006722 -2.47% -24.72%
1334 FBL Faceblock FBL $0.001654 -60.45%
1335 IOT IoT Chain IOT

Quay lại phần 1

Phản hồi