Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 6h ngày 7/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 6h ngày 7/12/2017 (GMT +7) của 1335 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 6h ngày 7/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $14369.10 trên tổng giá trị $240,321,573,792

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $420.21 trên tổng giá trị $40,414,865,262

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1396.16 trên tổng giá trị $23,513,847,488

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.31 trên tổng giá trị $11,966,989,680

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.227742 trên tổng giá trị $8,822,530,363

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng BTSR BTSR (BTSR) đang có giá hiện tại $0.871057 trên tổng giá trị $2,860,783 đã biến động tăng 191.39% trong 1h qua

    + Đồng PULSE Pulse (PULSE) đang có giá hiện tại $0.007403 trên tổng giá trị $105,861 đã biến động tăng 103.29% trong 1h qua

    + Đồng PXI Prime-XI (PXI) đang có giá hiện tại $0.013189 trên tổng giá trị $235,470 đã biến động tăng 68.58% trong 1h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.001192 trên tổng giá trị $10,961 đã biến động tăng 59.16% trong 1h qua

    + Đồng CARBON Carboncoin (CARBON) đang có giá hiện tại $0.000100 trên tổng giá trị $1,543,649 đã biến động tăng 56.84% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.011223 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1056.75% trong 24h qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.016378 trên tổng giá trị đã biến động tăng 735.30% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000041 trên tổng giá trị đã biến động tăng 400.61% trong 24h qua

    + Đồng MRJA GanjaCoin (MRJA) đang có giá hiện tại $0.093160 trên tổng giá trị $414,739 đã biến động tăng 347.25% trong 24h qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000135 trên tổng giá trị $59,903,043 đã biến động tăng 304.46% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.449395 trên tổng giá trị $33,980,778 đã biến động tăng 2190.49% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.016378 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1123.29% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000051 trên tổng giá trị $265,171 đã biến động tăng 769.07% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000547 trên tổng giá trị $861,766 đã biến động tăng 551.93% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.318028 trên tổng giá trị $4,578,673 đã biến động tăng 528.43% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 6h ngày 7/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 DRXNE DROXNE DRXNE $145,316 $0.002302 63,135,773 $1,263 -1.09% 11.40% 5.43%
702 MAR Marijuanacoin MAR $142,182 $0.094066 1,511,506 $697 -2.34% -10.92% 52.65%
703 CJ Cryptojacks CJ $141,049 $0.000347 406,568,581 $4,243 2.76% 3.13% 9.24%
704 BITGOLD bitGold BITGOLD $140,225 $1558.59 89.9694 $6,211 -4.65% 7.55% 3.44%
705 FUNC FUNCoin FUNC $137,865 $0.023572 5,848,581 $1,727 -3.16% 6.48% -20.30%
706 BOST BoostCoin BOST $134,907 $0.011379 11,855,487 $1,082 3.47% 8.41% -11.63%
707 VUC Virta Unique … VUC $130,988 $0.002130 61,486,150 $6,002 12.36% 44.50% 75.15%
708 TAJ TajCoin TAJ $130,555 $0.016263 8,027,757 $790 15.86% 46.51% 76.75%
709 LCP Litecoin Plus LCP $126,069 $0.172061 732,700 $2,902 -2.62% 1.56% 55.14%
710 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $115,342 $0.014364 8,030,000 $18,099 -1.31% 14.86% -41.39%
711 ACP AnarchistsPrime ACP $114,698 $0.026098 4,394,874 $10,786 2.50% 16.59% -5.41%
712 BIP BipCoin BIP $112,717 $0.069268 1,627,261 $1,247 -21.59% 39.48% 68.08%
713 WOMEN WomenCoin WOMEN $110,155 $0.002491 44,220,400 $3,235 2.82% 29.10% 30.23%
714 CFD Confido CFD $109,617 $0.012180 9,000,000 $1,312 -2.48% -20.64% 22.08%
715 CMT Comet CMT $106,502 $0.122019 872,830 $30,068 -6.55% -63.98% 166.48%
716 PULSE Pulse PULSE $105,861 $0.007403 14,298,972 $1,936 103.29% 175.07% 159.55%
717 EOT EOT Token EOT $104,410 $0.012639 8,260,903 $14,146 4.63% -1.43% 28.48%
718 611 SixEleven 611 $103,935 $0.241026 431,220 $768 3.56% 19.80% 43.11%
719 MST MustangCoin MST $103,921 $0.164864 630,343 $518 3.16% 0.03% 19.37%
720 LTCR Litecred LTCR $103,387 $0.003420 30,227,750 $16,661 -4.25% -39.49% 281.13%
721 SGR Sugar Exchange SGR $102,947 $0.029413 3,500,000 $1,898 2.67% -20.61% -24.27%
722 BITEUR bitEUR BITEUR $102,125 $1.16 88,003 $2,645 -10.27% -6.31% -8.27%
723 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $97,306 $0.001221 79,719,140 $1,523 3.58% 29.74% 69.78%
724 XCO X-Coin XCO $92,193 $0.007444 12,384,976 $757 6.27% -9.51% 6.37%
725 $$$ Money $$$ $88,191 $0.001922 45,887,218 $1,954 3.48% 12.63% 29.10%
726 CACH CacheCoin CACH $86,521 $0.020624 4,195,132 $1,143 -18.60% -11.25% -44.10%
727 EGAS ETHGAS EGAS $84,421 $0.008311 10,157,540 $958 -1.75% -7.54% 72.72%
728 VEC2 VectorAI VEC2 $84,320 $0.005073 16,622,285 $695 3.56% 7.84% 10.62%
729 ZMC ZetaMicron ZMC $82,307 $0.000137 600,344,291 $3,336 3.56% 16.57% 34.54%
730 BVC BeaverCoin BVC $81,515 $0.026166 3,115,258 $931 3.44% -15.78% 24.75%
731 EBTC eBTC [OLD] EBTC $72,235 $0.003513 20,564,300 $2,080 -8.15% -36.80% 40.09%
732 EAGLE EagleCoin EAGLE $70,099 $0.033486 2,093,421 $880 -2.39% -79.69% -61.45%
733 DRS Digital Rupees DRS $70,031 $0.000137 510,802,961 $1,724 3.56% -34.45% -25.44%
734 BSC BowsCoin BSC $67,722 $0.012202 5,550,102 $2,175 3.56% 12.50%
735 ITZ Interzone ITZ $66,133 $0.036524 1,810,676 $1,392 3.47% 105.83% 43.31%
736 GLT GlobalToken GLT $64,751 $0.002475 26,160,800 $555 3.45% 9.08% 13.98%
737 SFC Solarflarecoin SFC $61,695 $0.004381 14,083,450 $1,438 53.70% 5.37% 32.82%
738 ICON Iconic ICON $57,550 $0.097067 592,894 $4,068 -22.22% 53.13% 65.37%
739 VRS Veros VRS $55,161 $0.000113 486,609,040 $3,392 3.82% 112.20% 504.48%
740 CRT CRTCoin CRT $52,166 $0.658080 79,270 $521 3.56% 16.58% 34.54%
741 NTWK Network Token NTWK $52,057 $0.004460 11,671,310 $1,149 23.17% 12.90% -21.88%
742 ERY Eryllium ERY $44,936 $0.008272 5,431,970 $1,023 -16.33% -19.25% 24.62%
743 XCS CybCSec XCS $43,806 $0.003702 11,834,082 $844 3.56% -1.64% 36.80%
744 MSCN Master Swiscoin MSCN $39,427 $0.000882 44,690,240 $1,743 -8.17% -11.18% -14.79%
745 LBTC LiteBitcoin LBTC $31,851 $0.009990 3,188,280 $78,389 1.94% -43.83% 212.23%
746 XBTS Beatcoin XBTS $30,791 $0.020195 1,524,686 $578 50.99% -78.20% 28.79%
747 GRIM Grimcoin GRIM $29,300 $0.002838 10,324,802 $2,739 3.11% 9.12% 73.59%
748 JOBS JobsCoin JOBS $29,070 $0.000274 106,019,270 $1,138 3.56% -22.28% -7.82%
749 BNX BnrtxCoin BNX $29,066 $0.001096 26,522,501 $691 3.56% 4.44% 17.82%
750 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $27,948 $0.002067 13,520,750 $1,388 3.47% 78.09% 139.13%
751 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $24,806 $0.028804 861,202 $12,731 -13.83% -22.88% 95.65%
752 PLACO PlayerCoin PLACO $24,075 $0.000686 35,120,000 $1,286 3.56% -17.06% -6.36%
753 TSTR Tristar Coin TSTR $22,748 $0.004524 5,027,857 $933 3.47% 24.10% -27.62%
754 CREVA CrevaCoin CREVA $20,261 $0.000557 36,390,750 $3,765 -21.40% -24.09% -28.09%
755 ARGUS Argus ARGUS $18,588 $0.016187 1,148,324 $1,018 2.20% 30.63% 84.16%
756 XRC Rawcoin XRC $18,097 $0.025673 704,882 $1,685 2.11% 49.27% 56.67%
757 ROOFS Roofs ROOFS $17,823 $0.000137 130,000,000 $3,869 3.47% -41.02% -53.51%
758 SOCC SocialCoin SOCC $10,633 $0.007678 1,384,879 $528 4.80% -4.00% -20.71%
759 GSR GeyserCoin GSR $10,248 $0.218675 46,864 $6,210 3.47% 17.85% 261.26%
760 HMC HarmonyCoin HMC $6,842 $0.012190 561,235 $8,069 3.50% 8.20% 6.67%
761 XPA XPlay XPA $29,369,800 $0.029370 1,000,000,000 LowVol -2.46% -6.60%
762 BCAP BCAP BCAP $17,770,600 $1.78 10,000,000 LowVol -2.39% -7.74% 57.86%
763 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
764 ECN E-coin ECN $12,376,988 $2.64 4,690,261 LowVol 2.94% -15.45% -9.38%
765 ETT EncryptoTel [… ETT $10,230,335 $0.164657 62,131,190 LowVol 3.47% 12.82% 46.29%
766 PGL Prospectors Gold PGL $4,483,376 $0.069510 64,500,000 LowVol 3.40% 16.58% -14.11%
767 IXC Ixcoin IXC $3,953,687 $0.188279 20,999,088 LowVol 3.57% -2.91% 32.62%
768 ARC Arcade Token ARC $3,635,459 $2.22 1,636,312 LowVol -2.39% -8.43% 376.32%
769 FIMK FIMKrypto FIMK $3,164,293 $0.005484 577,004,618 LowVol 3.47% 60.61% 243.97%
770 YASH YashCoin YASH $2,879,178 $0.287910 10,000,271 LowVol 3.56% -30.06% -29.71%
771 EMV Ethereum Movi… EMV $2,344,234 $0.356990 6,566,666 LowVol 3.62% -77.69% -47.02%
772 SIFT Smart Investm… SIFT $2,273,233 $3.14 722,935 LowVol -2.49% -8.44% 14.45%
773 REX REX REX $1,953,330 $0.225538 8,660,756 LowVol -2.46% 3.52% 19.61%
774 ITT Intelligent T… ITT $1,687,149 $0.172195 9,797,899 LowVol -2.48% -8.43% -7.28%
775 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,659,955 $0.273652 6,065,936 LowVol -35.14% -42.14% 15.64%
776 RC RussiaCoin RC $1,644,208 $0.196256 8,377,873 LowVol 12.65% 39.06% 10.35%
777 CARBON Carboncoin CARBON $1,543,649 $0.000100 15,392,009,374 LowVol 56.84% 22.79% 227.57%
778 HTC HitCoin HTC $1,507,595 $0.000137 10,996,318,099 LowVol 3.19% 16.57% 27.85%
779 NKA IncaKoin NKA $1,349,810 $0.000119 11,381,965,072 LowVol -0.47% 4.94% -0.05%
780 SHORTY Shorty SHORTY $1,348,590 $0.013486 100,000,000 LowVol 8.18% 29.74%
781 LNK Link Platform LNK $1,305,275 $27.48 47,503 LowVol -1.65% -9.73% -1.57%
782 CNO Coin(O) CNO $1,196,490 $0.011377 105,166,481 LowVol 3.56% -3.26% 31.45%
783 NDC NEVERDIE NDC $1,102,164 $0.026879 41,004,200 LowVol -2.48% -12.53% -30.55%
784 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,088,611 $0.000048 22,873,242,934 LowVol -1.57% -36.08% 2.70%
785 SDC ShadowCash SDC $1,054,671 $0.157528 6,695,133 LowVol 3.56% 7.25% 47.51%
786 METAL MetalCoin METAL $1,023,010 $0.013299 76,925,527 LowVol 3.56% 17.33% 41.50%
787 TALK BTCtalkcoin TALK $984,648 $0.015081 65,290,635 LowVol 15.91% 50.86% 108.44%
788 OPAL Opal OPAL $934,667 $0.061720 15,143,736 LowVol 1.06% 14.98% 109.54%
789 SMC SmartCoin SMC $877,255 $0.037198 23,583,697 LowVol 1.85% 34.23% 33.20%
790 NET NetCoin NET $859,243 $0.001092 787,126,712 LowVol 3.19% 25.91% 31.52%
791 HBN HoboNickels HBN $785,700 $0.013162 59,696,358 LowVol 3.40% 13.89% 11.81%
792 VAL Valorbit VAL $723,743 $0.000137 5,278,942,255 LowVol 3.56% 16.57% 34.54%
793 USC Ultimate Secu… USC $710,438 $0.068687 10,343,113 LowVol 3.56% -19.95% -27.94%
794 GOOD Goodomy GOOD $665,598 $0.001508 441,349,000 LowVol 3.47% 9.50% 22.64%
795 BITS Bitstar BITS $655,778 $0.028414 23,079,737 LowVol 5.63% 16.46% 35.64%
796 NOBL NobleCoin NOBL $633,095 $0.000273 2,315,273,151 LowVol 3.22% -22.22% -9.09%
797 TROLL Trollcoin TROLL $615,157 $0.001087 565,859,315 LowVol 3.28% 15.12% 18.60%
798 RIYA Etheriya RIYA $585,869 $0.370444 1,581,531 LowVol 3.40% 12.74% 17.57%
799 STS Stress STS $542,359 $0.000960 565,134,332 LowVol 3.56% 56.96%
800 GIM Gimli GIM $537,586 $0.006720 80,000,000 LowVol -2.46% -8.41% -37.85%
801 BBT BitBoost BBT $531,031 $0.109201 4,862,878 LowVol -2.48% -8.77% 1.75%
802 VLT Veltor VLT $524,963 $0.946127 554,855 LowVol 3.56% 19.04% -9.95%
803 XGR GoldReserve XGR $520,277 $0.030299 17,171,382 LowVol 3.47% 12.02% -3.36%
804 FNC FinCoin FNC $516,896 $0.040136 12,878,667 LowVol 11.29% 32.21% 19.62%
805 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 41.38%
806 CFT CryptoForecast CFT $472,839 $0.010279 46,000,000 LowVol 3.46% 19.42% 31.85%
807 AU AurumCoin AU $467,612 $1.58 296,216 LowVol 3.56% -4.75% 21.04%
808 SLG Sterlingcoin SLG $466,105 $0.110802 4,206,652 LowVol 3.22% 13.69% 27.53%
809 CASINO Casino CASINO $461,742 $0.461742 1,000,000 LowVol 2.51% -58.58%
810 BUCKS SwagBucks BUCKS $442,547 $1.38 320,127 LowVol 3.49% 15.97% 32.52%
811 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $442,285 $0.081478 5,428,300 LowVol -0.83% 0.85%
812 BERN BERNcash BERN $424,205 $0.005955 71,234,301 LowVol 39.65% 35.15% 43.77%
813 WAY WayGuide WAY $422,272 $0.004221 100,040,708 LowVol 12.16% 38.07%
814 GLC GlobalCoin GLC $402,073 $0.006169 65,171,010 LowVol 3.47% 14.05% 44.07%
815 8BIT 8Bit 8BIT $402,050 $0.273906 1,467,841 LowVol 3.45% 7.33% 30.83%
816 CORG CorgiCoin CORG $362,336 $0.000289 1,251,855,418 LowVol 11.63% 14.59% 60.09%
817 FUNK The Cypherfunks FUNK $358,784 $0.000008 46,290,694,999 LowVol -1.42% 9.13% 43.98%
818 SPEX SproutsExtreme SPEX $357,647 $0.000125 2,866,607,586 LowVol 6.09%
819 BXT BitTokens BXT $353,556 $0.630032 561,171 LowVol 3.56% -14.53% -27.17%
820 PR Prototanium PR $350,932 $1.79 195,910 LowVol 3.16% -2.27% 19.71%
821 SAC SACoin SAC $339,464 $0.048396 7,014,264 LowVol 1.55% -36.50% -39.77%
822 SH Shilling SH $336,305 $0.008500 39,564,325 LowVol 3.50% -2.33% 141.68%
823 TGC Tigercoin TGC $334,258 $0.007678 43,536,800 LowVol 3.47% -22.28% 1.85%
824 CUBE DigiCube CUBE $333,033 $0.000137 2,429,126,009 LowVol 3.56% 34.47%
825 I0C I0Coin I0C $322,086 $0.015348 20,985,248 LowVol 0.60% 37.82% 94.12%
826 LOT LottoCoin LOT $314,290 $0.000022 14,491,014,421 LowVol 1.42% 6.45% 40.65%
827 RBIES Rubies RBIES $312,753 $0.030028 10,415,252 LowVol 3.67% 9.59% 40.29%
828 SWING Swing SWING $310,027 $0.112008 2,767,900 LowVol 3.58% 18.40% 28.45%
829 J Joincoin J $307,208 $0.125473 2,448,402 LowVol 3.45% 26.94% 37.68%
830 TRI Triangles TRI $298,238 $4.09 72,891 LowVol 3.38% 28.94% 10.43%
831 888 OctoCoin 888 $297,809 $0.005907 50,419,220 LowVol -1.14% 13.28% 35.82%
832 FLY Flycoin FLY $293,233 $1.39 210,806 LowVol 8.40% 24.55%
833 EVO Evotion EVO $291,048 $0.091844 3,168,953 LowVol 2.33% 16.14% -2.74%
834 LTB LiteBar LTB $286,843 $0.354404 809,368 LowVol 3.47% 0.42% 25.64%
835 STV Sativacoin STV $285,690 $0.040314 7,086,595 LowVol -6.65% -8.72% 34.55%
836 FRC Freicoin FRC $279,518 $0.009460 29,547,645 LowVol 3.47% 21.87% 6.32%
837 GAIA GAIA GAIA $274,257 $0.011379 24,101,381 LowVol 3.47% 9.91% -1.83%
838 VTA Virtacoin VTA $265,171 $0.000051 5,201,310,113 LowVol 1.14% -22.03% 769.07%
839 ACOIN Acoin ACOIN $264,884 $0.217103 1,220,085 LowVol 0.68% 68.72% 42.78%
840 MAD SatoshiMadness MAD $254,851 $0.000127 2,000,683,485 LowVol 8.31% 25.00%
841 EVIL Evil Coin EVIL $249,218 $0.011856 21,020,383 LowVol 3.74% 23.87% 52.92%
842 LANA LanaCoin LANA $236,851 $0.000282 840,196,685 LowVol 2.90% -33.07% 16.00%
843 BIGUP BigUp BIGUP $235,196 $0.000111 2,118,390,430 LowVol 3.58% -15.13% 9.29%
844 CYP Cypher CYP $234,751 $0.036880 6,365,285 LowVol 3.47% 16.58% 79.22%
845 WMC WMCoin WMC $214,665 $0.018622 11,527,489 LowVol 0.85%
846 PHS Philosopher S… PHS $207,791 $0.034549 6,014,340 LowVol 3.47% 20.40% 42.98%
847 Q2C QubitCoin Q2C $204,175 $0.000823 248,207,034 LowVol 3.56% -11.37% -35.20%
848 GRT Grantcoin GRT $198,195 $0.004594 43,143,417 LowVol 2.53% 2.80% 15.20%
849 MNM Mineum MNM $196,566 $0.020831 9,436,367 LowVol -9.41% -11.44% 53.65%
850 XCT C-Bit XCT $193,998 $0.001234 157,223,250 LowVol 3.56% 16.83% 68.82%
851 ARI Aricoin ARI $189,350 $0.001350 140,262,505 LowVol 1.92% 9.80% 30.96%
852 CNNC Cannation CNNC $188,711 $0.076189 2,476,893 LowVol 2.60% 29.11% 95.23%
853 MNC Mincoin MNC $187,638 $0.046614 4,025,351 LowVol 3.47% 5.42% -0.20%
854 TTC TittieCoin TTC $186,464 $0.000148 1,259,816,434 LowVol 3.36% 16.24% -20.49%
855 EMD Emerald Crypto EMD $186,104 $0.009735 19,117,129 LowVol 3.55% 11.99% -13.35%
856 HMP HempCoin HMP $185,996 $0.000137 1,356,645,470 LowVol 3.40% 16.57% 34.54%
857 SPRTS Sprouts SPRTS $183,720 $1.4e-07 1,353,628,265,559 LowVol 1.50% -9.42% -35.88%
858 ANTI AntiBitcoin ANTI $181,980 $0.010420 17,465,159 LowVol 3.56% 16.57% 21.94%
859 SHDW Shadow Token SHDW $178,138 $0.025448 7,000,000 LowVol 10.00% -17.00% -39.52%
860 EUC Eurocoin EUC $175,859 $0.014163 12,416,554 LowVol 17.23% 24.68% 37.10%
861 LEA LeaCoin LEA $175,774 $0.000559 314,346,491 LowVol 2.56% 20.01% -7.09%
862 XRE RevolverCoin XRE $174,455 $0.007815 22,323,956 LowVol 3.40% 5.48% 14.60%
863 KED Darsek KED $173,231 $0.012339 14,039,296 LowVol 3.18% -29.33% -6.43%
864 RUPX Rupaya RUPX $167,318 $0.027416 6,102,816 LowVol 0.28% -12.59% 16.33%
865 QCN QuazarCoin QCN $165,751 $0.027420 6,044,911 LowVol 3.50% -4.60% 27.25%
866 VC VirtualCoin VC $161,438 $0.016041 10,064,287 LowVol 3.56% 16.58% 15.90%
867 DLC Dollarcoin DLC $159,812 $0.017549 9,106,714 LowVol 3.56% 16.57% 37.77%
868 XRA Ratecoin XRA $158,903 $0.001384 114,806,825 LowVol 4.52% -0.32% 3.00%
869 XPY PayCoin XPY $158,856 $0.013433 11,825,897 LowVol 3.30% -17.16% 55.85%
870 PX PX PX $158,472 $0.001655 95,766,192 LowVol 8.23% 43.81%
871 USDE USDe USDE $155,504 $0.000137 1,134,236,104 LowVol 3.40% -41.71% -33.44%
872 FIRE Firecoin FIRE $154,844 $1.57 98,412 LowVol 4.51% 20.63%
873 ISL IslaCoin ISL $154,193 $0.101865 1,513,704 LowVol 16.58%
874 XCRE Creatio XCRE $149,842 $0.007302 20,520,514 LowVol 10.87% 87.55%
875 BUMBA BumbaCoin BUMBA $147,824 $0.006581 22,462,942 LowVol 3.47% 16.57% 29.19%
876 ARCO AquariusCoin ARCO $144,301 $0.096784 1,490,955 LowVol 3.48% 13.50% 19.97%
877 DRM Dreamcoin DRM $144,077 $0.058816 2,449,632 LowVol 3.47% 15.24% 99.02%
878 GPU GPU Coin GPU $143,073 $0.003535 40,477,042 LowVol 4.04% 18.77% 39.14%
879 DUO ParallelCoin DUO $142,567 $0.472506 301,724 LowVol 3.06% 11.26% -5.70%
880 CAGE CageCoin CAGE $136,980 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 2.14% -31.37% -94.97%
881 SLING Sling SLING $135,919 $0.126543 1,074,095 LowVol 3.56% 40.16%
882 MARS Marscoin MARS $134,145 $0.004744 28,279,074 LowVol 2.78% 9.78% 16.11%
883 FLAX Flaxscript FLAX $129,655 $0.023216 5,584,700 LowVol 3.55% -0.45% -10.06%
884 TSE Tattoocoin (S… TSE $129,395 $0.001431 90,421,856 LowVol 3.39% 73.70% 38.41%
885 BITZ Bitz BITZ $124,466 $0.062518 1,990,891 LowVol 3.56% 16.57% 60.43%
886 ARG Argentum ARG $124,204 $0.014485 8,574,421 LowVol 3.36% 12.67% 46.68%
887 UNITS GameUnits UNITS $123,944 $0.035688 3,472,983 LowVol 24.30% 25.90% -24.58%
888 ECA Electra ECA $122,675 $0.000006 21,917,819,233 LowVol 1.55% 4.52% 49.67%
889 COXST CoExistCoin COXST $122,609 $0.004524 27,100,000 LowVol 3.56% 16.57% 180.33%
890 CTO Crypto CTO $122,210 $0.010008 12,210,914 LowVol 3.56% 15.00% -8.36%
891 SOON SoonCoin SOON $119,604 $0.009597 12,462,620 LowVol 3.47% 16.46% 22.21%
892 EMP EMoneyPower EMP $118,564 $0.012887 9,200,000 LowVol 3.56%
893 NEVA NevaCoin NEVA $113,961 $0.046276 2,462,635 LowVol 4.39% 3.63% 27.76%
894 ALL Allion ALL $105,392 $0.017000 6,199,359 LowVol 3.47% 38.05%
895 PRX Printerium PRX $103,205 $0.008730 11,821,728 LowVol 3.56% 18.27% 265.45%
896 SLM Slimcoin SLM $102,396 $0.006855 14,937,439 LowVol 3.47% 10.63%
897 POP PopularCoin POP $100,260 $0.000030 3,372,875,244 LowVol -0.03% 14.86% 46.50%
898 SPT Spots SPT $100,073 $0.004466 22,406,021 LowVol 3.26% 38.97% 88.95%
899 CRX Chronos CRX $99,970 $0.001356 73,729,962 LowVol 2.42% 39.33% 51.39%
900 CF Californium CF $98,942 $0.041130 2,405,590 LowVol 3.56% 16.19% 56.64%
901 SCRT SecretCoin SCRT $97,398 $0.023033 4,228,672 LowVol 3.56% 36.16%
902 CON PayCon CON $97,359 $0.004225 23,042,604 LowVol 3.64% 2.16% -7.77%
903 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 -1.62% -66.97%
904 HXX Hexx HXX $96,809 $0.065192 1,484,978 LowVol 3.51% 54.20% 89.80%
905 URO Uro URO $96,003 $0.079518 1,207,310 LowVol 3.47% 23.16% 36.59%
906 CNC CHNCoin CNC $94,059 $0.001919 49,004,143 LowVol 3.47% -3.99% 276.51%
907 JET Jetcoin JET $92,898 $0.019066 4,872,509 LowVol -66.42% -27.51% -78.38%
908 IMS Independent M… IMS $92,249 $0.017182 5,368,934 LowVol 3.47% -19.50% 18.07%
909 GCC GuccioneCoin GCC $91,778 $0.004524 20,285,537 LowVol 6.63% 25.00% 43.36%
910 QTL Quatloo QTL $90,977 $0.011786 7,718,883 LowVol 3.36% -8.36% 11.99%
911 MAY Theresa May Coin MAY $87,198 $0.003494 24,959,000 LowVol 2.68% 10.21% -14.18%
912 BTQ BitQuark BTQ $84,667 $0.009323 9,081,731 LowVol 2.39% 8.59% -8.64%
913 GPL Gold Pressed … GPL $81,981 $0.319580 256,527 LowVol 3.56% 1.15% 27.42%
914 VPRC VapersCoin VPRC $81,089 $0.000104 780,124,964 LowVol 11.73% -9.74% 251.61%
915 RPC RonPaulCoin RPC $79,755 $0.088989 896,233 LowVol 3.54% -2.02% 31.74%
916 KURT Kurrent KURT $79,061 $0.007970 9,919,485 LowVol 13.14% -27.29% 21.58%
917 WARP WARP WARP $78,681 $0.071840 1,095,224 LowVol 3.47% 14.18% 33.73%
918 ATX Artex Coin ATX $77,119 $0.004106 18,781,750 LowVol 3.47% 16.72% 14.54%
919 PONZI PonziCoin PONZI $77,091 $0.089526 861,099 LowVol 3.56% 168.75%
920 JWL Jewels JWL $76,689 $0.003800 20,181,636 LowVol 11.42% -10.29%
921 ICOB ICOBID ICOB $75,792 $0.000710 106,701,874 LowVol 2.72% 19.59% 32.74%
922 BAS BitAsean BAS $75,598 $0.015120 5,000,000 LowVol -25.52% -29.83% -45.91%
923 AMMO Ammo Rewards AMMO $74,643 $0.000960 77,777,777 LowVol 3.56% -15.57% 4.64%
924 ADCN Asiadigicoin ADCN $72,149 $0.002894 24,931,054 LowVol 3.30% 23.04% 5.99%
925 ARB ARbit ARB $71,902 $0.009179 7,833,105 LowVol -0.01% 19.01%
926 STEPS Steps STEPS $71,498 $0.003839 18,625,017 LowVol 3.56% 20.89% 63.79%
927 EXN ExchangeN EXN $69,921 $0.013710 5,100,000 LowVol 3.47% 16.57% 90.47%
928 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
929 CASH Cashcoin CASH $69,611 $0.001508 46,158,242 LowVol 3.56% 28.23% 106.72%
930 SOIL SOILcoin SOIL $68,997 $0.012100 5,702,048 LowVol 3.14% 1.16% 29.02%
931 MND MindCoin MND $67,086 $0.005347 12,546,625 LowVol 3.47% -3.26% 41.89%
932 MCRN MACRON MCRN $66,097 $0.000165 401,421,401 LowVol 6.13% 40.01% -42.56%
933 KRONE Kronecoin KRONE $65,662 $0.017811 3,686,505 LowVol 19.50% 31.65% 75.89%
934 CPN CompuCoin CPN $64,098 $0.003268 19,615,019 LowVol 3.14% -7.41% -2.73%
935 PIE PIECoin PIE $63,433 $0.004661 13,608,080 LowVol 3.56% -43.38% 58.21%
936 BLRY BillaryCoin BLRY $61,640 $0.006855 8,991,941 LowVol 3.56% -16.73% -31.79%
937 BRAIN Braincoin BRAIN $60,894 $0.006032 10,094,424 LowVol 3.56% 16.57% 6.99%
938 ORLY Orlycoin ORLY $60,291 $0.001645 36,646,779 LowVol 3.49% 16.58% 46.77%
939 RBT Rimbit RBT $59,929 $0.000519 115,499,623 LowVol -9.37% -14.06% -17.23%
940 EGO EGO EGO $57,582 $0.000960 60,000,001 LowVol 11.50% 31.73% 56.96%
941 BLZ BlazeCoin BLZ $57,217 $0.000094 608,557,394 LowVol -1.89% 25.49% 43.93%
942 VIP VIP Tokens VIP $57,205 $0.000686 83,450,403 LowVol 3.56% 16.57%
943 CWXT CryptoWorldX … CWXT $57,200 $0.000959 59,630,200 LowVol 3.35% 1.89% 1.37%
944 300 300 Token 300 $55,158 $183.86 300 LowVol 3.47% 11.67% -18.89%
945 DPAY DPAY DPAY $54,525 $0.000686 79,541,001 LowVol 3.47% 94.29% 68.17%
946 DIBC DIBCOIN DIBC $53,820 $0.010764 5,000,000 LowVol 3.36% -18.92% -7.27%
947 CXT Coinonat CXT $53,093 $0.006157 8,623,200 LowVol 3.52% 19.55% 7.83%
948 IMPS ImpulseCoin IMPS $52,738 $0.002605 20,245,510 LowVol 3.47% 16.57% 33.62%
949 BENJI BenjiRolls BENJI $51,500 $0.002543 20,254,246 LowVol 2.08% 20.61% 36.67%
950 BOAT BOAT BOAT $50,855 $0.002742 18,547,845 LowVol 3.56% 22.88% 68.03%
951 KIC KibiCoin KIC $50,421 $0.003430 14,701,000 LowVol 3.09% -21.96% 3.92%
952 JS JavaScript Token JS $48,361 $0.006051 7,991,996 LowVol -2.48% 163.45% 278.36%
953 SLEVIN Slevin SLEVIN $47,985 $0.000686 70,000,000 LowVol 3.47% 16.58% 39.61%
954 G3N G3N G3N $47,690 $0.006307 7,561,891 LowVol 3.40% 21.87% 36.85%
955 GBT GameBet Coin GBT $46,642 $0.002194 21,262,780 LowVol 3.56% 43.48% 19.98%
956 SONG SongCoin SONG $46,391 $0.001425 32,565,300 LowVol 0.41% 8.21% 23.33%
957 FLVR FlavorCoin FLVR $45,842 $0.002194 20,898,106 LowVol 3.40% 16.58% 43.51%
958 BIOS BiosCrypto BIOS $45,675 $0.002194 20,821,709 LowVol 3.40% 24.35% 19.98%
959 IMX Impact IMX $45,041 $0.000411 109,509,099 LowVol 3.56% 74.86% 121.95%
960 UET Useless Ether… UET $44,970 $0.011340 3,965,716 LowVol 0.19% -4.19% 40.25%
961 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 26.69%
962 BRAT BRAT BRAT $43,535 $0.000272 160,000,000 LowVol 2.78% 15.00% 21.32%
963 RIDE Ride My Car RIDE $41,655 $0.000411 101,276,976 LowVol 3.56% 9.50% 100.82%
964 DLISK DAPPSTER DLISK $41,130 $0.000411 100,000,000 LowVol 3.56% 16.57%
965 ZYD Zayedcoin ZYD $41,089 $0.006581 6,243,840 LowVol 3.56% 51.23% 55.35%
966 DES Destiny DES $39,924 $0.024952 1,600,000 LowVol 45.12% 99.27% 68.87%
967 CESC CryptoEscudo CESC $39,514 $0.000274 144,105,100 LowVol 3.56% 14.98% -13.74%
968 FUZZ FuzzBalls FUZZ $39,261 $0.008129 4,829,945 LowVol 3.63% -10.24% 9.96%
969 AGLC AgrolifeCoin AGLC $39,186 $0.005210 7,521,627 LowVol 3.56% 16.57% 0.54%
970 OFF Cthulhu Offer… OFF $37,483 $0.014294 2,622,273 LowVol 5.69% -23.36%
971 PEX PosEx PEX $36,661 $0.014944 2,453,240 LowVol 3.56% 15.52% 34.54%
972 CRTM Corethum CRTM $35,699 $0.014280 2,500,000 LowVol -2.46% -11.65% 91.91%
973 VLTC Vault Coin VLTC $35,499 $0.001170 30,333,740 LowVol 12.94% -0.70% 2.12%
974 TOR Torcoin TOR $35,372 $0.111874 316,179 LowVol 3.40% -20.73% -42.26%
975 LIR LetItRide LIR $34,826 $0.000960 36,287,998 LowVol 3.40% 23.65% 41.23%
976 LUNA Luna Coin LUNA $34,524 $0.021140 1,633,071 LowVol 4.18% 18.51% -8.86%
977 ZNE Zonecoin ZNE $33,629 $0.013024 2,581,970 LowVol 3.49% 16.27% 30.09%
978 OS76 OsmiumCoin OS76 $33,094 $0.037017 894,026 LowVol 3.40% 16.58% 30.12%
979 KNC KingN Coin KNC $33,035 $16.45 2,008 LowVol 3.56% 16.58%
980 WBB Wild Beast Block WBB $31,966 $0.191117 167,257 LowVol 3.47% 1.89% 46.31%
981 HVCO High Voltage HVCO $31,205 $0.020885 1,494,171 LowVol 8.28% 32.34%
982 IBANK iBank IBANK $31,028 $0.006855 4,526,324 LowVol 5.58% 143.10% 149.79%
983 WORM HealthyWormCoin WORM $30,568 $0.000274 111,480,020 LowVol 3.56% -53.64%
984 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
985 ALTC Antilitecoin ALTC $30,243 $0.000960 31,512,613 LowVol 3.56% 33.53% 56.88%
986 CAB Cabbage CAB $30,231 $0.002879 10,499,996 LowVol 3.47% 21.06% 13.60%
987 EREAL eREAL EREAL $29,314 $0.000428 68,427,562 LowVol -2.48% -22.08% -33.79%
988 SDP SydPak SDP $26,068 $0.163149 159,781 LowVol 3.56% 17.86% 35.91%
989 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,422 $0.033727 753,776 LowVol 3.40% -1.32% 3.43%
990 DIX Dix Asset DIX $23,944 $2.4e-07 100,000,000,000 LowVol -9.94% 12.46% 58.41%
991 PLNC PLNcoin PLNC $23,844 $0.001395 17,089,600 LowVol 7.85% -2.20%
992 ELS Elysium ELS $21,414 $0.005347 4,005,012 LowVol 3.47% 37.77% 11.12%
993 MILO MiloCoin MILO $20,710 $0.001919 10,789,954 LowVol -9.36% 28.77% -22.03%
994 BIOB BioBar BIOB $20,674 $0.023341 885,756 LowVol 10.88% 10.11%
995 TRADE Tradecoin TRADE $20,169 $0.002605 7,742,704 LowVol 3.47% 101.33% 54.87%
996 LVPS LevoPlus LVPS $19,502 $0.012887 1,513,256 LowVol 3.47% 10.69% 134.86%
997 SCS Speedcash SCS $19,319 $0.073783 261,831 LowVol 3.02% 18.89%
998 XOC Xonecoin XOC $18,138 $0.043187 420,000 LowVol 3.56% 14.75% 11.52%
999 SANDG Save and Gain SANDG $18,068 $0.005895 3,064,800 LowVol 3.47% 35.49% 56.36%
1000 GBC GBCGoldCoin GBC $17,599 $0.001549 11,361,817 LowVol 36.14% 19.36% 24.84%
1001 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 50.33%
1002 RSGP RSGPcoin RSGP $16,439 $9.52 1,727 LowVol 3.47% 39.36% 9.87%
1003 MGM Magnum MGM $16,265 $0.004113 3,954,526 LowVol 3.56% 16.57% -13.07%
1004 SLFI Selfiecoin SLFI $14,783 $0.000137 107,829,281 LowVol 3.56% 16.57% 32.26%
1005 P7C P7Coin P7C $14,486 $0.000411 35,220,238 LowVol 3.40% 16.57% 33.23%
1006 GEERT GeertCoin GEERT $14,383 $0.002825 5,091,200 LowVol -5.16% 14.30% 34.71%
1007 NODC NodeCoin NODC $12,886 $0.007678 1,678,439 LowVol 3.47% 63.20% 47.73%
1008 DAS DAS DAS $12,640 $0.004694 2,692,755 LowVol 8.45% 22.37%
1009 VOLT Bitvolt VOLT $12,432 $0.000823 15,112,554 LowVol 0.59% 23.85% 33.49%
1010 FRAZ Frazcoin FRAZ $10,961 $0.001192 9,191,573 LowVol 59.16% 90.23% 47.59%
1011 CONX Concoin CONX $7,041 $0.009460 744,266 LowVol 3.40% 14.91% 57.44%
1012 CCM100 CCMiner CCM100 $5,431 $0.001616 3,360,417 LowVol 2.51% -50.23% -39.46%
1013 NANOX Project-X NANOX $5,258 $67179.00 0.078264 LowVol 3.47% 26.94% 15.90%
1014 MRNG MorningStar MRNG $4,962 $0.000152 32,661,946 LowVol -2.19% -38.84% -14.83%
1015 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,801 LowVol -25.12%
1016 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,778 $0.002742 1,377,917 LowVol 3.56% 37.15% 68.17%
1017 EBT Ebittree Coin EBT $3,294 $0.002605 1,264,511 LowVol 3.56% 38.53% -16.27%
1018 XNG Enigma XNG $3,000 $0.180424 16,627 LowVol 3.47% 38.97% 4.05%
1019 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,953 $0.013941 211,827 LowVol 2.51% -53.47% -21.85%
1020 LEX Lex4All LEX $2,540 $0.002540 1,000,000 LowVol 2.38% -39.81% 49.45%
1021 DGCS Digital Credits DGCS $2,396 $0.000411 5,826,388 LowVol 3.40% 74.87% 101.81%
1022 TOKEN SwapToken TOKEN $1,298 $8.5e-08 15,320,585,365 LowVol 1.42% -55.32% 13.29%
1023 ULA Ulatech ULA $985 $0.004936 199,511 LowVol 3.47% -54.17% -78.56%
1024 ABN Abncoin ABN $975 $0.014396 67,700 LowVol 3.49% 14.40% 3.68%
1025 SOJ Sojourn SOJ $797 $0.001642 485,214 LowVol 1.14% -74.84% 62.02%
1026 DMB Digital Money… DMB $578 $0.001371 421,300 LowVol 29.33% 31.60% 48.29%
1027 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1028 ENV Environ ENV $129 $9.7e-07 132,717,518 LowVol -1.51% -4.24% -46.61%
1029 CALC CaliphCoin CALC $108 $0.001243 87,140 LowVol 3.56% 69.64% 74.99%
1030 FDC Future Digita… FDC $70 $0.000026 2,753,201 LowVol 1.42% -70.73%
1031 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol -70.46%
1032 APW AppleCoin APW $11 $0.000137 79,619 LowVol 3.47% 16.57% 34.54%
1033 CMT CyberMiles CMT $0.173019 $11,983,900 -4.13%
1034 ATMC ATMCoin ATMC $3.48 $11,872,500 0.00% 14.19% 25.38%
1035 BCD Bitcoin Diamo… BCD $37.38 $11,413,100 -1.32% -13.63% -23.05%
1036 ERO Eroscoin ERO $0.128974 $8,431,780 14.77%
1037 CLUB ClubCoin CLUB $3.16 $5,146,840 -2.66% -19.14% -38.84%
1038 ETN Electroneum ETN $0.090402 $4,447,350 3.21% -13.94% 111.18%
1039 NULS Nuls NULS $1.00 $4,284,060 9.54% 36.92% 100.80%
1040 AI POLY AI AI $17.16 $3,977,930 1.32% 6.39% 6.55%
1041 ORME Ormeus Coin ORME $2.59 $3,716,280 -1.41% 1.92% -3.75%
1042 REC Regalcoin REC $45.58 $3,388,550 -1.33% -7.30% 22.85%
1043 GRX GOLD Reward T… GRX $5.50 $3,268,740 -2.86% -12.03% 50.65%
1044 FRGC Fargocoin FRGC $10.35 $1,609,160 0.43% 0.63% 7.50%
1045 BTE BitSerial BTE $7.69 $1,535,840 -1.62% -7.42% 81.24%
1046 FRST FirstCoin FRST $16.15 $1,435,040 1.78% 2.52% 4.35%
1047 WC WINCOIN WC $1.18 $928,282 3.48% 11.48% 5.76%
1048 CAPP Cappasity CAPP $0.038760 $804,226 7.24%
1049 TSL Energo TSL $0.031897 $760,818 1.03% -6.65% 2.49%
1050 B2X SegWit2x [Fut… B2X $199.08 $752,456 -3.35% -11.98% -2.71%
1051 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.33 $714,720 -8.56% 18.83% 54.34%
1052 THS TechShares THS $0.769622 $636,028 -3.54% 20.82% -14.13%
1053 LEND EthLend LEND $0.021102 $564,748 -1.84% -20.76%
1054 BOT Bodhi BOT $0.420059 $554,751 -3.46% -4.32% -9.81%
1055 STC Santa Coin STC $0.754050 $537,129 16.17%
1056 AION Aion AION $2.26 $481,278 17.02% 40.08% 25.73%
1057 LLT LLToken LLT $0.427638 $465,219 -2.12% -20.67% 41.27%
1058 XIN Infinity Econ… XIN $0.031807 $425,170 3.25% 4.22% -21.30%
1059 XYLO XYLO XYLO $13.57 $393,997 7.64%
1060 BT1 BT1 [CST] BT1 $13613.70 $339,813 3.25% 16.87% 34.34%
1061 INF InfChain INF $0.015766 $334,464 -0.75% -2.30% 85.51%
1062 ADK Aidos Kuneen ADK $19.33 $315,300 -27.11% -33.27% -34.74%
1063 SKR Sakuracoin SKR $0.016378 $269,794 8.61% 735.30% 1123.29%
1064 EAG EA Coin EAG $3.52 $257,761 3.47% 10.38% 5.44%
1065 ICX ICON ICX $1.72 $215,272 2.16% 6.63% 37.20%
1066 XCPO Copico XCPO $0.019663 $190,697 -21.74% -14.47% -11.58%
1067 BT2 BT2 [CST] BT2 $149.80 $182,900 0.16% 26.22% 11.57%
1068 RYZ ANRYZE RYZ $0.017756 $176,436 3.26% -11.45% -32.83%
1069 XID Sphre AIR XID $0.201153 $169,403 4.06% -6.71% 30.95%
1070 GBG Golos Gold GBG $0.141699 $161,984 -0.52% -2.78% 31.91%
1071 BSR BitSoar BSR $0.227860 $142,218 15.45% 31.52% 12.61%
1072 FOR FORCE FOR $0.014871 $141,118 7.53% 26.66% 297.81%
1073 B3 B3Coin B3 $0.000070 $128,322 2.03% 18.69% -52.08%
1074 UGT UG Token UGT $0.394805 $124,619 -2.34% -11.18% -9.24%
1075 BTCM BTCMoon BTCM $0.040319 $108,309 8.18% -10.78% 517.91%
1076 VEE BLOCKv VEE $0.023590 $102,838 -1.29% -2.48% 20.43%
1077 RMC Russian Minin… RMC $21425.00 $96,711 -4.57% -14.76% 67.09%
1078 QBT Qbao QBT $0.224002 $88,834 -3.56% -11.69%
1079 MSD MSD MSD $0.009606 $68,331 -7.55% -18.28% -19.91%
1080 BTU Bitcoin Unlim… BTU $90.44 $56,450 -14.05% -20.91% -32.30%
1081 DSR Desire DSR $0.290026 $54,000 0.32% 10.52% 22.94%
1082 MKR Maker MKR $356.99 $52,554 -2.48% -10.54% 0.13%
1083 STEX STEX STEX $0.886776 $49,433 -9.94% 6.92% 149.34%
1084 VASH VPNCoin VASH $0.006855 $47,407 12.46% 4.04% 55.19%
1085 TCOIN T-coin TCOIN $0.000274 $45,801 -23.58% 115.02% 20.94%
1086 SEND Social Send SEND $0.071292 $41,162 -10.00%
1087 PRE Presearch PRE $0.224844 $36,033 3.14% 6.28%
1088 BCDN BlockCDN BCDN $0.074758 $31,553 -3.04%
1089 PEC Peacecoin PEC $0.121882 $28,044 2.93% 130.30% 240.85%
1090 AKY Akuya Coin AKY $0.171649 $24,335 3.62% 16.43% 6.15%
1091 FRD Farad FRD $0.087416 $23,188 -21.16% -27.04% 1.41%
1092 PLX PlexCoin PLX $0.048614 $21,485 28.90% 40.06% -38.22%
1093 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.006509 $20,488 -2.39% -58.26% 157.76%
1094 WISH MyWish WISH $0.105125 $19,569 -2.46% -22.92% -43.07%
1095 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.93 $19,392 3.56% 7.62% -3.01%
1096 AERM Aerium AERM $0.590497 $18,736 20.46% -29.67% -63.26%
1097 SPANK SpankChain SPANK $0.043763 $18,495 1.37% 1.19% 45.43%
1098 GLS GlassCoin GLS $1.36 $18,469 13.89% 16.94% 71.45%
1099 EVR Everus EVR $1.03 $17,425 -9.15% -26.67% -80.52%
1100 MGC MergeCoin MGC $0.013710 $15,475 3.40% -2.04% 8.17%
1101 BPL Blockpool BPL $0.171375 $15,110 3.56% 13.66% 45.06%
1102 COR CORION COR $0.849994 $14,797 3.47% 7.92% 2.60%
1103 NUKO Nekonium NUKO $0.074445 $14,619
1104 SISA SISA SISA $0.013439 $14,241 3.31% -17.42% -22.39%
1105 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.041999 $11,250 -2.48% -16.75% 48.95%
1106 XRY Royalties XRY $0.000137 $11,213 3.42% -26.32% -99.53%
1107 MCR Macro MCR $1.74 $10,584 2.88% 5.93% -17.03%
1108 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.329857 $10,260 10.30% -4.74% 95.51%
1109 DEUS DeusCoin DEUS $0.287910 $10,260 5.94% -19.20% -20.00%
1110 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002869 $9,634 -1.65% 10.09% 50.45%
1111 BOS BOScoin BOS $1.66 $9,254 15.95% 40.48% 54.76%
1112 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.007560 $9,144 0.05% 76.21% 75.29%
1113 DMC DynamicCoin DMC $0.003325 $8,958 3.29% -15.21% 76.89%
1114 SUR Suretly SUR $3.35 $8,704 -1.10% -2.98% 3.38%
1115 OXY Oxycoin OXY $0.123388 $8,579 -6.29% -8.96% -22.76%
1116 PFR Payfair PFR $0.011172 $8,388 -1.98% -23.44%
1117 ACC AdCoin ACC $0.106051 $8,366 -4.72% 57.79% 19.11%
1118 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.072937 $8,327 -9.95% -17.25% -28.01%
1119 EFYT Ergo EFYT $12.52 $7,016 2.09% -5.94% 33.34%
1120 MINEX Minex MINEX $0.022368 $6,303 1.69% 40.66% -62.54%
1121 VIU Viuly VIU $0.009799 $6,206 2.10% 7.35% 193.16%
1122 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002875 $5,727 -1.35% -4.40% 36.62%
1123 SND Sand Coin SND $0.932847 $5,405 -2.51% 37.96% 33.60%
1124 TER TerraNova TER $3.63 $4,564 6.19% 150.26% 58.73%
1125 ETT EncryptoTel [… ETT $0.114918 $4,521 3.56% -2.61% 104.60%
1126 BLX Blockchain Index BLX $2.91 $4,514 -3.37% -2.31% 11.88%
1127 DFS DFSCoin DFS $0.006587 $4,377 1.71% -17.33% -13.76%
1128 BAT BatCoin BAT $0.000004 $4,139 23.31% 78.13% 67.72%
1129 AIB Advanced Inte… AIB $0.015455 $3,790 3.47% 104.13% 316.23%
1130 FRN Francs FRN $0.046424 $3,771 -0.54% 10.64% 54.11%
1131 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000504 $3,761 -2.48% -17.38% -98.58%
1132 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.091446 $3,504 3.47% 9.36% 15.49%
1133 WILD Wild Crypto WILD $0.114207 $3,451 -2.32% -14.24% 7.14%
1134 SHND StrongHands SHND $2.3e-08 $3,266 -4.93% -15.20% -5.55%
1135 SAK Sharkcoin SAK $0.002331 $3,013 3.50% 3.76% 29.61%
1136 NTC Natcoin NTC $0.137923 $2,915 3.56% -29.35% -54.66%
1137 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.80 $2,741 3.56% 16.57% -21.36%
1138 OX OX Fina OX $0.000152 $2,729 1.61% -7.08% -17.62%
1139 DAY Chronologic DAY $4.20 $2,678 4.37% -4.83% 28.18%
1140 WIC Wi Coin WIC $0.002719 $2,520 5.50% -15.08% -0.54%
1141 XOT Internet of T… XOT $2193.60 $2,411 3.56% -1.31% -23.12%
1142 PNX Phantomx PNX $0.016430 $2,285 -22.02% 4.23% -19.41%
1143 B2B B2B B2B $0.411589 $2,245 -2.48% -9.17% -33.33%
1144 HNC Huncoin HNC $0.002468 $2,209 3.47% 69.40% 38.19%
1145 STARS StarCash Network STARS $0.211668 $2,179 3.56% -15.77% -16.92%
1146 WA WA Space WA $0.021525 $2,151 -3.37% 8.60% 31.41%
1147 APC AlpaCoin APC $0.025779 $2,073 3.56% 13.46% -0.84%
1148 DGPT DigiPulse DGPT $1.39 $2,035 4.34% 53.19% 9.83%
1149 MOTO Motocoin MOTO $0.005104 $2,012 3.85% -16.03% 93.82%
1150 SJCX Storjcoin X SJCX $0.319864 $1,862 -0.40% -8.57%
1151 PLC PlusCoin PLC $0.000517 $1,854 -2.46% -18.04% -15.61%
1152 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.070744 $1,785 -40.21% -39.73% 1.85%
1153 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000411 $1,769 3.56% -20.61% -21.45%
1154 FAP FAPcoin FAP $0.016976 $1,648 -1.72% 115.44% 146.72%
1155 PRES President Trump PRES $0.005691 $1,644 3.55% 66.46% 49.52%
1156 UR UR UR $0.001775 $1,604 36.13% 92.32% 180.99%
1157 STU bitJob STU $0.035447 $1,603 25.87% 21.67% 53.60%
1158 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000805 $1,588 27.22% 79.61% 75.69%
1159 BTBc Bitbase BTBc $0.006169 $1,574 1.31% 17.22% 61.88%
1160 ASN Aseancoin ASN $0.010282 $1,537 17.58% -38.19% 38.90%
1161 ABC Alphabit ABC $21.93 $1,479 3.40% 86.46% 38.38%
1162 GARY President Joh… GARY $0.212562 $1,382 3.56% 8.37% 5.88%
1163 TRIA Triaconta TRIA $7.74 $1,343 -5.34% -6.25% -9.97%
1164 FLASH Flash FLASH $0.004387 $1,258 -5.32% -6.86% -8.94%
1165 NAMO NamoCoin NAMO $0.000141 $1,228 4.22% 4.53% -30.98%
1166 HIGH High Gain HIGH $0.000823 $1,172 3.56% 30.48% 29.98%
1167 EUSD eUSD EUSD $0.000189 $994 -2.46% 0.30% -10.33%
1168 MARX MarxCoin MARX $0.001099 $993 3.59% -5.42% 35.65%
1169 ZBC Zilbercoin ZBC $0.037403 $970 0.43% -1.94% 6.79%
1170 IBTC iBTC IBTC $0.005412 $887 -19.24% -13.48% -22.76%
1171 MCI Musiconomi MCI $0.032798 $875 0.44% -28.63%
1172 WOW Wowcoin WOW $0.000274 $846 3.61% 131.37% 172.68%
1173 EDRC EDRCoin EDRC $0.054533 $830 3.50% 16.67% 18.53%
1174 GRN Granite GRN $0.016863 $817 3.50% -22.14% 51.02%
1175 VULC Vulcano VULC $0.010219 $791 1.78% 49.88% 56.06%
1176 NBIT netBit NBIT $0.015199 $748 3.47% -71.32%
1177 VOYA Voyacoin VOYA $2.96 $723 3.56% -20.41% 85.53%
1178 QORA Qora QORA $0.270224 $705 3.49% 32.47%
1179 MAVRO Mavro MAVRO $0.038662 $698 3.20% 18.67% 203.60%
1180 GAY GAY Money GAY $0.019135 $692 -0.67% 30.54% 59.71%
1181 HYTV Hyper TV HYTV $0.005670 $663 -2.48% 32.35% -32.01%
1182 PRN Protean PRN $0.000080 $636 -20.52% 25.88% 54.18%
1183 SKC Skeincoin SKC $0.019880 $633 3.40% 19.67% 131.48%
1184 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002468 $627 3.47% -4.62% 52.55%
1185 MGC GulfCoin MGC $0.002879 $576 3.47% 16.58% -9.20%
1186 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 $570 -0.30% -90.35% -97.93%
1187 IRL IrishCoin IRL $0.002194 $520 -17.15% -15.22% 4.99%
1188 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.2e-07 $507 -2.46% -8.43% -27.96%
1189 RHFC RHFCoin RHFC $0.000549 LowVol 3.46% -40.14%
1190 QBT Cubits QBT $0.003066 LowVol 3.23% 7.62% -69.80%
1191 CLINT Clinton CLINT $0.011105 LowVol 3.56% 6.09%
1192 IQT iQuant IQT $0.186974 LowVol 7.89% 15.01% 16.18%
1193 SFE SafeCoin SFE $0.000137 LowVol 3.56% 34.54%
1194 FUTC FutCoin FUTC $0.003290 LowVol 3.56% 74.86% 89.94%
1195 JIYO Jiyo JIYO $0.011654 LowVol 3.50%
1196 FFC FireFlyCoin FFC $0.000137 LowVol 3.56% 16.57% 4.88%
1197 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001919 LowVol 3.47% -4.31% 18.14%
1198 ONG onG.social ONG $0.151616 LowVol -2.46% -17.32%
1199 XQN Quotient XQN $0.006307 LowVol 3.47% 5.15% 21.04%
1200 DBG Digital Bulli… DBG $0.007952 LowVol 3.56% 16.57% 34.54%
1201 DASHS Dashs DASHS $0.060461 LowVol 2.86% 14.51% 98.54%
1202 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000139 LowVol -2.08% -16.06% 33.67%
1203 9COIN 9COIN 9COIN $0.003153 LowVol 3.47% 11.72% 16.55%
1204 TOP TopCoin TOP $0.000410 LowVol 3.46% -7.48% -9.08%
1205 ANI Animecoin ANI $0.000137 LowVol 3.47% -41.71% -32.48%
1206 HDLB HODL Bucks HDLB $0.049904 LowVol 3.47% 16.90% 29.93%
1207 HAT Hawala.Today HAT $0.176395 LowVol -2.48% -15.05% -7.14%
1208 LDCN LandCoin LDCN $0.001495 LowVol 38.04% -41.70% -67.21%
1209 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000274 LowVol 3.47% -22.28% -12.68%
1210 POKE PokeCoin POKE $0.000137 LowVol 34.54%
1211 EVC EventChain EVC $0.062998 LowVol -2.46% -8.41% -61.57%
1212 INDIA India Coin INDIA $0.000411 LowVol 3.56% 53.50% 41.06%
1213 CASH Cash Poker Pro CASH $0.056069 LowVol -2.48% 40.51% -7.79%
1214 ZSE ZSEcoin ZSE $0.018373 LowVol 19.20% 69.90% 61.92%
1215 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000137 LowVol 3.47% -37.49% -55.15%
1216 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004437 LowVol 0.41% 14.63% 33.24%
1217 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -9.78% -21.48% -11.31%
1218 AV AvatarCoin AV $0.045791 LowVol 3.56% 31.99% 61.55%
1219 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002057 LowVol 3.56% 16.57% 85.29%
1220 PCN PeepCoin PCN $0.000108 LowVol 7.42% -8.15% 69.67%
1221 BIT First Bitcoin BIT $0.012339 LowVol 3.40% -4.62% 3.34%
1222 DON Donationcoin DON $0.000686 LowVol 3.56% 16.93% -14.96%
1223 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003016 LowVol 0.52% -2.20% 2.06%
1224 MONETA Moneta MONETA $0.000548 LowVol -17.28% 10.43% 6.39%
1225 ELC Elacoin ELC $0.102825 LowVol 3.47% 9.40% 37.85%
1226 BXC Bitcedi BXC $0.004043 LowVol 2.68% 17.93% 76.02%
1227 BEST BestChain BEST $0.001395 LowVol 19.95% 4.67% 14.66%
1228 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004926 LowVol 3.55% 16.36% 29.53%
1229 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005758 LowVol 3.56% 16.57% 42.63%
1230 BSN Bastonet BSN $0.000823 LowVol 3.47% 39.90% 3.75%
1231 GMX GoldMaxCoin GMX $0.011223 LowVol 3.56% 1056.75%
1232 COUPE Coupecoin COUPE $0.000041 LowVol -1.77% 400.61% 281.09%
1233 PRIMU Primulon PRIMU $0.000197 LowVol 0.20% 39.04% -3.25%
1234 MBL MobileCash MBL $0.000274 LowVol -37.81% 16.57% -10.31%
1235 10MT 10M Token 10MT $0.002058 LowVol -2.46% 124.35% 0.13%
1236 DISK DarkLisk DISK $0.000960 LowVol 3.40% 36.01% 17.72%
1237 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol -1.51% 37.17% -8.02%
1238 TELL Tellurion TELL $0.000161 LowVol 4.77% 26.28% 12.32%
1239 IPY Infinity Pay IPY $0.002100 LowVol -2.48% 22.55% -14.65%
1240 BUB Bubble BUB $0.022347 LowVol 3.56% 9.20% 55.73%
1241 TCR TheCreed TCR $0.000548 LowVol 3.56% 126.86% 79.39%
1242 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002879 LowVol 3.56% 22.40% -19.11%
1243 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008552 LowVol 3.40% 96.35% 54.43%
1244 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001306 LowVol 3.10% 9.47% 13.51%
1245 UTA UtaCoin UTA $0.001919 LowVol 3.56% -14.10% 167.62%
1246 EGG EggCoin EGG $0.051824 LowVol 3.56% 26.26%
1247 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.107898 LowVol 3.56% 6.81%
1248 LEPEN LePen LEPEN $0.000120 LowVol 1.61% 2.17% 28.94%
1249 DUB Dubstep DUB $0.002605 LowVol 3.56% 10.75%
1250 GBRC Global Busine… GBRC $0.000274 LowVol 3.56% 133.62% 156.81%
1251 CYC Cycling Coin CYC $0.001645 LowVol 3.56% -0.08% -8.12%
1252 EBIT eBIT EBIT $0.003318 LowVol -2.48% -11.86% 111.26%
1253 SWP Swapcoin SWP $0.083998 LowVol -2.48% -8.43% -33.61%
1254 GUC GoldUnionCoin GUC $0.071977 LowVol 3.56% -40.29% -41.14%
1255 SYNC Sync SYNC $658.08 LowVol 3.47% 21.54%
1256 PAYP PayPeer PAYP $0.000137 LowVol 3.56% 34.54%
1257 AMS AmsterdamCoin AMS $0.003976 LowVol -4.65% 13.11% -28.45%
1258 CYDER Cyder CYDER $0.000274 LowVol 3.47% 16.58% 11.70%
1259 PRM PrismChain PRM $0.002057 LowVol 3.40% 34.51% 68.68%
1260 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -2.48% -8.43% 45.70%
1261 CME Cashme CME $0.000137 LowVol 3.56% 33.37%
1262 TODAY TodayCoin TODAY $0.001097 LowVol -17.15% -6.74% -6.62%
1263 MAGN Magnetcoin MAGN $0.795180 LowVol 3.47% 14.22% 62.57%
1264 LTH LAthaan LTH $0.001097 LowVol 3.56% 11.55% 113.58%
1265 TIE TIES Network TIE $0.059218 LowVol -2.48% -8.43% -25.63%
1266 YEL Yellow Token YEL $0.006405 LowVol -2.48% -8.43% 136.53%
1267 XAU Xaucoin XAU $0.037154 LowVol 3.56% -18.79% 11.91%
1268 ACN Avoncoin ACN $0.000411 LowVol 3.56% 16.57% -14.83%
1269 AXIOM Axiom AXIOM $0.020976 LowVol 3.56% 16.57% 33.67%
1270 WINK Wink WINK $0.000411 LowVol 3.56% 16.57% 36.05%
1271 FUDD DimonCoin FUDD $0.001260 LowVol -2.46% -8.41% -9.21%
1272 ACES Aces ACES $0.000137 LowVol 3.40% -43.27% -32.20%
1273 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000168 LowVol -2.48% -8.43% 31.99%
1274 REGA Regacoin REGA $0.002331 LowVol 3.56% 52.44% 17.43%
1275 UNC UNCoin UNC $0.000137 LowVol 3.47% 16.57% 34.54%
1276 BET BetaCoin BET $0.002434 LowVol 3.47% 23.11% -2.12%
1277 BITOK Bitok BITOK $0.000068 LowVol 5.55% -42.49% -33.63%
1278 X2 X2 X2 $0.000137 LowVol 3.56% 16.57%
1279 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.424187 LowVol 13.86% 16.56% 87.14%
1280 YES Yescoin YES $0.000137 LowVol 3.47% 49.13% 94.12%
1281 SHA SHACoin SHA $0.000960 LowVol 36.00% 99.23%
1282 MEN PeopleCoin MEN $0.000137 LowVol 3.47% 16.57% 34.54%
1283 XDE2 XDE II XDE2 $2.01 LowVol 3.56% 17.74% -24.62%
1284 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013847 LowVol 3.40% 37.26%
1285 QBC Quebecoin QBC $0.002331 LowVol 3.56% 16.57% 4.31%
1286 HCC Happy Creator… HCC $0.000686 LowVol 3.56% 68.17%
1287 XTD XTD Coin XTD $0.000137 LowVol 3.47% 16.57% 12.46%
1288 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000548 LowVol 3.56% 16.57% 34.54%
1289 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000686 LowVol 3.56% 16.57% -5.83%
1290 CBD CBD Crystals CBD $0.002057 LowVol 3.40% 24.90% 44.80%
1291 RCN Rcoin RCN $0.000137 LowVol 3.47% 16.57% 34.54%
1292 RICHX RichCoin RICHX $0.007815 LowVol 3.56% 18.66%
1293 BGR Bongger BGR $0.000147 LowVol -1.57% -12.37% -3.37%
1294 LKC LinkedCoin LKC $0.000274 LowVol 3.56% 133.15% 33.62%
1295 HYPER Hyper HYPER $0.034960 LowVol 3.47% 1.12% 56.66%
1296 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004524 LowVol 6.86% 43.22%
1297 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.049175 LowVol -1.64% -8.52% 45.76%
1298 KASHH KashhCoin KASHH $0.000137 LowVol 3.56% 17.26% 98.35%
1299 XID International… XID $0.009460 LowVol 3.50% 16.58%
1300 OMC Omicron OMC $0.175214 LowVol 3.47% 31.73% 51.76%
1301 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004250 LowVol 3.56% 12.86% 23.09%
1302 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1303 FID BITFID FID $0.137100 LowVol 3.47% 34.54%
1304 KARMA Karmacoin KARMA $0.000131 LowVol 11.57% 28.11%
1305 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -48.74%
1306 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 11.06%
1307 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -63.62%
1308 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol -0.04% -28.99%
1309 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -27.50%
1310 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol
1311 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol 27.12%
1312 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 14.62%
1313 OP Operand OP $0.001151 LowVol 8.71%
1314 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -1.89%
1315 GAIN UGAIN GAIN $0.001713 LowVol 12.06% 29.32%
1316 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 8.39% 25.10%
1317 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol 19.31%
1318 TEAM TeamUp TEAM $0.000255 LowVol 8.47% 25.18%
1319 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000127 LowVol 8.15% 24.82%
1320 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol 8.18% 24.85%
1321 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 3.82% -59.56%
1322 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1323 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 8.03%
1324 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol 8.03% -9.61%
1325 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1326 PI PiCoin PI $0.002738 LowVol 5.82%
1327 ANTX Antimatter ANTX $0.000126 LowVol 7.38% 24.07%
1328 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 12.61%
1329 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 3.72% -25.58%
1330 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006202 LowVol 5.21%
1331 FC Facecoin FC $0.003480 -5.15% -12.66%
1332 SIC Swisscoin SIC $0.000123 4.50% -6.20%
1333 EGOLD eGold EGOLD $0.006722 -2.96% -25.22%
1334 FBL Faceblock FBL $0.001654 -57.53%
1335 IOT IoT Chain IOT

Quay lại phần 1

Phản hồi