Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 5h ngày 7/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 5h ngày 7/12/2017 (GMT +7) của 1335 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 5h ngày 7/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $13654.60 trên tổng giá trị $228,369,593,840

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $435.41 trên tổng giá trị $41,876,291,286

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1430.10 trên tổng giá trị $24,085,386,675

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.70 trên tổng giá trị $13,065,515,639

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.235406 trên tổng giá trị $9,119,427,170

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000041 trên tổng giá trị đã biến động tăng 122.73% trong 1h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.037758 trên tổng giá trị $372,020 đã biến động tăng 77.96% trong 1h qua

    + Đồng VSX Vsync (VSX) đang có giá hiện tại $0.009955 trên tổng giá trị $985,170 đã biến động tăng 59.07% trong 1h qua

    + Đồng ANC Anoncoin (ANC) đang có giá hiện tại $1.60 trên tổng giá trị $3,380,453 đã biến động tăng 49.39% trong 1h qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị đã biến động tăng 38.54% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.010811 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1047.89% trong 24h qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.015552 trên tổng giá trị đã biến động tăng 724.04% trong 24h qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000130 trên tổng giá trị $57,668,146 đã biến động tăng 358.16% trong 24h qua

    + Đồng MRJA GanjaCoin (MRJA) đang có giá hiện tại $0.105528 trên tổng giá trị $469,802 đã biến động tăng 305.09% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000041 trên tổng giá trị đã biến động tăng 290.81% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.432395 trên tổng giá trị $32,695,332 đã biến động tăng 2087.35% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.015552 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1061.30% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000050 trên tổng giá trị $260,840 đã biến động tăng 749.15% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000577 trên tổng giá trị $908,213 đã biến động tăng 582.54% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.297176 trên tổng giá trị $4,278,466 đã biến động tăng 491.43% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 5h ngày 7/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 MAR Marijuanacoin MAR $145,292 $0.096137 1,511,307 $1,553 0.08% -5.05% 55.44%
702 SCORE Scorecoin SCORE $143,274 $0.004721 30,346,591 $654 0.04% -0.61% 5.48%
703 BIP BipCoin BIP $143,197 $0.087998 1,627,261 $1,669 3.48% 81.95% 112.44%
704 FUNC FUNCoin FUNC $142,596 $0.024381 5,848,581 $1,690 1.40% 6.61% -13.39%
705 XCXT CoinonatX XCXT $141,208 $0.008873 15,914,326 $1,057 -2.80% 42.46% -1.26%
706 PXI Prime-XI PXI $139,121 $0.007793 17,852,730 $628 0.06% 19.77% 31.22%
707 CJ Cryptojacks CJ $136,732 $0.000336 406,568,581 $4,291 0.03% -1.36% 4.88%
708 BOST BoostCoin BOST $129,963 $0.010962 11,855,487 $1,503 0.05% 0.41% -13.87%
709 LCP Litecoin Plus LCP $121,400 $0.165755 732,409 $2,700 -0.08% -0.19% 48.63%
710 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $119,799 $0.014919 8,030,000 $19,118 -1.94% 18.22% -39.63%
711 VUC Virta Unique … VUC $118,527 $0.001928 61,486,150 $5,783 -3.80% 33.64% 57.65%
712 BITEUR bitEUR BITEUR $115,778 $1.32 87,952 $3,231 0.61% 5.37% 4.16%
713 CMT Comet CMT $112,672 $0.129088 872,830 $35,154 -9.31% -68.49% 178.93%
714 CFD Confido CFD $112,201 $0.012467 9,000,000 $1,187 1.60% -18.98% 24.39%
715 ACP AnarchistsPrime ACP $111,637 $0.025402 4,394,874 $10,386 0.03% 19.39% -9.37%
716 WOMEN WomenCoin WOMEN $106,064 $0.002399 44,220,400 $3,192 -12.16% 22.24% 24.74%
717 CACH CacheCoin CACH $105,882 $0.025239 4,195,132 $1,331 0.31% 8.50% -30.46%
718 MST MustangCoin MST $100,416 $0.159304 630,343 $519 0.04% 5.71% 15.23%
719 SGR Sugar Exchange SGR $100,384 $0.028681 3,500,000 $2,241 0.40% -14.62% -29.36%
720 611 SixEleven 611 $100,129 $0.232203 431,212 $731 0.00% 15.39% 36.85%
721 LTCR Litecred LTCR $99,572 $0.003294 30,227,750 $14,672 14.27% -45.63% 263.84%
722 EOT EOT Token EOT $99,345 $0.012026 8,260,903 $13,567 13.53% -7.87% 20.82%
723 TAJ TajCoin TAJ $95,234 $0.011864 8,026,956 $600 0.11% 6.24% 26.88%
724 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $93,727 $0.001176 79,719,140 $1,449 0.05% 24.82% 60.28%
725 XCO X-Coin XCO $86,550 $0.006988 12,384,976 $683 0.05% -15.06% -2.77%
726 EGAS ETHGAS EGAS $85,324 $0.008400 10,157,540 $1,906 1.60% 4.29% 77.25%
727 $$$ Money $$$ $84,955 $0.001851 45,887,218 $1,748 0.16% 9.46% 26.31%
728 VEC2 VectorAI VEC2 $81,229 $0.004887 16,622,042 $669 0.05% 3.76% 5.68%
729 EBTC eBTC [OLD] EBTC $81,205 $0.003949 20,564,300 $1,935 20.49% -38.08% 63.83%
730 ZMC ZetaMicron ZMC $79,290 $0.000132 600,344,291 $3,215 0.05% 12.18% 29.19%
731 BVC BeaverCoin BVC $78,485 $0.025194 3,115,258 $824 -0.01% -23.32% 18.91%
732 ICON Iconic ICON $76,819 $0.129566 592,894 $3,771 -1.41% 104.29% 123.31%
733 EAGLE EagleCoin EAGLE $71,686 $0.034243 2,093,421 $901 1.59% -79.72% -60.13%
734 DRS Digital Rupees DRS $67,464 $0.000132 510,802,961 $1,661 0.05% -43.91% -24.37%
735 BSC BowsCoin BSC $65,240 $0.011755 5,550,102 $2,097 0.12% 5.24%
736 ITZ Interzone ITZ $63,666 $0.035185 1,809,480 $1,341 35.78% 98.11% 37.72%
737 GLT GlobalToken GLT $62,375 $0.002385 26,155,000 $534 0.04% 5.26% 11.40%
738 VRS Veros VRS $53,014 $0.000109 486,609,040 $3,287 1.77% 92.51% 470.20%
739 CRT CRTCoin CRT $50,254 $0.633962 79,270 $501 0.05% 12.18% 29.14%
740 ERY Eryllium ERY $50,121 $0.009229 5,430,567 $1,094 -0.06% 0.20% 40.98%
741 PULSE Pulse PULSE $47,214 $0.003302 14,298,972 $534 -31.46% 23.39% 15.35%
742 MSCN Master Swiscoin MSCN $42,798 $0.000958 44,689,920 $1,764 0.29% -3.73% -7.34%
743 XCS CybCSec XCS $42,201 $0.003566 11,834,082 $813 0.05% -5.35% 29.56%
744 SFC Solarflarecoin SFC $40,046 $0.002844 14,083,450 $811 0.05% -31.19% -13.81%
745 NTWK Network Token NTWK $33,897 $0.002904 11,671,310 $1,167 8.95% -29.03% -47.35%
746 LBTC LiteBitcoin LBTC $31,688 $0.009939 3,188,280 $75,996 2.54% -44.56% 208.32%
747 CREVA CrevaCoin CREVA $28,838 $0.000792 36,390,750 $3,611 -0.09% 7.65% 0.80%
748 GRIM Grimcoin GRIM $28,375 $0.002748 10,324,802 $1,378 -3.88% 14.31% 58.24%
749 JOBS JobsCoin JOBS $28,005 $0.000264 106,019,270 $1,095 0.05% -25.21% -8.46%
750 BNX BnrtxCoin BNX $28,003 $0.001056 26,522,501 $665 0.12% -1.17% 15.56%
751 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $26,924 $0.001991 13,520,750 $1,337 0.17% 71.39% 120.42%
752 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $26,273 $0.030507 861,202 $12,262 -5.79% -19.49% 100.09%
753 PLACO PlayerCoin PLACO $23,192 $0.000660 35,120,000 $1,738 -36.13% -19.88% -6.33%
754 TSTR Tristar Coin TSTR $21,914 $0.004358 5,027,857 $760 0.05% 19.42% -29.72%
755 XBTS Beatcoin XBTS $20,351 $0.013347 1,524,686 $586 -1.18% -85.38% -17.80%
756 ARGUS Argus ARGUS $18,176 $0.015828 1,148,324 $1,147 -0.66% 48.79% 78.25%
757 XRC Rawcoin XRC $17,699 $0.025109 704,882 $1,635 -4.71% 37.16% 50.59%
758 ROOFS Roofs ROOFS $17,170 $0.000132 130,000,000 $3,727 0.05% -42.83% -55.36%
759 SOCC SocialCoin SOCC $10,060 $0.007264 1,384,879 $500 -12.66% -9.91% -25.21%
760 GSR GeyserCoin GSR $9,872 $0.210660 46,864 $5,995 0.05% 17.45% 251.85%
761 HMC HarmonyCoin HMC $6,589 $0.011740 561,235 $7,473 0.04% 4.19% 2.95%
762 XPA XPlay XPA $30,062,200 $0.030062 1,000,000,000 LowVol 1.60% -4.96%
763 BCAP BCAP BCAP $18,189,600 $1.82 10,000,000 LowVol 1.74% -5.82% 62.23%
764 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
765 ECN E-coin ECN $11,993,969 $2.56 4,689,687 LowVol 0.05% -18.10% -12.56%
766 ETT EncryptoTel [… ETT $9,855,436 $0.158623 62,131,190 LowVol 7.17% -3.12% 39.85%
767 PGL Prospectors Gold PGL $4,319,062 $0.066962 64,500,000 LowVol 0.05% 12.18% -18.13%
768 IXC Ixcoin IXC $3,808,122 $0.181347 20,999,088 LowVol 0.27% -6.83% 29.73%
769 ARC Arcade Token ARC $3,721,169 $2.27 1,636,312 LowVol 1.60% -6.52% 317.85%
770 FIMK FIMKrypto FIMK $3,048,327 $0.005283 577,004,618 LowVol 0.00% 54.32% 223.08%
771 YASH YashCoin YASH $2,773,655 $0.277358 10,000,271 LowVol 0.05% -32.69% -32.57%
772 SIFT Smart Investm… SIFT $2,327,135 $3.22 722,935 LowVol 1.60% -6.52% 17.39%
773 EMV Ethereum Movi… EMV $2,258,355 $0.343912 6,566,666 LowVol -78.48% -48.54%
774 REX REX REX $1,999,379 $0.230855 8,660,756 LowVol 1.60% 5.68% 15.35%
775 ITT Intelligent T… ITT $1,726,929 $0.176255 9,797,899 LowVol 1.60% -6.52% -3.02%
776 HTC HitCoin HTC $1,393,706 $0.000127 10,996,318,099 LowVol 7.65% 17.01%
777 NKA IncaKoin NKA $1,353,691 $0.000119 11,381,963,210 LowVol 0.44% 4.60% -0.16%
778 SHORTY Shorty SHORTY $1,348,590 $0.013486 100,000,000 LowVol 8.06% 29.33%
779 RC RussiaCoin RC $1,327,474 $0.158450 8,377,873 LowVol -0.01% 12.15% -14.02%
780 LNK Link Platform LNK $1,324,752 $27.89 47,503 LowVol 1.39% -8.63% 7.15%
781 CNO Coin(O) CNO $1,152,646 $0.010960 105,166,475 LowVol -4.90% -6.90% 31.39%
782 NDC NEVERDIE NDC $1,128,144 $0.027513 41,004,200 LowVol 1.60% -11.09% -29.34%
783 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,106,641 $0.000048 22,873,032,934 LowVol 0.19% -34.59% 3.54%
784 SDC ShadowCash SDC $1,016,020 $0.151755 6,695,133 LowVol 0.00% 3.81% 40.32%
785 METAL MetalCoin METAL $985,516 $0.012811 76,925,527 LowVol 0.05% 12.11% 35.92%
786 OPAL Opal OPAL $900,923 $0.059492 15,143,734 LowVol -12.64% 27.27% 98.55%
787 SMC SmartCoin SMC $859,265 $0.036435 23,583,449 LowVol 1.69% 31.92% 29.13%
788 NET NetCoin NET $829,852 $0.001054 787,126,712 LowVol -0.07% 16.15% 26.35%
789 TALK BTCtalkcoin TALK $784,722 $0.012019 65,290,635 LowVol 0.00% 20.10% 65.51%
790 HBN HoboNickels HBN $756,902 $0.012679 59,696,358 LowVol 0.00% 12.82% 7.07%
791 VAL Valorbit VAL $696,806 $0.000132 5,275,836,847 LowVol 0.00% 12.18% 29.14%
792 USC Ultimate Secu… USC $684,402 $0.066170 10,343,113 LowVol 0.05% -19.05% -32.84%
793 GOOD Goodomy GOOD $641,205 $0.001453 441,349,000 LowVol 0.04% 9.61% 17.73%
794 BITS Bitstar BITS $618,251 $0.026788 23,079,737 LowVol -0.82% 9.66% 26.80%
795 NOBL NobleCoin NOBL $611,950 $0.000264 2,315,266,030 LowVol 0.07% -24.98% -12.55%
796 TROLL Trollcoin TROLL $593,697 $0.001049 565,856,546 LowVol -11.18% 11.12% 14.10%
797 RIYA Etheriya RIYA $564,398 $0.356868 1,581,531 LowVol 0.05% 8.30% 14.01%
798 GIM Gimli GIM $550,258 $0.006878 80,000,000 LowVol 1.60% -6.52% -36.91%
799 BBT BitBoost BBT $543,553 $0.111776 4,862,878 LowVol 1.60% -6.90% 3.26%
800 STS Stress STS $522,483 $0.000925 565,134,332 LowVol 0.05% 50.72%
801 VLT Veltor VLT $505,724 $0.911453 554,855 LowVol 0.05% 9.16% -12.68%
802 XGR GoldReserve XGR $501,210 $0.029189 17,171,382 LowVol 0.05% 7.79% -8.71%
803 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 36.97%
804 FNC FinCoin FNC $463,046 $0.035955 12,878,667 LowVol 0.11% 23.11% 7.31%
805 CFT CryptoForecast CFT $455,536 $0.009903 46,000,000 LowVol 0.05% 15.31% 27.28%
806 CASINO Casino CASINO $451,634 $0.451634 1,000,000 LowVol -4.88% -59.65%
807 AU AurumCoin AU $450,482 $1.52 296,216 LowVol 0.05% -8.33% 15.79%
808 SLG Sterlingcoin SLG $450,077 $0.106992 4,206,644 LowVol -0.07% 8.75% 23.33%
809 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $448,217 $0.082571 5,428,300 LowVol 0.57% 2.58%
810 BUCKS SwagBucks BUCKS $426,311 $1.33 320,099 LowVol -2.22% 11.85% 26.61%
811 WAY WayGuide WAY $422,272 $0.004221 100,040,708 LowVol -0.08% 14.21% 37.63%
812 8BIT 8Bit 8BIT $387,732 $0.264151 1,467,841 LowVol 0.00% 3.39% 24.69%
813 GLC GlobalCoin GLC $387,337 $0.005943 65,171,010 LowVol 0.00% 9.74% 38.36%
814 V Version V $384,156 $0.000819 468,801,743 LowVol -0.07% -40.61% -36.48%
815 UNIC UniCoin UNIC $380,617 $0.128268 2,967,361 LowVol -0.17% 24.63% 35.06%
816 FUNK The Cypherfunks FUNK $364,228 $0.000008 46,290,694,999 LowVol 0.22% 10.45% 45.09%
817 SPEX SproutsExtreme SPEX $357,647 $0.000125 2,866,607,586 LowVol 5.96%
818 VIDZ PureVidz VIDZ $341,643 $0.002727 125,279,775 LowVol -0.51% -1.65% 17.35%
819 BXT BitTokens BXT $340,596 $0.606942 561,168 LowVol 0.05% -5.17% -30.67%
820 PR Prototanium PR $338,947 $1.73 195,909 LowVol -0.78% -4.47% 13.45%
821 SAC SACoin SAC $333,508 $0.047547 7,014,258 LowVol 0.00% -37.68% -42.07%
822 SH Shilling SH $323,968 $0.008189 39,562,875 LowVol 0.00% -6.01% 126.61%
823 CORG CorgiCoin CORG $323,811 $0.000259 1,251,855,418 LowVol 0.04% 4.52% 43.04%
824 TGC Tigercoin TGC $322,008 $0.007396 43,536,800 LowVol 0.00% -25.21% -3.76%
825 CUBE DigiCube CUBE $320,827 $0.000132 2,429,126,009 LowVol 0.00% 29.14%
826 STV Sativacoin STV $311,459 $0.043950 7,086,593 LowVol 7.60% 1.56% 47.19%
827 LOT LottoCoin LOT $309,156 $0.000021 14,491,014,421 LowVol -1.01% 3.88% 37.26%
828 BERN BERNcash BERN $302,912 $0.004252 71,234,301 LowVol 0.24% -4.89% 2.46%
829 RBIES Rubies RBIES $300,875 $0.028888 10,415,252 LowVol 0.09% 5.57% 34.28%
830 888 OctoCoin 888 $300,201 $0.005954 50,417,500 LowVol -0.04% 11.10% 36.37%
831 SWING Swing SWING $297,986 $0.107668 2,767,635 LowVol -0.09% 14.00% 23.87%
832 J Joincoin J $296,066 $0.120922 2,448,402 LowVol -0.01% 23.92% 30.96%
833 FLY Flycoin FLY $293,233 $1.39 210,806 LowVol 8.28% 24.14%
834 TRI Triangles TRI $287,848 $3.95 72,891 LowVol 0.05% 24.31% 8.49%
835 EVO Evotion EVO $283,761 $0.089545 3,168,926 LowVol 0.12% 13.49% -6.33%
836 LTB LiteBar LTB $276,330 $0.341415 809,368 LowVol -0.05% -6.10% 18.36%
837 JET Jetcoin JET $276,078 $0.056660 4,872,509 LowVol 0.12% 95.53% -30.76%
838 FRC Freicoin FRC $269,272 $0.009113 29,547,444 LowVol 0.00% 17.28% 4.26%
839 GAIA GAIA GAIA $264,207 $0.010962 24,101,381 LowVol -0.01% 5.78% -6.10%
840 I0C I0Coin I0C $262,958 $0.012531 20,985,246 LowVol -0.40% 12.35% 59.61%
841 ACOIN Acoin ACOIN $262,241 $0.214937 1,220,085 LowVol -0.97% 66.86% 38.15%
842 VTA Virtacoin VTA $260,840 $0.000050 5,201,310,113 LowVol -1.01% -24.56% 749.15%
843 MAD SatoshiMadness MAD $254,851 $0.000127 2,000,683,485 LowVol 8.20% 24.60%
844 EVIL Evil Coin EVIL $239,719 $0.011404 21,020,383 LowVol 0.51% 19.25% 45.52%
845 LANA LanaCoin LANA $229,630 $0.000273 840,183,514 LowVol -29.78% -40.75% 15.96%
846 CYP Cypher CYP $226,148 $0.035528 6,365,285 LowVol 0.00% 12.18% 70.84%
847 BIGUP BigUp BIGUP $224,827 $0.000106 2,118,390,430 LowVol -19.69% -19.24% 2.65%
848 WMC WMCoin WMC $214,665 $0.018622 11,527,489 LowVol 0.74%
849 PHS Philosopher S… PHS $200,175 $0.033283 6,014,340 LowVol 0.00% 16.17% 37.31%
850 Q2C QubitCoin Q2C $196,692 $0.000792 248,206,834 LowVol 0.00% -15.86% -37.40%
851 GRT Grantcoin GRT $192,941 $0.004472 43,142,718 LowVol 0.04% -0.02% 11.94%
852 XCT C-Bit XCT $186,888 $0.001189 157,223,250 LowVol 0.05% 13.31% 61.20%
853 ARI Aricoin ARI $185,482 $0.001322 140,262,505 LowVol 0.06% 7.03% 27.16%
854 CNNC Cannation CNNC $184,825 $0.074620 2,476,893 LowVol 0.15% 27.48% 94.11%
855 MNC Mincoin MNC $180,754 $0.044906 4,025,209 LowVol 0.00% 1.44% -6.66%
856 SPRTS Sprouts SPRTS $180,395 $1.3e-07 1,352,184,255,340 LowVol -0.96% -3.51% -37.76%
857 TTC TittieCoin TTC $179,986 $0.000143 1,259,816,434 LowVol -0.05% 12.60% -20.72%
858 EMD Emerald Crypto EMD $179,298 $0.009379 19,117,129 LowVol -0.09% 7.20% -15.80%
859 HMP HempCoin HMP $179,179 $0.000132 1,356,645,470 LowVol 0.05% 12.18% 29.14%
860 ANTI AntiBitcoin ANTI $175,310 $0.010038 17,465,159 LowVol 0.05% 12.18% 15.90%
861 LEA LeaCoin LEA $171,060 $0.000544 314,337,291 LowVol 0.40% 16.41% -9.05%
862 HAL Halcyon HAL $170,890 $0.032226 5,302,789 LowVol 0.05% 12.64% 32.42%
863 XRE RevolverCoin XRE $168,060 $0.007528 22,323,780 LowVol 0.05% 1.50% 8.50%
864 KED Darsek KED $166,755 $0.011887 14,028,606 LowVol -1.13% -26.43% -9.68%
865 RUPX Rupaya RUPX $166,467 $0.027277 6,102,770 LowVol -4.94% 12.76% 6.58%
866 QCN QuazarCoin QCN $159,677 $0.026415 6,044,911 LowVol 0.05% 7.70% 22.20%
867 PX PX PX $158,465 $0.001655 95,761,853 LowVol 8.11% 40.93%
868 VC VirtualCoin VC $155,521 $0.015453 10,064,287 LowVol 0.05% 12.18% 15.30%
869 FIRE Firecoin FIRE $154,844 $1.57 98,412 LowVol 4.39% 20.19%
870 DLC Dollarcoin DLC $153,955 $0.016906 9,106,714 LowVol 0.05% 12.17% 32.29%
871 XPY PayCoin XPY $153,424 $0.012974 11,825,881 LowVol 0.05% -21.16% 46.81%
872 XRA Ratecoin XRA $151,674 $0.001321 114,804,171 LowVol -13.00% -4.96% -0.87%
873 XCRE Creatio XCRE $149,842 $0.007302 20,520,514 LowVol 10.75% 83.55%
874 USDE USDe USDE $149,804 $0.000132 1,134,236,104 LowVol 0.00% -43.91% -36.09%
875 EUC Eurocoin EUC $149,016 $0.012001 12,416,554 LowVol 0.04% 5.06% 15.24%
876 ISL IslaCoin ISL $143,070 $0.094517 1,513,704 LowVol 8.05%
877 BUMBA BumbaCoin BUMBA $142,405 $0.006340 22,462,742 LowVol 0.05% 12.18% 23.43%
878 ARCO AquariusCoin ARCO $139,121 $0.093315 1,490,878 LowVol 0.01% 9.40% 15.18%
879 DRM Dreamcoin DRM $138,797 $0.056660 2,449,632 LowVol -0.53% 10.61% 91.03%
880 DUO ParallelCoin DUO $138,052 $0.457552 301,718 LowVol 0.00% 7.63% -10.23%
881 GPU GPU Coin GPU $134,632 $0.003326 40,477,042 LowVol -0.56% 16.43% 30.42%
882 CAGE CageCoin CAGE $133,451 $0.000001 101,168,328,395 LowVol -0.13% -33.44% -94.76%
883 MARS Marscoin MARS $131,391 $0.004646 28,279,074 LowVol 2.62% 4.11% 13.51%
884 SLING Sling SLING $130,939 $0.121906 1,074,095 LowVol 0.05% 34.53%
885 FLAX Flaxscript FLAX $124,915 $0.022367 5,584,669 LowVol -0.02% -6.13% -15.53%
886 TSE Tattoocoin (S… TSE $124,654 $0.001379 90,421,856 LowVol 0.12% 67.10% 33.99%
887 ECA Electra ECA $120,518 $0.000005 21,916,753,733 LowVol -1.11% 2.30% 47.93%
888 BITZ Bitz BITZ $119,904 $0.060226 1,990,891 LowVol 0.05% 12.53% 55.53%
889 ARG Argentum ARG $119,745 $0.013966 8,574,058 LowVol -0.22% 2.21% 35.12%
890 COXST CoExistCoin COXST $118,115 $0.004358 27,100,000 LowVol 0.05% 12.18% 168.35%
891 CTO Crypto CTO $117,725 $0.009642 12,210,223 LowVol 0.00% -2.26% -9.70%
892 SOON SoonCoin SOON $115,220 $0.009245 12,462,620 LowVol 0.05% 12.06% 19.34%
893 EMP EMoneyPower EMP $114,219 $0.012415 9,200,000 LowVol 0.00%
894 NEVA NevaCoin NEVA $108,635 $0.044117 2,462,425 LowVol 0.21% -1.73% 20.88%
895 BAS BitAsean BAS $105,323 $0.021065 5,000,000 LowVol 1.60% -5.94% -16.27%
896 ALL Allion ALL $101,529 $0.016377 6,199,359 LowVol 0.05% 32.01%
897 POP PopularCoin POP $100,198 $0.000030 3,372,875,244 LowVol -0.48% 15.20% 43.71%
898 UNITS GameUnits UNITS $99,476 $0.028643 3,472,983 LowVol -10.37% 0.89% -38.36%
899 PRX Printerium PRX $99,422 $0.008410 11,821,728 LowVol -0.43% 13.81% 252.15%
900 SLM Slimcoin SLM $98,643 $0.006604 14,937,439 LowVol 0.05% 5.87%
901 CRX Chronos CRX $97,379 $0.001321 73,729,962 LowVol 0.00% 41.03% 46.14%
902 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 -1.88% -69.38%
903 SPT Spots SPT $96,744 $0.004318 22,406,021 LowVol 12.53% 34.34% 80.25%
904 CF Californium CF $95,315 $0.039623 2,405,579 LowVol 0.12% 11.81% 50.39%
905 SCRT SecretCoin SCRT $93,829 $0.022189 4,228,672 LowVol 0.00% 30.75%
906 CON PayCon CON $93,716 $0.004067 23,042,604 LowVol 0.03% -3.16% -11.70%
907 HXX Hexx HXX $93,308 $0.062836 1,484,944 LowVol -1.21% 37.52% 80.73%
908 URO Uro URO $92,485 $0.076604 1,207,310 LowVol 0.05% 18.51% 31.23%
909 CNC CHNCoin CNC $90,596 $0.001849 48,995,871 LowVol 0.00% -7.61% 261.59%
910 IMS Independent M… IMS $88,869 $0.016553 5,368,934 LowVol 5.58% -22.53% 10.70%
911 QTL Quatloo QTL $87,673 $0.011358 7,718,883 LowVol 0.04% -17.84% 7.72%
912 GCC GuccioneCoin GCC $85,735 $0.004226 20,285,537 LowVol 0.00% 19.66% 33.90%
913 MAY Theresa May Coin MAY $84,621 $0.003391 24,952,600 LowVol 0.04% 6.85% -16.67%
914 BTQ BitQuark BTQ $82,764 $0.009113 9,081,731 LowVol 1.52% 6.03% -9.49%
915 GPL Gold Pressed … GPL $78,976 $0.307868 256,527 LowVol -0.93% -2.11% 18.07%
916 RPC RonPaulCoin RPC $76,704 $0.085587 896,217 LowVol 0.26% 9.04% 26.56%
917 JWL Jewels JWL $76,689 $0.003800 20,181,636 LowVol 11.29% -8.02%
918 WARP WARP WARP $75,798 $0.069208 1,095,224 LowVol 0.00% 9.88% 26.96%
919 ATX Artex Coin ATX $74,292 $0.003956 18,781,750 LowVol 0.05% 12.34% 10.54%
920 PONZI PonziCoin PONZI $74,266 $0.086245 861,099 LowVol 0.00% 157.98%
921 ICOB ICOBID ICOB $73,711 $0.000691 106,701,874 LowVol -0.04% 16.42% 29.81%
922 AMMO Ammo Rewards AMMO $71,908 $0.000925 77,777,777 LowVol 0.05% -12.75% 0.48%
923 ARB ARbit ARB $71,899 $0.009179 7,832,750 LowVol -0.06% 19.74%
924 VPRC VapersCoin VPRC $69,881 $0.000090 780,124,964 LowVol 29.88% -22.47% 173.39%
925 ADCN Asiadigicoin ADCN $69,684 $0.002795 24,931,054 LowVol -1.55% 18.70% 3.13%
926 KURT Kurrent KURT $69,654 $0.007022 9,919,485 LowVol -4.71% -31.41% 6.44%
927 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
928 STEPS Steps STEPS $68,877 $0.003698 18,625,017 LowVol 0.05% 16.34% 57.27%
929 EXN ExchangeN EXN $67,358 $0.013208 5,100,000 LowVol 0.05% 12.18% 84.73%
930 CASH Cashcoin CASH $67,060 $0.001453 46,158,242 LowVol 10.06% 23.39% 99.71%
931 SOIL SOILcoin SOIL $66,618 $0.011683 5,702,048 LowVol -0.07% -0.55% 24.31%
932 RBT Rimbit RBT $65,973 $0.000571 115,499,623 LowVol -1.64% -9.46% -6.95%
933 MND MindCoin MND $64,627 $0.005151 12,546,625 LowVol 0.05% -6.92% 36.25%
934 MCRN MACRON MCRN $62,132 $0.000155 401,421,401 LowVol -0.18% 31.45% -46.93%
935 CPN CompuCoin CPN $62,019 $0.003162 19,615,019 LowVol -0.36% -10.52% -7.04%
936 PIE PIECoin PIE $61,108 $0.004491 13,608,007 LowVol 0.00% -45.92% 58.74%
937 BLRY BillaryCoin BLRY $59,381 $0.006604 8,991,941 LowVol 0.00% -19.87% -34.63%
938 BRAIN Braincoin BRAIN $58,662 $0.005811 10,094,424 LowVol 0.05% 12.18% 1.49%
939 BLZ BlazeCoin BLZ $58,287 $0.000096 608,557,394 LowVol 15.28% 24.53% 45.13%
940 ORLY Orlycoin ORLY $58,082 $0.001585 36,646,779 LowVol 0.05% 12.18% 40.93%
941 CWXT CryptoWorldX … CWXT $55,166 $0.000925 59,630,200 LowVol -7.53% -1.84% -4.11%
942 VIP VIP Tokens VIP $55,109 $0.000660 83,450,403 LowVol 0.05% 12.18%
943 KRONE Kronecoin KRONE $54,809 $0.014874 3,684,905 LowVol 1.10% 4.45% 46.41%
944 300 300 Token 300 $53,136 $177.12 300 LowVol -4.24% 7.46% -22.12%
945 DPAY DPAY DPAY $52,527 $0.000660 79,541,001 LowVol 0.05% 86.96% 61.49%
946 DIBC DIBCOIN DIBC $51,901 $0.010380 5,000,000 LowVol 0.45% -22.74% -11.55%
947 CXT Coinonat CXT $51,148 $0.005931 8,623,200 LowVol -0.32% 14.91% 2.00%
948 IMPS ImpulseCoin IMPS $50,805 $0.002509 20,245,510 LowVol 0.00% 10.30% 26.73%
949 BENJI BenjiRolls BENJI $50,115 $0.002474 20,254,246 LowVol -1.31% 17.23% 29.73%
950 JS JavaScript Token JS $49,501 $0.006194 7,991,996 LowVol 1.60% 168.95% 285.55%
951 BOAT BOAT BOAT $48,993 $0.002641 18,547,845 LowVol 0.05% 27.43% 60.56%
952 KIC KibiCoin KIC $48,770 $0.003317 14,701,000 LowVol 0.07% -26.53% -3.85%
953 EGO EGO EGO $47,547 $0.000792 60,000,001 LowVol 0.05% 3.10% 29.19%
954 SLEVIN Slevin SLEVIN $46,226 $0.000660 70,000,000 LowVol 0.05% 12.18% 36.79%
955 SONG SongCoin SONG $46,144 $0.001417 32,565,300 LowVol -1.14% 6.93% 14.78%
956 UET Useless Ether… UET $46,030 $0.011607 3,965,716 LowVol 4.92% -2.70% 42.71%
957 G3N G3N G3N $45,942 $0.006075 7,561,891 LowVol 0.05% 17.28% 31.69%
958 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 26.35%
959 GBT GameBet Coin GBT $44,933 $0.002113 21,262,780 LowVol 0.00% 38.07% 16.47%
960 FLVR FlavorCoin FLVR $44,162 $0.002113 20,898,106 LowVol 0.05% 12.18% 37.80%
961 BIOS BiosCrypto BIOS $44,001 $0.002113 20,821,709 LowVol 0.05% 19.66% 16.47%
962 IMX Impact IMX $43,390 $0.000396 109,509,099 LowVol 0.12% 68.27% 125.05%
963 BRAT BRAT BRAT $42,260 $0.000264 160,000,000 LowVol 0.26% 11.68% 17.40%
964 RIDE Ride My Car RIDE $40,129 $0.000396 101,276,976 LowVol 0.05% 12.18% 92.75%
965 DLISK DAPPSTER DLISK $39,623 $0.000396 100,000,000 LowVol 0.05% 12.18%
966 ZYD Zayedcoin ZYD $39,584 $0.006340 6,243,840 LowVol 0.05% 45.52% 43.58%
967 CESC CryptoEscudo CESC $38,066 $0.000264 144,105,100 LowVol -29.99% 10.69% -17.77%
968 AGLC AgrolifeCoin AGLC $37,749 $0.005019 7,521,351 LowVol 0.05% 12.18% -4.20%
969 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,690 $0.007803 4,829,945 LowVol -2.29% -11.82% 3.88%
970 OFF Cthulhu Offer… OFF $37,483 $0.014294 2,622,273 LowVol 5.57% -23.61%
971 CRTM Corethum CRTM $36,541 $0.014616 2,500,000 LowVol 1.74% -11.70% 92.57%
972 PEX PosEx PEX $35,317 $0.014396 2,453,240 LowVol 0.05% 11.18% 29.19%
973 TOR Torcoin TOR $34,076 $0.107774 316,179 LowVol 0.05% -23.72% -44.69%
974 LIR LetItRide LIR $33,549 $0.000925 36,287,882 LowVol 0.00% 25.79% 35.60%
975 LUNA Luna Coin LUNA $33,061 $0.020245 1,633,067 LowVol 2.55% 12.83% -9.60%
976 ZNE Zonecoin ZNE $32,396 $0.012547 2,581,970 LowVol 0.05% 11.48% 23.79%
977 OS76 OsmiumCoin OS76 $31,881 $0.035660 894,026 LowVol 0.05% 12.18% 28.22%
978 KNC KingN Coin KNC $31,824 $15.85 2,008 LowVol 0.05% 12.18%
979 HVCO High Voltage HVCO $31,205 $0.020885 1,494,171 LowVol 8.16% 32.39%
980 VLTC Vault Coin VLTC $30,906 $0.001019 30,333,230 LowVol -1.28% -13.63% -12.06%
981 WBB Wild Beast Block WBB $30,789 $0.184113 167,231 LowVol -0.21% -1.96% 40.58%
982 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
983 EREAL eREAL EREAL $30,005 $0.000438 68,427,562 LowVol 1.60% -20.47% -32.69%
984 WORM HealthyWormCoin WORM $29,447 $0.000264 111,479,585 LowVol 0.12% -54.74%
985 IBANK iBank IBANK $29,293 $0.006472 4,526,324 LowVol 12.50% 129.29% 145.48%
986 ALTC Antilitecoin ALTC $29,134 $0.000925 31,512,613 LowVol 0.05% 17.78% 50.76%
987 CAB Cabbage CAB $29,123 $0.002774 10,499,996 LowVol 0.00% 8.95% 8.05%
988 DIX Dix Asset DIX $27,114 $2.7e-07 100,000,000,000 LowVol 6.92% 26.06% 90.29%
989 DES Destiny DES $25,570 $0.015981 1,600,000 LowVol 0.05% 33.08% 7.81%
990 SDP SydPak SDP $25,113 $0.157170 159,781 LowVol 0.05% 13.41% 30.50%
991 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $24,491 $0.032491 753,776 LowVol -13.34% -5.17% -0.69%
992 MILO MiloCoin MILO $24,226 $0.002245 10,789,954 LowVol 0.05% 50.47% -9.09%
993 PLNC PLNcoin PLNC $23,844 $0.001395 17,089,600 LowVol 7.73% -2.52%
994 BIOB BioBar BIOB $20,674 $0.023341 885,756 LowVol 10.75% 8.39%
995 ELS Elysium ELS $20,630 $0.005151 4,005,012 LowVol 0.05% 32.58% 8.03%
996 TRADE Tradecoin TRADE $19,425 $0.002509 7,740,854 LowVol 0.05% 93.76% 48.70%
997 SCS Speedcash SCS $19,319 $0.073783 261,831 LowVol 2.91% 18.51%
998 LVPS LevoPlus LVPS $18,787 $0.012415 1,513,256 LowVol 0.00% 6.52% 121.58%
999 XOC Xonecoin XOC $17,474 $0.041604 420,000 LowVol 0.05% 10.43% 6.26%
1000 SANDG Save and Gain SANDG $17,406 $0.005679 3,064,800 LowVol 0.05% 30.37% 50.14%
1001 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 49.74%
1002 RSGP RSGPcoin RSGP $15,837 $9.17 1,727 LowVol -0.18% 34.11% 5.50%
1003 MGM Magnum MGM $15,668 $0.003962 3,954,346 LowVol 0.05% 12.18% -14.94%
1004 GEERT GeertCoin GEERT $15,116 $0.002969 5,091,200 LowVol 0.00% 20.00% 37.65%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $14,242 $0.000132 107,829,281 LowVol 0.00% 12.18% 28.34%
1006 P7C P7Coin P7C $13,955 $0.000396 35,220,238 LowVol 0.05% 12.18% 26.34%
1007 GBC GBCGoldCoin GBC $12,928 $0.001138 11,361,817 LowVol 0.00% -20.70% -2.80%
1008 DAS DAS DAS $12,640 $0.004694 2,692,755 LowVol 9.31% 21.29%
1009 NODC NodeCoin NODC $12,414 $0.007396 1,678,439 LowVol 4.72% 57.06% 41.85%
1010 VOLT Bitvolt VOLT $11,976 $0.000792 15,112,554 LowVol -12.15% 27.08% 30.27%
1011 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,861 $0.000747 9,188,198 LowVol 0.04% 18.85% -13.79%
1012 CONX Concoin CONX $6,783 $0.009113 744,266 LowVol 0.05% 10.58% 51.68%
1013 CCM100 CCMiner CCM100 $5,312 $0.001581 3,360,417 LowVol -5.06% -50.95% -40.98%
1014 NANOX Project-X NANOX $5,065 $64717.00 0.078264 LowVol 0.05% 22.15% 16.19%
1015 MRNG MorningStar MRNG $5,064 $0.000155 32,661,518 LowVol 1.56% -37.66% -14.10%
1016 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,801 LowVol -25.07%
1017 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,640 $0.002642 1,377,917 LowVol 0.05% 31.98% 61.49%
1018 EBT Ebittree Coin EBT $3,173 $0.002509 1,264,511 LowVol 0.05% 33.16% -18.23%
1019 XNG Enigma XNG $2,890 $0.173811 16,627 LowVol 0.99% 22.77% -0.09%
1020 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,888 $0.013636 211,827 LowVol -4.88% -54.14% -22.29%
1021 LEX Lex4All LEX $2,484 $0.002484 1,000,000 LowVol -4.88% -40.74% 46.07%
1022 DGCS Digital Credits DGCS $2,309 $0.000396 5,826,388 LowVol 0.00% 68.27% 93.71%
1023 TOKEN SwapToken TOKEN $1,276 $8.3e-08 15,320,585,365 LowVol -1.01% -57.67% 7.72%
1024 ULA Ulatech ULA $949 $0.004755 199,511 LowVol 0.05% -55.42% -79.44%
1025 ABN Abncoin ABN $939 $0.013868 67,700 LowVol 0.05% 15.18% 0.30%
1026 SOJ Sojourn SOJ $784 $0.001615 485,214 LowVol -0.96% -73.48% 109.83%
1027 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1028 DMB Digital Money… DMB $445 $0.001057 421,300 LowVol 0.12% 1.30% 13.92%
1029 ENV Environ ENV $131 $9.9e-07 132,717,518 LowVol 0.19% -2.94% -46.49%
1030 CALC CaliphCoin CALC $104 $0.001197 87,140 LowVol 0.05% 69.45% 67.78%
1031 FDC Future Digita… FDC $69 $0.000025 2,753,201 LowVol -0.96% -71.40%
1032 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol -69.84%
1033 APW AppleCoin APW $11 $0.000132 79,585 LowVol 0.05% 12.17% 29.19%
1034 CMT CyberMiles CMT $0.180262 $11,988,300 1.27%
1035 ATMC ATMCoin ATMC $3.48 $11,902,600 0.00% 14.21% 25.49%
1036 BCD Bitcoin Diamo… BCD $37.94 $11,104,500 -2.62% -12.44% -21.65%
1037 ERO Eroscoin ERO $0.112044 $8,122,540
1038 CLUB ClubCoin CLUB $3.23 $4,921,210 -6.43% -18.43% -37.95%
1039 ETN Electroneum ETN $0.086240 $4,288,760 0.98% -14.91% 100.38%
1040 AI POLY AI AI $16.88 $3,834,630 -0.60% 4.62% 4.10%
1041 NULS Nuls NULS $0.917179 $3,647,970 3.64% 26.38% 81.88%
1042 ORME Ormeus Coin ORME $2.62 $3,315,290 -0.13% 2.71% -2.96%
1043 REC Regalcoin REC $45.46 $3,279,230 -6.41% -7.75% 22.24%
1044 GRX GOLD Reward T… GRX $5.67 $3,131,400 -1.60% -9.36% 54.67%
1045 FRGC Fargocoin FRGC $10.31 $1,609,860 0.03% 0.16% 7.04%
1046 BTE BitSerial BTE $7.74 $1,454,700 -3.10% -6.92% 82.26%
1047 FRST FirstCoin FRST $15.83 $1,385,150 0.38% 0.40% 2.04%
1048 WC WINCOIN WC $1.14 $851,415 0.65% 5.76% 1.89%
1049 TSL Energo TSL $0.031868 $772,868 -0.07% -6.52% 2.17%
1050 CAPP Cappasity CAPP $0.034891 $766,924
1051 B2X SegWit2x [Fut… B2X $208.73 $729,648 1.68% -7.73% 1.53%
1052 THS TechShares THS $0.796757 $658,230 -4.97% 24.35% -11.32%
1053 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.61 $655,067 0.82% 29.09% 66.93%
1054 LEND EthLend LEND $0.021725 $562,674 0.83% -18.15%
1055 BOT Bodhi BOT $0.436180 $555,186 1.95% -0.78% -6.93%
1056 STC Santa Coin STC $0.647183 $517,516
1057 LLT LLToken LLT $0.439445 $462,670 0.39% -18.33% 44.54%
1058 AION Aion AION $1.78 $442,959 1.60% 11.44% -1.65%
1059 XIN Infinity Econ… XIN $0.031038 $424,811 -2.93% -1.66% -23.67%
1060 XYLO XYLO XYLO $13.08 $403,436
1061 ADK Aidos Kuneen ADK $26.41 $389,584 20.67% -4.96% -10.72%
1062 BT1 BT1 [CST] BT1 $13144.60 $327,310 -0.19% 12.72% 28.14%
1063 INF InfChain INF $0.015849 $312,396 0.05% -1.50% 85.01%
1064 EAG EA Coin EAG $3.39 $246,942 0.00% 6.54% 0.87%
1065 SKR Sakuracoin SKR $0.015552 $245,633 -0.15% 724.04% 1061.30%
1066 ICX ICON ICX $1.72 $207,442 0.86% 7.45% 40.03%
1067 RYZ ANRYZE RYZ $0.017168 $190,739 -12.77% -14.18% -35.99%
1068 BT2 BT2 [CST] BT2 $149.12 $182,695 0.44% 26.67% 8.98%
1069 XCPO Copico XCPO $0.025208 $179,972 3.58% 10.59% 11.99%
1070 XID Sphre AIR XID $0.192882 $160,340 0.56% -8.92% 22.14%
1071 GBG Golos Gold GBG $0.143338 $155,894 -2.13% -0.90% 32.18%
1072 BSR BitSoar BSR $0.166151 $133,879 0.05% -1.53% -16.77%
1073 UGT UG Token UGT $0.403930 $131,461 1.59% -9.39% -7.66%
1074 FOR FORCE FOR $0.014391 $130,215 26.87% 19.49% 277.06%
1075 B3 B3Coin B3 $0.000068 $122,182 -0.23% 20.93% -54.85%
1076 BTCM BTCMoon BTCM $0.037292 $108,033 -0.53% -20.84% 471.27%
1077 VEE BLOCKv VEE $0.023763 $102,102 3.28% -2.66% 20.32%
1078 RMC Russian Minin… RMC $22398.60 $97,631 0.05% -13.20% 74.24%
1079 QBT Qbao QBT $0.232757 $92,461 3.24% -9.19%
1080 BTU Bitcoin Unlim… BTU $105.17 $64,991 -0.20% -5.73% -21.23%
1081 MSD MSD MSD $0.010431 $57,240 -1.00% -11.26% -13.31%
1082 STEX STEX STEX $1.00 $55,978 6.92% 19.85% 180.74%
1083 SEND Social Send SEND $0.078981 $53,617
1084 DSR Desire DSR $0.293193 $50,809 2.73% 10.97% 23.35%
1085 TCOIN T-coin TCOIN $0.000358 $44,100 0.07% 186.17% 51.65%
1086 VASH VPNCoin VASH $0.006075 $42,018 0.00% -8.62% 37.65%
1087 PRE Presearch PRE $0.220566 $41,169 3.56% 5.35%
1088 BCDN BlockCDN BCDN $0.077380 $32,418
1089 MKR Maker MKR $365.40 $24,651 1.60% -8.66% 1.34%
1090 PEC Peacecoin PEC $0.118736 $23,420 22.73% 124.12% 224.42%
1091 AKY Akuya Coin AKY $0.165358 $23,014 -2.07% 14.18% 0.46%
1092 SPANK SpankChain SPANK $0.042989 $22,468 1.60% 2.10% 42.71%
1093 FRD Farad FRD $0.110585 $22,145 0.52% -8.02% 25.97%
1094 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.006663 $20,970 1.23% -57.39% 162.00%
1095 WISH MyWish WISH $0.107604 $20,030 1.60% -19.70% -42.28%
1096 EVR Everus EVR $1.18 $19,870 29.96% -16.23% -77.95%
1097 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.86 $18,681 0.05% 5.09% -1.53%
1098 AERM Aerium AERM $0.529752 $18,332 3.68% -25.47% -66.31%
1099 GLS GlassCoin GLS $1.19 $17,832 0.05% 0.99% 50.27%
1100 PLX PlexCoin PLX $0.037627 $16,856 -3.42% -1.62% -51.33%
1101 COR CORION COR $0.818849 $15,564 5.57% 4.60% -0.59%
1102 BPL Blockpool BPL $0.165094 $15,123 -9.64% 9.66% 40.13%
1103 MGC MergeCoin MGC $0.013208 $14,908 0.05% -5.73% 4.12%
1104 SISA SISA SISA $0.012979 $13,902 -0.55% -15.88% -25.83%
1105 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042989 $11,515 1.60% -15.00% 51.78%
1106 XRY Royalties XRY $0.000132 $11,065 0.11% -17.55% -99.55%
1107 MCR Macro MCR $1.69 $10,736 16.43% -2.14% -19.93%
1108 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.091396 $10,437 27.23% 3.45% -9.94%
1109 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.298410 $10,170 -10.86% -9.44% 77.15%
1110 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002924 $9,955 1.53% 11.15% 53.35%
1111 DEUS DeusCoin DEUS $0.270887 $9,895 0.00% -23.51% -25.77%
1112 BOS BOScoin BOS $1.35 $9,738 -6.40% 16.10% 29.95%
1113 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.007501 $9,298 4.28% 74.70% 57.67%
1114 DMC DynamicCoin DMC $0.003219 $9,024 5.81% -13.24% 72.00%
1115 SUR Suretly SUR $3.38 $8,881 1.23% -2.46% 3.71%
1116 PFR Payfair PFR $0.011390 $8,763 1.60% -21.94%
1117 ACC AdCoin ACC $0.112431 $8,425 14.12% 67.34% 22.09%
1118 OXY Oxycoin OXY $0.137265 $7,301 2.59% -2.04% -11.24%
1119 EFYT Ergo EFYT $12.23 $6,984 0.73% -5.85% 30.96%
1120 FRN Francs FRN $0.046573 $6,930 1.96% 31.29% 55.29%
1121 VIU Viuly VIU $0.009576 $6,093 0.44% 5.17% 182.68%
1122 MINEX Minex MINEX $0.022129 $5,880 2.98% 39.82% -63.60%
1123 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002906 $5,104 -0.46% -4.39% 37.84%
1124 SND Sand Coin SND $0.999121 $4,800 8.36% 57.21% 38.50%
1125 ETT EncryptoTel [… ETT $0.110706 $4,356 0.64% -10.62% 94.36%
1126 DFS DFSCoin DFS $0.006461 $4,260 -11.20% -19.63% -15.48%
1127 TER TerraNova TER $3.41 $4,096 10.14% 134.89% 48.64%
1128 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000516 $3,849 1.60% -15.66% -98.54%
1129 AIB Advanced Inte… AIB $0.014800 $3,759 -0.64% 74.28% 291.85%
1130 WILD Wild Crypto WILD $0.116715 $3,529 1.64% -13.99% 9.27%
1131 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.088094 $3,375 0.12% 5.24% 10.84%
1132 BAT BatCoin BAT $0.000003 $3,366 0.06% 38.77% 35.70%
1133 SHND StrongHands SHND $2.6e-08 $3,065 12.15% -3.09% 4.43%
1134 DAY Chronologic DAY $3.96 $2,952 0.48% -10.60% 20.45%
1135 SAK Sharkcoin SAK $0.002247 $2,904 0.05% -0.11% 20.09%
1136 NTC Natcoin NTC $0.132868 $2,808 0.05% -32.01% -56.53%
1137 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.62 $2,641 0.05% 12.18% -24.49%
1138 OX OX Fina OX $0.000149 $2,623 -0.17% -9.20% -17.40%
1139 DGPT DigiPulse DGPT $1.33 $2,529 0.26% 57.57% 7.36%
1140 XOT Internet of T… XOT $2113.21 $2,323 0.12% -5.03% -26.18%
1141 B2B B2B B2B $0.421292 $2,298 1.60% -3.74% -31.71%
1142 WIC Wi Coin WIC $0.002571 $2,255 0.12% -18.40% -5.48%
1143 PNX Phantomx PNX $0.021036 $2,209 -0.12% 22.23% 3.96%
1144 HNC Huncoin HNC $0.002377 $2,134 0.05% 83.57% 36.46%
1145 APC AlpaCoin APC $0.024835 $2,133 0.49% 6.52% -3.20%
1146 STARS StarCash Network STARS $0.203911 $2,099 0.05% -18.95% -20.44%
1147 BTBc Bitbase BTBc $0.006075 $2,040 0.05% 12.65% 49.73%
1148 MOTO Motocoin MOTO $0.004901 $2,018 0.00% -19.08% 79.98%
1149 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000396 $1,962 0.05% -22.17% -25.74%
1150 PLC PlusCoin PLC $0.000529 $1,898 1.60% -15.86% -14.26%
1151 SJCX Storjcoin X SJCX $0.323404 $1,883 -0.72% -4.91%
1152 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.117943 $1,717 0.05% 0.38% 69.31%
1153 FAP FAPcoin FAP $0.017222 $1,636 0.68% 120.35% 149.11%
1154 HYTV Hyper TV HYTV $0.005804 $1,634 1.60% 25.67% -30.90%
1155 PRES President Trump PRES $0.005483 $1,595 0.01% 62.03% 44.37%
1156 ASN Aseancoin ASN $0.008717 $1,425 1.59% -47.77% 20.99%
1157 ABC Alphabit ABC $21.13 $1,383 0.05% 69.05% 34.58%
1158 GARY President Joh… GARY $0.204777 $1,331 0.05% 4.35% 1.68%
1159 TRIA Triaconta TRIA $8.17 $1,275 1.60% -1.31% -5.49%
1160 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000665 $1,262 20.14% 48.62% 45.14%
1161 FLASH Flash FLASH $0.004623 $1,236 6.11% -2.76% -4.36%
1162 STU bitJob STU $0.027762 $1,207 0.71% 4.66% 18.96%
1163 NAMO NamoCoin NAMO $0.000135 $1,167 0.12% -22.22% -34.12%
1164 IBTC iBTC IBTC $0.006690 $1,165 1.60% 9.76% -4.49%
1165 HIGH High Gain HIGH $0.000792 $1,155 2.91% 33.86% 26.95%
1166 EUSD eUSD EUSD $0.000193 $1,039 1.60% 4.92% -8.42%
1167 MARX MarxCoin MARX $0.001058 $950 0.12% -6.99% 33.43%
1168 ZBC Zilbercoin ZBC $0.036195 $942 -7.72% -3.62% 2.64%
1169 MCI Musiconomi MCI $0.032589 $870 1.25% -29.72%
1170 WOW Wowcoin WOW $0.000263 $816 0.00% 123.50% 161.06%
1171 GRN Granite GRN $0.016245 $812 -5.39% -33.42% 43.69%
1172 EDRC EDRCoin EDRC $0.052534 $799 0.05% 12.22% 14.08%
1173 VULC Vulcano VULC $0.010007 $783 -0.45% 39.51% 50.51%
1174 VOYA Voyacoin VOYA $2.85 $778 0.00% -32.42% 77.11%
1175 GAY GAY Money GAY $0.019263 $759 1.38% 33.68% 67.19%
1176 QORA Qora QORA $0.260321 $742 0.00% 23.08%
1177 NBIT netBit NBIT $0.014642 $721 0.00% -72.42%
1178 UR UR UR $0.001322 $652 10.63% 41.27% 103.14%
1179 MAVRO Mavro MAVRO $0.037377 $651 -0.65% 14.60% 190.09%
1180 SKC Skeincoin SKC $0.019151 $629 -3.34% 11.43% 132.76%
1181 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002377 $604 0.05% -8.22% 41.98%
1182 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 $569 -1.88% -89.50% -97.66%
1183 MGC GulfCoin MGC $0.002774 $555 0.05% 12.18% -13.54%
1184 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.3e-07 $519 1.60% -6.52% -21.03%
1185 RHFC RHFCoin RHFC $0.000529 LowVol 0.05% -42.80%
1186 QBT Cubits QBT $0.002959 LowVol 0.04% 6.31% -71.76%
1187 PRN Protean PRN $0.000104 LowVol -0.26% 64.31% 71.38%
1188 CLINT Clinton CLINT $0.010698 LowVol 0.12% 2.10% 8.83%
1189 SFE SafeCoin SFE $0.000132 LowVol 0.05% 29.19%
1190 IQT iQuant IQT $0.172914 LowVol -7.90% 5.64% 6.65%
1191 XQN Quotient XQN $0.006075 LowVol 1.58% 1.08% 12.79%
1192 FUTC FutCoin FUTC $0.003170 LowVol 0.00% 68.27% 82.35%
1193 JIYO Jiyo JIYO $0.011226 LowVol
1194 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001849 LowVol 0.05% -4.81% 9.98%
1195 ONG onG.social ONG $0.155190 LowVol 1.60% -15.59%
1196 DBG Digital Bulli… DBG $0.007660 LowVol 0.05% 12.18% 29.19%
1197 IRL IrishCoin IRL $0.002642 LowVol 0.00% 1.98% 24.77%
1198 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.050131 LowVol -4.88% -6.04% 47.93%
1199 TOP TopCoin TOP $0.000395 LowVol -0.44% -4.09% -8.68%
1200 9COIN 9COIN 9COIN $0.003038 LowVol 0.05% 7.51% 11.25%
1201 DASHS Dashs DASHS $0.058641 LowVol 0.12% 13.58% 93.91%
1202 FFC FireFlyCoin FFC $0.000132 LowVol 0.00% 12.18% 0.77%
1203 ANI Animecoin ANI $0.000132 LowVol -50.00% -43.91% -31.64%
1204 HDLB HODL Bucks HDLB $0.048076 LowVol 0.12% 12.49% 21.82%
1205 HAT Hawala.Today HAT $0.180554 LowVol 1.60% -14.18% -4.84%
1206 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000264 LowVol 0.05% -25.21% -16.14%
1207 EVC EventChain EVC $0.064483 LowVol 1.60% -12.95% -60.52%
1208 LDCN LandCoin LDCN $0.001080 LowVol -29.98% -58.02% -78.76%
1209 INDIA India Coin INDIA $0.000396 LowVol 0.12% 48.22% 38.02%
1210 CASH Cash Poker Pro CASH $0.057390 LowVol 43.47% -7.99%
1211 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000132 LowVol 0.05% -43.91% -56.94%
1212 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -9.61% -16.88% -3.31%
1213 AV AvatarCoin AV $0.044113 LowVol 0.05% 27.01% 55.21%
1214 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004404 LowVol -0.26% 14.96% 32.04%
1215 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001981 LowVol 0.05% 12.17% 79.56%
1216 BIT First Bitcoin BIT $0.011887 LowVol 0.12% -8.12% -1.33%
1217 DON Donationcoin DON $0.000660 LowVol 0.00% 12.52% -19.28%
1218 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004747 LowVol 0.01% 12.00% 23.13%
1219 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003038 LowVol 0.05% -2.85% 2.46%
1220 ELC Elacoin ELC $0.099057 LowVol 0.05% 5.24% 30.84%
1221 PCN PeepCoin PCN $0.000100 LowVol -10.48% -15.10% 55.25%
1222 BSN Bastonet BSN $0.000792 LowVol 0.05% 34.62% 2.16%
1223 GMX GoldMaxCoin GMX $0.010811 LowVol 0.05% 1047.89%
1224 10MT 10M Token 10MT $0.002106 LowVol 1.60% 129.03% 22.05%
1225 COUPE Coupecoin COUPE $0.000041 LowVol 122.73% 290.81% 255.40%
1226 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005547 LowVol 0.12% 12.18% 31.50%
1227 BXC Bitcedi BXC $0.003931 LowVol -0.15% 14.51% 71.10%
1228 DISK DarkLisk DISK $0.000925 LowVol 0.05% 30.88% 13.04%
1229 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol 0.19% 38.91% -6.01%
1230 PRIMU Primulon PRIMU $0.000199 LowVol 0.05% 20.52% -2.86%
1231 IPY Infinity Pay IPY $0.002149 LowVol 1.60% 25.08% -16.31%
1232 BEST BestChain BEST $0.001162 LowVol 0.14% -10.31% -4.87%
1233 TELL Tellurion TELL $0.000157 LowVol 11.15% 23.51% -0.23%
1234 BLX Blockchain Index BLX $3.01 LowVol -3.57% 0.67% 15.01%
1235 BUB Bubble BUB $0.021528 LowVol 0.00% 5.09% 37.80%
1236 MONETA Moneta MONETA $0.000660 LowVol 0.05% 21.63% 25.11%
1237 TCR TheCreed TCR $0.000528 LowVol 0.05% 124.35% 72.25%
1238 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002774 LowVol 0.05% 17.79% -21.85%
1239 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008239 LowVol 0.05% 89.05% 47.78%
1240 UTA UtaCoin UTA $0.001849 LowVol 0.05% -17.34% 171.71%
1241 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000142 LowVol 1.12% -14.69% 35.60%
1242 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001263 LowVol 0.05% 5.37% 9.03%
1243 MBL MobileCash MBL $0.000528 LowVol 0.05% 124.36% 72.25%
1244 EGG EggCoin EGG $0.049924 LowVol 0.00% 20.66%
1245 LEPEN LePen LEPEN $0.000117 LowVol 13.71% 0.25% 25.25%
1246 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.103943 LowVol 0.05% 4.55%
1247 DUB Dubstep DUB $0.002509 LowVol 0.05% 6.57%
1248 GBRC Global Busine… GBRC $0.000264 LowVol 0.00% 144.88%
1249 CYC Cycling Coin CYC $0.001585 LowVol 0.05% -3.84% -12.95%
1250 EBIT eBIT EBIT $0.003396 LowVol 1.60% 3.04% 121.44%
1251 SWP Swapcoin SWP $0.085978 LowVol 1.60% -4.42% -33.70%
1252 GUC GoldUnionCoin GUC $0.069340 LowVol 0.05% -42.54% -43.48%
1253 SYNC Sync SYNC $633.96 LowVol 0.05% 15.76%
1254 PAYP PayPeer PAYP $0.000132 LowVol 0.05% 29.81%
1255 CYDER Cyder CYDER $0.000264 LowVol 0.05% 1.23% 7.32%
1256 PRM PrismChain PRM $0.001981 LowVol 0.05% 29.44% 61.42%
1257 CME Cashme CME $0.000132 LowVol 0.00% 26.40%
1258 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004226 LowVol 0.00% 23.37% -24.05%
1259 TIE TIES Network TIE $0.060614 LowVol 1.60% -6.51% -23.50%
1260 MAGN Magnetcoin MAGN $0.766038 LowVol 0.05% 10.58% 56.02%
1261 LTH LAthaan LTH $0.001057 LowVol 0.12% 6.43% 102.56%
1262 YEL Yellow Token YEL $0.006556 LowVol 1.60% -6.51% 141.02%
1263 XAU Xaucoin XAU $0.035792 LowVol 0.05% -21.85% 8.76%
1264 ACN Avoncoin ACN $0.000396 LowVol 0.05% 12.18% -16.52%
1265 AXIOM Axiom AXIOM $0.020207 LowVol 0.00% 12.18% 28.30%
1266 FUDD DimonCoin FUDD $0.001290 LowVol 1.60% -6.51% -4.99%
1267 ZSE ZSEcoin ZSE $0.015364 LowVol -2.04% 41.96% 33.23%
1268 WINK Wink WINK $0.000396 LowVol 0.12% 12.18% 29.61%
1269 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000172 LowVol 1.60% -6.52% 21.08%
1270 ACES Aces ACES $0.000132 LowVol 0.05% -45.09% -34.72%
1271 REGA Regacoin REGA $0.002245 LowVol 0.05% 46.69% 11.68%
1272 UNC UNCoin UNC $0.000132 LowVol 0.05% 12.17% 29.22%
1273 BITOK Bitok BITOK $0.000064 LowVol 38.54% -45.76% -37.54%
1274 BET BetaCoin BET $0.002345 LowVol 0.33% 15.77% -4.60%
1275 X2 X2 X2 $0.000132 LowVol 0.12% 12.18%
1276 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.408641 LowVol 37.38% 12.18% 79.65%
1277 YES Yescoin YES $0.000132 LowVol 27.67% 35.09% 83.72%
1278 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 1.60% -6.52% 51.75%
1279 MEN PeopleCoin MEN $0.000132 LowVol 0.12% 12.18% 29.19%
1280 XDE2 XDE II XDE2 $1.93 LowVol 0.00% 13.30% -27.62%
1281 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013340 LowVol 0.00% 31.80%
1282 QBC Quebecoin QBC $0.002245 LowVol 0.00% 12.18% 0.67%
1283 HCC Happy Creator… HCC $0.000660 LowVol 0.12% 61.49%
1284 XTD XTD Coin XTD $0.000132 LowVol 0.12% 12.18% 8.04%
1285 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000528 LowVol 0.05% 12.18% 29.19%
1286 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000660 LowVol 0.05% 12.18% -9.72%
1287 CBD CBD Crystals CBD $0.001981 LowVol 0.00% 20.20% 37.65%
1288 RCN Rcoin RCN $0.000132 LowVol 0.14% 12.18% 18.57%
1289 RICHX RichCoin RICHX $0.007528 LowVol 0.05% 14.18%
1290 LKC LinkedCoin LKC $0.000264 LowVol 0.00% 124.36% 26.73%
1291 HYPER Hyper HYPER $0.033679 LowVol 0.00% -2.70% 47.86%
1292 TODAY TodayCoin TODAY $0.001321 LowVol 0.00% 12.18% 11.31%
1293 KASHH KashhCoin KASHH $0.000132 LowVol 0.05% 12.65% 87.18%
1294 BGR Bongger BGR $0.000149 LowVol 0.27% -11.17% -1.42%
1295 WA WA Space WA $0.022189 LowVol 0.05% 16.44% 34.99%
1296 XID International… XID $0.009113 LowVol 0.05% 12.18%
1297 OMC Omicron OMC $0.168792 LowVol 0.05% 26.76% 45.72%
1298 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004094 LowVol 0.12% 8.68% 16.97%
1299 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1300 FID BITFID FID $0.132075 LowVol 0.05% 29.19%
1301 KARMA Karmacoin KARMA $0.000131 LowVol 11.45% 29.13%
1302 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -49.09%
1303 SHA SHACoin SHA $0.000795 LowVol 12.55% 62.65%
1304 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 10.71%
1305 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -63.91%
1306 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol -0.08% -24.80%
1307 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -28.15%
1308 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol
1309 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol 26.71%
1310 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 14.31%
1311 OP Operand OP $0.001151 LowVol 8.60%
1312 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -2.21%
1313 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol 129.29%
1314 GAIN UGAIN GAIN $0.001713 LowVol -0.17% 11.93% 28.90%
1315 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 8.27% 24.69%
1316 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol 18.93%
1317 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004589 LowVol 8.28% 44.81%
1318 TEAM TeamUp TEAM $0.000255 LowVol 8.35% 24.78%
1319 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000127 LowVol 8.03% 24.94%
1320 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol 8.06% 24.44%
1321 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 3.71% -58.33%
1322 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1323 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 7.68%
1324 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol 7.91% -7.36%
1325 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1326 PI PiCoin PI $0.002738 LowVol 6.64%
1327 ANTX Antimatter ANTX $0.000126 LowVol 7.27% 23.70%
1328 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 13.13%
1329 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 3.60% -23.61%
1330 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006202 LowVol 4.73%
1331 FC Facecoin FC $0.003480 -5.39% -13.17%
1332 SIC Swisscoin SIC $0.000123 4.39% -11.10%
1333 EGOLD eGold EGOLD $0.006722 -3.20% -25.66%
1334 FBL Faceblock FBL $0.001654 -53.74%
1335 IOT IoT Chain IOT

Quay lại phần 1

Phản hồi