Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 4h ngày 7/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 4h ngày 7/12/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 4h ngày 7/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $13555.90 trên tổng giá trị $226,718,184,503

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $431.65 trên tổng giá trị $41,514,795,490

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1448.20 trên tổng giá trị $24,390,131,838

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.26 trên tổng giá trị $11,831,932,304

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.235284 trên tổng giá trị $9,114,700,994

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị đã biến động tăng 128.86% trong 1h qua

    + Đồng ECC ECC (ECC) đang có giá hiện tại $0.000264 trên tổng giá trị $6,596,400 đã biến động tăng 101.92% trong 1h qua

    + Đồng GBRC Global Busine… (GBRC) đang có giá hiện tại $0.000264 trên tổng giá trị đã biến động tăng 101.79% trong 1h qua

    + Đồng MINT Mintcoin (MINT) đang có giá hiện tại $0.000237 trên tổng giá trị $5,905,565 đã biến động tăng 79.17% trong 1h qua

    + Đồng PULSE Pulse (PULSE) đang có giá hiện tại $0.005145 trên tổng giá trị $73,571 đã biến động tăng 63.95% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.010799 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1046.57% trong 24h qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.015784 trên tổng giá trị đã biến động tăng 771.82% trong 24h qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000130 trên tổng giá trị $57,601,228 đã biến động tăng 429.57% trong 24h qua

    + Đồng MRJA GanjaCoin (MRJA) đang có giá hiện tại $0.105411 trên tổng giá trị $469,281 đã biến động tăng 316.70% trong 24h qua

    + Đồng BRIT BritCoin (BRIT) đang có giá hiện tại $0.034434 trên tổng giá trị $732,350 đã biến động tăng 281.77% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.395561 trên tổng giá trị $29,910,147 đã biến động tăng 1888.03% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.015784 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1076.90% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000050 trên tổng giá trị $260,620 đã biến động tăng 741.52% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000568 trên tổng giá trị $894,381 đã biến động tăng 566.85% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.295784 trên tổng giá trị $4,258,425 đã biến động tăng 490.32% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 4h ngày 7/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 PXI Prime-XI PXI $138,935 $0.007783 17,852,265 $634 1.06% 19.54% 31.68%
702 CJ Cryptojacks CJ $136,604 $0.000336 406,568,581 $4,291 0.82% -2.41% 4.49%
703 BOST BoostCoin BOST $129,818 $0.010950 11,855,487 $1,501 4.18% -6.27% -13.21%
704 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $123,246 $0.015348 8,030,000 $19,454 5.29% 22.81% -38.48%
705 LCP Litecoin Plus LCP $121,344 $0.165702 732,305 $2,761 1.07% -0.28% 47.97%
706 WOMEN WomenCoin WOMEN $120,674 $0.002729 44,220,400 $3,244 1.01% 37.15% 41.39%
707 ARG Argentum ARG $119,859 $0.013980 8,573,947 $874 0.94% -2.52% 30.29%
708 VUC Virta Unique … VUC $118,738 $0.001931 61,486,150 $6,493 -1.66% 33.15% 55.14%
709 DRXNE DROXNE DRXNE $116,119 $0.001839 63,132,267 $1,518 -21.63% -14.56% -16.23%
710 BITEUR bitEUR BITEUR $114,867 $1.31 87,952 $3,147 0.62% 4.59% 3.70%
711 ACP AnarchistsPrime ACP $111,533 $0.025378 4,394,874 $10,945 0.19% 18.43% -15.79%
712 CFD Confido CFD $110,495 $0.012277 9,000,000 $1,168 -1.46% -20.21% 21.83%
713 CACH CacheCoin CACH $105,268 $0.025093 4,195,132 $1,359 0.61% 7.91% -29.95%
714 MST MustangCoin MST $100,450 $0.159357 630,343 $529 14.06% 16.01% 14.91%
715 611 SixEleven 611 $100,017 $0.231945 431,209 $730 0.96% 15.13% 35.68%
716 SGR Sugar Exchange SGR $99,950 $0.028557 3,500,000 $2,276 0.25% -5.80% -31.19%
717 TAJ TajCoin TAJ $94,982 $0.011834 8,026,459 $618 1.04% 6.41% 24.53%
718 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $93,622 $0.001174 79,719,140 $1,447 0.96% 24.69% 57.19%
719 LTCR Litecred LTCR $86,828 $0.002872 30,227,750 $17,106 -3.58% -52.83% 214.52%
720 XCO X-Coin XCO $86,453 $0.006980 12,384,976 $683 1.01% -14.34% -4.45%
721 $$$ Money $$$ $84,597 $0.001844 45,887,218 $1,712 0.68% 10.09% 27.23%
722 EGAS ETHGAS EGAS $84,026 $0.008272 10,157,540 $1,877 -1.54% 16.95% 74.43%
723 VEC2 VectorAI VEC2 $81,138 $0.004881 16,621,937 $668 -0.95% 3.65% 4.26%
724 ZMC ZetaMicron ZMC $79,202 $0.000132 600,344,291 $3,205 0.96% 12.05% 28.56%
725 BVC BeaverCoin BVC $78,398 $0.025166 3,115,258 $823 -1.89% -24.82% 17.65%
726 ICON Iconic ICON $76,733 $0.129422 592,894 $3,820 -3.91% 103.96% 124.39%
727 EOT EOT Token EOT $75,741 $0.009169 8,260,903 $3,271 -19.85% -29.65% -8.50%
728 EAGLE EagleCoin EAGLE $70,600 $0.033724 2,093,421 $887 -3.90% -80.95% -61.63%
729 EBTC eBTC [OLD] EBTC $65,255 $0.003173 20,564,300 $1,901 -15.87% -51.12% 30.17%
730 BSC BowsCoin BSC $65,167 $0.011742 5,550,102 $2,095 -2.78% 4.99%
731 GLT GlobalToken GLT $62,297 $0.002382 26,152,200 $541 0.94% 5.57% 11.83%
732 KRONE Kronecoin KRONE $54,175 $0.014705 3,684,055 $574 1.66% 1.32% 44.22%
733 VRS Veros VRS $52,057 $0.000107 486,609,040 $3,346 -2.25% 80.32% 449.80%
734 DIBC DIBCOIN DIBC $51,613 $0.010323 5,000,000 $570 -12.78% -23.98% -12.40%
735 CRT CRTCoin CRT $50,198 $0.633255 79,270 $501 1.01% 12.07% 28.47%
736 ERY Eryllium ERY $50,083 $0.009224 5,429,663 $1,864 -14.57% 13.95% 42.51%
737 MSCN Master Swiscoin MSCN $42,828 $0.000958 44,689,790 $1,786 -18.02% -3.80% -7.40%
738 XCS CybCSec XCS $42,154 $0.003562 11,834,082 $812 0.89% -5.45% 28.77%
739 SFC Solarflarecoin SFC $40,002 $0.002840 14,083,450 $810 -33.47% -27.30% -14.02%
740 ITZ Interzone ITZ $38,439 $0.021248 1,809,020 $983 1.02% 19.68% -17.29%
741 PLACO PlayerCoin PLACO $37,067 $0.001055 35,120,000 $1,664 0.89% 28.06% 54.54%
742 NTWK Network Token NTWK $31,129 $0.002667 11,671,310 $1,011 -1.46% -34.82% -51.47%
743 LBTC LiteBitcoin LBTC $30,707 $0.009631 3,188,280 $78,000 -5.02% -45.92% 198.19%
744 GRIM Grimcoin GRIM $29,504 $0.002858 10,324,802 $1,270 1.48% 27.37% 59.05%
745 CREVA CrevaCoin CREVA $28,847 $0.000793 36,390,750 $3,527 0.96% 7.77% -0.64%
746 JOBS JobsCoin JOBS $27,974 $0.000264 106,019,270 $1,093 0.89% -25.30% -6.21%
747 BNX BnrtxCoin BNX $27,971 $0.001055 26,522,501 $665 0.90% -2.53% 17.08%
748 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $27,780 $0.032257 861,202 $12,817 -0.39% -12.21% 107.17%
749 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $26,884 $0.001988 13,520,750 $1,338 1.08% 71.09% 112.35%
750 TSTR Tristar Coin TSTR $21,889 $0.004354 5,027,857 $759 0.89% 19.28% -29.40%
751 XBTS Beatcoin XBTS $20,594 $0.013507 1,524,686 $595 -47.82% -81.47% -19.25%
752 ARGUS Argus ARGUS $18,281 $0.015920 1,148,324 $1,127 0.88% 73.15% 77.58%
753 XRC Rawcoin XRC $17,664 $0.025060 704,882 $1,650 -9.90% 29.99% 48.42%
754 ROOFS Roofs ROOFS $17,151 $0.000132 130,000,000 $3,723 0.89% -42.75% -55.59%
755 GSR GeyserCoin GSR $9,861 $0.210426 46,864 $7,070 0.89% 21.55% 255.16%
756 HMC HarmonyCoin HMC $6,581 $0.011727 561,235 $7,465 0.31% 4.17% 2.93%
757 XPA XPlay XPA $29,605,100 $0.029605 1,000,000,000 LowVol -1.46% -7.04%
758 BCAP BCAP BCAP $17,913,000 $1.79 10,000,000 LowVol -1.54% -7.26% 58.37%
759 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
760 ECN E-coin ECN $11,979,552 $2.55 4,689,331 LowVol 0.95% -18.26% -13.14%
761 EMV Ethereum Movi… EMV $9,932,017 $1.51 6,566,666 LowVol -5.04% 125.13%
762 ETT EncryptoTel [… ETT $9,171,185 $0.147610 62,131,190 LowVol -2.44% -17.33% 29.35%
763 [email protected] Bankcoin [email protected] $8,592,299 $0.834870 10,291,781 LowVol -26.92% -69.55% 67.80%
764 PGL Prospectors Gold PGL $4,314,250 $0.066888 64,500,000 LowVol 0.89% 12.07% -18.53%
765 IXC Ixcoin IXC $3,794,808 $0.180713 20,999,088 LowVol 1.19% -7.71% 31.40%
766 ARC Arcade Token ARC $3,664,585 $2.24 1,636,312 LowVol -1.54% -7.94% 212.89%
767 FIMK FIMKrypto FIMK $3,044,928 $0.005277 577,004,618 LowVol 0.96% 53.95% 219.22%
768 YASH YashCoin YASH $2,770,565 $0.277049 10,000,271 LowVol 0.89% -32.50% -32.98%
769 SIFT Smart Investm… SIFT $2,291,755 $3.17 722,935 LowVol -1.46% -7.95% 14.75%
770 REX REX REX $1,968,980 $0.227345 8,660,756 LowVol 2.27% 4.07% 8.09%
771 WGO WavesGo WGO $1,942,940 $0.201703 9,632,680 LowVol 0.06% 6.59% 184.12%
772 ITT Intelligent T… ITT $1,700,670 $0.173575 9,797,899 LowVol -1.46% -7.95% -4.54%
773 HTC HitCoin HTC $1,393,706 $0.000127 10,996,318,099 LowVol 7.66% 16.60%
774 NKA IncaKoin NKA $1,358,232 $0.000119 11,381,962,389 LowVol 4.02% 4.79% -2.44%
775 SHORTY Shorty SHORTY $1,348,590 $0.013486 100,000,000 LowVol 8.07% 28.84%
776 RC RussiaCoin RC $1,326,025 $0.158277 8,377,873 LowVol 0.89% 12.03% -16.70%
777 LNK Link Platform LNK $1,307,038 $27.51 47,503 LowVol -2.20% -9.86% 12.37%
778 CNO Coin(O) CNO $1,151,363 $0.010948 105,166,472 LowVol -23.08% -7.00% 32.27%
779 NDC NEVERDIE NDC $1,110,992 $0.027095 41,004,200 LowVol -1.63% -12.83% -30.92%
780 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,103,521 $0.000048 22,872,942,934 LowVol -0.50% -34.29% 2.74%
781 SDC ShadowCash SDC $1,014,888 $0.151586 6,695,133 LowVol 0.96% 6.10% 39.06%
782 METAL MetalCoin METAL $984,416 $0.012797 76,925,527 LowVol 1.01% 11.29% 34.47%
783 INPAY InPay INPAY $892,294 $0.089229 10,000,000 LowVol 8.28% 22.95%
784 SMC SmartCoin SMC $863,168 $0.036601 23,583,249 LowVol 5.16% 31.86% 28.44%
785 NET NetCoin NET $829,813 $0.001054 787,126,712 LowVol 0.93% 12.32% 25.66%
786 TALK BTCtalkcoin TALK $783,847 $0.012006 65,290,635 LowVol 0.96% 19.98% 64.66%
787 HBN HoboNickels HBN $756,060 $0.012665 59,696,358 LowVol 0.96% 14.45% 6.31%
788 VAL Valorbit VAL $695,869 $0.000132 5,274,614,449 LowVol 0.96% 12.07% 29.25%
789 USC Ultimate Secu… USC $683,638 $0.066096 10,343,113 LowVol -7.30% -19.13% -34.75%
790 TROLL Trollcoin TROLL $667,280 $0.001179 565,855,608 LowVol 0.92% 26.72% 26.80%
791 GOOD Goodomy GOOD $640,490 $0.001451 441,349,000 LowVol 0.88% 9.05% 17.13%
792 BITS Bitstar BITS $617,438 $0.026752 23,079,737 LowVol -1.59% 9.51% 25.07%
793 NOBL NobleCoin NOBL $610,519 $0.000264 2,315,263,626 LowVol 0.86% -25.22% -13.26%
794 RIYA Etheriya RIYA $563,768 $0.356470 1,581,531 LowVol 0.96% 7.99% 14.37%
795 GIM Gimli GIM $541,892 $0.006774 80,000,000 LowVol -1.46% -7.95% -38.41%
796 BBT BitBoost BBT $535,286 $0.110076 4,862,878 LowVol -1.46% -8.33% 0.77%
797 STS Stress STS $521,900 $0.000923 565,134,332 LowVol 0.96% 49.98%
798 VLT Veltor VLT $505,161 $0.910437 554,855 LowVol 0.89% 4.98% -12.63%
799 XGR GoldReserve XGR $500,651 $0.029156 17,171,382 LowVol 2.95% 7.68% -10.03%
800 KUSH KushCoin KUSH $500,438 $0.091864 5,447,602 LowVol 0.80% 28.71% 113.64%
801 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 30.58%
802 CASINO Casino CASINO $472,019 $0.472019 1,000,000 LowVol -1.79% -58.08%
803 FNC FinCoin FNC $462,563 $0.035917 12,878,667 LowVol 0.92% 19.05% 6.88%
804 CFT CryptoForecast CFT $455,029 $0.009892 46,000,000 LowVol 0.96% 16.70% 26.34%
805 AU AurumCoin AU $449,978 $1.52 296,216 LowVol 0.89% -8.44% 14.92%
806 SLG Sterlingcoin SLG $449,568 $0.106871 4,206,642 LowVol 0.83% 8.58% 22.12%
807 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $445,144 $0.082004 5,428,300 LowVol 2.28% 1.70%
808 BUCKS SwagBucks BUCKS $425,831 $1.33 320,087 LowVol -5.63% 9.15% 25.42%
809 WAY WayGuide WAY $422,342 $0.004222 100,040,708 LowVol 0.96% 16.64% 37.13%
810 8BIT 8Bit 8BIT $387,299 $0.263856 1,467,841 LowVol 0.95% 3.29% 24.12%
811 GLC GlobalCoin GLC $386,905 $0.005937 65,171,010 LowVol 0.96% 5.72% 37.65%
812 V Version V $383,735 $0.000819 468,797,403 LowVol -31.76% -38.99% -38.47%
813 UNIC UniCoin UNIC $380,168 $0.128117 2,967,354 LowVol 0.99% 24.79% 34.21%
814 FUNK The Cypherfunks FUNK $363,230 $0.000008 46,290,694,999 LowVol 0.15% 10.04% 43.51%
815 SPEX SproutsExtreme SPEX $357,647 $0.000125 2,866,607,586 LowVol 5.97%
816 VIDZ PureVidz VIDZ $342,730 $0.002736 125,279,775 LowVol -5.40% -2.33% 16.29%
817 BXT BitTokens BXT $340,204 $0.606265 561,147 LowVol 0.89% 0.65% -29.79%
818 PR Prototanium PR $338,537 $1.73 195,909 LowVol 7.61% -1.47% 11.26%
819 SAC SACoin SAC $333,136 $0.047494 7,014,255 LowVol 0.96% -37.75% -43.27%
820 LANA LanaCoin LANA $326,160 $0.000388 840,176,752 LowVol -0.17% -11.47% 66.12%
821 SH Shilling SH $323,602 $0.008180 39,562,275 LowVol 0.04% -6.12% 124.15%
822 CORG CorgiCoin CORG $323,454 $0.000258 1,251,855,418 LowVol -0.31% 6.40% 45.39%
823 TGC Tigercoin TGC $321,649 $0.007388 43,536,800 LowVol 0.96% -25.29% -8.13%
824 CUBE DigiCube CUBE $320,470 $0.000132 2,429,126,009 LowVol 0.96% 28.56%
825 LOT LottoCoin LOT $308,895 $0.000021 14,491,014,421 LowVol 12.27% 2.70% 35.98%
826 BERN BERNcash BERN $302,005 $0.004240 71,234,301 LowVol 0.97% -6.49% 1.94%
827 RBIES Rubies RBIES $300,440 $0.028846 10,415,252 LowVol 1.06% 5.85% 33.49%
828 888 OctoCoin 888 $299,960 $0.005950 50,416,700 LowVol 1.05% 6.41% 35.69%
829 SWING Swing SWING $297,629 $0.107545 2,767,486 LowVol 0.59% 14.90% 23.95%
830 J Joincoin J $295,769 $0.120801 2,448,402 LowVol -0.30% 46.48% 29.34%
831 FLY Flycoin FLY $293,233 $1.39 210,806 LowVol 8.27% 23.67%
832 STV Sativacoin STV $289,126 $0.040799 7,086,591 LowVol -10.59% -4.18% 36.06%
833 TRI Triangles TRI $287,509 $3.94 72,891 LowVol 7.21% 24.18% 9.73%
834 EVO Evotion EVO $283,441 $0.089444 3,168,907 LowVol 0.96% 13.29% -7.56%
835 LTB LiteBar LTB $276,022 $0.341034 809,368 LowVol 0.89% -6.41% 12.86%
836 JET Jetcoin JET $275,770 $0.056597 4,872,509 LowVol 0.89% 61.61% -29.91%
837 FRC Freicoin FRC $268,971 $0.009103 29,547,376 LowVol 0.96% 17.16% 5.58%
838 I0C I0Coin I0C $263,921 $0.012576 20,985,245 LowVol 0.92% 12.77% 60.89%
839 GAIA GAIA GAIA $263,920 $0.010950 24,101,381 LowVol 0.96% 5.69% -6.76%
840 ACOIN Acoin ACOIN $262,012 $0.214749 1,220,085 LowVol -1.36% 66.73% 35.53%
841 VTA Virtacoin VTA $260,620 $0.000050 5,201,310,113 LowVol -19.24% -13.45% 741.52%
842 MAD SatoshiMadness MAD $254,851 $0.000127 2,000,683,485 LowVol 8.21% 24.13%
843 CYP Cypher CYP $225,896 $0.035489 6,365,285 LowVol 1.01% 12.07% 69.78%
844 BIGUP BigUp BIGUP $224,602 $0.000106 2,118,390,430 LowVol -29.39% -19.34% 1.06%
845 WMC WMCoin WMC $214,665 $0.018622 11,527,489 LowVol 0.76%
846 XLC LeviarCoin XLC $208,915 $0.021204 9,852,613 LowVol 0.16% 63.81% -48.52%
847 RBX Ripto Bux RBX $201,183 $0.000528 381,236,123 LowVol 2.14% 23.68% 7.18%
848 PHS Philosopher S… PHS $199,952 $0.033246 6,014,340 LowVol -0.95% 16.61% 36.60%
849 XRA Ratecoin XRA $196,920 $0.001715 114,803,149 LowVol 9.31% 23.41% 29.52%
850 Q2C QubitCoin Q2C $196,473 $0.000792 248,206,748 LowVol 0.96% -15.95% -37.48%
851 GRT Grantcoin GRT $192,767 $0.004468 43,142,478 LowVol -7.77% -0.10% 11.61%
852 XCT C-Bit XCT $186,679 $0.001187 157,223,250 LowVol 5.76% 15.92% 59.75%
853 ARI Aricoin ARI $185,156 $0.001320 140,262,505 LowVol -2.47% 8.27% 25.44%
854 CNNC Cannation CNNC $184,562 $0.074513 2,476,893 LowVol 3.32% 28.34% 96.10%
855 MNC Mincoin MNC $180,550 $0.044855 4,025,141 LowVol 0.96% 1.34% -4.21%
856 SPRTS Sprouts SPRTS $180,227 $1.3e-07 1,352,072,308,643 LowVol -0.48% 5.99% -38.41%
857 TTC TittieCoin TTC $179,782 $0.000143 1,259,816,434 LowVol 0.54% 11.76% -18.91%
858 EMD Emerald Crypto EMD $179,105 $0.009369 19,117,129 LowVol 0.82% 7.85% -15.46%
859 HMP HempCoin HMP $178,980 $0.000132 1,356,645,470 LowVol 0.96% 12.07% 28.56%
860 RUPX Rupaya RUPX $176,663 $0.028948 6,102,750 LowVol -0.12% 52.54% 5.71%
861 ANTI AntiBitcoin ANTI $175,114 $0.010027 17,465,159 LowVol 0.89% 12.05% 14.36%
862 HAL Halcyon HAL $170,696 $0.032190 5,302,681 LowVol 0.89% 12.51% 31.80%
863 LEA LeaCoin LEA $169,950 $0.000541 314,331,091 LowVol 1.13% 15.33% -9.86%
864 KED Darsek KED $168,357 $0.012006 14,023,283 LowVol 0.91% -14.47% -8.83%
865 XRE RevolverCoin XRE $167,872 $0.007520 22,323,712 LowVol -7.63% 1.39% 7.09%
866 QCN QuazarCoin QCN $159,499 $0.026386 6,044,911 LowVol 0.96% 12.07% 21.64%
867 PX PX PX $158,460 $0.001655 95,758,797 LowVol 8.13% 38.45%
868 VC VirtualCoin VC $155,348 $0.015436 10,064,287 LowVol 0.89% 12.06% 17.97%
869 FIRE Firecoin FIRE $154,844 $1.57 98,412 LowVol 4.40% 19.70%
870 DLC Dollarcoin DLC $153,783 $0.016887 9,106,714 LowVol 0.96% 12.05% 31.64%
871 XPY PayCoin XPY $153,253 $0.012959 11,825,872 LowVol 1.02% -22.03% 42.24%
872 XCRE Creatio XCRE $149,842 $0.007302 20,520,514 LowVol -0.24% 16.04% 80.44%
873 USDE USDe USDE $149,638 $0.000132 1,134,236,104 LowVol 0.96% -43.97% -36.00%
874 EUC Eurocoin EUC $148,855 $0.011988 12,416,554 LowVol 1.51% 5.02% 14.24%
875 ISL IslaCoin ISL $143,070 $0.094517 1,513,704 LowVol 8.05%
876 BUMBA BumbaCoin BUMBA $142,246 $0.006333 22,462,664 LowVol 0.96% 12.07% 22.70%
877 ARCO AquariusCoin ARCO $138,964 $0.093212 1,490,841 LowVol 1.60% 10.00% 14.54%
878 DRM Dreamcoin DRM $138,642 $0.056597 2,449,632 LowVol -0.20% 10.12% 90.82%
879 DUO ParallelCoin DUO $137,900 $0.457049 301,718 LowVol 0.77% 7.52% -11.06%
880 GPU GPU Coin GPU $134,956 $0.003334 40,477,042 LowVol 0.36% 17.39% 30.07%
881 CAGE CageCoin CAGE $133,345 $0.000001 101,168,328,395 LowVol -2.39% -33.63% -94.50%
882 SLING Sling SLING $130,793 $0.121770 1,074,095 LowVol 0.96% 33.94%
883 MARS Marscoin MARS $127,807 $0.004520 28,279,074 LowVol 0.66% 2.33% 10.43%
884 FLAX Flaxscript FLAX $124,797 $0.022346 5,584,647 LowVol 0.94% -4.64% -17.39%
885 TSE Tattoocoin (S… TSE $124,515 $0.001377 90,421,856 LowVol 1.70% 59.19% 34.27%
886 ECA Electra ECA $120,414 $0.000005 21,916,415,579 LowVol -0.47% 2.08% 48.13%
887 BITZ Bitz BITZ $119,771 $0.060159 1,990,891 LowVol 0.96% 12.57% 56.30%
888 COXST CoExistCoin COXST $117,983 $0.004354 27,100,000 LowVol 0.96% 12.05% 166.89%
889 CTO Crypto CTO $117,590 $0.009631 12,209,879 LowVol 0.96% -11.98% -8.13%
890 SOON SoonCoin SOON $115,092 $0.009235 12,462,620 LowVol 0.96% 11.94% 20.38%
891 EMP EMoneyPower EMP $114,092 $0.012401 9,200,000 LowVol 0.89%
892 UNITS GameUnits UNITS $108,304 $0.031185 3,472,983 LowVol -3.30% 10.39% -31.95%
893 NEVA NevaCoin NEVA $108,281 $0.043975 2,462,325 LowVol 0.91% -1.50% 19.41%
894 BAS BitAsean BAS $103,722 $0.020744 5,000,000 LowVol 3.85% -10.08% -9.66%
895 ALL Allion ALL $101,416 $0.016359 6,199,359 LowVol 0.96% 30.90%
896 POP PopularCoin POP $100,019 $0.000030 3,372,875,244 LowVol 15.44% 9.08% 41.18%
897 PRX Printerium PRX $99,311 $0.008401 11,821,728 LowVol -1.32% 13.72% 251.41%
898 SLM Slimcoin SLM $98,533 $0.006596 14,937,439 LowVol 0.96% 5.08%
899 CRX Chronos CRX $97,270 $0.001319 73,729,962 LowVol 1.01% 50.77% 43.99%
900 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 -1.87% -69.59%
901 CF Californium CF $95,209 $0.039579 2,405,570 LowVol 0.89% 11.51% 49.59%
902 HXX Hexx HXX $94,525 $0.063656 1,484,931 LowVol 0.93% 26.80% 81.10%
903 SCRT SecretCoin SCRT $93,724 $0.022164 4,228,672 LowVol 0.96% 30.10%
904 CON PayCon CON $93,612 $0.004063 23,042,604 LowVol 0.93% -2.33% -12.94%
905 URO Uro URO $92,381 $0.076518 1,207,310 LowVol 0.96% 18.38% 30.58%
906 CNC CHNCoin CNC $90,486 $0.001847 48,990,767 LowVol 0.96% -7.71% 259.72%
907 QTL Quatloo QTL $87,576 $0.011346 7,718,883 LowVol 0.98% -21.66% 6.99%
908 SPT Spots SPT $86,090 $0.003842 22,406,021 LowVol -1.69% 19.69% 58.39%
909 GCC GuccioneCoin GCC $85,639 $0.004222 20,285,537 LowVol -12.68% 19.54% 33.60%
910 MAY Theresa May Coin MAY $84,536 $0.003388 24,951,400 LowVol 1.96% 5.56% -16.56%
911 IMS Independent M… IMS $83,162 $0.015489 5,368,934 LowVol 1.00% -27.48% 1.63%
912 BTQ BitQuark BTQ $81,473 $0.008971 9,081,731 LowVol 0.96% 4.39% -9.97%
913 GPL Gold Pressed … GPL $78,888 $0.307525 256,527 LowVol -2.23% -1.63% 13.16%
914 JWL Jewels JWL $76,689 $0.003800 20,181,636 LowVol 0.39% 10.68% -6.99%
915 RPC RonPaulCoin RPC $76,459 $0.085315 896,206 LowVol 0.96% 27.24% 25.72%
916 WARP WARP WARP $75,713 $0.069130 1,095,224 LowVol 1.01% 9.76% 25.60%
917 ATX Artex Coin ATX $74,210 $0.003951 18,781,750 LowVol 0.96% 12.24% 10.46%
918 PONZI PonziCoin PONZI $74,183 $0.086149 861,099 LowVol 0.94% 156.75%
919 ICOB ICOBID ICOB $73,630 $0.000690 106,701,874 LowVol 0.69% 16.13% 29.54%
920 PULSE Pulse PULSE $73,571 $0.005145 14,298,972 LowVol 63.95% 90.00% 79.06%
921 KURT Kurrent KURT $73,108 $0.007370 9,919,485 LowVol 0.96% -22.61% 11.14%
922 ARB ARbit ARB $71,897 $0.009179 7,832,515 LowVol -0.04% 20.21%
923 AMMO Ammo Rewards AMMO $71,828 $0.000923 77,777,777 LowVol 0.89% -12.85% -0.01%
924 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
925 ADCN Asiadigicoin ADCN $69,608 $0.002792 24,931,054 LowVol -10.82% 14.76% 3.55%
926 STEPS Steps STEPS $68,801 $0.003694 18,625,017 LowVol 0.89% 16.20% 56.50%
927 DRS Digital Rupees DRS $67,389 $0.000132 510,802,961 LowVol 0.96% -43.97% -20.83%
928 EXN ExchangeN EXN $67,283 $0.013193 5,100,000 LowVol 0.89% 12.05% 85.30%
929 RBT Rimbit RBT $67,226 $0.000582 115,499,623 LowVol 0.60% -10.73% -6.19%
930 SOIL SOILcoin SOIL $66,545 $0.011670 5,702,048 LowVol -0.02% -0.50% 23.81%
931 MND MindCoin MND $64,555 $0.005145 12,546,625 LowVol 0.89% -5.05% 35.82%
932 CPN CompuCoin CPN $62,331 $0.003178 19,615,019 LowVol -5.44% -10.05% -8.21%
933 MCRN MACRON MCRN $62,234 $0.000155 401,421,401 LowVol 0.89% 31.59% -46.96%
934 PIE PIECoin PIE $61,074 $0.004486 13,615,614 LowVol 0.96% -50.20% 64.05%
935 CASH Cashcoin CASH $60,896 $0.001319 46,158,242 LowVol 0.89% 12.05% 82.38%
936 BLRY BillaryCoin BLRY $59,315 $0.006596 8,991,940 LowVol 0.96% -19.95% -35.06%
937 BRAIN Braincoin BRAIN $58,597 $0.005805 10,094,424 LowVol 0.94% 12.06% -0.07%
938 BLZ BlazeCoin BLZ $58,224 $0.000096 608,557,394 LowVol 30.69% 21.89% 44.16%
939 ORLY Orlycoin ORLY $58,017 $0.001583 36,646,779 LowVol 0.96% 12.07% 40.24%
940 CESC CryptoEscudo CESC $57,035 $0.000396 144,105,100 LowVol 39.68% 65.85% 22.48%
941 300 300 Token 300 $55,455 $184.85 300 LowVol 0.89% 7.05% -19.03%
942 CWXT CryptoWorldX … CWXT $55,104 $0.000924 59,630,200 LowVol 0.93% -1.94% -4.52%
943 VIP VIP Tokens VIP $55,047 $0.000660 83,450,403 LowVol 0.89% 12.06%
944 VPRC VapersCoin VPRC $53,529 $0.000069 780,124,964 LowVol 3.29% -40.89% 99.01%
945 DPAY DPAY DPAY $52,469 $0.000660 79,541,001 LowVol 0.89% 86.76% 60.69%
946 CXT Coinonat CXT $51,279 $0.005947 8,623,200 LowVol 1.01% 15.31% 0.55%
947 IMPS ImpulseCoin IMPS $50,748 $0.002507 20,245,510 LowVol 0.89% 8.56% 25.51%
948 BENJI BenjiRolls BENJI $50,547 $0.002496 20,254,246 LowVol 0.69% 17.76% 28.80%
949 BOAT BOAT BOAT $48,938 $0.002638 18,547,845 LowVol 45.69% 37.45% 59.07%
950 JS JavaScript Token JS $48,749 $0.006100 7,991,996 LowVol 29.07% 164.87% 277.72%
951 KIC KibiCoin KIC $48,709 $0.003313 14,701,000 LowVol 0.79% -27.02% -7.67%
952 EGO EGO EGO $47,494 $0.000792 60,000,001 LowVol 0.96% -1.94% 28.56%
953 SLEVIN Slevin SLEVIN $46,175 $0.000660 70,000,000 LowVol 0.96% 12.06% 38.49%
954 G3N G3N G3N $45,891 $0.006069 7,561,891 LowVol 0.96% 17.15% 31.27%
955 SONG SongCoin SONG $45,786 $0.001406 32,565,300 LowVol -2.68% 6.19% 8.13%
956 UET Useless Ether… UET $45,330 $0.011430 3,965,716 LowVol 10.86% -3.69% 39.58%
957 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 25.87%
958 GBT GameBet Coin GBT $44,883 $0.002111 21,262,780 LowVol 0.96% 37.91% 16.97%
959 FLVR FlavorCoin FLVR $44,113 $0.002111 20,898,106 LowVol 0.96% 12.05% 37.13%
960 BIOS BiosCrypto BIOS $43,952 $0.002111 20,821,709 LowVol 0.96% 19.52% 16.97%
961 IMX Impact IMX $43,342 $0.000396 109,509,099 LowVol 0.89% 68.09% 134.95%
962 BRAT BRAT BRAT $42,133 $0.000263 160,000,000 LowVol 0.57% 19.48% 13.19%
963 RIDE Ride My Car RIDE $40,084 $0.000396 101,276,976 LowVol 0.96% 12.05% 91.71%
964 DLISK DAPPSTER DLISK $39,579 $0.000396 100,000,000 LowVol 0.96% 12.06%
965 ZYD Zayedcoin ZYD $39,539 $0.006333 6,243,840 LowVol 0.96% 45.37% 38.54%
966 FUZZ FuzzBalls FUZZ $38,567 $0.007985 4,829,945 LowVol 0.96% -5.95% 5.06%
967 AGLC AgrolifeCoin AGLC $37,706 $0.005013 7,521,181 LowVol 0.96% 12.06% -5.29%
968 OFF Cthulhu Offer… OFF $37,483 $0.014294 2,622,273 LowVol 5.59% -23.96%
969 CRTM Corethum CRTM $35,985 $0.014394 2,500,000 LowVol 6.97% -13.06% 86.21%
970 PEX PosEx PEX $35,278 $0.014380 2,453,240 LowVol 0.96% 11.41% 28.56%
971 TOR Torcoin TOR $34,038 $0.107653 316,179 LowVol 0.96% -23.80% -44.62%
972 LIR LetItRide LIR $33,512 $0.000923 36,287,829 LowVol 0.89% 30.74% 34.91%
973 ZNE Zonecoin ZNE $32,360 $0.012533 2,581,970 LowVol 0.96% 10.99% 22.94%
974 LUNA Luna Coin LUNA $32,218 $0.019729 1,633,065 LowVol 0.83% 2.27% -12.57%
975 OS76 OsmiumCoin OS76 $31,846 $0.035621 894,026 LowVol 0.89% 12.05% 29.32%
976 KNC KingN Coin KNC $31,788 $15.83 2,008 LowVol 0.89% 12.07%
977 HVCO High Voltage HVCO $31,205 $0.020885 1,494,171 LowVol 8.17% 32.15%
978 VLTC Vault Coin VLTC $30,872 $0.001018 30,333,230 LowVol -6.83% -13.68% -12.50%
979 WBB Wild Beast Block WBB $30,753 $0.183908 167,219 LowVol -0.67% -0.36% 40.35%
980 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
981 EREAL eREAL EREAL $29,548 $0.000432 68,427,562 LowVol -1.46% -21.68% -35.31%
982 WORM HealthyWormCoin WORM $29,415 $0.000264 111,479,466 LowVol 0.89% -54.31%
983 IBANK iBank IBANK $29,260 $0.006464 4,526,324 LowVol -3.06% 153.66%
984 ALTC Antilitecoin ALTC $29,102 $0.000923 31,512,613 LowVol -11.62% 7.51% 49.88%
985 CAB Cabbage CAB $29,090 $0.002770 10,499,996 LowVol 1.01% 2.83% 7.07%
986 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $28,242 $0.037468 753,776 LowVol 0.89% 9.36% 14.09%
987 DIX Dix Asset DIX $25,588 $2.6e-07 100,000,000,000 LowVol -0.25% 18.06% 89.20%
988 DES Destiny DES $25,541 $0.015963 1,600,000 LowVol 0.89% 32.93% 7.28%
989 SDP SydPak SDP $25,085 $0.156995 159,780 LowVol 0.96% 13.31% 29.87%
990 MILO MiloCoin MILO $24,199 $0.002243 10,789,954 LowVol 0.96% 50.31% -9.54%
991 PLNC PLNcoin PLNC $23,844 $0.001395 17,089,600 LowVol 7.74% -2.89%
992 BIOB BioBar BIOB $20,674 $0.023341 885,756 LowVol -0.17% 10.69% 7.49%
993 ELS Elysium ELS $20,607 $0.005145 4,005,012 LowVol 0.89% 32.44% 8.64%
994 TRADE Tradecoin TRADE $19,401 $0.002507 7,739,954 LowVol 0.96% 93.56% 47.95%
995 SCS Speedcash SCS $19,319 $0.073783 261,831 LowVol 2.91% 18.06%
996 LVPS LevoPlus LVPS $18,766 $0.012401 1,513,256 LowVol 0.89% 12.14% 117.02%
997 XOC Xonecoin XOC $17,454 $0.041557 420,000 LowVol 0.94% 10.30% 5.61%
998 SANDG Save and Gain SANDG $17,386 $0.005673 3,064,800 LowVol 0.96% 30.24% 49.40%
999 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 -0.79% 48.86%
1000 RSGP RSGPcoin RSGP $15,819 $9.16 1,727 LowVol 33.95% 4.98%
1001 MGM Magnum MGM $15,651 $0.003958 3,954,296 LowVol 0.96% 8.46% -13.98%
1002 GEERT GeertCoin GEERT $15,099 $0.002966 5,091,200 LowVol 0.45% 19.88% 37.02%
1003 SLFI Selfiecoin SLFI $14,226 $0.000132 107,829,281 LowVol 0.96% 12.06% 28.97%
1004 VOLT Bitvolt VOLT $13,956 $0.000923 15,112,554 LowVol 17.71% 56.87% 49.91%
1005 P7C P7Coin P7C $13,940 $0.000396 35,220,238 LowVol 0.89% 12.05% 25.15%
1006 GBC GBCGoldCoin GBC $12,928 $0.001138 11,361,817 LowVol 0.00% -22.74% 2.12%
1007 DAS DAS DAS $12,640 $0.004694 2,692,755 LowVol 10.24% 20.15%
1008 NODC NodeCoin NODC $11,736 $0.006992 1,678,439 LowVol 2.90% 48.49% 33.60%
1009 SOCC SocialCoin SOCC $11,510 $0.008311 1,384,879 LowVol 0.89% 2.19% -14.73%
1010 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,854 $0.000746 9,188,198 LowVol -5.13% 18.71% -18.00%
1011 CONX Concoin CONX $6,775 $0.009103 744,266 LowVol 0.96% 10.46% 51.35%
1012 CCM100 CCMiner CCM100 $5,552 $0.001652 3,360,417 LowVol -1.68% -48.08% -37.23%
1013 NANOX Project-X NANOX $5,059 $64644.80 0.078264 LowVol 0.89% 26.22% 20.03%
1014 MRNG MorningStar MRNG $4,988 $0.000153 32,661,398 LowVol -1.41% -38.58% -16.36%
1015 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,801 LowVol -25.11%
1016 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,636 $0.002639 1,377,917 LowVol 7.88% 31.83% 60.59%
1017 EBT Ebittree Coin EBT $3,170 $0.002507 1,264,511 LowVol 0.96% 32.90% -17.46%
1018 OCEAN BurstOcean OCEAN $3,019 $0.014251 211,827 LowVol -1.79% -51.54% -17.83%
1019 XNG Enigma XNG $2,887 $0.173618 16,627 LowVol 3.25% 9.16% -0.56%
1020 LEX Lex4All LEX $2,596 $0.002596 1,000,000 LowVol -1.68% -37.27% 52.94%
1021 DGCS Digital Credits DGCS $2,306 $0.000396 5,826,388 LowVol 0.96% 59.01% 92.86%
1022 TOKEN SwapToken TOKEN $1,275 $8.3e-08 15,320,585,365 LowVol -0.68% -56.77% 4.05%
1023 ULA Ulatech ULA $948 $0.004749 199,511 LowVol 0.89% -55.03% -79.64%
1024 ABN Abncoin ABN $938 $0.013853 67,700 LowVol 0.14% 17.66% 0.53%
1025 SOJ Sojourn SOJ $783 $0.001614 485,214 LowVol -0.72% -72.09% 137.67%
1026 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1027 DMB Digital Money… DMB $445 $0.001055 421,300 LowVol 0.89% 1.19% 12.71%
1028 ENV Environ ENV $131 $9.8e-07 132,717,518 LowVol -0.50% -3.30% -47.17%
1029 CALC CaliphCoin CALC $104 $0.001196 87,140 LowVol 0.89% 69.26% 66.67%
1030 FDC Future Digita… FDC $69 $0.000025 2,753,201 LowVol -0.47% -71.67%
1031 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol -69.02%
1032 APW AppleCoin APW $10 $0.000132 79,575 LowVol 0.89% 12.05% 28.56%
1033 CMT CyberMiles CMT $0.179406 $12,039,500 0.12%
1034 ATMC ATMCoin ATMC $3.48 $11,902,500 0.00% 14.25% 25.91%
1035 BCD Bitcoin Diamo… BCD $38.98 $11,205,400 -6.71% -9.95% -19.59%
1036 CLUB ClubCoin CLUB $3.43 $5,019,590 1.31% -14.36% -34.47%
1037 ETN Electroneum ETN $0.085387 $4,412,270 -1.93% -14.81% 97.24%
1038 AI POLY AI AI $16.89 $3,825,410 0.22% 5.75% 3.24%
1039 NULS Nuls NULS $0.882514 $3,467,110 2.01% 22.79% 73.03%
1040 REC Regalcoin REC $46.98 $3,219,290 1.19% -4.55% 25.74%
1041 ORME Ormeus Coin ORME $2.62 $3,199,700 0.74% 2.16% -3.55%
1042 GRX GOLD Reward T… GRX $5.76 $3,111,630 0.44% -7.92% 56.80%
1043 FRGC Fargocoin FRGC $10.30 $1,608,860 0.10% 0.11% 6.91%
1044 BTE BitSerial BTE $8.11 $1,466,970 4.11% -1.99% 90.62%
1045 FRST FirstCoin FRST $15.75 $1,364,770 -0.55% -0.37% 1.19%
1046 WC WINCOIN WC $1.13 $859,245 -1.49% 1.86% -0.12%
1047 TSL Energo TSL $0.031874 $843,244 -2.89% -4.05% 1.93%
1048 B2X SegWit2x [Fut… B2X $206.30 $692,640 0.31% -8.83% 0.38%
1049 THS TechShares THS $0.818976 $675,383 -1.89% 26.36% -9.11%
1050 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.59 $657,336 1.60% 28.61% 65.65%
1051 LEND EthLend LEND $0.021663 $555,508 -1.16% -17.42%
1052 BOT Bodhi BOT $0.429968 $547,123 -1.38% -1.96% -8.65%
1053 XIN Infinity Econ… XIN $0.032059 $490,520 1.45% -0.24% -21.55%
1054 LLT LLToken LLT $0.437402 $460,325 -1.50% -18.36% 43.40%
1055 AION Aion AION $1.75 $436,224 -1.69% 10.80% -3.85%
1056 BT1 BT1 [CST] BT1 $13130.90 $326,966 1.47% 12.59% 26.85%
1057 ADK Aidos Kuneen ADK $21.11 $315,418 -19.28% -30.99% -28.44%
1058 INF InfChain INF $0.015831 $314,124 -1.17% -1.84% 83.65%
1059 EAG EA Coin EAG $3.39 $246,667 0.89% 7.69% 0.04%
1060 SKR Sakuracoin SKR $0.015784 $237,294 -5.41% 771.82% 1076.90%
1061 ICX ICON ICX $1.71 $202,418 -1.44% 6.82% 39.89%
1062 BT2 BT2 [CST] BT2 $148.28 $193,271 -6.17% 29.87% 5.82%
1063 RYZ ANRYZE RYZ $0.019153 $177,794 -0.14% -3.57% -29.83%
1064 XCPO Copico XCPO $0.024104 $173,253 -2.88% 6.84% 5.81%
1065 XID Sphre AIR XID $0.191850 $168,252 -0.12% -7.37% 18.51%
1066 GBG Golos Gold GBG $0.145232 $158,837 0.38% -0.20% 32.75%
1067 FOR FORCE FOR $0.010700 $138,235 23.07% -15.33% 123.98%
1068 BSR BitSoar BSR $0.165966 $133,730 -23.26% 0.94% -16.82%
1069 UGT UG Token UGT $0.397808 $129,468 -1.62% -10.88% -9.89%
1070 B3 B3Coin B3 $0.000069 $121,878 -3.93% 22.39% -55.19%
1071 BTCM BTCMoon BTCM $0.037276 $110,555 0.80% -22.49% 472.73%
1072 VEE BLOCKv VEE $0.023020 $97,922 4.50% -4.88% 15.82%
1073 RMC Russian Minin… RMC $22373.60 $97,522 0.90% -11.71% 73.44%
1074 QBT Qbao QBT $0.225762 $91,297 -2.08% -12.10%
1075 BTU Bitcoin Unlim… BTU $105.47 $69,599 0.30% -1.70% -20.93%
1076 MSD MSD MSD $0.010551 $56,718 0.02% -10.24% -12.72%
1077 DSR Desire DSR $0.285787 $51,853 -1.15% 7.66% 20.30%
1078 PRE Presearch PRE $0.216362 $45,778 4.07% 3.32%
1079 TCOIN T-coin TCOIN $0.000357 $43,708 0.94% 186.55% 46.46%
1080 VASH VPNCoin VASH $0.006069 $41,971 -2.29% -9.56% 37.43%
1081 STEX STEX STEX $0.947716 $34,402 1.56% 12.25% 163.58%
1082 MKR Maker MKR $359.85 $24,276 -1.46% -10.06% -1.33%
1083 PEC Peacecoin PEC $0.118603 $23,394 60.25% 116.81% 215.08%
1084 SPANK SpankChain SPANK $0.042335 $23,356 -4.11% 3.07% 42.10%
1085 FRD Farad FRD $0.109984 $22,808 0.55% -8.73% 23.84%
1086 AKY Akuya Coin AKY $0.179686 $22,395 11.96% 26.86% 8.14%
1087 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.006562 $20,465 -15.02% -57.99% 155.53%
1088 WISH MyWish WISH $0.105967 $19,725 -1.46% -20.31% -43.94%
1089 PLX PlexCoin PLX $0.039411 $18,872 8.84% 6.46% -49.52%
1090 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.85 $18,798 -6.73% 4.98% 0.34%
1091 GLS GlassCoin GLS $1.19 $17,957 -7.32% 0.88% 48.73%
1092 AERM Aerium AERM $0.510665 $17,175 0.90% -26.34% -66.97%
1093 COR CORION COR $0.817936 $15,553 23.60% 2.51% -0.48%
1094 EVR Everus EVR $0.904676 $15,211 -7.10% -35.40% -83.18%
1095 MGC MergeCoin MGC $0.013193 $14,891 0.89% -5.84% 3.67%
1096 SISA SISA SISA $0.012949 $13,868 0.53% -4.87% -27.27%
1097 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042335 $11,340 -1.46% -16.32% 50.32%
1098 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.334652 $10,796 -0.54% 6.55% 97.91%
1099 DEUS DeusCoin DEUS $0.270585 $9,968 -1.46% -23.54% -26.90%
1100 PFR Payfair PFR $0.011217 $9,912 -1.86% -22.83%
1101 BOS BOScoin BOS $1.35 $9,902 0.89% 16.53% 31.22%
1102 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002882 $9,734 -0.32% 7.56% 49.98%
1103 OXY Oxycoin OXY $0.132012 $9,321 -1.76% -4.08% -12.95%
1104 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.007197 $8,937 -6.69% 67.87% 36.91%
1105 SUR Suretly SUR $3.34 $8,818 5.52% -2.46% 1.78%
1106 XRY Royalties XRY $0.000132 $8,641 0.83% -14.21% -99.55%
1107 BPL Blockpool BPL $0.187206 $8,362 0.89% 20.47% 58.33%
1108 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.071769 $8,196 -8.39% -18.82% -29.56%
1109 MCR Macro MCR $1.32 $8,076 -16.65% -23.46% -37.99%
1110 DMC DynamicCoin DMC $0.002912 $7,688 -3.22% -18.20% 55.75%
1111 ACC AdCoin ACC $0.098499 $7,208 9.79% 49.45% 2.62%
1112 FRN Francs FRN $0.045601 $6,594 -1.40% 71.62% 51.31%
1113 VIU Viuly VIU $0.009532 $6,059 1.15% 4.95% 179.66%
1114 MINEX Minex MINEX $0.021476 $5,828 -0.29% 36.09% -65.26%
1115 ETT EncryptoTel [… ETT $0.109773 $5,210 0.89% -11.11% 90.28%
1116 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002898 $5,160 -2.93% -4.62% 37.68%
1117 SND Sand Coin SND $0.967105 $4,648 14.58% 63.27% 30.78%
1118 WA WA Space WA $0.022164 $4,581 0.96% 20.65% 34.54%
1119 DFS DFSCoin DFS $0.007272 $4,580 0.86% -7.44% -5.12%
1120 WILD Wild Crypto WILD $0.114889 $4,022 -1.49% -17.32% 7.18%
1121 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000508 $3,791 -1.46% -16.94% -98.56%
1122 AIB Advanced Inte… AIB $0.014897 $3,753 -4.40% 53.26% 289.19%
1123 TER TerraNova TER $3.24 $3,661 -8.83% 123.04% 40.61%
1124 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.087996 $3,372 0.96% 5.13% 10.25%
1125 EFYT Ergo EFYT $11.44 $3,364 -4.54% -9.31% 23.04%
1126 BAT BatCoin BAT $0.000003 $3,333 -14.89% 29.85% 32.86%
1127 SHND StrongHands SHND $2.6e-08 $3,047 -1.82% -4.06% 2.00%
1128 DAY Chronologic DAY $3.94 $2,940 -6.07% -13.15% 18.92%
1129 SAK Sharkcoin SAK $0.002244 $2,901 1.01% -0.24% 18.55%
1130 NTC Natcoin NTC $0.132720 $2,805 0.96% -32.09% -56.27%
1131 DGPT DigiPulse DGPT $1.33 $2,665 -1.34% 60.65% 8.78%
1132 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.62 $2,638 0.89% 12.05% -22.15%
1133 OX OX Fina OX $0.000149 $2,622 -20.83% -16.68% -17.41%
1134 XOT Internet of T… XOT $2110.85 $2,320 0.89% -5.13% -26.54%
1135 WIC Wi Coin WIC $0.002567 $2,264 -6.93% -19.95% -5.60%
1136 B2B B2B B2B $0.414886 $2,263 -1.46% 3.83% -32.14%
1137 APC AlpaCoin APC $0.024675 $2,243 0.96% 2.89% -3.03%
1138 HNC Huncoin HNC $0.002375 $2,131 0.89% 83.37% 39.10%
1139 STARS StarCash Network STARS $0.203684 $2,097 0.89% -19.03% -21.15%
1140 BTBc Bitbase BTBc $0.006069 $2,038 0.89% 15.31% 42.16%
1141 MOTO Motocoin MOTO $0.004896 $2,027 23.61% -18.22% 75.28%
1142 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000396 $1,959 0.89% -25.30% -28.10%
1143 SJCX Storjcoin X SJCX $0.325316 $1,894 -0.53% -3.17%
1144 PLC PlusCoin PLC $0.000521 $1,869 -1.25% -17.09% -17.61%
1145 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.117812 $1,715 0.89% 0.27% 68.52%
1146 HYTV Hyper TV HYTV $0.005715 $1,610 -1.46% 13.40% -33.13%
1147 FAP FAPcoin FAP $0.017111 $1,609 -1.15% 121.00% 147.16%
1148 PRES President Trump PRES $0.005479 $1,577 1.20% 63.11% 44.34%
1149 PNX Phantomx PNX $0.021065 $1,436 1.32% 14.39% 4.92%
1150 ASN Aseancoin ASN $0.008575 $1,422 -15.37% -48.37% 23.09%
1151 ABC Alphabit ABC $21.11 $1,387 0.96% 52.16% 35.37%
1152 GARY President Joh… GARY $0.204549 $1,330 -1.23% 4.32% 1.18%
1153 TRIA Triaconta TRIA $8.04 $1,256 -1.46% -2.81% -7.23%
1154 NAMO NamoCoin NAMO $0.000134 $1,252 1.40% -35.63% -33.80%
1155 STU bitJob STU $0.027565 $1,201 -2.57% 5.40% 16.93%
1156 IBTC iBTC IBTC $0.006588 $1,148 -1.46% 10.92% -6.95%
1157 HIGH High Gain HIGH $0.000792 $1,127 21.07% 40.06% 28.19%
1158 FLASH Flash FLASH $0.004354 $1,077 0.96% -10.22% -9.19%
1159 EUSD eUSD EUSD $0.000191 $1,023 -1.54% 3.30% -10.13%
1160 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000554 $977 -13.09% 35.61% 18.69%
1161 MARX MarxCoin MARX $0.001057 $949 0.89% -7.12% 35.65%
1162 ZBC Zilbercoin ZBC $0.039227 $868 0.93% 5.29% 12.11%
1163 MCI Musiconomi MCI $0.032123 $850 -0.41% -31.92%
1164 GRN Granite GRN $0.017151 $847 1.01% -26.04% 43.09%
1165 WOW Wowcoin WOW $0.000263 $815 0.96% 124.20% 159.44%
1166 EDRC EDRCoin EDRC $0.052476 $799 0.89% 11.83% 13.84%
1167 VULC Vulcano VULC $0.009996 $782 0.26% 33.72% 48.20%
1168 GAY GAY Money GAY $0.018952 $781 15.38% 35.54% 67.57%
1169 VOYA Voyacoin VOYA $2.85 $777 0.89% -36.19% 75.67%
1170 QORA Qora QORA $0.260031 $742 0.89% 21.23%
1171 NBIT netBit NBIT $0.014626 $720 0.96% -72.54%
1172 MAVRO Mavro MAVRO $0.037336 $624 -0.45% 16.86% 186.64%
1173 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002375 $603 -5.05% -8.31% 37.74%
1174 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 $568 -5.48% -93.82% -97.36%
1175 MGC GulfCoin MGC $0.002770 $567 0.96% 12.05% -14.03%
1176 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.2e-07 $511 -1.46% -7.94% -17.45%
1177 UR UR UR $0.001194 $509 1.04% 27.94% 79.51%
1178 SKC Skeincoin SKC $0.019789 LowVol 0.96% 13.68% 143.55%
1179 RHFC RHFCoin RHFC $0.000528 LowVol 0.89% -43.81%
1180 QBT Cubits QBT $0.002956 LowVol 2.79% -6.91% -73.09%
1181 PRN Protean PRN $0.000104 LowVol 1.44% 64.22% 55.35%
1182 COUPE Coupecoin COUPE $0.000014 LowVol 1.37% 0.94% 13.16%
1183 ANI Animecoin ANI $0.000264 LowVol 0.89% 12.05% 37.56%
1184 CLINT Clinton CLINT $0.010686 LowVol 0.96% 1.99% 8.34%
1185 SFE SafeCoin SFE $0.000132 LowVol 1.01% 28.47%
1186 XQN Quotient XQN $0.006069 LowVol 13.32% 0.37% 10.51%
1187 FUTC FutCoin FUTC $0.003166 LowVol 1.01% 68.10% 81.49%
1188 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001847 LowVol 0.96% 0.68% 8.35%
1189 ONG onG.social ONG $0.152831 LowVol -1.73% -16.87%
1190 IQT iQuant IQT $0.187697 LowVol 1.89% 15.88% 15.07%
1191 DASHS Dashs DASHS $0.058576 LowVol 0.89% 12.10% 92.93%
1192 DBG Digital Bulli… DBG $0.007652 LowVol 0.96% 12.05% 28.49%
1193 TOP TopCoin TOP $0.000395 LowVol 1.47% 2.91% -5.57%
1194 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.052394 LowVol -1.68% -0.64% 53.65%
1195 IRL IrishCoin IRL $0.002639 LowVol 26.20% 1.87% 24.06%
1196 9COIN 9COIN 9COIN $0.003034 LowVol 0.96% 7.88% 10.05%
1197 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000132 LowVol 0.96% -43.97% -57.15%
1198 FFC FireFlyCoin FFC $0.000132 LowVol 0.96% 12.07% 0.47%
1199 HDLB HODL Bucks HDLB $0.048022 LowVol 0.96% 12.38% 18.88%
1200 HAT Hawala.Today HAT $0.177808 LowVol 3.29% -15.29% -6.56%
1201 EVC EventChain EVC $0.063503 LowVol -1.46% -21.69% -60.74%
1202 INDIA India Coin INDIA $0.000396 LowVol 0.89% 52.78% 41.42%
1203 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000264 LowVol 0.89% -25.30% -16.55%
1204 PCN PeepCoin PCN $0.000112 LowVol 0.98% -5.05% 75.42%
1205 LDCN LandCoin LDCN $0.001541 LowVol 0.97% -40.09% -72.03%
1206 AV AvatarCoin AV $0.044064 LowVol 0.96% 26.46% 53.73%
1207 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -5.49% -9.50% 7.25%
1208 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001979 LowVol 0.89% 12.05% 76.71%
1209 BIT First Bitcoin BIT $0.011874 LowVol 0.94% -7.74% -2.28%
1210 DON Donationcoin DON $0.000660 LowVol 0.97% 12.39% -20.11%
1211 BUB Bubble BUB $0.021504 LowVol 0.89% 4.98% 29.38%
1212 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003034 LowVol 0.96% -4.14% 1.89%
1213 ELC Elacoin ELC $0.098946 LowVol 0.96% 28.89%
1214 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004741 LowVol 0.89% 11.87% 21.76%
1215 GMX GoldMaxCoin GMX $0.010799 LowVol 0.89% 1046.57%
1216 10MT 10M Token 10MT $0.002074 LowVol -2.69% 125.56% 23.09%
1217 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005541 LowVol 0.89% 12.06% 26.63%
1218 BXC Bitcedi BXC $0.003925 LowVol -0.37% 14.36% 70.87%
1219 DISK DarkLisk DISK $0.000923 LowVol 0.89% 30.73% 15.05%
1220 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol -0.50% 38.26% -5.95%
1221 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004411 LowVol 2.92% 12.43% 31.94%
1222 PRIMU Primulon PRIMU $0.000198 LowVol 0.89% 6.45% -4.93%
1223 BSN Bastonet BSN $0.000792 LowVol 0.96% 34.46% 3.88%
1224 BEST BestChain BEST $0.001160 LowVol 0.32% -10.47% -5.36%
1225 IPY Infinity Pay IPY $0.002116 LowVol -1.46% 23.17% -20.36%
1226 TELL Tellurion TELL $0.000141 LowVol 2.21% -7.28% -16.79%
1227 MONETA Moneta MONETA $0.000660 LowVol 1.01% 13.97% 22.76%
1228 TCR TheCreed TCR $0.000528 LowVol 0.89% 124.14% 71.41%
1229 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002770 LowVol 0.89% 17.66% -22.36%
1230 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008230 LowVol 0.89% 89.00% 46.20%
1231 UTA UtaCoin UTA $0.001847 LowVol 1.01% -17.43% 181.85%
1232 LEPEN LePen LEPEN $0.000120 LowVol 29.50% 2.20% 26.03%
1233 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000141 LowVol 7.65% -14.71% 34.94%
1234 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001261 LowVol 1.01% 5.33% 8.50%
1235 MBL MobileCash MBL $0.000528 LowVol 51.35% 124.12% 71.41%
1236 CYDER Cyder CYDER $0.000264 LowVol 0.89% -10.35% 6.86%
1237 EGG EggCoin EGG $0.049869 LowVol 0.89% 20.09%
1238 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.103828 LowVol 0.89% 5.76%
1239 DUB Dubstep DUB $0.002507 LowVol 0.96% 6.46%
1240 GBRC Global Busine… GBRC $0.000264 LowVol 101.79% 143.59%
1241 CYC Cycling Coin CYC $0.001583 LowVol 1.01% -3.94% -13.08%
1242 EBIT eBIT EBIT $0.003344 LowVol -1.46% 29.43% 128.87%
1243 SWP Swapcoin SWP $0.084671 LowVol -1.46% -3.37% -35.15%
1244 LTH LAthaan LTH $0.001055 LowVol 0.96% 4.94% 100.63%
1245 GUC GoldUnionCoin GUC $0.069262 LowVol 0.89% -42.61% -43.76%
1246 SYNC Sync SYNC $633.25 LowVol 1.01% 15.41%
1247 PAYP PayPeer PAYP $0.000132 LowVol 0.89% 30.00%
1248 ACN Avoncoin ACN $0.000396 LowVol 0.89% 12.05% -15.47%
1249 PRM PrismChain PRM $0.001979 LowVol 0.96% 29.30% 60.69%
1250 CME Cashme CME $0.000132 LowVol 0.89% 25.16%
1251 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004222 LowVol -18.99% 29.84% -24.22%
1252 TIE TIES Network TIE $0.059693 LowVol -1.46% -7.95% -24.35%
1253 MAGN Magnetcoin MAGN $0.765184 LowVol 0.89% 11.13% 55.12%
1254 YEL Yellow Token YEL $0.006456 LowVol -1.46% -21.37% 135.91%
1255 XAU Xaucoin XAU $0.035752 LowVol 1.01% -21.93% 9.42%
1256 AXIOM Axiom AXIOM $0.020185 LowVol 0.89% 12.07% 27.72%
1257 FUDD DimonCoin FUDD $0.001270 LowVol -1.46% -7.95% -3.44%
1258 WINK Wink WINK $0.000396 LowVol 0.89% 12.05% 28.52%
1259 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000169 LowVol -1.46% -5.11% 9.03%
1260 ACES Aces ACES $0.000132 LowVol 0.96% -45.49% -32.86%
1261 YES Yescoin YES $0.000103 LowVol 1.73% -0.95% 41.54%
1262 REGA Regacoin REGA $0.002243 LowVol 0.89% 46.53% 10.72%
1263 BITOK Bitok BITOK $0.000064 LowVol 128.86% -45.78% -37.80%
1264 BET BetaCoin BET $0.002342 LowVol 2.13% 10.15% -4.15%
1265 X2 X2 X2 $0.000132 LowVol 0.96% 12.07%
1266 ZSE ZSEcoin ZSE $0.015756 LowVol 1.32% 45.59% 34.67%
1267 MEN PeopleCoin MEN $0.000132 LowVol 0.96% 12.05% 28.56%
1268 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -1.46% -7.94% 55.19%
1269 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.297102 LowVol 0.96% -18.43% 30.12%
1270 XDE2 XDE II XDE2 $1.93 LowVol 0.94% 13.17% -27.97%
1271 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013325 LowVol 0.96% 31.86%
1272 GAIN UGAIN GAIN $0.001715 LowVol 1.01% 12.07% 28.56%
1273 HCC Happy Creator… HCC $0.000660 LowVol 0.96% 60.69%
1274 BLX Blockchain Index BLX $3.12 LowVol -1.46% 4.47% 18.61%
1275 XTD XTD Coin XTD $0.000132 LowVol 0.89% 12.05% 7.58%
1276 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000528 LowVol 0.89% 12.05% 28.56%
1277 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000660 LowVol 1.01% 12.06% -11.18%
1278 CBD CBD Crystals CBD $0.001979 LowVol 0.96% 20.06% 36.38%
1279 QBC Quebecoin QBC $0.002243 LowVol 0.96% 12.07% 1.79%
1280 RICHX RichCoin RICHX $0.007520 LowVol 0.89% 14.05%
1281 LKC LinkedCoin LKC $0.000264 LowVol 0.89% 124.11% 25.51%
1282 HYPER Hyper HYPER $0.033642 LowVol 0.12% -2.80% 46.03%
1283 TODAY TodayCoin TODAY $0.001319 LowVol 0.96% 12.05% 10.63%
1284 KASHH KashhCoin KASHH $0.000132 LowVol 0.89% 12.35% 82.96%
1285 UNC UNCoin UNC $0.000132 LowVol 0.96% 12.05% 28.56%
1286 RCN Rcoin RCN $0.000132 LowVol 12.06% 9.79%
1287 BGR Bongger BGR $0.000149 LowVol -0.62% -11.50% -1.52%
1288 XID International… XID $0.009103 LowVol 0.96% 12.06%
1289 OMC Omicron OMC $0.168604 LowVol 1.01% 26.62% 45.01%
1290 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004090 LowVol 0.96% 8.57% 15.81%
1291 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1292 FID BITFID FID $0.131928 LowVol 0.89% 28.56%
1293 KARMA Karmacoin KARMA $0.000131 LowVol 0.42% 11.45% 30.02%
1294 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -49.56%
1295 SHA SHACoin SHA $0.000795 LowVol 1.41% 12.56% 61.85%
1296 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 10.34%
1297 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -64.20%
1298 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol -0.06% -20.95%
1299 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -28.86%
1300 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol
1301 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol 26.15%
1302 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 13.88%
1303 OP Operand OP $0.001151 LowVol 8.61%
1304 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -2.58%
1305 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol 128.42%
1306 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 8.28% 24.22%
1307 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol 18.48%
1308 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004589 LowVol 8.28% 44.26%
1309 TEAM TeamUp TEAM $0.000255 LowVol 8.36% 24.31%
1310 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000127 LowVol 8.04% 25.25%
1311 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol 8.06% 23.97%
1312 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 3.72% -57.28%
1313 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1314 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 7.27%
1315 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol 7.92% -5.47%
1316 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1317 PI PiCoin PI $0.002738 LowVol 8.23%
1318 ANTX Antimatter ANTX $0.000126 LowVol 7.26% 23.23%
1319 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 13.50%
1320 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 3.61% -22.02%
1321 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006202 LowVol 4.35%
1322 FC Facecoin FC $0.003480 -5.41% -13.76%
1323 SIC Swisscoin SIC $0.000123 4.39% -11.46%
1324 CASH Cash Poker Pro CASH $0.037846 -5.40% -40.70%
1325 EGOLD eGold EGOLD $0.006722 -3.22% -26.16%
1326 FBL Faceblock FBL $0.001654 -50.05%

Quay lại phần 1

Phản hồi