Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 3h ngày 7/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 3h ngày 7/12/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 3h ngày 7/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $13373.80 trên tổng giá trị $223,671,615,966

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $437.13 trên tổng giá trị $42,041,295,808

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1465.40 trên tổng giá trị $24,679,735,593

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.00 trên tổng giá trị $11,106,280,333

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.237125 trên tổng giá trị $9,186,019,760

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng JINN Jinn (JINN) đang có giá hiện tại $852.91 trên tổng giá trị $50,068,376 đã biến động tăng 65.69% trong 1h qua

    + Đồng MANA Decentraland (MANA) đang có giá hiện tại $0.083708 trên tổng giá trị $190,330,401 đã biến động tăng 58.74% trong 1h qua

    + Đồng THS TechShares (THS) đang có giá hiện tại $0.858716 trên tổng giá trị đã biến động tăng 49.57% trong 1h qua

    + Đồng ETBS Ethbits (ETBS) đang có giá hiện tại $0.765273 trên tổng giá trị $1,064,957 đã biến động tăng 47.10% trong 1h qua

    + Đồng TCOIN T-coin (TCOIN) đang có giá hiện tại $0.000355 trên tổng giá trị đã biến động tăng 38.46% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.010726 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1040.68% trong 24h qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.015762 trên tổng giá trị đã biến động tăng 807.12% trong 24h qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000129 trên tổng giá trị $57,164,707 đã biến động tăng 512.98% trong 24h qua

    + Đồng BRIT BritCoin (BRIT) đang có giá hiện tại $0.042951 trên tổng giá trị $913,496 đã biến động tăng 332.70% trong 24h qua

    + Đồng MRJA GanjaCoin (MRJA) đang có giá hiện tại $0.104695 trên tổng giá trị $466,094 đã biến động tăng 314.46% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.318489 trên tổng giá trị $24,082,386 đã biến động tăng 1497.28% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.015762 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1070.66% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000062 trên tổng giá trị $323,779 đã biến động tăng 932.72% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000572 trên tổng giá trị $900,673 đã biến động tăng 562.22% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.305784 trên tổng giá trị $4,402,396 đã biến động tăng 515.00% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 3h ngày 7/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 SCORE Scorecoin SCORE $142,076 $0.004682 30,346,591 $655 2.38% -0.95% 1.71%
702 FUNC FUNCoin FUNC $141,971 $0.024274 5,848,581 $1,697 -0.68% 5.92% -6.65%
703 PXI Prime-XI PXI $137,850 $0.007722 17,851,595 $674 2.33% 18.72% 31.03%
704 CJ Cryptojacks CJ $135,680 $0.000334 406,568,581 $4,262 1.91% -2.85% 2.21%
705 CMT Comet CMT $132,273 $0.151545 872,830 $46,203 5.23% -67.91% 218.63%
706 BOST BoostCoin BOST $128,937 $0.010876 11,855,487 $1,505 10.28% -12.70% -14.25%
707 BIP BipCoin BIP $127,884 $0.078589 1,627,261 $1,530 -8.96% 70.13% 86.96%
708 VUC Virta Unique … VUC $120,999 $0.001968 61,486,150 $5,978 21.54% 34.97% 55.55%
709 LCP Litecoin Plus LCP $120,383 $0.164446 732,052 $2,725 2.55% -2.11% 45.67%
710 WOMEN WomenCoin WOMEN $119,766 $0.002708 44,220,400 $3,305 2.31% 34.23% 37.62%
711 ARG Argentum ARG $119,063 $0.013887 8,573,656 $882 4.13% -4.39% 23.80%
712 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $116,952 $0.014564 8,030,000 $18,276 -11.94% 15.71% -42.56%
713 BITEUR bitEUR BITEUR $114,263 $1.30 87,952 $3,207 6.74% 5.55% 3.76%
714 CFD Confido CFD $112,572 $0.012508 9,000,000 $950 -1.15% -15.40% 26.14%
715 ACP AnarchistsPrime ACP $110,801 $0.025211 4,394,874 $11,658 -2.12% 19.93% -23.55%
716 CACH CacheCoin CACH $104,850 $0.024993 4,195,132 $1,333 2.27% 7.68% -29.43%
717 SGR Sugar Exchange SGR $100,066 $0.028590 3,500,000 $2,376 -21.88% 5.04% -31.39%
718 611 SixEleven 611 $99,339 $0.230376 431,204 $725 2.73% 14.30% 33.35%
719 EOT EOT Token EOT $97,732 $0.011831 8,260,903 $4,155 17.78% -7.84% 18.14%
720 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $92,987 $0.001166 79,719,140 $1,438 2.08% 24.03% 52.91%
721 LTCR Litecred LTCR $90,255 $0.002986 30,227,750 $21,097 -12.18% -50.79% 222.79%
722 MST MustangCoin MST $86,250 $0.136831 630,343 $624 2.20% 4.62% -2.12%
723 XCO X-Coin XCO $85,867 $0.006933 12,384,976 $678 7.13% -4.94% -3.87%
724 EGAS ETHGAS EGAS $85,606 $0.008428 10,157,540 $1,912 -1.11% 28.66% 77.93%
725 $$$ Money $$$ $84,230 $0.001836 45,887,218 $1,623 2.26% 11.33% 27.08%
726 MAY Theresa May Coin MAY $82,796 $0.003319 24,949,400 $609 2.34% -4.07% -18.38%
727 VEC2 VectorAI VEC2 $82,764 $0.004979 16,621,763 $628 2.31% 5.89% 4.79%
728 EBTC eBTC [OLD] EBTC $80,866 $0.003932 20,564,300 $1,945 0.28% -40.13% 63.90%
729 BVC BeaverCoin BVC $80,209 $0.025747 3,115,258 $770 3.51% -20.02% 18.99%
730 ICON Iconic ICON $80,019 $0.134964 592,894 $3,781 9.94% 112.75% 135.51%
731 ZMC ZetaMicron ZMC $78,665 $0.000131 600,344,291 $3,159 -48.96% 11.47% 26.78%
732 EAGLE EagleCoin EAGLE $75,567 $0.036097 2,093,421 $1,010 -1.14% -80.61% -60.12%
733 BSC BowsCoin BSC $67,634 $0.012186 5,550,102 $646 2.31% 11.63%
734 DIBC DIBCOIN DIBC $63,249 $0.012650 5,000,000 $760 1.03% -7.76% 6.33%
735 GLT GlobalToken GLT $61,878 $0.002366 26,148,800 $538 2.30% 5.48% 10.78%
736 SFC Solarflarecoin SFC $60,291 $0.004281 14,083,450 $512 23.42% 14.49% 29.03%
737 ERY Eryllium ERY $59,466 $0.010955 5,428,263 $2,207 11.26% 56.13% 70.91%
738 VRS Veros VRS $53,383 $0.000110 486,609,040 $3,222 2.45% 75.70% 452.05%
739 KRONE Kronecoin KRONE $53,357 $0.014495 3,681,005 $550 2.70% 5.12% 41.17%
740 MSCN Master Swiscoin MSCN $52,426 $0.001173 44,689,470 $2,147 8.48% 18.05% 9.07%
741 XCS CybCSec XCS $41,868 $0.003538 11,834,082 $806 2.20% -5.95% 29.17%
742 XBTS Beatcoin XBTS $39,755 $0.026074 1,524,686 $743 -0.32% -50.49% 43.91%
743 ITZ Interzone ITZ $38,112 $0.021078 1,808,169 $974 2.07% -4.21% -18.77%
744 PLACO PlayerCoin PLACO $36,815 $0.001048 35,120,000 $1,652 2.08% 32.63% 58.68%
745 CRTM Corethum CRTM $32,348 $0.012939 2,500,000 $2,281 -1.14% -19.02% 62.98%
746 LBTC LiteBitcoin LBTC $32,301 $0.010131 3,188,280 $83,543 -9.75% -42.99% 212.78%
747 NTWK Network Token NTWK $31,714 $0.002717 11,671,310 $1,310 -1.15% -33.54% -50.09%
748 GRIM Grimcoin GRIM $29,306 $0.002838 10,324,802 $1,275 6.15% 22.52% 58.77%
749 CREVA CrevaCoin CREVA $28,651 $0.000787 36,390,750 $3,503 2.31% 7.29% -3.19%
750 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $27,846 $0.032334 861,202 $15,750 -0.07% -5.48% 104.55%
751 JOBS JobsCoin JOBS $27,784 $0.000262 106,019,270 $1,086 2.20% -25.69% -4.40%
752 BNX BnrtxCoin BNX $27,779 $0.001047 26,522,501 $667 2.12% -3.64% 17.77%
753 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $26,667 $0.001972 13,520,750 $1,337 2.23% 69.87% 101.89%
754 TSTR Tristar Coin TSTR $21,741 $0.004324 5,027,857 $754 2.19% 18.66% -29.76%
755 XRC Rawcoin XRC $20,073 $0.028478 704,882 $1,929 13.32% 38.32% 66.01%
756 LVPS LevoPlus LVPS $18,639 $0.012317 1,513,256 $697 1.36% 22.88% 109.98%
757 ARGUS Argus ARGUS $18,172 $0.015825 1,148,324 $1,120 2.43% 77.55% 72.95%
758 ROOFS Roofs ROOFS $17,035 $0.000131 130,000,000 $3,697 2.20% -43.05% -55.63%
759 GSR GeyserCoin GSR $9,794 $0.208998 46,864 $7,260 2.20% 21.41% 255.91%
760 HMC HarmonyCoin HMC $6,590 $0.011742 561,235 $7,498 2.66% 4.55% 2.88%
761 XPA XPlay XPA $30,161,500 $0.030162 1,000,000,000 LowVol -1.15% -6.26%
762 BCAP BCAP BCAP $18,249,700 $1.82 10,000,000 LowVol -1.15% -0.95% 57.15%
763 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
764 ECN E-coin ECN $11,918,340 $2.54 4,688,771 LowVol 2.31% -18.70% -14.29%
765 EMV Ethereum Movi… EMV $9,932,017 $1.51 6,566,666 LowVol -4.91% 118.63%
766 [email protected] Bankcoin [email protected] $9,794,935 $0.951724 10,291,781 LowVol -26.98% -64.66% 92.14%
767 ETT EncryptoTel [… ETT $9,409,520 $0.151446 62,131,190 LowVol 0.83% -22.91% 31.53%
768 PGL Prospectors Gold PGL $4,284,974 $0.066434 64,500,000 LowVol 2.20% 11.47% -19.65%
769 IXC Ixcoin IXC $3,760,580 $0.179083 20,999,088 LowVol 2.14% -8.96% 32.25%
770 ARC Arcade Token ARC $3,733,458 $2.28 1,636,312 LowVol -1.11% -6.12% 151.52%
771 FIMK FIMKrypto FIMK $3,024,225 $0.005241 577,004,618 LowVol 2.08% 53.05% 214.49%
772 YASH YashCoin YASH $2,751,765 $0.275169 10,000,271 LowVol 2.20% -32.85% -34.09%
773 SIFT Smart Investm… SIFT $2,334,827 $3.23 722,935 LowVol -1.15% -6.13% 15.61%
774 WGO WavesGo WGO $1,947,429 $0.202169 9,632,680 LowVol 3.40% 11.46% 183.80%
775 REX REX REX $1,896,896 $0.219022 8,660,756 LowVol -1.15% 0.35% -2.85%
776 ITT Intelligent T… ITT $1,732,631 $0.176837 9,797,899 LowVol -1.15% -5.42% -5.34%
777 CNO Coin(O) CNO $1,501,682 $0.014279 105,166,467 LowVol 2.80% 21.47% 72.06%
778 HTC HitCoin HTC $1,393,706 $0.000127 10,996,318,099 LowVol 7.82% 15.66%
779 SHORTY Shorty SHORTY $1,348,590 $0.013486 100,000,000 LowVol 8.23% 27.93%
780 RC RussiaCoin RC $1,317,119 $0.157214 8,377,873 LowVol 2.31% 11.46% -19.98%
781 NKA IncaKoin NKA $1,308,857 $0.000115 11,381,960,424 LowVol -10.16% 1.11% -12.90%
782 NDC NEVERDIE NDC $1,131,876 $0.027604 41,004,200 LowVol -1.15% -11.54% -30.39%
783 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,112,745 $0.000049 22,872,832,934 LowVol -1.61% -33.13% 2.49%
784 ETBS Ethbits ETBS $1,064,957 $0.765273 1,391,604 LowVol 47.10% -18.91% -18.59%
785 SDC ShadowCash SDC $1,007,999 $0.150557 6,695,133 LowVol 2.20% 8.08% 36.77%
786 METAL MetalCoin METAL $977,739 $0.012710 76,925,527 LowVol 2.08% 10.33% 32.11%
787 INPAY InPay INPAY $892,294 $0.089229 10,000,000 LowVol 8.44% 18.26%
788 NET NetCoin NET $824,413 $0.001047 787,126,712 LowVol 2.08% 11.70% 23.67%
789 SMC SmartCoin SMC $822,713 $0.034886 23,583,041 LowVol 0.20% 25.05% 20.86%
790 TALK BTCtalkcoin TALK $778,526 $0.011924 65,290,635 LowVol -13.18% 19.35% 62.50%
791 HBN HoboNickels HBN $750,932 $0.012579 59,696,358 LowVol 2.31% 13.85% 5.02%
792 VAL Valorbit VAL $690,776 $0.000131 5,271,773,062 LowVol 2.20% 11.47% 28.60%
793 USC Ultimate Secu… USC $679,000 $0.065647 10,343,113 LowVol -33.24% -19.54% -36.10%
794 TROLL Trollcoin TROLL $663,248 $0.001172 565,853,462 LowVol 2.38% 26.89% 24.07%
795 GOOD Goodomy GOOD $636,209 $0.001442 441,349,000 LowVol 2.22% 8.00% 15.51%
796 BITS Bitstar BITS $630,319 $0.027311 23,079,737 LowVol 2.77% 11.96% 25.60%
797 NOBL NobleCoin NOBL $606,980 $0.000262 2,315,258,975 LowVol 2.05% -25.61% -14.79%
798 RIYA Etheriya RIYA $559,943 $0.354051 1,581,531 LowVol -18.76% 7.20% 13.76%
799 GIM Gimli GIM $552,078 $0.006901 80,000,000 LowVol -1.15% -9.42% -38.03%
800 STS Stress STS $518,359 $0.000917 565,134,332 LowVol 47.85%
801 VLT Veltor VLT $501,733 $0.904259 554,855 LowVol 2.20% 4.54% -15.71%
802 KUSH KushCoin KUSH $499,150 $0.091628 5,447,574 LowVol 2.49% 28.47% 104.42%
803 XGR GoldReserve XGR $497,254 $0.028958 17,171,382 LowVol 7.16% 7.12% -11.90%
804 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 24.51%
805 CASINO Casino CASINO $479,515 $0.479515 1,000,000 LowVol -0.05% -57.52%
806 FNC FinCoin FNC $459,405 $0.035672 12,878,667 LowVol 3.96% 15.39% 4.87%
807 CFT CryptoForecast CFT $451,957 $0.009825 46,000,000 LowVol 7.92% 17.85% 24.23%
808 SLG Sterlingcoin SLG $447,107 $0.106286 4,206,637 LowVol 2.09% 8.01% 20.06%
809 AU AurumCoin AU $446,960 $1.51 296,216 LowVol 2.10% -13.64% 12.99%
810 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $436,053 $0.080329 5,428,300 LowVol -0.20% -1.80%
811 BUCKS SwagBucks BUCKS $423,096 $1.32 320,028 LowVol 2.09% 5.26% 23.11%
812 WAY WayGuide WAY $419,476 $0.004193 100,040,708 LowVol 2.31% 18.67% 35.17%
813 8BIT 8Bit 8BIT $384,702 $0.262087 1,467,841 LowVol 2.08% 3.67% 21.95%
814 GLC GlobalCoin GLC $384,280 $0.005896 65,171,010 LowVol 2.19% -1.14% 35.78%
815 UNIC UniCoin UNIC $378,358 $0.127507 2,967,354 LowVol -22.75% 24.99% 32.35%
816 VIDZ PureVidz VIDZ $370,465 $0.002957 125,279,775 LowVol 9.42% 4.51% 23.90%
817 FUNK The Cypherfunks FUNK $363,893 $0.000008 46,290,694,999 LowVol 3.58% 10.20% 42.21%
818 SPEX SproutsExtreme SPEX $357,647 $0.000125 2,866,607,586 LowVol 6.13%
819 BXT BitTokens BXT $337,879 $0.602151 561,120 LowVol 2.31% -5.00% -28.70%
820 STV Sativacoin STV $330,964 $0.046703 7,086,589 LowVol 0.98% 11.18% 54.62%
821 SAC SACoin SAC $330,876 $0.047172 7,014,251 LowVol 2.20% -38.07% -44.56%
822 CORG CorgiCoin CORG $325,407 $0.000260 1,251,855,418 LowVol 2.38% 7.69% 45.52%
823 SH Shilling SH $321,398 $0.008124 39,561,325 LowVol -0.89% -6.07% 120.45%
824 TGC Tigercoin TGC $319,467 $0.007338 43,536,800 LowVol 2.08% -25.68% -13.52%
825 BIGUP BigUp BIGUP $318,564 $0.000150 2,118,390,430 LowVol 1.85% 13.28% 40.57%
826 CUBE DigiCube CUBE $318,296 $0.000131 2,429,126,009 LowVol 1.75% 26.73%
827 BERN BERNcash BERN $299,837 $0.004209 71,234,301 LowVol 2.09% -7.94% 1.00%
828 888 OctoCoin 888 $297,972 $0.005910 50,415,380 LowVol 2.33% 1.66% 33.93%
829 RBIES Rubies RBIES $297,918 $0.028604 10,415,252 LowVol 2.09% 5.58% 31.28%
830 J Joincoin J $297,873 $0.121660 2,448,402 LowVol 2.17% 80.78% 28.61%
831 SWING Swing SWING $296,712 $0.107218 2,767,369 LowVol 2.04% 15.57% 23.48%
832 FLY Flycoin FLY $293,233 $1.39 210,806 LowVol 8.45% 22.80%
833 EVO Evotion EVO $281,526 $0.088840 3,168,899 LowVol 2.08% 12.49% -9.50%
834 LOT LottoCoin LOT $275,538 $0.000019 14,491,014,421 LowVol 1.67% -9.42% 19.94%
835 LTB LiteBar LTB $274,443 $0.339113 809,298 LowVol 2.20% -6.80% 6.50%
836 JET Jetcoin JET $273,899 $0.056213 4,872,509 LowVol 2.20% 51.15% -30.29%
837 ACOIN Acoin ACOIN $267,312 $0.219093 1,220,085 LowVol 5.85% 60.05% 34.88%
838 FRC Freicoin FRC $267,143 $0.009041 29,547,040 LowVol 2.31% 16.55% 5.97%
839 I0C I0Coin I0C $262,225 $0.012496 20,985,242 LowVol 2.18% 12.16% 60.34%
840 GAIA GAIA GAIA $262,129 $0.010876 24,101,381 LowVol 2.20% 5.13% -8.37%
841 TRI Triangles TRI $256,727 $3.52 72,891 LowVol 1.94% 8.38% -1.03%
842 MAD SatoshiMadness MAD $254,851 $0.000127 2,000,683,485 LowVol 8.36% 23.26%
843 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $250,221 $0.018911 13,231,730 LowVol 2.21% 12.77% 29.92%
844 CYP Cypher CYP $224,363 $0.035248 6,365,285 LowVol 2.31% 11.47% 67.39%
845 WMC WMCoin WMC $214,665 $0.018622 11,527,489 LowVol 0.90%
846 MNM Mineum MNM $212,346 $0.022503 9,436,367 LowVol 2.31% -4.29% 66.81%
847 GRT Grantcoin GRT $209,359 $0.004853 43,142,138 LowVol 1.88% 8.68% 20.74%
848 XLC LeviarCoin XLC $209,007 $0.021214 9,852,398 LowVol -5.23% 62.61% -50.89%
849 RBX Ripto Bux RBX $199,818 $0.000524 381,236,123 LowVol -7.92% 25.93% 9.32%
850 PHS Philosopher S… PHS $197,807 $0.032889 6,014,340 LowVol 2.19% 16.14% 34.21%
851 Q2C QubitCoin Q2C $195,140 $0.000786 248,206,591 LowVol 2.31% -16.39% -38.35%
852 ARI Aricoin ARI $194,731 $0.001388 140,262,505 LowVol 1.43% 13.97% 29.82%
853 XRE RevolverCoin XRE $190,133 $0.008517 22,323,582 LowVol 2.31% 15.02% 19.88%
854 SPRTS Sprouts SPRTS $181,577 $1.3e-07 1,350,848,337,280 LowVol 1.67% 7.50% -38.69%
855 XRA Ratecoin XRA $180,639 $0.001573 114,801,393 LowVol 2.10% 13.37% 19.16%
856 TTC TittieCoin TTC $180,175 $0.000143 1,259,816,434 LowVol 3.86% 3.87% -16.64%
857 MNC Mincoin MNC $179,320 $0.044551 4,025,045 LowVol 2.31% 0.72% 2.51%
858 EMD Emerald Crypto EMD $178,144 $0.009319 19,117,129 LowVol 2.57% 7.14% -15.65%
859 CNNC Cannation CNNC $178,131 $0.071917 2,476,893 LowVol 1.95% 24.48% 91.06%
860 HMP HempCoin HMP $177,765 $0.000131 1,356,645,470 LowVol 2.31% 11.48% 26.78%
861 RUPX Rupaya RUPX $176,004 $0.028840 6,102,705 LowVol -1.18% 49.82% -2.10%
862 ANTI AntiBitcoin ANTI $173,927 $0.009959 17,465,159 LowVol 2.31% 11.48% 11.90%
863 HAL Halcyon HAL $169,533 $0.031972 5,302,552 LowVol 2.20% 12.09% 29.98%
864 LEA LeaCoin LEA $168,300 $0.000535 314,327,491 LowVol 2.20% 14.01% -11.22%
865 KED Darsek KED $167,196 $0.011930 14,015,098 LowVol 2.20% 2.83% -10.14%
866 PX PX PX $158,452 $0.001655 95,754,237 LowVol 8.29% 35.42%
867 QCN QuazarCoin QCN $158,417 $0.026207 6,044,911 LowVol 2.31% 11.48% 19.54%
868 FIRE Firecoin FIRE $154,844 $1.57 98,412 LowVol 4.55% 18.94%
869 VC VirtualCoin VC $154,295 $0.015331 10,064,287 LowVol 2.31% 11.48% 19.91%
870 DLC Dollarcoin DLC $152,740 $0.016772 9,106,714 LowVol 2.31% 12.04% 29.83%
871 XPY PayCoin XPY $152,194 $0.012870 11,825,866 LowVol 2.23% -22.69% 36.77%
872 XCRE Creatio XCRE $150,576 $0.007338 20,520,514 LowVol 2.20% 29.71% 77.50%
873 USDE USDe USDE $148,622 $0.000131 1,134,236,104 LowVol 2.19% -44.27% -36.86%
874 EUC Eurocoin EUC $146,027 $0.011761 12,416,554 LowVol 2.29% 3.24% 10.80%
875 ISL IslaCoin ISL $143,070 $0.094517 1,513,704 LowVol 8.21%
876 BUMBA BumbaCoin BUMBA $141,280 $0.006290 22,462,520 LowVol 2.31% 11.47% 22.42%
877 DRM Dreamcoin DRM $139,306 $0.056868 2,449,632 LowVol 2.08% 10.41% 92.03%
878 DUO ParallelCoin DUO $137,179 $0.454659 301,718 LowVol 1.58% 7.13% -12.35%
879 ARCO AquariusCoin ARCO $137,146 $0.091996 1,490,784 LowVol 2.08% 9.48% 12.21%
880 CAGE CageCoin CAGE $136,533 $0.000001 101,168,328,395 LowVol -2.14% -32.12% -94.31%
881 GPU GPU Coin GPU $134,940 $0.003334 40,477,042 LowVol 1.84% 17.41% 29.05%
882 SLING Sling SLING $129,904 $0.120943 1,074,095 LowVol 2.08% 32.08%
883 MARS Marscoin MARS $127,338 $0.004503 28,279,074 LowVol 1.58% 5.62% 9.60%
884 FLAX Flaxscript FLAX $123,977 $0.022200 5,584,644 LowVol 2.10% -1.17% -19.60%
885 TSE Tattoocoin (S… TSE $123,540 $0.001366 90,421,856 LowVol 7.04% 33.76% 32.97%
886 PHO Photon PHO $122,171 $0.000006 20,508,593,814 LowVol -4.21% 6.87% 40.75%
887 ECA Electra ECA $121,422 $0.000006 21,915,800,165 LowVol 5.98% 4.71% 49.47%
888 BITZ Bitz BITZ $118,958 $0.059751 1,990,891 LowVol 2.31% 19.45% 56.23%
889 COXST CoExistCoin COXST $117,183 $0.004324 27,100,000 LowVol 2.31% 33.09% 163.32%
890 CTO Crypto CTO $116,787 $0.009565 12,209,355 LowVol 2.31% -12.65% -7.55%
891 SOON SoonCoin SOON $114,311 $0.009172 12,462,620 LowVol 2.31% 11.35% 20.64%
892 EMP EMoneyPower EMP $113,317 $0.012317 9,200,000 LowVol 2.20%
893 UNITS GameUnits UNITS $112,473 $0.032385 3,472,983 LowVol 2.58% 15.37% -30.20%
894 BAS BitAsean BAS $107,828 $0.021566 5,000,000 LowVol -1.15% -7.97% 1.38%
895 NEVA NevaCoin NEVA $107,512 $0.043666 2,462,145 LowVol -0.28% -0.83% 16.76%
896 GCC GuccioneCoin GCC $103,665 $0.005110 20,285,537 LowVol 2.19% 44.91% 61.00%
897 PRX Printerium PRX $101,487 $0.008585 11,821,728 LowVol 9.90% 16.43% 257.64%
898 ALL Allion ALL $100,728 $0.016248 6,199,359 LowVol 2.08% 28.62%
899 SLM Slimcoin SLM $97,865 $0.006552 14,937,439 LowVol 2.31% 3.34%
900 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 -1.80% -69.90%
901 CRX Chronos CRX $96,611 $0.001310 73,729,962 LowVol 2.31% 58.86% 39.65%
902 CF Californium CF $94,562 $0.039310 2,405,555 LowVol 2.31% 10.56% 47.51%
903 TAJ TajCoin TAJ $94,253 $0.011744 8,025,658 LowVol 1.83% 6.41% 21.12%
904 HXX Hexx HXX $93,909 $0.063242 1,484,907 LowVol 1.25% 15.47% 77.10%
905 SCRT SecretCoin SCRT $93,088 $0.022013 4,228,672 LowVol 1.75% 28.31%
906 CON PayCon CON $93,005 $0.004036 23,042,604 LowVol 2.94% 1.81% -14.99%
907 URO Uro URO $91,755 $0.075999 1,207,310 LowVol 2.31% 17.77% 28.72%
908 CNC CHNCoin CNC $89,861 $0.001834 48,985,223 LowVol -10.48% -8.19% 254.88%
909 SPT Spots SPT $88,078 $0.003931 22,406,021 LowVol 3.95% 24.61% 59.41%
910 QTL Quatloo QTL $87,000 $0.011271 7,718,883 LowVol 2.19% -22.11% 5.74%
911 POP PopularCoin POP $86,959 $0.000026 3,372,875,244 LowVol 0.45% -10.05% 20.06%
912 IMS Independent M… IMS $82,603 $0.015385 5,368,934 LowVol 2.31% -27.85% 0.77%
913 BTQ BitQuark BTQ $80,920 $0.008910 9,081,731 LowVol 0.83% -3.10% -9.72%
914 GPL Gold Pressed … GPL $80,908 $0.315396 256,527 LowVol 2.19% 1.87% 10.66%
915 ADCN Asiadigicoin ADCN $79,591 $0.003192 24,931,054 LowVol 3.68% 21.33% 18.71%
916 JWL Jewels JWL $76,689 $0.003800 20,181,636 LowVol 2.20% 8.45% -6.20%
917 RPC RonPaulCoin RPC $75,931 $0.084731 896,147 LowVol 2.31% 32.46% 24.11%
918 WARP WARP WARP $75,200 $0.068661 1,095,224 LowVol 2.31% 9.17% 23.49%
919 ATX Artex Coin ATX $73,706 $0.003924 18,781,750 LowVol 2.31% 11.71% 9.43%
920 PONZI PonziCoin PONZI $73,680 $0.085565 861,099 LowVol 2.20% 153.18%
921 ICOB ICOBID ICOB $73,231 $0.000686 106,701,874 LowVol 1.75% 13.72% 28.05%
922 KURT Kurrent KURT $72,612 $0.007320 9,919,485 LowVol 3.03% -17.14% 9.56%
923 ARB ARbit ARB $71,894 $0.009179 7,832,255 LowVol 0.11% 20.35%
924 AMMO Ammo Rewards AMMO $71,340 $0.000917 77,777,777 LowVol 2.20% -13.30% -1.39%
925 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
926 STEPS Steps STEPS $68,334 $0.003669 18,625,017 LowVol 2.31% 19.53% 54.28%
927 RBT Rimbit RBT $67,024 $0.000580 115,499,623 LowVol -1.22% -12.72% -8.31%
928 DRS Digital Rupees DRS $66,932 $0.000131 510,802,961 LowVol -48.85% -44.27% -17.64%
929 EXN ExchangeN EXN $66,827 $0.013103 5,100,000 LowVol 2.20% 11.47% 84.65%
930 SOIL SOILcoin SOIL $66,746 $0.011706 5,702,048 LowVol 1.86% 1.89% 23.44%
931 MND MindCoin MND $64,117 $0.005110 12,546,625 LowVol -1.06% 1.28% 34.28%
932 CPN CompuCoin CPN $61,935 $0.003158 19,615,019 LowVol -15.10% -10.48% -9.63%
933 MCRN MACRON MCRN $61,812 $0.000154 401,421,401 LowVol 0.85% 30.78% -46.77%
934 PIE PIECoin PIE $60,659 $0.004455 13,615,558 LowVol 2.20% -54.35% 68.81%
935 CASH Cashcoin CASH $60,483 $0.001310 46,158,242 LowVol 2.31% 7.90% 75.20%
936 BLRY BillaryCoin BLRY $58,912 $0.006552 8,991,940 LowVol 2.31% -20.38% -36.07%
937 BRAIN Braincoin BRAIN $58,199 $0.005765 10,094,424 LowVol 2.31% 11.48% -2.66%
938 ORLY Orlycoin ORLY $57,623 $0.001572 36,646,779 LowVol 2.08% 14.37% 38.31%
939 VPRC VapersCoin VPRC $55,419 $0.000071 780,124,964 LowVol -13.83% -39.04% 85.69%
940 300 300 Token 300 $55,079 $183.60 300 LowVol 2.20% -6.76% -20.14%
941 CWXT CryptoWorldX … CWXT $54,750 $0.000918 59,630,200 LowVol 2.30% -2.40% -5.74%
942 VIP VIP Tokens VIP $54,674 $0.000655 83,450,403 LowVol 2.20% 11.47%
943 DPAY DPAY DPAY $52,112 $0.000655 79,541,001 LowVol 18.00% 85.78% 58.48%
944 CXT Coinonat CXT $50,931 $0.005906 8,623,200 LowVol 2.13% 13.21% -2.26%
945 BENJI BenjiRolls BENJI $50,503 $0.002493 20,254,196 LowVol 3.97% 15.76% 27.91%
946 IMPS ImpulseCoin IMPS $50,404 $0.002490 20,245,510 LowVol 2.31% 6.04% 23.35%
947 CRT CRTCoin CRT $49,858 $0.628958 79,270 LowVol 2.31% 11.48% 26.78%
948 KIC KibiCoin KIC $48,439 $0.003295 14,701,000 LowVol 1.86% -27.11% -11.31%
949 SONG SongCoin SONG $47,440 $0.001457 32,565,300 LowVol 4.17% 8.67% 5.40%
950 EGO EGO EGO $47,172 $0.000786 60,000,001 LowVol 2.20% -4.46% 26.79%
951 SLEVIN Slevin SLEVIN $45,862 $0.000655 70,000,000 LowVol 2.31% 11.47% 39.23%
952 G3N G3N G3N $45,579 $0.006028 7,561,891 LowVol 16.53% 29.60%
953 PULSE Pulse PULSE $44,967 $0.003145 14,298,972 LowVol 2.31% 16.32% 8.67%
954 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 24.99%
955 BLZ BlazeCoin BLZ $44,746 $0.000074 608,557,394 LowVol -0.44% -6.81% 9.87%
956 GBT GameBet Coin GBT $44,578 $0.002097 21,262,780 LowVol -5.54% 37.20% 16.54%
957 FLVR FlavorCoin FLVR $43,814 $0.002097 20,898,106 LowVol 2.08% 11.47% 34.89%
958 BIOS BiosCrypto BIOS $43,653 $0.002097 20,821,709 LowVol 2.31% 18.91% 16.54%
959 IMX Impact IMX $43,048 $0.000393 109,509,099 LowVol 2.08% 67.20% 144.89%
960 BRAT BRAT BRAT $41,991 $0.000262 160,000,000 LowVol 1.84% 44.08% 10.26%
961 UET Useless Ether… UET $41,051 $0.010351 3,965,716 LowVol -12.13% -13.62% 25.11%
962 RIDE Ride My Car RIDE $39,812 $0.000393 101,276,976 LowVol 2.08% 11.47% 88.88%
963 DLISK DAPPSTER DLISK $39,310 $0.000393 100,000,000 LowVol 2.31% 11.47%
964 ZYD Zayedcoin ZYD $39,271 $0.006290 6,243,840 LowVol 2.08% 44.60% 32.46%
965 FUZZ FuzzBalls FUZZ $38,305 $0.007931 4,829,945 LowVol 2.31% -1.03% 3.25%
966 JS JavaScript Token JS $37,917 $0.004744 7,991,996 LowVol -1.11% 106.19% 191.50%
967 CESC CryptoEscudo CESC $37,765 $0.000262 144,105,100 LowVol 2.31% 11.48% -19.55%
968 OFF Cthulhu Offer… OFF $37,483 $0.014294 2,622,273 LowVol 5.75% -24.58%
969 AGLC AgrolifeCoin AGLC $37,449 $0.004979 7,520,988 LowVol 2.20% 11.47% -7.27%
970 PEX PosEx PEX $35,039 $0.014283 2,453,240 LowVol 2.20% 11.05% 26.78%
971 TOR Torcoin TOR $33,807 $0.106923 316,179 LowVol 2.08% -25.24% -45.20%
972 LIR LetItRide LIR $33,284 $0.000917 36,287,766 LowVol 2.20% 30.06% 33.06%
973 VLTC Vault Coin VLTC $33,203 $0.001095 30,333,230 LowVol 2.31% -6.94% -6.71%
974 ALTC Antilitecoin ALTC $33,033 $0.001048 31,512,613 LowVol 16.80% 13.40% 69.04%
975 ZNE Zonecoin ZNE $32,141 $0.012448 2,581,970 LowVol 2.31% 10.17% 21.02%
976 LUNA Luna Coin LUNA $32,039 $0.019621 1,632,937 LowVol 2.29% -1.18% -13.33%
977 OS76 OsmiumCoin OS76 $31,630 $0.035379 894,026 LowVol 2.31% 11.48% 28.14%
978 BOAT BOAT BOAT $31,595 $0.001703 18,547,845 LowVol 2.31% -7.38% 1.53%
979 KNC KingN Coin KNC $31,572 $15.73 2,008 LowVol 2.20% 11.47%
980 HVCO High Voltage HVCO $31,205 $0.020885 1,494,171 LowVol 8.33% 31.22%
981 WBB Wild Beast Block WBB $31,023 $0.185543 167,201 LowVol 2.04% 3.19% 41.81%
982 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
983 IBANK iBank IBANK $30,248 $0.006683 4,526,324 LowVol 0.99% 171.67%
984 EREAL eREAL EREAL $30,104 $0.000440 68,427,562 LowVol -1.15% -20.14% -36.66%
985 WORM HealthyWormCoin WORM $29,215 $0.000262 111,479,318 LowVol 2.20% -54.22%
986 CAB Cabbage CAB $28,893 $0.002752 10,499,996 LowVol 2.31% -2.46% 5.30%
987 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $28,051 $0.037213 753,776 LowVol 2.31% 8.78% 12.50%
988 DIX Dix Asset DIX $25,573 $2.6e-07 100,000,000,000 LowVol -4.59% 16.46% 100.27%
989 DES Destiny DES $25,368 $0.015855 1,600,000 LowVol -31.98% 32.24% 5.81%
990 SDP SydPak SDP $24,914 $0.155929 159,780 LowVol 2.08% 12.70% 28.07%
991 MILO MiloCoin MILO $24,035 $0.002228 10,789,954 LowVol 2.20% 49.24% -10.80%
992 PLNC PLNcoin PLNC $23,844 $0.001395 17,089,600 LowVol 7.91% -3.57%
993 BIOB BioBar BIOB $20,775 $0.023455 885,756 LowVol 2.20% 11.46% 6.88%
994 ELS Elysium ELS $20,467 $0.005110 4,005,012 LowVol 2.08% 27.87% 8.41%
995 SCS Speedcash SCS $19,319 $0.073783 261,831 LowVol 3.06% 17.22%
996 TRADE Tradecoin TRADE $19,266 $0.002490 7,738,604 LowVol 2.31% 92.53% 45.88%
997 XOC Xonecoin XOC $17,336 $0.041275 420,000 LowVol 2.20% 9.72% 4.01%
998 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 -1.17% 47.51%
999 SANDG Save and Gain SANDG $17,268 $0.005634 3,064,800 LowVol 2.31% 29.56% 46.00%
1000 MGM Magnum MGM $15,544 $0.003931 3,954,236 LowVol 2.20% 1.86% -13.64%
1001 GEERT GeertCoin GEERT $15,266 $0.002998 5,091,200 LowVol 12.03% 21.40% 37.95%
1002 SLFI Selfiecoin SLFI $14,129 $0.000131 107,829,281 LowVol 2.20% 11.47% 29.34%
1003 P7C P7Coin P7C $13,845 $0.000393 35,220,238 LowVol 2.19% 11.48% 23.00%
1004 GBC GBCGoldCoin GBC $12,928 $0.001138 11,361,817 LowVol 0.00% -11.78% 1.94%
1005 DAS DAS DAS $12,640 $0.004694 2,692,635 LowVol 10.93% 18.62%
1006 RSGP RSGPcoin RSGP $12,266 $7.10 1,727 LowVol 4.03% -19.17%
1007 VOLT Bitvolt VOLT $11,881 $0.000786 15,112,554 LowVol -12.31% 33.76% 24.83%
1008 NODC NodeCoin NODC $11,436 $0.006814 1,678,439 LowVol 2.31% 44.91% 29.27%
1009 SOCC SocialCoin SOCC $11,432 $0.008255 1,384,879 LowVol -14.25% 0.72% -15.91%
1010 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,240 $0.000788 9,188,198 LowVol 2.20% 26.57% -17.73%
1011 CONX Concoin CONX $6,729 $0.009041 744,266 LowVol 10.18% 9.87% 49.72%
1012 CCM100 CCMiner CCM100 $5,640 $0.001678 3,360,417 LowVol -0.05% -46.66% -34.75%
1013 MRNG MorningStar MRNG $5,080 $0.000156 32,661,331 LowVol -1.16% -37.23% -15.88%
1014 NANOX Project-X NANOX $5,025 $64206.20 0.078264 LowVol 11.15% 34.84% 19.90%
1015 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,801 LowVol -25.36%
1016 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,611 $0.002621 1,377,917 LowVol 20.36% 31.15% 60.53%
1017 EBT Ebittree Coin EBT $3,148 $0.002490 1,264,511 LowVol 2.20% 32.19% -17.28%
1018 OCEAN BurstOcean OCEAN $3,067 $0.014478 211,827 LowVol -51.11% -50.19% -15.67%
1019 XNG Enigma XNG $2,802 $0.168508 16,627 LowVol 9.06% -6.93% -4.21%
1020 LEX Lex4All LEX $2,637 $0.002637 1,000,000 LowVol -0.28% -35.53% 55.67%
1021 DGCS Digital Credits DGCS $2,290 $0.000393 5,826,388 LowVol 2.31% 35.31% 90.19%
1022 TOKEN SwapToken TOKEN $1,286 $8.4e-08 15,320,585,365 LowVol 1.67% -53.95% 0.76%
1023 ULA Ulatech ULA $941 $0.004717 199,511 LowVol 2.20% -55.06% -80.24%
1024 ABN Abncoin ABN $931 $0.013758 67,700 LowVol -4.93% 17.04% 0.38%
1025 SOJ Sojourn SOJ $790 $0.001628 485,214 LowVol 1.35% -72.55% 119.26%
1026 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1027 DMB Digital Money… DMB $442 $0.001048 421,300 LowVol 2.08% 0.21% 9.09%
1028 ENV Environ ENV $132 $9.9e-07 132,717,518 LowVol -1.59% -2.52% -47.30%
1029 CALC CaliphCoin CALC $103 $0.001188 87,140 LowVol 2.08% 68.37% 64.30%
1030 FDC Future Digita… FDC $70 $0.000025 2,753,201 LowVol 1.35% -71.77%
1031 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol -69.75%
1032 APW AppleCoin APW $10 $0.000131 79,545 LowVol 2.20% 11.47% 26.78%
1033 CMT CyberMiles CMT $0.182467 $12,098,500 -2.90%
1034 ATMC ATMCoin ATMC $3.48 $11,902,500 7.26% 14.29% 26.38%
1035 BCD Bitcoin Diamo… BCD $42.05 $11,596,000 1.29% -2.89% -14.03%
1036 CLUB ClubCoin CLUB $3.40 $4,982,930 -5.55% -14.90% -35.32%
1037 ETN Electroneum ETN $0.088026 $4,442,130 -6.19% -13.90% 98.26%
1038 AI POLY AI AI $16.90 $3,794,250 2.21% 4.95% 2.42%
1039 NULS Nuls NULS $0.854538 $3,338,980 0.18% 18.51% 65.68%
1040 ORME Ormeus Coin ORME $2.61 $3,156,400 2.78% 1.34% -5.01%
1041 GRX GOLD Reward T… GRX $5.73 $3,091,100 -0.48% -8.61% 55.19%
1042 REC Regalcoin REC $46.31 $3,076,690 0.29% -5.69% 22.95%
1043 FRGC Fargocoin FRGC $10.29 $1,608,670 0.27% 0.05% 6.68%
1044 BTE BitSerial BTE $7.85 $1,444,310 4.07% -4.27% 82.68%
1045 TSL Energo TSL $0.032823 $1,427,740 1.13% 3.02% 4.52%
1046 FRST FirstCoin FRST $15.94 $1,321,810 2.36% 0.65% 1.72%
1047 WC WINCOIN WC $1.15 $927,727 2.19% 1.28% -0.58%
1048 BT1 BT1 [CST] BT1 $12963.10 $766,650 2.30% 11.31% 23.55%
1049 B2X SegWit2x [Fut… B2X $205.76 $712,544 1.25% -9.24% -0.21%
1050 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.55 $637,812 6.78% 27.17% 62.63%
1051 THS TechShares THS $0.858716 $630,205 49.57% 18.17% -4.46%
1052 LEND EthLend LEND $0.021763 $618,255 -3.42% -15.15%
1053 BOT Bodhi BOT $0.435505 $547,864 -0.66% -0.16% -7.83%
1054 XIN Infinity Econ… XIN $0.031841 $495,892 1.89% -0.44% -22.73%
1055 LLT LLToken LLT $0.442597 $457,826 -1.02% -17.20% 44.30%
1056 AION Aion AION $1.79 $444,423 -1.15% 14.57% -3.27%
1057 ADK Aidos Kuneen ADK $26.21 $363,638 2.31% -19.32% -12.00%
1058 INF InfChain INF $0.015986 $316,084 4.25% -1.29% 84.14%
1059 EAG EA Coin EAG $3.37 $245,011 -0.09% 8.14% -1.48%
1060 SKR Sakuracoin SKR $0.015762 $224,251 9.65% 807.12% 1070.66%
1061 BT2 BT2 [CST] BT2 $157.41 $194,248 0.59% 42.23% 9.57%
1062 ICX ICON ICX $1.76 $184,303 0.79% 9.70% 42.22%
1063 XCPO Copico XCPO $0.025239 $173,810 0.01% 13.86% 9.29%
1064 XID Sphre AIR XID $0.192433 $170,963 1.20% -4.81% 15.47%
1065 RYZ ANRYZE RYZ $0.019209 $162,189 1.48% -3.07% -31.14%
1066 GBG Golos Gold GBG $0.146409 $161,638 5.11% 0.34% 32.16%
1067 BSR BitSoar BSR $0.216729 $132,809 2.20% 33.60% 5.33%
1068 UGT UG Token UGT $0.405248 $132,640 -1.14% -9.44% -9.16%
1069 B3 B3Coin B3 $0.000071 $125,347 17.02% 38.45% -54.90%
1070 FOR FORCE FOR $0.012863 $121,699 0.37% -6.58% 141.18%
1071 BTCM BTCMoon BTCM $0.036787 $114,425 -3.87% -22.53% 463.96%
1072 VEE BLOCKv VEE $0.021600 $111,175 -1.15% -12.76% 7.22%
1073 RMC Russian Minin… RMC $22221.40 $97,315 2.21% -10.70% 70.77%
1074 QBT Qbao QBT $0.229745 $96,439 -1.95% -10.72%
1075 BTU Bitcoin Unlim… BTU $105.45 $70,587 19.72% 1.93% -20.97%
1076 MSD MSD MSD $0.010485 $56,254 -0.30% -10.66% -14.16%
1077 DSR Desire DSR $0.296402 $51,725 4.67% 11.75% 23.75%
1078 VASH VPNCoin VASH $0.006552 $43,983 2.31% -2.22% 47.36%
1079 TCOIN T-coin TCOIN $0.000355 $43,214 38.46% 187.96% 40.23%
1080 PRE Presearch PRE $0.204411 $43,018 -0.36% -6.52%
1081 STEX STEX STEX $0.947151 $34,380 -4.63% 10.80% 161.37%
1082 PEC Peacecoin PEC $0.074165 $23,174 2.20% 31.43% 89.62%
1083 SPANK SpankChain SPANK $0.044960 $22,025 -1.15% 13.33% 52.63%
1084 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.008195 $21,107 -1.14% -45.66% 213.97%
1085 WISH MyWish WISH $0.107959 $20,096 -1.15% -15.08% -44.39%
1086 FRD Farad FRD $0.109647 $19,464 1.40% -8.96% 21.08%
1087 BPL Blockpool BPL $0.185936 $19,356 2.20% 15.99% 55.01%
1088 AKY Akuya Coin AKY $0.161564 $18,698 17.40% 17.67% -2.92%
1089 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.99 $18,648 2.20% 12.94% 9.64%
1090 PLX PlexCoin PLX $0.036287 $17,329 -20.38% -5.30% -54.41%
1091 AERM Aerium AERM $0.507150 $17,009 0.70% -34.42% -66.82%
1092 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.338395 $16,997 7.67% 9.16% 98.24%
1093 GLS GlassCoin GLS $1.31 $15,837 2.20% 11.47% 62.50%
1094 EVR Everus EVR $0.899812 $15,549 -21.38% -36.11% -83.35%
1095 PFR Payfair PFR $0.011387 $15,303 -1.15% -21.61%
1096 MGC MergeCoin MGC $0.013103 $14,790 2.31% -6.32% 2.24%
1097 SISA SISA SISA $0.012894 $13,783 2.51% -4.10% -27.21%
1098 COR CORION COR $0.663441 $13,483 2.20% -18.03% -19.49%
1099 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.043131 $11,553 -1.15% -14.66% 55.19%
1100 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.007897 $10,993 -1.15% 85.12% 34.03%
1101 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.093033 $10,625 12.52% 5.34% -9.56%
1102 DEUS DeusCoin DEUS $0.275169 $10,119 2.20% -22.36% -26.04%
1103 BOS BOScoin BOS $1.34 $10,015 -7.56% 11.66% 30.69%
1104 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002902 $10,006 -1.20% 7.38% 49.10%
1105 MCR Macro MCR $1.70 $9,871 31.78% 3.53% -21.93%
1106 OXY Oxycoin OXY $0.131113 $9,297 13.47% -2.67% -14.10%
1107 SUR Suretly SUR $3.17 $9,028 -0.82% -5.81% -4.18%
1108 MKR Maker MKR $366.61 $8,722 -1.15% -6.98% -0.99%
1109 XRY Royalties XRY $0.000131 $8,609 2.25% 2.80% -99.56%
1110 DMC DynamicCoin DMC $0.002848 $7,569 -11.68% -18.90% 51.68%
1111 ACC AdCoin ACC $0.089943 $7,090 30.23% 41.94% -10.70%
1112 FRN Francs FRN $0.046349 $6,658 2.67% 91.26% 52.05%
1113 VIU Viuly VIU $0.009419 $6,218 1.27% 3.32% 173.39%
1114 MINEX Minex MINEX $0.021821 $6,210 6.58% 39.24% -65.43%
1115 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002990 $5,496 1.73% 0.11% 42.80%
1116 ETT EncryptoTel [… ETT $0.109029 $5,174 -4.03% -9.96% 85.30%
1117 SND Sand Coin SND $0.830640 $4,795 -10.70% 37.68% 9.95%
1118 DFS DFSCoin DFS $0.007225 $4,570 2.19% -6.63% -7.40%
1119 WA WA Space WA $0.022013 $4,550 1.59% 24.86% 32.08%
1120 BAT BatCoin BAT $0.000004 $4,121 -2.14% 50.69% 63.76%
1121 EFYT Ergo EFYT $11.23 $4,003 -10.91% -8.43% 20.86%
1122 AIB Advanced Inte… AIB $0.014963 $3,928 -11.74% 72.55% 281.83%
1123 B2B B2B B2B $0.422684 $3,917 -1.15% 6.36% -31.52%
1124 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000518 $3,862 -1.15% -14.06% -98.53%
1125 DAY Chronologic DAY $4.16 $3,766 0.64% -11.25% 24.74%
1126 WILD Wild Crypto WILD $0.117084 $3,461 -1.01% -17.70% 8.49%
1127 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.087399 $3,349 2.31% 4.57% 10.34%
1128 SAK Sharkcoin SAK $0.002229 $2,885 2.58% -2.41% 15.98%
1129 NTC Natcoin NTC $0.131819 $2,786 2.20% -32.44% -56.34%
1130 WIC Wi Coin WIC $0.002806 $2,633 2.30% -13.75% 2.96%
1131 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.59 $2,620 2.31% 11.48% -17.81%
1132 OX OX Fina OX $0.000154 $2,581 -39.70% -23.05% -14.09%
1133 XOT Internet of T… XOT $2096.53 $2,304 2.20% -5.64% -27.55%
1134 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $2,273 1.89% 0.13% 4.80%
1135 APC AlpaCoin APC $0.024508 $2,228 2.31% -0.62% -3.11%
1136 PLC PlusCoin PLC $0.000529 $2,212 -1.15% -13.13% -19.41%
1137 HYTV Hyper TV HYTV $0.005823 $2,181 -1.15% 14.46% -34.64%
1138 HNC Huncoin HNC $0.002359 $2,117 12.73% 82.40% 41.08%
1139 BTBc Bitbase BTBc $0.006028 $2,102 2.20% 11.14% 33.41%
1140 STARS StarCash Network STARS $0.202301 $2,083 -3.55% -19.46% -22.60%
1141 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000393 $2,062 2.20% -29.18% -29.65%
1142 SJCX Storjcoin X SJCX $0.323481 $1,884 -1.51% -3.09%
1143 TER TerraNova TER $3.85 $1,785 -12.41% 165.31% 65.80%
1144 DGPT DigiPulse DGPT $1.36 $1,707 0.89% 67.63% 13.15%
1145 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.117012 $1,703 -0.12% -0.26% 66.24%
1146 FAP FAPcoin FAP $0.017375 $1,619 -0.73% 127.30% 150.75%
1147 PRES President Trump PRES $0.005446 $1,564 4.48% 63.85% 42.99%
1148 ABC Alphabit ABC $20.96 $1,509 2.31% 36.98% 35.12%
1149 STU bitJob STU $0.028661 $1,395 -5.17% 3.88% 21.49%
1150 PNX Phantomx PNX $0.020838 $1,359 2.50% 9.13% 4.84%
1151 GARY President Joh… GARY $0.209713 $1,317 2.31% 7.08% 3.00%
1152 TRIA Triaconta TRIA $8.19 $1,312 -1.15% -0.91% -6.65%
1153 GAY GAY Money GAY $0.015679 $1,268 18.43% 10.36% 38.52%
1154 NAMO NamoCoin NAMO $0.000132 $1,242 2.10% -43.47% -35.23%
1155 IBTC iBTC IBTC $0.006712 $1,169 -1.15% 16.21% -7.62%
1156 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000656 $1,154 -12.87% 59.19% 37.18%
1157 HIGH High Gain HIGH $0.000655 $1,123 -14.83% 24.60% 5.36%
1158 FLASH Flash FLASH $0.004324 $1,070 2.31% -12.43% -9.42%
1159 EUSD eUSD EUSD $0.000194 $1,060 -1.15% 5.34% -9.05%
1160 ASN Aseancoin ASN $0.011138 $1,056 2.20% -30.46% 68.41%
1161 MARX MarxCoin MARX $0.001050 $950 2.11% -7.01% 37.06%
1162 MCI Musiconomi MCI $0.032351 $856 0.29% -32.97%
1163 GRN Granite GRN $0.017034 $837 2.31% -23.18% 36.23%
1164 HAT Hawala.Today HAT $0.163898 $824 -1.15% -19.80% -14.37%
1165 ZBC Zilbercoin ZBC $0.038891 $819 2.02% 4.09% 12.18%
1166 WOW Wowcoin WOW $0.000261 $810 2.20% 122.97% 155.32%
1167 EDRC EDRCoin EDRC $0.052120 $793 1.16% 10.93% 12.02%
1168 VOYA Voyacoin VOYA $2.83 $782 2.16% -32.29% 73.17%
1169 QORA Qora QORA $0.258266 $737 2.31% 20.58%
1170 NBIT netBit NBIT $0.014526 $715 2.31% -72.91%
1171 VULC Vulcano VULC $0.009991 $706 2.08% 33.20% 45.28%
1172 UR UR UR $0.001186 $653 2.13% 32.94% 76.79%
1173 MAVRO Mavro MAVRO $0.037607 $602 2.20% 17.75% 184.49%
1174 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 $572 -0.14% -96.12% -96.80%
1175 SKC Skeincoin SKC $0.019655 $568 2.20% 13.84% 147.45%
1176 MGC GulfCoin MGC $0.002752 $563 2.20% 11.47% -13.89%
1177 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.3e-07 $521 -1.15% -6.12% -15.14%
1178 QBT Cubits QBT $0.002883 LowVol 2.17% -22.86% -75.34%
1179 RHFC RHFCoin RHFC $0.000525 LowVol 2.30% -44.58%
1180 DASHS Dashs DASHS $0.058179 LowVol -14.71% 8.05% 88.09%
1181 COUPE Coupecoin COUPE $0.000014 LowVol 2.48% -21.48% 5.80%
1182 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002359 LowVol 2.20% -8.80% 31.87%
1183 PRN Protean PRN $0.000103 LowVol 3.89% 60.97% 38.49%
1184 ANI Animecoin ANI $0.000262 LowVol 2.08% 11.47% 37.42%
1185 CLINT Clinton CLINT $0.010614 LowVol 2.08% 1.45% 6.37%
1186 SFE SafeCoin SFE $0.000131 LowVol 2.31% 26.78%
1187 XQN Quotient XQN $0.005372 LowVol 2.31% -10.88% -2.75%
1188 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001834 LowVol 2.31% 6.53% 5.76%
1189 FUTC FutCoin FUTC $0.003145 LowVol 2.31% 67.20% 78.99%
1190 IQT iQuant IQT $0.184036 LowVol 1.86% 15.78% 11.74%
1191 DBG Digital Bulli… DBG $0.007600 LowVol 2.08% 11.47% 26.52%
1192 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.053226 LowVol -0.28% 2.12% 54.60%
1193 TOP TopCoin TOP $0.000390 LowVol -0.39% 3.14% -3.94%
1194 9COIN 9COIN 9COIN $0.003014 LowVol 2.20% 10.67% 8.00%
1195 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000131 LowVol 2.31% -44.27% -57.74%
1196 FFC FireFlyCoin FFC $0.000131 LowVol 2.20% 11.48% -0.16%
1197 IRL IrishCoin IRL $0.002097 LowVol -25.59% -18.92% -2.23%
1198 EVC EventChain EVC $0.064697 LowVol -1.15% -27.06% -59.78%
1199 HDLB HODL Bucks HDLB $0.047696 LowVol 2.20% 11.77% 11.51%
1200 LTH LAthaan LTH $0.001048 LowVol 2.20% 5.24% 97.17%
1201 INDIA India Coin INDIA $0.000393 LowVol 2.20% 67.20% 44.17%
1202 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000262 LowVol 2.20% -25.69% -17.68%
1203 PCN PeepCoin PCN $0.000111 LowVol -11.41% -5.77% 76.45%
1204 AV AvatarCoin AV $0.043765 LowVol 2.31% 25.23% 49.49%
1205 MOTO Motocoin MOTO $0.003974 LowVol -3.13% -35.53% 38.36%
1206 LDCN LandCoin LDCN $0.001533 LowVol 3.06% -40.78% -74.42%
1207 ONG onG.social ONG $0.156134 LowVol -1.15% -15.00%
1208 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 9.97% -2.48% 17.66%
1209 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004230 LowVol -3.26% 4.42% 25.77%
1210 BIT First Bitcoin BIT $0.011793 LowVol 2.31% -7.63% -4.12%
1211 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001965 LowVol 2.31% 11.47% 63.48%
1212 TELL Tellurion TELL $0.000137 LowVol 2.23% -40.24% -25.07%
1213 DON Donationcoin DON $0.000655 LowVol 22.73% 11.79% -21.18%
1214 BUB Bubble BUB $0.021358 LowVol 2.08% 5.12% 21.85%
1215 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003014 LowVol 2.31% -5.04% 0.51%
1216 ELC Elacoin ELC $0.098275 LowVol 2.19% 26.04%
1217 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004709 LowVol 2.08% 11.10% 19.84%
1218 10MT 10M Token 10MT $0.002154 LowVol -1.15% 68.19% 26.48%
1219 GMX GoldMaxCoin GMX $0.010726 LowVol 2.31% 1040.68%
1220 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005503 LowVol 2.20% 11.47% 20.61%
1221 KARMA Karmacoin KARMA $0.000131 LowVol 2.31% 11.48% 31.11%
1222 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol -1.58% 39.13% -4.99%
1223 DISK DarkLisk DISK $0.000917 LowVol 2.20% 30.04% 16.14%
1224 PRIMU Primulon PRIMU $0.000197 LowVol 2.20% 5.18% -9.80%
1225 BSN Bastonet BSN $0.000786 LowVol 2.20% 33.76% 4.96%
1226 IPY Infinity Pay IPY $0.002156 LowVol -1.15% 25.56% -21.37%
1227 BEST BestChain BEST $0.001159 LowVol 0.65% -10.35% -5.88%
1228 MONETA Moneta MONETA $0.000655 LowVol 2.08% 18.70% 21.43%
1229 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002752 LowVol 2.31% 17.04% -24.19%
1230 TCR TheCreed TCR $0.000524 LowVol 2.08% 122.93% 69.04%
1231 BXC Bitcedi BXC $0.003965 LowVol 1.06% 15.66% 71.64%
1232 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008174 LowVol 2.20% 87.93% 43.21%
1233 UTA UtaCoin UTA $0.001834 LowVol 2.08% -17.87% 193.06%
1234 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001253 LowVol -2.39% 4.79% 6.76%
1235 ACES Aces ACES $0.000131 LowVol 2.31% -46.45% -31.01%
1236 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000132 LowVol 2.05% -20.36% 24.77%
1237 CYDER Cyder CYDER $0.000262 LowVol 2.20% -21.31% 4.86%
1238 EGG EggCoin EGG $0.049530 LowVol 2.20% 18.41%
1239 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.103123 LowVol 2.08% 6.23%
1240 MBL MobileCash MBL $0.000262 LowVol 2.20% 11.47% -15.52%
1241 DUB Dubstep DUB $0.002490 LowVol 2.20% 5.89%
1242 CYC Cycling Coin CYC $0.001572 LowVol 2.31% -4.45% -14.25%
1243 EBIT eBIT EBIT $0.003407 LowVol -1.15% 89.31% 132.84%
1244 GBRC Global Busine… GBRC $0.000131 LowVol 2.08% 19.99%
1245 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005222 LowVol 2.31% 69.95% -6.49%
1246 SWP Swapcoin SWP $0.086262 LowVol -1.15% 1.76% -34.27%
1247 LEPEN LePen LEPEN $0.000087 LowVol -15.24% -25.77% -9.65%
1248 GUC GoldUnionCoin GUC $0.068792 LowVol 2.08% -42.91% -43.96%
1249 SYNC Sync SYNC $628.96 LowVol 2.31% 13.78%
1250 PAYP PayPeer PAYP $0.000131 LowVol 2.20% 29.45%
1251 ACN Avoncoin ACN $0.000393 LowVol 2.31% 11.47% -15.00%
1252 PRM PrismChain PRM $0.001965 LowVol 2.20% 28.61% 58.48%
1253 CME Cashme CME $0.000131 LowVol 2.31% 23.12%
1254 TIE TIES Network TIE $0.060815 LowVol -1.15% -6.13% -22.60%
1255 MAGN Magnetcoin MAGN $0.759991 LowVol 2.08% 10.73% 52.84%
1256 YEL Yellow Token YEL $0.006577 LowVol -1.15% -34.83% 137.85%
1257 XAU Xaucoin XAU $0.035510 LowVol 2.31% -22.34% 9.02%
1258 AXIOM Axiom AXIOM $0.020048 LowVol 2.31% 11.48% 25.90%
1259 FUDD DimonCoin FUDD $0.001294 LowVol -1.15% -6.13% 2.01%
1260 WINK Wink WINK $0.000393 LowVol 2.20% 11.47% 26.48%
1261 SHA SHACoin SHA $0.000786 LowVol 2.31% 11.47% 58.90%
1262 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000172 LowVol -1.15% 0.75% 1.22%
1263 YES Yescoin YES $0.000102 LowVol 3.00% -9.73% 36.81%
1264 BET BetaCoin BET $0.002299 LowVol 2.31% 2.64% -5.52%
1265 REGA Regacoin REGA $0.002228 LowVol 7.55% 45.78% 9.13%
1266 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -1.15% -6.13% 58.32%
1267 X2 X2 X2 $0.000131 LowVol 2.08% 11.47%
1268 ZSE ZSEcoin ZSE $0.015593 LowVol 2.31% 44.28% 30.90%
1269 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.295086 LowVol 2.31% -18.86% 28.32%
1270 MEN PeopleCoin MEN $0.000131 LowVol 2.08% 11.47% 26.78%
1271 XDE2 XDE II XDE2 $1.92 LowVol 2.08% 12.58% -28.97%
1272 BITOK Bitok BITOK $0.000028 LowVol 2.73% -76.24% -72.98%
1273 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013234 LowVol 2.31% 17.72% 31.22%
1274 GAIN UGAIN GAIN $0.001703 LowVol 2.08% 11.47% 26.78%
1275 HCC Happy Creator… HCC $0.000655 LowVol 2.31% 58.48%
1276 BLX Blockchain Index BLX $3.18 LowVol -1.14% 6.51% 19.70%
1277 XTD XTD Coin XTD $0.000131 LowVol 2.31% 11.47% 6.22%
1278 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000524 LowVol 2.31% 11.47% 26.78%
1279 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000655 LowVol 2.31% 11.48% -13.46%
1280 CBD CBD Crystals CBD $0.001965 LowVol 2.31% 19.44% 34.09%
1281 QBC Quebecoin QBC $0.002228 LowVol 2.31% 11.48% 3.36%
1282 RICHX RichCoin RICHX $0.007469 LowVol 2.31% 13.47%
1283 LKC LinkedCoin LKC $0.000262 LowVol 2.20% 122.93% 23.35%
1284 BGR Bongger BGR $0.000150 LowVol -1.61% -10.79% -0.49%
1285 TODAY TodayCoin TODAY $0.001310 LowVol 13.56% 11.48% 9.08%
1286 KASHH KashhCoin KASHH $0.000131 LowVol 2.31% 11.75% 76.57%
1287 HYPER Hyper HYPER $0.033807 LowVol 2.31% -2.18% 46.18%
1288 XID International… XID $0.009041 LowVol 11.47%
1289 OMC Omicron OMC $0.167460 LowVol 1.97% 25.95% 43.01%
1290 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004062 LowVol 2.31% 7.99% 13.79%
1291 UNC UNCoin UNC $0.000131 LowVol 2.31% 11.48% 26.78%
1292 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1293 FID BITFID FID $0.131033 LowVol 2.20% 26.78%
1294 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -50.16%
1295 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 9.51%
1296 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -64.59%
1297 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol 0.09% -16.50%
1298 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -29.50%
1299 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol
1300 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol 0.08% 25.34%
1301 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 10.15%
1302 OP Operand OP $0.001151 LowVol 8.76%
1303 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -3.27%
1304 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol 0.07% 126.81%
1305 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 8.44% 23.36%
1306 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol 17.64%
1307 RCN Rcoin RCN $0.000127 LowVol 8.37% 4.03%
1308 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004589 LowVol 8.44% 43.24%
1309 TEAM TeamUp TEAM $0.000255 LowVol 8.53% 23.43%
1310 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000127 LowVol 8.20% 25.56%
1311 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol 8.23% 23.10%
1312 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 3.88% -56.17%
1313 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1314 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 6.51%
1315 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol 8.09% -3.57%
1316 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1317 PI PiCoin PI $0.002738 LowVol 10.07%
1318 ANTX Antimatter ANTX $0.000126 LowVol 7.43% 22.36%
1319 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 13.91%
1320 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 5.03% -22.45%
1321 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006202 LowVol 3.84%
1322 FC Facecoin FC $0.003480 -5.32% -14.65%
1323 SIC Swisscoin SIC $0.000123 4.55% -11.11%
1324 CASH Cash Poker Pro CASH $0.037846 -5.32% -42.29%
1325 EGOLD eGold EGOLD $0.006722 -3.13% -26.92%
1326 FBL Faceblock FBL $0.001654 -45.43%

Quay lại phần 1

Phản hồi