Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 7/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 2h ngày 7/12/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 7/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $13082.60 trên tổng giá trị $218,800,597,830

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $441.15 trên tổng giá trị $42,426,981,975

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1478.14 trên tổng giá trị $24,894,168,717

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.22 trên tổng giá trị $11,726,476,925

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.240455 trên tổng giá trị $9,315,021,113

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng SRC SecureCoin (SRC) đang có giá hiện tại $0.045863 trên tổng giá trị $378,039 đã biến động tăng 237.79% trong 1h qua

    + Đồng KOBO Kobocoin (KOBO) đang có giá hiện tại $0.135277 trên tổng giá trị $3,341,375 đã biến động tăng 177.72% trong 1h qua

    + Đồng MRNG MorningStar (MRNG) đang có giá hiện tại $0.000157 trên tổng giá trị $5,141 đã biến động tăng 94.58% trong 1h qua

    + Đồng FC2 FuelCoin (FC2) đang có giá hiện tại $0.014715 trên tổng giá trị $1,495,477 đã biến động tăng 83.66% trong 1h qua

    + Đồng OX OX Fina (OX) đang có giá hiện tại $0.000254 trên tổng giá trị đã biến động tăng 75.69% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị $332,861 đã biến động tăng 2815.62% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.010474 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1015.06% trong 24h qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.012845 trên tổng giá trị đã biến động tăng 696.28% trong 24h qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000126 trên tổng giá trị $55,798,420 đã biến động tăng 471.63% trong 24h qua

    + Đồng KOBO Kobocoin (KOBO) đang có giá hiện tại $0.135277 trên tổng giá trị $3,341,375 đã biến động tăng 372.95% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.408620 trên tổng giá trị $30,897,597 đã biến động tăng 1972.78% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị $332,861 đã biến động tăng 947.60% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.012845 trên tổng giá trị đã biến động tăng 851.24% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000579 trên tổng giá trị $911,411 đã biến động tăng 559.58% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.304846 trên tổng giá trị $4,388,891 đã biến động tăng 524.87% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 7/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 NRO Neuro NRO $140,128 $0.003711 37,763,526 $14,330 0.63% 23.60% 248.19%
702 SCORE Scorecoin SCORE $138,661 $0.004569 30,346,591 $647 -12.33% -3.09% -1.26%
703 PXI Prime-XI PXI $134,577 $0.007539 17,850,950 $670 1.48% 16.17% 28.41%
704 CJ Cryptojacks CJ $132,874 $0.000327 406,568,581 $4,168 -4.15% -4.69% -1.86%
705 SGR Sugar Exchange SGR $127,875 $0.036536 3,500,000 $2,495 0.53% 36.39% -12.04%
706 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $127,552 $0.015884 8,030,000 $18,414 15.68% 26.11% -39.67%
707 CMT Comet CMT $118,802 $0.136111 872,830 $48,170 -11.95% -70.93% 182.53%
708 DRXNE DROXNE DRXNE $117,612 $0.001863 63,127,593 $1,373 0.65% -13.12% -15.41%
709 LCP Litecoin Plus LCP $117,218 $0.160198 731,709 $2,625 0.70% -11.29% 40.95%
710 WOMEN WomenCoin WOMEN $116,951 $0.002645 44,220,400 $3,227 7.46% 27.13% 31.51%
711 BOST BoostCoin BOST $116,805 $0.009852 11,855,487 $1,424 0.62% -23.71% -22.41%
712 ARG Argentum ARG $114,110 $0.013310 8,573,440 $836 0.63% -7.78% 13.84%
713 CFD Confido CFD $113,914 $0.012657 9,000,000 $962 0.16% -10.39% 32.96%
714 ACP AnarchistsPrime ACP $113,189 $0.025755 4,394,874 $11,440 1.90% 27.71% -27.33%
715 FXE FuturXe FXE $111,606 $0.474069 235,421 $1,527 0.60% -36.23% -76.02%
716 LTCR Litecred LTCR $107,143 $0.003545 30,227,750 $21,517 6.86% -39.04% 279.14%
717 BITEUR bitEUR BITEUR $105,186 $1.20 87,952 $3,014 -0.54% -1.75% -4.01%
718 CACH CacheCoin CACH $102,428 $0.024416 4,195,132 $1,302 0.85% 5.35% -31.68%
719 VUC Virta Unique … VUC $99,363 $0.001616 61,486,150 $5,353 -17.04% 10.84% 27.42%
720 611 SixEleven 611 $96,551 $0.223913 431,201 $716 0.63% 11.00% 28.66%
721 EOT EOT Token EOT $95,542 $0.011566 8,260,903 $4,069 3.38% -9.65% 14.49%
722 HXX Hexx HXX $92,665 $0.062406 1,484,883 $635 0.43% 11.80% 72.17%
723 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $90,802 $0.001139 79,719,140 $1,404 0.62% 21.26% 46.33%
724 EGAS ETHGAS EGAS $86,626 $0.008528 10,157,540 $1,935 0.20% 24.59% 77.99%
725 QTL Quatloo QTL $84,966 $0.011008 7,718,883 $505 0.63% -23.85% 2.86%
726 MST MustangCoin MST $84,223 $0.133615 630,343 $609 0.62% 2.72% -5.21%
727 $$$ Money $$$ $82,294 $0.001793 45,887,218 $1,586 0.64% 9.12% 23.34%
728 VEC2 VectorAI VEC2 $80,819 $0.004862 16,621,580 $613 0.63% 3.53% 1.70%
729 MAY Theresa May Coin MAY $80,720 $0.003236 24,947,200 $615 0.24% -8.92% -20.41%
730 EBTC eBTC [OLD] EBTC $80,580 $0.003918 20,564,300 $1,912 7.44% -39.24% 65.42%
731 XCO X-Coin XCO $79,985 $0.006458 12,384,976 $1,015 0.58% 0.25% -8.55%
732 ICON Iconic ICON $78,139 $0.131792 592,894 $3,692 55.64% 107.88% 131.14%
733 BVC BeaverCoin BVC $77,324 $0.024821 3,115,258 $870 0.12% -25.37% 13.47%
734 ADCN Asiadigicoin ADCN $76,601 $0.003073 24,931,054 $545 0.62% 8.04% 13.64%
735 EAGLE EagleCoin EAGLE $76,464 $0.036526 2,093,421 $1,021 0.57% -81.62% -60.78%
736 BSC BowsCoin BSC $66,045 $0.011900 5,550,102 $630 0.60% 12.61%
737 DIBC DIBCOIN DIBC $62,579 $0.012516 5,000,000 $747 0.28% -8.71% 4.60%
738 GLT GlobalToken GLT $60,421 $0.002311 26,145,500 $525 0.61% 3.40% 7.17%
739 ERY Eryllium ERY $53,338 $0.009827 5,427,759 $1,967 -7.57% 45.85% 54.97%
740 VRS Veros VRS $51,981 $0.000107 486,609,040 $3,158 0.65% 70.83% 426.78%
741 KRONE Kronecoin KRONE $51,792 $0.014070 3,681,005 $565 -3.47% 2.68% 36.30%
742 MSCN Master Swiscoin MSCN $51,340 $0.001149 44,689,220 $2,121 20.26% 16.37% 1.94%
743 XCS CybCSec XCS $40,884 $0.003455 11,834,082 $787 0.60% -8.77% 27.50%
744 XBTS Beatcoin XBTS $39,876 $0.026154 1,524,686 $728 0.36% -20.18% 30.64%
745 ITZ Interzone ITZ $37,207 $0.020585 1,807,525 $1,018 0.60% -13.78% -21.39%
746 PLACO PlayerCoin PLACO $35,950 $0.001024 35,120,000 $1,614 0.60% 43.95% 60.42%
747 LBTC LiteBitcoin LBTC $35,945 $0.011274 3,188,280 $95,859 -1.95% -37.46% 250.65%
748 CRTM Corethum CRTM $32,734 $0.013094 2,500,000 $2,308 0.16% -15.64% 62.26%
749 NTWK Network Token NTWK $32,092 $0.002750 11,671,310 $1,326 0.20% -32.65% -47.82%
750 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $28,320 $0.032884 861,202 $18,624 8.34% 0.01% 106.74%
751 CREVA CrevaCoin CREVA $27,978 $0.000769 36,390,750 $3,421 0.63% 1.72% -5.99%
752 GRIM Grimcoin GRIM $27,538 $0.002667 10,324,802 $1,239 0.99% 10.94% 34.89%
753 BNX BnrtxCoin BNX $27,149 $0.001024 26,522,501 $649 0.63% -4.98% 16.70%
754 JOBS JobsCoin JOBS $27,131 $0.000256 106,019,270 $1,060 0.60% -27.35% -3.97%
755 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $26,034 $0.001925 13,520,750 $1,308 0.72% 65.92% 87.52%
756 TSTR Tristar Coin TSTR $21,230 $0.004222 5,027,857 $736 0.60% 16.00% -31.82%
757 ELS Elysium ELS $19,986 $0.004990 4,005,012 $1,907 0.60% 18.06% 6.46%
758 LVPS LevoPlus LVPS $18,395 $0.012156 1,513,256 $630 0.63% 36.33% 102.74%
759 ARGUS Argus ARGUS $17,727 $0.015437 1,148,324 $1,108 2.40% 65.06% 66.83%
760 XRC Rawcoin XRC $17,208 $0.024413 704,882 $1,569 0.39% 16.56% 40.30%
761 ROOFS Roofs ROOFS $16,634 $0.000128 130,000,000 $3,611 -49.70% -44.33% -56.38%
762 GSR GeyserCoin GSR $9,564 $0.204086 46,864 $7,086 0.62% 15.97% 250.96%
763 HMC HarmonyCoin HMC $6,413 $0.011427 561,235 $7,320 0.62% 1.92% 0.05%
764 XPA XPlay XPA $30,521,100 $0.030521 1,000,000,000 LowVol 0.22% -5.42%
765 BCAP BCAP BCAP $18,467,200 $1.85 10,000,000 LowVol 0.22% 6.14% 54.20%
766 [email protected] Bankcoin [email protected] $15,881,351 $1.54 10,291,781 LowVol 38.50% -42.61% 211.63%
767 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
768 ECN E-coin ECN $11,637,156 $2.48 4,688,262 LowVol 0.63% -20.51% -17.00%
769 EMV Ethereum Movi… EMV $9,932,017 $1.51 6,566,666 LowVol -4.77% 114.31%
770 ETT EncryptoTel [… ETT $9,263,512 $0.149096 62,131,190 LowVol -0.15% -24.23% 28.35%
771 PGL Prospectors Gold PGL $4,184,276 $0.064872 64,500,000 LowVol 0.60% 8.97% -21.99%
772 ARC Arcade Token ARC $3,777,965 $2.31 1,636,312 LowVol 0.16% -4.87% 110.03%
773 IXC Ixcoin IXC $3,672,216 $0.174875 20,999,088 LowVol 0.50% -11.24% 31.24%
774 FIMK FIMKrypto FIMK $2,953,156 $0.005118 577,004,618 LowVol 0.63% 49.65% 203.25%
775 YASH YashCoin YASH $2,687,103 $0.268703 10,000,271 LowVol 0.63% -34.36% -36.58%
776 SIFT Smart Investm… SIFT $2,362,667 $3.27 722,935 LowVol 0.16% -4.87% 15.61%
777 ADL Adelphoi ADL $2,051,294 $0.087392 23,472,224 LowVol -23.32% -8.41% 7.83%
778 REX REX REX $1,919,518 $0.221634 8,660,756 LowVol 0.18% 1.70% -7.94%
779 WGO WavesGo WGO $1,899,372 $0.197180 9,632,680 LowVol 0.99% 13.68% 173.04%
780 ITT Intelligent T… ITT $1,753,285 $0.178945 9,797,899 LowVol 0.16% -3.36% -6.75%
781 NKA IncaKoin NKA $1,455,437 $0.000128 11,381,893,180 LowVol 2.67% 16.71% -9.27%
782 CNO Coin(O) CNO $1,450,866 $0.013796 105,166,462 LowVol 0.63% 17.51% 65.24%
783 HTC HitCoin HTC $1,393,706 $0.000127 10,996,318,099 LowVol 7.96% 15.70%
784 SHORTY Shorty SHORTY $1,348,590 $0.013486 100,000,000 LowVol 8.35% 27.19%
785 RC RussiaCoin RC $1,286,221 $0.153526 8,377,873 LowVol 0.63% 8.96% -24.43%
786 NDC NEVERDIE NDC $1,145,370 $0.027933 41,004,200 LowVol 0.18% -10.46% -30.38%
787 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,130,904 $0.000049 22,872,692,934 LowVol 0.29% -32.45% 3.82%
788 USC Ultimate Secu… USC $1,015,078 $0.098141 10,343,113 LowVol 0.63% 29.02% -4.88%
789 SDC ShadowCash SDC $984,312 $0.147019 6,695,133 LowVol 0.63% 8.14% 32.93%
790 METAL MetalCoin METAL $954,761 $0.012412 76,925,527 LowVol 13.49% 7.86% 28.63%
791 TALK BTCtalkcoin TALK $910,608 $0.013947 65,290,635 LowVol 0.63% 31.23% 88.90%
792 INPAY InPay INPAY $892,294 $0.089229 10,000,000 LowVol 8.56% 13.53%
793 SMC SmartCoin SMC $820,163 $0.034778 23,582,817 LowVol 1.29% 23.82% 19.25%
794 NET NetCoin NET $805,081 $0.001023 787,126,712 LowVol 0.62% 13.50% 18.48%
795 HBN HoboNickels HBN $733,286 $0.012284 59,696,358 LowVol 0.62% 11.29% 2.12%
796 ETBS Ethbits ETBS $722,521 $0.519200 1,391,604 LowVol 0.62% -44.90% -43.87%
797 RIYA Etheriya RIYA $687,832 $0.434915 1,581,531 LowVol 0.63% 32.85% 39.84%
798 VAL Valorbit VAL $674,269 $0.000128 5,269,617,878 LowVol 0.60% 8.97% 25.61%
799 TROLL Trollcoin TROLL $647,328 $0.001144 565,851,364 LowVol 18.82% 19.35% 19.39%
800 GOOD Goodomy GOOD $621,102 $0.001407 441,349,000 LowVol 0.64% 5.29% 12.10%
801 BITS Bitstar BITS $611,461 $0.026493 23,079,737 LowVol 0.90% 8.70% 19.94%
802 NOBL NobleCoin NOBL $593,710 $0.000256 2,315,253,703 LowVol 0.68% -27.16% -14.74%
803 GIM Gimli GIM $558,659 $0.006983 80,000,000 LowVol 0.16% -11.57% -38.11%
804 UNIC UniCoin UNIC $508,756 $0.171451 2,967,354 LowVol 9.45% 69.17% 76.49%
805 VLT Veltor VLT $489,942 $0.883009 554,855 LowVol 0.63% 6.19% -19.80%
806 KUSH KushCoin KUSH $486,545 $0.089315 5,447,542 LowVol 0.63% 25.27% 91.80%
807 CASINO Casino CASINO $480,705 $0.480705 1,000,000 LowVol 2.28% -57.40%
808 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 18.89%
809 XGR GoldReserve XGR $463,596 $0.026998 17,171,382 LowVol 0.62% -0.02% -19.02%
810 FNC FinCoin FNC $441,428 $0.034276 12,878,667 LowVol 3.49% 20.55% -0.61%
811 SLG Sterlingcoin SLG $437,624 $0.104032 4,206,632 LowVol 4.05% 5.80% 17.00%
812 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $436,817 $0.080470 5,428,300 LowVol 1.03% -2.46%
813 AU AurumCoin AU $436,373 $1.47 296,216 LowVol 0.64% -20.46% 9.35%
814 CFT CryptoForecast CFT $417,961 $0.009086 46,000,000 LowVol 0.61% 10.48% 14.45%
815 BUCKS SwagBucks BUCKS $413,083 $1.29 319,986 LowVol 0.66% 3.21% 18.79%
816 WAY WayGuide WAY $409,619 $0.004095 100,040,708 LowVol 0.63% 14.38% 31.29%
817 8BIT 8Bit 8BIT $375,669 $0.255933 1,467,841 LowVol 0.64% 2.47% 17.55%
818 GLC GlobalCoin GLC $375,249 $0.005758 65,171,010 LowVol 0.62% -8.41% 31.83%
819 FUNK The Cypherfunks FUNK $369,641 $0.000008 46,290,694,999 LowVol 14.60% 11.97% 42.87%
820 SPEX SproutsExtreme SPEX $357,647 $0.000125 2,866,607,586 LowVol 6.27%
821 VIDZ PureVidz VIDZ $337,902 $0.002697 125,279,775 LowVol 0.72% -4.42% 11.67%
822 BXT BitTokens BXT $329,924 $0.588000 561,096 LowVol 0.63% -11.68% -30.19%
823 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -6.90%
824 STV Sativacoin STV $327,539 $0.046220 7,086,587 LowVol 0.55% 10.28% 52.04%
825 SH Shilling SH $323,961 $0.008189 39,560,275 LowVol -6.66% -3.91% 120.29%
826 SAC SACoin SAC $323,099 $0.046063 7,014,245 LowVol -28.82% -39.46% -46.47%
827 CORG CorgiCoin CORG $317,553 $0.000254 1,251,855,418 LowVol 0.62% 6.18% 41.45%
828 BIGUP BigUp BIGUP $313,185 $0.000148 2,118,390,430 LowVol -0.49% 16.07% 35.82%
829 TGC Tigercoin TGC $311,959 $0.007165 43,536,800 LowVol 0.62% -27.34% -20.01%
830 BERN BERNcash BERN $293,496 $0.004120 71,234,301 LowVol -1.41% -9.15% -1.75%
831 FLY Flycoin FLY $293,233 $1.39 210,806 LowVol 8.57% 22.05%
832 RBIES Rubies RBIES $291,544 $0.027992 10,415,252 LowVol 3.28% 3.66% 27.53%
833 J Joincoin J $290,731 $0.118743 2,448,402 LowVol 0.74% 140.24% 24.58%
834 888 OctoCoin 888 $290,251 $0.005757 50,414,380 LowVol 0.62% -1.54% 29.62%
835 SWING Swing SWING $290,104 $0.104836 2,767,221 LowVol 4.31% 13.22% 20.94%
836 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 13.18%
837 EVO Evotion EVO $274,910 $0.086753 3,168,898 LowVol 0.62% 9.81% -12.91%
838 LOT LottoCoin LOT $271,596 $0.000019 14,491,014,421 LowVol 1.75% -10.69% 16.98%
839 LTB LiteBar LTB $267,661 $0.330760 809,232 LowVol 0.62% -8.99% -0.18%
840 JET Jetcoin JET $267,462 $0.054892 4,872,509 LowVol 0.62% 47.90% -32.19%
841 FRC Freicoin FRC $260,860 $0.008829 29,546,436 LowVol 0.62% 13.93% 4.55%
842 I0C I0Coin I0C $256,125 $0.012205 20,985,240 LowVol 0.64% 9.65% 57.03%
843 GAIA GAIA GAIA $255,969 $0.010620 24,101,381 LowVol 0.63% 2.77% -11.32%
844 MAD SatoshiMadness MAD $254,851 $0.000127 2,000,683,485 LowVol 8.49% 22.49%
845 ACOIN Acoin ACOIN $250,502 $0.205315 1,220,085 LowVol 0.40% 37.26% 23.99%
846 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $244,317 $0.018464 13,231,730 LowVol 0.62% 10.83% 25.85%
847 CYP Cypher CYP $219,090 $0.034419 6,365,285 LowVol 8.97% 63.39%
848 XLC LeviarCoin XLC $218,590 $0.022187 9,852,011 LowVol 0.87% 70.05% -50.85%
849 WMC WMCoin WMC $214,665 $0.018622 11,527,489 LowVol 1.02%
850 MNM Mineum MNM $207,356 $0.021974 9,436,367 LowVol 2.36% -6.41% 62.82%
851 GRT Grantcoin GRT $205,329 $0.004759 43,141,588 LowVol 0.51% 6.70% 18.01%
852 RBX Ripto Bux RBX $195,122 $0.000512 381,236,123 LowVol -19.43% 23.63% 9.71%
853 PHS Philosopher S… PHS $193,159 $0.032116 6,014,340 LowVol 0.63% 13.98% 30.31%
854 ARI Aricoin ARI $191,872 $0.001368 140,262,505 LowVol 5.32% 12.39% 26.22%
855 Q2C QubitCoin Q2C $190,554 $0.000768 248,206,462 LowVol 0.62% -18.26% -40.16%
856 XRE RevolverCoin XRE $185,664 $0.008317 22,323,454 LowVol 0.63% 12.45% 16.41%
857 SPRTS Sprouts SPRTS $178,792 $1.3e-07 1,349,476,156,857 LowVol -6.23% 0.00% -40.23%
858 RUPX Rupaya RUPX $177,737 $0.029125 6,102,666 LowVol -10.99% 48.21% -7.21%
859 XRA Ratecoin XRA $176,570 $0.001538 114,799,793 LowVol 0.65% 10.93% 16.83%
860 MNC Mincoin MNC $175,099 $0.043504 4,024,875 LowVol 0.63% -1.80% 0.15%
861 CNNC Cannation CNNC $174,379 $0.070403 2,476,893 LowVol 5.20% 21.97% 87.68%
862 EMD Emerald Crypto EMD $173,926 $0.009098 19,117,129 LowVol 1.96% 3.90% -17.35%
863 HMP HempCoin HMP $173,588 $0.000128 1,356,645,470 LowVol 0.60% 8.97% 23.09%
864 TTC TittieCoin TTC $173,370 $0.000138 1,259,816,434 LowVol -21.25% -2.90% -17.66%
865 ANTI AntiBitcoin ANTI $169,840 $0.009724 17,465,159 LowVol 0.63% 8.99% 9.30%
866 HAL Halcyon HAL $165,548 $0.031221 5,302,505 LowVol 0.63% 9.87% 26.14%
867 LEA LeaCoin LEA $164,548 $0.000524 314,319,091 LowVol 0.69% 11.58% -13.60%
868 KED Darsek KED $163,171 $0.011650 14,006,548 LowVol 0.60% 12.55% -13.56%
869 PX PX PX $158,444 $0.001655 95,749,219 LowVol 8.42% 32.72%
870 FIRE Firecoin FIRE $154,844 $1.57 98,412 LowVol 4.69% 18.17%
871 QCN QuazarCoin QCN $154,693 $0.025591 6,044,911 LowVol 0.63% 7.49% 13.70%
872 VC VirtualCoin VC $150,668 $0.014971 10,064,287 LowVol 0.60% 8.97% 18.85%
873 DLC Dollarcoin DLC $149,151 $0.016378 9,106,714 LowVol 0.62% 10.36% 26.04%
874 XPY PayCoin XPY $148,364 $0.012546 11,825,863 LowVol 0.26% -24.99% 32.38%
875 XCRE Creatio XCRE $147,038 $0.007165 20,520,514 LowVol 0.63% 41.03% 69.72%
876 USDE USDe USDE $145,130 $0.000128 1,134,236,104 LowVol -11.95% -45.51% -38.70%
877 ISL IslaCoin ISL $143,070 $0.094517 1,513,704 LowVol 8.36%
878 EUC Eurocoin EUC $142,625 $0.011487 12,416,554 LowVol -0.54% 1.65% 6.42%
879 CAGE CageCoin CAGE $139,847 $0.000001 101,168,328,395 LowVol -8.25% -30.89% -94.16%
880 BUMBA BumbaCoin BUMBA $137,959 $0.006142 22,462,386 LowVol 0.62% 8.99% 20.49%
881 DRM Dreamcoin DRM $136,033 $0.055532 2,449,632 LowVol 0.62% 10.23% 87.48%
882 DUO ParallelCoin DUO $134,552 $0.445953 301,718 LowVol -0.43% 5.21% -15.03%
883 ARCO AquariusCoin ARCO $133,927 $0.089840 1,490,725 LowVol 0.62% 7.88% 9.06%
884 GPU GPU Coin GPU $132,477 $0.003273 40,477,042 LowVol 0.99% 15.31% 25.96%
885 DRS Digital Rupees DRS $130,718 $0.000256 510,802,961 LowVol 0.62% 8.97% 66.76%
886 SLING Sling SLING $126,852 $0.118101 1,074,095 LowVol 0.62% 28.23%
887 MARS Marscoin MARS $125,181 $0.004427 28,279,074 LowVol 0.65% 7.40% 7.40%
888 PHO Photon PHO $124,162 $0.000006 20,508,069,526 LowVol -13.99% 5.45% 44.67%
889 FLAX Flaxscript FLAX $121,158 $0.021695 5,584,618 LowVol 0.47% 4.25% -21.46%
890 BITZ Bitz BITZ $116,162 $0.058347 1,990,891 LowVol 0.63% 53.46%
891 TSE Tattoocoin (S… TSE $115,301 $0.001275 90,421,856 LowVol 0.64% 7.35% 22.82%
892 ECA Electra ECA $114,448 $0.000005 21,914,443,762 LowVol 2.31% -0.98% 41.07%
893 COXST CoExistCoin COXST $114,429 $0.004222 27,100,000 LowVol 0.63% 214.35% 155.07%
894 CTO Crypto CTO $114,038 $0.009341 12,208,822 LowVol 0.63% -5.58% -10.28%
895 SOON SoonCoin SOON $111,625 $0.008957 12,462,620 LowVol 0.62% 8.86% 19.15%
896 EMP EMoneyPower EMP $110,654 $0.012028 9,200,000 LowVol 0.62%
897 UNITS GameUnits UNITS $109,632 $0.031567 3,472,983 LowVol 4.76% 12.28% -32.71%
898 BAS BitAsean BAS $109,113 $0.021823 5,000,000 LowVol 3.62% -6.73% 10.52%
899 NEVA NevaCoin NEVA $105,089 $0.042686 2,461,925 LowVol 2.04% -3.36% 12.29%
900 GCC GuccioneCoin GCC $101,229 $0.004990 20,285,537 LowVol 0.62% 41.67% 56.75%
901 CNC CHNCoin CNC $100,271 $0.002047 48,978,007 LowVol 0.63% 2.58% 293.83%
902 ALL Allion ALL $98,361 $0.015866 6,199,359 LowVol 0.63% 24.37%
903 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 -1.65% -70.23%
904 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 31.92%
905 SLM Slimcoin SLM $95,565 $0.006398 14,937,439 LowVol 0.62% 0.05%
906 CRX Chronos CRX $94,338 $0.001280 73,729,962 LowVol 1.09% 63.78% 32.28%
907 TAJ TajCoin TAJ $92,381 $0.011512 8,024,553 LowVol 0.60% 5.11% 16.65%
908 CF Californium CF $92,339 $0.038386 2,405,543 LowVol 0.63% 7.78% 43.31%
909 PRX Printerium PRX $92,158 $0.007796 11,821,728 LowVol 0.62% 6.07% 223.80%
910 CON PayCon CON $90,229 $0.003916 23,042,604 LowVol 1.10% 0.15% -17.12%
911 URO Uro URO $89,598 $0.074213 1,207,310 LowVol 0.62% 15.14% 24.95%
912 POP PopularCoin POP $86,698 $0.000026 3,372,875,244 LowVol 2.17% -12.85% 18.54%
913 SPT Spots SPT $84,652 $0.003778 22,406,021 LowVol 2.20% 21.77% 50.58%
914 IMS Independent M… IMS $80,666 $0.015024 5,368,934 LowVol 0.62% -29.48% -0.84%
915 BTQ BitQuark BTQ $80,181 $0.008829 9,081,731 LowVol 0.62% -13.80% -9.86%
916 GPL Gold Pressed … GPL $79,006 $0.307985 256,527 LowVol 0.60% 0.45% 4.94%
917 JWL Jewels JWL $74,887 $0.003711 20,181,636 LowVol 0.62% 3.63% -8.42%
918 RPC RonPaulCoin RPC $74,143 $0.082739 896,107 LowVol -11.40% 29.49% 20.61%
919 WARP WARP WARP $73,432 $0.067048 1,095,224 LowVol 0.60% 6.73% 20.08%
920 CPN CompuCoin CPN $72,800 $0.003711 19,615,019 LowVol 7.84% 5.36% 6.15%
921 ATX Artex Coin ATX $71,974 $0.003832 18,781,750 LowVol 0.62% 9.26% 6.71%
922 PONZI PonziCoin PONZI $71,948 $0.083554 861,099 LowVol 0.60% 145.80%
923 ARB ARbit ARB $71,891 $0.009179 7,831,940 LowVol 0.23% 20.60%
924 ICOB ICOBID ICOB $71,789 $0.000673 106,701,874 LowVol 0.80% 10.03% 25.85%
925 KURT Kurrent KURT $70,335 $0.007091 9,919,485 LowVol -3.17% -25.51% 5.45%
926 AMMO Ammo Rewards AMMO $69,664 $0.000896 77,777,777 LowVol 0.63% -15.24% -4.27%
927 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
928 RBT Rimbit RBT $67,744 $0.000587 115,499,623 LowVol -0.34% -10.08% -4.82%
929 STEPS Steps STEPS $66,728 $0.003583 18,625,017 LowVol 0.63% 22.59% 49.75%
930 SOIL SOILcoin SOIL $65,405 $0.011470 5,702,048 LowVol 1.77% 2.11% 20.36%
931 EXN ExchangeN EXN $65,257 $0.012795 5,100,000 LowVol 0.60% 8.99% 80.67%
932 VPRC VapersCoin VPRC $64,229 $0.000082 780,124,964 LowVol 0.55% -29.51% 105.61%
933 MND MindCoin MND $62,610 $0.004990 12,546,625 LowVol -16.51% 6.24% 30.67%
934 MCRN MACRON MCRN $61,232 $0.000153 401,421,401 LowVol 0.63% 29.62% -46.44%
935 PIE PIECoin PIE $59,233 $0.004350 13,615,500 LowVol 0.62% -57.18% 71.08%
936 CASH Cashcoin CASH $59,061 $0.001280 46,158,242 LowVol 0.62% 3.53% 65.63%
937 BLRY BillaryCoin BLRY $57,528 $0.006398 8,991,940 LowVol -20.16% -22.16% -38.04%
938 BRAIN Braincoin BRAIN $56,831 $0.005630 10,094,424 LowVol 0.62% 9.82% -6.67%
939 ORLY Orlycoin ORLY $56,269 $0.001535 36,646,779 LowVol 0.60% 15.10% 34.28%
940 300 300 Token 300 $53,785 $179.28 300 LowVol 0.62% -18.20% -22.47%
941 CWXT CryptoWorldX … CWXT $53,468 $0.000897 59,630,200 LowVol 0.62% -4.56% -8.43%
942 VIP VIP Tokens VIP $53,389 $0.000640 83,450,403 LowVol 0.63% 8.99% 17.08%
943 SFC Solarflarecoin SFC $49,936 $0.003546 14,083,450 LowVol 5.00% -1.09% 6.54%
944 CXT Coinonat CXT $49,758 $0.005770 8,623,200 LowVol 0.67% 7.89% -6.40%
945 IMPS ImpulseCoin IMPS $49,219 $0.002431 20,245,510 LowVol 0.60% 3.53% 19.99%
946 GBT GameBet Coin GBT $48,972 $0.002303 21,262,780 LowVol 0.60% 50.91% 28.56%
947 CRT CRTCoin CRT $48,686 $0.614178 79,270 LowVol 0.62% 8.99% 23.04%
948 BENJI BenjiRolls BENJI $48,473 $0.002393 20,254,196 LowVol 1.55% 8.30% 23.23%
949 KIC KibiCoin KIC $47,468 $0.003229 14,701,000 LowVol 0.57% -28.09% -14.04%
950 UET Useless Ether… UET $46,733 $0.011784 3,965,716 LowVol 0.16% -2.55% 40.57%
951 EGO EGO EGO $46,063 $0.000768 60,000,001 LowVol 0.60% -6.58% 23.09%
952 SONG SongCoin SONG $45,086 $0.001384 32,565,300 LowVol 0.94% 3.83% -5.27%
953 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 24.26%
954 BLZ BlazeCoin BLZ $44,922 $0.000074 608,557,394 LowVol 1.34% -6.60% 9.43%
955 SLEVIN Slevin SLEVIN $44,784 $0.000640 70,000,000 LowVol 0.63% 8.97% 37.74%
956 PULSE Pulse PULSE $43,911 $0.003071 14,298,972 LowVol 0.62% 15.10% 5.50%
957 FLVR FlavorCoin FLVR $42,784 $0.002047 20,898,106 LowVol 0.63% 8.99% 30.06%
958 BIOS BiosCrypto BIOS $42,627 $0.002047 20,821,709 LowVol 0.63% 16.24% 13.01%
959 IMX Impact IMX $42,036 $0.000384 109,509,099 LowVol 0.62% 63.46% 149.51%
960 BRAT BRAT BRAT $41,162 $0.000257 160,000,000 LowVol 11.59% 60.05% 6.93%
961 DPAY DPAY DPAY $40,710 $0.000512 79,541,001 LowVol 0.62% 45.30% 23.09%
962 G3N G3N G3N $40,616 $0.005371 7,561,891 LowVol 3.97% 14.78%
963 RIDE Ride My Car RIDE $38,876 $0.000384 101,276,976 LowVol 0.62% -0.26% 83.23%
964 DLISK DAPPSTER DLISK $38,386 $0.000384 100,000,000 LowVol 0.62% 1.47%
965 JS JavaScript Token JS $38,369 $0.004801 7,991,996 LowVol 0.16% 108.96% 201.17%
966 ZYD Zayedcoin ZYD $38,348 $0.006142 6,243,840 LowVol 0.62% 41.39% 29.24%
967 OFF Cthulhu Offer… OFF $37,483 $0.014294 2,622,273 LowVol 5.86% -25.12%
968 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,405 $0.007744 4,829,945 LowVol 0.63% 0.08% 0.16%
969 DES Destiny DES $37,260 $0.023288 1,600,000 LowVol 0.63% 94.47% 54.44%
970 CESC CryptoEscudo CESC $36,878 $0.000256 144,105,100 LowVol 0.62% 3.23% -21.52%
971 AGLC AgrolifeCoin AGLC $36,567 $0.004862 7,520,514 LowVol 0.62% 18.34% -10.59%
972 PEX PosEx PEX $34,215 $0.013947 2,453,240 LowVol 0.63% 8.55% 23.04%
973 TOR Torcoin TOR $33,012 $0.104410 316,179 LowVol -29.84% -37.49% -47.81%
974 LIR LetItRide LIR $32,502 $0.000896 36,287,690 LowVol 0.62% 27.14% 28.99%
975 VLTC Vault Coin VLTC $32,423 $0.001069 30,333,160 LowVol 0.56% -8.95% -8.92%
976 ZNE Zonecoin ZNE $31,385 $0.012156 2,581,970 LowVol 0.60% 7.72% 17.99%
977 LUNA Luna Coin LUNA $31,303 $0.019171 1,632,835 LowVol 1.15% -4.08% -15.81%
978 HVCO High Voltage HVCO $31,205 $0.020885 1,494,171 LowVol 0.16% 8.24% 30.46%
979 OS76 OsmiumCoin OS76 $30,886 $0.034548 894,026 LowVol 0.60% 8.97% 27.38%
980 BOAT BOAT BOAT $30,852 $0.001663 18,547,845 LowVol 0.63% -8.38% -1.83%
981 KNC KingN Coin KNC $30,830 $15.36 2,008 LowVol 0.62% 8.98%
982 EREAL eREAL EREAL $30,463 $0.000445 68,427,562 LowVol 0.16% -19.07% -38.34%
983 WBB Wild Beast Block WBB $30,312 $0.181310 167,185 LowVol 0.60% 2.84% 38.92%
984 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
985 IBANK iBank IBANK $29,537 $0.006526 4,526,324 LowVol -3.16% 171.13%
986 WORM HealthyWormCoin WORM $28,528 $0.000256 111,479,083 LowVol 0.63% -54.25%
987 ALTC Antilitecoin ALTC $28,225 $0.000896 31,512,613 LowVol 0.60% -4.65% 43.60%
988 CAB Cabbage CAB $28,214 $0.002687 10,499,996 LowVol 0.63% -4.65% 2.34%
989 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $27,391 $0.036339 753,776 LowVol 0.63% 6.35% 9.21%
990 DIX Dix Asset DIX $26,674 $2.7e-07 100,000,000,000 LowVol -0.36% 21.83% 120.20%
991 SDP SydPak SDP $24,329 $0.152265 159,780 LowVol 1.73% 10.18% 24.34%
992 PLNC PLNcoin PLNC $23,844 $0.001395 17,089,600 LowVol 8.02% -3.22%
993 MILO MiloCoin MILO $23,470 $0.002175 10,789,954 LowVol -3.20% 38.59% -13.36%
994 BIOB BioBar BIOB $20,287 $0.022904 885,756 LowVol 0.62% 9.02% 4.00%
995 SCS Speedcash SCS $19,319 $0.073783 261,831 LowVol 3.18% 16.55%
996 TRADE Tradecoin TRADE $18,810 $0.002431 7,737,279 LowVol 0.62% 88.23% 41.60%
997 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 -1.66% 46.41%
998 XOC Xonecoin XOC $16,928 $0.040305 420,000 LowVol 0.60% 7.27% 1.47%
999 SANDG Save and Gain SANDG $16,863 $0.005502 3,064,800 LowVol 0.63% 26.65% 38.55%
1000 MGM Magnum MGM $15,178 $0.003839 3,954,126 LowVol 0.62% -6.14% -14.67%
1001 SLFI Selfiecoin SLFI $13,797 $0.000128 107,829,281 LowVol 0.60% 8.97% 27.92%
1002 GEERT GeertCoin GEERT $13,614 $0.002674 5,091,200 LowVol 0.12% 13.32% 22.62%
1003 VOLT Bitvolt VOLT $13,536 $0.000896 15,112,554 LowVol 0.62% 52.56% 42.43%
1004 P7C P7Coin P7C $13,520 $0.000384 35,220,238 LowVol 0.63% 8.99% 19.65%
1005 SOCC SocialCoin SOCC $13,290 $0.009597 1,384,879 LowVol 0.60% 14.49% -2.80%
1006 GBC GBCGoldCoin GBC $12,928 $0.001138 11,361,817 LowVol 0.00% 3.08% -0.69%
1007 DAS DAS DAS $12,638 $0.004694 2,692,368 LowVol 11.05% 17.31%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $12,266 $7.10 1,727 LowVol 4.15% -19.64%
1009 NODC NodeCoin NODC $11,168 $0.006654 1,678,439 LowVol 0.62% 41.67% 25.50%
1010 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,067 $0.000769 9,185,198 LowVol 11.59% 25.61% -21.78%
1011 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,285 $0.029669 211,827 LowVol 2.28% 2.16% 74.87%
1012 CONX Concoin CONX $6,095 $0.008189 744,266 LowVol 0.63% -0.37% 35.22%
1013 CCM100 CCMiner CCM100 $5,654 $0.001683 3,360,417 LowVol 2.08% -46.44% -32.95%
1014 MRNG MorningStar MRNG $5,141 $0.000157 32,661,083 LowVol 94.58% -35.16% -15.21%
1015 NANOX Project-X NANOX $4,506 $57579.20 0.078264 LowVol 0.63% 30.76% 7.49%
1016 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,801 LowVol -25.53%
1017 EBT Ebittree Coin EBT $3,074 $0.002431 1,264,511 LowVol 0.63% 29.24% -18.43%
1018 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,997 $0.002175 1,377,917 LowVol 0.60% 8.97% 34.71%
1019 LEX Lex4All LEX $2,644 $0.002644 1,000,000 LowVol 2.17% -35.23% 56.44%
1020 XNG Enigma XNG $2,610 $0.156999 16,627 LowVol 11.73% -17.91% -11.23%
1021 DGCS Digital Credits DGCS $2,237 $0.000384 5,826,388 LowVol 0.63% 16.78% 84.63%
1022 TOKEN SwapToken TOKEN $1,268 $8.3e-08 15,320,585,365 LowVol 2.09% -52.16% -3.29%
1023 ABN Abncoin ABN $988 $0.014587 67,700 LowVol 13.55% 24.23% 8.19%
1024 ULA Ulatech ULA $919 $0.004606 199,486 LowVol 0.60% -69.30% -81.10%
1025 SOJ Sojourn SOJ $778 $0.001604 485,214 LowVol -78.94% -75.24% 90.60%
1026 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1027 DMB Digital Money… DMB $431 $0.001024 421,300 LowVol 0.65% -2.54% 3.96%
1028 ENV Environ ENV $134 $0.000001 132,717,518 LowVol 0.29% -0.90% -46.86%
1029 CALC CaliphCoin CALC $101 $0.001160 87,140 LowVol 0.60% 62.44% 59.49%
1030 FDC Future Digita… FDC $69 $0.000025 2,753,201 LowVol 1.66% -72.47%
1031 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol -69.98%
1032 APW AppleCoin APW $10 $0.000128 79,520 LowVol 0.60% 8.97% 23.09%
1033 CMT CyberMiles CMT $0.189381 $12,406,000 7.50%
1034 BCD Bitcoin Diamo… BCD $41.61 $11,220,500 1.17% -4.19% -15.91%
1035 ATMC ATMCoin ATMC $3.25 $11,136,900 2.09% 6.57% 18.25%
1036 CLUB ClubCoin CLUB $3.64 $4,896,420 -2.00% -8.93% -31.40%
1037 ETN Electroneum ETN $0.093653 $4,588,720 -0.30% -12.30% 107.77%
1038 AI POLY AI AI $16.50 $3,698,340 -0.15% 0.98% -1.06%
1039 NULS Nuls NULS $0.860907 $3,328,370 0.46% 20.10% 65.79%
1040 ORME Ormeus Coin ORME $2.53 $3,127,570 -0.18% -2.38% -8.62%
1041 GRX GOLD Reward T… GRX $5.78 $3,080,050 1.17% -8.51% 55.96%
1042 REC Regalcoin REC $46.40 $3,028,870 0.07% -5.32% 22.08%
1043 FRGC Fargocoin FRGC $10.26 $1,609,470 0.06% -0.26% 6.06%
1044 BTE BitSerial BTE $7.49 $1,437,430 -2.85% -8.21% 74.17%
1045 TSL Energo TSL $0.031912 $1,385,370 -1.46% 3.04% 1.15%
1046 FRST FirstCoin FRST $15.57 $1,272,960 1.70% -1.90% -1.17%
1047 WC WINCOIN WC $1.13 $818,816 5.16% -2.60% -6.15%
1048 B2X SegWit2x [Fut… B2X $202.46 $709,455 -0.82% -10.85% -2.21%
1049 LEND EthLend LEND $0.022599 $625,741 -0.35% -10.45%
1050 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.39 $571,338 8.41% 21.14% 54.12%
1051 BOT Bodhi BOT $0.438537 $547,742 0.28% 0.54% -7.63%
1052 XIN Infinity Econ… XIN $0.031221 $521,095 7.66% 0.63% -24.74%
1053 LLT LLToken LLT $0.445451 $457,482 -3.04% -16.50% 44.73%
1054 AION Aion AION $1.81 $449,721 0.16% 17.45% -3.43%
1055 ADK Aidos Kuneen ADK $25.59 $355,605 0.68% -35.10% -15.28%
1056 INF InfChain INF $0.015354 $303,392 1.34% -5.66% 75.84%
1057 BT1 BT1 [CST] BT1 $12663.80 $299,403 0.64% 8.74% 19.18%
1058 EAG EA Coin EAG $3.29 $239,257 -1.29% 5.17% -4.11%
1059 BT2 BT2 [CST] BT2 $157.86 $201,040 4.02% 44.17% 6.72%
1060 THS TechShares THS $0.557050 $196,246 5.47% -31.02% -38.02%
1061 ICX ICON ICX $1.74 $191,045 3.98% 8.02% 38.17%
1062 XCPO Copico XCPO $0.025286 $170,422 4.40% 14.35% 8.18%
1063 SKR Sakuracoin SKR $0.012845 $169,995 28.47% 696.28% 851.24%
1064 XID Sphre AIR XID $0.189953 $169,942 0.49% -5.37% 10.77%
1065 GBG Golos Gold GBG $0.138602 $161,588 2.53% -4.94% 23.47%
1066 RYZ ANRYZE RYZ $0.018840 $158,925 0.15% -2.30% -33.96%
1067 UGT UG Token UGT $0.410037 $134,208 -0.70% -8.23% -9.03%
1068 BSR BitSoar BSR $0.211635 $129,688 0.64% 30.63% 1.41%
1069 BTCM BTCMoon BTCM $0.038271 $128,418 3.94% -19.48% 488.25%
1070 B3 B3Coin B3 $0.000058 $126,172 -6.23% 20.11% -64.54%
1071 FOR FORCE FOR $0.012790 $124,976 -10.35% -12.60% 137.60%
1072 VEE BLOCKv VEE $0.021857 $112,500 0.16% -14.07% 6.96%
1073 QBT Qbao QBT $0.233670 $99,524 1.07% -8.84%
1074 RMC Russian Minin… RMC $21697.70 $95,840 6.95% -12.00% 65.57%
1075 MSD MSD MSD $0.010495 $54,667 -1.30% -10.64% -14.95%
1076 DSR Desire DSR $0.289209 $51,804 5.27% 9.86% 20.88%
1077 PRE Presearch PRE $0.204726 $44,322 -0.33% -6.70%
1078 VASH VPNCoin VASH $0.006398 $42,930 -0.69% -4.21% 43.07%
1079 TCOIN T-coin TCOIN $0.000256 $42,079 -4.95% 108.78% -1.19%
1080 AIB Advanced Inte… AIB $0.019410 $29,369 69.50% 185.17% 388.20%
1081 BTU Bitcoin Unlim… BTU $88.04 $24,692 0.39% -13.19% -34.48%
1082 PLX PlexCoin PLX $0.048014 $24,635 38.53% 19.44% -41.08%
1083 PEC Peacecoin PEC $0.072422 $22,630 0.63% 24.28% 78.49%
1084 SPANK SpankChain SPANK $0.045496 $22,288 0.16% 16.66% 56.12%
1085 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.008293 $21,359 0.18% -42.76% 211.65%
1086 EVR Everus EVR $1.14 $20,479 10.92% -21.01% -78.97%
1087 WISH MyWish WISH $0.109246 $20,336 0.16% -11.14% -45.63%
1088 FRD Farad FRD $0.107976 $18,960 -1.26% -10.29% 16.39%
1089 BPL Blockpool BPL $0.181566 $18,894 0.60% 9.66% 49.40%
1090 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.94 $18,210 8.84% 8.42% 9.65%
1091 AKY Akuya Coin AKY $0.143564 $18,060 7.50% 6.61% -14.04%
1092 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.314159 $16,958 0.81% 1.03% 80.67%
1093 AERM Aerium AERM $0.502604 $16,874 19.36% -46.03% -67.45%
1094 PFR Payfair PFR $0.011522 $15,486 0.16% -20.74%
1095 GLS GlassCoin GLS $1.28 $14,607 0.60% 11.45% 57.13%
1096 MGC MergeCoin MGC $0.012795 $14,443 0.60% -8.42% -0.74%
1097 SISA SISA SISA $0.012556 $13,896 -0.12% -10.26% -27.30%
1098 STEX STEX STEX $0.987931 $13,371 -0.58% 15.94% 170.16%
1099 COR CORION COR $0.647839 $13,164 -20.14% -19.68% -21.66%
1100 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.043645 $11,691 0.18% -13.52% 56.82%
1101 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.007991 $11,124 0.16% 88.78% 18.35%
1102 DEUS DeusCoin DEUS $0.268703 $10,316 -4.27% -24.83% -27.79%
1103 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002936 $9,941 -1.39% 8.46% 49.70%
1104 BOS BOScoin BOS $1.54 $9,777 0.18% 27.58% 49.17%
1105 XRY Royalties XRY $0.000128 $9,481 0.64% -19.96% -99.57%
1106 SUR Suretly SUR $3.20 $9,085 0.24% -3.26% -4.43%
1107 MKR Maker MKR $370.99 $8,826 0.22% -4.10% -1.38%
1108 OXY Oxycoin OXY $0.115337 $8,722 0.60% -11.56% -25.49%
1109 DMC DynamicCoin DMC $0.003214 $8,341 -6.16% -10.14% 68.77%
1110 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.072166 $8,242 -10.49% -18.11% -30.37%
1111 MCR Macro MCR $1.29 $7,378 0.62% -15.43% -42.74%
1112 FRN Francs FRN $0.045343 $6,515 0.43% 87.68% 46.90%
1113 VIU Viuly VIU $0.009288 $6,147 0.47% 1.34% 165.97%
1114 MINEX Minex MINEX $0.020424 $5,637 0.55% 31.65% -68.25%
1115 ACC AdCoin ACC $0.068927 $5,570 -25.35% 12.27% -34.26%
1116 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002934 $5,304 0.04% -0.49% 38.49%
1117 ETT EncryptoTel [… ETT $0.106565 $4,946 0.90% -10.47% 78.26%
1118 EFYT Ergo EFYT $13.04 $4,834 11.01% 7.79% 40.60%
1119 OX OX Fina OX $0.000254 $4,792 75.69% 14.98% 42.97%
1120 SND Sand Coin SND $0.897464 $4,653 2.28% 36.23% 17.24%
1121 DFS DFSCoin DFS $0.007056 $4,464 0.67% -10.83% -11.83%
1122 WA WA Space WA $0.021624 $4,441 0.63% 22.78% 28.42%
1123 BAT BatCoin BAT $0.000004 $4,195 0.60% 51.51% 66.39%
1124 B2B B2B B2B $0.427723 $3,964 0.16% 4.53% -31.89%
1125 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000524 $3,908 0.18% -12.18% -98.51%
1126 DAY Chronologic DAY $4.13 $3,755 0.28% -14.05% 23.13%
1127 WILD Wild Crypto WILD $0.118455 $3,507 0.48% -17.55% 8.72%
1128 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.085345 $3,270 0.63% 2.24% 8.74%
1129 SAK Sharkcoin SAK $0.002171 $2,815 0.77% -6.16% 14.59%
1130 NTC Natcoin NTC $0.128721 $2,720 0.60% -29.19% -57.92%
1131 WIC Wi Coin WIC $0.002738 $2,702 0.39% -15.84% 0.32%
1132 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.48 $2,558 0.63% 8.98% -14.82%
1133 APC AlpaCoin APC $0.023932 $2,546 -5.45% -4.36% -5.08%
1134 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $2,345 1.25% -1.82% -0.32%
1135 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000384 $2,288 0.60% -38.38% -31.95%
1136 BTBc Bitbase BTBc $0.005886 $2,287 0.60% 7.17% 25.08%
1137 XOT Internet of T… XOT $2047.26 $2,250 0.60% -7.75% -29.66%
1138 PLC PlusCoin PLC $0.000535 $2,239 0.16% -8.82% -20.95%
1139 HYTV Hyper TV HYTV $0.005892 $2,207 0.16% 28.88% -35.79%
1140 HNC Huncoin HNC $0.002047 $2,025 7.32% 58.51% 25.76%
1141 STARS StarCash Network STARS $0.209543 $1,992 0.60% -16.52% -20.55%
1142 GAY GAY Money GAY $0.013225 $1,942 -5.25% -13.88% 15.71%
1143 SJCX Storjcoin X SJCX $0.328756 $1,935 1.56% -1.14%
1144 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000751 $1,854 20.56% 60.99% 54.61%
1145 DGPT DigiPulse DGPT $1.34 $1,682 0.40% 66.40% 12.51%
1146 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.117589 $1,647 0.60% 0.35% 66.13%
1147 FAP FAPcoin FAP $0.017511 $1,610 0.91% 140.87% 147.60%
1148 PRES President Trump PRES $0.005196 $1,586 0.75% 60.01% 36.13%
1149 STU bitJob STU $0.030979 $1,494 -10.82% 12.01% 31.58%
1150 ABC Alphabit ABC $20.47 $1,473 0.62% 20.53% 32.71%
1151 PNX Phantomx PNX $0.020265 $1,341 0.62% -55.85% 3.07%
1152 TRIA Triaconta TRIA $8.29 $1,327 0.16% 0.42% -6.51%
1153 GARY President Joh… GARY $0.204788 $1,286 0.63% 4.70% -0.04%
1154 NAMO NamoCoin NAMO $0.000129 $1,214 0.73% -39.67% -37.05%
1155 IBTC iBTC IBTC $0.006792 $1,183 0.16% 18.09% -9.30%
1156 PCN PeepCoin PCN $0.000125 $1,096 0.64% 6.38% 102.93%
1157 EUSD eUSD EUSD $0.000196 $1,072 0.18% 6.76% -8.64%
1158 ZBC Zilbercoin ZBC $0.038045 $1,056 0.64% 2.17% 10.10%
1159 HIGH High Gain HIGH $0.000768 $1,048 6.52% 57.97% 22.74%
1160 FLASH Flash FLASH $0.004222 $1,045 0.63% -14.38% -12.24%
1161 ASN Aseancoin ASN $0.010876 $1,032 0.62% -31.38% 68.51%
1162 GRN Granite GRN $0.016634 $999 0.63% -24.96% 30.38%
1163 VOYA Voyacoin VOYA $2.76 $978 0.76% -33.74% 67.86%
1164 UR UR UR $0.001158 $949 0.63% 35.59% 71.59%
1165 MARX MarxCoin MARX $0.001025 $927 0.55% -7.44% 36.35%
1166 MCI Musiconomi MCI $0.032237 $852 0.36% -34.70%
1167 TER TerraNova TER $4.39 $843 43.89% 176.81% 88.06%
1168 HAT Hawala.Today HAT $0.165852 $834 0.20% -16.40% -13.75%
1169 WOW Wowcoin WOW $0.000255 $788 9.70% 117.99% 147.34%
1170 QORA Qora QORA $0.252197 $719 0.63% 17.89%
1171 EDRC EDRCoin EDRC $0.051420 $707 0.62% 9.23% 9.26%
1172 NBIT netBit NBIT $0.014185 $698 0.60% -73.37%
1173 VULC Vulcano VULC $0.009757 $690 0.60% 30.91% 39.20%
1174 MAVRO Mavro MAVRO $0.036723 $642 0.63% 16.47% 174.18%
1175 SKC Skeincoin SKC $0.019193 $590 3.57% 12.75% 135.20%
1176 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 $571 -1.17% -97.25% -96.19%
1177 MGC GulfCoin MGC $0.002687 $550 0.62% 8.97% -15.32%
1178 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.4e-07 $527 0.16% -4.87% -14.98%
1179 DASHS Dashs DASHS $0.068071 $518 0.81% 27.58% 116.20%
1180 QBT Cubits QBT $0.002816 LowVol -1.63% -35.89% -78.11%
1181 COUPE Coupecoin COUPE $0.000013 LowVol 30.90% -30.86% -2.20%
1182 RHFC RHFCoin RHFC $0.000512 LowVol -19.48% -46.18%
1183 PRN Protean PRN $0.000099 LowVol 0.90% 53.56% 21.55%
1184 CLINT Clinton CLINT $0.010364 LowVol 0.62% -0.81% 4.30%
1185 SFE SafeCoin SFE $0.000128 LowVol 0.60% 23.09%
1186 XQN Quotient XQN $0.005246 LowVol 0.60% -4.34% -5.71%
1187 IQT iQuant IQT $0.180407 LowVol 0.52% 16.83% 8.65%
1188 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001791 LowVol 0.63% 8.99% 1.66%
1189 FUTC FutCoin FUTC $0.003071 LowVol 0.63% 63.46% 73.72%
1190 ANI Animecoin ANI $0.000256 LowVol 0.63% 8.99% 40.39%
1191 DBG Digital Bulli… DBG $0.007421 LowVol 0.62% 8.99% 22.65%
1192 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.053358 LowVol 2.17% 2.68% 53.75%
1193 TOP TopCoin TOP $0.000391 LowVol 0.67% 4.68% -2.37%
1194 IRL IrishCoin IRL $0.002815 LowVol 0.60% 8.97% 27.80%
1195 9COIN 9COIN 9COIN $0.002943 LowVol -14.29% 11.12% 4.85%
1196 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002303 LowVol 0.62% -10.84% 24.42%
1197 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000128 LowVol 0.60% -45.51% -58.97%
1198 EVC EventChain EVC $0.065468 LowVol 0.16% -28.65% -59.32%
1199 FFC FireFlyCoin FFC $0.000128 LowVol 0.62% 8.97% -1.20%
1200 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000256 LowVol 0.60% -27.34% -20.07%
1201 HDLB HODL Bucks HDLB $0.046575 LowVol 1.53% 9.27% 3.40%
1202 LTH LAthaan LTH $0.001024 LowVol 0.60% 7.11% 91.82%
1203 INDIA India Coin INDIA $0.000384 LowVol 39.34% 63.46% 44.66%
1204 MOTO Motocoin MOTO $0.003879 LowVol -14.19% -42.85% 31.29%
1205 AV AvatarCoin AV $0.042736 LowVol 0.62% 21.91% 42.99%
1206 LDCN LandCoin LDCN $0.001486 LowVol -6.45% -43.13% -77.11%
1207 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001919 LowVol 0.60% 8.99% 49.80%
1208 ONG onG.social ONG $0.157996 LowVol 0.16% -13.86%
1209 KARMA Karmacoin KARMA $0.000128 LowVol 0.63% 8.99% 29.41%
1210 BIT First Bitcoin BIT $0.011516 LowVol 0.62% -9.19% -7.18%
1211 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004364 LowVol 0.63% 4.02% 28.88%
1212 TELL Tellurion TELL $0.000134 LowVol 0.73% -54.11% -31.60%
1213 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 1.49% -10.50% 7.91%
1214 BUB Bubble BUB $0.020857 LowVol -5.73% 4.09% 13.06%
1215 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002943 LowVol 0.60% -7.17% -2.48%
1216 ELC Elacoin ELC $0.095965 LowVol 0.62% 21.35%
1217 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004598 LowVol 0.45% 8.54% 16.37%
1218 10MT 10M Token 10MT $0.002179 LowVol 0.16% 27.56% 26.19%
1219 MONETA Moneta MONETA $0.000640 LowVol 0.62% 25.21% 20.11%
1220 GMX GoldMaxCoin GMX $0.010474 LowVol 0.60% 1015.06%
1221 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol 0.32% 41.49% -3.82%
1222 DISK DarkLisk DISK $0.000896 LowVol 0.63% 27.14% 15.49%
1223 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005374 LowVol 0.60% 8.97% 13.36%
1224 PRIMU Primulon PRIMU $0.000192 LowVol 51.29% 2.38% -15.50%
1225 IPY Infinity Pay IPY $0.002182 LowVol 0.16% 27.23% -20.16%
1226 BEST BestChain BEST $0.001151 LowVol 0.60% -10.91% -7.64%
1227 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002687 LowVol 0.63% 6.44% -26.27%
1228 TCR TheCreed TCR $0.000512 LowVol 0.63% 117.98% 64.77%
1229 BSN Bastonet BSN $0.000768 LowVol 0.60% 23.24% 3.50%
1230 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.007982 LowVol 0.60% 83.73% 38.11%
1231 UTA UtaCoin UTA $0.001791 LowVol 0.63% -19.69% 202.80%
1232 BXC Bitcedi BXC $0.003918 LowVol 1.88% 13.26% 67.35%
1233 ACES Aces ACES $0.000128 LowVol 0.62% -48.52% -30.20%
1234 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000129 LowVol 0.63% -21.96% 21.46%
1235 EGG EggCoin EGG $0.048366 LowVol 0.62% 15.77%
1236 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.100700 LowVol 0.63% 5.01%
1237 MBL MobileCash MBL $0.000256 LowVol 0.63% 8.99% -17.94%
1238 DUB Dubstep DUB $0.002431 LowVol 0.60% 3.53%
1239 CYC Cycling Coin CYC $0.001535 LowVol 0.62% -6.58% -17.42%
1240 EBIT eBIT EBIT $0.003448 LowVol 0.20% 134.13% 137.76%
1241 CYDER Cyder CYDER $0.000256 LowVol 0.62% -27.35% -4.99%
1242 SWP Swapcoin SWP $0.087290 LowVol 0.16% 4.54% -33.89%
1243 GBRC Global Busine… GBRC $0.000128 LowVol 0.60% 17.13%
1244 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005099 LowVol 0.62% 72.54% -8.66%
1245 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001280 LowVol 2.48% 6.17% 8.05%
1246 LEPEN LePen LEPEN $0.000103 LowVol 1.05% -12.59% 4.95%
1247 GUC GoldUnionCoin GUC $0.067176 LowVol 0.63% -44.18% -44.83%
1248 SYNC Sync SYNC $614.18 LowVol 0.62% 11.39%
1249 WINK Wink WINK $0.000384 LowVol 0.62% 8.97% 22.91%
1250 PAYP PayPeer PAYP $0.000128 LowVol 0.63% 26.55%
1251 MAGN Magnetcoin MAGN $0.742132 LowVol 0.62% 8.29% 48.25%
1252 ACN Avoncoin ACN $0.000384 LowVol 0.63% 8.97% -15.86%
1253 PRM PrismChain PRM $0.001919 LowVol 0.63% 25.76% 53.80%
1254 CME Cashme CME $0.000128 LowVol 0.63% 19.79%
1255 TIE TIES Network TIE $0.061540 LowVol 0.16% -4.87% -21.80%
1256 XAU Xaucoin XAU $0.034675 LowVol 0.63% -24.07% 6.53%
1257 YEL Yellow Token YEL $0.006656 LowVol 0.18% -44.18% 138.05%
1258 AXIOM Axiom AXIOM $0.019577 LowVol 0.60% 8.97% 22.29%
1259 DON Donationcoin DON $0.000512 LowVol 0.63% -12.56% -38.77%
1260 FUDD DimonCoin FUDD $0.001309 LowVol 0.16% -4.87% 7.81%
1261 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000174 LowVol 0.16% 6.79% -5.99%
1262 SHA SHACoin SHA $0.000768 LowVol 0.63% 8.99% 54.24%
1263 YES Yescoin YES $0.000099 LowVol 8.63% -15.57% 32.48%
1264 BET BetaCoin BET $0.002245 LowVol 0.62% -2.95% -7.27%
1265 REGA Regacoin REGA $0.002175 LowVol 42.54% 42.50% 5.99%
1266 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 0.16% -4.87% 58.24%
1267 X2 X2 X2 $0.000128 LowVol 0.63% 8.99%
1268 ZSE ZSEcoin ZSE $0.015227 LowVol 0.60% 41.05% 25.90%
1269 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.288152 LowVol 0.62% -20.67% 24.58%
1270 MEN PeopleCoin MEN $0.000128 LowVol 0.62% 8.97% 23.09%
1271 XDE2 XDE II XDE2 $1.87 LowVol 0.60% 10.06% -31.04%
1272 BITOK Bitok BITOK $0.000027 LowVol 0.66% -76.93% -73.94%
1273 TRICK TrickyCoin TRICK $0.012923 LowVol 0.63% 14.74% 28.15%
1274 GAIN UGAIN GAIN $0.001663 LowVol 0.62% 8.99% 23.04%
1275 BLX Blockchain Index BLX $3.22 LowVol 0.22% 7.94% 19.90%
1276 HCC Happy Creator… HCC $0.000640 LowVol 0.63% 53.80%
1277 XTD XTD Coin XTD $0.000128 LowVol 0.62% 8.97% 3.22%
1278 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000512 LowVol 0.62% 8.99% 23.04%
1279 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000640 LowVol 0.62% 8.99% -17.03%
1280 CBD CBD Crystals CBD $0.001919 LowVol 0.63% 16.76% 30.33%
1281 QBC Quebecoin QBC $0.002175 LowVol 0.63% 8.99% 3.28%
1282 RICHX RichCoin RICHX $0.007293 LowVol 0.62% 10.94%
1283 LKC LinkedCoin LKC $0.000256 LowVol 0.60% 117.95% 19.99%
1284 BGR Bongger BGR $0.000152 LowVol 18.35% -9.30% 1.32%
1285 KASHH KashhCoin KASHH $0.000128 LowVol 0.63% 9.23% 66.22%
1286 HYPER Hyper HYPER $0.033012 LowVol 0.62% -4.36% 42.32%
1287 OMC Omicron OMC $0.163525 LowVol 23.15% 38.79%
1288 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003967 LowVol 0.60% 5.57% 10.59%
1289 TODAY TodayCoin TODAY $0.001152 LowVol 0.62% -1.92% -4.16%
1290 UNC UNCoin UNC $0.000128 LowVol 0.60% 8.97% 23.09%
1291 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1292 FID BITFID FID $0.127954 LowVol 0.60% 23.09%
1293 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -50.70%
1294 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 8.89%
1295 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -65.00%
1296 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol 0.20% -11.53%
1297 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -29.53%
1298 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol
1299 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol -0.10% 24.57%
1300 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 6.63%
1301 OP Operand OP $0.001151 LowVol 8.89%
1302 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -3.83%
1303 XID International… XID $0.008754 LowVol 8.06%
1304 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol -0.10% 125.41%
1305 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 8.57% 22.59%
1306 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol 16.96%
1307 RCN Rcoin RCN $0.000127 LowVol 0.17% 8.50% 3.53%
1308 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004589 LowVol 8.57% 42.41%
1309 TEAM TeamUp TEAM $0.000255 LowVol 8.66% 22.71%
1310 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000127 LowVol 8.33% 25.69%
1311 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol 8.35% 22.39%
1312 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 3.99% -54.93%
1313 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1314 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 5.90%
1315 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol 0.00% 8.23% -1.53%
1316 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1317 PI PiCoin PI $0.002738 LowVol 11.03%
1318 ANTX Antimatter ANTX $0.000126 LowVol 7.56% 21.61%
1319 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 14.04%
1320 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 7.51% -24.37%
1321 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006202 LowVol 60.03% 3.49%
1322 FC Facecoin FC $0.003480 -0.11% -5.18% -15.58%
1323 SIC Swisscoin SIC $0.000123 4.67% -11.15%
1324 CASH Cash Poker Pro CASH $0.037846 -0.12% -5.18% -43.84%
1325 EGOLD eGold EGOLD $0.006722 -2.98% -28.73%
1326 FBL Faceblock FBL $0.001654 -39.95%

Quay lại phần 1

Phản hồi