Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 6/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 23h ngày 6/12/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 6/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $12944.40 trên tổng giá trị $216,485,213,423

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $439.67 trên tổng giá trị $42,283,778,151

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1480.65 trên tổng giá trị $24,935,737,699

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.05 trên tổng giá trị $11,254,929,613

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.244113 trên tổng giá trị $9,456,728,906

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng MRNG MorningStar (MRNG) đang có giá hiện tại $0.000544 trên tổng giá trị $17,777 đã biến động tăng 79.01% trong 1h qua

    + Đồng COLX ColossusCoinXT (COLX) đang có giá hiện tại $0.000222 trên tổng giá trị $894,887 đã biến động tăng 55.05% trong 1h qua

    + Đồng TOKEN SwapToken (TOKEN) đang có giá hiện tại $2.2e-07 trên tổng giá trị $3,384 đã biến động tăng 49.74% trong 1h qua

    + Đồng CREVA CrevaCoin (CREVA) đang có giá hiện tại $0.000763 trên tổng giá trị $27,770 đã biến động tăng 47.82% trong 1h qua

    + Đồng CAGE CageCoin (CAGE) đang có giá hiện tại $0.000002 trên tổng giá trị $191,121 đã biến động tăng 44.01% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.010377 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1004.74% trong 24h qua

    + Đồng MRJA GanjaCoin (MRJA) đang có giá hiện tại $0.101407 trên tổng giá trị $451,456 đã biến động tăng 886.01% trong 24h qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000126 trên tổng giá trị $56,031,969 đã biến động tăng 537.80% trong 24h qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.007747 trên tổng giá trị đã biến động tăng 517.92% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị $330,906 đã biến động tăng 434.81% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.432302 trên tổng giá trị $32,688,300 đã biến động tăng 2181.03% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị $330,906 đã biến động tăng 906.51% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.007747 trên tổng giá trị đã biến động tăng 558.05% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.289888 trên tổng giá trị $4,173,540 đã biến động tăng 551.58% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000582 trên tổng giá trị $916,088 đã biến động tăng 543.80% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 6/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 XCXT CoinonatX XCXT $116,751 $0.007337 15,912,001 $1,385 -6.58% -5.97% -22.63%
702 CFD Confido CFD $116,447 $0.012939 9,000,000 $1,027 -1.36% -2.47% 48.59%
703 LCP Litecoin Plus LCP $115,991 $0.158646 731,131 $2,353 1.28% -23.08% 37.75%
704 BOST BoostCoin BOST $115,859 $0.009773 11,855,487 $1,424 -0.75% -14.40% -19.59%
705 BITEUR bitEUR BITEUR $114,908 $1.31 87,942 $2,759 7.59% 5.21% 5.60%
706 ARG Argentum ARG $113,190 $0.013204 8,572,627 $783 -0.75% -5.48% 0.73%
707 FXE FuturXe FXE $110,612 $0.469847 235,421 $1,983 -0.75% -38.33% -75.81%
708 SRC SecureCoin SRC $108,703 $0.013191 8,240,931 $1,325 -13.51% -8.19% 22.81%
709 VUC Virta Unique … VUC $106,493 $0.001732 61,486,150 $4,790 -0.48% 22.37% 32.58%
710 WOMEN WomenCoin WOMEN $104,033 $0.002353 44,220,400 $2,531 -4.40% -11.46% 6.57%
711 CACH CacheCoin CACH $100,411 $0.023935 4,195,132 $1,186 -1.03% 2.34% -33.34%
712 RED RedCoin RED $98,916 $0.001335 74,107,896 $729 -0.59% -37.62% -36.06%
713 611 SixEleven 611 $95,769 $0.222099 431,198 $710 -0.85% 10.56% 24.93%
714 HXX Hexx HXX $91,907 $0.061899 1,484,802 $626 -0.13% 30.85% 63.83%
715 ACP AnarchistsPrime ACP $91,777 $0.020883 4,394,874 $11,732 -29.24% -0.94% -44.37%
716 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $90,067 $0.001130 79,719,140 $1,392 -0.75% 20.07% 35.11%
717 $$$ Money $$$ $87,322 $0.001903 45,887,218 $1,679 -0.81% 22.98% 27.80%
718 EGAS ETHGAS EGAS $87,071 $0.008572 10,157,540 $1,945 -1.42% -4.35% 85.27%
719 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $86,596 $0.010784 8,030,000 $696 -0.67% -14.57% -63.22%
720 VEC2 VectorAI VEC2 $86,490 $0.005204 16,621,007 $546 -0.75% 8.96% 7.09%
721 MST MustangCoin MST $83,512 $0.132487 630,343 $615 -0.75% 2.78% -6.68%
722 MAY Theresa May Coin MAY $78,264 $0.003138 24,940,000 $774 -0.67% 3.11% -22.99%
723 BVC BeaverCoin BVC $77,520 $0.024884 3,115,258 $18,618 -1.26% -14.58% 10.43%
724 EAGLE EagleCoin EAGLE $76,844 $0.036707 2,093,421 $949 -12.91% -82.47% -61.54%
725 ZMC ZetaMicron ZMC $76,194 $0.000127 600,344,291 $2,794 -33.83% 7.91% 19.51%
726 LTCR Litecred LTCR $76,149 $0.002519 30,227,750 $28,662 -5.49% -54.09% 163.31%
727 XCO X-Coin XCO $74,254 $0.005995 12,384,976 $978 -0.81% 10.36% -10.03%
728 EOT EOT Token EOT $73,313 $0.008875 8,260,903 $4,174 -10.77% -31.70% -10.22%
729 AMMO Ammo Rewards AMMO $69,099 $0.000888 77,777,777 $708 -0.75% -42.05% -7.05%
730 ADCN Asiadigicoin ADCN $66,481 $0.002667 24,931,054 $696 -0.75% -10.29% -3.42%
731 EBTC eBTC [OLD] EBTC $66,164 $0.003217 20,564,300 $1,955 -19.80% -50.97% 29.56%
732 BSC BowsCoin BSC $65,510 $0.011803 5,550,102 $629 -0.75% 11.50% 18.53%
733 GLT GlobalToken GLT $63,206 $0.002418 26,138,900 $593 -12.16% 8.82% 7.57%
734 DIBC DIBCOIN DIBC $62,357 $0.012471 5,000,000 $743 -0.33% -9.09% 1.60%
735 ERY Eryllium ERY $55,544 $0.010238 5,425,207 $1,912 -7.49% 48.83% 67.83%
736 KRONE Kronecoin KRONE $53,598 $0.014571 3,678,305 $703 1.43% 24.61% 38.44%
737 MCRN MACRON MCRN $53,002 $0.000132 401,421,401 $749 0.14% 9.42% -51.88%
738 XBTS Beatcoin XBTS $52,889 $0.034689 1,524,686 $868 -16.85% -31.02% 31.32%
739 VRS Veros VRS $51,584 $0.000106 486,609,040 $3,133 -0.01% 47.37% 389.63%
740 ICON Iconic ICON $50,040 $0.084400 592,894 $3,629 -40.00% 35.40% 44.67%
741 MSCN Master Swiscoin MSCN $49,681 $0.001112 44,688,700 $826 5.91% 1.99% -9.33%
742 XCS CybCSec XCS $40,553 $0.003427 11,834,082 $781 -0.75% -3.73% 30.25%
743 ITZ Interzone ITZ $36,649 $0.020307 1,804,765 $1,116 -0.75% 6.98% -23.67%
744 PLACO PlayerCoin PLACO $35,659 $0.001015 35,120,000 $1,552 13.43% 72.66% 77.36%
745 LBTC LiteBitcoin LBTC $34,118 $0.010701 3,188,280 $124,171 -13.27% -41.29% 251.38%
746 CRTM Corethum CRTM $33,999 $0.013600 2,500,000 $2,324 -1.42% -12.40% 67.77%
747 NTWK Network Token NTWK $32,257 $0.002764 11,671,310 $1,332 -1.42% -31.98% -41.11%
748 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $30,888 $0.035867 861,202 $41,370 3.02% -0.19% 120.59%
749 CREVA CrevaCoin CREVA $27,770 $0.000763 36,390,750 $3,965 47.82% -7.62% -4.08%
750 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $27,505 $0.002036 13,510,750 $1,290 23.58% 68.78% 46.03%
751 GRIM Grimcoin GRIM $27,111 $0.002626 10,324,802 $1,403 -0.71% 3.80% 15.37%
752 BNX BnrtxCoin BNX $26,929 $0.001015 26,522,501 $644 -0.75% -4.51% 13.87%
753 MILO MiloCoin MILO $25,371 $0.002351 10,789,954 $998 -0.75% -13.29% -7.45%
754 ELS Elysium ELS $19,824 $0.004950 4,005,012 $1,906 -0.75% 17.28% 9.68%
755 XRC Rawcoin XRC $18,725 $0.026565 704,882 $1,761 19.32% 27.96% 47.44%
756 LVPS LevoPlus LVPS $18,245 $0.012057 1,513,256 $3,855 -0.75% 10.49% 98.61%
757 ARGUS Argus ARGUS $17,320 $0.015083 1,148,324 $1,091 -2.85% 37.63% 55.36%
758 JOBS JobsCoin JOBS $13,456 $0.000127 106,019,270 $1,051 -0.75% -64.03% -48.34%
759 GSR GeyserCoin GSR $9,487 $0.202433 46,864 $6,100 -1.06% 18.84% 257.39%
760 HMC HarmonyCoin HMC $6,361 $0.011333 561,235 $7,263 -0.75% 0.90% -2.87%
761 XPA XPlay XPA $30,677,700 $0.030678 1,000,000,000 LowVol -1.42% -6.91%
762 BCAP BCAP BCAP $18,562,000 $1.86 10,000,000 LowVol -1.42% 13.55% 43.16%
763 [email protected] Bankcoin [email protected] $15,497,055 $1.51 10,291,781 LowVol 9.24% -44.79% 206.72%
764 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
765 ECN E-coin ECN $11,539,006 $2.46 4,686,671 LowVol -0.75% -19.72% -19.42%
766 ETT EncryptoTel [… ETT $8,861,647 $0.142628 62,131,190 LowVol 1.42% -28.82% 19.13%
767 PGL Prospectors Gold PGL $4,150,382 $0.064347 64,500,000 LowVol -0.75% 7.91% -24.26%
768 ARC Arcade Token ARC $3,797,355 $2.32 1,636,312 LowVol -1.42% -3.92% 40.04%
769 IXC Ixcoin IXC $3,677,003 $0.175103 20,999,088 LowVol -0.75% -10.86% 31.86%
770 FIMK FIMKrypto FIMK $2,929,233 $0.005077 577,004,618 LowVol -0.75% 48.18% 202.16%
771 ADST AdShares ADST $2,691,346 $0.223488 12,042,465 LowVol -46.80% 3.69% -6.24%
772 ADL Adelphoi ADL $2,669,214 $0.113718 23,472,224 LowVol -0.75% 23.51% 21.42%
773 YASH YashCoin YASH $2,665,332 $0.266526 10,000,271 LowVol -25.56% -37.49% -42.13%
774 MBRS Embers MBRS $2,517,145 $0.050343 50,000,000 LowVol -0.84% 13.16% 4.15%
775 SIFT Smart Investm… SIFT $2,374,791 $3.28 722,935 LowVol -1.42% -3.92% 13.29%
776 REX REX REX $1,929,365 $0.222771 8,660,756 LowVol -1.47% 49.55% -17.72%
777 ITT Intelligent T… ITT $1,762,289 $0.179864 9,797,899 LowVol -1.47% -1.52% -10.95%
778 CBX Crypto Bullion CBX $1,722,734 $1.71 1,005,536 LowVol 12.12% 2.38% -27.16%
779 CNO Coin(O) CNO $1,439,108 $0.013684 105,166,433 LowVol -0.75% 18.07% 61.52%
780 NKA IncaKoin NKA $1,397,891 $0.000123 11,381,532,238 LowVol -0.70% 26.42% -14.67%
781 HTC HitCoin HTC $1,393,706 $0.000127 10,996,318,099 LowVol 7.77% 16.13%
782 SHORTY Shorty SHORTY $1,348,590 $0.013486 100,000,000 LowVol 8.18% 25.16%
783 RC RussiaCoin RC $1,275,958 $0.152301 8,377,873 LowVol -0.76% 7.91% -29.96%
784 USC Ultimate Secu… USC $1,239,374 $0.119826 10,343,113 LowVol -0.75% 107.22% 13.80%
785 NDC NEVERDIE NDC $1,151,246 $0.028076 41,004,200 LowVol -1.42% -9.13% -31.80%
786 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $986,967 $0.000043 22,872,187,934 LowVol -4.87% -48.45% 2.01%
787 SDC ShadowCash SDC $976,338 $0.145828 6,695,133 LowVol -0.75% 7.05% 30.28%
788 ETBS Ethbits ETBS $905,782 $0.650891 1,391,604 LowVol -5.93% -30.15% -27.88%
789 INPAY InPay INPAY $892,294 $0.089229 10,000,000 LowVol -0.32% 7.96% 0.82%
790 METAL MetalCoin METAL $839,634 $0.010915 76,925,527 LowVol -0.75% 0.63% 13.56%
791 NET NetCoin NET $799,099 $0.001015 787,126,712 LowVol 6.87% 23.14% 19.36%
792 TES TeslaCoin TES $741,284 $0.010093 73,446,780 LowVol 17.77% 23.02% 59.94%
793 HBN HoboNickels HBN $727,340 $0.012184 59,696,358 LowVol -0.75% 7.75% -0.65%
794 EBET EthBet EBET $716,167 $0.084230 8,502,500 LowVol -1.62% -16.41% -18.57%
795 RIYA Etheriya RIYA $682,258 $0.431391 1,581,531 LowVol -0.75% 32.35% 37.90%
796 VAL Valorbit VAL $667,840 $0.000127 5,262,021,096 LowVol -0.75% 7.91% 21.79%
797 GOOD Goodomy GOOD $616,083 $0.001396 441,349,000 LowVol -0.75% -6.35% 8.89%
798 NOBL NobleCoin NOBL $588,467 $0.000254 2,315,233,041 LowVol -1.12% -10.03% -9.66%
799 CRM Cream CRM $577,819 $0.012893 44,815,413 LowVol -0.72% -0.85% 23.70%
800 GIM Gimli GIM $561,526 $0.007019 80,000,000 LowVol -1.42% 35.01% -39.60%
801 XGR GoldReserve XGR $544,836 $0.031729 17,171,382 LowVol -0.75% 17.30% -8.81%
802 TROLL Trollcoin TROLL $513,747 $0.000908 565,844,508 LowVol -0.79% -8.76% -9.24%
803 VLT Veltor VLT $485,902 $0.875728 554,855 LowVol -0.75% 10.64% -11.43%
804 KUSH KushCoin KUSH $482,640 $0.088599 5,447,480 LowVol -0.78% 48.74% 70.46%
805 AU AurumCoin AU $481,315 $1.62 296,216 LowVol -0.81% -16.72% 17.97%
806 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 7.81%
807 CASINO Casino CASINO $476,937 $0.476937 1,000,000 LowVol -3.80% -58.27%
808 TGC Tigercoin TGC $467,307 $0.010734 43,536,800 LowVol -0.05% 8.63% 5.94%
809 SAC SACoin SAC $453,125 $0.064601 7,014,226 LowVol -0.75% -15.26% -26.46%
810 FNC FinCoin FNC $439,904 $0.034158 12,878,667 LowVol -0.64% 13.14% -5.45%
811 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $430,204 $0.079252 5,428,300 LowVol -3.21% -2.64%
812 CFT CryptoForecast CFT $414,580 $0.009013 46,000,000 LowVol -0.75% 10.10% 12.47%
813 SLG Sterlingcoin SLG $410,686 $0.097629 4,206,616 LowVol -0.75% -1.62% 7.09%
814 BUCKS SwagBucks BUCKS $409,175 $1.28 319,888 LowVol -0.85% 7.29% 13.32%
815 WAY WayGuide WAY $406,300 $0.004061 100,040,708 LowVol -0.75% 4.64% 27.48%
816 8BIT 8Bit 8BIT $400,530 $0.272870 1,467,841 LowVol 6.58% 15.11% 21.61%
817 GLC GlobalCoin GLC $372,209 $0.005711 65,171,010 LowVol -0.75% -11.72% 28.55%
818 FUNK The Cypherfunks FUNK $370,783 $0.000008 46,290,694,999 LowVol -0.50% 12.11% 37.57%
819 SPEX SproutsExtreme SPEX $357,647 $0.000125 2,866,607,586 LowVol 6.08%
820 SH Shilling SH $346,408 $0.008757 39,556,525 LowVol -3.55% 11.74% 131.05%
821 UNIC UniCoin UNIC $341,628 $0.115129 2,967,354 LowVol 5.30% 8.89% 15.92%
822 VIDZ PureVidz VIDZ $335,888 $0.002681 125,279,775 LowVol -0.46% -4.77% 7.43%
823 BERN BERNcash BERN $331,056 $0.004647 71,234,301 LowVol -6.55% -0.06% 8.80%
824 BXT BitTokens BXT $328,996 $0.586461 560,985 LowVol -0.75% -26.55% -24.55%
825 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -8.83%
826 STV Sativacoin STV $325,098 $0.045875 7,086,581 LowVol -0.74% 8.80% 51.71%
827 CORG CorgiCoin CORG $319,564 $0.000255 1,251,855,418 LowVol -26.67% 10.46% 40.22%
828 TTC TittieCoin TTC $307,090 $0.000244 1,259,816,434 LowVol -0.12% 85.43% 57.00%
829 LOT LottoCoin LOT $299,234 $0.000021 14,491,014,421 LowVol -0.44% 26.01% 25.03%
830 FLY Flycoin FLY $293,233 $1.39 210,806 LowVol 8.37% 19.51%
831 J Joincoin J $288,025 $0.117638 2,448,402 LowVol -0.84% 137.51% 20.51%
832 USDE USDe USDE $287,908 $0.000254 1,134,236,104 LowVol -0.75% 7.89% 19.09%
833 888 OctoCoin 888 $287,871 $0.005710 50,411,140 LowVol 2.29% -3.97% 25.18%
834 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 10.83%
835 RBIES Rubies RBIES $281,559 $0.027033 10,415,252 LowVol -0.75% -0.06% 18.85%
836 SWING Swing SWING $278,323 $0.100595 2,766,766 LowVol -0.68% 7.91% 15.78%
837 EVO Evotion EVO $272,670 $0.086050 3,168,750 LowVol 0.44% 8.18% -16.59%
838 LTB LiteBar LTB $265,447 $0.328081 809,090 LowVol -0.75% -10.61% -3.05%
839 JET Jetcoin JET $265,295 $0.054447 4,872,509 LowVol -5.02% 49.00% -39.89%
840 FRC Freicoin FRC $258,737 $0.008757 29,545,361 LowVol -0.75% 12.80% 4.07%
841 HODL HOdlcoin HODL $257,657 $0.001650 156,163,325 LowVol -7.84% -6.47% -2.29%
842 MAD SatoshiMadness MAD $254,851 $0.000127 2,000,683,485 LowVol 8.31% 19.95%
843 I0C I0Coin I0C $254,110 $0.012109 20,985,234 LowVol -0.74% 8.74% 53.70%
844 KLC KiloCoin KLC $250,223 $0.001275 196,297,971 LowVol -0.32% 5.73% -9.65%
845 RBX Ripto Bux RBX $241,927 $0.000635 381,236,123 LowVol 1.87% 38.24% 42.17%
846 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $240,989 $0.018214 13,230,680 LowVol -2.42% 10.38% 21.38%
847 LANA LanaCoin LANA $221,195 $0.000263 840,069,506 LowVol -1.06% -25.11% 6.05%
848 CYP Cypher CYP $218,173 $0.034275 6,365,285 LowVol -0.42% 10.57% 63.09%
849 WMC WMCoin WMC $214,665 $0.018622 11,527,489 LowVol 0.85%
850 BIGUP BigUp BIGUP $213,606 $0.000101 2,118,389,485 LowVol -1.24% -6.28% -9.21%
851 GRT Grantcoin GRT $208,060 $0.004823 43,140,508 LowVol -0.75% 5.73% 16.96%
852 YAC Yacoin YAC $197,705 $0.001650 119,826,931 LowVol 17.29% 7.89% 24.47%
853 PHS Philosopher S… PHS $191,594 $0.031856 6,014,340 LowVol -0.75% 12.86% 26.57%
854 CAGE CageCoin CAGE $191,121 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 44.01% -6.60% -91.99%
855 Q2C QubitCoin Q2C $189,010 $0.000762 248,205,935 LowVol -0.75% -30.41% -42.44%
856 XRE RevolverCoin XRE $184,156 $0.008250 22,323,050 LowVol 11.23% 12.14% 12.02%
857 SPRTS Sprouts SPRTS $178,234 $1.3e-07 1,344,541,905,379 LowVol -5.77% -6.42% -42.64%
858 ARI Aricoin ARI $177,086 $0.001263 140,262,505 LowVol -0.63% 3.71% 15.66%
859 URC Unrealcoin URC $175,629 $0.025003 7,024,402 LowVol -0.75% 5.02% 3.26%
860 XRA Ratecoin XRA $174,923 $0.001524 114,793,465 LowVol 15.18% 17.95% 12.80%
861 HMP HempCoin HMP $172,181 $0.000127 1,356,645,470 LowVol -0.75% 7.91% 19.51%
862 MNC Mincoin MNC $171,110 $0.042517 4,024,509 LowVol -0.75% -5.58% -10.88%
863 EMD Emerald Crypto EMD $170,209 $0.008903 19,117,129 LowVol -1.00% -4.56% -18.69%
864 ANTI AntiBitcoin ANTI $168,464 $0.009646 17,465,159 LowVol -0.75% -2.94% 7.07%
865 HAL Halcyon HAL $164,193 $0.030968 5,302,058 LowVol -0.75% 9.24% 22.52%
866 LEA LeaCoin LEA $162,142 $0.000516 314,301,491 LowVol 4.41% 10.28% -15.93%
867 KED Darsek KED $161,847 $0.011581 13,975,317 LowVol -34.02% 12.59% -18.41%
868 PX PX PX $158,434 $0.001655 95,743,009 LowVol -0.46% 8.23% 24.68%
869 FRK Franko FRK $157,704 $0.169434 930,767 LowVol -0.75% 8.15% 25.02%
870 GAIA GAIA GAIA $156,032 $0.006474 24,101,381 LowVol -0.75% -37.52% -47.77%
871 FIRE Firecoin FIRE $154,844 $1.57 98,412 LowVol 4.48% 15.68%
872 QCN QuazarCoin QCN $153,440 $0.025383 6,044,911 LowVol -0.75% 7.91% 10.67%
873 VC VirtualCoin VC $149,448 $0.014849 10,064,287 LowVol -0.81% 7.89% 25.32%
874 DLC Dollarcoin DLC $147,942 $0.016245 9,106,714 LowVol -0.75% 10.50% 22.38%
875 XCRE Creatio XCRE $145,847 $0.007107 20,520,514 LowVol -0.75% 46.01% 54.09%
876 CNNC Cannation CNNC $144,687 $0.058415 2,476,893 LowVol -1.35% 0.76% 53.29%
877 EUC Eurocoin EUC $144,251 $0.011618 12,416,554 LowVol -2.00% 4.88% -0.24%
878 ARCO AquariusCoin ARCO $143,149 $0.096039 1,490,531 LowVol -0.64% 23.23% 14.37%
879 ISL IslaCoin ISL $142,741 $0.094299 1,513,704 LowVol -0.75%
880 BUMBA BumbaCoin BUMBA $136,839 $0.006092 22,461,970 LowVol -0.75% 7.91% 22.60%
881 DUO ParallelCoin DUO $135,037 $0.447570 301,712 LowVol -0.71% 5.42% -17.00%
882 DRM Dreamcoin DRM $134,931 $0.055082 2,449,632 LowVol -0.75% 33.81% 83.93%
883 GPU GPU Coin GPU $134,368 $0.003320 40,477,042 LowVol -3.26% 16.15% 24.10%
884 DRS Digital Rupees DRS $129,659 $0.000254 510,802,961 LowVol -0.75% 115.83% 60.71%
885 SLING Sling SLING $125,825 $0.117145 1,074,095 LowVol -0.75% 22.52%
886 MARS Marscoin MARS $124,100 $0.004388 28,279,074 LowVol -0.64% 6.52% 5.49%
887 PHO Photon PHO $123,466 $0.000006 20,505,480,853 LowVol -0.45% 11.28% 55.46%
888 BITZ Bitz BITZ $115,221 $0.057874 1,990,891 LowVol -0.75% 54.62%
889 ECA Electra ECA $114,498 $0.000005 21,912,476,197 LowVol -2.36% -0.10% -31.00%
890 TSE Tattoocoin (S… TSE $114,368 $0.001265 90,421,856 LowVol -0.75% -2.33% 21.98%
891 COXST CoExistCoin COXST $113,502 $0.004188 27,100,000 LowVol -0.75% 361.91% 149.69%
892 CTO Crypto CTO $113,099 $0.009265 12,207,142 LowVol 0.40% 8.50% -16.04%
893 UNITS GameUnits UNITS $112,520 $0.032399 3,472,983 LowVol -0.66% 7.08% -33.95%
894 SOON SoonCoin SOON $110,718 $0.008884 12,462,620 LowVol -0.81% 8.48% 21.30%
895 EMP EMoneyPower EMP $109,758 $0.011930 9,200,000 LowVol -0.75%
896 PRX Printerium PRX $107,945 $0.009131 11,821,728 LowVol -5.72% 20.17% 270.84%
897 PIE PIECoin PIE $103,681 $0.007615 13,615,329 LowVol -0.81% 8.17% 203.82%
898 NEVA NevaCoin NEVA $102,615 $0.041691 2,461,345 LowVol -2.64% -6.18% 4.80%
899 GCC GuccioneCoin GCC $100,409 $0.004950 20,285,537 LowVol -0.75% 40.26% 53.01%
900 CNC CHNCoin CNC $99,407 $0.002031 48,953,015 LowVol -0.75% 1.55% 282.63%
901 RPC RonPaulCoin RPC $98,777 $0.110285 895,654 LowVol -1.83% 57.82% 57.72%
902 BAS BitAsean BAS $98,706 $0.019741 5,000,000 LowVol -1.42% -13.81% 3.09%
903 ALL Allion ALL $97,564 $0.015738 6,199,359 LowVol -0.75% 13.31% 18.49%
904 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 -1.19% -71.22%
905 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 29.13%
906 SLM Slimcoin SLM $94,791 $0.006346 14,937,439 LowVol -0.81% -3.70%
907 CRX Chronos CRX $92,670 $0.001257 73,729,962 LowVol -0.83% 64.48% 25.63%
908 TAJ TajCoin TAJ $92,402 $0.011519 8,021,465 LowVol -0.67% 7.69% 11.04%
909 CF Californium CF $91,590 $0.038075 2,405,508 LowVol -0.75% 6.95% 39.31%
910 CON PayCon CON $89,079 $0.003866 23,042,604 LowVol 1.22% -5.73% -20.73%
911 URO Uro URO $87,953 $0.072850 1,207,310 LowVol -0.40% 22.13% 23.73%
912 POP PopularCoin POP $84,931 $0.000025 3,372,875,244 LowVol -0.44% -9.64% 12.69%
913 QTL Quatloo QTL $84,256 $0.010916 7,718,883 LowVol -0.81% -24.54% -1.40%
914 IMS Independent M… IMS $79,929 $0.014887 5,368,934 LowVol -37.03% -23.96% 3.13%
915 BTQ BitQuark BTQ $79,531 $0.008757 9,081,731 LowVol -0.75% -0.97% -13.54%
916 GPL Gold Pressed … GPL $78,366 $0.305490 256,527 LowVol -1.36% -2.59% -2.66%
917 BLRY BillaryCoin BLRY $76,462 $0.008503 8,991,938 LowVol -0.75% 4.12% -25.88%
918 SPT Spots SPT $76,235 $0.003402 22,406,021 LowVol -1.01% 11.71% 28.07%
919 MND MindCoin MND $74,842 $0.005965 12,546,625 LowVol -0.75% 24.97% 53.41%
920 JWL Jewels JWL $74,281 $0.003681 20,181,636 LowVol -0.81% 0.95% -7.60%
921 WARP WARP WARP $72,837 $0.066505 1,095,224 LowVol -0.75% 5.70% 18.16%
922 ARB ARbit ARB $71,882 $0.009179 7,830,980 LowVol 0.06% 20.05%
923 ATX Artex Coin ATX $71,391 $0.003801 18,781,750 LowVol -0.75% 8.24% -1.94%
924 PONZI PonziCoin PONZI $71,365 $0.082877 861,099 LowVol -0.75% 138.83%
925 RBT Rimbit RBT $69,677 $0.000603 115,499,623 LowVol -4.72% -2.51% 9.35%
926 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
927 KURT Kurrent KURT $69,493 $0.007006 9,919,485 LowVol 0.48% -44.02% 1.87%
928 ICOB ICOBID ICOB $68,492 $0.000642 106,701,874 LowVol 0.19% 6.17% 22.53%
929 VPRC VapersCoin VPRC $68,315 $0.000088 780,124,964 LowVol 4.14% -25.17% 74.12%
930 CXT Coinonat CXT $66,877 $0.007755 8,623,200 LowVol 0.21% 50.45% 18.40%
931 STEPS Steps STEPS $66,187 $0.003554 18,625,017 LowVol -0.75% 31.37% 45.49%
932 EXN ExchangeN EXN $64,728 $0.012692 5,100,000 LowVol -0.81% 7.74% 63.93%
933 SOIL SOILcoin SOIL $64,319 $0.011280 5,702,048 LowVol -6.73% -4.43% 16.48%
934 REE ReeCoin REE $63,077 $0.000025 2,560,000,000 LowVol -3.46% -73.87% -55.45%
935 CWXT CryptoWorldX … CWXT $60,568 $0.001016 59,630,200 LowVol 13.43% 3.61% 1.43%
936 BRAIN Braincoin BRAIN $58,933 $0.005838 10,094,424 LowVol -0.75% 15.75% -7.20%
937 CASH Cashcoin CASH $58,583 $0.001269 46,158,242 LowVol -0.75% -17.01% 33.04%
938 CPN CompuCoin CPN $57,754 $0.002944 19,615,019 LowVol 0.34% -16.57% -16.59%
939 ORLY Orlycoin ORLY $55,813 $0.001523 36,646,779 LowVol -0.76% 23.03% 30.31%
940 CESC CryptoEscudo CESC $54,868 $0.000381 144,105,100 LowVol 22.60% 44.43% 16.88%
941 300 300 Token 300 $53,348 $177.83 300 LowVol -0.75% 12.83% -24.72%
942 VIP VIP Tokens VIP $52,956 $0.000635 83,450,403 LowVol -0.75% 7.91% 17.02%
943 IMPS ImpulseCoin IMPS $48,821 $0.002411 20,245,510 LowVol -0.75% 5.31% 18.45%
944 GBT GameBet Coin GBT $48,575 $0.002285 21,262,780 LowVol -0.75% 49.42% 25.02%
945 BENJI BenjiRolls BENJI $48,368 $0.002388 20,254,196 LowVol -0.75% -7.12% 26.28%
946 CRT CRTCoin CRT $48,292 $0.609202 79,270 LowVol -0.75% 7.91% 19.51%
947 SFC Solarflarecoin SFC $47,462 $0.003370 14,083,450 LowVol -4.13% -14.43% -0.22%
948 KIC KibiCoin KIC $47,096 $0.003204 14,701,000 LowVol 29.47% -31.86% -17.63%
949 UET Useless Ether… UET $46,973 $0.011845 3,965,716 LowVol -1.42% -0.33% 35.59%
950 TOR Torcoin TOR $46,970 $0.148556 316,179 LowVol -0.75% -29.83% -31.11%
951 SONG SongCoin SONG $46,595 $0.001431 32,565,300 LowVol -0.44% 28.07% -12.57%
952 EGO EGO EGO $45,690 $0.000762 60,000,001 LowVol -0.75% -7.50% 19.56%
953 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 22.01%
954 BIOS BiosCrypto BIOS $44,925 $0.002158 20,821,709 LowVol -0.81% 23.14% 15.99%
955 BLZ BlazeCoin BLZ $44,661 $0.000073 608,557,394 LowVol -0.89% -6.88% 5.63%
956 SLEVIN Slevin SLEVIN $44,421 $0.000635 70,000,000 LowVol -0.75% 7.91% 39.84%
957 PULSE Pulse PULSE $43,555 $0.003046 14,298,972 LowVol -0.75% 23.31% 2.44%
958 FLVR FlavorCoin FLVR $42,437 $0.002031 20,898,106 LowVol -0.75% 11.41% 24.29%
959 IMX Impact IMX $41,696 $0.000381 109,509,099 LowVol -0.75% 76.69% 114.54%
960 G3N G3N G3N $40,616 $0.005371 7,561,891 LowVol 3.80% 12.94%
961 DPAY DPAY DPAY $40,380 $0.000508 79,541,001 LowVol -0.75% 43.89% 15.23%
962 JS JavaScript Token JS $38,566 $0.004826 7,991,996 LowVol -1.42% 111.03% 236.63%
963 RIDE Ride My Car RIDE $38,561 $0.000381 101,276,976 LowVol -12.47% -19.06% 77.68%
964 DLISK DAPPSTER DLISK $38,075 $0.000381 100,000,000 LowVol -0.75% -19.06%
965 ZYD Zayedcoin ZYD $38,038 $0.006092 6,243,840 LowVol -0.75% 39.97% 18.41%
966 OFF Cthulhu Offer… OFF $37,483 $0.014294 2,622,273 LowVol 5.69% -26.88%
967 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,102 $0.007682 4,829,945 LowVol -8.98% -0.85% -3.12%
968 AGLC AgrolifeCoin AGLC $36,231 $0.004823 7,512,437 LowVol -0.75% 141.22% -14.91%
969 VLTC Vault Coin VLTC $34,647 $0.001142 30,332,540 LowVol -1.15% -2.88% -2.88%
970 PEX PosEx PEX $33,938 $0.013834 2,453,240 LowVol -0.75% 6.93% 19.50%
971 ROOFS Roofs ROOFS $32,997 $0.000254 130,000,000 LowVol -0.75% 10.64% -18.26%
972 LIR LetItRide LIR $32,238 $0.000888 36,287,454 LowVol -0.75% 25.90% 24.47%
973 ZNE Zonecoin ZNE $31,131 $0.012057 2,581,970 LowVol -0.75% 17.04%
974 HVCO High Voltage HVCO $31,100 $0.020814 1,494,171 LowVol -0.75% 7.25% 27.27%
975 EREAL eREAL EREAL $30,619 $0.000447 68,427,562 LowVol -16.14% -18.33% -41.12%
976 BOAT BOAT BOAT $30,602 $0.001650 18,547,845 LowVol -0.75% -12.78% -3.45%
977 KNC KingN Coin KNC $30,580 $15.23 2,008 LowVol -0.75% 7.92% -11.57%
978 IBANK iBank IBANK $30,447 $0.006727 4,526,324 LowVol -0.81% 128.40% 182.86%
979 LUNA Luna Coin LUNA $30,396 $0.018625 1,631,995 LowVol -0.95% -0.30% -25.61%
980 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 -0.17%
981 OS76 OsmiumCoin OS76 $30,116 $0.033686 894,026 LowVol 6.08% 24.39%
982 WBB Wild Beast Block WBB $30,035 $0.179715 167,126 LowVol -0.75% 6.15% 35.81%
983 ALTC Antilitecoin ALTC $27,996 $0.000888 31,512,613 LowVol -0.75% -11.74% 39.43%
984 CAB Cabbage CAB $27,985 $0.002665 10,499,996 LowVol -0.75% -5.57% 0.39%
985 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $27,169 $0.036045 753,776 LowVol -0.75% 11.93% 6.04%
986 WORM HealthyWormCoin WORM $25,947 $0.000233 111,478,335 LowVol -1.07% -56.20%
987 DIX Dix Asset DIX $25,880 $2.6e-07 100,000,000,000 LowVol 5.54% 19.02% 120.13%
988 SDP SydPak SDP $23,868 $0.149381 159,779 LowVol -0.75% 7.81% 19.41%
989 PLNC PLNcoin PLNC $23,844 $0.001395 17,089,600 LowVol -0.87% 7.83% -3.90%
990 DES Destiny DES $22,337 $0.013961 1,600,000 LowVol -0.81% 16.36% -8.77%
991 TSTR Tristar Coin TSTR $21,058 $0.004188 5,027,857 LowVol -0.75% 28.54% -33.84%
992 BRAT BRAT BRAT $20,874 $0.000130 160,000,000 LowVol -49.08% -44.73% -50.75%
993 BIOB BioBar BIOB $20,123 $0.022718 885,756 LowVol -0.75% 7.91% 2.73%
994 SCS Speedcash SCS $19,319 $0.073783 261,831 LowVol 3.01% 14.09%
995 TRADE Tradecoin TRADE $18,647 $0.002411 7,732,704 LowVol -0.75% 86.40% 38.31%
996 MRNG MorningStar MRNG $17,777 $0.000544 32,660,297 LowVol 79.01% 131.41% 183.73%
997 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 -0.31% 42.75%
998 XOC Xonecoin XOC $16,791 $0.039979 420,000 LowVol -0.75% 6.23% 0.77%
999 SANDG Save and Gain SANDG $16,726 $0.005457 3,064,800 LowVol 4.09% 25.39% 26.99%
1000 MGM Magnum MGM $15,054 $0.003808 3,953,876 LowVol -0.75% -10.07% -12.58%
1001 SLFI Selfiecoin SLFI $13,685 $0.000127 107,829,281 LowVol -0.81% 7.89%
1002 GEERT GeertCoin GEERT $13,574 $0.002666 5,091,200 LowVol -0.75% 29.96% 20.73%
1003 VOLT Bitvolt VOLT $13,426 $0.000888 15,112,554 LowVol -0.75% 47.77% 35.39%
1004 P7C P7Coin P7C $13,410 $0.000381 35,220,238 LowVol -0.81% 7.91% 18.23%
1005 GBC GBCGoldCoin GBC $12,928 $0.001138 11,361,817 LowVol 0.00% 13.78% -16.39%
1006 DAS DAS DAS $12,638 $0.004696 2,691,315 LowVol -0.75% 11.30% 13.25%
1007 RSGP RSGPcoin RSGP $12,266 $7.10 1,727 LowVol 3.98% -21.07%
1008 SOCC SocialCoin SOCC $9,667 $0.006980 1,384,879 LowVol -0.75% -37.52% -30.79%
1009 NODC NodeCoin NODC $9,586 $0.005711 1,678,439 LowVol -0.75% 21.46% 5.41%
1010 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,315 $0.000688 9,179,323 LowVol -0.75% -58.96% -25.39%
1011 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,235 $0.029437 211,827 LowVol -3.80% 2.37% 79.24%
1012 CONX Concoin CONX $6,045 $0.008123 744,266 LowVol -0.75% -0.61% 33.81%
1013 CCM100 CCMiner CCM100 $5,610 $0.001669 3,360,417 LowVol -3.80% -46.20% -28.33%
1014 EBT Ebittree Coin EBT $4,494 $0.003554 1,264,511 LowVol -0.75% 78.56% 21.08%
1015 NANOX Project-X NANOX $4,470 $57112.70 0.078264 LowVol -0.75% 34.89% 4.43%
1016 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,801 LowVol -26.34%
1017 LEX Lex4All LEX $4,146 $0.004146 1,000,000 LowVol -3.80% -5.03% 143.48%
1018 SOJ Sojourn SOJ $3,681 $0.007587 485,214 LowVol -0.78% 5.07% 379.62%
1019 TOKEN SwapToken TOKEN $3,384 $2.2e-07 15,320,585,365 LowVol 49.74% 45.33% 140.42%
1020 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,973 $0.002158 1,377,917 LowVol -0.75% 7.91% 37.68%
1021 XNG Enigma XNG $2,332 $0.140243 16,627 LowVol -0.81% -24.73% -22.37%
1022 DGCS Digital Credits DGCS $2,218 $0.000381 5,826,388 LowVol -0.75% 7.89% 79.27%
1023 ULA Ulatech ULA $911 $0.004569 199,486 LowVol -0.75% -66.59% -81.44%
1024 ABN Abncoin ABN $868 $0.012819 67,700 LowVol -0.75% 5.29% -0.05%
1025 DMB Digital Money… DMB $520 $0.001235 421,300 LowVol 35.40% 30.33% 16.87%
1026 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1027 ENV Environ ENV $133 $0.000001 132,717,518 LowVol -0.44% -1.27% -47.85%
1028 CALC CaliphCoin CALC $93 $0.001064 87,140 LowVol -0.75% 43.91% 43.29%
1029 FDC Future Digita… FDC $69 $0.000025 2,753,201 LowVol -73.33%
1030 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol -72.05%
1031 APW AppleCoin APW $10 $0.000127 79,427 LowVol -0.75% 7.90% 19.51%
1032 CMT CyberMiles CMT $0.199741 $12,705,400 -5.45%
1033 BCD Bitcoin Diamo… BCD $36.45 $9,697,650 2.72% -15.52% -29.81%
1034 ATMC ATMCoin ATMC $3.15 $9,269,980 0.31% 3.55% 15.22%
1035 ETN Electroneum ETN $0.094970 $5,156,930 0.37% -17.05% 107.98%
1036 CLUB ClubCoin CLUB $3.24 $4,115,740 14.26% -20.04% -41.45%
1037 AI POLY AI AI $16.90 $4,095,400 -0.70% -1.28% -1.97%
1038 ORME Ormeus Coin ORME $2.55 $3,409,770 -1.08% -4.86% -10.63%
1039 GRX GOLD Reward T… GRX $5.70 $3,398,850 0.16% -11.60% 52.05%
1040 NULS Nuls NULS $0.835616 $3,120,840 -2.66% 14.49% 56.86%
1041 REC Regalcoin REC $48.20 $2,915,670 0.02% -1.73% 24.16%
1042 FRGC Fargocoin FRGC $10.25 $1,607,620 -0.09% -0.84% 4.99%
1043 BTE BitSerial BTE $8.01 $1,447,080 1.41% -2.40% 89.55%
1044 TSL Energo TSL $0.031956 $1,384,300 -0.87% 3.88% -0.18%
1045 FRST FirstCoin FRST $15.57 $1,346,410 -0.32% -1.98% -3.02%
1046 WC WINCOIN WC $1.05 $866,541 -1.05% -8.95% -21.49%
1047 BT1 BT1 [CST] BT1 $12555.90 $774,996 -0.75% 7.13% 14.06%
1048 LEND EthLend LEND $0.022192 $681,071 -4.94% -13.80%
1049 B2X SegWit2x [Fut… B2X $201.52 $619,157 -1.37% -12.10% -5.43%
1050 XIN Infinity Econ… XIN $0.029826 $547,903 3.13% 6.49% -29.97%
1051 BOT Bodhi BOT $0.432903 $543,203 -3.36% 0.28% -10.38%
1052 LLT LLToken LLT $0.453132 $483,979 -1.19% -14.68% 43.69%
1053 AION Aion AION $1.82 $452,029 -1.42% 19.76% -4.14%
1054 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.98 $443,057 -0.94% 6.84% 32.71%
1055 DRGN Dragonchain DRGN $0.242233 $409,712 -0.57% 2.69%
1056 ADK Aidos Kuneen ADK $25.89 $400,266 12.35% -2.08% -18.82%
1057 INF InfChain INF $0.015484 $330,748 0.07% -0.09% 72.54%
1058 BT2 BT2 [CST] BT2 $138.75 $247,986 0.31% 19.87% -13.02%
1059 EAG EA Coin EAG $3.55 $192,910 7.83% 9.50% 1.38%
1060 XID Sphre AIR XID $0.191197 $175,666 -6.08% -4.79% 2.80%
1061 XCPO Copico XCPO $0.024914 $171,852 3.90% 15.07% 2.34%
1062 BTCM BTCMoon BTCM $0.038093 $162,466 -4.38% -23.51% 492.77%
1063 GBG Golos Gold GBG $0.135501 $152,652 -2.12% -6.28% 15.77%
1064 ICX ICON ICX $1.74 $136,046 -2.17% 6.34% 31.18%
1065 FOR FORCE FOR $0.014786 $133,606 11.54% 1.34% 172.70%
1066 UGT UG Token UGT $0.412075 $131,250 -3.39% -6.91% -10.68%
1067 BSR BitSoar BSR $0.158646 $126,966 -0.75% -2.25% -24.59%
1068 RYZ ANRYZE RYZ $0.018063 $119,378 -0.51% 3.74% -39.16%
1069 QBT Qbao QBT $0.233425 $117,719 -0.16% -6.65%
1070 B3 B3Coin B3 $0.000074 $114,354 10.33% 72.44% -58.03%
1071 VEE BLOCKv VEE $0.022020 $113,078 -1.06% -8.66% 4.74%
1072 PRE Presearch PRE $0.213221 $81,952 -6.33% 36.29%
1073 RMC Russian Minin… RMC $19271.10 $78,916 -2.91% -28.92% 44.83%
1074 SKR Sakuracoin SKR $0.007747 $65,228 8.53% 517.92% 558.05%
1075 DSR Desire DSR $0.276745 $52,834 -2.61% 5.74% 13.62%
1076 MSD MSD MSD $0.010663 $49,871 -0.16% -9.94% -16.48%
1077 VASH VPNCoin VASH $0.006219 $45,155 -3.18% -4.46% 34.81%
1078 TCOIN T-coin TCOIN $0.000343 $42,028 19.65% 51.65% 30.03%
1079 THS TechShares THS $0.539517 $34,885 -1.02% -37.88% -40.83%
1080 AIB Advanced Inte… AIB $0.012180 $28,341 1.46% 165.91% 198.91%
1081 PLX PlexCoin PLX $0.039427 $26,322 -1.47% -22.68% -56.04%
1082 BTU Bitcoin Unlim… BTU $92.45 $24,593 -3.74% -20.63% -33.50%
1083 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.78 $23,830 -0.74% -0.59% 9.68%
1084 PEC Peacecoin PEC $0.071835 $23,477 -0.75% 24.91% 77.03%
1085 WISH MyWish WISH $0.109808 $23,068 -2.04% -6.43% -51.29%
1086 SPANK SpankChain SPANK $0.045730 $22,653 -1.38% 31.39% 53.21%
1087 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.008335 $21,468 -1.42% -45.20% 191.50%
1088 EVR Everus EVR $1.14 $20,446 -1.33% -28.20% -79.66%
1089 AKY Akuya Coin AKY $0.127044 $19,276 -2.88% -15.90% -25.89%
1090 FRD Farad FRD $0.109442 $18,751 41.08% -8.87% 11.03%
1091 AERM Aerium AERM $0.486708 $18,006 9.00% -32.87% -70.78%
1092 COR CORION COR $0.809452 $17,563 -0.75% 6.08% -3.92%
1093 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.335226 $17,091 -6.25% 0.00% 84.96%
1094 MGC MergeCoin MGC $0.012692 $17,069 -0.75% -9.40% -3.76%
1095 BPL Blockpool BPL $0.162962 $16,839 -0.75% -1.82% 27.40%
1096 GLS GlassCoin GLS $1.40 $16,664 3.98% 0.97% 68.93%
1097 PFR Payfair PFR $0.011581 $15,565 -1.42% -20.28%
1098 MKR Maker MKR $372.89 $14,500 -1.42% -3.86% -4.68%
1099 STEX STEX STEX $1.06 $14,340 5.54% 28.66% 174.51%
1100 SISA SISA SISA $0.012414 $12,482 -11.40% -5.68% -29.03%
1101 XRY Royalties XRY $0.000127 $11,032 -0.75% -19.16% -99.58%
1102 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.008286 $10,936 -1.42% 89.43% -9.92%
1103 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.043869 $10,435 -1.42% -13.97% 49.71%
1104 MCR Macro MCR $1.61 $10,041 -1.23% -2.58% -35.25%
1105 BOS BOScoin BOS $1.51 $9,906 -0.75% 22.00% 44.98%
1106 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002993 $9,815 1.90% 13.27% 46.13%
1107 OXY Oxycoin OXY $0.114430 $8,863 -11.25% -8.65% -28.28%
1108 DMC DynamicCoin DMC $0.003243 $8,715 -6.03% -10.82% 59.90%
1109 DEUS DeusCoin DEUS $0.290006 $8,705 -1.42% -18.65% -24.62%
1110 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.075389 $8,610 3.61% -14.31% -29.97%
1111 EFYT Ergo EFYT $12.63 $8,433 12.95% 8.81% 33.01%
1112 ACC AdCoin ACC $0.118022 $7,818 -3.16% 70.99% 4.83%
1113 FRN Francs FRN $0.045111 $6,376 -1.42% 86.49% 45.28%
1114 VIU Viuly VIU $0.009241 $6,182 -2.56% 4.22% 160.25%
1115 MINEX Minex MINEX $0.019532 $5,369 -7.28% 22.81% -70.47%
1116 SUR Suretly SUR $2.93 $5,363 -1.61% -10.54% -14.36%
1117 ETT EncryptoTel [… ETT $0.105357 $5,110 -2.34% -10.43% 66.55%
1118 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002812 $4,612 3.88% 0.62% 25.51%
1119 DFS DFSCoin DFS $0.006161 $4,459 -0.75% -7.94% -27.41%
1120 WA WA Space WA $0.021449 $4,413 -0.75% 21.97% 23.22%
1121 BAT BatCoin BAT $0.000004 $4,213 1.43% 75.93% 72.05%
1122 B2B B2B B2B $0.429918 $3,984 -1.42% 33.22% -33.32%
1123 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000526 $3,928 -1.42% -31.72% -98.50%
1124 DAY Chronologic DAY $4.73 $3,513 -1.00% 0.68% 34.89%
1125 WILD Wild Crypto WILD $0.118672 $3,505 -1.41% -17.02% 5.45%
1126 SND Sand Coin SND $0.802588 $3,439 -7.04% 16.97% 4.33%
1127 BTBc Bitbase BTBc $0.005204 $3,433 -0.75% -33.16% 1.39%
1128 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000381 $3,289 -0.75% -37.67% -39.52%
1129 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.084654 $3,244 -0.75% 1.24% 10.24%
1130 GAY GAY Money GAY $0.013935 $3,199 -0.69% -17.25% 20.90%
1131 APC AlpaCoin APC $0.022089 $2,857 -8.37% -10.12% -12.09%
1132 NTC Natcoin NTC $0.127552 $2,828 -0.42% -6.32% -60.24%
1133 TER TerraNova TER $2.56 $2,657 -0.26% 31.31% 9.51%
1134 SAK Sharkcoin SAK $0.002023 $2,650 -0.75% -13.90% -4.28%
1135 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.44 $2,538 -0.75% 7.91% 3.06%
1136 OX OX Fina OX $0.000130 $2,478 -2.45% -40.16% -25.70%
1137 WIC Wi Coin WIC $0.002623 $2,468 0.88% -17.88% -4.56%
1138 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $2,452 -1.42% 0.57% -8.65%
1139 HYTV Hyper TV HYTV $0.005922 $2,247 10.90% 70.34% -39.10%
1140 XOT Internet of T… XOT $2030.67 $2,238 -0.75% -8.64% -31.71%
1141 STARS StarCash Network STARS $0.207943 $1,953 -0.75% -2.57% -23.68%
1142 NAMO NamoCoin NAMO $0.000128 $1,896 -1.01% 8.63% -37.74%
1143 PLC PlusCoin PLC $0.000540 $1,844 -1.74% -3.92% -18.17%
1144 SJCX Storjcoin X SJCX $0.311872 $1,828 -7.78% -8.21%
1145 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000743 $1,784 19.68% 32.28% 44.73%
1146 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.116637 $1,634 -0.75% 4.15% 61.42%
1147 PRES President Trump PRES $0.005101 $1,623 -0.75% 43.74% 31.87%
1148 IBTC iBTC IBTC $0.006826 $1,604 -1.42% 18.64% -14.73%
1149 DGPT DigiPulse DGPT $1.25 $1,571 -1.14% 48.12% 5.45%
1150 VULC Vulcano VULC $0.010587 $1,544 -0.75% 31.48% 40.89%
1151 ABC Alphabit ABC $20.31 $1,461 -0.75% 8.03% 33.43%
1152 ZBC Zilbercoin ZBC $0.037825 $1,434 -0.67% 6.38% 7.22%
1153 TRIA Triaconta TRIA $8.34 $1,334 -1.42% 1.41% -8.04%
1154 MAVRO Mavro MAVRO $0.022845 $1,329 -37.75% -2.40% 63.43%
1155 GRN Granite GRN $0.016499 $1,283 -12.23% -35.26% 21.05%
1156 GARY President Joh… GARY $0.203130 $1,275 -0.75% 3.67% -2.91%
1157 STU bitJob STU $0.034120 $1,158 -1.29% 38.00% 44.24%
1158 PCN PeepCoin PCN $0.000124 $1,155 -1.58% 5.35% 130.79%
1159 EUSD eUSD EUSD $0.000197 $1,078 -1.42% 7.82% -6.23%
1160 VOYA Voyacoin VOYA $2.73 $1,059 0.41% -36.56% 62.70%
1161 FLASH Flash FLASH $0.004188 $1,043 -18.12% -15.22% -16.77%
1162 ASN Aseancoin ASN $0.010153 $1,017 -0.75% -36.05% 54.15%
1163 HIGH High Gain HIGH $0.000635 $912 -0.75% 34.89% -4.39%
1164 PNX Phantomx PNX $0.015110 $906 0.09% -28.89% -29.05%
1165 MCI Musiconomi MCI $0.032225 $852 -1.15% -50.53% -38.45%
1166 HAT Hawala.Today HAT $0.166703 $850 -1.42% -11.01% -14.39%
1167 HNC Huncoin HNC $0.001523 $787 -29.94% 17.73% 1.45%
1168 SKC Skeincoin SKC $0.018403 $753 -0.75% 36.07% 150.06%
1169 UR UR UR $0.001034 $743 -0.72% 42.45% 55.59%
1170 EDRC EDRCoin EDRC $0.051004 $704 -0.81% 8.43% 4.46%
1171 NBIT netBit NBIT $0.014070 $692 -0.75% -72.56%
1172 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004695 $690 1.95% 10.88% 16.36%
1173 WOW Wowcoin WOW $0.000127 $683 -0.79% 8.06% 19.55%
1174 DASHS Dashs DASHS $0.067393 $659 -0.75% 18.16% 109.23%
1175 FAP FAPcoin FAP $0.018326 $616 1.08% 178.26% 147.07%
1176 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 $563 -16.22% -96.59% -91.29%
1177 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.4e-07 $530 -1.42% -51.29% -16.34%
1178 QORA Qora QORA $0.241143 $511 -0.88% 12.51%
1179 CASH Cash Poker Pro CASH $0.038166 LowVol -1.42% -3.92% -45.98%
1180 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 LowVol -0.44% -69.26% -54.08%
1181 XQN Quotient XQN $0.005204 LowVol -0.81% 16.52% -9.22%
1182 RHFC RHFCoin RHFC $0.000635 LowVol -0.75% -40.05% -34.74%
1183 PRN Protean PRN $0.000103 LowVol -0.63% 186.79% 2.91%
1184 CLINT Clinton CLINT $0.010280 LowVol -0.75% -4.76% 4.34%
1185 IQT iQuant IQT $0.184251 LowVol -1.31% 17.23% 8.47%
1186 SFE SafeCoin SFE $0.000127 LowVol -0.75% 7.89% 19.51%
1187 MGC GulfCoin MGC $0.002792 LowVol -0.75% 15.04% -10.82%
1188 QBT Cubits QBT $0.003424 LowVol -0.75% -24.77% -69.08%
1189 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001777 LowVol -0.75% 7.89% -4.08%
1190 FUTC FutCoin FUTC $0.003681 LowVol -0.81% 95.56% 96.64%
1191 9COIN 9COIN 9COIN $0.003427 LowVol -0.75% 32.44% 19.45%
1192 TOP TopCoin TOP $0.000394 LowVol -1.57% 11.32% 2.71%
1193 DBG Digital Bulli… DBG $0.007361 LowVol -0.75% 7.91% 18.54%
1194 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.052940 LowVol -3.80% 3.07% 46.72%
1195 IRL IrishCoin IRL $0.002792 LowVol -0.75% 7.89% 24.03%
1196 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002285 LowVol -0.75% -12.15% 11.51%
1197 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000127 LowVol -45.88% -46.04% -60.16%
1198 FFC FireFlyCoin FFC $0.000127 LowVol -0.75% -6.87% 3.45%
1199 BSN Bastonet BSN $0.000635 LowVol -0.75% -10.07% -13.45%
1200 EVC EventChain EVC $0.065804 LowVol -1.42% -27.94% -58.41%
1201 ANI Animecoin ANI $0.000254 LowVol -0.75% 7.89% 54.53%
1202 LTH LAthaan LTH $0.001015 LowVol -0.75% 7.91% 89.40%
1203 MOTO Motocoin MOTO $0.005594 LowVol -24.69% -8.92% 77.37%
1204 MARX MarxCoin MARX $0.000901 LowVol -0.63% -12.04% 10.51%
1205 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000254 LowVol -8.38% -28.06% -22.35%
1206 HDLB HODL Bucks HDLB $0.074500 LowVol -0.92% 80.68% 43.25%
1207 AV AvatarCoin AV $0.042390 LowVol -0.75% 20.52% 37.59%
1208 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001904 LowVol -0.75% 7.91% 55.43%
1209 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -2.51% 29.21% 14.68%
1210 ONG onG.social ONG $0.158807 LowVol -1.42% -13.01%
1211 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002665 LowVol -0.75% -12.84% -26.23%
1212 KARMA Karmacoin KARMA $0.000127 LowVol -0.75% 7.89%
1213 INDIA India Coin INDIA $0.000254 LowVol -0.75% 7.91% 3.93%
1214 BIT First Bitcoin BIT $0.011423 LowVol -0.75% -10.07% -9.81%
1215 LEPEN LePen LEPEN $0.000119 LowVol -0.64% 8.58% 16.19%
1216 TELL Tellurion TELL $0.000133 LowVol -0.71% -59.04% -43.46%
1217 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002919 LowVol -0.75% -8.07% -6.16%
1218 ELC Elacoin ELC $0.095188 LowVol -0.75% 15.82%
1219 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004130 LowVol 0.37% -2.09% 17.22%
1220 10MT 10M Token 10MT $0.002190 LowVol -1.42% 36.60% 2.28%
1221 LDCN LandCoin LDCN $0.001312 LowVol 0.81% -51.60% -83.53%
1222 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol -0.44% 40.91% -12.44%
1223 DISK DarkLisk DISK $0.000888 LowVol -30.52% 25.90% 20.29%
1224 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005331 LowVol -0.75% 7.91% -0.30%
1225 GMX GoldMaxCoin GMX $0.010377 LowVol 11.92% 1004.74%
1226 MONETA Moneta MONETA $0.000635 LowVol -0.75% 34.89% 22.82%
1227 IPY Infinity Pay IPY $0.002193 LowVol -1.42% 28.55% -18.11%
1228 MEN PeopleCoin MEN $0.000127 LowVol -0.75% 7.91% 19.51%
1229 CYDER Cyder CYDER $0.000254 LowVol -0.75% 44.31% -20.61%
1230 FC Facecoin FC $0.003510 LowVol -1.42% -3.92% -16.84%
1231 BXC Bitcedi BXC $0.003693 LowVol -0.71% 4.54% 61.02%
1232 PRIMU Primulon PRIMU $0.000127 LowVol -0.75% -37.52% -51.18%
1233 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.007917 LowVol -0.75% 81.94% 31.86%
1234 TCR TheCreed TCR $0.000508 LowVol -0.75% 115.83% 61.19%
1235 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001203 LowVol -0.75% -1.48% -0.54%
1236 BUB Bubble BUB $0.022211 LowVol -0.75% 12.40% 5.37%
1237 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000128 LowVol -0.74% -22.79% 8.26%
1238 ACES Aces ACES $0.000127 LowVol -0.75% -58.86% -22.61%
1239 EBIT eBIT EBIT $0.003466 LowVol -1.42% 136.34% 197.72%
1240 EGG EggCoin EGG $0.047975 LowVol -0.81% 15.45%
1241 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.099884 LowVol -0.84% 7.74%
1242 UNC UNCoin UNC $0.000127 LowVol -0.81% 7.88% 19.45%
1243 DUB Dubstep DUB $0.002411 LowVol -0.75% 2.52%
1244 CYC Cycling Coin CYC $0.001523 LowVol -15.94% -7.50% -23.44%
1245 SWP Swapcoin SWP $0.087738 LowVol -1.42% 5.58% -34.14%
1246 GBRC Global Busine… GBRC $0.000127 LowVol -0.75% 16.48%
1247 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005058 LowVol -0.75% 70.51% -9.68%
1248 UTA UtaCoin UTA $0.003173 LowVol -0.75% 41.99% 500.98%
1249 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066631 LowVol -0.75% -44.73% -44.19%
1250 SYNC Sync SYNC $609.20 LowVol -0.75% 72.16% 11.26%
1251 WINK Wink WINK $0.000381 LowVol -0.75% 7.91% 19.51%
1252 PAYP PayPeer PAYP $0.000127 LowVol -0.75% 24.50%
1253 MAGN Magnetcoin MAGN $0.736119 LowVol -0.75% 7.28% 43.56%
1254 ACN Avoncoin ACN $0.000381 LowVol -0.75% 2.20% -13.41%
1255 XAU Xaucoin XAU $0.034395 LowVol -0.75% 12.27% 4.39%
1256 AXIOM Axiom AXIOM $0.019418 LowVol -0.75% 7.89% 18.73%
1257 TIE TIES Network TIE $0.061856 LowVol -1.42% -1.20% -33.58%
1258 DON Donationcoin DON $0.000502 LowVol -7.00% -14.66% -38.69%
1259 YEL Yellow Token YEL $0.006690 LowVol -1.42% -45.73% 133.74%
1260 KASHH KashhCoin KASHH $0.000123 LowVol -0.68% 4.35% 30.56%
1261 FUDD DimonCoin FUDD $0.001316 LowVol -1.42% -3.92% 14.93%
1262 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000175 LowVol -1.42% 9.53% -15.30%
1263 MBL MobileCash MBL $0.000381 LowVol -0.75% 19.51%
1264 SHA SHACoin SHA $0.000762 LowVol -0.75% 7.91% 56.42%
1265 BET BetaCoin BET $0.002227 LowVol -0.75% -4.08% -7.06%
1266 PRM PrismChain PRM $0.002031 LowVol -0.75% 32.82% 59.35%
1267 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -1.42% -3.92% 70.11%
1268 X2 X2 X2 $0.000127 LowVol -0.75% 7.89%
1269 REGA Regacoin REGA $0.001523 LowVol -0.75% -0.39% -27.38%
1270 ZSE ZSEcoin ZSE $0.015103 LowVol -0.44% 39.71% 19.19%
1271 BEST BestChain BEST $0.001330 LowVol -6.11% 2.78% 0.60%
1272 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047848 LowVol -0.81% 3.61%
1273 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.285817 LowVol -0.75% -21.47% 20.96%
1274 YES Yescoin YES $0.000077 LowVol -31.53% -34.51% 5.44%
1275 BITOK Bitok BITOK $0.000027 LowVol -36.10% -77.16% -74.71%
1276 RICHX RichCoin RICHX $0.007234 LowVol -0.75%
1277 XDE2 XDE II XDE2 $3.74 LowVol 33.05% 120.11% 33.70%
1278 TRICK TrickyCoin TRICK $0.012819 LowVol -26.87% 13.50% 25.68%
1279 GAIN UGAIN GAIN $0.001650 LowVol -0.75% 7.89% 19.51%
1280 RCN Rcoin RCN $0.000127 LowVol -0.75% 7.91% -7.61%
1281 BLX Blockchain Index BLX $3.24 LowVol -1.42% 9.06% 18.01%
1282 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000508 LowVol -0.75% 7.91% 19.51%
1283 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000635 LowVol -0.75% 7.91% -21.63%
1284 CBD CBD Crystals CBD $0.001904 LowVol -0.75% 15.62% 28.05%
1285 QBC Quebecoin QBC $0.002158 LowVol -0.75% 7.91% 9.71%
1286 HCC Happy Creator… HCC $0.000762 LowVol -0.75% 79.27%
1287 LKC LinkedCoin LKC $0.000254 LowVol -0.75% 115.83% 18.45%
1288 BGR Bongger BGR $0.000128 LowVol -0.45% -23.42% -15.00%
1289 XID International… XID $0.008757 LowVol -0.75% 30.63%
1290 HYPER Hyper HYPER $0.032745 LowVol -0.75% -5.30% 39.58%
1291 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003934 LowVol -0.75% 4.54% 8.91%
1292 TODAY TodayCoin TODAY $0.001142 LowVol -0.75% -2.33% -4.70%
1293 XTD XTD Coin XTD $0.000127 LowVol -0.75% 7.91% 0.56%
1294 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1295 FID BITFID FID $0.126917 LowVol -0.75% 19.51%
1296 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -52.24%
1297 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 6.64%
1298 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -66.05%
1299 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol 0.03% 7.33%
1300 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -29.38%
1301 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol
1302 CME Cashme CME $0.000118 LowVol 10.42%
1303 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol -0.34% 21.98%
1304 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -3.20%
1305 OP Operand OP $0.001151 LowVol 0.03% 8.76%
1306 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -5.99%
1307 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol -0.37% 94.61%
1308 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol -0.31% 8.60% 20.12%
1309 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol 14.61%
1310 OMC Omicron OMC $0.134319 LowVol 0.98% 11.63%
1311 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004589 LowVol -0.31% 8.39% 39.40%
1312 TEAM TeamUp TEAM $0.000255 LowVol 8.45% 20.12%
1313 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000127 LowVol 8.15% 24.62%
1314 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol 8.18% 19.80%
1315 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 3.82% -51.19%
1316 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1317 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 3.66%
1318 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -0.27% -87.72%
1319 PI PiCoin PI $0.002738 LowVol 10.85%
1320 ANTX Antimatter ANTX $0.000126 LowVol 7.38% 19.06%
1321 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 10.19%
1322 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 10.57% -29.98%
1323 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006202 LowVol 59.79% 0.37%
1324 SIC Swisscoin SIC $0.000123 4.50% -15.33%
1325 EGOLD eGold EGOLD $0.006722 -2.52% -41.23%
1326 FBL Faceblock FBL $0.001654 -12.70%

Quay lại phần 1

Phản hồi