Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 22h ngày 6/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 22h ngày 6/12/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 22h ngày 6/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $13057.40 trên tổng giá trị $218,374,399,334

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $450.22 trên tổng giá trị $43,298,103,518

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1481.51 trên tổng giá trị $24,950,128,429

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.38 trên tổng giá trị $12,170,562,478

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.242135 trên tổng giá trị $9,380,102,877

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng TESLA TeslaCoilCoin (TESLA) đang có giá hiện tại $4.49 trên tổng giá trị đã biến động tăng 190.10% trong 1h qua

    + Đồng UTC UltraCoin (UTC) đang có giá hiện tại $0.026744 trên tổng giá trị $1,193,696 đã biến động tăng 117.81% trong 1h qua

    + Đồng XDE2 XDE II (XDE2) đang có giá hiện tại $3.78 trên tổng giá trị đã biến động tăng 105.56% trong 1h qua

    + Đồng LIFE LIFE (LIFE) đang có giá hiện tại $0.000265 trên tổng giá trị $1,734,586 đã biến động tăng 92.89% trong 1h qua

    + Đồng TTC TittieCoin (TTC) đang có giá hiện tại $0.000245 trên tổng giá trị $308,418 đã biến động tăng 92.79% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.010494 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1012.62% trong 24h qua

    + Đồng MRJA GanjaCoin (MRJA) đang có giá hiện tại $0.102552 trên tổng giá trị $456,553 đã biến động tăng 892.29% trong 24h qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000128 trên tổng giá trị $56,668,359 đã biến động tăng 564.87% trong 24h qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.007030 trên tổng giá trị đã biến động tăng 525.86% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị $333,078 đã biến động tăng 324.43% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.403301 trên tổng giá trị $30,495,403 đã biến động tăng 2044.89% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị $333,078 đã biến động tăng 908.48% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.302535 trên tổng giá trị $4,355,620 đã biến động tăng 593.16% trong 7 ngày qua

    + Đồng AC AsiaCoin (AC) đang có giá hiện tại $0.010071 trên tổng giá trị $11,743,343 đã biến động tăng 541.20% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000580 trên tổng giá trị $913,019 đã biến động tăng 536.16% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 22h ngày 6/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 SRC SecureCoin SRC $126,322 $0.015329 8,240,651 $1,392 24.51% 12.10% 38.74%
702 XCXT CoinonatX XCXT $125,943 $0.007915 15,911,823 $1,894 -9.36% -5.61% -17.95%
703 DRXNE DROXNE DRXNE $125,585 $0.001990 63,119,578 $1,348 1.41% -7.73% -11.28%
704 CFD Confido CFD $118,149 $0.013128 9,000,000 $1,043 0.39% -1.11% 54.21%
705 BOST BoostCoin BOST $117,168 $0.009883 11,855,487 $1,408 -11.82% -11.96% -17.11%
706 NRO Neuro NRO $116,207 $0.003080 37,724,511 $14,655 -22.20% 55.96% 156.15%
707 LCP Litecoin Plus LCP $114,923 $0.157229 730,930 $2,325 1.15% -25.24% 36.57%
708 ARG Argentum ARG $114,469 $0.013353 8,572,507 $792 1.18% -4.86% 0.80%
709 FXE FuturXe FXE $111,861 $0.475153 235,421 $2,005 -37.59% -37.69% -75.79%
710 WOMEN WomenCoin WOMEN $110,628 $0.002502 44,220,400 $2,495 -1.46% -8.16% 9.54%
711 VUC Virta Unique … VUC $107,397 $0.001747 61,486,150 $4,803 -11.26% 24.32% 32.91%
712 BITEUR bitEUR BITEUR $105,597 $1.20 87,942 $2,732 -4.60% -4.39% -3.04%
713 CACH CacheCoin CACH $102,002 $0.024314 4,195,132 $1,224 1.19% 2.58% -32.78%
714 RED RedCoin RED $99,739 $0.001346 74,107,896 $770 0.78% -39.00% -36.02%
715 611 SixEleven 611 $96,850 $0.224608 431,195 $718 -1.70% 15.37% 25.36%
716 HXX Hexx HXX $92,367 $0.062209 1,484,789 $646 0.85% 43.45% 62.72%
717 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $91,084 $0.001143 79,719,140 $1,408 13.77% 20.84% 34.76%
718 EGAS ETHGAS EGAS $88,373 $0.008700 10,157,540 $2,123 0.32% 4.71% 86.51%
719 $$$ Money $$$ $88,306 $0.001924 45,887,218 $1,698 1.17% 24.32% 28.40%
720 EAGLE EagleCoin EAGLE $88,287 $0.042174 2,093,421 $958 0.32% -79.88% -54.65%
721 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $87,492 $0.010896 8,030,000 $696 -12.45% -19.26% -63.78%
722 VEC2 VectorAI VEC2 $87,466 $0.005262 16,620,896 $560 1.15% 8.82% 9.52%
723 EOT EOT Token EOT $86,709 $0.010496 8,260,903 $4,960 17.24% -19.43% 4.48%
724 MST MustangCoin MST $84,455 $0.133983 630,343 $622 1.14% 3.36% -5.46%
725 GLT GlobalToken GLT $84,022 $0.003214 26,138,700 $581 -6.24% 41.70% 41.09%
726 ICON Iconic ICON $83,708 $0.141185 592,894 $3,772 1.14% 131.94% 140.27%
727 EBTC eBTC [OLD] EBTC $82,617 $0.004018 20,564,300 $1,960 24.58% -38.21% 58.36%
728 MAY Theresa May Coin MAY $79,060 $0.003170 24,937,600 $812 1.12% 3.46% -22.32%
729 BVC BeaverCoin BVC $78,795 $0.025293 3,115,258 $18,825 1.13% 10.48% 11.45%
730 LTCR Litecred LTCR $77,057 $0.002549 30,227,750 $31,581 -20.07% -55.51% 166.33%
731 ZMC ZetaMicron ZMC $77,054 $0.000128 600,344,291 $2,825 -49.44% 8.60% 20.05%
732 XCO X-Coin XCO $75,093 $0.006063 12,384,976 $989 1.12% 11.08% -7.66%
733 RBT Rimbit RBT $73,604 $0.000637 115,499,623 $514 2.16% 2.56% 14.85%
734 AMMO Ammo Rewards AMMO $69,880 $0.000898 77,777,777 $716 1.12% -45.69% -6.63%
735 ADCN Asiadigicoin ADCN $67,231 $0.002697 24,931,054 $703 1.16% -8.61% -2.99%
736 BSC BowsCoin BSC $66,249 $0.011937 5,550,102 $636 1.14% 12.00% 20.28%
737 XBTS Beatcoin XBTS $63,687 $0.041770 1,524,686 $979 -44.09% -21.74% 46.84%
738 DIBC DIBCOIN DIBC $62,664 $0.012533 5,000,000 $749 0.50% -8.80% 1.39%
739 ERY Eryllium ERY $60,261 $0.011108 5,425,126 $2,071 1.44% 64.70% 82.58%
740 KRONE Kronecoin KRONE $54,146 $0.014725 3,677,205 $702 5.55% 27.28% 38.47%
741 MCRN MACRON MCRN $53,124 $0.000132 401,421,401 $982 1.14% 7.28% -51.48%
742 VRS Veros VRS $51,799 $0.000106 486,609,040 $3,193 1.33% 35.70% 381.78%
743 MSCN Master Swiscoin MSCN $46,986 $0.001051 44,688,580 $758 1.39% -8.17% -16.26%
744 XCS CybCSec XCS $41,011 $0.003465 11,834,082 $802 -2.47% -3.14% 27.24%
745 LBTC LiteBitcoin LBTC $39,732 $0.012462 3,188,280 $135,117 5.18% -35.06% 314.15%
746 ITZ Interzone ITZ $37,048 $0.020536 1,804,052 $1,130 -18.20% 10.94% -23.72%
747 CRTM Corethum CRTM $34,507 $0.013803 2,500,000 $2,359 0.32% -13.88% 69.09%
748 NTWK Network Token NTWK $32,739 $0.002805 11,671,310 $1,352 0.32% -31.80% -38.01%
749 PLACO PlayerCoin PLACO $31,554 $0.000898 35,120,000 $1,559 1.14% 52.04% 62.26%
750 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $31,279 $0.036320 861,202 $42,267 0.46% -0.88% 121.14%
751 GRIM Grimcoin GRIM $27,338 $0.002648 10,324,802 $1,498 -2.37% 6.13% 16.31%
752 BNX BnrtxCoin BNX $27,233 $0.001027 26,522,501 $651 1.11% -3.88% 12.38%
753 MILO MiloCoin MILO $25,657 $0.002378 10,789,954 $1,009 1.14% -12.79% -6.77%
754 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $22,332 $0.001653 13,507,000 $1,304 -23.37% 20.84% 8.29%
755 ELS Elysium ELS $20,048 $0.005006 4,005,012 $1,928 1.15% 23.10% 12.67%
756 CREVA CrevaCoin CREVA $18,856 $0.000518 36,390,750 $4,233 -18.74% -37.58% -34.69%
757 LVPS LevoPlus LVPS $18,452 $0.012193 1,513,256 $5,365 1.12% -0.29% 98.70%
758 ARGUS Argus ARGUS $17,896 $0.015585 1,148,324 $1,728 1.35% 44.85% 59.94%
759 XRC Rawcoin XRC $16,440 $0.023323 704,882 $1,540 -15.26% 10.26% 28.01%
760 JOBS JobsCoin JOBS $13,608 $0.000128 106,019,270 $1,062 1.15% -63.80% -46.45%
761 GSR GeyserCoin GSR $9,624 $0.205361 46,864 $6,075 1.33% 30.94% 262.13%
762 HMC HarmonyCoin HMC $6,433 $0.011462 561,235 $7,270 1.14% 1.49% -2.74%
763 XPA XPlay XPA $31,136,600 $0.031137 1,000,000,000 LowVol 0.32% -6.63%
764 BCAP BCAP BCAP $18,839,600 $1.88 10,000,000 LowVol 0.47% 14.93% 42.11%
765 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
766 ECN E-coin ECN $11,668,093 $2.49 4,686,207 LowVol 1.14% -19.05% -19.14%
767 [email protected] Bankcoin [email protected] $9,229,474 $0.896781 10,291,781 LowVol -1.38% -67.18% 81.02%
768 ETT EncryptoTel [… ETT $8,738,752 $0.140650 62,131,190 LowVol -2.47% -30.72% 15.86%
769 ADST AdShares ADST $5,647,169 $0.468938 12,042,465 LowVol 8.76% 114.57% 92.19%
770 PGL Prospectors Gold PGL $4,197,254 $0.065074 64,500,000 LowVol 1.14% 8.60% -23.92%
771 ARC Arcade Token ARC $3,854,152 $2.36 1,636,312 LowVol 0.27% -2.76% 29.46%
772 IXC Ixcoin IXC $3,718,519 $0.177080 20,999,088 LowVol 0.49% -9.90% 32.47%
773 YASH YashCoin YASH $3,593,907 $0.359381 10,000,271 LowVol 1.12% -19.48% -23.70%
774 FIMK FIMKrypto FIMK $2,962,313 $0.005134 577,004,618 LowVol 1.15% 49.12% 209.14%
775 ADL Adelphoi ADL $2,699,353 $0.115002 23,472,224 LowVol 1.14% 27.48% 18.07%
776 MBRS Embers MBRS $2,547,255 $0.050945 50,000,000 LowVol 1.06% 15.88% 5.24%
777 SIFT Smart Investm… SIFT $2,410,309 $3.33 722,935 LowVol 0.27% -2.76% 14.13%
778 REX REX REX $1,958,223 $0.226103 8,660,756 LowVol 0.32% 53.34% -19.57%
779 ITT Intelligent T… ITT $1,788,646 $0.182554 9,797,899 LowVol 0.27% -0.33% -10.09%
780 CBX Crypto Bullion CBX $1,542,148 $1.53 1,005,535 LowVol 1.15% -8.78% -35.20%
781 CNO Coin(O) CNO $1,455,367 $0.013839 105,166,431 LowVol 0.97% 29.43% 62.00%
782 NKA IncaKoin NKA $1,407,012 $0.000124 11,333,798,996 LowVol 1.48% 27.26% -12.21%
783 HTC HitCoin HTC $1,393,706 $0.000127 10,996,318,099 LowVol -0.02% 7.24% 16.38%
784 SHORTY Shorty SHORTY $1,348,590 $0.013486 100,000,000 LowVol 7.65% 24.12%
785 RC RussiaCoin RC $1,290,368 $0.154021 8,377,873 LowVol 1.15% 8.60% -29.55%
786 USC Ultimate Secu… USC $1,253,368 $0.121179 10,343,113 LowVol 1.12% 119.95% 18.22%
787 NDC NEVERDIE NDC $1,168,464 $0.028496 41,004,200 LowVol 0.32% -8.03% -31.26%
788 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,039,072 $0.000045 22,872,082,934 LowVol -32.98% -45.70% 13.67%
789 ETBS Ethbits ETBS $999,496 $0.718233 1,391,604 LowVol 1.14% -22.69% -20.52%
790 SDC ShadowCash SDC $987,365 $0.147475 6,695,133 LowVol 1.12% 7.78% 30.87%
791 DCY Dinastycoin DCY $985,686 $0.000694 1,420,858,063 LowVol 0.94% -1.77% 15.08%
792 METAL MetalCoin METAL $849,112 $0.011038 76,925,527 LowVol 1.15% 4.65% 14.94%
793 NET NetCoin NET $808,127 $0.001027 787,126,712 LowVol 5.56% 23.93% 18.73%
794 HBN HoboNickels HBN $735,555 $0.012322 59,696,358 LowVol 1.13% 6.02% -0.25%
795 EBET EthBet EBET $726,879 $0.085490 8,502,500 LowVol -0.31% -15.38% -17.86%
796 RIYA Etheriya RIYA $689,963 $0.436263 1,581,531 LowVol 20.62% 33.15% 39.37%
797 VAL Valorbit VAL $675,200 $0.000128 5,260,613,495 LowVol 1.14% 8.62% 21.91%
798 TES TeslaCoin TES $631,852 $0.008603 73,446,778 LowVol -9.98% 0.82% 35.16%
799 GOOD Goodomy GOOD $623,066 $0.001412 441,349,000 LowVol 1.14% -16.68% 9.42%
800 NOBL NobleCoin NOBL $597,873 $0.000258 2,315,230,006 LowVol 1.18% 2.33% -6.38%
801 CRM Cream CRM $584,177 $0.013035 44,815,313 LowVol 2.76% -3.58% 24.47%
802 GIM Gimli GIM $569,924 $0.007124 80,000,000 LowVol 0.32% 38.89% -39.22%
803 XGR GoldReserve XGR $550,988 $0.032088 17,171,382 LowVol 1.12% 18.07% -8.97%
804 TROLL Trollcoin TROLL $519,613 $0.000918 565,843,188 LowVol 1.29% -6.69% -8.78%
805 CASINO Casino CASINO $506,130 $0.506130 1,000,000 LowVol 5.16% -56.27%
806 VLT Veltor VLT $491,390 $0.885618 554,855 LowVol 1.12% 1.43% -4.20%
807 KUSH KushCoin KUSH $488,236 $0.089626 5,447,460 LowVol 2.57% 55.59% 68.16%
808 AU AurumCoin AU $486,750 $1.64 296,216 LowVol 1.13% -16.05% 18.10%
809 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 5.25%
810 TGC Tigercoin TGC $467,307 $0.010734 43,536,800 LowVol 0.71% 8.12% 4.32%
811 SAC SACoin SAC $458,242 $0.065330 7,014,224 LowVol 1.14% -15.45% -26.11%
812 V Version V $457,621 $0.000976 468,760,800 LowVol -32.25% -13.51% -30.36%
813 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $445,599 $0.082088 5,428,300 LowVol -2.73% 1.14%
814 FNC FinCoin FNC $444,118 $0.034485 12,878,667 LowVol -2.36% 13.83% -6.03%
815 CORG CorgiCoin CORG $437,415 $0.000349 1,251,855,418 LowVol 73.43% 40.63% 91.53%
816 CFT CryptoForecast CFT $419,264 $0.009114 46,000,000 LowVol 1.15% 10.80% 13.48%
817 SLG Sterlingcoin SLG $415,384 $0.098745 4,206,613 LowVol 1.40% -1.25% 7.35%
818 BUCKS SwagBucks BUCKS $414,202 $1.29 319,879 LowVol 1.14% 8.12% 13.45%
819 WAY WayGuide WAY $410,888 $0.004107 100,040,708 LowVol 1.14% 5.33% 28.06%
820 8BIT 8Bit 8BIT $377,195 $0.256973 1,467,841 LowVol 1.13% 5.95% 13.47%
821 GLC GlobalCoin GLC $376,413 $0.005776 65,171,010 LowVol 1.13% -11.13% 29.61%
822 FUNK The Cypherfunks FUNK $373,067 $0.000008 46,290,694,999 LowVol 0.83% 16.67% 36.21%
823 SPEX SproutsExtreme SPEX $357,647 $0.000125 2,866,607,586 LowVol 5.57%
824 BERN BERNcash BERN $355,543 $0.004991 71,234,301 LowVol 0.25% 5.19% 15.70%
825 SH Shilling SH $350,312 $0.008856 39,555,625 LowVol -5.69% 17.72% 134.88%
826 VIDZ PureVidz VIDZ $336,860 $0.002689 125,279,775 LowVol -2.46% -5.16% 6.82%
827 BXT BitTokens BXT $332,702 $0.593084 560,970 LowVol -2.55% -26.47% -22.15%
828 STV Sativacoin STV $328,674 $0.046380 7,086,579 LowVol 1.00% 9.08% 56.17%
829 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -9.44%
830 UNIC UniCoin UNIC $325,589 $0.109724 2,967,350 LowVol 1.22% -1.18% 9.38%
831 TTC TittieCoin TTC $308,418 $0.000245 1,259,816,434 LowVol 92.79% 83.57% 59.90%
832 LOT LottoCoin LOT $301,206 $0.000021 14,491,014,421 LowVol 0.11% 26.46% 24.85%
833 FLY Flycoin FLY $293,233 $1.39 210,806 LowVol 0.43% 7.83% 18.71%
834 J Joincoin J $291,370 $0.119004 2,448,402 LowVol 5.62% 138.82% 21.19%
835 USDE USDe USDE $291,160 $0.000257 1,134,236,104 LowVol 1.15% 11.65% 19.63%
836 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 10.09%
837 RBIES Rubies RBIES $284,738 $0.027339 10,415,252 LowVol 1.15% 0.60% 18.52%
838 JET Jetcoin JET $282,611 $0.058001 4,872,509 LowVol 1.06% 59.69% -38.82%
839 888 OctoCoin 888 $282,417 $0.005603 50,405,860 LowVol 1.14% -7.74% 18.08%
840 SWING Swing SWING $281,513 $0.101750 2,766,712 LowVol 1.24% 8.31% 16.84%
841 HODL HOdlcoin HODL $280,595 $0.001797 156,154,250 LowVol 2.37% 1.38% 4.83%
842 EVO Evotion EVO $272,496 $0.085995 3,168,750 LowVol 1.15% 7.60% -17.15%
843 LTB LiteBar LTB $268,444 $0.331786 809,088 LowVol 1.15% -10.02% -1.30%
844 FRC Freicoin FRC $261,658 $0.008856 29,545,226 LowVol 1.13% 13.56% 4.91%
845 I0C I0Coin I0C $256,985 $0.012246 20,985,232 LowVol 1.17% 9.56% 52.37%
846 MAD SatoshiMadness MAD $254,851 $0.000127 2,000,683,485 LowVol 7.80% 19.15%
847 KED Darsek KED $247,204 $0.017692 13,972,488 LowVol 2.82% 71.09% 22.69%
848 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $246,613 $0.018640 13,230,530 LowVol 0.11% 12.45% 23.33%
849 RBX Ripto Bux RBX $244,659 $0.000642 381,236,123 LowVol 2.81% 32.49% 43.37%
850 LANA LanaCoin LANA $224,916 $0.000268 840,066,015 LowVol -38.44% -24.25% 3.66%
851 CYP Cypher CYP $219,770 $0.034526 6,365,285 LowVol 1.12% 16.83% 64.58%
852 BIGUP BigUp BIGUP $217,730 $0.000103 2,118,389,485 LowVol 1.95% -4.98% -7.42%
853 WMC WMCoin WMC $214,665 $0.018622 11,527,489 LowVol 0.36%
854 GRT Grantcoin GRT $210,409 $0.004877 43,140,318 LowVol 3.85% 5.60% 15.14%
855 SPRTS Sprouts SPRTS $196,650 $1.5e-07 1,343,567,692,464 LowVol 12.11% -5.60% -37.24%
856 PHS Philosopher S… PHS $193,758 $0.032216 6,014,340 LowVol 1.13% 13.58% 27.06%
857 Q2C QubitCoin Q2C $191,144 $0.000770 248,205,820 LowVol 1.15% -34.12% -42.54%
858 ARI Aricoin ARI $178,718 $0.001274 140,262,505 LowVol 0.91% 4.28% 14.46%
859 URC Unrealcoin URC $177,612 $0.025285 7,024,402 LowVol 1.14% 5.25% 3.73%
860 HMP HempCoin HMP $174,125 $0.000128 1,356,645,470 LowVol 1.15% 8.60% 20.05%
861 MNC Mincoin MNC $173,040 $0.042997 4,024,439 LowVol 0.70% -5.45% -17.11%
862 EMD Emerald Crypto EMD $172,607 $0.009029 19,117,129 LowVol 1.12% -4.34% -17.63%
863 ANTI AntiBitcoin ANTI $170,366 $0.009755 17,465,159 LowVol 1.14% -6.29% 8.30%
864 YAC Yacoin YAC $169,177 $0.001412 119,826,813 LowVol 1.13% -8.09% 6.96%
865 HAL Halcyon HAL $166,044 $0.031317 5,301,955 LowVol 1.15% 9.95% 22.98%
866 PX PX PX $159,752 $0.001669 95,742,672 LowVol 1.15% 8.60% 23.47%
867 FRK Franko FRK $159,485 $0.171348 930,767 LowVol 1.13% 8.62% 25.60%
868 GAIA GAIA GAIA $157,795 $0.006547 24,101,381 LowVol 1.12% -37.10% -47.77%
869 LEA LeaCoin LEA $155,818 $0.000496 314,301,291 LowVol 2.96% 5.20% -19.45%
870 QCN QuazarCoin QCN $155,173 $0.025670 6,044,911 LowVol 1.12% 5.77% 11.21%
871 FIRE Firecoin FIRE $154,844 $1.57 98,412 LowVol 4.02% 14.79%
872 VC VirtualCoin VC $151,135 $0.015017 10,064,287 LowVol 1.15% 8.62% 30.49%
873 DLC Dollarcoin DLC $149,613 $0.016429 9,106,714 LowVol 1.14% 11.21% 22.93%
874 EUC Eurocoin EUC $147,753 $0.011900 12,416,554 LowVol 1.43% 7.43% -0.45%
875 XRA Ratecoin XRA $147,561 $0.001285 114,792,050 LowVol 1.14% -0.01% -6.50%
876 XCRE Creatio XCRE $147,494 $0.007188 20,520,514 LowVol 1.14% 48.56% 51.72%
877 CNNC Cannation CNNC $147,114 $0.059394 2,476,893 LowVol -4.58% 1.02% 54.65%
878 ARCO AquariusCoin ARCO $144,804 $0.097152 1,490,494 LowVol 1.65% 28.89% 15.07%
879 ISL IslaCoin ISL $144,353 $0.095364 1,513,704 LowVol 1.12%
880 GPU GPU Coin GPU $139,531 $0.003447 40,477,042 LowVol 1.45% 19.98% 26.60%
881 BUMBA BumbaCoin BUMBA $138,383 $0.006161 22,461,876 LowVol 1.14% 8.60% 24.86%
882 DUO ParallelCoin DUO $136,474 $0.452336 301,710 LowVol 1.08% 6.04% -16.75%
883 DRM Dreamcoin DRM $136,455 $0.055704 2,449,632 LowVol 1.15% 34.67% 84.30%
884 CAGE CageCoin CAGE $132,808 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 11.47% -35.36% -94.49%
885 DRS Digital Rupees DRS $131,124 $0.000257 510,802,961 LowVol 1.12% 117.25% 61.07%
886 IMS Independent M… IMS $127,403 $0.023730 5,368,934 LowVol 1.16% 34.69% 67.29%
887 SLING Sling SLING $127,245 $0.118467 1,074,095 LowVol 18.43%
888 MARS Marscoin MARS $125,411 $0.004435 28,279,074 LowVol -0.19% 7.12% 6.83%
889 PHO Photon PHO $124,207 $0.000006 20,505,251,477 LowVol 0.57% 18.84% 60.71%
890 ECA Electra ECA $119,327 $0.000005 21,912,476,197 LowVol 2.76% 0.57% -40.20%
891 BITZ Bitz BITZ $116,522 $0.058528 1,990,891 LowVol 1.12%
892 TSE Tattoocoin (S… TSE $115,660 $0.001279 90,421,856 LowVol 1.14% -1.66% 22.45%
893 COXST CoExistCoin COXST $114,784 $0.004236 27,100,000 LowVol 1.15% 229.76% 151.48%
894 UNITS GameUnits UNITS $113,819 $0.032773 3,472,983 LowVol 2.01% 3.68% -33.97%
895 CTO Crypto CTO $112,806 $0.009241 12,206,798 LowVol 1.14% 8.19% -19.24%
896 SOON SoonCoin SOON $111,970 $0.008984 12,462,620 LowVol 1.18% 9.23% 23.50%
897 PRX Printerium PRX $111,041 $0.009393 11,821,728 LowVol -5.35% 18.40% 280.31%
898 EMP EMoneyPower EMP $110,997 $0.012065 9,200,000 LowVol 1.14%
899 NEVA NevaCoin NEVA $106,193 $0.043146 2,461,260 LowVol 1.41% -3.35% 6.98%
900 PIE PIECoin PIE $104,852 $0.007701 13,615,290 LowVol 1.14% 10.44% 203.28%
901 GCC GuccioneCoin GCC $101,543 $0.005006 20,285,537 LowVol 1.12% 41.21% 53.69%
902 RPC RonPaulCoin RPC $100,997 $0.112763 895,654 LowVol 0.44% 55.95% 60.24%
903 CNC CHNCoin CNC $100,525 $0.002054 48,950,199 LowVol 1.13% 2.23% 284.44%
904 BAS BitAsean BAS $100,182 $0.020036 5,000,000 LowVol 0.32% -9.34% 4.28%
905 ALL Allion ALL $98,666 $0.015915 6,199,359 LowVol 1.14% 14.15% 17.76%
906 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 -1.48% -71.94%
907 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 28.27%
908 SLM Slimcoin SLM $95,861 $0.006418 14,937,439 LowVol 1.15% -3.38%
909 CRX Chronos CRX $93,787 $0.001272 73,729,962 LowVol 2.49% 62.20% 26.46%
910 TAJ TajCoin TAJ $93,380 $0.011642 8,021,067 LowVol 1.18% 8.94% 10.72%
911 CF Californium CF $92,624 $0.038505 2,405,505 LowVol 1.14% 7.77% 40.08%
912 URO Uro URO $88,636 $0.073416 1,207,310 LowVol 1.12% 19.40% 24.95%
913 CON PayCon CON $88,292 $0.003832 23,042,604 LowVol 1.15% -6.99% -23.20%
914 POP PopularCoin POP $85,741 $0.000025 3,372,875,244 LowVol 2.19% -9.37% 13.38%
915 QTL Quatloo QTL $85,208 $0.011039 7,718,883 LowVol 1.16% -24.04% -1.59%
916 BTQ BitQuark BTQ $80,429 $0.008856 9,081,731 LowVol 1.12% 2.67% -13.53%
917 GPL Gold Pressed … GPL $79,350 $0.309325 256,527 LowVol -6.92% -9.24% -3.32%
918 BLRY BillaryCoin BLRY $77,326 $0.008599 8,991,938 LowVol 1.12% 4.67% -27.30%
919 SPT Spots SPT $77,096 $0.003441 22,406,021 LowVol 0.68% 13.50% 27.17%
920 MND MindCoin MND $75,687 $0.006032 12,546,625 LowVol 1.12% 24.52% 54.09%
921 JWL Jewels JWL $75,119 $0.003722 20,181,636 LowVol 1.15% 1.59% -7.01%
922 WARP WARP WARP $73,660 $0.067256 1,095,224 LowVol 1.14% 6.39% 18.69%
923 ATX Artex Coin ATX $72,197 $0.003844 18,781,750 LowVol 1.12% 8.97% -3.20%
924 PONZI PonziCoin PONZI $72,171 $0.083813 861,099 LowVol 1.12% 139.81%
925 ARB ARbit ARB $71,881 $0.009179 7,830,780 LowVol -0.40% 19.17%
926 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
927 KURT Kurrent KURT $69,414 $0.006998 9,919,485 LowVol -12.50% -44.65% 1.55%
928 SOIL SOILcoin SOIL $69,185 $0.012133 5,702,048 LowVol 0.63% -2.11% 24.69%
929 ICOB ICOBID ICOB $68,632 $0.000643 106,701,874 LowVol 1.20% 6.54% 21.42%
930 CXT Coinonat CXT $67,008 $0.007771 8,623,200 LowVol 6.69% 51.06% 16.31%
931 STEPS Steps STEPS $66,935 $0.003594 18,625,017 LowVol 1.14% 32.28% 46.15%
932 VPRC VapersCoin VPRC $65,826 $0.000084 780,124,964 LowVol 0.98% -28.21% 59.03%
933 EXN ExchangeN EXN $65,458 $0.012835 5,100,000 LowVol 1.12% 8.29% 60.82%
934 REE ReeCoin REE $63,852 $0.000025 2,560,000,000 LowVol -9.39% -74.19% -56.52%
935 BRAIN Braincoin BRAIN $59,599 $0.005904 10,094,424 LowVol 1.14% 18.32% -6.95%
936 CASH Cashcoin CASH $59,244 $0.001283 46,158,242 LowVol 1.15% -16.46% 24.12%
937 CPN CompuCoin CPN $57,737 $0.002944 19,615,019 LowVol 1.14% -16.96% -16.95%
938 ORLY Orlycoin ORLY $56,444 $0.001540 36,646,779 LowVol 1.12% 27.53% 30.97%
939 CESC CryptoEscudo CESC $55,488 $0.000385 144,105,100 LowVol 51.73% 60.76% 18.37%
940 300 300 Token 300 $53,951 $179.84 300 LowVol 1.14% 13.57% -24.38%
941 CWXT CryptoWorldX … CWXT $53,596 $0.000899 59,630,200 LowVol 1.15% -12.26% -11.16%
942 VIP VIP Tokens VIP $53,554 $0.000642 83,450,403 LowVol 1.15% 8.60% 18.73%
943 IMPS ImpulseCoin IMPS $49,372 $0.002439 20,245,510 LowVol 1.14% 7.69% 19.82%
944 GBT GameBet Coin GBT $49,124 $0.002310 21,262,780 LowVol 1.12% 50.40% 25.54%
945 BENJI BenjiRolls BENJI $48,914 $0.002415 20,254,196 LowVol 1.39% 0.64% 27.32%
946 CRT CRTCoin CRT $48,837 $0.616082 79,270 LowVol 1.12% 8.62% 20.05%
947 SFC Solarflarecoin SFC $48,310 $0.003430 14,083,450 LowVol -4.32% -18.38% 0.62%
948 KIC KibiCoin KIC $47,683 $0.003244 14,701,000 LowVol -13.82% -35.40% -17.55%
949 UET Useless Ether… UET $47,675 $0.012022 3,965,716 LowVol 0.32% 5.59% 36.67%
950 TOR Torcoin TOR $47,501 $0.150234 316,179 LowVol 1.14% -29.38% -30.34%
951 SONG SongCoin SONG $47,064 $0.001445 32,565,300 LowVol 1.92% 27.41% -12.22%
952 EGO EGO EGO $46,206 $0.000770 60,000,001 LowVol 1.14% -6.89% 20.07%
953 BIOS BiosCrypto BIOS $45,432 $0.002182 20,821,709 LowVol 1.14% 24.19% 18.15%
954 BLZ BlazeCoin BLZ $45,292 $0.000074 608,557,394 LowVol 1.74% -6.05% 6.15%
955 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 21.12%
956 SLEVIN Slevin SLEVIN $44,923 $0.000642 70,000,000 LowVol 1.14% 8.60% 40.31%
957 PULSE Pulse PULSE $44,047 $0.003080 14,298,972 LowVol 1.12% 21.71% 2.90%
958 FLVR FlavorCoin FLVR $42,917 $0.002054 20,898,106 LowVol 1.15% 14.58% 24.25%
959 IMX Impact IMX $42,167 $0.000385 109,509,099 LowVol 1.12% 113.45% 104.80%
960 BRAT BRAT BRAT $41,143 $0.000257 160,000,000 LowVol 1.08% 8.56% -6.26%
961 FUZZ FuzzBalls FUZZ $40,915 $0.008471 4,829,945 LowVol 1.15% 8.76% 5.97%
962 DPAY DPAY DPAY $40,837 $0.000513 79,541,001 LowVol 1.12% 44.80% 13.69%
963 G3N G3N G3N $40,616 $0.005371 7,561,891 LowVol 3.31% 12.38%
964 JS JavaScript Token JS $39,143 $0.004898 7,991,996 LowVol 0.32% 113.58% 253.18%
965 RIDE Ride My Car RIDE $38,997 $0.000385 101,276,976 LowVol -24.14% -14.35% 79.73%
966 DLISK DAPPSTER DLISK $38,505 $0.000385 100,000,000 LowVol 1.14% -14.99%
967 ZYD Zayedcoin ZYD $38,467 $0.006161 6,243,840 LowVol 1.14% 37.29% 14.94%
968 OFF Cthulhu Offer… OFF $37,483 $0.014294 2,622,273 LowVol 5.19% -27.43%
969 AGLC AgrolifeCoin AGLC $36,640 $0.004877 7,512,258 LowVol 1.12% 142.81% -15.01%
970 EREAL eREAL EREAL $36,531 $0.000534 68,427,562 LowVol 0.32% -2.86% -30.50%
971 VLTC Vault Coin VLTC $35,038 $0.001155 30,332,360 LowVol -1.27% -2.24% -2.14%
972 PEX PosEx PEX $34,321 $0.013990 2,453,240 LowVol 1.12% 7.64% 19.98%
973 ROOFS Roofs ROOFS $33,371 $0.000257 130,000,000 LowVol 1.14% 11.26% -19.98%
974 LIR LetItRide LIR $32,603 $0.000898 36,287,378 LowVol 1.12% 26.73% 25.12%
975 ZNE Zonecoin ZNE $31,483 $0.012193 2,581,970 LowVol 1.14% 18.52%
976 HVCO High Voltage HVCO $31,452 $0.021049 1,494,171 LowVol 1.14% 7.97% 27.85%
977 BOAT BOAT BOAT $30,948 $0.001669 18,547,845 LowVol 1.12% -14.91% -2.71%
978 KNC KingN Coin KNC $30,926 $15.40 2,008 LowVol 1.14% 8.61% -10.23%
979 LUNA Luna Coin LUNA $30,801 $0.018873 1,631,995 LowVol 1.16% 0.55% -26.44%
980 IBANK iBank IBANK $30,791 $0.006803 4,526,324 LowVol 1.14% 130.28% 180.44%
981 WBB Wild Beast Block WBB $30,371 $0.181744 167,111 LowVol 1.15% 16.38% 36.63%
982 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 0.77%
983 OS76 OsmiumCoin OS76 $30,116 $0.033686 894,026 LowVol 5.59% 22.86%
984 ALTC Antilitecoin ALTC $28,313 $0.000898 31,512,613 LowVol 1.13% -14.18% 40.05%
985 CAB Cabbage CAB $28,301 $0.002695 10,499,996 LowVol 1.15% -4.95% 0.84%
986 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $27,476 $0.036451 753,776 LowVol 1.14% 18.47% 6.52%
987 WORM HealthyWormCoin WORM $25,947 $0.000233 111,478,225 LowVol -1.51% -55.88%
988 DIX Dix Asset DIX $24,450 $2.4e-07 100,000,000,000 LowVol 21.10% 10.44% 107.85%
989 SDP SydPak SDP $24,138 $0.151068 159,779 LowVol 1.15% 8.31% 19.95%
990 PLNC PLNcoin PLNC $24,128 $0.001412 17,089,600 LowVol 1.12% 8.62% -6.04%
991 DES Destiny DES $22,590 $0.014119 1,600,000 LowVol 1.12% 17.14% -8.52%
992 TSTR Tristar Coin TSTR $21,296 $0.004236 5,027,857 LowVol -9.78% 51.14% -33.55%
993 BIOB BioBar BIOB $20,350 $0.022975 885,756 LowVol 1.14% 8.62% 3.93%
994 SCS Speedcash SCS $19,319 $0.073783 261,831 LowVol 2.53% 13.36%
995 TRADE Tradecoin TRADE $18,855 $0.002439 7,731,804 LowVol 1.12% 87.62% 38.96%
996 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 3.69% 41.24%
997 XOC Xonecoin XOC $16,981 $0.040430 420,000 LowVol 1.12% 6.93% 2.07%
998 SANDG Save and Gain SANDG $16,128 $0.005262 3,064,800 LowVol 1.12% 20.37% 19.67%
999 MGM Magnum MGM $15,224 $0.003851 3,953,816 LowVol 1.14% -9.50% -10.79%
1000 SLFI Selfiecoin SLFI $13,840 $0.000128 107,829,281 LowVol 1.13% 8.62%
1001 GEERT GeertCoin GEERT $13,727 $0.002696 5,091,200 LowVol 1.12% 30.82% 21.56%
1002 VOLT Bitvolt VOLT $13,578 $0.000898 15,112,554 LowVol 1.15% 40.35% 33.42%
1003 P7C P7Coin P7C $13,562 $0.000385 35,220,238 LowVol 1.12% 8.62% 19.61%
1004 GBC GBCGoldCoin GBC $12,928 $0.001138 11,361,817 LowVol 0.00% 13.78% -21.02%
1005 DAS DAS DAS $12,779 $0.004749 2,690,926 LowVol 1.12% 12.60% 13.40%
1006 RSGP RSGPcoin RSGP $12,266 $7.10 1,727 LowVol 3.47% -21.46%
1007 MRNG MorningStar MRNG $9,968 $0.000305 32,660,203 LowVol 1.14% 29.12% 57.77%
1008 SOCC SocialCoin SOCC $9,776 $0.007059 1,384,879 LowVol 1.14% -37.11% -30.99%
1009 NODC NodeCoin NODC $9,694 $0.005776 1,678,439 LowVol 1.14% 22.39% 4.79%
1010 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,617 $0.031238 211,827 LowVol 5.01% 13.15% 89.91%
1011 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,386 $0.000696 9,179,198 LowVol -54.26% -60.19% -20.70%
1012 CONX Concoin CONX $6,114 $0.008214 744,266 LowVol -10.12% 0.14% 34.80%
1013 CCM100 CCMiner CCM100 $5,953 $0.001772 3,360,417 LowVol 5.16% -40.61% -22.47%
1014 EBT Ebittree Coin EBT $4,544 $0.003594 1,264,511 LowVol 1.14% 74.58% 22.70%
1015 NANOX Project-X NANOX $4,520 $57757.70 0.078264 LowVol 1.14% 35.78% 4.79%
1016 LEX Lex4All LEX $4,400 $0.004400 1,000,000 LowVol 4.98% 2.11% 155.02%
1017 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,801 LowVol -26.62%
1018 SOJ Sojourn SOJ $3,722 $0.007672 485,214 LowVol 1.90% 5.66%
1019 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,007 $0.002182 1,377,917 LowVol 1.14% 8.60% 38.75%
1020 XNG Enigma XNG $2,358 $0.141827 16,627 LowVol 1.15% -19.03% -22.01%
1021 TOKEN SwapToken TOKEN $2,267 $1.5e-07 15,320,585,365 LowVol 3.62% -4.23% 58.40%
1022 DGCS Digital Credits DGCS $2,243 $0.000385 5,826,388 LowVol 1.15% 8.60% 80.08%
1023 ULA Ulatech ULA $922 $0.004621 199,486 LowVol -15.63% -48.28% -81.44%
1024 ABN Abncoin ABN $878 $0.012963 67,700 LowVol 1.15% 2.07% 0.49%
1025 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1026 DMB Digital Money… DMB $386 $0.000915 421,300 LowVol 1.12% -3.18% -15.21%
1027 FDC Future Digita… FDC $251 $0.000091 2,753,201 LowVol -3.40%
1028 ENV Environ ENV $134 $0.000001 132,717,518 LowVol 0.63% -0.97% -48.02%
1029 CALC CaliphCoin CALC $94 $0.001076 87,140 LowVol 1.12% 44.76% 44.80%
1030 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol 0.03% -72.71%
1031 APW AppleCoin APW $10 $0.000128 79,413 LowVol 1.14% 8.60% 20.05%
1032 CMT CyberMiles CMT $0.207049 $12,764,200 -14.69%
1033 BCD Bitcoin Diamo… BCD $35.64 $9,381,010 5.76% -17.71% -32.42%
1034 ATMC ATMCoin ATMC $3.15 $9,270,080 9.34% 3.55% 15.31%
1035 ETN Electroneum ETN $0.095116 $5,223,700 1.77% -16.22% 107.78%
1036 AI POLY AI AI $16.98 $4,159,030 -1.23% -0.52% -2.58%
1037 CLUB ClubCoin CLUB $2.80 $4,080,090 -0.15% -31.69% -50.16%
1038 GRX GOLD Reward T… GRX $5.74 $3,623,630 -1.94% -11.81% 52.40%
1039 ORME Ormeus Coin ORME $2.59 $3,471,660 1.17% -4.28% -10.31%
1040 NULS Nuls NULS $0.851475 $3,128,110 -4.87% 16.95% 58.00%
1041 REC Regalcoin REC $48.39 $2,908,280 0.02% -2.27% 23.66%
1042 FRGC Fargocoin FRGC $10.27 $1,608,440 -2.07% -0.75% 4.77%
1043 BTE BitSerial BTE $7.84 $1,436,570 -3.83% -4.75% 90.23%
1044 FRST FirstCoin FRST $15.66 $1,196,750 0.72% -1.47% -3.00%
1045 TSL Energo TSL $0.031939 $995,801 -1.10% 3.91% -0.64%
1046 WC WINCOIN WC $1.07 $847,257 0.18% -8.54% -21.43%
1047 BT1 BT1 [CST] BT1 $12696.20 $783,156 1.12% 8.28% 14.41%
1048 LEND EthLend LEND $0.023754 $747,003 1.22% -9.12%
1049 B2X SegWit2x [Fut… B2X $204.40 $635,698 0.06% -11.26% -4.99%
1050 XIN Infinity Econ… XIN $0.028879 $548,232 -0.43% 4.21% -32.56%
1051 BOT Bodhi BOT $0.449192 $545,907 1.69% 3.69% -7.60%
1052 LLT LLToken LLT $0.455987 $507,075 -0.15% -14.65% 43.49%
1053 AION Aion AION $1.84 $458,789 0.32% 21.47% -3.10%
1054 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.00 $451,611 -0.27% 6.98% 32.59%
1055 INF InfChain INF $0.015402 $408,374 1.11% 2.09% 70.04%
1056 DRGN Dragonchain DRGN $0.243749 $394,959 0.41% 3.47%
1057 ADK Aidos Kuneen ADK $23.12 $358,155 -2.59% -14.26% -28.89%
1058 BT2 BT2 [CST] BT2 $139.38 $258,642 4.66% 7.75% -14.37%
1059 BTCM BTCMoon BTCM $0.038952 $193,135 -5.43% -31.41% 504.30%
1060 XID Sphre AIR XID $0.203559 $173,568 -1.66% 0.80% 7.15%
1061 XCPO Copico XCPO $0.023157 $172,535 -1.16% 4.66% -6.18%
1062 EAG EA Coin EAG $3.31 $154,660 4.71% 0.75% -6.36%
1063 GBG Golos Gold GBG $0.133624 $151,128 -5.32% -6.75% 12.92%
1064 RMC Russian Minin… RMC $19935.00 $146,006 -4.90% -27.87% 46.96%
1065 ICX ICON ICX $1.79 $139,365 0.77% 8.52% 32.29%
1066 UGT UG Token UGT $0.431120 $134,742 3.03% -2.93% -7.24%
1067 FOR FORCE FOR $0.012829 $132,291 -0.57% -15.61% 136.81%
1068 BSR BitSoar BSR $0.160438 $127,598 -20.16% -1.61% -22.57%
1069 QBT Qbao QBT $0.235491 $120,724 -0.98% -4.91%
1070 VEE BLOCKv VEE $0.022267 $112,589 -1.36% -5.80% 5.69%
1071 B3 B3Coin B3 $0.000063 $112,297 -11.53% 43.20% -64.63%
1072 RYZ ANRYZE RYZ $0.016409 $101,052 -8.57% -10.99% -45.20%
1073 PRE Presearch PRE $0.228464 $81,951 1.14% 54.85%
1074 DSR Desire DSR $0.288224 $54,487 2.94% 10.14% 17.85%
1075 SKR Sakuracoin SKR $0.007030 $54,351 -8.34% 525.86% 489.28%
1076 MSD MSD MSD $0.010656 $50,025 1.62% -10.57% -17.06%
1077 VASH VPNCoin VASH $0.006546 $47,718 7.46% 1.12% 39.94%
1078 TCOIN T-coin TCOIN $0.000257 $42,059 -43.02% 21.04% -3.10%
1079 THS TechShares THS $0.545886 $35,539 0.55% -34.28% -40.56%
1080 AIB Advanced Inte… AIB $0.012319 $28,574 -11.83% 169.15% 200.81%
1081 AKY Akuya Coin AKY $0.129506 $28,302 -6.79% -13.37% -25.61%
1082 PLX PlexCoin PLX $0.039868 $27,210 2.45% -25.51% -57.02%
1083 BTU Bitcoin Unlim… BTU $91.47 $24,690 -6.46% -16.33% -34.73%
1084 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.80 $23,832 1.16% 0.24% 16.52%
1085 PEC Peacecoin PEC $0.072646 $23,742 1.14% 22.96% 81.65%
1086 WISH MyWish WISH $0.112160 $23,181 -0.53% -5.13% -51.88%
1087 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.008460 $21,789 -44.14% -44.67% 187.68%
1088 SPANK SpankChain SPANK $0.046395 $21,610 0.32% 33.30% 52.33%
1089 EVR Everus EVR $1.15 $20,917 -17.32% -28.47% -79.66%
1090 FRD Farad FRD $0.077753 $19,094 -16.01% -35.46% -22.18%
1091 AERM Aerium AERM $0.420650 $18,465 -25.52% -31.43% -75.36%
1092 COR CORION COR $0.818594 $17,881 1.14% 5.98% -3.83%
1093 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.358493 $17,485 1.53% 2.60% 96.49%
1094 MGC MergeCoin MGC $0.012835 $17,272 5.36% -8.82% -3.51%
1095 MKR Maker MKR $378.46 $17,237 0.32% -2.78% -3.92%
1096 BPL Blockpool BPL $0.164802 $17,029 1.14% 1.92% 27.39%
1097 PFR Payfair PFR $0.011755 $15,798 -11.72% -19.04%
1098 GLS GlassCoin GLS $1.35 $14,022 24.50% -9.46% 64.27%
1099 STEX STEX STEX $1.00 $13,548 21.10% 21.22% 155.49%
1100 SISA SISA SISA $0.021753 $11,194 6.76% 66.85% 22.84%
1101 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.044525 $11,132 0.32% -15.46% 50.43%
1102 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.008410 $11,100 0.75% 93.14% -15.21%
1103 XRY Royalties XRY $0.000128 $11,007 1.11% -31.37% -99.57%
1104 BOS BOScoin BOS $1.53 $10,303 3.05% 20.17% 44.92%
1105 MCR Macro MCR $1.63 $10,040 0.69% -10.17% -35.25%
1106 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002991 $9,911 6.26% 15.29% 45.08%
1107 DMC DynamicCoin DMC $0.003668 $9,892 1.88% 1.01% 78.27%
1108 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.082529 $9,425 4.13% -6.80% -24.35%
1109 DEUS DeusCoin DEUS $0.295206 $8,277 -0.67% -18.37% -22.96%
1110 OXY Oxycoin OXY $0.129379 $8,218 0.54% 1.24% -19.09%
1111 ACC AdCoin ACC $0.120513 $7,973 0.87% 69.09% 3.96%
1112 EFYT Ergo EFYT $10.54 $6,866 -4.34% -6.58% 10.43%
1113 VIU Viuly VIU $0.009509 $6,481 0.85% 11.52% 165.50%
1114 FRN Francs FRN $0.045920 $6,411 2.09% 88.79% 44.94%
1115 SUR Suretly SUR $2.98 $5,825 -4.07% -8.48% -13.48%
1116 HYTV Hyper TV HYTV $0.005343 $5,612 0.32% 53.44% -48.30%
1117 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002734 $5,587 -2.42% -4.33% 20.43%
1118 MINEX Minex MINEX $0.021320 $5,253 10.19% 31.44% -67.80%
1119 ETT EncryptoTel [… ETT $0.108279 $5,209 1.14% -7.96% 67.00%
1120 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.49 $4,807 190.10% 8.61% 11.46%
1121 DFS DFSCoin DFS $0.006231 $4,510 -16.87% -7.75% -27.99%
1122 WA WA Space WA $0.021691 $4,463 1.12% 23.02% 23.39%
1123 BAT BatCoin BAT $0.000004 $4,128 24.39% 76.61% 72.76%
1124 B2B B2B B2B $0.436348 $4,044 0.32% 20.24% -32.40%
1125 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000534 $3,987 0.32% -31.33% -98.48%
1126 DAY Chronologic DAY $4.79 $3,561 -0.78% 4.71% 35.78%
1127 WILD Wild Crypto WILD $0.120441 $3,557 0.33% -15.90% 6.11%
1128 SND Sand Coin SND $0.866526 $3,481 1.33% 24.83% 14.55%
1129 BTBc Bitbase BTBc $0.005262 $3,455 -0.50% -32.60% 0.06%
1130 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000385 $3,433 1.14% -36.57% -40.09%
1131 GAY GAY Money GAY $0.014088 $3,307 1.29% -20.02% 21.87%
1132 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.085610 $3,280 1.12% 1.90% 12.16%
1133 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.117954 $3,118 1.12% 12.21% 62.19%
1134 DGPT DigiPulse DGPT $1.24 $2,964 -4.36% 45.69% 5.06%
1135 APC AlpaCoin APC $0.024191 $2,901 1.07% -0.60% -3.79%
1136 NTC Natcoin NTC $0.128350 $2,843 1.14% -6.20% -60.55%
1137 TER TerraNova TER $2.59 $2,801 2.03% 32.07% 10.62%
1138 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $2,800 6.14% 1.20% -8.11%
1139 SAK Sharkcoin SAK $0.002045 $2,680 1.16% -13.22% -6.21%
1140 WIC Wi Coin WIC $0.002588 $2,405 -3.70% -17.53% -6.06%
1141 XOT Internet of T… XOT $2053.61 $2,264 1.14% -8.04% -31.40%
1142 IBTC iBTC IBTC $0.006929 $2,074 0.32% 17.36% -14.80%
1143 STARS StarCash Network STARS $0.210291 $1,975 1.14% 6.00% -23.57%
1144 SJCX Storjcoin X SJCX $0.331720 $1,945 -5.74% -2.32%
1145 NAMO NamoCoin NAMO $0.000130 $1,923 -48.48% 9.61% -36.82%
1146 OX OX Fina OX $0.000133 $1,674 -11.92% -30.77% -22.60%
1147 PRES President Trump PRES $0.005159 $1,642 1.17% 50.39% 32.78%
1148 GRN Granite GRN $0.019253 $1,615 0.48% -23.17% 38.58%
1149 PLC PlusCoin PLC $0.000549 $1,598 0.32% -2.46% -16.80%
1150 VULC Vulcano VULC $0.010707 $1,561 2.52% 27.40% 39.76%
1151 ABC Alphabit ABC $20.54 $1,478 1.12% 8.74% 35.41%
1152 ZBC Zilbercoin ZBC $0.038198 $1,389 -0.68% 1.60% 7.09%
1153 TRIA Triaconta TRIA $8.46 $1,354 2.20% 2.62% -7.88%
1154 GARY President Joh… GARY $0.205422 $1,290 1.13% 4.35% -2.47%
1155 FLASH Flash FLASH $0.005134 $1,201 1.14% 3.45% 0.66%
1156 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000623 $1,196 1.06% 7.58% 16.84%
1157 ASN Aseancoin ASN $0.010268 $1,174 1.14% -35.63% 55.24%
1158 STU bitJob STU $0.034444 $1,171 -1.61% 28.66% 48.64%
1159 PCN PeepCoin PCN $0.000125 $1,168 -1.25% 6.08% 143.46%
1160 WOW Wowcoin WOW $0.000128 $1,165 1.12% 8.76% 19.90%
1161 MAVRO Mavro MAVRO $0.036837 $1,157 4.81% 73.40% 160.20%
1162 PNX Phantomx PNX $0.014747 $1,146 -20.80% 0.59% -32.36%
1163 EUSD eUSD EUSD $0.000200 $1,094 4.74% 9.12% -4.73%
1164 VOYA Voyacoin VOYA $2.73 $1,003 1.24% -37.71% 61.55%
1165 HIGH High Gain HIGH $0.000642 $918 1.14% 35.75% -4.04%
1166 HAT Hawala.Today HAT $0.169196 $863 0.32% -11.18% -13.29%
1167 MCI Musiconomi MCI $0.032659 $863 0.65% -49.88% -38.76%
1168 HNC Huncoin HNC $0.002182 $791 1.14% 67.84% 48.93%
1169 EDRC EDRCoin EDRC $0.051581 $781 1.12% 9.75% 4.37%
1170 SKC Skeincoin SKC $0.018611 $762 1.15% 32.29% 160.73%
1171 UR UR UR $0.001045 $751 6.98% 47.20% 56.26%
1172 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004619 $702 1.11% 8.59% 13.65%
1173 NBIT netBit NBIT $0.014229 $700 1.12% -72.07%
1174 DASHS Dashs DASHS $0.068154 $677 1.14% 9.53% 110.18%
1175 FAP FAPcoin FAP $0.018145 $579 -19.92% 174.15% 143.60%
1176 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 $568 2.30% -95.89% -88.59%
1177 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.5e-07 $542 0.27% -51.38% -15.62%
1178 CASH Cash Poker Pro CASH $0.038737 LowVol 0.32% -2.76% -45.55%
1179 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 LowVol 14.53% -75.05% -54.63%
1180 XQN Quotient XQN $0.005262 LowVol 1.14% 17.40% -8.67%
1181 RHFC RHFCoin RHFC $0.000642 LowVol 1.12% -39.67% -34.44%
1182 PRN Protean PRN $0.000104 LowVol -16.43% 219.25% 2.13%
1183 CLINT Clinton CLINT $0.010396 LowVol 1.12% -3.63% 5.83%
1184 MGC GulfCoin MGC $0.002824 LowVol 1.14% 17.62% -10.36%
1185 QORA Qora QORA $0.244184 LowVol 1.15% 13.40%
1186 MOTO Motocoin MOTO $0.007418 LowVol -12.04% 46.19% 131.03%
1187 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001797 LowVol 1.12% 8.62% -4.43%
1188 SFE SafeCoin SFE $0.000128 LowVol 1.14% 8.60% 20.05%
1189 IQT iQuant IQT $0.187180 LowVol 8.50% 18.34% 9.38%
1190 QBT Cubits QBT $0.003462 LowVol 1.17% -24.14% -66.63%
1191 FUTC FutCoin FUTC $0.003722 LowVol 6.03% 96.84% 95.22%
1192 9COIN 9COIN 9COIN $0.003465 LowVol 1.12% 33.31% 19.65%
1193 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.056180 LowVol 5.01% 13.92% 53.64%
1194 TOP TopCoin TOP $0.000402 LowVol 3.51% 13.10% 4.48%
1195 HDLB HODL Bucks HDLB $0.075470 LowVol 25.03% 88.23% 40.33%
1196 IRL IrishCoin IRL $0.002824 LowVol 1.14% 8.60% 24.59%
1197 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002310 LowVol 7.09% -12.85% 9.63%
1198 FFC FireFlyCoin FFC $0.000128 LowVol 1.12% -22.29% 8.20%
1199 EVC EventChain EVC $0.066788 LowVol 0.32% -27.08% -57.72%
1200 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000257 LowVol 1.12% 8.62% -19.97%
1201 MARX MarxCoin MARX $0.000910 LowVol -28.30% -9.91% 8.66%
1202 DBG Digital Bulli… DBG $0.007444 LowVol 1.12% 8.62% 18.95%
1203 BSN Bastonet BSN $0.000642 LowVol 1.14% -9.50% -13.15%
1204 ANI Animecoin ANI $0.000257 LowVol 1.15% 8.62% 55.96%
1205 LTH LAthaan LTH $0.001027 LowVol 1.14% 8.62% 91.60%
1206 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000257 LowVol -32.59% -27.58% -21.98%
1207 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 0.86% 30.97% 17.06%
1208 AV AvatarCoin AV $0.042869 LowVol 1.15% 21.34% 37.35%
1209 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001925 LowVol 1.12% 8.62% 55.86%
1210 ONG onG.social ONG $0.161182 LowVol 0.21% -11.97%
1211 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002695 LowVol 1.15% -12.28% -25.17%
1212 KARMA Karmacoin KARMA $0.000128 LowVol 1.12% 8.62%
1213 INDIA India Coin INDIA $0.000257 LowVol 1.14% 8.62% 7.76%
1214 BIT First Bitcoin BIT $0.011551 LowVol 1.13% -9.50% -9.38%
1215 LEPEN LePen LEPEN $0.000120 LowVol 1.72% 9.48% 16.29%
1216 TELL Tellurion TELL $0.000134 LowVol 1.31% -59.11% -45.37%
1217 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002952 LowVol 1.14% -7.47% -5.97%
1218 ELC Elacoin ELC $0.096263 LowVol 1.13% 16.18%
1219 10MT 10M Token 10MT $0.002223 LowVol 0.32% 53.96% -2.48%
1220 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004127 LowVol 3.23% -4.26% 15.70%
1221 LDCN LandCoin LDCN $0.001232 LowVol -29.86% -55.09% -85.25%
1222 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol 0.61% 40.60% -15.17%
1223 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005391 LowVol -1.21% 11.21% -2.49%
1224 DISK DarkLisk DISK $0.001283 LowVol 1.12% 81.04% 76.31%
1225 GMX GoldMaxCoin GMX $0.010494 LowVol 30.74% 1012.62%
1226 MONETA Moneta MONETA $0.000642 LowVol 1.15% 35.75% 25.32%
1227 IPY Infinity Pay IPY $0.002226 LowVol 0.32% 30.09% -16.42%
1228 MEN PeopleCoin MEN $0.000128 LowVol 1.14% 8.74% 20.05%
1229 CYDER Cyder CYDER $0.000257 LowVol 1.14% 78.55% -22.22%
1230 FC Facecoin FC $0.003562 LowVol 0.32% -2.78% -16.18%
1231 BXC Bitcedi BXC $0.003734 LowVol 1.22% 5.92% 64.71%
1232 PRIMU Primulon PRIMU $0.000128 LowVol 1.14% -39.30% -52.39%
1233 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008007 LowVol 1.12% 83.13% 32.14%
1234 TCR TheCreed TCR $0.000513 LowVol 1.12% 117.25% 61.51%
1235 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001216 LowVol 2.33% 1.52% -0.10%
1236 BUB Bubble BUB $0.022461 LowVol 1.15% 13.13% 3.13%
1237 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000129 LowVol 1.30% -22.30% 2.17%
1238 ACES Aces ACES $0.000128 LowVol 1.15% -61.03% -19.01%
1239 EBIT eBIT EBIT $0.003517 LowVol -1.55% 130.90% 225.62%
1240 EGG EggCoin EGG $0.048516 LowVol 1.14% 17.03%
1241 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.101012 LowVol 1.01% 10.00%
1242 UNC UNCoin UNC $0.000128 LowVol 1.14% 8.62% 20.05%
1243 DUB Dubstep DUB $0.002439 LowVol 1.15% 3.19%
1244 SWP Swapcoin SWP $0.089051 LowVol 0.32% 6.84% -33.61%
1245 CYC Cycling Coin CYC $0.001925 LowVol 8.34% 16.36% -3.83%
1246 GBRC Global Busine… GBRC $0.000128 LowVol 1.14% 18.01%
1247 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005115 LowVol 9.57% 56.84% -8.77%
1248 UTA UtaCoin UTA $0.003209 LowVol 1.14% 42.90% 503.24%
1249 GUC GoldUnionCoin GUC $0.067384 LowVol 1.12% -44.36% -43.63%
1250 SYNC Sync SYNC $616.08 LowVol 1.15% 73.80% 12.83%
1251 WINK Wink WINK $0.000385 LowVol 1.14% 8.62% 20.05%
1252 PAYP PayPeer PAYP $0.000128 LowVol 1.15% 24.75%
1253 MAGN Magnetcoin MAGN $0.744432 LowVol 1.14% 7.94% 44.10%
1254 ACN Avoncoin ACN $0.000385 LowVol 1.14% -6.18% -11.51%
1255 XAU Xaucoin XAU $0.034783 LowVol 1.15% 13.22% 5.13%
1256 AXIOM Axiom AXIOM $0.019638 LowVol 1.15% 8.60% 19.27%
1257 TIE TIES Network TIE $0.062781 LowVol 0.32% 0.06% -35.54%
1258 DON Donationcoin DON $0.000508 LowVol -31.20% -14.06% -37.26%
1259 YEL Yellow Token YEL $0.006790 LowVol 0.27% -45.07% 135.60%
1260 KASHH KashhCoin KASHH $0.000124 LowVol 1.16% 5.00% 37.03%
1261 YES Yescoin YES $0.000113 LowVol 0.84% -4.42% 55.73%
1262 FUDD DimonCoin FUDD $0.001336 LowVol 0.32% -2.76% 12.28%
1263 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000178 LowVol 0.32% 10.85% -14.38%
1264 MBL MobileCash MBL $0.000385 LowVol 1.12% 20.05%
1265 SHA SHACoin SHA $0.000770 LowVol 1.15% 8.60% 54.90%
1266 GOLF Golfcoin GOLF $0.000128 LowVol 1.12% 8.86% 20.08%
1267 BET BetaCoin BET $0.002252 LowVol 1.13% -3.58% -5.79%
1268 PRM PrismChain PRM $0.002054 LowVol 1.12% 33.69% 59.97%
1269 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 0.32% -2.78% 79.48%
1270 X2 X2 X2 $0.000128 LowVol 1.14% 8.60%
1271 REGA Regacoin REGA $0.001540 LowVol 1.14% 0.27% -27.10%
1272 BEST BestChain BEST $0.001345 LowVol -10.63% 3.48% 0.36%
1273 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.048388 LowVol 1.14% 5.81%
1274 BITOK Bitok BITOK $0.000042 LowVol 38.66% -64.27% -60.51%
1275 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.289045 LowVol 1.14% -20.94% 21.51%
1276 RICHX RichCoin RICHX $0.007316 LowVol 1.13%
1277 XDE2 XDE II XDE2 $3.78 LowVol 105.56% 121.59% 34.21%
1278 GAIN UGAIN GAIN $0.001669 LowVol 1.12% 8.62% 20.05%
1279 RCN Rcoin RCN $0.000128 LowVol 1.15% 8.62% -7.05%
1280 BLX Blockchain Index BLX $3.28 LowVol 0.32% 10.64% 19.04%
1281 TRICK TrickyCoin TRICK $0.017584 LowVol 1.12% 55.02% 70.88%
1282 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000513 LowVol 1.12% 8.62% 20.05%
1283 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000642 LowVol 1.15% 8.60% -22.11%
1284 CBD CBD Crystals CBD $0.001925 LowVol 1.15% 16.38% 28.63%
1285 QBC Quebecoin QBC $0.002182 LowVol 1.15% 8.62% 13.25%
1286 HCC Happy Creator… HCC $0.000770 LowVol 1.15% 80.08%
1287 LKC LinkedCoin LKC $0.000257 LowVol 1.15% 117.41% 19.82%
1288 BGR Bongger BGR $0.000129 LowVol 0.66% -23.17% -15.48%
1289 XID International… XID $0.008856 LowVol 1.12% 31.49%
1290 HYPER Hyper HYPER $0.033114 LowVol 1.15% -4.68% 40.56%
1291 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004621 LowVol 1.14% 8.60% 39.42%
1292 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003979 LowVol 1.15% 5.21% 9.46%
1293 TODAY TodayCoin TODAY $0.001155 LowVol 1.14% 1.71% -3.44%
1294 XTD XTD Coin XTD $0.000128 LowVol 1.14% 8.60% 1.12%
1295 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1296 FID BITFID FID $0.128350 LowVol 1.14% 20.05%
1297 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -52.62%
1298 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 5.84%
1299 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -66.34%
1300 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol -0.43% 10.05%
1301 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -29.26%
1302 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol
1303 CME Cashme CME $0.000118 LowVol 10.46%
1304 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol -0.81% 21.09%
1305 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -5.78%
1306 OP Operand OP $0.001151 LowVol 0.75% 8.37%
1307 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -6.74%
1308 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol -0.81% 80.94%
1309 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol 13.78%
1310 OMC Omicron OMC $0.134319 LowVol 0.51% 10.88%
1311 TEAM TeamUp TEAM $0.000255 LowVol 0.54% 7.94% 19.32%
1312 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000127 LowVol 7.62% 23.46%
1313 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol 7.69% 19.00%
1314 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 3.34% -49.99%
1315 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1316 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011249 LowVol 3.54% -11.79%
1317 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 2.95%
1318 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -0.34% -87.68%
1319 PI PiCoin PI $0.002738 LowVol 10.34%
1320 ANTX Antimatter ANTX $0.000126 LowVol 6.88% 18.26%
1321 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 9.01%
1322 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 10.05% -31.50%
1323 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006202 LowVol 59.01% -4.01%
1324 SIC Swisscoin SIC $0.000123 4.02% -17.83%
1325 EGOLD eGold EGOLD $0.006722 0.28% -2.81% -44.50%
1326 FBL Faceblock FBL $0.001654 -12.58%

Quay lại phần 1

Phản hồi