Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 21h ngày 6/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 21h ngày 6/12/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 21h ngày 6/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $12960.20 trên tổng giá trị $216,748,160,347

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $447.34 trên tổng giá trị $43,021,079,441

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1468.06 trên tổng giá trị $24,723,470,005

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.67 trên tổng giá trị $12,983,130,361

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.240043 trên tổng giá trị $9,299,060,585

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng JET Jetcoin (JET) đang có giá hiện tại $0.057368 trên tổng giá trị $279,526 đã biến động tăng 163.75% trong 1h qua

    + Đồng TCOIN T-coin (TCOIN) đang có giá hiện tại $0.000597 trên tổng giá trị đã biến động tăng 134.53% trong 1h qua

    + Đồng EBT Ebittree Coin (EBT) đang có giá hiện tại $0.003552 trên tổng giá trị $4,491 đã biến động tăng 130.64% trong 1h qua

    + Đồng OPT Opus (OPT) đang có giá hiện tại $0.024770 trên tổng giá trị $3,469,781 đã biến động tăng 70.53% trong 1h qua

    + Đồng NAMO NamoCoin (NAMO) đang có giá hiện tại $0.000252 trên tổng giá trị đã biến động tăng 69.53% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng MRJA GanjaCoin (MRJA) đang có giá hiện tại $0.101352 trên tổng giá trị $451,211 đã biến động tăng 881.77% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.008024 trên tổng giá trị đã biến động tăng 749.35% trong 24h qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000127 trên tổng giá trị $56,138,773 đã biến động tăng 621.57% trong 24h qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.007462 trên tổng giá trị đã biến động tăng 599.34% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị $330,479 đã biến động tăng 347.44% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.408529 trên tổng giá trị $30,890,716 đã biến động tăng 2089.33% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị $330,479 đã biến động tăng 895.77% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.298069 trên tổng giá trị $4,291,322 đã biến động tăng 598.62% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.041619 trên tổng giá trị đã biến động tăng 537.52% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000577 trên tổng giá trị $909,259 đã biến động tăng 520.16% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 21h ngày 6/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 BITGOLD bitGold BITGOLD $138,803 $1542.78 89.9694 $2,825 5.16% 7.04% 7.02%
702 FUNC FUNCoin FUNC $136,126 $0.023275 5,848,581 $1,610 -3.05% -0.89% -13.02%
703 BOST BoostCoin BOST $135,347 $0.011416 11,855,487 $1,163 14.93% 6.31% -0.11%
704 PXI Prime-XI PXI $131,546 $0.007371 17,847,485 $649 -48.54% 13.44% 20.73%
705 SGR Sugar Exchange SGR $128,374 $0.036678 3,500,000 $3,538 43.53% 14.18% -13.58%
706 DRXNE DROXNE DRXNE $123,806 $0.001962 63,117,510 $1,330 1.23% -8.94% -13.47%
707 VUC Virta Unique … VUC $120,923 $0.001967 61,486,150 $4,767 -1.10% 39.22% 48.94%
708 CFD Confido CFD $117,587 $0.013065 9,000,000 $1,038 -0.45% -1.59% 57.84%
709 XBTS Beatcoin XBTS $114,853 $0.075329 1,524,686 $798 -8.31% 67.20% 151.88%
710 LCP Litecoin Plus LCP $113,548 $0.155389 730,735 $2,448 -0.40% -25.51% 34.89%
711 ARG Argentum ARG $113,102 $0.013194 8,572,267 $783 -0.42% -5.93% -1.31%
712 WOMEN WomenCoin WOMEN $112,186 $0.002537 44,220,400 $2,550 -0.41% -7.50% 7.97%
713 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $110,230 $0.013727 8,030,000 $880 12.50% -0.43% -55.54%
714 BITEUR bitEUR BITEUR $110,047 $1.25 87,942 $2,792 5.30% -0.06% 1.50%
715 CJ Cryptojacks CJ $107,515 $0.000264 406,568,581 $3,514 -0.42% -39.04% -29.19%
716 ACP AnarchistsPrime ACP $106,075 $0.024136 4,394,874 $11,205 -7.50% 12.03% -37.73%
717 LTCR Litecred LTCR $102,595 $0.003394 30,227,750 $38,689 -0.60% -42.66% 255.20%
718 SRC SecureCoin SRC $101,425 $0.012308 8,240,381 $1,205 -0.42% -6.31% 10.56%
719 CACH CacheCoin CACH $100,814 $0.024031 4,195,132 $1,209 2.43% 0.47% -32.88%
720 611 SixEleven 611 $99,062 $0.229739 431,194 $1,355 2.59% 23.19% 27.13%
721 RED RedCoin RED $98,859 $0.001334 74,107,896 $763 -44.35% -40.98% -37.03%
722 HXX Hexx HXX $91,541 $0.061653 1,484,762 $632 -0.40% 53.98% 60.52%
723 EGAS ETHGAS EGAS $88,012 $0.008665 10,157,540 $2,203 -0.54% 12.24% 84.43%
724 EAGLE EagleCoin EAGLE $87,928 $0.042002 2,093,421 $954 -1.93% -79.24% -53.37%
725 $$$ Money $$$ $87,255 $0.001901 45,887,218 $1,678 13.66% 23.44% 25.97%
726 VEC2 VectorAI VEC2 $86,441 $0.005201 16,620,710 $553 -0.41% 7.45% 10.66%
727 MST MustangCoin MST $83,467 $0.132415 630,343 $615 -0.98% 2.38% -6.34%
728 ICON Iconic ICON $82,728 $0.139533 592,894 $3,724 7.23% 135.04% 135.77%
729 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $80,037 $0.001004 79,719,140 $1,204 -0.41% 6.31% 16.56%
730 MAY Theresa May Coin MAY $78,124 $0.003133 24,934,200 $802 -1.63% 1.84% -23.48%
731 BVC BeaverCoin BVC $77,873 $0.024997 3,115,258 $18,591 -4.01% 9.20% 9.41%
732 XCO X-Coin XCO $74,214 $0.005992 12,384,976 $977 -0.44% 9.83% -7.07%
733 EOT EOT Token EOT $73,368 $0.008881 8,260,903 $4,179 -32.75% -31.68% -13.10%
734 RBT Rimbit RBT $72,000 $0.000623 115,499,623 $547 -0.81% 0.53% 11.66%
735 AMMO Ammo Rewards AMMO $69,062 $0.000888 77,777,777 $708 -46.37% -46.27% -8.33%
736 ADCN Asiadigicoin ADCN $66,440 $0.002665 24,931,054 $841 -9.04% -8.02% -4.76%
737 EBTC eBTC [OLD] EBTC $66,284 $0.003223 20,564,300 $1,958 -19.56% -49.09% 21.47%
738 BSC BowsCoin BSC $65,474 $0.011797 5,550,102 $630 -14.27% 10.36% 19.27%
739 DIBC DIBCOIN DIBC $62,343 $0.012469 5,000,000 $742 -1.60% -9.24% 0.11%
740 ERY Eryllium ERY $59,367 $0.010943 5,425,046 $2,159 26.51% 67.09% 80.66%
741 MCRN MACRON MCRN $52,502 $0.000131 401,421,401 $971 -0.45% 4.33% -51.60%
742 KRONE Kronecoin KRONE $51,261 $0.013945 3,675,955 $644 0.36% 21.45% 29.98%
743 VRS Veros VRS $51,052 $0.000105 486,609,040 $3,166 -1.25% 23.63% 364.23%
744 MSCN Master Swiscoin MSCN $46,322 $0.001037 44,688,380 $804 -1.04% -10.69% -18.10%
745 XCS CybCSec XCS $42,032 $0.003552 11,834,082 $623 3.28% -5.58% 24.39%
746 LBTC LiteBitcoin LBTC $37,348 $0.011714 3,188,280 $147,762 -9.78% -43.73% 294.69%
747 ITZ Interzone ITZ $36,599 $0.020296 1,803,270 $1,116 -21.56% 4.64% -25.36%
748 CRTM Corethum CRTM $34,366 $0.013746 2,500,000 $2,349 -0.46% -21.03% 67.59%
749 NTWK Network Token NTWK $32,605 $0.002794 11,671,310 $1,456 -0.45% -33.39% -35.49%
750 PLACO PlayerCoin PLACO $31,184 $0.000888 35,120,000 $1,523 -0.40% 50.43% 64.57%
751 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $31,138 $0.036156 861,202 $44,552 -7.10% 0.52% 117.14%
752 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $29,189 $0.002162 13,500,000 $1,254 -0.22% 63.47% 32.98%
753 GRIM Grimcoin GRIM $27,152 $0.002630 10,324,802 $1,613 -3.32% 5.61% 15.53%
754 BNX BnrtxCoin BNX $26,915 $0.001015 26,522,501 $643 -0.45% -4.83% 8.29%
755 MILO MiloCoin MILO $25,357 $0.002350 10,789,954 $997 -0.45% -13.80% -8.20%
756 CREVA CrevaCoin CREVA $23,196 $0.000637 36,390,750 $4,151 -0.47% -19.92% -19.53%
757 XRC Rawcoin XRC $20,009 $0.028386 704,882 $1,974 -2.77% 38.61% 54.47%
758 ELS Elysium ELS $19,813 $0.004947 4,005,012 $1,905 1.83% 23.22% 13.42%
759 LVPS LevoPlus LVPS $18,236 $0.012051 1,513,256 $5,302 -0.45% -4.31% 92.75%
760 ARGUS Argus ARGUS $17,677 $0.015394 1,148,324 $1,707 0.18% 48.10% 57.73%
761 JOBS JobsCoin JOBS $13,448 $0.000127 106,019,270 $1,050 -0.41% -64.19% -45.51%
762 GSR GeyserCoin GSR $9,482 $0.202323 46,864 $6,786 -0.58% 38.93% 253.86%
763 HMC HarmonyCoin HMC $6,358 $0.011328 561,235 $7,234 -0.46% 0.22% -4.98%
764 XPA XPlay XPA $31,009,300 $0.031009 1,000,000,000 LowVol -0.45% -8.08%
765 BCAP BCAP BCAP $18,762,600 $1.88 10,000,000 LowVol 0.28% 14.42% 38.45%
766 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
767 ECN E-coin ECN $11,530,694 $2.46 4,685,826 LowVol -0.22% -20.02% -20.04%
768 [email protected] Bankcoin [email protected] $9,371,490 $0.910580 10,291,781 LowVol -2.69% -66.71% 80.14%
769 ETT EncryptoTel [… ETT $8,955,093 $0.144132 62,131,190 LowVol -3.39% -29.99% 15.21%
770 ADST AdShares ADST $5,188,099 $0.430817 12,042,465 LowVol -16.22% 94.58% 72.33%
771 PGL Prospectors Gold PGL $4,148,137 $0.064312 64,500,000 LowVol -0.41% 7.42% -25.30%
772 ARC Arcade Token ARC $3,838,394 $2.35 1,636,312 LowVol -0.46% -3.19% 19.74%
773 IXC Ixcoin IXC $3,702,265 $0.176306 20,999,088 LowVol -2.36% -9.47% 30.98%
774 YASH YashCoin YASH $3,551,856 $0.355176 10,000,271 LowVol -0.44% -23.72% -26.41%
775 FIMK FIMKrypto FIMK $2,927,652 $0.005074 577,004,618 LowVol -0.40% 47.54% 206.08%
776 ADL Adelphoi ADL $2,667,759 $0.113656 23,472,224 LowVol -0.41% 28.61% 13.12%
777 MBRS Embers MBRS $2,518,810 $0.050376 50,000,000 LowVol -0.44% 16.48% 2.94%
778 SIFT Smart Investm… SIFT $2,400,455 $3.32 722,935 LowVol -0.45% -3.19% 12.91%
779 REX REX REX $1,950,220 $0.225179 8,660,756 LowVol 18.73% 52.66% -24.48%
780 ITT Intelligent T… ITT $1,781,336 $0.181808 9,797,899 LowVol -0.45% -0.77% -10.80%
781 CBX Crypto Bullion CBX $1,524,095 $1.52 1,005,532 LowVol -0.41% -9.75% -36.29%
782 CNO Coin(O) CNO $1,440,401 $0.013696 105,166,427 LowVol -0.45% 41.89% 55.90%
783 HTC HitCoin HTC $1,393,706 $0.000127 10,996,318,099 LowVol -0.53% 7.33% 16.63%
784 NKA IncaKoin NKA $1,385,726 $0.000122 11,333,794,419 LowVol 1.31% 25.39% -14.05%
785 SHORTY Shorty SHORTY $1,348,590 $0.013486 100,000,000 LowVol -0.10% 7.77% 22.77%
786 RC RussiaCoin RC $1,275,263 $0.152218 8,377,873 LowVol -0.40% 7.45% -30.78%
787 USC Ultimate Secu… USC $1,238,702 $0.119761 10,343,113 LowVol -0.45% 119.53% 20.48%
788 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,032,343 $0.000045 22,871,927,934 LowVol -60.19% -44.50% 19.57%
789 ETBS Ethbits ETBS $987,801 $0.709829 1,391,604 LowVol -0.45% -22.95% -21.53%
790 DCY Dinastycoin DCY $976,183 $0.000687 1,420,858,063 LowVol -18.56% -3.82% 12.93%
791 SDC ShadowCash SDC $975,809 $0.145749 6,695,133 LowVol -0.45% 6.62% 28.49%
792 METAL MetalCoin METAL $839,181 $0.010909 76,925,527 LowVol -0.40% 3.80% 13.13%
793 NET NetCoin NET $798,650 $0.001015 787,126,712 LowVol 13.80% 22.61% 14.92%
794 TES TeslaCoin TES $740,101 $0.010077 73,446,776 LowVol -0.69% 10.05% 56.72%
795 EBET EthBet EBET $728,453 $0.085675 8,502,500 LowVol -0.46% -15.21% -18.39%
796 HBN HoboNickels HBN $726,952 $0.012178 59,696,358 LowVol -0.41% 2.52% -2.07%
797 V Version V $674,927 $0.001440 468,754,683 LowVol -0.45% 25.24% 6.76%
798 VAL Valorbit VAL $666,981 $0.000127 5,258,069,906 LowVol -0.40% 7.46% 19.15%
799 GOOD Goodomy GOOD $615,757 $0.001395 441,349,000 LowVol -0.41% -25.91% 7.45%
800 NOBL NobleCoin NOBL $590,646 $0.000255 2,315,224,571 LowVol -0.46% 3.94% -8.18%
801 RIYA Etheriya RIYA $571,752 $0.361518 1,581,531 LowVol -0.45% 10.40% 15.53%
802 GIM Gimli GIM $567,595 $0.007095 80,000,000 LowVol -0.46% 38.30% -39.68%
803 CRM Cream CRM $562,260 $0.012546 44,815,165 LowVol -0.40% -11.44% 19.28%
804 XGR GoldReserve XGR $544,541 $0.031712 17,171,382 LowVol -0.40% 16.79% -11.08%
805 TROLL Trollcoin TROLL $512,678 $0.000906 565,840,920 LowVol 1.01% -7.89% -10.65%
806 CASINO Casino CASINO $484,142 $0.484142 1,000,000 LowVol 1.39% -58.82%
807 KUSH KushCoin KUSH $482,521 $0.088578 5,447,434 LowVol 11.34% 56.58% 62.42%
808 AU AurumCoin AU $481,042 $1.62 296,216 LowVol -8.60% -16.84% 16.05%
809 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 3.49%
810 CHESS ChessCoin CHESS $471,006 $0.008717 54,032,769 LowVol -0.39% 0.40% 57.99%
811 TGC Tigercoin TGC $463,898 $0.010655 43,536,800 LowVol -0.45% 11.04% 3.81%
812 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $455,133 $0.083845 5,428,300 LowVol 3.24% 3.09%
813 FNC FinCoin FNC $454,698 $0.035306 12,878,667 LowVol 18.80% 12.71% -5.36%
814 SAC SACoin SAC $452,879 $0.064566 7,014,220 LowVol 37.02% -18.60% -27.52%
815 CFT CryptoForecast CFT $414,316 $0.009007 46,000,000 LowVol -0.45% 9.44% 11.97%
816 SLG Sterlingcoin SLG $409,514 $0.097350 4,206,606 LowVol -0.81% -3.03% 4.79%
817 BUCKS SwagBucks BUCKS $409,325 $1.28 319,858 LowVol -0.45% 6.97% 10.85%
818 WAY WayGuide WAY $406,080 $0.004059 100,040,708 LowVol -0.40% 4.19% 25.43%
819 8BIT 8Bit 8BIT $372,779 $0.253964 1,467,841 LowVol -0.45% 1.98% 11.28%
820 GLC GlobalCoin GLC $372,008 $0.005708 65,171,010 LowVol -1.97% -12.09% 27.76%
821 SH Shilling SH $371,286 $0.009387 39,554,075 LowVol -0.40% 40.74% 136.00%
822 FUNK The Cypherfunks FUNK $369,921 $0.000008 46,290,694,999 LowVol -0.20% 19.46% 32.91%
823 SPEX SproutsExtreme SPEX $357,647 $0.000125 2,866,607,586 LowVol 5.68%
824 BERN BERNcash BERN $354,554 $0.004977 71,234,301 LowVol -0.49% 3.90% 14.28%
825 VIDZ PureVidz VIDZ $345,272 $0.002756 125,279,775 LowVol -0.26% -2.69% 8.60%
826 BXT BitTokens BXT $341,306 $0.608441 560,952 LowVol -0.41% -24.45% -18.07%
827 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -10.04%
828 STV Sativacoin STV $325,185 $0.045887 7,086,577 LowVol -0.38% 7.63% 56.90%
829 UNIC UniCoin UNIC $321,844 $0.108464 2,967,286 LowVol 0.24% -5.41% 7.22%
830 LOT LottoCoin LOT $300,641 $0.000021 14,491,014,421 LowVol -0.50% 26.17% 23.52%
831 FLY Flycoin FLY $291,791 $1.38 210,806 LowVol -0.41% 7.30% 17.35%
832 USDE USDe USDE $287,752 $0.000254 1,134,236,104 LowVol -0.41% 32.41% 17.46%
833 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 0.22% 9.36%
834 RBIES Rubies RBIES $281,407 $0.027019 10,415,252 LowVol -0.45% -0.50% 15.86%
835 JET Jetcoin JET $279,526 $0.057368 4,872,509 LowVol 163.75% 59.29% -41.83%
836 888 OctoCoin 888 $279,154 $0.005538 50,405,860 LowVol -14.76% -8.85% 15.92%
837 SWING Swing SWING $277,328 $0.100240 2,766,635 LowVol -3.34% 6.63% 14.81%
838 HODL HOdlcoin HODL $277,285 $0.001776 156,139,730 LowVol 7.25% 4.20% 0.96%
839 J Joincoin J $275,739 $0.112620 2,448,402 LowVol -0.36% 126.06% 13.88%
840 EVO Evotion EVO $269,305 $0.084988 3,168,728 LowVol -0.40% 6.42% -16.14%
841 LTB LiteBar LTB $265,271 $0.327903 808,994 LowVol -0.41% -10.70% -1.91%
842 FRC Freicoin FRC $258,592 $0.008753 29,544,756 LowVol -0.41% 12.34% 3.39%
843 MAD SatoshiMadness MAD $254,851 $0.000127 2,000,683,485 LowVol 0.05% 7.91% 18.28%
844 I0C I0Coin I0C $253,879 $0.012098 20,985,230 LowVol -0.42% 8.28% 47.55%
845 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $245,919 $0.018587 13,230,480 LowVol -1.37% 12.25% 22.17%
846 RBX Ripto Bux RBX $241,796 $0.000634 381,236,123 LowVol 1.74% 25.03% 41.14%
847 KED Darsek KED $240,507 $0.017219 13,967,925 LowVol -0.80% 65.28% 17.47%
848 BUN BunnyCoin BUN $224,387 $0.000002 102,317,997,639 LowVol 1.21% -17.79% -48.37%
849 CYP Cypher CYP $217,198 $0.034122 6,365,285 LowVol -0.45% 24.39% 62.96%
850 WMC WMCoin WMC $214,665 $0.018622 11,527,489 LowVol 0.47%
851 BIGUP BigUp BIGUP $213,474 $0.000101 2,118,389,485 LowVol -32.69% -11.60% -9.06%
852 CORG CorgiCoin CORG $209,340 $0.000167 1,251,855,418 LowVol 8.12% -40.44% -10.97%
853 GRT Grantcoin GRT $197,001 $0.004567 43,140,068 LowVol -0.45% -0.74% 4.33%
854 PHS Philosopher S… PHS $191,491 $0.031839 6,014,340 LowVol -0.45% 12.38% 24.82%
855 Q2C QubitCoin Q2C $188,907 $0.000761 248,205,671 LowVol -0.41% -32.26% -43.92%
856 ARI Aricoin ARI $176,985 $0.001262 140,262,505 LowVol -0.44% 2.55% 10.95%
857 URC Unrealcoin URC $175,534 $0.024989 7,024,402 LowVol -0.41% 4.88% 1.84%
858 HMP HempCoin HMP $172,089 $0.000127 1,356,645,470 LowVol -0.40% 7.42% 17.86%
859 MNC Mincoin MNC $171,010 $0.042494 4,024,319 LowVol -0.41% -11.55% -21.89%
860 EMD Emerald Crypto EMD $170,410 $0.008914 19,117,129 LowVol -0.43% -6.32% -18.70%
861 ANTI AntiBitcoin ANTI $168,373 $0.009640 17,465,159 LowVol -0.45% -7.20% 7.12%
862 YAC Yacoin YAC $167,197 $0.001395 119,826,368 LowVol -6.48% -9.08% 6.28%
863 HAL Halcyon HAL $164,098 $0.030951 5,301,871 LowVol -0.45% 8.79% 20.70%
864 TTC TittieCoin TTC $159,896 $0.000127 1,259,816,434 LowVol -1.57% -5.50% -17.80%
865 PX PX PX $157,882 $0.001649 95,742,249 LowVol -0.44% 7.42% 19.76%
866 FRK Franko FRK $157,619 $0.169343 930,767 LowVol -0.41% 7.45% 23.33%
867 GAIA GAIA GAIA $155,947 $0.006470 24,101,381 LowVol -0.40% -37.78% -48.90%
868 CNNC Cannation CNNC $155,090 $0.062615 2,476,893 LowVol -0.41% 6.31% 60.77%
869 FIRE Firecoin FIRE $154,844 $1.57 98,412 LowVol 4.11% 11.94%
870 QCN QuazarCoin QCN $153,358 $0.025370 6,044,911 LowVol -0.40% 4.63% 12.61%
871 LEA LeaCoin LEA $153,087 $0.000487 314,294,091 LowVol 2.01% 3.04% -20.94%
872 VC VirtualCoin VC $149,367 $0.014841 10,064,287 LowVol -0.41% 7.45% 33.92%
873 DLC Dollarcoin DLC $147,862 $0.016237 9,106,714 LowVol -0.40% 10.03% 20.69%
874 XRA Ratecoin XRA $145,819 $0.001270 114,790,350 LowVol -0.43% -2.62% -8.72%
875 XCRE Creatio XCRE $145,768 $0.007104 20,520,514 LowVol -0.40% 48.73% 45.84%
876 EUC Eurocoin EUC $145,572 $0.011724 12,416,554 LowVol -3.53% 6.56% -4.62%
877 ISL IslaCoin ISL $142,664 $0.094248 1,513,704 LowVol -0.40%
878 ARCO AquariusCoin ARCO $142,385 $0.095533 1,490,432 LowVol -0.54% 27.62% 12.40%
879 GPU GPU Coin GPU $137,485 $0.003397 40,477,042 LowVol -0.45% 18.57% 22.55%
880 BUMBA BumbaCoin BUMBA $136,763 $0.006089 22,461,740 LowVol -0.40% 7.45% 23.67%
881 DUO ParallelCoin DUO $134,964 $0.447330 301,710 LowVol -0.40% 4.97% -18.57%
882 DRM Dreamcoin DRM $134,858 $0.055052 2,449,632 LowVol -0.40% 33.24% 79.70%
883 DRS Digital Rupees DRS $129,589 $0.000254 510,802,961 LowVol 32.78% 114.90% 57.77%
884 MARS Marscoin MARS $126,019 $0.004456 28,279,074 LowVol -0.88% 7.69% 8.60%
885 IMS Independent M… IMS $125,904 $0.023450 5,368,934 LowVol -0.40% 46.50% 68.64%
886 PHO Photon PHO $123,401 $0.000006 20,504,825,493 LowVol -0.47% 18.07% 64.88%
887 CAGE CageCoin CAGE $119,255 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 24.56% -37.82% -95.12%
888 PRX Printerium PRX $117,252 $0.009918 11,821,728 LowVol -6.66% 39.71% 300.48%
889 ECA Electra ECA $116,167 $0.000005 21,912,245,374 LowVol -0.82% -2.13% -49.57%
890 BITZ Bitz BITZ $115,159 $0.057843 1,990,891 LowVol -0.40%
891 TSE Tattoocoin (S… TSE $114,304 $0.001264 90,421,856 LowVol -0.40% -2.71% 19.40%
892 COXST CoExistCoin COXST $113,441 $0.004186 27,100,000 LowVol -0.41% 179.27% 147.29%
893 UNITS GameUnits UNITS $111,515 $0.032109 3,472,983 LowVol -2.94% 0.91% -35.90%
894 CTO Crypto CTO $111,481 $0.009133 12,206,270 LowVol -0.44% 7.45% -23.30%
895 SOON SoonCoin SOON $110,627 $0.008877 12,462,620 LowVol -0.45% 7.92% 23.00%
896 SLING Sling SLING $109,701 $0.102133 1,074,095 LowVol -3.03%
897 EMP EMoneyPower EMP $109,699 $0.011924 9,200,000 LowVol -0.45%
898 NEVA NevaCoin NEVA $104,635 $0.042516 2,461,070 LowVol 1.37% -4.55% 3.96%
899 PIE PIECoin PIE $103,624 $0.007611 13,615,246 LowVol -0.41% 5.79% 195.18%
900 RPC RonPaulCoin RPC $100,699 $0.112431 895,654 LowVol -6.84% 47.73% 58.78%
901 GCC GuccioneCoin GCC $100,354 $0.004947 20,285,537 LowVol -0.40% 39.69% 50.86%
902 BAS BitAsean BAS $99,773 $0.019955 5,000,000 LowVol -3.32% -6.04% 4.72%
903 CNC CHNCoin CNC $99,339 $0.002030 48,945,535 LowVol -0.41% 1.13% 277.52%
904 ALL Allion ALL $97,511 $0.015729 6,199,359 LowVol -0.41% 12.91% 14.27%
905 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 -1.50% -72.64%
906 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 27.32%
907 SLM Slimcoin SLM $94,740 $0.006342 14,937,439 LowVol -0.40% -5.02%
908 TAJ TajCoin TAJ $92,213 $0.011498 8,019,876 LowVol -0.39% 7.94% 7.72%
909 CF Californium CF $91,540 $0.038055 2,405,490 LowVol -2.91% 6.85% 37.61%
910 CRX Chronos CRX $91,194 $0.001237 73,729,962 LowVol 9.89% 45.98% 22.34%
911 GLT GlobalToken GLT $89,544 $0.003426 26,135,500 LowVol -0.45% 48.53% 48.91%
912 URO Uro URO $87,599 $0.072557 1,207,310 LowVol -0.40% 14.87% 23.86%
913 CON PayCon CON $87,238 $0.003786 23,042,604 LowVol -0.40% -8.51% -26.14%
914 KURT Kurrent KURT $86,556 $0.008726 9,919,485 LowVol 1.04% -31.25% 26.42%
915 GPL Gold Pressed … GPL $84,944 $0.331132 256,527 LowVol -0.39% -8.65% 1.68%
916 QTL Quatloo QTL $84,208 $0.010909 7,718,883 LowVol -0.41% -24.86% -4.09%
917 POP PopularCoin POP $83,489 $0.000025 3,372,875,244 LowVol -0.66% -12.54% 11.49%
918 BTQ BitQuark BTQ $79,488 $0.008753 9,081,731 LowVol -3.20% -0.18% -15.52%
919 SPT Spots SPT $76,533 $0.003416 22,406,021 LowVol -0.41% 13.85% 25.58%
920 BLRY BillaryCoin BLRY $76,421 $0.008499 8,991,937 LowVol -4.21% 3.01% -30.38%
921 MND MindCoin MND $74,801 $0.005962 12,546,625 LowVol -0.40% 23.18% 51.09%
922 JWL Jewels JWL $74,240 $0.003679 20,181,636 LowVol -0.40% 0.52% -7.77%
923 WARP WARP WARP $72,798 $0.066469 1,095,224 LowVol -2.45% 5.25% 16.53%
924 ARB ARbit ARB $71,878 $0.009179 7,830,500 LowVol -0.31% 18.46%
925 REE ReeCoin REE $71,597 $0.000028 2,560,000,000 LowVol -38.33% -67.90% -52.93%
926 ATX Artex Coin ATX $71,352 $0.003799 18,781,750 LowVol -0.57% 7.79% -6.70%
927 PONZI PonziCoin PONZI $71,327 $0.082832 861,099 LowVol -0.40% 134.87%
928 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
929 SOIL SOILcoin SOIL $68,714 $0.012051 5,702,048 LowVol -0.59% -6.91% 23.29%
930 ICOB ICOBID ICOB $67,773 $0.000635 106,701,874 LowVol -0.47% 5.40% 18.72%
931 STEPS Steps STEPS $66,152 $0.003552 18,625,017 LowVol -0.40% 30.56% 43.37%
932 CXT Coinonat CXT $65,500 $0.007596 8,623,200 LowVol -1.25% 50.19% 11.38%
933 VPRC VapersCoin VPRC $65,138 $0.000083 780,124,964 LowVol -19.82% -28.56% 49.80%
934 EXN ExchangeN EXN $64,693 $0.012685 5,100,000 LowVol -0.44% 6.96% 54.06%
935 BRAIN Braincoin BRAIN $58,901 $0.005835 10,094,424 LowVol -0.41% 18.83% -8.29%
936 CASH Cashcoin CASH $58,551 $0.001268 46,158,242 LowVol -0.45% -17.35% 14.31%
937 CPN CompuCoin CPN $57,048 $0.002908 19,615,019 LowVol -0.42% -17.88% -18.46%
938 ORLY Orlycoin ORLY $55,783 $0.001522 36,646,779 LowVol -0.40% 28.94% 28.58%
939 300 300 Token 300 $53,318 $177.73 300 LowVol -0.40% 12.32% -25.76%
940 CWXT CryptoWorldX … CWXT $52,964 $0.000888 59,630,200 LowVol -0.40% -16.16% -12.97%
941 VIP VIP Tokens VIP $52,928 $0.000634 83,450,403 LowVol -0.40% 7.45% 17.73%
942 RIDE Ride My Car RIDE $51,387 $0.000507 101,276,976 LowVol -0.41% 24.22% 135.72%
943 SFC Solarflarecoin SFC $50,470 $0.003584 14,083,450 LowVol -0.40% -17.71% 5.21%
944 KIC KibiCoin KIC $49,118 $0.003341 14,701,000 LowVol -27.02% -38.07% -16.05%
945 IMPS ImpulseCoin IMPS $48,794 $0.002410 20,245,510 LowVol -0.40% 7.46% 17.86%
946 GBT GameBet Coin GBT $48,549 $0.002283 21,262,780 LowVol -0.40% 48.78% 23.62%
947 CRT CRTCoin CRT $48,266 $0.608873 79,270 LowVol -0.41% 7.45% 17.86%
948 BENJI BenjiRolls BENJI $48,232 $0.002381 20,254,196 LowVol -0.40% 7.18% 26.79%
949 UET Useless Ether… UET $47,480 $0.011973 3,965,716 LowVol -0.45% 8.28% 35.33%
950 TOR Torcoin TOR $46,945 $0.148476 316,179 LowVol -0.40% -30.13% -30.99%
951 SONG SongCoin SONG $46,156 $0.001417 32,565,300 LowVol -0.67% 25.03% -14.37%
952 EGO EGO EGO $45,665 $0.000761 60,000,001 LowVol -0.40% -7.90% 17.63%
953 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 19.73%
954 BIOS BiosCrypto BIOS $44,900 $0.002156 20,821,709 LowVol -0.40% 17.25%
955 BLZ BlazeCoin BLZ $44,492 $0.000073 608,557,394 LowVol -0.49% -7.96% 3.51%
956 SLEVIN Slevin SLEVIN $44,397 $0.000634 70,000,000 LowVol -0.45% 7.42% 37.60%
957 PULSE Pulse PULSE $43,531 $0.003044 14,298,972 LowVol -0.45% 15.02% 1.02%
958 FLVR FlavorCoin FLVR $42,414 $0.002030 20,898,106 LowVol -0.41% 14.58% 21.37%
959 IMX Impact IMX $41,673 $0.000381 109,509,099 LowVol -0.40% 171.07% 90.93%
960 BRAT BRAT BRAT $40,676 $0.000254 160,000,000 LowVol -0.40% 7.56% -10.65%
961 G3N G3N G3N $40,616 $0.005371 7,561,891 LowVol 3.41% 11.75%
962 FUZZ FuzzBalls FUZZ $40,436 $0.008372 4,829,945 LowVol -0.40% 7.56% 4.21%
963 DPAY DPAY DPAY $40,359 $0.000507 79,541,001 LowVol -0.40% 43.27% 9.39%
964 JS JavaScript Token JS $38,983 $0.004878 7,991,996 LowVol -0.46% 112.64% 266.16%
965 DLISK DAPPSTER DLISK $38,055 $0.000381 100,000,000 LowVol -25.30% -7.91%
966 ZYD Zayedcoin ZYD $38,017 $0.006089 6,243,840 LowVol -0.40% 25.83% 9.46%
967 OFF Cthulhu Offer… OFF $37,483 $0.014294 2,622,273 LowVol 5.29% -27.72%
968 CESC CryptoEscudo CESC $36,559 $0.000254 144,105,100 LowVol -0.41% 4.62% -21.87%
969 EREAL eREAL EREAL $36,381 $0.000532 68,427,562 LowVol -0.45% -2.19% -30.07%
970 AGLC AgrolifeCoin AGLC $36,209 $0.004820 7,511,967 LowVol -0.40% 140.18% -11.75%
971 VLTC Vault Coin VLTC $35,466 $0.001169 30,332,250 LowVol -0.40% -0.95% -1.38%
972 PEX PosEx PEX $33,920 $0.013827 2,453,240 LowVol -0.40% 6.47% 17.77%
973 ROOFS Roofs ROOFS $32,981 $0.000254 130,000,000 LowVol -0.45% 9.84% -23.52%
974 LIR LetItRide LIR $32,221 $0.000888 36,287,316 LowVol -0.40% 25.36% 22.75%
975 ZNE Zonecoin ZNE $31,114 $0.012051 2,581,970 LowVol -0.40% 17.32%
976 HVCO High Voltage HVCO $31,084 $0.020803 1,494,171 LowVol -0.40% 6.78% 25.38%
977 BOAT BOAT BOAT $30,586 $0.001649 18,547,845 LowVol -0.40% -17.28% -4.19%
978 KNC KingN Coin KNC $30,564 $15.22 2,008 LowVol -0.45% 7.46% -11.01%
979 LUNA Luna Coin LUNA $30,432 $0.018651 1,631,640 LowVol -0.90% -0.56% -27.45%
980 IBANK iBank IBANK $30,430 $0.006723 4,526,324 LowVol 39.45% 127.81% 171.52%
981 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 1.69%
982 OS76 OsmiumCoin OS76 $30,116 $0.033686 894,026 LowVol 5.66% 20.84%
983 WBB Wild Beast Block WBB $30,013 $0.179618 167,094 LowVol -0.41% 16.69% 35.12%
984 ALTC Antilitecoin ALTC $27,981 $0.000888 31,512,613 LowVol -0.41% -16.19% 37.30%
985 CAB Cabbage CAB $27,970 $0.002664 10,499,996 LowVol -0.40% -5.98% -1.00%
986 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $27,155 $0.036025 753,776 LowVol -0.40% 23.55% 4.58%
987 WORM HealthyWormCoin WORM $25,947 $0.000233 111,478,038 LowVol -1.42% -55.49%
988 SDP SydPak SDP $23,855 $0.149301 159,779 LowVol -0.40% 7.18% 17.67%
989 PLNC PLNcoin PLNC $23,846 $0.001395 17,089,600 LowVol -0.45% 7.42% -10.37%
990 TSTR Tristar Coin TSTR $23,598 $0.004693 5,027,857 LowVol -0.40% 76.33% -26.44%
991 DES Destiny DES $22,325 $0.013953 1,600,000 LowVol -0.40% 15.88% -10.71%
992 DIX Dix Asset DIX $20,305 $2e-07 100,000,000,000 LowVol 0.46% -9.60% 69.41%
993 BIOB BioBar BIOB $20,112 $0.022706 885,756 LowVol -0.40% 7.45% 2.41%
994 SCS Speedcash SCS $19,319 $0.073783 261,831 LowVol 2.63% 12.64%
995 TRADE Tradecoin TRADE $18,631 $0.002410 7,730,229 LowVol -0.45% 85.55% 36.45%
996 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 8.91% 39.98%
997 XOC Xonecoin XOC $16,782 $0.039957 420,000 LowVol -0.40% 5.78% 1.06%
998 SANDG Save and Gain SANDG $15,939 $0.005201 3,064,800 LowVol -0.40% 19.07% 16.31%
999 FRAZ Frazcoin FRAZ $15,864 $0.001729 9,173,823 LowVol 15.66% -0.98% 108.36%
1000 MGM Magnum MGM $15,046 $0.003805 3,953,691 LowVol -0.45% -10.48% -10.90%
1001 SLFI Selfiecoin SLFI $13,678 $0.000127 107,829,281 LowVol -0.40% 7.45%
1002 GEERT GeertCoin GEERT $13,566 $0.002665 5,091,200 LowVol -7.19% 29.37% 19.23%
1003 VOLT Bitvolt VOLT $13,419 $0.000888 15,112,554 LowVol -0.45% 30.78% 30.89%
1004 P7C P7Coin P7C $13,403 $0.000381 35,220,238 LowVol -0.40% 7.46% 17.79%
1005 GBC GBCGoldCoin GBC $12,928 $0.001138 11,361,817 LowVol 0.00% 13.78% -25.73%
1006 DAS DAS DAS $12,629 $0.004693 2,690,746 LowVol -0.41% 11.92% 10.17%
1007 RSGP RSGPcoin RSGP $12,266 $7.10 1,727 LowVol 3.59% -21.83%
1008 MRNG MorningStar MRNG $9,851 $0.000302 32,659,962 LowVol -0.44% 27.75% 55.12%
1009 SOCC SocialCoin SOCC $9,662 $0.006977 1,384,879 LowVol -0.45% -37.81% -32.98%
1010 NODC NodeCoin NODC $9,581 $0.005708 1,678,439 LowVol -0.41% 20.80% 1.75%
1011 CONX Concoin CONX $6,797 $0.009133 744,266 LowVol -0.40% 48.88%
1012 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,330 $0.029881 211,827 LowVol 1.39% 13.53% 79.87%
1013 CCM100 CCMiner CCM100 $5,695 $0.001695 3,360,417 LowVol 1.39% -40.33% -24.04%
1014 EBT Ebittree Coin EBT $4,491 $0.003552 1,264,511 LowVol 130.64% 66.89% 21.80%
1015 NANOX Project-X NANOX $4,467 $57081.80 0.078264 LowVol -0.40% 34.31% 3.48%
1016 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,801 LowVol -26.97%
1017 LEX Lex4All LEX $4,208 $0.004208 1,000,000 LowVol 1.18% 2.19% 139.64%
1018 SOJ Sojourn SOJ $3,685 $0.007594 485,214 LowVol 1.94% 4.42%
1019 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,971 $0.002156 1,377,917 LowVol -0.40% 7.45% 34.59%
1020 XNG Enigma XNG $2,331 $0.140168 16,627 LowVol -0.40% -17.23% -23.44%
1021 DGCS Digital Credits DGCS $2,217 $0.000381 5,826,388 LowVol -0.40% 7.46% 76.65%
1022 TOKEN SwapToken TOKEN $2,208 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol -0.81% -12.49% 52.35%
1023 ULA Ulatech ULA $1,092 $0.005474 199,486 LowVol -0.45% -34.40% -78.26%
1024 ABN Abncoin ABN $867 $0.012812 67,700 LowVol -0.44% -1.68% -2.31%
1025 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1026 DMB Digital Money… DMB $381 $0.000905 421,300 LowVol -0.41% -4.22% -17.72%
1027 FDC Future Digita… FDC $251 $0.000091 2,753,201 LowVol -4.02%
1028 ENV Environ ENV $133 $0.000001 132,717,518 LowVol -0.47% -1.61% -48.85%
1029 CALC CaliphCoin CALC $93 $0.001064 87,140 LowVol -3.81% 42.96% 43.84%
1030 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol 1.00% -72.93%
1031 APW AppleCoin APW $10 $0.000127 79,383 LowVol -0.45% 7.45% 17.86%
1032 CMT CyberMiles CMT $0.235273 $13,513,000 23.27%
1033 BCD Bitcoin Diamo… BCD $33.85 $8,601,800 -7.06% -22.74% -36.73%
1034 ETN Electroneum ETN $0.092185 $5,209,740 -8.22% -17.27% 102.05%
1035 AI POLY AI AI $17.01 $4,588,440 -1.57% -0.58% -3.18%
1036 GRX GOLD Reward T… GRX $5.84 $3,967,850 -3.95% -9.00% 54.31%
1037 CLUB ClubCoin CLUB $2.76 $3,862,520 -10.57% -32.76% -51.57%
1038 ORME Ormeus Coin ORME $2.56 $3,470,410 -0.52% -4.68% -12.07%
1039 NULS Nuls NULS $0.902880 $3,372,710 3.03% 22.82% 65.58%
1040 REC Regalcoin REC $48.12 $3,029,860 -1.74% -2.89% 22.05%
1041 FRGC Fargocoin FRGC $10.48 $1,608,640 0.05% 1.36% 6.61%
1042 BTE BitSerial BTE $8.14 $1,393,710 -1.38% -1.31% 102.25%
1043 FRST FirstCoin FRST $15.52 $1,221,870 -0.72% -2.09% -4.58%
1044 TSL Energo TSL $0.031933 $983,721 -0.46% 3.38% -1.00%
1045 WC WINCOIN WC $1.05 $837,362 -6.40% -9.88% -22.48%
1046 BT1 BT1 [CST] BT1 $12550.00 $774,999 -0.40% 7.33% 12.93%
1047 LEND EthLend LEND $0.023737 $732,973 -0.04% -10.65%
1048 B2X SegWit2x [Fut… B2X $204.22 $647,632 -1.67% -11.09% -6.03%
1049 BOT Bodhi BOT $0.441837 $631,307 1.98% 0.98% -9.42%
1050 XIN Infinity Econ… XIN $0.029175 $534,283 -0.08% 6.36% -32.26%
1051 LLT LLToken LLT $0.459123 $514,888 -3.68% -14.67% 43.46%
1052 AION Aion AION $1.84 $456,914 -0.46% 21.37% -3.97%
1053 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.01 $443,673 -0.93% 7.35% 32.11%
1054 INF InfChain INF $0.015095 $424,185 2.16% 6.16% 65.03%
1055 DRGN Dragonchain DRGN $0.242064 $397,705 -0.81% 2.13%
1056 ADK Aidos Kuneen ADK $23.47 $333,574 -16.64% -13.25% -29.37%
1057 BT2 BT2 [CST] BT2 $132.27 $291,981 3.27% -9.44% -19.94%
1058 BTCM BTCMoon BTCM $0.041619 $210,304 -0.65% -34.08% 537.52%
1059 XCPO Copico XCPO $0.024680 $171,592 2.69% 14.42% -1.30%
1060 XID Sphre AIR XID $0.207116 $169,412 -0.03% 2.16% 7.12%
1061 RMC Russian Minin… RMC $20953.80 $146,016 3.63% -25.17% 52.48%
1062 QBT Qbao QBT $0.238313 $139,510 2.56% -2.25%
1063 ICX ICON ICX $1.77 $138,567 -0.75% 8.84% 28.89%
1064 GBG Golos Gold GBG $0.140634 $136,257 -4.11% -0.74% 17.40%
1065 UGT UG Token UGT $0.416432 $131,397 -3.43% -6.31% -10.97%
1066 EAG EA Coin EAG $3.13 $128,773 -2.23% -4.82% -11.43%
1067 BSR BitSoar BSR $0.211456 $123,686 -0.44% 23.18% -0.76%
1068 VEE BLOCKv VEE $0.022534 $115,426 -5.62% -4.49% 6.89%
1069 FOR FORCE FOR $0.014502 $114,695 21.74% -0.88% 168.74%
1070 B3 B3Coin B3 $0.000061 $112,071 -16.43% 31.29% -66.49%
1071 RYZ ANRYZE RYZ $0.018333 $88,980 0.45% -3.65% -39.27%
1072 PRE Presearch PRE $0.225790 $84,657 10.00% 56.91%
1073 SKR Sakuracoin SKR $0.007462 $54,698 9.97% 599.34% 516.54%
1074 DSR Desire DSR $0.281228 $53,817 -1.05% 7.01% 16.30%
1075 MSD MSD MSD $0.010532 $49,837 -0.42% -11.26% -18.39%
1076 VASH VPNCoin VASH $0.006089 $44,488 -4.43% -4.56% 28.41%
1077 ATMC ATMCoin ATMC $2.88 $39,453 -5.39% -4.57% 5.56%
1078 THS TechShares THS $0.542621 $39,245 1.34% -30.19% -41.37%
1079 PLX PlexCoin PLX $0.038899 $29,442 -18.23% -28.45% -59.77%
1080 AIB Advanced Inte… AIB $0.013051 $28,118 -26.50% 187.66% 217.50%
1081 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.78 $27,943 -0.38% -0.97% 19.45%
1082 TCOIN T-coin TCOIN $0.000597 $27,642 134.53% 239.73% 128.19%
1083 AKY Akuya Coin AKY $0.135221 $26,700 4.06% -5.50% -22.64%
1084 BTU Bitcoin Unlim… BTU $97.75 $26,253 5.85% -2.35% -30.80%
1085 PEC Peacecoin PEC $0.071796 $23,442 -53.04% 21.63% 87.10%
1086 EVR Everus EVR $1.19 $23,278 -6.84% -27.33% -79.01%
1087 WISH MyWish WISH $0.112632 $22,673 -0.51% -5.37% -53.28%
1088 FRD Farad FRD $0.092008 $21,980 -12.05% -23.59% -9.12%
1089 SPANK SpankChain SPANK $0.046206 $21,522 -1.67% 30.53% 51.11%
1090 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.015132 $20,747 -0.45% 0.74% 404.32%
1091 BPL Blockpool BPL $0.162874 $18,981 -0.41% 4.48% 23.76%
1092 AERM Aerium AERM $0.566582 $18,244 -9.92% 7.27% -67.64%
1093 COR CORION COR $0.808975 $17,818 -0.45% 0.01% -6.24%
1094 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.360942 $17,810 2.82% -0.01% 95.86%
1095 MKR Maker MKR $376.92 $17,166 -0.45% -3.20% -5.11%
1096 PFR Payfair PFR $0.013303 $17,042 -0.45% -7.68%
1097 GLS GlassCoin GLS $1.08 $16,517 -4.93% -23.25% 31.21%
1098 MGC MergeCoin MGC $0.012178 $16,462 -1.08% -13.32% -9.30%
1099 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.044343 $12,138 -17.04% -18.04% 48.01%
1100 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.008376 $11,531 7.35% 94.91% -22.99%
1101 STEX STEX STEX $0.830930 $11,251 0.77% -0.07% 109.40%
1102 SISA SISA SISA $0.021864 $11,121 0.04% 43.05% 22.89%
1103 XRY Royalties XRY $0.000127 $11,040 -0.53% -19.50% -99.58%
1104 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.094248 $10,764 19.30% 7.38% -14.46%
1105 BOS BOScoin BOS $1.50 $10,209 9.28% 16.80% 41.76%
1106 DMC DynamicCoin DMC $0.003783 $9,972 16.68% -2.87% 82.20%
1107 MCR Macro MCR $1.62 $9,846 -0.91% -14.24% -36.60%
1108 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002737 $9,692 -9.14% 4.35% 31.67%
1109 OXY Oxycoin OXY $0.128625 $8,538 -0.67% -5.96% -20.61%
1110 DEUS DeusCoin DEUS $0.292386 $8,323 -0.22% -20.09% -22.99%
1111 EFYT Ergo EFYT $10.80 $6,989 -3.45% -3.14% 12.32%
1112 ACC AdCoin ACC $0.119912 $6,951 16.38% 67.91% 2.09%
1113 VIU Viuly VIU $0.009423 $6,424 -0.42% 19.23% 158.72%
1114 FRN Francs FRN $0.044821 $6,184 -17.68% 84.25% 40.22%
1115 HYTV Hyper TV HYTV $0.005321 $5,589 -0.46% 53.17% -51.22%
1116 ETT EncryptoTel [… ETT $0.107040 $5,121 -0.40% -7.90% 60.82%
1117 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002822 $4,737 -2.59% -3.18% 21.99%
1118 MINEX Minex MINEX $0.019332 $4,447 -4.32% 20.88% -70.87%
1119 DFS DFSCoin DFS $0.007492 $4,412 -0.45% 8.08% -15.03%
1120 WA WA Space WA $0.021437 $4,411 -0.45% 21.84% 21.62%
1121 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $1.55 $4,290 -0.40% -62.54% -58.75%
1122 B2B B2B B2B $0.434565 $4,042 -0.46% 5.96% -32.89%
1123 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000532 $3,971 -0.45% -31.62% -98.52%
1124 NAMO NamoCoin NAMO $0.000252 $3,930 69.53% 112.77% 24.42%
1125 DAY Chronologic DAY $4.82 $3,610 -0.38% 6.44% 36.51%
1126 SND Sand Coin SND $0.859102 $3,591 -2.13% 24.95% 15.91%
1127 WILD Wild Crypto WILD $0.119938 $3,542 -8.81% -16.09% 4.79%
1128 BTBc Bitbase BTBc $0.005328 $3,498 -0.45% -30.11% -1.37%
1129 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000381 $3,393 -0.45% -35.53% -42.69%
1130 GAY GAY Money GAY $0.013904 $3,345 -1.45% -20.43% 18.43%
1131 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.084608 $3,242 -0.40% 2.55% 9.85%
1132 BAT BatCoin BAT $0.000003 $3,205 -19.49% 38.38% 37.17%
1133 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.116574 $3,081 -0.41% 21.86% 59.27%
1134 DGPT DigiPulse DGPT $1.30 $3,040 5.28% 51.41% 10.03%
1135 APC AlpaCoin APC $0.023920 $2,871 6.07% -0.30% -5.22%
1136 NTC Natcoin NTC $0.126849 $2,866 -0.44% -7.19% -61.58%
1137 SUR Suretly SUR $3.11 $2,856 0.21% -3.78% -10.41%
1138 TER TerraNova TER $2.53 $2,724 -0.42% 29.50% 8.53%
1139 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $2,722 14.36% -3.88% -12.38%
1140 SAK Sharkcoin SAK $0.002021 $2,648 -0.47% -12.56% -11.37%
1141 PNX Phantomx PNX $0.020119 $2,333 22.55% 27.14% -10.52%
1142 OX OX Fina OX $0.000151 $2,316 -19.77% -25.54% -13.06%
1143 XOT Internet of T… XOT $2029.58 $2,237 -0.40% -9.04% -32.65%
1144 WIC Wi Coin WIC $0.002717 $2,222 2.31% -7.78% -1.52%
1145 IBTC iBTC IBTC $0.006900 $2,114 -4.42% 14.73% -16.57%
1146 SJCX Storjcoin X SJCX $0.350343 $2,054 -1.89% 3.17% 11.83%
1147 STARS StarCash Network STARS $0.207830 $1,952 -0.45% 5.33% -25.15%
1148 PRES President Trump PRES $0.005097 $1,624 -0.20% 54.83% 30.61%
1149 PLC PlusCoin PLC $0.000547 $1,591 -0.38% -2.68% -17.27%
1150 VULC Vulcano VULC $0.010443 $1,504 0.54% 22.02% 35.79%
1151 ABC Alphabit ABC $20.29 $1,460 -0.41% 7.57% 34.24%
1152 ZBC Zilbercoin ZBC $0.037815 $1,407 -4.60% -0.28% 4.87%
1153 TRIA Triaconta TRIA $8.27 $1,348 2.57% -0.71% -10.76%
1154 GARY President Joh… GARY $0.203020 $1,275 -0.38% 3.23% -4.24%
1155 ASN Aseancoin ASN $0.010148 $1,242 -8.42% -36.33% 52.81%
1156 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000616 $1,199 37.10% 12.07% 11.45%
1157 FLASH Flash FLASH $0.005074 $1,187 -0.40% 1.94% -0.91%
1158 GRN Granite GRN $0.019154 $1,181 -0.40% -21.55% 33.66%
1159 WOW Wowcoin WOW $0.000127 $1,151 -0.48% 7.56% 17.40%
1160 PCN PeepCoin PCN $0.000127 $1,128 -0.41% 7.45% 158.54%
1161 EUSD eUSD EUSD $0.000200 $1,090 26.18% 6.45% -5.67%
1162 STU bitJob STU $0.034959 $1,084 2.96% 18.07% 56.09%
1163 IQT iQuant IQT $0.172481 $1,023 -3.31% 10.02% -1.08%
1164 VOYA Voyacoin VOYA $2.70 $999 -6.31% -39.12% 58.45%
1165 MAVRO Mavro MAVRO $0.035137 $887 53.28% 76.59% 144.99%
1166 HAT Hawala.Today HAT $0.168505 $859 -0.46% -14.20% -13.54%
1167 MCI Musiconomi MCI $0.032425 $856 -0.45% -50.03% -40.70%
1168 HNC Huncoin HNC $0.002156 $782 41.03% 66.06% 51.35%
1169 EDRC EDRCoin EDRC $0.050978 $772 -1.09% 8.03% 1.60%
1170 SKC Skeincoin SKC $0.018393 $764 -0.41% 25.74% 166.52%
1171 DASHS Dashs DASHS $0.067357 $730 2.03% -2.46% 105.26%
1172 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004565 $712 -0.40% 5.69% 11.69%
1173 NBIT netBit NBIT $0.014063 $692 -0.40% -78.85% -71.83%
1174 UR UR UR $0.000920 $650 -0.44% 29.70% 36.61%
1175 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 $540 -0.69% -96.06% -89.38%
1176 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.4e-07 $540 -0.45% -51.60% -12.91%
1177 HIGH High Gain HIGH $0.000634 $526 -0.40% 34.28% -5.77%
1178 CASH Cash Poker Pro CASH $0.038579 LowVol -0.45% -3.20% -46.07%
1179 COUPE Coupecoin COUPE $0.000006 LowVol -8.09% -81.70% -60.91%
1180 XQN Quotient XQN $0.005201 LowVol 2.09% 15.87% -9.66%
1181 RHFC RHFCoin RHFC $0.000634 LowVol 35.81% -40.30% -35.63%
1182 MOTO Motocoin MOTO $0.008395 LowVol -1.12% 95.10% 156.47%
1183 MGC GulfCoin MGC $0.002791 LowVol 4.33% 18.17% -11.65%
1184 CLINT Clinton CLINT $0.010275 LowVol -0.45% -2.20% 4.92%
1185 QORA Qora QORA $0.241327 LowVol -4.06% 12.20%
1186 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001776 LowVol -0.40% 7.45% -6.98%
1187 SFE SafeCoin SFE $0.000127 LowVol -0.40% 7.45% 17.86%
1188 FAP FAPcoin FAP $0.022642 LowVol 9.51% 242.40% 203.17%
1189 QBT Cubits QBT $0.003420 LowVol -13.16% -24.87% -64.47%
1190 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002156 LowVol -0.41% -16.27% -0.37%
1191 FUTC FutCoin FUTC $0.003425 LowVol -2.60% 81.32% 76.20%
1192 PRN Protean PRN $0.000124 LowVol -0.45% 133.40% 19.85%
1193 9COIN 9COIN 9COIN $0.003425 LowVol -0.40% 31.87% 17.12%
1194 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.053740 LowVol 1.36% 14.21% 45.66%
1195 TOP TopCoin TOP $0.000387 LowVol -0.49% 9.03% -2.44%
1196 IRL IrishCoin IRL $0.002791 LowVol -0.40% 7.45% 22.74%
1197 FFC FireFlyCoin FFC $0.000127 LowVol -0.44% -35.18% 8.95%
1198 EVC EventChain EVC $0.066515 LowVol -0.45% -27.40% -56.87%
1199 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000254 LowVol 19.49% 7.45% -21.43%
1200 BSN Bastonet BSN $0.000634 LowVol -0.40% -10.46% -14.82%
1201 DBG Digital Bulli… DBG $0.007357 LowVol -0.40% 7.46% 16.52%
1202 ANI Animecoin ANI $0.000254 LowVol -0.41% 7.45% 61.42%
1203 LTH LAthaan LTH $0.001015 LowVol -0.40% 7.46% 88.58%
1204 BLX Blockchain Index BLX $3.27 LowVol 9.09% 10.43% 17.97%
1205 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 16.27% 26.25% 15.79%
1206 HDLB HODL Bucks HDLB $0.050739 LowVol -0.65% 31.44% -8.69%
1207 AV AvatarCoin AV $0.042367 LowVol -0.40% 20.03% 32.51%
1208 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001903 LowVol -0.40% 7.45% 48.99%
1209 ONG onG.social ONG $0.160523 LowVol -1.00% -12.35%
1210 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000381 LowVol -0.41% 7.45% 14.91%
1211 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002664 LowVol -0.40% -13.21% -25.81%
1212 KARMA Karmacoin KARMA $0.000127 LowVol -0.45% 7.45%
1213 INDIA India Coin INDIA $0.000254 LowVol -0.41% 7.45% 9.59%
1214 BIT First Bitcoin BIT $0.011416 LowVol -5.69% -10.46% -10.74%
1215 TELL Tellurion TELL $0.000133 LowVol -3.27% -60.22% -48.50%
1216 GMX GoldMaxCoin GMX $0.008024 LowVol -15.80% 749.35%
1217 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002918 LowVol -0.40% -8.46% -8.02%
1218 LEPEN LePen LEPEN $0.000118 LowVol -1.08% 1.12% 13.00%
1219 ELC Elacoin ELC $0.095136 LowVol -0.41% 14.80%
1220 10MT 10M Token 10MT $0.002214 LowVol -0.46% 90.90% -8.76%
1221 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003949 LowVol -0.41% -10.06% 9.60%
1222 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005454 LowVol -0.40% 17.35% -4.84%
1223 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol -0.47% 39.34% -20.25%
1224 MEN PeopleCoin MEN $0.000127 LowVol -0.41% 7.35% 17.86%
1225 DISK DarkLisk DISK $0.001268 LowVol -0.40% 79.08% 75.44%
1226 CYDER Cyder CYDER $0.000254 LowVol -0.41% 62.28% -24.13%
1227 MONETA Moneta MONETA $0.000634 LowVol -0.40% 34.31% 25.10%
1228 IPY Infinity Pay IPY $0.002217 LowVol -0.45% 29.53% -17.65%
1229 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004594 LowVol -3.53% 29.21% -18.15%
1230 ACN Avoncoin ACN $0.000381 LowVol -0.45% -15.32% -11.60%
1231 BXC Bitcedi BXC $0.003688 LowVol 0.19% 5.60% 63.26%
1232 FC Facecoin FC $0.003547 LowVol -0.46% -3.20% -17.02%
1233 MARX MarxCoin MARX $0.001269 LowVol -0.40% 25.60% 47.35%
1234 BUB Bubble BUB $0.022198 LowVol -0.45% 11.90% 0.48%
1235 PRIMU Primulon PRIMU $0.000127 LowVol -0.45% -40.54% -54.67%
1236 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.007913 LowVol -0.40% 81.16% 29.41%
1237 TCR TheCreed TCR $0.000507 LowVol -0.44% 114.90% 57.81%
1238 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000128 LowVol 0.20% -23.06% -5.77%
1239 ACES Aces ACES $0.000127 LowVol -0.40% -61.45% -16.82%
1240 EBIT eBIT EBIT $0.003570 LowVol 1.44% 118.45% 262.16%
1241 EGG EggCoin EGG $0.047949 LowVol -0.44% 15.97%
1242 UNC UNCoin UNC $0.000127 LowVol -0.41% 7.46% 17.77%
1243 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.099957 LowVol -0.41% 10.07%
1244 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001188 LowVol -0.19% 0.65% -3.07%
1245 DUB Dubstep DUB $0.002410 LowVol -0.40% 2.08%
1246 SWP Swapcoin SWP $0.088687 LowVol -0.45% 6.38% -34.26%
1247 LDCN LandCoin LDCN $0.001756 LowVol 4.97% -36.46% -79.78%
1248 GBRC Global Busine… GBRC $0.000127 LowVol -0.40% 16.90%
1249 UTA UtaCoin UTA $0.003171 LowVol -0.41% 41.38% 491.80%
1250 EGOLD eGold EGOLD $0.006697 LowVol -0.46% -3.19% -47.80%
1251 WINK Wink WINK $0.000381 LowVol -0.44% 7.42% 17.86%
1252 SYNC Sync SYNC $608.87 LowVol -0.41% 71.92% 11.83%
1253 TEAM TeamUp TEAM $0.000254 LowVol -0.40% 7.45% 17.79%
1254 MAGN Magnetcoin MAGN $0.735721 LowVol -0.45% 6.75% 41.36%
1255 PAYP PayPeer PAYP $0.000127 LowVol -0.40% 21.46%
1256 XAU Xaucoin XAU $0.034376 LowVol -0.45% 11.97% 3.43%
1257 AXIOM Axiom AXIOM $0.019408 LowVol -0.45% 7.42% 17.10%
1258 TIE TIES Network TIE $0.062524 LowVol -0.45% -0.37% -36.84%
1259 YEL Yellow Token YEL $0.006762 LowVol -0.45% -45.31% 133.31%
1260 KASHH KashhCoin KASHH $0.000123 LowVol -0.22% 3.86% 64.04%
1261 YES Yescoin YES $0.000112 LowVol 3.20% -5.28% 56.98%
1262 FUDD DimonCoin FUDD $0.001330 LowVol -0.46% -3.19% 10.32%
1263 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000177 LowVol -0.46% 10.36% -18.96%
1264 MBL MobileCash MBL $0.000381 LowVol -0.40% 17.86%
1265 SHA SHACoin SHA $0.000761 LowVol -0.41% 7.45% 49.57%
1266 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol -0.40% 7.83% 17.62%
1267 BET BetaCoin BET $0.002226 LowVol -0.41% -4.63% -6.56%
1268 DON Donationcoin DON $0.000737 LowVol -0.35% 25.07% -8.43%
1269 PRM PrismChain PRM $0.002030 LowVol -0.40% 32.25% 57.03%
1270 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -0.45% -3.19% 87.23%
1271 X2 X2 X2 $0.000127 LowVol -0.40% 7.46%
1272 REGA Regacoin REGA $0.001522 LowVol -0.40% -0.81% -28.98%
1273 LKC LinkedCoin LKC $0.000254 LowVol -0.40% 114.63% 17.86%
1274 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047822 LowVol -0.40% 5.97%
1275 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.285663 LowVol -0.41% -21.81% 19.10%
1276 BITOK Bitok BITOK $0.000030 LowVol -0.40% -74.23% -71.72%
1277 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066596 LowVol -0.45% -44.98% -44.33%
1278 RICHX RichCoin RICHX $0.007230 LowVol -0.45%
1279 GAIN UGAIN GAIN $0.001649 LowVol -0.40% 7.46% 17.77%
1280 RCN Rcoin RCN $0.000127 LowVol -0.40% 7.45% -8.61%
1281 TRICK TrickyCoin TRICK $0.017378 LowVol -0.41% 53.34% 66.49%
1282 XDE2 XDE II XDE2 $1.84 LowVol -0.41% 7.79% -35.36%
1283 BEST BestChain BEST $0.001521 LowVol -0.39% 17.16% 11.89%
1284 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000507 LowVol -0.41% 7.43% 17.86%
1285 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000634 LowVol -0.41% 1.26% -22.92%
1286 CYC Cycling Coin CYC $0.001776 LowVol -0.45% 8.30% -11.26%
1287 CBD CBD Crystals CBD $0.001903 LowVol -0.45% 15.10% 26.28%
1288 QBC Quebecoin QBC $0.002156 LowVol -0.41% 7.45% 14.59%
1289 TODAY TodayCoin TODAY $0.001142 LowVol -0.40% 3.89% -4.37%
1290 HCC Happy Creator… HCC $0.000761 LowVol -0.40% 76.79%
1291 BGR Bongger BGR $0.000128 LowVol -0.46% -23.67% -5.58%
1292 XID International… XID $0.008753 LowVol -0.40% 30.08%
1293 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004567 LowVol -0.40% 7.45% 36.60%
1294 OP Operand OP $0.001142 LowVol -0.40% 7.37%
1295 HYPER Hyper HYPER $0.032727 LowVol -0.41% -5.71% 39.65%
1296 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003932 LowVol -0.40% 4.09% 7.38%
1297 XTD XTD Coin XTD $0.000127 LowVol -0.44% 7.42% 5.56%
1298 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1299 FID BITFID FID $0.126849 LowVol -0.41% 17.86%
1300 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -52.89%
1301 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 5.01%
1302 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -66.64%
1303 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol -0.34% 9.32%
1304 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -29.12%
1305 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol
1306 CME Cashme CME $0.000118 LowVol 10.07%
1307 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol -0.71% 20.36%
1308 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -8.39%
1309 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -7.50%
1310 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol -0.71% 68.77%
1311 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol 12.73%
1312 OMC Omicron OMC $0.134319 LowVol 0.57% 9.94%
1313 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000127 LowVol -0.17% 7.71% 21.63%
1314 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol -0.15% 7.54% 18.21%
1315 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 3.44% -48.57%
1316 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1317 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011249 LowVol 3.65% -12.27%
1318 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 2.12%
1319 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -0.04% -87.64%
1320 PI PiCoin PI $0.002738 LowVol 10.41%
1321 ANTX Antimatter ANTX $0.000126 LowVol 6.95% 17.25%
1322 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 7.87%
1323 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 10.15% -33.04%
1324 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006202 LowVol 59.19% -10.26%
1325 SIC Swisscoin SIC $0.000123 4.11% -20.21%
1326 FBL Faceblock FBL $0.001654 -12.29%

Quay lại phần 1

Phản hồi