Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 20h ngày 6/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 20h ngày 6/12/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 20h ngày 6/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $13038.90 trên tổng giá trị $218,063,541,518

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $447.93 trên tổng giá trị $43,076,847,448

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1469.54 trên tổng giá trị $24,748,229,232

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.88 trên tổng giá trị $13,576,865,825

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.239376 trên tổng giá trị $9,273,221,576

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng ADST AdShares (ADST) đang có giá hiện tại $0.514300 trên tổng giá trị $6,193,440 đã biến động tăng 151.28% trong 1h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.001738 trên tổng giá trị $15,940 đã biến động tăng 148.67% trong 1h qua

    + Đồng MRJA GanjaCoin (MRJA) đang có giá hiện tại $0.101776 trên tổng giá trị $453,099 đã biến động tăng 101.65% trong 1h qua

    + Đồng DRS Digital Rupees (DRS) đang có giá hiện tại $0.000255 trên tổng giá trị $130,131 đã biến động tăng 100.85% trong 1h qua

    + Đồng RUNNERS Runners (RUNNERS) đang có giá hiện tại $0.000255 trên tổng giá trị đã biến động tăng 100.78% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng MRJA GanjaCoin (MRJA) đang có giá hiện tại $0.101776 trên tổng giá trị $453,099 đã biến động tăng 888.39% trong 24h qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000127 trên tổng giá trị $56,374,981 đã biến động tăng 765.20% trong 24h qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.005350 trên tổng giá trị đã biến động tăng 402.50% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị $331,225 đã biến động tăng 366.73% trong 24h qua

    + Đồng AIB Advanced Inte… (AIB) đang có giá hiện tại $0.016499 trên tổng giá trị đã biến động tăng 267.86% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.402913 trên tổng giá trị $30,466,065 đã biến động tăng 2073.98% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị $331,225 đã biến động tăng 895.56% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.311171 trên tổng giá trị $4,479,953 đã biến động tăng 642.97% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.042080 trên tổng giá trị đã biến động tăng 539.68% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000580 trên tổng giá trị $912,825 đã biến động tăng 520.42% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 20h ngày 6/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 EBCH eBitcoinCash EBCH $134,994 $0.014538 9,285,500 $5,816 0.96% 7.36% -25.49%
702 BITGOLD bitGold BITGOLD $130,681 $1452.50 89.9694 $2,660 2.53% 1.14% 0.36%
703 AMMO Ammo Rewards AMMO $128,795 $0.001656 77,777,777 $516 0.39% 0.46% 70.08%
704 PRX Printerium PRX $125,728 $0.010635 11,821,728 $1,149 -0.03% 82.86% 317.02%
705 VUC Virta Unique … VUC $122,279 $0.001989 61,486,150 $5,044 13.74% 41.73% 49.60%
706 DRXNE DROXNE DRXNE $121,626 $0.001927 63,115,669 $1,314 -15.17% -10.37% -15.63%
707 CFD Confido CFD $118,132 $0.013126 9,000,000 $1,043 0.34% -1.27% 63.24%
708 BOST BoostCoin BOST $117,791 $0.009936 11,855,487 $1,170 0.39% -2.00% -11.96%
709 XBTS Beatcoin XBTS $115,164 $0.075533 1,524,686 $801 -17.49% 163.91% 137.44%
710 REE ReeCoin REE $114,551 $0.000045 2,560,000,000 $544 -3.41% -39.53% -26.93%
711 LCP Litecoin Plus LCP $113,989 $0.156040 730,514 $2,806 0.31% -21.56% 36.25%
712 ARG Argentum ARG $113,554 $0.013247 8,572,024 $786 0.39% -5.20% -1.29%
713 WOMEN WomenCoin WOMEN $112,655 $0.002548 44,220,400 $2,916 -0.91% -2.68% 4.65%
714 ACP AnarchistsPrime ACP $112,014 $0.025487 4,394,874 $11,301 -5.76% 19.95% -32.66%
715 EOT EOT Token EOT $109,981 $0.013313 8,260,903 $6,274 -9.24% 3.39% 29.01%
716 CJ Cryptojacks CJ $107,979 $0.000266 406,568,581 $3,530 0.14% -41.69% -30.36%
717 NRO Neuro NRO $105,636 $0.002802 37,695,708 $14,293 -23.06% 48.74% 113.56%
718 BITEUR bitEUR BITEUR $103,297 $1.17 87,942 $2,640 1.33% -6.05% -4.83%
719 LTCR Litecred LTCR $103,184 $0.003414 30,227,750 $48,238 7.41% -46.52% 258.73%
720 SRC SecureCoin SRC $101,831 $0.012358 8,239,926 $1,210 -1.18% -12.86% 10.53%
721 CACH CacheCoin CACH $101,462 $0.024186 4,195,132 $1,201 26.37% -1.82% -31.33%
722 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $97,963 $0.012200 8,030,000 $657 -3.76% -14.92% -61.51%
723 611 SixEleven 611 $96,583 $0.223989 431,194 $1,323 0.39% 24.64% 23.27%
724 HXX Hexx HXX $91,917 $0.061908 1,484,726 $635 0.16% 55.06% 60.84%
725 EAGLE EagleCoin EAGLE $89,671 $0.042834 2,093,421 $969 0.34% -77.95% -51.29%
726 SGR Sugar Exchange SGR $89,459 $0.025560 3,500,000 $3,988 -26.52% -15.07% -40.89%
727 EGAS ETHGAS EGAS $88,492 $0.008712 10,157,540 $2,214 14.75% 14.20% 84.55%
728 VEC2 VectorAI VEC2 $86,802 $0.005223 16,620,542 $555 0.39% 8.22% 13.97%
729 MST MustangCoin MST $83,816 $0.132969 630,343 $617 -1.32% 3.46% -5.34%
730 ICON Iconic ICON $83,074 $0.140117 592,894 $3,558 0.39% 138.57% 135.45%
731 EBTC eBTC [OLD] EBTC $82,557 $0.004015 20,564,300 $1,937 4.55% -35.82% 46.22%
732 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $80,372 $0.001008 79,719,140 $1,209 1.71% 7.07% 15.79%
733 MAY Theresa May Coin MAY $79,391 $0.003184 24,930,600 $739 -7.81% 2.49% -22.49%
734 BVC BeaverCoin BVC $78,199 $0.025102 3,115,258 $18,662 -0.62% 10.01% 9.17%
735 BSC BowsCoin BSC $76,353 $0.013757 5,550,102 $631 0.43% 28.58% 39.73%
736 ADCN Asiadigicoin ADCN $76,217 $0.003057 24,931,054 $855 14.80% 6.44% 8.69%
737 XCO X-Coin XCO $74,524 $0.006017 12,384,976 $981 -13.72% 10.59% -5.79%
738 RBT Rimbit RBT $72,522 $0.000628 115,499,623 $558 0.42% 6.31% 11.25%
739 STEPS Steps STEPS $66,428 $0.003567 18,625,017 $1,063 0.39% 30.99% 42.88%
740 DIBC DIBCOIN DIBC $62,456 $0.012491 5,000,000 $745 -7.38% -8.98% -0.42%
741 ERY Eryllium ERY $60,957 $0.011238 5,424,334 $2,135 76.30% 81.51% 85.98%
742 MCRN MACRON MCRN $52,722 $0.000131 401,421,401 $975 0.04% 4.44% -50.83%
743 KRONE Kronecoin KRONE $51,442 $0.013999 3,674,855 $648 5.93% 22.58% 30.03%
744 VRS Veros VRS $51,286 $0.000105 486,609,040 $3,177 -3.90% 18.38% 356.33%
745 MSCN Master Swiscoin MSCN $46,884 $0.001049 44,688,130 $793 -2.29% -10.32% -17.74%
746 ITZ Interzone ITZ $45,821 $0.025424 1,802,258 $1,108 29.35% 30.76% -5.77%
747 LBTC LiteBitcoin LBTC $43,254 $0.013567 3,188,280 $168,801 3.69% -39.56% 363.47%
748 XCS CybCSec XCS $40,700 $0.003439 11,834,082 $590 0.41% -11.49% 14.74%
749 CRTM Corethum CRTM $34,527 $0.013811 2,500,000 $2,181 0.34% -26.58% 68.46%
750 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $33,609 $0.039026 861,202 $48,556 2.26% 4.18% 132.88%
751 NTWK Network Token NTWK $32,758 $0.002807 11,671,310 $1,463 0.19% -34.32% -31.92%
752 PLACO PlayerCoin PLACO $31,315 $0.000892 35,120,000 $1,529 0.39% 51.44% 64.63%
753 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $29,330 $0.002174 13,494,250 $1,248 2.50% 73.11% 29.61%
754 GRIM Grimcoin GRIM $27,218 $0.002636 10,324,802 $1,622 1.27% 5.56% 8.03%
755 BNX BnrtxCoin BNX $27,027 $0.001019 26,522,501 $646 0.39% -4.07% 6.26%
756 MILO MiloCoin MILO $25,463 $0.002360 10,789,954 $1,001 0.43% -13.22% -7.99%
757 CREVA CrevaCoin CREVA $23,313 $0.000641 36,390,750 $4,176 0.32% -16.75% -19.62%
758 XRC Rawcoin XRC $20,535 $0.029133 704,882 $1,843 2.56% 44.08% 57.31%
759 ELS Elysium ELS $19,386 $0.004840 4,005,012 $1,780 12.20% 20.90% 13.23%
760 LVPS LevoPlus LVPS $18,312 $0.012101 1,513,256 $5,354 0.41% 0.02% 89.47%
761 ARGUS Argus ARGUS $17,645 $0.015366 1,148,324 $1,694 0.00% 55.08% 57.43%
762 JOBS JobsCoin JOBS $13,505 $0.000127 106,019,270 $1,054 0.39% -60.97% -44.19%
763 GSR GeyserCoin GSR $9,533 $0.203425 46,864 $5,643 9.69% 44.93% 253.48%
764 HMC HarmonyCoin HMC $6,386 $0.011378 561,235 $7,623 0.49% 3.93% -5.58%
765 XPA XPlay XPA $31,154,700 $0.031155 1,000,000,000 LowVol 0.34% -8.35%
766 BCAP BCAP BCAP $18,711,500 $1.87 10,000,000 LowVol 0.27% 13.93% 35.43%
767 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
768 ECN E-coin ECN $11,558,088 $2.47 4,685,705 LowVol 0.39% -19.78% -17.69%
769 [email protected] Bankcoin [email protected] $9,582,317 $0.931065 10,291,781 LowVol 2.75% -66.06% 79.98%
770 ETT EncryptoTel [… ETT $9,207,904 $0.148201 62,131,190 LowVol 3.76% -28.65% 15.35%
771 ADST AdShares ADST $6,193,440 $0.514300 12,042,465 LowVol 151.28% 129.82% 101.43%
772 PGL Prospectors Gold PGL $4,165,494 $0.064581 64,500,000 LowVol 0.39% 8.17% -25.38%
773 ARC Arcade Token ARC $3,856,394 $2.36 1,636,312 LowVol 0.34% -2.89% 11.99%
774 YASH YashCoin YASH $3,566,717 $0.356662 10,000,271 LowVol 0.39% -16.85% -27.73%
775 FIMK FIMKrypto FIMK $2,939,896 $0.005095 577,004,618 LowVol 0.43% 48.57% 210.05%
776 ADL Adelphoi ADL $2,678,932 $0.114132 23,472,224 LowVol 0.39% 28.93% 11.95%
777 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,593,469 $0.000113 22,871,712,934 LowVol 2.49% 48.54% 215.69%
778 MBRS Embers MBRS $2,529,440 $0.050589 50,000,000 LowVol 0.32% 17.20% 1.90%
779 SIFT Smart Investm… SIFT $2,411,711 $3.34 722,935 LowVol 0.34% -2.89% 13.07%
780 ITT Intelligent T… ITT $1,789,684 $0.182660 9,797,899 LowVol 0.19% -0.46% -10.51%
781 REX REX REX $1,642,694 $0.189671 8,660,756 LowVol 0.34% 28.40% -38.20%
782 CBX Crypto Bullion CBX $1,530,467 $1.52 1,005,530 LowVol 0.43% -9.12% -36.22%
783 CNO Coin(O) CNO $1,446,427 $0.013754 105,166,410 LowVol 0.45% 60.00% 52.55%
784 HTC HitCoin HTC $1,400,700 $0.000127 10,996,318,099 LowVol 0.39% 8.19% 17.59%
785 NKA IncaKoin NKA $1,366,902 $0.000121 11,332,114,544 LowVol 0.34% 23.75% -15.63%
786 SHORTY Shorty SHORTY $1,350,220 $0.013502 100,000,000 LowVol 0.43% 8.20% 20.92%
787 RC RussiaCoin RC $1,280,600 $0.152855 8,377,873 LowVol 0.39% 8.20% -31.01%
788 DCY Dinastycoin DCY $1,274,582 $0.000897 1,420,858,063 LowVol 0.11% 22.08% 44.41%
789 USC Ultimate Secu… USC $1,243,894 $0.120263 10,343,113 LowVol -5.31% 121.06% 25.01%
790 ORB Orbitcoin ORB $1,088,924 $0.352165 3,092,084 LowVol -7.18% 10.88% 9.53%
791 ETBS Ethbits ETBS $991,932 $0.712798 1,391,604 LowVol 0.39% -22.50% -21.33%
792 SDC ShadowCash SDC $979,893 $0.146359 6,695,133 LowVol 0.43% 7.33% 28.21%
793 METAL MetalCoin METAL $842,688 $0.010955 76,925,527 LowVol 0.39% 4.55% 13.10%
794 TES TeslaCoin TES $744,875 $0.010142 73,446,773 LowVol 0.42% 4.88% 57.00%
795 EBET EthBet EBET $731,868 $0.086077 8,502,500 LowVol 0.34% -14.93% -18.69%
796 HBN HoboNickels HBN $729,991 $0.012228 59,696,358 LowVol 0.39% 3.04% -2.16%
797 NET NetCoin NET $701,817 $0.000892 787,126,712 LowVol 0.42% 8.03% -0.51%
798 V Version V $677,356 $0.001445 468,749,081 LowVol 0.30% 23.37% 12.46%
799 VAL Valorbit VAL $669,401 $0.000127 5,255,188,754 LowVol 0.39% 8.19% 18.80%
800 GOOD Goodomy GOOD $618,326 $0.001401 441,349,000 LowVol 0.39% -27.90% 7.38%
801 NOBL NobleCoin NOBL $592,893 $0.000256 2,315,218,754 LowVol 0.32% 0.96% -6.70%
802 RIYA Etheriya RIYA $574,145 $0.363031 1,581,531 LowVol 0.39% 11.16% 16.19%
803 GIM Gimli GIM $570,257 $0.007128 80,000,000 LowVol 0.34% 38.71% -39.47%
804 CRM Cream CRM $564,566 $0.012598 44,815,007 LowVol 0.43% -16.84% 19.47%
805 XGR GoldReserve XGR $546,819 $0.031845 17,171,382 LowVol 0.43% 17.58% -11.55%
806 AU AurumCoin AU $526,399 $1.78 296,216 LowVol 0.39% -8.69% 26.59%
807 ITI iTicoin ITI $510,374 $15.95 32,000 LowVol -0.32% -19.94% -29.59%
808 TROLL Trollcoin TROLL $506,714 $0.000896 565,839,210 LowVol 0.15% -9.08% -12.21%
809 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -0.04% 3.31%
810 CASINO Casino CASINO $478,100 $0.478100 1,000,000 LowVol -0.12% -60.01%
811 CHESS ChessCoin CHESS $472,931 $0.008753 54,032,769 LowVol 0.38% 1.18% 57.42%
812 TGC Tigercoin TGC $465,839 $0.010700 43,536,800 LowVol 0.39% 16.77% 3.83%
813 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $436,159 $0.080349 5,428,300 LowVol 0.96% -1.15%
814 KUSH KushCoin KUSH $433,395 $0.079560 5,447,408 LowVol 2.25% 41.04% 42.98%
815 CFT CryptoForecast CFT $416,020 $0.009044 46,000,000 LowVol 0.37% 9.75% 12.40%
816 SLG Sterlingcoin SLG $412,208 $0.097991 4,206,600 LowVol 0.15% -2.73% 4.58%
817 BUCKS SwagBucks BUCKS $411,232 $1.29 319,843 LowVol 0.61% 7.62% 10.33%
818 WAY WayGuide WAY $407,779 $0.004076 100,040,708 LowVol 0.39% 4.94% 24.98%
819 GLC GlobalCoin GLC $381,866 $0.005859 65,171,010 LowVol 0.43% -9.51% 30.98%
820 FNC FinCoin FNC $377,431 $0.029307 12,878,667 LowVol -13.54% -10.73% -22.59%
821 8BIT 8Bit 8BIT $374,333 $0.255023 1,467,841 LowVol 0.42% 0.03% 11.60%
822 SH Shilling SH $372,829 $0.009426 39,552,975 LowVol 0.39% 56.06% 125.72%
823 FUNK The Cypherfunks FUNK $369,731 $0.000008 46,290,694,999 LowVol 0.09% 20.05% 30.78%
824 SPEX SproutsExtreme SPEX $357,647 $0.000125 2,866,607,586 LowVol 5.99%
825 BERN BERNcash BERN $356,087 $0.004999 71,234,301 LowVol 0.39% 4.58% 14.01%
826 VIDZ PureVidz VIDZ $345,631 $0.002759 125,279,775 LowVol 0.14% -2.34% 8.00%
827 BXT BitTokens BXT $342,714 $0.610986 560,919 LowVol -6.04% -24.11% -15.64%
828 SAC SACoin SAC $330,582 $0.047130 7,014,215 LowVol 0.39% -33.18% -47.33%
829 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -10.50%
830 888 OctoCoin 888 $327,487 $0.006497 50,405,860 LowVol 0.42% 8.48% 36.41%
831 STV Sativacoin STV $326,435 $0.046064 7,086,575 LowVol 0.73% 8.14% 59.20%
832 UNIC UniCoin UNIC $321,041 $0.108196 2,967,217 LowVol 0.36% -4.98% 6.61%
833 BIGUP BigUp BIGUP $312,791 $0.000148 2,118,389,485 LowVol -1.49% 25.85% 33.00%
834 LOT LottoCoin LOT $301,190 $0.000021 14,491,014,421 LowVol 0.90% 26.47% 21.82%
835 FLY Flycoin FLY $293,011 $1.39 210,806 LowVol 0.45% 7.98% 17.24%
836 USDE USDe USDE $288,956 $0.000255 1,134,236,104 LowVol 0.39% 66.58% 17.34%
837 SWING Swing SWING $287,719 $0.103999 2,766,559 LowVol 2.22% 11.04% 19.26%
838 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 0.36% 8.76%
839 RBIES Rubies RBIES $282,585 $0.027132 10,415,252 LowVol 8.06% 0.23% 14.93%
840 J Joincoin J $276,797 $0.113052 2,448,402 LowVol 0.06% 127.40% 13.84%
841 EVO Evotion EVO $270,431 $0.085344 3,168,714 LowVol 0.45% 7.12% -13.57%
842 LTB LiteBar LTB $266,381 $0.329275 808,994 LowVol 0.39% -9.60% -0.39%
843 FRC Freicoin FRC $259,671 $0.008789 29,544,487 LowVol 2.34% 3.96% 3.00%
844 HODL HOdlcoin HODL $258,533 $0.001656 156,125,815 LowVol 0.39% 7.46% -7.67%
845 I0C I0Coin I0C $254,870 $0.012145 20,985,229 LowVol 0.36% 8.92% 45.58%
846 MAD SatoshiMadness MAD $254,845 $0.000127 2,000,683,485 LowVol 0.45% 8.05% 17.75%
847 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $249,113 $0.018830 13,229,730 LowVol 1.19% 14.40% 23.65%
848 RBX Ripto Bux RBX $242,808 $0.000637 381,236,123 LowVol 0.39% 22.79% 41.11%
849 KED Darsek KED $238,825 $0.017098 13,967,925 LowVol -1.87% 60.74% 15.26%
850 BUN BunnyCoin BUN $219,173 $0.000002 102,317,976,537 LowVol -0.47% -9.53% -49.90%
851 CYP Cypher CYP $218,106 $0.034265 6,365,285 LowVol 0.39% 28.33% 64.12%
852 WMC WMCoin WMC $214,665 $0.018622 11,527,489 LowVol 0.75%
853 GRT Grantcoin GRT $197,823 $0.004586 43,139,638 LowVol 0.39% 0.00% 1.68%
854 CORG CorgiCoin CORG $193,579 $0.000155 1,251,855,418 LowVol -2.52% -49.74% -17.38%
855 PHS Philosopher S… PHS $192,292 $0.031972 6,014,340 LowVol 0.43% 13.13% 24.70%
856 Q2C QubitCoin Q2C $189,697 $0.000764 248,205,539 LowVol 0.39% -23.67% -44.35%
857 YAC Yacoin YAC $183,160 $0.001529 119,825,706 LowVol 0.43% -0.12% 15.44%
858 ARI Aricoin ARI $177,620 $0.001266 140,262,505 LowVol 0.28% 1.26% 9.38%
859 URC Unrealcoin URC $176,268 $0.025094 7,024,402 LowVol 0.39% 3.35% 1.74%
860 HMP HempCoin HMP $172,808 $0.000127 1,356,645,470 LowVol 0.39% 8.20% 17.75%
861 MNC Mincoin MNC $171,721 $0.042672 4,024,217 LowVol 0.43% -12.30% -21.42%
862 EMD Emerald Crypto EMD $171,019 $0.008946 19,117,129 LowVol 0.37% -6.46% -18.33%
863 ANTI AntiBitcoin ANTI $169,077 $0.009681 17,465,159 LowVol 0.39% -6.54% 7.83%
864 HAL Halcyon HAL $164,780 $0.031081 5,301,719 LowVol 0.41% 9.52% 20.46%
865 TTC TittieCoin TTC $162,631 $0.000129 1,259,816,434 LowVol 0.35% -2.10% -17.98%
866 PX PX PX $158,539 $0.001656 95,740,173 LowVol 0.39% 8.22% 18.24%
867 FRK Franko FRK $158,278 $0.170051 930,767 LowVol 0.43% 8.17% 23.12%
868 GAIA GAIA GAIA $156,598 $0.006497 24,101,381 LowVol 0.45% -37.34% -48.36%
869 CNNC Cannation CNNC $155,731 $0.062873 2,476,893 LowVol -1.40% 6.74% 58.89%
870 FIRE Firecoin FIRE $154,844 $1.57 98,412 LowVol 4.38% 6.92%
871 QCN QuazarCoin QCN $153,999 $0.025476 6,044,911 LowVol 0.39% 5.29% 9.35%
872 EUC Eurocoin EUC $150,835 $0.012148 12,416,554 LowVol 0.46% 8.77% -3.31%
873 VC VirtualCoin VC $149,992 $0.014903 10,064,287 LowVol 0.39% 8.20% 39.47%
874 LEA LeaCoin LEA $149,776 $0.000477 314,293,691 LowVol 0.39% 0.84% -22.43%
875 DLC Dollarcoin DLC $148,480 $0.016304 9,106,714 LowVol 2.80% 10.80% 20.57%
876 XCRE Creatio XCRE $146,378 $0.007133 20,520,514 LowVol 0.39% 51.34% 42.83%
877 XRA Ratecoin XRA $146,355 $0.001275 114,788,567 LowVol 0.34% -4.54% -9.08%
878 ISL IslaCoin ISL $143,261 $0.094643 1,513,704 LowVol 0.39%
879 ARCO AquariusCoin ARCO $142,465 $0.095590 1,490,378 LowVol 1.49% 26.63% 11.44%
880 GPU GPU Coin GPU $138,020 $0.003410 40,477,042 LowVol 0.28% 19.64% 21.10%
881 BUMBA BumbaCoin BUMBA $137,334 $0.006114 22,461,596 LowVol 0.39% 8.17% 22.61%
882 DUO ParallelCoin DUO $135,503 $0.449123 301,706 LowVol 0.39% 5.65% -18.36%
883 DRM Dreamcoin DRM $135,422 $0.055283 2,449,632 LowVol 0.39% 34.14% 76.93%
884 DRS Digital Rupees DRS $130,131 $0.000255 510,802,961 LowVol 100.85% 116.35% 55.29%
885 MARS Marscoin MARS $126,674 $0.004479 28,279,074 LowVol -0.40% 8.32% 11.61%
886 IMS Independent M… IMS $126,425 $0.023547 5,368,934 LowVol 9.09% 50.22% 72.69%
887 PHO Photon PHO $123,735 $0.000006 20,503,973,525 LowVol -14.14% 18.49% 68.57%
888 BITZ Bitz BITZ $115,641 $0.058085 1,990,891 LowVol 0.41%
889 ECA Electra ECA $115,392 $0.000005 21,911,812,195 LowVol -1.08% -3.53% -55.52%
890 TSE Tattoocoin (S… TSE $114,781 $0.001269 90,421,856 LowVol 0.43% -2.04% 18.48%
891 UNITS GameUnits UNITS $114,060 $0.032842 3,472,983 LowVol -5.10% 3.67% -35.59%
892 COXST CoExistCoin COXST $113,915 $0.004204 27,100,000 LowVol 0.39% 186.34% 146.97%
893 CTO Crypto CTO $111,942 $0.009171 12,205,737 LowVol 0.39% 8.22% -25.67%
894 SOON SoonCoin SOON $111,077 $0.008913 12,462,620 LowVol 0.40% 8.13% 23.19%
895 EMP EMoneyPower EMP $110,157 $0.011974 9,200,000 LowVol -0.65%
896 RPC RonPaulCoin RPC $109,817 $0.122611 895,654 LowVol 0.95% 64.50% 72.31%
897 SLING Sling SLING $109,701 $0.102133 1,074,095 LowVol -7.36%
898 JET Jetcoin JET $105,966 $0.021748 4,872,509 LowVol 0.37% -39.42% -78.64%
899 PIE PIECoin PIE $104,057 $0.007643 13,615,167 LowVol 0.39% 8.02% 188.48%
900 NEVA NevaCoin NEVA $103,183 $0.041929 2,460,925 LowVol 0.67% -6.27% 1.46%
901 GCC GuccioneCoin GCC $100,774 $0.004968 20,285,537 LowVol 0.39% 40.68% 50.70%
902 BAS BitAsean BAS $100,241 $0.020048 5,000,000 LowVol -8.92% -5.98% 5.73%
903 CNC CHNCoin CNC $99,744 $0.002038 48,940,431 LowVol 0.43% 1.83% 277.24%
904 ALL Allion ALL $97,919 $0.015795 6,199,359 LowVol 0.39% 13.68% 12.86%
905 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 -1.65% -73.24%
906 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 26.72%
907 SLM Slimcoin SLM $95,136 $0.006369 14,937,439 LowVol 0.39% -5.05%
908 CF Californium CF $94,680 $0.039360 2,405,476 LowVol 0.45% 11.09% 41.68%
909 CAGE CageCoin CAGE $94,641 $9.4e-07 101,168,328,395 LowVol -2.51% -45.08% -95.88%
910 TAJ TajCoin TAJ $92,468 $0.011531 8,018,982 LowVol 0.23% 8.41% 6.54%
911 GLT GlobalToken GLT $89,910 $0.003440 26,133,300 LowVol 0.44% 48.82% 50.37%
912 URO Uro URO $87,966 $0.072861 1,207,310 LowVol 0.43% 12.67% 24.99%
913 CON PayCon CON $87,587 $0.003801 23,042,604 LowVol 0.19% -9.48% -27.37%
914 KURT Kurrent KURT $85,485 $0.008618 9,919,485 LowVol -0.30% -31.96% 24.85%
915 GPL Gold Pressed … GPL $85,287 $0.332469 256,527 LowVol 0.45% -8.25% 1.63%
916 CRX Chronos CRX $84,866 $0.001151 73,729,962 LowVol 5.01% 24.55% 13.10%
917 QTL Quatloo QTL $84,559 $0.010955 7,718,883 LowVol -19.98% -24.34% -5.21%
918 POP PopularCoin POP $83,305 $0.000025 3,372,875,244 LowVol -0.92% -13.46% 10.47%
919 VPRC VapersCoin VPRC $81,357 $0.000104 780,124,964 LowVol 0.75% -10.14% 84.03%
920 BLRY BillaryCoin BLRY $80,177 $0.008917 8,991,936 LowVol 0.39% 8.19% -29.01%
921 BTQ BitQuark BTQ $79,821 $0.008789 9,081,731 LowVol -7.64% 0.95% -16.52%
922 SPT Spots SPT $76,853 $0.003430 22,406,021 LowVol 0.43% 15.31% 25.65%
923 $$$ Money $$$ $76,699 $0.001671 45,887,218 LowVol 0.28% 9.17% 10.30%
924 MND MindCoin MND $75,114 $0.005987 12,546,625 LowVol 0.39% 24.03% 51.04%
925 WARP WARP WARP $74,637 $0.068148 1,095,224 LowVol 0.43% 8.19% 18.86%
926 JWL Jewels JWL $74,551 $0.003694 20,181,636 LowVol 0.39% 1.24% -6.91%
927 ARB ARbit ARB $71,875 $0.009179 7,830,205 LowVol -0.02% 17.81%
928 ATX Artex Coin ATX $71,772 $0.003821 18,781,750 LowVol 0.39% 8.70% -8.28%
929 PONZI PonziCoin PONZI $71,625 $0.083179 861,099 LowVol 0.39% 133.22%
930 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
931 SOIL SOILcoin SOIL $68,763 $0.012059 5,702,048 LowVol -0.49% -6.64% 22.99%
932 ICOB ICOBID ICOB $68,017 $0.000637 106,701,874 LowVol 0.72% 6.60% 16.38%
933 KIC KibiCoin KIC $67,312 $0.004579 14,701,000 LowVol 0.38% -18.20% 13.91%
934 CXT Coinonat CXT $66,324 $0.007691 8,623,200 LowVol 26.54% 54.03% 11.11%
935 EXN ExchangeN EXN $64,963 $0.012738 5,100,000 LowVol 0.39% 7.67% 50.42%
936 BRAIN Braincoin BRAIN $59,148 $0.005859 10,094,424 LowVol 4.95% 21.39% -7.88%
937 CASH Cashcoin CASH $58,796 $0.001274 46,158,242 LowVol -65.99% -12.86% 6.41%
938 CPN CompuCoin CPN $57,287 $0.002921 19,615,019 LowVol 0.38% -17.37% -18.52%
939 ORLY Orlycoin ORLY $56,016 $0.001529 36,646,779 LowVol 0.39% 29.86% 28.41%
940 300 300 Token 300 $53,541 $178.47 300 LowVol 0.43% 13.10% -25.84%
941 CWXT CryptoWorldX … CWXT $53,187 $0.000892 59,630,200 LowVol -10.29% -14.00% -13.02%
942 VIP VIP Tokens VIP $53,149 $0.000637 83,450,403 LowVol 0.39% 8.17% 18.76%
943 RIDE Ride My Car RIDE $51,602 $0.000510 101,276,976 LowVol 0.41% 37.83% 135.50%
944 DLISK DAPPSTER DLISK $50,952 $0.000510 100,000,000 LowVol 0.43% 35.43%
945 SFC Solarflarecoin SFC $50,681 $0.003599 14,083,450 LowVol 0.45% -17.16% 6.56%
946 IMPS ImpulseCoin IMPS $48,998 $0.002420 20,245,510 LowVol 0.39% 8.17% 17.75%
947 GBT GameBet Coin GBT $48,752 $0.002293 21,262,780 LowVol 0.39% 49.81% 24.49%
948 CRT CRTCoin CRT $48,467 $0.611420 79,270 LowVol 0.45% 8.17% 17.75%
949 BENJI BenjiRolls BENJI $48,429 $0.002391 20,254,196 LowVol 0.37% 17.90% 28.08%
950 UET Useless Ether… UET $47,703 $0.012029 3,965,716 LowVol 8.37% 14.85% 35.51%
951 TOR Torcoin TOR $47,141 $0.149097 316,179 LowVol 0.37% -29.66% -31.87%
952 SONG SongCoin SONG $46,010 $0.001413 32,565,300 LowVol -1.25% 25.60% -14.70%
953 EGO EGO EGO $45,857 $0.000764 60,000,001 LowVol 0.45% -6.17% 16.91%
954 BIOS BiosCrypto BIOS $45,088 $0.002165 20,821,709 LowVol 0.39% 17.11%
955 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 18.03%
956 SLEVIN Slevin SLEVIN $44,583 $0.000637 70,000,000 LowVol 0.39% 8.17% 37.13%
957 BLZ BlazeCoin BLZ $44,308 $0.000073 608,557,394 LowVol -1.20% -8.62% 2.56%
958 PULSE Pulse PULSE $43,713 $0.003057 14,298,972 LowVol 0.39% 10.88% 0.93%
959 FLVR FlavorCoin FLVR $42,592 $0.002038 20,898,106 LowVol 0.39% 15.43% 20.64%
960 IMX Impact IMX $41,848 $0.000382 109,509,099 LowVol 0.41% 224.60% 81.18%
961 BRAT BRAT BRAT $40,847 $0.000255 160,000,000 LowVol 0.39% 8.42% -11.80%
962 G3N G3N G3N $40,616 $0.005371 7,561,891 LowVol 3.69% 11.46%
963 FUZZ FuzzBalls FUZZ $40,605 $0.008407 4,829,945 LowVol -9.66% 8.29% 5.31%
964 DPAY DPAY DPAY $40,527 $0.000510 79,541,001 LowVol 44.27% 7.44%
965 JS JavaScript Token JS $39,166 $0.004901 7,991,996 LowVol 0.34% 113.31% 275.87%
966 ZYD Zayedcoin ZYD $38,176 $0.006114 6,243,840 LowVol 0.45% 18.71% 6.06%
967 OFF Cthulhu Offer… OFF $37,483 $0.014294 2,622,273 LowVol 5.56% -27.27%
968 CESC CryptoEscudo CESC $36,712 $0.000255 144,105,100 LowVol -13.96% 5.34% -21.51%
969 EREAL eREAL EREAL $36,552 $0.000534 68,427,562 LowVol 0.34% 2.76% -28.80%
970 AGLC AgrolifeCoin AGLC $36,360 $0.004840 7,511,742 LowVol 0.39% 92.27% -6.93%
971 VLTC Vault Coin VLTC $35,614 $0.001174 30,332,050 LowVol 0.39% -0.29% -3.52%
972 PEX PosEx PEX $34,062 $0.013884 2,453,240 LowVol 0.45% 7.21% 17.74%
973 ROOFS Roofs ROOFS $33,119 $0.000255 130,000,000 LowVol 0.39% 10.37% -26.72%
974 LIR LetItRide LIR $32,356 $0.000892 36,287,231 LowVol 0.39% 31.54% 22.88%
975 ZNE Zonecoin ZNE $31,244 $0.012101 2,581,970 LowVol 0.39% 17.71%
976 HVCO High Voltage HVCO $31,214 $0.020890 1,494,171 LowVol 0.41% 7.27% 24.74%
977 BOAT BOAT BOAT $30,714 $0.001656 18,547,845 LowVol 0.39% -16.02% -4.23%
978 KNC KingN Coin KNC $30,692 $15.29 2,008 LowVol 0.39% 8.20% -10.16%
979 LUNA Luna Coin LUNA $30,582 $0.018745 1,631,437 LowVol -9.12% 0.10% -27.11%
980 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 2.09%
981 WBB Wild Beast Block WBB $30,136 $0.180369 167,078 LowVol 0.39% 16.20% 36.00%
982 OS76 OsmiumCoin OS76 $30,116 $0.033686 894,026 LowVol 5.97% 18.33%
983 ALTC Antilitecoin ALTC $28,098 $0.000892 31,512,613 LowVol 2.84% -15.59% 36.61%
984 CAB Cabbage CAB $28,087 $0.002675 10,499,996 LowVol 0.39% -5.35% -1.09%
985 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $27,268 $0.036176 753,776 LowVol 0.39% 24.41% 4.44%
986 WORM HealthyWormCoin WORM $25,947 $0.000233 111,477,853 LowVol -1.15% -55.21%
987 SDP SydPak SDP $23,955 $0.149925 159,779 LowVol 0.39% 7.92% 17.45%
988 PLNC PLNcoin PLNC $23,945 $0.001401 17,089,600 LowVol 0.45% 8.17% -12.88%
989 TSTR Tristar Coin TSTR $23,696 $0.004713 5,027,857 LowVol 0.39% 76.35% -26.01%
990 DES Destiny DES $22,419 $0.014012 1,600,000 LowVol 0.45% 16.66% -11.48%
991 DIX Dix Asset DIX $20,209 $2e-07 100,000,000,000 LowVol 0.31% -11.18% 63.79%
992 BIOB BioBar BIOB $20,196 $0.022801 885,756 LowVol 0.39% 8.20% 2.32%
993 IBANK iBank IBANK $20,180 $0.004458 4,526,324 LowVol -36.09% 51.44% 76.73%
994 SCS Speedcash SCS $19,319 $0.073783 261,831 LowVol 2.89% 11.70%
995 TRADE Tradecoin TRADE $18,705 $0.002420 7,728,904 LowVol 0.39% 86.88% 36.33%
996 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 11.87% 39.06%
997 XOC Xonecoin XOC $16,852 $0.040124 420,000 LowVol 0.39% 6.48% 1.64%
998 SANDG Save and Gain SANDG $16,006 $0.005223 3,064,800 LowVol 0.39% 19.89% 15.36%
999 FRAZ Frazcoin FRAZ $15,940 $0.001738 9,170,448 LowVol 148.67% -0.19% 122.34%
1000 MGM Magnum MGM $15,107 $0.003821 3,953,361 LowVol 0.45% -9.85% -9.42%
1001 GEERT GeertCoin GEERT $14,786 $0.002904 5,091,200 LowVol -2.12% 41.01% 29.23%
1002 SLFI Selfiecoin SLFI $13,735 $0.000127 107,829,281 LowVol 0.39% 8.20%
1003 VOLT Bitvolt VOLT $13,475 $0.000892 15,112,554 LowVol 0.39% 26.23% 30.69%
1004 P7C P7Coin P7C $13,459 $0.000382 35,220,238 LowVol 0.39% 8.22% 17.74%
1005 GBC GBCGoldCoin GBC $12,928 $0.001138 11,361,817 LowVol 0.00% 13.78% -29.66%
1006 DAS DAS DAS $12,680 $0.004713 2,690,322 LowVol 0.39% 12.62% 8.63%
1007 RSGP RSGPcoin RSGP $12,266 $7.10 1,727 LowVol 3.85% -22.09%
1008 MRNG MorningStar MRNG $9,892 $0.000303 32,659,742 LowVol 0.39% 28.66% 54.90%
1009 SOCC SocialCoin SOCC $9,702 $0.007006 1,384,879 LowVol 0.41% -37.37% -33.75%
1010 NODC NodeCoin NODC $9,621 $0.005732 1,678,439 LowVol 0.43% 0.57%
1011 CONX Concoin CONX $6,826 $0.009171 744,266 LowVol 0.39% 48.69%
1012 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,251 $0.029508 211,827 LowVol -0.12% 15.24% 76.62%
1013 CCM100 CCMiner CCM100 $5,624 $0.001673 3,360,417 LowVol -0.12% -39.43% -22.89%
1014 NANOX Project-X NANOX $4,486 $57320.60 0.078264 LowVol -2.67% 33.37% 1.05%
1015 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,801 LowVol -27.34%
1016 LEX Lex4All LEX $4,156 $0.004156 1,000,000 LowVol -0.12% 3.82% 131.76%
1017 SOJ Sojourn SOJ $3,620 $0.007460 485,214 LowVol 0.72% 2.70%
1018 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,984 $0.002165 1,377,917 LowVol 0.39% 8.22% 33.03%
1019 XNG Enigma XNG $2,340 $0.140754 16,627 LowVol 0.37% -15.13% -23.52%
1020 TOKEN SwapToken TOKEN $2,248 $1.5e-07 15,320,585,365 LowVol 3.38% -16.79% 51.14%
1021 DGCS Digital Credits DGCS $2,226 $0.000382 5,826,388 LowVol 0.39% 8.22% 76.62%
1022 EBT Ebittree Coin EBT $1,947 $0.001540 1,264,511 LowVol 0.39% -29.47% -46.79%
1023 ULA Ulatech ULA $1,097 $0.005497 199,486 LowVol 0.39% -24.25% -78.37%
1024 ABN Abncoin ABN $871 $0.012865 67,700 LowVol 0.43% -1.03% -3.32%
1025 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1026 DMB Digital Money… DMB $383 $0.000908 421,300 LowVol 0.44% -3.58% -17.55%
1027 FDC Future Digita… FDC $251 $0.000091 2,753,201 LowVol -4.51%
1028 ENV Environ ENV $133 $0.000001 132,717,518 LowVol 0.11% -1.26% -49.02%
1029 CALC CaliphCoin CALC $96 $0.001106 87,140 LowVol -4.78% 48.81% 50.68%
1030 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol 1.18% -72.40%
1031 APW AppleCoin APW $10 $0.000127 79,357 LowVol 0.39% 8.22% 17.75%
1032 ATMC ATMCoin ATMC $3.05 $11,173,300 0.00% 1.75% 11.72%
1033 CMT CyberMiles CMT $0.191487 $9,953,310 9.34%
1034 BCD Bitcoin Diamo… BCD $36.71 $8,156,880 -1.46% -17.29% -32.15%
1035 ETN Electroneum ETN $0.100388 $5,732,470 1.61% -9.77% 121.55%
1036 AI POLY AI AI $17.61 $4,524,680 3.22% 3.56% -0.54%
1037 GRX GOLD Reward T… GRX $6.09 $4,243,960 -1.42% -2.43% 61.20%
1038 CLUB ClubCoin CLUB $3.08 $3,722,350 -0.71% -25.24% -46.90%
1039 ORME Ormeus Coin ORME $2.57 $3,563,420 -2.10% -3.68% -12.25%
1040 NULS Nuls NULS $0.857992 $3,234,020 3.48% 15.06% 55.74%
1041 REC Regalcoin REC $49.42 $3,087,270 0.56% 0.31% 24.35%
1042 FRGC Fargocoin FRGC $10.47 $1,608,640 0.06% 1.30% 6.17%
1043 BTE BitSerial BTE $8.25 $1,442,330 1.08% 0.18% 110.21%
1044 FRST FirstCoin FRST $15.67 $1,275,790 0.54% -0.73% -4.38%
1045 TSL Energo TSL $0.031931 $985,075 -1.78% 3.47% -1.32%
1046 WC WINCOIN WC $1.12 $881,882 -1.02% -4.16% -17.33%
1047 BT1 BT1 [CST] BT1 $12602.20 $778,229 0.45% 8.11% 13.49%
1048 LEND EthLend LEND $0.023623 $761,204 -0.45% -12.28%
1049 B2X SegWit2x [Fut… B2X $207.89 $688,824 -0.78% -9.39% -5.23%
1050 BOT Bodhi BOT $0.431954 $600,058 -0.32% -3.24% -11.59%
1051 XIN Infinity Econ… XIN $0.029170 $558,635 -4.01% 7.04% -33.06%
1052 LLT LLToken LLT $0.483002 $516,929 5.36% -11.09% 49.45%
1053 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.05 $490,575 0.81% 9.49% 33.02%
1054 INF InfChain INF $0.014776 $484,327 0.39% 8.30% 60.26%
1055 AION Aion AION $1.84 $459,057 0.97% 22.15% -3.99%
1056 ADK Aidos Kuneen ADK $28.89 $420,647 7.88% 6.47% -14.47%
1057 DRGN Dragonchain DRGN $0.244069 $399,702 -0.85% 1.94%
1058 BT2 BT2 [CST] BT2 $129.20 $295,695 0.25% -20.21% -23.34%
1059 BTCM BTCMoon BTCM $0.042080 $224,073 8.76% -39.67% 539.68%
1060 XCPO Copico XCPO $0.025432 $174,297 3.25% 22.68% 0.67%
1061 XID Sphre AIR XID $0.207112 $171,107 0.13% 3.38% 5.52%
1062 QBT Qbao QBT $0.237557 $150,983 0.67% -2.29%
1063 ICX ICON ICX $1.78 $140,446 0.13% 11.29% 27.43%
1064 GBG Golos Gold GBG $0.145500 $139,292 -0.03% 3.29% 20.14%
1065 EAG EA Coin EAG $3.29 $135,343 3.15% -0.44% -6.82%
1066 VEE BLOCKv VEE $0.023880 $129,878 0.76% 0.06% 13.87%
1067 RMC Russian Minin… RMC $20417.20 $127,973 7.16% -27.44% 47.94%
1068 UGT UG Token UGT $0.431298 $124,694 0.35% -3.44% -8.18%
1069 BSR BitSoar BSR $0.212341 $124,543 1.04% 15.50% -2.70%
1070 FOR FORCE FOR $0.011916 $119,838 0.56% -17.08% 126.38%
1071 B3 B3Coin B3 $0.000072 $118,201 -9.02% 42.57% -61.95%
1072 PRE Presearch PRE $0.196164 $90,684 -11.66% 36.39%
1073 RYZ ANRYZE RYZ $0.017823 $75,053 -14.93% -6.87% -41.23%
1074 DSR Desire DSR $0.281733 $54,202 -0.71% 8.23% 18.60%
1075 VASH VPNCoin VASH $0.006369 $48,383 1.81% 1.35% 32.62%
1076 MSD MSD MSD $0.010573 $47,088 -1.96% -9.94% -18.32%
1077 PLX PlexCoin PLX $0.050809 $39,282 20.87% -7.95% -49.43%
1078 THS TechShares THS $0.521317 $36,609 1.28% -30.48% -44.42%
1079 SKR Sakuracoin SKR $0.005350 $34,937 -28.36% 402.50% 334.93%
1080 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.79 $28,689 0.39% -0.35% 27.86%
1081 AIB Advanced Inte… AIB $0.016499 $28,080 -4.52% 267.86% 301.45%
1082 AKY Akuya Coin AKY $0.130054 $27,304 -18.33% -7.55% -26.23%
1083 BTU Bitcoin Unlim… BTU $90.70 $24,714 -7.94% -8.24% -36.27%
1084 EVR Everus EVR $1.28 $23,863 -9.00% -24.18% -77.57%
1085 PEC Peacecoin PEC $0.152855 $23,445 -16.27% 159.62% 319.68%
1086 SPANK SpankChain SPANK $0.046998 $21,766 3.35% 29.20% 53.87%
1087 WISH MyWish WISH $0.113213 $21,063 -0.78% -4.93% -54.70%
1088 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.015203 $20,844 0.27% 6.68% 401.77%
1089 FRD Farad FRD $0.104594 $20,402 0.77% -11.42% 2.24%
1090 BPL Blockpool BPL $0.163555 $19,882 0.39% 9.78% 23.29%
1091 PFR Payfair PFR $0.013366 $19,093 0.34% -6.58%
1092 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.351327 $18,806 -0.03% -5.90% 91.74%
1093 COR CORION COR $0.812371 $17,891 0.39% 0.28% -7.62%
1094 AERM Aerium AERM $0.603180 $17,674 -26.88% 25.39% -65.99%
1095 MKR Maker MKR $378.69 $17,247 0.34% -2.90% -5.23%
1096 MGC MergeCoin MGC $0.012228 $16,952 -4.18% -12.73% -9.12%
1097 GLS GlassCoin GLS $1.09 $16,585 -17.17% -26.62% 30.49%
1098 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.053462 $13,504 0.34% -2.89% 74.87%
1099 XRY Royalties XRY $0.000127 $11,573 0.48% -15.42% -99.58%
1100 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.007803 $11,255 17.95% 83.40% -30.93%
1101 STEX STEX STEX $0.827006 $11,198 0.59% -1.82% 107.56%
1102 SISA SISA SISA $0.022052 $11,150 32.58% 27.82% 22.54%
1103 DEUS DeusCoin DEUS $0.293100 $10,625 -7.47% -20.61% -22.27%
1104 BOS BOScoin BOS $1.45 $10,392 13.31% 12.95% 35.84%
1105 NEOG NEO GOLD NEOG $0.003023 $10,097 1.88% 13.78% 42.15%
1106 MCR Macro MCR $1.64 $9,644 8.35% -17.51% -36.78%
1107 DMC DynamicCoin DMC $0.003231 $8,907 -2.75% -25.32% 53.35%
1108 OXY Oxycoin OXY $0.129591 $8,518 0.35% -11.46% -21.60%
1109 EFYT Ergo EFYT $11.11 $7,161 4.92% -0.65% 15.23%
1110 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.062925 $6,935 -23.13% -28.04% -43.50%
1111 VIU Viuly VIU $0.009464 $6,452 7.73% 29.04% 157.92%
1112 FRN Francs FRN $0.055688 $6,032 0.39% 129.33% 70.91%
1113 ACC AdCoin ACC $0.112533 $5,908 48.16% 57.60% -3.89%
1114 HYTV Hyper TV HYTV $0.005346 $5,616 0.34% 53.97% -52.71%
1115 ETT EncryptoTel [… ETT $0.107435 $5,210 0.21% -6.41% 58.11%
1116 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002898 $5,104 1.86% -0.57% 23.55%
1117 DFS DFSCoin DFS $0.007525 $4,444 0.47% 4.69% -15.95%
1118 WA WA Space WA $0.021527 $4,429 0.39% 22.72% 22.56%
1119 TCOIN T-coin TCOIN $0.000255 $4,358 24.20% 82.32% -0.13%
1120 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $1.55 $4,308 0.39% -62.28% -56.45%
1121 MINEX Minex MINEX $0.020201 $4,236 3.69% 27.77% -69.32%
1122 TRIA Triaconta TRIA $8.06 $4,180 0.34% -7.09% -13.74%
1123 B2B B2B B2B $0.436603 $4,061 0.73% -3.85% -32.72%
1124 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000535 $3,989 0.34% -31.41%
1125 DAY Chronologic DAY $4.84 $3,790 0.37% 6.70% 36.96%
1126 SND Sand Coin SND $0.869986 $3,738 6.63% 31.21% 20.11%
1127 BTBc Bitbase BTBc $0.005350 $3,556 -3.45% -27.32% -3.24%
1128 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.084962 $3,511 0.43% 5.17% 8.92%
1129 GAY GAY Money GAY $0.013940 $3,500 -5.97% -20.20% 16.46%
1130 DGPT DigiPulse DGPT $1.23 $3,419 0.34% 43.27% 5.01%
1131 WILD Wild Crypto WILD $0.131543 $3,374 10.36% -7.82% 14.00%
1132 BAT BatCoin BAT $0.000004 $3,346 -1.71% 72.34% 75.16%
1133 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000382 $3,302 -24.71% -38.82% -44.68%
1134 SAK Sharkcoin SAK $0.002030 $3,207 0.45% -6.70% -12.86%
1135 APC AlpaCoin APC $0.023924 $3,180 21.20% -0.86% -7.00%
1136 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.117061 $3,166 0.39% 29.24% 59.13%
1137 NTC Natcoin NTC $0.127379 $2,867 0.39% -6.12% -61.92%
1138 SUR Suretly SUR $3.10 $2,810 0.27% -3.11% -10.90%
1139 SHND StrongHands SHND $2.3e-08 $2,719 -5.92% -18.12% -26.11%
1140 TER TerraNova TER $2.54 $2,584 -0.51% 30.38% 9.31%
1141 SJCX Storjcoin X SJCX $0.359918 $2,434 0.95% 8.44% 16.29%
1142 PNX Phantomx PNX $0.016420 $2,341 0.54% 0.29% -29.22%
1143 XOT Internet of T… XOT $2038.07 $2,246 0.39% -8.42% -32.83%
1144 WIC Wi Coin WIC $0.002627 $2,020 -8.99% -3.69% -4.88%
1145 IBTC iBTC IBTC $0.007220 $1,991 18.80% 20.14% -14.06%
1146 NAMO NamoCoin NAMO $0.000128 $1,976 -1.53% 8.10% -34.51%
1147 STARS StarCash Network STARS $0.208700 $1,960 0.39% 6.06% -25.24%
1148 VULC Vulcano VULC $0.010387 $1,723 0.39% 17.72% 33.72%
1149 PRES President Trump PRES $0.005114 $1,635 0.20% 58.37% 30.13%
1150 OX OX Fina OX $0.000182 $1,595 -3.54% -4.28% 4.36%
1151 ZBC Zilbercoin ZBC $0.039499 $1,554 -0.67% 5.08% 7.67%
1152 PLC PlusCoin PLC $0.000549 $1,540 -0.23% -1.65% -16.62%
1153 ABC Alphabit ABC $20.38 $1,467 0.45% 8.30% 34.88%
1154 ASN Aseancoin ASN $0.011082 $1,308 0.39% -30.29% 77.05%
1155 VOYA Voyacoin VOYA $2.71 $1,304 -15.49% -35.42% 58.31%
1156 GARY President Joh… GARY $0.203807 $1,280 0.39% 3.93% -4.40%
1157 GRN Granite GRN $0.019234 $1,221 0.39% -21.70% 33.27%
1158 FLASH Flash FLASH $0.005095 $1,192 0.39% 1.16% -0.33%
1159 WOW Wowcoin WOW $0.000127 $1,154 0.44% 8.36% 17.44%
1160 PCN PeepCoin PCN $0.000127 $1,133 0.43% 8.17% 173.61%
1161 IQT iQuant IQT $0.173132 $1,046 -17.36% 11.05% -5.76%
1162 STU bitJob STU $0.034156 $1,045 2.42% 6.70% 58.67%
1163 MAVRO Mavro MAVRO $0.022928 $984 0.39% 15.29% 58.05%
1164 HAT Hawala.Today HAT $0.169295 $863 0.34% -16.71% -12.12%
1165 MCI Musiconomi MCI $0.032570 $860 -3.49% -44.72% -41.67%
1166 EDRC EDRCoin EDRC $0.051221 $773 -7.99% 6.56% 0.96%
1167 SKC Skeincoin SKC $0.018470 $767 -2.96% 21.49% 182.31%
1168 HNC Huncoin HNC $0.001529 $750 0.39% 18.01% 10.57%
1169 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000381 $742 -24.15% -25.95% -32.04%
1170 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004584 $721 0.39% 3.42% 11.59%
1171 NBIT netBit NBIT $0.014122 $695 0.39% -78.75% -70.33%
1172 DASHS Dashs DASHS $0.067638 $682 0.39% -9.83% 102.82%
1173 UR UR UR $0.000923 $652 0.15% 31.86% 36.76%
1174 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.5e-07 $542 0.34% -51.45% -13.05%
1175 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 $538 -1.26% -96.12% -91.97%
1176 MGC GulfCoin MGC $0.002675 $510 0.39% 13.28% -15.23%
1177 CASH Cash Poker Pro CASH $0.038760 LowVol 0.34% -2.89% -45.98%
1178 MOTO Motocoin MOTO $0.008492 LowVol 1.90% 98.33% 156.74%
1179 XQN Quotient XQN $0.005095 LowVol 0.45% -11.53%
1180 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 LowVol 3.67% -81.66% -58.33%
1181 RHFC RHFCoin RHFC $0.000510 LowVol -24.73% -51.92% -48.55%
1182 CLINT Clinton CLINT $0.010318 LowVol 0.39% -0.41% 5.78%
1183 HIGH High Gain HIGH $0.000637 LowVol 0.39% 35.22% -4.78%
1184 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001783 LowVol 0.43% 8.22% -7.78%
1185 SFE SafeCoin SFE $0.000127 LowVol 0.41% 8.17% 17.75%
1186 QBT Cubits QBT $0.003939 LowVol 11.05% -13.12% -55.84%
1187 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002165 LowVol 0.39% -7.60% -2.20%
1188 PRN Protean PRN $0.000125 LowVol 0.73% 62.37% 18.26%
1189 FUTC FutCoin FUTC $0.003439 LowVol 0.39% 82.62% 73.61%
1190 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.053069 LowVol -0.04% 16.03% 42.89%
1191 TOP TopCoin TOP $0.000388 LowVol 0.22% 9.72% -4.82%
1192 9COIN 9COIN 9COIN $0.003439 LowVol 0.39% 32.81% 16.66%
1193 EUSD eUSD EUSD $0.000158 LowVol 0.34% -22.06% -25.70%
1194 IRL IrishCoin IRL $0.002802 LowVol 0.39% 8.20% 21.27%
1195 QORA Qora QORA $0.251584 LowVol 0.43% 17.29%
1196 EVC EventChain EVC $0.066827 LowVol 0.34% -27.16% -56.83%
1197 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000255 LowVol 100.78% 8.17% -21.50%
1198 BSN Bastonet BSN $0.000637 LowVol 0.43% -9.85% -14.31%
1199 DBG Digital Bulli… DBG $0.007388 LowVol 0.39% 8.17% 16.35%
1200 FFC FireFlyCoin FFC $0.000127 LowVol 0.45% -40.04% 16.20%
1201 LTH LAthaan LTH $0.001019 LowVol -9.09% 8.22% 88.40%
1202 BLX Blockchain Index BLX $3.00 LowVol 3.89% 1.33% 7.89%
1203 ANI Animecoin ANI $0.000255 LowVol 0.45% 8.17% 69.54%
1204 MONETA Moneta MONETA $0.000637 LowVol 0.39% 35.27% 27.19%
1205 AV AvatarCoin AV $0.042545 LowVol 0.39% 20.89% 30.01%
1206 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001911 LowVol 0.45% 8.17% 45.08%
1207 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -1.32% 0.13% -7.98%
1208 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000382 LowVol 0.39% 8.19% 17.45%
1209 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002675 LowVol 0.45% -12.63% -25.21%
1210 CYDER Cyder CYDER $0.000255 LowVol 0.39% 32.06% -22.52%
1211 KARMA Karmacoin KARMA $0.000127 LowVol 0.45% 8.17%
1212 FAP FAPcoin FAP $0.019797 LowVol 35.90% 200.21% 164.83%
1213 INDIA India Coin INDIA $0.000255 LowVol 0.39% 8.17% 13.52%
1214 HDLB HODL Bucks HDLB $0.051079 LowVol 0.39% 33.08% -8.82%
1215 BIT First Bitcoin BIT $0.012101 LowVol 0.39% -4.82% -5.44%
1216 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002930 LowVol 0.45% -7.83% -8.27%
1217 10MT 10M Token 10MT $0.002224 LowVol 0.34% 153.34% -11.25%
1218 LEPEN LePen LEPEN $0.000119 LowVol 0.10% -6.08% 13.00%
1219 ELC Elacoin ELC $0.095534 LowVol 0.43% 8.80% 15.57%
1220 ONG onG.social ONG $0.162167 LowVol 0.34% -11.58%
1221 TELL Tellurion TELL $0.000137 LowVol 2.13% -59.42% -49.24%
1222 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003966 LowVol 0.37% -10.26% 9.10%
1223 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005477 LowVol 0.39% 23.82% -9.02%
1224 GMX GoldMaxCoin GMX $0.009532 LowVol 0.43%
1225 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol 0.17% 38.89% -24.13%
1226 EBIT eBIT EBIT $0.003520 LowVol 0.34% 99.39% 296.47%
1227 MEN PeopleCoin MEN $0.000127 LowVol 0.39% 7.84% 17.75%
1228 DISK DarkLisk DISK $0.001274 LowVol 0.45% 80.29% 77.53%
1229 IPY Infinity Pay IPY $0.002227 LowVol 0.34% 29.94% -19.86%
1230 ACN Avoncoin ACN $0.000382 LowVol 0.39% -18.87% -11.69%
1231 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004761 LowVol 0.39% 23.36% -15.13%
1232 RCN Rcoin RCN $0.000127 LowVol 0.39% 8.17% -8.59%
1233 FC Facecoin FC $0.003564 LowVol 0.34% -2.89% -16.92%
1234 MARX MarxCoin MARX $0.001274 LowVol 0.39% 25.97% 44.06%
1235 BUB Bubble BUB $0.022291 LowVol 0.39% 12.73% 1.96%
1236 PRIMU Primulon PRIMU $0.000127 LowVol 0.39% -40.10% -55.80%
1237 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.007946 LowVol -28.07% 82.41% 28.96%
1238 BXC Bitcedi BXC $0.003679 LowVol 1.73% 6.16% 63.13%
1239 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000127 LowVol 0.39% -19.74% -11.69%
1240 EGG EggCoin EGG $0.048149 LowVol 16.89%
1241 ACES Aces ACES $0.000127 LowVol 0.39% -59.55% -13.11%
1242 UNC UNCoin UNC $0.000127 LowVol 0.43% 8.20% 17.75%
1243 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.100375 LowVol 0.45% 11.94%
1244 DUB Dubstep DUB $0.002420 LowVol 0.39% 2.81% 5.29%
1245 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001191 LowVol 0.15% 1.10% -3.68%
1246 SWP Swapcoin SWP $0.089103 LowVol 0.27% 6.72% -34.17%
1247 UTA UtaCoin UTA $0.003184 LowVol 79.30% 42.34% 490.88%
1248 EGOLD eGold EGOLD $0.006728 LowVol 0.34% -2.89% -50.22%
1249 LDCN LandCoin LDCN $0.001714 LowVol 3.75% -37.99% -80.49%
1250 WINK Wink WINK $0.000382 LowVol 0.45% 8.00% 18.72%
1251 SYNC Sync SYNC $611.42 LowVol 0.43% 73.08% 12.72%
1252 TEAM TeamUp TEAM $0.000255 LowVol 0.45% 8.17% 17.75%
1253 MAGN Magnetcoin MAGN $0.738799 LowVol 0.43% 7.38% 41.11%
1254 TCR TheCreed TCR $0.000510 LowVol 0.45% 116.40% 57.13%
1255 XAU Xaucoin XAU $0.034520 LowVol 0.43% 12.78% 3.34%
1256 AXIOM Axiom AXIOM $0.019489 LowVol 0.39% 8.22% 16.95%
1257 TIE TIES Network TIE $0.062817 LowVol 0.34% -0.06% -36.31%
1258 YEL Yellow Token YEL $0.006794 LowVol 0.27% -45.14% 133.63%
1259 KASHH KashhCoin KASHH $0.000123 LowVol 0.39% 4.37% 112.45%
1260 FUDD DimonCoin FUDD $0.001337 LowVol 0.34% -2.89% 9.29%
1261 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000637 LowVol 0.39% -4.19% -22.49%
1262 YES Yescoin YES $0.000108 LowVol 1.30% -8.05% 57.34%
1263 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000178 LowVol 0.34% 10.70% -20.22%
1264 QBC Quebecoin QBC $0.002165 LowVol 0.43% 8.20% 17.75%
1265 MBL MobileCash MBL $0.000382 LowVol 0.43% 17.75%
1266 SHA SHACoin SHA $0.000764 LowVol 0.39% 8.20% 47.24%
1267 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 0.39% 8.51% 16.86%
1268 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 0.34% -2.89% 98.04%
1269 BET BetaCoin BET $0.002235 LowVol 0.51% -3.61% -5.71%
1270 DON Donationcoin DON $0.000740 LowVol 0.41% 25.89% -8.49%
1271 PRM PrismChain PRM $0.002038 LowVol 0.45% 33.14% 57.00%
1272 X2 X2 X2 $0.000127 LowVol 8.20%
1273 REGA Regacoin REGA $0.001529 LowVol 0.39% -5.96% -29.35%
1274 LKC LinkedCoin LKC $0.000255 LowVol 0.39% 115.43% 17.75%
1275 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.048022 LowVol 0.39% 8.29%
1276 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.286858 LowVol 0.43% -21.45% 18.68%
1277 BITOK Bitok BITOK $0.000031 LowVol 0.43% -74.04% -71.74%
1278 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066874 LowVol 0.41% -44.59% -44.06%
1279 RICHX RichCoin RICHX $0.007261 LowVol 0.39%
1280 GAIN UGAIN GAIN $0.001656 LowVol 0.39% 8.19% 17.21%
1281 TRICK TrickyCoin TRICK $0.017451 LowVol 0.45% 54.37% 63.59%
1282 XDE2 XDE II XDE2 $1.85 LowVol 0.39% 8.57% -35.79%
1283 BEST BestChain BEST $0.001528 LowVol 0.43% 17.94% 10.91%
1284 CYC Cycling Coin CYC $0.001783 LowVol 0.45% 11.71% -11.28%
1285 CBD CBD Crystals CBD $0.001911 LowVol 0.39% 15.95% 26.16%
1286 TODAY TodayCoin TODAY $0.001146 LowVol 0.39% 8.22% -3.69%
1287 PAYP PayPeer PAYP $0.000127 LowVol 0.39% 18.88%
1288 HCC Happy Creator… HCC $0.000764 LowVol 0.39% 76.62%
1289 BGR Bongger BGR $0.000129 LowVol 0.12% -23.40% 15.03%
1290 XID International… XID $0.008789 LowVol 0.39% 30.97%
1291 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004586 LowVol 0.39% 9.18% 36.47%
1292 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000510 LowVol 0.39% 13.86% 17.75%
1293 OP Operand OP $0.001146 LowVol 0.39%
1294 GBRC Global Busine… GBRC $0.000127 LowVol 0.43% 17.71%
1295 HYPER Hyper HYPER $0.032864 LowVol 0.43% -5.07% 40.16%
1296 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003949 LowVol 0.39% 4.82% 7.36%
1297 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000127 LowVol 0.39% 8.22% 18.76%
1298 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol 0.43% 7.55% 17.75%
1299 XTD XTD Coin XTD $0.000127 LowVol 0.39% 8.17% 13.18%
1300 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1301 FID BITFID FID $0.127379 LowVol 0.39% 17.69%
1302 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -53.13%
1303 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 3.97%
1304 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -66.86%
1305 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol -0.04% 8.75%
1306 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -28.94%
1307 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol
1308 CME Cashme CME $0.000118 LowVol 9.51%
1309 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol -0.45% 19.71%
1310 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 0.00% -10.73%
1311 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -8.36%
1312 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol -0.47% 58.19%
1313 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol 11.43%
1314 OMC Omicron OMC $0.134319 LowVol 0.86% 8.86%
1315 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 3.70% -46.99%
1316 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1317 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011249 LowVol 3.91% -12.68%
1318 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 1.16%
1319 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol 0.22% -87.57%
1320 PI PiCoin PI $0.002738 LowVol 10.72%
1321 ANTX Antimatter ANTX $0.000126 LowVol 7.29% 16.40%
1322 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 6.99%
1323 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 10.53% -34.40%
1324 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006202 LowVol 59.60% -14.74%
1325 SIC Swisscoin SIC $0.000123 4.39% -21.70%
1326 FBL Faceblock FBL $0.001654 -11.79%

Quay lại phần 1

Phản hồi