Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 1h ngày 7/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 1h ngày 7/12/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 1h ngày 7/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $12981.10 trên tổng giá trị $217,101,913,668

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $442.71 trên tổng giá trị $42,576,816,730

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1499.50 trên tổng giá trị $25,253,698,044

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.08 trên tổng giá trị $11,350,489,864

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.241377 trên tổng giá trị $9,350,738,605

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng TRCT Tracto (TRCT) đang có giá hiện tại $1.03 trên tổng giá trị $4,614,511 đã biến động tăng 149.16% trong 1h qua

    + Đồng PLACO PlayerCoin (PLACO) đang có giá hiện tại $0.001019 trên tổng giá trị $35,787 đã biến động tăng 101.57% trong 1h qua

    + Đồng WOW Wowcoin (WOW) đang có giá hiện tại $0.000254 trên tổng giá trị đã biến động tăng 100.89% trong 1h qua

    + Đồng BRAT BRAT (BRAT) đang có giá hiện tại $0.000255 trên tổng giá trị $40,810 đã biến động tăng 96.33% trong 1h qua

    + Đồng MINT Mintcoin (MINT) đang có giá hiện tại $0.000231 trên tổng giá trị $5,766,210 đã biến động tăng 80.56% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị $331,377 đã biến động tăng 1807.75% trong 24h qua

    + Đồng COXST CoExistCoin (COXST) đang có giá hiện tại $0.004203 trên tổng giá trị $113,910 đã biến động tăng 1695.22% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.010427 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1012.79% trong 24h qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009809 trên tổng giá trị đã biến động tăng 542.62% trong 24h qua

    + Đồng MRJA GanjaCoin (MRJA) đang có giá hiện tại $0.101771 trên tổng giá trị $453,076 đã biến động tăng 526.33% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.413497 trên tổng giá trị $31,266,369 đã biến động tăng 2024.37% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị $331,377 đã biến động tăng 928.94% trong 7 ngày qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.007636 trên tổng giá trị $3,705 đã biến động tăng 664.53% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009809 trên tổng giá trị đã biến động tăng 660.46% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000579 trên tổng giá trị $911,048 đã biến động tăng 547.94% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 1h ngày 7/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 BIP BipCoin BIP $139,700 $0.085850 1,627,261 $1,658 0.71% 85.70% 100.81%
702 NRO Neuro NRO $139,461 $0.003694 37,755,079 $14,098 0.83% 30.77% 243.77%
703 CJ Cryptojacks CJ $138,848 $0.000342 406,568,581 $4,122 0.65% -0.27% 0.23%
704 FUNC FUNCoin FUNC $134,567 $0.023008 5,848,581 $1,688 1.49% -4.45% -10.21%
705 PXI Prime-XI PXI $132,069 $0.007399 17,850,005 $650 0.70% 14.53% 25.22%
706 CMT Comet CMT $129,924 $0.148854 872,830 $55,832 -22.60% -68.93% 205.45%
707 SGR Sugar Exchange SGR $127,375 $0.036393 3,500,000 $2,486 0.08% 29.66% -12.20%
708 FLAX Flaxscript FLAX $120,825 $0.021635 5,584,591 $544 0.76% 11.49% -21.81%
709 VUC Virta Unique … VUC $119,964 $0.001951 61,486,150 $6,481 13.04% 33.79% 52.74%
710 LCP Litecoin Plus LCP $116,572 $0.159344 731,576 $2,640 -3.96% -18.45% 38.57%
711 BOST BoostCoin BOST $116,276 $0.009808 11,855,487 $1,417 0.76% -21.75% -22.03%
712 ACP AnarchistsPrime ACP $114,330 $0.026014 4,394,874 $11,352 4.86% 29.43% -29.94%
713 CFD Confido CFD $113,869 $0.012652 9,000,000 $961 0.45% -5.35% 36.94%
714 ARG Argentum ARG $113,561 $0.013246 8,573,122 $832 0.81% -6.47% 8.42%
715 FXE FuturXe FXE $111,100 $0.471919 235,421 $1,520 0.71% -36.97% -75.76%
716 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $110,307 $0.013737 8,030,000 $13,078 -10.25% 8.70% -50.01%
717 DRXNE DROXNE DRXNE $110,045 $0.001743 63,124,936 $1,222 -10.84% -18.53% -21.19%
718 WOMEN WomenCoin WOMEN $109,711 $0.002481 44,220,400 $3,139 15.45% 8.54% 20.63%
719 BITEUR bitEUR BITEUR $106,194 $1.21 87,942 $2,689 -9.08% 0.22% -2.88%
720 SRC SecureCoin SRC $103,879 $0.012604 8,242,046 $1,233 1.75% -19.07% 21.01%
721 CACH CacheCoin CACH $101,742 $0.024252 4,195,132 $1,309 27.39% 4.92% -33.16%
722 LTCR Litecred LTCR $99,239 $0.003283 30,227,750 $24,761 18.79% -42.81% 248.03%
723 611 SixEleven 611 $96,113 $0.222898 431,199 $713 0.83% 10.68% 27.15%
724 EOT EOT Token EOT $96,098 $0.011633 8,260,903 $14,417 9.64% -8.99% 16.15%
725 HXX Hexx HXX $92,527 $0.062314 1,484,848 $622 1.15% 15.11% 69.14%
726 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $90,390 $0.001134 79,719,140 $1,397 0.83% 21.01% 41.37%
727 EGAS ETHGAS EGAS $86,592 $0.008525 10,157,540 $1,934 0.78% 5.75% 79.68%
728 QTL Quatloo QTL $84,560 $0.010955 7,718,883 $503 0.72% -24.02% 1.77%
729 MST MustangCoin MST $83,842 $0.133010 630,343 $606 0.83% 3.74% -6.73%
730 $$$ Money $$$ $81,892 $0.001785 45,887,218 $1,578 0.73% 11.45% 21.59%
731 MAY Theresa May Coin MAY $80,870 $0.003242 24,944,600 $797 0.69% -6.01% -20.35%
732 VEC2 VectorAI VEC2 $80,451 $0.004840 16,621,346 $610 -1.46% 3.32% 0.39%
733 EBTC eBTC [OLD] EBTC $80,317 $0.003906 20,564,300 $1,922 25.64% -39.47% 62.25%
734 XCO X-Coin XCO $79,622 $0.006429 12,384,976 $1,010 2.05% 16.91% -7.00%
735 BVC BeaverCoin BVC $77,369 $0.024835 3,115,258 $1,712 -5.83% -27.57% 12.11%
736 ADCN Asiadigicoin ADCN $76,254 $0.003059 24,931,054 $543 9.99% 1.31% 12.21%
737 EAGLE EagleCoin EAGLE $76,142 $0.036372 2,093,421 $1,029 0.70% -82.27% -61.80%
738 BSC BowsCoin BSC $65,745 $0.011846 5,550,102 $631 0.79% 12.36% 18.56%
739 DIBC DIBCOIN DIBC $62,454 $0.012491 5,000,000 $745 0.31% -8.81% 3.72%
740 ERY Eryllium ERY $57,784 $0.010647 5,427,232 $2,135 4.49% 58.45% 69.60%
741 KRONE Kronecoin KRONE $53,722 $0.014599 3,679,755 $574 0.73% 11.70% 40.38%
742 VRS Veros VRS $51,783 $0.000106 486,609,040 $3,142 1.37% 63.74% 412.82%
743 ICON Iconic ICON $50,296 $0.084831 592,894 $3,645 0.76% 34.11% 47.43%
744 MSCN Master Swiscoin MSCN $41,331 $0.000925 44,688,960 $1,686 -16.45% -6.03% -21.14%
745 BRAT BRAT BRAT $40,810 $0.000255 160,000,000 $506 96.33% 44.45% 2.75%
746 XCS CybCSec XCS $40,698 $0.003439 11,834,082 $788 0.83% -10.00% 28.12%
747 XBTS Beatcoin XBTS $39,723 $0.026054 1,524,686 $725 1.96% -11.72% 17.78%
748 ITZ Interzone ITZ $37,023 $0.020494 1,806,559 $1,117 0.90% -15.95% -22.68%
749 LBTC LiteBitcoin LBTC $37,009 $0.011608 3,188,280 $104,872 -0.87% -35.67% 265.96%
750 PLACO PlayerCoin PLACO $35,787 $0.001019 35,120,000 $1,836 101.57% 63.36% 65.52%
751 CRTM Corethum CRTM $32,721 $0.013088 2,500,000 $2,307 0.70% -13.53% 62.01%
752 NTWK Network Token NTWK $32,079 $0.002749 11,671,310 $1,325 0.81% -32.45% -45.85%
753 CREVA CrevaCoin CREVA $27,849 $0.000765 36,390,750 $3,639 0.75% -2.72% -6.13%
754 GRIM Grimcoin GRIM $27,308 $0.002645 10,324,802 $1,272 -19.47% 5.39% 24.89%
755 BNX BnrtxCoin BNX $27,026 $0.001019 26,522,501 $646 0.83% -3.91% 16.81%
756 JOBS JobsCoin JOBS $27,008 $0.000255 106,019,270 $1,056 0.71% -27.51% -1.88%
757 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $26,138 $0.030350 861,202 $23,822 -11.25% -8.82% 89.23%
758 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $25,889 $0.001915 13,520,750 $1,308 -0.51% 65.33% 75.15%
759 TSTR Tristar Coin TSTR $21,134 $0.004203 5,027,857 $543 0.76% 15.77% -32.72%
760 ELS Elysium ELS $19,895 $0.004968 4,005,012 $1,898 0.71% 11.12% 6.48%
761 LVPS LevoPlus LVPS $18,311 $0.012101 1,513,256 $627 0.76% 40.67% 98.82%
762 ARGUS Argus ARGUS $17,339 $0.015099 1,148,324 $1,078 0.58% 48.36% 61.28%
763 XRC Rawcoin XRC $17,155 $0.024338 704,882 $1,570 4.20% 16.52% 37.89%
764 GSR GeyserCoin GSR $9,521 $0.203161 46,864 $7,061 0.71% 10.05% 252.27%
765 HMC HarmonyCoin HMC $6,384 $0.011375 561,235 $7,287 0.76% 1.67% -0.69%
766 XPA XPlay XPA $30,508,900 $0.030509 1,000,000,000 LowVol 0.78% -6.06%
767 BCAP BCAP BCAP $18,459,900 $1.85 10,000,000 LowVol 0.78% 12.78% 49.49%
768 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
769 ECN E-coin ECN $11,582,605 $2.47 4,687,530 LowVol 0.79% -20.27% -18.14%
770 EMV Ethereum Movi… EMV $9,932,017 $1.51 6,566,666 LowVol -4.45% 110.92%
771 ETT EncryptoTel [… ETT $9,254,565 $0.148952 62,131,190 LowVol 1.64% -24.25% 27.01%
772 PGL Prospectors Gold PGL $4,165,300 $0.064578 64,500,000 LowVol 0.79% 8.74% -23.00%
773 ARC Arcade Token ARC $3,776,460 $2.31 1,636,312 LowVol 0.69% -4.58% 77.44%
774 IXC Ixcoin IXC $3,659,805 $0.174284 20,999,088 LowVol 0.76% -11.29% 32.62%
775 FIMK FIMKrypto FIMK $2,939,764 $0.005095 577,004,618 LowVol 0.76% 49.33% 202.61%
776 ADL Adelphoi ADL $2,678,815 $0.114127 23,472,224 LowVol 0.83% 20.59% 33.56%
777 YASH YashCoin YASH $2,674,912 $0.267484 10,000,271 LowVol 0.71% -34.75% -38.77%
778 SIFT Smart Investm… SIFT $2,361,720 $3.27 722,935 LowVol 0.70% -4.58% 14.30%
779 REX REX REX $1,918,747 $0.221545 8,660,756 LowVol 0.70% 13.05% -12.12%
780 WGO WavesGo WGO $1,821,607 $0.189107 9,632,680 LowVol 0.90% 15.08% 157.55%
781 ITT Intelligent T… ITT $1,752,589 $0.178874 9,797,899 LowVol 0.70% -2.17% -9.22%
782 CNO Coin(O) CNO $1,444,282 $0.013733 105,166,449 LowVol 0.83% 17.26% 63.50%
783 NKA IncaKoin NKA $1,415,761 $0.000124 11,381,629,815 LowVol 1.32% 20.33% -17.60%
784 HTC HitCoin HTC $1,393,706 $0.000127 10,996,318,099 LowVol 8.21% 15.80%
785 SHORTY Shorty SHORTY $1,348,590 $0.013486 100,000,000 LowVol 8.63% 26.35%
786 RC RussiaCoin RC $1,280,541 $0.152848 8,377,873 LowVol 0.79% 8.75% -27.10%
787 NDC NEVERDIE NDC $1,144,911 $0.027922 41,004,200 LowVol 0.78% -10.19% -31.11%
788 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,127,035 $0.000049 22,872,497,934 LowVol 14.93% -36.26% 4.60%
789 USC Ultimate Secu… USC $1,010,475 $0.097695 10,343,113 LowVol 43.08% 40.03% -5.96%
790 SDC ShadowCash SDC $979,846 $0.146352 6,695,133 LowVol 0.76% 7.91% 31.84%
791 INPAY InPay INPAY $892,294 $0.089229 10,000,000 LowVol 8.84% 8.61%
792 METAL MetalCoin METAL $842,650 $0.010954 76,925,527 LowVol 0.79% -4.56% 13.61%
793 SMC SmartCoin SMC $811,363 $0.034405 23,582,513 LowVol 9.55% 21.74% 17.13%
794 NET NetCoin NET $801,350 $0.001018 787,126,712 LowVol 0.68% 18.33% 17.82%
795 EBET EthBet EBET $782,153 $0.091991 8,502,500 LowVol 0.70% -8.86% -10.05%
796 TES TeslaCoin TES $768,173 $0.010459 73,446,784 LowVol -7.14% 21.11% 57.92%
797 HBN HoboNickels HBN $729,961 $0.012228 59,696,358 LowVol 0.76% 11.05% 0.97%
798 ETBS Ethbits ETBS $719,243 $0.516845 1,391,604 LowVol -20.22% -44.95% -43.57%
799 RIYA Etheriya RIYA $684,711 $0.432942 1,581,531 LowVol 0.83% 33.35% 38.67%
800 VAL Valorbit VAL $670,746 $0.000127 5,265,996,672 LowVol 0.71% 8.74% 24.60%
801 GOOD Goodomy GOOD $618,264 $0.001401 441,349,000 LowVol 0.83% 5.08% 10.64%
802 BITS Bitstar BITS $606,983 $0.026299 23,079,737 LowVol 0.78% 8.01% 17.05%
803 NOBL NobleCoin NOBL $590,643 $0.000255 2,315,246,659 LowVol 0.66% -27.38% -13.23%
804 GIM Gimli GIM $558,436 $0.006980 80,000,000 LowVol 0.81% -3.78% -38.89%
805 TROLL Trollcoin TROLL $513,423 $0.000907 565,848,780 LowVol 0.51% -9.75% -7.13%
806 VLT Veltor VLT $487,720 $0.879004 554,855 LowVol 0.73% 11.47% -20.47%
807 KUSH KushCoin KUSH $484,387 $0.088919 5,447,518 LowVol 0.77% 30.00% 83.31%
808 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 14.04%
809 CASINO Casino CASINO $472,886 $0.472886 1,000,000 LowVol 1.52% -58.23%
810 XGR GoldReserve XGR $461,495 $0.026876 17,171,382 LowVol -1.83% -0.23% -20.73%
811 SAC SACoin SAC $454,755 $0.064833 7,014,237 LowVol 0.71% -14.58% -25.27%
812 AU AurumCoin AU $434,382 $1.47 296,216 LowVol -4.51% -24.64% 8.03%
813 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $433,575 $0.079873 5,428,300 LowVol -1.39% -2.64%
814 FNC FinCoin FNC $425,509 $0.033040 12,878,667 LowVol -2.98% 19.66% -5.81%
815 CFT CryptoForecast CFT $415,995 $0.009043 46,000,000 LowVol 0.75% 10.56% 13.40%
816 BUCKS SwagBucks BUCKS $410,975 $1.28 319,937 LowVol 0.80% 5.49% 16.56%
817 SLG Sterlingcoin SLG $410,359 $0.097551 4,206,627 LowVol 0.62% -0.70% 8.90%
818 WAY WayGuide WAY $407,761 $0.004076 100,040,708 LowVol 0.83% 10.19% 29.53%
819 8BIT 8Bit 8BIT $373,938 $0.254754 1,467,841 LowVol 0.83% 4.43% 15.67%
820 GLC GlobalCoin GLC $373,547 $0.005732 65,171,010 LowVol 0.76% -11.02% 30.15%
821 UNIC UniCoin UNIC $370,483 $0.124853 2,967,354 LowVol 9.12% 23.99% 27.09%
822 SPEX SproutsExtreme SPEX $357,647 $0.000125 2,866,607,586 LowVol 6.51%
823 SH Shilling SH $347,675 $0.008789 39,559,025 LowVol 0.83% 5.07% 131.88%
824 VIDZ PureVidz VIDZ $336,004 $0.002682 125,279,775 LowVol 0.70% -4.17% 9.69%
825 BXT BitTokens BXT $328,406 $0.585334 561,057 LowVol 0.16% -18.71% -28.91%
826 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -7.65%
827 STV Sativacoin STV $326,125 $0.046020 7,086,584 LowVol 0.78% 10.07% 50.03%
828 FUNK The Cypherfunks FUNK $322,541 $0.000007 46,290,694,999 LowVol 0.71% -2.12% 23.06%
829 CORG CorgiCoin CORG $316,091 $0.000252 1,251,855,418 LowVol 0.75% 7.23% 40.17%
830 BIGUP BigUp BIGUP $313,147 $0.000148 2,118,390,254 LowVol -0.33% 25.00% 33.33%
831 TGC Tigercoin TGC $310,544 $0.007133 43,536,800 LowVol -27.51% -24.21%
832 FLY Flycoin FLY $293,233 $1.39 210,806 LowVol 8.83% 21.06%
833 BERN BERNcash BERN $291,123 $0.004087 71,234,301 LowVol -11.50% -8.72% -3.20%
834 J Joincoin J $289,061 $0.118061 2,448,402 LowVol 0.83% 139.43% 22.56%
835 888 OctoCoin 888 $288,924 $0.005731 50,413,540 LowVol 0.83% -1.69% 27.94%
836 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 12.21%
837 RBIES Rubies RBIES $282,571 $0.027130 10,415,252 LowVol 0.83% 0.71% 22.53%
838 SWING Swing SWING $278,024 $0.100478 2,767,018 LowVol 0.45% 8.48% 15.82%
839 EVO Evotion EVO $273,660 $0.086359 3,168,862 LowVol 0.71% 9.35% -14.75%
840 LTB LiteBar LTB $266,429 $0.329260 809,174 LowVol 0.83% -9.18% -1.80%
841 JET Jetcoin JET $266,249 $0.054643 4,872,509 LowVol 0.76% 47.65% -34.11%
842 LOT LottoCoin LOT $265,380 $0.000018 14,491,014,421 LowVol -10.61% -4.91% 12.86%
843 FRC Freicoin FRC $259,674 $0.008789 29,546,100 LowVol 0.76% 13.68% 4.87%
844 MAD SatoshiMadness MAD $254,851 $0.000127 2,000,683,485 LowVol 8.75% 21.51%
845 I0C I0Coin I0C $254,845 $0.012144 20,985,238 LowVol 0.72% 9.33% 56.46%
846 GAIA GAIA GAIA $254,807 $0.010572 24,101,381 LowVol 0.83% 2.51% -12.85%
847 ACOIN Acoin ACOIN $248,391 $0.203585 1,220,085 LowVol 0.42% 44.16% 20.40%
848 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $243,200 $0.018381 13,231,280 LowVol 1.33% 11.29% 24.13%
849 RBX Ripto Bux RBX $241,095 $0.000632 381,236,123 LowVol 0.97% 49.26% 38.04%
850 CYP Cypher CYP $218,173 $0.034275 6,365,285 LowVol 8.78% 62.78%
851 XLC LeviarCoin XLC $215,565 $0.021881 9,851,521 LowVol 17.96% 58.56% -52.57%
852 WMC WMCoin WMC $214,665 $0.018622 11,527,489 LowVol 1.27%
853 GRT Grantcoin GRT $204,572 $0.004742 43,141,138 LowVol 0.58% 6.57% 16.74%
854 PHS Philosopher S… PHS $192,283 $0.031971 6,014,340 LowVol 0.71% 13.74% 28.67%
855 SPRTS Sprouts SPRTS $190,071 $1.4e-07 1,348,128,768,979 LowVol -0.81% 5.87% -37.15%
856 Q2C QubitCoin Q2C $189,689 $0.000764 248,206,253 LowVol 0.83% -18.44% -40.92%
857 XRE RevolverCoin XRE $184,821 $0.008279 22,323,290 LowVol 0.83% 12.21% 14.69%
858 ARI Aricoin ARI $178,135 $0.001270 140,262,505 LowVol 0.90% 4.56% 16.88%
859 XRA Ratecoin XRA $175,736 $0.001531 114,797,093 LowVol 0.85% 12.87% 16.22%
860 MNC Mincoin MNC $174,299 $0.043307 4,024,733 LowVol -4.56% -2.28% -0.48%
861 HMP HempCoin HMP $172,800 $0.000127 1,356,645,470 LowVol 0.83% 8.75% 21.48%
862 EMD Emerald Crypto EMD $170,887 $0.008939 19,117,129 LowVol 0.83% 0.04% -18.70%
863 TTC TittieCoin TTC $170,540 $0.000135 1,259,816,434 LowVol -46.44% -3.70% -17.10%
864 ANTI AntiBitcoin ANTI $169,069 $0.009680 17,465,159 LowVol 0.79% 8.75% 8.48%
865 CNNC Cannation CNNC $166,530 $0.067234 2,476,893 LowVol -1.09% 16.69% 78.11%
866 HAL Halcyon HAL $164,791 $0.031079 5,302,309 LowVol 0.76% 9.98% 24.54%
867 LEA LeaCoin LEA $163,542 $0.000520 314,311,891 LowVol 1.43% 11.33% -14.65%
868 KED Darsek KED $162,292 $0.011596 13,995,159 LowVol 0.72% 12.43% -15.49%
869 PX PX PX $158,436 $0.001655 95,744,444 LowVol 8.68% 29.66%
870 FIRE Firecoin FIRE $154,844 $1.57 98,412 LowVol 4.94% 17.23%
871 QCN QuazarCoin QCN $153,992 $0.025475 6,044,911 LowVol 0.71% 7.24% 12.44%
872 VC VirtualCoin VC $149,985 $0.014903 10,064,287 LowVol 0.83% 8.75% 20.21%
873 XPY PayCoin XPY $148,807 $0.012583 11,825,830 LowVol -0.73% -11.62% 30.25%
874 DLC Dollarcoin DLC $148,474 $0.016304 9,106,714 LowVol 0.83% 11.08% 24.41%
875 XCRE Creatio XCRE $146,371 $0.007133 20,520,514 LowVol 0.71% 48.45% 64.19%
876 CAGE CageCoin CAGE $145,027 $0.000001 101,168,328,395 LowVol -22.93% -28.69% -93.93%
877 USDE USDe USDE $144,471 $0.000127 1,134,236,104 LowVol -49.62% -45.62% -39.47%
878 EUC Eurocoin EUC $143,431 $0.011552 12,416,554 LowVol -0.08% 3.28% 4.67%
879 ISL IslaCoin ISL $143,070 $0.094517 1,513,704 LowVol 0.58% 8.41%
880 BUMBA BumbaCoin BUMBA $137,332 $0.006114 22,462,212 LowVol 0.76% 8.75% 20.88%
881 DUO ParallelCoin DUO $135,500 $0.449096 301,716 LowVol 0.77% 6.20% -15.49%
882 DRM Dreamcoin DRM $135,416 $0.055280 2,449,632 LowVol 0.83% 18.88% 85.89%
883 ARCO AquariusCoin ARCO $133,294 $0.089420 1,490,652 LowVol 0.82% 7.67% 7.77%
884 GPU GPU Coin GPU $131,292 $0.003244 40,477,042 LowVol -0.44% 14.37% 23.83%
885 DRS Digital Rupees DRS $130,126 $0.000255 510,802,961 LowVol 0.76% 31.82% 64.12%
886 SLING Sling SLING $126,277 $0.117566 1,074,095 LowVol 0.83% 26.57%
887 MARS Marscoin MARS $124,475 $0.004402 28,279,074 LowVol 0.72% 7.09% 6.16%
888 BITZ Bitz BITZ $115,636 $0.058082 1,990,891 LowVol 0.83% 52.70%
889 TSE Tattoocoin (S… TSE $114,774 $0.001269 90,421,856 LowVol 0.78% -1.74% 22.20%
890 COXST CoExistCoin COXST $113,910 $0.004203 27,100,000 LowVol 0.79% 1695.22% 152.34%
891 CTO Crypto CTO $113,514 $0.009298 12,208,140 LowVol 0.71% 8.74% -11.41%
892 SOON SoonCoin SOON $111,118 $0.008916 12,462,620 LowVol 0.83% 8.66% 19.72%
893 ECA Electra ECA $111,107 $0.000005 21,913,602,428 LowVol -1.16% -0.70% 24.63%
894 EMP EMoneyPower EMP $110,153 $0.011973 9,200,000 LowVol 0.83%
895 UNITS GameUnits UNITS $104,782 $0.030171 3,472,983 LowVol -3.91% 4.71% -36.73%
896 NEVA NevaCoin NEVA $103,150 $0.041901 2,461,745 LowVol 0.89% -5.33% 8.52%
897 REE ReeCoin REE $101,479 $0.000040 2,560,000,000 LowVol 26.13% -44.75% -21.13%
898 GCC GuccioneCoin GCC $100,770 $0.004968 20,285,537 LowVol 0.83% 41.38% 55.22%
899 CNC CHNCoin CNC $99,799 $0.002038 48,969,647 LowVol 0.76% 2.34% 288.86%
900 BAS BitAsean BAS $98,163 $0.019633 5,000,000 LowVol 0.69% -15.81% 3.12%
901 ALL Allion ALL $97,915 $0.015794 6,199,359 LowVol 0.76% 14.72% 22.30%
902 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 -1.30% -70.53%
903 RPC RonPaulCoin RPC $97,150 $0.108417 896,078 LowVol 1.84% 70.08% 56.90%
904 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 30.78%
905 SLM Slimcoin SLM $95,132 $0.006369 14,937,439 LowVol 0.83% -1.61%
906 CRX Chronos CRX $93,487 $0.001268 73,729,962 LowVol 1.35% 61.85% 28.37%
907 TAJ TajCoin TAJ $91,944 $0.011459 8,023,452 LowVol 0.71% 5.58% 14.15%
908 CF Californium CF $91,920 $0.038212 2,405,527 LowVol 0.83% 7.50% 41.55%
909 PRX Printerium PRX $91,740 $0.007760 11,821,728 LowVol -10.69% 7.10% 219.69%
910 CON PayCon CON $89,400 $0.003880 23,042,604 LowVol 0.88% -2.08% -17.11%
911 URO Uro URO $89,192 $0.073877 1,207,310 LowVol 0.83% 18.23% 24.66%
912 SPT Spots SPT $84,268 $0.003761 22,406,021 LowVol 10.98% 23.41% 46.91%
913 POP PopularCoin POP $84,236 $0.000025 3,372,875,244 LowVol 0.10% -12.27% 13.70%
914 IMS Independent M… IMS $80,293 $0.014955 5,368,934 LowVol 0.81% -30.34% -0.31%
915 BTQ BitQuark BTQ $79,817 $0.008789 9,081,731 LowVol 0.71% -16.18% -11.19%
916 GPL Gold Pressed … GPL $78,648 $0.306588 256,527 LowVol 0.83% 1.25% 1.89%
917 MND MindCoin MND $75,111 $0.005987 12,546,625 LowVol 0.76% 32.20% 55.83%
918 JWL Jewels JWL $74,548 $0.003694 20,181,636 LowVol 0.83% 1.74% -8.41%
919 KURT Kurrent KURT $74,300 $0.007490 9,919,485 LowVol 2.26% -30.45% 10.41%
920 WARP WARP WARP $73,099 $0.066744 1,095,224 LowVol 0.76% 6.52% 19.10%
921 BLRY BillaryCoin BLRY $72,156 $0.008025 8,991,939 LowVol -5.89% -1.96% -25.24%
922 ARB ARbit ARB $71,888 $0.009179 7,831,545 LowVol 0.48% 20.60%
923 ATX Artex Coin ATX $71,647 $0.003815 18,781,750 LowVol 0.71% 9.09% 3.60%
924 PONZI PonziCoin PONZI $71,622 $0.083175 861,099 LowVol 0.83% 142.62%
925 ICOB ICOBID ICOB $71,317 $0.000668 106,701,874 LowVol -0.50% 8.84% 25.82%
926 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
927 AMMO Ammo Rewards AMMO $69,348 $0.000892 77,777,777 LowVol 0.71% -21.47% -5.50%
928 RBT Rimbit RBT $68,093 $0.000590 115,499,623 LowVol -0.95% -4.90% -0.87%
929 STEPS Steps STEPS $66,425 $0.003566 18,625,017 LowVol 0.76% 29.93% 47.84%
930 EXN ExchangeN EXN $64,960 $0.012737 5,100,000 LowVol 0.76% 8.74% 77.69%
931 SOIL SOILcoin SOIL $64,315 $0.011279 5,702,048 LowVol 0.59% 2.31% 17.54%
932 VPRC VapersCoin VPRC $64,014 $0.000082 780,124,964 LowVol -2.91% -29.58% 88.01%
933 MCRN MACRON MCRN $60,954 $0.000152 401,421,401 LowVol 0.85% 29.32% -45.97%
934 GLT GlobalToken GLT $60,143 $0.002301 26,143,100 LowVol 0.70% 3.18% 5.29%
935 PIE PIECoin PIE $58,964 $0.004331 13,615,437 LowVol -29.84% -52.05% 76.25%
936 CASH Cashcoin CASH $58,793 $0.001274 46,158,242 LowVol 0.76% -5.97% 58.91%
937 CPN CompuCoin CPN $57,888 $0.002951 19,615,019 LowVol 0.64% -16.02% -15.84%
938 BRAIN Braincoin BRAIN $56,573 $0.005604 10,094,424 LowVol -3.56% 10.50% -8.92%
939 ORLY Orlycoin ORLY $56,014 $0.001528 36,646,779 LowVol 0.83% 18.64% 32.54%
940 300 300 Token 300 $53,541 $178.47 300 LowVol 0.76% -14.44% -23.47%
941 CWXT CryptoWorldX … CWXT $53,226 $0.000893 59,630,200 LowVol -7.95% -4.74% -9.55%
942 VIP VIP Tokens VIP $53,147 $0.000637 83,450,403 LowVol 0.83% 8.75% 16.88%
943 CXT Coinonat CXT $49,497 $0.005740 8,623,200 LowVol -6.22% 7.77% -8.72%
944 IMPS ImpulseCoin IMPS $48,996 $0.002420 20,245,510 LowVol 0.76% 3.30% 19.13%
945 GBT GameBet Coin GBT $48,750 $0.002293 21,262,780 LowVol 0.83% 50.58% 27.11%
946 CRT CRTCoin CRT $48,465 $0.611392 79,270 LowVol 0.76% 8.75% 21.50%
947 BENJI BenjiRolls BENJI $48,163 $0.002378 20,254,196 LowVol -0.89% 0.90% 23.29%
948 SFC Solarflarecoin SFC $47,632 $0.003382 14,083,450 LowVol 0.76% -4.03% 1.03%
949 KIC KibiCoin KIC $47,258 $0.003215 14,701,000 LowVol 0.77% -28.77% -15.50%
950 TOR Torcoin TOR $47,139 $0.149090 316,179 LowVol 0.83% -22.06% -28.14%
951 UET Useless Ether… UET $46,714 $0.011780 3,965,716 LowVol 0.70% -3.59% 37.80%
952 EGO EGO EGO $45,854 $0.000764 60,000,001 LowVol 0.76% -6.79% 21.50%
953 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 23.21%
954 SONG SongCoin SONG $44,651 $0.001371 32,565,300 LowVol -2.96% 8.52% -11.34%
955 SLEVIN Slevin SLEVIN $44,581 $0.000637 70,000,000 LowVol 0.83% 8.74% 38.74%
956 BLZ BlazeCoin BLZ $44,205 $0.000073 608,557,394 LowVol 0.09% -7.94% 6.53%
957 PULSE Pulse PULSE $43,711 $0.003057 14,298,972 LowVol 0.76% 18.93% 4.14%
958 FLVR FlavorCoin FLVR $42,590 $0.002038 20,898,106 LowVol 0.76% 8.75% 27.74%
959 BIOS BiosCrypto BIOS $42,434 $0.002038 20,821,709 LowVol -5.17% 16.00% 11.03%
960 IMX Impact IMX $41,846 $0.000382 109,509,099 LowVol 0.71% 63.11% 147.06%
961 G3N G3N G3N $40,616 $0.005371 7,561,891 LowVol 4.23% 13.92%
962 DPAY DPAY DPAY $40,526 $0.000509 79,541,001 LowVol 0.83% 45.00% 21.50%
963 RIDE Ride My Car RIDE $38,700 $0.000382 101,276,976 LowVol 0.83% -11.01% 80.66%
964 JS JavaScript Token JS $38,354 $0.004799 7,991,996 LowVol 0.78% 109.60% 211.55%
965 DLISK DAPPSTER DLISK $38,212 $0.000382 100,000,000 LowVol 0.83% -8.94%
966 ZYD Zayedcoin ZYD $38,174 $0.006114 6,243,840 LowVol 0.76% 41.08% 29.24%
967 OFF Cthulhu Offer… OFF $37,483 $0.014294 2,622,273 LowVol 6.11% -25.79%
968 FUZZ FuzzBalls FUZZ $37,235 $0.007709 4,829,945 LowVol 0.71% -0.07% -1.14%
969 DES Destiny DES $37,091 $0.023182 1,600,000 LowVol 30.11% 94.05% 52.93%
970 CESC CryptoEscudo CESC $36,710 $0.000255 144,105,100 LowVol -15.98% -8.92% -21.89%
971 AGLC AgrolifeCoin AGLC $36,385 $0.004840 7,517,234 LowVol 0.76% 53.47% -12.38%
972 PEX PosEx PEX $34,060 $0.013884 2,453,240 LowVol 0.76% 7.96% 21.50%
973 ROOFS Roofs ROOFS $33,116 $0.000255 130,000,000 LowVol 0.71% 11.23% -13.93%
974 LIR LetItRide LIR $32,355 $0.000892 36,287,583 LowVol 0.83% 26.88% 27.37%
975 VLTC Vault Coin VLTC $32,300 $0.001065 30,332,900 LowVol -6.40% -9.08% -9.36%
976 ZNE Zonecoin ZNE $31,243 $0.012101 2,581,970 LowVol 0.71% 17.38%
977 HVCO High Voltage HVCO $31,212 $0.020889 1,494,171 LowVol 0.83% 8.28% 29.39%
978 LUNA Luna Coin LUNA $31,002 $0.018994 1,632,180 LowVol 0.76% 0.55% -18.45%
979 OS76 OsmiumCoin OS76 $30,746 $0.034391 894,026 LowVol 0.83% 8.75% 29.05%
980 BOAT BOAT BOAT $30,712 $0.001656 18,547,845 LowVol 0.83% -7.84% -2.89%
981 KNC KingN Coin KNC $30,690 $15.29 2,008 LowVol 0.83% 8.76%
982 IBANK iBank IBANK $30,556 $0.006751 4,526,324 LowVol 0.76% 131.09% 186.38%
983 EREAL eREAL EREAL $30,451 $0.000445 68,427,562 LowVol 0.70% -18.85% -39.92%
984 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
985 WBB Wild Beast Block WBB $30,170 $0.180488 167,159 LowVol 0.78% -0.90% 38.03%
986 WORM HealthyWormCoin WORM $28,399 $0.000255 111,478,806 LowVol 0.71% 9.20% -53.26%
987 ALTC Antilitecoin ALTC $28,097 $0.000892 31,512,613 LowVol 0.83% -4.84% 41.75%
988 CAB Cabbage CAB $28,086 $0.002675 10,499,996 LowVol 0.79% -4.85% 1.50%
989 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $27,267 $0.036174 753,776 LowVol 0.83% 6.14% 7.80%
990 DIX Dix Asset DIX $26,575 $2.7e-07 100,000,000,000 LowVol 6.16% 22.90% 125.31%
991 MILO MiloCoin MILO $26,113 $0.002420 10,789,954 LowVol 3.41% 18.81% -4.09%
992 SDP SydPak SDP $23,954 $0.149919 159,780 LowVol 0.83% 8.72% 21.39%
993 PLNC PLNcoin PLNC $23,844 $0.001395 17,089,600 LowVol 8.30% -2.73%
994 BIOB BioBar BIOB $20,195 $0.022800 885,756 LowVol 0.76% 8.77% 3.28%
995 SCS Speedcash SCS $19,319 $0.073783 261,831 LowVol 3.44% 15.56%
996 TRADE Tradecoin TRADE $18,721 $0.002420 7,735,479 LowVol 0.71% 87.82% 40.23%
997 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 -1.65% 45.00%
998 XOC Xonecoin XOC $16,851 $0.040123 420,000 LowVol 0.71% 7.04% 0.99%
999 SANDG Save and Gain SANDG $16,786 $0.005477 3,064,800 LowVol 0.83% 26.39% 33.97%
1000 MGM Magnum MGM $15,109 $0.003821 3,954,001 LowVol 0.76% -9.38% -14.18%
1001 SLFI Selfiecoin SLFI $13,735 $0.000127 107,829,281 LowVol 0.76% 8.74%
1002 GEERT GeertCoin GEERT $13,621 $0.002675 5,091,200 LowVol 0.82% 21.62% 22.06%
1003 VOLT Bitvolt VOLT $13,475 $0.000892 15,112,554 LowVol 0.83% 52.23% 42.81%
1004 P7C P7Coin P7C $13,458 $0.000382 35,220,238 LowVol 0.76% 8.75% 18.85%
1005 SOCC SocialCoin SOCC $13,230 $0.009553 1,384,879 LowVol 0.71% 1.08% -4.06%
1006 GBC GBCGoldCoin GBC $12,928 $0.001138 11,361,817 LowVol 0.00% 13.78% -4.12%
1007 DAS DAS DAS $12,637 $0.004694 2,692,119 LowVol 0.36% 11.32% 15.71%
1008 RSGP RSGPcoin RSGP $12,266 $7.10 1,727 LowVol 4.41% -20.32%
1009 NODC NodeCoin NODC $11,117 $0.006623 1,678,439 LowVol 13.89% 41.38% 23.88%
1010 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,342 $0.000691 9,184,573 LowVol 0.81% -24.52% -30.25%
1011 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,182 $0.029187 211,827 LowVol 1.74% 0.13% 73.86%
1012 CONX Concoin CONX $6,067 $0.008152 744,266 LowVol 0.76% -0.57% 34.16%
1013 CCM100 CCMiner CCM100 $5,562 $0.001655 3,360,417 LowVol 1.52% -47.39% -32.37%
1014 NANOX Project-X NANOX $4,486 $57318.10 0.078264 LowVol 0.76% 35.94% 6.39%
1015 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,801 LowVol -25.89%
1016 SOJ Sojourn SOJ $3,705 $0.007636 485,214 LowVol 0.96% 7.68% 664.53%
1017 EBT Ebittree Coin EBT $3,060 $0.002420 1,264,511 LowVol 0.83% 28.96% -18.23%
1018 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,984 $0.002165 1,377,917 LowVol 0.71% 8.74% 35.39%
1019 MRNG MorningStar MRNG $2,646 $0.000081 32,660,700 LowVol -85.04% -65.89% -56.53%
1020 LEX Lex4All LEX $2,601 $0.002601 1,000,000 LowVol 1.65% -36.79% 53.61%
1021 XNG Enigma XNG $2,340 $0.140748 16,627 LowVol 0.76% -26.23% -21.08%
1022 DGCS Digital Credits DGCS $2,226 $0.000382 5,826,388 LowVol 0.79% 8.75% 82.21%
1023 TOKEN SwapToken TOKEN $1,239 $8.1e-08 15,320,585,365 LowVol -21.74% -51.47% -8.06%
1024 ULA Ulatech ULA $915 $0.004585 199,486 LowVol 0.71% -75.87% -81.45%
1025 ABN Abncoin ABN $871 $0.012865 67,700 LowVol 0.79% 9.83% -2.75%
1026 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1027 DMB Digital Money… DMB $429 $0.001019 421,300 LowVol -11.69% 0.11% 1.08%
1028 ENV Environ ENV $133 $0.000001 132,717,518 LowVol 0.88% -1.07% -47.31%
1029 CALC CaliphCoin CALC $101 $0.001154 87,140 LowVol 8.99% 59.36% 57.41%
1030 FDC Future Digita… FDC $67 $0.000024 2,753,201 LowVol -0.79% -73.46%
1031 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol -70.51%
1032 APW AppleCoin APW $10 $0.000127 79,480 LowVol 0.71% 8.74% 21.50%
1033 CMT CyberMiles CMT $0.178416 $11,645,300 -3.86%
1034 BCD Bitcoin Diamo… BCD $40.98 $10,808,500 4.66% -5.71% -18.70%
1035 ATMC ATMCoin ATMC $3.15 $10,082,700 0.00% 3.52% 15.11%
1036 ETN Electroneum ETN $0.094000 $4,847,140 0.22% -15.05% 105.81%
1037 CLUB ClubCoin CLUB $3.78 $4,724,090 14.27% -4.78% -29.61%
1038 AI POLY AI AI $16.55 $3,689,120 -0.96% -1.61% -1.93%
1039 NULS Nuls NULS $0.847510 $3,243,450 0.29% 17.68% 62.03%
1040 ORME Ormeus Coin ORME $2.55 $3,230,520 0.31% -2.60% -9.16%
1041 GRX GOLD Reward T… GRX $5.75 $3,201,710 0.45% -9.30% 54.65%
1042 REC Regalcoin REC $46.16 $2,955,020 0.82% -5.38% 20.59%
1043 FRGC Fargocoin FRGC $10.26 $1,612,220 0.18% -0.45% 5.65%
1044 BTE BitSerial BTE $7.89 $1,410,610 0.55% -3.26% 80.16%
1045 TSL Energo TSL $0.031958 $1,384,080 -2.75% 3.48% 0.73%
1046 FRST FirstCoin FRST $15.29 $1,239,120 0.70% -3.45% -3.60%
1047 WC WINCOIN WC $1.07 $907,866 2.04% -7.03% -14.25%
1048 BT1 BT1 [CST] BT1 $12601.00 $744,416 0.83% 8.07% 16.74%
1049 B2X SegWit2x [Fut… B2X $203.98 $738,282 0.44% -10.14% -2.31%
1050 LEND EthLend LEND $0.022656 $645,289 2.61% -9.58%
1051 BOT Bodhi BOT $0.437212 $547,123 0.35% 0.51% -8.58%
1052 XIN Infinity Econ… XIN $0.029041 $539,242 0.00% -1.39% -30.56%
1053 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.12 $532,682 1.88% 12.05% 40.99%
1054 AION Aion AION $1.81 $449,541 0.78% 18.48% -4.26%
1055 LLT LLToken LLT $0.464041 $445,114 1.83% -12.97% 49.73%
1056 ADK Aidos Kuneen ADK $25.46 $373,194 0.83% -27.79% -17.49%
1057 INF InfChain INF $0.015157 $306,322 -1.22% -6.85% 72.12%
1058 EAG EA Coin EAG $3.27 $233,701 0.83% 2.91% -5.30%
1059 BT2 BT2 [CST] BT2 $151.53 $209,703 7.19% 36.24% -0.26%
1060 ICX ICON ICX $1.67 $187,489 -3.75% 2.47% 29.79%
1061 XID Sphre AIR XID $0.189264 $170,907 0.30% -5.43% 7.10%
1062 XCPO Copico XCPO $0.023225 $168,547 -4.53% 7.49% -2.34%
1063 GBG Golos Gold GBG $0.131827 $160,932 -2.89% -9.06% 15.52%
1064 RYZ ANRYZE RYZ $0.018791 $158,843 6.20% 5.81% -35.34%
1065 FOR FORCE FOR $0.015019 $150,819 12.91% 0.49% 178.74%
1066 BTCM BTCMoon BTCM $0.036683 $137,085 -4.54% -21.15% 460.23%
1067 UGT UG Token UGT $0.414141 $133,275 -0.19% -6.82% -9.04%
1068 BSR BitSoar BSR $0.210676 $129,100 33.42% 30.33% -0.12%
1069 B3 B3Coin B3 $0.000058 $121,589 -11.84% 31.77% -64.98%
1070 VEE BLOCKv VEE $0.021848 $112,455 0.81% -14.68% 5.40%
1071 QBT Qbao QBT $0.231534 $109,423 0.08% -9.23%
1072 SKR Sakuracoin SKR $0.009809 $91,520 42.68% 542.62% 660.46%
1073 RMC Russian Minin… RMC $20059.90 $88,740 -6.43% -22.86% 51.84%
1074 PRE Presearch PRE $0.208892 $64,350 -0.40% 2.52%
1075 MSD MSD MSD $0.010701 $54,049 1.92% -8.52% -14.34%
1076 DSR Desire DSR $0.271991 $51,210 -1.58% 5.00% 12.78%
1077 VASH VPNCoin VASH $0.006496 $43,540 2.73% -1.85% 44.10%
1078 TCOIN T-coin TCOIN $0.000255 $41,959 -25.51% 70.10% -2.30%
1079 THS TechShares THS $0.526458 $34,733 -2.52% -40.23% -41.66%
1080 AIB Advanced Inte… AIB $0.011465 $28,740 -2.16% 151.55% 184.26%
1081 PLX PlexCoin PLX $0.039445 $24,392 0.80% -13.13% -53.32%
1082 BTU Bitcoin Unlim… BTU $87.76 $24,198 -6.22% -20.18% -35.47%
1083 PEC Peacecoin PEC $0.072093 $22,527 0.71% 26.76% 73.14%
1084 SPANK SpankChain SPANK $0.045478 $22,279 0.70% 21.93% 57.04%
1085 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.008289 $21,350 0.81% -42.05% 202.33%
1086 WISH MyWish WISH $0.109203 $20,328 0.81% -6.91% -47.92%
1087 FRD Farad FRD $0.109509 $20,065 0.82% -8.74% 15.57%
1088 BPL Blockpool BPL $0.180743 $18,808 9.51% 8.99% 46.36%
1089 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.79 $18,619 0.71% -0.86% 4.63%
1090 AKY Akuya Coin AKY $0.133742 $18,007 -4.35% -3.72% -20.82%
1091 AERM Aerium AERM $0.425195 $17,970 -12.86% -54.70% -73.06%
1092 EVR Everus EVR $1.00 $17,968 -27.67% -33.89% -81.69%
1093 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.312010 $17,476 -5.11% -3.26% 78.34%
1094 COR CORION COR $0.812357 $16,392 0.71% 3.74% -2.69%
1095 PFR Payfair PFR $0.011518 $15,480 0.70% -20.81%
1096 GLS GlassCoin GLS $1.27 $14,591 -0.77% 12.25% 54.93%
1097 MGC MergeCoin MGC $0.012737 $14,377 0.83% -8.70% -2.02%
1098 SISA SISA SISA $0.012498 $14,060 0.92% -14.40% -27.12%
1099 STEX STEX STEX $0.984275 $13,317 6.86% 16.80% 164.33%
1100 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.043628 $11,686 0.78% -13.26% 53.62%
1101 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.007988 $11,119 0.70% 87.27% 3.77%
1102 EFYT Ergo EFYT $12.72 $10,093 7.30% 4.95% 36.21%
1103 DEUS DeusCoin DEUS $0.280222 $9,874 5.61% -22.18% -26.02%
1104 XRY Royalties XRY $0.000127 $9,780 0.75% -20.21% -99.58%
1105 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002966 $9,557 -0.31% 9.78% 48.49%
1106 BOS BOScoin BOS $1.54 $9,225 7.52% 27.78% 49.35%
1107 DMC DynamicCoin DMC $0.003549 $9,204 8.11% -2.45% 81.64%
1108 SUR Suretly SUR $3.20 $8,943 8.11% -2.67% -5.41%
1109 OXY Oxycoin OXY $0.114827 $8,849 0.76% -12.76% -27.09%
1110 MKR Maker MKR $370.84 $8,822 0.69% -2.99% -2.91%
1111 MCR Macro MCR $1.28 $8,418 -19.93% -10.88% -45.23%
1112 ACC AdCoin ACC $0.092450 $7,466 0.17% 49.03% -15.19%
1113 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.063305 $7,230 -15.80% -27.95% -39.81%
1114 FRN Francs FRN $0.045222 $6,461 5.66% 87.70% 43.82%
1115 VIU Viuly VIU $0.009257 $6,128 0.71% 1.94% 162.41%
1116 MINEX Minex MINEX $0.020373 $5,848 4.24% 33.01% -68.88%
1117 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002923 $5,166 3.20% 2.40% 34.12%
1118 ETT EncryptoTel [… ETT $0.105690 $5,149 0.78% -10.25% 73.43%
1119 SND Sand Coin SND $0.775469 $4,580 -3.16% 11.96% 0.46%
1120 DFS DFSCoin DFS $0.007020 $4,476 31.05% -7.26% -13.53%
1121 WA WA Space WA $0.021526 $4,421 0.83% 22.53% 26.19%
1122 BAT BatCoin BAT $0.000004 $4,167 0.49% 57.28% 63.61%
1123 B2B B2B B2B $0.427553 $3,962 0.78% 5.03% -32.91%
1124 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000524 $3,906 0.81% -18.86% -98.51%
1125 DAY Chronologic DAY $4.13 $3,787 0.81% -13.83% 21.24%
1126 WILD Wild Crypto WILD $0.118033 $3,486 0.81% -17.54% 6.82%
1127 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.084958 $3,255 0.83% 2.02% 8.93%
1128 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000382 $3,250 0.71% -39.78% -34.70%
1129 GAY GAY Money GAY $0.013969 $3,051 0.67% -13.99% 21.74%
1130 TER TerraNova TER $3.05 $2,933 17.86% 73.40% 30.25%
1131 NTC Natcoin NTC $0.128138 $2,879 0.79% -19.98% -58.85%
1132 SAK Sharkcoin SAK $0.002158 $2,806 6.89% -7.84% 8.92%
1133 WIC Wi Coin WIC $0.002725 $2,724 -1.03% -15.94% -0.49%
1134 OX OX Fina OX $0.000145 $2,642 0.72% -36.46% -18.20%
1135 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.46 $2,547 0.76% 8.74% -9.79%
1136 APC AlpaCoin APC $0.025351 $2,484 14.56% 0.73% 0.71%
1137 BTBc Bitbase BTBc $0.005859 $2,417 11.32% -3.45% 20.56%
1138 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $2,295 -0.84% -3.68% -5.60%
1139 XOT Internet of T… XOT $2037.98 $2,240 0.71% -7.95% -30.57%
1140 PLC PlusCoin PLC $0.000535 $2,238 0.81% -4.87% -22.29%
1141 HYTV Hyper TV HYTV $0.005890 $2,206 0.70% 56.06% -37.41%
1142 STARS StarCash Network STARS $0.208593 $1,983 0.80% -15.56% -21.88%
1143 HNC Huncoin HNC $0.001911 $1,923 19.97% 48.28% 20.55%
1144 SJCX Storjcoin X SJCX $0.323204 $1,902 1.86% -3.03%
1145 DGPT DigiPulse DGPT $1.34 $1,671 8.25% 64.42% 12.36%
1146 FAP FAPcoin FAP $0.017397 $1,648 -10.46% 153.97% 140.88%
1147 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.117056 $1,640 0.83% 0.13% 64.03%
1148 PRES President Trump PRES $0.005167 $1,583 2.32% 54.26% 34.76%
1149 STU bitJob STU $0.034695 $1,510 10.91% 28.98% 46.87%
1150 ABC Alphabit ABC $20.38 $1,467 0.83% 13.68% 32.61%
1151 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000531 $1,438 -15.95% -0.13% 8.38%
1152 PNX Phantomx PNX $0.020173 $1,335 6.03% -61.93% 0.79%
1153 TRIA Triaconta TRIA $8.29 $1,327 0.70% 0.72% -6.92%
1154 GARY President Joh… GARY $0.203860 $1,280 0.83% 4.48% -1.29%
1155 NAMO NamoCoin NAMO $0.000129 $1,233 0.59% -23.89% -37.11%
1156 ZBC Zilbercoin ZBC $0.037852 $1,221 0.73% 5.54% 9.14%
1157 IBTC iBTC IBTC $0.006789 $1,183 0.70% 18.64% -12.21%
1158 GRN Granite GRN $0.016559 $1,103 0.76% -33.21% 26.50%
1159 PCN PeepCoin PCN $0.000124 $1,094 0.72% 6.14% 111.35%
1160 EUSD eUSD EUSD $0.000196 $1,072 0.78% 7.09% -8.51%
1161 VOYA Voyacoin VOYA $2.74 $1,045 0.83% -33.18% 65.50%
1162 FLASH Flash FLASH $0.004203 $1,040 0.83% -14.58% -14.06%
1163 ASN Aseancoin ASN $0.010827 $1,027 0.71% -31.53% 66.43%
1164 HIGH High Gain HIGH $0.000637 $1,005 0.79% 35.92% -0.11%
1165 MARX MarxCoin MARX $0.001021 $927 0.76% -5.26% 32.77%
1166 MAVRO Mavro MAVRO $0.036556 $926 34.12% 22.13% 168.57%
1167 UR UR UR $0.001153 $867 11.87% 44.32% 69.27%
1168 MCI Musiconomi MCI $0.032168 $850 0.70% -36.30%
1169 HAT Hawala.Today HAT $0.165786 $833 0.70% -13.04% -14.28%
1170 WOW Wowcoin WOW $0.000254 $785 100.89% 117.54% 143.57%
1171 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004584 $761 -1.58% 8.47% 15.06%
1172 QORA Qora QORA $0.251053 $716 3.19% 17.65%
1173 EDRC EDRCoin EDRC $0.051187 $706 0.76% 8.68% 7.16%
1174 NBIT netBit NBIT $0.014121 $695 0.76% -73.07%
1175 VULC Vulcano VULC $0.009712 $686 -11.23% 33.69% 35.99%
1176 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 $563 -6.62% -97.35% -95.31%
1177 MGC GulfCoin MGC $0.002675 $548 0.71% 8.74% -15.55%
1178 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.4e-07 $527 0.78% -27.82% -15.79%
1179 DASHS Dashs DASHS $0.067635 $524 0.83% 26.66% 112.90%
1180 SKC Skeincoin SKC $0.018469 $520 0.76% 17.95% 133.28%
1181 CASH Cash Poker Pro CASH $0.037956 LowVol 0.70% -4.58% -45.16%
1182 RHFC RHFCoin RHFC $0.000638 LowVol 0.83% -39.34% -33.60%
1183 COUPE Coupecoin COUPE $0.000012 LowVol 60.56% -39.61% -19.40%
1184 PRN Protean PRN $0.000098 LowVol 0.84% 57.14% 10.30%
1185 XQN Quotient XQN $0.005222 LowVol 0.71% 6.42% -7.21%
1186 CLINT Clinton CLINT $0.010317 LowVol 0.76% -1.58% 4.14%
1187 SFE SafeCoin SFE $0.000127 LowVol 0.71% 9.20% 21.50%
1188 QBT Cubits QBT $0.002930 LowVol 0.83% -35.76% -76.83%
1189 IQT iQuant IQT $0.179723 LowVol 0.71% 17.51% 7.08%
1190 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001783 LowVol 0.71% 8.75% -0.68%
1191 FUTC FutCoin FUTC $0.003057 LowVol -7.48% 63.13% 70.57%
1192 ANI Animecoin ANI $0.000255 LowVol 0.76% 8.75% 46.19%
1193 DBG Digital Bulli… DBG $0.007388 LowVol 0.83% 8.75% 20.87%
1194 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.052490 LowVol 1.88% 0.80% 49.45%
1195 TOP TopCoin TOP $0.000388 LowVol -0.53% 7.02% -3.63%
1196 BSN Bastonet BSN $0.000764 LowVol 0.79% 15.14% 4.82%
1197 IRL IrishCoin IRL $0.002802 LowVol 0.83% 8.75% 25.99%
1198 9COIN 9COIN 9COIN $0.003439 LowVol 0.76% 33.45% 21.50%
1199 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002293 LowVol 0.76% -11.03% 19.25%
1200 FFC FireFlyCoin FFC $0.000127 LowVol 0.83% 8.75% -0.14%
1201 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000127 LowVol 0.71% -45.63% -59.50%
1202 EVC EventChain EVC $0.065442 LowVol 0.70% -28.44% -59.10%
1203 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000255 LowVol 0.79% -27.50% -21.08%
1204 MOTO Motocoin MOTO $0.004529 LowVol -2.92% -38.88% 49.21%
1205 LTH LAthaan LTH $0.001019 LowVol 0.83% 8.75% 90.46%
1206 HDLB HODL Bucks HDLB $0.045090 LowVol -39.22% 6.04% -4.86%
1207 INDIA India Coin INDIA $0.000255 LowVol 0.71% 8.74% -1.33%
1208 AV AvatarCoin AV $0.042543 LowVol 0.76% 21.48% 40.38%
1209 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001911 LowVol 0.76% 8.74% 48.62%
1210 ONG onG.social ONG $0.157933 LowVol 0.70% -13.60%
1211 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002675 LowVol 0.83% -4.17% -26.36%
1212 KARMA Karmacoin KARMA $0.000127 LowVol 0.83% 8.75% 29.10%
1213 BIT First Bitcoin BIT $0.011464 LowVol 0.71% -9.38% -8.35%
1214 LDCN LandCoin LDCN $0.001591 LowVol 17.99% -40.02% -77.38%
1215 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004342 LowVol 1.13% 3.23% 26.73%
1216 TELL Tellurion TELL $0.000133 LowVol 0.57% -59.80% -36.62%
1217 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -2.21% -3.00% 4.51%
1218 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002930 LowVol 0.71% -7.36% -4.05%
1219 ELC Elacoin ELC $0.095530 LowVol 0.76% 18.77%
1220 10MT 10M Token 10MT $0.002178 LowVol 0.70% 9.53% 18.29%
1221 MONETA Moneta MONETA $0.000637 LowVol 26.04% 35.94% 20.64%
1222 GMX GoldMaxCoin GMX $0.010427 LowVol 0.76% 1012.79%
1223 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol 0.86% 41.48% -6.19%
1224 DISK DarkLisk DISK $0.000892 LowVol 0.71% 26.86% 16.74%
1225 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005350 LowVol 0.71% 8.74% 8.03%
1226 BUB Bubble BUB $0.022163 LowVol 0.64% 12.30% 14.72%
1227 IPY Infinity Pay IPY $0.002181 LowVol 0.81% 27.63% -19.77%
1228 BEST BestChain BEST $0.001145 LowVol -2.06% -11.16% -10.02%
1229 PRIMU Primulon PRIMU $0.000127 LowVol 0.71% -32.07% -46.76%
1230 FC Facecoin FC $0.003490 LowVol 0.78% -4.57% -16.19%
1231 BXC Bitcedi BXC $0.003846 LowVol 4.69% 10.24% 62.15%
1232 TCR TheCreed TCR $0.000509 LowVol 0.83% 117.51% 63.33%
1233 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.007946 LowVol 0.83% 83.35% 35.16%
1234 UTA UtaCoin UTA $0.001783 LowVol 0.76% -19.87% 220.25%
1235 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000128 LowVol 0.83% -22.16% 20.14%
1236 ACES Aces ACES $0.000127 LowVol 0.76% -50.20% -27.90%
1237 EGG EggCoin EGG $0.048147 LowVol 0.76% 15.44%
1238 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.100243 LowVol 0.71% 5.67%
1239 MBL MobileCash MBL $0.000255 LowVol -32.83% 8.56% -19.00%
1240 DUB Dubstep DUB $0.002420 LowVol 0.71% 3.30%
1241 EBIT eBIT EBIT $0.003447 LowVol 0.70% 134.83% 155.02%
1242 CYC Cycling Coin CYC $0.001528 LowVol 0.83% -6.78% -19.99%
1243 CYDER Cyder CYDER $0.000255 LowVol 0.71% -23.24% -12.39%
1244 SWP Swapcoin SWP $0.087256 LowVol 0.78% 4.86% -34.25%
1245 GBRC Global Busine… GBRC $0.000127 LowVol 0.76% 16.65%
1246 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005076 LowVol 0.83% 73.36% -9.26%
1247 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001251 LowVol 5.19% 1.94% 4.81%
1248 LEPEN LePen LEPEN $0.000101 LowVol 0.21% -13.51% 1.80%
1249 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066871 LowVol 0.71% -44.30% -44.73%
1250 SYNC Sync SYNC $611.39 LowVol 0.71% 74.00% 11.14%
1251 WINK Wink WINK $0.000382 LowVol 0.79% 8.74% 21.50%
1252 UNC UNCoin UNC $0.000127 LowVol 0.83% 8.74% 21.50%
1253 PAYP PayPeer PAYP $0.000127 LowVol 0.76% 25.62%
1254 MAGN Magnetcoin MAGN $0.738766 LowVol 0.83% 8.01% 46.20%
1255 ACN Avoncoin ACN $0.000382 LowVol 0.76% 8.74% -15.26%
1256 PRM PrismChain PRM $0.001911 LowVol -5.47% 25.48% 51.80%
1257 AXIOM Axiom AXIOM $0.019488 LowVol 0.83% 8.75% 20.69%
1258 CME Cashme CME $0.000127 LowVol 0.83% 18.95%
1259 TIE TIES Network TIE $0.061515 LowVol 0.70% -3.75% -26.98%
1260 XAU Xaucoin XAU $0.034518 LowVol 0.83% -17.97% 5.49%
1261 DON Donationcoin DON $0.000509 LowVol 2.01% -12.84% -39.38%
1262 YEL Yellow Token YEL $0.006653 LowVol 0.81% -46.09% 135.55%
1263 FUDD DimonCoin FUDD $0.001309 LowVol 0.81% -4.57% 12.23%
1264 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000174 LowVol 0.70% 8.78% -9.23%
1265 SHA SHACoin SHA $0.000764 LowVol 0.83% 8.75% 54.29%
1266 YES Yescoin YES $0.000097 LowVol 26.84% -16.97% 31.27%
1267 BET BetaCoin BET $0.002235 LowVol 0.83% -3.16% -7.43%
1268 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 0.70% -4.58% 56.38%
1269 X2 X2 X2 $0.000127 LowVol 0.83% 8.74%
1270 REGA Regacoin REGA $0.001528 LowVol 0.76% 0.37% -26.16%
1271 ZSE ZSEcoin ZSE $0.015157 LowVol 0.76% 40.77% 23.07%
1272 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.286845 LowVol 0.83% -20.84% 22.97%
1273 MEN PeopleCoin MEN $0.000127 LowVol 0.79% 8.74% 21.50%
1274 XDE2 XDE II XDE2 $1.86 LowVol -49.91% 9.94% -31.93%
1275 BITOK Bitok BITOK $0.000027 LowVol 0.74% -76.98% -74.28%
1276 RICHX RichCoin RICHX $0.007260 LowVol 0.83% 10.52%
1277 TRICK TrickyCoin TRICK $0.012865 LowVol 0.71% 14.46% 27.05%
1278 GAIN UGAIN GAIN $0.001656 LowVol 0.79% 8.74% 21.50%
1279 RCN Rcoin RCN $0.000127 LowVol 0.83% 8.75% -1.43%
1280 BLX Blockchain Index BLX $3.22 LowVol 0.70% 8.29% 18.74%
1281 HCC Happy Creator… HCC $0.000637 LowVol -16.01% 51.80%
1282 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000509 LowVol 0.83% 8.75% 21.50%
1283 QBC Quebecoin QBC $0.002165 LowVol 0.83% 8.75% 5.11%
1284 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000637 LowVol 0.76% 8.75% -19.01%
1285 CBD CBD Crystals CBD $0.001911 LowVol 0.71% 16.51% 29.27%
1286 LKC LinkedCoin LKC $0.000255 LowVol 0.79% 117.50% 19.13%
1287 BGR Bongger BGR $0.000129 LowVol 0.86% -23.25% -14.66%
1288 KASHH KashhCoin KASHH $0.000127 LowVol 4.17% 8.90% 56.89%
1289 HYPER Hyper HYPER $0.032862 LowVol 0.79% -4.56% 41.10%
1290 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003949 LowVol 0.76% 5.34% 9.70%
1291 TODAY TodayCoin TODAY $0.001146 LowVol 0.83% -2.13% -4.56%
1292 XTD XTD Coin XTD $0.000127 LowVol 0.76% 8.74% 2.02%
1293 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1294 FID BITFID FID $0.127373 LowVol 0.83% 21.50%
1295 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -51.37%
1296 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 7.99%
1297 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -65.43%
1298 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol 0.44% -5.82%
1299 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -29.50%
1300 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol
1301 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol 0.11% 23.56%
1302 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 2.86%
1303 OP Operand OP $0.001151 LowVol 9.16%
1304 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -4.64%
1305 XID International… XID $0.008754 LowVol 0.43% 15.17%
1306 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol 0.11% 123.59%
1307 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 8.83% 21.60%
1308 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol 15.97%
1309 OMC Omicron OMC $0.134319 LowVol 1.39% 13.08%
1310 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004589 LowVol 8.84% 41.21%
1311 TEAM TeamUp TEAM $0.000255 LowVol 8.92% 21.68%
1312 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000127 LowVol 8.58% 25.32%
1313 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol 8.61% 21.36%
1314 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 4.24% -53.77%
1315 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1316 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 5.01%
1317 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol 0.46% 8.29% 0.51%
1318 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1319 PI PiCoin PI $0.002738 LowVol 11.31%
1320 ANTX Antimatter ANTX $0.000126 LowVol 7.81% 20.63%
1321 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 12.49%
1322 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 10.39% -26.52%
1323 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006202 LowVol 60.60% 3.01%
1324 SIC Swisscoin SIC $0.000123 4.93% -11.59%
1325 EGOLD eGold EGOLD $0.006722 -2.65% -32.63%
1326 FBL Faceblock FBL $0.001654 -32.78%

Quay lại phần 1

Phản hồi