Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 19h ngày 6/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 19h ngày 6/12/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 19h ngày 6/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $12985.50 trên tổng giá trị $217,168,852,725

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $447.71 trên tổng giá trị $43,055,996,660

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1484.00 trên tổng giá trị $24,991,524,600

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.76 trên tổng giá trị $13,233,510,449

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.239539 trên tổng giá trị $9,279,536,056

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.182800 trên tổng giá trị đã biến động tăng 109.62% trong 1h qua

    + Đồng PND Pandacoin (PND) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị $2,091,298 đã biến động tăng 107.51% trong 1h qua

    + Đồng PXI Prime-XI (PXI) đang có giá hiện tại $0.014278 trên tổng giá trị $254,800 đã biến động tăng 101.89% trong 1h qua

    + Đồng ZMC ZetaMicron (ZMC) đang có giá hiện tại $0.000254 trên tổng giá trị $152,527 đã biến động tăng 99.28% trong 1h qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.007648 trên tổng giá trị đã biến động tăng 87.66% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000127 trên tổng giá trị $56,222,531 đã biến động tăng 1090.86% trong 24h qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.007648 trên tổng giá trị đã biến động tăng 621.37% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị $331,367 đã biến động tăng 614.53% trong 24h qua

    + Đồng MRJA GanjaCoin (MRJA) đang có giá hiện tại $0.050559 trên tổng giá trị $225,085 đã biến động tăng 393.35% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.56 trên tổng giá trị $10,218,520 đã biến động tăng 323.10% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.385984 trên tổng giá trị $29,185,987 đã biến động tăng 2015.28% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000064 trên tổng giá trị $331,367 đã biến động tăng 899.20% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.308926 trên tổng giá trị $4,447,631 đã biến động tăng 647.63% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000598 trên tổng giá trị $942,245 đã biến động tăng 542.63% trong 7 ngày qua

    + Đồng YOYOW YOYOW (YOYOW) đang có giá hiện tại $0.452250 trên tổng giá trị $95,622,043 đã biến động tăng 511.39% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 19h ngày 6/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 EBCH eBitcoinCash EBCH $133,849 $0.014415 9,285,500 $5,897 -0.45% 18.24% -25.88%
702 FUNC FUNCoin FUNC $130,474 $0.022309 5,848,581 $1,652 -2.10% -3.40% -17.78%
703 AMMO Ammo Rewards AMMO $128,445 $0.001651 77,777,777 $514 -0.36% 0.64% 69.78%
704 SGR Sugar Exchange SGR $128,386 $0.036682 3,500,000 $3,458 19.28% 34.97% -14.49%
705 BITGOLD bitGold BITGOLD $127,660 $1418.93 89.9694 $2,599 -3.14% -0.98% -1.98%
706 PRX Printerium PRX $125,449 $0.010612 11,821,728 $1,178 -3.72% 152.60% 286.40%
707 NRO Neuro NRO $124,441 $0.003303 37,676,687 $13,209 -20.30% 76.13% 140.72%
708 EOT EOT Token EOT $121,453 $0.014702 8,260,903 $6,932 0.42% 18.04% 42.01%
709 REE ReeCoin REE $118,732 $0.000046 2,560,000,000 $504 -0.47% -24.80% -26.13%
710 CFD Confido CFD $117,885 $0.013098 9,000,000 $1,040 -0.58% -1.67% 55.92%
711 BOST BoostCoin BOST $117,471 $0.009909 11,855,487 $1,167 -7.11% 4.04% -11.24%
712 ACP AnarchistsPrime ACP $113,903 $0.025917 4,394,874 $11,502 -0.67% 20.61% -30.30%
713 LCP Litecoin Plus LCP $113,740 $0.155742 730,313 $3,029 -0.39% -13.08% 35.83%
714 ARG Argentum ARG $113,272 $0.013215 8,571,766 $790 -1.33% -4.81% -1.38%
715 WOMEN WomenCoin WOMEN $112,349 $0.002541 44,220,400 $2,449 -3.01% -2.59% -0.17%
716 CJ Cryptojacks CJ $107,931 $0.000265 406,568,581 $3,616 -0.37% -41.32% -31.40%
717 VUC Virta Unique … VUC $107,668 $0.001751 61,486,150 $5,061 -0.37% 27.05% 32.05%
718 SRC SecureCoin SRC $102,602 $0.012453 8,239,351 $1,217 -2.36% -22.56% 11.50%
719 BITEUR bitEUR BITEUR $102,386 $1.16 87,942 $2,596 -3.01% -6.38% -5.56%
720 XCO X-Coin XCO $98,675 $0.007967 12,384,976 $882 -0.36% 47.02% 24.70%
721 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $97,715 $0.012169 8,030,000 $650 -20.84% -13.21% -62.34%
722 611 SixEleven 611 $96,320 $0.223380 431,193 $1,319 -0.36% 24.83% 22.82%
723 LTCR Litecred LTCR $95,137 $0.003147 30,227,750 $49,611 -18.26% -53.07% 233.66%
724 HXX Hexx HXX $91,875 $0.061881 1,484,704 $629 -0.37% 55.65% 61.47%
725 EAGLE EagleCoin EAGLE $89,488 $0.042748 2,093,421 $967 -67.87% -74.36% -49.83%
726 VEC2 VectorAI VEC2 $86,565 $0.005208 16,620,353 $549 -0.36% 8.42% 16.99%
727 MAY Theresa May Coin MAY $86,203 $0.003458 24,926,600 $674 -0.21% 10.42% -15.68%
728 MST MustangCoin MST $85,064 $0.134949 630,343 $925 -0.34% 4.43% -2.72%
729 EBTC eBTC [OLD] EBTC $84,255 $0.004097 20,564,300 $1,721 5.09% -34.18% 46.59%
730 ICON Iconic ICON $82,849 $0.139736 592,894 $3,548 -0.36% 137.38% 135.01%
731 CACH CacheCoin CACH $80,386 $0.019162 4,195,132 $808 -0.31% -26.55% -44.58%
732 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $79,111 $0.000992 79,719,140 $1,250 -0.68% 5.84% 14.02%
733 BVC BeaverCoin BVC $78,777 $0.025287 3,115,258 $18,606 0.84% 11.32% 10.00%
734 EGAS ETHGAS EGAS $77,226 $0.007603 10,157,540 $2,055 -0.60% 0.80% 61.25%
735 BSC BowsCoin BSC $76,145 $0.013720 5,550,102 $630 -0.36% 28.63% 39.88%
736 RBT Rimbit RBT $72,382 $0.000627 115,499,623 $557 -0.56% 7.61% 10.01%
737 DIBC DIBCOIN DIBC $67,450 $0.013490 5,000,000 $748 -1.70% -1.53% 7.42%
738 ADCN Asiadigicoin ADCN $66,508 $0.002668 24,931,054 $850 -0.68% -5.37% -5.08%
739 STEPS Steps STEPS $66,248 $0.003557 18,625,017 $1,060 -0.36% 42.13%
740 VRS Veros VRS $53,464 $0.000110 486,609,040 $3,002 -0.59% 26.08% 368.28%
741 MCRN MACRON MCRN $52,764 $0.000131 401,421,401 $871 -0.36% 3.15% -49.67%
742 KRONE Kronecoin KRONE $48,675 $0.013250 3,673,605 $615 -6.18% 16.57% 24.33%
743 MSCN Master Swiscoin MSCN $48,161 $0.001078 44,687,620 $745 -0.28% -8.15% -15.56%
744 LBTC LiteBitcoin LBTC $41,561 $0.013036 3,188,280 $169,692 -6.17% -44.04% 355.33%
745 XCS CybCSec XCS $40,590 $0.003430 11,834,082 $588 -0.36% -11.30% 8.73%
746 ITZ Interzone ITZ $35,450 $0.019679 1,801,430 $1,103 -0.36% 4.18% -24.86%
747 CRTM Corethum CRTM $34,457 $0.013783 2,500,000 $2,176 -0.65% -30.29% 69.23%
748 ERY Eryllium ERY $34,355 $0.006336 5,422,327 $971 -2.14% 2.83% 5.37%
749 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $33,351 $0.038731 861,102 $51,990 7.86% 0.16% 130.57%
750 NTWK Network Token NTWK $32,692 $0.002801 11,671,310 $1,460 -0.60% -35.17% -27.71%
751 PLACO PlayerCoin PLACO $31,230 $0.000889 35,120,000 $1,489 -0.36% 51.74% 61.73%
752 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $28,637 $0.002123 13,487,500 $1,221 -12.65% 103.49% 26.47%
753 BNX BnrtxCoin BNX $26,954 $0.001016 26,522,501 $644 -0.68% -3.69% 6.04%
754 GRIM Grimcoin GRIM $26,827 $0.002598 10,324,802 $1,877 -0.37% 3.35% -0.91%
755 MILO MiloCoin MILO $25,394 $0.002353 10,789,954 $998 -0.68% -13.05% -9.39%
756 CREVA CrevaCoin CREVA $23,279 $0.000640 36,390,750 $4,178 -0.36% -16.38% -20.18%
757 LVPS LevoPlus LVPS $18,262 $0.012068 1,513,256 $5,375 -0.67% 3.40% 87.33%
758 XRC Rawcoin XRC $18,207 $0.025830 704,882 $2,048 -12.75% 29.41% 39.63%
759 ARGUS Argus ARGUS $17,663 $0.015382 1,148,324 $1,831 -0.41% 62.77% 60.83%
760 ELS Elysium ELS $17,298 $0.004319 4,005,012 $1,750 -0.36% 4.47% 3.68%
761 JOBS JobsCoin JOBS $13,468 $0.000127 106,019,270 $1,053 -0.67% -55.37% -44.40%
762 GSR GeyserCoin GSR $9,501 $0.202745 46,864 $5,409 11.98% 45.99% 252.40%
763 HMC HarmonyCoin HMC $6,362 $0.011335 561,235 $7,006 -0.37% 7.30% -5.88%
764 XPA XPlay XPA $31,091,400 $0.031091 1,000,000,000 LowVol -0.60% -8.23%
765 BCAP BCAP BCAP $18,673,500 $1.87 10,000,000 LowVol -0.60% 13.46% 33.30%
766 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
767 ECN E-coin ECN $11,525,703 $2.46 4,685,321 LowVol 0.33% -19.80% -14.98%
768 CREDO Credo CREDO $9,681,613 $0.017606 549,891,703 LowVol -0.62% -4.27% -21.55%
769 [email protected] Bankcoin [email protected] $9,364,255 $0.909877 10,291,781 LowVol 2.73% -67.03% 72.35%
770 ETT EncryptoTel [… ETT $8,941,734 $0.143917 62,131,190 LowVol 4.51% -31.53% 9.70%
771 ECOB Ecobit ECOB $5,277,022 $0.011873 444,444,444 LowVol -3.95% -2.63% 1.63%
772 PGL Prospectors Gold PGL $4,154,168 $0.064406 64,500,000 LowVol -0.36% 8.42% -25.51%
773 ARC Arcade Token ARC $3,848,556 $2.35 1,636,312 LowVol -0.60% -3.29% 3.26%
774 YASH YashCoin YASH $3,557,016 $0.355692 10,000,271 LowVol -0.36% -8.10% -29.11%
775 FIMK FIMKrypto FIMK $2,931,905 $0.005081 577,004,618 LowVol -0.36% 48.82% 215.96%
776 ADL Adelphoi ADL $2,671,655 $0.113822 23,472,224 LowVol -0.67% 26.96% 11.83%
777 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,586,201 $0.000113 22,871,557,934 LowVol 29.69% 55.67% 225.72%
778 MBRS Embers MBRS $2,522,690 $0.050454 50,000,000 LowVol -0.70% 17.35% 3.08%
779 ADST AdShares ADST $2,470,957 $0.205187 12,042,465 LowVol 0.69% -8.27% -19.49%
780 SIFT Smart Investm… SIFT $2,406,810 $3.33 722,935 LowVol -0.60% -3.30% 11.25%
781 ITT Intelligent T… ITT $1,786,049 $0.182289 9,797,899 LowVol -0.60% -0.88% -10.24%
782 REX REX REX $1,639,351 $0.189285 8,660,756 LowVol -0.60% 27.85% -36.06%
783 CBX Crypto Bullion CBX $1,526,311 $1.52 1,005,528 LowVol -0.64% -8.96% -36.21%
784 CNO Coin(O) CNO $1,442,504 $0.013716 105,166,401 LowVol -0.38% 60.35% 48.91%
785 HTC HitCoin HTC $1,396,895 $0.000127 10,996,318,099 LowVol -0.36% 8.39% 17.54%
786 NKA IncaKoin NKA $1,356,273 $0.000120 11,332,113,460 LowVol 3.64% 21.73% -16.48%
787 SHORTY Shorty SHORTY $1,346,550 $0.013466 100,000,000 LowVol -0.68% 8.42% 19.33%
788 USC Ultimate Secu… USC $1,315,230 $0.127160 10,343,113 LowVol 3.25% 123.65% 37.81%
789 RC RussiaCoin RC $1,277,123 $0.152440 8,377,873 LowVol -0.68% 8.41% -31.26%
790 DCY Dinastycoin DCY $1,274,164 $0.000897 1,420,858,063 LowVol -0.11% 17.08% 43.18%
791 ORB Orbitcoin ORB $1,174,342 $0.379811 3,091,912 LowVol 1.29% 19.80% 18.45%
792 ETBS Ethbits ETBS $989,237 $0.710861 1,391,604 LowVol -0.30% -22.37% -21.79%
793 SDC ShadowCash SDC $977,228 $0.145961 6,695,133 LowVol -0.36% 7.54% 27.09%
794 METAL MetalCoin METAL $840,396 $0.010925 76,925,527 LowVol -0.36% 4.73% 12.84%
795 TES TeslaCoin TES $742,547 $0.010110 73,446,770 LowVol 6.23% -0.76% 54.48%
796 EBET EthBet EBET $730,379 $0.085902 8,502,500 LowVol -0.60% -15.10% -18.69%
797 HBN HoboNickels HBN $728,009 $0.012195 59,696,358 LowVol -0.36% 6.32% -2.16%
798 NET NetCoin NET $699,923 $0.000889 787,126,712 LowVol -0.32% 8.21% -1.23%
799 V Version V $676,134 $0.001442 468,743,164 LowVol -0.58% 23.07% 15.73%
800 VAL Valorbit VAL $667,226 $0.000127 5,252,383,482 LowVol -0.36% 8.39% 18.69%
801 GOOD Goodomy GOOD $616,662 $0.001397 441,349,000 LowVol -0.37% -27.67% 7.22%
802 NOBL NobleCoin NOBL $591,861 $0.000256 2,315,211,230 LowVol -0.25% 1.86% -4.09%
803 RIYA Etheriya RIYA $572,584 $0.362044 1,581,531 LowVol -0.36% 11.40% 16.76%
804 GIM Gimli GIM $569,097 $0.007114 80,000,000 LowVol -0.60% 38.16% -39.41%
805 CRM Cream CRM $563,027 $0.012563 44,814,845 LowVol -2.51% -16.67% 18.60%
806 XGR GoldReserve XGR $545,332 $0.031758 17,171,382 LowVol -0.68% 17.84% -12.65%
807 AU AurumCoin AU $524,980 $1.77 296,216 LowVol -0.36% -8.40% 26.59%
808 TROLL Trollcoin TROLL $506,372 $0.000895 565,837,254 LowVol -0.62% -10.65% -12.27%
809 CASINO Casino CASINO $483,388 $0.483388 1,000,000 LowVol -3.83% -59.98%
810 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 0.00% 3.50%
811 CHESS ChessCoin CHESS $471,665 $0.008729 54,032,769 LowVol 2.42% 1.39% 56.61%
812 TGC Tigercoin TGC $464,572 $0.010671 43,536,800 LowVol -0.36% 18.12% 3.32%
813 FNC FinCoin FNC $436,560 $0.033898 12,878,667 LowVol -0.04% 0.83% -11.29%
814 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $433,391 $0.079839 5,428,300 LowVol -5.07% -1.45%
815 CFT CryptoForecast CFT $414,941 $0.009020 46,000,000 LowVol -0.66% 9.67% 12.78%
816 KUSH KushCoin KUSH $414,314 $0.076058 5,447,378 LowVol -4.78% 35.47% 35.69%
817 SLG Sterlingcoin SLG $411,939 $0.097927 4,206,594 LowVol -1.02% -2.90% 4.19%
818 BUCKS SwagBucks BUCKS $409,261 $1.28 319,810 LowVol -0.33% 7.48% 9.89%
819 WAY WayGuide WAY $406,671 $0.004065 100,040,708 LowVol -0.36% 5.10% 24.39%
820 GLC GlobalCoin GLC $380,828 $0.005844 65,171,010 LowVol -0.36% -9.35% 31.20%
821 8BIT 8Bit 8BIT $373,325 $0.254336 1,467,841 LowVol -0.36% -0.02% 11.85%
822 SH Shilling SH $371,803 $0.009400 39,551,625 LowVol -0.36% 75.68% 116.18%
823 FUNK The Cypherfunks FUNK $369,895 $0.000008 46,290,694,999 LowVol -0.93% 16.04% 30.01%
824 BXT BitTokens BXT $366,426 $0.653292 560,892 LowVol -40.07% -18.85% -7.02%
825 SPEX SproutsExtreme SPEX $357,647 $0.000125 2,866,607,586 LowVol 6.45%
826 BERN BERNcash BERN $355,265 $0.004987 71,234,301 LowVol -7.69% 3.92% 13.48%
827 VIDZ PureVidz VIDZ $345,583 $0.002758 125,279,775 LowVol -7.40% -1.88% 8.32%
828 SAC SACoin SAC $329,683 $0.047002 7,014,210 LowVol -0.36% -22.31% -47.40%
829 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -10.42%
830 888 OctoCoin 888 $326,615 $0.006480 50,405,860 LowVol 0.30% 10.85% 37.31%
831 STV Sativacoin STV $324,518 $0.045793 7,086,573 LowVol -0.86% 8.19% 60.79%
832 UNIC UniCoin UNIC $320,261 $0.107933 2,967,217 LowVol -1.42% -3.87% 6.48%
833 BIGUP BigUp BIGUP $316,534 $0.000149 2,118,389,485 LowVol -2.23% 24.90% 34.99%
834 DDF DigitalDevelo… DDF $310,545 $0.060673 5,118,307 LowVol -0.53% -15.86% -33.71%
835 LOT LottoCoin LOT $298,711 $0.000021 14,491,014,421 LowVol -1.60% 15.12% 19.85%
836 FLY Flycoin FLY $292,214 $1.39 210,806 LowVol -0.31% 8.17% 17.09%
837 USDE USDe USDE $288,171 $0.000254 1,134,236,104 LowVol -0.36% 116.77% 17.13%
838 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 0.49% 8.90%
839 SWING Swing SWING $281,795 $0.101860 2,766,497 LowVol 1.27% 9.61% 17.80%
840 J Joincoin J $276,958 $0.113118 2,448,402 LowVol -0.31% 125.86% 14.05%
841 EVO Evotion EVO $269,693 $0.085112 3,168,684 LowVol -0.31% 7.33% -10.91%
842 LTB LiteBar LTB $265,642 $0.328380 808,946 LowVol -0.36% -9.46% 1.15%
843 RBIES Rubies RBIES $261,970 $0.025153 10,415,252 LowVol -0.36% -6.62% 5.35%
844 FRC Freicoin FRC $258,962 $0.008765 29,544,084 LowVol 4.17% -5.70% 2.49%
845 HODL HOdlcoin HODL $257,808 $0.001651 156,111,900 LowVol -7.77% 18.75% -8.64%
846 I0C I0Coin I0C $254,303 $0.012118 20,985,227 LowVol -0.43% 9.07% 43.60%
847 MAD SatoshiMadness MAD $254,153 $0.000127 2,000,683,485 LowVol -0.67% 8.21% 17.52%
848 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $246,428 $0.018627 13,229,330 LowVol -0.03% 14.17% 22.65%
849 KED Darsek KED $242,897 $0.017390 13,967,925 LowVol -2.82% 60.97% 17.14%
850 RBX Ripto Bux RBX $242,148 $0.000635 381,236,123 LowVol -0.36% 23.12% 40.99%
851 BUN BunnyCoin BUN $220,118 $0.000002 102,317,947,745 LowVol -16.08% -2.76% -49.59%
852 CYP Cypher CYP $217,514 $0.034172 6,365,285 LowVol -0.68% 28.79% 63.79%
853 WMC WMCoin WMC $214,665 $0.018622 11,527,489 LowVol 1.22%
854 CORG CorgiCoin CORG $201,631 $0.000161 1,251,855,418 LowVol -1.36% -48.71% -10.48%
855 GRT Grantcoin GRT $197,284 $0.004573 43,139,198 LowVol -0.36% 0.15% 1.20%
856 PHS Philosopher S… PHS $191,769 $0.031885 6,014,340 LowVol -0.36% 13.35% 24.48%
857 Q2C QubitCoin Q2C $189,182 $0.000762 248,205,397 LowVol -14.56% -14.09% -44.80%
858 YAC Yacoin YAC $182,661 $0.001524 119,824,849 LowVol -0.36% 0.05% 14.50%
859 ARI Aricoin ARI $177,354 $0.001264 140,262,505 LowVol -0.57% -0.37% 8.36%
860 URC Unrealcoin URC $175,789 $0.025025 7,024,402 LowVol -0.31% 1.91% 1.54%
861 HMP HempCoin HMP $172,339 $0.000127 1,356,645,470 LowVol -0.31% 8.41% 17.54%
862 MNC Mincoin MNC $171,248 $0.042556 4,024,077 LowVol -0.31% -12.17% -24.62%
863 EMD Emerald Crypto EMD $170,605 $0.008924 19,117,129 LowVol 10.75% -6.74% -17.67%
864 ANTI AntiBitcoin ANTI $168,618 $0.009655 17,465,159 LowVol -0.68% -6.38% 8.51%
865 HAL Halcyon HAL $164,328 $0.030996 5,301,581 LowVol -0.57% 9.77% 20.10%
866 TTC TittieCoin TTC $162,261 $0.000129 1,259,816,434 LowVol -0.78% -0.38% -20.87%
867 CNNC Cannation CNNC $158,116 $0.063836 2,476,893 LowVol -0.38% 9.60% 59.72%
868 PX PX PX $158,104 $0.001651 95,737,473 LowVol -0.68% 8.39% 17.54%
869 FRK Franko FRK $157,848 $0.169589 930,767 LowVol -0.36% 8.39% 22.62%
870 GAIA GAIA GAIA $156,174 $0.006480 24,101,381 LowVol -34.87% -37.24% -47.18%
871 FIRE Firecoin FIRE $154,844 $1.57 98,412 LowVol 4.88% 2.82%
872 QCN QuazarCoin QCN $153,581 $0.025407 6,044,911 LowVol -0.36% 8.39% 6.33%
873 EUC Eurocoin EUC $150,309 $0.012105 12,416,554 LowVol -0.72% 5.97% -4.57%
874 VC VirtualCoin VC $149,584 $0.014863 10,064,287 LowVol -0.36% 8.30% 38.09%
875 LEA LeaCoin LEA $149,338 $0.000475 314,280,091 LowVol -0.79% 1.00% -21.76%
876 XRA Ratecoin XRA $146,024 $0.001272 114,786,664 LowVol -0.33% -6.62% -9.58%
877 XCRE Creatio XCRE $145,980 $0.007114 20,520,514 LowVol -0.36% 51.64% 39.72%
878 DLC Dollarcoin DLC $144,606 $0.015879 9,106,714 LowVol -0.31% 8.41% 17.54%
879 ISL IslaCoin ISL $142,872 $0.094385 1,513,704 LowVol -0.31%
880 ARCO AquariusCoin ARCO $140,398 $0.094206 1,490,321 LowVol -0.97% 23.76% 9.95%
881 GPU GPU Coin GPU $137,783 $0.003404 40,477,042 LowVol -0.56% 20.30% 19.60%
882 BUMBA BumbaCoin BUMBA $136,960 $0.006098 22,461,464 LowVol -0.36% 8.41% 19.94%
883 DUO ParallelCoin DUO $135,172 $0.448026 301,706 LowVol -0.43% 5.89% -16.77%
884 DRM Dreamcoin DRM $135,054 $0.055132 2,449,632 LowVol -0.31% 34.44% 74.93%
885 MARS Marscoin MARS $127,194 $0.004498 28,279,074 LowVol -1.58% 9.17% 15.66%
886 UNITS GameUnits UNITS $120,778 $0.034776 3,472,983 LowVol -2.17% 15.00% -32.81%
887 QTL Quatloo QTL $120,425 $0.015601 7,718,883 LowVol -0.37% 8.23% 33.36%
888 ECA Electra ECA $116,329 $0.000005 21,911,560,294 LowVol 5.61% -4.07% -59.71%
889 IMS Independent M… IMS $116,024 $0.021610 5,368,934 LowVol -0.37% 36.82% 58.54%
890 BITZ Bitz BITZ $115,326 $0.057927 1,990,891 LowVol -0.36%
891 TSE Tattoocoin (S… TSE $114,465 $0.001266 90,421,856 LowVol -0.37% -1.80% 17.70%
892 COXST CoExistCoin COXST $113,606 $0.004192 27,100,000 LowVol -0.36% 180.91% 146.09%
893 CTO Crypto CTO $111,633 $0.009146 12,205,190 LowVol -0.36% 8.42% -27.95%
894 BAS BitAsean BAS $111,152 $0.022230 5,000,000 LowVol -0.60% -0.26% 18.09%
895 EMP EMoneyPower EMP $111,027 $0.012068 9,200,000 LowVol -0.67%
896 SOON SoonCoin SOON $110,796 $0.008890 12,462,620 LowVol -0.34% 8.37% 22.86%
897 SLING Sling SLING $109,701 $0.102133 1,074,095 LowVol -11.07%
898 RPC RonPaulCoin RPC $108,949 $0.121642 895,654 LowVol -0.36% 61.25% 71.06%
899 JET Jetcoin JET $105,705 $0.021694 4,872,509 LowVol -0.45% -39.31% -79.23%
900 CASH Cashcoin CASH $103,995 $0.002253 46,158,242 LowVol -64.51% 67.11% 77.63%
901 PIE PIECoin PIE $103,774 $0.007622 13,615,092 LowVol -0.36% 10.05% 175.28%
902 NEVA NevaCoin NEVA $102,652 $0.041716 2,460,745 LowVol -0.22% -6.51% 0.04%
903 GCC GuccioneCoin GCC $100,500 $0.004954 20,285,537 LowVol -0.36% 40.94% 50.44%
904 CNC CHNCoin CNC $99,465 $0.002033 48,936,647 LowVol -0.36% 2.01% 276.52%
905 ALL Allion ALL $97,653 $0.015752 6,199,359 LowVol -0.68% 13.90% 11.38%
906 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 -1.86% -73.66%
907 CAGE CageCoin CAGE $97,184 $9.6e-07 101,168,328,395 LowVol -1.36% -37.64% -95.39%
908 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 26.88%
909 SLM Slimcoin SLM $94,877 $0.006352 14,937,439 LowVol -0.36% -5.21%
910 CF Californium CF $94,422 $0.039253 2,405,456 LowVol -0.31% 11.60% 41.54%
911 TAJ TajCoin TAJ $92,330 $0.011515 8,018,289 LowVol -0.42% 8.64% 5.97%
912 GLT GlobalToken GLT $89,674 $0.003431 26,132,600 LowVol -0.43% 34.51% 48.99%
913 URO Uro URO $87,727 $0.072663 1,207,310 LowVol -0.31% 12.72% 26.01%
914 CON PayCon CON $87,561 $0.003800 23,042,604 LowVol -0.39% -11.11% -28.77%
915 BTQ BitQuark BTQ $86,526 $0.009527 9,081,731 LowVol -0.36% 10.33% -11.40%
916 KURT Kurrent KURT $85,842 $0.008654 9,919,485 LowVol -0.42% -31.42% 26.18%
917 GPL Gold Pressed … GPL $85,005 $0.331368 256,527 LowVol 1.35% -2.90% 1.28%
918 POP PopularCoin POP $84,006 $0.000025 3,372,875,244 LowVol -1.31% -13.77% 11.69%
919 VPRC VapersCoin VPRC $81,085 $0.000104 780,124,964 LowVol 4.87% -9.59% 72.05%
920 CRX Chronos CRX $80,913 $0.001097 73,729,962 LowVol -0.32% 14.52% 7.66%
921 BLRY BillaryCoin BLRY $79,959 $0.008892 8,991,935 LowVol -0.36% 8.39% -30.82%
922 SPT Spots SPT $76,644 $0.003421 22,406,021 LowVol -0.36% 15.51% 25.92%
923 $$$ Money $$$ $76,596 $0.001669 45,887,218 LowVol -0.53% 9.53% 10.24%
924 MND MindCoin MND $74,910 $0.005971 12,546,625 LowVol -0.36% 24.25% 50.78%
925 WARP WARP WARP $74,434 $0.067963 1,095,224 LowVol -0.36% 8.39% 18.65%
926 JWL Jewels JWL $74,348 $0.003684 20,181,636 LowVol -0.68% 1.42% -6.03%
927 ARB ARbit ARB $71,872 $0.009179 7,829,880 LowVol 0.44% 17.96%
928 ATX Artex Coin ATX $71,577 $0.003811 18,781,750 LowVol -0.36% 8.94% -10.06%
929 PONZI PonziCoin PONZI $71,430 $0.082952 861,099 LowVol -0.36% 131.63%
930 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
931 SOIL SOILcoin SOIL $69,134 $0.012124 5,702,048 LowVol -0.77% -5.79% 23.91%
932 ICOB ICOBID ICOB $67,591 $0.000633 106,701,874 LowVol -0.82% 7.29% 13.99%
933 KIC KibiCoin KIC $67,172 $0.004569 14,701,000 LowVol -0.01% -20.10% 13.22%
934 DRS Digital Rupees DRS $64,889 $0.000127 510,802,961 LowVol -0.36% 8.39% -26.42%
935 EXN ExchangeN EXN $64,787 $0.012703 5,100,000 LowVol -0.67% 7.89% 46.85%
936 CWXT CryptoWorldX … CWXT $60,616 $0.001017 59,630,200 LowVol -0.36% 2.55% 1.23%
937 CPN CompuCoin CPN $57,126 $0.002912 19,615,019 LowVol -2.40% -17.47% -18.46%
938 BRAIN Braincoin BRAIN $56,422 $0.005589 10,094,424 LowVol -0.36% 16.34% -12.04%
939 ORLY Orlycoin ORLY $55,864 $0.001524 36,646,779 LowVol -0.31% 30.06% 28.22%
940 300 300 Token 300 $53,396 $177.99 300 LowVol -0.36% 13.35% -25.97%
941 VIP VIP Tokens VIP $53,005 $0.000635 83,450,403 LowVol -0.31% 8.39% 18.88%
942 CXT Coinonat CXT $52,485 $0.006086 8,623,200 LowVol -1.05% 23.05% -12.31%
943 RIDE Ride My Car RIDE $51,462 $0.000508 101,276,976 LowVol -0.68% 44.55% 135.03%
944 DLISK DAPPSTER DLISK $50,813 $0.000508 100,000,000 LowVol -0.31% 44.52%
945 SFC Solarflarecoin SFC $50,543 $0.003589 14,083,450 LowVol -7.51% -16.99% 7.01%
946 IMPS ImpulseCoin IMPS $48,865 $0.002414 20,245,510 LowVol -0.36% 8.39% 17.54%
947 GBT GameBet Coin GBT $48,619 $0.002287 21,262,780 LowVol -0.36% 50.11% 25.55%
948 CRT CRTCoin CRT $48,336 $0.609758 79,270 LowVol -0.36% 8.39% 17.54%
949 BENJI BenjiRolls BENJI $48,304 $0.002385 20,254,196 LowVol -0.69% 18.17% 28.77%
950 FUZZ FuzzBalls FUZZ $47,244 $0.009782 4,829,945 LowVol -0.36% 26.58% 25.05%
951 TOR Torcoin TOR $47,021 $0.148716 316,179 LowVol -0.36% -29.49% -33.44%
952 SONG SongCoin SONG $46,478 $0.001427 32,565,300 LowVol -1.39% 30.61% -12.71%
953 EGO EGO EGO $45,732 $0.000762 60,000,001 LowVol -0.68% -0.78% 16.14%
954 BIOS BiosCrypto BIOS $44,966 $0.002160 20,821,709 LowVol -0.36% 14.75%
955 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 16.40%
956 BLZ BlazeCoin BLZ $44,755 $0.000074 608,557,394 LowVol -2.01% -7.71% 3.83%
957 SLEVIN Slevin SLEVIN $44,462 $0.000635 70,000,000 LowVol -0.36% 8.41% 34.36%
958 UET Useless Ether… UET $44,080 $0.011115 3,965,716 LowVol -0.65% 11.51% 25.46%
959 PULSE Pulse PULSE $43,595 $0.003049 14,298,972 LowVol -0.36% 8.89% 0.75%
960 FLVR FlavorCoin FLVR $42,476 $0.002033 20,898,106 LowVol -0.31% 15.61% 19.81%
961 IMX Impact IMX $41,734 $0.000381 109,509,099 LowVol -0.36% 225.24% 65.74%
962 BRAT BRAT BRAT $40,736 $0.000255 160,000,000 LowVol -0.37% 8.64% -11.95%
963 G3N G3N G3N $40,616 $0.005371 7,561,891 LowVol 4.19% 11.77%
964 JS JavaScript Token JS $39,086 $0.004891 7,991,996 LowVol -0.60% 112.42% 275.87%
965 ZYD Zayedcoin ZYD $38,072 $0.006098 6,243,840 LowVol -0.36% 13.13% 2.50%
966 OFF Cthulhu Offer… OFF $37,483 $0.014294 2,622,273 LowVol 6.08% -26.93%
967 CESC CryptoEscudo CESC $36,612 $0.000254 144,105,100 LowVol -33.57% 5.44% -21.64%
968 EREAL eREAL EREAL $36,478 $0.000533 68,427,562 LowVol -0.60% 7.71% -28.34%
969 AGLC AgrolifeCoin AGLC $36,260 $0.004827 7,511,517 LowVol -0.68% 29.19% -1.16%
970 VLTC Vault Coin VLTC $35,517 $0.001171 30,331,870 LowVol -0.02% -0.09% -7.98%
971 PEX PosEx PEX $33,969 $0.013847 2,453,240 LowVol -0.67% 7.65% 17.42%
972 LUNA Luna Coin LUNA $33,686 $0.020652 1,631,130 LowVol 4.72% 10.68% -19.31%
973 ROOFS Roofs ROOFS $33,029 $0.000254 130,000,000 LowVol -0.36% 10.59% -28.78%
974 LIR LetItRide LIR $32,268 $0.000889 36,287,173 LowVol -0.68% 39.33% 23.27%
975 IBANK iBank IBANK $31,625 $0.006987 4,526,324 LowVol 4.25% 138.50% 173.42%
976 ZNE Zonecoin ZNE $31,159 $0.012068 2,581,970 LowVol -0.36% 17.54%
977 HVCO High Voltage HVCO $31,129 $0.020833 1,494,171 LowVol -0.31% 7.42% 24.07%
978 BOAT BOAT BOAT $30,630 $0.001651 18,547,845 LowVol -0.32% -11.43% -4.50%
979 KNC KingN Coin KNC $30,608 $15.25 2,008 LowVol -0.36% 8.39% -10.07%
980 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 2.12%
981 OS76 OsmiumCoin OS76 $30,116 $0.033686 894,026 LowVol 6.45% 16.25%
982 WBB Wild Beast Block WBB $30,050 $0.179879 167,059 LowVol 0.68% 15.21% 36.42%
983 DPAY DPAY DPAY $29,623 $0.000372 79,541,001 LowVol 5.94% -22.82%
984 ALTC Antilitecoin ALTC $28,022 $0.000889 31,512,613 LowVol 16.25% -13.84% 35.73%
985 CAB Cabbage CAB $28,011 $0.002668 10,499,996 LowVol -0.36% -5.16% -1.27%
986 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $27,194 $0.036077 753,776 LowVol -0.36% 24.65% 4.29%
987 WORM HealthyWormCoin WORM $25,947 $0.000233 111,477,682 LowVol -0.71% -55.17%
988 SDP SydPak SDP $23,890 $0.149518 159,779 LowVol -0.57% 8.15% 16.82%
989 PLNC PLNcoin PLNC $23,880 $0.001397 17,089,600 LowVol -0.68% 8.40% -15.33%
990 TSTR Tristar Coin TSTR $23,632 $0.004700 5,027,857 LowVol -0.36% 46.24% -26.03%
991 DES Destiny DES $22,358 $0.013974 1,600,000 LowVol -0.36% 16.89% -12.26%
992 DIX Dix Asset DIX $20,316 $2e-07 100,000,000,000 LowVol 4.10% -27.15% 60.79%
993 BIOB BioBar BIOB $20,141 $0.022739 885,756 LowVol -0.36% 8.41% 2.13%
994 SCS Speedcash SCS $19,319 $0.073783 261,831 LowVol 3.37% 10.66%
995 TRADE Tradecoin TRADE $18,652 $0.002414 7,727,654 LowVol -0.36% 87.26% 36.09%
996 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 11.40% 38.70%
997 XOC Xonecoin XOC $16,806 $0.040015 420,000 LowVol -0.36% 6.69% 1.44%
998 SANDG Save and Gain SANDG $15,963 $0.005208 3,064,800 LowVol -0.36% 32.83% 14.15%
999 MGM Magnum MGM $15,063 $0.003811 3,952,531 LowVol -0.36% -9.67% -9.59%
1000 GEERT GeertCoin GEERT $15,038 $0.002954 5,091,200 LowVol -2.76% 43.62% 31.73%
1001 SLFI Selfiecoin SLFI $13,698 $0.000127 107,829,281 LowVol -0.36% 8.39%
1002 VOLT Bitvolt VOLT $13,439 $0.000889 15,112,554 LowVol -0.36% 31.30% 30.47%
1003 P7C P7Coin P7C $13,422 $0.000381 35,220,238 LowVol -0.36% 8.41% 17.56%
1004 GBC GBCGoldCoin GBC $12,928 $0.001138 11,361,817 LowVol 0.00% 13.78% -33.63%
1005 DAS DAS DAS $12,643 $0.004700 2,689,926 LowVol -0.36% 12.35% 7.28%
1006 RSGP RSGPcoin RSGP $12,266 $7.10 1,727 LowVol 4.38% -21.87%
1007 MRNG MorningStar MRNG $9,866 $0.000302 32,659,588 LowVol 0.12% 28.87% 52.90%
1008 SOCC SocialCoin SOCC $9,676 $0.006987 1,384,879 LowVol -0.36% -37.25% -34.60%
1009 NODC NodeCoin NODC $9,595 $0.005716 1,678,439 LowVol -0.36% -0.72%
1010 CONX Concoin CONX $6,807 $0.009146 744,266 LowVol -0.68% 48.47%
1011 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,320 $0.029835 211,827 LowVol -3.83% 15.96% 78.10%
1012 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,287 $0.000686 9,170,448 LowVol -34.27% -60.44% -5.71%
1013 CCM100 CCMiner CCM100 $5,686 $0.001692 3,360,417 LowVol -3.83% -39.06% -19.34%
1014 NANOX Project-X NANOX $4,474 $57164.80 0.078264 LowVol -10.32% 37.46% -2.16%
1015 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,801 LowVol -27.27%
1016 LEX Lex4All LEX $4,202 $0.004202 1,000,000 LowVol -3.83% 4.45% 131.67%
1017 SOJ Sojourn SOJ $3,602 $0.007423 485,214 LowVol -0.08% 2.56%
1018 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,976 $0.002160 1,377,917 LowVol -0.31% 8.42% 31.38%
1019 XNG Enigma XNG $2,334 $0.140371 16,627 LowVol -2.38% -19.11% -23.67%
1020 DGCS Digital Credits DGCS $2,220 $0.000381 5,826,388 LowVol -0.36% 15.66% 76.27%
1021 TOKEN SwapToken TOKEN $2,176 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol -2.55% -21.89% 42.89%
1022 EBT Ebittree Coin EBT $1,942 $0.001536 1,264,511 LowVol -0.68% -31.01% -47.07%
1023 ULA Ulatech ULA $1,094 $0.005482 199,486 LowVol -0.36% -30.00% -79.71%
1024 ABN Abncoin ABN $869 $0.012830 67,700 LowVol -0.36% 1.05% -5.38%
1025 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1026 DMB Digital Money… DMB $382 $0.000906 421,300 LowVol -11.01% -5.96% -17.73%
1027 FDC Future Digita… FDC $251 $0.000091 2,753,201 LowVol -4.44%
1028 ENV Environ ENV $133 $0.000001 132,717,518 LowVol -0.92% -1.05% -48.96%
1029 CALC CaliphCoin CALC $101 $0.001163 87,140 LowVol -0.36% 56.88% 60.33%
1030 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol 1.45% -72.14%
1031 APW AppleCoin APW $10 $0.000127 79,331 LowVol -0.67% 8.39% 17.54%
1032 ATMC ATMCoin ATMC $3.05 $11,173,400 0.00% 2.72% 11.83%
1033 BCD Bitcoin Diamo… BCD $37.52 $8,496,800 1.82% -16.79% -30.80%
1034 CMT CyberMiles CMT $0.160091 $6,718,700 -55.59%
1035 ETN Electroneum ETN $0.099067 $5,796,070 -2.10% -11.84% 121.48%
1036 AI POLY AI AI $17.07 $4,539,480 -2.68% 0.76% -3.60%
1037 GRX GOLD Reward T… GRX $6.22 $4,266,160 5.46% 2.08% 65.77%
1038 ORME Ormeus Coin ORME $2.63 $3,709,090 0.10% -0.42% -10.74%
1039 CLUB ClubCoin CLUB $3.10 $3,639,800 -2.90% -25.42% -46.90%
1040 REC Regalcoin REC $49.33 $3,064,890 2.91% 1.68% 23.88%
1041 NULS Nuls NULS $0.829126 $2,964,750 -0.71% 9.42% 49.95%
1042 FRGC Fargocoin FRGC $10.47 $1,609,190 -0.11% 1.05% 5.80%
1043 BTE BitSerial BTE $8.14 $1,425,970 -1.78% -0.23% 113.25%
1044 FRST FirstCoin FRST $15.64 $1,243,000 0.09% -1.08% -4.72%
1045 TSL Energo TSL $0.031912 $985,556 -1.80% 3.33% -1.70%
1046 WC WINCOIN WC $1.14 $887,714 -0.40% -2.36% -16.17%
1047 BT1 BT1 [CST] BT1 $12568.10 $776,121 -0.36% 8.13% 13.11%
1048 LEND EthLend LEND $0.023851 $747,316 -0.69% -12.61%
1049 B2X SegWit2x [Fut… B2X $212.71 $722,704 4.75% -6.20% -3.16%
1050 BOT Bodhi BOT $0.433184 $619,521 -2.09% -4.72% -11.22%
1051 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.00 $554,571 -0.72% 8.69% 31.15%
1052 XIN Infinity Econ… XIN $0.030361 $546,186 1.34% 12.10% -30.97%
1053 LLT LLToken LLT $0.461367 $511,392 -0.38% -15.24% 42.05%
1054 INF InfChain INF $0.014736 $480,926 -4.61% 12.80% 59.57%
1055 AION Aion AION $1.86 $423,225 4.43% 22.82% -3.28%
1056 DRGN Dragonchain DRGN $0.246313 $388,729 -0.79% 2.22%
1057 ADK Aidos Kuneen ADK $25.41 $361,201 -14.57% -5.43% -25.43%
1058 BT2 BT2 [CST] BT2 $128.85 $285,530 -0.79% -21.08% -24.99%
1059 BTCM BTCMoon BTCM $0.038255 $235,019 1.70% -46.57% 481.73%
1060 XID Sphre AIR XID $0.207196 $171,257 -0.84% 6.43% 4.62%
1061 XCPO Copico XCPO $0.025490 $168,935 12.13% 29.25% 0.31%
1062 QBT Qbao QBT $0.235608 $149,354 3.56% -3.12%
1063 EAG EA Coin EAG $3.19 $140,404 5.71% 1.88% -8.84%
1064 GBG Golos Gold GBG $0.148461 $140,060 4.28% 6.23% 22.15%
1065 ICX ICON ICX $1.77 $138,982 -0.78% 12.29% 25.37%
1066 VEE BLOCKv VEE $0.023680 $126,261 -0.15% -3.48% 13.25%
1067 BSR BitSoar BSR $0.211764 $124,204 -0.54% 7.23% -8.47%
1068 FOR FORCE FOR $0.011864 $122,437 -1.43% -11.19% 130.76%
1069 B3 B3Coin B3 $0.000092 $120,964 7.18% 62.84% -52.55%
1070 UGT UG Token UGT $0.430377 $118,480 -0.60% -4.11% -8.01%
1071 RMC Russian Minin… RMC $19082.90 $114,540 -9.34% -31.88% 39.40%
1072 PRE Presearch PRE $0.222308 $90,517 -3.13% 55.54%
1073 RYZ ANRYZE RYZ $0.021432 $77,329 1.18% 13.15% -29.05%
1074 DSR Desire DSR $0.281070 $53,538 0.79% 7.03% 21.01%
1075 MSD MSD MSD $0.010797 $44,541 -1.71% -7.38% -16.29%
1076 VASH VPNCoin VASH $0.006225 $39,767 -0.70% -0.26% 28.89%
1077 THS TechShares THS $0.530239 $36,565 8.47% -30.76% -43.77%
1078 SKR Sakuracoin SKR $0.007648 $36,061 87.66% 621.37% 474.43%
1079 PLX PlexCoin PLX $0.042185 $33,496 4.22% -21.84% -58.87%
1080 EVR Everus EVR $1.41 $29,596 -1.28% -17.55% -75.20%
1081 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.78 $28,631 -5.27% -0.13% 35.33%
1082 AIB Advanced Inte… AIB $0.016482 $27,657 -2.18% 270.11% 303.94%
1083 AKY Akuya Coin AKY $0.159426 $27,417 12.65% 15.79% -8.88%
1084 BTU Bitcoin Unlim… BTU $98.58 $27,027 -2.23% 1.52% -31.48%
1085 FRD Farad FRD $0.103903 $24,169 -4.75% -9.89% 1.77%
1086 PEC Peacecoin PEC $0.182800 $23,376 109.62% 198.46% 431.10%
1087 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.356540 $21,857 3.33% -7.38% 96.75%
1088 SPANK SpankChain SPANK $0.044848 $21,191 -0.60% 20.04% 48.44%
1089 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.015172 $20,802 -0.60% 12.91% 390.02%
1090 BPL Blockpool BPL $0.163110 $19,862 -9.90% 11.91% 22.05%
1091 WISH MyWish WISH $0.114264 $19,343 -1.42% -3.71% -55.80%
1092 PFR Payfair PFR $0.013339 $19,266 -0.60% -7.05%
1093 COR CORION COR $0.810168 $17,842 21.59% -1.16% -9.23%
1094 MKR Maker MKR $377.92 $17,212 -0.60% -3.30% -5.39%
1095 MGC MergeCoin MGC $0.012830 $16,505 -0.36% -7.98% -4.42%
1096 GLS GlassCoin GLS $1.27 $16,377 -0.36% -19.96% 51.43%
1097 AERM Aerium AERM $0.822549 $14,458 10.74% 81.82% -53.84%
1098 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.053353 $14,313 8.43% -1.18% 72.82%
1099 STEX STEX STEX $0.831362 $11,257 -0.63% -2.48% 108.70%
1100 XRY Royalties XRY $0.000127 $10,926 -0.36% 8.25% -99.58%
1101 DEUS DeusCoin DEUS $0.317328 $10,787 -0.36% -11.42% -14.93%
1102 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002950 $10,675 3.44% 9.37% 35.54%
1103 BOS BOScoin BOS $1.28 $10,361 -0.31% 0.66% 17.81%
1104 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006625 $10,233 -0.62% 55.71% -43.85%
1105 MCR Macro MCR $1.63 $9,730 -1.00% -18.23% -37.32%
1106 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.083969 $9,254 11.90% -3.20% -24.80%
1107 DMC DynamicCoin DMC $0.003294 $8,400 -16.69% -29.59% 53.87%
1108 OXY Oxycoin OXY $0.129282 $8,220 -3.88% -12.95% -22.14%
1109 SISA SISA SISA $0.019571 $7,621 11.50% 2.32% 7.96%
1110 EFYT Ergo EFYT $10.66 $6,914 3.81% -5.39% 10.64%
1111 VIU Viuly VIU $0.008469 $6,361 14.18% 19.33% 129.88%
1112 FRN Francs FRN $0.055528 $6,009 -0.01% 121.29% 67.99%
1113 HYTV Hyper TV HYTV $0.005335 $5,604 -0.60% 53.32% -53.29%
1114 ETT EncryptoTel [… ETT $0.107397 $4,868 0.13% -5.05% 56.43%
1115 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002824 $4,676 -2.86% -3.22% 20.05%
1116 WA WA Space WA $0.021469 $4,417 -0.36% 22.98% 23.69%
1117 TCOIN T-coin TCOIN $0.000205 $4,345 -0.36% 66.04% -18.51%
1118 DFS DFSCoin DFS $0.007498 $4,331 -0.36% 3.64% -16.85%
1119 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $1.55 $4,296 -0.31% -62.20% -52.81%
1120 MINEX Minex MINEX $0.019519 $4,211 -0.21% 24.54% -70.15%
1121 TRIA Triaconta TRIA $8.05 $4,172 -0.60% -11.15% -14.31%
1122 B2B B2B B2B $0.433213 $4,053 23.02% -4.81% -33.05%
1123 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000534 $3,981 -1.22% -31.70%
1124 SND Sand Coin SND $0.793331 $3,788 -7.90% 28.26% 12.94%
1125 DAY Chronologic DAY $4.83 $3,781 2.83% 3.07% 37.01%
1126 GAY GAY Money GAY $0.014842 $3,649 0.63% -21.63% 22.84%
1127 BTBc Bitbase BTBc $0.005462 $3,536 -6.86% -29.11% -3.07%
1128 BAT BatCoin BAT $0.000004 $3,478 2.27% 72.48% 80.87%
1129 APC AlpaCoin APC $0.019766 $3,460 -17.66% -18.29% -24.44%
1130 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000508 $3,441 -0.36% -23.33% -28.41%
1131 DGPT DigiPulse DGPT $1.23 $3,412 -1.00% 43.07% 4.19%
1132 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.084731 $3,349 -0.36% 7.72% 7.91%
1133 SAK Sharkcoin SAK $0.002025 $3,204 -0.37% -0.97% -13.51%
1134 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.116743 $3,157 -0.36% 32.19% 58.85%
1135 ACC AdCoin ACC $0.069750 $3,042 -9.46% -0.74% -39.77%
1136 NTC Natcoin NTC $0.127033 $2,889 -2.80% -5.20% -62.34%
1137 WILD Wild Crypto WILD $0.115911 $2,826 -0.59% -22.96% 0.25%
1138 SUR Suretly SUR $3.10 $2,804 -0.66% -3.74% -10.79%
1139 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $2,718 -3.62% -14.44% -20.19%
1140 TER TerraNova TER $2.55 $2,517 -0.76% 31.55% 11.00%
1141 SJCX Storjcoin X SJCX $0.359028 $2,428 2.45% 9.85% 17.45%
1142 PNX Phantomx PNX $0.016357 $2,422 -9.28% -3.27% -30.92%
1143 VOYA Voyacoin VOYA $3.21 $2,320 -0.68% -19.33% 87.85%
1144 XOT Internet of T… XOT $2032.53 $2,240 -0.36% -8.22% -33.31%
1145 NAMO NamoCoin NAMO $0.000130 $1,986 0.19% 10.17% -30.29%
1146 STARS StarCash Network STARS $0.208133 $1,955 -0.36% 6.30% -25.39%
1147 IBTC iBTC IBTC $0.006086 $1,909 0.34% 9.72% -28.57%
1148 VULC Vulcano VULC $0.010359 $1,718 0.32% 10.65% 30.30%
1149 PRES President Trump PRES $0.005129 $1,661 -0.35% 59.42% 30.34%
1150 ZBC Zilbercoin ZBC $0.039841 $1,566 -2.67% 8.68% 6.96%
1151 FLASH Flash FLASH $0.005081 $1,544 -6.60% -0.20% -0.29%
1152 IQT iQuant IQT $0.209670 $1,534 2.32% 34.88% 9.23%
1153 ABC Alphabit ABC $20.32 $1,463 -0.36% 8.50% 34.58%
1154 OX OX Fina OX $0.000189 $1,448 1.17% -7.94% 6.01%
1155 WIC Wi Coin WIC $0.002878 $1,378 -31.27% 12.21% 5.10%
1156 ASN Aseancoin ASN $0.011052 $1,304 -0.36% -30.13% 87.70%
1157 GARY President Joh… GARY $0.203253 $1,276 -0.36% 4.10% -4.54%
1158 GRN Granite GRN $0.019182 $1,223 -0.36% -23.25% 32.79%
1159 WOW Wowcoin WOW $0.000127 $1,150 -0.37% 8.56% 17.20%
1160 PCN PeepCoin PCN $0.000127 $1,128 -0.36% 8.41% 190.51%
1161 PLC PlusCoin PLC $0.000551 $1,033 -1.20% -0.64% -13.61%
1162 MAVRO Mavro MAVRO $0.022866 $1,011 -0.36% 13.57% 56.72%
1163 STU bitJob STU $0.033329 $965 4.62% 2.83% 62.92%
1164 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000503 $896 -0.34% 6.39% -10.21%
1165 HAT Hawala.Today HAT $0.168951 $875 -10.11% -18.45% -11.62%
1166 SKC Skeincoin SKC $0.019055 $795 0.20% 25.10% 215.13%
1167 EDRC EDRCoin EDRC $0.055721 $723 -0.36% 13.92% 9.30%
1168 HNC Huncoin HNC $0.001524 $717 -26.84% 18.27% 14.44%
1169 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004572 $716 -0.36% 1.11% 11.56%
1170 NBIT netBit NBIT $0.014083 $693 -0.36% -78.78% -68.67%
1171 DASHS Dashs DASHS $0.067455 $683 5.04% -18.28% 100.50%
1172 MGC GulfCoin MGC $0.002668 $648 -0.36% 11.61% -15.15%
1173 UR UR UR $0.000923 $620 -0.34% 32.62% 37.55%
1174 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 $543 -2.21% -95.92% -93.76%
1175 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.4e-07 $541 -0.65% -51.65% -17.17%
1176 MCI Musiconomi MCI $0.033795 LowVol -0.60% -30.62% -40.31%
1177 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002160 LowVol -0.36% 5.88% -2.68%
1178 CASH Cash Poker Pro CASH $0.038681 LowVol -0.62% -3.30% -45.91%
1179 MOTO Motocoin MOTO $0.008344 LowVol 0.49% 97.23% 151.00%
1180 XQN Quotient XQN $0.005081 LowVol -0.31% -11.71%
1181 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 LowVol 7.92% -82.15% -60.00%
1182 CLINT Clinton CLINT $0.010290 LowVol -0.36% -0.30% 5.87%
1183 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001778 LowVol -0.36% 8.39% -7.76%
1184 SFE SafeCoin SFE $0.000127 LowVol -0.36% 8.41% 17.54%
1185 QBT Cubits QBT $0.003928 LowVol 26.41% -11.67% -51.25%
1186 RHFC RHFCoin RHFC $0.000508 LowVol -50.18% -51.82% -48.64%
1187 HIGH High Gain HIGH $0.000635 LowVol -16.97% 35.51% -3.68%
1188 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.053656 LowVol -3.83% 16.73% 44.10%
1189 PRN Protean PRN $0.000124 LowVol -0.68% 36.24% 16.25%
1190 TOP TopCoin TOP $0.000388 LowVol -0.70% 5.39% -10.09%
1191 9COIN 9COIN 9COIN $0.003430 LowVol -0.36% 33.06% 16.11%
1192 EUSD eUSD EUSD $0.000158 LowVol -0.62% -28.10% -25.80%
1193 IRL IrishCoin IRL $0.002795 LowVol -0.31% 8.42% 19.71%
1194 QORA Qora QORA $0.250900 LowVol -0.31% 17.51%
1195 EVC EventChain EVC $0.066691 LowVol -0.60% -30.27%
1196 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000127 LowVol -0.36% -45.81% -60.82%
1197 BSN Bastonet BSN $0.000635 LowVol -0.36% -9.66% -13.95%
1198 DBG Digital Bulli… DBG $0.007368 LowVol -0.68% 8.39% 15.99%
1199 FFC FireFlyCoin FFC $0.000127 LowVol -0.36% -39.78% 12.74%
1200 LTH LAthaan LTH $0.001143 LowVol -0.36% 21.92% 111.57%
1201 BLX Blockchain Index BLX $2.89 LowVol -0.60% -2.55% 4.40%
1202 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001905 LowVol -0.36% 8.39% 41.06%
1203 AV AvatarCoin AV $0.042429 LowVol -0.68% 21.01% 27.76%
1204 MONETA Moneta MONETA $0.000635 LowVol -0.36% 35.48% 30.57%
1205 BUB Bubble BUB $0.022231 LowVol -0.36% 12.90% 3.31%
1206 CYDER Cyder CYDER $0.000254 LowVol -0.36% 23.95% -20.73%
1207 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -2.27% 0.26% -6.72%
1208 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000381 LowVol -0.36% 8.39% 16.76%
1209 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002668 LowVol -0.36% -12.46% -25.15%
1210 ANI Animecoin ANI $0.000254 LowVol 16.26% 8.40% 69.30%
1211 KARMA Karmacoin KARMA $0.000127 LowVol -0.36% 8.39%
1212 INDIA India Coin INDIA $0.000254 LowVol -0.36% 8.41% 17.54%
1213 FUTC FutCoin FUTC $0.003430 LowVol 7.61% 82.92% 71.17%
1214 HDLB HODL Bucks HDLB $0.050940 LowVol -0.68% 33.35% -9.17%
1215 BIT First Bitcoin BIT $0.012068 LowVol -0.31% -4.64% -5.14%
1216 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002922 LowVol -0.36% -7.66% -8.68%
1217 10MT 10M Token 10MT $0.002220 LowVol -0.60% 200.83% -13.09%
1218 LEPEN LePen LEPEN $0.000119 LowVol 1.73% -11.24% 12.49%
1219 ELC Elacoin ELC $0.095275 LowVol -0.36% 8.67% 16.18%
1220 FAP FAPcoin FAP $0.009674 LowVol 5.93% 47.39% 30.10%
1221 ONG onG.social ONG $0.161837 LowVol -0.60% -11.96%
1222 TELL Tellurion TELL $0.000137 LowVol 5.97% -59.44% -49.36%
1223 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003955 LowVol -0.39% -6.67% 8.52%
1224 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005462 LowVol -0.36% 24.51% -15.40%
1225 GMX GoldMaxCoin GMX $0.009506 LowVol -0.36%
1226 EBIT eBIT EBIT $0.003512 LowVol -0.60% 90.96% 353.32%
1227 DISK DarkLisk DISK $0.001270 LowVol -0.67% 80.64% 79.73%
1228 IPY Infinity Pay IPY $0.002223 LowVol -0.60% 29.40% -18.63%
1229 MEN PeopleCoin MEN $0.000127 LowVol -0.36% 17.54%
1230 ACN Avoncoin ACN $0.000381 LowVol -5.60% -18.68% -11.54%
1231 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004748 LowVol -0.36% 22.75% -14.80%
1232 RCN Rcoin RCN $0.000127 LowVol -0.36% 8.41% -8.93%
1233 FC Facecoin FC $0.003557 LowVol -0.66% -3.30% -16.86%
1234 MARX MarxCoin MARX $0.001271 LowVol -0.36% 27.11% 41.41%
1235 BXC Bitcedi BXC $0.003620 LowVol -1.28% 4.20% 61.84%
1236 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000127 LowVol -0.36% -11.47% -16.63%
1237 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.011066 LowVol -0.36% 154.15% 79.10%
1238 ACES Aces ACES $0.000127 LowVol -33.99% -51.32% -8.85%
1239 LDCN LandCoin LDCN $0.001647 LowVol -2.36% -40.03% -81.11%
1240 UNC UNCoin UNC $0.000127 LowVol -0.36% 8.39% 17.54%
1241 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.100102 LowVol -0.67% 13.92%
1242 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001190 LowVol -0.36% 1.57% -4.39%
1243 DUB Dubstep DUB $0.002414 LowVol -0.36% 2.97% 5.05%
1244 SWP Swapcoin SWP $0.088921 LowVol -0.60% 6.27% -34.10%
1245 WINK Wink WINK $0.000381 LowVol -0.68% 8.16% 21.51%
1246 EGOLD eGold EGOLD $0.006714 LowVol -0.60% -3.30% -52.52%
1247 SYNC Sync SYNC $609.76 LowVol -0.36% 73.42% 12.79%
1248 TEAM TeamUp TEAM $0.000254 LowVol -0.36% 8.39% 17.54%
1249 MAGN Magnetcoin MAGN $0.736791 LowVol -0.36% 7.54% 40.74%
1250 PRIMU Primulon PRIMU $0.000127 LowVol -0.67% -39.98% -56.64%
1251 TCR TheCreed TCR $0.000508 LowVol -0.36% 116.80% 56.89%
1252 AXIOM Axiom AXIOM $0.019436 LowVol -0.36% 8.39% 16.75%
1253 TIE TIES Network TIE $0.062690 LowVol -0.60% -0.48% -36.25%
1254 XAU Xaucoin XAU $0.034426 LowVol -0.36% 12.98% 3.08%
1255 YEL Yellow Token YEL $0.006780 LowVol -0.60% -45.38% 123.33%
1256 KASHH KashhCoin KASHH $0.000123 LowVol -0.30% 4.60% 199.43%
1257 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000635 LowVol -0.36% -9.25% -22.63%
1258 FUDD DimonCoin FUDD $0.001334 LowVol -0.60% -3.30% 4.12%
1259 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000177 LowVol -0.60% 10.24% -18.01%
1260 QBC Quebecoin QBC $0.002160 LowVol -0.36% 8.39% 17.54%
1261 MBL MobileCash MBL $0.000381 LowVol -0.36% 17.54%
1262 SHA SHACoin SHA $0.000762 LowVol -0.31% 8.42% 48.43%
1263 YES Yescoin YES $0.000107 LowVol -0.05% -8.64% 63.59%
1264 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol -0.36% 8.39% 16.07%
1265 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -0.60% -3.30% 110.63%
1266 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol -0.93% 38.60% -27.55%
1267 CYC Cycling Coin CYC $0.001778 LowVol -0.36% 14.75% -10.51%
1268 BET BetaCoin BET $0.002229 LowVol 0.42% -2.50% -8.05%
1269 DON Donationcoin DON $0.000738 LowVol -0.35% 26.15% -8.50%
1270 PRM PrismChain PRM $0.002033 LowVol 3.18% 33.41% 56.72%
1271 REGA Regacoin REGA $0.001524 LowVol -0.36% -15.66% -29.48%
1272 LKC LinkedCoin LKC $0.000254 LowVol -12.76% 17.54%
1273 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.286078 LowVol -0.36% -21.34% 18.01%
1274 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047891 LowVol -0.36% 11.93%
1275 BITOK Bitok BITOK $0.000030 LowVol -0.24% -74.00% -71.81%
1276 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066692 LowVol -0.36% -43.61% -43.81%
1277 RICHX RichCoin RICHX $0.007241 LowVol -0.36%
1278 GAIN UGAIN GAIN $0.001651 LowVol -0.36% 8.41% 16.59%
1279 TRICK TrickyCoin TRICK $0.017403 LowVol 18.47% 54.68% 61.67%
1280 XDE2 XDE II XDE2 $1.84 LowVol -0.36% 8.79% -36.28%
1281 BEST BestChain BEST $0.001523 LowVol -0.38% 18.18% 9.81%
1282 CBD CBD Crystals CBD $0.001905 LowVol -0.36% 16.13% 25.93%
1283 TODAY TodayCoin TODAY $0.001143 LowVol -10.32% 8.39% -3.83%
1284 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000508 LowVol -0.36% 21.41% 17.54%
1285 PAYP PayPeer PAYP $0.000127 LowVol -0.36% 17.07%
1286 HCC Happy Creator… HCC $0.000762 LowVol -0.36% 76.31%
1287 BGR Bongger BGR $0.000129 LowVol -0.91% -23.31% 37.01%
1288 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000127 LowVol -0.67% 8.39% 17.18%
1289 XID International… XID $0.008765 LowVol -0.68% 31.24%
1290 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004573 LowVol -0.36% 13.25% 36.23%
1291 OP Operand OP $0.001143 LowVol -0.36%
1292 GBRC Global Busine… GBRC $0.000127 LowVol -0.36% 17.54%
1293 HYPER Hyper HYPER $0.032774 LowVol -0.36% -4.89% 40.03%
1294 UTA UtaCoin UTA $0.001778 LowVol -0.36% -20.14% 230.34%
1295 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003938 LowVol -0.31% 5.00% 7.17%
1296 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol -0.36% 17.52%
1297 XTD XTD Coin XTD $0.000127 LowVol -0.36% 8.41% 17.54%
1298 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1299 FID BITFID FID $0.127033 LowVol -0.36% 17.49%
1300 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -53.10%
1301 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 3.57%
1302 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -66.81%
1303 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol 0.40% 8.86%
1304 EGG EggCoin EGG $0.044109 LowVol 7.38%
1305 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -28.87%
1306 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol
1307 CME Cashme CME $0.000118 LowVol 9.61%
1308 X2 X2 X2 $0.000125 LowVol 6.43%
1309 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol 0.00% 19.86%
1310 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 0.04% -12.51%
1311 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -8.70%
1312 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol 0.03% 49.52%
1313 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol 11.01%
1314 OMC Omicron OMC $0.134319 LowVol 1.35% 8.45%
1315 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 4.21% -44.67%
1316 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1317 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011249 LowVol 4.36% -12.54%
1318 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 0.81%
1319 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -42.05% -87.53%
1320 PI PiCoin PI $0.002738 LowVol 11.24%
1321 ANTX Antimatter ANTX $0.000126 LowVol 7.78% 16.50%
1322 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 7.15%
1323 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 11.17% -35.34%
1324 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006202 LowVol 60.38% -18.20%
1325 SIC Swisscoin SIC $0.000123 4.89% -22.36%
1326 FBL Faceblock FBL $0.001654 -10.70%

Quay lại phần 1

Phản hồi