Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 18h ngày 6/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 18h ngày 6/12/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 18h ngày 6/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $13128.30 trên tổng giá trị $219,555,549,287

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $451.48 trên tổng giá trị $43,417,936,025

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1479.22 trên tổng giá trị $24,910,952,332

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.73 trên tổng giá trị $13,151,152,967

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.240066 trên tổng giá trị $9,299,951,586

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng ANI Animecoin (ANI) đang có giá hiện tại $0.000256 trên tổng giá trị đã biến động tăng 103.02% trong 1h qua

    + Đồng HTML5 HTMLCOIN (HTML5) đang có giá hiện tại $0.000256 trên tổng giá trị $10,397,691 đã biến động tăng 102.97% trong 1h qua

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000002 trên tổng giá trị đã biến động tăng 68.37% trong 1h qua

    + Đồng ECA Electra (ECA) đang có giá hiện tại $0.000005 trên tổng giá trị $117,984 đã biến động tăng 59.60% trong 1h qua

    + Đồng IBANK iBank (IBANK) đang có giá hiện tại $0.006649 trên tổng giá trị $30,095 đã biến động tăng 59.15% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000128 trên tổng giá trị $56,585,486 đã biến động tăng 1273.62% trong 24h qua

    + Đồng CASH Cashcoin (CASH) đang có giá hiện tại $0.006367 trên tổng giá trị $293,912 đã biến động tăng 421.35% trong 24h qua

    + Đồng MRJA GanjaCoin (MRJA) đang có giá hiện tại $0.050890 trên tổng giá trị $226,559 đã biến động tăng 396.93% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.57 trên tổng giá trị $10,290,360 đã biến động tăng 324.18% trong 24h qua

    + Đồng XBTS Beatcoin (XBTS) đang có giá hiện tại $0.092523 trên tổng giá trị $141,069 đã biến động tăng 292.95% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.411302 trên tổng giá trị $31,100,395 đã biến động tăng 2221.00% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.009568 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1025.23% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000065 trên tổng giá trị $338,279 đã biến động tăng 918.25% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.318925 trên tổng giá trị $4,591,588 đã biến động tăng 688.87% trong 7 ngày qua

    + Đồng CMT Comet (CMT) đang có giá hiện tại $0.356869 trên tổng giá trị $311,486 đã biến động tăng 563.19% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 18h ngày 6/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 FUNC FUNCoin FUNC $134,072 $0.022924 5,848,581 $1,674 -2.33% -2.83% -15.87%
702 LTCR Litecred LTCR $133,840 $0.004428 30,227,750 $50,038 -10.93% -37.22% 374.31%
703 BITGOLD bitGold BITGOLD $132,444 $1472.10 89.9694 $2,699 -2.90% 2.96% 1.71%
704 PRX Printerium PRX $130,669 $0.011053 11,821,728 $1,177 23.48% 228.76% 274.57%
705 AMMO Ammo Rewards AMMO $129,285 $0.001662 77,777,777 $518 10.00% 1.38% 71.08%
706 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $123,787 $0.015416 8,030,000 $774 1.47% 9.28% -53.13%
707 EOT EOT Token EOT $121,135 $0.014664 8,260,903 $6,961 3.27% 20.39% 39.58%
708 REE ReeCoin REE $119,388 $0.000047 2,560,000,000 $508 1.76% -17.25% -27.71%
709 CFD Confido CFD $118,709 $0.013190 9,000,000 $1,048 -0.09% -1.39% 45.24%
710 BOST BoostCoin BOST $118,240 $0.009973 11,855,487 $1,168 -16.66% 6.42% -9.44%
711 WOMEN WomenCoin WOMEN $117,722 $0.002662 44,220,400 $2,853 6.66% -2.77% -0.14%
712 ARG Argentum ARG $115,108 $0.013429 8,571,526 $796 1.44% -3.00% 0.40%
713 ACP AnarchistsPrime ACP $114,649 $0.026087 4,394,874 $11,831 -1.81% 21.95% -27.56%
714 LCP Litecoin Plus LCP $114,554 $0.156890 730,155 $3,023 1.43% -3.53% 33.92%
715 CJ Cryptojacks CJ $108,642 $0.000267 406,568,581 $3,640 -15.21% -40.43% -31.81%
716 VUC Virta Unique … VUC $108,360 $0.001762 61,486,150 $4,994 4.63% 30.35% 33.09%
717 BITEUR bitEUR BITEUR $106,439 $1.21 87,942 $4,153 -5.38% -2.56% -1.99%
718 SRC SecureCoin SRC $105,360 $0.012788 8,238,911 $1,073 -15.31% -26.60% 15.11%
719 XCO X-Coin XCO $99,321 $0.008019 12,384,976 $888 -9.42% 35.86% 25.52%
720 SGR Sugar Exchange SGR $97,308 $0.027802 3,500,000 $3,473 -5.18% 2.22% -35.58%
721 611 SixEleven 611 $96,951 $0.224843 431,192 $1,328 1.51% 25.71% 23.51%
722 HXX Hexx HXX $92,480 $0.062289 1,484,682 $633 1.17% 56.23% 63.57%
723 VEC2 VectorAI VEC2 $87,131 $0.005242 16,620,194 $552 6.71% 9.15% 22.09%
724 MAY Theresa May Coin MAY $86,497 $0.003470 24,924,200 $613 1.50% 9.79% -15.24%
725 MST MustangCoin MST $85,586 $0.135777 630,343 $941 1.51% 2.26% -1.16%
726 ICON Iconic ICON $83,391 $0.140651 592,894 $3,578 1.53% 138.90% 136.79%
727 EBTC eBTC [OLD] EBTC $83,227 $0.004047 20,564,300 $1,549 29.00% -34.46% 42.15%
728 CACH CacheCoin CACH $80,906 $0.019286 4,195,132 $837 -10.58% -30.30% -43.99%
729 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $79,629 $0.000999 79,719,140 $1,258 1.51% 6.58% 14.64%
730 BVC BeaverCoin BVC $78,099 $0.025070 3,115,258 $18,719 1.49% 10.39% 9.09%
731 EGAS ETHGAS EGAS $77,768 $0.007656 10,157,540 $2,089 -12.40% 3.80% 62.90%
732 ZMC ZetaMicron ZMC $76,763 $0.000128 600,344,291 $2,881 1.53% -22.04% 18.44%
733 BSC BowsCoin BSC $76,644 $0.013809 5,550,102 $634 1.51% 29.54% 40.89%
734 RBT Rimbit RBT $72,910 $0.000631 115,499,623 $562 9.43% 9.51% 14.20%
735 DIBC DIBCOIN DIBC $68,717 $0.013743 5,000,000 $745 2.08% -0.37% 9.55%
736 ADCN Asiadigicoin ADCN $66,944 $0.002685 24,931,054 $857 1.51% -5.80% -4.49%
737 STEPS Steps STEPS $66,681 $0.003580 18,625,017 $1,067 5.27% 42.93%
738 VRS Veros VRS $53,983 $0.000111 486,609,040 $3,066 -1.62% 32.93% 369.18%
739 MCRN MACRON MCRN $53,106 $0.000132 401,421,401 $878 1.53% -1.04% -48.21%
740 KRONE Kronecoin KRONE $52,013 $0.014163 3,672,405 $656 1.57% 24.64% 33.73%
741 MSCN Master Swiscoin MSCN $48,388 $0.001083 44,687,420 $748 2.95% -7.25% -16.21%
742 LBTC LiteBitcoin LBTC $42,267 $0.013257 3,188,280 $188,833 -7.75% -44.01% 371.27%
743 XCS CybCSec XCS $40,855 $0.003452 11,834,082 $592 1.53% -10.67% 8.36%
744 ITZ Interzone ITZ $35,669 $0.019807 1,800,786 $1,108 -19.12% 9.13% -21.88%
745 ERY Eryllium ERY $35,185 $0.006491 5,420,826 $1,007 -33.66% 5.31% 8.49%
746 CRTM Corethum CRTM $34,699 $0.013880 2,500,000 $2,192 1.34% -30.10% 69.69%
747 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $34,142 $0.002533 13,480,500 $1,126 -8.04% 138.04% 49.99%
748 NTWK Network Token NTWK $32,921 $0.002821 11,671,310 $1,470 -9.48% -34.99% -22.28%
749 PLACO PlayerCoin PLACO $31,434 $0.000895 35,120,000 $1,497 -8.89% 52.81% 60.37%
750 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $31,034 $0.036056 860,702 $51,691 15.73% -10.78% 113.78%
751 BNX BnrtxCoin BNX $27,131 $0.001023 26,522,501 $649 1.45% -2.98% 6.76%
752 GRIM Grimcoin GRIM $27,005 $0.002616 10,324,802 $1,968 2.16% 7.33% -2.41%
753 MILO MiloCoin MILO $25,560 $0.002369 10,789,954 $1,005 1.51% -12.44% -10.44%
754 ALTC Antilitecoin ALTC $24,176 $0.000767 31,512,613 $553 1.51% -23.84% 16.94%
755 CREVA CrevaCoin CREVA $23,431 $0.000644 36,390,750 $4,209 -1.57% -19.94% -20.19%
756 XRC Rawcoin XRC $21,209 $0.030088 704,882 $2,263 1.41% 44.28% 63.27%
757 LVPS LevoPlus LVPS $18,382 $0.012147 1,513,256 $5,411 19.05% 5.53% 86.35%
758 ARGUS Argus ARGUS $17,782 $0.015485 1,148,324 $1,844 1.49% 70.75% 65.11%
759 ELS Elysium ELS $17,411 $0.004347 4,005,012 $2,015 1.51% 0.15% 7.24%
760 JOBS JobsCoin JOBS $13,556 $0.000128 106,019,270 $1,060 -49.25% -47.61% -45.90%
761 GSR GeyserCoin GSR $8,988 $0.191797 46,864 $4,169 17.87% 38.91% 233.53%
762 HMC HarmonyCoin HMC $6,404 $0.011411 561,235 $7,142 1.53% 11.59% -5.18%
763 XPA XPlay XPA $31,309,900 $0.031310 1,000,000,000 LowVol -0.11% 15.42% -7.42%
764 BCAP BCAP BCAP $18,804,800 $1.88 10,000,000 LowVol -0.11% 13.78% 32.15%
765 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
766 ECN E-coin ECN $11,479,952 $2.45 4,685,006 LowVol 1.51% -20.16% -11.91%
767 CREDO Credo CREDO $9,749,690 $0.017730 549,891,703 LowVol -0.11% -3.99% -21.42%
768 [email protected] Bankcoin [email protected] $9,094,353 $0.883652 10,291,781 LowVol 1.20% -68.03% 63.58%
769 ETT EncryptoTel [… ETT $8,515,266 $0.137053 62,131,190 LowVol 1.02% -34.95% 2.34%
770 ECOB Ecobit ECOB $5,605,244 $0.012612 444,444,444 LowVol 1.53% 4.59% 7.64%
771 PGL Prospectors Gold PGL $4,181,367 $0.064827 64,500,000 LowVol 1.53% 9.18% -24.94%
772 ARC Arcade Token ARC $3,875,604 $2.37 1,636,312 LowVol -0.11% -1.56% -4.93%
773 YASH YashCoin YASH $3,580,307 $0.358021 10,000,271 LowVol -15.38% -1.49% -29.73%
774 FIMK FIMKrypto FIMK $2,951,102 $0.005115 577,004,618 LowVol 9.64% 58.11% 226.87%
775 ADL Adelphoi ADL $2,689,142 $0.114567 23,472,224 LowVol 1.53% 26.76% 12.67%
776 MBRS Embers MBRS $2,547,640 $0.050953 50,000,000 LowVol 1.43% 23.14% 8.04%
777 ADST AdShares ADST $2,461,853 $0.204431 12,042,465 LowVol 1.38% -8.56% -19.61%
778 SIFT Smart Investm… SIFT $2,423,726 $3.35 722,935 LowVol -0.11% -3.02% 9.58%
779 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,880,051 $0.000082 22,871,417,934 LowVol 1.40% 14.58% 148.74%
780 ITT Intelligent T… ITT $1,798,600 $0.183570 9,797,899 LowVol -0.11% -0.59% -9.23%
781 REX REX REX $1,650,879 $0.190616 8,660,756 LowVol -0.11% 28.19% -33.02%
782 CBX Crypto Bullion CBX $1,540,536 $1.53 1,005,526 LowVol 1.47% -8.06% -35.40%
783 CNO Coin(O) CNO $1,452,285 $0.013809 105,166,397 LowVol 1.51% 61.48% 46.08%
784 HTC HitCoin HTC $1,406,044 $0.000128 10,996,318,099 LowVol 1.51% 9.15% 18.44%
785 SHORTY Shorty SHORTY $1,355,370 $0.013554 100,000,000 LowVol 1.51% 9.18% 18.94%
786 NKA IncaKoin NKA $1,309,777 $0.000116 11,332,112,143 LowVol 1.08% 16.46% -20.11%
787 RC RussiaCoin RC $1,285,484 $0.153438 8,377,873 LowVol 1.51% 3.84% -30.85%
788 USC Ultimate Secu… USC $1,231,213 $0.119037 10,343,113 LowVol 3.58% 62.47% 34.60%
789 ORB Orbitcoin ORB $1,161,798 $0.375754 3,091,912 LowVol -0.51% 17.92% 17.56%
790 ETBS Ethbits ETBS $995,521 $0.715377 1,391,604 LowVol 2.88% -21.66% -21.58%
791 SDC ShadowCash SDC $983,629 $0.146917 6,695,133 LowVol -5.75% 8.33% 27.17%
792 EPY Emphy EPY $906,110 $0.118649 7,636,898 LowVol -1.96% 0.33% -24.26%
793 METAL MetalCoin METAL $845,904 $0.010996 76,925,527 LowVol -10.94% 5.50% 13.70%
794 EBET EthBet EBET $735,514 $0.086506 8,502,500 LowVol -0.02% -13.93% -18.18%
795 HBN HoboNickels HBN $732,773 $0.012275 59,696,358 LowVol 1.47% 10.04% -1.41%
796 TES TeslaCoin TES $721,974 $0.009830 73,446,769 LowVol 12.64% -7.28% 48.13%
797 NET NetCoin NET $704,512 $0.000895 787,126,712 LowVol 1.47% 5.23% 0.11%
798 V Version V $681,436 $0.001454 468,736,853 LowVol 0.86% 24.13% 17.58%
799 VAL Valorbit VAL $671,286 $0.000128 5,249,959,228 LowVol 1.51% 9.15% 19.67%
800 GOOD Goodomy GOOD $620,709 $0.001406 441,349,000 LowVol 1.51% -27.22% 8.27%
801 BXT BitTokens BXT $613,162 $1.09 560,862 LowVol 1.49% 35.75% 60.58%
802 NOBL NobleCoin NOBL $594,844 $0.000257 2,315,207,319 LowVol -31.68% 2.92% -0.32%
803 RIYA Etheriya RIYA $576,332 $0.364414 1,581,531 LowVol 1.51% 12.15% 18.35%
804 GIM Gimli GIM $573,098 $0.007164 80,000,000 LowVol -0.11% 38.55% -38.85%
805 CRM Cream CRM $566,713 $0.012646 44,814,695 LowVol -7.26% -14.10% 19.77%
806 XGR GoldReserve XGR $548,904 $0.031966 17,171,382 LowVol 1.51% 18.64% -14.51%
807 AU AurumCoin AU $528,422 $1.78 296,216 LowVol 0.26% -6.92% 27.80%
808 TROLL Trollcoin TROLL $510,321 $0.000902 565,835,061 LowVol 0.73% -12.39% -11.53%
809 CASINO Casino CASINO $499,741 $0.499741 1,000,000 LowVol 5.79% -59.07%
810 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 -0.19% 4.05%
811 TGC Tigercoin TGC $467,611 $0.010741 43,536,800 LowVol 1.47% 14.45% 5.03%
812 CHESS ChessCoin CHESS $466,384 $0.008632 54,032,769 LowVol 6.04% 0.36% 54.87%
813 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $462,284 $0.085162 5,428,300 LowVol -2.06% 5.74%
814 FNC FinCoin FNC $437,345 $0.033959 12,878,667 LowVol 0.84% -0.18% -11.96%
815 KUSH KushCoin KUSH $435,007 $0.079856 5,447,356 LowVol 1.48% 42.24% 42.45%
816 CFT CryptoForecast CFT $418,446 $0.009097 46,000,000 LowVol 1.39% 10.16% 14.42%
817 SLG Sterlingcoin SLG $417,390 $0.099223 4,206,590 LowVol 1.51% -1.79% 5.19%
818 BUCKS SwagBucks BUCKS $411,801 $1.29 319,786 LowVol 1.51% 8.12% 10.65%
819 WAY WayGuide WAY $409,334 $0.004092 100,040,708 LowVol 1.53% 5.84% 25.04%
820 GLC GlobalCoin GLC $383,322 $0.005882 65,171,010 LowVol 1.47% -8.71% 32.78%
821 8BIT 8Bit 8BIT $375,773 $0.256004 1,467,841 LowVol 1.51% 0.68% 13.23%
822 SH Shilling SH $374,223 $0.009462 39,550,175 LowVol 1.53% 78.78% 109.20%
823 FUNK The Cypherfunks FUNK $373,329 $0.000008 46,290,694,999 LowVol -0.20% 13.36% 30.19%
824 VIDZ PureVidz VIDZ $373,076 $0.002978 125,279,775 LowVol 8.20% 5.96% 17.68%
825 BERN BERNcash BERN $364,606 $0.005118 71,234,301 LowVol -13.73% 3.83% 16.14%
826 SPEX SproutsExtreme SPEX $357,647 $0.000125 2,866,607,586 LowVol 6.50%
827 SAC SACoin SAC $331,841 $0.047310 7,014,205 LowVol -10.57% 0.46% -46.71%
828 STS Stress STS $328,292 $0.000581 565,134,332 LowVol -10.32%
829 STV Sativacoin STV $327,813 $0.046258 7,086,570 LowVol 1.24% 9.30% 65.83%
830 888 OctoCoin 888 $327,424 $0.006496 50,405,860 LowVol -2.41% 15.05% 39.05%
831 UNIC UniCoin UNIC $325,501 $0.109699 2,967,217 LowVol 1.23% -1.61% 8.45%
832 BIGUP BigUp BIGUP $320,947 $0.000152 2,118,389,485 LowVol -0.15% 29.60% 37.41%
833 DDF DigitalDevelo… DDF $312,685 $0.061091 5,118,307 LowVol 0.35% -8.69% -34.64%
834 LOT LottoCoin LOT $303,413 $0.000021 14,491,014,421 LowVol 0.06% 6.93% 20.58%
835 FLY Flycoin FLY $294,129 $1.40 210,806 LowVol 1.51% 8.93% 18.04%
836 CASH Cashcoin CASH $293,912 $0.006367 46,158,242 LowVol 1.51% 421.35% 372.48%
837 USDE USDe USDE $290,057 $0.000256 1,134,236,104 LowVol 1.51% 70.67% 18.06%
838 CUBE DigiCube CUBE $285,898 $0.000118 2,429,126,009 LowVol 0.47% 9.05%
839 HODL HOdlcoin HODL $279,431 $0.001790 156,097,380 LowVol -3.10% 38.92% -1.15%
840 SWING Swing SWING $279,071 $0.100877 2,766,448 LowVol 1.51% 8.69% 17.43%
841 J Joincoin J $278,773 $0.113859 2,448,402 LowVol 4.48% 111.04% 15.14%
842 EVO Evotion EVO $271,457 $0.085669 3,168,662 LowVol 1.51% 8.05% -7.14%
843 RBIES Rubies RBIES $263,685 $0.025317 10,415,252 LowVol 1.49% -5.93% 4.92%
844 I0C I0Coin I0C $256,032 $0.012201 20,985,224 LowVol 1.45% 9.81% 42.94%
845 MAD SatoshiMadness MAD $255,817 $0.000128 2,000,683,485 LowVol 1.53% 9.27% 18.44%
846 FRC Freicoin FRC $249,324 $0.008439 29,544,017 LowVol 1.47% -17.58% -1.51%
847 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $247,172 $0.018684 13,229,280 LowVol 1.14% 15.46% 23.35%
848 KED Darsek KED $246,891 $0.017676 13,967,901 LowVol -0.65% 61.24% 19.01%
849 RBX Ripto Bux RBX $243,733 $0.000639 381,236,123 LowVol 12.69% 27.04% 41.01%
850 GAIA GAIA GAIA $240,487 $0.009978 24,101,381 LowVol 1.53% -5.06% -16.16%
851 BUN BunnyCoin BUN $224,625 $0.000002 102,317,923,061 LowVol -1.84% -3.37% -48.42%
852 Q2C QubitCoin Q2C $222,157 $0.000895 248,205,266 LowVol -11.21% 9.18% -35.49%
853 CYP Cypher CYP $218,938 $0.034396 6,365,285 LowVol 1.51% 29.89% 65.08%
854 WMC WMCoin WMC $214,665 $0.018622 11,527,489 LowVol 1.25%
855 CORG CorgiCoin CORG $204,835 $0.000164 1,251,855,418 LowVol -40.12% -43.61% -5.36%
856 GRT Grantcoin GRT $198,573 $0.004603 43,138,788 LowVol 1.51% 0.83% 1.57%
857 PHS Philosopher S… PHS $193,024 $0.032094 6,014,340 LowVol 1.47% 14.15% 24.89%
858 GTC Global Tour Coin GTC $191,077 $0.006393 29,887,402 LowVol 3.61% 11.38% 21.82%
859 YAC Yacoin YAC $183,857 $0.001534 119,824,730 LowVol -7.34% 3.12% 14.59%
860 ARI Aricoin ARI $178,752 $0.001274 140,262,505 LowVol 8.59% -2.70% 10.65%
861 URC Unrealcoin URC $176,940 $0.025189 7,024,402 LowVol 1.51% 2.93% 2.37%
862 HMP HempCoin HMP $173,467 $0.000128 1,356,645,470 LowVol 1.51% 9.15% 18.44%
863 MNC Mincoin MNC $172,363 $0.042834 4,023,941 LowVol 1.47% -7.33% -28.38%
864 ANTI AntiBitcoin ANTI $169,722 $0.009718 17,465,159 LowVol 1.51% -5.73% 10.30%
865 HAL Halcyon HAL $165,401 $0.031199 5,301,469 LowVol -19.48% 10.54% 20.94%
866 TTC TittieCoin TTC $163,402 $0.000130 1,259,816,434 LowVol 1.39% 1.75% -22.55%
867 CNNC Cannation CNNC $159,163 $0.064259 2,476,893 LowVol 1.94% 8.87% 59.18%
868 PX PX PX $159,133 $0.001662 95,733,795 LowVol 1.47% 9.18% 18.44%
869 FRK Franko FRK $158,881 $0.170699 930,767 LowVol 1.47% 9.15% 23.30%
870 FIRE Firecoin FIRE $154,844 $1.57 98,412 LowVol 4.92% -1.15%
871 QCN QuazarCoin QCN $154,586 $0.025573 6,044,911 LowVol 1.51% 9.15% 6.48%
872 EUC Eurocoin EUC $151,338 $0.012188 12,416,554 LowVol 1.48% 3.63% -5.15%
873 EMD Emerald Crypto EMD $150,922 $0.007895 19,117,129 LowVol 1.32% -17.83% -26.36%
874 LEA LeaCoin LEA $150,646 $0.000479 314,265,691 LowVol 0.45% 1.94% -20.07%
875 VC VirtualCoin VC $150,564 $0.014960 10,064,287 LowVol 1.49% 23.94% 38.00%
876 XRA Ratecoin XRA $146,984 $0.001281 114,784,664 LowVol 1.50% -6.92% -9.00%
877 XCRE Creatio XCRE $146,935 $0.007160 20,520,514 LowVol 1.51% 52.69% 38.84%
878 DLC Dollarcoin DLC $145,554 $0.015983 9,106,714 LowVol 0.70% 9.15% 18.46%
879 ISL IslaCoin ISL $143,807 $0.095004 1,513,704 LowVol 1.53%
880 ARCO AquariusCoin ARCO $141,642 $0.095045 1,490,263 LowVol 0.93% 23.31% 11.29%
881 XPY PayCoin XPY $139,269 $0.011777 11,825,774 LowVol 1.48% 22.41% -10.52%
882 GPU GPU Coin GPU $138,964 $0.003433 40,477,042 LowVol 1.32% 21.58% 19.47%
883 BUMBA BumbaCoin BUMBA $137,856 $0.006137 22,461,320 LowVol 1.51% 9.15% 19.50%
884 DUO ParallelCoin DUO $136,111 $0.451139 301,706 LowVol 1.08% 6.68% -14.37%
885 DRM Dreamcoin DRM $135,938 $0.055493 2,449,632 LowVol 1.51% 35.35% 75.35%
886 MARS Marscoin MARS $128,963 $0.004560 28,279,074 LowVol 0.78% 7.30% 20.04%
887 PXI Prime-XI PXI $126,398 $0.007083 17,845,475 LowVol 1.51% 9.93% 16.25%
888 UNITS GameUnits UNITS $123,054 $0.035432 3,472,983 LowVol 17.94% 18.39% -32.65%
889 QTL Quatloo QTL $121,217 $0.015704 7,718,883 LowVol 1.38% 9.00% 32.74%
890 ECA Electra ECA $117,984 $0.000005 21,910,856,556 LowVol 59.60% -4.01% -62.73%
891 IMS Independent M… IMS $116,788 $0.021753 5,368,934 LowVol -1.89% 35.08% 60.65%
892 BITZ Bitz BITZ $116,081 $0.058306 1,990,891 LowVol 1.51%
893 TSE Tattoocoin (S… TSE $115,216 $0.001274 90,421,856 LowVol 1.51% -1.12% 18.66%
894 COXST CoExistCoin COXST $114,349 $0.004220 27,100,000 LowVol 1.51% 191.08% 148.20%
895 CTO Crypto CTO $112,359 $0.009206 12,204,684 LowVol 1.51% 8.64% -29.45%
896 BAS BitAsean BAS $111,933 $0.022387 5,000,000 LowVol 6.26% -4.17% 19.71%
897 EMP EMoneyPower EMP $111,753 $0.012147 9,200,000 LowVol 1.51%
898 SOON SoonCoin SOON $111,534 $0.008949 12,462,620 LowVol 1.49% 9.14% 23.77%
899 SLING Sling SLING $109,701 $0.102133 1,074,095 LowVol -14.33%
900 RPC RonPaulCoin RPC $109,663 $0.122439 895,654 LowVol 1.39% 66.40% 72.43%
901 JET Jetcoin JET $106,416 $0.021840 4,872,509 LowVol 0.87% -38.86% -79.65%
902 PIE PIECoin PIE $104,453 $0.007672 13,615,029 LowVol 1.53% 16.98% 165.47%
903 NEVA NevaCoin NEVA $103,169 $0.041929 2,460,560 LowVol 1.50% -6.16% -0.02%
904 GCC GuccioneCoin GCC $101,158 $0.004987 20,285,537 LowVol 1.51% 41.89% 51.47%
905 CNC CHNCoin CNC $100,111 $0.002046 48,934,359 LowVol 1.47% 1.75% 279.52%
906 CAGE CageCoin CAGE $99,114 $9.8e-07 101,168,328,395 LowVol 0.06% -34.81% -94.76%
907 ALL Allion ALL $98,292 $0.015855 6,199,359 LowVol 1.51% 14.73% 11.59%
908 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 -2.29% -74.10%
909 SCRT SecretCoin SCRT $96,262 $0.022764 4,228,672 LowVol 27.05%
910 SLM Slimcoin SLM $95,498 $0.006393 14,937,439 LowVol 1.51% -4.48%
911 CF Californium CF $95,039 $0.039510 2,405,438 LowVol 1.51% 12.42% 42.72%
912 TAJ TajCoin TAJ $92,595 $0.011549 8,017,285 LowVol 1.43% 8.78% 5.92%
913 GLT GlobalToken GLT $90,245 $0.003454 26,128,700 LowVol 14.95% 21.76% 48.99%
914 URO Uro URO $88,301 $0.073139 1,207,310 LowVol 1.51% 13.67% 28.31%
915 CON PayCon CON $88,183 $0.003827 23,042,604 LowVol 1.25% -12.82% -29.52%
916 BTQ BitQuark BTQ $87,092 $0.009590 9,081,731 LowVol 1.51% 13.70% -11.90%
917 KURT Kurrent KURT $86,404 $0.008711 9,919,485 LowVol -7.42% -30.70% 27.89%
918 POP PopularCoin POP $85,123 $0.000025 3,372,875,244 LowVol 15.39% -13.65% 13.40%
919 GPL Gold Pressed … GPL $83,804 $0.326688 256,527 LowVol 1.31% -0.77% 0.04%
920 CRX Chronos CRX $81,444 $0.001105 73,729,962 LowVol 1.26% 15.68% 8.28%
921 BLRY BillaryCoin BLRY $80,483 $0.008951 8,991,934 LowVol 1.51% 9.59% -31.84%
922 VPRC VapersCoin VPRC $78,027 $0.000100 780,124,964 LowVol 2.13% -12.87% 55.76%
923 $$$ Money $$$ $77,171 $0.001682 45,887,218 LowVol -11.22% 10.28% 11.22%
924 SPT Spots SPT $77,146 $0.003443 22,406,021 LowVol 1.47% 16.33% 28.43%
925 MND MindCoin MND $75,401 $0.006010 12,546,625 LowVol 1.51% 25.12% 51.94%
926 WARP WARP WARP $74,922 $0.068408 1,095,224 LowVol 1.51% 9.15% 19.56%
927 JWL Jewels JWL $74,835 $0.003708 20,181,636 LowVol 1.51% 2.14% -6.01%
928 ATX Artex Coin ATX $72,046 $0.003836 18,781,750 LowVol 1.51% 10.28% -11.08%
929 PONZI PonziCoin PONZI $71,898 $0.083496 861,099 LowVol 1.51% 132.64%
930 ARB ARbit ARB $71,870 $0.009179 7,829,630 LowVol 0.46% 18.11%
931 BSTAR Blackstar BSTAR $69,647 $0.000110 630,795,971 LowVol
932 SOIL SOILcoin SOIL $69,251 $0.012145 5,702,048 LowVol 0.79% -5.70% 24.36%
933 ICOB ICOBID ICOB $68,079 $0.000638 106,701,874 LowVol 1.36% 9.28% 14.28%
934 KIC KibiCoin KIC $67,373 $0.004583 14,701,000 LowVol 1.54% -26.48% 7.40%
935 DRS Digital Rupees DRS $65,314 $0.000128 510,802,961 LowVol 1.51% 9.18% -29.51%
936 EXN ExchangeN EXN $65,211 $0.012786 5,100,000 LowVol 1.53% 8.65% 42.19%
937 CWXT CryptoWorldX … CWXT $61,013 $0.001023 59,630,200 LowVol 1.51% 7.65% 4.70%
938 CPN CompuCoin CPN $57,509 $0.002932 19,615,019 LowVol -10.55% -17.10% -17.98%
939 BRAIN Braincoin BRAIN $56,792 $0.005626 10,094,424 LowVol 1.51% 17.17% -11.36%
940 ORLY Orlycoin ORLY $56,230 $0.001534 36,646,779 LowVol 1.51% 29.53% 29.21%
941 SFC Solarflarecoin SFC $56,172 $0.003988 14,083,450 LowVol 20.71% -7.72% 20.54%
942 CESC CryptoEscudo CESC $55,278 $0.000384 144,105,100 LowVol 1.51% 63.72% 18.48%
943 300 300 Token 300 $53,746 $179.15 300 LowVol 1.53% 14.15% -25.40%
944 VIP VIP Tokens VIP $53,352 $0.000639 83,450,403 LowVol 1.51% 9.15% 19.75%
945 CXT Coinonat CXT $53,150 $0.006164 8,623,200 LowVol 1.38% 25.22% -10.99%
946 RIDE Ride My Car RIDE $51,799 $0.000511 101,276,976 LowVol 1.51% 45.53% 136.93%
947 DLISK DAPPSTER DLISK $51,146 $0.000511 100,000,000 LowVol 1.51% 45.53%
948 IMPS ImpulseCoin IMPS $49,185 $0.002429 20,245,510 LowVol 1.51% 9.18% 18.44%
949 GBT GameBet Coin GBT $48,938 $0.002302 21,262,780 LowVol 1.49% 46.44% 27.41%
950 CRT CRTCoin CRT $48,652 $0.613750 79,270 LowVol 1.51% 9.18% 18.44%
951 BENJI BenjiRolls BENJI $48,625 $0.002401 20,254,196 LowVol -3.09% 15.35% 32.86%
952 FUZZ FuzzBalls FUZZ $47,554 $0.009846 4,829,945 LowVol 1.51% 27.45% 28.59%
953 TOR Torcoin TOR $47,328 $0.149689 316,179 LowVol 1.53% -28.99% -34.70%
954 SONG SongCoin SONG $46,815 $0.001438 32,565,300 LowVol 3.69% 33.25% -11.11%
955 EGO EGO EGO $46,031 $0.000767 60,000,001 LowVol 1.51% 5.25% 16.62%
956 BLZ BlazeCoin BLZ $45,362 $0.000075 608,557,394 LowVol -0.45% -6.84% 5.38%
957 BIOS BiosCrypto BIOS $45,260 $0.002174 20,821,709 LowVol -13.72% 12.91%
958 TAGR TAGRcoin TAGR $44,956 $0.001163 38,669,634 LowVol 15.07%
959 SLEVIN Slevin SLEVIN $44,753 $0.000639 70,000,000 LowVol 9.18% 32.89%
960 UET Useless Ether… UET $44,389 $0.011193 3,965,716 LowVol -0.11% 18.69% 24.92%
961 PULSE Pulse PULSE $43,880 $0.003069 14,298,972 LowVol 1.51% 16.73% 1.53%
962 FLVR FlavorCoin FLVR $42,754 $0.002046 20,898,106 LowVol 1.51% 16.46% 20.10%
963 IMX Impact IMX $42,007 $0.000384 109,509,099 LowVol 52.26% 227.54% 53.24%
964 BRAT BRAT BRAT $41,003 $0.000256 160,000,000 LowVol 1.48% 9.41% -12.18%
965 G3N G3N G3N $40,616 $0.005371 7,561,891 LowVol 4.21% 12.15%
966 JS JavaScript Token JS $39,361 $0.004925 7,991,996 LowVol 0.76% 113.02% 279.34%
967 ZYD Zayedcoin ZYD $38,322 $0.006137 6,243,840 LowVol 31.69% 14.14% 0.54%
968 OFF Cthulhu Offer… OFF $37,483 $0.014294 2,622,273 LowVol 6.10% -26.85%
969 EREAL eREAL EREAL $36,734 $0.000537 68,427,562 LowVol -0.11% 11.81% -27.78%
970 AGLC AgrolifeCoin AGLC $36,496 $0.004859 7,511,329 LowVol 1.53% -5.70% -5.82%
971 VLTC Vault Coin VLTC $35,429 $0.001168 30,331,610 LowVol 2.58% -2.44% -12.09%
972 PEX PosEx PEX $34,191 $0.013937 2,453,240 LowVol 1.51% 8.75% 18.24%
973 ROOFS Roofs ROOFS $33,245 $0.000256 130,000,000 LowVol 1.53% 11.60% -28.84%
974 LIR LetItRide LIR $32,479 $0.000895 36,287,102 LowVol 1.53% 50.28% 25.77%
975 ZNE Zonecoin ZNE $31,363 $0.012147 2,581,970 LowVol 1.51% 18.48%
976 HVCO High Voltage HVCO $31,332 $0.020970 1,494,171 LowVol 1.51% 24.68%
977 LUNA Luna Coin LUNA $30,980 $0.018996 1,630,896 LowVol -1.63% 1.78% -25.41%
978 BOAT BOAT BOAT $30,831 $0.001662 18,547,845 LowVol 1.51% -5.58% -3.92%
979 KNC KingN Coin KNC $30,809 $15.34 2,008 LowVol 1.51% 9.16% -9.53%
980 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967 1.86%
981 OS76 OsmiumCoin OS76 $30,116 $0.033686 894,026 LowVol 6.53% 14.23%
982 IBANK iBank IBANK $30,095 $0.006649 4,526,324 LowVol 59.15% 127.03% 156.71%
983 WBB Wild Beast Block WBB $29,774 $0.178243 167,041 LowVol 1.81% 13.38% 36.22%
984 DPAY DPAY DPAY $29,623 $0.000372 79,541,001 LowVol 6.00% -24.13%
985 CAB Cabbage CAB $28,194 $0.002685 10,499,996 LowVol 1.51% -4.49% -0.51%
986 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $27,372 $0.036314 753,776 LowVol 1.51% 25.50% 5.11%
987 WORM HealthyWormCoin WORM $25,947 $0.000233 111,477,348 LowVol -0.63% -55.12%
988 SDP SydPak SDP $24,046 $0.150497 159,779 LowVol 1.51% 8.87% 17.50%
989 PLNC PLNcoin PLNC $24,037 $0.001407 17,089,600 LowVol 1.47% 9.15% -16.91%
990 TSTR Tristar Coin TSTR $23,787 $0.004731 5,027,857 LowVol 1.51% 28.09% -25.85%
991 DES Destiny DES $22,504 $0.014065 1,600,000 LowVol 1.51% 17.71% -12.10%
992 BIOB BioBar BIOB $20,273 $0.022888 885,756 LowVol 1.51% 9.18% 2.92%
993 SCS Speedcash SCS $19,319 $0.073783 261,831 LowVol 3.45% 9.65%
994 DIX Dix Asset DIX $19,261 $1.9e-07 100,000,000,000 LowVol -5.73% -48.89% 48.38%
995 TRADE Tradecoin TRADE $18,770 $0.002429 7,726,229 LowVol 1.51% 88.58% 37.42%
996 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 10.90% 38.39%
997 XOC Xonecoin XOC $16,917 $0.040277 420,000 LowVol 1.53% 7.44% 2.22%
998 SANDG Save and Gain SANDG $16,067 $0.005242 3,064,800 LowVol -0.91% 61.76% 14.24%
999 GEERT GeertCoin GEERT $15,286 $0.003002 5,091,200 LowVol -0.65% 45.54% 34.46%
1000 MGM Magnum MGM $15,159 $0.003836 3,951,736 LowVol 1.51% -9.04% -8.88%
1001 SLFI Selfiecoin SLFI $13,788 $0.000128 107,829,281 LowVol 1.51% 9.15%
1002 VOLT Bitvolt VOLT $13,527 $0.000895 15,112,554 LowVol 9.31% 41.06% 29.30%
1003 P7C P7Coin P7C $13,510 $0.000384 35,220,238 LowVol 1.51% 9.15% 18.46%
1004 GBC GBCGoldCoin GBC $12,928 $0.001138 11,361,817 LowVol 0.00% 13.78% -36.79%
1005 DAS DAS DAS $12,725 $0.004731 2,689,652 LowVol 1.53% 12.63% 6.83%
1006 RSGP RSGPcoin RSGP $12,266 $7.10 1,727 LowVol 4.39% -21.63%
1007 MRNG MorningStar MRNG $9,883 $0.000303 32,659,446 LowVol 1.53% 29.15% 51.33%
1008 SOCC SocialCoin SOCC $9,739 $0.007033 1,384,879 LowVol 1.51% -36.79% -34.60%
1009 NODC NodeCoin NODC $9,658 $0.005754 1,678,439 LowVol 5.38% -0.98%
1010 FRAZ Frazcoin FRAZ $9,592 $0.001046 9,170,448 LowVol 1.53% -39.61% 55.81%
1011 CONX Concoin CONX $6,852 $0.009206 744,266 LowVol 1.51% 49.61%
1012 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,534 $0.030844 211,827 LowVol 5.90% 19.32% 83.72%
1013 CCM100 CCMiner CCM100 $5,878 $0.001749 3,360,417 LowVol 5.90% -37.29% -13.27%
1014 NANOX Project-X NANOX $5,004 $63932.30 0.078264 LowVol 1.51% 58.42% 6.30%
1015 LEX Lex4All LEX $4,344 $0.004344 1,000,000 LowVol 5.90% 7.49% 135.09%
1016 WBC WalletBuilder… WBC $4,256 $0.226376 18,801 LowVol -27.18%
1017 SOJ Sojourn SOJ $3,621 $0.007464 485,214 LowVol 1.76% 23.33%
1018 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,995 $0.002174 1,377,917 LowVol 9.15% 31.04%
1019 XNG Enigma XNG $2,349 $0.141290 16,627 LowVol 1.30% -18.56% -23.07%
1020 TOKEN SwapToken TOKEN $2,308 $1.5e-07 15,320,585,365 LowVol 1.04% -19.13% 48.25%
1021 DGCS Digital Credits DGCS $2,235 $0.000384 5,826,388 LowVol 1.51% 32.46% 77.68%
1022 EBT Ebittree Coin EBT $1,955 $0.001546 1,264,511 LowVol -46.70% -39.55% -46.94%
1023 ULA Ulatech ULA $1,101 $0.005518 199,486 LowVol 1.53% -36.92% -80.83%
1024 ABN Abncoin ABN $874 $0.012914 67,700 LowVol 1.51% 1.79% -6.61%
1025 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1026 DMB Digital Money… DMB $430 $0.001021 421,300 LowVol 1.37% -1.97% -7.47%
1027 FDC Future Digita… FDC $251 $0.000091 2,753,201 LowVol -4.44%
1028 ENV Environ ENV $135 $0.000001 132,717,518 LowVol -0.12% -0.14% -48.41%
1029 CALC CaliphCoin CALC $102 $0.001170 87,140 LowVol 1.51% 57.92% 63.63%
1030 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol 1.50% -71.96%
1031 APW AppleCoin APW $10 $0.000128 79,301 LowVol 1.51% 9.18% 18.44%
1032 ATMC ATMCoin ATMC $3.05 $11,173,500 0.00% 2.74% 11.93%
1033 CMT CyberMiles CMT $0.366496 $10,008,600 -4.19%
1034 BCD Bitcoin Diamo… BCD $36.86 $8,400,120 0.11% -19.51% -31.95%
1035 ETN Electroneum ETN $0.102357 $6,100,020 3.19% -10.86% 131.75%
1036 AI POLY AI AI $17.80 $4,586,330 1.84% 6.35% 0.40%
1037 GRX GOLD Reward T… GRX $5.79 $4,255,090 1.41% -4.89% 56.83%
1038 CLUB ClubCoin CLUB $3.20 $3,887,480 -0.81% -23.65% -45.55%
1039 ORME Ormeus Coin ORME $2.65 $3,727,710 1.45% 2.02% -10.60%
1040 NULS Nuls NULS $0.858018 $3,057,190 -1.23% 12.72% 53.93%
1041 REC Regalcoin REC $47.92 $3,011,370 -1.09% -0.09% 19.90%
1042 FRGC Fargocoin FRGC $10.49 $2,346,070 0.14% 1.00% 6.14%
1043 BTE BitSerial BTE $8.43 $1,481,570 5.38% 3.98% 129.03%
1044 FRST FirstCoin FRST $15.70 $1,203,330 0.50% -0.85% -4.24%
1045 TSL Energo TSL $0.031895 $983,453 -1.42% 3.24% -1.80%
1046 WC WINCOIN WC $1.15 $893,805 1.20% -0.86% -15.05%
1047 BT1 BT1 [CST] BT1 $12650.00 $781,183 1.92% 8.79% 13.91%
1048 LEND EthLend LEND $0.023942 $770,006 -2.63% -12.80%
1049 B2X SegWit2x [Fut… B2X $201.59 $745,697 -7.38% -9.81% -8.39%
1050 BOT Bodhi BOT $0.441227 $593,194 1.22% -4.66% -9.55%
1051 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.04 $559,777 1.46% 10.65% 32.95%
1052 XIN Infinity Econ… XIN $0.029281 $554,152 -6.17% 8.05% -33.84%
1053 INF InfChain INF $0.015727 $523,141 2.20% 21.71% 69.84%
1054 LLT LLToken LLT $0.480781 $505,671 4.88% -11.98% 47.70%
1055 ADK Aidos Kuneen ADK $29.83 $425,079 1.45% 10.64% -13.77%
1056 AION Aion AION $1.76 $419,586 0.45% 16.01% -8.17%
1057 DRGN Dragonchain DRGN $0.248620 $370,597 -1.40% 4.46%
1058 BTCM BTCMoon BTCM $0.035881 $290,883 -7.96% -49.83% 446.32%
1059 BT2 BT2 [CST] BT2 $129.76 $286,955 -2.87% -18.68% -25.93%
1060 XID Sphre AIR XID $0.208645 $188,468 -0.57% 10.76% 5.03%
1061 XCPO Copico XCPO $0.023281 $167,192 10.01% 21.04% -8.91%
1062 QBT Qbao QBT $0.227151 $146,239 0.17% -7.27%
1063 EAG EA Coin EAG $2.95 $145,747 -7.13% 0.24% -14.95%
1064 ICX ICON ICX $1.78 $131,029 -0.12% 13.99% 24.92%
1065 GBG Golos Gold GBG $0.142610 $125,792 1.43% 2.57% 16.42%
1066 FOR FORCE FOR $0.012131 $125,243 -20.44% -9.19% 142.14%
1067 VEE BLOCKv VEE $0.023718 $125,231 11.90% -4.00% 12.67%
1068 B3 B3Coin B3 $0.000082 $120,705 -3.36% 25.32% -58.34%
1069 UGT UG Token UGT $0.433385 $117,131 -1.06% -4.09% -6.85%
1070 RYZ ANRYZE RYZ $0.021190 $107,937 1.32% 12.36% -29.56%
1071 RMC Russian Minin… RMC $21097.70 $104,662 -1.62% -23.57% 55.49%
1072 PRE Presearch PRE $0.223763 $90,631 -1.29% 58.30%
1073 BSR BitSoar BSR $0.213534 $64,387 2.76% 5.70% -10.36%
1074 DSR Desire DSR $0.270762 $51,881 1.03% 3.58% 19.61%
1075 VASH VPNCoin VASH $0.006265 $47,618 0.82% 0.13% 29.03%
1076 MSD MSD MSD $0.010995 $42,365 3.69% -5.47% -14.51%
1077 GLS GlassCoin GLS $1.28 $34,183 1.56% -27.82% 51.71%
1078 THS TechShares THS $0.489533 $34,055 -6.35% -38.29% -48.78%
1079 PLX PlexCoin PLX $0.038642 $31,111 -25.62% -30.01% -63.20%
1080 EVR Everus EVR $1.42 $29,502 1.58% -19.97% -74.95%
1081 BTU Bitcoin Unlim… BTU $99.39 $27,718 -18.91% 4.17% -31.67%
1082 AIB Advanced Inte… AIB $0.016335 $27,176 -6.38% 266.96% 303.00%
1083 AKY Akuya Coin AKY $0.141930 $26,950 -2.00% 0.56% -17.33%
1084 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.98 $26,927 11.86% 9.40% 49.39%
1085 FRD Farad FRD $0.104709 $23,154 -12.87% -6.03% 4.61%
1086 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.346678 $21,892 0.57% -15.42% 93.54%
1087 SPANK SpankChain SPANK $0.045163 $21,340 -1.24% 19.97% 51.19%
1088 BPL Blockpool BPL $0.181568 $21,177 4.25% 25.03% 34.81%
1089 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.015278 $20,948 -0.11% 15.10% 377.78%
1090 WISH MyWish WISH $0.115962 $19,957 1.85% -1.86% -56.73%
1091 PFR Payfair PFR $0.013432 $19,484 -3.33% -7.49%
1092 MKR Maker MKR $380.57 $17,333 -2.41% -3.04% -4.78%
1093 MGC MergeCoin MGC $0.012914 $15,507 1.51% -7.47% -3.50%
1094 COR CORION COR $0.639363 $14,195 -18.77% -22.74% -29.29%
1095 AERM Aerium AERM $0.682433 $14,091 -30.60% 53.58% -62.06%
1096 SKR Sakuracoin SKR $0.003952 $12,892 4.11% 272.88% 178.03%
1097 XRY Royalties XRY $0.000128 $11,346 1.54% 5.91% -99.58%
1098 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002859 $11,207 7.10% 11.52% 27.18%
1099 STEX STEX STEX $0.825734 $11,165 2.84% -4.05% 106.87%
1100 DMC DynamicCoin DMC $0.003926 $10,989 1.50% -18.97% 78.37%
1101 DEUS DeusCoin DEUS $0.319406 $10,933 9.06% -9.00% -13.48%
1102 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049251 $10,785 -0.11% -6.41% 57.85%
1103 BOS BOScoin BOS $1.29 $10,437 -10.83% 1.71% 15.40%
1104 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006671 $10,305 -0.09% 56.08% -43.51%
1105 MCR Macro MCR $1.65 $9,721 1.18% -12.09% -37.05%
1106 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.064188 $8,758 -8.31% -26.46% -42.89%
1107 OXY Oxycoin OXY $0.134877 $8,619 -7.29% -2.37% -20.06%
1108 EFYT Ergo EFYT $10.23 $6,705 -16.00% -9.05% 6.27%
1109 HYTV Hyper TV HYTV $0.005373 $5,982 8.97% 52.71% -54.31%
1110 FRN Francs FRN $0.055974 $5,887 8.78% 114.81% 66.85%
1111 PEC Peacecoin PEC $0.087459 $5,846 1.51% 40.70% 159.72%
1112 SISA SISA SISA $0.017605 $5,697 1.24% 0.52% -5.20%
1113 VIU Viuly VIU $0.007102 $5,500 -22.50% -1.26% 89.84%
1114 ETT EncryptoTel [… ETT $0.107499 $5,466 -2.63% -6.89% 54.99%
1115 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002951 $4,559 -1.44% 0.63% 25.39%
1116 WA WA Space WA $0.021609 $4,446 1.53% 23.83% 25.95%
1117 TCOIN T-coin TCOIN $0.000207 $4,373 25.93% 67.01% -15.26%
1118 DFS DFSCoin DFS $0.007548 $4,360 1.52% 6.80% -17.15%
1119 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $1.56 $4,324 -64.61% -61.93% -46.57%
1120 MINEX Minex MINEX $0.019616 $4,271 0.07% 26.64% -70.25%
1121 TRIA Triaconta TRIA $8.10 $4,132 -0.11% -13.10% -14.18%
1122 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000541 $4,063 -0.28% -31.01%
1123 APC AlpaCoin APC $0.024896 $4,062 1.50% 0.65% -6.31%
1124 GAY GAY Money GAY $0.014691 $3,705 -0.09% -22.92% 16.99%
1125 BTBc Bitbase BTBc $0.005882 $3,664 1.53% -27.07% 2.13%
1126 BAT BatCoin BAT $0.000004 $3,505 27.68% 70.64% 82.99%
1127 SND Sand Coin SND $0.853752 $3,495 2.78% 38.43% 25.51%
1128 DGPT DigiPulse DGPT $1.24 $3,460 -1.08% 28.40% 6.04%
1129 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.085286 $3,371 1.51% 8.56% 7.99%
1130 DAY Chronologic DAY $4.39 $3,349 0.47% -7.41% 23.57%
1131 SAK Sharkcoin SAK $0.002038 $3,225 -4.49% 4.36% -14.31%
1132 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.117508 $3,178 1.51% 33.78% 60.07%
1133 NAMO NamoCoin NAMO $0.000130 $3,068 1.44% 9.69% -28.32%
1134 WILD Wild Crypto WILD $0.116710 $2,980 -0.09% -26.74% 0.66%
1135 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000511 $2,969 1.53% -27.21% -30.46%
1136 ACC AdCoin ACC $0.073095 $2,938 -41.55% 6.06% -36.19%
1137 NTC Natcoin NTC $0.131701 $2,831 1.93% -0.92% -60.94%
1138 SUR Suretly SUR $3.12 $2,824 -0.54% -4.57% -9.96%
1139 PCN PeepCoin PCN $0.000128 $2,792 2.68% 9.15% 215.84%
1140 TER TerraNova TER $2.58 $2,487 1.51% 33.05% 13.53%
1141 PNX Phantomx PNX $0.016464 $2,441 -1.48% -13.09% -31.99%
1142 SJCX Storjcoin X SJCX $0.351817 $2,380 0.84% 10.08% 13.90%
1143 VOYA Voyacoin VOYA $3.23 $2,357 0.42% -19.68% 90.23%
1144 XOT Internet of T… XOT $2045.83 $2,255 1.51% -7.57% -33.16%
1145 SHND StrongHands SHND $2.6e-08 $2,222 -3.47% -12.46% -18.14%
1146 B2B B2B B2B $0.335800 $2,159 -23.56% -26.51% -47.93%
1147 IBTC iBTC IBTC $0.006060 $2,017 -1.25% 21.87% -29.52%
1148 STARS StarCash Network STARS $0.209495 $1,968 1.53% 7.02% -24.85%
1149 PRES President Trump PRES $0.005163 $1,672 1.89% 58.38% 30.89%
1150 VULC Vulcano VULC $0.010359 $1,663 5.64% 9.93% 26.01%
1151 OX OX Fina OX $0.000185 $1,647 -0.45% -10.13% 1.35%
1152 IQT iQuant IQT $0.211317 $1,543 18.52% 34.80% 6.89%
1153 ZBC Zilbercoin ZBC $0.041039 $1,540 2.36% 10.18% 8.38%
1154 ABC Alphabit ABC $20.46 $1,472 1.51% 9.26% 35.56%
1155 ASN Aseancoin ASN $0.011124 $1,321 -6.80% -29.64% 95.23%
1156 GRN Granite GRN $0.019308 $1,291 1.47% -24.19% 28.59%
1157 GARY President Joh… GARY $0.204583 $1,285 1.51% 4.83% -3.78%
1158 WIC Wi Coin WIC $0.003788 $1,200 -16.98% 48.62% 39.00%
1159 WOW Wowcoin WOW $0.000128 $1,157 1.51% 9.34% 18.09%
1160 PLC PlusCoin PLC $0.000559 $1,041 -8.27% 0.91% -9.93%
1161 MAVRO Mavro MAVRO $0.023016 $1,017 -29.95% 9.79% 57.92%
1162 FLASH Flash FLASH $0.005626 $978 1.53% 9.18% 11.27%
1163 STU bitJob STU $0.034065 $965 2.31% 6.12% 73.55%
1164 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000506 $902 1.43% 8.53% -11.47%
1165 HAT Hawala.Today HAT $0.188048 $881 -0.11% -9.51% -2.04%
1166 SKC Skeincoin SKC $0.019052 $778 1.51% 27.33% 244.30%
1167 DASHS Dashs DASHS $0.067896 $751 1.34% -23.50% 99.97%
1168 EDRC EDRCoin EDRC $0.056086 $728 1.51% 13.02% 9.42%
1169 RUBIT RubleBit RUBIT $0.004602 $719 1.51% 0.73% 13.16%
1170 NBIT netBit NBIT $0.014175 $698 1.51% -78.66% -66.47%
1171 MGC GulfCoin MGC $0.002685 $665 -2.19% 11.06% -14.12%
1172 UR UR UR $0.000928 $657 1.27% 33.50% 38.44%
1173 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 $550 68.37% -95.73% -95.00%
1174 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.5e-07 $545 -0.11% -46.92% -16.42%
1175 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000128 LowVol 1.53% -45.43% -60.51%
1176 MCI Musiconomi MCI $0.034032 LowVol -0.11% -12.80% -41.02%
1177 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002174 LowVol 1.53% 16.00% -1.81%
1178 CASH Cash Poker Pro CASH $0.038953 LowVol -0.11% -3.04% -45.39%
1179 HNC Huncoin HNC $0.002174 LowVol 1.51% 68.73% 64.47%
1180 MOTO Motocoin MOTO $0.008398 LowVol 4.12% 102.09% 149.81%
1181 XQN Quotient XQN $0.005115 LowVol -20.38% -10.97%
1182 COUPE Coupecoin COUPE $0.000006 LowVol -0.54% -84.37% -63.33%
1183 CLINT Clinton CLINT $0.010357 LowVol 1.53% 0.04% 6.72%
1184 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001790 LowVol 1.51% 9.15% -6.08%
1185 SFE SafeCoin SFE $0.000128 LowVol 1.51% 9.15% 18.48%
1186 AV AvatarCoin AV $0.042707 LowVol 1.51% 21.96% 26.62%
1187 EVC EventChain EVC $0.067160 LowVol -0.11% -34.03%
1188 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.055471 LowVol 5.90% 23.60% 48.64%
1189 PRN Protean PRN $0.000125 LowVol 0.58% 32.68% 16.99%
1190 TOP TopCoin TOP $0.000391 LowVol 1.54% -3.59% -14.59%
1191 EUSD eUSD EUSD $0.000159 LowVol -0.11% -31.24% -25.25%
1192 ANI Animecoin ANI $0.000256 LowVol 103.02% 9.15% 69.04%
1193 IRL IrishCoin IRL $0.002813 LowVol 1.51% 9.15% 20.35%
1194 QORA Qora QORA $0.252543 LowVol 1.51% 18.32%
1195 9COIN 9COIN 9COIN $0.003452 LowVol 1.53% 33.99% 17.12%
1196 CYDER Cyder CYDER $0.000256 LowVol 1.51% 9.15% -20.15%
1197 DBG Digital Bulli… DBG $0.007416 LowVol 1.51% 9.15% 16.71%
1198 BSN Bastonet BSN $0.000639 LowVol 1.53% -9.02% -14.33%
1199 FFC FireFlyCoin FFC $0.000128 LowVol -45.12% -32.66% 9.68%
1200 HIGH High Gain HIGH $0.000767 LowVol 1.53% 63.72% 16.86%
1201 LTH LAthaan LTH $0.001151 LowVol 1.51% 22.92% 113.19%
1202 BLX Blockchain Index BLX $2.91 LowVol -0.11% -2.27% 5.57%
1203 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001918 LowVol 1.53% 9.18% 38.47%
1204 QBT Cubits QBT $0.003171 LowVol 1.22% -27.58% -55.27%
1205 MONETA Moneta MONETA $0.000639 LowVol 1.51% 36.47% 34.61%
1206 BUB Bubble BUB $0.022376 LowVol 1.49% -1.06% 5.86%
1207 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 7.19% -0.89% -7.36%
1208 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002685 LowVol 1.51% -11.67% -24.54%
1209 KARMA Karmacoin KARMA $0.000128 LowVol 1.51% 9.15%
1210 INDIA India Coin INDIA $0.000256 LowVol 1.53% 9.15% 18.46%
1211 RHFC RHFCoin RHFC $0.001023 LowVol 1.51% -2.95% 2.90%
1212 HDLB HODL Bucks HDLB $0.051274 LowVol 1.51% 34.26% -8.71%
1213 BIT First Bitcoin BIT $0.012147 LowVol 1.51% -3.99% -3.88%
1214 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002941 LowVol 1.53% -6.73% -8.24%
1215 10MT 10M Token 10MT $0.002236 LowVol -0.11% 201.62% -14.26%
1216 BXC Bitcedi BXC $0.003676 LowVol 0.99% 5.42% 66.64%
1217 ELC Elacoin ELC $0.095898 LowVol 1.47% 9.17% 18.01%
1218 ONG onG.social ONG $0.162975 LowVol -9.06% -11.73%
1219 FUTC FutCoin FUTC $0.003197 LowVol 49.30% 70.55% 57.48%
1220 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003982 LowVol 1.50% -2.25% 9.03%
1221 LEPEN LePen LEPEN $0.000116 LowVol -7.13% -7.33% 9.30%
1222 TELL Tellurion TELL $0.000129 LowVol 1.44% -61.67% -52.06%
1223 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005498 LowVol -6.46% 22.98% -18.66%
1224 GMX GoldMaxCoin GMX $0.009568 LowVol 14.75% 1025.23%
1225 EBIT eBIT EBIT $0.003537 LowVol -0.11% 91.49% 435.52%
1226 DISK DarkLisk DISK $0.001279 LowVol 1.51% 81.92% 84.16%
1227 IPY Infinity Pay IPY $0.002238 LowVol 33.65% 29.73% -16.58%
1228 MEN PeopleCoin MEN $0.000128 LowVol 1.53% 18.44%
1229 ACN Avoncoin ACN $0.000384 LowVol -23.85% -18.12% -9.16%
1230 RCN Rcoin RCN $0.000128 LowVol 1.53% 9.18% -8.10%
1231 ACES Aces ACES $0.000193 LowVol 1.51% -4.92% 48.02%
1232 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004779 LowVol 1.51% 23.65% -13.63%
1233 FC Facecoin FC $0.003582 LowVol -0.11% -3.04% -16.11%
1234 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000128 LowVol 1.54% 1.03% -20.40%
1235 MARX MarxCoin MARX $0.001279 LowVol 1.51% 29.43% 36.98%
1236 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.011139 LowVol 1.51% 153.09% 79.35%
1237 UNC UNCoin UNC $0.000128 LowVol 1.51% 9.15% 18.48%
1238 LDCN LandCoin LDCN $0.001692 LowVol -25.42% -46.92% -80.47%
1239 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.100757 LowVol 1.51% 15.94%
1240 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000384 LowVol 1.51% 9.15% 14.54%
1241 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001198 LowVol 1.18% 2.29% -4.40%
1242 DUB Dubstep DUB $0.002429 LowVol 1.47% 3.72% 4.99%
1243 FAP FAPcoin FAP $0.009288 LowVol 10.71% 41.58% 25.88%
1244 SWP Swapcoin SWP $0.089547 LowVol -0.16% 6.54% -33.49%
1245 WINK Wink WINK $0.000384 LowVol 1.53% 9.33% 25.69%
1246 EGOLD eGold EGOLD $0.006762 LowVol -0.16% -3.04% -54.26%
1247 SYNC Sync SYNC $613.75 LowVol 1.47% 74.69% 13.70%
1248 TEAM TeamUp TEAM $0.000256 LowVol 1.51% 9.15% 18.48%
1249 MAGN Magnetcoin MAGN $0.741615 LowVol 1.53% 8.18% 41.71%
1250 PRIMU Primulon PRIMU $0.000128 LowVol 1.53% -39.56% -56.88%
1251 TCR TheCreed TCR $0.000511 LowVol 1.49% 118.37% 58.22%
1252 TIE TIES Network TIE $0.063130 LowVol -0.11% -0.21% -35.77%
1253 XAU Xaucoin XAU $0.034651 LowVol -29.28% 13.77% 3.91%
1254 YEL Yellow Token YEL $0.006828 LowVol -0.11% -45.23% 103.06%
1255 KASHH KashhCoin KASHH $0.000123 LowVol 1.57% 5.34% 326.65%
1256 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000511 LowVol 1.53% 21.83% 18.44%
1257 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000639 LowVol 1.51% -9.04% -22.08%
1258 FUDD DimonCoin FUDD $0.001343 LowVol -0.11% -3.02% 0.04%
1259 AXIOM Axiom AXIOM $0.019563 LowVol 1.51% 9.18% 17.67%
1260 REGA Regacoin REGA $0.001534 LowVol 1.53% -23.70% -28.94%
1261 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000179 LowVol -0.11% 10.53% -14.50%
1262 QBC Quebecoin QBC $0.002174 LowVol 1.49% 9.18% 18.44%
1263 MBL MobileCash MBL $0.000384 LowVol 1.51% 18.44%
1264 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 1.47% 9.18% 47.09%
1265 YES Yescoin YES $0.000107 LowVol 1.59% -8.65% 77.72%
1266 GOLF Golfcoin GOLF $0.000128 LowVol 1.51% 9.15% 16.53%
1267 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -0.11% -3.02% 114.73%
1268 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol 0.74% 33.43% -29.52%
1269 BET BetaCoin BET $0.002227 LowVol 1.47% -1.45% -9.92%
1270 CYC Cycling Coin CYC $0.001790 LowVol 1.51% 17.55% -8.45%
1271 DON Donationcoin DON $0.000742 LowVol 1.50% 27.02% -7.28%
1272 PRM PrismChain PRM $0.001918 LowVol 0.39% 25.94% 48.10%
1273 LKC LinkedCoin LKC $0.000256 LowVol -32.33% 18.46%
1274 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.287951 LowVol 1.49% 18.61%
1275 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.048205 LowVol 1.53% 16.38%
1276 BITOK Bitok BITOK $0.000031 LowVol 1.90% -73.83% -71.61%
1277 GUC GoldUnionCoin GUC $0.067129 LowVol 1.51% -31.13% -42.99%
1278 RICHX RichCoin RICHX $0.007288 LowVol 1.51%
1279 GAIN UGAIN GAIN $0.001662 LowVol 1.49% 9.15% 17.19%
1280 XDE2 XDE II XDE2 $1.85 LowVol 1.51% 9.56% -36.11%
1281 BEST BestChain BEST $0.001533 LowVol 1.49% 19.00% 9.63%
1282 CBD CBD Crystals CBD $0.001918 LowVol 1.51% 16.95% 26.92%
1283 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004603 LowVol 1.51% 17.58% 37.29%
1284 PAYP PayPeer PAYP $0.000128 LowVol 1.51% 15.90%
1285 TODAY TodayCoin TODAY $0.001279 LowVol 1.51% 21.28% 7.69%
1286 HCC Happy Creator… HCC $0.000767 LowVol 1.51% 29.80% 77.68%
1287 BGR Bongger BGR $0.000130 LowVol -0.17% -22.53% 37.92%
1288 TRICK TrickyCoin TRICK $0.012786 LowVol 1.51% 13.70% 17.75%
1289 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000128 LowVol 1.51% 9.18% 15.94%
1290 XID International… XID $0.008823 LowVol 1.51% 32.13%
1291 OP Operand OP $0.001151 LowVol 1.51% 22.08%
1292 GBRC Global Busine… GBRC $0.000128 LowVol 1.51% 18.44%
1293 HYPER Hyper HYPER $0.032989 LowVol 1.47% -4.19% 41.20%
1294 UTA UtaCoin UTA $0.001790 LowVol 1.53% -19.55% 232.92%
1295 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003964 LowVol 5.74% 8.02%
1296 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000128 LowVol 1.51% 18.46%
1297 XTD XTD Coin XTD $0.000128 LowVol 1.53% 9.34% 18.44%
1298 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1299 FID BITFID FID $0.127865 LowVol 1.53% 18.39%
1300 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -53.09%
1301 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 3.35%
1302 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -66.78%
1303 CC CyberCoin CC $0.000118 LowVol 0.47% 8.99%
1304 EGG EggCoin EGG $0.044109 LowVol 7.54%
1305 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -28.79%
1306 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol
1307 CME Cashme CME $0.000118 LowVol 9.73%
1308 X2 X2 X2 $0.000125 LowVol 6.48%
1309 OPES Opescoin OPES $0.002461 LowVol 0.05% 20.01%
1310 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -0.20% -14.36%
1311 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -8.90%
1312 POKE PokeCoin POKE $0.000234 LowVol 0.05% 41.63%
1313 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol 10.69%
1314 OMC Omicron OMC $0.134319 LowVol 1.38% 8.22%
1315 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 4.26% -43.45%
1316 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1317 ZSE ZSEcoin ZSE $0.011249 LowVol 4.41% -12.40%
1318 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 0.62%
1319 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -69.17% -87.53%
1320 PI PiCoin PI $0.002738 LowVol 11.32%
1321 ANTX Antimatter ANTX $0.000126 LowVol 0.26% 8.00% 16.61%
1322 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 7.25%
1323 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol 11.22% -37.05%
1324 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006202 LowVol 60.47% -21.43%
1325 SIC Swisscoin SIC $0.000123 4.92% -23.49%
1326 FBL Faceblock FBL $0.001654 -9.66%

Quay lại phần 1

Phản hồi