Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 16h ngày 7/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 16h ngày 7/12/2017 (GMT +7) của 1334 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 16h ngày 7/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15060.30 trên tổng giá trị $251,893,306,695

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $428.63 trên tổng giá trị $41,228,583,980

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1366.35 trên tổng giá trị $23,012,442,446

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $3.53 trên tổng giá trị $9,800,040,076

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.227891 trên tổng giá trị $8,828,302,495

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng SKULL Pirate Blocks (SKULL) đang có giá hiện tại $0.008795 trên tổng giá trị đã biến động tăng 222.78% trong 1h qua

    + Đồng GP GoldPieces (GP) đang có giá hiện tại $0.161343 trên tổng giá trị $196,864 đã biến động tăng 53.69% trong 1h qua

    + Đồng MBL MobileCash (MBL) đang có giá hiện tại $0.000440 trên tổng giá trị đã biến động tăng 53.52% trong 1h qua

    + Đồng SAC SACoin (SAC) đang có giá hiện tại $0.077689 trên tổng giá trị $544,938 đã biến động tăng 53.47% trong 1h qua

    + Đồng BXT BitTokens (BXT) đang có giá hiện tại $0.885130 trên tổng giá trị $496,954 đã biến động tăng 45.30% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000036 trên tổng giá trị đã biến động tăng 505.83% trong 24h qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.017115 trên tổng giá trị đã biến động tăng 490.19% trong 24h qua

    + Đồng ECA Electra (ECA) đang có giá hiện tại $0.000018 trên tổng giá trị $389,406 đã biến động tăng 399.24% trong 24h qua

    + Đồng ULA Ulatech (ULA) đang có giá hiện tại $0.039660 trên tổng giá trị $7,914 đã biến động tăng 326.01% trong 24h qua

    + Đồng SKULL Pirate Blocks (SKULL) đang có giá hiện tại $0.008795 trên tổng giá trị đã biến động tăng 313.30% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000053 trên tổng giá trị $274,103 đã biến động tăng 1223.94% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.001015 trên tổng giá trị $1,597,764 đã biến động tăng 1216.31% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.017115 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1073.76% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.218610 trên tổng giá trị $16,530,086 đã biến động tăng 1072.71% trong 7 ngày qua

    + Đồng EMC2 Einsteinium (EMC2) đang có giá hiện tại $2.69 trên tổng giá trị $581,897,834 đã biến động tăng 581.75% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 16h ngày 7/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 PHO Photon PHO $159,974 $0.000008 20,517,113,498 $601 -0.69% 18.00% 105.75%
702 LCP Litecoin Plus LCP $158,324 $0.215478 734,757 $3,016 2.25% 39.07% 115.85%
703 CJ Cryptojacks CJ $157,431 $0.000387 406,568,581 $2,186 2.26% 25.56% 35.01%
704 SCORE Scorecoin SCORE $155,618 $0.005128 30,346,591 $674 2.07% -0.76% 37.32%
705 HONEY Honey HONEY $153,399 $0.454257 337,693 $1,271 -24.41% -30.90% -11.32%
706 ACOIN Acoin ACOIN $151,877 $0.124481 1,220,085 $682 3.28% -1.12% -6.74%
707 BIP BipCoin BIP $151,118 $0.092867 1,627,261 $1,048 2.11% 32.05% 127.36%
708 ACP AnarchistsPrime ACP $149,455 $0.034007 4,394,874 $154,318 -6.14% 31.47% 44.07%
709 DRXNE DROXNE DRXNE $147,573 $0.002337 63,155,203 $712 2.19% 5.75% 10.48%
710 BOST BoostCoin BOST $140,764 $0.011873 11,855,487 $837 2.21% -0.15% -21.30%
711 FUNC FUNCoin FUNC $138,933 $0.023755 5,848,581 $1,902 -0.90% -0.44% -24.51%
712 FXE FuturXe FXE $138,044 $0.586370 235,421 $548 2.22% -22.41% -71.45%
713 BITGOLD bitGold BITGOLD $133,298 $1481.59 89.9694 $4,176 -0.97% -2.01% 0.59%
714 CMT Comet CMT $132,101 $0.151348 872,830 $23,760 0.12% -55.75% 243.30%
715 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $131,854 $0.016420 8,030,000 $21,343 1.84% 15.74% 8.68%
716 EBCH eBitcoinCash EBCH $130,951 $0.014103 9,285,500 $1,073 -1.39% -3.01% -3.03%
717 NRO Neuro NRO $127,486 $0.003371 37,813,626 $6,650 -4.85% -13.05% 160.19%
718 GPU GPU Coin GPU $122,709 $0.003032 40,477,042 $751 2.15% -10.19% 21.65%
719 RED RedCoin RED $121,369 $0.001638 74,107,896 $750 -34.84% -28.68% -14.95%
720 MAR Marijuanacoin MAR $120,645 $0.079737 1,513,026 $1,864 2.10% -14.40% 34.08%
721 VUC Virta Unique … VUC $117,529 $0.001911 61,486,150 $2,887 2.15% 10.11% 70.15%
722 LTCR Litecred LTCR $110,197 $0.003646 30,227,750 $9,302 2.06% -4.56% 321.58%
723 WOMEN WomenCoin WOMEN $110,194 $0.002492 44,220,400 $4,588 2.31% 3.68% 12.66%
724 JET Jetcoin JET $107,841 $0.022132 4,872,509 $2,391 2.14% -0.52% -83.62%
725 VEC2 VectorAI VEC2 $104,783 $0.006303 16,624,016 $845 4.99% 29.06% 58.74%
726 ARG Argentum ARG $103,468 $0.012064 8,576,602 $537 2.17% -8.31% 65.72%
727 PXI Prime-XI PXI $102,226 $0.005724 17,860,500 $2,426 2.18% -17.46% -1.54%
728 EOT EOT Token EOT $97,371 $0.011787 8,260,903 $13,625 -13.08% -8.98% 27.07%
729 TAJ TajCoin TAJ $97,053 $0.012075 8,037,146 $934 0.50% 6.32% 37.38%
730 BITEUR bitEUR BITEUR $95,540 $1.15 82,844 $8,205 1.47% -9.58% -3.61%
731 CACH CacheCoin CACH $88,913 $0.021194 4,195,132 $660 2.08% -4.49% -37.02%
732 QCN QuazarCoin QCN $88,609 $0.014658 6,044,911 $1,243 -32.00% -41.47% -34.16%
733 ZMC ZetaMicron ZMC $88,001 $0.000147 600,344,291 $2,091 2.21% -18.80% 45.47%
734 MAY Theresa May Coin MAY $86,408 $0.003458 24,987,800 $907 2.18% 1.97% -13.57%
735 WARP WARP WARP $84,124 $0.076810 1,095,224 $539 2.14% 14.70%
736 SGR Sugar Exchange SGR $83,641 $0.023897 3,500,000 $1,110 -13.41% -18.19% -27.53%
737 XBTS Beatcoin XBTS $79,795 $0.052335 1,524,686 $1,039 4.69% -44.36% 293.24%
738 KRONE Kronecoin KRONE $77,569 $0.021003 3,693,305 $1,834 -13.33% 58.46% 111.76%
739 EAGLE EagleCoin EAGLE $77,118 $0.036838 2,093,421 $1,492 -0.37% -77.57% -65.18%
740 EGAS ETHGAS EGAS $77,025 $0.007583 10,157,540 $658 -1.17% -13.26% 69.58%
741 ERY Eryllium ERY $76,579 $0.014081 5,438,280 $4,453 24.65% 51.83% 123.13%
742 CRX Chronos CRX $75,664 $0.001026 73,729,962 $686 1.95% -4.41% 14.56%
743 DRS Digital Rupees DRS $74,876 $0.000147 510,802,961 $1,828 2.21% 17.11% -27.26%
744 $$$ Money $$$ $73,999 $0.001613 45,887,218 $2,309 -6.24% -11.23% 9.81%
745 CASH Cashcoin CASH $67,661 $0.001466 46,158,242 $743 2.21% -77.23% 32.34%
746 GLT GlobalToken GLT $65,425 $0.002498 26,196,100 $794 2.21% -15.90% 4.27%
747 KURT Kurrent KURT $65,277 $0.006581 9,919,485 $764 2.35% -35.91% 6.24%
748 BSC BowsCoin BSC $64,271 $0.011580 5,550,102 $2,240 -9.33% -14.36% 38.70%
749 ICON Iconic ICON $63,357 $0.106860 592,894 $672 5.38% -22.68% 92.08%
750 PULSE Pulse PULSE $60,784 $0.004251 14,298,972 $3,516 2.21% 41.45% 50.77%
751 CPN CompuCoin CPN $58,119 $0.002963 19,615,019 $538 1.51% -9.06% -11.19%
752 DIBC DIBCOIN DIBC $50,709 $0.010142 5,000,000 $680 -2.99% -24.74% -11.26%
753 RBT Rimbit RBT $50,097 $0.000434 115,499,623 $587 1.59% -25.17% -33.53%
754 CXT Coinonat CXT $49,670 $0.005760 8,623,200 $678 0.54% -3.69% 3.67%
755 ITZ Interzone ITZ $48,398 $0.026604 1,819,186 $1,555 -2.93% 4.88% 3.84%
756 ALL Allion ALL $46,034 $0.007426 6,199,359 $1,433 2.35% -52.16% -37.17%
757 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $44,688 $0.051632 865,502 $16,167 6.32% 55.62% 368.66%
758 MSCN Master Swiscoin MSCN $43,004 $0.000962 44,692,740 $2,103 3.18% -10.34% -13.00%
759 SFC Solarflarecoin SFC $40,605 $0.002883 14,083,450 $875 2.22% -15.08% -7.13%
760 ROOFS Roofs ROOFS $38,112 $0.000293 130,000,000 $4,190 2.21% 18.82% 23.78%
761 BNX BnrtxCoin BNX $31,073 $0.001172 26,522,501 $713 2.21% 16.79% 24.42%
762 LBTC LiteBitcoin LBTC $30,829 $0.009670 3,188,280 $76,966 1.32% -34.92% 226.53%
763 GRIM Grimcoin GRIM $30,204 $0.002925 10,324,802 $3,226 2.95% 15.19% 77.50%
764 CREVA CrevaCoin CREVA $26,672 $0.000733 36,390,750 $2,357 2.35% 4.96% 15.21%
765 TSTR Tristar Coin TSTR $25,795 $0.005130 5,027,857 $1,044 2.21% 14.99% -22.45%
766 PLACO PlayerCoin PLACO $25,740 $0.000733 35,120,000 $733 2.21% -18.63% -0.01%
767 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $20,895 $0.001545 13,520,750 $868 4.50% -43.09% 93.88%
768 ELS Elysium ELS $19,373 $0.004837 4,005,012 $594 2.14% 13.62% 21.70%
769 VRS Veros VRS $18,000 $0.000037 486,609,040 $718 7.22% -67.49% 158.04%
770 XRC Rawcoin XRC $16,833 $0.023881 704,882 $1,062 1.45% -19.55% 52.45%
771 LVPS LevoPlus LVPS $15,971 $0.010554 1,513,256 $1,301 2.35% 3.99% 105.11%
772 CAB Cabbage CAB $12,313 $0.001173 10,499,996 $629 2.14% -55.41%
773 GSR GeyserCoin GSR $10,991 $0.234534 46,864 $6,409 2.21% 31.27% 297.79%
774 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,089 $0.000771 9,197,073 $839 2.21% -25.04% 85.56%
775 HMC HarmonyCoin HMC $7,075 $0.012605 561,235 $6,674 -0.34% 15.74% 10.31%
776 NANOX Project-X NANOX $5,163 $65962.80 0.078264 $603 2.21% 6.28% 0.74%
777 XNG Enigma XNG $2,705 $0.162708 16,627 $740 1.96% 17.42% -3.07%
778 DMB Digital Money… DMB $494 $0.001173 421,300 $1,356 2.21% 6.74% 6.81%
779 UNITY SuperNET UNITY $49,298,068 $60.41 816,061 LowVol -1.77% 46.74% 27.40%
780 ECN E-coin ECN $14,125,123 $3.01 4,694,791 LowVol 9.46% 25.16% 29.48%
781 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
782 ETT EncryptoTel [… ETT $10,045,495 $0.161682 62,131,190 LowVol 2.21% 13.70% 49.42%
783 PGL Prospectors Gold PGL $4,793,517 $0.074318 64,500,000 LowVol 2.21% 17.10% 3.72%
784 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -5.03% 400.69%
785 FIMK FIMKrypto FIMK $3,502,995 $0.006071 577,004,618 LowVol 2.21% 46.46% 314.56%
786 SMART SmartBillions SMART $2,373,457 $0.379112 6,260,570 LowVol -1.17% -5.31% -3.08%
787 SIFT Smart Investm… SIFT $2,280,238 $3.15 722,935 LowVol -1.17% -6.36% 13.17%
788 ESP Espers ESP $2,253,395 $0.000108 20,806,013,384 LowVol 1.73% 49.24% 11.98%
789 REX REX REX $1,951,511 $0.225328 8,660,756 LowVol -1.17% 10.03% 55.80%
790 RC RussiaCoin RC $1,757,627 $0.209794 8,377,873 LowVol 2.21% 39.68% 28.07%
791 ITT Intelligent T… ITT $1,692,352 $0.172726 9,797,899 LowVol -1.19% -6.34% -27.08%
792 CARBON Carboncoin CARBON $1,672,804 $0.000109 15,392,009,413 LowVol 2.26% 46.97% 160.57%
793 HTC HitCoin HTC $1,611,884 $0.000147 10,996,318,099 LowVol 2.21% 17.11%
794 SHORTY Shorty SHORTY $1,539,130 $0.015391 100,000,000 LowVol 2.21% 15.96% 49.86%
795 NKA IncaKoin NKA $1,516,119 $0.000133 11,383,043,197 LowVol 1.85% 17.93% -2.09%
796 LNK Link Platform LNK $1,334,803 $28.10 47,503 LowVol -1.04% -2.98% -6.63%
797 CNO Coin(O) CNO $1,278,826 $0.012160 105,166,611 LowVol 2.21% -9.11% 26.85%
798 RMC Remicoin RMC $1,263,792 $0.638529 1,979,224 LowVol -5.39% 2.42% -13.15%
799 SDC ShadowCash SDC $1,127,628 $0.168425 6,695,133 LowVol 2.14% 9.39%
800 TALK BTCtalkcoin TALK $1,118,226 $0.017127 65,290,635 LowVol 2.20% 43.41% 139.96%
801 METAL MetalCoin METAL $1,093,773 $0.014219 76,925,527 LowVol 2.14% 15.87% 48.64%
802 MAO Mao Zedong MAO $1,047,899 $0.168278 6,227,190 LowVol 2.21% -5.08% 49.33%
803 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $936,373 $0.000041 22,874,797,934 LowVol -0.69% -45.86% -2.03%
804 OPAL Opal OPAL $906,776 $0.059878 15,143,747 LowVol 2.21% -5.50% 109.38%
805 HBN HoboNickels HBN $840,053 $0.014072 59,696,358 LowVol 2.14% 17.06% 24.59%
806 VAL Valorbit VAL $777,119 $0.000147 5,301,524,508 LowVol 2.35% 17.10% 45.57%
807 USC Ultimate Secu… USC $759,584 $0.073439 10,343,113 LowVol 2.14% -30.39% 4.42%
808 GOOD Goodomy GOOD $672,656 $0.001524 441,349,000 LowVol 10.70% 47.78%
809 RIYA Etheriya RIYA $615,340 $0.389079 1,581,531 LowVol 2.12% 9.06% 26.82%
810 TROLL Trollcoin TROLL $580,576 $0.001026 565,880,540 LowVol 2.14% 15.61% 8.74%
811 VLT Veltor VLT $561,602 $1.01 554,855 LowVol 2.21% 18.10% -2.18%
812 NYAN Nyancoin NYAN $556,318 $0.001746 318,686,188 LowVol 2.12% 32.89% 111.36%
813 GIM Gimli GIM $539,242 $0.006741 80,000,000 LowVol -1.17% -6.34% -24.48%
814 BBT BitBoost BBT $532,670 $0.109538 4,862,878 LowVol -1.17% -6.34% 10.51%
815 FNC FinCoin FNC $511,072 $0.039684 12,878,667 LowVol 2.25% 17.89% 2.07%
816 TGC Tigercoin TGC $510,543 $0.011727 43,536,800 LowVol 2.14% 11.49% 66.84%
817 AU AurumCoin AU $499,378 $1.69 296,216 LowVol 2.21% -8.75% 33.90%
818 OTX Octanox OTX $498,386 $0.058634 8,500,001 LowVol 2.21% 37.78% 61.05%
819 BXT BitTokens BXT $496,954 $0.885130 561,447 LowVol 45.30% -10.55% 1.14%
820 SLG Sterlingcoin SLG $487,525 $0.115893 4,206,685 LowVol 2.38% 19.27% 36.45%
821 CASINO Casino CASINO $482,635 $0.482635 1,000,000 LowVol -1.06% 4.69% -56.32%
822 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 53.96%
823 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $461,154 $0.084954 5,428,300 LowVol 1.04% -1.46% 58.71%
824 GUN Guncoin GUN $460,067 $0.002335 196,990,378 LowVol 1.74% 17.20% 34.55%
825 GLC GlobalCoin GLC $448,992 $0.006889 65,171,010 LowVol 2.14% 19.60% 62.91%
826 WAY WayGuide WAY $422,272 $0.004221 100,040,708 LowVol 5.39% 39.69%
827 SPEX SproutsExtreme SPEX $420,199 $0.000147 2,866,607,586 LowVol 2.35% 17.49%
828 BERN BERNcash BERN $416,379 $0.005845 71,234,301 LowVol 2.28% 4.49% 40.37%
829 STS Stress STS $414,198 $0.000733 565,134,332 LowVol 2.14% 21.31%
830 C2 Coin2.1 C2 $396,159 $0.003963 99,976,323 LowVol 1.94% 1.63% 144.96%
831 ECA Electra ECA $389,406 $0.000018 21,925,245,714 LowVol 2.29% 399.24% 395.67%
832 FUNK The Cypherfunks FUNK $360,601 $0.000008 46,291,907,499 LowVol -0.60% -3.40% 58.50%
833 SH Shilling SH $359,685 $0.009088 39,577,075 LowVol 2.21% -1.88% 182.30%
834 LANA LanaCoin LANA $359,411 $0.000428 840,391,924 LowVol 1.53% 18.00% 47.69%
835 CORG CorgiCoin CORG $358,635 $0.000286 1,251,855,418 LowVol 2.35% 7.10% 63.31%
836 CFT CryptoForecast CFT $357,372 $0.007769 46,000,000 LowVol 2.08% -13.17% -4.35%
837 CUBE DigiCube CUBE $356,071 $0.000147 2,429,126,009 LowVol 2.21% 45.51%
838 TTC TittieCoin TTC $352,865 $0.000280 1,259,816,434 LowVol 2.22% 106.18% 42.10%
839 AMBER AmberCoin AMBER $339,499 $0.007769 43,699,481 LowVol 2.21% 17.90% -20.35%
840 SHDW Shadow Token SHDW $336,947 $0.048135 7,000,000 LowVol 2.91% 124.86% 19.14%
841 FLY Flycoin FLY $336,416 $1.60 210,806 LowVol 2.35% 16.84% 39.80%
842 PR Prototanium PR $327,531 $1.67 195,913 LowVol 2.27% 20.67% 20.36%
843 STV Sativacoin STV $325,664 $0.045955 7,086,615 LowVol 2.82% 1.50% 59.90%
844 J Joincoin J $324,717 $0.132624 2,448,402 LowVol 2.20% 23.45% 56.27%
845 888 OctoCoin 888 $321,415 $0.006375 50,419,940 LowVol 2.27% -1.60% 38.34%
846 RBIES Rubies RBIES $314,293 $0.030176 10,415,252 LowVol 2.21% 21.75% 42.81%
847 TRK Truckcoin TRK $314,017 $0.002001 156,939,561 LowVol 1.06% 43.36% 21.80%
848 TRI Triangles TRI $312,830 $4.29 72,891 LowVol 1.86% 23.71% 9.54%
849 FRC Freicoin FRC $298,922 $0.010114 29,554,431 LowVol 2.14% 22.38% 4.15%
850 LTB LiteBar LTB $293,469 $0.362377 809,844 LowVol 2.14% 11.95% 33.38%
851 MAD SatoshiMadness MAD $293,268 $0.000147 2,000,683,485 LowVol 2.14% 17.10% 43.76%
852 GAIA GAIA GAIA $292,993 $0.012157 24,101,381 LowVol 2.34% 18.33% 9.20%
853 LOT LottoCoin LOT $290,572 $0.000020 14,491,014,421 LowVol 0.79% -4.16% 34.79%
854 BIGUP BigUp BIGUP $275,159 $0.000130 2,118,514,526 LowVol 2.07% -15.81% 38.96%
855 VTA Virtacoin VTA $274,103 $0.000053 5,201,310,113 LowVol 1.66% -19.34% 1223.94%
856 WMC WMCoin WMC $265,290 $0.023014 11,527,489 LowVol 2.21%
857 EVIL Evil Coin EVIL $264,197 $0.012569 21,020,383 LowVol 1.69% 18.57% 66.50%
858 WYV Wyvern WYV $263,863 $0.149076 1,769,987 LowVol 2.14% 4.13% 42.29%
859 MNM Mineum MNM $263,502 $0.027924 9,436,367 LowVol 4.03% 16.41% 158.64%
860 EVO Evotion EVO $258,514 $0.081571 3,169,178 LowVol 2.31% -2.97% 10.97%
861 I0C I0Coin I0C $227,856 $0.010858 20,985,267 LowVol 2.21% -9.19% 30.39%
862 PHS Philosopher S… PHS $222,165 $0.036939 6,014,340 LowVol 2.21% 17.58% 48.80%
863 CAGE CageCoin CAGE $213,895 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 6.31% 75.41% -91.39%
864 GRT Grantcoin GRT $207,394 $0.004807 43,147,607 LowVol 2.08% 6.67% 21.92%
865 ICE iDice ICE $204,367 $0.130086 1,571,013 LowVol 2.18% -21.17% 112.23%
866 TEK TEKcoin TEK $201,344 $0.000142 1,414,054,562 LowVol 1.71% -24.59% 44.72%
867 CNNC Cannation CNNC $200,319 $0.080875 2,476,893 LowVol 1.17% 29.25% 84.97%
868 HMP HempCoin HMP $198,863 $0.000147 1,356,645,470 LowVol 2.35% 17.07% 45.57%
869 ANTI AntiBitcoin ANTI $192,008 $0.010994 17,465,159 LowVol 2.35% 15.57% 42.23%
870 XRE RevolverCoin XRE $189,806 $0.008502 22,325,162 LowVol 2.14% 15.08% 35.93%
871 EUC Eurocoin EUC $189,670 $0.015276 12,416,554 LowVol 2.13% 21.56% 49.25%
872 ARI Aricoin ARI $189,123 $0.001348 140,262,505 LowVol -5.74% 15.27% 32.68%
873 JIN Jin Coin JIN $187,672 $0.019056 9,848,485 LowVol 2.21% 5.87% 40.12%
874 KED Darsek KED $186,332 $0.013193 14,124,004 LowVol 2.35% -26.01% -8.73%
875 OHM OHM OHM $183,438 $0.006157 29,795,653 LowVol 2.35% 17.11% -40.72%
876 XCT C-Bit XCT $182,266 $0.001159 157,223,250 LowVol 2.14% 30.97% 89.12%
877 CYP Cypher CYP $180,078 $0.028291 6,365,285 LowVol -0.29% -16.00%
878 VC VirtualCoin VC $169,656 $0.016857 10,064,287 LowVol 2.14% 15.11% 15.46%
879 SPRTS Sprouts SPRTS $169,610 $1.2e-07 1,363,558,434,279 LowVol 1.43% -9.98% -34.81%
880 XRA Ratecoin XRA $168,270 $0.001465 114,826,174 LowVol 0.41% 8.42% 5.53%
881 DLC Dollarcoin DLC $166,862 $0.018323 9,106,714 LowVol -0.18% 14.90% 45.42%
882 ISL IslaCoin ISL $164,417 $0.108619 1,513,704 LowVol 2.14% 16.79%
883 PX PX PX $158,520 $0.001655 95,795,018 LowVol 1.70% 46.75%
884 FIRE Firecoin FIRE $154,844 $1.57 98,412 LowVol 18.46%
885 DRM Dreamcoin DRM $154,044 $0.062884 2,449,632 LowVol 2.21% 15.76% 112.18%
886 ARCO AquariusCoin ARCO $152,921 $0.102525 1,491,551 LowVol 2.14% 9.18% 34.63%
887 BUMBA BumbaCoin BUMBA $147,833 $0.006581 22,464,302 LowVol 9.49% 41.99%
888 SLING Sling SLING $145,322 $0.135297 1,074,095 LowVol 2.14% 47.54%
889 TSE Tattoocoin (S… TSE $142,554 $0.001577 90,421,856 LowVol 26.38% 53.50%
890 XPY PayCoin XPY $142,241 $0.012028 11,826,003 LowVol 6.24% 5.12% 33.17%
891 DUO ParallelCoin DUO $138,358 $0.458476 301,778 LowVol 2.14% -2.81% 24.57%
892 COXST CoExistCoin COXST $131,972 $0.004870 27,100,000 LowVol 2.22% 17.86% 217.15%
893 CTO Crypto CTO $130,719 $0.010701 12,216,073 LowVol 2.21% 18.69% -15.46%
894 MNC Mincoin MNC $129,850 $0.032248 4,026,547 LowVol 2.55% -23.12% -23.18%
895 UNITS GameUnits UNITS $128,272 $0.036934 3,472,983 LowVol 2.33% 23.65% -17.93%
896 SOON SoonCoin SOON $127,857 $0.010259 12,462,620 LowVol 2.35% 17.07% 38.61%
897 BTQ BitQuark BTQ $127,799 $0.014072 9,081,731 LowVol 44.30% 49.84% 46.89%
898 EMP EMoneyPower EMP $126,766 $0.013779 9,200,000 LowVol 2.35% 15.87%
899 FLAX Flaxscript FLAX $126,589 $0.022666 5,584,919 LowVol 2.13% -13.37% -4.00%
900 XCRE Creatio XCRE $123,327 $0.006010 20,520,514 LowVol 2.35% -14.26% 50.36%
901 MARS Marscoin MARS $123,086 $0.004353 28,279,074 LowVol 0.13% -3.40% 17.45%
902 NEVA NevaCoin NEVA $122,619 $0.049755 2,464,440 LowVol 2.07% 21.57% 34.69%
903 GCC GuccioneCoin GCC $118,941 $0.005863 20,285,537 LowVol 2.21% 18.21% 87.75%
904 URO Uro URO $114,855 $0.095133 1,207,310 LowVol 2.21% 34.36% 63.21%
905 CFD Confido CFD $109,955 $0.012217 9,000,000 LowVol -1.19% -7.70% 125.22%
906 SLM Slimcoin SLM $109,242 $0.007313 14,937,439 LowVol 1.99% 16.40% 23.26%
907 611 SixEleven 611 $108,932 $0.252590 431,258 LowVol 2.29% 14.71% 59.23%
908 CF Californium CF $105,792 $0.043975 2,405,727 LowVol 2.35% 13.69% 69.13%
909 SCRT SecretCoin SCRT $104,136 $0.024626 4,228,672 LowVol 2.21% 44.80%
910 BAS BitAsean BAS $103,214 $0.020643 5,000,000 LowVol -1.17% -3.39% -51.18%
911 POP PopularCoin POP $102,301 $0.000030 3,372,875,244 LowVol 1.18% 35.84% 58.47%
912 CNC CHNCoin CNC $100,691 $0.002052 49,065,479 LowVol 2.21% -0.83% 323.10%
913 CON PayCon CON $99,516 $0.004319 23,042,604 LowVol 2.29% 14.98% -13.24%
914 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 21.69%
915 QTL Quatloo QTL $97,183 $0.012590 7,718,883 LowVol 2.13% -9.85% 23.63%
916 BITZ Bitz BITZ $95,429 $0.047933 1,990,891 LowVol 2.35% -16.05% 24.20%
917 BSTAR Blackstar BSTAR $92,465 $0.000147 630,795,971 LowVol 2.14%
918 HXX Hexx HXX $89,642 $0.060355 1,485,225 LowVol 2.15% -2.90% 54.04%
919 BLRY BillaryCoin BLRY $89,629 $0.009968 8,991,946 LowVol 2.14% 13.76% 2.52%
920 MST MustangCoin MST $88,970 $0.141146 630,343 LowVol -2.44% -16.20% 8.63%
921 IMS Independent M… IMS $87,069 $0.016217 5,368,934 LowVol -1.73% -25.77% 60.83%
922 BVC BeaverCoin BVC $86,188 $0.027667 3,115,258 LowVol 1.84% 12.17% 41.18%
923 RPC RonPaulCoin RPC $85,884 $0.095798 896,507 LowVol 2.25% -17.18% 41.81%
924 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $85,186 $0.001069 79,719,140 LowVol -8.49% 7.43% 61.72%
925 PONZI PonziCoin PONZI $82,424 $0.095719 861,099 LowVol 2.21% 17.10% 183.39%
926 ATX Artex Coin ATX $82,178 $0.004375 18,781,750 LowVol 2.21% 16.48% 19.44%
927 SPT Spots SPT $80,609 $0.003598 22,406,021 LowVol -8.28% 6.70% 55.20%
928 ADCN Asiadigicoin ADCN $79,823 $0.003202 24,931,054 LowVol 5.90% 21.81% 16.32%
929 AMMO Ammo Rewards AMMO $79,807 $0.001026 77,777,777 LowVol -40.30% -32.16% 22.14%
930 ICOB ICOBID ICOB $78,374 $0.000735 106,701,874 LowVol 2.14% 12.61% 36.23%
931 JWL Jewels JWL $76,689 $0.003800 20,181,636 LowVol 4.69% -8.05%
932 SOIL SOILcoin SOIL $76,417 $0.013402 5,702,048 LowVol 2.22% 11.56% 44.61%
933 GPL Gold Pressed … GPL $75,533 $0.294444 256,527 LowVol 2.11% -8.26% 45.32%
934 EXN ExchangeN EXN $74,758 $0.014658 5,100,000 LowVol 2.21% 17.11% 106.44%
935 BENJI BenjiRolls BENJI $70,683 $0.003490 20,254,296 LowVol 2.21% 42.08% 89.90%
936 MND MindCoin MND $66,209 $0.005277 12,546,625 LowVol 2.35% -10.30% 41.85%
937 MCRN MACRON MCRN $65,993 $0.000164 401,421,401 LowVol 12.49% 26.95% -37.17%
938 BRAIN Braincoin BRAIN $65,106 $0.006450 10,094,424 LowVol 2.21% 17.06% 19.93%
939 CESC CryptoEscudo CESC $63,371 $0.000440 144,105,100 LowVol 2.21% 17.07%
940 PRX Printerium PRX $62,873 $0.005318 11,821,728 LowVol 1.38% -30.12% 94.80%
941 EGO EGO EGO $61,565 $0.001026 60,000,001 LowVol 2.21% 36.63% 69.68%
942 CWXT CryptoWorldX … CWXT $61,156 $0.001026 59,630,200 LowVol 2.21% 2.39% 22.63%
943 TOR Torcoin TOR $60,343 $0.190852 316,179 LowVol 2.21% 30.25% 9.51%
944 IMPS ImpulseCoin IMPS $59,353 $0.002932 20,245,510 LowVol 2.21% 23.28%
945 ORLY Orlycoin ORLY $59,090 $0.001612 36,646,779 LowVol 2.35% 7.35% 42.24%
946 300 300 Token 300 $58,973 $196.58 300 LowVol 2.21% 12.08% -12.24%
947 DLISK DAPPSTER DLISK $58,634 $0.000586 100,000,000 LowVol 2.21% 17.10%
948 DPAY DPAY DPAY $58,297 $0.000733 79,541,001 LowVol 2.21% 96.49% 81.97%
949 TAGR TAGRcoin TAGR $56,683 $0.001466 38,669,634 LowVol 2.35% 61.75%
950 CRT CRTCoin CRT $55,775 $0.703603 79,270 LowVol 2.21% 17.06% 45.57%
951 STEPS Steps STEPS $54,603 $0.002932 18,625,017 LowVol 2.14% -13.26% 22.63%
952 PIE PIECoin PIE $51,789 $0.003811 13,588,815 LowVol 2.21% -49.25% 27.91%
953 BOAT BOAT BOAT $51,656 $0.002785 18,547,845 LowVol 2.22% 60.90% 79.86%
954 SLEVIN Slevin SLEVIN $51,304 $0.000733 70,000,000 LowVol 2.35% 15.90% 45.51%
955 KIC KibiCoin KIC $50,622 $0.003443 14,701,000 LowVol 1.96% -22.54% 70.06%
956 FLVR FlavorCoin FLVR $49,013 $0.002345 20,898,106 LowVol 2.14% 17.10% 54.83%
957 VIP VIP Tokens VIP $48,930 $0.000586 83,450,403 LowVol 2.35% -6.31%
958 BIOS BiosCrypto BIOS $48,834 $0.002345 20,821,709 LowVol -13.81% -6.32% 30.56%
959 G3N G3N G3N $48,772 $0.006450 7,561,891 LowVol 2.14% 39.25%
960 IMX Impact IMX $48,157 $0.000440 109,509,099 LowVol 2.35% 68.57% 131.51%
961 BRAT BRAT BRAT $46,907 $0.000293 160,000,000 LowVol 2.21% 16.76% 35.29%
962 KNC KingN Coin KNC $46,897 $23.36 2,008 LowVol 2.21% 55.50% 22.50%
963 XCS CybCSec XCS $45,102 $0.003811 11,834,082 LowVol 2.21% 12.78% 29.86%
964 SONG SongCoin SONG $45,065 $0.001384 32,565,300 LowVol 1.04% -0.24% 27.77%
965 LUNA Luna Coin LUNA $44,945 $0.027489 1,635,009 LowVol 1.57% 40.96% 4.15%
966 ZYD Zayedcoin ZYD $44,847 $0.007183 6,243,840 LowVol 2.35% 55.10% 113.68%
967 RIDE Ride My Car RIDE $44,537 $0.000440 101,276,976 LowVol 2.35% -12.17% 118.26%
968 GBT GameBet Coin GBT $43,635 $0.002052 21,262,780 LowVol 2.14% -8.92% 13.22%
969 BLZ BlazeCoin BLZ $43,286 $0.000071 608,557,394 LowVol 0.02% -5.80% 13.84%
970 DES Destiny DES $42,685 $0.026678 1,600,000 LowVol 2.14% 93.77% 82.64%
971 PLNC PLNcoin PLNC $42,586 $0.002492 17,089,600 LowVol 2.35% 80.93% 76.69%
972 FUZZ FuzzBalls FUZZ $42,270 $0.008752 4,829,945 LowVol 2.35% -9.19% 26.42%
973 AGLC AgrolifeCoin AGLC $41,935 $0.005570 7,528,528 LowVol 2.35% 17.06% 4.35%
974 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,745 $0.015538 2,622,273 LowVol 2.21% 8.53% -5.67%
975 PEX PosEx PEX $39,557 $0.016124 2,453,240 LowVol 2.21% 18.18% 46.91%
976 VPRC VapersCoin VPRC $38,638 $0.000050 780,124,964 LowVol 2.41% -48.88% 96.82%
977 VLTC Vault Coin VLTC $38,154 $0.001258 30,334,380 LowVol 2.14% 11.19% 25.41%
978 LIR LetItRide LIR $37,236 $0.001026 36,289,078 LowVol 2.14% 17.11% 45.57%
979 HVCO High Voltage HVCO $36,139 $0.024186 1,494,171 LowVol 2.14% 17.77% 50.22%
980 NTWK Network Token NTWK $34,915 $0.002992 11,671,310 LowVol -1.19% -3.82% -46.69%
981 JS JavaScript Token JS $33,669 $0.004213 7,991,996 LowVol -1.17% -14.11% 253.01%
982 UET Useless Ether… UET $33,414 $0.008426 3,965,716 LowVol -1.17% -28.88% 7.15%
983 WORM HealthyWormCoin WORM $32,683 $0.000293 111,482,186 LowVol 2.35% -51.48%
984 CRTM Corethum CRTM $32,650 $0.013060 2,500,000 LowVol -1.17% -5.02% 119.11%
985 WBB Wild Beast Block WBB $31,877 $0.190413 167,407 LowVol 2.21% 7.32% 49.54%
986 JOBS JobsCoin JOBS $31,081 $0.000293 106,019,270 LowVol 2.35% 20.50% -2.40%
987 ARB ARbit ARB $30,738 $0.003923 7,836,020 LowVol 2.21% -50.69%
988 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
989 EREAL eREAL EREAL $29,404 $0.000430 68,427,562 LowVol -1.17% -20.33% -18.46%
990 MILO MiloCoin MILO $28,469 $0.002639 10,789,954 LowVol 2.21% 13.95% 8.18%
991 ALTC Antilitecoin ALTC $27,715 $0.000880 31,512,613 LowVol 2.21% 9.54% 45.57%
992 SDP SydPak SDP $27,661 $0.173116 159,783 LowVol 1.44% 17.51% 45.95%
993 SCS Speedcash SCS $27,250 $0.104075 261,831 LowVol 2.21% 65.13%
994 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $27,181 $0.036060 753,776 LowVol 2.21% 1.44% 11.91%
995 OS76 OsmiumCoin OS76 $26,472 $0.029610 894,026 LowVol 2.29% -8.68%
996 ZNE Zonecoin ZNE $24,601 $0.009528 2,581,970 LowVol 2.21% -19.87%
997 BIOB BioBar BIOB $23,371 $0.026385 885,756 LowVol 2.35% 17.77% 31.10%
998 IBANK iBank IBANK $23,222 $0.005130 4,526,324 LowVol -14.88% 23.63% 52.21%
999 DIX Dix Asset DIX $22,964 $2.3e-07 100,000,000,000 LowVol -1.74% 13.05% 41.36%
1000 TRADE Tradecoin TRADE $21,068 $0.002716 7,755,954 LowVol 14.22% 62.12%
1001 ARGUS Argus ARGUS $20,563 $0.017907 1,148,324 LowVol 14.60% 17.92% 98.92%
1002 SOCC SocialCoin SOCC $20,300 $0.014658 1,384,879 LowVol 2.21% 112.93% 41.40%
1003 SANDG Save and Gain SANDG $19,318 $0.006303 3,064,800 LowVol 2.35% 25.43% 69.18%
1004 XOC Xonecoin XOC $18,917 $0.045041 420,000 LowVol 14.19%
1005 GBC GBCGoldCoin GBC $17,599 $0.001549 11,361,817 LowVol 0.00% 36.14% 7.86%
1006 MGM Magnum MGM $17,395 $0.004398 3,955,551 LowVol 2.21% 17.06% -2.86%
1007 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 51.67%
1008 GEERT GeertCoin GEERT $15,578 $0.003060 5,091,200 LowVol 2.35% 1.40% 72.67%
1009 RSGP RSGPcoin RSGP $15,140 $8.77 1,727 LowVol 2.16% 1.06%
1010 SLFI Selfiecoin SLFI $14,783 $0.000137 107,829,281 LowVol 9.53% 36.16%
1011 P7C P7Coin P7C $14,602 $0.000415 35,220,238 LowVol 10.41% 44.23%
1012 NODC NodeCoin NODC $13,778 $0.008209 1,678,439 LowVol 2.21% 60.58% 56.36%
1013 VOLT Bitvolt VOLT $13,292 $0.000880 15,112,554 LowVol 2.21% 13.82% 45.57%
1014 DAS DAS DAS $12,640 $0.004694 2,692,755 LowVol 1.36% 25.94%
1015 CCM100 CCMiner CCM100 $12,071 $0.003592 3,360,417 LowVol -1.16% 122.24% 35.83%
1016 WBC WalletBuilder… WBC $8,265 $0.439605 18,802 LowVol 2.21% 47.70%
1017 ULA Ulatech ULA $7,914 $0.039660 199,536 LowVol 2.45% 326.01% 95.49%
1018 CONX Concoin CONX $7,528 $0.010114 744,266 LowVol 2.21% 12.22% 70.25%
1019 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,646 $0.003371 1,377,917 LowVol 2.35% 58.69% 115.06%
1020 MRNG MorningStar MRNG $4,213 $0.000129 32,664,141 LowVol 1.77% -56.29% -6.82%
1021 EBT Ebittree Coin EBT $3,522 $0.002785 1,264,511 LowVol 2.21% -3.37% 15.39%
1022 OCEAN BurstOcean OCEAN $3,087 $0.014572 211,827 LowVol -1.06% -48.78% -23.51%
1023 LEX Lex4All LEX $2,654 $0.002654 1,000,000 LowVol -1.24% -33.75% 57.69%
1024 DGCS Digital Credits DGCS $1,708 $0.000293 5,826,388 LowVol 2.14% -21.96% 45.54%
1025 TOKEN SwapToken TOKEN $1,341 $8.8e-08 15,320,585,365 LowVol 1.66% -39.54% 60.69%
1026 ABN Abncoin ABN $1,032 $0.015245 67,700 LowVol -9.02% 20.59% 26.77%
1027 SOJ Sojourn SOJ $711 $0.001466 485,214 LowVol 2.35% -79.83% -41.58%
1028 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1029 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -2.50%
1030 CALC CaliphCoin CALC $77 $0.000880 87,140 LowVol 2.14% -23.24% -14.55%
1031 FDC Future Digita… FDC $73 $0.000026 2,753,201 LowVol 1.69% -68.56%
1032 FAL Falcoin FAL $29 $0.000147 196,766 LowVol 1.71% -60.19%
1033 APW AppleCoin APW $12 $0.000147 79,880 LowVol 2.21% 17.11% 45.51%
1034 ERO Eroscoin ERO $0.163307 $15,372,500 7.37%
1035 CMT CyberMiles CMT $0.183381 $13,598,100 4.69% -52.44%
1036 ATMC ATMCoin ATMC $3.50 $11,865,600 0.00% 14.88% 34.18%
1037 BCD Bitcoin Diamo… BCD $34.69 $10,295,600 -0.71% -6.91% -29.34%
1038 NULS Nuls NULS $1.15 $8,123,620 -5.19% 40.21% 148.63%
1039 ORME Ormeus Coin ORME $3.23 $4,868,030 -8.74% 25.40% 16.80%
1040 CLUB ClubCoin CLUB $3.60 $4,648,620 4.84% 9.40% -35.14%
1041 ETN Electroneum ETN $0.095833 $4,515,350 -2.89% 0.26% 121.61%
1042 AI POLY AI AI $17.85 $4,055,400 11.32% 3.98% 18.12%
1043 REC Regalcoin REC $43.24 $3,721,100 16.82% -9.55% 12.43%
1044 GRX GOLD Reward T… GRX $4.41 $3,175,960 -8.96% -24.77% 22.90%
1045 FRST FirstCoin FRST $15.63 $1,746,560 0.34% 0.06% 1.48%
1046 FRGC Fargocoin FRGC $10.75 $1,728,260 2.21% 2.75% 9.36%
1047 BTE BitSerial BTE $6.56 $1,492,100 -2.17% -19.11% 52.93%
1048 WC WINCOIN WC $1.12 $1,100,450 7.11% -0.59% 8.33%
1049 TSL Energo TSL $0.033811 $893,693 -1.00% 6.46% 10.01%
1050 B2X SegWit2x [Fut… B2X $207.58 $680,798 0.39% -6.56% 2.63%
1051 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.24 $672,844 -0.29% 7.80% 52.32%
1052 THS TechShares THS $0.782155 $629,940 -12.21% 35.26% -11.45%
1053 AION Aion AION $2.27 $619,042 -1.77% 28.81% 32.74%
1054 LEND EthLend LEND $0.022114 $618,994 1.46% -10.36% 33.59%
1055 LLT LLToken LLT $0.378943 $599,809 0.30% -19.68% 25.20%
1056 CAPP Cappasity CAPP $0.033897 $594,890 -2.02%
1057 BOT Bodhi BOT $0.420344 $585,052 -0.59% -2.66% -4.74%
1058 XIN Infinity Econ… XIN $0.025652 $539,887 -1.71% -17.17% -36.12%
1059 STC Santa Coin STC $0.850172 $512,832 4.77%
1060 XYLO XYLO XYLO $10.39 $491,333 19.15%
1061 ADK Aidos Kuneen ADK $27.85 $451,953 1.29% -4.52% -7.86%
1062 SKR Sakuracoin SKR $0.017115 $352,758 -8.44% 490.19% 1073.76%
1063 INF InfChain INF $0.013926 $248,547 -0.18% -9.85% 74.82%
1064 EAG EA Coin EAG $3.42 $210,475 2.21% 6.19% 1.80%
1065 VEE BLOCKv VEE $0.027987 $204,523 -0.60% 31.13% 50.79%
1066 XCPO Copico XCPO $0.022009 $197,620 1.61% 4.85% 0.66%
1067 RYZ ANRYZE RYZ $0.021427 $181,465 2.06% 3.37% -8.47%
1068 XID Sphre AIR XID $0.208233 $170,408 0.21% -0.93% 44.66%
1069 FOR FORCE FOR $0.013479 $163,209 17.27% -24.01% 241.93%
1070 BSR BitSoar BSR $0.204485 $160,122 5.74% -0.84% -1.09%
1071 ICX ICON ICX $1.78 $158,757 1.44% 4.74% 27.97%
1072 SUR Suretly SUR $3.07 $144,003 0.56% -2.52% -3.49%
1073 QBT Qbao QBT $0.221132 $140,633 1.73% -3.99%
1074 BT2 BT2 [CST] BT2 $145.77 $127,932 -6.74% 12.49% 23.84%
1075 GBG Golos Gold GBG $0.150232 $114,375 -3.60% 6.83% 49.05%
1076 B3 B3Coin B3 $0.000074 $102,131 0.23% -6.55% -34.68%
1077 UGT UG Token UGT $0.405066 $96,503 -1.16% -7.75% -4.10%
1078 MSD MSD MSD $0.009524 $94,370 6.17% -13.41% -19.83%
1079 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.008795 $77,027 222.78% 313.30% 338.14%
1080 BTCM BTCMoon BTCM $0.033328 $75,256 -6.37% -16.43% 419.96%
1081 BTU Bitcoin Unlim… BTU $94.77 $61,896 0.56% -23.37% -29.33%
1082 SEND Social Send SEND $0.108619 $60,846 18.62%
1083 DSR Desire DSR $0.308211 $59,694 -4.49% 14.90% 34.79%
1084 MKR Maker MKR $358.09 $55,221 -1.17% -8.38% 5.54%
1085 TCOIN T-coin TCOIN $0.000392 $52,126 -5.50% 141.47% 90.50%
1086 EVR Everus EVR $1.50 $51,050 -14.21% 8.33% -59.59%
1087 STEX STEX STEX $1.00 $46,798 -1.74% 25.76% 190.34%
1088 AERM Aerium AERM $0.664827 $43,471 -21.05% -22.42% -60.92%
1089 MAGE MagicCoin MAGE $55.70 $36,581 -18.77%
1090 AKY Akuya Coin AKY $0.206537 $33,759 12.65% 48.77% 42.00%
1091 BOS BOScoin BOS $1.39 $31,867 20.27% -4.16% 13.53%
1092 GLS GlassCoin GLS $1.04 $30,494 11.57% -12.05% 26.65%
1093 SPANK SpankChain SPANK $0.044048 $30,373 -1.17% -3.98% 52.44%
1094 VASH VPNCoin VASH $0.006450 $28,997 2.21% 8.83% 41.04%
1095 PEC Peacecoin PEC $0.117121 $28,405 2.21% 57.24% 277.03%
1096 FRD Farad FRD $0.093541 $24,702 -4.58% -15.76% 37.90%
1097 BT1 BT1 [CST] BT1 $14459.50 $24,341 0.66% 17.18% 46.02%
1098 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.006976 $22,491 -1.17% -54.56% 159.86%
1099 BCDN BlockCDN BCDN $0.071618 $22,240 -3.51%
1100 NUKO Nekonium NUKO $0.079595 $19,958 37.73%
1101 BPL Blockpool BPL $0.206537 $19,386 2.35% 20.77% 64.26%
1102 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.98 $18,603 2.14% 11.65% -15.25%
1103 SISA SISA SISA $0.014428 $14,287 1.89% 7.25% -8.22%
1104 DEUS DeusCoin DEUS $0.274552 $13,634 -3.07% -8.29% -23.52%
1105 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.007499 $13,391 -1.17% 11.91% 30.72%
1106 OXY Oxycoin OXY $0.117116 $11,998 2.13% -16.85% -25.48%
1107 PLX PlexCoin PLX $0.042324 $11,481 -2.21% -18.10% -54.70%
1108 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003644 $10,503 17.63% 24.77% 73.40%
1109 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.068813 $10,330 -9.07% -6.70% -28.26%
1110 MCR Macro MCR $1.68 $10,110 2.16% 2.59% -17.00%
1111 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.321292 $10,095 0.68% -9.86% 75.88%
1112 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042128 $9,921 -1.19% -14.86% 63.26%
1113 XRY Royalties XRY $0.000142 $9,485 1.99% 13.19% -99.51%
1114 WISH MyWish WISH $0.101108 $9,316 -3.66% -11.56% -43.29%
1115 COR CORION COR $0.747963 $8,989 3.40% -5.18% -9.43%
1116 VIU Viuly VIU $0.008068 $8,958 -0.56% -14.98% 136.07%
1117 ACC AdCoin ACC $0.101429 $7,785 1.10% 14.89% 11.97%
1118 EFYT Ergo EFYT $14.57 $7,363 2.97% 19.78% 64.99%
1119 TER TerraNova TER $2.84 $7,147 -21.75% 37.73% 51.96%
1120 AIB Advanced Inte… AIB $0.014496 $6,420 6.25% -5.87% 296.96%
1121 SND Sand Coin SND $0.943458 $6,042 -0.45% 12.59% 64.21%
1122 BLX Blockchain Index BLX $2.99 $5,940 -1.17% 2.30% 19.21%
1123 ONG onG.social ONG $0.152504 $5,569 -1.17% -14.99%
1124 UR UR UR $0.002905 $5,529 24.93% 218.30% 460.99%
1125 ETT EncryptoTel [… ETT $0.102673 $5,346 1.91% -8.08% 72.06%
1126 MINEX Minex MINEX $0.022495 $5,155 1.95% 15.73% -53.57%
1127 BON Bonpay BON $1.35 $5,145 -18.41%
1128 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.104075 $5,096 2.21% 24.57% 36.91%
1129 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002963 $5,094 -1.87% 13.02% 50.30%
1130 MGC MergeCoin MGC $0.012753 $5,064 -7.25% -4.68% -0.24%
1131 HNC Huncoin HNC $0.002932 $4,540 2.10% 37.78% 70.50%
1132 DMC DynamicCoin DMC $0.003250 $4,361 -1.33% -18.96% 93.39%
1133 OX OX Fina OX $0.000148 $4,263 1.98% -17.11% -13.44%
1134 DGPT DigiPulse DGPT $1.73 $4,202 1.81% 37.20% 34.33%
1135 BAT BatCoin BAT $0.000004 $3,935 4.83% 46.76% 102.68%
1136 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $3,908 31.39% -0.84% 19.25%
1137 WA WA Space WA $0.024480 $3,793 2.21% 15.73% 44.09%
1138 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000506 $3,772 -1.17% -7.19% -98.58%
1139 PFR Payfair PFR $0.012512 $3,701 -1.15% -10.19%
1140 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.120639 $3,099 -0.21% 4.88% 75.74%
1141 IQT iQuant IQT $0.180458 $2,884 2.09% 0.17% 22.21%
1142 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.13 $2,829 2.21% 21.51% -14.91%
1143 WILD Wild Crypto WILD $0.122209 $2,439 -1.67% 4.30% 10.94%
1144 FRN Francs FRN $0.036346 $2,373 2.18% -25.52% 7.60%
1145 PNX Phantomx PNX $0.012150 $2,346 2.32% -27.11% -37.93%
1146 WIC Wi Coin WIC $0.002579 $2,338 2.35% -43.92% -9.01%
1147 ABC Alphabit ABC $23.45 $2,281 2.21% 17.06% 45.62%
1148 APC AlpaCoin APC $0.025217 $2,235 2.14% 3.91% -9.42%
1149 FLASH Flash FLASH $0.004984 $2,208 2.21% -9.50% 3.68%
1150 XOT Internet of T… XOT $2195.82 $2,100 2.21% 9.64% -22.15%
1151 FAP FAPcoin FAP $0.012111 $2,088 -0.29% 45.02% 78.90%
1152 TRIA Triaconta TRIA $8.00 $2,036 -1.17% -1.69% 5.03%
1153 B2B B2B B2B $0.337026 $2,015 -1.19% -23.03% -41.40%
1154 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000440 $1,990 2.21% -19.95% -4.31%
1155 HIGH High Gain HIGH $0.000733 $1,838 15.35% -2.41% 23.31%
1156 DAY Chronologic DAY $3.91 $1,777 1.25% -10.69% 13.28%
1157 MOTO Motocoin MOTO $0.004273 $1,704 2.14% -45.17% 69.77%
1158 STU bitJob STU $0.031190 $1,544 0.04% -7.67% 43.15%
1159 PLC PlusCoin PLC $0.000519 $1,494 -1.17% -15.03% -21.06%
1160 GARY President Joh… GARY $0.235465 $1,483 2.35% 17.57% 18.70%
1161 NTC Natcoin NTC $0.157578 $1,439 37.26% -2.74% -34.67%
1162 VULC Vulcano VULC $0.011287 $1,436 1.25% 47.93% 98.99%
1163 MCI Musiconomi MCI $0.059659 $1,383 24.38% 74.49% 31.84%
1164 BTBc Bitbase BTBc $0.004984 $1,377 -29.08% -15.94% 46.23%
1165 IBTC iBTC IBTC $0.005430 $1,224 -1.19% -11.79% -22.66%
1166 ASN Aseancoin ASN $0.008648 $1,201 2.21% -41.81% -13.41%
1167 EDRC EDRCoin EDRC $0.067344 $1,190 2.90% 22.87% 47.52%
1168 MARX MarxCoin MARX $0.001173 $1,181 2.21% -6.31% 43.96%
1169 EUSD eUSD EUSD $0.000211 $1,154 -1.14% 31.91% 1.24%
1170 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000606 $1,126 1.62% 19.24% 38.23%
1171 DFS DFSCoin DFS $0.005745 $1,111 1.77% -1.79% -26.77%
1172 ZBC Zilbercoin ZBC $0.042108 $1,105 12.15% 3.89% 25.34%
1173 ELC Elacoin ELC $0.098798 $1,087 2.21% 5.21% 42.80%
1174 MAVRO Mavro MAVRO $0.041043 $1,020 2.21% 23.22% 197.15%
1175 SKC Skeincoin SKC $0.021255 $1,010 2.35% 13.40% 132.34%
1176 NAMO NamoCoin NAMO $0.000147 $845 2.18% 15.79% -10.72%
1177 PAYP PayPeer PAYP $0.000147 $785 2.21% 17.11% 45.57%
1178 QBT Cubits QBT $0.003262 $771 2.45% 6.10% -53.03%
1179 KARMA Karmacoin KARMA $0.000147 $759 17.06% 45.57%
1180 MGC GulfCoin MGC $0.002345 $689 -9.14% -14.93% -20.78%
1181 NBIT netBit NBIT $0.012167 $656 2.14% -67.31% -74.06%
1182 QORA Qora QORA $0.288917 $600 2.21% 20.24% 62.89%
1183 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 $585 1.21% -25.08% -98.60%
1184 IRL IrishCoin IRL $0.002345 $571 2.21% -14.83% 18.79%
1185 GRN Granite GRN $0.014952 $556 2.14% -20.93% 67.05%
1186 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.2e-07 $509 -1.19% -6.33% -51.76%
1187 PRN Protean PRN $0.000048 LowVol 3.80% -60.78% 315.08%
1188 HYTV Hyper TV HYTV $0.005687 LowVol -1.17% 14.65% -20.99%
1189 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004381 LowVol 2.45% -4.71% -17.48%
1190 RHFC RHFCoin RHFC $0.000587 LowVol 2.36% -39.94% -35.26%
1191 SFE SafeCoin SFE $0.000147 LowVol 2.14% 16.60% 45.57%
1192 FUTC FutCoin FUTC $0.004544 LowVol 9.24% 106.87% 165.46%
1193 XQN Quotient XQN $0.006743 LowVol 2.14% 8.14% 67.33%
1194 FFC FireFlyCoin FFC $0.000147 LowVol 2.14% -33.32% 45.57%
1195 CLINT Clinton CLINT $0.011873 LowVol 2.35% 10.19%
1196 DBG Digital Bulli… DBG $0.008502 LowVol 2.21% 16.12% 45.47%
1197 GAY GAY Money GAY $0.025085 LowVol 9.52% 70.28% 118.05%
1198 GMX GoldMaxCoin GMX $0.004640 LowVol 2.21% -15.06% 498.96%
1199 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013929 LowVol 2.21% 35.24%
1200 BXC Bitcedi BXC $0.004695 LowVol 1.13% 29.62% 83.46%
1201 SAK Sharkcoin SAK $0.002232 LowVol -4.09% -1.63% 3.97%
1202 HDLB HODL Bucks HDLB $0.044268 LowVol 2.21% -11.81% 47.25%
1203 HAT Hawala.Today HAT $0.189577 LowVol -1.17% 0.35% 8.09%
1204 LDCN LandCoin LDCN $0.001170 LowVol 5.65% -46.97% -57.88%
1205 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000149 LowVol 2.67% -9.94% -9.64%
1206 VOYA Voyacoin VOYA $3.16 LowVol 2.14% -0.71% 101.67%
1207 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.002933 LowVol 2.21% -24.76% -12.95%
1208 DASHS Dashs DASHS $0.077396 LowVol 2.14% 17.70% 134.13%
1209 POKE PokeCoin POKE $0.000147 LowVol 2.21% 45.47%
1210 BSN Bastonet BSN $0.000733 LowVol 2.21% 17.10% 8.66%
1211 STARS StarCash Network STARS $0.201205 LowVol 2.55% -1.70% -8.86%
1212 RCN Rcoin RCN $0.000147 LowVol 2.14% 17.06% 45.57%
1213 EVC EventChain EVC $0.075831 LowVol -1.17% 12.39% -53.66%
1214 DON Donationcoin DON $0.000586 LowVol 2.21% -19.33% -11.81%
1215 ANI Animecoin ANI $0.000147 LowVol 2.21% 17.07% -27.21%
1216 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000293 LowVol 2.21% -21.93% -3.00%
1217 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005424 LowVol 2.14% 20.29% 44.78%
1218 GAIN UGAIN GAIN $0.001759 LowVol 2.35% 8.10% 31.01%
1219 CASH Cash Poker Pro CASH $0.056241 LowVol -1.17% 43.70% 9.79%
1220 9COIN 9COIN 9COIN $0.004398 LowVol 9.44% 30.11% 59.69%
1221 PRIMU Primulon PRIMU $0.000211 LowVol 2.21% 68.66% 4.78%
1222 COUPE Coupecoin COUPE $0.000036 LowVol -1.07% 505.83% 401.30%
1223 TCR TheCreed TCR $0.000440 LowVol 2.21% -12.17% 45.51%
1224 BIT First Bitcoin BIT $0.011287 LowVol -8.15% -6.49% -2.53%
1225 WOW Wowcoin WOW $0.000275 LowVol 2.22% 120.00% 179.50%
1226 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 3.36% 19.75% 8.95%
1227 INDIA India Coin INDIA $0.000440 LowVol 2.21% 30.50% 89.60%
1228 BEST BestChain BEST $0.001474 LowVol 1.71% -1.83% 20.05%
1229 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000147 LowVol 2.21% 17.11% -51.50%
1230 MONETA Moneta MONETA $0.000586 LowVol 2.14% 2.73% 7.61%
1231 FUDD DimonCoin FUDD $0.001264 LowVol -1.17% -6.34% 14.40%
1232 PRES President Trump PRES $0.004262 LowVol 2.14% -14.47% 15.89%
1233 MBL MobileCash MBL $0.000440 LowVol 53.52% 17.11% 28.01%
1234 GUC GoldUnionCoin GUC $0.076224 LowVol 2.14% 15.96% -32.34%
1235 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000440 LowVol 2.14% -12.21% 9.18%
1236 CYDER Cyder CYDER $0.000293 LowVol 2.21% 17.10% 45.57%
1237 CYC Cycling Coin CYC $0.001612 LowVol 2.14% -8.02% -3.76%
1238 BUB Bubble BUB $0.023893 LowVol 2.21% 8.84% 128.16%
1239 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol -0.69% 5.50% -3.49%
1240 TOP TopCoin TOP $0.000476 LowVol 1.97% 24.33% 12.38%
1241 TODAY TodayCoin TODAY $0.001319 LowVol 2.14% 5.39%
1242 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -1.17% -6.35% 55.64%
1243 UTA UtaCoin UTA $0.002052 LowVol 2.21% 16.74% 103.63%
1244 GBRC Global Busine… GBRC $0.000147 LowVol 2.14% 17.10%
1245 EGOLD eGold EGOLD $0.007161 LowVol -1.19% 5.41% -18.01%
1246 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001413 LowVol -4.35% 19.68% 21.12%
1247 MAGN Magnetcoin MAGN $0.850187 LowVol 2.21% 17.11% 76.86%
1248 EGG EggCoin EGG $0.055409 LowVol 2.35%
1249 IPY Infinity Pay IPY $0.002125 LowVol -0.28% 25.24% -17.70%
1250 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.006157 LowVol 2.21% -5.02% 60.25%
1251 TEAM TeamUp TEAM $0.000293 LowVol 2.21% 17.11% 45.51%
1252 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.007769 LowVol 2.56% -29.04% 40.63%
1253 LEPEN LePen LEPEN $0.000096 LowVol -4.80% -23.11% 2.49%
1254 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003225 LowVol 2.35% 0.56% 9.88%
1255 PCN PeepCoin PCN $0.000089 LowVol -37.69% -28.33% 20.82%
1256 EBIT eBIT EBIT $0.003328 LowVol -1.17% -6.35% 104.27%
1257 SWP Swapcoin SWP $0.084256 LowVol -1.17% -6.35% 4.37%
1258 UNC UNCoin UNC $0.000147 LowVol 2.21% 17.06% 45.57%
1259 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002199 LowVol 2.21% 17.10% 118.36%
1260 CME Cashme CME $0.000147 LowVol 2.14% 55.82%
1261 XAU Xaucoin XAU $0.039871 LowVol 2.14% -18.15% 12.77%
1262 AXIOM Axiom AXIOM $0.022427 LowVol 2.14% 17.06% 44.63%
1263 PRM PrismChain PRM $0.002199 LowVol 2.21% 11.35% 83.53%
1264 HYPER Hyper HYPER $0.037232 LowVol 2.29% 6.29% 77.77%
1265 PI PiCoin PI $0.002932 LowVol 2.21% 6.92% 58.70%
1266 TIE TIES Network TIE $0.059401 LowVol -1.17% -6.35% -24.46%
1267 YEL Yellow Token YEL $0.006425 LowVol -1.17% -6.35% 116.52%
1268 YES Yescoin YES $0.000147 LowVol 2.21% 40.17% 110.92%
1269 OPES Opescoin OPES $0.002345 LowVol -3.86% 25.35%
1270 AV AvatarCoin AV $0.048959 LowVol 2.21% 17.11% 72.12%
1271 WINK Wink WINK $0.000440 LowVol 2.21% 17.11%
1272 SHA SHACoin SHA $0.000880 LowVol 2.35% 17.10% 100.20%
1273 ACN Avoncoin ACN $0.000440 LowVol 2.21% 3.60% 4.68%
1274 ACES Aces ACES $0.000147 LowVol 2.21% -22.41% -12.76%
1275 TELL Tellurion TELL $0.000257 LowVol 1.71% 92.62% 56.09%
1276 LTH LAthaan LTH $0.000880 LowVol 2.35% -21.92%
1277 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.327615 LowVol 2.21% 16.23% 44.12%
1278 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000168 LowVol -1.17% -6.35% 38.04%
1279 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002199 LowVol 25.43% 98.39%
1280 DUB Dubstep DUB $0.002785 LowVol 2.14% 17.06%
1281 X2 X2 X2 $0.000147 LowVol 2.35% 17.89% 55.82%
1282 LKC LinkedCoin LKC $0.000147 LowVol 2.21% -60.97%
1283 XDE2 XDE II XDE2 $2.16 LowVol 2.35% 18.90% -20.15%
1284 REGA Regacoin REGA $0.001612 LowVol 2.21% 7.35% -1.68%
1285 10MT 10M Token 10MT $0.002064 LowVol -1.19% -8.09% -67.50%
1286 BGR Bongger BGR $0.000161 LowVol -0.70% 23.07% 12.89%
1287 CC CyberCoin CC $0.000147 LowVol 2.21% -23.82%
1288 MEN PeopleCoin MEN $0.000147 LowVol 2.14% 17.10% 46.35%
1289 XTD XTD Coin XTD $0.000147 LowVol 2.21% 17.11% 45.51%
1290 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004837 LowVol 2.21% 7.35% 50.20%
1291 SPORT SportsCoin SPORT $0.001026 LowVol 2.14% 1.90%
1292 TRICK TrickyCoin TRICK $0.014805 LowVol 2.35% 18.28% 48.52%
1293 QBC Quebecoin QBC $0.002492 LowVol 2.21% 17.06% 35.53%
1294 BITOK Bitok BITOK $0.000145 LowVol 2.25% 227.52% 43.78%
1295 SJCX Storjcoin X SJCX $0.323905 LowVol 0.18% -8.98%
1296 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.051401 LowVol -1.06% 0.44% 51.64%
1297 BET BetaCoin BET $0.002052 LowVol 2.21% -3.44% -32.89%
1298 HCC Happy Creator… HCC $0.000733 LowVol 2.21% -2.41% 81.97%
1299 KASHH KashhCoin KASHH $0.000142 LowVol 2.31% 17.59% 171.79%
1300 DISK DarkLisk DISK $0.001026 LowVol 2.14% -18.06% 25.08%
1301 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.115362 LowVol 2.21% 16.95% 14.51%
1302 XID International… XID $0.010114 LowVol 2.21% 17.10% 63.60%
1303 OMC Omicron OMC $0.187334 LowVol 2.21% 59.59%
1304 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004544 LowVol 2.21% 39.60%
1305 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1306 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -43.28%
1307 SYNC Sync SYNC $682.43 LowVol 13.54%
1308 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 9.35%
1309 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -62.21%
1310 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -23.70%
1311 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol
1312 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000714 LowVol 14.13% -0.69%
1313 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 16.06%
1314 OP Operand OP $0.001151 LowVol 2.15%
1315 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -3.11%
1316 RICHX RichCoin RICHX $0.008337 LowVol 1.98% 17.48%
1317 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003004 LowVol 14.29% -12.25%
1318 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 1.84% 26.60%
1319 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 14.29%
1320 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000127 LowVol 1.62% 26.32%
1321 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol 1.65% 26.29%
1322 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol -59.60%
1323 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1324 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 6.12%
1325 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol 1.51% -52.23%
1326 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1327 ANTX Antimatter ANTX $0.000126 LowVol 0.96% 25.36%
1328 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 13.65%
1329 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol -20.32%
1330 FID BITFID FID $0.142654 LowVol 13.97% 41.61%
1331 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006202 LowVol -0.21% 16.85%
1332 FC Facecoin FC $0.003480 -3.29% -10.15%
1333 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -14.23%
1334 FBL Faceblock FBL $0.001654 -50.01%

Quay lại phần 1

Phản hồi