Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 7/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 15h ngày 7/12/2017 (GMT +7) của 1334 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 7/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $14752.40 trên tổng giá trị $246,742,372,630

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $432.02 trên tổng giá trị $41,554,220,549

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1366.89 trên tổng giá trị $23,021,451,844

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $3.48 trên tổng giá trị $9,661,814,036

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.229222 trên tổng giá trị $8,879,864,297

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng ULA Ulatech (ULA) đang có giá hiện tại $0.038496 trên tổng giá trị $7,681 đã biến động tăng 649.57% trong 1h qua

    + Đồng AMMO Ammo Rewards (AMMO) đang có giá hiện tại $0.001711 trên tổng giá trị $133,107 đã biến động tăng 71.37% trong 1h qua

    + Đồng LIFE LIFE (LIFE) đang có giá hiện tại $0.000292 trên tổng giá trị $1,913,331 đã biến động tăng 67.51% trong 1h qua

    + Đồng FC2 FuelCoin (FC2) đang có giá hiện tại $0.015688 trên tổng giá trị $1,594,372 đã biến động tăng 66.80% trong 1h qua

    + Đồng ERY Eryllium (ERY) đang có giá hiện tại $0.011236 trên tổng giá trị $61,099 đã biến động tăng 60.24% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.019440 trên tổng giá trị đã biến động tăng 816.43% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000037 trên tổng giá trị đã biến động tăng 489.34% trong 24h qua

    + Đồng ECA Electra (ECA) đang có giá hiện tại $0.000017 trên tổng giá trị $378,211 đã biến động tăng 410.16% trong 24h qua

    + Đồng ULA Ulatech (ULA) đang có giá hiện tại $0.038496 trên tổng giá trị $7,681 đã biến động tăng 235.33% trong 24h qua

    + Đồng MANA Decentraland (MANA) đang có giá hiện tại $0.081489 trên tổng giá trị $185,285,847 đã biến động tăng 226.56% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.019440 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1276.36% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000052 trên tổng giá trị $268,132 đã biến động tăng 1128.81% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.205780 trên tổng giá trị $15,559,952 đã biến động tăng 981.67% trong 7 ngày qua

    + Đồng EMC2 Einsteinium (EMC2) đang có giá hiện tại $2.56 trên tổng giá trị $553,134,364 đã biến động tăng 546.51% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000495 trên tổng giá trị $779,043 đã biến động tăng 530.87% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 7/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CJ Cryptojacks CJ $153,095 $0.000377 406,568,581 $2,131 0.13% 22.63% 28.99%
702 SCORE Scorecoin SCORE $151,659 $0.004998 30,346,591 $657 0.06% 0.92% 30.31%
703 BIP BipCoin BIP $147,184 $0.090449 1,627,261 $1,720 -0.04% 53.92% 119.99%
704 ACOIN Acoin ACOIN $146,343 $0.119945 1,220,085 $667 -0.47% 1.62% -11.48%
705 DRXNE DROXNE DRXNE $143,608 $0.002274 63,152,646 $693 13.75% 9.52% 6.20%
706 FUNC FUNCoin FUNC $139,938 $0.023927 5,848,581 $1,866 -0.43% 2.45% -28.19%
707 BOST BoostCoin BOST $136,952 $0.011552 11,855,487 $814 0.08% 1.60% -22.17%
708 FXE FuturXe FXE $134,304 $0.570483 235,421 $949 -0.03% -22.90% -72.53%
709 BITGOLD bitGold BITGOLD $133,983 $1489.21 89.9694 $5,808 -2.01% 0.37% -0.32%
710 EBCH eBitcoinCash EBCH $132,573 $0.014277 9,285,500 $1,180 -0.68% -1.92% -2.61%
711 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $128,462 $0.015998 8,030,000 $20,736 0.99% 19.30% -1.35%
712 GP GoldPieces GP $127,293 $0.104325 1,220,161 $1,080 0.52% -14.38% 7.48%
713 CMT Comet CMT $126,383 $0.144797 872,830 $22,050 2.97% -59.04% 226.15%
714 NRO Neuro NRO $124,034 $0.003280 37,813,626 $6,587 4.51% -13.06% 144.32%
715 GPU GPU Coin GPU $119,465 $0.002951 40,477,042 $731 0.14% -12.19% 17.08%
716 MAR Marijuanacoin MAR $117,529 $0.077689 1,512,818 $1,815 0.46% -16.53% 29.81%
717 XCO X-Coin XCO $116,144 $0.009378 12,384,976 $3,810 -24.44% 7.01% 89.59%
718 VUC Virta Unique … VUC $114,423 $0.001861 61,486,150 $2,952 -0.04% 2.05% 63.87%
719 EOT EOT Token EOT $111,363 $0.013481 8,260,903 $15,093 -1.58% 10.51% 43.39%
720 LTCR Litecred LTCR $107,258 $0.003548 30,227,750 $9,822 -0.28% 1.21% 307.85%
721 WOMEN WomenCoin WOMEN $107,211 $0.002424 44,220,400 $4,474 -0.03% 6.83% 9.49%
722 JET Jetcoin JET $104,923 $0.021534 4,872,509 $2,358 -32.70% -14.32% -84.50%
723 ARG Argentum ARG $100,714 $0.011743 8,576,338 $522 0.07% -10.27% 58.27%
724 VEC2 VectorAI VEC2 $99,574 $0.005990 16,623,779 $774 -21.30% 23.36% 49.41%
725 PXI Prime-XI PXI $99,469 $0.005569 17,859,600 $2,356 0.01% -19.18% -5.95%
726 TAJ TajCoin TAJ $96,300 $0.011983 8,036,048 $919 -0.03% 5.73% 35.51%
727 SGR Sugar Exchange SGR $96,073 $0.027450 3,500,000 $1,023 -0.05% -5.66% -18.15%
728 BITEUR bitEUR BITEUR $92,699 $1.12 82,844 $9,014 -2.02% -12.53% -7.74%
729 CACH CacheCoin CACH $86,608 $0.020645 4,195,132 $666 1.52% -10.92% -40.40%
730 QCN QuazarCoin QCN $86,209 $0.014261 6,044,911 $1,209 -12.36% -45.02% -36.61%
731 ZMC ZetaMicron ZMC $85,618 $0.000143 600,344,291 $1,787 -0.03% -25.03% 40.15%
732 MAY Theresa May Coin MAY $84,083 $0.003365 24,984,200 $899 -7.35% -0.72% -16.83%
733 WARP WARP WARP $81,847 $0.074730 1,095,224 $524 0.08% 12.20%
734 $$$ Money $$$ $78,454 $0.001710 45,887,218 $2,220 -0.97% -4.78% 14.12%
735 EGAS ETHGAS EGAS $77,787 $0.007658 10,157,540 $665 -0.68% -12.63% 66.48%
736 EAGLE EagleCoin EAGLE $77,194 $0.036875 2,093,421 $1,504 -0.53% -74.65% -64.88%
737 XBTS Beatcoin XBTS $76,105 $0.049915 1,524,686 $1,100 28.75% -47.62% 270.16%
738 KRONE Kronecoin KRONE $75,835 $0.020533 3,693,305 $1,275 36.96% 59.62% 105.04%
739 CRX Chronos CRX $73,349 $0.000995 73,729,962 $669 0.08% -6.11% 11.15%
740 DRS Digital Rupees DRS $72,848 $0.000143 510,802,961 $1,779 -0.03% 14.55% -29.92%
741 BSC BowsCoin BSC $70,446 $0.012693 5,550,102 $2,082 0.08% -5.60%
742 CASH Cashcoin CASH $65,829 $0.001426 46,158,242 $723 0.08% -78.13% 27.41%
743 GLT GlobalToken GLT $63,655 $0.002430 26,195,900 $773 0.08% -15.93% 1.58%
744 KURT Kurrent KURT $63,510 $0.006403 9,919,485 $743 -0.08% -42.08% 1.56%
745 ERY Eryllium ERY $61,099 $0.011236 5,437,580 $1,794 60.24% 36.51% 72.99%
746 ICON Iconic ICON $59,866 $0.100972 592,894 $588 -0.03% -27.73% 77.49%
747 PULSE Pulse PULSE $59,138 $0.004136 14,298,972 $3,421 -34.11% 38.42% 45.17%
748 CPN CompuCoin CPN $57,008 $0.002906 19,615,019 $526 0.07% -10.32% -13.11%
749 DIBC DIBCOIN DIBC $51,479 $0.010296 5,000,000 $670 5.64% -23.12% -11.04%
750 ITZ Interzone ITZ $49,556 $0.027256 1,818,151 $1,502 -4.92% 4.84% 5.39%
751 CXT Coinonat CXT $49,447 $0.005734 8,623,200 $670 -0.05% -1.82% 2.66%
752 RBT Rimbit RBT $49,105 $0.000425 115,499,623 $594 -2.29% -29.62% -34.66%
753 ALL Allion ALL $44,788 $0.007225 6,199,359 $1,394 -58.76% -53.21% -39.51%
754 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $42,113 $0.048657 865,502 $13,661 2.17% 47.19% 328.27%
755 MSCN Master Swiscoin MSCN $41,459 $0.000928 44,692,350 $2,055 -9.80% -12.84% -11.78%
756 SFC Solarflarecoin SFC $39,507 $0.002805 14,083,450 $851 -40.15% -21.47% -10.87%
757 ROOFS Roofs ROOFS $37,080 $0.000285 130,000,000 $4,250 -0.03% 14.55% 14.65%
758 LBTC LiteBitcoin LBTC $30,346 $0.009518 3,188,280 $75,059 12.45% -35.49% 220.12%
759 BNX BnrtxCoin BNX $30,233 $0.001140 26,522,501 $693 -0.03% 14.17% 18.73%
760 GRIM Grimcoin GRIM $28,607 $0.002771 10,324,802 $2,748 38.82% 8.80% 64.46%
761 CREVA CrevaCoin CREVA $25,949 $0.000713 36,390,750 $2,293 -0.03% 5.28% 10.58%
762 TSTR Tristar Coin TSTR $25,097 $0.004992 5,027,857 $1,054 16.66% 20.26% -24.43%
763 PLACO PlayerCoin PLACO $25,043 $0.000713 35,120,000 $718 -0.03% -18.18% -5.79%
764 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $19,855 $0.001468 13,520,750 $1,544 -0.02% -29.78% 85.75%
765 ELS Elysium ELS $18,849 $0.004706 4,005,012 $578 -0.03% 11.16% 13.88%
766 XRC Rawcoin XRC $16,554 $0.023485 704,882 $1,086 -5.67% -15.39% 49.85%
767 VRS Veros VRS $16,409 $0.000034 486,609,040 $779 3.54% -70.77% 125.43%
768 LVPS LevoPlus LVPS $15,539 $0.010268 1,513,256 $1,297 -10.03% -4.08% 96.47%
769 CAB Cabbage CAB $11,980 $0.001141 10,499,996 $612 0.08% -56.36%
770 GSR GeyserCoin GSR $10,694 $0.228185 46,864 $6,240 -0.03% 22.79% 277.97%
771 HMC HarmonyCoin HMC $7,094 $0.012640 561,235 $7,363 -3.27% 16.82% 9.15%
772 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,898 $0.000750 9,197,073 $816 -0.69% -28.67% 77.09%
773 NANOX Project-X NANOX $5,023 $64176.90 0.078264 $597 -0.03% 7.88% -2.96%
774 XNG Enigma XNG $2,637 $0.158588 16,627 $665 -0.03% 15.07% -7.42%
775 DMB Digital Money… DMB $481 $0.001141 421,300 $1,322 -15.84% -2.69% 5.10%
776 UNITY SuperNET UNITY $49,875,758 $61.12 816,061 LowVol -2.18% 49.74% 23.82%
777 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
778 ECN E-coin ECN $12,853,452 $2.74 4,693,833 LowVol -0.04% 13.81% 4.94%
779 ETT EncryptoTel [… ETT $9,773,547 $0.157305 62,131,190 LowVol -0.03% 8.93% 44.26%
780 PGL Prospectors Gold PGL $4,663,737 $0.072306 64,500,000 LowVol -0.03% 14.55% -1.40%
781 YASH YashCoin YASH $3,993,338 $0.399323 10,000,271 LowVol 33.53% -8.39% -2.03%
782 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -0.26% -5.13% 395.92%
783 FIMK FIMKrypto FIMK $3,408,153 $0.005907 577,004,618 LowVol 2.90% 53.74% 294.45%
784 SMART SmartBillions SMART $2,396,909 $0.382858 6,260,570 LowVol -0.68% -4.48% -3.00%
785 SIFT Smart Investm… SIFT $2,302,772 $3.19 722,935 LowVol -0.68% -5.54% 13.26%
786 ESP Espers ESP $2,204,094 $0.000106 20,805,898,384 LowVol 0.32% 39.04% 8.14%
787 REX REX REX $1,970,798 $0.227555 8,660,756 LowVol -0.68% 7.52% 55.36%
788 RC RussiaCoin RC $1,710,066 $0.204117 8,377,873 LowVol 0.15% 36.58% 24.60%
789 ITT Intelligent T… ITT $1,709,077 $0.174433 9,797,899 LowVol -0.68% -5.53% -24.37%
790 CARBON Carboncoin CARBON $1,628,321 $0.000106 15,392,009,412 LowVol 6.87% 39.05% 156.69%
791 HTC HitCoin HTC $1,568,240 $0.000143 10,996,318,099 LowVol -0.03% 14.55%
792 SHORTY Shorty SHORTY $1,497,460 $0.014975 100,000,000 LowVol -0.03% 13.47% 44.29%
793 NKA IncaKoin NKA $1,480,171 $0.000130 11,383,041,914 LowVol 0.06% 15.43% -5.15%
794 RMC Remicoin RMC $1,401,948 $0.708332 1,979,224 LowVol 0.05% 14.63% -4.76%
795 LNK Link Platform LNK $1,346,033 $28.34 47,503 LowVol -0.65% -1.97% -9.25%
796 CNO Coin(O) CNO $1,244,237 $0.011831 105,166,604 LowVol 0.05% -9.61% 21.77%
797 SDC ShadowCash SDC $1,097,098 $0.163865 6,695,133 LowVol 0.15% 6.23%
798 TALK BTCtalkcoin TALK $1,088,114 $0.016666 65,290,635 LowVol 0.08% 35.00% 130.87%
799 METAL MetalCoin METAL $1,064,165 $0.013834 76,925,527 LowVol 0.08% 13.38% 43.10%
800 MAO Mao Zedong MAO $1,019,527 $0.163722 6,227,183 LowVol -5.39% -7.74% 40.68%
801 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $942,649 $0.000041 22,874,612,934 LowVol -0.87% -44.73% -4.15%
802 OPAL Opal OPAL $882,269 $0.058260 15,143,745 LowVol 4.13% -8.05% 101.15%
803 HBN HoboNickels HBN $817,309 $0.013691 59,696,358 LowVol 0.08% 14.55% 19.52%
804 VAL Valorbit VAL $755,577 $0.000143 5,298,017,955 LowVol 0.08% 14.55% 40.16%
805 USC Ultimate Secu… USC $739,019 $0.071450 10,343,113 LowVol -0.03% -28.99% -2.40%
806 GOOD Goodomy GOOD $672,656 $0.001524 441,349,000 LowVol 11.28% 45.73%
807 RIYA Etheriya RIYA $598,837 $0.378644 1,581,531 LowVol -0.03% 6.72% 19.89%
808 TROLL Trollcoin TROLL $564,870 $0.000998 565,877,697 LowVol 0.19% 12.23% 5.54%
809 VLT Veltor VLT $546,398 $0.984759 554,855 LowVol -0.03% 15.53% -3.80%
810 GIM Gimli GIM $544,570 $0.006807 80,000,000 LowVol -0.68% -5.53% -25.83%
811 NYAN Nyancoin NYAN $541,490 $0.001699 318,682,818 LowVol 0.80% 22.62% 104.00%
812 BBT BitBoost BBT $537,932 $0.110620 4,862,878 LowVol -0.68% -5.53% 10.66%
813 FNC FinCoin FNC $497,780 $0.038651 12,878,667 LowVol -0.05% 13.88% 0.20%
814 TGC Tigercoin TGC $496,720 $0.011409 43,536,800 LowVol 42.97% 9.08% 60.01%
815 CASINO Casino CASINO $489,628 $0.489628 1,000,000 LowVol -0.23% 7.18% -56.05%
816 AU AurumCoin AU $485,859 $1.64 296,216 LowVol 0.02% -12.02% 28.94%
817 OTX Octanox OTX $484,892 $0.057046 8,500,001 LowVol -0.03% 34.77% 55.42%
818 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 53.33%
819 SLG Sterlingcoin SLG $473,277 $0.112506 4,206,680 LowVol 0.08% 16.45% 31.33%
820 ENT Eternity ENT $461,592 $0.112680 4,096,484 LowVol 0.24% 14.30% 4.30%
821 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $454,810 $0.083785 5,428,300 LowVol -0.04% 0.09%
822 GLC GlobalCoin GLC $436,836 $0.006703 65,171,010 LowVol 0.08% 17.02% 56.84%
823 WAY WayGuide WAY $422,272 $0.004221 100,040,708 LowVol 5.95% 37.88%
824 SPEX SproutsExtreme SPEX $408,821 $0.000143 2,866,607,586 LowVol 0.15% 14.83%
825 BERN BERNcash BERN $405,419 $0.005691 71,234,301 LowVol -19.07% 6.30% 35.48%
826 STS Stress STS $402,984 $0.000713 565,134,332 LowVol -0.03% 16.80%
827 C2 Coin2.1 C2 $386,101 $0.003862 99,976,323 LowVol -13.69% 2.44% 137.72%
828 ECA Electra ECA $378,211 $0.000017 21,924,380,998 LowVol -0.06% 410.16% 395.28%
829 FUNK The Cypherfunks FUNK $362,631 $0.000008 46,290,694,999 LowVol -0.87% -0.83% 55.00%
830 SAC SACoin SAC $353,123 $0.050343 7,014,307 LowVol -0.03% 15.08% -32.94%
831 LANA LanaCoin LANA $352,201 $0.000419 840,377,015 LowVol -0.03% 28.50% 46.77%
832 SH Shilling SH $349,928 $0.008842 39,575,025 LowVol 0.15% -4.04% 175.58%
833 CORG CorgiCoin CORG $348,403 $0.000278 1,251,855,418 LowVol 0.15% 6.07% 56.02%
834 CFT CryptoForecast CFT $348,166 $0.007569 46,000,000 LowVol -0.03% -15.21% -7.23%
835 CUBE DigiCube CUBE $346,430 $0.000143 2,429,126,009 LowVol 0.15% 40.16%
836 TTC TittieCoin TTC $343,362 $0.000273 1,259,816,434 LowVol 0.32% 93.95% 36.53%
837 BXT BitTokens BXT $340,107 $0.605794 561,423 LowVol -1.26% -34.46% -31.53%
838 AMBER AmberCoin AMBER $330,307 $0.007559 43,699,481 LowVol 0.08% 17.38% -24.14%
839 FLY Flycoin FLY $327,307 $1.55 210,806 LowVol 0.08% 14.29% 36.07%
840 SHDW Shadow Token SHDW $324,779 $0.046397 7,000,000 LowVol 0.97% 118.15% 13.94%
841 PR Prototanium PR $318,827 $1.63 195,912 LowVol 0.15% 18.06% 15.64%
842 J Joincoin J $315,991 $0.129060 2,448,402 LowVol -0.09% 21.48% 50.42%
843 STV Sativacoin STV $315,049 $0.044457 7,086,612 LowVol 0.11% -0.90% 52.16%
844 888 OctoCoin 888 $312,938 $0.006207 50,419,940 LowVol 1.41% -2.52% 33.42%
845 TRK Truckcoin TRK $309,680 $0.001973 156,930,355 LowVol -0.53% 36.98% 18.91%
846 RBIES Rubies RBIES $305,783 $0.029359 10,415,252 LowVol -0.03% 19.10% 37.98%
847 TRI Triangles TRI $305,414 $4.19 72,891 LowVol -0.02% 24.87% 5.83%
848 FRC Freicoin FRC $290,817 $0.009840 29,553,222 LowVol 0.08% 19.74% 0.53%
849 LOT LottoCoin LOT $287,316 $0.000020 14,491,014,421 LowVol 2.61% -5.22% 31.76%
850 LTB LiteBar LTB $285,516 $0.352567 809,822 LowVol -0.03% 6.71% 30.76%
851 MAD SatoshiMadness MAD $285,327 $0.000143 2,000,683,485 LowVol -0.03% 14.55% 39.60%
852 GAIA GAIA GAIA $285,081 $0.011828 24,101,381 LowVol 0.15% 10.75% 4.85%
853 Q2C QubitCoin Q2C $283,185 $0.001141 248,207,870 LowVol 0.15% 14.53% -8.41%
854 VTA Virtacoin VTA $268,132 $0.000052 5,201,310,113 LowVol 0.15% -21.24% 1128.81%
855 BIGUP BigUp BIGUP $267,925 $0.000126 2,118,487,727 LowVol 0.09% -18.49% 37.85%
856 EVIL Evil Coin EVIL $258,372 $0.012292 21,020,383 LowVol -0.37% 17.15% 61.13%
857 WMC WMCoin WMC $258,107 $0.022391 11,527,489 LowVol 0.08%
858 WYV Wyvern WYV $256,692 $0.145040 1,769,801 LowVol 0.03% -13.50% 35.25%
859 EVO Evotion EVO $251,164 $0.079253 3,169,155 LowVol 0.67% -5.64% 2.87%
860 MNM Mineum MNM $250,785 $0.026576 9,436,367 LowVol 0.35% 11.28% 136.38%
861 I0C I0Coin I0C $221,693 $0.010564 20,985,265 LowVol 0.08% -10.67% 25.89%
862 PHS Philosopher S… PHS $216,150 $0.035939 6,014,340 LowVol 0.08% 14.99% 43.35%
863 GRT Grantcoin GRT $202,113 $0.004684 43,147,017 LowVol 0.07% 4.52% 17.66%
864 CAGE CageCoin CAGE $201,250 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -4.39% 37.14% -91.63%
865 ARI Aricoin ARI $199,875 $0.001425 140,262,505 LowVol -0.33% 22.12% 38.92%
866 ICE iDice ICE $198,904 $0.126609 1,571,013 LowVol -7.78% -26.25% 101.88%
867 TEK TEKcoin TEK $196,924 $0.000139 1,414,054,562 LowVol 0.02% -25.82% 39.73%
868 CNNC Cannation CNNC $196,905 $0.079497 2,476,893 LowVol -0.04% 28.31% 80.87%
869 HMP HempCoin HMP $193,478 $0.000143 1,356,645,470 LowVol 0.08% 14.55% 40.15%
870 ANTI AntiBitcoin ANTI $186,811 $0.010696 17,465,159 LowVol -0.03% 13.05% 36.11%
871 XRE RevolverCoin XRE $184,666 $0.008272 22,325,010 LowVol -0.03% 12.61% 30.10%
872 EUC Eurocoin EUC $184,540 $0.014862 12,416,554 LowVol -0.46% 14.95% 44.02%
873 JIN Jin Coin JIN $182,591 $0.018540 9,848,485 LowVol 0.15% 35.12% 34.96%
874 KED Darsek KED $181,139 $0.012835 14,112,485 LowVol -0.03% -27.87% -11.66%
875 CYP Cypher CYP $179,742 $0.028238 6,365,285 LowVol 0.08% -15.71%
876 OHM OHM OHM $178,471 $0.005990 29,795,559 LowVol -0.03% 14.55% -42.08%
877 XCT C-Bit XCT $177,332 $0.001128 157,223,250 LowVol 1.83% 14.35% 79.43%
878 XRA Ratecoin XRA $166,652 $0.001451 114,823,332 LowVol 0.08% 1.74% 2.76%
879 DLC Dollarcoin DLC $166,241 $0.018255 9,106,714 LowVol -0.03% 14.55% 43.53%
880 SPRTS Sprouts SPRTS $166,084 $1.2e-07 1,361,546,302,210 LowVol 0.15% -11.94% -37.32%
881 VC VirtualCoin VC $165,062 $0.016401 10,064,287 LowVol 0.15% 12.57% 11.16%
882 ISL IslaCoin ISL $159,965 $0.105678 1,513,704 LowVol 0.08% 14.25%
883 PX PX PX $158,511 $0.001655 95,789,879 LowVol 2.24% 47.74%
884 FIRE Firecoin FIRE $154,844 $1.57 98,412 LowVol 18.44%
885 DRM Dreamcoin DRM $149,873 $0.061182 2,449,632 LowVol 0.08% 13.23% 104.21%
886 ARCO AquariusCoin ARCO $148,784 $0.099756 1,491,469 LowVol -0.11% 6.82% 29.06%
887 BUMBA BumbaCoin BUMBA $147,832 $0.006581 22,464,110 LowVol 10.12% 38.27%
888 TSE Tattoocoin (S… TSE $142,554 $0.001577 90,421,856 LowVol 27.07% 51.70%
889 SLING Sling SLING $141,387 $0.131634 1,074,095 LowVol 0.08% 43.48%
890 DUO ParallelCoin DUO $134,612 $0.446064 301,778 LowVol 0.15% -8.51% 16.57%
891 AMMO Ammo Rewards AMMO $133,107 $0.001711 77,777,777 LowVol 71.37% 14.55% 96.11%
892 XPY PayCoin XPY $133,057 $0.011251 11,825,998 LowVol -14.86% 0.12% 27.08%
893 COXST CoExistCoin COXST $128,387 $0.004738 27,100,000 LowVol -0.02% 15.31% 204.98%
894 CTO Crypto CTO $127,173 $0.010411 12,215,346 LowVol -27.02% 16.14% -18.20%
895 MNC Mincoin MNC $126,330 $0.031375 4,026,397 LowVol -13.36% -24.78% -28.92%
896 UNITS GameUnits UNITS $124,820 $0.035940 3,472,983 LowVol -3.02% 20.93% -22.03%
897 SOON SoonCoin SOON $124,396 $0.009982 12,462,620 LowVol 1.42% 14.50% 31.47%
898 EMP EMoneyPower EMP $123,333 $0.013406 9,200,000 LowVol 0.03% 13.33%
899 FLAX Flaxscript FLAX $123,183 $0.022056 5,584,892 LowVol 0.08% -10.67% -6.71%
900 MARS Marscoin MARS $122,282 $0.004324 28,279,074 LowVol 0.05% -3.09% 15.75%
901 XCRE Creatio XCRE $119,988 $0.005847 20,520,514 LowVol -0.03% -16.13% 47.27%
902 NEVA NevaCoin NEVA $119,391 $0.048451 2,464,190 LowVol 1.09% 19.19% 30.62%
903 GCC GuccioneCoin GCC $115,721 $0.005705 20,285,537 LowVol 0.08% 14.55% 80.86%
904 URO Uro URO $111,746 $0.092557 1,207,310 LowVol -0.03% 33.44% 58.49%
905 CFD Confido CFD $111,041 $0.012338 9,000,000 LowVol -0.68% -9.77% 106.06%
906 SLM Slimcoin SLM $106,515 $0.007131 14,937,439 LowVol 0.15% 14.03% 18.50%
907 611 SixEleven 611 $105,984 $0.245757 431,256 LowVol -0.03% 12.26% 52.94%
908 BAS BitAsean BAS $104,234 $0.020847 5,000,000 LowVol -0.68% -3.67% -53.62%
909 CF Californium CF $102,927 $0.042785 2,405,712 LowVol 0.08% 11.22% 63.08%
910 SCRT SecretCoin SCRT $101,316 $0.023959 4,228,672 LowVol 0.03% 40.65%
911 POP PopularCoin POP $100,856 $0.000030 3,372,875,244 LowVol 1.20% 19.39% 55.08%
912 CNC CHNCoin CNC $97,944 $0.001997 49,055,271 LowVol 0.08% -5.07% 300.68%
913 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 -5.95%
914 CON PayCon CON $96,827 $0.004202 23,042,604 LowVol 0.16% 13.78% -16.28%
915 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $95,475 $0.001198 79,719,140 LowVol 0.32% 20.25% 82.06%
916 QTL Quatloo QTL $94,565 $0.012251 7,718,883 LowVol -0.03% -4.06% 17.15%
917 BITZ Bitz BITZ $92,846 $0.046635 1,990,891 LowVol 0.08% -17.85% 19.66%
918 BSTAR Blackstar BSTAR $89,961 $0.000143 630,795,971 LowVol -0.03%
919 IMS Independent M… IMS $88,113 $0.016412 5,368,934 LowVol 1.57% -23.82% 56.78%
920 BTQ BitQuark BTQ $88,073 $0.009698 9,081,731 LowVol 0.08% 3.86% -2.30%
921 SPT Spots SPT $87,345 $0.003898 22,406,021 LowVol -1.18% 15.46% 67.23%
922 HXX Hexx HXX $87,265 $0.058757 1,485,194 LowVol 0.15% -5.64% 53.49%
923 BLRY BillaryCoin BLRY $87,202 $0.009698 8,991,946 LowVol 0.15% 11.24% -2.89%
924 MST MustangCoin MST $86,362 $0.137008 630,343 LowVol -13.53% -26.13% 2.53%
925 BVC BeaverCoin BVC $84,109 $0.026999 3,115,258 LowVol 0.03% 6.72% 36.14%
926 RPC RonPaulCoin RPC $83,525 $0.093168 896,507 LowVol 0.08% -14.93% 36.43%
927 PONZI PonziCoin PONZI $80,192 $0.093128 861,099 LowVol -0.03% 14.55% 175.52%
928 ATX Artex Coin ATX $79,953 $0.004257 18,781,750 LowVol -0.12% 12.12% 15.16%
929 JWL Jewels JWL $76,689 $0.003800 20,181,636 LowVol 5.25% -10.67%
930 ICOB ICOBID ICOB $76,257 $0.000715 106,701,874 LowVol -0.70% 9.67% 32.96%
931 ADCN Asiadigicoin ADCN $74,964 $0.003007 24,931,054 LowVol -0.03% 15.01% 5.61%
932 SOIL SOILcoin SOIL $74,441 $0.013055 5,702,048 LowVol 0.06% 9.15% 39.46%
933 GPL Gold Pressed … GPL $73,519 $0.286593 256,527 LowVol -13.94% -10.27% 41.55%
934 EXN ExchangeN EXN $72,734 $0.014261 5,100,000 LowVol -0.03% 14.55% 102.84%
935 BENJI BenjiRolls BENJI $68,769 $0.003395 20,254,296 LowVol -0.03% 38.84% 83.57%
936 MND MindCoin MND $64,416 $0.005134 12,546,625 LowVol 0.08% -12.26% 36.54%
937 BRAIN Braincoin BRAIN $63,343 $0.006275 10,094,424 LowVol -17.01% 14.55% 15.48%
938 PRX Printerium PRX $61,673 $0.005217 11,821,728 LowVol -21.48% -30.04% 87.34%
939 CESC CryptoEscudo CESC $61,655 $0.000428 144,105,100 LowVol 0.08% 14.55%
940 EGO EGO EGO $59,898 $0.000998 60,000,001 LowVol -0.03% 33.65% 63.44%
941 CWXT CryptoWorldX … CWXT $59,502 $0.000998 59,630,200 LowVol -10.84% 0.15% 15.83%
942 TOR Torcoin TOR $58,710 $0.185685 316,179 LowVol -0.03% 27.40% 6.02%
943 IMPS ImpulseCoin IMPS $57,746 $0.002852 20,245,510 LowVol -0.03% 20.58%
944 ORLY Orlycoin ORLY $57,490 $0.001569 36,646,779 LowVol -0.03% 5.01% 38.24%
945 300 300 Token 300 $57,377 $191.25 300 LowVol -0.03% 9.64% -15.50%
946 MCRN MACRON MCRN $57,249 $0.000143 401,421,401 LowVol -0.03% 10.73% -47.10%
947 DLISK DAPPSTER DLISK $57,046 $0.000570 100,000,000 LowVol -0.03% 14.55%
948 DPAY DPAY DPAY $56,719 $0.000713 79,541,001 LowVol -0.03% 91.31% 75.20%
949 BIOS BiosCrypto BIOS $56,420 $0.002710 20,821,709 LowVol -0.03% 8.83% 47.94%
950 TAGR TAGRcoin TAGR $55,149 $0.001426 38,669,634 LowVol 0.15% 55.64%
951 CRT CRTCoin CRT $54,265 $0.684554 79,270 LowVol 0.08% 14.53% 40.16%
952 STEPS Steps STEPS $53,124 $0.002852 18,625,017 LowVol -0.03% -15.15% 18.79%
953 PIE PIECoin PIE $50,433 $0.003708 13,601,043 LowVol 5.39% -50.36% 18.53%
954 BOAT BOAT BOAT $50,256 $0.002710 18,547,845 LowVol 18.71% 36.08% 74.23%
955 SLEVIN Slevin SLEVIN $49,915 $0.000713 70,000,000 LowVol -0.03% 40.16%
956 KIC KibiCoin KIC $49,369 $0.003358 14,701,000 LowVol -0.41% -23.42% 58.24%
957 FLVR FlavorCoin FLVR $47,686 $0.002282 20,898,106 LowVol -0.03% 14.55% 49.51%
958 VIP VIP Tokens VIP $47,605 $0.000570 83,450,403 LowVol -0.03% -8.36%
959 G3N G3N G3N $47,451 $0.006275 7,561,891 LowVol -0.03% 34.12%
960 IMX Impact IMX $46,853 $0.000428 109,509,099 LowVol -0.03% 71.80% 122.78%
961 BRAT BRAT BRAT $45,637 $0.000285 160,000,000 LowVol -0.03% 14.19% 34.42%
962 KNC KingN Coin KNC $45,628 $22.72 2,008 LowVol -0.03% 52.01% 18.05%
963 SONG SongCoin SONG $44,429 $0.001364 32,565,300 LowVol -0.28% -1.40% 28.33%
964 LUNA Luna Coin LUNA $44,120 $0.026992 1,634,581 LowVol -2.20% 38.27% -1.30%
965 XCS CybCSec XCS $43,881 $0.003708 11,834,082 LowVol -0.03% 10.31% 28.01%
966 ZYD Zayedcoin ZYD $43,633 $0.006988 6,243,840 LowVol 0.08% 51.68% 108.12%
967 RIDE Ride My Car RIDE $43,331 $0.000428 101,276,976 LowVol -0.03% -14.08% 110.11%
968 BLZ BlazeCoin BLZ $43,257 $0.000071 608,557,394 LowVol -0.77% -5.86% 12.48%
969 GBT GameBet Coin GBT $42,453 $0.001997 21,262,780 LowVol 0.15% -10.94% 9.02%
970 DES Destiny DES $41,530 $0.025956 1,600,000 LowVol 0.08% 89.50% 75.93%
971 PLNC PLNcoin PLNC $41,433 $0.002424 17,089,600 LowVol 0.03% 77.00% 70.20%
972 FUZZ FuzzBalls FUZZ $41,126 $0.008515 4,829,945 LowVol 0.15% -11.19% 20.93%
973 AGLC AgrolifeCoin AGLC $40,770 $0.005419 7,522,913 LowVol -0.03% 14.55% 0.49%
974 OFF Cthulhu Offer… OFF $39,641 $0.015117 2,622,273 LowVol 0.08% 5.76% -11.54%
975 PEX PosEx PEX $38,486 $0.015688 2,453,240 LowVol 0.08% 15.60% 41.35%
976 VPRC VapersCoin VPRC $37,586 $0.000048 780,124,964 LowVol 6.45% -51.55% 103.09%
977 VLTC Vault Coin VLTC $37,120 $0.001224 30,333,740 LowVol -0.93% 8.89% 22.64%
978 LIR LetItRide LIR $36,228 $0.000998 36,288,984 LowVol -0.03% 14.55% 40.16%
979 NTWK Network Token NTWK $35,260 $0.003021 11,671,310 LowVol -0.66% -3.51% -45.47%
980 HVCO High Voltage HVCO $35,160 $0.023532 1,494,171 LowVol -0.03% 15.25% 45.11%
981 JS JavaScript Token JS $34,002 $0.004254 7,991,996 LowVol -0.68% -1.51% 253.94%
982 UET Useless Ether… UET $33,744 $0.008509 3,965,716 LowVol -0.68% -28.55% 7.24%
983 CRTM Corethum CRTM $32,972 $0.013189 2,500,000 LowVol -0.68% -4.15% 117.97%
984 WORM HealthyWormCoin WORM $31,798 $0.000285 111,481,797 LowVol -0.03% -53.28%
985 WBB Wild Beast Block WBB $31,010 $0.185257 167,390 LowVol 0.03% -0.47% 44.11%
986 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
987 JOBS JobsCoin JOBS $30,240 $0.000285 106,019,270 LowVol 0.08% 14.55% -6.56%
988 ARB ARbit ARB $29,905 $0.003817 7,835,600 LowVol -0.03% -52.55%
989 EREAL eREAL EREAL $29,694 $0.000434 68,427,562 LowVol -0.68% -19.63% -18.38%
990 MILO MiloCoin MILO $27,699 $0.002567 10,789,954 LowVol 0.08% 11.73% 4.49%
991 SDP SydPak SDP $27,117 $0.169712 159,782 LowVol 0.15% 15.78% 41.59%
992 IBANK iBank IBANK $27,112 $0.005990 4,526,324 LowVol -0.03% 45.80% 75.35%
993 ALTC Antilitecoin ALTC $26,965 $0.000856 31,512,613 LowVol -5.15% -1.43% 40.15%
994 SCS Speedcash SCS $26,512 $0.101257 261,831 LowVol -0.03% 60.57%
995 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $26,445 $0.035083 753,776 LowVol -0.03% -0.77% 7.75%
996 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,755 $0.028808 894,026 LowVol -0.03% -14.09% -12.08%
997 ZNE Zonecoin ZNE $23,935 $0.009270 2,581,970 LowVol -0.03% -21.62%
998 DIX Dix Asset DIX $23,233 $2.3e-07 100,000,000,000 LowVol -8.95% 15.35% 39.16%
999 BIOB BioBar BIOB $22,738 $0.025671 885,756 LowVol -0.03% 15.19% 26.16%
1000 TRADE Tradecoin TRADE $21,063 $0.002716 7,754,229 LowVol 0.21% 14.65% 59.73%
1001 ARGUS Argus ARGUS $20,009 $0.017424 1,148,324 LowVol 0.25% 15.37% 94.27%
1002 SOCC SocialCoin SOCC $19,750 $0.014261 1,384,879 LowVol -0.03% 108.28% 37.51%
1003 XOC Xonecoin XOC $18,917 $0.045041 420,000 LowVol 14.85%
1004 SANDG Save and Gain SANDG $18,795 $0.006132 3,064,800 LowVol -0.03% 28.29% 62.78%
1005 GBC GBCGoldCoin GBC $17,599 $0.001549 11,361,817 LowVol 0.00% 36.14% 2.99%
1006 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 50.43%
1007 MGM Magnum MGM $16,923 $0.004278 3,955,431 LowVol 0.15% 14.53% -7.93%
1008 GEERT GeertCoin GEERT $15,156 $0.002977 5,091,200 LowVol 0.13% 3.96% 64.12%
1009 SLFI Selfiecoin SLFI $14,783 $0.000137 107,829,281 LowVol 10.12% 34.74%
1010 RSGP RSGPcoin RSGP $14,728 $8.53 1,727 LowVol -11.88% -2.36%
1011 P7C P7Coin P7C $14,602 $0.000415 35,220,238 LowVol 11.00% 42.21%
1012 NODC NodeCoin NODC $13,405 $0.007986 1,678,439 LowVol -0.03% 60.38% 51.95%
1013 VOLT Bitvolt VOLT $12,932 $0.000856 15,112,554 LowVol -0.03% 14.55% 40.16%
1014 DAS DAS DAS $12,640 $0.004694 2,692,755 LowVol 1.91% 24.66%
1015 CCM100 CCMiner CCM100 $12,246 $0.003644 3,360,417 LowVol -0.23% 127.90% 36.67%
1016 WBC WalletBuilder… WBC $8,041 $0.427703 18,801 LowVol -0.03% 41.68%
1017 ULA Ulatech ULA $7,681 $0.038496 199,536 LowVol 649.57% 235.33% 91.35%
1018 CONX Concoin CONX $7,324 $0.009840 744,266 LowVol -0.03% 9.78% 63.92%
1019 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,520 $0.003280 1,377,917 LowVol -0.03% 54.98% 106.06%
1020 MRNG MorningStar MRNG $4,117 $0.000126 32,663,882 LowVol 0.01% -56.50% -10.93%
1021 EBT Ebittree Coin EBT $3,426 $0.002710 1,264,511 LowVol -0.03% -5.48% 7.93%
1022 OCEAN BurstOcean OCEAN $3,131 $0.014783 211,827 LowVol -0.23% -47.57% -23.04%
1023 LEX Lex4All LEX $2,693 $0.002693 1,000,000 LowVol -0.23% -32.18% 58.58%
1024 DGCS Digital Credits DGCS $1,662 $0.000285 5,826,388 LowVol -33.35% -15.87% 40.16%
1025 TOKEN SwapToken TOKEN $1,312 $8.6e-08 15,320,585,365 LowVol 0.06% -41.85% 53.31%
1026 ABN Abncoin ABN $1,130 $0.016686 67,700 LowVol -0.03% 32.70% 33.33%
1027 SOJ Sojourn SOJ $692 $0.001426 485,214 LowVol 0.15% -80.23% -38.50%
1028 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1029 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -2.68%
1030 CALC CaliphCoin CALC $75 $0.000856 87,140 LowVol -0.03% -24.91% -14.71%
1031 FDC Future Digita… FDC $71 $0.000026 2,753,201 LowVol 0.06% -69.60%
1032 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol -68.95%
1033 APW AppleCoin APW $11 $0.000143 79,844 LowVol -0.03% 14.55% 40.16%
1034 ERO Eroscoin ERO $0.139706 $15,206,800 -14.21%
1035 CMT CyberMiles CMT $0.173625 $12,740,000 1.62% -56.08%
1036 ATMC ATMCoin ATMC $3.50 $11,865,600 0.00% 14.89% 31.25%
1037 BCD Bitcoin Diamo… BCD $34.82 $10,508,700 -2.40% -7.48% -29.75%
1038 NULS Nuls NULS $1.21 $8,259,440 5.86% 52.85% 159.27%
1039 ORME Ormeus Coin ORME $3.34 $5,042,470 29.01% 31.30% 20.90%
1040 CLUB ClubCoin CLUB $3.54 $4,776,800 5.87% 2.98% -35.72%
1041 ETN Electroneum ETN $0.098412 $4,641,180 0.53% 6.05% 125.86%
1042 AI POLY AI AI $15.94 $3,956,140 -7.06% -6.93% 3.75%
1043 REC Regalcoin REC $35.56 $3,672,250 -10.30% -25.57% -7.66%
1044 GRX GOLD Reward T… GRX $4.89 $2,969,510 -2.40% -18.45% 34.92%
1045 FRGC Fargocoin FRGC $10.48 $2,364,270 -0.04% 0.31% 6.78%
1046 FRST FirstCoin FRST $15.51 $1,683,840 0.27% -0.81% -0.34%
1047 BTE BitSerial BTE $6.46 $1,569,070 -9.11% -20.93% 49.40%
1048 WC WINCOIN WC $1.05 $1,022,780 2.95% -6.71% -0.99%
1049 TSL Energo TSL $0.033763 $859,023 1.86% 6.74% 9.58%
1050 THS TechShares THS $0.886157 $716,645 16.99% 39.65% -1.00%
1051 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.20 $688,050 -0.22% 6.57% 49.21%
1052 B2X SegWit2x [Fut… B2X $205.37 $617,814 -0.88% -8.42% 0.70%
1053 CAPP Cappasity CAPP $0.034282 $604,770 3.69%
1054 AION Aion AION $2.31 $600,964 1.66% 30.92% 33.29%
1055 LLT LLToken LLT $0.379216 $584,266 1.04% -21.31% 24.62%
1056 LEND EthLend LEND $0.021605 $577,609 -1.47% -13.20% 31.62%
1057 BOT Bodhi BOT $0.421667 $562,004 -0.32% -1.94% -5.57%
1058 XIN Infinity Econ… XIN $0.022533 $531,415 -23.50% -26.39% -44.38%
1059 STC Santa Coin STC $0.855550 $468,095 19.95%
1060 ADK Aidos Kuneen ADK $28.38 $447,059 43.98% -1.51% -5.71%
1061 XYLO XYLO XYLO $10.13 $443,535 30.20%
1062 SKR Sakuracoin SKR $0.019440 $390,137 -6.44% 816.43% 1276.36%
1063 INF InfChain INF $0.013976 $266,582 -1.04% -6.52% 72.55%
1064 EAG EA Coin EAG $3.32 $210,204 -0.75% 3.34% -1.06%
1065 XCPO Copico XCPO $0.022226 $196,558 3.54% 6.80% 0.37%
1066 VEE BLOCKv VEE $0.028086 $183,563 14.44% 30.59% 49.57%
1067 RYZ ANRYZE RYZ $0.020857 $175,886 0.38% 2.51% -12.95%
1068 XID Sphre AIR XID $0.207200 $167,539 -0.29% -1.54% 43.47%
1069 ICX ICON ICX $1.74 $154,102 -0.99% 5.48% 25.01%
1070 QBT Qbao QBT $0.218159 $151,327 0.72% -6.07%
1071 BSR BitSoar BSR $0.183974 $148,583 -7.43% -8.34% -11.18%
1072 SUR Suretly SUR $3.04 $132,009 -2.53% -3.64% -5.40%
1073 BT2 BT2 [CST] BT2 $155.57 $125,955 3.49% 21.71% 29.60%
1074 FOR FORCE FOR $0.010718 $124,195 -10.56% -37.06% 164.48%
1075 GBG Golos Gold GBG $0.155372 $113,856 -0.03% 9.83% 52.28%
1076 UGT UG Token UGT $0.409087 $104,547 -0.75% -7.03% -4.11%
1077 MSD MSD MSD $0.008792 $98,771 0.49% -23.23% -26.51%
1078 B3 B3Coin B3 $0.000076 $91,395 0.87% 10.01% -34.36%
1079 BTCM BTCMoon BTCM $0.036793 $82,221 6.18% -3.49% 465.71%
1080 BTU Bitcoin Unlim… BTU $94.11 $60,723 0.04% -25.35% -29.88%
1081 EVR Everus EVR $1.72 $58,511 -0.59% 25.78% -55.91%
1082 DSR Desire DSR $0.330147 $57,934 4.19% 24.93% 42.35%
1083 MKR Maker MKR $361.63 $55,767 -0.68% -7.70% 5.58%
1084 TCOIN T-coin TCOIN $0.000379 $51,509 -0.32% 129.20% 86.47%
1085 SEND Social Send SEND $0.089848 $50,321 8.77%
1086 STEX STEX STEX $1.01 $47,347 -2.81% 29.15% 189.37%
1087 MAGE MagicCoin MAGE $72.74 $47,224 -22.87%
1088 AERM Aerium AERM $0.937457 $38,367 0.46% 7.64% -45.98%
1089 AKY Akuya Coin AKY $0.192531 $33,357 -17.49% 36.26% 28.90%
1090 VASH VPNCoin VASH $0.006275 $33,187 3.91% 4.00% 36.54%
1091 BOS BOScoin BOS $1.11 $31,324 -0.03% -23.88% -8.56%
1092 GLS GlassCoin GLS $0.927000 $31,055 6.96% -15.08% 11.07%
1093 SPANK SpankChain SPANK $0.044483 $30,673 -2.62% -2.73% 52.57%
1094 PEC Peacecoin PEC $0.113950 $27,736 0.08% 91.51% 260.62%
1095 BT1 BT1 [CST] BT1 $14361.10 $24,353 0.39% 17.03% 44.22%
1096 FRD Farad FRD $0.097613 $24,285 0.66% -12.60% 39.49%
1097 BCDN BlockCDN BCDN $0.077006 $23,586 -0.13%
1098 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.007043 $22,884 -2.68% -54.13% 160.62%
1099 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.93 $20,675 -0.77% 7.11% -16.98%
1100 BPL Blockpool BPL $0.200945 $18,861 7.56% 18.77% 59.30%
1101 NUKO Nekonium NUKO $0.058044 $14,075 -0.03%
1102 DEUS DeusCoin DEUS $0.289509 $13,927 2.75% -6.15% -20.11%
1103 SISA SISA SISA $0.014088 $13,881 -0.47% 14.48% -12.64%
1104 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.007573 $13,599 3.99% 12.86% 32.22%
1105 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042544 $12,671 6.42% -14.13% 60.81%
1106 OXY Oxycoin OXY $0.113968 $12,561 -0.16% -18.25% -28.18%
1107 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.081830 $11,152 15.38% 5.16% -15.67%
1108 PLX PlexCoin PLX $0.040754 $10,415 -6.80% -18.66% -55.80%
1109 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.318129 $9,977 -16.12% -11.55% 76.71%
1110 XRY Royalties XRY $0.000138 $9,626 -0.05% 10.98% -99.53%
1111 WISH MyWish WISH $0.104750 $9,408 -2.18% -8.43% -41.89%
1112 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003082 $9,220 0.68% 4.61% 44.31%
1113 MCR Macro MCR $1.64 $9,204 5.35% -3.79% -20.14%
1114 VIU Viuly VIU $0.008007 $9,174 -17.86% -19.08% 136.68%
1115 TER TerraNova TER $3.61 $8,581 0.17% 90.29% 87.24%
1116 COR CORION COR $0.713067 $8,378 -0.03% -10.50% -14.65%
1117 ACC AdCoin ACC $0.099861 $8,068 -1.48% 42.45% 10.46%
1118 MGC MergeCoin MGC $0.013691 $7,212 -0.03% -0.65% 6.46%
1119 EFYT Ergo EFYT $14.03 $7,091 0.98% 12.53% 54.19%
1120 BON Bonpay BON $1.69 $6,317 27.96%
1121 AIB Advanced Inte… AIB $0.013864 $6,233 26.12% -4.39% 281.13%
1122 BLX Blockchain Index BLX $3.02 $5,999 -0.68% 3.19% 19.21%
1123 SND Sand Coin SND $0.930568 $5,951 -1.76% 5.29% 63.31%
1124 ONG onG.social ONG $0.154011 $5,624 -0.68% -14.46%
1125 PFR Payfair PFR $0.012634 $5,289 -0.68% -10.03%
1126 ETT EncryptoTel [… ETT $0.100194 $5,234 -0.02% -10.19% 73.69%
1127 MINEX Minex MINEX $0.021960 $5,234 -15.32% 14.58% -55.98%
1128 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002983 $5,093 3.13% 10.15% 50.95%
1129 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.101257 $4,960 -0.03% 20.42% 30.23%
1130 DMC DynamicCoin DMC $0.003405 $4,296 3.03% -15.74% 97.23%
1131 OX OX Fina OX $0.000144 $4,159 -0.07% -16.66% -18.13%
1132 DGPT DigiPulse DGPT $1.69 $4,143 -0.12% 34.03% 29.92%
1133 BAT BatCoin BAT $0.000004 $3,985 1.32% 68.39% 105.73%
1134 SHND StrongHands SHND $2.1e-08 $3,849 -14.36% -26.81% -9.93%
1135 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000511 $3,809 -0.68% -8.01% -98.57%
1136 WA WA Space WA $0.023817 $3,690 -0.03% 13.20% 40.01%
1137 HNC Huncoin HNC $0.002567 $3,231 14.83% 21.29% 48.99%
1138 UR UR UR $0.002270 $3,145 13.60% 149.56% 325.36%
1139 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.120225 $3,012 -0.03% 5.08% 73.25%
1140 IQT iQuant IQT $0.175670 $2,807 -0.04% -2.93% 16.67%
1141 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.99 $2,752 -0.03% 14.55% -18.08%
1142 WILD Wild Crypto WILD $0.124083 $2,480 2.47% 5.72% 13.07%
1143 WIC Wi Coin WIC $0.002505 $2,368 -0.18% -44.91% -11.85%
1144 FRN Francs FRN $0.035378 $2,362 0.29% -25.91% 4.31%
1145 APC AlpaCoin APC $0.024535 $2,322 -6.04% 2.07% -12.15%
1146 PNX Phantomx PNX $0.011810 $2,282 0.87% -28.16% -41.46%
1147 ABC Alphabit ABC $22.82 $2,219 0.08% 14.55% 40.21%
1148 FLASH Flash FLASH $0.004849 $2,148 -0.03% -11.48% -1.82%
1149 FAP FAPcoin FAP $0.012139 $2,066 -0.07% 45.99% 77.72%
1150 TRIA Triaconta TRIA $8.08 $2,056 -0.68% -0.83% 4.03%
1151 XOT Internet of T… XOT $2136.37 $2,043 -0.03% 7.25% -25.01%
1152 B2B B2B B2B $0.340356 $2,034 -0.68% -22.82% -42.21%
1153 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000428 $1,995 -0.03% -20.20% -7.98%
1154 HIGH High Gain HIGH $0.000570 $1,768 -0.03% -23.63% -5.03%
1155 DAY Chronologic DAY $3.84 $1,768 -0.23% -12.12% 10.50%
1156 MOTO Motocoin MOTO $0.004158 $1,658 0.15% -45.17% 63.45%
1157 STU bitJob STU $0.031104 $1,537 -0.35% -9.17% 42.05%
1158 EDRC EDRCoin EDRC $0.064497 $1,531 -0.26% 18.90% 40.11%
1159 PLC PlusCoin PLC $0.000524 $1,525 -0.68% -14.50% -19.06%
1160 GARY President Joh… GARY $0.229094 $1,442 0.04% 15.01% 14.22%
1161 NTC Natcoin NTC $0.114092 $1,398 -4.05% -28.30% -55.22%
1162 ZBC Zilbercoin ZBC $0.037430 $1,280 0.70% -7.84% 8.55%
1163 IBTC iBTC IBTC $0.005484 $1,236 -0.68% -11.05% -23.15%
1164 BTBc Bitbase BTBc $0.006988 $1,231 -0.03% 16.00% 108.46%
1165 ASN Aseancoin ASN $0.008414 $1,203 -0.03% -47.84% -15.87%
1166 VULC Vulcano VULC $0.011128 $1,167 12.96% 48.54% 98.34%
1167 EUSD eUSD EUSD $0.000213 $1,166 -0.68% 33.06% 1.31%
1168 MARX MarxCoin MARX $0.001141 $1,149 -0.16% -8.36% 39.35%
1169 DFS DFSCoin DFS $0.005612 $1,105 -0.08% 38.42% -28.85%
1170 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000594 $1,078 -16.36% 8.56% 36.21%
1171 ELC Elacoin ELC $0.096123 $1,057 2.93% 37.14%
1172 SKC Skeincoin SKC $0.020679 $983 0.08% 11.25% 122.64%
1173 MAVRO Mavro MAVRO $0.039932 $970 -0.03% 15.68% 194.32%
1174 MCI Musiconomi MCI $0.033736 $901 -0.34% -1.45% -26.16%
1175 NAMO NamoCoin NAMO $0.000143 $836 -47.61% 13.24% -14.99%
1176 QBT Cubits QBT $0.003171 $793 -0.05% 3.39% -57.27%
1177 PAYP PayPeer PAYP $0.000143 $750 -0.03% 14.55% 40.16%
1178 NBIT netBit NBIT $0.011837 $726 -5.86% -78.83% -75.06%
1179 MGC GulfCoin MGC $0.002567 $699 5.85% -6.27% -14.30%
1180 QORA Qora QORA $0.281095 $584 -0.03% 20.16%
1181 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 $579 -23.18% -35.06% -98.63%
1182 IRL IrishCoin IRL $0.002282 $549 0.15% -16.72% 13.81%
1183 GRN Granite GRN $0.014547 $540 0.15% -22.55% 59.03%
1184 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.3e-07 $514 -0.68% -5.53% -49.97%
1185 RHFC RHFCoin RHFC $0.000571 $502 0.08% -32.18% -37.64%
1186 VOYA Voyacoin VOYA $3.08 LowVol -0.03% -2.27% 94.61%
1187 PRN Protean PRN $0.000046 LowVol -1.39% -61.99% 286.82%
1188 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004255 LowVol 0.15% -3.23% -21.02%
1189 HYTV Hyper TV HYTV $0.005744 LowVol -0.68% 15.94% -21.06%
1190 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003138 LowVol -0.03% 42.68% 59.92%
1191 SFE SafeCoin SFE $0.000143 LowVol -0.03% 14.08% 40.15%
1192 FUTC FutCoin FUTC $0.004421 LowVol 29.12% 113.03% 155.57%
1193 XQN Quotient XQN $0.006560 LowVol 0.08% 3.32% 56.60%
1194 GAY GAY Money GAY $0.022894 LowVol 0.73% 50.25% 95.12%
1195 FFC FireFlyCoin FFC $0.000143 LowVol 0.15% -33.19% 38.42%
1196 CLINT Clinton CLINT $0.011552 LowVol -0.03% 4.26%
1197 DBG Digital Bulli… DBG $0.008272 LowVol -0.03% 13.36% 40.08%
1198 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000145 LowVol -0.04% -29.54% -8.54%
1199 GMX GoldMaxCoin GMX $0.004515 LowVol -0.03% 16.95% 475.87%
1200 BXC Bitcedi BXC $0.004630 LowVol -0.30% 28.36% 85.03%
1201 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013553 LowVol -0.03% 30.01%
1202 HAT Hawala.Today HAT $0.191450 LowVol 1.20% 1.22% 8.18%
1203 HDLB HODL Bucks HDLB $0.043070 LowVol 0.08% -13.74% 42.88%
1204 SAK Sharkcoin SAK $0.002179 LowVol -0.15% -12.44% 4.30%
1205 LDCN LandCoin LDCN $0.001103 LowVol 0.08% -50.21% -60.99%
1206 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.002854 LowVol -0.03% -26.40% -16.20%
1207 DASHS Dashs DASHS $0.075301 LowVol 3.78% 13.69% 126.53%
1208 POKE PokeCoin POKE $0.000143 LowVol -0.03% 40.16%
1209 STARS StarCash Network STARS $0.195758 LowVol 2.32% -2.98% -13.42%
1210 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000285 LowVol -0.03% -23.63% -6.56%
1211 EVC EventChain EVC $0.076580 LowVol -0.68% 13.36% -53.68%
1212 RCN Rcoin RCN $0.000143 LowVol -0.03% 14.55% 40.15%
1213 DON Donationcoin DON $0.000571 LowVol 33.39% -18.99% -16.31%
1214 ANI Animecoin ANI $0.000143 LowVol 0.15% 14.55% -29.92%
1215 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005277 LowVol -5.05% 17.77% 39.31%
1216 GAIN UGAIN GAIN $0.001711 LowVol -0.03% 5.74% 27.36%
1217 CASH Cash Poker Pro CASH $0.056797 LowVol -0.68% 44.96% 8.17%
1218 BSN Bastonet BSN $0.000713 LowVol -0.03% 14.55% 2.03%
1219 TCR TheCreed TCR $0.000428 LowVol 0.08% -14.08% 40.16%
1220 PRIMU Primulon PRIMU $0.000205 LowVol -0.15% 64.91% 0.93%
1221 COUPE Coupecoin COUPE $0.000037 LowVol 7.15% 489.34% 375.77%
1222 BIT First Bitcoin BIT $0.012835 LowVol 0.15% 6.25% 9.69%
1223 WOW Wowcoin WOW $0.000268 LowVol -0.03% 115.14% 172.23%
1224 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 0.10% 14.79% 3.64%
1225 INDIA India Coin INDIA $0.000428 LowVol -0.03% 26.20% 81.71%
1226 BEST BestChain BEST $0.001442 LowVol -0.16% -3.43% 16.36%
1227 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000143 LowVol -0.03% 14.55% -53.28%
1228 MONETA Moneta MONETA $0.000570 LowVol 0.15% 9.81% 5.30%
1229 FUDD DimonCoin FUDD $0.001276 LowVol -0.68% -5.53% 9.20%
1230 9COIN 9COIN 9COIN $0.003993 LowVol -0.03% 18.80% 44.24%
1231 PRES President Trump PRES $0.004147 LowVol -0.03% -15.90% 10.04%
1232 MBL MobileCash MBL $0.000285 LowVol 0.08% -23.63% -15.76%
1233 GUC GoldUnionCoin GUC $0.074160 LowVol -0.03% 13.46% -35.38%
1234 CYDER Cyder CYDER $0.000285 LowVol -0.03% 14.55% 40.16%
1235 BUB Bubble BUB $0.023246 LowVol 0.08% 6.24% 119.52%
1236 CYC Cycling Coin CYC $0.001569 LowVol -0.03% -9.99% -7.77%
1237 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol -0.87% 10.86% -5.76%
1238 IPY Infinity Pay IPY $0.002127 LowVol -0.68% 26.41% -13.15%
1239 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000428 LowVol -0.03% -14.08% 5.12%
1240 TOP TopCoin TOP $0.000464 LowVol 0.15% 21.74% 6.18%
1241 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -0.68% -5.53% 55.58%
1242 TODAY TodayCoin TODAY $0.001284 LowVol 0.08% 3.06%
1243 UTA UtaCoin UTA $0.001997 LowVol -0.03% 14.06% 97.89%
1244 EGOLD eGold EGOLD $0.007232 LowVol -0.68% 6.34% -17.98%
1245 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001470 LowVol 7.02% 25.11% 26.04%
1246 GBRC Global Busine… GBRC $0.000143 LowVol -0.03% 14.55%
1247 MAGN Magnetcoin MAGN $0.827169 LowVol -0.03% 14.55% 70.62%
1248 EGG EggCoin EGG $0.053909 LowVol 0.15%
1249 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005990 LowVol 0.03% -10.92% 54.92%
1250 TEAM TeamUp TEAM $0.000285 LowVol 0.08% 14.55% 40.16%
1251 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.007513 LowVol -0.03% -31.54% 34.47%
1252 LEPEN LePen LEPEN $0.000096 LowVol -21.20% -22.28% 6.27%
1253 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003138 LowVol 0.08% -6.66% 5.97%
1254 EBIT eBIT EBIT $0.003361 LowVol -0.68% -5.53% 116.07%
1255 SWP Swapcoin SWP $0.085089 LowVol -0.68% -5.53% -1.63%
1256 UNC UNCoin UNC $0.000143 LowVol 0.08% 14.55% 40.16%
1257 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002139 LowVol -0.03% 14.55% 110.24%
1258 CME Cashme CME $0.000143 LowVol 0.08% 48.52%
1259 XAU Xaucoin XAU $0.038791 LowVol 0.03% -19.93% 8.50%
1260 AXIOM Axiom AXIOM $0.021820 LowVol 0.08% 14.55% 39.24%
1261 PRM PrismChain PRM $0.002139 LowVol 0.08% 9.67% 76.69%
1262 HYPER Hyper HYPER $0.036224 LowVol 0.08% -0.96% 71.04%
1263 PI PiCoin PI $0.002852 LowVol -0.03% 4.35% 53.35%
1264 TIE TIES Network TIE $0.059988 LowVol -0.68% -5.53% -24.40%
1265 PCN PeepCoin PCN $0.000143 LowVol -0.03% 14.59% 97.90%
1266 YEL Yellow Token YEL $0.006488 LowVol -0.68% -5.53% 141.38%
1267 YES Yescoin YES $0.000143 LowVol 0.08% 38.40% 103.75%
1268 AV AvatarCoin AV $0.047634 LowVol -0.03% 13.82% 65.99%
1269 WINK Wink WINK $0.000428 LowVol -0.03% 14.55%
1270 SHA SHACoin SHA $0.000856 LowVol -0.03% 14.53% 93.42%
1271 ACN Avoncoin ACN $0.000428 LowVol -0.03% 13.50% -1.41%
1272 OPES Opescoin OPES $0.002424 LowVol 0.08% 27.28%
1273 ACES Aces ACES $0.000143 LowVol -0.03% -27.93% -27.14%
1274 TELL Tellurion TELL $0.000251 LowVol 32.82% 41.68% 50.76%
1275 LTH LAthaan LTH $0.000856 LowVol 0.08% -23.63%
1276 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000170 LowVol -0.68% -5.54% 44.68%
1277 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.318745 LowVol -0.03% 13.69% 39.97%
1278 DUB Dubstep DUB $0.002710 LowVol -0.03% 14.55%
1279 X2 X2 X2 $0.000143 LowVol 0.15% 14.75% 48.52%
1280 LKC LinkedCoin LKC $0.000143 LowVol -49.96% -53.18%
1281 XDE2 XDE II XDE2 $2.10 LowVol -0.03% 16.30% -22.36%
1282 REGA Regacoin REGA $0.001569 LowVol -0.03% 5.01% -10.32%
1283 BGR Bongger BGR $0.000162 LowVol -0.90% 23.64% 8.52%
1284 10MT 10M Token 10MT $0.002085 LowVol -0.68% -6.59% -63.17%
1285 CC CyberCoin CC $0.000143 LowVol -0.03% -29.70%
1286 MEN PeopleCoin MEN $0.000143 LowVol -0.03% 14.55% 40.48%
1287 XTD XTD Coin XTD $0.000143 LowVol -0.03% 14.55% 40.16%
1288 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004706 LowVol 0.08% 4.99% 46.13%
1289 SPORT SportsCoin SPORT $0.000998 LowVol -0.03% -1.89%
1290 TRICK TrickyCoin TRICK $0.014404 LowVol 0.15% 15.70% 42.98%
1291 QBC Quebecoin QBC $0.002424 LowVol 0.08% 14.55% 26.41%
1292 BITOK Bitok BITOK $0.000141 LowVol -0.02% 125.17% 38.44%
1293 SJCX Storjcoin X SJCX $0.320454 LowVol 2.24% -11.70%
1294 BET BetaCoin BET $0.001997 LowVol -16.96% -2.60% -32.82%
1295 RICHX RichCoin RICHX $0.008129 LowVol 0.08% 15.96%
1296 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.052145 LowVol 0.15% 2.81% 52.50%
1297 HCC Happy Creator… HCC $0.000713 LowVol 0.15% -4.56% 75.20%
1298 KASHH KashhCoin KASHH $0.000138 LowVol 0.00% 14.03% 161.53%
1299 DISK DarkLisk DISK $0.000998 LowVol -0.03% -19.81% 19.25%
1300 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.112238 LowVol -0.03% 14.39% 10.31%
1301 XID International… XID $0.009840 LowVol -0.03% 14.53% 57.44%
1302 OMC Omicron OMC $0.182262 LowVol -0.03% 55.21%
1303 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004421 LowVol 0.08% 33.79%
1304 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1305 KARMA Karmacoin KARMA $0.000131 LowVol 5.35% 28.96%
1306 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -44.54%
1307 SYNC Sync SYNC $682.43 LowVol 14.20%
1308 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 9.29%
1309 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001993 LowVol -0.11% 3.68% 76.67%
1310 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -62.63%
1311 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -24.32%
1312 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol
1313 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000714 LowVol 0.04% 14.70% -0.55%
1314 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 14.86%
1315 OP Operand OP $0.001151 LowVol 2.70%
1316 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -3.20%
1317 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003004 LowVol 0.39% 17.07% -13.17%
1318 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 2.40% 25.28%
1319 CBD CBD Crystals CBD $0.002146 LowVol 0.28% 14.91%
1320 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000127 LowVol 2.17% 25.00%
1321 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol 2.19% 25.04%
1322 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol -60.00%
1323 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1324 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 6.09%
1325 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol 2.05% -46.27%
1326 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1327 ANTX Antimatter ANTX $0.000126 LowVol 1.44% 24.12%
1328 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 12.52%
1329 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol -20.54%
1330 FID BITFID FID $0.142654 LowVol -0.14% 14.47% 40.20%
1331 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006202 LowVol -0.25% 15.38%
1332 FC Facecoin FC $0.003480 -3.41% -10.99%
1333 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -13.35%
1334 FBL Faceblock FBL $0.001654 -54.67%

Quay lại phần 1

Phản hồi