Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 14h ngày 7/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 14h ngày 7/12/2017 (GMT +7) của 1334 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 14h ngày 7/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $14690.40 trên tổng giá trị $245,704,828,745

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $435.51 trên tổng giá trị $41,889,826,338

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1399.39 trên tổng giá trị $23,568,806,258

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $3.35 trên tổng giá trị $9,306,117,545

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.230659 trên tổng giá trị $8,935,532,449

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng HTML5 HTMLCOIN (HTML5) đang có giá hiện tại $0.000286 trên tổng giá trị $11,616,201 đã biến động tăng 99.97% trong 1h qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.114136 trên tổng giá trị đã biến động tăng 74.50% trong 1h qua

    + Đồng ACP AnarchistsPrime (ACP) đang có giá hiện tại $0.035697 trên tổng giá trị $156,885 đã biến động tăng 57.60% trong 1h qua

    + Đồng XBTS Beatcoin (XBTS) đang có giá hiện tại $0.050381 trên tổng giá trị $76,815 đã biến động tăng 52.67% trong 1h qua

    + Đồng CAGE CageCoin (CAGE) đang có giá hiện tại $0.000002 trên tổng giá trị $211,279 đã biến động tăng 49.40% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.021034 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1021.69% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000036 trên tổng giá trị đã biến động tăng 430.54% trong 24h qua

    + Đồng ECA Electra (ECA) đang có giá hiện tại $0.000017 trên tổng giá trị $377,385 đã biến động tăng 411.23% trong 24h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.066168 trên tổng giá trị $652,222 đã biến động tăng 311.74% trong 24h qua

    + Đồng MANA Decentraland (MANA) đang có giá hiện tại $0.075532 trên tổng giá trị $171,742,221 đã biến động tăng 215.34% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.021034 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1435.60% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.242237 trên tổng giá trị $18,316,630 đã biến động tăng 1156.99% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000052 trên tổng giá trị $272,006 đã biến động tăng 1080.18% trong 7 ngày qua

    + Đồng EMC2 Einsteinium (EMC2) đang có giá hiện tại $2.61 trên tổng giá trị $563,813,471 đã biến động tăng 559.33% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.000497 trên tổng giá trị $782,714 đã biến động tăng 526.01% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 14h ngày 7/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 SCORE Scorecoin SCORE $151,826 $0.005003 30,346,591 $673 -0.08% 1.79% 27.79%
702 ACOIN Acoin ACOIN $148,124 $0.121405 1,220,085 $675 1.11% 2.96% -12.41%
703 SRC SecureCoin SRC $147,758 $0.017920 8,245,521 $4,393 -20.36% 1.15% 80.74%
704 BIP BipCoin BIP $147,431 $0.090601 1,627,261 $1,723 14.60% 72.15% 119.83%
705 FUNC FUNCoin FUNC $140,450 $0.024014 5,848,581 $2,073 -0.64% 4.30% -30.41%
706 BOST BoostCoin BOST $137,177 $0.011571 11,855,487 $815 0.04% 8.93% -21.01%
707 CRDNC Credence Coin CRDNC $136,967 $0.039974 3,426,413 $1,231,650 -7.76% -80.61% -98.66%
708 BITGOLD bitGold BITGOLD $136,210 $1513.96 89.9694 $6,140 -1.54% 5.28% 0.74%
709 FXE FuturXe FXE $134,522 $0.571409 235,421 $1,473 0.03% -11.14% -72.64%
710 EBCH eBitcoinCash EBCH $133,432 $0.014370 9,285,500 $1,187 -0.56% -1.08% -1.90%
711 LCP Litecoin Plus LCP $132,473 $0.180418 734,258 $2,260 -5.32% 17.82% 75.00%
712 GP GoldPieces GP $126,944 $0.104039 1,220,161 $1,732 0.23% -17.51% 5.78%
713 DRXNE DROXNE DRXNE $126,468 $0.002003 63,151,703 $598 0.07% 2.10% -7.41%
714 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $126,436 $0.015745 8,030,000 $20,412 -0.30% 19.37% -8.48%
715 CMT Comet CMT $120,780 $0.138377 872,830 $22,934 0.14% -60.66% 210.36%
716 GPU GPU Coin GPU $119,783 $0.002959 40,477,042 $732 0.12% -11.46% 16.81%
717 XCO X-Coin XCO $118,994 $0.009608 12,384,976 $3,254 -2.87% 10.24% 85.53%
718 NRO Neuro NRO $118,824 $0.003143 37,809,839 $9,012 -8.31% -21.86% 132.47%
719 MAR Marijuanacoin MAR $117,732 $0.077828 1,512,722 $1,949 0.95% -16.01% 31.04%
720 VUC Virta Unique … VUC $114,618 $0.001864 61,486,150 $3,094 -1.52% -2.09% 63.52%
721 EOT EOT Token EOT $113,302 $0.013715 8,260,903 $13,682 -0.08% 14.91% 46.10%
722 ALL Allion ALL $108,868 $0.017561 6,199,359 $3,368 -0.02% 14.37% 46.29%
723 LTCR Litecred LTCR $107,899 $0.003570 30,227,750 $9,861 -5.69% -11.06% 310.18%
724 WOMEN WomenCoin WOMEN $107,386 $0.002428 44,220,400 $4,484 -1.14% 6.41% 8.72%
725 JET Jetcoin JET $105,095 $0.021569 4,872,509 $2,376 -59.36% -23.68% -84.18%
726 ARG Argentum ARG $100,914 $0.011767 8,576,320 $523 0.06% -9.56% 56.64%
727 VEC2 VectorAI VEC2 $99,736 $0.006000 16,623,665 $775 -28.79% 24.28% 49.04%
728 PXI Prime-XI PXI $99,710 $0.005583 17,859,145 $2,372 0.00% -18.45% -6.59%
729 TAJ TajCoin TAJ $96,471 $0.012006 8,035,248 $920 0.07% 6.31% 35.53%
730 SGR Sugar Exchange SGR $96,247 $0.027499 3,500,000 $1,025 0.05% -5.16% -19.07%
731 BITEUR bitEUR BITEUR $94,389 $1.14 82,844 $9,388 -6.53% -9.97% -6.97%
732 PULSE Pulse PULSE $89,874 $0.006285 14,298,972 $3,424 20.61% 111.57% 119.63%
733 MAY Theresa May Coin MAY $87,272 $0.003493 24,983,400 $883 21.39% 2.87% -14.17%
734 RUPX Rupaya RUPX $86,544 $0.014180 6,103,109 $590 -47.57% -66.59% -25.16%
735 QCN QuazarCoin QCN $86,351 $0.014285 6,044,911 $1,184 -45.48% -51.06% -36.94%
736 ZMC ZetaMicron ZMC $85,759 $0.000143 600,344,291 $1,793 -0.02% -20.26% 39.74%
737 CACH CacheCoin CACH $84,645 $0.020177 4,195,132 $1,040 -4.32% -13.02% -42.79%
738 WARP WARP WARP $81,981 $0.074853 1,095,224 $525 -0.02% 13.03%
739 $$$ Money $$$ $79,338 $0.001729 45,887,218 $2,236 0.09% -3.71% 14.91%
740 EGAS ETHGAS EGAS $78,290 $0.007708 10,157,540 $669 -0.56% -11.72% 66.53%
741 EAGLE EagleCoin EAGLE $77,609 $0.037073 2,093,421 $1,513 -1.65% -73.75% -64.41%
742 XBTS Beatcoin XBTS $76,815 $0.050381 1,524,686 $1,105 52.67% -47.58% 271.40%
743 CRX Chronos CRX $73,498 $0.000997 73,729,962 $670 0.02% -5.00% 11.87%
744 DRS Digital Rupees DRS $72,968 $0.000143 510,802,961 $1,782 -0.02% 15.43% -30.12%
745 BSC BowsCoin BSC $70,561 $0.012714 5,550,102 $2,086 -0.02% -4.94%
746 SFC Solarflarecoin SFC $66,167 $0.004698 14,083,450 $1,446 1.02% 26.38% 48.18%
747 CASH Cashcoin CASH $65,937 $0.001428 46,158,242 $724 -10.67% -78.26% 27.06%
748 GLT GlobalToken GLT $63,754 $0.002434 26,191,600 $774 -0.01% -13.08% 2.24%
749 KURT Kurrent KURT $63,538 $0.006405 9,919,485 $737 -0.17% -43.71% 0.48%
750 ICON Iconic ICON $59,963 $0.101137 592,894 $588 -0.02% -22.15% 75.13%
751 CPN CompuCoin CPN $57,169 $0.002915 19,615,019 $524 0.01% -9.50% -13.18%
752 DLISK DAPPSTER DLISK $57,140 $0.000571 100,000,000 $540 -0.02% 15.40%
753 DIBC DIBCOIN DIBC $51,560 $0.010312 5,000,000 $683 -13.39% -22.99% -11.44%
754 RBT Rimbit RBT $50,571 $0.000438 115,499,623 $631 0.60% -29.55% -33.64%
755 ITZ Interzone ITZ $49,623 $0.027301 1,817,622 $1,505 -26.45% 3.04% 5.11%
756 CXT Coinonat CXT $49,535 $0.005744 8,623,200 $671 0.05% 0.25% 2.53%
757 MSCN Master Swiscoin MSCN $46,064 $0.001031 44,692,100 $2,315 0.18% -0.71% 3.06%
758 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $41,481 $0.047927 865,502 $11,988 1.83% 44.26% 309.48%
759 ERY Eryllium ERY $38,191 $0.007024 5,437,480 $1,129 -2.53% -4.57% 5.71%
760 ROOFS Roofs ROOFS $37,141 $0.000286 130,000,000 $4,257 -0.02% 15.43% 11.13%
761 BNX BnrtxCoin BNX $30,283 $0.001142 26,522,501 $695 0.03% 15.01% 17.43%
762 LBTC LiteBitcoin LBTC $26,969 $0.008459 3,188,280 $74,640 0.01% -41.87% 179.91%
763 CREVA CrevaCoin CREVA $25,992 $0.000714 36,390,750 $2,293 -0.02% 11.76% 9.13%
764 TSTR Tristar Coin TSTR $25,138 $0.005000 5,027,857 $1,066 6.04% 27.61% -23.88%
765 PLACO PlayerCoin PLACO $25,084 $0.000714 35,120,000 $721 -28.58% -17.55% -7.80%
766 GRIM Grimcoin GRIM $20,607 $0.001996 10,324,802 $2,654 -0.39% -24.05% 18.24%
767 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $19,886 $0.001471 13,520,750 $1,551 -21.72% 5.10% 88.25%
768 ELS Elysium ELS $18,880 $0.004714 4,005,012 $594 0.03% 12.01% 10.92%
769 XRC Rawcoin XRC $17,896 $0.025389 704,882 $1,720 3.49% 5.67% 62.68%
770 LVPS LevoPlus LVPS $17,293 $0.011428 1,513,256 $841 -9.95% 6.25% 116.24%
771 VRS Veros VRS $15,890 $0.000033 486,609,040 $793 2.68% -71.77% 112.34%
772 CAB Cabbage CAB $11,999 $0.001143 10,499,996 $613 -0.02% -56.04%
773 GSR GeyserCoin GSR $10,711 $0.228558 46,864 $6,250 0.03% 23.13% 276.41%
774 HMC HarmonyCoin HMC $7,369 $0.013130 561,235 $7,938 9.51% 24.56% 12.76%
775 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,909 $0.000751 9,197,073 $818 -68.81% -29.74% 68.48%
776 NANOX Project-X NANOX $5,031 $64282.00 0.078264 $645 -0.02% 12.02% -3.26%
777 XNG Enigma XNG $2,641 $0.158848 16,627 $666 -0.02% 15.92% -8.45%
778 DMB Digital Money… DMB $481 $0.001143 421,300 $1,329 -20.03% -3.97% 6.77%
779 UNITY SuperNET UNITY $50,978,419 $62.47 816,061 LowVol 14.43% 53.90% 23.62%
780 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
781 ECN E-coin ECN $12,874,174 $2.74 4,693,670 LowVol -3.03% 15.27% -4.03%
782 ETT EncryptoTel [… ETT $9,789,514 $0.157562 62,131,190 LowVol -0.02% 9.91% 44.13%
783 PGL Prospectors Gold PGL $4,671,374 $0.072424 64,500,000 LowVol -0.02% 15.43% -2.71%
784 ARC Arcade Token ARC $3,706,540 $2.27 1,636,312 LowVol -0.56% -4.74% 395.56%
785 FIMK FIMKrypto FIMK $3,296,976 $0.005714 577,004,618 LowVol -0.02% 52.63% 281.10%
786 TFL TrueFlip TFL $3,210,096 $0.513840 6,247,267 LowVol -9.91% 2.90% 8.48%
787 YASH YashCoin YASH $2,999,911 $0.299983 10,000,271 LowVol -0.02% -30.74% -26.77%
788 SMART SmartBillions SMART $2,412,429 $0.385337 6,260,570 LowVol -0.56% -3.66% -2.87%
789 EMV Ethereum Movi… EMV $2,390,069 $0.363970 6,566,666 LowVol -0.56% -76.86% -38.70%
790 SIFT Smart Investm… SIFT $2,317,679 $3.21 722,935 LowVol -0.56% -4.73% 13.46%
791 ESP Espers ESP $2,197,388 $0.000106 20,805,843,384 LowVol -0.01% 36.84% 6.96%
792 REX REX REX $1,983,556 $0.229028 8,660,756 LowVol -0.56% 8.45% 54.82%
793 ITT Intelligent T… ITT $1,720,139 $0.175562 9,797,899 LowVol -0.56% -4.72% -21.86%
794 RC RussiaCoin RC $1,712,923 $0.204458 8,377,873 LowVol -0.01% 37.59% 25.38%
795 HTC HitCoin HTC $1,570,813 $0.000143 10,996,318,099 LowVol 0.03% 15.40%
796 CARBON Carboncoin CARBON $1,540,155 $0.000100 15,392,009,412 LowVol 8.25% 30.71% 146.04%
797 SHORTY Shorty SHORTY $1,499,910 $0.014999 100,000,000 LowVol -0.02% 14.34% 43.85%
798 NKA IncaKoin NKA $1,484,018 $0.000130 11,383,041,177 LowVol -0.04% 15.71% -5.24%
799 RMC Remicoin RMC $1,404,493 $0.709618 1,979,224 LowVol -0.01% 20.28% -5.19%
800 LNK Link Platform LNK $1,354,508 $28.51 47,503 LowVol -0.49% -0.35% -11.29%
801 CNO Coin(O) CNO $1,246,645 $0.011854 105,166,600 LowVol 0.08% -7.54% 21.49%
802 SDC ShadowCash SDC $1,098,892 $0.164133 6,695,133 LowVol -0.02% 6.69%
803 TALK BTCtalkcoin TALK $1,090,275 $0.016699 65,290,635 LowVol 0.02% 34.85% 130.16%
804 METAL MetalCoin METAL $1,065,903 $0.013856 76,925,527 LowVol -0.02% 14.25% 42.71%
805 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $953,464 $0.000042 22,874,492,934 LowVol -0.36% -45.23% -4.78%
806 OPAL Opal OPAL $880,709 $0.058157 15,143,744 LowVol 25.53% -6.18% 99.61%
807 HBN HoboNickels HBN $818,646 $0.013713 59,696,358 LowVol 0.08% 15.43% 18.85%
808 VAL Valorbit VAL $756,730 $0.000143 5,297,408,747 LowVol 0.03% 15.43% 39.74%
809 USC Ultimate Secu… USC $740,229 $0.071567 10,343,113 LowVol -0.02% -27.77% -5.98%
810 GOOD Goodomy GOOD $672,656 $0.001524 441,349,000 LowVol 11.95% 44.72%
811 XLC LeviarCoin XLC $652,222 $0.066168 9,857,124 LowVol 6.04% 311.74% 194.73%
812 RIYA Etheriya RIYA $600,196 $0.379503 1,581,531 LowVol 0.06% 7.60% 18.09%
813 TROLL Trollcoin TROLL $565,790 $0.001000 565,876,378 LowVol 0.04% 12.22% 6.14%
814 GIM Gimli GIM $548,096 $0.006851 80,000,000 LowVol -0.56% -4.73% -26.83%
815 VLT Veltor VLT $547,293 $0.986371 554,855 LowVol -0.02% 16.35% -2.30%
816 BBT BitBoost BBT $541,413 $0.111336 4,862,878 LowVol -0.56% -4.72% 10.96%
817 NYAN Nyancoin NYAN $538,536 $0.001690 318,680,838 LowVol 1.06% 18.67% 102.20%
818 FNC FinCoin FNC $498,670 $0.038721 12,878,667 LowVol -0.02% 13.40% 1.31%
819 AU AurumCoin AU $486,688 $1.64 296,216 LowVol -0.02% -10.31% 28.48%
820 CASINO Casino CASINO $486,024 $0.486024 1,000,000 LowVol -4.56% 5.41% -56.55%
821 OTX Octanox OTX $485,686 $0.057140 8,500,001 LowVol -0.02% 35.80% 54.96%
822 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 53.45%
823 SLG Sterlingcoin SLG $474,610 $0.112823 4,206,678 LowVol 0.11% 17.43% 30.76%
824 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $454,929 $0.083807 5,428,300 LowVol -0.76% 4.21%
825 GLC GlobalCoin GLC $437,552 $0.006714 65,171,010 LowVol 0.03% 17.91% 56.40%
826 C2 Coin2.1 C2 $435,499 $0.004356 99,976,323 LowVol -6.95% 19.89% 172.14%
827 WAY WayGuide WAY $422,272 $0.004221 100,040,708 LowVol 6.56% 37.23%
828 SPEX SproutsExtreme SPEX $409,492 $0.000143 2,866,607,586 LowVol 0.04% 15.67%
829 STS Stress STS $403,644 $0.000714 565,134,332 LowVol -0.02% 16.45%
830 ECA Electra ECA $377,385 $0.000017 21,923,146,694 LowVol 11.90% 411.23% 401.16%
831 FUNK The Cypherfunks FUNK $366,549 $0.000008 46,290,694,999 LowVol -0.31% 0.17% 54.12%
832 SAC SACoin SAC $353,700 $0.050426 7,014,304 LowVol -0.02% 12.11% -33.49%
833 LANA LanaCoin LANA $352,849 $0.000420 840,373,652 LowVol 0.01% 17.44% 49.40%
834 SH Shilling SH $350,494 $0.008857 39,574,225 LowVol -0.02% -3.31% 177.90%
835 CFT CryptoForecast CFT $348,771 $0.007582 46,000,000 LowVol 0.04% -14.70% -7.08%
836 CORG CorgiCoin CORG $348,753 $0.000279 1,251,855,418 LowVol 7.28% 7.70% 55.76%
837 TGC Tigercoin TGC $348,274 $0.008000 43,536,800 LowVol 0.08% -23.07% 11.27%
838 CUBE DigiCube CUBE $346,998 $0.000143 2,429,126,009 LowVol 0.04% 39.76%
839 TTC TittieCoin TTC $342,917 $0.000272 1,259,816,434 LowVol -0.08% 93.19% 35.65%
840 BXT BitTokens BXT $340,659 $0.606785 561,417 LowVol -2.39% -32.96% -30.57%
841 AMBER AmberCoin AMBER $330,848 $0.007571 43,699,481 LowVol 0.03% 19.54% -24.86%
842 FLY Flycoin FLY $327,845 $1.56 210,806 LowVol -0.02% 15.17% 36.69%
843 SHDW Shadow Token SHDW $322,299 $0.046043 7,000,000 LowVol 8.95% 110.32% 12.75%
844 PR Prototanium PR $319,373 $1.63 195,912 LowVol -0.01% 18.92% 15.11%
845 J Joincoin J $316,684 $0.129343 2,448,402 LowVol 0.01% 22.45% 49.42%
846 STV Sativacoin STV $315,706 $0.044550 7,086,611 LowVol -0.03% 0.20% 50.83%
847 888 OctoCoin 888 $309,218 $0.006133 50,419,940 LowVol 0.06% -2.72% 31.54%
848 RBIES Rubies RBIES $306,284 $0.029407 10,415,252 LowVol 0.04% 19.94% 37.99%
849 TRI Triangles TRI $306,269 $4.20 72,891 LowVol -0.04% 25.94% 5.83%
850 FRC Freicoin FRC $291,288 $0.009857 29,552,684 LowVol 0.03% 20.65% 0.47%
851 LOT LottoCoin LOT $291,139 $0.000020 14,491,014,421 LowVol 11.43% -3.67% 32.80%
852 LTB LiteBar LTB $285,970 $0.353144 809,784 LowVol -0.01% 5.19% 31.21%
853 MAD SatoshiMadness MAD $285,796 $0.000143 2,000,683,485 LowVol 15.43% 39.76%
854 GAIA GAIA GAIA $285,556 $0.011848 24,101,381 LowVol 0.04% 8.73% 4.32%
855 Q2C QubitCoin Q2C $283,649 $0.001143 248,207,869 LowVol -6.63% 15.36% -9.25%
856 VTA Virtacoin VTA $272,006 $0.000052 5,201,310,113 LowVol 1.26% -20.04% 1080.18%
857 BIGUP BigUp BIGUP $268,892 $0.000127 2,118,474,825 LowVol 0.25% -17.87% 40.07%
858 EVIL Evil Coin EVIL $259,875 $0.012363 21,020,383 LowVol 1.21% 18.78% 61.27%
859 WMC WMCoin WMC $258,530 $0.022427 11,527,489 LowVol -0.30%
860 WYV Wyvern WYV $257,098 $0.145277 1,769,712 LowVol -0.02% -11.75% 33.39%
861 MNM Mineum MNM $250,376 $0.026533 9,436,367 LowVol -0.02% 11.63% 129.13%
862 EVO Evotion EVO $249,833 $0.078833 3,169,149 LowVol 0.00% -5.92% -1.22%
863 I0C I0Coin I0C $222,066 $0.010582 20,985,264 LowVol 0.05% -9.35% 25.94%
864 PHS Philosopher S… PHS $216,504 $0.035998 6,014,340 LowVol 0.03% 16.68% 43.53%
865 CAGE CageCoin CAGE $211,279 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 49.40% 24.71% -91.13%
866 GRT Grantcoin GRT $202,422 $0.004691 43,146,717 LowVol 0.04% 5.24% 17.34%
867 ARI Aricoin ARI $200,870 $0.001432 140,262,505 LowVol -0.14% 23.09% 38.99%
868 TEK TEKcoin TEK $197,692 $0.000140 1,414,054,562 LowVol 0.15% -24.58% 39.32%
869 CNNC Cannation CNNC $197,243 $0.079633 2,476,893 LowVol -0.01% 29.74% 81.95%
870 HMP HempCoin HMP $193,795 $0.000143 1,356,645,470 LowVol 0.04% 15.40% 39.74%
871 ANTI AntiBitcoin ANTI $187,116 $0.010714 17,465,159 LowVol -0.02% 13.84% 35.10%
872 EUC Eurocoin EUC $185,866 $0.014969 12,416,554 LowVol 0.05% 16.47% 44.89%
873 XRE RevolverCoin XRE $184,967 $0.008285 22,324,938 LowVol -0.02% 13.45% 28.32%
874 KED Darsek KED $181,361 $0.012856 14,106,666 LowVol -0.02% -27.50% -10.99%
875 CYP Cypher CYP $180,036 $0.028284 6,365,285 LowVol 0.04% -15.07%
876 OHM OHM OHM $178,762 $0.006000 29,795,342 LowVol -0.02% 15.43% -41.59%
877 XCT C-Bit XCT $174,699 $0.001111 157,223,250 LowVol 4.19% 1.74% 72.69%
878 CTO Crypto CTO $174,490 $0.014285 12,215,030 LowVol -0.02% 60.22% 13.71%
879 SPRTS Sprouts SPRTS $168,393 $1.2e-07 1,360,829,833,731 LowVol -1.82% -9.39% -37.16%
880 XRA Ratecoin XRA $166,924 $0.001454 114,821,985 LowVol -0.02% -0.87% 1.79%
881 DLC Dollarcoin DLC $166,514 $0.018285 9,106,714 LowVol 0.08% 15.43% 43.09%
882 VC VirtualCoin VC $165,332 $0.016428 10,064,287 LowVol -0.02% 13.42% 10.83%
883 ISL IslaCoin ISL $160,227 $0.105851 1,513,704 LowVol -0.02% 15.09%
884 PX PX PX $158,508 $0.001655 95,787,819 LowVol 2.86% 47.19%
885 XPY PayCoin XPY $156,773 $0.013257 11,825,968 LowVol 0.50% 15.96% 53.35%
886 FIRE Firecoin FIRE $154,844 $1.57 98,412 LowVol 0.54% 18.71%
887 DRM Dreamcoin DRM $150,119 $0.061282 2,449,632 LowVol 0.04% 14.03% 103.74%
888 ARCO AquariusCoin ARCO $149,348 $0.100137 1,491,435 LowVol -0.02% 7.90% 28.22%
889 BUMBA BumbaCoin BUMBA $147,831 $0.006581 22,464,002 LowVol 10.76% 35.25%
890 TSE Tattoocoin (S… TSE $142,554 $0.001577 90,421,856 LowVol 0.32% 34.81% 50.87%
891 SLING Sling SLING $141,618 $0.131849 1,074,095 LowVol 0.03% 43.93%
892 DUO ParallelCoin DUO $134,833 $0.446794 301,778 LowVol 0.08% -8.96% 12.49%
893 UNITS GameUnits UNITS $129,072 $0.037165 3,472,983 LowVol 0.03% 25.75% -20.29%
894 COXST CoExistCoin COXST $128,586 $0.004745 27,100,000 LowVol 0.05% 16.16% 204.88%
895 MNC Mincoin MNC $123,656 $0.030713 4,026,251 LowVol -29.19% -25.94% -30.13%
896 EMP EMoneyPower EMP $123,536 $0.013428 9,200,000 LowVol -0.02% 14.79%
897 FLAX Flaxscript FLAX $123,433 $0.022101 5,584,881 LowVol 0.02% -4.31% -6.30%
898 MARS Marscoin MARS $122,867 $0.004345 28,279,074 LowVol 0.30% -1.09% 16.03%
899 SOON SoonCoin SOON $122,818 $0.009855 12,462,620 LowVol 0.04% 13.70% 27.01%
900 XCRE Creatio XCRE $120,185 $0.005857 20,520,514 LowVol 0.03% -15.51% 48.63%
901 NEVA NevaCoin NEVA $118,344 $0.048028 2,464,070 LowVol 0.07% 18.52% 29.58%
902 GCC GuccioneCoin GCC $115,911 $0.005714 20,285,537 LowVol -0.02% 15.40% 80.31%
903 URO Uro URO $111,928 $0.092709 1,207,310 LowVol -0.02% 35.94% 58.80%
904 CFD Confido CFD $111,760 $0.012418 9,000,000 LowVol -0.56% -12.72% 89.97%
905 SLM Slimcoin SLM $106,690 $0.007142 14,937,439 LowVol -0.02% 17.71%
906 611 SixEleven 611 $106,163 $0.246175 431,252 LowVol -0.17% 15.75% 52.18%
907 BAS BitAsean BAS $104,909 $0.020982 5,000,000 LowVol -0.51% -2.58% -55.61%
908 CF Californium CF $103,096 $0.042855 2,405,707 LowVol 0.03% 12.51% 62.66%
909 SCRT SecretCoin SCRT $101,482 $0.023999 4,228,672 LowVol -0.02% 40.96%
910 MST MustangCoin MST $99,910 $0.158501 630,343 LowVol -0.30% -15.29% 15.93%
911 POP PopularCoin POP $99,588 $0.000030 3,372,875,244 LowVol -0.93% 7.25% 52.97%
912 CNC CHNCoin CNC $98,096 $0.002000 49,051,047 LowVol 0.03% -4.96% 293.94%
913 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 -20.99%
914 CON PayCon CON $96,808 $0.004201 23,042,604 LowVol 0.05% 15.45% -16.50%
915 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $95,299 $0.001195 79,719,140 LowVol -2.91% 16.24% 82.98%
916 QTL Quatloo QTL $94,740 $0.012274 7,718,883 LowVol 0.01% -0.89% 15.59%
917 BITZ Bitz BITZ $92,998 $0.046712 1,990,891 LowVol -14.42% -17.28% 19.31%
918 BSTAR Blackstar BSTAR $90,109 $0.000143 630,795,971 LowVol -0.02%
919 SPT Spots SPT $89,051 $0.003974 22,406,021 LowVol 0.03% 17.30% 71.12%
920 BTQ BitQuark BTQ $88,217 $0.009714 9,081,731 LowVol 0.03% 4.63% -4.43%
921 HXX Hexx HXX $87,534 $0.058938 1,485,177 LowVol 0.17% -4.77% 57.55%
922 BLRY BillaryCoin BLRY $87,345 $0.009714 8,991,945 LowVol -0.02% 12.10% -4.02%
923 IMS Independent M… IMS $87,025 $0.016209 5,368,934 LowVol 0.21% -24.04% 48.81%
924 GPL Gold Pressed … GPL $85,536 $0.333437 256,527 LowVol -0.02% 4.46% 62.12%
925 BVC BeaverCoin BVC $84,288 $0.027057 3,115,258 LowVol 0.07% 4.30% 35.60%
926 RPC RonPaulCoin RPC $83,660 $0.093319 896,493 LowVol -9.86% -10.49% 35.96%
927 PRX Printerium PRX $81,996 $0.006936 11,821,728 LowVol -0.02% -12.26% 146.39%
928 PONZI PonziCoin PONZI $80,324 $0.093280 861,099 LowVol 0.08% 15.15% 176.32%
929 ATX Artex Coin ATX $80,084 $0.004264 18,781,750 LowVol -0.18% 9.81% 14.94%
930 AMMO Ammo Rewards AMMO $77,773 $0.001000 77,777,777 LowVol 0.03% -32.66% 11.24%
931 JWL Jewels JWL $76,689 $0.003800 20,181,636 LowVol 5.82% -12.60%
932 ICOB ICOBID ICOB $76,427 $0.000716 106,701,874 LowVol -1.85% 12.68% 33.10%
933 BRAIN Braincoin BRAIN $76,425 $0.007571 10,094,424 LowVol -0.02% 38.95% 38.69%
934 ADCN Asiadigicoin ADCN $75,085 $0.003012 24,931,054 LowVol 0.08% 16.65% 4.53%
935 SOIL SOILcoin SOIL $74,620 $0.013086 5,702,048 LowVol -1.37% 10.00% 39.21%
936 EXN ExchangeN EXN $72,853 $0.014285 5,100,000 LowVol -0.02% 15.43% 106.00%
937 BENJI BenjiRolls BENJI $68,882 $0.003401 20,254,296 LowVol -0.02% 39.81% 83.47%
938 MND MindCoin MND $64,522 $0.005143 12,546,625 LowVol 0.03% -11.61% 36.17%
939 CESC CryptoEscudo CESC $61,756 $0.000429 144,105,100 LowVol -0.02% 15.36%
940 EGO EGO EGO $59,997 $0.001000 60,000,001 LowVol -0.02% 34.63% 62.93%
941 CWXT CryptoWorldX … CWXT $59,604 $0.001000 59,630,200 LowVol -22.18% 0.88% 13.53%
942 TOR Torcoin TOR $58,806 $0.185989 316,179 LowVol 28.35% 7.46%
943 IMPS ImpulseCoin IMPS $57,841 $0.002857 20,245,510 LowVol -0.02% 21.43%
944 ORLY Orlycoin ORLY $57,585 $0.001571 36,646,779 LowVol 0.04% 5.78% 38.62%
945 300 300 Token 300 $57,470 $191.57 300 LowVol -0.02% 9.63% -15.76%
946 MCRN MACRON MCRN $57,343 $0.000143 401,421,401 LowVol -0.02% 11.69% -48.23%
947 DPAY DPAY DPAY $56,812 $0.000714 79,541,001 LowVol 0.03% 92.47% 74.71%
948 BIOS BiosCrypto BIOS $56,513 $0.002714 20,821,709 LowVol -0.02% 9.59% 47.50%
949 KRONE Kronecoin KRONE $55,426 $0.015012 3,692,055 LowVol -0.02% 17.41% 49.31%
950 TAGR TAGRcoin TAGR $55,239 $0.001428 38,669,634 LowVol -0.02% 55.27%
951 CRT CRTCoin CRT $54,354 $0.685674 79,270 LowVol -0.02% 15.40% 39.74%
952 STEPS Steps STEPS $53,211 $0.002857 18,625,017 LowVol -0.02% -14.49% 19.29%
953 PIE PIECoin PIE $50,515 $0.003714 13,600,980 LowVol -15.18% -49.99% 14.34%
954 SLEVIN Slevin SLEVIN $49,997 $0.000714 70,000,000 LowVol 0.04% 39.74%
955 KIC KibiCoin KIC $49,643 $0.003377 14,701,000 LowVol -4.60% -22.53% 48.83%
956 FLVR FlavorCoin FLVR $47,764 $0.002286 20,898,106 LowVol -0.02% 15.36% 49.06%
957 VIP VIP Tokens VIP $47,683 $0.000571 83,450,403 LowVol 0.04% -7.68%
958 G3N G3N G3N $47,529 $0.006285 7,561,891 LowVol -0.02% 17.00% 34.01%
959 IMX Impact IMX $46,930 $0.000429 109,509,099 LowVol 0.03% 73.15% 122.05%
960 BRAT BRAT BRAT $45,712 $0.000286 160,000,000 LowVol 0.08% 15.05% 38.40%
961 KNC KingN Coin KNC $45,702 $22.76 2,008 LowVol -0.02% 52.52% 17.54%
962 LUNA Luna Coin LUNA $45,168 $0.027635 1,634,478 LowVol -0.02% 42.62% -1.21%
963 SONG SongCoin SONG $44,841 $0.001377 32,565,300 LowVol 1.11% 3.88% 32.22%
964 XCS CybCSec XCS $43,953 $0.003714 11,834,082 LowVol -0.02% 11.16% 29.07%
965 BLZ BlazeCoin BLZ $43,762 $0.000072 608,557,394 LowVol -0.24% -4.53% 13.16%
966 ZYD Zayedcoin ZYD $43,704 $0.007000 6,243,840 LowVol -0.02% 52.83% 107.49%
967 RIDE Ride My Car RIDE $43,402 $0.000429 101,276,976 LowVol -0.02% -13.43% 109.65%
968 GBT GameBet Coin GBT $42,523 $0.002000 21,262,780 LowVol 0.04% -10.24% 8.71%
969 BOAT BOAT BOAT $42,390 $0.002285 18,547,845 LowVol -0.02% 4.33% 47.10%
970 DES Destiny DES $41,598 $0.025999 1,600,000 LowVol 0.04% 90.94% 75.43%
971 PLNC PLNcoin PLNC $41,501 $0.002428 17,089,600 LowVol 0.03% 78.35% 69.69%
972 FUZZ FuzzBalls FUZZ $41,193 $0.008529 4,829,945 LowVol -0.02% -10.55% 20.10%
973 AGLC AgrolifeCoin AGLC $40,836 $0.005428 7,522,783 LowVol -0.02% 15.40% 0.19%
974 OFF Cthulhu Offer… OFF $39,706 $0.015142 2,622,273 LowVol 0.03% 6.49% -13.75%
975 PEX PosEx PEX $38,549 $0.015713 2,453,240 LowVol -0.02% 16.42% 41.05%
976 VLTC Vault Coin VLTC $37,181 $0.001226 30,333,740 LowVol 0.31% 7.49% 22.13%
977 LIR LetItRide LIR $36,287 $0.001000 36,288,913 LowVol 0.03% 15.40% 39.76%
978 NTWK Network Token NTWK $35,483 $0.003040 11,671,310 LowVol -0.56% -2.69% -45.41%
979 VPRC VapersCoin VPRC $35,344 $0.000045 780,124,964 LowVol -0.05% -57.28% 99.01%
980 HVCO High Voltage HVCO $35,218 $0.023570 1,494,171 LowVol -0.02% 16.06% 45.18%
981 JS JavaScript Token JS $34,222 $0.004282 7,991,996 LowVol -0.56% 22.20% 242.10%
982 UET Useless Ether… UET $33,962 $0.008564 3,965,716 LowVol -5.23% -27.10% 7.42%
983 CRTM Corethum CRTM $33,186 $0.013274 2,500,000 LowVol -0.56% -3.33% 115.04%
984 WORM HealthyWormCoin WORM $31,850 $0.000286 111,481,744 LowVol -0.02% -53.42%
985 WBB Wild Beast Block WBB $31,061 $0.185561 167,390 LowVol 0.03% -4.22% 43.76%
986 JOBS JobsCoin JOBS $30,289 $0.000286 106,019,270 LowVol -0.02% 18.73% -6.84%
987 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
988 ARB ARbit ARB $29,953 $0.003823 7,835,440 LowVol -0.02% -52.66%
989 EREAL eREAL EREAL $29,887 $0.000437 68,427,562 LowVol -0.56% -18.94% -18.24%
990 MILO MiloCoin MILO $27,744 $0.002571 10,789,954 LowVol 0.03% 12.79% 4.44%
991 SDP SydPak SDP $27,161 $0.169990 159,782 LowVol -0.02% 16.63% 41.16%
992 IBANK iBank IBANK $27,156 $0.006000 4,526,324 LowVol 0.03% 47.65% 75.63%
993 ALTC Antilitecoin ALTC $27,009 $0.000857 31,512,613 LowVol -25.01% -11.58% 39.74%
994 SCS Speedcash SCS $26,556 $0.101423 261,831 LowVol -0.02% 61.07%
995 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $26,488 $0.035141 753,776 LowVol -0.02% -0.01% 7.43%
996 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,798 $0.028855 894,026 LowVol -28.31% -13.46% -12.32%
997 DIX Dix Asset DIX $25,476 $2.5e-07 100,000,000,000 LowVol -1.08% 27.31% 49.72%
998 ZNE Zonecoin ZNE $23,974 $0.009285 2,581,970 LowVol 0.04% -21.02%
999 BIOB BioBar BIOB $22,775 $0.025713 885,756 LowVol -0.02% 16.08% 25.49%
1000 TRADE Tradecoin TRADE $21,043 $0.002714 7,753,279 LowVol -0.02% 14.85% 58.17%
1001 ARGUS Argus ARGUS $19,994 $0.017411 1,148,324 LowVol 14.06% 15.46% 95.68%
1002 SOCC SocialCoin SOCC $19,783 $0.014285 1,384,879 LowVol -0.02% 109.88% 37.98%
1003 XOC Xonecoin XOC $18,917 $0.045041 420,000 LowVol 0.23% 15.23%
1004 SANDG Save and Gain SANDG $18,826 $0.006143 3,064,800 LowVol 0.04% 34.06% 62.40%
1005 GBC GBCGoldCoin GBC $17,599 $0.001549 11,361,817 LowVol 0.00% 36.14% 1.81%
1006 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 49.86%
1007 RSGP RSGPcoin RSGP $17,129 $9.92 1,727 LowVol -0.02% 13.63%
1008 MGM Magnum MGM $16,951 $0.004285 3,955,366 LowVol -0.02% 15.40% -9.50%
1009 GEERT GeertCoin GEERT $15,152 $0.002976 5,091,200 LowVol -0.17% 8.97% 61.46%
1010 SLFI Selfiecoin SLFI $14,783 $0.000137 107,829,281 LowVol 10.76% 34.14%
1011 P7C P7Coin P7C $14,602 $0.000415 35,220,238 LowVol 11.64% 41.22%
1012 NODC NodeCoin NODC $13,427 $0.008000 1,678,439 LowVol 0.08% 61.56% 52.39%
1013 VOLT Bitvolt VOLT $12,953 $0.000857 15,112,554 LowVol 0.03% 15.43% 39.74%
1014 DAS DAS DAS $12,640 $0.004694 2,692,755 LowVol 2.45% 24.02%
1015 CCM100 CCMiner CCM100 $12,155 $0.003617 3,360,417 LowVol -4.56% 123.99% 35.14%
1016 WBC WalletBuilder… WBC $8,055 $0.428404 18,801 LowVol 0.03% 40.94%
1017 CONX Concoin CONX $7,336 $0.009857 744,266 LowVol 0.03% 9.87% 63.43%
1018 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,527 $0.003286 1,377,917 LowVol -0.02% 56.13% 104.48%
1019 MRNG MorningStar MRNG $4,167 $0.000128 32,663,694 LowVol -42.34% -55.27% -11.04%
1020 EBT Ebittree Coin EBT $3,432 $0.002714 1,264,511 LowVol -0.02% -4.94% 5.14%
1021 OCEAN BurstOcean OCEAN $3,108 $0.014674 211,827 LowVol -4.56% -48.47% -23.91%
1022 LEX Lex4All LEX $2,673 $0.002673 1,000,000 LowVol -4.17% -33.30% 56.80%
1023 DGCS Digital Credits DGCS $2,497 $0.000429 5,826,388 LowVol -0.02% 41.45% 109.61%
1024 TOKEN SwapToken TOKEN $1,331 $8.7e-08 15,320,585,365 LowVol 1.52% -44.35% 53.58%
1025 ABN Abncoin ABN $1,131 $0.016713 67,700 LowVol 15.82% 33.68% 29.64%
1026 ULA Ulatech ULA $1,026 $0.005143 199,536 LowVol 0.03% -54.94% -74.15%
1027 SOJ Sojourn SOJ $693 $0.001428 485,214 LowVol -80.21% -33.58%
1028 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1029 ENV Environ ENV $132 $1e-06 132,717,518 LowVol -2.62%
1030 CALC CaliphCoin CALC $75 $0.000857 87,140 LowVol -0.02% -24.48% -12.32%
1031 FDC Future Digita… FDC $72 $0.000026 2,753,201 LowVol 1.52% -69.36%
1032 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol -70.27%
1033 APW AppleCoin APW $11 $0.000143 79,834 LowVol 0.03% 15.43% 39.74%
1034 ERO Eroscoin ERO $0.145369 $15,289,900 -21.01%
1035 CMT CyberMiles CMT $0.171527 $12,632,500 -0.40% -57.53%
1036 ATMC ATMCoin ATMC $3.50 $11,865,600 0.01% 14.89% 28.84%
1037 BCD Bitcoin Diamo… BCD $35.87 $10,949,900 -0.30% -5.07% -27.81%
1038 NULS Nuls NULS $1.16 $7,282,750 3.46% 48.32% 145.94%
1039 CLUB ClubCoin CLUB $3.35 $4,895,380 0.22% -5.19% -38.73%
1040 ORME Ormeus Coin ORME $3.09 $4,726,840 30.95% 23.60% 12.13%
1041 ETN Electroneum ETN $0.098259 $4,649,430 1.28% 5.90% 124.86%
1042 AI POLY AI AI $17.18 $3,980,120 -0.21% 0.87% 10.75%
1043 REC Regalcoin REC $39.49 $3,702,930 -11.02% -17.36% 2.96%
1044 GRX GOLD Reward T… GRX $5.06 $3,227,400 -2.77% -17.09% 39.08%
1045 FRGC Fargocoin FRGC $10.51 $2,220,250 0.51% 1.19% 7.27%
1046 FRST FirstCoin FRST $15.53 $1,702,320 -0.01% -0.26% -0.67%
1047 BTE BitSerial BTE $7.10 $1,605,680 -1.12% -13.73% 63.98%
1048 WC WINCOIN WC $0.996596 $970,315 -9.61% -10.88% -6.84%
1049 TSL Energo TSL $0.033751 $868,991 7.30% 5.83% 9.62%
1050 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.17 $688,233 -1.78% 5.93% 47.03%
1051 B2X SegWit2x [Fut… B2X $207.15 $626,671 -0.10% -7.97% 1.44%
1052 CAPP Cappasity CAPP $0.034277 $614,190 -1.35%
1053 AION Aion AION $2.27 $606,320 1.97% 29.16% 30.31%
1054 THS TechShares THS $0.743193 $601,292 -5.33% 9.12% -17.35%
1055 BOT Bodhi BOT $0.422014 $592,922 -0.54% -1.84% -6.01%
1056 LEND EthLend LEND $0.021770 $591,081 -2.43% -13.08% 34.24%
1057 LLT LLToken LLT $0.372773 $582,642 -5.12% -24.67% 22.17%
1058 XYLO XYLO XYLO $7.43 $439,263 -10.34%
1059 XIN Infinity Econ… XIN $0.030998 $416,829 2.34% 3.18% -23.88%
1060 SKR Sakuracoin SKR $0.021034 $410,157 17.46% 1021.69% 1435.60%
1061 STC Santa Coin STC $0.742771 $394,066 2.61%
1062 INF InfChain INF $0.014142 $271,376 0.25% -4.49% 72.81%
1063 ADK Aidos Kuneen ADK $19.71 $261,664 0.60% -32.04% -34.27%
1064 EAG EA Coin EAG $3.33 $231,876 -4.19% 4.06% -0.34%
1065 XCPO Copico XCPO $0.021581 $196,218 2.12% 4.66% -3.10%
1066 VEE BLOCKv VEE $0.024534 $179,525 -13.87% 11.61% 30.09%
1067 RYZ ANRYZE RYZ $0.020810 $175,542 0.45% 3.03% -13.97%
1068 XID Sphre AIR XID $0.208138 $165,845 -0.01% -1.10% 43.95%
1069 ICX ICON ICX $1.78 $164,381 2.07% 9.15% 29.78%
1070 BSR BitSoar BSR $0.213845 $150,360 16.72% 7.61% 1.87%
1071 QBT Qbao QBT $0.218186 $144,403 -0.65% -7.22%
1072 BT2 BT2 [CST] BT2 $150.16 $142,768 -0.15% 17.00% 23.30%
1073 FOR FORCE FOR $0.012000 $141,394 -0.02% -32.17% 198.63%
1074 SUR Suretly SUR $3.11 $124,287 -2.96% -1.69% -3.31%
1075 GBG Golos Gold GBG $0.155899 $119,198 1.89% 9.43% 51.19%
1076 UGT UG Token UGT $0.412024 $107,317 0.66% -6.05% -3.94%
1077 MSD MSD MSD $0.008807 $99,067 -1.09% -25.09% -26.67%
1078 B3 B3Coin B3 $0.000077 $91,001 -5.12% 19.48% -34.36%
1079 BTCM BTCMoon BTCM $0.033595 $86,222 -8.88% -10.10% 413.63%
1080 MAGE MagicCoin MAGE $98.57 $62,928 -0.37%
1081 BTU Bitcoin Unlim… BTU $94.15 $61,502 0.00% -25.62% -29.90%
1082 DSR Desire DSR $0.329238 $58,374 3.18% 24.14% 40.86%
1083 STEX STEX STEX $1.04 $57,940 -0.83% 33.47% 195.28%
1084 MKR Maker MKR $363.97 $56,129 -0.56% -6.93% 5.77%
1085 EVR Everus EVR $1.75 $54,159 -6.56% 29.71% -57.76%
1086 TCOIN T-coin TCOIN $0.000381 $53,012 26.39% 124.68% 86.54%
1087 SEND Social Send SEND $0.082710 $47,470 -0.02%
1088 AERM Aerium AERM $0.936154 $39,809 -1.64% 4.16% -46.66%
1089 AKY Akuya Coin AKY $0.228558 $33,702 3.16% 57.43% 51.44%
1090 SPANK SpankChain SPANK $0.045666 $32,829 1.78% 0.67% 55.84%
1091 BT1 BT1 [CST] BT1 $14286.20 $32,218 -0.19% 17.12% 43.20%
1092 BOS BOScoin BOS $1.11 $31,728 -1.28% -22.77% -7.46%
1093 VASH VPNCoin VASH $0.006000 $31,629 -1.96% -2.84% 30.65%
1094 GLS GlassCoin GLS $0.871378 $31,032 -4.31% -19.79% 3.71%
1095 FRD Farad FRD $0.097530 $29,781 7.32% -14.66% 36.08%
1096 PEC Peacecoin PEC $0.114136 $27,826 74.50% 100.40% 259.54%
1097 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.006262 $23,620 -8.19% -59.09% 129.90%
1098 BCDN BlockCDN BCDN $0.077076 $23,444 4.67%
1099 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.94 $20,889 -3.22% 6.67% -15.59%
1100 BPL Blockpool BPL $0.201274 $18,892 11.86% 19.68% 59.71%
1101 NUKO Nekonium NUKO $0.058139 $14,173 -32.18%
1102 SISA SISA SISA $0.014171 $13,420 -1.13% 11.71% -13.10%
1103 DEUS DeusCoin DEUS $0.282126 $13,420 -1.88% -9.87% -22.21%
1104 COR CORION COR $0.714251 $13,366 -0.01% -6.24% -15.47%
1105 OXY Oxycoin OXY $0.114296 $13,036 -9.42% -18.85% -28.28%
1106 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.007280 $12,986 -0.57% 8.49% 33.21%
1107 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042820 $12,744 12.33% -13.38% 58.01%
1108 PLX PlexCoin PLX $0.048456 $12,196 29.40% -1.32% -46.55%
1109 WISH MyWish WISH $0.107050 $12,113 -0.56% -6.22% -40.70%
1110 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.420962 $10,063 16.39% 17.17% 139.89%
1111 VIU Viuly VIU $0.009754 $9,949 -0.26% -1.16% 191.28%
1112 XRY Royalties XRY $0.000138 $9,596 0.03% 11.85% -99.53%
1113 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003065 $9,104 3.43% 2.95% 43.92%
1114 MGC MergeCoin MGC $0.013713 $8,954 -0.70% 0.88% 6.50%
1115 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.067816 $8,750 -17.32% -17.81% -30.63%
1116 TER TerraNova TER $3.61 $8,457 0.08% 91.43% 83.66%
1117 ACC AdCoin ACC $0.099662 $8,190 -1.86% 41.42% 11.07%
1118 MCR Macro MCR $1.38 $7,594 -5.96% -21.24% -33.02%
1119 EFYT Ergo EFYT $13.92 $7,046 1.10% 8.17% 49.82%
1120 MINEX Minex MINEX $0.026424 $6,743 -0.02% 39.64% -48.35%
1121 PFR Payfair PFR $0.012715 $6,351 -0.57% -9.97%
1122 BLX Blockchain Index BLX $3.04 $6,038 -0.56% 4.08% 19.42%
1123 SND Sand Coin SND $0.927147 $5,861 -20.49% 7.64% 63.08%
1124 ONG onG.social ONG $0.155008 $5,572 -0.56% -13.73%
1125 ETT EncryptoTel [… ETT $0.100345 $5,543 -0.02% -8.97% 76.22%
1126 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002890 $5,075 -3.28% 6.95% 45.34%
1127 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.101423 $4,968 -0.02% 21.08% 28.67%
1128 BON Bonpay BON $1.33 $4,802 -0.09%
1129 DMC DynamicCoin DMC $0.003218 $4,424 -3.73% -20.51% 82.19%
1130 DGPT DigiPulse DGPT $1.69 $4,157 -0.09% 34.70% 29.47%
1131 OX OX Fina OX $0.000143 $4,128 -2.58% -17.17% -22.70%
1132 BAT BatCoin BAT $0.000004 $4,048 -0.22% 70.03% 103.32%
1133 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $3,904 18.97% -13.43% 5.65%
1134 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000514 $3,834 -0.56% -9.37% -98.57%
1135 WA WA Space WA $0.023856 $3,696 -0.02% 14.07% 40.69%
1136 AIB Advanced Inte… AIB $0.010613 $3,372 0.25% -23.37% 194.01%
1137 HNC Huncoin HNC $0.001857 $3,145 -23.51% -11.73% 8.17%
1138 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.120422 $3,016 -0.84% 9.35% 72.73%
1139 IQT iQuant IQT $0.175971 $2,812 -0.02% -2.29% 15.36%
1140 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.00 $2,757 -0.02% 15.43% -18.30%
1141 WILD Wild Crypto WILD $0.124871 $2,496 6.42% 4.02% 14.60%
1142 PNX Phantomx PNX $0.011724 $2,440 -35.01% -28.06% -43.12%
1143 WIC Wi Coin WIC $0.002510 $2,372 -1.41% -43.73% -11.73%
1144 FRN Francs FRN $0.035360 $2,368 0.02% -26.05% 4.34%
1145 UR UR UR $0.002006 $2,320 0.60% 121.47% 268.54%
1146 ABC Alphabit ABC $22.85 $2,222 6.26% 15.40% 39.83%
1147 APC AlpaCoin APC $0.026145 $2,117 6.47% 10.75% -6.23%
1148 TRIA Triaconta TRIA $8.14 $2,069 -0.56% 0.02% 2.35%
1149 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000429 $2,065 -5.29% -14.62% -7.23%
1150 FAP FAPcoin FAP $0.012148 $2,064 -0.47% 46.85% 77.02%
1151 B2B B2B B2B $0.342560 $2,048 -0.56% -22.06% -42.68%
1152 XOT Internet of T… XOT $2139.87 $2,047 -1.12% 8.04% -25.24%
1153 FLASH Flash FLASH $0.004857 $1,879 0.87% -10.80% -2.78%
1154 PLC PlusCoin PLC $0.000527 $1,821 -0.56% -13.76% -17.16%
1155 DAY Chronologic DAY $3.85 $1,776 -0.18% -10.82% 10.58%
1156 HIGH High Gain HIGH $0.000571 $1,771 -0.02% -23.05% -5.33%
1157 MOTO Motocoin MOTO $0.004164 $1,661 0.03% -44.30% 62.99%
1158 STU bitJob STU $0.031217 $1,542 3.95% -9.29% 42.61%
1159 EDRC EDRCoin EDRC $0.064603 $1,533 1.71% 20.22% 39.67%
1160 NAMO NamoCoin NAMO $0.000271 $1,459 -3.40% 115.10% 58.51%
1161 GARY President Joh… GARY $0.229469 $1,445 0.45% 15.89% 13.95%
1162 NTC Natcoin NTC $0.114279 $1,425 -11.13% -17.95% -56.94%
1163 ZBC Zilbercoin ZBC $0.037215 $1,261 -0.02% -7.91% 7.09%
1164 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000712 $1,258 26.69% 29.23% 62.49%
1165 IBTC iBTC IBTC $0.005520 $1,244 1.34% -10.29% -22.99%
1166 BTBc Bitbase BTBc $0.007000 $1,240 36.11% 16.27% 107.99%
1167 ASN Aseancoin ASN $0.008428 $1,219 0.04% -48.30% -14.14%
1168 EUSD eUSD EUSD $0.000214 $1,173 -0.56% 34.20% 1.66%
1169 MARX MarxCoin MARX $0.001144 $1,134 -0.01% -7.54% 39.65%
1170 DFS DFSCoin DFS $0.005571 $1,097 -6.90% 48.17% -29.05%
1171 SKC Skeincoin SKC $0.020713 $984 -0.02% 13.18% 123.41%
1172 MAVRO Mavro MAVRO $0.039998 $976 -0.02% 16.41% 201.13%
1173 VULC Vulcano VULC $0.009877 $971 -1.59% 26.69% 74.23%
1174 MCI Musiconomi MCI $0.033869 $905 -0.27% -0.87% -26.15%
1175 QBT Cubits QBT $0.003177 $795 -0.12% 3.17% -59.00%
1176 PAYP PayPeer PAYP $0.000143 $751 -0.02% 15.40% 39.74%
1177 NBIT netBit NBIT $0.011857 $727 -15.62% -80.80% -75.17%
1178 MGC GulfCoin MGC $0.002428 $700 -5.58% -9.56% -19.54%
1179 QORA Qora QORA $0.281555 $585 0.08% 21.45%
1180 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 $584 0.39% -14.94% -98.21%
1181 IRL IrishCoin IRL $0.002286 $550 -0.02% -16.07% 13.01%
1182 GRN Granite GRN $0.014571 $541 -8.38% -21.90% 52.51%
1183 VOYA Voyacoin VOYA $3.08 $527 -0.02% -1.40% 94.04%
1184 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.3e-07 $517 -0.56% -4.72% -47.82%
1185 RHFC RHFCoin RHFC $0.000572 $503 -0.02% -16.90% -37.83%
1186 PRN Protean PRN $0.000046 LowVol -6.69% -61.68% 284.01%
1187 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004262 LowVol -0.08% 0.91% -21.60%
1188 HYTV Hyper TV HYTV $0.005781 LowVol -0.56% 16.11% -22.24%
1189 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003143 LowVol -0.02% 30.34% 63.98%
1190 SFE SafeCoin SFE $0.000143 LowVol -0.02% 39.74%
1191 CLINT Clinton CLINT $0.011571 LowVol -0.02% 5.06%
1192 XQN Quotient XQN $0.006571 LowVol 0.03% 4.05% 53.19%
1193 FUTC FutCoin FUTC $0.003428 LowVol -0.02% 73.04% 97.31%
1194 GAY GAY Money GAY $0.022790 LowVol -0.30% 44.70% 91.91%
1195 STARS StarCash Network STARS $0.191579 LowVol -0.02% -3.79% -16.87%
1196 FFC FireFlyCoin FFC $0.000143 LowVol 0.08% -30.15% 35.60%
1197 DBG Digital Bulli… DBG $0.008285 LowVol -0.02% 14.49% 39.74%
1198 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000145 LowVol 0.03% -30.55% -4.42%
1199 GMX GoldMaxCoin GMX $0.004522 LowVol -0.02% 17.84% 473.01%
1200 BXC Bitcedi BXC $0.004660 LowVol -0.02% 29.85% 90.74%
1201 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013575 LowVol -29.62% 29.21%
1202 SAK Sharkcoin SAK $0.002184 LowVol -0.70% -17.88% 9.96%
1203 HAT Hawala.Today HAT $0.192690 LowVol 5.29% 2.60% 8.15%
1204 HDLB HODL Bucks HDLB $0.043140 LowVol 0.03% -13.07% 43.73%
1205 LDCN LandCoin LDCN $0.001104 LowVol 0.04% -50.76% -61.58%
1206 DASHS Dashs DASHS $0.075424 LowVol 4.95% 14.64% 127.44%
1207 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.002859 LowVol 0.04% -25.84% -16.50%
1208 POKE PokeCoin POKE $0.000143 LowVol -0.02% 39.71%
1209 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000286 LowVol -0.02% -23.09% -6.84%
1210 EVC EventChain EVC $0.077076 LowVol 8.47% 14.34% -53.50%
1211 RCN Rcoin RCN $0.000143 LowVol 0.03% 15.40% 39.71%
1212 ANI Animecoin ANI $0.000143 LowVol 0.04% 15.40% -30.13%
1213 GAIN UGAIN GAIN $0.001714 LowVol 0.08% 6.55% 27.77%
1214 CASH Cash Poker Pro CASH $0.057165 LowVol -0.56% 46.21% 7.53%
1215 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005571 LowVol 8.32% 25.04% 46.46%
1216 BSN Bastonet BSN $0.000714 LowVol -0.02% 15.43% -0.42%
1217 COUPE Coupecoin COUPE $0.000036 LowVol 5.27% 430.54% 337.44%
1218 PRIMU Primulon PRIMU $0.000206 LowVol -0.73% 65.50% 0.63%
1219 INDIA India Coin INDIA $0.000429 LowVol -0.02% 43.17% 80.91%
1220 DON Donationcoin DON $0.000429 LowVol 0.03% -35.41% -38.10%
1221 TCR TheCreed TCR $0.000429 LowVol 0.08% -13.45% 39.76%
1222 BIT First Bitcoin BIT $0.012856 LowVol 0.03% 7.03% 9.36%
1223 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -2.02% 17.01% 4.55%
1224 WOW Wowcoin WOW $0.000268 LowVol 0.01% 116.70% 172.59%
1225 MONETA Moneta MONETA $0.000571 LowVol 0.04% 15.40% 5.76%
1226 BEST BestChain BEST $0.001449 LowVol 0.13% -2.38% 16.41%
1227 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000143 LowVol -0.02% 15.43% -53.42%
1228 9COIN 9COIN 9COIN $0.004000 LowVol -0.02% 19.71% 43.81%
1229 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002143 LowVol -0.02% 15.40% 109.60%
1230 FUDD DimonCoin FUDD $0.001285 LowVol -0.56% -4.72% 4.52%
1231 PRES President Trump PRES $0.004154 LowVol 5.92% -6.61% 8.65%
1232 MBL MobileCash MBL $0.000286 LowVol 0.03% -23.05% -13.95%
1233 GUC GoldUnionCoin GUC $0.074281 LowVol 0.03% 14.30% -36.00%
1234 CYDER Cyder CYDER $0.000286 LowVol -0.02% 15.43% 39.74%
1235 BUB Bubble BUB $0.023284 LowVol -0.02% 6.87% 119.05%
1236 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol -0.36% 12.30% -6.51%
1237 CYC Cycling Coin CYC $0.001571 LowVol -0.02% -9.36% -8.03%
1238 IPY Infinity Pay IPY $0.002141 LowVol -0.56% 27.49% -10.99%
1239 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000429 LowVol -0.02% -13.43% 4.81%
1240 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -0.53% -4.72% 55.80%
1241 TOP TopCoin TOP $0.000467 LowVol 0.58% 23.24% 4.57%
1242 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003000 LowVol 0.03% 19.23% -13.76%
1243 TODAY TodayCoin TODAY $0.001286 LowVol -0.02% 3.86%
1244 UTA UtaCoin UTA $0.002000 LowVol -0.02% 98.81%
1245 EGOLD eGold EGOLD $0.007279 LowVol -0.56% 7.25% -17.84%
1246 GBRC Global Busine… GBRC $0.000143 LowVol -0.02% 15.36%
1247 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001375 LowVol -0.02% 17.86% 18.46%
1248 MAGN Magnetcoin MAGN $0.828523 LowVol -0.02% 15.43% 70.19%
1249 EGG EggCoin EGG $0.053997 LowVol 0.03%
1250 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.006000 LowVol 0.04% -10.22% 54.45%
1251 TEAM TeamUp TEAM $0.000286 LowVol -0.02% 15.43% 39.74%
1252 LEPEN LePen LEPEN $0.000123 LowVol 0.85% 0.09% 34.23%
1253 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.007526 LowVol -0.02% -31.47% 34.13%
1254 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002000 LowVol 0.04% -4.29% 74.59%
1255 TELL Tellurion TELL $0.000191 LowVol 0.82% -8.94% 14.35%
1256 EBIT eBIT EBIT $0.003383 LowVol -0.56% -3.64% 124.67%
1257 SWP Swapcoin SWP $0.085640 LowVol -0.56% -4.72% -6.06%
1258 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003143 LowVol -0.02% -5.97% 6.01%
1259 UNC UNCoin UNC $0.000143 LowVol -0.02% 15.36% 39.74%
1260 CME Cashme CME $0.000143 LowVol 0.04% 44.18%
1261 XAU Xaucoin XAU $0.038855 LowVol -0.02% -19.31% 8.78%
1262 PRM PrismChain PRM $0.002143 LowVol -0.02% 10.43% 76.17%
1263 HYPER Hyper HYPER $0.036284 LowVol 0.08% -0.30% 70.64%
1264 PI PiCoin PI $0.002857 LowVol -0.02% 5.09%
1265 TIE TIES Network TIE $0.060376 LowVol -0.56% -4.72% -24.27%
1266 PCN PeepCoin PCN $0.000143 LowVol -0.02% 15.40% 103.92%
1267 YEL Yellow Token YEL $0.006530 LowVol -0.56% -4.72% 142.08%
1268 YES Yescoin YES $0.000143 LowVol -0.02% 41.42% 102.06%
1269 AV AvatarCoin AV $0.047711 LowVol 0.08% 10.89% 65.93%
1270 WINK Wink WINK $0.000429 LowVol -0.02% 15.43%
1271 BET BetaCoin BET $0.002389 LowVol -5.71% 18.99% -17.12%
1272 SHA SHACoin SHA $0.000857 LowVol -0.02% 15.36% 94.88%
1273 ACN Avoncoin ACN $0.000429 LowVol -0.02% 15.40% -4.58%
1274 OPES Opescoin OPES $0.002428 LowVol -0.02% 26.20%
1275 ACES Aces ACES $0.000143 LowVol 0.04% -40.67% -31.52%
1276 LTH LAthaan LTH $0.000857 LowVol -24.97% -23.05%
1277 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000171 LowVol -0.53% -4.72% 51.17%
1278 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.319267 LowVol -0.02% 14.56% 40.24%
1279 AXIOM Axiom AXIOM $0.021856 LowVol 0.08% 15.43% 38.86%
1280 DUB Dubstep DUB $0.002714 LowVol 0.03% 15.36%
1281 X2 X2 X2 $0.000143 LowVol -0.02% 15.43% 44.18%
1282 XDE2 XDE II XDE2 $2.10 LowVol 0.07% 17.19% -22.13%
1283 REGA Regacoin REGA $0.001571 LowVol -0.02% 5.81% -14.47%
1284 BGR Bongger BGR $0.000164 LowVol -0.36% 25.12% 8.84%
1285 10MT 10M Token 10MT $0.002098 LowVol -0.51% 15.42% -58.41%
1286 CC CyberCoin CC $0.000143 LowVol 0.08% -30.13%
1287 MEN PeopleCoin MEN $0.000143 LowVol -0.02% 15.40% 39.83%
1288 XTD XTD Coin XTD $0.000143 LowVol -0.02% 15.43% 39.74%
1289 LKC LinkedCoin LKC $0.000286 LowVol -0.02% 23.46%
1290 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004714 LowVol 0.08% 5.81% 46.68%
1291 SPORT SportsCoin SPORT $0.001000 LowVol -0.02% -2.18%
1292 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000714 LowVol 0.08% 15.43% -0.19%
1293 TRICK TrickyCoin TRICK $0.014428 LowVol 0.04% 16.51% 42.56%
1294 QBC Quebecoin QBC $0.002428 LowVol 0.03% 15.36% 23.32%
1295 BITOK Bitok BITOK $0.000141 LowVol 0.03% 81.53% 38.01%
1296 SJCX Storjcoin X SJCX $0.311702 LowVol -0.65% -15.27%
1297 RICHX RichCoin RICHX $0.008142 LowVol 0.03% 17.40%
1298 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.051762 LowVol -4.17% 1.22% 50.79%
1299 HCC Happy Creator… HCC $0.000714 LowVol -0.02% -3.87% 74.68%
1300 KASHH KashhCoin KASHH $0.000138 LowVol 0.00% 14.04% 160.66%
1301 DISK DarkLisk DISK $0.001000 LowVol 0.04% -16.32% 17.93%
1302 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.112422 LowVol -0.02% 15.25% 9.98%
1303 XID International… XID $0.009857 LowVol 0.04% 15.43% 56.63%
1304 OMC Omicron OMC $0.182561 LowVol -0.02% 55.71%
1305 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004428 LowVol 0.08% 32.92%
1306 CBD CBD Crystals CBD $0.002143 LowVol -0.02% 15.43%
1307 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1308 ELC Elacoin ELC $0.105278 LowVol 13.40% 49.21%
1309 KARMA Karmacoin KARMA $0.000131 LowVol 6.00% 28.38%
1310 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -45.27%
1311 SYNC Sync SYNC $682.43 LowVol 14.81%
1312 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 9.47%
1313 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -62.85%
1314 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -24.73%
1315 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol
1316 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 14.34%
1317 OP Operand OP $0.001151 LowVol 3.31%
1318 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -3.08%
1319 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 2.99% 24.71%
1320 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000127 LowVol 2.75% 24.42%
1321 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol 2.78% 24.46%
1322 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol 0.00% -60.18%
1323 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1324 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 6.29%
1325 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol 2.66% -39.08%
1326 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1327 ANTX Antimatter ANTX $0.000126 LowVol 2.05% 23.54%
1328 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 12.00%
1329 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol -21.57%
1330 FID BITFID FID $0.142654 LowVol -0.15% 14.69% 39.55%
1331 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006202 LowVol -0.25% 14.62%
1332 FC Facecoin FC $0.003480 -3.20% -11.41%
1333 SIC Swisscoin SIC $0.000123 0.54% -13.71%
1334 FBL Faceblock FBL $0.001654 -57.90%

Quay lại phần 1

Phản hồi