Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 7/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 12h ngày 7/12/2017 (GMT +7) của 1333 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 7/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $14630.20 trên tổng giá trị $244,695,215,570

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $439.57 trên tổng giá trị $42,279,525,780

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1406.90 trên tổng giá trị $23,695,080,145

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.05 trên tổng giá trị $11,249,203,780

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.231557 trên tổng giá trị $8,970,320,201

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng ALL Allion (ALL) đang có giá hiện tại $0.017445 trên tổng giá trị $108,149 đã biến động tăng 109.00% trong 1h qua

    + Đồng QCN QuazarCoin (QCN) đang có giá hiện tại $0.028366 trên tổng giá trị $171,471 đã biến động tăng 104.56% trong 1h qua

    + Đồng MRJA GanjaCoin (MRJA) đang có giá hiện tại $0.082262 trên tổng giá trị $366,223 đã biến động tăng 104.45% trong 1h qua

    + Đồng TTC TittieCoin (TTC) đang có giá hiện tại $0.000267 trên tổng giá trị $336,299 đã biến động tăng 90.66% trong 1h qua

    + Đồng SOCC SocialCoin (SOCC) đang có giá hiện tại $0.014183 trên tổng giá trị $19,642 đã biến động tăng 82.64% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ANC Anoncoin (ANC) đang có giá hiện tại $4.44 trên tổng giá trị $9,372,002 đã biến động tăng 519.97% trong 24h qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.012804 trên tổng giá trị đã biến động tăng 433.12% trong 24h qua

    + Đồng ECA Electra (ECA) đang có giá hiện tại $0.000015 trên tổng giá trị $325,187 đã biến động tăng 317.68% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000034 trên tổng giá trị đã biến động tăng 313.23% trong 24h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.004172 trên tổng giá trị $38,368 đã biến động tăng 306.83% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.247323 trên tổng giá trị $18,701,205 đã biến động tăng 1164.91% trong 7 ngày qua

    + Đồng ANC Anoncoin (ANC) đang có giá hiện tại $4.44 trên tổng giá trị $9,372,002 đã biến động tăng 1061.92% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000054 trên tổng giá trị $281,903 đã biến động tăng 966.37% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.012804 trên tổng giá trị đã biến động tăng 758.75% trong 7 ngày qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.004172 trên tổng giá trị $38,368 đã biến động tăng 737.49% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 7/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 PHO Photon PHO $143,684 $0.000007 20,514,295,449 $603 0.41% 14.71% 71.61%
702 FUNC FUNCoin FUNC $141,851 $0.024254 5,848,581 $2,092 0.42% 7.31% -29.71%
703 VEC2 VectorAI VEC2 $139,105 $0.008368 16,623,317 $747 2.28% 74.42% 107.60%
704 BITGOLD bitGold BITGOLD $137,959 $1533.40 89.9694 $6,444 2.91% 8.87% 0.95%
705 BOST BoostCoin BOST $136,199 $0.011488 11,855,487 $850 2.23% 24.42% -21.07%
706 LCP Litecoin Plus LCP $135,420 $0.184522 733,898 $2,084 5.99% 12.93% 75.23%
707 EBCH eBitcoinCash EBCH $134,965 $0.014535 9,285,500 $1,201 -0.72% 0.11% -0.81%
708 FXE FuturXe FXE $133,563 $0.567337 235,421 $1,607 2.28% 12.16% -72.94%
709 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $128,963 $0.016060 8,030,000 $20,544 1.77% 17.14% -16.81%
710 LTCR Litecred LTCR $128,570 $0.004253 30,227,750 $13,758 27.84% -17.68% 388.28%
711 GP GoldPieces GP $125,789 $0.103092 1,220,161 $2,365 0.58% -17.84% 2.59%
712 DRXNE DROXNE DRXNE $125,783 $0.001992 63,147,685 $573 2.35% 6.71% -8.79%
713 ACP AnarchistsPrime ACP $124,334 $0.028291 4,394,874 $11,960 16.64% -11.96% 10.68%
714 XCO X-Coin XCO $121,671 $0.009824 12,384,976 $1,147 2.28% 14.13% 74.33%
715 EMD Emerald Crypto EMD $119,456 $0.006249 19,117,129 $1,582 2.27% -17.58% -44.69%
716 GPU GPU Coin GPU $118,117 $0.002918 40,477,042 $723 2.32% -11.61% 14.94%
717 VUC Virta Unique … VUC $117,672 $0.001914 61,486,150 $3,358 -5.63% -2.03% 65.11%
718 MAR Marijuanacoin MAR $115,799 $0.076565 1,512,432 $1,968 2.24% -16.28% 29.83%
719 EOT EOT Token EOT $113,555 $0.013746 8,260,903 $14,085 2.36% 34.21% 42.82%
720 CFD Confido CFD $113,045 $0.012561 9,000,000 $1,353 -0.23% -16.91% 64.88%
721 ARG Argentum ARG $109,731 $0.012795 8,575,834 $570 2.31% -6.01% 66.90%
722 ALL Allion ALL $108,149 $0.017445 6,199,359 $3,328 109.00% 14.93% 44.43%
723 WOMEN WomenCoin WOMEN $107,851 $0.002439 44,220,400 $4,418 2.12% -0.62% 10.20%
724 NRO Neuro NRO $107,234 $0.002837 37,803,551 $9,328 2.28% -32.24% 111.63%
725 PXI Prime-XI PXI $103,111 $0.005774 17,857,780 $2,187 2.30% -14.69% -3.28%
726 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $98,659 $0.001238 79,719,140 $545 0.15% -15.44% 89.63%
727 BITEUR bitEUR BITEUR $97,479 $1.19 82,110 $9,204 3.39% -7.32% -4.53%
728 TAJ TajCoin TAJ $95,848 $0.011931 8,033,552 $922 -0.44% 6.37% 33.50%
729 SGR Sugar Exchange SGR $95,532 $0.027295 3,500,000 $1,029 2.31% -13.75% -20.59%
730 EAGLE EagleCoin EAGLE $90,886 $0.043415 2,093,421 $539 8.65% -71.23% -57.23%
731 CMT Comet CMT $90,454 $0.103633 872,830 $17,487 -28.22% -72.01% 130.95%
732 CACH CacheCoin CACH $89,629 $0.021365 4,195,132 $1,185 2.22% -11.86% -41.41%
733 ZMC ZetaMicron ZMC $85,147 $0.000142 600,344,291 $3,451 2.28% 15.87% 38.54%
734 CASH Cashcoin CASH $85,107 $0.001844 46,158,242 $722 2.28% -69.11% 70.23%
735 WARP WARP WARP $81,396 $0.074319 1,095,224 $522 2.28% 13.48%
736 EGAS ETHGAS EGAS $79,190 $0.007796 10,157,540 $886 -0.23% -10.92% 64.67%
737 $$$ Money $$$ $78,771 $0.001717 45,887,218 $2,416 -10.06% -2.02% 14.02%
738 CRX Chronos CRX $73,071 $0.000991 73,729,962 $666 6.56% -4.49% 12.29%
739 DRS Digital Rupees DRS $72,448 $0.000142 510,802,961 $1,769 2.28% 15.87% -30.73%
740 MAY Theresa May Coin MAY $71,348 $0.002857 24,976,800 $851 -19.05% -14.14% -30.18%
741 BSC BowsCoin BSC $70,059 $0.012623 5,550,102 $2,071 2.35% -4.52%
742 ITZ Interzone ITZ $68,907 $0.037951 1,815,667 $1,302 20.54% 16.25% 45.94%
743 SFC Solarflarecoin SFC $64,962 $0.004613 14,083,450 $1,431 2.27% 19.34% 43.33%
744 GLT GlobalToken GLT $63,296 $0.002418 26,182,300 $771 2.30% -4.75% 3.77%
745 PULSE Pulse PULSE $62,869 $0.004397 14,298,972 $3,352 3.47% 49.61% 53.38%
746 ICON Iconic ICON $59,536 $0.100416 592,894 $4,107 2.23% 9.11% 70.25%
747 CPN CompuCoin CPN $57,043 $0.002908 19,615,019 $521 1.87% -8.66% -13.57%
748 DLISK DAPPSTER DLISK $56,732 $0.000567 100,000,000 $536 2.28% 15.87%
749 CRT CRTCoin CRT $53,966 $0.680788 79,270 $538 2.28% 15.83% 38.54%
750 RBT Rimbit RBT $50,173 $0.000434 115,499,623 $583 1.86% -31.71% -35.72%
751 XBTS Beatcoin XBTS $49,984 $0.032783 1,524,686 $811 2.24% -65.76% 140.26%
752 CXT Coinonat CXT $49,164 $0.005701 8,623,200 $637 -6.86% 3.59% 0.87%
753 MSCN Master Swiscoin MSCN $45,405 $0.001016 44,691,710 $2,038 14.82% 0.98% 3.21%
754 XCS CybCSec XCS $43,639 $0.003688 11,834,082 $620 2.28% 11.58% 30.90%
755 ERY Eryllium ERY $39,150 $0.007202 5,435,878 $990 -11.23% 2.78% 3.45%
756 FRAZ Frazcoin FRAZ $38,368 $0.004172 9,197,073 $658 47.12% 306.83% 737.49%
757 LBTC LiteBitcoin LBTC $37,510 $0.011765 3,188,280 $74,015 -8.88% -20.64% 285.22%
758 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $35,470 $0.040982 865,502 $10,761 -10.07% 16.74% 224.84%
759 PLACO PlayerCoin PLACO $34,868 $0.000993 35,120,000 $698 2.23% 14.91% 25.30%
760 GRIM Grimcoin GRIM $31,014 $0.003004 10,324,802 $2,576 7.67% 2.18% 89.38%
761 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $30,507 $0.002256 13,520,750 $1,498 2.28% 89.68% 199.08%
762 BNX BnrtxCoin BNX $30,070 $0.001134 26,522,501 $690 2.29% 15.41% 14.46%
763 TSTR Tristar Coin TSTR $23,532 $0.004680 5,027,857 $1,045 2.28% 23.34% -27.21%
764 CREVA CrevaCoin CREVA $20,865 $0.000573 36,390,750 $2,259 2.67% -12.24% -15.60%
765 LVPS LevoPlus LVPS $19,960 $0.013190 1,513,256 $500 1.19% 14.05% 145.33%
766 ELS Elysium ELS $18,745 $0.004680 4,005,012 $607 2.28% 3.20% 4.67%
767 ROOFS Roofs ROOFS $18,438 $0.000142 130,000,000 $4,224 2.23% -42.09% -48.22%
768 XRC Rawcoin XRC $17,224 $0.024435 704,882 $1,700 1.30% 37.66% 55.31%
769 ARGUS Argus ARGUS $15,798 $0.013757 1,148,324 $660 1.31% -9.14% 58.76%
770 VRS Veros VRS $15,049 $0.000031 486,609,040 $792 -72.96% -59.86% 90.81%
771 CAB Cabbage CAB $11,914 $0.001135 10,499,996 $608 -34.87% -55.86%
772 GSR GeyserCoin GSR $10,635 $0.226929 46,864 $6,206 2.23% 23.54% 273.08%
773 HMC HarmonyCoin HMC $6,726 $0.011985 561,235 $6,857 -1.88% 14.44% 3.31%
774 NANOX Project-X NANOX $4,995 $63823.90 0.078264 $641 2.28% 15.82% -3.05%
775 XNG Enigma XNG $2,622 $0.157716 16,627 $528 2.35% 16.39% -9.48%
776 DMB Digital Money… DMB $478 $0.001135 421,300 $1,337 2.28% 9.18% 10.19%
777 BCAP BCAP BCAP $18,326,300 $1.83 10,000,000 LowVol -0.23% -2.87% 48.78%
778 ECN E-coin ECN $13,289,583 $2.83 4,692,716 LowVol 2.29% 12.38% -2.52%
779 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
780 ETT EncryptoTel [… ETT $9,719,803 $0.156440 62,131,190 LowVol 2.35% 9.78% 42.46%
781 PGL Prospectors Gold PGL $4,638,085 $0.071908 64,500,000 LowVol 2.28% 15.87% -5.65%
782 IXC Ixcoin IXC $3,851,485 $0.183412 20,999,088 LowVol 0.97% -0.70% 15.68%
783 ARC Arcade Token ARC $3,749,133 $2.29 1,636,312 LowVol -0.23% -3.58% 400.59%
784 FIMK FIMKrypto FIMK $3,273,480 $0.005673 577,004,618 LowVol 2.28% 53.18% 272.76%
785 JNS Janus JNS $3,087,441 $0.134118 23,020,335 LowVol -46.31% 79.62% 63.75%
786 YASH YashCoin YASH $2,978,531 $0.297845 10,000,271 LowVol 2.28% -30.51% -27.47%
787 SMART SmartBillions SMART $2,440,157 $0.389766 6,260,570 LowVol -0.23% -2.51% -1.99%
788 EMV Ethereum Movi… EMV $2,417,544 $0.368154 6,566,666 LowVol -0.23% -76.58% -45.41%
789 SIFT Smart Investm… SIFT $2,344,319 $3.24 722,935 LowVol -0.23% -3.59% 14.60%
790 ESP Espers ESP $2,186,384 $0.000105 20,805,668,384 LowVol 2.38% 38.92% 5.45%
791 REX REX REX $2,006,359 $0.231661 8,660,756 LowVol -0.26% 9.73% 49.03%
792 ITT Intelligent T… ITT $1,739,911 $0.177580 9,797,899 LowVol -0.23% -3.58% -15.51%
793 RC RussiaCoin RC $1,700,943 $0.203028 8,377,873 LowVol 2.29% 38.22% 26.70%
794 HTC HitCoin HTC $1,559,619 $0.000142 10,996,318,099 LowVol 2.28% 15.87%
795 SHORTY Shorty SHORTY $1,489,220 $0.014892 100,000,000 LowVol 2.28% 14.77% 42.61%
796 NKA IncaKoin NKA $1,475,941 $0.000130 11,382,810,438 LowVol 2.10% 15.96% 1.48%
797 CARBON Carboncoin CARBON $1,412,479 $0.000092 15,392,009,403 LowVol -4.74% 23.84% 137.78%
798 LNK Link Platform LNK $1,367,462 $28.79 47,503 LowVol -0.13% 1.34% -15.39%
799 CNO Coin(O) CNO $1,237,779 $0.011770 105,166,556 LowVol 2.28% -5.59% 20.32%
800 SDC ShadowCash SDC $1,091,066 $0.162964 6,695,133 LowVol 2.28% 6.59% 55.24%
801 TALK BTCtalkcoin TALK $1,084,464 $0.016610 65,290,635 LowVol 2.62% 35.69% 128.56%
802 METAL MetalCoin METAL $1,058,311 $0.013758 76,925,527 LowVol 2.23% 14.68% 41.42%
803 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $961,279 $0.000042 22,874,192,934 LowVol 0.33% -45.67% -5.76%
804 MAC Machinecoin MAC $894,937 $0.044238 20,229,950 LowVol 2.88% -32.45% 66.74%
805 HBN HoboNickels HBN $812,814 $0.013616 59,696,358 LowVol 2.23% 14.63% 17.00%
806 VAL Valorbit VAL $750,528 $0.000142 5,291,703,249 LowVol 2.28% 15.87% 38.49%
807 USC Ultimate Secu… USC $734,954 $0.071057 10,343,113 LowVol 2.28% -27.51% -12.22%
808 OPAL Opal OPAL $694,235 $0.045843 15,143,742 LowVol 2.28% -22.96% 56.33%
809 BITS Bitstar BITS $683,160 $0.029600 23,079,737 LowVol 2.59% 16.62% 42.23%
810 GOOD Goodomy GOOD $672,656 $0.001524 441,349,000 LowVol 13.08% 40.07%
811 RIYA Etheriya RIYA $597,317 $0.377683 1,581,531 LowVol 2.40% 8.59% 14.60%
812 TROLL Trollcoin TROLL $562,695 $0.000994 565,872,270 LowVol 2.28% 11.72% 7.40%
813 GIM Gimli GIM $554,396 $0.006930 80,000,000 LowVol -0.23% -3.58% -28.43%
814 BBT BitBoost BBT $547,638 $0.112616 4,862,878 LowVol -0.23% -3.58% 13.12%
815 VLT Veltor VLT $543,393 $0.979343 554,855 LowVol 2.28% 16.87% -0.57%
816 NYAN Nyancoin NYAN $529,735 $0.001662 318,675,951 LowVol 1.74% 9.88% 102.39%
817 FNC FinCoin FNC $495,265 $0.038456 12,878,667 LowVol 2.18% 12.43% 3.52%
818 AU AurumCoin AU $483,231 $1.63 296,216 LowVol 2.23% -7.21% 26.56%
819 OTX Octanox OTX $482,225 $0.056732 8,500,001 LowVol 2.23% 36.26% 50.20%
820 ROC Rasputin Onli… ROC $479,624 $0.442607 1,083,633 52.59%
821 SLG Sterlingcoin SLG $473,175 $0.112482 4,206,671 LowVol 0.55% 18.36% 29.01%
822 BUCKS SwagBucks BUCKS $457,303 $1.43 320,321 LowVol 2.24% 15.63% 37.62%
823 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $455,475 $0.083907 5,428,300 LowVol 2.34% 6.19%
824 CASINO Casino CASINO $450,271 $0.450271 1,000,000 LowVol 1.75% -1.98% -59.84%
825 GLC GlobalCoin GLC $434,433 $0.006666 65,171,010 LowVol -18.52% 18.35% 55.03%
826 WAY WayGuide WAY $422,272 $0.004221 100,040,708 LowVol 7.75% 37.08%
827 XLC LeviarCoin XLC $419,620 $0.042575 9,856,128 LowVol 2.22% 166.71% 61.16%
828 SPEX SproutsExtreme SPEX $406,574 $0.000142 2,866,607,586 LowVol 2.28% 15.87%
829 BERN BERNcash BERN $404,384 $0.005677 71,234,301 LowVol 2.25% 2.74% 34.73%
830 STS Stress STS $400,768 $0.000709 565,134,332 LowVol 2.28% 15.45%
831 FUNK The Cypherfunks FUNK $370,134 $0.000008 46,290,694,999 LowVol 0.59% -1.54% 50.78%
832 BXT BitTokens BXT $362,944 $0.646541 561,363 LowVol 1.65% -25.87% -25.49%
833 SAC SACoin SAC $351,180 $0.050066 7,014,293 LowVol 2.28% 2.98% -34.98%
834 LANA LanaCoin LANA $350,509 $0.000417 840,350,183 LowVol 2.32% 13.83% 55.44%
835 SH Shilling SH $347,974 $0.008794 39,571,625 LowVol 2.35% -2.93% 174.71%
836 CFT CryptoForecast CFT $346,412 $0.007531 46,000,000 LowVol -27.55% -14.57% -6.87%
837 TGC Tigercoin TGC $345,792 $0.007943 43,536,800 LowVol 2.23% -22.79% 8.68%
838 CUBE DigiCube CUBE $344,525 $0.000142 2,429,126,009 LowVol 2.28% 38.54%
839 TTC TittieCoin TTC $336,299 $0.000267 1,259,816,434 LowVol 90.66% 98.19% 32.98%
840 LOT LottoCoin LOT $334,121 $0.000023 14,491,014,421 LowVol 4.39% 11.79% 51.75%
841 FLY Flycoin FLY $325,507 $1.54 210,806 LowVol 2.28% 15.56% 37.26%
842 ECA Electra ECA $325,187 $0.000015 21,921,447,166 LowVol 1.50% 317.68% 318.12%
843 CORG CorgiCoin CORG $323,139 $0.000258 1,251,855,418 LowVol -7.60% 0.65% 45.06%
844 PR Prototanium PR $317,190 $1.62 195,911 LowVol 2.30% 19.38% 14.02%
845 J Joincoin J $314,482 $0.128444 2,448,402 LowVol 2.19% 22.92% 45.90%
846 STV Sativacoin STV $313,715 $0.044269 7,086,607 LowVol 2.17% 0.84% 47.35%
847 888 OctoCoin 888 $307,830 $0.006105 50,419,940 LowVol 2.39% -1.59% 30.61%
848 RBIES Rubies RBIES $304,101 $0.029198 10,415,252 LowVol 0.30% 20.47% 37.07%
849 EVO Evotion EVO $295,931 $0.093380 3,169,108 LowVol 2.28% 12.52% 8.77%
850 FRC Freicoin FRC $289,194 $0.009786 29,550,803 LowVol 2.28% 21.09% 0.60%
851 LTB LiteBar LTB $283,852 $0.350606 809,604 LowVol 2.28% 2.20% 34.98%
852 GAIA GAIA GAIA $283,553 $0.011765 24,101,381 LowVol 2.29% 9.15% 3.12%
853 VTA Virtacoin VTA $281,903 $0.000054 5,201,310,113 LowVol 4.39% -16.71% 966.37%
854 Q2C QubitCoin Q2C $281,629 $0.001135 248,207,869 LowVol 2.28% 15.83% -10.97%
855 AMBER AmberCoin AMBER $278,907 $0.006382 43,699,481 LowVol 2.28% 2.20% -37.76%
856 TRI Triangles TRI $278,497 $3.82 72,891 LowVol 1.76% 15.77% -3.82%
857 EVIL Evil Coin EVIL $262,400 $0.012483 21,020,383 LowVol -9.86% 21.37% 62.62%
858 MAD SatoshiMadness MAD $254,851 $0.000127 2,000,683,485 LowVol 4.02% 24.40%
859 BIGUP BigUp BIGUP $245,898 $0.000116 2,118,440,108 LowVol 3.10% -14.14% 25.38%
860 MNM Mineum MNM $244,699 $0.025931 9,436,367 LowVol 16.07% 10.56% 112.30%
861 SHDW Shadow Token SHDW $237,583 $0.033940 7,000,000 LowVol 6.18% 30.67% -17.25%
862 I0C I0Coin I0C $220,488 $0.010507 20,985,259 LowVol 2.23% -8.01% 25.55%
863 PHS Philosopher S… PHS $214,961 $0.035741 6,014,340 LowVol 2.28% 19.35% 46.57%
864 WMC WMCoin WMC $214,665 $0.018622 11,527,489 LowVol
865 XRE RevolverCoin XRE $212,144 $0.009503 22,324,684 LowVol 2.28% 27.04% 43.38%
866 GRT Grantcoin GRT $201,066 $0.004660 43,145,857 LowVol 2.19% 5.72% 16.39%
867 ARI Aricoin ARI $200,509 $0.001430 140,262,505 LowVol 1.60% 24.01% 38.98%
868 TEK TEKcoin TEK $199,191 $0.000141 1,414,054,562 LowVol 2.37% -12.20% 39.31%
869 CNNC Cannation CNNC $195,873 $0.079080 2,476,893 LowVol 2.14% 30.24% 85.66%
870 HMP HempCoin HMP $192,414 $0.000142 1,356,645,470 LowVol 2.28% 15.87% 38.54%
871 ANTI AntiBitcoin ANTI $188,259 $0.010779 17,465,159 LowVol 2.28% 15.87% 34.23%
872 SPRTS Sprouts SPRTS $187,364 $1.4e-07 1,358,461,629,117 LowVol 4.31% -1.52% -31.92%
873 EUC Eurocoin EUC $181,822 $0.014644 12,416,554 LowVol 1.40% 22.21% 41.77%
874 KED Darsek KED $179,849 $0.012765 14,089,480 LowVol 2.28% -27.51% -9.54%
875 CYP Cypher CYP $178,753 $0.028082 6,365,285 LowVol 2.28% -14.71%
876 OHM OHM OHM $177,486 $0.005957 29,794,953 LowVol 2.28% 15.83% -40.94%
877 CTO Crypto CTO $173,233 $0.014183 12,214,018 LowVol 2.28% 60.87% 17.29%
878 MNC Mincoin MNC $172,449 $0.042833 4,026,091 LowVol -20.97% 1.20% -0.91%
879 XCT C-Bit XCT $166,457 $0.001059 157,223,250 LowVol 2.46% -9.40% 58.56%
880 XRA Ratecoin XRA $165,728 $0.001443 114,818,095 LowVol 2.28% -0.14% -0.31%
881 DLC Dollarcoin DLC $165,327 $0.018154 9,106,714 LowVol 2.28% 15.87% 41.86%
882 VC VirtualCoin VC $164,155 $0.016311 10,064,287 LowVol 2.28% 13.85% 9.87%
883 RUPX Rupaya RUPX $163,851 $0.026847 6,103,039 LowVol 2.25% -36.07% 43.82%
884 USDE USDe USDE $160,870 $0.000142 1,134,236,104 LowVol 2.28% -42.09% -40.73%
885 XPY PayCoin XPY $160,268 $0.013552 11,825,962 LowVol 2.15% -0.42% 59.98%
886 ISL IslaCoin ISL $159,086 $0.105097 1,513,704 LowVol 2.28% 15.51%
887 PX PX PX $158,506 $0.001655 95,786,778 LowVol 3.99% 46.94%
888 FIRE Firecoin FIRE $154,844 $1.57 98,412 LowVol 0.53% 19.75%
889 DRM Dreamcoin DRM $149,049 $0.060845 2,449,632 LowVol 2.28% 14.49% 102.47%
890 ARCO AquariusCoin ARCO $148,272 $0.099423 1,491,315 LowVol 2.35% 7.01% 25.49%
891 BUMBA BumbaCoin BUMBA $147,829 $0.006581 22,463,722 LowVol 12.00% 30.20%
892 TSE Tattoocoin (S… TSE $141,071 $0.001560 90,421,856 LowVol 2.28% 53.37% 48.78%
893 SLING Sling SLING $140,610 $0.130910 1,074,095 LowVol 2.28% 44.05%
894 PRX Printerium PRX $140,209 $0.011860 11,821,728 LowVol 2.28% 55.23% 312.88%
895 CAGE CageCoin CAGE $140,122 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 1.45% -24.93% -94.32%
896 DUO ParallelCoin DUO $135,621 $0.449407 301,778 LowVol -4.98% -7.17% 6.04%
897 BITZ Bitz BITZ $128,761 $0.064675 1,990,891 LowVol 2.28% 15.82% 64.94%
898 UNITS GameUnits UNITS $128,347 $0.036956 3,472,983 LowVol 2.36% 25.90% -23.85%
899 COXST CoExistCoin COXST $127,660 $0.004711 27,100,000 LowVol 2.29% 16.62% 200.91%
900 MARS Marscoin MARS $124,359 $0.004398 28,279,074 LowVol 2.45% 1.82% 17.54%
901 SOON SoonCoin SOON $123,710 $0.009926 12,462,620 LowVol 2.28% 15.80% 24.07%
902 FLAX Flaxscript FLAX $122,710 $0.021972 5,584,831 LowVol -6.40% 7.90% -6.93%
903 EMP EMoneyPower EMP $122,655 $0.013332 9,200,000 LowVol 2.28% 21.19%
904 XCRE Creatio XCRE $119,328 $0.005815 20,520,514 LowVol 2.28% -15.20% 49.72%
905 NEVA NevaCoin NEVA $117,404 $0.047653 2,463,710 LowVol 2.32% 15.46% 29.84%
906 GCC GuccioneCoin GCC $115,085 $0.005673 20,285,537 LowVol 2.35% 15.87% 78.76%
907 BAS BitAsean BAS $106,115 $0.021223 5,000,000 LowVol -0.23% 2.83% -50.78%
908 SLM Slimcoin SLM $105,930 $0.007092 14,937,439 LowVol 2.28% 15.76%
909 611 SixEleven 611 $105,713 $0.245137 431,242 LowVol 0.55% 25.02% 49.42%
910 SPT Spots SPT $104,262 $0.004653 22,406,021 LowVol 2.28% 37.38% 103.28%
911 PIE PIECoin PIE $104,167 $0.007659 13,600,862 LowVol 2.28% 4.28% 127.90%
912 CF Californium CF $102,360 $0.042549 2,405,689 LowVol 2.23% 14.95% 61.35%
913 URO Uro URO $101,884 $0.084389 1,207,310 LowVol 2.28% 25.53% 44.36%
914 JET Jetcoin JET $101,549 $0.020841 4,872,509 LowVol 2.21% -34.67% -83.36%
915 RPC RonPaulCoin RPC $101,489 $0.113220 896,386 LowVol 2.28% 10.63% 65.13%
916 SCRT SecretCoin SCRT $100,759 $0.023828 4,228,672 LowVol 2.28% 40.21%
917 MST MustangCoin MST $99,478 $0.157815 630,343 LowVol -0.41% -14.41% 12.55%
918 CNC CHNCoin CNC $97,372 $0.001986 49,038,463 LowVol 2.28% -4.58% 288.47%
919 E4ROW E4ROW E4ROW $97,235 $0.022109 4,398,000 0.25% -41.18%
920 CON PayCon CON $96,157 $0.004173 23,042,604 LowVol -19.78% 17.52% -16.62%
921 POP PopularCoin POP $96,104 $0.000028 3,372,875,244 LowVol 2.40% 2.51% 48.32%
922 QTL Quatloo QTL $94,134 $0.012195 7,718,883 LowVol 2.31% -0.42% 12.92%
923 ICOB ICOBID ICOB $90,934 $0.000852 106,701,874 LowVol 2.25% 37.97% 57.81%
924 BSTAR Blackstar BSTAR $89,466 $0.000142 630,795,971 LowVol 2.23%
925 BTQ BitQuark BTQ $87,589 $0.009645 9,081,731 LowVol 2.28% 6.16% -5.86%
926 HXX Hexx HXX $87,368 $0.058828 1,485,127 LowVol 2.55% -3.88% 63.11%
927 BLRY BillaryCoin BLRY $86,723 $0.009645 8,991,944 LowVol 2.28% 12.56% -4.68%
928 IMS Independent M… IMS $86,296 $0.016073 5,368,934 LowVol 2.28% -24.40% 35.63%
929 GPL Gold Pressed … GPL $84,937 $0.331104 256,527 LowVol 2.26% 1.98% 54.43%
930 BVC BeaverCoin BVC $83,704 $0.026869 3,115,258 LowVol 2.28% -0.87% 33.50%
931 PONZI PonziCoin PONZI $79,751 $0.092616 861,099 LowVol 2.28% 15.08% 176.41%
932 ATX Artex Coin ATX $79,648 $0.004241 18,781,750 LowVol 2.29% 5.36% 14.83%
933 AMMO Ammo Rewards AMMO $77,219 $0.000993 77,777,777 LowVol 2.28% -32.41% 7.75%
934 JWL Jewels JWL $76,689 $0.003800 20,181,636 LowVol 7.05% -13.68%
935 CWXT CryptoWorldX … CWXT $76,034 $0.001275 59,630,200 LowVol 2.35% 30.13% 38.53%
936 BRAIN Braincoin BRAIN $75,880 $0.007517 10,094,424 LowVol 2.28% 39.52% 37.50%
937 SOIL SOILcoin SOIL $75,554 $0.013250 5,702,048 LowVol 2.30% 12.70% 40.61%
938 ADCN Asiadigicoin ADCN $74,547 $0.002990 24,931,054 LowVol 2.26% 20.95% 3.53%
939 STEPS Steps STEPS $73,965 $0.003971 18,625,017 LowVol 2.28% 20.16% 68.29%
940 EXN ExchangeN EXN $72,334 $0.014183 5,100,000 LowVol 2.28% 15.87% 106.44%
941 BENJI BenjiRolls BENJI $67,950 $0.003355 20,254,296 LowVol 2.28% 47.67% 80.46%
942 MND MindCoin MND $64,062 $0.005106 12,546,625 LowVol 2.28% -11.25% 34.97%
943 KURT Kurrent KURT $63,666 $0.006418 9,919,485 LowVol -14.20% -44.09% -0.92%
944 CESC CryptoEscudo CESC $61,316 $0.000425 144,105,100 LowVol 2.28% 15.83%
945 EGO EGO EGO $59,569 $0.000993 60,000,001 LowVol 2.35% 35.17% 61.52%
946 DIBC DIBCOIN DIBC $58,403 $0.011680 5,000,000 LowVol 1.02% -12.51% -0.01%
947 IMPS ImpulseCoin IMPS $57,429 $0.002837 20,245,510 LowVol 2.28% 21.97%
948 ORLY Orlycoin ORLY $57,174 $0.001560 36,646,779 LowVol -4.86% 6.18% 38.54%
949 300 300 Token 300 $57,061 $190.20 300 LowVol 2.28% -3.55% -16.48%
950 MCRN MACRON MCRN $56,934 $0.000142 401,421,401 LowVol 2.28% 12.31% -49.55%
951 DPAY DPAY DPAY $56,407 $0.000709 79,541,001 LowVol 2.28% 93.11% 73.17%
952 BIOS BiosCrypto BIOS $56,110 $0.002695 20,821,709 LowVol 2.28% 10.04% 46.23%
953 KRONE Kronecoin KRONE $55,730 $0.015101 3,690,505 LowVol -2.27% 17.46% 50.14%
954 TAGR TAGRcoin TAGR $54,846 $0.001418 38,669,634 LowVol 2.28% 53.93%
955 KIC KibiCoin KIC $52,148 $0.003547 14,701,000 LowVol 2.13% -19.49% 38.05%
956 SLEVIN Slevin SLEVIN $49,641 $0.000709 70,000,000 LowVol 2.28% 38.51%
957 FLVR FlavorCoin FLVR $47,424 $0.002269 20,898,106 LowVol 2.28% 15.87% 47.77%
958 VIP VIP Tokens VIP $47,343 $0.000567 83,450,403 LowVol 2.28% -7.34%
959 G3N G3N G3N $47,190 $0.006241 7,561,891 LowVol 2.30% 16.02% 33.34%
960 IMX Impact IMX $46,595 $0.000425 109,509,099 LowVol 2.28% 73.73% 120.07%
961 UET Useless Ether… UET $46,376 $0.011694 3,965,716 LowVol -0.26% 0.76% 46.46%
962 BRAT BRAT BRAT $45,386 $0.000284 160,000,000 LowVol 2.28% 15.43% 37.58%
963 KNC KingN Coin KNC $45,376 $22.60 2,008 LowVol 2.28% 54.01% 15.25%
964 SONG SongCoin SONG $45,217 $0.001389 32,565,300 LowVol 2.47% 15.11% 43.45%
965 BLZ BlazeCoin BLZ $44,182 $0.000073 608,557,394 LowVol -24.28% -2.37% 13.77%
966 ZYD Zayedcoin ZYD $43,393 $0.006950 6,243,840 LowVol 2.28% 53.45% 104.21%
967 RIDE Ride My Car RIDE $43,093 $0.000425 101,276,976 LowVol 2.28% -13.10% 107.80%
968 GBT GameBet Coin GBT $42,220 $0.001986 21,262,780 LowVol 2.28% 5.58% 7.75%
969 BOAT BOAT BOAT $42,089 $0.002269 18,547,845 LowVol 2.28% -3.50% 44.77%
970 DES Destiny DES $41,301 $0.025813 1,600,000 LowVol 2.28% 91.71% 73.89%
971 PLNC PLNcoin PLNC $41,205 $0.002411 17,089,600 LowVol 2.28% 79.01% 68.19%
972 FUZZ FuzzBalls FUZZ $40,899 $0.008468 4,829,945 LowVol 2.28% -10.16% 18.33%
973 AGLC AgrolifeCoin AGLC $40,543 $0.005390 7,522,574 LowVol 2.28% 15.87% -0.67%
974 PEX PosEx PEX $38,274 $0.015601 2,453,240 LowVol 2.35% 16.93% 39.81%
975 OFF Cthulhu Offer… OFF $37,483 $0.014294 2,622,273 LowVol 1.54% -22.51%
976 VPRC VapersCoin VPRC $37,413 $0.000048 780,124,964 LowVol 2.90% -60.03% 118.82%
977 LUNA Luna Coin LUNA $36,748 $0.022486 1,634,266 LowVol 4.97% 19.72% -20.35%
978 VLTC Vault Coin VLTC $36,372 $0.001199 30,333,740 LowVol 2.28% -0.79% 14.71%
979 TOR Torcoin TOR $36,160 $0.114365 316,179 LowVol 1.07% -20.76% -31.43%
980 LIR LetItRide LIR $36,028 $0.000993 36,288,783 LowVol 2.35% 23.20% 38.54%
981 NTWK Network Token NTWK $35,891 $0.003075 11,671,310 LowVol -33.30% -6.61% -45.01%
982 OS76 OsmiumCoin OS76 $35,758 $0.039996 894,026 LowVol 2.28% 21.02% 23.62%
983 ALTC Antilitecoin ALTC $35,756 $0.001135 31,512,613 LowVol 2.28% 2.96% 84.71%
984 HVCO High Voltage HVCO $34,967 $0.023402 1,494,171 LowVol 2.28% 16.57% 44.83%
985 ZNE Zonecoin ZNE $34,789 $0.013474 2,581,970 LowVol 2.23% 15.82%
986 JS JavaScript Token JS $34,615 $0.004331 7,991,996 LowVol -0.23% 92.52% 215.50%
987 CRTM Corethum CRTM $33,567 $0.013427 2,500,000 LowVol -0.23% -2.18% 102.70%
988 WORM HealthyWormCoin WORM $31,623 $0.000284 111,481,406 LowVol 2.28% -53.82%
989 WBB Wild Beast Block WBB $30,835 $0.184238 167,364 LowVol -5.19% -5.67% 42.09%
990 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
991 EREAL eREAL EREAL $30,230 $0.000442 68,427,562 LowVol -0.20% -17.98% -20.88%
992 JOBS JobsCoin JOBS $30,074 $0.000284 106,019,270 LowVol 2.35% 19.17% -7.64%
993 ARB ARbit ARB $29,737 $0.003796 7,834,840 LowVol 2.35% -53.11%
994 MILO MiloCoin MILO $27,546 $0.002553 10,789,954 LowVol 8.30% 13.25% 3.93%
995 SDP SydPak SDP $26,968 $0.168779 159,782 LowVol 2.28% 17.11% 39.95%
996 IBANK iBank IBANK $26,963 $0.005957 4,526,324 LowVol 2.23% 49.29% 76.25%
997 SCS Speedcash SCS $26,366 $0.100700 261,831 LowVol 2.28% 61.17%
998 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $26,300 $0.034890 753,776 LowVol 2.28% 0.36% 6.50%
999 DIX Dix Asset DIX $26,040 $2.6e-07 100,000,000,000 LowVol 2.66% 29.95% 51.50%
1000 BIOB BioBar BIOB $22,613 $0.025530 885,756 LowVol 2.28% 16.47% 22.62%
1001 TRADE Tradecoin TRADE $20,886 $0.002695 7,750,579 LowVol 2.28% 55.60%
1002 SOCC SocialCoin SOCC $19,642 $0.014183 1,384,879 LowVol 82.64% 101.51% 38.19%
1003 XOC Xonecoin XOC $18,764 $0.044677 420,000 LowVol 2.28% 15.03%
1004 SANDG Save and Gain SANDG $18,691 $0.006099 3,064,800 LowVol 2.28% 34.66% 61.00%
1005 GBC GBCGoldCoin GBC $17,599 $0.001549 11,361,817 LowVol 0.00% 36.14% 7.23%
1006 QBK Qibuck Asset QBK $17,291 $0.010345 1,671,379 49.53%
1007 RSGP RSGPcoin RSGP $17,007 $9.85 1,727 LowVol 2.23% 38.64% 13.11%
1008 MGM Magnum MGM $16,829 $0.004255 3,955,201 LowVol 2.28% 15.82% -12.98%
1009 GEERT GeertCoin GEERT $15,185 $0.002983 5,091,200 LowVol 2.35% 15.89% 57.62%
1010 SLFI Selfiecoin SLFI $14,783 $0.000137 107,829,281 LowVol 12.00% 33.22%
1011 P7C P7Coin P7C $14,602 $0.000415 35,220,238 LowVol -0.26% 12.90%
1012 NODC NodeCoin NODC $13,331 $0.007943 1,678,439 LowVol 2.35% 62.16% 52.12%
1013 VOLT Bitvolt VOLT $12,861 $0.000851 15,112,554 LowVol -12.33% 15.83% 39.78%
1014 DAS DAS DAS $12,640 $0.004694 2,692,755 LowVol 3.64% 23.66%
1015 CCM100 CCMiner CCM100 $11,261 $0.003351 3,360,417 LowVol 1.57% 108.52% 24.93%
1016 MRNG MorningStar MRNG $11,212 $0.000343 32,663,136 LowVol -0.57% 23.42%
1017 WBC WalletBuilder… WBC $7,997 $0.425351 18,801 LowVol 2.28% 38.81%
1018 CONX Concoin CONX $7,284 $0.009786 744,266 LowVol 2.28% 7.52% 61.04%
1019 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,495 $0.003262 1,377,917 LowVol 2.28% 56.76% 100.67%
1020 EBT Ebittree Coin EBT $3,408 $0.002695 1,264,511 LowVol 2.28% 13.02% -1.03%
1021 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,880 $0.013595 211,827 LowVol 1.57% -52.03% -29.65%
1022 DGCS Digital Credits DGCS $2,479 $0.000425 5,826,388 LowVol 2.28% 73.80% 107.73%
1023 LEX Lex4All LEX $2,476 $0.002476 1,000,000 LowVol 1.57% -37.95% 44.96%
1024 TOKEN SwapToken TOKEN $1,379 $9e-08 15,320,585,365 LowVol 4.39% -51.27% 47.05%
1025 ULA Ulatech ULA $1,019 $0.005106 199,511 LowVol 2.28% -54.77% -74.91%
1026 ABN Abncoin ABN $970 $0.014325 67,700 LowVol 2.28% 15.87% 5.25%
1027 SOJ Sojourn SOJ $847 $0.001746 485,214 LowVol 4.30% -77.52% -3.38%
1028 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1029 ENV Environ ENV $133 $0.000001 132,717,518 LowVol 0.41% -1.69%
1030 FDC Future Digita… FDC $75 $0.000027 2,753,201 LowVol 4.39% -68.38%
1031 CALC CaliphCoin CALC $74 $0.000851 87,140 LowVol -9.86% -21.94% -6.72%
1032 FAL Falcoin FAL $23 $0.000119 196,766 LowVol -70.72%
1033 APW AppleCoin APW $11 $0.000142 79,782 LowVol 2.28% 15.82% 38.51%
1034 CMT CyberMiles CMT $0.174231 $13,609,400 0.36% -56.47%
1035 ATMC ATMCoin ATMC $3.50 $11,874,400 0.00% 14.87% 26.10%
1036 BCD Bitcoin Diamo… BCD $35.51 $10,933,700 1.35% -8.39% -28.35%
1037 NULS Nuls NULS $1.08 $6,489,730 -1.32% 42.82% 126.50%
1038 CLUB ClubCoin CLUB $3.05 $5,053,190 -2.15% -15.60% -42.99%
1039 ETN Electroneum ETN $0.099521 $4,906,310 8.85% 5.67% 128.15%
1040 AI POLY AI AI $17.07 $4,060,790 -4.20% 1.61% 8.50%
1041 REC Regalcoin REC $45.13 $3,865,440 4.94% -5.49% 19.12%
1042 ORME Ormeus Coin ORME $2.40 $3,668,880 -3.42% -1.36% -11.88%
1043 GRX GOLD Reward T… GRX $5.14 $3,335,610 -6.29% -17.82% 41.07%
1044 BTE BitSerial BTE $7.03 $1,616,520 0.37% -15.75% 62.50%
1045 FRGC Fargocoin FRGC $10.40 $1,599,770 0.30% 0.87% 6.68%
1046 FRST FirstCoin FRST $15.52 $1,523,010 1.83% -1.54% -0.80%
1047 WC WINCOIN WC $1.10 $1,060,170 1.04% -2.50% 0.62%
1048 TSL Energo TSL $0.030974 $741,013 -1.23% -4.81% 0.69%
1049 B2X SegWit2x [Fut… B2X $209.80 $692,561 2.17% -7.38% 3.60%
1050 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.18 $687,451 2.19% 8.17% 47.61%
1051 ERO Eroscoin ERO $0.111296 $683,963 -9.78%
1052 CAPP Cappasity CAPP $0.030114 $677,179 -4.81%
1053 THS TechShares THS $0.792334 $655,533 -5.52% -8.23% -12.22%
1054 BOT Bodhi BOT $0.432252 $589,655 1.83% -0.14% -4.48%
1055 LLT LLToken LLT $0.406755 $575,700 -2.80% -21.35% 33.79%
1056 LEND EthLend LEND $0.021423 $574,980 0.08% -16.61% 28.90%
1057 AION Aion AION $2.30 $459,365 -3.13% 30.14% 30.77%
1058 STC Santa Coin STC $0.709140 $451,959 -1.84%
1059 XYLO XYLO XYLO $8.67 $412,304 -15.30%
1060 XIN Infinity Econ… XIN $0.031345 $374,724 2.28% 10.38% -23.29%
1061 INF InfChain INF $0.014609 $324,717 1.16% -3.69% 76.09%
1062 EAG EA Coin EAG $3.73 $266,830 6.88% 17.95% 12.67%
1063 SKR Sakuracoin SKR $0.012804 $226,527 20.78% 433.12% 758.75%
1064 ADK Aidos Kuneen ADK $19.71 $207,011 2.22% -34.94% -33.87%
1065 XCPO Copico XCPO $0.022240 $194,714 1.11% 8.60% -0.45%
1066 ICX ICON ICX $1.79 $182,042 -5.38% 7.12% 34.15%
1067 RYZ ANRYZE RYZ $0.020584 $174,059 2.89% 4.46% -16.97%
1068 XID Sphre AIR XID $0.208153 $173,915 0.94% -1.62% 43.64%
1069 VEE BLOCKv VEE $0.028481 $172,153 9.49% 22.16% 49.37%
1070 QBT Qbao QBT $0.216717 $150,257 0.10% -10.74%
1071 BT2 BT2 [CST] BT2 $142.07 $149,459 1.91% 6.09% 14.44%
1072 FOR FORCE FOR $0.014089 $149,000 17.33% 5.20% 260.79%
1073 BSR BitSoar BSR $0.226788 $147,857 9.43% 11.35% 5.29%
1074 GBG Golos Gold GBG $0.148935 $119,993 5.03% 3.63% 42.92%
1075 UGT UG Token UGT $0.408126 $115,019 -1.38% -6.45% -4.99%
1076 B3 B3Coin B3 $0.000077 $103,969 4.80% 27.92% -37.15%
1077 MSD MSD MSD $0.008389 $99,207 5.32% -29.35% -30.41%
1078 BTCM BTCMoon BTCM $0.038156 $91,426 9.74% -1.75% 484.47%
1079 SUR Suretly SUR $3.12 $73,471 9.93% -5.22% -2.79%
1080 BTU Bitcoin Unlim… BTU $93.98 $60,717 -9.31% -26.20% -30.11%
1081 STEX STEX STEX $1.06 $59,317 2.66% 36.33% 203.75%
1082 DSR Desire DSR $0.311859 $57,757 4.18% 16.95% 33.81%
1083 MKR Maker MKR $368.15 $56,774 -0.23% -5.80% 7.00%
1084 TCOIN T-coin TCOIN $0.000284 $52,526 2.28% 108.93% 38.55%
1085 EVR Everus EVR $1.74 $50,368 17.95% 27.07% -62.46%
1086 SEND Social Send SEND $0.077581 $45,831 0.09%
1087 AERM Aerium AERM $1.04 $39,901 2.26% 5.65% -39.81%
1088 BT1 BT1 [CST] BT1 $16466.40 $36,248 11.82% 36.49% 66.77%
1089 VASH VPNCoin VASH $0.005957 $33,687 -0.10% -3.50% 30.95%
1090 AKY Akuya Coin AKY $0.212746 $33,011 50.41% 38.61% 38.28%
1091 BOS BOScoin BOS $1.35 $31,806 7.95% -1.01% 14.96%
1092 PEC Peacecoin PEC $0.064959 $27,667 2.35% 1.72% 101.73%
1093 GLS GlassCoin GLS $1.13 $26,764 -8.15% 6.12% 34.74%
1094 FRD Farad FRD $0.098970 $25,802 1.37% -11.81% 31.41%
1095 ZZC ZoZoCoin ZZC $2.06 $24,945 8.63% 10.61% -7.63%
1096 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004696 $24,184 -4.66% -69.39% 74.97%
1097 BCDN BlockCDN BCDN $0.080128 $23,544 7.05%
1098 SPANK SpankChain SPANK $0.045130 $19,354 -0.23% 0.46% 53.88%
1099 BPL Blockpool BPL $0.178707 $16,673 -8.66% 7.43% 43.90%
1100 COR CORION COR $0.709200 $15,000 0.48% -9.08% -17.14%
1101 SISA SISA SISA $0.014254 $13,355 3.36% 2.93% -14.22%
1102 DEUS DeusCoin DEUS $0.269337 $13,085 4.21% -13.08% -26.25%
1103 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.007791 $12,985 -0.23% 22.74% 61.72%
1104 NUKO Nekonium NUKO $0.056732 $12,910 -36.57%
1105 WISH MyWish WISH $0.108280 $12,252 6.12% -5.49% -40.06%
1106 XRY Royalties XRY $0.000138 $11,855 2.16% -17.32% -99.53%
1107 PLX PlexCoin PLX $0.037170 $10,667 -5.10% -13.75% -57.55%
1108 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.079084 $10,245 2.80% -7.72% -20.13%
1109 VIU Viuly VIU $0.009766 $9,979 1.09% -0.45% 194.99%
1110 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.038981 $9,809 -0.23% -22.11% 41.13%
1111 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002949 $9,425 0.07% 1.59% 40.02%
1112 MGC MergeCoin MGC $0.013899 $8,844 -8.04% 8.46% 8.62%
1113 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.314669 $8,839 1.09% -12.85% 84.00%
1114 OXY Oxycoin OXY $0.141302 $8,455 5.17% -1.51% -12.33%
1115 ACC AdCoin ACC $0.100825 $8,275 2.28% 44.49% 14.44%
1116 MINEX Minex MINEX $0.027354 $8,082 2.27% 54.59% -49.11%
1117 TER TerraNova TER $3.58 $7,957 1.53% 92.11% 76.90%
1118 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.100700 $7,951 18.99% 22.92% 26.63%
1119 PFR Payfair PFR $0.012864 $7,340 -0.23% -9.24%
1120 MCR Macro MCR $1.38 $7,244 2.28% -23.42% -33.85%
1121 BLX Blockchain Index BLX $3.08 $6,107 -0.26% 5.31% 20.56%
1122 SND Sand Coin SND $0.925640 $5,723 -1.13% 20.41% 55.63%
1123 ONG onG.social ONG $0.156790 $5,636 -0.23% -12.70%
1124 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002874 $5,577 -1.17% 9.42% 44.60%
1125 ETT EncryptoTel [… ETT $0.099598 $5,500 6.28% -8.38% 78.46%
1126 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $4,724 5.54% -10.64% 6.42%
1127 BON Bonpay BON $1.31 $4,715
1128 DMC DynamicCoin DMC $0.003354 $4,697 2.93% -17.83% 85.21%
1129 EFYT Ergo EFYT $13.69 $4,400 3.94% 0.84% 46.15%
1130 DFS DFSCoin DFS $0.006006 $4,203 1.61% -22.87% -23.35%
1131 BAT BatCoin BAT $0.000004 $4,118 -1.22% 85.25% 98.91%
1132 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000520 $3,878 -0.23% -11.47% -98.55%
1133 AIB Advanced Inte… AIB $0.010494 $3,867 -17.88% -0.44% 194.69%
1134 WA WA Space WA $0.023686 $3,670 2.28% 14.45% 41.43%
1135 OX OX Fina OX $0.000147 $3,489 -1.59% -16.50% -25.72%
1136 WILD Wild Crypto WILD $0.117540 $3,465 -0.17% -8.89% 10.36%
1137 DGPT DigiPulse DGPT $1.72 $3,413 2.25% 37.26% 31.35%
1138 WIC Wi Coin WIC $0.002660 $2,940 2.16% -28.26% -5.79%
1139 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.96 $2,808 2.28% 56.11% -19.02%
1140 IQT iQuant IQT $0.174770 $2,793 2.99% -0.89% 12.39%
1141 APC AlpaCoin APC $0.024116 $2,632 7.99% 7.63% -11.96%
1142 DAY Chronologic DAY $4.29 $2,620 1.89% -1.09% 26.40%
1143 HNC Huncoin HNC $0.002411 $2,542 24.28% 15.87% 42.89%
1144 XOT Internet of T… XOT $2269.29 $2,494 2.28% 4.57% -20.84%
1145 PNX Phantomx PNX $0.017905 $2,440 2.45% 11.10% -14.07%
1146 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.120556 $2,343 67.84% 24.32% 72.63%
1147 B2B B2B B2B $0.346497 $2,305 -0.23% -21.33% -43.41%
1148 FRN Francs FRN $0.041146 $2,295 -8.75% -8.97% 23.69%
1149 TRIA Triaconta TRIA $8.23 $2,093 -0.23% 1.21% -0.53%
1150 UR UR UR $0.002115 $2,068 16.76% 135.85% 269.31%
1151 FAP FAPcoin FAP $0.012249 $2,067 0.15% 49.49% 78.28%
1152 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000425 $2,006 2.28% -13.13% -7.38%
1153 PLC PlusCoin PLC $0.000533 $1,842 -0.23% -12.73% -14.69%
1154 HIGH High Gain HIGH $0.000567 $1,758 2.23% -22.79% -8.02%
1155 PRES President Trump PRES $0.003846 $1,727 2.28% 13.47% 0.47%
1156 MOTO Motocoin MOTO $0.004135 $1,649 2.28% -40.49% 61.50%
1157 FLASH Flash FLASH $0.004680 $1,591 -8.06% -13.10% -6.00%
1158 STU bitJob STU $0.035689 $1,579 1.66% 3.74% 60.74%
1159 ABC Alphabit ABC $14.59 $1,536 2.28% -3.37% -10.84%
1160 NAMO NamoCoin NAMO $0.000278 $1,492 3.62% 123.28% 49.88%
1161 GARY President Joh… GARY $0.219892 $1,436 2.35% 12.09% 9.03%
1162 NTC Natcoin NTC $0.127648 $1,391 -7.99% -0.03% -54.96%
1163 EDRC EDRCoin EDRC $0.063080 $1,372 13.76% 18.99% 36.12%
1164 BTBc Bitbase BTBc $0.007375 $1,299 20.47% 26.40% 113.26%
1165 ASN Aseancoin ASN $0.008510 $1,260 2.23% -48.38% -3.45%
1166 ZBC Zilbercoin ZBC $0.036960 $1,245 1.42% -7.61% 4.27%
1167 VULC Vulcano VULC $0.008491 $1,215 -1.11% 16.35% 47.40%
1168 EUSD eUSD EUSD $0.000217 $1,187 -0.23% 16.11% 3.08%
1169 MARX MarxCoin MARX $0.001136 $1,126 2.27% -7.91% 38.23%
1170 SKC Skeincoin SKC $0.020566 $1,103 2.28% 20.91% 123.83%
1171 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000558 $1,053 2.06% 11.94% 24.63%
1172 IBTC iBTC IBTC $0.005457 $979 -0.23% -11.26% -23.56%
1173 MAVRO Mavro MAVRO $0.039713 $969 2.28% 16.70% 212.82%
1174 MCI Musiconomi MCI $0.033878 $904 1.03% -0.78% -26.13%
1175 GRN Granite GRN $0.018438 $813 11.87% -0.05% 84.73%
1176 NBIT netBit NBIT $0.013949 $750 2.28% -77.07% -70.72%
1177 PAYP PayPeer PAYP $0.000142 $746 2.23% 15.82% 38.51%
1178 MGC GulfCoin MGC $0.002978 $738 11.37% 15.70% -3.35%
1179 QORA Qora QORA $0.279549 $671 2.28% 28.56%
1180 PRN Protean PRN $0.000082 $662 3.15% 8.53% 502.59%
1181 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 $599 2.27% -10.44% -98.18%
1182 IRL IrishCoin IRL $0.002269 $546 2.28% -15.73% 12.07%
1183 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.3e-07 $523 -0.23% -3.59% -42.24%
1184 VOYA Voyacoin VOYA $3.06 $523 2.28% -0.97% 92.30%
1185 RHFC RHFCoin RHFC $0.000568 $515 2.28% -7.47% -38.37%
1186 QBT Cubits QBT $0.003181 LowVol 2.27% 4.23% -62.82%
1187 HYTV Hyper TV HYTV $0.005847 LowVol -0.23% 8.52% -20.66%
1188 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003120 LowVol 2.28% 10.82% 73.49%
1189 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004239 LowVol 2.23% 6.01% -22.92%
1190 SFE SafeCoin SFE $0.000142 LowVol 2.28% 38.54%
1191 CLINT Clinton CLINT $0.011488 LowVol 2.35% 5.45%
1192 XQN Quotient XQN $0.006524 LowVol 2.23% 4.47% 46.24%
1193 FUTC FutCoin FUTC $0.003404 LowVol 2.28% 73.80% 95.58%
1194 STARS StarCash Network STARS $0.190214 LowVol 2.28% -2.92% -19.97%
1195 FFC FireFlyCoin FFC $0.000142 LowVol 2.28% -28.32% 27.52%
1196 ZSE ZSEcoin ZSE $0.019148 LowVol 2.28% 69.90% 80.54%
1197 DBG Digital Bulli… DBG $0.008226 LowVol 2.28% 15.87% 38.54%
1198 GAY GAY Money GAY $0.022006 LowVol 1.15% 31.72% 81.61%
1199 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000144 LowVol 2.33% -0.81% 5.88%
1200 GMX GoldMaxCoin GMX $0.004490 LowVol -41.28% 18.29% 460.68%
1201 BXC Bitcedi BXC $0.004669 LowVol 2.99% 31.42% 97.08%
1202 HAT Hawala.Today HAT $0.184077 LowVol 0.96% -0.35% 2.70%
1203 SAK Sharkcoin SAK $0.002198 LowVol 3.00% -17.72% 14.75%
1204 HDLB HODL Bucks HDLB $0.042833 LowVol 2.28% -12.04% 39.68%
1205 DASHS Dashs DASHS $0.071341 LowVol 2.28% 10.98% 119.07%
1206 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.002838 LowVol 2.28% -25.78% -17.00%
1207 POKE PokeCoin POKE $0.000142 LowVol 2.28% 38.54%
1208 LDCN LandCoin LDCN $0.001539 LowVol 2.35% -40.01% -48.62%
1209 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000284 LowVol 2.28% -22.76% -7.66%
1210 RCN Rcoin RCN $0.000142 LowVol 2.23% 15.86% 38.51%
1211 EVC EventChain EVC $0.064968 LowVol -0.23% -3.58% -60.91%
1212 ANI Animecoin ANI $0.000142 LowVol 2.23% 15.82% -30.75%
1213 CASH Cash Poker Pro CASH $0.057822 LowVol -0.23% 47.94% 7.71%
1214 GAIN UGAIN GAIN $0.001702 LowVol 2.28% 6.92% 27.77%
1215 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 4.11% 37.74% 21.60%
1216 PRIMU Primulon PRIMU $0.000206 LowVol 2.28% 68.25% 0.48%
1217 COUPE Coupecoin COUPE $0.000034 LowVol 2.99% 313.23% 278.07%
1218 INDIA India Coin INDIA $0.000425 LowVol 2.28% 73.79% 67.96%
1219 TCR TheCreed TCR $0.000425 LowVol 2.28% -13.13% 38.54%
1220 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005106 LowVol 2.28% 15.90% 34.07%
1221 BIT First Bitcoin BIT $0.012765 LowVol 2.35% 7.51% 8.42%
1222 WOW Wowcoin WOW $0.000266 LowVol -3.81% 116.43% 168.75%
1223 MONETA Moneta MONETA $0.000567 LowVol 2.28% 15.87% 4.89%
1224 PCN PeepCoin PCN $0.000121 LowVol 1.60% 0.40% 75.22%
1225 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000142 LowVol 2.28% 15.87% -53.82%
1226 BEST BestChain BEST $0.001441 LowVol 2.26% -1.91% 17.31%
1227 FUDD DimonCoin FUDD $0.001299 LowVol -0.23% -3.58% -3.61%
1228 BSN Bastonet BSN $0.000851 LowVol 2.23% 38.99% 13.27%
1229 DON Donationcoin DON $0.000568 LowVol 2.28% -4.02% -21.35%
1230 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002127 LowVol 2.28% 15.82% 96.48%
1231 9COIN 9COIN 9COIN $0.003262 LowVol 2.28% -1.33% 17.09%
1232 10MT 10M Token 10MT $0.002122 LowVol -0.23% 136.23% -49.43%
1233 MBL MobileCash MBL $0.000284 LowVol 2.28% -22.76% -10.46%
1234 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073752 LowVol 1.72% 14.73% -37.21%
1235 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001986 LowVol 2.28% -12.88% 65.55%
1236 CYDER Cyder CYDER $0.000284 LowVol 2.23% 15.86% 38.04%
1237 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol 0.41% 13.77% -6.13%
1238 BUB Bubble BUB $0.023118 LowVol 2.28% 7.75% 117.13%
1239 CYC Cycling Coin CYC $0.001560 LowVol 2.28% -8.96% -8.32%
1240 IPY Infinity Pay IPY $0.002165 LowVol -0.23% 29.00% -5.09%
1241 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol -0.23% -3.59% 57.32%
1242 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000425 LowVol 2.28% -13.10% 3.90%
1243 TOP TopCoin TOP $0.000472 LowVol 14.92% 25.74% 1.30%
1244 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002978 LowVol 2.28% 21.66% -15.13%
1245 DISK DarkLisk DISK $0.000993 LowVol 2.28% 16.26% 16.52%
1246 TODAY TodayCoin TODAY $0.001276 LowVol 2.35% 4.27%
1247 UTA UtaCoin UTA $0.001986 LowVol 2.28% 100.33%
1248 GBRC Global Busine… GBRC $0.000142 LowVol -48.86% 15.87%
1249 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001366 LowVol 2.28% 17.50% 19.03%
1250 MAGN Magnetcoin MAGN $0.822619 LowVol 2.28% 15.84% 68.13%
1251 EGG EggCoin EGG $0.053612 LowVol 2.28%
1252 LEPEN LePen LEPEN $0.000126 LowVol 3.54% 3.16% 37.12%
1253 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005957 LowVol 2.28% -9.89% 53.09%
1254 TEAM TeamUp TEAM $0.000284 LowVol 2.28% 15.87% 38.54%
1255 EBIT eBIT EBIT $0.003422 LowVol -0.23% 0.80% 122.36%
1256 TELL Tellurion TELL $0.000194 LowVol 18.51% 2.64% 22.09%
1257 SWP Swapcoin SWP $0.086624 LowVol -0.23% -3.58% -13.93%
1258 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003120 LowVol 2.23% -4.94% 5.07%
1259 UNC UNCoin UNC $0.000142 LowVol 2.35% 15.83% 38.54%
1260 PRM PrismChain PRM $0.002127 LowVol 2.28% 8.63% 74.62%
1261 CME Cashme CME $0.000142 LowVol 2.23%
1262 XAU Xaucoin XAU $0.038578 LowVol -3.43% -18.99% 9.61%
1263 HYPER Hyper HYPER $0.036025 LowVol 2.28% 0.10% 69.17%
1264 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008725 LowVol 2.28% -19.95% 56.45%
1265 PI PiCoin PI $0.002837 LowVol 2.28% 5.33%
1266 TIE TIES Network TIE $0.061070 LowVol -0.23% -3.58% -23.51%
1267 YEL Yellow Token YEL $0.006605 LowVol -0.23% -3.58% 145.09%
1268 AV AvatarCoin AV $0.047371 LowVol 2.28% 4.76% 65.13%
1269 YES Yescoin YES $0.000142 LowVol 2.28% 46.66% 97.89%
1270 WINK Wink WINK $0.000425 LowVol 2.28% 15.87% 43.82%
1271 SHA SHACoin SHA $0.000851 LowVol 2.28% 15.82% 86.95%
1272 ACN Avoncoin ACN $0.000425 LowVol 2.28% 15.82% -11.85%
1273 OPES Opescoin OPES $0.002411 LowVol 2.35% 23.83%
1274 ACES Aces ACES $0.000142 LowVol 2.28% -56.23% -31.00%
1275 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000173 LowVol -0.23% -3.58% 53.21%
1276 AXIOM Axiom AXIOM $0.021700 LowVol 2.28% 15.87% 37.64%
1277 BET BetaCoin BET $0.002518 LowVol 2.28% 25.56% -6.06%
1278 X2 X2 X2 $0.000142 LowVol 2.23% 15.82%
1279 REGA Regacoin REGA $0.001560 LowVol 2.28% 5.24% -21.93%
1280 XDE2 XDE II XDE2 $2.08 LowVol 2.28% 16.98% -22.50%
1281 BGR Bongger BGR $0.000165 LowVol 0.41% 26.72% 9.18%
1282 LTH LAthaan LTH $0.001135 LowVol 2.35% 2.99%
1283 TRICK TrickyCoin TRICK $0.014325 LowVol 2.23% -3.30% 41.31%
1284 CC CyberCoin CC $0.000142 LowVol 2.28% -30.73%
1285 MEN PeopleCoin MEN $0.000142 LowVol 2.28% 15.86% 38.51%
1286 XTD XTD Coin XTD $0.000142 LowVol 2.28% 15.87% 38.54%
1287 LKC LinkedCoin LKC $0.000284 LowVol 2.28% 131.74%
1288 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.004680 LowVol 2.23% 6.17% 47.05%
1289 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000709 LowVol 2.28% 15.87% -1.05%
1290 BITOK Bitok BITOK $0.000140 LowVol 2.30% 72.04% 36.77%
1291 QBC Quebecoin QBC $0.002411 LowVol 2.28% 15.87% 16.29%
1292 SJCX Storjcoin X SJCX $0.308815 LowVol 1.64% -15.83%
1293 RICHX RichCoin RICHX $0.008084 LowVol 2.28% 17.94%
1294 DUB Dubstep DUB $0.002695 LowVol 2.23% 11.90%
1295 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.047954 LowVol 1.57% -5.70% 40.30%
1296 HCC Happy Creator… HCC $0.000709 LowVol 2.28% -3.45% 73.17%
1297 CBD CBD Crystals CBD $0.002127 LowVol 2.28% 15.87%
1298 KASHH KashhCoin KASHH $0.000137 LowVol -1.14% 13.38% 158.28%
1299 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.111621 LowVol 2.23% 15.67% 9.01%
1300 XID International… XID $0.009786 LowVol 2.28% 15.87% 53.11%
1301 OMC Omicron OMC $0.181260 LowVol 2.28% 55.92%
1302 BAC BitAlphaCoin BAC $0.004397 LowVol 2.28%
1303 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.438825 LowVol 2.23% 59.13% 92.60%
1304 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% 0.00% 0.00%
1305 FID BITFID FID $0.141831 LowVol 2.28% 38.51%
1306 ELC Elacoin ELC $0.105278 LowVol 14.64% 48.25%
1307 KARMA Karmacoin KARMA $0.000131 LowVol 7.16% 28.16%
1308 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol -46.39%
1309 SYNC Sync SYNC $682.43 LowVol 16.10%
1310 GML GameLeagueCoin GML $0.008832 LowVol 10.38%
1311 NBE BitCentavo NBE $3.3e-07 LowVol -63.03%
1312 SHELL ShellCoin SHELL $0.023370 LowVol -25.48%
1313 DCRE DeltaCredits DCRE $0.171864 LowVol
1314 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 14.15%
1315 OP Operand OP $0.001151 LowVol 4.45%
1316 OCOW OCOW OCOW $0.004899 LowVol -2.38%
1317 GOLF Golfcoin GOLF $0.000127 LowVol 4.11% 24.52%
1318 SPORT SportsCoin SPORT $0.001216 LowVol 18.73%
1319 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000127 LowVol 3.91% 24.19%
1320 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000127 LowVol 3.94% 24.27%
1321 PDG PinkDog PDG $0.000122 LowVol -0.13% -60.24%
1322 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1323 BIXC BIXC BIXC $4.41 LowVol 7.22%
1324 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.047898 LowVol 3.79% -12.39%
1325 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol
1326 ANTX Antimatter ANTX $0.000126 LowVol 3.16% 23.36%
1327 TURBO TurboCoin TURBO $0.000114 LowVol 11.81%
1328 BIRDS Birds BIRDS $0.000122 LowVol -0.28% -23.06%
1329 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006202 LowVol 13.79%
1330 FC Facecoin FC $0.003480 -3.16% -11.54%
1331 SIC Swisscoin SIC $0.000123 0.53% -13.43%
1332 EGOLD eGold EGOLD $0.006722 -0.92% -24.24%
1333 FBL Faceblock FBL $0.001654 -63.32%

Quay lại phần 1

Phản hồi